A magyar kormány intézkedései és az eddig nyilvánosságra került jövőbeni lépések alapján a reformok irányát és mélységét leginkább a 2003-as

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A magyar kormány intézkedései és az eddig nyilvánosságra került jövőbeni lépések alapján a reformok irányát és mélységét leginkább a 2003-as"

Átírás

1

2 Valami Szlovákia 2 A magyar kormány intézkedései és az eddig nyilvánosságra került jövőbeni lépések alapján a reformok irányát és mélységét leginkább a 2003-as szlovákiai reformokhoz lehet mérni. A strukturális reformok hasonló területeinek összehasonlítása a szociális ellátások, az adóváltoztatások vagy a munkaügyi kapcsolatok törvényi szabályozása kapcsán során számos közös vagy kapcsolódási pont fedezhető fel az intézkedések tartalmi elemeit, az előzményeket és a körülményeket illetően. A magyar kormány több általa kulcsfontosságúnak vélt szlovák lépést azért másolhat le, mert azok érdemben járulhatnak hozzá a versenyképesség javításához és a gazdaság dinamizálásához. Legalábbis ahogyan azt az Orbán-kormány tervezi, illetve az IMF szerint Szlovákiában történt. Mindezt a magyar kormány egy újszerű, Magyarországon a gyakorlatban eddig ismeretlen gazdaságpolitikai kurzus részeként teszi, amelyet inkább tudatosan választ, mintsem a piacok nyomására. A körülmények és az intézkedések hasonlósága alapján megfogalmazható az a hipotézis, hogy a magyar kormány egyszerűen lemásolja a szlovák modellt, számos esetben csupán marginális módosítással, de azzal a töretlen hittel, hogy a szlovák csoda megvalósulhat Magyarországon is. Az Intézet a Demokratikus Alternatíváért (IDEA) legújabb kiadványa a es magyar reformtervek és a es szlovák intézkedések részletes összehasonlítása révén arra a kérdésre is választ ad, hogy a szlovák reformtapasztalatok mennyiben lehetnek relevánsak a hazai reformok irányának kialakításakor. A szlovákiai és a magyarországi reformok előzményei A 2000-es évek elején úgy tűnt, hogy Szlovákia jelentősen elmarad a többi visegrádi ország gazdasági teljesítményétől. Az első Dzurinda-kormány ( ) megkezdte a Mečiar-örökség ( ) felszámolását, a gazdaság érdemi dinamizálását azonban nem sikerült elérnie. A 2002-es választási kampányban a közvélemény szemében különösen a Mečiar-éra, de az azt követő kormányzati ciklus is a politikai és a gazdasági kudarcok szinonimájává vált. 1 Utóbbi vélemény szolgált felhatalmazásul arra, hogy a 1 Jurajda, Štěpán Mathernová, Katarína (2004): How to Overhaul the Labor Market: Political Economy of Recent Czech and Slovak Reforms. Background paper prepared for the World Development Report 2005.

3 Valami Szlovákia 3 jobbközép koalíció már a ciklus elején átfogó reformokba kezdjen. Az előbbihez hasonlóan a magyarországi balliberális kormányzás nyolc évét a lassú gazdasági növekedés, a stagnáló foglalkoztatás, az állam és a háztartások nagyfokú eladósodása, illetve a sorozatos sikertelen kiigazítási kísérletek miatt egyértelműen negatívan értékelték a választópolgárok. A kormányra került jobboldal e közhangulatot használta fel arra, hogy széleskörű felhatalmazással átfogó reformokba kezdjen. A 2010-es magyar pillanatkép több szempontból hasonlított a 2003-as szlovákiai állapotokra. A szlovák társadalmi-gazdasági fejlődés 2004 előtt nem tartott lépést a többi visegrádi országéval, illetve Magyarország felzárkózása is elmaradt ezen országok mögött 2004 után. Az EU-15 átlagához történő felzárkózási folyamat lassúságát mindkét országban ugyanaz a gazdasági tünetcsoport kísérte: magas munkanélküliség (és/vagy inaktivitás), illetve alacsony foglalkoztatottság. Az azonos felzárkózási stratégia, azaz a tőkebeáramláson alapuló gazdasági modernizáció Magyarországon akkor fulladt ki, amikor Szlovákiában még csak éppen beindult. Az ben jellemző recesszió közeli helyzet után a lassan meginduló gazdasági növekedés előállt helyzet kedvező körülményeket biztosított a nagyobb léptékű reformok (például adóreform) számára Szlovákiában, a 2010-ben megindult és várhatóan fennmaradó növekedés pedig a magyarországi intézkedéseknek. Az sem jelent lényeges különbséget, hogy míg a vizsgált időszakban 2 a szlovák bruttó államadósság a GDP negyven százalékának környékén állt, addig a magyar 2010-ben kevéssel 80 százalék alatt tetőzött. Ez nem jelent alapvetően kisebb mozgásteret a fiskális politika számára, mert a hátrányt a magyar kormányhoz a magánnyugdíjpénztári rendszer felszámolásával 2011-ben visszaáramló, várhatóan a GDP 8,5 százalékát kitevő eszközállomány tompítani fogja. A kormányok által hangoztatott célok is egybeestek: a versenyképesség növelése és új (legális) munkahelyek teremtése. Mindezek Magyarországon kiegészültek az adósság csökkentésének jelszavával. A Szlovákiában véghezvitt es strukturális Az egyik legfőbb szempont az volt, hogy Szlovákia lemaradt a többi visegrádi országhoz képest az uniós csatlakozás folyamatában. 2

