cm cm cm

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2002. 714 cm 2006. 724 cm 2007. 564 cm"

Átírás

1 X. évfolyam 10. szám INGYENES október XVll. Gerjeni Szüreti Felvonulás bírói pár :Vajda Edit és Kurucz Zoltán a jegyzıi pár: Wágner Flóra és Dobai Barnabás Nagy víz, veszély nélkül cm cm cm Szeptember 13-án 564 cm-rel tetızött elıször a Duna Gerjennél, de jóval kisebb volt a víz, mint tavaly vagy 5 évvel ezelıtt. tartalomból: Testületi ülés lpolgármesteri tájékoztató 4. oldal Köszönet az 1%-ért Sok kicsi sokra megy 4. oldal Vallás Orgona felújítás Régi fényében az orgonaszekrény 4. oldal Újabb látogatók Már külföldön is hírünk van 5. oldal Környezetünk Elıtérben a régi hagyományok Májer házaspár: vissza a gyökerekhez 6. oldal Családsegítı szolgálat Bemutatkozik az új családsegítı 7. oldal Egészségünkért Meghőlés, Megfázás Hogyan védekezzünk a meghőlés ellen 8. oldal Tudósítás a bajnokságról zok a második félidık! 10. oldal következı szám megjelenik: november 10-én Lapzárta: október 31. Önkormányzati hírek Oktatás Hírsorok Közhasznú információ Sport Idıközi polgármester választás december 9.

2 - 2 - X. évf. 10. szám október XVll. Gerjeni Szüreti felvonulás és bál int 1991 óta minden M szeptember harmadik hétvégéjének péntekén, a kisbíró idén is körbejárta a falut és mindenkit hívott a másnapi gerjeni szüreti felvonulásra és az esti bálra. szombati program is a hagyományoknak megfelelıen zajlott. Mazsorettek mősorát láthatták a felvonulásra gyülekezık. fellépık között már többségben voltak a gerjeni lányok. Jó volt látni, hogy a nyitótáncban is egyre több fiatal vett részt. Ujhelyi Dávid kisbíró toborozza a vendégeket pénteken polgárait egy-egy tányér gulyásra, így a szokásosnál egy kicsit kevesebben jöttek el a bálba. jelen lévık viszont remekül szórakoztak a Majorzenekar muzsikájára. z estet két érdekes mősorszám színesítette. Elıször a Faddi Hastánc Csoport férfi szemeket gyönyörködtetı táncát láthatta a közönség, majd a két világsztár Marylin Monroe és Elvis Presley énekszámait hallgathatták a gerjeniek, és a vidékrıl erre az eseményre szép számmal idelátogatók. Csikós leány sárközi viseletben. gerjeni mazsorett csoport bemutatója Nemcsak a férfiakat nyőgözték le a hastáncos hölgyek nyitó táncot követıen a szép számú felvonuló végigjárta a falut, érintve a bírói és jegyzıi házat, ahol megvendégelték a táncosokat és a menetben táncolókat, nézelıdıket. kígyózó sor végül a sportcsarnokhoz ért, amit a szorgos kező, lelkes fiatalok az alkalomhoz illıen rendeztek be, és díszítettek fel. Sajnos idén az önkormányzat nem tudta vendégül látni a település Elvis a gerjeni születéső Danis Zoltán volt, Marylin Monroet pedig felesége személyesítette meg. 11 éves lányuk is énekelt két számot, igazán magas színvonalon. bál nem múlhatott el a sokak által várt tombola sorsolás és a még több nézıt vonzó éjjeli tőzijáték nélkül. bálban éjfél után is még sokan ropták a táncot. - máté - gerjeni fiatalok ismét fergetegesek voltak z est sztárjai: Marilyn Monroe és Elvis Presley

3 - 3 - X. évf. 10. szám október XVll. Gerjeni Szüreti felvonulás és bál Minden évben egyre több csikós legény jelenik meg a felvonuláson. Sok gerjeni fiatal pár mutatta be a nyitótáncot táncot Szabó Krisztina tanárnı tanította be. fiatal táncosok közé már az utánpótlás korúak is szívesen betársultak táncolni Tavaly már megittuk az idei ingyen sört is. zt mindenki sejtette, hogy a falu nehéz anyagi helyzete miatt a szüreti bálon most nem lesz babgulyás. Sokan hiányolták viszont az aktív közremőködıknek járó sör/üdítı jegyet. Ennek elmaradása néhány leleményes gerjeni polgár érdeme. Tavaly ugyanis kétszer annyi ingyenjegyet váltottak be a büfében, mint amennyit az önkormányzat kiadott, s a falunap költségvetésébe bekalkulált. Mivel a hamisítók nyilván idén sem maradtak v o l n a tétlenek, a szervezık inkább nem k o c k á z - t a t t a k. Mindehhez csak egy kérdés kívánkozik: akinek a számítógép és a nyomtató mellett még szkennerje is van - amely gyors sokszorosításhoz elengedhetetlen -, az tényleg enynyire rászorul az ingyen sörre? - mtk - koronavivı lányok minden évben bebizonyítják, hogy szépségük mellett kitartásuk is van. tőzijáték idén sem maradt el, sok bálozó és vendég nagy örömére.

4 Önkormányzati hírek Lemondott a polgármester zeptember 15-én lemondott Molnár József pol- S gármester. Lapunk augusztusi számában már mindenki olvashatta a polgármester úr lemondásának indokait, körülményeit. Szeptember 17-tıl Genye Benı alpolgármester vette át a település ügyeinek irányítását, az idıközi választásig. helyi választási bizottság szeptember 19-én a megbízott jegyzıvel összeült, és mint azt Fenyves Ferenctıl a bizottság elnökétıl megtudtuk, december 9 re kiírta az idıközi polgármester választást, és meghatározta a fontosabb határidıket. - md - Fontosabb idıpontok Október 8. kopogtató cédulák postázása. Október 10. választói névjegyzék közzététele. November 16-án a jelöltek 16 óráig adhatják le az ajánlószelvényeket. December 9. idıközi választás Új jegyzıje van Gerjennek erjen község képviselıtestülete szeptember 27- G én ülésezett elıször Molnár József lemondását követıen. testületi ülésen Genye Benı alpolgármester tájékoztatta a képviselıket a polgármesteri feladatok átvételérıl, a pénzügyi helyzetrıl, valamint a folyamatban lévı ügyekrıl. z idıközi választásokig az alpolgármester látja el a falu irányítását. Ezt követıen egy régi ügy remélhetıleg végleges lezárásáról tájékoztatta a képviselıket, melyben a Tolna város és Gerjen Dunaszentgyörgy közötti szennyvízberuházás folytán kialakult peres ügyben Szerkesztıi üzenet Polgármester-jelöltek bemutatkozása Gerjeni Hírek szerkesztısége természetesen idén is helyet ad novemberi számában a polgármesterjelöltek bemutatkozásának, programjuk ismertetésének, fél oldalnyi terjedelemben. Ez fotó nélkül 2700 karakter, (szóközökkel 3125). Fotóval a települések megegyeztek, és a továbbiakban nem kívánnak ezen ügyben pereskedni. Ezután a testület átutazott Dunaszentgyörgyre, ahol a németkéri és a házigazdák képviselıtestületeivel közös ülésen döntöttek a körjegyzı személyérıl, és a körjegyzıség mőködésérıl. testületek a körjegyzıi pályázatra beérkezett három pályázó közül Nagy ttila (dunaszetgyörgyi jegyzı) pályázatát fogadták el. Így október 1-tıl Gerjen- Németkér-Dunaszentgyörgy körjegyzıségben látja el a hivatalok irányítását. - máté karakter (szóközökkel 2785). Kérjük az írásokat legkésıbb november 3-ig eljuttatni a szerkesztıségbe, lehetıség szerint digitális formában, e- mailben a címre, vagy papíralapon személyesen. - szerkesztı X. évf. 10. szám október Sok kicsi 1%, sokra megy! Régi fényében az orgona H ónapok, évek teltek el azóta, hogy Szombati István restaurátor elkezdte a munkáját, a református templom mőemlék orgonájának helyreállítására. pályázati pénzekbıl megvalósuló munka az orgona elsı, valódi festékrétegének felszínre hozásával kezdıdött. Majd a festékréteg konzerválása és pótlása volt a feladat. téli idıszakban sem állt le a munka, mivel akkor az aranyozott és ezüstözött díszítı elemeket restaurálta Szombati Oktatás z adók 1 %-ának felajánlásaiból z Illés Csa- lád Gerjenért közalapítvány számlájára az idén Ft érkezett. nagylelkő adományozásért köszönetet mondunk mindazoknak, akik hozzájárultak az alapítvány anyagi lehetıségeinek fejlesztéséhez, melyet az iskola diákjai fognak különbözı közösségi célokra felhasználni. KÖSZÖNET Z ÖNZETLEN FELJÁNLÁSOKÉRT! lapítvány kuratóriuma Vallás z értı kéz a régi fényébe állította vissza az orgonát István. z elmúlt hónapban aztán elkészült az orgona szekrény teljes renoválása. - máté -

