. " ~T~ Ti Tárgy: Javaslat alapítványok támogatására" name="description"> . " ~T~ Ti Tárgy: Javaslat alapítványok támogatására">

Áll qu. " ~T~ Ti

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Áll qu. " ~T~ Ti"

Átírás

1 BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE ",..,..; \» < A \. kerület Kőbányai ').-...un. t fu'pviscló'-testület ülése Áll qu</5ajtooe>. " ~T~ Ti Tárgy: Javaslat alapítványok támogatására Tisztelt Képviselő-testület! 1. A Havasi Gyopár Szociális, Egészségügyi, Kulturális, Segítő Közhasznú Alapítvány (1105 Budapest, Bánya u. 31.) elnöke azzal a kéréssel fordult hozzám, hogy Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete évi költségvetésében nyújtson ,-Ft összegű támogatást a május 31-én kötött együttműködési megállapodásban foglalt feladatok végrehajtásának biztosítására azzal, hogy az Alapítvány a évben egyéb támogatási összegre nem nyújt be kérelmet az Önkormányzathoz. Az Alapítvány tevékenységében az eddigi együttműködés eredményeként a társadalmi szolidaritás és esélyegyenlőség erősítése, a helyi szociális ellátórendszer kiegészítése, a preventív és közösségi szolgáltatás bővülése valósult meg. A Havasi Gyopár Alapítvány munkája során a gyakorlati tapasztalatok alapján rugalmasan és költséghatékonyan végzi felvállalt feladatait, a programokat és szolgáltatásokat ingyenesen biztosítja a rászorulók részére. Tekintettel arra, hogy az együttműködési megállapodásban a pénzbeli támogatás nem került meghatározásra, az Alapítvány működéséhez és a szolgáltatások biztosításához szükséges személyi kiadások (1 főállású munkatárs) és dologi (működési) költségek fedezésére kéri a támogatást. A kéreln.et a Sport, Ijjúsági, Civil és Kisebbségi Bizottság november 24-én megtartott ülésén megtárgyalta és a következő határozatot hozta: 294/2009. (XI.24) sz. Sport, Ifjúsági, Civil és Kisebbségi Bizottság határozata (8 igen, egyhangú szavazattal) A Sport, Ifjúsági, Civil és Kisebbségi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Havasi Gyopár Szociális, Egészségügyi, Kulturális, Segítő Közhasznú Alapítvány (1105 Budapest, Bánya u. 31.) részére a évi költségvetésében ,-Ft összegű támogatást tervezzen be a május 31-én kötött együttműködési megállapodásban foglalt feladatok végrehajtásának biztosítására azzal a feltétellel, hogy az Alapítvány évben egyéb támogatási kérelmet nem nyújt be a települési önkormányzathoz. A Bizottság egyben felkéri a Szociális és Egészségügyi Bizottságot, hogy alakítsa ki álláspontját a kérelem tárgyában.

2 2 A kérelmet a Szociális és Egészségügyi Bizottság a soron következő ülésen tárgyalja, a bizottság döntését az elnök a Képviselő-testületi ülésen ismerteti. 2. A Paci Doki Alapítvány (2713 Csemő, Irsai út 11.) alapítója Domina Imre és elnöke Szőnyi Zsolt azzal a kéréssel fordult önkormányzatunkhoz, hogy a december 16-án a Budapesti Kongresszusi Központban Együtt - Művészek a lovasterápiáért" jótékonysági koncert költségeihez támogatói jegyek megvásárlásával járuljunk hozzá. A kérelmet a Sport, Ifjúsági, Civil és Kisebbségi Bizottság november 24-én megtartott ülésén megtárgyalta és a következő határozatot hozta: 290/2009. (XI.24) sz. Sport, Ifjúsági, Civil és Kisebbségi Bizottság határozata (8 igen, egyhangú szavazattal) A Sport, Ifjúsági, Civil és Kisebbségi Bizottság nem javasolja a Képviselőtestületnek, hogy a Paci Doki Alapítvány által szervezett, a Budapesti Kongresszusi Központban megrendezésre kerülő művészeti estet támogassa. Az Ötv. lo./d -a alapján az alapítványok támogatása a Képviselő-testület át nem ruházható hatáskörébe tartozik. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatokat fogadja el: Határozati javaslatok: l/a: A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Havasi Gyopár Szociális, Egészségügyi, Kulturális, Segítő Közhasznú Alapítvány (1105 Budapest, Bánya u. 31.) részére a évi költségvetésébe,- Ft összegű támogatást tervez be a május 31-én kötött együttműködési megállapodásban foglalt feladatok végrehajtásának biztosítására azzal a feltétellel, hogy az Alapítvány évben egyéb támogatási kérelmet nem nyújt be a települési önkormányzathoz. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg. Határidő: a költségvetés elfogadásakor Felelős: Verbai Lajos polgármester Végrehajtásért felelős: Végrehajtás előkészítéséért felelős: dr. Neszteli István jegyző Bajtek Mihályné Ehrenberger Krisztina Hajdú Péter főosztályvezetők 1/b: A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Havasi Gyopár Szociális, Egészségügyi, Kulturális, Segítő Közhasznú Alapítvány (1105 Budapest, Bánya u. 31.) kérelmét nem támogatja.

