A Bizottság augusztus 28-án megtartott üléséről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Bizottság 2013. augusztus 28-án megtartott üléséről"

Átírás

1 NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VAROS KÖZGYŰLÉSE GAZDASAGI ÉS TULAJDONOSI BIZOTTSAGA NyrREGYHAZA, KOSSUTH TÉR 1. JEGYZŐKÖNYV A Bizottság augusztus 28-án megtartott üléséről Jelen vannak: a bizottság tagjai a mellékelt jelenléti ív szerint Jelenlévő meghívott: Kósa Tímea alpolgármester Dr. Adorján Gusztáv: köszöntötte a jelenlévőket, megállapította a Bizottság határozatképességét, majd javasolta az 1. napirendi pont levéteiét {Előterjesztés a Közgyűléshez Nyíregyháza Spartacus Football Club Kft. részére a látvány csapatsportágak fejlesztése program keretében a Magyar Labdarúgó Szövetséghez benyújtásra került pályázat infrastrukturális fejlesztéséhez szükséges tulajdonosi hozzájárulások kiadására és az önkormányzati saját erő biztosítására),valamint a 13. napirendi pont kerüljön az 1. napirendi pont helyére (Tájékoztató a Közgyűléshez a június 28-i Közgyűlés ó~a - Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Szabolcs Volán Zrt. között megkötött közszolgáltatási szerződésből eredő kötelezettségek teljesítése tárgyában - történt eseményekről) majd javaslatot tett a tervezetben szereplő előterjesztések megtárgyalására. A Bizottság a tervezett napirendet Elnök Úr kérésének figyelembevételével 4 igen szavazattal elfogadta. 1.' Tájékoztató a Közgyűléshez a június 28-i Közgyűlés óta - Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Szabolcs Volán Zrt. között megkötött közszolgáltatási szerz6désb61 eredő kötelezettségek teljesítése tárgyában - történt eseményekről A Bizottság a zárt üléses napirendi pontot 1. napirendi pontként tárgyalta meg, a hozzászólások és a határozat a zárt űléses jegyzőkönyvben találhatók. 2.' Előterjesztés a KözgyOléshez a NYíRW Nonprofit Kft. valamint a Szabolcs-Szatmár Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház közötti Területhasználati Szerződés jóváhagyására (A napirend tárgyalásánál jelen volt Bocskai Péter a NYíRWKft ügyvezetője, Dr. Magyar Zoltán a Vagyongazdálkodási Osztály részéről) Dr. Adorján Gusztáv: Átadta az elnöki pozíciót dr. Tirpák György képviselő úrnak személyes érintettsége miatt, bejelentette szavazni nem kíván e miatt és mint a Szabolcs-Szatmár Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház főigazgató helyettese vesz részt az előterjesztés tárgyalásánál. 1

2 Bocskai Péter: Szóbeli kiegészítésként előadta, felvették a kapcsolatot a Szabolcs-Szatmár Bereg Megyei Kórház és Egyetemi Oktatókórház képviseletében Mangol Csilla főigazgató asszonnyal. A szerződésben bruttó 150 OOO Ft/hó telekhasználati díjat fizetne a kórház azért, hogy parkolóként használhassa ennek a területnek egy adott részét. A szerződésben lehet látni azt, hogya terület használatba adója nem biztosít őrzés-védelmet ennek a területnek a vonatkozásában. Folyik egy egyeztetés annak kapcsán, hogy abban az esetben, hogyha az oktató kórház által megbízott cég vállalja azt, hogy az egész terület őrzéséről gondoskodik, akkor ebben az esetben, látva azt, hogy ennek a területek az őrzése havi szinten milyen költség, előnyösebb az a NvfRVV számára, hogyha nem kerül bruttó 150 OOO Ft/hó kifizetés a kórház részéről, hanem beszámításra kerülne sor. Azzal, hogya kórház megkapja 2500 m 2 területet parkolónak, cserébe őrizteti a területet. Ez a NvfRVV számára előnyösebb megoldás lenne, de ehhez kell a tulajdonos hozzájárulása. Megnézték azt, hogy most többet fizetnek ezért havi szinten. Nyilván emellett az átadott terület mellett a további területeken természetesen sporttevékenységnek biztosítani kell területet. Ennek a komplexumnak az őrzése jelentősen többe kerül. Dr.Tirpák György: Kérdése akkor ennek megfelelően módosul a szerződés második pontja, illetve az ötödik pontja? Bocskai Péter: így van. Nem térítésmentes átadásróllenne szó, hanem egy beszámításról. Dr.Tirpák György: Tehát, akkor használatért cserébe biztosítja a terület őrzését. A második pontba ez a módosítás kerülne bele, illetve az ötödik pont utolsó mondatába a terület őrzését a használatba vevő biztosítja. Dr. Magyar Zoltán:Kérdése, az egész területnek az őrzéséről gondoskodnának? Bocskai Péter: Igen, nem csak az általunk átadott 2500 m2-ről, őrzéséről. hanem az egész terület Mikó Dániel: Megjegyezte elfogadható szamara mindkét megoldás,azonban kérdése a megállapodás már megtörtént Mangol Csillával, vagy még nem? Dr.Tirpák György: Válasza,_ez augusztus 29-én van dátumozva és ahogy elmondta igazgató úr, itt egy szóbeli egyeztetés volt ezzel kapcsolatosan. Nyilván valahogyan meg kell oldani ha a kórház ellenőrizni akarja, hogya látogatók is ne ott álljanak meg, hanem valóban kórház parkoló bérlettel rendelkező, kórházi dolgozók álljanak meg ott. Mikó Dániel: Mindent ért, csak azt a választ kapta, hogy még nincs meg ez a megállapodás. Dr.TIrpák György: Csatlakozott ahhoz, amit a Mikó képviselő úr elmondott, hogya leírt konstrukció is elfogadható, meg elfogadható a másik konstrukció is, hogy nem fizetnek területhasználati díjat, hanem gondoskodnak az egész komplexumnak az őrzéséről. Mikó Dániel: Kérdése, mikor tudják meg, hogy mit fogadunk el? 2

