PISZKOZAT. Bevétel. Önkormányzati támogatás Állami támogatás Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel) Látványcsapatsport.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PISZKOZAT. Bevétel. Önkormányzati támogatás Állami támogatás Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel) Látványcsapatsport."

Átírás

1 Érkezett :. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Levegő-Energia Hungary Football Club A kérelmező szervezet rövidített neve: Levegő-Energia FC 2Gazdálkodási formakód:52 3Tagsági azonosítószám 323 Áfa levonásra a pályázatban igényelt költségek tekintetében Nem jogosult TAO tv a) és b) alapján a kérelmező jogállása : Amatőr Hivatásos Felnőtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya:- nincs - Női felnőtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya:- nincs - Utánpótlás típusa: program Férfi futsal csapat bajnoki osztálya:- nincs Adószám: Bankszámlaszám: A kérelmező szervezet székhelye: (irányítószám) 8 2 Budapest (helység) Hargita tér (út, utca) Telefon: 8. (házszám) Honlap: A levelezési cím eltér a székhely címétől A kérelmező szervezet levelezési címe: (irányítószám) 8 2 Budapest (helység) Hargita tér (út, utca) 8. (házszám) A kérelmező hivatalos képviselőjének neve: Gabura Gyula A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása: Klubigazgató Mobiltelefonszám: cím: A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartó neve: Gabura Gyula Mobiltelefonszám: cím: A kérelmező szervezet milyen kapcsolatban/együttműködésben van más sportszervezettel, a látványcsapatsport területén működő közhasznú alapítvánnyal, vagy oktatási intézménnyel, amellyel közös kérelmet kíván benyújtani Hivatalos név Székhely Kapcsolat/együttműködés célja, formája. A jóváhagyást végző szervezet tölti ki! 2. Kft esetén: 3, Rt. esetén: 4, sportegyesület esetén: 52, köztestület esetén: 549, alapítvány esetén: 569, Sportiskola esetén: 000, DSE Sportszervezet esetén MLSZ tagsági azonosító, sportiskola esetén pedig NSI azonosító.

2 2 VAGYONI HELYZET, IGÉNYELT TÁMOGATÁS ÖSSZEVONT BEMUTATÁSA 2. A kérelmező 202. / 203. évi gazdálkodásának és 204 év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben) Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át. Bevétel Önkormányzati támogatás Állami támogatás Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel) Látványcsapatsport támogatásból származó bevétel Egyéb támogatás összesen: Kiadások alakulása az egyes éveadokban Kiadás Személyi (bér és bérjellegű + járulékai) Működési költségek (rezsi) Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatás Egyéb, máshova nem sorolható kiadások összesen: Egyéb tájékoztató jellegű adatok Utánpótlásra fordított összeg Működési költségek (rezsi) Sportfejlesztési program kérelemben benyújtott - időszaka(i) 204/5-es bajnoki évad Mely jogcímekre adja be a kérelmet? Személyi jellegű ráfordítás Tárgyi eszköz beruházás Utánpótlásnevelés fejlesztése Képzés fejlesztése Közreműködői költségek

