Indítványozom, hogy a képviselő-testület döntsön a mai testületi ülésen tárgyalandó napirendekről az alábbiak szerint:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Indítványozom, hogy a képviselő-testület döntsön a mai testületi ülésen tárgyalandó napirendekről az alábbiak szerint:"

Átírás

1 Ügyiratszám: /2014 Jegyzőkönyv Készült: december 11-én órakor kezdődő, a Tatai Közös Önkormányzati Neszmélyi Kirendeltségének Tanácstermében (2544 Neszmély, Fő u. 129.) tartott üléséről. Jelen vannak: Janovics István polgármester Dégen Róbert, Eperjesi Imre, Gál Istvánné, Pató Bálint, Szabó Géza képviselők Távolmaradó: Domján János képviselő Meghívottként jelen van: László Ferenc kirendeltség-vezető Agg Petra jegyzőkönyvvezető Pogrányi Éva adóügyi előadó Budavári János Horgászegyesület elnöke Izsó Gyula EC Multienergie ügyvezető Juhász Gábor EC Multienergie munkatársa Janovics István polgármester: köszöntöm a megjelenteket, megállapítom, hogy a képviselőtestület határozatképes, mert a 7 fő képviselő közül 6 fő jelen van. Javaslom, hogy a korábban 4. napirendi pont kerüljön 1. napirendi pontba. Egyebek napirendi ponthoz: Janovics István polgármester: - A Művelődési Ház udvar bérleti szerződése - Launai Miklós Református Iskola könyvtár pályázata - Felcsút csatlakozási kérelméről - Dunaalmási Sportegyesület kérelme Pató Bálint képviselő: történelmi morzsa Indítványozom, hogy a képviselő-testület döntsön a mai testületi ülésen tárgyalandó napirendekről az alábbiak szerint: 1. Közterületek megvilágításának korszerűsítésére vonatkozó ajánlat megtárgyalása 2. Beszámoló a két ülés között történt eseményekről és a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

2 2 3. Neszmély Község Önkormányzat.../2014.(XII.11.) önkormányzati rendelete a helyi adókról 4. A Tatai Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Megállapodásának 20. számú módosítása, 5. Beszámoló a HUSK pályázat (Euro-Velo kerékpárút) projekt helyzetéről (szóbeli) 6. Neszmély Község Önkormányzat évi munkaterve 7. Művelődési Ház Szabályzatának megvitatása II. forduló, Pogrányi Éva ügyintéző 8. Egyebek - A Művelődési Ház udvar bérleti szerződése - Launai Miklós Református Iskola könyvtár pályázata - Felcsút csatlakozási kérelméről - Dunaalmási Sportegyesület kérelme 117/2014. (XII.11.) határozata a december 11-i testületi ülésen tárgyalandó napirendi pontok meghatározásáról 1. Közterületek megvilágításának korszerűsítésére vonatkozó ajánlat megtárgyalása 2. Beszámoló a két ülés között történt eseményekről és a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

3 3 3. Neszmély Község Önkormányzat.../2014.(XII.11.) önkormányzati rendelete a helyi adókról 4. A Tatai Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Megállapodásának 20. számú módosítása, 5. Beszámoló a HUSK pályázat (Euro-Velo kerékpárút) projekt helyzetéről (szóbeli) 6. Neszmély Község Önkormányzat évi munkaterve 7. Művelődési Ház Szabályzatának megvitatása II. forduló, Pogrányi Éva ügyintéző 8. Egyebek - A Művelődési Ház udvar bérleti szerződése - Launai Miklós Református Iskola könyvtár pályázata - Felcsút csatlakozási kérelméről - Dunaalmási Sportegyesület kérelme 1. Közterületek megvilágításának korszerűsítésére vonatkozó ajánlat megtárgyalása Janovics István polgármester: köszöntöm körünkben Izsó Gyula urat és Juhász Gábor urat az EC Multienergie-től, előző testületi ülésen tájékoztatottam képviselő-testületet a pályázatról. Izsó Gyula EC Multienergie ügyvezető: köszöntöm a Tisztelt Képviselő-testületet. Neszmély községben 10 éve végezzük közvilágítás karbantartását. Jelen pályázat a korszerűsítés mellett új oszlopok és lámpatestek kihelyezését is tartalmazza, felmérésünk szerint 21 darab új lámpatestről, valamint oszlopról van szó. Jelenleg 185 lámpatest található a községben, az éves szolgáltatás díja kb Ft, összesen nagyjából évente Ft-ot lehet megspórolni a korszerűsítéssel. A pályázat szerint a jelenlegi költséget ( Ft) fizetnék tovább, a fennmaradó részből kerülne kifizetésre a korszerűsítés. Több településen megvalósult már ez a pályázat. Janovics István polgármester: eddig az Eon-nak fizetjük a rendszerhasználati díjat, az MVM-nek az áramhasználati díjat, az EC Multienerginek pedig a karbantartási díjat. László Ferenc kirendeltség-vezető: az ajánlat szerint az új lámpatestek jobb teljesítményűek, mint a mostaniak.