3 Dr. Adorján Gusztáv: Kiegészítette az előzőekben elmondottakat azzal, hogy számára mint a Kórház érintett je, örömteli dolog, hogy elmúlt szerdán aláírásra került az a bizonyos tömb kórház projektnek az elindítása, amire vártak lassan 3-4 éve. A kórház területén lévő dolgozók részére lévő parkírozási gondokon szeretnének ezzel a gesztussal segíteni. Elsősorban nem a betegek számára, hanem a dolgozók számára biztosítana olyan lehetőséget, hogy nappal 8-18 óra között lévő időszakra vennék bérbe ezt a területet. A hétvégén ügyelet szolgálat van, akkor a dolgozók nem veszik igénybe, és ez egy meghatározott időtartamra szólna, ben az építkezés befejezéséig. A Kórház részéről ez az ajánlatuk, amit Bocskai igazgató úr elmondott az előzőekben. Kósa Tímea: Megjegyezte, Úgy tudja, hogya korábbi időszakban a kórháznak a dolgozók fizettek parkolási díjat. Kérdése ezt a jövőben is kell fizetniük vagy hogyan lesz megoldva? Tart attól, nehogy az a helyzet alakuljon ki, hogy ebben a konstrukcióban a kórház kér a dolgozóktól pénzt. Szeretné ha tisztázódna ez a helyzet. Dr. Adorján Gusztáv: Válasza, azoknak a dolgozóknak, akik ezt igénybe veszik, ezen időszakra a kórház nem kér semmiféle parkolási díjat. Dr. Magyar Zoltán: Hozzátette, tegnap ezt tárgyalta a városstratégiai bizottság is, és ott is felmerült már ez a verzió, amit már ügyvezető igazgató úr is említett. A bizottság úgy fogadta el, ahogy eredetileg az előterjesztés szólt, vagyis a szóbeli kiegészítés nélkül. Dr.Tirpák György: Mikó képviselő úr kérdésére reagálva megjegyezte ilyen írásbeli megállapodás nem jött létre, hiszen szabad egyeztetés lehetett. Kérdése a Kórház képviseletében dr. Adorján Gusztávhoz, hogy ez az újonnan felvetett lehetőség a kórház számára elfogadható-e (az egész terület őrzéséért cserébe)? Dr. Adorján Gusztáv: Válasza, felhatalmazása van a kórház vezetése részéről, megoldás elfogadható a kórház részére. hogy ez a Mikó Dániel: így egyértelmű a helyzet, tudják, hogy miről szavaznak. Annyi kérése volt, hogy ezt a módosítást írásba is fel kellene tenni ahonlapra. Dr.Tirpák György: Javasolta a Bizottság tagjainak, Bocskai Péter által felvetett módosító javaslat elfogadását, ami a területhasználati szerződés második és az ötödik pontját érinti. Szavazóskor jelen volt 3 jő bizottsógi tag. A Bizottság az előterjesztés tárgyában 3 igen szavazattal a kért módosítás figyelembevételével alábbi határozatot hozta: NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága 264/2013. (VIII.28.) számú határozata 3

4 a NvfRW Nonprofit Kft. valamint a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház közötti Területhasználati Szerződés jóváhagyásáról A Bizottság egyetért az előterjesztés Közgyűlés elé terjesztésével és javasolja a határozat-tervezet elfogadását. 3./ Előterjesztés a Közgyűléshez az E- Misszió Természetvédelmi Egyesület és az Egészséges és Fenntartható jövőért Alapítvánnyal kötöttingatlanbérleti szerz6dés módosítására (A napirend tárgyalásánál jelen volt Dr. Magyar Zoltán a Vagyongazdálkodási Osztály részéről, Endresz István a Tonuzaba Kft. ügyvezetője, Vígh Szilvia az Egészséges és Fenntartható Jövőért Alapítvány képviselője) Dr. Magyar Zoltán: Szóbeli kiegészítésében előadta az előterjesztést tárgyalta a köznevelési, kulturális és sport bizottság is, ott egyhangúan a B verziót javasolták elfogadásra. A jogi, ügyrendi bizottság is tárgyalta, ott javasolták, hogy az internet szolgáltatáshoz a hozzájárulást adjuk meg, a második pont tekintetében viszont szintén a B verzió elfogadását javasolták. Endresz István: Kiegyészítésként előadta, a sóstói ingatlan, az E-missziónak és az Egészséges és Fenntartó Jövőért Alapítványnak a közös pályázatából lett finanszírozva és felújítva, és kialakítva, ami üzemel. A két alapítvány miután akialakítás megtörtént, kiderültek még egyéb beruházási kötelezettségek, amelyek ahhoz szükségesek, hogya különböző engedélyeket megkapja, vagy az ÁNTSZ-től különböző engedélyeket megszerezzen. Ez több millió Ft-os nagyságrend volt, és ezt a pályázat semmilyen formában nem fedezte. Szintén nem fedezte a pályázat, és nem is foglalkozott vele, hogy az üzemeltetés az milyen, hogy működik egy ilyen intézménynek a fenntartása. Ekkor kért fel minket a két alapítvány, hogy szálljunk be az üzemeltetésbe. Mivel ők anyagilag nem tudták ezt finanszírozni. Az üzemeltetés az elsősorban azt jelenti, hogy a gyerek játszóházat és gyerektáboroztatást végeznek ott, de ez nem teljes kihasználtságot tesz lehetővé, és jól jönne, ha mondjuk, amit kérvénnyel indítványoztak, szálláshelyként is tudnának hasznosítani, az egyébként felújított faházakat. Kósa Tímea: Kérdése a pályázó képviselőjéhez, előzőekben elmondottakhoz? van e esetleg bármi kiegészítenivalója az Vígh Szilvia: Válasza,_gyakorlatilag ez egy szükségszerű megoldás lenne, hogya Tonuzaba Kft. -t az ingatlan bérleti szerződésbe felvegyék harmadik félként, mert a nyári szálláshely kiadáshoz az okmányirodán be kell mutatni egy olyan dokumentumot, hogy milyen jogosultsága van oda valakinek, és igazából csak az E-misszió volt ilyen és az Alapítvány, és emiatt szerették volna harmadik félként a Tonuzaba Kft.-t., aki fenntartója a játszóháznak. Ők finanszírozzák a játszóháznak is a fenntartását, illetve elég sok féle egyéb költséget is, amit Endresz úr említett. Kósa Tímea:Kérdése, a pályázatban az eredeti koncepció szerinti üzemeltető ki lett volna? 4