4 Valami Szlovákia 4 átalakítások, illetve az új magyar kormány beiktatása óta megismert reformtervek, továbbá a már életbe lépett intézkedések egyaránt szerteágazóak (voltak): kiterjednek a munkaügyi kapcsolatokra (a munka törvénykönyvének módosítása), az adórendszerre (fundamentális adóátrendezés) 3 és a szociális ellátórendszerre. A körülmények és az intézkedések hasonlósága alapján megfogalmazható a hipotézis, hogy a magyar kormány egyszerűen lemásolja a szlovák modellt, sokszor csupán marginális módosítással, de azzal a töretlen hittel, hogy a szlovák csoda 4 megvalósulhat Magyarországon is. Munkanélküli-ellátás és táppénz A munkanélküli-ellátást érintő intézkedéseket és terveket vizsgálva számos párhuzamosságot találunk. A magyar kormány tervei szerint az ellátás plafonja megszűnne, már csökkentette az igénybe vehető ellátás időtartamát, viszont a helyettesítési rátát 5 viszont emelnék. Az ezeknek megfeleltethető szlovák intézkedések az ellátási plafont emelték, csökkentették az ellátás időtartamát, de a helyettesítési rátát inkább csökkentették. A tervezett magyar intézkedések eredményeként 2012-től az álláskeresési járadék igénybe vételének három hónapra mérséklése Európa legrövidebb munkanélküli-ellátását jelenti majd. A magyar kormány üzenete világos: a konvergenciaprogramban relatíve bőkezűnek minősített ellátást kívánják csökkenteni, úgy, hogy közben fokozatosan csökkentik a korábbi állapothoz képest megnövelt helyettesítési rátát, pontosan a munkára ösztönzés érdekében. Ez utóbbi cél a szlovák intézkedések deklarált célja volt. A kiadások csökkentése látszólag nem elsődleges, mivel a munkanélküli-ellátás átlagos időtartama jelenleg 90 nap körül alakul. 6 A jogosultsági idő csökkentése az átlagos 3 Az adóreform minden fontosabb adónemet érintett. 4 A szlovák csoda kifejezés alatt általában azt értik, hogy Szlovákiának 2003 után sikerült dinamizálni a gazdaságot, adót csökkenteni, és a költségvetési egyensúlyát megőrizni. Arról, hogy mennyiben is beszélhetünk valóban gazdasági csodáról, lásd Pogátsa Zoltán (2009): Tatra Tiger or Belated Recovery? pdf 5 A helyettesítési ráta az ellátás összege és az ellátás igénybe vétele előtti időszak keresetének a hányadosa. 6 Molnár Patrícia: Ellátják a bajukat. HVG április 20. Az ellátás átlagos

5 Valami Szlovákia 5 munkanélküli állampolgárt nem érinti. Ennek fényében a korlát nem tűnik effektívnek az ellátást igénybe vevő átlagos egyénre. A pénzügyi-gazdasági válság begyűrűzésével azonban a munkanélküliek száma jelentősen növekedett: 2011 első negyedévében 11,6 százalékot ért el 7, ennek fényében a kormányzati megtakarítás számottevő lehet. Mivel azonban a munkáltatók által a Munkaerő-piaci Alapba fizetett járulék a munkanélküliellátások fedezeteként is szolgál, ez gyakorlatilag járandóság és nem juttatás. Nem kerül sor várhatóan az ellátást megalapozó járulék mértékének a csökkentésére, így a jogosultsági idő csökkentése a munkanélküli-ellátás biztosítási jellegét jelentősen sérti. A munkanélküli-ellátás reformja utáni szlovák tapasztalatok fényében más átfogó intézkedések ellenére is a határ másik oldalán a munkanélküliségi ráta igen lassan csökkent, a tartós munkanélküliek aránya még mindig magas, a képzetlenek és a keleti országrész pedig felülreprezentáltak köztük. 8 A magyarországi foglalkoztatási helyzet problémái közé tartozik a szakképzetlenek és alacsony iskolai végzettségűek magas inaktivitása, az alacsony iskolai végzetség területi koncentrálódása és állandósuló újratermelődése. A Széll Kálmán Terv azonban eltörölné a munkanélküli-ellátás kimerítése után következő formát, az álláskeresési segélyt. A Bajnai-kormány szeptember elsejétől maximálta a folyósítható táppénz összegét, a minimálbér négyszeresének mértékében. Magyarországon május elsejével lépett hatályba az új szabályozás, amely szerint a táppénz folyósításának maximuma a minimálbér kétszerese. A passzív táppénz intézményének megszűntetésére a kormány érvelése alapján azért van szükség, mert az inkább munkanélküli-ellátásként, mintsem valódi táppénzként funkcionál. A szlovák reform a táppénz igénybevételének csökkentését célozta: a magyar szabályozással ellentétben a szlovák esetben az ellenösztönzés érdekében bármilyen jövedelmű egyén számára a táppénz időtartamának első néhány napjában kiugróan alacsony helyettesítési rátát léptettek életbe. A következmény minden várakozást felülmúlt: a folyósított táppénz időtartama azért ilyen rövid, mert az igénybe vevőknél az ellátás alapjául szolgáló előírt munkaviszony átlagos hossza átlagosan 3 hónapnyi ellátási időszakot keletkeztet. 7 KSH: Foglalkoztatottság és munkanélküliség, január-március. 8 Keszeg Béla (2006): A reformok politikai előfeltételei és következményei. In: Keszeg Béla Török Tamás (szerk.): Szlovákia a gazdasági reformok után. Slovakia After Economic Reforms. Kempelen Farkas Társaság, Komárom Komárno.

