Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program ex ante értékelése

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program ex ante értékelése"

Átírás

1 Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program ex ante értékelése É R T É K E L É S I JELENTÉS Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program ex ante értékelése Értékelési Jelentés február 313.

2 Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program ex ante értékelése É R T É K E L É S I JELENTÉS Tartalomjegyzék I. RÉSZ AZ EX ANTE ÉRTÉKELÉS BEVEZETŐ AZ EX ANTE ÉRTÉKELÉS HÁTTERE AZ ÉRTÉKELÉSI FOLYAMAT TECHNIKAI MÉRFÖLDKÖVEI Technikai projektindító megbeszélés Szakmai Irányító Munkacsoport (SzIM) ülés Projektindító Jelentés SWOT műhelymunka SWOT műhelymunka Projekt Irányító Bizottság (PIB) Ex ante műhelymunka Bizottsági megbeszélés Indikátor megbeszélés Szakértői egyeztetések a tervezett tengelyekhez Műhelymunka a végrehajtási rendszerről Közbenső jelentés Megbeszélés a horizontális szempontokról KÖZÉP- ÉS HOSSZÚTÁVÚ SZÜKSÉGLETEK A HELYZETELEMZÉS ÉS SWOT-ELEMZÉS MEGFELELŐSÉGÉNEK VIZSGÁLATA Bevezetés ÁLTALÁNOS ÉSZREVÉTELEK A MEZŐGAZDASÁG ÉS ERDÉSZETI ÁGAZAT VERSENYKÉPESSÉGÉNEK JAVÍTÁSA (I. TENGELY) Lehatárolás, struktúra, fő stratégiai területek Részletes észrevételek A SWOT-analízis megfelelősége és összhangja a helyzetelemzéssel A fejlesztési kulcsterületek meghatározása A KÖRNYEZET ÉS A VIDÉK FEJLESZTÉSE (II. TENGELY) Lehatárolás és fő témák Fő témák kezelése a Helyzetelemzésben A SWOT-analízis megfelelősége és összhangja a helyzetelemzéssel A fejlesztési kulcsterületek meghatározása A VIDÉKI ÉLET MINŐSÉGE ÉS A VIDÉKI GAZDASÁG DIVERZIFIKÁLÁSA (III. TENGELY) Lehatárolás és fő témák Fő témák kezelése a Helyzetelemzésben A SWOT-analízis megfelelősége és összhangja a helyzetelemzéssel A fejlesztési kulcsterületek meghatározása LEADER (IV. TENGELY) Lehatárolás és fő témák A SWOT-analízis megfelelősége és összhangja a helyzetelemzéssel A fejlesztési kulcsterületek meghatározása ÖSSZESÍTŐ SWOT TÁBLÁZAT A SWOT ANALÍZIS ÉS A BASELINE INDIKÁTOROK KOHERENCIÁJA ELÉRENDŐ CÉLOK ÉS A KIVÁLASZTOTT STRATÉGIA ÉRTÉKELÉSE ÁTFOGÓ STRATÉGIA I. TENGELY A MEZŐGAZDASÁGI ÉS ERDÉSZETI ÁGAZAT VERSENYKÉPESSÉGÉNEK A JAVÍTÁSA II. TENGELY: A KÖRNYEZET ÉS A VIDÉK FEJLESZTÉSE A hegyvidéki területeken kívüli hátrányos helyzetű területek mezőgazdasági termelőinek nyújtott kifizetések Natura 2000 kifizetések és a 2000/60/EK irányelvhez kapcsolódó kifizetések Natura 2000 kifizetések Agrár-környezetvédelmi kifizetések (és erdő-környezetvédelmi kifizetések)

3 Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program ex ante értékelése É R T É K E L É S I JELENTÉS Genetikai erőforrások megőrzése Állatjóléti kifizetések Nem termelő beruházásoknak nyújtott támogatás III. TENGELY: A VIDÉKI ÉLET MINŐSÉGE ÉS A VIDÉKI GAZDASÁG DIVERZIFIKÁLÁSA IV. TENGELY: LEADER Helyzetelemzés és a megelőző tapasztalatok elemzése A támogatás összege és a finanszírozási rendszer A támogatható tevékenységek A végrehajtási rendszer, illetve HACS-ok kiválasztására, működésére, ellenőrzésére vonatkozó kritériumok Hazai és nemzetközi hálózatokban való részvétel Működési költségek, készségek elsajátítása és animáció (ösztönzés) A PROGRAM BELSŐ KOHERENCIÁJA VÁRT HATÁSOK ÉS A SZÁMSZERŰSÍTETT CÉLOK A PROGRAM VÁRT HATÁSAI Az indikátorrendszer megfelelőségének értékelése A kiegészítő nemzeti indikátorok alkalmassága A célkitűzések számszerűsítésének értékelése VÁRT HATÁSOK TENGELYENKÉNT Mezőgazdasági és erdészeti ágazat versenyképességének javítása Környezet és vidék fejlesztése Vidéki élet minősége és a vidéki gazdaság diverzifikálása LEADER AZ INDIKÁTOROK RENDSZERE Az indikátorok listája KAPCSOLÓDÁS A KÖZÖSSÉGI POLITIKÁKHOZ ÉS A HAZAI OPERATÍV PROGRAMOKHOZ KAPCSOLÓDÁS A MÁS KÖZÖSSÉGI POLITIKÁKHOZ KAPCSOLAT A KÖZÖSSÉGI POLITIKÁKKAL ÉS PRIORITÁSOKKAL Kapcsolat a Közös Agrárpolitikával Kapcsolat a Halászati Operatív Programmal Kapcsolódás az uniós politikákhoz KAPCSOLÓDÁS A HAZAI OPERATÍV PROGRAMOKHOZ KOHERENCIA A KÖZÖSSÉGI STRATÉGIAI IRÁNYMUTATÁSOKKAL KÖZÖSSÉGI HOZZÁADOTT ÉRTÉK A MONITORING- ÉS ÉRTÉKELÉSI RENDSZEREK ÉRTÉKELÉSE A JAVASOLT MEGVALÓSÍTÁSI ELJÁRÁSOK ÉRTÉKELÉSE, IDEÉRTVE A MONITOROZÁST, AZ ÉRTÉKELÉST ÉS A PÉNZÜGYI VEZETÉST Illetékes hatóságok és felelős szervek kijelölése Monitoring és értékelő lépések Pénzügyi menedzsment Partnerségi konzultáció II. RÉSZ A STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT

4 Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program ex ante értékelése É R T É K E L É S I JELENTÉS I. Rész Az ex ante értékelés 316

5 Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program ex ante értékelése É R T É K E L É S I JELENTÉS 1. BEVEZETŐ 1.1. Az ex ante értékelés háttere Jelen dokumentum a as időszakra szóló Új Magyarország Vidékfejlesztési Program ex ante Értékelési Jelentése. A jelentés bemutatja a PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló és Gazdasági Tanácsadó Kft. és alvállalkozói az Agrár-Európa Kft., a Fitzpatrick Associates Economic Consultants Ltd., és a Stratégiai Környezei Vizsgálat elkészítéséért felelős Env-in-Cent Kft. által közösen végzett ex ante értékelési munka hátterét, folyamatát, illetve peremfeltételeit. Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program ( ÚMVP, illetve Program ) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a as költségvetési időszakban folyósítható támogatások magyarországi felhasználásának irányait és eszközeit megszabó, Magyarország által a Tanács 1698/2005/EK rendelete ( EMVA Rendelet ) alapján kötelezően elkészítendő programozási dokumentum. A 1698/2005/EK rendelet 85. cikkének előírása szerint a tagállamok által elkészített fő tervezési dokumentumokról, így a Programról is ex-ante (előzetes) értékelést kell készíteni. Az előzetes értékelés része a vidékfejlesztési program kidolgozásának, célja a Programhoz rendelt források felhasználásának optimalizálása, és a programozás minőségének általános javítása. A Rendelet értelmében azonosítja, illetve értékeli: a közép- és hosszú távú szükségleteket; az elérendő célokat; a várt eredményeket; a számszerűsített célokat (célértékeket), különösen a kiindulási helyzethez viszonyított hatás tekintetében; a közösségi hozzáadott értéket; a közösségi prioritások figyelembevételének mértékét; a korábbi programozásokból levont tanulságokat; valamint a végrehajtásra, a monitoringra, az értékelésre és a pénzügyi menedzsmentre vonatkozó eljárások minőségét. Az értékelési jelentésnek a helyzetértékelésre és a választott stratégiára vonatkozó megállapításai és javaslatai az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program január 18-i munkaváltozatára vonatkoznak. A korábban tett megjegyzések és javaslatok ennek megfelelően kerültek aktualizálásra. Az ex ante értékelési folyamat során az értékelők az Új Magyarország Vidékfejlesztési Stratégiai Terv készítését is figyelemmel kísérték és véleményezték. Ez a dokumentum képezi a program alapját és így a két dokumentumnak egymással összhangban kell lennie. A Stratégiai Tervvel történő összhang elemzésekor az értékelők a január 8-i változatot vették alapul. Január 18. óta az értékelők szorosan együttműködtek a tervezőkkel. Több műhelymunkára került sor SWOT, stratégia és indikátorok számszerűsítése témakörökben. Ennek eredményeként jelentősen javult a dokumentum minősége. Az értékelők támaszkodtak a megfelelő jogszabályokra és módszertani útmutatókra (közülük elsősorban a Rural Development , Common Monitoring and Evaluation Framework Guidelines for Ex-ante Evaluation című munkaanyagra), a Közösségi Stratégiai Iránymutatás 317

