KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJE"

Átírás

1 KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28) Fax: (28) Előterjesztés A Képviselő-testület május 28-i ülésére Nyílt ülésen tárgyalandó Tárgy: Érintett bizottság: Polgármesteri Hivatal beszámolója Egészségügyi és Szociális Bizottság Közoktatási, Közművelődési és Sport Bizottság Pénzügyi, Jogi, Településfejlesztési, Pályázatkezelő, valamint Vagyonnyilatkozatokat és Összeférhetetlenségeket Kezelő Bizottság Tisztelt Bizottságok/Képviselő-testület! A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban Mötv.) 84. (1) bekezdése alapján a képviselő-testület egységes hivatalt hoz létre polgármesteri hivatal elnevezéssel. Az Mötv. 81. (3) bekezdés f) pontja alapján a jegyző évente beszámol a képviselő-testületnek a hivatal tevékenységéről. A Hivatal elsődleges feladata az önkormányzat működésének segítése, az államigazgatási ügyek döntésre való szakszerű előkészítése és a döntések végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátása, ezen belül az alábbiak: ellátja az önkormányzati szervekhez kapcsolódó adminisztrációs feladatokat, segíti a Képviselő-testület munkáját, előkészíti és végrehajtja az önkormányzati szervek döntéseit, ellátja a jogszabályokban megállapított feladatokat, előkészíti döntésre az államigazgatási ügyeket és gondoskodik a döntések végrehajtásáról. A polgármesteri hivatal ellátja a nemzetiségek jogairól szóló törvényben meghatározott feladatokat. A polgármesteri hivatal belső működési rendjét a Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza, melyet a Képviselő-testület a 87/2014. (IV. 23.) sz. határozattal fogadott el. Ebben került szabályozásra többek között a Polgármesteri Hivatal működési és ügyfélfogadási rendje, és belső tagozódása. A hivatalban folyó munka nagyságrendjét részben az ügyiratforgalom mutatja be. A következő táblázatban összehasonlítható a és évi ügyiratforgalom alakulása.

2 Ügyforgalmi statisztika év Ügyforgalmi statisztika év Főszám Alszám Főszám Alszám Igazgatás db db Szervezés Műszak db db Városüzemeltetési Iroda Pénzügy 136 db 335 db Pénzügy Szervezés 51 db 115 db Igazgatás Titkárság 114 db 267 db Igazgatás Gépjármű adó ügyek Igazgatás Gépjármű adó ügyek db 203 db Igazgatás - Szabálysértési iratok Igazgatás - Szabálysértési iratok 13 db 3 db Igazgatás Iparűzési adó ügyek Igazgatás Iparűzési adó ügyek db 407 db Igazgatás Telek adó ügyek Igazgatás Telek adó ügyek db 146 db Összesen: Összesen: db db A hivatalban folyó munkáról szóló beszámoló osztályokra bontva a következő: Szervezési Iroda beszámolója A évi átszervezés során a volt Titkárságból és a volt Szervezési Osztály 3 munkatársából alakult a Szervezési Iroda január 1-je óta, a már megszokott titkársági feladatok mellett irodánk látja el az iktatást, valamint a képviselő-testületi- és bizottsági ülésekkel kapcsolatos előkészítő és utómunkálatokat. A Szervezési Iroda létszáma 1 felsőfokú vezetőből és 5 középfokú ügyintézőből tevődik össze. A Titkárság a polgármester, jegyző és alpolgármester kiszolgálása mellett az alábbi feladatköröket végezte havi rendszerességgel: kommunikáció; honlap kezelés; közművelődési és sport ügyek; civil szervezetek pályáztatása; katasztrófavédelemmel kapcsolatos ügyek; kapcsolattartás civil szervezetekkel, lakossággal; belső ellenőrzéssel kapcsolatos adminisztráció; címek, kitüntetések adományozásával kapcsolatos ügyek; pályázatokkal kapcsolatos feladatok; közreműködés közbeszerzési eljárások teljes körű lebonyolításában Az iktatási feladatok során elsősorban a még aznapi iktatásra helyeztük a hangsúlyt, fontos, hogy a napi posta még a beérkezés napján az ügyintézőhöz kerüljön. Az osztály hatékonyságát ügyiratforgalommal nem lehet mérni. A januári átszervezések annyiban érintették az iroda működését, hogy 1 fő rendszeresen ellátandó feladatai (pl. Szilasmenti Ivóvízminőség-javító Társulás adminisztrációs feladati; jegyzőkönyvvezetés; honlap szerkesztés; rendelettár feltöltése; kisebbségi önkormányzatokkal kapcsolatos feladatok) az iroda 5 ügyintézője között kerültek felosztásra évben jelentkezett egyéb feladatok: - polgári védelmi képzés lebonyolítása Radomysl nad Sanem új testvérvárosunk A munkatársak között év közben változás történt tavaszán nyugdíjba ment a titkárnői feladatokat ellátó kolleganő, aki négy polgármesteri ciklus alatt látta el kifogástalanul a titkárnői teendőket. Őt pótolandó, pályázati úton kerestünk titkárnőt évben a Polgármesteri Hivatal más irodáival karöltve állítottuk össze a Kistarcsa Város Önkormányzat oktatási intézményeinek energetikai korszerűsítése című Európai Uniós pályázatunkat, mely év végén befogadásra került, jelenleg döntési szakaszban van. A

3 pályázattal 180 milliós támogatásból valósulhat meg a Gesztenyés Óvoda és a Simándy Iskola külső hőszigetelése, nyílászárók cseréje, kazán felújítása. Két Napelem pályázatot nyújtottunk be. A milliós támogatásból napelem kerül a Gesztenyés Óvoda, a Simándy Iskola, a Polgármesteri Hivatal és az Egészségház tetejére, mellyel 90%-os megtakarítás érhető el a villamos energia költségekben. Testvérvárosok találkozói program keretein belül Brüsszelből 25 ezer Euró támogatást nyertünk a évi Kistarcsai Napok megrendezésére. Megvalósult a Tölgyfa Óvoda bővítése, az MLSZ felé benyújtott Műfüves pálya építése a Simándy Általános Iskolában óta folyamatosan, rendszeresen ellátandó feladatot ad az Ivóvízmisőség-javító program. Az év során rendszeressé vált, hogy pályázatokkal kapcsolatos határidős feladatokat a pályázati referens csak túlmunkában tudta ellátni. A folyamatban lévő beruházások és a lefutott pályázatok monitoringozása mellett már nem tud újabb pályázatok írásával, koordinálásával foglalkozni. Problémának vélem azt is, hogy az irodavezető közbeszerzési- és pályázati munkakörében nem megoldott a helyettesítés. Igazgatási Iroda beszámolója évben az Igazgatási Iroda munkáját érintő változások történek, jelentős jogszabály módosításokkal, amelyet a járási hivatalokkal összefüggő feladatváltozások indokoltak január 1. napján létrejöttek a járások és felálltak a járási hivatalok. A járási hivatal feladat- és hatáskörébe átkerült ügyek átadás-átvétele év elején megtörtént. Az iroda létszáma 16 főről 12 főre csökkent (ebből az adócsoport 5 fő). Négy munkatársunk a járási hivatalhoz került (népesség-nyilvántartási ügyintéző, szociális ügyintéző, recepciósok). A Klebelsberg Intézményfenntartó Központhoz január 1. napjától átkerült az általános iskolai köznevelési feladat. A létszámcsökkentés következtében minden munkatárs munkája megnövekedett, újabb feladatokkal bővültek a munkakörök, nemcsak a járáshoz távozók feladatai, hanem jogszabályváltozás következtében újabb feladatok kerültek jegyzői hatáskörbe. Az iroda dolgozóinak kell megoldania a hivatal épületének nyitását, valamint a bizottsági, testületi ülések és egyéb rendezvények alkalmával a napi munkaidőn túl a portaszolgálatot. A recepciós kolléga helyettesítését, a postázási feladatokat, valamint a település ebnyilvántartásának összeírását és az adatok számítógépes programban rögzítését közfoglalkoztatott alkalmazásával oldottuk meg. Az anyakönyvvezetők munkájában továbbra is nehézséget okoz az egész napos ügyfélfogadás a halálesetekkel és születésekkel kapcsolatban, mivel így a háttérmunkát folyamatos megszakításokkal tudják végezni decemberétől országos szinten bevezetésre került a szociális és gyermekvédelmi ellátások országos nyilvántartása. Ennek következtében minden rendszeres ellátás megállapításánál a Pénzbeli és Természetbeni Ellátások Rendszerébe fel kell vinni az ellátottak és a döntés adatait éves szinten adat rögzítésére kerül sor, amely tovább növelte a szociális és gyermekvédelmi feladatokat. A szociális és gyermekvédelmi ügyintézők 3

