Működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatása a évi költségvetéshez. Polgármeste ri Hivatal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatása a 2009. évi költségvetéshez. Polgármeste ri Hivatal"

Átírás

1 Működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatása a 29. évi költségvetéshez 1. sz. melléklet Polgármeste ri Hivatal Napköziotth onos Óvoda Farkas László Általános Művelődés i Ház és Könyvtár Szent Erzsébet Otthonház adatok ezer Ft-ban ÖNKORMÁNYZAT Összesen I. Működési bevételek és kiadások Eredeti Eredeti Eredeti Eredeti Eredeti Eredeti Intézményi működési bevételek kamat nélkül Kamatbevételek 7 7 Intézményi működési bevételek összesen Magánszemélyek kommunális adója Helyi iparűzési adó Késedelmi pótlék 2 2 Helyi adók összesen Átengedett SZJA bevétel - helyben maradó rész (8%) Átengedett SZJA bevétel - jövedelemdifferenciálódás mérséklése Gépjárműadó Átengedett központi adók összesen Egyéb sajátos folyó bevételek Normatív állami hozzájárulás Normatív, kötött felhasználású támogatások Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokra Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz Egyes jövedelempótló támogatások kiegészitése Önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás Szociális továbbképzés és szakvizsga Állami támogatás összesen Támogatásértékű működési célú bevétel Egészségügyi Alaptól Támogatásértékű működési célú bevétel Munkaerőpiaci Alaptól Támogatásértékű működési célú bevétel Központi költségvetéstől Támogatásértékű működési célú bevétel összesen Működési célú pénzeszközátvétel EU-tól 3 3 Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 3 3 Működési bevételek összesen Személyi jellegű kiadások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Társadalom és szociálpolitikai juttatások Támogatás értékű működési célú kiadások Pénzeszköz átadások Általános tartalék Céltartalék Működési kiadások összesen II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások Felhalmozási célra adott kölcsönök visszatérülése Támogatásértékű felhalmozási célú bevétel központi költségvetéstől Felhalmozási Áfa visszatérülése Felhalmozási célra átvett pénzeszköz non-profit szervezettől Felhalmozási célra átvett pénzeszköz EU-tól Ingatlan értékesítése Felhalmozási célú bevételek összesen Támogatásértékű felhalmozási célú kiadás Felhalmozási célú ideiglenes támogatási kölcsön nyújtása háztartásoknak 4 4 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Beruházások Felújítások Felhalmozási célú kiadások összesen Önkormányzat bevételei összesen Önkormányzat kiadásai összesen

2 Bevételek összegei feladatonkénti bontásban a 29. évi költségvetéshez 2. sz. melléklet ÁFA Összesen Eei Eei Eei Eei Eei Eei adatok ezer Ft-ban Intézményi dolgozók étkeztetése Saját v. bérelt ingatlan haszn Egyéb helyiség bérlete (Temetk.váll.) Egyéb helyiség bérlete (felvásárlótelep) Egyéb helyiség bérlete (József A. u. 179.) Egyéb helyiség bérlete (Kábel Tv.) Egyéb terület bérlet (Pannon GSM) Garázsbérlet ÁFA-ja Továbbszámlázott gázenergia Továbbszámlázott villamosenergia Felesleges készlet értékesítése Igazgatási tevékenység Dolgozói telefontérítés Igazgatási szolgáltatás díja 1 1 Kisegítő szolgálat Kiszámlázott étkeztetés Községgazdálkodás Kishaszonbérlet Közterülethasználat Mezőgazdasági gépek bérlete Agrárkereskedelmi központ bérlete Települési vízellátás és vízminőségvédelem Vízmű bérlet Temetőfenntartás Sírköves belépési díja Halott átvételért fizetendő díj Hűtés Sírhely bérbeadása Temetkez.váll.belépési díja Sírásás Tanyagondnoki szolgálat Tanyagondnoki szállítás ellenértéke Települési hulladék kezelés Szemétszállítási díj vállalkozásoktól Polgármesteri Hivatal összesen Óvodai étkeztetés Intézményi dolgozók étkeztetése Napköziotthonos Óvoda összesen Diákétkeztetés Intézményi dolgozók étkeztetése Terembérletek Általános Iskola összesen Terembérletek Továbbszámlázott telefon Reklámfelület értékesítése Művelődési Ház és Könyvtár összesen Szociális otthoni térítési díj Házi segítségnyújtás Szociális étkeztetés Étel kiszállítás Intézményi dolgozók étkeztetése Szent Erzsébet Otthonház összesen Mindösszesen ahol 911= Hatósági jokörhöz köthető működési bevételek 912= Intézményi müködéshez kapcsolódó egyéb bevételek 913= Alaptevékenység egyéb sajátos bevételei 914= Átszámlázott kiadások bevételei

3 2/1. sz. melléklet A helyi önkormányzat normatív, kötött felhasználású támogatásai 29-ban Pedagógus szakvizsga és továbbképzés ebből: iskola óvoda Diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása ebből: 28/29-es tanév /21-es tanév Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése ebből: aktív korúak rendszeres szociális segélye aktív korúak rendelkezésre állási támogatása rendszeres szociális segély egyéb jogcímen alanyi jogon járó ápolási díj időskorúak szociális járadéka lakásfenntartási támogatás Gyermekvédelmi kedvezmény pénzbeli támogatás Önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás támogatása Szociális továbbképzés és szakvizsga Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása összesen Mindösszesen:

4 Az önkormányzat és az önállóan, illetve részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek 29. évi bevételei forrásonként 2/2 sz. melléklet Polgármesteri Hivatal Napköziotthonos Óvoda Általános Iskola Művelődési Ház és Könyvtár Szent Erzsébet Otthonház ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN I. Működési bevételek: Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Illetékek 2.2 Helyi adók Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek II. Támogatások: Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív hozzájárulások Központosított előirányzatok 1.3 Helyi önkormányzatok színházi támogatása 1.4 Normatív kötött felhasználású támogatások Fejlesztési célú támogatások 1.6 Egyéb központi támogatás III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek: Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 3. Pénzügyi befektetések bevételei IV. Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel összesen ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz V. Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele VII. Hitelek 1. Működési célú hitel felvétele 2. Felhalmozási célú hitel felvétele VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele MINDÖSSZESEN:

5 Működési kiadások feladatonkénti és kiemelt előirányzatonkénti bontásban a 29. évi költségvetéshez 3. sz. melléklet Szem. jell.kifiz. Járulékok Dologi kiadás Szoc.juttat ások Támogatá sértékű működési kiadás Átadott pénze. Összesen Cím Eei. Eei. Eei. Eei. Eei. Eei. Eei. adatok ezer Ft-ban 11 Parkfenntartás Helyi közutak karbantartása Saját v. bérelt ingatlan haszn Igazgatási tevékenység Testvértelepülési kapcsolatok Kisegítő tevékenység Községgazdálkodás Közhasznúak foglalkoztatása Közcélú foglalkoztatás Temetőfenntartás Közvilágitás Védőnői feladatok Ügyeleti szolgálat Családsegítés / Tanyagondnoki szolgálat Települési hulladék kezelés Sportintézmény működtetése Települési vízellátás és vízminőségvédelem Rendszeres szociális pénzbeli ellátások Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások Aktív korúak ellátása Eseti pénzbeli szociális ellátások Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások Napközi Konyha Agrárkereskedelmi Központ Háziorvosi szolgálat Polgármesteri Hivatal összesen Napköziotthonos Óvoda Általános Iskola Művelődési Ház és Könyvtár Szent Erzsébet Otthonház Működési kiadások összesen

