A VADÁSZTATÁS, MINT SZOLGÁLTATÁS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A VADÁSZTATÁS, MINT SZOLGÁLTATÁS"

Átírás

1 BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK NAPPALI tagozat KÜLGAZDASÁGI VÁLLALKOZÁSOK szakirány A VADÁSZTATÁS, MINT SZOLGÁLTATÁS Készítette: Kesztner Viktória Budapest,

2 2

3 Tartalomjegyzék Táblázatok és ábrák jegyzéke... 5 Bevezetés... 6 Cégek bemutatása, feladatom ismertetése... 7 Pilisi Parkerdő Zrt Forst Hungária Zrt Feladatom a gyakorlat során Vadgazdálkodással kapcsolatos tudnivalók A Vadgazdálkodási Szabályzatról általánosan Szabályzat célja és hatálya Vadászterületek Vadászat-vadgazdálkodás szervezeti felépítése Pilisi Parkerdő Zrt. vadgazdálkodása Vadászati fogalmak, feltételek Vadásztatás és vendégkísérés Vadászatok értékesítése Országos Vadgazdasági Adatok Miért és milyen adatokra van szükség a vadállományokról? Az Országos Vadgazdasági Adattár A vadászati piac az 1990-es évek végén A válság vadászati ágazatra tett hatása Az elmúlt évek pénzügyi adatai Szolgáltatások marketingszempontú jellemzői A HIPI-elv A 7P Vadászati ágazat általános jellemzése Életkor

4 Nemek aránya Vendégek állampolgársága Mióta vadásznak Magyarországon Konkurencia Magyarország piaci helyzete Értesülés Fontos szempontok A szolgáltatások helyzete az Európai Unióban A vadásztatás és kiegészítő szolgáltatásainak értékelése A vadászat kedvelt fajtái Vadászterületek, vadásztatás Kiegészítő szolgáltatások Összegzés Irodalomjegyzék Mellékletek jegyzéke Mellékletek

5 Táblázatok és ábrák jegyzéke: 1. táblázat: Pénzügyi adatok , Forrás: Országos Vadgazdálkodási Adattár 2. táblázat: Pénzügyi adatok , Forrás: Országos Vadgazdálkodási Adattár 3. táblázat: További fontos szempontok, Forrás: Saját 4. táblázat: Hányadszor vadászik a vendég a Pilisben?, Forrás: Saját 5. táblázat: A vadászat előnyben részesített fajtái, Forrás: Saját 1. ábra: Választott vadászatszervező irodák, Forrás: Saját 2. ábra: Megkérdezett vadászok életkorának százalékos megoszlása / I., Forrás: Saját 3. ábra: Megkérdezett vadászok életkorának százalékos megoszlása / II., Forrás: Saját 4. ábra: Nemek aránya a vendégek körében, Forrás: Saját 5. ábra: A vendégek állampolgárságának megoszlása, Forrás: Saját 6. ábra: Mióta vadászik a vendég Magyarországon, Forrás: Saját 7. ábra: Hazánkba több mint 10 éve járó vadászok korcsoport szerinti megoszlása, Forrás: Saját 8. ábra: Külföldi vadászatok alkalmával a vendégek által felkeresett országok, Forrás: Saját 9. ábra: Honnan értesültek a vadászok a Forst Hungária és a Pilisi Parkerdő Zrt-kről?, Forrás: Saját 10. ábra: A vendégek mekkora hányadának a legfontosabb az adott szempont, Forrás: Saját 5

6 Bevezetés Szakdolgozatom keretében szeretném bemutatni egy erdőgazdaság vadgazdálkodási tevékenységén belül, a vadásztatást, mint szolgáltatást, és mindazt, amivel egy ilyen területen működő cég, e témakörben kapcsolatba hozható. A témán belül célom legfőképp a vadászat, vadásztatás, és kapcsolódó szolgáltatásaik kifejtése. Szakmai gyakorlatomat a Pilisi Parkerdő Zrt-nél, azon belül a Pilismaróti Erdészetnél, és a Forst Hungária Zrt-nél töltöm. Az előbbi cég egy erdőgazdaság, az utóbbi pedig vadászatszervező iroda. A két cég már évek óta együtt dolgozik, mivel a Forst Hungária közvetít ki vadászvendégeket a Pilisi Parkerdő területére is. Fő feladatom, hogy felmérést végezzek a vadászvendégek körében, mivel a cégek szeretnék emelni szolgáltatásaik, termékeik színvonalát, és ehhez szükség van a vadászok véleményére, visszajelzéseire. A feladatom részeredményeit és más forrásokat felhasználva szeretném bemutatni a vadászati ágazatot, a vadásztatást. Továbbá ismertetem a vadgazdálkodással kapcsolatos tudnivalókat: szabályozásokat, szokásokat, hagyományokat, adatokat a vadászati piacról, és a vadászati ágazat jelenlegi helyzetét, és a rá az utóbbi években hatást gyakorló eseményeket. A vadászat tulajdonképpen az erdőgazdálkodások, erdészetek terméke. Maga a szolgáltatás a vendégkísérés, vagyis a vadásztatás. Emellett beszélhetünk egyéb kiegészítő szolgáltatásokról. Ezek közé sorolhatjuk a szállás és ellátás biztosítását, a vendégek egyik helyről a másikra való szállítását, gépjármű biztosítását, vagy a trófeák kiszállítását. Nem meglepő, hogy a felsoroltak közül a fő szolgáltatáson van a legnagyobb hangsúly, bár fontos a szállás és ellátás színvonala is, mert egy bizonyos társadalmi réteghez tartozó vendégkört kell ellátni. Mindent egybevetve, összességében kell megfelelő szolgáltatást nyújtani, mert különben a vadászok másik vadászterület után néznek, és ezzel nagy bevételektől eshet el egy-egy erdészet, vadásztársaság. A rövid bevezető után következik a témakör részletes ismertetése, az általam megismert körülmények és lehetőségek bemutatásán keresztül. Dolgozatomban hangsúlyozom a vadászvendégek véleményét, a szolgáltatások tulajdonságait a rendelkezésemre álló ismeretek és adatok alapján, és a szükséges változásokat a vadászati ágazat területén. 6

7 Cégek bemutatása, feladatom ismertetése A következőkben bemutatom az általam megismert két céget: környezetüket, céljaikat, és tevékenységüket, illetve a dolgozat további bekezdéseiben a tevékenységükön keresztül magát a vadgazdálkodást, vadászati ágazatot, és a vadásztatást. Pilisi Parkerdő Zrt. 1 A Pilisi Parkerdő Zrt. a fővárosban és környezetében végzi az állami tulajdonú erdők kezelését, vagyonkezelési szerződés alapján, valamint több társult tulajdonú vadászterületet is képvisel. Munkáját több hatóság is felügyeli, ellenőrzi: a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Erdészeti Szakigazgatósága, a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség, és a Duna-Ipoly Nemzeti Park. A társaság 117 településen, köztük 16 budapesti kerületben kezeli az erdőterületet. Ez körülbelül 65 ezer hektárt jelent, amibe az erdők és a hozzájuk tartozó erdei utak, nyiladékok, és tisztások is beletartoznak. A területek kiterjednek a Pilis, a Budai-, és a Visegrádi-hegység, a Gödöllői-dombság, a Pesti- és a Csepeli-síkságra. Fontos tudni, hogy ezen részek nagyban, kb. 61%-ban természetvédelmi oltalom alatt állnak. Jellemző növényzet a bükk, feketefenyő, gyertyános tölgy, száraz karsztbokorerdő, telepített akácos, és természetes ligeterdő. A színes növényvilág mellé sokszínű állatvilág is tartozik. Gyakran előforduló állat például az őz, a szarvas, a muflon, és a vaddisznó. A Pilisi Parkerdő számára fontos, hogy a kirándulók is megfelelő körülmények között tölthessék el szabadidejüket a cég által felügyelt területen. Ezt segíti a kialakított infrastruktúra, mint például: 720 km kiépített sétaút 6 kilátó és 10 kiépített kilátópont 100 db esőház 11 erdei játszótér kb. 200 pihenő- és tűzrakóhely A Parkerdő 100%-os tulajdonosa a Magyar Fejlesztési Bank, vagyis a Magyar Állam. Az állami költségvetésből közvetlenül nem részesül, forrásait saját tevékenységéből nyeri. 1 Pilisi Parkerdő Zrt.: Működési környezet, szeptember 10. 7

8 Részben alaptevékenységéből, a fa kitermeléséből szerzi be a fenntartáshoz szükséges forrásokat, részben viszont vállalkozási munkákat, és egyéb szolgáltatásokat is végez még ezen felül, és keresik a további üzleti lehetőségeket. Közjóléti szolgáltatások érdekében segítséget nyújtanak az önkormányzatok, és a tulajdonos is. Szervezeti egységeit az erdészetek alkotják, amiket tovább osztva kerületeket ( ha) kapunk. Az erdészetek központja mindig a felügyelt terület centrumában található, a társaság központja pedig Visegrádon van. A kerületeket erdésztechnikusok vezetik, a kapcsolódó munkákat szakvállalkozók végzik, a szakai munkában pedig erdőmérnökök és műszaki vezetők vesznek részt. Külön egységként említhetők még a környezeti neveléssel foglalkozó intézmények az erdészeteken belül. A legfontosabb egységek: az Erdészeti Információs Központ, a Bajnai, Gödöllői, Ráckevei, Visegrádi, Budakeszi, Pilismaróti, Szentendrei, Budapesti, Pilisszentkereszti és Valkói Erdészetek, valamint az Erdei Művelődés Háza és a Budakeszi Vadaspark. A Parkerdő honlapján megtalálhatóak a működési alapelvek, a minőségpolitika és a környezetpolitika szempontjai is. Mindezek utalnak a cég szemléletére és tevékenységére. 2 A Pilisi Parkerdő Zrt. működési alapelvei: Természetközeliség: tevékenységünk célja a természeti értékek hosszú távú fenntartása, gazdálkodásunkban ezért a természetközeli módszerekre helyezzük a hangsúlyt; Egészséges élet: erdeink 3 millió ember számára biztosítják az egészséges élethez feltétlenül szükséges jó levegőt és természetes környezetet, megőrzésük ezért alapvetően fontos feladat; Parkerdő az emberért: a parkerdők a lakosság rekreációs igényeit is szolgálják. Társaságunk feladata a parkerdők ehhez szükséges feltárása, az erdei infrastruktúra fenntartása, a természeti értékek megőrzéséhez kapcsolódó környezeti nevelési feladatok ellátása; Megújuló nyersanyag: jelenleg a fa az egyetlen, Hazánkban is nagy mennyiségben előállítható megújuló, környezetbarát nyersanyag. A társadalmi igényeknek, és a tulajdonos Magyar Állam elvárásainak megfelelően, az országos és világméretű folyamatok részeként, fenntartható módon hasznosítjuk az erdőkben keletkezett faanyagot; 2 Pilisi Parkerdő Zrt.: Bemutatkozunk, szeptember 10. 8

