Felhasznált irodalom: Tamás Forgács: Ungarische Grammatik. Edition Praesens, Wien Hangok / Laute. hosszú lang éé í őő űű

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Felhasznált irodalom: Tamás Forgács: Ungarische Grammatik. Edition Praesens, Wien 2001. Hangok / Laute. hosszú lang éé í őő űű"

Átírás

1 Felhasznált irodalom: Tamás Forgács: Ungarische Grammatik. Edition Praesens, Wien Hangok / Laute Magánhangzók (Selbstlaute / Vokale) Mássalhangzók (Mitlaute / Konsonanten) mély / dunkel magas / hell egyjegyű rövid kurz aa oo uu hosszú lang áá óó úú rövid kurz ee i öö üü hosszú lang éé í őő űű aus einem Glied bestehend b, c, d, f, g, h, j, k, l, m, n, p, r, s, z, v, rövid * kurz b, s, z, hosszú lang bb, ss, zz, kétjegyű aus zwei Gliedern bestehend cs, dz, gy, ly, ny, rövid kurz cs, sz, ny, sz, ty, zs hosszú lang ccs, ssz, nny, autó teniszütő bab jobb szó hosszú * Jeder Mitlaut kann kurz oder lang sein. Der lange Mitlaut wird doppelt geschrieben. Magánhangzó-illeszkedés / Vokalharmonie dunkle Selbstlaute im Wort dunkle Endung: ablak + ok helle Selbstlaute im Wort helle Endung: gyerek + ek gemischte Selbstlaute meist dunkle Endung: leány + ok Die Regel der Vokalharmonie wird beim Anhängen aller Endungen (außer bei ig, -kor, -i) berücksichtigt. Szóhangsúly / Betonung des Wortes ajtó ceruza iskola tolltartó In jedem ungarischen Wort ist die erste Silbe betont 145

2 Többes szám / Mehrzahl / Plural Főnevek Hauptwörter / Substantive Melléknevek Eigenschaftswörter / Adjektive ki? / mi? kik? / mik? milyen? milyenek? autó autók jó jók kréta kréták sárga sárgák este esték fekete feketék ablak ablakok magas magasak toll tollak nagy nagyok füzet füzetek szép szépek mérnök mérnökök vörös vörösek! kein ö ~ - / - / -o- / -a- / -e- / -ö- + k ~ - / - / -a- / -o-/ -e- / + k kivételek /Ausnahmen * kivételek /Ausnahmen * pohár poharak régi régiek szobor szobrok hosszú hosszúak mű művek bő bővek ~ Änderung im Stamm + k *weitere Ausnahmen im Anhang Seite 155 ~ Bindevokal nach Selbstlaut + k ~ Änderung im Stamm + k egy gyerek, öt táska, tíz ház, sok gyerek, néhány füzet egy kosár alma, 5 kiló dió Nach Zahlen und Mengenangaben steht das Hauptwort oder Eigenschaftswort immer in Einzahl. Obst- und Gemüsenamen werden in Einzahl verwendet, auch wenn mehrere von der gleichen Sorte gemeint sind. 146

3 Tárgyeset / 4. Fall / Akkusativ Főnevek Hauptwörter /Substantive Melléknevek Eigenschaftswörter / Adjektive ki / mi? kit / mit? kiket / miket? milyen? milyet? milyeneket? hány? hányat? ajtó ajtót ajtókat jó jót jókat baba babát babákat sárga sárgát sárgákat este estét estéket fekete feketét feketéket ablak ablakot ablakokat magas magasat magasakat ház házat házakat nagy nagyot nagyokat füzet füzetet füzeteket szép szépet szépeket mérnök mérnököt mérnököket vörös vöröset vöröseket öt ötöt ~ - / - / -o- / -a- / -e- / -ö- + t ~ - / - / -a- / -o-/ -e- / + t Bei vielen Wörtern auf l,-r, -n, -ny, -j, -ly, -s, -sz, -z, - zs: +t Bei vielen Wörtern auf l,-r, -n, -ny, -j, -ly, -s, -sz, -z, -zs: +t Außer bei vielen Einsilbigen asztal asztalt asztalokat angol angolt angolokat tanár tanárt tanárokat magyar magyart magyarokat banán banánt banánokat finn finnt finneket lány lányt lányokat olasz olaszt olaszokat papagáj papagájt papagájokat grúz grúzt grúzokat pisztoly pisztolyt pisztolyokat kés kést késeket busz buszt buszokat ez ezt ezeket garázs garázst garázsokat kivételek / Ausnahmen kivételek / Ausnahmen kenyér kenyeret kenyereket bő bővet bőveket tó tavat tavakat szobor szobrot szobrokat ~ Änderung im Stamm + t ~ Änderung im Stamm + t 147

4 148

5 149

6 150

7 hová? wohin hol? wo? honnan? woher? -ba,-be in -ban,-ben in -ból, -ből aus -ra,-re auf, an -n,-on,-en,-ön auf, an -ról, -ről von herunter -hoz,-hez,-höz zu + 3.F. -nál,-nél bei -tól, től von weg mellé neben mellett neben mellől neben weg alá unter alatt unter alól unter weg fölé über fölött über fölül über weg elé vor előtt vor elől vor weg mögé hinter mögött hinter mögül hinter weg közé zwischen között zwischen közül zwischen weg köré um herum körül um herum felé in Richtung felől aus Richtung Igeragozás / Konjugation Igeidők / Verbzeiten jelen / Präsens / Gegenwart Igemódok / Modi / Aussageweisen kijelentő mód / Indikativ / Wirklichkeitsform múlt / Perfekt / Vergangenheit jövő / Futur / Zukunft feltételes mód / Konditional / Bedingungsform felszólító mód / Imperativ / Befehlsform kijelentő mód / Indikativ feltételes mód / Konditional felszólító mód / Imperativ jelen / Präsens ø Zoli tanul. Kati a levelet írja. -na, -ne, -ná, -né Zoli tanulna. Kati a levelet írná. -j- /Angleichungen Zoli tanuljon! Kati a levelet írja! múlt / Perfekt jövő / Futur -t/-ott, -ett, -ött Zoli tanult. Kati a levelet írta. fog + infinitivus (-ni) Zoli tanulni fog. Kati a levelet fogja írni. kij.m. múlt + volna Zoli tanult volna. Kati a levelet írta volna

8 Határozatlan ragozás Unbestimmte (subjektive) Konjugation szabályos igék regelmäßige Verben -s/-sz/-z végű igék Verben auf -s/-sz/-z én tanulok kérek ülök olvasok veszek főzök te tanulsz kérsz ülsz olvasol veszel főzöl ő/ Ön tanul----- kér---- ül---- olvas--- vesz--- főz--- mi tanulunk kérünk ülünk olvasunk veszünk főzünk ti tanultok kértek ültök olvastok vesztek főztök ők/ Önök tanulnak kérnek ülnek olvasnak vesznek főznek -ít és két msh. végű igék Verben auf ít oder zwei Mitlaute ikes igék* Verben auf ik én tanítok festek küldök lakom eszem vetődöm te tanítasz festesz küldesz laksz eszel vetődsz ő/ Ön tanít--- fest---- küld--- lakik eszik vetődik mi tanítunk festünk küldünk lakunk eszünk vetődünk ti tanítotok festetek küldötök laktok esztek vetődtök ők/ Önök tanítanak festenek küldenek laknak esznek vetődnek * die regelmäßige Beugung dieser Verben wird immer häufiger: lakok, eszek, 152

