Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének december 07-ei ülésére beterjesztett anyagok I./C kötet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2006. december 07-ei ülésére beterjesztett anyagok I./C kötet"

Átírás

1 Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének december 07-ei ülésére beterjesztett anyagok I./C kötet Beszámoló a Mindennapos testnevelés 2005/2006. évi megvalósulásáról, gyakorlati tapasztalatairól, eredményeiről...2 Lakáscélú helyi támogatásra vonatkozó kérelmek elbírálása...22 Gazdasági Tanácsadó Testület tagjainak megválasztása...27 Hódmezővásárhely-Szikáncs Településrészi Önkormányzat új tagjának megválasztása...31 Delegálás a Csongrád Megyei Munkaügyi Tanácsba...34 Tiszteletbeli polgár cím adományozása...37 Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Kapcsolat Központ alapító okiratának módosítása...44 Hozzájárulás Dr. Kószó Péter alpolgármester úr alapítványok kuratóriumában betöltött tisztségeihez...52 Mártélyi Jurta Kemping ingyenes tulajdon átruházásra kötendő szerződés jóváhagyása...55

2 I/C kötet 2. oldal Iktatószám: /2006 Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: Beszámoló a Mindennapos testnevelés 2005/2006. évi megvalósulásáról, gyakorlati tapasztalatairól, eredményeiről Az anyagot készítette: Polgármesteri Iroda Oktatási, Ifjúsági és Sport Csoport Horváth Zoltán sportreferens Az anyagot látta: Dr. Korsós Ágnes jegyző Véleményezésre megküldve: Valamennyi Bizottságnak Sokszorosításra érkezett: Napirend kapcsán meghívandó személyek:

3 I/C kötet 3. oldal Iktatószám: /2006 Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Helyben Tisztelt Közgyűlés! Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának közgyűlése augusztus 18. napján elfogadta, hogy valamennyi önkormányzati fenntartású általános és középiskolában a 2005/2006. évi tanévben kerüljön bevezetésre a mindennapos testnevelés. A program kidolgozása és megvalósítása nem volt könnyű feladat, hiszen az országban eddig még sehol nem vezettek be városi szinten hasonló intézkedést, azonban Hódmezővásárhelyen megfelelő szakmai előkészületek álltak rendelkezésre. Városunkban 2000-től kezdve rendszeresek a mozgásszervi szakorvosi vizsgálatok, évek óta kiválóan működik a nagycsoportos óvodások és 1. osztályos kisiskolások ingyenes úszásoktatása, 2003-ban elkészült a Fedett Sportuszoda, az iskolákban rendszeresek a délutáni sportfoglalkozások, valamint a testnevelők áldozatos munkájának köszönhetően kiváló diáksportélet működik városunkban. A megvalósítás folyamata: A mindennapos testnevelés lényege, hogy a gyermekek egészséges, sportos közegben fejlődjenek, életformájukká váljon a mozgás. Fontos szempont, hogy kiváló lehetőséget biztosít a szociális hátrányok kompenzálására, valamint az egyes sportágak utánpótlásának megteremtésére. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy az alsó tagozatos gyerekeknek heti 5, míg a felső tagozatos és középiskolás tanulóknak heti négy testnevelésórája van, ami a legtöbb iskola esetében kivétel a sportiskola heti 2 óra többlet testnevelésórát jelent minden tanuló számára. Szintén országosan egyedülálló módon az egyik többletórát az úszás kapja, a másikat pedig az iskola sportprofiljának megfelelő speciális program, ez az ún. örömtestnevelés, amit az egyes iskolák testnevelői különkülön dolgoztak ki. A megvalósításnál az alábbi feltételekre különösen figyelni kellett: - személyi feltételek: összesen 345 órával emelkedett a testnevelésórák száma, így a 16 önkormányzati iskolában heti 1172 órát kell ellátnia a testnevelőknek. A megemelkedett óraszámnak köszönhetően a 2005/2006. évi tanévben 6.6 új testnevelői státusz került betöltésre, valamint 8 óraadót is foglalkoztattunk. - pénzügyi feltételek: az új álláshelyek keletkezése ( ,-ft), terem bérlése ( ,-ft), valamint a tanulók uszodába való szállíttatása ( ,-ft) többletkiadást eredményezett az önkormányzat számára. Nem hagyhattuk figyelmen kívül a hátrányos, nehéz helyzetben élőket, ezért mintegy ,-ft-ot osztottunk ki a rászoruló gyerekeknek sportszerutalvány formájában. Összesen hozzávetőlegesen 45 millió forintba került a mindennapos testedzés bevezetése az első tanév vonatkozásában.

4 I/C kötet 4. oldal - infrastrukturális feltételek: az uszoda felépülésével az úszás kapcsán teljes mértékben megoldott, viszont az iskolák létesítményeiben akad hiányosság, hiszen sok esetben kicsi a tornaterem, így a megemelkedett óraszámot csak alapos szervezéssel, kisebb helyigénnyel lehet megoldani. Különösen problémásak a hideg, téli hónapok, hiszen ilyenkor nem lehet a szabadba vinni a testnevelésórákat. A 16 iskola a szabadtéri pályák nélkül összesen 10 tornateremmel, egy sportcsarnokkal és 14 tornaszobával rendelkezik (1. számú melléklet). A legtöbb esetben a sporteszköz-ellátottság is javításra szorul. A magasabb óraszám és az uszodába kísérő tanárok beosztása nagy feladatot rótt az órarend elkészítésében, de az intézményvezetők segítő közreműködésével és az órarendkészítéskor a testnevelésórák előtérbe helyezésével sikerült azt megfelelő módon elkészíteni. A legnagyobb és legalaposabb munkát az uszodai foglalkozások megszervezése igényelte, mivel az uszoda kapacitását, a testnevelők órarendjét, az úszóoktatók órarendjét és a busz gazdaságos kihasználtságát együttesen kellett kezelni (az uszodai beosztást és a buszmenetrendet a 2. és a 3. számú melléklet tartalmazza). Az úszásórához minden esetben szülői nyilatkozatot kért az iskola. Az úszásórákhoz az uszodát, és a kinti, elöl lévő három medencét vehették igénybe a gyerekek. Az uszodában egy osztálynak egy pálya jutott, de, ha nem volt tele a medence létszámtól függően nagyobb helyet is foglalhattak. A legnagyobb gondot az uszodába való lejutás, az öltözés és a vízben töltött idő betartása jelentette. Testnevelő és úszó szakemberek egyöntetű véleménye szerint minden osztálynak legalább 30 percet kell vízben töltenie. Az iskolák ezt különböző módon oldották meg, volt, ahol lyukasórát építettek be az úszásóra elé, volt, ahol hosszabb szünetet vezettek be, volt, ahol nulladik, első vagy utolsó órában úsztak. Az uszodától távolabb eső intézmények diákjai számára autóbuszt biztosítottunk. A menetrend elkészültével és egy-két hét ráhangolódás után a rendszer beállt és a tanév végéig zökkenőmentesen működött. Mivel a kisebb gyerekeket nem lehet bevinni az uszoda mély vizébe, ezért ők csak az ősszel és a tavasszal jártak úszni. Főleg a középiskolák esetében nagy gondot jelentett, hogy sok tanuló különböző igazolások beszerzésével próbálta kihúzni magát az úszás alól. A testnevelők azonban jól kezelték a helyzetet, hiszen csak indokolt esetben adtak felmentést. A mindennapos testneveléssel kapcsolatos mérések: - Úszás mérése: A tanév elején a testnevelők felmérték a gyerekek úszástudását és ez alapján négy kategóriát állítottak fel: A (kiválóan, jó technikával úszik), B (biztosan, önállóan, de technikai hiányosságokkal úszik), C (nem biztonságosan úszik, tájékozódása bizonytalan), D (nem tud úszni). A felmérés után az első két kategóriába kerülteket úszni tudóknak minősítették, míg a többieket úszni nem tudóknak. Mivel többségében csak egy testnevelő volt a gyerekekkel, szükséges volt úszóoktatókat alkalmaznunk, akik a tanmedencében foglalkoztak az úszni nem tudó gyerekekkel és a hét minden órájában a tanárok segítségére álltak. Az oktatókon kívül a testnevelők egymás munkáját is segítették, hiszen felosztották egymás között az úszni tudókat és nem tudókat, így nem kellett egy tanárnak többfelé is figyelnie. A nagy, több, mint 30 fős osztályok esetében a testnevelők együttműködése és az úszóoktatók biztosítása nélkül az oktatás nem lett volna elég hatékony és biztonságos. A gondos munka eredményeként az év végi felmérés szerint sokat javultak az arányok az úszni tudók javára.

