Szent István királyunk uralkodása alatt (1000- Érd MJV Amegyei jogú város címet sajnos nem azért. Következő számunk szeptember 17-én jelenik meg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szent István királyunk uralkodása alatt (1000- Érd MJV Amegyei jogú város címet sajnos nem azért. Következő számunk szeptember 17-én jelenik meg"

Átírás

1 Ingyenes havilap példányban XIII. évfolyam 8. szám augusztus 20. A P O L G Á R I Ö S S Z E F O G Á S L A P J A facebook.com/erdi.fidesz; facebook.com/t.meszaros.andras; erdifidesz.hu Következő számunk szeptember 17-én jelenik meg Nemzeti ünnepünk, Augusztus 20. Szent István olyan keresztény, aki hisz a kinyilatkoztatott Igazságban, szívét Jézusra, az igaz Istenre és az igaz emberre hangolja, és habozás nélkül követi az Ő tanításait. II. János Pál Szent István királyunk uralkodása alatt ( ) augusztus közepe, Nagyboldogasszony napja Augusztus 15, a törvénylátó napok ideje volt Fejérváron, ahol mindig ebben az időben ült össze a királyi tanács. Amikor István halálát közeledni érezte, magához hívatta tanácsosait és velük egyetértésben Pétert, a Velencében élő nővérének fiát, tette utódjává. Mindenkit arra intett, hogy maradjanak meg az igaz hitben, szeressék az igazságosságot, és hűségesen ápolják a keresztény eszmét. István 42 évi uralkodás után Mária mennybevitelének napján halt meg, és halála előtt neki ajánlotta az országot. Istvánt az egész nemzet gyászolta. Temetésére az emberek az ország minden tájáról Székesfehérvárra sereglettek, ahol az általa alapított bazilikában helyezték örök nyugalomra földi maradványait. Az általános gyász igazi és szívből jövő volt. A nép érezte, hogy István király személyében a dinasztia megalapítója, a kimagasló uralkodó és államalapító hunyt el, az erős és igazságos király, aki a szigort szelídséggel tudta párosítani. Tudott harcolni, ha a szükség úgy kívánta, de békeszerető is volt. Nem kezdeményezett támadásokat a szomszéd népek ellen, és nemzetét a béke világába vezette, sőt a még a túlnyomóan vándorló, nomád élethez szokott népét, a letelepedésre szoktatta. Az ország határain kívül is tisztelték, történelmi szerepe miatt, de azért is, mert a menekülteknek és a sorsüldözötteknek menedéket nyújtott, a Szentföldre, Konstantinápolyba, Ravennába, vagy Rómába zarándokló idegeneknek vendéglátást és kedvező átvonulást biztosított. Szent István a Vérszerződés szigorú szellemében sújtott le a lázadókra, a Koppányok feje porba hullt előtte, mert a bölcs és szent király, az apostoli király Isten előtt nyugodt lelkiismerettel állt, mikor az ország egységét és létét veszélyeztető lázadókat haddal tiporta el. Az el nem porladó kéz mai ország vezetőinknek is kérlelhetetlen erélyt parancsol. Csak az erélyes kéz, a szigorú bíró biztosíthatja a nemzet erejét, egységét. Mindenkit, aki a nemzet biztonsága, a megfeszített itthoni munka, a nagy terheket viselő polgárság lelki békéje, a közellátás, elsősorban pedig a honvédelmi érdekek ellen vét, a nem porladó kéz intő példája alapján a legszigorúbban felelőssé kell tenni tetteiért. Erélyt és erőt kér és vár a nemzet vezetőitől, és mert látja is ezt az erélyt és erőt, azért néz nyugodt bizalommal a jövőbe. Mint uralkodó tudatában volt Isten előtti felelősségének, ezért évente a templomában a hivatalát letette annak jeléül, hogy ezt csak kölcsön kapta Istentől. Lelki arculatát fiának az Intelmekben hagyta hátra, latin nyelven. Lehet, hogy nem ő írta, de az ő közelében, politikai és erkölcsi elvei szerint szerkesztették. Az Intelmekben (Admonitiones) az alábbi uralkodói szabályokat hagyta a fiára:,,uralkodjál szelíden, alázattal, békésen harag és gyűlölködés nélkül! A király koronájának legszebb ékszerei a jótettek, azért illő, hogy a király igazságossággal és irgalmassággal, valamint a többi keresztény erénnyel ékeskedjék. Minden nép saját törvényei szerint él, add meg az országnak a szabadságot, hogy aszerint éljen! Halála után még egyszer pogány lázadás tört ki, de végül, László és Kálmán királynak sikerült visszavezetnie az országot, István nyomdokaiba. Azóta István király a magyar nép szívében legendás hőssé, népe apostolává, védelmezőjévé és Magyarország eszményévé emelkedett. Vele a Szent korona, a királyság és nemzet, misztikus egységgé olvadt össze. Sírja nemzeti búcsújáró hellyé vált, ünnepe nemzeti ünnep lett. László király augusztus 20-án pápai engedéllyel, a magyar püspökök, apátok és más előkelők jelenlétében, oltárra emeltette István királyunkat, Imrével és nevelője Gellért, csanádi püspök földi maradványaival együtt. (Ez akkor egyenértékű volt a szentté avatással.) Szent István kultusza a középkorban az egész Kárpát-medencében élt, de a török hódoltság alatt eltűnt. A kultusz fontos eleme volt a búcsújárás és az Aranybullában (1222) is meghatározott szent király ünnepe, amelyet Székesfehérváron tartottak. István tisztelete elterjedt az ország határain túlra is, különösen a bajor hercegi házzal való házassági kapcsolata miatt. XI. Ince pápa 1686 novemberében - Buda visszafoglalásakor - az egész egyetemes egyházra kiterjesztette, a szeptember 2.-ra helyezett ünnepet. A világegyház napjainkban augusztus 16-án, a magyar egyház pedig augusztus 20-án Istvánt, mint Magyarország fővédőszentjét ünnepli. Az osztrák-magyar-monarchia vége felé egy elfelejtett szokás bukkant fel Magyarországon, az aratóünnep. Akkor miniszteri kezdeményezésre felelevenítettek egy néphagyományt, amely ekkor még nem kapcsolódott össze augusztus 20.-a ünnepével. Az új kenyér jelenléte csak fél évszázad múlva vált meghatározóvá. Az első világháború után, Augusztus 20. mint nemzeti ünnep, a Horthy Miklós kormányzósága alatt vált a magyarság egyetemes ünnepévé. Nemcsak határon túl, hanem a kivándorolt magyarok körében is megemlékeztek az államalapító királyunkról. Az ünnep egyben turisztikai látványosság is volt, hiszen több ezer külföldi érkezett Magyarországra, hogy megcsodálja a látványos programokat. A korábbi szokások közül megőrizték a Szent Jobb körmenetet, mely akkor a budai várban zajlott, a lóversenyt, amelynek tétje a Szent István-díj volt és az ünnepi mulatságokat, amelyet rengeteg programmal bővítettek ki. Az új és a ma is létező szokások közé beemelték a honvédtisztek avatását, az ünnepélyes őrségváltást, a néphagyományok ápolását és a tűzijátékot. A tűzijáték 1927-től vált menetrendszerűvé, majd az 1931-ben létrehozott Gyöngyös-bokréta szervezet a népművészetet emelte be a programokba. Az ünnep a tisztavatással kezdődött, a végzős növendékeket a Ludovika Akadémia udvarán avatták tisztté tól, a Budapest szabadság téri, az államiságot szimbolizáló ereklyés ország zászló volt a megemlékezések helyszíne. A második világháború után a külsőségeket átalakították. Megmaradt a tisztavatás, de a Ludovika Akadémia helyett, a Honvéd Kossuth Akadémia növendékeit avatták fel. Megtartották a tűzijátékot is, ezen felül bábszínház, kultúrműsor, díszelőadás és mulatságok szórakoztatták a résztvevőket. A körmenet 1948-tól negyven évre, tiltólistára került. Az ünnepnek is új nevet adtak, és lekopott a szent kifejezés, majd 1948-ban megszületett az új kenyér ünnepe megnevezés, és amikor 1949-ben az új alkotmány életbe lépett, megjelent az alkotmány ünnepe elnevezés, mely az elkövetkező években meghatározta az ünnep nevét. Az ötvenes évek elején a tűzijáték is elmaradt, helyette a Gellért-hegyen tábortüzet rendeztek. A korszak vívmánya a kitüntetés-adományozás volt művészeknek, népművelőknek, ami ma is létezik. A kommunisták szakítottak a múlt hagyományaival, és az ünnep a hatalom birtokosainak identitását szimbolizálta. Az ünnep új arculatot kapott 1956 után. Lényeges elemként megjelentek a különféle avatások. Pályaudvart, iskolát, gyárat, üzemet, szállodát, lakótelepet, utat avattak. A szórakoztató műsorok a hatvanas évek közepétől bővültek, újjáéledt a tűzijáték, a vízi és légi parádé, Debrecenben pedig a virágkarnevál. Folytatódtak az olyan hagyományok is, mint a zászlófelvonás és a honvédtisztavatás a Kossuth téren, a néphagyományok bemutatása és a szórakoztatás, sőt a szent jelző említése nélkül, már István király személye is felbukkant. Augusztus 20.-át az államalapítás, az alkotmány és az új kenyér ünnepének tekintették. A rendszerváltozás utáni első körmenetet 1989-ben a Bazilikánál és a környező utcákban tartották meg és ismét augusztus 20. az egyik nemzeti ünnepünk. A hivatalos program a zászlófelvonással kezdődött, majd a honvéd-tisztek felavatásával folytatódott, a Kossuth téren. Nem hiányozhatott a hang- és fényeffektusokkal kiegészített tűzijáték, a vízi- és légi parádé sem, valamint a nyolcvanas évek közepén megszületett mesterségek ünnepe, a budai várban. A körmenet a Bazilikánál és környező utcákban zajlik, a szertartás egyik eleme a kenyérszentelés. Jelentős ünnep volt az ezredfordulón 2000-ben, amikor ortodox szentté avatták Szent István királyunkat. A különböző politikai erők a rendszerváltás óta legtöbbször más-más helyszínen ünnepelnek, azonban még napjainkban is talán Szent István ünnepe a legkevésbé megosztó. HORVÁTH PÁL Érd MJV Amegyei jogú város címet sajnos nem azért kapta annak idején városunk, mert infrastruktúrája, műemlékei, rendezett városképe erre predesztinálta volna, hanem mert teljesítette a szinte egyedüli komoly feltételt: túlszárnyalta az ötvenezres lélekszámot. A cím önmagában azonban nem ér többet, mint az a papír, amire a kormányrendeletet kinyomtatták ban történt mindez, és akkor szinte minden mutatóban a korfát kivéve a sor végén kullogott városunk. Poros utak, a csatorna hiánya, kevés óvoda, kevés munkahely, minimális iparűzési adóbevétel, forráshiányos költségvetés jellemezte Érdet. Hozzá kell tenni: 1990-től 2006-ig három cikluson át Harmat Béla (előbb MDF, majd Közéleti Társaskör), utána egy ciklusban Döcsakovszky Béla (MSZP) volt a polgármester. Tizenhat évet szundikált át úgy a rendszerváltoztatás után Érd, hogy csak nyomokban lehetett felfedezni némi változást: néhány kilométer csatornát, új áruházakat, murvás utakat és sok új betelepülőt ban úgy vette át a város vezetését a Fidesz-KDNP csapata, hogy a kormányt az MSZP-SZDSZ koalíció adta, vagyis az ellenszél eleve adott volt. Mégis, az első ciklusban is sikerült annyi beruházást hozni Érdre, hogy végre látványosan is elindulhasson városunk azon az úton, amely igazából a megyei jogú városok közé vezet. Csak emlékeztetőül: megvalósult a Rávna vízelvezetése, elkészült a Gárdonyi Általános Iskola átépítése, létesült mellette egy tanuszoda, több kilométer utat sikerült leaszfaltozni, végső szakaszába érkezett a csatorna projekt pályázata, elindult a Szakorvosi Rendelőintézet felújítása stb. Vagyis ellenzékből többre futotta a csapatnak, mint az előző közgyűlésnek (illetve akkor még képviselő-testületnek hívták) kormányzati támogatással. Lehet ezt sokféleképpen magyarázni, egy azonban biztos: hátszéllel mindig könnyebb hajózni, mint ellenszélben, kivéve akkor, ha nem tudjuk, hová hajózunk. A szocialista- SZDSZ koalíciónak ez volt a legnagyobb gondja: nem tudtak megalkotni egy olyan koncepciót, amelynek mentén a lakosokkal összefogva el tudtak volna indulni egy reálisan felépíthető jövő felé. A Fidesz-KDNP viszont megértette az érdiek gondjait, kívánságait és magáévá is tette. Olyan csapatot sikerült összehozni, amely az első ciklus utolsó évének döccenője után immár egységesen, együtt húzza a város szekerét. Nincsenek most választások, tehát nem kampány folyik, hanem munka, és a munkát és annak eredményeit bemutató írás pusztán az, ami: helyzetjelentés. Amiért az elkövetkezendő időkben talán az eddiginél is többet kell majd különféle eredményekről beszámolni, azt a modern városok programban elnyert negyven milliárd forint indokolja. Nem nehéz ennyi pénzt elkölteni egy olyan városban, ahol még legalább háromszor ennyit is el lehetne költeni úgy, hogy még mindig maradna hiányérzet, ugyanakkor nehéz is, mert annyi a tennivaló, hogy nagyon komolyan kell mérlegelni a prioritásokat. Mire költsünk először? Utakra? Vízelvezetésre? Sokaknak kívánsága ez, de ha a negyven milliárdot erre költjük, visszatérünk oda, hogy a költségvetésünk csak szegényedik, hiányt hiányra halmozunk, mert az utakat nem elég megépíteni, azokat fenn is kell tartani, és ha nincs adóbevétel, nincs kiadás sem. Világosan értésünkre lett adva: költségvetési bevételeket kell produkálnunk, mert öt év múlva már nem számíthatunk az állam segítségére. Nincs mese: ipar kell Érdre, munkahelyek, iparűzési adó. Ha ezt nem tudjuk produkálni, fel kell ébredni a megyei jogú város ábrándjából, és visszasüllyedhetünk a poros alvóváros szintjére, ezt pedig nem engedhetjük meg. ORLAI SÁNDOR

