43. yfaluban. Szilágyság/43. Közlemény október 28. Közérdekû 3. oldalon

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "43. yfaluban. Szilágyság/43. www.hhrf.org/szilagysag/ Közlemény. 2011. október 28. Közérdekû 3. oldalon"

Átírás

1 Szilágyság/ október október Ára: 1,5 lej Elõfizetõknek 1,4 lej TÁMOGATÁSÁVAL Közérdekû 3. oldalon Újabb rendellenességek A Romániai Magyar Demokrata Szövetség ismételten felhívja mindazok figyelmét, akik bármelyien rendellenességet tapasztalnak, akadályba ütköznek a népszámlálás során, azonnal jelezzék a Szövetség helyi irodáiban vagy az ingyenesen hívható zöld vonalon: Vidékeink 4. oldalon Csengett a nóta Kémeren Újra megírhatom, hogy szép este volt. Csengett a népdal, a nóta, a Kovász Nótazenekar elhúzta mindenki nótáját mi meg elénekeltük mindenkiét, és reggel korán, amikor már nem jött ki hang a torkunkon, hazaballagtunk. Arany Napok 5. oldalon Mikes, a csevegés nagymestere Nemcsak megértik a kéthárámszáz évvel ezelõtt íródott szövegeket, hanem alkalmazni is tudják stílusát, újraértelmezik annak üzenetét. Közéletünk 5. oldalon 15. Zilahi Szüreti Napok Október 22-én, szombaton délután az Ady Endre Könyvtár újra megnyitásával kezdõdött idén városunk magyar közösségének legnagyobb rendezvénye, a Zilahi Szüreti Napok. A könyvtár 2005-ben jött létre testvérvárosunk, Szentendre polgárainak adományaként. Úgy nyúljunk vissza a múltba, hogy abból jövõkép legyen! Arany Napok Nagyf yfaluban Nem tud úgy szétszórni az élet, hogy a gondviselés ne hozzon össze bennünket. Lukács József református lelkipásztor ezekkel a szavakkal kezdte az ötödik alkalommal megrendezett Arany János Napokat a szilágynagyfalui református templomban. Elsõsorban megköszönte dr. Kocsis Attila, a Magyar Kormány Nemzetpolitikai Államtitkársága osztályvezetõjének igehirdetését. A bibliai idézetre támaszkodva az osztályvezetõ összekapcsolta a szabadságharcok és az anyanyelv szabad használatát, de jelezte, hogy az 56-os szabadságharc és a szabadság kötelez: nem mindegy, hogyan használjuk anyanyelvünket! Lukács József köszönte az eddigi segítséget, és kijelentette, hogy a Magyar Kormány csak akkor tud hatékonyan segíteni az erdélyi magyaroknak, ha megtartjuk egységünket. Az eltelt 20 év harcai és eredményei is ezt igazolják. Ezt az egységet segíteni a legnagyobb segítség, hiszen ez is törékeny, mint minden magyar egység, márpedig ez az egyetlen záloga itt, Erdélyben, a jövõnknek. Márpedig ha mi itt nem különkülön, hanem együtt tudunk ünnepelni, az azt jelenti, hogy a hétköznapokban is együtt tudunk dolgozni. A református templomban ünnepi hangulatot varázsolt a Gönczi Sándor zenetanár által vezetett iskolai zenekar fellépése. A templomi ünnepséget Szántó-Papp Éva tanár tanulmánya zárta, amelyben Szilágynagyfalu Arany kultuszának járt utána. A feledés homályából Major Miklós tanár elevenítette fel az Arany-család nagyfalui gyökereit, amely fokozatosan a falu életébe épült ben felavatták a templom mögötti díszkertben mellszobrát, majd nevével fémjelzett falunapok indultak. Jelenleg a falu magyarságtudatának szerves része Arany János és a Toldi trilógia, hiszen nagy valószínûséggel Szilágynagyfalu a kiindulópontja a történetnek. Ezt támasztja alá az tény is, hogy a Toldi családnak voltak szilágysági birtokai. A történet és az Arany-család eredete lassan beépült a nép köztudatába: folklorizálódott. A helyi identitástudat pontosan Arany Jánoson keresztül egészül ki a nemzeti identitástudattal. A templomozás után a költõ mellszobránál Magyarország kolozsvári vezetõ konzulja, Bitay Levente tolmácsolta a képviselet üdvözletét. Üzenetében a népszámlálás jelentõségét emelte ki, és az összetartás, az egység fontosságát. Arany Jánost méltatva kijelentette, hogy anyanyelvünk, identitástudatunk az erdélyi magyarság egységének alapja. Igaz, hogy ez a Szilágyságban tapasztalt példás együttmûködés alapján nem vita tárgya, de fontos az egység minden szinten, hogy biztosítani tudjuk jelenlétünket a bukaresti parlamentben. Hegedûs Csilla, Kelemen Hunor szövetségi elnök fõtitkár-helyettese, a Kulturális Minisztérium szakmai tanácsadója, a minisztérium és személyesen a szövetségi elnök üdvözletét tolmácsolta. Seres Dénes képviselõ, az RMDSZ Szilágy megyei szervezetének elnöke szintén összekapcsolta az 1956-os szabadságharcot a jelenlegi helyzettel. Most is azért küzdünk, hogy nem mások diktáljanak nekünk, hanem a helyi többség, a falu, a község, a megye magyarsága önmaga dönthessen sorsa fölött. Kivívtuk anyanyelvhasználatunkat, Arany János veretes szavait megõriztük, és használjuk nem csak ünnepeinken! De harc még korántsem ért véget. A szobrot erlsõnek a konzulátus küldötte koszorúzta meg, majd lerótta kegyeletét a Nemzetpolitikai Államtitkárság osztályvezetõje, Végh Sándor prefektus, Hegedûs Csilla a minisztérium és az RMDSZ országos vezetõsége nevében. Az RMDSZ Szilágy megyei szervezete nevében Seres Dénes elnök és Szilágyi Róbert István ügyvezetõ elnök, az RMDSZ szilágysomlyói szervezete nevében Fekete Szabó András szenátor és Szabó István fõtanfelügyelõhelyettes, a megyei tanács nevében Csóka Tibor alelnök, majd a környezõ községek Közlemény önkormányzatai, Vámospércs testvértelepülés diákjai. Dr. Reszketõ Péter és az általa vezetett küldöttség megnyitotta a mûvelõdési otthonban berendezett kiállítást, amelynek akár mottója is lehet a bevezetõ: Úgy nyúljunk vissza a múltba, hogy abból jövõkép legyen!. Délután következett a nyelvmûvelõ vetélkedõ, amelyen most elõször a magyarországiak is részt vettek. Este pedig a rajzverseny eredményhirdetése és díjátadása is megtörtént a Petri Mór Általános Iskola diákjainak, a Vadrózsák néptánccsoport mûsorának illetve az Árvalányhaj hagyományörzõk elõadása között. Vasárnap az egyházi családszolgálat volt a központ. Ezúttal dr. Szarka Miklós, a magyarországi református egyház házasság- és családsegítõ szolgálatának vezetõje hirdette az igét, majd az önkéntesség szerepérõl tartott elõadást. Józsa László November elseje után, tehát a jövõ héttõl kezdõdõen nem tudjuk biztosítani a Damco Kft lapterjesztõ számára a Szilágyság hetilapot. A lapterjesztõ cég több hónapi leszállított lapszám árával tartozik, annak ellenére, hogy az elõfizetési díjakat már az év elején beszedte, az újságárusai pedig eladták a Szilágyságot. Mindezek ellenére többszöri felszólítás ellenére sem fizetett a kiadónak. Az olvasók szíves elnézését kérjük az önhibánkon kívül elõállt helyzetért. A Szilágyság hetilap jelenleg nincs abban a helyzetben, hogy ingyen szállítsa a hetilapot a terjesztõnek, tehát amíg nem fizeti ki a terjesztõ az eladott újságok ellenértékét, nem lehet majd megvásárolni a Szilágyságot a Damco Kft által mûködtetett újságosoknál, azok sem kapják majd a lapot, akik a cégnél fizettek elõ. A keletkezett helyzetért a hetilap kiadója semmiféle jogi felelõsséggel nem tartozik. A kiadó: Szilágyság Kulturális Egyesület

2 2. Közérdekû Szilágyság/ október 28. Felhívás vetélk etélkedõr edõre Bölcs diákok - Országos vetélkedõ a Communitas Alapítvány szervezésében Második alkalommal szervezi meg a Communitas Alapítvány és a Magyaroktatás.ro a Bölcs diákok elnevezésû országos vetélkedõt. Errõl Mihályfalvi Katalin pedagógus, a program koordinátora, valamint Molnár Tamara, a Communitas Alapítvány programfelelõse számolt be mai, kolozsvári sajtóértekezletén. A versenyre novembere és júniusa között kerül sor, erre 4 5 fõs csapatok, három négy IX XII. osztályos diák és egy tanár jelentkezését várjuk. Célunk, hogy a tanulók a számítógép elõtt ROMÁNIA SZILÁGY MEGYE TANÁCSA ELNÖK I.sz / Az utólag módosított és kiegészített, újraközölt 215/2001-es helyi közigazgatási törvény 94. szakaszának (1) és (3) bekezdése alapján ÖSSZEHÍVOM Szilágy Megye Tanácsának rendes ülését október 28-a órára a megyei tanács elsõ emeleti üléstermébe. NAPIRENDI PONTOK: eltöltött idõt hasznossá, értelmessé és érdekessé tegyék, a világhálót olyan információk keresésére is használják, amelyek segítik mûveltségük gyarapítását, a különbözõ szakterületek terén szerzett tudásuk gazdagítását tájékoztatott Molnár Tamara. Hozzátette: a verseny által azt is szeretnék elérni, hogy a diákok felismerjék az egyes tudományok területérõl származó információk közötti összefüggéseket, tudják azokat összekapcsolni, képesek legyenek információk keresésére, gyûjtésére és felhasználására, nem pedig csak azok egyszerû elraktározására. Mihályfalvi Katalin szerint ezeket a 1. Határozattervezet a megye mûködési és fejlesztési költségvetésének, illetve a megyei tanács hatáskörébe tartozó intézmények költségvetésének jelentésérõl a janiár 1. szeptember 30. közötti idõszakra vonatkozóan. 2. Határozattervezet a megye es évi saját költségvetésének kiigazításáról. 3. Határozattervezet a megyei köztulajdonhoz tartozó egy helyiség bérleti határidejének meghosszabbításáról, amely Zilahon a Torentului út P13-15 tömbházban található. 4. Határozattervezet a Kövesd Község Helyi Tanácsának köztulajdonában és vagyonkezelésében lévõ DC 3B számú községi út 3,950 km szakaszának átvételérõl a Szilágy Megye Tanácsának köztulajdonába és vagyonkezelésébe. 5. Határozattervezet egy helyiség felújítási és korszerûsítési munkálatainak jóváhagyásáról, amely Zilahon a Salcamilor utca 1. sz. alatt található, és amely a 7909/2011 sz. koncessziós szerzõdés tárgya. 6. Határozattervezet a DJ 108 N megyei út és km, Kolozs megye határa és Nagypetri közötti szakasz felújítása beruházás tervezete általános költségvetésének mûszaki és gazdasági mutatóinak jóváhagyásáról. 7. Határozattervezet a DJ110B megyei út egy szakaszának forgalomkorlátozásról, amelyben rögzítik a megengedett súlyhatárt a szakaszon közlekedõ jármûvekre vonatkozóan. 8. Határozattervezet a megye közötti idõszakra vonatkozó rendszeres tömegközlekedési programjának aktualizálásáról. 9. Határozattervezet egyes szállítási útvonalra vonatkozó engedélyek kiadásáról menetrendszerûen közlekedõ különleges járatok számára. 10. Különfélék. Tiberiu Marc elnök célkitûzéseket már elsõ alkalommal is sikerült megvalósítani, hiszen a évi versenyre Erdély különbözõ településeirõl jelentkezõ 60 csapat kiváló munkát végzett. A levelezõ formában zajlott vetélkedõ 5 fordulóból, valamint a döntõbõl állt, minden forduló alkalmával a tanulóknak egy feladatlapot kellett megoldaniuk, ehhez azonban, a világháló használata mellett, 1-2 könyvet is el kellett olvasniuk. A feladatlapok mindegyike tartalmazott irodalmi, természettudományi, társadalomtudományi, sport és vallási jellegû gyakorlatokat vázolta Mihályfalvi Katalin az elsõ alkalommal lebonyolított verseny forgatókönyvét. Elmondta: az idei verseny megszervezésekor figyelembe vették az eddigi pozitív és negatív tapasztalatokat, a versenyzõk, pedagógusok visszajelzéseit. Idén csak négy forduló lesz és természetesen a döntõ, ahova a legjobb nyolc csapat juthat be. A jelentkezési lapokat, amelyek letölthetõk a communitas.ro és a magyaroktatas.ro oldalakról, elektronikus formátumban és postán is el kell küldeni november 9-ig (postabélyegzõ dátuma) címre, illetve postán a Communitas Alapítvány címére (Fundaþia Communitas, Cluj-Napoca, str. Republicii nr. 60.) A két honlapon egyébként megtalálható minden, a versennyel kapcsolatos információ tájékoztatott Mihályfalvi Katalin. A program koordinátora elmondta azt is, hogy a négy forduló összesített eredményei alapján kiválasztott legjobb 8 csapat a Communitas Alapítvány jóvoltából egyhetes, ingyenes nyári táborozás keretén belül mérheti össze tudását. A táborozás helyszínérõl és idõpontjáról a verseny utolsó fordulóját követõen tájékoztatják a versenyzõket. Szilágyság Közéleti, közmûvelõdési hetilap Kiadja a SZILÁGYSÁG KULTURÁLIS EGYESÜLET Szerkesztõ: JÓZSA LÁSZLÓ Fõmunkatársak és mûszaki szerkesztõk: MÁTÉ JÓZSEF és ANTAL CSILLA BEÁTA Területi szerkesztõk: OLÁH MIKLÓS - Kraszna Szerkesztõség és kiadóhivatal: Zilah Kossuth u. 33. Telefon: Nyomtatás: ColorPrint S.A. nyomda, 4700 Zalau 22 Decembrie nr. 66; tel/fax: 0260/ Felelõs vezetõ: MAJOR ISTVÁN igazgató. ISSN * A névvel vagy névjeggyel ellátott írásokért szerzõik felelnek, azok nem mindig tükrözik a szerkesztõség véleményét is Kéziratokat nem õrzünk meg és nem küldünk vissza! A szerkesztõség (helyszûke miatt is) fenntartja a jogot a cikkek rövidített formában való közlésére, a szerkesztési alapelvekveknek megfelelõ átszerkesztésére, a cím megváltoztatására. Névtelen leveleket nem közlünk, ezekre nem válaszolunk. A borítékra kérjük felírni a feladó pontos nevét és címét. Pontos cím és név esetén jeligével ellátott írásokat is közlünk.

