Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz."

Átírás

1 Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: november 27-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos helyiségében Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének nyilvános ülésén. Jelen volt: Szarvas Péter polgármester, Hanó Miklós alpolgármester, Kiss Tibor alpolgármester, Bíró János, Tímár Ella, Dr. Ferenczi Attila tanácsnok, Bíró Csaba, Fülöp Csaba, Herczeg Tamás tanácsnok, Dr. Csicsely Ilona, Dr. Fábián Ágnes tanácsnok, Kutyej Pál, Miklós Attila, Kaposi László, Dr. Kerekes Attila, Szabóné Kocziha Tünde, Takács Péter, képviselő Tanácskozási joggal vett részt: Nagy Ferenc alpolgármester, Dr. Kiss Gyula aljegyző Meghívottként jelen volt: Dr. Marosvölgyi Emese, a Békéscsabai Járási Hivatal hivatalvezetője, Szántó Zsolt kabinetvezető, Dr. Deák Zoltán, a Titkársági Osztály, Jogi, Önkormányzati és Szervezési Csoport csoportvezetője, Dr. László Jenő, a Titkársági Osztály, Jogi, Önkormányzati és Szervezési Csoport vezető jogtanácsosa, Balczó Edit és Belanka Zsolt, testületi referensek, Dr. Komán Ágnes, a Titkársági Osztály Személyzeti Csoport csoportvezetője, Dr. Urbán-Zsilák Klára, a Közigazgatási Osztály osztályvezetője, Túriné Kovács Márta a Közművelődési, Oktatási, és Sportosztály osztályvezetője, Varga Tamás a Közművelődési, Oktatási és Sportosztály osztályvezető-helyettese, Dr. Tőgye Ildikó, a Szociálpolitikai Osztály osztályvezetője, Tarné Stuber Éva, a Pénzügyi és Gazdasági Osztály osztályvezetője, Wittmann László, a Stratégiai és Fejlesztési Osztály osztályvezetője, Dr. Sódar Anita, a Stratégiai és Fejlesztési Osztály csoportvezetője, Csiaki Tamás, a Városüzemeltetési Osztály osztályvezetője, Lukácsi László városi főépítész Szarvas Péter polgármester: Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a testületi ülésen 17 fő képviselő jelent meg, az ülés határozatképes. Figyelmes, jó munkát kívánt, jó partneri viszont, jó együttműködést mindenkinek. Az ülést megnyitotta. A képviselőket tájékoztatta arról, hogy október 27-i ülésén megalakult a Fidesz-KDNP képviselőcsoportja, a frakció létrejöttének tényét írásban is megerősítették, ami jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX törvény módosítása november 26-án hatályba lépett. A hatályba lépett módosítás szerint a személyes érintettségre és ennek következtében a képviselő testület döntéshozatalából történő kizárásra vonatkozó szabályokat nem kell alkalmazni, ha a képviselő testület döntéshozatala saját tagjának választására, kinevezésére, megbízására, vagy delegálására irányul. Azért fontos ezt ismertetni, mert a mai ülésen több napirend kapcsán is egyszerre több képviselőnek lesz személyes érintettsége, de a ma már hatályban lévő törvénymódosítás értelmében erről már nem kell szavazni.

2 A zárt ülésre tervezett valamennyi napirendi pontot a törvény erejénél fogva zárt ülésen kell tárgyalni, melyről szavazni nem szükséges. A kiküldött meghívóhoz képest négy módosító javaslatot tesz, amelyek elfogadásáról szavaznia kell a testületnek. Előterjesztőként javasolta, hogy a nyilvános ülés 8. napirendi pontját, amely a Helyi rádiók közszolgálati műsorainak támogatása címet viseli, vegyék le napirendről, azzal a szándékkal, hogy a hivatalban és a képviselő testületben még egy áttekintést kell tenni. Szándékai szerint a témát a decemberi ülésen tárgyalja a testület. Javasolta továbbá, hogy a nyilvános ülés 12. számú napirendi ponttal jelzett A szociális konyhával kapcsolatos döntések meghozatala tárgyú előterjesztést szintén vegyék le az ülés napirendjéről. A nyilvános ülés napirendjére 18. jelzéssel vegyék napirendre a Településrészi önkormányzatok elnökének és nem képviselő tagjainak megválasztása, valamint a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság nem képviselő tagjának megválasztása tárgyú előterjesztést. A negyedik napirend-blokk keretében módosító indítványában kezdeményezte, a nyilvános ülés 1.3. és 1.4. jelzésű napirendi pontjainak összevonását, 1.3. jelzéssel, A Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. igazgatósági tagjainak visszahívása, új igazgatósági tagok delegálása, az igazgatóság elnökének megválasztása, új felügyelő bizottsági tagok delegálása, javaslat a felügyelő bizottság elnökének személyére, valamint a javadalmazási szabályzat módosítása, a delegált tagok díjazásának megállapítása tárggyal. Van-e kérdés, észrevétel a módosító indítványokkal kapcsolatban? Nincs. A módosító javaslatról szavazást rendelt el. A döntéshozatalban 16 képviselő vett részt. - Megállapította, hogy a közgyűlés 16 igen szavazattal az alábbi napirendet fogadta el: Bejelentette, hogy a nyilvános ülés 11. napirendi pontja előtt szünetet rendel, mivel az előterjesztés helyszínen kerül kiosztásra, így mindenképpen időt igényel az áttanulmányozása. Az elfogadott módosításokkal szavazást rendelt el a napirend elfogadásáról. Takács Péter képviselő: Jelezte, hogy a napirendi pontok tárgyalását követően képviselői kérdést kíván intézni Szarvas Péter polgármesterhez. Kutyej Pál képviselő: Szintén képviselői kérdést kíván intézni Szarvas Péter polgármesterhez a Bejelentések napirendet követően. Szarvas Péter polgármester: Mivel nem történt szavazás, az elfogadott módosításokkal együtt ismételten szavazást rendelt a napirendről. A döntéshozatalban 17 képviselő vett részt. 2