5 Újabb csoport a látogatóközpontban z iskolai oktatás megkezdése újra benépesíti a gerjeni Mini látogatóközpont -ot is. Szeptember 21-én a szekszárdi Dienes Valéria Általános Iskola nyolcadikosai tájékozódtak Gerjenben X. évf. 10. szám október Hírsorok Szlovák vendégek Gerjenben majd 70 tanuló nagy érdeklıdéssel figyelte az elıadásokat, és tekintették meg a mérımőszereket. Sok kérdésük volt az atomerımő biztonságos mőködésével kapcsolatban, és a mért háttérsugárzási adatok értékeirıl, fıként az erımőben történt üzemzavar kapcsán. z elıadók igyekeztek megnyugtatni ıket, hogy semmi veszélyes anyag nem került ki az atomerımőbıl a mindenki gerjeni látogatóközpont híre már az országhatáron kívülre is eljutott. Szeptember 21-én az iskolás csoport elıtt egy, szlovák szakemberekbıl álló csoport is ellátogatott hozzánk. İk is a gerjeni háttérsugárzás mérésre és tájékoztatásra voltak kíváncsiak. által ismert események kapcsán. tanulók figyelmesen nézték az adatok számítógépes megjelenítését és a gerjeni honlapon való közzétételét. szlovák és magyar nukleáris szakembereket Molnár József polgármester tájékoztatta a Gerjenben folyó munkáról vendégeket Molnár József fogadta és tájékozatta a Gerjenben kigondolt és végrehajtott széleskörő nukleáris tájékoztatásról. szlovák szakemberek nagy csodálattal és elismeréssel fogadták azt a széleskörő nyíltságot, és szakmai hozzáértést, amit itt láttak, valamint azt a szándékot, hogy ezeket az eredményeket megismertesse a az atomerımő környezetében élıkkel, illetve a távolabbról idelátogató nem csak magyar emberekkel. Nagy volt az érdeklıdés az mérımőszerek által mért háttérsugárzási adatok iránt, mely az interneten is megtekinthetı. szakemberek is érdekesnek találták az aeroszolos mérıkonténert, melyet a filterek cseréje közben sikerült bemutatni.

6 Hagyományok felélesztıi tavasszal falunkba költözı Májer házaspár régóta szeretett volna Gerjenbe költözni, a szülık emlékére is, de a falusi élet, a régi hagyományok újraélésének vágya miatt is. Ezért, amikor egy régi hagyományos parasztház lett eladó Gerjenben, nem sokat gondolkodtak, jöttek. hagyományok megırzésének képessége nem csak a szívükbıl, hanem a tanulmányokból is eredt. Tóbiás hagyományırzést tanult, régi, elfeledett technikákat, szokásokat ismert meg. vályogvetés falusi ház renoválása kapcsán aztán szükség is volt erre az ismeretre, pontosabban a vályogvetés módszerére. Környezetünk X. évf. 10. szám október nemezelés feleség, Zsóka a régi ruházkodás és használati eszközök készítésének felelevenítésével is szívesen foglalatoskodik. Ez pedig a nemez készítés, nemezelés, melybıl ıseink sátraikat készítették. nemez alapanyaga a gyapjú, melyet a kifésülés (kártolás) és a mosás után lehet felhasználni. Egységes szerkezető paplant kell készíteni belıle, melyhez úgy jutunk, hogy apró darabokra tépjük, és így rétegekben egy homogénebb paplant készítünk belıle. Ezt a vastag lapot szappanos - hagyományos háziszappanos - forró vízzel, egy szövet alatt tömörítjük. Ezt addig végezzük, amíg az anyag egybe nem áll, ez órát vesz igénybe. z így elkészült lapot szárítjuk, majd szabható és varható. İseink is díszítették használati tárgyaikat, a nemez is díszíthetı, mintázható. z egyik módszer az, amikor az anyagába mintákat teszünk. Ezt más színő gyapjúval tehetjük meg, például egy sötét szırő birka gyapjával, vagy a fehér gyapjú természetes színezıanyagokkal való megszínezésével. mikor elhelyeztük, és egy kicsit belenyomtuk a paplanba a mintát, jöhet a fentebb említett tömörítési munka, mely során a minta az anyagban lesz. másik lehetıség a különbözı színő nemez anyagok egymásra varrása, illetve gyapjúfonállal való hímzése. technikák ötvözhetıek is. házaspár az istálló falát a régi technikával kívánta viszszaépíteni, így nekiláttak vályogtéglákat készíteni. leomlott fal anyagát használták fel, melyet egy kicsit felfrissítettek. Rotakapával felaprították a törött, régi téglákat, majd a hagyományos technológiát követték. Áztatás, taposás, szalma és pelyva hozzáadása - itt egy kicsit a modern technika vívmányát is használták egy betonkeverı-gép beiktatásával -, majd téglaformába rakták, kiszárították és jöhetett a falazás. Ezzel a technikával Zsóka képet is készített. - md -

