Működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatása a évi költségvetéshez. Polgármeste ri Hivatal

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatása a 2009. évi költségvetéshez. Polgármeste ri Hivatal"

Átírás

1 Működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatása a 29. évi költségvetéshez 1. sz. melléklet Polgármeste ri Hivatal Napköziotth onos Óvoda Farkas László Általános Művelődés i Ház és Könyvtár Szent Erzsébet Otthonház adatok ezer Ft-ban ÖNKORMÁNYZAT Összesen I. Működési bevételek és kiadások Eredeti Eredeti Eredeti Eredeti Eredeti Eredeti Intézményi működési bevételek kamat nélkül Kamatbevételek 7 7 Intézményi működési bevételek összesen Magánszemélyek kommunális adója Helyi iparűzési adó Késedelmi pótlék 2 2 Helyi adók összesen Átengedett SZJA bevétel - helyben maradó rész (8%) Átengedett SZJA bevétel - jövedelemdifferenciálódás mérséklése Gépjárműadó Átengedett központi adók összesen Egyéb sajátos folyó bevételek Normatív állami hozzájárulás Normatív, kötött felhasználású támogatások Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokra Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz Egyes jövedelempótló támogatások kiegészitése Önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás Szociális továbbképzés és szakvizsga Állami támogatás összesen Támogatásértékű működési célú bevétel Egészségügyi Alaptól Támogatásértékű működési célú bevétel Munkaerőpiaci Alaptól Támogatásértékű működési célú bevétel Központi költségvetéstől Támogatásértékű működési célú bevétel összesen Működési célú pénzeszközátvétel EU-tól 3 3 Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 3 3 Működési bevételek összesen Személyi jellegű kiadások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Társadalom és szociálpolitikai juttatások Támogatás értékű működési célú kiadások Pénzeszköz átadások Általános tartalék Céltartalék Működési kiadások összesen II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások Felhalmozási célra adott kölcsönök visszatérülése Támogatásértékű felhalmozási célú bevétel központi költségvetéstől Felhalmozási Áfa visszatérülése Felhalmozási célra átvett pénzeszköz non-profit szervezettől Felhalmozási célra átvett pénzeszköz EU-tól Ingatlan értékesítése Felhalmozási célú bevételek összesen Támogatásértékű felhalmozási célú kiadás Felhalmozási célú ideiglenes támogatási kölcsön nyújtása háztartásoknak 4 4 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Beruházások Felújítások Felhalmozási célú kiadások összesen Önkormányzat bevételei összesen Önkormányzat kiadásai összesen

2 Bevételek összegei feladatonkénti bontásban a 29. évi költségvetéshez 2. sz. melléklet ÁFA Összesen Eei Eei Eei Eei Eei Eei adatok ezer Ft-ban Intézményi dolgozók étkeztetése Saját v. bérelt ingatlan haszn Egyéb helyiség bérlete (Temetk.váll.) Egyéb helyiség bérlete (felvásárlótelep) Egyéb helyiség bérlete (József A. u. 179.) Egyéb helyiség bérlete (Kábel Tv.) Egyéb terület bérlet (Pannon GSM) Garázsbérlet ÁFA-ja Továbbszámlázott gázenergia Továbbszámlázott villamosenergia Felesleges készlet értékesítése Igazgatási tevékenység Dolgozói telefontérítés Igazgatási szolgáltatás díja 1 1 Kisegítő szolgálat Kiszámlázott étkeztetés Községgazdálkodás Kishaszonbérlet Közterülethasználat Mezőgazdasági gépek bérlete Agrárkereskedelmi központ bérlete Települési vízellátás és vízminőségvédelem Vízmű bérlet Temetőfenntartás Sírköves belépési díja Halott átvételért fizetendő díj Hűtés Sírhely bérbeadása Temetkez.váll.belépési díja Sírásás Tanyagondnoki szolgálat Tanyagondnoki szállítás ellenértéke Települési hulladék kezelés Szemétszállítási díj vállalkozásoktól Polgármesteri Hivatal összesen Óvodai étkeztetés Intézményi dolgozók étkeztetése Napköziotthonos Óvoda összesen Diákétkeztetés Intézményi dolgozók étkeztetése Terembérletek Általános Iskola összesen Terembérletek Továbbszámlázott telefon Reklámfelület értékesítése Művelődési Ház és Könyvtár összesen Szociális otthoni térítési díj Házi segítségnyújtás Szociális étkeztetés Étel kiszállítás Intézményi dolgozók étkeztetése Szent Erzsébet Otthonház összesen Mindösszesen ahol 911= Hatósági jokörhöz köthető működési bevételek 912= Intézményi müködéshez kapcsolódó egyéb bevételek 913= Alaptevékenység egyéb sajátos bevételei 914= Átszámlázott kiadások bevételei