9 Aktív kommunikáció: a parkerdő-gazdálkodás nem rövid távú érdekeket szolgáló, öncélú gazdasági tevékenység, hanem az erdő hosszú távú fennmaradása és az erdőbe látogató ember érdekében történik. Mindennek aktív kommunikálása a Pilisi Parkerdő Zrt. fontos feladata. A Társaság minőségpolitikáját a következők jellemzik: 3 A kötelező üzemtervi előírásokon és a természetvédelmi előírásokon túl (a hozamterület több mint 60 %-án a természetvédelem szigorúan korlátozza a gazdálkodást), a Társaságnak és a tulajdonos Magyar Államnak is érdeke, hogy: A tartamosság elvét betartva megőrizze, illetve növelje az erdővagyont és a társaság egyéb vagyonát. A vagyon gondozását és működtetését szakszerűen és körültekintően végezze. A vagyon gondozását és működtetését a piaci körülmények között is eredményesen végezze. Tartsa fenn a közjóléti szolgáltatási rendszert és növelje a lakosság szakszerű erdőkezelésre vonatkozó ismeretszintjét. Bizalmat keltsen a vevőiben, így szinten tartja szolgáltatásainak minőségét. A célok mind teljesebb megvalósítása irányába tett igen fontos lépés, hogy a Pilisi Parkerdő Zrt. működteti az MSZ EN ISO 9001:2009 szabvány követelményeit kielégítő Integrált Irányítási Rendszert. A cég számára az említett rendszer azért fontos, mert így a nem megfelelő folyamatok kézben tarthatóak, visszajelzések alapján helyesbítésre van lehetőség, illetve az igények rugalmas kielégítését és színvonalas kielégítését teszi lehetővé. A minőségpolitika mellett nagy hangsúlyt fektetnek a környezeti politikára is: 4 Működtetjük és folyamatosan fejlesztjük az MSZ EN ISO 14001:2005 szabvány követelményeit kielégítő Integrált Irányítási Rendszerünket. Szorosan együttműködünk a hatóságokkal, önkormányzatokkal, ügyfelekkel és beszállítókkal. 3 Pilisi Parkerdő Zrt.: Minőség- és környezeti politika, szeptember Pilisi Parkerdő Zrt.: Minőség- és környezeti politika, szeptember 10. 9

10 Folyamatosan figyelemmel kísérjük a környezetvédelmi jogi és egyéb előírásoknak való megfelelést. Kiemelten kezeljük az ipari és veszélyes hulladékokat, és törekszünk azok környezetterhelésének lehetőségeink szerinti minimalizálására, illetve a hulladékok hasznosítására. Alaptevékenységünk lényeges része a parkerdei, közjóléti szolgáltatási rendszer fenntartása. Ezen belül kiemelt célunk a lakosság természetismeretének, természetvédelmi, valamint a szakszerű erdőkezelésre vonatkozó ismeretszintjének az emelése. Új beruházások, technológiai fejlesztések tervezése során minden környezeti tényezőt figyelembe veszünk. Célunk a környezeti erőforrások minimális mértékű igénybevétele. Ennek érdekében előnyben részesítjük a anyag- és energiafelhasználások csökkentését, az újrafelhasználást vagy hasznosítást biztosító megoldásokat. A környezettel kapcsolatos stratégiánk megvalósítása érdekében környezeti célokat tűzünk ki és valósítunk meg, amelyekkel biztosítjuk a környezeti teljesítményünk folyamatos javulását. Nagy hangsúlyt fektetünk munkatársaink környezeti tudatának erősítésére, a környezet iránti fokozott elkötelezettségére, melyet folyamatos képzéssel segítünk. Széles körű tájékoztatással törekszünk alvállalkozóink tudatos környezetkímélő magatartásának alakítására. A Pilisi Parkerdő Zrt. vezetősége kinyilvánítja, hogy a Társaság a tevékenységét e környezeti politikánk irányelvei szerint végzi, és ezt minden munkatársától megköveteli. Forst Hungária Zrt. 5 A cég vadászattal, vadászturizmussal, vaddisznóvadászattal és vadásztatással foglalkozik ben négy állami Erdőgazdaság alapította meg saját vadászati irodájaként. Ezek voltak a Gemenc, Pilis, Gyulaj, és Somogyi Erdőgazdaságok, amik 400 ezer hektáron gazdálkodnak. A Forst Hungária azóta ezen területek hivatalos bejelentkezési helye. Kapcsolatot tart még privát vadásztársaságokkal és a többi erdőgazdálkodással is, hozzájuk is közvetít ki külföldi vadászokat. Továbbá foglalkozik a hazánkban megtalálható összes 5 Forst Hungária Zrt.: A Forst Hungária Zrt. vadászatszervező iroda, szeptember

11 vadfaj, élő állat forgalmazásával is. Mindez magába foglalja a külföldi és belföldi értékesítést, valamint az adminisztrációs feladatokat és a szállítás megszervezését. 6 A vadászatokhoz kapcsolódó szolgáltatások is mind elérhetők a cégnél: - beutazáshoz szükséges dokumentumok elintézése - reptérről való szállítás - vadászat helyben történő elszámolása - trófeák külföldre szállítása, illetve ottani házhozszállítása - szállás és körutazás megrendelése Budapesten. 7 A cégkivonat alapján a Forst Hungária Vadászatszervező és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság a következő tevékenységeket folytatja: Főtevékenység: - vadgazdálkodás - vadgazdálkodási szolgáltatás További tevékenységek: - egyéb állatok tenyésztése - mezőgazdasági termék ügynöki nagykereskedelme - alapanyag, üzemanyag ügynöki nagykereskedelme - élelmiszer, ital, dohányáru ügynöki nagykereskedelme - egyéb termék ügynöki nagykereskedelme - vegyes termékkörű ügynöki nagykereskedelme - élőállat nagykereskedelme - hús-, húskészítmény nagykereskedelme - egyéb élelmiszer-nagykereskedelem - fa-, építőanyag-, szaniteráru-nagykereskedelem - vegyestermékkörű nagykereskedelem - élelmiszer jellegű bolti vegyes kiskereskedelem - hús-, húsáru kiskereskedelme 6 Forst Hungária Zrt.: Szolgáltatásaink, szeptember Forst Hungária Zrt.: Forst Hungária Vadászatszervező és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság cég augusztus 8. napján hatályos adatai 11

12 - egyéb szálláshely-szolgáltatás - m.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás - közúti teherszállítás - raktározás, tárolás - felsőoktatás - máshova nem sorolt felnőtt- és egyéb oktatás - növény-, állatkert, természetvédelmi terület működtetése - máshova nem sorolható egyéb szabadidős tevékenység - utazásszervezés Feladatom a gyakorlat során A felmérés sok előkészületet igényelt. Először a Forst Hungária Zrt. vezérigazgatójával, Pálvölgyi Zoltánnal, és a Pilismaróti Erdészet vezetőjével, Brandhuber Ádámmal ültünk le megbeszélni, hogy milyen elképzelések vannak, mikre szeretnének rákérdezni a vendégeknél, és mindezt milyen formába öntsük. Miután eldőlt, hogy kíváncsiak általános információkra (mely országokban vadásznak, hányszor és hányadszor járnak hazánkban, stb ), a vadászházakkal kapcsolatos elégedettségre, és a vadászterületekről alkotott véleményekre, illetve a vadászatszervezőkről szerzett benyomásra, megbeszéltük, hogy négy részre osztjuk a kérdőívet. Korábban vásárokon felhasznált kérdőívet, illetve a megbeszélésen készített jegyzeteket felhasználva állítottam össze a kérdéssort. Egyből német nyelven készítettem, mert leginkább arra van szükség, és a megbeszélésen is több szakkifejezést említettek nekem németül, továbbá a korábbi minta is német nyelven állt rendelkezésemre. Emiatt lett a táblázatos értékeléseknél az 1-es a legjobb és az 5-ös a legrosszabb adható osztályzat, hiszen a német nyelvet használó országokban az osztályzás fordítva működik, mint hazánkban. Miután nagyjából elkészült a kérdőív, átnézték nekem, és elkészítettem magyarul, illetve a későbbiekben angolul is. Utána a konzulensem, Prof. Dr. Veres Zoltán jóváhagyását követően elkezdődött maga az adatfelvétel. A kérdőív végleges magyar verzióját a mellékletek között ismertetem. A vendégeket a vadászházakban kerestem fel, általában reggel, délelőtt mikor beértek a hajnali vadászatokból. Jártam nagyon sok vadászházban: Visegrádon, Budakeszin, Gyarmatpusztán, Gödöllőn, Valkón, Szentendrén, és Pilismaróton is. Van olyan terület, ahol több vadászház is található. A kérdőíveket kitöltése általában úgy zajlott, hogy én, mint kérdezőbiztos, tettem fel a vendégeknek a kérdéseket, de volt, hogy maguk töltötték 12