3 Szilágyság/43. Közéletünk október 28. Az elsõ drótpostán, interneten küldött levélre megtelt a megyei tanács terme. Így állnak hozzá az oktatás kérdéséhez a megye megválasztott vezetõi, tisztségviselõi, a tanárok, igazgatók és a szülõbizottságok. - jelentette büszkén Szabó István fõtanfelügyelõ helyettes Király András államtitkárnak. Az elmúlt héten csütörtökön délután az oktatási minisztérium államtitkára több mint 150 érdekelt tisztségviselõvel találkozott a megyei tanács nagy üléstermében. Seres Dénes bevezetõ beszédében jelezte, hogy van oktatási törvény, de mint általában, az ördög a részletekben rejlik. A törvény alkalmazásának módszertanát most dolgozzák ki, a találkozó is ezt segítené. Király András államtitkár a törvény elõnyeit részletezte, amely nagyobb beleszólást enged a helyi közösségnek az oktatás dolgaiba. Ugyanakkor kissé ellentmondásos az oktatás depolitizálásáról szóló cikkely, hiszen a mi esetünkben akkor is politizálunk, amikor magyarként iskolát választok, vagy megválasztom gyerekem oktatási nyelvét. Kérdés, hogyan fog ez mûködni a valóságban. Ezt részletezte Pop Imre, Kraszna polgármestere is felszólalásában, amikor nehezményezte, hogy az iskolafenntartó önkormányzat képviseletében a polgármester vagy a tanácsosok nem lehetnek tagjai az iskola igazgatótanácsának. Király András az iskola finanszírozására a törvény szerint három lehetõséget lát. Az állam által biztosított fejpénz nem igazán hatékony, de van lehetõség kiegészítõ finanszírozásra az állami és a helyi költségvetésbõl. Ezen kívül a helyi költségvetésbõl kipótolható a kiemelkedõ teljesítményt nyújtó pedagógusok A Romániai Magyar Demokrata Szövetség Fõtitkársága októberében elindítja azt a széleskörû konzultációs folyamatot, melynek célja az erdélyi magyar közösségben, közösségért tevékenykedõ civil szervezetek minél közvetlenebb bevonása a törvényhozási folyamatba jelentette be Kovács Péter. A Szövetség fõtitkára szerint a társadalmi párbeszéd hozzásegít ahhoz, hogy a civil szervezetek által felhalmozott értékes, gyakorlati tapasztalatra épülõ tudás a jogszabályokban is tükrözõdjön. A konzultáció a Parlament és a Kormány napirendjén szereplõ tervezetekre, módosító javaslatokra épül, de lehetõséget nyújt a különbözõ szakmai szervezetek részérõl saját kezdeményezésként megfogalmazott javaslatok megvitatására, együttmûködési formák kialakítására, illetve az információcserére, érdekegyeztetésre alapuló érdekképviseletre. A Romániai Magyar Demokrata Szövetség képviselni kívánja a törvényhozási folyamatban mindazokat a kezdeményezéseket és javaslatokat, amelyeket a közösség érdekében tevékenykedõ szervezetek munkájuk során megfogalmaznak. A konzultáció elsõ, megnyitó találkozójára október 28-án, pénteken kerül sor Kolozsváron, az Iskola Alapítvány Tanüg anügyi yi tanácskozás jövedelme, ösztönzése. Seres Dénes jelezte, hogy a szilágysági oktatásnak nincs miért szégyenkeznie, hiszen nem szüntettek meg magyar iskolát, sõt, újak születtek. Korszerû iskoláink vannak,, most már nincs különbség a falusi és a városi iskola között. A törvényben az a jó, hogy kezünkben van a döntés lehetõsége, most már nem Bukarest dönti el, hogy hol, hány magyar osztály induljon. Dari Tamás sarmasági igazgató szerint a vezetõség új szerkezete lehetõséget nyújt arra, hogy rossz teljesítményt nyújtó, nem tanárnak való személyeket jó oktatókkal helyettesítsék, erre eddig nem volt lehetõsége a helyieknek. Társadalmi konzultáció székházában, a ªoimului utca 24 szám alatt, 10 órai kezdettel. A találkozón, amelynek célja a kölcsönös tájékoztatás, valamint az együttmûködési keretek kialakítása, a szociális területen mûködõ szervezetek vesznek részt. Az eseményen elõadások hangzanak el a szociális ellátórendszer romániai, illetve európai szabályozásáról, a romániai magyar civil szervezeteknek e rendszerben betöltött szerepérõl, valamint azokról a kihívásokról, amelyek a civil szervezetek elõtt állnak a finanszírozás és együttmûködés tekintetében. A találkozó ugyanakkor egy kerekasztal beszélgetésnek is teret biztosít, amelyen a résztvevõk felvázolják a közös munka kereteit. A továbbiakban többen szóvá tették a délutáni foglalkoztatás és az iskola utáni programok finanszírozását, hiszen a tanárt meg kell fizetni, ha nem ülhet családja mellett. A pedagógusok és általában az iskolai személyzet anyagilag már elérkezett a tûréshatár szélére, tovább nem terhelhetõ, így is sokan hagyják ott a tanügyet. Király András államtitkár mindenkit arra biztatott, hogy pontosan elemezzék a helyi iskola helyzetét, és tegyék szóvá észrevételeiket. Aki nem mondja el a valóságot, nincs mit keressen a helyén. Csak így lehet pontos képet kapni a helyzetrõl, és megoldásokat keresni a közösség bajaira. J.L. Tonk Gabriella, az esemény szervezõje elmondta: A Fõtitkárság szerepet kíván vállalni az erdélyi magyar civil szervezetek tájékoztatásában, ami a jogszabálytervezeteket, minisztériumi projekteket illeti. Fontos az önkormányzatokkal való kapcsolatok megerõsítése, a jó gyakorlatok népszerûsítése. Ugyanakkor nagy szükségünk van arra, hogy a Romániai Magyar Demokrata Szövetség programjában szereplõ szociális intézkedésekkel kapcsolatos törvényjavaslatok megfogalmazásánál az illetõ területen mûködõ, tapasztalattal rendelkezõ civil szervezetek véleményére alapozzunk fogalmazott Tonk Gabriella. (Tájékoztató) Meghívó A Báró Bánffy György Kulturális Egyesület évzáró, szórakoztató estet szervez. Az est folyamán különbözõ elõadások, karaoké vetélkedõk és persze jó báli zene várja a szórakozni vágyókat. Idõpont : november 5., este 8 óra. Helyszín : Daci Co Martiny (Borciu) éterem Szilágynagyfalu. Belépõ csak elõjegyzéssel: 25,00 lei/ fõ, amely magába foglal egy tál ételt is. Ital hozható vagy megvásárolható a helyszínen. Érdeklõdni és jelentkezni: Gábor Máriánál és László Zoltánnál a telefonszámokon. Minden szórakozni vágyót nagy szeretettel várunk! Újabb rendellenességek Kelemen Hunor szövetségi elnök ismét levélben fordult Vergil Voineaguhoz, az Országos Statisztikai Hivatal elnökéhez, amelyben egy sor rendellenesség megoldását kéri. A hibák közül nagyon sokat az RMDSZ zöld vonalán jeleztek a lakosok, ugyanakkor a Szövetség területi és helyi szervezeteit is felkeresték panaszaikkal. Kelemen Hunor ma elküldött levelében jelezte, a szabálytalanságok egyrészt a népszámlálási biztosok viselkedésére vonatkoznak, másrészt a népszámlálási útmutató helytelen alkalmazására. Az RMDSZ-hez beérkezett panaszok nagy része arra vonatkozik, hogy a kérdezõbiztos kihagyja a nemzetiségre, anyanyelvre vonatkozó kérdéseket, közölvén, hogy ezek lekérdezése nem kötelezõ. Arról is sokan tájékoztatattak, hogy a kérdezõbiztos nem tölti ki a nemzetiségre vonatkozó rubrikákat, csupán a megfelelõ kódokat írja be, amely késõbb visszaélésekhez vezethet. Ugyanakkor, ha ki is töltik az erre vonatkozó válaszokat, a biztos helytelenül írja be a nemzetiséget (pld: magiar/maghiar helyett), így majd az összesítésnél ez az egyéb kategóriába kerül majd. Probléma továbbá, hogy a biztosok sok esetben a nemzetiséghez automatikusan a románt írják be, mivel összekeverik az állampolgárságot az etnikummal. Arról is többen értesítettek, hogy az ûrlapok kitöltésénél ceruzát, vagy egyéb, olyan íróeszközt használnak, amit késõbb könnyen törölhetnek áll a Kelemen Hunor által elküldött levélben. Az RMDSZ által jelzett rendellenességek közé tartozik továbbá az, hogy a kérdezõbiztosok visszautasítják az ideiglenesen távollevõk és az egyetemisták feltûntetését a P ûrlapon. A szabálytalanságokról elsõsorban Kolozs, Bihar, Szatmár, Maros, Temes, Szeben, Brassó és Bákó megyékbõl érkeztek a tájékoztatások. A Romániai Magyar Demokrata Szövetség ezelõtt egy héttel már tájékoztatta az Országos Statisztikai Hivatal elnökét a népszámlálás elején felmerült szabálytalanságokról. Akkor Kelemen Hunor azt követõen fordult az Országos Statisztikai Hivatalhoz, hogy három megyében (Kolozs, Bihar, Maros) tévesen értelmezték az összeírás módszertanát a kérdezõbiztosok számára tartott felkészítõk során. Az itt elhangzott téves utasítások értelmében a nemzetiségrõl, anyanyelvrõl és vallásról csak a kérdezéskor jelen lévõ személyek nyilatkozhatnak. Az Országos Statisztikai Hivatal elnöke múlt heti válaszában biztosította az RMDSZ elnökét, hogy a kérdezõbiztosok mindenhol írásban megkapják azokat a szükséges információkat, amelyek kizárják a metodológia téves értelmezését, és lehetõvé teszik azt, hogy a népszámlálás eredményei a lehetõ legpontosabban tükrözzék a realitást. Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke szintén a múlt héten személyesen tájékoztatta Emil Boc miniszterelnököt a népszámlálás kapcsán felmerült félretájékoztatásokról, ugyanakkor levélben értesítette Traian Igas belügyminisztert is. A Romániai Magyar Demokrata Szövetség ismételten felhívja mindazok figyelmét, akik bármelyien rendellenességet tapasztalnak, akadályba ütköznek a népszámlálás során, azonnal jelezzék a Szövetség helyi irodáiban vagy az ingyenesen hívható zöld vonalon: Kiegészítés A Statisztikai Igazgatóság legutóbbi közleménye szerint igenis kötelezõ a személyi szám megadása, mert ennek alapján történik az adatfeldolgozás. Közlésének elmulasztása büntethetõ!

4 4. Vidékeink Szilágyság/ október 28. Többek között azt is szeretem a kémeri emberekben, hogy egy kicsit gondolkodnak, és mindjárt kitalálnak valamit, ami miatt össze lehet ülni és ünnepelni. Néhány éve kitalálták, hogy egy nótaest keretén belül jó lenne megemlékezni és méltatni azokat az embereket, akiket valamilyen szál fûzi Kémerhez, és akik aktív életük során valami maradandót, említésre méltót tettek szeretett Kémerükért. Kitalálták gyorsan a Kémerért Életmûdíjat, amit minden évben a Kémerért Kulturális Alapítvány és a helyi önkormányzat odaítél erre méltó embereknek. Ami a legnagyszerûbb ebben az egész kitalációban, hogy ez nem post mortem történik mint általában az ehhez hasonló méltatások, hanem az erre érdemesek meleg kézzel és meleg szívvel vehetik át a megérdemelt és kiérdemelt díjat. Idén is, október 22-én este elmentünk megünnepelni a volt és jelenlegi kémeri Csengett a nóta Kémeren en embereket. A kultúrházban már nem sokan fértek volna el, minden asztal mellett megteltek a helyek. A színpadon a gyönyörû, õszi hangulatot idézõ díszlet elvarázsolta a tekintetünket és perceken keresztül csodáltuk az ízlésesen berendezett rusztikus udvart. Ennek megteremtõje után érdeklõdtem, a válasz: Hát Török, nem tudtad? Nem tudtam. Most gratulálunk a szépérzékû Török Sándornak, aki, úgy hallottam, hogy egy hetet töltött a kultúrotthonban, hogy felépítse mindezt, amiben mi egész este gyönyörködhettünk. Közben megérkezett a finom vacsora amit mint mindig, most is Emma néni fõzött. Jólesett találkozni a kedves, õszinte, tisztelettudó kémeri ismerõsökkel, barátokkal nem csak nekem, hanem másoknak is. Ezt a derûs arcokról és ölelésekrõl olvastam le. Még mielõtt magasabbra hágott volna a hangulat és a nótáskedv, megkezdõdött a Megyei ei mesevetélk etélkedõ edõ kisiskolásoknak Kémerért Életmûdíj kiosztása. Idén négy kiváló ember vehette át ezt a díjat: Illés Tóth József, Faluvégi Zoltán, Lõrincz Imre és Szabó Gyula. Mindannyiukat külön méltatták. Illés Tóth József a magyarországi Szentpéterszegen lakik, az õ munkájának köszönhetõ a Kémer és Szentpéterszeg közötti testvértelepülési kapcsolat, amit 2005-tõl ápol a két község. Görög Margit írja: Azóta a két település között állandó kapcsolattartás áll fenn, a két település lakossága és önkormányzata között baráti együttmûködés jött létre, közösen szervezünk kulturális és sport rendezvényeket, kölcsönösen résztveszünk egymás rendezvényein, barátságok kötõdtek családok között. Ennek a kapcsolatfelvételnek és ápolásának Õ volt a kezdeményezõje és a motorja... Faluvégi Zoltán a székely fenyõk tövébõl sodródott a hepehupás Szilágyba, Kémerre, ahol legszebb fiatal éveit töltötte és 1980 közt Kémer volt az otthona, itt születtek a gyerekei, itt volt iskolaigazgató, itt tanított feleségével, Faluvégi Irénnel együtt kémiát, fizikát és matematikát. Sokat tett a kémeri iskoláért, a kémeri emberekért. Büszkén szokta mesélni, hogy számos értékes embernek lehetett valamikor a tanára, de azt is tudjuk, hogy sok ember büszke arra, hogy Zoli bácsi tanította õt valamikor. Szeretettel és tisztelettel mesél mindig szülõföldjérõl, de amikor Kémerrõl mesél, akkor nagyobbat lobban a láng a szemében, és szavai szebben csengenek. Szoboszlai Attila, a volt tanítvány írja a méltatásában: Legyen Isten áldása további életükön, családjukon, egészségben és békességben legyenek, és ne feledjék soha: Kémer mindig szívesen várja haza a Faluvégi családot. Lõrincz Imrét 1959-ben helyezték ki Kémerre tanítani. Barátságos, segítõkész, embernek és kollégának nevezi õt Oláh Margit tanárnõ, aki a méltatást írta róla. Kémeri tanítócsaládból származik, Kémeren, Zilahon, majd Kolozsváron tanul és hazajön tanítani. Itt születnek gyerekei, akikre nagyon büszke. Elcsukló hangon, boldogan sorolta, hogy ezen az emlékezetes estén, amikor átveszi a Kémerért Életmûdíjat, minden kedves családtagja mellette van, csak egyetlen unokája hiányzik a sorból, aki a tengeren túlra került és körülményesebb onnan a hazajövetel. Mindenki becsüli a faluban, elismerik és tisztelik azért a munkáért amit a Kémerért tett. Szép méltatást írt Szabó Gyuláról, Zima Elena, aki sorstársnak nevezi Szabó Gyulát. Mindketten életük nagy részét, vagy talán a legszebb részét, a Kémeri Szövetkezetben töltötték. Szabó Gyula, nemcsak mint a szövetkezet elnöke hosszú éveken át, hanem mint képviselõ, szervezési ügyekért felelõs titkár, megyei tanácsos, a megyei szövetkezetek végrehajtó tanácsának tagjaként, több mandátumon át helyi tanácsosként, megyei rendfenntartó bizottsági tagként, alapítvány és egyesület alapítója és helyettes vezetõjeként, politikusként dolgozott, szolgálta a közösséget. Újra megírhatom, hogy szép este volt. Csengett a népdal, a nóta, a Kovász Nótazenekar elhúzta mindenki nótáját mi meg elénekeltük mindenkiét, és reggel korán, amikor már nem jött ki hang a torkunkon, hazaballagtunk. Ismét megköszönöm a kárásztelkiek nevében a szíves vendéglátást és várjuk, hogy jövõre is meghívjanak. Faluvégi Róza, Kárásztelekrõl Megemlék gemlékezés ezés Szilágysoml ysomlyón yón Nagy izgalommal várták a kisiskolásokból összeállt négyfõs csapatok, hogy pénteken délelõtt megkezdõdjön a XIII. alkalommal szervezett mesevetélkedõ elsõ megyei szakasza, melyen a megye minden pontjáról számos gyerek vett részt. A pénteki elsõ fordulón majdnem kétszáz gyerek mérte össze tudását a megyei szervezõ által meghatározott öt körzetben: Zilah Simion Barnutiu Iskola, Sarmaság, Nagyfalu, Perecsen és Kraszna. A verseny kezdete elõtt Dénes Irénke megyei szervezõ köszöntötte Krasznán a diákokat és felkészítõ oktatóikat, majd sok sikert kívánt a versenyhez az izgatott csapatoknak. A versenyre jelentkezõ csapatoknak négy mesébõl kellett felkészülniük, és az ezekhez kapcsolódó feladatlapokat kellett kitölteniük a verseny folyamán. A lelkes szervezõk a legapróbb részletekre is figyelmet fordítottak, úgy megszervezve a vetélkedõt, hogy a feladatok közötti szünetekben a gyermekek kellemesen töltsék az idõt. A diákok feladatlapjait zsûri értékelte, majd a megszerzett pontok alapján a legjobb csapatok továbbjutottak a második fordulóra, ami november 25-én lesz. A harmadik forduló 2013 januárjában lesz Varsolcon, az itt legjobb pontszámot szerzõ két csapat pedig márciusban versenyezhet Nagyváradon az ország legügyesebb mesevetélkedõseivel. Most az elsõ forduló után is a kevés ponttal lemaradók oklevélben és ajándékban részesültek. Gratulálunk a lelkes versenyzõknek! Sok sikert kívánunk a tovább jutott csapatoknak a következõ fordulóra! Egri Edit tanítónõ, Kraszna 1956 ma azok ünnepe, akik hisznek abban, hogy áldozatokra, a jelenben talán érthetetlen tettekre is szükség van azért, hogy a holnap jobb, élhetõbb legyen. Ez az 56-os forradalom üzenete ma, ezt ünnepeljük, erre emlékezünk mondta Fekete Szabó András ünnepi beszédében. Idén október 23-a vasárnapra esett, szerencse, mert így méltóképpen emlékezhettünk nemzeti ünnepünkre. Ökumenikus istentiszteletre gyûltünk össze a református templomban, ahol jelen voltak mindhárom felekezet képviselõi, a város RMDSZ szervezetének vezetõi, civil- és ifjúsági szervezetek. Mike Zoltán református lelkipásztor Pál apostolnak a Thesszalonikaiakhoz írt elsõ levelének néhány sorából vett idézet alapján hirdette az igét, méltatva a forradalmat és mártírjait. Az igehirdetés után Fekete Szabó András szenátor, RMDSZ elnök mondott ünnepi megemlékezõ beszédet: október 23- án arra a napra emlékezünk, amely megrengette a kommunista világot. Nem döntötte meg a hatalmát, de arra késztette, hogy számoljon a közösség elégedetlenségével. Ma, 55 év után azt mondjuk errõl a felkelésrõl, forradalomról, nemzeti szabadságharcról: megérte szembemenni a kommunizmus eltipró gépezetével, amely nélkül az 1989-es forradalom jelentésében szegényebb lett volna nemcsak Magyarország, hanem számunkra, romániai magyarok számára is. A Bánffy énekkar szolgálata után Mike Zoltán tiszteletes úr köszöntötte Szabó Zakariás 56-os elítéltet, akit kommunista ellenes szervezkedés miatt 7 évre börtönöztek be. A szilágysomlyói magyarság nevében ifjaink megkoszorúzták az 56-os emléktáblát, amely a forradalom 50. évfordulójának emlékére állítatott. Az ünnepség nemzeti imánk eléneklésével fejezõdött be. Acsádi Annamária

