SZERKESZTÔSÉGÜNK ELÉRHETÔSÉGEI: TEL.: ÜZENET HAGYHATÓ A KÖZSÉGHÁZÁN IS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZERKESZTÔSÉGÜNK ELÉRHETÔSÉGEI: TEL.: 06-20-339-6402 E-MAIL: SZENTIVANIUJSAG@GMAIL.COM ÜZENET HAGYHATÓ A KÖZSÉGHÁZÁN IS"

Átírás

1 2010. / 5. SZÁM (JÚLIUS) ÁRA: 200 Ft Kedves Olvasóink! Amire mostani számunk az utcára kerül, már javában tombol a nyár amennyire az elmúlt hetek változékony idôjárását ennek lehet nevezni, lapunkban azonban most még a nyár kezdeteire kell visszatekintenünk: egyrészt községünk jellegzetes nyárindító ünnepére, a Szent Iván-naphoz kapcsolódóan megrendezett Napforduló Fesztiválra, másrészt az általános iskolai ballagásra, ami a világnak ezen a tájékán alighanem gyereknek-felnôttnek egyaránt a nyár igazi kezdetét jelenti. Szentivánon ugyan az idei ballagást kissé rendhagyóan kellett lebonyolítani, hiszen az iskolában zajló bôvítési és átépítési munkálatok miatt a ballagó diákok nem tarthatták bankettjüket, búcsúbulijukat a tornateremben, de talán épp a szokatlan bensôségessége miatt hagyhat ez az alkalom örök emléket a jelenlévôkben. A TARTALOMBÓL: - ÚJ DÍSZPOLGÁROK - ELÔKERÜLT A BORBÁLA-KÁPOLNA - GÁTSZAKADÁS A JÁGIN Alighogy a nyolcadikosok megülték saját búcsúünnepüket, szinte egybôl kezdetüket vehették a hivatalos községi ünnepség rendezvényei is, melyek között idén több különlegesség akadt: elsôként tartottak a Slötyin sárkányhajó-versenyt, elôször nyílt ikonkiállítás a községházán, és arra sem volt még példa Pilisszentiván életében, hogy egyszerre hárman vehessék át a község díszpolgári címét. A programkínálat bôségére jellemzô, hogy még augusztusi számunkban is vissza kell rá térnünk: helyszûke miatt csak akkor tudunk majd beszámolni Szántai Lajos magyarságkutató elôadásáról, amit a Szent Iván-nap feltételezett eredetérôl tartott. Ígéretünkkel ellentétben augusztusban tudunk csak érdemben beszámolni a könyvtárt érintô változtatásokról is, a képviselôtestület ugyanis bizonyos, idôközben felmerült információk miatt még nem hozott végleges döntést e témában. SZERKESZTÔSÉGÜNK ELÉRHETÔSÉGEI: TEL.: ÜZENET HAGYHATÓ A KÖZSÉGHÁZÁN IS

2 Villanások a Napfordulóról Napkerék-menet Benkôné Petô Mária ikonja Preisz Zsófia-Kovács Regina alkotása Korok Petra alkotása Boszorkányok pedig vannak Köztisztviselôk Napja Minden évben van egy nap, amikor kiürülnek a hivatalok, az ügyintézôk pedig elvonulnak a külvilág elôl, hogy valamilyen közös mulatozással pihenjék ki a mindennapi rutinmunkák fáradalmait. Szentivánon az önkormányzat június 30-án délután látta vendégül köztisztviselôit a tájház udvarán egy kiadós, mûsoros estebédre, melyhez a zenei aláfestést Rezsnák Miklós adta. A községházi ügyintézôk azonban maguk is gondoskodtak egy kis szórakozásról: tréfás ceremónia keretében adták át a saját maguk által alapított Év köztisztviselôje díjat Ziegler Lászlónak, a hivatal pénzügyi vezetôjének. Kerékpáros felvonulás Szentiván tüze Sárkányhajók a Slötyin