4 napi munkájuk mellett környezettanulmányokat, helyszíni szemléket végeznek, ami hetente átlagosan környezettanulmányt, helyszíni szemlét jelent. Kistarcsa Város Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programjának (a továbbiakban: HEP) elkészítése is 2013-ban történt, amely jelentős előkészítési, egyeztetési munkát igényelt, az önkormányzati intézmények és civil szervezetek bevonásával. A HEP elkészítésében közreműködő kollégák részt vettek a Türr István Képző és Kutató Intézet képzésén, amely felkészítést nyújtott a HEP elkészítéséhez. A HEP elkészítése során sor került a HEP megvalósulását segítő együttműködési megállapodások megkötésére és megalakult a HEP fórum is. A közfoglalkoztatás rendszere folyamatosan átalakul, a korábbinál lényegesen hosszadalmasabb folyamat a foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülő és a regisztrált álláskereső személyek munkába állítása. A Munkaügyi Központtal kötött megállapodást követően lehet kérni a bevonandó személyek kiközvetítését, amelyet követően kerülhet sor a foglalkozás-egészségügyi vizsgálatra és a munkaszerződések megkötésére. Az iroda dolgozóinak munkavégzését áttekintve megállapítható, hogy a nehézségek és leterheltségek ellenére, a folyamatosan változó jogszabályi előírások mellett, határidőben és eredményesen végezték feladataikat. Államigazgatási hatósági ügyben hozott határozatok száma ( ) Államigazgatási hatósági ügyben hozott határozatok Szociális igazgatás Gyermekvédelmi és gyámügyi igazgatás Kereskedelmi igazgatás Önkormányzati hatósági ügyben hozott határozatok száma ( ) Önkormányzati hatósági ügyben hozott határozatok száma Szociális igazgatás Gyermekvédelmi és gyámügyi igazgatás Anyakönyvi események száma ( ) Anyakönyvi események száma Születés anyakönyvezése Házasságkötés anyakönyvezése Haláleset anyakönyvezése Pénzügyi Iroda beszámolója évben a pénzügyi irodaként működő gazdasági szervezeti egység csökkent létszámmal végezte feladatait (5 ügyintéző+vezető). Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény (továbbiakban:áht.) elmúlt éveket érintő egyik jelentős változása, hogy az önkormányzati beszámoló és költségvetés 4

5 adattartalmából ki kellett szűrni az önállóan működő költségvetési szervek tervezési illetve teljesítés adatait, így 2013-ban 8 önálló intézmény illetve szervezet ( Kistarcsa Város Önkormányzat, Polgármesteri Hivatal, Városi Óvoda, Művelődési, Sportközpont és Könyvtár, Alapszolgáltatási Központ, Szlovák és Roma helyi nemzetiségi önkormányzatok, valamint a Szilas-menti Ivóvízminőség-javító Társulás) vonatkozásában kellett áprilistól havonta- határidőre pénzforgalmi adatszolgáltatást illetve féléves és éves beszámolót, negyedéves mérlegjelentést teljesíteni a Magyar Államkincstár felé. Az alábbi pályázatokat önállóan sikerrel készített elő évben az iroda igényléstől az elszámolásig, ezek a következőek: Helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló pályázat megítélt támogatás eft Létszámcsökkentési döntéshez kapcsolódó költségek támogatására benyújtott pályázat támogatási összeg eft. Palackos csecsemővíz kiadásainak megtérítésére benyújtott pályázat- támogatási összeg eft. A fentieken kívül az iroda munkája nélkülözhetetlen az egyéb EU-s pályázatok nyilvántartási és elszámolási feltételeinek biztosításában, évben többletfeladatként jelentkezett a Tölgyfa Óvoda bővítéséhez szükségessé vált hitelfelvétel és lehívás, csakúgy, mint a Rendőrőrs tervezett beruházásához kacsolódó hitelfelvétel Kormány engedélyezésének többszöri Képviselő-testületi előkészítése, Államkincstár felé történő benyújtása. Az év során határidőben, pontosan zajlottak az állami támogatásokra vonatkozó negyedéves igénylések, elszámolások, csakúgy, mint az Állami adóhatóság felé teljesítendő bevallások benyújtása (Áfa, rehabilitációs hozzájárulás, mezei őrszolgálat támogatása), valamint a negyedéves statisztikai adatszolgáltatások teljesítése. A gazdasági szervezet által biztosított feladatok közül mennyiségben nagy leterhelést jelent az óvodai, iskolai gyermekétkeztetéshez kapcsolódóan számlázott összegek befizetésének naprakész könyvelése évben a belső ellenőrzésen kívül rendszeresen jelen lévő ellenőrzéseken az iroda minden esetben megfelelő elszámolást tudott produkálni ilyenek voltak: MÁK jelzőrendszeres házi segítségnyújtás finanszírozásának helyszíni ellenőrzése, MÁK évi állami támogatás felülvizsgálata, Állami adóhatóság (NAV) kiutalás előtti ellenőrzései. A pénzügyi iroda irányításával és tevékeny részvételével teljes körű év végi leltározásra került sor az Önkormányzat valamennyi intézményénél, valamint az évek óta hiányzó üzemeltetésre átadott víziközmű vagyonelemek leltározását is sikerült megvalósítani évtől új számviteli szabályozás lépett életbe az államháztartásban, az erre való felkészülés már a évben jelentős többlet energiát és ráfordított időt tett szükségessé, napjainkban ez utóbbi változásnak való megfelelés az iroda minden kapacitását leköti. Az Eco-Stat integrált program alkalmazásában az elmúlt évek során kellő magabiztosságra tettek szert a pénzügyi iroda dolgozói, de köszönhetően a évi új számviteli jogszabályok előírásainak és ezzel összefüggésben az államháztartásban használt könyvelési szoftverek (köztük az Eco-Stat program) és az Államkincstári adatszolgáltatási rendszerek hiányosságainak a jelenlegi létszámkeretek között sokszor teljesíthetetlen kihívásnak tűnik a megfelelő színvonalú feladatellátás. Meggyőződésem, hogy az elmúlt évek változásai e szervezeti egység számára jelentettek a legnagyobb többlet terhelést. 5