3 4A sportszervezet sportfejlesztési programja a 204/5 -es évadra vonatkozóan Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása A Levegő-Energia Hungary Football Club céljai között szerepel a magyar labdarúgás fejlesztésében való tevékeny és aktív részvétel. Szervezett kereteket kívánunk biztosítani a labdarúgás iránt érdeklődő fiatalok számára. Csapatainkkal részt veszünk kiemelt bajnokságokban, valamint a Program rendezvényein is képviseltetjük magunkat. Elindítottuk a már korábban tervezett óvodás programunkat. Öt intézménnyel van megállapodásunk, és ezek keretében több, mint ötven gyerekkel foglakozunk. Az egyesület 2008-ban alakult. Jelenleg több mint 450 gyermek sportol az egyesület keretein belül. A sportfejlesztési programunk végső formájában az egyesületben sportoló igazolt játékosok száma eléri majd az 200 főt. Az egyesületnek saját sportlétesítménye nincs, jelenleg az Építők Sporttelep létesítményeit bérli. A es szezontól, négy korosztályban, a FTC Futsal Szakosztályával kötött együttműködési megállapodás keretében a futsal utánpótlás bajnokság küzdelmeiben is részt veszünk. A korosztályos csapataink játékosai, heti egy alkalommal futsal edzésen vesznek részt az FTC futsal szakosztálya által biztosított edzők vezetésével. Az egyesület legnagyobb problémája, a jelenleg használt létesítmények állapota, illetve a saját tulajdonú sportlétesítmény hiánya okozta folyamatos bizonytalanság és költözés. A 204/205-ös bajnoki évadban a Levegő-Eneregia HFC és a Szily Kálmán Kéttannyelvű Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium elindítja Magyarország legújabb labdarúgó akadémiáját, a TOP Football Labdarúgó Akadémiát. Kiemelt figyelmet fordítunk, nem csak a labdarúgáshoz elengedhetetlen technikai, taktikai és kondicionális képzésre, de az egészséges terheléspihenés arány kialakítására, a megfelelő tápanyag és vitamin bevitelre, valamint a mentális felkészítésre is. A 203/204-ben az MLSZ által jóváhagyott sportfejlesztési programunk alapjain a 204/205-ös támogatási időszakban is olyan feltételeket kívánunk biztosítani a sportfejlesztési programunk révén, hogy a nálunk sportoló gyerekek, megfelelő szakemberekkel, megfelelő létesítményekben, megfelelő edzési és versenyeztetési feltételek között sportolhassanak. (részletes igényeink megfogalmazását lásd a táblázatokban.) Ezen túlmenően jelen sportfejlesztési program egy a Club számára kiemelkedően fontos létesítmény-beruházási részt is tartalmaz, amelynek kifejtését lásd a következő szakaszokban Ingatlan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósulásának ütemezése Csapatunk az első két évben, Budapesten az Etalon Sportiskola létesítményeit bérelte nyarán az Etalon Sportiskolával együttműködve, továbbra is az iskola sportpályáit használva már nyolc korosztállyal folytattuk az elkezdett munkát. Ezt követően a X kerületi Építők Sportcentrumba tettük át a székhelyünket. Az egyesület legnagyobb problémája, a jelenleg használt létesítmények állapota, illetve a saját tulajdonú sportlétesítmény hiánya okozta folyamatos bizonytalanság.az egyesületnek saját sportlétesítménye nincs. Éppen ezért a 204/205-ös támogatási időszakban az alábbi létesítmény-beruházásokat kívánjuk megvalósítani. TOP FOOTBALL AKADÉMIA A Szily Kálmán Szakközépiskola és az Airnergy Club együttműködésének keretében, a ös tanévben labdarúgó akadémiai osztály indul.a sportlétesítmény otthont adna az Airnergy HFC korosztályos csapatainak biztosítaná az iskolában tanuló diákok sportolásának lehetőségét. Az MLSZ Budapesti Igazgatóságával kötött együttműködésimegállapodásalapján, ingyenes létesítmény használatot biztosítana a pálya üzemeltetője a BLSZ korosztályos válogatott csapatai, valamint hétvégéken kedvezményes pálya bérleti lehetőséget a Budapesti amatőr csapatok számára. A fejlesztés keretében épülne egy darab nagyméretű (05x64m) füves labdarúgó pálya világítással,egy darab nagyméretű (05x64m) műfüves labdarúgó pálya világítással, a két nagyméretű labdarúgó pályát elválasztó könnyű szerkezetes lelátó, egy darab kisméretű (70x30m) műfüves labdarúgó pályavilágítással és egy 200 nm alapterületű háromszintes kiszolgálóépület. XIX. KERÜLETI ALKÖZPONT A sport ingatlan helye: Ady Endre Általános Iskola A létesítmény fejlesztés keretében, az iskolába beiskolázott igazolt labdarúgók és az Airnergy HFC ovifoci programjában szereplő gyerekek részére szeretnénk db 30x30-as kisméretűműfüves pályát építeni világítással. IX. KERÜLETI ALKÖZPONT. A sport ingatlan helye: Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola A létesítmény fejlesztés keretében szeretnénk a már meglévő db 40x20-as kisméretű műfüves pályát világítással el látni. IX. KERÜLETI ALKÖZPONT 2. A sport ingatlan helye: Kosztolányi Általános Iskola A létesítmény fejlesztés keretében, az iskolába beiskolázott igazolt labdarúgók és az Airnergy HFC ovifoci programjában szereplő gyerekek részére a szakmai feltételek megteremtése érdekében, szeretnénk a már meglévő db 40x20-as kisméretű műfüves pályát világítással el látni. Projekt időtartalma és tevékenységének ütemterve A Levegő-Energia HFC 204/205-ös sportfejlesztési programja tartalmaz építési beruházást, amelynek tervezett kezdő időpontja 204. szeptember. és várható befejezési időpontja 205. június 30. A jelen kérelemben igényelt támogatási összegek felhasználását folyamatosan kívánjuk megvalósítani igazodva a bajnoki évadhoz és a versenynaptárhoz, valamint a Club működési struktúrájához. A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési program és a jelen sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van) A Levegő-Energia HFC 204/205-ös sportfejlesztési programja összhangban áll a Magyar Labdarúgó Szövetség stratégiai céljaival. 204/205-ös sportfejlesztési programunkban egyrészt szeretnénk folytatni a korábban megkezdett munkát, kiemelt figyelmet fordítva az utánpótlás-