3 3 Egy órát se tartott a közmeghallgatás Bár már csak néhány hónap van hátra az önkormányzati választások várható idôpontjáig, meglepôen békés és higgadt falugyûlésnek adott helyet a községháza házasságkötô terme, az idén nyári közmeghallgatás alkalmából. A fórumon elhangzó felvetésekre leszámítva a hivatalból jelenlévôket alig tucatnyian voltak kíváncsiak, a képviselôknek pedig összesen négyen tettek fel kérdéseket, jórészt mûszaki témákban A fórum kezdeteként Pénzes Gábor polgármester köszöntötte a megjelenteket, majd rögtön átadta a szót azoknak, akik valamilyen kérdésfeltétel végett érkeztek a közmeghallgatásra. Közülük elôször a 10-es úti elágazás közelében lakó Badó József kért szót, aki egyrészt felpanaszolta a közelmúltban megugrott kamionforgalmat, másrészt a telkét hátrányosan érintô vízelvezetési gondokról panaszkodott. Mint mondta, lassan egy évtizede háborúzik, hogy elkészüljön az a néhány méternyi vízelvezetô árok, ami biztosíthatná, hogy ne a telkére folyjék a keresztezôdésben összegyûlô esôvíz, ezért kérte, hogy az illetékesek most már valóban vegyék komolyan a kérését. A felvetésre adott válaszban elhangzott, hogy a gondok megoldásába a közútkezelôt is be kell vonni, amire az önkormányzat már több kísérletet is tett, de ez, hozzáállási gondok miatt nem egyszerû feladat. Ami viszont a kamionforgalmat illeti, a polgármester jelezte: bármilyen rossz hír, de szinte biztosra vezetô, hogy a következô néhány hónapra még jobban meg fog ugrani mindenfajta átmenô forgalom, amíg a pilisvörösvári Fô utca projekt kivitelezése alatt forgalmi korlátozások lesznek a város központjában, különös tekintettel épp a 10-es átvezetô szakaszára. A soron következô hozzászóló, Szíjjártó Pál a hulladéktelep távlati hasznosítási lehetôségeirôl SZENTIVÁNI ÚJSÁG Sanktiwaner Zeitung Pilisszentiván hivatalos lapja Kiadó és fôszerkesztô: Hegedûs András ( , Fôszerkesztô-helyettes: Somos Móni Tördelés, nyomdai elôkészítés: Kerekes István Nyomda és arculatterv: Zebra DS Stúdió Címlapfotó: Hegedûs András Fotók: Hegedûs András, Menráth Réka, valamint az általános iskola, a horgászegyesület, a Nyugdíjas Egyesület és a Helytörténeti Egyesület archívuma. Köszönjük a mostani lapszámunk elkészítéséhez nyújtott segítséget: Kônigné Drevenka Máriának, Ôri Lajosnak, Reményi Andreának, Stattner Bélának, valamint a cikkek szerzôinek és interjúalanyainak. A szerkesztôségnek szánt üzenetek, küldemények leadhatók a községháza ügyfélszolgálati irodáján is. Az olvasói leveleket mondandójuk tiszteletben tartásával, de szerkesztett formában, szükség esetén rövidítve közöljük. A lapban megjelenô írások nem feltétlenül tükrözik a szerkesztôség véleményét! Következô lapszámunk tervezett megjelenése: augusztus 19. Lapzárta: augusztus 6. érdeklôdött, lapunk múltkori, ezzel kapcsolatos cikke nyomán. Válaszában Metzger Rezsô mint e projekt képviselôi koordinátora elmondta, hogy a terület átminôsítése egyelôre folyamatban van, és ha megtörténik, az sem jelenti azt, hogy rögtön ipari épületek épülhetnek oda; már csak azért sem, mert bármilyen építkezést csak a talaj megfelelô ülepedése után, a kellô talajmechanikai paraméterek megléte esetén lehet csak engedélyezni. Azt azonban elmondta, hogy erre a területre a házaktól távolabb esô részre tervezik áthelyezni a zöldhulladék-kezelô telepet, és más hasznosítás is szóba jöhet majd, tekintve, hogy ez az 1,6 hektáros, mai árakon kb. 200 milliós terület komoly értéket képvisel a jövô generációk Szentivánja számára. Baska Györgyné a Bányatelep helyzetével kapcsolatban tett fel több kérdést is: szóvá tette például, hogy a falurészük egyszerûen nem szerepel a térképek nagy részén, sôt még GPSszel sem lehet elnavigálni hozzájuk. Kérte, hogy a sóhajok hídja mellé épüljön valamilyen gyalogos átjáró, mert a hídon sokszor probléma a gyalogos átkelés a forgalom miatt, de azért is, mert a korlát nem ér végig a járda meredek szakaszán, ami ezért balesetveszélyes jeges idôben. Szóba került a buszmegállótól elinduló, majd abbamaradó járda, a Bányatelep mellett meghagyott s a hozzászóló szerint veszélyes nagy nyárfa, valamint az is, hogy jó lenne, ha a közterület-felügyelô néha útba ejtené ezt a falurészt is. A hölgy végül felvetette, hogy a bányatelepi buszmegállót rendszeresen szétverik valakik szerinte a közeli szórakozó-helyekrôl hazatérô fiatalok, a polgármester azonban elmondta, hogy ez sajnos nem egyedi: gyakran megtörténik ugyanez a falu többi buszvárójával is, és az is biztosra vehetô, hogy nem idegenek az elkövetôk, hanem helyi fiatalok, megfelelôen tudatmódosult állapotban... A negyedik lakossági hozzászóló, Hegedûs Eta az Alsórét utca helyzete miatt reklamált, szerinte ugyanis mulasztásnak is része van abban, hogy az utcájuk ma sem belterület, szinte járhatatlan az utuk, télidôben pedig a hókotróra sem számíthatnak. Elismerte, hogy korábban az önkormányzat ötmillió forintért megcsinálta az utca egy szakaszát, de, mint mondta, ma az úttest már az elejétôl fogva alig járható, a közvilágítás kiépítésére pedig még mindig várnak, bár a területnek már régen kiépíttették az elektromos ellátását, önerôbôl. Válaszában Pénzes Gábor elmondta, hogy aszfaltozott utat egyelôre nem tud ígérni az idei évre biztosan nem, a közvilágítás viszont még ez évben megvalósul, bár csak a belterületi határig. Elismerte, hogy a község három külterületi részén a Károly-hegy, a Hungáriatelep és a Zsíroshegyalja környékén egyre gyakrabban felmerülô igény a közmûvek kiépítése, ám az önkormányzat költségvetésébôl ezt nem tudják finanszírozni. A közmeghallgatás lezárása elôtt a polgármester felhívta a jelen lévôk figyelmét, hogy a soron következô két hónapban szinte minden futó beruházásnak be kell fejezôdnie, és folyamatosan le kell bonyolítani ezek átadását, emiatt nehéz két hónap vár a képviselôkre és a hivatal dolgozóira egyaránt. Végül megköszönte a részvételt az érdeklôdô lakosoknak, valamint a képviselôtestület kilenc megjelent tagjának is. H. A. Nem kötelezô, de ajánlott a tüdôszûrés Pest megyében nem kötelezô, ám ajánlott lesz a tüdôszûrés a július 1. és június 30. közti idôszakban: ez derül ki a kistérségi tiszti fôorvos által az érintett településeknek kiküldött tájékoztatóból. Kovács Gábor országos pulmonológus szakfelügyelô jelentése szerint ugyanis 2009-ben Pest megyében 1,53 ezrelék volt a tuberkulózis felbukkanási gyakorisága, ezért a megye területén nem volt indoka a kötelezô tüdôszûrés elrendelésének. Budapest területére ez nem vonatkozik: a fôvárosban járványügyi érdekbôl kötelezô lesz a tüdôszûrés az elkövetkezô 12 hónapra vonatkozóan. Miután pedig Budapest az ország tbc-vel legfertôzöttebb területei közé tartozik, az agglomerációban élôk többségét pedig napi kapcsolat köti a fôvároshoz, a közegészségügyi szakemberek szerint fontos, hogy Pest megyében is történjenek szûrések. Épp ezért úgy határoztak, hogy a szûréseket azokon a településeken is ajánlottként kell meghirdetni, ahol járványügyi érdek nem támasztotta alá a kötelezô elrendelésüket. Jó tudni, hogy a tüdôszûrés a tbc-n kívül más légzôszervi betegségek felderítésében is eredményes: kimutatható általa az asztma, a krónikus obstruktív légúti megbetegedések, a tüdôtágulás (emphysema), sôt bizonyos daganatok is. Épp ezért a Pest megyei Tüdôgyógyintézet hat mobil szûrôállomása a következô 12 hónapban is rendszeresen végez ilyen vizsgálatokat, s ígérik, hogy ezek idôpontjáról idejében értesítik az érintett lakosságot.