6 Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program ex ante értékelése É R T É K E L É S I JELENTÉS ajánlásaira, a magyar szakpolitikák útmutatásaira, a felhasználható tanulmányok stratégiáira, korábbi értékelésekre, a partnerek véleményeire és más programokra. A munka nagyban támaszkodott rendszeres és esetenkénti megbeszélésekre a tervezőkkel, az FVM, az AKI és VÁTI munkatársaival, külső szakértők megállapításaira és a végrehajtási szinten dolgozók véleményére (MVH). Az ex ante értékelési folyamat a tervezők és értékelők közös munkájára épült. A végső jelentés a folyamatos kapcsolattartás, a rendszeres egyeztetések és véleménycserékre alapozva került megfogalmazásra. Az egyeztetéseken és megbeszéléseken elismert magyar és ír agrár- és vidékfejlesztési szakember, magyar egyetemek és kutatóintézetek képviselői járultak hozzá érdemben a vitákhoz. Az egyeztetések során az ex ante értékelők gyakorlati kérdésekben is támogatták a tervezőket. Többek között az intézkedéseket leíró rész struktúráját és a tartalmi követelményeket, a program végrehajtásának szabályait, de elsősorban a Stratégiai Terv és a Program indikátorrendszerét tisztázták. Egy kétnapos műhelymunka során a várt hatások és eredmények meghatározásra és átgondolásra kerültek. A megvitatott és lefektetett szakértői véleményeket az FVM figyelembe vette és többnyire beépítette a programba. Az ex ante értékelés a környezetvédelmi vizsgálatnak az Európai Parlament és a Tanács 2001/42/EC direktívájában foglalt követelményeinek is eleget tett Az értékelési folyamat technikai mérföldkövei Technikai projektindító megbeszélés május 8. A technikai projektindító megbeszélésen az FVM Stratégiai Tervezési Főosztályának és az Irányító Hatóság munkatársai, valamint a tanácsadók vettek részt. A megbeszélés fő témái az egyes projektszervezeti egységek résztvevőinek összeállítása, a találkozók helyszíneinek és technikai feltételeinek megteremtése, a találkozók rendjének tisztázása, valamint a projekt előkészítésével kapcsolatos további teendők megvitatása voltak Szakmai Irányító Munkacsoport (SzIM) ülés május 24. Az 1. SzIM ülés témája egyrészről a Projektindító Jelentés (PIJ) elkészítésével kapcsolatos kérdések megvitatása volt. Ismertetésre kerültek az értékelés tervezett munkafázisai, a leadandó jelentések ütemezése, továbbá az értékeléshez használt alapdokumentumok köre került bemutatásra Projektindító Jelentés május 29. A Projektindító Jelentés az ÚMVP ex ante értékelését megalapozó, a megbízó és a tanácsadók által közösen elfogadott dokumentum, amely megfelelő, szakmailag megalapozott keretet biztosít az ex ante értékelés sikeres lebonyolításához. A PIJ a projekt általános bemutatása mellett kitér a részletes értékelési módszertanra és munkatervre, ismerteti a projektmenedzsmenttel kapcsolatos megfontolásokat, valamint leírja a projekttel kapcsolatos kommunikációs tervet. A PIJ v május 22-én került átadásra, míg a végleges verziót jelentő PIJ v2.0-t május 29-én nyújtották be a tanácsadók. 318

7 Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program ex ante értékelése É R T É K E L É S I JELENTÉS SWOT műhelymunka június 7. A partnerségi megbeszélés keretében a Programban található SWOT-analízissel kapcsolatos észrevételek kerültek megvitatásra a partnerek egy szűkebb körének bevonásával. A megbeszélés résztvevői: a) FVM Irányító Hatóság munkatársai b) FVM AVKF c) FVM ÉLIP FŐO. d) FVM Erdészeti Főosztály e) FVM Mp. Főosztály f) FVM HP g) Agrárgazdasági Kutatóintézet (AKI) h) Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Közhasznú Társaság (VÁTI) i) Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH VTI) j) Magyar Természetvédők Szövetsége k) NYME-MÉK Mosonmagyaróvár l) Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaságtudományi Intézet m) Fiatal Gazdák Magyarországi Szövetsége (AGRYA) n) Szent István Egyetem Kutató Intézet (SZIE-KTI) o) Agrár Európa Kft. p) PricewaterhouseCoopers Kft SWOT műhelymunka június 12. A 3. és 4. pillérek megvitatására a VÁTI megrendezésében az Agrár Európa Kft és a PwC Kft képviselői vettek részt. Ezzel befejeződött a SWOT-analízis megvitatása Projekt Irányító Bizottság (PIB) június 20. A Projekt Indító Jelentés 2. verziójának elfogadása mellett a szükséges változtatások kerültek a napirendre. A konzorcium vezető képviselője tájékoztatta az ügyfelet a műhelymunkák tapasztalatairól és felhívta a figyelmet a SWOT vizsgálat integrálásának jelentőségére az Új Magyarország Vidékfejlesztési Stratégiai Tervbe. Az értékelők jelezték a Partnerség markánsabb hangsúlyozásának szükségét. Ennek részeként a regionális Partnerség kérdése is a megbeszélés tárgyát képezte. Fontos technikai kérdések tisztázása is megtörtént a megbeszélésen: a Monitoring Bizottság összetétele, az Stratégiai Környezeti Vizsgálat (SKV) elindításának körülményei, a kapcsolattartó személye és hozzáférhetősége a Bizottság felé. 319

8 Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program ex ante értékelése É R T É K E L É S I JELENTÉS Ex ante műhelymunka szeptember Az első napon a résztvevők megvitatták az Új Magyarország Vidékfejlesztési Stratégiai Terv jelenlegi változatát és az értékelés előrehaladását. A nap során az értékelők megbeszélték a Közösségi és Nemzeti célokat, az intervenció fennmaradását és a forrásallokációt. A második nap az indikátorrendszert érintő témakörök és a célok kitűzésének módszertana került megvitatásra. A nap zárásaként a stratégiai célok kitűzése és a várható hatások az intézkedések hatékonyságának tükrében kerültek megvitatásra a résztvevők által Bizottsági megbeszélés 2006, szeptember Bizottsági képviselők: José M. Sousa Uva Anikó Németh Giulia Medico Eva Viestova A Bizottsági képviselők tájékoztatták a minisztérium képviselőit a stratégiával kapcsolatos megállapításaikról és javasolták a dokumentum további fejlesztését. Egy megszervezett megbeszélés keretében a releváns szervezetek és társadalmi partnerek beszámoltak a Programmal kapcsolatos elvárásaikról a Bizottsági képviselőknek. A vita után az értékelők bemutatták az értékelés jelenlegi állapotát és a stratégiával szemben felállított elvárásaikat Indikátor megbeszélés szeptember 27. A megbeszélés első részében a Stratégia Tervben bemutatott baseline indikátor rendszerrel kapcsolatban felmerült kérdések kerültek megvitatásra. A megbeszélés az intézkedés-szintű indikátorok vizsgálatával folytatódott. Ennek keretében a közösségi, módszertani és az elérendő célokhoz szükséges elvárásoknak történő megfeleltetést beszélték át a résztvevők Szakértői egyeztetések a tervezett tengelyekhez október 10.: I. Tengely október 18.: II. Tengely október 18.: III-IV. Tengely A megbeszélések követték a Program tervezett tengelyeinek struktúráját. A megbeszélés célja a prioritások és az elérendő célok igazítása volt a Közösségi Stratégiai Irányelvekhez és a Nemzeti Stratégiai Tervhez Műhelymunka a végrehajtási rendszerről november

9 Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program ex ante értékelése É R T É K E L É S I JELENTÉS A műhelymunka négy külön csoportban zajlott, ahol különböző témakörök kerültek megvitatásra a szakértők, tervezők és értékelők által. A műhelymunka témái a következők voltak: tervezett végrehajtási rendszer a monitoringra, értékelésre és a pénzügyi lebonyolításra vonatkozóan Közbenső jelentés november 27. A dokumentum az Új Magyarország Vidékfejlesztési Terv ex ante értékelésének első közbenső jelentése. A dokumentum megvizsgálja a helyzetelemzés és a SWOT vizsgálat helytállóságát és áttekinti a Program helyzetelemzését. Az értékelés általános megállapításokat fogalmaz meg a helyzetelemzés struktúrájával, tartalmával és számszerűsíthetőségével kapcsolatban. Megállapításai kiterjednek a dokumentum tervezetére és más technikai kérdésre Megbeszélés a horizontális szempontokról január 8. A Bizottsági elvárásoknak megfelelően a horizontális szempontok figyelembe vétele szükséges a Programozás során. A megbeszélés fő témái a következők voltak: férfiak és nők közötti egyenlőség, a roma lakosság helyzete és az intézkedésenként bemutatott környezetvédelemi szempontok. 321

