Változásmutató március válogatás

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Változásmutató 2010. március válogatás"

Átírás

1 változásmutató Változásmutató március válogatás 8 Teljes listákat találnak a lemez Súgó/Hírlevél menüpontjában (pdf), illetve a hónapban megjelent, módosított, hatályon kívül helyezett jogszabályok szűkített címmutatóiban. ÚJ JOGSZABÁLYOK évi XLI. törvény az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Dél-afrikai Fejlesztési Közösség Gazdasági Partnerségi Megállapodásában részt vevő államok közötti gazdasági partnerségi megállapodásra irányuló átmeneti megállapodás kihirdetéséről évi XXXVIII. törvény a hagyatéki eljárásról évi XXXIV. törvény a Magyar Köztársaság Kormánya és Mongólia Kormánya között a vámügyekben történő együttműködésről és kölcsönös segítségnyújtásról szóló Egyezmény kihirdetéséről, valamint az Egyezmény módosítása kötelező hatályának elismeréséről és kihirdetéséről évi XXXIII. törvény a Magyar Köztársaság Kormánya és a Horvát Köztársaság Kormánya között a közös államhatárt keresztező villamos távvezetékek építésével, üzemeltetésével, fenntartásával, rekonstrukciójával és üzemzavar-elhárításával kapcsolatos együttműködésről szóló Megállapodás kihirdetéséről évi XXXII. törvény a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája 81. ülésszakán elfogadott, a részmunkaidős foglalkoztatásról szóló 175. számú egyezmény kihirdetéséről évi XXXI. törvény a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája 71. ülésszakán elfogadott, a munkaügyi statisztikáról szóló 160. számú egyezmény kihirdetéséről évi XXX. törvény a Magyar Köztársaság Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya közötti tudományos és technológiai együttműködési megállapodás kihirdetéséről évi XXIX. törvény a Magyar Köztársaság és az Indiai Köztársaság között a szociális biztonságról szóló Egyezmény kihirdetéséről A hatálybalépés időpontját csak akkor tüntetjük fel, ha az a 30 napot meghaladja. A módosított jogszabályoknál feltüntetjük, hogy mekkora részük változik. átfogóan közepesen kismértékben évi XXVIII. törvény a Magyar Köztársaság Kormánya és a Horvát Köztársaság Kormánya között a Magyar Köztársaságnak a Moldovai Köztársaságban működő nagykövetségén a vízumkérelmek kezelésével kapcsolatos együttműködésről szóló Megállapodás kihirdetéséről évi XXVI. törvény a Helyi Önkormányzatok Európai Chartájáról szóló, Strasbourgban, október 15-én kelt egyezménynek a helyi közéletben való részvételről szóló kiegészítő jegyzőkönyve kihirdetéséről évi XXIV. törvény a évi általános mezőgazdasági összeírásról évi XXII. törvény a Magyar Köztársaság Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya között a jövedelemadók területén a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról Budapesten, február 4. napján aláírt Egyezmény kihirdetéséről évi XXI. törvény az egyrészről az Amerikai Egyesült Államok, másrészről az Európai Közösség és tagállamai, harmadrészről Izland és negyedrészről a Norvég Királyság közötti légiközlekedési megállapodás alkalmazásáról szóló, egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről Izland és harmadrészről a Norvég Királyság közötti kiegészítő megállapodás kihirdetéséről évi XX. törvény az egyrészről az Amerikai Egyesült Államok, másrészről az Európai Közösség és tagállamai, harmadrészről Izland és negyedrészről a Norvég Királyság közötti légiközlekedési megállapodás kihirdetéséről évi XIX. törvény az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről Kanada közötti légiközlekedési megállapodás kihirdetéséről

2 változásmutató évi XVIII. törvény a gondnokoltak és gondnokaik, a támogatott személyek és támogatóik, valamint az előzetes jognyilatkozatok nyilvántartásáról évi XVII. törvény a nagykorú személy döntéshozatalának és jognyilatkozata megtételének segítéséhez kapcsolódó polgári nemperes eljárásokról évi XVI. törvény az alapítványok elektronikus nyilvántartásáról, valamint a nyilvántartásból történő adatszolgáltatásról évi XV. törvény a Polgári Törvénykönyvről szóló évi CXX. törvény hatálybalépéséről és végrehajtásáról , , /2010. (III. 31.) Korm. rendelet az egyetemes elektronikus hírközlési szolgáltatás nyújtásának részletes pénzügyi és műszaki feltételeiről és követelményeiről 94/2010. (III. 31.) Korm. rendelet a Magyar Köztársaság Kormánya és Bosznia-Hercegovina Kormánya között pénzügyi együttműködési keretprogram kialakításáról szóló megállapodás kihirdetéséről 92/2010. (III. 31.) Korm. rendelet az iparbiztonsági ellenőrzés és a telephely biztonsági tanúsítvány kiadásának részletes szabályairól 90/2010. (III. 26.) Korm. rendelet a Nemzeti Biztonsági Felügyelet működésének, valamint a minősített adat kezelésének rendjéről 88/2010. (III. 26.) Korm. rendelet az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló évi CLII. törvény növénytermesztési idénymunkára vonatkozó egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról 87/2010. (III. 26.) Korm. rendelet az egyszerűsített foglalkoztatással kapcsolatos adatok telefonon történő bejelentéséről 86/2010. (III. 26.) Korm. rendelet az időszakos vizsgálat keretében elvégzett előzetes eredetiségvizsgálat díjának visszatérítéséről 85/2010. (III. 25.) Korm. rendelet a minisztériumok és a Miniszterelnöki Hivatal által kötött, a nettó ötmillió forintot el nem érő értékű szerződésekre vonatkozó adatok közzétételéről 83/2010. (III. 25.) Korm. rendelet a teljes hiteldíj mutató meghatározásáról, számításáról és közzétételéről /2010. (III. 25.) Korm. rendelet a betéti kamat és az értékpapírok hozama számításáról és közzétételéről /2010. (III. 25.) Korm. rendelet a független pénzügyi szolgáltatás közvetítői felelősségbiztosítási szerződés tartalmi követelményeiről 79/2010. (III. 25.) Korm. rendelet az egészségügyi államigazgatási szerv eljárásában kiszabott egészségügyi bírság megfizetésének részletes szabályairól 78/2010. (III. 25.) Korm. rendelet az elektronikus aláírás közigazgatási használatához kapcsolódó követelményekről és az elektronikus kapcsolattartás egyes szabályairól 77/2010. (III. 25.) Korm. rendelet a területrendezési tervezési jogosultságról és a területrendezési tervezési tevékenység felügyeletét ellátó hatóság kijelöléséről 76/2010. (III. 25.) Korm. rendelet a Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Programról 73/2010. (III. 24.) Korm. rendelet a Kormány irányítási és felügyeleti jogkörébe tartozó költségvetési fejezetek kiadásainak és bevételeinek évi tervezett összegéről, valamint a évekre vonatkozó kötelezettségvállalási korlátokról 66/2010. (III. 18.) Korm. rendelet a kibővült Európai Unió gazdasági és társadalmi egyenlőtlenségei csökkentését célzó, a Svájci Szövetségi Tanács és a Magyar Kormány között december 20-án létrejött Svájci Magyar Együttműködési Program végrehajtásáról szóló Keretmegállapodás módosításáról szóló levélváltással létrejött egyezmény kihirdetéséről 61/2010. (III. 18.) Korm. rendelet az EM-Bioetanol Kft. Bioetanol-Biogáz-Kiserőmű projekt Kaba város közigazgatási területén megvalósuló nagyberuházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról 9