3 3 A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg. Határidő: azonnal Felelős: Verbai Lajos polgármester Végrehajtásért felelős: dr. Neszteli István jegyző Végrehajtás előkészítéséért felelős: Hajdú Péter főosztályvezető 2. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Paci Doki Alapítvány (2713 Csemő, Irsai út 11.) kérelmét nem támogatja. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg. Határidő: azonnal Felelős: Verbai Lajos polgármester Végrehajtásért felelős: dr. Neszteli István j egyző Végrehajtás előkészítéséért felelős: Hajdú Péter főosztályvezető Budapest, november 30. / I v ' ^ Verbai Lajos Törvényességi szempontból látta: dr. Neszteli István jegyző

4 HAVASI GYOPÁR W '!J " SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI, KULTURÁLIS, SEGÍTŐ KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY.'. C '---04^ Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat ^~ Verbai Lajos Polgármester Úr részére Budapest Szent László tér 29. Tárgyr Kérelem a évi költségvetési támogatásra Tisztelt Polgármester Úr! A Havasi Gyopár Alapítvány június 26-án kelt 479/2001. (V.29.) számú önkormányzati határozat alapján, amely módosításra került május 31-én kelt 326/2005 (IV. 21.) sz. Önkormányzati határozattal, együttműködési megállapodást kötött a kötelező önkormányzati feladatok közös megvalósításában való közreműködésre, a helyi szociális és humánpolitikai feladatok kiegészítése céljából. Az együttműködés eredményeként a társadalmi szolidaritás és esélyegyenlőség erősítése, a helyi szociális ellátórendszer kiegészítése, a preventív és közösségi szolgáltatásbővülés valósul meg (a megállapodás másolatát 1. sz. melléklet tartalmazza). Az Alapítvány eddigi munkája során a gyakorlati tapasztalatok alapján rugalmasan és költséghatékonyan végzi vállalt feladatát. Az Alapítvány napjától folyamatosan többfunkciós információs és tanácsadó szolgáltatást végez. A szociális információs szolgáltatás működtetését én bejelentette a Budapest Kőbányai Önkormányzat Jegyzője felé ( másolatát 2.sz. melléklet tartalmazza). Az évi III. Szociális Törvényben kötelező önkormányzati alapfeladatként előírt szociális információs szolgáltatás a többszöri módosítás után kikerült az alapellátások közül, de erre a szolgáltatásra szükség van, amit bizonyít az igénybe vevőkről évenként készített kimutatásunk (másolatát 3. sz. melléklet tartalmazza). A fent említett Szociális Törvény január 1-től hatályos rendelkezése alapján az előírt önkormányzati alapszolgáltatásairól, a szociálisan rászorulók, az egészségi és mentális állapotuk miatt segítségre szorulók részére a problémák megoldására és az életvezetési képesség megőrzése céljából, az Alapítvány Információs- Tanácsadó és Esély Szolgálata továbbra is segítséget nyújt. Postacím: HAVASI GYOPÁR ALAPÍTVÁNY Budapest, POtO. Telefon/fax: postinastenfiihgva.t-online.hu Honlap: Bankszámla: OTP 1I7I Adószám: I M2

5 -2- A szociális biztonság megteremtéséhez az ellátásokat és a szolgáitatásokat igénylők megfelelő tájékoztatására szükség van, az ellátások hozzáférhetőségére és igénybe vételére vonatkozóan, ezt az Alapítvány a személyes találkozókon túl saját készítésű szóróanyagokkal, információs előadásokkal is biztosítja. Az Alapítvány eddigi tevékenysége során megfelelő kapcsolatrendszert épített ki, a lakossággal a bizalmi viszonyt megalapozta, emellett a pályázatok keretében az infrastrukturális lehetőséget is megvalósította. A programokat és szolgáltatásokat az Alapítvány ingyenesen biztosítja a rászorulók részére. Az Alapítvány működéséhez és a szolgáltatások biztosításához szükséges személyi kiadások, (1 főállású munkatárs bér-, járulékköltsége, megbízási díjak) és a dologi, működési célú (civil szakmai nap, civil karácsonyi ünnepség, hátrányos helyzetűek részére szervezett preventív, életminőséget javító egyéb programok, nemzetközi kulturális együttműködésünk kapcsolattartási és az irodahelyiség karbantartási, kisebb felújítási ) költségeinek hozzájárulásaként tisztelettel kérjük Polgármester úr és a Képviselő-testület támogatását, mivel a korábbi együttműködési megállapodásban anyagi támogatás nem került meghatározásra. Az Alapítvány az Önkormányzati támogatás mellett a feladatok elvégzésének költségére pályázati és egyéb lehetőségeket is igénybe vesz (szervezetünk ÁFA visszaigénylésre nem jogosult). A Havasi Gyopár Alapítvány tisztelettel kéri a Budapest Főváros X. kerület Kőbánya Önkormányzat Képviselő-testületét, hogy a V. 31-én az Önkormányzattal megkötött 326/2005.(IV. 21.) számú együttműködési megállapodásban foglalt feladatok elvégzésére Alapítványunk évi bruttó ,- Ft, azaz Hárommillió Ft összegű támogatását, a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat évi költségvetési koncepciójában szerepeltesse, majd a évi költségvetésébe beépíteni szíveskedjenek. Mellékeljük az Alapítvány évi munkájáról készült beszámolót és referenciáját, valamint a Fővárosi Bíróság végzésének másolatát. Az Önkormányzat eddigi támogatását ezúton is tisztelettel megköszönjük. Budapest, november 5. Melléklet: 5 db 1. együttműködési megállapodás másolata 2. szolgáltatási bejelentés másolata 3. kimutatás az ügyfelekről 4. beszámoló a évről + referenciák 5. Bírósági Végzés másolata Köszönettel és tisztelettel: Mihalicska Terézia elnök H A V A 5! G Y O P Á R SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI, KULTURÁLIS SEGÍTŐ ALAPÍTVÁNY 1105 Budapest, Bánya u. 31. Adószám