6 Valami Szlovákia 6 összege drasztikusan visszaesett. A szabályozás hatályba lépését követő három hónapban az átlagos új táppénzes esetek száma 36 százalékkal csökkent az előző év azonos időszakához képest, az egy munkavállalóra jutó átlagos táppénzes napok száma pedig 2,8-ról 1,8 napra mérséklődött. 9 Adóátrendezés Kelet-Közép-Európában a 2000-es évek első felétől egyre több ország tért át az egykulcsos személyi jövedelemadózásra. A visegrádi országok közül Szlovákia volt az úttörő, a 2003-as reformot az elemzők is sikerként értékelik. Emellett jelentősen bővült a munkakínálat (részben a szociális ellátórendszer szigorításai miatt), és csökkent az eltitkolt jövedelmek aránya. 10 Szlovákia után a térségben Magyarország következett, a szlováknál azonban csak névlegesen alacsonyabb kulccsal (a szuperbruttósítás miatt 2011-ben valamivel 20 százalék felettivel, nem számítva az adókedvezményeket). A magyar gyakorlattal ellentétben deklaráltan a potenciális vesztesek kompenzálása Szlovákiában jelentősen nőtt a 0 százalékos jövedelemi sáv a reform előtti állapothoz képest. Szlovákiában a szegényebb társadalmi rétegek adminisztrációs terhekkel járó, rászorultság alapján folyósított gyermektámogatása megszűnt, az alanyi jogon járó támogatás összege pedig a kétszeresére emelkedett. A gyermekek után járó adókedvezmény mértéke jelentősen csökkent (gyermekenként havonta 1400-ról 400 SK-ra). Összefoglalva, magyar és szlovák SZJA intézkedésekben az a közös, hogy a szociálpolitikai célokat nem az előbbi révén kívánják megvalósítani. Magyarországon 2010-ben, és Szlovákiában 2003-ban nemcsak a személyi jövedelemadózás reformja történt meg, hanem átfogó adóátrendezésre 11 is sor került. Ennek csak egyik eleme volt a már ismertetett egykulcsos személyi jövedelemadózás, a másik fontos rész a társasági adózás átalakítása. Szlovákiában 25 százalékról 19 százalékra csökkentették a társasági adókulcsot. A magyar intézkedés a kis- és 9 INEKO (2004). 10 Moore, David (2005): Slovakia s 2004 Tax and Welfare Reforms. IMF Working Peper 05/ Bővebben a szlovák adóátrendezésről lásd Zdenko Krajčír és Ľudovít Ódor: First Year of the Tax Reform, or 19 Percent at Work. Financial Policy Institute, Ministry of Finance of the Slovak Republic, szeptember.

7 Valami Szlovákia 7 középvállalkozások terheit mérsékelte szelektíven, 500 millió forint adóalapig a profit 10 százalékos kulccsal adózik, azaz valójában progresszívvé vált a társasági adó. Szlovákiában főként a nemzetközi adóversenyre, valamint a korábbi társasági adószabályozás áttekinthetetlenségére hivatkozva mérsékelték a kulcsokat, ennek ellentételezéseként azonban kivezették a szerteágazó kedvezményeket, így a lépés közvetlenül szélesítette az adóalapot. Munkaügyi kapcsolatok újraszabályozása Szlovákiában a reformok egyik kulcseleme volt a munkaügyi kapcsolatok átfogó újraszabályozása. Az intézkedések fő irányát az elbocsátás költségeinek csökkentése, a rugalmasabb munkaidő- és túlóra-szabályozás, illetve a vállalkozások adminisztratív terheinek mérséklése jelentette. Az egyik legnagyobb horderejű lépés az elbocsátások költségeinek csökkentése volt. Ezen felül jelentősen emelkedett az éves túlórakeret a munkavállaló beleegyezésével, rugalmasabb lett a határozott idejű munkaszerződés és a részmunkaidős munkavégzés, a munkavállalók törvényben rögzített védelme azonban ezekkel párhuzamosan alacsonyabb szintre került. A magyar intézkedéseknek egyelőre csak az iránya ismert, de feltételezhető, hogy a szlovák példa lebeg a döntéshozók szeme előtt. A magyar kormány vizsgálja végkielégítések és a felmondási idő csökkentésének lehetőségeit, valamint könnyíteni kíván a kis- és közepes vállalkozásoknál a munkaerő felvétele és elbocsátása által implikált terheken. A kormánytisztviselők felmondási idejét maximáló szabályozás már korábban életbe lépett. Nemzetközi összehasonlításban Magyarországon igen magas a végkielégítések összege, különösen a 10 év feletti munkaviszonnyal rendelkezőknél, emellett napirenden van a fizetett szabadnapok számának, illetve a bérpótlékok csökkentése is. Utóbbi két lépést azért szorgalmazza a kormány, mert a túlórapótlékok nemzetközi összehasonlításban a visegrádi országok között igen magasak, csakúgy, mint a fizetett szabadnapok száma, mindez pedig a vállalkozások versenyképességet

