A Bizottság augusztus 28-án megtartott üléséről

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Bizottság 2013. augusztus 28-án megtartott üléséről"

Átírás

1 NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VAROS KÖZGYŰLÉSE GAZDASAGI ÉS TULAJDONOSI BIZOTTSAGA NyrREGYHAZA, KOSSUTH TÉR 1. JEGYZŐKÖNYV A Bizottság augusztus 28-án megtartott üléséről Jelen vannak: a bizottság tagjai a mellékelt jelenléti ív szerint Jelenlévő meghívott: Kósa Tímea alpolgármester Dr. Adorján Gusztáv: köszöntötte a jelenlévőket, megállapította a Bizottság határozatképességét, majd javasolta az 1. napirendi pont levéteiét {Előterjesztés a Közgyűléshez Nyíregyháza Spartacus Football Club Kft. részére a látvány csapatsportágak fejlesztése program keretében a Magyar Labdarúgó Szövetséghez benyújtásra került pályázat infrastrukturális fejlesztéséhez szükséges tulajdonosi hozzájárulások kiadására és az önkormányzati saját erő biztosítására),valamint a 13. napirendi pont kerüljön az 1. napirendi pont helyére (Tájékoztató a Közgyűléshez a június 28-i Közgyűlés ó~a - Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Szabolcs Volán Zrt. között megkötött közszolgáltatási szerződésből eredő kötelezettségek teljesítése tárgyában - történt eseményekről) majd javaslatot tett a tervezetben szereplő előterjesztések megtárgyalására. A Bizottság a tervezett napirendet Elnök Úr kérésének figyelembevételével 4 igen szavazattal elfogadta. 1.' Tájékoztató a Közgyűléshez a június 28-i Közgyűlés óta - Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Szabolcs Volán Zrt. között megkötött közszolgáltatási szerz6désb61 eredő kötelezettségek teljesítése tárgyában - történt eseményekről A Bizottság a zárt üléses napirendi pontot 1. napirendi pontként tárgyalta meg, a hozzászólások és a határozat a zárt űléses jegyzőkönyvben találhatók. 2.' Előterjesztés a KözgyOléshez a NYíRW Nonprofit Kft. valamint a Szabolcs-Szatmár Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház közötti Területhasználati Szerződés jóváhagyására (A napirend tárgyalásánál jelen volt Bocskai Péter a NYíRWKft ügyvezetője, Dr. Magyar Zoltán a Vagyongazdálkodási Osztály részéről) Dr. Adorján Gusztáv: Átadta az elnöki pozíciót dr. Tirpák György képviselő úrnak személyes érintettsége miatt, bejelentette szavazni nem kíván e miatt és mint a Szabolcs-Szatmár Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház főigazgató helyettese vesz részt az előterjesztés tárgyalásánál. 1

2 Bocskai Péter: Szóbeli kiegészítésként előadta, felvették a kapcsolatot a Szabolcs-Szatmár Bereg Megyei Kórház és Egyetemi Oktatókórház képviseletében Mangol Csilla főigazgató asszonnyal. A szerződésben bruttó 150 OOO Ft/hó telekhasználati díjat fizetne a kórház azért, hogy parkolóként használhassa ennek a területnek egy adott részét. A szerződésben lehet látni azt, hogya terület használatba adója nem biztosít őrzés-védelmet ennek a területnek a vonatkozásában. Folyik egy egyeztetés annak kapcsán, hogy abban az esetben, hogyha az oktató kórház által megbízott cég vállalja azt, hogy az egész terület őrzéséről gondoskodik, akkor ebben az esetben, látva azt, hogy ennek a területek az őrzése havi szinten milyen költség, előnyösebb az a NvfRVV számára, hogyha nem kerül bruttó 150 OOO Ft/hó kifizetés a kórház részéről, hanem beszámításra kerülne sor. Azzal, hogya kórház megkapja 2500 m 2 területet parkolónak, cserébe őrizteti a területet. Ez a NvfRVV számára előnyösebb megoldás lenne, de ehhez kell a tulajdonos hozzájárulása. Megnézték azt, hogy most többet fizetnek ezért havi szinten. Nyilván emellett az átadott terület mellett a további területeken természetesen sporttevékenységnek biztosítani kell területet. Ennek a komplexumnak az őrzése jelentősen többe kerül. Dr.Tirpák György: Kérdése akkor ennek megfelelően módosul a szerződés második pontja, illetve az ötödik pontja? Bocskai Péter: így van. Nem térítésmentes átadásróllenne szó, hanem egy beszámításról. Dr.Tirpák György: Tehát, akkor használatért cserébe biztosítja a terület őrzését. A második pontba ez a módosítás kerülne bele, illetve az ötödik pont utolsó mondatába a terület őrzését a használatba vevő biztosítja. Dr. Magyar Zoltán:Kérdése, az egész területnek az őrzéséről gondoskodnának? Bocskai Péter: Igen, nem csak az általunk átadott 2500 m2-ről, őrzéséről. hanem az egész terület Mikó Dániel: Megjegyezte elfogadható szamara mindkét megoldás,azonban kérdése a megállapodás már megtörtént Mangol Csillával, vagy még nem? Dr.Tirpák György: Válasza,_ez augusztus 29-én van dátumozva és ahogy elmondta igazgató úr, itt egy szóbeli egyeztetés volt ezzel kapcsolatosan. Nyilván valahogyan meg kell oldani ha a kórház ellenőrizni akarja, hogya látogatók is ne ott álljanak meg, hanem valóban kórház parkoló bérlettel rendelkező, kórházi dolgozók álljanak meg ott. Mikó Dániel: Mindent ért, csak azt a választ kapta, hogy még nincs meg ez a megállapodás. Dr.TIrpák György: Csatlakozott ahhoz, amit a Mikó képviselő úr elmondott, hogya leírt konstrukció is elfogadható, meg elfogadható a másik konstrukció is, hogy nem fizetnek területhasználati díjat, hanem gondoskodnak az egész komplexumnak az őrzéséről. Mikó Dániel: Kérdése, mikor tudják meg, hogy mit fogadunk el? 2

3 Dr. Adorján Gusztáv: Kiegészítette az előzőekben elmondottakat azzal, hogy számára mint a Kórház érintett je, örömteli dolog, hogy elmúlt szerdán aláírásra került az a bizonyos tömb kórház projektnek az elindítása, amire vártak lassan 3-4 éve. A kórház területén lévő dolgozók részére lévő parkírozási gondokon szeretnének ezzel a gesztussal segíteni. Elsősorban nem a betegek számára, hanem a dolgozók számára biztosítana olyan lehetőséget, hogy nappal 8-18 óra között lévő időszakra vennék bérbe ezt a területet. A hétvégén ügyelet szolgálat van, akkor a dolgozók nem veszik igénybe, és ez egy meghatározott időtartamra szólna, ben az építkezés befejezéséig. A Kórház részéről ez az ajánlatuk, amit Bocskai igazgató úr elmondott az előzőekben. Kósa Tímea: Megjegyezte, Úgy tudja, hogya korábbi időszakban a kórháznak a dolgozók fizettek parkolási díjat. Kérdése ezt a jövőben is kell fizetniük vagy hogyan lesz megoldva? Tart attól, nehogy az a helyzet alakuljon ki, hogy ebben a konstrukcióban a kórház kér a dolgozóktól pénzt. Szeretné ha tisztázódna ez a helyzet. Dr. Adorján Gusztáv: Válasza, azoknak a dolgozóknak, akik ezt igénybe veszik, ezen időszakra a kórház nem kér semmiféle parkolási díjat. Dr. Magyar Zoltán: Hozzátette, tegnap ezt tárgyalta a városstratégiai bizottság is, és ott is felmerült már ez a verzió, amit már ügyvezető igazgató úr is említett. A bizottság úgy fogadta el, ahogy eredetileg az előterjesztés szólt, vagyis a szóbeli kiegészítés nélkül. Dr.Tirpák György: Mikó képviselő úr kérdésére reagálva megjegyezte ilyen írásbeli megállapodás nem jött létre, hiszen szabad egyeztetés lehetett. Kérdése a Kórház képviseletében dr. Adorján Gusztávhoz, hogy ez az újonnan felvetett lehetőség a kórház számára elfogadható-e (az egész terület őrzéséért cserébe)? Dr. Adorján Gusztáv: Válasza, felhatalmazása van a kórház vezetése részéről, megoldás elfogadható a kórház részére. hogy ez a Mikó Dániel: így egyértelmű a helyzet, tudják, hogy miről szavaznak. Annyi kérése volt, hogy ezt a módosítást írásba is fel kellene tenni ahonlapra. Dr.Tirpák György: Javasolta a Bizottság tagjainak, Bocskai Péter által felvetett módosító javaslat elfogadását, ami a területhasználati szerződés második és az ötödik pontját érinti. Szavazóskor jelen volt 3 jő bizottsógi tag. A Bizottság az előterjesztés tárgyában 3 igen szavazattal a kért módosítás figyelembevételével alábbi határozatot hozta: NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága 264/2013. (VIII.28.) számú határozata 3

