cm cm cm

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2002. 714 cm 2006. 724 cm 2007. 564 cm"

Átírás

1 X. évfolyam 10. szám INGYENES október XVll. Gerjeni Szüreti Felvonulás bírói pár :Vajda Edit és Kurucz Zoltán a jegyzıi pár: Wágner Flóra és Dobai Barnabás Nagy víz, veszély nélkül cm cm cm Szeptember 13-án 564 cm-rel tetızött elıször a Duna Gerjennél, de jóval kisebb volt a víz, mint tavaly vagy 5 évvel ezelıtt. tartalomból: Testületi ülés lpolgármesteri tájékoztató 4. oldal Köszönet az 1%-ért Sok kicsi sokra megy 4. oldal Vallás Orgona felújítás Régi fényében az orgonaszekrény 4. oldal Újabb látogatók Már külföldön is hírünk van 5. oldal Környezetünk Elıtérben a régi hagyományok Májer házaspár: vissza a gyökerekhez 6. oldal Családsegítı szolgálat Bemutatkozik az új családsegítı 7. oldal Egészségünkért Meghőlés, Megfázás Hogyan védekezzünk a meghőlés ellen 8. oldal Tudósítás a bajnokságról zok a második félidık! 10. oldal következı szám megjelenik: november 10-én Lapzárta: október 31. Önkormányzati hírek Oktatás Hírsorok Közhasznú információ Sport Idıközi polgármester választás december 9.

2 - 2 - X. évf. 10. szám október XVll. Gerjeni Szüreti felvonulás és bál int 1991 óta minden M szeptember harmadik hétvégéjének péntekén, a kisbíró idén is körbejárta a falut és mindenkit hívott a másnapi gerjeni szüreti felvonulásra és az esti bálra. szombati program is a hagyományoknak megfelelıen zajlott. Mazsorettek mősorát láthatták a felvonulásra gyülekezık. fellépık között már többségben voltak a gerjeni lányok. Jó volt látni, hogy a nyitótáncban is egyre több fiatal vett részt. Ujhelyi Dávid kisbíró toborozza a vendégeket pénteken polgárait egy-egy tányér gulyásra, így a szokásosnál egy kicsit kevesebben jöttek el a bálba. jelen lévık viszont remekül szórakoztak a Majorzenekar muzsikájára. z estet két érdekes mősorszám színesítette. Elıször a Faddi Hastánc Csoport férfi szemeket gyönyörködtetı táncát láthatta a közönség, majd a két világsztár Marylin Monroe és Elvis Presley énekszámait hallgathatták a gerjeniek, és a vidékrıl erre az eseményre szép számmal idelátogatók. Csikós leány sárközi viseletben. gerjeni mazsorett csoport bemutatója Nemcsak a férfiakat nyőgözték le a hastáncos hölgyek nyitó táncot követıen a szép számú felvonuló végigjárta a falut, érintve a bírói és jegyzıi házat, ahol megvendégelték a táncosokat és a menetben táncolókat, nézelıdıket. kígyózó sor végül a sportcsarnokhoz ért, amit a szorgos kező, lelkes fiatalok az alkalomhoz illıen rendeztek be, és díszítettek fel. Sajnos idén az önkormányzat nem tudta vendégül látni a település Elvis a gerjeni születéső Danis Zoltán volt, Marylin Monroet pedig felesége személyesítette meg. 11 éves lányuk is énekelt két számot, igazán magas színvonalon. bál nem múlhatott el a sokak által várt tombola sorsolás és a még több nézıt vonzó éjjeli tőzijáték nélkül. bálban éjfél után is még sokan ropták a táncot. - máté - gerjeni fiatalok ismét fergetegesek voltak z est sztárjai: Marilyn Monroe és Elvis Presley

3 - 3 - X. évf. 10. szám október XVll. Gerjeni Szüreti felvonulás és bál Minden évben egyre több csikós legény jelenik meg a felvonuláson. Sok gerjeni fiatal pár mutatta be a nyitótáncot táncot Szabó Krisztina tanárnı tanította be. fiatal táncosok közé már az utánpótlás korúak is szívesen betársultak táncolni Tavaly már megittuk az idei ingyen sört is. zt mindenki sejtette, hogy a falu nehéz anyagi helyzete miatt a szüreti bálon most nem lesz babgulyás. Sokan hiányolták viszont az aktív közremőködıknek járó sör/üdítı jegyet. Ennek elmaradása néhány leleményes gerjeni polgár érdeme. Tavaly ugyanis kétszer annyi ingyenjegyet váltottak be a büfében, mint amennyit az önkormányzat kiadott, s a falunap költségvetésébe bekalkulált. Mivel a hamisítók nyilván idén sem maradtak v o l n a tétlenek, a szervezık inkább nem k o c k á z - t a t t a k. Mindehhez csak egy kérdés kívánkozik: akinek a számítógép és a nyomtató mellett még szkennerje is van - amely gyors sokszorosításhoz elengedhetetlen -, az tényleg enynyire rászorul az ingyen sörre? - mtk - koronavivı lányok minden évben bebizonyítják, hogy szépségük mellett kitartásuk is van. tőzijáték idén sem maradt el, sok bálozó és vendég nagy örömére.