5 I/C kötet 5. oldal - - mozgékonyság mérése: ALDEN-próba, irányváltoztatással kombinált mozgásgyorsaság mérése (a talajra egy 3 x 5 méteres téglalap négy sarkában és az átlók közepére egy tárgyat helyezünk. Az egyes tárgyak megkerülésével háromszor kell lefutni a távot. Értékelés: a kijelölt pálya teljesítésének ideje.) - a test erejének mérése: általános iskolában medicinlabda dobása előre kétkezes mellsővel (alsóban 1 kg-os, felsőben 2 kg-os labdával, beugrás engedélyezett), középiskolában medicinlabda dobása hátra fej fölött (3 kg-os labda, hátralépés engedélyezett), értékelés: táv méterben - a láb dinamikus erejének mérése: alsóban 5, felsőben és középiskolában 10 páros-lábú szökdelés előre (csak zárt lábbal), értékelés: táv méterben - állóképesség mérése: alsóban 1000 m, felsőben és középiskolában 2000 m futás, értékelés: a táv teljesítésének ideje A mindennapos testnevelés a felmérések eredményei alapján már egy év után érzékeltette jótékony hatását, hiszen, mind az úszás, mind a fizikai erő, mind a gyorsaság, mind az állóképesség terén javuló tendencia figyelhető meg. A javuló mérési eredmények szemléltetését, a teljesség igénye nélkül, az alábbi valós adatokon nyugvó táblázatok és diagrammok szolgálják: 1. A medicinlabda-lökés összehasonlító táblázata a Kiss Lajos Ált. Isk. 3. osztályában: 3. osztály szeptember május 16 fő 3,575 m 4,2625 m A medicinlabda-lökés összehasonlító diagrammja a Kiss Lajos Ált. Isk. 3. osztályában 4,4 4,2 4 3,8 méter 3,6 3,4 3, szeptember május 2. A felmérések összehasonlító táblázata a Klauzál Gábor Ált. Isk. 1. osztályában: Alden-próba (mp) Medicinlabda lökés (m) 5-ös ugrás (m) 1000 m (p) Úszás (100 m) őszi tavaszi őszi tavaszi őszi tavaszi őszi tavaszi őszi tavaszi lányok 33,42 29,19 2,15 3,66 5,08 6,11 7,97 6,21 3,5 2,53 változás 4,23 1,51 1,03 1,76 0,97 fiúk 29,91 27,57 2,69 3,49 6,03 6,76 7,33 6,02 4,18 2,36 változás 2,34 0,8 0,73 1,31 1,82

6 I/C kötet 6. oldal 3. A felmérések pontjainak változása a Tornyai János Általános Iskolában a legutóbbi 5 év vonatkozásában: (A Cooper-teszt felmérése már nem kötelező, azonban az elmúlt évek és évtizedek gyakorlatához hozzátartozott, rengeteg adat áll rendelkezésre, ami alapján sokáig visszakövethető a mai ifjúság állóképességének színvonala. Itt különösen figyelemre méltó a mindennapos testnevelés hatása.) Cooper-teszt 19,82 18,65 18, ,19 Helyből távolugrás 7,3 6,24 4,68 5,8 14,05 Fekvőtámasz 6,66 7,48 6,61 6,38 9,79 Felülés 1,06 2,08 2,24 2,61 5,23 Törzsemelés 5,27 6,05 5,39 6,54 9,57 A mérések pontszámainak változása a Tornyai János Általános Iskolában Cooper-teszt Helyből távolugrás Fekvőtámasz Felülés Törzsemelés A Cooper-úszás átlaga a Tornyai János Ált. Isk osztályában: szeptember május méter

7 I/C kötet 7. oldal 5. A Kalmár Zsigmond Szakközépiskola tanulóinak úszástudás-megoszlása: szeptember (fő) május (fő) D. kat C. kat B. kat A. kat A Kalmár Zsigmond Szakközépiskola tanulóinak úszástudása D. kat. C. kat. B. kat. A. kat szeptember (fő) május (fő) 6. A tízes-ugrás eredményei a középiskolások körében: szeptember (m) május (m) osztály 18,7 19,6 A tizesugrás eredményeinek változása a középiskolások körében 19,8 19,6 19,4 19, ,8 18,6 18,4 18, szeptember (m) május (m) méter

8 I/C kötet 8. oldal 7. A medicinlabda-dobás eredményei a középiskolások körében: szeptember (m) május (m) osztály 9,82 10,27 A medicinlabda-dobás eredményeinek változása a középiskolások körében 10,4 10,3 10,2 10,1 10 9,9 9,8 9,7 9,6 9, szeptember (m) május (m) méter 8. Az Alden-próba eredményei a középiskolások körében: szeptember (mp) május (mp) osztály 24,49 23,96 Az Alden-próba eredményeinek alakulása a középiskolások körében 24,6 24,5 24,4 24,3 24,2 24, ,9 23,8 23,7 23,6 24,49 23, szeptember (mp) május (mp) másodperc A táblázatokból és a diagrammokból világosan látszik, hogy a mindennapos testnevelésnek már egy év után kézzel fogható eredményei vannak. Különösen az úszásnál szembeszökő a változás, de a többi területen is dicséretes a javulás. A testnevelők mellett a védőnők is vizsgálták a gyerekek egészségügyi állapotát, felmérték a magasságot, testtömeget, alapvérnyomást, terhelés közbeni és utáni vérnyomást, alappulzust,

9 I/C kötet 9. oldal terhelés közbeni és utáni pulzust, csuklókerületet, mellkas-, derék- és csípőkörfogatot. Az adatok feldolgozása statisztikai programok alkalmazásával folyamatos. A mindennapos testnevelés egyéni megoldási módok kidolgozására is ösztönözte az intézményeket, a legkiemelkedőbb kezdeményezés a Corvin Szakközépiskolához fűződik: sportkönyves rendszerben a diák a mindennapos testnevelés órasávban maga választja meg, hogy hol és milyen sportágban teljesíti az órát. Az iskola megállapodást kötött a sportegyesületekkel, így a választható sportágak között szerepel a lovaglás, a tenisz, a taekwon-do, az aerobic, a kosárlabda, a kézilabda, a röplabda, az íjászat, a lövészet és az úszás. Ezzel a módszerrel a gyerek is könnyebben rávehető a mozgásra, hiszen maga választhatja azt meg, valamint az infrastrukturális hiányosságokra is gyógyírt jelent. Összességében elmondható, hogy a mindennapos testnevelés, a kezdeti nehézségek ellenére, az első évben sikeres volt. A szülőkkel sikerült elfogadtatni a programot, bár nehezen indult, különösen az úszásórák tekintetében voltak ellenvetések. A középiskolákban még mindig sokan szeretnének kibújni az úszás alól, de a testnevelők szigorának köszönhetően a tanév kezdethez képest sokat javult a helyzet. Bebizonyosodott, az úszóoktatókra szükség van ahhoz, hogy a testnevelők a nagy létszámú osztályok uszodai foglalkozását is biztonságosan meg tudják tartani. A program folytatása és a mérések hatékonyságának továbbfejlesztése céljából a tapasztalatok elemzésével az új tanévtől reprezentatív mérési módszert dolgozunk ki. A testnevelő tanárok teljes mértékben támogatják a programot, hiszen tudják, hogy ez egyedülálló lehetőség, mind a gyerekek, mind a testnevelők számára: nagy mértékben javul az úszni tudók aránya, meg lehet tanítani a 2. sőt a 3. úszásnemet, javul az állóképesség, a gyerekek erősebbek és egészségesebbek lesznek. A testnevelők szerint legalább ilyen fontosak a mindennapos testnevelés közvetett hatásai is, hiszen a gyerekek az uszodában elsajátítják a fürdőkultúrát, megtanulják a megfelelő tisztálkodás és öltözködés fontosságát, a játékos sportfoglalkozásokon a nem annyira sportos alkatú gyerekeket is sikerélmény éri, nő a délutáni sportfoglalkozásokon való részvétel, sőt a diáksport versenyeken is javuló eredményeket érnek el. A mindennapos testnevelés bevezetése jó kezdeményezés volt, az emelt óraszám hatására a diákokat több inger érte, valamelyest javultak is a különböző eredmények, azonban ez egy hosszú távú folyamat, mindenképpen szükséges a program továbbvitele. A program bevezetésének helyességét bizonyítja, hogy több neves egyetem testnevelési tanszéke és a Magyar Testnevelő Tanárok Országos Egyesülete is felfigyelt a hódmezővásárhelyi kezdeményezésre. Hódmezővásárhely, december 7. Tisztelettel: Dr. Lázár János polgármester, országgyűlési képviselő

10 I/C kötet 10. oldal Tárgy: Beszámoló a Mindennapos testnevelés 2005/2006. évi megvalósulásáról, gyakorlati tapasztalatairól, eredményeiről HATÁROZATI JAVASLAT 1. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése a mellékelt beszámolót megtárgyalta és elfogadta Hódmezővásárhely, december 7. Dr. Lázár János polgármester A határozatot megkapja: 1. Dr. Lázár János polgármester 2. Dr. Korsós Ágnes jegyző 3. Polgármesteri Iroda, Oktatási, Ifjúsági és Sport Csoport 4. Tóthné Kecskeméti Katalin, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság, elnök 5. Fekete Ferenc, sporttanácsnok 6. Irattár