3 10 60/2010. (III. 18.) Korm. rendelet a DUNA-ETANOL Zrt. Bioetanol-Biogáz-Kiserőmű projekt Dunaalmás község közigazgatási területén megvalósuló nagyberuházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról 57/2010. (III. 16.) Korm. rendelet a rendelkezésre állási támogatásra jogosult személyek foglalkoztatásának támogatásához szükséges költségvetési forrás biztosításáról 55/2010. (III. 11.) Korm. rendelet a befogadó nemzeti támogatás részletes kormányzati feladatairól 54/2010. (III. 11.) Korm. rendelet a Magyar Köztársaság Kormánya és Románia Kormánya közötti, Kiszombor Nagycsanád (Cenad) határátkelőhelyen közös kapcsolattartási szolgálati hely létrehozásáról szóló, jegyzékváltás útján létrejött Jegyzőkönyv kihirdetéséről 53/2010. (III. 11.) Korm. rendelet a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szerb Köztársaság Kormánya között az Európai Közösség és a Szerb Köztársaság között a tartózkodási engedéllyel nem rendelkező személyek visszafogadásáról szóló, szeptember 18-án, Brüsszelben aláírt Megállapodás végrehajtásáról szóló, december 19-én, Röszkén aláírt Jegyzőkönyv kihirdetéséről 52/2010. (III. 11.) Korm. rendelet a Magyar Köztársaság Kormánya és az Albán Köztársaság Minisztertanácsa között az Európai Közösség és az Albán Köztársaság között az engedély nélkül tartózkodó személyek visszafogadásáról szóló, április 14-én, Luxemburgban aláírt Megállapodás végrehajtásáról szóló, október 30-án, Tiranában aláírt Jegyzőkönyv kihirdetéséről 51/2010. (III. 9.) Korm. rendelet a Magyar Exporthitel Biztosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság által az Állam készfizető kezessége mellett vállalható biztosítások és viszontbiztosítások pénzügyi válság miatti átmeneti kiszélesítésének feltételeiről 49/2010. (III. 5.) Korm. rendelet az Általános Közlekedési Hitelszövetkezet betéteseinek kártalanításáról 6/2010. (III. 29.) MNB rendelet a jegybanki alapkamat mértékéről változásmutató 5/2010. (III. 19.) MNB rendelet a Kosztolányi emlékérme kibocsátásáról 29/2010. (III. 30.) FVM rendelet a zöldség, gyümölcs és a dohány szerkezetátalakítási nemzeti program Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott különleges támogatásának igénybevételéhez kapcsolódó feltételek megállapításáról 28/2010. (III. 30.) FVM rendelet a tejtermelőket sújtó különleges hátrányok kezeléséhez kapcsolódó, évi különleges támogatás igénybevételének szabályairól 25/2010. (III. 19.) FVM rendelet a borászati üzemek működésének engedélyezéséről, valamint a tevékenységükre vonatkozó higiéniai szabályokról 24/2010. (III. 19.) FVM rendelet a zöldség-gyümölcs termelői csoportok támogatásáról 22/2010. (III. 16.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás (SAPS), valamint az ahhoz kapcsolódó kiegészítő nemzeti támogatások (top up) évi igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről 20/2010. (III. 11.) FVM rendelet a tejágazatot érintő egyedi piactámogatási intézkedésről 18/2010. (III. 4.) FVM rendelet a tejtermelők által igénybe vehető átmeneti állami támogatásról 17/2010. (III. 4.) FVM rendelet a családi gazdálkodók által igénybe vehető átmeneti állami támogatásról 3/2010. (III. 2.) HM rendelet a XIII. Honvédelmi Minisztérium költségvetési fejezethez tartozó egyes fejezeti kezelésű előirányzatok évi felhasználásának rendjéről 5/2010. (III. 9.) IRM rendelet egyes fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásáról 26/2010. (III. 31.) KHEM rendelet a védelmi feladatokban részt vevő postai szolgáltatók kijelöléséről és felkészülési feladataik meghatározásáról 20/2010. (III. 12.) KHEM rendelet a hagyományos és nagysebességű transzeurópai vasúti rendszerben a mozgáskorlátozott személyekkel kapcsolatos kölcsönös átjárhatóság műszaki előírásairól

4 változásmutató 19/2010. (III. 12.) KHEM rendelet a transzeurópai hagyományos vasúti rendszer ellenőrzőirányító és jelző alrendszerére vonatkozó kölcsönös átjárhatóságot biztosító műszaki előírásokról 18/2010. (III. 12.) KHEM rendelet a transzeurópai hagyományos vasúti rendszer üzemeltetési és forgalomirányítási alrendszerével kapcsolatos kölcsönös átjárhatóságára vonatkozó műszaki előírásokról 17/2010. (III. 12.) KHEM rendelet a hagyományos és nagysebességű transzeurópai vasúti rendszerben a vasúti alagutak biztonságával kapcsolatos kölcsönös átjárhatóság műszaki előírásairól 16/2010. (III. 12.) KHEM rendelet a transzeurópai hagyományos vasúti rendszer járművekzaj alrendszerére vonatkozó kölcsönös átjárhatóságot biztosító műszaki előírásokról 15/2010. (III. 5.) KHEM rendelet a személyszállítási közszolgáltatási menetrendek egységes egyeztetési eljárásáról 13/2010. (III. 4.) KHEM rendelet az Általános Robbantási Biztonsági Szabályzatról 12/2010. (III. 4.) KHEM rendelet a hites bányamérőről 11/2010. (III. 4.) KHEM rendelet a radioaktív anyagok nyilvántartásának és ellenőrzésének rendjéről, valamint a kapcsolódó adatszolgáltatásról 6/2010. (III. 31.) KvVM rendelet a Karancs-Medves Tájvédelmi Körzet természetvédelmi kezelési tervéről 5/2010. (III. 23.) KvVM rendelet a Tállyai Patócs-hegy természetvédelmi terület természetvédelmi kezelési tervéről 7/2010. (III. 26.) MeHVM rendelet a fejezeti kezelésű előirányzatokkal kapcsolatos eljárási rendről és hatáskörökről 4/2010. (III. 26.) MeHVM rendelet a védelmi feladatokban részt vevő elektronikus hírközlési szolgáltatók kijelöléséről és felkészülési feladataik meghatározásáról 17/2010. (III. 30.) OKM rendelet egyes sajátos közoktatási feladatok támogatása igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól 16/2010. (III. 30.) OKM rendelet az érettségi és a szakmai vizsgák támogatása igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól 15/2010. (III. 19.) OKM rendelet a nemzetiségi nevelési, oktatási feladatokhoz nyújtott kiegészítő támogatás igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól 14/2010. (III. 19.) OKM rendelet az I. kategóriába sorolt zenekar és énekkar évi központi költségvetési támogatása igénybevételének rendjéről 13/2010. (III. 19.) OKM rendelet a sajátos nevelési igényű gyermekekkel, tanulókkal foglalkozó gyógypedagógiai pótlékra jogosultak támogatása és az osztályfőnöki pótlékra jogosultak támogatása igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól 12/2010. (III. 11.) OKM rendelet a Minősített Könyvtár cím és a Könyvtári Minőségi Díj adományozásáról 11/2010. (III. 11.) OKM rendelet a helyi önkormányzatok által fenntartott múzeumok évi szakmai támogatásáról 10/2010. (III. 11.) OKM rendelet a Minősített Közművelődési Intézmény Cím és a Közművelődési Minőség Díj adományozásáról 9/2010. (III. 9.) OKM rendelet a XX. Oktatási és Kulturális Minisztérium költségvetési fejezethez tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok évi felhasználásának szabályairól 12/2010. (III. 31.) PM HM együttes rendelet egyes, katonai célú felhasználással kapcsolatos jövedéki rendelkezések részletes szabályairól 11/2010. (III. 31.) PM rendelet egyes, az általános forgalmi adót és a jövedéki adót érintő kiváltságok, kedvezmények és mentességek érvényesítésének végrehajtásáról 8/2010. (III. 18.) PM rendelet a fel nem használt közteherjegyek forgalomból történő kivonásával, értékének megtérítésével, valamint a közteherjegyek selejtezésével kapcsolatos eljárási és elszámolási szabályokról 11

5 12 7/2010. (III. 12.) PM rendelet az egyszerűsített felszámolás során a felszámolói díj kiegészítéséhez nyújtott költségvetési támogatás központi költségvetéssel történő elszámolásának szabályairól 8/2010. (III. 31.) SZMM rendelet az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló évi CLII. törvény hatálybalépésével kapcsolatos egyes átmeneti intézkedésekről 6/2010. (III. 12.) SZMM rendelet a szociális és munkaügyi miniszter irányítása alá tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásáról HATÁLYON KÍVÜL HELYEZETT JOGSZABÁLYOK évi XXII. törvény a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szerbia és Montenegró Kormánya között a két állam területén jogellenesen tartózkodó személyek átadásáról és visszafogadásáról szóló, Belgrádban, november 7-én aláírt Egyezmény kihirdetéséről évi XXVII. tv évi XCVIII. törvény a Magyar Köztársaság Kormánya és az Albán Köztársaság Kormánya között a jogellenesen tartózkodó személyeknek az államhatáron történő visszafogadásáról szóló, Tiranában, március 20-án aláírt Egyezmény kihirdetéséről évi XXVII. tv évi CXVII. törvény az önálló kereskedelmi ügynöki szerződésről évi XV. tv évi X. törvény a termékfelelősségről évi XV. tv évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről évi XV. tv évi IV. törvény a házasságról, a családról és a gyámságról évi XV. tv évi 2. törvényerejű rendelet a Polgári Törvénykönyv módosításáról és egységes szövegéről szóló évi IV. törvény hatálybalépéséről és végrehajtásáról évi XV. tv évi 11. törvényerejű rendelet a Polgári Törvénykönyv hatálybalépéséről és végrehajtásáról évi XV. tv változásmutató évi 23. törvényerejű rendelet a házasságról, a családról és a gyámságról szóló évi IV. törvény hatálybalépése és végrehajtása, valamint a személyi jog egyes kérdéseinek szabályozása tárgyában évi XV. tv /2008. (V. 24.) Korm. rendelet a digitális átállás forrásainak átmeneti felhasználási szabályairól 55/2010. (III. 11.) Korm. r. 194/2005. (IX. 22.) Korm. rendelet a közigazgatási hatósági eljárásokban felhasznált elektronikus aláírásokra és az azokhoz tartozó tanúsítványokra, valamint a tanúsítványokat kibocsátó hitelesítésszolgáltatókra vonatkozó követelményekről 78/2010. (III. 25.) Korm. r. 127/2005. (VI. 30.) Korm. rendelet a Magyar Köztársaság Kormánya és Bosznia-Hercegovina Kormánya között pénzügyi együttműködési keretprogram kialakításáról szóló, november 19-én, Budapesten aláírt Megállapodás kihirdetéséről 94/2010. (III. 31.) Korm. r. 180/2003. (XI. 5.) Korm. rendelet a Nemzeti Biztonsági Felügyelet részletes feladatairól és működési rendjéről, valamint az iparbiztonsági ellenőrzések részletes szabályairól 90/2010. (III. 26.) Korm. r. 179/2003. (XI. 5.) Korm. rendelet a nemzetközi szerződés alapján átvett, vagy nemzetközi kötelezettségvállalás alapján készült minősített adat védelmének eljárási szabályairól 90/2010. (III. 26.) Korm. r. 176/2003. (X. 28.) Korm. rendelet a befogadó nemzeti támogatás egyes kérdéseiről 55/2010. (III. 11.) Korm. r. 142/2000. (VIII. 17.) Korm. rendelet a Magyar Köztársaság Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya közötti tudományos és technológiai együttműködési Egyezmény kihirdetéséről évi XXX. tv. 95/1999. (VI. 23.) Korm. rendelet a Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Program működtetéséről 76/2010. (III. 25.) Korm. r. 41/1997. (III. 5.) Korm. rendelet a betéti kamat, az értékpapírok hozama és a teljes hiteldíj mutató számításáról és közzétételéről 82/2010. (III. 25.) Korm. r