13 ki, és segítettem, ha kérdésük akadt. Egy-két kivételtől eltekintve németül zajlott a beszélgetés, mert svájci, osztrák és német származású volt a vadászok többsége, de azért néha szükség volt angol nyelvtudásra, kérdőívre, és a magyarok estében természetesen magyarul történt a megkérdezés. Mivel gyakorlatomat a szakdolgozat leadása után is folytatom még, ezért a dolgozatban csak a leadás előtti adatokat tudom felhasználni, tehát a szeptember elejétől november közepéig esedékes időszakban szerzett információkat. Megbeszélés alapján, és mivel aznap még több vendég is érkezett, november 10-ével bezárólag használom fel a szerzett információkat. Az adatokat többnyire ábrák segítségével kívánom szemléltetni, mind a szakdolgozatban, mind majd a cégeknek készített kiértékelésben. Ezen kívül felhasználom a hallottakat, tapasztalatokat, feltételezéseket, és különböző cikkeket, adattárakat, szakkönyveket. A végső kiértékelésben úgy tervezem, hogy készítek területenkénti és összesített adatokat is, illetve a vadászházaknak és az erdészeteknek is elküldöm majd az őket érintő eredményeket, visszajelzéseket. Vadgazdálkodással kapcsolatos tudnivalók 8 A Vadgazdálkodási Szabályzatról általánosan A vadgazdálkodásra jellemző fogalmakat, szabályokat a Pilisi Parkerdő Zrt. Vadgazdálkodási Szabályzatából szerzett információk alapján mutatom be. Egy ilyen szabályzatnak tartalmaznia kell a célt és a hatályt; a vadászterületek bemutatását; a vadászat-vadgazdálkodás szervezeti felépítését; a vadgazdálkodási koncepció ismertetését; az állományhasznosítás alakulását és gyakorlatát; a vendégvadászattal kapcsolatos általános és részletes feltételeket; a vadászati vendégjegy használatát; a trófeabírálat szabályait; a vadtakarmányozás és vadföldművelés szabályait; a vadászati berendezések szabályozását; az élővadbefogás és értékesítés szabályozását; vadásztatás és vendégkísérés szabályozását; a vadhús kezelésével és értékeléssel kapcsolatos szabályokat; a lődíj elszámolásával kapcsolatos információkat; minden a vadászat értékesítésével kapcsolatos szabályozást; a mellékhaszonvétellel kapcsolatos információt; a vadászházak működtetésével és igénybevételével kapcsolatos fontos tudnivalókat; a vadkárok 8 Pilisi Parkerdő Zrt.: Vadgazdálkodási Szabályzat 13

14 intézésének rendjét; illetve a vadászati ágazat nyilvántartásainak, szakmai adminisztrációinak ismertetését. Továbbá fontos, hogy mellékletként hozzácsatoljanak a vadgazdálkodási szabályzathoz minden fontos dokumentumról egy formanyomtatványt. Ilyen formanyomtatvány van például a vadállománybecslés és vadgazdálkodási tervről; a vadelhullási jegyzőkönyvről; vadazonosítók elszámolásáról; a társvadászati napló és teríték-nyilvántartás tartalmáról; az egyéni vadászati napló és teríték-nyilvántartás tartalmáról; a hivatásos vadász szolgálati igazolványáról; a bérvadászati szerződésről; a lőjegyzékről; a vendégjegyről; a vadaskerti állományváltozási naplóról; a vadaskerti takarmányozási naplóról; a vadaskerti állategészségügyi naplóról; illetve a vadaskerti elhullási naplóról. A fontosabb pontokat röviden jellemzem a következő bekezdésekben, a tevékenységi környezetet leírva, és tisztázva a fogalmakat, ezzel is bemutatva, hogy a vadásztatás milyen más tevékenységek mellett működik egy erdőgazdaságnál. 9 Szabályzat célja és hatálya A szabályzat célja mindenekelőtt a vadászati, vadgazdálkodási tevékenységek egységesítése, szabályozása. Hatálya pedig a Pilisi Parkerdő esetében kiterjed az összes a társaság által működtetett vadászterületre. A vadgazdálkodás fogalma: a vadállomány élőhelyével összhangban, annak fenntartására, védelmére, szabályozására, hasznosítására folytatott tevékenység. A vadgazdálkodást mindenkor a vonatkozó jogszabályok, a baleset-megelőzési és biztonsági előírások, és az írott és íratlan etikai szabályok betartásával kell folytatni. 10 Vadászterületek Egy terület működési formája lehet társult vagy haszonbérelt. A társult terület a Parkerdő példája alapján, azt jelenti, hogy a tulajdonosi közösség közös képviselőjének a társaság vezérigazgatóját választotta meg, és a vadászterületet teljes jogkörrel a Pilisi Parkerdő Zrt. működteti. A haszonbérelt terület esetén a tulajdonosi közösség közös képviselője szintén a vezérigazgató, de a területet a társaság haszonbérli a tulajdonosi közösségtől. 9 Pilisi Parkerdő Zrt.: Vadgazdálkodási Szabályzat, 2. oldal 10 Pilisi Parkerdő Zrt.: Vadgazdálkodási Szabályzat, 2-5. oldal 14

15 A Vadgazdálkodási Szabályzatban a vadászterületeket meg kell nevezni, mindegyik külön kóddal, és egy bizonyos évig érvényes üzemtervvel rendelkezik. Ezeken kívül fel kell még tüntetni a terület nagyságát (hektárban), és az ebből a társaság által kezelt, illetve az egyéb állami terület nagyságát, valamint a működési formát. Mindegyik területet jellemezni kell elhelyezkedése, tulajdonságai és adottságai alapján. A területek jellemzéséhez hozzátartozik az erdészetek területén elhelyezkedő intenzív vadtartási létesítmények, vadaskertek felsorolása, és rövid, tömör jellemzése. Ilyen területnek számít a Parkerdő esetén a Budakeszi Vadaspark (Budapesti Erdészet), a Vadász Fotó és Szafari Park vadaskert (Budakeszi Erdészet), az Isaszegi Vadaskert (Valkói Erdészet), a Galgamácsai régi és új vadaskert (Gödöllői Erdészet), a Történelmi vadaskert, a Muflonkert, a Rókási, és a Pacalosi vadaskert (Bajnai Erdészet), valamint a Postaréti vadaskert (Pilisszentkereszti Erdészet). A különböző területek, erdészetek külön gazdálkodnak, és külön szervezik vadászataikat is a saját területeiken. Egy-egy területen van, hogy több, de van, hogy egy vadászház sem található, tehát az együttműködés a különböző erdészetek között feltétlenül szükséges, nélküle nem lehet folytatni a gazdálkodást. Ha egy erdészet területén nem található vadászház, akkor a szállást és az ellátást általában egy közeli szállodában, vagy a szomszédos erdészet vadászházában biztosítják a vendég számára, a vadászat maga pedig a saját területükön zajlik. Olyan esettel is találkoztam, hogy egy vadászterületen tartózkodó vendég néhány alkalommal a szomszédos területen vadászik. Mindez mutatja, hogy a Parkerdőhöz tartozó erdészetek együttműködnek, hiszen egy céghez tartoznak, és közös gazdálkodást folytatnak. Továbbá figyelembe kell venniük az erdészeteknek, hogy a területeiken mennyi vadat szabad kilőni, mert nem csak az számít, hogy minél több bevételre tegyenek szert, hanem az is, hogy megfelelően szabályozzák a vadállomány nagyságát. 11 Vadászat-vadgazdálkodás szervezeti felépítése A hagyományos termelőágazatok felépítésének megfelelően a döntési jogkörök és a felelősség megoszlik a központ és az erdészetek között. A központi döntések hátterében a vadászat-vadgazdálkodás erdőgazdálkodással kapcsolatos harmonizálása áll. A stratégiai irányokat a vezérigazgató határozza meg a központban. A célok részletes kidolgozása a vezérigazgató-helyettes és a természetvédelmi főmérnök szintjén történik. Az irányítási jog 11 Pilisi Parkerdő Zrt.: Vadgazdálkodási Szabályzat, 5-7. oldal 15

16 egyszemélyi felelős vezetőként- a vezérigazgatóé. A vadgazdálkodással kapcsolatos feladatok végrehajtása a központban vezérigazgató-helyettesi, termelési főmérnöki, az erdészeteknél erdészetvezetői hatáskörbe tartozik. Az adatszolgáltatási, engedélyeztetési és egyéb kötelezettségek, erdészeti jelentések, alapján a vadgazdálkodási főelőadó feladatai közé tartoznak. A napi vadászati tevékenység irányítását az erdészetek végzik, az erdészetvezető irányításával a műszaki vezetőkön, kerületvezető erdészeken, és hivatásos vadászokon keresztül. 12 Pilisi Parkerdő Zrt. vadgazdálkodása A vadgazdálkodás erdőgazdálkodással összefüggő célja egy megfelelő sűrűségű és összetételű vadállomány kialakítása. A cél megvalósítása során több szempont figyelembevétele szükséges. Ilyen szempontok például az erdőtervi előírások, a természetes felújítások lehetőségeinek maximális figyelembevétele, a természetvédelem és a Natura 2000 oltalom alatt álló területek figyelembevétele, illetve fontos, hogy a természetes újulat leromlását elkerüljék. Az ágazati célok közé tartozik a megfelelő számú, fenntartható vadsűrűség, vadlétszám kialakítása. Mindez a megfelelő vadállomány jövőbeni védelme érdekében zajlik. Szintén ágazati cél, hogy a nagyvadállomány trófeás egyedei esetén, a minőségen, és nem a mennyiségen legyen a hangsúly, továbbá a sportszerű vadászat lehetőségének biztosítása a lehető legjobb szakértelemmel. A Parkerdő hármas célja az erdő és ökoszisztéma védelme, a vadvédelem, és a gazdasági cél. Az erdő és ökoszisztéma védelme többek között a vadállomány jövőjét is befolyásolja. A vadvédelem a vadászterületeken megfelelő létszám, és egészséges, minőségi trófeákban gazdag állomány létrehozását szolgálja. A gazdasági célhoz pedig a minőségi vadászatok értékesítése, a vadgazdálkodás hatékonyságának emelése tartozik, figyelembe véve, maximalizálva az erdő és vadgazdálkodás együttes eredményét, úgy, hogy az erdővédelmi és szakmai érdekek ne sérüljenek. 12 Pilisi Parkerdő Zrt.: Vadgazdálkodási Szabályzat, oldal 16

