A magyar kormány intézkedései és az eddig nyilvánosságra került jövőbeni lépések alapján a reformok irányát és mélységét leginkább a 2003-as

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A magyar kormány intézkedései és az eddig nyilvánosságra került jövőbeni lépések alapján a reformok irányát és mélységét leginkább a 2003-as"

Átírás

1

2 Valami Szlovákia 2 A magyar kormány intézkedései és az eddig nyilvánosságra került jövőbeni lépések alapján a reformok irányát és mélységét leginkább a 2003-as szlovákiai reformokhoz lehet mérni. A strukturális reformok hasonló területeinek összehasonlítása a szociális ellátások, az adóváltoztatások vagy a munkaügyi kapcsolatok törvényi szabályozása kapcsán során számos közös vagy kapcsolódási pont fedezhető fel az intézkedések tartalmi elemeit, az előzményeket és a körülményeket illetően. A magyar kormány több általa kulcsfontosságúnak vélt szlovák lépést azért másolhat le, mert azok érdemben járulhatnak hozzá a versenyképesség javításához és a gazdaság dinamizálásához. Legalábbis ahogyan azt az Orbán-kormány tervezi, illetve az IMF szerint Szlovákiában történt. Mindezt a magyar kormány egy újszerű, Magyarországon a gyakorlatban eddig ismeretlen gazdaságpolitikai kurzus részeként teszi, amelyet inkább tudatosan választ, mintsem a piacok nyomására. A körülmények és az intézkedések hasonlósága alapján megfogalmazható az a hipotézis, hogy a magyar kormány egyszerűen lemásolja a szlovák modellt, számos esetben csupán marginális módosítással, de azzal a töretlen hittel, hogy a szlovák csoda megvalósulhat Magyarországon is. Az Intézet a Demokratikus Alternatíváért (IDEA) legújabb kiadványa a es magyar reformtervek és a es szlovák intézkedések részletes összehasonlítása révén arra a kérdésre is választ ad, hogy a szlovák reformtapasztalatok mennyiben lehetnek relevánsak a hazai reformok irányának kialakításakor. A szlovákiai és a magyarországi reformok előzményei A 2000-es évek elején úgy tűnt, hogy Szlovákia jelentősen elmarad a többi visegrádi ország gazdasági teljesítményétől. Az első Dzurinda-kormány ( ) megkezdte a Mečiar-örökség ( ) felszámolását, a gazdaság érdemi dinamizálását azonban nem sikerült elérnie. A 2002-es választási kampányban a közvélemény szemében különösen a Mečiar-éra, de az azt követő kormányzati ciklus is a politikai és a gazdasági kudarcok szinonimájává vált. 1 Utóbbi vélemény szolgált felhatalmazásul arra, hogy a 1 Jurajda, Štěpán Mathernová, Katarína (2004): How to Overhaul the Labor Market: Political Economy of Recent Czech and Slovak Reforms. Background paper prepared for the World Development Report 2005.

3 Valami Szlovákia 3 jobbközép koalíció már a ciklus elején átfogó reformokba kezdjen. Az előbbihez hasonlóan a magyarországi balliberális kormányzás nyolc évét a lassú gazdasági növekedés, a stagnáló foglalkoztatás, az állam és a háztartások nagyfokú eladósodása, illetve a sorozatos sikertelen kiigazítási kísérletek miatt egyértelműen negatívan értékelték a választópolgárok. A kormányra került jobboldal e közhangulatot használta fel arra, hogy széleskörű felhatalmazással átfogó reformokba kezdjen. A 2010-es magyar pillanatkép több szempontból hasonlított a 2003-as szlovákiai állapotokra. A szlovák társadalmi-gazdasági fejlődés 2004 előtt nem tartott lépést a többi visegrádi országéval, illetve Magyarország felzárkózása is elmaradt ezen országok mögött 2004 után. Az EU-15 átlagához történő felzárkózási folyamat lassúságát mindkét országban ugyanaz a gazdasági tünetcsoport kísérte: magas munkanélküliség (és/vagy inaktivitás), illetve alacsony foglalkoztatottság. Az azonos felzárkózási stratégia, azaz a tőkebeáramláson alapuló gazdasági modernizáció Magyarországon akkor fulladt ki, amikor Szlovákiában még csak éppen beindult. Az ben jellemző recesszió közeli helyzet után a lassan meginduló gazdasági növekedés előállt helyzet kedvező körülményeket biztosított a nagyobb léptékű reformok (például adóreform) számára Szlovákiában, a 2010-ben megindult és várhatóan fennmaradó növekedés pedig a magyarországi intézkedéseknek. Az sem jelent lényeges különbséget, hogy míg a vizsgált időszakban 2 a szlovák bruttó államadósság a GDP negyven százalékának környékén állt, addig a magyar 2010-ben kevéssel 80 százalék alatt tetőzött. Ez nem jelent alapvetően kisebb mozgásteret a fiskális politika számára, mert a hátrányt a magyar kormányhoz a magánnyugdíjpénztári rendszer felszámolásával 2011-ben visszaáramló, várhatóan a GDP 8,5 százalékát kitevő eszközállomány tompítani fogja. A kormányok által hangoztatott célok is egybeestek: a versenyképesség növelése és új (legális) munkahelyek teremtése. Mindezek Magyarországon kiegészültek az adósság csökkentésének jelszavával. A Szlovákiában véghezvitt es strukturális Az egyik legfőbb szempont az volt, hogy Szlovákia lemaradt a többi visegrádi országhoz képest az uniós csatlakozás folyamatában. 2

4 Valami Szlovákia 4 átalakítások, illetve az új magyar kormány beiktatása óta megismert reformtervek, továbbá a már életbe lépett intézkedések egyaránt szerteágazóak (voltak): kiterjednek a munkaügyi kapcsolatokra (a munka törvénykönyvének módosítása), az adórendszerre (fundamentális adóátrendezés) 3 és a szociális ellátórendszerre. A körülmények és az intézkedések hasonlósága alapján megfogalmazható a hipotézis, hogy a magyar kormány egyszerűen lemásolja a szlovák modellt, sokszor csupán marginális módosítással, de azzal a töretlen hittel, hogy a szlovák csoda 4 megvalósulhat Magyarországon is. Munkanélküli-ellátás és táppénz A munkanélküli-ellátást érintő intézkedéseket és terveket vizsgálva számos párhuzamosságot találunk. A magyar kormány tervei szerint az ellátás plafonja megszűnne, már csökkentette az igénybe vehető ellátás időtartamát, viszont a helyettesítési rátát 5 viszont emelnék. Az ezeknek megfeleltethető szlovák intézkedések az ellátási plafont emelték, csökkentették az ellátás időtartamát, de a helyettesítési rátát inkább csökkentették. A tervezett magyar intézkedések eredményeként 2012-től az álláskeresési járadék igénybe vételének három hónapra mérséklése Európa legrövidebb munkanélküli-ellátását jelenti majd. A magyar kormány üzenete világos: a konvergenciaprogramban relatíve bőkezűnek minősített ellátást kívánják csökkenteni, úgy, hogy közben fokozatosan csökkentik a korábbi állapothoz képest megnövelt helyettesítési rátát, pontosan a munkára ösztönzés érdekében. Ez utóbbi cél a szlovák intézkedések deklarált célja volt. A kiadások csökkentése látszólag nem elsődleges, mivel a munkanélküli-ellátás átlagos időtartama jelenleg 90 nap körül alakul. 6 A jogosultsági idő csökkentése az átlagos 3 Az adóreform minden fontosabb adónemet érintett. 4 A szlovák csoda kifejezés alatt általában azt értik, hogy Szlovákiának 2003 után sikerült dinamizálni a gazdaságot, adót csökkenteni, és a költségvetési egyensúlyát megőrizni. Arról, hogy mennyiben is beszélhetünk valóban gazdasági csodáról, lásd Pogátsa Zoltán (2009): Tatra Tiger or Belated Recovery? pdf 5 A helyettesítési ráta az ellátás összege és az ellátás igénybe vétele előtti időszak keresetének a hányadosa. 6 Molnár Patrícia: Ellátják a bajukat. HVG április 20. Az ellátás átlagos