3 - Megállapította, hogy a közgyűlés 17 igen, egyhangú szavazattal az alábbi napirendet fogadta el: Zárt ülés: 1.) Fellebbezések, méltányossági ügyek Előkészítő: Szociálpolitikai Osztály Előterjesztő: Dr. Tőgye Ildikó, a Szociálpolitikai Osztály vezetője 2.) Lakásfenntartási támogatás ügyében benyújtott méltányossági kérelem érdemi vizsgálat nélküli elutasítása Előkészítő: Szociálpolitikai Osztály Előterjesztő: Dr. Tőgye Ildikó, a Szociálpolitikai Osztály vezetője 3.) A Békéscsaba Sportjáért kitüntetés adományozása Előkészítő: Oktatási, Közművelődési és Sport Osztály Előterjesztő: Szarvas Péter polgármester Nyilvános ülés: 1.) Vagyoni, közbeszerzési ügyek, pályázatok: 1. A Terület- és Településfejlesztési Operatív Programhoz illeszkedő fejlesztési részdokumentumok (Békéscsaba Megyei Jogú Város Integrált Területi Program csomagok, Előzetes Megvalósíthatósági Tanulmányok) elfogadása Előkészítő: Stratégiai - Fejlesztési Osztály Előterjesztő: Szarvas Péter polgármester 2. ALAPÍTÓI DÖNTÉS Beszámoló a Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. törzsház szintű I-III. negyedévi gazdálkodásáról Előkészítő: Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. Előterjesztő: Kozma János, az igazgatóság elnöke 3. ALAPÍTÓI DÖNTÉS A Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. igazgatósági tagjainak visszahívása, új igazgatósági tagok delegálása, az igazgatóság elnökének megválasztása, új felügyelő bizottsági tagok delegálása, javaslat a felügyelő bizottság elnökének személyére, valamint a javadalmazási szabályzat módosítása, a delegált tagok díjazásának megállapítása A Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. felügyelő bizottsági tagjainak megválasztása, javaslat a felügyelő bizottság elnökének személyére, valamint díjazásuk megállapítása Előkészítő: Stratégiai - Fejlesztési Osztály Előterjesztő: Szarvas Péter polgármester 5. ALAPÍTÓI DÖNTÉS A Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. alapító okiratának módosítása Előkészítő: Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. Előterjesztő: Kozma János, az igazgatóság elnöke 3

4 6. ALAPÍTÓI DÖNTÉS Javaslat a Békés Megyei Temetkezési Kft. ügyvezetőjének személyére, a foglalkoztatás jogviszonyára és annak időtartamára Előkészítő: Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. Előterjesztő: Kozma János, az igazgatóság elnöke 7. ALAPÍTÓI DÖNTÉS Javaslat a Békés Megyei Temetkezési Kft. felügyelőbizottsága tagjainak és elnökének személyére Előkészítő: Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. Előterjesztő: Kozma János, az igazgatóság elnöke 8. ALAPÍTÓI DÖNTÉS Javaslat a Békés Megyei Temetkezési Kft. könyvvizsgálójának személyére, valamint díjazásának mértékére Előkészítő: Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. Előterjesztő: Kozma János, az igazgatóság elnöke 9. ALAPÍTÓI DÖNTÉS Javaslat a Békéscsaba 1912 Előre Sportszolgáltató Kft. felügyelőbizottság tagjainak és elnökének személyére Előkészítő: Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. Előterjesztő: Kozma János, az igazgatóság elnöke 10. ALAPÍTÓI DÖNTÉS Javaslat az Árpád Fürdő Vízgyógyászati Kft. felügyelőbizottság tagjainak és elnökének személyére Előkészítő: Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. Előterjesztő: Kozma János, az igazgatóság elnöke 11. ALAPÍTÓI DÖNTÉS Javaslat az Árpád Fürdő Vízgyógyászati Kft. könyvvizsgálójának személyére, valamint díjazásának mértékére Előkészítő: Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. Előterjesztő: Kozma János, az igazgatóság elnöke 12. ALAPÍTÓI DÖNTÉS Javaslat a Békéscsabai Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezetőjének személyére, a foglalkoztatás jogviszonyára és annak időtartamára Előkészítő: Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. Előterjesztő: Kozma János, az igazgatóság elnöke 13. ALAPÍTÓI DÖNTÉS Javaslat a Békéscsabai Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. felügyelőbizottság tagjainak és elnökének személyére Előkészítő: Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. Előterjesztő: Kozma János, az igazgatóság elnöke 4