4 nevelésre. A Futsal Szakosztály és az Akadémia beindítása is mutatja, hogy a Club által elindított folyamatok látható eredményekben realizálódnak, amely eredmények párhuzamba állíthatóak az MLSZ tömegesítési törekvéseivel. Létesítmény-berhuázási terveink pedig illeszkednek a létesítmény-ellátottság minőségi és mennyiségi fejlesztésével kapcsolatos elképzelésekkel. A 203/204-ben az MLSZ által jóváhagyott sportfejlesztési programunk alapjain a 204/205-ös támogatási időszakban is olyan feltételeket kívánunk biztosítani a sportfejlesztési programunk révén, hogy a nálunk sportoló gyerekek, megfelelő szakemberekkel, megfelelő létesítményekben, megfelelő edzési és versenyeztetési feltételek között sportolhassanak. Sportfejlesztési programunk tervezése során figyelemmel voltunk a jogszabályi változásokra valamint a szövetségi irányelvekre és benchmarkrendszere. A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt előnyök és a figyelembe veendő kockázatok megjelölése Elsődleges cél, hogy tanítványaink számára örömöt szerezzen a foci, és elkötelezetté váljanak a sportág számára. Az célkitűzések standardjai: a fegyelem, a figyelem, a viselkedés, az instrukciók elfogadása, a csapatmunka, az egészséges életmód betartása. A csapatmunka fejlesztése magában foglalja az olyan jelzőket, mint kommunikációs képesség, vezetés, önzetlenség és versenyképesség, melyek nemcsak a futball, hanem a legtöbb hivatás sikeréhez is szükségesek. A Levegő-Energia HFC dinamikus és kihívásra alkalmas tanulási körülményeket kíván teremteni a fiatal sportolók számára. Alapvető célunk egy széles tömegbázis létrehozása. A tömegesítést követően célunk, hogy egy komplex program révén a lehető legfelkészültebb labdarúgókat neveljük ki, akik legmagasabb színvonalú labdarúgó játékosokként élvonalbeli csapatokban játszanak majd. Szervezettségében, szakmai munkájában, arculatában, gazdálkodásában egyaránt, egy előre mutató, a legmagasabb elvárásoknak is megfelelő klubot szeretnének felépíteni. Szándékunk szerint, az egyesületben 6-tól 2 éves korig foglalkozunk a focihoz igazi elhivatottságot érző gyerekekkel. Néhány év elteltével szeretnénk egy NB. III - as csapatot működtetni, hogy a tehetséges játékosaink számára már ifjúsági korban játéklehetőséget tudjunk biztosítani a felnőtt mezőnyben. Szakmai célkitűzésünk, egy a nemzeti hagyományainkra épülő, saját labdarúgó stílus kialakítása. A klub éves költségvetése mára közel 40 millió forint, amely a látványcsapatsport támogatási rendszeren keresztül biztosított támogatásokból, játékos értékesítés után járó nevelési költségtérítéséből, és a képzési hozzájárulásokból tevődik össze, amely biztosítja a folyamatos működéshez és fejlődéshez szükséges forrásokat. 4. Kérjük itt minden esetben összefoglalni. 5Személyi jellegű ráfordítások (A járulékok kiszámításáért felelősséget nem vállalunk, azok csak tájékoztató adatok, amennyiben saját maga szeretné megadni a fizetendő járulékokat, válassza az egyéb kategóriát az adózás módjából) Támogatási időszak 6Támogatott pozíció(k) megnevezése Új? Kategória Képesítés Adózás módja Napi munka óra Kif. hó Bruttó juttatás (Ft/hó) Munkáltatói járulékok (Ft/hó) Évadra jutó ráfordítás összesen (Ft) Tervezett összes személyi költség alakulása a 203/4 és 204/5-ös közötti időszakban Ft 0 Ft 0 Ft Időszak Önrész (Ft) Igényelt támogatás (Ft) Összesen (Ft) 204/5 0 Ft 0 Ft 0 Ft összesen: 0 Ft 0 Ft 0 Ft 5. A 07/20. (VI. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2. () bekezdés 4. pontja, figyelemmel ugyanezen bekezdés. pontjának i) alpontjára. 6. Az utánpótlás-nevelési és képzési feladatokkal támogatása keretében elszámolható személyi költségeket az utánpótlás-nevelésnél (3.3.4) kell feltüntetni. 78Tárgyi eszköz beruházások/felújítások : (Az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kérelmet az alábbiakban részletezni szükséges!) Támogatási 9Eszköz Tárgyi eszköz beruházás/felújítás 0T.i. Tervezett beruházási, Üzembe helyezés U.f. É.k.

5 időszak jellege megnevezése felújítási érték (Ft) tervezett időpontja en. 204/5 pálya ép. TOP Akadémia építés 70 % Ft /5 pálya ép. alközpont építés 70 % Ft /5 p. inf. bőv. alközpont építés 2 70 % Ft /5 p. inf. bőv. alközpont építés 3 70 % Ft Ft Tervezett sportcélú, nem ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházások, felújítások az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kivételével értéke számított alakulása a 204/5-ös időszakban: Időszak Önrész (Ft) Igényelt támogatás (Ft) Összesen (Ft) 204/ Ft Ft Ft összesen: Ft Ft Ft Új ingatlan beruházások részletezése Évad Beruházás megnevezése 3Beruházás típusa Cím (irányítószám, város, utca, házszám) Helyrajzi szám Mérete Használat jogcíme M.j. 204/5 TOP Akadémia építés Nagy f.p. 097 Budapest Timót utca /3 05X64 Egyéb 204/5 alközpont építés Kicsi mf.p. Tárgyi beruházások részletes indoklása 95 Budapest Ady Endre út x30 Egyéb Évad Tárgyi eszköz megnevezése Indoklás 204/5 TOP Akadémia építés Edzésfeltételek javítása 204/5 alközpont építés Edzésfeltételek javítása 204/5 alközpont építés 2 Edzésfeltételek javítása 204/5 alközpont építés 3 Edzésfeltételek javítása Pályakihasználtság bemutatása (csak újonnan építendő pálya esetén kell kitölteni) Foglalkoztatott (felnőtt és UP) korosztály Használt pálya típusa Pályahasználat mértéke (pl.: félpálya) Használat heti időtartama Játékosok száma U7-U2 füves és műfüves teljes pálya Egyéb, beruházással, felújítással nem érintett, a sportszervezet által használt ingatlanok bemutatása Jelenleg használt ingatlanok megnevezése. I.v. Igénybevétel (óra / hó) 2. I.v. h. Igénybe vett hónapok száma 3Ingatlan típusa Cím (irányítószám, város, utca, házszám) Helyrajzi szám Mérete Használat jogcíme I.v. Bérleti díj Ft/óra 3. Kicsi f.p / Nagy f.p - Kisméretű / Nagyméretű füves pálya, Kicsi mf.p / Nagy mf.p - Kisméretű / Nagyméretű műfüves pálya, Edzőcs. - Edzőcsarnok 7. Azon beszerzéseket, amelyeket a jogszabály megenged utánpótlás-nevelési feladatként elszámolni, a 3.3 pontban kell feltüntetni. 8. A Rendelet 2. () 9. pont szerint 9. IB: Ingatlanhoz kapcsolódó beruházás, IF: ingatlanhoz kapcsolódó felújítás, TEB: nem ingatlanhoz kapcsolódó tárgyi eszköz beruházás, ide nem értve a sportszereket, TEF: nem ingatlanhoz kapcsolódó tárgyi eszköz felújítás 0. Társasági adóról és az osztalékadóról szóló 996. évi LXXXI tv. 22/C (4) ea) eb) és ec) pontja szerint 2I.v. h. M.j. Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok 204/5-es bajnoki évad Korosztály Csapat neve U4 LEVEGŐ-ENERGIA HFC Csapat 203/4 Országos II Vállalt csapatszám (csak új esetén) 204/5 Csapat 204/5 Országos II Megjegyzé s