6 Létszámkeret meghatározása a 29. évi költségvetéshez 3/1. sz. melléklet Cím Köztisztvi selő pedagógus Közalkalmazott szakmai oktatás segítő tev.ellátó Létszámkeret Ei Ei Ei Ei Ei Ei Ei 11 Parkfenntartás Igazgatási tevékenység Kisegítő tevékenység 4,5 4,5 18 Közhasznúak foglalkoztatása Közcélú foglalkoztatás Temetőfenntartás,5,5 112 Védőnői feladatok Tanyagondnoki szolgálat Sportintézmény működtetése,5,5 123 Napközi Konyha Polgármesteri Hivatal összesen ,5 36,5 21 Napköziotthonos Óvoda Általános Iskola Művelődési Ház és Könyvtár Szent Erzsébet Otthonház 14 4,5 18,5 Létszám összes ,5 11,5 95 egyéb Mtk. hatály alá tartozó

7 4.sz. melléklet Felhalmozási kiadások a 29. évi költségvetéshez Cím Támogatásértékű felhalmozási kiadás államháztartáson belülre Eredeti ei (eft) Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Eredeti ei (eft) Felhalmozási célú kölcsön nyújtása Eredeti ei (eft) Intézményi Beruházás Eredeti ei (eft) Eredeti ei (eft) Felhalmozási kiadás összesen Eredeti ei (eft) KEOP-1.2./1F "Szennyvíz-csatornázási és szennyvíztisztítási beruházás Előkészítő Munkák Felhalmozási célú kölcsön nyújtása háztartásoknak 4 4 Víziközmű Társulat részére érdekeltségi hozzájárulás átadása I. Polgármesteri Hivatal összesen: Mindösszesen Felújítás

8 Céltartalék a 29. évi költségvetéshez 5. sz. melléklet Összeg (e Ft) Félfedett piactér építés tervezése 247/28. (IX.9.) sz. határozat 54 Homokháti Önkormányzatok Kistérségi Területfejlesztési Egyesülete részére 892 Hármas kút felújítása 331/28 (XI. 27.) Kt.hat 45 Újraerdősítési költség Bucka erdei csatorna 678 LEADER pályázatok önereje 29. évre Összesen: 8 699

9 6. sz. melléklet Több éves kihatással járó döntések (Ft-ban) Ssz.: Összesen 1 Arany János Tehetséggondozó Programban való részvétel /28.(XII.3.) kt. határozat 2 Arany János Tehetséggondozó Programban való részvétel ,279./23.(XI.27.) kt. határozat 3 Közvilágítás korszerűsítése Beltéri világítás korszerűsítése /24.(I.28.) kt. határozat 5 Taneszközfejlesztési ütemterv - óvoda iskola Arany János Tehetséggondozó Programban való részvétel /24.(XI.25.) kt. határozat 7 Arany János Tehetséggondozó Programban való részvétel /25.(II.15.) kt. határozat 8 Ivóvízminőség javító konzorcium részére működési célú pénzeszköz átadása 26/25 (XI.24.) 9 Arany János Tehetséggondozó programban részt vevő diák támogatása 276/25 (XI.24.) Arany János Tehetséggondozó programban részt vevő diák támogatása 278/25 (XI.24.) Bursa Hungarica Ösztöndíj "B" Arany János Tehetséggondozó programban részt vevő diák támogatása 331/26 (XI.3.) Arany János Tehetséggondozó programban részt vevő diák támogatása 332/26 (XI.3.) HEFOP / /1. pályázat megvalósítása (Halmozottan hátr. Helyz. Tanulók int.nevelése (23/27. (IX.2.) 15 Kelebiai Víziközmű-társulat részére érdekeltségi hozzájárulás megfizetése (257/27. (X. 29.) Arany János Tehetséggondozó programban részt vevő diák támogatása 291/27 (XI.29.) Arany János Tehetséggondozó programban részt vevő diák támogatása 292/27 (XI.29.) Szennyvízprogram megvalósítás I. ütem (KEOP -1.2./1F-28-46) Kiadások összesen Szennyvízprogram megvalósítás I. ütem (KEOP -1.2./1F-28-46) KEOP támogatás Kelebiai Víziközmű-társulattól átvett pénzeszköz Visszaigényelhető ÁFA Bevételek összesen

10 7. sz. melléklet LIKVIDITÁSI ÉS ELŐIRÁNYZATFELHASZNÁLÁSI TERV A 29. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSH Bevételek Eredeti Ei. Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Eredeti Ei. Intézményi működési bevételek összesen Helyi adók összesen Átengedett központi adók összesen Egyéb sajátos folyó bevételek Állami támogatás összesen Támogatásértékű működési célú bevétel összesen Felhalmozási célra adott kölcsönök visszatérülése Felhalmozási Áfa visszatérülése Felhalmozási célra átvett pénzeszköz non-profit szervezettől Felhalmozási célra átvett pénzeszköz EU-tól Ingatlan értékesítése Előző havi záró Bevételek összesen Kiadások Személyi jellegű kiadások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Társadalom és szociálpolitikai juttatások Támogatás értékű működési célú kiadások Pénzeszköz átadások Általános tartalék Céltartalék Felhalmozási célú ideigl. tám.kölcs.nyújt.házt-nak Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Beruházások Kiadások összesen

11 A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások évi alakulása 8. sz. melléklet adatok ezer Ft-ban 29. év 21. év 211. év I. Működési bevételek és kiadások Intézményi működési bevételek kamat nélkül Kamatbevételek Intézményi működési bevételek összesen Magánszemélyek kommunális adója Helyi iparűzési adó Késedelmi pótlék Helyi adók összesen Átengedett SZJA bevétel - helyben maradó rész (8%) Átengedett SZJA bevétel - jövedelemdifferenciálódás mérséklése Gépjárműadó Átengedett központi adók összesen Egyéb sajátos folyó bevételek Normatív állami hozzájárulás Normatív, kötött felhasználású támogatások Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokra Egyes jövedelempótló támogatások kiegészitése Önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás Szociális továbbképzés és szakvizsga Állami támogatás összesen Támogatásértékű működési célú bevétel Egészségügyi Alaptól Támogatásértékű működési célú bevétel Munkaerőpiaci Alaptól Támogatásértékű működési célú bevétel Központi költségvetéstől Támogatásértékű működési célú bevétel összesen Működési célú pénzeszközátvétel EU-tól 3 Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 3 Előző évi pénzmaradvány Működési célú hitel (HIÁNY) Működési bevételek összesen Személyi jellegű kiadások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Társadalom és szociálpolitikai juttatások Támogatás értékű működési célú kiadások Pénzeszköz átadások Általános tartalék Céltartalék Működési kiadások összesen II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások Felhalmozási célra adott kölcsönök visszatérülése Felhalmozási Áfa v isszatérülése Felhalmozási célra átvett pénzeszköz non-profit szervezettől Felhalmozási célra átvett pénzeszköz EU-tól Ingatlan értékesítése Felhalmozási célú bevételek összesen Felhalmozási célú ideiglenes támogatási kölcsön nyújtása háztartásoknak Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Beruházások Felújítások Felhalmozási célú kiadások összesen Önkormányzat bevételei összesen Önkormányzat kiadásai összesen

12 9.sz. melléklet Európai Uniós programmal megvalósuló projektek Kelebia Községi Önkormányzat 29. évi költségvetésében 1. Halmozottan hátrányos helyzetű tanulók integrált nevelése Bevételek összesen: e Ft Ebből: Szennyvízprogram megvalósítás I e Ft ütem (KEOP -1.2./1F-28-46) Kiadások összesen e Ft Ebből: Pályázati cél megvalósítása e Ft