4 4 Hab-áradat a szennyvíztelepen Nem elôször panaszolja már fel a szentiváni csatornarendszert mûködtetô Közcsat Kft. a lakosság nemtörôdömségét, azt, hogy sokan bármit bezúdítanak a csatornába, azt gondolva, hogy az mindent elnyel. Legutóbb június elején történt különös káreset a szennyvíztelepen, ami ismét arra hívja fel a figyelmet, hogy sokan bele se gondolnak, mi történik a házuk négy falán kívül. Pedig ez senkinek se jó, nekik sem... A Közcsat Kft. szennyvíztelepén, amely Pilisszentiván és Solymár mellett néhány tucat vörösvári ház szennyvizét is kezeli, jó ideje megszokhatták már a dolgozók, hogy a lakosság egy részének felelôtlen csatornahasználata miatt néha váratlan nehézségeket kell elhárítaniuk. Lapunk is írt már arról, milyen gyakran tömítik el a csatornákba dobált idegen anyagok egyik-másik csatornaszakaszt, vagy tesznek kárt valamelyik mûtárgyban. Június 6-án kicsit más jellegû eset okozott riadót a szennyvíztelepen: a levegôztetô medencében hirtelen hatalmas habzás kezdôdött, majd a folyamatosan termelôdô hab egy része kihömpölygött a medence köré. Hamvas Márton cégvezetô tájékoztatása szerint az történhetett, hogy valaki nagy mennyiségû detergens anyagot gyaníthatóan több liternyi, lejárt szavatosságú tisztítószert öntött a csatornába, bele se gondolva abba, hogy több óra pluszmunkát és egyéb gondokat okoz ezzel a tisztítótelepnek. Hiszen a kifolyt több köbméternyi habot elôször fel kellett takarítani, illetve semlegesíteni kellett, ráadásul a tömény vegyi anyag a biológiai víztisztítást végzô baktériumok egy részét is elpusztította. Az üzemeltetô elmondta, hogy ez esetben sajnos nem lehetett megállapítani, hol engedték a csatornába a tömény vegyszert, más esetekben azonban elôfordulhat, hogy a szabálytalan csatornahasználók lebuktatják saját magukat, például azzal, hogy a rendszerbe dobált idegen tárgyak még a bejuttatás helye közelében elakadnak... A Közcsat Kft. ezért mindenkit arra kér, hogy saját érdekében tartózkodjék a szilárd anyagok bejuttatásától, sôt esôvizet se vezessen a csatornába, többek között azért, mert ez a többlet vízmennyiség ugyanolyan költséget okoz a tisztítótelepen, mintha szennyvíz lenne. Ennek költségét pedig végsô soron a csatornát használó ügyfelek közösen fizetik, megnövekvô csatornadíj formájában. Tisztelt Adózók! Az alábbiakban táblázatban foglaljuk össze idôrendi sorrendben a legfontosabb határidôket, az azzal kapcsolatos kötelezettségeket, feltüntetve azt is, hogy mely kötelezettséget mely adóhatóság felé kell teljesíteni. Állandó jellegû iparûzési tevékenységet folyamatosan (legalább óta) végzôk AZ ÉV FÁJA Az Ökotárs Alapítvány Magyarországon elôször meghirdeti az Év Fája vetélkedôt, melyre bármilyen magánszemély vagy csoport, szervezet jelölheti kedvenc fáját. Az egész országban meghirdetett Év Fája pályázat az európai Év Fája versenyhez kapcsolódik; a vetélkedô célja, hogy a fák természetben betöltött szerepén keresztül hívja fel az emberek figyelmét a környezettudatosságra. Az Év Fája vetélkedô keretében nem a legnagyobb vagy legöregebb fát keresik, hanem azt, amelyik a jelölôknek valamiért fontos: kapcsolódik hozzá egy helyi történet, találkozási pontot kínál vagy bármilyen más szerepet tölt be az ott élôk mindennapjaiban. Az Év Fáját egyének és közösségek is jelölhetik, akár baráti társaságok, családok, iskolás csoportok, civil szervezetek, önkormányzatok vagy vállalkozások. A vetélkedôre jelölt fákból az Ökotárs Alapítvány szakmai zsûrije 12 döntôst választ. Ezek közül a közönség szavazással választhatja ki kedvencét. Az Év Fája a legtöbb szavazatot kapó jelölt lesz! A nyertes fa egy speciális ápolásra, gondozásra feljogosító utalványt kap, amelyet díjátadó ünnepség keretében nyújtanak át a fát jelölôknek. Az összeget a fa egészségét biztosító kezelésre, közvetlen környezetének rendbetételére, vagy ha ilyen intézkedésekre nincs szükség, ugyanazon településen ôshonos csemeték ültetésére lehet felhasználni. A jelölésnek tartalmaznia kell a fa történetét (lehet mítosz, legenda, személyes történet vagy történelmi tény), a fa pontos helyét (település, utca, régió, esetleg GPS koordináta), egyéb adatait (fajta, magasság, kor, átmérô), egy fényképet a fáról. Amennyiben a jelölt fa magántulajdonban van, érdemes a tulajdonostólengedélyt kérni a fa nevezéséhez. A jelöléseket a oldalon lehet beadni. Beadási határidô: július 31. Az Év Fája programmal vagy a nevezéssel kapcsolatban az érdeklôdôk további információt Sólyom Évától kaphatnak ( , Az Ökotárs Alapítvány a zöld mozgalom erôsítésén, támogatásán keresztül kíván hozzájárulni egy környezettudatos, a nyilvánosság részvételén alapuló demokratikus intézményrendszer és társadalom kialakulásához. A környezetvédô mozgalom fejlôdését adományokkal, tréningekkel, ösztöndíjas programokkal és szükség szerint szakértôi, illetve technikai segítségnyújtással támogatja. Állandó jellegû iparûzési tevékenységet 2010-tôl megkezdôk A helyi iparûzési adó legfontosabb szabályai Az itt leírtak a helyi adókról szóló törvény (a továbbiakban: Htv.) 2010-tôl hatályos szabályait tartalmazzák. A hatáskörök gyakorlása tekintetében ismertetetteket értelemszerûen figyelembe kell venni a adóév során. Dr. Peller György Bartos Istvánné Jegyzô nevében és megbízásából Adóügyi fômunkatárs ELVESZETT Kedves Olvasók! A Napforduló Fesztivál ideje alatt, június 19-én, szombaton éjszaka elvesztettem a helyszínen egy számomra értékes gyûrût. Kérem, hogy aki megtalálta, tegye meg, hogy értesít az újság elérhetôségein keresztül, vagy személyesen a 06-20/ telefonszámon; nagyon hálás lennék érte. Elôre is köszönöm: Szabó Krisztina

5 5 Gátszakadás a Jági-tavon Hiába remélhettük, hogy a májusi szélsôséges idôjárás után júniusban már nem kell ilyen gondokkal foglalkozni, a téma nem vesztette aktualitását, hiszen júniusra is jutott a sok esô miatti nehézségekbôl. Több kisebb káreset mellett a legkomolyabb esemény az volt, hogy átszakadt a Jági-tó egyik gátja, de idôjárási okokból kellett ideiglenes helyszínre telepíteni a Napforduló Fesztivál június 19-i, szombati programjait is. Lapunk információi szerint június 12-én délután a Villa Negra környékén tartózkodók, illetve a Sport utcában lakók fedezték fel elôször, hogy hirtelen nagy mennyiségû víz kezdett lezúdulni a Jági-tó felôl a buszforduló irányába. Mivel a szakemberek már korábban is észlelték, hogy a sok esô miatt úgyszólván teljesen megtelt a tó (illetve tavak) medre, több mint valószínûnek tûnt, hogy gátszakadás történt szerencsére rövid idô alatt kiderült, hogy a legrosszabb, vagyis a fôgát átszakadása nem következett be, csupán a hátsó gát szakadt át, s az azáltal megfogott vízmennyiség egy része szabadult el a káreset következtében. Nem elírás, hogy hátsó gátról esett szó: bár ezt talán még a környéken kirándulók sem mind tudják, a Jági-tó kialakítása ugyanis eltér a más patakokon, egyszerû völgyzáró gátakkal létrehozott víztározóktól. Bár igazán tóként csak a mindenki által ismert fôgát mögött felgyûlô vízmennyiséget alakították ki, a Vadász-réti patak völgyében még két gátat is kiépítettek, a nyolcvanas évektôl kezdôdôen, s most, a sok csapadék miatt a gátrendszer hátsó medencéi is telítôdtek vízzel. A nagy tó szintje már napokkal korábban elérte a fôgát tetejét, június 12-én délután mégsem az, hanem a kevesebbek által ismert második gát szakadt át a sok víztôl. A lezúduló vízmennyiség az alsó tóba érve átbukott a fôgát fölött, és valamennyit el is mosott a koronájából, majd helyenként fél méteresnél mélyebb, két-három méter széles árkot vájt a falu központja felé vezetô földútba. Szerencsére személyi sérülés nem történt, az utat azonban a helyreállításig néhány napra le kellett zárni. Az útjavításnál is jóval nagyobb munkának ígérkezik az átszakadt gát helyreállítása, amirôl még azt is tisztázni kell, hogy a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság vagy az önkormányzat feladata lesz-e. Arról, hogy ez mikor történhet meg, lapzártánkig nem sikerült információhoz jutnunk. röses színû külsô kopoltyúval lélegeznek. Augusztusra alakulnak át kifejlett gôtévé, és el is hagyják a vizet. Csak három év múlva, már ivaréretten térnek vissza a tavakhoz. A Jágiban élô gôteállomány felmérése érdekében, a szakkörös gyerekek segítségével 21 darab, mûanyag palackokból készített csapdát helyeztünk ki a tó vizébe, amiket egy hónapon keresztül minden nap ellenôrizni fogunk. A talált gôtéknek felírjuk az adatait, majd szabadon engedjük ôket. Minden kedves embert, aki a Jági partján sétál, kérünk, hogy ne nyúljanak a csapdákhoz, ne szedjék ki azokat a vízbôl, ugyanis nem mindegy, hogy vannak a vízben elhelyezve. Könnyen elkülöníthetôk a többi bedobált mûanyag palacktól, hiszen rudakra vannak rögzítve, és meg vannak számozva. Nagy sajnálattal tapasztaltuk ugyanis, hogy rendkívül sok a szemét mûanyag palack is a tóban és a partján. Egyszerûen nem gyôzzük összeszedni. Kérünk mindenkit, hogy az általa termelt szemetet legyen szíves hazavinni, és otthon kidobni! Nem hiszem, hogy jó érzés az eldobált hulladék között pihenni a padon vagy sétálni a tó partján. Karlné Menráth Réka Szénás-hegycsoport Európa Diplomás Terület Gôték felmérése a Jági-tóban A természetvédelmi szakkörre járó gyerekek a nyári szünetben sem tétlenkednek. Feladatul kaptuk, hogy felmérjük a Jági-tó gôteállományát. Azt, hogy pettyes gôték élnek a tóban, évek óta tudjuk, hiszen gôtelárvákat már korábban is fogtunk. Idén viszont már kifejlett hím pettyes gôte is a szûrônkbe akadt. Ezért a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóságnál úgy döntöttek, hogy próbáljunk pontosabb képet kapni a tó gôteállományáról. A pettyes gôte a hazánkban élô többi kétéltûfajjal együtt védett. A kifejlett állat hossza nem éri el a 11 centimétert. A hím háttaraja a szem felett kezdôdik, és egészen a farka végéig húzódik. Nászidôszakban a taraj magassága elérheti a 10 mm-t. Végtagjai karcsúak, hátsó lábujjain úszókaréjok vannak. Az oldala sötét színû foltokkal tarkított, fején sötét csíkok láthatók; hasoldala sárgás, szintén apró sötét foltokkal tarkítva. A nôstény egyszerûbb kinézetû, nincs a hátán taraj, és a lábujjain nincsenek úszókaréjok. Kora tavasszal a gôték elôbújnak téli rejtekhelyükrôl, és a vizekhez vándorolnak. A nôstények áprilisban rakják le petéiket, általában a vízinövények leveleire. A kikelô lárvák a vízben a fejükön elhelyezkedô, vö- Csapda a helyén A projekt résztvevôi Csapda összeállítása