6 U3 U U9 U7 U5 U7 U7 U2 U2 ENERGIA F.C. LEVEGŐ-ENERGIA HUNGARY FOOTBALL CLUB LEVEGŐ-ENERGIA HUGARY FOOTBALL CLUB LEVEGŐ-ENERGIA HUNGARY FOOTBALL CLUB LEVEGŐ-ENERGIA HFC LEVEGŐ-ENERGIA HFC LEVEGŐ-ENERGIA HFC LEVEGŐ-ENERGIA HFC LEVEGŐ-ENERGIA HFC 204/5-es bajnoki évadban vállalt új csapatok Országos II Országos II Országos II Országos II Országos II Országos II Országos II Országos II Országos II Országos II Korosztály Csapat neve Csapat 203/4 Vállalt csapatszám (csak új esetén) 204/5 Csapat 204/5 Megjegyzé s U5 Országos II U6 Országos II U9 Országos II U7 U7 U7 U7 U7 U9 U9 U9 U9 U9 U9 U9 U U U U3 U3 U3 U3 U 204/5-es bajnoki évad női és futsal csapatai u8 u8 u8 u8 2 3 u 0 u2 2 3 Szakosztály Korosztály Csapat neve Csapat 203/4 Vállalt csapatszám (csak új esetén) 204/5 Csapat 204/5 Megjegyzé s 204/5-es bajnoki évadban vállalt új női és futsal csapatok Szakosztály Korosztály Csapat neve Csapat Vállalt csapatszám (csak Csapat 203/4 új esetén) 204/5 204/5 Megjegyzé s leány U7 Országos leány U9 Országos leány U Országos leány U3 Országos leány U3 Országos leány U5 Országos leány U7 Országos

7 ffi. futsal U Országos ffi. futsal U3 Országos ffi. futsal U5 Országos ffi. futsal U7 Országos leány futsal U3 Országos leány futsal U5 Országos leány futsal U7 Országos leány U7 Országos leány U9 Országos ffi. futsal U9 Országos leány futsal U3 Megyei leány futsal U5 Országos Tehetségbónusz táblázat Versenyengedély szám Versenyző neve Átvevő sportszervezet Átigazolás időpontja CSERTEK DÁNIEL ÁKOSSIÓFOKI BÁNYÁSZ SE GERE ZOLTÁN LÁSZLÓ ÚJPESTI TE ADAMCSEK MÁTÉ FTC ZRT TOKODI SÁNDOR HONVÉD FC KFT GABURA ALEXANDER SZOMBATHELYI HALADÁS KFT.. A Rendelet 2. (). pontja szerint Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sporteszköz, sportfelszerelés, gyógyszerek, diagnosztikai eszközök részletezése Évad 2Megnevezés Mennyiségi egység Mennyiség Egységár Összeg Kategória 204/5 sportfelszerelés meccsre szett Ft Ft Sporteszköz 204/5 edzőcipő pár Ft Ft Sportfelszerelés 204/5 edzőpóló db Ft Ft Sportfelszerelés 204/5 sportszár db Ft Ft Sportfelszerelés 204/5 edzőlabda db Ft Ft Sporteszköz 204/5 kapus dummy db Ft Ft Sporteszköz 204/5 edzőmelegítő db Ft Ft Sportfelszerelés 204/5 jelzőtrikó db Ft Ft Sportfelszerelés 204/5 edzőnadrág db Ft Ft Sportfelszerelés 204/5 diagnosztikai felmérés db Ft Ft Diagnosztikai eszközök Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése Évad Új? Kategória Megnevezés (edző esetén oklevél azonosítószám) Szerződés szerinti napi óraszám Adózás módja Kifizetéssel érintett hónapok száma Bruttó juttatások (Ft/hó) Munkáltatói járulékok (Ft/hó) Évadra jutó ráfordítás összesen (Ft) 204/5 Nem Edző 4 EKHO Ft Ft Ft 204/5 Nem Edző 2 4 EKHO Ft Ft Ft 204/5 Nem Edző 3 4 EKHO Ft Ft Ft 204/5 Nem Edző 4 4 EKHO Ft Ft Ft 204/5 Nem Edző 5 4 EKHO Ft Ft Ft 204/5 Nem Edző 6 4 EKHO Ft Ft Ft 204/5 Nem Edző 7 4 EKHO Ft Ft Ft 204/5 Nem Edző 8 4 EKHO Ft Ft Ft 204/5 Nem Edző 9 4 EKHO Ft Ft Ft 204/5 Nem Edző 0 4 EKHO Ft Ft Ft