4 4 Izsó Gyula EC Multienergie ügyvezető: azt tudjuk garantálni, hogy a jelenleginél nem lesznek rosszabb teljesítményűek. László Ferenc kirendeltség-vezető: a bővítés költségei pontosan mire terjednek ki? Izsó Gyula EC Multienergie ügyvezető: lámpatestek, oszlopok és a kiviteli tervek. Janovics István polgármester: meddig vállalnak garanciát? Izsó Gyula EC Multienergie ügyvezető: 9 éves futamidőre. Lámpatestek bemutatása. Pató Bálint képviselő: lámpatest mennyibe kerül? Izsó Gyula EC Multienergie ügyvezető: a teljesítmény függvényében Ft. Szabó Géza képviselő: mi történik, ha az energia ára nagy mértékben változik? Izsó Gyula EC Multienergie ügyvezető: az infláció mértékével korrigáljuk. Eperjesi Imre képviselő: van olyan település, ahol már megvalósult ez a pályázat? Izsó Gyula EC Multienergie ügyvezető: igen, Diósdon. Pató Bálint képviselő: mikor kell döntetünk, hogy részt kívánunk-e venni a pályázaton? Izsó Gyula EC Multienergie ügyvezető: december 15-ig kell bemutatnunk a szerződést a banknak, a megvalósítás márciustól júniusig várható. Janovics István polgármester: köszönjük szépen a tájékoztatást, a döntésről értesíteni fogjuk. Izsó Gyula EC Multienergie ügyvezető: köszönöm szépen a figyelmet. Janovics István polgármester: kértünk másik két ajánlatot, határidőre ebből egyet kaptunk meg, ez látható egy kedvezőbb ajánlat, azonban nincsen benne a bővítés. Ha összességében nézzük, akkor az EC ajánlata kedvezőbb. Dégen Róbert képviselő: a bővítés miatt támogatom az EC Multienergie ajánlatát. Eperjesi Imre képviselő: azzal kapcsolatban van félelmem, hogy az előző korszerűsítésnél alacsonyabb teljesítménnyel rendelkező lámpatestek kerültek beépítésre, egyébként nem vagyok a korszerűsítés ellen. Janovics István polgármester: ennek elkerülése érdekében felkérhetünk egy független szakértőt, akivel beméretjük a mostani teljesítményt, majd az új lámpatestek teljesítményét. Pató Bálint képviselő: támogatom a pályázatot.

5 5 Janovics István polgármester: aki a beterjesztett határozati javaslatta1: Neszmély Község Önkormányzat Képviselő-testülete a megküldött ajánlatokat figyelembe véve szerződést kíván kötni az előterjesztésben szereplő feltételekkel, EC Multienergie Kft.- vel. 2. Neszmély Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására egyetért, kérem, szavazzon. 118/2014. (XII.11.) sz. határozata Közterületek megvilágításának korszerűsítésére vonatkozó pályázatról 1. Neszmély Község Önkormányzat Képviselő-testülete a megküldött ajánlatokat figyelembe véve szerződést kíván kötni az előterjesztésben szereplő feltételekkel az EC Multienergie Kft.-vel. 2. Neszmély Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. Határidő: azonnal 2. Beszámoló a két ülés között történt eseményekről és a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Két ülés között: Janovics István polgármester: két hete volt az utolsó testületi ülésünk, azóta megérkezett a szociális tűzifa, elkezdtük az osztást, 20 kérelem érkezett be. Szeretném megköszönni a Helyi Közösségi Akadémia záró rendezvényen a közreműködést, úgy gondolom, hogy nagyon jól sikerült. Kérem, aki a beterjesztett határozati javaslattal - Neszmély Község Önkormányzat Képviselő-testülete a két ülés között történt eseményekről szóló beszámolót elfogadja - egyetért, szavazzon. beszámolót elfogadja, és az alábbi határozatot hozza: 119/2014. (XII.11.) határozata a beszámoló a két ülés között történtekről Neszmély Község Önkormányzat Képviselő-testülete a két ülés között történt eseményekről szóló beszámolót elfogadja. Határidő: azonnal

6 6 3. Neszmély Község Önkormányzat.../2014.(XII.11.) önkormányzati rendelete a helyi adókról László Ferenc kirendeltség-vezető: Domján János képviselő úr kérésére készítettünk egy rendeletet-tervezetet (B változat), a Kormányhivatallal egyeztetve, ha elfogadja a képviselőtestület, nagyon alaposan meg kellene indokolni, hogy miért ezeket a kritériumokat nevezte meg a testület. Jelenlegi nyilvántartásunk szerint 34 fő 75 év feletti lakos él településünkön, aki ebből Ft alatti jövedelemmel rendelkezik, kb. 10 fő. Eperjesi Imre képviselő: nincs lehetőség egyéni elbírálás alapján dönteni ilyen esetben? László Ferenc kirendeltség-vezető: az adóhatóság vezetőjének, bizonyos keretek között, méltányossági jogosultsága van. Szabó Géza képviselő: én nem támogatom, úgy gondolom, hogy máshogy kell segítenünk az idősöket. Janovics István polgármester: a képviselő-testület véleménye alapján kérem, aki a beterjesztett rendelet-tervezettel- Neszmély Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló évi C. törvény 1. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. Általános rendelkezések 1. Neszmély Község Önkormányzatának Képviselő-testülete határozatlan időre a) az építményadót b) magánszemélyek kommunális adóját c) idegenforgalmi adót d) iparűzési adót vezeti be. 2. építményadó 2. (1) Az építményadó mértéke 500 Ft/m 2 /év. (2) Mentes az építményadó alól az önkormányzat közigazgatási területén lévő építmények közül a lakás céljára szolgáló épület, épületrész kivéve, ha vállalkozási célra használják. 3. Magánszemélyek kommunális adója 3. (1) Az adó mértéke adótárgyanként Ft/év. (2) Mentes a magánszemélyek kommunális adója alól a magánszemély tulajdonában lévő beépítetlen belterületi földrészlet, és az az építmény, amely után építményadó fizetési kötelezettség keletkezik. 4. Idegenforgalmi adó 4. (1) Az adó mértéke személyenként és vendégéjszakánként 330 Ft. 5. Helyi iparűzési adó 5. (1) A helyi iparűzési adó évi mértéke állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén 2 %.