9 Határozott ragozás Bestimmte (objektive) Konjugation szabályos igék regelmäßige Verben -s/-sz/-z végű igék Verben auf -s/-sz/-z én tanulom kérem ütöm olvasom veszem főzöm te tanulod kéred ütöd olvasod veszed főzöd ő / Ön tanulja kéri üti olvassa* veszi főzi mi tanuljuk kérjük ütjük olvassuk* vesszük* főzzük* ti tanuljátok kéritek ütitek olvassátok* veszitek főzitek ők/ Önök tanulják kérik ütik olvassák veszik főzik -ít és két msh. végű igék Verben auf -ít oder zwei Mitlaute ikes igék Verben auf -ik * én tanítom festem küldöm iszom eszem te tanítod fested küldöd iszod eszed ő/ Ön tanítja festi küldi issza* eszi mi tanítjuk festjük küldjük isszuk esszük* ti tanítjátok festitek külditek isszátok* eszitek ők/ Önök tanítják festik küldik isszák* eszik * Wenn der Stamm auf -s, -sz, -z endet, gleicht sich das j der Endung dem Mitlaut am Ende des Stammes an: olvassa, issza visszük, főzzük, esszük stb. 153

10 határozatlan ragozás határozott ragozás 1. Kit? Mit? Kiket? Miket? Annát, Budapestet 2. egy könyvet a könyvet 3. engem, téged, minket, titeket őt, Önt/magát, őket, Önöket/magukat (auch wenn nur dem Sinn nach) 4. akit, amit, valakit, valamit, ezt, azt, ezeket, azokat valakiket, valamiket, mindenkit, senkit, semmit 5. magam(at), magad(at), magát 6. egymást 7. mindent, minden könyvet, Mind(et), mindegyiket, az összeset, valamennyit (einige) valamennyit (alle), egyiket, másikat, 8. hányat, mennyit, valamilyent, melyik képet, melyiket, semmilyent, akármilyent, akármelyiket, semelyiket, keveset, néhányat, sokat, ennyit, valamelyiket, hányadikat, a annyit, mekkorát, ekkorát, másodikat, akkorát, egy másodikat, amilyet, amelyiket = amelyet amilyeneket, 9. barátomat, barátaimat, Katiét, 10. Tudom (azt), ki jön ma hozzám. 154

11 Mutató névmás / hinweisendes Fürwort / Demostrativpronomen EZ. (Sg.) MZ. (Pl.) Sg. Pl. ezek hol? azok 1. Fall ez az 4. Fall ezt azt -nak -nek -val -vel ennek annak ezzel / evvel azzal / avval ezeket azokat ezeknek azoknak ezekkel azokkal hova? honnan? mikor? ebben, ezen, ennél abban, azon, annál ebbe, erre, ehhez abba, arra, ahhoz ebből, erről, ettől abból, arról, attól ekkor akkor ezekben, ezeken, ezeknél azokban, azokon, azoknál ezekbe, ezekre, ezekhez azokba, azokra, azokhoz ezekből, ezekről, ezektől azokból, azokról, azoktól Ez itt Pál, az ott Éva. Ma jön Zoli, ezt már tudom. Azt már tudom, hogy Zoli ma jön. ott, úgy, olyan, ugyanolyan, akkora, annyi, annyiadik, annak, onnan, akkorát, az Kérdőszavak / Fragewörter / Interrogativpronomen 1. Fall EZ. 1. F. MZ. 4. Fall EZ. 4. Fall MZ. 3. Fall EZ. 3. Fall MZ. ki? kik? kit? kiket? kinek? kiknek? ez itt, így, ilyen, ugyanilyen, ekkora, ennyi, ennyiedik, ennek, innen, ekkorát, mi? mik? mit? miket? minek? miknek? milyen a milyenek milyet? milyeneket? milyennek? milyeneknek?? a? melyik? melyek? melyiket? melyeket? melyiknek? melyeknek? hány? hányat? hánynak? hányadik? hányadikat? hányadiknak? hol? hova? honnan? hányadikán? mikor? hány órakor? mettől meddig 155

12 Személyes névmások / Persönliche Fürwörter / Personalpronomina 1. Fall / Alanyeset 4. Fall / Tárgyeset 3. Fall / Részes eset én engem nekem te téged neked ő / Ön őt / Önt neki / Önnek mi minket nekünk ti titeket nektek ők / Önök őket / önöket nekik / Önöknek Nyelvtani szakkifejezések / Fachbegriffe Adjektiv Eigenschaftswort melléknév Akkusativ 4. Fall tárgyeset Angleichung -j- wird in der best. hasonulás Konjugation zu -s/-sz/-z bestimmte Konjugation bestimmte Beugung des Verbs határozott ragozás / tárgyas ragozás Dativ 3. Fall részes eset Demonstrativpronomen hinweisendes Fürwort mutató névmás Futur Zukunft jövő idő Imperativ Befehlsform felszólító mód Indikativ Wirklichkeitsform kijelentő mód Infinitiv Nennform főnévi igenév Interrogativpronomen Fragewort kérdő névmás Konditional Bedingungsform feltételes mód Konjugation Beugung des Verbs igeragozás Nominativ 1. Fall alanyeset Numerale Zahlwort számnév Perfekt Vergangenheit múlt idő Personalpronomen persönliches Fürwort személyes névmás Plural Mehrzahl többes szám Präsens Gegenwart jelen idő Singular Einzahl egyes szám Substantiv Hauptwort főnév Tempuszeichen Zeichen der Zeit igeidő jele unbestimmte Konjugation unbestimmte Beugung des Verbs határozatlan ragozás / alanyi ragozás Verb Zeitwort, Tunwort ige Vokalschwund ein Selbstlaut fällt aus egy magánhangzó kiesése 156

13 Kivételek többes szám, tárgyeset / Ausnahmen in Mehrzahl und Akkusativ Stammvokal ändert sich, wird kurz oder -v- im Stamm többes tárgyeset jelentés többes tárgyeset jelentés szám 4.Fall / Bedeutung szám 4.Fall / Bedeutung Plural / Akkusativ Plural / Akkusativ Mehrzahl Mehrzahl hó havat!! -r Schnee kéz kezek kezet -e Hand tó tavak tavat!! -r See, -r nyár nyarak nyarat -r Sommer Teich szó szavak szót! -s Wort tél telek telet -r Winter ló lovak lovat -s Pferd tér terek teret -r Platz tő tövek tövet -r Stamm hét hetek hetet -e Woche kő kövek követ -r Stein név nevek nevet -r Name cső csövek csövet -s Rohr kenyér kenyerek kenyeret -s Brot lé levek levet -r Saft egér egerek egeret -e Maus fű füvek füvet -s Gras tehén tehenek tehenet -e Kuh híd hidak hidat -e Brücke pohár poharak poharat -s Glas víz vizek vizet -s Wasser kosár kosarak kosarat -r Korb tűz tüzek tüzet -s Feuer szamár szamarak szamarat -r Esel kút kutak kutat -r Brunnen madár madarak madarat -r Vogel nyúl nyulak nyulat -r Hase mű művek művet -s Werk lúd ludak ludat -e Gans bő bővek bővet weit úr urak urat -r Herr kanál kanalak kanalat -r Löffel út utak utat -r Weg falu falvak falut -s Dorf Mehrzahl- und Akkusativbildung mit Vokalausfall: szobor -ot szobrot szobor szobrok szobrot -e Statue étterem éttermek éttermet -s Restaurant cukor cukrok cukrot -r Zucker majom majmok majmot - r Affe sarok sarkok sarkot -e Ecke telek telkek telket -s Grundstück bátor bátrak bátrat mutig három -- hármat drei 157