6 EGYÜTT1VIŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS j /,/fcfc. rnetisflí-te I A másolat az erodati bizonylattal mindanben megegyazlk. j _ ^ _ aiáiráa - 0 X^^-y^.' r^> amely a Budapest Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 326/2005.(IV.21.) számú önkormányzati határozata alapján létrejött egyrészről a Budapest Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete (1102 Budapest, X., Szent László tér 29.) képviseletében Andó Sándor polgármester (a továbbiakban: Önkormányzat). másrészről a Havasi Gyopár" Szociális, Egészségügyi, Kulturális Segítő Közhasznú Alapítvány (1105 Budapest, X., Bánya u ) képviseletében Mihalicska Terézia alapítványi elnök (a továbbiakban: Alapítvány) között, a kötelező önkormányzati feladatok közös megvalósításában való közreműködésre, a mai napon az alábbi módosításokkal újítják meg. 1. Az Alapítvány bemutatja és mellékeli a Fővárosi Bíróság ll.pk /97/8/6593. számú, április 18-án kelt bírósági nyilvántartásba vevő végzését. 2. Az Alapítvány a helyi szociálpolitikai és humánpolitikai feladatok hatékonyságának növelése, a társadalmi szolidaritás és esélyegyenlőség erősítése, valamint a helyi önkormányzati szociális ellátórendszer kiegészítése céljából megállapodást köt az Önkormányzattal, amely során a szélesebb társadalmi alapokon nyugvó, szociális és preventív együttműködés eredményeként szolgáltatásbővülés, illetve költségcsökkenés valósul meg., Az Önkormányzat együttműködési megállapodásban vállalt feladatai 3. A Budapest Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Irodája, továbbá Népjóléti Irodája és szociális intézményei rendszeres szakmai kapcsolatot tartanak az Alapítvánnyal. 4. Az Önkormányzat az Alapítvány működéséhez térítésmentesen irodahelyiséget biztosít, a Budapest, X., Bánya u. 4. sz. alatt. 5. Az Önkormányzat az információs szolgáltatást nyújtó alapítványi szakemberek továbbképzését segíti, a feladatok ellátásához a szükséges hatályos jogszabályokat, információs anyagokat az Alapítvány rendelkezésére bocsájtja.

7 j -"' -' : ' v..'-ec->ti bizonylattal,- -v.^rfv.\- Y mindenbön ^gsgyszfo. j 6V 7 -T?-, h * w> Az Alapítvány együttműködési megállapodásban vállalt feladatai L^--^~.4^...Wf-rl^ l aláfrás 6. Az Alapítvány, az Önkormányzat által e megállapodás 4. pontjában biztosított alapítványi irodában többfunkciós Információs és Tanácsadó Szolgálatot működtet. 7. Az Alapítvány a kerületben lakó, egyedül élő, vagy megromlott egészségi állapotú állampolgárok részére, komplex egészségfejlesztési, humánus, egyéni szükségletre épülő, individuális ellátást valósít meg, az emberi méltóság megőrzésével. 8. Az Alapítvány segítséget nyújt a 7. pontban meghatározott személyek számára abban, hogy képesek legyenek a lehető legnagyobb önállósággal ügyeik intézésére, ennek következtében a lehető legtovább saját otthonaikban tudjanak élni. Az idősellátás egyik súlyos gondja az idősek hétvégi megsegítése - mivel egészségi állapotuk miatt már szociálisan izoláltak, interperszonális kapcsolataik beszűkültek - e feladatok ellátásában is segítséget nyújt az Alapítvány. 9. Az Alapítvány a helyi civil szervezetek részére évente egy alkalommal szakmai találkozót szervez. Kőbányai Civil Kalauz" címen készített kiadvány aktualizálását folyamatosan végzi és a változásoknak megfelelően jelentetik meg az Önkormányzattal közösen, A költségek megosztásáról külön megállapodásban rendelkeznek. 10. Az Alapítvány a jelen megállapodásban rögzített feladatokat a szakmai követelmények, a nyilvántartási kötelezettségek, az adatkezelés és adatvédelemre vonatkozó szabályok ismerete és betartása mellett végzi. 1 l.az Alapítvány tevékenységéről évente egy alkalommal beszámolót, tájékoztatót készít az Önkormányzat részére. Az Önkormányzat és az Alapítvány közös feladatai 12. Az együttműködő felek egy-egy személyt megbíznak az együttműködési megállapodásban vállalt kötelezettségek teljesítésének figyelemmel kísérésével, koordinálási feladatok ellátásával. 13. A felek megállapodnak abban, hogy az együttműködési megállapodást csak a kölcsönös egyeztetés alapján módosítják.

8 3 14. A felek a jeten megállapodást határozatlan időre kötik, amelyet mindkét fél a másik félhez intézett írásbeli nyilatkozattal 6 hónapos felmondási idővel felbonthat. 15. A felek a jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben az évi IV. törvény (Ptk.) idevonatkozó rendelkezései az irányadóak. 16. Jelen együttműködési megállapodás aláírásával a felek között június 26- án aláírt, 479/2001. (V..29.) számú Önkormányzati határozat érvényét veszti. Budapest, &~*'.^ -?/ / - K«vASi G Y O P Á R SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI, KULTURÁLIS SEQÍTŰ ALAPÍTVÁNY 1105 Budapest, Bánya u. 31. Adószám: az önkormán' u n. Y-ft^CJ "* /. Mihalicska Terézia az Alapítvány képviselője Ellenjegyezte: 'Ff-?. X. íf-ftl vív-7 W{ '«ísnben magegyezik ^'^í^/í,*.. :_. nap i!rás dr. Neszteli Istv jegyző