11 1. számú melléklet: Az önkormányzati fenntartású iskolák tornatermeinek mérete, felszereltsége és minősége Intézmény neve Tornaterem mérete felszereltség minőség Tornaszoba mérete felszereltség minőség Aranyossy Á. Ált. Isk. 52 m2 (7 x 7,4) megfelelő megfelelő 110 m2 (11 x 10) megfelelő megfelelő József A. Ált. Isk. 800 m2 (20 x 40) jó jó 96,4 m2 (6,3 x 15,3) megfelelő jó 55,48 m2 (7,3 x 7,6) megfelelő megfelelő Klauzál G. Ált. Isk. 554 m2 (20 x 27,7) jó jó Kiss L. Ált. Isk. 112,5 m2 (7,5 x 15) megfelelő megfelelő Liszt F. Ált. Isk. 312 m2 (15 x 20,8) jó jó 234 m2 (12 x 19,5) jó jó Móra F. Külterületi ÁMK 80 m2 (8 x 10) megfelelő megfelelő Szántó K. J. Ált. Isk. 300 m2 (25 x 12) jó megfelelő 96 m2 (8 x 12) jó megfelelő Szt. István Ált. Isk. 288 m2 (12 x 24) megfelelő megfelelő 170 m2 (10 x 17) megfelelő megfelelő 72 m2 (12 x 6) megfelelő megfelelő 72 m2 (8 x 9) megfelelő megfelelő Tarjáni Ált. Isk. 162 m2 (18 x 9) megfelelő megfelelő Tornyai J. Ált. Isk. 367,5 m2 (24,5 x 15) jó jó Németh L. Gim. És Ált. Isk. 924 m2 (22 x 42) jó jó Corvin M. Szakközépiskola 450 m2 (30 x 15) megfelelő megfelelő Eötvös J. Szakközépiskola 132,8 m2 (7,5 x 17,7) megfelelő megfelelő 64,2 m2 (6 x 10,7) megfelelő megfelelő Gregus M. Szakközépiskola 457,4m2 (29,7 x 15,4) megfelelő jó Kalmár Zs. Szakközépiskola 252 m2 (21 x 12) megfelelő megfelelő Kossuth Zs. Szakközépiskola 612 m2 (18 x 34) megfelelő rossz

12 2. sz. melléklet: a mindennapos testnevelés 2005/2006. évi tanévének uszodai beosztása Mindennapos testedzés vízfelületetek beosztása HÉTFŐ ülőmedence: középső medence: 0. óra, 7-8 Németh 1/a. Németh 1/b. 1. óra, 8-9 Tornyai 3/a. Tornyai 3/b. Liszt 1/a. Liszt 1/b. 2. óra, 9-10 József 1/a. József 1/b. Liszt 2/a. Liszt 2/b. 3. óra, Kincsesház Kincsesház Kiss L. 2. o. 4. óra, Kiss L. 3. o. 5. óra, 12-12:45 Tornyai 5/a. Tornyai 5/b. 6. óra, 12:45-13:30 Szt. I. 5/b. Szt. I. 7/c. Batida du. fogl.: 14:00-15:30 Liszt 7/a. Liszt 7/b. uszodai nagy medence: 0. óra 1. óra 2. óra 3. óra 4. óra 5. óra 6. óra 7. óra 10 foglalt 9 foglalt 8 Corvin Corvin 9/b. Corvin 10/a. Corvin Corvin 12/d. 7 Corvin Corvin 9/a. Corvin 11/c. Corvin 10/b. 6 5 Kossuth 10/b. Eötvös 9/d. Bethlen 10/c. 4 Kalmár2/12/b Németh 11/a. Bethlen 5/a. Tornyai 8/b. 3 Kalmár 10/a. Kalmár 10/b. Eötvös 10/a. Tornyai 8/a. Bethlen 9/c. Kossuth 11/c. 2 Kalmár 9/b. Kalmár 11/b. Németh 6/b. Klauzál 5/b. Klauzál 6/b. Klauzál 7/b. Klauzál 8/b. 1 Kalmár 9/a. Kalmár 11/a. Németh 6/a. Klauzál 5/a. Klauzál 6/a. Klauzál 7/a. Klauzál 8/a. Kossuth11/g. Beslin A. Beslin A. Kiss P. Kiss P. Gregus J. Kőhegyi F. Kőhegyi F. Gregus J.

13 I/C kötet 13. oldal Mindennapos testedzés vízfelületetek beosztása KEDD ülőmedence: középső medence: 0. óra, 7-8 Németh 2/a. Németh 2/b. 1. óra, 8-9 Tornyai 4/a. Tornyai 4/b. Liszt 3/a. Liszt 3/b. 2. óra, 9-10 Tornyai 7. o. Kincsesház Szt. I. 1/b. 3. óra, Szt. I. 1/a. József 2. o. 4. óra, Szt. I. 1/a. Szántó 4.o.,6/b. Aranyossy József 6/a. 5. óra, 12-12:45 Tornyai 6/a. József 6/b. Aranyossy 6. óra, 12:45-13:30 Szt. I. 6/b. Szt. I. 6/c. Szikáncs du. fogl.: 14:00-15:30 Liszt 8/a. Liszt 8/b. uszodai nagy medence: 0. óra 1. óra 2. óra 3. óra 4. óra 5. óra 6. óra 7. óra 10 foglalt 9 foglalt 8 Corvin Corvin 10/c. Corvin Corvin Corvin 7 Kossuth 11/a. Németh 11/b. Corvin 6 Kossuth 10/c. Eötvös 9/c. 5 Gregus 12/a. Gregus 12/a. Eötvös 12/a. 4 Gregus 9. o. Gregus 9. o. Németh 7/c. 3 Kalmár 11/c. Kalmár9/1/d. Németh 7/b. József 5/b. Kossuth9/g. Bethlen 9/b. 2 Kalmár 12/b. Kalmár 12/c. Németh 7/a. József 5/a. József 8/c. Kossuth9/b. 1 Kalmár 12/a. Kalmár2/12/a. Gregus10/a. Gregus10/a. Gregus12/b. Gregus12/b. Tornyai 7/a. Eötvös10/d. Gregus J. Beslin A. Kiss P. Beslin A. Beslin A. Kiss P. Kiss P. Gregus J.

14 I/C kötet 14. oldal Mindennapos testedzés vízfelületetek beosztása SZERDA ülőmedence: középső medence: 0. óra, 7-8 Tornyai 1/a. Tornyai 2/a. 1. óra, 8-9 Németh 3/a. Németh 3/b. 2. óra, 9-10 Szántó 7/a. Szántó 8/a. Kincsesház 3. óra, Szt. I. 2/a. Szt. I. 3/b. Szántó 1.o.,2/b. József 3. o. 4. óra, Szt. I. 2/a. Szt. I. 2/b. Aranyossy Szántó 3.o.,2/a. 5. óra, 12-12:45 Tornyai 6/b. Aranyossy 6. óra, 12:45-13:30 Szt. I. 8/c. Liszt 6.a./b. Kútvölgy du. fogl.: 14:00-15:30 uszodai nagy medence: 0. óra 1. óra 2. óra 3. óra 4. óra 5. óra 6. óra 7. óra 10 foglalt 9 foglalt 8 Corvin Corvin 9/1. Corvin 9/2. Corvin Corvin 12/c. 7 Corvin Corvin 12/a. Corvin 12/b. 6 Eötvös 11/a. 5 Kossuth 9/c. Németh 12/a. Eötvös 12/b. 4 Gregus 11/a. Gregus 11/a.. Németh 8/c. József 5/c. 3 Kalmár 9/5 Kalmár 9/4. Németh 8/b. József 6/d. Kossuth12/a. Bethlen 10/d 2 Kalmár 10/2. Kalmár 9/3. Németh 8/a. Kossuth 10/g. József 6/c. József 8/b. Kossuth10/a. 1 Kalmár 10/1. Kalmár 9/2. Gregus10/b.. Gregus10/b. Gregus11/b. Gregus11/b. Tornyai 8/a. Eötvös 9/a. Gregus J. Beslin A. Kőhegyi F. Beslin A. Beslin A. Gregus J. Gregus J. Kiss P.