5 Vígh Szilvia:Maga az Alapítvány és az E-misszió van fenntartási jelleggel megjelölve} de mivel ezt anyagilag} mivel még elég fiatal az alapítvány} és az E-misszió sem tudja igazán vállalni, bár ők kollegiális szinten} önkéntesekkel} nagyon sokban segítenek nekik} hogy egyáltalán életbe maradjon} és működjön - viszont hosszabb távú fenntartásra nem tudnak segítséget nyújtani} ezért volt szükséges a Tonuzaba Kft.-nek a felkérése. Lipták Lajos:Megjegyezte az elhangzottakból úgy tűnik} hogya Tonuzaba Kft. bent van ebben a rendszerben} hiszen a játszóházat finanszírozza} meg működteti. Kérte ennek kifejtését. Vígh Szilvia: Kifejtette} az okmányirodán} ahol a működési engedély megkérése zajlik} ott dokumentummal igazolnia kell, hogy milyen jogköre van. Tehát, hogy ő tulajdonos} vagy éppen bérleti szerződő fél és így egyiket se tudják produkálni} hiszen az önkormányzaté ez az épület és abba nem szerepel csak maga az E-misszió és az Egészséges és Fenntartó Jövőért Alapítvány. Gyakorlatilag egy szükségszerűvé váló megoldás volt} hogy ezt terjesszék elő. Endresz István: Igazából az üzemeltetést} a játszóház üzemeltetést} és a gyerektáboroztatást azt tudják csinálni a két alapítvány által megbízási szerződés keretében. A faház kiadásokat nem. Lipták Lajos:Kérdése} azt miért nem lehet megbízási szerződéssel? Endresz István:Mert nincsenek benne a bérleti szerződésbe. A két alapítvány minket megbízott üzemeltetéssel, egy üzemeltetési szerződés által, de a bérbe adáshoz szükséges az} hogy legyen valamilyen bérleti jog. Ez vállalkozási tevékenység} először beruházást igényel} utána jönnek a bevételek. Először ÁNTSZ különböző engedélyek procedúrái vannak} és ez megint olyan} amit először meg kell finanszírozni} majd később jön a bevétel. Két nonprofit szervezet ezt nem tudja vállalni} ők vállalnák. Egyébként a fő céljuk} a konstrukció fenntartása. Lipták Lajos: Neki ebből a kérdés felelet párbeszédből az derült ki} hogy az E-misszió pályázott valamire} megnyerte a pályázatot. Nem jól készítették el a pályázatot} hiányzik belőle néhány kulcsfontosságú dolog, ami az üzemeltetéshez még kellett volna és most be kell fektetni} hogy meg legyenek azok a hatósági engedélyek. Endresz István:Megjegyezte} szerinte} nem volt rosszul elkészítve a pályázat} mert egyébként remek pályázat volt} azért is nyert. Példának hozta fel} hogyaradiátorokat le kell burkolni} az összes helységbe tűzoltó készüléket kellene elhelyezni} ahhoz} hogy megkapják az engedélyt. Az ÁNTSZ-nek különböző előírásai vannak} amit a pályázat megírásakor nem vettek figyelembe. Tirpák György: Kérdése} de ezek már meg lettek oldva, hiszen ha jól tudja, december 31-ig kell fenntartani ezt? Mikó Dániel: Tehát,_azt jelenti} hogy 2011 végére lerendeződtek ezek a dolgok. 5