7 7 (2) Ideiglenes jelleggel folytatott iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke Ft/nap. 6. Záró rendelkezések 6. (1) Ez a rendelet január 1-jén lép hatályba. (2) Hatályát veszti a helyi adókról szóló 10/2014. (VIII. 25.) önkormányzati. Rendelet - egyetért, szavazzon. rendelet-tervezetet elfogadja, és az alábbi rendeletet alkotja meg: 15/2014. (XII. 19.) önkormányzati rendelete A helyi adókról Neszmély Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló évi C. törvény 1. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. Általános rendelkezések 3. Neszmély Község Önkormányzatának Képviselő-testülete határozatlan időre e) az építményadót f) magánszemélyek kommunális adóját g) idegenforgalmi adót h) iparűzési adót vezeti be. 4. építményadó 3. (1) Az építményadó mértéke 500 Ft/m 2 /év. (2) Mentes az építményadó alól az önkormányzat közigazgatási területén lévő építmények közül a lakás céljára szolgáló épület, épületrész kivéve, ha vállalkozási célra használják. 3. Magánszemélyek kommunális adója 3. (1) Az adó mértéke adótárgyanként Ft/év. (2) Mentes a magánszemélyek kommunális adója alól a magánszemély tulajdonában lévő beépítetlen belterületi földrészlet, és az az építmény, amely után építményadó fizetési kötelezettség keletkezik. 4. Idegenforgalmi adó 4. (1) Az adó mértéke személyenként és vendégéjszakánként 330 Ft. 5. Helyi iparűzési adó 5. (1) A helyi iparűzési adó évi mértéke állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén 2 %. (2) Ideiglenes jelleggel folytatott iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke Ft/nap. 6. Záró rendelkezések 7. (1) Ez a rendelet január 1-jén lép hatályba. (2) Hatályát veszti a helyi adókról szóló 10/2014. (VIII. 25.) önkormányzati. rendelet.

8 8 Janovics István polgármester dr. Kórósi Emőke jegyző Záradék: A rendelet kihirdetve: 2014.december 19. dr. Kórósi Emőke jegyző 4. A Tatai Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Megállapodásának 20. számú módosítása Eperjesi Imre képviselő: lehet tudni, hogy pontosan hány neszmélyi lakost érint szociális ellátás? Janovics István polgármester: a májusi beszámoló tartalmazza a pontos adatokat. Pató Bálint képviselő: a Tatai Körzeti Televízióval kapcsolatban kérnék bővebb tájékoztatást. Janovics István polgármester: a Tatai Televízió mintájára szeretnének létrehozni egy kistérségi televíziót, ahol a kistérség hírei lennének láthatóak. Ez még csak tervezet, a későbbiekben képviselő-testületet tájékoztatni fogják a konkrétumokról. Amennyiben nincs több kérdés, kérem, aki a beterjesztett határozati javaslattal - Neszmély Község Önkormányzat Képviselőtestülete a Társulás évi költségvetési koncepciójáról szóló tájékoztatót Tatai Kistérségi Többcélú Társulási Tanács 35/2014. (XI.21.) számú határozata szerinti tartalommal elfogadja - egyetért, szavazzon. 120/2014. (XII.11.) sz. határozata a Tatai Kistérségi Többcélú Társulás koncepciójáról Neszmély Község Önkormányzat Képviselőtestülete a Társulás évi költségvetési koncepciójáról szóló tájékoztatót Tatai Kistérségi Többcélú Társulási Tanács 35/2014. (XI.21.) számú határozata szerinti tartalommal elfogadja. Határidő: azonnal Janovics István polgármester: kérem, aki a beterjesztett határozati javaslattal- Neszmély Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 88. (2) bekezdésének megfelelően elfogadja a Tatai Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Megállapodásának 20. számú módosítását a következő

9 9 tartalommal: Tatai Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Megállapodásának 20. számú módosítása 1. A Társulási Megállapodás I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK cím 3. pontja a következőképpen módosul: 3.) A Társulás székhelye: 2890 Tata, Kossuth tér 1. szám. A Társulás tagjai, azok székhelye, képviselőjének neve: Tata Város Önkormányzata 2890 Tata, Kossuth tér 1. Michl József polgármester Baj Község Önkormányzata 2836 Baj, Petőfi u. 50. Schunder Tibor polgármester Dunaalmás Község Önkormányzata 2545 Dunaalmás, Almási u. 32. Czeglédi Zoltán polgármester Dunaszentmiklós Község Önkormányzata 2897 Dunaszentmiklós, Petőfi u.52. Béger Ákos Imre polgármester Kocs Község Önkormányzata 2898 Kocs, Kossuth u. 7. Simon László polgármester Naszály Község Önkormányzata 2899 Naszály, Rákóczi u Maszlavér István polgármester Neszmély Község Önkormányzata 2544 Neszmély, Fő u. 93. Janovics István polgármester Szomód Község Önkormányzata 2896 Szomód, Fő u. 23. Cellár József polgármester Tardos Község Önkormányzata 2834 Tardos, Rákóczi u. 10. Csabán Béla Csaba polgármester Vértestolna Község Önkormányzata 2833 Vértestolna, Petőfi u. 67. Harmados Oszkár polgármester 2. A Társulási Megállapodás III. fejezet A TÁRSULÁS RÉSZLETES FELADATAI cím Szociális ellátás alcím 1.) pontja következőképpen módosul: Szociális ellátás

