KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJE"

Átírás

1 KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28) Fax: (28) Előterjesztés A Képviselő-testület május 28-i ülésére Nyílt ülésen tárgyalandó Tárgy: Érintett bizottság: Polgármesteri Hivatal beszámolója Egészségügyi és Szociális Bizottság Közoktatási, Közművelődési és Sport Bizottság Pénzügyi, Jogi, Településfejlesztési, Pályázatkezelő, valamint Vagyonnyilatkozatokat és Összeférhetetlenségeket Kezelő Bizottság Tisztelt Bizottságok/Képviselő-testület! A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban Mötv.) 84. (1) bekezdése alapján a képviselő-testület egységes hivatalt hoz létre polgármesteri hivatal elnevezéssel. Az Mötv. 81. (3) bekezdés f) pontja alapján a jegyző évente beszámol a képviselő-testületnek a hivatal tevékenységéről. A Hivatal elsődleges feladata az önkormányzat működésének segítése, az államigazgatási ügyek döntésre való szakszerű előkészítése és a döntések végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátása, ezen belül az alábbiak: ellátja az önkormányzati szervekhez kapcsolódó adminisztrációs feladatokat, segíti a Képviselő-testület munkáját, előkészíti és végrehajtja az önkormányzati szervek döntéseit, ellátja a jogszabályokban megállapított feladatokat, előkészíti döntésre az államigazgatási ügyeket és gondoskodik a döntések végrehajtásáról. A polgármesteri hivatal ellátja a nemzetiségek jogairól szóló törvényben meghatározott feladatokat. A polgármesteri hivatal belső működési rendjét a Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza, melyet a Képviselő-testület a 87/2014. (IV. 23.) sz. határozattal fogadott el. Ebben került szabályozásra többek között a Polgármesteri Hivatal működési és ügyfélfogadási rendje, és belső tagozódása. A hivatalban folyó munka nagyságrendjét részben az ügyiratforgalom mutatja be. A következő táblázatban összehasonlítható a és évi ügyiratforgalom alakulása.

2 Ügyforgalmi statisztika év Ügyforgalmi statisztika év Főszám Alszám Főszám Alszám Igazgatás db db Szervezés Műszak db db Városüzemeltetési Iroda Pénzügy 136 db 335 db Pénzügy Szervezés 51 db 115 db Igazgatás Titkárság 114 db 267 db Igazgatás Gépjármű adó ügyek Igazgatás Gépjármű adó ügyek db 203 db Igazgatás - Szabálysértési iratok Igazgatás - Szabálysértési iratok 13 db 3 db Igazgatás Iparűzési adó ügyek Igazgatás Iparűzési adó ügyek db 407 db Igazgatás Telek adó ügyek Igazgatás Telek adó ügyek db 146 db Összesen: Összesen: db db A hivatalban folyó munkáról szóló beszámoló osztályokra bontva a következő: Szervezési Iroda beszámolója A évi átszervezés során a volt Titkárságból és a volt Szervezési Osztály 3 munkatársából alakult a Szervezési Iroda január 1-je óta, a már megszokott titkársági feladatok mellett irodánk látja el az iktatást, valamint a képviselő-testületi- és bizottsági ülésekkel kapcsolatos előkészítő és utómunkálatokat. A Szervezési Iroda létszáma 1 felsőfokú vezetőből és 5 középfokú ügyintézőből tevődik össze. A Titkárság a polgármester, jegyző és alpolgármester kiszolgálása mellett az alábbi feladatköröket végezte havi rendszerességgel: kommunikáció; honlap kezelés; közművelődési és sport ügyek; civil szervezetek pályáztatása; katasztrófavédelemmel kapcsolatos ügyek; kapcsolattartás civil szervezetekkel, lakossággal; belső ellenőrzéssel kapcsolatos adminisztráció; címek, kitüntetések adományozásával kapcsolatos ügyek; pályázatokkal kapcsolatos feladatok; közreműködés közbeszerzési eljárások teljes körű lebonyolításában Az iktatási feladatok során elsősorban a még aznapi iktatásra helyeztük a hangsúlyt, fontos, hogy a napi posta még a beérkezés napján az ügyintézőhöz kerüljön. Az osztály hatékonyságát ügyiratforgalommal nem lehet mérni. A januári átszervezések annyiban érintették az iroda működését, hogy 1 fő rendszeresen ellátandó feladatai (pl. Szilasmenti Ivóvízminőség-javító Társulás adminisztrációs feladati; jegyzőkönyvvezetés; honlap szerkesztés; rendelettár feltöltése; kisebbségi önkormányzatokkal kapcsolatos feladatok) az iroda 5 ügyintézője között kerültek felosztásra évben jelentkezett egyéb feladatok: - polgári védelmi képzés lebonyolítása Radomysl nad Sanem új testvérvárosunk A munkatársak között év közben változás történt tavaszán nyugdíjba ment a titkárnői feladatokat ellátó kolleganő, aki négy polgármesteri ciklus alatt látta el kifogástalanul a titkárnői teendőket. Őt pótolandó, pályázati úton kerestünk titkárnőt évben a Polgármesteri Hivatal más irodáival karöltve állítottuk össze a Kistarcsa Város Önkormányzat oktatási intézményeinek energetikai korszerűsítése című Európai Uniós pályázatunkat, mely év végén befogadásra került, jelenleg döntési szakaszban van. A