15 I/C kötet 15. oldal Mindennapos testedzés vízfelületetek beosztása CSÜTÖRTÖK ülőmedence: középső medence: 0. óra, 7-8 Tornyai 1/b. Tornyai 2/b. 1. óra, 8-9 Németh 4/a. Németh 4/b. József 1/a. József 1/b. 2. óra, 9-10 Liszt 4/a. Liszt 4/b. 3. óra, Liszt 5/a. Liszt 5/b. József 4/a. József 4/b. 4. óra, Szt. I. 4/b. Kincsesház 5. óra, 12-12:45 Kiss L. 4. o. Kiss L. 5. o. 6. óra, 12:45-13:30 Kiss L. 6/a. Kiss L. 6/b. Erzsébet délutáni fogl.: 14:30-15:30 uszodai nagy medence: 0. óra 1. óra 2. óra 3. óra 4. óra 5. óra 6. óra 7. óra 10 foglalt 9 foglalt 8 Corvin Corvin 9/3. Corvin 7 Corvin Corvin 11/d. Németh 12/d. 6 Eötvös 10/c. Bethlen 11/c 5 Németh 12/b. Eötvös 12/c. 4 Kossuth 9/a. Tarjáni 5. o. Németh 9/b. Kossuth 11/b. Bethlen 9/d. 3 Kalmár 10/4. Kalmár1/9/d. Németh 9/a. Bethlen 6/a. Bethlen 9/e. József 8/a. Eötvös 11/b. 2 Kalmár 10/3 Kalmár1/9/c. Tarjáni 7/b. Tarjáni 6/b. Tarjáni 8/b. József 7/b. Kossuth12/b 1 Kalmár1/9/a. Kalmá1/9/b. Tarjáni 7/a. Tarjáni 6/a. Tarjáni 8/a.. József 7/a. Kossuth12/c Kőhegyi F. Kőhegyi F. Kőhegyi F. Kőhegyi F. Kőhegyi F. Gregus J. Gregus J.

16 I/C kötet 16. oldal Mindennapos testedzés vízfelületetek beosztása PÉNTEK ülőmedence: középső medence: 0. óra, 7-8 Klauzál 1/a. Klauzál 1/b. 1. óra, 8-9 Tarjáni 2.a./b. Liszt 5.a./b. Klauzál 2/a. Klauzál 2/b. 2. óra, 9-10 Klauzál 3/a. Klauzál 3/b. 3. óra, Kozmutza F. Tarjáni 1/a. Tarjáni 1/b. 4. óra, Klauzál 4/a. Klauzál 4/b. 5. óra, 12-12:45 Szántó5o/6a/8b 6. óra, 12:45-13:30 Kiss L. 8/b. uszodai nagy medence: 0. óra 1. óra 2. óra 3. óra 4. óra 5. óra 6. óra 7. óra 10 foglalt 9 foglalt 8 Corvin Corvin 10/3. Corvin 10/1. Corvin 10/2. 7 Corvin Bethlen 8/a. 6 Eötvös 10/b. 5 Kossuth 12/g. Németh 5/b. Tarjáni 3/b. 4 Kalmár2/10/a Németh 5/a. Tarjáni 3/a. 3 Kalmár1/11/b Kalmár2/10/d. Eötvös 9/b. Tarjáni 4/b. Bethlen 10/b. 2 Kalmár1/11/a Kalmár2/10/c. Németh 10/b. Tarjáni 4/a. Kiss L. 7/b. József 7/c. 1 Kalmár Kalmá2/10/b. Németh 10/a. Bethlen 7/a. Kiss L. 7/a. Kiss L. 8/a. Szőnyi 20 fő Kiss P. Kiss P. Beslin A. Beslin A. Kiss P. Gregus J. Gregus J.

17 I/C kötet 17. oldal 3. sz. melléklet: a mindennapos testnevelés 2005/2006. évi tanévének uszodai buszmenetrendje Mindennapos testedzés Úszásórához buszmenetrend 1. busz: HÉTFŐ 2. busz: Idő Hely Cím Osztály 8:45 Liszt F. Ált. Isk. Szt. I. tér 2. 1.a./1.b. 9:45 Liszt F. Ált. Isk. Szt. I. tér 2. 2.a./2.b. 10:00 Strand Ady 1. Liszt 1.a./1.b. vissza 10:40 Kiss L. Ált. Isk. Nádor u o./3.o. 11:00 Strand Ady 1. Liszt 2.a./2.b. vissza 11:50 Strand Ady 1. Kiss L. 2.o./3.o. vissza 12:40 Szt. I. Ált. Isk. Szt. I. utca 5.b./7.c. 13:10 Batida batidai ált. isk. összevont osztályok 13:40 Strand Ady 1. Szt. I. 5.b./7.c. vissza 14:30 Strand Ady 1. batidaiak vissza Idő Hely Cím Osztály 8:40 Németh L. Ált. Isk. Ormos E. u a./6.b. 8:50 Strand Ady 1. Németh L.1.a./1.b. vissza 9:45 Klauzál Ált. Isk. Klauzál u a./5.b. 9:55 Strand Ady 1. Németh L.6.a./6.b. vissza 10:35 Klauzál Ált. Isk. Klauzál u a./6.b. 11:00 Strand Ady 1. Klauzál 5.a./5.b. vissza 11:35 Klauzál Ált. Isk. Klauzál u a./7.b. 12:00 Strand Ady 1. Klauzál 6.a./6.b. vissza 12:35 Klauzál Ált. Isk. Klauzál u a./8.b. 13:00 Strand Ady 1. Klauzál 7.a./7.b. vissza 13:45 Strand Ady 1. Klauzál 8.a./8.b. vissza 14:00 Liszt F. Ált. Isk. Szt. I. tér 2. 7.a./7.b. 15:10 Strand Ady 1. Liszt 7.a./7.b. vissza

18 I/C kötet 18. oldal Mindennapos testedzés Úszásórához buszmenetrend KEDD 1. busz: Idő Hely Cím Osztály 8:45 Liszt F. Ált. Isk. Szt. I. tér 2. 3.a./3.b. 9:00 Strand Ady 1. Németh L.2.a./2.b. vissza 9:40 Szt. I. Ált. Isk. Szt. I. tér 4. 1.b. 10:00 Strand Ady 1. Liszt 3.a./3.b. vissza 10:15 Strand Ady 1. Németh 7.a./7.b. vissza 10:45 Szántó Ált. Isk. Szék u o./6.b. 10:55 Strand Ady 1. Szt. I. 1.b. vissza 11:50 Strand Ady 1. Szántó 4.o./6.b. vissza 12:05 Kiesett, nem kell menni 12:40 Szt. I. Ált. Isk. Szt. I. utca 6.b./6.c. 13:15 Szikáncs szikáncsi ált. isk. összevont osztályok 13:40 Strand Ady 1. Szt. I. 6.b./6.c. vissza 13:55 Liszt F. Ált. Isk. Szt. I. tér 2. 8.a./8.b. 14:30 Strand Ady 1. szikáncsiak vissza 15:05 Strand Ady 1. Liszt 8.a./8.b. vissza 2. busz: nem szükséges

19 I/C kötet 19. oldal Mindennapos testedzés Úszásórához buszmenetrend SZERDA 1. busz: Idő Hely Cím Osztály 8:45 Szántó Ált. Isk. Szék u a./8.a. 9:00 Strand Ady 1. Németh L.3.a./3.b. vissza 9:40 Szt. I. Ált. Isk. Szt. I. tér 4. 3.b. 9:50 Strand Ady 1. Szántó 7.a./8.a. vissza 10:10 Strand Ady 1. Németh 8.a./8.b. vissza 10:35 Szt. I. Ált. Isk. Szt. I. tér 4. 2.b. 10:45 Strand Ady 1. Szt. I. 3.b. vissza 10:55 Szántó Ált. Isk. Szék u o./2.b. 11:40 Szántó Ált. Isk. Szék u o./2.a. 11:50 Strand Ady 1. Szt. I. 2.b. vissza 12:10 Strand Ady 1. Szántó 1.o./2.b. vissza 12:40 Szt. I. Ált. Isk. Szt. I. utca 8.c. 12:50 Strand Ady 1. Szántó 3.o./2.a. vissza 13:40 Strand Ady 1. Szt. I. 8.c. vissza 2. busz: Tisza Volán (az iskola és a Tisza Volán állapodik meg) 12:40 Liszt F. Ált. Isk. Szt. I. tér 2. 6.a./6.b. 13:50 Strand Ady 1. Liszt 6.a./6.b. vissza