8 204/5 Nem Edző 4 EKHO Ft Ft Ft 204/5 Nem Edző 2 4 EKHO Ft Ft Ft 204/5 Nem Edző 3 4 EKHO Ft Ft Ft 204/5 Nem Edző 4 4 EKHO Ft Ft Ft 204/5 Nem Edző 5 4 EKHO Ft Ft Ft Edzőként foglalkoztatott sportszakemberek munkakörének leírása Oklevél azonosítószám Képesítés Foglalkoztatott korosztály Edzésidő (óra/hét) Foglalkoztatott gyermekek száma UEFA "A" ffi. U UEFA "B" ffi. U UEFA "B" ffi. U UEFA "B" ffi. U UEFA "B" ffi. U UEFA "B" ffi. U UEFA "B" ffi. U UEFA "B" ffi. U UEFA "B" leány U UEFA "B" leány U7 8 6 UEFA "B" ffi. U UEFA "B" leány futsal U5 8 3 UEFA "B" ffi. futsal U5 8 4 UEFA "B" leány U UEFA "B" ffi. futsal U9 8 Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díjának részletezése Évad Ingatlan megnevezése Igénybevétel (óra / hó) Bérleti díj (Ft/óra) Hónapok száma az évadban (hónap) Éves költség 204/5 pálya Ft Ft Bérleti díjak indoklása Kategória élőfüves pálya Ingatlan megnevezése pálya Indoklás Edzés és mérkőzésekre való felkészülés Utánpótlás nevelés-fejlesztésének költségeinek aljogcímei Jogcím 204/5 205/6 206/7 Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök Személyszállítási költségek Nevezési költségek Rendezési, felkészítési, képzési költségek Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai Logisztikai költségek (csak bérlet) kivéve személygépkocsi és motorkerékpár Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft 0 Ft összesen: Ft 0 Ft 0 Ft Tervezett összes utánpótlás-nevelés ráfordítása a 203/4 és 204/5-ös időszakra (Ft) Időszak Önrész (Ft) Igényelt támogatás (Ft) Összesen (Ft) 204/ Ft Ft Ft összesen: Ft Ft Ft 2. Tételes bemutatást kérünk (Pl: mez, cipő, gyógyszerek, vitaminok stb.) 3. Az MLSZ által szervezett bajnokság vagy verseny nevezési díja nem számolható el.

9 4A kérelmező által szervezett képzések költségei Évad Képzés címe Képzés típusa Képzésben résztvevők száma Oktatás várható költségei Tervezett képzési költség számított alakulása a 204/205-ös időszakban 0 0 Ft Időszak Típus Önrész (Ft) Igényelt támogatás (Ft) Összesen (Ft) 204/5 Á 0 Ft 0 Ft 0 Ft 204/5 SZ 0 Ft 0 Ft 0 Ft összesen: 0 Ft 0 Ft 0 Ft 4. a Rendelet 2 () 3. pontjában meghatározott költségek: az oktatók személyi jellegű költségei, az oktatók és a képzésben részt vevők utazási költségei, beleértve a szállásköltségeket is, egyéb folyó költségek, különösen a képzési projekthez közvetlenül kapcsolódó anyagok, fogyóeszközök, az eszközök és berendezések amortizációja olyan mértékben, amennyire azokat kizárólag a képzési projekt céljaira használják, a képzési projekttel kapcsolatos tanácsadói szolgáltatások költségei, a képzésben részt vevők személyi jellegű ráfordítása, legfeljebb az a) e) pontban felsorolt egyéb elszámolható költségek összegéig; mellyel kapcsolatban csak a képzésben ténylegesen eltöltött idő vehető számításba, az ebből munkavégzéssel eltöltött idő levonása után Közreműködői költségek Évad 204/5 204/5 Közreműködő által végzett feladat leírása Kapcsolódó jogcím A Levegő- Energia FC a MobiEurope Kft.-t bízta meg a támogatási időszakra vonatkozóan a 204/5-ös sportfejlesztési program előkészítésével, a program megvalósításával, Utánpótlás a felhasználás nevelés során szükséges adatszolgáltatási, jelentéstételi kötelezettség teljesítésével, valamint a felhasznált támogatás elszámolásával kapcsolatos közreműködői munka elvégzésével. A Levegő- Energia FC a MobiEurope Kft.-t bízta meg a támogatási időszakra vonatkozóan a 204/5-ös sportfejlesztési program előkészítésével, a program megvalósításával, Tárgyi a felhasználás jellegű során szükséges adatszolgáltatási, jelentéstételi kötelezettség teljesítésével, valamint a felhasznált Közreműködő díjazása (Ft) Maximum közrem. díj Ft Ft Ft Ft

10 támogatás elszámolásával kapcsolatos közreműködői munka elvégzésével Ft Évadonként a 07/20. (VI. 30.) Korm. rendelet módosítása alapján a sportpolitikáért felelős minisztérium ellenőrző szervezet részére kötelezően fordítandó összeg: 204/ Ft Tervezett közreműködői költségek, évadokra lebontva (Az előző pontban jelölt kötelező díjjal növelt érték) Jogcím 204/5-es bajnoki évad Személyi jellegű ráfordítások 0 Ft 0 Ft Tárgyi eszköz beruházás, felújítás Ft 0 Ft Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása Ft 0 Ft Képzési feladatok támogatása 0 Ft 0 Ft összesen: Ft 0 Ft Javasolt indikátorok a sportfejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva (Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltse fel 0-val az adott mezőket.) Indikátor megnevezése Mértékegység Megjegyzés Kiindulási érték (jelenlegi) Output Indikátorok Teljes szakember állomány Licence-szel rendelkező edzők száma Célérték (támogatási időszak vége) Fő % Fő % Edzőtáborok száma db % Változás a bázisév %- ában Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma Épített/felújított kiszolgáló létesítmény Egyéb indikátor: db % m % % % % Javasolt indikátorok a sportfejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva (Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltse fel 0-val az adott mezőket.) Indikátor megnevezése Mértékegység Megjegyzés Kiindulási érték (jelenlegi) Eredmény indikátorok Korosztályos sportolók száma: Célérték (támogatási időszak vége) Változás a bázisév %- ában U9 Fő % U8 Fő % U7 Fő % U6 Fő % U5 Fő % Egyéb indikátor: % % %

