Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének december 07-ei ülésére beterjesztett anyagok I./C kötet

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2006. december 07-ei ülésére beterjesztett anyagok I./C kötet"

Átírás

1 Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének december 07-ei ülésére beterjesztett anyagok I./C kötet Beszámoló a Mindennapos testnevelés 2005/2006. évi megvalósulásáról, gyakorlati tapasztalatairól, eredményeiről...2 Lakáscélú helyi támogatásra vonatkozó kérelmek elbírálása...22 Gazdasági Tanácsadó Testület tagjainak megválasztása...27 Hódmezővásárhely-Szikáncs Településrészi Önkormányzat új tagjának megválasztása...31 Delegálás a Csongrád Megyei Munkaügyi Tanácsba...34 Tiszteletbeli polgár cím adományozása...37 Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Kapcsolat Központ alapító okiratának módosítása...44 Hozzájárulás Dr. Kószó Péter alpolgármester úr alapítványok kuratóriumában betöltött tisztségeihez...52 Mártélyi Jurta Kemping ingyenes tulajdon átruházásra kötendő szerződés jóváhagyása...55

2 I/C kötet 2. oldal Iktatószám: /2006 Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: Beszámoló a Mindennapos testnevelés 2005/2006. évi megvalósulásáról, gyakorlati tapasztalatairól, eredményeiről Az anyagot készítette: Polgármesteri Iroda Oktatási, Ifjúsági és Sport Csoport Horváth Zoltán sportreferens Az anyagot látta: Dr. Korsós Ágnes jegyző Véleményezésre megküldve: Valamennyi Bizottságnak Sokszorosításra érkezett: Napirend kapcsán meghívandó személyek:

3 I/C kötet 3. oldal Iktatószám: /2006 Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Helyben Tisztelt Közgyűlés! Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának közgyűlése augusztus 18. napján elfogadta, hogy valamennyi önkormányzati fenntartású általános és középiskolában a 2005/2006. évi tanévben kerüljön bevezetésre a mindennapos testnevelés. A program kidolgozása és megvalósítása nem volt könnyű feladat, hiszen az országban eddig még sehol nem vezettek be városi szinten hasonló intézkedést, azonban Hódmezővásárhelyen megfelelő szakmai előkészületek álltak rendelkezésre. Városunkban 2000-től kezdve rendszeresek a mozgásszervi szakorvosi vizsgálatok, évek óta kiválóan működik a nagycsoportos óvodások és 1. osztályos kisiskolások ingyenes úszásoktatása, 2003-ban elkészült a Fedett Sportuszoda, az iskolákban rendszeresek a délutáni sportfoglalkozások, valamint a testnevelők áldozatos munkájának köszönhetően kiváló diáksportélet működik városunkban. A megvalósítás folyamata: A mindennapos testnevelés lényege, hogy a gyermekek egészséges, sportos közegben fejlődjenek, életformájukká váljon a mozgás. Fontos szempont, hogy kiváló lehetőséget biztosít a szociális hátrányok kompenzálására, valamint az egyes sportágak utánpótlásának megteremtésére. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy az alsó tagozatos gyerekeknek heti 5, míg a felső tagozatos és középiskolás tanulóknak heti négy testnevelésórája van, ami a legtöbb iskola esetében kivétel a sportiskola heti 2 óra többlet testnevelésórát jelent minden tanuló számára. Szintén országosan egyedülálló módon az egyik többletórát az úszás kapja, a másikat pedig az iskola sportprofiljának megfelelő speciális program, ez az ún. örömtestnevelés, amit az egyes iskolák testnevelői különkülön dolgoztak ki. A megvalósításnál az alábbi feltételekre különösen figyelni kellett: - személyi feltételek: összesen 345 órával emelkedett a testnevelésórák száma, így a 16 önkormányzati iskolában heti 1172 órát kell ellátnia a testnevelőknek. A megemelkedett óraszámnak köszönhetően a 2005/2006. évi tanévben 6.6 új testnevelői státusz került betöltésre, valamint 8 óraadót is foglalkoztattunk. - pénzügyi feltételek: az új álláshelyek keletkezése ( ,-ft), terem bérlése ( ,-ft), valamint a tanulók uszodába való szállíttatása ( ,-ft) többletkiadást eredményezett az önkormányzat számára. Nem hagyhattuk figyelmen kívül a hátrányos, nehéz helyzetben élőket, ezért mintegy ,-ft-ot osztottunk ki a rászoruló gyerekeknek sportszerutalvány formájában. Összesen hozzávetőlegesen 45 millió forintba került a mindennapos testedzés bevezetése az első tanév vonatkozásában.