7 Árpási Kitti családsegítı int azt szeptemberi M számunkban megírtuk, Gerjenben új vezetıje van a Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálatnak Árpási Kitti személyében. szolgálat vezetı a Szolnok megyei Cibakházáról való. Érettségit a tiszaföldvári humán szakközépiskolában tett. Régi vágya volt, hogy emberek segítésével foglalkozhasson, így elvégezte a Szociális asszisztens tanfolyamot, s a Szolnoki 4. számú Gondozási Központban helyezkedett el. Tovább kívánt tanulni, diplomát szerezni ezen a szakterületen, így a szekszárdi fıiskolán elvégezte a szociális munkás szakot. Paksra került a Családsegítı Szolgálathoz. Jelenleg is Pakson él élettársával. Gerjenrıl már korábban is sok jót hallott, így szívesen pályázta meg a megüresedı családsegítıi posztot. z elmúlt egy hónapban kedves emberekkel és segítı munkatársakkal találkoztam. Gerjenrıl hallott jó híreket immár én is megtapasztalhattam. - mondta Árpási Kitti - md - Családsegítı Szolgálat (CSSZ) a város közigazgatási területén látja el az alapellátásainak körébe tartozó feladatait. CSSZ olyan személyes szolgáltatás, amely a szociális munka eszközeinek és módszereinek felhasználásával hozzájárul ügyfelei (egyének, családok vagy közösségi csoportok) jólétéhez, környezetükhöz való alkalmazkodáshoz. CSSZ segítséget nyújt ügyfelei szociális, mentálhigiénés problémáinak vagy krízishelyzetük megoldásában, az ilyen helyzethez vezetı okok megelızésében, az életvezetési képesség megırzésében. Közhasznú információk Árpási Kitti vonatkozó jogszabályok alapján a családsegítı szolgáltatás feladatkörei a következık : z egyének, családok problémáinak megoldása érdekében segítséget nyújt szociális és egyéb hivatalos ügyek intézésében tájékoztatást ad a szociális, családtámogatási, társadalombiztosítási ellátások formáiról, igénylésükrıl szociális, életvezetési, mentálhigiénés tanácsadást nyújt meghallgatja az ügyfél panaszát, és lehetıség szerint intézkedik annak orvoslása érdekében családgondozással elısegíti a családban jelentkezı konfliktusok megoldását z általános segítı szolgáltatás körébe tartozó feladatok a mőködési területen élı lakosság szociális helyzetének figyelemmel kísérése, a nagy számban jelentkezı problémák illetékesek felé történı jelzése veszélyeztetettséget észlelı és jelzı rendszer mőködtetése szükséglet esetén kezdeményezi a településen új szociális ellátások bevezetését, egyes szociálisan rászorult csoportok speciális ellátását X. évf. 10. szám október Gyermekjóléti Szolgálat (GYSZ) a város közigazgatási területén látja el a gyermekvédelmi rendszer alapellátásainak körébe tartozó feladatait. GYSZ olyan, a családok, de különösen a gyermekek érdekeit védı személyes szolgáltatást nyújt, amely a szociális munka módszereivel szolgálja a gyermek családban történı megfelelı fejlıdését, jólétét, veszélyeztetettségének megelızését, vagy a már kialakult problémák kezelését. GYSZ a gyermekek mindenekfelett álló érdekét figyelembe véve, törvényben elismert jogaikat biztosítva jár el. vonatkozó jogszabályok alapján a gyermekjóléti szolgáltatás feladatkörei a következık : z egyének, családok problémáinak megoldása érdekében közremőködik az igénylı: hivatalos ügyeinek intézésében életvezetését hátrányosan befolyásoló okok feltárásában, családi, szociális és egyéb problémáinak megszüntetésében meghallgatja a gyermek panaszát, jogairól, fejlıdését biztosító támogatásokról tájékoztat, igénylésüket elısegíti segíti a szociális krízis helyzetben lévı várandós anyát szükség esetén szakmai javaslat készítése, egészségügyi és szociális ellátás, illetve gyermekvédelmi intézkedés kezdeményezése családgondozás a jelentkezı problémák megoldása, illetve utógondozás biztosítása a gyermek családjába történı visszailleszkedéséhez helyi szociális ellátórendszer fejlesztése érdekében fontosnak tartjuk: a gyermek veszélyeztetettségét észlelı és jelzı információs rendszer mőködtetése érdekében a településen megelızésben érintett valamennyi intézmény, civil szervezet, önkéntes segítı együttmőködését a mőködési területen élı lakosság szociális helyzetének figyelemmel kísérését és a tömegesen jelentkezı problémák jelzését az illetékeseknek, szükséges - a településen nem létezı - szolgáltatások bevezetésének kezdeményezését szakmai feladatok ellátását a Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat szakmai központban helyettes szülıi, jogi, szülı-gyermek kapcsolattartási, pártfogói szaktanácsadás, ügyfélfogadás is segíti. Munkánk alapja klienseink számára az önálló döntés lehetıségének biztosítása. Munkatársaink a szakmai tevékenységük során a titoktartást és az információk felelıs kezelését tartják szem elıtt. családsegítı és a gyermekjóléti szolgáltatás igénybe vétele térítésmentes és önkéntes. Várjuk jelentkezését, ha problémái megoldásában segítségre van szüksége, de akkor is, ha szeretne segíteni mások gondjainak kezelésében. CSGYSZ irodai ügyelet munkanapokon 8-16 óra között. Csütörtökön a félfogadás szünetel. Ügyfélfogadás a családgondozói fogadóórákon, vagy elızetes idıpont egyeztetése alapján. Árpási Kitti Családgondozó fogadóórái: Hétfı 8-15 Kedd 8-12 Szerda Csütörtök -- Péntek 8-10

8 Meghőlés, megfázás lérkezett a megfázás E szezonja. z ıszi idıszak rendkívül kedvez annak a betegségnek, amit közönséges megfázásnak vagy náthának szoktunk nevezni. mit egyszerő megfázásnak nevezünk, az nem más, mint sok száz nátha-vírus egyike által okozott tünetegyüttes. kórokozók sokfélék lehetnek, és gyakran az egyik megfázás észrevétlenül megy át egy másik megfázásba. megfázás és a nátha jellemzı tünetei: - orrfolyás, tüsszögés, - fejfájás, izomfájdalom, - égı fájdalom a torokban, - köhögés - didergés, hidegrázás, hıemelkedés, láz. Legtöbben azt gondolják, hogy a náthát a lehőlés, a hideg okozza.( nem öltöznek melegen, eláznak, huzatban vannak ) Sok embernél ez valóban így van, de legalább ennyinél ez nem igaz. náthát mindig vírus okozza, ám, hogy a szervezet ellen tud-e állni a támadásnak, az sok mindentıl függ, de legfıképpen az immunrendszerünk állapotától. nátha 1-2 héten belül következmények nélkül elmúlik. Felléphetnek azonban bizonyos komplikációk is, amikor az egyszerő náthás betegségbıl, bakteriális felülfertızıdés miatt komolyabb betegségek alakulhatnak ki. ( pl: középfülgyulladás, arc-és homloküreg gyulladás, mandulagyulladás, légcsı és hörghurut ) kicsik fogékonyabbak a betegségre, évente átlagosan 5-8-szor lesznek náthásak. Legfogékonyabb idıszak a bölcsıdébe, óvodába, iskolába-azaz nagyobb gyermekközösségbe való kerüléskor. Egészségünkért Mit tegyünk és mit ne! náthát vírus okozza, tehát antibiotikumok nem segítenek, sıt a feleslegesen adott antibiotikum megzavarja a szervezet biológiai egyensúlyát. szövıdmények kezelése viszont gyakran antibiotikummal történik, de az elıre adott antibiotikum nem képes megelızni a bajt. Legfontosabb az orrváladék rendszeres és alapos eltávolítása. Tanítsuk meg a gyereket is az alapos, rendszeres orrfújásra, csecsemıknél és kisgyermekeknél pedig orrszívózással távolítsuk el a váladékot. z orrcseppekkel óvatosan bánjunk!- a túlzottan sok és sokáig használt orrcsepp az orrnyálkahártyát irritálhatja! Csecsemıknél, kisgyerekeknél az ágy mellé helyezett párologtatóval, vagy a kiságy köré tett nedves lepedıvel elérhetjük azt, hogy az orrnyálkahártya kiszáradjon, és csökkenthetjük torokfájdalmat is. forró gızzel való inhalálás gyerekeknek veszélyes, nem tanácsos, mert akár súlyos égési sérülést is okozhatunk!!! Nagyon fontos a láz csillapítása!!!! X. évf. 10. szám október Megelızés: - Leggyakoribb tanács a megfázás esetén, sıt a betegség megelızésére is C- vitamin fogyasztása. Vitaminok fontosak, de a legjobb vitamin az, amit étkezéssel viszünk be a szervezetbe, és nem gyógyszer formában. - Szerettessük meg gyerekeinkkel a zöldségeket és gyümölcsöket, és az abból készült ételekkel.! - Menjünk többet a szabadba, mozogjunk sokat, járjunk a gyerekkel kirándulni, és ne tömjük édességgel, mert a túltápláltság nem használ.! Vérvétel Vérvétel idıpontja: Eladó egy 230 literes hét éves Zanussi-Lehel fagyasztószekrény. Érdeklıdni lehet Csík Csaba 06/ Eladó a Dózsa Gy. u. 26. sz. alatti ház. Irányár: 6,5 millió forint. Érdeklıdni lehet a 06-70/ es számon Kerti rotakapához csatlakoztatható utánfutó eladó. Érdeklıdni lehet Szőcs Józsefné Rákóczi F. u. 58. tel.: Mindez csak akkor sikerül, ha magunk is jó példával járunk elıl. Ebbe tartozik az is, hogy el kell(ene) dobnunk a cigarettát, már csak azért is, mert a dohányfüst nem csak nekünk, de a velünk élıknek is árt! FONTOS!!! Mindig tartsunk otthon olyan készítményeket, amelyeket a tünetek megjelenésekor azonnal tudunk használni!!! Ilyen pl.: lázcsillapító, hányásra-hányingerre, hasmenésre, görcsoldásra. Fanta Ferencné Körzeti ápoló október 10. Október 24. reggel 7-8 óra között dok - Veszek Eladó egy tükrös, tolóajtós gardróbszekrény, egy számítógépasztal és egy 4,5 4,6 méteres padlószınyeg. Érdeklıdni lehet Mezısi László Szent I. u. 36. telefon: 06/ lakossági hirdetések INGYENESEK a Gerjeni Hírekben! z ET vegyeskereskedés ajánlata: nıi zakók, kosztümök (három és két részesek) gyermek, nıi és férfi szabadidıruhák mellények, nıi, férfi pulóverek ÚJDONSÁG: Használt elemek és kis akkumulátorok győjtése! Tegyünk többet környezetünkért!

