Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének december 07-ei ülésére beterjesztett anyagok I./C kötet

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2006. december 07-ei ülésére beterjesztett anyagok I./C kötet"

Átírás

1 Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének december 07-ei ülésére beterjesztett anyagok I./C kötet Beszámoló a Mindennapos testnevelés 2005/2006. évi megvalósulásáról, gyakorlati tapasztalatairól, eredményeiről...2 Lakáscélú helyi támogatásra vonatkozó kérelmek elbírálása...22 Gazdasági Tanácsadó Testület tagjainak megválasztása...27 Hódmezővásárhely-Szikáncs Településrészi Önkormányzat új tagjának megválasztása...31 Delegálás a Csongrád Megyei Munkaügyi Tanácsba...34 Tiszteletbeli polgár cím adományozása...37 Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Kapcsolat Központ alapító okiratának módosítása...44 Hozzájárulás Dr. Kószó Péter alpolgármester úr alapítványok kuratóriumában betöltött tisztségeihez...52 Mártélyi Jurta Kemping ingyenes tulajdon átruházásra kötendő szerződés jóváhagyása...55

2 I/C kötet 2. oldal Iktatószám: /2006 Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: Beszámoló a Mindennapos testnevelés 2005/2006. évi megvalósulásáról, gyakorlati tapasztalatairól, eredményeiről Az anyagot készítette: Polgármesteri Iroda Oktatási, Ifjúsági és Sport Csoport Horváth Zoltán sportreferens Az anyagot látta: Dr. Korsós Ágnes jegyző Véleményezésre megküldve: Valamennyi Bizottságnak Sokszorosításra érkezett: Napirend kapcsán meghívandó személyek:

3 I/C kötet 3. oldal Iktatószám: /2006 Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Helyben Tisztelt Közgyűlés! Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának közgyűlése augusztus 18. napján elfogadta, hogy valamennyi önkormányzati fenntartású általános és középiskolában a 2005/2006. évi tanévben kerüljön bevezetésre a mindennapos testnevelés. A program kidolgozása és megvalósítása nem volt könnyű feladat, hiszen az országban eddig még sehol nem vezettek be városi szinten hasonló intézkedést, azonban Hódmezővásárhelyen megfelelő szakmai előkészületek álltak rendelkezésre. Városunkban 2000-től kezdve rendszeresek a mozgásszervi szakorvosi vizsgálatok, évek óta kiválóan működik a nagycsoportos óvodások és 1. osztályos kisiskolások ingyenes úszásoktatása, 2003-ban elkészült a Fedett Sportuszoda, az iskolákban rendszeresek a délutáni sportfoglalkozások, valamint a testnevelők áldozatos munkájának köszönhetően kiváló diáksportélet működik városunkban. A megvalósítás folyamata: A mindennapos testnevelés lényege, hogy a gyermekek egészséges, sportos közegben fejlődjenek, életformájukká váljon a mozgás. Fontos szempont, hogy kiváló lehetőséget biztosít a szociális hátrányok kompenzálására, valamint az egyes sportágak utánpótlásának megteremtésére. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy az alsó tagozatos gyerekeknek heti 5, míg a felső tagozatos és középiskolás tanulóknak heti négy testnevelésórája van, ami a legtöbb iskola esetében kivétel a sportiskola heti 2 óra többlet testnevelésórát jelent minden tanuló számára. Szintén országosan egyedülálló módon az egyik többletórát az úszás kapja, a másikat pedig az iskola sportprofiljának megfelelő speciális program, ez az ún. örömtestnevelés, amit az egyes iskolák testnevelői különkülön dolgoztak ki. A megvalósításnál az alábbi feltételekre különösen figyelni kellett: - személyi feltételek: összesen 345 órával emelkedett a testnevelésórák száma, így a 16 önkormányzati iskolában heti 1172 órát kell ellátnia a testnevelőknek. A megemelkedett óraszámnak köszönhetően a 2005/2006. évi tanévben 6.6 új testnevelői státusz került betöltésre, valamint 8 óraadót is foglalkoztattunk. - pénzügyi feltételek: az új álláshelyek keletkezése ( ,-ft), terem bérlése ( ,-ft), valamint a tanulók uszodába való szállíttatása ( ,-ft) többletkiadást eredményezett az önkormányzat számára. Nem hagyhattuk figyelmen kívül a hátrányos, nehéz helyzetben élőket, ezért mintegy ,-ft-ot osztottunk ki a rászoruló gyerekeknek sportszerutalvány formájában. Összesen hozzávetőlegesen 45 millió forintba került a mindennapos testedzés bevezetése az első tanév vonatkozásában.

4 I/C kötet 4. oldal - infrastrukturális feltételek: az uszoda felépülésével az úszás kapcsán teljes mértékben megoldott, viszont az iskolák létesítményeiben akad hiányosság, hiszen sok esetben kicsi a tornaterem, így a megemelkedett óraszámot csak alapos szervezéssel, kisebb helyigénnyel lehet megoldani. Különösen problémásak a hideg, téli hónapok, hiszen ilyenkor nem lehet a szabadba vinni a testnevelésórákat. A 16 iskola a szabadtéri pályák nélkül összesen 10 tornateremmel, egy sportcsarnokkal és 14 tornaszobával rendelkezik (1. számú melléklet). A legtöbb esetben a sporteszköz-ellátottság is javításra szorul. A magasabb óraszám és az uszodába kísérő tanárok beosztása nagy feladatot rótt az órarend elkészítésében, de az intézményvezetők segítő közreműködésével és az órarendkészítéskor a testnevelésórák előtérbe helyezésével sikerült azt megfelelő módon elkészíteni. A legnagyobb és legalaposabb munkát az uszodai foglalkozások megszervezése igényelte, mivel az uszoda kapacitását, a testnevelők órarendjét, az úszóoktatók órarendjét és a busz gazdaságos kihasználtságát együttesen kellett kezelni (az uszodai beosztást és a buszmenetrendet a 2. és a 3. számú melléklet tartalmazza). Az úszásórához minden esetben szülői nyilatkozatot kért az iskola. Az úszásórákhoz az uszodát, és a kinti, elöl lévő három medencét vehették igénybe a gyerekek. Az uszodában egy osztálynak egy pálya jutott, de, ha nem volt tele a medence létszámtól függően nagyobb helyet is foglalhattak. A legnagyobb gondot az uszodába való lejutás, az öltözés és a vízben töltött idő betartása jelentette. Testnevelő és úszó szakemberek egyöntetű véleménye szerint minden osztálynak legalább 30 percet kell vízben töltenie. Az iskolák ezt különböző módon oldották meg, volt, ahol lyukasórát építettek be az úszásóra elé, volt, ahol hosszabb szünetet vezettek be, volt, ahol nulladik, első vagy utolsó órában úsztak. Az uszodától távolabb eső intézmények diákjai számára autóbuszt biztosítottunk. A menetrend elkészültével és egy-két hét ráhangolódás után a rendszer beállt és a tanév végéig zökkenőmentesen működött. Mivel a kisebb gyerekeket nem lehet bevinni az uszoda mély vizébe, ezért ők csak az ősszel és a tavasszal jártak úszni. Főleg a középiskolák esetében nagy gondot jelentett, hogy sok tanuló különböző igazolások beszerzésével próbálta kihúzni magát az úszás alól. A testnevelők azonban jól kezelték a helyzetet, hiszen csak indokolt esetben adtak felmentést. A mindennapos testneveléssel kapcsolatos mérések: - Úszás mérése: A tanév elején a testnevelők felmérték a gyerekek úszástudását és ez alapján négy kategóriát állítottak fel: A (kiválóan, jó technikával úszik), B (biztosan, önállóan, de technikai hiányosságokkal úszik), C (nem biztonságosan úszik, tájékozódása bizonytalan), D (nem tud úszni). A felmérés után az első két kategóriába kerülteket úszni tudóknak minősítették, míg a többieket úszni nem tudóknak. Mivel többségében csak egy testnevelő volt a gyerekekkel, szükséges volt úszóoktatókat alkalmaznunk, akik a tanmedencében foglalkoztak az úszni nem tudó gyerekekkel és a hét minden órájában a tanárok segítségére álltak. Az oktatókon kívül a testnevelők egymás munkáját is segítették, hiszen felosztották egymás között az úszni tudókat és nem tudókat, így nem kellett egy tanárnak többfelé is figyelnie. A nagy, több, mint 30 fős osztályok esetében a testnevelők együttműködése és az úszóoktatók biztosítása nélkül az oktatás nem lett volna elég hatékony és biztonságos. A gondos munka eredményeként az év végi felmérés szerint sokat javultak az arányok az úszni tudók javára.