5 Valami Szlovákia 5 munkanélküli állampolgárt nem érinti. Ennek fényében a korlát nem tűnik effektívnek az ellátást igénybe vevő átlagos egyénre. A pénzügyi-gazdasági válság begyűrűzésével azonban a munkanélküliek száma jelentősen növekedett: 2011 első negyedévében 11,6 százalékot ért el 7, ennek fényében a kormányzati megtakarítás számottevő lehet. Mivel azonban a munkáltatók által a Munkaerő-piaci Alapba fizetett járulék a munkanélküliellátások fedezeteként is szolgál, ez gyakorlatilag járandóság és nem juttatás. Nem kerül sor várhatóan az ellátást megalapozó járulék mértékének a csökkentésére, így a jogosultsági idő csökkentése a munkanélküli-ellátás biztosítási jellegét jelentősen sérti. A munkanélküli-ellátás reformja utáni szlovák tapasztalatok fényében más átfogó intézkedések ellenére is a határ másik oldalán a munkanélküliségi ráta igen lassan csökkent, a tartós munkanélküliek aránya még mindig magas, a képzetlenek és a keleti országrész pedig felülreprezentáltak köztük. 8 A magyarországi foglalkoztatási helyzet problémái közé tartozik a szakképzetlenek és alacsony iskolai végzettségűek magas inaktivitása, az alacsony iskolai végzetség területi koncentrálódása és állandósuló újratermelődése. A Széll Kálmán Terv azonban eltörölné a munkanélküli-ellátás kimerítése után következő formát, az álláskeresési segélyt. A Bajnai-kormány szeptember elsejétől maximálta a folyósítható táppénz összegét, a minimálbér négyszeresének mértékében. Magyarországon május elsejével lépett hatályba az új szabályozás, amely szerint a táppénz folyósításának maximuma a minimálbér kétszerese. A passzív táppénz intézményének megszűntetésére a kormány érvelése alapján azért van szükség, mert az inkább munkanélküli-ellátásként, mintsem valódi táppénzként funkcionál. A szlovák reform a táppénz igénybevételének csökkentését célozta: a magyar szabályozással ellentétben a szlovák esetben az ellenösztönzés érdekében bármilyen jövedelmű egyén számára a táppénz időtartamának első néhány napjában kiugróan alacsony helyettesítési rátát léptettek életbe. A következmény minden várakozást felülmúlt: a folyósított táppénz időtartama azért ilyen rövid, mert az igénybe vevőknél az ellátás alapjául szolgáló előírt munkaviszony átlagos hossza átlagosan 3 hónapnyi ellátási időszakot keletkeztet. 7 KSH: Foglalkoztatottság és munkanélküliség, január-március. 8 Keszeg Béla (2006): A reformok politikai előfeltételei és következményei. In: Keszeg Béla Török Tamás (szerk.): Szlovákia a gazdasági reformok után. Slovakia After Economic Reforms. Kempelen Farkas Társaság, Komárom Komárno.

6 Valami Szlovákia 6 összege drasztikusan visszaesett. A szabályozás hatályba lépését követő három hónapban az átlagos új táppénzes esetek száma 36 százalékkal csökkent az előző év azonos időszakához képest, az egy munkavállalóra jutó átlagos táppénzes napok száma pedig 2,8-ról 1,8 napra mérséklődött. 9 Adóátrendezés Kelet-Közép-Európában a 2000-es évek első felétől egyre több ország tért át az egykulcsos személyi jövedelemadózásra. A visegrádi országok közül Szlovákia volt az úttörő, a 2003-as reformot az elemzők is sikerként értékelik. Emellett jelentősen bővült a munkakínálat (részben a szociális ellátórendszer szigorításai miatt), és csökkent az eltitkolt jövedelmek aránya. 10 Szlovákia után a térségben Magyarország következett, a szlováknál azonban csak névlegesen alacsonyabb kulccsal (a szuperbruttósítás miatt 2011-ben valamivel 20 százalék felettivel, nem számítva az adókedvezményeket). A magyar gyakorlattal ellentétben deklaráltan a potenciális vesztesek kompenzálása Szlovákiában jelentősen nőtt a 0 százalékos jövedelemi sáv a reform előtti állapothoz képest. Szlovákiában a szegényebb társadalmi rétegek adminisztrációs terhekkel járó, rászorultság alapján folyósított gyermektámogatása megszűnt, az alanyi jogon járó támogatás összege pedig a kétszeresére emelkedett. A gyermekek után járó adókedvezmény mértéke jelentősen csökkent (gyermekenként havonta 1400-ról 400 SK-ra). Összefoglalva, magyar és szlovák SZJA intézkedésekben az a közös, hogy a szociálpolitikai célokat nem az előbbi révén kívánják megvalósítani. Magyarországon 2010-ben, és Szlovákiában 2003-ban nemcsak a személyi jövedelemadózás reformja történt meg, hanem átfogó adóátrendezésre 11 is sor került. Ennek csak egyik eleme volt a már ismertetett egykulcsos személyi jövedelemadózás, a másik fontos rész a társasági adózás átalakítása. Szlovákiában 25 százalékról 19 százalékra csökkentették a társasági adókulcsot. A magyar intézkedés a kis- és 9 INEKO (2004). 10 Moore, David (2005): Slovakia s 2004 Tax and Welfare Reforms. IMF Working Peper 05/ Bővebben a szlovák adóátrendezésről lásd Zdenko Krajčír és Ľudovít Ódor: First Year of the Tax Reform, or 19 Percent at Work. Financial Policy Institute, Ministry of Finance of the Slovak Republic, szeptember.

7 Valami Szlovákia 7 középvállalkozások terheit mérsékelte szelektíven, 500 millió forint adóalapig a profit 10 százalékos kulccsal adózik, azaz valójában progresszívvé vált a társasági adó. Szlovákiában főként a nemzetközi adóversenyre, valamint a korábbi társasági adószabályozás áttekinthetetlenségére hivatkozva mérsékelték a kulcsokat, ennek ellentételezéseként azonban kivezették a szerteágazó kedvezményeket, így a lépés közvetlenül szélesítette az adóalapot. Munkaügyi kapcsolatok újraszabályozása Szlovákiában a reformok egyik kulcseleme volt a munkaügyi kapcsolatok átfogó újraszabályozása. Az intézkedések fő irányát az elbocsátás költségeinek csökkentése, a rugalmasabb munkaidő- és túlóra-szabályozás, illetve a vállalkozások adminisztratív terheinek mérséklése jelentette. Az egyik legnagyobb horderejű lépés az elbocsátások költségeinek csökkentése volt. Ezen felül jelentősen emelkedett az éves túlórakeret a munkavállaló beleegyezésével, rugalmasabb lett a határozott idejű munkaszerződés és a részmunkaidős munkavégzés, a munkavállalók törvényben rögzített védelme azonban ezekkel párhuzamosan alacsonyabb szintre került. A magyar intézkedéseknek egyelőre csak az iránya ismert, de feltételezhető, hogy a szlovák példa lebeg a döntéshozók szeme előtt. A magyar kormány vizsgálja végkielégítések és a felmondási idő csökkentésének lehetőségeit, valamint könnyíteni kíván a kis- és közepes vállalkozásoknál a munkaerő felvétele és elbocsátása által implikált terheken. A kormánytisztviselők felmondási idejét maximáló szabályozás már korábban életbe lépett. Nemzetközi összehasonlításban Magyarországon igen magas a végkielégítések összege, különösen a 10 év feletti munkaviszonnyal rendelkezőknél, emellett napirenden van a fizetett szabadnapok számának, illetve a bérpótlékok csökkentése is. Utóbbi két lépést azért szorgalmazza a kormány, mert a túlórapótlékok nemzetközi összehasonlításban a visegrádi országok között igen magasak, csakúgy, mint a fizetett szabadnapok száma, mindez pedig a vállalkozások versenyképességet

8 Valami Szlovákia 8 rontja. 12 A heti és napi időkeret anélkül kötné a munkáltatót, hogy a rendelkezésre állásért a túlórán felül további kompenzáció járna a munkavállalónak. További párhuzam a két ország között, hogy egy Szlovákiában benyújtott törvénytervezetben a próbaidő hat hónapos kötelező kiterjesztésének lehetősége is szerepelt, ezt azonban végül elvetették, 13 a Széll Kálmán Tervben azonban felvetődik ez a lehetőség. Miért éppen a szlovák reformok másolásáról van szó? Az eltérő intézményi gazdasági örökséget (például az államadósság mértékét vagy a társadalmi preferenciákat) szükségszerű komolyan venni, de nem csak ez az egyetlen különbség a két vizsgált ország között. A reformok ugyanis nem is azonos időszakban vagy világgazdasági környezetben zajlottak, illetve zajlanak. A szlovákiai fundamentális adóátrendezésre és adócsökkentésre azért is kerülhetett sor, mert az állam mozgásterét nem szűkítette a nagyarányú bruttó államadósság, szemben a jelenlegi magyarországi helyzettel, ahol az ágazati különadók vagy a bankadó még ha a szándékok szerint ezek ideiglenesek is az SZJA, illetve a társasági adó csökkentésének ellentételezéseként tekinthetők. Szlovákiában nem az államadósság elleni harc ihlette a reformokat, ez a kényszer ott nem állt fenn. Az eltérő örökségek hatását tompíthatják a körülmények, mint az bemutattuk (például a felhatalmazás reformokra a politikai ciklus elején vagy a kedvező makrogazdasági környeztet). A szlovák reformtapasztalatok így relevánsak lehetnek a hazai reformok irányának kialakításakor. 14 A szlovák intézkedések és azok megvalósult, illetve a tervekben szereplő magyar megfelelői könnyen párhuzamba állíthatók. A jelenlegi magyar kormányt a szlovák csoda motiválhatja a szlovák intézkedések érdemi részének lemásolására. Szlovákia az 12 Lásd Széll Kálmán terv. Bürokrácia-csökkentő program I. 13 Slovakia s 2004 Tax and Welfare Reforms. 14 A modernizációs stratégia egyik legfontosabb eleme mind Magyarországon, mind Szlovákiában a külföldi működőtőke becsalogatása. Az ilyen beruházásokhoz általában vissza nem térítendő támogatásokat is nyújtanak. Így történt ez a nagy autóipari beruházásokhoz kapcsolódóan Szlovákiában 2004-ben (PSA Peugeot Citroën és Hyundai/Kia Motors), illetve Magyarországon is 2010-ben (Audi és Opel).