6 változásmutató 79/1995. (VI. 30.) Korm. rendelet a minősített adat kezelésének rendjéről 90/2010. (III. 26.) Korm. r. 49/1979. (XII. 6.) MT rendelet a Magyar Népköztársaság Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya között Washingtonban, az évi február hó 12. napján aláírt, a jövedelemadók területén a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról szóló egyezmény kihirdetéséről évi XXII. tv. 4/2010. (II. 22.) MNB rendelet a jegybanki alapkamat mértékéről 6/2010. (III. 29.) MNB r. 33/2004. (VI. 28.) BM rendelet a radioaktív anyagok központi és helyi nyilvántartásának rendjéről 1/2010. (III. 4.) KHEM r. 5/1998. (XI. 18.) EüM rendelet a védett személy hivatalos programja során szükséges egészségügyi ellátás biztosításáról 63/2010. (III. 18.) Korm. r. 10/2005. (VII. 25.) FMM rendelet az alkalmi munkavállalói könyv formájáról, kitöltéséről, elkészítéséről és elosztásáról 8/2010. (III. 31.) SZMM r. 37/2009. (IV. 3.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás (SAPS), valamint az ahhoz kapcsolódó kiegészítő nemzeti támogatások (top up) évi igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről 22/2010. (III. 16.) FVM r. 28/2009. (III. 20.) FVM rendelet a zöldség-gyümölcs termelői csoportok támogatásáról 24/2010. (III. 19.) FVM r. 122/2004. (VII. 29.) FVM rendelet az állami tejkvóta-értékesítésről és -bérbeadásról 19/2010. (III. 11.) FVM r. 101/2004. (VI. 3.) FVM rendelet a szőlészeti és borászati üzemek működésének engedélyezési rendjéről és tevékenységének higiéniai szabályairól 25/2010. (III. 19.) FVM r. 33/2004. (III. 19.) FVM rendelet az állami tejkvóta-felvásárlásról és -értékesítésről 19/2010. (III. 11.) FVM r. 53/2000. (VIII. 11.) FVM rendelet a területrendezési és településrendezési tervezési jogosultságról 77/2010. (III. 25.) Korm. r. 25/2007. (II. 28.) GKM rendelet a nyilvántartásba vételre kötelezett áruk és szolgáltatások köréről és az ezekre vonatkozó kereskedelmi tevékenység gyakorlásának feltételeiről 10/2010. (III. 2.) NFGM r. 20/2004. (VI. 21.) IHM rendelet a Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Program Felhasználói Szabályzatának közzétételéről 76/2010. (III. 25.) Korm. r. 8/2004. (IV. 20.) IHM rendelet az egyetemes elektronikus hírközlési szolgáltatás részletes feltételeiről és műszaki követelményeiről 97/2010. (III. 31.) Korm. r. 70/1995. (XII. 26.) IKM rendelet a hites bányamérőről 12/2010. (III. 4.) KHEM r. 13/2002. (VII. 24.) IM rendelet a gondnokoltak számítógépen vezetett országos névjegyzékéről és a névjegyzék adataiból történő felvilágosítás adásról, valamint annak költségtérítéséről évi XVIII. tv /2009. (VI. 12.) IRM rendelet a társadalmi bűnmegelőzéssel összefüggő kiadások, támogatások fejezeti kezelésű előirányzat felhasználása szabályozásáról 5/2010. (III. 9.) IRM r. 20/2009. (IV. 3.) OKM rendelet a XX. Oktatási és Kulturális Minisztérium költségvetési fejezethez tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok évi felhasználásának szabályairól 9/2010. (III. 9.) OKM r /2009. (IV. 2.) OKM rendelet a pedagógiai szakszolgálatok és a sajátos nevelési igényű tanulók támogatása igénylésének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének rendjéről 17/2010. (III. 30.) OKM r /2009. (III. 6.) OKM rendelet a nemzetiségi nevelési, oktatási feladatokhoz nyújtott kiegészítő támogatás igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól 15/2010. (III. 19.) OKM r /2008. (V. 16.) PM rendelet egyes általános forgalmiadó-mentes termékértékesítések, szolgáltatásnyújtások érvényesítéséhez fűződő végrehajtási szabályokról 11/2010. (III. 31.) PM r. 13

7 14 13/2008. (V. 16.) PM KüM együttes rendelet a diplomáciai és konzuli képviseletek és azok tagjai, valamint az ezekkel egy tekintet alá eső nemzetközi szervezetek és azok tisztviselői jövedékiadó-visszaigényléséről 11/2010. (III. 31.) PM r. 8/2008. (III. 31.) PM HM együttes rendelet a katonai lajstromjelű légi járműben felhasznált üzemanyag petróleum, illetve az Észak-atlanti Szerződés tagállamainak és a Békepartnerség más részt vevő államainak Magyarországon tartózkodó fegyveres erői és pol gári állománya által felhasznált üzemanyagok adómentes beszerzésének, nyilvántartásának és elszámolásának, az ilyen célra kitárolt üzemanyag utáni felfüggesztett adómegállapítási és adófizetési kötelezettség alóli végleges mentesülés részletes szabályairól, valamint a külföldi államok fegyveres erőinek ellátását végző szervezet jövedéki nyilvántartásának vezetésére vonatkozó előírásokról 12/2010. (III. 31.) PM HM e. r. 26/2001. (VII. 13.) PM rendelet az egyszerűsített felszámolás során nyújtott támogatás központi költségvetéssel történő elszámolásának és a támogatás folyósításának részletes szabályairól 7/2010. (III. 12.) PM r. 29/1997. (IX. 3.) PM rendelet a közteherjegy forgalomba hozataláról, a közteherjegygyel kapcsolatos eljárási, forgalmazási és elszámolási szabályokról 8/2010. (III. 18.) PM r. 7/2009. (III. 18.) SZMM rendelet a szociális és munkaügyi miniszter irányítása alá tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásáról 6/2010. (III. 12.) SZMM r. MÓDOSÍTOTT JOGSZABÁLYOK évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről évi XV. tv évi LXXVIII. törvény az egyes nagy értékű vagyontárgyakat terhelő adóról évi LXXII. törvény a hozzátartozók közötti erőszak miatt alkalmazható távoltartásról változásmutató évi L. törvény a fizetési meghagyásos eljárásról évi XXXVIII. tv , évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól 23/2010. (III. 4.) AB h évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről évi XLV. törvény az egyes közjegyzői nemperes eljárásokról évi XL. törvény a földgázellátásról évi XXXIII. törvény az önkéntes tűzoltó egyesületekről évi XXI. törvény a humángenetikai adatok védelméről, a humángenetikai vizsgálatok és kutatások, valamint a biobankok működésének szabályairól évi XV. tv évi CLXXXI. törvény a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról évi CXXXVI. törvény a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról évi CXXXV. törvény a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról évi CXXIII. törvény a kisajátításról évi CXVII. törvény a foglalkoztatói nyugdíjról és intézményeiről

8 változásmutató évi CVI. törvény az állami vagyonról évi CV. törvény a Schengeni Végrehajtási Egyezmény keretében történő együttműködésről és információcseréről évi XL. tv évi LXXXVI. törvény a villamos energiáról évi LXXX. törvény a menedékjogról évi XL. tv évi LXXV. törvény a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről évi XV. tv évi LXXIV. törvény a műsorterjesztés és a digitális átállás szabályairól évi XVII. törvény a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről évi II. törvény a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról évi XL. tv évi I. törvény a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról évi XL. tv évi CXXIII. törvény a büntető ügyekben alkalmazható közvetítői tevékenységről évi CXVI. törvény az egészségbiztosítás hatósági felügyeletéről évi XCVIII. törvény a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól évi XCVII. törvény az egészségügyben működő szakmai kamarákról évi LXIX. törvény az európai szövetkezetről évi XLIX. törvény a lobbitevékenységről évi XXVI. törvény a földgáz biztonsági készletezéséről évi X. törvény a szövetkezetekről évi V. törvény a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról évi XV. tv évi IV. törvény a gazdasági társaságokról évi CLXXXIV. törvény a légi-, a vasúti és a víziközlekedési balesetek és egyéb közlekedési események szakmai vizsgálatáról évi XV. tv évi CLXXXIII. törvény a vasúti közlekedésről évi CLXIV. törvény a kereskedelemről évi CXXXIX. törvény a felsőoktatásról évi CXXXV. törvény a bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami kárenyhítésről évi XXXVIII. tv évi CXXXIII. törvény a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól évi CIX. törvény a haditechnikai termékek gyártásának és a haditechnikai szolgáltatások nyújtásának engedélyezéséről 15