9 2J. fe- núélíiet HAVASI GYOPÁR SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI, KULTURÁLIS, SEGÍTŐ KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY Budapest Kőbányai Önkormányzat Dr. Neszteli István Jegyző Úr részére :::::;^^W< '^vl Vy /"^nben megegyezik 'M^Jl ^otaiáíráa Budapest, X. Szent László tér 29. Tárgy: Szolgáltatás bejelentése Tisztelt Jegyző Úr! A Havasi Gyopár Szociális, Egészségügyi, Kulturális, Segítő Közhasznú Alapítvány nevében ezúton szeretnénk bejelenteni, hogy a szociális információs szolgáltatást napjától végezzük folyamatosan, jelenleg is. A többször módosított évi III. törvény, a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról 61. -a hatállyal a szociális információs szolgáltatást önkormányzati alapfeladatként írja elő. Az alábbi táblázatban tájékoztatjuk az eddigi ilyen irányú tevékenységünkről: w Ev: Hivatalos ügyek Információ, Ügyfelek száma intézése: tanácsadás: összesen: (fő) Az információs szolgáltatást a törvényben előírtaknak megfelelően végezzük, jelenleg két helyszínen: 1. Bánya u. 4/a. Alapítványi Iroda: minden nap 10 órától 14-óráig 2. Kada u Görög Klub: minden hétfőn 12 órától 16-óráig Alapítványunk év óta együttműködési megállapodást kötött az Önkormányzat Képviselő-Testületévei a 326/2005.(IV.2I) számú határozat alapján (az együttműködési megállapodás másolatát mellékeljük), a helyi szociális és humánpolitikai faladatok kiegészítése céljából. Kérjük bejelentésünk elfogadását. Tisztelettel: Budapest, október 05. " " if- - *J* tf n L*J *., f"*"/" Melleklet: 1 db KULTURAUS seoít&alm+rvay^'' -#" 0AJ[ w L ~ nos Budapest. Bénya u. 31. Mihalicska Terézia loószám elnök /?' <& /?' &}, / ' /zn-foe'j Postacím: HAVASI GYOPÁR ALAPÍTVÁNY I475. Budapest. Pf.3t0. Telefon/fax: postm aster-qihirva.axelero.net Bankszámla: OTP Adószám: *2

10 3</)z-toeH<!iLiet A másol* az ereöüí feo7$te- Havasi Gyopár Szociális, Egészségügyi, Kulturális, Segítő Alapítv Budapest, Pf ~2t <?J'.hó ^>*4t/ aláírás nap Kimutatás a Havasi Gyopár Alapítvány többfunkciós Információs és Tanácsadó Szolgálatát igénybevevők számáról Az Alapítvány célkitűzése, hogy a hátrányos helyzetű embereknek, elsősorban az időseknek és betegeknek az ügyintézés útvesztőiben való eligazodását, a szociális és az egészségmegőrzés szempontjából alapvető szükségletek, és a társadalmi esélyegyenlőség megteremtését elősegítse. Ev Hivatalos ügyek intézése Információs, tanácsadás Ügyfelek száma összesen fő 43 fő 121 fő fő 180 fő 937 fő fő 229 fő fő fő 615 fő fő fő 920 fő fő fő 976 fő fő fő fő fő fő fő fő fő fő fó fő fő fő

11 //..^t,-f?? ^klet BESZÁMOLÓ.. JS^1" " s L ' A HAVASI GYOPÁR ALAPÍTVÁNY ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL A Havasi Gyopár Alapítvány közérdekű célú szervezetként évtől folyamatosan működik a főváros X. kerületében, Kőbányán. Küldetése szerint a szociális helyzetük és egészségi állapotuk miatt, önhibájukon kívül gondoskodásra szorulók részére fejleszt ki és biztosít olyan szolgáltatásokat, hogy képesek legyenek emberi méltóságuk, függetlenségük megőrzésére, így javítva mindennapi életük minőségét. Fő célkitűzésünk a hátrányos helyzetű embereknek az ügyintézés útvesztőiben való eligazodás segítése, az alapvető szociális szükségletek és a társadalmi esélyegyenlőség megteremtésének elősegítése, az állami és önkormányzati feladatok ellátásának kiegészítése. Célcsoportunk, az egyedül élő idősek és a fogyatékkal élők családja mellett, a munkaerőpiaci szempontból hátrányban lévő inaktív nők és a pályakezdő fiatalok. Tevékenységünket a kuratórium, a tanácsadók és a képzett önkéntesek mellett megbízással alkalmazott szakemberek segítették. A Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületével évtől együttműködési megállapodás alapján az önkormányzati ellátórendszer kiegészítését, a lakossági, információs és tanácsadó szolgálat működtetésével végezte az Alapítvány évben 2283 fő részére nyújtottunk segítséget, hivatalos ügyintézésben, jogi, szociális, egészségügyi, képzési, adó és álláskeresés ügyében, elsősorban idősek és hátrányos helyzetűek részére. A helyi önkormányzattal együttműködve szerveztük meg a kőbányai civil szervezetek szakmai napját, ahol a szakmai előadások mellett aktuális Európai Uniós információs anyagokat is biztosítottunk. Esély Szolgálatunk keretében inaktív nők munkaerő- piaci reintegrációjában segítettünk tanácsadással, álláskereséssel, információkkal. Határok nélkül címmel a felvidéki települések civil szervezeteivel együttműködésben közös kulturális és szakmai fórumot szerveztünk Budapesten és Párkányban, ahol a helyi önkormányzat képviselői is megjelentek Szlovákia Párkány városának Új Évszázad Nyugdíjasainak Klubja szervezetével hivatalos írásos megállapodásban rögzítettük az együttműködésünk éves programtervét is. Az NFT és az EU társfinanszírozásával elnyert HEFOP pályázattal 40 év feletti munkanélküli nők részére képzési és foglalkoztatást projekt keretében 15 fő részére biztosítottuk a lehetőséget, betanított szociális gondozói képesítés megszerzését és a munkaeőpiacra való visszatérést is segítettük. Közösségi bűnmegelőzés címmel lakossági tájékoztatókat szerveztünk és a témával kapcsolatos szóró anyagot is népszerűsítettük. A környezet és egészségvédelem, valamint az egészségmegőrzés érdekében a parlagfűmentesítésről az allergiát okozó gyomnövények elleni védekezésről, a szűrővizsgálatok fontosságáról szórólapot és tájékoztatókat készítettünk, melyet rendezvényeinken propagáltuk.