5 Szilágyság/43. Arany Napok Nyelvmûvelõ vetélkedõ Mikes, a csevegés nagymester ymestere képességét. A csapatok teljesítményének kiértékelésében Szántó-Papp Éva (a zsûri elnöke), Csiszár Zsuzsa, Csepei Mária magyartanárnõk,sarudi Réka tanárnõ a vámospércsi iskola képviseletében és Nagy Edit nagyfalui diák vett részt, akikek újra megköszönöm munkájukat és objektív hozzáállásukat. A kétórás versenyzés eredményeként a következõ helyezések születtek: I. helyezett Vámospércs csapata: Demjén Flóra, Vágner Fruzsina, Erdélyi Ádám, felkészítõ tanárok Szabóné Tóth Andrea és Elekné Laczkó Judit. II.helyezett Kárásztelek csapata : Kovács Klementina -Gyöngyvér, Hájzer Hajnalka, Balog Rajnald-Barnabás, felkészítõ tanár Nagy Olga. III.helyezett Sarmaság és Nagyfalu Sarmaság csapata:molnár Alexandra, október 28. Annamária és Széles Tímea. Az elmúlt évek tapasztalata, a vetélkedõ diákok teljesítménye, érdeklõdõ hozzáállása ismét igazolta, hogy amennyiben megfelelõen motiváljuk tanítványainkat, és képesek vagyunk életkorukhoz, elvárásaikhoz formálni egy irodalmi témát, azt aktuálissá tenni az õ világképükkben, rátalálnak a megértés és a befogadás útjára.nemcsak megértik a kéthárámszáz évvel ezelõtt íródott szövegeket, hanem alkalmazni is tudják stílusát, újraértelmezik annak üzenetét. Ahhoz, hogy idén is sor kerülhessen a vetélkedõ megszervezésére, köszönet és elismerés illeti Lukács József lelkipásztort,egyházkerületi kórházügyi elõadó tanácsost mindazért az áldozatos munkáért és harcért, amit azért folytat, hogy a kétnapos rendezvény valóban ünnep legyen Október 22-én került sor immár ötödik alkalommal az Arany János nyelvmûvelõ vetélkedõre Szilágynagyfaluban tizenkét iskola részvételével: Kémer, Ipp, Zovány, Nagyfalu, Bagos, Szilágysomlyó, Perecsen, Varsolc, Kárásztelek, Sarmaság,, Lompért és Vámospércs (Szilágynagyfalu testvértelepülése) iskoláiból egyenként három VII. vagy VIII. osztályos tanuló mérte össze tudását. Idén a versenyzõ diákok Mikes Kelemen életrajzába és munkásságába nyerhettek A nagyfalui ünnepség alkalmával a Ruzicskay György Közalapítvány kuratóriumának elnöke, dr. Reszketõ Péter mutatta be a festõ által készített Toldi illusztrációkat. A mintegy 40 rajzból álló sorozat az 1920-as évek végén, a 30-as évek elején készült, a mûvész kilencedik sorozata. Az Arany János Napok alkalmával a Toldi trilógia részletes bemutatását is meghallgathatta a közönség. A mû értékeire dr. Kutas Ferenc nyugalmazott tanár hívta fel a figyelmet, amelyet Brachna Irén, a szarvasi mûvészeti iskola igazgatója mély átéléssel mondott versrészleteivel illusztrált. A kiállítást a mûvelõdési ház nagytermében nyitották meg, amely Erdélyben Nagyvárad és Nagyszalonta után most harmadik alkalommal Szilágynagyfaluban láthatott a közönség. Ruzicskay György ( ) festõmûvész Szarvas város szülötte ban Nagyváradon kezdte mûvészi pályáját, ekkor és ott veszi fel a Ruzicskay mûvésznevet. Tanulmányait Münchenben kezdi, de tanul és alkot Hollandiában, Franciaországban, Olaszországban, az USAban, Kanadában is. Sokat utazik és alkot ban szülõvárosa az Erzsébet-ligetben alkotóházat bocsát a rendelkezésére, így attól kezdve nyarait ott töltötte, és Szarvas Budapest Párizs háromszögben élt és alkotott. A Ruzicskay György rendkívül termékeny életének korszakai: a kezdeti akadémiai korszak, a történeti témák korszaka, a világtörténeti utazások korszaka, az ember és a technika ábrázolásának korszaka, a biofestészetnek nevezett idõszak képei. Kiemelhetõk a szeretett város, Párizs képei, mely, mint téma, szinte végig vonul tevékeny életmûvén. Pályafutása, életmûve óhatatlanul is Ady Endre Az Értõl az Óceánig címû költeményét juttatja eszünkbe: a tengerig eljutó ismeretlen kis patak a Mester életútját is példázza. A mûvész Szarvasról indult, eljutott Párizsig, majd visszatért szülõvárosába. Ruzicskay György emberként és mûvészként is nagy volt. Szinte az egész XX. betekintést a felkészülésük során. Nem véletlen, hiszen október 2.-án volt Mikes halálának 250. évfordulója. Mint minden évben a csapatoknak számot kellett adniuk tudásukról, de ugyanakkor teret kapott játékos kedvük, nyelvi leleményességük, kreativitásuk is. A feladatok egyrészt a tárgyi tudást mértek fel, másrészt a nyelvi tudatosságot, kreativitást, s talán ami a legfontosabb, a megszerzett ismereteknek alkotó módon való felhasználásának Arany Napok nem léteznek Toldi nélkül századot átölelõ munkásságában az érték centrikus életvitel, a haladás iránti vágy nyilvánult meg, és az élet értelmének kutatása töltötte ki. Ars poeticáját így határozta meg: A valóságból, a természetbõl indultam ki; különbözõ stílusfokozatokat alakítottam ki, de mindenkor az élet, a mozgás festõje vagyok, szándékom az expresszív realizmus intim és monumentális értelemben. Nagyváradon, a város akkori pezsdítõ légkörében születtek elsõ érett mûvei. A Szerelemkeresõ: ez a 112 lapból álló rajzciklus tette ismertté (a mû eredetije a Nemzeti Galériában található letétben). A háború utáni munkásságában, a korábbi harcos alapállását egy intimebb, bensõségesebb lírai hangulat veszi át. Mozgalmas kompozíciók hosszú sorában tesz hitet az anyagi és szellemi változás mellett. Nagyszabású ciklusban dolgozza fel a szülõvárosa Szarvas történetét. Az ötvenes évek végétõl sokat utazhat: éveket tölt Párizsban, megfordul Angliában, Hollandiában és Amerikában. A festõmûvész munkásságát számos hazai és külföldi díj fémjelzi: két alkalommal kapta meg Párizsban a Grand Prix-díjat (1959, 1961); majd a Munka Érdemrend arany fokozata (1971); Munkácsy-díj (1973); Szarvas város díszpolgára (1975); Érdemes mûvész(1976); Kiváló mûvész (1982) és a Magyar Népköztársaság Zászlórendje (1986) ben, az Alkotóházban található néprajzi gyûjteményét és festményeit Szarvas városnak ajándékozza, amit végrendeletében kiterjesztett minden ingó és ingatlan vagyonára. Ennek a Ruzicskay életmûnek a gondozására Szarvas város alapítványt hozott létre ben, Ruzicskay György Közalapítvány néven, melynek feladata a mûvészeti alkotások rendszerezése, bemutatása az Alkotóházban, valamint közmûvelõdési és ismeretterjesztõ feladatok mellett szarvasi származású képzõmûvész hallgatók támogatása. Kovács Flóra, Kovács Anna Melinda,felkészítõ tanár Veres Erzsébet és Balla Emese. Nagyfalu csapata:hajas Debora, Nagy Kriszta, Torkos Rebeka- Gizella,felkészítõ tanár Orosz Gabriella. Dicséret : Varsolc és Szilágysomlyó Varsolc csapata:dénes Amália, Kádár Blanka, Péter Katalin, felkészítõ tanár Vicsai Zsolt. Szilágysomlyó csapata Perneº Aliz, Sallay Márta, Bõjti Gergõ, felkészítõ tanár Benkõ Szilágynagyfaluban az iskola és a református egyház nélkül semmit nem lehet rendezni. Az Arany János Napokon is az iskola zenekara emelte az ünnepség színvonalát. Gönczi Sándor zenetanár 40 éve tanít Nagyfaluban, 36 éve mûködik folyamatosan a zenekar. A diákok természetesen folyamatosan cserélõdnek, de általában diák zenél együtt. A nagyfalui Petri Mór Általános Iskolában tehát már nagy hagyománya van a zenének. Az iskola igazgatója, Májer Elemér szerint is nagyon jól együttmûködnek a református Szilágynagyfalu számára. Köszönet azért, hogy teret és lehetõséget kaphattunk a nyelvmûvelõ vetélkedõ megszervezésére, s ezáltal anyanyelvünk ápolására és mûvelésére. Köszönet illeti feleségét, Lukács Ibolyát,aki mindenben a segítségére volt, a Református Egyházközséget, a helyi önkormányzatot, a Petri Mór Általános Iskola közösségét, mindazokat, akik részt vállaltak a szervezésben. Orosz Gabriella magyartanár, Petri Mór Általános Iskola, Szilágynagyfalu Iskola és templom egyházközséggel, ez mindig is így volt, hiszen már az 1600-as években az egyházközség kántortanítója tanította a betûvetést a gyerekeknek. Jelenleg az iskolában az elemi 1-4. osztályban 119 gyerek tanul magyar osztályokban, a román tagozaton 63 gyerek van. Az 5-8. osztályokban pedig 115 gyerek van magyar osztályokban, román osztályokban pedig 58. Az óvodában pedig 150 kisgyerek van. A látszat ellenére a jövõben csökkennek majd az osztályok a gyereklétszám miatt.

6 6. Kitekintõ Szilágyság/ október 28. Egységes piac Mûködõképes egységes piac hiányában az EU csak egyszerû szemlélõje lesz a versenytársak felemelkedésének. Az egységes piacra vonatkozó intézkedéscsomag alkalmazása az EU több gazdasági kihívására megoldást jelentene véli Winkler Gyula, az RMDSZ európai parlamenti képviselõje, aki szerint az intézkedéscsomag megoldást tartalmaz például a multinacionális cégek termelési egységeinek Európán kívülre költözésének jelenségére is. Kedden az Európai Parlament strasbourgi ülésszakán a képviselõk megvitatták az Európai Bizottság Az Európában tapasztalható elbocsátási hullám, mint a gazdasági válság következménye, a Nokia és Arcelor esetei címû nyilatkozatát. Ezzel kapcsolatban fogalmazott meg írásbeli hozzászólást Winkler Gyula képviselõ. Félõ, hogy a gazdasági válság, a politikai dadogás és a befejezetlen projektek nyomása alatt az Európai Unió a globális verseny nagy vesztese lesz. Frusztrációval figyeljük a feltörekvõ gazdaságokat és felháborodásunknak adunk hangot, amikor a multinacionális cégek, mint a Nokia vagy az Arcelor, úgy döntenek, hogy elviszik Európából termelési egységeiket. Európa azonban nem panaszokat, hanem határozott Pakisztánt, Marokkót, Guatemalát és Togót megválasztották pénteken a Biztonsági Tanács új, nem állandó tagjának az ENSZ-közgyûlésben tartott szavazáson, Magyarország nem jutott túl az elsõ fordulón. Az öt mandátumért folyó versengésben Pakisztán, Marokkó és Guatemala már az elsõ fordulóban bebiztosította helyét a testületben. A pakisztániak éppen hogy csak megkapták az ehhez szükséges kétharmadot, vagyis a 129 voksot, Marokkó 151, Guatemala pedig 191 szavazatot könyvelhetett el. Togo a szavazás harmadik körében 131 szavazatot gyûjtött össze, ami több mint kétszerese a Mauritániára leadott 61 voksnak. Az ötödik, a kelet-európai régiónak fenntartott helyért Magyarország, Szlovénia és Azerbajdzsán indult. Magyarország 52 szavazatot kapott az elsõ fordulóban, s ezzel kiesett a versengésbõl, mert két vetélytársa több szavazatot kapott, így Azerbajdzsán 74, Szlovénia pedig 67 vokssal jutott tovább. Ezután a két talpon maradt rivális között elhúzódó küzdelem kezdõdött. A második körben Szlovénia 97, Azerbajdzsán pedig 90 szavazatot kapott, míg a harmadik fordulóban arányban ismét Szlovénia javára dõlt a mérleg. A negyedik fordulót a kemény lobbizással eltöltött ebédszünet után tartották meg, amelyben a szlovének 98 szavazatot kaptak az azeriek 93 voksával szemben és hajszálpontosan ilyen eredménnyel zárult az ötödik menet is. Magyarország évi ENSZcsatlakozása óta kétszer volt BT-tag, lépéseket vár, a hatalom pedig nekünk, európai polgároknak a kezében van, hogy megváltoztassuk azt, ami egyelõre elkerülhetetlennek tûnik. Ehhez vissza kell térnünk saját erõforrásainkhoz. Meg kell valósítanunk egyik legfontosabb projektünket, az egységes európai belsõ piacot hangsúlyozta Winkler Gyula írásbeli hozzászólásában. Az RMDSZ EP-képviselõje szerint az Európai Uniónak egy hihetetlen potenciál van a tarsolyában, amelyet azonban nem hasznosít, mert nincsen egységes, az összes tagállamban elfogadott törvénykezése, nincsenek egységes szabályok azokon a területeken, amelyek az egységes belsõ piac mûködõképességét biztosíthatnák, annál több viszont az akadály. Az Európai Bizottságnak pillanatnyilag tételesen is feladata, hogy ugyanazt a választ adja a nemeszsuki Nokia gyár alkalmazottainak elbocsátása kapcsán, mint tette, amikor a németországi Bochum településrõl vonult ki ugyanaz a cég. Azonban ezek a válaszok csak a kedélyek csillapítására jók. Mûködõképes egységes piac nélkül az Európai Unió egyszerû szemlélõje marad versenytársai felemelkedésének figyelmeztetett Winkler Gyula írásbeli nyilatkozatában. (Tájékoztató) Magyar aror ország nem lett az ENSZ Biztonsági Tanácsának tagja 1969-ben és ban. Az Orbánkormány megalakulását követõen a külügyminiszter felülvizsgáltatta a 2007-ben benyújtott újabb pályázatot, és arra a következtetésre jutott, hogy a BT-tagság elnyeréséért folytatott kampány a magyar diplomácia globális nyitásának eszköze, amelynek önmagában is sok pozitív hozadéka lehet. Az ENSZ 15 tagú Biztonsági Tanácsának öt, vétójoggal rendelkezõ állandó tagja van: az Egyesült Államok, Franciaország, Kína, Nagy-Britannia és Oroszország. A tíz nem állandó tagot kétévente cserélik, évente 5 poszt rotál. Bosznia, Brazília, Gabon, Libanon és Nigéria mandátuma december 31-án lejár, míg Dél- Afrika, India, Kolumbia, Németország és Portugália további egy évre a testület tagja marad. A nem állandó tagok megválasztásához az ENSZ-közgyûlésben jelenlévõ és voksoló tagállamok kétharmadának szavazatát kell elnyerni, ez mind a 193 tagállam képviselõinek megjelenése esetén 128 szavazatot jelent. Ha az elsõ körben az egyik jelölt sem éri el a kétharmados többséget, második fordulót kell tartani a legtöbb szavazatot szerzett két tagállam között. Ha a második és harmadik menet sem hoz eredményt, negyedik fordulóban a regionális csoport többi országa elõtt is megnyitják a szavazást. Mivel a nem állandó BT-helyekrõl a tagállamok titkos szavazáson döntenek, s a gyõzelemhez kétharmados többség kell, elõfordul, hogy a nyertest csak sok forduló után tudják megválasztani. (mti) Egy y szociológus szerint a lakosság létszáma várhatóan 20 millió alá csökken Románia lakossága várhatóan 20 millió fõ alá csökken amiatt, hogy az elmúlt tíz évben mintegy hárommillió román állampolgár távozott külföldre - jelentette ki Remus Anghel szociológus. A Kolozsváron mûködõ Nemzeti Kisebbségkutató Intézet munkatársa - aki a Babes-Bolyai Tudományegyetem politikatudományok karának vendégtanára is - az MTI-nek pénteken elmondta: a külföldön élõ román vendégmunkások számáról csak becslések vannak, hiszen sem Romániában, sem a különbözõ célországokban nem létezik pontos statisztikai kimutatás ezekrõl a személyekrõl. A szociológus rámutatott: össze kell vetni a Romániában közölt adatokat a célországokban készült felmérésekkel ahhoz, hogy a valóságot megközelítõ képet kapjunk a külföldi román vendégmunkások számáról. Anghel közölte, hogy egy ilyen felmérés szerint Románia határain kívül az Európai Unió tagállamaiban 2,8 millió román él. A szakember a romániai lakosság migrációjának története kapcsán felidézte: a nyolcvanas és a kilencvenes években a német és a magyar nemzeti kisebbség körében volt nagyarányú a kivándorlás. A románok csak 1997 után kezdtek elmenni, és azóta jelentõs mértékben felerõsödött a folyamat. Sokat számított, hogy 2002 után megnyíltak a határok, és a románok már vízum nélkül utazhattak Európában. De még ennél is fontosabb volt a gazdasági tényezõ, hiszen míg Romániában 1997-ig az iparban megszûnt a munkahelyeknek körülbelül a fele, addig a nyugat-európai munkaerõpiacokon megnõtt a kínálat. A 2000-es években a román Az átlagos szerb család tagjainak száma négyrõl háromra csökkent, és Szerbia lakossága egy Újvidék nagyságú város lakosságával, azaz körülbelül 300 ezer emberrel csökkent a 2002-es népszámlálás óta. Ez derül ki azokból az elsõ részeredményekbõl, amelyeket a különbözõ belgrádi újságok internetes kiadásai közölnek szinte folyamatosan. Dragan Vukmirovic, a Szerb Statisztikai Intézet igazgatója a Blic címû újságnak nyilatkozva elmondta, hogy Szerbia összlakossága az utóbbi tíz évben évente átlagosan rel csökkent. Szerbiában október 1-tõl 15-ig tartott a lakosság, a háztartások és az ingatlanok összeírása, de a népszámlálást e hét derekáig meghosszabbították, mert sok embert nem tudtak a kérdezõbiztosok a határidõig elérni. Belgrádban embert írtak össze.,,belgrád lakossága még sohasem érte el a két millió fõt. A fõváros központi negyedeiben folyamatosan csökken a vendégmunkások fõ célpontjává vált Olaszország és Spanyolország, a kivándorlás pedig Románia valamennyi régióját érintette - mondta Anghel. A legfrissebb spanyolországi statisztikai adatok szerint ott 800 ezer román bevándorló él, Olaszországban pedig számukat 1,2 millió fõre becsülik. A nagyarányú elvándorlási folyamatnak véget vetett 2008-ban a nemzetközi pénzügyigazdasági válság, amely nem csak Romániát, hanem Spanyolországot és Olaszországot is keményen sújtotta. Azóta megfigyelhetõ, hogy a román vendégmunkások Nagy Britanniába és a skandináv országokba mennek, de ez a kiáramlás távolról sem olyan nagymértékû, mint a 2000-es évek elején kezdõdött migráció - tette hozzá. Az MTI kérdésére a szociológus kijelentette: a jelenleg zajló népszámlálás nyomán az ország állandó lakosságának száma várhatóan 20 millió fõ alá csökken, hiszen a tíz évvel ezelõtti összeíráson 21,4 millió lakost regisztráltak, a nagyarányú kivándorlás pedig csak a legutóbbi cenzus után zajlott le. A szociológus szerint a gazdasági válság sújtotta Spanyolországból és Olaszországból kevés vendégmunkás tért vissza tartósan, mivel a román munkaerõpiac sem tudta felszívni a hazatérni akarók nagy részét. A szociológus szerint az is gondot jelent, hogy a vendégmunkások saját vállalkozást akarnak nyitni Romániában, és már nem építõmunkásként akarják folytatni életüket. Így a külföldi románok elvárásai nincsenek összhangban a román munkaerõpiac kínálatával, ami szintén nehezíti hazatérésüket. (mti) 4-rõl 3-ra csökkent tíz év alatt az átlagos szerb család tagjainak száma lakosság száma, vannak olyan körzetek, ahol 20%-kal kevesebben élnek, mint tíz évvel ezelõtt. Fogy a lakosság az ország szegényebb vidékein is. Kladovo, Negotin és Zajecar városokban 15%-kal élnek kevesebben, mint tíz éve - magyarázta a Statisztikai Intézet igazgatója.,,gond van a Bánságban is. Nagybecskereknek például 8%-kal kevesebb lakosa van, mint tíz éve volt - tette hozzá. A népszámlálást a Dél-Szerbiában élõ albánok 90%-a bojkottálta, mert a kérdõíveket csak szerb nyelven és cirill írásmóddal nyomtatták ki. A magyarok által lakott egyes vajdasági településeken több olyan esetet jelentettek, amikor a kérdezõbiztosok az elõírásoknak nem megfelelõ módon jegyezték fel a kérdõíveken a nemzeti hovatartozásra adott válaszokat. A szerbiai népszámlálás és összeírás hivatalos adatait november 15-én teszik közzé. (mti)