9 - 9 - X. évf. 10. szám október Vállalkozói oldal Hajdú & Kiss élelmiszer bolt Átalakul a Galagol Üzletház szeptemberi ajánlata M int azt minden gerjeni vásárló tapasztalta, szeptember 22-én végleg bezárt a VE-ZO üzlet. z épület tulajdonosától Dobai Lászlótól megtudtuk, hogy İ mondott fel a bérlınek, mely már régóta húzódó NYITÁS október közepén! problémákra vezethetı vissza. Továbbá arról is tájékoztatott minket, hogy a jövıben is élelmiszer üzlet fog mőködni az épületben, mely október közepén nyit. kozmetika helyén Internet kávézót kíván létrehozni azon fiatalok és idısebbek számára, akiknek otthon nincs internet kapcsolatuk. Újra kinyit a horgászbolt, a pecások ellátására. Volton Bau. Kft. 3 bolti eladónıt felvesz az új üzletébe! Érdeklıdni Dobai Lászlónál a 06-30/ ös mobilszámon lehet! gyógyszertár telefonszáma gerjeni patika a következı számon hívható: vea tusfürdık 300 ml 99,-Ft. Velvetin öblítı 1 literes. 129,-Ft. Illatos papír zsebkendı Top 4 tekercs e. ü. papír 69,-Ft. Burgonya 1 kg 99,-Ft Vöröshagyma 1 kg GO energia ital 99,-Ft Famili 5 literes üdítı 4 féle ízben 199,-Ft Lángolt kolbász 1 kg Pulyka párizsi 1 kg/rúd 389,-Ft Sertés virsli term. bélben 1 kg/cs 499,-Ft Sága sajtos, sonkás pulyka érme Woker szeszesitalok 0,5 dl. 99,-Ft. Zott szívecske joghurtok 39,-Ft. Savanyú káposzta 1 kg/zacskó CB Globusz löncshús 130 g. 99,-Ft. CB Glóbusz csemege kukorica 149,-Ft. CB Kaiser májas 250 g CB mogyi-mazsola 250 g 119,-Ft. Classimo nugát 85 g. 79,-Ft 99 Ft 99,-Ft 59,-Ft. 879,-Ft 179,-Ft 119 Ft Megváltozott a nyitva tartás: hétfı - péntek: szombat: vasárnap: CB a hazai üzletlánc! GZD-MlX VEGYESBOLT GLGOL ÜZLETHÁZ Rákóczi F. u. 34. Felmosó fejek és nyelek (mőanyag és fém) Szögek Padlófelmosó-folyadékok folyadékok Villanykapcsolók, dugaljak Mosogató- és mosószerek Festékek, hígítók, csiszolópapírok Silán öblítı 420 Ft Festı- és kertiszerszámok Coccolino 440 Ft Főrészek és főrészlapok Vízkıoldó, sósav 150 Ft Virágföld és alágyújtós Szemetes zsák többféle méretben Kutya- és macskaeledel Hőtıtasakok Macska- és kutyakonzervek Takarófóliák, PVC terítık Kerékpárokhoz alkatrészek Papír zsebkendı, eü. papír, papírszalvéta (ülés, pedál, lánc, külsı-,, belsı gumik) Új áruink az iskolai füzetek, írószerek, melyeket megrendelésre is hozunk! Árukészletünkön túl bármilyen szükséges anyagot, eszközt rövid határidıvel beszerzünk! hét minden napján várjuk vásárlóinkat!

10 zok a második félidık gerjeni csapat szeptemberi mérkızéseinek legfontosabb idıszakai a második félidık voltak. Mindegyik mérkızés ebben az idıszakban vett fordulatot, dılt el. Nézı csúcs, és vitatható játékvezetıi döntések Gerjen SK - Tolna FC 3:3 (2:3) (G.: Nagy, Lazányi (büntetıbıl), Pesti) Sport Változatos, izgalmas mérkızésen a játékvezetı lett a fıszereplı. z igazságosnak mondható döntetlen ellenére mindkét szurkolótábor bírálta a játékvezetıket. ( ifi: Gerjen - Tolna 4:1 hajrában veszítettünk Madocsa SE - Gerjen SK 3:2 (1:2) (G.: Pesti L. 2) fordulatos, izgalmas mérkızésen az elsı félidıben ismét vezettünk. mérkızés hajrájában nem figyeltünk és odalett a három pont. ( ifi: Madocsa - Gerjen 2:3 Több gólt lıttünk, mégis kikaptunk Gerjen SK - İcsény SK 1:2 (0:0) (G.: Pesti L.) futballban az gyız, aki eggyel több gólt lı, mint az ellenfél. Na ja, ha nem a saját kapujával teszi. Klein M. egy szerencsétlen mozdulattal a hazai kapuba talált - igaz késıbb a kapu szájából rúgta ki a gólba tartó labdát. paprikássá váló hajrában már csak szépíteni tudtunk. Vigaszunk csak az lehet, hogy mi tudtuk elsıként bevenni az ıcsényi kaput. ( ifi: Gerjen - İcsény 4: X. évf. 10. szám október Fordítani tudtunk Zomba KSE - Gerjen SK 1:3 (1:1) (G.: Klein, Kovács, Lacza) sereghajtó otthonában ránk ijesztettek a hazaiak. 1:0-ás vezetést szereztek és több helyzetet is kidolgoztak. z elsı játékrészben sikerült egyenlíteni, majd a második félidı közepétıl tíz emberre fogyatkozó hazaiak nem tudták megakadályozni a gerjeni sikert. ( ifi: Zomba - Gerjen 1:13 bajnokság állása 1. İcsény SK : Bölcske SE : Dunaföldvár FC : Decs KSE : Tevel SMK : Kakasd FC : Madocsa SE : Dunaszentgyörgy : Majos : Tolna VFC : Gerjen SK : Ozora SE : Dunakömlıd : Bátaszék SE : Kajdacs SE : Zomba SE: : 27 4 Hajrá Gerjen! Több mint 300 nézı a Tolna elleni mérkızésen Kiadja: Gerjen község Önkormányzata, Felelıs kiadó: Molnár József polgármester, Szerkesztı: Máté Dénes tanár, Szerkesztıség címe: Gerjen Rákóczi F. u. 25/b, Gerjeni honlap: Engedély száma: /1998 Nyomda: Kerényi Nyomda Szekszárd

Medina község Önkormányzati Képviselı-testületének. 9/2007. /XII.12./ számu. Rendelete

Medina község Önkormányzati Képviselı-testületének. 9/2007. /XII.12./ számu. Rendelete Medina község Önkormányzati Képviselı-testületének 9/2007. /XII.12./ számu Rendelete A TANYAGONDNOKI SZOLGÁLATRÓL 2 MEDINA község Önkormányzati képviselı-testülete /a továbbiakban: Önkormányzat/ a helyi

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl. 2012. június 12.

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl. 2012. június 12. Ügyszám: 114-28/2012. JEGYZİKÖNYV Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl 2012. június 12. Nyirád 2012 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: Nyirád Község

Részletesebben

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Szám: IV. 145-6/2012. J E G Y ZİKÖNYV a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2012. július 19-én (csütörtökön) 9 órakor a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Gerjeni szüret 2008. Megújul a mővelıdési ház. A tartalomból: Honlapunk:www.gerjen.hu. XI. évfolyam 10. szám INGYENES 2008.