4 Önkormányzati hírek Lemondott a polgármester zeptember 15-én lemondott Molnár József pol- S gármester. Lapunk augusztusi számában már mindenki olvashatta a polgármester úr lemondásának indokait, körülményeit. Szeptember 17-tıl Genye Benı alpolgármester vette át a település ügyeinek irányítását, az idıközi választásig. helyi választási bizottság szeptember 19-én a megbízott jegyzıvel összeült, és mint azt Fenyves Ferenctıl a bizottság elnökétıl megtudtuk, december 9 re kiírta az idıközi polgármester választást, és meghatározta a fontosabb határidıket. - md - Fontosabb idıpontok Október 8. kopogtató cédulák postázása. Október 10. választói névjegyzék közzététele. November 16-án a jelöltek 16 óráig adhatják le az ajánlószelvényeket. December 9. idıközi választás Új jegyzıje van Gerjennek erjen község képviselıtestülete szeptember 27- G én ülésezett elıször Molnár József lemondását követıen. testületi ülésen Genye Benı alpolgármester tájékoztatta a képviselıket a polgármesteri feladatok átvételérıl, a pénzügyi helyzetrıl, valamint a folyamatban lévı ügyekrıl. z idıközi választásokig az alpolgármester látja el a falu irányítását. Ezt követıen egy régi ügy remélhetıleg végleges lezárásáról tájékoztatta a képviselıket, melyben a Tolna város és Gerjen Dunaszentgyörgy közötti szennyvízberuházás folytán kialakult peres ügyben Szerkesztıi üzenet Polgármester-jelöltek bemutatkozása Gerjeni Hírek szerkesztısége természetesen idén is helyet ad novemberi számában a polgármesterjelöltek bemutatkozásának, programjuk ismertetésének, fél oldalnyi terjedelemben. Ez fotó nélkül 2700 karakter, (szóközökkel 3125). Fotóval a települések megegyeztek, és a továbbiakban nem kívánnak ezen ügyben pereskedni. Ezután a testület átutazott Dunaszentgyörgyre, ahol a németkéri és a házigazdák képviselıtestületeivel közös ülésen döntöttek a körjegyzı személyérıl, és a körjegyzıség mőködésérıl. testületek a körjegyzıi pályázatra beérkezett három pályázó közül Nagy ttila (dunaszetgyörgyi jegyzı) pályázatát fogadták el. Így október 1-tıl Gerjen- Németkér-Dunaszentgyörgy körjegyzıségben látja el a hivatalok irányítását. - máté karakter (szóközökkel 2785). Kérjük az írásokat legkésıbb november 3-ig eljuttatni a szerkesztıségbe, lehetıség szerint digitális formában, e- mailben a címre, vagy papíralapon személyesen. - szerkesztı X. évf. 10. szám október Sok kicsi 1%, sokra megy! Régi fényében az orgona H ónapok, évek teltek el azóta, hogy Szombati István restaurátor elkezdte a munkáját, a református templom mőemlék orgonájának helyreállítására. pályázati pénzekbıl megvalósuló munka az orgona elsı, valódi festékrétegének felszínre hozásával kezdıdött. Majd a festékréteg konzerválása és pótlása volt a feladat. téli idıszakban sem állt le a munka, mivel akkor az aranyozott és ezüstözött díszítı elemeket restaurálta Szombati Oktatás z adók 1 %-ának felajánlásaiból z Illés Csa- lád Gerjenért közalapítvány számlájára az idén Ft érkezett. nagylelkő adományozásért köszönetet mondunk mindazoknak, akik hozzájárultak az alapítvány anyagi lehetıségeinek fejlesztéséhez, melyet az iskola diákjai fognak különbözı közösségi célokra felhasználni. KÖSZÖNET Z ÖNZETLEN FELJÁNLÁSOKÉRT! lapítvány kuratóriuma Vallás z értı kéz a régi fényébe állította vissza az orgonát István. z elmúlt hónapban aztán elkészült az orgona szekrény teljes renoválása. - máté -

5 Újabb csoport a látogatóközpontban z iskolai oktatás megkezdése újra benépesíti a gerjeni Mini látogatóközpont -ot is. Szeptember 21-én a szekszárdi Dienes Valéria Általános Iskola nyolcadikosai tájékozódtak Gerjenben X. évf. 10. szám október Hírsorok Szlovák vendégek Gerjenben majd 70 tanuló nagy érdeklıdéssel figyelte az elıadásokat, és tekintették meg a mérımőszereket. Sok kérdésük volt az atomerımő biztonságos mőködésével kapcsolatban, és a mért háttérsugárzási adatok értékeirıl, fıként az erımőben történt üzemzavar kapcsán. z elıadók igyekeztek megnyugtatni ıket, hogy semmi veszélyes anyag nem került ki az atomerımőbıl a mindenki gerjeni látogatóközpont híre már az országhatáron kívülre is eljutott. Szeptember 21-én az iskolás csoport elıtt egy, szlovák szakemberekbıl álló csoport is ellátogatott hozzánk. İk is a gerjeni háttérsugárzás mérésre és tájékoztatásra voltak kíváncsiak. által ismert események kapcsán. tanulók figyelmesen nézték az adatok számítógépes megjelenítését és a gerjeni honlapon való közzétételét. szlovák és magyar nukleáris szakembereket Molnár József polgármester tájékoztatta a Gerjenben folyó munkáról vendégeket Molnár József fogadta és tájékozatta a Gerjenben kigondolt és végrehajtott széleskörő nukleáris tájékoztatásról. szlovák szakemberek nagy csodálattal és elismeréssel fogadták azt a széleskörő nyíltságot, és szakmai hozzáértést, amit itt láttak, valamint azt a szándékot, hogy ezeket az eredményeket megismertesse a az atomerımő környezetében élıkkel, illetve a távolabbról idelátogató nem csak magyar emberekkel. Nagy volt az érdeklıdés az mérımőszerek által mért háttérsugárzási adatok iránt, mely az interneten is megtekinthetı. szakemberek is érdekesnek találták az aeroszolos mérıkonténert, melyet a filterek cseréje közben sikerült bemutatni.