3 2/1. sz. melléklet A helyi önkormányzat normatív, kötött felhasználású támogatásai 29-ban Pedagógus szakvizsga és továbbképzés ebből: iskola óvoda Diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása ebből: 28/29-es tanév /21-es tanév Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése ebből: aktív korúak rendszeres szociális segélye aktív korúak rendelkezésre állási támogatása rendszeres szociális segély egyéb jogcímen alanyi jogon járó ápolási díj időskorúak szociális járadéka lakásfenntartási támogatás Gyermekvédelmi kedvezmény pénzbeli támogatás Önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás támogatása Szociális továbbképzés és szakvizsga Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása összesen Mindösszesen:

4 Az önkormányzat és az önállóan, illetve részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek 29. évi bevételei forrásonként 2/2 sz. melléklet Polgármesteri Hivatal Napköziotthonos Óvoda Általános Iskola Művelődési Ház és Könyvtár Szent Erzsébet Otthonház ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN I. Működési bevételek: Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Illetékek 2.2 Helyi adók Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek II. Támogatások: Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív hozzájárulások Központosított előirányzatok 1.3 Helyi önkormányzatok színházi támogatása 1.4 Normatív kötött felhasználású támogatások Fejlesztési célú támogatások 1.6 Egyéb központi támogatás III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek: Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 3. Pénzügyi befektetések bevételei IV. Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel összesen ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz V. Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele VII. Hitelek 1. Működési célú hitel felvétele 2. Felhalmozási célú hitel felvétele VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele MINDÖSSZESEN:

5 Működési kiadások feladatonkénti és kiemelt előirányzatonkénti bontásban a 29. évi költségvetéshez 3. sz. melléklet Szem. jell.kifiz. Járulékok Dologi kiadás Szoc.juttat ások Támogatá sértékű működési kiadás Átadott pénze. Összesen Cím Eei. Eei. Eei. Eei. Eei. Eei. Eei. adatok ezer Ft-ban 11 Parkfenntartás Helyi közutak karbantartása Saját v. bérelt ingatlan haszn Igazgatási tevékenység Testvértelepülési kapcsolatok Kisegítő tevékenység Községgazdálkodás Közhasznúak foglalkoztatása Közcélú foglalkoztatás Temetőfenntartás Közvilágitás Védőnői feladatok Ügyeleti szolgálat Családsegítés / Tanyagondnoki szolgálat Települési hulladék kezelés Sportintézmény működtetése Települési vízellátás és vízminőségvédelem Rendszeres szociális pénzbeli ellátások Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások Aktív korúak ellátása Eseti pénzbeli szociális ellátások Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások Napközi Konyha Agrárkereskedelmi Központ Háziorvosi szolgálat Polgármesteri Hivatal összesen Napköziotthonos Óvoda Általános Iskola Művelődési Ház és Könyvtár Szent Erzsébet Otthonház Működési kiadások összesen

6 Létszámkeret meghatározása a 29. évi költségvetéshez 3/1. sz. melléklet Cím Köztisztvi selő pedagógus Közalkalmazott szakmai oktatás segítő tev.ellátó Létszámkeret Ei Ei Ei Ei Ei Ei Ei 11 Parkfenntartás Igazgatási tevékenység Kisegítő tevékenység 4,5 4,5 18 Közhasznúak foglalkoztatása Közcélú foglalkoztatás Temetőfenntartás,5,5 112 Védőnői feladatok Tanyagondnoki szolgálat Sportintézmény működtetése,5,5 123 Napközi Konyha Polgármesteri Hivatal összesen ,5 36,5 21 Napköziotthonos Óvoda Általános Iskola Művelődési Ház és Könyvtár Szent Erzsébet Otthonház 14 4,5 18,5 Létszám összes ,5 11,5 95 egyéb Mtk. hatály alá tartozó

7 4.sz. melléklet Felhalmozási kiadások a 29. évi költségvetéshez Cím Támogatásértékű felhalmozási kiadás államháztartáson belülre Eredeti ei (eft) Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Eredeti ei (eft) Felhalmozási célú kölcsön nyújtása Eredeti ei (eft) Intézményi Beruházás Eredeti ei (eft) Eredeti ei (eft) Felhalmozási kiadás összesen Eredeti ei (eft) KEOP-1.2./1F "Szennyvíz-csatornázási és szennyvíztisztítási beruházás Előkészítő Munkák Felhalmozási célú kölcsön nyújtása háztartásoknak 4 4 Víziközmű Társulat részére érdekeltségi hozzájárulás átadása I. Polgármesteri Hivatal összesen: Mindösszesen Felújítás