6 Endresz István: A bevételi forrásokat tudnák kiegészíteni a szállásadással, amennyiben a gyerektáborok nem töltik fel a kapacitást. Ez csak egy jó lehetőség lenne. Dr. Magyar Zoltán:Az előterjesztéshez csatolták a jelenleg érvényben lévő ingatlan bérleti szerződést. E szerint az E-misszió természetvédelmi egyesület, illetve az alapítvány kapta meg ezt az ingatlant, annak fejében, hogya pályázati forrásból 45 millió Ft-ot költött erre az ingatlanra. Ennek fejében december 31-ig kapta meg, egy 5 éves időtartamra. Azzal a feltétellel, hogy ő, mint fenntartó fogja ezt üzemeltetni. Tehát, arra reagálva, amit Lipták képviselő úr felvetett, ők valószínű a fenntartással való költségekkel nem számolhattak anno a pályázat benyújtásánál. Ennek tudatában javasolja a vagyongazdálkodási osztály, az "Ali,és IIB" verzió közül döntsön a tisztelt bizottság, illetve majd maga a közgyűlés. Mikó Dániel:Örül, hogy ez a beruházás megvalósult és a pályázat sikeres volt, és azóta igazolta az élet, hogy jó döntés volt. Semmi képen nem szeretné, hogy ez a tevékenység megszünjön ott, mert az egy kényes helyzetet teremt, hiszen neki a pályázatból vállalni kellett, hogy 5 évig működteti ezt a rendszert. A tevékenységet szálláshely biztosításával bővítik, jónak tartja ezt Sóstó tekintetében, hiszen szálláshely hiány van ugyebár, és a palettát is egy kicsit szélesítené, hogy milyen szálláshely lehetőséget lehet igénybe venni Sóstón. Nem talál benne olyan kockázatot, hogy ne merné megszavazni a kettes pontnál az lia" változatot. Endresz István: Hangsúlyozta még egyszer a gyerektábor, úgy is van kialakítva, hogy emeletes ágyak vannak benne, gyerekekre van tervezve. De ki lehet egészíteni, két felnőtt ággyal, és akkor már egy család is meg tud szállni. Ez egy plusz bevételi forrás lehetne az üzemeltetéshez, ami egyébként működő képes a dolog. Kósa Tímea:Az "A" esetben egyértelmű, hogy megvalósul a cél, tehát a pályázat is és a szállásadás is. Kérdése Vígh Szilviához, a IIB" esetben is meg tud valósulni? Vígh Szilvia:Gyakorlatilag az előterjesztést szeretnék a közgyűlés elé vinni, mert elég hosszú procedúra volt ez, és most jött el az idő, hogy tárgyalni lehessen, és avagyongazdálkodás javaslatára történt meg a kezdeményezés, hogy maga az Egészséges és Fenntartható Jövőért Alapítvány is megkérheti a működési engedélyt szálláshely kiadásra. így, ezt a fonalat is elindították, hogyha itt esetlegesen ez elvetésre kerül, hogy akkor szeretnék ezt az alternatívát érvényesíteni, hogy szálláshely kiadás történhessen ott az alapítvány oldaláról. Endresz István:Ez maga a pályázati rendszernek a hiányossága. Ez a pályázat csak nonprofit szervezetek számára állt nyitva. Megcsináltatnak velük egy egyébként zseniális dolgot, meg egy nagyon szerethető és fenntartható dolgot, de ugye nem foglalkozik azzal a pályázat, hogya fenntartás, hogy lesz folyamatos, amire viszont kötelezi a nonprofit szervezeteket. Kósa Tímea:Ehhez annyi kiegészítése volt, és ezzel nem támogatni, se védeni akarja a kiírót, de ha nonprofit szervezet pályázik és nonprofit célra, akkor nyilvánvalóan a támogatási intenzitás magasabb, ha profit orientált, akkor alacsonyabb a támogatási intenzitás. Tehát a fenntartási időszak e tekintetben, ha nonprofit % közötti támogatást kap, akkor nyilvánvalóan a fenntartással számolnia kell. Míg egy profit orientáltnál alacsonyabb. 6

7 Dr. Adorján Gusztáv: Lezárta a vitát és javasolta elfogadásra az első pont esetén az internet szolgáltatás (upe és Magyar Telekom Nyrt.) bekötése vonatkozásában a szükséges munkálatok elvégzéséhez a tulajdonosi hozzájárulás kiadását, a második pont esetén a B verzió támogatását. Szavazáskor jelen volt 4/6bizottsági tag. A Bizottság az előterjesztés tárgyában az l. pont vonatkozásában 4 igen szavazattal, a 2. pont IIB" verziója vonatkozásában 3 igen l nem szavazat mellett az alábbi határozatot hozta: NV(REGVHÁZA MEGVEI JOGÚ VÁROS KÖZGVOL~SE Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága 265/2013. (VIII.28.) számú határozata az E- Misszió Természetvédelmi Egyesület és az Egészséges és Fenntartható jövőért Alapítvánnyal kötött ingatlanbérleti szerződés módosításáról A Bizottság egyetért az előterjesztés Közgyűlés elé terjesztésével és javasolja a határozat-tervezet elfogadását. 4./ Előterjesztés a Közgyűléshez az Önkormányzat évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 5/2013.(11.15.) önkormányzati rendelet módosításáról (A napirend tárgyalásánál jelen volt Patóné Nagy Magdolna a Gazdasági Osztály vezetője) Szavazáskor jelen volt 4/6bizottsági tag. A Bizottság az előterjesztés tárgyában vita nélkül 3 igen l tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: NvíREGVHÁZA MEGVEI JOGÚ VÁROS KÖZGVOL~SE Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága 266/2013. (VIII.28.) számú határozata az Önkormányzat évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 5/2013.(11.15.) önkormányzati rendelet módosításáról 7

8 A Bizottság egyetért az előterjesztés Közgyűlés elé terjesztésével és javasolja a határozat-tervezet elfogadását. 5./ Tájékoztató a Közgyűléshez Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról Szavazáskor jelen volt 4 fő bizottsági tag. A Bizottság az előterjesztés tárgyában vita nélkül 3 igen 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: NVrREGVHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGVŰLÉSE Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága 267/2013. (VIII. 28.) számú határozata Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról A Bizottság egyetért az előterjesztés Közgyűlés elé terjesztésével és javasolja a határozat-tervezet elfogadását. 6./ Előterjesztés a Közgyűléshez Egészségügyi Támogató Alap Program létrehozására, Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és a PRIMOM Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Vállalkozásélénkitő Alapítvány között a támogatás közvetítésére kötendő megállapodás jóváhagyására, és a támogatási szerződés valamint annak mellékletét képező pályázati felhívás és dokumentáció tervezetének jóváhagyására Szavazáskor jelen volt 4 fő bizottsági tag. A Bizottság az előterjesztés tárgyában vita nélkül 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: NVrREGVHÁZA MEGVEr JOGÚ VÁROS KÖZGVŰLÉSE Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága 268/2013. (VIII.28.) számú határozata 8