5 I/C kötet 5. oldal - - mozgékonyság mérése: ALDEN-próba, irányváltoztatással kombinált mozgásgyorsaság mérése (a talajra egy 3 x 5 méteres téglalap négy sarkában és az átlók közepére egy tárgyat helyezünk. Az egyes tárgyak megkerülésével háromszor kell lefutni a távot. Értékelés: a kijelölt pálya teljesítésének ideje.) - a test erejének mérése: általános iskolában medicinlabda dobása előre kétkezes mellsővel (alsóban 1 kg-os, felsőben 2 kg-os labdával, beugrás engedélyezett), középiskolában medicinlabda dobása hátra fej fölött (3 kg-os labda, hátralépés engedélyezett), értékelés: táv méterben - a láb dinamikus erejének mérése: alsóban 5, felsőben és középiskolában 10 páros-lábú szökdelés előre (csak zárt lábbal), értékelés: táv méterben - állóképesség mérése: alsóban 1000 m, felsőben és középiskolában 2000 m futás, értékelés: a táv teljesítésének ideje A mindennapos testnevelés a felmérések eredményei alapján már egy év után érzékeltette jótékony hatását, hiszen, mind az úszás, mind a fizikai erő, mind a gyorsaság, mind az állóképesség terén javuló tendencia figyelhető meg. A javuló mérési eredmények szemléltetését, a teljesség igénye nélkül, az alábbi valós adatokon nyugvó táblázatok és diagrammok szolgálják: 1. A medicinlabda-lökés összehasonlító táblázata a Kiss Lajos Ált. Isk. 3. osztályában: 3. osztály szeptember május 16 fő 3,575 m 4,2625 m A medicinlabda-lökés összehasonlító diagrammja a Kiss Lajos Ált. Isk. 3. osztályában 4,4 4,2 4 3,8 méter 3,6 3,4 3, szeptember május 2. A felmérések összehasonlító táblázata a Klauzál Gábor Ált. Isk. 1. osztályában: Alden-próba (mp) Medicinlabda lökés (m) 5-ös ugrás (m) 1000 m (p) Úszás (100 m) őszi tavaszi őszi tavaszi őszi tavaszi őszi tavaszi őszi tavaszi lányok 33,42 29,19 2,15 3,66 5,08 6,11 7,97 6,21 3,5 2,53 változás 4,23 1,51 1,03 1,76 0,97 fiúk 29,91 27,57 2,69 3,49 6,03 6,76 7,33 6,02 4,18 2,36 változás 2,34 0,8 0,73 1,31 1,82

6 I/C kötet 6. oldal 3. A felmérések pontjainak változása a Tornyai János Általános Iskolában a legutóbbi 5 év vonatkozásában: (A Cooper-teszt felmérése már nem kötelező, azonban az elmúlt évek és évtizedek gyakorlatához hozzátartozott, rengeteg adat áll rendelkezésre, ami alapján sokáig visszakövethető a mai ifjúság állóképességének színvonala. Itt különösen figyelemre méltó a mindennapos testnevelés hatása.) Cooper-teszt 19,82 18,65 18, ,19 Helyből távolugrás 7,3 6,24 4,68 5,8 14,05 Fekvőtámasz 6,66 7,48 6,61 6,38 9,79 Felülés 1,06 2,08 2,24 2,61 5,23 Törzsemelés 5,27 6,05 5,39 6,54 9,57 A mérések pontszámainak változása a Tornyai János Általános Iskolában Cooper-teszt Helyből távolugrás Fekvőtámasz Felülés Törzsemelés A Cooper-úszás átlaga a Tornyai János Ált. Isk osztályában: szeptember május méter

7 I/C kötet 7. oldal 5. A Kalmár Zsigmond Szakközépiskola tanulóinak úszástudás-megoszlása: szeptember (fő) május (fő) D. kat C. kat B. kat A. kat A Kalmár Zsigmond Szakközépiskola tanulóinak úszástudása D. kat. C. kat. B. kat. A. kat szeptember (fő) május (fő) 6. A tízes-ugrás eredményei a középiskolások körében: szeptember (m) május (m) osztály 18,7 19,6 A tizesugrás eredményeinek változása a középiskolások körében 19,8 19,6 19,4 19, ,8 18,6 18,4 18, szeptember (m) május (m) méter

8 I/C kötet 8. oldal 7. A medicinlabda-dobás eredményei a középiskolások körében: szeptember (m) május (m) osztály 9,82 10,27 A medicinlabda-dobás eredményeinek változása a középiskolások körében 10,4 10,3 10,2 10,1 10 9,9 9,8 9,7 9,6 9, szeptember (m) május (m) méter 8. Az Alden-próba eredményei a középiskolások körében: szeptember (mp) május (mp) osztály 24,49 23,96 Az Alden-próba eredményeinek alakulása a középiskolások körében 24,6 24,5 24,4 24,3 24,2 24, ,9 23,8 23,7 23,6 24,49 23, szeptember (mp) május (mp) másodperc A táblázatokból és a diagrammokból világosan látszik, hogy a mindennapos testnevelésnek már egy év után kézzel fogható eredményei vannak. Különösen az úszásnál szembeszökő a változás, de a többi területen is dicséretes a javulás. A testnevelők mellett a védőnők is vizsgálták a gyerekek egészségügyi állapotát, felmérték a magasságot, testtömeget, alapvérnyomást, terhelés közbeni és utáni vérnyomást, alappulzust,

9 I/C kötet 9. oldal terhelés közbeni és utáni pulzust, csuklókerületet, mellkas-, derék- és csípőkörfogatot. Az adatok feldolgozása statisztikai programok alkalmazásával folyamatos. A mindennapos testnevelés egyéni megoldási módok kidolgozására is ösztönözte az intézményeket, a legkiemelkedőbb kezdeményezés a Corvin Szakközépiskolához fűződik: sportkönyves rendszerben a diák a mindennapos testnevelés órasávban maga választja meg, hogy hol és milyen sportágban teljesíti az órát. Az iskola megállapodást kötött a sportegyesületekkel, így a választható sportágak között szerepel a lovaglás, a tenisz, a taekwon-do, az aerobic, a kosárlabda, a kézilabda, a röplabda, az íjászat, a lövészet és az úszás. Ezzel a módszerrel a gyerek is könnyebben rávehető a mozgásra, hiszen maga választhatja azt meg, valamint az infrastrukturális hiányosságokra is gyógyírt jelent. Összességében elmondható, hogy a mindennapos testnevelés, a kezdeti nehézségek ellenére, az első évben sikeres volt. A szülőkkel sikerült elfogadtatni a programot, bár nehezen indult, különösen az úszásórák tekintetében voltak ellenvetések. A középiskolákban még mindig sokan szeretnének kibújni az úszás alól, de a testnevelők szigorának köszönhetően a tanév kezdethez képest sokat javult a helyzet. Bebizonyosodott, az úszóoktatókra szükség van ahhoz, hogy a testnevelők a nagy létszámú osztályok uszodai foglalkozását is biztonságosan meg tudják tartani. A program folytatása és a mérések hatékonyságának továbbfejlesztése céljából a tapasztalatok elemzésével az új tanévtől reprezentatív mérési módszert dolgozunk ki. A testnevelő tanárok teljes mértékben támogatják a programot, hiszen tudják, hogy ez egyedülálló lehetőség, mind a gyerekek, mind a testnevelők számára: nagy mértékben javul az úszni tudók aránya, meg lehet tanítani a 2. sőt a 3. úszásnemet, javul az állóképesség, a gyerekek erősebbek és egészségesebbek lesznek. A testnevelők szerint legalább ilyen fontosak a mindennapos testnevelés közvetett hatásai is, hiszen a gyerekek az uszodában elsajátítják a fürdőkultúrát, megtanulják a megfelelő tisztálkodás és öltözködés fontosságát, a játékos sportfoglalkozásokon a nem annyira sportos alkatú gyerekeket is sikerélmény éri, nő a délutáni sportfoglalkozásokon való részvétel, sőt a diáksport versenyeken is javuló eredményeket érnek el. A mindennapos testnevelés bevezetése jó kezdeményezés volt, az emelt óraszám hatására a diákokat több inger érte, valamelyest javultak is a különböző eredmények, azonban ez egy hosszú távú folyamat, mindenképpen szükséges a program továbbvitele. A program bevezetésének helyességét bizonyítja, hogy több neves egyetem testnevelési tanszéke és a Magyar Testnevelő Tanárok Országos Egyesülete is felfigyelt a hódmezővásárhelyi kezdeményezésre. Hódmezővásárhely, december 7. Tisztelettel: Dr. Lázár János polgármester, országgyűlési képviselő