2 2 Balliberális jelzők Orbán Viktor tusványosi beszéde után természetesen megszólaltak az ellenzéki balliberális orgánumok, és különféle jelzőkkel illették a miniszterelnököt és az általa elmondott beszédet. Szemezgessünk belőlük, hogy jobban belelássunk torz lelkivilágukba! MSZP: MAFFIAFŐNÖK. Ujhelyi István, az ellenzéki párt alelnöke budapesti sajtótájékoztatóján egyre veszélyesebbnek nevezte a miniszterelnököt egész Európára nézve. Ujhelyi István úgy fogalmazott, a miniszterelnök nem egy látnok, Európa legbölcsebb politikusa, hanem csak egy piti balkáni politikai maffia feje. Közölte: Orbán Viktor szombati beszéde bebizonyította, hogy a kormányfő csak visszafelé néz a múltba, fogalma sincs merre van az előre, és mi a célja Magyarországnak és Európának. EGYÜTT: RETTENETES. Az Együtt szerint Orbán Viktor miniszterelnök elképesztő dolgokat mondott szombaton az erdélyi Tusnádfürdőn. Az ellenzéki párt közleménye szerint a kormányfő a sok üres szó mellett néhány igazán rettenetes dolgot is mondott a 26. Bálványosi Szabadegyetem és Nyári Tábor rendezvényén. Egészen elképesztőnek nevezte, hogy a kormányfő szerint a fekete afrikai bevándorlók idejönnek és megerőszakolják az európai nőket. A közlemény szerint hajmeresztő az is, hogy Orbán Viktor azt mondta, a baloldaliak nem szeretik a magyarokat. A közlemény úgy fogalmaz, hogy Orbán Viktor nem része az európai értelmiségnek, nem az európai értékeket képviseli és keletre tart. A miniszterelnök a rendezvényen a többi között arról beszélt, hogy a tét ma már Európa, az európai polgár életmódja, az európai értékek és nemzetek megmaradása vagy eltűnése, illetve felismerhetetlenségig történő megváltozása. DK: ŐRÜLT BESZÉD. Gréczy Zsolt, az ellenzéki párt szóvivője szombaton Budapesten, a Hősök terén tartott sajtótájékoztatón úgy fogalmazott: amit ma Orbán Viktor előadott, őrült beszéd, és nincs is benne rendszer. Hozzátette: Orbán Viktor egy ügyű lett, mert csak egy ügyről beszélt, a bevándorlásról, és úgy látszik, hogy vak és süket Magyarország problémáira. Ha valóban Magyarország érdekelné a miniszterelnököt és nem az, hogy az adófizetők pénzén ő és barátai meggazdagodjanak, arról kellett volna beszélnie, hogyan állítja meg a magyar fiatalok több százezres elvándorlását - közölte a DK szóvivője. Kifejtette: a nemzeti konzultációnak nevezett hazugságra kiküldött nyolcmillió kérdőívből egymilliót küldtek vissza, nyilván ezt az egymillió embert tekinti magyarnak. Gréczy Zsolt szerint Orbán Viktor Magyarország kilenctizedét laza mozdulattal kiiktatta a nemzetből. Amit Orbán Viktor mondott, minden demokrata és normális ember számára vállalhatatlan, és demokraták széles összefogására lesz ahhoz szükség, hogy az ország végre megszabaduljon ettől a rettenetesen gonosz embertől hangoztatta Gréczy Zsolt. LIBERÁLISOK: USZÍTÓ, GYŰLÖLETKELTŐ. A Magyar Liberális Párt (MLP) szerint a miniszterelnök szombati tusnádfürdői beszédében ellenségképeket keresett, rémhíreket gerjesztett, miközben nem tud elszámolni saját kudarcos kormányzásával. Az MLP szombati, az MTI-hez eljuttatott közleményében azt írta: Orbán Viktor beszédének sablonjai idegenellenes uszítás, ellenségképek keresése, rémhírek gerjesztése ismerősek lehetnek mindazoknak, akik ismerik a két világháború közötti időszak történelmét. Hozzátették: idén Brüsszel, a baloldal és az afrikai éhezők a miniszterelnök ellenségei. Kiemelték: a háború elől menekülők és a terrorizmus, a bűnözés összekötése nem más, mint szélsőséges, gyűlöletkeltő és minden európai demokrata által elutasítandó állítás. Ugyanakkor írták Orbán Viktor saját kudarcos kormányzásával, az egyre növekvő korrupcióval és a külpolitikai elszigeteltséggel nem tud és nem is akar elszámolni. A kormányfő magyar gazdasággal kapcsolatos kijelentései éles ellentétben állnak az európai rekordokat döntő gyermekszegénység és társadalmi kettészakadás adataival - tették hozzá. A Liberálisok szerint Orbán Viktor állításaival szemben értékalapú Európára van szükség, mert enélkül az ország Putyin hatalmi játszmáinak lesz kiszolgáltatva. Úgy gondolom, az elmúlt két választáson elszenvedett katasztrofális vereség olyannyira frusztrálta a balliberális ellenzéket, hogy minden gondolatukat eluralta a visszatarthatatlan gyűlölet, és Orbán Viktorral kelnek és fekszenek, ott kísérti őket a miniszterelnök minden álmukban és egész ébrenlétükben. Tulajdonképpen meg lehetne érteni lelkiállapotukat, ha ez nem lenne ennyire ellentétes a normálissal, mert hogy a gyűlöletben élés nem lehet normális állapot. Lehet gyűlölni alkalomadtán valakit vagy valamit, de ezen túl kell lépni, mert az egész egyszerűen zsákutca. Ha a mai magyar ellenzék nem tud valamit kitalálni, ami előre viszi az országot, hamarosan szétporlad, eltűnik. Talán a mostani gyűlölethalmazokért nem is lenne nagy kár, azonban az országnak szüksége van másként gondolkodókra is, azért, hogy legyen némi kontroll a hatalom fölött. Ez azonban ma csak hiú ábránd. VITRIO L. Érdi Városi Polgárőr Egyesület 2030 Érd, Fűtő u. 41 Ügyelet 0-24 óráig 2030 Érd, Duna utca 84. Telefon: , , Polgárőrség Bűnmegelőzési Központ Telefon: , Mobil: A polgári összefogás lapja Alapította az Összefogás Egyesület Kiadja a BALATONI 19 MANAGER KFT. Felelős kiadó a kft. ügyvezetője Felelős szerkesztő: ORLAI SÁNDOR, telefon: 06-20/ Honlap: ISSN Levélcím: 2030 Érd, Alsó u. 8. Nyomtatás: Pannon Lapok Társasága Nyomdai Központ, 8200 Veszprém, Házgyári út 12., Felelős vezető: Horváth Gábor ügyvezető igazgató Hirdetésfelvétel: 06-20/ , , Mészáros András polgármester T. vezetésével Érdi küldöttség is részt vett a Tusványosi Szabadegyetemen a polgármester vezetésével. T. Mészáros András szerint Érden a legfontosabb a fejlesztések lehetőségének megteremtése, amely a 200 hektáros ipari park létrehozása nélkül nem valósulhatna meg. Ez azonban csak az első lépés. Érd jó példa lehet arra, ahogyan a kormány támogatásával megvalósulhatnak a egy város gazdaságfejlesztési elképzelései mondta T. Mészáros András a Tusványosi Szabadegyetem gazdaságfejlesztéssel foglalkozó kerekasztal-beszélgetésén. A szabadegyetem elmúlt évtizedekben az egész kárpát-medencei magyarság problémáival foglalkozó fórummá nőtte ki magát. Idén a nemzetpolitika, a külpolitika és a gazdaságpolitika került előtérbe. T. Mészáros András polgármester előadásában Érd példáján keresztül XIII. évfolyam 8. szám augusztus 20. Érdi küldöttség Tusnádfürdőn Aminiszterelnök szerint a tét ma már Európa, az európai polgár életmódja, az európai értékek és nemzetek megmaradása vagy eltűnése, illetve felismerhetetlenségig történő megváltozása. Orbán Viktor a 26. Bálványosi Szabadegyetem és Nyári Tábor idei rendezvényén az újkori népvándorlás jelenségét értékelve kiemelte: most már nem csupán az a kérdés, mi magyarok milyen Európában szeretnénk élni, hanem az, lesz-e egyáltalán mindaz, amit mi Európának nevezünk. A válaszuk világos: azt szeretnék, ha Európa az európaiaké maradnak jelentette ki. A magyar kormányfő megállapította: az újkori népvándorlás politikai folyamatok következménye. Értékelése szerint az igazán komoly fenyegetés, nem a háborús övezetekből érkezik, hanem Afrika mélységeiből. Orbán Viktor kitért arra is: a jövő nem távolba néző verseny, hanem sokkal inkábba a múlt megismerésének versenye. Az győz, aki mélyebben érti meg a múltat, és abból bátrabban, gyorsabban vonja le következtetéseket jelentette ki. A magyarok döntöttek, nem akarnak törvénytelen bevándorlókat A magyarok döntöttek, nem akarnak törvénytelen bevándorlókat és nem osztoznak a európai baloldal szellemi ámokfutásában mondta a miniszterelnök. Orbán Viktor a 26. Bálványosi Szabadegyetem és Nyári Tábor rendezvényén ismertette a nemzeti konzultáció eredményeit. Jelezte, 1 millió 254 kérdőív érkezett vissza, és az eredmények szerint 95 százalék azt mondta: a bevándorlás helyett inkább a magyar családok, gyermekek támogatására van szükség. A magyar emberek több mint kétharmada a saját élete szempontjából fontosnak tartja a terrorizmus térnyerésének kérdését. Háromnegyedük gondolja úgy, hogy az illegális bevándorlók veszélyeztetik a magyarok munkahelyeit és megélhetését. Négyötödük szerint Brüsszel politikája megbukott a bevándorlás és a terrorizmus kérdésében, ezért új megközelítésre, szigorúbb szabályozásra van szükség. Ugyanekkora arányuk arra bíztatja a kormányt, hogy Brüsszel megengedő politikájával szemben szigorúbb szabályokat hozzon. A kormányfő szerint az eredmények azt jelentik, hogy Magyarország biztos és stabil ország, a magyarok pedig egységes és kiegyensúlyozott nemzet akarnak maradni az őket körülvevő bizonytalan világban. Az európai baloldal a bevándorlásban nem veszélyforrást, hanem lehetőséget lát A kormányfő azt mondta: a baloldal úgy tekinti, hogy a bevándorlás eszkalálódása végletesen meggyengítheti, sőt felszámolhatja a nemzeti kereteket, és ezzel a baloldal történelmi távú célja is teljesül. Míg a magyar baloldal 2004-ben a külhoni magyarok ellen uszított, ma tárt karokkal ölelné keblére az illegális bevándorlókat. Ezek az emberek, ezek a politikusok egész egyszerűen nem szeretik a magyarokat állapította meg a Orbán Viktor. Hozzátette: ha 2014-ben a baloldal alakított volna kormányt Magyarországon, akkor egy-két év alatt nem ismernénk rá a hazánkra, olyanok lennénk, mint egy menekülttábor. Augusztus 31-éig megépül a kerítés Augusztus 31-éig megépül a kerítés Magyarország déli határán, az ettől eltérő időpontok érvénytelenek jelentette ki Orbán Viktor kormányfő. A miniszterelnök a beszédét követő fórumon kérdésre azt mondta, az eddigi tapasztalatok alapján egyhatodára, egyhetedére csökken azonnal az illegális határátlépők aránya az ilyen határzárak kialakításával. Hozzátette: nagyarányú javulást vár ettől a lépéstől. A műszaki terveket a kormány jóváhagyta, a határidőket módosította, vegyes technikai megoldást választott. Óriási feliratok és nyilak lesznek a kerítésen, amelyek mutatják majd minden érdeklődőnek, merre kell menni mondta a miniszterelnök. Kitért arra is: észnél kell lenni, hogy a népvándorlás okozta valós problémát ne lehessen az európai unión belüli szabad mozgás és hasonló szabadságjogok ellenében felhasználni. A román-magyar kapcsolatokról Orbán Viktor azt mondta: nem sok boldogítót tud mondani. Értékelése szerint ez nem volt mindig így, ig bizalmi alapon álló, gyakorlatias és eredményes együttműködés volt a két ország akkori kormányai között. Ez 2012-től megváltozott. A miniszterelnök azt mondta: nem emlékszik arra, hogy vezető román politikusok annyiszor rúgtak volna Magyarországba, mint azóta. Hozzátette: Magyarország nem változtatott eddigi álláspontján, nekünk minden népnek és választott vezetőjének meg kell adnunk a tiszteletet. Orbán Viktor ugyanakkor lát lehetőséget egy új kezdetre. mutatta azokat a lehetőségeket, amelyek a gazdaságfejlesztés terén a város rendelkezésére állnak: az érdi Batthyány-program akár más településeknek is mintául szolgálhat. Orbán Viktor beszéde Tusványoson Ha megnyílik a lehetőség, mi magyarok készek vagyunk felvenni a fonalat fogalmazott a kormányfő. A miniszterelnök a marosvásárhelyi orvosképzéssel összefüggésben azt mondta: a ciklus négy évét nemzetpolitikai építkezésre szánja. A kajakkenu sportból származó hasonlattal élve azt mondta, van rajt, utazósebesség és hajrá. Most az erőgyűjtés, az építkezés és az utazósebesség a feladatuk mondta. Orbán Viktor kifejtette: az ágazati politikákat Kárpát-medencei méretekben is meg kell valósítani, erre minden lehetőség megvan, azt az unió nem akadályozza, hanem segíti. Semmi akadálya annak, hogy Kolozsvárott szakiskolát nyissanak, és ahogy ez erejükből telik, minél több szakmunkásképző intézetet indítsanak mindenütt a Kárpátmedencében, ahol magyarok élnek, és ehhez nemcsak joguk, hanem igény is van. Ez vonatkozik az orvosképzésre is mondta a miniszterelnök. A magyarság jelképeinek használatára vonatkozó felvetésre kiemelte: a kitartás szó a kulcs. Amíg a jelképeinket minden fenyegetés, tiltás, roszszallás ellenére minél többen használjuk, annál inkább a mi álláspontunk kerekedik felül mondta. Hozzátette: reméli, a magyarországi és a külhoni magyarokban lesz annyi kitartás, hogy jelképeiket nem engedik leparancsolni a közélet színtereiről, különösen nem egy erősödő anyaországgal a hátuk mögött. Van erő, amely megvéd jelentette ki. A miniszterelnök a határátkelők kérdéséről szólva kifejtette: a nemzetpolitika célja, hogy elérjék a nyugateurópai határátkelőhely-átlagot Magyarország határai körül is. Hozzátéve: szlovák relációban egészen nagyszerű eredményeket fognak elérni a következő esztendőkben, de Románia irányában is vannak figyelemre méltó események. A kormányfő azt mondta: vannak országok, amelyek talán nem is bánnák, ha az új népvándorlást ürügyként felhasználhatnák egy bizonyos mértékű határrendészeti rezsim visszaállítására. Az Európai Unión belüli schengeni határok visszaállítása ugyanakkor Magyarország legelemibb érdekeivel ellentétes szögezte le Orbán Viktor.

3 XIII. évfolyam 8. szám augusztus Infrastruktúrafejlesztési ABC: tovább épül a város Kiépültek az alapok az A Programban, a 2008-ban kezdődött csatornázási program azonban 2015-ben is folytatódik. A szennyvízcsatorna építés és az ehhez kapcsolódó szervízút építések már 2013-ban befejeződtek, azonban vannak még kiegészítő munkáltok amelyek idén esedékesek. Mint ismert, a beruházási programot jelentős EU-s és állami forrás segítségével sikerült megvalósítani. Ezt nevezhetjük A Programnak is. Ekkor épült meg Érden több mint 250 km gerinc csatorna hálózat, bekötések és kb. 40 km út. Az építés során feltártak olyan szakaszokat, ahol valamilyen oknál fogva korábban nem terveztek és engedélyeztettek vezetéket. Többnyire kisebb szakaszokról, 3-4 ingatlant ellátó vezetékről van szó. Ezek építése van folyamatban jelenleg, az ú.n. kiegészítő projekt keretében. A msot elkészült szakaszok esetén 2015 augusztus 31-ig postázásra kerülnek a rákötési engedélyek és immár az itt élők is használhatják az elkészült csatornahálózatot. Augusztus második felében nyomóvezeték építési munkálatok kezdődnek, amelyek érintik a Karolina utcát, a Felső utcát (a pékség környékét) valamint a Teréz utcát. Ez a nyomóvezeték hozzá fog járulni ahhoz, hogy az Alsó utcában és a Teréz utcában korábban tapasztalható terhelés csökkenjen és a rendszer optimálisabban működjön. Szeptember végéig folytatódnak a munkák a Rákóczi utca két vasút közötti részén, valamint a Sárd utcában, ahol a csatorna rekonstrukció után meg fog újulni az útburkolat is. Újabb utak építése kezdődik a B Programban A B Program keretében telepítik a házi átemelőket ott, ahol ez az adott ingatlan lejtésviszonyai vagy szintkülönbségek okán indokolt. A kb. 800 AMohácsra induló magyar seregek Érden egyesültek a lengyel segédcsapatokkal, erre emlékeznek minden évben az érdiek II. Lajos király emlékművénél Ófaluban. Sebes - tyénné Majchrowska Ewa, a Csuka Zoltán könytár igazgatója, az Érdi Lengyel-Magyar Kulturális Egyesület nevében tartotta a megemlékezéső beszédet, és tolmácsolta Andrzej Kalinowski konzul üdvözletét, aki sajnos betegsége miatt nem tudott részt venni a megemlékezésen. A megemlékezés szervezésében részt vett az Érd-Óváros Szent Mihály Alapítvány és az érdi Legyel Önkormányzat. ASummerfest nemcsak kulturális szempontból egyedülálló és példaértékű. Egy olyan világban, ahol egyre inkább arról hallunk és azt tapasztaljuk, hogy a vallási, ideológiai, kulturális és egyéb különbözőségek milyen konfliktusokhoz és tragédiákhoz vezetnek, reménységre ad okot látni, hogy egészen más gyökerekkel és hagyományokkal rendelkező emberek milyen ámulatba ejtő módon képesek átadni gondolataikat és érzéseiket egymásnak és a közönségnek. Az idén augusztus 22-ig tart a fesztivál, a végére még oda lehet érni! Megéri! érintett ingatlanból kb. 200 telepítése már megtörtént. Szintén ebben a programban újult meg a Diófa utca, a Cseresnyefa utca illetve az Eperfa utca. Ez az útvonal Érd harmadik legforgalmasabb útvonala, amelyen Volánbusz és naponta több ezer autó közlekedik. A Felsővölgyi úton a Törökbálinti útig tartó részen szintén megújul a burkolat. A B Programban eddig kb. 12 km utcát sikerült feljavítani mart aszfalt segítségével. A javításhoz azt a mart aszfaltot használtuk fel, amelyet az érdi utcákban a csatornaépítés során felmartak és a telephelyen idén ledarálták, így az anyag újrahasznosításával takarékosabban lehetett megoldást találni. Keressük a lehetőségeket, hogy további utcákat javítsunk ezzel a módszerrel. A következő lépések ebben a programban az Ürmös utca és a Tárnoki útnak a Lőcsei és Kolozsvári utcák közötti szakaszának át- illetve kiépítése, amelyek még idén elkezdődnek. Előkészítés alatt a C Program C mint csapadékvíz. A következő évek fókuszába vitathatatlanul a csapadékvíz kérdés rendezése kell kerüljön. Ezért a korábbi évek tapasztalatainak, műszaki adatainak felhasználásával elkezdődött a csapadékvíz elvezetési program II. ütemének előkészítése, amelyet a C Program keretében szeretnénk megvalósítani. Megemlékezés Ófaluban A jó hír, hogy ehhez sikerült megnyerni a Kormány támogatását, hisz a program bekerült a Modern Városok keretében megkötött megállapodásba is, sőt, kormányhatározatban is foglalt szoros határidőket szabtak. A C Program keretében négy nagy területre kell majd koncentrálnunk. Az egyik a Keleti vízgyűjtő, amely a Fürdő utcától kiindulva az Alsóvölgyi, Felsővölgyi utak és az abba vezető utcák vizeit kell kezelje (beleértve az F betűs fanevű utcák vonatkozó szakaszait is). Szintén ehhez a vízgyűjtőhöz tartozik az Ürmös utca, valamint a Gy betűs virágnevű utcák, és a fiúnevű utcákban tapasztalható vizek rendezése. A második a Nyugati vízgyűjtő, amely a Kolozsvári utca és Tárnoki út találkozásánál gyűjti majd össze az e területekről északra eső utcákból érkező csapadékvizeket, főként a T betűs településnevű utcákból valamint kiépül a Kalotaszegi utca vége is. A harmadik fókuszterület a Bajcsy Zsilinszky Endre úttól keletre és nyugatra eső utcák vizeit kell rendezze (pl. A betűs fanevű utcák, környékbeli B betűs utcák, valamint a Cserhalmi és Tárnoki út közötti gyűjtőutcákban kell majd kiépíteni az elvezetést. A negyedik fókuszterület az M7- es autópályától északra, az Iparos és Szövő utcák környékének utcáit érinti, amelyek sajátos lejtésviszonyai és beépült telkei okán igencsak szép kihívás lesz megoldani a csapadékvíz kérdés. A következő években tehát folytatódik a 2006-ban elkezdődött városépítési munka. Nagy örömmel tapasztalhatjuk, hogy az itt lakók nagy többsége érti, értékeli, hogy ilyen hatalmas léptékű építések esetén vannak ugyan átmeneti kellemetlenségek, de a végeredmény kárpótol: szebb, jobb körülményeket biztosító városban élhetünk. Köszönjük az eddig és jövőbeli támogatást munkánkhoz! SIMÓ KÁROLY ALPOLGÁRMESTER Summerfest huszonegyedszer Ki kicsoda Érden? A Csuka Zoltán Városi Könyvtár idén tervezi a 2006-ban megjelent Ki kicsoda Érden c. személyi adattárának aktualizálását, bővítését. Az adattárban a ma élő, kortárs érdi és Érdhez kötődő jeles személyiségek kapnak helyet. E személyek összegyűjtéséhez kérjük a segítségét! Amennyiben az alább felsorolt alapelvek bármelyikének Ön is megfelel, egy kérdőív kitöltésével bekerülhet a személyi adattárba. A kérdőívet megkaphatja a könyvtár részlegeiben, illetve letölthető a könyvtár honlapjáról (www.csukalib.hu). A névtár szócikkeit szeretnénk fényképekkel is illusztrálni, így kérjük, hogy a kitöltött kérdőívhez mellékeljen magáról (akár digitálisan is) portréfotót. Ha tudomása van olyan személyről, aki esetleg szerepelhetne adattárunkba, kérjük, jelezze azt számunkra. A kérdőívek kitöltésével és leadásával kapcsolatos kérdésekben Paulovits Erikához vagy Kovács-Sebestyén Erzsébethez fordulhat segítségért személyesen a központi könyvtárban (Érd, Hivatalnok u. 14.) vagy az alábbi elérhetőségeken: tel.: /1, Sebestyénné Majchrowska Ewa könyvtárigazgató