11 Tisztelt Jóváhagyást Végző Szervezet! A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 996. évi LXXXI. törvény, illetve a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 07/20. (VI. 30) Korm. rendelet 4. () bekezdése, 6. (2) bekezdése, továbbá a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. tv. 29. () bekezdése alapján kérem, hogy a fenti sportfejlesztési programot jóváhagyni szíveskedjenek. Kelt: Budapest (helység), 204 (év) 2 (hó) 08 (nap) Alulírott Gabura Gyula, mint a Kérelmező képviselője,. kijelentem, hogy a kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek; 2. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a sportfejlesztési program jóváhagyása érdekében a Kérelmezőtől további adatokat kérhet; 3. kijelentem, hogy a Kérelmezőnek az államháztartás bármely alrendszerével szemben esedékessé vált, és meg nem fizetett köztartozása nincs, vagy arra az illetékes hatóság fizetési könnyítést (részletfizetés, fizetési halasztás) engedélyezett; 4. kijelentem, hogy a Kérelmező az államháztartás alrendszereiből juttatott és már lezárt támogatásokkal megfelelő módon elszámolt, a támogatásokra vonatkozó szerződésekben vállalt kötelezettségeit teljesítette; 5. kijelentem, hogy a Kérelmező végelszámolási eljárás alatt nem áll, ellene csőd-, felszámolási-, illetve egyéb, a megszűntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban, és vállalom, hogy haladéktalanul bejelentem, amennyiben a támogatás időtartama alatt ilyen eljárás indul; 6. hozzájárulok ahhoz, hogy a Kérelmező adószámát a jóváhagyást végző szervezet és a Magyar Államkincstár felhasználja a lejárt köztartozások teljesítése, illetőleg az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez; 7. hozzájárulok ahhoz, hogy a Magyar Államkincstár által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott igénylői adataimhoz a jogszabályban meghatározott jogosultak, valamint az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a Nemzetgazdasági Minisztérium és a csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek hozzáférjenek; 8. kijelentem, hogy a Kérelmező megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatoknak az államháztartásról szóló 20. évi CXCV. törvényben megfogalmazott követelményeinek, és a szervezet - ennek igazolása céljából szükséges - adatait rendelkezésre bocsátom; 9. tudomásul veszem, hogy a kérelem adatai nyilvánosságra hozhatók (a Kérelmező neve, a támogatás típusa, célja, valamint a támogatás összege a EMMI, a jóváhagyást végző szervezet, és az ellenőrző szervezet honlapján közzétételre kerül); 0. hozzájárulok a Kérelmező adatainak a jóváhagyó szervezet, továbbá az ellenőrző szervezet általi kezeléséhez, valamint vállalom, hogy a személyes adataik kezelésére szóló engedélyt a beadványaimban szereplő természetes személyektől is beszerzem;. kötelezettséget vállalok arra, hogy a jelen kérelemben közölt bármilyen adatban, tényben, illetve a támogatást befolyásoló körülményben beálló változásról haladéktalanul, de legkésőbb a jogszabályban foglalt határidőn belül írásban értesítem a jóváhagyó-, illetve az ellenőrző szervezetet; 2. amennyiben az építési engedélyhez kötött tárgyi eszköz beruházás, felújítás sportcélú ingatlanra irányul, úgy vállalom, hogy a) a beruházás üzembe helyezését követő legalább a jogszabályban meghatározott időszakban az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett ingatlan sportcélú, elsődlegesen piaci alapon történő hasznosítását (jogszabályban meghatározott kivétellel) fenntartom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre, mely bejegyzés költségének ellenértékét megfizetem, b ) az adott tárgyi eszköz beruházásra vonatkozó, első támogatási igazolás kiállítását követő 4. év végéig a tárgyi eszköz beruházást üzembe helyezem, ellenkező esetben a támogatás és annak jegybanki alapkamattal növelt összegét Magyar Állam részére megfizetem, c) a beruházás üzembe helyezését követő legalább 5 évben az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett sportcélú ingatlant iskolai és diáksport események, szabadidősport események és más, közösségi célú (különösen: kulturális, turisztikai) események lebonyolítása céljából az adatlapon feltüntetett mértékben ingyenesen vagy kedvezményes áron biztosítom. d ) bérelt vagy más jogcímen használt, nem a látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet tulajdonában álló ingatlan esetén a sportcélú ingatlant piaci áron bérelem vagy más jogcímen használom, e) a jelenértékén legalább 5 millió forint értékű tárgyi eszköz felújítás esetén a támogatásból megvalósuló felújítást legalább 5 évig az eredeti rendeltetésének megfelelően hasznosítom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre, f) jelenértékén legalább 0 millió forint értékű tárgyi eszköz beruházás, felújítás esetén a sportcélú ingatlanfejlesztésre nyílt pályázatot írok ki és a pályázati eljárás eredménye alapján nyertes személlyel kötök szerződést a tárgyi eszköz beruházás, felújítás megvalósítására. 3. vállalom, hogy a támogatás felhasználásáról olyan analitikus nyilvántartást vezetek, amely biztosítja a támogatások teljes elkülönítését, és hozzájárul a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek általi ellenőrzéséhez; 4. tudomásul veszem, hogy a támogatás elszámolása során csak bizonylattal dokumentált kiadások számolhatóak el, a támogatás felhasználása során keletkezett bizonylatokkal a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 07/20. (VI. 30.) Korm. rendeletben foglaltak szerint elszámolok, és megőrzöm a jogszabályok által előírt határidő végéig.