4 I/C kötet 4. oldal - infrastrukturális feltételek: az uszoda felépülésével az úszás kapcsán teljes mértékben megoldott, viszont az iskolák létesítményeiben akad hiányosság, hiszen sok esetben kicsi a tornaterem, így a megemelkedett óraszámot csak alapos szervezéssel, kisebb helyigénnyel lehet megoldani. Különösen problémásak a hideg, téli hónapok, hiszen ilyenkor nem lehet a szabadba vinni a testnevelésórákat. A 16 iskola a szabadtéri pályák nélkül összesen 10 tornateremmel, egy sportcsarnokkal és 14 tornaszobával rendelkezik (1. számú melléklet). A legtöbb esetben a sporteszköz-ellátottság is javításra szorul. A magasabb óraszám és az uszodába kísérő tanárok beosztása nagy feladatot rótt az órarend elkészítésében, de az intézményvezetők segítő közreműködésével és az órarendkészítéskor a testnevelésórák előtérbe helyezésével sikerült azt megfelelő módon elkészíteni. A legnagyobb és legalaposabb munkát az uszodai foglalkozások megszervezése igényelte, mivel az uszoda kapacitását, a testnevelők órarendjét, az úszóoktatók órarendjét és a busz gazdaságos kihasználtságát együttesen kellett kezelni (az uszodai beosztást és a buszmenetrendet a 2. és a 3. számú melléklet tartalmazza). Az úszásórához minden esetben szülői nyilatkozatot kért az iskola. Az úszásórákhoz az uszodát, és a kinti, elöl lévő három medencét vehették igénybe a gyerekek. Az uszodában egy osztálynak egy pálya jutott, de, ha nem volt tele a medence létszámtól függően nagyobb helyet is foglalhattak. A legnagyobb gondot az uszodába való lejutás, az öltözés és a vízben töltött idő betartása jelentette. Testnevelő és úszó szakemberek egyöntetű véleménye szerint minden osztálynak legalább 30 percet kell vízben töltenie. Az iskolák ezt különböző módon oldották meg, volt, ahol lyukasórát építettek be az úszásóra elé, volt, ahol hosszabb szünetet vezettek be, volt, ahol nulladik, első vagy utolsó órában úsztak. Az uszodától távolabb eső intézmények diákjai számára autóbuszt biztosítottunk. A menetrend elkészültével és egy-két hét ráhangolódás után a rendszer beállt és a tanév végéig zökkenőmentesen működött. Mivel a kisebb gyerekeket nem lehet bevinni az uszoda mély vizébe, ezért ők csak az ősszel és a tavasszal jártak úszni. Főleg a középiskolák esetében nagy gondot jelentett, hogy sok tanuló különböző igazolások beszerzésével próbálta kihúzni magát az úszás alól. A testnevelők azonban jól kezelték a helyzetet, hiszen csak indokolt esetben adtak felmentést. A mindennapos testneveléssel kapcsolatos mérések: - Úszás mérése: A tanév elején a testnevelők felmérték a gyerekek úszástudását és ez alapján négy kategóriát állítottak fel: A (kiválóan, jó technikával úszik), B (biztosan, önállóan, de technikai hiányosságokkal úszik), C (nem biztonságosan úszik, tájékozódása bizonytalan), D (nem tud úszni). A felmérés után az első két kategóriába kerülteket úszni tudóknak minősítették, míg a többieket úszni nem tudóknak. Mivel többségében csak egy testnevelő volt a gyerekekkel, szükséges volt úszóoktatókat alkalmaznunk, akik a tanmedencében foglalkoztak az úszni nem tudó gyerekekkel és a hét minden órájában a tanárok segítségére álltak. Az oktatókon kívül a testnevelők egymás munkáját is segítették, hiszen felosztották egymás között az úszni tudókat és nem tudókat, így nem kellett egy tanárnak többfelé is figyelnie. A nagy, több, mint 30 fős osztályok esetében a testnevelők együttműködése és az úszóoktatók biztosítása nélkül az oktatás nem lett volna elég hatékony és biztonságos. A gondos munka eredményeként az év végi felmérés szerint sokat javultak az arányok az úszni tudók javára.

5 I/C kötet 5. oldal - - mozgékonyság mérése: ALDEN-próba, irányváltoztatással kombinált mozgásgyorsaság mérése (a talajra egy 3 x 5 méteres téglalap négy sarkában és az átlók közepére egy tárgyat helyezünk. Az egyes tárgyak megkerülésével háromszor kell lefutni a távot. Értékelés: a kijelölt pálya teljesítésének ideje.) - a test erejének mérése: általános iskolában medicinlabda dobása előre kétkezes mellsővel (alsóban 1 kg-os, felsőben 2 kg-os labdával, beugrás engedélyezett), középiskolában medicinlabda dobása hátra fej fölött (3 kg-os labda, hátralépés engedélyezett), értékelés: táv méterben - a láb dinamikus erejének mérése: alsóban 5, felsőben és középiskolában 10 páros-lábú szökdelés előre (csak zárt lábbal), értékelés: táv méterben - állóképesség mérése: alsóban 1000 m, felsőben és középiskolában 2000 m futás, értékelés: a táv teljesítésének ideje A mindennapos testnevelés a felmérések eredményei alapján már egy év után érzékeltette jótékony hatását, hiszen, mind az úszás, mind a fizikai erő, mind a gyorsaság, mind az állóképesség terén javuló tendencia figyelhető meg. A javuló mérési eredmények szemléltetését, a teljesség igénye nélkül, az alábbi valós adatokon nyugvó táblázatok és diagrammok szolgálják: 1. A medicinlabda-lökés összehasonlító táblázata a Kiss Lajos Ált. Isk. 3. osztályában: 3. osztály szeptember május 16 fő 3,575 m 4,2625 m A medicinlabda-lökés összehasonlító diagrammja a Kiss Lajos Ált. Isk. 3. osztályában 4,4 4,2 4 3,8 méter 3,6 3,4 3, szeptember május 2. A felmérések összehasonlító táblázata a Klauzál Gábor Ált. Isk. 1. osztályában: Alden-próba (mp) Medicinlabda lökés (m) 5-ös ugrás (m) 1000 m (p) Úszás (100 m) őszi tavaszi őszi tavaszi őszi tavaszi őszi tavaszi őszi tavaszi lányok 33,42 29,19 2,15 3,66 5,08 6,11 7,97 6,21 3,5 2,53 változás 4,23 1,51 1,03 1,76 0,97 fiúk 29,91 27,57 2,69 3,49 6,03 6,76 7,33 6,02 4,18 2,36 változás 2,34 0,8 0,73 1,31 1,82

6 I/C kötet 6. oldal 3. A felmérések pontjainak változása a Tornyai János Általános Iskolában a legutóbbi 5 év vonatkozásában: (A Cooper-teszt felmérése már nem kötelező, azonban az elmúlt évek és évtizedek gyakorlatához hozzátartozott, rengeteg adat áll rendelkezésre, ami alapján sokáig visszakövethető a mai ifjúság állóképességének színvonala. Itt különösen figyelemre méltó a mindennapos testnevelés hatása.) Cooper-teszt 19,82 18,65 18, ,19 Helyből távolugrás 7,3 6,24 4,68 5,8 14,05 Fekvőtámasz 6,66 7,48 6,61 6,38 9,79 Felülés 1,06 2,08 2,24 2,61 5,23 Törzsemelés 5,27 6,05 5,39 6,54 9,57 A mérések pontszámainak változása a Tornyai János Általános Iskolában Cooper-teszt Helyből távolugrás Fekvőtámasz Felülés Törzsemelés A Cooper-úszás átlaga a Tornyai János Ált. Isk osztályában: szeptember május méter