7 Szilágyság/43. Október 22-én, szombaton délután az Ady Endre Könyvtár újra megnyitásával kezdõdött idén városunk magyar közösségének legnagyobb rendezvénye, a Zilahi Szüreti Napok. A könyvtár 2005-ben jött létre testvérvárosunk, Szentendre polgárainak adományaként, akkor közel kötettel. Az évek folyamán újabb könyvadományok érkeztek Szentendrérõl, s az RMDSZ városi szervezetének székhelyén mûködõ könyvtár kinõtte a helyiséget, így átköltözött a Kraszna utcai EMKE-házba. A Szüreti Napok nyitányaként a könyvtár újra megnyitása az olvasni vágyók számára, a szentendrei Kossuth Nyugdíjas Klub Ezüstfény együttesének jelenlétében, az Izbégi Baráti Kör képviselõinek, valamint zilahi érdeklõdõk társaságában zajlott ünnepélyes keretek között. Az egybegyülteket a Pro Zilah elnöke köszöntötte, ismertetve a könyvtár létrejöttének történetét, majd Lakó Éva a zilahi EMKE elnök asszonya az os magyarországi eseményekre emlékeztetett, üdvözölve a határokon átnyúló összefogást, melynek egyik kézzelfogható eredménye ez a könyvtár is. Felvonulók csoportja 15. Zilahi Szüreti eti Napok Nyugdíjas Klub elnöke mondott üdvözlõ beszédet, bemutatva az elõadó csoportot. A nyugdíjas korúakból összeállt csoport közismert slágereket adott elõ, a nevüket is jelzõ mediterrán övezet népeinek zenéjébõl. A fergeteges, hangulatos elõadást a közönség vastapssal hálálta meg. Vasárnap szüreti felvonulással folytatódott a rendezvénysorozat visszatérõ kedves vendégek társaságában, a mezõkövesdi Matyó Népmûvészeti Egyesület néptánccsoportja közremûködésével. Vendégeink a sámsoni pincéket tekintették meg, és a szabadban elfogyasztott ebéd után ízlelgették a tavalyi és idei hegy levét, miközben gyönyörködhettek a helyi valamint az õszbe boruló hepehupás Szilágyság fölséges látványában. Szombaton este a sámsoni kultúrotthonban a Terbete néptánccsoport közremûködésével fergeteges néptánc mûsort szolgáltattak a helyi közönségnek. Vacsora után egy rögtönzött rövid táncház alkalmával a helybeliek is kipróbálhatták a táncosok rátermettségét. Köszönet Kiss Juhász Csaba polgármesternek és Kis Levente alpolgármesternek, akik e szombati napot remekül megszervezték. Vasárnap délután a felvonulók hada a díszes fogatokon és szekereken elindultak a Kraszna utcai lõtértõl, hogy végigjárják a már hagyományossá vált útvonalat. Sajnos a csárda elõtt az eddig megszokott tömeg helyett alig egy tucatnyian várták a felvonulókat, így ott nem tartottunk megállót, de köszönjük Meszesi Böske néninek, hogy korát meghazudtolva és a hagyományt ápolva fogadta a felvonulókat! A Bródkútnál viszont akárcsak az elõzõ egyesület elnöke nyitotta meg, emlékezve az 1956 október 23.-i magyarországi eseményekre, melynek legfontosabb üzenete a ma élõk számára a megbékélés kell legyen. Példaként az Ezüstfény tagjait hozta fel, melynek soraiban vannak az akkori barikád mindkét oldaláról tagjai, de e csoportban a béke uralkodik közöttük. Az Ezüstfény együttes vezetõje, Déry Gyuri bácsi, nyolcvan évét meghazudtoló frissességgel ad lendületet a többieknek is, akiknek átlag életkora meghaladja a hetvenet. Ezt a lendületet, vidámságot bizonyították a zilahi színpadon is csodálatosan szép énekeikkel. Az elõadást az Örömódával kezdték, majd a mindannyiunk számára ismert magyar és nemzetközi filmzenékbõl hallhattunk csodálatosan szép összeállítást. Az elõadásukat még sikeresebbé tette a kislánynak öltözött öreghölgy éneke valamint a gitana produkciója. A jó hangulat és derû örömkönnyeket csalt ki a közönség szemébõl. A közönség szûnni nem akaró tapssal hálálta meg a négyszáz kilométert idáig utazó idõs emberek produkcióját. Köszönet Randványi Levente egyesületi alelnöknek, Szentendre volt alpolgármesterének, hogy az Ezüstfény együttes ideutazását megszervezte, és a zilahi közönség újra láthatta õket. Rövid szünet után néptánc gálával folytatódott az elõadás, amely parádésra sikeredett a Höcögõ, a Terbete és a Matyó Szüreti napok Matyi István a koronás borkirállzal október 28. Egyesület néptánc csoportjainak részvételével. A Höcögõ a Lackó álma címû koreográfiáját mutatta be, mellyel a kisvárdai Nnevifeszten második díjasok lettek. A Terbete mezõségi, tövisháti és Kraszna- Berettyó menti koreográfiát mutatott be, ez utóbbival Kisvárdán a Nnevifeszten elsõ díjasok lettek. A Matyó együttes moldovai csángó, mezõkeszûi valamint a mûsor második felében egy egész matyó blokkot mutatott be, melyben bakabúcsúztató, matyó népdalok, Varga Tamásné Edina elõadásában, csárdás és móringoló volt bemutatva. Néptánc mûsorban szokatlan, de fontosnak tartottuk elõadásuk során egy rövid ismertetõt tartani a csodálatos, gazdagon hímzett férfi és nõi matyó népviselet bemutatására. A mûsort felváltva Matyi István és a matyók részérõl Varga Tamás konferálta. Köszönet a Matyó Népmûvészeti Egyesület elnökének, Berecz Lászlóné Zsuzsának, hogy elfogadták meghívásunkat, s közremûködésükkel jelentõsen emelték rendezvényünk mûvészi színvonalát. A rendezvénysorozat, amelyet az RMDSZ városi szervezete és a Pro Zilah Egyesület szervez a héten újabb programokkal folytatódik, pénteken szüreti bállal zárul. Fõtámogatóink Zilah Helyi Tanácsa és Polgármesteri Hivatala, a Szilágy Megyei Múvelõdési és Mûvészeti Központ, valamint a programok szervezésében való részvételért,a helyszínek bíztosításáért köszönetet mondunk a Szilágy és Szatmár megyei Történelmi és Mûvészeti Múzeumoknak és az EMKE zilahi szervezetének. Matyi István és Kerekes Gyula A megnyitó szalag átvágással folytatódott, ahol a könyvtár megálmodója és megvalósítója Maholányi Pál az Izbégi Baráti Kör elnöke nyilvánosan is átadta a könyvtárat a zilahi olvasóközönségnek. Ezután mindenki megtekinthette az új otthonban helyet kapott könyvtárat. A szentendrei vendégek újabb könyvadománnyal lepték meg a zilahiakat, amelyet hálásan köszönünk ezúton is. A könyvtár megnyitója után a polgármesteri hivatal Tükörtermében folytatódott a program a szentendrei Ezüstfény Együttes Mediterrán csoportjának elõadásával. Az új helyszínen Sojka Attila alpolgármester köszöntötte a vendégeket, majd Koncz János, a Kossuth években a Lakó- és Takács-családok derekasan megvendégelték a felvonulókat. Minden év fontos mozzanata lett a központban a Wesselényi-szobornál a köszöntõ és báli hívogató utáni borkóstoló Erdõdi Béla barátunk jóvoltából, és a résztvevõ csoportok rögtönzött tánca a közönség bevonásával. A felvonulás a Szakszervezetek Mûvelõdési Házánál ért véget. Köszönet a fogatosoknak, akik az idén is kitettek magukért, a parádésan feldíszített fogatokért és a hagyomány ápolásáért. Az idén a néptáncgálát a szentendrei Kossuth Nyugdíjas Klub Ezüstfény együttesének elõadása elõzte meg. Az elõadást Koncz János, a szentendrei A cifra mezõkövesdiek utcai tánca

8 8. Életmód Szilágyság/ október 28. A kicsik korán észreveszik, mi a jó, és mi a rossz Már a 15 hónapos baba is látja: ez igazságtalan! A csecsemõ is kiszúrja, ha igazságtalanságot lát: egy új tanulmány szerint a jó és rossz közti különbséget már a babák is tudják. Azon képességünk, hogy megkülönböztessük egymástól a jót és a rosszat, olyasmi, melyet már a kisbabák is el tudnak sajátítani - mutat rá egy új tanulmány. A csecsemõk értik, mi számít fairnek és mi nem. A tanulmányban részt vett babák képesek voltak különbséget tenni például az étel igazságos és nem igazságos elosztása között, idejekorán kimutatva ezzel becsületességüket. Az is kiderült, hogy a fair viselkedésre fogékonyabb baba kedvenc játékait megosztani is hajlandóbb volt társaival. Tanulmányaink rámutatnak arra, hogy a becsületesség, korrektség, önzetlenség normái sokkal hamarabb megragadnak a gyermekekben, mint azt korábban gondoltuk - mondta el Jessica Sommerville, a Washnigtoni egyetem pszichológia professzora. - Összefüggés van a becsületesség és önzetlenség között a kisbabáknál: azok a kicsik, akik érzékenyebben reagáltak az étel igazságos elosztására, sokkal inkább hajlottak arra, hogy kedvenc játékukat kölcsönadják. A PLoS ONE címû folyóiratban publikált tanulmány olyan videókra is alapozza mindezt, amely 15 hónapos csecsemõkrõl Bevallod, hogy egyik gyermekedet jobban szereted? Bár aligha ismernék be, a szülõk titokban tesznek különbséget a gyermekeik között. Egy új kötet szerzõje szerint 95 százalékuknak van kedvence. A kérdést, miszerint,,anyut vagy aput szereted jobban? bugyutának tituláljuk, mert valóban övön aluli és tisztességtelen. Ráadásul kevés esetben lehet jó választ rávágni. A szülõt is felesleges megkérdezni, melyik gyermekét szereti jobban, azaz, szereti-e valamelyiket jobban? Jeffrey Kluger amerikai szerzõ új könyvében arról ír, hogy megkérdezni ugyan nem kell, de a szülõk 95 százalékának mégiscsak van kedvence a gyerekek között, ha nem is vallja be - talán önmagának se.,,úgy vélem, a maradék 5 százalék, aki azt mondja, hogy nem tesz különbséget, hazudik - véli a kötet írója. Természetes ugyanakkor, hogy errõl a szülõ nem beszél. készült. Elõször sós kekszet osztottak el köztük nem egyenlõ arányban, majd pedig tejet. A felvételeken valóban egyértelmûen látszik, hosszú ideig néznek a nem egyenlõen elosztott ételre, és meglepetés tükrözõdik az arcukon. Azt nézik hosszasabban, amelyik tálba több étel került. Korábbi tanulmányok arra helyezték a hangsúlyt, hogy a kétéves gyermekek már Sõt, nagyon körültekintõ és óvatos, nehogy a dologra bármikor, bármilyen szituációban fény derüljön. A szerzõ számára saját szülei érzései egyértelmûek voltak. A Today.com-nak adott interjújában Jeffrey Kluger elmondta, õ második gyermekként és idõsebb fiúgyerekként az apja kedvence volt, a legkisebb fiú pedig az édesanyjáé. Kluger szerint a tanulmányok azt mutatják: az apák hajlamosak a fiatalabb lánygyermekért rajongani, míg az anyák a legidõsebb fiúért vannak oda leginkább. És ahogyan a korábbi feltételezések is mondják, a középsõ gyerek általában a legkevésbé kedvenc. Hacsak nem õ a családban az egyetlen fiú vagy egyetlen lány. Úgy véli, a középsõ gyermek helyzetét a baráti társasága könnyítheti meg. A szülõi favorizálással nem az a baj, hogy megtörténik, hanem az, hogy az a bizonyos gyermek, aki nem kedvenc, érzékeli ezt. tudnak segíteni egymásnak dolgokban, ami az önzetlenség jele, ezek a vizsgálatok azonban bizonyítják, hogy ezen képességük sokkal elõbb jelentkezik. A babák is megfigyelik, hogyan törõdik egyik ember a másikkal - mondja Dr. Sommerville. A második feladat során a kutatók arra is rájöttek, azok a kicsik, akik meglepettebbnek tûntek az igazságtalan ételelosztáskor, sokkal rávehetõbbek voltak, hogy megosszák mással a játékukat. A szülõk 95 százalékának van kedv edvence ence Ötévesen kiderül, hogy csúfolni fogják a gyereket az iskolában Igen korán kiderül, mely gyerekek lesznek késõbb kitéve gúnyolódásnak, és illeszkednek be nehezebben: nem szabad hagyni, hogy a csemete túlsúlyos legyen. A gyerekek, akik már az iskola elkezdésekor társaiknál nagyobb testsúllyal indulnak tanulni, késõbb komoly problémákkal küzdhetnek - mutatta ki egy tanulmány. Az Adelaide egyetem kutatói 3300 gyermek sorsának alakulását követték figyelemmel 4 éven át. Kiderült, ezeket a gyermekeket szüleik 15 százalékkal többen jellemezték már 8-9 évesen is elszigeteltnek, olyannak, akit csúfoltak. Ezen gyerekek tanárai 20 százalékkal több esetben mondták, hogy meglátásuk szerint érzelmi problémáik voltak a csemetének. Michael Sawyer professzor, a tanulmány vezetõje elmondta: úgy tûnik, a kezdeti kapcsolatok minõsége az iskolában jelentõs hatással van a gyermek késõbbi mentális egészségére. Magukat a gyerekeket 4-5 éves korukban interjúvolták meg, majd négy évvel késõbb ismét. Mentális egészségükre és viselkedésükre voltak kíváncsiak, érzelmi Kluger szerint a szülõ saját magát keresi a gyermekben, az esik jól neki, ha fiatalabb önmagára emlékezteti a csemete. El van ragadtatva, ha azt látja, hogy - ahogyan fiatalon õ is - rajong a társasági eseményekért, a vásárlásért, szereti a színházat, netán színész akar lenni. Lehet abban is valami, hogy a rá jobban hasonlító gyermek lesz a kedvence. A Today/Parneting.com tanulmánya szerint, melyet nyáron publikáltak, az anyáknak csupán 19 százaléka ismerte be, hogy van kedvence a gyerekei közt. Sok szülõt érint meg a téma, ezért a szerzõ úgy véli, egyre többen fognak beszélni róla. Egy brit tanulmány ugyanakkor rávilágít: az anyák 88 százaléka másként bánik a fiával és a lányával, annak ellenére, hogy tudja, nem helyes ez így. 55 százalékuk beismerte, hogy a fiával könnyebb bánni. Hét százalékuk pedig arról sem hallgatott, hogy több törõdést kap a fia, mint a lánya... A túlsúlyosaka osakat t idejekorán diétára a kell fogni problémáikra, az esetleges hiperaktivitásra és a társasági életükre. A megkérdezett gyermekek ugyanúgy túlsúlyosak voltak, mint korábban. Amikor iskolába kerültek, a fiúk 17,5 százaléka, a lányok 21, 2 százaléka volt elhízott. 8-9 éves korukban azonban a szülõk és a tanárok figyelme arra irányult, milyen kapcsolatban állnak ezek a gyerekek az osztálytársaikkal. Christina Calamaro professzor a Marylandi egyetemrõl elmondta: érdekes, hogy a problémákat már a korai években látni lehet. (eletmod.hu) Horoszkóp oszkóp KOS Fontos lesz az anyagi helyzet, jól keres, de el is költi. Érdemes egy kicsit takarékoskodni. Munkahelyén kellemetlenségek érhetik, sokan pletykálnak önrõl. BIKA Nagy lendülettel dolgozik, könnyen munkamániás hírébe kerülhet. Érdemes rendszeresen kipihennie magát, mert különben könnyen ingerültté válik. IKREK Ez a hét a kis eredmények elérésének ideje. Nehezen tudja megosztani idejét munkája és magánélete között. Fontos lesz a családi élet, szívesen kézbeveszi rokonai problémás ügyeit, tanácsokkal látja el õket. RÁK Érzelmei felerõsödnek, ami kapcsolataiban elõnyös, de ha túlérzékennyé válik, hajlamos lehet a féltékenységre, szélsõségességre. Önbizalma nem túlzottan erõs, ezért jobb ha kerüli a kritikát, a konfliktusokat! OROSZLÁN Emberi kapcsolatai kellemesen alakulnak, kibékülhet azokkal, akikkel sikerült összetûznie az elmúlt hetekben. Mind a magánéletében, mind munkahelyén békét találhat, ha egy kicsit igyekszik. SZÛZ Munkahelyén alaposan ellátják feladatokkal, ezek egy részét nagyon unalmasnak találhatja, ráadásul senki sem segít benne. Az elismerés sem mindig érkezik megfelelõ módon. MÉRLEG Fontosak lesznek a kapcsolatok, de szokott diplomatikus hozzáállása helyett most hajlamos lehet a bosszankodásra. SKORPIÓ Túl sokat vár el környezetétõl, legyen szó munkáról vagy magánéletrõl. Saját maga viszont nehezen tûri a kritikát. Érdemes fejleszteni empátiás készségét, különösen ha családfõként vagy fõnökként mûködik. NYILAS Gyakran kerül döntési helyzetbe, ami bizonytalansággal járhat. Jellemzõ lehet a kimerültség, a figyelmetlen hozzáállás, ami nem segít munkájában, de magánéletében is veszélyes lehet. BAK A sok feszültség után most rendet tehet életében. Hamarosan jobb idõk következnek. Elõször érdemes önvizsgálatot tartani, célokat kitûzni, utána elmesélni másoknak is az elképzeléseinket. VÍZÖNTÕ Elég problémás lesz ez az idõszak, de nagy lendülettel vág bele az ügyek intézésébe. Egy közepes mértékû elégedetlenség segíthet elõbbre lépni az életben. HALAK Fontos, hogy kiegyensúlyozott kapcsolata legyen környezetével, még ha nem is mindig ért egyet mások viselkedésével vagy véleményével.