4 a NvfRW Nonprofit Kft. valamint a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház közötti Területhasználati Szerződés jóváhagyásáról A Bizottság egyetért az előterjesztés Közgyűlés elé terjesztésével és javasolja a határozat-tervezet elfogadását. 3./ Előterjesztés a Közgyűléshez az E- Misszió Természetvédelmi Egyesület és az Egészséges és Fenntartható jövőért Alapítvánnyal kötöttingatlanbérleti szerz6dés módosítására (A napirend tárgyalásánál jelen volt Dr. Magyar Zoltán a Vagyongazdálkodási Osztály részéről, Endresz István a Tonuzaba Kft. ügyvezetője, Vígh Szilvia az Egészséges és Fenntartható Jövőért Alapítvány képviselője) Dr. Magyar Zoltán: Szóbeli kiegészítésében előadta az előterjesztést tárgyalta a köznevelési, kulturális és sport bizottság is, ott egyhangúan a B verziót javasolták elfogadásra. A jogi, ügyrendi bizottság is tárgyalta, ott javasolták, hogy az internet szolgáltatáshoz a hozzájárulást adjuk meg, a második pont tekintetében viszont szintén a B verzió elfogadását javasolták. Endresz István: Kiegyészítésként előadta, a sóstói ingatlan, az E-missziónak és az Egészséges és Fenntartó Jövőért Alapítványnak a közös pályázatából lett finanszírozva és felújítva, és kialakítva, ami üzemel. A két alapítvány miután akialakítás megtörtént, kiderültek még egyéb beruházási kötelezettségek, amelyek ahhoz szükségesek, hogya különböző engedélyeket megkapja, vagy az ÁNTSZ-től különböző engedélyeket megszerezzen. Ez több millió Ft-os nagyságrend volt, és ezt a pályázat semmilyen formában nem fedezte. Szintén nem fedezte a pályázat, és nem is foglalkozott vele, hogy az üzemeltetés az milyen, hogy működik egy ilyen intézménynek a fenntartása. Ekkor kért fel minket a két alapítvány, hogy szálljunk be az üzemeltetésbe. Mivel ők anyagilag nem tudták ezt finanszírozni. Az üzemeltetés az elsősorban azt jelenti, hogy a gyerek játszóházat és gyerektáboroztatást végeznek ott, de ez nem teljes kihasználtságot tesz lehetővé, és jól jönne, ha mondjuk, amit kérvénnyel indítványoztak, szálláshelyként is tudnának hasznosítani, az egyébként felújított faházakat. Kósa Tímea: Kérdése a pályázó képviselőjéhez, előzőekben elmondottakhoz? van e esetleg bármi kiegészítenivalója az Vígh Szilvia: Válasza,_gyakorlatilag ez egy szükségszerű megoldás lenne, hogya Tonuzaba Kft. -t az ingatlan bérleti szerződésbe felvegyék harmadik félként, mert a nyári szálláshely kiadáshoz az okmányirodán be kell mutatni egy olyan dokumentumot, hogy milyen jogosultsága van oda valakinek, és igazából csak az E-misszió volt ilyen és az Alapítvány, és emiatt szerették volna harmadik félként a Tonuzaba Kft.-t., aki fenntartója a játszóháznak. Ők finanszírozzák a játszóháznak is a fenntartását, illetve elég sok féle egyéb költséget is, amit Endresz úr említett. Kósa Tímea:Kérdése, a pályázatban az eredeti koncepció szerinti üzemeltető ki lett volna? 4

5 Vígh Szilvia:Maga az Alapítvány és az E-misszió van fenntartási jelleggel megjelölve} de mivel ezt anyagilag} mivel még elég fiatal az alapítvány} és az E-misszió sem tudja igazán vállalni, bár ők kollegiális szinten} önkéntesekkel} nagyon sokban segítenek nekik} hogy egyáltalán életbe maradjon} és működjön - viszont hosszabb távú fenntartásra nem tudnak segítséget nyújtani} ezért volt szükséges a Tonuzaba Kft.-nek a felkérése. Lipták Lajos:Megjegyezte az elhangzottakból úgy tűnik} hogya Tonuzaba Kft. bent van ebben a rendszerben} hiszen a játszóházat finanszírozza} meg működteti. Kérte ennek kifejtését. Vígh Szilvia: Kifejtette} az okmányirodán} ahol a működési engedély megkérése zajlik} ott dokumentummal igazolnia kell, hogy milyen jogköre van. Tehát, hogy ő tulajdonos} vagy éppen bérleti szerződő fél és így egyiket se tudják produkálni} hiszen az önkormányzaté ez az épület és abba nem szerepel csak maga az E-misszió és az Egészséges és Fenntartó Jövőért Alapítvány. Gyakorlatilag egy szükségszerűvé váló megoldás volt} hogy ezt terjesszék elő. Endresz István: Igazából az üzemeltetést} a játszóház üzemeltetést} és a gyerektáboroztatást azt tudják csinálni a két alapítvány által megbízási szerződés keretében. A faház kiadásokat nem. Lipták Lajos:Kérdése} azt miért nem lehet megbízási szerződéssel? Endresz István:Mert nincsenek benne a bérleti szerződésbe. A két alapítvány minket megbízott üzemeltetéssel, egy üzemeltetési szerződés által, de a bérbe adáshoz szükséges az} hogy legyen valamilyen bérleti jog. Ez vállalkozási tevékenység} először beruházást igényel} utána jönnek a bevételek. Először ÁNTSZ különböző engedélyek procedúrái vannak} és ez megint olyan} amit először meg kell finanszírozni} majd később jön a bevétel. Két nonprofit szervezet ezt nem tudja vállalni} ők vállalnák. Egyébként a fő céljuk} a konstrukció fenntartása. Lipták Lajos: Neki ebből a kérdés felelet párbeszédből az derült ki} hogy az E-misszió pályázott valamire} megnyerte a pályázatot. Nem jól készítették el a pályázatot} hiányzik belőle néhány kulcsfontosságú dolog, ami az üzemeltetéshez még kellett volna és most be kell fektetni} hogy meg legyenek azok a hatósági engedélyek. Endresz István:Megjegyezte} szerinte} nem volt rosszul elkészítve a pályázat} mert egyébként remek pályázat volt} azért is nyert. Példának hozta fel} hogyaradiátorokat le kell burkolni} az összes helységbe tűzoltó készüléket kellene elhelyezni} ahhoz} hogy megkapják az engedélyt. Az ÁNTSZ-nek különböző előírásai vannak} amit a pályázat megírásakor nem vettek figyelembe. Tirpák György: Kérdése} de ezek már meg lettek oldva, hiszen ha jól tudja, december 31-ig kell fenntartani ezt? Mikó Dániel: Tehát,_azt jelenti} hogy 2011 végére lerendeződtek ezek a dolgok. 5

6 Endresz István: A bevételi forrásokat tudnák kiegészíteni a szállásadással, amennyiben a gyerektáborok nem töltik fel a kapacitást. Ez csak egy jó lehetőség lenne. Dr. Magyar Zoltán:Az előterjesztéshez csatolták a jelenleg érvényben lévő ingatlan bérleti szerződést. E szerint az E-misszió természetvédelmi egyesület, illetve az alapítvány kapta meg ezt az ingatlant, annak fejében, hogya pályázati forrásból 45 millió Ft-ot költött erre az ingatlanra. Ennek fejében december 31-ig kapta meg, egy 5 éves időtartamra. Azzal a feltétellel, hogy ő, mint fenntartó fogja ezt üzemeltetni. Tehát, arra reagálva, amit Lipták képviselő úr felvetett, ők valószínű a fenntartással való költségekkel nem számolhattak anno a pályázat benyújtásánál. Ennek tudatában javasolja a vagyongazdálkodási osztály, az "Ali,és IIB" verzió közül döntsön a tisztelt bizottság, illetve majd maga a közgyűlés. Mikó Dániel:Örül, hogy ez a beruházás megvalósult és a pályázat sikeres volt, és azóta igazolta az élet, hogy jó döntés volt. Semmi képen nem szeretné, hogy ez a tevékenység megszünjön ott, mert az egy kényes helyzetet teremt, hiszen neki a pályázatból vállalni kellett, hogy 5 évig működteti ezt a rendszert. A tevékenységet szálláshely biztosításával bővítik, jónak tartja ezt Sóstó tekintetében, hiszen szálláshely hiány van ugyebár, és a palettát is egy kicsit szélesítené, hogy milyen szálláshely lehetőséget lehet igénybe venni Sóstón. Nem talál benne olyan kockázatot, hogy ne merné megszavazni a kettes pontnál az lia" változatot. Endresz István: Hangsúlyozta még egyszer a gyerektábor, úgy is van kialakítva, hogy emeletes ágyak vannak benne, gyerekekre van tervezve. De ki lehet egészíteni, két felnőtt ággyal, és akkor már egy család is meg tud szállni. Ez egy plusz bevételi forrás lehetne az üzemeltetéshez, ami egyébként működő képes a dolog. Kósa Tímea:Az "A" esetben egyértelmű, hogy megvalósul a cél, tehát a pályázat is és a szállásadás is. Kérdése Vígh Szilviához, a IIB" esetben is meg tud valósulni? Vígh Szilvia:Gyakorlatilag az előterjesztést szeretnék a közgyűlés elé vinni, mert elég hosszú procedúra volt ez, és most jött el az idő, hogy tárgyalni lehessen, és avagyongazdálkodás javaslatára történt meg a kezdeményezés, hogy maga az Egészséges és Fenntartható Jövőért Alapítvány is megkérheti a működési engedélyt szálláshely kiadásra. így, ezt a fonalat is elindították, hogyha itt esetlegesen ez elvetésre kerül, hogy akkor szeretnék ezt az alternatívát érvényesíteni, hogy szálláshely kiadás történhessen ott az alapítvány oldaláról. Endresz István:Ez maga a pályázati rendszernek a hiányossága. Ez a pályázat csak nonprofit szervezetek számára állt nyitva. Megcsináltatnak velük egy egyébként zseniális dolgot, meg egy nagyon szerethető és fenntartható dolgot, de ugye nem foglalkozik azzal a pályázat, hogya fenntartás, hogy lesz folyamatos, amire viszont kötelezi a nonprofit szervezeteket. Kósa Tímea:Ehhez annyi kiegészítése volt, és ezzel nem támogatni, se védeni akarja a kiírót, de ha nonprofit szervezet pályázik és nonprofit célra, akkor nyilvánvalóan a támogatási intenzitás magasabb, ha profit orientált, akkor alacsonyabb a támogatási intenzitás. Tehát a fenntartási időszak e tekintetben, ha nonprofit % közötti támogatást kap, akkor nyilvánvalóan a fenntartással számolnia kell. Míg egy profit orientáltnál alacsonyabb. 6