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Fertődi Sportegyesület

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Fertődi Sportegyesület 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Fertődi Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: Fertődi SE 2Gazdálkodási formakód: 521 3Tagsági azonosítószám 733 Áfa

Részletesebben

PISZKOZAT. Ügyiratszám : be/sfphp01-6352/2014 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Kállósemjéni Sportegyesület

PISZKOZAT. Ügyiratszám : be/sfphp01-6352/2014 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Kállósemjéni Sportegyesület 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Kállósemjéni Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: KállósemjéniSE 2Gazdálkodási formakód:521 3Tagsági azonosítószám

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Szent István Sportegyesület

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Szent István Sportegyesület 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Szent István Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: Szent István SE 2Gazdálkodási formakód: 521 3Tagsági azonosítószám

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Nyírmeggyes Sportklub

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Nyírmeggyes Sportklub 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Nyírmeggyes Sportklub A kérelmező szervezet rövidített neve: Nyírmeggyes SK Gazdálkodási formakód: 51 3Tagsági azonosítószám 1568 Áfa

Részletesebben

1 1 8 2 Budapest. Gabura Gyula Klubigazgató. Gabura Gyula

1 1 8 2 Budapest. Gabura Gyula Klubigazgató. Gabura Gyula 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Levegő-Energia Hungary Football Club A kérelmező szervezet rövidített neve: Levegő-Energia FC 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra

Részletesebben

PISZKOZAT. 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: VÁC DEÁKVÁR SPORT EGYESÜLET

PISZKOZAT. 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: VÁC DEÁKVÁR SPORT EGYESÜLET 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: VÁC DEÁKVÁR SPORT EGYESÜLET A kérelmező szervezet rövidített neve: VÁC DEÁKVÁR SE 2Gazdálkodási formakód:521 3Tagsági azonosítószám

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Tiszakóródi Sportegyesület

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Tiszakóródi Sportegyesület 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Tiszakóródi Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: Tiszakóród SE 2Gazdálkodási formakód: 521 3Tagsági azonosítószám 1617

Részletesebben

MITE. Nem jogosult. Adószám: 1 8 9 8 3 7 6 6-1 - 0 8. Bankszámlaszám: 5 9 5 0 0 1 5 5-1 1 0 4 7 9 5 9-0 0 0 0 0 0 0 0. Winkler Péter.

MITE. Nem jogosult. Adószám: 1 8 9 8 3 7 6 6-1 - 0 8. Bankszámlaszám: 5 9 5 0 0 1 5 5-1 1 0 4 7 9 5 9-0 0 0 0 0 0 0 0. Winkler Péter. 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: MITE Mosonmagyaróvári Ifjúsági Tornaegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: MITE 2 Gazdálkodási formakód: 521 Áfa levonásra

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI. A kérelmező szervezet teljes neve: Limes Szabadidős Egyesület. A kérelmező szervezet rövidített neve: Limes SE

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI. A kérelmező szervezet teljes neve: Limes Szabadidős Egyesület. A kérelmező szervezet rövidített neve: Limes SE 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Limes Szabadidős Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: Limes SE 2Gazdálkodási formakód: 521 3Tagsági azonosítószám 3960 Áfa

Részletesebben

PISZKOZAT. 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Bőcs Községi Sport Club

PISZKOZAT. 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Bőcs Községi Sport Club 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Bőcs Községi Sport Club A kérelmező szervezet rövidített neve: BKSC 2Gazdálkodási formakód:521 3Tagsági azonosítószám 3369 Áfa levonásra

Részletesebben

Bozsik program. Cser Attila

Bozsik program. Cser Attila 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Balatonszentgyörgyi Községi Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: Balatonszentgyörgyi KSE 2 Gazdálkodási formakód:

Részletesebben

Inter CDF SE. Nem jogosult. Adószám: 1 8 1 9 1 5 4 7-1 - 4 2. Bankszámlaszám: 1 0 7 0 1 3 7 9-4 8 9 3 0 7 0 9-5 1 1 0 0 0 0 5. Nelson Victor.

Inter CDF SE. Nem jogosult. Adószám: 1 8 1 9 1 5 4 7-1 - 4 2. Bankszámlaszám: 1 0 7 0 1 3 7 9-4 8 9 3 0 7 0 9-5 1 1 0 0 0 0 5. Nelson Victor. 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: International Club de Football Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: Inter CDF SE 2 Gazdálkodási formakód: 521 Áfa

Részletesebben

PISZKOZAT. 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Nagyatádi Futball Club

PISZKOZAT. 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Nagyatádi Futball Club Érkezett :. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Nagyatádi Futball Club A kérelmező szervezet rövidített neve: NFC 2Gazdálkodási formakód:52 3Tagsági azonosítószám 247 Áfa levonásra a

Részletesebben

SzTK Futball Kft. Adószám: 2 4 2 4 6 5 6 7-2 - 1 3. Bankszámlaszám: 1 1 7 4 2 2 5 2-2 0 0 7 4 0 0 9-0 0 0 0 0 0 0 0. Potoczki Tamás.

SzTK Futball Kft. Adószám: 2 4 2 4 6 5 6 7-2 - 1 3. Bankszámlaszám: 1 1 7 4 2 2 5 2-2 0 0 7 4 0 0 9-0 0 0 0 0 0 0 0. Potoczki Tamás. 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: SzTK Futball Korlátolt Felelősségű Társaság A kérelmező szervezet rövidített neve: SzTK Futball Kft. 2 Gazdálkodási formakód: 113 Áfa

Részletesebben

BTC KHE. Adószám: 1 9 8 2 0 0 8 8-1 - 0 7. Bankszámlaszám: 1 1 7 3 6 0 2 0-2 0 0 1 9 9 7 6 - Széplaki Árpád. Ügyvezető Elnök.