9 Valami Szlovákia 9 az ország a térségben, amely 2003 után a többi visegrádi ország növekedési átlagát több százalékponttal meghaladó felzárkózást tudott felmutatni, úgy, hogy közben az államháztartás pénzügyi egyensúlyát is meg tudta őrizni, a foglalkoztatottság szintjét is tudta növelni. Felmerül a kérdés, hogy valóban önszántából jelöli-e ki a kormány a reformok irányát. A piac vagy az Európai Unió is képesek ugyanis hatni a mindenkori kormányok által tervbe vett intézkedésekre, különösen a válságos szituációkra adott válaszlépések (lásd Írország, Görögország, Portugália vagy Spanyolország példáját a kikényszerített hiányjavító intézkedésekkel) kapcsán, végső soron ezek a nyomások jelentik a fenntartható államadósság és költségvetési hiánypálya biztosítékát. A piacok jelzésétől leginkább a fiskális alkoholizmusban 15 szenvedő kormányok függnek. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a piac előírná a fiskális egyensúlyt biztosító intézkedések konkrét tartalmát. A fenntartható közpénzügyi egyensúly biztosításának konkrét eszközrendszere egészen addig a kormány saját hatáskörébe tartozik, amíg a piacok fenntarthatónak ítélik a jövőbeni költségvetési- és adósságpályát. Ezt bizonyítja egyrészt az, hogy a piacok megnyugtatásához szükség volt a Széll Kálmán Tervre. Kopits György, a Költségvetési Tanács volt elnöke szerint ugyanis az Orbán-kormánynak lehetősége lett volna arra, hogy a Bajnai-kabinet által elindított fiskális konszolidációt folytassa. A rögtönzött gazdaságpolitikáját azonban a piac a Széll Kálmán Terv bejelentéséig nem értékelte. 16 Másrészt a piac korábban átengedett a jelenlegitől eltérő hangsúlyokkal operáló intézkedéscsomagot is: a 2006-os kiigazítás összetételében lényegen eltért a mostani tervektől, ráadásul a jelenlegi csomag egy része biztosan nem illik a Nemzetközi Valutaalap (IMF) által előnyben részesített gazdaságpolitikai keretbe (például a különadók vagy a magán-nyugdíjpénztári rendszer államosítása). 15 Kopits György által először használt fogalom olyan államokra, amelyek nem képesek tartósan leszokni az állami túlköltekezésről. 16 Papp Zsolt: Pocsékba ment Magyarország egy éve? Megjegyzendő, hogy a Széll Kálmán terv kellett a deklarált hiánypálya megvalósításához. Ez utóbbiról lásd Oblath Gábor: Álmok felől a valódi világ felé a Széll Kálmán Terv no policy change szcenáriója című írását (2011. március 30.)

10 Valami Szlovákia 10 A második Orbán-kormány magabiztos: saját retorikája szerint megvívta szabadságharcát az IMF-fel, illetve folyamatosan azt kommunikálja, hogy a hiánypályát teljesíteni fogja. Ennek ellenére egy saját maga által kijelölt, merőben új gazdaságpolitikai kurzust követ. Úgy tűnik, utóbbit a piacok el is fogadták. Végtelen számú olyan intézkedéskombináció létezik, amellyel a lefektetett és a piac által is elérhetőnek vélt államháztartási hiánycélt meg lehet valósítani. A személyi jövedelemadó vagy a társasági adó drasztikus csökkentése egyértelműen a kormány választása volt. A magyar kormány tehát önmaga választja meg az intézkedéscsomag elemeit, önszántából merít a korábbi szlovák strukturális reformokból, nem a piacok, vagy szupranacionális intézmények kényszerítik ezt ki. Ezt támasztja alá a kormány retorikája is. A következtetés elfogadásával pedig nagy pontossággal következtethetünk a még nem kidolgozott, a közeljövőben azonban minden bizonnyal életbe lépő magyarországi intézkedések tartalmára.

11 Valami Szlovákia 11 Az intézkedések leírása 17 Magyarország (2010-) Szlovákia ( ) A jogosultsági időszak kilenc hónapról háromra csökken, a maximum 270 nap után korábban igénybe vehető álláskeresési segély megszűnik. Az első hónapban a korábbi munkabér 90%- a, a második hónapban 80%-a, a harmadik hónapban pedig 70%-a, azaz az átlagos helyettesítési ráta nőni fog. A korábbi plafon (az első három hónapra a minimálbér 120%-a, a további hat hónapra 60%) a jelenleg rendelkezésre álló információk alapján megszűnik. Az álláskeresési segély megszűnik. A folyósítható táppénz összegét május elsejével maximálták a minimálbér kétszeresének mértékében (korábban a minimálbér négyszeresében volt maximálva). A passzív táppénz intézménye megszűnik. Munkanélküli ellátás Táppénz A jogosultsági időszak kilenc hónapról hat csökken A helyettesítési ráta 50%, a reform előtt 55% (első 6 hónap), illetve 45% (utolsó 3 hónap). Az ellátás plafonja a bruttó átlagkereset 50%-áról 60%-ra nőtt előtt nem volt munkáltatói rész, illetve az állam a bruttó bér 55%-át fizette ki táppénzként. A táppénz első 3 napjára a bruttó bér 25%-át fizeti a munkáltató, a negyedik és tízedik nap között az 55%-át, a tízedik nap után a munkáltató helyett az állam a bruttó bér 55%-át fizeti ki táppénzként. 17 A táblázatban szereplő intézkedések forrásai: Magyarország konvergencia programja s.pdf Széll Kálmán terv. Bürokrácia-csökkentő program I. %20B%C3%BCrokr%C3%A1cia-cs%C3%B6kkento%20program%20I..pdf INEKO (2004): Evaluation of economic and social measures, Reforms in Slovakia Peter Goliaš - Robert Kičina (2007): Experience of the Labour Market Reform in Slovakia. INEKO.

12 Valami Szlovákia 12 Személyi jövedelemadózás és a gyermekek után járó adókedvezmények Egységes 19%-os kulcs a korábbi 10%-20%- 28%-35%-38% kulcsok helyett. Az adójóváírás fokozatos kivezetése (2012- től). Gyermekek után járó adókedvezmény bevezetése (a bruttósított összevont adóalap egy és két eltartott esetén kedvezményezett eltartottanként Ft-tal, legalább három eltartott esetén havonta, kedvezményezett eltartottanként havonta Ft-tal csökkenthető, amennyiben az eltartók adóadója ezt engedi). 16%-os kulcs a korábbi 17% és 32% helyett. Az adóalapból leírható, nem adóköteles jövedelem jelentősen emelkedett (38760 SKról SK-ra). A gyermekek után járó adókedvezmény mértéke csökken SK-ról, 4800 SK-ra gyerekenként, de negatív adóként funkcionál (azaz ha a teljes kedvezményhez elegendő fizetendő adó, akkor különbözetet pénzben kifizetik). Társasági adó 500 millió Ft számított adóalapig a kulcs mértéke 10%-ra csökkent a korábbi 19% helyett. 25%-ról 19%-ra csökken párhuzamosan az adóalap szélesítésével (gyakorlatilag az összes kedvezmény eltörlése). A munkaügyi kapcsolatok szabályozásának átalakítása Felesleges, adminisztrációs teher nélkül, napi és heti munkaidőkeret kösse a vállalkozót. A munkavállalóval közösen kell kialakítani a heti munkavégzés időtartamát, a maximum időkeret figyelembe vételével, de a lehetséges túlórák számát felemelik. Ehhez nem kell a Nemzeti Munkaügyi Hivatal vagy a szakszervezetek engedélyét kérni. Az éves túlórák maximumának jelentős emelése. Felülvizsgálatra kerülnek az éjszakai és hétvégi bérpótlék, a végkielégítések és a felmondási idő csökkentésének lehetőségei, valamint a folyamatos üzemű vállalkozásoknál az 5,5 munkanapos munkahét bevezetése. Mikro- és kisvállalkozás a lehető legkönnyebb módon vehessen fel és bocsáthasson el munkavállalót. A lehető legegyszerűbb felvételi eljárás mellett a jelenleg taxatív felmondási indokok bővítésével a jövőben nem kell valamilyen negatív tartalmú értékítéletet szülő nyilatkozatot kiállítania a munkáltatónak. 6 hónapos próbaidő kikötésének lehetősége A kormánytisztviselők felmondási idejének maximuma 2 hónapra csökken (korábban az öt évnél hosszabb jogviszonnyal rendelkezők számára a felmondási idő két hónapnál hosszabb volt, arányosan a jogviszony hosszával). A reform előtt a határozatlan idejű munkaszerződések felmondása 4-5 hónapnyi bérfizetést vontak maguk után (az értesítéstől számítva). A reform után az öt évnél nem hosszabb foglalkoztatás estén három hónapra csökkent, az ennél rövidebb jogviszony esetén két hónapra. A határozott idejű munkaszerződések felmondhatók indoklás nélküli egy hónapnyi bér mértékű kompenzációval. A heti 20 órás foglalkoztatás esetén indoklás nélküli felmondás, 15 nappal korábbi értesítéssel.