17 13 Vadászati fogalmak, feltételek A vadászattal kapcsolatban szükség van bizonyos fogalmak tisztázására, feltételek ismertetésére. Az állományhasznosítás gyakorlata során megkülönböztetünk saját, bér-, és vendégvadászatot. Saját vadászatról akkor beszélünk, ha a szakszemélyzet fegyvertartási engedéllyel és érvényes vadászjeggyel rendelkező tagja (vagy olyan fizikai dolgozója, esetleg társaság nyugdíjasa, aki rendelkezik a vadászathoz szükséges feltételekkel), vadkár elhárítási és állományszabályozási céllal folytat vadászatot. Az általános cél a minél nagyobb árbevétel elérése, de a nem piacképes minőséget és mennyiséget el kell ejteni, vagy élve befogással hasznosítani kell, a Vadgazdálkodási Szabályzatban leírt módon és feltételekkel. A saját vadászat több célt is szolgál: szabályozza az üzemi gazdálkodás részeként a vadállomány mennyiségét, elviselhető szinten tartja a vadkárokat, elhárítja és megelőzi a vadkárokat, illetve elejti a bérvadászattal nem rentábilisan megoldható vadmennyiséget. A vadkárelhárítás és állományszabályzás az állomány minőségének javítását, a kívánatos ivararány beállítását, a rossz genetikai adottságú és egészségi állapotú egyedek populációból történő eltávolítását jelenti. A trófeás vad saját vadászatának engedélyezése éves szinten történik, az aktuális piaci helyzettől függően, a fajonkénti trófeás vad elejtési keretszámok meghatározásával. Az engedélyezés a vezérigazgató hatáskörébe tartozik. Ez alól kivétel, ha állategészségi szempontokról van szó. A saját vadászatot adott erdészetnél az erdészetvezető koordinálja. Az elejtett vadat szemlére kell bocsátani. Beszélhetünk a földtulajdonosok vadászatáról is, ami hatékony eszköze a vadkár elleni védekezésnek, és a saját vadászatok közé sorolható. Ez a vadászat társult vadászati joggyakorlás esetén fordul elő, részben a vadászati jog megszerzésével, majd megosztásával összefüggésben, hosszú távú egymásrautaltság feltételei között alakult ki. A bérvadászatot más néven értékesítet vadászatnak is lehet nevezni. Magába foglal minden olyan vadászatot, amely esetében a vad szerződéses keretek között történő elejtéséért, valamint a szükséges mellékszolgáltatásokért pénzbeli ellenszolgáltatás történik. A vadászatok harmadik nagy típusa a vendégvadászat, amit térítésmentes vadászatnak is szoktak hívni. Jogi értelemben ide tartozik minden olyan vadászat, ahol az elejtő nem az adott területen működő erdészet alkalmazottja, vagy nem áll az adott tevékenységre vonatkozó szerződéses jogviszonyban az erdészettel. Másképp kifejtve vendégvadászatról beszélhetünk, ha az elejtő nem földtulajdonos vagy nem tagja a haszonbérlő 13 Pilisi Parkerdő Zrt.: Vadgazdálkodási Szabályzat, oldal 17

18 egyesületnek/gazdasági társaságnak. A térítésmentes vadászatoknak több kategóriája van. Üzleti jellegű reprezentációs vadászatról beszélünk, ha azon a társasággal üzleti kapcsolatban lévő gazdasági társaságok, intézmények vezetői, alkalmazottai, vagy olyan magánszemélyek vesznek részt, akik sokat segítik a részvénytársaság üzletmenetét a célok elérése érdekében, pozíciók megtartásában, akikkel való kapcsolat kimutatható gazdasági előnnyel jár. Kapcsolattartó vadászat pedig, ha nem üzleti okok miatt hívnak meg valakit a vadászatra, hanem azért, mert az illető támogatja a társaság társadalmi elfogadottságát, szakmai-közéleti kapcsolatait. Vendégvadászatot csak szabad területi vadállományban, állományszabályzó céllal lehet végezni, vadaskertekben csak eltérő tulajdonosi rendelkezés esetén. A bérvadászat eredményességét és az elérhető maximális árbevételt a térítésmentes vadászat nem befolyásolhatja. A társaság tulajdonosi meghatalmazás alapján, vadászati hatóság által jóváhagyott állományhasznosítási tervhez viszonyítottan, a szabályzatban leírt mértékben jogosult térítésmentes vadászatra vendéget hívni. A vezérigazgató kizárólagos, tovább nem hárítható felelősséggel, és jogkörrel jogosult vendég meghívására, ha az a személy rendelkezik a vadászathoz szükséges tárgyi és személyi feltételekkel. A meghívó köteles szigorú számadású vendégjegyet kiállítani, és a térítésmentes vadászat eredményéről nyilvántartást vezetni. A cégvezetés továbbá köteles a vadászati évre (március 1. és február utolsó napja közötti időszakra) vonatkozóan részletes beszámolót készíteni, és arról a vadászati évet követő első felügyelőbizottsági ülésen beszámolni. A terítékre hozott vad húsa vendégvadászat esetén a vadászterület tulajdona marad, a trófea pedig bírálás után az elejtő tulajdonába kerül. Alapvetően a területen keletkező vadászati lehetőségeket bérvadászattal kell hasznosítani, de ha rentábilisan nem értékesíthető, akkor a hasznosításról a vadászatra jogosult társaság köteles saját hatáskörben gondoskodni. Elrendelhet szakszemélyzeti (saját) vadászatot, vagy vendéget hívhat térítésmentes vadászatra. A szakszemélyzeti vadászat kivételével vadásztatásról beszélhetünk, hiszen a bér- vagy vendégvadászatra érkezők, csak kísérettel mehetnek ki a területre. A kísérő vadász mindig jól ismeri a terület adottságait, és figyelembe kell vennie a vendég képességeit, és kívánságait is. Egyéni és hajtásos vadászaton is vannak kísérők, akik segítik a vadászvendégeket abban, hogy jól érezzék magukat. Ezért nagyon fontos a szakszemélyzet viselkedése, hozzáállása a feladatához, hisz az alapján keletkeznek benyomások a vendégekben a területről, társaságról, hozzáértésről, amit ők közvetítenek. Ezen ponton válik aktuálissá a következő bekezdés, a vadásztatás és vendégkísérés jellemzése, bemutatása. 18

19 14 Vadásztatás és vendégkísérés A vadászat fontos eleme a vadásztatás és vendégkísérés. A vadászat hangulata és színvonala érdekében fontos a vadászati kultúra, hagyományok és szokások figyelembevétele. A felsoroltak mellett meg kell felelni a magatartás és viselkedés terén is a vadászetika és kultúra írott és íratlan szabályainak. A szakszemélyzet felelős a vadászat, és vadásztatás során a hangulat emeléséért. A kísérő, közreműködő hivatásos vadász vadásztatáskor köteles gondoskodni a saját eszközeiről, valamint a vadászvendég személyes felszerelésén túl, igény szerint a szükséges kellékekről és kiegészítőkről. Azt, hogy milyen módon, formában, és eszközökkel vadásznak, befolyásolják a vendég adottságai, képességei, személyi tulajdonságai, illetve kérései és kívánságai, természetesen csak, ha mindezek szabályszerűek, kivitelezhetőek. A leírtak azért fontosak, mert a vadászok tapasztalatai a kísérők segítőkészségéről, a vadászat körülményeiről alapvetően befolyásolják azt, hogy később visszatérnek-e az adott területre. Az erdészetek és erdőgazdaságok ezáltal abban érdekeltek, hogy minél jobb szolgáltatást nyújtva, terméket kínálva, minél több vadászvendéget csábítsanak területeikre. A vendég fogadása az erdészetvezető feladata, aki megbízhat ezzel egy másik személyt. Továbbá, az ő feladata még a vadászat szervezése, kísérő és gépkocsi biztosítása, bár ezeket az ügyeket a műszaki vezető is intézheti. Az erdészetvezető köteles a vendéget olyan kerületbe és kísérőhöz beosztani, hogy a leszerződött vadat el tudja ejteni. Fontos tudni továbbá, hogy bizonyos feltételek hiányában a vadászatot nem lehet megkezdeni. Ilyen feltétel például, hogy a szükséges okmányoknak (szerződés, engedély, vadászjegy, felelősségbiztosítás) rendelkezésre kell állniuk, és a kísérő vadász indulás előtt köteles kitölteni a Vadászati Naplót. A kísérőnek vadászruhában, kulturáltan kell megjelennie. Kötelessége a vadászvendég által kiszemelt vad elejtésének lehetőségét biztosítani, illetve az elejtés után a vadat azonosító jellel ellátni, a vendég engedélyét kitölteni, és a lőtt vadat a begyűjtő helyre szállítani. Sebzés esetén, köteles a kísérő az utánkeresést a legjobb tudása szerint végrehajtani. A vadászat végén lőjegyzéket kell kiállítani, amit a vendéggel alá kell íratni. Ha a vendég az Európai Unión kívülről jött, akkor a trófeakivitelhez ki kell állítani a szükséges okmányokat, hatósági állatorvossal lebélyegeztetve, és ezeket a vendég távozása előtt át kell adni neki. A trófeák bíráltatását az erdészetek végzik. A lőjegyzék 14 Pilisi Parkerdő Zrt.: Vadgazdálkodási Szabályzat, oldal 19

20 vadász és vadásztató által is aláírt példánya az erdészetnél marad. A számla kiállítása az erdészeti vezetőkönyvelő feladata. 15 Vadászatok értékesítése A vadászatok értékesítése történhet közvetlen (direkt) módon, vagy vadászatszervező irodán keresztül. A folyamatot és feltételeket a Parkerdő Vadgazdálkodási szabályzata alapján mutatom be. Külföldi bérvadászok esetén a vendéggel közvetlenül kötött szerződés esetén a Pilisi Parkerdő Zrt. árjegyzéke, illetve a Parkerdővel bizományosi szerződéses kapcsolatban lévő vadászatszervező irodán keresztül érkező bérvadász esetében a társaság árjegyzéke mellett az iroda érvényes árjegyzéke alapján lehet a vadászatokat leszerződni, abban az esetben, ha az iroda nem tudja a Parkerdő árjegyzékén a vadászati lehetőségeket közvetíteni, vagy az iroda ára kedvezőbb. Árjegyzéktől (a társaság, vagy vadászati iroda árjegyzékétől) eltérő egyedi vadászati szerződés kötése a vadászatszervező irodákkal csak a Vezérigazgató előzetes jóváhagyása után történhet. Hazai és nem irodákon keresztül érkező EU bérvadászatokra szerződéskötés csak a Parkerdő érvényes árjegyzéke szerint lehetséges, ettől eltérni csak a vezérigazgató előzetes engedélye után lehet, külön szerződéskötéssel. Az eseti vadászatok értékesítésénél az értékesítési szerződések megkötését direkt értékesítés estében a szerződéskötésre vonatkozó szabályok betartásával a társaság erdészetei intézik, a szerződéskötési jogosultságot meghaladó összegű szerződések esetében a társaság központja. A bérvadászokkal történt a szerződéstől eltérő trófeaméretű vad elejtéséről és elszámolásáról külön jelentést kell készíteni, melynek 1 példányát a központba a vadászati főelőadó részére az elejtéstől számított 5 munkanapon belül meg kell küldeni. A jelentésnek tartalmaznia kell a szerződött méretet, az elejtett mérete, a kísérő nevét, az elejtés helyét és idejét, történt-e szerződésmódosítás, kockázatos-e az ellenérték megtérülése stb. A társaság a külföldi vendégkört elsődlegesen vadászati irodákon keresztül fogadja. A központ bizományosi szerződést köt a piacon található jelentősebb vadászati irodákkal. és értékesítik az árualapot képező vadállományt. 15 Pilisi Parkerdő Zrt.: Vadgazdálkodási Szabályzat, oldal 20

Vadászati Árjegyzék 2011/2012. Pilisi Parkerdő Zrt. Kedves Vadászok! Üdvözöljük Önöket a Pilisi Parkerdő Zrt-nél!