5 14. ALAPÍTÓI DÖNTÉS Javaslat a Békéscsabai Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. könyvvizsgálójának személyére, valamint díjazásának mértékére Előkészítő: Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. Előterjesztő: Kozma János, az igazgatóság elnöke 15. ALAPÍTÓI DÖNTÉS Javaslat a Békéscsabai Városfejlesztési Kft. felügyelőbizottság tagjainak és elnökének személyére Előkészítő: Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. Előterjesztő: Kozma János, az igazgatóság elnöke 16. ALAPÍTÓI DÖNTÉS A Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. munkaszervezet vezetőjének prémiumelőleg kifizetése Előkészítő: Stratégiai - Fejlesztési Osztály Előterjesztő: Szarvas Péter polgármester 17. ALAPÍTÓI DÖNTÉS A Jamina SE támogatáshoz kapcsolódó jelzálogjog bejegyzésére vonatkozó kérelem Előkészítő: Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. Előterjesztő: Kozma János, az igazgatóság elnöke 18. Pályázat benyújtása a Szent István tér 7. szám alatti Városháza műemlék épület nyílászáró cseréjének és felújításának folytatására (II. ütem) Előkészítő: Stratégiai - Fejlesztési Osztály Előterjesztő: Szarvas Péter polgármester 19. Tag delegálása a Közép- Békési Térség Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsába Előkészítő: Stratégiai - Fejlesztési Osztály Előterjesztő: Szarvas Péter polgármester 20. Tag delegálása a Körös-völgyi Hulladékgazdálkodási Rekultivációs Önkormányzati Társulás taggyűlésébe Előkészítő: Stratégiai - Fejlesztési Osztály Előterjesztő: Szarvas Péter polgármester 21. Tag delegálása a DAREH Önkormányzati Társulás taggyűlésébe Előkészítő: Stratégiai - Fejlesztési Osztály Előterjesztő: Szarvas Péter polgármester 22. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata közbeszerzési szabályzatának módosítása és a Közbeszerzési Bíráló Bizottságokba tanácskozási joggal résztvevő személyek kijelölése Előkészítő: Stratégiai - Fejlesztési Osztály Előterjesztő: Szarvas Péter polgármester 5

6 2.) Pénzügyi, költségvetési ügyek: 1. A évi költségvetési rendelet módosítása Előkészítő: Dr. Kiss Gyula aljegyző Pénzügyi és Gazdasági Osztály Előterjesztő: Szarvas Péter polgármester 2. Tájékoztató a évi költségvetés I-III. negyedéves teljesítéséről Előkészítő: Pénzügyi és Gazdasági Osztály Előterjesztő: Szarvas Péter polgármester 3.) Szociális területet érintő ügyek: 1. Döntés Békéscsaba Megyei Jogú Város 18. számú iskolafogászati körzetének ellátásáról Előkészítő: Szociálpolitikai Osztály Előterjesztő: Dr. Kerekes Attila, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke 2. A pénzbeli és a természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról szóló 35/2013. (XII. 30.) önkormányzati rendelet módosítása Előkészítő: Szociálpolitikai Osztály Előterjesztő: Dr. Kiss Gyula aljegyző 3. A Csaba Baba életkezdési támogatás helyi szabályozásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása Előkészítő: Szociálpolitikai Osztály Előterjesztő: Dr. Kiss Gyula aljegyző 4.) Oktatási és közművelődési ügyek: 1. Szándéknyilvánítás óvodai kapacitás meghatározására, alapító okiratok módosítására Előkészítő: Oktatási, Közművelődési és Sport Osztály Előterjesztő: Szarvas Péter polgármester 2. A Békéscsabai Jókai Színház két előadása bevételének jótékony célra történő felhasználása Előkészítő: Oktatási, Közművelődési és Sport Osztály Előterjesztő: Túriné Kovács Márta, az Oktatási, Közművelődési és Sport Osztályvezetője 3. Általános iskolai felvételi körzethatárok véleményezése Előkészítő: Oktatási, Közművelődési és Sport Osztály Előterjesztő: Túriné Kovács Márta, az Oktatási, Közművelődési és Sport Osztályvezetője 5.) Döntéshozatal hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység megkezdésének időpontjáról Előkészítő: Városüzemeltetési Osztály 6

7 Előterjesztő: Szarvas Péter polgármester 6.) A 41/2006. (I. 26.) közgy. határozattal elfogadott Településszerkezeti Terv módosítása Előkészítő: Stratégiai - Fejlesztési Osztály Városépítészeti Csoport Előterjesztő: Dr. Kiss Gyula aljegyző 7.) Békéscsaba Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatról szóló 5/2006. (I. 26.) önk. rendelet módosítása Előkészítő: Stratégiai - Fejlesztési Osztály Városépítészeti Csoport Előterjesztő: Dr. Kiss Gyula aljegyző 9.) Tag delegálása a Körös-vidéki Területi Vízgazdálkodási Tanácsba és a Tanács Vízgyűjtő-gazdálkodási Tervezési Bizottságába Előkészítő: Titkársági Osztály Jogi, Önkormányzati és Szervezési Csoport Előterjesztő: Szarvas Péter polgármester 10.) Tag delegálása a Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás társulási tanácsába Előkészítő: Titkársági Osztály Jogi, Önkormányzati és Szervezési Csoport Előterjesztő: Szarvas Péter polgármester 11.) A Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás társulási megállapodásának módosítása Előkészítő: Titkársági Osztály Jogi, Önkormányzati és Szervezési Csoport Előterjesztő: Szarvas Péter polgármester 13.) "Békéscsaba Megyei Jogú Város szennyvíztisztításának és csatornázásának fejlesztése" című projekt szennyvíztisztító telep bővítése és rekonstrukciója tárgyú szerződésének 2. számú módosítása Előkészítő: Szennyvíz PIU Előterjesztő: Szarvas Péter polgármester 14.) "Békéscsaba Megyei Jogú Város szennyvíztisztításának és csatornázásának fejlesztése" című projekt csatornahálózat fejlesztés I. rész tárgyú szerződésének 5. számú módosítása Előkészítő: Szennyvíz PIU Előterjesztő: Szarvas Péter polgármester 15.) A Közgyűlés Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2013. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosítása Előkészítő: Titkársági Osztály Jogi, Önkormányzati és Szervezési Csoport Előterjesztő: Dr. Kiss Gyula aljegyző 16.) A helyi kitüntetésekről szóló 20/2005. (VII. 14.) önkormányzati rendelet módosítása Előkészítő: Titkársági Osztály Jogi, Önkormányzati és Szervezési Csoport Előterjesztő: Dr. Kiss Gyula aljegyző 17.) Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata évekre vonatkozó stratégiai ellenőrzési terve és évi belső ellenőrzési terve Előkészítő: Ellenőrzési Csoport 7