8 Céltartalék a 29. évi költségvetéshez 5. sz. melléklet Összeg (e Ft) Félfedett piactér építés tervezése 247/28. (IX.9.) sz. határozat 54 Homokháti Önkormányzatok Kistérségi Területfejlesztési Egyesülete részére 892 Hármas kút felújítása 331/28 (XI. 27.) Kt.hat 45 Újraerdősítési költség Bucka erdei csatorna 678 LEADER pályázatok önereje 29. évre Összesen: 8 699

9 6. sz. melléklet Több éves kihatással járó döntések (Ft-ban) Ssz.: Összesen 1 Arany János Tehetséggondozó Programban való részvétel /28.(XII.3.) kt. határozat 2 Arany János Tehetséggondozó Programban való részvétel ,279./23.(XI.27.) kt. határozat 3 Közvilágítás korszerűsítése Beltéri világítás korszerűsítése /24.(I.28.) kt. határozat 5 Taneszközfejlesztési ütemterv - óvoda iskola Arany János Tehetséggondozó Programban való részvétel /24.(XI.25.) kt. határozat 7 Arany János Tehetséggondozó Programban való részvétel /25.(II.15.) kt. határozat 8 Ivóvízminőség javító konzorcium részére működési célú pénzeszköz átadása 26/25 (XI.24.) 9 Arany János Tehetséggondozó programban részt vevő diák támogatása 276/25 (XI.24.) Arany János Tehetséggondozó programban részt vevő diák támogatása 278/25 (XI.24.) Bursa Hungarica Ösztöndíj "B" Arany János Tehetséggondozó programban részt vevő diák támogatása 331/26 (XI.3.) Arany János Tehetséggondozó programban részt vevő diák támogatása 332/26 (XI.3.) HEFOP / /1. pályázat megvalósítása (Halmozottan hátr. Helyz. Tanulók int.nevelése (23/27. (IX.2.) 15 Kelebiai Víziközmű-társulat részére érdekeltségi hozzájárulás megfizetése (257/27. (X. 29.) Arany János Tehetséggondozó programban részt vevő diák támogatása 291/27 (XI.29.) Arany János Tehetséggondozó programban részt vevő diák támogatása 292/27 (XI.29.) Szennyvízprogram megvalósítás I. ütem (KEOP -1.2./1F-28-46) Kiadások összesen Szennyvízprogram megvalósítás I. ütem (KEOP -1.2./1F-28-46) KEOP támogatás Kelebiai Víziközmű-társulattól átvett pénzeszköz Visszaigényelhető ÁFA Bevételek összesen

10 7. sz. melléklet LIKVIDITÁSI ÉS ELŐIRÁNYZATFELHASZNÁLÁSI TERV A 29. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSH Bevételek Eredeti Ei. Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Eredeti Ei. Intézményi működési bevételek összesen Helyi adók összesen Átengedett központi adók összesen Egyéb sajátos folyó bevételek Állami támogatás összesen Támogatásértékű működési célú bevétel összesen Felhalmozási célra adott kölcsönök visszatérülése Felhalmozási Áfa visszatérülése Felhalmozási célra átvett pénzeszköz non-profit szervezettől Felhalmozási célra átvett pénzeszköz EU-tól Ingatlan értékesítése Előző havi záró Bevételek összesen Kiadások Személyi jellegű kiadások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Társadalom és szociálpolitikai juttatások Támogatás értékű működési célú kiadások Pénzeszköz átadások Általános tartalék Céltartalék Felhalmozási célú ideigl. tám.kölcs.nyújt.házt-nak Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Beruházások Kiadások összesen

11 A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások évi alakulása 8. sz. melléklet adatok ezer Ft-ban 29. év 21. év 211. év I. Működési bevételek és kiadások Intézményi működési bevételek kamat nélkül Kamatbevételek Intézményi működési bevételek összesen Magánszemélyek kommunális adója Helyi iparűzési adó Késedelmi pótlék Helyi adók összesen Átengedett SZJA bevétel - helyben maradó rész (8%) Átengedett SZJA bevétel - jövedelemdifferenciálódás mérséklése Gépjárműadó Átengedett központi adók összesen Egyéb sajátos folyó bevételek Normatív állami hozzájárulás Normatív, kötött felhasználású támogatások Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokra Egyes jövedelempótló támogatások kiegészitése Önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás Szociális továbbképzés és szakvizsga Állami támogatás összesen Támogatásértékű működési célú bevétel Egészségügyi Alaptól Támogatásértékű működési célú bevétel Munkaerőpiaci Alaptól Támogatásértékű működési célú bevétel Központi költségvetéstől Támogatásértékű működési célú bevétel összesen Működési célú pénzeszközátvétel EU-tól 3 Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 3 Előző évi pénzmaradvány Működési célú hitel (HIÁNY) Működési bevételek összesen Személyi jellegű kiadások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Társadalom és szociálpolitikai juttatások Támogatás értékű működési célú kiadások Pénzeszköz átadások Általános tartalék Céltartalék Működési kiadások összesen II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások Felhalmozási célra adott kölcsönök visszatérülése Felhalmozási Áfa v isszatérülése Felhalmozási célra átvett pénzeszköz non-profit szervezettől Felhalmozási célra átvett pénzeszköz EU-tól Ingatlan értékesítése Felhalmozási célú bevételek összesen Felhalmozási célú ideiglenes támogatási kölcsön nyújtása háztartásoknak Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Beruházások Felújítások Felhalmozási célú kiadások összesen Önkormányzat bevételei összesen Önkormányzat kiadásai összesen