4 4 Ha ezek észnél vannak?... Apolitikai publikációk esetében is uborkaszezon szokott lenni a nyár. A rekkenő hőségben szabadságra megy a műfajt alapanyaggal ellátók serege, az okos politikacsinálóktól, az ostobákig. De még a mélyen tisztelt nagyérdemű is. A publicisztikai rovatok viszont ilyen tájt sem maradhatnak üresen, mert az újság már csak olyan, hogy a betűfogyasztó rossz néven venné, ha nem kacaghatna-, vagy bosszankodhatna kedvenc szerzői sziporkáin. Még akkor is, ha csak kínkeservesen lehet valami igazán jó témába belekapaszkodni. Ez a nyár azonban nem ilyen. Akad elemezni való bőven, ki-ki gusztusa szerint agyalhat a témákon. Az idei nyár megkerülhetetlen szörnyű slágere nem is csak egyetlen szóval kifejezhető téma. Ki-ki világlátása szerint használja- és még azt is hiszi, hogy az alábbi meghatározások szinonimái egymásnak. Menekültek, gazdasági menekültek, bevándorlók, népvándorlók, migránsok. Az emberi beszédben a lényeg elfedésére igen gazdag szinonima rendszer alakult ki. Ami arra való, hogy mondjon is valamit, de ne legyen éles és határozott. Amikor az Európát elárasztással fenyegető új népvándorlásról beszélünk, a migráns, a menekült szót használjuk. Illetve önkéntelenül kezdjük mi is használni a tudatbefolyásoló politikusok és főleg a tömegkommunikációs eszközök sugalmazására. Pedig egy hódító, új hazát, életteret kereső népvándorlásról van szó igazán. Pár évvel ezelőtt az USA-t irányító kis közel-keleti ország néhány politikusa nagyot gondolhatott. Egyszerre több adut is sikerült kijátszaniuk. A demokrácia exportjának ürügyén amire az amcsik mindig úgy ugranak, mint gyöngytyúk a takonyra- fellazíttatták, szétverették, lebombáztatták a nagy szövetségessel az arab diktatúrák rendszerét, amivel évekre-, vagy akár évtizedekre olyan mértékben destabilizálták az egész régiót, hogy azóta egyik ellenségüknek sincs esélye, hogy akár csak veszélyeztesse is őket. Az Európára zúduló irdatlan embertömeg már nem érdekelte őket. Az afrikai kontinens túlnépesedő, elmaradott országaiból miután elhárultak előlük az akadályok- megindult a szervezett és üzletszerűen irányított népvándorlás az európai Kánaán felé. Az ígéret valóságtartalmát nem is nagyon vizsgálta egyik afrikai ember sem. Pénzzé tették mindenüket, odaadták az embercsempészeknek és rájuk bízták magukat, hogy elvigyék őket oda, ahol mindennap van ingyen étel, ital, van hol aludni, nem lövik le őket és ahol már alig várják a fél impotens férfiakra ráunt gyönyörű szőke nők, hogy végre egy igazi férfi meghágja őket. Az európai politikusok meg - ha szepegnek is egy kicsit, hogy mi lesz ebből-, nem nagyon tudnak, vagy képesek mit tenni, mert hát ők is azok közé a fél, vagy egészen impotensek közé tartoznak, akikre ugye a gyönyörű szőke nők is, hogy ráuntak. Az európai politikusok legtöbbjének nem csak a fizikai és szellemi potenciájával akadnak gondok, de egyre inkább a konkrét elhülyülés tipikus jeleit mutatják és sokszor még hangos szóval is kinyilvánítják mindezt ország-világ előtt. Mert hogyan lehetne másként értékelni azt, amikor akár Magyarországon is, a miniszterelnöki pozícióra ácsingózó baloldali pártvezető a népvándorlással szembeni azonnali védelmi lépések helyett, az EU-s egyeztetések hosszú hónapokig, vagy akár évekig tartó szófosását tartaná fontosabbnak. A nyugat-európai politikusi gondolkodás illusztrálására nézzünk meg egy példát. Ismerős lehet némelyeknek, mert Wass Albert döbbenetes, látnoki pontossággal már évtizedekkel előbb írt erről a Patkányok honfoglalása című művében. Szóval képzeljük el, hogy egy város nagy forgalmú útján van egy szépen karbantartott nagy társasház. Vele szemben az út túloldalán meg egy rogyadozó, szintén nagy ház, üveg nélküli ablakokkal, gyommal benőtt telken. A romhalmazban elszaporodnak a patkányok és egyre gyakrabban, egyre nagyobb számban nekivágnak a veszélyes, nagy forgalmú úton való átkelésnek, hogy a szép, gazdag társasházba bejuthassanak. Sokat közülük elgázolnak az autók. Amire a társasház vezetőség úgy reagál, hogy megszervezi a patkányok átkelését a veszélyes útszakaszon, a megmentetteket bekvártélyozza az egyes lakókhoz, hogy kapjanak teljes ellátását mindaddig, ameddig a vezetőség eldönti, maradhatnak-e véglegesen, vagy visszaviszik őket a romos házba. Talán nem kérdéses, hogy a társasház lakói rövid úton a Dunába hajigálnák az efféle agyalágyult vezetőséget. A Földközi-tengeren járőröző olasz hadihajók majd minden nap ráakadnak olyan vízi lélekvesztőkre, amelyeken a maximális befogadóképességüknek akár a többszöröse afrikai ember is össze van zsúfolva. A derék talján matrózok kimentik az elsüllyedés határán hánykolódó hajókból az embereket és átviszik őket Európába, Olaszországba. Még akár akkor is, ha látótávolságon belül ott vannak az afrikai partok is. Az európai Kánaán ígéretével felbiztatott afrikai csoportokat miután lenyúlták tőlük a lóvét az embercsempészek- bezsúfolják egy rozzant halászhajóba, elindítják őket a nyílt tengeren, aztán jönnek a európai hajók és nyilván a legfelsőbb politikai vezetők utasítására felveszik őket a fedélzetükre és áthajókáztatják mind Olaszországba. Mindezek után valószínűleg nem véletlen, ha az európai politikusok csoportképét mutogatják, jó néhányukat gond nélkül el tudnánk képzelni a Szondi teszt arcképei között. KOPOR TIHAMÉR XIII. évfolyam 8. szám augusztus 20. Az államalapítás ünnepére István, a Király Most újra színre viszik a Királyt reméljük, hogy nem a mű 2013-ban átértelmezett, torzított, kilátástalan jövőképét közvetítve. Nem Szent István volt a cím, mert a szent szó tabu volt. Külön kaland volt, ahogy a 80-as évek közepén átment a rock-opera a cenzúrán. Ami, mármint a cenzúra ugyebár nem is létezett Ma már nem is tudjuk felfogni, még mi, akik végigéltük a sunyi Kádár-korszakot, mi sem értjük, hogy történhetett mindez. Miközben persze az Alkotmány hangsúlyos helyen hirdette a szólásszabadságot, s a vallásszabadságot. Az ünnepeket is ellopták, s lett az új kenyér ünnepe, az Alkotmány ünnepe, mint ahogy Karácsony helyett fenyőfa-ünnep, Mikulás helyett Télapó. Ne szépítsük a helyzetet, ezek a rossz beidegződések még ma sem múltak el nyomtalanul. De legalább el tudunk gondolkodni, hogy mi is történt, s milyen tanulságokat kínál mindez a ma emberének. Nehéz újat mondani, s talán nem is kell. De a tanulságok mégis mindig újra és újra aktuálisak. Térjünk az eredeti korra, tehát hajdanán Géza fejedelem uralkodása során felismerte, hogy a magyaroknak változtatni kell politikai tevékenységükön, ha nem akarnak állandóan háborúskodások közepette élni. Meg kell szüntetni a hadjáratokat, szembe kell nézni a hatalmi-politikai körülmények változásával. Ezt figyelembe véve követeket küldött 973-ban az európai uralkodók gyűlésére, mellyel világossá tette, hogy Magyarország a keresztény Európa része kíván lenni, de függetlenként. Géza álma egy erős Magyarország megteremtése volt békés külpolitikával. Ezt a törekvését szolgálta házassági politikája is a lengyel, bolgár és bajor uralkodó házakkal. Fia István, Civakodó Henrik bajor herceg leányát Gizellát vette feleségül. A frigyet III. Ottó császár is támogatta, a térségben Magyarország szerepe megerősödött a kereszténység terjesztésével együtt. Szent István Magyarország első királya volt. Óriási feladata volt, hogy megteremtse Magyarország erős alapjait, meggyökereztesse, elterjessze a kereszténységet, gátolja a pogány szertartásokat. Géza halála után Koppány meg S zeptember 5-éig látogatható az Érdi Galériában P. Boros Ilona festőművész kiállítása, amelyet Kováts Albert festőművész, a Magyar Festők Társaságának elnöke nyitott meg. P Boros Ilona Tiszakürtön született, és 1986-ban szerzett diplomát a Szegedi Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán. Elsősorban egyedi grafikákat készít, de érdekli a különböző anyagokban rejlő lehetőségek is, szívesen foglalkozik különböző (elsősorban papír) felületek létrehozásával, kombinálásával. Tagja az Asztal Társaság csoportnak. akarta ölni Istvánt, s annk megözvegyült anyját, Saroltot pedig feleségül venni, hogy a hatalmat megszerezze. Az uralkodó család legidősebb férfitagjának pogány öröklési jogszokása szerint való volt ez. A nyugati jogszokás más volt. István végülis győzelmet aratott, Koppányt pedig elrettentésül felnégyeltette. Az viszont kései történetírók, s írók, rendezők torzítása, hogy a pogányokat irtotta volna. A pogányságot, s nem a személyeket üldözte. Koppány kivégeztetése után tudta megkezdeni a magyar egyház szervezését, ennek érdekében országszerte templomokat, apátságokat alapított és püspökségeket szervezett. Nemcsak Isten igéjének megismertetésére, terjesztésére fordított figyelmet, hanem a szántás-vetés, gazdálkodás tanítására is. A hagyományok szerint II. Szilveszter pápa megerősítette István intézkedéseit, áldását adta az egyházra, és koronát küldött Istvánnak, mellyel augusztus 15-én királylyá koronázták. Az új társadalmi rend megszilárdítása érdekében szigorú törvényeket hozott, kiemelten büntetve a gyilkosságot. A hit és a jó erkölcs megerősítése céljából elrendelte további templomok építését, és kötelezővé tette a vasárnapi templomba járást és a gyónást. A sors nem volt kegyes hozzá, egyetlen fia Imre meghalt. Fiának halála erősen megviselte, betegeskedni kezdett, augusztus 15-én halt meg Székesfehérvárott ban VII. Gergely pápa Istvánt és fiát, Imrét a P. Boros Ilona kiállítása szentek sorába emelte, iktatta. Szent István emlékének évszázadokig különböző napokon áldozott a nemzet, végül Mária Terézia 1774 augusztus 20-át rendelte el az országos ünnep megtartására. Megtalálni azt az utat, amely a nemzet megmaradásához, s boldogulásához vezet, ez volt István király célja, feladata. Ez az út Európába vezetett, s ezt az utat járjuk ma is. Európa nem a megtalált Kánaán. Szent István korában sem volt az, taktikák, harcok, az alkalmazkodás és a szuverenitás megerősítésének feladatai egyszerre jelentkeztek. Szent Istvánnak sikerült mindez. És nekünk, 2015-ben? Bárcsak legalább ebben az általánosan megfogalmazott feladatsorban megegyezhetnénk mi, mai magyarok bármely oldalon is állunk a napi politika szűklátókörű érdekharcaiban! Az alapvető célkitűzést és a jelenlegi tényeket összevetve az a véleményem, hogy a jelenlegi Kormány követi I. István pozitív szemléletét a magyar nemzet összetartozása (lásd elszakított testvéreinkért tett intézkedések) boldogulása, a keresztény hit és erkölcs megerősítése érdekében. Kiállnak Magyarországért és a magyarságért a romboló, idegenszívű erőkkel szemben, nem hátrálnak meg. Lélekben legyünk együtt Augusztus 20-án, nemzeti ünnepünkön Áder János köztársasági elnökünk megemlékezését, beszédét meghallgatva! Mi magyarok, összetartozunk! K. PATAKFALVY Ked ves Ér di Pol gá rok! Vár juk Önö ket az Ös sze fo gás Egye sü let szék há zá ban (Al só u. 8.) min den csü tör tö - kön 18 órá tól. Ta lál koz hat nak ön kor mány za ti kép vi se - lők kel, a vá ros ve ze tő i vel, a pol gá ri ol dal ak ti vis tá i val, tá jé ko zód hat nak a vá ros éle té ről. A Fi desz Ér di Szer ve ze te

5 XIII. évfolyam 8. szám augusztus Aradszki András államtitkár sajtótájékoztatóján hallottuk Aradszki András a sajtótájékoztatón először a magyar gazdaság aktuális teljesítményéről beszélt, kiemelve azt, hogy a költségvetési hiány változatlanul 3% alatt maradt, és a növekedés megközelíti a 3%-ot, miközben az infláció gyakorlatilag nulla. Elmondta azt is, hogy folytatódik az államadósság GDP-hez viszonyított csökkenése, jelenleg 73% közelében van, és az is fontos, hogy egyre csökken a kitettségünk, mert a devizában nyilvántartott adósság lassan átkonvertálódik a lakosság tulajdonában lévő forint alapú adóssággá. Kiemelte Aradszki András azt is, hogy jövőre 145 milliárd maradhat az emberek zsebében az szja és a sertéshús áfájának csökkenése miatt. Megemlítette a fontos intézkedések között a devizaadósok megsegítését és a családi csődvédelmet, ami abban segíti az eladósodott családokat, hogy szigorú gazdálkodással kilábaljanak adósságukból és ne veszítsék el fejük felől a fedelet. Szólt az államtitkár úr az illegális bevándorlásról is, ami jelenleg az egyik legfontosabb probléma nemcsak Magyarország, de egész Európa számára. A határ nem lehet átjáróház, ezért építtteti meg a kormány a magyar-szerb határon az ideiglenes A KEOP /C/ kódszámú projekt keretein belül az Érd és Térsége Szilárd Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás (Érd, Diósd, Sóskút, Tárnok, Százhalombatta) települési szilárdhulladék- gazdálkodási rendszerének eszközpark fejlesztése, informatikai korszerűsítése kerül megvalósításra. A projektet a Magyar Állam és az Európai Unió vissza nem térítendő támogatásként Ft-tal támogatja, ami az elszámolható költségek 92,1 % - át jelenti. A projekt célja a környezetterhelés csökkentése, a hazai jogszabályok és az uniós irányelvek figyelembe vételével. A kivitelezés házhoz menő, szelektív hulladékgyűjtési rendszer kiépítésével, valamint a kommunális drótkerítést. Nem tudni, hogy a bevándorlók között hány terrorista érkezik, és azt sem, milyen betegségeket hurcolnak be az országba. Azonban emberiességi szempontokra is figyelemmel kell lenni, ezért a lehetőségeken belül segíteni kell a rászoruló migránsokon, és ezt az egyházak meg is teszik. Ételt, gyógyszert adnak, felvilágosítással segítenek, de egyúttal tudatában vannak annak is, hogy a kereszténység jövője a tét. Közlemény hulladék hatékonyabb kezeléséhez alkalmas eszközök beszerzésével valósul meg. Környezetünk védelme és annak megóvása közös érdekünk, fontos, hogy az a jövő generációja számára is elérhető maradjon. A szelektív hulladékgyűjtés célja a másod nyersanyagok (pl.: papír, üveg) kinyerése és hasznosítása, ezáltal, környezetünk védelme, terhelésének, szennyezettségének mérséklése. Az elkülönített gyűjtés során a lakosság a fenti célok megvalósítása érdekében a háztartásokban keletkező, feleslegessé vált, de hasznosítható anyagokat külön gyűjti és megfelelő módon tovább adja hasznosításra, ipari feldolgozásra. A projekt tartalmazza továbbá az informatikai rendszer fejlesztését is, Érd ügyeire rátérve a negyven milliárdos megállapodás jelentőségét emelte ki, hozzátéve, hogy a jövőben fontos egyeztetéseket és tárgyalásokat kell még folytatni annak érdekében, hogy az Érdnek jutó pénz a lehető legjobban legyen elköltve. Fontosnak tartotta azt, hogy elsősorban a gazdasági fejlesztéseket kell támogatni, hogy minél több iparűzési adó folyjon be a várods kasszájába, mert ez tudja megalapozni Érd hosszú távú fejlődését. melynek célja a Rádió Frekvenciás Azonosítás megvalósítása. Az 5 település vezetőjének döntése értelmében, közös tevékenységüket olyan kiemelt műszaki, technika színvonalon, és a környezetet védő rendszerben kívánják megvalósítani, amely a XXI. század infrastrukturális rendszerében hosszú távon biztonságot nyújt. A projekttel kapcsolatban szeptember 14-én 17 órakor lakossági fórumot tart dr. Bács István, Érd Megyei Jogú Város alpolgármestere. Cím: 2030 Érd, Alsó utca 3. Polgárok Háza, Közgyűlési terem További információk: cím: telefonszám: Horváth Péter, AKármelhegyi Boldogasszony Templom hívei Bartha Béla és felesége valamint Maklári István atya szervezésében július 20-tól 27-ig nyaraltattak kárpátaljai gyermekeket. Názát Éva és Krivszkij Katalin tanárnők Huszton és Aknaszlatinán élő gyerekekkel látogattak el érdi vendégfogadóikhoz. Hétfőn kipihenték az út fáradalmait és megismerkedtek vendéglátóikkal. Kedden Récsei Krisztina a Szociális Gondozó Központ vezetője és Bereiné Petrik Mária a Gyermekjóléti Központ vezetője szervezésében Érden gyalogoltak, hogy ismerkedjenek Érd nevezetességeivel. A Kálvin téri, Református Templom kert szobrai után a Bíró András könyvesbolt, Városvédőangyal, Batthyány szobor, mindkettő Eőry Emil alkotása következtek. A Gólem vagyis az 1956-os Friedrich Ferenc alkotása, Szabados György Harangjátéka, a Városi Galéria, Magyar Földrajzi Múzeum kert Domonkos Béla szobraival, és tiszteletet árasztó légköre után, Vernyik Pál kalauzolásával ismerkedtek a múzeum kincseivel, majd Lehoczki Zsuzsanna a helytörténeti múzeumban mutatta be a helyi értékeket. A Fészek Gyermekvédő Egyesületről Nyitrai-Hell Szilvia beszélt és üdítővel, süteményekkel kínálták a vendégeket. A zsidó temető Érdiek Fonyódligeten az Erzsébet- táborban ASzociális Gondozó Központ vezetője Récsei Krisztina, valamint Bereiné Petrik Mária a Gyermekjóléti Központ és Családok Átmeneti Otthonának vezetője és Rákosi Aglája az Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda irányítója ezt a nyarat is számos élményekben gazdag programokkal tűzdelték tele. A Szociális Gondozó Központ nyert a pályázaton és húsz gyermek számára ingyenes nyaraltatást biztosított Fonyódligeten az Erzsébet- táborban. Bakondi Józsefné, Józsa Bettina és Kovács Péter vigyázó és segítő tekintette mellett olyan érdi gyermekek nyaralhattak Fonyódligeten az Erzsébet-táborban, akik először voltak táborban, most láthatták meg és fürödhettek is a Balatonban. A nyári vakáció legalább ennek a húsz érdi gyermeknek feledhetetlen emlékképekkel fog megmaradni, amint lubickolnak a Balaton vízében, aztán tánc, játék, sport és megannyi vetélkedő. A helytörténeti vetélkedőn szép oklevelet és értékes nyereményeket kaptak. A sportban Alpek József és Székely Rózsa álltak dobogóra, aszfalt rajversenyen pedig Pártl Tünde jeleskedett. Ebben az Erzsébet- táborban az ország minden tájáról jöttek nyaralni, körülbelül 1500 gyermek, ezért elért sikereikhez csak gratulálunk. Az érdiek tól ig szívták magukba a Balaton és Fonyódliget és környéke szellemiségét és Fonyód nevezetességeit és értékeit. A 100. évforduló alkalmából állított emléktábláról megtudták, hogy Fonyód és Kaposvár között én indult meg a vasúti közlekedés, ami magával hozta a fürdőélet fellendülését. Kiss István, Emberpár szobra, ugyanolyan lenyűgöző, mint a Lányi Antal a Balaton átrepülő emlékére állított alkotás, a volt az a nap, amikor sikeresen a levegőbe emelkedve csodálhatta meg a szerethető Balatont. Sorolhatnánk még a sok Fonyódon látott történelmi emlékhelyeket, az itt alkotott nevezetes embereket, mindezek mellett a gyerekeknek az érdi értékek is bevillantak, igaz ebbe besegítetett Józsa Bettina is. A balatoni nyár nevetése, kacagása az érdiek örömhullámokba csobbanásától, ficánkolásától is visszhangzott egy hétig, és most már elmondhatják, nemcsak látták, nemcsak belemártóztak, de egy egész hétig élvezhették a Balaton kényeztetését Fonyódligeten az Erzsébet-táborban, ahonnan élményekben gazdagon térhettek haza Érdre. Kárpátaljai gyerekek Érden KISS SÁNDOR és Holokauszt emlékmű után a világháborús emlékmű, majd az ártézi kút következett. Ábel András a Szent Mihály Római Katolikus templomban várta a gyalogló kárpátaljai gyerekeket ahol mesélt a templom történetéről, Bogner Mária Margit vizitációs nővérről, a plébánia épületéről, majd a II. Lajos emlékmű és a pincerendszert mutatta meg, és a Szent Walburga szobor legendáját is elmesélte. A volt II. Lajos Általános Iskola egyik termében ebédeltek, ahol az Érd Óváros Római Katolikus Egyházközség tagjai finom süteményekkel, ízletes őszibarackkal és tiszta őszinte szeretetükkel fogadták a kárpátaljaiakat. Ábel András ezután a Szent Sebestyén és Szent Rókus és Szent Rozália kápolnát mutatta meg, és innen a Minarethez sétáltak és megtekintették Érd panorámáját. Szerdán Budapestet csodálták meg, utaztak a kétéltű buszon voltak a mogyoródi Aquarénában, majd a Balatonban lubickoltak és vitorláztak, Tatán a kalandparkban minden kipróbáltak, és vasárnap este a bográcsban készített vacsoránál élményeiket mesélték és a Bartha házaspárnak, Maklári István atyának és az érdi vendéglátóiknak és köszönték meg az egy hetet melyet Magyarországon tölthettek. Minden kárpátaljai ajándékba kapott egy DVD-t az érdi gyalogtúráról, hogy emlékezzenek Érdre és az érdiekre. F.S

6 6 XIII. évfolyam 8. szám augusztus 20.

