. " ~T~ Ti Tárgy: Javaslat alapítványok támogatására" name="description"> . " ~T~ Ti Tárgy: Javaslat alapítványok támogatására">

Áll qu. " ~T~ Ti

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Áll qu. " ~T~ Ti"

Átírás

1 BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE ",..,..; \» < A \. kerület Kőbányai ').-...un. t fu'pviscló'-testület ülése Áll qu</5ajtooe>. " ~T~ Ti Tárgy: Javaslat alapítványok támogatására Tisztelt Képviselő-testület! 1. A Havasi Gyopár Szociális, Egészségügyi, Kulturális, Segítő Közhasznú Alapítvány (1105 Budapest, Bánya u. 31.) elnöke azzal a kéréssel fordult hozzám, hogy Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete évi költségvetésében nyújtson ,-Ft összegű támogatást a május 31-én kötött együttműködési megállapodásban foglalt feladatok végrehajtásának biztosítására azzal, hogy az Alapítvány a évben egyéb támogatási összegre nem nyújt be kérelmet az Önkormányzathoz. Az Alapítvány tevékenységében az eddigi együttműködés eredményeként a társadalmi szolidaritás és esélyegyenlőség erősítése, a helyi szociális ellátórendszer kiegészítése, a preventív és közösségi szolgáltatás bővülése valósult meg. A Havasi Gyopár Alapítvány munkája során a gyakorlati tapasztalatok alapján rugalmasan és költséghatékonyan végzi felvállalt feladatait, a programokat és szolgáltatásokat ingyenesen biztosítja a rászorulók részére. Tekintettel arra, hogy az együttműködési megállapodásban a pénzbeli támogatás nem került meghatározásra, az Alapítvány működéséhez és a szolgáltatások biztosításához szükséges személyi kiadások (1 főállású munkatárs) és dologi (működési) költségek fedezésére kéri a támogatást. A kéreln.et a Sport, Ijjúsági, Civil és Kisebbségi Bizottság november 24-én megtartott ülésén megtárgyalta és a következő határozatot hozta: 294/2009. (XI.24) sz. Sport, Ifjúsági, Civil és Kisebbségi Bizottság határozata (8 igen, egyhangú szavazattal) A Sport, Ifjúsági, Civil és Kisebbségi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Havasi Gyopár Szociális, Egészségügyi, Kulturális, Segítő Közhasznú Alapítvány (1105 Budapest, Bánya u. 31.) részére a évi költségvetésében ,-Ft összegű támogatást tervezzen be a május 31-én kötött együttműködési megállapodásban foglalt feladatok végrehajtásának biztosítására azzal a feltétellel, hogy az Alapítvány évben egyéb támogatási kérelmet nem nyújt be a települési önkormányzathoz. A Bizottság egyben felkéri a Szociális és Egészségügyi Bizottságot, hogy alakítsa ki álláspontját a kérelem tárgyában.

2 2 A kérelmet a Szociális és Egészségügyi Bizottság a soron következő ülésen tárgyalja, a bizottság döntését az elnök a Képviselő-testületi ülésen ismerteti. 2. A Paci Doki Alapítvány (2713 Csemő, Irsai út 11.) alapítója Domina Imre és elnöke Szőnyi Zsolt azzal a kéréssel fordult önkormányzatunkhoz, hogy a december 16-án a Budapesti Kongresszusi Központban Együtt - Művészek a lovasterápiáért" jótékonysági koncert költségeihez támogatói jegyek megvásárlásával járuljunk hozzá. A kérelmet a Sport, Ifjúsági, Civil és Kisebbségi Bizottság november 24-én megtartott ülésén megtárgyalta és a következő határozatot hozta: 290/2009. (XI.24) sz. Sport, Ifjúsági, Civil és Kisebbségi Bizottság határozata (8 igen, egyhangú szavazattal) A Sport, Ifjúsági, Civil és Kisebbségi Bizottság nem javasolja a Képviselőtestületnek, hogy a Paci Doki Alapítvány által szervezett, a Budapesti Kongresszusi Központban megrendezésre kerülő művészeti estet támogassa. Az Ötv. lo./d -a alapján az alapítványok támogatása a Képviselő-testület át nem ruházható hatáskörébe tartozik. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatokat fogadja el: Határozati javaslatok: l/a: A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Havasi Gyopár Szociális, Egészségügyi, Kulturális, Segítő Közhasznú Alapítvány (1105 Budapest, Bánya u. 31.) részére a évi költségvetésébe,- Ft összegű támogatást tervez be a május 31-én kötött együttműködési megállapodásban foglalt feladatok végrehajtásának biztosítására azzal a feltétellel, hogy az Alapítvány évben egyéb támogatási kérelmet nem nyújt be a települési önkormányzathoz. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg. Határidő: a költségvetés elfogadásakor Felelős: Verbai Lajos polgármester Végrehajtásért felelős: Végrehajtás előkészítéséért felelős: dr. Neszteli István jegyző Bajtek Mihályné Ehrenberger Krisztina Hajdú Péter főosztályvezetők 1/b: A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Havasi Gyopár Szociális, Egészségügyi, Kulturális, Segítő Közhasznú Alapítvány (1105 Budapest, Bánya u. 31.) kérelmét nem támogatja.

3 3 A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg. Határidő: azonnal Felelős: Verbai Lajos polgármester Végrehajtásért felelős: dr. Neszteli István jegyző Végrehajtás előkészítéséért felelős: Hajdú Péter főosztályvezető 2. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Paci Doki Alapítvány (2713 Csemő, Irsai út 11.) kérelmét nem támogatja. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg. Határidő: azonnal Felelős: Verbai Lajos polgármester Végrehajtásért felelős: dr. Neszteli István j egyző Végrehajtás előkészítéséért felelős: Hajdú Péter főosztályvezető Budapest, november 30. / I v ' ^ Verbai Lajos Törvényességi szempontból látta: dr. Neszteli István jegyző

4 HAVASI GYOPÁR W '!J " SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI, KULTURÁLIS, SEGÍTŐ KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY.'. C '---04^ Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat ^~ Verbai Lajos Polgármester Úr részére Budapest Szent László tér 29. Tárgyr Kérelem a évi költségvetési támogatásra Tisztelt Polgármester Úr! A Havasi Gyopár Alapítvány június 26-án kelt 479/2001. (V.29.) számú önkormányzati határozat alapján, amely módosításra került május 31-én kelt 326/2005 (IV. 21.) sz. Önkormányzati határozattal, együttműködési megállapodást kötött a kötelező önkormányzati feladatok közös megvalósításában való közreműködésre, a helyi szociális és humánpolitikai feladatok kiegészítése céljából. Az együttműködés eredményeként a társadalmi szolidaritás és esélyegyenlőség erősítése, a helyi szociális ellátórendszer kiegészítése, a preventív és közösségi szolgáltatásbővülés valósul meg (a megállapodás másolatát 1. sz. melléklet tartalmazza). Az Alapítvány eddigi munkája során a gyakorlati tapasztalatok alapján rugalmasan és költséghatékonyan végzi vállalt feladatát. Az Alapítvány napjától folyamatosan többfunkciós információs és tanácsadó szolgáltatást végez. A szociális információs szolgáltatás működtetését én bejelentette a Budapest Kőbányai Önkormányzat Jegyzője felé ( másolatát 2.sz. melléklet tartalmazza). Az évi III. Szociális Törvényben kötelező önkormányzati alapfeladatként előírt szociális információs szolgáltatás a többszöri módosítás után kikerült az alapellátások közül, de erre a szolgáltatásra szükség van, amit bizonyít az igénybe vevőkről évenként készített kimutatásunk (másolatát 3. sz. melléklet tartalmazza). A fent említett Szociális Törvény január 1-től hatályos rendelkezése alapján az előírt önkormányzati alapszolgáltatásairól, a szociálisan rászorulók, az egészségi és mentális állapotuk miatt segítségre szorulók részére a problémák megoldására és az életvezetési képesség megőrzése céljából, az Alapítvány Információs- Tanácsadó és Esély Szolgálata továbbra is segítséget nyújt. Postacím: HAVASI GYOPÁR ALAPÍTVÁNY Budapest, POtO. Telefon/fax: postinastenfiihgva.t-online.hu Honlap: Bankszámla: OTP 1I7I Adószám: I M2

5 -2- A szociális biztonság megteremtéséhez az ellátásokat és a szolgáitatásokat igénylők megfelelő tájékoztatására szükség van, az ellátások hozzáférhetőségére és igénybe vételére vonatkozóan, ezt az Alapítvány a személyes találkozókon túl saját készítésű szóróanyagokkal, információs előadásokkal is biztosítja. Az Alapítvány eddigi tevékenysége során megfelelő kapcsolatrendszert épített ki, a lakossággal a bizalmi viszonyt megalapozta, emellett a pályázatok keretében az infrastrukturális lehetőséget is megvalósította. A programokat és szolgáltatásokat az Alapítvány ingyenesen biztosítja a rászorulók részére. Az Alapítvány működéséhez és a szolgáltatások biztosításához szükséges személyi kiadások, (1 főállású munkatárs bér-, járulékköltsége, megbízási díjak) és a dologi, működési célú (civil szakmai nap, civil karácsonyi ünnepség, hátrányos helyzetűek részére szervezett preventív, életminőséget javító egyéb programok, nemzetközi kulturális együttműködésünk kapcsolattartási és az irodahelyiség karbantartási, kisebb felújítási ) költségeinek hozzájárulásaként tisztelettel kérjük Polgármester úr és a Képviselő-testület támogatását, mivel a korábbi együttműködési megállapodásban anyagi támogatás nem került meghatározásra. Az Alapítvány az Önkormányzati támogatás mellett a feladatok elvégzésének költségére pályázati és egyéb lehetőségeket is igénybe vesz (szervezetünk ÁFA visszaigénylésre nem jogosult). A Havasi Gyopár Alapítvány tisztelettel kéri a Budapest Főváros X. kerület Kőbánya Önkormányzat Képviselő-testületét, hogy a V. 31-én az Önkormányzattal megkötött 326/2005.(IV. 21.) számú együttműködési megállapodásban foglalt feladatok elvégzésére Alapítványunk évi bruttó ,- Ft, azaz Hárommillió Ft összegű támogatását, a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat évi költségvetési koncepciójában szerepeltesse, majd a évi költségvetésébe beépíteni szíveskedjenek. Mellékeljük az Alapítvány évi munkájáról készült beszámolót és referenciáját, valamint a Fővárosi Bíróság végzésének másolatát. Az Önkormányzat eddigi támogatását ezúton is tisztelettel megköszönjük. Budapest, november 5. Melléklet: 5 db 1. együttműködési megállapodás másolata 2. szolgáltatási bejelentés másolata 3. kimutatás az ügyfelekről 4. beszámoló a évről + referenciák 5. Bírósági Végzés másolata Köszönettel és tisztelettel: Mihalicska Terézia elnök H A V A 5! G Y O P Á R SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI, KULTURÁLIS SEGÍTŐ ALAPÍTVÁNY 1105 Budapest, Bánya u. 31. Adószám