7 Dr. Adorján Gusztáv: Lezárta a vitát és javasolta elfogadásra az első pont esetén az internet szolgáltatás (upe és Magyar Telekom Nyrt.) bekötése vonatkozásában a szükséges munkálatok elvégzéséhez a tulajdonosi hozzájárulás kiadását, a második pont esetén a B verzió támogatását. Szavazáskor jelen volt 4/6bizottsági tag. A Bizottság az előterjesztés tárgyában az l. pont vonatkozásában 4 igen szavazattal, a 2. pont IIB" verziója vonatkozásában 3 igen l nem szavazat mellett az alábbi határozatot hozta: NV(REGVHÁZA MEGVEI JOGÚ VÁROS KÖZGVOL~SE Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága 265/2013. (VIII.28.) számú határozata az E- Misszió Természetvédelmi Egyesület és az Egészséges és Fenntartható jövőért Alapítvánnyal kötött ingatlanbérleti szerződés módosításáról A Bizottság egyetért az előterjesztés Közgyűlés elé terjesztésével és javasolja a határozat-tervezet elfogadását. 4./ Előterjesztés a Közgyűléshez az Önkormányzat évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 5/2013.(11.15.) önkormányzati rendelet módosításáról (A napirend tárgyalásánál jelen volt Patóné Nagy Magdolna a Gazdasági Osztály vezetője) Szavazáskor jelen volt 4/6bizottsági tag. A Bizottság az előterjesztés tárgyában vita nélkül 3 igen l tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: NvíREGVHÁZA MEGVEI JOGÚ VÁROS KÖZGVOL~SE Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága 266/2013. (VIII.28.) számú határozata az Önkormányzat évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 5/2013.(11.15.) önkormányzati rendelet módosításáról 7

8 A Bizottság egyetért az előterjesztés Közgyűlés elé terjesztésével és javasolja a határozat-tervezet elfogadását. 5./ Tájékoztató a Közgyűléshez Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról Szavazáskor jelen volt 4 fő bizottsági tag. A Bizottság az előterjesztés tárgyában vita nélkül 3 igen 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: NVrREGVHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGVŰLÉSE Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága 267/2013. (VIII. 28.) számú határozata Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról A Bizottság egyetért az előterjesztés Közgyűlés elé terjesztésével és javasolja a határozat-tervezet elfogadását. 6./ Előterjesztés a Közgyűléshez Egészségügyi Támogató Alap Program létrehozására, Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és a PRIMOM Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Vállalkozásélénkitő Alapítvány között a támogatás közvetítésére kötendő megállapodás jóváhagyására, és a támogatási szerződés valamint annak mellékletét képező pályázati felhívás és dokumentáció tervezetének jóváhagyására Szavazáskor jelen volt 4 fő bizottsági tag. A Bizottság az előterjesztés tárgyában vita nélkül 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: NVrREGVHÁZA MEGVEr JOGÚ VÁROS KÖZGVŰLÉSE Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága 268/2013. (VIII.28.) számú határozata 8

9 Egészségügyi Támogató Alap Program létrehozására, Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és a PRIMOM Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Vállalkozásélénkítő Alapítvány között a támogatás közvetítésére kötendő megállapodás jóváhagyására, és a támogatási szerződés valamint annak mellékletét képező pályázati felhívás és dokumentáció tervezetének jóváhagyásáról A Bizottság egyetért az előterjesztés Közgyűlés elé terjesztésével és javasolja a határozat-tervezet elfogadását. 7.1 Előterjesztés a Közgyűléshez Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának elbírálás alatt lévő, megvalósítás alatt álló és lezárás alatt lévő pályázatairól Szavazáskor jelen volt 4 fő bizottsági tag. A Bizottság az előterjesztés tárgyában vita nélkül 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága 269/2013. (VIII.28.) számú határozata Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának elbírálás alatt lévő,megvalósítás alatt álló és lezárás alatt lévő pályázatairól A Bizottság egyetért az előterjesztés Közgyűlés elé terjesztésével és javasolja a határozat-tervezet elfogadását. 8.1 Előterjesztés a Közgyűléshez az önkormányzati tulajdonú ingatlanok, önkormányzati képviselők, társadalmi szervezetek (egyesületek, alapítványok), közalapítványok, egyházak, továbbá nonprofit gazdasági társaságok által történő használatának szabályozásáról szóló 44/2012.(XI.30.) önkormányzati rendelet módosítására Kósa Tímea: Kérdése arra vonatkozott, hogy ez az előterjesztés közgyűlési anyagként szerepel, hogyan lehet az hogy külön pontokba vannak szedve a helységbérleti szerződések? Dr. Magyar Zoltán: Válasza,_a nyolcas előterjesztés, a rendeletmódosításra vonatkozik, ez azt jelenti, hogy vannak olyan ingatlanok, amiket kedvezményes díjon akarnak bérbe adni. Erre vannak jelentkezők, és ahhoz, hogy bérbe tudják adni, először ezeknek az ingatlanoknak be kell kerülni a rendelet tárgyi hatálya alá, vagyis, hogy 80 % kedvezménnyel bérlet útján hasznosíthatók legyenek. Ehhez olyan értelemben kapcsolódik a 9, 10, 11, 12-es napirend, 9

10 hogy ezek azok az ingatlanok, amik bekerül nének ennek a rendeletnek a hatálya alá, és ezen ingatlanok bérleti díjainak tekintetében a gazdasági és tulajdonosi bizottságnak kell dönteni abban a kérdésben, hogy ilyen bérleti díjjal bérbe adhatók-e ezek az ingatlanok. Ennek az előterjesztésnek a kapcsán jegyezte meg előzményként, ami a 10, 12-es napirendi pontot érintené, mert ezeket az ingatlanokat már hétfői napon a kulturális és sport, köznevelési bizottság is tárgyalta. Például a Fehérbot Sport Egyesület tekintetében nem javasolta a bérbe adást (azt ingatlant a közgyűlés felhatalmazása alapján az önkormányzat vásároita meg óvoda bővítés céljából). Időközben utána járt dolgoknak, beszélt a Fehérbot Egyesülettel is, ahol tájékoztatták arról, hogy jövő év szeptemberébe lép hatályba az a jogszabály, ami elő írja, hogy 3 éves kortól kötelező lesz az óvodai nevelés. így a kollegák tájékoztatása szerint jövő év április, májusában várhatóak a beiratkozások. Tehát igazából a gyermekek számával,vagyis hogy hány gyerek megy abba az óvodába, akkor tudnak számolni. Azért, hogy addig ne álljon üresen ez az ingatlan javasolta a vagyongazdálkodási osztály, hogy adjuk bérbe kedvezményes díjon. Illetve, hogy ennek a rendeletnek a tárgyi hatálya alá vegye be majd a bizottság, illetve a közgyűlés. Módosításként javasol ná, ami igazából a lo-es napirendi ponthoz kapcsolódna és, hogy ne sérüljön a kiskorú bővítés, és óvodabővítés lehetősége, ki kell kötni egy azonnali felmondás lehetőséget ebben a bérleti szerződésben, és biztosítani legfeljebb 15 nap kiköltözési időt a Fehérbot Sport Egyesületnek. A Fehérbot Sport Egyesület ( Csonka Ferenc elnökúr) írásban tájékoztatta őket arról, hogy ez a verzió elfogadható a részükről, különös tekintettel arra, hogy igazából ők adminisztratív feladatok, tehát papír munka, meg beszélések tartására szeretnék igénybe venni ezt a helységet, azért, mert ez egy jól megközelíthető helyiség. Jelenleg ők a Váci Mihály Kulturális Központba vannak elhelyezve irodahelyiség vonatkozásában. EI kell onnan költözniük az AGÓRA program miatti felújítások miatt, és ezért kerestek egy olyan helyiséget, ami elfogadható lenne számukra, központi helyen jól megközelíthető. Úgy gondolja, hogy ennek az azonnali hatályú felmondásnak a kikötéseivel, amit elfogadott a Fehérbot Sport Egyesület,és a 15 napos kiköltözési idő biztosításával nem sérülne az az önkormányzati döntés, hogya kiskorú bővítés, vagy az óvoda bővítés szempontjából igénybe vegyék ezt az épületet. Kósa Tímea: Kérte hogy térjenek vissza ahhoz a problémához amit felvetett, vagyis megérti, hogy az egyik közgyűlési, a másik GTB-s előterjesztés, csak az nem egyértelmű számára, hogy valamennyi bizottság, a hozzá tartozó napirendeket tárgyalta-e meg. Nem tudja pontosan, hogyaköznevelési bizottság például, az itt 8-as napirendként szereplő közgyűlési előterjesztést tárgyalta -e, avagy csak a konkrét megállapodásokat. Nem biztos, hogy így, amikor közgyűlésre kerül a sor, és majd bizottsági vélemények hangzanak el, akkor mindenki ugyanarról fog beszélni. Szeretné ezt tisztázni. Lipták Lajos:Megjegyezte az oktatási bizottsági napirendben azt a tájékoztatást kapta, hogy ezeket a bizottságuknak véleményeznie kell. Ebből következik, hogya közgyűlésen majd a bizottsági véleményt el kell mondania. Ugyanakkor kiderült, hogy ennek van egy előzménye (itt a 8-as napirendi pont),ami hiányzott a köznevelési bizottság napirendjeiből, és a közgyűlés napirendjében, a köznevelési bizottság nem is szerepel, mint véleményformáló. Faragóné Széles Andrea: Megpróbálta ezt az ellentmondást feloldani. Itt az a helyzet, hogya közgyűlés napirendjén szereplő 13-as napirendi pontot, amihez a rendelet módosítása lenne, ami itt a 8-as napirend a gazdasági és tulajdonosi bizottság ülésén, azért tárgyalja két bizottság, mert a jogi bizottság, mint rendeletet véleményezi ( mert feladata, hogy minden 10