12 9.sz. melléklet Európai Uniós programmal megvalósuló projektek Kelebia Községi Önkormányzat 29. évi költségvetésében 1. Halmozottan hátrányos helyzetű tanulók integrált nevelése Bevételek összesen: e Ft Ebből: Szennyvízprogram megvalósítás I e Ft ütem (KEOP -1.2./1F-28-46) Kiadások összesen e Ft Ebből: Pályázati cél megvalósítása e Ft

13 2919 Állami hozzájárulások és támogatások jogcímenkénti összegei és forrásai a 29. évi költségvetéshez 1262 Jogcím Mutató Normatíva Összesen 1a1 Település-üzemeltetési és igazgatási feladatok b Közösségi közlekedési feladatok c Települési sportfeladatok Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok a.1 Társadalmi, gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott települési önkormányzatok feladatai Pénzbeli szociális juttatások f Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás Hivatal a (2) Kedvezményes óvodai étkeztetés 29. évi ktgv.tv.alapján a (3) Kedvezményes iskolai étkeztetés 29. évi ktgv.tv.alapján b Kiegészítő hozzájárulás a rendszeres gyermekvéd. Kedv.ben részesülő 5-6. évf. ált.isk. tanulók ingyenes étkeztetéséhez Konyha összesen 1 49 Polgármesteri Hivatal összesen a (3)1 Óvodai nevelés nevelési év 5, a (4)1 Óvodai nevelés nevelési év 3, a (2)2 Óvodai nevelés nevelési év 8, Napköziotthonos Óvoda összesen b(1)1 Iskolai oktatás a 28. évi költségvetési tv.alapján 1-2. évfolyam 3, b(2)1 Iskolai oktatás a 28. évi költségvetési tv.alapján 3. évfolyam 1, b(3)1 Iskolai oktatás a 28. évi költségvetési tv.alapján 4. évfolyam 3, b(4)1 Iskolai oktatás a 28. évi költségvetési tv.alapján 5-6. évfolyam 3, b(5)1 Iskolai oktatás a 28. évi költségvetési tv.alapján 7-8. évfolyam 5, b(2)2 Iskolai oktatás a 29. évi költségvetési tv.alapján 1-2. évfolyam 3, b(3)2 Iskolai oktatás a 29. évi költségvetési tv.alapján 3. évfolyam 2, b(4)2 Iskolai oktatás a 29. évi költségvetési tv.alapján 4. évfolyam 1, b(6)2 Iskolai oktatás a 29. évi költségvetési tv.alapján 5-6. évfolyam 4, b(7)2 Iskolai oktatás a 29. évi költségvetési tv.alapján 7. évfolyam 2, b(8)2 Iskolai oktatás a 29. évi költségvetési tv.alapján 8. évfolyam 2, d. (3) 1 Sajátos nevelési igényű gyerekek, organikus okokra visszavezethető miatt 28.é. Ktgv.tv.al d (3) 2 Sajátos nevelési igényű gyerekek, organikus okokra visszavezethető miatt 29.é. Ktgv.tv.al e (3)1 Sajátos nevelési igéynű tanulók, organikus okokra vissza nem vezethető 28.é Ktgv.tv.al e (3)2 Sajátos nevelési igéynű tanulók, organikus okokra vissza nem vezethető 29.é Ktgv.tv.al g (1) 1 napközis, vagy tanulószobai foglalkozás 28. évi költségvetési tv. alapján 1-4. évfolyamos, g (2) 1 napközis, vagy tanulószobai foglalkozás 28. évi költségvetési tv. alapján 5-8. évfolyamos, g (1) 2 napközis, vagy tanulószobai foglalkozás 29. évi költségvetési tv. alapján 1-4. évfolyamos, g (2) 2 napközis, vagy tanulószobai foglalkozás 29. évi költségvetési tv. alapján 5-8. évfolyamos, b tanulók ingyenes tankönyvellátása általános hozzájárulás a1 tanulók ingyenes tankönyvellátása Általános Iskola összesen a Helyi közművelődési és közgyüjteményi feladatok Művelődési Ház és Könyvtár összesen ca Szociális étkeztetés cb Szociális étkeztetés cc Szociális étkeztetés db Házi segítségnyújtás h Időskorúak, nappali intézményi ellátása bcaa Átlagos szintű ápolást, gondozást nyújtó ellátás bentlakásos szoc.int-ben bcab Átlagos szintű ápolást, gondozást nyújtó ellátás bentlakásos szoc.int-ben bcac Átlagos szintű ápolást, gondozást nyújtó ellátás bentlakásos szoc.int-ben Otthonház összesen Mindösszesen I.1 (1) 1 Pedagógus szakvizsga, továbbképzés I.1. (1) 2 Pedagógus szakvizsga, továbbképzés I.4.1. Diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása 28/29-es tanév I.4.2. Diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása 29/21-es tanév II.1 Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése, Önkormányzat által szervezett közfoglalkoztatás támogatása II.2 Szociális továbbképzés és szakvizsga A A települési önkormányzatot megillető, a településre kimutatott SZJA 8%-a B) III. A települési önkormányzatok jövedelemdifferenciálódásának mérséklése