14 Az idő / die Zeit Hány óra? Hány óra van? Milyen napszak van? Milyen nap van? Hány órakor? Milyen napszakban? Melyik napon? Mettől meddig? egy óra egy órakor egytől ötig két óra tíz perc három óra múlt öt perccel két perc múlva nyolc óra / nyolc lesz két perc múlva negyed kettő fél négy háromnegyed öt hajnal két óra tíz perckor három óra után öt perccel két perccel nyolc óra előtt negyed kettőkor fél négykor háromnegyed ötkor hajnalban egy óra tíz perctől három óra ötig reggel reggel reggeltől estig délelőtt dél délután este éjjel / éjszaka éjfél délelőtt délben délután este éjjel / éjszaka éjfélkor hétfő hétfőn hétfőtől szombatig kedd szerda csütörtök péntek szombat kedden szerdán csütörtökön pénteken szombaton vasárnap vasárnap!! hét hónap héten hónapban január januárban januártól márciusig február március április februárban márciusban áprilisban 158

15 május májusban június júniusban július júliusban szeptember szeptemberben október októberben november novemberben december decemberben év évben ben 2009-től 2012-ig évszak évszakban tél télen nyártól télig nyár nyáron tavasz tavasszal tavasztól őszig ősz ősszel 159

16 a / az a kezedben a polcon ablak (-ok, -ot, -om) ad vkinek vmit 4 ágy (-ak, -at, -am) ajándék (-ok, -ot, -om) ajándékoz vkinek vmit ajtó (-k, -t, -m) akaszt vhova alacsony alak (-ok, -ot, -om) áll vhol áll vhova állít vmit vhova alma (- k, - t, - m) almalé (~levek, ~levet, ~levem) általános iskola (- k, - t, - m) arc (-ok, -ot, -om) ásványvíz (~vizek, ~vizet, ~vizem) asztal (-ok, -t, -om) az az emeleten azok azt hiszem, baba (- k, - t, - m) bajusz (-ok, -t, -om) bajuszos banán (-ok, -t, -om) bank (-ok, -ot, -om) barack (-ok, -ot, -om) barátságos barátságtalan barna báty (-ák, -át, -ám) Bécs benne beszél beszélget vkivel betegápoló (-k, -t, -m) bicikli (-k, -t, -m) A, Á B der, die, das, die (Mehrzahl) in deiner Hand im Regal, auf dem Regal -s Fenster geben -s Bett -s Geschenk schenken jm. etw. -e Tür hängen (wohin) niedrig, klein -e Figur stehen (wo) s. stellen (wohin) stellen etw. (wohin) -r Apfel -r Apfelsaft -e Grundschule (in Ungarn) -s Gesicht -s Mineralwasser -r Tisch jener / jene / jenes im Stockwerk jene (Mehrzahl) ich glaube,. - e Puppe -r Schnurrbart bärtig -e Banane -e Bank (als Geldinstitut) -r Pfirsich freundlich unfreundlich braun der ältere Bruder Wien drinnen sprechen plaudern, sich unterhalten mit jm. -r Krankenpfleger -s Fahrrad 4 vkinek = valakinek vminek = valaminek 160

17 bohóc (-ok, -ot, -om) bor (-ok, -t, -om) buszmegálló (-k, -t, -m) ceruza (- k, - t, - m) cica (- k, - t, - m) cukor (cukrok, cukrot, cukrom) cukrászda csacsi (-k, -t, -m) csak cseresznye (- k, - t, - m) csésze (- k, - t, - m) csík (-ok, -ot, -om) csíkos csillag (-ok, -ot, -om) csinál csokoládé (-k, -t, -m) csúnya darab (-ok, -ot, -om) dekagramm (deka) délben diák (-ok, -ot, -om) dió (-k, -t, -m) dob (-ok, -ot, -om) dob vkinek / vhová vmit dobókocka (- k, - t, - m) doboz (-ok, -t, -om) dolgozik dolgozószoba (- k, - t, - m) dzsúsz (-ok, -t, -om) ebéd után ebédel édesség (-ek, -et, -em) edző (-k, -t, -m) egér (egerek, egeret, egerem) egy egy gyárban egy pár egyenes vonal egyetem (-ek, -et, -em) élelmiszer (Einzahl) (-ek, -t, -em) élet (-ek, -et, -em) először elsején én ének (-ek, -et, -em) C CS D E, É -r Clown -r Wein -e Bushaltestelle -r Bleistift -e Katze -r Zucker -e Konditorei / -e Zuckerbäckerei -r Esel nur -e Kirsche -e Tasse -r Streifen gestreift -r Stern machen -e Schokolade häßlich -s Stück -s Dekagramm zu Mittag -r Schüler -e Nuss -e Trommel werfen jm. / wohin etw. -r (Spiel-)würfel -e Schachtel er/sie arbeitet -s Arbeitszimmer -r Fruchtsaft nach dem Mittagessen zu Mittag essen -e Süssigkeit -r Trainer -e Maus ein, eine, ein in einer Fabrik ein Paar -e gerade Linie -e Universität -e Lebensmittel (Mehrzahl) -s Leben zuerst am ersten ich -s Lied 161

18 énekel eper (eprek, epret, eprem) épület (-ek, -et, -em) erkély (-ek, -t, -em) erős és esetleg este (- k, - t, - m) eszik étel (-ek, -t, -em) étlap (-ok, -ot, -om) ez ezek fa (- k, - t, - m) fagylalt (fagyi) (-ok, -ot, -om) fal (-ak, -at, -am) fax (-ok, -ot, -om) fehér fekete fekszik felvágott (-ak, -at, -am) fésülködik fiam figyelem! finom fiú (-k, -t, -m) fizet focizik fogat mos foglalkozás (-ok, -t, -om) földszint (-ek, -et, -em) főz fürdőszoba (- k, - t, - m) füzet (-ek, -et, -em) gally (-ak, -at, -am) gesztenye (- k, - t, - m) gesztenyepüré (-k, -t, -m) gimnazista (- k, - t, - m) gimnázium (-ok, -ot, -om) gitár (-ok, -t, -om) golyóstoll (-ak, -at, -am) göndör gyenge gyerek (-ek, -et, -em) gyík (-ok, -ot, -om) gyöngysor (-ok, -ot, -om) F G GY singen -e Erdbeere -s Gebäude -r Balkon stark und vielleicht, eventuell am Abend essen -e Speise -e Speisekarte dieser, diese, dieses diese (Mehrzahl) -r Baum -s Eis, -e Eiscreme -e Wand -s Fax weiß schwarz liegen -r Aufschnitt sich kämmen mein Sohn Achtung! fein, schmackhaft -r Bub, -r Knabe zahlen Fußball spielen Zähne putzen -r Beruf -s Erdgeschoß kochen -s Badezimmer -s Heft -r dünne Zweig -e Kastanie -r Kastanienreis -r / -e Gymnasiast/in -s Gymnasium -e Gitarre -r Kugelschreiber lockig schwach -s Kind -e Eidechse -e Perlenreihe, -e Perlenkette 162