9 Egészségügyi Támogató Alap Program létrehozására, Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és a PRIMOM Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Vállalkozásélénkítő Alapítvány között a támogatás közvetítésére kötendő megállapodás jóváhagyására, és a támogatási szerződés valamint annak mellékletét képező pályázati felhívás és dokumentáció tervezetének jóváhagyásáról A Bizottság egyetért az előterjesztés Közgyűlés elé terjesztésével és javasolja a határozat-tervezet elfogadását. 7.1 Előterjesztés a Közgyűléshez Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának elbírálás alatt lévő, megvalósítás alatt álló és lezárás alatt lévő pályázatairól Szavazáskor jelen volt 4 fő bizottsági tag. A Bizottság az előterjesztés tárgyában vita nélkül 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága 269/2013. (VIII.28.) számú határozata Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának elbírálás alatt lévő,megvalósítás alatt álló és lezárás alatt lévő pályázatairól A Bizottság egyetért az előterjesztés Közgyűlés elé terjesztésével és javasolja a határozat-tervezet elfogadását. 8.1 Előterjesztés a Közgyűléshez az önkormányzati tulajdonú ingatlanok, önkormányzati képviselők, társadalmi szervezetek (egyesületek, alapítványok), közalapítványok, egyházak, továbbá nonprofit gazdasági társaságok által történő használatának szabályozásáról szóló 44/2012.(XI.30.) önkormányzati rendelet módosítására Kósa Tímea: Kérdése arra vonatkozott, hogy ez az előterjesztés közgyűlési anyagként szerepel, hogyan lehet az hogy külön pontokba vannak szedve a helységbérleti szerződések? Dr. Magyar Zoltán: Válasza,_a nyolcas előterjesztés, a rendeletmódosításra vonatkozik, ez azt jelenti, hogy vannak olyan ingatlanok, amiket kedvezményes díjon akarnak bérbe adni. Erre vannak jelentkezők, és ahhoz, hogy bérbe tudják adni, először ezeknek az ingatlanoknak be kell kerülni a rendelet tárgyi hatálya alá, vagyis, hogy 80 % kedvezménnyel bérlet útján hasznosíthatók legyenek. Ehhez olyan értelemben kapcsolódik a 9, 10, 11, 12-es napirend, 9

10 hogy ezek azok az ingatlanok, amik bekerül nének ennek a rendeletnek a hatálya alá, és ezen ingatlanok bérleti díjainak tekintetében a gazdasági és tulajdonosi bizottságnak kell dönteni abban a kérdésben, hogy ilyen bérleti díjjal bérbe adhatók-e ezek az ingatlanok. Ennek az előterjesztésnek a kapcsán jegyezte meg előzményként, ami a 10, 12-es napirendi pontot érintené, mert ezeket az ingatlanokat már hétfői napon a kulturális és sport, köznevelési bizottság is tárgyalta. Például a Fehérbot Sport Egyesület tekintetében nem javasolta a bérbe adást (azt ingatlant a közgyűlés felhatalmazása alapján az önkormányzat vásároita meg óvoda bővítés céljából). Időközben utána járt dolgoknak, beszélt a Fehérbot Egyesülettel is, ahol tájékoztatták arról, hogy jövő év szeptemberébe lép hatályba az a jogszabály, ami elő írja, hogy 3 éves kortól kötelező lesz az óvodai nevelés. így a kollegák tájékoztatása szerint jövő év április, májusában várhatóak a beiratkozások. Tehát igazából a gyermekek számával,vagyis hogy hány gyerek megy abba az óvodába, akkor tudnak számolni. Azért, hogy addig ne álljon üresen ez az ingatlan javasolta a vagyongazdálkodási osztály, hogy adjuk bérbe kedvezményes díjon. Illetve, hogy ennek a rendeletnek a tárgyi hatálya alá vegye be majd a bizottság, illetve a közgyűlés. Módosításként javasol ná, ami igazából a lo-es napirendi ponthoz kapcsolódna és, hogy ne sérüljön a kiskorú bővítés, és óvodabővítés lehetősége, ki kell kötni egy azonnali felmondás lehetőséget ebben a bérleti szerződésben, és biztosítani legfeljebb 15 nap kiköltözési időt a Fehérbot Sport Egyesületnek. A Fehérbot Sport Egyesület ( Csonka Ferenc elnökúr) írásban tájékoztatta őket arról, hogy ez a verzió elfogadható a részükről, különös tekintettel arra, hogy igazából ők adminisztratív feladatok, tehát papír munka, meg beszélések tartására szeretnék igénybe venni ezt a helységet, azért, mert ez egy jól megközelíthető helyiség. Jelenleg ők a Váci Mihály Kulturális Központba vannak elhelyezve irodahelyiség vonatkozásában. EI kell onnan költözniük az AGÓRA program miatti felújítások miatt, és ezért kerestek egy olyan helyiséget, ami elfogadható lenne számukra, központi helyen jól megközelíthető. Úgy gondolja, hogy ennek az azonnali hatályú felmondásnak a kikötéseivel, amit elfogadott a Fehérbot Sport Egyesület,és a 15 napos kiköltözési idő biztosításával nem sérülne az az önkormányzati döntés, hogya kiskorú bővítés, vagy az óvoda bővítés szempontjából igénybe vegyék ezt az épületet. Kósa Tímea: Kérte hogy térjenek vissza ahhoz a problémához amit felvetett, vagyis megérti, hogy az egyik közgyűlési, a másik GTB-s előterjesztés, csak az nem egyértelmű számára, hogy valamennyi bizottság, a hozzá tartozó napirendeket tárgyalta-e meg. Nem tudja pontosan, hogyaköznevelési bizottság például, az itt 8-as napirendként szereplő közgyűlési előterjesztést tárgyalta -e, avagy csak a konkrét megállapodásokat. Nem biztos, hogy így, amikor közgyűlésre kerül a sor, és majd bizottsági vélemények hangzanak el, akkor mindenki ugyanarról fog beszélni. Szeretné ezt tisztázni. Lipták Lajos:Megjegyezte az oktatási bizottsági napirendben azt a tájékoztatást kapta, hogy ezeket a bizottságuknak véleményeznie kell. Ebből következik, hogya közgyűlésen majd a bizottsági véleményt el kell mondania. Ugyanakkor kiderült, hogy ennek van egy előzménye (itt a 8-as napirendi pont),ami hiányzott a köznevelési bizottság napirendjeiből, és a közgyűlés napirendjében, a köznevelési bizottság nem is szerepel, mint véleményformáló. Faragóné Széles Andrea: Megpróbálta ezt az ellentmondást feloldani. Itt az a helyzet, hogya közgyűlés napirendjén szereplő 13-as napirendi pontot, amihez a rendelet módosítása lenne, ami itt a 8-as napirend a gazdasági és tulajdonosi bizottság ülésén, azért tárgyalja két bizottság, mert a jogi bizottság, mint rendeletet véleményezi ( mert feladata, hogy minden 10