8 Előterjesztő: Dr. Kiss Gyula aljegyző 18.) Településrészi önkormányzatok elnökének és nem képviselő tagjainak megválasztása, valamint a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság nem képviselő tagjának megválasztása Előkészítő: Titkársági Osztály Jogi, Önkormányzati és Szervezési Csoport Előterjesztő: Szarvas Péter polgármester 19.) Bejelentések KÖZMEGHALLGATÁS Szarvas Péter polgármester: 14 óra 22 perckor zárt ülést rendelt, kérte, hogy csak az arra illetékesek tartózkodjanak a teremben. Napirend tárgya: Vagyoni, közbeszerzési ügyek, pályázatok Tárgy: A Terület- és Településfejlesztési Operatív Programhoz illeszkedő fejlesztési részdokumentumok (Békéscsaba Megyei Jogú Város Integrált Területi Program csomagok, Előzetes Megvalósíthatósági Tanulmányok) elfogadása Szarvas Péter polgármester: Köszöntötte a napirendi ponthoz meghívott vendégeket. Tájékoztatásul közölte, hogy a bizottságok véleményezték az előterjesztést és javasolják a határozati javaslat elfogadását. Van-e kérdés, észrevétel? Takács Péter képviselő: Az előterjesztést előzetesen a szeptemberi testületi ülés tűzte napirendjére, amely kimondottan magas színvonalú, abszolút reális helyzetfelméréssel bíró dokumentum. Gyakorlatilag a most tárgyalandó előterjesztés annak folytatása. Kiemelt néhány elemet, amelyeket személye nagyon fontosnak tart: Békéscsabán abban gondolkodni, hogy az élelmiszer feldolgozó üzemeket valamilyen módon akár kormányzati segítséggel próbálja az önkormányzat újra indítani, nemcsak a munkahelyteremtés szempontjából jelentős, hanem önmagában, szimbolikusan is. A hűtőház szerepel az előterjesztésben, illetve utalás van arra, hogy a malomiparral is kellene valamit kezdeni. Ezeket a kezdeményezéseket maximálisan jónak tartja. Továbbá annak is örül, hogy az ifjúsági garzonház, ugyan az eredeti programban nem szerepelt valamint az idősek otthonának létesítése bekerült a csomagba. Továbbá az ellátással kapcsolatban Szarvas Péter polgármester az előző ciklusokban nem volt jelen a testületi ülésen, nem ismeri, mennyire követte nyomon a fejleményeket az erzsébethelyi orvosi rendelő felújítását az előző négy évben két alkalommal is próbálta költségvetési viták alkalmával érvényesíteni. Szerette volna legalább a tervezési költség szerepeltetését elérni. Örömmel látja, hogy nemcsak mint egészség központ, hanem egészség- és szociális központként szerepel a tervezetben. Külön pozitívuma az anyagnak, hogy próbál elmozdulni az energetikai racionalizálás tekintetében a megújuló energiák felé. Valamennyi pártnak volt választási programja, de az LMP által meghirdetett választási programpontok visszaköszönnek az előterjesztésben. Éppen ezért maximálisan támogatja az előterjesztés elfogadását. Fentieken kívül az erdőtelepítés mellett el lehetne gondolkodni a dűlőutak mentén az erdősávok telepítéséről is, ahol arra mód és lehetőség van. Hanó Miklós alpolgármester támogatását várja ebben a kérdésben. 8