3 pályázattal 180 milliós támogatásból valósulhat meg a Gesztenyés Óvoda és a Simándy Iskola külső hőszigetelése, nyílászárók cseréje, kazán felújítása. Két Napelem pályázatot nyújtottunk be. A milliós támogatásból napelem kerül a Gesztenyés Óvoda, a Simándy Iskola, a Polgármesteri Hivatal és az Egészségház tetejére, mellyel 90%-os megtakarítás érhető el a villamos energia költségekben. Testvérvárosok találkozói program keretein belül Brüsszelből 25 ezer Euró támogatást nyertünk a évi Kistarcsai Napok megrendezésére. Megvalósult a Tölgyfa Óvoda bővítése, az MLSZ felé benyújtott Műfüves pálya építése a Simándy Általános Iskolában óta folyamatosan, rendszeresen ellátandó feladatot ad az Ivóvízmisőség-javító program. Az év során rendszeressé vált, hogy pályázatokkal kapcsolatos határidős feladatokat a pályázati referens csak túlmunkában tudta ellátni. A folyamatban lévő beruházások és a lefutott pályázatok monitoringozása mellett már nem tud újabb pályázatok írásával, koordinálásával foglalkozni. Problémának vélem azt is, hogy az irodavezető közbeszerzési- és pályázati munkakörében nem megoldott a helyettesítés. Igazgatási Iroda beszámolója évben az Igazgatási Iroda munkáját érintő változások történek, jelentős jogszabály módosításokkal, amelyet a járási hivatalokkal összefüggő feladatváltozások indokoltak január 1. napján létrejöttek a járások és felálltak a járási hivatalok. A járási hivatal feladat- és hatáskörébe átkerült ügyek átadás-átvétele év elején megtörtént. Az iroda létszáma 16 főről 12 főre csökkent (ebből az adócsoport 5 fő). Négy munkatársunk a járási hivatalhoz került (népesség-nyilvántartási ügyintéző, szociális ügyintéző, recepciósok). A Klebelsberg Intézményfenntartó Központhoz január 1. napjától átkerült az általános iskolai köznevelési feladat. A létszámcsökkentés következtében minden munkatárs munkája megnövekedett, újabb feladatokkal bővültek a munkakörök, nemcsak a járáshoz távozók feladatai, hanem jogszabályváltozás következtében újabb feladatok kerültek jegyzői hatáskörbe. Az iroda dolgozóinak kell megoldania a hivatal épületének nyitását, valamint a bizottsági, testületi ülések és egyéb rendezvények alkalmával a napi munkaidőn túl a portaszolgálatot. A recepciós kolléga helyettesítését, a postázási feladatokat, valamint a település ebnyilvántartásának összeírását és az adatok számítógépes programban rögzítését közfoglalkoztatott alkalmazásával oldottuk meg. Az anyakönyvvezetők munkájában továbbra is nehézséget okoz az egész napos ügyfélfogadás a halálesetekkel és születésekkel kapcsolatban, mivel így a háttérmunkát folyamatos megszakításokkal tudják végezni decemberétől országos szinten bevezetésre került a szociális és gyermekvédelmi ellátások országos nyilvántartása. Ennek következtében minden rendszeres ellátás megállapításánál a Pénzbeli és Természetbeni Ellátások Rendszerébe fel kell vinni az ellátottak és a döntés adatait éves szinten adat rögzítésére kerül sor, amely tovább növelte a szociális és gyermekvédelmi feladatokat. A szociális és gyermekvédelmi ügyintézők 3

4 napi munkájuk mellett környezettanulmányokat, helyszíni szemléket végeznek, ami hetente átlagosan környezettanulmányt, helyszíni szemlét jelent. Kistarcsa Város Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programjának (a továbbiakban: HEP) elkészítése is 2013-ban történt, amely jelentős előkészítési, egyeztetési munkát igényelt, az önkormányzati intézmények és civil szervezetek bevonásával. A HEP elkészítésében közreműködő kollégák részt vettek a Türr István Képző és Kutató Intézet képzésén, amely felkészítést nyújtott a HEP elkészítéséhez. A HEP elkészítése során sor került a HEP megvalósulását segítő együttműködési megállapodások megkötésére és megalakult a HEP fórum is. A közfoglalkoztatás rendszere folyamatosan átalakul, a korábbinál lényegesen hosszadalmasabb folyamat a foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülő és a regisztrált álláskereső személyek munkába állítása. A Munkaügyi Központtal kötött megállapodást követően lehet kérni a bevonandó személyek kiközvetítését, amelyet követően kerülhet sor a foglalkozás-egészségügyi vizsgálatra és a munkaszerződések megkötésére. Az iroda dolgozóinak munkavégzését áttekintve megállapítható, hogy a nehézségek és leterheltségek ellenére, a folyamatosan változó jogszabályi előírások mellett, határidőben és eredményesen végezték feladataikat. Államigazgatási hatósági ügyben hozott határozatok száma ( ) Államigazgatási hatósági ügyben hozott határozatok Szociális igazgatás Gyermekvédelmi és gyámügyi igazgatás Kereskedelmi igazgatás Önkormányzati hatósági ügyben hozott határozatok száma ( ) Önkormányzati hatósági ügyben hozott határozatok száma Szociális igazgatás Gyermekvédelmi és gyámügyi igazgatás Anyakönyvi események száma ( ) Anyakönyvi események száma Születés anyakönyvezése Házasságkötés anyakönyvezése Haláleset anyakönyvezése Pénzügyi Iroda beszámolója évben a pénzügyi irodaként működő gazdasági szervezeti egység csökkent létszámmal végezte feladatait (5 ügyintéző+vezető). Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény (továbbiakban:áht.) elmúlt éveket érintő egyik jelentős változása, hogy az önkormányzati beszámoló és költségvetés 4