8 Valami Szlovákia 8 rontja. 12 A heti és napi időkeret anélkül kötné a munkáltatót, hogy a rendelkezésre állásért a túlórán felül további kompenzáció járna a munkavállalónak. További párhuzam a két ország között, hogy egy Szlovákiában benyújtott törvénytervezetben a próbaidő hat hónapos kötelező kiterjesztésének lehetősége is szerepelt, ezt azonban végül elvetették, 13 a Széll Kálmán Tervben azonban felvetődik ez a lehetőség. Miért éppen a szlovák reformok másolásáról van szó? Az eltérő intézményi gazdasági örökséget (például az államadósság mértékét vagy a társadalmi preferenciákat) szükségszerű komolyan venni, de nem csak ez az egyetlen különbség a két vizsgált ország között. A reformok ugyanis nem is azonos időszakban vagy világgazdasági környezetben zajlottak, illetve zajlanak. A szlovákiai fundamentális adóátrendezésre és adócsökkentésre azért is kerülhetett sor, mert az állam mozgásterét nem szűkítette a nagyarányú bruttó államadósság, szemben a jelenlegi magyarországi helyzettel, ahol az ágazati különadók vagy a bankadó még ha a szándékok szerint ezek ideiglenesek is az SZJA, illetve a társasági adó csökkentésének ellentételezéseként tekinthetők. Szlovákiában nem az államadósság elleni harc ihlette a reformokat, ez a kényszer ott nem állt fenn. Az eltérő örökségek hatását tompíthatják a körülmények, mint az bemutattuk (például a felhatalmazás reformokra a politikai ciklus elején vagy a kedvező makrogazdasági környeztet). A szlovák reformtapasztalatok így relevánsak lehetnek a hazai reformok irányának kialakításakor. 14 A szlovák intézkedések és azok megvalósult, illetve a tervekben szereplő magyar megfelelői könnyen párhuzamba állíthatók. A jelenlegi magyar kormányt a szlovák csoda motiválhatja a szlovák intézkedések érdemi részének lemásolására. Szlovákia az 12 Lásd Széll Kálmán terv. Bürokrácia-csökkentő program I. 13 Slovakia s 2004 Tax and Welfare Reforms. 14 A modernizációs stratégia egyik legfontosabb eleme mind Magyarországon, mind Szlovákiában a külföldi működőtőke becsalogatása. Az ilyen beruházásokhoz általában vissza nem térítendő támogatásokat is nyújtanak. Így történt ez a nagy autóipari beruházásokhoz kapcsolódóan Szlovákiában 2004-ben (PSA Peugeot Citroën és Hyundai/Kia Motors), illetve Magyarországon is 2010-ben (Audi és Opel).

9 Valami Szlovákia 9 az ország a térségben, amely 2003 után a többi visegrádi ország növekedési átlagát több százalékponttal meghaladó felzárkózást tudott felmutatni, úgy, hogy közben az államháztartás pénzügyi egyensúlyát is meg tudta őrizni, a foglalkoztatottság szintjét is tudta növelni. Felmerül a kérdés, hogy valóban önszántából jelöli-e ki a kormány a reformok irányát. A piac vagy az Európai Unió is képesek ugyanis hatni a mindenkori kormányok által tervbe vett intézkedésekre, különösen a válságos szituációkra adott válaszlépések (lásd Írország, Görögország, Portugália vagy Spanyolország példáját a kikényszerített hiányjavító intézkedésekkel) kapcsán, végső soron ezek a nyomások jelentik a fenntartható államadósság és költségvetési hiánypálya biztosítékát. A piacok jelzésétől leginkább a fiskális alkoholizmusban 15 szenvedő kormányok függnek. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a piac előírná a fiskális egyensúlyt biztosító intézkedések konkrét tartalmát. A fenntartható közpénzügyi egyensúly biztosításának konkrét eszközrendszere egészen addig a kormány saját hatáskörébe tartozik, amíg a piacok fenntarthatónak ítélik a jövőbeni költségvetési- és adósságpályát. Ezt bizonyítja egyrészt az, hogy a piacok megnyugtatásához szükség volt a Széll Kálmán Tervre. Kopits György, a Költségvetési Tanács volt elnöke szerint ugyanis az Orbán-kormánynak lehetősége lett volna arra, hogy a Bajnai-kabinet által elindított fiskális konszolidációt folytassa. A rögtönzött gazdaságpolitikáját azonban a piac a Széll Kálmán Terv bejelentéséig nem értékelte. 16 Másrészt a piac korábban átengedett a jelenlegitől eltérő hangsúlyokkal operáló intézkedéscsomagot is: a 2006-os kiigazítás összetételében lényegen eltért a mostani tervektől, ráadásul a jelenlegi csomag egy része biztosan nem illik a Nemzetközi Valutaalap (IMF) által előnyben részesített gazdaságpolitikai keretbe (például a különadók vagy a magán-nyugdíjpénztári rendszer államosítása). 15 Kopits György által először használt fogalom olyan államokra, amelyek nem képesek tartósan leszokni az állami túlköltekezésről. 16 Papp Zsolt: Pocsékba ment Magyarország egy éve? Megjegyzendő, hogy a Széll Kálmán terv kellett a deklarált hiánypálya megvalósításához. Ez utóbbiról lásd Oblath Gábor: Álmok felől a valódi világ felé a Széll Kálmán Terv no policy change szcenáriója című írását (2011. március 30.)