10 I/C kötet 10. oldal Tárgy: Beszámoló a Mindennapos testnevelés 2005/2006. évi megvalósulásáról, gyakorlati tapasztalatairól, eredményeiről HATÁROZATI JAVASLAT 1. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése a mellékelt beszámolót megtárgyalta és elfogadta Hódmezővásárhely, december 7. Dr. Lázár János polgármester A határozatot megkapja: 1. Dr. Lázár János polgármester 2. Dr. Korsós Ágnes jegyző 3. Polgármesteri Iroda, Oktatási, Ifjúsági és Sport Csoport 4. Tóthné Kecskeméti Katalin, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság, elnök 5. Fekete Ferenc, sporttanácsnok 6. Irattár

11 1. számú melléklet: Az önkormányzati fenntartású iskolák tornatermeinek mérete, felszereltsége és minősége Intézmény neve Tornaterem mérete felszereltség minőség Tornaszoba mérete felszereltség minőség Aranyossy Á. Ált. Isk. 52 m2 (7 x 7,4) megfelelő megfelelő 110 m2 (11 x 10) megfelelő megfelelő József A. Ált. Isk. 800 m2 (20 x 40) jó jó 96,4 m2 (6,3 x 15,3) megfelelő jó 55,48 m2 (7,3 x 7,6) megfelelő megfelelő Klauzál G. Ált. Isk. 554 m2 (20 x 27,7) jó jó Kiss L. Ált. Isk. 112,5 m2 (7,5 x 15) megfelelő megfelelő Liszt F. Ált. Isk. 312 m2 (15 x 20,8) jó jó 234 m2 (12 x 19,5) jó jó Móra F. Külterületi ÁMK 80 m2 (8 x 10) megfelelő megfelelő Szántó K. J. Ált. Isk. 300 m2 (25 x 12) jó megfelelő 96 m2 (8 x 12) jó megfelelő Szt. István Ált. Isk. 288 m2 (12 x 24) megfelelő megfelelő 170 m2 (10 x 17) megfelelő megfelelő 72 m2 (12 x 6) megfelelő megfelelő 72 m2 (8 x 9) megfelelő megfelelő Tarjáni Ált. Isk. 162 m2 (18 x 9) megfelelő megfelelő Tornyai J. Ált. Isk. 367,5 m2 (24,5 x 15) jó jó Németh L. Gim. És Ált. Isk. 924 m2 (22 x 42) jó jó Corvin M. Szakközépiskola 450 m2 (30 x 15) megfelelő megfelelő Eötvös J. Szakközépiskola 132,8 m2 (7,5 x 17,7) megfelelő megfelelő 64,2 m2 (6 x 10,7) megfelelő megfelelő Gregus M. Szakközépiskola 457,4m2 (29,7 x 15,4) megfelelő jó Kalmár Zs. Szakközépiskola 252 m2 (21 x 12) megfelelő megfelelő Kossuth Zs. Szakközépiskola 612 m2 (18 x 34) megfelelő rossz

12 2. sz. melléklet: a mindennapos testnevelés 2005/2006. évi tanévének uszodai beosztása Mindennapos testedzés vízfelületetek beosztása HÉTFŐ ülőmedence: középső medence: 0. óra, 7-8 Németh 1/a. Németh 1/b. 1. óra, 8-9 Tornyai 3/a. Tornyai 3/b. Liszt 1/a. Liszt 1/b. 2. óra, 9-10 József 1/a. József 1/b. Liszt 2/a. Liszt 2/b. 3. óra, Kincsesház Kincsesház Kiss L. 2. o. 4. óra, Kiss L. 3. o. 5. óra, 12-12:45 Tornyai 5/a. Tornyai 5/b. 6. óra, 12:45-13:30 Szt. I. 5/b. Szt. I. 7/c. Batida du. fogl.: 14:00-15:30 Liszt 7/a. Liszt 7/b. uszodai nagy medence: 0. óra 1. óra 2. óra 3. óra 4. óra 5. óra 6. óra 7. óra 10 foglalt 9 foglalt 8 Corvin Corvin 9/b. Corvin 10/a. Corvin Corvin 12/d. 7 Corvin Corvin 9/a. Corvin 11/c. Corvin 10/b. 6 5 Kossuth 10/b. Eötvös 9/d. Bethlen 10/c. 4 Kalmár2/12/b Németh 11/a. Bethlen 5/a. Tornyai 8/b. 3 Kalmár 10/a. Kalmár 10/b. Eötvös 10/a. Tornyai 8/a. Bethlen 9/c. Kossuth 11/c. 2 Kalmár 9/b. Kalmár 11/b. Németh 6/b. Klauzál 5/b. Klauzál 6/b. Klauzál 7/b. Klauzál 8/b. 1 Kalmár 9/a. Kalmár 11/a. Németh 6/a. Klauzál 5/a. Klauzál 6/a. Klauzál 7/a. Klauzál 8/a. Kossuth11/g. Beslin A. Beslin A. Kiss P. Kiss P. Gregus J. Kőhegyi F. Kőhegyi F. Gregus J.

13 I/C kötet 13. oldal Mindennapos testedzés vízfelületetek beosztása KEDD ülőmedence: középső medence: 0. óra, 7-8 Németh 2/a. Németh 2/b. 1. óra, 8-9 Tornyai 4/a. Tornyai 4/b. Liszt 3/a. Liszt 3/b. 2. óra, 9-10 Tornyai 7. o. Kincsesház Szt. I. 1/b. 3. óra, Szt. I. 1/a. József 2. o. 4. óra, Szt. I. 1/a. Szántó 4.o.,6/b. Aranyossy József 6/a. 5. óra, 12-12:45 Tornyai 6/a. József 6/b. Aranyossy 6. óra, 12:45-13:30 Szt. I. 6/b. Szt. I. 6/c. Szikáncs du. fogl.: 14:00-15:30 Liszt 8/a. Liszt 8/b. uszodai nagy medence: 0. óra 1. óra 2. óra 3. óra 4. óra 5. óra 6. óra 7. óra 10 foglalt 9 foglalt 8 Corvin Corvin 10/c. Corvin Corvin Corvin 7 Kossuth 11/a. Németh 11/b. Corvin 6 Kossuth 10/c. Eötvös 9/c. 5 Gregus 12/a. Gregus 12/a. Eötvös 12/a. 4 Gregus 9. o. Gregus 9. o. Németh 7/c. 3 Kalmár 11/c. Kalmár9/1/d. Németh 7/b. József 5/b. Kossuth9/g. Bethlen 9/b. 2 Kalmár 12/b. Kalmár 12/c. Németh 7/a. József 5/a. József 8/c. Kossuth9/b. 1 Kalmár 12/a. Kalmár2/12/a. Gregus10/a. Gregus10/a. Gregus12/b. Gregus12/b. Tornyai 7/a. Eötvös10/d. Gregus J. Beslin A. Kiss P. Beslin A. Beslin A. Kiss P. Kiss P. Gregus J.

14 I/C kötet 14. oldal Mindennapos testedzés vízfelületetek beosztása SZERDA ülőmedence: középső medence: 0. óra, 7-8 Tornyai 1/a. Tornyai 2/a. 1. óra, 8-9 Németh 3/a. Németh 3/b. 2. óra, 9-10 Szántó 7/a. Szántó 8/a. Kincsesház 3. óra, Szt. I. 2/a. Szt. I. 3/b. Szántó 1.o.,2/b. József 3. o. 4. óra, Szt. I. 2/a. Szt. I. 2/b. Aranyossy Szántó 3.o.,2/a. 5. óra, 12-12:45 Tornyai 6/b. Aranyossy 6. óra, 12:45-13:30 Szt. I. 8/c. Liszt 6.a./b. Kútvölgy du. fogl.: 14:00-15:30 uszodai nagy medence: 0. óra 1. óra 2. óra 3. óra 4. óra 5. óra 6. óra 7. óra 10 foglalt 9 foglalt 8 Corvin Corvin 9/1. Corvin 9/2. Corvin Corvin 12/c. 7 Corvin Corvin 12/a. Corvin 12/b. 6 Eötvös 11/a. 5 Kossuth 9/c. Németh 12/a. Eötvös 12/b. 4 Gregus 11/a. Gregus 11/a.. Németh 8/c. József 5/c. 3 Kalmár 9/5 Kalmár 9/4. Németh 8/b. József 6/d. Kossuth12/a. Bethlen 10/d 2 Kalmár 10/2. Kalmár 9/3. Németh 8/a. Kossuth 10/g. József 6/c. József 8/b. Kossuth10/a. 1 Kalmár 10/1. Kalmár 9/2. Gregus10/b.. Gregus10/b. Gregus11/b. Gregus11/b. Tornyai 8/a. Eötvös 9/a. Gregus J. Beslin A. Kőhegyi F. Beslin A. Beslin A. Gregus J. Gregus J. Kiss P.