6 Hagyományok felélesztıi tavasszal falunkba költözı Májer házaspár régóta szeretett volna Gerjenbe költözni, a szülık emlékére is, de a falusi élet, a régi hagyományok újraélésének vágya miatt is. Ezért, amikor egy régi hagyományos parasztház lett eladó Gerjenben, nem sokat gondolkodtak, jöttek. hagyományok megırzésének képessége nem csak a szívükbıl, hanem a tanulmányokból is eredt. Tóbiás hagyományırzést tanult, régi, elfeledett technikákat, szokásokat ismert meg. vályogvetés falusi ház renoválása kapcsán aztán szükség is volt erre az ismeretre, pontosabban a vályogvetés módszerére. Környezetünk X. évf. 10. szám október nemezelés feleség, Zsóka a régi ruházkodás és használati eszközök készítésének felelevenítésével is szívesen foglalatoskodik. Ez pedig a nemez készítés, nemezelés, melybıl ıseink sátraikat készítették. nemez alapanyaga a gyapjú, melyet a kifésülés (kártolás) és a mosás után lehet felhasználni. Egységes szerkezető paplant kell készíteni belıle, melyhez úgy jutunk, hogy apró darabokra tépjük, és így rétegekben egy homogénebb paplant készítünk belıle. Ezt a vastag lapot szappanos - hagyományos háziszappanos - forró vízzel, egy szövet alatt tömörítjük. Ezt addig végezzük, amíg az anyag egybe nem áll, ez órát vesz igénybe. z így elkészült lapot szárítjuk, majd szabható és varható. İseink is díszítették használati tárgyaikat, a nemez is díszíthetı, mintázható. z egyik módszer az, amikor az anyagába mintákat teszünk. Ezt más színő gyapjúval tehetjük meg, például egy sötét szırő birka gyapjával, vagy a fehér gyapjú természetes színezıanyagokkal való megszínezésével. mikor elhelyeztük, és egy kicsit belenyomtuk a paplanba a mintát, jöhet a fentebb említett tömörítési munka, mely során a minta az anyagban lesz. másik lehetıség a különbözı színő nemez anyagok egymásra varrása, illetve gyapjúfonállal való hímzése. technikák ötvözhetıek is. házaspár az istálló falát a régi technikával kívánta viszszaépíteni, így nekiláttak vályogtéglákat készíteni. leomlott fal anyagát használták fel, melyet egy kicsit felfrissítettek. Rotakapával felaprították a törött, régi téglákat, majd a hagyományos technológiát követték. Áztatás, taposás, szalma és pelyva hozzáadása - itt egy kicsit a modern technika vívmányát is használták egy betonkeverı-gép beiktatásával -, majd téglaformába rakták, kiszárították és jöhetett a falazás. Ezzel a technikával Zsóka képet is készített. - md -