7 I/C kötet 7. oldal 5. A Kalmár Zsigmond Szakközépiskola tanulóinak úszástudás-megoszlása: szeptember (fő) május (fő) D. kat C. kat B. kat A. kat A Kalmár Zsigmond Szakközépiskola tanulóinak úszástudása D. kat. C. kat. B. kat. A. kat szeptember (fő) május (fő) 6. A tízes-ugrás eredményei a középiskolások körében: szeptember (m) május (m) osztály 18,7 19,6 A tizesugrás eredményeinek változása a középiskolások körében 19,8 19,6 19,4 19, ,8 18,6 18,4 18, szeptember (m) május (m) méter

8 I/C kötet 8. oldal 7. A medicinlabda-dobás eredményei a középiskolások körében: szeptember (m) május (m) osztály 9,82 10,27 A medicinlabda-dobás eredményeinek változása a középiskolások körében 10,4 10,3 10,2 10,1 10 9,9 9,8 9,7 9,6 9, szeptember (m) május (m) méter 8. Az Alden-próba eredményei a középiskolások körében: szeptember (mp) május (mp) osztály 24,49 23,96 Az Alden-próba eredményeinek alakulása a középiskolások körében 24,6 24,5 24,4 24,3 24,2 24, ,9 23,8 23,7 23,6 24,49 23, szeptember (mp) május (mp) másodperc A táblázatokból és a diagrammokból világosan látszik, hogy a mindennapos testnevelésnek már egy év után kézzel fogható eredményei vannak. Különösen az úszásnál szembeszökő a változás, de a többi területen is dicséretes a javulás. A testnevelők mellett a védőnők is vizsgálták a gyerekek egészségügyi állapotát, felmérték a magasságot, testtömeget, alapvérnyomást, terhelés közbeni és utáni vérnyomást, alappulzust,

9 I/C kötet 9. oldal terhelés közbeni és utáni pulzust, csuklókerületet, mellkas-, derék- és csípőkörfogatot. Az adatok feldolgozása statisztikai programok alkalmazásával folyamatos. A mindennapos testnevelés egyéni megoldási módok kidolgozására is ösztönözte az intézményeket, a legkiemelkedőbb kezdeményezés a Corvin Szakközépiskolához fűződik: sportkönyves rendszerben a diák a mindennapos testnevelés órasávban maga választja meg, hogy hol és milyen sportágban teljesíti az órát. Az iskola megállapodást kötött a sportegyesületekkel, így a választható sportágak között szerepel a lovaglás, a tenisz, a taekwon-do, az aerobic, a kosárlabda, a kézilabda, a röplabda, az íjászat, a lövészet és az úszás. Ezzel a módszerrel a gyerek is könnyebben rávehető a mozgásra, hiszen maga választhatja azt meg, valamint az infrastrukturális hiányosságokra is gyógyírt jelent. Összességében elmondható, hogy a mindennapos testnevelés, a kezdeti nehézségek ellenére, az első évben sikeres volt. A szülőkkel sikerült elfogadtatni a programot, bár nehezen indult, különösen az úszásórák tekintetében voltak ellenvetések. A középiskolákban még mindig sokan szeretnének kibújni az úszás alól, de a testnevelők szigorának köszönhetően a tanév kezdethez képest sokat javult a helyzet. Bebizonyosodott, az úszóoktatókra szükség van ahhoz, hogy a testnevelők a nagy létszámú osztályok uszodai foglalkozását is biztonságosan meg tudják tartani. A program folytatása és a mérések hatékonyságának továbbfejlesztése céljából a tapasztalatok elemzésével az új tanévtől reprezentatív mérési módszert dolgozunk ki. A testnevelő tanárok teljes mértékben támogatják a programot, hiszen tudják, hogy ez egyedülálló lehetőség, mind a gyerekek, mind a testnevelők számára: nagy mértékben javul az úszni tudók aránya, meg lehet tanítani a 2. sőt a 3. úszásnemet, javul az állóképesség, a gyerekek erősebbek és egészségesebbek lesznek. A testnevelők szerint legalább ilyen fontosak a mindennapos testnevelés közvetett hatásai is, hiszen a gyerekek az uszodában elsajátítják a fürdőkultúrát, megtanulják a megfelelő tisztálkodás és öltözködés fontosságát, a játékos sportfoglalkozásokon a nem annyira sportos alkatú gyerekeket is sikerélmény éri, nő a délutáni sportfoglalkozásokon való részvétel, sőt a diáksport versenyeken is javuló eredményeket érnek el. A mindennapos testnevelés bevezetése jó kezdeményezés volt, az emelt óraszám hatására a diákokat több inger érte, valamelyest javultak is a különböző eredmények, azonban ez egy hosszú távú folyamat, mindenképpen szükséges a program továbbvitele. A program bevezetésének helyességét bizonyítja, hogy több neves egyetem testnevelési tanszéke és a Magyar Testnevelő Tanárok Országos Egyesülete is felfigyelt a hódmezővásárhelyi kezdeményezésre. Hódmezővásárhely, december 7. Tisztelettel: Dr. Lázár János polgármester, országgyűlési képviselő

10 I/C kötet 10. oldal Tárgy: Beszámoló a Mindennapos testnevelés 2005/2006. évi megvalósulásáról, gyakorlati tapasztalatairól, eredményeiről HATÁROZATI JAVASLAT 1. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése a mellékelt beszámolót megtárgyalta és elfogadta Hódmezővásárhely, december 7. Dr. Lázár János polgármester A határozatot megkapja: 1. Dr. Lázár János polgármester 2. Dr. Korsós Ágnes jegyző 3. Polgármesteri Iroda, Oktatási, Ifjúsági és Sport Csoport 4. Tóthné Kecskeméti Katalin, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság, elnök 5. Fekete Ferenc, sporttanácsnok 6. Irattár