6 6 Elnapolt napirendek délutánja Érdemi döntést alig hozott Pilisszentiván Önkormányzatának képviselô-testülete a július 5-i ülésnapján, a határozati javaslatok túlnyomó részét ez alkalommal különbözô okokból el kellett napolni. A szavazati arányokat külön nem tüntetjük fel, mert az orvosi rendelô riasztórendszerével kapcsolatos döntést leszámítva mindenhol egyhangú igennel szavazott a kilenc jelenlévô képviselô. Július 2-án egyébként a testület egy zárt ülést is tartott, annak jegyzôkönyvét lapzártánkig nem kaptuk meg, így az ottani döntésekrôl a következô számunkban igyekszünk beszámolni. Szomorú hírrel kezdôdött a képviselô-testület ülése július 5-én, hétfôn: Pénzes Gábor polgármester bejelentette, hogy percekkel korábban értesült arról, miszerint Gátas István, a községháza korábbi mûszaki irodavezetôje elhunyt. A képviselôk egy perces néma felállással tisztelegtek az emléke elôtt. Napirend elôtt Gábeli Zoltánné megköszönte a Mûszaki Bizottság intézkedéseit a Határ utca útjavítása ügyében, de felhívta a figyelmet, hogy lenne még mit javítani. Rákérdezett arra is, miért volt sürgôs az óvoda visszaköltözése a plébániáról; válaszában Pénzes Gábor elmondta, hogy ezt maga az óvoda kezdeményezte, a nyárra lecsökkent gyereklétszám miatt. Ugyancsak napirend elôtt számolt még be a polgármester arról is, hogy a délelôtt folyamán megtalálták a hajdani Borbála-kápolna alapfalait, de ezek sajnos az épülô új út nyomvonalába esnek. Közlése szerint a helyszínen az az álláspont alakult ki, hogy fel kell deríteni a falak pontos helyzetét és felvezetni ôket az út megvalósulási térképére, de valószínûleg nem lehet hasznosítani ôket, ezért alighanem az útburkolat alá kerülnek majd. [A lelet sorsát illetôen ugyanakkor a helytörténeti egyesület rendkívüli ülést hívott össze, önkormányzati illetékesek meghívásával, a témáról a 14. oldalon külön is beszámolunk.] Árajánlat veszélyes hulladék begyûjtésére Az elsô napirendi pontra térve abból alakult ki vita a képviselôk közt, hogy az önkormányzat most egyszeri alkalomra kért árajánlatokat veszélyes hulladék begyûjtésére, de felmerült a folyamatos, vagy legalábbis hosszabb távú gyûjtés igénye is. A testület ezért rövid vita után visszautalta a beérkezett árajánlatot a Mûszaki Bizottsághoz, további elôkészítésre. Önálló intézmény lesz a községi könyvtár Közösségi komposztáló pályázat elôkészítése E napirendi pont bevezetéseként a jegyzô elmondta, hogy szeptemberre várható egy közösségi komposztálókról szóló pályázat kiírása, és szeptember végéig kell elkészülni a pályázati anyaggal. Az önkormányzat ehhez a faluszépítôk révén kapcsolatba lépett egy pályázatíró céggel, de felmerült, hogy az áraikat jó lenne összevetni más ajánlatokkal, illetve a szerzôdési feltételekrôl célszerû még alaposan egyeztetni. A döntést ezért késôbbre napolták el. Közmûvelôdési megállapodás megkötése az önkormányzat és a PKKA között Ez a pont gyorsan lekerült a napirendrôl, Marlokné Somogyi Ildikó ugyanis elmondta, hogy a Pilisszentiváni Kulturális Közalapítvány még nem tudta átnézni a megállapodás tervezetét. A témát a közalapítvány következô üléséig elnapolták. KÖZCSAT Kft. tulajdonrészének eladásával kapcsolatos megállapodás Ebben a témában viszont azért nem született döntés, mert a képviselô asszony felhívta a figyelmet, hogy a július 2-i, zárt ülésen megszavaztak egy csapatot a Közcsattal kapcsolatos lépések elôkészítésére, ezért jelenleg nincs olyan anyag, amirôl dönteni lehetne. Marlokné Somogyi Ildikóval egyetértését fejezte ki Metzger Rezsô és Gábeli Zoltánné is, ezt követôen e napirendi pontot is elnapolták. Árajánlat az új orvosi rendelô riasztórendszerének kiépítésére, üzemeltetési költségekkel kapcsolatos kérdések Ôri Lajos képviselô elmondta, hogy a rendelô riasztórendszerének kiépítésére két ajánlat Mégsem csatlakozik a kistérségi mozgókönyvtár rendszerébe, hanem várhatóan önálló intézményként alakul újjá az iskolafelújítás utáni új helyén a községi könyvtár. Az önkormányzati illetékesek által ez ügyben tett vargabetû egy pályázattal kapcsolatos malôrre vezethetô vissza. Legutóbbi számunk testületi döntései között számoltunk be arról, hogy a képviselôk döntést hoztak a községi könyvtár formális megszüntetésérôl és jóváhagyták annak csatlakozását a kistérségi mozgókönyvtári rendszerhez. A döntés indoka akkor az volt, hogy kiderült: az államkincstárnál nem szerepel a könyvtárunk intézményként, s a helyzet rendezéséhez akkor ez tûnt a legkézenfekvôbb módnak. Még azzal együtt is, hogy tisztázódott: a nyilvános könyvtárak jegyzékében ott szerepel Pilisszentiván községi könyvtára. A július 5-i testületi ülésen viszont Feigel Tamás, a kulturális bizottság elnöke arról számolt be, hogy kiderült: a korábbi döntés veszélyezteti a könyvtár fejlesztésére korábban elnyert támogatás felhasználását. Elmondása szerint mindez azért csak most derült ki, mert egy pályázati anyagot korábban a szükséges mellékletek nélkül kapott meg a hivataltól. Mint elhangzott, az új helyzetben valószínûleg jobban járunk, ha a kistérségi csatlakozás helyett önálló intézményként alakítjuk újra a községi könyvtárt, bár a kistérségi ellátásnak is vannak elônyei (normatív támogatást kaphatnánk és nem lenne szükség felsôfokú végzettségû fôállású könyvtáros alkalmazására). Információink szerint egyébként a kistérségi csatlakozást még nem véglegesítették, ezért még van lehetôség arra, hogy a község megtalálja az új információknak megfelelô, optimális megoldást. A témára a késôbbi számainkban még visszatérünk. érkezett, az M-Pol Kft.-tôl és a Pilis Security-tôl, az M-Pol ajánlata azonban nemcsak hogy sokkal olcsóbb (az ajánlat végösszege Ft + áfa), de ráadásul tartalmilag is többet foglal magában. Rövid vita folyt még arról, hogy a költségeket hogy osszák meg az orvosok között, végül a javaslatot Metzger Rezsô tartózkodása mellett elfogadták. Elnapolták viszont az üzemeltetési költségekkel kapcsolatos kérdéseket, a téma alaposabb kidolgozásáig. Tájékoztató a folyó beruházások és a pénzügyi helyzet jelenlegi állásáról Metzger Rezsô rövid beszámolójában elmondta, hogy a futó projekteknél különbözô okokból várhatóan jelentôsen túl kell lépni a 30 milliós pluszmunka-keretet. Hozzátette ugyanakkor, hogy a szeméttelep rekultivációja lényegében befejezôdött, a hatósági átadás várhatóan az ülést követô nap délelôttjén megtörténik. PKKA felügyelô bizottságának jelentése Gyorsan lekerült a napirendrôl e pont tárgyalása is, mivel a felügyelô bizottság elnöke, Gátas Ernô nem tudott jelen lenni az ülésen. A képviselôk úgy döntöttek, hogy a jelentést a következô ülésen tárgyalják, ahova meg kell hívni a PKKA elnökét is. Pályázati felhívás könyvtárosi állásra Hosszas vita alakult ki a képviselôk között könyvtárunk jogi helyzetérôl, és arról, hogy félvagy egész állásban, illetve milyen végzettséggel lehet vezetni egy ilyen intézményt. Az ügyet végül visszautalták a kulturális bizottsághoz, hogy a soron következô ülésre dolgozzák ki. A téma hátterérôl mellékelt cikkünkben bôvebben is olvashatnak. Szabályzat a közösségi színterekrôl Szintén sokat vitáztak a képviselôk arról, hogyan legyen szabályozva az új iskolában az aula és a tornacsarnok használata, mely szervezetek hányszor használhassák ingyen e helyiségeket, valamint rendezvények idején a szervezôknek vagy az ô költségükön az iskolának kell-e megoldania a portaszolgálatot és a takarítást. Még az is felmerült, hogy a tornacsarnokból ki kellene tiltani a focit, mert az olcsó terembérlet miatt vörösváriak járnak át focizni, akik nem kímélik a terem berendezését. A testület végül ezt a témát is visszautalta a szakbizottsághoz II. félévi ülésterv Vita nélkül elfogadták a képviselôk a testület II. félévi üléstervét; eszerint évvégéig még nyolc rendes, és október 23. alkalmából egy ünnepi ülést kell tartani. A nyolc ülésbôl négy esik erre a választási ciklusra, a másik négy pedig már az önkormányzati választások után esedékes; az új testület várhatóan az október 18-i ülésen alakulhat meg. A közösségi komposztáló helyének kijelölése Az ülés legvégén a képviselôk elfogadták, hogy a közösségi komposztáló számára hosszabb távon a rekultivált hulladéktelepen lévô, mûvelésbôl kivett terület egy részét jelöljék ki. A helyszín pontosabb kijelölésére a Mûszaki Bizottságnak a Faluszépítô Kht-vel egyeztetve kell javaslatot tennie, figyelembe véve többek közt a terület késôbbi hasznosíthatósági szempontjait is. Erre várhatóan a bizottság augusztus 25-i ülésén, az elfogadásra pedig az azt követô testületi ülések valamelyikén kerülhet sor.