11 rendelet véleményez). A gazdasági és tulajdonosi bizottság azért tárgyalja, mert kedvezményes helységhasználatról szóló 44/2012-es rendelet alapján a gazdasági és tulajdonosi bizottságnak van arra jogköre, hogy ezeknek a helységeknek a bérleti díját legfeljebb 80%-kal mérsékelheti. A köznevelési és kulturális bizottság elé ezek a konkrét kérelmek kerültek csak azért, mert a tevékenység jellege szerinti bizottságnak kell előzetesen véleményezni. Amit alpolgármester asszony jelzett, hogyha esetleg él közgyűlésen a Fehérbot Sport Egyesület kapcsán a közgyűlés azt mondja, hogy ezt az egy ingatlant nem lehet bevenni a rendelet tárgyi hatálya alá, mert nem támogatta az illetékes bizottság, és a gazdasági bizottság sem döntött úgy, hogy ezt most támogatja, akkor semmi probléma nem lesz, mert a mellékietet csak 3 ingatlannal egészítik ki és nem 4-gye!. lipták Lajos: Kérdése akkor a köznevelési kulturális és sport bizottságnak kinek kell véleményeznie? Mikó Dániel: Tájékoztatta a bizottság tagjait, hogyaköznevelési bizottságnak a gazdasági bizottságnak kell véleményeznie, hiszen az SZMSZ szerint kedvezményes bérleti díjat akkor szavazhat meg a gazdasági bizottság, ha előtte kikérik a szakbizottság véleményét. Lipták Lajos:így már érthető, csak automatikusan azt gondolta, hogy mivel a képviselő testület hoz döntést és a bizottsága véleményez a közgyűlésnek. Miután nem látta a köznevelési bizottság nevét a véleményezők között, ez okozott egy kis zavart. Kósa Tímea:Kérte Upták képviselő úrtól annak megerősítését, hogya bizottságuk azért nem tudott állást foglalni, mert_nem volt elegendő az az információ, ami a szakbizottsági döntéshez kell és nem azért, mert gondja van akármelyik egyesülette!. Ezt nagyon fontos hangsúlyozni a közgyűlés miatt, mert még visszajöhet kiegészítésekkel ez a napirend. lipták Lajos:Kérdése, tehát még konkrétan a 4 napirendről nem tárgyaltunk, hanem csak az előzményéről? Mikó Dániel: Kérte a tagokat,jelenleg a_8-as napirendet tárgyalják és ahhoz mondjanak véleményt. A 8-as napirend meg arról szól, hogy kiegészül 4 ingatlannal az eddigi lista,ehhez megkapták az információkat. Szlovenszky Lászlóné: Összefoglalta a bizottsági tagoknak, hogy most az volt az érdekessége ezeknek az előterjesztéseknek, hogy volt egy rendeletmódosítás elfogadása, azonban ezeknek részegységeit is tárgyalva úgy tűnt, hogy nem minden bizottság kapta meg egészében az anyagot. Ez okozhatott problémát. Dr. Adorján Gusztáv: Tájékoztatta a bizottság tagjait, hogy különböző bizottságoknak különböző véleményezési feladatuk van. A szakbizottság véleményezi a gazdaságinak, és a gazdasági ennek függvényében dönt. Kósa Tímea:Kérdése, akkor a rendelet hatálya alá bekerül valamennyi sportegyesület, és valamennyi ingatlan? 11

12 Mikó Dániel:Válasza, csak az ingatlan kerül be. Szavazáskor jelen volt 416 bizottsági tag. A Bizottság az előterjesztés tárgyában 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága 270/2013. (VIII.28.) számú határozata A Bizottság egyetért az előterjesztés Közgyűlés elé terjesztésével és javasolja a határozat-tervezet elfogadását. 9./ Előterjesztés a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsághoz a Mozgáskorlátozottak PIREMON Sportegyesületével történő helységbérleti szerződés megkötésére Mikó Dániel: Kérdése, a köznevelési kulturális és sport bizottság hogyan foglalt állást ebben a kérdésben? Lipták Lajos:Tisztáztak mindent és hat igen szavazattal, egyhangúan támogatta a bizottság. Mikó Dániel:Örül, hogy ki lesz használva a Benczúr iskola. Szavazáskor jelen volt 416 bizottsági tag. A Bizottság az előterjesztés tárgyában 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága 271/2013. (VIII.28.) számú határozata A Mozgáskorlátozottak PIREMON Sportegyesületével történő helyiségbérleti szerződés megkötéséről A Bizottság Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése és Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2011. (III.I0.) önkormányzati rendelet 27. {4} bekezdésében foglaltak, illetve a 12

13 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonának meghatározásáról, a vagyon feletti tulajdonjog gyakorlásának szabályozásáról, a vagyon feletti tulajdonjog gyakorlásának szabályozásáról szóló 48/2012. (XII.14.) önkormányzati rendelettel kapott felhatalmazás alapján a vagyoni kérdésekben átruházott hatáskörében eljárva az alábbi határozatot hozta: A Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság véleményezését követően a Mozgáskorlátozottak PIREMON Sportegyesület (4400 Nyíregyháza, Debreceni u. 106.) történő helyiségbérleti szerződés megkötésével 394.Ft/óra + ÁFA (kisterem) bérleti díjon, kizárólag közhasznú tevékenység céljára egyetért. Jelen döntés érvényességének feltétele, hogya Nyíregyháza, Kert köz 6. sz. alatti 4082/13 hrsz-ú kivett iskola megnevezésű ingatlan tornatermei vonatkozásában Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése augusztus 29. napján tartandó ülésén a 44/2012. (XI.30.) az önkormányzati tulajdon ú ingatlanok, önkormányzati képviselők, társadalmi szervezetek (egyesületek, alapítványok), közalapítványok, egyházak, továbbá nonprofit gazdasági társaságok által történő használatának szabályozásáról szóló rendelet módosítását jóváhagyja. Utasítja: a Vagyongazdálkodási Osztályát a szükséges intézkedések megtételére Felelős: Vagyongazdálkodási Osztály vezetője Határidő: szeptember 30. Nyíregyháza, augusztus 28. A határozatot kapják: 1./ A Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság tagjai 2./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármestere 3./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Címzetes Főjegyzője 4./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Osztály 10./ Előterjesztés a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsághoz a Fehérbot Sportegyesülettel történő helységbérleti szerződés megkötésére Mikó Dániel:Tájékoztatta a Bizottság tagjait ezt a napirendet nem tudják megtárgyalni,mert az illetékes szakbizottság nem hozott benne döntést, ezért nem terjeszthető be a gazdasági bizottság elé. Egy későbbi ülésre javasolta visszahozni. Tirpák György: Kérte az előterjesztőt, hasznosítani az egyesület az ingatlant. tisztázni kell, hogy ténylegesen milyen célra kívánja Lipták Lajos:Tájékoztatta a Bizottság tagjait, azért szavazott nemmel a_köznevelési kulturális és sport bizottság, mert a kérvényezők részéről senki nem volt jelen (ezt elmondhatja az Emisszió esetén is}és nem volt lehetőség kérdést feltenni. Az előterjesztő amivel tisztában 13

14 volt elmondta, de információ hiány miatt nem foglalt állást a bizottság. A másik, ami elhangzott, hogy szeretnék az óvoda érdekeit is figyelembe venni, és ott jelezték, hogy 3 éves kortól, biztos, hogy létszámnövekedés lesz. A nem szavazatuk nem maga a Fehérbot Egyesület tevékenységével kapcsolatos, hanem alapvetően egyrészt információ hiány, másrészt az óvoda érdeke, harmad részt egy meglévő Városmajor u. 2 alatti épületbeli elhelyezhetőségi lehetőség alapján történt. Dr. Adorján Gusztáv: Kérte a Bizottság tagjait az előzőekben elhangzottaknak megfelelően vegyék le napirendről ezt az előterjesztést. Szavaz6skor jelen volt 4/6bizotts6gi togo A Bizottság 4 igen szavazattal a napirend levéteiét elfogadta. 11./ Előterjesztés a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsághoz a Nyíregyházi Vasutas Sport Clubbal történő helységbérleti szerződés megkötésére Dr. Magyar Zoltán: Tájékoztatta a bizottság tagjait, hogyaköznevelési kulturális és sport bizottság egyhangúan támogatta. Szavaz6skor jelen volt 4/6bizotts6gi tag. A Bizottság az előterjesztés tárgyában 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága 272/2013. (VIII.28.) számú határozata A Nyíregyházi Vasutas Sport Clubbal történő helyiségbérleti szerződés megkötéséről A Bizottság Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése és Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2011. {1I1.10.} önkormányzati rendelet 27. {4} bekezdésében foglaltak, illetve a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonának meghatározásáról, a vagyon feletti tulajdonjog gyakorlásának szabályozásáról, a vagyon feletti tulajdonjog gyakorlásának szabályozásáról szóló 48/2012. {XII.14.} önkormányzati rendelettel kapott felhatalmazás alapján a vagyoni kérdésekben átruházott hatáskörében eljárva az alábbi határozatot hozta: A Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság véleményezését követően a Nyíregyházi Vasutas Sport Clubbal (4400 Nyíregyháza, Tiszavasvári u. 4.) történő helyiségbérleti szerződés megkötésével 630.-Ft/óra + ÁFA (nagyterem) és 394.Ft/óra + ÁFA (kisterem) bérleti díjon, kizárólag közhasznú tevékenység céljára egyetért. 14

15 Jelen döntés érvényességének feltétele, hogya Nyíregyháza, Kert köz 6. sz. alatti 4082/13 hrsz-ú kivett iskola megnevezésű ingatlan tornatermei vonatkozásában Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése augusztus 29. napján tartandó ülésén a 44/2012. (XI.30.) az önkormányzati tulajdonú ingatlanok, önkormányzati képviselők, társadalmi szervezetek (egyesületek, alapítványok), közalapítványok, egyházak, továbbá nonprofit gazdasági társaságok által történő használatának szabályozásáról szóló rendelet módosítását jóváhagyja. Utasítja: a Vagyongazdálkodási Osztályát a szükséges intézkedések megtételére Felelős: Vagyongazdálkodási Osztály vezetője Határidő: szeptember 30. Nyíregyháza, augusztus 28. A határozatot kapják: 1./ A Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság tagjai 2./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármestere 3./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Címzetes Főjegyzője 4./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Osztály 12./ Előterjesztés a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsághoz a TEMI MÓRICZ ZSIGMOND MŰVELŐOESI ÉS IFJÚSÁGI HÁZ KÖZHASZNÚ ALAPrTVÁNVÁVAL történő helységbérleti szerződés megkötésére Dr. Magyar Zoltán: Szóbeli kiegészítésként előadta a kulturális és sport bizottság szintén tárgyalta és támogatták azzal a feltétellel, hogya szerződésben legyen kikötve az, hogya bérbevevő, határozatlan időre kapja meg ezt az ingatlant, legyen kikötve egy 2 hónapos felmondási idő, és vállaljon kötelezettséget a bérbevevő arra, hogy az éves pénzügyi beszámolóját bemutatja az önkormányzat javára. Kérte, a tisztelt bizottságot ennek a módosításnak a figyelembe vételével döntsön. Lipták Lajos: Tájékoztatta a Bizottság tagjait, hogy vita bontakozott ki hétfő délután a közhasznúsággal kapcsolatban. Az egyik dolog maga a szervezet, amely hozzánk fordul, hogy közhasznú e. A másik dolog az, hogy ami tevékenységet végez az ténylegesen közhasznú e. A kettő nem mindegy. Ezért javasolták, hogyaközhasznúsági beszámolóját adja be, illetve ha szükséges meg is hallgatjuk a bérlőt, hogy mondja el ténylegesen milyen közhasznú tevékenységet végez. Kósa Tímea: Kérte, hogy amennyiben a vagyongazdálkodási osztály hasonló feltételekkel korábban bérbe adott ingatlan esetében is felmerült ez, amit most Lipták képviselő úr felvetett, ugyanezt másoktól is kérjék be. Tehát közhasznúsági jelentést, és ugyanezeket a garanciákat ahhoz, hogyavagyongazdálkodási elvek egységesek legyenek, és ne sérüljenek. 15