6 EGYÜTT1VIŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS j /,/fcfc. rnetisflí-te I A másolat az erodati bizonylattal mindanben megegyazlk. j _ ^ _ aiáiráa - 0 X^^-y^.' r^> amely a Budapest Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 326/2005.(IV.21.) számú önkormányzati határozata alapján létrejött egyrészről a Budapest Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete (1102 Budapest, X., Szent László tér 29.) képviseletében Andó Sándor polgármester (a továbbiakban: Önkormányzat). másrészről a Havasi Gyopár" Szociális, Egészségügyi, Kulturális Segítő Közhasznú Alapítvány (1105 Budapest, X., Bánya u ) képviseletében Mihalicska Terézia alapítványi elnök (a továbbiakban: Alapítvány) között, a kötelező önkormányzati feladatok közös megvalósításában való közreműködésre, a mai napon az alábbi módosításokkal újítják meg. 1. Az Alapítvány bemutatja és mellékeli a Fővárosi Bíróság ll.pk /97/8/6593. számú, április 18-án kelt bírósági nyilvántartásba vevő végzését. 2. Az Alapítvány a helyi szociálpolitikai és humánpolitikai feladatok hatékonyságának növelése, a társadalmi szolidaritás és esélyegyenlőség erősítése, valamint a helyi önkormányzati szociális ellátórendszer kiegészítése céljából megállapodást köt az Önkormányzattal, amely során a szélesebb társadalmi alapokon nyugvó, szociális és preventív együttműködés eredményeként szolgáltatásbővülés, illetve költségcsökkenés valósul meg., Az Önkormányzat együttműködési megállapodásban vállalt feladatai 3. A Budapest Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Irodája, továbbá Népjóléti Irodája és szociális intézményei rendszeres szakmai kapcsolatot tartanak az Alapítvánnyal. 4. Az Önkormányzat az Alapítvány működéséhez térítésmentesen irodahelyiséget biztosít, a Budapest, X., Bánya u. 4. sz. alatt. 5. Az Önkormányzat az információs szolgáltatást nyújtó alapítványi szakemberek továbbképzését segíti, a feladatok ellátásához a szükséges hatályos jogszabályokat, információs anyagokat az Alapítvány rendelkezésére bocsájtja.

7 j -"' -' : ' v..'-ec->ti bizonylattal,- -v.^rfv.\- Y mindenbön ^gsgyszfo. j 6V 7 -T?-, h * w> Az Alapítvány együttműködési megállapodásban vállalt feladatai L^--^~.4^...Wf-rl^ l aláfrás 6. Az Alapítvány, az Önkormányzat által e megállapodás 4. pontjában biztosított alapítványi irodában többfunkciós Információs és Tanácsadó Szolgálatot működtet. 7. Az Alapítvány a kerületben lakó, egyedül élő, vagy megromlott egészségi állapotú állampolgárok részére, komplex egészségfejlesztési, humánus, egyéni szükségletre épülő, individuális ellátást valósít meg, az emberi méltóság megőrzésével. 8. Az Alapítvány segítséget nyújt a 7. pontban meghatározott személyek számára abban, hogy képesek legyenek a lehető legnagyobb önállósággal ügyeik intézésére, ennek következtében a lehető legtovább saját otthonaikban tudjanak élni. Az idősellátás egyik súlyos gondja az idősek hétvégi megsegítése - mivel egészségi állapotuk miatt már szociálisan izoláltak, interperszonális kapcsolataik beszűkültek - e feladatok ellátásában is segítséget nyújt az Alapítvány. 9. Az Alapítvány a helyi civil szervezetek részére évente egy alkalommal szakmai találkozót szervez. Kőbányai Civil Kalauz" címen készített kiadvány aktualizálását folyamatosan végzi és a változásoknak megfelelően jelentetik meg az Önkormányzattal közösen, A költségek megosztásáról külön megállapodásban rendelkeznek. 10. Az Alapítvány a jelen megállapodásban rögzített feladatokat a szakmai követelmények, a nyilvántartási kötelezettségek, az adatkezelés és adatvédelemre vonatkozó szabályok ismerete és betartása mellett végzi. 1 l.az Alapítvány tevékenységéről évente egy alkalommal beszámolót, tájékoztatót készít az Önkormányzat részére. Az Önkormányzat és az Alapítvány közös feladatai 12. Az együttműködő felek egy-egy személyt megbíznak az együttműködési megállapodásban vállalt kötelezettségek teljesítésének figyelemmel kísérésével, koordinálási feladatok ellátásával. 13. A felek megállapodnak abban, hogy az együttműködési megállapodást csak a kölcsönös egyeztetés alapján módosítják.

8 3 14. A felek a jeten megállapodást határozatlan időre kötik, amelyet mindkét fél a másik félhez intézett írásbeli nyilatkozattal 6 hónapos felmondási idővel felbonthat. 15. A felek a jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben az évi IV. törvény (Ptk.) idevonatkozó rendelkezései az irányadóak. 16. Jelen együttműködési megállapodás aláírásával a felek között június 26- án aláírt, 479/2001. (V..29.) számú Önkormányzati határozat érvényét veszti. Budapest, &~*'.^ -?/ / - K«vASi G Y O P Á R SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI, KULTURÁLIS SEQÍTŰ ALAPÍTVÁNY 1105 Budapest, Bánya u. 31. Adószám: az önkormán' u n. Y-ft^CJ "* /. Mihalicska Terézia az Alapítvány képviselője Ellenjegyezte: 'Ff-?. X. íf-ftl vív-7 W{ '«ísnben magegyezik ^'^í^/í,*.. :_. nap i!rás dr. Neszteli Istv jegyző

9 2J. fe- núélíiet HAVASI GYOPÁR SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI, KULTURÁLIS, SEGÍTŐ KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY Budapest Kőbányai Önkormányzat Dr. Neszteli István Jegyző Úr részére :::::;^^W< '^vl Vy /"^nben megegyezik 'M^Jl ^otaiáíráa Budapest, X. Szent László tér 29. Tárgy: Szolgáltatás bejelentése Tisztelt Jegyző Úr! A Havasi Gyopár Szociális, Egészségügyi, Kulturális, Segítő Közhasznú Alapítvány nevében ezúton szeretnénk bejelenteni, hogy a szociális információs szolgáltatást napjától végezzük folyamatosan, jelenleg is. A többször módosított évi III. törvény, a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról 61. -a hatállyal a szociális információs szolgáltatást önkormányzati alapfeladatként írja elő. Az alábbi táblázatban tájékoztatjuk az eddigi ilyen irányú tevékenységünkről: w Ev: Hivatalos ügyek Információ, Ügyfelek száma intézése: tanácsadás: összesen: (fő) Az információs szolgáltatást a törvényben előírtaknak megfelelően végezzük, jelenleg két helyszínen: 1. Bánya u. 4/a. Alapítványi Iroda: minden nap 10 órától 14-óráig 2. Kada u Görög Klub: minden hétfőn 12 órától 16-óráig Alapítványunk év óta együttműködési megállapodást kötött az Önkormányzat Képviselő-Testületévei a 326/2005.(IV.2I) számú határozat alapján (az együttműködési megállapodás másolatát mellékeljük), a helyi szociális és humánpolitikai faladatok kiegészítése céljából. Kérjük bejelentésünk elfogadását. Tisztelettel: Budapest, október 05. " " if- - *J* tf n L*J *., f"*"/" Melleklet: 1 db KULTURAUS seoít&alm+rvay^'' -#" 0AJ[ w L ~ nos Budapest. Bénya u. 31. Mihalicska Terézia loószám elnök /?' <& /?' &}, / ' /zn-foe'j Postacím: HAVASI GYOPÁR ALAPÍTVÁNY I475. Budapest. Pf.3t0. Telefon/fax: postm aster-qihirva.axelero.net Bankszámla: OTP Adószám: *2

10 3</)z-toeH<!iLiet A másol* az ereöüí feo7$te- Havasi Gyopár Szociális, Egészségügyi, Kulturális, Segítő Alapítv Budapest, Pf ~2t <?J'.hó ^>*4t/ aláírás nap Kimutatás a Havasi Gyopár Alapítvány többfunkciós Információs és Tanácsadó Szolgálatát igénybevevők számáról Az Alapítvány célkitűzése, hogy a hátrányos helyzetű embereknek, elsősorban az időseknek és betegeknek az ügyintézés útvesztőiben való eligazodását, a szociális és az egészségmegőrzés szempontjából alapvető szükségletek, és a társadalmi esélyegyenlőség megteremtését elősegítse. Ev Hivatalos ügyek intézése Információs, tanácsadás Ügyfelek száma összesen fő 43 fő 121 fő fő 180 fő 937 fő fő 229 fő fő fő 615 fő fő fő 920 fő fő fő 976 fő fő fő fő fő fő fő fő fő fő fó fő fő fő