11 1. számú melléklet: Az önkormányzati fenntartású iskolák tornatermeinek mérete, felszereltsége és minősége Intézmény neve Tornaterem mérete felszereltség minőség Tornaszoba mérete felszereltség minőség Aranyossy Á. Ált. Isk. 52 m2 (7 x 7,4) megfelelő megfelelő 110 m2 (11 x 10) megfelelő megfelelő József A. Ált. Isk. 800 m2 (20 x 40) jó jó 96,4 m2 (6,3 x 15,3) megfelelő jó 55,48 m2 (7,3 x 7,6) megfelelő megfelelő Klauzál G. Ált. Isk. 554 m2 (20 x 27,7) jó jó Kiss L. Ált. Isk. 112,5 m2 (7,5 x 15) megfelelő megfelelő Liszt F. Ált. Isk. 312 m2 (15 x 20,8) jó jó 234 m2 (12 x 19,5) jó jó Móra F. Külterületi ÁMK 80 m2 (8 x 10) megfelelő megfelelő Szántó K. J. Ált. Isk. 300 m2 (25 x 12) jó megfelelő 96 m2 (8 x 12) jó megfelelő Szt. István Ált. Isk. 288 m2 (12 x 24) megfelelő megfelelő 170 m2 (10 x 17) megfelelő megfelelő 72 m2 (12 x 6) megfelelő megfelelő 72 m2 (8 x 9) megfelelő megfelelő Tarjáni Ált. Isk. 162 m2 (18 x 9) megfelelő megfelelő Tornyai J. Ált. Isk. 367,5 m2 (24,5 x 15) jó jó Németh L. Gim. És Ált. Isk. 924 m2 (22 x 42) jó jó Corvin M. Szakközépiskola 450 m2 (30 x 15) megfelelő megfelelő Eötvös J. Szakközépiskola 132,8 m2 (7,5 x 17,7) megfelelő megfelelő 64,2 m2 (6 x 10,7) megfelelő megfelelő Gregus M. Szakközépiskola 457,4m2 (29,7 x 15,4) megfelelő jó Kalmár Zs. Szakközépiskola 252 m2 (21 x 12) megfelelő megfelelő Kossuth Zs. Szakközépiskola 612 m2 (18 x 34) megfelelő rossz

12 2. sz. melléklet: a mindennapos testnevelés 2005/2006. évi tanévének uszodai beosztása Mindennapos testedzés vízfelületetek beosztása HÉTFŐ ülőmedence: középső medence: 0. óra, 7-8 Németh 1/a. Németh 1/b. 1. óra, 8-9 Tornyai 3/a. Tornyai 3/b. Liszt 1/a. Liszt 1/b. 2. óra, 9-10 József 1/a. József 1/b. Liszt 2/a. Liszt 2/b. 3. óra, Kincsesház Kincsesház Kiss L. 2. o. 4. óra, Kiss L. 3. o. 5. óra, 12-12:45 Tornyai 5/a. Tornyai 5/b. 6. óra, 12:45-13:30 Szt. I. 5/b. Szt. I. 7/c. Batida du. fogl.: 14:00-15:30 Liszt 7/a. Liszt 7/b. uszodai nagy medence: 0. óra 1. óra 2. óra 3. óra 4. óra 5. óra 6. óra 7. óra 10 foglalt 9 foglalt 8 Corvin Corvin 9/b. Corvin 10/a. Corvin Corvin 12/d. 7 Corvin Corvin 9/a. Corvin 11/c. Corvin 10/b. 6 5 Kossuth 10/b. Eötvös 9/d. Bethlen 10/c. 4 Kalmár2/12/b Németh 11/a. Bethlen 5/a. Tornyai 8/b. 3 Kalmár 10/a. Kalmár 10/b. Eötvös 10/a. Tornyai 8/a. Bethlen 9/c. Kossuth 11/c. 2 Kalmár 9/b. Kalmár 11/b. Németh 6/b. Klauzál 5/b. Klauzál 6/b. Klauzál 7/b. Klauzál 8/b. 1 Kalmár 9/a. Kalmár 11/a. Németh 6/a. Klauzál 5/a. Klauzál 6/a. Klauzál 7/a. Klauzál 8/a. Kossuth11/g. Beslin A. Beslin A. Kiss P. Kiss P. Gregus J. Kőhegyi F. Kőhegyi F. Gregus J.

13 I/C kötet 13. oldal Mindennapos testedzés vízfelületetek beosztása KEDD ülőmedence: középső medence: 0. óra, 7-8 Németh 2/a. Németh 2/b. 1. óra, 8-9 Tornyai 4/a. Tornyai 4/b. Liszt 3/a. Liszt 3/b. 2. óra, 9-10 Tornyai 7. o. Kincsesház Szt. I. 1/b. 3. óra, Szt. I. 1/a. József 2. o. 4. óra, Szt. I. 1/a. Szántó 4.o.,6/b. Aranyossy József 6/a. 5. óra, 12-12:45 Tornyai 6/a. József 6/b. Aranyossy 6. óra, 12:45-13:30 Szt. I. 6/b. Szt. I. 6/c. Szikáncs du. fogl.: 14:00-15:30 Liszt 8/a. Liszt 8/b. uszodai nagy medence: 0. óra 1. óra 2. óra 3. óra 4. óra 5. óra 6. óra 7. óra 10 foglalt 9 foglalt 8 Corvin Corvin 10/c. Corvin Corvin Corvin 7 Kossuth 11/a. Németh 11/b. Corvin 6 Kossuth 10/c. Eötvös 9/c. 5 Gregus 12/a. Gregus 12/a. Eötvös 12/a. 4 Gregus 9. o. Gregus 9. o. Németh 7/c. 3 Kalmár 11/c. Kalmár9/1/d. Németh 7/b. József 5/b. Kossuth9/g. Bethlen 9/b. 2 Kalmár 12/b. Kalmár 12/c. Németh 7/a. József 5/a. József 8/c. Kossuth9/b. 1 Kalmár 12/a. Kalmár2/12/a. Gregus10/a. Gregus10/a. Gregus12/b. Gregus12/b. Tornyai 7/a. Eötvös10/d. Gregus J. Beslin A. Kiss P. Beslin A. Beslin A. Kiss P. Kiss P. Gregus J.