9 Dr. Kerekes Attila képviselő, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: A jó kormányunk már az előző ciklusban gondolt arra, hogy között nagy fejlesztés indulhat az országban. Kötelezte az önkormányzatokat, főleg a megyei jogú önkormányzatokat hogy előzetes településfejlesztési stratégiai programot készítsenek. Azt is meghatározta, hogy második ütemben ennek megvalósítási programját is készítse el. Az előző testületi ülés döntött a program előkészítéséről. Jelenleg az előzetes megvalósíthatósági tanulmány elfogadásáról kell döntenie a közgyűlésnek. A számok is bizonyos értelemben nevesítve lettek, így Békéscsabának 12,5 milliárd forint pályázati forrás juthat. Az is ismert, hogy ez nem alanyi jogon jár, megfelelő pályázatokat kell benyújtani. Optimistán a testület összetételét illetően abban is bízik, hogy ennél magasabb forrást érnek el a különböző pályázatok elbírálását követően. Az Egészségügyi és Szociális Bizottság megvizsgálta a programot, örömmel tapasztalta, hogy millió forint pályázati forrás érhető el. Kiemelte, hogy az erzsébethelyi rendelőintézet felújítása nagyon időszerű, ,- Ft-ot igényel. Korábban is volt erre próbálkozás, de valamilyen okok miatt meghiúsult. A felújítást követően korszerű rendelő alakulhat ki. Saját maga is figyelemmel kísérte a választási programokat, így tapasztalta, hogy Szarvas Péter polgármester is szorgalmazta a fogorvosi ügyelet egyszerűsítését. Tervezik a kórházban működő házi orvosi ügyelet, a gerlai orvosi rendelő, stb. felújítását. Tovább folytatódna Erzsébethelyen a szociális program. Új területet tártak fel, a Berényi út és környékén, ahol szintén szociális programot valósítanának meg. Az összeállított program ragyogó, külön megköszönte az összeállításban résztvevők közreműködését. Valamennyi program megvalósítása kb milliárd forintot igényel. Van miért tevékenykedni. Megvalósulás esetén a város további jelentős fejlődést ér el. Az általa vezetett bizottság egyhangúlag megszavazta az előterjesztés elfogadását, amit javasol a testületnek is. Fülöp Csaba képviselő: Alaposan kidolgozott, sokrétű, egymásra épülő anyag az előterjesztés, amely minden területre kiterjed. Valóban a város adottságaira, lehetőségeire épít. Világosan meghatározza a fejlesztési irányokat. Négy jól definiált projektcsomag került kidolgozásra, amelyek egymáshoz illeszkedő kulcs és támogató projekteket tartalmaznak. Úgy véli, hogy a gazdaságfejlesztés egyértelműen a projekt meghatározó csomagja lehet, hiszen munkahelyeket teremthet, erősítheti a helyi vállalkozásokat, növelheti a foglalkoztatást, és újabb kapcsot jelenthet a cégeknek a városhoz. A gazdaságfejlesztés kulcsprojekten belül 5. számmal jelölt projekt a gazdaságfejlesztést segítő önkormányzati szervezőtevékenység címet kapta, melynek keretében az önkormányzat elő kívánja segíteni a helyi termékek és szolgáltatások megfelelő bemutatását, azok piacra jutását és koordináló szerepet betöltve folyamatos kommunikációt kíván fenntartani a gazdasági szereplők között. Személye ezt a projektet rendkívül fontosnak tartja, és talán indokolt lenne, hogy további projekt elemekkel kiegészítve, bővítve a gazdaságfejlesztés projektcsomagon belül ne támogatott, hanem negyedik kulcsprojektként jelenjen meg, amelynek elnevezése a helyi vállalkozások fejlesztése címmel. Megítélése szerint ezen belül nagyon lényeges projektelem Békéscsaba befektetői kézikönyvének elkészítése, amely kettős célt szolgálna. Egyrészt felvázolná a jelenleg városban működő cégeknek, hogy az önkormányzat miben tudná segíteni fejlesztéseiket, másrészt pedig gazdasági, infrastrukturális, környezeti információkkal világos iránymutatást adna azon vállalatoknak, akik zöldmezős beruházásokat terveznek megvalósítani. Szintén lényeges eleme lenne ennek a kulcsprojektnek egy helyi vállalkozói információs rendszer létrehozása, amely a strukturáltan mutatná be a helyi cégeket, lehetőséget biztosítana 9

10 arra is, hogy a vállalkozások jobban megismerjék egymást, elősegítve ezzel a városon belüli üzletkötéseket is. A rendszer segíthet abban, hogy a helyi vállalkozások tudjanak egymásról és elsődlegesen békéscsabai árukat és szolgáltatásokat vásároljanak, tehát városon belül maradjanak az áruk, szolgáltatások, pénzmozgás. Harmadik elem lehetne a gazdasági kommunikáció és marketing, amely magába foglalná a támogató projektelemben is említett megfelelő kommunikációs csatornák kialakítását, a helyi gazdasági szereplők és az önkormányzat között, a termékek és a szolgáltatások pozicionálását és prezentációját, speciális portfolió kialakítását, valamint a konkrét piaci tevékenységeket segítő háttérmunkát. Támogató projektként az ifjúsági garzonház kialakítása jó ötlet, viszont ez is kiegészíthető további elemekkel, így akár komplett letelepedést segítő programot lehetne ajánlani a helyi gazdasági életben szerepet vállalóknak, vagy azoknak, akik szerepet kívánnak vállalni. Ennek első eleme egy karrierkövetési rendszer kialakítása lehetne, hiszen azok a Békéscsabáról elszármazottak, akik más városokban tanulnak és dolgoznak, komoly szellemi tőkét és későbbi karrierjük során nagy segítséget jelenthetnek a városban, valamint az itt működő cégeknek. Ennek érdekében saját adatbázist kell létrehozni, ami nyomon követheti a helyi fiatalok migrációját, Magyarország és külföldi munkavállalását, tanulmányát. Az adatbázis révén megszólíthatók, visszacsábíthatók lennének a békéscsabai gyökerekkel bíró elvándorlók, megtudható, hogy kire, milyen területen számíthatnak, hol tudna segíteni a városnak és az itt dolgozó cégeknek. A már említett ifjúsági garzonház nagyban segíthetné projektelemként az otthonteremtést, hiszen fontos a lakáshoz jutás, letelepedés. Ezt a rendszert fejlesztve és fokozatosan felépítve a fiatal munkavállalók részére akár vállalható perspektívát is lehetne mutatni a későbbi saját tulajdonhoz jutás terén. A korábbi mintákat követve a rendszer bővíthető, a kedvezményes önkormányzati telkek kialakításával, amellyel a város a területi fejlesztés irányait is befolyásolni tudja. Végezetül, kialakítható lenne egy foglalkoztatói támogatói rendszer, amely a Békéscsabára visszatért munkavállalók alkalmazására ösztönözné a cégeket, de a helyi vállalkozásokkal összefogva akár egy ösztöndíjcsomagban is lehetne gondolkodni, amely az egyes foglalkozások, hivatások esetében már az egyetem, főiskola elkezdésekor előrevetítené a hazatérést. Az általa bemutatott, kicsit részletesebben kibontott projektelemek illeszkednek a megfogalmazott célokhoz, azok a programban már meghatározott támogató elemeket erősítik és azokat talán magasabb szintre emeli, amivel véleménye szerint hatékonyabban segíthetik elő a gazdaságpolitikai, gazdaságfejlesztési célok megvalósítását. Szabóné Kocziha Tünde képviselő: Csatlakozva az előtte szólókhoz, komoly, részletesen kidolgozott előterjesztés készült. Örül annak, hogy az előzetes egyeztetések során javasolt elemek, megoldási javaslatok többsége bekerült az anyagba. Valóban négy projektcsomagról van szó, amely részletesen meghatározza a megvalósítani kívánt elemeket. Mi a garancia arra, hogy a négy projektcsomagból, egyenlő mértékben és arányosan valósulnak meg a felsorolt tervezett elemek. Kiemelte a hűtőház újraindításával kapcsolatos tervet, ami a Jobbik Magyarországért Mozgalom programjában is szerepelt. Észrevételezte, hogy magántőke bevonása is tervezve van, amit átgondolásra javasol. Példaként említette a Gyulai Húskombinátot, amely jól működő önkormányzati tulajdonú cég. Esetleg ezt a példát lehetne követni, így saját tulajdonú élelmiszer-feldolgozó céget működtethetne a város. 10