11 //..^t,-f?? ^klet BESZÁMOLÓ.. JS^1" " s L ' A HAVASI GYOPÁR ALAPÍTVÁNY ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL A Havasi Gyopár Alapítvány közérdekű célú szervezetként évtől folyamatosan működik a főváros X. kerületében, Kőbányán. Küldetése szerint a szociális helyzetük és egészségi állapotuk miatt, önhibájukon kívül gondoskodásra szorulók részére fejleszt ki és biztosít olyan szolgáltatásokat, hogy képesek legyenek emberi méltóságuk, függetlenségük megőrzésére, így javítva mindennapi életük minőségét. Fő célkitűzésünk a hátrányos helyzetű embereknek az ügyintézés útvesztőiben való eligazodás segítése, az alapvető szociális szükségletek és a társadalmi esélyegyenlőség megteremtésének elősegítése, az állami és önkormányzati feladatok ellátásának kiegészítése. Célcsoportunk, az egyedül élő idősek és a fogyatékkal élők családja mellett, a munkaerőpiaci szempontból hátrányban lévő inaktív nők és a pályakezdő fiatalok. Tevékenységünket a kuratórium, a tanácsadók és a képzett önkéntesek mellett megbízással alkalmazott szakemberek segítették. A Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületével évtől együttműködési megállapodás alapján az önkormányzati ellátórendszer kiegészítését, a lakossági, információs és tanácsadó szolgálat működtetésével végezte az Alapítvány évben 2283 fő részére nyújtottunk segítséget, hivatalos ügyintézésben, jogi, szociális, egészségügyi, képzési, adó és álláskeresés ügyében, elsősorban idősek és hátrányos helyzetűek részére. A helyi önkormányzattal együttműködve szerveztük meg a kőbányai civil szervezetek szakmai napját, ahol a szakmai előadások mellett aktuális Európai Uniós információs anyagokat is biztosítottunk. Esély Szolgálatunk keretében inaktív nők munkaerő- piaci reintegrációjában segítettünk tanácsadással, álláskereséssel, információkkal. Határok nélkül címmel a felvidéki települések civil szervezeteivel együttműködésben közös kulturális és szakmai fórumot szerveztünk Budapesten és Párkányban, ahol a helyi önkormányzat képviselői is megjelentek Szlovákia Párkány városának Új Évszázad Nyugdíjasainak Klubja szervezetével hivatalos írásos megállapodásban rögzítettük az együttműködésünk éves programtervét is. Az NFT és az EU társfinanszírozásával elnyert HEFOP pályázattal 40 év feletti munkanélküli nők részére képzési és foglalkoztatást projekt keretében 15 fő részére biztosítottuk a lehetőséget, betanított szociális gondozói képesítés megszerzését és a munkaeőpiacra való visszatérést is segítettük. Közösségi bűnmegelőzés címmel lakossági tájékoztatókat szerveztünk és a témával kapcsolatos szóró anyagot is népszerűsítettük. A környezet és egészségvédelem, valamint az egészségmegőrzés érdekében a parlagfűmentesítésről az allergiát okozó gyomnövények elleni védekezésről, a szűrővizsgálatok fontosságáról szórólapot és tájékoztatókat készítettünk, melyet rendezvényeinken propagáltuk.

12 : - ;.APin' : / Civil karácsonyi ünnepséget szerveztünk, az Alapítvány által segített idősek részére ahol a kulturális műsort a diákok és a helyi kulturális csoportok biztosították (300 fő részére). Az Alapítvány honlapján a tevékenységünkről folyamatosan adtunk tájékoztatást és a szakmai kiadványaink letölthetőségét is biztosítottuk. Pénzügyi helyzetünket, gazdálkodásunkat a költséghatékonyság jellemzi. Szolgáltatásaink, programjaink ingyenesek, tevékenységeinkről rendszeres tájékoztatást adunk a médiákban, szóróanyagokon civil honlapokon. Az Alapítvány küldetésének és célkitűzéseinek megfelelően évben folytatjuk az eddig végzett munkánkat. Szervezeti struktúra: erősítése, a menedzsment bővítése, stabilizálása főfoglalkozású munkatársakkal és szakemberek segítségével; emellett folyamatosan szervezzük és képezzük az önkénteseket is. Az elmúlt évben pályázaton kívüli támogatóink voltak : a Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyrt., a Fe-Ferrum Kft., az ÉGIS Gyógyszergyár Nyrt., a PIus Kft., az Oázis Kertészeti Kft., a Pataky Művelődési Központ és a Kőbányai Szabadidő Központ. Budapest, március 31. Mihalicska Terézia elnök

13 Havasi Gyopár Szociális, Egészségügyi, Kulturális, Segítő Alapítvány Budapest, Pf postmaster( jhgva.t-online.hu o'"yenben megegye^. _Stófré8 Referenciák bemutatása 1. A nők munkaerőpiacra való visszatérésének ösztönzése a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program az EU és az NFT I. keretében Segítő-Esély Szolgálat Kőbányán" c. tájékoztató anyag év 200példány HEFOP/1.3. l.-ha vasi Gyopár Alapítvány 2. Bűnmegelőzés az időskor tükrében" c. tájékoztató kiadvány év 200 példány Fővárosi Önkormányzat Közbiztonsági Bizottság 3. Tanulási folyamat megtanítása a Havasi Gyopár Alapítvány modellprogramja az élethosszig tartó tanulás tükrében" c. kiadvány év 400 példány Nemzeti Felnőttképzési Intézet 4. Civil esélyek és lehetőségek a szektorok közötti együttműködés fejlesztésére" c. szakmai konferencia anyaga év 400 példány Nemzeti Civil Alapprogram 5. Esélyek az életminőség javítására" c. kiadvány év 400 példány ESZCSM 6. Esély Szolgálat nők részére" c. kiadvány év 500 példány Phare Access 7. Kőbányai Civil Regiszter" c. kiadvány év 2000 példány Havasi Gyopár Alapítvány-Kőbányai Önkormányzat

14 é HAVASI GYOPÁR" Szo ciális, Egészségügyi, Kulturális Segítő Alapítvány /Székhely: 1105 Budapest Bánya u / módosított valapító OKIRATA LdJLÚlet ZT^', SZÓ ' 0 1 " 7 - évi LCV <- ^ény röazlétéz«s z e S L u az, ala hh P'^nK. a 'ap/tó okiratában való k0mbbl m dosítások hegévé, egységes Módosítás éve: I998. HAVAS! GYOPÁR SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI, KULTURÁLIS SEGÍTŐ ALAPÍTVÁNY 1475 Budapest, Pf. 310 Adószám: J "1 fiihfíl 1 "'" A másolat az eredeti bizonylattal j mindenből megegyezik.

15 2 "HAVASI GYOPÁR" - Szociális, Egészségügyi, Kulturális Segítő Alapítvány módosított ALAPÍTÓ OKIRATA Alulírott alapító az általa létrehozott, és a Fővárosi Bíróság állal a 11 P k /07 iktatószámmal ellátott, az 1997 év áorilis h<s IX nanián, <<o-t /97-es? PJ Végzésével nyilvántartásba vett,' " S SOrSzám0n mc 8hozott önálló jogi személyiségű, tartós közérdekű célú, humán közhasznú feladatokat ellátó alapítvány Alapító Okiratát a Közhasznú szervezetekről szóló évi CLVI. törvény rendelkezései... < rendcikezcsci alapttvány jogszerű működése érdekében az alábbiak szerint lapján, az módosítja, ZX" szsve8ít " eredcti Aiapit6 okratban ****" «* ««k»<bc /.^topft* Bélavdrilmre Mik: 20S3 Solymár Nagykovácsi u. 34J II. Az alapítvány neve: III. Az alapítvány székhelye: "HAVASIGYOPÁR"Szociális, Egészségügyi, KulturálisSegltSAlapítvány H05 Budapest Bánya u g ^ \ ^ ^ ^ ^ ^ ' J ^ t t : ** ****» mezetekről és szertezel ^ 3 ^ ^' 7 ' " ába «meghatározottak alapján: közhasznú A KözhaS2nú V. Az alapítvány célja: Az alapítvány a Közhasznú szervezetekről szóló 1997 évi CLVI vritetcitj''* bckczdésébcn ^ghatáiozott közhasznú tevékenységek közül az alábbiakat -egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása nevelés és oktatás, ismeretterjesztés, hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, közhasznú szervezetek számára biztosított - csak közhasznú szervezetek által igénybe vehető - szolgáltatások. A z alapítvány célja a fentiekben meghatározott tevékenységek alapján: a szociális vagy egészség, állapotuk miatt hátrányos helyzetű állampolgárok és embercsoportok megsegítése a segítségnyújtás feltételrendszerének és finanszírozásának megteremtése az alábbiak szerint H A V A S! Q Y O P Á f j SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI KULTURÁLIS SEGÍTŐ ALAPÍTVÁNY 1475 Budapest, Pf. 31C Adószám: Z A máieö"'«' eredeti bizonylattal mindenben megegyezik. aiütrto

16 Szociális szolgálat létrehozása és működtetése a személyes gondoskodásra szorulók ó szó re -kiemelve az időskorúak gondozását /napközbeni ellátást, felügyeletet, takarítást, bevásárlást, orvoshoz vagy gyógykezelésre történő kíséretet, hivatalos ügyeik intézését/, -valamint a szociálisan rászoruló, továbbá szociális problémákkal küszködő családok megsegítését.?.. Információs tanácsadó szolgálat szervezése a társadalom szociálisan veszélyeztetett csoportjai egészségmegőrzésének elősegítésére. A szolgálat -életmód-és életvezetési tanácsadással, -a lakosság részérc ismeretterjesztő anyagok, kiadványok megjelentetésével segíti fenti célkitűzése megvalósítását. V Gyermekek és fiatalok részére speciális, koruknak megfelelő egészségmegőrző programok, akciók, adománygyűjtések szervezése és lebonyolítása, az alapítvány céljainak megismertetése érdekében kiadványok, valamint audio-és videotechnikával készített ismeretterjesztő anyagok készítése és megjelentetése. A. komplex módon értelmezett egészségmegőrzés részeként: -mentálhigiénés tevékenység végzése a 0-18 éves korcsoportot érintően, -az egészséges életmódra, az egészséges táplálkozásra nevelés, küzdelem az alkoholés drogfogyasztás, valamint a dohányzás ellen tanácsadással, akciók, rendezvények megszervezésével és lebonyolításával, az egészséges életmód megvalósítását célul kitűző klubok, csoportok megszervezésével és működtetésével. 4. Kulturális, oktatási tcvékcnvsée végzése a hátrányos helyzetű csoportok tagjai részére * közérdekű előadások, tanfolyamok szervezésével és lebonyolításával. 5. A fenti célok megvalósulásának finanszírozására rendezvények előadások, jótékony célú akciók és rendezvények szervezése és lebonyolítása. VL Az alapítvány Alapító Okiratának fentiekbea meghatározott közhasznú tevékenységinek szolgáltatásaiból bárki részesülhet, aki Bit* kora, egészségi állapota vagy társadalmi helyzete miatt rászorult, vagy egyéb ok miatt az alapítvány kezelő szervétől kéri az alapítvány támogatását x VII Az alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, tevékenységét pártoktól és politikai irányzatoktól függetlenül fejti ki, azokat nem támogatja, tőlük támogatást nem fogad, továbbá tevékenysége során' országgyűlési képviselői, valamint megyei, fővárost önkormányzati választásokon jelöltet nem állít és nem támogat, s ezt mindenkori tevékenységérc kizárja. Vili. A i alapítvány kezelője. A kezelő hatásköre: 1 Az alapítvány legfőbb szerve az alapító által létrehozott kezelő szerv, a kuratórium A Laténurn öt TostTgú kezelő szerv. A kuratórium az alapítvány legfőbb testületi iránytó, döntéshozó, képviseleti és gazdálkodó szerve. 2. A kuratórium tagja,: elnök, tagok. Az Alapító Okirat módosításakor a kuratórium tagjai: Elnökc.Mihalicska Terézia Aakik: 1105 Dudapest Bánya u i n * f-i v \a T V r M SZOCIÁLIS, -IS, EGÉSZSÉGÜGY,, 7 7'""?"- KULTURÁLIS JS SEGÍTŐ '-' ALAPÍTVÁN * ' fcqov A, ÖC M Öf' 1475 B udapest, Pf. 313 "Zf&Z"//"?^'? * Adószám nr IBI ^^tzjeéd.jt.bx^ L amfráa