20 I/C kötet 20. oldal Mindennapos testedzés Úszásórához buszmenetrend CSÜTÖRTÖK 1. busz: 2. busz: Idő Hely Cím Osztály 8:45 Liszt F. Ált. Isk. Szt. I. tér 2. 4.a./4.b. 9:00 Strand Ady 1. Németh L.4.a./4.b. vissza 10:00 Strand Ady 1. Liszt 4.a./4.b. vissza 10:35 Szt. I. Ált. Isk. Szt. I. tér 4. 4.b. 11:40 Kiss L. Ált. Isk. Nádor u o./5.o. 11:55 Strand Ady 1. Szt. I. 4.b. vissza 12:50 Strand Ady 1. Kiss 4.o./5.o. vissza 13:00 Kiss L. Ált. Isk. Nádor u a./6.b. 14:05 Strand Ady 1. Kiss 6.a./6.b. vissza Idő Hely Cím Osztály 7:30 Tarjáni Ált. Isk. Holló u o. 8:40 Tarjáni Ált. Isk. Holló u a./7.b. 8:50 Strand Ady 1. Tarjáni 5.o. vissza 9:40 Tarjáni Ált. Isk. Holló u a./6.b. 9:50 Strand Ady 1. Tarjáni 7.a./7.b. vissza 10:10 Strand Ady 1. Németh 9.a./9.b. vissza 10:40 Tarjáni Ált. Isk. Holló u a./8.b. 10:50 Strand Ady 1. Tarjáni 6.a./6.b. vissza 11:50 Strand Ady 1. Tarjáni 8.a./8.b. vissza 13:00 Erzsébet erzsébeti ált. isk. összevont osztályok 14:30 Strand Ady 1. erzsébetiek vissza

21 I/C kötet 21. oldal Mindennapos testedzés Úszásórához buszmenetrend PÉNTEK 1. busz: 2. busz: Idő Hely Cím Osztály 7:30 Tarjáni Ált. Isk. Holló u a./2.b. 8:40 Tarjáni Ált. Isk. Holló u a./3.b. 8:50 Strand Ady 1. Tarjáni 2.a./2.b. vissza 9:10 Strand Ady 1. Németh L.5.a./5.b. vissza 9:40 Tarjáni Ált. Isk. Holló u a./4.b. 9:50 Strand Ady 1. Tarjáni 3.a./3.b. vissza 10:10 Strand Ady 1. Németh 10.a./10.b. vissza 10:40 Tarjáni Ált. Isk. Holló u a./1.b. 10:50 Strand Ady 1. Tarjáni 4.a./4.b. vissza 11:45 Szántó Ált. Isk. Szék u o./6.a./8.b. 12:05 Strand Ady 1. Tarjáni 1.a./1.b. vissza 12:55 Strand Ady 1. Szántó 5o./6a./8b. vissza Idő Hely Cím Osztály 7:30 Klauzál Ált. Isk. Klauzál u a./1.b. 8:45 Klauzál Ált. Isk. Klauzál u a./2.b. 9:00 Strand Ady 1. Klauzál 1.a./1.b. vissza 9:45 Klauzál Ált. Isk. Klauzál u a./3.b. 10:00 Strand Ady 1. Klauzál 2.a./2.b. vissza 10:45 Klauzál Ált. Isk. Klauzál u a./4.b. 11:00 Strand Ady 1. Klauzál 3.a./3.b. vissza 11:40 Kiss L. Ált. Isk. Nádor u a./7.b. 12:00 Strand Ady 1. Klauzál 4.a./4.b. vissza 12:35 Kiss L. Ált. Isk. Nádor u a./8.b. 12:50 Strand Ady 1. Kiss 7.a./7.b. vissza 3. busz: Tisza Volán (az iskola és a Tisza Volán állapodik meg) 7:45 Liszt F. Ált. Isk. Szt. I. tér 2. 5.a./5.b. 8:50 Strand Ady 1. Liszt 5.a./5.b. vissza

22 I/C kötet 22. oldal Iktatószám: /2006 Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: Lakáscélú helyi támogatásra vonatkozó kérelmek elbírálása Az anyagot készítette: Egészségügyi és Szociális Bizottságának Lakásügyi Tanácsadó Testülete Az anyagot látta: Dr. Korsós Ágnes jegyző Véleményezésre megküldve: Valamennyi Bizottságnak Sokszorosításra érkezett: Napirend kapcsán meghívandó személyek:

23 I/C kötet 23. oldal Száma: /2006 Tárgy: Lakáscélú helyi támogatásra vonatkozó kérelmek elbírálása Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tisztelt Közgyűlés! Az Önök által elfogadott lakáskoncepcióban leírtaknak megfelelően az újonnan megalakult Lakásügyi Tanácsadó Testület a hivatalunkhoz beérkezett, korábban odaítélt lakáscélú helyi támogatások fellebbezéseit áttanulmányozta és megtette javaslatát. A jelenlegi előterjesztésben 6 db pályázat vonatkozásában tesz javaslatot a testület. A Lakásügyi Tanácsadó Testület tagjai folytatják a bevezetett szigorú elbírálási rendszert, így van lehetőség arra, hogy csak a legrászorultabbak kaphassanak az Önkormányzattól kamatmentes kölcsön, vagy vissza nem térítendő támogatás formájában támogatást. Az eddigi tapasztalatok szerint a folyamatos elbírálás rendszere bevált, ezért a továbbiakban is szükségesnek tartom ennek a rendszernek a folytatását. Tisztelettel kérem Önöket, szíveskedjenek a Lakásügyi Tanácsadó Testület javaslatát megvitatni és azt tudomásul venni. Hódmezővásárhely, november 27. Dr. Lázár János polgármester

24 I/C kötet 24. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlés Egészségügyi és Szociális Bizottság Lakásügyi Tanácsadó Testülete 6801 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1. Pf. 23. Tel.: Ikt.sz.: /2006. Tárgy: Lakáscélú helyi támogatásra vonatkozó kérelmek elbírálása Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tisztelt Közgyűlés! Tisztelettel tájékoztatom Önöket, hogy a lakáscélú helyi támogatásra vonatkozó pályázatok benyújtása és azok kivizsgálása folyamatosan történik évben harmadszor kerültek elbírálásra, kiértékelésre a zömmel fellebbezésként beadott kérelmek, mely jelen esetben 6 db pályázatot jelent. A beérkezett pályázatok közül 3 db kérelem elutasításra került. Ezen elbírálás során összesen ,-Ft összeg felhasználására készült javaslat. Az előző körben elbírált 432 db pályázattal együtt eddig összesen 438 pályázó részére, mind összesen ,- Ft kamatmentes kölcsön kifizetésére tett javaslatot a Lakásügyi Tanácsadó Testület. A helyszíni kivizsgálás tapasztalatait és az iratanyagban leírtakat figyelembe véve a Tanácsadó Testület tagjai a mellékelt névjegyzékben szereplő javaslatot tették. A fellebbezések egy része arra irányult, hogy a második körben megítélt összeget emelje meg az Önkormányzat, mely kérelmek teljesítését nem látta indokoltnak a Lakásügyi Tanácsadó Testület, ezért azok elutasítására tett javaslatot. Ugyancsak a kérelem elutasítását javasoltuk egy 2005-ben megítélt kamatmentes kölcsön vissza nem térítendőre történő változtatása tekintetében is. Tájékoztatom Önöket, hogy az előterjesztéshez csatolt névjegyzék kifüggesztésre kerül a Polgármesteri Hivatal folyosóján azért, hogy bárki észrevételt tudjon tenni a támogatásra javasolt személyekre, a támogatás összegére, vagy az elutasítás tényére vonatkozóan. Tisztelettel kérem, szíveskedjenek a névjegyzéket tudomásul venni. Hódmezővásárhely, november 27. Vas Zoltánné Lakásügyi Tanácsadó Testület elnöke

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Abony Városi Önkormányzat P o l g á r m e s t e r é t ő l H-2740 Abony, Kossuth tér 1. Az előterjesztést készítette: Humán Közszolgáltatások és Munkaügyi Osztály Az előterjesztést megtárgyalta: Szociális

Részletesebben

Egyesített Népjóléti Intézmény

Egyesített Népjóléti Intézmény Alapító Okirat 1 2 Egyesített Népjóléti Intézmény Alapító Okirat Költségvetési szerv neve: Egyesített Népjóléti Intézmény Székhelye: Makó, Béke u. 9. Telephelyei: Makó, Deák Ferenc u. 57. Makó, Királyhegyesi

Részletesebben

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 4. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 4. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T 2012. április 4. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete 127/2012. (IV.5.) Tata Kt. határozata az április 4-i rendkívüli testületi ülésen tárgyalandó

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, június 25-i ülésére. Az előterjesztést készítette: oktatási referens

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, június 25-i ülésére. Az előterjesztést készítette: oktatási referens ELŐTERJESZTÉS Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, 2008. június 25-i ülésére Tárgy:Fejlesztő pedagógus alkalmazása Az előterjesztést készítette: Hum József oktatási referens Előterjesztő: dr. Kelemen

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T a módosításokkal egységes szerkezetben

A L A P Í T Ó O K I R A T a módosításokkal egységes szerkezetben A L A P Í T Ó O K I R A T a módosításokkal egységes szerkezetben Budapest Főváros IV. ker. Újpest Önkormányzata a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 8. (2)

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. 21. napirendi pont: Előterjesztés alapító okiratok módosításáról

Jegyzőkönyvi kivonat. 21. napirendi pont: Előterjesztés alapító okiratok módosításáról Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. június 30-ai közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 21. napirendi pont: Előterjesztés alapító okiratok módosításáról

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA Ügyiratszám: 051905/2008/05 Ügyintéző: dr. Krizsai Anita NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-585; Fax: (42)

Részletesebben

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 162/2011. (VIII. 25.) számú. határozata

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 162/2011. (VIII. 25.) számú. határozata NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 162/2011. (VIII. 25.) számú határozata Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 117/2011. (VI.30.) számú határozatának módosításáról, a Gyermekjóléti Központ

Részletesebben

Óvodai, iskolai felvételi körzetek meghatározása

Óvodai, iskolai felvételi körzetek meghatározása Az előterjesztés 2 határozati javaslatot tartalmaz 0 Iktatószám: 41- /2007. Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: Óvodai, iskolai felvételi körzetek meghatározása Az anyagot készítette:

Részletesebben

153/2011. (VIII. 16.) MÖK

153/2011. (VIII. 16.) MÖK 153/2011. (VIII. 16.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 2/A. (3) bekezdésében és a 93. (1) bekezdésében biztosított jogkörében

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s Ügyiratszám: 51.134/2008.05 Ügyintéző: Tóthné Csatlós Ildikó NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-585; Fax: (42)

Részletesebben

A közgyűlés felkéri a főjegyzőt, hogy az alapító okiratot a Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Területi Igazgatóságának küldje meg.