Vadászati Árjegyzék 2011/2012. Pilisi Parkerdő Zrt. Kedves Vadászok! Üdvözöljük Önöket a Pilisi Parkerdő Zrt-nél! Kedves Vadászok! Üdvözöljük Önöket a Pilisi Parkerdő Zrt-nél! Vadászati Árjegyzék 2011/2012 Pilisi Parkerdő Zrt Mielőtt nekilátnának áraink áttanulmányozásához, kérjük, hogy olvassák el az általános tudnivalókat.

Részletesebben

HUNOR VADASKERT Zrt. Vadászati árjegyzék Érvényes: 2014. március 1-től visszavonásig

HUNOR VADASKERT Zrt. Vadászati árjegyzék Érvényes: 2014. március 1-től visszavonásig HUNOR VADASKERT Zrt. Vadászati árjegyzék Érvényes: 2014. március 1-től visszavonásig 1. oldal 2. oldal Bemutatkozás Tisztelt Vadászvendégünk! S ok szeretettel köszönti Önt a Hunor Vadaskert Zrt.! Engedje

Részletesebben

HUNOR VADASKERT Zrt. Vadászati árjegyzék. Vadászati árjegyzék

HUNOR VADASKERT Zrt. Vadászati árjegyzék. Vadászati árjegyzék HUNOR VADASKERT Zrt. Vadászati árjegyzék 2015/2016 Vadászati árjegyzék 1. oldal 2. oldal Bemutatkozás Tisztelt Vadászvendégünk! S ok szeretettel köszönti Önt a Hunor Vadaskert Zrt.! Engedje meg, hogy néhány

Részletesebben

VADÁSZATI ÁRJEGYZÉK. Koronás-szarvas Kft. KAB-HEGY 2004. Nonprofit Kft. Érvényes: 2010. március 1-tıl

VADÁSZATI ÁRJEGYZÉK. Koronás-szarvas Kft. KAB-HEGY 2004. Nonprofit Kft. Érvényes: 2010. március 1-tıl VADÁSZATI ÁRJEGYZÉK Koronás-szarvas Kft. KAB-HEGY 2004. Nonprofit Kft. Érvényes: 2010. március 1-tıl SZARVAS VADÁSZAT Vadászati idény: Bika, tehén: szeptember 1-január 31. Ünı, borjú: szeptember 1-február

Részletesebben

H Á Z I S Z A B Á L Y Z A T

H Á Z I S Z A B Á L Y Z A T H Á Z I S Z A B Á L Y Z A T Készült: 2010. október 16. 2 1.. /1/ A Nagycserkeszi Új Erő Vadásztársaság, (továbbiakban VT.) 2010. október 16-án tartott közgyűlése által módosított Házi Szabályzat. /2/ Jelen

Részletesebben

Természetközeli erdő- és vadgazdálkodás az Ipoly mentén

Természetközeli erdő- és vadgazdálkodás az Ipoly mentén Természetközeli erdő- és vadgazdálkodás az Ipoly mentén HUSK/1101/2.2.1/0352 sz., Közösen a természeti értékek megőrzéséért a Poľana és a Börzsöny területén" c. projekt nyitó konferencia 2012. 10.24. Társaságunkról

Részletesebben

VADGAZDÁLKODÁSI ÜZEMTERV

VADGAZDÁLKODÁSI ÜZEMTERV VADGAZDÁLKODÁSI ÜZEMTERV VADGAZDÁLKODÁSI ÜZEMTERV Vadgazdálkodási egység: Telephelye: Kelt:,.. A tervet készítette Vadgazdálkodási egység vezetõje A FÔ FEJEZETEK MUTATÓJA Ennek a lapnak a helyére kerül

Részletesebben

Az állami erdészeti szektor időszerű kérdései. Budapest, 2006. február 1. Klemencsics András Erdészeti Főosztály

Az állami erdészeti szektor időszerű kérdései. Budapest, 2006. február 1. Klemencsics András Erdészeti Főosztály Az állami erdészeti szektor időszerű kérdései Budapest, 2006. február 1. Klemencsics András Erdészeti Főosztály MAGYARORSZÁG ERDŐTERÜLETE NAPJAINKBAN Területi adatok Erdőgazdálkodás alá vont terület: -

Részletesebben

Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program Adatgyűjtések és Adatátvételek. adatszolgáltatóinak meghatározása. Országos Meteorológiai Szolgálat

Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program Adatgyűjtések és Adatátvételek. adatszolgáltatóinak meghatározása. Országos Meteorológiai Szolgálat Tipus: = adatgyűjtés AÁ, adatátvétel 1066 1254 1255 1256 1257 1259 Levegőtisztaság-védelmi adatok Beszámoló az erdősítésekről és a fakitermelésről Erdővédelmi kárbejelentő lap Jelentés az erdészeti szaporítóanyagokról

Részletesebben

Bugaci, Császártöltési, Kelebiai vadászterület. Bérvadászati árjegyzéke. Érvényes: 2015. március 1-től 2016. február végéig

Bugaci, Császártöltési, Kelebiai vadászterület. Bérvadászati árjegyzéke. Érvényes: 2015. március 1-től 2016. február végéig Bugaci, Császártöltési, Kelebiai vadászterület Bérvadászati árjegyzéke Érvényes: 2015. március 1-től 2016. február végéig GÍMSZARVAS ELEJTÉSE Gímszarvasbika, golyóra érett szeptember 1-től október 31-ig

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. SZERVEZETI, SZEMÉLYZETI ADATOK ADAT FRISSÍTÉS MEGŐRZÉS A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának

Részletesebben

Ismertesse az egyéni vadászati módokat! 1. A. Információtartalom vázlata:

Ismertesse az egyéni vadászati módokat! 1. A. Információtartalom vázlata: 1. A Ismertesse az egyéni vadászati módokat! Egyéni vadászati módok Egyéni vadászat során ejthető vadfajok Egyéni vadászat biztonsági előírásai Egyéni vadászat etikai előírásai 1. B Ismertesse a vadászaton

Részletesebben

- 2 - ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK

- 2 - ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK Belföldi magánszemélyek Magyarországon csak érvényes vadászjegy birtokában vadászhatnak. A megkötött vadászati szerzõdés alapján a Budapesti Erdõgazdaság Zrt. biztosítja a vadászvendég

Részletesebben

ÁRLISTA. Nagyvad Hunting Vadászatszervező Utazási Iroda

ÁRLISTA. Nagyvad Hunting Vadászatszervező Utazási Iroda Nagyvad Hunting Vadászatszervező Utazási Iroda ÁRLISTA Nagyvad Hunting Kft. H-2694, Magyarnándor, Kossuth u. 6/A Mobil: +36/30/370-9476 Fax: +36/35/300-052 E-mail: nagyvad-hunting@freemail.hu nagyvad@t-email.hu

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 19. NAPIREND Ügyiratszám: 1/374/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. április 27-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandó: Tourinform Iroda

Részletesebben

Kedves Vadásztársunk!

Kedves Vadásztársunk! Kedves Vadásztársunk! A HM VERGA Veszprémi Erdõgazdaság Zrt. Veszprémtõl északra, a Bakony keleti vonulatában folytat magas szintû vadgazdálkodási tevékenységet. Üzemi vadászterülete hazánk egyik legjobban

Részletesebben

5f!J. számú előterjesztés

5f!J. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere 5f!J. számú előterjesztés Előterjeszt és a Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság részére a Pilisi Parkerdő Zrt. tevékenységéről

Részletesebben

DR SOMOGYVÁRI VILMOS NEMZETI AGRÁRGAZDASÁGI KAMARA ERDÉSZETI ÉS VADGAZDÁLKODÁSI TÖRVÉNYEK MÓDOSÍTÁSI JAVASLATAI

DR SOMOGYVÁRI VILMOS NEMZETI AGRÁRGAZDASÁGI KAMARA ERDÉSZETI ÉS VADGAZDÁLKODÁSI TÖRVÉNYEK MÓDOSÍTÁSI JAVASLATAI DR SOMOGYVÁRI VILMOS NEMZETI AGRÁRGAZDASÁGI KAMARA ERDÉSZETI ÉS VADGAZDÁLKODÁSI TÖRVÉNYEK MÓDOSÍTÁSI JAVASLATAI SZAKMAI NAP Székesfehérvár, 2014. november.27. Vélemények, javaslatok az erdőről, az erdő

Részletesebben

ÁRJEGYZÉK VADÁSZAT. VERGA Veszprémi Erdőgazdaság Zrt. Érvényes: 2014. március 1. 2015. február 28.

ÁRJEGYZÉK VADÁSZAT. VERGA Veszprémi Erdőgazdaság Zrt. Érvényes: 2014. március 1. 2015. február 28. ÁRJEGYZÉK VADÁSZAT VERGA Veszprémi Erdőgazdaság Zrt. Érvényes: 2014. március 1. 2015. február 28. Kedves Vadásztársunk! A VERGA Veszprémi Erdőgazdaság Zrt. Veszprémtől északra, a Bakony keleti vonulatában

Részletesebben

A Budapesti Erőmű ZRt. 2014. évi környezeti tényező értékelés eredményének ismertetése az MSZ EN ISO 14001:2005 szabvány 4.4.