10 Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program ex ante értékelése É R T É K E L É S I JELENTÉS 2. KÖZÉP- ÉS HOSSZÚTÁVÚ SZÜKSÉGLETEK 2.1. A helyzetelemzés és SWOT-elemzés megfelelőségének vizsgálata A számos, értékelők és tervezők körében megrendezett szakértői megbeszélések keretében véglegesített SWOT elemzés és stratégiai célok beépítésre kerültek a Programdokumentumba Bevezetés A Programnak a Rendelet értelmében tartalmaznia kell az általa lefedett szektorok, területek helyzetének elemzését, erősségek és gyengeségek vonatkozásában. A helyzetelemzés és SWOTelemzés együttes célja végső soron a Programban tett stratégiai döntések megalapozása. A tervezői outputra vonatkozó elvárásokat, valamint az ex ante értékelők által vizsgált területek leírását az alábbi táblázat adja meg Általános észrevételek AZ ÚMVP helyzetelemzés fejezete a mezőgazdasági főágazatok, a környezeti állapot és a vidéki gazdaság és életminőség helyzetének általános jellegű leírását tartalmazza. Nagyon kevéssé igazodik az SGRD-ben felvázolt tematikus struktúrához, inkább egy hagyományos, ágazat-orientált szerkezetet követ (elsősorban az 1. tengely kapcsán). Véleményünk szerint ennek a megközelítésnek az elmozdítása egy stratégiaibb, az SGRD tematikáján belüli fő elmaradásokra vagy előnyökre, majd azok elemzésére koncentráló szerkezet felé hasznosabb lenne. A helyzetleírás adatokkal meglehetősen széles körűen alátámasztott az 1. és 2. tengely alatt, de ezek az adatok jellemzően csak a legalapvetőbb jelenségeket vagy trendeket jellemzik, és nem mindig alkalmasak az erősségek, gyengeségek, fejlődési potenciál jellemzésére, vagy a tényleges fejlesztési szükségletek megalapozására. A vidékfejlesztés terén azonban kevés számszerűsítés szerepel. A bemutatott adatok zömmel már nem aktuálisak, frissítésük, illetve kiegészítésük szükséges 1. A helyzetelemzés általában véve nem, illetve alig tartalmaz nemzetközi összehasonlítást. Ennek hiányában nem világos, hogy az adott fő témák terén elmaradásról van-e szó, ennek mi a mértéke, illetve ennek elemzése során sem tudunk objektív képet kapni arról, hogy a feltárt okok és mozgatórugók erősséget vagy gyengeséget jelentenek-e inkább? A helyzetleírás az előbbi okokra visszavezethetően véleményünk szerint kevéssé tartalmaz a fejlődési potenciálra, a fejlődés mozgatórugóira vonatkozó következtetéseket. A fejlesztési kulcsterületek meghatározásait korlátozottan, illetve nem támasztja alá a helyzetleírás (elsősorban a mezőgazdasági kérdéskörökben). A helyzetleírásra általánosan jellemző, hogy számszerűsíthető és kutatott, elemzett területeken sincsenek háttértanulmányokra, kimutatásokra, a tervezők által hozzáférhető további adatokra történő hivatkozások (pl. növénytermesztés gépesítettségének állapota). A szöveges részben implicite feltárt erősségek, gyengeségek, lehetőségek és veszélyek általában megfelelőnek és fontosnak minősíthetőek, de nincsenek teljesen összhangban a SWOT-táblázatban szereplő tételekkel. Ez felülvizsgálatra szorul. A helyzetleírás a szükségesnél jóval rövidebben tartalmazza a korábbi, Európai Unió által támogatott agrár-, illetve vidékfejlesztési támogatási programok leírását, beleértve a külön alfejezetként bemutatott LEADER-programot. A jelen állapot szerinti bemutatástól eltérően, azt 1 Ez a i SZIM ülésen elhangzottak szerint módosítás alatt van, a 2005-ös adatokkal feltöltésre kerül a leírás. 322

11 Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program ex ante értékelése É R T É K E L É S I JELENTÉS kiegészítve a fejlesztési stratégia megalapozásához az előző programok hatásai, tapasztalatai, levont tanulságai, következtetései járulnak hozzá. A helyzetelemzés egyes kérdéseiben (jellegzetesen a 3. és 4. prioritás körében) véleményünk szerint is általános szakmai konszenzus van. A megállapításokat egyes megfigyelések igazolják ugyan, de a folyamatokat alátámasztó kutatás nem történt, illetve a helyzetleírás nem hivatkozik ilyen jellegű elemzésre. Az értékelők ezekkel a megállapításokkal egyetértenek, azzal a kiegészítéssel, hogy az ilyen helyzetek esetleges kutatási eredményei megemlítendőek. E területek fejlesztési stratégiában nyert súlyának meghatározását jelentősen nehezíti az igazolható megfigyelések hiánya. Egyes esetekben országos adatok alapján ágazattól függetlenül mutat be jelenségeket, amelyek egyrészt nem lebonthatóak agrár-vidékfejlesztési elemre (pl. eltartottak-eltartók aránya, nyugellátás, egészségbiztosítás), illetve más befolyásoló tényezőket nem vesz figyelembe (vidéken több az öregasszony, mint az öregember). A helyzetleírásban kismértékben jelenik meg a prioritások közötti átjárhatóság igénye, a vidéki foglalkoztatottság növelése esetén említik a tervezők az agrárfoglalkoztatás csökkenését, mint egy kezelendő probléma alaphelyzetét. A helyzetelemzés nem tartalmazza a Közös Agrárpolitika piaci hátterének bemutatását, illetve az előrelátható, illetve várható reformok várt vidékfejlesztési hatásait. A helyzetelemzés tartalmaz regionális említéseket, a statisztikai régiókra vonatkozóan. Ezek a régiók fejlesztési szempontból jelentős heterogenitást mutatnak, a jelen állapot szerinti bemutatás sem tartalmában, sem területi lebontásban kevéssé, illetve nem alkalmas a fejlesztési kérdések területi alapú megközelítésére. Az anyagban egyes szakaszok nem megfelelő helyen szerepelnek (pl. energetikai célú mezőgazdasági termelés a 2 tengely alatt, míg a bemutatás a mezőgazdasági termékdiverzifikációra teszi a hangsúlyt, ami az 1. tengely része) A mezőgazdaság és erdészeti ágazat versenyképességének javítása (I. tengely) Lehatárolás, struktúra, fő stratégiai területek Az ÚMVP 1. tengelye alatt nyújtani kívánt vidékfejlesztési támogatások a mezőgazdasági és erdészeti ágazat versenyképességének javítását célozzák. Az ÚMVP helyzetelemzése ezzel összhangban az első tengely kapcsán a főágazatok mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat, vadgazdálkodás valamint az élelmiszer-feldolgozás leíró jellemzéséből indul ki: elsősorban a legfontosabb gazdaságszerkezeti, kibocsátási és foglalkoztatási mutatókat és azok trendjeit mutatja be. A megcélozható fejlesztési szükségletek azonosításához, majd prioretizálásához szükséges, a Közösségi Vidékfejlesztési Stratégiai Iránymutatások által felvázolt stratégiai területek (fő témák) kijelölésére, jellemzésére és a mozgatórugók egyenkénti elemzésére azonban csak kevésbé törekszik. Ennek hiányában jóval nehezebb világosan és átláthatóan összefoglalni a magyar agrárvidékfejlesztés helyzetét, a stratégiát megalapozó erősségeket és gyengeségeket, valamint fejlődési potenciált (általában véve kevésbé látható a SWOT-analízissel való összhang). A helyzetelemzés frissítése során ezért érdemes megfontolni az SGRD-ben megjelenített stratégiai területek határozottabb megjelenítését a szöveg struktúrájában, majd az egyes stratégiai területek alatt a releváns erősségek, gyengeségek és fejlődési potenciál jellemzését, és ezek mozgatórugóinak elemzését. 323

12 Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program ex ante értékelése É R T É K E L É S I JELENTÉS A helyzetelemzés ugyan legalábbis a mezőgazdaság és az élelmiszer-gazdaság helyzetét leíró részekben figyelembe veszi az EMVA Rendelet struktúráját 2, azonban ezen nagy területek elemzése nem teljes (pl. nem tér ki kellőképp az agrár-innováció helyzetére). Mind az EMVA-rendelet tengelyei, mind az SGRD-ben foglalt prioritások a mezőgazdaság multifunkciós modelljének alapelemeire épülnek, ezek: a mezőgazdaság, mint termelő szektor a mezőgazdaság környezeti felelőssége a mezőgazdaság, mint szociális funkciókkal, illetve elemekkel rendelkező tevékenység Ezt a szerkezetet egészíti ki a negyedik prioritás, illetve tengely, amely keretében egy speciális megvalósítási rendszert ad segítségül annak érdekében, hogy a helyi érdekek szélesebb alapokon állva érvényesüljenek. A következőkben ezen területek sajátságos problémáit, fejlesztési szükségleteit, lehetőségeit mutatjuk be az előzetes értékelő szemével. A mezőgazdaság, mint termelő szektor fejlesztése terén a piaci szereplésének, az arra való alkalmasságának erősítése a cél. Ennek természetesen van a termelést érintő versenyképességi vonzata, de jelentős a megfelelő humán háttér megfelelősége is. Az átalakuló piacszabályozás miatt a mezőgazdasági termelés egyre inkább kitett a nemzetközi versenynek. Ez a helyzet a gazdálkodóktól más viselkedési sémákat kíván a korábbi, a nemzetközi versenytől többé-kevésbé elzárt, magas piaci biztonságot adó agrártermeléshez képest. A jelen, illetve az előrelátható termelési körülmények között a gazdálkodók viselkedésének változnia kell a rugalmasság, alkalmazkodóképesség, a mindenkori piaci versenynek megfelelő döntések meghozatalának képessége terén. Erre jelenleg Magyarországon a gazdálkodók kisebb része képes, amelynek egyrészt hosszú távra visszamutató társadalmi okai (pl. a felülről jövő utasítások várása, de ezzel egy időben azok állandó vitatása), másrészt a magyar mezőgazdaság utóbbi időben bekövetkezett változásai (privatizáció, a mezőgazdasági termelőeszközök tulajdonba adása, a stabil gabonaintervenció, mint biztos piac a szántóföldi tömegtermékek számára) jelentik a hátterét. A mezőgazdasági szektor alkalmazkodóképességét nagyban befolyásolja, és egyben jelentős fejlődési potenciál is a gazdálkodók alkalmazkodóképességének fejlesztése, képzések és megfelelő tanácsadó rendszerek, illetve folyamatos, megalapozott piaci elemzési és információs struktúrák kialakítása terén. Az alkalmazkodóképesség hosszú távon teremti meg a gazdálkodók és egyben az ágazat piaci szereplésének megfelelőségét. A helyzetleírás értelemszerűen említi a versenyképességet, mint az EMVA rendelet 1. tengelye kapcsán fejlesztendő területet. Annak pontos fogalmát azonban nem adja meg, csak általánosságban jelzi a versenyképesség javítását. Mivel ez megy meglehetősen összetett témakör, az alábbiakban a versenyképesség egy lehetséges, kutatásokon alapuló, bonyolult számításokat jelen formájában nélkülöző, de gyakorlati alkalmazásra megfelelő értelmezését mutatjuk be, amely alapja lehet a versenyképesség erősítésére szolgáló stratégia strukturált kialakításának. A versenyképesség jelen meghatározása statikus, vagyis egy termékre (termékkörre, gazdálkodó egységre, ágazatra, stb.) vonatkozik. Ezt a sémát a korábbiakban említett gazdálkodói alkalmazkodóképesség dinamizálja, egészíti ki az idősíkkal. Egy terméket, gazdálkodót, feldolgozót, ágazatot az alábbi ismérvek alapján tekintünk versenyképesnek, előzetes értékelőként: 2 Legfelső szinten: humán erőforrás, fizikai erőforrások, mezőgazdasági termékek 324