13 2919 Állami hozzájárulások és támogatások jogcímenkénti összegei és forrásai a 29. évi költségvetéshez 1262 Jogcím Mutató Normatíva Összesen 1a1 Település-üzemeltetési és igazgatási feladatok b Közösségi közlekedési feladatok c Települési sportfeladatok Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok a.1 Társadalmi, gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott települési önkormányzatok feladatai Pénzbeli szociális juttatások f Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás Hivatal a (2) Kedvezményes óvodai étkeztetés 29. évi ktgv.tv.alapján a (3) Kedvezményes iskolai étkeztetés 29. évi ktgv.tv.alapján b Kiegészítő hozzájárulás a rendszeres gyermekvéd. Kedv.ben részesülő 5-6. évf. ált.isk. tanulók ingyenes étkeztetéséhez Konyha összesen 1 49 Polgármesteri Hivatal összesen a (3)1 Óvodai nevelés nevelési év 5, a (4)1 Óvodai nevelés nevelési év 3, a (2)2 Óvodai nevelés nevelési év 8, Napköziotthonos Óvoda összesen b(1)1 Iskolai oktatás a 28. évi költségvetési tv.alapján 1-2. évfolyam 3, b(2)1 Iskolai oktatás a 28. évi költségvetési tv.alapján 3. évfolyam 1, b(3)1 Iskolai oktatás a 28. évi költségvetési tv.alapján 4. évfolyam 3, b(4)1 Iskolai oktatás a 28. évi költségvetési tv.alapján 5-6. évfolyam 3, b(5)1 Iskolai oktatás a 28. évi költségvetési tv.alapján 7-8. évfolyam 5, b(2)2 Iskolai oktatás a 29. évi költségvetési tv.alapján 1-2. évfolyam 3, b(3)2 Iskolai oktatás a 29. évi költségvetési tv.alapján 3. évfolyam 2, b(4)2 Iskolai oktatás a 29. évi költségvetési tv.alapján 4. évfolyam 1, b(6)2 Iskolai oktatás a 29. évi költségvetési tv.alapján 5-6. évfolyam 4, b(7)2 Iskolai oktatás a 29. évi költségvetési tv.alapján 7. évfolyam 2, b(8)2 Iskolai oktatás a 29. évi költségvetési tv.alapján 8. évfolyam 2, d. (3) 1 Sajátos nevelési igényű gyerekek, organikus okokra visszavezethető miatt 28.é. Ktgv.tv.al d (3) 2 Sajátos nevelési igényű gyerekek, organikus okokra visszavezethető miatt 29.é. Ktgv.tv.al e (3)1 Sajátos nevelési igéynű tanulók, organikus okokra vissza nem vezethető 28.é Ktgv.tv.al e (3)2 Sajátos nevelési igéynű tanulók, organikus okokra vissza nem vezethető 29.é Ktgv.tv.al g (1) 1 napközis, vagy tanulószobai foglalkozás 28. évi költségvetési tv. alapján 1-4. évfolyamos, g (2) 1 napközis, vagy tanulószobai foglalkozás 28. évi költségvetési tv. alapján 5-8. évfolyamos, g (1) 2 napközis, vagy tanulószobai foglalkozás 29. évi költségvetési tv. alapján 1-4. évfolyamos, g (2) 2 napközis, vagy tanulószobai foglalkozás 29. évi költségvetési tv. alapján 5-8. évfolyamos, b tanulók ingyenes tankönyvellátása általános hozzájárulás a1 tanulók ingyenes tankönyvellátása Általános Iskola összesen a Helyi közművelődési és közgyüjteményi feladatok Művelődési Ház és Könyvtár összesen ca Szociális étkeztetés cb Szociális étkeztetés cc Szociális étkeztetés db Házi segítségnyújtás h Időskorúak, nappali intézményi ellátása bcaa Átlagos szintű ápolást, gondozást nyújtó ellátás bentlakásos szoc.int-ben bcab Átlagos szintű ápolást, gondozást nyújtó ellátás bentlakásos szoc.int-ben bcac Átlagos szintű ápolást, gondozást nyújtó ellátás bentlakásos szoc.int-ben Otthonház összesen Mindösszesen I.1 (1) 1 Pedagógus szakvizsga, továbbképzés I.1. (1) 2 Pedagógus szakvizsga, továbbképzés I.4.1. Diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása 28/29-es tanév I.4.2. Diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása 29/21-es tanév II.1 Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése, Önkormányzat által szervezett közfoglalkoztatás támogatása II.2 Szociális továbbképzés és szakvizsga A A települési önkormányzatot megillető, a településre kimutatott SZJA 8%-a B) III. A települési önkormányzatok jövedelemdifferenciálódásának mérséklése

14 2. sz. információs tábla A helyi önkormányzatot megillető személyi jövedelemadó megosztása Összesen Ft A településre kimutatott SZJA helyben maradó része (8 %) Jövedelem differenciálódás mérséklése Összesen Támogatás értékű bevételek és átvett pénzeszközök 3. sz. információs tábla Védőnői szolgálat Háziorvosi szolgálat Egészségügyi Alaptól összesen Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 7 Útravaló ösztöndíj program támogatása OKMT 139 HEFOP HEFOP Mindösszesen

15 Támogatásértékű működési kiadások és működési célú pénzeszközátadások feladatonként és kedvezményezettenként a 29. évi költségvetéshez 4. sz. információs tábla Feladat/ támogatás célja Igazgatási tevékenység Polgárvédelmi támogatás TÖOSZ tagdij Kiskunhalasi Kistérségi hozzájárulás Vasutas Települések Szövetsége Homokháti Önkorm. Egy. tagdíj Arany J. tehetséggondozó prg. Bursa Hungarica támogatás Polgárőr Egyesület támogatása Ifjúsági Egyesület támogatása Temetőfenntartás Sírhely bérlet átadása Katolikus Egyháznak Sírhely bérlet átadása Református Egyháznak Támog.ért.kiad Műk.célú pénzeszközáta. Ügyeleti szolgálat TKT részére működési hozzájárulás DARTE tagdíj Családsegítés Falugondnoki Egyesület tagdíj Karitász Egyesület működési hozzájárulás Gyermekjóléti Szolgálat Mikrotérség részére hozzájárulás TKT részére működési hozzájárulás Sportintézmény működtetése KNSK működési támogatás Települési vízellátás és vízminőségvédelem Majsavíz érdekeltségi hozzájárulás Dél-Alföldi Ivóvízmin.jav.konzorc. Műk.hozzáj. Mindösszesen 6174

16 ábla en eft ábla

17 nként és ábla eszközáta

18 Szociális juttatások feladatonként és jogcímenként a 29. évi költségvetéshez 4/1. sz. információs tábla Feladat/ ellátás megnevezése Dologi Járulékok Szoc.juttatások Eei Eei Eei Rendszeres szociális pénzbeli ellátások Időskorúak járadéka 1721 Rendszeres szoc. Segély egészségkárosodott részére 13 Ápolási díj alanyi jogon Ápolási díj méltányossági Lakásfenntartási támogatás alanyi jogon 9264 Lakásfenntartási támogatás (természetben ny.) alanyi jogon 85 Lakásfenntartási támogatás méltányossági Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások Gyermekvédelmi kedvezmény pénzbeli támogatás Aktív korúak ellátása Rendszeres szoc. Segély 6 Rendelkezésre állási támogatás Eseti pénzbeli szociális ellátások Átmeneti szociális segély 55 átmeneti szociális segély természetben ny. 15 Köztemetés 1 Közgyógyellátás 12 Mozgáskorlátozottak közkekedési támogatása 7 27 Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások Rendkivüli gyermekvédelmi tám. 298 Rászorultságtól függő norm.kedvezm. (étk.) 821 Rászorultságtól függő norm.kedvezm. (tankönyv) Mindösszesen