7 7 Múltkori számunkban már megírtuk, hogy a képviselô-testület június 2-i ülésén egyszerre három szentiváni lakosnak szavazta meg a díszpolgári cím adományozását, húsz éves, vagy azt meghaladó képviselôi munkájáért. A három díjazott az elismeréseket jelképezô egyedi készítésû díszokleveleket a Napforduló Fesztivál keretében, június 19-én vehette át Pénzes Gábor polgármestertôl; lapunk az adományozást követô napokban kérte rövid bemutatkozásra illetve a 20 (21) évnyi képviselôsége felidézésére az új díszpolgárokat. Díszpolgáraink 2010-ben: Metzger Rezsô Metzger Rezsô ôsi pilisszentiváni család leszármazottja, családnevét ketten is viselték a falut alapító öt családfô közül, nem véletlen hát, hogy ô maga alakította egyiküket a betelepedés 285. évfordulójára összeállított programban is óta az önkormányzati testület tagja, ahol fôként pénzügyi és környezetvédelmi területen dolgozik, de máskülönben is a legaktívabb képviselôk egyike. A díjátadáskor arról beszélt, hogy gyerekként mindig mozdonyvezetô akart lenni, de a kisvasút egy halálos balesete rádöbbentette, hogy a fékezô lenézett szerepköre is hasonló fontosságú. Késôbb képviselôként mint mondta neki jutott az a sokszor hálátlan feladat, hogy a féket húzza az önkormányzat szerelvényén, de szavai szerint csak a biztos célba érés érdekében fékezett mindig. Mik voltak a 20 éves képviselôi pályafutása legfontosabb tevékenységei, legemlékezetesebb pillanatai, milyen döntések elôkészítésében, projektek lebonyolításában vett részt különösen nagy intenzitással? Számomra a képviselôség nagy élményei között volt például, amikor a nyitás utáni eufórikus idôszakban, még a 90-es évek elején elkapva az akkori lehetôségeket, a környéken elsôk között tudtuk megvalósítani Szentivánon a gáz, a csatornaközmû és a telefon bevezetését. De ugyanígy az is, amikor le tudtuk hozni a hegyrôl az iskola felsô tagozatát, egyesíteni tudtuk az alsó-felsô tagozatot, és ezzel jelentôsen javítottunk a falu vérkeringésén. Pályázati pénzbôl tornatermet építettünk, tetôteret is rá tudtunk húzni az iskolára, egy kalap alatt megújult a polgármesteri hivatal is, a következô évben pedig a teljes fôtér burkolata ez nagy lépés volt abban az irányban, hogy igazán komolyan megszervezôdjék a falu. A tornaterem-építés, illetve az új faluközpont aztán olyan arculatot adott a falunak, amire onnantól rá tudtunk építkezni. Ez tette lehetôvé aztán, hogy a civil szervezetek kedvet kaptak arra, hogy olyan civil élet alakuljon itt ki, amivel én bár elégedett nem vagyok mert szeretném, ha még sokkal jobb lenne, de a múlthoz képest, tehát az átkos idôkhöz képest mindenképp óriási ugrásnak tekinthetô. Örülök annak is, hogy az elmúlt húsz év képviselô-testületei mindig úgy döntöttek, hogy lehetôségeinkhez mérten támogattuk a civil szervezetek fejlôdését, és így van ez ma is. Képviselôként jellemzôen pénzügyi területen dolgoztam. Szinte végig dolgoztam a Mûszaki Bizottságban is, egy rövid ideig az Oktatási-kulturális Bizottságban, sôt egy ciklusban az Iskolaszék önkormányzati delegáltja is én lehettem, ekkor volt két gyermekem iskolás. Büszke vagyok arra, hogy a Pénzügyi Bizottság az elmúlt húsz évben mindig olyan álláspontot tudott képviselni, és továbbítani a mindenkori képviselô-testület irányába, hogy a falu a saját keretei között gazdálkodjon, és ne éljünk föl semmit unokáink jövôje szempontjából. Tudjuk, hogy a 3200 önkormányzat kétharmada keményen el van adósodva, ilyen tekintetben én sikerként élem meg, hogy Szentivánon ezt a konzervatív pénzügyi-gazdálkodási politikát testületi akarattal, persze mindig sikerült megtartanunk. Miért döntött úgy 1990-ben, hogy elindul a képviselôi pályán, volt-e netán olyan, hogy megbánta ezt a döntést, és ha igen, miért? Én alapvetôen közéleti hangoltságú vagyok, de az átkos rendszerben az ember nem nagyon tudta kifejteni a közéletrôl alkotott véleményét. Ahhoz, hogy a Hazafias Népfrontban tegyem, ahhoz nem volt sok kedvem, aki pedig a szûk baráti körön kívül mondott bármit, komoly veszélynek tette ki magát, ezt meg nyilván nem akarta az ember úgyhogy az aktív politizálás, a közéletben való részvétel csak a háttérben zajlott. Más kérdés, hogy azért az ember a falugyûlésekre akkor is elment, és ott azért egy-két dolgot elmondott, vagy legalább figyelte, hogy mik történnek. Mivel nem csak arra volt rátekintésem, hogy mi nem tetszett, de a nyugati utazásaim révén arra is, hogy hogyan lehet másképp csinálni, úgy gondoltam, hogy van elég tapasztalatom ahhoz, hogy ha a falu is alkalmasnak ítél, belefolyjak a változtatásba. Sajnos hamar rá kellett jönnünk, hogy a lehetôségek korántsem olyanok, ahogy azt reméltük, az önkormányzatok állami finanszírozása is permanensen zuhant, ezért csalódásként éltem meg, hogy messze nem tudtunk mindent a szándékunk szerint megvalósítani. Más kérdés, hogy az emberek se tudtak lépést tartani a változásokkal, nem szervezôdtek elég aktívan ha elég határozott lett volna az akarat, és többen vettek volna részt aktívan a közéletben, akkor talán kicsit tudtuk volna az ellensúlyt tartani, hogy ne zuhanjon rossz irányba az ország, és ez az önkormányzatoknál is kellemesebb helyzetet teremtett volna. Tehát e téren voltak kudarcélményeim is. Milyen egyéb közéleti tevékenységei voltak az elmúlt évtizedekben? Mivel környezetbarátnak tartom magamat, már a kezdetektôl részt vettem a Pilisszentiváni Faluszépítô Egyesület ma közhasznú társaság létrehozásában és mûködtetésében, most is részt veszek a komposztálás és néhány más hasonló tevékenység szervezésében. Kézenfekvô volt, hogy én vállaljam a hulladéktelep rekultivációjának projektgazdai feladatait, elvégre itt is lakom a szeméttelep közelében. Ezen felül még a sportkör túra szakosztályának a tagja is vagyok, és általában is szeretem támogatni a civil szervezeteket, ügyelek arra, hogy minél több rendezvényre elmenjek, bár sajnos nem tudok mindenhova. Milyen élettapasztalatokat hozott ez a kettô évtizednyi képviselôség? A legnagyobb tapasztalat az, hogy nem jó a politikai rendszerünk. Függetlenül attól, hogy most egy olyan párt regnál, amelyre én is szavaztam, a tapasztalat azt mutatja számomra, hogy amíg az emberek közösségi életének politikai kicsúcsosodása nem a természetet fogja leképezni az alulról felfelé építkezést, azt, hogy vannak bizonyos fizikai-kémiai határok, amiket nem lehet átlépni, addig ez így is marad. Amíg nem ilyen szerkezetben fog élni az emberiség, lemásolva a természetet, hanem az akaratával és a tudásával megerôszakolja mindezt, addig olyan irányban haladunk, amit nem feltétlenül kívánok az unokáimnak. Milyen komolyabb tervei vannak még az elôttünk álló idôszakra? Aktuálisan a legfontosabb, hogy a beindított projektek lezáródjanak és sikeresek legyenek; miután pedig ez meglesz, mûködtetni is kell ezt a megújult épületstruktúrát, hogy a színvonaluknak megfelelô kulturális és szellemi tartalommal tudjuk ôket megtölteni. Úgy gondolom, hogy ezek együtt jó alapot képeznek ahhoz, hogy a falu az általam kívánt irányban haladjon tovább, mert ezekkel az épületekkel a civil életnek is építettünk alkalmas fészket. Azt, hogy ezt a jövôbeni munkát én választott testületi tagként vagy valamilyen civil szervezeten keresztül fogom végezni, azt még nem tudom, de miután most a 63. évemben vagyok, és már a nyugdíjaskort élvezhetem bár az új törvények szerint még több mint két évet kellene dolgoznom, úgy gondolom, hogy ennek fejében valamilyen módon tovább kell ténykednem a közösség szolgálatában. Ami a magánéletet illeti: van öt unokám, és ha a jó Isten megsegít abban, hogy valamit át tudjak adni nekik abból az élettapasztalatomból, amit 63 év alatt összegyûjtöttem, akkor úgy gondolom, hogy elértem a céljaimat. H. A.