9 Szilágyság/43. Kaleidoszkóp október 28. Észnél lenni Ha van értelmes befektetés autós számára, akkor az a gumi. Egy jó téli szett és némi vezetéstechnika a sír szélérõl is visszahoz. Mi is ez a kötelezõ téligumi-szabályozás: egy újabb értelmetlen rendelkezés, vagy valóban hasznos? Milyen egy jó téli gumi, érdemes-e használt vagy újrafutózott gumiban gondolkozni, és hogyan vezessünk csúszós úton? Kérdéseinkre Butka Gergõ, egy gumiforgalmazó cég munkatársa válaszol, aki nem csak az üzlethez meg a szereléshez ért: ralizik, autós találkozókat szervez, és úgy általában minden Szatmár környéki benzinszagú, gumi- és kuplungégetõs vállalkozásban nyakig benne van. - Mi is a különbség a nyári és a téli gumi között? Butka Gergõ: Két fontos különbség van: az összetétel, és a futófelület. A téli gumik puhább keverékbõl készülnek, hogy alacsony hõmérsékleten (+7C alatt is) tapadjanak. A mintázatuk lehet forgásirányos (nyílmintás) vagy asszimetrikus. A téli abroncsot mindkét esetben a futófelületen található apró lamellák különböztetik meg a nyáritól, ezek adják a stabilitást a csúszós felületen. - Anno a régi Dacián nem volt téli gumi. Most miért kell? Anno még vasárnaponként kirándult a család, laza hetvenes tempóban a Gyilkostóig, és néha-néha találkoztak egy autóval az úton. Mostanában pedig száguldó suhancok, vezetés közben telefonáló menedzserek, részeg biciklisek és fáradt kamionosok között Téli gumi: kell ez nekem? em? kell cikázni, szóval többszörösen megnõtt a vezetés közbeni veszélyforrások aránya. - Valóban csodaszer a téli gumi a különféle kütyükkel (ABS, ESR, stb.) kombinálva? Az autó egy négyzetcentiméternyi gumifelületen tapad az úthoz. Bár az elektronika mindent megtesz, hogy fékezze a megcsúszó kereket, és miközben hátul visítanak a gyerekek, stabilizálja is az autót, mégsem szabad erre bízni az életünket. A legbiztonságosabb téligumival is legalább 20%-kal nagyobb fékutat kell hagyni, bele kell számolni a szembesávba való átcsúszás lehetõségét, összefoglalva: jobban észnél kell lenni. - Egyre több négy évszakos (All Seasons) gumit látni autókon. Ez lesz a jövõ zenéje? Egyre nagyobb az igény rájuk, de ez semmiképpen nem helyes döntés: olyanok, mint egy téli-nyári dzseki, amely persze egyik évszakban sem jó. A négyévszakos gumi télen inkább nyáriként, nyáron pedig téliként viselkedik. A négy évszakos gumik elterjedésébe belejátszanak a szokásos 40 éve vezetek és a ritkán szedem ki a garázsból sztereotípiák is, de én mindenképpen az évszaknak megfelelõ gumiválasztást javaslom, így biztosan odaérünk nagymamához a legnagyobb hóesés közepette is. - Ha egy kezdõ sofõrnek el kell magyarázni, hogyan is vezessen jeges úton, nagyjából mit kell tudjon? Ne pánikoljon, és használjon motorféket. Fontos szabály, hogy elsõkerékhajtású autót jégen való megcsúszás esetén nem satufékkel, hanem kis gázadással stabilizálhatunk. Hátsókerékhajtású autó esetén jeges úton igyekezzünk minél finomabban adagolni a gázt, hogy ne faroljon ki. Igyekezzünk folyamatos tempót tartani, kerülve a hirtelen gázadást, fékezést, irány-, és terhelésváltást. Indulás elõtt ellenõrizzük az autó mûszaki állapotát: a fagyállót, az akkumulátort, a téli ablakmosó folyadékot, a fûtési rendszert. Jeges úton az utastársakkal ne viccelõdjünk, hogy nézd már, hogy megcsúsztatom a kanyarban!, mert annak hólapátolás lesz a vége. - Nálunk nem igazán léteznek téli vezetéstechnikai tréningek. Miért? Nyugaton ez az önkormányzat, a közlekedésfelügyelet és az autóklubok (ADAC, ÖAMTC) közös projektjeként mûködik: egy speciális pályán, különbözõ útfelületeken, akadálypályán tanulja meg a vezetõ az ellenkormányzást, a vészfékezést. Ha átment a jávorszarvasteszten, akkor már biztonságosabban kezeli a saját autóját. Különösen fontos ez a fiatal sofõr/erõs autó kombinációban. Nálunk az örök pénzkérdés illetve a beruházás komplexitása miatt nem terjedtek el a vezetéstechnikai tréningek, privát kezdeményezésként pedig szintén kevés az esély a hosszú távú nyereségességre. Érdekesség: térségünkben egyedüliként csak mi használunk saját tesztautókat és tesztgumikat, ezekkel téli versenyeken illetve Zsírsz szegény élelmiszer erek: ek: egészségesek vagy cask marketingf etingfogás? lezárt terepeken szoktunk csapatni. Így saját bõrünkön tapasztaljuk, miért jobb az egyik modell a másiknál. - Mire kell figyelni téli gumi vásárlásakor? Mi a helyzet a használt, illetve az újrafutózott gumikkal? A mostani gazdasági helyzetben a gumit nyilván nem azért dobja el valaki Nyugaton, mert olyan gumieldobós napja van, hanem azért, mert elkopott, elöregedett. Éppen ezért nálunk (ahol több a gödör, a fékezés) fokozottan balesetveszélyesek ezek a gumik. Az újrafutózott abroncs egy leharcolt használtgumi-vázra lett ráöntve, így elõfordulhat, hogy az egyik nehezebb, mint a másik, nehéz kiegyensúlyozni, gyakran egyik irányba húz az autó. Szóval nem javasolom egyiket sem. Amire még figyelni kell: a márka legyen ismert, mert elárasztották a piacot a gagyi óccó cuccok, melyek köszönõ viszonyban sincsenek a biztonsággal. A gumi gyártási évét a DOT jelzés utáni utolsó négy szám adja meg: 2511 például év 25. munkahetét jelöli. Minél frissebb az abroncs, annál jobb. - Honnan vásároljunk? Mindenképpen olyan helyrõl, ahol fel is szerelik az abroncsot, és szaktanácsadást is tudnak adni, illetve ahová jövõre is vissza lehet menni egy esetleges problémával. Nem javaslom a hipermarketek gumiválasztékát, mert ami a gumiszervizesnek egy szakma, az nekik csak egy termék, mint a mosópor vagy a vécépapír. Nagyon fontos, hogy mindegyik tengelyen az évszaknak megfelelõ abroncs legyen, ne elõl 2 téli és hátul 2 nyári, vagy fordítva. Legfontosabb szerintem a személyreszabott abroncsválasztás: más modellt adunk nagyapának, másat a száguldozó unokának. (transindex.ro) 3,5 %, 3%, 1,8%, 0,1% -mekkora zsírtartalom a jobb? A szupermarketek polcai tele vannak alacsony zsírtartalmú termékekkel, amelyeket úgy reklámoznak, mint egészséges és az alakunknak is jót tevõ étkek. Sok orvos és táplálkozási szakember az élelmiszerek zsírtalanított változatát ajánlja, amelyek jótékony hatással vannak az élelmiszerekre. De olyan véleményeket is lehet hallani, amelyek szerint hiába viseljük el a low-fat étkek rossz ízét, nem leszünk egészségesebbek tõle. Ezeket csak olyan vállalatok reklámozzák, amelyek ránk akarják kényszeríteni a termékeiket és a koleszterincsökkentõ gyógyszereket. Dr. Corina Zugravu nutricionista segítségével próbáltuk kideríteni, mi az igazság az alacsony zsírtartalmú élelmiszerekkel kapcsolatban. A low-fat élelmiszerek egészségesebbek Azok a termékek, amelyekbõl kivonták a zsiradékot, egészségesebbek, sõt, közrejátszanak a szív- és érrendszeri megbetegedések megelõzésében. A magyarázat abban áll, hogy a mai ember kevesebbet mozog, könnyebben elhízik, és úgy szeretne csökkenteni a napi kalóriabevitelén, hogy közben ne változtasson radikálisan az étrendjén. Ezért a legtöbb kalóriát tartalmazó zsiradékokat vonják ki elsõsorban az ételekbõl, csakhogy nem mindent lehet például a mogyoróból vagy a tojássárgából nem tudjuk kivonni. Mindenkinek zsírszegény tejet kellene innia A tejtermékek zsírtalanítása nemcsak a kevesebb kalória miatt hasznos, hanem azért is, mert a tejfélék rossz koleszterint és telített zsírsavakat tartalmaznak. Ebbõl következõen mindenkinek zsírszegény tejtermékeket kellene fogyasztania. A legtöbb tudós már 2-4 éves kortól a zsírszegény tejre való áttérést javasolja, mert mindenképp zsiradékhoz jutunk olyan élelmiszerek révén, amelyekbõl nem lehet kivonni. 25 éves kor után azonban mindenképp át kellene állni: ha 1,8%, 1,5% vagy 0,1% zsiradékot tartalmazó tejet fogyasztunk, gyakrabban ehetünk tojást, ami tápanyagokban gazdag, de koleszterint is tartalmaz. Másfelõl a tejtermékek az idõsek számára fontos élelmiszerek, mert segítenek megelõzni a csontritkulást. A zsírszegény élelmiszereknek nincs íze Zsiradék nélkül az íz nem annyira erõteljes, mivel ezeket tudjuk érzékelni (organoleptikusak). Egy erre vonatkozó javaslat, hogy ne igyunk egyáltalán zsíros tejet, hogy ehhez képest ne érezzük vízízûnek a zsírszegényet. A zsiradék kivonása a vitaminokat is elvonja A zsírban oldódóakat igen, a tej esetében ez az A és D vitamin. Más országokban a termelõk hozzáadják az elveszített vitaminokat a tejhez, nálunk ez nem történik meg. Míg a felnõttek számára ez nem jelent nagy gondot, mivel a vitaminokat más forrásokból is magukhoz vehetik, a gyerekeknél számottevõ a veszteség. A zsírszegény ételek másképpen néznek ki A zsír csökkenésével a szilárdság is csökken, ezért például az ilyen joghurtok vékonyabbak és áttetszõbbek. Azonban a gyártók gyakran zselatint vagy keményítõt adnak hozzá, így kevésbé lesz vizenyõs. Nem minden zsírszegény étel egészséges Minden low-fat élelmiszer jó, de például a majonéz esetében a normál a javallott, mivel növényi olajat, vagyis jó zsiradékot tartalmaz. Így ha több kalória is van benne, egészségesebbnek számít. Ha zsírszegény ételeket fogyasztunk, más tápláléktípusokból többet is ehetünk. A zsírszegény termékek nem jogosítanak fel a túlzásokra. Ezektõl nem fogyunk, csupán kevesebb kalóriát tartalmaznak, mint normál társaik, így egyszerre kisebb kalóriamennyiséget viszünk be, ez viszont nem érv a mértéktelen evésre. A zsírszegény ételekbõl többet eszünk A zsír jóllakat, ezért a zsírszegénytõl nem telünk meg olyan gyorsan, így fennáll annak az eshetõsége, hogy többet együnk. A low-fat ételek több kalóriát tartalmaznak, mint a normál társaik Némely vélemény szerint ezekben azért lenne több kalória, mivel ízjavítónak szénhidrátokat adnak hozzájuk. Ez éppen elõfordulhat, de nehéz elképzelni, hogy a hozzáadott cukor kalóriatartalma nagyobb legyen, mint az elvont zsiradéké. Egy gramm zsiradék 9,3 kilokalóriát tartalmaz, míg egy gramm szénhidrát csupán 4,1-et. Mindenesetre azok, akik tartózkodnak a szénhidrátoktól, olvassák el figyelmesen a zsírszegény ételek címkéjét is. A dietetikus termékben nincs feltétlenül kevesebb kalória A cukorbetegeknek szánt élelmiszerek például dietetikusak, de nagyon sok zsiradékból származó kalória van bennük. Így a zsírszegény gyümölcsjoghurtokban is, mivel sok a hozzáadott cukor. A fogyasztó nézzen utána figyelmesen, és ne higgyen elsõre a dietetikus jelzésnek. A zsíros tejtermékek egészségesebbek Egy, a Harvard School of Public Healthen végzett kutatás azt mutatta ki, hogy a zsíros tejfélék csökkentik a cukorbetegség kockázatát. Pontosabban a vérben jelenlévõ omega-7 zsírsavról van szó, amelyrõl úgy tûnik, hogy képes erre. A nutricionista azon a véleményen van, hogy a tejben található zsiradékok efféle hatásait még alaposabban kutatni kell. Vagyis nem általában, hanem csak egyes zsírsavak rendelkeznek ilyen hatással. Az azonban világos, hogy a zsírszegény ételek fogyasztása és bizonyos betegségek között nincs ok-okozati összefüggés. A zsírszegény ételek károsa hatással vannak az egészségre A zsírszegény joghurtot fogyasztó nõk gyermekeinél nagyobb valószínûséggel alakulhat ki asztma, mivel a terhesség alatt nem adták át a jótékony hatású zsírsavakat. A Harvardon végzett kutatásban 70 ezer terhes dán nõt és gyerekeiket figyelték meg hét éves korig, és arra jutottak, hogy a zsírszegény joghurtot fogyasztó nõk gyerekei 1,6-szor nagyobb eséllyel lettek asztmásak hét éves korukig, mint a többiek. (transindex.ro)