6 önkormányzati ciklusban az iroda által megvalósított eredmények, nehézségek: jogszabály változásból adódó nehézségek: intézmények és önkormányzat önálló költségvetési és beszámolási kötelezettsége, új feladatalapú állami finanszírozás, önálló intézményi adóalanyi státuszok létrejötte, évente fokozódó nyilvántartási kötelezettségek (KIR oktatási adatszolgáltatások, kötelezettségvállalások nyilvántartása, 8 adóalany Áfa nyilvántartásai) pályázati többletfeladatok, évben új számviteli rendszer az államháztartásban. A létszám csökkenésével a könyvvizsgálói szakmai segítség hiányával párhuzamosan nem csökkentek arányosan az ellátandó feladatok. új könyvelési szoftver használatából adódó nehézségek: a félévétől bevezetett új integrált könyvelési-számlázási és nyilvántartási rendszer használatának magabiztos elsajátításához a változó jogszabályi környezet mellett kiemelt figyelem szükségeltetik vezető változásból adódó nehézségek: 4 év alatt 3 pénzügyi vezető irányítása alatt folyt a munka, az állandó alkalmazkodás a folyamatosság hiánya mind az ügyintéző, mind a vezető számára fokozott nehézséget jelentett. évek óta elmaradt feladatok megoldása a folyamatos feladatellátás mellett: mérlegtételek teljes körű leltározása évekig elmaradt, első mennyiségi számbavétel: 2011.év végén, majd évente, ill. egyes vagyontárgyak 2 évente. üzemeltetésre átadott víziközmű vagyon leltározásának megvalósítása; vagyonkataszter és számviteli nyilvántartások egyezőségének biztosítása; szabályzatok aktualizálása. intézmény átszervezésből adódó nehézségek: az elmúlt években jelentős változás történt az önkormányzat által fenntartott intézményrendszer (Flór Ferenc Gimnázium megszűnés, Iskola összevonás, Városgondnokság helyett-kivü Kft., iskola állami fenntartása) és az ellátott feladatok vonatkozásában (Uszoda irányításának évenkénti változása, Konyha irányítás évenkénti változása). Városüzemeltetési Iroda beszámolója A Városüzemeltetési Iroda a három iroda munkatársaiból állt össze, a volt Műszaki Osztály bázisán. Így kezdetben a Műszaki Osztály 4 fős csapata egészült ki a Szervezési Iroda vezetőjével, az aljegyzővel és a jogi referenssel. Az új irodához került az addig az Igazgatási Iroda keretein belül működő közterület-felügyelet. Az évet tehát így kezdte az iroda, de a személyi összetétel csak 1 hónapig volt azonos, amikor is a gödöllői jegyző kikérte az építéshatósági és vagyongazdálkodási ügyintézőt a járás központi jegyzőhöz került feladatok ellátására. Értelemszerűen csak az építéshatósági feladatok (2013-ban csak a Gödöllői Polgármesteri Hivatalnak átadott) kerültek el az újonnan felállított irodától, így egy vagyongazdálkodási referensi állás került meghirdetésre, amit március 1-től töltöttük be december 31. Műszaki Iroda Létszám: 7 fő (-3 és -1) január 1.-től Városüzemeltetési Iroda Létszám: 7 fő (belső +3, külső +1) Műszaki Iroda: Osztályvezető, utak, hidak, vagyon, építés, építés, adminisztráció, környezetvédelem 6

7 2013. január 1. napján 3 fő került át a járási hivatalhoz, majd február 1. napján 1 fő került át a Gödöllői Polgármesteri Hivatal Építéshatósági osztályához január 1 napján megalakult a Városüzemeltetési Iroda Városüzemeltetési Irodavezető addig Szervezési Irodavezető műszaki referens építési és vagyongazdálkodási referens környezetvédelmi referens jogi referens (a volt Szervezési Irodától) közterület-felügyelő (a volt Igazgatási osztálytól) vagyongazdálkodási referens (2013. március 1-től) január 1. napján az irodához tartozó feladatok: Vagyongazdálkodás (bérleti szerződések megkötése, figyelemmel kísérése, felbontása. kb. 20 bérlő, tornaterem, tantermek folyamatosan megújuló bérlői körnek történő újrakiadása, ennek adminisztrációja), útügyi feladatok, (közlekedési rend kidolgozása), településrendezési feladatok, városüzemeltetési (útkarbantartás, csapadékvíz-rendszer karbantartás, buszközlekedés, közvilágítás, fakivágás, panaszügyek). Önkormányzat beruházásainak előkészítése, lebonyolítása, hatósági engedélyeztetése (Útépítések, járdaépítések, intézményfejlesztések, szennyvízelvezetés, energetika stb.).. Az iroda dolgozói részt vettek az önkormányzat pályázatainak és a pályázatokhoz szükséges mellékletek elkészítésében, a pályázattal megvalósult fejlesztések utóéletében, Közreműködő Szervezet (KSZ) által lefolytatott ellenőrzéseken, garanciális munkák elvégzésében. Ilyen fejlesztés a Gesztenyés Óvoda és Simándy József Általános Iskola Energetikai fejlesztése, Napelem építési pályázatok, Uszoda részleges felújítása TAO pályázat, Ivóvíz minőség javító pályázat, Közvilágítás korszerűsítés. A meghibásodott uszodakút - az engedélyezési eljárást követően - garanciális munkaként újra megépítésre került. Előterjesztések készítése, valamennyi környező terület fejlesztésével kapcsolatban (pl. szomszédos települések, stb.), rendelet alkotások (havi kb. 10 előterjesztés). Forfa, polgármesteri hivatal, orvosi rendelő karbantartása. Simándy Iskola épületeinek karbantartásával kapcsolatos feladatok. Házszámozási ügyek. Intézményvezetőkkel, KIVÜ Kft-vel történő kapcsolattartás. A változás lényegében abban áll, hogy az építéshatósági feladatok elkerültek, és mivel a Simándy József Ált. Isk. üzemeltetési és vagyonhasznosítási feladatai továbbra is az önkormányzatot terhelik, ezért ezt is irodánk látja el január 1. napján a Gödöllői Polgármesteri Hivatalhoz átkerült feladatok: - Építéshatósági feladatok (kevés a járáshoz is került, de alapjában Gödöllőhöz) január 1. napjától új feladatok: - ÉTDR rendszerben építéshatósági ügyek indítása Gödöllői PmH felé - közterület-felügyelet - jogi felülvizsgálat - Zajvédelmi hatósági ügyek; - Közútkezelői feladatok elvégzése, hozzájárulások kiadása; 7

8 - Közterület-használati hozzájárulások kiadása; - Közterületek elnevezésével, ingatlanok házszámozásával kapcsolatos hatósági eljárások lefolytatása; - NAV és a Gödöllői Város Polgármesteri Hivatal által küldött jogsegély-kérés megválaszolása, a kért dokumentumok megküldése A feladatok ellátására az első félév során 3-szor kellett újra strukturálni az irodai szervezetet, hogy a megfelelő személy végezze a megfelelő munkát. Így most a június második felében kialakított munkaköri leírások alapján végzi az iroda a munkáját. Az első félévben tapasztalható nagy leterheltség is ekkortól kezdett enyhülni. Jogi referens A évben is számos jogi kihívásnak kellett megfelelni. Az általános, minden évben felmerülő jogi feladatokon kívül, csakúgy, mint a évben, többletfeladatként jelentkeztek a víziközmű-szolgáltatásról szóló évi CCIX. törvény hatálybalépése következtében szükségessé váló szolgáltató váltás további, az időközben megjelent végrehajtási jogszabályok szerinti előkészítésével, és ezzel párhuzamosan a Szilasvíz Kft. viziközműszolgáltatási tevékenysége megszüntetésének előkészítésével kapcsolatos feladatok. A évben a Szilas-Menti-Ivóvízminőség-Javító projektben megoldandó, tulajdonjogi viszonyok rendezésével és a vízjogi létesítési engedély megszerzésével kapcsolatos teendők is megnövekedtek, tekintettel a projekt műszaki előkészítettségének előrehaladottabb állapotára. A évben megkezdett tárgyalások alapján ugyancsak a évben voltak lezárhatóak a járások kialakításával kapcsolatos elszámolási kérdések, és kerülhettek megkötésre az ezzel kapcsolatos megállapodások. Az általános iskola állami átvétele kapcsán rendezendő feladatmegosztás kialakításának megoldása is ezen év feladatát képezte. A fentiek mellett, több a évben sikeresen elnyert pályázatban való közreműködés is a teljesítendő jogi feladatok közé tartozott, és ezen évben sikerült szintén többletfeladatként felülvizsgálni a háziorvosokkal kötött feladat-ellátási szerződéseket, valamint az iskola-egészségügyi feladatokhoz kapcsolódó megállapodásokat is. Az önkormányzati követelések érvényesítésére új lehetőséget jelentett továbbá a évben az elektronikus úton előterjeszthető fizetési meghagyás alkalmazása és igénybe vétele. Környezetvédelmi referens 2013-ban befejeződött a temető mögötti, önkormányzati területen illegálisan lerakott hulladékok elszállítása, így egy évek óta húzódó problémát sikerült megoldani. Az elmúlt évben 4 helyszínen (Hunyadi utca, Deák Ferenc utca, Szabadság út, Ifjúság tér) járda építésére és egy utcaszakasz (Batthyány utca) szilárd burkolattal való ellátására folytattuk le az engedélyezési eljárást. A kiadott engedélyek alapján az utca teljes hosszában, míg a járdák részben el is készültek. A nyár folyamán az elmúlt évekhez hasonlóan ismét számos lakossági bejelentés érkezett, és hivatalból is több eljárás indult gazos, gyomnövénnyel borított ingatlanokra vonatkozóan. Jelentős ügyiratforgalom adódott a közútkezelői hozzájárulás iránt benyújtott kérelmekből, amelyek elsősorban az adott ingatlanok közművesítéséhez (elektromos, gáz bekötő vezeték 8