Gerjeni szüret 2008. Megújul a mővelıdési ház. A tartalomból: Honlapunk:www.gerjen.hu. XI. évfolyam 10. szám INGYENES 2008. Honlapunk:www.gerjen.hu XI. évfolyam 10. szám INGYENES 2008. október Gerjeni szüret 2008 A tartalomból: Önkormányzati hírek Testületi ülés Elkelt a harmadok bérlakás 2. oldal Féléves költségvetési beszámoló

Részletesebben

A Radnóti Miklós Közgazdasági Szakközépiskola Diákönkormányzatának éves program tervezete a 2010/2011-es tanévre

A Radnóti Miklós Közgazdasági Szakközépiskola Diákönkormányzatának éves program tervezete a 2010/2011-es tanévre A Radnóti Miklós Közgazdasági Szakközépiskola Diákönkormányzatának éves program tervezete a -es tanévre Osztályterem-díszítı verseny A -es tanévben a Diákönkormányzat bevezeti a pontozásos rendszerő osztályterem-díszítı

Részletesebben

Az Egri Családsegítő Intézet tagintézményeinek H Á Z I R E N D J E. MÓDSZERTANI GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT (Eger, Mindszenty G. u. 12.)

Az Egri Családsegítő Intézet tagintézményeinek H Á Z I R E N D J E. MÓDSZERTANI GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT (Eger, Mindszenty G. u. 12.) Az Egri Családsegítő Intézet tagintézményeinek H Á Z I R E N D J E MÓDSZERTANI GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT (Eger, Mindszenty G. u. 12.) A házirendben foglaltak biztosítják a Gyermekjóléti Központ szolgáltatásait

Részletesebben

Miniszteri látogatás. Megújult a GALAGOL. Idıközi polgármester választás. A tartalomból: 2007. december 9. Honlapunk:www.gerjen.hu

Miniszteri látogatás. Megújult a GALAGOL. Idıközi polgármester választás. A tartalomból: 2007. december 9. Honlapunk:www.gerjen.hu Honlapunk:www.gerjen.hu X. évfolyam 11. szám INGYENES 2007. november Miniszteri látogatás Lampert Mónika szociális és munkaügyi miniszter október 9-én ellátogatott a JKO Fémárugyár gerjeni üzemcsarnokának

Részletesebben

X. Madzagfalvi Napok 2008. szeptember 5-6-7.

X. Madzagfalvi Napok 2008. szeptember 5-6-7. Madzagfalvi Hírmondó BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓJA A VÁROSHÁZI KRÓNIKA KÜLÖNSZÁMA WWW.BEKESVAROS.HU INGYENES 2008. AUGUSZTUS XI. ÉVFOLYAM 4.SZÁM X. Madzagfalvi Napok 2008. szeptember 5-6-7. Tisztelt

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SOSZÁMA: 204. MELLÉKLET: -1 db TÁRGY: Javaslat az Egészségügyi Gondnokság vezetıi állására pályázat kiírására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

ZALAAPÁTI ÖNKORMÁNYZATA. 2012. évi M U N K A T E R V E

ZALAAPÁTI ÖNKORMÁNYZATA. 2012. évi M U N K A T E R V E ZALAAPÁTI ÖNKORMÁNYZATA 2012. évi M U N K A T E R V E 2 A munkaterv szerint tervezett rendes képviselı-testületi ülések valamennyi ülésének kötelezı napirendi pontjai az alábbiak: - Polgármesteri beszámoló

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS HUMÁNSZOLGÁLTATÓ KÖZPONTJA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS HUMÁNSZOLGÁLTATÓ KÖZPONTJA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS HUMÁNSZOLGÁLTATÓ KÖZPONTJA 700 Szekszárd, Vörösmarty Mihály utca. Tel.: 74/-474, -47 Fax: 74/-474. számú elıterjesztés az SZMJVK Szociális és Egészségügyi Bizottsága 00..-án

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

TÁRGY: Javaslat a Tolnatáj Televízió Zrt-vel kötendı mősorszolgáltatási megállapodás jóváhagyására E L İ T E R J E S Z T É S

TÁRGY: Javaslat a Tolnatáj Televízió Zrt-vel kötendı mősorszolgáltatási megállapodás jóváhagyására E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 54. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat a Tolnatáj Televízió Zrt-vel kötendı mősorszolgáltatási megállapodás jóváhagyására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

Magyarpolány Községi Önkormányzat 6./2000./IV.27./ Önk. sz. rendelete a helyi közmővelıdésrıl és kultúráról.

Magyarpolány Községi Önkormányzat 6./2000./IV.27./ Önk. sz. rendelete a helyi közmővelıdésrıl és kultúráról. Magyarpolány Községi Önkormányzat 6./2000./IV.27./ Önk. sz. rendelete a helyi közmővelıdésrıl és kultúráról. Magyarpolány Községi Önkormányzat Képviselıtestülete a kulturális javak védelmérıl és a muzeális

Részletesebben

Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselı-testülete 10/2012. (XI.22.) önkormányzati rendelete a Falugondnoki szolgálatról

Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselı-testülete 10/2012. (XI.22.) önkormányzati rendelete a Falugondnoki szolgálatról Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselı-testülete 10/2012. (XI.22.) önkormányzati rendelete a Falugondnoki szolgálatról Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselı-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

A Kunszállási Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Mosolyvár Óvoda és Bölcsıdéjének Különös közzétételi listája

A Kunszállási Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Mosolyvár Óvoda és Bölcsıdéjének Különös közzétételi listája A Kunszállási Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Mosolyvár Óvoda és Bölcsıdéjének Különös közzétételi listája [a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 8. (6) bekezdés alapján (a lista személyes adatokat nem

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 138. MELLÉKLET: 2 db TÁRGY: Tagintézmény-vezetıi pályázatok véleményezése (TISZK) E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2014. július

Részletesebben

Házirend. Hétfő: 8.00-18.00 Kedd: 8.00-16.00 Szerda: 8.00-18.00 Csütörtök: 8.00-14.00 Péntek: 8.00-14.00 Szombat: zárva Vasárnap: zárva

Házirend. Hétfő: 8.00-18.00 Kedd: 8.00-16.00 Szerda: 8.00-18.00 Csütörtök: 8.00-14.00 Péntek: 8.00-14.00 Szombat: zárva Vasárnap: zárva Az intézmény nyitvatartási ideje: Házirend Hétfő: 8.00-18.00 Kedd: 8.00-16.00 Szerda: 8.00-18.00 Csütörtök: 8.00-14.00 Péntek: 8.00-14.00 Szombat: zárva Vasárnap: zárva Az intézmény telefonszáma: 06-28-742-083

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 609/2011. Elıterjesztés - a Képviselı-testületnek - a Sárospatak c. újság

Részletesebben

33/2008 (VI. 30.) RENDELETE AZ ÜZLETEK ÉJSZAKAI NYITVA TARTÁSÁNAK RENDJÉRİL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

33/2008 (VI. 30.) RENDELETE AZ ÜZLETEK ÉJSZAKAI NYITVA TARTÁSÁNAK RENDJÉRİL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 33/2008 (VI. 30.) RENDELETE AZ ÜZLETEK ÉJSZAKAI NYITVA TARTÁSÁNAK RENDJÉRİL A 45/2008. (VIII. 28.), AZ 52/2008. (IX. 30.), A 24/2009. (VI. 25.) A 42/2009.

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 145. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat köznevelési megállapodás kötésére a Négy Évszak Waldorf-pedagógiai Alapítvánnyal E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat

Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat Szám: IV.535/2010. J E G Y ZİKÖNYV a Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2010. október 13-án (szerdán) 15 00 órakor a Polgármesteri Hivatal II. emeleti mőszaki tárgyalójában megtartott alakuló ülésérıl.

Részletesebben

GONDOZÁSI KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT

GONDOZÁSI KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT Encs és Térsége Szociális Társulás fenntartásában- által működtetett Gondozási Központ Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat GONDOZÁSI KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT INÁNCS TELEPÜLÉSRŐL

Részletesebben

Nagykanizsai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ

Nagykanizsai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ Nagykanizsai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ Intézmény székhelye: Nagykanizsa, Zrínyi Miklós u. 51. Telefonszáma:06-20-920-8044 e-mail:gyjsznk@gmail.com facebook: Családsegítő és Gyermekjóléti Központ

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 226. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Beszámoló a 2011. évi nyári gyermekétkeztetés lebonyolításáról E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2011.