15 I/C kötet 15. oldal Mindennapos testedzés vízfelületetek beosztása CSÜTÖRTÖK ülőmedence: középső medence: 0. óra, 7-8 Tornyai 1/b. Tornyai 2/b. 1. óra, 8-9 Németh 4/a. Németh 4/b. József 1/a. József 1/b. 2. óra, 9-10 Liszt 4/a. Liszt 4/b. 3. óra, Liszt 5/a. Liszt 5/b. József 4/a. József 4/b. 4. óra, Szt. I. 4/b. Kincsesház 5. óra, 12-12:45 Kiss L. 4. o. Kiss L. 5. o. 6. óra, 12:45-13:30 Kiss L. 6/a. Kiss L. 6/b. Erzsébet délutáni fogl.: 14:30-15:30 uszodai nagy medence: 0. óra 1. óra 2. óra 3. óra 4. óra 5. óra 6. óra 7. óra 10 foglalt 9 foglalt 8 Corvin Corvin 9/3. Corvin 7 Corvin Corvin 11/d. Németh 12/d. 6 Eötvös 10/c. Bethlen 11/c 5 Németh 12/b. Eötvös 12/c. 4 Kossuth 9/a. Tarjáni 5. o. Németh 9/b. Kossuth 11/b. Bethlen 9/d. 3 Kalmár 10/4. Kalmár1/9/d. Németh 9/a. Bethlen 6/a. Bethlen 9/e. József 8/a. Eötvös 11/b. 2 Kalmár 10/3 Kalmár1/9/c. Tarjáni 7/b. Tarjáni 6/b. Tarjáni 8/b. József 7/b. Kossuth12/b 1 Kalmár1/9/a. Kalmá1/9/b. Tarjáni 7/a. Tarjáni 6/a. Tarjáni 8/a.. József 7/a. Kossuth12/c Kőhegyi F. Kőhegyi F. Kőhegyi F. Kőhegyi F. Kőhegyi F. Gregus J. Gregus J.

16 I/C kötet 16. oldal Mindennapos testedzés vízfelületetek beosztása PÉNTEK ülőmedence: középső medence: 0. óra, 7-8 Klauzál 1/a. Klauzál 1/b. 1. óra, 8-9 Tarjáni 2.a./b. Liszt 5.a./b. Klauzál 2/a. Klauzál 2/b. 2. óra, 9-10 Klauzál 3/a. Klauzál 3/b. 3. óra, Kozmutza F. Tarjáni 1/a. Tarjáni 1/b. 4. óra, Klauzál 4/a. Klauzál 4/b. 5. óra, 12-12:45 Szántó5o/6a/8b 6. óra, 12:45-13:30 Kiss L. 8/b. uszodai nagy medence: 0. óra 1. óra 2. óra 3. óra 4. óra 5. óra 6. óra 7. óra 10 foglalt 9 foglalt 8 Corvin Corvin 10/3. Corvin 10/1. Corvin 10/2. 7 Corvin Bethlen 8/a. 6 Eötvös 10/b. 5 Kossuth 12/g. Németh 5/b. Tarjáni 3/b. 4 Kalmár2/10/a Németh 5/a. Tarjáni 3/a. 3 Kalmár1/11/b Kalmár2/10/d. Eötvös 9/b. Tarjáni 4/b. Bethlen 10/b. 2 Kalmár1/11/a Kalmár2/10/c. Németh 10/b. Tarjáni 4/a. Kiss L. 7/b. József 7/c. 1 Kalmár Kalmá2/10/b. Németh 10/a. Bethlen 7/a. Kiss L. 7/a. Kiss L. 8/a. Szőnyi 20 fő Kiss P. Kiss P. Beslin A. Beslin A. Kiss P. Gregus J. Gregus J.

17 I/C kötet 17. oldal 3. sz. melléklet: a mindennapos testnevelés 2005/2006. évi tanévének uszodai buszmenetrendje Mindennapos testedzés Úszásórához buszmenetrend 1. busz: HÉTFŐ 2. busz: Idő Hely Cím Osztály 8:45 Liszt F. Ált. Isk. Szt. I. tér 2. 1.a./1.b. 9:45 Liszt F. Ált. Isk. Szt. I. tér 2. 2.a./2.b. 10:00 Strand Ady 1. Liszt 1.a./1.b. vissza 10:40 Kiss L. Ált. Isk. Nádor u o./3.o. 11:00 Strand Ady 1. Liszt 2.a./2.b. vissza 11:50 Strand Ady 1. Kiss L. 2.o./3.o. vissza 12:40 Szt. I. Ált. Isk. Szt. I. utca 5.b./7.c. 13:10 Batida batidai ált. isk. összevont osztályok 13:40 Strand Ady 1. Szt. I. 5.b./7.c. vissza 14:30 Strand Ady 1. batidaiak vissza Idő Hely Cím Osztály 8:40 Németh L. Ált. Isk. Ormos E. u a./6.b. 8:50 Strand Ady 1. Németh L.1.a./1.b. vissza 9:45 Klauzál Ált. Isk. Klauzál u a./5.b. 9:55 Strand Ady 1. Németh L.6.a./6.b. vissza 10:35 Klauzál Ált. Isk. Klauzál u a./6.b. 11:00 Strand Ady 1. Klauzál 5.a./5.b. vissza 11:35 Klauzál Ált. Isk. Klauzál u a./7.b. 12:00 Strand Ady 1. Klauzál 6.a./6.b. vissza 12:35 Klauzál Ált. Isk. Klauzál u a./8.b. 13:00 Strand Ady 1. Klauzál 7.a./7.b. vissza 13:45 Strand Ady 1. Klauzál 8.a./8.b. vissza 14:00 Liszt F. Ált. Isk. Szt. I. tér 2. 7.a./7.b. 15:10 Strand Ady 1. Liszt 7.a./7.b. vissza

18 I/C kötet 18. oldal Mindennapos testedzés Úszásórához buszmenetrend KEDD 1. busz: Idő Hely Cím Osztály 8:45 Liszt F. Ált. Isk. Szt. I. tér 2. 3.a./3.b. 9:00 Strand Ady 1. Németh L.2.a./2.b. vissza 9:40 Szt. I. Ált. Isk. Szt. I. tér 4. 1.b. 10:00 Strand Ady 1. Liszt 3.a./3.b. vissza 10:15 Strand Ady 1. Németh 7.a./7.b. vissza 10:45 Szántó Ált. Isk. Szék u o./6.b. 10:55 Strand Ady 1. Szt. I. 1.b. vissza 11:50 Strand Ady 1. Szántó 4.o./6.b. vissza 12:05 Kiesett, nem kell menni 12:40 Szt. I. Ált. Isk. Szt. I. utca 6.b./6.c. 13:15 Szikáncs szikáncsi ált. isk. összevont osztályok 13:40 Strand Ady 1. Szt. I. 6.b./6.c. vissza 13:55 Liszt F. Ált. Isk. Szt. I. tér 2. 8.a./8.b. 14:30 Strand Ady 1. szikáncsiak vissza 15:05 Strand Ady 1. Liszt 8.a./8.b. vissza 2. busz: nem szükséges