12 : - ;.APin' : / Civil karácsonyi ünnepséget szerveztünk, az Alapítvány által segített idősek részére ahol a kulturális műsort a diákok és a helyi kulturális csoportok biztosították (300 fő részére). Az Alapítvány honlapján a tevékenységünkről folyamatosan adtunk tájékoztatást és a szakmai kiadványaink letölthetőségét is biztosítottuk. Pénzügyi helyzetünket, gazdálkodásunkat a költséghatékonyság jellemzi. Szolgáltatásaink, programjaink ingyenesek, tevékenységeinkről rendszeres tájékoztatást adunk a médiákban, szóróanyagokon civil honlapokon. Az Alapítvány küldetésének és célkitűzéseinek megfelelően évben folytatjuk az eddig végzett munkánkat. Szervezeti struktúra: erősítése, a menedzsment bővítése, stabilizálása főfoglalkozású munkatársakkal és szakemberek segítségével; emellett folyamatosan szervezzük és képezzük az önkénteseket is. Az elmúlt évben pályázaton kívüli támogatóink voltak : a Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyrt., a Fe-Ferrum Kft., az ÉGIS Gyógyszergyár Nyrt., a PIus Kft., az Oázis Kertészeti Kft., a Pataky Művelődési Központ és a Kőbányai Szabadidő Központ. Budapest, március 31. Mihalicska Terézia elnök

13 Havasi Gyopár Szociális, Egészségügyi, Kulturális, Segítő Alapítvány Budapest, Pf postmaster( jhgva.t-online.hu o'"yenben megegye^. _Stófré8 Referenciák bemutatása 1. A nők munkaerőpiacra való visszatérésének ösztönzése a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program az EU és az NFT I. keretében Segítő-Esély Szolgálat Kőbányán" c. tájékoztató anyag év 200példány HEFOP/1.3. l.-ha vasi Gyopár Alapítvány 2. Bűnmegelőzés az időskor tükrében" c. tájékoztató kiadvány év 200 példány Fővárosi Önkormányzat Közbiztonsági Bizottság 3. Tanulási folyamat megtanítása a Havasi Gyopár Alapítvány modellprogramja az élethosszig tartó tanulás tükrében" c. kiadvány év 400 példány Nemzeti Felnőttképzési Intézet 4. Civil esélyek és lehetőségek a szektorok közötti együttműködés fejlesztésére" c. szakmai konferencia anyaga év 400 példány Nemzeti Civil Alapprogram 5. Esélyek az életminőség javítására" c. kiadvány év 400 példány ESZCSM 6. Esély Szolgálat nők részére" c. kiadvány év 500 példány Phare Access 7. Kőbányai Civil Regiszter" c. kiadvány év 2000 példány Havasi Gyopár Alapítvány-Kőbányai Önkormányzat

14 é HAVASI GYOPÁR" Szo ciális, Egészségügyi, Kulturális Segítő Alapítvány /Székhely: 1105 Budapest Bánya u / módosított valapító OKIRATA LdJLÚlet ZT^', SZÓ ' 0 1 " 7 - évi LCV <- ^ény röazlétéz«s z e S L u az, ala hh P'^nK. a 'ap/tó okiratában való k0mbbl m dosítások hegévé, egységes Módosítás éve: I998. HAVAS! GYOPÁR SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI, KULTURÁLIS SEGÍTŐ ALAPÍTVÁNY 1475 Budapest, Pf. 310 Adószám: J "1 fiihfíl 1 "'" A másolat az eredeti bizonylattal j mindenből megegyezik.

15 2 "HAVASI GYOPÁR" - Szociális, Egészségügyi, Kulturális Segítő Alapítvány módosított ALAPÍTÓ OKIRATA Alulírott alapító az általa létrehozott, és a Fővárosi Bíróság állal a 11 P k /07 iktatószámmal ellátott, az 1997 év áorilis h<s IX nanián, <<o-t /97-es? PJ Végzésével nyilvántartásba vett,' " S SOrSzám0n mc 8hozott önálló jogi személyiségű, tartós közérdekű célú, humán közhasznú feladatokat ellátó alapítvány Alapító Okiratát a Közhasznú szervezetekről szóló évi CLVI. törvény rendelkezései... < rendcikezcsci alapttvány jogszerű működése érdekében az alábbiak szerint lapján, az módosítja, ZX" szsve8ít " eredcti Aiapit6 okratban ****" «* ««k»<bc /.^topft* Bélavdrilmre Mik: 20S3 Solymár Nagykovácsi u. 34J II. Az alapítvány neve: III. Az alapítvány székhelye: "HAVASIGYOPÁR"Szociális, Egészségügyi, KulturálisSegltSAlapítvány H05 Budapest Bánya u g ^ \ ^ ^ ^ ^ ^ ' J ^ t t : ** ****» mezetekről és szertezel ^ 3 ^ ^' 7 ' " ába «meghatározottak alapján: közhasznú A KözhaS2nú V. Az alapítvány célja: Az alapítvány a Közhasznú szervezetekről szóló 1997 évi CLVI vritetcitj''* bckczdésébcn ^ghatáiozott közhasznú tevékenységek közül az alábbiakat -egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása nevelés és oktatás, ismeretterjesztés, hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, közhasznú szervezetek számára biztosított - csak közhasznú szervezetek által igénybe vehető - szolgáltatások. A z alapítvány célja a fentiekben meghatározott tevékenységek alapján: a szociális vagy egészség, állapotuk miatt hátrányos helyzetű állampolgárok és embercsoportok megsegítése a segítségnyújtás feltételrendszerének és finanszírozásának megteremtése az alábbiak szerint H A V A S! Q Y O P Á f j SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI KULTURÁLIS SEGÍTŐ ALAPÍTVÁNY 1475 Budapest, Pf. 31C Adószám: Z A máieö"'«' eredeti bizonylattal mindenben megegyezik. aiütrto