7 XIII. évfolyam 8. szám augusztus Úgy két hónapja történt, hogy vasárnap délután érkeztünk haza egy útról a férjemmel és már itt Érden kaptunk észbe: nincs itthon kenyér! Módosítottuk a hazafelé vezető út irányát és vasárnap is nyitva tartó üzletet keresve elkanyarodtunk a Diósdi út és a Hajnalka utca sarkán lévő, régebben Lépcsős néven ismert bolt felé. Nagyon régen nem jártunk már erre, új tábla jelezte az utcán, hogy itt már az Erdélyi termékek boltja működik. Nyitva volt, beszaladtam és erdélyi pityókás kenyérrel jöttem ki. Aznap siettem, de meghallottam a kérdésre adott választ: a kenyér Gyergyóalfaluból érkezik. Ohó! gondoltam ide vissza kell jönni körülnézni!itt nem csak mondják, hogy ez a kenyér erdélyi pityókás kenyér, hanem onnan is hozzák... És ha visszajövök, talán elmúlik az a sajgás is a szívemből, ami azért van, mert idén valószínűleg nem tudunk a nagyon szeretett Gyergyócsomafalvára menni... Hiányzik a Dél-hegyi gombászós kirándulás és az esti kérdés hazaérve: aztán hiripet fogtatok-é? Meg a friss hirip (a vargányagomba) is hiányzik. Vissza is mentem. Így ismertem meg Máté Tündét, a bolt vezetőjét. Kedves, csupa mosoly és derű, tevékeny és tele van energiával, tervekkel. Örömmel mesélt a boltról is, magáról is. Tünde 17 éve él Érden. Gyergyói gyökerű székely, ismeri az erről a vidékről származó termékeket és Érdi történetek: Máté Tünde boltja azok kézműves előállítóit is. Szó szerint idézem, amit mondott: Nekem fontosak az otthoni ízek. Csak minőségi árukat tartok, és nagy szeretettel árulom azokat a dolgokat, amikről tudom, hogy jók. Ahhoz, hogy jól el tudjam adni, minden terméket alaposan ismernem kell. Az üzletet folyamatosan fejlesztem, ahogy lehet, hirdetem is mindenhol. Az érdi Magyarok Vásárán is évek óta kint vagyunk Bíró Ernővel, az egyik beszállítóval. Ez a bolt már két és fél éve nyitva van ezen a helyen. És én ezt még csak most fedeztem fel... Máté Tünde nem csak mondja, hogy nagy szeretettel árulja az Erdélyből érkezett csudás dolgokat: minden mozdulatából, mondatából és mosolyából árad a szeretet. Ritka kincs ez manapság, amikor inkább a mindenre panaszkodás a divat. Joggal lehet büszke Tünde az üzlet áruinak választékára! Mint a mesében, van itt minden, mi szemszájnak ingere. A polcokon katonás rendben sorakoznak Csíki Emese VOTIN JÓZSEF: nemnapló 8. szentábrahámi őstermelő papírzacskós teái: gyógynövények, kerti és erdei gyümölcsök, mezei virágok szárítmányai várják, hogy illatos páráikkal megsimogassák testünketlelkünket. Van itt korondi méz Szász Illés méhészetéből, a székelyudvarhelyi eredetű Góbé-termékcsalád fantasztikus gyöngytyúkpástétomja és egyebei, áfonyalekvár és áfonyaszörp, köménypálinka és a gyergyószentmiklósi Székely falat hentesárui hihetetlen bőségben, minden formában. Még mics is kapható! Mindez, amennyire csak lehet, tartósítószer- és színezékmentes. A lekvárok is! Én szorgalmasan jegyzeteltem, de közben a szemem oda-odatévedt a sajtos hűtőhöz, mert ellenállhatatlanul vonzott valami: a szarvasgombás sajt. Még soha nem kóstoltam ilyet rá is tértünk a sajtválasztékra. Van torockói trappista sajt, hatalmas, négykilós tömbben. Kívül sötétsárga, kérges, belül napsárga, lyukacsos és az illatától csorogni kezd az ember nyála nem az a sápadt, ízetlen trappista, amit eddig ismertünk! Van tekerőpatakai füstölt sajt, csavart formában is, burduf juhtúró és gyergyószentmiklósi juhsajt. Olvastam nemrégen Lukács Csaba írását, hogy az egyik tekerőpatakai sajtkészítőnek svájci étteremtulajdonosok rimánkodtak, hogy a sajtjait ha nagyobb mennyiségben készítené hadd vegyék fel az étlapjaikra, de nem állt kötélnek. Azt mondta, nem lehet ilyen minőségű sajtot készíteni nagyüzemi mennyiségben és pont. Nem lett nagy üzlet, viszont megmaradt a remek sajt. Így is meg lehet élni... Van itt még házi tejföl, Erdély aranya vaj, joghurtok és kefírek a havasokból. Ha valaki már evett igazi vajat, nem áll szóba többet holmi margarinnal... És a tejtermékek hűtőjének tetején van még valami, ami más üzletben biztosan nincs: szépen elrendezve néhány aprócska, kézzel faragott székelykapu, egy gyönyörű, pirosfekete székely ruhába öltöztetett baba, mellette szőttes háziáldás és két kicsike székely zászló. Jó rájuk nézni,mert otthonosságot és biztonságot sugallnak, honvágyat csitítanak akárcsak a hazai ízek A bolt felfedezése óta nagyon jó dolgunk van. Vasárnap gyöngytyúkpástétomot reggeliztünk, a kertből hozott friss paradicsommal és bazsalikommal, a pástétom után többféle sajt: szarvasgombás, csavart füstölt, torockói trappista sajt jött házi vajjal megkent kenyérrel és záróakkordként áfonyalekvár következett. Mióta ismerem Máté Tünde boltját a Diósdi út és a Hajnalka utca sarkán, az ilyen pompás reggelik már nem számítanak rendkívülinek minálunk. Csak remélni tudom, hogy mások is így lesznek ezzel, ha már ilyen szerencsések vagyunk itt Érden, hogy házhoz jön Erdély majd minden ehető kincse... Köszönjük, Máté Tünde és munkatársai! DIPPOLD KRISZTINA Az igazság akkor is igazság, ha csak egyetlen ember képviseli, sőt akkor is, ha senki sem augusztus AMIKOR APÁM MEG- HALT, nem tudtam sírni. Ötvenhárom éves voltam, ő harminccal több. Nem erről akartam most írni, de egyre gyakrabban előfordul, hogy elindulok valamerre és máshová érkezem. Mármint a mesében. (Ámbár úgy veszem észre, valahogy így van az életemben is. Néha. Vagy mostanában gyakrabban?) És azt is egyre inkább érzem, hogy fogy az időm. Fogytán az erőm. Amikor apám maghalt ősz volt, késő ősz. Vagy inkább télelő? Majdnem mindegy. Nem is emlékszem huszonkét év telt el azóta. Arra viszont biztosan emlékszem, augusztus volt, amikor végre belenyugodtam az elvesztésébe. Így: Amióta elment / jobban velem van apám. // A tiszta ég: szemekék. / Hangján susognak a jegenyék, / a folyóparti fák. / */Hamvát nem őrzi hant //szívemben pihen / s testvéreim / elfelejtett emlékeiben //míg szelleme szabadon lebeg / Álmai Óceánja felett. (1996. augusztus) Hamvait akkor már harmadik éve rejtette megközelíthetetlenül a szerviták kriptájának valamelyik urnafülkéje. Azon a nyáron éppen volt munkám, Pilisszántón dolgoztam, a Szél utcában építettünk egy házat. Kora hajnalban indultam otthonról, gyalog, busszal, villamossal, metróval és Újpestről újra távolsági autóbusszal, azután már csak ismét egy másfél kilométeres séta, keresztül a falun, az épülethez. Késő délután, estefelé baktattam vissza a kánikulában eltikkadt falun át, az autóbusz megállóhoz. Azon a minden nap hosszú utazással járó nyáron reménytelenül küzdöttem a Shakespeare szonettekkel még magyarul sem tudtam megtanulni a tömény szövegeket. (Angolul meg amúgy sem tudtam. Máig sem tudok.) Szántón az utam hazafelé a régi temető mellett, vagy azon keresztül vezetett. A bozótos akácosban egykori templomocska itt-ott térdig érő romja lapult, azt már az első nap megtaláltam. A romot elkerülve, a dülöngélő sírkeresztek között kanyargó ösvényen ballagva, felnéztem a hihetetlenül tiszta kék égre. És eszembe jutott apám, akinek kék szemébe szeretett bele annak idején édesanyám. Azután megismerték egymást, és becsülettel kitartottak együtt, jóban-rosszban, életük végéig. Olyan hirtelen és töményen zúdult rám, kibogozhatatlan egyidejűséggel minden emlék apámról, hogy mire a megállóhoz értem, így kapott formát. Általában nem írok verseket, nem vagyok elég összeszedett a tömény szövegekhez lásd a szonettekkel eredménytelen gyürkőzést. Annak a délutánnak a hangulatából csak ez a pár sor maradt meg meg a megváltoztathatatlanba csendes belenyugvás melankóliája. * * * HALLOTTAM VALAMI SZÓBESZÉDET, hogy ősszel a Földrajzi Múzeumban lesz valamilyen előadás, vagy tán konferencia(?) az Érdről 45-ben elhurcoltakról. A nyárnak lassan már vége. Keresgéltem a formájában megújult múzeumi honlapon valami konkrét hírt, utalást. Arról már régen leszoktam, hogy a városközpontban lévő hirdetőtáblájuk infóiban reménykedjem. Megszokásból azért megnéztem, de most sem volt két hónaposnál frissebb újság még augusztusban is a Múzeumok éjszakájára meghívó júniusi plakát árválkodik az üvegtábla védelmében. (Igaz, ez most már az ez évi program, nem a tavalyi.) Vagyis az érdieket érintő aktuális eseményről semmi vagy lesz, vagy sem. Majd megírják utólag a helyi lapok, hogy milyen világraszóló, fontos tudományos esemény volt. Délután még volt elintézni valóm, ez+az, és így már esteledett, amikor végül hazafelé ballagtam az újfalui temetőből. A domb alján álló házak teteje fölött a lakótelep vibráló fényei keretezték a panorámát. Régi dolgokon morfondíroztam, az elmúlásról. Meg az emlékezetről. Hogy meddig él az ember Ameddig emlékeznek rá. Nemrég halt meg Eszes Vendi bácsi, a málenkij robot egyik túlélője. Szerettem volna tavaly, tavalyelőtt beszélgetni vele de mindig adódott valami fontosabb(nak tűnő, közbejött) dolog; végül csak az önkéntes adósságlistám gyarapodott még egy tétellel. Egy újabb beválthatatlannal. A rendben tartott környezetű szovjet emlékmű közelében fekszik valahol az ötvenhatos forradalom érdi áldozata. Azután, a temető már zárt kapuja mellett a drótkerítés résén kilépve, a hátam mögött maradó egyik sír feliratára gondoltam, amelyben egy Ilkits fiú neve mellett nem áll évszám. Csak annyi: elhurcolták. A kör bezárult. Meg kellene néznem Ófaluban, az háború áldozatainak emléktábláján ott van-e a neve. Vajon teljes lesz valaha is az a lista? És az elhurcoltak is a háború áldozatai, nem? Tudományos konferencia nélkül is biztos, hogy sosem lesz hiánytalanul teljes az elhurcoltak névsora. Meglepne, ha a múzeum padlásán más eredmény születne. * * * A FÖLÖSLEGESSÁ VÁLT EMBER szabadságával jövökmegyek mostanában. Gyalog bandukolva, vagy gondolatban. A városban, a környéken, vagy távoli tájakra, más földrészre, esetenként a szülőföldemre, Afrikába. Néha az esetleges, sokszor céltalannak látszó tétova barangolásommal el-eljutok olyan helyekre is, amelyek utólag értelmet adhatnak az útnak. Mintha titkos cél vezetett volna oda. Ahogy egyre több a mögöttem lévő és egyre kevesebb a várhatóan előttem lévő idő, mintha egyre több, korábban rossz, vagy megmagyarázhatatlan, előzmény nélküli és így érthetetlen, vagy akkor tragikusnak tűnő (esetenként tényleg tragikus) esemény kapná meg az értelmét. Utólag. Értelme révén a célját. A helyét abban a drámában, amit az ember élete jelent és amiben, a saját életükben, nagyon sokan nem játsszák el a főszerepet, hiába osztották nekik azt a születésükkor. * * * INVÁZÍV FAJOK ÁRASZTJÁK EL a növények és állatok társulásait, az erdőket-mezőket. És természetesen a vizeink élővilágát is. Vannak természetes terjeszkedések, és vannak mesterséges terjesztések is. Az első tapasztalatom úgy hatvan évvel ezelőtti, amikor gimnazistaként a nyári munka szünetében Budán, a Bercsényi utcában balkáni kacagó gerléket láttunk/hallottunk. Az apai rokonságomnál töltött vakációkon a zalai faluban, az erdőben és a szőlőhegyen fészkelő vadgalambok hangját, színét, formáját jól ismertem, de ezek másmilyenek voltak. Az egyik munkatársam, egyetemista fiú, amatőr madarász volt és ő mesélte azt, hogy ezek a kisebb testű, de szapora és agresszív gerlék kiszorítják majd egy-két évtized alatt az őshonos vadgalambokat. Így is történt. Jó messze kellett menni a lakott helytől, hogy igazi vadgalambot halljon az ember. Ugyanakkor a Budán, szüleim vízivárosi lakásának erkélyén negyven éve fészket raktak a virágtartóra. Öröm viszont, hogy itt Érden, évek óta újra látok itt-ott örvös galambot. Tavaly, tavalyelőtt a múzeum kertjében, idén a városháza előtti téren fészkeltek. * * * ELLENŐRÍZETLEN EMBERÁRADAT árasztja el Európát és így minket is. Pontosabban: jórészt rajtunk keresztül törekszenek az általuk gazdagnak tudott országokba. Meglepetést csak a tájékozatlanságunk, a hiányos és félretájékoztató média hírei miatt okoznak. Amikor a nagy gyarmatbirodalmak, a más országoknépek-földrészek kíméletlen kizsákmányolásából meggazdagodott európai országok feltétlen uralma, úgy ötven évvel ezelőtt megszűnt, és függetlenné váltak az afrikai, ázsiai országok a gazdasági helyzetük lényegében nem változott: megmaradtak az óriási különbségek. Ráadásul, pl. Franciaország kénytelen volt befogadni az onnan hazatelepült franciák mellett az algériai, marokkói és tuniszi kollaboráns arabokat is. Családostól, rokonsággal együtt. Ezek szegénysége lényegében megmaradt, népszaporulatuk viszont jelentősen meghaladta a befogadókét. Rövidesen több lesz a franco-arab és a Türkendeutsch, mint a bennszülött (fehér ember, sápadt arcú, européer). Amerikában a bevándorolt európaiak (britek, franciák, spanyolok) megoldották a problémát: kiirtották az őslakosságot, a maradékot becsapva rezervátumokba zárták. Zárva tartják. Gondolkodó eleink, akik nem voltak elárasztva/megbutítva az infóáradat álhíreivel, világosan látták ezt a gondot már majd száz éve. Illyés Gyula párizsi naplójában olvastam, hogy ottlétekor érzékelte és megjósolta az azóta bekövetkezett változásokat. Pedig akkor még nem is volt az Iszlám Állam nyíltan és harcosait mecsetekben titokban felkészítős szent háborúja minden nem moszlim ellen, tehát ellenünk is. Manapság a polgárjogi-személyiségi jogi követelések pillanatok alatt válhatnak utcai zavargásokkal kezdődő polgárháborúvá. Amiből az álhumánus szervezetek otthonülő, de az interneten toborzott utcákra kiruccanó aktivistái sem maradhatnak ki.