5 adattartalmából ki kellett szűrni az önállóan működő költségvetési szervek tervezési illetve teljesítés adatait, így 2013-ban 8 önálló intézmény illetve szervezet ( Kistarcsa Város Önkormányzat, Polgármesteri Hivatal, Városi Óvoda, Művelődési, Sportközpont és Könyvtár, Alapszolgáltatási Központ, Szlovák és Roma helyi nemzetiségi önkormányzatok, valamint a Szilas-menti Ivóvízminőség-javító Társulás) vonatkozásában kellett áprilistól havonta- határidőre pénzforgalmi adatszolgáltatást illetve féléves és éves beszámolót, negyedéves mérlegjelentést teljesíteni a Magyar Államkincstár felé. Az alábbi pályázatokat önállóan sikerrel készített elő évben az iroda igényléstől az elszámolásig, ezek a következőek: Helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló pályázat megítélt támogatás eft Létszámcsökkentési döntéshez kapcsolódó költségek támogatására benyújtott pályázat támogatási összeg eft. Palackos csecsemővíz kiadásainak megtérítésére benyújtott pályázat- támogatási összeg eft. A fentieken kívül az iroda munkája nélkülözhetetlen az egyéb EU-s pályázatok nyilvántartási és elszámolási feltételeinek biztosításában, évben többletfeladatként jelentkezett a Tölgyfa Óvoda bővítéséhez szükségessé vált hitelfelvétel és lehívás, csakúgy, mint a Rendőrőrs tervezett beruházásához kacsolódó hitelfelvétel Kormány engedélyezésének többszöri Képviselő-testületi előkészítése, Államkincstár felé történő benyújtása. Az év során határidőben, pontosan zajlottak az állami támogatásokra vonatkozó negyedéves igénylések, elszámolások, csakúgy, mint az Állami adóhatóság felé teljesítendő bevallások benyújtása (Áfa, rehabilitációs hozzájárulás, mezei őrszolgálat támogatása), valamint a negyedéves statisztikai adatszolgáltatások teljesítése. A gazdasági szervezet által biztosított feladatok közül mennyiségben nagy leterhelést jelent az óvodai, iskolai gyermekétkeztetéshez kapcsolódóan számlázott összegek befizetésének naprakész könyvelése évben a belső ellenőrzésen kívül rendszeresen jelen lévő ellenőrzéseken az iroda minden esetben megfelelő elszámolást tudott produkálni ilyenek voltak: MÁK jelzőrendszeres házi segítségnyújtás finanszírozásának helyszíni ellenőrzése, MÁK évi állami támogatás felülvizsgálata, Állami adóhatóság (NAV) kiutalás előtti ellenőrzései. A pénzügyi iroda irányításával és tevékeny részvételével teljes körű év végi leltározásra került sor az Önkormányzat valamennyi intézményénél, valamint az évek óta hiányzó üzemeltetésre átadott víziközmű vagyonelemek leltározását is sikerült megvalósítani évtől új számviteli szabályozás lépett életbe az államháztartásban, az erre való felkészülés már a évben jelentős többlet energiát és ráfordított időt tett szükségessé, napjainkban ez utóbbi változásnak való megfelelés az iroda minden kapacitását leköti. Az Eco-Stat integrált program alkalmazásában az elmúlt évek során kellő magabiztosságra tettek szert a pénzügyi iroda dolgozói, de köszönhetően a évi új számviteli jogszabályok előírásainak és ezzel összefüggésben az államháztartásban használt könyvelési szoftverek (köztük az Eco-Stat program) és az Államkincstári adatszolgáltatási rendszerek hiányosságainak a jelenlegi létszámkeretek között sokszor teljesíthetetlen kihívásnak tűnik a megfelelő színvonalú feladatellátás. Meggyőződésem, hogy az elmúlt évek változásai e szervezeti egység számára jelentettek a legnagyobb többlet terhelést. 5

6 önkormányzati ciklusban az iroda által megvalósított eredmények, nehézségek: jogszabály változásból adódó nehézségek: intézmények és önkormányzat önálló költségvetési és beszámolási kötelezettsége, új feladatalapú állami finanszírozás, önálló intézményi adóalanyi státuszok létrejötte, évente fokozódó nyilvántartási kötelezettségek (KIR oktatási adatszolgáltatások, kötelezettségvállalások nyilvántartása, 8 adóalany Áfa nyilvántartásai) pályázati többletfeladatok, évben új számviteli rendszer az államháztartásban. A létszám csökkenésével a könyvvizsgálói szakmai segítség hiányával párhuzamosan nem csökkentek arányosan az ellátandó feladatok. új könyvelési szoftver használatából adódó nehézségek: a félévétől bevezetett új integrált könyvelési-számlázási és nyilvántartási rendszer használatának magabiztos elsajátításához a változó jogszabályi környezet mellett kiemelt figyelem szükségeltetik vezető változásból adódó nehézségek: 4 év alatt 3 pénzügyi vezető irányítása alatt folyt a munka, az állandó alkalmazkodás a folyamatosság hiánya mind az ügyintéző, mind a vezető számára fokozott nehézséget jelentett. évek óta elmaradt feladatok megoldása a folyamatos feladatellátás mellett: mérlegtételek teljes körű leltározása évekig elmaradt, első mennyiségi számbavétel: 2011.év végén, majd évente, ill. egyes vagyontárgyak 2 évente. üzemeltetésre átadott víziközmű vagyon leltározásának megvalósítása; vagyonkataszter és számviteli nyilvántartások egyezőségének biztosítása; szabályzatok aktualizálása. intézmény átszervezésből adódó nehézségek: az elmúlt években jelentős változás történt az önkormányzat által fenntartott intézményrendszer (Flór Ferenc Gimnázium megszűnés, Iskola összevonás, Városgondnokság helyett-kivü Kft., iskola állami fenntartása) és az ellátott feladatok vonatkozásában (Uszoda irányításának évenkénti változása, Konyha irányítás évenkénti változása). Városüzemeltetési Iroda beszámolója A Városüzemeltetési Iroda a három iroda munkatársaiból állt össze, a volt Műszaki Osztály bázisán. Így kezdetben a Műszaki Osztály 4 fős csapata egészült ki a Szervezési Iroda vezetőjével, az aljegyzővel és a jogi referenssel. Az új irodához került az addig az Igazgatási Iroda keretein belül működő közterület-felügyelet. Az évet tehát így kezdte az iroda, de a személyi összetétel csak 1 hónapig volt azonos, amikor is a gödöllői jegyző kikérte az építéshatósági és vagyongazdálkodási ügyintézőt a járás központi jegyzőhöz került feladatok ellátására. Értelemszerűen csak az építéshatósági feladatok (2013-ban csak a Gödöllői Polgármesteri Hivatalnak átadott) kerültek el az újonnan felállított irodától, így egy vagyongazdálkodási referensi állás került meghirdetésre, amit március 1-től töltöttük be december 31. Műszaki Iroda Létszám: 7 fő (-3 és -1) január 1.-től Városüzemeltetési Iroda Létszám: 7 fő (belső +3, külső +1) Műszaki Iroda: Osztályvezető, utak, hidak, vagyon, építés, építés, adminisztráció, környezetvédelem 6