14 2. sz. információs tábla A helyi önkormányzatot megillető személyi jövedelemadó megosztása Összesen Ft A településre kimutatott SZJA helyben maradó része (8 %) Jövedelem differenciálódás mérséklése Összesen Támogatás értékű bevételek és átvett pénzeszközök 3. sz. információs tábla Védőnői szolgálat Háziorvosi szolgálat Egészségügyi Alaptól összesen Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 7 Útravaló ösztöndíj program támogatása OKMT 139 HEFOP HEFOP Mindösszesen

15 Támogatásértékű működési kiadások és működési célú pénzeszközátadások feladatonként és kedvezményezettenként a 29. évi költségvetéshez 4. sz. információs tábla Feladat/ támogatás célja Igazgatási tevékenység Polgárvédelmi támogatás TÖOSZ tagdij Kiskunhalasi Kistérségi hozzájárulás Vasutas Települések Szövetsége Homokháti Önkorm. Egy. tagdíj Arany J. tehetséggondozó prg. Bursa Hungarica támogatás Polgárőr Egyesület támogatása Ifjúsági Egyesület támogatása Temetőfenntartás Sírhely bérlet átadása Katolikus Egyháznak Sírhely bérlet átadása Református Egyháznak Támog.ért.kiad Műk.célú pénzeszközáta. Ügyeleti szolgálat TKT részére működési hozzájárulás DARTE tagdíj Családsegítés Falugondnoki Egyesület tagdíj Karitász Egyesület működési hozzájárulás Gyermekjóléti Szolgálat Mikrotérség részére hozzájárulás TKT részére működési hozzájárulás Sportintézmény működtetése KNSK működési támogatás Települési vízellátás és vízminőségvédelem Majsavíz érdekeltségi hozzájárulás Dél-Alföldi Ivóvízmin.jav.konzorc. Műk.hozzáj. Mindösszesen 6174

16 ábla en eft ábla

17 nként és ábla eszközáta

18 Szociális juttatások feladatonként és jogcímenként a 29. évi költségvetéshez 4/1. sz. információs tábla Feladat/ ellátás megnevezése Dologi Járulékok Szoc.juttatások Eei Eei Eei Rendszeres szociális pénzbeli ellátások Időskorúak járadéka 1721 Rendszeres szoc. Segély egészségkárosodott részére 13 Ápolási díj alanyi jogon Ápolási díj méltányossági Lakásfenntartási támogatás alanyi jogon 9264 Lakásfenntartási támogatás (természetben ny.) alanyi jogon 85 Lakásfenntartási támogatás méltányossági Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások Gyermekvédelmi kedvezmény pénzbeli támogatás Aktív korúak ellátása Rendszeres szoc. Segély 6 Rendelkezésre állási támogatás Eseti pénzbeli szociális ellátások Átmeneti szociális segély 55 átmeneti szociális segély természetben ny. 15 Köztemetés 1 Közgyógyellátás 12 Mozgáskorlátozottak közkekedési támogatása 7 27 Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások Rendkivüli gyermekvédelmi tám. 298 Rászorultságtól függő norm.kedvezm. (étk.) 821 Rászorultságtól függő norm.kedvezm. (tankönyv) Mindösszesen