19 gyümölcs (-ök, -öt, -öm) gyümölcslé (~levek, ~levet, ~levem) haj (-ak, -at, -am) hálószoba (- k, - t, - m) hanem Hány éves a...? harkály (-ok, -t, -om) harmadikán ház (-ak, -at, -am) hazamegy házi feladat (-ok, -ot, -om) hív hó (----, havat, havam) Hogy hívják édesapádat? Hogy hívnak? hosszúkás hoz húg (-ok, -ot, -om) hullámos indul vhova ír írásvetítő (-k, -t, -m) író (-k, -t, -m) íróasztal (-ok, -t, -om) iroda (- k, - t, - m) iskola (- k, - t, - m) Iskolába járok. iszik ital (-ok, -t, -om) itt jár járda (- k, - t, - m) játszik játszótér (~terek, ~teret, ~terem) jégkrém (-ek, -et, -em) jó joghurt (-ok, -ot, -om) jóképű Jól érezzük magunkat. Jól érzem magam. jön kakaó (-k, -t, -m) kamra (- k, - t, - m) karcsú karosszék (-ek, -et, -em) H I, Í J K -s Obst -r Obstsaft -e Haare -s Schlafzimmer sondern Wie alt ist? -r Specht am dritten -s Haus er /sie geht nach Hause -e Hausaufgabe rufen -r Schnee Wie heißt dein Vater? Wie heißt du? länglich bringen die jüngere Schwester gewellt abfahren wo schreiben -r Overheadprojektor -r Schriftsteller -r Schreibtisch -s Büro -e Schule Ich gehe in die Schule. trinken -s Getränk hier gehen (regelmäßig) -r Gehsteig spielen -r Spielplatz -e Eiscreme gut, brav -s Jogurt gutaussehend Wir fühlen uns wohl. Ich fühle mich wohl. kommen -r Kakao -e Kammer schlank -r Armsessel 163

20 kávé (-k, -t, -m) kedves kék kék szemű kenyér (kenyerek, kenyeret, kenyerem) kép (-ek, -et, -em) képeslap (-ok, -ot, -om) kér kérdés (-ek, -t, -em) kerek kert (-ek, -et, -em) készen van vmivel ki? kicsi kifli (-k, -t, -m) kik? kiló (-k, -t, -m) kinek? kocka (- k, - t, - m) kockás kolbász (-ok, -t, -om) komoly konyha (- k, - t, - m) korcsolya (- k, - t, - m) korcsolyapálya (- k, - t, - m) korcsolyázik kórház (-ak, -at, -am) könyvespolc (-ok, -ot, -om) körte (- k, - t, - m) körző (-k, -t, -m) köszön vkinek kövér krémes (-ek, -t, -em) kréta (- k, - t, - m) krumpli ~ burgonya kutya (- k, - t, - m) L labda (- k, - t, - m) labdázik lakik lány (-ok, -t, -om) lát leckét ír léggömb lila liszt (-ek, -et, -em) liter (-, -t, -em) ló (lovak, lovat, lovam) lóg vhol lusta -r Kaffee nett blau blauäugig -s Brot -s Bild -e Ansichtskarte bitten, er/ sie möchte -e Frage rund -r Garten fertig sein mit etw. wer? klein -s Kipferl wer (Mehrzahl) -s Kilo wem? -r Würfel kariert -e Dauerwurst ernst -e Küche -r Schlittschuh -r Eislaufplatz Eis laufen -s Krankenhaus -s Bücherregal -e Birne -r Zirkel begrüßen jn. dick -e Cremeschnitte -e Kreide -e Kartoffel -r Hund -r Ball Ball spielen wohnen -s Mädchen sehen -e Hausaufgabe schreiben -r Luftballon lila -s Mehl -r Liter -s Pferd hängen (wo) faul 164

21 LY lyuk (-ak, -at) -s Loch M ma heute magas hoch, groß magyarkönyv (-ek, -et, -em) -s Ungarischbuch magyaróra (- k, - t, - m) -e Ungarischstunde magyartanár (-ok, -t, -om) -r Ungarischlehrer / -e Ungarischlehrerin máj (-ak, -at, -am) -e Leber majom (majmok, majmot, majmom) -r Affe mama (- k, - t, - m) -e Mutter mappa (- k, - t, - m) -e Mappe másik andere(r) másodikán am zweiten mászik klettern matektanár (-ok, -t, -om) -r Mathelehrer meccs (-ek, -et, -em) -s Match meghívó (-k, -t, -m) -e Einladung megint wieder megy gehen, fahren meggy (-ek, -et, -em) -e Weichsel mérnök (-ök, -öt, -öm) -r Ingenieur mértékegységek, mennyiségek Maßeinheiten, Mengen mettől meddig? von wann bis wann? mi wir mi? was? mik? was (Mehrzahl) Milyen a / az? Wie ist der/die/das..? Milyenek a / az -k? Wie sind die? minden nap jeden Tag mondat (-ok, -ot, -om) -r Satz mosakszik sich waschen mozdony (-ok, -ot, -om) -e Lokomotive mozi (-k, -t, -m) -s Kino munkába megy zur / in die Arbeit gehen múzeum (-ok, -ot, -om) -s Museum N nagy groß nagyanya (- k, - t, - m) -e Großmutter nagyapa (- k, - t, - m) -r Großvater nagyszüleim meine Großeltern nappali szoba (- k, - t, - m) -s Wohnzimmer narancs (-ok, -ot, -om) -e Orange narancslé (~levek, ~levet, ~levem) -r Orangensaft négyemeletes vierstöckig némettanár (-ok, -t, -om) -r Deutschlehrer, -e Deutschlehrerin néni (-k, -t, -m) -e Tante népiskola (- k, - t, - m) -e Volksschule 165