A Budapesti Erőmű ZRt. 2014. évi környezeti tényező értékelés eredményének ismertetése az MSZ EN ISO 14001:2005 szabvány 4.4. A Budapesti Erőmű ZRt. 214. évi környezeti tényező értékelés eredményének ismertetése az MSZ EN SO 141:25 szabvány 4.4.3 fejezet alapján 215. április A fenntartható fejlődés szellemében folyamatosan törekszünk

Részletesebben

GVOP-2004-2.1.2. pályázati útmutató kivonat

GVOP-2004-2.1.2. pályázati útmutató kivonat GVOP-2004-2.1.2. pályázati útmutató kivonat KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK RÉSZÉRE KORSZRŰ MENEDZSMENT RENDSZEREK ÉS TECHNIKÁK TÁMOGATÁSA* Támogatás mértéke: *Forrás: www.gkm.hu A projekt elszámolható költségének

Részletesebben

NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK IRODA ÜGYRENDJE

NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK IRODA ÜGYRENDJE NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK IRODA ÜGYRENDJE Elfogadva: 2011. január 28., hatályos: 2011. január 31. A Nemzetközi Kapcsolatok Iroda (a továbbiakban: NK Iroda) Ügyrendjét a Nyíregyházi Főiskola

Részletesebben

Házi szabályzat. A vadászható terület nagysága: 3841ha. Vadvédelmi terület.

Házi szabályzat. A vadászható terület nagysága: 3841ha. Vadvédelmi terület. Házi szabályzat A vadásztársaság területének határai: A 3-as számú fôközlekedési úti Sajó hídtól a Sajó folyó Ónodig, majd nyugatra az ónodi vár elôtt a közútig. Innen Ónod- Nyékládháza közút, Nyékládháza

Részletesebben

ÁRJEGYZÉK. Érvényes 2011. március 1-tõl 2012. február 29-ig. Vadászterületek: GEMENC, HAJÓS-HOMOKI, LENES-KARASZ, BÉDA-KARAPANCSA GEMENC

ÁRJEGYZÉK. Érvényes 2011. március 1-tõl 2012. február 29-ig. Vadászterületek: GEMENC, HAJÓS-HOMOKI, LENES-KARASZ, BÉDA-KARAPANCSA GEMENC ÁRJEGYZÉK Érvényes 2011. március 1-tõl 2012. február 29-ig Vadászterületek: GEMENC, HAJÓS-HOMOKI, LENES-KARASZ, BÉDA-KARAPANCSA GEMENC a természet szolgálatában 6501 Baja, Szent Imre tér 2. Telefon: 79

Részletesebben

A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt. alapító okirata

A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt. alapító okirata XX/1130/5/2010. A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. (2) bekezdésében, az államháztartás

Részletesebben

C é g t ö r t é n e t

C é g t ö r t é n e t C é g t ö r t é n e t t a l a p a s p o r t k f t. z ö l d s é g - g y ü m ö l c s n a g y k e r e s k e d é s A Talapa Sport Kft. 1994. április 11- ével alakult, határozatlan idôre. A cég alapítója és

Részletesebben

JELENTÉS A KÖRNYEZETVÉDELMI RÁFORDÍTÁSOKRÓL, A KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKEK ELŐÁLLÍTÁSÁRÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁRÓL

JELENTÉS A KÖRNYEZETVÉDELMI RÁFORDÍTÁSOKRÓL, A KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKEK ELŐÁLLÍTÁSÁRÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁRÓL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése alapján kötelező. Nyilvántartási szám: 1892 JELENTÉS A KÖRNYEZETVÉDELMI RÁFORDÍTÁSOKRÓL,

Részletesebben

JELENTÉS A KÖRNYEZETVÉDELMI RÁFORDÍTÁSOKRÓL, A KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKEK ELŐÁLLÍTÁSÁRÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁRÓL

JELENTÉS A KÖRNYEZETVÉDELMI RÁFORDÍTÁSOKRÓL, A KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKEK ELŐÁLLÍTÁSÁRÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁRÓL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése alapján kötelező. Nyilvántartási szám: 1892 JELENTÉS A KÖRNYEZETVÉDELMI RÁFORDÍTÁSOKRÓL,

Részletesebben

NAGYBEREK VADÁSZATI BT.

NAGYBEREK VADÁSZATI BT. Szarvasbika GÍMSZARVAS Trófeasúly EUR ( ) EUR ( ) / 10g 3,99 kg - ig 700.- - 4,00-4,99 kg 900.- - 5,00-5,99 kg 1200.- - 6,00-6,99 kg 1450.- + 7,5.- 7,00-7,99 kg 2150.- + 8,5.- 8,00-8,99 kg 3000.- + 10,5.-

Részletesebben

Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Szervezeti felépítés

Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Szervezeti felépítés Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Szervezeti felépítés 1.1. Kuratórium 1.1.1. Elnöke Dr. Haraszti György 1.1.2. Tagjai Prof. Dr. Haraszti György Tallai Gábor Dr. Róna Tamás Frisch György

Részletesebben

CÉLOK ÉS ELŐIRÁNYZATOK, KÖRNYEZETKÖZPONTÚ IRÁNYÍTÁSI ÉS MEB PROGRAMOK

CÉLOK ÉS ELŐIRÁNYZATOK, KÖRNYEZETKÖZPONTÚ IRÁNYÍTÁSI ÉS MEB PROGRAMOK 1/6 oldal Tartalomjegyzék: 1/ Célmeghatározás 2/ Területi érvényesség 3/ Fogalom meghatározások 4/ Eljárás 5/ Kapcsolódó dokumentációk jegyzéke 6/ Dokumentálás Készítette: Szigeti Edit Jóváhagyta: Bálint

Részletesebben

A 2009. évi CXXII. törvény alapján közzé tett adatok 2015. május 31.

A 2009. évi CXXII. törvény alapján közzé tett adatok 2015. május 31. A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján a Pilisi Parkerdő Zrt. az alábbi adatokat teszi közzé: A Pilisi Parkerdő Zrt. 100%-ban állami

Részletesebben

Dunaszentmiklósi Rákóczi Vadásztársaság

Dunaszentmiklósi Rákóczi Vadásztársaság Dunaszentmiklósi Rákóczi Vadásztársaság árjegyzéke a 2012-2013 vadászati évre Elszámolás: - trófeás vadaknál a bírálat napján érvényes OTP Valuta középárfolyam EUR/HUF-ban. - tar vadaknál az elejtés napján

Részletesebben

Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztály

Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztály 1. Földművelésügyi Osztály Sorszám Adatbázis 1. Őstermelői Őstermelői igazolványok igazolvánnyal rendelkező személyek 2. Családi Családi gazdaságok gazdaságok személyi és területi a kezelése 3. Halászati

Részletesebben

Házi szabályzat. A vadászható terület nagysága: 3841ha. Vadvédelmi terület.

Házi szabályzat. A vadászható terület nagysága: 3841ha. Vadvédelmi terület. Házi szabályzat A vadásztársaság területének határai: A 3. számú f közlekedési úti Sajó hídtól a Sajó folyó Ónodig, majd nyugatra az ónodi vár el tt a közútig. Innen Ónod- Nyékládháza közút, Nyékládháza

Részletesebben

Számviteli alapfogalmak I.

Számviteli alapfogalmak I. Számviteli alapfogalmak I. 1. A számvitel fogalma: a gazdálkodás (a gazdasági tevékenység) rendszeres, szervezett, számokban kifejezett megfigyelése, mérése, feljegyzése. 2. A számvitel területei: a törvény

Részletesebben

Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA

Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA 11. Előadás Az üzleti terv tartalmi követelményei Az üzleti terv tartalmi követelményei

Részletesebben

A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZATA

A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZATA A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZATA Budapest 2012. (2012. június 22-étől hatályos változat) A Budapesti Gazdasági Főiskola (továbbiakban: Főiskola, BGF, Intézmény) Szenátusa az államháztartásról

Részletesebben

ISO 14001:2004. Környezetközpontú irányítási rendszer (KIR) és EMAS. A Földet nem apáinktól örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön.

ISO 14001:2004. Környezetközpontú irányítási rendszer (KIR) és EMAS. A Földet nem apáinktól örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön. ISO 14001:2004 Környezetközpontú irányítási rendszer (KIR) és EMAS A Földet nem apáinktól örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön. 1 A környezetvédelem szükségessége Használat Termelés Hulladék Kivonás

Részletesebben

Groszeibl Zoltán Igazságügyi szakértő

Groszeibl Zoltán Igazságügyi szakértő Groszeibl Zoltán Igazságügyi szakértő . A vadkárelhárítás gyakorlata A vadkár megelőzés, -elhárítás, vizsgálata a szakértő szemével A vadkár megelőzés, -elhárítás környezete, körülményei. Az egyes módszerek

Részletesebben

Horacél Kft. csődeljárás alatt. Fizetőképességet helyreállító program. Táborfalva, 2015. május 15.

Horacél Kft. csődeljárás alatt. Fizetőképességet helyreállító program. Táborfalva, 2015. május 15. Horacél Kft. csődeljárás alatt Fizetőképességet helyreállító program Táborfalva, 2015. május 15. 1. Cégtörténet A Horacél Kft. egy 1999. évben alapított családi vállalkozás. A társaság alapítója, Horváth

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2013. üzleti évről

Kiegészítő melléklet 2013. üzleti évről Kiegészítő melléklet 2013. üzleti évről Beszámolási időszak kezdete: 2013. január 1. Beszámolási időszak vége: 2013. december 31. Keltezés: 2014. február 25. Alföldi István ügyvezető igazgató 1 I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

www.husk-cbc.eu Jelen előadás tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját.

www.husk-cbc.eu Jelen előadás tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját. Vadászati és Erdészeti Klaszter együttműködési lehetőségek a határon túli vadászok között Ipoly Erdő Zrt. vezető partner Pintér Zoltán szakmai projektmenedzser www.husk-cbc.eu Jelen előadás tartalma nem

Részletesebben

Országos Vadgazdálkodási Adattár ÚTMUTATÓ A VADGAZDÁLKODÁSI ÜZEMTERVEK KÉSZÍTÉSÉHEZ ÉS VEZETÉSÉHEZ. Szerkesztette: dr.