14 I/C kötet 14. oldal Mindennapos testedzés vízfelületetek beosztása SZERDA ülőmedence: középső medence: 0. óra, 7-8 Tornyai 1/a. Tornyai 2/a. 1. óra, 8-9 Németh 3/a. Németh 3/b. 2. óra, 9-10 Szántó 7/a. Szántó 8/a. Kincsesház 3. óra, Szt. I. 2/a. Szt. I. 3/b. Szántó 1.o.,2/b. József 3. o. 4. óra, Szt. I. 2/a. Szt. I. 2/b. Aranyossy Szántó 3.o.,2/a. 5. óra, 12-12:45 Tornyai 6/b. Aranyossy 6. óra, 12:45-13:30 Szt. I. 8/c. Liszt 6.a./b. Kútvölgy du. fogl.: 14:00-15:30 uszodai nagy medence: 0. óra 1. óra 2. óra 3. óra 4. óra 5. óra 6. óra 7. óra 10 foglalt 9 foglalt 8 Corvin Corvin 9/1. Corvin 9/2. Corvin Corvin 12/c. 7 Corvin Corvin 12/a. Corvin 12/b. 6 Eötvös 11/a. 5 Kossuth 9/c. Németh 12/a. Eötvös 12/b. 4 Gregus 11/a. Gregus 11/a.. Németh 8/c. József 5/c. 3 Kalmár 9/5 Kalmár 9/4. Németh 8/b. József 6/d. Kossuth12/a. Bethlen 10/d 2 Kalmár 10/2. Kalmár 9/3. Németh 8/a. Kossuth 10/g. József 6/c. József 8/b. Kossuth10/a. 1 Kalmár 10/1. Kalmár 9/2. Gregus10/b.. Gregus10/b. Gregus11/b. Gregus11/b. Tornyai 8/a. Eötvös 9/a. Gregus J. Beslin A. Kőhegyi F. Beslin A. Beslin A. Gregus J. Gregus J. Kiss P.

15 I/C kötet 15. oldal Mindennapos testedzés vízfelületetek beosztása CSÜTÖRTÖK ülőmedence: középső medence: 0. óra, 7-8 Tornyai 1/b. Tornyai 2/b. 1. óra, 8-9 Németh 4/a. Németh 4/b. József 1/a. József 1/b. 2. óra, 9-10 Liszt 4/a. Liszt 4/b. 3. óra, Liszt 5/a. Liszt 5/b. József 4/a. József 4/b. 4. óra, Szt. I. 4/b. Kincsesház 5. óra, 12-12:45 Kiss L. 4. o. Kiss L. 5. o. 6. óra, 12:45-13:30 Kiss L. 6/a. Kiss L. 6/b. Erzsébet délutáni fogl.: 14:30-15:30 uszodai nagy medence: 0. óra 1. óra 2. óra 3. óra 4. óra 5. óra 6. óra 7. óra 10 foglalt 9 foglalt 8 Corvin Corvin 9/3. Corvin 7 Corvin Corvin 11/d. Németh 12/d. 6 Eötvös 10/c. Bethlen 11/c 5 Németh 12/b. Eötvös 12/c. 4 Kossuth 9/a. Tarjáni 5. o. Németh 9/b. Kossuth 11/b. Bethlen 9/d. 3 Kalmár 10/4. Kalmár1/9/d. Németh 9/a. Bethlen 6/a. Bethlen 9/e. József 8/a. Eötvös 11/b. 2 Kalmár 10/3 Kalmár1/9/c. Tarjáni 7/b. Tarjáni 6/b. Tarjáni 8/b. József 7/b. Kossuth12/b 1 Kalmár1/9/a. Kalmá1/9/b. Tarjáni 7/a. Tarjáni 6/a. Tarjáni 8/a.. József 7/a. Kossuth12/c Kőhegyi F. Kőhegyi F. Kőhegyi F. Kőhegyi F. Kőhegyi F. Gregus J. Gregus J.

16 I/C kötet 16. oldal Mindennapos testedzés vízfelületetek beosztása PÉNTEK ülőmedence: középső medence: 0. óra, 7-8 Klauzál 1/a. Klauzál 1/b. 1. óra, 8-9 Tarjáni 2.a./b. Liszt 5.a./b. Klauzál 2/a. Klauzál 2/b. 2. óra, 9-10 Klauzál 3/a. Klauzál 3/b. 3. óra, Kozmutza F. Tarjáni 1/a. Tarjáni 1/b. 4. óra, Klauzál 4/a. Klauzál 4/b. 5. óra, 12-12:45 Szántó5o/6a/8b 6. óra, 12:45-13:30 Kiss L. 8/b. uszodai nagy medence: 0. óra 1. óra 2. óra 3. óra 4. óra 5. óra 6. óra 7. óra 10 foglalt 9 foglalt 8 Corvin Corvin 10/3. Corvin 10/1. Corvin 10/2. 7 Corvin Bethlen 8/a. 6 Eötvös 10/b. 5 Kossuth 12/g. Németh 5/b. Tarjáni 3/b. 4 Kalmár2/10/a Németh 5/a. Tarjáni 3/a. 3 Kalmár1/11/b Kalmár2/10/d. Eötvös 9/b. Tarjáni 4/b. Bethlen 10/b. 2 Kalmár1/11/a Kalmár2/10/c. Németh 10/b. Tarjáni 4/a. Kiss L. 7/b. József 7/c. 1 Kalmár Kalmá2/10/b. Németh 10/a. Bethlen 7/a. Kiss L. 7/a. Kiss L. 8/a. Szőnyi 20 fő Kiss P. Kiss P. Beslin A. Beslin A. Kiss P. Gregus J. Gregus J.

17 I/C kötet 17. oldal 3. sz. melléklet: a mindennapos testnevelés 2005/2006. évi tanévének uszodai buszmenetrendje Mindennapos testedzés Úszásórához buszmenetrend 1. busz: HÉTFŐ 2. busz: Idő Hely Cím Osztály 8:45 Liszt F. Ált. Isk. Szt. I. tér 2. 1.a./1.b. 9:45 Liszt F. Ált. Isk. Szt. I. tér 2. 2.a./2.b. 10:00 Strand Ady 1. Liszt 1.a./1.b. vissza 10:40 Kiss L. Ált. Isk. Nádor u o./3.o. 11:00 Strand Ady 1. Liszt 2.a./2.b. vissza 11:50 Strand Ady 1. Kiss L. 2.o./3.o. vissza 12:40 Szt. I. Ált. Isk. Szt. I. utca 5.b./7.c. 13:10 Batida batidai ált. isk. összevont osztályok 13:40 Strand Ady 1. Szt. I. 5.b./7.c. vissza 14:30 Strand Ady 1. batidaiak vissza Idő Hely Cím Osztály 8:40 Németh L. Ált. Isk. Ormos E. u a./6.b. 8:50 Strand Ady 1. Németh L.1.a./1.b. vissza 9:45 Klauzál Ált. Isk. Klauzál u a./5.b. 9:55 Strand Ady 1. Németh L.6.a./6.b. vissza 10:35 Klauzál Ált. Isk. Klauzál u a./6.b. 11:00 Strand Ady 1. Klauzál 5.a./5.b. vissza 11:35 Klauzál Ált. Isk. Klauzál u a./7.b. 12:00 Strand Ady 1. Klauzál 6.a./6.b. vissza 12:35 Klauzál Ált. Isk. Klauzál u a./8.b. 13:00 Strand Ady 1. Klauzál 7.a./7.b. vissza 13:45 Strand Ady 1. Klauzál 8.a./8.b. vissza 14:00 Liszt F. Ált. Isk. Szt. I. tér 2. 7.a./7.b. 15:10 Strand Ady 1. Liszt 7.a./7.b. vissza