7 2013. január 1. napján 3 fő került át a járási hivatalhoz, majd február 1. napján 1 fő került át a Gödöllői Polgármesteri Hivatal Építéshatósági osztályához január 1 napján megalakult a Városüzemeltetési Iroda Városüzemeltetési Irodavezető addig Szervezési Irodavezető műszaki referens építési és vagyongazdálkodási referens környezetvédelmi referens jogi referens (a volt Szervezési Irodától) közterület-felügyelő (a volt Igazgatási osztálytól) vagyongazdálkodási referens (2013. március 1-től) január 1. napján az irodához tartozó feladatok: Vagyongazdálkodás (bérleti szerződések megkötése, figyelemmel kísérése, felbontása. kb. 20 bérlő, tornaterem, tantermek folyamatosan megújuló bérlői körnek történő újrakiadása, ennek adminisztrációja), útügyi feladatok, (közlekedési rend kidolgozása), településrendezési feladatok, városüzemeltetési (útkarbantartás, csapadékvíz-rendszer karbantartás, buszközlekedés, közvilágítás, fakivágás, panaszügyek). Önkormányzat beruházásainak előkészítése, lebonyolítása, hatósági engedélyeztetése (Útépítések, járdaépítések, intézményfejlesztések, szennyvízelvezetés, energetika stb.).. Az iroda dolgozói részt vettek az önkormányzat pályázatainak és a pályázatokhoz szükséges mellékletek elkészítésében, a pályázattal megvalósult fejlesztések utóéletében, Közreműködő Szervezet (KSZ) által lefolytatott ellenőrzéseken, garanciális munkák elvégzésében. Ilyen fejlesztés a Gesztenyés Óvoda és Simándy József Általános Iskola Energetikai fejlesztése, Napelem építési pályázatok, Uszoda részleges felújítása TAO pályázat, Ivóvíz minőség javító pályázat, Közvilágítás korszerűsítés. A meghibásodott uszodakút - az engedélyezési eljárást követően - garanciális munkaként újra megépítésre került. Előterjesztések készítése, valamennyi környező terület fejlesztésével kapcsolatban (pl. szomszédos települések, stb.), rendelet alkotások (havi kb. 10 előterjesztés). Forfa, polgármesteri hivatal, orvosi rendelő karbantartása. Simándy Iskola épületeinek karbantartásával kapcsolatos feladatok. Házszámozási ügyek. Intézményvezetőkkel, KIVÜ Kft-vel történő kapcsolattartás. A változás lényegében abban áll, hogy az építéshatósági feladatok elkerültek, és mivel a Simándy József Ált. Isk. üzemeltetési és vagyonhasznosítási feladatai továbbra is az önkormányzatot terhelik, ezért ezt is irodánk látja el január 1. napján a Gödöllői Polgármesteri Hivatalhoz átkerült feladatok: - Építéshatósági feladatok (kevés a járáshoz is került, de alapjában Gödöllőhöz) január 1. napjától új feladatok: - ÉTDR rendszerben építéshatósági ügyek indítása Gödöllői PmH felé - közterület-felügyelet - jogi felülvizsgálat - Zajvédelmi hatósági ügyek; - Közútkezelői feladatok elvégzése, hozzájárulások kiadása; 7