13

Az adócsökkentés logikája és a helyi iparűzési adó

Az adócsökkentés logikája és a helyi iparűzési adó Az adócsökkentés logikája és a helyi iparűzési adó Dr. Fellegi Miklós PhD BGE PSZK Vigvári András Közpénzügyi Műhely Az önkormányzati gazdálkodás aktuális problémái Kutatói Napok: Alkalmazott tudományok

Részletesebben

Várakozások és eredmények - Hogy bizonyított az egykulcsos SZJA? Csizmadia Áron 2013

Várakozások és eredmények - Hogy bizonyított az egykulcsos SZJA? Csizmadia Áron 2013 Várakozások és eredmények - Hogy bizonyított az egykulcsos SZJA? Csizmadia Áron 2013 Tartalomjegyzék 1. Problémafelvetés 2. Előzmények 3. A gyakorlati alkalmazás 4. A magyarországi bevezetés 5. Az egykulcsos

Részletesebben

A magyar gazdaságpolitika elmúlt 25 éve

A magyar gazdaságpolitika elmúlt 25 éve X. Régiók a Kárpát-medencén innen és túl Nemzetközi tudományos konferencia Kaposvár, 2016. október 14. A magyar gazdaságpolitika elmúlt 25 éve Gazdaságtörténeti áttekintés a konvergencia szempontjából

Részletesebben

Berta Dávid: A személyi jövedelemadó csökkentésének előnyei

Berta Dávid: A személyi jövedelemadó csökkentésének előnyei Berta Dávid: A személyi jövedelemadó csökkentésének előnyei A munkához kapcsolódó adóterhek 2010 óta érdemben csökkentek Magyarországon, azonban nemzetközi összehasonlításban még így is magasak. A magyar

Részletesebben

Ilyen adóváltozásokat javasol az EU - mutatjuk, kik járnának jól Magyarországon!

Ilyen adóváltozásokat javasol az EU - mutatjuk, kik járnának jól Magyarországon! 2013. június 15., szombat 10:51 (NAPI) Ilyen adóváltozásokat javasol az EU - mutatjuk, kik járnának jól Magyarországon! Az Európai Bizottság már egy ideje egyre hangsúlyosabban forszírozza, hogy a munkát

Részletesebben

Munkaerőpiaci támogatási rendszer Magyarországon

Munkaerőpiaci támogatási rendszer Magyarországon Munkaerőpiaci i rendszer Magyarországon Támogatás Feltételek Célcsoport formája mértéke % időtartama (hó) továbbfoglalkoztatá si kötelezettség nettó létsz. növelési kötelezettség felmond tilalom mindenkire

Részletesebben

Az MNB költségvetési előrejelzésének bemutatása

Az MNB költségvetési előrejelzésének bemutatása Az MNB költségvetési előrejelzésének bemutatása Baksay Gergely, MNB, Költségvetési és Versenyképességi Elemzések Igazgatóság MKT konferencia 2016. október 20. Érintett témák 1. Költségvetési előrejelzésünk

Részletesebben

Magyar Könyvvizsgálói Kamara. XX. Országos Könyvvizsgálói Konferencia VÁLLALKOZÁSOK ADMINISZTRÁCIÓJA VS. EGYSZERŰ ÁLLAM 2012.09.06.

Magyar Könyvvizsgálói Kamara. XX. Országos Könyvvizsgálói Konferencia VÁLLALKOZÁSOK ADMINISZTRÁCIÓJA VS. EGYSZERŰ ÁLLAM 2012.09.06. 1 VÁLLALKOZÁSOK ADMINISZTRÁCIÓJA VS. A vállalkozások adminisztrációs költsége Uniós összehasonlításban is magas, MOon nem csökken, inkább növekszik 2 Adminisztrációs teher az adminisztrációs költségek

Részletesebben

Munkaerő-piaci folyamatok az Észak-Alföldön (2007/2008)

Munkaerő-piaci folyamatok az Észak-Alföldön (2007/2008) Munkaerő-piaci folyamatok az Észak-Alföldön (2007/2008) Dr. Teperics Károly egyetemi adjunktus E-mail: teperics@puma.unideb.hu A tartós álláskeresők aránya nő 2005: 24,5%, 2007: 28,3% a tartósan álláskeresők

Részletesebben

A Fidesz társadalompolitikájának csődje. Sajtótájékoztató 2012. 02.07.

A Fidesz társadalompolitikájának csődje. Sajtótájékoztató 2012. 02.07. A Fidesz társadalompolitikájának csődje Sajtótájékoztató 2012. 02.07. Soha ennyi szegény ember nem volt Magyarországon, mint most! Közel 4 millió ember él a létminimum alatt! Legalább 50 ezer gyermek éhezik!

Részletesebben

Összefogás a reformokért

Összefogás a reformokért Összefogás a reformokért A Reformszövetség történetének és tevékenységének bemutatása 2009. május 14. A Reformszövetség megalakulásának körülményei Pénzügyi és reálgazdasági válság kirobbanása Csak az

Részletesebben

A foglalkoztatás bővítésének adminisztratív és adózási korlátai

A foglalkoztatás bővítésének adminisztratív és adózási korlátai A foglalkoztatás bővítésének adminisztratív és adózási korlátai (Sajtótájékoztató) Budapest, 2012. június 14. Bevezető Előadó: Zara László elnök A magyar közterhek nemzetközi összehasonlításban Előadó:

Részletesebben

ÚT A FELLENDÜLÉSHEZ. 2014. szeptember VARGA MIHÁLY

ÚT A FELLENDÜLÉSHEZ. 2014. szeptember VARGA MIHÁLY ÚT A FELLENDÜLÉSHEZ 2014. szeptember VARGA MIHÁLY Tartalom Kockázatok és lehetőségek Gazdaságpolitikai teendők Irányvonalak a jövőre nézve Kockázatok és lehetőségek Csak némileg javul a nemzetközi

Részletesebben

Jogcím Feltételek Jogosultság Mit vált ki? Ft értéke? Pályakezdő fiatal a huszonötödik életévét - felsőfokú végzettségű

Jogcím Feltételek Jogosultság Mit vált ki? Ft értéke? Pályakezdő fiatal a huszonötödik életévét - felsőfokú végzettségű Jogcím Feltételek Jogosultság Mit vált ki? Ft értéke? Pályakezdő fiatal foglalkoztatása Pályakezdő fiatal a huszonötödik életévét - felsőfokú végzettségű személy esetén a harmincadik életévét - be nem

Részletesebben

TÁMOP 1.1.2-11/1-2012-0001 A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált programok a konvergencia régiókban)

TÁMOP 1.1.2-11/1-2012-0001 A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált programok a konvergencia régiókban) A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált programok a konvergencia régiókban) Vállalkozói Fórum Csongrád Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja 2014. október 21. Az Európai

Részletesebben

Összehasonlító példák. 2016/2017 II. Dr Lakatos Mária: ADÓZÁS I

Összehasonlító példák. 2016/2017 II. Dr Lakatos Mária: ADÓZÁS I Összehasonlító példák Hol tartunk? Családi állapothoz igazodó kedvezmények Adójóváírások és hitelek Ki mennyit fizet? Kína Egyéni vállalkozók személyi jövedelemadózása Példa bér adójának kiszámítására