13 Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program ex ante értékelése É R T É K E L É S I JELENTÉS maga a termék jó; vagyis magas szakmai színvonalon, élenjáró technológiával (eljárással), jó minőségben állították elő; a fogyasztó elfogadja, iránta bizalmat érez; a termék kínálati ára adott minőségi kategóriában azonos vagy alacsonyabb, mint a piac-meghatározó szereplők esetében; az ágazat (termék) mögött ütőképes szervezetek állnak, a támogató szervezettség kiemelkedő (értékesítő szervezetek, elosztó hálózatok, finanszírozó bankok, marketing és logisztikai rendszer) vagyis a termékfogyasztóhoz történő eljuttatása biztonságos. Amennyiben e feltételek közül akár csak egy nem teljesül, hiábavaló a másik kettő magas színvonala. Ezek alapján beazonosíthatóak a versenyképesség problémái, illetve a javításának lehetőségei. Az ex ante értékelők a helyzetelemzés és SWOT-analízis véleményezését egy olyan saját tematikus struktúra alapján végezték el, amely nagyban támaszkodik az SGRD-ben, illetve az EMVA Rendeletben lehatárolt stratégiai területekre (nem beszélve egyes specifikus magyar, illetve nemzeti vagy közösségi definíció szerinti horizontális témákról: pl. agrárágazat helyzete és kitörési pontjai a leghátrányosabb kistérségekben, vagy a nemek közti esélyegyenlőség kérdései a munkaerőpiac vonatkozásában). Az elemzés kiindulópontjaként rögzített struktúra a következő: Termelés szerkezeti megfelelősége, szerkezetváltás Piacra jutás Termékminőség Termékfeldolgozás Integráció Foglalkoztatottság (eltartóképesség), a humán erőforrás helyzete A mezőgazdaság környezetvédelemi teljesítménye Termelési infrastruktúra, műszaki technikai ellátottság Regionalitás A részletes értékelői észrevételeket a következő alfejezetekben ezen témákhoz csoportosítva adtuk meg Részletes észrevételek Szerkezeti megfelelőség, szerkezetváltás A szerkezetátalakítás körébe az EMVA-rendelet szerint a mezőgazdasági üzemek korszerűsítésére, az erdők gazdasági értékének növelésére, a mezőgazdasági és erdészeti termékek értéknövelésére, az élelmiszergazdaságon belüli együttműködés javítására, a mezőgazdaság és erdészet fejlesztésével összefüggő infrastruktúra javítására, illetve a természeti katasztrófák károsításainak helyreállítására célzó akciók tartoznak. 325

14 Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program ex ante értékelése É R T É K E L É S I JELENTÉS Habár a jelenlegi magyar mezőgazdasági termelésnek komoly ágazati szerkezeti problémái vannak, az ÚMVP ennek széleskörű kezelésére nem tud kiterjedni, mert a 1698/2005/EK Rendelet a versenyképesség javítására szolgáló szerkezet-átalakítást nem ágazat szinten kívánja elősegíteni, hanem vállalkozás-szinten. Ettől függetlenül, a nemzeti lehetőségek kihasználásával, a speciális magyar szerkezeti problémákra tekintettel a szükséges prioritások kerülhetnek meghatározásra. A tervezők foglakoznak a növénytermesztés-állattenyésztés egyensúlyának felbomlásával, illetve annak helyreállításával. Tény, hogy az abrakfogyasztó fajok nagyobb állománya megkönnyíti a gabonapiaci elhelyezését, míg ezen állatok hiánya növeli a gabonapiaci problémákat, Magyarország pedig egyértelműen Európa gabonatermesztő övezetében helyezkedik el. A jelen gabonapiaci helyzethez (különösen magas intervenciós készletek) hozzájárul a 2004 és a 2005-ös évek kiemelkedően magas termése, ami csökkenő állatlétszám mellett komoly gabonafelesleget eredményezett. Véleményünk szerint a két főágazat között egyensúlyról ebben a formában nem lehet beszélni. A két főágazat nem egymáshoz képest lehet egyensúlyban, hanem az ágazati termelés és a piaci lehetőségek balanszáról beszélhetünk. Ebből a szempontból bizonyos alapanyagok esetén érzékelhető egyensúlytalanság, ami szorosan összefügg a versenyképességnek a bevezetőben említett hármas ismérv-rendszerével (pl ben először fordult elő, hogy Magyarország nettó importőr volt vágósertésből). Tehát nem a főágazatok közötti egyensúlyt kell visszaállítani, hanem a főágazaton belül kell a piaci lehetőségekhez igazítani a termelést, illetve a piaci magatartást úgy alakítani, hogy a termelési kapacitások gazdaságosan hasznosíthatóak legyenek. A támogatási rendszernek pedig egyrészt a versenyképesség rész-elemeinek fejlesztését kell megcélozni, illetve a piaci lehetőségek bővítését szolgálni, ami után következhet a termelés növelése. Ezzel párhuzamosan azt is tudnunk kell, hogy a jelenlegi lecsökkent, illetve továbbra is csökkenő állatlétszám további esését nem a vidékfejlesztési intézkedések korábbi hiánya okozta, hanem szektortól független szabályozók, illetve körülmények megváltozása. Az állattenyésztés a szakmai közvélemény szerint elfogadottan nagy élőmunka-igényű főágazat volt, és a munkaerőhöz kapcsolódó terhek (adó, társadalombiztosítás) növekedése magával hozta a foglalkoztatottak csökkentését. A tőkeszegénység miatt, ami annak is köszönhető, hogy a magyarországi bankok nem voltak a rendszerváltás után a mezőgazdasági termelés fejlesztése terén érdekeltek (nem volt jelentős mezőgazdasági tulajdon a portfolióikban), a gazdálkodók nem tudták a csökkenő foglalkoztatotti létszámot ellensúlyozó technológiai fejlesztéseket végrehajtani, ezáltal csökkent az állatlétszám. Az állatlétszám csökkenésének további oka a kereslet beszűkülése, ami a rendszerváltás utáni időszak jövedelem-csökkenésének, ebből következően az élelmiszerfogyasztás csökkenésének, valamint a korábbi keleti felvevőpiacok beszűkülésének következménye. Magyarországon az állati termékek fogyasztásának csökkenése kezd megállni, illetve egyes termékeknél növekvő tendenciába fordult, de ennek csak egy kisebb részét tudják a hazai termelők kielégíteni, tekintettel az import áruk ár-versenyképességére, illetve a magyar fogyasztók különösen erős árérzékenységére. A versenyképességi meghatározásunk alapján ebben a vonatkozásban a termékeknek a fogyasztókhoz való eljuttatása, ennek elsősorban a marketing vonalon történő erősítése az, ami stratégiailag fejlődési potenciált rejt magában. A megfelelő ár tekintettel a kiskereskedelmi hálózatok beszerzési, illetve árképzési politikájára rövidtávú eszköz, illetve stratégiailag pontosan nem beazonosítható. Természetesen a versenyképességre törekvő gazdálkodók áraikat a piacmeghatározó szereplők árai alatt, illetve közelében kell tartania, de stratégiai lehetőségeket ebben a vonatkozásban a fogyasztók befolyásolása rejt. A külpiacok fejlesztésre vonatkozóan a piacok feltárásában, azok reális értékelésében, illetve az ezeknek megfelelő termékek kialakításában rejlik fejlődési lehetőség. A termelési szerkezet kapcsán a fő kérdés a gazdaságok mérete és az általuk termelt mezőgazdasági termény/termék jellegzetességei. Erre vonatkozóan, különösen a növénytermesztésben a fő probléma, hogy nagyrészt minden üzemméretben azonosak a termelt termények, ezek pedig azok, amelyek a SAPS, illetve a nemzeti kiegészítés alapján területalapú támogatásra jogosultak, 326