7 Árpási Kitti családsegítı int azt szeptemberi M számunkban megírtuk, Gerjenben új vezetıje van a Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálatnak Árpási Kitti személyében. szolgálat vezetı a Szolnok megyei Cibakházáról való. Érettségit a tiszaföldvári humán szakközépiskolában tett. Régi vágya volt, hogy emberek segítésével foglalkozhasson, így elvégezte a Szociális asszisztens tanfolyamot, s a Szolnoki 4. számú Gondozási Központban helyezkedett el. Tovább kívánt tanulni, diplomát szerezni ezen a szakterületen, így a szekszárdi fıiskolán elvégezte a szociális munkás szakot. Paksra került a Családsegítı Szolgálathoz. Jelenleg is Pakson él élettársával. Gerjenrıl már korábban is sok jót hallott, így szívesen pályázta meg a megüresedı családsegítıi posztot. z elmúlt egy hónapban kedves emberekkel és segítı munkatársakkal találkoztam. Gerjenrıl hallott jó híreket immár én is megtapasztalhattam. - mondta Árpási Kitti - md - Családsegítı Szolgálat (CSSZ) a város közigazgatási területén látja el az alapellátásainak körébe tartozó feladatait. CSSZ olyan személyes szolgáltatás, amely a szociális munka eszközeinek és módszereinek felhasználásával hozzájárul ügyfelei (egyének, családok vagy közösségi csoportok) jólétéhez, környezetükhöz való alkalmazkodáshoz. CSSZ segítséget nyújt ügyfelei szociális, mentálhigiénés problémáinak vagy krízishelyzetük megoldásában, az ilyen helyzethez vezetı okok megelızésében, az életvezetési képesség megırzésében. Közhasznú információk Árpási Kitti vonatkozó jogszabályok alapján a családsegítı szolgáltatás feladatkörei a következık : z egyének, családok problémáinak megoldása érdekében segítséget nyújt szociális és egyéb hivatalos ügyek intézésében tájékoztatást ad a szociális, családtámogatási, társadalombiztosítási ellátások formáiról, igénylésükrıl szociális, életvezetési, mentálhigiénés tanácsadást nyújt meghallgatja az ügyfél panaszát, és lehetıség szerint intézkedik annak orvoslása érdekében családgondozással elısegíti a családban jelentkezı konfliktusok megoldását z általános segítı szolgáltatás körébe tartozó feladatok a mőködési területen élı lakosság szociális helyzetének figyelemmel kísérése, a nagy számban jelentkezı problémák illetékesek felé történı jelzése veszélyeztetettséget észlelı és jelzı rendszer mőködtetése szükséglet esetén kezdeményezi a településen új szociális ellátások bevezetését, egyes szociálisan rászorult csoportok speciális ellátását X. évf. 10. szám október Gyermekjóléti Szolgálat (GYSZ) a város közigazgatási területén látja el a gyermekvédelmi rendszer alapellátásainak körébe tartozó feladatait. GYSZ olyan, a családok, de különösen a gyermekek érdekeit védı személyes szolgáltatást nyújt, amely a szociális munka módszereivel szolgálja a gyermek családban történı megfelelı fejlıdését, jólétét, veszélyeztetettségének megelızését, vagy a már kialakult problémák kezelését. GYSZ a gyermekek mindenekfelett álló érdekét figyelembe véve, törvényben elismert jogaikat biztosítva jár el. vonatkozó jogszabályok alapján a gyermekjóléti szolgáltatás feladatkörei a következık : z egyének, családok problémáinak megoldása érdekében közremőködik az igénylı: hivatalos ügyeinek intézésében életvezetését hátrányosan befolyásoló okok feltárásában, családi, szociális és egyéb problémáinak megszüntetésében meghallgatja a gyermek panaszát, jogairól, fejlıdését biztosító támogatásokról tájékoztat, igénylésüket elısegíti segíti a szociális krízis helyzetben lévı várandós anyát szükség esetén szakmai javaslat készítése, egészségügyi és szociális ellátás, illetve gyermekvédelmi intézkedés kezdeményezése családgondozás a jelentkezı problémák megoldása, illetve utógondozás biztosítása a gyermek családjába történı visszailleszkedéséhez helyi szociális ellátórendszer fejlesztése érdekében fontosnak tartjuk: a gyermek veszélyeztetettségét észlelı és jelzı információs rendszer mőködtetése érdekében a településen megelızésben érintett valamennyi intézmény, civil szervezet, önkéntes segítı együttmőködését a mőködési területen élı lakosság szociális helyzetének figyelemmel kísérését és a tömegesen jelentkezı problémák jelzését az illetékeseknek, szükséges - a településen nem létezı - szolgáltatások bevezetésének kezdeményezését szakmai feladatok ellátását a Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat szakmai központban helyettes szülıi, jogi, szülı-gyermek kapcsolattartási, pártfogói szaktanácsadás, ügyfélfogadás is segíti. Munkánk alapja klienseink számára az önálló döntés lehetıségének biztosítása. Munkatársaink a szakmai tevékenységük során a titoktartást és az információk felelıs kezelését tartják szem elıtt. családsegítı és a gyermekjóléti szolgáltatás igénybe vétele térítésmentes és önkéntes. Várjuk jelentkezését, ha problémái megoldásában segítségre van szüksége, de akkor is, ha szeretne segíteni mások gondjainak kezelésében. CSGYSZ irodai ügyelet munkanapokon 8-16 óra között. Csütörtökön a félfogadás szünetel. Ügyfélfogadás a családgondozói fogadóórákon, vagy elızetes idıpont egyeztetése alapján. Árpási Kitti Családgondozó fogadóórái: Hétfı 8-15 Kedd 8-12 Szerda Csütörtök -- Péntek 8-10

8 Meghőlés, megfázás lérkezett a megfázás E szezonja. z ıszi idıszak rendkívül kedvez annak a betegségnek, amit közönséges megfázásnak vagy náthának szoktunk nevezni. mit egyszerő megfázásnak nevezünk, az nem más, mint sok száz nátha-vírus egyike által okozott tünetegyüttes. kórokozók sokfélék lehetnek, és gyakran az egyik megfázás észrevétlenül megy át egy másik megfázásba. megfázás és a nátha jellemzı tünetei: - orrfolyás, tüsszögés, - fejfájás, izomfájdalom, - égı fájdalom a torokban, - köhögés - didergés, hidegrázás, hıemelkedés, láz. Legtöbben azt gondolják, hogy a náthát a lehőlés, a hideg okozza.( nem öltöznek melegen, eláznak, huzatban vannak ) Sok embernél ez valóban így van, de legalább ennyinél ez nem igaz. náthát mindig vírus okozza, ám, hogy a szervezet ellen tud-e állni a támadásnak, az sok mindentıl függ, de legfıképpen az immunrendszerünk állapotától. nátha 1-2 héten belül következmények nélkül elmúlik. Felléphetnek azonban bizonyos komplikációk is, amikor az egyszerő náthás betegségbıl, bakteriális felülfertızıdés miatt komolyabb betegségek alakulhatnak ki. ( pl: középfülgyulladás, arc-és homloküreg gyulladás, mandulagyulladás, légcsı és hörghurut ) kicsik fogékonyabbak a betegségre, évente átlagosan 5-8-szor lesznek náthásak. Legfogékonyabb idıszak a bölcsıdébe, óvodába, iskolába-azaz nagyobb gyermekközösségbe való kerüléskor. Egészségünkért Mit tegyünk és mit ne! náthát vírus okozza, tehát antibiotikumok nem segítenek, sıt a feleslegesen adott antibiotikum megzavarja a szervezet biológiai egyensúlyát. szövıdmények kezelése viszont gyakran antibiotikummal történik, de az elıre adott antibiotikum nem képes megelızni a bajt. Legfontosabb az orrváladék rendszeres és alapos eltávolítása. Tanítsuk meg a gyereket is az alapos, rendszeres orrfújásra, csecsemıknél és kisgyermekeknél pedig orrszívózással távolítsuk el a váladékot. z orrcseppekkel óvatosan bánjunk!- a túlzottan sok és sokáig használt orrcsepp az orrnyálkahártyát irritálhatja! Csecsemıknél, kisgyerekeknél az ágy mellé helyezett párologtatóval, vagy a kiságy köré tett nedves lepedıvel elérhetjük azt, hogy az orrnyálkahártya kiszáradjon, és csökkenthetjük torokfájdalmat is. forró gızzel való inhalálás gyerekeknek veszélyes, nem tanácsos, mert akár súlyos égési sérülést is okozhatunk!!! Nagyon fontos a láz csillapítása!!!! X. évf. 10. szám október Megelızés: - Leggyakoribb tanács a megfázás esetén, sıt a betegség megelızésére is C- vitamin fogyasztása. Vitaminok fontosak, de a legjobb vitamin az, amit étkezéssel viszünk be a szervezetbe, és nem gyógyszer formában. - Szerettessük meg gyerekeinkkel a zöldségeket és gyümölcsöket, és az abból készült ételekkel.! - Menjünk többet a szabadba, mozogjunk sokat, járjunk a gyerekkel kirándulni, és ne tömjük édességgel, mert a túltápláltság nem használ.! Vérvétel Vérvétel idıpontja: Eladó egy 230 literes hét éves Zanussi-Lehel fagyasztószekrény. Érdeklıdni lehet Csík Csaba 06/ Eladó a Dózsa Gy. u. 26. sz. alatti ház. Irányár: 6,5 millió forint. Érdeklıdni lehet a 06-70/ es számon Kerti rotakapához csatlakoztatható utánfutó eladó. Érdeklıdni lehet Szőcs Józsefné Rákóczi F. u. 58. tel.: Mindez csak akkor sikerül, ha magunk is jó példával járunk elıl. Ebbe tartozik az is, hogy el kell(ene) dobnunk a cigarettát, már csak azért is, mert a dohányfüst nem csak nekünk, de a velünk élıknek is árt! FONTOS!!! Mindig tartsunk otthon olyan készítményeket, amelyeket a tünetek megjelenésekor azonnal tudunk használni!!! Ilyen pl.: lázcsillapító, hányásra-hányingerre, hasmenésre, görcsoldásra. Fanta Ferencné Körzeti ápoló október 10. Október 24. reggel 7-8 óra között dok - Veszek Eladó egy tükrös, tolóajtós gardróbszekrény, egy számítógépasztal és egy 4,5 4,6 méteres padlószınyeg. Érdeklıdni lehet Mezısi László Szent I. u. 36. telefon: 06/ lakossági hirdetések INGYENESEK a Gerjeni Hírekben! z ET vegyeskereskedés ajánlata: nıi zakók, kosztümök (három és két részesek) gyermek, nıi és férfi szabadidıruhák mellények, nıi, férfi pulóverek ÚJDONSÁG: Használt elemek és kis akkumulátorok győjtése! Tegyünk többet környezetünkért!