11 A CsabaPark II. ütemmel kapcsolatban hogyan tervezik a helyi termelők, kistermelők, háztáji gazdaságban állatot hizlaló gazdálkodók bevonását? Tudomása szerint jelenleg egy kereskedőn keresztül érkezik a vágóhídon feldolgozott alapanyag. Tervezik, hogy helyi gazdálkodóktól vásárolnak annak érdekében, hogy háztáji gazdaságban termelt hús kerüljön feldolgozásra? Az ökológiai hálózat fejlesztésével kapcsolatban örömmel vette, hogy a gyermekélelmezés fejlesztése is tervezve van. Felhívta a figyelmet, amennyiben ez a fejlesztés kapacitásbővítést eredményez, a helyi kórház étkeztetésére is pályázhatnak. Tudomása szerint jelenleg nem megoldott a diétás étkeztetés. Kapacitásbővítés esetén lenne rá lehetőség, ezzel helyben megtermelt jó minőségű alapanyagokból lehetne a diétás étkeztetést helyben biztosítani. Külön örvendetes, hogy az előzetes egyeztetések során többször kitértek az átfogó vízgazdálkodási terv elkészítésére, a csapadékvíz elvezetésére, záportárolók létrehozására hívták fel a figyelmet, amely elmozdulást jelenthet az öntözéses gazdálkodás irányába. Igaz, hogy az idén extrém nyár volt, jelentős csapadékkal, de általában nem ez a jellemző. Jó lenne, ha az összegyűjtött csapadékvizet a helyben termelt élelmiszerek öntözésére tudnák használni. Támogatja az előterjesztés elfogadását. Hanó Miklós alpolgármester: Az előző időszak igen komoly munkája jelenik meg az előterjesztésben. Megköszönte a program előkészítésében közreműködők munkáját. A hosszú távú program a időszakra történő rákészülést tartalmazta, jelentősen túltervezett, ami pozitív dolog. Vezetői szinten is egyeztettek a rangsorral kapcsolatban. A pályázatokat el kell készíteni, bírálni fogják, meg kell nyerni. Az előtervezés a rugalmasan működő rendszer érdekében szükséges. Ne a pályázat kiírásakor kapkodva, megalapozatlanul készüljenek el az anyagok. Nem baj, ha túl van tervezve, mert remélhetőleg nemcsak a megjelenő 12,5 milliárd forintra lehet pályázni, hanem ezeket a pályázatokat fel lehet egyéb területeken is használva. Példaként említette az uniós energetikai pályázatokat. Szabóné Kocziha Tünde képviselő hozzászólására reagálva elmondta, hogy a hűtőház újraindításához pénzügyi forrást keresnek. Tudomása szerint a Gyulai Húskombináthoz hasonlóan működne. A hasznosításba termelő gazdákat kell bevonni. Már csak a forrást kell megtalálni. CsabaPark II. ütemével kapcsolatban örülne, ha megfelelő mennyiségű sertést biztosítanának a kistermelők, ami sajnos jelenleg hiányzik. Ez itt a nagy probléma ban tiltakoztak az ellen, pedig akkor még db sertés volt. Jelenleg számuk db-ra csökkent. Ezt próbálja a kormány visszahozni. Három évvel korábbi kormány döntés értelmében a kistermelők előállíthatnak élelmiszert saját alapanyagukból. Ennek megjelenítésére a csarnokban üzemelő boltokban biztosítanak lehetőséget. A kistermelők számára rendezvényt szerveztek, ahol bemutatkozhattak. A vágásban van üzemi szintű, telepről érkező sertés, de megkezdődött a bérvágás, ahol kistermelő vághat, illetve vágathat sertést. Bármilyen felvásárlás, amely szárazárunak megfelelő nagysúlyú sertést biztosít, felvásárolja. A baj az, hogy nem nagyon van. Ezt kell megteremteni, ennek kell az alapanyagot felépíteni a megyében. Ez is munkahelyet teremt. Egyetért azzal, hogy ez legyen a cél, de addig is működni kell. A visszajelzések alapján nagyon jó terméket állít elő. Komoly csoportok jelennek meg, és a város által előállított prémium minőségű kolbászt vásárolják. Valóban minden területet érint a fejlesztési program. Nagy hangsúlyt helyeznek az élelmiszeriparra, mivel komoly foglalkoztatást tud biztosítani. A bedolgozás is sokat jelent. 11