18 I/C kötet 18. oldal Mindennapos testedzés Úszásórához buszmenetrend KEDD 1. busz: Idő Hely Cím Osztály 8:45 Liszt F. Ált. Isk. Szt. I. tér 2. 3.a./3.b. 9:00 Strand Ady 1. Németh L.2.a./2.b. vissza 9:40 Szt. I. Ált. Isk. Szt. I. tér 4. 1.b. 10:00 Strand Ady 1. Liszt 3.a./3.b. vissza 10:15 Strand Ady 1. Németh 7.a./7.b. vissza 10:45 Szántó Ált. Isk. Szék u o./6.b. 10:55 Strand Ady 1. Szt. I. 1.b. vissza 11:50 Strand Ady 1. Szántó 4.o./6.b. vissza 12:05 Kiesett, nem kell menni 12:40 Szt. I. Ált. Isk. Szt. I. utca 6.b./6.c. 13:15 Szikáncs szikáncsi ált. isk. összevont osztályok 13:40 Strand Ady 1. Szt. I. 6.b./6.c. vissza 13:55 Liszt F. Ált. Isk. Szt. I. tér 2. 8.a./8.b. 14:30 Strand Ady 1. szikáncsiak vissza 15:05 Strand Ady 1. Liszt 8.a./8.b. vissza 2. busz: nem szükséges

19 I/C kötet 19. oldal Mindennapos testedzés Úszásórához buszmenetrend SZERDA 1. busz: Idő Hely Cím Osztály 8:45 Szántó Ált. Isk. Szék u a./8.a. 9:00 Strand Ady 1. Németh L.3.a./3.b. vissza 9:40 Szt. I. Ált. Isk. Szt. I. tér 4. 3.b. 9:50 Strand Ady 1. Szántó 7.a./8.a. vissza 10:10 Strand Ady 1. Németh 8.a./8.b. vissza 10:35 Szt. I. Ált. Isk. Szt. I. tér 4. 2.b. 10:45 Strand Ady 1. Szt. I. 3.b. vissza 10:55 Szántó Ált. Isk. Szék u o./2.b. 11:40 Szántó Ált. Isk. Szék u o./2.a. 11:50 Strand Ady 1. Szt. I. 2.b. vissza 12:10 Strand Ady 1. Szántó 1.o./2.b. vissza 12:40 Szt. I. Ált. Isk. Szt. I. utca 8.c. 12:50 Strand Ady 1. Szántó 3.o./2.a. vissza 13:40 Strand Ady 1. Szt. I. 8.c. vissza 2. busz: Tisza Volán (az iskola és a Tisza Volán állapodik meg) 12:40 Liszt F. Ált. Isk. Szt. I. tér 2. 6.a./6.b. 13:50 Strand Ady 1. Liszt 6.a./6.b. vissza

20 I/C kötet 20. oldal Mindennapos testedzés Úszásórához buszmenetrend CSÜTÖRTÖK 1. busz: 2. busz: Idő Hely Cím Osztály 8:45 Liszt F. Ált. Isk. Szt. I. tér 2. 4.a./4.b. 9:00 Strand Ady 1. Németh L.4.a./4.b. vissza 10:00 Strand Ady 1. Liszt 4.a./4.b. vissza 10:35 Szt. I. Ált. Isk. Szt. I. tér 4. 4.b. 11:40 Kiss L. Ált. Isk. Nádor u o./5.o. 11:55 Strand Ady 1. Szt. I. 4.b. vissza 12:50 Strand Ady 1. Kiss 4.o./5.o. vissza 13:00 Kiss L. Ált. Isk. Nádor u a./6.b. 14:05 Strand Ady 1. Kiss 6.a./6.b. vissza Idő Hely Cím Osztály 7:30 Tarjáni Ált. Isk. Holló u o. 8:40 Tarjáni Ált. Isk. Holló u a./7.b. 8:50 Strand Ady 1. Tarjáni 5.o. vissza 9:40 Tarjáni Ált. Isk. Holló u a./6.b. 9:50 Strand Ady 1. Tarjáni 7.a./7.b. vissza 10:10 Strand Ady 1. Németh 9.a./9.b. vissza 10:40 Tarjáni Ált. Isk. Holló u a./8.b. 10:50 Strand Ady 1. Tarjáni 6.a./6.b. vissza 11:50 Strand Ady 1. Tarjáni 8.a./8.b. vissza 13:00 Erzsébet erzsébeti ált. isk. összevont osztályok 14:30 Strand Ady 1. erzsébetiek vissza