15 Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program ex ante értékelése É R T É K E L É S I JELENTÉS intervencióban értékesíthetőek, illetve a gépesítettség jelenlegi helyzete alapján a gazdálkodók nagy része ezek termelésére alkalmas gépsorral rendelkezik. Ezek pedig azok a szántóföldi gabonafélék, amelyek jövedelmezőségét alapvetően a méretgazdaságosság határozza meg. Ezt nem csak a talajművelés és a növényápolás technikai tennivalói, illetve az utóbbi években a termény oldalon az egységes fajtaazonos tételek iránt megmutatkozó piaci kereslet erősítik meg, hanem a gépesítési háttér technikai/technológiai fejlesztése is ezt a célt szolgálja (nagyobb és drágább kombájnok, nagyobb és drágább talajművelő eszközök, stb.). Nagyobb és drágább gépekkel csak nagyobb területeken lehet eredményesen gazdálkodni, a technikai fejlődéssel párhuzamosan emelkedik a gazdaságosan megművelhető terület alsó határa. Ez gyengíti a kisebb méretű gazdaságok versenyképességét ezekben a terményekben, és fennáll annak a lehetősége, hogy a növénytermesztés termelési szerkezete az üzemméretet tekintve egyoldalúvá válik (szélsőséges gazdaság-koncentráció), ami a szektor eltartóképességét jelentősen gyengíti. Az eltartóképesség gyengítése nem lehet cél, tehát a spontán gazdasági (koncentrációs) folyamatok mellett a támogatási rendszernek lehetőséget kell biztosítani, ösztönöznie kell a gazdaságszintű termékszerkezet-váltást, amivel a változatos üzemméret fenntartható, változatos, a piaci igényeknek, illetve a gazdaságok méretének megfelelő termékszerkezet kialakításával. Ezáltal a magyar vidék mezőgazdasági termelés szerkezete, amely az európai kultúrának integráns része, fenntartható. A cél nem a rosszul működő, problémákkal terhes termelési szerkezet konzerválása, hanem az üzemszerkezet fenntartásával, de a gazdaságok méretének megfelelő termékszerkezet kialakításával a mezőgazdaság eltartóképességének fenntartása, a mindenkori helyi jellemzők kihasználásán alapuló, szükség esetén dinamikusan változtatható termékszerkezet kialakítása. Stratégiailag a fejlődési potenciál ezen üzemek részére az általuk termelhető növények piaci elhelyezésének teljes körű megszervezése, illetve az e növények termeléséhez szükséges képzések, tanácsadó hálózat megszervezése, értékesítő szervezetek, illetve a vállalkozói, kockázatvállalási képesség és kezdeményezőkészség kialakítása. A termelési szerkezet és gazdaságméret az állattenyésztésben is hasonló fontossággal bír. Ebben az ágazatban a tartás/takarmányozástechnológia és a fajtahasználat az alapvető kérdés. Mint az közismert, a magas genetikai teljesítményű fajták az igényeiket jelentősen el nem érő termelési feltételek között nem csak az ennek megfelelően csökkentett termeléssel reagálnak, hanem azt meghaladóan csökken a termelésük, illetve nő meg a takarmány-felhasználásuk, nőnek az egészségügyi problémáik. A fejlődési potenciál ebben a vonatkozásban a gazdaságméret szerinti, gazdaságosan üzemeltethető tartástechnológiai rendszerek kialakítása, illetve az ezeknek megfelelő fajtahasználat. A termék szerkezet stratégiai kialakításában kiemelt szerepet kell a piaci lehetőségek értékelésének kapnia, mivel a termékszerkezet gazdaságossági követelmények miatt visszahat az üzemméretre. A piaci lehetőségek vonatkozásában fontos kérdés a termelés-feldolgozás-piac egymástól való távolsága, földrajzi értelemben, hiszen a termékek árát jelentősen befolyásolja azok szállítási igénye, költsége. A fejlődési lehetőség ebben a vonatkozásban egyrészt a feldolgozókhoz/piachoz megfelelően közeli gazdálkodói szerkezet kialakítása, illetve a termelés/feldolgozás jelenlegi helyéhez közeli piaci lehetőségek feltárása, azok mobilizálása. A szerkezetváltás kapcsán fontos jelenség a földtulajdon és a földhasználat elkülönülése, bár erre vonatkozóan a 1698/2005/EK rendelet nem tartalmaz intézkedést. A birtokszerkezet koncentrációját előzetes értékelőként is megállapítjuk. A koncentráció a kisebb méretű üzemek eltűnését, ezzel együtt a nagyobb méretű üzemek térnyerését eredményezi. Ennek megfelelően a növénytermesztési főágazat termékszerkezete tovább egyszerűsödik, illetve a termékdiverzifikációt szolgáló lépések nem járnak együtt az élőmunka-lekötöttség, vagyis az ágazat eltartóképességének növekedésével. Fejlődési lehetőség a jelenlegi birtokszerkezetnek megfelelő termékek termelésére történő ösztönzés, a gazdálkodók azon képességének kialakítása, hogy üzemméretük alapján beazonosítsák piaci lehetőségeiket, és annak megfelelően alakítsák termékszerkezetüket, illetve a más termelőkkel történő együttműködéseiket. 327

16 Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program ex ante értékelése É R T É K E L É S I JELENTÉS A termelési szerkezetre vonatkozó megállapításaink a feldolgozásra is érvényesek, megfelelően adaptálva. Piacra jutás A piacra jutás a versenyképesség további fontos tényezője, a megtermelt termékek elhelyezhetőségét határozza meg. A piacra jutás vonatkozásában egyetértünk a kiskereskedelmi láncok árletörő politikájának negatív hatásaival. Ez annál inkább jelentős, mert az élelmiszerforgalom több, mint 50 %-a ezeken a láncokon keresztül bonyolódik. A piacra jutás egyik fő problémájaként az ezen láncoknak való beszállítási képesség hiányát szokták megjelölni. Ez bizonyos termelői kör (termék, illetve méret) esetén igaz, de előzetes értékelőként nem egyezik véleményünk ezzel a kizárólagos megközelítéssel. A fő probléma ebben az esetben a piaci igények felmérésének hiányából adódó nem megfelelő gazdálkodói viselkedés, illetve a még meglévő speciális fogyasztói igények ki nem szolgálásából adódó piaci lehetőségek elvesztése (pl. hagyományos falusi értékesítési lehetőségek megszűnése; ezen fogyasztók átterelődése a kiskereskedelmi láncokba, ami azok további térnyerését szolgálva tovább szűkíti az egyrészt a láncokba be nem kerülő, másrészt az onnan kiszoruló magyarországi termelők piaci lehetőségeit). A fő probléma természetesen nem önmagában a láncok térnyerése, hanem a láncok beszerzési politikájának negatív hatásai, illetve a fogyasztói szokásoknak a termelőkre hátrányos változásai. Ezek miatt rejlik fejlődési potenciál a láncoktól eltérő kereskedelmi csatornákhoz való alkalmazkodás megteremtésében. Ezt befolyásolják a vidékfejlesztésen kívüli intézkedések is (pl. az élelmiszerüzletekre vonatkozó higiéniai előírások), amelyek komplex kezelést igényelnek, és a problémát a termelők oldaláról csak részben lehet kezelni. A piacra jutás, vagyis a termékeknek a felhasználókhoz történő eljuttatása terén további probléma ennek infrastrukturális háttere, illetve annak hiányosságai, valamint a termékek értékesíthetőségét befolyásoló marketing hiánya. Termékminőség A mezőgazdasági, erdészeti és feldolgozott termékek minősége elsőrendű fontossággal bír a termelő gazdálkodók, illetve feldolgozók versenyképessége szempontjából. A minőség minden termékkör esetében kiemelkedő fontosságú szempont, és befolyásolja a termék értékesíthetőségét. Általánosságban megállapíthatjuk, hogy a magyar mezőgazdasági termékek minősége nem marad el a nemzetközi versenytársakétól, sőt, sok esetben azt meg is haladja, azoknál jobb. A magyar mezőgazdasági termelésben és az élelmiszeriparban nem ismertek a nyugat-európai országokban jelentkező élelmiszer-problémák. A termékeink jó minőségének éghajlati, illetve termelési okai vannak. A minőségi termékek értékesítése terén az egyik fő probléma az Európai Unió standardizált megközelítésére nem alkalmas magyar szemlélet figyelembe vételének hiánya, elsősorban szabályozási szempontból. Példaként az EU zöldség-gyümölcs termékekre vonatkozó minőségi előírásait hozzuk fel. Ezek alapján a standard méret és egyéb tulajdonságoknak megfelelő termények nem elégítik ki a hagyományos magyar fogyasztói igényeket, amelyek a termékek fizikai megjelenésén túl legalább annyira igénylik a nem számszerűsíthető, az ízhatásban megnyilvánuló tulajdonságokat is. A kereskedelem természetesen minden téren a hatályos előírásoknak, illetve további gyakorlati érdekeknek (p. eltarthatóság, vizuális megjelenés) megfelelően vásárol. A sajátos ízhatást biztosító zöldség-gyümölcs olyan beltartalmi értékekkel rendelkezik, amely a hosszabb tárolást, szállítást nem teszi lehetővé. A kiskereskedelmi láncok forgalmának növekedésével párhuzamos egyéb értékesítési csatornák forgalomcsökkenése a magyar termelésű, a hagyományos magyar fogyasztói igényeknek megfelelő, a megkülönböztető minőségű termékek értékesíthetőségi lehetőségeit csökkenti. Ez az, ami a minőség vonatkozásában a fő probléma. A minőség terén a termékek marketingjében rejlik fejlődési potenciál. 328

17 Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program ex ante értékelése É R T É K E L É S I JELENTÉS A minőség vonatkozásában másik fő probléma az egyes termelők által előállított termékek minőségének összehangolatlansága. Ez nem teszi lehetővé a fogyasztók (legyen az végfogyasztó vagy feldolgozó üzem) egységes árualappal történő ellátását. A feldolgozás vonatkozásában ez különösen fontos kérdés, mert az egységes alapanyag biztosításával a feldolgozás standardizálható, és egységes termék hatékony előállítására képes, aminek jövedelmi vonatkozási vannak. Fejlődési lehetőség ebben a vonatkozásban a gazdálkodók együttműködésének fejlesztése, illetve a termékpálya különböző fázisainak érdekegyeztetése. Termékfeldolgozás A stratégiai szempontú helyzetértékeléseknek alapvető célja a stratégiai döntések megalapozása. Mint ilyennek, tükröznie kell az adott szektor, jelen esetben a magyarországi élelmiszer-feldolgozás állapotát és kilátásait, milyen piaci helyzetben, milyen irányban fejlődik az élelmiszeripar. Ennek ugyanis döntő befolyása van arra, hogy a rendelkezésünkre álló forrásokat hogyan lehet optimálisan allokálni. Az a körülmény, mely a kereskedelmi láncok egyre nagyobb befolyásában testesül meg, a tervezési időszak meghatározó tendenciája. Azt jelenti, hogy csak azok a beszállítók tudnak talpon maradni, akik megfelelő termelési mérettel, hatékonysággal, márkával bírnak. Mivel az élelmiszerforgalom egyre nagyobb hányada ezen a csatornán keresztül jut el a fogyasztóhoz, az ide szállítani képes néhány tucat (véleményünk szerint mintegy 60-70) vállalkozás szerepe tovább fog növekedni. Az összes többi vállalkozás a helyi piacokon, független kis üzleteken, piacokon, vendéglátáson keresztül fogja eladni termékét, miközben aránya a teljes piacból tovább marginalizálódik. A vidékfejlesztési célú feldolgozás-támogatás arányának meghatározása szempontjából tehát fontos, hogy tisztában legyünk a kisüzemi feldolgozás valódi lehetőségeivel. Nagyon fontos tényező ebben, hogy míg az adatokkal lefedett es években a kereskedelmi láncok vidéki terjeszkedése csak a nagyobbnak számító városokra terjedt ki, addig ma, és legfőképp az elkövetkező években már csaknem minden tízezer lakosú településen lesz kemény diszkont. Hatásuk a helyi kiskereskedőkre jelentős lesz, ami azok beszállítóinak lehetőségeit is érinti. Másik stratégiailag nem kiemelt téma a dolgozatban az alapanyag rendelkezésre állása. Az elmúlt, de különösen az előttünk álló években akár egyes feldolgozó tevékenységek jelentős visszaszorulásával, illetve földrajzi átrendeződésével is számolnunk kell a gazdaságtalan alapanyag termelés miatt. Ilyen a konzervgyártás, mely vissza fog szorulni a drága és kevés hazai alapanyag miatt versenyképtelenség miatt. Ez elérheti a csirke feldolgozást is. A külkereskedelem szintén olyan téma, mely a kilátások szintjén döntő hatással van a tervezésre. Ezen az oldalon is tartós tendenciával találkozunk. A külföldi áru jelenléte tovább fog erősödni a magyar élelmiszerpiacon. Ez összefügg a német diszkontok terjeszkedésével, a fogyasztó öntudatlanságával és a már említett versenyképességi korlátokkal a hazai iparban. A végeredmény szintén a hazai ipar életterének szűkülése, mely a kis és közepes cégeket fogja legfájdalmasabban érinteni. Integráció A magyar mezőgazdaságban a termelői együttműködést nehéz megítélni. A szakmai köztudatban az él, hogy az előző politikai rendszer alatt véghezvitt erőszakos szövetkezetesítés kiölte a magyar gazdálkodókból az együttműködési hajlandóságot. Vannak ugyan számok mind a termelői csoportokra (TCs), mind a TÉSZ-ekre, de a TCs-k egy része nem valódi, a gazdálkodók által felismert szükségletre alapozva kialakult, szerves fejlődésű érdekközösség, a TÉSZ-ek pedig a zöldség-gyümölcs közös piaci szervezet egységei, ezért véleményünk szerint ebben a formájában nem vidékfejlesztési kategória. A jól működő, teljes körűen a gazdálkodók érdekét szolgáló TCs-k, előzetes értékelőként, véleményünk szerint, nagy szerepet játszanak a gazdálkodók jövedelembiztonságának megteremtése területén. 329