19 Személyi jellegű-, munkaadót terhelő járulékok és dologi kiadások a 29.évi költségvetéshez (ezer Ft) 5. sz. inf.tábla Polgármesteri Hivatal Szlasz. Testvérte reskedelmi t lepülés Konyha Összesen Eei Eei Eei Eei Eei Eei Eei Eei Eei Eei Eei Eei Eei Eei Eei Eei Eei Eei Eei Eei Eei Eei Eei Köztisztviselők alapilletménye Köztisztviselők 13. havi illetm Közalkalmazottak alapilletménye Közalkalmazottak 13.havi illetm Egyéb bérrendszer hatálya alá t Egyéb bérrendszer hatálya alá t. 13. h sor Alapilletmények sor Nyelvpótlék Köztisztviselők egyéb köt.pótléka Közalkalm. egyéb köt. pótléka sor Egyéb kötelező illetmények sor Közalkalm. egyéb felt.függő pótl. 7. sor Rendszeres személyi juttatások össz sor Jutalom Túlóra Helyettesítés Műszak pótlék 12. sor Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj Szab-ra jutó átlagker.+ munkaszüneti nap Minőségi keresetkieg. ped. részére 13. sor Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó jutt sor Munkavégzés kapcs. Juttatások sor Végkielégités 18. sor Jubileumi jutalom sor Napidíj sor Biztosítási díjak Kereset-kiegészítés fedezetének ei Ktv szak és alapvizsga Pedagógus szakvizsga és továbbképz Betegszabadság 21. sor Egyéb sajátos juttatások sor Sajátos juttatások sor Ruházati ktg.térítés sor Üdülési hozzájárulás 27. sor Közlekedési ktg. térítés sor Étkezési hozzájárulás Egyéb ktg.térítés Pedagógus szakkönyvvásárlás 29. sor Egyéb ktg.térítés és hozzájárulás sor Költségtérítések sor Telj.munkaid. nem rendsz. össz Részm.idős kereset közalkalmazott Részm.idős kereset munkaszerződés sor Részm.idős rendszeres jövedelme Részm.idős munkavégzéshez kapcs Részm.idős munkavégzéshez kapcs. 15. sor Részm.idős munkavégzéshez kapcs. 23. sor Részm.idős sajátos juttatásai 31. sor Részm.idős költségtérítései sor Részm.idős nem rendszeres jöve sor Nem rendszeres személyi jutt. össz Saját dolgozó megbízási díja Nem saját dolgozó megbízási díja Képviselő tiszteletdíja Munka alóli tényleges felmentés össz Költségtérítések sor Állományba nem tartozók juttatásai sor 524 Személyi juttatások összesen sor Nyugdíjjárulék sor Term.beni egb.járulék sor Pénzbeni egb.járulék sor 5321 Munkaadói járulék

20 Személyi jellegű-, munkaadót terhelő járulékok és dologi kiadások a 29.évi költségvetéshez (ezer Ft) 5. sz. inf.tábla Polgármesteri Hivatal Szlasz. Testvérte reskedelmi t lepülés Konyha Összesen Eei Eei Eei Eei Eei Eei Eei Eei Eei Eei Eei Eei Eei Eei Eei Eei Eei Eei Eei Eei Eei Eei Eei 52. sor 5331 Egészségügyi hozzájárulás sor 5361 Munkaadót terhelő egyéb jár. 56. sor Munkáltatót terhelő járulékok

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre 2011. 2012. % BEVÉTELEK: INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 3050 3100 101,6 EGYÉB SAJÁTOS BEVÉTELEK 1650 1910 115,8 ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELE 67062 59958 89,4 ebből: - Helyi adók, bírságok, pótlékok,

Részletesebben

Működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatása a évi költségvetéshez. Polgármeste ri Hivatal

Működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatása a évi költségvetéshez. Polgármeste ri Hivatal Működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatása a 28. évi költségvetéshez 1. sz. melléklet Megnevezés Polgármeste ri Hivatal Napköziotth onos Óvoda Farkas László Általános Művelődés

Részletesebben

1.számú melléklet. Módosított Teljesítés %

1.számú melléklet. Módosított Teljesítés % 1.számú melléklet Nagybakónak Község Önkormányzatának 2011. évi bevételei (ezer Ft-ban) 2011. évi Teljesítés % 1.Intézményi bevételek Közhatalmi bevételek 0 0 23 Áru és készletértékesítés 0 0 69 egyéb

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója. Bevételek

Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója. Bevételek Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója Bevételek 1000 Ft-ban 2010. évi koncepció Előirányzat Teljesítés 09.30 I. Működési bevételek Igazgatási szolgáltatási díj bevétele 0 40 62 Szolgáltatások

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat 2008. évi költségvetésének háromnegyed-éves mérlege. Bevételek

Bánk Község Önkormányzat 2008. évi költségvetésének háromnegyed-éves mérlege. Bevételek Bánk Község Önkormányzat 2008. évi költségvetésének háromnegyed-éves mérlege Bevételek 1000 Ft-ban I. Működési bevételek Igazgatási szolgáltatási díj bevétele 0 0 7 Szolgáltatások ellenértéke 19482 19482

Részletesebben

2010. évi terv (adatok ezer forintban) 4211001 - ÚT, AUTÓPÁLYA ÉPÍTÉSE ÖSSZESEN: 52 100 52 100

2010. évi terv (adatok ezer forintban) 4211001 - ÚT, AUTÓPÁLYA ÉPÍTÉSE ÖSSZESEN: 52 100 52 100 Költségvetési kiadások e 21.9.3. (adatok ezer 42111- ÚT, AUTÓPÁLYA ÉPÍTÉSE 1234 Egyéb építmények vásárlása, létesítése (Útberuházás) 38 4 38 4,% 182 Beruházás áfája 9 6 9 6,% Beruházás Összesen: 48 48,%

Részletesebben

Tételek Kiadás Saját bevételek 01 Feladat összesen: 30.000 51.808. Bérek Egyéb Alkalmi mb. Üzemeltetés Szolgáltatás Áfa és egyéb Befizetések

Tételek Kiadás Saját bevételek 01 Feladat összesen: 30.000 51.808. Bérek Egyéb Alkalmi mb. Üzemeltetés Szolgáltatás Áfa és egyéb Befizetések 1. melléklet a /2012. ( ) önkormányzati rendelethez 2011. évi költségvetés CÍMREND Jogcím: I. Szálka Község Önkormányzata II. Szálkai Német Kisebbségi Önkormányzat I. Szálka Község Önkormányzata Kötelező

Részletesebben

Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához. Előirányzat Bevételi jogcímek

Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához. Előirányzat Bevételi jogcímek 2. sz. melléklet Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához Előirányzat Bevételi jogcímek Összesből Eredeti Működési Felhalmozási

Részletesebben

Költségvetési kiadások 2009 év teljesítés

Költségvetési kiadások 2009 év teljesítés A rovat, tétel, altétel megnevezése, indoklása 2009. év eredeti előirányzat (adatok ezer forintban 2009. év módosított előirányzat (adatok ezer forintban) 2009. év 12.31- i teljesítés (adatok ezer forintban)

Részletesebben

Kommunális feladatok. Kiadás 2009.év Bojt. Szakfeladat Számlaszám M e g n e v e z é s. 631211 Helyi közutak üzemeltetése, fenntartása