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2015. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 10-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 10-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 4/2012. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 10-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozat száma: 39-41. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 39/2012.(IV.10.)

Részletesebben

Az Ügyrendi és Sport Bizottság ülésérıl készült jegyzıkönyv október 24.

Az Ügyrendi és Sport Bizottság ülésérıl készült jegyzıkönyv október 24. Lajosmizse Város Önkormányzat Ügyrendi és Sport Bizottsága I/1209/33/2012. Az Ügyrendi és Sport Bizottság ülésérıl készült jegyzıkönyv 2012. október 24. Az ülésen hozott határozatok száma és tárgya: 24/2012.

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Röjtökmuzsaj község Önkormányzata RÖJTÖKMUZSAJ Röjtöki u. 193. 9451. (Tel.: 99/544-052) 1-4/2013. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Fertıszentmiklós Város Önkormányzat Képviselı Testülete és Csapod- Ebergıc-

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA. számú elıterjesztés az SZMJVK Szociális és Egészségügyi Bizottsága 2012.06.26-án tartandó ülésére Tárgy: Szekszárd Megyei

Részletesebben

Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2012. (II. 17.) határozata. a ÉVI MUNKA- ÉS ÜLÉSTERVÉRİL

Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2012. (II. 17.) határozata. a ÉVI MUNKA- ÉS ÜLÉSTERVÉRİL Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének 4/. (II. 17.) határozata a. ÉVI MUNKA- ÉS ÜLÉSTERVÉRİL I. A munkaprogramból adódó feladatok: 1.) Nyirád Község Önkormányzatának a költségvetési finanszírozásból

Részletesebben

7 éves 2 1. 9 éves 12 1. 11 éves 2 1. 13 éves 1 7. 15 éves 0 9. Ifjúsági 5 8

7 éves 2 1. 9 éves 12 1. 11 éves 2 1. 13 éves 1 7. 15 éves 0 9. Ifjúsági 5 8 2013_02_23_Focigala_beszamolo Beszámoló az I. Kiskunlacházi Focigáláról, a Kun László Kupáról 2013. február 23. Egy nappal a Focigála után bizonyossággal kijelenthetjük, érdemes volt az eseményt megrendezni.

Részletesebben

Beszámoló a lejárt határidejő határozatokról

Beszámoló a lejárt határidejő határozatokról Beszámoló a lejárt határidejő határozatokról 4/2009.(I.29.)Kt.sz. Javaslattevı Testület létrehozása Jánoshalma Város Képviselı-testülete a kitüntetı címek alapításáról és adományozásáról szóló 19/2008.

Részletesebben

Elıterjesztés. Tárgy: A képviselı-testület évi munkaterve. Tisztelt Képviselı-testület!

Elıterjesztés. Tárgy: A képviselı-testület évi munkaterve. Tisztelt Képviselı-testület! Elıterjesztés Tárgy: A képviselı-testület 2015. évi munkaterve Tisztelt Képviselı-testület! Tengelic Község Önkormányzata Képviselı-testületének az önkormányzat és szervei szervezeti és mőködési szabályzatáról

Részletesebben

Zalaszántó község Önkormányzati Képviselı-testülete. 6/2004. (VII. 14.) számú R E N D E L E T E

Zalaszántó község Önkormányzati Képviselı-testülete. 6/2004. (VII. 14.) számú R E N D E L E T E Zalaszántó község Önkormányzati Képviselı-testülete 6/2004. (VII. 14.) számú R E N D E L E T E az önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi ellátásokról (Egységes szerkezetben.) Egységes szerkezetbe

Részletesebben

Sárospatak Város Alpolgármesterétıl

Sárospatak Város Alpolgármesterétıl Sárospatak Város Alpolgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu Tisztelt Képviselı-testület! ELİTERJESZTÉS - a Képviselı-testületnek

Részletesebben

304-5/2008 szám E l ı t e r j e s z t é s

304-5/2008 szám E l ı t e r j e s z t é s Aszód Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Címzetes Fıjegyzıjétıl 2170 Aszód, Szabadság tér 9. Tel: 28/500-666 fax: 28/400-575 Email:jegyzı.aszod@invitel.hu 304-5/2008 szám E l ı t e r j e s z t é

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. április 19-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Halmi

Részletesebben

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Szám: IV. 145-2/2012. J E G Y ZİKÖNYV a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2012. március 19-én (hétfın) 10 órakor a Polgármesteri Hivatal II. emeleti mőszaki

Részletesebben

ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL 2010. ÉV

ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL 2010. ÉV Enying Város Önkormányzata 8130 Enying, Kossuth u. 26. Tel./Fax: 22/372-002 pmhiv@enying.eu ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL 2010. ÉV Beszámoló tartalma I. Pénzbeli

Részletesebben

5 A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásokról szóló rendelet elfogadása

5 A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásokról szóló rendelet elfogadása BÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 8443 Bánd, Petıfi u. 60. Tel/fax: 88/504-131 E-mail: polgarme@vnet.hu Szám: 63/ /2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: -testületének ülésén, 2010.május 17-én

Részletesebben

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2009. ÉVI MUNKATERVE

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2009. ÉVI MUNKATERVE JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2009. ÉVI MUNKATERVE 1./ 2009. évi költségvetésrıl szóló rendelet megalkotása Közremőködık: állandó bizottságok Határidı: 2009. február 25. 2./ Az

Részletesebben

B E J E L E N T É S a bejelentésköteles kereskedelmi tevékenység folytatásáról

B E J E L E N T É S a bejelentésköteles kereskedelmi tevékenység folytatásáról POLGÁRMESTERI / KÖRJEGYZİSÉGI HIVATAL MEZİBERÉNY Kossuth tér 1. 5650 B E J E L E N T É S a bejelentésköteles kereskedelmi tevékenység folytatásáról I. A kereskedı és kereskedelmi tevékenység adatai 1.

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. Sándorfalva Város Képviselı-testületének. Kakas Béla polgármester

ELİTERJESZTÉS. Sándorfalva Város Képviselı-testületének. Kakas Béla polgármester ELİTERJESZTÉS Sándorfalva Város Képviselı-testületének Elıterjesztı Tárgy Kakas Béla polgármester Sándorfalva Város Önkormányzat költségvetésbıl közvetlenül támogatott civil szervezetek 2010. évi - Sándorfalvi

Részletesebben

TÁRGY: Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város közigazgatási területén közétkeztetési feladatok ellátására

TÁRGY: Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város közigazgatási területén közétkeztetési feladatok ellátására AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 303. MELLÉKLET: - TÁRGY: Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város közigazgatási területén közétkeztetési feladatok ellátására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Készült május 3-án a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselıtestület

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Készült május 3-án a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselıtestület Községi Önkormányzat RÖJTÖKMUZSAJ Röjtöki u. 193. 9451. (Tel.: 99/544-052) 1-92012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült 2012. május 3-án a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselıtestület

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v N A P I R E N D E T :

J e g y z ı k ö n y v N A P I R E N D E T : J e g y z ı k ö n y v Készült: Pereszteg Község Önkormányzati képviselı-testületének 2010. június 14-én tartott testületi ülésén. Jelen vannak: Práznek József polgármester, Zambóné Németh Ilona jegyzı,

Részletesebben

Téti Kistérség Sokoróaljai Önkormányzatainak Gyermekjóléti és Szociális Intézményének szakmai programja

Téti Kistérség Sokoróaljai Önkormányzatainak Gyermekjóléti és Szociális Intézményének szakmai programja TT_ules_6_np Téti Kistérség Sokoróaljai Önkormányzatainak Gyermekjóléti és Szociális Intézményének szakmai programja 1 Téti Kistérség Sokoróaljai Önkormányzatainak Gyermekjóléti és Szociális Intézményének

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S Elıterjesztés sorszáma: 48. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi Közbeszerzési Tervének jóváhagyására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

49. számú elıterjesztés. Beszámoló a Kolping Támogató Szolgálat Szekszárd és kistérsége 2009. évi mőködésérıl

49. számú elıterjesztés. Beszámoló a Kolping Támogató Szolgálat Szekszárd és kistérsége 2009. évi mőködésérıl 49. számú elıterjesztés A határozat-tervezet elfogadásához egyszerő többség szükséges! Bátaszék város képviselı-testületének 2010. március 30-án, 14-órakor megtartandó ülésére Beszámoló a Kolping Támogató

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a bizottság április 19-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a bizottság április 19-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 3/2011. JEGYZİKÖNYV a bizottság 2011. április 19-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozatok száma: 17-19. TARTALOMJEGYZÉK 17/2011.(IV.19.)