11 rendelet véleményez). A gazdasági és tulajdonosi bizottság azért tárgyalja, mert kedvezményes helységhasználatról szóló 44/2012-es rendelet alapján a gazdasági és tulajdonosi bizottságnak van arra jogköre, hogy ezeknek a helységeknek a bérleti díját legfeljebb 80%-kal mérsékelheti. A köznevelési és kulturális bizottság elé ezek a konkrét kérelmek kerültek csak azért, mert a tevékenység jellege szerinti bizottságnak kell előzetesen véleményezni. Amit alpolgármester asszony jelzett, hogyha esetleg él közgyűlésen a Fehérbot Sport Egyesület kapcsán a közgyűlés azt mondja, hogy ezt az egy ingatlant nem lehet bevenni a rendelet tárgyi hatálya alá, mert nem támogatta az illetékes bizottság, és a gazdasági bizottság sem döntött úgy, hogy ezt most támogatja, akkor semmi probléma nem lesz, mert a mellékietet csak 3 ingatlannal egészítik ki és nem 4-gye!. lipták Lajos: Kérdése akkor a köznevelési kulturális és sport bizottságnak kinek kell véleményeznie? Mikó Dániel: Tájékoztatta a bizottság tagjait, hogyaköznevelési bizottságnak a gazdasági bizottságnak kell véleményeznie, hiszen az SZMSZ szerint kedvezményes bérleti díjat akkor szavazhat meg a gazdasági bizottság, ha előtte kikérik a szakbizottság véleményét. Lipták Lajos:így már érthető, csak automatikusan azt gondolta, hogy mivel a képviselő testület hoz döntést és a bizottsága véleményez a közgyűlésnek. Miután nem látta a köznevelési bizottság nevét a véleményezők között, ez okozott egy kis zavart. Kósa Tímea:Kérte Upták képviselő úrtól annak megerősítését, hogya bizottságuk azért nem tudott állást foglalni, mert_nem volt elegendő az az információ, ami a szakbizottsági döntéshez kell és nem azért, mert gondja van akármelyik egyesülette!. Ezt nagyon fontos hangsúlyozni a közgyűlés miatt, mert még visszajöhet kiegészítésekkel ez a napirend. lipták Lajos:Kérdése, tehát még konkrétan a 4 napirendről nem tárgyaltunk, hanem csak az előzményéről? Mikó Dániel: Kérte a tagokat,jelenleg a_8-as napirendet tárgyalják és ahhoz mondjanak véleményt. A 8-as napirend meg arról szól, hogy kiegészül 4 ingatlannal az eddigi lista,ehhez megkapták az információkat. Szlovenszky Lászlóné: Összefoglalta a bizottsági tagoknak, hogy most az volt az érdekessége ezeknek az előterjesztéseknek, hogy volt egy rendeletmódosítás elfogadása, azonban ezeknek részegységeit is tárgyalva úgy tűnt, hogy nem minden bizottság kapta meg egészében az anyagot. Ez okozhatott problémát. Dr. Adorján Gusztáv: Tájékoztatta a bizottság tagjait, hogy különböző bizottságoknak különböző véleményezési feladatuk van. A szakbizottság véleményezi a gazdaságinak, és a gazdasági ennek függvényében dönt. Kósa Tímea:Kérdése, akkor a rendelet hatálya alá bekerül valamennyi sportegyesület, és valamennyi ingatlan? 11

12 Mikó Dániel:Válasza, csak az ingatlan kerül be. Szavazáskor jelen volt 416 bizottsági tag. A Bizottság az előterjesztés tárgyában 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága 270/2013. (VIII.28.) számú határozata A Bizottság egyetért az előterjesztés Közgyűlés elé terjesztésével és javasolja a határozat-tervezet elfogadását. 9./ Előterjesztés a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsághoz a Mozgáskorlátozottak PIREMON Sportegyesületével történő helységbérleti szerződés megkötésére Mikó Dániel: Kérdése, a köznevelési kulturális és sport bizottság hogyan foglalt állást ebben a kérdésben? Lipták Lajos:Tisztáztak mindent és hat igen szavazattal, egyhangúan támogatta a bizottság. Mikó Dániel:Örül, hogy ki lesz használva a Benczúr iskola. Szavazáskor jelen volt 416 bizottsági tag. A Bizottság az előterjesztés tárgyában 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága 271/2013. (VIII.28.) számú határozata A Mozgáskorlátozottak PIREMON Sportegyesületével történő helyiségbérleti szerződés megkötéséről A Bizottság Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése és Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2011. (III.I0.) önkormányzati rendelet 27. {4} bekezdésében foglaltak, illetve a 12