19 Személyi jellegű-, munkaadót terhelő járulékok és dologi kiadások a 29.évi költségvetéshez (ezer Ft) 5. sz. inf.tábla Polgármesteri Hivatal Szlasz. Testvérte reskedelmi t lepülés Konyha Összesen Eei Eei Eei Eei Eei Eei Eei Eei Eei Eei Eei Eei Eei Eei Eei Eei Eei Eei Eei Eei Eei Eei Eei Köztisztviselők alapilletménye Köztisztviselők 13. havi illetm Közalkalmazottak alapilletménye Közalkalmazottak 13.havi illetm Egyéb bérrendszer hatálya alá t Egyéb bérrendszer hatálya alá t. 13. h sor Alapilletmények sor Nyelvpótlék Köztisztviselők egyéb köt.pótléka Közalkalm. egyéb köt. pótléka sor Egyéb kötelező illetmények sor Közalkalm. egyéb felt.függő pótl. 7. sor Rendszeres személyi juttatások össz sor Jutalom Túlóra Helyettesítés Műszak pótlék 12. sor Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj Szab-ra jutó átlagker.+ munkaszüneti nap Minőségi keresetkieg. ped. részére 13. sor Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó jutt sor Munkavégzés kapcs. Juttatások sor Végkielégités 18. sor Jubileumi jutalom sor Napidíj sor Biztosítási díjak Kereset-kiegészítés fedezetének ei Ktv szak és alapvizsga Pedagógus szakvizsga és továbbképz Betegszabadság 21. sor Egyéb sajátos juttatások sor Sajátos juttatások sor Ruházati ktg.térítés sor Üdülési hozzájárulás 27. sor Közlekedési ktg. térítés sor Étkezési hozzájárulás Egyéb ktg.térítés Pedagógus szakkönyvvásárlás 29. sor Egyéb ktg.térítés és hozzájárulás sor Költségtérítések sor Telj.munkaid. nem rendsz. össz Részm.idős kereset közalkalmazott Részm.idős kereset munkaszerződés sor Részm.idős rendszeres jövedelme Részm.idős munkavégzéshez kapcs Részm.idős munkavégzéshez kapcs. 15. sor Részm.idős munkavégzéshez kapcs. 23. sor Részm.idős sajátos juttatásai 31. sor Részm.idős költségtérítései sor Részm.idős nem rendszeres jöve sor Nem rendszeres személyi jutt. össz Saját dolgozó megbízási díja Nem saját dolgozó megbízási díja Képviselő tiszteletdíja Munka alóli tényleges felmentés össz Költségtérítések sor Állományba nem tartozók juttatásai sor 524 Személyi juttatások összesen sor Nyugdíjjárulék sor Term.beni egb.járulék sor Pénzbeni egb.járulék sor 5321 Munkaadói járulék

20 Személyi jellegű-, munkaadót terhelő járulékok és dologi kiadások a 29.évi költségvetéshez (ezer Ft) 5. sz. inf.tábla Polgármesteri Hivatal Szlasz. Testvérte reskedelmi t lepülés Konyha Összesen Eei Eei Eei Eei Eei Eei Eei Eei Eei Eei Eei Eei Eei Eei Eei Eei Eei Eei Eei Eei Eei Eei Eei 52. sor 5331 Egészségügyi hozzájárulás sor 5361 Munkaadót terhelő egyéb jár. 56. sor Munkáltatót terhelő járulékok

Intézmény KIADÁSOK LÉTS Munkaadói Törzsszám.. jutt. Felhal- Járulék

Intézmény KIADÁSOK LÉTS Munkaadói Törzsszám.. jutt. Felhal- Járulék Intézmény KIADÁSOK LÉTS Munkaadói Dologi Törzsszám.. jutt. mozási Szem-i Felhal- Neve Járulék ÖSSZESEN Össz. 201 Árnyaskert Óvoda 16 943 5 489 1 579 24 011 9 201 Óv.vagyon műk. 1 879 1 879 201 Óv.fogyatékos

Részletesebben

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre 2011. 2012. % BEVÉTELEK: INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 3050 3100 101,6 EGYÉB SAJÁTOS BEVÉTELEK 1650 1910 115,8 ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELE 67062 59958 89,4 ebből: - Helyi adók, bírságok, pótlékok,

Részletesebben

SÁRÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2012. (II.23.) SZ. ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE SÁRÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

SÁRÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2012. (II.23.) SZ. ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE SÁRÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SÁRÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2012. (II.23.) SZ. ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE SÁRÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Sáránd Község Önkormányzati Képviselő-testülete a

Részletesebben

Nagybakónak Község Önkormányzat Képviselő - testületének címrendje. 1. Cím

Nagybakónak Község Önkormányzat Képviselő - testületének címrendje. 1. Cím 1.sz.melléklet Nagybakónak Község Önkormányzat Képviselő - testületének címrendje 1. Cím Nagybakónak Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 8821. Nagybakónak, Tanács krt. 2. Gazdálkodási forma: önállóan