Részletesebben

Családi járulékkedvezmény 2014

Családi járulékkedvezmény 2014 Családi járulékkedvezmény 2014 NAV tájékoztató Ha Ön igényli, hogy a munkáltatója az Ön járandóságaiból a családi kedvezmény figyelembe vételével vonja le az adóelőleget, ezt a nyilatkozatot két példányban

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAERŐPIACI POLITIKÁK MAGYARORSZÁGON

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAERŐPIACI POLITIKÁK MAGYARORSZÁGON ÁTMENETI GAZDASÁGOKKAL FOGLALKOZÓ EGYÜTTMŰKÖDÉSI KÖZPONT MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM NÉPJÓLÉTI MINISZTÉRIUM ORSZÁGOS MŰSZAKI INFORMÁCIÓS KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR SZOCIÁLIS ÉS MUNKAERŐPIACI POLITIKÁK MAGYARORSZÁGON

Részletesebben

Az egyes adófajták elmélet és gyakorlat

Az egyes adófajták elmélet és gyakorlat Az egyes adófajták elmélet és gyakorlat I. rész: Az szja Személyi jövedelemadó Személyeket, és nem háztartásokat adóztat. Béradóként inkább bevételt, mintsem jövedelmet adóztat (bár vannak erős ellenpéldák

Részletesebben

Közgazdaságtan alapjai. Dr. Karajz Sándor Gazdaságelméleti Intézet

Közgazdaságtan alapjai. Dr. Karajz Sándor Gazdaságelméleti Intézet Közgazdaságtan alapjai Dr. Karajz Sándor Gazdaságelméleti 8. Előadás Munkapiac, munkanélküliség Universität Miskolc, Fakultät für Wirtschaftswissenschaften, Istitut für Wirtschaftstheorie A gazdaság kínálati

Részletesebben

Dr Lakatos Mária BME Pénzügyek Tanszék. Lakatos Mária

Dr Lakatos Mária BME Pénzügyek Tanszék. Lakatos Mária Dr BME Pénzügyek Tanszék Általában az adó- illetve társadalombiztosítási elvonási rendszer két külön, egymástól független rendszerként jelenik meg, kettőjük kölcsönhatását alig, vagy nem elemezték eddig

Részletesebben

Munkavállalókkal kapcsolatos feladatok

Munkavállalókkal kapcsolatos feladatok dr.henczi Lajos, dr. Horváth István, dr. Molnár-Hidassy Dóra, Molnárné dr.balogh Márta Munkavállalókkal kapcsolatos feladatok TARTALOM Előszó I. A munkaerőpiac szereplői 1. Piac 2. Munkaerőpiac 2.1 Munkaerő-kereslet

Részletesebben

A személyi jövedelemadó változásainak hatása a magánszemélyek és a költségvetés szempontjából

A személyi jövedelemadó változásainak hatása a magánszemélyek és a költségvetés szempontjából XXXVII. Tudományos Diákköri Konferencia Székesfehérvár, 2012. november 15. A személyi jövedelemadó változásainak hatása a magánszemélyek és a költségvetés Szerző: szempontjából Nagy Richárd mérnök informatikus,

Részletesebben

Tények hazugságok helyett

Tények hazugságok helyett Tények hazugságok helyett Azt állítja a FIDESZ: hogy nyomorog az ország, szétporladóban van a szociális biztonság. A GDP hány százalékát költjük a fontosabb jóléti kiadásokra idén, és mennyit költöttünk

Részletesebben

A spanyol közszféra a válság idején: a szociális párbeszéd szerepe. SZAKSZERVEZETI MŰHELYBESZÉLGETÉS 2012.szeptember

A spanyol közszféra a válság idején: a szociális párbeszéd szerepe. SZAKSZERVEZETI MŰHELYBESZÉLGETÉS 2012.szeptember A spanyol közszféra a válság idején: a szociális párbeszéd szerepe SZAKSZERVEZETI MŰHELYBESZÉLGETÉS 2012.szeptember 24-25. Berlin/Potsdam 1 2 A megszorító programok hatása a közszférára Spanyolországban:

Részletesebben

10. A mai magyar társadalom helyzete. Kovács Ibolya szociálpolitikus

10. A mai magyar társadalom helyzete. Kovács Ibolya szociálpolitikus 10. A mai magyar társadalom helyzete Kovács Ibolya szociálpolitikus Népességi adatok Magyarország népessége 2014. január 1-jén 9 877 365 fő volt, amely 1981 óta a születések alacsony, és a halálozások

Részletesebben

AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK. Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre)

AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK. Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre) AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre) Közgazdasági, Pénzügyi és Menedzsment Tanszék: Detkiné Viola Erzsébet főiskolai docens 1. Digitális pénzügyek. Hagyományos

Részletesebben

Kedvezmények a szociális hozzájárulási adó rendszerében Az egyszerűsített foglalkoztatás. Készítette: Görgei Zsolt

Kedvezmények a szociális hozzájárulási adó rendszerében Az egyszerűsített foglalkoztatás. Készítette: Görgei Zsolt Kedvezmények a szociális hozzájárulási adó rendszerében Az egyszerűsített foglalkoztatás Készítette: Görgei Zsolt Vállalkozások besorolása 2 3 4 Adókedvezmények a szociális hozzájárulási adóból A megváltozott

Részletesebben

SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ

SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ Ingatlan bérbeadás Amennyiben az ingatlan bérbeadásból származó jövedelem meghaladja az egy millió forintot és így a bérbeadó magánszemély 14%-os egészségügyi hozzájárulás (EHO) fizetésére

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGTAN II. Készítette: Lovics Gábor. Szakmai felelős: Lovics Gábor. 2010. június

KÖZGAZDASÁGTAN II. Készítette: Lovics Gábor. Szakmai felelős: Lovics Gábor. 2010. június KÖZGAZDASÁGTAN II. Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén, az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék, az MTA Közgazdaságtudományi

Részletesebben

Személyi jövedelemadó. Példák

Személyi jövedelemadó. Példák Személyi jövedelemadó Példák Jövedelemadó levezetésének általános sémája Bevétel Nem bevétel Bevételcsökkentő kedvezmények Elszámolható (diktált) költség Adóalap Adóalap csökkentő kedvezmények Korrigált

Részletesebben

Az önadózó magánszemélyek 2004. évi jövedelmei és adózása Vas megyében

Az önadózó magánszemélyek 2004. évi jövedelmei és adózása Vas megyében SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ Az önadózó magánszemélyek 2004. évi jövedelmei és adózása Vas megyében A magánszemélyeknek az előző évet érintő személyi jövedelemadó bevallásukat ebben az évben 2005. május 20-ig kellett

Részletesebben

Középtávú előrejelzés a makrogazdaság és az államháztartás folyamatairól

Középtávú előrejelzés a makrogazdaság és az államháztartás folyamatairól Középtávú előrejelzés a makrogazdaság és az államháztartás folyamatairól Budapest Corvinus Egyetem Gazdaság- és Társadalomstatisztikai Elemző és Kutató Központ Budapest, 2016. október 20. Célkitűzések

Részletesebben

Gyermektelenek és egygyermekesek

Gyermektelenek és egygyermekesek Adócsökkentés: kiszámoltuk, mennyivel marad több a zsebedben 2015.05.02 13:38 A kormány múlt héten bejelentett tervei szerint jövőre a mostani 16 százalékról 15 százalékra csökken a személyi jövedelemadó

Részletesebben

Lesz e újabb. nyugdíjreform?

Lesz e újabb. nyugdíjreform? Fidesz Magyar Polgári Szövetség Országgyűlés Képviselőcsoport Gazdasági Kabinet Lesz e újabb 12 1 8 6 4 2-2 nyugdíjreform? Munkanélküliség 5,6 5,6 GDP 4,3 Infláció 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Részletesebben

Hogyan változott a magyar foglalkoztatás 2008 óta?

Hogyan változott a magyar foglalkoztatás 2008 óta? Hogyan változott a magyar foglalkoztatás 2008 óta? Molnár Tamás Budapest Szakpolitikai Elemző Intézet MKT Vándorgyűlés, Kecskemét 2016 szeptember 16. Tartalom! Trendek a foglalkoztatottsági adatokban!

Részletesebben

Ki menti meg a hajót? Az EU újraszabályozása. Martin József Péter Szeged, április 21.