10 Valami Szlovákia 10 A második Orbán-kormány magabiztos: saját retorikája szerint megvívta szabadságharcát az IMF-fel, illetve folyamatosan azt kommunikálja, hogy a hiánypályát teljesíteni fogja. Ennek ellenére egy saját maga által kijelölt, merőben új gazdaságpolitikai kurzust követ. Úgy tűnik, utóbbit a piacok el is fogadták. Végtelen számú olyan intézkedéskombináció létezik, amellyel a lefektetett és a piac által is elérhetőnek vélt államháztartási hiánycélt meg lehet valósítani. A személyi jövedelemadó vagy a társasági adó drasztikus csökkentése egyértelműen a kormány választása volt. A magyar kormány tehát önmaga választja meg az intézkedéscsomag elemeit, önszántából merít a korábbi szlovák strukturális reformokból, nem a piacok, vagy szupranacionális intézmények kényszerítik ezt ki. Ezt támasztja alá a kormány retorikája is. A következtetés elfogadásával pedig nagy pontossággal következtethetünk a még nem kidolgozott, a közeljövőben azonban minden bizonnyal életbe lépő magyarországi intézkedések tartalmára.

11 Valami Szlovákia 11 Az intézkedések leírása 17 Magyarország (2010-) Szlovákia ( ) A jogosultsági időszak kilenc hónapról háromra csökken, a maximum 270 nap után korábban igénybe vehető álláskeresési segély megszűnik. Az első hónapban a korábbi munkabér 90%- a, a második hónapban 80%-a, a harmadik hónapban pedig 70%-a, azaz az átlagos helyettesítési ráta nőni fog. A korábbi plafon (az első három hónapra a minimálbér 120%-a, a további hat hónapra 60%) a jelenleg rendelkezésre álló információk alapján megszűnik. Az álláskeresési segély megszűnik. A folyósítható táppénz összegét május elsejével maximálták a minimálbér kétszeresének mértékében (korábban a minimálbér négyszeresében volt maximálva). A passzív táppénz intézménye megszűnik. Munkanélküli ellátás Táppénz A jogosultsági időszak kilenc hónapról hat csökken A helyettesítési ráta 50%, a reform előtt 55% (első 6 hónap), illetve 45% (utolsó 3 hónap). Az ellátás plafonja a bruttó átlagkereset 50%-áról 60%-ra nőtt előtt nem volt munkáltatói rész, illetve az állam a bruttó bér 55%-át fizette ki táppénzként. A táppénz első 3 napjára a bruttó bér 25%-át fizeti a munkáltató, a negyedik és tízedik nap között az 55%-át, a tízedik nap után a munkáltató helyett az állam a bruttó bér 55%-át fizeti ki táppénzként. 17 A táblázatban szereplő intézkedések forrásai: Magyarország konvergencia programja s.pdf Széll Kálmán terv. Bürokrácia-csökkentő program I. %20B%C3%BCrokr%C3%A1cia-cs%C3%B6kkento%20program%20I..pdf INEKO (2004): Evaluation of economic and social measures, Reforms in Slovakia Peter Goliaš - Robert Kičina (2007): Experience of the Labour Market Reform in Slovakia. INEKO.

12 Valami Szlovákia 12 Személyi jövedelemadózás és a gyermekek után járó adókedvezmények Egységes 19%-os kulcs a korábbi 10%-20%- 28%-35%-38% kulcsok helyett. Az adójóváírás fokozatos kivezetése (2012- től). Gyermekek után járó adókedvezmény bevezetése (a bruttósított összevont adóalap egy és két eltartott esetén kedvezményezett eltartottanként Ft-tal, legalább három eltartott esetén havonta, kedvezményezett eltartottanként havonta Ft-tal csökkenthető, amennyiben az eltartók adóadója ezt engedi). 16%-os kulcs a korábbi 17% és 32% helyett. Az adóalapból leírható, nem adóköteles jövedelem jelentősen emelkedett (38760 SKról SK-ra). A gyermekek után járó adókedvezmény mértéke csökken SK-ról, 4800 SK-ra gyerekenként, de negatív adóként funkcionál (azaz ha a teljes kedvezményhez elegendő fizetendő adó, akkor különbözetet pénzben kifizetik). Társasági adó 500 millió Ft számított adóalapig a kulcs mértéke 10%-ra csökkent a korábbi 19% helyett. 25%-ról 19%-ra csökken párhuzamosan az adóalap szélesítésével (gyakorlatilag az összes kedvezmény eltörlése). A munkaügyi kapcsolatok szabályozásának átalakítása Felesleges, adminisztrációs teher nélkül, napi és heti munkaidőkeret kösse a vállalkozót. A munkavállalóval közösen kell kialakítani a heti munkavégzés időtartamát, a maximum időkeret figyelembe vételével, de a lehetséges túlórák számát felemelik. Ehhez nem kell a Nemzeti Munkaügyi Hivatal vagy a szakszervezetek engedélyét kérni. Az éves túlórák maximumának jelentős emelése. Felülvizsgálatra kerülnek az éjszakai és hétvégi bérpótlék, a végkielégítések és a felmondási idő csökkentésének lehetőségei, valamint a folyamatos üzemű vállalkozásoknál az 5,5 munkanapos munkahét bevezetése. Mikro- és kisvállalkozás a lehető legkönnyebb módon vehessen fel és bocsáthasson el munkavállalót. A lehető legegyszerűbb felvételi eljárás mellett a jelenleg taxatív felmondási indokok bővítésével a jövőben nem kell valamilyen negatív tartalmú értékítéletet szülő nyilatkozatot kiállítania a munkáltatónak. 6 hónapos próbaidő kikötésének lehetősége A kormánytisztviselők felmondási idejének maximuma 2 hónapra csökken (korábban az öt évnél hosszabb jogviszonnyal rendelkezők számára a felmondási idő két hónapnál hosszabb volt, arányosan a jogviszony hosszával). A reform előtt a határozatlan idejű munkaszerződések felmondása 4-5 hónapnyi bérfizetést vontak maguk után (az értesítéstől számítva). A reform után az öt évnél nem hosszabb foglalkoztatás estén három hónapra csökkent, az ennél rövidebb jogviszony esetén két hónapra. A határozott idejű munkaszerződések felmondhatók indoklás nélküli egy hónapnyi bér mértékű kompenzációval. A heti 20 órás foglalkoztatás esetén indoklás nélküli felmondás, 15 nappal korábbi értesítéssel.