8 - Közterület-használati hozzájárulások kiadása; - Közterületek elnevezésével, ingatlanok házszámozásával kapcsolatos hatósági eljárások lefolytatása; - NAV és a Gödöllői Város Polgármesteri Hivatal által küldött jogsegély-kérés megválaszolása, a kért dokumentumok megküldése A feladatok ellátására az első félév során 3-szor kellett újra strukturálni az irodai szervezetet, hogy a megfelelő személy végezze a megfelelő munkát. Így most a június második felében kialakított munkaköri leírások alapján végzi az iroda a munkáját. Az első félévben tapasztalható nagy leterheltség is ekkortól kezdett enyhülni. Jogi referens A évben is számos jogi kihívásnak kellett megfelelni. Az általános, minden évben felmerülő jogi feladatokon kívül, csakúgy, mint a évben, többletfeladatként jelentkeztek a víziközmű-szolgáltatásról szóló évi CCIX. törvény hatálybalépése következtében szükségessé váló szolgáltató váltás további, az időközben megjelent végrehajtási jogszabályok szerinti előkészítésével, és ezzel párhuzamosan a Szilasvíz Kft. viziközműszolgáltatási tevékenysége megszüntetésének előkészítésével kapcsolatos feladatok. A évben a Szilas-Menti-Ivóvízminőség-Javító projektben megoldandó, tulajdonjogi viszonyok rendezésével és a vízjogi létesítési engedély megszerzésével kapcsolatos teendők is megnövekedtek, tekintettel a projekt műszaki előkészítettségének előrehaladottabb állapotára. A évben megkezdett tárgyalások alapján ugyancsak a évben voltak lezárhatóak a járások kialakításával kapcsolatos elszámolási kérdések, és kerülhettek megkötésre az ezzel kapcsolatos megállapodások. Az általános iskola állami átvétele kapcsán rendezendő feladatmegosztás kialakításának megoldása is ezen év feladatát képezte. A fentiek mellett, több a évben sikeresen elnyert pályázatban való közreműködés is a teljesítendő jogi feladatok közé tartozott, és ezen évben sikerült szintén többletfeladatként felülvizsgálni a háziorvosokkal kötött feladat-ellátási szerződéseket, valamint az iskola-egészségügyi feladatokhoz kapcsolódó megállapodásokat is. Az önkormányzati követelések érvényesítésére új lehetőséget jelentett továbbá a évben az elektronikus úton előterjeszthető fizetési meghagyás alkalmazása és igénybe vétele. Környezetvédelmi referens 2013-ban befejeződött a temető mögötti, önkormányzati területen illegálisan lerakott hulladékok elszállítása, így egy évek óta húzódó problémát sikerült megoldani. Az elmúlt évben 4 helyszínen (Hunyadi utca, Deák Ferenc utca, Szabadság út, Ifjúság tér) járda építésére és egy utcaszakasz (Batthyány utca) szilárd burkolattal való ellátására folytattuk le az engedélyezési eljárást. A kiadott engedélyek alapján az utca teljes hosszában, míg a járdák részben el is készültek. A nyár folyamán az elmúlt évekhez hasonlóan ismét számos lakossági bejelentés érkezett, és hivatalból is több eljárás indult gazos, gyomnövénnyel borított ingatlanokra vonatkozóan. Jelentős ügyiratforgalom adódott a közútkezelői hozzájárulás iránt benyújtott kérelmekből, amelyek elsősorban az adott ingatlanok közművesítéséhez (elektromos, gáz bekötő vezeték 8

9 létesítése) kapcsolódtak. Továbbá igen jelentős számú kérelem érkezett a korlátozott forgalmú (ún. súlykorlátos) utcákra való behajtás engedélyezésére vonatkozóan is óta húzódó eljárás a Szabadság úton megvalósult járdához kapcsolódó területrendezési eljárás lefolytatása, és az elkészült járdához kapcsolódó területrész önkormányzati tulajdonba vétele. Jelenleg a körzeti földhivatalban folyamatban van a telekalakítási eljárás, és hamarosan kezdeményezzük az MNV Zrt.-nél az ingatlan ingyenes vagyonba vételét második felében összetett feladatot jelentett a közművel el nem vezetett (szippantott) lakossági szennyvíz összegyűjtésére vonatkozóan a helyi közszolgáltatás megszervezése, a közszolgáltató kiválasztása, a szükséges önkormányzati rendelet megalkotása. Az elmúlt évben három alkalommal került módosításra a települési szilárd hulladék elszállítását szabályozó önkormányzati rendelet, a közszolgáltató kérésére, a vonatkozó jogszabályok megváltozása miatt, valamint a bevezetett rezsicsökkentés hatására Műszaki referens Az iroda vezényelte le az Önkormányzat beruházási munkáit melyek közül a fontosabbak a Tölgyfa Óvoda bővítése és felújítása, járdaépítések Hunyadi és Deák F. utcákban és a Szabadság úton, valamint az Ifjúság téren, Szabadság úti szennyvízcsatorna építés, Alapszolgáltatási Központ akadálymentesítése, Gesztenyés Óvodában részleges nyílászáró csere, Rózsa árok teljes hosszában történő kotrása illetve tisztítása, Temető mögötti kerítés megépítése. Segítséget nyújtottunk az MLSZ által épített Műfüves pálya építés lebonyolításához. Közreműködtünk a Batthyány utca kiépítésnek megvalósításában. Az iroda dolgozói napi kapcsolatot tartottak a KIVÜ Kft-vel a városüzemeltetési feladatok és intézményi karbantartási munkálatok elvégzéséről. Jelentős feladatot jelent, hogy a Kft. részére az önkormányzat biztosítja a szükséges anyagok beszerzését. Jelentős feladatot ró az irodára közutak állapotának folyamatos javítása, csapadékvíz elvezetési feladatok ellátása is. Elkészült a település belterületi utak forgalomtechnikai felülvizsgálata, melynek első ütemének bevezetése a forgalomcsökkentő virágládák elhelyezésével megvalósult. Vagyongazdálkodási referensek Vagyongazdálkodási referensek egyik feladata évben elsősorban az önkormányzati ingatlanok pontos nyilvántartása, és a Pénzügyi Iroda munkatársaival való egyeztetése az esetleges változásokról. Az ingatlan eladások, ingyenes tulajdonba adások anyagainak, előterjesztéseinek előkészítése, az ehhez szükséges eljárások elvégzése, majd a vagyonrendelettel és ingatlankataszterrel való összehangolása. Továbbá előkészítik az ingatlanokkal kapcsolatos Önkormányzati döntéseket (állami ingatlanok kikérése, hasznosítható ingatlanok bérbeadása, elidegenítése, stb.), az ingóságok nyilvántartásának, leltározásának elkészítése, az ingóságok használatba adásának, adásvételének teljes körű lebonyolítása (vashulladék, gépjármű stb.), az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanokban, ingóságokban okozott károk, rongálások bejelentése, dokumentálása (iskolák, terek, virágok, szobrok rongálása stb.). Az építési és vagyongazdálkodási referens feladata az építésüggyel kapcsolatos tájékoztatás nyújtása az ügyfeleknek telefonon vagy személyesen ügyfélfogadási időben. Egyik legfontosabb változás, hogy az iroda Építésügyi Pontként is működik, így a beérkező ügyfelek 9