10 10. Sportvilág - Humor Szilágyság/ október 28. Újabb haláleset a motorspor sport t világában - meghalt Simoncelli Talmácsi Gábor döbbenten értesült volt versenyzõtársa vasárnapi tragédiájáról: Marco Simoncelli, aki három éve a 250 kcm-esek között volt világbajnok, Szepangban, a gyorsaságimotorosvilágbajnokság Malajziai Nagydíján szenvedett halálos balesetet.,,borzasztó hír, nekem még nem sikerült feldolgozni - nyilatkozta az m1 vasárnap esti Híradójában a 125 kcm-esek között 2007-ben vb-gyõztes Talmácsi, aki nagyon rutinos versenyzõnek tartotta Simoncellit. Futball helyett tömegverekedésrõl szólt a Steaua Rapid-rangadó, s a helyzetekben szegényes mérkõzés végül gól nélküli döntetlennel zárult. Örökrangadóhoz méltatlanul kevés akciót láthatott a bukaresti Nemzeti Aréna mintegy negyvenezer fõs közönsége hétfõ este, a Steaua Rapid-labdarúgó-mérkõzés ugyanis fõleg taktikai csatározás volt, a két gárda defenzívája kölcsönösen semlegesítette a támadásokat, így nem véletlen, hogy 0-0-val végzõdött a találkozó. A gyenge szervezés miatt sok szurkoló nem tudott idejében bejutni a stadionba, s Alexandru Tudor talán emiatt is döntött úgy, hogy a tervezettnél öt perccel késõbb fúj rajtot a Liga 1-es bajnokság 11. fordulójának záró összecsapásán. A játékvezetõnek aztán bõven akadt dolga, mert bár futballt keveset mutattak a küzdõ felek, indulatokat viszont annál többet. A 66. percben Prepeliþã elõre nyújtott lábbal csúszott bele Comanba, a Rapid kapusába, aminek megtorlás lett a vége. Dan Alexa azonnal nekiesett a steauás középpályásnak, majd a bal kezére megsérült Coman is csatlakozott a dulakodáshoz. Innen már csak egy lépés volt a tömegverekedésig, hiszen több futballista is beszállt az rugdosódásba és ökölváltásba. A játékvezetõ végül az elszakadt mezû Alexát és a szabálytalankodó Prepeliþát állította ki piros lappal, utóbbi értetlenül állt a bíró döntése elõtt. Nem tudom miért állított ki, minden irányból kaptam az ütéseket nyilatkozta a meccs után. Alexa sem értett egyet a sípmester döntésével, bevallása szerint õ csak segíteni akart a futballistának felállni, majd õt ütötték meg. Ezequias egy durva buktatás miatt kapott piros lapot a Steaua elleni mérkõzésen Nem akarom Tudort megsérteni, de nem való arra, hogy rangadót vezessen. Túlságosan is szeret a középpontban lenni. Még õ sem volt biztos abban, hogy kinek,,hirtelen irányt váltott a motor, és az utána következõk nem voltak erre felkészülve. Nem is lehettek, mert nagyon gyorsan történt ez az eset. Rossz idõben, rossz helyen volt! A tömegbukás az elsõ kör vége elõtt következett be a MotoGP kategóriában, a legmagasabb géposztályban, amikor egy kanyarban hárman - elõbb a 24 éves Simoncelli, majd honfitársa, Valentino Rossi és az amerikai Colin Edwards - is elestek, utóbbi kettõ sérülés nélkül megúszta az esetet, viszont bukásuk elõtt mindketten áthajtottak a földön fekvõ versenyzõtárson, akinek a motorját próbálták kikerülni. Simoncellit kritikus állapotban szállították a szepangi pálya egészségügyi központjába, ahol már nem tudtak rajta segíteni. Egy héten belül ez már a második tragédia az autó- és motorsportban: múlt vasárnap Dan Wheldon, az IndyCar autós gyorsasági sorozat kétszeres bajnoka szenvedett végzetes balesetet Las Vegasban. Gól nélküli bunyós derbi akar piros lapot adni vélekedett a Rapid futballistája. Mintegy negyedórával késõbb a vasutasok még egy játékosukat elveszítették, Tudor ugyanis Ezequiast is az öltözõbe küldte egy csúnya buktatás miatt. Gól végül nem esett, a pontosztozkodásnak pedig a Rapid örülhetett jobban, hiszen dobogón maradt. Immár 10 pontnyira a listavezetõtõl, a Steaua egyre inkább leszakad, romlanak esélyei a bajnoki címre. George Copos, a Rapid tulajdonosa elégedetlen volt Tudor döntéseivel, a Steaua tulajdonosának, Gigi Becalinak viszont nagyon tetszett a játékvezetési stílus, szerinte az hibátlan volt. Persze õ Comannak és Deacnak is felmutatta volna a piros lapot. Különösen akkor lett mérges, amikor megtudta, hogy a Rapid hirtelen haragú kapusa még megpofozta Prepeliþát az öltõzõ kijáratánál. A pályán csináljanak amit akarnak, de a meccs után ne legyenek ellenségeskedések. Nem baj, majd jövök én a testõrömmel, és visszaadom neki azt a pofont fenyegetõzött a klubtulaj. Saját játékosait is kritizálta Becali, és igazat adott a szurkolóknak, amiért kifütyülték Mihai Costeát. Bohóc volt a pályán jellemezte a Craiovától érkezett labdarúgót. Ez a döntetlen a listavezetõ dinamósoknak kedvez, akik amúgy a fegyelmi bizottságot sürgetik, hogy utólagosan még tiltsanak el néhány futballistát. Maga Rãzvan Lucescu (szerk. megj: a Rapid edzõje) mondta, hogy túl sok ütés történt és nem tudja, hogy miért csak Alexát állították ki nyilatkozta Constantin Dãnilescu, a kutyák sportigazgatója. A Liga fordulójának másik hétfõi mérkõzését Ploieºti-en játszották, ahol egy hatalmas potyagól döntötte el a három pont sorsát: három perccel a lefújás elõtt a csereként beállt Þigãnaºu továbbítását csúnyán elnézte Cerniauskas, s a labda a hálóõr lábai közt csurgott a Vaslui-i kapuba, 1-0. Az Astra ezzel a tizedik vereség nélküli mérkõzését pipálta ki, s megközelítette a dobogót. (maszol.ro) Szoborként Egy asszony együtt van a szeretõjével, mikor hallja, hogy nyílik az ajtó, és hazajön a férje. - Gyorsan, menj a sarokba! Kapkodva bekeni a szeretõt babaolajjal és púdert fúj rá.- Meg ne mozdulj, amíg nem szólok - súgta neki - csinálj úgy, mintha szobor lennél. - Mi ez itt? - kérdezi a férj, mikor belép a hálószobába -Egy új szobor - vágta rá rögtön a feleség. Szabóék is vettek egyet a hálószobájukba. Olyan remeknek találtam az ötletet, hogy én is vettem egyet. A férj megelégedett a válasszal és fáradtan lefeküdtek. Hajnalban két óra felé felkel a férj, kimegy a konyhába, csinál egy szendvicset, hozzá egy pohár tejet és visszamegy a hálószobába. -Tessék - mondja a szobornak, -, egyél valamit. Én három napig álldogáltam a Szabóék hálószobájában, mint egy hülye, és nem kínáltak meg semmivel. Árokban Három részeg fekszik az árokban. Az egyik szellent egy hatalmasat, mire a mellette fekvõ: - Egészségedre! Kinyitja erre a harmadik is a szemét: - Töltsetek nekem is! Az apa benyit a fürdõszobába Az apa benyit a fürdõszobába, és meglátja, hogy a fia sminkel. - Fiam, te meleg vagy? - Nem apa, hercegnõ. Mellnövesztés - Drágám, hogyan tudnám megnöveszteni a mellem? - Dörzsöld WC-papirral. - Szerinted beválik? - Nézd, a fenekednél bejött Mosolygás -Valahányszor meglátom önt mosolyogni asszonyom, mindig arra gondolok, hogy fel kellene csábítanom a lakásomra. -Nocsak, nocsak! Ekkora nagy nõcsábász? -Nem asszonyom, fogorvos vagyok. Rövidítés Minek a rövidítése a HELP? - Hozz Egy Liter Pálinkát! Szõke nõk - Mi történik, ha két szõke nõ egymás felé rohan? - Eltörik a tükör. Kocsmában Férfi bemegy a kocsmába. - Kérek egy sört. - Alkoholmentes jó lesz? - Játékpénzt elfogad? Vízcsap - Mit vár a szõke nõ a kád mellett? - Hogy a melegvízcsap zöldre váltson. Miért jó ismerkedni a neten? - Miért jó ismerkedni a neten? - Mert otthonról is lehet. - Mert a munkahelyrõl is lehet. - Mert nem kell hozzá kiöltözni. - Mert nem kell sminkelni. - Mert az egyhavi elõfizetés a telefonszámlával sem kerül annyiba, mint egy vacsora és a taxi hazafelé. - Mert lehet közben inni és WC-re menni anélkül, hogy bocsánatot kellene kérni. - Mert nem kell elmenni a felelõtlenül megígért randevúra. - Mert a szó, ha már elszáll, sok bajt okozhat, írásban viszont minden törölhetõ. - Mert az õszinteségnek itt nagyobb a presztizse, mint a mellébeszélésnek. Közlekedés Egy kocsi veszettül cikázik az úton. A rendõr nagy nehezen megállítja. Kiszáll belõle egy szõke csaj. A rendõr megkérdezi: - Mit mûvel maga, hogy lehet így vezetni? - De hát én csak kikerültem balra a fenyõfát, aztán meg jobbra, majd megint balra - De hölgyem, az az illatosító! Iskolában Móricka elõször ment iskolába.amikor hazaért, anyukája megkérdezte tõle: -Na, milyen a suli? -Hazugság az egész!a terem ajtajára az van ki írva hogy elsõ osztály,odabent meg minden fapados. Móricka Móricka, mi volt az iskolában? - kérdezi Móricka apja. Hallottam egy tök jó rendõrviccet! mondja Móricka. De fiam, én is rendõr vagyok! Akkor lassabban mondom, hogy te is megértsd.

11 Szilágyság/43. Hirdetés október 28. * Informatika, matematika, kémia korrepetálást vállalok Szilágysomlyón és környékén. Érdeklõdni a as telefonszámon lehet. * Eladó Szilágysomlyón egy felújított kétszobás kertes ház. Víz bevezetve. Érdeklõdni a , és es telefonszámokon lehet. * Eladó Gateway nv53 márkájú laptop (notebook), 4Gb RAM, 500Gb HDD, Amd Athlon x2 m300 típusú processzor, beépített webkamera, mikrofon. További érdeklõdésért vagy egyeztetésért hívja a as telefonszámot! * Elemi iskolások korrepetálását vállalom. Érdeklõdni a as telefonszámon lehet. * Számítástechnikai mérnök munkát keres. Érdeklõdni a es telefonszámon lehet. * Szilágybagoson eladó kis kertes ház nyaralónak. Érdeklõdni a ös telefonszámon lehet. * Szamítástechnikia mérnök munkát keres szakterületén belül. Érdeklõdni a es telefonszámon lehet. * Szilágysomlyón eladó konyhabútor, kanapé, varrógép, butélia, hordó. Érdeklõdni a es telefonszámon. Sojka Attila, Zilah alpolgármestere mellett állunk anyósa, végleges eltávozása miatt érzett fájdalmában. Õszinte részvétünk a gyászoló családnak. Szilágy Megye Prefektusi Intézménye Õszinte részvéttel osztozunk Sojka Attila, Zilah alpolgármestere gyászában, amelyet szeretett anyósa, elvesztése okozott. Együttérzésünk enyhítse a gyászoló család fájdalmát! Csóka Tibor, Szilágy Megye Tanácsának alelnöke Õszinte részvéttel osztozunk Sojka Attila, Zilah alpolgármestere gyászában, amelyet szeretett anyósa, elvesztése okozott. Együttérzésünk enyhítse a gyászoló család fájdalmát! Fekete Szabó András Levente, szenátor Mély együttérzéssel osztozunk Sojka Attila alpolgármester, az RMDSZ Zilah városi szervezete alelnökének fájdalmában, szeretett anyósa elhunyta miatt. Mindenható Istenünk legyen vígasztalója a gyászoló családnak! Az RMDSZ Zilah városi szervezetének nevében, Lakatos Sándor elnök * Eladó orvosi rendelõ Zilahon. Érdeklõdni a ös telefonszámon lehet. * Arctic hûtõszekrény eladó Zilahon. Érdeklõdni lehet a es telefonszámon. * Kisgyermekek felügyeletét vállalom. Érdeklõdni a es telefonszámon lehet. * Elemi és általános iskolásoknak angol órát tartok Zilahon. Érdeklõdni a es telefonszámon lehet. * Eladó Zilahon 16 ár terület a Kraszna utca végén, a gyümölcsösben, az országút mellett. Érdeklõdni a es, a as és es telefonszámokon lehet. * 59 éves özvegy férfi vagyok, és szeretnék megismerkedni egy év közötti nõvel barátság vagy házastárs céljából. Érdeklõdni a es számon lehet este 19 óra után. * Eladó Sztánán 25 ár telekkönyvezett gyümölcsös. Irányár lej. Érdeklõdni a es telefonszámon lehet. * Eladó jó állapotban levõ kétnyílós és egy bejárati vaskapu. (Kossuth L. 31). Érdeklõdni a es telefonszámon lehet. Õszinte részvéttel osztozunk Sojka Attila, Zilah alpolgármestere gyászában, amelyet szeretett anyósa, elvesztése okozott. Együttérzésünk enyhítse a gyászoló család fájdalmát! Az RMDSZ Szilágy megyei szervezete nevében, Seres Dénes elnök Õszinte részvéttel osztozunk Sojka Attila, Zilah alpolgármestere gyászában, amelyet szeretett anyósa, elvesztése okozott. Együttérzésünk enyhítse a gyászoló család fájdalmát! Szilágyi Róbert, az RMDSZ Szilágy megyei szervezetének ügyvezetõ elnöke Õszinte részvéttel osztozunk Sojka Attila, Zilah alpolgármestere gyászában, amelyet szeretett anyósa, elvesztése okozott. Együttérzésünk enyhítse a gyászoló család fájdalmát! Matolcsi Erzsábet Õszinte részvéttel osztozunk Sojka Attila, Zilah alpolgármestere gyászában, amelyet szeretett anyósa, elvesztése okozott. Együttérzésünk enyhítse a gyászoló család fájdalmát! A Szilágy Megyei Ifjúsági Egyeztetõ Tanács elnöksége Köszönetünket fejezzük ki mindazonak, akik drága halottunk, VARGA MIHÁLY sarmasági állatorvos temetésén részt vettek és fájdalmunkban osztoztak. A gyászoló család Hasznos telefonszámok Zilahi rendõrség Zilahi közösségi rendõrség Romtelecom tájékoztató Romtelecom hiba bejelentõ Gázelosztó Electrica diszpécser EON Gaz diszpécser non stop ; Zilahi megyei kórház Prefektúra Megyei tanács Fogyasztóvédelmi hivatal Autóbusz állomás Atlassib autóbusz állomás RMDSZ Szilágy megyei szervezete Zilah, Kossuth L. utca 33. szám tel: Seres Dénes, elnök, parlamenti képviselõ pénteken óra között Szilágyi Róbert, ügyvezetõ elnök hétfõtõl csütörtök óráig Az RMDSZ zilahi szervezete Naponta óra között Hétfõ, Lakatos Sándor, elnök földügyek Kedd, Szilágyi Sándor, városi tanácsos Szerda, Májer Gabriella, közjegyzõ Csütörtök, Demjén Attila, ügyvéd Péntek, Bogdán Zsolt, városi tanácsos A városi iroda nyitvatartásának idõpontja naponta: óra.(pénteken: óra) Elérhetõségek: Lakatos Sándor, elnök: Serban Krisztina, titkárnõ Szilágycsehben Az érdekvédelmi szervezet székháza munkanapokon óra között várja az érdeklõdõket. Szilágysomlyón Fekete Szabó András szenátor minden pénteken óra között fogadja az érdeklõdõket. Az RMDSZ helyi szervezetének székháza munkanapokon óra között mûködik, pénteken viszont csak óráig van nyitva. A város magyar tanácsosai minden csütörtökön óra között az RMDSZ székházában fogadják a lakosságot. Fogadóórák (elõzetes bejelentkezés alapján) Ne feledjük el felköszönteni szeretteinket, rokonainkat, ismerõseinket névnapjukon! október 28., péntek: Simon, Taddeus október 29., szombat: Nárcisz, Melinda október 30., vasárnap: Alfonz, Kolos október 31., hétfõ: Farkas november 1., kedd: Marianna, Itala november 2., szerda: Ingrid november 3., csütörtök: Gyõzõ, Viktor Õszinte szívvel osztozunk Varga Éva kolléganõnk férje hirtelen halála miatti gyászában. Közel van az Úr a megtört szívekhez, és megsegíti a sebhedt lelkeket. (34 Zsoltár) A Sarmasági Ipari Iskolacsoport közössége Intézmények Prefektúra Végh Sándor prefektus csütörtökön 10 órától Onorica Abrudan alprefektus szerdán órától Szilágy Megye Tanácsa Marc Tiberiu elnök pénteken órától Csóka Tibor alelnök kedden órától Ionescu Cristian alelnök hétfõn órától Vlaicu Radu titkár szerdán órától Zilah Polgármesteri Hivatala Radu Cãpîlnasiu polgármester csütörtökön órától Sojka Attila alpolgármester szerdán órától Dana Cota alpolgármester kedden órától Szilágycseh Polgármesteri Hivatala Varga András polgármester Csütörtök Bulgãrean Emil alpolgármester kedd Cordea Dan Titus titkár szerda Zsibói Polgármesteri Hivatal ÁBãlãnean Eugen polgármester kedden óra között Sárközi Pál alpolgármester csütörtökön óra között Opris Maria titkár szerdán óra között.

12 12. Reklám Szilágyság/ október 28. Eladó egy 1996-os évjáratú MAZDA TDI Intercooler típusú személygépjármû, 5 literes átlagfogyasztással, euró 2-es. Felszereltség: ABS, 4 elektromos ablakemelõ, elektromos tükör, légkondi, centrálzár, dupla légzsák, stb. Az autó ideiglenesen Magyarországon van beírva, ezért átiratás elõtt ki lehet venni háromszor a piros román rendszámot. Irányár: 999 euró. Tel: Állásajánlat Costea P.. Dorel I.I. Zilahon, a Stadion utca 38. szám alatt készít dróthálókat cinkelt drótból. Termelési áron elad: - szögesdrótot - rábichálót - keretezett hálókat - szeget - hegesztett hálót - betonvasat - és minden hasonló terméket. Kitûnõ áraink vannak! Érdeklõdjenek a vagy es telefonszámon PIROTEHNIC COM KFT. EGYEDÜLÁLLÓ TÛZIJÁTÉKMEGOLDÁSOK, GYÖNYÖRÛ EFFEKTEK. PONTOS, PRECÍZ KIVITELEZÉS! KEDVEZÕ ÁRAK, ABSZOLUT MINÕSÉG! Cégünk a tûzijáték tökeletes kivitelezéséhez ötleteivel és szakembereinek tapasztalatával áll rendelkezésre, szem elõtt tartva mindenek elõtt a biztonságot, az igényeket és azt a célt, hogy az ünnepség résztvevõi felejthetetlen élményben részesüljenek. Ennek bizonyítéka a többszáz balesetmentes tûzijátek! RENDELJEN TÛZIJÁTÉKOT ESKÜVÕRE, CSALÁDI ÜNNEPEKRE, VÁROS-, FALUNAPRA! ELÉRHETÕSÉGEINK: MARI SÁNDOR Tel Tel./Fax Székhely: Magyarkecel, hsz Számítógépes ismeretekkel rendelkezõ, komoly, megbízható, kreatív gondolkodású személy jelentkezését várjuk irodai munkakör betöltésére Szilágycsehen. Jelentkezni fényképes önéletrajzzal lehet a következõ címen: (Az önéletrajzban jelölje meg konkrétan, milyen számítógépes szöveg- és/vagy képszerkesztõ, kézi- és/vagy számítógépes grafikusi ismeretekkel rendelkezik.) Állásajánlat Bukaresti raktárral rendelkezõ, autószervízek számára SZERSZÁMKERESKEDÉSSEL FOGLALKOZÓ CÉG fiatal, dinamikus területi képviselõt keres az egész országban történõ munkavégzésre. Javadalmazás: 1500 lej + pótlékok. Elvárások: - középfokú vagy felsõfokú végzettség - B kategóriás jogosítvány - mûszaki ismeretek (autóvillamosság, autószerelõ) - jó román nyelvtudás. Tel Szilágycseh északi részén fekvõ szõlõskertek fölött, zöldellõ legelõk és sûrû erdõk mellett várja vendégeit a Panoráma Panzió és Étterem. Nálunk kellemesen vakációzhat, baráti vagy akár üzleti találkozókat, konferenciákat rendezhet; megszervezzük születésnapját, névnapját, lakodalmát vagy gyermeke keresztelõjét. Igényesen berendezett 10 szobánk mindenike mûholdas TV-vel és drótnélküli internetes csatlakozással felszerelt. A konferenciatermünk 50 fõ befogadására alkalmas. A 150 fõs éttermünk és a két 40 személyes fedett teraszunk minden igényt kielégítõ ínyencségekkel várja vendégeit! Elérhetõségeink: Szilágycseh, Május 1. utca 73 szám Mobil , FOCIZZON NÁLUNK! Zilahtól pár km-re, Szilágygörcsön nevezetû faluban az 1/i szám alatt található, a Három Fenyõ panzió mellett,cigányi és Szilágycseh között, kedvezményes árakkal várjuk kedves vendégeinket. Mûfüves (villanyfényes) focipályával,gyönyörû új öltözõvel várunk focicsapatokat, focizni vágyókat. A pálya paraméterei: es vonalazott új mûfüves pálya, kézilabda kapukkal es natúr füves pálya. - öltözõ zuhanyzókkal. - konferencia terem. - bár, terasszal. Szezon és alkalmi kedvezmények! Bérlet és nagy lekötés esetén egyedi árak! Pályafoglalás: Web: Ingyenes apróhirdetési szelvény 15 szóig Feladó neve és címe Telefonszáma Szöveg 43./2011. A szelvényt személyesen is be lehet hozni a szerkesztõségbe vagy postai úton lehet továbbítani. Kérjük nyomtatott betûvel töltsék ki a hírdetõ szelvényt, ne feledjék feltüntetni nevüket, lakcímüket, telefonszámukat. Adataikat bizalmasan kezeljük, szeretnénk elkerülni a kellemetlen meglepetéseket! Kizárólag a kitöltött szelvényt fogadjuk el, és csak magánszemélyektõl..