Kommunális feladatok. Kiadás 2009.év Bojt. Szakfeladat Számlaszám M e g n e v e z é s. 631211 Helyi közutak üzemeltetése, fenntartása Kommunális feladatok Kiadás 2009.év Bojt 631211 Helyi közutak üzemeltetése, fenntartása 54 57 Dologi kiadások 54218 Karbantartás, kisjavítás 1 000 56111 Vásárolt termékek, szolgáltatások ÁFA 20 % 200 1

Részletesebben

Eredeti Módosított. Teljesítés. Megnevezés

Eredeti Módosított. Teljesítés. Megnevezés 02. Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok a és teljesítése 1. Alapilletmények 75 895 2. Illetménykiegészítések 2 471 3. Nyelvpótlék 695 4. Egyéb kötelező illetménypótlék 798 5. Egyéb feltételtől

Részletesebben

2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV INTÉZMÉNYI KIADÁSOK

2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV INTÉZMÉNYI KIADÁSOK Budapest XV. ker. Önkormányzat Egyesített Szociális Intézmény 21. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV INTÉZMÉNYI KIADÁSOK eft-ban Engedélyezett álláshelyek száma összesen (fő): 16 16,25 szakmai 13,75 -technikai 12,75

Részletesebben

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 1. melléklet 1/2011.(II.16.) önkormányzati rendelethez CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 5 1.3 6 1.4 7 1.5 8 1.6 9 1.7 10 1.8

Részletesebben

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK. 1 Köztisztviselők alapilletménye 13234 13 234 5 275 Főállású polgármester alapilletménye(tiszteletd

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK. 1 Köztisztviselők alapilletménye 13234 13 234 5 275 Főállású polgármester alapilletménye(tiszteletd s.sz. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK Eredeti előir. Módosított előir. Tény 1 Köztisztviselők alapilletménye 13234 13 234 5 275 2 Főállású polgármester alapilletménye(tiszteletd Közalkalmazottak alapilletménye 5107

Részletesebben

Napköziotthonos Óvoda. Intézményei bevételek összesen: 2926. Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök 1147

Napköziotthonos Óvoda. Intézményei bevételek összesen: 2926. Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök 1147 Költségvetés 2012. év Bevételek Pápatezsér KÖzség Önkomrányzata Napköziotthonos Óvoda Intézményi bevételek Alaptevékenység bevétele: Étkezési térítési díjak 2926 Önkormányzati hozzájárulás 2526 Térítési

Részletesebben

A Polgármesteri Hivatal 2004.évi költségvetése

A Polgármesteri Hivatal 2004.évi költségvetése A Polgármesteri Hivatal 2004.évi költségvetése Személyi juttatások 14.518 Illetmény, illetménykieg.,13.havi 7.578 Képviselõk, Polgármester tiszteletdíja 6.122 Étkezési hozzájárulás 159 Közlekedési költségtérítés

Részletesebben

10/2015.(IV.27.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról MELLÉKLETEK

10/2015.(IV.27.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról MELLÉKLETEK 10/2015.(IV.27.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról Hatályos: 2015. április 27-től MELLÉKLETEK 4 Pénzforgalmi mérleg MAGLÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI ÖSSZEVONT

Részletesebben

Szakfeladat Számlaszám Megnevezés. 516 Rendszeres személyi juttatások 3 fő

Szakfeladat Számlaszám Megnevezés. 516 Rendszeres személyi juttatások 3 fő Kiadás Told 2009. év Szakfeladat Számlaszám Megnevezés 624000 Óvoda konyha 516 Rendszeres személyi juttatások 3 fő 511112 Jan.- Febr. 258 000 Ft x 2 hó= 516 000 516 514142 Étkezési hozzájárulás 3 fő x

Részletesebben

Elemi költségvetés CSUKA ZOLTÁN VÁROSI KÖNYVTÁR Megye: 13 Településtípus: 0057 Szakág: Szektor: 1251 Év/Időszak:

Elemi költségvetés CSUKA ZOLTÁN VÁROSI KÖNYVTÁR Megye: 13 Településtípus: 0057 Szakág: Szektor: 1251 Év/Időszak: 02 - Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése 01 Alapilletmények 26 985 0 0 02 Illetménykiegészítések 0 0 0 03 Nyelvpótlék 0 0 0 04 Egyéb kötelező illetménypótlékok

Részletesebben

Működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatása a évi költségvetés I. félévi teljesítéséről szóló tájékoztatóhoz

Működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatása a évi költségvetés I. félévi teljesítéséről szóló tájékoztatóhoz Működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatása a 2009. évi költségvetés I. félévi teljesítéséről szóló tájékoztatóhoz 1. sz. melléklet Megnevezés adatok ezer Ft-ban Polgármesteri

Részletesebben

Önkormányzat Sárpilis 7145 Sárpilis, Béke tér 1. 1.oldal. 2014.költségvetési terv BEVÉTELEK

Önkormányzat Sárpilis 7145 Sárpilis, Béke tér 1. 1.oldal. 2014.költségvetési terv BEVÉTELEK Önkormányzat Sárpilis 7145 Sárpilis, Béke tér 1. 1.oldal 2014.költségvetési terv BEVÉTELEK 2014.terv Állami támogatás 11498 Szociális feladat kiegészítés 18839 Központosított támogatás Szerkezetátalakítási

Részletesebben

3. melléklet Uzsa Község 2011. évi várható kiadási előirányzatairól

3. melléklet Uzsa Község 2011. évi várható kiadási előirányzatairól 009 Máshova nem sorolható tevék. rendelő 2011. évi terv Készlet beszerzés 20 Nem adatátvit.célu telefon 55 Gázenergia 240 Víz-és csatorna dijak 21 Karbantartás kisjavítás 50 Munkaruha, védőruha 0 Egyéb

Részletesebben

Lepsény Nagyközségi Önkormányzat bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként, illetve szakfeladatonként (eft)

Lepsény Nagyközségi Önkormányzat bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként, illetve szakfeladatonként (eft) Lepsény Nagyközségi Önkormányzat bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként, illetve szakfeladatonként (eft) Megnevezés Eredeti előirányzat 045160 Közutak üzemeltetése, fenntartása Karbantartási szolgáltatás

Részletesebben

TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete

TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Megnevezés (a) 1. melléklet a 1/(II.7.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat és Közös Hivatal összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 52 463 2.Intézményi működési bevétel 18 624 3. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

Nyírpazony Község Önkormányzat összesített

Nyírpazony Község Önkormányzat összesített 1 NYÍRPAZONY KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 16/.(XII.19.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e Nyírpazony Község Önkormányzat. évi költségvetéséről és költségvetés vitelének szabályairól szóló 3/.

Részletesebben

Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése

Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése 2013. évi TERV Személyi juttatások EI 10 886 - rendszeres sz.j. 4 339 - nem rendszeres sz.j. 2 870 - külső

Részletesebben

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS 213. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS DOZMAT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Helyi Önkormányzat: DOZMAT KSH Kód: 1 8 1 6 1 5 1 Törzsszám: 4 2 3 7 7 1 Toronyi Közös Önkormányzati Hivatal 9791 Torony, Rohonczi u. 6. Tel.: 94/54-521

Részletesebben

TISZAUG KÖZSÉG ÖKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET 4/2010(II.27.) RENDELETE

TISZAUG KÖZSÉG ÖKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET 4/2010(II.27.) RENDELETE TISZAUG KÖZSÉG ÖKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET 4/2010(II.27.) RENDELETE Tiszaug Község Önkormányzat 2009. évi költségvetésének megállapításáról szóló 1/2009. (II. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Salomvár Község Önkormányzatának 2013. évi módosított költségvetés-tervezete

Salomvár Község Önkormányzatának 2013. évi módosított költségvetés-tervezete Salomvár Község Önkormányzatának 2013. évi módosított költségvetés-tervezete Bevételek: ezer Ft Eredeti előirányzat Javasolt mód Módosított 370 000 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása Működési célú pénzeszközátadás

Részletesebben

Szakfeladatok kiadása

Szakfeladatok kiadása Szakfeladatok kiadása Adatok ezer/ft-ban 841126 Önkormányzati igazgatás 2009. évi 2010. évi ei. várh. ei. I. Személyi jellegű kiadás - Alapilletmény 33307,- 28811,- 31955,- Részfoglalkozt. -------- 1135,-

Részletesebben

Jelentés Hagyárosbörönd község Önkormányzatának pénzügyi helyzetéről.