9 évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról évi LXXXVIII. törvény a közérdekű önkéntes tevékenységről évi XV. tv évi XXXIX. tv évi XLVII. törvény az igazságügyi szakértői tevékenységről évi XVIII. törvény a távhőszolgáltatásról évi XV. tv évi II. törvény a Szülőföld Alapról évi CXXXIV. törvény a kutatás-fejlesztésről és a technológiai innovációról évi CXV. törvény a lakásszövetkezetekről évi CVII. törvény a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról évi L. törvény az Európa Tanács Strasbourgban, november 4-én kelt, Korrupcióról szóló Polgári Jogi Egyezményének kihirdetéséről évi XLV. törvény az európai részvénytársaságról évi XXIV. törvény a lőfegyverekről és lőszerekről évi XIX. törvény a Vám- és Pénzügyőrségről évi XL. tv évi II. törvény a mozgóképről évi I. törvény a sportról változásmutató évi CXXXIII. törvény a társasházakról évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről évi CXXVII. törvény a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól évi XV. tv évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról évi CI. törvény a postáról évi C. törvény az elektronikus hírközlésről évi XCII. törvény az adózás rendjéről évi XV. tv évi XVI. tv évi LXXXVI. törvény a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról évi XXXIX. tv évi LXXX. törvény a jogi segítségnyújtásról évi XXXVIII. tv évi LVIII. törvény a Wesselényi Miklós Ár- és Belvízvédelmi Kártalanítási Alapról évi L. törvény a Nemzeti Civil Alapprogramról évi XXXIX. tv évi XLVII. törvény a pártok működését segítő tudományos, ismeretter jesztő, kutatási, oktatási tevékenységet végző alapítványokról évi XXIII. törvény a fizetési, illetve értékpapír-elszámolási rendszerekben történő teljesítés véglegességéről

10 változásmutató évi LV. törvény a közvetítői tevékenységről évi CXVI. törvény a Nemzeti Földalapról évi CI. törvény a felnőttképzésről évi XXXVII. tv évi XCV. törvény a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról évi LVIII. törvény a Magyar Nemzeti Bankról évi LVI. törvény a gázközmű-vagyonnal összefüggő önkormányzati igények rendezéséről évi XLVIII. törvény a formatervezési minták oltalmáról évi XLVI. törvény a konzuli védelemről évi XXXVII. törvény a tankönyvpiac rendjéről évi XXXV. törvény az elektronikus aláírásról évi XX. törvény a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról évi CXVI. törvény az egészségügyi közvetítői eljárásról évi C. törvény a számvitelről évi LXXXIV. törvény a Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamaráról évi XLIII. törvény a hulladékgazdálkodásról évi XLII. törvény a víziközlekedésről évi XV. tv évi CXXI. törvény a gazdasági kamarákról évi LXXXIV. törvény a közúti közlekedési nyilvántartásról évi LXXVI. törvény a szerzői jogról évi LXXIV. törvény a katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről évi XV. tv évi LXIX. törvény a szabálysértésekről évi LIV. törvény az Európai Unió bűnüldözési információs rendszere és a Nemzetközi Bűnügyi Rendőrség Szervezete keretében megvalósuló együttműködésről és információcseréről évi XL. tv évi XLIII. törvény a temetőkről és a temetkezésről évi XV. tv évi LXXXIV. törvény a családok támogatásáról évi XXXIX. tv évi XXVIII. törvény az állatok védelméről és kíméletéről évi XXVII. törvény a géntechnológiai tevékenységről évi XXVI. törvény a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról évi XXXIX. tv. 17

11 évi XIX. törvény a büntetőeljárásról évi XII. törvény a külföldre utazásról évi XL. tv évi XI. törvény az ügyvédekről évi XV. tv , , évi CLIX. törvény a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról évi CLVI. törvény a közhasznú szervezetekről évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről évi CLIV. törvény az egészségügyről évi XV. tv évi CXLII. törvény a társadalmi szervezetek által használt állami tulajdonú ingatlanok jogi helyzetének rendezéséről évi CXXXVI. törvény az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramokról évi CXXXV. törvény a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről évi CXXXII. törvény a külföldi székhelyű vállalkozások magyarországi fióktelepeiről és kereskedelmi képviseleteiről évi LXXXII. törvény a magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról évi LXXXI. törvény a társadalombiztosítási nyugellátásról évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről változásmutató évi LXVIII. törvény az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról évi XLVI. törvény az Országos Magyar Vadászkamaráról évi XLI. törvény a halászatról és a horgászatról évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról évi XV. tv évi XXXIX. tv , évi XI. törvény a védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról évi CXVI. törvény az atomenergiáról évi CXIII. törvény a lakástakarékpénztárakról évi XV. tv évi LXXV. törvény a munkaügyi ellenőrzésről évi LVIII. törvény a tervező- és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról évi LVII. törvény a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról évi LV. törvény a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról évi XV. tv évi LIII. törvény a természet védelméről évi XLVIII. törvény a közraktározásról

12 változásmutató évi XLIII. törvény a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról évi XL. tv évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról évi XXV. törvény a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról évi XV. tv évi CXXV. törvény a nemzetbiztonsági szolgálatokról évi XL. tv évi CXIX. törvény a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló névés lakcímadatok kezeléséről évi CXIV. törvény az igazságügyi szakértői kamaráról évi XCVII. törvény a légiközlekedésről évi XV. tv évi XCIV. törvény a Magyar Állatorvosi Kamaráról, valamint a magán-állatorvosi tevékenység gyakorlásáról évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról évi XV. tv évi LVI. törvény a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól évi XV. tv évi XLII. törvény az egyes helyi közszolgáltatások kötelező igénybevételéről évi XXXIII. törvény a találmányok szabadalmi oltalmáról évi XXXII. törvény a szabadalmi ügyvivőkről évi XXVIII. törvény a nemzeti szabványosításról évi CII. törvény a hegyközségekről évi LXVI. törvény a Bérgarancia Alapról évi XXXIX. tv évi LXIV. törvény a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról évi XXIII. tv évi LV. törvény a termőföldről évi XV. tv évi LIII. törvény a bírósági végrehajtásról évi XXXVIII. tv évi XLIX. törvény az erdőbirtokossági társulatról évi XLV. törvény a hadigondozásról évi XXV. tv évi XXXIV. törvény a Rendőrségről évi XL. tv évi XCVI. törvény az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról évi LXXIX. törvény a közoktatásról évi XV. tv évi LXXVIII. törvény a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról évi XV. tv évi LXXVI. törvény a szakképzésről évi XXXIX. tv

13 évi XLIX. törvény a behozott kőolaj és kőolajtermékek biztonsági készletezéséről évi XLVIII. törvény a bányászatról évi XV. tv évi XXIII. törvény a Nemzeti Kulturális Alapról évi X. törvény a termékfelelősségről évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról évi XXXIX. tv évi II. törvény a földrendező és a földkiadó bizottságokról évi LXXIX. törvény a magzati élet védelméről évi LXVI. törvény a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról évi XVIII. tv évi XXXVIII. törvény az államháztartásról évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról évi XXXIX. tv évi XXIV. törvény a tulajdonviszonyok rendezése érdekében, az állam által az állampolgárok tulajdonában az május 1-jétől június 8-ig terjedő időben alkotott jogszabályok alkalmazásával igazságtalanul okozott károk részleges kárpótlásáról évi XXIII. törvény a köztisztviselők jogállásáról évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről évi XV. tv évi XXXIX. tv. változásmutató évi LXXXII. törvény a gépjárműadóról évi XLIX. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról évi XLI. törvény a közjegyzőkről évi XXXIV. törvény a szerencsejáték szervezéséről évi XXV. törvény a tulajdonviszonyok rendezése érdekében, az állam által az állampolgárok tulajdonában igazságtalanul okozott károk részleges kárpótlásáról évi XVI. törvény a koncesszióról évi IV. törvény a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról évi XXXIX. tv évi C. törvény a helyi adókról évi XCIII. törvény az illetékekről évi XV. tv évi I. törvény a közúti közlekedésről évi XV. tv évi IV. törvény a Büntető Törvénykönyvről évi XXXV. tv évi XXXVI. tv évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről évi XV. tv /2010. (III. 31.) AB h évi IV. törvény a házasságról, a családról és a gyámságról évi XV. tv