18 Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program ex ante értékelése É R T É K E L É S I JELENTÉS A magyar élelmiszergazdaság egyik fő problémája a termékpálya szerinti, vertikális integráció hiánya. Ennek része a szűk körben létező termelői tulajdon a feldolgozókban (ennek egyik sokat emlegetett példája a Parmalat termelői tulajdonba kerülése. Ezzel a probléma a nagy földrajzi távolság a tulajdonos termelő és a feldolgozó üzeme között), de másik, legalább ekkora súlyú része a termelő és a feldolgozó együttműködésének hiánya, a termelők egyértelmű kiszolgáltatottsága. Ennek a helyzetnek a rendezésében, a feldolgozók és a termelők együttműködésre való ösztönzésében jelentős fejlődési lehetőség rejlik a termelők számára. A feldolgozók egy ilyen, koordinált helyzetben viszont nehezebben tudják a beszerzési áraikat optimalizálni, a kisméretű feldolgozók számára viszont a termelőkkel kialakított vertikális integráció a piaci lehetőségeinek optimális kialakításához vezet. A termelői integrációt a hagyományos inputanyag- és termény-kereskedők jelentik még ma is. Ezek szerepe jelentős a gabona-kereskedelemben, és bár profit-orientáltak és nem a gazdálkodók közvetlen pénzügyi hasznát keresik elsősorban, a változó piaci körülmények gazdálkodók felé történő információk továbbításában, a gazdálkodási kultúra fejlesztésében jelentős szerepük van. Emellett, az országos méretekben dolgozó szántóföldi tömegtermékkel foglalkozó felvásárlók egyfajta optimalizációt is végrehajtanak, tekintettel pl. a gabonatároló kapacitás területi elhelyezkedésére, új fejlesztésekre, illetve esetenként az értékesítési nehézségek miatt a tárolók építésének elhagyására. Ehhez természetesen magas fokú elkötelezettség szükséges a fejlesztésben részt vevők részéről, mert a gabona esetében a jelenlegi intervenciós rendszer jelentős anyagi előnnyel jár a gabona tárolója részére, emiatt szükséges is az állami beavatkozás a támogatási programokon keresztül, a célterületek és célcsoportok pontos beazonosításán keresztül. A termelői integrációban egyrészt piacfejlesztésben rejlik fejlődési potenciál, másrészt az ágazati területi optimalizációban. Az erdészet vonatkozásában egyetértünk a magánerdő-tulajdonosok nagy számával, és a közöttük lévő integráció alacsony fokát sem vitatjuk. Foglalkoztatottság (eltartóképesség), humán erőforrás A mezőgazdasági termelés vidékfejlesztési szempontból a foglalkoztatásban is jelentős tényező. A mezőgazdaság foglalkoztatottsági csökkenése tény, egyes szektorok (főleg állati termékek, kertészeti termékek) kibocsátási csökkenésének okai között szerepel. A mezőgazdasági foglalkoztatás terén a fő probléma a termékszerkezet-váltás és a koncentráció miatti élőmunkaerőigény csökkenése, illetve a mezőgazdasági tevékenység társadalmi elismertségének hiánya. További probléma vidékfejlesztési szempontból, hogy a termék(élelmiszer)-előállítást minden gazdasági méretnél ugyanazokkal a mutatószámokkal értékelik az érintettek (kizárólag pénzügyi alapon, minden más élelmiszerbiztonság, jövedelem/költség viszony, biodiverzitás, területhasználat, kultúrtáj, stb. -, beleértve a nagyüzemi gabonatermesztést és a saját fogyasztásra történő, esetleg a felesleget piacon értékesítő üzemméretet is, holott ezek a különböző méretű üzemek teljesen más szerepet játszanak vidékfejlesztési szempontból, ezért nem értékelhetőek azonos módon. Az eltartóképesség javítása szempontjából nagy fejlődési lehetőség rejlik ennek a szemléletnek a megváltoztatásban, habár azt is tudnunk kell, hogy a mai magyar társadalmi köztudat a rövidtávú pénzügyi nyereségességet helyezi a középpontba, ami a szemléletváltást erősen megnehezíti. A gazdálkodók képzettségi adataival, mivel azok statisztikán alapulnak, egyetértünk. Ex ante értékelőként véleményünk az, hogy a képzéseken keresztül egyrészt a gazdálkodók alkalmazkodóképességét kell fejleszteni, amiben nagy fejlődési lehetőségeket látunk. Emellett a konkrét termék termelésére vonatkozó mindenkori legutolsó ismereteket szükséges részükre átadni. Nagy problémának látjuk a kutatás-fejlesztés és a termelési gyakorlat egymástól való elkülönülését. Ez megnehezíti a gazdálkodók részére a piaci környezethez történő alkalmazkodást, illetve a gyakorlatinak szánt kutatások is esetenként olyan témákkal foglalkoznak, amelyek gyakorlati 330

19 Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program ex ante értékelése É R T É K E L É S I JELENTÉS alkalmazhatósága kérdéses. Nagy fejlődési potenciált látunk a gazdálkodók kutatás-fejlesztésbe történő bekapcsolása terén. Az ismeretek továbbítására szolgáló szaktanácsadási rendszer működésével is problémák vannak Magyarországon. Több rendszer működik egymás mellett, ugyanazzal a célcsoporttal, melyek sokszor politikai akaratból változnak, ezzel bizonytalanságban tartva a gazdálkodókat. A szaktanácsadás a gazdálkodók alkalmazkodóképességének erősítése terén kiemelt fontosságú. A humán erőforrás tekintetében fontos probléma, hogy még napjainkban is az a szemlélet uralkodik a gazdálkodók nagy része körében, hogy Magyarország kiváló természeti adottságai miatt nagyon jók a mezőgazdasági verseny-lehetőségeink, és sokan nem veszik figyelembe, hogy a természeti adottságok mellett a versenyképességet több minden befolyásolja. Környezetvédelemi teljesítmény A mezőgazdaság környezetvédelmi teljesítménye terén jelentős probléma az állattenyésztésben a trágyaelhelyezés. Erre vonatkozóan Magyarországnak ugyan átmeneti mentessége van az EU-s szabályok alkalmazása alól, de ez ebben a vonatkozásban kevésbé megnyugtató, hiszen a környezetünk szennyeződik. Környezetvédelem terén komoly fejlődési potenciál van a trágyaelhelyezés fejlesztése vonatkozásában. A környezetvédelem terén fontos probléma a vidéki települések utóbbi években megfigyelhető jelensége, miszerint legtöbbször - a más településről beköltözők nem hajlandóak elviselni a vidéki állattartással együtt járó szag-hatásokat, és a településhez szervesen nem kapcsolódó lakosság igényeit kiszolgálva a települési önkormányzatok a hagyományos állattartási módokat lehetetlenné tevő szabályozást hoznak. A települési állattartás szaghatásainak kivédését szolgáló rendszerek kialakításában, azok fejlesztésében ex ante értékelőként nagy lehetőségeket látunk, hiszen a ház körüli állattartás Magyarországon hosszú évek hagyományain alapul, vidékfejlesztési szempontból kívánatos, lényegesen több előnnyel jár, mint hátránnyal. Termelési infrastruktúra, műszaki-technikai ellátottság A műszaki-technikai ellátottság vonatkozásában nagy probléma a gazdaságméret és az erőgépek teljesítményének összehangolatlansága. A kisüzemek ebben a viszonylatban túlgépesítettek egyes kutatások szerint. A korábbi időszak támogatási rendszereinek tapasztalata szerint a gazdaságméret és a gépméret összhangját nem vették figyelembe a pályázatok értékelése során. A támogatásokra vonatkozó szemlélet kapcsán probléma, hogy a gazdálkodók beruházásaikat kizárólag a beruházási támogatások igénybevételére alapozzák, hiszen erre kondicionálva vannak a korábbi, még Magyarország EU-s csatlakozása előtti támogatási rendszerek miatt. Ennek jó tükre, hogy az utóbbi években a megvalósult mezőgazdasági beruházások értéke megegyezett a támogatással megvalósult mezőgazdasági beruházások értékével. Ez egyrészt a gazdálkodók tőkeszegénységét mutatja, de utal arra is, hogy a gazdálkodók a területalapú támogatásokat nem tekintik az EU-tól érkező, a gazdálkodásuk fejlesztését segítő forrásnak. A műszaki-technikai ellátottság elavultsága különösen a gyengébb költségviselő képességű állattenyésztési ágazatokban, illetve gazdálkodási méretekben jelentkezik, amelyek foglalkoztatás és környezeti szempontból fontos szerepet töltenek be. Ezek fejlesztése nem csak gazdálkodási eredményesség szempontjából lényeges, hanem a multifunkcionális mezőgazdasági modell minden elemére tekintettel. A termelési infrastruktúra fejlesztése szintén hordoz magában lehetőségeket, ezek egy része közösségi beruházás, amelyek támogatása azok fejlesztését könnyebbé teszi, mert az infrastrukturális eszköz fejlesztéséhez külső forrás is társul, ami Magyarországon a gazdálkodók körében mindig is erős motiváló erő. A termelési infrastruktúra terén alacsony a megújuló energiaforrások alkalmazása. 331