17 A Tagjai:Gergely Lászlóné sz. Rozinái Ildikó /lakik: 1119 Budapest Allcndc park 167 Hanusz József " /lakik: 1203 Budapest János u. 31./ dr. Hárs Lídia Aakik: 1101 Budapest Pongrácz u. 17./ K-almárné Szabó Magdolna /lakik: 1172 Budapest Tcrény u. 41./ 3. A kuratórium tagjai nem lehetnek sem az alapítónak, sem pedig egymásnak a Polgári Törvénykönyv 685../b. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói. A kuratóriumi döntéshozatalban nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek a fenti.-ban meghatározottak szerinti közeli hozzátartozója, vagy élettársa a határozat alapján a/, kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, b/. bármilyen más anyagi előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. 4. Az alapítvány képviselője: a kuratórium elnöke. 5. Az alapítvány nevében aláírási cs utalványozási jog a kuratórium elnökét illeti a kuratórium egy tagjával együttcsen történő aláírással. A képviseleti és utalványozási jog idö-és feladatmcghatározással a kuratórium tagjaira írásban, ideiglenesen továbbruházható. 6 A kuratóriumi megbízás az alapítványi célok maradéktalan megvalósítáa érdekében, határozaüan időtartamra szól. Ha működés során az alapító veszélyben látja a alapítvány céljainak megvalósítását, jogosult a kuratórium tagjának vagy tagjainak visszahívására. Ugyancsak az alapító jogosult a kuratórium tagjai körében bekövetkezett változásokat az alapítványt nyilvántartásba vevő bíróság felé bejelenteni. A kuratórium tagjainak megbízatása megszűnik önkéntes lemondással, továbbá halállal is. 7 A kuratórium tagjai tisztségüket társadalmi munkában végzik, azonban az alapítvány érdekében végzett munkájukért tiszteletdíjban és költségtérítésben részesülhetnek. A díjazás az elvégzett munka arányában, az alapítvány pénzügyi helyzetéhez igazodóan adható, annak mindenkori mértékéről a kuratórium dönt 8. A kuratórium kizárólagos feladat- és.hatásköre: 1 Az Alapító Okiratban megfogalmazott célkitűzések megvalósítása, így -az alapítvány éves tervének és költségvetésének meghatározása, gazdálkodásának irányítása, az éves beszámoló és az éves közhasznúsági jelentés elkészítése és jóváhagyása, az alapítvány működésével kapcsolatos adminisztratív, gazdálkodási és szervezeti feladatatok ellátása és felügyelete, -az alapítvány pénzeszközeinek kezelése és a lehetőségek szerinti gyarapítása, -döntés a csatlakozók és támogatók adományainak elfogadásáról es felhasználásáról,^ a kuratóriumhoz érkező támogatási kérelmekről, azok támogatási for má járó.ésmód J áról,^ú m ^ M l szól6 lörvény 7.. ában meghatározónak figyelembe vételével, ezen módosítástól eltelt egy éven belül - a szeiyczcl köd f*^ " gazdálkodásának részletes szabályait tartalmazó - Szervezeti és Működés, Szabályzat /SzMSz/ elkészítése, _ m. ntaam. t ^ AlapUÓ Qkiral és SzMSz. a kuralórium hatáskörébe utal. H A V A S I G Y O P Á F SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI KULTURÁLIS SEGÍTŐ ALAPÍTVÁN 1475 Budapest, P f. 31 ( Adószám: " 1 mindenben megegyezik. " - iiin i n-i irmim " " i i

18 . kuratórium működési rendje 1. A kuratórium szükség szerint, de évcnlc legalább két alkalommal ülésezik. A uratórium összehívásáról és levezetéséről a kuratórium elnöke, akadályoztatása cselén az Inök által írásban felhatalmazott tag gondoskodik. 2. A kuratóriumot össze kell hívni bármely kél tagjának kezdeményezésére is, az ok és i napirend meghatározásával. 3. A kuratóiumi ülésre szóló meghívókat a hely, idő és a napirend meghatározásával az ülés kitűzött időpontját legalább nyolc nappal megelőzően, írásban vagy faxon kell kiküldeni a kuratóriumi tagok részére. A meghívóban közölni kell a határozatképtelenség esetére ugyanazon napirenddel összehívott újabb kuratóriumi ülés helyét és időpontját is. 4. A kuratóriumi ülés határozatképességéhez tagjainak ötven százaléka plusz egy fő jelenléte szükséges. A testület döntéseit nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza meg. Szavazategyenlőség esetéaaz elnök szavazata dönt. 5. A kuratórium ülésein jegyzőkönyvet kell vezetni, a jegyzőkönyvben az érdemi véleményeket és javaslatokat, a meghozott határozatokat, a döntést támogatók és ellenzők számarányát, személyének feltüntetését, a meghozott határozatokat, a határozatok végrehajtásának módját és időpontját, valamint a végrehajtásért felelős személy megnevezését is rögzíteni kell. A jegyzőkönyvet a kuratórium vagy az ülés levezető elnöke és a jegyzőkönyv készítője hitelesíti. A jegyzőkönyv mindenkori melléklete a kuratórium jelenlévő tagjainak és az ülésre meghívottaknak névsorát feltüntető jelenléti ív. Ezen dokumentumokat a vonatkozó gazdálkodási szabályoknak megfelelően -részletes szabályainak az SzMSz-ben történő rögzítésével- kell irattározni és megőrizni. A kuratóriumi jegyzőkönyvekbe erre vonatkozó írásbeli kérés alapján az érdekeltek betekinthetnek, a személyiségi és adatvédelmi jogok védelmének betartásával. 6. A kuratórium ülései nyilvánosak. Fontos kőz-, illetve magánérdekből -az érintettek kérelmére- a kuratórium elnöke határozhat az ülés zárttá tételéről. Az elfogadott éves beszámoló, az éves közhasznúsági jelentés és a Határozatok Jegyzékébe foglalt kuratóriumi döntések az alapítvány székhelyén bárki számára megtekinthetők.. 7. Á kuratórium vagy annak tagja által c feladatkőre ellátása során okozott kárért harmadik személlyel szemben az alapítvány felelős. A tag által e minőségében az alapítványnak okozott kárért a polgári jog általános kártérítési szabályai szerint felel. 8. Az alapítvány alkalmazottai vonatkozásában a munkáltatói jogokat a kuratórium elnöke gyakorolja. 9. A kuratórium tevékenységéről évente írásban tájékoztatja az alapítót. Az írásos tájékoztatót az éves beszámolónak a kuratórium által történő elfogadása után, 30 napon belül az alapítvány kuratóiiurxiárták elnöke köteles megküldeni az alapító részére. IX. Az alapítvány vagyonának felhasználása, az alapítvány gazdálkodása: 1. Az alapítvány vagyonát az alapító által a szervezet indulásakor az alapítványhoz rendelt /egyszázezer/ forint készpénz, mint induló vagyon, továbbá a támogatók és csatlakozók állal az alapítvány részérc juttatott támogatások Összege, az alapítvány gazdálkodása, valamint vállalkozási tevékenysége eredményeként létrejött vagyontömeg képezi. H A V A S I G Y O P Á R SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI, KULTURÁLIS SEGÍTŐ ALAPÍTVÁNY 1475 Budapest, Pf. 310 Adószám: A másolat az eredeti bizonylattal mindenben megegyezik..nap

19 6 2. Az alapítvány induló vagyonának 25 %-át az alapítvány mindenkori biztonságos működtetése érdekében törzstőkeként, tartós lekötésben kell tartani. 3. Az alapítvány vállalkozói tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez. A vállalkozás nem képezheti tevékenysége döntő, meghatározó részét. 4. Az alapítvány gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, az csak az Alapító Okiratban meghatározott célokra és az alapítvány szervezetének, valamint az általa létrehozott intézmények, szervezetek fenntartására, működtetésére használható fel. 5. Az alapítvány részére - céljainak megvalósítására - adomány is juttatható. Az adomány vagy felajánlás mind pénzbeli, mind vagyoni értékű jog /szerzői jog, használati- és tulajdonjog/, mind pedig tevékenység, közreműködés lehet. Az alapítványi pénzeszközök adományozásakor kizárt, hogy az adományozandó összeget akár közvetlenül, akár valamely szolgáltatással őszefüggésben, előre meghatározott vagyoni előny megszerzése érdekében adják az adományozók. Ha az alapítvány részérc támogatásként devizát juttatnak, azt a vonatkozó hatályos jogszabályok figyelembevételével - devizában is felhasználhatja. 6. Az alapítvány vagyonának felhasználásáról a kezelő szerv, a kuratórium testületileg dönt. A testületi döntés akkor érvényes, ha annak meghozatalában a kuratórium tagjainak több, mint a fele résztvett. 7. Az alapítvány céljaival és működésével kapcsolatos munkáért a munkát végzőt az alapítvány vagyonából a kuratórium erre vonatkozó határozata szerinti díjazás és költségtérítés illeti meg. 8. Amennyiben az alapítvány éves bevétele meghaladja a Közhasznú szervezetekről szóló évi CLVI. tv ában meghatározott összeget, azaz ötmillió forintot, a kezelő szervtől elkülönült, a vezető szerv tevékenységének és gazdálkodásának ellenőrzését megvalósító Felügyelő Bizottság létrehozása az alapítónak e jogszabályban meghatározott kötelezettsége. 9. Az alapítvány tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait a helyi vagy az országos sajtó útján évente nyilvánosságra hozza. X. Ai alapítvány megszűnése: 1. Az alapítvány határozatlan időre létesült, és a Polgári Törvénykönyvben meghatározottak szerint a nyilvántartásból való törléssel szűnik meg, a Ptk. 74/E.. - ában meghatározottak figyelembe vételével. Az alapítványt akkor is törölni kell, ha a bíróság megszünteti, vagy más alapítvánnyal való egyesítéséi rendeli el. 2. Megszűnése cselén meglévő vagyona az alapítvány székhelye szerint területileg illetékes önkormányzat javára kerül átadásra azzal a feltétellel, hogy az önkormányzat köteles azt az HAVASI G Y O P A,- SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGY! KULTURÁLIS SEGÍTŐ ALAPÍTVÁNY.1475-Budapest, Pf 310 Adószám: \ -«z A rr&ctat az eredeti bizonylattal mindenben megegyazhc 8J&&.