8 8 A háború vége augusztus 6-án a japán Hirosima, augusztus 9-én pedig Nagaszaki városára dobtak az amerikaiak atombombát. Augusztus 8-án a Szovjetunió hadat üzent a Japán Császárságnak, s a Vörös Hadsereg támadó hadműveleteket kezdett a Távol-Keleten állomásozó japán Kvantunghadsereg ellen. A japán szárazföldi erők erre az időre az üzemanyag hiány következményeként jórészt mozgásképtelenné váltak, így a szovjet támadás gyorsan tért nyert. Egy héttel később Japán feltétel nélkül letette a fegyvert. Az erről szóló okmányt szeptember 2-án- majdnem napra pontosan hat évvel a második világháború kirobbanása után az amerikai Missouri csatacirkáló fedélzetén írták alá. A háború lezárásához hozzátartozott a háborús főbűnösök pere és elítélése. A német háborús főbűnösök tárgyalását Nürnbergben tartották. A vádlottak közül tizenkettőt halálra, hetet hosszabb-rövidebb ideig tartó börtönbüntetésre ítéltek, hármat pedig felmentettek a vádak alól. A japán háborús főbűnösök perére Tokióban került sor. A huszonnyolc vádlott közül a per ideje alatt ketten természetes halált haltak, egyet pedig a bíróság beszámíthatatlannak nyilvánított. A huszonöt vádlottból heten halálos ítéletet, a többiek pedig börtönbüntetést kaptak. Hirohito császár ( ) háborús felelősségének kérdését többször fölvetették, az óceánográfiával foglalkozó uralkodóról azonban amerikai politikusok is tudták, hogy meggyőződéses pacifista. A tengelyhatalmakkal szövetséges kis országokban is felelősségre vonták a háborús bűnösöket. Magyar országon a népbíróságok ítéletei alapján 189 embert végeztek ki, köztük négy egykori miniszterelnököt, Imrédy Bélát, Bárdossy Lászlót, Sztójay Dömét és Szálasi Ferencet. Lényegesen enyhébb ítéleteket hoztak Finnországban. Háborús bűnök elkövetésével a finnek közül aligha tudtak volna bárkit megvádolni, a szovjet kormány azonban ragaszkodott a büntetéshez. Végül háború béli bűntettekkel megvádoltak néhány finn politikust és katonatisztet, akiket börtönbüntetésre ítéltek, de néhány év elteltével szabad lábra helyezték őket. Háborús bűnösöket csak a vesztes országokban ítéltek el. Nem kerültek bíróság elé az 1939-ben szovjet fogságba került és kivégzett lengyel tisztek gyilkosai, a krétai harcokban kegyetlenkedő brit katonák, vagy a Hirosima és Nagaszaki polgári lakossága elleni atomtámadás felelősei. Tokiói per A háború során a legnagyobb területekhez a Szovjetunió jutott. Megtarthatta a háború előtt Lengyelországhoz tartozó Nyugat-Ukrajnát és Nyugat- Belorussziát, a román érdekeltségű Besszarábiát és Észak- Bukovinát, elfoglalhatta Németországtól Königsberget és környékét, valamint Japántól a Kuril-szigeteket. Utóbbiak közül a négy legdélebbi szigetet Japán saját területének tekinti, ezért hetven évvel a háború befejezése után sincs békeszerződés Tokió és Moszkva között. Sajátosan alakult Kárpátalja helyzete. A területet június 29-én a Szovjetunióhoz csatolták, annak ellenére, hogy a hazatért Kárpátalja korábban soha nem tartozott sem Oroszországhoz, sem Ukrajnához. Ez kihatott a magyar-csehszlovák kapcsolatokra is. Edvard Benes csehszlovák politikus a háború idején még számolt az etnikai határoknak jobban megfelelő új magyar-csehszlovák határ megállapításával. Miután azonban Kárpátalja a Szovjetunióhoz került, a csehszlovák kormány a pozsonyi hídfőnél öt magyar település átadását követelte, amelyből hármat az 1947-es párizsi békeszerződés jóváhagyott. A Szovjetunió hódításai sokba kerültek. A Vörös Hadsereg közel 14 millió katonája esett el a háborúban. Nyárádi Miklós, Magyarország egykori pénzügyminisztere ennél még talán súlyosabb problémát ismert föl. Középés Kelet-Európa elözönlésével Sztálin két hibát követett el a második világháború idején: megmutatta az oroszokat a Nyugatnak és a Nyugatot az oroszoknak. PERGEL ANTAL Bálint Imre kiállítása a Szepes Gyula Művelődési Központban Az Érdi Galéria kiállításával egyidőben nyílt meg a Szepes Gyula Művelődési Központban Bálint Imre festő kiállítása. Bálint Imre folyamatosan más-más technikákkal is próbálkozik, bár hosszú ideig kizárólag a pasztell - krétához ragaszkodott, mint ahogyan a témáit illetően is - a rövid kitérőket leszámítva - mostanáig a természet, ezen a belül a gyors sodrású folyók, vadvizek felszínét elárasztó, égi fényesség ezer arcának megjelenítése volt. Egy éve azonban valami egészen újba kezdett. A pasztell-technikáról lemondva, az olajfestékhez nyúlt, és szakított a figuratív, emlékezetből elő - hívott, impresszionista tájképek ábrázolásával. Táblaképei inkább úgynevezett anaformikus festmények, amelyeket a tudat alatti megélések, érzelmek, gondolatok, tapasztalatok hozzák felszínre. Ám a munkákat mélyebben kutató szemlélő az intenzív színkavalkád mögött felfe dezheti a nem szándékosan megformált emberi és természeti alakzatokat. Ezekbe a lírai abszt raktra emlékeztető képekbe belemélyedve meglepő megtapasztalások tanúi lehetünk, noha a művészt semmilyen formai szándékosság nem vezérelte alkotás közben. A Duna mellett, Újvidéken nőtt fel, innen ered a vizek és a természet iránti csillapíthatatlan vonzalma. Már gyermekkorában is szívesen rajzolt, ha ceruza és színes került a kezébe, több rajzversenyt is megnyert, mégsem ezen a vonalon tanult tovább. Kereskedelmet végzett, majd kreativitását egy dekoratőri és kirakatrendezői tanfolyam elvégzését követően, a helyi színház ban kamatoztatta, díszletbeszerzőként dolgozott. Szabadidejében viszont egyre többet festett, és - bekapcsolódva a vajdasági székváros pezsgő művészeti életébe - számos egyéni és csopor tos kiállításon vett részt. Németországban, Franciaországban és Svédországban tett művészeti tanulmányi utakat, és autodidaktaként fejlesztette tudását, technikáit. Életének egyik fontos, visszatérő állomása volt az Adriai-tenger, ahol gyakran átfestette a nyári hónapokat. Újvidé ken szabad művészként alkotott, nemcsak festett, hanem önállóan menedzselte is munkáit. A nyolcvanas években több száz festménye talált gazdára kortárs magán műgyűjtőknél. Ennek azonban a volt jugoszláviai háború véget vetett. Családjával Magyarországra menekült, és az óta is keresi a helyét a művészeti életben. Szerencsére, hoszszabb-rövidebb kihagyásokat leszá - mítva, az alkotást nem hagyta abba! Újjászületett keresztényként, az utóbbi években gyakran nyúl bibliai témákhoz. Leginkább Jé zus túláradó, végtelen szeretete foglalkoztatja, valamint a hitben megélt, korlátok nélküli sza badság, és Isten valóságos kegyelme hozza lázba, az a vágya, hogy ezt festményei is tükrözzék. A tiszta fény, a szeretet világossága valamennyi festményén tetten érhető, és rendületlenül üze nik: nincs okunk aggodalomra, mert onnan fentről, Istentől mindig megérkezik a segítség, és szeretete mindig ránk ragyog. XIII. évfolyam 8. szám augusztus 20. A cigány holokauszt emléknapja Rafael Attila az Érdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke és egyben a Pest Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnökhelyettese án a Parkvárosi Közösségi Házban az egybegyűltekkel megemlékeztek a cigány holokausztról, melyet 1972-ben a Cigány Világszövetség párizsi kongresszusán nyilvánították a cigány holokauszt emléknapjává. Az Érdi Roma Nemzetiségi Ön kormányzat elnöke köszöntötte az emlékezésen megjelenteteket és beszédében, kiemelte, hogy 1944.augusztus másodikáról, harmadikára virradó éjszaka több mint háromezer cigányembert végeztek ki az auschwitzi koncentrációs táborban. Magyarországon akárcsak a világ számos országában augusztus másodikán a holokauszt cigány áldozataira emlékeznek. Magyarországon az Országos Cigány Önkormányzat Dohány utcai székháza falán emléktábla van, ugyancsak Budapesten a Nehru parton Szabó Tamás és Maurer Klimer Ákos alkotásai jelzik, hogy a cigány holokauszt áldozatairól sem szabad megfeledkezni. Nagykanizsán Csávás Csaba, Zalaegerszegen Farkas Ferenc, Pécset Horváth Jenő alkotásai mind a cigány holokauszt áldozataira emlékeztetnek. Rafael Attila elnök hangsúlyozta nem szabad elfelejteni a múltat, de a cigányságnak a tekintetét a jelen sőt a jövő felé kell fordítania. A cigányságnak úgy kell egyéni és kollektív önérzetét, kultúráját megőriznie, hogy képes legyen beilleszkedni a magyarság, közös hazánkon keresztül pedig az európai polgárok közösségébe. Beszédét befejezve arra kérte a jelenlévőket, hogy egy perces csenddel emlékezzenek az áldozatokra, és így fejezzék ki, hogy nem akarnak több üldöztetést, több áldozatot, békét és nyugalmat akarnak a világ népeinek. Felkérte az Érdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat alelnökét, hogy nyissa meg a fotókiállítást, és egyben megköszönte, hogy a Szociális Gondozó Központ vezetője Récsei Krisztina támogatta a fotókiállítás létrejöttét. Rafael Attiláné az Érdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat alelnöke beszédében kiemelte Síposné Oláh Zsuzsanna és Farkas Anita munkáját, akik a régi fényképek összegyűjtésében sokat segítettek. Rafael Attila ígéretet tett arra, hogy továbbiakban is gyűjtik a régi fotókat, és amennyiben elegendő értékes anyag gyűlik össze, akkor könyv formájában egy fotóalbumot fognak megjelentetni. Ezek után az érdi cigányság életét bemutató régi fényképeket érdeklődve nézték végig a rendezvény résztvevői, közben szendvicsekkel, pogácsákkal, apró süteményekkel és üdítővel kínálták őket. Rafael Attila elnök örömmel beszélt a fiataloknak egy-egy fényképről, hiszen fiatalsága, akkori emlékei villantak elő számára. Ezek a régi fotók igazolják az érdi romák múltját, és ennek ápolása, megőrzése, tovább adása az érdi roma fiatalok feladata. A Parkvárosi Közösségi Házban a Szociális Gondozó Központ intézményének nyitvatartási ideje alatt től ig tekinthető meg. K. S. FELHÍVÁS 15. életévüket betöltött alkotóknak Az Érdi IRKA országos kiterjesztésű irodalmi pályázatot hirdet vers- és prózaírók számára REMÉNY címmel. Elvárás / biztatás: a pályázók bátran merítsenek az irodalmi eszközök gazdag tárházából, de kerüljék a kliséket és a leegyszerűsített erkölcsi fejtegetéseket. Feltételek: névvel, ( ) címmel, telefonszámmal ellátott, nyomtatásban meg nem jelent két darab vers / próza műfaji megkötés nélkül, maximum három oldalnyi terjedelem (A4), 12-es betűméret, 2,5 cm-es margószél, 1,5-es sortávolság. A pályaműveket szakértő bizottság értékeli. Nevezési díj: nincs Határidő: szeptember 30. Eredményhirdetés: november 20-án 18 órakor az érdi Szepes Gyula Művelődési Központban. Díjazás: a kiemelkedőknek neves érdi képzőművészek adják át saját műalkotásukat. A legjobbnak ítélt írásokból válogatás jelenik meg az Érdi IRKA-zsebkönyvsorozatban Beküldési cím: valamint postai úton a kiadóba (2030 Érd, Szepes Gyula Művelődési Központ, Budai u.8.)

9 XIII. évfolyam 8. szám augusztus Érdi portrék 16. Jovicza Ignác A sokoldalú tudós pedagógus, Érd első helytörténeti gyűjteményének és kiállításának létrehozója A szurkoló hangja Budapesten született április 2-án katolikus horvát, közelebbről illírnek, rácnak nevezett ősök utódjaként. (Ősei szülőföldjét a nyugat-hercegovinai Chum hegység környékére teszi.) Elődei 1630 körül menekültek el a törökök elől a Duna menti Ercsibe, majd Érdre. Tanulmányait a budapesti tanítóképzőben végezte, majd rajztanfolyammal is kiegészítette tól különböző elemi és polgári iskolákban, mint tanító, majd 1923-tól, mint igazgató működött. Sokoldalú egyéniség volt. Oktatásmetodikai szakkönyveket, iskolai segédkönyveket írt a legkorszerűbb oktatási törekvések, a munka iskola témakörében. Albrecht István - Stolmár László társszerzőkkel Térképek és munkafüzetek címmel jelent meg munkájuk 1937-ben, amit 1939-ben Magyarország és Európa országainak térképe a népiskolák IV. osztálya számára címmel ismét megjelentettek. Több ifjúsági regényt írt, versei, elbeszélései jelentek meg. Festői munkásságot is folytatott. Például a Nemzeti Szalon évi téli kiállításán szerepelt egy vízfestménye a pécsi dómról. A Magyar Tanítók Otthonának elnöke volt. Nyugdíjas éveit Érden töltötte október 16-án hunyt el Érden. Jelentős szerepet játszott Érd helytörténeti értékeinek felkutatásában és megmentésében. Kisebb ásatásokat is végzett. Különösen a lebontásra ítélt érdi ún. Szapáry kastély és az általa azonosított, feltételezett Szent György templom és kolostor izgatta fantáziáját s ezekről rajzokat is készített. Az általa gyűjtött anyagokból nyílt meg augusztus 20- án az ún. Halla-féle házban (Római út Célkeresztben az utánpótlás az Érdi VSE-nél Amikor baráti társaságban a futballról beszélgetünk szinte csak az első csapat kerül szóba. Így van ez a világ minden pontján, mintha a labdarugó szakosztály csak egyetlen csapatból, a felnőtt csapatból állna. Pedig minden magára valamit is adó csapatnak van egy második csapata is, ahol a tehetséges, de az első csapat keretébe még számításba nem vett játékosok szerepelnek. Így volt ez Érden az előző szezonban is, ahol a második csapat a Budai Járási felnőtt bajnokságban szerepelt. A felnőtt csapatok mellett természetesen ott vannak azok az utánpótlás csapatok, akik a különböző korosztályos bajnokságokban versenyeznek, vagy éppen a Bozsik Program keretében szerepelnek különböző tornákon, versenyeken. Nincs ez másként Érden sem. Azzal, hogy a felnőtt csapat felkerült az NBIII-ba, az utánpótlás korosztály bajnokságaiban (U14, U15, U17, U19) négy csapatot kötelező jelleggel el kell indítani az országos bajnokság keretei között. Ezzel jelenleg nincs különösebben gond, hisz a Városi Sportegyesület már a megyei bajnokság keretei között is odafigyelt az utánpótlás képzésére, s a már felsorolt 24.) Érd első helytörténeti gyűjteménye. Itt helyezték el elsőként a Patyi Vilmos által talált, majd Kerékgyártó Árpádnak és Jovicza Ignácnak megmutatott Fundoklia-völgyi őskőkori leleteket, különböző állatcsontokat, pattintott kőeszközöket, amelyek a 60 ezer éve itt élt neandervölgyi ember vadásztáborának nyomai voltak. korosztályok mellett, részt vett a Bozsik Program rendezvényein is. Az U7, U9, U11, U13 korosztályokkal kiegészülve a Városi Sportegyesület jelenleg nyolc utánpótlás csapatot működtet, ahol a kicsik kispályán a Bozsik Program keretében sajátíthatják el a labdarúgás alapjait, természetesen szervezett keretek között, szakmai vezetők segítségével. (U14-től felfelé az országos bajnokságokban már nagypályán játszanak a csapatok.) A cél természetesen a gyerekekkel a mozgás, a labdarúgás megszerettetése, a tehetségek kiválasztása, a közösségbe való beilleszkedés fejlesztése. Természetesen valamennyi szakmai vezető azon dolgozik, hogy a tehetségek rövid idő alatt felszínre kerüljenek. Ennek elősegítése érdekében az MLSZ és a szövetség edzőképző központja által kiadott iránymutatás alapján egységes szakmai és képzési program segíti a tehetség kibontakozását, és fejlődését. Ebben a folyamatban az MLSZ, és a szövetség edzőképző központja elméleti és gyakorlati területen is támogatást nyújt a program szereplőinek. Természetesen ahhoz, hogy az utánpótlás képzése magas szinten Tudományos feldolgozásukat Gáboriné Csánk Vera, a Budapesti Történeti Múzeum régésze és Kretzoi Miklós paleontológus végezték el. Az érdi múzeumi szobát 1972-ben a helyi tanácsi vezetés sajnos megszüntette s anyagai jórészt elkallódtak. Egy részüket a gimnáziumból visszaszereztük és a Magyar Földrajzi Múzeum mellett 2008-ban nyílt helytörténeti gyűjteményben helyeztük el (pl. csepegtető kő). A vadásztábor régészeti leleteinek egy részét a Budapesti Történeti Múzeumból Balázs Dénes geográfus kérte vissza s állította ki az általa alapított Magyar Földrajzi Múzeumban. Jovicza Ignác életének helyi vonatkozásban maradandó eredményei az Érd története és műemlékei (1970) című kézirata és a Jovicza Sándor néven írt Sárkány Ambrus kincses ládája című ifjúsági regénye, amelyeket a Csuka Zoltán Városi Könyvtárban őriznek. Köszönetemet fejezem ki a Jáki családnak és Ábel Andrásnak szíves információikért. KOVÁCS SÁNDOR folyjon nem csak szakképzett edzőkre, hanem megfelelő létesítményre is szükség van. Érden ugyan stadion nem épül, de a sportpálya teljes felújítása napirenden van. A tervezett felújítás során új korszerű öltözők, és irodák lesznek a klubházban, s keresik a forrást egy új lelátó építésére is. Az MLSZ pályázatán elnyert műfüves pálya építése a remények szerint még az idén elkezdődik, amelyen világítás is lesz. A munkálatok megkezdése az MLSZ-en múlik, hisz a szükséges önerő a város költségvetésében elkülönítve szerepel. Az Érdi VSE a kezdetektől szereplője a Bozsik programnak. Érden jelenleg utánpótláskorú gyereknek, ifjúnak van versenyengedélye. A Sportkör vezetősége azonban továbbra is várja korosztályos csapataiba a jelentkezőket, az Ercsi úti pályán. Érdeklődni lehet Gachályi Ferenc technikai vezetőnél, Habos Gábor utánpótlás szakág vezetőnél, és Molnár László Bozsik Program vezetőnél az alábbi telefonszámokon: Gachályi Ferenc: , Habos Gábor: , Molnár László: PATÓ LAJOS Augusztus 12-én az új szezon első nyilvános edzőmérkőzésén a francia OGC Nicce ellen bemutatkozott az új érdi női kézilabda csapat a közönségnek. Tudva, hogy a bajnokság első fordulójáig a közönség hazai csarnokban csak ezen az egyetlen mérkőzésen láthatja a csapatot, a nagy meleg ellenére szép számmal látogattak ki a nézők az Érd Arénába. A francia bajnokság hatodik helyezettje az OGC Nicce vasárnap óta edzőtáborozik Érden, s a mérkőzést a közös munka zárásaként rendezték. A mérkőzésre egyáltalán nem volt jellemző a baráti viszony, a meccset mindkét csapat részéről kemény védekezés jellemezte, aminek eredményeként a játékvezetők azonnali piros lappal állították ki az Érd játékosát Mireya Gonzalest, míg a vendégeknél Laurin Daquin gyűjtött be három kétperces büntetést. Sérülés miatt nem léphetett pályára a francia válogatott Alexandra Lacrabere, míg az érdieknél Fekete Bozsana és Takács Kittí volt a maródiak listáján. Ők a szeptember 2-án a Vác ellen hazai pályán rajtoló bajnokságra minden valószínűség szerint felépülnek. A csapat a felkészülési mérkőzést 24:19 arányban nyerte meg, Katarina Krpezs-Slezák 8, Klivinyi Kinga 7 góllal vette ki részét a győzelemből. Természetesen egy felkészülési mérkőzésből messzemenő következtetést nem lehet levonni, de a játékelemek gyakorlására, a csapat építésére a mérkőzés tökéletesen megfelelt. A felkészülés mérkőzésekkel teletűzdelt része igazán csak most kezdődik, amik további lehetőséget adnak a csapat alakítására, taktikai elemek gyakorlására, az új játékosok beépítésére. Ezekre a mérkőzésekre nagy szükség lesz, hisz a csapatnak több mint fele a nyár során kicserélődött, s ahhoz, hogy a játékosok szinte egymás gondolatát is ismerjék sok együtt játszott mérkőzésre van szükség. Kézilabda csapatunk programja ennek szellemében igen gazdag: augusztus 15-én Győrben játsszák a lányok a következő felkészülési mérkőzésüket a Győri ETO ellen,majd aug 19-én Debrecenben a DVSC ellen lépnek parkettre. Innen átrándulnak Békéscsabára ahol aug. 20-án a Global Safe nemzetközi torna keretében először az MTK ellen mérkőznek, majd 21-én délelőtt a romániai HC Zalau ellen játszanak. Ugyanezen a napon délután a Békéscsaba ellen zárják a tornát. Augusztus 25-én ismét Győrben az ETO ellen játszanak, s a mérkőzést követő héten kezdődik a bajnokság. A bajnokság lebonyolítása változik az elmúlt évhez képest. Az úgynevezett felsőházba az alapszakasz első nyolc helyezettje kerül, a kilencedik- tizenkettedik helyezettek játszanak a kiesés elkerüléséért. A bajnokság az alapszakasz első-nyolcadik, második hetedik, harmadik-hatodik, negyedik ötödik helyezettek összecsapásával folytatódik. A párharcokat kupa rendszerben oda-visszavágós alapon játsszák, ahol az alapszakaszban előrébb végzett csapat a párharc pályaválasztója. A győztesek a legjobb négy közé kerülnek, míg a vesztesek az helyért játszanak szintén kuparendszerben. Az elődöntőben a győztesek játszanak a bajnoki címért, míg a vesztesek a harmadik negyedik helyért. Ugyanígy oda visszavágon döntik el az ötödik-nyolcadik hely sorsát is. A csapat érdekelt a Kupagyőztesek Európa Kupájában. Itt november én a harmadik fordulóban kapcsolódik be a küzdelembe, ahol a ZRK Umag - LK Zug Handball győztesével találkozik. A párharc első mérkőzésére idegenben kerül sor, a visszavágót az Érd Arénában rendezik, valószínűleg egy héttel később. Persze addig még, ahogy mi érdiek mondjuk, sok víz lefolyik a Dunán. Első és legfontosabb a bajnokság, és az arra való sikeres felkészülés. Sakk PATÓ LAJOS Hir des sen az Ér di Lap ban! Nyom ta tott és elekt ro ni kus for má ban a weboldalunkon (www.erdi lap.hu) meg je le nik az Ön hir de té se. Az inter - netes pél dány szám mal megnö ve ke dett új ság biz to sít ja a vá ros ban, il let ve a kis tér sé gek ben az Ön hir de té sé nek leg mi ni má li sabb ös sze gét, mely sze rint az Ön hir de té se egy ol va só el éré sé re még 50 fil lér jé be sem ke rül! Hir de tés fel vé tel: , lap.hu , Pápai János (a képen jobb oldalon) az Érdi VSE versenyzője veretlenül nyerte a évi Érdi Szenior Rapid Sakkbajnokságot Tóth Ferenc és Holtság István előtt. Így ők hárman szereztek jogosultságot a nagykanizsai országos döntőn való részvételre. Továbbra is várjuk a sakkozást kedvelőket az Ercsi út-i sporttelepen vasárnaponként ig.