Részletesebben

Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2014.(V.06.) önkormányzati rendelete

Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2014.(V.06.) önkormányzati rendelete Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2014.(V.06.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetési zárszámadásáról Balatonboglár Város Önkormányzata a helyi önkormányzatok

Részletesebben

Eredeti előirányzat. Bevételek mindösszesen: 1 843 594 2 340 818 2 061 986 88,09%

Eredeti előirányzat. Bevételek mindösszesen: 1 843 594 2 340 818 2 061 986 88,09% Önkormányzat költségvetési főösszege bevételi forrásonként és kiemelt kiadási onként 1./49. sz. oldal II./1. sz. melléklet BEVÉTELEK I. Intézményi működési bevételek 219 687 301 307 254 185 84,36% II.

Részletesebben

Költségvetés 2010. Munkaad terh jár 65 783. 8 986 1 600 2. Pénzeszközátadás. Egyéb műk. célú átadás Szociális juttatás. 5. Lakásépítési kölcsön

Költségvetés 2010. Munkaad terh jár 65 783. 8 986 1 600 2. Pénzeszközátadás. Egyéb műk. célú átadás Szociális juttatás. 5. Lakásépítési kölcsön Költségvetés 2010. 1.a. számú melléklet Adatok: e Ftban 2009. év 2009. év Ssz B E V É T E L E K : Eredeti Tény Ssz K I A D Á S O K Eredeti Tény 1. Intézményi bevételek 16 043 24 161 16 675 1. Intézményi

Részletesebben

Gönyű Község Önkormányzat 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K

Gönyű Község Önkormányzat 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K 1 számú melléklet Gönyű Község Önkormányzat 211. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat ezer forintban Sor-szám Bevételi jogcím 29. évi tény 21. évi várható 211. évi előirányzat

Részletesebben

3. (2) A 39.882 ezer Ft felhalmozási hiány fedezete az előző évi pénzmaradvány,

3. (2) A 39.882 ezer Ft felhalmozási hiány fedezete az előző évi pénzmaradvány, Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II.19.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Kisköre Város Önkormányzat képviselő-testületének 2/2011.(III. 03.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Kisköre Város Önkormányzat képviselő-testületének 2/2011.(III. 03.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Kisköre Város Önkormányzat képviselő-testületének 2/2011.(III. 03.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

Homokmégy Községi Önkormányzat 2010. évi terv és költségvetésének megállapításához

Homokmégy Községi Önkormányzat 2010. évi terv és költségvetésének megállapításához 1 Homokmégy Községi Önkormányzat 2010. évi terv és költségvetésének megállapításához Az államháztartásról szóló többszörösen módosított 1992.évi XXXVIII. Tv. ÁHT. 72.. szerint a helyi önkormányzatoknak

Részletesebben

841112 Önkormányzati jogalkotás

841112 Önkormányzati jogalkotás Kincsesbánya Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetése 841112 Önkormányzati jogalkotás Adatok eft-ban Működési kamatbevétel 100 Működési célú bevételek 100 Szakfeladaton bevételek összesen: 100 Alapilletmények

Részletesebben

NÁDUDVAR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 18/2011. (IV.28.) Ök. számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetési zárszámadásáról

NÁDUDVAR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 18/2011. (IV.28.) Ök. számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetési zárszámadásáról NÁDUDVAR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 18/2011. (IV.28.) Ök. számú rendelete az önkormányzat költségvetési zárszámadásáról Az önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartásról szóló, többször módosított 1992.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kengyel Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2006.évi költségvetésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kengyel Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2006.évi költségvetésére Kengyel Község Polgármesterétől 5083.Kengyel,Szabadság út 10.Tel: 330-001. E L Ő T E R J E S Z T É S Kengyel Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2006.évi költségvetésére Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

7. A képviselő-testület a Csöglei Közös Önkormányzati Hivatal fenntartásához 2 944 ezer forinttal járul hozzá.

7. A képviselő-testület a Csöglei Közös Önkormányzati Hivatal fenntartásához 2 944 ezer forinttal járul hozzá. Csögle község Önkormányzata képviselő-testületének 2/2013.(II.28.) önkormányzati rendelete Csögle község képviselő-testületének a 2013. évi költségvetéséről (egységes szerkezetben 2013. szeptember 27.

Részletesebben

Tisztelt Képviselő Testület!

Tisztelt Képviselő Testület! Tisztelt Képviselő Testület! 2012.évtől az Áht. 23.. (2) bekezdésének a) és b) pontja szerint elkülönülnek egymástól a helyi önkormányzat költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai, valamint a helyi

Részletesebben

Decs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének. 12/2009. (IV.30.)) számú rendelete. az Önkormányzat 2008. évi gazdálkodásának zárszámadásáról.