10 10 1.) A Társulás július 1-jétől a fenntartásában működő Szociális Alapellátó Intézmény útján biztosítja a szociális törvényben foglalt, szociális alapszolgáltatások körébe tartozó alábbi feladatok ellátását: 1.) családsegítés (ennek keretében adósságkezelési szolgáltatás és szociális információs szolgáltatás 2.) fogyatékosok nappali intézményes ellátása 3.) idősek nappali intézményes ellátása 4.) hajléktalanok nappali intézményes ellátása 5.) támogató szolgáltatás 6.) közösségi ellátások 7.) házi segítségnyújtás 8.) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 9.) étkeztetés 4. A Társulási Megállapodás egyéb pontjai változatlan tartalommal hatályban maradnak. 5. Jelen Társulási Megállapodás módosítás január 1-jén lép hatályba. Záradék: A Társulási Megállapodás fenti módosítását az alábbi képviselő-testületek hagyták jóvá és fogadták el: Tata Város Önkormányzata Baj Község Önkormányzata Dunaalmás Község Önkormányzata Dunaszentmiklós Község Önkormányzata Kocs Község Önkormányzata Naszály Község Önkormányzata Neszmély Község Önkormányzata Szomód Község Önkormányzata Tardos Község Önkormányzata Vértestolna Község Önkormányzata /2014. ( ) Tata Kt. határozata - egyetért, szavazzon. 121/2014. (XII.11.) sz. határozata A Tatai Kistérségi Többcélú Társulás megállapodás módosításáról Neszmély Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 88. (2) bekezdésének megfelelően elfogadja a Tatai Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Megállapodásának 20. számú módosítását a következő tartalommal: Tatai Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Megállapodásának

11 számú módosítása 1. A Társulási Megállapodás I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK cím 3. pontja a következőképpen módosul: 3.) A Társulás székhelye: 2890 Tata, Kossuth tér 1. szám. A Társulás tagjai, azok székhelye, képviselőjének neve: Tata Város Önkormányzata 2890 Tata, Kossuth tér 1. Michl József polgármester Baj Község Önkormányzata 2836 Baj, Petőfi u. 50. Schunder Tibor polgármester Dunaalmás Község Önkormányzata 2545 Dunaalmás, Almási u. 32. Czeglédi Zoltán polgármester Dunaszentmiklós Község Önkormányzata 2897 Dunaszentmiklós, Petőfi u.52. Béger Ákos Imre polgármester Kocs Község Önkormányzata 2898 Kocs, Kossuth u. 7. Simon László polgármester Naszály Község Önkormányzata 2899 Naszály, Rákóczi u Maszlavér István polgármester Neszmély Község Önkormányzata 2544 Neszmély, Fő u. 93. Janovics István polgármester Szomód Község Önkormányzata 2896 Szomód, Fő u. 23. Cellár József polgármester Tardos Község Önkormányzata 2834 Tardos, Rákóczi u. 10. Csabán Béla Csaba polgármester Vértestolna Község Önkormányzata 2833 Vértestolna, Petőfi u. 67. Harmados Oszkár polgármester 2. A Társulási Megállapodás III. fejezet A TÁRSULÁS RÉSZLETES FELADATAI cím Szociális ellátás alcím 1.) pontja következőképpen módosul: Szociális ellátás 1.) A Társulás július 1-jétől a fenntartásában működő Szociális Alapellátó Intézmény útján biztosítja a szociális törvényben foglalt, szociális alapszolgáltatások körébe tartozó alábbi feladatok ellátását:

12 12 10.) családsegítés (ennek keretében adósságkezelési szolgáltatás és szociális információs szolgáltatás 11.) fogyatékosok nappali intézményes ellátása 12.) idősek nappali intézményes ellátása 13.) hajléktalanok nappali intézményes ellátása 14.) támogató szolgáltatás 15.) közösségi ellátások 16.) házi segítségnyújtás 17.) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 18.) étkeztetés 4. A Társulási Megállapodás egyéb pontjai változatlan tartalommal hatályban maradnak. 5. Jelen Társulási Megállapodás módosítás január 1-jén lép hatályba. Záradék: A Társulási Megállapodás fenti módosítását az alábbi képviselő-testületek hagyták jóvá és fogadták el: Tata Város Önkormányzata Baj Község Önkormányzata Dunaalmás Község Önkormányzata Dunaszentmiklós Község Önkormányzata Kocs Község Önkormányzata Naszály Község Önkormányzata Neszmély Község Önkormányzata Szomód Község Önkormányzata Tardos Község Önkormányzata Vértestolna Község Önkormányzata /2014. ( ) Tata Kt. határozata 121/2014. (XII.11.) sz. határozata Aláírások: Határidő: december 31. Janovics István polgármester: kérem, aki a beterjesztett határozati javaslattal- Neszmély Község Önkormányzat Képviselőtestülete a Szociális Alapellátó Intézmény évi térítési díjszámításának felülvizsgálatáról szóló tájékoztatót Tatai Kistérségi Többcélú Társulási Tanács 37/2014. (XI.21.) számú határozata alapján, Tata Város Önkormányzat Képviselőtestületének a szociális ellátásokról és az egyes szociális szolgáltatásokról, valamint azok térítési díjairól szóló rendeletnek a térítési díjakra vonatkozó részét tudomásul veszi - egyetért, szavazzon.