9 létesítése) kapcsolódtak. Továbbá igen jelentős számú kérelem érkezett a korlátozott forgalmú (ún. súlykorlátos) utcákra való behajtás engedélyezésére vonatkozóan is óta húzódó eljárás a Szabadság úton megvalósult járdához kapcsolódó területrendezési eljárás lefolytatása, és az elkészült járdához kapcsolódó területrész önkormányzati tulajdonba vétele. Jelenleg a körzeti földhivatalban folyamatban van a telekalakítási eljárás, és hamarosan kezdeményezzük az MNV Zrt.-nél az ingatlan ingyenes vagyonba vételét második felében összetett feladatot jelentett a közművel el nem vezetett (szippantott) lakossági szennyvíz összegyűjtésére vonatkozóan a helyi közszolgáltatás megszervezése, a közszolgáltató kiválasztása, a szükséges önkormányzati rendelet megalkotása. Az elmúlt évben három alkalommal került módosításra a települési szilárd hulladék elszállítását szabályozó önkormányzati rendelet, a közszolgáltató kérésére, a vonatkozó jogszabályok megváltozása miatt, valamint a bevezetett rezsicsökkentés hatására Műszaki referens Az iroda vezényelte le az Önkormányzat beruházási munkáit melyek közül a fontosabbak a Tölgyfa Óvoda bővítése és felújítása, járdaépítések Hunyadi és Deák F. utcákban és a Szabadság úton, valamint az Ifjúság téren, Szabadság úti szennyvízcsatorna építés, Alapszolgáltatási Központ akadálymentesítése, Gesztenyés Óvodában részleges nyílászáró csere, Rózsa árok teljes hosszában történő kotrása illetve tisztítása, Temető mögötti kerítés megépítése. Segítséget nyújtottunk az MLSZ által épített Műfüves pálya építés lebonyolításához. Közreműködtünk a Batthyány utca kiépítésnek megvalósításában. Az iroda dolgozói napi kapcsolatot tartottak a KIVÜ Kft-vel a városüzemeltetési feladatok és intézményi karbantartási munkálatok elvégzéséről. Jelentős feladatot jelent, hogy a Kft. részére az önkormányzat biztosítja a szükséges anyagok beszerzését. Jelentős feladatot ró az irodára közutak állapotának folyamatos javítása, csapadékvíz elvezetési feladatok ellátása is. Elkészült a település belterületi utak forgalomtechnikai felülvizsgálata, melynek első ütemének bevezetése a forgalomcsökkentő virágládák elhelyezésével megvalósult. Vagyongazdálkodási referensek Vagyongazdálkodási referensek egyik feladata évben elsősorban az önkormányzati ingatlanok pontos nyilvántartása, és a Pénzügyi Iroda munkatársaival való egyeztetése az esetleges változásokról. Az ingatlan eladások, ingyenes tulajdonba adások anyagainak, előterjesztéseinek előkészítése, az ehhez szükséges eljárások elvégzése, majd a vagyonrendelettel és ingatlankataszterrel való összehangolása. Továbbá előkészítik az ingatlanokkal kapcsolatos Önkormányzati döntéseket (állami ingatlanok kikérése, hasznosítható ingatlanok bérbeadása, elidegenítése, stb.), az ingóságok nyilvántartásának, leltározásának elkészítése, az ingóságok használatba adásának, adásvételének teljes körű lebonyolítása (vashulladék, gépjármű stb.), az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanokban, ingóságokban okozott károk, rongálások bejelentése, dokumentálása (iskolák, terek, virágok, szobrok rongálása stb.). Az építési és vagyongazdálkodási referens feladata az építésüggyel kapcsolatos tájékoztatás nyújtása az ügyfeleknek telefonon vagy személyesen ügyfélfogadási időben. Egyik legfontosabb változás, hogy az iroda Építésügyi Pontként is működik, így a beérkező ügyfelek 9

10 leadhatják az építésüggyel kapcsolatos beadványaikat, melyeket fel kell tölteni az ÉTDR rendszerbe. Az Önkormányzat érdekkörébe tartozó gazdasági társaságokkal (KIVÜ Kft., Szilasvíz Kft. DPMV Zrt.,) való kapcsolattartást, ügyintézést a Városüzemeltetés végzi. Az Iroda dogozói (műszaki, vagyongazdálkodási, környezetvédelmi referens) napi kapcsolatot tartottak a KIVÜ Kft-vel a városüzemeltetési feladatok, és intézmény karbantartási munkálatok elvégzéséről. Jelentős feladatot jelent, hogy a Kft. részére az önkormányzat biztosítja a szükséges anyagok beszerzését. A KIVÜ Kft., Szilasvíz Kft. és a DPMV Zrt. anyagainak előterjesztése a képviselő-testület üléseire, továbbá a város és intézmények üzemeltetésével kapcsolatos feladatok továbbítása a KIVÜ Kft. felé a vagyongazdálkodási referensek feladatai közé tartozik, továbbá a helyszíni szemlén való leegyeztetés, és ehhez a fedezet biztosításának elintézése a szükséges szerelési anyagokra. A temető üzemeltetőjével (SZIGÜ Kft.-vel) való kapcsolattartás, bejárások, ellenőrzések folyamatosan feladatai az Irodának as évben a bérleménygazdálkodás (pl.: bérlemények ellenőrzése, birtokbaadás, közüzem ellenőrzés, közgyűléseken való részvétel, bérleti díjak éves felülvizsgálata, lakásokkal kapcsolatos végrehatási ügyek intézése) az egyik legnagyobb feladat. Mindez komoly feladatot rótt az Irodára - az intézmények kiadásával kapcsolatos szerződések megkötése és nyilvántartása - ugyanis ezek száma jelentősen megnőtt ebben az évben. Ez a feladat folyamatos munkát igényel, mivel a bérleti szerződések, bérleti díjak felülvizsgálata, esetleges tartozások nyomon követése, behajtása; a bérlemények éves helyszíni ellenőrzése, erről jegyzőkönyv elkészítése is a bérleménygazdálkodás része ban újra nagy hangsúlyt kapott a sóderbányai ingatlanok jogi helyzetének rendezése, a munkacsoport rendszeres bejárásainak megszervezése, adminisztrálása, ellenőrzések tartása, közjegyzői okiratba foglalt földhasználati megállapodások teljes körű előkészítése. Az ingatlanon élő kisebbség kioktatása az általános együttélés szabályairól, mint a szemetelés, higiéniai feltételek megteremtése, környezetük rendben tartása. Új lehetőségként állami támogatással a kisebbség közül 20 fő részesült oktatásban, alapkompetencia képzésben a Türr István Képző és Kutató Intézettel való együttműködés során (közfoglalkoztatottak képzése). A helyiséget az Önkormányzat biztosította bérleményként. Visszatérő probléma az ELMŰ Hálózati Kft. kérelmeiben foglalt vezetékjog, használati jog bejegyzéséhez szükséges tulajdonosi hozzájárulás, melyben a kártalanítási megállapodások kidolgozása a cél a folyamatos együttműködés megkönnyítése végett. Az Önkormányzat feladatainak segítése céljából az iroda segítséget nyújtott két Alapítvány létrehozásában, és az alapítványok által szervezett programok előkészítésében, megvalósulásában. (Kistarcsai Internáltak Emlékéért Alapítvány, Kistarcsa és Környéke Közbiztonságáért Alapítvány.) A vagyongazdálkodási referensek, a műszaki referens és jogi referens feladata a Szilas-Menti Ivóvízminőség-Javító Önkormányzati Társulás munkájának folyamatos segítése (anyagok előkészítése, helyszíni szemlék, víztoronybérlés, stb.). Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanokban a tűz, munka- és balesetvédelmi előírások ellenőrzése, felülvizsgálata, meglévő szerződések revíziója, új ajánlatok bekérése is az iroda feladatai közé tartozik. Rendőrség adományozásával kapcsolatos szerződések előkészítése, lebonyolítása a kistarcsai Rendőrőssel való szorosabb együttműködés kialakításában is segítséget nyújtott 2013-as évtől a Városüzemeltetési Iroda. 10