Decs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének. 12/2009. (IV.30.)) számú rendelete. az Önkormányzat 2008. évi gazdálkodásának zárszámadásáról. Decs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2009. (IV.30.)) számú rendelete az Önkormányzat 2008. évi gazdálkodásának zárszámadásáról. Decs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

A Képviselő-testület a költségvetés címrendjét a következők szerint határozza meg a 2007. évre:

A Képviselő-testület a költségvetés címrendjét a következők szerint határozza meg a 2007. évre: 1. számú melléklet a Szatymaz Községi Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2007. évi vitelének szabályairól szóló 4/2007. (II.22.) KT. rendelethez

Részletesebben

Előterjesztés. Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2008. évi költségvetési beszámolója

Előterjesztés. Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2008. évi költségvetési beszámolója 1 Pusztaszabolcs Város Polgármestere Polgármesteri Hivatal 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002, 25/273-036, 25/271-833 Honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail:polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 1/2013. (III. 1.) önkormányzati rendelete

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 1/2013. (III. 1.) önkormányzati rendelete Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013. (III. 1.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről szóló 5/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról Bodajk Város Önkormányzat

Részletesebben

Iktatószám: SZ/101/3/2012.

Iktatószám: SZ/101/3/2012. Iktatószám: SZ/101/3/2012. Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2012. (III. 12.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012.évi költségvetéséről Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

1. számú melléklet a.../2012. ( ) költségvetési rendelethez Rétság Város Önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervek összevont költségvetési mérlege Polgárm. Hiv. Óvoda Iskola Egészségügy

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. Polgármesteri Hivatal. 2462 Martonvásár, Budai út 13. sz. SZÁMLAREND. Hatályos 2010. január 1.

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. Polgármesteri Hivatal. 2462 Martonvásár, Budai út 13. sz. SZÁMLAREND. Hatályos 2010. január 1. MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Polgármesteri Hivatal 2462 Martonvásár, Budai út 13. sz. SZÁMLAREND Hatályos 2010. január 1. napjától S Z Á M L A R E N D Készült a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény

Részletesebben

Szöveges indoklás számszaki részletezése

Szöveges indoklás számszaki részletezése Szöveges indoklás számszaki részletezése 2009. évi terv szakfeladatonkénti bontása KIADÁSOK I. 552.312 Óvodai intézményi közétkeztetés 55211 Vásárolt élelem 36 fő x 220 nap x 485 Ft/fő = 3841200 3633 3841

Részletesebben

Kisszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 1/2012.(II.21.) számú önkormányzati rendelete. A Községi Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről

Kisszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 1/2012.(II.21.) számú önkormányzati rendelete. A Községi Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Kisszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2012.(II.21.) számú önkormányzati rendelete A Községi Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről (a 12/2012.(VI.29.), a 14/2012.(IX.11.), a 20/2012.(XI.15.),

Részletesebben

Petneháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 10/2013. (VI.21.) önkormányzati rendelete

Petneháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 10/2013. (VI.21.) önkormányzati rendelete Petneháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 10/2013. (VI.21.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról Petneháza

Részletesebben

Lesenceistvánd Község Önkormányzat. Képviselő-testülete 3/2010. (II.12.) rendelete. Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

Lesenceistvánd Község Önkormányzat. Képviselő-testülete 3/2010. (II.12.) rendelete. Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Lesenceistvánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2010. (II.12.) rendelete Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről 1. Lesenceistvánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság

Részletesebben

A rendelet hatálya. (2) Az önkormányzat címrendjét teljes körűen az 1. számú melléklet tartalmazza. Az önkormányzat 2011.

A rendelet hatálya. (2) Az önkormányzat címrendjét teljes körűen az 1. számú melléklet tartalmazza. Az önkormányzat 2011. Nagymizdó Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 1/2011. (II. 09.) r e n d e l e t e az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Nagymizdó Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban képviselő-testület)

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat../2009(II.) sz. rendelet-tervezete a 2009. évi költségvetési előirányzatokról. I. fejezet Általános rendelkezések

Jánoshalma Város Önkormányzat../2009(II.) sz. rendelet-tervezete a 2009. évi költségvetési előirányzatokról. I. fejezet Általános rendelkezések Jánoshalma Város Önkormányzat../2009(II.) sz. rendelet-tervezete a 2009. évi költségvetési előirányzatokról I. fejezet Általános rendelkezések Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete a M agyar

Részletesebben

Mályinka Község Önkormányzatának. 3 / 2011. (II. 14.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Mályinka Község Önkormányzatának. 3 / 2011. (II. 14.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Mályinka Község Önkormányzatának 3 / 2011. (II. 14.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Mályinka Község Önkormányzatának Képviselő testülete az államháztartásról szóló többször

Részletesebben