Ki menti meg a hajót? Az EU újraszabályozása. Martin József Péter Szeged, április 21. Ki menti meg a hajót? Az EU újraszabályozása Martin József Péter Szeged, 2011. április 21. Témák Válság előtti helyzet AZ EU a válságban A válságra adott válasz: újraszabályozás Dilemmák Válság előtti

Részletesebben

MAGÁNSZEMÉLYENKÉNTI ÖSSZESÍTŐ 1308M

MAGÁNSZEMÉLYENKÉNTI ÖSSZESÍTŐ 1308M 38M MAGÁNSZEMÉLYENKÉNTI ÖSSZESÍTŐ a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról Az adózó adószáma adóazonosító jele neve (elnevezése)

Részletesebben

HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN

HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN DR. CZOMBA SÁNDOR államtitkár Nemzetgazdasági Minisztérium 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 76,3 74,1 72,9 71,4 71,0 Forrás: Eurostat TARTÓS LEMARADÁS

Részletesebben

Munkaerő-piaci folyamatok (2007/2008)

Munkaerő-piaci folyamatok (2007/2008) Munkaerő-piaci folyamatok (2007/2008) Dr. Teperics Károly egyetemi adjunktus E-mail: teperics@puma.unideb.hu Foglalkoztatottság, gazdasági aktivitás 4. 208.700 fő van jelen a munkaerőpiacon (15-64) Aktivitási

Részletesebben

Az államháztartási folyamatok kockázatai

Az államháztartási folyamatok kockázatai Az államháztartási folyamatok kockázatai Karsai Gábor vezérigazgató-helyettes GKI Gazdaságkutató Zrt. A Költségvetési Tanács és a Magyar Közgazdasági Társaság szakmai konferenciája Budapest, 2015. október

Részletesebben

7655/14 ek/agh 1 DG B 4A

7655/14 ek/agh 1 DG B 4A AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2014. március 12. (14.03) (OR. en) 7655/14 SOC 194 FELJEGYZÉS Küldi: Címzett: Tárgy: a Tanács Főtitkársága a delegációk A szociális helyzet az EU-ban A Tanács következtetései

Részletesebben

Példák a személyi jövedelemadóra

Példák a személyi jövedelemadóra Példák a személyi jövedelemadóra Magyar állampolgár itthon és külföldön szerzett jövedelme egyaránt adóköteles Miről volt szó? SZJA kiszámítása Társadalombiztosítási kötelezettségek Kifizetők szerepe SZJA

Részletesebben

Tájékoztató a munkaadói támogatásokról. Ujhelyi Zita osztályvezető Befektetés Ösztönzési és Szolgáltatási Osztály

Tájékoztató a munkaadói támogatásokról. Ujhelyi Zita osztályvezető Befektetés Ösztönzési és Szolgáltatási Osztály Tájékoztató a munkaadói támogatásokról Ujhelyi Zita osztályvezető Befektetés Ösztönzési és Szolgáltatási Osztály Szolgáltatások Lehetőségek munkaadók számára munkaerő-piaci információk nyújtása Közvetítés

Részletesebben

A társadalombiztosítási és egyes szociális jogszabályok legfőbb változásai 2009-ben

A társadalombiztosítási és egyes szociális jogszabályok legfőbb változásai 2009-ben A társadalombiztosítási és egyes szociális jogszabályok legfőbb változásai 2009-ben A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint a szolgáltatások fedezetéről szóló törvény

Részletesebben

Projekt azonosítószáma: TÁMOP / vagy, attól függően melyik projekthez kapcsolódik DOKUMENTUM 5.

Projekt azonosítószáma: TÁMOP / vagy, attól függően melyik projekthez kapcsolódik DOKUMENTUM 5. Projekt azonosítószáma: TÁMOP-4.1.1-08/1-2009-005 vagy, attól függően melyik projekthez kapcsolódik Projekt azonosítószáma: TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019 DOKUMENTUM 5. Foglalkoztatottság és munkanélküliség

Részletesebben

Foglalkoztatási támogatások 2011-ben Jáger László

Foglalkoztatási támogatások 2011-ben Jáger László Foglalkoztatási támogatások 2011-ben Jáger László kirendeltségvezető Támogatások Foglalkoztatás bővítését elősegítő bértámogatás Pályakezdők munkatapasztalat szerzés támogatása Mobilitási támogatás MKKv

Részletesebben

A magyar gazdaság főbb számai európai összehasonlításban

A magyar gazdaság főbb számai európai összehasonlításban A magyar gazdaság főbb számai európai összehasonlításban A Policy Solutions makrogazdasági gyorselemzése 2011. szeptember Bevezetés A Policy Solutions a 27 európai uniós tagállam tavaszi konvergenciaprogramjában

Részletesebben

T/16300. számú. törvényjavaslat. a prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény módosításáról

T/16300. számú. törvényjavaslat. a prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény módosításáról MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/16300. számú törvényjavaslat a prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény módosításáról Előadó: Csizmár Gábor foglalkoztatáspolitikai

Részletesebben

FOGLALKOZTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ ADÓKEDVEZMÉNYEK

FOGLALKOZTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ ADÓKEDVEZMÉNYEK 1./ A START tv. szerinti adókedvezmények FOGLALKOZTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ ADÓKEDVEZMÉNYEK Figyelem: a 2012. december 31-ig kiváltott START kártya alapján adókedvezmény már nem érvényesíthető! Milyen jogszabályhely

Részletesebben

FINANCE-HÍRLEVÉL. Pályázati lehetőségek. 2013. április 30.

FINANCE-HÍRLEVÉL. Pályázati lehetőségek. 2013. április 30. FINANCE-HÍRLEVÉL Pályázati lehetőségek 2013. április 30. Tartalom Pályázati lehetőségek PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK HÍRLEVÉL 2013. ÁPRILIS MUNKAHELYMEGTARTÓ TÁMOGATÁSOK Tisztelt Ügyfelünk, Partnerünk! Ön cégcsoportunk

Részletesebben

TÁMOP 1.1.2 A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált programok a konvergencia régiókban) Szakmai Nap

TÁMOP 1.1.2 A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált programok a konvergencia régiókban) Szakmai Nap TÁMOP 1.1.2 A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált programok a konvergencia régiókban) Szakmai Nap Csongrád Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja 2013. április 8. TÁMOP

Részletesebben

MAGÁNSZEMÉLYENKÉNTI ÖSSZESÍTŐ 1308M

MAGÁNSZEMÉLYENKÉNTI ÖSSZESÍTŐ 1308M 1308M MAGÁNSZEMÉLYENKÉNTI ÖSSZESÍTŐ a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról Az adózó adószáma adóazonosító jele neve (elnevezése)

Részletesebben

Válság Európában és Magyarországon

Válság Európában és Magyarországon Válság Európában és Magyarországon Vértes András elnök GKI Gazdaságkutató Zrt. Budapest, 2011. november 16. Világ: pénzügyi-gazdasági válság 2007 óta bankválságnak indult hatalmas gazdasági visszaesés

Részletesebben

TÁMOP A-13/1 jelű gyakornoki program a tanulószerződés keretében tanult pályakezdők támogatására a konvergencia régiókban

TÁMOP A-13/1 jelű gyakornoki program a tanulószerződés keretében tanult pályakezdők támogatására a konvergencia régiókban Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Gazdaság Háza 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6. www.fmkik.hu, e-mail: fmkik@fmkik.hu TÁMOP-2.3.4.A-13/1 jelű gyakornoki program a tanulószerződés keretében

Részletesebben

Kóczián Balázs: Kell-e aggódni a Brexit hazautalásokra gyakorolt hatásától?

Kóczián Balázs: Kell-e aggódni a Brexit hazautalásokra gyakorolt hatásától? Kóczián Balázs: Kell-e aggódni a Brexit hazautalásokra gyakorolt hatásától? Az Európai Unióhoz történő csatlakozásunkat követően jelentősen nőtt a külföldön munkát vállaló magyar állampolgárok száma és

Részletesebben

VENDÉGLÁTÓ ÉS IDEGENFORGALMI SZAKSZERVEZET. A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ FONTOSABB JELLEMZŐI ÉS VÁLTOZÁSAI 2010. január 1-től

VENDÉGLÁTÓ ÉS IDEGENFORGALMI SZAKSZERVEZET. A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ FONTOSABB JELLEMZŐI ÉS VÁLTOZÁSAI 2010. január 1-től VENDÉGLÁTÓ ÉS IDEGENFORGALMI SZAKSZERVEZET A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ FONTOSABB JELLEMZŐI ÉS VÁLTOZÁSAI 2010. január 1-től Adótábla: Új előírás: az adó alapját a munkából származó jövedelmeknél 27% adóalap

Részletesebben

A költségvetési folyamatok néhány aktuális kérdése

A költségvetési folyamatok néhány aktuális kérdése A költségvetési folyamatok néhány aktuális kérdése Baksay Gergely, Magyar Nemzeti Bank KT-MKT - Költségvetési Konferencia 2015. október 13. Az előadás felépítése 1. A GDP-arányos államháztartási hiány