Jelentés Hagyárosbörönd község Önkormányzatának pénzügyi helyzetéről. Hagyárosbörönd község Önkormányzata 8992 Hagyárosbörönd Fő u. 29. Telefon-fax: 92/560-030 92/560-031 E-mail: hborond@zelkanet.hu Jelentés Hagyárosbörönd község Önkormányzatának pénzügyi helyzetéről. Az

Részletesebben

Tolmács Község Önkormányzata évi költségvetésének I. féléves mérlege. Bevételek

Tolmács Község Önkormányzata évi költségvetésének I. féléves mérlege. Bevételek Tolmács Község Önkormányzata 2010. évi költségvetésének I. féléves mérlege 1. melléklet 1000 Ft-ban Bevételek Teljesítés I. Működési bevételek Hatósági jogkörhöz köthető m. bev. 0 0 84 Szolgáltatások ellenértéke

Részletesebben

II. Központi támogatások 15 847

II. Központi támogatások 15 847 3. információs tábla a /2013.(X..) önkormányzati rendelethez I. Működési bevételek 12 506 1. Intézményi működési bevételek 841126-1 Igazgatási szolg. Díjbevétel 19 19 2. Önkormányzat sajátos működési bevételei

Részletesebben

2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS 214. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS DOZMAT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Helyi Önkormányzat: DOZMAT KSH Kód: 1 8 1 6 1 5 1 Törzsszám: 4 2 3 7 7 1 Toronyi Közös Önkormányzati Hivatal 9791 Torony, Rohonczi u. 6. Tel.: 94/54-521

Részletesebben

Homokmégy Községi Önkormányzat képviselőtestület 1/2008.(II.28.) Ör.számú rendelete az Önkormányzat 2008.évi költségvetéséről

Homokmégy Községi Önkormányzat képviselőtestület 1/2008.(II.28.) Ör.számú rendelete az Önkormányzat 2008.évi költségvetéséről 1 Homokmégy Községi Önkormányzat képviselőtestület 1/2008.(II.28.) Ör.számú rendelete az Önkormányzat 2008.évi költségvetéséről Homokmégy Községi Önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

CSEMŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉS

CSEMŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉS CSEMŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉS bevételi főösszeg: 471.487.000 Ft kiadási főösszeg: 471.487.000 Ft bevételi főösszeg: 156.230.000 Ft kiadási főösszeg: 156.230.000 Ft ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI

Részletesebben

Magyargéc Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetése. 841126 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége

Magyargéc Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetése. 841126 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége 2.számú melléklet Magyargéc Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetése 841126 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége Létszám: 1 fő polgármester, 1 fő 4 órás MT alapján 37325 Működési c. pe. átadás

Részletesebben

A 3.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A 3.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 17/007.(VIII.9.) Ör az önkormányzat 007. évi költségvetéséről szóló 1/007. (I.1.) Ör módosításáról 1. A.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés

Részletesebben

1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen

1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 68 513 2.Intézményi működési bevétel 26 617 3. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

2012 Féléves beszámoló

2012 Féléves beszámoló A fejezet megnevezése, székhelye: Irányító szerv: Számjel 327361 1091 02 02/02 17530 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 2012...... a beszámoló elkészítéséért

Részletesebben

Az 1/2008 (II.21.) számú rendelet (továbbiakban: Rendelet) 1. szövegrészéből a Polgármesteri Hivatal megnevezés hatályát veszti.

Az 1/2008 (II.21.) számú rendelet (továbbiakban: Rendelet) 1. szövegrészéből a Polgármesteri Hivatal megnevezés hatályát veszti. Zók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2008 (IV.03.) számú rendelete az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 1/2008.(II.21.)számú rendelet módosításáról Zók Község Önkormányzata Képviselő

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének módosításáról Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban:

Részletesebben

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban)

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban) 3/2010. (II.9.) 1. melléklet [1/2009. (II.19.) Ktr. 2.melléklet] Előirányzat csoport Kiemelt Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban) Előirányzat csoport,

Részletesebben

Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének. 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat

Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének. 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének Hatályos:2014-05-06 -tól Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 1/2013.(II.20.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: Izsák Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Módosított

Részletesebben

2011. évi várható költségvetési bevételei forrásonként

2011. évi várható költségvetési bevételei forrásonként FELSŐPÁHOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓ Megnevezés 2011. évi várható költségvetési bevételei forrásonként 1. számú melléklet ezer Ft-ban Előirányzat Intézményi működési bevételek 1120 Önkormányzatok

Részletesebben

07 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen ( )

07 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen ( ) Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 02 Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése 03 Dologi kiadások előirányzata és teljesítése 04

Részletesebben

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012.(III.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II.6.) önkormányzati rendelet módosításáról Bocskaikerti

Részletesebben

II. Támogatások

II. Támogatások Gomba Község Önkormányzat működési- és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása 1. sz. melléklet évi évi teljesítés KIADÁSOK teljesítés I. Működési bevételek I. Működési kiadások

Részletesebben

Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2012. (XI.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról

Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2012. (XI.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2012. (XI.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének módosításáról Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban:

Részletesebben

Készült: :05 Ellenörző kód: Értéktípus: Ezer Forint

Készült: :05 Ellenörző kód: Értéktípus: Ezer Forint Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése 04 Egyéb

Részletesebben

3.számú melléklet évi költségvetéshez

3.számú melléklet évi költségvetéshez 3.számú melléklet 200. évi költségvetéshez Cím Alcím Előir.cs. Kiem. ei.sz Cím Alcím, előirányzat- csoport,jogcím csoport, kiemelt eredeti ei. száma: megnevezése előirányzat megnevezése 200. év Községi

Részletesebben

Önkormányzat bevételei forrásonként kiemelve az önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő intézményeket

Önkormányzat bevételei forrásonként kiemelve az önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő intézményeket költségvetésének 1. mód. melléklet a 4/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelethez evételek forrásonként z adatok ezer forintban! Önkormányzat bevételei forrásonként kiemelve az önállóan működő és gazdálkodó

Részletesebben

Erkel Ferenc Zeneiskola. Dunavarsány Halász L.-né u. 3. 2012. KÖLTSÉGVETÉS. 005. melléklet

Erkel Ferenc Zeneiskola. Dunavarsány Halász L.-né u. 3. 2012. KÖLTSÉGVETÉS. 005. melléklet Dunavarsány Halász L.-né u. 3. 2012. KÖLTSÉGVETÉS 005. melléklet BEVÉTELEK 2012. Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként 1 Intézményi működési bevételek 1 650

Részletesebben

PIR: Elemi költségvetés NAPSUGÁR OTTHON Fejezet: 20/01 zaradek.cim02/03 Szakág: Szektor: 1051 Időszak:

PIR: Elemi költségvetés NAPSUGÁR OTTHON Fejezet: 20/01 zaradek.cim02/03 Szakág: Szektor: 1051 Időszak: Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 02 Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése 03 Dologi kiadások előirányzata és teljesítése 07

Részletesebben

1. sz.melléklet. Imrehegy Község Önkormányzat 2010. I. félévi költségvetési mérlege. Adatok eft-ban. Bevételek