22 néz nincs, nincsen növény (-ek, -t, -em) nővér (-ek, -t, -em) nyár (nyarak, nyarat, nyaram) nyáron okos olló (-k, -t, -m) olvas óra (- k, - t, - m) osztály (-ok, -ot, -om) osztrák (-ok, -ot, -om) ott otthon (-ok, -t, -om) ovális ő öcs öltözik öntöz örül vminek ősz (-ök, -t, öm) ősz, ősz hajú őszibaracklé ősszel öv (-ek, -et, -em) pad (-ok, -ot, -om) palacsinta (- k, - t, - m) pályaudvar (-ok, -t, -om) paradicsom (-ok, -ot, -om) persze pihen pincér (-ek, -t, -em) piros pók (-ok, -ot, -om) polc (-ok, -ot, -om) polgári iskola (- k, - t, - m) posta (- k, - t, - m) pötty (-ök, -öt, -öm) pöttyös rádió (-k, -t, -m) radír (-ok, -t, -om) rágógumi (-k, -t, -m) rajzol NY O, Ó Ö, Ő P R schauen ist nincht, ist kein(e) -e Pflanze die ältere Schwester -r Sommer im Sommer klug, gescheit -e Schere lesen -e Uhr, -e Stunde -e Klasse -r Österreicher/ -e Österreicherin, österreichisch dort zu Hause oval er / sie / es der jüngere Bruder sich anziehen gießen sich freuen über/auf etw. -r Herbst grauhaarig -r Pfirsichsaft im Herbst -r Gürtel -e Bank / -e Schulbank -e Palatschinke -r Bahnhof -e Tomate freilich sich ausruhen, sich erholen -r Kellner rot -e Spinne -s Regal -e Hauptschule -e Post -r Tupfen gepunktet, getupft -s Radio -r Radierer -r Kaugummi zeichnen 166

23 reggeli (-k, -t, -m) reggelizik rendel rendes rendetlen rendőrség (-ek, -et, -em) répa (- k, - t, - m) repülőtér (~terek, ~teret, ~terem) ritkán rokon (-ok, -t, -om) rossz rózsaszín S sajnos sajt (-ok, -ot, -om) saláta (- k, - t, - m) sárga sárgarépa (- k, - t, - m) sí (-k, -t, -m) sima só (-k, -t, -m) sok somlói galuska (- k, - t, - m) sör (-ök, -t, -öm) sötét sütemény (-ek, -t, -em) SZ szabály (-ok, -t, -om) szakáll (-ak, -at, -am) szakállas szalámi (-k, -t, -m) szám (-ok, -ot, -om) szamár (szamarak, szamarat, szamaram) számol szánkó (-k, -t, -m) szánkózik szék (-ek, -et, -em) szekrény (-ek, -t, -em) szelet (-ek, -et, -em) szem (-ek, -et, -em) szemüveg (-ek, -et, -em) szemüveges szép szeret szerintem szilva (- k, - t, - m) színház (-ak, -at, -am) szó, szavak, szót, szavam szoba (- k, - t, - m) -s Frühstück frühstücken bestellen ordentlich unordentlich -e Polizei -e Rübe -r Flughafen selten -r/-e Verwandte, verwandt schlecht, schlimm rosa leider -r Käse -r Salat gelb -e Karotte -r Schi glatt -s Salz viel -e Somlauer Nockerln -s Bier dunkel -e Mehlspeise -e Regel, -e Vorschrift -r Vollbart vollbärtig -e Salami -e Zahl -r Esel rechnen -e Rodel, -r Schlitten rodeln, Schlitten fahren -r Sessel -r Schrank -e Scheibe, -s Stück -s Auge -e Brille bebrillt schön lieben, mögen meiner Meinung nach -e Zwetschke -s Theater -s Wort, -e Vokabel -s Zimmer 167

24 szomorú szomszéd (-ok, -ot, -om) szorgalmas szögletes szőke hajú szőlő (-k, -t, -m) szüleim születésnap (-ok, -ot, -om) születésnapjára szürke T tábla (- k, - t, - m) találkozik vkivel tanár (-ok, -t, -om) tanár úr (~ urak, ~ urat, ~ uram) tanárnő (-k, -t, -m) tánc (-ok, -ot, -om) táncol tankönyv (-ek, -et, -em) tanterem (~termek, ~termet,~termem) tanuló (-k, -t, -m) táska (- k, - t, - m) tavasz (-ok, -t, -om) tavasszal te tea (- k, - t, - m) tej (-ek, -et, -em) tejföl (-ök, -t, -öm) tél (telek, telet, telem) télen terasz (-ok, -t, -om) Tessék. testnevelésóra (- k, - t, - m) testvér (-ek, -t, -em) tévé (-k, -t, -m) tévét néz tízóraizik tojás (-ok, -t, -om) toll (-ak, -at, -am) torma (- k, - t, - m) torta (- k, - t, - m) tök (-ök, -öt, -öm) töltőtoll (-ak, -at, -am) túró (-k, -t, -m) TY tyúk (-ok, -ot, -om) U, Ú uborka (- k, - t, - m) újság (-ok, -ot, -om) traurig -r Nachbar fleißig eckig, kantig blond (blond haarig) -e Weintraube meine Eltern -r Geburtstag zu seinem / ihrem Geburtstag grau -e Tafel sich treffen mit jm. -r Lehrer Herr Professor (Anrede) Frau Professor (Anrede) -r Tanz tanzen -s Lehrbuch -s Klassenzimmer -r Schüler -e Tasche -r Frühling im Frühling du -r Tee -e Milch -r Sauerrahm -r Winter im Winter -e Terrasse Bitte. -e Turnstunde -s Geschwister -r Fernseher fernsehen jausnen -s Ei -r Füller / -r Kugelschreiber -r Kren -e Torte -r Kürbis -e Füllfeder -r Topfen -e Henne -e Gurke -e Zeitung 168

25 uszoda (- k, - t, - m) út (utak, utat, utam) utazik utca (- k, - t, - m) uzsonna (- k, - t, - m) üdítő (-k, -t, -m) ügyes ügyetlen ül ül vhol ül vhova ültet ültet vmit vhova ünnep (-ek, -et, -em) ünnepel űr üveg (-ek, -et, -em) vacsorázik vagy vagyok vaj (-ak, -at, -am) van van vkinek vmije vár vmire vár vmit város (-ok, -t, -om) vásárol váza (- k, - t, - m) velünk együtt vesz vidám világos villamos (-ok, -t, -om) virág (-ok, -ot, -om) virágcsokor (~csokrok, ~csokrot, ~csokrom) virágot öntöz virágot ültet virsli (-k, -t, -m) vonal (-ak, -at, -am) vonalas vonalzó (-k, -t, -m) vonat (-ok, -ot, -om) vonatra száll vörös hajú zebra (- k, - t, - m) Ü, Ű V Z -s Schwimmbad -r Weg, -e Straße reisen -e Straße, -e Gasse -e Jause -s Erfrischungsgetränk geschickt ungeschickt sitzen sitzen (wo) sich setzen (wohin) pflanzen setzen etw. (wohin) -e Feier feiern -r Weltraum -e Flasche zu Abend essen du bist ich bin -e Butter ist vorhanden, befindet sich, ist haben warten auf etw. etw. erwarten -e Stadt einkaufen -e Vase mit uns zusammen nehmen, kaufen lustig hell -e Straßenbahn -e Blume, -e Pflanze -r Blumenstrauss Blumen gießen Blumen pflanzen -s Würstel -e Linie liniert -s Lineal -r Zug in den Zug einsteigen rothaarig -s Zebra 169