10 leadhatják az építésüggyel kapcsolatos beadványaikat, melyeket fel kell tölteni az ÉTDR rendszerbe. Az Önkormányzat érdekkörébe tartozó gazdasági társaságokkal (KIVÜ Kft., Szilasvíz Kft. DPMV Zrt.,) való kapcsolattartást, ügyintézést a Városüzemeltetés végzi. Az Iroda dogozói (műszaki, vagyongazdálkodási, környezetvédelmi referens) napi kapcsolatot tartottak a KIVÜ Kft-vel a városüzemeltetési feladatok, és intézmény karbantartási munkálatok elvégzéséről. Jelentős feladatot jelent, hogy a Kft. részére az önkormányzat biztosítja a szükséges anyagok beszerzését. A KIVÜ Kft., Szilasvíz Kft. és a DPMV Zrt. anyagainak előterjesztése a képviselő-testület üléseire, továbbá a város és intézmények üzemeltetésével kapcsolatos feladatok továbbítása a KIVÜ Kft. felé a vagyongazdálkodási referensek feladatai közé tartozik, továbbá a helyszíni szemlén való leegyeztetés, és ehhez a fedezet biztosításának elintézése a szükséges szerelési anyagokra. A temető üzemeltetőjével (SZIGÜ Kft.-vel) való kapcsolattartás, bejárások, ellenőrzések folyamatosan feladatai az Irodának as évben a bérleménygazdálkodás (pl.: bérlemények ellenőrzése, birtokbaadás, közüzem ellenőrzés, közgyűléseken való részvétel, bérleti díjak éves felülvizsgálata, lakásokkal kapcsolatos végrehatási ügyek intézése) az egyik legnagyobb feladat. Mindez komoly feladatot rótt az Irodára - az intézmények kiadásával kapcsolatos szerződések megkötése és nyilvántartása - ugyanis ezek száma jelentősen megnőtt ebben az évben. Ez a feladat folyamatos munkát igényel, mivel a bérleti szerződések, bérleti díjak felülvizsgálata, esetleges tartozások nyomon követése, behajtása; a bérlemények éves helyszíni ellenőrzése, erről jegyzőkönyv elkészítése is a bérleménygazdálkodás része ban újra nagy hangsúlyt kapott a sóderbányai ingatlanok jogi helyzetének rendezése, a munkacsoport rendszeres bejárásainak megszervezése, adminisztrálása, ellenőrzések tartása, közjegyzői okiratba foglalt földhasználati megállapodások teljes körű előkészítése. Az ingatlanon élő kisebbség kioktatása az általános együttélés szabályairól, mint a szemetelés, higiéniai feltételek megteremtése, környezetük rendben tartása. Új lehetőségként állami támogatással a kisebbség közül 20 fő részesült oktatásban, alapkompetencia képzésben a Türr István Képző és Kutató Intézettel való együttműködés során (közfoglalkoztatottak képzése). A helyiséget az Önkormányzat biztosította bérleményként. Visszatérő probléma az ELMŰ Hálózati Kft. kérelmeiben foglalt vezetékjog, használati jog bejegyzéséhez szükséges tulajdonosi hozzájárulás, melyben a kártalanítási megállapodások kidolgozása a cél a folyamatos együttműködés megkönnyítése végett. Az Önkormányzat feladatainak segítése céljából az iroda segítséget nyújtott két Alapítvány létrehozásában, és az alapítványok által szervezett programok előkészítésében, megvalósulásában. (Kistarcsai Internáltak Emlékéért Alapítvány, Kistarcsa és Környéke Közbiztonságáért Alapítvány.) A vagyongazdálkodási referensek, a műszaki referens és jogi referens feladata a Szilas-Menti Ivóvízminőség-Javító Önkormányzati Társulás munkájának folyamatos segítése (anyagok előkészítése, helyszíni szemlék, víztoronybérlés, stb.). Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanokban a tűz, munka- és balesetvédelmi előírások ellenőrzése, felülvizsgálata, meglévő szerződések revíziója, új ajánlatok bekérése is az iroda feladatai közé tartozik. Rendőrség adományozásával kapcsolatos szerződések előkészítése, lebonyolítása a kistarcsai Rendőrőssel való szorosabb együttműködés kialakításában is segítséget nyújtott 2013-as évtől a Városüzemeltetési Iroda. 10