16 Szociális szolgálat létrehozása és működtetése a személyes gondoskodásra szorulók ó szó re -kiemelve az időskorúak gondozását /napközbeni ellátást, felügyeletet, takarítást, bevásárlást, orvoshoz vagy gyógykezelésre történő kíséretet, hivatalos ügyeik intézését/, -valamint a szociálisan rászoruló, továbbá szociális problémákkal küszködő családok megsegítését.?.. Információs tanácsadó szolgálat szervezése a társadalom szociálisan veszélyeztetett csoportjai egészségmegőrzésének elősegítésére. A szolgálat -életmód-és életvezetési tanácsadással, -a lakosság részérc ismeretterjesztő anyagok, kiadványok megjelentetésével segíti fenti célkitűzése megvalósítását. V Gyermekek és fiatalok részére speciális, koruknak megfelelő egészségmegőrző programok, akciók, adománygyűjtések szervezése és lebonyolítása, az alapítvány céljainak megismertetése érdekében kiadványok, valamint audio-és videotechnikával készített ismeretterjesztő anyagok készítése és megjelentetése. A. komplex módon értelmezett egészségmegőrzés részeként: -mentálhigiénés tevékenység végzése a 0-18 éves korcsoportot érintően, -az egészséges életmódra, az egészséges táplálkozásra nevelés, küzdelem az alkoholés drogfogyasztás, valamint a dohányzás ellen tanácsadással, akciók, rendezvények megszervezésével és lebonyolításával, az egészséges életmód megvalósítását célul kitűző klubok, csoportok megszervezésével és működtetésével. 4. Kulturális, oktatási tcvékcnvsée végzése a hátrányos helyzetű csoportok tagjai részére * közérdekű előadások, tanfolyamok szervezésével és lebonyolításával. 5. A fenti célok megvalósulásának finanszírozására rendezvények előadások, jótékony célú akciók és rendezvények szervezése és lebonyolítása. VL Az alapítvány Alapító Okiratának fentiekbea meghatározott közhasznú tevékenységinek szolgáltatásaiból bárki részesülhet, aki Bit* kora, egészségi állapota vagy társadalmi helyzete miatt rászorult, vagy egyéb ok miatt az alapítvány kezelő szervétől kéri az alapítvány támogatását x VII Az alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, tevékenységét pártoktól és politikai irányzatoktól függetlenül fejti ki, azokat nem támogatja, tőlük támogatást nem fogad, továbbá tevékenysége során' országgyűlési képviselői, valamint megyei, fővárost önkormányzati választásokon jelöltet nem állít és nem támogat, s ezt mindenkori tevékenységérc kizárja. Vili. A i alapítvány kezelője. A kezelő hatásköre: 1 Az alapítvány legfőbb szerve az alapító által létrehozott kezelő szerv, a kuratórium A Laténurn öt TostTgú kezelő szerv. A kuratórium az alapítvány legfőbb testületi iránytó, döntéshozó, képviseleti és gazdálkodó szerve. 2. A kuratórium tagja,: elnök, tagok. Az Alapító Okirat módosításakor a kuratórium tagjai: Elnökc.Mihalicska Terézia Aakik: 1105 Dudapest Bánya u i n * f-i v \a T V r M SZOCIÁLIS, -IS, EGÉSZSÉGÜGY,, 7 7'""?"- KULTURÁLIS JS SEGÍTŐ '-' ALAPÍTVÁN * ' fcqov A, ÖC M Öf' 1475 B udapest, Pf. 313 "Zf&Z"//"?^'? * Adószám nr IBI ^^tzjeéd.jt.bx^ L amfráa

17 A Tagjai:Gergely Lászlóné sz. Rozinái Ildikó /lakik: 1119 Budapest Allcndc park 167 Hanusz József " /lakik: 1203 Budapest János u. 31./ dr. Hárs Lídia Aakik: 1101 Budapest Pongrácz u. 17./ K-almárné Szabó Magdolna /lakik: 1172 Budapest Tcrény u. 41./ 3. A kuratórium tagjai nem lehetnek sem az alapítónak, sem pedig egymásnak a Polgári Törvénykönyv 685../b. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói. A kuratóriumi döntéshozatalban nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek a fenti.-ban meghatározottak szerinti közeli hozzátartozója, vagy élettársa a határozat alapján a/, kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, b/. bármilyen más anyagi előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. 4. Az alapítvány képviselője: a kuratórium elnöke. 5. Az alapítvány nevében aláírási cs utalványozási jog a kuratórium elnökét illeti a kuratórium egy tagjával együttcsen történő aláírással. A képviseleti és utalványozási jog idö-és feladatmcghatározással a kuratórium tagjaira írásban, ideiglenesen továbbruházható. 6 A kuratóriumi megbízás az alapítványi célok maradéktalan megvalósítáa érdekében, határozaüan időtartamra szól. Ha működés során az alapító veszélyben látja a alapítvány céljainak megvalósítását, jogosult a kuratórium tagjának vagy tagjainak visszahívására. Ugyancsak az alapító jogosult a kuratórium tagjai körében bekövetkezett változásokat az alapítványt nyilvántartásba vevő bíróság felé bejelenteni. A kuratórium tagjainak megbízatása megszűnik önkéntes lemondással, továbbá halállal is. 7 A kuratórium tagjai tisztségüket társadalmi munkában végzik, azonban az alapítvány érdekében végzett munkájukért tiszteletdíjban és költségtérítésben részesülhetnek. A díjazás az elvégzett munka arányában, az alapítvány pénzügyi helyzetéhez igazodóan adható, annak mindenkori mértékéről a kuratórium dönt 8. A kuratórium kizárólagos feladat- és.hatásköre: 1 Az Alapító Okiratban megfogalmazott célkitűzések megvalósítása, így -az alapítvány éves tervének és költségvetésének meghatározása, gazdálkodásának irányítása, az éves beszámoló és az éves közhasznúsági jelentés elkészítése és jóváhagyása, az alapítvány működésével kapcsolatos adminisztratív, gazdálkodási és szervezeti feladatatok ellátása és felügyelete, -az alapítvány pénzeszközeinek kezelése és a lehetőségek szerinti gyarapítása, -döntés a csatlakozók és támogatók adományainak elfogadásáról es felhasználásáról,^ a kuratóriumhoz érkező támogatási kérelmekről, azok támogatási for má járó.ésmód J áról,^ú m ^ M l szól6 lörvény 7.. ában meghatározónak figyelembe vételével, ezen módosítástól eltelt egy éven belül - a szeiyczcl köd f*^ " gazdálkodásának részletes szabályait tartalmazó - Szervezeti és Működés, Szabályzat /SzMSz/ elkészítése, _ m. ntaam. t ^ AlapUÓ Qkiral és SzMSz. a kuralórium hatáskörébe utal. H A V A S I G Y O P Á F SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI KULTURÁLIS SEGÍTŐ ALAPÍTVÁN 1475 Budapest, P f. 31 ( Adószám: " 1 mindenben megegyezik. " - iiin i n-i irmim " " i i