26 zongora (- k, - t, - m) zöld zöldség (-ek, -et, -em) zuhanyozik zsemle (- k, - t, - m) zsiráf (-ok, -ot, -om) ZS -s Klavier grün -s Gemüse duschen -e Semmel -e Giraffe 170

27 I. lecke a) B. állatnevek: zebra, zsiráf, tigris, elefánt tavasz nyár ősz tél március június szeptember december április július október január május augusztus november február b) Gyakorlatok 1. ház, hat, ajtó, énekelek, lányok, fiúk, tűz, tó, áll, olló, tolltartó 2. hosszú, kék, olló, asszony, busz, busszal, annyi, jobb, több, áll, megálló 3. iskola, tolltartó, tanterem, gyerekek, tanár, papa, vonalzó 4. komputer, autó, rádió, motor, papír, mandarin, busz, kicsi, banán, cukkini, radír, dzseki, dzsúsz, tigris, telefon, zsiráf, zebra, citrom, három 5. Lassan jár a csiga-biga, táskájában eleség. Várja otthon lánya, fia, csiga-biga-feleség. 12. akorrtt ekmoprtu aaánnsz aóut traktor komputer ananász autó akló áeeflnt áigrt iilrsv kóla elefánt gitár virsli áfirzs eoóbkrt aaikppr adósz zsiráf október paprika szóda II. lecke c) ablak, ajtó, tábla, szekrény d) kréta, asztal, lámpa, ajtó e) iskola, ablak, kék, könyv, vonalzó asztal, kréta, hosszú, régi, vonalzó kicsi hosszú tolltartó kerek nagy f) só szó g) sír zsír h) zár - szár i) szász száz j) zsák 11. Mozdony S, sz, beh, sok súly Meg se mozdul! Friss szenet, ha bekapok, messze, messze szaladok, szaladok. Illyés Gyula 171

28 12. a, á: hat ház, nagy tábla, három asztal o, ó: sok olló, nyolc óra, hosszú tolltartó A bohóc Vidám legény a bohóc, Piros haja csupa kóc, Ide lép, oda lép, A zubbonya búzakék. Lengő inge pepita, lobog rajta pántlika, vihoncol, nótázik, karikákkal mókázik. Csupa fintor, csupa folt, Csupa masli, csupa gomb, Csupa csengő, csupa szín, Csupa csuda karmazsin. Szepesi Attila t o l l t a r t ó a n m k l p ö b v t a j l y á u g h z s a l z í ő n m z s r i o ö m l ú t s t u á é n e t á b l a ö í ő p s g r k p í g ó h m l e g t k c ó a é ő f y á e z é t o o á í e s p u ó ü l ó ő j u l l a ü o r f é t n z m b v s y l s é á d u u z t r e e í z ó ó á ö l j m z n á r d t b t s i o h a v s n a b ű d e é r t ű ó g y e p ó u m ö l i z t o a g n r r a d í r g u m i h l t ö m n á é r ü o é p l u j l k r é t a é ó f á á h k ö c á III. lecke 6. négy kilenc egy ezer nővér édesapa testvér mérnök 17. öcsém, bátyám, nővérem, családom 172

29 21. r s t i é d e s a n y a ü l m ő n a g y b á c s i k t d z k a u ű n r z k l o d í a ő n ö s h v t l ő m n z n n s z b c ú m ú é t é z a ű s ő n r a s á í j g á a á g ö l v á o m é d h k r o i b y ú h é a u a m i é h á s m k p z l r u n m ú n í ú e n í c a í ű e r o y h é l i a s ő m p j h m k k g é n o ű p ú a b a r é g s a a ö y z l í j ú r m k d l á t n u g é a ő v m á y t á b í b n ű a s á b r é t a p a s e d é z n é u n o k a t e s t v é r á IV. lecke 1. kerek kérek kerék vasárnap vásár tévé teve kettő két olló, vonalzó, ceruza, gyümölcs, vevő, eladó szőke, barna, szakállas, alacsony, hosszú, nővér

30 V. lecke 1. hosszú, asztal, éjjeliszekrény, nappali szoba, kanapé, terasz, alatt, előtt, mellett, mögött, között 14. fürdőszoba - Badezimmer hálószoba - Schlafzimmer nappali - Wohnzimmer ebédlő - Esszimmer gyerekszoba - Kinderzimmer folyosó - Vorzimmer konyha - Küche előszoba Vorzimmer VI. lecke 1. Matyi, magyar, vagyok, vagytok, gyöngysor, figyelem, gyík, egy tyúk, nagy kutya, Vegyetek négy ketyegő órát! VII. lecke 1. Péterrel, forró, Feri, erre, reggeli, óra, három órakor, Répa, retek, mogyoró, korán reggel ritkán rikkant a rigó. 13. á m t a n u l ő ü o t s e f i k e s z u t á n c o l r n a á z t ű r v b z u c k n d g ű ö m é e r e g g e l i z i k h l n v i k l ö s t t z t b á r t e é s d f ő z s h o n t l í ö h z ő í a é í m r g l é u l z i i r í z é m n á l ű f e o i p k e ö j k á é i o í m b z k k n í é i z g ű s d b m é j b á v c z i s e g ő n p í d a í d s s k l i ű é c m á u e r ő í e a r ő s a v l o t e l j b l j á ű k n ű ö s é e ű r b ű ő í é k b i c i k l i z i k é 174

31 IX. lecke 17. ő b ű u n e k t e k z m é s ú ű k o e b a t i s c ő t i f z t é r ö z c g a v e t e ű i n e ü d i c p ú y k n i ú z ú ő t s é e v c s t p d e k e n v g e y s s g é f ú a z n j a é y r e ú e a l n t o p e ő k r e ő é t ú m n g e r h á y l é r u h t k e z y e k ö l n e n e ű i k k f é z á s a é g a e k z ü e r m g e i n p o y n k n t m v ű e d h ű ö a e p r l e a é d r é ő v s s z k ű c j k ú l i b f e d j o m é h ú g ű e s l á n y n a k ő v ő e b X. lecke 16. üzlet, színház, templom, iskola, egyetem, mozi, lakás Ismétlő feladatok 1. Több megoldás lehetséges. Pl.: Szia, hogy hívnak? Nagy Katalin vagyok. Hány éves vagy? Tizenegy. Hol laksz? Kőszegen. És te? Én Bécsben. Van testvéred? Sajnos nincs. És neked van? Igen, egy öcsém és egy nővérem van ceruza tolltartó könyvespolc mozi autóbusz Szia, ugye te egy új iskolába jársz ebben az évben? Igen, már gimnáziumba járok. Milyen? Szerintem jó. 175

0. Jó napot! Szervusz! (Sg.) / Szervusztok! (Pl.) keine Ursache / gern geschehen. Küss die Hand (höfliche Begrüßung - Kinder Erwachsene; Mann Frau)

0. Jó napot! Szervusz! (Sg.) / Szervusztok! (Pl.) keine Ursache / gern geschehen. Küss die Hand (höfliche Begrüßung - Kinder Erwachsene; Mann Frau) 0. Jó napot! Jó reggelt (kívánok)! Jó napot (kívánok)! Jó estét (kívánok)! Jó éjszakát (kívánok)! Szia! (Sg.) / Sziasztok! (Pl.) Szervusz! (Sg.) / Szervusztok! (Pl.) (Kezét) Csókolom! Viszontlátásra! /