A közgyűlés felkéri a főjegyzőt, hogy az alapító okiratot a Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Területi Igazgatóságának küldje meg. 6/2007. (II. 22.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2007. július 1-jei hatállyal Veszprém Megyei Önkormányzat Intézményeinek Kincstára elnevezésű költségvetési szervet alapít.

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. február 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből.

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. február 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. február 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 12. napirendi pont: Előterjesztés alapító okiratok módosításáról

Részletesebben

Alapító okirat. (Egységes szerkezetben)

Alapító okirat. (Egységes szerkezetben) Alapító okirat (Egységes szerkezetben) Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. (a továbbiakban: Ötv.) 10. (1) bek. g) pontja, az államháztartásról

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Egészségügyi-Szociális Központ Alapító Okirata

Salgótarján Megyei Jogú Város Egészségügyi-Szociális Központ Alapító Okirata Salgótarján Megyei Jogú Város Egészségügyi-Szociális Központ Alapító Okirata /A 24/2005. (II.15.) Öh. sz. határozattal elfogadott alapító okiratnak a 6/2007. (I.30.) Öh. sz. határozat 2. számú melléklet

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Jogszabályban meghatározott közfeladata, szakágazati besorolása:

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Jogszabályban meghatározott közfeladata, szakágazati besorolása: ALAPÍTÓ OKIRAT Arnót község Önkormányzati Képviselő-testülete és Sajópálfala község Önkormányzati Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról

Részletesebben

6. Tevékenység típusai pontjába új szakfeladatként az alaptevékenységek közé besorolja a Időskorúak átmeneti ellátása megnevezésűt.

6. Tevékenység típusai pontjába új szakfeladatként az alaptevékenységek közé besorolja a Időskorúak átmeneti ellátása megnevezésűt. 122/2009. (IX. 17.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. (1) bekezdése g) pontja és a költségvetési szervek jogállásáról

Részletesebben

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzat Polgármesterétől Képviselő-testület február hónap 18. napján tartandó ülésére

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzat Polgármesterétől Képviselő-testület február hónap 18. napján tartandó ülésére Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzat Polgármesterétől Képviselő-testület 2016. február hónap 18. napján tartandó ülésére Tárgy: A Hajdúhadházi Mikrotérségi módosításának jóváhagyása Szociális Gondozási

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67. ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján az 1989. évben Budapest VIII. ker. Tanács VB. által létesített (alapított)

Részletesebben

11-3/2014. E L Ő T E R J E SZ T É S az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa február 05. napján tartandó ülésére

11-3/2014. E L Ő T E R J E SZ T É S az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa február 05. napján tartandó ülésére Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa E l n ö k é t ő l 6647 Csanytelek, Volentér János tér 2 Tel.: 63 / 578 510 Fax: 63 / 578-517, e-mail: atmot@csanytelek.hu 11-3/2014. E L Ő T E

Részletesebben

A.../2012.(...) Kgy. sz. határozat 1. számú melléklete

A.../2012.(...) Kgy. sz. határozat 1. számú melléklete A.../2012.(...) Kgy. sz. határozat 1. számú melléklete Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény felhatalmazása

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T a módosításokkal egységes szerkezetben

A L A P Í T Ó O K I R A T a módosításokkal egységes szerkezetben A L A P Í T Ó O K I R A T a módosításokkal egységes szerkezetben Budapest Főváros IV. ker. Újpest Önkormányzata a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 8. (2)

Részletesebben

Alapító Okirat. /2006. (...) Kgy. sz. határozat 2. sz. melléklete

Alapító Okirat. /2006. (...) Kgy. sz. határozat 2. sz. melléklete /2006. (...) Kgy. sz. határozat 2. sz. melléklete Alapító Okirat Az államháztartásról szóló módosított 1992. évi XXXVIII. törvény, továbbá a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló módosított

Részletesebben

./2013. (II. 14.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása: Kerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatallá

./2013. (II. 14.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása: Kerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatallá ./2013. (II. 14.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása: Kerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatallá Normatív Határozat 1./ Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Előterjesztés. A Benedek Elek Óvoda alapító okiratának módosításáról

Előterjesztés. A Benedek Elek Óvoda alapító okiratának módosításáról Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés A Benedek Elek Óvoda alapító okiratának módosításáról A Magyarország 2013. évi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV törvény tartalmazza az a települési önkormányzatok

Részletesebben

Iktatószám: 41- /2007. Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése. Tárgy:

Iktatószám: 41- /2007. Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése. Tárgy: Iktatószám: 41- /2007. Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: Intézkedési terv a Dömötör Géza Óvoda és a Tornyai János Általános Iskola fenntartói jogának átadásáról Az anyagot készítette:

Részletesebben

Felelős: Határidő: 2012. december 1. MÓDOSÍTÓ OKIRAT

Felelős: Határidő: 2012. december 1. MÓDOSÍTÓ OKIRAT 685/2012. (XI.29.) közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elfogadja a Városi Nevelési Tanácsadó, Pályaválasztási és Logopédiai Intézet Alapító Okiratának módosítását 2012.

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 105/2015. (XI.16.) önkormányzati határozata

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 105/2015. (XI.16.) önkormányzati határozata Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 105/2015. (XI.16.) önkormányzati határozata Nyírbátor Város Szociális Szolgálata Alapító Okiratának jóváhagyásáról A Képviselő-testület Nyírbátor Város

Részletesebben

Szociális, Családvédelmi és Egészségügyi Iroda

Szociális, Családvédelmi és Egészségügyi Iroda Előterjesztő: Dr. Solymos László alpolgármester Iktatószám: 01/73096-4/2011. Tárgy: SZMJVÖ Dr. Waltner Károly Otthon Alapító Okiratának módosítása Melléklet: Határozati javaslat Készítette: Szociális,

Részletesebben

Alapító okirat A költségvetési szerv Neve

Alapító okirat A költségvetési szerv Neve Alapító okirat Berhida Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. (1) bekezdés g) pontja, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. -a,

Részletesebben

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Okirat száma: E/566203/2/2016. Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. -a alapján a Szociális Gondozó Központ alapító okiratát

Részletesebben

Javaslat az Öttevényi Mackó-kuckó Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítására

Javaslat az Öttevényi Mackó-kuckó Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítására Öttevény Község Polgármesterétől Öttevény, Fő u. 100. 5. napirend Javaslat az Öttevényi Mackó-kuckó Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítására Tisztelt Képviselő-testület! Az Öttevényi

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye 1 ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye 2. A költségvetési szerv székhelye: Pápa, Barát u. 9.

Részletesebben

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 43/2010. (XII.17.) önkormányzati rendelete

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 43/2010. (XII.17.) önkormányzati rendelete Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 43/2010. (XII.17.) önkormányzati rendelete a felnőtt és gyermek személyes gondoskodást nyújtó ellátásról szóló 24/2004. (IV. ) ÖKT rendelet módosításáról

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! 8. NAPIREND: Ügyiratszám: 1 /461-25/ 2011 ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2011. szeptember 16 i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívottak: Tapolcai Egységes Pedagógiai

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 194/2003. (VI. 25.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 194/2003. (VI. 25.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 194/2003. (VI. 25.) számú h a t á r o z a t a a Szociális Gondozási Központ Alapító Okiratának módosításáról A Közgyűlés 1./ A Szociális Gondozási Központ Alapító

Részletesebben

Előterjesztői kiegészítés. Tisztelt Közgyűlés!