16 vállalva az éves pénzügyi beszámolója és közhasznúsági jelentés bemutatására az önkormányzat javára - megkötésével, kizárólag közhasznú tevékenység céljára egyetért. Jelen döntés érvényességének feltétele, hogya Nyíregyháza, Báthory u. 10. sz. alatti 6196 hrsz-ú ingatlanon található 190 m 2 hasznos alapterületű épület vonatkozásában Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése augusztus 29. napján tartandó ülésén a 44/2012. (XI.30.) az önkormányzati tulajdonú ingatlanok, önkormányzati képviselők, társadalmi szervezetek (egyesületek, alapítványok), közalapítványok, egyházak, továbbá nonprofit gazdasági társaságok által történő használatának szabályozásáról szóló rendelet módosítását jóváhagyja. Utasítja: a Vagyongazdálkodási Osztályát a szükséges intézkedések megtételére Felelős: Vagyongazdálkodási Osztály vezetője Határidő: szeptember 30. Nyíregyháza, augusztus 28. A határozatot kapják: 1./ A Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság tagjai 2./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármestere 3./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Címzetes Főjegyzője 4./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Osztály 17

17 Dr. Adorján Gusztáv: Kérdése, akkor ezt a bizonyos közhasznúsági jelentést és beszámolót, ezek az alapítványok a gazdasági és tulajdonosi, vagy a köznevelési, kulturális és sport bizottság előtt kell hogy tárgyalja? Kósa Trmea:Szakbizottság döntésére mindenképp szükség van. Dr. Adorján Gusztáv: Kérdése, ha a szakbizottság előtt tárgyalják, utána a szakbizottság fog beszámolni a gazdasági bizottságnak? Kósa Tímea:Szerinte mind a két bizottságnak kellene tárgyalnia, az egyiknek szakmai oldalról, a másiknak gazdálkodási oldalról. Dr. Adorján Gusztáv: Javasolta elfogadásra az előterjesztést és a határozat-tervezetet, azzal a feltétellel, hogy a szerződésben legyen kikötve, hogy a bérbevevő, határozatlan időre kapja meg ezt az ingatlant, legyen kikötve egy 2 hónapos felmondási idő, és vállaljon kötelezettséget a bérbevevő arra, hogy az éves pénzügyi beszámolóját bemutatja az önkormányzat javára. Szavazáskor jelen volt 4 fő bizottsági tag. A Bizottság az előterjesztés tárgyában 4 igen szavazattal a módosításnak megfelelően az alábbi határozatot hozta: NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága 273/2013. (VIII.28.) számú határozata A TEMI MÓRICZ ZSIGMOND MŰVELŐDÉSI ÉS IFJÚSÁGI HÁZ KÖZHASZNÚ ALAPíTVÁNYÁVAL történő helyiségbérleti szerződés megkötéséről A Bizottság Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése és Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2011. ( ) önkormányzati rendelet 27. (4) bekezdésében foglaltak, illetve a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonának meghatározásáról, a vagyon feletti tulajdonjog gyakorlásának szabályozásáról, a vagyon feletti tulajdonjog gyakorlásának szabályozásáról szóló 48/2012. (XII.14.) önkormányzati rendelettel kapott felhatalmazás alapján a vagyoni kérdésekben átruházott hatáskörében eljárva az alábbi határozatot hozta: A Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság véleményezését követően a TEMI MÓRICZ ZSIGMOND MŰVELŐDÉSI ÉS IFJÚSÁGI HÁZ KÖZHASZNÚ ALAPíTVÁNVÁVAl (4400 Nyíregyháza, Szabolcs u. 10.) történő helyiségbérleti szerződés - határozatlan időre szóló, Ft/hó + Áfa bérleti díjon, 2 hónapos felmondási idővel, valamint kötelezettséget 16

18 Ügyiratszám: /2013.VIII. Ügyintéző: Dr. Bányai PéterjHavasiné Tári Tímea ELŐTERJESZTÉS - a Közgyüléshez a NvíRVV Nonprofit Kft. valamint a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház közötti Területhasználati Szerződés jóváhagyására Dr. Kovács Ferenc polgármester Kovácsné Szatai Ágnes vagyongazdá!kodási osztályvezető törvényességi véleményezést végző személyek aláírása: Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző Faragóné Széles Andrea Jegyzői Kabinet vezetője Véleményező bizottságok: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság Városstratégiai és Környezetvédelmi BilOttság

19 Tisztelt Közgyűlés! A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház azzal a kéréssel kereste meg a NYíRVV Nonprofit Kft-t, mint a nyíregyházi 3623 hrsz.-ú, Volán Sporttelep megnevezésű ingatlan üzemeltetőjét, hogya TIOP j2Fj számú Jósa András Tömbkórház Projekt keretében megvalósuló Tőmbkórház kiviteezésének időtartama alatt de legfeljebb december Ig.-ig a jelenleg kórházi parkoló bérlett e! rendelkező dolgozói részére a fenti ingatlanon parkolási lehetőséget biztosítson. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és a NYíRVV Nonproft Kft között érvényben lévő Egységes Szerkezetű Üzemeltetési Szerződés 3.1. pontja értelmében "Az Üzemeltető az ingatlanokat rendeltetésszerűen, az üzemetetési szerződésnek, a rendes gazdálkodás szabályainak megfelelően, a vagyonra vonatkozó biztonsági előírások betartásával, a közvagyont használó személytől elvárható gondossággal mások jogainak és törvényes érdekeinek sérelme nélkül jogosult birtokolni, használni, üzemeltetni, bérbe adni és szedni CInnak hasznait." A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház a területet saját munkaváilalói részére, nem nyilvános parkoló céljára kivánja használni, mely használati cél eltér az ingatlan rendeltetésszerű sport célú használatától A fentiekben körülírt Projekt megvalósítása az Önkormányzat lakosainak részére is jelentős minőségí emelkedést jelent egészségügyi ellátásuk infrastrukturális színvonalában, ezért úgy véljük, hogya Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház kéreime indokolt. Javasoljuk, hogya Közgyűlés járuljon holzá ahhoz, hogyakérelemben megjelölt ingatlan kb m 2 területnagyságú részére vonatkozóan a NYíRVV Nonprofit Kft. a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak Egyetemi Oktatókórházzal amellékelt Területhasználatí Szerződést megkösse, és ezáltal a kérelem ben foglaltaknak eleget téve a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház részére parkoásí lehetőséget biztosítson. Fentiek alapján kérjük a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztés megtárgyaiására, a határozattervezet valamint a mellékletét képező Területhasználati Szerződés jóváhagyására. Nyíregyháza, augusztus 15. Dr. Kovács Ferenc

20 Melléklet az /2013.VIII. sz. előterjesztéshez Határozat - tervezet NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK.../2013.(VII1.29.) számú határozata a NYíRVV Nonprofit Kft. valamint a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház közötti Területhasználati Szerződés jóváhagyásáról A Közgyűlés az előterjesztést megtárgyalta és a NYíRVV Nonprofit Kft. valamint a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi üktatókórház közötti Területhasználati Szerződést jelen határozat mellékiete szerint elfogadja és annak megkötéséhez hozzájárul. Felhatalmazza: Bocskai Pétert, a NvíRVV Nonprofit Kft. ügyvezetőjét a Területhasználati Szerződés megkötésére és aláírására. Nyíregyháza, augusztus 29. A határozatot kapják: 1. Közgyűlés tagjai 2. Címzetes Főjegyző 3. Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységei nek vezetői 4. Bocskai Péter, a NvíRVV Nonprofit Kft. ügyvezetője 5. Mangol Csílla, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak Egyetemi Oktató Kórház főigazgatója

ELŐTERJESZTÉS. - a Közgyűléshez

ELŐTERJESZTÉS. - a Közgyűléshez NyíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. Pf.: 83. MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEFON: +36 4 2 524-500; fax: +36 42 524-501 POLGÁRMESTERE E-MAIL: POLGARMESTER@N YIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: 2249-11j2013.VIII.