13 13 122/2014. (XII.11.) sz. határozata évi térítési díjszámításának felülvizsgálatáról Neszmély Község Önkormányzat Képviselőtestülete a Szociális Alapellátó Intézmény évi térítési díjszámításának felülvizsgálatáról szóló tájékoztatót Tatai Kistérségi Többcélú Társulási Tanács 37/2014. (XI.21.) számú határozata alapján, Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális ellátásokról és az egyes szociális szolgáltatásokról, valamint azok térítési díjairól szóló rendeletnek a térítési díjakra vonatkozó részét tudomásul veszi. Határidő: Azonnal Janovics István polgármester: kérem, aki a beterjesztett határozati javaslattal- Neszmély Község Önkormányzat Képviselőtestülete a Szociális Alapellátó Intézmény működését szabályozó dokumentumok (szakmai program, szervezeti és működési szabályzat, házirend) előzetesen véleményezte, és azokat a Társulás részére elfogadásra ajánlja - egyetért, szavazzon. 123/2014. (XII.11.) sz. határozata a Szociális Alapellátó Intézmény működését szabályozó dokumentumok előzetes véleményezésre való felkérésről Neszmély Község Önkormányzat Képviselőtestülete a Szociális Alapellátó Intézmény működését szabályozó dokumentumok (szakmai program, szervezeti és működési szabályzat, házirend) előzetesen véleményezte, és azokat a Társulás részére elfogadásra ajánlja. Határidő: december 15. Felelős: tagönkormányzatok polgármesterei Janovics István polgármester: kérem, aki a beterjesztett határozati javaslattal- Neszmély Község Önkormányzat Képviselőtestülete Tatai Körzeti Televízió létrehozásáról szóló előterjesztést előzetesen véleményezte, és az előkészítést megalapozó dokumentumok elkészítését támogatja - egyetért, szavazzon. A polgármester megállapítja, hogy a jelenlévő 6 képviselő 5igen, 1 tartózkodás szavazattal a 124/2014. (XII.11.) sz. határozata Tatai Körzeti Televízió létrehozásáról

14 14 Neszmély Község Önkormányzat Képviselőtestülete Tatai Körzeti Televízió létrehozásáról szóló előterjesztést előzetesen véleményezte, és az előkészítést megalapozó dokumentumok elkészítését támogatja. Határidő: azonnal 5. Beszámoló a HUSK pályázat (Euro-Velo kerékpárút) projekt helyzetéről (szóbeli) Janovics István polgármester: a tervezőkkel egyeztetve a nyomvonal a Vizimolnár utcán jönne le, a vasúti töltés mellett haladna a Református templomig és a templomnál jönne fel és haladna tovább a 10-es fő úton a falu végéig. László Ferenc kirendeltség-vezető: 21 MFt-ot nyertünk a kerékpárút engedélyezési terveinek elkészítésére. Szerettük volna, ha a 10-es főút mellett halad a kerékpárút, az út korszerűsítése, valamint célszerűségi szempontból, azonban az Euro-Veló filozófiája a szép és biztonságos környezetben kialakítandó nyomvonal, költséghatékonyan. Kompromisszumként állapodtunk meg a polgármester úr által említett alternatívában. A világítás korszerűsítéséről szóló pályázat miatt előre kellett hoznunk a testületi ülést, a kerékpárút pályázat tervei azonban csak hétfőre készülnek el, most a képviselő-testületnek arról kellene döntenie, hogy elfogadja-e az említett alternatívát, azzal a kikötéssel, hogy a másik két változatot is elkészítik. Janovics István polgármester: kérem, aki a beterjesztett határozati javaslattal - Neszmély Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a HUSK 1301/2.3.1/0005 számú pályázat Euro-Velo Kerékpárút neszmélyi szakaszának lehetséges nyomvonalát. Az alternatívák közül első helyen preferálja a Dunaalmás közigazgatási határától a Vizimolnár utcánál a Duna-partra vezető, a vasútvonal Duna parti oldalán a Kálvin közig haladó, - ott a 10. számú út Duna felé eső oldalán közigazgatási határig vezető útvonalat. Kéri a tervezőket, hogy a másik két alternatíva is kerüljön bemutatásra a megvalósíthatósági tanulmányban - egyetért, szavazzon. 125/2014. (XII.11.) sz. határozata HUSK 1301/2.3.1/0005 számú pályázat Euro-Velo Kerékpárút neszmélyi szakaszának nyomvonaláról Neszmély Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a HUSK 1301/2.3.1/0005. számú pályázat Euro-Velo Kerékpárút neszmélyi szakaszának lehetséges nyomvonalát. Az alternatívák közül első helyen preferálja a Dunaalmás közigazgatási határától a Vizimolnár utcánál a Duna-partra vezető, a vasútvonal Duna parti oldalán a Kálvin közig haladó- ott a 10. számú út Duna felé eső oldalán közigazgatási határig vezető útvonalat. Kéri a tervezőket, hogy a másik két alternatíva is kerüljön bemutatásra a megvalósíthatósági tanulmányban. Határidő: azonnal