11 Közterület-felügyelet A településen engedély nélküli közterület foglalások, közterület bontások, valamint út hibák felderítése (s annak dokumentálása) a közterület-felügyelet egyik fő tevékenysége. A behajtási engedélyek ellenőrzése miatt folyamatos közterületi járőrözés van a településen. A közterület-felügyelő a városi és egyéb rendezvények biztosításában is közreműködik a polgárőrséggel, valamint a rendőrséggel együttműködve ban több közös szolgálatellátás történt a rendőrséggel, aminek az eredménye, hogy egyre több illegális árus került felelősségvonásra (ruhaárusok, valamint az adott évszaknak megfelelően házaló faárusok vagy vas felvásárlók, zöldségárusok, toll felvásárlók). Közterületi rongálások megelőzése érdekében több éjszakai szolgálatellátás is történt, amelyek eredményesek is voltak: egyre kevesebb rongálás. A városban több helyen elhelyezett térfigyelő kamera rendszer által rögzített felvételeket, - ha a rendőrség vagy a nemzeti nyomozó iroda kéri - a közterület-felügyelő lefoglaló jegyzőkönyv ellenébe kiadja a hatóságnak. Tisztelt Bizottságok/Képviselő-testület! Fentiekből megállapítható, hogy a technikai feltételek megléte csak az alapját képezi a korszerű ügyintézésnek, amihez elengedhetetlen a dolgozók folyamatos képzése és önképzése. A Polgármesteri Hivatal egyre növekvő követelményeknek kell, hogy megfeleljen, ami egyrészt adódik a jogszabályi feltételek szerinti működésből, másrészt a Képviselő-testület és a lakosság elvárásaiból. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Polgármesteri Hivatal évi munkáját tartalmazó beszámolót szíveskedjen megvitatni, és az alábbiak szerint elfogadni: Határozati javaslat Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal évi munkájáról szóló beszámolót elfogadja. Határidő: Felelős: azonnal Czukkerné dr. Pintér Erzsébet, jegyző (a határozat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel) Kistarcsa, május 16. Czukkerné dr. Pintér Erzsébet jegyző 11

Polgármesteri Hivatal ügyrend 1. sz. melléklet. Titkárság

Polgármesteri Hivatal ügyrend 1. sz. melléklet. Titkárság Polgármesteri Hivatal ügyrend 1. sz. melléklet Titkárság a tevékenységének társadalmi szintű szervezési és koordinatív támogatásával, adatgyűjtéssel és elemzéssel kapcsolatos, valamint az előkészítő és

Részletesebben

polgarmester@sarbogard.hu Tel.: 25/520-240, Fax: 25/520-280 Sárbogárd, Hősök tere 2.

polgarmester@sarbogard.hu Tel.: 25/520-240, Fax: 25/520-280 Sárbogárd, Hősök tere 2. 1. A POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ SZERVEZETI TAGOZÓDÁSA, FELADATKÖRE Polgármester: Jegyző: Aljegyző: Dr. Sükösd Tamás polgarmester@sarbogard.hu Tel.: 25/520-240, Fax: 25/520-280 Demeterné Dr. Venicz Anita

Részletesebben

HATÁLYBALÉPÉS DÁTUMA: 2009. november 1.

HATÁLYBALÉPÉS DÁTUMA: 2009. november 1. 1/6 KÉSZÍTETTE: dr. Tölli Katalin al ELLENİRIZTE: Horváthné Seregély Jolán osztályvezetı HATÁLYBALÉPÉS DÁTUMA: 2009. november 1. 2/6 I. 1. Osztályvezetı 2. Ügykezelı titkárnı I. 3. Ügykezelı titkárnı II.

Részletesebben

2013. ÉVI MUNKATERVE

2013. ÉVI MUNKATERVE NAGYMAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 222/2012. (XI. 26.) számú határozatával elfogadott 2013. ÉVI MUNKATERVE Nagymaros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. évi munkatervét az

Részletesebben

157/2002. (XII.12.) Képviselőtestületi határozat. Hajdúszoboszló Város Képviselőtestülete 2003. évi munkatervét az alábbiak szerint fogadja el:

157/2002. (XII.12.) Képviselőtestületi határozat. Hajdúszoboszló Város Képviselőtestülete 2003. évi munkatervét az alábbiak szerint fogadja el: 157/2002. (XII.12.) Képviselőtestületi határozat. Hajdúszoboszló Város Képviselőtestülete 2003. évi munkatervét az alábbiak szerint fogadja el: Január: 1. Az önkormányzat gazdasági ciklusprogramjának meghatározása

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Javaslat az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár és a Városgondnokság Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

Részletesebben

Tárnoki Polgármesteri Hivatal. Szervezeti és Mű ködési Szabályzata

Tárnoki Polgármesteri Hivatal. Szervezeti és Mű ködési Szabályzata 181/2014.(XII.11.) sz. önk. határozat melléklete Tárnoki Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Mű ködési Szabályzata Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő -testülete (a továbbiakban: alapító) Magyarország

Részletesebben

3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35.

3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. P Á S Z T Ó V Á R O S P O L G Á R M E S T E R E 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 F a x : ( 0 6-3 2 ) 4 6 0-9 1 8 E - m a i l :forum@paszto.hu Száma: 1-126/2015. A döntés meghozatala

Részletesebben

Előterjesztés. Kunágota Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, Almáskamarás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete,

Előterjesztés. Kunágota Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, Almáskamarás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, Előterjesztés Kunágota Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, Almáskamarás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, 2014. április hónapban tartandó együttes ülésére Tárgy: Beszámoló a Kunágotai Közös

Részletesebben

. napirend E L Ő T E R J E S Z T É S Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április..-i nyilvános ülésére.

. napirend E L Ő T E R J E S Z T É S Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április..-i nyilvános ülésére. . napirend E L Ő T E R J E S Z T É S Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április..-i nyilvános ülésére. Tárgy: Beszámoló az önkormányzati társulások 2013. évi munkájáról. Előterjesztő:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület 2015. december 18-i nyilvános ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület 2015. december 18-i nyilvános ülésére 8. NAPIREND Ügyiratszám: 1/566-9/2015. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő testület 2015. december 18-i nyilvános ülésére Tárgy: Előkészítette: Megtárgyalja: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő testületének 2016.

Részletesebben

1 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 6. 2 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 31-33.