13 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonának meghatározásáról, a vagyon feletti tulajdonjog gyakorlásának szabályozásáról, a vagyon feletti tulajdonjog gyakorlásának szabályozásáról szóló 48/2012. (XII.14.) önkormányzati rendelettel kapott felhatalmazás alapján a vagyoni kérdésekben átruházott hatáskörében eljárva az alábbi határozatot hozta: A Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság véleményezését követően a Mozgáskorlátozottak PIREMON Sportegyesület (4400 Nyíregyháza, Debreceni u. 106.) történő helyiségbérleti szerződés megkötésével 394.Ft/óra + ÁFA (kisterem) bérleti díjon, kizárólag közhasznú tevékenység céljára egyetért. Jelen döntés érvényességének feltétele, hogya Nyíregyháza, Kert köz 6. sz. alatti 4082/13 hrsz-ú kivett iskola megnevezésű ingatlan tornatermei vonatkozásában Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése augusztus 29. napján tartandó ülésén a 44/2012. (XI.30.) az önkormányzati tulajdon ú ingatlanok, önkormányzati képviselők, társadalmi szervezetek (egyesületek, alapítványok), közalapítványok, egyházak, továbbá nonprofit gazdasági társaságok által történő használatának szabályozásáról szóló rendelet módosítását jóváhagyja. Utasítja: a Vagyongazdálkodási Osztályát a szükséges intézkedések megtételére Felelős: Vagyongazdálkodási Osztály vezetője Határidő: szeptember 30. Nyíregyháza, augusztus 28. A határozatot kapják: 1./ A Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság tagjai 2./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármestere 3./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Címzetes Főjegyzője 4./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Osztály 10./ Előterjesztés a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsághoz a Fehérbot Sportegyesülettel történő helységbérleti szerződés megkötésére Mikó Dániel:Tájékoztatta a Bizottság tagjait ezt a napirendet nem tudják megtárgyalni,mert az illetékes szakbizottság nem hozott benne döntést, ezért nem terjeszthető be a gazdasági bizottság elé. Egy későbbi ülésre javasolta visszahozni. Tirpák György: Kérte az előterjesztőt, hasznosítani az egyesület az ingatlant. tisztázni kell, hogy ténylegesen milyen célra kívánja Lipták Lajos:Tájékoztatta a Bizottság tagjait, azért szavazott nemmel a_köznevelési kulturális és sport bizottság, mert a kérvényezők részéről senki nem volt jelen (ezt elmondhatja az Emisszió esetén is}és nem volt lehetőség kérdést feltenni. Az előterjesztő amivel tisztában 13

K~~íS,l alpolgármester

K~~íS,l alpolgármester NYÍREGYHÁZA 4401 NVíREGYHÁZA, KOSSU TH TÉR 1. PF.: 83. MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE TELEFON: +3642524-500 FAX: +36 42 524-501 E-MAIl: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ü gyi ratszám :25.120-3/2013.V III.

Részletesebben

22.1 Előterjesztés az önkormányzati tulajdoni ingatlanok önkormányzati képviselők,

22.1 Előterjesztés az önkormányzati tulajdoni ingatlanok önkormányzati képviselők, 2807 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. november 29~én tartott folytatólagos nyílt ülésének jegyzőkönyve a./ tárgysorozatai: b.1 rendeletei: 44-45/2012. c.1 határozatai: 300-307/2012. Napirend:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2013. május 27-ei ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2013. május 27-ei ülésén. Jegyzőkönyv Készült: a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2013. május 27-ei ülésén. Jelen vannak: a részéről: Hajdu Imre elnök Egyed Attila Halász Péter Stumpf

Részletesebben

Mely készült Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése Bizottságának 2013. március 19-én tartott nyílt üléséről. Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági

Mely készült Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése Bizottságának 2013. március 19-én tartott nyílt üléséről. Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági JEGYZŐKÖNYV Mely készült Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése Bizottságának 2013. március 19-én tartott nyílt üléséről. Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Jelen vannak a jegyzőkönyvhöz mellékelt jelenléti

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 7797-2/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

1 Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 24-én a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről

1 Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 24-én a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről 1 Jegyzőkönyv Készült Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 24-én a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről Jelen vannak: Fürjes Pál, Fazekas Zoltán, Boda István,

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. március 7-én 9:00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. március 7-én 9:00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről 1. oldal / 74 A közgyűlés nyilvános üléséről hangfelvétel készült. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Jelen vannak: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. március 7-én 9:00 órai kezdettel

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete File: C:\testuleti_ulesek\20131209\2013 december 19 001.rep Ülés ideje: 2013.12.19. 13:40 Ülés helye: Városháza tanácsterme Testületi névsor: J E G Y

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 2013. november 28-án Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselőtestületének. Készült:

JEGYZŐKÖNYV. 2013. november 28-án Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselőtestületének. Készült: JEGYZŐKÖNYV Készült: Helye: 2013. november 28-án Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselőtestületének nyílt üléséről. Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal Képviselő-testületi ülésterme (4440 Tiszavasvári,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2008. június 5-ei üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2008. június 5-ei üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2008. június 5-ei üléséről. Az ülés helye: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének ülésterme Jelen vannak: 1. Dr. Kálmán András

Részletesebben

17. számú JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2012. szeptember 21. napján 16 órai kezdettel megtartott Képviselő-testületi ülésen.