BTC KHE. Adószám: 1 9 8 2 0 0 8 8-1 - 0 7. Bankszámlaszám: 1 1 7 3 6 0 2 0-2 0 0 1 9 9 7 6 - Széplaki Árpád. Ügyvezető Elnök. 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Bicskei Torna Club Közhasznú Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: BTC KHE 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra a pályázatban

Részletesebben

AMF. Bozsik program. Molnár Róbert. Kuratórium elnöke. Erhardt Szilárd

AMF. Bozsik program. Molnár Róbert. Kuratórium elnöke. Erhardt Szilárd 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Alapítvány a Magyar Fociért A kérelmező szervezet rövidített neve: AMF 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra a pályázatban 549 igényelt

Részletesebben

Egyéb Up. Vörös Dániel

Egyéb Up. Vörös Dániel 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Városföldi Sport Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: Városföldi Sport Egyesület 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra

Részletesebben

Bugac KSE. Egyéb Up. Kovács György

Bugac KSE. Egyéb Up. Kovács György 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Bugac Községi Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: Bugac KSE 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra a pályázatban

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI. A kérelmező szervezet rövidített neve: FILO SE 2Gazdálkodási formakód: 521

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI. A kérelmező szervezet rövidített neve: FILO SE 2Gazdálkodási formakód: 521 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: FILO SPORTEGYESÜLET A kérelmező szervezet rövidített neve: FILO SE 2Gazdálkodási formakód: 521 3Tagsági azonosítószám 3448 Áfa levonásra

Részletesebben

Újkígyós FC. - nincs -

Újkígyós FC. - nincs - 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Újkígyósi Futball Klub A kérelmező szervezet rövidített neve: Újkígyós FC 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra a pályázatban 114

Részletesebben

PEAC. Nem jogosult. Adószám: -- 1 1 7 3 1 0 0 1 2 0 0 5 1 0 6 0. Bankszámlaszám: Dr. Ács Pongrác. elnök. Cziráki Tamás

PEAC. Nem jogosult. Adószám: -- 1 1 7 3 1 0 0 1 2 0 0 5 1 0 6 0. Bankszámlaszám: Dr. Ács Pongrác. elnök. Cziráki Tamás 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Pécsi Egyetemi Atlétikai Club Labdarúgó Szakosztály A kérelmező szervezet rövidített neve: PEAC 2 Gazdálkodási formakód: 521 Áfa levonásra

Részletesebben

PISZKOZAT. 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI. A kérelmező szervezet teljes neve: Szentistváni Titán Sportegyesület

PISZKOZAT. 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI. A kérelmező szervezet teljes neve: Szentistváni Titán Sportegyesület 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Szentistváni Titán Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: Szentistváni Titán SE. 2Gazdálkodási formakód:521 3Tagsági

Részletesebben

SZARVASKEND SE. Egyéb Up

SZARVASKEND SE. Egyéb Up 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: SZARVASKEND SPORTEGYESÜLET A kérelmező szervezet rövidített neve: SZARVASKEND SE 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra a pályázatban

Részletesebben

NB I UP. Tóth Miklós. Tóth Miklós

NB I UP. Tóth Miklós. Tóth Miklós Érkezett :. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Szombathelyi Haladás Labdarúgó és Sportszolgáltató Kft. A kérelmező szervezet rövidített neve: Szombathelyi Haladás Kft. 2 Gazdálkodási

Részletesebben

Akasztó FC. - nincs -

Akasztó FC. - nincs - 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Akasztó Futball Club A kérelmező szervezet rövidített neve: Akasztó FC 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra a pályázatban 521 igényelt

Részletesebben

Bozsik program. Palotai Pál. Palotai Pál

Bozsik program. Palotai Pál. Palotai Pál 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Ferihegy Sportakadémia Vecsés Kft. A kérelmező szervezet rövidített neve: Ferihegy Sportakadémia 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra

Részletesebben

NGSE. Nem jogosult. Adószám: 1 9 8 0 6 7 6 3-1 - 1 3. Bankszámlaszám: 1 6 2 0 0 1 2 0-0 0 1 6 8 8 1 0 - Weisz Gábor. elnök.

NGSE. Nem jogosult. Adószám: 1 9 8 0 6 7 6 3-1 - 1 3. Bankszámlaszám: 1 6 2 0 0 1 2 0-0 0 1 6 8 8 1 0 - Weisz Gábor. elnök. 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Nagytarcsai Grund Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: NGSE 2 Gazdálkodási formakód: 521 Áfa levonásra a pályázatban

Részletesebben

Rákóczi Krisztián. Telefon: 06-30-552-3474. Rákóczi Krisztián

Rákóczi Krisztián. Telefon: 06-30-552-3474. Rákóczi Krisztián 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Somogyudvarhelyi Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: Somogyudvarhelyi SE 2 Gazdálkodási formakód: 521 Áfa levonásra

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Töttösi Sportegyesület

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Töttösi Sportegyesület 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Töttösi Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: Töttösi SE 2Gazdálkodási formakód: 21 3Tagsági azonosítószám 92 Áfa levonásra

Részletesebben

MKH SE. Egyéb Up. Varga Gábor

MKH SE. Egyéb Up. Varga Gábor 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: MÓRAVÁROSI KINIZSI HÚSOS SPORTKÖR EGYESÜLET A kérelmező szervezet rövidített neve: MKH SE 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra a

Részletesebben