Országos Vadgazdálkodási Adattár ÚTMUTATÓ A VADGAZDÁLKODÁSI ÜZEMTERVEK KÉSZÍTÉSÉHEZ ÉS VEZETÉSÉHEZ. Szerkesztette: dr. ÚTMUTATÓ A VADGAZDÁLKODÁSI ÜZEMTERVEK KÉSZÍTÉSÉHEZ ÉS VEZETÉSÉHEZ Szerkesztette: dr. Csányi Sándor Gödöllõ 1997-1999 ÚTMUTATÓ A VADGAZDÁLKODÁSI ÜZEMTERVEK KÉSZÍTÉSÉHEZ ÉS VEZETÉSÉHEZ BEVEZETÉS Az utóbbi

Részletesebben

A turizmus következményeként jelentkező társadalmi és természeti problémák

A turizmus következményeként jelentkező társadalmi és természeti problémák A turizmus következményeként jelentkező társadalmi és természeti problémák Tények és számok A turizmus a világon az egyik legdinamikusabban bővülő ágazat: 1990 és 2004 között 4,2%-os növekedés 2004: külföldre

Részletesebben

A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA

A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA I. Az utasítás hatálya Ezen utasítás hatálya a Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona

Részletesebben

Erdei élőhelyek kezelése

Erdei élőhelyek kezelése Erdei élőhelyek kezelése Pro Silva. Dr. Katona Krisztián SZIE VMI Út a szálalásig Szálalás úttörői a francia Adolphe Gurnaud (1825-1898) és a svájci Henri Biolley (1858 1939) voltak. Dauerwald, az örökerdő

Részletesebben

TURIZMUS ÉS REGIONALITÁS

TURIZMUS ÉS REGIONALITÁS A magyarországi turisztikai régiók vendégforgalma 2002-ben 1 Kiss Kornélia Sulyok Judit kapacitása 2002-ben 2 Magyarországon 3377 kereskedelmi szálláshely mûködött, összesen 77 155 szobával és 335 163

Részletesebben

2014/74 STATISZTIKAI TÜKÖR 2014. július 18.

2014/74 STATISZTIKAI TÜKÖR 2014. július 18. 14/74 STATISZTIKAI TÜKÖR 14. július 18. Szolgáltatási kibocsátási árak, 14. I. negyedév Tartalom Összegzés...1 H Szállítás, raktározás nemzetgazdasági ág... J Információ, kommunikáció nemzetgazdasági ág...

Részletesebben

Lehoczki Róbert. Szent István Egyetem Vadbiológiai és Vadgazdálkodási Tanszék 2103 Gödöllõ, Páter K. u. 1. email: leho@ns.vvt.gau.

Lehoczki Róbert. Szent István Egyetem Vadbiológiai és Vadgazdálkodási Tanszék 2103 Gödöllõ, Páter K. u. 1. email: leho@ns.vvt.gau. Lehoczki Róbert Szent István Egyetem Vadbiológiai és Vadgazdálkodási Tanszék 2103 Gödöllõ, Páter K. u. 1. email: leho@ns.vvt.gau.hu +Spatial analyst $/. $/ 0$= É 6$, 7%(5#hD/ (7( %. 2UV]iJRV9DGJD]GiONRGiVL$GDWWiU

Részletesebben

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2010. (.) FVM rendelete. 1. Értelmező rendelkezések

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2010. (.) FVM rendelete. 1. Értelmező rendelkezések A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2010. (.) FVM rendelete az erdőgazdálkodás szakszerűségének biztosítása érdekében végzett erdészeti szakirányítási tevékenységhez nyújtott csekély összegű

Részletesebben

TERMÉSZTVÉDELMI ELVÁRÁSOK AZ ERDŐGAZDÁLKODÁSBAN - TERMÉSZETVÉDELMI SZAKMAPOLITIKAI KERETEK

TERMÉSZTVÉDELMI ELVÁRÁSOK AZ ERDŐGAZDÁLKODÁSBAN - TERMÉSZETVÉDELMI SZAKMAPOLITIKAI KERETEK TERMÉSZTVÉDELMI ELVÁRÁSOK AZ ERDŐGAZDÁLKODÁSBAN - TERMÉSZETVÉDELMI SZAKMAPOLITIKAI KERETEK A természet mindennél és mindenkinél jobb vezető, ha tudjuk, hogyan kövessük. C. G. Jung Az előadás vázlata Természetvédelmi

Részletesebben

10/2015. ATÁRNOKI POLGÁRMESTERI HIVATAL HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA

10/2015. ATÁRNOKI POLGÁRMESTERI HIVATAL HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA 10/2015. ATÁRNOKI POLGÁRMESTERI HIVATAL HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA 1 I. A Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: Hivatal) honlapjának működtetéséhez kapcsolódó feladatok és felelőségi

Részletesebben

A vizsgált időszak számos ponton hozott előrelépést, illetve változást az előző év, hasonló időszakához képest:

A vizsgált időszak számos ponton hozott előrelépést, illetve változást az előző év, hasonló időszakához képest: 2010. június 1. TÁJÉKOZTATÓ a Magyarországon 2010 első negyedévében megrendezett nemzetközi rendezvényekről A Magyar Turizmus Zrt. Magyar Kongresszusi Irodája 2010-ben is kiemelt feladatának tartja, hogy

Részletesebben

8/2011. sz. Szabályzat FOLYAMATBA ÉPÍTETT ELŐZETES ÉS UTÓLAGOS VEZETŐI ELLENŐRZÉS RENDSZERE

8/2011. sz. Szabályzat FOLYAMATBA ÉPÍTETT ELŐZETES ÉS UTÓLAGOS VEZETŐI ELLENŐRZÉS RENDSZERE 8/2011. sz. Szabályzat FOLYAMATBA ÉPÍTETT ELŐZETES ÉS UTÓLAGOS VEZETŐI ELLENŐRZÉS RENDSZERE A Csákvár Nagyközség Polgármesteri Hivatala Folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés rendszerét

Részletesebben

Országos Rendezési Tervkataszter

Országos Rendezési Tervkataszter TeIR Országos Rendezési Tervkataszter Felhasználói útmutató Budapest, 2015. április Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ... 3 2. LEKÉRDEZÉSEK... 3 2.1 TERV ELLÁTOTTSÁG LEKÉRDEZÉS... 4 2.1.1. Kördiagram... 5 2.1.2.

Részletesebben

2014/92 STATISZTIKAI TÜKÖR

2014/92 STATISZTIKAI TÜKÖR 14/9 STATISZTIKAI TÜKÖR 14. szeptember 3. 14 II. ében 3,9-kal nőtt a GDP Bruttó hazai termék, 14. II., második becslés Tartalom Bevezető...1 Termelési oldal...1 Felhasználási oldal... A GDP változása az

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. 2. 6. 7. 9. 10. ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja,

Részletesebben

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SELEJTEZÉSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2002. február 27.

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SELEJTEZÉSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2002. február 27. Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SELEJTEZÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2002. február 27. 1) A használhatatlannak minősítés és egyéb fogalmak: Vagyontárgyak: minden

Részletesebben

Szomolányi Katalin. Csoport Környezetvédelmi Koordinációs Osztály. VII. Környezetvédelmi kerekasztal-beszélgetés Budapest, 2004. március 30.

Szomolányi Katalin. Csoport Környezetvédelmi Koordinációs Osztály. VII. Környezetvédelmi kerekasztal-beszélgetés Budapest, 2004. március 30. Szomolányi Katalin Csoport Környezetvédelmi Koordinációs Osztály Tartalom Csoport Működés Környezetvédelmi Stratégiai eredmények Csoport Környezetvédelmi Politika Csoport Környezetvédelmi Stratégia Csoport

Részletesebben

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2001. május 03.

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2001. május 03. Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2001. május 03. 1 A szervezeti és működési szabályzat összefoglalóan tartalmazza

Részletesebben

Vállalati kérdőív - Magyarország

Vállalati kérdőív - Magyarország Vállalati kérdőív - Magyarország kérdezett személy üzem fajtája az üzem tevékenysége szakágazat / gazdasági szempontból történő osztályozás személyzeti osztályvezető legmagasabb jogkörrel rendelkező személy

Részletesebben

Dabas és Környéke Vízügyi Kft.

Dabas és Környéke Vízügyi Kft. Dabas és Környéke Vízügyi Kft. H-2370 Dabas, Széchenyi u. 3. Tel: 29/360-321; 29/360-323 Tel./fax: 29/360-323 E-mail: info@dakov.hu KÉPZÉSI SZABÁLYZAT kiadás /változat 1.0 jóváhagyta, hatályba léptette:

Részletesebben

Vállalati kérdőív - Bécs

Vállalati kérdőív - Bécs Vállalati kérdőív - Bécs kérdezett személy üzem fajtája az üzem tevékenysége szakágazat / gazdasági szempontból történő osztályozás személyzeti osztályvezető legmagasabb jogkörrel rendelkező személy személyzeti

Részletesebben

Vállalati kérdőív - Alsó-Ausztria

Vállalati kérdőív - Alsó-Ausztria Vállalati kérdőív - Alsó-Ausztria kérdezett személy üzem fajtája az üzem tevékenysége szakágazat / gazdasági szempontból történő osztályozás személyzeti osztályvezető legmagasabb jogkörrel rendelkező személy

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA. REPREZENTÁCIÓS KIADÁSOK SZABÁLYZATA (a Szervezeti és működési szabályzat 17. sz. melléklete)

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA. REPREZENTÁCIÓS KIADÁSOK SZABÁLYZATA (a Szervezeti és működési szabályzat 17. sz. melléklete) NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA REPREZENTÁCIÓS KIADÁSOK SZABÁLYZATA (a Szervezeti és működési szabályzat 17. sz. melléklete) Elfogadva: 2013. július 23., hatályba lép: 2013. július 25-én Módosítva: 2015. március

Részletesebben

Az egyedi tájérték jogi szabályozásának jelenlegi helyzete

Az egyedi tájérték jogi szabályozásának jelenlegi helyzete Az egyedi tájérték jogi szabályozásának jelenlegi helyzete Dósa Henrietta Táj- és természetvédelmi referens VM, Nemzeti Parki és Tájvédelmi Főosztály Természet védelméről szóló 1996. évi LIII. Törvény

Részletesebben

A Bolgár Országos Önkormányzat 2013. évi költségvetése

A Bolgár Országos Önkormányzat 2013. évi költségvetése A Bolgár Országos Önkormányzat 2013. évi költségvetése A 2013. évi költségvetés összeállításánál a: 2012. évi CCIV. törvény Magyarország 2013. évi központi költségvetésérõl 2011. évi CLXXIX. törvény A

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Javaslat az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár és a Városgondnokság Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

Részletesebben

I. SZERVEZETI, SZEMÉLYZETI ADATOK

I. SZERVEZETI, SZEMÉLYZETI ADATOK I/2.6. pont 1 Hivatal Általános Közzétételi listája ÁLLTALLÁNOS IINTÉZZKEDÉSEK 1. Ahol felelősként több van nevesítve, a nevesítésük sorrendje jelenti az egymás közti adatáramlás sorrendjét is (kijelölve

Részletesebben

7285 Törökkoppány, Kossuth L. u. 66. Email: munkaszervezet@koppanyvolgye.t-online.hu Tel.: 84-377-542

7285 Törökkoppány, Kossuth L. u. 66. Email: munkaszervezet@koppanyvolgye.t-online.hu Tel.: 84-377-542 Tisztelt Olvasó! Ön a LEADER Hírlevelét nyitotta meg képernyőjén. A LEADER Hírlevél megjelentetésével Egyesületünk legfőbb célja, hogy a Koppányvölgye Helyi Akciócsoport tervezési területén lévő 56 település

Részletesebben

Árlista. Érvényes 2008. március 1 jétől.