15 15 6. Neszmély Község Önkormányzat évi munkaterve Janovics István polgármester: a évi munkatervvel kapcsolatban Eperjesi Imre képviselőtől, valamint a Hilltop Neszmély Zrt-től kaptunk észrevételt. Képviselő úr észrevételeire a következőket reagálnám: - a Szervezeti és Működési Szabályzatot a novemberi ülésen a képviselő testület elfogadta és a testületi ülések időpontját 17 órában határozta meg - a képviselők észrevételeiket, javaslataikat az egyebek napirendi pontban van lehetőség előterjeszteni - falunap újragondolva: jó ötletnek tartom - Hídverő napok megújítása: folyamatosan törekszünk az újításra, költségvetési keretek között - testvértelepülés: kezdeményeztük két településsel való testvérviszony kialakítását: Bene és Ivó településsel - közterületek karbantartása: folyamatos megújításra törekszünk, művelődési ház, park felújítása, főtér látványterv készítése - műszaki bizottság: a testület nem kívánt műszaki bizottságot felállítani, erről döntött az előző testületi ülésen, ad hoc jelleggel természetesen van rá lehetőség és szoktuk is alkalmazni Eperjesi Imre képviselő: köszönöm szépen a tájékoztatást. Janovics István polgármester: Hilltop Neszmély Zrt. javaslataira reagálnám: - Vörösiszap rekultivációja: nincs befolyásunk, ha kiporzás van, akkor bejelentjük - gumitemető: jegyző asszonnyal egyeztetve írunk levelet a Környezetvédelmi Igazgatóságnak - Kispaphegy mögötti nyaralótulajdonosok ingatlanaihoz vezető út: löszomlás miatt lezárták az utat, a tört aszfaltot azért hozattuk be az udvarba, hogy beledolgozzuk az ott lévő útba - szerpentin út: tavaly 7 MFt-ért kátyúztattuk ki az utat - dűlő utak: vis maior pályázat erre sajnos nem, vagy csak minimális mértékben nyújt fedezetet, azonban ha a testület úgy dönt, akkor a költségvetésből elkülönítünk egy keretet ilyen célokra Janovics István polgármester: kérem, aki a beterjesztett határozati javaslattal- Neszmély Község Képviselőtestülete, a képviselő-testület évre szóló munka és üléstervét elfogadja-egyetért, szavazzon. 126/2014 (XII.11.) számú határozata A évre szóló munka és üléstervről Neszmély Község Képviselőtestülete, a képviselő-testület évre szóló munka és üléstervét elfogadja.

16 16 Határidő: január 1. László Ferenc kirendeltség-vezető 7. Művelődési Ház Szabályzatának megvitatása II. forduló Janovics István polgármester: előző testületi ülésen tárgyaltunk a szabályzatról, képviselőtestület részéről javaslat nem érkezett, az iskolával sem tudtunk még egyezségre jutni. A zumbások és trambulinosoktól 2000 Ft/alkalom bérleti díjat kérnénk, ez nyári és téli időszak függvényében Ft/alkalom támogatást jelentene számukra. Pató Bálint képviselő: úgy gondolom, hogy ha meghozzuk ezt lépést, akkor nem fognak tovább működni ezek a csoportok. Le kellene ülni a csoportok vezetőivel megbeszélni, hogy milyen feltételek mellett képzeljük el a jövőt mi és nekik ez megfelel-e. Gál Istvánné képviselő: támogatom Pató Bálint képviselő úr véleményét. Dégen Róbert képviselő: olyan kompromisszumot is köthetnénk, hogy ha ingyen járhatna 2-3 gyerek, akkor az önkormányzat nem kérne tőlük bérleti díjat. Janovics István polgármester: leülünk a csoportok vezetőivel és az elhangzott vélemények figyelembe vételével megtárgyaljuk a szabályzatot, januári testületi ülésre visszahozzuk. 8. Egyebek Művelődési ház udvar bérleti díja: Janovics István polgármester: sajnos Polhammer Károly kórházban van, ezért nem tudott eljönni az ülésre kérem, hozzuk vissza a januári testületi ülésre a bérleti díj kérdését. Eperjesi Imre képviselő: jelenleg van élő szerződése az önkormányzattal? Janovics István polgármester: tavaly 1 évre hosszabbítottuk meg, ami már lejárt. Eperjesi Imre képviselő: amikor 20 éve meg lett kötve a szerződés, már akkor sem támogattam, most sem. Úgy gondolom, hogy ott egy játszóteret lehetne kialakítani, nem adnám bérbe Polhammer Károlynak a területet. Szabó Géza képviselő: tavaly is elmondtam a véleményem, én sem támogatom, hogy bérbe adjuk az ingatlant. Janovics István polgármester: januári testületi ülésre elhívjuk Polhammer Károly urat. Launai Miklós Református Iskola könyvtár pályázata: Janovics István polgármester: az iskola nyert 5 MFt-ot a 3 évvel ezelőtt beadott könyvtár pályázaton, azóta az egyház lett a fenntartó, az épület az önkormányzat tulajdonában van, ezért képviselő-testület támogatását kérik, egy hozzájáruló nyilatkozatot kell aláírnom.