Részletesebben

Német magyar szójegyzék A1

Német magyar szójegyzék A1 Deutsch als Fremdsprache für Jugendliche von Hermann Funk, Michael Koenig, Ute Koithan, Theo Scherling in Zusammenarbeit mit Susy Keller und Maruska Mariotta Német magyar szójegyzék A1 Gyáfrás Edit Szerkesztette:

Részletesebben

Szita Szilvia Pelcz Katalin. MagyarOK 1. A1 A2 1. kötet. Korpusz alapú szótár Kleines Korpuswörterbuch

Szita Szilvia Pelcz Katalin. MagyarOK 1. A1 A2 1. kötet. Korpusz alapú szótár Kleines Korpuswörterbuch Szita Szilvia Pelcz Katalin MagyarOK 1. A1 A2 1. kötet Kleines Korpuswörterbuch Szita Szilvia és Pelcz Katalin, www.magyar-ok.hu 1 Ebben a füzetben azokat a szavakat gyűjtöttük össze ábécésorrendben, amelyek

Részletesebben

Die Familie. Sie sind die Großeltern. Sie sind die Eltern. Sie sind die Kinder.

Die Familie. Sie sind die Großeltern. Sie sind die Eltern. Sie sind die Kinder. Die Familie Rajzolj Rajzolj Wer ist das? Das ist Onkel Kurt. Er is der Großvater. Einfach nur: Opa. Wer ist das? Das ist Tante Mizzi. Sie ist die Großmutter Einfach nur Oma. Sie sind die Großeltern. Rajzolj

Részletesebben

Deutsch für Jugendliche B1. Glossar Deutsch-Ungarisch Német-magyar szószedet. Hueber

Deutsch für Jugendliche B1. Glossar Deutsch-Ungarisch Német-magyar szószedet. Hueber Deutsch für Jugendliche B1 Glossar Deutsch-Ungarisch Német-magyar szószedet Hueber Die chronologische Wortliste enthält die Wörter des Kursbuches mit Angabe der Seiten, auf denen sie zum ersten Mal genannt

Részletesebben

Megoldókulcs. 1. fejezet

Megoldókulcs. 1. fejezet Megoldókulcs 1. fejezet 1. FEJEZET: TÖRZSANYAG 5. b) Mély hangrendű szavak: autó, ágy, busz, gyufa, ház, joghurt, lámpa, lyuk, nyolc, olaj, óra, saláta, tyúk, uborka, újság, váza Vegyes hangrendű szavak:

Részletesebben

Szita Szilvia Pelcz Katalin MagyarOK 1.

Szita Szilvia Pelcz Katalin MagyarOK 1. Szita Szilvia Pelcz Katalin MagyarOK 1. Megoldókulcs a tankönyvhöz Answer key to the text book Lösungsschlüssel zum Kursbuch Szita Szilvia és Pelcz Katalin, www.magyar-ok.hu 1 1. fejezet 12/1. A szavakat

Részletesebben

Német magyar szójegyzék A2

Német magyar szójegyzék A2 Deutsch als Fremdsprache für Jugendliche von Hermann Funk, Michael Koenig, Ute Koithan, Theo Scherling in Zusammenarbeit mit Susy Keller und Maruska Mariotta Német magyar szójegyzék A2 Gyáfrás Edit Szerkesztette:

Részletesebben

Szita Szilvia Pelcz Katalin MagyarOK 1.

Szita Szilvia Pelcz Katalin MagyarOK 1. Szita Szilvia Pelcz Katalin MagyarOK 1. Megoldókulcs a munkafüzethez Answer key to the exercise book Lösungsschlüssel zum Arbeitsbuch Szita Szilvia és Pelcz Katalin, www.magyar-ok.hu 1 2. fejezet 1. 1.

Részletesebben

Kissné Faragó Ildikó. Budapest, 2003. február 10.

Kissné Faragó Ildikó. Budapest, 2003. február 10. Előszó A Nyelvtani gyakorlatok gyűjteménye az intézet néhai tanárának, Székely József munkájának az átdolgozása. A könyv felújítását és újbóli megjelentetését az indokolja, hogy a magas óraszámban magyar

Részletesebben

Vorwort. studio d Információk a tankönyvrôl. Deutsch als Fremdsprache für Anfänger. Kedves Nyelvtanuló! Kedves Nyelvtanár Kolléga!

Vorwort. studio d Információk a tankönyvrôl. Deutsch als Fremdsprache für Anfänger. Kedves Nyelvtanuló! Kedves Nyelvtanár Kolléga! studio d A Deutsch als Fremdsprache für Anfänger Herausgegeben von Hermann Funk Im Auftrag des Verlages erarbeitet von Hermann Funk, Christina Kuhn, Silke Demme sowie Oliver Bayerlein In Zusammenarbeit

Részletesebben

Wir lernen Deutsch 1.

Wir lernen Deutsch 1. német kk:elrendezés 1 2008.08.13. 18:06 Oldal 1 ANGELI ÉVA Tanári kézikönyv Wir lernen Deutsch 1. CELLDÖMÖLK, 2008 német kk:elrendezés 1 2008.08.13. 18:06 Oldal 2 Műszaki szerkesztő FÖLDES ANDOR AP 012532

Részletesebben

Szójegyzék. háromszáznegyvenöt. háromszáznegyvenötödik lap

Szójegyzék. háromszáznegyvenöt. háromszáznegyvenötödik lap A szójegyzékben a szavak után található számok azt a leckét jelölik, amelyben a szó első ízben előfordul. A 0-val jelölt szavak a bevezető leckében szerepelnek először. a 1 abbahagy 20 ABC 0 ablak 2 ablakemelő

Részletesebben

Lépj előre! Turun yliopisto Suomen kieli ja suomalais-ugrilainen kielentutkimus Unkarin kieli ja kulttuuri 2013 ISBN 978 951 29 56 39 5

Lépj előre! Turun yliopisto Suomen kieli ja suomalais-ugrilainen kielentutkimus Unkarin kieli ja kulttuuri 2013 ISBN 978 951 29 56 39 5 Lépj előre! játékos magyar nyelvi gyakorlatok - unkarin kielipelejä Toimittanut/Szerkesztette: Judit Varga Laatineet/Készítették: Judit Varga, Lilla Bacsa Turun yliopisto Suomen kieli ja suomalais-ugrilainen

Részletesebben

SCHULZEITUNG. Ungarndeutsches Bildungszentrum, Grundschule 2012-2013 Nr. 2

SCHULZEITUNG. Ungarndeutsches Bildungszentrum, Grundschule 2012-2013 Nr. 2 Ungarndeutsches Bildungszentrum, Grundschule 2012-2013 Nr. 2 Nemzetiségi napon sváb hagyományokkal, szokásokkal ismerkedtek meg a gyerekek. Mikulást kíváncsian várták tanulóink. Az Adventi koncerten örömmel

Részletesebben

VII. A napirendem. Mit csinálsz ma délután? A szobában fekszem és olvasok.

VII. A napirendem. Mit csinálsz ma délután? A szobában fekszem és olvasok. A. VII. A napirendem Mit csinálsz ma délután? A szobában fekszem és olvasok. Hánykor reggelizel? Hétkor. Mit reggelizel? Zsemlét. Mit iszol? Teát vagy tejet. B. A napirendem Péter: Reggel 6 órakor kelek.