SZERKESZTÔSÉGÜNK ELÉRHETÔSÉGEI: TEL.: 06-20-339-6402 E-MAIL: SZENTIVANIUJSAG@GMAIL.COM ÜZENET HAGYHATÓ A KÖZSÉGHÁZÁN IS

SZERKESZTÔSÉGÜNK ELÉRHETÔSÉGEI: TEL.: 06-20-339-6402 E-MAIL: SZENTIVANIUJSAG@GMAIL.COM ÜZENET HAGYHATÓ A KÖZSÉGHÁZÁN IS 2010. / 4. SZÁM (JÚNIUS) ÁRA: 200 Ft Kedves Olvasóink! Mostani számunkban a megszokotthoz képest sokkal többet foglalkozunk a község folyamatban lévô, illetve ez évre tervezett beruházásaival, hogy egy

Részletesebben

SZERKESZTÔSÉGÜNK ELÉRHETÔSÉGEI: TEL.: 06-20-339-6402 E-MAIL: SZENTIVANIUJSAG@GMAIL.COM ÜZENET HAGYHATÓ A KÖZSÉGHÁZÁN IS

SZERKESZTÔSÉGÜNK ELÉRHETÔSÉGEI: TEL.: 06-20-339-6402 E-MAIL: SZENTIVANIUJSAG@GMAIL.COM ÜZENET HAGYHATÓ A KÖZSÉGHÁZÁN IS 2010. / 7. SZÁM (SZEPTEMBER) ÁRA: 200 Ft Befejezésükhöz közelednek az idei év pilisszentiváni nagyberuházásai, zajlanak már a mıszaki átadások lépései, sôt több esetben már az ünnepélyes átadás is megtörtént.