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 61. MELLÉKLET : 1 db TÁRGY: Beszámoló a Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács 2010. évi munkájáról E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK

Részletesebben

Korábbi Új Ciklus. Log-in # Ösztöndíj elızmény. Kérünk minden kért anyagot 4 példányban benyújtani: az eredetit és 3 fénymásolt példányt!

Korábbi Új Ciklus. Log-in # Ösztöndíj elızmény. Kérünk minden kért anyagot 4 példányban benyújtani: az eredetit és 3 fénymásolt példányt! Ne töltse ki! Ezt a részt az iroda tölti ki! Roma Memorial - Felsıoktatási Ösztöndíj Program JELENTKEZÉSI LAP Ország kódja Korábbi Új Ciklus Log-in # Ösztöndíj elızmény Ajánlólevél Tanulmányi átlag igazolás

Részletesebben

Dörgicse Község Önkormányzata Képviselı-testület JEGYİKÖNYV 2012. december 14. JEGYZİKÖNYV

Dörgicse Község Önkormányzata Képviselı-testület JEGYİKÖNYV 2012. december 14. JEGYZİKÖNYV 1 JEGYZİKÖNYV Készült: Dörgicse Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. december 14-én 9 órakor megkezdett ülésén. Az ülés helye: Körjegyzıség, 8244. Dörgicse, Fı u. 16. Jelen vannak: Kis-Pál

Részletesebben

PÁLFA KÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATALA NYILVÁNTARTÁS

PÁLFA KÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATALA NYILVÁNTARTÁS NYILVÁNTARTÁS A PÁLFA KÖZSÉG TERÜLETÉN KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉGET FOLYTATÓKRÓL A dokumentum tartalma a 2011. május 10-én érvényes nyilvántartási adatoknak megfelelő. dr. Orova Dániel jegyző Pálfa Pékség

Részletesebben

Páty Község Önkormányzata Képviselı-testületének 22/2006. (VI. 22.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Páty Község Önkormányzata Képviselı-testületének 22/2006. (VI. 22.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Páty Község Önkormányzata Képviselı-testületének 22/2006. (VI. 22.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Páty Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. Sándorfalva Város Képviselı-testületének. Kakas Béla polgármester

ELİTERJESZTÉS. Sándorfalva Város Képviselı-testületének. Kakas Béla polgármester ELİTERJESZTÉS Sándorfalva Város Képviselı-testületének Elıterjesztı Tárgy Kakas Béla polgármester Sándorfalva Város Önkormányzat költségvetésbıl közvetlenül támogatott civil szervezetek 2013. évi - Polgárır

Részletesebben

Óvodai házirend. az óvodával jogviszonyban álló minden alkalmazottra a gyermekekre a szülıkre 4. A házirend területi hatálya kiterjed:

Óvodai házirend. az óvodával jogviszonyban álló minden alkalmazottra a gyermekekre a szülıkre 4. A házirend területi hatálya kiterjed: I: A házirend célja. Óvodai házirend l. A gyermeki jogok és kötelezettségek szülı általi gyakorlásával, a gyermekek óvodai életrendjével kapcsolatos intézményi rendelkezések megállapítása, a szülıkkel

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl. 2013. február 14.

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl. 2013. február 14. Ügyszám: 289-8/2013. JEGYZİKÖNYV Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl 2013. február 14. Nyirád 2013 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: Nyirád Község

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános, rendkívüli ülésérıl október 11.

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános, rendkívüli ülésérıl október 11. Ügyszám: 9-146/2012. JEGYZİKÖNYV Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános, rendkívüli ülésérıl 2012. október 11. Nyirád 2012 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: Nyirád Község Önkormányzata

Részletesebben

K I V O N A T. Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. március 22-én megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl

K I V O N A T. Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. március 22-én megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl K I V O N A T Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. március 22-én megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl Tárgy: Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének./2011. (..) önkormányzati

Részletesebben

az egyes gyermekvédelmi ellátásokról

az egyes gyermekvédelmi ellátásokról 1 Jánossmorja Város Önkormányzata Képviselı testületének 6/2007. (III.1.) rendelete az egyes gyermekvédelmi ellátásokról Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a gyermekek védelmérıl és

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Szám: 11-26/2009. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Magyarpolány és Kislıd Községek Önkormányzatai Képviselı-testületeinek 2009. november 23-án 16 óra 30 perckor kezdıdı együttes, nyílt ülésérıl. Az ülés

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 230. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Beszámoló a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szekszárdi Katasztrófavédelmi Kirendeltségének 2012. évi tevékenységérıl E L İ T E R J E S

Részletesebben

Partnerségi Egyeztetési Szabályzat módosítása. zárt ülés

Partnerségi Egyeztetési Szabályzat módosítása. zárt ülés Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 2351 Alsónémedi, Fı u. 58. Tel: 29/337-101, fax: 29/337-250 alsonemedi@upcmail.hu, www.alsonemedi.hu Szám: 133-../2014. ELİTERJESZTÉS Készült:

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült: 2010. október 20-án Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület rendkívüli ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Készült: 2010. október 20-án Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület rendkívüli ülésérıl. JEGYZİKÖNYV Készült: 2010. október 20-án Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak: Kiss Miklós polgármester Bársony János alpolgármester

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. nyilvános ülésérıl. 2014. április 17.

JEGYZİKÖNYV. nyilvános ülésérıl. 2014. április 17. Ügyszám: 9-31/2014. JEGYZİKÖNYV nyilvános ülésérıl 2014. április 17. Szıc 2014 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: nyilvános ülésérıl Szıci Mővelıdési Ház Szıc, Kossuth L. u. 41. Az ülés idıpontja: 2014.

Részletesebben

2./ A szakmai program az alábbi I. Medgyesbodzás település bemutatása ponttal egészül ki

2./ A szakmai program az alábbi I. Medgyesbodzás település bemutatása ponttal egészül ki Határozati javaslat: Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a Családsegítı szolgálat szakmai programját az alábbiak szerint módosítja: 1./A típus meghatározása helyébe az alábbi rendelkezés

Részletesebben

Sárospatak Város Jegyzıjétıl

Sárospatak Város Jegyzıjétıl Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: jegyzo@sarospatak.hu Elıterjesztés a - a képviselı- testületnek - az óvodai körzethatárok módosításáról

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Az intézmény neve: Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ Székhelye: Földes, Karácsony Sándor tér 1. Telephelyek:

Részletesebben

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Szám: IV. 167-8/2013. J E G Y ZİKÖNYV a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2013. szeptember 19-én (csütörtökön) 9 órakor a Polgármesteri

Részletesebben

Paksi Többcélú Kistérségi Társulás. Paks, 2014. szeptember 1.