Előterjesztői kiegészítés. Tisztelt Közgyűlés! A közgyűlés időpontja: 2008. december 18. Az előterjesztés címe: Ügyiratszám: 63090/2008 Oldalszám a közgyűlési anyagban: 251. oldal Előterjesztés a támogató szolgáltatás biztosítására benyújtott pályázatról

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű)

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) A Győri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény 4. (1) bekezdése,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592-660 Pf.: 76. fax: 592-676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

Előterjesztés. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés szeptemberi ülésére

Előterjesztés. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés szeptemberi ülésére Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés Alelnöke 8495/2006. Előterjesztés a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére Tárgy: Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Előkészítő Szakiskolája

Részletesebben

13/2013. ( ) Kgy.h.

13/2013. ( ) Kgy.h. 13/2013. (02. 01.) Kgy.h. Döntés a Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Exner Leó Óvoda létrehozásáról valamint az alapító okirat elfogadásáról HATÁROZAT 1./ Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő testületének 2012.

Részletesebben

Határidő: 2011. július 3. Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Dr. Imre László megyei főjegyző

Határidő: 2011. július 3. Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Dr. Imre László megyei főjegyző 116/2011. (VI. 23.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 2/A. (3) bekezdésében és a 93. (1) bekezdésében biztosított jogkörében

Részletesebben

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/ ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022 e-mail: molnarpeter@pr.hu Tárgyalja: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság Ügyrendi Bizottság Szociális, Egészségügyi

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere. Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város Egészségügyi - Szociális Központ Alapító Okiratának módosítására

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere. Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város Egészségügyi - Szociális Központ Alapító Okiratának módosítására Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere Ikt. szám: 50.842-3/2010. Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város Egészségügyi - Szociális Központ Alapító Okiratának módosítására Az egyes gazdasági és pénzügyi

Részletesebben

A R. 9. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A R. 9. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Kapos vár Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 42/2011. (IX.30.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi és szociális ellátásokról szóló 13/2000. (III. 17.) önkormányzati

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 526-11/2012. 11. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez Szociális

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére ELŐTERJESZTÉS a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére Tárgy: Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Előkészítő Szakiskolája, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat (Kiskunhalas)

Részletesebben

Szivárvány Óvoda Alapító okirata

Szivárvány Óvoda Alapító okirata Szivárvány Óvoda Alapító okirata - egységes szerkezetben a módosításokkal - Magyargéc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete és Sóshartyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Nagykálló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 217/2009. (V.07.) KT. H A T Á R O Z A T A

Nagykálló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 217/2009. (V.07.) KT. H A T Á R O Z A T A Nagykálló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 217/2009. (V.07.) KT. H A T Á R O Z A T A Nagykálló Város Polgármesteri Hivatal alapító okiratának elfogadása tárgyában (a 331/2009. (VII.10.) KT, 405/2009.(VIII.25.)

Részletesebben

KIVONAT. a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Ápoló-Gondozó Otthona Mándok Alapító Okirata megállapításáról

KIVONAT. a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Ápoló-Gondozó Otthona Mándok Alapító Okirata megállapításáról KIVONAT a Közgyűlés 2009. április 29-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből ------------------------------------------------------------------------------------------------- SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG

Részletesebben

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 4-én tartandó rendkívüli ülésére

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 4-én tartandó rendkívüli ülésére HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember

Részletesebben

KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA Dunaharaszti Város Önkormányzata KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 1 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 8. (4) és (5) bekezdésében nyert felhatalmazás

Részletesebben

Alapító okirat. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Alapító okirat. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Okirat száma: 2064/2/2015. Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. -a alapján a Marcali Média Központ alapító okiratát a következők

Részletesebben

Javaslat intézményi alapító okirat módosítására

Javaslat intézményi alapító okirat módosítására PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 3060 Pásztó, Kölcsey u. 35. Tel.: (06-32) *460-753 ; *460-155 Fax: (06-32) 460-918 E-mail: forum@paszto.hu Száma:1-157/2016. A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget

Részletesebben

Előterjesztés. az Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ- Kapcsolat Központ - Kapcsolat Központ alapító okiratának módosításáról

Előterjesztés. az Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ- Kapcsolat Központ - Kapcsolat Központ alapító okiratának módosításáról Előterjesztés az Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ- Kapcsolat Központ - Kapcsolat Központ alapító okiratának módosításáról 1. előterjesztés száma: 184 /2016 2. előterjesztést készítő személy

Részletesebben

Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 e-mail: spatak.ph@t-online.hu

Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 e-mail: spatak.ph@t-online.hu Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 e-mail: spatak.ph@t-online.hu Levelezési cím: 3950 Sárospatak Pf.:218 E L İ T E R J E S Z T É S a Képviselı-testület

Részletesebben

Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben

Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi

Részletesebben

Az anyagot látta: Előadók: Címzetes főjegyző Dr. Korsós Ágnes

Az anyagot látta: Előadók: Címzetes főjegyző Dr. Korsós Ágnes Iktatószám: 21-3429-1/2012. (1 db rendelet tervezet 1 db. határozati javaslat) Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának és Szerveinek

Részletesebben

Módosító okirat. III. Az Alapító okirat kiegészül 2.3. ponttal: A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének

Módosító okirat. III. Az Alapító okirat kiegészül 2.3. ponttal: A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének Okirat száma: 44-2/2015. Módosító okirat Az Esély Szociális és Gyermekjóléti Alapellátási Központ a Csongrád Város Önkormányzata Képviselő-testülete által 2015. március 03. napján kiadott, 46/2015. (III.

Részletesebben

TÁRGY: Javaslat az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatását célzó pályázaton való részvételre E L Ő T E R J E S Z T É S

TÁRGY: Javaslat az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatását célzó pályázaton való részvételre E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 201. MELLÉKLET: - db TÁRGY: Javaslat az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatását célzó pályázaton való részvételre E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. december 10-i, rendkívüli ülésére beterjesztett anyagok. I./C kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. december 10-i, rendkívüli ülésére beterjesztett anyagok. I./C kötet I/C kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. december 10-i, rendkívüli ülésére beterjesztett anyagok I./C kötet A Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás Kapcsolat Központ,

Részletesebben

A Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ Alapító Okiratát Módosító Okirat

A Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ Alapító Okiratát Módosító Okirat A 112/2014. (IV. 25.) határozat 1. melléklete A Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ Alapító Okiratát Módosító Okirat Kazincbarcika Város Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013. december 19-én

Részletesebben

Kivonat a Csorba Mikro-térségi Szociális Intézményfenntartó Társulási Tanács 2013. november 29-ei ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat a Csorba Mikro-térségi Szociális Intézményfenntartó Társulási Tanács 2013. november 29-ei ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat a Csorba Mikro-térségi Szociális Intézményfenntartó Társulási Tanács 2013. november 29-ei ülésének jegyzőkönyvéből: 14/2013.(XI.29.) sz. határozat: Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási

Részletesebben

A Decs Tesz- Vesz Óvoda Alapító Okiratának módosítása

A Decs Tesz- Vesz Óvoda Alapító Okiratának módosítása Az előterjesztés száma: 95/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs Nagyközség képviselő-testületének 2013. május 29-én, 18-órakor megtartandó ülésére A Decs Tesz- Vesz

Részletesebben

KIVONAT. a Képviselő-testület április 22-i ülésének jegyzőkönyvéből. Határozat

KIVONAT. a Képviselő-testület április 22-i ülésének jegyzőkönyvéből. Határozat Város Önkormányzata KIVONAT a Képviselő-testület 05. április -i ülésének jegyzőkönyvéből Kihagyva a kihagyandókat! 0/05. (IV..) ÖH. A Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratának módosítása Határozat.) Város Önkormányzatának

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének. Szeged Megyei Jogú Város Alpolgármestere. A 2013/2014. óvodai nevelési év előkészítése

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének. Szeged Megyei Jogú Város Alpolgármestere. A 2013/2014. óvodai nevelési év előkészítése E L Ő T E R J E S Z T É S Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének Előterjesztő: Szeged Megyei Jogú Város Alpolgármestere Tárgy: A 2013/2014. óvodai nevelési év előkészítése Iktatószám: 38278/2013. Melléklet:

Részletesebben

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 2. melléklet a... /2016. (VI.24.) határozathoz Okirat száma: 3/AO/ÓTSZEGYII/2016 Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. -a alapján

Részletesebben

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete január 28-i ülésére

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete január 28-i ülésére Tárgy: Alapító okirat módosítása Sorszám: IV/7 Elıkészítette: Sápi András oktatási referens Igazgatási Osztály Véleményezı bizottság: Egészségügyi és Szociális Bizottság Ügyrendi, Lakásügyi és Közrendvédelmi

Részletesebben

Kivonat Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014.február 13-án tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből.