9 - 9 - X. évf. 10. szám október Vállalkozói oldal Hajdú & Kiss élelmiszer bolt Átalakul a Galagol Üzletház szeptemberi ajánlata M int azt minden gerjeni vásárló tapasztalta, szeptember 22-én végleg bezárt a VE-ZO üzlet. z épület tulajdonosától Dobai Lászlótól megtudtuk, hogy İ mondott fel a bérlınek, mely már régóta húzódó NYITÁS október közepén! problémákra vezethetı vissza. Továbbá arról is tájékoztatott minket, hogy a jövıben is élelmiszer üzlet fog mőködni az épületben, mely október közepén nyit. kozmetika helyén Internet kávézót kíván létrehozni azon fiatalok és idısebbek számára, akiknek otthon nincs internet kapcsolatuk. Újra kinyit a horgászbolt, a pecások ellátására. Volton Bau. Kft. 3 bolti eladónıt felvesz az új üzletébe! Érdeklıdni Dobai Lászlónál a 06-30/ ös mobilszámon lehet! gyógyszertár telefonszáma gerjeni patika a következı számon hívható: vea tusfürdık 300 ml 99,-Ft. Velvetin öblítı 1 literes. 129,-Ft. Illatos papír zsebkendı Top 4 tekercs e. ü. papír 69,-Ft. Burgonya 1 kg 99,-Ft Vöröshagyma 1 kg GO energia ital 99,-Ft Famili 5 literes üdítı 4 féle ízben 199,-Ft Lángolt kolbász 1 kg Pulyka párizsi 1 kg/rúd 389,-Ft Sertés virsli term. bélben 1 kg/cs 499,-Ft Sága sajtos, sonkás pulyka érme Woker szeszesitalok 0,5 dl. 99,-Ft. Zott szívecske joghurtok 39,-Ft. Savanyú káposzta 1 kg/zacskó CB Globusz löncshús 130 g. 99,-Ft. CB Glóbusz csemege kukorica 149,-Ft. CB Kaiser májas 250 g CB mogyi-mazsola 250 g 119,-Ft. Classimo nugát 85 g. 79,-Ft 99 Ft 99,-Ft 59,-Ft. 879,-Ft 179,-Ft 119 Ft Megváltozott a nyitva tartás: hétfı - péntek: szombat: vasárnap: CB a hazai üzletlánc! GZD-MlX VEGYESBOLT GLGOL ÜZLETHÁZ Rákóczi F. u. 34. Felmosó fejek és nyelek (mőanyag és fém) Szögek Padlófelmosó-folyadékok folyadékok Villanykapcsolók, dugaljak Mosogató- és mosószerek Festékek, hígítók, csiszolópapírok Silán öblítı 420 Ft Festı- és kertiszerszámok Coccolino 440 Ft Főrészek és főrészlapok Vízkıoldó, sósav 150 Ft Virágföld és alágyújtós Szemetes zsák többféle méretben Kutya- és macskaeledel Hőtıtasakok Macska- és kutyakonzervek Takarófóliák, PVC terítık Kerékpárokhoz alkatrészek Papír zsebkendı, eü. papír, papírszalvéta (ülés, pedál, lánc, külsı-,, belsı gumik) Új áruink az iskolai füzetek, írószerek, melyeket megrendelésre is hozunk! Árukészletünkön túl bármilyen szükséges anyagot, eszközt rövid határidıvel beszerzünk! hét minden napján várjuk vásárlóinkat!