Részletesebben

SZERKESZTÔSÉGÜNK ELÉRHETÔSÉGEI: TEL.: 06-20-339-6402 E-MAIL: SZENTIVANIUJSAG@GMAIL.COM ÜZENET HAGYHATÓ A KÖZSÉGHÁZÁN IS

SZERKESZTÔSÉGÜNK ELÉRHETÔSÉGEI: TEL.: 06-20-339-6402 E-MAIL: SZENTIVANIUJSAG@GMAIL.COM ÜZENET HAGYHATÓ A KÖZSÉGHÁZÁN IS 2010. / 3. SZÁM (MÁJUS) ÁRA: 200 Ft Szentiván elôtt is nyitott az Aranykapu Bár meglehetôsen rövid idô állt rendelkezésre a megszervezésére, népszerûnek bizonyult az az egynapos fesztivál, amit a kistérségi

Részletesebben

Kedves Olvasónk! Új helyen az orvosi rendelô!

Kedves Olvasónk! Új helyen az orvosi rendelô! 2010. / 2. SZÁM (ÁPRILIS) ÁRA: 200 Ft Rabok tovább nem leszünk Szentiváni márciusok a 2-4. oldalon Új helyen az orvosi rendelô! Néhányan már biztosan értesültek róla, sokan azonban valószínûleg csak lapunkból

Részletesebben

A 2010. október 3-i önkormányzati választásokon induló jelöltek

A 2010. október 3-i önkormányzati választásokon induló jelöltek 2010. / VÁLASZTÁSI KÜLÖNSZÁM A 2010. október 3-i önkormányzati választásokon induló jelöltek Polgármesterjelöltek: Képviselôjelöltek: Pénzes Gábor Bodnár Ferenc Brandhuber Ádám Feigel Tamás Gátas Ernô

Részletesebben

Megkezdi működését az ipari park. Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992

Megkezdi működését az ipari park. Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992 XV. évf. 34. szám 2006. szeptember 21. Terjesztői ára: 75 Ft Megkezdi működését az ipari park Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992 Új munkahelyek, beruházások Szeptember 19-én, kedden délelőtt Gödöllő szempontjából

Részletesebben

2006. szeptember Ára: 160 Ft XII. évfolyam 9. szám. Köszöntjük a szépkorúakat az Idõsek M E G H Í V Ó

2006. szeptember Ára: 160 Ft XII. évfolyam 9. szám. Köszöntjük a szépkorúakat az Idõsek M E G H Í V Ó 2006. szeptember Ára: 160 Ft XII. évfolyam 9. szám Vörösmarty Mihály: SZÓZAT - részlet - Ez a föld, melyen annyiszor Apáid vére folyt; Ez, melyhez minden szent nevet Egy ezredév csatolt. Itt küzdtenek

Részletesebben

Dunakeszi. 2015 január Polgár. városi magazin. XVI. évfolyam 1. szám

Dunakeszi. 2015 január Polgár. városi magazin. XVI. évfolyam 1. szám Dunakeszi városi magazin 2015 január Polgár XVI. évfolyam 1. szám 2 Dunakeszi Polgár 4-5. 22. 28. 30. 4-5 Ön mit vár 2015-től? 6 XXI. századi kisváros legyen Dunakeszi 7 Pályázási lehetőség az Erzsébet-program

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2004. szeptember 16- ai üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2004. szeptember 16- ai üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2004. szeptember 16- ai üléséről. Az ülés helye: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének ülésterme Jelen vannak: Dr. Kálmán

Részletesebben

Kőbányai. következik. Folytatás. hírek 02. 11. Hangár. Az új évben is Új Kőbánya Program. Dr. Gyetvai. A X. kerület közérdekû magazinja

Kőbányai. következik. Folytatás. hírek 02. 11. Hangár. Az új évben is Új Kőbánya Program. Dr. Gyetvai. A X. kerület közérdekû magazinja 02. Jön a 11. Hangár Útjára indul a Kőrösi Csoma Sándor Kulturális Központ fiataloknak szóló kezdeményezése. Erre a programra olyan, Kőbányán működő garázszenekarok jelentkezését várják, akik szívesen

Részletesebben

Kőbányai. Karácsonyra Kőbánya Kártya. 08. koncert. hírek. Új támogatási formát vezet be az. Kovács. Összehangolt ellenőrzések.

Kőbányai. Karácsonyra Kőbánya Kártya. 08. koncert. hírek. Új támogatási formát vezet be az. Kovács. Összehangolt ellenőrzések. 01. Újévi 08. koncert A Tutta Forza zenekar ad koncertet a Kőrösi Csoma Sándor Kulturális Központban 19 órától. Vezényel Gál Tamás Liszt-díjas karmester, énekel Kovalik Erika és Kovács Barna. Új Kőbányai

Részletesebben

10 millióból kétszer, háromszor annyit...

10 millióból kétszer, háromszor annyit... 2006. Első szám FA R S A N G K E Z D É S F O C I V A L Január 13-án délután nagy sikerrel zajlott a Sportcsarnokban a Farsangi Kupa, melyen Jász-Nagykun-Szolnok megye polgármesterei, képviselői, valamint

Részletesebben

IV. Szent István Napok Szigetmonostor 2009. - AZ Év Lecsója. Csatorna értesítés. Van képünk! Lakossági fórum volt Horányban.

IV. Szent István Napok Szigetmonostor 2009. - AZ Év Lecsója. Csatorna értesítés. Van képünk! Lakossági fórum volt Horányban. 2009. június-augusztus XV. VI-VIII. sz. IV. Szent István Napok Szigetmonostor 2009. - AZ Év Lecsója 2009. augusztus 20-22. között került megrendezésre a IV. Szent István Napok. A harmadik napon 12 csapat

Részletesebben

Megjelenik minden hónap első hetében Bővebb információ, archívum a város honlapján: http://www.albertirsa.hu. 30 éves a Mirelite Mirsa Zrt!