Paksi Többcélú Kistérségi Társulás. Paks, 2014. szeptember 1. Paksi Többcélú Kistérségi Társulás T Á R S U L Á S I M E G Á L L A P O D Á S Paks, 2014. szeptember 1. 2 TÁRS ULÁSI MEGÁLLAPODÁS Paks város és térségéhez tartozó önkormányzatok Többcélú Kistérségi Társulásának

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. február 27-i rendkívüli ülésére

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. február 27-i rendkívüli ülésére E L İ T E R J E S Z T É S 3. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. február 27-i rendkívüli ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének /2014. ( ) önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 2014. május 27-én megtartott soron következı ülésérıl Jelen vannak: Berecz Pál képviselı Dr. Árva-Lóky Zsófia képviselı

Részletesebben

Káptalantóti Önkormányzat lapja XI. évfolyam 2. szám 2014. MÁRCIUS

Káptalantóti Önkormányzat lapja XI. évfolyam 2. szám 2014. MÁRCIUS Káptalantóti Önkormányzat lapja XI. évfolyam 2. szám Márciusi jeles napok Március 12. Gergely Teljes nevén Nagy Szt. Gergely pápa. Nevéhez főzıdik az egyházi ének klasszikus rendszerezése (gregoriánum).

Részletesebben

Bizottságának 2012. május 23-án megtartott ülésérıl.

Bizottságának 2012. május 23-án megtartott ülésérıl. Készült: Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete Humánpolitikai Bizottságának 2012. május 23-án megtartott ülésérıl. Jelen vannak: Keserő Zoltán a Bizottság elnöke Hock János Bizottsági tag

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére 8. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére Tárgy: A családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatási feladatok - 2015. december 31. napját követı

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat

Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat Szám: IV.535-3/2010. J E G Y ZİKÖNYV a Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2010. december 10-én (pénteken) 9 00 órakor a Polgármesteri Hivatal II. emeleti mőszaki tárgyalójában megtartott ü l é s

Részletesebben

Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4. K i v o n a t

Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4. K i v o n a t Iktatószám: 2-8/2013. Társulási Tanácsa 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4. K i v o n a t Készült: Társulási Tanácsának 2013. október 24. napján 14.11 órakor a Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal Tanácskozó

Részletesebben

Szociális étkeztetés

Szociális étkeztetés MAGYARGÉC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Rákóczi út 75. Szociális étkeztetés Szakmai programja Ellátási terület: Magyargéc Készítette: Jandala Tiborné szociális ügyintézı 2 Étkeztetés Magyargéc Község Önkormányzata

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Sátoraljaújhely Város Önkormányzata valamint Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala - mint ajánlatkérı - közbeszerzési eljárásai elıkészítésének, lefolytatásának

Részletesebben

M E G H Í V Ó N A P I R E N D

M E G H Í V Ó N A P I R E N D Öcs Község Polgármesterétıl M E G H Í V Ó Értesítem, hogy Öcs Község Önkormányzati Képviselı-testülete 2012. május 30-án (szerdán) 16.00 órai kezdettel testületi ülést tart, amelyre, mint a Képviselı-testület

Részletesebben

M E G H Í V Ó. N a p i r e n d : Elıadó: 1./ Helyszíni törvényességi ellenırzés megállapításainak Bózsóné Dr. megtárgyalása (írásbeli)

M E G H Í V Ó. N a p i r e n d : Elıadó: 1./ Helyszíni törvényességi ellenırzés megállapításainak Bózsóné Dr. megtárgyalása (írásbeli) Községi Önkormányzat P o l g á r m e s t e r e Kıtelek, Szabadság út 1. szám M E G H Í V Ó Kıtelek Községi Önkormányzat Képviselıtestülete 2011. január 24-én (hétfı) délután 14 órakor ülést tart, melyre

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. június 28-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a16/2011. (IV.29.) NEFMI rendelet alapján a szociális

Részletesebben

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Szám: IV. 167-5/2013. J E G Y ZİKÖNYV a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2013. június 12-én (szerdán) 9 órakor a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S önkormányzati intézmények alapító okiratának módosítására

E L İ T E R J E S Z T É S önkormányzati intézmények alapító okiratának módosítására E L İ T E R J E S Z T É S önkormányzati intézmények alapító okiratának módosítására Készült: 2011. február 22-i ülésére Elıterjesztı: Tisztelt Képviselı-testület! A II. Rákóczi Ferenc Bölcsıde, Óvoda,

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE. Törvényességi szempontból ellenırizte:

BALMAZÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE. Törvényességi szempontból ellenırizte: BALMAZÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Törvényességi szempontból ellenırizte: ELİTERJESZTÉS Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. február 16 -án tartandó ülésére református

Részletesebben

Portfólió a. TÁMOP /1/C Képzık képzése projekt keretében. Selmeczi Éva Faipari Mérnöki Kar Fa- és Papírtechnológiák Intézet

Portfólió a. TÁMOP /1/C Képzık képzése projekt keretében. Selmeczi Éva Faipari Mérnöki Kar Fa- és Papírtechnológiák Intézet Portfólió a TÁMOP 4.1.2-08/1/C-2009-0009 Képzık képzése projekt keretében Selmeczi Éva Faipari Mérnöki Kar Fa- és Papírtechnológiák Intézet 2011 A tantárgy elnevezése: F1FLUPAP Papír- és csomagolástechnológia

Részletesebben

AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 187. TÁRGY: Javaslat alapítványi pályázatok támogatására SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK

AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 187. TÁRGY: Javaslat alapítványi pályázatok támogatására SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 187. MELLÉKLET: - TÁRGY: Javaslat alapítványi pályázatok támogatására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2012. szeptember 28-i

Részletesebben

Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének november 27-i ülésére

Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének november 27-i ülésére Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 2351 Alsónémedi, Fı u. 58. Tel: 29/337-101, fax: 29/337-250 alsonemedi@upcmail.hu, www.alsonemedi.hu Szám: 41- /2012. ELŐTERJESZTÉS Készült:

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 117 MELLÉKLET: 1 TÁRGY: Pályázati felhívás üres háziorvosi állás betöltésére E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2011. április 28-i

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános, rendkívüli ülésérıl. 2012. március 27.

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános, rendkívüli ülésérıl. 2012. március 27. Ügyszám: 9-43/2012. JEGYZİKÖNYV nyilvános, rendkívüli ülésérıl 2012. március 27. Nyirád 2012 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: nyilvános, rendkívüli ülésérıl Nyirád-Szıc Községek Körjegyzısége Nyirád,

Részletesebben

1. Név: Egyetemre, fıiskolára felkészítı Középiskolai Leánykollégium 2. Székhely: 1145 Budapest, Uzsoki u. 34/a

1. Név: Egyetemre, fıiskolára felkészítı Középiskolai Leánykollégium 2. Székhely: 1145 Budapest, Uzsoki u. 34/a 1. 1. Név: Egyetemre, fıiskolára felkészítı Középiskolai Leánykollégium 2. Székhely: 1145 Budapest, Uzsoki u. 34/a 2. a; Egyetemre, fıiskolára felkészítı Középiskolai Leánykollégium tanulóinak érdekképviselete

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V BÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 8443 Bánd, Petıfi u. 60. Tel/fax: 88/504-131 E-mail: polgarme@vnet.hu Szám: 48/2/2009. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: ülésén, 2009. február 9-én /hétfı/ 17

Részletesebben

önkormányzat személyenként 1000 Ft-tal támogat, az állam pedig megduplázza a támogatási összeget.

önkormányzat személyenként 1000 Ft-tal támogat, az állam pedig megduplázza a támogatási összeget. K I S B Í R Ó A REGÖLYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 2008. február 7. X. ÉVFOLYAM 1. SZÁM önkormányzat személyenként 1000 Ft-tal támogat, az állam pedig megduplázza a támogatási összeget. Rövid hírek A képviselı-testületi

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 59. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat az általános iskolai tanulók napközbeni felügyeletének biztosítására az iskolai nyári szünetben E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI

Részletesebben

Hásságy Község Önkormányzatának 9/2004.(XII.13.) rendelete a falugondnoki szolgálatról (egységes szerkezetben a 14/2006. XII.18. rendelettel.

Hásságy Község Önkormányzatának 9/2004.(XII.13.) rendelete a falugondnoki szolgálatról (egységes szerkezetben a 14/2006. XII.18. rendelettel. 1 Hásságy Község Önkormányzatának 9/2004.(XII.13.) rendelete a falugondnoki szolgálatról (egységes szerkezetben a 14/2006. XII.18. rendelettel. ) Hásságy Község Önkormányzatának Képviselıtestülete a helyi

Részletesebben