10 zok a második félidık gerjeni csapat szeptemberi mérkızéseinek legfontosabb idıszakai a második félidık voltak. Mindegyik mérkızés ebben az idıszakban vett fordulatot, dılt el. Nézı csúcs, és vitatható játékvezetıi döntések Gerjen SK - Tolna FC 3:3 (2:3) (G.: Nagy, Lazányi (büntetıbıl), Pesti) Sport Változatos, izgalmas mérkızésen a játékvezetı lett a fıszereplı. z igazságosnak mondható döntetlen ellenére mindkét szurkolótábor bírálta a játékvezetıket. ( ifi: Gerjen - Tolna 4:1 hajrában veszítettünk Madocsa SE - Gerjen SK 3:2 (1:2) (G.: Pesti L. 2) fordulatos, izgalmas mérkızésen az elsı félidıben ismét vezettünk. mérkızés hajrájában nem figyeltünk és odalett a három pont. ( ifi: Madocsa - Gerjen 2:3 Több gólt lıttünk, mégis kikaptunk Gerjen SK - İcsény SK 1:2 (0:0) (G.: Pesti L.) futballban az gyız, aki eggyel több gólt lı, mint az ellenfél. Na ja, ha nem a saját kapujával teszi. Klein M. egy szerencsétlen mozdulattal a hazai kapuba talált - igaz késıbb a kapu szájából rúgta ki a gólba tartó labdát. paprikássá váló hajrában már csak szépíteni tudtunk. Vigaszunk csak az lehet, hogy mi tudtuk elsıként bevenni az ıcsényi kaput. ( ifi: Gerjen - İcsény 4: X. évf. 10. szám október Fordítani tudtunk Zomba KSE - Gerjen SK 1:3 (1:1) (G.: Klein, Kovács, Lacza) sereghajtó otthonában ránk ijesztettek a hazaiak. 1:0-ás vezetést szereztek és több helyzetet is kidolgoztak. z elsı játékrészben sikerült egyenlíteni, majd a második félidı közepétıl tíz emberre fogyatkozó hazaiak nem tudták megakadályozni a gerjeni sikert. ( ifi: Zomba - Gerjen 1:13 bajnokság állása 1. İcsény SK : Bölcske SE : Dunaföldvár FC : Decs KSE : Tevel SMK : Kakasd FC : Madocsa SE : Dunaszentgyörgy : Majos : Tolna VFC : Gerjen SK : Ozora SE : Dunakömlıd : Bátaszék SE : Kajdacs SE : Zomba SE: : 27 4 Hajrá Gerjen! Több mint 300 nézı a Tolna elleni mérkızésen Kiadja: Gerjen község Önkormányzata, Felelıs kiadó: Molnár József polgármester, Szerkesztı: Máté Dénes tanár, Szerkesztıség címe: Gerjen Rákóczi F. u. 25/b, Gerjeni honlap: Engedély száma: /1998 Nyomda: Kerényi Nyomda Szekszárd

Máté Dénes. Kis karácsony... Duna Kupa - Wels (Ausztria) A tartalomból:

Máté Dénes. Kis karácsony... Duna Kupa - Wels (Ausztria) A tartalomból: Honlapunk:www.gerjen.hu X. évfolyam 12. szám INGYENES 2007. december Kis karácsony... Kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kívánunk minden kedves olvasónknak! Duna Kupa - Wels (Ausztria) Az

Részletesebben

Itt a farsang. Bemutató tanítás. A tartalomból: Honlapunk:www.gerjen.hu. X. évfolyam 2. szám INGYENES 2007. február

Itt a farsang. Bemutató tanítás. A tartalomból: Honlapunk:www.gerjen.hu. X. évfolyam 2. szám INGYENES 2007. február Honlapunk:www.gerjen.hu X. évfolyam 2. szám INGYENES 2007. február Itt a farsang A tartalomból: Testületi ülés Nehéz helyzetben az önkormányzat 2. oldal Önkormányzati hírek Vallás skót, brazil, német,

Részletesebben

Angliában jártunk. Az országos döntıbe jutottak. A nemzetközi nınap alkalmából szeretettel köszöntjük hölgy olvasóinkat!

Angliában jártunk. Az országos döntıbe jutottak. A nemzetközi nınap alkalmából szeretettel köszöntjük hölgy olvasóinkat! Honlapunk:www.gerjen.hu X. évfolyam 3. szám INGYENES 2007. március ngliában jártunk nglia történelmével, kultúrájával és sportjával ismerkedtek meg a diákok z országos döntıbe jutottak tartalomból: Testületi

Részletesebben

Gerjeni Szüret 2009. Ezüstös gyeplabdásaink. Ebzárlat. A tartalomból: Honlapunk:www.gerjen.hu. XII. évfolyam 10. szám INGYENES 2009.

Gerjeni Szüret 2009. Ezüstös gyeplabdásaink. Ebzárlat. A tartalomból: Honlapunk:www.gerjen.hu. XII. évfolyam 10. szám INGYENES 2009. Honlapunk:www.gerjen.hu XII. évfolyam 10. szám INGYENES 2009. október Gerjeni Szüret 2009 A jegyzıi - Tózer Kinga és Kıszegi Róbert - és a bírói - Weller Viktória és Pesti Zoltán - pár is jelen volt az

Részletesebben

Schirilla György úszása

Schirilla György úszása Honlapunk:www.gerjen.hu XI. évfolyam 2. szám INGYENES 2008. február Schirilla György úszása Schirilla György 2008. január 19-én délután Kalocsa és Gerjen között úszott a Dunában. Több száz lelkes ember

Részletesebben

Gerjeni Majális 2011. Köszöntjük az édesanyákat!