10 10 XIII. évfolyam 8. szám augusztus 20. Drámai végjáték után ezüstérmes a Dömötör-Mátrai Nagy páros A Fidesz nyugdijas tagozata Szeptember 25-én kirándulást szervez KISBÉR-MÓR Majkpusztára. Részvételi dij 6000 Ft/ fő ami tartalmazza a busz költséget és az ebédet. Indulás reggel fél 8 kor a Szepes Gyula Müvelődési Központ parkolójából Hazaérkezés az esti órába. Jelentkezni lehet Fülöp Magdikánál a 0620/ telefonon. Szeretettel várunk minden érdeklődőt! Magyar bajnoki ezüstéremig meneteltek a Delta RSE Érd strandröplabdázói az országos bajnokság hétvégi, kispesti fináléjában. Dömötör-Mátrai Beáta és Nagy Krisztina egy végletekig kiélezett, színvonalas és kemény csatában maradt alul a gödöllői Lakatos Enikő- Lutter Eszter duó ellen, a helyi uszoda napozókertjében kialakított alkalmi arénában. Miután az első szettet elveszítették Dömötör- Mátraiék arányban, a másodikban a verseny egyik legizgalmasabb etapját láthatta a sokszáz kilátogató sportrajongó: előbb az ellenfél vezetett 5:3-ra, majd Beáék 10-9-re. Ugyancsak az érdi párosnál volt a fór 15:13-nál. Az előnyt többször is egalizálták Lutterék: 20:20-nál és 21:21-nél is megvolt mindkét félnek az esélye a szett megnyerésére. A Dömötör-Mátrai-Nagy kettős mindent megpróbált, hogy megnyerje a játszmát, de öt szettlabdát is hárítottak a gödöllőiek. Végül Dömötör-Mátrai Beáta ejtésével sikerült 29:27-re megnyerni ezt a játékrészt a Deltának, s kiegyenlíteni a találkozó állását 1:1- re. A mindent eldöntő rövidített, egyben harmadik játszmában ott folytatták a hölgyek, ahol az előbbiben abbahagyták. Szinte minden egyes pontért nagyon megküzdöttek. Előbb 4:2-re a Lakatos-Lutter duó, majd 7:6-ra a Dömötör- Mátrai-Nagy kettős vezetett. Ezután 8:8-nál és 9:9-nél is egál volt az állás. A tavalyi bajnokságban bronzérmes helyen végzett érdi páros 13:12- nél ismét vezetést szerzett, de a folytatásban a bajnoki címvédő Lakatosnak és Lutternek jött ki jobban a lépés. Előbb egyenlítettek, majd az előny is hozzájuk került, végül 16:14-re megnyerték a döntő játszmát, s így az összecsapást is. A Delta RSE Érd strandröplabda-párosa ezzel az eredménnyel a magyar bajnokság második helyén zárt, egy pozíciót javítva a már említett tavalyi harmadik helyezéshez. FORRÁS: PECSU PRESS KELL EGY JÓ CSA PAT! Az ÉTV-ÉRDI VSE NŐI KÉ ZI LAB DA SZAK OSZ TÁ LYA sze re tet tel vár ja után pót lás csa pa ta i ba a ké zi lab da iránt ér dek lő dő lá nyo kat. Je lent ke zés és ér dek lő dés: , szi vacs-ké zi lab da: KISGERGE LY CSIL LA, Tel.: es korosztály: Kemény Andrea Tel.: as kor osz tály: OLÁH NÉ BA LOGH TÜN DE, Tel.: os kor osz tály: HAVRIL KÁR OLY, Tel.: Gépkocsivédelem Bevásárlás, utazás, fodrász, szállítás. Csak néhány tevékenység, melyhez megszokásból is használjuk gépjárművünket. Kényelem, gyorsaság, biztonság a fő jelzők, melyek eszünkbe juthatnak a gépkocsihasználattal kapcsolatosan. De vajon a kényelem, gyorsaság és biztonság jegyében nem feledkezünk-e el a gépkocsi védelméről? Értéktárgyaink biztonsága napjainkban különösen fontossá vált a megnövekedett bűncselekmények száma miatt. A gépjárművekkel kapcsolatosan elkövetett bűncselekmények között első helyen szerepel a gépkocsifeltörés (a benne látható helyen hagyott, mozdítható értékek miatt), valamint a gépkocsilopás. Bármi történjék is, kellemetlen perceket tud okozni maga a látvány, a tudat, az, hogy illetéktelenek hozzányúltak a holminkhoz, de szintén kellemetlenséget okoz az eseményt követő ügyintézés is. A kellemetlenségektől néhány egyszerű óvintézkedéssel megóvhatjuk magunkat: Mindig zárja be a gépjárművet! A gépkocsifeltörések időtartama 1 perc alatti! Ellenőrizze az ajtókat, ablakokat, hogy valóban bezárta-e azokat! Különféle blokkoló készülékekkel a bűncselekményt elkövető személyek megakadályozhatják a központi zár működését! Ha be van szerelve, aktiválja a riasztót! Ne hagyjon látható értékeket a gépkocsiban (pénztárca, kabát, telefon, bevásárlószatyor, aktatáska), hiszen ez mágnesként vonzza a szakavatott, ártó szándékú tekinteteteket! A gépkocsit mindig hagyja jól belátható, forgalmas, lehetőleg folyamatosan megfigyelt helyen! Menet közben is zárja be az összes ajtót gépjárművén, hiszen bármelyik gyalogosátkelőnél vagy forgalomirányító jelzőlámpánál pillanatok alatt kinyithatják az ajtót és kivehetik a kézközelben lévő értéktárgyakat! Ajánlott a kormányzár, váltózár, kerékőr használata, indításgátló beszereltetése. A betörésgátló fólia alkalmazása megnehezíti a gépjárműbe való bejutást! Vessen egy pillantást a környezetre, nézzen körbe, győzödjön meg arról, hogy nem tartózkodnak a közelben gyanús személyek! Ha gyanús személyeket, gépjárművet észlel, jegyezze fel az autó rendszámát vagy típusát, ismertetőjelét és ne féljen azonnal felvenni a kapcsolatot a rendőrséggel vagy hívja azonnal ingyenesen hívható telefonszámainkat! Ingyenesen hívható telefonszámaink: 107, 112 Érdi Városi Polgárőrség: Százhalombatta Polgárőrség: Tárnok Polgárőrség: Pusztazámor Polgárőrség: Sóskút Polgárőrség: ÉRDI RENDŐRKAPITÁNYSÁG BŰNÜGYI OSZTÁLY

11 XIII. évfolyam 8. szám augusztus 20. HIRDETÉSFELVÉTEL: 11 A megrendelők a weboldalon a HIRDETÉSFELVÉTEL fülre kattintva érhetők el és tölthetők le. Elérhetőség még: telefon és fax , mobilon: telefonszámon, en vagy SZOLGÁLTATÁS Duguláselhárítás, víz, gáz, központifűtés-szerelés, WC-k, mosdók, tartályok, szifonok cseréje, ázások, csőtörések megszüntetése. Megbízhatóan garanciával. Tel: Minőségi fogsor! Díjmentes fogtechnikai szaktanácsadás, állapotfelmérés, fogorvosi háttérrel, 30 év tapasztalattal. Gyorsan, jó minőségben kivehető fogsorok, porcelánhidak, legmodernebb cirkónium hidak. Munkánkra garanciát vállalunk! Takács Gergely, Megnyitottam gyógymasszőri magánrendelőmet, ahova mozgásszervi, és egyéb problémákkal szeretettel várok mindenkit Érd,Szabadság tér Vállalom gázkészülékek és villanyboylerek tisztítását, karbantartását, bevizsgálását díjmentes kiszállással. Érd, Diósd, Törökbálint, Biatorbágy, Tárnok és Százhakombattán. Hívjon bizalommal. Az Ön problémája nekem nem gond! Olcsón vállalunk fűnyírást, bozótírtást, gallyvágást, favágást, teljes körű kertészeti munkát, dísznövény és díszfa telepítést Ács-kőműves vállal pincétől a tetőig mindenfajta munkálatokat. Ezen felül aszfaltozást, járdaszegélyezést stb. Nyugdíjasoknak tavaszi kedvezmény 25%! Hívjon bizalommal! Minden munka egy kézben! Ács, kőműves, festő, víz, fűtés, gáz, villanyszerelés, kerítésépítések, térkövezések, díszkert építés, szigetelések, faépítmények, kocsibeálló, terasz, csatornázás Külső hőszigetelés 2500 ft/nm, festés 800Ft/nm, tapétázás 1000Ft/nm, gipszkartonozás 2000Ft/nm! Minőségi garancia! festoguru.weebly.com, telefon: Csókás vízvezeték szerelő. Szerelések, javítások, dugulás elhárítás falbontás nélkül R-600-as géppel Duguláselhárítás non-stop, garanciával, bontás nélkül, díjtalan kiszállás. Vízvezeték szerelés, gyorsszerviz. Nyugdíjas és nagycsaládos kedvezmény! Tel: Pedikűrös házhoz megy! Gyógypedikűrt, esztétikai pedikűrt vállalok otthonában. Pedikűr : Frissítő talpmasszázs: Andi: Redőny, reluxa, szúnyogháló rendszerek beszerelése, javítása garanciával. Egy darabért is kimegyünk! Hétvégén is! Tel: , INGATLANT KÍNÁL, KERES Érdi ingatlanok az interneten ingyenes hirdetéssel: KIADÓ INGATLANT KÍNÁL, KERES Kiadó garzonlakás a Korallház II-ben. Tel.: ÁLLÁS Raktáros-targoncavezető munkakörbe keresünk azonnali belépéssel, határozatlan idejű munkaszerződéssel 2 fő új munkatársat. Feladat: áru felvétele és kiadása a raktárból, az alkalmazandó raktári folyamatoknak megfelelően, gondoskodni az áruk megfelelő elosztásáról a raktár területén, a raktárkezeléssel kapcsolatos egyszerű adminisztratív feladatok ellátása. Elvárások: raktáros gyakorlat, új típusú targoncavezetői jogosítvány (magasemelésű), többműszakos (kettő) munkarend vállalása. Amit kínálunk: hosszú távú munkalehetőség,stabil nemzetközi háttér, fix bérezés, cafeteria rendszer. Fényképes szakmai önéletrajzokat, a fizetési igény megjelölésével az alábbi elérhetőségekre várjuk: Rakodó-gépkocsikísérő munkakörbe keresünk azonnali belépéssel, Érd és környékéről országos szárazárú terítéshez teljes munkaidőben, határozatlan idejű munkaszerződéssel 2 fő új munkatársat. Elvárás: Büntetlen előélet, Minimum 8 általános iskolai végzettség, Nagyfokú terhelhetőség, Pontos, precíz munkavégzés és megbízhatóság. Amit kínálunk: Hosszú távú munkalehetőség, Stabil nemzetközi háttér, Fix bérezés, cafeteria rendszer Jelentkezni fényképes szakmai önéletrajzzal és a fizetési igény megjelölésével lehetséges: Jól működő csepeli szépségszalonba vállalkozói igazolvánnyal rendelkező KOZMETIKUS és MŰKÖR- MÖS munkatársak jelentkezését várom EGYÉB PRÉSELT EPERLÉ ÉS LEKVÁR VÁSÁR! 100%- os natúr, préselt EPERLÉ-ALMÁVAL 3 literes kiszerelésben, valamint ALMALÉ és ŐSZILÉ-ALMÁVAL 5 literes kiszerelésben termelői áron megvásárolható! EPERLEKVÁR dédanyáink receptje alapján. Tartósítószer, színezék és mesterséges aroma mentesen! Érden, Diósdon, Tárnokon ingyenes házhoz szállítás. Tel: 30/ , Mezőkövesd Zsóryfürdőn kedvezményes nyári árak aug. 31-ig, kivéve aug nap/ 5 éj félpanzióval ,- Ft /fő. Törzsvendég és gyerekkedvezmény / , 06-23/ Operátorokat, raktárosokat keresünk százhalombattai és érdi munkahelyekre. Amit kínálunk: Biztos munkalehetőség Versenyképes juttatások Utazás támogatás AUTÓ BÉRLÉS Autóbérlés már Ft/naptól! Kilométer korlátozás nélkül! A 7-es főút M0-ás kereszteződésénél, Diósd határában! XXII. ker. Budapest, Diótörő út T.: AUTÓFELVÁSÁRLÁS Autófelvásárlás azonnali készpénzfizetéssel! Állapottól függetlenül 0-18 éves korig hitelkiegyenlítéssel is. Kérésre házhoz megyünk vagy várjuk telephelyünkön. NON-STOP Tel.: , Az érdi illetékességű PSP ENERGO KFT. víz-, gáz-, központifűtés-szerelő munkatársat keres azonnali belépéssel. Elvárás: ív-és lánghegesztő képesítés, minimum 3-5 éves épületgépészet területén szerzett gyakorlat, B kategóriás jogosítvány. Jelentkezni fényképes önéletrajzzal a címen, illetve érdeklődni a 06-30/ telefonszámon. Jelentkezés: 06 40/ Kölcsönzést-közvetítést engedélyező nyilvántartási szám: /2003 Érd Szovátai ut 34 sz. alatti 100 m2-es üzlethelység csendes üzleti tevékenységre, vagy irodának kiadó. Eddig élelmiszer üzlet működött benne, élelmiszer üzletnek berendezéssel együtt kiadó. Tel: KONYHABÚTOROK KÉSZÍTÉSE A Baltrans Kft. gépkocsivezetőket keres azonnali belépéssel belföldi és nemzetközi tartányos vegyi anyag szállításra. ADR igazolvánnyal nem rendelkezőknek segítséget nyújtunk annak megszerzéséhez. Feltételek: PÁV II digitális sofőrkártya C, CE kategóriás jogosítvány Előny: ADR igazolvány Nyomástartóedény-gépész vizsga Önéletrajzokat a vagy 2440 Százhalombatta, Asztalos utca 4. címre várjuk. Ádám Ferenc BÚTORASZTALOS

12 12 XIII. évfolyam 8. szám augusztus 20. LAKÁSFELÚJÍTÁS, NAGYTAKARÍTÁS ESETLEG ÚJ LAKÁS? AZ ÉRDI FÜGGÖNYBOLT MINDEN BEN AZ ÖN PARTNERE. FÉNYZÁRÓ SÖTÉTÍTŐINKKEL VÉDE KEZZEN A TŰZŐ NAP MELEGE ELLEN! FÜGGÖNYEIT, KARNISAIT EGYEDI IGÉNYEK SZERINT IS MEGTERVEZ ZÜK, ELKÉSZÍTJÜK Több száz minta közül választhat! Lakásfelmérés, szaktanácsadás nálunk ajándék. Érd, Riminyáki út 79. Tel.: 06 30/ Nyitva tartás: H P: 9 18 óráig, SZOMBAT: 9 12 óráig Tájékozódjon FACEBOOK oldalunkon: web: Érd kapujában ingatlan eladó Eladó Érd-Diósd határán főútvonalon, jó infrastruktúra mellett 1513 m2-es sík saroktelken lévő ingatlan, mely két utcáról nyíló bejárattal rendelkezik. A földszinten 246 m2-en pékség ill. üzlet, valamint 144 m2-en stúdió müködött, a vállalkozások tavaly megszüntek. Az ingatlan elhelyezkedésének V1 övezet köszönhetően kereskedelmi, szolgáltatói tevékenység kialakitására kiválóan alkalmas. Az ingatlan kiváló befektetési lehetőség is. Az emeleti részen 188 m2-en lakótér ill. 80 m2-es tetőtér van kialakítva. Az épületből többlakásos társasház is kialakítható. Az ingatlan több autó parkolására alkalmas. Az ingatlan több gáz ill. villany csatlakozással, valamint vízzel és csatornázással is ellátott. Az ingatlan irányára 65 Mft. Telefon: Intenzív Úszásoktatás indul kezdő gyermekek részére!!!! Június 15-től, Július 31-ig,intenzív,heti 5 alkalmas úszásoktatásra várjuk gyermekeik jelentkezését, 4 éves kortól!!!!! Az egymást követő napokra épülő oktatás, ugrásszerű változást eredményez a résztvevő gyermekek tudásában. Hiányzás esetén nincs lehetőség pénzvisszatérítésre, viszont a hiányzott óraszámmal megegyező le nem úszott óra pótolható, a nyári intenzív tanfolyamok végéig! Az oktatás időpontja: Hétfőtől- Péntekig óra között Helyszíne: Érd, Gárdonyi Géza u. 1. tanuszoda Az úszásoktatás egyhetes ára 6000 Ft (testvérkedvezmény érvényesíthető) Befizetés: Június 15-től Hétfőnként óra között az uszodában Fülöp Henriettnél. Jelentkezni lehet az alábbi telefonszámon: Fülöp Henriett (06/ ) Érdi Úszó Sport Kft.