14 változásmutató évi III. törvény a polgári perrendtartásról évi XVIII. tv évi 2. törvényerejű rendelet a takarékbetétről évi 3. törvényerejű rendelet a jogtanácsosi tevékenységről évi XV. tv , évi 17. törvényerejű rendelet az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről évi 2. törvényerejű rendelet a Polgári Törvénykönyv módosításáról és egységes szövegéről szóló évi IV. törvény hatálybalépéséről és végrehajtásáról évi 11. törvényerejű rendelet a Polgári Törvénykönyv hatálybalépéséről és végrehajtásáról évi XV. tv évi 23. törvényerejű rendelet a házasságról, a családról és a gyámságról szóló évi IV. törvény hatálybalépése és végrehajtása, valamint a személyi jog egyes kérdéseinek szabályozása tárgyában 90/2010. (III. 26.) Korm. rendelet a Nemzeti Biztonsági Felügyelet működésének, valamint a minősített adat kezelésének rendjéről 92/2010. (III. 31.) Korm. rendelet 15/2010. (II. 5.) Korm. rendelet a Pannonia Ethanol Zrt. bioetanol-előállító üzem projekt Dunaföldvár város közigazgatási területén megvalósuló nagyberuházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról 61/2010. (III. 18.) Korm. r. 316/2009. (XII. 28.) Korm. rendelet a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak évi eseti kereset-kiegészítéséről 69/2010. (III. 19.) Korm. r. 312/2009. (XII. 28.) Korm. rendelet az egyes fémek begyűjtésével és értékesítésével összefüggő visszaélések visszaszorításáról szóló évi LXI. törvény végrehajtásáról 91/2010. (III. 31.) Korm. r. 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet az államháztartás működési rendjéről 225/2009. (X. 14.) Korm. rendelet az elektronikus közszolgáltatásról és annak igénybevételéről 78/2010. (III. 25.) Korm. r. 87/2010. (III. 26.) Korm. r. 224/2009. (X. 14.) Korm. rendelet a központi elektronikus szolgáltató rendszer igénybevevőinek azonosításáról és az azonosítási szolgáltatásról 78/2010. (III. 25.) Korm. r. 222/2009. (X. 14.) Korm. rendelet az elektronikus közszolgáltatás működtetéséről 78/2010. (III. 25.) Korm. r. 218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet a területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a területrendezési terv tartalmi követelményeiről, valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és közzétételük részletes szabályairól 77/2010. (III. 25.) Korm. r. 190/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet a főépítészi tevékenységről 136/2009. (VI. 24.) Korm. rendelet a krízishelyzetbe került személyek támogatásáról 56/2010. (III. 16.) Korm. r. 134/2009. (VI. 23.) Korm. rendelet a fiatalok, valamint a többgyermekes családok lakáscélú kölcsöneinek állami támogatásáról 82/2010. (III. 25.) Korm. r /2009. (IV. 8.) Korm. rendelet a területrendezési hatósági eljárásokról 77/2010. (III. 25.) Korm. r. 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény egészségügyi intézményekben történő végrehajtásáról 75/2010. (III. 25.) Korm. r. 292/2008. (XII. 10.) Korm. rendelet a veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelmét szabályozó nemzetközi és európai közösségi jogi aktusok végrehajtásának egyes szabályairól 84/2010. (III. 25.) Korm. r. 21

15 22 277/2008. (XI. 24.) Korm. rendelet az építésügy, a településfejlesztés és -rendezés körébe tartozó dokumentációk központi nyilvántartásáról 63/2010. (III. 18.) Korm. r. 237/2008. (IX. 26.) Korm. rendelet a Svájci Magyar Együttműködési Program végrehajtási rendjéről 95/2010. (III. 31.) Korm. r. 230/2008. (IX. 12.) Korm. rendelet a munkavédelmi hatósági feladatokat ellátó egyes szervek kijelöléséről 87/2010. (III. 26.) Korm. r /2008. (V. 16.) Korm. rendelet a szabadalmi bejelentés államtitokká minősítéséhez szükséges eljárás részletes szabályairól 92/2010. (III. 31.) Korm. r. 410/2007. (XII. 29.) Korm. rendelet a közigazgatási bírsággal sújtandó közlekedési szabályszegések köréről, az e tevékenységekre vonatkozó rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok öszszegéről, felhasználásának rendjéről és az ellenőrzésben történő közreműködés feltételeiről 86/2010. (III. 26.) Korm. r. 92/2010. (III. 31.) Korm. rendelet 328/2007. (XII. 11.) Korm. rendelet a harmadik országbeli állampolgárok részére kiállított, magyarországi beutazás céljából elismert okmányok meghatározásáról 96/2010. (III. 31.) Korm. r. 256/2007. (X. 4.) Korm. rendelet a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalról 74/2010. (III. 25.) Korm. r. 88/2010. (III. 26.) Korm. r. 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet az állami vagyonnal való gazdálkodásról 175/2007. (VI. 30.) Korm. rendelet egyes központosított egészségügyi szolgáltatók által nyújtott szolgáltatások igénybevételéről, valamint a külön meghatározott személyek tekintetében fennálló egészségügyi ellátás rendjéről 63/2010. (III. 18.) Korm. r. 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló évi II. törvény végrehajtásáról 96/2010. (III. 31.) Korm. r. változásmutató 113/2007. (V. 24.) Korm. rendelet a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló évi I. törvény végrehajtásáról 96/2010. (III. 31.) Korm. r. 109/2007. (V. 15.) Korm. rendelet az egységes digitális rádió-távközlő rendszerről 31/2007. (II. 28.) Korm. rendelet a területfejlesztéssel és a területrendezéssel kapcsolatos információs rendszerről és a kötelező adatközlés szabályairól 65/2010. (III. 18.) Korm. r. 362/2006. (XII. 28.) Korm. rendelet az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról és a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről 87/2010. (III. 26.) Korm. r. 348/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a védett állatfajok védelmére, tartására, hasznosítására és bemutatására vonatkozó részletes szabályokról 84/2010. (III. 25.) Korm. r. 314/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a Vám- és Pénzügyőrség szervezetéről, valamint egyes szervek kijelöléséről 91/2010. (III. 31.) Korm. r. 305/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központról 92/2010. (III. 31.) Korm. r. 276/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala létrehozásáról, feladatairól és hatásköréről 78/2010. (III. 25.) Korm. r. 274/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal létrehozásáról és működéséről 74/2010. (III. 25.) Korm. r. 88/2010. (III. 26.) Korm. r. 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról 59/2010. (III. 18.) Korm. r. 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet a Nemzeti Közlekedési Hatóságról 91/2010. (III. 31.) Korm. r. 209/2006. (X. 17.) Korm. rendelet a polgármester öregségi nyugdíja, valamint közszolgálati járadéka megállapításáról és folyósításáról 93/2010. (III. 31.) Korm. r.

16 változásmutató 110/2006. (V. 5.) Korm. rendelet az állam által vállalt kezesség előkészítésének és a kezesség beváltásának eljárási rendjéről 68/2010. (III. 19.) Korm. r. 86/2006. (IV. 12.) Korm. rendelet a hallgatói hitelrendszerről és a Diákhitel Központról 80/2010. (III. 25.) Korm. r. 71/2006. (IV. 3.) Korm. rendelet a honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló évi CV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról 55/2010. (III. 11.) Korm. r. 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről 64/2010. (III. 18.) Korm. r. 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról 305/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a közérdekű adatok elektronikus közzétételére, az egységes közadatkereső rendszerre, valamint a központi jegyzék adattartalmára, az adatintegrációra vonatkozó részletes szabályokról 85/2010. (III. 25.) Korm. r. 159/2005. (VIII. 16.) Korm. rendelet a kábítószer-prekurzorokkal kapcsolatos egyes hatósági eljárási szabályok, valamint a hatósági feladat- és hatáskörök megállapításáról 40/2005. (III. 10.) Korm. rendelet a NATO Biztonsági Beruházási Program keretében megvalósuló beszerzésekre vonatkozó részletes szabályokról 92/2010. (III. 31.) Korm. r. 9/2005. (I. 19.) Korm. rendelet a postai szolgáltatók, a postai közreműködők és a titkos információgyűjtésre, illetve titkos adatszerzésre felhatalmazott szervezetek együttműködésének részletes szabályairól 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról 362/2004. (XII. 26.) Korm. rendelet az Egyenlő Bánásmód Hatóságról és eljárásának részletes szabályairól 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet a fegyverekről és lőszerekről 67/2010. (III. 18.) Korm. r. 228/2004. (VII. 30.) Korm. rendelet a védelem terén alapvető biztonsági érdeket érintő, kifejezetten katonai, rendvédelmi, rendészeti célokra szánt áruk beszerzésére, illetőleg szolgáltatások megrendelésére vonatkozó sajátos szabályokról 226/2004. (VII. 27.) Korm. rendelet a honvédelmi szervek működésének az államháztartás működési rendjétől eltérő szabályairól 92/2010. (III. 31.) Korm. rendelet 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszín alatti vizek védelméről 180/2004. (V. 26.) Korm. rendelet az elektronikus hírközlési feladatokat ellátó szervezetek és a titkos információgyűjtésre, illetve titkos adatszerzésre felhatalmazott szervezetek együttműködésének rendjéről 92/2010. (III. 31.) Korm. r. 142/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet a kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal végezhető tevékenységekről 62/2010. (III. 18.) Korm. r. 134/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet az Egyetemes Elektronikus Hírközlési Támogatási Kassza működésére, felügyeletére, felhasználására, megszüntetésére és forrásaira vonatkozó részletes szabályokról 97/2010. (III. 31.) Korm. r. 104/2004. (IV. 27.) Korm. rendelet a polgári légi közlekedés védelmének szabályairól és a Légiközlekedés Védelmi Bizottság jogköréről, feladatairól és működésének rendjéről 32/2004. (III. 2.) Korm. rendelet a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok költségvetése tervezésének, pénzellátásának, előirányzat-felhasználásának, kincstári gazdálkodásának és nyilvántartásának egyes szabályairól 70/2010. (III. 19.) Korm. r. 193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről 23