19 I/C kötet 19. oldal Mindennapos testedzés Úszásórához buszmenetrend SZERDA 1. busz: Idő Hely Cím Osztály 8:45 Szántó Ált. Isk. Szék u a./8.a. 9:00 Strand Ady 1. Németh L.3.a./3.b. vissza 9:40 Szt. I. Ált. Isk. Szt. I. tér 4. 3.b. 9:50 Strand Ady 1. Szántó 7.a./8.a. vissza 10:10 Strand Ady 1. Németh 8.a./8.b. vissza 10:35 Szt. I. Ált. Isk. Szt. I. tér 4. 2.b. 10:45 Strand Ady 1. Szt. I. 3.b. vissza 10:55 Szántó Ált. Isk. Szék u o./2.b. 11:40 Szántó Ált. Isk. Szék u o./2.a. 11:50 Strand Ady 1. Szt. I. 2.b. vissza 12:10 Strand Ady 1. Szántó 1.o./2.b. vissza 12:40 Szt. I. Ált. Isk. Szt. I. utca 8.c. 12:50 Strand Ady 1. Szántó 3.o./2.a. vissza 13:40 Strand Ady 1. Szt. I. 8.c. vissza 2. busz: Tisza Volán (az iskola és a Tisza Volán állapodik meg) 12:40 Liszt F. Ált. Isk. Szt. I. tér 2. 6.a./6.b. 13:50 Strand Ady 1. Liszt 6.a./6.b. vissza

20 I/C kötet 20. oldal Mindennapos testedzés Úszásórához buszmenetrend CSÜTÖRTÖK 1. busz: 2. busz: Idő Hely Cím Osztály 8:45 Liszt F. Ált. Isk. Szt. I. tér 2. 4.a./4.b. 9:00 Strand Ady 1. Németh L.4.a./4.b. vissza 10:00 Strand Ady 1. Liszt 4.a./4.b. vissza 10:35 Szt. I. Ált. Isk. Szt. I. tér 4. 4.b. 11:40 Kiss L. Ált. Isk. Nádor u o./5.o. 11:55 Strand Ady 1. Szt. I. 4.b. vissza 12:50 Strand Ady 1. Kiss 4.o./5.o. vissza 13:00 Kiss L. Ált. Isk. Nádor u a./6.b. 14:05 Strand Ady 1. Kiss 6.a./6.b. vissza Idő Hely Cím Osztály 7:30 Tarjáni Ált. Isk. Holló u o. 8:40 Tarjáni Ált. Isk. Holló u a./7.b. 8:50 Strand Ady 1. Tarjáni 5.o. vissza 9:40 Tarjáni Ált. Isk. Holló u a./6.b. 9:50 Strand Ady 1. Tarjáni 7.a./7.b. vissza 10:10 Strand Ady 1. Németh 9.a./9.b. vissza 10:40 Tarjáni Ált. Isk. Holló u a./8.b. 10:50 Strand Ady 1. Tarjáni 6.a./6.b. vissza 11:50 Strand Ady 1. Tarjáni 8.a./8.b. vissza 13:00 Erzsébet erzsébeti ált. isk. összevont osztályok 14:30 Strand Ady 1. erzsébetiek vissza

21 I/C kötet 21. oldal Mindennapos testedzés Úszásórához buszmenetrend PÉNTEK 1. busz: 2. busz: Idő Hely Cím Osztály 7:30 Tarjáni Ált. Isk. Holló u a./2.b. 8:40 Tarjáni Ált. Isk. Holló u a./3.b. 8:50 Strand Ady 1. Tarjáni 2.a./2.b. vissza 9:10 Strand Ady 1. Németh L.5.a./5.b. vissza 9:40 Tarjáni Ált. Isk. Holló u a./4.b. 9:50 Strand Ady 1. Tarjáni 3.a./3.b. vissza 10:10 Strand Ady 1. Németh 10.a./10.b. vissza 10:40 Tarjáni Ált. Isk. Holló u a./1.b. 10:50 Strand Ady 1. Tarjáni 4.a./4.b. vissza 11:45 Szántó Ált. Isk. Szék u o./6.a./8.b. 12:05 Strand Ady 1. Tarjáni 1.a./1.b. vissza 12:55 Strand Ady 1. Szántó 5o./6a./8b. vissza Idő Hely Cím Osztály 7:30 Klauzál Ált. Isk. Klauzál u a./1.b. 8:45 Klauzál Ált. Isk. Klauzál u a./2.b. 9:00 Strand Ady 1. Klauzál 1.a./1.b. vissza 9:45 Klauzál Ált. Isk. Klauzál u a./3.b. 10:00 Strand Ady 1. Klauzál 2.a./2.b. vissza 10:45 Klauzál Ált. Isk. Klauzál u a./4.b. 11:00 Strand Ady 1. Klauzál 3.a./3.b. vissza 11:40 Kiss L. Ált. Isk. Nádor u a./7.b. 12:00 Strand Ady 1. Klauzál 4.a./4.b. vissza 12:35 Kiss L. Ált. Isk. Nádor u a./8.b. 12:50 Strand Ady 1. Kiss 7.a./7.b. vissza 3. busz: Tisza Volán (az iskola és a Tisza Volán állapodik meg) 7:45 Liszt F. Ált. Isk. Szt. I. tér 2. 5.a./5.b. 8:50 Strand Ady 1. Liszt 5.a./5.b. vissza

22 I/C kötet 22. oldal Iktatószám: /2006 Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: Lakáscélú helyi támogatásra vonatkozó kérelmek elbírálása Az anyagot készítette: Egészségügyi és Szociális Bizottságának Lakásügyi Tanácsadó Testülete Az anyagot látta: Dr. Korsós Ágnes jegyző Véleményezésre megküldve: Valamennyi Bizottságnak Sokszorosításra érkezett: Napirend kapcsán meghívandó személyek:

23 I/C kötet 23. oldal Száma: /2006 Tárgy: Lakáscélú helyi támogatásra vonatkozó kérelmek elbírálása Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tisztelt Közgyűlés! Az Önök által elfogadott lakáskoncepcióban leírtaknak megfelelően az újonnan megalakult Lakásügyi Tanácsadó Testület a hivatalunkhoz beérkezett, korábban odaítélt lakáscélú helyi támogatások fellebbezéseit áttanulmányozta és megtette javaslatát. A jelenlegi előterjesztésben 6 db pályázat vonatkozásában tesz javaslatot a testület. A Lakásügyi Tanácsadó Testület tagjai folytatják a bevezetett szigorú elbírálási rendszert, így van lehetőség arra, hogy csak a legrászorultabbak kaphassanak az Önkormányzattól kamatmentes kölcsön, vagy vissza nem térítendő támogatás formájában támogatást. Az eddigi tapasztalatok szerint a folyamatos elbírálás rendszere bevált, ezért a továbbiakban is szükségesnek tartom ennek a rendszernek a folytatását. Tisztelettel kérem Önöket, szíveskedjenek a Lakásügyi Tanácsadó Testület javaslatát megvitatni és azt tudomásul venni. Hódmezővásárhely, november 27. Dr. Lázár János polgármester

24 I/C kötet 24. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlés Egészségügyi és Szociális Bizottság Lakásügyi Tanácsadó Testülete 6801 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1. Pf. 23. Tel.: Ikt.sz.: /2006. Tárgy: Lakáscélú helyi támogatásra vonatkozó kérelmek elbírálása Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tisztelt Közgyűlés! Tisztelettel tájékoztatom Önöket, hogy a lakáscélú helyi támogatásra vonatkozó pályázatok benyújtása és azok kivizsgálása folyamatosan történik évben harmadszor kerültek elbírálásra, kiértékelésre a zömmel fellebbezésként beadott kérelmek, mely jelen esetben 6 db pályázatot jelent. A beérkezett pályázatok közül 3 db kérelem elutasításra került. Ezen elbírálás során összesen ,-Ft összeg felhasználására készült javaslat. Az előző körben elbírált 432 db pályázattal együtt eddig összesen 438 pályázó részére, mind összesen ,- Ft kamatmentes kölcsön kifizetésére tett javaslatot a Lakásügyi Tanácsadó Testület. A helyszíni kivizsgálás tapasztalatait és az iratanyagban leírtakat figyelembe véve a Tanácsadó Testület tagjai a mellékelt névjegyzékben szereplő javaslatot tették. A fellebbezések egy része arra irányult, hogy a második körben megítélt összeget emelje meg az Önkormányzat, mely kérelmek teljesítését nem látta indokoltnak a Lakásügyi Tanácsadó Testület, ezért azok elutasítására tett javaslatot. Ugyancsak a kérelem elutasítását javasoltuk egy 2005-ben megítélt kamatmentes kölcsön vissza nem térítendőre történő változtatása tekintetében is. Tájékoztatom Önöket, hogy az előterjesztéshez csatolt névjegyzék kifüggesztésre kerül a Polgármesteri Hivatal folyosóján azért, hogy bárki észrevételt tudjon tenni a támogatásra javasolt személyekre, a támogatás összegére, vagy az elutasítás tényére vonatkozóan. Tisztelettel kérem, szíveskedjenek a névjegyzéket tudomásul venni. Hódmezővásárhely, november 27. Vas Zoltánné Lakásügyi Tanácsadó Testület elnöke