1. sz.melléklet. Imrehegy Község Önkormányzat 2010. I. félévi költségvetési mérlege. Adatok eft-ban. Bevételek 1. sz.melléklet Imrehegy Község Önkormányzat 2010. I. félévi költségvetési mérlege Bevételek Intézményi működési bevételek 10 854 10 854 5 791 53,35% Helyi adók 21 750 21 750 7 041 32,37% Egyéb sajátos

Részletesebben

8.számú melléklet Zalaapáti Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetése. Megnevezés 2013. évi terv 2014. évi terv

8.számú melléklet Zalaapáti Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetése. Megnevezés 2013. évi terv 2014. évi terv 8.számú melléklet Zalaapáti Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetése Normatív állami hozzájárulás 112 791 176 174 160 227 Település-üzemeltetési,igazgatási és sportfeladat 7 934 137 10 689 364 Közös

Részletesebben

Weöres Sándor Óvoda. Dunavarsány Árpád u. 14. 2012. KÖLTSÉGVETÉS. 004 melléklet

Weöres Sándor Óvoda. Dunavarsány Árpád u. 14. 2012. KÖLTSÉGVETÉS. 004 melléklet Dunavarsány Árpád u. 14. 2012. KÖLTSÉGVETÉS 004 melléklet BEVÉTELEK 2012. Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként 1 Intézményi működési bevételek 60 59 63 2 Műk.

Részletesebben

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének. 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének. 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete Balatonederics község Önkormányzatnak 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.27.) önkormányzati

Részletesebben

7/1. melléklet az 1/2014. (III. 1.) önkormányzati rendelethez Bakonyoszlop Községi Önkormányzat költségvetési rendelete

7/1. melléklet az 1/2014. (III. 1.) önkormányzati rendelethez Bakonyoszlop Községi Önkormányzat költségvetési rendelete 7/1. melléklet az 1/2014. (III. 1.) önkormányzati rendelethez Bakonyoszlop Községi Önkormányzat költségvetési rendelete Az Önkormányzat előirányzat nyilvántartása Az Önkormányzat kötelező feladatai I.

Részletesebben

1. melléklet a 3/2014. (II. 6.) önkormányzati rendelethez Mány Község Önkormányzata Önkormányzat összesen

1. melléklet a 3/2014. (II. 6.) önkormányzati rendelethez Mány Község Önkormányzata Önkormányzat összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 3/2014. (II. 6.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 14 029 2.Szolgáltatások ellenértéke 13 599 3. Áfa visszatérítése 4.

Részletesebben

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS 215. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS DOZMAT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Helyi Önkormányzat: DOZMAT KSH Kód: 1 8 1 6 1 5 1 Törzsszám: 4 2 3 7 7 1 Toronyi Közös Önkormányzati Hivatal 9791 Torony, Rohonczi u. 6. Tel.: 94/54-521

Részletesebben

Bevételek forrásonkénti alakulása 2011. évben

Bevételek forrásonkénti alakulása 2011. évben ek forrásonkénti alakulása 2011. évben I. Működési bevételek 2011. eredeti 2011 Módosított 1. sz. melléklet 2011. teljesítés Saját bevételek összesen: 145 480 189 405 209 696 1. Intézményi működési bevételek

Részletesebben

TISZAUG KÖZSÉG ÖKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET 8/2009(IV.01.) RENDELETE

TISZAUG KÖZSÉG ÖKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET 8/2009(IV.01.) RENDELETE TISZAUG KÖZSÉG ÖKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET 8/2009(IV.01.) RENDELETE Tiszaug Község Önkormányzat 2008. évi költségvetésének megállapításáról szóló 4/2008. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületeinek május 27-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületeinek május 27-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületeinek 213. május 27-i ülésére Tárgy: Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 213. évi költségvetésének módosítása Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés

Részletesebben

1. A Címrend az 1. melléklet szerinti tartalommal módosul. 2. Az Önkormányzat pénzügyi mérlege a 2. melléklet szerint módosul.

1. A Címrend az 1. melléklet szerinti tartalommal módosul. 2. Az Önkormányzat pénzügyi mérlege a 2. melléklet szerint módosul. Petneháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 3/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelete a Petneháza Község Önkormányzatának költségvetéséről szóló 4/2012. (II.27.) rendelet módosításáról Petneháza

Részletesebben

2013 Elemi költségvetés

2013 Elemi költségvetés A fejezet megnevezése, székhelye: Irányító szerv: Számjel 327361 1091 02 02/02 017530 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 2013...... a beszámoló elkészítéséért

Részletesebben

7. melléklet a./2013. (...) önkormányzati rendelethez Porva Községi Önkormányzat... melléklet../2013. (...) önkormányzati rendeletéhez

7. melléklet a./2013. (...) önkormányzati rendelethez Porva Községi Önkormányzat... melléklet../2013. (...) önkormányzati rendeletéhez 7. melléklet a./2013. (...) önkormányzati rendelethez Porva Községi Önkormányzat... melléklet../2013. (...) önkormányzati rendeletéhez Az Önkormányzat előirányzat nyilvántartása I. HELYI KÖZUTAK LÉTESÍTÉSE,

Részletesebben

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző F Ü L E S D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T É N E K 1 1 / 2 0 1 1. ( V I I I. 2 3. ) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t A Z Ö N K O R M Á N Y Z A T 2 0

Részletesebben

KISLÉTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. A 2010. évi költségvetés teljesítéséről szóló első félévi beszámolója

KISLÉTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. A 2010. évi költségvetés teljesítéséről szóló első félévi beszámolója KISLÉTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT A 2010. évi költségvetés teljesítéséről szóló első félévi beszámolója Kisléta Község Önkormányzat Képviselőtestülete az Államháztartásról szóló többször módosított 1992.évi

Részletesebben

1. melléklet a 19 /2012. (X.31.) önkormányzati rendelethez évi költségvetés módosítás összesen

1. melléklet a 19 /2012. (X.31.) önkormányzati rendelethez évi költségvetés módosítás összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 19 /2012. (X.31.) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés módosítás összesen előirányzat (b) előirányzat (c) 1. Működési bevételek 143 068 143 757 2.Intézményi működési

Részletesebben

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 21/2014. (XII.5.) Önkormányzati rendelete

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 21/2014. (XII.5.) Önkormányzati rendelete 6. melléklet Balatonederics Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 24-i ülésének jegyzőkönyvéhez Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testülete 21/2014. (XII.5.) Önkormányzati

Részletesebben

6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.06.) rendelet módosításáról

6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.06.) rendelet módosításáról ÚJUDVAR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2014. (06.) rendelet áról 1. (1) A 2015. július 1. és december 31.

Részletesebben

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014.(IV.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013.(II.29.) önkormányzati rendelet módosításáról 1 KIHIRDETÉSI

Részletesebben

Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról

Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról Halmaj Község Önkormányzati képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/21.(XII.15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 21. évi költségvetéséről szóló 2/21. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról Harsány Község

Részletesebben

2. számú melléklet a Szatymaz Községi Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2009. évi vitelének szabályairól szóló./2009. (.) KT. rendelethez Cím

Részletesebben

A R 3-13. -aiban foglalt 1-11 mellékletei helyébe ezen rendelet 1-11. melléklete lép. 2..