1 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 6. 2 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 31-33. Okirat száma: A 39/2015.(III.19.) határozat 1. melléklete Módosító okirat A Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal Sajószentpéter Városi Önkormányzat képviselő-testülete által 2014. február 27. napján kiadott,

Részletesebben

A Csömöri Hírmondó 1 példányát a Sinka Istvány Községi Könyvtárban, 1 példányát a Csömöri Polgármesteri Hivatalban kell megőrizni.

A Csömöri Hírmondó 1 példányát a Sinka Istvány Községi Könyvtárban, 1 példányát a Csömöri Polgármesteri Hivatalban kell megőrizni. Csömör Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 20 /2014.(XI.14.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 18/2014.(X.28.) önkormányzati rendelet módosításáról Csömör

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2013. február 20-i ülésére Nyílt ülésen

Részletesebben

ZÁKÁNYSZÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015. ÉVI MUNKATERVE

ZÁKÁNYSZÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015. ÉVI MUNKATERVE ZÁKÁNYSZÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015. ÉVI MUNKATERVE A Képviselő-testület a munkatervében meghatározott napirendeken kívül megtárgyalja az időközben született, módosított törvények,

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJE m/zo Készült a Képviselő-testület 2014. december 10-i ülésére! Készítette: dr. Lábody-Varga Dorina önkormányzati referens Nyíriné Kovács Ildikó Költségvetési

Részletesebben

A 103/2012.(VI.25.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL ELFOGADOTT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

A 103/2012.(VI.25.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL ELFOGADOTT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT 1. számú melléklet a 3/2013.(I.22.) sz. határozathoz A 103/2012.(VI.25.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL ELFOGADOTT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT A 103/2012.(VI.25.) számú határozattal elfogadott alapító okirat

Részletesebben

K i v o n a t a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. december 22-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből:

K i v o n a t a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. december 22-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: 259/2011.(XII.22.)HÖ sz. határozat Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta a megelőlegezési likvid hitel felvételre vonatkozó előterjesztést. A likviditásának biztosítása érdekében

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. június 30-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. június 30-i ülésére Ikt.szám: 10.202-1/2010. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. június 30-i ülésére Tárgy: a i Hivatal SZMSZ-ének módosítása, létszám átcsoportosítás Az előterjesztést

Részletesebben

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-55 FAX: (06-32) 460-98 Szám: -26/205. A határozat meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel! JAVASLAT Az Intézmények Pénzügyi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. február 19-i nyilvános ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. február 19-i nyilvános ülésére 3. napirendi pont Nyirád Község Önkormányzata Polgármesterétől 8454 Nyirád, Szabadság u. 3. Tel./fax: 88/235-001; 88/506-070 e-mail: hivatal@nyirad.hu Ügyszám: 87-7/2015. Előterjesztő: Sarkadi-Nagy András

Részletesebben

A képviselő-testület nyilvános ülésen hozott határozatainak nyilvántartása (2010-2012.)

A képviselő-testület nyilvános ülésen hozott határozatainak nyilvántartása (2010-2012.) A képviselő-testület nyilvános ülésen hozott határozatainak nyilvántartása (2010-2012.) Szám Tárgy 2010 1/2010. (I. 29.) Jegyzőkönyv hitelesítő 2/2010. (I. 29.) Gyepmesteri Társuláshoz való csatlakozás-

Részletesebben

JAVASLAT A KÖZGYŰLÉS 2007. II. FÉLÉVI MUNKATERVÉRE. Összeállította:

JAVASLAT A KÖZGYŰLÉS 2007. II. FÉLÉVI MUNKATERVÉRE. Összeállította: MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE Miskolc Megye Jogú Város K ö z g y ű l é s e KJ:16.058-2/2007. JAVASLAT A KÖZGYŰLÉS 2007. II. FÉLÉVI MUNKATERVÉRE Összeállította: Gombos Gáborné Közig. és Jogi Törvényességi

Részletesebben

Előterjesztés. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i ülésére

Előterjesztés. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i ülésére 5. Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i ülésére Tárgy: Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. június 21-i ülésére Tárgy: Zirc Város Önkormányzat Képviselő-testület 2004. II. félévi munkaterve Előterjesztés tartalma: határozati

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 6. NAPIREND Ügyiratszám: 1/180-6/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. május 29-i rendkívüli nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

JELENTÉS. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

JELENTÉS. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Előterjesztés száma:162/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2013. augusztus 28-án, 18-órakor megtartandó ülésére Jelentés a lejárt

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének november 26-i nyílt üléséről

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének november 26-i nyílt üléséről Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. JT/3-18/2015 Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 26-i nyílt üléséről Napirend:

Részletesebben

Határozathozatal: minősített többség I/2014. Nyü. 5 E L Ő T E R J E S Z T É S

Határozathozatal: minősített többség I/2014. Nyü. 5 E L Ő T E R J E S Z T É S Határozathozatal: minősített többség I/2014. Nyü. 5 Ügyiratszám: 134-7/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 29-i ülésére Tárgy: 2014. évi

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétől

Sárospatak Város Polgármesterétől Sárospatak Város Polgármesterétől 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu BESZÁMOLÓ - a Képviselő-testületnek - a lejárt határidejű határozatok

Részletesebben

BÁTONYTERENYEI POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRAT

BÁTONYTERENYEI POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRAT BÁTONYTERENYEI POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetbe foglalva) Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról 8. (5) bekezdésében

Részletesebben

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki.

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki. Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 7/2014. (IV. 10.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 21-i ülésére

Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 21-i ülésére 3. Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 205. április 2-i ülésére Tárgy: A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal módosító alapító okirata és az egységes szerkezetű alapító

Részletesebben

Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (II.17.) határozata. a 2015. ÉVI MUNKA- ÉS ÜLÉSTERVÉRŐL. A munkaprogramból adódó feladatok:

Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (II.17.) határozata. a 2015. ÉVI MUNKA- ÉS ÜLÉSTERVÉRŐL. A munkaprogramból adódó feladatok: Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/. (II.17.) határozata a. ÉVI MUNKA- ÉS ÜLÉSTERVÉRŐL I. A munkaprogramból adódó feladatok: 1.) Pályázati lehetőségeket kell felkutatni a) község útjainak

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-051, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

Titkársági osztály. Ügyfélfogadás: hétfő szerda: 08:00 12:00 és 12:30 15:30 csütörtök: Szünnap péntek: 08:00 12:00

Titkársági osztály. Ügyfélfogadás: hétfő szerda: 08:00 12:00 és 12:30 15:30 csütörtök: Szünnap péntek: 08:00 12:00 Titkársági osztály A titkársági osztály munkatársai az I. emeleten végzik munkájukat. Paks, Dózsa György u. 55-61; Központ: 75/500-500; jegyzői titkárság: 75/500-533 E-mail: jegyzo@paks.hu Polgármesteri

Részletesebben

4400 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. ELŐTERJESZTÉS. - a Közgyűléshez -

4400 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. ELŐTERJESZTÉS. - a Közgyűléshez - NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS CíMZETES FÖJEGYZÖJE 4400 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. Ügyiratszám: JKAB 156-2/2014. Ügyintéző: Faragóné ELŐTERJESZTÉS - a Közgyűléshez

Részletesebben

Győrszemere Község Polgármesterének előterjesztése a Képviselő-testület 2015. évi munkatervének tárgyában. Tisztelt Képviselő-testület!

Győrszemere Község Polgármesterének előterjesztése a Képviselő-testület 2015. évi munkatervének tárgyában. Tisztelt Képviselő-testület! Győrszemere Község Polgármesterének előterjesztése a Képviselő-testület 2015. évi munkatervének tárgyában Tisztelt Képviselő-testület! A Képviselő-testület az általa elvégzendő munkájának tervszerű, kiegyensúlyozott

Részletesebben

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki.