Augusztus az ünnep rövid története

Augusztus az ünnep rövid története 2012 augusztus 20. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még Givenincs Augusztus értékelve 20. - az Mérték 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 Bár a Szent Istvánra való emlékezésnek ezeréves hagyománya van, augusztus 20-a, mint

Részletesebben

Lengyel emlékhelyek nyomában Dunakanyar, Ipolymente

Lengyel emlékhelyek nyomában Dunakanyar, Ipolymente Lengyel emlékhelyek nyomában Dunakanyar, Ipolymente A magyarországi lengyel emlékhelyeket bejárva 2014-ben hazánk egyik legszebb vidékére, a Dunakanyarba, valamint az Ipolymentére látogatunk el. Olyan

Részletesebben

Helyi emberek kellenek a vezetésbe

Helyi emberek kellenek a vezetésbe Varga László Helyi emberek kellenek a vezetésbe Ön szerint minek köszönhető, hogy az hetvenes-nyolvanas években egy sokszínű és pezsgő kulturális élet tudott létrejönni Kecskeméten? Milyen szerepe volt

Részletesebben

Időpont: 2013. 05. 06 09. Károlyi István 12 Évfolyamos Gimnázium

Időpont: 2013. 05. 06 09. Károlyi István 12 Évfolyamos Gimnázium Időpont: 2013. 05. 06 09. Károlyi István 12 Évfolyamos Gimnázium Az emeletes buszunk, mellyel utaztunk Így mentünk Kárpátaljára Elindultunk: 7 órakor, Budapestről Délkor elértük a határt, kis idő után

Részletesebben

Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata Magyarországon is látható! Ünnepélyes Megnyitó és Nemzetközi Sajtóesemény

Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata Magyarországon is látható! Ünnepélyes Megnyitó és Nemzetközi Sajtóesemény Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata Magyarországon is látható! Ünnepélyes Megnyitó és Nemzetközi Sajtóesemény A Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata először érkezik

Részletesebben

Toró Árpád. Beszámoló

Toró Árpád. Beszámoló Toró Árpád Beszámoló Az elmúlt egy év szakmai szempontból életem eddigi legmozgalmasabb éve volt. Rengeteg élménnyel és tanulsággal, életre szóló leckével megfűszerezve. Eredetileg 10 egyéni koncertet

Részletesebben

A BEVÁNDORLÁS- ILLETVE MENEKÜLTKÉRDÉSBEN KIALAKULT TÁRSADALMI VÉLEMÉNYKLÍMA VÁLTOZÁSA MAGYARORSZÁGON 2015-BEN

A BEVÁNDORLÁS- ILLETVE MENEKÜLTKÉRDÉSBEN KIALAKULT TÁRSADALMI VÉLEMÉNYKLÍMA VÁLTOZÁSA MAGYARORSZÁGON 2015-BEN A BEVÁNDORLÁS- ILLETVE MENEKÜLTKÉRDÉSBEN KIALAKULT TÁRSADALMI VÉLEMÉNYKLÍMA VÁLTOZÁSA MAGYARORSZÁGON 1-BEN GLOBÁLIS MIGRÁCIÓS FOLYAMATOK ÉS MAGYARORSZÁG - KIHÍVÁSOK ÉS VÁLASZOK LAJTAI MÁTYÁS ÉS NAGY DÁNIEL

Részletesebben

Emlékezzünk a Szent Koronát megőrző hősökre és barátokra!

Emlékezzünk a Szent Koronát megőrző hősökre és barátokra! Ráckeve Város Polgármestere és a Ráckevei Molnár Céh Alapítvány meghívást kapott a Szent Korona hazatérésének 35. évfordulóján tartott megemlékezésre és az azt követő fogadásra. A megemlékezésre az V.

Részletesebben

Kiadja az 1956-os Emlékbizottság Budapest, október. PROGRAMFÜZET október 20. november 6.

Kiadja az 1956-os Emlékbizottság Budapest, október. PROGRAMFÜZET október 20. november 6. Kiadja az 1956-os Emlékbizottság Budapest, 2016. október PROGRAMFÜZET 2016. október 20. november 6. 2016. október 20., csütörtök 11:00 óra A MAGYAR IFJÚSÁG TÖRTÉNELMET ÍRT Ünnepi megemlékezés Beszédet

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2015. november 14 Visszapillantó 2015. november 14 A Debreceni Főnix

Részletesebben

7285 Törökkoppány, Kossuth L. u. 66. Email: munkaszervezet@koppanyvolgye.t-online.hu Tel.: 84-377-542

7285 Törökkoppány, Kossuth L. u. 66. Email: munkaszervezet@koppanyvolgye.t-online.hu Tel.: 84-377-542 Tisztelt Olvasó! Ön a LEADER Hírlevelét nyitotta meg képernyőjén. A LEADER Hírlevél megjelentetésével Egyesületünk legfőbb célja, hogy a Koppányvölgye Helyi Akciócsoport tervezési területén lévő 56 település

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. www.nyekladhaza.hu JÓ ÜTEMBEN HALAD AZ EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT FELÚJÍTÁSA

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. www.nyekladhaza.hu JÓ ÜTEMBEN HALAD AZ EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT FELÚJÍTÁSA ÖNKORMÁNYZATI HÍREK www.nyekladhaza.hu JUTALOM A JÓ GAZDÁLKODÁSÉRT Azok az önkormányzatok, amelyek nem halmoztak fel adósságállományt, most lehetőséget kaptak a Belügyminisztériumtól támogatási összeg

Részletesebben

1.) Miért nevezzük október 23 át kettős Nemzeti ünnepnek?

1.) Miért nevezzük október 23 át kettős Nemzeti ünnepnek? 1.) Miért nevezzük október 23 át kettős Nemzeti ünnepnek? a). b) 2.) Az 1956 os forradalom és szabadságharc miniszterelnöke látható a képen. Ki ő? Életrajzi adatainak nézzetek utána! Neve Születési helye,

Részletesebben

Időutazás Dél-Erdélyben a Hunyadiak nyomában

Időutazás Dél-Erdélyben a Hunyadiak nyomában Időutazás Dél-Erdélyben a Hunyadiak nyomában 2016. június elején került sor a Nagymágocsi Hunyadi János és a Vásárosnaményi Petőfi Sándor Általános Iskola tanulmányi kirándulására a Határtalanul program

Részletesebben

Keresztes háborúk, lovagrendek

Keresztes háborúk, lovagrendek Horváth Mihály Történelemverseny középiskolások számára 2014 Keresztes háborúk, lovagrendek TESZT 60 perc Név: Iskola neve: Javító tanár neve: 1. feladat Mit ábrázolnak a képek? Tömör, minél pontosabb

Részletesebben

Simon Böske, az első európai szépségkirálynő

Simon Böske, az első európai szépségkirálynő 2010 október 21. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még Givenincs Simon értékelve Böske, az első Mérték 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 Ma már csak kevesen tudják, hogy Magyarország és egyben Európa első je Simon Böske

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

Hittan tanmenet 3. osztály

Hittan tanmenet 3. osztály Hittan tanmenet 3. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A Mennyei Atya gyermekei című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák,

Részletesebben

http://mszp.hu/calendar

http://mszp.hu/calendar 2012.06.22. péntek A miskolci rendőrség előtt demonstráltak helyi szocialisták Emberközelibb politikát Európában! A költség el van vétve Fenyegető igazságtalanság Széll-el szemben Kaposváron Nagykátán

Részletesebben

ETE_Történelem_2015_urbán

ETE_Történelem_2015_urbán T Ö R T É N E L E M ETE_Történelem_2015_urbán Szóbeli középszintű érettségi tételek / 2015-2016. év tavaszára / Gazdaság, gazdaságpolitika, anyagi kultúra 1, T é t e l A korai feudalizmus / középkor gazdálkodása

Részletesebben

2 Tiszták, hősök, szentek. Szent Adalbert Szent Asztrik Szent Gellért Szent Mór Boldog Özséb

2 Tiszták, hősök, szentek. Szent Adalbert Szent Asztrik Szent Gellért Szent Mór Boldog Özséb 2 Tiszták, hősök, szentek Szent Adalbert Szent Asztrik Szent Gellért Szent Mór Boldog Özséb 2013 ( 2 ) Adalbert Prága püspöke volt Szent Adalbert emléknapja: április 23. Az államalapítást követő évtizedekben

Részletesebben

Az ülés helye: Veszprém, Polgármesteri Hivatal, Komjáthy terem

Az ülés helye: Veszprém, Polgármesteri Hivatal, Komjáthy terem Jegyzőkönyv Készült: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Köznevelési, Ifjúsági és Sport Bizottsága 2016. május 19-én (csütörtök) 08 00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Az ülés

Részletesebben

Várostörténet. 3. forduló. Kecskemét városának legrégebbi oktatási intézményéhez kapcsolódik a következő feladat.

Várostörténet. 3. forduló. Kecskemét városának legrégebbi oktatási intézményéhez kapcsolódik a következő feladat. Várostörténet 3. forduló Kecskemét városának legrégebbi oktatási intézményéhez kapcsolódik a következő feladat. 1. Egészítsd ki a szöveget! Az iskola híres kegyesrendi, más néven iskola. megalapítása gróf.

Részletesebben

Egyházi Hírek. 2007. évi első kiadás

Egyházi Hírek. 2007. évi első kiadás Egyházi Hírek Az Első Magyar Református Egyház (Kálvin, Vancouver 1955) lapja 2007. évi első kiadás Templom: Lelkipásztor: Nt. Szigeti Miklós Lelkészi hivatal: 2791. East 27 th Avenue Internet: http://members.shaw.ca/szigetim/index.htm

Részletesebben

Nevezési lap. Katolikus iskolák XIII. országos Takáts Sándor történelemversenye 2016/2017. A csapat neve:... A csapattagok névsora (4 fő):

Nevezési lap. Katolikus iskolák XIII. országos Takáts Sándor történelemversenye 2016/2017. A csapat neve:... A csapattagok névsora (4 fő): Nevezési lap Katolikus iskolák XIII. országos Takáts Sándor történelemversenye 2016/2017 A csapat neve:... A csapattagok névsora (4 fő):... A felkészítő tanár neve:... A versenyző iskola neve és címe:...

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: derekpont@freemail.hu telefon: 0620-389-58-53. Zetelakán jártunk Aki járt már Derekegyház testvértelepülésén Zetelakán az bizonyára igen kellemes tapasztalatokat szerzett az

Részletesebben

Géza fejedelemsége

Géza fejedelemsége Államalapítás Géza fejedelemsége 972-997 -933: Merseburg -955: Augsburg Kérdés: Folytatás Döntés: 973 Katasztrófális vereségek vagy befejezés????? Kelet vagy Nyugat Quedlinburgi-i konferencia - 12 magyar

Részletesebben

1 Tiszták, hősök, szentek. Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska

1 Tiszták, hősök, szentek. Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska 1 Tiszták, hősök, szentek Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska 2013 Géza fejedelem megkereszteltette fiát, aki a keresztségben

Részletesebben

Cím: 1014 Budapest, Szentháromság tér 6. Telefon: +36 1 795 6590 E-mail: npki@bgazrt.hu Web: www.bgazrt.hu/npki

Cím: 1014 Budapest, Szentháromság tér 6. Telefon: +36 1 795 6590 E-mail: npki@bgazrt.hu Web: www.bgazrt.hu/npki Semmi új a nap alatt: kisebbségi jogok, kettős állampolgárság, autonómia A mostani kormányzati ciklus nemzetpolitikai alapvetéseként is értelmezhető Orbán Viktor beiktatásakor elhangzott kijelentése: A

Részletesebben

Projektnapló. Elek apó meséi - legendák és mondák nyomán Erdélyben. Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola HAT

Projektnapló. Elek apó meséi - legendák és mondák nyomán Erdélyben. Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola HAT Projektnapló Elek apó meséi - legendák és mondák nyomán Erdélyben Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola HAT-15-05-0356 Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola Szeretet lánca! Kössed egybe Szívét

Részletesebben

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 11-I RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉNEK

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 11-I RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉNEK Ikt.szám: 53-20/2013. PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 11-I RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATOK SZÁMA: 557, 558, 559, 560/2013. (IX. 11.) 2 Jegyzőkönyv Készült

Részletesebben

Kedves Olvasó! Megvalósult fejlesztések, beruházások: ami a fényképes beszámolóból kimaradt

Kedves Olvasó! Megvalósult fejlesztések, beruházások: ami a fényképes beszámolóból kimaradt Kedves Olvasó! Évek óta rendszeressé vált, hogy a Hajdúhegyi Hírekben ismertettem Önnel a városrész önkormányzati képviselõjeként végzett munkámat. Beszámoltam az elkészült fejlesztésekrõl és a megvalósításra

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Molnár György igazgató

Jegyzőkönyv. Molnár György igazgató Jegyzőkönyv Készült Kaposvár Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat Kaposvár, Szent Imre u. 14. II/12. sz. alatti székhelyén 2014. december 1-én 10.30-kor megtartott üléséről. Jelen voltak:

Részletesebben

tovább örökítő város legyen!

tovább örökítő város legyen! K Ö R M E N D I F Ó R U M 3 tovább örökítő város legyen! kampányról, tervekről, a város jövőjéről hogy milyen szakokra lenne még szükség a mezőgazdasági képzések mellett, így például a fémipari szakmák

Részletesebben

Kiadó: Perkátai Polgárőrség Közhasznú Egyesület. Felelős kiadó: Horváth István. Kiadási év, 2014.

Kiadó: Perkátai Polgárőrség Közhasznú Egyesület. Felelős kiadó: Horváth István. Kiadási év, 2014. Kiadó: Perkátai Polgárőrség Közhasznú Egyesület Felelős kiadó: Horváth István Kiadási év, 2014. Perkáta és a polgárőrség Perkáta története - röviden Fejér megyében, a Mezőföld keleti peremének völgyekkel

Részletesebben

Három égi lovag Ó, ti Istentől származó égi lovagok az úrnak mennyi szépet adtatok, a művész lelketektől megremegtek a csillagok súlyos szárnyú képzeletem bennetek az égen ás, mint őrült égi vadász a művészettek

Részletesebben

Egységre van szükség, nem törzsi háborúkra

Egységre van szükség, nem törzsi háborúkra A nemzeti mitológia erőt és erkölcsöt ad Bölcsességet, a saját hibák felismerésének képességét, éles elmét, szívet és lelket kért Istentől Kőbánya országgyűlési képviselője a forradalom ünnepén. Dr. György

Részletesebben

KB: Jövőre lesz 60 éve, hogy üzembe állították a világ első atomerőművét, amely 1954-ben Obnyinszkban kezdte meg működését.

KB: Jövőre lesz 60 éve, hogy üzembe állították a világ első atomerőművét, amely 1954-ben Obnyinszkban kezdte meg működését. Kossuth Rádió, Krónika, 2013.10.18. Közelről MV: Jó napot kívánok mindenkinek, azoknak is akik most kapcsolódnak be. Kedvükért is mondom, hogy mivel fogunk foglalkozunk ebben az órában itt a Kossuth Rádióban.

Részletesebben

Gyülekezetünk minden tagjának áldott és békés húsvéti ünnepet kívánunk!

Gyülekezetünk minden tagjának áldott és békés húsvéti ünnepet kívánunk! 2016. Húsvét Gyülekezetünk minden tagjának áldott és békés húsvéti ünnepet kívánunk! A TARTALOMBÓL Bemutatkozik az új számvevő - széki elnök Egyházmegyei hittanverseny A hitoktatásról általában Konfirmáció

Részletesebben

Szent György Lovagrend Soproni Priorátus. 2014. évi beszámoló 2015. évi munkaterv

Szent György Lovagrend Soproni Priorátus. 2014. évi beszámoló 2015. évi munkaterv Szent György Lovagrend Soproni Priorátus 2014. évi beszámoló 2015. évi munkaterv A Soproni Priorátus Szervezeti felépítése Priorátusunk a Győr-Moson-Sopron megyei nagypriorátus része Címe: H-9400 Sopron,

Részletesebben

Csillag-csoport 10 parancsolata

Csillag-csoport 10 parancsolata Csillag-csoport 10 parancsolata 1. Nagyon jól érezd magad mindig, mert ilyen hely nem lesz több a világon. (Panka) 2. Próbálj meg normálisan viselkedni, hogy ne legyenek rád dühösek. (Vince) 3. Kitartóan

Részletesebben

Már elnyert, megvalósításra váró EU-s pályázatok:

Már elnyert, megvalósításra váró EU-s pályázatok: Eredmények, fejlesztések, kicsik és nagyok. A jót könnyű megszokni! Ez örök igazság. Úgy gondoljuk, hogy városunkban nagyon sok olyan jó dolog készült az elmúlt években, melyeknek nagyon örültünk, hamar

Részletesebben

TANÉVZÁRÓ. Újpest-Belsőváros. 2006. 06. 11. Szentháromság vasárnapja. Juhász Emília

TANÉVZÁRÓ. Újpest-Belsőváros. 2006. 06. 11. Szentháromság vasárnapja. Juhász Emília Újpest-Belsőváros 2006. 06. 11. Szentháromság vasárnapja Juhász Emília TANÉVZÁRÓ Alapige (textus): Ef 6,1-4; 6,10 Olvasandó (lectio): Péld 3,1-18 Heidelbergi Káté*: XXI. ÚRNAP (*Olvasható a szolgálat végén)

Részletesebben

Kopátsy Sándor Száz éve született Kádár Hozzászólás a májusi Egyenlítő két írásához

Kopátsy Sándor Száz éve született Kádár Hozzászólás a májusi Egyenlítő két írásához Kopátsy Sándor Száz éve született Kádár Hozzászólás a májusi Egyenlítő két írásához Örültem, hogy a baloldal megemlékezik a magyar baloldal legnagyobb alakjáról. Nemcsak a magyar baloldal, de a magyar

Részletesebben

Péter és az ima hatalma

Péter és az ima hatalma A Biblia gyermekeknek bemutatja Péter és az ima hatalma Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Átírta : Ruth Klassen 60/57. Történet www.m1914.org Bible for

Részletesebben

ב"ה. Éves jelentés 2011

בה. Éves jelentés 2011 Bét Sálom Éves jelentés 2011 A Bét Sálom Zsinagóga Budapest egyik leggyorsabban növekvő zsidó közössége, ahol minden generáció számára biztosított a zsidó vallás, tradíció és kultúra megismerése, valamint

Részletesebben

XXV. ÉVFOLYAM, 9. (295.) SZÁM, 2014. SZEPTEMBER

XXV. ÉVFOLYAM, 9. (295.) SZÁM, 2014. SZEPTEMBER XXV. ÉVFOLYAM, 9. (295.) SZÁM, 2014. SZEPTEMBER EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS! Jöjj Szentlélek, segítsd a fiatalokat az új tanévben is! nyári vakáció élményei még A alig múltak el, az élmények elevenek,

Részletesebben

A gazdaságnövekedés értelmezéséről és a gázai népirtásról Levél Morvai Krisztinának

A gazdaságnövekedés értelmezéséről és a gázai népirtásról Levél Morvai Krisztinának Kedves Krisztina! A gazdaságnövekedés értelmezéséről és a gázai népirtásról Levél Morvai Krisztinának Tudom, hogy nagyon sok dolgod van, hiszen EP-képviselői munkádat küldetésként teljesíted egy olyan

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

EZÜSTHARANG. A KÉK DUNA OTTHON lakóinak híradója 2011. szeptember Földanya, Kisasszony, Őszelő. Szent Mihály hava. 25. szám

EZÜSTHARANG. A KÉK DUNA OTTHON lakóinak híradója 2011. szeptember Földanya, Kisasszony, Őszelő. Szent Mihály hava. 25. szám A barátság legszebb aktusa az, Midőn barátunkat hibáira figyelmessé tesszük. ( Berzsenyi Dániel )) EZÜSTHARANG A KÉK DUNA OTTHON lakóinak híradója 2011. szeptember Földanya, Kisasszony, Őszelő. Szent Mihály

Részletesebben

Családfa. Legmann Rudolfné (szül. König Róza) 1878 1925. Izsák Sámuelné (szül. Simon Regina) 1864 1944. Izsák Sámuel? 1914. Legmann Rudolf 1856 1938

Családfa. Legmann Rudolfné (szül. König Róza) 1878 1925. Izsák Sámuelné (szül. Simon Regina) 1864 1944. Izsák Sámuel? 1914. Legmann Rudolf 1856 1938 Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Izsák Sámuel? 1914 Izsák Sámuelné (szül. Simon Regina) 1864 1944 Legmann Rudolf 1856 1938 Legmann Rudolfné (szül. König Róza) 1878 1925

Részletesebben

Történelmi Veszprém Klasszikus városnézés 2-2,5 órában

Történelmi Veszprém Klasszikus városnézés 2-2,5 órában Történelmi Veszprém Klasszikus városnézés 2-2,5 órában Találkozó: Óváros tér/köd utcai parkoló Időtartam: 2-2,5 óra Ismerkedés Veszprémmel és a várnegyeddel Azoknak ajánljuk, akik előszőr járnak a városban,

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 4.) Kezdeményezés német nyelvű helységtábla kihelyezésére Előadó: Czinki Ferenc elnök

M E G H Í V Ó. 4.) Kezdeményezés német nyelvű helységtábla kihelyezésére Előadó: Czinki Ferenc elnök Magyarszentmiklós község Német Kisebbségi Önkormányzat Elnöke M E G H Í V Ó 2009. szeptember 8-án (kedden)17.30 órakor ülést tart, melyre tisztelettel meghívom. Tervezett napirend: 1.) A 2009. I. félévi

Részletesebben

Ez év március 13-án, megválasztásának XXVII. ÉVFOLYAM, 1. (311.) SZÁM, 2016. JANUÁR EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS!