Kivonat Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014.február 13-án tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014.február 13-án tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. 30/2014.(II.13.) határozat a Alapító Okiratának módosításáról 1.) Kunszentmárton

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁS

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁS I. Határozati javaslat 1. számú melléklete ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁS Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának Képviselő-testülete../2012. (11.15.) önk. sz. határozatában foglaltak alapján,

Részletesebben

K i v o n a t a Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből:

K i v o n a t a Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből: K i v o n a t a Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből: Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2015. (III. 26.) határozata:

Részletesebben

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 20-án tartandó ülésére. Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 20-án tartandó ülésére. Tisztelt Képviselő-testület! HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember

Részletesebben

Ságvár Község Polgármestere 8654 Ságvár, Fő u / Fax: 84/ MEGHÍVÓ

Ságvár Község Polgármestere 8654 Ságvár, Fő u / Fax: 84/ MEGHÍVÓ Ügyszám: 326-28/2011. Napirend: Ságvár Község Polgármestere 8654 Ságvár, Fő u. 16. 84/380-013 Fax: 84/380-256 E-mail: polgarmester@sagvar.hu MEGHÍVÓ Ságvár, Som és Nyim községek képviselő-testületei 2011.

Részletesebben

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1000-2/2008. Tárgy: jkv-i kivonat

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1000-2/2008. Tárgy: jkv-i kivonat Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1000-2/2008. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. január 31-i üléséről. Napirend:

Részletesebben

SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA Egységes Gimnáziuma, Általános Iskolája, Óvodája, Pedagógiai Szakszolgálata ALAPÍTÓ OKIRAT

SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA Egységes Gimnáziuma, Általános Iskolája, Óvodája, Pedagógiai Szakszolgálata ALAPÍTÓ OKIRAT SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA Egységes Gimnáziuma, Általános Iskolája, Óvodája, Pedagógiai Szakszolgálata ALAPÍTÓ OKIRAT a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg 2 0 0 8. január 18.

Részletesebben

EGYESÍTETT BÖLCSŐDÉK ALAPÍTÓ OKIRATA. I. Általános rendelkezések

EGYESÍTETT BÖLCSŐDÉK ALAPÍTÓ OKIRATA. I. Általános rendelkezések A.../2008. (VI.26.) Kgy. határozat melléklete EGYESÍTETT BÖLCSŐDÉK ALAPÍTÓ OKIRATA I. Általános rendelkezések A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése, az államháztartásról

Részletesebben

Előterjesztés. Monostorpályi Egységes Óvoda-Bölcsőde alapító okiratának módosítása

Előterjesztés. Monostorpályi Egységes Óvoda-Bölcsőde alapító okiratának módosítása Előterjesztés A 6. napirendi ponthoz Napirend: Előterjesztő: Monostorpályi Egységes Óvoda-Bölcsőde alapító okiratának módosítása a polgármester és az óvodavezető Előzmények: - Határozat- tervezet: az előterjesztés

Részletesebben

Módosító okirat. 1. Az alapító okirat 3. pontja helyébe mely a módosított okiratban pont alatt szerepel a következő rendelkezés lép:

Módosító okirat. 1. Az alapító okirat 3. pontja helyébe mely a módosított okiratban pont alatt szerepel a következő rendelkezés lép: A Közgyűlés II-12/314.106/2016. számú határozatának 1. melléklete Okirat száma: 499005/2016. Módosító okirat A Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Őszi Napsugár Otthon Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának

Részletesebben

Ramocsaháza Község Polgármesterétől 4536 Ramocsaháza, Fő tér 1. Telefon / Fax: 42 /

Ramocsaháza Község Polgármesterétől 4536 Ramocsaháza, Fő tér 1. Telefon / Fax: 42 / Ramocsaháza Község Polgármesterétől 4536 Ramocsaháza, Fő tér 1. Telefon / Fax: 42 / 352-423 e-mail: ramocsa.polgarmester@falunet.hu Ügyirat szám: Tárgy:Előterjesztés szociális intézmény alapító okiratának

Részletesebben

Alapító okirat. Alaptevékenysége: 852010 Alapfokú oktatás

Alapító okirat. Alaptevékenysége: 852010 Alapfokú oktatás Alapító okirat Berhida Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. (1) bekezdés g) pontja, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. -a,

Részletesebben

NAPSZAK INTEGRÁLT INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA

NAPSZAK INTEGRÁLT INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA A.../2008. (VI.26.) Kgy. határozat melléklete NAPSZAK INTEGRÁLT INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA I. Általános rendelkezések A helyi önkormányzatról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése, az államháztartásról

Részletesebben

Módosító Okirat. 26/2013. (I. 24.) Kt. határozat 1/a. melléklete

Módosító Okirat. 26/2013. (I. 24.) Kt. határozat 1/a. melléklete 26/2013. (I. 24.) Kt. határozat 1/a. melléklete Módosító Okirat Önkormányzatának Képviselő-testülete az Aprófalva Óvoda Alapító Okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és az államháztartásról

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetű)

ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetű) SZIGETHALOM ÉS KÖRNYÉKE EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetű) 2012. április 1-jétől 1 SZIGETHALOM ÉS KÖRNYÉKE EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetű)

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. 1. napirendi pont: Előterjesztés a Soproni Szociális Intézmény alapító okiratának módosításáról

Jegyzőkönyvi kivonat. 1. napirendi pont: Előterjesztés a Soproni Szociális Intézmény alapító okiratának módosításáról Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2016. szeptember 29-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 1. napirendi pont: Előterjesztés a Soproni Szociális

Részletesebben

A Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ Alapító Okiratát Módosító Okirat

A Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ Alapító Okiratát Módosító Okirat 1. sz. melléklet a 179/2014. (VII. 24.) önkormányzati határozathoz A Alapító Okiratát Módosító Okirat Kazincbarcika Város Önkormányzat Képviselő-testülete által 2014. május 28-án kiadott 135/2014. (V.28.)

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 37/2007. (VI. 29.) rendelete 1

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 37/2007. (VI. 29.) rendelete 1 Önkormányzat Képviselő-testületének 37/2007. (VI. 29.) rendelete 1 a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális szolgáltatásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 3650-1/2011. E L Ő T E R J E S Z T É S A Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. április 27-i ülésére Tárgy: Kerekegyerdő bölcsőde intézmény alapítása Előterjesztő: dr. Kelemen Márk

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. DECEMBER 8-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. DECEMBER 8-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. DECEMBER 8-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 609-12/2011. MELLÉKLETEK: 2 DB TÁRGY: A Baranya Megyei Önkormányzat Mozsgó-Turbékpusztai Integrált Szociális

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 12. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földesi Szociális

Részletesebben

Javaslat az Illyés Gyuláné Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítására

Javaslat az Illyés Gyuláné Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítására Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Tel.: (32) 312-570; (32) 417-255 Szám: 27983/2007. Javaslat az Illyés Gyuláné Óvoda,

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: XI. 5379-5/2005. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-804 Telefon: (66) 523-802 E-mail: kurucz@bekescsaba.hu NYILVÁNOS

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Újszász Város Képviselő-testület május 14-én tartott soron kívüli ülésén. M U T A T Ó

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Újszász Város Képviselő-testület május 14-én tartott soron kívüli ülésén. M U T A T Ó J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Újszász Város Képviselő-testület 2013. május 14-én tartott soron kívüli ülésén. M U T A T Ó Napirendi pont: Határozat szám: Újszász Város Képviselő-testület 2013. május 14-i

Részletesebben

Határidő: 2012. december 31. MÓDÓSÍTÓ OKIRAT

Határidő: 2012. december 31. MÓDÓSÍTÓ OKIRAT K I V O N A T Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. december 13-i ülésének jegyzőkönyvéből 736/2012. (XII.13.) közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Gyermekjóléti

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Biatorbágy, október 11. Tarjáni István s.k. polgármester

ELŐTERJESZTÉS. Biatorbágy, október 11. Tarjáni István s.k. polgármester Város Polgármestere 051 Biatorbágy, Baross Gábor utca /a. Telefon: 06 3 310-174/14, 144 Fax: 06 3 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS a Biatorbágyi Családsegítő és

Részletesebben

Kivonat Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 28-án tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből.

Kivonat Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 28-án tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének 06. január 8-án tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. 4/06.(I.8.) határozat a Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központ Alapító Okiratának

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 11-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 11-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 11-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testület ének 39/2011. (V.11.) KT. sz.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2012. november 29-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. 2012. november 29-i rendes ülésére 5. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. november 29-i rendes ülésére Tárgy: A szociális szolgáltatásokról szóló 22/2003. (VIII.

Részletesebben

... napirendi pont. 1.Az intézmény jelenlegi helyzete:

... napirendi pont. 1.Az intézmény jelenlegi helyzete: ... napirendi pont Az Oktatási és Kulturális Bizottság, valamint Dr. Kun András alpolgármester előterjesztése Javaslat A Nevelési Tanácsadó Gyermek és Ifjúságpszichológiai Központ módszerbeli és szerkezeti

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 174/2013. (X. 30.) számú. h a t á r o z a t a

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 174/2013. (X. 30.) számú. h a t á r o z a t a ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata

Részletesebben