Szakmai beszámoló. Testvértelepülések találkozója Szentpéterszeg, október

Szakmai beszámoló. Testvértelepülések találkozója Szentpéterszeg, október Szakmai beszámoló Testvértelepülések találkozója Szentpéterszeg, 2016. október 7-8-9. Az Európa a polgárokért program támogatásával 2016. október 7-8-9-én az Európa jövője Az euroszkepticizmus és az aktív

Részletesebben

A Haza és haladás vetélkedő döntője

A Haza és haladás vetélkedő döntője A Haza és haladás vetélkedő döntője 2013. május 27. Debrecen Részletek az előzetes feladatokból A megnyitó A csapatok munka közben Nézzük, kit rejt a léggömb? A zsűri a feladatok értékelése közben, nagy

Részletesebben

A «A A Polgárok Európai Évének Ünnepe Sombereken» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében

A «A A Polgárok Európai Évének Ünnepe Sombereken» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében EURÓPA A POLGÁROKÉRT A «A A Polgárok Európai Évének Ünnepe Sombereken» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében Az 1. alprogram, 1.1. pályázati típusra vonatkozóan

Részletesebben

A «Tíz év egy csónakban, Nr.2013-5154/001-001» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében

A «Tíz év egy csónakban, Nr.2013-5154/001-001» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében EURÓPA A POLGÁROKÉRT A «Tíz év egy csónakban, Nr.2013-5154/001-001» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében Az 1. alprogram, 1.1. pályázati típusra vonatkozóan

Részletesebben

6 2011. október HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS Egyéni Atlétika Verseny - Szarvas, 2011. 09. 27. A III-IV. korcsoportnak (5-8.osztály) megrendezett atlétika versenyen, minden tanuló, abban a versenyszámban indulhatott,

Részletesebben

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre!

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre! Sikerek 2013/2014: Iskolánkban nagyon népszerű a Bendegúz Levelezős Verseny. Az idén is több diákunk jutott el a Tatán megrendezett megyei fordulóba, ahonnan nagyon szép helyezésekkel tértek haza. Bencz

Részletesebben

IV. Rákosmenti Hagyományőrző Rendvédelmi és Katonai Napok

IV. Rákosmenti Hagyományőrző Rendvédelmi és Katonai Napok IV. Rákosmenti Hagyományőrző Rendvédelmi és Katonai Napok Negyedik alkalommal rendezték meg a Rákosmenti Hagyományőrző Rendvédelmi és Katonai Napokat június 12-14. között. A program fővédnöke Hende Csaba

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

Mellékelten küldjük a Magyar Szociológiai Társaság Kárpát-medencei Társadalomtudományi Szakosztálya 2010-2012-ben végzett munkájáról szóló beszámolót.

Mellékelten küldjük a Magyar Szociológiai Társaság Kárpát-medencei Társadalomtudományi Szakosztálya 2010-2012-ben végzett munkájáról szóló beszámolót. Magyar Szociológiai Társaság 1014 Budapest, Országház u. 30. Paksi Veronika titkár részére Tárgy: szakosztályi beszámoló Tisztelt Titkár Asszony! Mellékelten küldjük a Magyar Szociológiai Társaság Kárpát-medencei

Részletesebben

Pop Szilvia Bartus Ferenc Fazakas Csongor Tőtős Imre - Ádám Maruska Krisztina Magyar Viktória File Izabella Osztály: II. Szabó Nándor Lóránd

Pop Szilvia Bartus Ferenc Fazakas Csongor Tőtős Imre - Ádám Maruska Krisztina Magyar Viktória File Izabella Osztály: II. Szabó Nándor Lóránd Eredménylista Megye:_Szilágy- Szilágysomlyó körzet Osztály: I. 1. Márkus Sarolta Márkus Lívia 1-es Sz. Szilágybagosi Általános Iskola Szilágybagos 150 2. Orosz Alexandra Szodorai Melinda Báthory István

Részletesebben

A «A Polgárok Európai Éve találkozó Szihalmon» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében

A «A Polgárok Európai Éve találkozó Szihalmon» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében EURÓPA A POLGÁROKÉRT A «A Polgárok Európai Éve találkozó Szihalmon» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében Az 1. alprogram, 1.1. pályázati típusra vonatkozóan

Részletesebben

ORSZÁGOS HARRY POTTER-VETÉLKEDŐ

ORSZÁGOS HARRY POTTER-VETÉLKEDŐ ORSZÁGOS HARRY POTTER-VETÉLKEDŐ 2012 őszén került sor Papp Éva tanárnő szervezésével, a Hódmezővásárhelyi Eötvös József Szakközépiskola könyvtárában az országos Harry Potter műveltségi vetélkedő döntőjére.

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Kulturális

Részletesebben

Az UNICEF Gyerekbarát Település Értékelő Bizottságának tagjai

Az UNICEF Gyerekbarát Település Értékelő Bizottságának tagjai Az UNICEF Gyerekbarát Település Értékelő Bizottságának tagjai Danks Emese, az UNICEF Magyar Bizottság Alapítvány ügyvezető igazgatója Több mint húsz éve foglalkozik kommunikációval hazai és nemzetközi

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82 Pályázati azonosító: 3508/01085. SZAKMAI BESZÁMOLÓ A Magyar Nemzeti Múzeum 3508/01085. számú pályázati azonosítóval jelölt pályázata 290.000,-

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2015. november 14 Visszapillantó 2015. november 14 A Debreceni Főnix

Részletesebben

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ DÉR NAPOK RENDEZVÉNYSOROZAT Mottó: A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ Iskolánk 2003-ban vette fel Dér István festőművész (1937 1993) nevét. A település

Részletesebben

Galgagyörki Napló. Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám - 2012. május

Galgagyörki Napló. Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám - 2012. május Galgagyörki Napló Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám 2012. május ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Lőrik László átveszi a Köznevelésért díjat Fristáczki Erik 8. osztályos tanuló Izgatottan

Részletesebben

Révfülöpi Nyár 2008. JÚNIUS

Révfülöpi Nyár 2008. JÚNIUS Révfülöpi Nyár 2008. JÚNIUS 2008. június 14. szombat 18 óra RAFFAY BÉLA szobrászművész kiállításának megnyitója a Tóparti Galériában (Révfülöp, Halász utca 6.). A kiállítást megnyitja: Kancsal Károly,

Részletesebben

J e l e n t é s. Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítása megtörtént.

J e l e n t é s. Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítása megtörtént. Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. J e l e n t é s a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, az önkormányzat két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Egészségügyi Bizottsága 2008. szeptember 15-án 14 30 órakor megtartott nyílt ülésén. A bizottsági ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme. Jelen van: Pőcze Levente,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258.

ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 TÉMAHÉT: 1848/49 ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258. A

Részletesebben

TÉL-FÉNY 2011. 2011. március. szavazni a képekre és a legtöbb szavazatot kapott képet most

TÉL-FÉNY 2011. 2011. március. szavazni a képekre és a legtöbb szavazatot kapott képet most 2011. március 3 TÉL-FÉNY 2011. XI. alkalommal megrendezett fotókiállításon Afrikától Furugyon át Új-Zélandig láthattunk fényképeket a tárlaton. Először lehetett szavazni a képekre és a legtöbb szavazatot

Részletesebben

SZÜLŐ FÖLD ALAP IRODA EMLÉKEZTETŐ. a Szülőföld Alap Oktatási és Szakképzési kollégiumának március 21-i üléséről.

SZÜLŐ FÖLD ALAP IRODA EMLÉKEZTETŐ. a Szülőföld Alap Oktatási és Szakképzési kollégiumának március 21-i üléséről. SZÜLŐ FÖLD ALAP IRODA EMLÉKEZTETŐ a Szülőföld Alap Oktatási és Szakképzési kollégiumának 2007. március 21-i üléséről. A Szülőföld Alap Oktatási és Szakképzési Kollégiuma a Miniszterelnöki Hivatal épületében

Részletesebben

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat támogatására.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat támogatására. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Készült a Képviselő-testület 2015. április 1-i ülésére Készítette: dr. Kozma Enikő alpolgármesteri jogi referens Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

2012. május 3-án MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL

2012. május 3-án MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL 3-9/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V PETRIVENTE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2012. május 3-án Határozatok: MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Sorszáma: Kódja 35/2012. (V.03.) F5 36/2012. (V.03.) F4 37/2012.

Részletesebben

Lezajlott a X. Ribár Béla emlékverseny fizikából

Lezajlott a X. Ribár Béla emlékverseny fizikából Lezajlott a X. Ribár Béla emlékverseny fizikából Muhi Béla összefoglalója A Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete a GENIUS tehetséggondozó mozgalom keretében tizedik alkalommal rendezte meg a Ribár Béla

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából Tájékoztató az Alapítvány elmúlt éves munkájáról 2012. novemberében a 13. születésnap alkalmából

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2014. november 14. Születésnapi rendezvény Fazekas Lajos fazekas népi iparművész,

Részletesebben

FALU - KÉP. Falunap 2008 2008 JÚNIUS C SERKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA

FALU - KÉP. Falunap 2008 2008 JÚNIUS C SERKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA FALU - KÉP C SERKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2008 JÚNIUS Falunap 2008 2 OLDAL FALU - KÉP Az alábbi névsor két helybéli, egykori urán kutatása alapján készült úgy, hogy alapját még az azóta elhunyt

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 28-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 28-i rendes ülésére 17. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 28-i rendes ülésére Tárgy: Kárpátaljai Csoma település támogatása Előterjesztő: Szabó

Részletesebben

EBC*L GAZDASÁGI VERSENY 2008

EBC*L GAZDASÁGI VERSENY 2008 EBC*L GAZDASÁGI VERSENY 2008 HAZAI ÉS NEMZETKÖZI FORDULÓVAL Európa gazda(g)ságot tanul! Részletes ismertető 2 / 5 oldal EBC*L GAZDASÁGI VERSENY Európa gazda(g)ságot tanul! Immár negyedik éve kerül megrendezésre

Részletesebben

Lengyelország szubjektíven Polska subiektywnie Kiállítás Egerben

Lengyelország szubjektíven Polska subiektywnie Kiállítás Egerben Lengyelország szubjektíven Polska subiektywnie Kiállítás Egerben Újabb kiállítás nyílt 2012. június 22-én, pénteken, Egerben Lengyelország szubjektíven Múlt és jelen címmel. A Magyarországi Lengyelség

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Vérzivataros évtizedek 1914-1944. MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltári Napokl

Szakmai beszámoló. Vérzivataros évtizedek 1914-1944. MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltári Napokl Szakmai beszámoló Pályázati azonosító: 3508/01149 Vérzivataros évtizedek 1914-1944 MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltári Napokl Az idén 2014. november 18-19-én, immár 41.alkalommal került sor a Hajdú-Bihar

Részletesebben

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete a közművelődésről Kacsóta községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi közművelődési feladatok ellátása érdekében a kulturális javak

Részletesebben

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki térségekbe beruházó Európa MEGHÍVÓ

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki térségekbe beruházó Európa MEGHÍVÓ MEGHÍVÓ Vámosgálfalva Önkormányzata tisztelettel meghívja a Vámos Települések Szövetségének tag önkormányzatait és minden kedves érdeklődőt a 2010. június 4 6 án megrendezésre kerülő Vámos Települések

Részletesebben

Az V. Muzsika Hídja Nemzetközi Fesztivál 2015

Az V. Muzsika Hídja Nemzetközi Fesztivál 2015 Az V. Muzsika Hídja Nemzetközi Fesztivál 2015 Bevezetés A Muzsika Hídja Fesztivál Szervezőbizottsága 2015-ben is megrendezi a Muzsika Hídja Nemzetközi Fesztivált Budapesten 2015. július 25-26-án, első

Részletesebben

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének. 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete. a közmuvelodésrol. A közmuvelodési rendelet kiemelt célja

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének. 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete. a közmuvelodésrol. A közmuvelodési rendelet kiemelt célja Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete a közmuvelodésrol A kulturális javak védelmérol és a muzeális intézményekrol, a nyilvános könyvtári ellátásról és

Részletesebben

ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FÕISKOLA ÁVF-NAPOK. 1114 Budapest Villányi út 11-13. www. avf.hu

ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FÕISKOLA ÁVF-NAPOK. 1114 Budapest Villányi út 11-13. www. avf.hu ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FÕISKOLA ÁVF-NAPOK 1114 Budapest Villányi út 11-13. www. avf.hu Kiadja az Általános Vállalkozási Fõiskola Felelõs kiadó: Antal János fõigazgató Szerkesztette: Karcsics Éva Tördelõ

Részletesebben

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2009-2010-es tanévre

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2009-2010-es tanévre Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2009-2010-es tanévre Készítette: a PIGYÖ képviselő-testülete és Oláhné Horváth Ildikó a Pigyö patronálója Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat

Részletesebben

22. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2014. Analitikus program

22. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2014. Analitikus program A nevelés egyet jelent azzal, hogy segítünk a gyermeknek valóra váltani lehetőségeit Kosztolányi Dezső 22. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2014 Differenciált oktatás, felzárkóztatás és tehetségápolás a A. Curriculáris

Részletesebben

Igmándyné Hebling Gabriella intézményvezető adott tájékoztatót az óvodával kapcsolatos főbb tudnivalókról, így a közelmúltban lezajlott

Igmándyné Hebling Gabriella intézményvezető adott tájékoztatót az óvodával kapcsolatos főbb tudnivalókról, így a közelmúltban lezajlott Testvérség képekben Huszonkét tagú delegáció érkezett Zircre német testvérvárosunkból, Pohlheimből. A képviselő-testületek tagjai, a két vöröskeresztes szervezet és a testvérvárosi egyesületek képviselői

Részletesebben

Nándorfehérvári diadal emléknapja: július 22.

Nándorfehérvári diadal emléknapja: július 22. Nándorfehérvári diadal emléknapja: július 22. Hunyadi János és Kapisztrán János seregei 558 évvel ezelőtt, 1456. július 22-én állították meg a Nándorfehérvárt ostromló oszmán hadat. A győztes csata emlékére

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye. Szám: 14/349-3/2011. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye.hu ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei

Részletesebben

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE Tel : 49/411-346; 500-169 Fax : 0649/500-170 Adószám:18417803-1-05 Bank Sz.:55100162-12001462 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. április 09-én, Mezőkövesden, az

Részletesebben

A GÖRÖG KULTÚRÁÉRT ALAPÍTVÁNY 1142 Budapest, Dorozsmai u. 45. Adószám: 18172564 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. ÉV. Tartalma:

A GÖRÖG KULTÚRÁÉRT ALAPÍTVÁNY 1142 Budapest, Dorozsmai u. 45. Adószám: 18172564 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. ÉV. Tartalma: KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. ÉV Tartalma: Számviteli beszámoló (mérleg, eredmény kimutatás) A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás Célszerinti kifizetések kimutatása Támogatások kimutatása A közhasznúsági

Részletesebben

A XIII. Jedlik Ányos Fizikaverseny Országos Döntőjének rövid krónikája

A XIII. Jedlik Ányos Fizikaverseny Országos Döntőjének rövid krónikája A XIII. Jedlik Ányos Fizikaverseny Országos Döntőjének rövid krónikája 1999-től kezdődően 13. alkalommal rendeztük meg a Jedlik Ányos fizikaversenyt, nyíregyházi országos döntővel. A 13 év alatt kb. 21

Részletesebben

Biharkeresztes Őszi Kulturális Programok

Biharkeresztes Őszi Kulturális Programok Biharkeresztes 2013. Őszi Kulturális Programok Szeptember havi programok ITTHON VAGY MAGYARORSZÁG, SZERETLEK Szüreti Felvonulás és Bál Időpont: 2013. szeptember 28. 14.00 óra Helyszín: Városi Sportcsarnok

Részletesebben

Rendezvények 2011-ben Mezőszilas községben. Rendezvény tervezett programja

Rendezvények 2011-ben Mezőszilas községben. Rendezvény tervezett programja ek 2011-ben Mezőszilas községben időpontja címe/elnevezése tervezett programja helyszíne szervezője/felelőse 2011. február 25. 9 órától 12 óráig Óvoda nyitogató A leendő ovisok fogadása az óvodában, ismerkedés

Részletesebben

Lajos polgármester. Ezután az óvodások zenés, ötletes, hangulatos műsora következett Németh

Lajos polgármester. Ezután az óvodások zenés, ötletes, hangulatos műsora következett Németh XI. évf. 6. sz. 2014. december www.kiralyhegyes.hu "Áldás szálljon házatokra, meghitt béke lengje be, boldogságnak légy forrása, szóljon errõl Szenteste!" Jégvirág költözzön mindegyik ablakba, gőzölgő

Részletesebben

VÁROSÜNNEP Rudabánya

VÁROSÜNNEP Rudabánya VÁROSÜNNEP Rudabánya Magyarország Európai Unióhoz csatlakozása 10. évfordulójának jegyében Programok III. Ásványgyűjtő Fesztivál, Rudabánya 2014. szeptember 5. VII. Városnap, Rudabánya 2014. szeptember

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal részéről: Komendáné Nagy Márta. Illésné M. Eleonóra

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal részéről: Komendáné Nagy Márta. Illésné M. Eleonóra J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2012. január 23-án (hétfő) 15:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó

Részletesebben

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007.

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. VARSÁNYI LÁSZLÓNÉ SZOLFÉZS TANSZAKI NAP A VÁCI ZENEISKOLÁBAN Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. március 22-én. A személyes meghíváson kívül egy szép meghívó

Részletesebben

A NESZ soron következő küldöttgyűlését 2014. november 21 22 én tartja a Hotel Venturában (1119 Budapest, Fehérvári út 179.)