17 24 162/2003. (X. 16.) Korm. rendelet a kábítószer előállítására alkalmas növények termesztésének, forgalmazásának és felhasználásának rendjéről 62/2010. (III. 18.) Korm. r. 131/2003. (VIII. 22.) Korm. rendelet a nemzetgazdaság védelmi felkészítése és mozgósítása feladatai végrehajtásának szabályozásáról 43/2003. (III. 31.) Korm. rendelet az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének feltárásáról és az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára létrehozásáról szóló évi III. törvény végrehajtásáról 90/2010. (III. 26.) Korm. r. 191/2002. (IX. 4.) Korm. rendelet a polgári felhasználású robbanóanyagok forgalmazásáról és felügyeletéről 164/2002. (VIII. 2.) Korm. rendelet az Észak-atlanti Szerződés Szervezete Biztonsági Beruházási Programja keretében kiírásra kerülő pályázatokon való részvételi jogosultság feltételeiről, a jogosultság megszerzésével kapcsolatos eljárás szabályairól és az eljáró szervezetről 92/2010. (III. 31.) Korm. r. 94/2002. (V. 5.) Korm. rendelet a csomagolásról és a csomagolási hulladék kezelésének részletes szabályairól 71/2010. (III. 19.) Korm. r /2001. (XII. 28.) Korm. rendelet a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaság által a központi költségvetés terhére, a Kormány készfizető kezessége mellett vállalható nem piacképes kockázatú biztosítások feltételeiről 50/2010. (III. 9.) Korm. r. 297/2001. (XII. 27.) Korm. rendelet a pénzváltási tevékenységről 80/2010. (III. 25.) Korm. r. 271/2001. (XII. 21.) Korm. rendelet a hulladékgazdálkodási bírság mértékéről, valamint kiszabásának és megállapításának módjáról 72/2010. (III. 19.) Korm. r /2001. (I. 31.) Korm. rendelet a lakáscélú állami támogatásokról 82/2010. (III. 25.) Korm. r /1999. (XII. 28.) Korm. rendelet az egyes szabálysértésekről változásmutató 49/1999. (III. 26.) Korm. rendelet a közmunkaprogramok támogatási rendjéről 87/2010. (III. 26.) Korm. r /1999. (II. 5.) Korm. rendelet a rendőrség ellenérték fejében végezhető szolgáltató tevékenységéről 67/2010. (III. 18.) Korm. r. 85/1998. (V. 6.) Korm. rendelet a Magyar Export-Import Bank Részvénytársaság kamatkiegyenlítési rendszeréről 50/2010. (III. 9.) Korm. r. 60/1998. (III. 27.) Korm. rendelet a sajtótermékek kötelespéldányainak szolgáltatásáról és hasznosításáról 50/1998. (III. 27.) Korm. rendelet a zártcélú távközlő hálózatokról 4/1998. (I. 16.) Korm. rendelet a magyar légtér igénybevételéről 89/2010. (III. 26.) Korm. r. 284/1997. (XII. 23.) Korm. rendelet térítési díj ellenében igénybe vehető egyes egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról 7/2010. (III. 26.) Korm. r. 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló évi LXXXI. törvény végrehajtásáról 58/2010. (III. 16.) Korm. r. 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról 160/1996. (XI. 5.) Korm. rendelet a védett személyek és a kijelölt létesítmények védelméről 63/2010. (III. 18.) Korm. r. 140/1996. (VIII. 31.) Korm. rendelet a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló évi XLIII. törvény végrehajtásáról 17/1996. (I. 31.) Korm. rendelet a talált, illetve a lefoglalt radioaktív vagy nukleáris anyagokkal kapcsolatos intézkedésekről 89/1995. (VII. 14.) Korm. rendelet a foglalkozás-egészségügyi szolgálatról 87/2010. (III. 26.) Korm. r.

18 változásmutató 51/1993. (III. 31.) Korm. rendelet a közigazgatási és az ügykezelői alapvizsgáról 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésére 25/2003. (VI. 24.) BM IM együttes rendelet a belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek katonai nyomozó hatóságairól és a bűncselekmények parancsnoki nyomozásáról 11/2010. (III. 1.) IRM r. 23/2003. (VI. 24.) BM IM együttes rendelet a belügyminiszter irányítása alá tartozó nyomozó hatóságok nyomozásának részletes szabályairól és a nyomozási cselekmények jegyzőkönyv helyett más módon való rögzítésének szabályairól 11/2010. (III. 1.) IRM r. 46/2001. (XII. 27.) BM rendelet a szabad vízen való tartózkodás alapvető szabályairól 10/2010. (III. 31.) IRM r. 35/2000. (XI. 30.) BM rendelet a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról 9/2010. (III. 31.) IRM r. 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről 13/2010. (III. 31.) EüM r /2009. (V. 14.) EüM rendelet a minőségi és hatékony gyógyszerrendelés értékelésének szabályairól 7/2010. (III. 2.) EüM r. 14/2009. (IV. 29.) EüM rendelet a dimetil-fumarát biocidot tartalmazó termékek forgalmazásának megtiltásáról 8/2010. (III. 12.) EüM r. 4/2008. (I. 16.) EüM rendelet az Európai Közösségi jog hatálya alá tartozó, feltétel nélkül elismerésre kerülő egyes egészségügyi oklevelek, bizonyítványok és a képesítés megszerzéséről szóló egyéb tanúsítványok megnevezéséről és az ezen okiratok birtokosaival azonos jogállású személyek köréről 12/2010. (III. 23.) EüM r. 12/2006. (III. 23.) EüM rendelet az azbeszttel kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók védelméről 8/2010. (III. 31.) SZMM r. 2/2004. (XI. 17.) EüM rendelet az egészségügyi szolgáltatók és működési engedélyük nyilvántartásáról, valamint az egészségügyi szakmai jegyzékről 11/2010. (III. 19.) EüM r , /2009. (IX. 24.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdő-környezetvédelmi intézkedésekhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről 21/2010. (III. 16.) FVM r. 122/2009. (IX. 17.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához nyújtandó támogatások részletes feltételeiről 23/2010. (III. 16.) FVM r. 113/2009. (VIII. 29.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a évtől nyújtandó támogatások részletes feltételeiről 23/2010. (III. 16.) FVM r. 90/2009. (VII. 24.) FVM rendelet az agrár-szaktanácsadói tevékenység engedélyezéséről 23/2010. (III. 16.) FVM r. 61/2009. (V. 14.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrár-környezetgazdálkodási támogatások igénybevételének részletes feltételeiről 31/2010. (III. 30.) FVM r. 46/2009. (IV. 16.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az agrár-erdészeti rendszerek mezőgazdasági földterületeken történő első létrehozásához nyújtandó támogatás igénybevételének részletes szabályairól 21/2010. (III. 16.) FVM r. 26/2009. (III. 17.) FVM rendelet az Európai Halászati Alapból a 2. támogatási tengely szerint nyújtandó támogatások részletes feltételeiről 27/2010. (III. 26.) FVM r. 25/2009. (III. 17.) FVM rendelet az Európai Halászati Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól 27/2010. (III. 26.) FVM r. 18/2009. (III. 6.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból támogatott intézkedések monitoring adatszolgáltatási rendjére vonatkozó részletes szabályokról 21/2010. (III. 16.) FVM r. 25

19 26 144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdészeti célra használt géppark fejlesztéséhez és korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről 23/2010. (III. 16.) FVM r. 141/2008. (X. 30.) FVM rendelet a Helyi Vidékfejlesztési Közösségek és a LEADER helyi akciócsoportok részére az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/EK tanácsi rendelet keretében nyújtott támogatás részletes feltételeiről 21/2010. (III. 16.) FVM r. 23/2010. (III. 16.) FVM r. 139/2008. (X. 22.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program I. és II. intézkedéscsoportjához kapcsolódó képzések tárgyában nyújtandó támogatások részletes feltételeiről 21/2010. (III. 16.) FVM r. 23/2010. (III. 16.) FVM r. 136/2008. (X. 18.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére nyújtandó támogatások részletes feltételeiről 23/2010. (III. 16.) FVM r. 131/2008. (X. 1.) FVM rendelet a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózatról 21/2010. (III. 16.) FVM r. 23/2010. (III. 16.) FVM r. 75/2008. (VI. 14.) FVM rendelet a szárított takarmány kvótával szabályozott támogatás igénylésének általános feltételeiről 19/2010. (III. 11.) FVM r. 50/2008. (IV. 24.) FVM rendelet az egységes területalapú támogatások és egyes vidékfejlesztési támogatások igényléséhez teljesítendő Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot fenntartásához szükséges feltételrendszer, valamint az állatok állategységre való átváltási arányának meghatározásáról 32/2010. (III. 30.) FVM r. 47/2008. (IV. 17.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági termékek értéknöveléséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről 23/2010. (III. 16.) FVM r. változásmutató 35/2008. (III. 27.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a növénytermesztés létesítményeinek korszerűsítéséhez nyújtott támogatás igénybevételének részletes feltételeiről 23/2010. (III. 16.) FVM r. 34/2008. (III. 27.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az öntözés, a melioráció és a területi vízgazdálkodás mezőgazdasági üzemi és közösségi létesítményeinek fejlesztéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről 23/2010. (III. 16.) FVM r. 33/2008. (III. 27.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nem termelő mezőgazdasági beruházásokhoz nyújtandó támogatások részletes feltételeiről 31/2010. (III. 30.) FVM r. 29/2008. (III. 18.) FVM rendelet a feldolgozóipari célú málna- és földieper-termesztés támogatásáról 19/2010. (III. 11.) FVM r. 25/2008. (III. 7.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kertészet korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről 23/2010. (III. 16.) FVM r. 22/2008. (II. 28.) FVM rendelet az egységes területalapú támogatási rendszer alapján támogatásra jogosult mezőgazdasági termelőknek nyújtott, az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott, elkülönített zöldség-gyümölcs támogatásról 19/2010. (III. 11.) FVM r. 9/2008. (I. 24.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások körében a kistérségi közlekedési szolgáltatások fejlesztésére igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről 23/2010. (III. 16.) FVM r. 147/2007. (XII. 4.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/EK tanácsi rendelet 3. és 4. tengelyének keretében megalakuló helyi akciócsoportok elismerési rendjével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 93/2007. (VIII. 29.) FVM rendelet alapján előzetesen elismert helyi közösségek tervezési folyamatával, és a LEADER csoportok kiválasztásával kapcsolatos egyes kérdésekről 23/2010. (III. 16.) FVM r.