Ez év március 13-án, megválasztásának XXVII. ÉVFOLYAM, 1. (311.) SZÁM, 2016. JANUÁR EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS! XXVII. ÉVFOLYAM, 1. (311.) SZÁM, 2016. JANUÁR EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS! AZ IRGALMASSÁG RENDKÍVÜLI SZENTÉVE Ez év március 13-án, megválasztásának második évfordulóján Ferenc pápa a Szent Péter-bazilikában

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258.

ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 TÉMAHÉT: 1848/49 ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258. A

Részletesebben

ÖSSZETARTÓ TÁRSADALOM. Különbözô kultúrák projektterv 5-8. évfolyam. Albert Judit Dobrovitzky Katalin Tomory Ibolya Victor András

ÖSSZETARTÓ TÁRSADALOM. Különbözô kultúrák projektterv 5-8. évfolyam. Albert Judit Dobrovitzky Katalin Tomory Ibolya Victor András ÖSSZETARTÓ TÁRSADALOM Különbözô kultúrák projektterv 5-8. évfolyam Albert Judit Dobrovitzky Katalin Tomory Ibolya Victor András 1 Készült az Európai Unió és az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlôségi

Részletesebben

A «Tíz év egy csónakban, Nr.2013-5154/001-001» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében

A «Tíz év egy csónakban, Nr.2013-5154/001-001» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében EURÓPA A POLGÁROKÉRT A «Tíz év egy csónakban, Nr.2013-5154/001-001» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében Az 1. alprogram, 1.1. pályázati típusra vonatkozóan

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testület ülése 2012. február 28. J E G Y Z Ő K Ö N Y V JEGYZŐKÖNYV Készült: Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 28-án 8.30 órai

Részletesebben

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján 2016. november 13. vasárnap 13:00 Boldog Charles de Foucauld halálának 100. évfordulójáról emlékeztek meg a budapesti Páli Szent Vinceplébániatemplomban

Részletesebben

Boundless World - Establishing an NGA Telecommunications Network between Békés Sub- Region and Bihor County HURO/1101/002/1.2.1. Webes megjelenések

Boundless World - Establishing an NGA Telecommunications Network between Békés Sub- Region and Bihor County HURO/1101/002/1.2.1. Webes megjelenések 1. http://www.beol.hu/bekes/gazdasag/elindult-a-bekesi-szuperhalozat-epitese-485861 Elindult a békési szuperhálózat építése 2013. február 26. 14:02 p. g. A nyitórendezvénnyel indították útjára kedden a

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. március 17-i ülésén, a Városháza A épületének nagytermében.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. március 17-i ülésén, a Városháza A épületének nagytermében. 1 PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE Szám: 1/1-25/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. március 17-i ülésén, a Városháza A épületének nagytermében.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: A Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal Tanácskozótermében (4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.) Balmazújváros Város Önkormányzat Pénzügyi, Mezőgazdasági és Környezetvédelmi

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET. Osztályközösség-építő Program tantárgy. 9. évfolyam

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET. Osztályközösség-építő Program tantárgy. 9. évfolyam INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET Osztályközösség-építő Program tantárgy 9. évfolyam Tanítási hetek száma: 36 Heti óraszám: 1 Éves óraszám: 36 Jóváhagyta: Boros

Részletesebben

Téma: Az írástudók felelőssége

Téma: Az írástudók felelőssége Téma: Az írástudók felelőssége 2002. november 21 Meghívott vendégünk: Fábián Gyula író, a Szabad Föld főszerkesztője Bevezető előadásának címe: A sajtó hatalma 2002. december 20 Meghívott vendégünk: Gyurkovics

Részletesebben

JÁNOS 6,38. Alsóvárosi Harangszó 2013. szeptember. A nagykanizsai Szent József Plébánia lapja VIII. évfolyam 9. szám 2013.

JÁNOS 6,38. Alsóvárosi Harangszó 2013. szeptember. A nagykanizsai Szent József Plébánia lapja VIII. évfolyam 9. szám 2013. H A R A N G S Z Ó Alsóvárosi Harangszó 2013. szeptember A L S Ó V Á R O S I A nagykanizsai Szent József Plébánia lapja VIII. évfolyam 9. szám 2013. szeptember Mert nem azért szálltam alá a mennybõl, hogy

Részletesebben

Gárdony-Kápolnásnyék-Nadap-Pákozd-Pázmánd-Sukoró-Velence-Vereb-Zichyújfalu

Gárdony-Kápolnásnyék-Nadap-Pákozd-Pázmánd-Sukoró-Velence-Vereb-Zichyújfalu HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI STRATÉGIAI FELÜLVIZSGÁLAT (HVS) 2013! Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy az EMVA társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatósága 16/2013. (III.6.) közlemény értelmében elrendelte

Részletesebben

KÉRDŐÍVEK FELDOLGOZÁSA

KÉRDŐÍVEK FELDOLGOZÁSA Mi legyek, ha nagy leszek? pályaválasztási nyílt nap 2013. január 22. A program az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Nemzeti Együttműködési Alap és Civil Támogatások Igazgatósága támogatásával valósul meg.

Részletesebben

Bringával a LEADER fejlesztések nyomában (3. rész)

Bringával a LEADER fejlesztések nyomában (3. rész) Bringával a LEADER fejlesztések nyomában (3. rész) 2010. augusztus 30-ára terveztük bringatúránk alsó-szigetközi részét, ám az időjárás közbeszólt: az eső úgy esett, hogy két napig el sem állt. Kénytelenek

Részletesebben

Kérdőív. 1.) Véleménye szerint mi a legnagyobb érték településén? 2.) Mi a három legfontosabb észrevétele a településével kapcsolatosan? a.) b.) c.

Kérdőív. 1.) Véleménye szerint mi a legnagyobb érték településén? 2.) Mi a három legfontosabb észrevétele a településével kapcsolatosan? a.) b.) c. Kérdőív 1.) Véleménye szerint mi a legnagyobb érték településén? 2.) Mi a három legfontosabb észrevétele a településével kapcsolatosan? a.) b.) c.) 3.) Kérem, mondja meg, mi a három LEGNAGYOBB PROBLÉMA,

Részletesebben

A szatmári béke. Magyarország a szatmári béke idején

A szatmári béke. Magyarország a szatmári béke idején 1 A szatmári béke Magyarország a szatmári béke idején A szatmári béke megkötésének körülményeit vizsgálva vissza kell tekintenünk az azt megelőző eseményekhez. 1701-ben Rákóczi Ferenc egy nemesi mozgalmat

Részletesebben

1. Területek rajzolása, megnevezése 35 pont

1. Területek rajzolása, megnevezése 35 pont 1. Területek rajzolása, megnevezése 35 pont 1 1. ábra: A Partium területe Bethlen Gábor halálakor. Rajzolja be a Partiumot alkotó területrészeket piros határvonalakkal, és írja be a területek neveit! 2.

Részletesebben

Osztályozó/Javító vizsga témakörei TÖRTÉNELEMBŐL. 40% fölött elégséges 20-40% között szóbeli vizsga 20% alatt elégtelen

Osztályozó/Javító vizsga témakörei TÖRTÉNELEMBŐL. 40% fölött elégséges 20-40% között szóbeli vizsga 20% alatt elégtelen Osztályozó/Javító vizsga témakörei TÖRTÉNELEMBŐL Írásbeli vizsga: teszt + esszé (60 perc) 40% fölött elégséges 20-40% között szóbeli vizsga 20% alatt elégtelen I. Az ókori kelet 9. évfolyam Mezopotámia

Részletesebben

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ DÉR NAPOK RENDEZVÉNYSOROZAT Mottó: A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ Iskolánk 2003-ban vette fel Dér István festőművész (1937 1993) nevét. A település

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: A Szent István Közösségi Házban 2014. december hó 11-én 17 00 órakor a szászvári vállalkozókkal tartott kötetlen vitafórumról. Köszönöm, hogy elfogadták a meghívást és megjelentek.

Részletesebben

A MAGYAR SZENT KORONA

A MAGYAR SZENT KORONA NEMZET FŐTERE FÜZETEK A MAGYAR SZENT KORONA [ II ] A SZENT KORONA AZ EURÓPAI KORONÁK SORÁBAN A koronázásnak és a koronák viselésének világszerte különböző hagyományai vannak, de még Európán belül is számos

Részletesebben

A Ferences Világi Rend előtt álló kihívások a mai Európában

A Ferences Világi Rend előtt álló kihívások a mai Európában A Ferences Világi Rend előtt álló kihívások a mai Európában Európa egy földrész, ahol 50 ország vagy független állam található, amelynek a területe 10,2 millió km2, népessége 740 millió fő, több, mint

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2016-2017 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Javaslat a A Szent Imre templom épülete

Javaslat a A Szent Imre templom épülete Javaslat a A Szent Imre templom épülete Készítette: Czöndör Mihályné (név). (aláírás) Pusztaszabolcs, 2014. július 15. (település, dátum) (P. H.) I. A JAVASLATTEVŐ ADATAI 1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás)

Részletesebben

Dr. Kutnyányszky Valéria

Dr. Kutnyányszky Valéria Dr. Kutnyányszky Valéria Dr. Kutnyányszky Valéria 2009 őszén egy hónapot töltött a Kongói Demokratikus Köztársaság területén fekvő Kiwanjában. A bükkösdi homeopátiás orvos az Afrikai-Magyar Egyesület (AHU)

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Vérzivataros évtizedek 1914-1944. MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltári Napokl

Szakmai beszámoló. Vérzivataros évtizedek 1914-1944. MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltári Napokl Szakmai beszámoló Pályázati azonosító: 3508/01149 Vérzivataros évtizedek 1914-1944 MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltári Napokl Az idén 2014. november 18-19-én, immár 41.alkalommal került sor a Hajdú-Bihar

Részletesebben

Lelkészbeiktatás Piskitelepen

Lelkészbeiktatás Piskitelepen Lelkészbeiktatás Piskitelepen 2016. 11. 22. Munkálkodjon ki-ki a maga helyén Lelkészbeiktatás Piskitelepen Szórványvidéken, a szívós kitartásba kövesedett küzdelemben edzett harangok szebben szólnak. Kiváltképpen

Részletesebben

A Tisza-part természeti szépségével, élővilágával ismerkedtünk, majd megvizsgáltuk a víz tisztaságát. Következő úti célunk Visk volt.

A Tisza-part természeti szépségével, élővilágával ismerkedtünk, majd megvizsgáltuk a víz tisztaságát. Következő úti célunk Visk volt. Őseink útján járva A vecsési Halmi Telepi Általános Iskola húsz hetedik osztályos tanulója 2012. május 10.- 2012. május 13. között Ukrajnába utazott tanulmányi kirándulásra a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.

Részletesebben

2015. március Horváth Lóránd Elvégeztetett

2015. március Horváth Lóránd Elvégeztetett 2015. március Horváth Lóránd Elvégeztetett... és mi csak vétkeztünk és te szenvedtél egyre, mentünk vakon az ösztöneink után de te felnéztél az égre. mentünk a gyehenna égő szennyhalmazán, égett a testünk,gőzölgött

Részletesebben

Biharkeresztes Őszi Kulturális Programok

Biharkeresztes Őszi Kulturális Programok Biharkeresztes 2013. Őszi Kulturális Programok Szeptember havi programok ITTHON VAGY MAGYARORSZÁG, SZERETLEK Szüreti Felvonulás és Bál Időpont: 2013. szeptember 28. 14.00 óra Helyszín: Városi Sportcsarnok

Részletesebben

VI. TÁRSADALMI, POLITIKAI ESEMÉNYEK

VI. TÁRSADALMI, POLITIKAI ESEMÉNYEK VI. TÁRSADALMI, POLITIKAI ESEMÉNYEK Az új kormány tevékenységét szemlélve egyelôre a nagy ívû tervek megfogalmazásának vagyunk a tanúi, várjuk a tényleges lépéseket. Ezért a 2002-es évet a változás és

Részletesebben

2. Két Zsiráf Diákújság Cikksorozat létrehozásának támogatása amely a diplomácia fogalmába vezeti be az olvasóit. A támogatás összege: 1 000 000 Ft.

2. Két Zsiráf Diákújság Cikksorozat létrehozásának támogatása amely a diplomácia fogalmába vezeti be az olvasóit. A támogatás összege: 1 000 000 Ft. KÜM- 2005 SZKF Az EU kül- és biztonságpolitikájának és az atlanti gondolatnak a népszerűsítését segítő kommunikációs tevékenység támogatása című pályázat nyerteseinek névsora Támogatást nyert pályázók

Részletesebben

Jegyzőkönyv. a Szépítő Egyesület, Szombathely választmányi üléséről. 2010. szeptember 15 én 17.00 órakor

Jegyzőkönyv. a Szépítő Egyesület, Szombathely választmányi üléséről. 2010. szeptember 15 én 17.00 órakor Jegyzőkönyv a Szépítő Egyesület, Szombathely választmányi üléséről 2010. szeptember 15 én 17.00 órakor a Kisfaludy Sándor u.1.sz. II. emeleti helyiségében Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint

Részletesebben

2011.június XXI. évfolyam 6.szám BAJÓTI LAKODALMAS A BAJÓ TI Ö NKO RM ÁNYZAT LAPJA. Bajóti Kisbíró

2011.június XXI. évfolyam 6.szám BAJÓTI LAKODALMAS A BAJÓ TI Ö NKO RM ÁNYZAT LAPJA. Bajóti Kisbíró 1 Bajóti Kisbíró A BAJÓ TI Ö NKO RM ÁNYZAT LAPJA 2011.június XXI. évfolyam 6.szám BAJÓTI LAKODALMAS A vőfély elbúcsúztatja a menyasszonyt és a vőlegényt szüleitől,testvéreitől, barátaitól, Lakodalmas menet

Részletesebben

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde.

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Pasarét, 2013. október 24. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza A LÉLEK KARDJA Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Imádkozzunk! Hálaadással

Részletesebben

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG)

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy Igen? Kérlek, ne zavarj, imádkozom. De te megszólítottál! Én, Téged megszólítottalak? Biztos, hogy nem! Csak imádkozom:

Részletesebben

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk:

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk: Mi az evangélium? Jó az, ha időt tudunk áldozni arra, hogy átgondoljuk mi a Biblia üzenete. Bizonyára sokan óvatosak a vallásokkal, a templomba járással, az egyházi rituálékkal, és a hagyományok követésével.

Részletesebben

Kössünk békét! SZKA_210_11

Kössünk békét! SZKA_210_11 Kössünk békét! SZKA_210_11 TANULÓI KÖSSÜNK BÉKÉT! 10. ÉVFOLYAM 145 11/1 NÉMETORSZÁG A VALLÁSHÁBORÚ IDEJÉN SZEMELVÉNYEK Németországban a XVI. században számos heves konfliktus jelentkezett, s ezek gyakran

Részletesebben

Mindszenty bíborossal

Mindszenty bíborossal K Mindszenty bíborossal Ö Déri Péter Fotók Lovagi Milán Kiadja Martinus Könyv- és Folyóirat Kiadó 9700 Szombathely, Berzsenyi Dániel tér 3. Telefon: 94/513-191, 30/864-5605 E-mail: info@martinuskiado.hu

Részletesebben

KÉT ZACSKÓVAL KEZÉBEN MAGYARÁZOTT FODOR GÁBOR...19

KÉT ZACSKÓVAL KEZÉBEN MAGYARÁZOTT FODOR GÁBOR...19 1 A Magyar Országgyűlés Sajtószolgálata SAJTÓSZEMLE FODOR GÁBOR MINISZTERJELÖLT MEGHALLGATÁSA A KÖRNYEZETVÉDELMI BIZOTTSÁG ÜLÉSÉN (A hírügynökségek, napilapok, elektronikus média alapján) 2007. április

Részletesebben

TÖRTÉNELEM FELADATLAP

TÖRTÉNELEM FELADATLAP VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM 2030 Érd, Széchenyi tér 1. TÖRTÉNELEM FELADATLAP 2016 Név:... Iskola:... A megoldásra 45 perc áll rendelkezésedre! Eredményes munkát kívánunk! A KÖVETKEZŐ KÉRDÉSEK AZ ÓKORI

Részletesebben

Történelem 3 földrészen - 1956

Történelem 3 földrészen - 1956 1956, Melbourne Az 1956. december 6-ai melbourne-i vérfürdő legendájával az olimpiatörténet egyik legismertebb fejezetének főszereplője lett a magyar vízilabda csapat. Történelem 3 földrészen - 1956 Három,

Részletesebben

Kirándulás a Felvidéken 2016 Határtalanul program

Kirándulás a Felvidéken 2016 Határtalanul program Kirándulás a Felvidéken 2016 Határtalanul program Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Határtalanul programjának keretében a Vecsési Halmi Telepi Általános Iskola harmincegy

Részletesebben

Monitoring FEJÉR MEGYEI HÍRLAP - 2014. 06. 03. (1,5. OLDAL)

Monitoring FEJÉR MEGYEI HÍRLAP - 2014. 06. 03. (1,5. OLDAL) FEJÉR MEGYEI HÍRLAP - 2014. 06. 03. (1,5. OLDAL) Árpád-ház program: ma jönnek Házi Péter Fehérvár A városba érkezik ma az Árpád-ház program szakmai testülete: mi lesz a Nemzeti Emlékhellyel? Az Árpád-ház

Részletesebben

HUNYADI MÁTYÁS URALKODÁSA ( ) Csapat neve:... Iskola:... A forduló maximális pontszáma: 61 pont

HUNYADI MÁTYÁS URALKODÁSA ( ) Csapat neve:... Iskola:... A forduló maximális pontszáma: 61 pont KATEDRA TÖRTÉNELEMVERSENY II. forduló tori.katedra@gmail.com Rovatvezető: Presinszky Ágnes Beküldési határidő: 2013. november 30. HUNYADI MÁTYÁS URALKODÁSA (1458-1490) Csapat neve:... Iskola:... A forduló

Részletesebben