11 Közterület-felügyelet A településen engedély nélküli közterület foglalások, közterület bontások, valamint út hibák felderítése (s annak dokumentálása) a közterület-felügyelet egyik fő tevékenysége. A behajtási engedélyek ellenőrzése miatt folyamatos közterületi járőrözés van a településen. A közterület-felügyelő a városi és egyéb rendezvények biztosításában is közreműködik a polgárőrséggel, valamint a rendőrséggel együttműködve ban több közös szolgálatellátás történt a rendőrséggel, aminek az eredménye, hogy egyre több illegális árus került felelősségvonásra (ruhaárusok, valamint az adott évszaknak megfelelően házaló faárusok vagy vas felvásárlók, zöldségárusok, toll felvásárlók). Közterületi rongálások megelőzése érdekében több éjszakai szolgálatellátás is történt, amelyek eredményesek is voltak: egyre kevesebb rongálás. A városban több helyen elhelyezett térfigyelő kamera rendszer által rögzített felvételeket, - ha a rendőrség vagy a nemzeti nyomozó iroda kéri - a közterület-felügyelő lefoglaló jegyzőkönyv ellenébe kiadja a hatóságnak. Tisztelt Bizottságok/Képviselő-testület! Fentiekből megállapítható, hogy a technikai feltételek megléte csak az alapját képezi a korszerű ügyintézésnek, amihez elengedhetetlen a dolgozók folyamatos képzése és önképzése. A Polgármesteri Hivatal egyre növekvő követelményeknek kell, hogy megfeleljen, ami egyrészt adódik a jogszabályi feltételek szerinti működésből, másrészt a Képviselő-testület és a lakosság elvárásaiból. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Polgármesteri Hivatal évi munkáját tartalmazó beszámolót szíveskedjen megvitatni, és az alábbiak szerint elfogadni: Határozati javaslat Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal évi munkájáról szóló beszámolót elfogadja. Határidő: Felelős: azonnal Czukkerné dr. Pintér Erzsébet, jegyző (a határozat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel) Kistarcsa, május 16. Czukkerné dr. Pintér Erzsébet jegyző 11

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-132 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó Előterjesztés A Képviselő-testület 2012. május 23-i ülésére Tárgy:

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2013. ÉVI MUNKÁJÁRÓL

T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2013. ÉVI MUNKÁJÁRÓL TÉGLÁSI POLGÁRMESTERI HIVATAL JEGYZŐJÉTŐL 4243 TÉGLÁS, KOSSUTH U. 61. sz. T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2013. ÉVI MUNKÁJÁRÓL A hivatal látja el az önkormányzatnak, illetve a jegyzőnek jogszabályokban

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. december 12-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. december 12-i ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A CSANÁDPALOTAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2013. OKTÓBER 15 2014. JÚNIUS 15. KÖZÖTTI IDŐSZAKBAN VÉGZETT MUNKÁJÁRÓL

BESZÁMOLÓ A CSANÁDPALOTAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2013. OKTÓBER 15 2014. JÚNIUS 15. KÖZÖTTI IDŐSZAKBAN VÉGZETT MUNKÁJÁRÓL BESZÁMOLÓ A CSANÁDPALOTAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2013. OKTÓBER 15 2014. JÚNIUS 15. KÖZÖTTI IDŐSZAKBAN VÉGZETT MUNKÁJÁRÓL Készítette: dr. Kruzslicz-Bodnár Gréta, jegyző A beszámoló összeállításában

Részletesebben

Előterjesztés Lábatlan Város Önkormányzat Képviselő testülete 2013. december 17 i ülésére

Előterjesztés Lábatlan Város Önkormányzat Képviselő testülete 2013. december 17 i ülésére Előterjesztés Lábatlan Város Önkormányzat Képviselő testülete 2013. december 17 i ülésére Tárgy: Beszámoló a polgármesteri hivatal 2013. évi tevékenységéről Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2014. március 27-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2014. március 27-i ülésére BALATONFÜREDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL J E G Y Z Ő 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. titkarsag@balatonfured.com Szám: 1/570-../2014. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2014. március

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2014. augusztus 28-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2014. augusztus 28-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2013. évi tevékenységéről Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző Dr Uhrin Anna aljegyző Osztályvezetők Véleményező Valamennyi Bizottság bizottság: Sorszám: III/4

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AR OS. Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AR OS. Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AR OS JEGYZŐJÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: 1. 250/2014. Előadó: dr. László Jenő Mell. : l db beszámoló Hiv. sz.: - Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-802

Részletesebben

Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010

Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556010 MEGHÍ VÓ FEGYVERNEK ÖNKORM ÁNYZ AT KÉPVI SEL Ő TESTÜLETE 2013. OKTÓBER 17ÉN CSÜTÖRTÖKÖN 15 ÓRAKOR ÜLÉST TART, Melyre tisztelettel

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP

ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP E-szám: 34/2015 Tárgy: Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2014. évi tevékenységéről Előterjesztő neve Papp István jegyző Az előterjesztés aláírás előtti előzetes ellenőrzése Vezetői

Részletesebben

Az előterjesztést készítette: A Polgármesteri Hivatal valamennyi osztálya Az előterjesztést megtárgyalta: Valamennyi Bizottság T Á J É K O Z T A T Ó

Az előterjesztést készítette: A Polgármesteri Hivatal valamennyi osztálya Az előterjesztést megtárgyalta: Valamennyi Bizottság T Á J É K O Z T A T Ó Városi Önkormányzat Aljegyzőjétől Abony Kossuth tér 1. 2146/2012/HUM. : (53) 360-017 : (53) 360-010 Az előterjesztést készítette: A Polgármesteri Hivatal valamennyi osztálya Az előterjesztést megtárgyalta:

Részletesebben

BESZÁMOLÓ POLGÁRMESTERI HIVATALA 2010. ÉVI MUNKÁJÁRÓL

BESZÁMOLÓ POLGÁRMESTERI HIVATALA 2010. ÉVI MUNKÁJÁRÓL Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2010. évi munkájáról, és tájékoztatás 2011. évi változásokról BESZÁMOLÓ BALATONKENESE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALA 2010. ÉVI MUNKÁJÁRÓL A helyi önkormányzatokról

Részletesebben

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 181. 8500 PÁPA, Fő u. 5.