20 változásmutató 141/2007. (XI. 28.) FVM rendelet a piaci szereplőknek az 1973/2004/EK rendelet 37. cikke alapján energianövény feldolgozóként, illetve felvásárlóként történő elismeréséről 23/2010. (III. 16.) FVM r. 140/2007. (XI. 28.) FVM rendelet a sertés ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről 19/2010. (III. 11.) FVM r. 139/2007. (XI. 28.) FVM rendelet a baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről 19/2010. (III. 11.) FVM r. 128/2007. (X. 31.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Natura 2000 gyepterületeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs támogatás részletes szabályairól 31/2010. (III. 30.) FVM r. 93/2007. (VIII. 29.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/EK tanácsi rendelet 3. és 4. tengelyének keretében megalakuló helyi akciócsoportok elismerési rendjével kapcsolatos egyes kérdésekről 23/2010. (III. 16.) FVM r. 83/2007. (VIII. 10.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági termelők gazdaságátadásához nyújtandó támogatás részletes feltételeiről 23/2010. (III. 16.) FVM r. 78/2007. (VII. 30.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági energiafelhasználás megújuló energiaforrásokból történő előállításhoz nyújtandó támogatások részletes feltételeiről 23/2010. (III. 16.) FVM r. 72/2007. (VII. 27.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a rövid vágásfordulójú fás szárú energiaültetvények telepítéséhez nyújtott támogatás igénybevételének részletes feltételeiről 23/2010. (III. 16.) FVM r. 71/2007. (VII. 27.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az évelő, lágy szárú energiaültetvények telepítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről 23/2010. (III. 16.) FVM r. 52/2007. (VI. 28.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a szaktanácsadási szolgáltatások igénybevételéhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről 23/2010. (III. 16.) FVM r. 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az állattartó telepek korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről 21/2010. (III. 16.) FVM r. 23/2010. (III. 16.) FVM r. 25/2007. (IV. 17.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kedvezőtlen adottságú területeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs támogatások részletes szabályairól 31/2010. (III. 30.) FVM r. 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól 23/2010. (III. 16.) FVM r. 51/2006. (VII. 5.) FVM rendelet a dohánytermeléshez kötött nemzeti támogatási jogosultságról 19/2010. (III. 11.) FVM r. 48/2006. (VI. 22.) FVM rendelet az egységes területalapú támogatási rendszer alapján támogatásra jogosult mezőgazdasági termelőknek nyújtott elkülönített cukortámogatásról 19/2010. (III. 11.) FVM r. 68/2004. (IV. 29.) FVM rendelet a tej és tejtermékek piaci szabályozásáról 19/2010. (III. 11.) FVM r. 19/2004. (II. 26.) FVM ESzCsM GKM együttes rendelet az élelmiszerek jelöléséről 26/2010. (III. 19.) FVM r , , /2001. (I. 17.) FVM rendelet a növényegészségügyi feladatok végrehajtásának részletes szabályairól 30/2010. (III. 30.) FVM r. 14/2008. (IV. 3.) GKM rendelet a bányászati hulladékok kezeléséről 22/2010. (III. 19.) KHEM r. 13/2008. (III. 31.) GKM PM együttes rendelet a gépjármű regisztrációs adójának egyedi adó-megállapítási díjáról, valamint az annak megfizetésére vonatkozó egyéb eljárási szabályokról 25/2010. (III. 31.) KHEM PM e. r. 27

Változásmutató 2013. JÚNIus válogatás

Változásmutató 2013. JÚNIus válogatás Változásmutató 2013. JÚNIus válogatás Teljes listákat találnak a lemez Súgó/Hírlevél menüpont jában (pdf), illetve a hónapban megjelent, módosított, hatályon kívül helyezett jogszabályok szűkített címmutatóiban.

Részletesebben

VÁLTOZÁSMUTATÓ 2012. JÚNIUS VÁLOGATÁS

VÁLTOZÁSMUTATÓ 2012. JÚNIUS VÁLOGATÁS VÁLTOZÁSMUTATÓ 2012. JÚNIUS VÁLOGATÁS Teljes listákat találnak a lemez Súgó/Hírlevél menüpont jában (pdf), illetve a hónapban megjelent, módosított, hatályon kívül helyezett jogszabályok szűkített címmu

Részletesebben

VÁLTOZÁSMUTATÓ 2011. DECEMBER VÁLOGATÁS

VÁLTOZÁSMUTATÓ 2011. DECEMBER VÁLOGATÁS változásmutató VÁLTOZÁSMUTATÓ 2011. DECEMBER VÁLOGATÁS 6 Teljes listákat találnak a lemez Súgó/Hírlevél menüpont jában (pdf), illetve a hónapban megjelent, módosított, hatályon kívül helyezett jogszabályok

Részletesebben

Változásmutató 2010. május válogatás

Változásmutató 2010. május válogatás Változásmutató 2010. május válogatás 6 Teljes listákat találnak a lemez Súgó/Hírlevél menüpontjában (pdf), illetve a hónapban megjelent, módosított, hatályon kívül helyezett jogszabályok szűkített címmutatóiban.

Részletesebben

változásmutató 2013. évi VII. törvény 101/2013. (III. 29.) Korm. rendelet 72/2013. (III. 8.) Korm. rendelet 2013. évi IX. törvény

változásmutató 2013. évi VII. törvény 101/2013. (III. 29.) Korm. rendelet 72/2013. (III. 8.) Korm. rendelet 2013. évi IX. törvény változásmutató Változásmutató 2013. március válogatás Teljes listákat találnak a lemez Súgó/Hírlevél menüpont jában (pdf), illetve a hónapban megjelent, módosított, hatályon kívül helyezett jogszabályok

Részletesebben

VÁLTOZÁSMUTATÓ 2012. MÁJUS VÁLOGATÁS

VÁLTOZÁSMUTATÓ 2012. MÁJUS VÁLOGATÁS VÁLTOZÁSMUTATÓ 2012. MÁJUS VÁLOGATÁS Teljes listákat találnak a lemez Súgó/Hírlevél menüpont jában (pdf), illetve a hónapban megjelent, módosított, hatályon kívül helyezett jogszabályok szűkített címmu

Részletesebben

VÁLTOZÁSMUTATÓ 2014. MÁRCIUS VÁLOGATÁS

VÁLTOZÁSMUTATÓ 2014. MÁRCIUS VÁLOGATÁS változásmutató VÁLTOZÁSMUTATÓ 2014. MÁRCIUS VÁLOGATÁS Teljes listákat találnak a lemez Súgó/Hírlevél menüpont jában (pdf), illetve a hónapban megjelent, módosított, hatályon kívül helyezett jogszabályok

Részletesebben

HMJ-n szereplő jogszabályok listája

HMJ-n szereplő jogszabályok listája 2009. évi LXXXV. törvény a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól 2008. évi XLVII. törvény a fogyasztókkal

Részletesebben

Változásmutató 2010. Április válogatás

Változásmutató 2010. Április válogatás változásmutató Változásmutató 2010. Április válogatás Teljes listákat találnak a lemez Súgó/Hírlevél menüpontjában (pdf), illetve a hónapban megjelent, módosított, hatályon kívül helyezett jogszabályok

Részletesebben

VÁLTOZÁSMUTATÓ 2013. SZEPTEMBER VÁLOGATÁS

VÁLTOZÁSMUTATÓ 2013. SZEPTEMBER VÁLOGATÁS VÁLTOZÁSMUTATÓ 2013. SZEPTEMBER VÁLOGATÁS Teljes listákat találnak a lemez Súgó/Hírlevél menüpont jában (pdf), illetve a hónapban megjelent, módosított, hatályon kívül helyezett jogszabályok szűkített

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 120. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 120. szám MAGYAR KÖZLÖNY 120. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. szeptember 4., csütörtök Tartalomjegyzék 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet Egyes kormányrendeleteknek a kormányzati szerkezetátalakítással összefüggő

Részletesebben

A TERMÉSZETVÉDELMI SZAKTERÜLETRE VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK ÉS AZ ÁLLAMI IRÁNYÍTÁS EGYÉB JOGI ESZKÖZEI

A TERMÉSZETVÉDELMI SZAKTERÜLETRE VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK ÉS AZ ÁLLAMI IRÁNYÍTÁS EGYÉB JOGI ESZKÖZEI Földművelésügyi Minisztérium Környezetügyért, Agrárfejlesztésért és Hungarikumokért Felelős Államtitkárság Környezetügyért Felelős Helyettes Államtitkárság A TERMÉSZETVÉDELMI SZAKTERÜLETRE VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK

Részletesebben

Január: I. A Magyar Közlönyben megjelent fontosabb hazai környezetvédelmi tárgyú jogszabályok

Január: I. A Magyar Közlönyben megjelent fontosabb hazai környezetvédelmi tárgyú jogszabályok Január: I. A Magyar Közlönyben megjelent fontosabb hazai környezetvédelmi tárgyú jogszabályok 1. A vadgazdálkodáshoz kapcsolódó tevékenységek csekély összegű (de minimis) támogatásáról szóló 27/2008. (III.