Megjelenik minden hónap első hetében Bővebb információ, archívum a város honlapján: http://www.albertirsa.hu. 30 éves a Mirelite Mirsa Zrt! XXIII. évfolyam, 6. szám 2011. június 30 érem atlétáinknak az Atlétika Bajnokságon 17. oldal Közéleti és tájékoztató lap Megjelenik minden hónap első hetében Bővebb információ, archívum a város honlapján:

Részletesebben

Gondolatok a könyvtárban ÍRÁSUNK A 10. OLDALON

Gondolatok a könyvtárban ÍRÁSUNK A 10. OLDALON FEJER www.fejerlap.hu LAP2007. Az önkormányzat számára is évről évre visz- 2 szatérő ünnep a végzősök útra bocsátása, a ballagás. A közgyűlés elnökének köszöntőjét lapunkban olvashatják. 10 Együttes ülést

Részletesebben

Elfogadták a 2011. év költségvetését

Elfogadták a 2011. év költségvetését Dr. Gyuricza Miklós 2011. február 16.-ra hívta össze a képviselõ-testületet a soron következõ ülésre. A jelenlévõ képviselõk létszáma teljes volt, senki sem hiányzott. Az ülés megkezdése elõtt a polgármester

Részletesebben

Tombol a nyár... polgár. Közel 2,5 km-rel bővült a városi kerékpárút. 2011 július. (Cikkünk a 4 5. oldalon található)

Tombol a nyár... polgár. Közel 2,5 km-rel bővült a városi kerékpárút. 2011 július. (Cikkünk a 4 5. oldalon található) Dunakeszi polgár XII. évfolyam 7. szám 2011 július Közel 2,5 km-rel bővült a városi kerékpárút Tombol a nyár... (Cikkünk a 4 5. oldalon található) (Képes összeállításunk a 17. oldalon található) EgyrE

Részletesebben

Dunakeszi. 2014 november Polgár. városi magazin. XV. évfolyam 11. szám

Dunakeszi. 2014 november Polgár. városi magazin. XV. évfolyam 11. szám Dunakeszi városi magazin 2014 november Polgár XV. évfolyam 11. szám 2 Dunakeszi Polgár 27 24 15 16-17 4 Újraválasztották Dióssi Csaba polgármestert 5 A 2014. október 12-i önkormányzati választások eredményei

Részletesebben

24. évfolyam 5. szám 2013. május http://www.god.hu

24. évfolyam 5. szám 2013. május http://www.god.hu VÁLTOZÁSOK UTÁN BEISKOLÁZÁS KÖZTÉRI SZOBORRAL GAZDAGODIK A VÁROS MINT FÉNYBE TARTOTT ÓLOMÜVEG NAGYOK VOLTAK! PÁROSBAN CURLING VILÁGBAJNOK A GÖDI KISS ZSOLT BEMUTATKOZIK A GÖDI FUTÓKLUB 24. évfolyam 5.

Részletesebben

Épül a bölcsőde 2014. JÚNIUS

Épül a bölcsőde 2014. JÚNIUS 2014. JÚNIUS Épül a bölcsőde Júniusi programok: Június 4. 10.00 Az összetartozás napja óvodások megemlékezése Június 4. 17.00 A nemzeti összetartozás napja Június 14. 10.00 Radetzkyek napja Június 14.

Részletesebben

Etyeki TELJESKÖRÛ GÉPI FÖLDMUNKA KONTÉNERES HULLADÉKSZÁLLÍTÁS! HITELEK, BIZTOSÍTÁSOK, NYUGDÍJPÉNZTÁR, UTASBIZTOSÍTÁS

Etyeki TELJESKÖRÛ GÉPI FÖLDMUNKA KONTÉNERES HULLADÉKSZÁLLÍTÁS! HITELEK, BIZTOSÍTÁSOK, NYUGDÍJPÉNZTÁR, UTASBIZTOSÍTÁS 2009.09.21 00:37 Page 2 Etyeki KONTÉNER RENDELÉS Etyeken a Kossuth L. u. 17. szám alatt megnyitottuk Kincskeresô boltunkat, ahol extra minôségû angol használt ruhákkal várjuk kedves vásárlóinkat. A következô

Részletesebben

III. Gödöllői Állatvédelmi Nap. Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992

III. Gödöllői Állatvédelmi Nap. Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992 XV. évf. 35. szám 2006. szeptember 27. Terjesztői ára: 75 Ft III. Gödöllői Állatvédelmi Nap Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992 Óriási siker az Alsóparkban Szeptember 24-én, vasárnap nem csak a szervezők,

Részletesebben

Dunakeszi. Duna-partunk. Sokak. számára nyújt felüdülést közkedvelt

Dunakeszi. Duna-partunk. Sokak. számára nyújt felüdülést közkedvelt Dunakeszi városi magazin 2014 JÚLIUS Polgár XV. évfolyam 7. szám Fotó: Hohner Miklós Sokak számára nyújt felüdülést közkedvelt Duna-partunk épül a város új főtere dunakeszin tesztelik a spanyol villamosokat

Részletesebben

EGYESÜLETI. Mellékleteink: BFSz KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG ALAPÍTVÁNY

EGYESÜLETI. Mellékleteink: BFSz KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG ALAPÍTVÁNY EGYESÜLETI tükör 2010. Mellékleteink: NABE Nádirigó KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG ALAPÍTVÁNY BFSz A TARTALOMBÓL Újévi elnöki köszöntõ a régi-új képviselõtõl (Pattantyús-Á. Miklós) Üdvözletek; A közgyûlés idõpontja

Részletesebben

A strandért indított harcot a BÖÉE

A strandért indított harcot a BÖÉE XVIII. évfolyam 8. szám BADACSONY Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 100 Ft Megújult Borhetek Megnyílott a Badacsonyi Borhetek rendezvénysorozat július 19-én, az alsó bazársornál felállított színpadon.

Részletesebben

Csömöri Hírmondó. A főutak mellett a közterek és járdák is megújulnak. Interjú Csömör országgyűlési dr. Tuzson Bencével

Csömöri Hírmondó. A főutak mellett a közterek és járdák is megújulnak. Interjú Csömör országgyűlési dr. Tuzson Bencével Csömöri Hírmondó információs közéleti havilap A főutak mellett a közterek és járdák is megújulnak 5. és 10. oldal Interjú Csömör országgyűlési képviselőjével, dr. Tuzson Bencével 8-9. oldal Egy nap a közterületfelügyelővel

Részletesebben

Kidurrant az adósságlufi! el, amely egy-két szerencsés kivételtõl eltekintve lehetetlenné. Olvasói levél a játszótér avatás ünnepén tapasztaltakról

Kidurrant az adósságlufi! el, amely egy-két szerencsés kivételtõl eltekintve lehetetlenné. Olvasói levél a játszótér avatás ünnepén tapasztaltakról A HÓNAP ESEMÉNYEI Az ígéret szép szó, ha betartják úgy jó! Régi új játszóterünk Az Alföldi utcában a község egykori elsõ játszótere megérett a felújításra, s az Összefogás Kerepesért Egyesület elhatározta,

Részletesebben

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. AUGUSZTUS 28-I ÜLÉSÉNEK

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. AUGUSZTUS 28-I ÜLÉSÉNEK Ikt.szám: 26-16/2014. PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. AUGUSZTUS 28-I ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATOK SZÁMA: 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 Város képviselő-testülete 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@ biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Ikt. szám: T-48-2/2011.

Részletesebben

Hat igen lapunk nyári lapszámára. Ismét riogatott a szõke folyó, szúnyog invázió várható. Báti és Szilágyi örömmel segített

Hat igen lapunk nyári lapszámára. Ismét riogatott a szõke folyó, szúnyog invázió várható. Báti és Szilágyi örömmel segített Hat igen lapunk nyári lapszámára Báti és Szilágyi örömmel segített Önkormányzatunk az elfogadott költségvetésben ötszázezer forintot tervezett a 2010-es évre, a Tószegi Tükör megjelentetésére. Az öszszeg

Részletesebben