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete március 31-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete március 31-i ülésére Tárgy: Szent Lázár Alapítvány kérelme a Békés, Petőfi u. 35. szám alatti ingatlan hasznosítására vonatkozóan Előkészítette: Holopné dr. Sztrein Beáta osztályvezető-helyettes Gazdasági Osztály Véleményező

Részletesebben

uu.!-\~v ~'-~~. V(L~/ t Faragóné Széles Andrea NYÍREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSU TH TÉR l. PF.: 83. MEGYEI JOGÚ VÁROS NY í REG YH ÁZA

uu.!-\~v ~'-~~. V(L~/ t Faragóné Széles Andrea NYÍREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSU TH TÉR l. PF.: 83. MEGYEI JOGÚ VÁROS NY í REG YH ÁZA NYÍREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSU TH TÉR l. PF.: 83. MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEFON: +36 42 524'510; FAX: +3642 514-501 ALPOLGÁRMESTERE E MAIL: HUMANALPOLG@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: 2.078j2013.VIII. Ügyintéző:

Részletesebben

\...,,1.,'- r(f t"v/ I~( It Faragóné Széles Andrea . ~ ()) N Y REGYHAZA. NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRM ESTERE. 'II Kovácsné Szatai Agnes '--\

\...,,1.,'- r(f tv/ I~( It Faragóné Széles Andrea . ~ ()) N Y REGYHAZA. NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRM ESTERE. 'II Kovácsné Szatai Agnes '--\ NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRM ESTERE 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR l. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-500 FAX: +36 42 524-50' E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: VAGY/653/2015. Ügyintéző

Részletesebben

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. február 14. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 23-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 23-i ülésére Tárgy: A Békés Városi Önkéntes Tűzoltó Egyesület kérelme Előkészítette: Holopné dr. Sztrein Beáta Gazdálkodási Osztály Véleményező Pénzügyi Bizottság bizottság: Sorszám: IV/6 Döntéshozatal módja: Egyszerű

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Közgyűléshez

ELŐTERJESZTÉS. a Közgyűléshez Ügyiratszám: 53.591/2011.v111. Ügyintéző: File János NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERE 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: Telefon: (42) 524-510 Fax: (42) 524-501 E-maii: humanalpolg@nyiregvhaza.hu

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. - a Közgyűléshez

ELŐTERJESZTÉS. - a Közgyűléshez NYíREGYHÁZA MEGYEI JOG Ú VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA VAGYONGAZDÁLKODÁSIOSZTÁLY 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-540; FAX: +36 42 524-54' E MAIL: VAGYONGAZDALKODAS@NYIREGYHAZA.HU

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. - a Közgyűléshez

ELŐTERJESZTÉS. - a Közgyűléshez NyíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. MEGYEI JOGÚ VÁROS TElEFON: +3642524-500; FAX: +3642524-501 POLGÁRMESTERE E-MAfl: POlGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: VAGY/48/2015 Ügyintéző: Havasiné

Részletesebben

K~~íS,l alpolgármester

K~~íS,l alpolgármester NYÍREGYHÁZA 4401 NVíREGYHÁZA, KOSSU TH TÉR 1. PF.: 83. MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE TELEFON: +3642524-500 FAX: +36 42 524-501 E-MAIl: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ü gyi ratszám :25.120-3/2013.V III.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A Bizottság 2013. március 8-án megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. A Bizottság 2013. március 8-án megtartott üléséről NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE GAZDASÁGI ÉS TULAJDONOSI BIZOTTSÁGA NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. JEGYZŐKÖNYV A Bizottság 2013. március 8-án megtartott üléséről Jelen vannak: a bizottság tagjai

Részletesebben

Javaslat. ingatlan használati jogának átadására a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére.

Javaslat. ingatlan használati jogának átadására a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére. PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-185/2012. A döntés meghozatala minősített Szavazattöbbséget igényel! Javaslat ingatlan

Részletesebben

~ l {J.L Faragóné Széles Andrea. NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA VAGYONGAZDÁLKODÁSIOSZTÁLY

~ l {J.L Faragóné Széles Andrea. NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA VAGYONGAZDÁLKODÁSIOSZTÁLY NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA VAGYONGAZDÁLKODÁSIOSZTÁLY 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-540; FAX: +36 42 524-541 E-MAIL: VAGYONGAZDALKODAS@NYIREGYHAZA.HU

Részletesebben

POLGÁRMESTERE. b) öt év feletti, illetve határozatlan időtartamú bérbeadás joga a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.

POLGÁRMESTERE. b) öt év feletti, illetve határozatlan időtartamú bérbeadás joga a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI POLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Tárgy: Javaslat az Arany János Általános Iskola és a Scheiling Kft. közötti, határozatlan idejű bérleti szerződés jóváhagyására Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

s v/. ~:?7.K.. h.. r2:.. /2015.

s v/. ~:?7.K.. h.. r2:.. /2015. 14253065 Salgó Vagyon Kft. Salgótarján s v/. ~:?7.K.. h.. r2:.. /2015. Javaslat a 3681 hrsz.-ú ingatlan ingyenes használatba adására Tisztelt Közgyűlés! A Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. szerves

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere. J A VA S L A T az önkormányzat tulajdonában lévő Csalános úti sporttelep használatba adására

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere. J A VA S L A T az önkormányzat tulajdonában lévő Csalános úti sporttelep használatba adására Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Iktatószám: 2025/2014. J A VA S L A T az önkormányzat tulajdonában lévő Csalános úti sporttelep használatba adására Tisztelt Közgyűlés! Salgótarján Megyei

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA HUMÁN FŐOSZTÁLY SZOCIÁLIS OSZT ÁL Y

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA HUMÁN FŐOSZTÁLY SZOCIÁLIS OSZT ÁL Y Ügyiratszám: 2654-2/2012.05 Ügyintéző: dr. Krizsai Anita NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA HUMÁN FŐOSZTÁLY SZOCIÁLIS OSZT ÁL Y 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42)

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 33/2014.(III.13.) HATÁROZATA. A városi sportpálya bérbeadásáról

Jegyzőkönyvi kivonat DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 33/2014.(III.13.) HATÁROZATA. A városi sportpálya bérbeadásáról Jegyzőkönyvi kivonat Készült Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 13. napján a Demecseri Polgármesteri Hivatal A épülete (4516. Demecser, Kétezer-egy tér 1.) Polgármester Irodájában

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum

Új Szöveges dokumentum BÉRLETI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Miskolci Egyetem (székhelye: 3515 Miskolc, Egyetemváros; képviseli: Dr. Patkó Gyula rektor) - mint bérbeadó, a továbbiakban bérbeadó, másrészről a Bartók

Részletesebben

)Au, Dr. KáSaB~igítta gazdálkodási főosztályvezető

)Au, Dr. KáSaB~igítta gazdálkodási főosztályvezető Ügyiratszám: 5175/2012.VIII. Ügyintéző: Kovács Angéla/Dr. Magyar Zoltán NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA GAZDÁLKODÁSI FÓOSZTÁLY 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42)

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. - a KözgyaJéshezaz

ELŐTERJESZTÉS. - a KözgyaJéshezaz NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA VAGYONGAZDÁLKODÁSI OSZTÁLY 4401 NY[REGYHÁZA, KOSSUTH T~R l. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-540; FAX: +36 42 524-541 E MAIL.: VAGYONGAZDALKODAS@NYIREGYHAZA.HU

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete március 31-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete március 31-i ülésére Tárgy: Békési Motoros Baráti Kör kérelme a Békés, Széchenyi tér 4. szám alatti ingatlan ingyenes használatára Előkészítette: Holopné dr. Sztrein Beáta Gazdasági Osztály Sorszám: IV/12. Döntéshozatal módja:

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Szám: 9275-4/2013 Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Javaslat Somoskőújfalu Község Önkormányzat iskolaépületére vonatkozó használati szerződés megszüntetésére, és az ingatlan Hibó Tamás Művészeti

Részletesebben

llj~/~ld Kósa Tímea! alpolgármester

llj~/~ld Kósa Tímea! alpolgármester NyíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR l. PF.: 83. MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEFON: +36 42 524-500 FAX: +36 42 524-501 POLGÁRMESTERE E-MAIl: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: 2456-2/2013.VIII. Ügyintéző:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 20-án tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 20-án tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 20-án tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: A Tiszavasvári, Ady E. u. 8. sz. alatti irodák Vasvári Pál Múzeum által

Részletesebben

c:- 1~- R E G Y H Á Z A h-l [ 4~L) r}l... ~. ~f... NYíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: ; MEGYEI JOGÚ VÁROS

c:- 1~- R E G Y H Á Z A h-l [ 4~L) r}l... ~. ~f... NYíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: ; MEGYEI JOGÚ VÁROS NYíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. Ügyiratszám: SZOCjS728-2Sj2016. Ügyintéző: dr. Vachler Péter Előterjesztés - a Közgyűléshez A Sóstó i Szivárvány Idősek Otthona fenntartói jogának

Részletesebben

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Fodor Rita Előterjesztő: Hegedűs Ferenc

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. április 29-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. április 29-i ülésére Tárgy: Baptista Szeretetszolgálat kérelme Sorszám: IV/15 Előkészítette: Holopné dr. Sztrein Beáta Gazdasági Osztály Döntéshozatal módja: Egyszerű szótöbbség Véleményező bizottság: Pénzügyi Bizottság Egyéb

Részletesebben

Javaslat a Salgótarján, Petőfi út 85. (hrsz.: 923) szám alatti volt általános iskola sportpályájának ingyenes használatba adására

Javaslat a Salgótarján, Petőfi út 85. (hrsz.: 923) szám alatti volt általános iskola sportpályájának ingyenes használatba adására 14253287 Salgó Vagyon Kft. Salgótarján SV/4.121-2/2015. Javaslat a Salgótarján, Petőfi út 85. (hrsz.: 923) szám alatti volt általános iskola sportpályájának ingyenes használatba adására Tisztelt Közgyűlés!

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 10. NAPIREND Ügyiratszám: 1 /545/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. június 28-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívott: Szín-Vonal Alapfokú

Részletesebben

Ügyiratszám:JKAB/60-1/2016. Ügyintéző: Faragóné/Bné M E G H Í V Ó. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlését

Ügyiratszám:JKAB/60-1/2016. Ügyintéző: Faragóné/Bné M E G H Í V Ó. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlését NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE 4400 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-500 FAX: +36 42 524-501 E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám:JKAB/60-1/2016. Ügyintéző:

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T A. 1./ A közétkeztetés és az önkormányzat által üzemeltetésre átadott konyha helyzetének áttekintése.