Vilonyai Iskoláért Közhasznú Közalapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetbe foglalva) Preambulum

Vilonyai Iskoláért Közhasznú Közalapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetbe foglalva) Preambulum Vilonyai Iskoláért Közhasznú Közalapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetbe foglalva) Preambulum Alulírott Alapító(k) a Ptk. 74/A F. -ai, valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI.

Részletesebben

EGYÜTT BEREMENDÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

EGYÜTT BEREMENDÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva EGYÜTT BEREMENDÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Az alapítók az alapító okiratot a 2009. november 5 én megtartott ülésen, az alapítók a 2009./1./1. 2009./1./8.

Részletesebben

DEBRECEN HATÁROK NÉLKÜL

DEBRECEN HATÁROK NÉLKÜL 1 DEBRECEN HATÁROK NÉLKÜL KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint Alapító, a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 74/G. (1) és (2) bekezdése, a kulturális

Részletesebben

Az Etyeki Sportért alapítvány alapító okirata 1

Az Etyeki Sportért alapítvány alapító okirata 1 Az Etyeki Sportért alapítvány alapító okirata 1 Alulírott - mint az etyeki Sportegyesület képviseletében eljáró elnök - alapító, a jelen okirattal, az ebben írt célok megvalósítása és az itt rögzített

Részletesebben

VIGYÉL HAZA ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetbe foglalva) Preambulum

VIGYÉL HAZA ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetbe foglalva) Preambulum VIGYÉL HAZA ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetbe foglalva) Preambulum Alulírott Alapító a Ptk. 74/A F. -ai, valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény alapján az alábbi

Részletesebben

ESZTERGOM ÉS TÉRSÉGE EGÉSZSÉGÉÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA

ESZTERGOM ÉS TÉRSÉGE EGÉSZSÉGÉÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA ESZTERGOM ÉS TÉRSÉGE EGÉSZSÉGÉÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA Az Esztergom és Nyergesújfalu Többcélú Kistérségi Társulás, mint a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATA. Preambulum

ALAPÍTÓ OKIRATA. Preambulum ARIADNE GAIA ALAPÍTVÁNY A 2011. MÁRCIUS 21-I ÉS A 2011. JÚNIUS 29-I MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA Preambulum Alulírott Alapítók 1989. december 11-én létrehozták az Ariadne

Részletesebben

KÖRNYEI SPORTEGYESÜLET. Alapszabálya (egységes szerkezetbe foglalva)

KÖRNYEI SPORTEGYESÜLET. Alapszabálya (egységes szerkezetbe foglalva) KÖRNYEI SPORTEGYESÜLET Alapszabálya (egységes szerkezetbe foglalva) A Környei Sportegyesület (továbbiakban: Egyesület) közgyűlésén Alapszabályát a következőkben állapítja meg: 1. Az Egyesület neve: Környei

Részletesebben

Életcél Fiataloknak. Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA

Életcél Fiataloknak. Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA 1 Az Életcél Fiataloknak Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA 2 Alapító okirat Az Alapítvány alapítói az Alapítvány alapító okiratát az alábbiak szerint fogadták el: I. Általános rendelkezések 1./ Az Alapítvány

Részletesebben

A BELVÁROSI TANODA ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA. Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg. 2009. november

A BELVÁROSI TANODA ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA. Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg. 2009. november 1 A BELVÁROSI TANODA ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg 2009. november 2 A Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló többször módosított 1959. évi IV.

Részletesebben

NAGYKANIZSAI PIARISTA ISKOLÁÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA

NAGYKANIZSAI PIARISTA ISKOLÁÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA NAGYKANIZSAI PIARISTA ISKOLÁÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA Alulírott Alapító a Ptk. 74/A-F. -ai, valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1991. évi CLVI. törvény alapján az alábbi Alapítvány létrehozását

Részletesebben

KORSZERŰ KERESKEDELEMÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA. (egységes szerkezetbe foglalva) Preambulum

KORSZERŰ KERESKEDELEMÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA. (egységes szerkezetbe foglalva) Preambulum - 1 - KORSZERŰ KERESKEDELEMÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetbe foglalva) Preambulum Alulírott Alapítók a Ptk. 74/A 74/E -ai, valamint az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Az Alapítvány székhelye: 1012 Budapest, Kuny Domokos utca 4/D.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Az Alapítvány székhelye: 1012 Budapest, Kuny Domokos utca 4/D. ALAPÍTÓ OKIRAT Alulírott Joós István Gergely alapítvány létrehozását határozom el a Polgári törvénykönyv 74. és az 1997. évi CLVI. törvény rendelkezései szerint. I. Adatok az Alapítványról az Alapítvány

Részletesebben

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. február 9-én megtartott közmeghallgatással egybekötött soros ülésének jegyzőkönyvéből.