17 17 Kérem, aki a beterjesztett határozati javaslattal - Neszmély Község Önkormányzat Képviselőtestülete felhatalmazza a polgármester urat a Launai Miklós Református Iskola TIOP / számú pályázat hozzájáruló nyilatkozatának aláírására - egyetért, szavazzon. 127/2014. (XII.11.) sz. határozata Launai Miklós Református Iskola TIOP / számú pályázatáról Neszmély Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármester urat a Launai Miklós Református Iskola TIOP / számú pályázat hozzájáruló nyilatkozatának aláírására. Határidő: azonnal Felcsút csatlakozási kérelme: Janovics István polgármester: a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás Tanácsa a december 3-án tartott ülésén döntött arról, hogy elfogadja Felcsút csatlakozási szándékát a Társuláshoz. Ennek értelmében minden tagönkormányzat Képviselő Testületének meg kell hozni a támogató jellegű határozatát, kérem, aki a beterjesztett határozati javaslattal - Neszmély Község Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja Felcsút Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társuláshoz való csatlakozásátegyetért, szavazzon. A polgármester megállapítja, hogy a jelenlévő 6 képviselő egyhangú, 6igen szavazattal a 128/2014. (XII.11.) sz. határozata Felcsút Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társuláshoz való csatlakozásáról Neszmély Község Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja Felcsút Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társuláshoz való csatlakozását. Határidő: azonnal Dunaalmási Sportegyesület kérelme: Janovics István polgármester: újra indul a Dunaalmás sportegyesülete december 27-től és azzal kerestek meg engem, hogy a neszmélyi képviselő-testület támogatást nyújtana-e a szervezet részére.

Jegyzőkönyv. Ügyiratszám: 1068-15/2014

Jegyzőkönyv. Ügyiratszám: 1068-15/2014 Ügyiratszám: 1068-15/2014 Jegyzőkönyv Készült: a 2014. augusztus 19-én 10 órakor kezdődő, Tatai Közös Önkormányzati Hivatal Neszmélyi Kirendeltségének tanácstermében (Neszmély, Fő u. 129.) tartott üléséről

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. december 9-én tartott ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. december 9-én tartott ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. december 9-én tartott ülésén. AZ ÜLÉS HELYE: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme Bihartorda, Kossuth u. 73.

Részletesebben

285-292, 304-325 /2012. sz. határozat 30-31/2012. sz. rendelet

285-292, 304-325 /2012. sz. határozat 30-31/2012. sz. rendelet Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 24-18/2012/JT. 285-292, 304-325 /2012. sz. határozat 30-31/2012. sz. rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. július 30-án 17.30 órai kezdettel a Községházán megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. július 30-án 17.30 órai kezdettel a Községházán megtartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült Baracs Község Önkormányzata 2009. július 30-án 17.30 órai kezdettel a Községházán megtartott üléséről. Napirendi pontok: I. Dunaújvárosi Kistérség Többcélú Kistérségi Társulás gyermekek

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Farkas Péter, Gál Istvánné, Takácsné Pogrányi Irén, Szabó Géza képviselő

Jegyzőkönyv. Farkas Péter, Gál Istvánné, Takácsné Pogrányi Irén, Szabó Géza képviselő Jegyzőkönyv Készült Neszmély Község Képviselőtestületének 2012. április 25-én tartott üléséről. Jelen vannak: Janovics István polgármester László Ferenc jegyző Farkas Péter, Gál Istvánné, Takácsné Pogrányi

Részletesebben

23/2014.(XI.27.) önkormányzati rendelete Tata Város Építési Szabályzatáról szóló 38/2005. (XII. 6.) önkormányzati rendelet módosításáról

23/2014.(XI.27.) önkormányzati rendelete Tata Város Építési Szabályzatáról szóló 38/2005. (XII. 6.) önkormányzati rendelet módosításáról K I V O N A T 2014. november 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 20/2014.(XI.28.) önkormányzati rendelete a helyi önkormányzati képviselők és a bizottság elnökének és tagjainak tiszteletdíjáról 21/2014.(XI.28.)

Részletesebben

Jegyzőkönyv Szerencs Város Képviselő-testületének 2006. december 14-én tartott nyílt üléséről

Jegyzőkönyv Szerencs Város Képviselő-testületének 2006. december 14-én tartott nyílt üléséről Szerencs Város Képviselő-testülete Szám:31-17/2006. Jegyzőkönyv Szerencs Város Képviselő-testületének 2006. december 14-én tartott nyílt üléséről Jelen vannak: Bíró István, Danyi László, Dr. Egeli Zsolt,

Részletesebben

KARDOSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. ÁPRILIS 27. NAPJÁN TARTOTT RENDES, NYÍLT KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

KARDOSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. ÁPRILIS 27. NAPJÁN TARTOTT RENDES, NYÍLT KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE KARDOSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. ÁPRILIS 27. NAPJÁN TARTOTT RENDES, NYÍLT KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V 9/2015. ÖKÜ Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A meghívottakból jelen van: Tóthné Titz Éva jegyző, Müller Márton főtanácsos, Páhi Magdolna Választási Bizottság Elnöke.

Jegyzőkönyv. A meghívottakból jelen van: Tóthné Titz Éva jegyző, Müller Márton főtanácsos, Páhi Magdolna Választási Bizottság Elnöke. Szám: 1/3/5/2013. Jegyzőkönyv Készült: Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 25-én (hétfőn) 16.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Községháza Szontágh

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 7797-2/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2014. augusztus 22. napján 16 órai kezdettel megtartott Képviselő-testületi ülésről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2014. augusztus 22. napján 16 órai kezdettel megtartott Képviselő-testületi ülésről. 21. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2014. augusztus 22. napján 16 órai kezdettel megtartott Képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak:mezőfi Zoltán polgármester Dr. Szájbely Ernő képviselő Girasek Károly képviselő

Részletesebben

Mélyen Tisztelt Kormánymegbízott Úr!