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 181. 8500 PÁPA, Fő u. 5. PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 181. 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/324-585 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2013. december 31-i ülésére Tárgy: Beszámoló

Részletesebben

B e s z á m o l ó. a Képviselő-testület 2008. április 30-i ülésére. a Polgármesteri Hivatal 2008.évi munkájának értékelésére

B e s z á m o l ó. a Képviselő-testület 2008. április 30-i ülésére. a Polgármesteri Hivatal 2008.évi munkájának értékelésére Városi Önkormányzat Jegyzőjétől Abony Kossuth tér 1. : (53) 360-010 : (53) 360-010 Az előterjesztés készítésében közreműködött: A Polgármesteri Hivatal valamennyi osztálya Az előterjesztést megtárgyalta:

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a Polgármesteri Hivatal 2013. évi tevékenységéről

TÁJÉKOZTATÓ. a Polgármesteri Hivatal 2013. évi tevékenységéről KUNHEGYES VÁROS JEGYZŐJÉTŐL 5340 Kunhegyes, Szabadság tér 1. Tel.: 59/530-500; Telefax: 59/326-057 E-mail: jegyzo@kunhegyes.hu TÁJÉKOZTATÓ a Polgármesteri Hivatal 2013. évi tevékenységéről A Képviselő-testület

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)-507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2014. december 17-i ülésére

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2012. ÉVI MUNKÁJÁRÓL

BESZÁMOLÓ A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2012. ÉVI MUNKÁJÁRÓL BESZÁMOLÓ A POLGÁRMESTERI HIVATAL 202. ÉVI MUNKÁJÁRÓL A helyi önkormányzatokról szóló 990. évi LXV. törvény (továbbiakban: Ötv.) 38. () bekezdése kimondja, hogy a képviselő-testület egységes hivatalt hoz

Részletesebben

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata és Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületeinek együttes ülésére 2014. június 26-i ülésére

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata és Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületeinek együttes ülésére 2014. június 26-i ülésére 1. Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata és Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületeinek együttes ülésére 2014. június 26-i ülésére Tárgy: A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal beszámolója

Részletesebben

MAKÓ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL FROM THE NOTARY OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL FROM THE NOTARY OF MAKÓ MAKÓ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL FROM THE NOTARY OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/1007-1/2014/I. Üi.: Dr. Bálint-Hankóczy Beatrix Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ BESZÁMOLÓ Tárgy: Beszámoló a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Beszámoló Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala. 2014. évi tevékenységéről

Beszámoló Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala. 2014. évi tevékenységéről 1. melléklet Beszámoló Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 2014. évi tevékenységéről Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése 2014. december 18-i ülésére Készítette: Dr. Gaál

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó Tisztelt Képviselő-testület! I. A törvényesség érvényesülése:

B E S Z Á M O L Ó Tisztelt Képviselő-testület! I. A törvényesség érvényesülése: B E S Z Á M O L Ó A törvényesség érvényesüléséről, a hatósági-igazgatási tevékenységről és a Berentei Közös Önkormányzati Hivatal-2014. évi munkájáról Tisztelt Képviselő-testület! A képviselő-testület

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Jánoshalma Város Képviselő-testülete. 2009. június 23-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Jánoshalma Város Képviselő-testülete. 2009. június 23-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Jánoshalma Város Képviselő-testülete 2009. június 23-i ülésére Az előterjesztés címe: BESZÁMOLÓ a Polgármesteri Hivatal 2008. évi munkájáról Az előterjesztést készítették: Jegyző, aljegyző.

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. a Szendrői Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évben végzett munkájáról

BESZÁMOLÓ. a Szendrői Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évben végzett munkájáról BESZÁMOLÓ a Szendrői Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évben végzett munkájáról Tartalomjegyzék I. Bevezetés 2 II: Az önkormányzati munka.. 2 2.1. Képviselő-testületek és bizottságaik..... 2 2.2. Nemzetiségi

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. március 28-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. március 28-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2012. évben végzett tevékenységéről Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző Osztályvezetők Véleményező Valamennyi Bizottság bizottság: Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2011. ÉVI MUNKÁJÁRÓL

T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2011. ÉVI MUNKÁJÁRÓL TÉGLÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJÉTŐL 4243 TÉGLÁS, KOSSUTH U. 61. sz. T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2011. ÉVI MUNKÁJÁRÓL A hivatal látja el az önkormányzatnak, illetve a jegyzőnek jogszabályokban

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK JEGYZŐJE ELŐTERJESZTÉS. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. december 18-i.

VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK JEGYZŐJE ELŐTERJESZTÉS. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. december 18-i. VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK JEGYZŐJE KOZP/4657 12/2013. ELŐTERJESZTÉS Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 18-i ülésére Tárgy: Beszámoló Veszprém Megyei Jogú

Részletesebben

Tisztelt Képviselőtestület!

Tisztelt Képviselőtestület! 1 Tisztelt Képviselőtestület! A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 84. (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat képviselőtestülete az önkormányzat

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2013. december 20-i ülésének 11. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2013. december 20-i ülésének 11. számú napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2013. december 20-i ülésének 11. számú napirendi pontja Beszámoló a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2013. évi tevékenységéről Előadó: dr. Bartos

Részletesebben

Előterjesztés melléklete a 7. napirendi ponthoz Készült a Kozármisleny Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 25-i testületi ülésére

Előterjesztés melléklete a 7. napirendi ponthoz Készült a Kozármisleny Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 25-i testületi ülésére Kozármisleny Város Polgármesteri Hivatal 7761 Kozármisleny, Pécsi u. 124. Tel.: 72/570-910 Előterjesztés melléklete a 7. napirendi ponthoz Készült a Kozármisleny Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Tisztelt Hölgyem / Uram!

Tisztelt Hölgyem / Uram! C H A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA Nagy László Lázár grafikája XVI. évfolyam 10. szám Cegléd város honlapja: www.cegled.hu 2005. december 8. Tisztelt Hölgyem / Uram! A Ceglédi Viziközmû Társulat Szervezõbizottsága

Részletesebben