20 alapítvány Alapító Okiratában megjelölt célok megvalósítására fordítani. Amennyiben ez nem lehetséges, az alapítvány megszűnésekor meglévő vagyona célszerinti felhasználásáról az alapítványt nyilvántartásba vevő bíróság dönt erre vonatkozó határozatával. 3. Az Alapító Okirat módosítására az alapításkor hatályos jogszabályok alapján az alapító jogosult. A jelen okiratban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv A közhasznú szervezetekről szóló törvény rendelkezései, valamint az alapítványok tevékenységét szabályozó, hatályban levő jogszabályokban foglalt irányadóak. rendelkezések az 4. Alulírott alapító a fenü Alapító Okirat módosításában foglaltakat, mint akaratával mindenben megegyezőt, a mai napon, a jelen levő tanuk előtt, egyetértően írja alá. Budapest ÖL..: u.m- napján. Alapító: Bél 2083 Sol agfrkovácsi u. 34. Előttünk, mint tanuk eíőtt: Név: Cím ICOO ixuiejuo^ S(J>lo*- Lók. í(í Cím ^JCUO-Í^^HJ^. ^ 4 T ^ ^ f<c*. i H A V A S A mieolat az eredeti bizonylattal Adószá llllj^*?***- Pf- 31) E. 'W #*,. nap

Vilonyai Iskoláért Közhasznú Közalapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetbe foglalva) Preambulum

Vilonyai Iskoláért Közhasznú Közalapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetbe foglalva) Preambulum Vilonyai Iskoláért Közhasznú Közalapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetbe foglalva) Preambulum Alulírott Alapító(k) a Ptk. 74/A F. -ai, valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI.

Részletesebben

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1 1997. évi CLVI. törvény a közhasznú szervezetekről1 Az Országgyűlés a nem kormányzati és nem haszonelvű szervezetek hazai hagyományainak megőrzése, társadalmi szerepük növelése, közhasznú működésük és

Részletesebben

Az Etyeki Sportért alapítvány alapító okirata 1

Az Etyeki Sportért alapítvány alapító okirata 1 Az Etyeki Sportért alapítvány alapító okirata 1 Alulírott - mint az etyeki Sportegyesület képviseletében eljáró elnök - alapító, a jelen okirattal, az ebben írt célok megvalósítása és az itt rögzített

Részletesebben

ÜGYREND. Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány. Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12.

ÜGYREND. Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány. Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12. ÜGYREND Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12. Tartalomjegyzék 1. A Felügyelő Bizottság működése...3 1.1.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet az iskolába járó tanulók nevelésének, oktatásának segítése érdekében

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet az iskolába járó tanulók nevelésének, oktatásának segítése érdekében A Közhasznú Alapítvány alapítója a Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet általános jogutódjaként az Ajkai Szakképző Iskola és Kollégium a közhasznú jogállás megszerzése érdekében

Részletesebben

KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA

KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKTARISZNYA ALAPÍTVÁNY MONOR ALAPÍTÓ OKIRAT 2 Ezen alapító okirat azért készült, hogy az 1. pontban megnevezett alapító az 1959. évi IV. törvény, a Polgári Törvénykönyv

Részletesebben

DEBRECEN HATÁROK NÉLKÜL

DEBRECEN HATÁROK NÉLKÜL 1 DEBRECEN HATÁROK NÉLKÜL KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint Alapító, a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 74/G. (1) és (2) bekezdése, a kulturális

Részletesebben

A BÍRÓ KÁROLY ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA

A BÍRÓ KÁROLY ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA A BÍRÓ KÁROLY ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA módosított, egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata Preambulum Alulírott Alapítók 1989. január2-án létrehozták a Bíró Károly Alapítványt, amelyet a Fővárosi

Részletesebben

A Szellemi Köztársaságért Alapítvány

A Szellemi Köztársaságért Alapítvány A Szellemi Köztársaságért Alapítvány Alapító okirat 5. módosított (2010. szeptember 27.) Praeambulum Alulírott Alapító attól a felismeréstől vezérelve, hogy a magyar társadalomban a demokratikus politikai

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Amely abból a célból készült, hogy az alábbiakban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyv

ALAPÍTÓ OKIRAT. Amely abból a célból készült, hogy az alábbiakban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyv ALAPÍTÓ OKIRAT Amely abból a célból készült, hogy az alábbiakban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyv 74/A-74/F. -ai, valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1997. Évi CLVI. Tv. alapján tartós közérdekű

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. október 24- i ülésére Tárgy: A Zirci Erzsébet Kórház Alapítvány alapító okiratának módosítása Előterjesztés tartalma: határozati

Részletesebben

KÉT KERÉKKEL AZ IFJÚSÁGÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA

KÉT KERÉKKEL AZ IFJÚSÁGÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA KÉT KERÉKKEL AZ IFJÚSÁGÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA (a 2007. július 9. napján kelt módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) PREAMBULUM Alulírott Alapítók, attól a felismeréstől vezérelve, hogy a

Részletesebben

VÁCZI PÁL Sport-támogató és tehetségkutató Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA 2007.

VÁCZI PÁL Sport-támogató és tehetségkutató Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA 2007. A VÁCZI PÁL Sport-támogató és tehetségkutató Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA 2007. 2 ALAPÍTÓ OKIRATA Preambulum Alulírott Alapítók a Ptk. 74/A F. -ai, valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI.

Részletesebben

A Ceglédiek a Ceglédiekért Közalapítvány számú módosításaival egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRATA

A Ceglédiek a Ceglédiekért Közalapítvány számú módosításaival egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRATA A Ceglédiek a Ceglédiekért Közalapítvány 1 15. 1 számú módosításaival egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRATA Cegléd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 117/1995. (V. 4.) számú határozatával

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA Sport, Ifjúsági és Civil Kapcsolatok Főosztálya

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA Sport, Ifjúsági és Civil Kapcsolatok Főosztálya Cí>- BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA Sport, Ifjúsági és Civil Kapcsolatok Főosztálya Budapest,,,.., t-'- \, ktttileí Kőbányai f i\e( iwió'-testület ülése Tárgy:

Részletesebben

Egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT. 2012. október 11.

Egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT. 2012. október 11. Egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT 2012. október 11. 1 Alulírott alapító a Ptk. 74/A-G -ai alapján a következők szerint rögzíti egységes szerkezetben 2012. október 11. a Sárospataki Theologiai

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT Alapító ( - Fővárosi Bíróságon 60468/96 nyilvántartási szám alatt bejegyzett) Budafoki Nyolcévfolyamos Oktatásért Alapítvány (Alapítvány) Alapító Okiratát -

Részletesebben

Angyali Szolgálat Alapítvány. Alapító Okirata

Angyali Szolgálat Alapítvány. Alapító Okirata Angyali Szolgálat Alapítvány Alapító Okirata tanítások átadása így hozzájárulva egy békésebb, szeretetteljesebb és boldogabb társadalmi élet kialakulásához. II.-6. Az alapítvány munkájában résztvev k

Részletesebben

KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA (MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN)

KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA (MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN) KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA (MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN) Kapuvár Lakosainak Egészségért Közalapítvány jogi személyiséggel rendelkező, közfeladatok biztosítása céljából határozatlan időre létrehozott

Részletesebben

Jegyzőkönyv, A közgyűlés egyhangú határozattal levezető elnöknek Lovász Lászlót választja meg.

Jegyzőkönyv, A közgyűlés egyhangú határozattal levezető elnöknek Lovász Lászlót választja meg. Jegyzőkönyv, amely a Budai Polgárok Társasága 2010. március 30. napján 17 órakor tartott közgyűléséről készült. Jelen vannak a mellékelt jelenléti ív szerint 13 fő: A közgyűlés egyhangú határozattal levezető

Részletesebben

3. Az Alapítvány tevékenysége és célja: szociális tevékenység, családsegítés

3. Az Alapítvány tevékenysége és célja: szociális tevékenység, családsegítés Alapító Okirat 1. címe: Az alapító neve, címe dr. Herczeg Sándorné dr. Xantus László 2. Az alapítvány neve: Békésy Alapítvány 3. Az Alapítvány tevékenysége és célja: szociális tevékenység, családsegítés

Részletesebben

VIGYÉL HAZA ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetbe foglalva) Preambulum

VIGYÉL HAZA ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetbe foglalva) Preambulum VIGYÉL HAZA ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetbe foglalva) Preambulum Alulírott Alapító a Ptk. 74/A F. -ai, valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény alapján az alábbi

Részletesebben

ALBERT FLÓRIÁN SPORTALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA A MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

ALBERT FLÓRIÁN SPORTALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA A MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ALBERT FLÓRIÁN SPORTALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA A MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN Preambulum Alulírott Alapítók a Ptk. 74/A-F. -ai, valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény

Részletesebben

Mészáros Károly Erdészeti Felsőoktatási Emlékalapítvány Alapító Okirata (egységes szerkezetben)

Mészáros Károly Erdészeti Felsőoktatási Emlékalapítvány Alapító Okirata (egységes szerkezetben) Mészáros Károly Erdészeti Felsőoktatási Emlékalapítvány Alapító Okirata (egységes szerkezetben) Az alapítók Prof. Dr. Mészáros Károly emlékére, az erdészeti felsőoktatás, az erdészeti politika és az erdészeti