13

Kiss Sándor Csanád Scharle Ágota Szabó Bálint Szabó Péter András

Kiss Sándor Csanád Scharle Ágota Szabó Bálint Szabó Péter András Külgazdaság, 28, 52. évf. 9-1. szám, 7-33. o. Adóreformok Európában Kiss Sándor Csanád Scharle Ágota Szabó Bálint Szabó Péter András A tanulmány röviden áttekinti az adórendszerek alakulásának európai

Részletesebben

Nemzetközi adóreform tapasztalatok

Nemzetközi adóreform tapasztalatok Nemzetközi adóreform tapasztalatok Szakmai háttéranyag, 2007. szeptember 5. A Gazdasági Versenyképesség Kerekasztal felkérésére készítette a Pénzügyminisztérium Gazdaságpolitikai főosztály Közgazdasági

Részletesebben

Munkahelyteremtés Magyarországon

Munkahelyteremtés Magyarországon Bíró Nagy András Kadlót Tibor Varga Áron Munkahelyteremtés Magyarországon A Policy Solutions elemzése és javaslatai a Friedrich Ebert Alapítvány számára 2012. szeptember Tartalomjegyzék 1. Foglalkoztatottsági

Részletesebben

AZ ADÓSZERKEZET ÁTALAKULÁSA MAGYARORSZÁGON 2010-TŐL

AZ ADÓSZERKEZET ÁTALAKULÁSA MAGYARORSZÁGON 2010-TŐL CSOMÓS BALÁZS P. KISS GÁBOR AZ ADÓSZERKEZET ÁTALAKULÁSA MAGYARORSZÁGON 2010-TŐL A magyar adórendszer jelentős változásokon ment keresztül az elmúlt években. A munkát terhelő adók súlya 3,3 százalékponttal

Részletesebben

A MAGYAR ADÓRENDSZER HATÉKONYSÁGA

A MAGYAR ADÓRENDSZER HATÉKONYSÁGA Eötvös Loránd Tudományegyetem Társadalomtudományi Kar 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/a. Szerzők: Bakos Péter ABN AMRO Bank Bíró Anikó CEU Közép-európai Egyetem Elek Péter Scharle Ágota Pénzügyminisztérium

Részletesebben

Hatékonyság és arbitrázslehetőségek a magyar adórendszerben

Hatékonyság és arbitrázslehetőségek a magyar adórendszerben III. évfolyam (2008) 1. szám 79 106. oldal http://www.kormanyzas.hu Hatékonyság és arbitrázslehetőségek a magyar adórendszerben Bakos Péter, Bíró Anikó, Elek Péter és Scharle Ágota A tanulmány kiindulópontja,

Részletesebben

Adórendszer. Tanulmányok

Adórendszer. Tanulmányok .1 Adórendszer Tanulmányok 5 6 Bakos Péter i Bíró Anikó ii Elek Péter iii Scharle Ágota iv A magyar adórendszer szerkezete és hatékonysága * Bevezetés A tanulmány célja, hogy feltárja a magyar adórendszer

Részletesebben

Az alacsony aktivitás és foglalkoztatottság okai és következményei Magyarországon

Az alacsony aktivitás és foglalkoztatottság okai és következményei Magyarországon MNB-tanulmányok 79. 2009 KÁTAY GÁBOR (SZERK.) Az alacsony aktivitás és foglalkoztatottság okai és következményei Magyarországon Az alacsony aktivitás és foglalkoztatottság okai és következményei Magyarországon

Részletesebben

MAGYARORSZÁG KONVERGENCIA PROGRAMJA 2011 2015

MAGYARORSZÁG KONVERGENCIA PROGRAMJA 2011 2015 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA MAGYARORSZÁG KONVERGENCIA PROGRAMJA 2011 2015 A SZÉLL KÁLMÁN TERV ALAPJÁN Budapest, 2011. április Tartalom Előszó...1 1. Gazdaságpolitikai célok...2 2. Makrogazdasági kilátások...6