A R 3-13. -aiban foglalt 1-11 mellékletei helyébe ezen rendelet 1-11. melléklete lép. 2.. Rábakecöl Község Önkormányzat Képviselı-testületének 15/2009.(IX.17.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetését megállapító 3/2009.(II.02.) rendelet módosításáról Rábakecöl Község Önkormányzat

Részletesebben

Önkormányzati szintű bevételek 2015. évi

Önkormányzati szintű bevételek 2015. évi 2. melléklet a /2015.( ) önkormányzati rendelethez Önkormányzati szintű bevételek 2015. évi 2015. évi előirányzat Polgármesteri Megnevezés Önkormányzat Hivatal, intézmények Összesen 1. Helyi önkormányzatok

Részletesebben

Zalaapáti Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetése. 58 486 600 Üdülőhelyi feladatok támogatása 553 025

Zalaapáti Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetése. 58 486 600 Üdülőhelyi feladatok támogatása 553 025 Zalaapáti Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetése Normatív állami hozzájárulás Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás 164 008 879 10 689 364 175 382 710 12 600 834 Közös Önkormányzati

Részletesebben

Tételek Kiadás Saját bevételek 01 Feladat összesen: Személyi jellegű. Bérek Egyéb

Tételek Kiadás Saját bevételek 01 Feladat összesen: Személyi jellegű. Bérek Egyéb ./2011. (.) önkormányzati rendelet 1. melléklete 2010. évi költségvetés CÍMREND Jogcímcsoport: I. Szálka Község Önkormányzata II. Szálkai Német Kisebbségi Önkormányzat I. Szálka Község Önkormányzata Kötelező

Részletesebben

Kormányzati funkció:

Kormányzati funkció: Kormányzati funkció: 1751 Szociális étkeztetés 215. évi költségvetés Rovat megnevezése Rovatszám Tétel megnevezése Részletezés (1 havi) Részösszeg eft-ban Rovat összege 214.évi teljesítés,eftban K1 SZEMÉLYI

Részletesebben

Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár. Dunavarsány Kossuth L. u KÖLTSÉGVETÉS melléklet

Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár. Dunavarsány Kossuth L. u KÖLTSÉGVETÉS melléklet Dunavarsány Kossuth L. u. 2. 2012. KÖLTSÉGVETÉS 006. melléklet BEVÉTELEK 2012. Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként 1 Intézményi működési bevételek 1 991 3

Részletesebben

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2012. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3.

Részletesebben

1.. Az önkormányzat működési bevételei forrásonként 5..

1.. Az önkormányzat működési bevételei forrásonként 5.. Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16 /2009. ( XI.26. ) rendelete a 2009. évi költségvetésről szóló 3/2009. (II. 16.) rendeletének módosításáról Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Enese Község Önkormányzata költségvetésének 2013.évi kiadásai

Enese Község Önkormányzata költségvetésének 2013.évi kiadásai 2013 (Ft-ban) 2013 (eft-ban) 360000 Víztermelés, -kezelés, - ellátás Víz- és csatornadíjak 65 000 65 Áfa 17 550 18 Szakfeladat összesen 82 550 83 562912 Óvodai intézményi étkeztetés Vásárolt élelmezés

Részletesebben

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014.(II.20.) sz. önkormányzati rendeletének módosítására

Részletesebben

841112 Önkormányzati jogalkotás

841112 Önkormányzati jogalkotás Kincsesbánya Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetése 841112 Önkormányzati jogalkotás Adatok eft-ban Működési kamatbevétel 100 Működési célú bevételek 100 Szakfeladaton bevételek összesen: 100 Alapilletmények

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATOK ÉS TÖBBCÉLU KISTÉRSÉGI TÁRSULÁSOK IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGE

ÖNKORMÁNYZATOK ÉS TÖBBCÉLU KISTÉRSÉGI TÁRSULÁSOK IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGE Költségvetés 2012. év Kiadások Pápateszér Önkormányzat Létszámkeret: 2 fő 841126 ÖNKORMÁNYZATOK ÉS TÖBBCÉLU KISTÉRSÉGI TÁRSULÁSOK IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGE Rendszeres személyi juttatások Alapilletvmények

Részletesebben

Enese Község Önkormányzata költségvetésének 2012.évi kiadásai

Enese Község Önkormányzata költségvetésének 2012.évi kiadásai 2012 (Ft-ban) 2012 (eft-ban) 360000 Víztermelés, -kezelés, - ellátás Víz- és csatornadíjak 50 000 50 Áfa 13 500 14 Szakfeladat összesen 63 500 64 562912 Óvodai intézményi étkeztetés Vásárolt élelmezés

Részletesebben

Pénzforgalmi Jelentés 2009.

Pénzforgalmi Jelentés 2009. 1/12. OLDAL 324 Óbudai Nagy László Általános Iskola 1035 Váradi u. 15/b. 1 511212 Közalkalmazottak alapilletménye 84 132 000 80 793 000 6 229 255 80 071 498 99,11% 2 511215 Egyéb bérrendszer hatálya alá

Részletesebben

Bátai Hunyadi János Általános Iskola. 2012. évi beszámoló

Bátai Hunyadi János Általános Iskola. 2012. évi beszámoló Bátai Hunyadi János Általános Iskola 7149 Báta, Fő u. 174. 2012. évi beszámoló (adatok ezer Ft-ban) KIADÁSOK Módosított Tény 511212 Közalkalmazottak alapilletménye 11 810 11 926 511242 Közalkalmazottak

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székhelye: Az irányító szerv:.................. számjel 4 9 2 3 2 4 1 0 5 1 2 0 1 0 0 2 8 6 1 0 0 0 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/alcím szakágazat Önkormányzat/ költségvetési

Részletesebben

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Borsodnádasdi Önkormányzat 1.1. melléklet a... önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím 2013. 1 2 3 5 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

Bánréve Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 7/2008.(VIII.27.) rendelete a 2008. évi költségvetési rendelet módosításáról

Bánréve Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 7/2008.(VIII.27.) rendelete a 2008. évi költségvetési rendelet módosításáról Bánréve Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 7/2008.(VIII.27.) rendelete a 2008. évi költségvetési rendelet módosításáról Bánréve Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartás működési

Részletesebben

1.4 Vásárolt termékek és szolgáltatások Áfája 57 1.5 Különféle dologi kiadások: 57. 1.6 Kiadások összesen: 267

1.4 Vásárolt termékek és szolgáltatások Áfája 57 1.5 Különféle dologi kiadások: 57. 1.6 Kiadások összesen: 267 3. melléklet a 4/2013. (V. 21.) önkormányzati rendelethez 3. melléklet a 2/2012. (II.27.) önkormányzati rendelethez A) KIADÁSOK a) eft 1. 381103 Települési hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása

Részletesebben

BESZÁMOLÓ a I-III. negyedévi gazdálkodás helyzetéről

BESZÁMOLÓ a I-III. negyedévi gazdálkodás helyzetéről BESZÁMOLÓ a 2013. I-III. negyedévi gazdálkodás helyzetéről BEVÉTELEK Az Önkormányzat bevételei 84,14 %-ban teljesültek az I-III. negyedévben, a Függő és átfutó kiadások figyelembevételével. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:

Részletesebben

Hunya Község Önkormányzatának évi költségvetésének mérlege

Hunya Község Önkormányzatának évi költségvetésének mérlege 1. melléklet a./2014. (VII..) önkormányzati rendelethez Hunya Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetésének mérlege A B C D Megnevezés 2013. terv 2014. terv 2014.I.mód. 1 Intézményi működési bevétel

Részletesebben

Az önkormányzat 2011. évi kiadások módosított előirányzata eft-ban eft fő össz.eft

Az önkormányzat 2011. évi kiadások módosított előirányzata eft-ban eft fő össz.eft 3. melléklet a 1/2011. (II.21.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat 2011. évi kiadások módosított előirányzata eft-ban eft fő össz.eft 1.cím Önkormányzatok igazgatási tevékenysége 8 42869 1.alcím

Részletesebben