Részletesebben

Sommerkolleg 2014. Szombathely

Sommerkolleg 2014. Szombathely Sommerkolleg 2014 Szombathely 2014. július 6 25. Österreich Ungarisches Sommerkolleg Osztrák Magyar Nyári Egyetem 6. 25. Juli 2014 Zeitung des Sommerkollegs Szombathely Juli 2014 A Szombathelyi Nyári Egyetem

Részletesebben

1. LECKE lecke - ISMERKEDÉS

1. LECKE lecke - ISMERKEDÉS 1. LECKE lecke - ISMERKEDÉS 1. RÉSZ 1. CD/2 2. RÉSZ Guten Morgen! Jó reggelt! Guten Tag! Jó napot! Guten Abend! Jó estét! Gute Nacht! Jó éjszakát! Hallo! Heló, szia, sziasztok! Danke. Köszönöm. Bitte.

Részletesebben

Vorwort / El szó. A 2013-as nyári egyetem résztvev i

Vorwort / El szó. A 2013-as nyári egyetem résztvev i Vorwort / El szó Ez az újság az immár 22., Szombathelyen a 10. alkalommal megrendezett osztrák magyar nyári egyetem hallgatóinak és tanárainak közös munkája. A kiadvány bemutatja a kurzusok minden résztvev

Részletesebben

Csoportosítsd a szövegben található szavakat! / Agrupar las palabras que aparecen en el texto.

Csoportosítsd a szövegben található szavakat! / Agrupar las palabras que aparecen en el texto. A. V. A házunk Hol van a ház? A Petőfi utcában. Hány óra (van)? Öt óra (van). Hol vannak a gyerekek? A szobában. B. Zsuzsa: A Petőfi utcában van a házunk. A házban négy szoba van. Egy nappali, egy hálószoba

Részletesebben

NEMET 11 ÚTITÁRS ÉTTEREMBEN SZÁLLODÁBAN JEGYVÁSÁRLÁSNÁL UTCÁN BESZÉLGETÉSEKBEN

NEMET 11 ÚTITÁRS ÉTTEREMBEN SZÁLLODÁBAN JEGYVÁSÁRLÁSNÁL UTCÁN BESZÉLGETÉSEKBEN 11 ÚTITÁRS NEMET >>Könyvjelzők >>Így olvass! >>Keressé'! >>Tartalom >>A hibátlan működéshez Adobe Reader köll! ÉTTEREMBEN SZÁLLODÁBAN JEGYVÁSÁRLÁSNÁL UTCÁN BESZÉLGETÉSEKBEN E Tartalom 5. Hé r Kórházban

Részletesebben

BERLIl'Z MAGYAR YÉLVKÖNYV. j,'^v:v. v;'';.v;^' :.: t,-i{.'\<'i'.

BERLIl'Z MAGYAR YÉLVKÖNYV. j,'^v:v. v;'';.v;^' :.: t,-i{.'\<'i'. BERLIl'Z MAGYAR YÉLVKÖNYV j,'^v:v. v;'';.v;^' :.: t,-i{.'\

Részletesebben

tiffimiffitsf ffiw M ",r"ffi,;,t1. "fn-1".: ";,]q. Xefe*wefrkm myem6* Bassola P6ter i:,'fi l b6vitettkiad6s El6sztir az fii n6met helyesirisr6l

tiffimiffitsf ffiw M ,rffi,;,t1. fn-1.: ;,]q. Xefe*wefrkm myem6* Bassola P6ter i:,'fi l b6vitettkiad6s El6sztir az fii n6met helyesirisr6l p# i:,'fi l ffiw h# Bassola P6ter @ tiffimiffitsf id lc. :& J&r myem6* Xefe*wefrkm M ",r"ffi,;,t1. "fn-1".: ";,]q. -:f ;.i1iy:.: r;;;;ii,,;,'-:';*, i";*"..-.;. b6vitettkiad6s El6sztir az fii n6met helyesirisr6l

Részletesebben

Valami nagy-nagy tüzet kéne rakni, Hogy melegednének az emberek.

Valami nagy-nagy tüzet kéne rakni, Hogy melegednének az emberek. József Attila Valami nagy-nagy tüzet kéne rakni, Hogy melegednének az emberek. Ráhányni mindent, ami antik, ócska, Csorbát, töröttet s ami új, meg ép, Gyermekjátékot, - ó, boldog fogócska! - S rászórni

Részletesebben

1. ISTEN HOZTA MAGYARORSZÁGON!

1. ISTEN HOZTA MAGYARORSZÁGON! 1. ISTEN HOZTA MAGYARORSZÁGON! 1. A. : - Jó napot, Balázs! - Jó napot, Zoltán! Hogy van? B.: - Jó reggelt kívánok! - Jó reggel kívánok! Szép napunk van ma! C.: - Sziasztok! Minden oké? - Szia! Igen, minden

Részletesebben

N e u e r e r. l a n h r p. L e h r p

N e u e r e r. l a n h r p. L e h r p Neue Ausgabe e r h r p L ehrp Neue Ausgabe L e h r p Neue Ausgabe L e h r p Neue Ausgabe L e h r p Ausgabe L e h r p Neue Ausgabe Neue L e h r p Ausgabe Neue L e h r p 8 Tartalom Start auf Deutsch Témák

Részletesebben

Bemutatjuk a studio d Neu új NAT 2012 és kerettanterv szerint átdolgozot változatát

Bemutatjuk a studio d Neu új NAT 2012 és kerettanterv szerint átdolgozot változatát Elérhetô kiadónknál a tankönyvcsaládhoz készült elôminôsített képzési program Bemutatjuk a studio d Neu új NAT 01 és kerettanterv szerint átdolgozot változatát 8 Tartalom Start auf Deutsch Témák és szövegek

Részletesebben

NYELVTANI ÖSSZEFOGLALÓK ÉS GYAKORLATOK

NYELVTANI ÖSSZEFOGLALÓK ÉS GYAKORLATOK 4. fejezet NYELVTANI ÖSSZEFOGLALÓK ÉS GYAKORLATOK Időhatározók: Mikor? 30 Hány órakor? Melyik napszakban? Melyik napon? 30 Időhatározók: Mettől meddig? 31 Segédigék: lehet 31 A társ- és eszközhatározó:

Részletesebben

Amiről nem lehet. marhaszív. volt velem hazafelé menet a buszon

Amiről nem lehet. marhaszív. volt velem hazafelé menet a buszon Amiről nem lehet számot adni vagy akár csak simán: beszélni arról a hét évről, mikor egy szekrény mögött laktam egy halott őz hevert az ágy előtt szőrében meggyűlt a víz és a falból gombák nőttek éjszakánként

Részletesebben