Gerjeni Majális 2011. Köszöntjük az édesanyákat! Honlapunk: www.gerjen.hu XIV. évfolyam 5. szám INGYENES 2011. május Gerjeni Majális 2011 Ismét nagy sikere volt az egész napos rendezvénynek tartalomból: Önkormányzati hírek Nem növekedett a hiány Elfogadták

Részletesebben

Farsangoltak az iskolások

Farsangoltak az iskolások Honlapunk:www.gerjen.hu XII. évfolyam 2. szám INGYENES 2009. február Farsangoltak az iskolások hatodikosok a tavalyihoz hasonlóan osztályfınökükkel együtt öltöztek jelmezbe, mely nagy sikert aratott idén

Részletesebben

Tanévnyitó. Termel a gerjeni JAKO üzem. Helyhatósági választások 2010. október 3. A tartalomból: Honlapunk:www.gerjen.hu

Tanévnyitó. Termel a gerjeni JAKO üzem. Helyhatósági választások 2010. október 3. A tartalomból: Honlapunk:www.gerjen.hu Honlapunk:www.gerjen.hu XIII. évfolyam 9. szám INGYENES 2010. szeptember Tanévnyitó Kilenc elsı osztályos kisdiák kezdte meg életének új idıszakát az általános iskolában Termel a gerjeni JKO üzem 22 gerjeni

Részletesebben

Utcabál. Megújult a Mővelıdési ház. Akadálymentesítés. A tartalomból: Honlapunk:www.gerjen.hu. XII. évfolyam 8. szám INGYENES 2009.

Utcabál. Megújult a Mővelıdési ház. Akadálymentesítés. A tartalomból: Honlapunk:www.gerjen.hu. XII. évfolyam 8. szám INGYENES 2009. Honlapunk:www.gerjen.hu XII. évfolyam 8. szám INGYENES 2009. augusztus Megújult a Mővelıdési ház Befejezıdött a Mővelıdési ház külsı felújítása, mely a CÉDE pályázat segítségével, 4,8 millió forintból

Részletesebben

Kertváros Gyáli Kistérség Szociális és Családvédelmi Központjának

Kertváros Gyáli Kistérség Szociális és Családvédelmi Központjának Kertváros Gyáli Kistérség Szociális és Családvédelmi Központjának 2010. évi BESZÁMOLÓJA Kertváros Gyáli Kistérség Szociális és Családvédelmi Központjának 2010. évi tevékenységeirıl Kertváros Gyáli Kistérség

Részletesebben

Leányvári Újság. Leinwarer Zeitung. Beköszönı

Leányvári Újság. Leinwarer Zeitung. Beköszönı Leányvári Újság Leinwarer Zeitung AZ ÖNKORMÁNYZAT LAPJA Beköszönı I/1-2. szám 2006. október-november A 2006. október 16.-i alakuló ülését a 2006. október 1.-i Önkormányzati Választásokon mandátumot szerzett

Részletesebben

Kertváros Gyáli Kistérség. Szociális és Családvédelmi Központjának. 2012. évi BESZÁMOLÓJA

Kertváros Gyáli Kistérség. Szociális és Családvédelmi Központjának. 2012. évi BESZÁMOLÓJA Kertváros Gyáli Kistérség Szociális és Családvédelmi Központjának 2012. évi BESZÁMOLÓJA 1 Kertváros Gyáli Kistérség Szociális és Családvédelmi Központjának 2012. évi tevékenységeirıl Kertváros Gyáli Kistérség

Részletesebben

Tavaszváró jelmezes bál

Tavaszváró jelmezes bál Honlapunk: www.gerjen.hu XIV. évfolyam 4. szám INGYENES 2011. április Tavaszváró jelmezes bál Jó hangulatban báloztak az ovisok Kettıs gerjeni siker ranycsapat: Szalai F., Béda B., Holweiger., csere:takács

Részletesebben

Jótékonysági elıadás. Adventi játszóház. A tartalomból: Önkormányzati hírek Az év utolsó testületi ülése A 2011-es év adóiról döntöttek 2.

Jótékonysági elıadás. Adventi játszóház. A tartalomból: Önkormányzati hírek Az év utolsó testületi ülése A 2011-es év adóiról döntöttek 2. A 800 éves Gerjen Hírlapja! XIV. évfolyam 1. szám INGYENES 2011. január Jótékonysági elıadás Az óvodások adventi jótékonysági elıadása teljesen megtöltötte a a nézıteret szülıkkel, nagyszülıkkel, érdeklıdıkkel.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a Salgótarjáni Kistérség Többcélú Társulása Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ

TÁJÉKOZTATÓ. a Salgótarjáni Kistérség Többcélú Társulása Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ Csakis azért foglalkozunk a világ bajaival és nyomorával, hogy azután enyhítsük ıket. Hogyha csupán figyeljük és siránkozunk miattuk, még keservesebbé tesszük ıket, amellett minden haszon nélkül. (Joubert)

Részletesebben

egyszerő szótöbbség Tisztelt Közgyőlés!

egyszerő szótöbbség Tisztelt Közgyőlés! AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 138. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti-gyermekvédelmi feladatainak 2012. évi ellátásáról E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

Kiszombori szeretetcsomag - jótékonysági akció

Kiszombori szeretetcsomag - jótékonysági akció K SZOMBOR H RADÓ XX. évfolyam 2011. 5. szám K I S Z O M B O R K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K I N F O R M Á C I Ó S L A P J A A TARTALOMBÓL Kiszombori szeretetcsomag - jótékonysági akció 2.