12 Nem biztos, hogy a magasan kvalifikált szakemberek szükségesek. Békés megyének és Békéscsabának tradíciója van az élelmiszeriparba. Ezt a rendszert vissza kell hozni. Látszik, hogy a világ lakossága egyre inkább emelkedik, az élelmiszer egyre inkább fontos. A helyben előállított és magas hozzáadott értéken termelt élelmiszernek hosszú távon sikere lesz, nyereséget eredményez. Remélhetőleg ez a városnak is előnyére válik. Vannak olyan fejlesztések, mint például az Északi Ipartelep bővítése, amely jelentős területi igényt támaszt az önkormányzat felé. Néhány nagyberuházás esetében helyhiány mutatkozik. Nem tudnak hektáros területet biztosítani, csak magánterületek bevonásával. Ez ügyben még az előző önkormányzati időszakban közel 100 hektárra a kormányzathoz írásban nyújtottak be igényt. Fontosnak tartja az energetikai fejlesztéseket, ami véleménye szerint duplán megtérül. Egyrészt az önkormányzatok költségvetésében is jelentős megtakarítást eredményez, valamint az európai unió is előírja a különböző energetikai fejlesztéseket. Fülöp Csaba képviselő komoly programbeszédet mondott a. 10 éves programmal kapcsolatban, ami nagyon szép, de összehozni nagyon komoly feladat. Korábban már készült kiajánló, vállalatokat bemutató kiadványok, amit célszerű megújítani, aktualizálni. Az elhangzott szempontokkal egyetért, a megfogalmazott célkitűzések elérése, továbbfejlesztése folyamatos, aktív munkát igényel. Bíró Csaba képviselő: Örvendetesnek tartja az előterjesztésbe beépült fejlesztéseket. Nem a témával kapcsolatban, de felmerült néhány kérdés, amire szeretne választ adni. A kórházi diétás étkezés megoldásával kapcsolatos kezdeményezésre reagálva elmondta, hogy rendkívül speciális terület a diétás, illetve a laktóz és különböző egyéb anyagokra való érzékenység miatt szükségessé váló egyedi ételek elkészítése. Igen komoly élelmiszerbiztonsági és élelmiszerhigiénés szempontok alapján történik az ételek elkészítése, pl: adagszámra, zárt hálózaton belül, külön konyhán, speciális eszközökkel, speciális konyhatechnológiával. Az elkövetkezendő pár évben a gyermekélelmezési intézménynek sem technológiája, sem kapacitása, illetve háttere nem lesz, ami biztosíthatja a betegek étkeztetését. Nagyon fontosnak tartja elmondani, hogy a kórházi betegek étkeztetésében a gyermekélelmezési intézmény esetleg nyertes pályázat esetén kaphat szerepet. Tudomása szerint közbeszerzési eljárás kiírása mellett két- vagy háromévenként van lehetőség új szerződéskötésre. A helyi alapanyagok felhasználásával kapcsolatban a Mintamenza programon keresztül év elején sajtótájékoztató keretében a gyermekélelmezési intézményben mutatták be azt az öt helyi beszállítót, akik az alapanyagot biztosítják. Ennek arányát évről-évre növelni szeretnék. Célként tűzték ki, hogy minél több helyi alapanyag, természetes úton előállított nyersanyag kerüljön felhasználásra, ezáltal még egészségesebbé tehető a gyermekek étkeztetése. Miklós Attila képviselő: A földterület kérdése kulcskérdés lesz a gazdaságfejlesztés szempontjából. Ezért nagyon fontos, hogy lesz-e arra lehetőség, hogy az államtól az önkormányzat földterületeket tudjon visszakérni. Amíg ez nem történik meg, addig az önkormányzatnak kell lépéseket tennie a környezetében lévő földterülettel rendelkező magánvállalkozások felé. Akár közös projektekkel is hasznosíthatják a földterületeket ipar letelepítésére. Jónak tartaná ezt is beépíteni a programba. 12

Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz.

Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 265-11/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. december 13-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri

Részletesebben

Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz.

Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 239-5/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2012. május 25-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri

Részletesebben

Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz.

Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 239-2/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2012. február 24-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri

Részletesebben

Távolmaradását előzetesen nem jelezte: Hrabovszki György képviselő

Távolmaradását előzetesen nem jelezte: Hrabovszki György képviselő Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 239-11/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. december 16-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri

Részletesebben

Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz.

Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 239-7/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2012. július 11-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 2015. január 27-én tartott nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

20. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2012. december 13-i üléséről

20. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2012. december 13-i üléséről SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 20. SZ. JEGYZŐKÖNYV Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2012. december 13-i üléséről Jelen vannak: 1. a Közgyűlés tagjai a mellékelt jelenléti

Részletesebben

Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz.

Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 239-12/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2012. december 14-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc II-576-4/2007. J e g y z ő k ö n y v Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2007. április 26-án megtartott üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

Jegyzőkönyv Szerencs Város Képviselő-testületének 2009. augusztus 27-én tartott nyilvános üléséről

Jegyzőkönyv Szerencs Város Képviselő-testületének 2009. augusztus 27-én tartott nyilvános üléséről Szerencs Város Képviselő-testülete Szám: 137-11/2009/PH. Jegyzőkönyv Szerencs Város Képviselő-testületének 2009. augusztus 27-én tartott nyilvános üléséről Jelen vannak: Bíró István, Danyi László, dr.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8301 Tapolca, Hősök tere 15. Ügyiratszám: 1/132-51/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. december 10-én

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bakosné Farkas Krisztina

JEGYZŐKÖNYV. Bakosné Farkas Krisztina JEGYZŐKÖNYV Készült: Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2008. január 17-i rendkívüli ülésén elhangzottakról. Jelen vannak: Bányász Róbert, Bodnár Pál, Csákvári Antal, Császár Zoltán, Deák Boldizsár,

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc. J e g y z ő k ö n y v

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc. J e g y z ő k ö n y v Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc III-1015-22/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2014. július 2. napján 9:00 órakor tartott üléséről.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2015. február 27-i üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2015. február 27-i üléséről 5087-1/2015. JEGYZŐKÖNYV Készült: a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2015. február 27-i üléséről Az ülés helye: Baja, Városháza Díszterem, Szentháromság tér 1. Jelen vannak: Dr. Balogh László, Fercsák Róbert,

Részletesebben

Készült: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2010. december 16- án 09:00 órai kezdettel tartott üléséről

Készült: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2010. december 16- án 09:00 órai kezdettel tartott üléséről A közgyűlés üléséről hangfelvétel készült. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2010. december 16- án 09:00 órai kezdettel tartott üléséről Az ülés helye: Zalaegerszeg,

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE soros nyilvános ülésének időpontja: 1. Balaicz Zoltán JELENLÉTI tv w 2. Dékány Endre 5. Herkliné Ebedli Gyöngyi 6. Horváth László ( 7. Kauzli Józsefné 2 8. Kiss

Részletesebben

Készült: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. november 21-én 9:00 órai kezdettel tartott soros nyilvános üléséről

Készült: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. november 21-én 9:00 órai kezdettel tartott soros nyilvános üléséről A közgyűlés nyilvános üléséről hangfelvétel készült. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. november 21-én 9:00 órai kezdettel tartott soros nyilvános üléséről Az

Részletesebben

Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz.

Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 250-3/2007. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2007. február 15-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL M E G H Í V Ó

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL M E G H Í V Ó Szám: 527-7/2014. ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL M E G H Í V Ó A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. -ában biztosított jogkörömben Zalaegerszeg Megyei

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. november 18-i ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. november 18-i ülésén. Polgármesteri Hivatal Titkárság Szarvas, Szabadság u. 25-27. JEGYZŐKÖNYV Készült: Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. november 18-i ülésén. Jelen vannak: Babák Mihály polgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K ÖN Y V

J E G Y Z Ő K ÖN Y V J E G Y Z Ő K ÖN Y V Készült Cegléd Város Önkormányzata Képviselő testületének 2009. november 19 ei nyilvános üléséről, mely 9 óra 20 perckor kezdődött. Az ülés helye: a Városháza Díszterme Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2006. július 6-án, 9 órai kezdettel a Városháza dísztermében megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2006. július 6-án, 9 órai kezdettel a Városháza dísztermében megtartott üléséről. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE VI-95.076/2006. JEGYZŐKÖNYV Készült: Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2006. július 6-án, 9 órai kezdettel a Városháza dísztermében megtartott üléséről. Jelen

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

JEGYZŐKÖNYV. Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke JEGYZŐKÖNYV A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2006. december 7-én 9.00 órai kezdettel Veszprémben, a Megyeháza I. emeleti Szent István termében megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak:,

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. február 19-én (csütörtökön) 9,00 órai kezdettel

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Tószeg község önkormányzati képviselő-testületének 2008. november 12-i soron következő testületi üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Tószeg község önkormányzati képviselő-testületének 2008. november 12-i soron következő testületi üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: Tószeg község önkormányzati képviselő-testületének 2008. november 12-i soron következő testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme, Tószeg,

Részletesebben

Helyszín: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal (8700 Marcali, Rákóczi u. 11., emeleti nagyterem)

Helyszín: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal (8700 Marcali, Rákóczi u. 11., emeleti nagyterem) J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. január 22-én megtartott soron következő nyilvános képviselő-testületi ülésen. Helyszín: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. március 26-án (csütörtök) 10.04 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. március 26-án (csütörtök) 10.04 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről. Szám: 1/1-67/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. március 26-án (csütörtök) 10.04 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2000. október 19-i üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2000. október 19-i üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2000. október 19-i üléséről Az ülés helye: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének ülésterme Jelen vannak: 1. Szekeres György

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az ülésről távol van: Koronka Lajos, Perneczky László, Szabó Gábor, Szalma Botond,

JEGYZŐKÖNYV. Az ülésről távol van: Koronka Lajos, Perneczky László, Szabó Gábor, Szalma Botond, JEGYZŐKÖNYV Készült a 2012. május 24-én (csütörtök) 15.00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal (Budapest, IV. ker. István út 14. II. em.) dísztermében tartott ülésének jegyzőkönyvéből A képviselők közül

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2009. február 13-án megtartott ülésének. a./ Tárgysorozata. b./ Jegyzőkönyve. c.

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2009. február 13-án megtartott ülésének. a./ Tárgysorozata. b./ Jegyzőkönyve. c. EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2009. február 13-án megtartott ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ III. számú Felnőtt Háziorvosi Szolgálat

Részletesebben