21 I/C kötet 21. oldal Mindennapos testedzés Úszásórához buszmenetrend PÉNTEK 1. busz: 2. busz: Idő Hely Cím Osztály 7:30 Tarjáni Ált. Isk. Holló u a./2.b. 8:40 Tarjáni Ált. Isk. Holló u a./3.b. 8:50 Strand Ady 1. Tarjáni 2.a./2.b. vissza 9:10 Strand Ady 1. Németh L.5.a./5.b. vissza 9:40 Tarjáni Ált. Isk. Holló u a./4.b. 9:50 Strand Ady 1. Tarjáni 3.a./3.b. vissza 10:10 Strand Ady 1. Németh 10.a./10.b. vissza 10:40 Tarjáni Ált. Isk. Holló u a./1.b. 10:50 Strand Ady 1. Tarjáni 4.a./4.b. vissza 11:45 Szántó Ált. Isk. Szék u o./6.a./8.b. 12:05 Strand Ady 1. Tarjáni 1.a./1.b. vissza 12:55 Strand Ady 1. Szántó 5o./6a./8b. vissza Idő Hely Cím Osztály 7:30 Klauzál Ált. Isk. Klauzál u a./1.b. 8:45 Klauzál Ált. Isk. Klauzál u a./2.b. 9:00 Strand Ady 1. Klauzál 1.a./1.b. vissza 9:45 Klauzál Ált. Isk. Klauzál u a./3.b. 10:00 Strand Ady 1. Klauzál 2.a./2.b. vissza 10:45 Klauzál Ált. Isk. Klauzál u a./4.b. 11:00 Strand Ady 1. Klauzál 3.a./3.b. vissza 11:40 Kiss L. Ált. Isk. Nádor u a./7.b. 12:00 Strand Ady 1. Klauzál 4.a./4.b. vissza 12:35 Kiss L. Ált. Isk. Nádor u a./8.b. 12:50 Strand Ady 1. Kiss 7.a./7.b. vissza 3. busz: Tisza Volán (az iskola és a Tisza Volán állapodik meg) 7:45 Liszt F. Ált. Isk. Szt. I. tér 2. 5.a./5.b. 8:50 Strand Ady 1. Liszt 5.a./5.b. vissza

22 I/C kötet 22. oldal Iktatószám: /2006 Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: Lakáscélú helyi támogatásra vonatkozó kérelmek elbírálása Az anyagot készítette: Egészségügyi és Szociális Bizottságának Lakásügyi Tanácsadó Testülete Az anyagot látta: Dr. Korsós Ágnes jegyző Véleményezésre megküldve: Valamennyi Bizottságnak Sokszorosításra érkezett: Napirend kapcsán meghívandó személyek:

23 I/C kötet 23. oldal Száma: /2006 Tárgy: Lakáscélú helyi támogatásra vonatkozó kérelmek elbírálása Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tisztelt Közgyűlés! Az Önök által elfogadott lakáskoncepcióban leírtaknak megfelelően az újonnan megalakult Lakásügyi Tanácsadó Testület a hivatalunkhoz beérkezett, korábban odaítélt lakáscélú helyi támogatások fellebbezéseit áttanulmányozta és megtette javaslatát. A jelenlegi előterjesztésben 6 db pályázat vonatkozásában tesz javaslatot a testület. A Lakásügyi Tanácsadó Testület tagjai folytatják a bevezetett szigorú elbírálási rendszert, így van lehetőség arra, hogy csak a legrászorultabbak kaphassanak az Önkormányzattól kamatmentes kölcsön, vagy vissza nem térítendő támogatás formájában támogatást. Az eddigi tapasztalatok szerint a folyamatos elbírálás rendszere bevált, ezért a továbbiakban is szükségesnek tartom ennek a rendszernek a folytatását. Tisztelettel kérem Önöket, szíveskedjenek a Lakásügyi Tanácsadó Testület javaslatát megvitatni és azt tudomásul venni. Hódmezővásárhely, november 27. Dr. Lázár János polgármester

24 I/C kötet 24. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlés Egészségügyi és Szociális Bizottság Lakásügyi Tanácsadó Testülete 6801 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1. Pf. 23. Tel.: Ikt.sz.: /2006. Tárgy: Lakáscélú helyi támogatásra vonatkozó kérelmek elbírálása Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tisztelt Közgyűlés! Tisztelettel tájékoztatom Önöket, hogy a lakáscélú helyi támogatásra vonatkozó pályázatok benyújtása és azok kivizsgálása folyamatosan történik évben harmadszor kerültek elbírálásra, kiértékelésre a zömmel fellebbezésként beadott kérelmek, mely jelen esetben 6 db pályázatot jelent. A beérkezett pályázatok közül 3 db kérelem elutasításra került. Ezen elbírálás során összesen ,-Ft összeg felhasználására készült javaslat. Az előző körben elbírált 432 db pályázattal együtt eddig összesen 438 pályázó részére, mind összesen ,- Ft kamatmentes kölcsön kifizetésére tett javaslatot a Lakásügyi Tanácsadó Testület. A helyszíni kivizsgálás tapasztalatait és az iratanyagban leírtakat figyelembe véve a Tanácsadó Testület tagjai a mellékelt névjegyzékben szereplő javaslatot tették. A fellebbezések egy része arra irányult, hogy a második körben megítélt összeget emelje meg az Önkormányzat, mely kérelmek teljesítését nem látta indokoltnak a Lakásügyi Tanácsadó Testület, ezért azok elutasítására tett javaslatot. Ugyancsak a kérelem elutasítását javasoltuk egy 2005-ben megítélt kamatmentes kölcsön vissza nem térítendőre történő változtatása tekintetében is. Tájékoztatom Önöket, hogy az előterjesztéshez csatolt névjegyzék kifüggesztésre kerül a Polgármesteri Hivatal folyosóján azért, hogy bárki észrevételt tudjon tenni a támogatásra javasolt személyekre, a támogatás összegére, vagy az elutasítás tényére vonatkozóan. Tisztelettel kérem, szíveskedjenek a névjegyzéket tudomásul venni. Hódmezővásárhely, november 27. Vas Zoltánné Lakásügyi Tanácsadó Testület elnöke

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2011. március 3-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./C kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2011. március 3-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./C kötet I/C kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2011. március 3-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./C kötet HISZK Gregus Máté Tagintézmény Gorzsai Tangazdaság fejlesztési tervének

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2005. november 10-i ülésére beterjesztett anyagok. I/B. kötet. Tartalomjegyzék

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2005. november 10-i ülésére beterjesztett anyagok. I/B. kötet. Tartalomjegyzék Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2005. november 10-i ülésére beterjesztett anyagok I/B. kötet Tartalomjegyzék Mária Valéria Óvoda fenntartói jogának átadásához szükséges megállapodások

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. április 5-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. április 5-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet I/A kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. április 5-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./A kötet MEGHÍVÓ...2 Bizottsági ülések időpontjáról tájékoztatás... 3 Hódmezővásárhely

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2010. május 15-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./D kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2010. május 15-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./D kötet I/D kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2010. május 15-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./D kötet Tájékoztató a Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás Kapcsolat