Árlista. Érvényes 2008. március 1 jétől. St. George Vadászatszervező és Utazási Iroda Árlista Érvényes 2008. március 1 jétől. Kedves Vadászvendégünk! Nagyon örülünk, hogy új árjegyzékünket bemutathatjuk Önöknek! A St. George Vadásziroda a legmagasabb

Részletesebben

A Sertésstratégia eredményei, jövőbeni intézkedések

A Sertésstratégia eredményei, jövőbeni intézkedések A Sertésstratégia eredményei, jövőbeni intézkedések Horváth István Kiemelt programokért felelős miniszteri biztos, Országgyűlési képviselő Gödöllő, 2015. 05.05. 1 2012 augusztus 30-án Magyarország Kormánya

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzatának

Monostorpályi Község Önkormányzatának Monostorpályi Község Önkormányzatának KÖLTSÉGVETÉS TERVEZÉSI ÉS BESZÁMOLÁSI SZABÁLYZATA 2012.-től I. A költségvetési terv készítésére és a beszámoló összeállítására vonatkozó általános és speciális szabályok

Részletesebben

Hivatalos név: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mérnöki Kamara. Székhely: 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. II. 2.12. Postai címe: 5001 Szolnok, Pf. 11.

Hivatalos név: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mérnöki Kamara. Székhely: 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. II. 2.12. Postai címe: 5001 Szolnok, Pf. 11. I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei Hivatalos

Részletesebben

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG. REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZAT (módosításokkal egységes szerkezetben)

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG. REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZAT (módosításokkal egységes szerkezetben) MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG GÉPJÁRMŰVEK KÖLTSÉGELSZÁMOLÁSÁNAK 1.1.1.1. SZABÁLYZATA MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1 Hatályos: 2014. november 3.

Részletesebben

A mezőgazdaság és természetvédelem

A mezőgazdaság és természetvédelem KÖRNYEZET- ÉS TÁJGAZDÁLKODÁS A mezőgazdaság és természetvédelem viszonyáról A mezőgazdaság és a természetvédelem viszonyának kulcskérdése, hogy a természetvédelem érdekében hozott intézkedések következtében

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Jegyző Tárgy: Teljesítménykövetelmények alapját képező 2012. évi célok meghatározása a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői részére Tisztelt Képviselő-testület! A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992.

Részletesebben

Reprezentációs kiadások felosztásának, teljesítésének, és elszámolásának szabályzata

Reprezentációs kiadások felosztásának, teljesítésének, és elszámolásának szabályzata MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont Reprezentációs kiadások felosztásának, teljesítésének, és elszámolásának szabályzata Martonvásár, 2012. augusztus 31. Bedő Zoltán főigazgató 0 A

Részletesebben

11/2007. (III. 30.) KvVM rendelet. a Bükkhát természetvédelmi terület létesítéséről és erdőrezervátummá nyilvánításáról

11/2007. (III. 30.) KvVM rendelet. a Bükkhát természetvédelmi terület létesítéséről és erdőrezervátummá nyilvánításáról 11/2007. (III. 30.) KvVM rendelet a Bükkhát természetvédelmi terület létesítéséről és erdőrezervátummá nyilvánításáról A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 24. (1) bekezdés a) pontjában,

Részletesebben

1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 3. melléklet Hallgatói követelményrendszer 18. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM HALLGATÓI BALESETEK MEGELŐZÉSÉVEL KAPCSOLATOS, valamint a BEKÖVETKEZETT

Részletesebben

Állami erdőgazdálkodás, természetvédelem az Országos Erdészeti Egyesület programjában. Országos Erdészeti Egyesület. Ormos Balázs főtitkár

Állami erdőgazdálkodás, természetvédelem az Országos Erdészeti Egyesület programjában. Országos Erdészeti Egyesület. Ormos Balázs főtitkár Állami erdőgazdálkodás, természetvédelem az Országos Erdészeti Egyesület programjában Ormos Balázs főtitkár Országos Erdészeti Egyesület EFDSZ-WWF szakmai fórum, BUDAPEST 2006.február 1. Az előadás forrása:

Részletesebben

BOTTYÁN EQUUS KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY Közhasznú jelentés a 2011. évi gazdálkodásról 2012. május CHANCE AUDIT KFT

BOTTYÁN EQUUS KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY Közhasznú jelentés a 2011. évi gazdálkodásról 2012. május CHANCE AUDIT KFT BOTTYÁN EQUUS KÖZHASZNÚ ALAPÍÍTVÁNY Közzhasszznú jjel lenttéss a 2011.. évii gazzdál lkodássrról l 2012.. májjuss CHANCE AUDIT KFT Tartalomjegyzék 1./ Számviteli beszámoló 3. oldal 2./ Költségvetési támogatás

Részletesebben

A vidékfejlesztési miniszter /. (..) VM rendelete

A vidékfejlesztési miniszter /. (..) VM rendelete A vidékfejlesztési miniszter /. (..) VM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Natura 2000 erdőterületeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs támogatás részletes szabályairól

Részletesebben

Pénzügy menedzsment. Hosszú távú pénzügyi tervezés

Pénzügy menedzsment. Hosszú távú pénzügyi tervezés Pénzügy menedzsment Hosszú távú pénzügyi tervezés Egy vállalat egyszerűsített mérlege és eredménykimutatása 2007-ben és 2008-ban a következőképpen alakult: Egyszerűsített eredménykimutatás (2008) Értékesítés

Részletesebben

Partneri elégedettségmérés 2007/2008 ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL 2007/2008. TANÉV

Partneri elégedettségmérés 2007/2008 ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL 2007/2008. TANÉV ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL. TANÉV 1 Bevezető Iskolánk minőségirányítási politikájának megfelelően ebben a tanévben is elvégeztük partnereink elégedettségének mérését. A felmérésre

Részletesebben

35 milliárd forint vidékfejlesztési forrásra lehet pályázni

35 milliárd forint vidékfejlesztési forrásra lehet pályázni 35 milliárd forint vidékfejlesztési forrásra lehet pályázni 2015. április 20. 13:23 Összesen 35 milliárd forint vidékfejlesztési forrásra lehet pályázni a 2007-2013 között még fel nem használt keret terhére

Részletesebben

Tisztelt Kuratórium! A Barankovics István Alapítvány Kuratóriuma részére

Tisztelt Kuratórium! A Barankovics István Alapítvány Kuratóriuma részére A Barankovics István Alapítvány Kuratóriuma részére Tisztelt Kuratórium! A pártok működését segítő tudományos, ismeretterjesztő, kutatási, oktatási tevékenységet végző alapítványokról szóló 2003. évi XLVII.

Részletesebben

Információbiztonság irányítása

Információbiztonság irányítása Információbiztonság irányítása Felső vezetői felelősség MKT szakosztályi előadás 2013.02.22 BGF Horváth Gergely Krisztián, CISA CISM gerhorvath@gmail.com Találós kérdés! Miért van fék az autókon? Biztonság

Részletesebben

A folyamatos erdőborítás igazgatási vonatkozásai Lapos Tamás erdészeti osztályvezető

A folyamatos erdőborítás igazgatási vonatkozásai Lapos Tamás erdészeti osztályvezető Vidékfejlesztési Minisztérium Erdészeti, Halászati és Vadászati Főosztály 1055 Budapest, Kossuth L. tér 11. A folyamatos erdőborítás igazgatási vonatkozásai Lapos Tamás erdészeti osztályvezető Erdőgazdálkodás

Részletesebben

Előterjesztés. A Képviselő-testület 2013. október 10-i ülésére. Intézkedési Terv az Állami Számvevőszék ellenőrzésének megállapításaira

Előterjesztés. A Képviselő-testület 2013. október 10-i ülésére. Intézkedési Terv az Állami Számvevőszék ellenőrzésének megállapításaira Előterjesztés A Képviselő-testület 2013. október 10-i ülésére Intézkedési Terv az Állami Számvevőszék ellenőrzésének megállapításaira Tisztelt Képviselő-testület! Az Állami Számvevőszék 2013. évi jelentését

Részletesebben

Green Dawn Kft. Bemutatkozunk

Green Dawn Kft. Bemutatkozunk Green Dawn Kft Bemutatkozunk Cégtörténet, tevékenységek Társaságunk 2006-ban alakult, fő tevékenységi körünk az energetika és az energia rendszerek optimalizálása. Jelenleg az alábbi szolgáltatásainkat

Részletesebben

A vagyongazdálkodás helyzete, a kihívások feltárása és a fejlesztés kérdései a felsőoktatásban

A vagyongazdálkodás helyzete, a kihívások feltárása és a fejlesztés kérdései a felsőoktatásban TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0004 A vagyongazdálkodás helyzete, a kihívások feltárása és a fejlesztés kérdései a felsőoktatásban Schőberl Márton osztályvezető Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Felsőoktatási

Részletesebben

KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2014. december

KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2014. december KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. december 1. Általános rendelkezések (1) A könyvtár neve: Edutus Főiskola Könyvtára (2) Székhelye és címe: 2800 Tatabánya, Béla király krt. 58. (3) Létesítésének

Részletesebben

I. Országgyűlés Közbeszerzési Hatóság

I. Országgyűlés Közbeszerzési Hatóság I. Országgyűlés Közbeszerzési Hatóság I. A célok meghatározása, felsorolása A Közbeszerzési Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) egyik legfontosabb feladata 2016-ban a törvényekből eredő feladatainak ellátása,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT FŐJEGYZŐJE E L Ő T E R J E S Z T É S A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2014. november 27-i ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2015. évi belső

Részletesebben

Tisztelt Kuratórium! A Barankovics István Alapítvány Kuratóriuma részére

Tisztelt Kuratórium! A Barankovics István Alapítvány Kuratóriuma részére A Barankovics István Alapítvány Kuratóriuma részére Tisztelt Kuratórium! A pártok működését segítő tudományos, ismeretterjesztő, kutatási, oktatási tevékenységet végző alapítványokról szóló 2003. évi XLVII.

Részletesebben