Mélyen Tisztelt Kormánymegbízott Úr! TISZALÖKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZORGALMATOSI KIRENDELTÉSGE JEGYZŐJÉTŐL 4441 Szorgalmatos, Pacsirta u. 18/a. Telefon: (42) 520-034 Fax: (42) 520-035 Ügyiratszám: 6-39/2013. Tárgy: Képviselő-testületi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 28-án tartott nyílt ülésének

Részletesebben

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. szeptember 26-án megtartott rendes nyílt ülésének. J e g y z ő k ö n y v e

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. szeptember 26-án megtartott rendes nyílt ülésének. J e g y z ő k ö n y v e BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. szeptember 26-án megtartott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Márianosztra Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 15.-én megtartott nyilvános testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Márianosztra Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 15.-én megtartott nyilvános testületi üléséről. Szám: /2010. JEGYZŐKÖNYV Készült: Márianosztra Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 15.-én megtartott nyilvános testületi üléséről. Jelen vannak: jelenléti ív szerint. Kiss László

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. február 27-én a Körjegyzőségi Hivatal hivatalos helyiségében megtartott üléséről. Jelen vannak: ( A jelenléti

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 28-án megtartott üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 28-án megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 28-án megtartott üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2013. március 28.-i

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2009. február 18-án tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2009. február 18-án tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1/2009./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2009. február 18-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 15 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bornemisza János polgármester: Tisztelettel köszönti az ülésen megjelent Intézményvezetőket, Vendégeket és a Képviselő-testület tagjait.

JEGYZŐKÖNYV. Bornemisza János polgármester: Tisztelettel köszönti az ülésen megjelent Intézményvezetőket, Vendégeket és a Képviselő-testület tagjait. 322 JEGYZŐKÖNYV Készült: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 28-án (szerdán) megtartott nyílt üléséről. Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme, Poroszló Jelen lévők: Meghívott,

Részletesebben

Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke (15 20 -kor érkezett)

Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke (15 20 -kor érkezett) Város Önkormányzat képviselő -testülete 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@ biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Iktatószám:T-

Részletesebben

32 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. március 7-én 17 órakor megtartott üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Határozat 14/2013. (III. 7.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete 2010. május 27-én tartott képviselő-testületi ülésén

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete 2010. május 27-én tartott képviselő-testületi ülésén J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete 2010. május 27-én tartott képviselő-testületi ülésén Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme Jelen vannak: Gyuricza László, dr.

Részletesebben

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Képviselő-testületi ülésről 2014. 03. 26. Jegyzőkönyvet készítette: Marosi Magdolna jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 284-24/2014. Jegyzőkönyv Inárcs Nagyközségi

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T A. 4./ A 2011. évi települési szilárdhulladék kezelési közszolgáltatási díj megtárgyalása

T Á R G Y S O R O Z A T A. 4./ A 2011. évi települési szilárdhulladék kezelési közszolgáltatási díj megtárgyalása NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLET 2010. december 14-én megtartott testületi ülésének a.) jegyzőkönyve b.) határozata c.) előterjesztése d.) tárgysorozata T Á R G Y S O R O Z A T A 1./ Lejárt

Részletesebben

Önkormányzati Időszaki Lap HU ISSN 1789-8153. VII. Évfolyam 11. szám - 2013. november. Ára: 220,- Ft ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ

Önkormányzati Időszaki Lap HU ISSN 1789-8153. VII. Évfolyam 11. szám - 2013. november. Ára: 220,- Ft ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ Önkormányzati Időszaki Lap HU ISSN 1789-8153 Ára: 220,- Ft VII. Évfolyam 11. szám - 2013. november ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ Hírlétra Előfizetve Olcsóbb! A befizetési szelvényeket kérjük őrízék meg. 2014.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Sződliget Község Képviselő-testületének 2009. január 15-én tartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Sződliget Község Képviselő-testületének 2009. január 15-én tartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Sződliget Község Képviselő-testületének 2009. január 15-én tartott üléséről. Jelen vannak: A mellékelt jelenléti ív szerint. Bábiné Szottfried Gabriella polgármester: Köszöntöm a megjelenteket.

Részletesebben

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2013. SZEPTERMBER 26-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2013. SZEPTERMBER 26-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. SZEPTERMBER 26-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 19/2013. (IX. 27.) önkormányzati rendelet 20/2013. (IX. 27.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2013. október 29-én tartott. r e n d k í v ü l i n y í l t ülésének jegyzőkönyve

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2013. október 29-én tartott. r e n d k í v ü l i n y í l t ülésének jegyzőkönyve 2013. október 29-én tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésének könyve Az ülésen hozott rendelet száma Tárgya 13 /2013. (X. 30.) Helyi iparűzési adóról szóló rendelet elfogadása 14/2013. (X. 30.) Kommunális

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Farkas Péter, Gál Istvánné, Pató Bálint, Takácsné Pogrányi Irén, Szabó Géza képviselő

Jegyzőkönyv. Farkas Péter, Gál Istvánné, Pató Bálint, Takácsné Pogrányi Irén, Szabó Géza képviselő Jegyzőkönyv Készült Neszmély Község Képviselőtestületének 2012. augusztus 24-én tartott rendkívüli üléséről Jelen vannak: Janovics István polgármester László Ferenc jegyző Farkas Péter, Gál Istvánné, Pató

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ramasz Imre polgármester köszönti a megjelenteket, a jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a testületi ülés határozatképes.

JEGYZŐKÖNYV. Ramasz Imre polgármester köszönti a megjelenteket, a jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a testületi ülés határozatképes. 23/2006. ÖKÜ. JEGYZŐKÖNYV Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2006. december 14-én 14 órai kezdettel megtartott soron kívüli testületi ülésén. Jelen vannak: Ramasz Imre polgármester,

Részletesebben