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. február 9-én megtartott közmeghallgatással egybekötött soros ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat: Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. február 9-én megtartott közmeghallgatással egybekötött soros ülésének jegyzőkönyvéből. 13/2012. (II.09.) önkormányzati képviselő-testületi

Részletesebben

Aranyszív a gyermekekért közhasznú Alapítvány Alapító Okirata (módosításokkal egységes szerkezetben)

Aranyszív a gyermekekért közhasznú Alapítvány Alapító Okirata (módosításokkal egységes szerkezetben) Aranyszív a gyermekekért közhasznú Alapítvány Alapító Okirata (módosításokkal egységes szerkezetben) Alulírott Alapító a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseinek, valamint az

Részletesebben

Alapszabály I. AZ EGYESÜLET ADATAI

Alapszabály I. AZ EGYESÜLET ADATAI Magyar Szomato-pszichoterápiás Egyesület Alapszabály A Magyar Szomato-pszichoterápiás Egyesület 2008. február 27-én alakult és a Fővárosi Bíróság 12886. sorszám alatt a társadalmi szervezetek nyilvántartásába

Részletesebben

POTGÁRMFSTFRF POLGÁRMESTERE Budapest,,

POTGÁRMFSTFRF POLGÁRMESTERE Budapest,, h ros X. kerület Kőbányai ;.ik jrn It ír,j.".t t Képviselő-testület ülése BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT /A%/Jt9l2DjÜL r 7 POTGÁRMFSTFRF POLGÁRMESTERE / Budapest,, Tárgy: Javaslat a

Részletesebben

ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA. (közhasznú alapítvány)

ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA. (közhasznú alapítvány) ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA (közhasznú alapítvány) Alulírott Alapító, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. alapján az alábbi alapítvány létrehozását határoztam el. 1. a) Az Alapító neve:...

Részletesebben

K I V O N A T. A Tolna Megyei Közgyűlés 103/2011. (XI. 30.) közgyűlési határozata a Cultura Oeonomica Alapítvány alapító okiratának módosításáról:

K I V O N A T. A Tolna Megyei Közgyűlés 103/2011. (XI. 30.) közgyűlési határozata a Cultura Oeonomica Alapítvány alapító okiratának módosításáról: Szám: 2-10/2011. K I V O N A T a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2011. november 30-i ülésének jegyzőkönyvéből A Tolna Megyei Közgyűlés 103/2011. (XI. 30.) közgyűlési határozata a Cultura Oeonomica

Részletesebben

MENTS ÉLETET Közhasznú ALAPÍTVÁNY (1098 Budapest, Lobogó u. 10. III. lph. Fsz. 2.) I. Általános rendelkezések

MENTS ÉLETET Közhasznú ALAPÍTVÁNY (1098 Budapest, Lobogó u. 10. III. lph. Fsz. 2.) I. Általános rendelkezések MENTS ÉLETET Közhasznú ALAPÍTVÁNY (1098 Budapest, Lobogó u. 10. III. lph. Fsz. 2.) Módosított és Egységes Szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRATA Amelyben a jelen Alapító Okirat 4. pontjában meghatározott

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben)

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben) ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben) Lajosmizse Város Önkormányzata, attól a céltól vezérelve, hogy Lajosmizse és szűkebb térségének lakói kedvezőbb életkörülmények között, egészségesen köszönthessék

Részletesebben

ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA

ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA Preambulum Alulírott Alapító attól a felismeréstől vezérelve, hogy az aktív és egészséges életmódra, fejlett mozgáskultúrára történő szakszerű nevelést, gyermekkortól kezdődően

Részletesebben

Előterjesztés 8. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 25-i ülésére

Előterjesztés 8. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 25-i ülésére Előterjesztés 8. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 25-i ülésére Tárgy: Lajosmizséért Közalapítvány alapító okiratának módosításával kapcsolatos döntések meghozatala

Részletesebben

ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA

ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA Preambulum Alulírott Alapító attól a felismeréstől vezérelve, hogy az aktív és egészséges életmódra, fejlett mozgáskultúrára történő szakszerű nevelést, gyermekkortól kezdődően

Részletesebben

Lázár Alapítvány a Gyógyíthatatlan Betegekért (székhely: 8753 Balatonagyaród, Dózsa Gy. u. 27.) módosított. Alapító Okirata

Lázár Alapítvány a Gyógyíthatatlan Betegekért (székhely: 8753 Balatonagyaród, Dózsa Gy. u. 27.) módosított. Alapító Okirata Lázár Alapítvány a Gyógyíthatatlan Betegekért (székhely: 8753 Balatonagyaród, Dózsa Gy. u. 27.) módosított Alapító Okirata (A Fővárosi Bíróság által 8. Pk.64.679 számú nyilvántartási számmal ellátott és

Részletesebben

SZÍVVEL ÉS LÉLEKKEL KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA. Preambulum

SZÍVVEL ÉS LÉLEKKEL KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA. Preambulum SZÍVVEL ÉS LÉLEKKEL KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA Preambulum Alulírott alapító a Ptk. 74/A-F. -ai, valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény alapján az alábbi alapítvány

Részletesebben

LÁRIFÁRI ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN. Preambulum

LÁRIFÁRI ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN. Preambulum LÁRIFÁRI ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN Preambulum Alulírott Alapító a 2013. évi V. tv. (Ptk.) 3:378. -3:404. -ai, valamint a 2011. évi CXXV. tv alapján az alábbi Alapítvány

Részletesebben

KOSSUTH LAJOS HADTUDOMÁNYI ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA

KOSSUTH LAJOS HADTUDOMÁNYI ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA KOSSUTH LAJOS HADTUDOMÁNYI ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA 2 Alulírott Alapító a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (továbbiakban: Ptk.) 74/A F -ai, valamint a közhasznú szervezetekről szóló

Részletesebben

BALATONFŰZFŐ-LITÉR TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

BALATONFŰZFŐ-LITÉR TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA EGYSÉGES SZERKEZETBEN BALATONFŰZFŐ-LITÉR TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA EGYSÉGES SZERKEZETBEN 1 A BALATONFŰZFŐ-LITÉR TURISZTIKAI EGYESÜLET alapszabályának módosítása egységes szerkezetben Alulírottak ezúton nyilatkozunk,

Részletesebben

Magyar Felkészülők Egyesülete ALAPSZABÁLYA

Magyar Felkészülők Egyesülete ALAPSZABÁLYA Magyar Felkészülők Egyesülete ALAPSZABÁLYA Alulírottak elhatároztuk, hogy az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV.

Részletesebben