20 Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program ex ante értékelése É R T É K E L É S I JELENTÉS Regionalitás A statisztikai régiókra értékelőként nem teszünk megállapításokat. Adatok ezekre a területi egységekre állnak rendelkezésre, de a magyarországi régiókon belül olyan jelentős a területi inhomogenitás, hogy nem lehet vidékfejlesztési szempontból egységes régiókról beszélni, adataik ebben a vonatkozásban nem értékelhetőek, emiatt ezekre területi megközelítésű stratégiát nem lehet alapozni. Fontosnak tartjuk viszont a tényleges homogén területi egységek elkülönített kezelését, amelyek egyrészt földrajzi szempontból egységesek, másrészt egyéb jellemzőik teszik ezeket a területeket egységesen kezelhetővé. Szerkezeti oldalról, a gabonatermelést tekintve, ilyen egység a Tiszántúl déli része. Itt a mezőgazdasági termelésre a természeti adottságok kiemelkedően jók, de a vasútvonalak állapota, illetve a kikötők nagy távolsága miatt a gabonatermelés lényegesen gazdaságtalanabb, mint a kedvezőbb elhelyezkedésű, illetve közlekedésű területeken (pl. Kisalföld). Emiatt, stratégiai szempontból az Alföld déli részén ösztönözni kell a gazdálkodókat a termékszerkezet-váltásra, nem pedig további gabonaraktárak építését kell elősegíteni, amelyek a nehezen eladható további készletek tárolását szolgálják. A regionális vonatkozások kapcsán kiemelt problémakör Románia csatlakozása az Európai Unióhoz, illetve a határ megnyitásának a mezőgazdasági alapanyagok értékesíthetőségére való hatása. Piaci elemzések szerint Romániának jelentős mezőgazdasági alapanyag-kibocsátási potenciálja van, ennek kihasználásának jelenlegi akadálya a tőkehiány, az elaprózott üzemméret, a képzetlen termelői réteg, az együttműködés hiánya, illetve agrotechnikai hiányosságok. Földrajzi, klimatikus adottságai viszont kitűnőek, és Románia hagyományosan beengedő a külföldi befektetőkkel szemben. Ezt mutatja, hogy a legnagyobb USA-beli sertésfeldolgozó kiépít egy jelentős vágókapacitást, a vállalkozás 200 sertéstelepet alakít ki a Partium területén, Erdélyben, illetve mindennek a takarmányhátterét is saját termelésből/termeltetésből kívánja fedezni. Ennek a feldolgozónak a hatása kettős, egyrészt beszállítói cél lehet a magyar termelőknek, de piaci elemzések alapján és előrejelzések szerint jelentősebb hatás, hogy az áruk szabad áramlása miatt a termékei eljutnak Magyarországra is, és a termelési rendszer mérethatékonysága miatt előreláthatóan a Tisza vonaláig el fogja látni a vágóhíd termékeivel a magyar fogyasztókat is. Mivel a hazai fogyasztóink erősen árérzékenyek, előnyben fogják részesíteni az olcsóbb termékeket, ez pedig jelentősen gyengíteni fogja a magyarországi termelők versenyképességét A SWOT-analízis megfelelősége és összhangja a helyzetelemzéssel A Programban közölt SWOT-tábla feldolgozásával, illetve a június 8-án tartott SWOTműhelynap módosító javaslataival való kiegészítésével (drapp háttérrel jelölve az új tételeket) az értékelők a következő táblában található észrevételeket fogalmazzák meg a SWOT-tételekkel kapcsolatban. 1. táblázat: Az 1. tengelyhez kapcsolódó SWOT-tételek véleményezése SWOT-tétel Észrevételek Erősségek E Kiemelkedően jó ökológiai, termőhelyi adottságok, E Felszíni és felszín alatti vízkészletek gazdagsága E Egyedi minőségű tájspecifikus termékek előállítására alkalmas termőhelyek A tétel nincs alátámasztva megfelelően; a tétellel egyetértünk, de a Helyzetelemzésben kiegészítésre szorul, mert a mezőgazdasági termelés versenyképességét ugyan növeli, de az értékesítési lehetőségek hiánya akadályozhatja a kedvező természeti adottságaink kihasználását. A jó termőhelyi adottságok hozzájárulnak a szerkezetváltáshoz. A vízkészletek gazdagsága nincs alátámasztva; a tétellel egyetértünk, az öntözhetőség fejlesztését könnyíti, ezáltal a szerkezetváltáshoz hozzájárul. A tétel nincs megfelelően alátámasztva. A tétel külön szerepeltetésével nem értünk egyet, az első tétellel való összevonást javasoljuk. 332

NEMZETI AGRÁR-VIDÉKFEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2007-2013 1/5. VÁLTOZAT BUDAPEST, 2005. DECEMBER 20.

NEMZETI AGRÁR-VIDÉKFEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2007-2013 1/5. VÁLTOZAT BUDAPEST, 2005. DECEMBER 20. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM NEMZETI AGRÁR-VIDÉKFEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2007-2013 1/5. VÁLTOZAT BUDAPEST, 2005. DECEMBER 20. Bevezetés A Közösségi Agrárpolitika (KAP) 2003. júniusi és

Részletesebben

Új Magyarország Vidékfejlesztési Program

Új Magyarország Vidékfejlesztési Program Új Magyarország Vidékfejlesztési Program Budapest 2007. február 7. Rövidítések AK AVF AVHGA AVOP ÁE BAT BÉSZ CMEF EEA EHA EiC EK EMOGA EMVA ENAR ERFA ESZA EU EUME ÉTT FÖVÉT FVM GDP HACS HOPE HVK HVI ICT

Részletesebben

Új Magyarország Vidékfejlesztési Program. Budapest, 2007. szeptember. (nem lektorált)

Új Magyarország Vidékfejlesztési Program. Budapest, 2007. szeptember. (nem lektorált) Új Magyarország Vidékfejlesztési Program Budapest, 2007. szeptember (nem lektorált) 1 Új Magyarország Vidékfejlesztési Program Budapest, 2007. szeptember 2 TARTALOM 1. A VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM CÍME...

Részletesebben

A 2014-2020 közötti időszak. Vidékfejlesztési Programjához kapcsolódó. stratégiai környezeti vizsgálat (SKV)

A 2014-2020 közötti időszak. Vidékfejlesztési Programjához kapcsolódó. stratégiai környezeti vizsgálat (SKV) A 2014-2020 közötti időszak Vidékfejlesztési Programjához kapcsolódó stratégiai környezeti vizsgálat (SKV) 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet által előírt környezeti értékelés egyeztetési anyaga /14. változat/

Részletesebben

VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM 3.0 2014-2020

VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM 3.0 2014-2020 VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM 3.0 2014-2020 VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM (VP) TERVEZET VP 3.0. VERZIÓ AZ EURÓPAI MEZŐGAZDASÁGI VIDÉKFEJLESZTÉSI ALAP (EMVA) FORRÁSAINAK FELHASZNÁLÁSÁRA SFC FELTÖLTÉSRE ALKALMAS DOKUMENTUMVÁLTOZAT

Részletesebben

FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM

FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM Új Magyarország Vidékfejlesztési Stratégiai Terv (2007-2013) Budapest 2006. augusztus 14. A SZÖVEGBEN HASZNÁLT RÖVIDÍTÉSEK... 3 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ...