17. számú JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2012. szeptember 21. napján 16 órai kezdettel megtartott Képviselő-testületi ülésen. 17. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2012. szeptember 21. napján 16 órai kezdettel megtartott Képviselő-testületi ülésen. Jelen vannak: Mezőfi Zoltán polgármester Dr. Szájbely Ernő képviselő Girasek Károly képviselő

Részletesebben

Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság Elnökétől 3300 Eger, Dobó tér 2. JEGYZŐKÖNYV. a csatolt jelenléti ív szerintiek

Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság Elnökétől 3300 Eger, Dobó tér 2. JEGYZŐKÖNYV. a csatolt jelenléti ív szerintiek Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság Elnökétől 3300 Eger, Dobó tér 2. JEGYZŐKÖNYV 5110-7/2012. Készült: Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában 2012. május 16-án megtartott Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Miután a napirendi pontokkal kapcsolatban más javaslat, módosítás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:

JEGYZŐKÖNYV. Miután a napirendi pontokkal kapcsolatban más javaslat, módosítás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: JEGYZŐKÖNYV Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottságának 2012. július 11-én 8.30 órakor a Polgármesteri Hivatal ovális termében tartott

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v: Készült a Sásd Város Önkormányzati Képviselőtestületének 2009. december 3. napján megtartott testületi üléséről.

J e g y z ő k ö n y v: Készült a Sásd Város Önkormányzati Képviselőtestületének 2009. december 3. napján megtartott testületi üléséről. J e g y z ő k ö n y v: Készült a Sásd Város Önkormányzati Képviselőtestületének 2009. december 3. napján megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Igazoltan távol: Városháza tanácskozóterme

Részletesebben

mely készült a Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság 2013. március lb-án tartott nyílt üléséről.

mely készült a Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság 2013. március lb-án tartott nyílt üléséről. Jegyzőkönyv mely készült a Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság 2013. március lb-án tartott nyílt üléséről. Jelen vannak a jegyzőkönyvhöz mellé kelt jelenléti ív szerint. ipták Lajos a bizottság

Részletesebben

2012. szeptember 13-án Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselőtestületének

2012. szeptember 13-án Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselőtestületének JEGYZŐKÖNYV Készült: 2012. szeptember 13-án Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselőtestületének nyílt üléséről. Jelen vannak: Távol maradt: Dr. Fülöp Erik polgármester, Bakné Répási Ágnes, Császár József

Részletesebben

-------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------- Füzesgyarmat Város Önkormányzat K é p v i s e lő- testülete 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-058, 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc II-576-6/2007. J e g y z ő k ö n y v Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2007. június 28-án megtartott üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 29. napján 13.00 órakor az Inkubátorház kistárgyalójában megtartott ülésén.

Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 29. napján 13.00 órakor az Inkubátorház kistárgyalójában megtartott ülésén. 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 2/37/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 29. napján 13.00 órakor az Inkubátorház

Részletesebben

2 0. s z á m ú. Készült a 2010. november 25-én megtartott Jobbágyi Község Önkormányzata képviselő-testülete üléséről.

2 0. s z á m ú. Készült a 2010. november 25-én megtartott Jobbágyi Község Önkormányzata képviselő-testülete üléséről. 2 0. s z á m ú J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a 2010. november 25-én megtartott Jobbágyi Község Önkormányzata képviselő-testülete üléséről. Képviselő-testületi ülés helye: Jobbágyi Művelődési Ház /Lakótelep

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-804 Telefon: (66) 452-252 E-mail:vagvolgyi@bekescsaba.hu

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 9-én megtartott rendkívüli nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 9-én megtartott rendkívüli nyilvános üléséről FEJÉR MEGYE Ikt. szám: 362- /2014 CSÁKVÁR VÁROS JEGYZŐKÖNYV Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 9-én megtartott rendkívüli nyilvános üléséről Határozatok: 340/2014. (IX.

Részletesebben

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 2011. augusztus 25-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyve. Napirend előtt:

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 2011. augusztus 25-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyve. Napirend előtt: 1737 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 2011. augusztus 25-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyve a./ tárgysorozata: b./ határozatai: 140-166/2011. c./ rendeletei: 27-33/2011. Napirend előtt: Nyíregyháza

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 6-án megtartott rendes üléséről Jelen vannak: Dr. Balázs Árpád polgármester Csorba Ottó, Gömbös Katalin,

Részletesebben

Tanácskozási joggal jelen voltak: Dr. Mátyás B. Szabolcs jegyző Dr. Szűcs Andrea TKO vezetője

Tanácskozási joggal jelen voltak: Dr. Mátyás B. Szabolcs jegyző Dr. Szűcs Andrea TKO vezetője ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu Száma: 41-15/2010. J E G Y Z Õ K Ö N Y

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 04-én a Városháza Dísztermében megtartott soron következő nyílt ülésének:

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 04-én a Városháza Dísztermében megtartott soron következő nyílt ülésének: 257 Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 04-én a Városháza Dísztermében megtartott soron következő nyílt ülésének: a.) tárgysorozata, b.) jegyzőkönyve, c.) határozata: 59-70-ig.

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. február 27-én (szerda) 10.11 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. február 27-én (szerda) 10.11 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről. Szám: 1/1-43/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. február 27-én (szerda) 10.11 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről. Az ülés helye: Városháza

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 26-án (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 26-án (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről. Szám: 1/1-118/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 26-án (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

Jegyzőkönyv Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Munkaterv szerinti Képviselő-testületi üléséről

Jegyzőkönyv Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Munkaterv szerinti Képviselő-testületi üléséről Jegyzőkönyv Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Munkaterv szerinti Képviselő-testületi üléséről Az ülés helye: Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár Időpontja: 2012. június 21. (csütörtök) 16:00 óra

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. október 15-ei üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. október 15-ei üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. október 15-ei üléséről. Az ülés helye: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének ülésterme Jelen vannak: 1. Dr. Kálmán

Részletesebben