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 4. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 4. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T 2012. április 4. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete 127/2012. (IV.5.) Tata Kt. határozata az április 4-i rendkívüli testületi ülésen tárgyalandó

Részletesebben

Egyesített Népjóléti Intézmény

Egyesített Népjóléti Intézmény Alapító Okirat 1 2 Egyesített Népjóléti Intézmény Alapító Okirat Költségvetési szerv neve: Egyesített Népjóléti Intézmény Székhelye: Makó, Béke u. 9. Telephelyei: Makó, Deák Ferenc u. 57. Makó, Királyhegyesi

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. 21. napirendi pont: Előterjesztés alapító okiratok módosításáról

Jegyzőkönyvi kivonat. 21. napirendi pont: Előterjesztés alapító okiratok módosításáról Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. június 30-ai közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 21. napirendi pont: Előterjesztés alapító okiratok módosításáról

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA Ügyiratszám: 051905/2008/05 Ügyintéző: dr. Krizsai Anita NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-585; Fax: (42)

Részletesebben

A közgyűlés felkéri a főjegyzőt, hogy az alapító okiratot a Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Területi Igazgatóságának küldje meg.

A közgyűlés felkéri a főjegyzőt, hogy az alapító okiratot a Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Területi Igazgatóságának küldje meg. 6/2007. (II. 22.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2007. július 1-jei hatállyal Veszprém Megyei Önkormányzat Intézményeinek Kincstára elnevezésű költségvetési szervet alapít.

Részletesebben

153/2011. (VIII. 16.) MÖK

153/2011. (VIII. 16.) MÖK 153/2011. (VIII. 16.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 2/A. (3) bekezdésében és a 93. (1) bekezdésében biztosított jogkörében

Részletesebben

Alapító okirat. (Egységes szerkezetben)

Alapító okirat. (Egységes szerkezetben) Alapító okirat (Egységes szerkezetben) Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. (a továbbiakban: Ötv.) 10. (1) bek. g) pontja, az államháztartásról

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Egészségügyi-Szociális Központ Alapító Okirata

Salgótarján Megyei Jogú Város Egészségügyi-Szociális Központ Alapító Okirata Salgótarján Megyei Jogú Város Egészségügyi-Szociális Központ Alapító Okirata /A 24/2005. (II.15.) Öh. sz. határozattal elfogadott alapító okiratnak a 6/2007. (I.30.) Öh. sz. határozat 2. számú melléklet

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s Ügyiratszám: 51.134/2008.05 Ügyintéző: Tóthné Csatlós Ildikó NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-585; Fax: (42)

Részletesebben

Alapító Okirat. /2006. (...) Kgy. sz. határozat 2. sz. melléklete

Alapító Okirat. /2006. (...) Kgy. sz. határozat 2. sz. melléklete /2006. (...) Kgy. sz. határozat 2. sz. melléklete Alapító Okirat Az államháztartásról szóló módosított 1992. évi XXXVIII. törvény, továbbá a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló módosított

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. február 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből.

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. február 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. február 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 12. napirendi pont: Előterjesztés alapító okiratok módosításáról

Részletesebben

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 162/2011. (VIII. 25.) számú. határozata

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 162/2011. (VIII. 25.) számú. határozata NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 162/2011. (VIII. 25.) számú határozata Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 117/2011. (VI.30.) számú határozatának módosításáról, a Gyermekjóléti Központ

Részletesebben

Javaslat az Öttevényi Mackó-kuckó Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítására

Javaslat az Öttevényi Mackó-kuckó Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítására Öttevény Község Polgármesterétől Öttevény, Fő u. 100. 5. napirend Javaslat az Öttevényi Mackó-kuckó Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítására Tisztelt Képviselő-testület! Az Öttevényi

Részletesebben

Előterjesztés. A Benedek Elek Óvoda alapító okiratának módosításáról

Előterjesztés. A Benedek Elek Óvoda alapító okiratának módosításáról Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés A Benedek Elek Óvoda alapító okiratának módosításáról A Magyarország 2013. évi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV törvény tartalmazza az a települési önkormányzatok

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Jogszabályban meghatározott közfeladata, szakágazati besorolása:

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Jogszabályban meghatározott közfeladata, szakágazati besorolása: ALAPÍTÓ OKIRAT Arnót község Önkormányzati Képviselő-testülete és Sajópálfala község Önkormányzati Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592-660 Pf.: 76. fax: 592-676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

Alapító okirat A költségvetési szerv Neve

Alapító okirat A költségvetési szerv Neve Alapító okirat Berhida Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. (1) bekezdés g) pontja, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. -a,

Részletesebben

Felelős: Határidő: 2012. december 1. MÓDOSÍTÓ OKIRAT

Felelős: Határidő: 2012. december 1. MÓDOSÍTÓ OKIRAT 685/2012. (XI.29.) közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elfogadja a Városi Nevelési Tanácsadó, Pályaválasztási és Logopédiai Intézet Alapító Okiratának módosítását 2012.

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő testületének 2012.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye 1 ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye 2. A költségvetési szerv székhelye: Pápa, Barát u. 9.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű)

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) A Győri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény 4. (1) bekezdése,

Részletesebben

Határidő: 2011. július 3. Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Dr. Imre László megyei főjegyző

Határidő: 2011. július 3. Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Dr. Imre László megyei főjegyző 116/2011. (VI. 23.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 2/A. (3) bekezdésében és a 93. (1) bekezdésében biztosított jogkörében

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 526-11/2012. 11. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez Szociális

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 194/2003. (VI. 25.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 194/2003. (VI. 25.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 194/2003. (VI. 25.) számú h a t á r o z a t a a Szociális Gondozási Központ Alapító Okiratának módosításáról A Közgyűlés 1./ A Szociális Gondozási Központ Alapító

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67. ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján az 1989. évben Budapest VIII. ker. Tanács VB. által létesített (alapított)

Részletesebben

Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 e-mail: spatak.ph@t-online.hu

Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 e-mail: spatak.ph@t-online.hu Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 e-mail: spatak.ph@t-online.hu Levelezési cím: 3950 Sárospatak Pf.:218 E L İ T E R J E S Z T É S a Képviselı-testület

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 105/2015. (XI.16.) önkormányzati határozata

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 105/2015. (XI.16.) önkormányzati határozata Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 105/2015. (XI.16.) önkormányzati határozata Nyírbátor Város Szociális Szolgálata Alapító Okiratának jóváhagyásáról A Képviselő-testület Nyírbátor Város

Részletesebben

Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben

Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi

Részletesebben

Szivárvány Óvoda Alapító okirata

Szivárvány Óvoda Alapító okirata Szivárvány Óvoda Alapító okirata - egységes szerkezetben a módosításokkal - Magyargéc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete és Sóshartyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 4-én tartandó rendkívüli ülésére

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 4-én tartandó rendkívüli ülésére HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember

Részletesebben

Módosító okirat. III. Az Alapító okirat kiegészül 2.3. ponttal: A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének

Módosító okirat. III. Az Alapító okirat kiegészül 2.3. ponttal: A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének Okirat száma: 44-2/2015. Módosító okirat Az Esély Szociális és Gyermekjóléti Alapellátási Központ a Csongrád Város Önkormányzata Képviselő-testülete által 2015. március 03. napján kiadott, 46/2015. (III.