Részletesebben

a 23. alcím tekintetében a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. (7) bekezdés t) pontjában,

a 23. alcím tekintetében a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. (7) bekezdés t) pontjában, 3594 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 43. szám III. Kormányrendeletek A Kormány 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelete a területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő egyes kormányrendeletek

Részletesebben

A TERMÉSZETVÉDELMI SZAKTERÜLETRE VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK ÉS AZ ÁLLAMI IRÁNYÍTÁS EGYÉB JOGI ESZKÖZEI

A TERMÉSZETVÉDELMI SZAKTERÜLETRE VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK ÉS AZ ÁLLAMI IRÁNYÍTÁS EGYÉB JOGI ESZKÖZEI Vidékfejlesztési Minisztérium Környezetügyi Államtitkárság Környezet- és Természetvédelemért Felelős Helyettes Államtitkárság A TERMÉSZETVÉDELMI SZAKTERÜLETRE VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK ÉS AZ ÁLLAMI IRÁNYÍTÁS

Részletesebben

VÁLTOZÁSMUTATÓ 2014. ÁPRILIS VÁLOGATÁS

VÁLTOZÁSMUTATÓ 2014. ÁPRILIS VÁLOGATÁS VÁLTOZÁSMUTATÓ 2014. ÁPRILIS VÁLOGATÁS Teljes listákat találnak a lemez Súgó/Hírlevél menüpont jában (pdf), illetve a hónapban megjelent, módosított, hatályon kívül helyezett jogszabályok szűkített címmutatóiban.

Részletesebben

SZAKMAI JOGTÁR. A tűzvédelemmel, polgári védelemmel és a katasztrófavédelemmel kapcsolatos jogszabályokról. Tájékoztató:

SZAKMAI JOGTÁR. A tűzvédelemmel, polgári védelemmel és a katasztrófavédelemmel kapcsolatos jogszabályokról. Tájékoztató: SZAKMAI JOGTÁR A tűzvédelemmel, polgári védelemmel és a katasztrófavédelemmel kapcsolatos jogszabályokról. Tájékoztató: Jelen szakmai jogtár arra ad segítséget, hogy az egyes joganyagokról tájékoztatást

Részletesebben

A TERMÉSZETVÉDELMI SZAKTERÜLETRE VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK ÉS AZ ÁLLAMI IRÁNYÍTÁS EGYÉB JOGI ESZKÖZEI

A TERMÉSZETVÉDELMI SZAKTERÜLETRE VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK ÉS AZ ÁLLAMI IRÁNYÍTÁS EGYÉB JOGI ESZKÖZEI Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Természet- és Környezetmegőrzési Szakállamtitkárság A TERMÉSZETVÉDELMI SZAKTERÜLETRE VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK ÉS AZ ÁLLAMI IRÁNYÍTÁS EGYÉB JOGI ESZKÖZEI Lezárva:

Részletesebben

A TERMÉSZETVÉDELMI SZAKTERÜLETRE VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK ÉS AZ ÁLLAMI IRÁNYÍTÁS EGYÉB JOGI ESZKÖZEI

A TERMÉSZETVÉDELMI SZAKTERÜLETRE VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK ÉS AZ ÁLLAMI IRÁNYÍTÁS EGYÉB JOGI ESZKÖZEI Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Természetvédelmi Hivatal A TERMÉSZETVÉDELMI SZAKTERÜLETRE VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK ÉS AZ ÁLLAMI IRÁNYÍTÁS EGYÉB JOGI ESZKÖZEI Lezárva: 2006. december 19. Készítette:

Részletesebben

ÁLLAMHÁZTARTÁS KÖRÉBE TARTOZÓ JOGSZABÁLYOK

ÁLLAMHÁZTARTÁS KÖRÉBE TARTOZÓ JOGSZABÁLYOK ÁLLAMHÁZTARTÁS KÖRÉBE TARTOZÓ JOGSZABÁLYOK Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.) 2014. évi C. törvény Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről 2013. évi CCXXX. törvény Magyarország 2014.

Részletesebben

VÁLTOZÁSMUTATÓ 2013. AUGUSZTUS VÁLOGATÁS

VÁLTOZÁSMUTATÓ 2013. AUGUSZTUS VÁLOGATÁS VÁLTOZÁSMUTATÓ 2013. AUGUSZTUS VÁLOGATÁS Teljes listákat találnak a lemez Súgó/Hírlevél menüpont jában (pdf), illetve a hónapban megjelent, módosított, hatályon kívül helyezett jogszabályok szűkített címmu

Részletesebben

SZAKMAI JOGTÁR. A tűzvédelemmel, polgári védelemmel és a katasztrófavédelemmel kapcsolatos jogszabályokról. Tájékoztató:

SZAKMAI JOGTÁR. A tűzvédelemmel, polgári védelemmel és a katasztrófavédelemmel kapcsolatos jogszabályokról. Tájékoztató: SZAKMAI JOGTÁR A tűzvédelemmel, polgári védelemmel és a katasztrófavédelemmel kapcsolatos jogszabályokról. Tájékoztató: Jelen szakmai jogtár arra ad segítséget, hogy az egyes joganyagokról tájékoztatást

Részletesebben

Helyreállítással, újjáépítéssel kapcsolatban

Helyreállítással, újjáépítéssel kapcsolatban Jogszabályok 1. Helyreállítással, újjáépítéssel kapcsolatban 2. Veszélyhelyzet kihirdetésével, ill. feloldásával kapcsolatban 3. Vörösiszap katasztrófával kapcsolatban 4. Veszélyes áruk szállításával kapcsolatban

Részletesebben

Tartalomjegyzék. I. Egészségügyi ágazatban vezetett hatósági nyilvántartások. 1) Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal 1.

Tartalomjegyzék. I. Egészségügyi ágazatban vezetett hatósági nyilvántartások. 1) Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal 1. Tartalomjegyzék I. Egészségügyi ágazatban vezetett hatósági nyilvántartások 1) Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal 1. 2) Országos Egészségbiztosítási Pénztár 2. 3) ÁNTSZ Regionális Intézetei

Részletesebben

A járási hivatalok és szakigazgatási szerveik tevékenységét, működését meghatározó alapvető jogszabályok

A járási hivatalok és szakigazgatási szerveik tevékenységét, működését meghatározó alapvető jogszabályok A járási hivatalok és szakigazgatási szerveik tevékenységét, működését meghatározó alapvető jogszabályok 2012. évi XCIII. törvény a járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő törvények módosításáról

Részletesebben

VÁLTOZÁSMUTATÓ 2014. OKTÓBER VÁLOGATÁS

VÁLTOZÁSMUTATÓ 2014. OKTÓBER VÁLOGATÁS VÁLTOZÁSMUTATÓ 2014. OKTÓBER VÁLOGATÁS Teljes listákat találnak a lemez Súgó/Hírlevél menüpont jában (pdf), illetve a hónapban megjelent, módosított, hatályon kívül helyezett jogszabályok szűkített címmutatóiban.

Részletesebben

Jogszabály jegyzék (a BÁCSVÍZ Zrt.-nél azonosított joganyagok tekintetében)

Jogszabály jegyzék (a BÁCSVÍZ Zrt.-nél azonosított joganyagok tekintetében) 1/2002.(I.11.) Korm. a veszélyes áruk közúti szállításának ellenőrzésére vonatkozó egységes eljárásról, 1/2009. (I. 30.) EüM az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat egyes közigazgatási eljárásaiért

Részletesebben

a veszélyes áruk közúti szállításának ellenőrzésére vonatkozó egységes eljárásról 1/2002.(I.11.) Korm. rendelet

a veszélyes áruk közúti szállításának ellenőrzésére vonatkozó egységes eljárásról 1/2002.(I.11.) Korm. rendelet 1/2002.(I.11.) Korm. rendelet a veszélyes áruk közúti szállításának ellenőrzésére vonatkozó egységes eljárásról 1/2009. (I. 30.) EüM rendelet 10/2000. (VI. 2.) KöM-EüM-FVM- KHVM együttes rendelet10/2000.

Részletesebben

8/2012. (II. 15.) NFM rendelet A vasúti rendszer kölcsönös átjárhatóságáról szóló 30/2010. (XII. 23.) NFM rendelet módosításáról

8/2012. (II. 15.) NFM rendelet A vasúti rendszer kölcsönös átjárhatóságáról szóló 30/2010. (XII. 23.) NFM rendelet módosításáról A munkavédelmet érintő 2012.-benhatályba lépett, vagy módosult jogszabályok. 2012. JANUÁR MK 2. (január 6.) 2012. évi I. törvény A munka törvénykönyvéről 2012. évi II. törvény A szabálysértésekről, a szabálysértési

Részletesebben

A Kormányhivatal feladat- és hatáskörét meghatározó. ágazati jogszabályok listája

A Kormányhivatal feladat- és hatáskörét meghatározó. ágazati jogszabályok listája A Kormányhivatal feladat- és hatáskörét meghatározó ágazati jogszabályok listája Kormányek 1. a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek

Részletesebben