A NESZ soron következő küldöttgyűlését 2014. november 21 22 én tartja a Hotel Venturában (1119 Budapest, Fehérvári út 179.) Népművészeti Egyesületek Szövetségének hírlevele Novemberi küldöttgyűlés A NESZ soron következő küldöttgyűlését 2014. november 21 22 én tartja a Hotel Venturában (1119 Budapest, Fehérvári út 179.) Program:

Részletesebben

Jegyzőkönyv Dömös Község Önkormányzatának június 13-án megtartott Rendkívüli Nyílt Képviselő-testületi üléséről

Jegyzőkönyv Dömös Község Önkormányzatának június 13-án megtartott Rendkívüli Nyílt Képviselő-testületi üléséről Dömös Község Önkormányzata 2027 Dömös Táncsics u. 2 Készült 4 példányban! /2013 1. sz. példány Jegyzőkönyv Dömös Község Önkormányzatának 2013. június 13-án megtartott Rendkívüli Nyílt Képviselő-testületi

Részletesebben

A magyar tannyelvű oktatás és anyanyelvű művelődés helyzete a segesvári szórványban

A magyar tannyelvű oktatás és anyanyelvű művelődés helyzete a segesvári szórványban A magyar tannyelvű oktatás és anyanyelvű művelődés helyzete a segesvári szórványban A lakosság etnikai összetétele 30000 25000 20000 15000 Románok Magyarok Szászok 10000 5000 0 1910 1930 1948 2002 2011

Részletesebben

Jegyzőkönyv alakuló Az ülés helye Jelen vannak: Tanácskozási joggal meghívottak: Tóth János korelnök Lőrincz János HVB. elnök Oláh Krisztián.

Jegyzőkönyv alakuló Az ülés helye Jelen vannak: Tanácskozási joggal meghívottak: Tóth János korelnök Lőrincz János HVB. elnök Oláh Krisztián. Jegyzőkönyv Készült Cigánd Városi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. október 21-én 9 órai kezdettel megtartott alakuló üléséről. Az ülés helye: Városi Könyvtár Jelen vannak: Oláh Krisztián polgármester,

Részletesebben

Készült Sásd Város Német Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2014. október 21. napján tartott alakuló üléséről.

Készült Sásd Város Német Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2014. október 21. napján tartott alakuló üléséről. 1 Jegyzőkönyv Készült Sásd Város Német Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2014. október 21. napján tartott alakuló üléséről. Ülés helye: Jelen vannak: Városháza Tanácskozóterme Sásd, Dózsa

Részletesebben

Nagycsaládosok Országos Egyesületének a tagja 2030 Érd, Viola u. 35. 2008/2. Jegyzőkönyv

Nagycsaládosok Országos Egyesületének a tagja 2030 Érd, Viola u. 35. 2008/2. Jegyzőkönyv 2008/2. Jegyzőkönyv Készült az Ága-Boga Nagycsaládosok Érdi Egyesülete 2008/2. Közgyűlésén 2008. június 9-én Helyszín: Érd, Kutyavári u. 11. A 17:30 órára meghirdetett kezdési időpontban nem jelent meg

Részletesebben

V. Mária Út Konferencia. Mária út, amely összeköt! Csíksomlyó 2015. október 16 17.

V. Mária Út Konferencia. Mária út, amely összeköt! Csíksomlyó 2015. október 16 17. V. Mária Út Konferencia Mária út, amely összeköt! Csíksomlyó 2015. október 16 17. 2015. október 16., péntek Helyszín: Csíksomlyó, Jakab Antal Tanulmányi és Felnőttképzési Központ - Hotel Salvator** 17.00

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Statisztikai számjel 18762756-9133-529-14 HONISMERETI ÉS TERMÉSZETVÉDŐ KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 8716 MESZTEGNYŐ LADI JÁNOS U. 55. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. ÉV MESZTEGNYŐ, 2012-02-18 TÁRSADALMI SZERVEZET

Részletesebben

J E G Y Zİ K Ö NYV. az MTA IX. Osztály Hadtudományi Bizottsága 2013. október 01-én tartott üléséről

J E G Y Zİ K Ö NYV. az MTA IX. Osztály Hadtudományi Bizottsága 2013. október 01-én tartott üléséről MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya Hadtudományi Bizottsága J E G Y Zİ K Ö NYV az MTA IX. Osztály Hadtudományi Bizottsága 2013. október 01-én tartott üléséről Az MTA IX.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Amely készült Endrefalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. március 30-án 17 00 órai nyílt testületi ülésén. Jelen vannak: Csóri Péter polgármester, Papp Gábor alpolgármester,

Részletesebben

https://suliszerviz.com/kiemelt-rendezvenyek/259-xi-diaktarlat-2016-dijazott-alkotasok

https://suliszerviz.com/kiemelt-rendezvenyek/259-xi-diaktarlat-2016-dijazott-alkotasok Szép eredményeket értek el rajzosaink októberben. Három rajzpályázat eredményeinek összefoglalása képekkel: 1. XI. Országos Középiskolás Képzőművészeti Diáktárlat (Hajdúszoboszló) 2. Rajzpályázat az 1956-os

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól szóló 37/1998.(XII.15.)Kt.

Részletesebben

Aranyosok Arany-hete

Aranyosok Arany-hete Aranyosok Arany-hete Arany János születésének 197. évfordulója alkalmából március másodikától egy teljes tanítási héten keresztül változatos programokon idéztük meg iskolánk névadójának szellemét, tudtunk

Részletesebben

Jegyzőkönyv készült a Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság október 12-én órakor megtartott rendes üléséről

Jegyzőkönyv készült a Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság október 12-én órakor megtartott rendes üléséről Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottsága Jegyzőkönyv készült a Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság 2016. október 12-én 12.00

Részletesebben

Cantemus. IX. Cantemus Nemzetközi Kórusfesztivál 2012. augusztus 16-21. Karvezetoi mesterkurzus Szabó Dénes vezetésével.

Cantemus. IX. Cantemus Nemzetközi Kórusfesztivál 2012. augusztus 16-21. Karvezetoi mesterkurzus Szabó Dénes vezetésével. Cantemus IX. Cantemus Nemzetközi Kórusfesztivál 2012. augusztus 16-21. Nyíregyháza Karvezetoi mesterkurzus Szabó Dénes vezetésével 2012. augusztus 15-22. Nyíregyháza A Fesztivál A Nyíregyházi Cantemus

Részletesebben

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. október 9-én megtartott rendkívüli ülésének

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. október 9-én megtartott rendkívüli ülésének ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. október 9-én megtartott rendkívüli ülésének A./ TÁRGYSOROZATA B./ JEGYZŐKÖNYVE C./ HATÁROZATAI: 80-82. Száma: 1-115/2013. T Á R G Y S O R O Z A T 1.

Részletesebben

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MÁRCIUS 17-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MÁRCIUS 17-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. MÁRCIUS 17-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 12/2014. (III. 17.) sz. 13/2014. (III. 17.) sz. 14/2014. (III. 17.) sz. 15/2014. (III.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pusztavám Község Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 8066 Pusztavám, Kossuth Lajos u. 64-66. Tel, Fax: 22/417-201 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pusztavám Község Német Nemzetiségi Önkormányzat 2013.

Részletesebben

Egyházi Hírek. 2007. évi első kiadás

Egyházi Hírek. 2007. évi első kiadás Egyházi Hírek Az Első Magyar Református Egyház (Kálvin, Vancouver 1955) lapja 2007. évi első kiadás Templom: Lelkipásztor: Nt. Szigeti Miklós Lelkészi hivatal: 2791. East 27 th Avenue Internet: http://members.shaw.ca/szigetim/index.htm

Részletesebben

2016. évi kerületi szociális, köznevelési, sport és közművelődési eseménynaptár Az esemény időpontja Január óra

2016. évi kerületi szociális, köznevelési, sport és közművelődési eseménynaptár Az esemény időpontja Január óra 2016. évi kerületi szociális, köznevelési, sport és közművelődési eseménynaptár Az esemény időpontja Január 9. Január 17. 16 óra Január 26. 15 óra Január 27. 11.00 óra Január 30. 10-17 óra Február 1. Február

Részletesebben

KÖRZETI SZAKASZ 5-8. OSZTÁLY

KÖRZETI SZAKASZ 5-8. OSZTÁLY FÜRKÉSZ HELYESÍRÁSI ÉS NYELVHELYESSÉGI VERSENY 2016-2017 KÖRZETI SZAKASZ 5-8. OSZTÁLY Megye: Szilágy Körzet: 5. osztály S. sz. A tanuló Felkészítő tanár 1. Kósa Panna Boda Erzsébet Mihai Eminescu Általános

Részletesebben

A 2009 es év képviselői tevékenységének kiértékelése

A 2009 es év képviselői tevékenységének kiértékelése A 2009 es év képviselői tevékenységének kiértékelése Pető Csilla Parlamenti képviselő Nagyvárad 2009 decembere A 2009 es év képviselői tevékenységének kiértékelése A). Parlamenti tevékenység B). Területi

Részletesebben

2011. évi rendezvénynaptár

2011. évi rendezvénynaptár 2011. évi rendezvénynaptár JANUÁR 12. Doni megemlékezés 21. Magyar Kultúra Napja 22. Német Nemzetiségi Nap 28. FEBRUÁR 1. Meseszínház - Kabóca Bábszínház 11. 12. Valentin napi party Kultúrház 26. Farsangi

Részletesebben

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Helyszín: Nick Ideje: 2014. szeptember 20. 10.00 óra Szeptember 20-án ismét egy kedves meghívásnak

Részletesebben

Növekvő gyermeklétszámok

Növekvő gyermeklétszámok IX. évf. 5. sz. 2012. augusztus www.kiralyhegyes.hu Növekvő gyermeklétszámok óvodánkban, iskolánkban Palánta ültetvényezések a fóliasátorban Útkarbantartási munkálatok Egészségügyi szűrővizsgálatok Ingyenes

Részletesebben

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar. Tudományos Diákköri Konferencia november 24.

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar. Tudományos Diákköri Konferencia november 24. Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar Tudományos Diákköri Konferencia 2016. november 24. Programfüzet Általános program Konferencia kezdete: 8:00 óra. Dékáni köszöntő és technikai

Részletesebben

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. január 9-én megtartott ülésének

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. január 9-én megtartott ülésének ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. január 9-én megtartott ülésének A./ TÁRGYSOROZATA B./ JEGYZŐKÖNYVE C./ HATÁROZATAI: 1-3. D./ RENDELETEI: - Száma: 1-6/2014. T Á R G Y S O R O Z A T

Részletesebben

34 év után újra a Comenius Karon az OTDK

34 év után újra a Comenius Karon az OTDK 1. nap (2015. 04. 08.) 34 év után újra a Comenius Karon az OTDK 2015. április 8-án megkezdődött a XXXII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia 14. szekciójának háromnapos ülése. Az esemény főszereplői

Részletesebben

17. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének december 15-i rendes ülésére

17. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének december 15-i rendes ülésére 17. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. december 15-i rendes ülésére Tárgy: Dombóvár város 2017. évi rendezvénynaptára Előterjesztő:

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja:

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 12/1999.(VI.01.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: A helyi közművelődésről Módosított rendelet azonosítója: 25/2003.(XI.27.)

Részletesebben

B Ú C S Ú Z U N K. iskolai híradó június 5. évf. 7. szám

B Ú C S Ú Z U N K. iskolai híradó június 5. évf. 7. szám iskolai híradó Budapest III. kerületi Önkormányzat Óvoda, Általános Iskola,Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény III. Szellő utca 9-11. 1035 www.szelloegymi.hu 2012. június 5. évf. 7. szám B Ú

Részletesebben

HEGYESHALOM NAGYKÖZSÉG R E N D E Z V É N Y N A P T Á R 2016

HEGYESHALOM NAGYKÖZSÉG R E N D E Z V É N Y N A P T Á R 2016 HEGYESHALOM NAGYKÖZSÉG R E N D E Z V É N Y N A P T Á R 2016 Időpont Helyszín Megnevezés Közreműködik Koordinálja Január 19. Vasúti emlékmű A németek kiűzésének napja, megemlékezés Német Nemzetiségi Január

Részletesebben

TÉMAHÉT: 1956. OKTÓBER 23.

TÉMAHÉT: 1956. OKTÓBER 23. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 TÉMAHÉT: 1956. OKTÓBER 23. ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: derekpont@freemail.hu telefon: 0620-389-58-53. Zetelakán jártunk Aki járt már Derekegyház testvértelepülésén Zetelakán az bizonyára igen kellemes tapasztalatokat szerzett az

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Nyirád és Szőc Községek Önkormányzatai Képviselő-testületeinek. együttes, nyilvános üléséről november 24.

JEGYZŐKÖNYV. Nyirád és Szőc Községek Önkormányzatai Képviselő-testületeinek. együttes, nyilvános üléséről november 24. Ügyszám: 24-161/2016. JEGYZŐKÖNYV Nyirád és Szőc Községek Önkormányzatai Képviselő-testületeinek együttes, nyilvános üléséről 2016. november 24. Nyirád 2016 1 Jegyzőkönyv Készült: Az ülés helye: Nyirád

Részletesebben

Baracsi Szó XXII. évfolyam 9. szám

Baracsi Szó XXII. évfolyam 9. szám Baracsi Szó XXII. évfolyam 9. szám 2014. szeptember Önkormányzati tájékoztató Kedves Olvasó! Az elmúlt négy év során ezen a felületen számoltam be a havi aktualitásokról, történésekről vagy a következő

Részletesebben

Kérdőív. a határon túli magyar ismeretterjesztő, honismereti/helytörténeti szervezetekről, klubokról. Intézettípus kódja: 37

Kérdőív. a határon túli magyar ismeretterjesztő, honismereti/helytörténeti szervezetekről, klubokról. Intézettípus kódja: 37 A felmérésben részt vevő intézetek: Fórum Intézet - Somorja, Regionális és Antropológiai Kutatások Központja - Csíkszereda, Max Weber Kollégium Kolozsvár, Erdélyi Magyar Civil Szervezetekért Alapítvány

Részletesebben

Weöres Sándor hét. 2014/2015. ( Olvashatóbb, ha kattintasz a táblázatra! ) 2013/2014.A Weöres Sándor-hét programja: március 31. április 1. április 2.

Weöres Sándor hét. 2014/2015. ( Olvashatóbb, ha kattintasz a táblázatra! ) 2013/2014.A Weöres Sándor-hét programja: március 31. április 1. április 2. Weöres Sándor hét 2014/2015. ( Olvashatóbb, ha kattintasz a táblázatra! ) 2013/2014.A Weöres Sándor-hét programja: március 31. április 1. április 2. április 3. április 4. délelõtt 7.00 A királyválasztó

Részletesebben

IV. Ongai Páros Pontyfogó Horgászverseny!

IV. Ongai Páros Pontyfogó Horgászverseny! IV. Ongai Páros Pontyfogó Horgászverseny! Az idén IV. alkalommal került megrendezésre a páros pontyfogó versenyünk, a közel 12 hektáros, VII. számú tavunkon. Ebben az évben is 37 párost tudtunk egymás

Részletesebben

Szolnok Közkincs Kerekasztal 2008-2009. A D A T L A P

Szolnok Közkincs Kerekasztal 2008-2009. A D A T L A P Szolnok Közkincs Kerekasztal 2008-2009. A D A T L A P A SZOLNOK KISTÉRSÉG TERÜLETÉN MŰKÖDŐ MŰVÉSZETI ÉS EGYÉB FELLÉPÉSEKET VÁLLALÓ CSOPORTOKRÓL Az előadó neve: Almási Klára Tevékenységi kör, az előadó

Részletesebben

KÖNYVTÁRAK AZ EMBERI KAPCSOLATOKÉRT Országos Könyvtári Napok 2013-ban október 7-13. Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér Győr KÖNYVTÁRAK AZ EMBERI KAPCSOLATOKÉRT Országos Könyvtári Napok 2013-ban

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Dunavarsányi Napok 2011. június 2-5.

MEGHÍVÓ. Dunavarsányi Napok 2011. június 2-5. MEGHÍVÓ Dunavarsányi Napok 2011. június 2-5. 2011. június 2. csütörtök 18.00 óra A Dunavarsányi Napok rendezvénysorozat nyitóünnepsége, az Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Év végi Hangversenye

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 17/2008. (IX. 5.) MNÖ határozatot

JEGYZŐKÖNYV. 17/2008. (IX. 5.) MNÖ határozatot JEGYZŐKÖNYV Készült: A Veszprém Megyei Német Önkormányzat testületének 2008. szeptember 5-én 14 30 órai kezdettel Veszprémben, a Német Házban (Thököly u. 11.) megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak:

Részletesebben

A XI. BÁCSFEKETEHEGYI FALUNAP ÉS A XII. BÁCSFEKETEHEGYI MEGGYNAPOK MŰSORA. 2015. június 12. - 13. - 14. (péntek szombat vasárnap) 10.

A XI. BÁCSFEKETEHEGYI FALUNAP ÉS A XII. BÁCSFEKETEHEGYI MEGGYNAPOK MŰSORA. 2015. június 12. - 13. - 14. (péntek szombat vasárnap) 10. A XI. BÁCSFEKETEHEGYI FALUNAP ÉS A XII. BÁCSFEKETEHEGYI MEGGYNAPOK MŰSORA 2015. június 12. - 13. - 14. (péntek szombat vasárnap) Péntek: (2015.06.12.) Helyszín: Óvoda Piactér Központ - Óvoda 10.00 Karneváli

Részletesebben

A Kossuth Szövetség arany okleveles díjazottja lettem

A Kossuth Szövetség arany okleveles díjazottja lettem A Kossuth Szövetség arany okleveles díjazottja lettem A Kossuth Szövetség az idén is pályázatot hirdetett, A szó az első, a tett a második címmel, melynek célja a hagyományok ápolása, a kossuthi emlékek

Részletesebben

X. évf. 1. sz. 2013. március. www.kiralyhegyes.hu

X. évf. 1. sz. 2013. március. www.kiralyhegyes.hu X. évf. 1. sz. 2013. március www.kiralyhegyes.hu Tisztelt Királyhegyesiek! Örömömre szolgál, hogy 2013. év elején községünk önállóságának stabilitásáról számolhatok be Önöknek. Az elmúlt időszakban számtalan

Részletesebben

Eredménylista Szilágysomlyó

Eredménylista Szilágysomlyó Megye: Szilágy Osztály: I. 1. Szűcs Annamária Bara Jusztina Báthory István Általános Iskola 152 2. Székely Dóra-Krisztina Bara Jusztina Báthory István Általános Iskola 150 3. Janus Emese Bara Jusztina

Részletesebben