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR. Nemzetközi Tanulmányok MESTERKPZÉS. Európa Tanulmányok

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR. Nemzetközi Tanulmányok MESTERKPZÉS. Európa Tanulmányok BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR Nemzetközi Tanulmányok MESTERKPZÉS Európa Tanulmányok EURÓPAI UNIÓS FORRÁSOK HATÉKONY FELHASZNÁLÁSA AZ AGRÁR -SZEKTORBAN Készítette: Herdon Erika Budapest

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HALÁSZATI OPERATÍV PROGRAMJA 2007-2013

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HALÁSZATI OPERATÍV PROGRAMJA 2007-2013 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUMA 1. AZ OPERATÍV PROGRAM MEGNEVEZÉSE, TAGÁLLAM A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HALÁSZATI OPERATÍV PROGRAMJA 2007-2013 Budapest, 2008. augusztus

Részletesebben

Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program 2014-2020 (IKOP 3.96 változat, 2014. 04. 22.) STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT

Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program 2014-2020 (IKOP 3.96 változat, 2014. 04. 22.) STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program 2014-2020 (IKOP 3.96 változat, 2014. 04. 22.) STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT Projekt-vezető: dr. Tombácz Endre Témafelelős: Vidéki Bianka Készítette: ÖKO

Részletesebben

2014-2020 Operatív Programozási időszak programjainak Stratégiai Környezeti Vizsgálata (SKV) Módszertan és tematika társadalmi egyeztetéshez

2014-2020 Operatív Programozási időszak programjainak Stratégiai Környezeti Vizsgálata (SKV) Módszertan és tematika társadalmi egyeztetéshez 2014-2020 Operatív Programozási időszak programjainak Stratégiai Környezeti Vizsgálata (SKV) Módszertan és tematika társadalmi egyeztetéshez Nyilvánosságra hozva 2013. augusztus hónapban Nemzeti Fejlesztési

Részletesebben

AZ ÉLELMISZER AZ ÉLETÉRT

AZ ÉLELMISZER AZ ÉLETÉRT MAGYAR NEMZETI ÉLELMISZER- TECHNOLÓGIAI PLATFORM AZ ÉLELMISZER AZ ÉLETÉRT A magyar élelmiszeripar egyeztetett innovációs stratégiai terve (2014 2029) A 2014. évi felülvizsgált változat (Vitaanyag, 3. kiadás)

Részletesebben

HVS Tervezési Útmutató

HVS Tervezési Útmutató Módosított változat Készült az ÚMVP Irányító Hatóság (FVM) megbízásából 2008-03-28 HVS Tervezési Útmutató Segédlet az előzetesen elismert vidékfejlesztési akciócsoportok és a Helyi Vidékfejlesztési Irodák

Részletesebben

AZ ÉLELMISZER AZ ÉLETÉRT

AZ ÉLELMISZER AZ ÉLETÉRT MAGYAR NEMZETI ÉLELMISZER- TECHNOLÓGIAI PLATFORM AZ ÉLELMISZER AZ ÉLETÉRT A magyar élelmiszeripar egyeztetett innovációs stratégiai terve A 2009. évi felülvizsgált változat tervezete (2. változat) 2009.

Részletesebben

KFI Ágazati Fehér Könyv

KFI Ágazati Fehér Könyv KFI Ágazati Fehér Könyv Agrárgazdasági kötet Társadalmi egyeztetésre szánt változat Budapest, 2013. július Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...1 Bevezetés...4 Ágazat független, horizontális szempontok...6

Részletesebben

Vidékfejlesztési esettanulmányok a magyar román határ mentén

Vidékfejlesztési esettanulmányok a magyar román határ mentén Vidékfejlesztési esettanulmányok a magyar román határ mentén Szerkesztette: Gályász József Debrecen 2006 1 Vidékfejlesztési esettanulmányok a magyar román határ mentén A kiadvány a Vidékfejlesztési esettanulmányok

Részletesebben

Mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatások kezelése online szakértői rendszerrel. - különös tekintettel az állattenyésztésre -

Mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatások kezelése online szakértői rendszerrel. - különös tekintettel az állattenyésztésre - SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet Mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatások kezelése online szakértői rendszerrel - különös

Részletesebben

Magyarország közép- és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája 2014-2020 2015.4.23.

Magyarország közép- és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája 2014-2020 2015.4.23. Magyarország közép- és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája 2014-2020 2015.4.23. 2015.4.23. TARTALOMJEGYZÉK 1 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 3 1.1 A magyar élelmiszeripar helye, helyzete... 5 1.2

Részletesebben

Kidolgoztató: Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium

Kidolgoztató: Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium 1 Magyarország Nemzeti Halászati Stratégiai Terv és Halászati Operatív Program STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLATA Kidolgoztató: Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium 2007. 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...1

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 2014-2020 STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 2014-2020 STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT 2014-2020 (TOP 5.0 változat, 2014. május 9.) STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT Projektvezető: dr. Tombácz Endre Témafelelős: Kukely György Készítette: Terra Stúdió Kft. és az ÖKO ZRt. Budapest, 2014. augusztus

Részletesebben

HUNGARIKUM ZÁRÓJELENTÉS. 1-4 fejezetek. Konzorcium. 2010. december

HUNGARIKUM ZÁRÓJELENTÉS. 1-4 fejezetek. Konzorcium. 2010. december EURÓPAI MEZŐGAZDASÁGI VIDÉKFEJLESZTÉSI ALAP: A VIDÉKI TERÜLETEKBE BERUHÁZÓ EURÓPA HUNGARIKUM Konzorcium 1-4 fejezetek 2010. december AZ ÚJ MAGYARORSZÁG VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM (2007-2013) FÉLIDEI (MID-TERM)

Részletesebben

AZ ÉLELMISZER AZ ÉLETÉRT

AZ ÉLELMISZER AZ ÉLETÉRT MAGYAR NEMZETI ÉLELMISZER- TECHNOLÓGIAI PLATFORM AZ ÉLELMISZER AZ ÉLETÉRT A magyar élelmiszeripar egyeztetett innovációs stratégiai terve (2009 2024) A 2009. évi felülvizsgált változat 2009. május 10.

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM AZ EU AGRÁRTÁMOGATÁSI RENDSZERÉNEK VÁLTOZÁSAI ÉS A CSATLAKOZÁS HATÁSA A MEZŐGAZDASÁGI VÁLLALKOZÁSOKRA. DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS

SZENT ISTVÁN EGYETEM AZ EU AGRÁRTÁMOGATÁSI RENDSZERÉNEK VÁLTOZÁSAI ÉS A CSATLAKOZÁS HATÁSA A MEZŐGAZDASÁGI VÁLLALKOZÁSOKRA. DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS SZENT ISTVÁN EGYETEM AZ EU AGRÁRTÁMOGATÁSI RENDSZERÉNEK VÁLTOZÁSAI ÉS A CSATLAKOZÁS HATÁSA A MEZŐGAZDASÁGI VÁLLALKOZÁSOKRA DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÖRŐNÉ DUNAY ANNA GÖDÖLLŐ 2012 A doktori iskola megnevezése:

Részletesebben

AZ ÉLELMISZER AZ ÉLETÉRT

AZ ÉLELMISZER AZ ÉLETÉRT MAGYAR NEMZETI ÉLELMISZER- TECHNOLÓGIAI PLATFORM AZ ÉLELMISZER AZ ÉLETÉRT A magyar élelmiszeripar egyeztetett innovációs stratégiai terve (2014 2029) A 2014. évi felülvizsgált változat 2014. augusztus

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 0. A FEJLESZTÉSI TERV KIDOLGOZÁSÁNAK FELTÉTELEI...1

TARTALOMJEGYZÉK 0. A FEJLESZTÉSI TERV KIDOLGOZÁSÁNAK FELTÉTELEI...1 TARTALOMJEGYZÉK 0. A FEJLESZTÉSI TERV KIDOLGOZÁSÁNAK FELTÉTELEI...1 0.1. Általános jellemzők...1 0.1.1. A tervezés menete... 1 0.1.2. Az NFT keretei... 2 0.1.3. A Nemzeti Fejlesztési Terv tartalmi elemei...

Részletesebben

VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM (VP)

VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM (VP) VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM (VP) 2013. december 18. 14:47 Magyar Természetvédők Szövetsége, Dr. Farkas István ügyvezető elnök A Magyar Természetvédők Szövetsége több mint 15 éve foglalkozik a regionális politikával.

Részletesebben

ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK ÉS PROGRAMOK TERÜLETFEJLESZTÉSI HATÁSAINAK ÉRTÉKELÉSE

ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK ÉS PROGRAMOK TERÜLETFEJLESZTÉSI HATÁSAINAK ÉRTÉKELÉSE VÁTI Kht. - Területfejlesztési Igazgatóság Elemző és értékelő iroda ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK ÉS PROGRAMOK TERÜLETFEJLESZTÉSI HATÁSAINAK ÉRTÉKELÉSE 2004. június VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai

Részletesebben

EU VIDÉKFEJLESZTÉSI POLITIKÁJA VIDÉKFEJLESZTÉS

EU VIDÉKFEJLESZTÉSI POLITIKÁJA VIDÉKFEJLESZTÉS EU VIDÉKFEJLESZTÉSI POLITIKÁJA VIDÉKFEJLESZTÉS FVM KÉPZÉSI ÉS SZAKTANÁCSADÁSI INTÉZET BUDAPEST, 2005 EU VIDÉKFEJLESZTÉSI POLITIKÁJA VIDÉKFEJLESZTÉS Szerző: Magócs Krisztina Lektor: Dr. Tarján Zoltán Dr.

Részletesebben

AZ ÉLELMISZER AZ ÉLETÉRT

AZ ÉLELMISZER AZ ÉLETÉRT MAGYAR NEMZETI ÉLELMISZER- TECHNOLÓGIAI PLATFORM AZ ÉLELMISZER AZ ÉLETÉRT Innovációs Megvalósítási Terv Vitaanyag 4. tervezet 2010. május 6. Tartalomjegyzék 1. Előszó... 3 2. Vezetői összefoglaló... 5

Részletesebben

Határon átnyúló gazdasági, kereskedelmi együttműködések erősítése és harmonizálása a szatmári térségben

Határon átnyúló gazdasági, kereskedelmi együttműködések erősítése és harmonizálása a szatmári térségben Két ország, egy cél, közös siker! Határon átnyúló gazdasági, kereskedelmi együttműködések erősítése és harmonizálása a szatmári térségben KERESKEDELMI TERV www.huro-cbc.eu Kereskedelmi Terv Csengeri Kistérség

Részletesebben

A MÁTÉSZALKAI KISTÉRSÉG ÁTFOGÓ TERÜLETFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA ÉS PROGRAMJA STRATÉGIAI ÉS OPERATÍV PROGRAM

A MÁTÉSZALKAI KISTÉRSÉG ÁTFOGÓ TERÜLETFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA ÉS PROGRAMJA STRATÉGIAI ÉS OPERATÍV PROGRAM A MÁTÉSZALKAI KISTÉRSÉG ÁTFOGÓ TERÜLETFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA ÉS PROGRAMJA STRATÉGIAI ÉS OPERATÍV PROGRAM 2005 A MÁTÉSZALKAI KISTÉRSÉG ÁTFOGÓ TERÜLETFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA ÉS PROGRAMJA STRATÉGIAI ÉS OPERATÍV

Részletesebben