Részletesebben

Alapító Okirat. 1 Az Alapítvány neve, székhelye

Alapító Okirat. 1 Az Alapítvány neve, székhelye A Magyar Nemzeti Szívalapítvány alapító okiratának az alapítás által bekövetkezett módosításokkal, kiegészítésekkel és a jogi szabályozás aktualitásaiból eredő változásokkal egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT MARTONYI FEJLŐDÉSÉÉRT ALAPÍTVÁNY

ALAPÍTÓ OKIRAT MARTONYI FEJLŐDÉSÉÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRAT MARTONYI FEJLŐDÉSÉÉRT ALAPÍTVÁNY Az Alapító Okirat kelte: 2009. december 21. Egységes szerkezetbe foglalás időpontja: 2010. március 12. 1 ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRAT amely abból a célból készült,

Részletesebben

SZÍVVEL ÉS LÉLEKKEL KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA. Preambulum

SZÍVVEL ÉS LÉLEKKEL KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA. Preambulum SZÍVVEL ÉS LÉLEKKEL KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA Preambulum Alulírott alapító a Ptk. 74/A-F. -ai, valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény alapján az alábbi alapítvány

Részletesebben

VÁNDOR SÁNDOR ÉS RÉVÉSZ LÁSZLÓ EMLÉKE ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK ÜGYRENDJE

VÁNDOR SÁNDOR ÉS RÉVÉSZ LÁSZLÓ EMLÉKE ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK ÜGYRENDJE VÁNDOR SÁNDOR ÉS RÉVÉSZ LÁSZLÓ EMLÉKE ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK ÜGYRENDJE 2009. I. Általános rendelkezések A kuratórium az alapítvány vagyonának kezelője, általános ügydöntő, ügyvivő szerve. Kezeli az

Részletesebben

Alapító okirat (módosításokkal egységes szerkezetben)

Alapító okirat (módosításokkal egységes szerkezetben) Alapító okirat (módosításokkal egységes szerkezetben) A módosítások kerettel kiemelten szerepelnek. Az Alapító okirat módosításának időpontja: 2011.08.15. amely alapján az első pontban meghatározott alapítok

Részletesebben

Wartha Vince Kerámiaművészeti Alapítvány. Szervezeti és Működési Szabályzat. Jelen szabályzat az 2014.05.29-től érvényes

Wartha Vince Kerámiaművészeti Alapítvány. Szervezeti és Működési Szabályzat. Jelen szabályzat az 2014.05.29-től érvényes Wartha Vince Kerámiaművészeti Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzat Jelen szabályzat az 2014.05.29-től érvényes I. rész Szervezet neve: Wartha Vince Kerámiaművészeti Alapítvány Székhelye: 1061 Budapest,

Részletesebben

NAGYKANIZSAI PIARISTA ISKOLÁÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA

NAGYKANIZSAI PIARISTA ISKOLÁÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA NAGYKANIZSAI PIARISTA ISKOLÁÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA Alulírott Alapító a Ptk. 74/A-F. -ai, valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1991. évi CLVI. törvény alapján az alábbi Alapítvány létrehozását

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT ALAPÍTÓ OKIRAT Alapítvány a dányi Iskolásokért létesítéséről. A Széchenyi István Általános Iskola dányi iskolásokért alapítványt hoz létre.

MÓDOSÍTOTT ALAPÍTÓ OKIRAT Alapítvány a dányi Iskolásokért létesítéséről. A Széchenyi István Általános Iskola dányi iskolásokért alapítványt hoz létre. MÓDOSÍTOTT ALAPÍTÓ OKIRAT Alapítvány a dányi Iskolásokért létesítéséről A 2008. január 03-i keltű alapító okiratot a következőképpen módosítom. A módosítás dőlt betűvel. A Széchenyi István Általános Iskola

Részletesebben

Bankszámlaszám: 11600006-00000000-50160116

Bankszámlaszám: 11600006-00000000-50160116 A Segíts!" Önkéntesek a Gyulai Kórház Gyermek Osztályáért Alapítvány Alapító Okirata Adószám: 18221479-1-24 Bankszámlaszám: 11600006-00000000-50160116 2 Alapító Okirat, amelyben az 1./ alapító a Polgári

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. (2014. május 9-i módosított változat, módosítások kiemelt formátumban)

ALAPÍTÓ OKIRAT. (2014. május 9-i módosított változat, módosítások kiemelt formátumban) ALAPÍTÓ OKIRAT (2014. május 9-i módosított változat, módosítások kiemelt formátumban) Alulírott, Borka Gyula (8000 Székesfehérvár, Gyár u. 4.) számítva természetes és jogi személyek csatlakozására Székesfehérvár

Részletesebben

A BOLYAI JÁNOS KATONAI MŰSZAKI FŐISKOLA SZOCIÁLPOLITIKAI ALAPÍTVÁNYÁNAK A L A P Í T Ó O K I R A T A

A BOLYAI JÁNOS KATONAI MŰSZAKI FŐISKOLA SZOCIÁLPOLITIKAI ALAPÍTVÁNYÁNAK A L A P Í T Ó O K I R A T A A BOLYAI JÁNOS KATONAI MŰSZAKI FŐISKOLA SZOCIÁLPOLITIKAI ALAPÍTVÁNYÁNAK A L A P Í T Ó O K I R A T A 2 A Bolyai János Katonai Műszaki Főiskola tartós, közérdekű célt szolgáló szociálpolitikai Alapítványt

Részletesebben

"HARMATCSEPP" SZOCIÁLIS KÖZALAPÍTVÁNY MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA

HARMATCSEPP SZOCIÁLIS KÖZALAPÍTVÁNY MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA "HARMATCSEPP" SZOCIÁLIS KÖZALAPÍTVÁNY MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés (továbbiakban: alapító) a szociális gondoskodás színvonalának emelésére

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (3. sz. módosítással egységes szerkezetben, a 3. sz. módosítás dőlt betűvel szedve Hatályos: 2014. április 1-től)

ALAPÍTÓ OKIRAT (3. sz. módosítással egységes szerkezetben, a 3. sz. módosítás dőlt betűvel szedve Hatályos: 2014. április 1-től) ALAPÍTÓ OKIRAT (3. sz. módosítással egységes szerkezetben, a 3. sz. módosítás dőlt betűvel szedve Hatályos: 2014. április 1-től) Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestülete (cím: Kerekegyháza, Fő

Részletesebben

Hunyadi Mátyás Általános Iskoláért és Tanulóiért Alapítvány

Hunyadi Mátyás Általános Iskoláért és Tanulóiért Alapítvány Hunyadi Mátyás Általános Iskoláért és Tanulóiért Alapítvány Módosított Alapító Okirata Amely abból a célból készült, hogy az I. pontban megjelölt alapítók az 1959. évi IV. törvény, a Polgári törvénykönyv

Részletesebben

I. A KURATÓRIUM TAGJAINAK ADATAI II. AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI. 2./ Az alapítvány székhely: 4400 Nyíregyháza Fazekas János tér 23 3/29.

I. A KURATÓRIUM TAGJAINAK ADATAI II. AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI. 2./ Az alapítvány székhely: 4400 Nyíregyháza Fazekas János tér 23 3/29. A GÖRÖGTŰZ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA I. A KURATÓRIUM TAGJAINAK ADATAI (Személyes jogokra, való hivatkozásra, a kuratórium tagjainak személyes adatait nem áll módunkban közölni.) II. AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI

Részletesebben

Jövő Záloga Alapítvány. A jövő záloga Alapítvány. egységes szerkezetű alapító okirata

Jövő Záloga Alapítvány. A jövő záloga Alapítvány. egységes szerkezetű alapító okirata Jövő Záloga Alapítvány A jövő záloga Alapítvány egységes szerkezetű alapító okirata A Kerekegyházán 1991. június 6-án alapított és a Bács-Kiskun Megyei Bíróságnál 162. sorszám alatt nyilvántartásba vett

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ALAPÍTÓ OKIRATA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A NAPRA-forgó Közalapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. Győr-Moson-Sopron Megye Önkormányzatának Közgyűlése (a továbbiakban: Alapító) a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény

Részletesebben

mint Alapító, létrehozta a Nyomdász Támasz Alapítványt, melyet a Fővárosi Bíróság 1189. szám alatt vett nyilvántartásba.

mint Alapító, létrehozta a Nyomdász Támasz Alapítványt, melyet a Fővárosi Bíróság 1189. szám alatt vett nyilvántartásba. A L A P Í T Ó O K I R A T /a 2010. április 10.illetve május 27. napján elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben/ A Nyomdaipari Dolgozók Szakszervezete /NYDSZ/ /1068 Budapest, Benczúr utca 37./,

Részletesebben

ELTE TTK Hallgatói Alapítvány

ELTE TTK Hallgatói Alapítvány ELTE TTK Hallgatói Alapítvány 1990. november 20-án kelt Alapító Okirata egységes szerkezetben a 2013. március 12-én és április 15-én kelt módosításokkal. Az alapítók jelen okirattal a Polgári Törvénykönyv

Részletesebben

S/_2M/ 501 U*o. BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE. Tárgy: Javaslat a Reménysugár Alapítvány helyzetének rendezésére.

S/_2M/ 501 U*o. BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE. Tárgy: Javaslat a Reménysugár Alapítvány helyzetének rendezésére. BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE '' ' l,; >, - \, ki-rület Kőbányai '. vj,: ««']'')-testülct ülése S/_2M/ 501 U*o. Tárgy: Javaslat a Reménysugár Alapítvány helyzetének rendezésére.

Részletesebben

2012. május 09-i módosítással Egységes Szerkezetbe Foglalt Szövege

2012. május 09-i módosítással Egységes Szerkezetbe Foglalt Szövege ALAPÍTÓ OKIRAT 2012. május 09-i módosítással Egységes Szerkezetbe Foglalt Szövege Alulírott Alapító az 1959. évi IV. tv. 74/A. - 74/F. szabályai alapján közérdekű célból az alábbi alapítványt (a továbbiakban

Részletesebben

Alapító okirat. A Marcali Városi Önkormányzat (8700 Marcali, Rákóczi u. 11.) mint alapító közalapítványt hoz létre az alábbiak szerint.