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki. Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 7/2014. (IV. 10.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS RÉSZLETES INDOKOLÁS. 1. -hoz

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS RÉSZLETES INDOKOLÁS. 1. -hoz SZENTENDRE VÁROS POLGÁRMESTERE Az előterjesztés előkészítésében közreműködött: Önkormányzati és Szervezési Iroda A rendelet-tervezet elfogadásához minősített többség szükséges! ELŐTERJESZTÉS Szentendre

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGÚ VAROS. Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGÚ VAROS. Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGÚ VAROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: 1.337-6/2015. Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-SOl Telefax: (66) 523-S04 MEGHÍVÓ A Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

10. NAPIREND Ügyiratszám: 1/609-14/2014. ELŐTERJESZTÉS. Ughy Jenőné jegyző Önkormányzati és Igazgatási Iroda Farkas Hajnalka önkormányzati ügyintéző

10. NAPIREND Ügyiratszám: 1/609-14/2014. ELŐTERJESZTÉS. Ughy Jenőné jegyző Önkormányzati és Igazgatási Iroda Farkas Hajnalka önkormányzati ügyintéző 10. NAPIREND Ügyiratszám: 1/609-14/2014. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő testület 2014. december 19-i nyilvános ülésére Tárgy: Előkészítette: Megtárgyalja: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő testületének

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 26-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 26-i rendes ülésére 11. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 26-i rendes ülésére Tárgy: Beszámoló a Dombóvár és Környéke Kistérségi Ivóvízminőségjavító

Részletesebben

A Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága 2015. évi munkaterve. Január

A Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága 2015. évi munkaterve. Január A Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága 2015. évi munkaterve Január 1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi előzetes beszerzési terve 2.

Részletesebben

Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság. Ülések száma: 6 Határozatok száma: 15. Ügyrendi és Szociális Bizottság

Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság. Ülések száma: 6 Határozatok száma: 15. Ügyrendi és Szociális Bizottság ELŐTERJESZTÉS Tiszalök Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. 12. 19-én tartandó ülésének, a a 2. számú - Beszámoló a Tiszalöki Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról - tárgyú napirendi pontjához.

Részletesebben

Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. évi munkaterve. Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére

Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. évi munkaterve. Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi munkaterve Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére 1 M U N K A P R O G R A M 2013. január 1-től lényeges változások következtek

Részletesebben

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki.

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki. Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 6/2014. (IV. 11.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ügyiratszám:1-2/2015. Sorszám: ELŐTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. február 12. napján tartandó ülésére Tárgy: Dezső

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 18/2014. (X. 22.) önkormányzati rendelete

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 18/2014. (X. 22.) önkormányzati rendelete Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2014. (X. 22.) önkormányzati rendelete a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 11/2014. (VIII. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 398/2015. (VI.25.) Kt. határozattal elfogadott. 2015. II. félévi.

BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 398/2015. (VI.25.) Kt. határozattal elfogadott. 2015. II. félévi. BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 398/2015. (VI.25.) Kt. határozattal elfogadott 2015. II. félévi Munkaterve SZEPTEMBER 24. (csütörtök) Az előterjesztések leadási határideje:

Részletesebben

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 15-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 15-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 0 K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 15-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Jegyző Tárgy: Teljesítménykövetelmények alapját képező 2012. évi célok meghatározása a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői részére Tisztelt Képviselő-testület! A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992.

Részletesebben

Előterjesztés. Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 2013. július 29-i ülésére

Előterjesztés. Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 2013. július 29-i ülésére Előterjesztés 3. Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 2013. július 29-i ülésére Tárgy: A Társulás által fenntartott Egészségügyi,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. december 16-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. I. félévi munkaterve Előterjesztés tartalma:

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének. a Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről egységes szerkezetben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének. a Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről egységes szerkezetben Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 27/2004. (VIII.23.) Kt. számú rendelettel módosított 35/2003. (XI.26.) Kt. számú rendelete a Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről egységes szerkezetben Ercsi

Részletesebben

Az anyagot látta: Előadók: Címzetes főjegyző Dr. Korsós Ágnes

Az anyagot látta: Előadók: Címzetes főjegyző Dr. Korsós Ágnes Iktatószám: 21-3429-1/2012. (1 db rendelet tervezet 1 db. határozati javaslat) Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának és Szerveinek

Részletesebben

Portaszolgálat: 06-48/524-100

Portaszolgálat: 06-48/524-100 Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal munkaköri jegyzéke A Hivatal egyes szervezeti egységei 2014. október 01-jét követően az alábbi címeken elérhetőek el: Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal - Edelény,

Részletesebben

AZ ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGOKRA ÁTRUHÁZOTT FELADAT- ÉS HATÁSKÖRÖK

AZ ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGOKRA ÁTRUHÁZOTT FELADAT- ÉS HATÁSKÖRÖK 3. melléklet a 10/2013.(III.27.) önkormányzati rendelethez AZ ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGOKRA ÁTRUHÁZOTT FELADAT- ÉS HATÁSKÖRÖK 1. Köznevelési, Kulturális és Ügyrendi Bizottság 1.1. Az Ügyrendi bizottság dönt: 1.1.1.

Részletesebben

Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám címszó alatti

Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám címszó alatti 1/2010. (I. 28.) önkormányzati testületi határozat a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 34. (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői tekintetében

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

A rendelet 1. (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A rendelet 1. (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Doboz Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9/2014. (V.30.) önkormányzati rendelete Doboz Nagyközség Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2013. (II.15.), 14/2009

Részletesebben

MÁTRAMINDSZENT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

MÁTRAMINDSZENT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA MÁTRAMINDSZENT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖZÉP-ÉS HOSSZÚTÁVÚ VAGYONGAZDÁLKODÁSI TERVE 1. BEVEZETÉS A folyamatosan változó társadalmi-gazdasági környezet, az átalakulások korszakát élő közszolgáltatások, a közigazgatási

Részletesebben

Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata 2013 évi munkatervéről

Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata 2013 évi munkatervéről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés

Részletesebben

E lő t e r j e s z t é s. Pereszteg Község Önkormányzatának vagyongazdálkodási tervéről

E lő t e r j e s z t é s. Pereszteg Község Önkormányzatának vagyongazdálkodási tervéről E lő t e r j e s z t é s Pereszteg Község Önkormányzatának vagyongazdálkodási tervéről Tisztelt Képviselő-testület! A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) 1. (1) bekezdése

Részletesebben

MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Az Önkormányzati Hivatal alapító okiratának kelte, száma, alapítás időpontja 1./ 10./2002. ( II.13.) sz. Kt. határozatával fogadta

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28 -i ülésére Tárgy: A Zirc, Rákóczi tér 11. szám alatti 1125/2 hrsz-ú, 76 m 2 alapterületű lakás bérleti jogviszonyának

Részletesebben

(2) A Rendelet 1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép.

(2) A Rendelet 1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép. Kistelek Városi Önkormányzat képviselő-testületének 6/2015. (III.25.) önkormányzati rendelete A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 16/2014. (X.21.) önkormányzati

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: KOZP/4657-4/2013. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június 26-i ülésére Tárgy: Eplény község közép- és hosszú

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/10/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. szeptember 30-i ülésére Tárgy: Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

2014. ÉVI MUNKATERVE

2014. ÉVI MUNKATERVE HEGYESHALOM NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. ÉVI MUNKATERVE Képviselő-testületi ülések: 2014. JANUÁR 14. JANUÁR 29. MÁRCIUSTÓL - NOVEMBERIG MINDEN HÓNAP UTOLSÓ CSÜTÖRTÖKÉN DECEMBER

Részletesebben

Bizottsági ülések időpontjai:

Bizottsági ülések időpontjai: Bizottsági ülések időpontjai: Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság 2015. május 26. (kedd) 17,00 óra Gazdasági, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság 2015. május 22. (péntek) 9,00 óra Emberi Kapcsolatok

Részletesebben

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére. 5. napirendi pont

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére. 5. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére 5. napirendi pont Előterjesztés címe és tárgya: A 2014. évi munkaterv jóváhagyása A tárgykört rendező

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. március 26-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat és a Zirci Német Nemzetiségi Önkormányzat közti Együttműködési megállapodás

Részletesebben

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2015. ÉV

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2015. ÉV MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2015. ÉV 2015. január 28. (szerda) 1. Az önkormányzat 2015. évi költségvetése (első olvasat) 2. A Mezőkövesdi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal

Részletesebben

Határidő: 8 napon belül Felelős: Fedorné dr. Fráter Zsófia címzetes főjegyző 11131/2013.