Részletesebben

Berczeli. Ahogy Sajó Sándor pályadíjverse mondja: - szelleme az idık szellemébe árad, és az utódokban

Berczeli. Ahogy Sajó Sándor pályadíjverse mondja: - szelleme az idık szellemébe árad, és az utódokban Berczeli Ön a Berczeli Napló 101. számát tartja a kezében. XII. évfolyam 1. szám, 2007. január-június június 2007. május 13-án került sor Nyíregyházán a Bessenyei-szobornál a Bessenyei - társaság által

Részletesebben

XVIII.. évfolyam 2009. 2. 2 K I S Z O M B O R K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K I N F O R M Á C I Ó S L A P J A

XVIII.. évfolyam 2009. 2. 2 K I S Z O M B O R K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K I N F O R M Á C I Ó S L A P J A KISZOMBORI - HÍRADÓ XVIII.. évfolyam 2009. 2. 2. szám (márc. ( márc.-ápr. ápr.) K I S Z O M B O R K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K I N F O R M Á C I Ó S L A P J A A TARTALOMBÓL Tájékoztató a

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. május 26-i rendkívüli ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. május 26-i rendkívüli ülésére Elıterjesztés 1. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. május 26-i rendkívüli ülésére Tárgy: Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának értékelése Az elıterjesztést

Részletesebben

Elıterjesztés. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. május 25-i ülésére

Elıterjesztés. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. május 25-i ülésére 5. Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. május 25-i ülésére Tárgy: Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának értékelése Az elıterjesztést

Részletesebben

Elıterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. május 23-i ülésére

Elıterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. május 23-i ülésére Elıterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. május 23-i ülésére Tárgy: Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának értékelése Az elıterjesztést

Részletesebben

AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 127. TÁRGY: Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti-gyermekvédelmi feladatainak 2014. évi ellátásáról

AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 127. TÁRGY: Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti-gyermekvédelmi feladatainak 2014. évi ellátásáról AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 127. MELLÉKLET: - db TÁRGY: Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti-gyermekvédelmi feladatainak 2014. évi ellátásáról E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

10 ÉVES A. 2009. OKTÓBER 10. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 250 Ft. Csak akkor születtek nagy dolgok, ha bátrak voltak, akik mertek Ady Endre

10 ÉVES A. 2009. OKTÓBER 10. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 250 Ft. Csak akkor születtek nagy dolgok, ha bátrak voltak, akik mertek Ady Endre 10 ÉVES A Jászboldogháza Község idıszakos lapja P OLG ÁR ME ST E R I H I V A T A L 5144 Jászboldogháza Rákóczi u. 27. Tel.: 06 (57 ) 460-0 23 f a l u u js a g @ j a s z b o l d o g h a z a. h u www.jaszboldoghaza.hu

Részletesebben

Berczeli. Augusztus 2. (vasárnap) 9.00 óra (Ulti csapatverseny) Jelentkezés: 06/20 358-6390 16.00 órától. Augusztus 7. (Péntek) IV. Ifjúsági Találkozó

Berczeli. Augusztus 2. (vasárnap) 9.00 óra (Ulti csapatverseny) Jelentkezés: 06/20 358-6390 16.00 órától. Augusztus 7. (Péntek) IV. Ifjúsági Találkozó Berczeli Ön a Berczeli Napló 115. számát tartja a kezében. XIV. évfolyam 2. szám, 2009. július Augusztus 1. (szombat) 20.00 óra Gátszínház a Tisza-parton: Kassai Thália Színház : Imádok férjhez menni zenés

Részletesebben

K I S Z O M B O R N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K I N F O R M Á C I Ó S L A P J A

K I S Z O M B O R N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K I N F O R M Á C I Ó S L A P J A KISZOMBORI - XIX. évfolyam HÍRADÓ 2010. 3. szám (máj.-júni. júni.) K I S Z O M B O R N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K I N F O R M Á C I Ó S L A P J A Kiszombor Nagyközség Önkormányzata

Részletesebben

Petıfi Sándor: Kemény szél fúj / Részlet /

Petıfi Sándor: Kemény szél fúj / Részlet / ZSADÁNYI HÍRLAP Önkormányzati Lap 10. évf. 100. sz. 2007. Március Petıfi Sándor: Kemény szél fúj / Részlet / Kemény szél fúj, lángra kap a szikra, Vigyázzatok a házaitokra, Hátha mire a nap lehanyatlik

Részletesebben

Úny Község Önkormányzata Képviselı-testülete

Úny Község Önkormányzata Képviselı-testülete Úny Község Önkormányzata Képviselı-testülete 2528 Úny, Kossuth Lajos u. 2. Tel.: 33/508-800 Fax: 33/508-801 Email: hivataluny@invitel.hu ==================================================================

Részletesebben

Helyhatósági választások

Helyhatósági választások Az önkormányzatok független idıszaki kiadványa 2010. szeptember Helyhatósági választások A Helyi Választási Bizottságok nyilvántartásba vették a településeinken induló polgármester és egyéni listás települési

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2010. március 26-án (pénteken) 14 órai. Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme 2351 Alsónémedi, Fı u. 58.

M E G H Í V Ó. 2010. március 26-án (pénteken) 14 órai. Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme 2351 Alsónémedi, Fı u. 58. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának P o l g á r m e s t e r é t ı l Szám: 112 - /2010. M E G H Í V Ó Alsónémedi Önkormányzat Képviselı-testülete soron következı ülését 2010. március 26-án (pénteken)

Részletesebben