Alapító okirat. A Marcali Városi Önkormányzat (8700 Marcali, Rákóczi u. 11.) mint alapító közalapítványt hoz létre az alábbiak szerint. Alapító okirat A Marcali Városi Önkormányzat (8700 Marcali, Rákóczi u. 11.) mint alapító közalapítványt hoz létre az alábbiak szerint. 1./ A Közalapítvány neve: Családokért Közalapítvány 2./ A Közalapítvány

Részletesebben

Öttevény Községért Közalapítvány. Alapító Okiratának módosítása

Öttevény Községért Közalapítvány. Alapító Okiratának módosítása Öttevény Községért Közalapítvány Alapító Okiratának módosítása 1. Az alapító okirat preambuluma a következő bekezdéssel egészül ki: A létrehozott közalapítvány a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi

Részletesebben

Alkalmazott Tudományért Kutatási és Fejlesztési Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata

Alkalmazott Tudományért Kutatási és Fejlesztési Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata 1 Alkalmazott Tudományért Kutatási és Fejlesztési Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata Kelt: Budapest, 2006.november 16. 2 Az Alapítvány adatai: Az Alapítvány cégneve: Alkalmazott Tudományért

Részletesebben

Alapító Okirat Módosítása

Alapító Okirat Módosítása Alapító Okirat Módosítása A Közalapítvány Alapító Okiratának egységes szerkezetbe hozott szövege az alábbi: (A dőlt betűs rész a módosításokat jelöli) Balatonszőlősi Faluházért Közalapítvány Alapító Okirata

Részletesebben

PRO ENERGIA ALAPÍTV ÁNY. módosított, egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ O KI RA TA

PRO ENERGIA ALAPÍTV ÁNY. módosított, egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ O KI RA TA PRO ENERGIA ALAPÍTV ÁNY módosított, egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ O KI RA TA Alulírott Alapító (Media Magnet Médiaügynökség Korlátolt Felelősségű Társaság, 1036 Budapest, Lajos utca 48-66., Cg.OI-09-697205)

Részletesebben

EGYÜTT BEREMENDÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

EGYÜTT BEREMENDÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva EGYÜTT BEREMENDÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Az alapítók az alapító okiratot a 2009. november 5 én megtartott ülésen, az alapítók a 2009./1./1. 2009./1./8.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT a módosításokkal egységes szerkezetben

ALAPÍTÓ OKIRAT a módosításokkal egységes szerkezetben ALAPÍTÓ OKIRAT a módosításokkal egységes szerkezetben A Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma, mint alapító az 1989. október 4- én a Magyar Népköztársaság Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya

Részletesebben

ESZTERGOM ÉS TÉRSÉGE EGÉSZSÉGÉÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA

ESZTERGOM ÉS TÉRSÉGE EGÉSZSÉGÉÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA ESZTERGOM ÉS TÉRSÉGE EGÉSZSÉGÉÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA Az Esztergom és Nyergesújfalu Többcélú Kistérségi Társulás, mint a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata mint alapító (a továbbiakban: Alapító) a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 74/A. -a alapján jogi személyiséggel rendelkező,

Részletesebben

Pro Physica Hallgatói Alapítvány SZEGED

Pro Physica Hallgatói Alapítvány SZEGED Pro Physica Hallgatói Alapítvány SZEGED Alapító Okirat Ezen Alapító Okirat a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi törvény IV.74/A paragrafusa alapján, önálló jogi személyként működő alapítvány létrehozása

Részletesebben

PÉCSI TENISZÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY

PÉCSI TENISZÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY PÉCSI TENISZÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRAT I. Az Alapítvány neve, székhelye Az Alapítvány neve: PÉCSI TENISZÉRT Közhasznú Alapítvány Az Alapítvány székhelye: 7635 Pécs Kisszkókó dűlő 7. II. Az

Részletesebben

"NYÁRIDŐ" KÖZALAPÍTVÁNY MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA

NYÁRIDŐ KÖZALAPÍTVÁNY MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA "NYÁRIDŐ" KÖZALAPÍTVÁNY MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés (továbbiakban: alapító) a munkanélküli szülő gyermeke üdültetésére, valamint

Részletesebben

Kapolcs Vigántpetend Egészségügyi Alapítvány

Kapolcs Vigántpetend Egészségügyi Alapítvány Kapolcs Vigántpetend Egészségügyi Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRAT A 2011. július 18-i módosítással egységes szerkezetbe foglalva. Az alapító okirat módosítását a Kapolcs-Vigántpetend Egészségügyi Alapítvány

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT egységes szerkezetbe foglalva

ALAPÍTÓ OKIRAT egységes szerkezetbe foglalva ALAPÍTÓ OKIRAT egységes szerkezetbe foglalva Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata a Polgári Törvénykönyv 747/A-74/F -aiban, valamint a közhasznú szervezetekről szóló módosított 1997.évi CLVI.törvény

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT ALAPÍTVÁNY LÉTREHOZÁSÁRA a módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan.

ALAPÍTÓ OKIRAT ALAPÍTVÁNY LÉTREHOZÁSÁRA a módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan. ALAPÍTÓ OKIRAT ALAPÍTVÁNY LÉTREHOZÁSÁRA a módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan. Kovács Gábor Személyi szám: 1 591020 1141 Lakcím: 2854 Dad, Badacsonyi utca 14. Fülöp Pál Személyi szám: 1 610920

Részletesebben

Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg

Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg A ROMNET-MÉDIA ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg 2003. május 4. A Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló többször módosított 1959. évi IV. Törvény

Részletesebben

Jászdózsa Község Önkormányzat képviselő-testülete az 1990. évi I. tv-el módosított Ptk. 74/A.. /1/ bekezdése alapján

Jászdózsa Község Önkormányzat képviselő-testülete az 1990. évi I. tv-el módosított Ptk. 74/A.. /1/ bekezdése alapján Egységes szerkezet Jászdózsa Község Önkormányzat képviselő-testülete az 1990. évi I. tv-el módosított Ptk. 74/A.. /1/ bekezdése alapján Községi Szociális Otthont Létesítő Alapítványt hozott létre az alábbi

Részletesebben

!!5'. számú előterjesztés

!!5'. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere!!5'. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Havasi Gyopár Szociális, Egészségügyi, Kulturális, Segítő Közhasznú

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT - egységes szerkezetben a február 22. napján, a december 13-án és a 2011.

ALAPÍTÓ OKIRAT - egységes szerkezetben a február 22. napján, a december 13-án és a 2011. ALAPÍTÓ OKIRAT - egységes szerkezetben a 2007. február 22. napján, a 2007. december 13-án és a 2011. augusztus 25.napján kelt módosításokkal - ` Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete (2536

Részletesebben

1 A MAGYAR BÉKESZÖVETSÉG egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA (tervezet)

1 A MAGYAR BÉKESZÖVETSÉG egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA (tervezet) 1 A MAGYAR BÉKESZÖVETSÉG egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA (tervezet) I. Fejezet 1. Név: Magyar Békeszövetség (MBSZ) 2. Székhely: Budapest 3. Cím: 1016 Budapest, Dezső u. 3. 4. Bélyegző: kör alakú,

Részletesebben

ALAPÍTVÁNYI ALAPÍTÓ OKIRAT (A 2011.augusztus 22.-i módosításokkal egységes szerkezetben)

ALAPÍTVÁNYI ALAPÍTÓ OKIRAT (A 2011.augusztus 22.-i módosításokkal egységes szerkezetben) ALAPÍTVÁNYI ALAPÍTÓ OKIRAT (A 2011.augusztus 22.-i módosításokkal egységes szerkezetben) A jelen okiratban az Alapító arra vállal kötelezettséget, hogy a felhasználási cél megjelölésével önálló vagyont

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1.2. Székhelye: 6044. Kecskemét-Hetényegyháza, Belsőnyír 202.

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1.2. Székhelye: 6044. Kecskemét-Hetényegyháza, Belsőnyír 202. ALAPÍTÓ OKIRAT a VACKOR VÁR ALAPÍTVÁNYRÓL, (a továbbiakban: Alapítvány) amelynek alaprendelkezéseit, szervezeti és működési rendjét a jelen okirat 2. pontjában megjelölt Alapító a Polgári Törvénykönyvről

Részletesebben

Aranydió Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA. (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg)

Aranydió Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA. (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) Aranydió Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) Farkas Klára 5126 Jászfényfalu, Madách Imre u. 32. szám alatti lakos nyitott a l a p í t v á n y létrehozását határozza

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat I. Általános rész 1.1. A Közalapítvány alapítása: A Közalapítványt Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése alapította a Polgári Törvénykönyv 74/A-74/F alapján, a 19/2001.

Részletesebben

6. Az alapítványi vagyon működtetése és felhasználása

6. Az alapítványi vagyon működtetése és felhasználása Az alapítói vagyont az alapító jelen okirat aláírásától számított tizenöt (15) napon belül nyitandó bankszámlán helyezi el és bocsátja az Alapítvány rendelkezésére egyösszegben, készpénzben. b. I Az Alapítvány

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Alulírott alapítók a PTK-ban meghatározottak szerint tartós közérdekû célra ALAPÍTVÁNYT hozunk létre az alábbi feltételek szerint:

ALAPÍTÓ OKIRAT. Alulírott alapítók a PTK-ban meghatározottak szerint tartós közérdekû célra ALAPÍTVÁNYT hozunk létre az alábbi feltételek szerint: ALAPÍTÓ OKIRAT Alulírott alapítók a PTK-ban meghatározottak szerint tartós közérdekû célra ALAPÍTVÁNYT hozunk létre az alábbi feltételek szerint: 1. Az alapítvány neve: Simonyi Károly Szakközépiskola és

Részletesebben

KI DERGARTE ALAPÍTVÁ Y MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA. Budapest, 2008-06-27.

KI DERGARTE ALAPÍTVÁ Y MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA. Budapest, 2008-06-27. A KI DERGARTE ALAPÍTVÁ Y MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA Budapest, 2008-06-27. KI DERGARTE ALAPÍTVÁ Y ALAPÍTÓ OKIRAT amely módosításokkal egységes szerkezetben tartalmazza a

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Az Alapítvány székhelye: 1012 Budapest, Kuny Domokos utca 4/D.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Az Alapítvány székhelye: 1012 Budapest, Kuny Domokos utca 4/D. ALAPÍTÓ OKIRAT Alulírott Joós István Gergely alapítvány létrehozását határozom el a Polgári törvénykönyv 74. és az 1997. évi CLVI. törvény rendelkezései szerint. I. Adatok az Alapítványról az Alapítvány

Részletesebben

BAKONYKÚTI KÖZSÉGÉRT KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA. (A módosításokkal egységes szerkezetben 2012. február 24. napjával)

BAKONYKÚTI KÖZSÉGÉRT KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA. (A módosításokkal egységes szerkezetben 2012. február 24. napjával) BAKONYKÚTI KÖZSÉGÉRT KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA (A módosításokkal egységes szerkezetben 2012. február 24. napjával) Bakonykúti Község Önkormányzata (Bakonykúti, Szabadság u. 41.) mint alapító ( a továbbiakban:

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (MÓDOSÍTÁSSAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN)

ALAPÍTÓ OKIRAT (MÓDOSÍTÁSSAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN) ALAPÍTÓ OKIRAT (MÓDOSÍTÁSSAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN) mely létrejött: Mátrai Károlyné (3580 Tiszaújváros, Bolyai J. köz 13. fsz. 3.), mint alapító által elkülönített vagyon terhére az alábbiak szerint: 1.