Részletesebben

A Decs Tesz- Vesz Óvoda Alapító Okiratának módosítása

A Decs Tesz- Vesz Óvoda Alapító Okiratának módosítása Az előterjesztés száma: 95/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs Nagyközség képviselő-testületének 2013. május 29-én, 18-órakor megtartandó ülésére A Decs Tesz- Vesz

Részletesebben

Tárgy: Intézmények alapító okiratainak módosítása

Tárgy: Intézmények alapító okiratainak módosítása Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 6600 Szentes, Kossuth tér 6. U-17117/2014. Témafelelős: Lencséné Szalontai Mária Balogh Imre Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete S z é k h e l

Részletesebben

Az anyagot látta: Előadók: Címzetes főjegyző Dr. Korsós Ágnes

Az anyagot látta: Előadók: Címzetes főjegyző Dr. Korsós Ágnes Iktatószám: 21-3429-1/2012. (1 db rendelet tervezet 1 db. határozati javaslat) Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának és Szerveinek

Részletesebben

Alapító okirat. Alaptevékenysége: 852010 Alapfokú oktatás

Alapító okirat. Alaptevékenysége: 852010 Alapfokú oktatás Alapító okirat Berhida Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. (1) bekezdés g) pontja, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. -a,

Részletesebben

Nagykálló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 217/2009. (V.07.) KT. H A T Á R O Z A T A

Nagykálló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 217/2009. (V.07.) KT. H A T Á R O Z A T A Nagykálló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 217/2009. (V.07.) KT. H A T Á R O Z A T A Nagykálló Város Polgármesteri Hivatal alapító okiratának elfogadása tárgyában (a 331/2009. (VII.10.) KT, 405/2009.(VIII.25.)

Részletesebben

Kivonat a Csorba Mikro-térségi Szociális Intézményfenntartó Társulási Tanács 2013. november 29-ei ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat a Csorba Mikro-térségi Szociális Intézményfenntartó Társulási Tanács 2013. november 29-ei ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat a Csorba Mikro-térségi Szociális Intézményfenntartó Társulási Tanács 2013. november 29-ei ülésének jegyzőkönyvéből: 14/2013.(XI.29.) sz. határozat: Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási

Részletesebben

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 20-án tartandó ülésére. Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 20-án tartandó ülésére. Tisztelt Képviselő-testület! HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember

Részletesebben

A R. 9. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A R. 9. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Kapos vár Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 42/2011. (IX.30.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi és szociális ellátásokról szóló 13/2000. (III. 17.) önkormányzati

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. DECEMBER 8-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. DECEMBER 8-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. DECEMBER 8-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 609-12/2011. MELLÉKLETEK: 2 DB TÁRGY: A Baranya Megyei Önkormányzat Mozsgó-Turbékpusztai Integrált Szociális

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére ELŐTERJESZTÉS a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére Tárgy: Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Előkészítő Szakiskolája, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat (Kiskunhalas)

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Készült a 2013. június 26. napján tartandó képviselő-testületi ülésre. Készítette: Müller Kinga Intézményi Irodavezető Tárgy: Javaslat a Kertvárosi

Részletesebben

Határidő: 2012. december 31. MÓDÓSÍTÓ OKIRAT

Határidő: 2012. december 31. MÓDÓSÍTÓ OKIRAT K I V O N A T Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. december 13-i ülésének jegyzőkönyvéből 736/2012. (XII.13.) közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Gyermekjóléti

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 11-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 11-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 11-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testület ének 39/2011. (V.11.) KT. sz.

Részletesebben

Terézvárosi Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat

Terézvárosi Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Terézvárosi Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat egységes szerkezetbe foglalt módosított

Részletesebben

K i v o n a t a Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből:

K i v o n a t a Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből: K i v o n a t a Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből: Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2015. (III. 26.) határozata:

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 9/2007. (I. 22.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 9/2007. (I. 22.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 9/2007. (I. 22.) számú h a t á r o z a t a Nyíregyháza Megyei Jogú Város és Nyírpazony Község Önkormányzata között megkötött intézményfenntartói társulási megállapodás

Részletesebben

KIVONAT. Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. december 19-i ülésén készült jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. december 19-i ülésén készült jegyzőkönyvéből KIVONAT Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. december 19-i ülésén készült jegyzőkönyvéből 656/2013. (XII.19.) közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése elfogadja a Gyermekjóléti

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. december 10-i, rendkívüli ülésére beterjesztett anyagok. I./C kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. december 10-i, rendkívüli ülésére beterjesztett anyagok. I./C kötet I/C kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. december 10-i, rendkívüli ülésére beterjesztett anyagok I./C kötet A Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás Kapcsolat Központ,

Részletesebben

A Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ Alapító Okiratát Módosító Okirat

A Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ Alapító Okiratát Módosító Okirat A 112/2014. (IV. 25.) határozat 1. melléklete A Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ Alapító Okiratát Módosító Okirat Kazincbarcika Város Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013. december 19-én

Részletesebben

Előterjesztés Pusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 26-ai ülésére

Előterjesztés Pusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 26-ai ülésére Pusztaszer Község Polgármesterétől Előterjesztés Pusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 05. november 6-ai ülésére Tárgy: Gyermekjóléti Intézmény alapító okiratának módosítása Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Előterjesztés. Monostorpályi Egységes Óvoda-Bölcsőde alapító okiratának módosítása

Előterjesztés. Monostorpályi Egységes Óvoda-Bölcsőde alapító okiratának módosítása Előterjesztés A 6. napirendi ponthoz Napirend: Előterjesztő: Monostorpályi Egységes Óvoda-Bölcsőde alapító okiratának módosítása a polgármester és az óvodavezető Előzmények: - Határozat- tervezet: az előterjesztés

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁS

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁS I. Határozati javaslat 1. számú melléklete ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁS Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának Képviselő-testülete../2012. (11.15.) önk. sz. határozatában foglaltak alapján,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. február 13-ai ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. február 13-ai ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. február 13-ai ülésére Tárgy: A Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola alapító okiratának módosítása Előadó: Dr. Árpásy Tamás

Részletesebben

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1000-2/2008. Tárgy: jkv-i kivonat

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1000-2/2008. Tárgy: jkv-i kivonat Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1000-2/2008. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. január 31-i üléséről. Napirend:

Részletesebben

MEGSZÜNTETŐ OKIRAT. 5. A megszüntetésre kerülő költségvetési szerv megszűnésének ideje:

MEGSZÜNTETŐ OKIRAT. 5. A megszüntetésre kerülő költségvetési szerv megszűnésének ideje: 152/2004. (XII. 9.) MÖK határozat 2/A. sz. melléklete 2004. december 31-i hatállyal az államháztartásról szóló Nevelési Tanácsadó (OM azonosító: 200108) 8400 Ajka, Ifjúság u. 9. a.) A jogelőd megszűnésének

Részletesebben

EGYESÍTETT BÖLCSŐDÉK ALAPÍTÓ OKIRATA. I. Általános rendelkezések

EGYESÍTETT BÖLCSŐDÉK ALAPÍTÓ OKIRATA. I. Általános rendelkezések A.../2008. (VI.26.) Kgy. határozat melléklete EGYESÍTETT BÖLCSŐDÉK ALAPÍTÓ OKIRATA I. Általános rendelkezések A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése, az államháztartásról

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 12. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földesi Szociális

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 29-ei ülésére. Tárgy: A Többcélú Társulási Megállapodás módosítása

ELŐTERJESZTÉS. Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 29-ei ülésére. Tárgy: A Többcélú Társulási Megállapodás módosítása ELŐTERJESZTÉS Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 29-ei ülésére Tárgy: A Többcélú Társulási Megállapodás módosítása Előterjesztő: Pergő Margit polgármester Előkészítő: dr.

Részletesebben

11/2008. (II. 21.) Kgy. határozat

11/2008. (II. 21.) Kgy. határozat 11/2008. (II. 21.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközép- és Szakiskolája, Kollégiuma (Mohács) alapító okiratának módosítása 1 A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. január 26-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. január 26-i ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 26/2012. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. január 26-i ülésére Tárgy: Módosító indítvány a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros

Részletesebben

Újfehértó Város Önkormányzata Játékvár Bölcsőde alapító okiratának módosításáról

Újfehértó Város Önkormányzata Játékvár Bölcsőde alapító okiratának módosításáról ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 37/2007. (VI. 29.) rendelete 1

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 37/2007. (VI. 29.) rendelete 1 Önkormányzat Képviselő-testületének 37/2007. (VI. 29.) rendelete 1 a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális szolgáltatásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-19/2013. Tárgy: Kiszombori Polgármesteri Hivatal Alapító Okirata Mell.:

Részletesebben

a Képviselő-testülethez a Földesi Szociális Szolgáltató Központ alapító okiratának módosítására

a Képviselő-testülethez a Földesi Szociális Szolgáltató Központ alapító okiratának módosítására FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám:2328 /2015. 8. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földesi

Részletesebben

SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA ALAPÍTÓ OKIRATA

SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA ALAPÍTÓ OKIRATA 31.sz. melléklet a 10/2010. (1.18.) számú határozathoz SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA ALAPÍTÓ OKIRATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4)