Részletesebben

A munkaviszony létrejötte és megszűnése

A munkaviszony létrejötte és megszűnése A munkaviszony létrejötte és megszűnése a jó munkahely mindnyájunknak fontos a munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 www.tamop248.hu

Részletesebben

Gazdasági és államháztartási folyamatok

Gazdasági és államháztartási folyamatok Gazdasági és államháztartási folyamatok 214 215 A Századvég Gazdaságkutató Zrt. elemzése a Költségvetési Tanács részére Siba Ignác vezérigazgató Virovácz Péter kutatásicsoport-vezető Tartalom 1. Makrogazdasági

Részletesebben

Munkanélküli segély Magyarorsz{gon és Európ{ban

Munkanélküli segély Magyarorsz{gon és Európ{ban Munkanélküli segély Magyarorsz{gon és Európ{ban A Policy Solutions közpolitikai elemzése a munkanélküli juttat{sok rendszeréről Magyarorsz{gon és az Európai Unió tag{llamaiban 2011. április Vezetői összefoglaló

Részletesebben

dr. Hetényi Géza Főosztályvezető EU Gazdaságpolitikai Főosztály Külügyminisztérium

dr. Hetényi Géza Főosztályvezető EU Gazdaságpolitikai Főosztály Külügyminisztérium Az Európai Unió jelenlegi kihívásai A gazdasági válság kezelésére kidolgozott átfogó uniós gazdaságpolitikai intézkedéscsomag dr. Hetényi Géza Főosztályvezető EU Gazdaságpolitikai Főosztály Külügyminisztérium

Részletesebben

Tendenciák a segélyezésben. Hajdúszoboszló 2010. június Kőnig Éva

Tendenciák a segélyezésben. Hajdúszoboszló 2010. június Kőnig Éva Tendenciák a segélyezésben Hajdúszoboszló 2010. június Kőnig Éva Mit is vizsgálunk? időszak: 2004-2008/2009 ebben az időszakban történtek lényeges átalakítások ellátások: nem mindegyik támogatás, csak

Részletesebben

1. A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) összege: órabér alkalmazása esetén

1. A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) összege: órabér alkalmazása esetén Mi mennyi 2005-ben? 1. A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) összege: hetibér alkalmazása esetén napibér alkalmazása esetén órabér alkalmazása esetén 13.120,-Ft 2.624,-Ft 328,-Ft (a 327/2004. (XII.

Részletesebben

Munkaidő-szab{lyoz{s Európ{ban A Policy Solutions közpolitikai h{ttérelemzése az Európai Unió egyes tag{llamainak munkaidő-szab{lyoz{s{ról

Munkaidő-szab{lyoz{s Európ{ban A Policy Solutions közpolitikai h{ttérelemzése az Európai Unió egyes tag{llamainak munkaidő-szab{lyoz{s{ról Munkaidő-szab{lyoz{s Európ{ban A Policy Solutions közpolitikai h{ttérelemzése az Európai Unió egyes tag{llamainak munkaidő-szab{lyoz{s{ról 2011. augusztus Vezetői összefoglaló A munkaidőre vonatkozó szabályozás

Részletesebben

MAGYARORSZÁG GAZDASÁGI HELYZETE A

MAGYARORSZÁG GAZDASÁGI HELYZETE A MAGYARORSZÁG GAZDASÁGI HELYZETE A LEGFRISSEBB GAZDASÁGI STATISZTIKÁK FÉNYÉBEN (2014. II. félév) MIRŐL LESZ SZÓ? Konjunktúra (GDP, beruházások, fogyasztás) Aktivitás, munkanélküliség Gazdasági egyensúly

Részletesebben

A JÓLÉTI ÁLLAM KÖZGAZDASÁGTANA

A JÓLÉTI ÁLLAM KÖZGAZDASÁGTANA A JÓLÉTI ÁLLAM KÖZGAZDASÁGTANA A JÓLÉTI ÁLLAM KÖZGAZDASÁGTANA Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TátK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE

Részletesebben

SZJA, Cafeteria

SZJA, Cafeteria SZJA, Cafeteria 2016-2017 2016. évi változások A személyi jövedelemadó mértéke 16%-ról 15%-ra csökkent Családi adókedvezmény: 2016-tól 4 év alatt fokozatosan duplájára (10.000 Ftról 20.000 Ft-ra) nő Első

Részletesebben

A JÓLÉTI ÁLLAM KÖZGAZDASÁGTANA

A JÓLÉTI ÁLLAM KÖZGAZDASÁGTANA A JÓLÉTI ÁLLAM KÖZGAZDASÁGTANA Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék

Részletesebben

Az Otthonteremtési Program hatásai

Az Otthonteremtési Program hatásai Az Otthonteremtési Program hatásai NEMZETI MINŐSÉGÜGYI KONFERENCIA 2016. szeptember 16. Balogh László Pénzügypolitikáért Felelős Helyettes Államtitkár Nemzetgazdasági Minisztérium 2016. Szeptember 16.

Részletesebben

Az elvárt béremelés kompenzációját

Az elvárt béremelés kompenzációját Az elvárt béremelés kompenzációját biztosító kormányzati lépések a) A bérfejlesztés 5 % fölötti részének normatív támogatása az adórendszeren keresztül a teljes körű végrehajtás esetén Elérthető: 2012.01.01-től

Részletesebben

ADÓVERSENY AZ EURÓPAI UNIÓ ORSZÁGAIBAN

ADÓVERSENY AZ EURÓPAI UNIÓ ORSZÁGAIBAN ADÓVERSENY AZ EURÓPAI UNIÓ ORSZÁGAIBAN Bozsik Sándor Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar pzbozsi@uni-miskolc.hu MIRŐL LESZ SZÓ? Jelenlegi helyzetkép Adóverseny lehetséges befolyásoló tényezői Az országklaszterek

Részletesebben

Példák a személyi jövedelemadó kiszámítására. 2016/2017. I. félév Adóoptimalizálás

Példák a személyi jövedelemadó kiszámítására. 2016/2017. I. félév Adóoptimalizálás Példák a személyi jövedelemadó kiszámítására Hol tartunk? Természetbeni juttatások Adók és közterhek Ingóság értékesítése Miről lesz szó? Példák a bér személyi jövedelemadójának kiszámítására Tax wedge

Részletesebben

Költségvetési projekció Bakó Tamás,Cseres-Gergely Zsombor, Vincze János MTA KRTK KTI

Költségvetési projekció Bakó Tamás,Cseres-Gergely Zsombor, Vincze János MTA KRTK KTI Költségvetési projekció 2014-2015 Bakó Tamás,Cseres-Gergely Zsombor, Vincze János MTA KRTK KTI Tartalom 1. A feladat 2. A módszer 3. A makró előrejelzés 4. A változatlan költségvetés feltétel 5. A költségvetési

Részletesebben

A kilábalás ben megtorpan.

A kilábalás ben megtorpan. Válság Európában és Magyarországon g Vértes András elnök GKI Gazdaságkutató Zrt. Budapest, 2011. november 16. 2007 óta bankválságnak indult Világ: pénzügyi-gazdasági gazdasági válság hatalmas gazdasági

Részletesebben

Tax Intelligence. Kedves Ügyfelünk! Hírlevél 2013. január/nr. 2. TÉMA: Szociális hozzájárulási adókedvezmények 2013. ALCÍMEK: Általános szabályok

Tax Intelligence. Kedves Ügyfelünk! Hírlevél 2013. január/nr. 2. TÉMA: Szociális hozzájárulási adókedvezmények 2013. ALCÍMEK: Általános szabályok ek 2013 ek 2013 Kedves Ügyfelünk! A munkahelyvédelmi akciótervben meghirdetett és 2013. január 1-én életbe lépett munkáltatói terhek csökkentési lehetőségeivel kibővültek a szociális hozzájárulási adóból

Részletesebben

HAVI BEVALLÁS. a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról

HAVI BEVALLÁS. a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról 1308A HAVI BEVALLÁS a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról Nemzeti Adóés Vámhivatal Benyújtandó az illetékes alsó fokú

Részletesebben

GINOP GYAKORNOKI PROGRAM PÁLYAKEZDŐK TÁMOGATÁSÁRA

GINOP GYAKORNOKI PROGRAM PÁLYAKEZDŐK TÁMOGATÁSÁRA GYAKORNOKI PROGRAM PÁLYAKEZDŐK TÁMOGATÁSÁRA A FELHÍVÁS INDOKOLTSÁGA ÉS CÉLJA Az intézkedés kiemelt célja, hogy javuljon a fiatalok gyakornoki képzésben való részvétele, képzettsége, szakmai gyakorlati

Részletesebben

Tájékoztató a Magyar Közlöny 136. számával kihirdetett Munkahelyvédelmi Akcióterv megvalósításához kapcsolódó törvénymódosításokról