T Á R G Y S O R O Z A T A. 1./ A közétkeztetés és az önkormányzat által üzemeltetésre átadott konyha helyzetének áttekintése. NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLET 2013.február 13.-án megtartott Képviselő-testületi ülésének a.) jegyzőkönyve b.) határozata c.) előterjesztése d.) tárgysorozata T Á R G Y S O R O Z A

Részletesebben

\((D<\\/-,~ C-.l~ Jf:(\

\((D<\\/-,~ C-.l~ Jf:(\ NvíREGVHAZA MEGVEI JOG Ú VAROS POLGARMESTERI HIVATALA VAGVONGAZoALKooAslOSZTALV 440' NvfREGVHÁZA, KOSSUTH TtR 1. PF.: 8~. TELEFON: +36 4> 5>1"540; FAX: +36 4> 524"541 E-MAIl.!VAGYONGAZDALKODA5@NVIREGVHAZA.HU

Részletesebben

Ügyiratszám: JKAB/74-4/2015. Ügyintéző: Faragóné/Bné M E G H Í V Ó. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlését

Ügyiratszám: JKAB/74-4/2015. Ügyintéző: Faragóné/Bné M E G H Í V Ó. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlését NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE 4400 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-500 FAX: +36 42 524-501 E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: JKAB/74-4/2015. Ügyintéző:

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. február 15-i ülése 12. sz. napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. február 15-i ülése 12. sz. napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. február 15-i ülése 12. sz. napirendi pontja Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Várossal a Mészöly hagyaték kezeléséről kötendő együttműködési

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-500 Fax: (42) 524-501 Ügyiratszám: 355-3/2012.XIII. Ügyintéző: Faragóné/Sné MEGHívó Nyíregyháza Megyei

Részletesebben

jiv/;r-- ----_..._--_..._---_._----- .. l/ N Y í R E G Y H Á Z A c;jl~,4f'--'\ Kovácsné Szatai Ágnes ~ ~r.y )

jiv/;r-- ----_..._--_..._---_._----- .. l/ N Y í R E G Y H Á Z A c;jl~,4f'--'\ Kovácsné Szatai Ágnes ~ ~r.y ) NyíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-500 M EGYEl JOGÚ VÁROS FAX: +36 42 524-501 POLGÁRMESTERE E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA_HU Ügyi ratszám: VAGY/597 /2015. Ügyintéző:

Részletesebben

!fia- k~~ ~\Á(~\ ~ /) N Y í R E G Y H Á Z A. sz~q , NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS FAX: POLGÁRMESTERE.

!fia- k~~ ~\Á(~\ ~ /) N Y í R E G Y H Á Z A. sz~q , NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS FAX: POLGÁRMESTERE. NYíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR l. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-500 MEGYEI JOGÚ VÁROS FAX: +3642524-501 POLGÁRMESTERE E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: VAGY/338-3/2014. Ügyintéző:

Részletesebben

Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23

Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/142, 144 www.biatorbagy.hu Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS A Biatorbágyon működő egészségügyi

Részletesebben

Megállapodás az ERFO Rehabilitációs Foglalkoztató Nonprofit Kft-vel. Humán Közszolgáltatási Iroda. 1 db. határozati javaslat

Megállapodás az ERFO Rehabilitációs Foglalkoztató Nonprofit Kft-vel. Humán Közszolgáltatási Iroda. 1 db. határozati javaslat Előterjesztő: Dr. Solymos László alpolgármester Iktatószám: 01/22879/2014. Tárgy: Megállapodás az ERFO Rehabilitációs Foglalkoztató Nonprofit Kft-vel Készítette: Humán Közszolgáltatási Iroda Melléklet:

Részletesebben

SV/956-3/2016. Tisztelt Közgyűlés!

SV/956-3/2016. Tisztelt Közgyűlés! 14253942 S algó Vagyon Kft. Salgótarján SV/956-3/2016. Javaslat a Salgótarján, Kistarján u.7. sz. alatti, volt Pénzügyi- Számviteli Főiskola tornatermének ingyenes használatba adására vonatkozó szerződés

Részletesebben

GAZDÁLKODÁSI FŐOSZTÁLY ELŐTERJESZTÉS. - a Közgyűléshez -

GAZDÁLKODÁSI FŐOSZTÁLY ELŐTERJESZTÉS. - a Közgyűléshez - NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA GAZDÁLKODÁSI FŐOSZTÁLY 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-540 E-maii: vagyongazdalkodas@nyiregyhaza.hu Ügyiratszám: 3447/2012VIII.

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2013. június 25. Dr. Pavlek Tünde jegyző

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. december 11-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. december 11-i ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

Siófok Város Önkormányzata Polgármester

Siófok Város Önkormányzata Polgármester Siófok Város Önkormányzata Polgármester 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Dr. Pavlek Tünde jegyző E L Ő T E R J E S Z

Részletesebben

/ '\ l Kovacsne Szatai AgnJs

/ '\ l Kovacsne Szatai AgnJs NVIREGYHAZA MEGVEI JOGU VAROS POLGARMESTERI HIVATALA VAGVONGAZoALKooAslOSZTALV 4401 NvIREGYHAzA, KOSSU TH TER 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-5 40: FAX: +36 42 524'541 E MAIL: VAGYONGAZDALKODAS@ NYI REGYHAZA.HU

Részletesebben

TÁRGY: Javaslat gyermekétkeztetéshez kapcsolódó szerződés megszüntetésére E L Ő T E R J E S Z T É S

TÁRGY: Javaslat gyermekétkeztetéshez kapcsolódó szerződés megszüntetésére E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 194. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat gyermekétkeztetéshez kapcsolódó szerződés megszüntetésére E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. - a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsághoz

ELŐTERJESZTÉS. - a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsághoz NYÍREGYHÁZA M EGYEl JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA VAGYONGAZDÁLKODÁSIOSZTÁLY 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-540; FAX: "3642524-541 E-MAIL: VAGYONGAZDALKODAS@NYIREGYHAZA.HU

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. március 30-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. március 30-i ülésére Tárgy: Hulladékszállító jármű ingyenes használatba adása Előkészítette: Gál András osztályvezető Műszaki Osztály Véleményező Pénzügyi Bizottság bizottság: Sorszám: IV/14. Döntéshozatal módja: egyszerű

Részletesebben

Dr. Adorján Gusztáv (a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság elnöke): Javaslatot tett a tervezett napirendben szereplő előterjesztések megtárgyalására.

Dr. Adorján Gusztáv (a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság elnöke): Javaslatot tett a tervezett napirendben szereplő előterjesztések megtárgyalására. Jegyzőkönyv amely készült a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság, a Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság és az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 2012. október 30-án tartott üléséről. Jelen vannak: a

Részletesebben

Javaslat a Salgótarján, Játszó út 2. 4/1 szám alatti lakás műterem céljára történő bérbeadására

Javaslat a Salgótarján, Játszó út 2. 4/1 szám alatti lakás műterem céljára történő bérbeadására 14253058 S algó Vagyon Kft. Salgótarján SV/2.411-2/2015 Javaslat a Salgótarján, Játszó út 2. 4/1 szám alatti lakás műterem céljára történő bérbeadására Tisztelt Közgyűlés! Salgótarján Megyei Jogú Város

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. szeptember 20-i ülése 6. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. szeptember 20-i ülése 6. számú napirendi pontja 1 Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. szeptember 20-i ülése 6. számú napirendi pontja Javaslat haszonélvezeti jog alapításáról szóló szerződés jóváhagyására Előadó: dr. Puskás

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. február 22-i ülésére Tárgy: A MSZP Zirc és Térsége Szervezeteinek Szövetsége kérelme Előadó: dr. Árpásy Tamás jegyző Előterjesztés

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 4-8/2015. (II. 16.) számú határozatok. d. rendeletek:-

Részletesebben

polgármester Preferált szervezetek bérbeadás iránti kérelmei 1 pld. határozati javaslat

polgármester Preferált szervezetek bérbeadás iránti kérelmei 1 pld. határozati javaslat Előterjesztő megnevezése: Dr. Botka László polgármester Iktatószám: 92177/2012. Tárgy: Preferált szervezetek bérbeadás iránti kérelmei Melléklet: 1 pld. határozati javaslat Készítette: Városüzemeltetési

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Ikt. szám: 1811/2011. Javaslat a Salgótarjáni Önkéntes Tűzoltó Egyesület részére térítésmentes helyiséghasználat biztosítására Tisztelt Közgyűlés! A Salgótarjáni

Részletesebben

J a v a s l a t. az ÉMOP-4.3.1/A-12 számú Oktatási intézmények fejlesztése című pályázat benyújtásához szükséges tulajdonosi hozzájárulás megadására

J a v a s l a t. az ÉMOP-4.3.1/A-12 számú Oktatási intézmények fejlesztése című pályázat benyújtásához szükséges tulajdonosi hozzájárulás megadására J a v a s l a t az ÉMOP-4.3.1/A-12 számú Oktatási intézmények fejlesztése című pályázat benyújtásához szükséges tulajdonosi hozzájárulás megadására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési

Részletesebben

ME 01 Minőségirányítási Eljárás ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ME 01 Minőségirányítási Eljárás ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minőségirányítási Eljárás 1. melléklet ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 28-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat az Üllői

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. augusztus 29-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. augusztus 29-i ülésére Tárgy: A Békési Férfi Kézilabda Kft kamatmentes kölcsön kérelme Előkészítette: Váczi Julianna osztályvezető Gazdasági osztály Véleményező Pénzügyi Bizottság bizottság: Sorszám: IV/5 Döntéshozatal módja:

Részletesebben

Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 25-ei soros ülésére

Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 25-ei soros ülésére ELŐTERJESZTÉS Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 25-ei soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Döntés Cserna LajosGyörgy Alcsútdoboz, Szabadság u. 161. szám

Részletesebben

Szavazáskor jelen volt 4/6 bizottsági tag.

Szavazáskor jelen volt 4/6 bizottsági tag. NV[REGVHÁZA MEGVEI JOGÚ VÁROS KÖZGVOL~SE GAZDASÁGI ~S TULAJDONOSI BIZOTTSÁGA NV[REGVHÁZA, KOSSUTH T~R 1. JEGVZŐKÖNYV A Bizottság 2016. június 10-én megtartott nyílt üléséről Jelen vannak: a bizottság tagjai

Részletesebben

Ügyiratszám: JKAB/60-11/2016. Ügyintéző: Faragóné/Bné M E G H Í V Ó. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlését

Ügyiratszám: JKAB/60-11/2016. Ügyintéző: Faragóné/Bné M E G H Í V Ó. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlését NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE 4400 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-500 FAX: +36 42 524-501 E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: JKAB/60-11/2016. Ügyintéző:

Részletesebben

3. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

3. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Vargáné Fodor Rita Előterjeszti:Mezőfi

Részletesebben

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. november 6-án megtartott rendkívüli ülésének

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. november 6-án megtartott rendkívüli ülésének ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. november 6-án megtartott rendkívüli ülésének A./ TÁRGYSOROZATA B./ JEGYZŐKÖNYVE C./ HATÁROZATAI: 128. Száma: 3-45/2012. T Á R G Y S O R O Z A T 1.