Részletesebben

Valamennyi Bizottságnak

Valamennyi Bizottságnak Iktatószám:31- /2008 Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: Fogorvosi hétvégi ügyeleti rendszer Az anyagot készítette: Jogi Közbeszerzési Oktatási Iroda Az anyagot látta: Véleményezésre

Részletesebben

2. számú előterjesztés

2. számú előterjesztés Határozati javaslat Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 18-i nyilvános ülésére /2015. ( ) képviselő-testületi határozat Tárgy: a Bátaszék és Környéke Önkormányzatainak Egészségügyi,

Részletesebben

Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 21-i ülésére

Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 21-i ülésére 3. Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 205. április 2-i ülésére Tárgy: A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal módosító alapító okirata és az egységes szerkezetű alapító

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. február 28-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. február 28-i ülésére Tárgy: Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde alapító okirat módosítása Előkészítette: Sápi András intézményi referens Véleményező Bizottság: Tisztelt Képviselő-testület! Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67. ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján az 1913. évben Budapest Székesfőváros által létesített (alapított)

Részletesebben

Határozati javaslatok:

Határozati javaslatok: Tárgy: Előkészítésben részt vesz: Szent Lázár Alapítvány kérelmének elbírálása Tárnok Lászlóné jegyző dr. Bimbó Mária osztályvezető, Igazgatási Osztály Holopné dr. Sztrein Beáta osztályvezetőhelyettes,

Részletesebben

HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. június 27-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. június 27-i ülésére 508-22/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. június 27-i ülésére Tárgy: A nevelési tanácsadás kistérségi ellátásának létszámbővítési igénye 2012.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67. ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 308/2004. (VII.08.) számú határozata alapján az 1995. évben Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata által létesített

Részletesebben

Határidő: július 3. Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Dr. Imre László megyei főjegyző

Határidő: július 3. Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Dr. Imre László megyei főjegyző 117/2011. (VI. 23.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 2/A. (3) bekezdésében és a 93. (1) bekezdésében biztosított jogkörében

Részletesebben

A l a p í t ó o k i r a t

A l a p í t ó o k i r a t A l a p í t ó o k i r a t Bácsalmás Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsa, mint irányító szerv Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 90.. az államháztartásról szóló

Részletesebben

Alapító okirat. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Alapító okirat. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Okirat száma: 2194/3/2015. Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. -a alapján a Marcali Városi Önkormányzat Gazdasági Műszaki

Részletesebben

Az Aranykapu Óvoda alapító okiratát Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselőtestülete az 54/2015. (III.26.) HÖ. számú határozatával fogadta el.

Az Aranykapu Óvoda alapító okiratát Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselőtestülete az 54/2015. (III.26.) HÖ. számú határozatával fogadta el. Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottsága Elnökétől a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Tárgy: Az Aranykapu Óvoda alapító okiratának

Részletesebben

A Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ Alapító Okiratát Módosító Okirat

A Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ Alapító Okiratát Módosító Okirat 1. sz. melléklet a 179/2014. (VII. 24.) önkormányzati határozathoz A Alapító Okiratát Módosító Okirat Kazincbarcika Város Önkormányzat Képviselő-testülete által 2014. május 28-án kiadott 135/2014. (V.28.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Szociális alapszolgáltatási feladatokat ellátó intézményi társulásból Ambrózfalva község Önkormányzatának kilépése

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Szociális alapszolgáltatási feladatokat ellátó intézményi társulásból Ambrózfalva község Önkormányzatának kilépése Iktatószám: /2010. Kövegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. év november hó 29. napján 17.00 órakor tartott nyílt rendkívüli képviselő-testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E O K 88/2010.(XI.29.)Kt.h.

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés A képviselő-testület 2014. április 29-i ülésére Tisztelt Képviselő-testület! Alsózsolca Város Önkormányzata a 2. sz. Napköziotthonos Óvodára vonatkozóan pályázatot kíván benyújtani az Integráció

Részletesebben

A Felső Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás. Egységes Pedagógiai Szakszolgálatának. ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetbe foglalva)

A Felső Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás. Egységes Pedagógiai Szakszolgálatának. ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetbe foglalva) A Felső Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás Egységes Pedagógiai Szakszolgálatának ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetbe foglalva) Hatályos: 2012. május 1. Bődi Szabolcs Társulás elnöke

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2012. november 29-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. 2012. november 29-i rendes ülésére 5. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. november 29-i rendes ülésére Tárgy: A szociális szolgáltatásokról szóló 22/2003. (VIII.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2010. december 16-i ülésére A Dr. Kostyán Andor Rendelőintézet alapító okiratának jóváhagyása

E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2010. december 16-i ülésére A Dr. Kostyán Andor Rendelőintézet alapító okiratának jóváhagyása 1 Városi Önkormányzat Polgármesterétől Abony Kossuth tér 1. 1918/2010/HUM. : (53) 360-017 : (53) 360-010 Az előterjesztést készítette: Humán Közszolgáltatások és Munkaügyi Osztály Az előterjesztést megtárgyalta:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 3650-1/2011. E L Ő T E R J E S Z T É S A Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. április 27-i ülésére Tárgy: Kerekegyerdő bölcsőde intézmény alapítása Előterjesztő: dr. Kelemen Márk

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 47. sz. melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

(/I,. (2 ELŐTERJESZTÉS. NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE

(/I,. (2 ELŐTERJESZTÉS. NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE Ügyiratszám: 20037-8/2012/05. Ügyintéző: dr. Krizsai Anita NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-500 Fax: (42) 524-501 E-maii: polgbrmester@nyiregvhbzb.hu

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-051, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

5. NAPIREND Ügyiratszám: 1/289-1/2015. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2015. április 24-i nyilvános ülésére

5. NAPIREND Ügyiratszám: 1/289-1/2015. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2015. április 24-i nyilvános ülésére 5. NAPIREND Ügyiratszám: 1/289-1/2015. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 24-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandó: A Tapolcai Kertvárosi Óvoda

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 6. NAPIREND Ügyiratszám: 1/180-6/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. május 29-i rendkívüli nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2014. (II. 27.) KT.

Részletesebben

A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Társulási Tanács: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Pluhár László (elnök-elek polgármester) A meghívóban feltüntetett napirendeket tárgyalnánk meg, melyeket ismertetnék:

JEGYZŐKÖNYV. Pluhár László (elnök-elek polgármester) A meghívóban feltüntetett napirendeket tárgyalnánk meg, melyeket ismertetnék: JEGYZŐKÖNYV Készült: Kistérségi Iroda (5700.Gyula, Damjanich. u.6. sz.) 2010. június. 25-én 10.00 órakor kezdődő a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa Rendkívüli ülésén. Jelen

Részletesebben

... napirendi pont. 1.Az intézmény jelenlegi helyzete:

... napirendi pont. 1.Az intézmény jelenlegi helyzete: ... napirendi pont Az Oktatási és Kulturális Bizottság, valamint Dr. Kun András alpolgármester előterjesztése Javaslat A Nevelési Tanácsadó Gyermek és Ifjúságpszichológiai Központ módszerbeli és szerkezeti

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT

A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT 1. A költségvetési szerv hivatalos neve: Fekete István Általános Iskola és Szakiskola A költségvetési szerv székhelye: 2230 Gyömrő,

Részletesebben

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. június 28-ai ülésén született döntések, valamint a szavazás nyilvános adatai:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. június 28-ai ülésén született döntések, valamint a szavazás nyilvános adatai: 2013. június 28-ai ülésén született döntések, valamint a szavazás nyilvános adatai: megállapította, hogy a közgyűlés mellette szavazott 11 fő (Cserna Gábor, Cserni Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Szabó

Részletesebben

Általános Nevelési Központ Óvodája, Iskolája Kővágószőlős ALAPÍTÓ OKIRATA

Általános Nevelési Központ Óvodája, Iskolája Kővágószőlős ALAPÍTÓ OKIRATA Általános Nevelési Központ Óvodája, Iskolája Kővágószőlős ALAPÍTÓ OKIRATA Az Államháztartásról szóló, módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 66. -a, továbbá a közoktatásról szóló, módosított 1993. évi LXXIX.

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én tartandó ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én tartandó ülésére Lengyeltóti Város Önkormányzatának Polgármestere 8693 Lengyeltóti Zrínyi utca 2. Ügyiratszám: 200-4/2014 E l ő t e r j e s z t é s Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest, Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a többször módosított

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest, Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a többször módosított ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest, Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a többször módosított - 1992. évi XXXVIII. tv. az államháztartásról, a költségvetési

Részletesebben