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2010. szeptember 2-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./B kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2010. szeptember 2-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./B kötet I/B kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2010. szeptember 2-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./B kötet Samu Katalin Derkovits-díjas szobrászművész életmű-kiállítása és

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. június 18-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./D kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. június 18-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./D kötet I/D kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. június 18-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./D kötet Kötelezettségvállalás biztosítása a TAMOP-3.3.3-08/1. Integrációs közoktatási

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2011. augusztus 26-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./D kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2011. augusztus 26-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./D kötet I/D kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2011. augusztus 26-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./D kötet A Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. szeptember 3-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./J kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. szeptember 3-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./J kötet I/J kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. szeptember 3-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./J kötet A Tisza Volán Zrt. beszámolója a 2008. évi menetrend szerinti helyi

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2007. június 07-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./B kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2007. június 07-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./B kötet I/B kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2007. június 07-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./B kötet A lakások és helyiségek bérletéről, valamint az elidegenítésükre vontkozó

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2007. november 08-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./F kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2007. november 08-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./F kötet Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2007. november 08-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./F kötet Állásfoglalás a Csongrád Megyei Közgyűlés szociális intézmények feladatellátásának átszervezése

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. szeptember 5-i, rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. szeptember 5-i, rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet I/A kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. szeptember 5-i, rendes ülésére beterjesztett anyagok I./A kötet M E G H Í V Ó... 2 Bizottsági ülések időpontjáról tájékoztatás...

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. november 8-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. november 8-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet I/A kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. november 8-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./A kötet M E G H Í V Ó...2 Bizottsági ülések időpontjáról tájékoztatás...3

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2007. április 27-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./A kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2007. április 27-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./A kötet Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2007. április 27-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./A kötet M E G H Í V Ó...2 Tárgy: Bizottsági ülések időpontjáról tájékoztatás...4 Beszámoló a

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. december 10-i, rendkívüli ülésére beterjesztett anyagok. I./B kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. december 10-i, rendkívüli ülésére beterjesztett anyagok. I./B kötet I/B kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. december 10-i, rendkívüli ülésére beterjesztett anyagok I./B kötet Szakértői vizsgálat eredménye az Aranyossy Ágoston Óvoda, Általános

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2011. május 5-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2011. május 5-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet I/A kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2011. május 5-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./A kötet M E G H Í V Ó... 2 Tárgy: Bizottsági ülések időpontjáról tájékoztatás...

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2010. május 15-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2010. május 15-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet I/A kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2010. május 15-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./A kötet M E G H Í V Ó... 2 Tájékoztató a nevelés-oktatás területén dolgozók,

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2011. április 7-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./B kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2011. április 7-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./B kötet I/B kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2011. április 7-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./B kötet Az Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 10/2007.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bornemisza János polgármester: Tisztelettel köszönti az ülésen megjelent Intézményvezetőket, Vendégeket és a Képviselő-testület tagjait.

JEGYZŐKÖNYV. Bornemisza János polgármester: Tisztelettel köszönti az ülésen megjelent Intézményvezetőket, Vendégeket és a Képviselő-testület tagjait. 322 JEGYZŐKÖNYV Készült: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 28-án (szerdán) megtartott nyílt üléséről. Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme, Poroszló Jelen lévők: Meghívott,

Részletesebben

Eljárási rendelkezések

Eljárási rendelkezések Kétsoprony Község Képviselőtestületének az 10/2011.(XI.23.) önkormányzati rendelete a Szociális ellátásokról. Kétsoprony Község Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. MÁRCIUS 22-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. MÁRCIUS 22-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. MÁRCIUS 22-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 131-6/2007. MELLÉKLETEK: - DB TÁRGY: Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehjatásáról,

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2007. április 5-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./B kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2007. április 5-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./B kötet Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2007. április 5-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./B kötet Hódmezővásárhely lakásgazdálkodásának helyzete...2 A helyben központosított közbeszerzésekről

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata. Közoktatási esélyegyenlőségi terv Helyzetelemzés

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata. Közoktatási esélyegyenlőségi terv Helyzetelemzés Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közoktatási esélyegyenlőségi terv Helyzetelemzés 2007 1 Tartalomjegyzék 1. Preambulum 2. Jogszabályi háttér 3. Hódmezővásárhely társadalmi-gazdasági helyzete

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2011. augusztus 26-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./D kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2011. augusztus 26-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./D kötet I/D kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2011. augusztus 26-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./D kötet A Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. február 6-i, rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. február 6-i, rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet I/A kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. február 6-i, rendes ülésére beterjesztett anyagok I./A kötet M E G H Í V Ó... 2 Bizottsági ülések időpontjáról tájékoztatás...

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. október 11-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. október 11-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet I/A kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. október 11-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./A kötet M E G H Í V Ó...2 Bizottsági ülések időpontjáról tájékoztatás...4

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. április 11-i, rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. április 11-i, rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet I/A kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. április 11-i, rendes ülésére beterjesztett anyagok I./A kötet M E G H Í V Ó... 2 Bizottsági ülések időpontjáról tájékoztatás...

Részletesebben

M EGHÍVÓ. Az előterjesztés és mellékletei a www.baranya.hu oldalról a hivatkozott vezérszóval érhető el

M EGHÍVÓ. Az előterjesztés és mellékletei a www.baranya.hu oldalról a hivatkozott vezérszóval érhető el BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK E LNÖKE M EGHÍVÓ Szám: 555-4/2007 A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Pécs, Papnövelde utca 5. szám alatti Dísztermében 2007. március 22-én (csütörtökön)

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2012. október 12-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2012. október 12-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet I/A kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2012. október 12-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./A kötet M E G H Í V Ó... 2 Tárgy: Bizottsági ülések időpontjáról tájékoztatás...

Részletesebben

A Képviselő-testület 2010-2014. évi tevékenységének értékelése

A Képviselő-testület 2010-2014. évi tevékenységének értékelése A Képviselő-testület 2010-2014. évi tevékenységének értékelése A négy év alatt a Képviselő-testület munkáját, üléseit éves munkatervek köré szervezte, melyekben a közmeghallgatások és ülések száma a törvényi

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. június 12-i, rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./B kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. június 12-i, rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./B kötet I/B kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. június 12-i, rendes ülésére beterjesztett anyagok I./B kötet A hódmezővásárhelyi 01211/11 hrsz-ú ingatlan értékesítése.... 2 A

Részletesebben