Részletesebben

Foglalkoztatásösztönző adókedvezmények a magyar munkaerőpiacon

Foglalkoztatásösztönző adókedvezmények a magyar munkaerőpiacon Svraka András Szabó István Hudecz Viktor Foglalkoztatásösztönző adókedvezmények a magyar munkaerőpiacon Összefogalaló: Az aktivitási ráta Magyarországon és Közép-Európa országainak jelentős részében elmarad

Részletesebben

MAGYARORSZÁG NEMZETI REFORM PROGRAMJA

MAGYARORSZÁG NEMZETI REFORM PROGRAMJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA MAGYARORSZÁG NEMZETI REFORM PROGRAMJA A Széll Kálmán Terv Alapján 2011. április TARTALOM BEVEZETŐ...3 I. KÖZÉPTÁVÚ MAKROGAZDASÁGI KITEKINTÉS...4 A fontosabb makrogazdasági

Részletesebben

MAGYARORSZÁG AKTUALIZÁLT KONVERGENCIA PROGRAMJA 2009-2012

MAGYARORSZÁG AKTUALIZÁLT KONVERGENCIA PROGRAMJA 2009-2012 2010.01.27. MAGYARORSZÁG AKTUALIZÁLT KONVERGENCIA PROGRAMJA 2009-2012 Budapest, 2010. január Tartalom 1. Gazdaságpolitikai célok... 2 2. Makrogazdasági folyamatok és előrejelzés... 4 2.1. Külső feltételek...

Részletesebben

Az egykulcsos személyi jövedelemadó várható hatásai az agrárfoglalkoztatásra

Az egykulcsos személyi jövedelemadó várható hatásai az agrárfoglalkoztatásra 87 Az egykulcsos személyi jövedelemadó várható hatásai az agrárfoglalkoztatásra HORVÁTH GÁBOR PARAGI MÁRTON Kulcsszavak: egykulcsos személyi jövedelemadó, munkavállalók, munkáltatók, foglalkoztatás. ÖSSZEFOGLALÓ

Részletesebben

A magyar adórendszer szerkezete és hatékonysága

A magyar adórendszer szerkezete és hatékonysága A magyar adórendszer szerkezete és hatékonysága Szakmai háttéranyag, 2007. szeptember 11. A Gazdasági Versenyképesség Kerekasztal felkérésére készítette a Pénzügyminisztérium Gazdaságpolitikai főosztály

Részletesebben

MELLÉKLET TERVEZET KÖZÖS FOGLALKOZTATÁSI JELENTÉS. amely a következő dokumentumot kíséri A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE. 2013. évi éves növekedési jelentés

MELLÉKLET TERVEZET KÖZÖS FOGLALKOZTATÁSI JELENTÉS. amely a következő dokumentumot kíséri A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE. 2013. évi éves növekedési jelentés EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2012.11.28. COM(2012) 750 final MELLÉKLET TERVEZET KÖZÖS FOGLALKOZTATÁSI JELENTÉS amely a következő dokumentumot kíséri A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE 2013. évi éves növekedési jelentés

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK NAPPALI TAGOZAT KÜLGAZDASÁGI VÁLLALKOZÁS SZAKIRÁNY

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK NAPPALI TAGOZAT KÜLGAZDASÁGI VÁLLALKOZÁS SZAKIRÁNY BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK NAPPALI TAGOZAT KÜLGAZDASÁGI VÁLLALKOZÁS SZAKIRÁNY SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓZÁS MAGYARORSZÁGON AZ EGYKULCSOS SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ

Részletesebben

MAGYARORSZÁG KONVERGENCIA PROGRAMJA 2013 2016

MAGYARORSZÁG KONVERGENCIA PROGRAMJA 2013 2016 MAGYARORSZÁG KORMÁNYA MAGYARORSZÁG KONVERGENCIA PROGRAMJA 2013 2016 2013. április TARTALOM 1. GAZDASÁGPOLITIKAI CÉLOK... 3 2. MAKROGAZDASÁGI FOLYAMATOK ÉS ELŐREJELZÉS... 6 2.1. KÜLSŐ FELTÉTELEK... 6 2.2.

Részletesebben

Forrás: 1989 1995: ILO (2011); 1996 2010: Eurostat online database (LFS employment, 15 + éves népesség).

Forrás: 1989 1995: ILO (2011); 1996 2010: Eurostat online database (LFS employment, 15 + éves népesség). I. HELYZETKÉP ÉS TA ULSÁGOK 1.1. Munkaerő-piaci látlelet FAZEKAS KÁROLY SCHARLE ÁGOTA A rendszerváltással együtt járó gazdasági visszaesés nyomán az 1990-es évek első felében a magyar munkapiacon drámai

Részletesebben

MAGYARORSZÁG 2014. ÉVI NEMZETI REFORM PROGRAMJA

MAGYARORSZÁG 2014. ÉVI NEMZETI REFORM PROGRAMJA MAGYARORSZÁG KORMÁNYA MAGYARORSZÁG 2014. ÉVI NEMZETI REFORM PROGRAMJA 2014. április 1 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETŐ... 3 II. KÖZÉPTÁVÚ MAKROGAZDASÁGI KITEKINTÉS... 4 II.1. A makrogazdasági környezet alakulása...