Részletesebben

Előterjesztés - a Közgyűléshez -

Előterjesztés - a Közgyűléshez - NYíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. Ügyiratszám: 29120-3/2012.05 Ügyintéző: dr. Krizsai Anita Előterjesztés - a Közgyűléshez - Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Szabolcs-Szatmár-Bereg

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2009. május 27-i ülésére Tárgy: Vásártér ingyenes használatba adása N-01 Postagalamb Egyesület, V-250 Galamb- és Kisállattenyésztő Egyesület

Részletesebben

Város Polgármestere. Előterjesztés

Város Polgármestere. Előterjesztés Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a Telefon: 06 23 310-174/213 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés A támogatása óvoda építésére,

Részletesebben

&LcuV. I[h ( '\ Kosa Tímea alpolgármester.-~\ Far~ óné Széles Andrea. (' r' L J ~~\

&LcuV. I[h ( '\ Kosa Tímea alpolgármester.-~\ Far~ óné Széles Andrea. (' r' L J ~~\ Ügyiratszám: 48.609/2012.v1l1. Ügyintéző: File János NYÍREGYHÁZA MEGY EI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA GAZDÁLKODÁSI F ÖOSZTÁLY 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-540; Fax:

Részletesebben

A Decs Kulturális, Oktatási és Sport Életének Fejlesztéséért Közalapítvánnyal kötendő kölcsönszerződés megvitatása

A Decs Kulturális, Oktatási és Sport Életének Fejlesztéséért Közalapítvánnyal kötendő kölcsönszerződés megvitatása Az előterjesztés száma: 56/2015. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs Nagyközség képviselő-testületének 2015. március 5-én, 18-órakor megtartandó rendkívüli ülésére A Decs

Részletesebben

A Decs Kulturális, Oktatási és Sport Életének Fejlesztéséért Közalapítvánnyal kötött kölcsönszerződés módosítása

A Decs Kulturális, Oktatási és Sport Életének Fejlesztéséért Közalapítvánnyal kötött kölcsönszerződés módosítása Az előterjesztés száma: 101/2014. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs Nagyközség képviselő-testületének 2014. június 25-én, 18-órakor megtartandó ülésére A Decs Kulturális,

Részletesebben

Előterjesztés a Gazdasági Bizottság részére a Budapest X. kerület, Liget u. 1/c I. 16. szám alatti ingatlan értékesítéséről

Előterjesztés a Gazdasági Bizottság részére a Budapest X. kerület, Liget u. 1/c I. 16. szám alatti ingatlan értékesítéséről Budapest Főváros X. kerület Alpolgármestere j(; t. Előterjesztés a Gazdasági Bizottság részére a Budapest X. kerület, Liget u. 1/c I. 16. szám alatti ingatlan értékesítéséről I. Tartalmi összefoglaló Budapest

Részletesebben

A Piactér üzemeltetésének megszüntetésére irányuló kérelem megvitatása

A Piactér üzemeltetésének megszüntetésére irányuló kérelem megvitatása Az előterjesztés száma: 151/2014. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs Nagyközség képviselő-testületének 2014. december 3-án, 18-órakor megtartandó ülésére A Piactér üzemeltetésének

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. - a Közgyűléshez -

ELŐTERJESZTÉS. - a Közgyűléshez - NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE 4401 NViREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-5 00 FAX: -+36 42524-501 E-MAIL.POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: VAGY/629/2016. Ügyintéző:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület Humánszolgáltatási Bizottság JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT Készült: A Humánszolgáltatási Bizottság 2012. november 07-én (szerdán) 15,00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 12. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 26-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Döntés Csabdi közútjainak téli síkosság-mentesítéséről

Részletesebben

------------------------- ~(~ ~, M.. Kovácsné Szatai Agn~s \ ~ vagyongazdálkodási osztályvezető. (I ftr (J.-( Faragóné Széles Andrea

------------------------- ~(~ ~, M.. Kovácsné Szatai Agn~s \ ~ vagyongazdálkodási osztályvezető. (I ftr (J.-( Faragóné Széles Andrea NyíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-500 MEGYEI JOGÚ VÁROS FAX: +36 42 524-501 POLGÁRMESTERE E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: HFO 27-4/2014. Ügyintéző:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jelen vannak: J E G Y Z Ő K Ö N Y V Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2016. szeptember 27-én (kedd) 15:30 órai kezdettel a Hatvani Közös Önkormányzati

Részletesebben

...f.!~i~ Dr. Kovács Ferenc polgármester

...f.!~i~ Dr. Kovács Ferenc polgármester NYíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. FAX: +3642524-501 Ügyiratszám: VAGYI 112-../2015. Ügyintéző: Dr. Bányai Péter ELŐTERJESZTÉS - a Közgyűléshez A Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft.

Részletesebben

Előterjesztés. - a Közgyűléshez

Előterjesztés. - a Közgyűléshez NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATJ\LA KULTURÁLIS OSZTÁLY 4400 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-524/535 E-MAIL: KULTURAlIS@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: KULT- 40-1/2015.

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON FAX:

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON FAX: SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. június 25. Dr. Pavlek Tünde jegyző

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. szeptember 27-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. szeptember 27-i ülésére Tárgy: A Békési Férfi Kézilabda Kft működési támogatása és kamatmentes kölcsön kérelme Előkészítette: Váczi Julianna osztályvezető Véleményező bizottság: Gazdasági osztály Pénzügyi Bizottság Sorszám: IV/5.

Részletesebben

C1J N Y. lit p---- Dr. Kovács Ferenc. rr ~\ ~ REGYHÁZA. NYíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE

C1J N Y. lit p---- Dr. Kovács Ferenc. rr ~\ ~ REGYHÁZA. NYíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE Ügyiratszám: KULT-50-1 /2015. Ügyintéző : Doka Diána ELŐTERJESZTÉS - a Közgyűléshez Képzőművészeti Ösztöndíjak meghirdetésére lit p---- Dr. Kovács Ferenc polgármester alpolgármester /" 2 ---:>~~_"L.~ ----~.>--

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/ RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Dabasi Kornélia Előterjeszti: Vargáné

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. augusztus 7-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. augusztus 7-én megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 12/1/2015. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. augusztus 7-én megtartott rendkívüli üléséről Határozatok száma: 57-58. 1 TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 57/2015.(VIII.7.)

Részletesebben

Előterjesztés. - a Közgyűléshez

Előterjesztés. - a Közgyűléshez Ügyiratszám: SZOC-9280-1j2015. Ügyintéző: dr. Vachler Péter Előterjesztés - a Közgyűléshez a szociális szakosított ellátást és a gyermekek átmeneti gondozását szolgáló önkormányzati intézmények fejlesztése,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2013. május 08. Dr. Pavlek Tünde jegyző

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás évre szóló ellátásiszerződéséről

ELŐTERJESZTÉS. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás évre szóló ellátásiszerződéséről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/144, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt

Részletesebben

polgármester Iktatószám: 01/ /2010.

polgármester Iktatószám: 01/ /2010. Előterjesztő: polgármester Iktatószám: 01/16546-23/2010. Tárgy: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Szegedi Tudományegyetem között a fogászati ügyelet tárgyában létrejött jogviszony meghosszabbítása

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. március 30.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2014. március 30-án 15.00 órakor megtartott

Részletesebben

C II~ ~~ ~~ ila ,~) JSM), ~l:e.., ~~t~ "-/ / N Y í R E G Y H Á Z A. ...!. ~j... NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE.

C II~ ~~ ~~ ila ,~) JSM), ~l:e.., ~~t~ -/ / N Y í R E G Y H Á Z A. ...!. ~j... NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE. NyíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +3642524-500; Ügyiratszám: SZOC/10535-2/2016. Ügyintéző: Dr. Krizsai Anita/ Korpai Tibor Előterjesztés - a Közgyűléshez az Ifjúsági Ház működtetésére

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtással összefüggő kérdésekről

ELŐTERJESZTÉS. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtással összefüggő kérdésekről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/144 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Egészségügyi

Részletesebben

Ügyiratszám: /2013.XIII. Ügyintéző: Faragóné/Sné M E G H Í V Ó. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlését

Ügyiratszám: /2013.XIII. Ügyintéző: Faragóné/Sné M E G H Í V Ó. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlését NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE 4400 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524 500 FAX: +36 42 524 501 E MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: 1.986 7/2013.XIII. Ügyintéző:

Részletesebben

W NyíREGYHÁZA ( I. NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE. - a Közgyűléshez -

W NyíREGYHÁZA ( I. NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE. - a Közgyűléshez - NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR l. PF.: 83. TELEFON: +36 42524-500 FAX: +)6 42 524-50' E MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: VAGY/499- /2015. Ügyintéző:

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere. Javaslat

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere. Javaslat Szám: 50.362/2010. Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Javaslat a Létesítmény és Sport Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezető igazgatójának megválasztására Tisztelt Közgyűlés! Salgótarján

Részletesebben

...alpo.lgfo.;t~ Ífh.~.0... Kósa Tímea. ~ ~~f~ ~ ... ~... Dr. Kovács Ferenc polgármester. sz~ NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE

...alpo.lgfo.;t~ Ífh.~.0... Kósa Tímea. ~ ~~f~ ~ ... ~... Dr. Kovács Ferenc polgármester. sz~ NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-500 Fax: (42) 524-501 E-mail: polgarmester(qj.nvirhalo.hu Iktatószám: 8238-24/2012.x. Ügyintéző:

Részletesebben

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu V Á R O S L Ő D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu Szám: 2/2013. J E G Y Z Ő

Részletesebben

Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8395 Felsőpáhok, Szent I. u. 67. J e g y z ő k ö n y v

Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8395 Felsőpáhok, Szent I. u. 67. J e g y z ő k ö n y v Szám: 38-8/2010. Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8395 Felsőpáhok, Szent I. u. 67. J e g y z ő k ö n y v Készült: Felsőpáhok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. május 27-én

Részletesebben

ll.-l '\ II lll ).p~ ~ t;' lv fl\.w.. Faragóné Széles Andrea (.tc L-(

ll.-l '\ II lll ).p~ ~ t;' lv fl\.w.. Faragóné Széles Andrea (.tc L-( NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE 4400 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-500 FAX: +36 42 524-501 E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: 25.812 2/2013'/XII. Ügyintéző

Részletesebben

PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) FAX: (06-32) JAVASLAT

PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) FAX: (06-32) JAVASLAT PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) 460-155 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-30/2014. A határozat meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel. JAVASLAT a pásztói hulladékgazdálkodási

Részletesebben