Tájékoztató a Magyar Közlöny 136. számával kihirdetett Munkahelyvédelmi Akcióterv megvalósításához kapcsolódó törvénymódosításokról Tájékoztató a Magyar Közlöny 136. számával kihirdetett Munkahelyvédelmi Akcióterv megvalósításához kapcsolódó törvénymódosításokról A 2012. október 15-én a Magyar Közlöny 136. számában kihirdetésre kerültek

Részletesebben

BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK SZABÁLYZATA

BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK SZABÁLYZATA BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK SZABÁLYZATA Cím: Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona Adószám: 15492526-1-42 Törzsszám: 492 522 BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK SZABÁLYZATA Hatályos: 2017. január 01-től

Részletesebben

Nyékládháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2004. (IV. 28.)sz. rendelete. a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról

Nyékládháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2004. (IV. 28.)sz. rendelete. a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról Nyékládháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004. (IV. 28.)sz. rendelete a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról (A módosítással egységes szerkezetbe foglalva.) Nyékládháza Város

Részletesebben

TB, EHO, SZOCHO változások 2015. Zahoránszki Szilvia

TB, EHO, SZOCHO változások 2015. Zahoránszki Szilvia TB, EHO, SZOCHO változások 2015. Zahoránszki Szilvia Társadalombiztosítás Járulékalapot képező jövedelem: / Tbj. 4. k) pont/ 1. a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

Mérlegen az atipikus foglalkoztatás május 14.

Mérlegen az atipikus foglalkoztatás május 14. A Fiatalok Ligája (a Független Szakszervezetek Demokratikus Ligájának Ifjúsági Tagozata) álláspontja dr. Szilágyi Veronika Atipikus foglalkoztatási formák az új Munka Törvénykönyvében: Részmunkaidős munkaviszony;

Részletesebben

Tömeges elbocsátások, segélyezési plafon KORÓZS LAJOS ELNÖKSÉGI TAG

Tömeges elbocsátások, segélyezési plafon KORÓZS LAJOS ELNÖKSÉGI TAG Tömeges elbocsátások, segélyezési plafon KORÓZS LAJOS ELNÖKSÉGI TAG Megszünteti a kormány az ONYF - et és az OEP-t A központi közigazgatás létszámleépítése 6-7 ezer embert az állami szféra dolgozói közül

Részletesebben

Gazdaságra telepedő állam

Gazdaságra telepedő állam Gazdaságra telepedő állam A magyar államháztartás mérete jóval nagyobb a versenytársakénál Az állami kiadások jelenlegi szerkezete nem ösztönzi a gazdasági növekedést Fókusz A magyar államháztartás mérete

Részletesebben

Tájékoztató a bérkompenzációról és a Munkaügyi Központ évi támogatási lehetőségeiről. Janovics László igazgató Pécs, január 31.

Tájékoztató a bérkompenzációról és a Munkaügyi Központ évi támogatási lehetőségeiről. Janovics László igazgató Pécs, január 31. Tájékoztató a bérkompenzációról és a Munkaügyi Központ 2012. évi támogatási lehetőségeiről Janovics László igazgató Pécs, 2012. január 31. Jogszabályi háttér: Elvárt béremelés jogszabályi háttér 2011.

Részletesebben

Atipikus foglalkoztatás szabályozásának egyes kérdései. Nacsa Beáta nacsa@ajk.elte.hu 2012. május 14.

Atipikus foglalkoztatás szabályozásának egyes kérdései. Nacsa Beáta nacsa@ajk.elte.hu 2012. május 14. Atipikus foglalkoztatás szabályozásának egyes kérdései Nacsa Beáta nacsa@ajk.elte.hu 2012. május 14. Örökség a szocializmusból A nők (erőltetett és közel teljes) részvétele a munkaerő piacon Nemi szerepek

Részletesebben

Foglalkoztatás- és szociálpolitika

Foglalkoztatás- és szociálpolitika Foglalkoztatás- és szociálpolitika Munkanélküliség 2008/09 I. félév Dr. Teperics Károly egyetemi adjunktus E-mail: teperics@puma.unideb.hu Gazdaságilag aktív nem aktív népesség A gazdaságilag aktív népesség

Részletesebben

Miskolc, március 17.

Miskolc, március 17. Miskolc, 2010. március 17. Törvényiháttér - 1991. évi IV. törvény a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról - 6/1996 MüM rendelet a foglalkoztatást elősegítő támogatásokról, valamint

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében május május. máj. márc

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében május május. máj. márc Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2012. MÁJUS 2012. május 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 13.296 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

Munkaerő piaci helyzet Szlovákiában és régiónkban. Sárközi János

Munkaerő piaci helyzet Szlovákiában és régiónkban. Sárközi János Munkaerő piaci helyzet Szlovákiában és régiónkban Sárközi János A válság hatásai a munkaerőpiacra 2008/2009 válság kezdete Jellemzői: nemzetgazdaság stagnálása, kínálat megelőzi a keresletet, befektetések

Részletesebben

Az államháztartás finanszírozása tapasztalatok az államháztartás ellenőrzésében Domokos László az Állami Számvevőszék elnökének előadása

Az államháztartás finanszírozása tapasztalatok az államháztartás ellenőrzésében Domokos László az Állami Számvevőszék elnökének előadása Az államháztartás finanszírozása tapasztalatok az államháztartás ellenőrzésében Domokos László az Állami Számvevőszék elnökének előadása Finanszírozás kockázatkezelés csaláskutatás pénzügyi, adózási és

Részletesebben

Részmunkaidős foglalkoztatással kapcsolatos tudnivalók összefoglalása

Részmunkaidős foglalkoztatással kapcsolatos tudnivalók összefoglalása Részmunkaidős foglalkoztatással kapcsolatos tudnivalók összefoglalása Készítette: Korycki Adrienn SALIO Személyzeti Tanácsadó Kft. ügyvezető, partner adrienn.korycki@salio.hu +36 1 240-4352 Ha valami hatással

Részletesebben

VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ. Vezetői összefoglaló

VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ. Vezetői összefoglaló VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM OSAP 1626/06 NYILVÁNTARTÁSI SZÁMÚ ADATGYŰJTÉSE, EGÉSZSÉGÜGYI ÁGAZAT LÉTSZÁM ÉS BÉRSTATISZTIKA, 2009. ÉV Adatszolgáltatói kör: Az egészségügyi ágazat létszám-

Részletesebben

A gazdasági növekedés az EU gazdaságpolitikai keretrendszerében

A gazdasági növekedés az EU gazdaságpolitikai keretrendszerében A gazdasági növekedés az EU gazdaságpolitikai keretrendszerében Közgazdász Vándorgyűlés Kecskemét 2016. szeptember 15-17 Laczkó Tihamér Miniszterelnökség 1. Az előadás tematikája Európai Szemeszter: Éves

Részletesebben

KALOCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 19/2012. (X.1.) önkormányzati rendelete

KALOCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 19/2012. (X.1.) önkormányzati rendelete KALOCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2012. (X.1.) önkormányzati rendelete a köznevelési intézményekben kérhető térítési díj és tandíj megállapításának szabályairól, valamint a tanulmányi

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye február

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye február CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Munkaügyi Központ Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2011. február 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-512 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁG I MINISZTÉRIUM MINISZTER

NEMZETGAZDASÁG I MINISZTÉRIUM MINISZTER J/'.251/1... É eze 2C12 '.!OV 2 Q, NEMZETGAZDASÁG I MINISZTÉRIUM MINISZTER Iktatószám: NGM/23483 (2012) Válasz K/912S. számú írásbeli kérdésre»mit jelent a Miniszter Ur legújabb ötlete az önfinanszírozó

Részletesebben

Gyurcsány Ferenc, Bajnai Gordon és Mesterházy Attila: Együtt a megszorításokért!

Gyurcsány Ferenc, Bajnai Gordon és Mesterházy Attila: Együtt a megszorításokért! Gyurcsány Ferenc, Bajnai Gordon és Mesterházy Attila: Együtt a megszorításokért! A baloldal eddig előkerült tervei, nyilatkozatai és javaslatai egyértelművé teszik, hogy Gyurcsány, Bajnai és Mesterházy

Részletesebben

Példák a személyi jövedelemadó kiszámítására. 2014/2015. II. félév ADÓZÁS I.

Példák a személyi jövedelemadó kiszámítására. 2014/2015. II. félév ADÓZÁS I. Példák a személyi jövedelemadó kiszámítására 2014/2015. II. félév Hol tartunk? Természetbeni juttatások Adók és közterhek Ingóság értékesítése Árfolyamnyereség Kamat Osztalék Miről lesz szó? Példák a bér

Részletesebben