Részletesebben

KELET-EURÓPA TANULMÁNYOK

KELET-EURÓPA TANULMÁNYOK M AGYAR T UDOMÁNYOS A KADÉMIA V ILÁGGAZDASÁGI K UTATÓINTÉZET KELET-EURÓPA TANULMÁNYOK EURÓPA PEREMÉN: ÚJ TAGOK ÉS SZOMSZÉDOK Szerkesztette: Novák Tamás és Szemlér Tamás Olvasó szerkesztő: Fóti Gábor Tördelés:

Részletesebben

Fiskális politikák a válság tükrében:

Fiskális politikák a válság tükrében: Fiskális politikák a válság tükrében: a nemzetközi pénzügyi válságra adott fiskális politikai reakciók Közép- Kelet-Európában és Magyarországon Készült a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. és a Kopint

Részletesebben

KÖZELKÉP JÓLÉTI ELLÁTÁSOK ÉS MUNKAKÍNÁLAT. Szerkesztette Cseres-Gergely Zsombor és Scharle Ágota

KÖZELKÉP JÓLÉTI ELLÁTÁSOK ÉS MUNKAKÍNÁLAT. Szerkesztette Cseres-Gergely Zsombor és Scharle Ágota KÖZELKÉP JÓLÉTI ELLÁTÁSOK ÉS MUNKAKÍNÁLAT Szerkesztette Cseres-Gergely Zsombor és Scharle Ágota közelkép 1. Jóléti ellátások, munkakínálati hatások és szabályozási gyakorlat (Cseres-Gergely Zsombor Scharle

Részletesebben

Munkaerőpiaci tükör 2011

Munkaerőpiaci tükör 2011 Munkaerőpiaci tükör 2011 Munkaerőpiaci tükör Az évkönyvsorozat szerkesztőbizottsága Fazekas Károly igazgató, MTA Közgazdaságtudományi Intézet Frey Mária tudományos főmunkatárs, Nemzeti Család- és Szociálpolitikai

Részletesebben

Szegénység és szociális feszültségek

Szegénység és szociális feszültségek Szegénység és szociális feszültségek - Politikai Megbékélés Beszélgetéssorozat III. - 2013. június Tartalomjegyzék 1. Szegénység és egyenlőtlenség Magyarországon... 3 1.1. Szegények száma és aránya...

Részletesebben

Az államháztartás működési problémái

Az államháztartás működési problémái MUNKAFÜZET 3. Gáspár Pál Halász Anita Lepp-Gazdag Anikó Az államháztartás működési problémái 2004. május Az államháztartás működési problémái Az ban az államháztartási reformmal kapcsolatosan készülő résztanulmányokat

Részletesebben

A munkapiac jogszabályi és intézményi környezete. Frey Mária

A munkapiac jogszabályi és intézményi környezete. Frey Mária A munkapiac jogszabályi és intézményi környezete Frey Mária frey mária Bevezetés I. Válságkezelő politika az Európai Unióban 1. Mi történt eddig? 2. A sikeres válságkezelés receptje 3. Az állami foglalkoztatás

Részletesebben

A MUNKAERŐPIAC JOGSZABÁLYI ÉS INTÉZMÉNYI KÖRNYEZETE. Frey Mária

A MUNKAERŐPIAC JOGSZABÁLYI ÉS INTÉZMÉNYI KÖRNYEZETE. Frey Mária A MUNKAERŐPIAC JOGSZABÁLYI ÉS INTÉZMÉNYI KÖRNYEZETE Frey Mária frey mária A munkaerőpiac jogszabályi és intézményi környezete 1. Munkanélküliek keresetpótló 1.1. Vállalkozói járulék és járadék 1.2. A munkanélküli-ellátórendszer

Részletesebben

Széll Kálmán Terv. Magyar. Munka. Terv

Széll Kálmán Terv. Magyar. Munka. Terv Széll Kálmán Terv Magyar Munka Terv 2011.05.19. Tartalom Összefoglaló... 4 Bevezető... 9 I. Helyzetelemzés... 9 I.1. Munkaerő-piaci folyamatok 2010-ben... 9 I.2. A regisztrált álláskeresők összetétele

Részletesebben

Széll Kálmán Terv. Magyar. Munka. Terv

Széll Kálmán Terv. Magyar. Munka. Terv Széll Kálmán Terv Magyar Munka Terv 2011.05.19. Tartalom Összefoglaló... 4 Bevezető... 9 I. Helyzetelemzés... 9 I.1. Munkaerő-piaci folyamatok 2010-ben... 9 I.2. A regisztrált álláskeresők összetétele

Részletesebben

F O G L A L K O Z T A T Á S I H I V A T A L O R S Z Á G O S F O G L A L K O Z T A T Á S I K Ö Z A L A P Í T V Á N Y A MAGYARORSZÁGI MUNKAERŐPIAC 2005

F O G L A L K O Z T A T Á S I H I V A T A L O R S Z Á G O S F O G L A L K O Z T A T Á S I K Ö Z A L A P Í T V Á N Y A MAGYARORSZÁGI MUNKAERŐPIAC 2005 F O G L A L K O Z T A T Á S I H I V A T A L O R S Z Á G O S F O G L A L K O Z T A T Á S I K Ö Z A L A P Í T V Á N Y A MAGYARORSZÁGI MUNKAERŐPIAC 2005 B u d a p e s t 2005 Írta: LAKY TERÉZ Közreműködő szerzők:

Részletesebben