Határidő: 8 napon belül Felelős: Fedorné dr. Fráter Zsófia címzetes főjegyző 11131/2013. 11131/2013. Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 252/2013.(XI.27.) határozata Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. I. félévi munkatervének jóváhagyásáról Sátoraljaújhely

Részletesebben

Bizottsági javaslatok A Képviselő-testület 2012. május 24-i rendkívüli ülésének napirendi pontjaihoz

Bizottsági javaslatok A Képviselő-testület 2012. május 24-i rendkívüli ülésének napirendi pontjaihoz Bizottsági javaslatok A Képviselő-testület 2012. május 24-i rendkívüli ülésének napirendi pontjaihoz 1. számú előterjesztés Az egyes önkormányzati rendeletek szabálysértési rendelkezéseinek hatályon kívül

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR, VÁRKERÜLET 2-3.

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR, VÁRKERÜLET 2-3. SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR, VÁRKERÜLET 2-3. M E G H Í V Ó Sárvár város Önkormányzatának Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Monostorpályi Község Polgármesterétől E L Ő T E R J E S Z T É S Monostorpályi Községi Önkormányzat és intézményei 2015. évi gazdálkodásának I. félévi helyzetéről Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2015. június 24.-ei ülésére Nyílt ülésen

Részletesebben

Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS

Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS Hajdúsámson Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésről szóló 3/2012. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosítására Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

A Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről 1

A Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről 1 A Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről 1 6. számú melléklet Az önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. tv. 38.. (1) bekezdése értelmében: "A képviselőtestület egységes hivatalt hoz létre - polgármesteri

Részletesebben

POLGÁRMESTER J A V A S L A T. Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete. 2009. II. félévi M U N K A T E R V É R E

POLGÁRMESTER J A V A S L A T. Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete. 2009. II. félévi M U N K A T E R V É R E Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata POLGÁRMESTER J A V A S L A T Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. II. félévi M U N K A T E R V É R E Készítette: Ábrahámné Turner

Részletesebben

Előterjesztés. Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. február 13. napján tartandó ülésére. 13. számú napirendi pont

Előterjesztés. Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. február 13. napján tartandó ülésére. 13. számú napirendi pont Előterjesztés Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 13. napján tartandó ülésére 13. számú napirendi pont Tárgy: Közép- és hosszútávú vagyongazdálkodási terv Előterjesztő és

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2013. november 27-i rendes ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2013. november 27-i rendes ülésére Ikt.szám: 5048-1/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2013. november 27-i rendes ülésére Tárgy: Belső-ellenőrzési terv elfogadása 2013. évre Előterjesztő: dr. Kelemen

Részletesebben

3300 Eger, Dobó tér 2. Tel.: (36)523-701, Fax: (36)523-777, E-mail: inagy@ph.eger.hu

3300 Eger, Dobó tér 2. Tel.: (36)523-701, Fax: (36)523-777, E-mail: inagy@ph.eger.hu 3300 Eger, Dobó tér 2. Tel.: (36)523-701, Fax: (36)523-777, E-mail: inagy@ph.eger.hu 23. számú napirend J A V A S L A T EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2006. II. negyedévi feladattervére A Tisztségviselők

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2012. november 27-i ülésére. 5. napirendhez. Tóth Antal Pénzügyi biz.

ELŐTERJESZTÉS. Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2012. november 27-i ülésére. 5. napirendhez. Tóth Antal Pénzügyi biz. ELŐTERJESZTÉS Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. november 27-i ülésére 5. napirendhez Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Szavazás módja: 2013. évi belső ellenőrzés i terv jóváhagyása

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A Balatonfőkajár Község Önkormányzat és a Balatonfőkajár Roma Nemzetiségi Önkormányzat között

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A Balatonfőkajár Község Önkormányzat és a Balatonfőkajár Roma Nemzetiségi Önkormányzat között 1 EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A Balatonfőkajár Község Önkormányzat és a Balatonfőkajár Roma Nemzetiségi Önkormányzat között Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv., valamint a nemzetiségi jogokról

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJE Előterjesztés A Képviselő-testület 2015. május 27-i ülésére Nyílt ülésen tárgyalandó Tárgy: Érintett bizottság: Polgármesteri Hivatal munkájáról beszámoló Pénzügyi

Részletesebben

2. számú függelék. A. Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság

2. számú függelék. A. Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság 2. számú függelék A. Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság 1. A bizottság közreműködik az önkormányzat költségvetési, pénzügyi-ellenőrzési, vagyongazdálkodási, településüzemeltetési, településrendezési

Részletesebben

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója Csanádpalota Város Polgármesterétől 6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10. Telefon: 62/263-001 Fax: 62/263-105 731/2013. Tárgy: Az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának

Részletesebben

Az Innoven Kft. 2012.november 15-én érkezett kérelmében tulajdonosi hozzájárulást kér a KEOP- 2012.5.5.0 számú pályázati kiíráson való részvételhez:

Az Innoven Kft. 2012.november 15-én érkezett kérelmében tulajdonosi hozzájárulást kér a KEOP- 2012.5.5.0 számú pályázati kiíráson való részvételhez: Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési Osztály Az előterjesztést véleményezi: Valamennyi

Részletesebben

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. május 28.-án tartandó ülésére.

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. május 28.-án tartandó ülésére. 16.sz. melléklet az /2015.(V.28.) önkormányzati rendelethez. Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Polgármesterétől 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. szám (66) 491-058, 491-956, Fax: 491-361 E-mail: polgarmester@fuzesgyarmat.hu

Részletesebben

Paulovicsné Takács Mária, Bézi Mária

Paulovicsné Takács Mária, Bézi Mária Cserkeszőlői Polgármesteri Hivatal A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai Szervezeti egység Egység feladatai Vezető

Részletesebben

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. ÉVI HATÁROZATTÁRA

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. ÉVI HATÁROZATTÁRA HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. ÉVI HATÁROZATTÁRA Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015.(II.23.) számú határozata Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

10/2015. ATÁRNOKI POLGÁRMESTERI HIVATAL HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA

10/2015. ATÁRNOKI POLGÁRMESTERI HIVATAL HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA 10/2015. ATÁRNOKI POLGÁRMESTERI HIVATAL HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA 1 I. A Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: Hivatal) honlapjának működtetéséhez kapcsolódó feladatok és felelőségi

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2014. augusztus 27-i ülésére

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Ikt.szám: 11707/2014. J a v a s l a t a Salgótarjáni Foglalkoztatási Nonprofit Kft. részére visszatérítendő támogatás nyújtására Tisztelt Közgyűlés! 1. A Salgótarján

Részletesebben

Megállapodás a Tápszentmiklósi Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról, közös fenntartásról és a feladatok ellátásáról. (egységes szerkezet)

Megállapodás a Tápszentmiklósi Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról, közös fenntartásról és a feladatok ellátásáról. (egységes szerkezet) Megállapodás a Tápszentmiklósi Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról, közös fenntartásról és a feladatok ellátásáról. (egységes szerkezet) A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.

Részletesebben

Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. évi munkatervében a április

Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. évi munkatervében a április márciusáig végzett munkájáról Szociális és Fgészségügyi Bizottság Oktatási és Kulturális Bizottság Véleményező Pénzügyi- és Gazdasági 13 zottság Bizottság: ligyrendi, Jogi, és Közbiztonsági Bizottság Készítette:

Részletesebben