Részletesebben

3.2 Az oktatás, tájékoztatás eszközrendszerének felhasználásával bemutatni:

3.2 Az oktatás, tájékoztatás eszközrendszerének felhasználásával bemutatni: A L A P Í T Ó O K I R A T A Honvédségi Dolgozók Szakszervezete (székhely: 1134 Budapest, Lehel út 41.) (továbbiakban HODOSZ, mint alapító) által létrehozott, HODOSZ Európáért Alapítvány egységes szerkezetbe

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Tehetséges Paksi Fiatalokért Alapítvány létrehozására. Alulírottak a címben szereplő névvel alapítványt hoznak létre:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Tehetséges Paksi Fiatalokért Alapítvány létrehozására. Alulírottak a címben szereplő névvel alapítványt hoznak létre: ALAPÍTÓ OKIRAT A Tehetséges Paksi Fiatalokért Alapítvány létrehozására. Alulírottak a címben szereplő névvel alapítványt hoznak létre: 1. Paksi Atomerőmű Részvénytársaság 2. Paks Város Önkormányzata Az

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T "Községi Szociális Otthont Létesítő" Alapítvány Adószáma:19221506-1-16 Egységes szerkezet Jászdózsa Község Önkormányzat képviselő-testülete az 1990. évi I. tv-el módosított Ptk. 74/A.. / 1/ bekezdése alapján

Részletesebben

LEGYETEK JÓK ALAPÍTVÁNY az óbudai ifjúságért

LEGYETEK JÓK ALAPÍTVÁNY az óbudai ifjúságért LEGYETEK JÓK ALAPÍTVÁNY az óbudai ifjúságért ALAPÍTÓ OKIRATA egységes szerkezetben E:\Dokumentumok\alapítványok\Legyetek jók alapítvány alap.ok.040220 2 1./ Az alapítvány neve: Legyetek Jók ALAPÍTVÁNY

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MŰVÉSZETI KÖZALAPÍTVÁNY MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MŰVÉSZETI KÖZALAPÍTVÁNY MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MŰVÉSZETI KÖZALAPÍTVÁNY MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Művészeti Közalapítványt,"

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében

ALAPSZABÁLY. I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében ALAPSZABÁLY Az egyesület neve: Állatvédő Egyesület Székhelye: a mindenkori elnök címe I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében a.) A közhasznú szervezetekről

Részletesebben

EMLA ALAPÍTVÁNY. a Környezeti Oktatás Támogatására. 1076 Budapest, Garay u. 29-31. I/1. Alapító Okirat EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

EMLA ALAPÍTVÁNY. a Környezeti Oktatás Támogatására. 1076 Budapest, Garay u. 29-31. I/1. Alapító Okirat EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT EMLA ALAPÍTVÁNY a Környezeti Oktatás Támogatására 1076 Budapest, Garay u. 29-31. I/1. Alapító Okirat EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT LEGUTÓBBI MÓDOSÍTÁS IDŐPONTJA: 2012. MÁJUS 7. Alapító Okirat

Részletesebben

1. Az alapítók: Dr. Aubert Antal 7668 Keszü, Kinizsi P. u. 16.

1. Az alapítók: Dr. Aubert Antal 7668 Keszü, Kinizsi P. u. 16. MODERN GEOGRÁFUS ALAPÍTVÁNY EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA Jelen okiratban az alapítók arra vállalnak kötelezettséget, hogy a felhasználási cél megjelölésével önálló vagyont hoznak létre

Részletesebben

A VASÚTI ERŐSÁRAMÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA

A VASÚTI ERŐSÁRAMÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA A VASÚTI ERŐSÁRAMÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA Az Alapítvány i: 1. Csapó Imre 2. Földházi Pál 3. Füle Antal 4. Lipka József 5. Siliga Ervin 6. Takács Imre 7. Tóth Kálmán Az Alapítók az általuk vállalt kötelezettségnek

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Az Alapítók 2008. március 7-ei, 2008. május 8-ai módosításával egységes szerkezetbe foglalva.(a változások dőlt betűvel jelölve.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Az Alapítók 2008. március 7-ei, 2008. május 8-ai módosításával egységes szerkezetbe foglalva.(a változások dőlt betűvel jelölve. 135/2008. (V. 08.) számú Ökt. határozat melléklete ALAPÍTÓ OKIRAT Az Alapítók 2008. március 7-ei, 2008. május 8-ai módosításával egységes szerkezetbe foglalva.(a változások dőlt betűvel jelölve.) Az alapító

Részletesebben

A Lövő Ifjúsági Klub. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2014. November 01-től érvényes

A Lövő Ifjúsági Klub. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2014. November 01-től érvényes A Lövő Ifjúsági Klub Szervezeti és Működési Szabályzata 2014. November 01-től érvényes 1 A Lövő Ifjúsági Klub Szervezeti és Működési Szabályzata 1. I. Általános rész a.) Az Ifjúsági Klub, az Alapszabály

Részletesebben

Alapszabály. (Módosítva: június 22.)

Alapszabály. (Módosítva: június 22.) Alapszabály (Módosítva: 2007. június 22.) 1. Az egyesület neve: Okkal-Más-Okkal Ifjúsági Egyesület 2. Az egyesület székhelye: Hajdúnánás, Kazinczy u. 19. sz. 3. Az egyesület címe: 4080 Hajdúnánás, Köztársaság

Részletesebben

alapító okirat (egységes szerkezetben)

alapító okirat (egységes szerkezetben) 1.) Az alapítvány neve és székhelye: TÁMOGATÁSI KÖZALAPÍTVÁNY alapító okirat (egységes szerkezetben) 1.1 Az alapítvány neve: Támogatási Közalapítvány 1.2 Az alapítvány székhelye: Pécs Megyei Jogú Város

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. Egységes szerkezetbe foglalása. Az Egyesület címere:

ALAPSZABÁLY. Egységes szerkezetbe foglalása. Az Egyesület címere: Nytsz.: 1/2014 1 EGED FUTÓ KLUB ALAPSZABÁLY Egységes szerkezetbe foglalása Az Eged Futó Klub a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint

Részletesebben

A MOTOROS KÖNNYŰREPÜLŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA

A MOTOROS KÖNNYŰREPÜLŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA A MOTOROS KÖNNYŰREPÜLŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA Jóváhagyta: a 2005. április 8-i közgyűlés Egységes szerkezetbe foglalt alapszabály I. Általános rendelkezések: A Szövetség neve: Motoros Könnyűrepülő Szövetség

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T Alapító által alapított, a 2013. évi V. tv. (Ptk.), valamint az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011.

Részletesebben

ZSEBOROSZLÁN VAS MEGYEI KORASZÜLÖTTEKÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA

ZSEBOROSZLÁN VAS MEGYEI KORASZÜLÖTTEKÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA ZSEBOROSZLÁN VAS MEGYEI KORASZÜLÖTTEKÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA 1. Az alapító természetes személy adatai Kovácsné Molnár Henriett Mária Kovács Árpád Péter Kaczmarski Szilvia Kaczmarski Balázs

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/57/16/2014. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 17-ei ülésére Tárgy: Az Eplényi Gyermekekért

Részletesebben

A Heves Megyei Bíróság Pk. 60.145/1990/4.számú végzésével nyilvántartásba vett. VÉRADÓ MOZGALOMÉRT Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA

A Heves Megyei Bíróság Pk. 60.145/1990/4.számú végzésével nyilvántartásba vett. VÉRADÓ MOZGALOMÉRT Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA A Heves Megyei Bíróság Pk. 60.145/1990/4.számú végzésével nyilvántartásba vett VÉRADÓ MOZGALOMÉRT Alapítvány 2014. május 14-i módosításokkal (dőlt) egységes szerkezetbe foglalta ALAPÍTÓ OKIRATA A Polgári

Részletesebben

A L A P Í T V Á N Y A L A P Í T Ó O K I R A T A a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

A L A P Í T V Á N Y A L A P Í T Ó O K I R A T A a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva A L A P Í T V Á N Y A L A P Í T Ó O K I R A T A a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Jelen okiratot az 1./ pontban megjelölt abból a célból készítette, hogy az 1959. évi IV. törvény 74/A-74/G.

Részletesebben

BFTE - Megismételt rendkívüli taggyűlés 2014. Jegyzőkönyv. Nyílt szavazás. Tartózkodás és nem szavazat nélkül egyhangúlag elfogadva.

BFTE - Megismételt rendkívüli taggyűlés 2014. Jegyzőkönyv. Nyílt szavazás. Tartózkodás és nem szavazat nélkül egyhangúlag elfogadva. Helye: Ökológiai Intézet, BFTE iroda. 3525 Miskolc, Kossuth u. 13. I. emelet Ideje: 2014.10.30., szerda 17.00 óra BFTE - Megismételt rendkívüli taggyűlés 2014. Jegyzőkönyv Boronkai József: Köszöntöm az

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT KÖZALAPÍTVÁNY

ALAPÍTÓ OKIRAT KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRAT Gödöllő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. tv. alapján, határozatlan időre a törvényben előírt követelményeknek is megfelelő KÖZALAPÍTVÁNY

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgári Törvénykönyvről szóló többször módosított 1959. évi IV. törvény (továbbiakban: Ptk.) 74/G. -a alapján határozatlan időre

Részletesebben

Közalapítvány Szentpéterúr Község Jövőjéért ALAPITÓ OKIRATA

Közalapítvány Szentpéterúr Község Jövőjéért ALAPITÓ OKIRATA Közalapítvány Szentpéterúr Község Jövőjéért ALAPITÓ OKIRATA (Az 1997. január 23.-án, 2006. január 19.-én, 2006. február 6.-án, 2006. február 15.-én, 2006. április 19.-én, 2006. május 31.- én elfogadott

Részletesebben