MONOR ÉS TÉRSÉGE TERÜLETFEJLESZTÉSI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MONOR ÉS TÉRSÉGE TERÜLETFEJLESZTÉSI"

Átírás

1 Székhely : 2316 Tököl, Csépi út 144. ; Levelezési cím : 1093 Budapest, Lónyay u. 22. Telefon : , fax: MONOR ÉS TÉRSÉGE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS PROGRAM II. KÖTET STARTÉGIAI PROGRAM 2001.

2 Megbízó Monor és Térsége Önkormányzati Területfejlesztési Társulás Megbízott Hazai Térségfejlesztő Kft. Vezető tervező: Regionális tervező: Tervező: Szakértők: Veres Lajos Saftics Ákos Hargitai Judit Gál Benedek Kis-Törő Marianna Horváth Attila Csáki Miklós Schuchman Gábor Hégely Péter Program menedzser: Csáki Miklós Szerkesztő: Sütő Csilla Készült a Pest Megyei Területfejlesztési Tanács támogatásával. 2

3 Tartalomjegyzék I. Stratégiai program 4 1 Térségi intézményi rendszer kialakulása A térségfejlesztést koordináló intézményrendszer bővítése 6 2. A mezőgazdasági termelés feltételeinek javítása A gazdálkodás feltételeinek javítása Hagyományokkal rendelkező termelés támogatás Termékfeldolgozás szélesítése A kistérség gazdaságfejlesztésének megalapozása A gazdaságfejlesztés eszközrendszerének kidolgozása Humán erőforrás fejlesztése Környezetvédelem, a hulladékgazdálkodás modernizálása A hulladékgazdálkodás összehangolt, hosszútávú fejlesztése A természet értékeinek megóvása A lakosság szociális, kulturális helyzetének javítása A lakosság szociális, kulturális helyzetének javítása Sportolási, rekreációs lehetőségek növelése A térség társadalmi aktivitásának növelése A lakosság kulturális életének javítása Az idegenforgalmi potenciál növelése Idegenforgalmi célpontok számának összehangolt növelése Idegenforgalmi létesítményhálózat fejlesztése 55 Operatív programok 64 Költségösszesítő 68 3

4 I. Stratégiai program A tervezés során a legalapvetőbb szempontként lett figyelembe véve, hogy a programozás egy olyan jövőkép felvázolását segítse elő, melynek lényege a kiszámítható és fenntartható gazdasági és társadalmi fejlődés, a helyi közösségek jólétének kiteljesítése. A Monori Kistérség adottságai kedvezőek a dinamikus és stabil fejlődésre, ami azonban önmagában kevés. Tudatos tervezés és a folyamatok megfelelő menedzselése és állandó kontrollja, monitoringja nélkül a relatív versenyelőny könnyen szerte tud foszlani. Bibó István írja egy helyütt: Nem hiszek a történelem százszázalékos szükségszerűségeiben, hanem hiszek bizonyos nagy vonalakon belül több-kevesebb lehetőségben, melyet lehet elpuskázni és lehet szerencsés vágányokra állítani. A világ gazdasági és társadalmi folyamatainak globalizálódásával a bibói idézet fokozottan is igaznak tekinthető. Ma amikor a világon minden mindennel összefügg, a helyi, lokális cselekvések erősítése elengedhetetlen a kiszámíthatóság fokozása érdekében. A gondolkozz globálisan, cselekedj lokálisan elve talán még sosem volt ilyen fontos és követendő mint manapság. A Monori Kistérség települései és lakosai ezer szállal kötődnek a fővároshoz. A munkavállalók többsége naponta ingázik budapesti munkahelyére, viszont érthetően a polgárok bevételeinek jelentős része is a fővárosban költődik el. A térségi szolgáltatási és szórakozási lehetőségek legtöbbször alig versenyezhetnek Budapest kínálatával. Ez az egyoldalú függés számos veszélyforrást rejt magában, melyek oldása és kezelése stratégiai szemléletet és tudatos tervezést feltételez. A térségi munkahelyek hiánya egyúttal önkormányzati adóbevétel kiesést, a közszolgáltatás színvonalának alacsonyabb szintjét eredményezi. Ez maga után vonja a helyi lakók közömbösségét, településük fejlődésével szembeni passzivitását, ami pedig az egyik leginkább elkerülendő, ill. kezelendő problémakör. Egy világváros árnyékában nem könnyű feladat a saját erőforrásokkal és lehetőségekkel számoló fejlesztési program végigvitele, a külső tényezők szerepe az ilyen térségek esetében mindig fokozottan jelentkeznek. Ennek megfelelően a programozás sikere nagyban függ attól, hogy az mennyire találkozik a helyi lakosság elvárásával, ill. hogy a milyen erős a helyiek kötődése településükhöz, térségükhöz. Optimális esetben a helyi identitás nagysága, ill. a kis- és középvállalkozások száma és ereje közt is szignifikáns kapcsolat alakul ki. Az ilyen vállalkozások telephelyválasztása nem pusztán az üzleti racionalitás (pl. olcsó munkaerő, adómentesség stb.), hanem az érzelmi kötődések (hiszen a vállalkozó ott született és ott is él) függvénye is. Ezeket is figyelembe véve elengedhetetlen, hogy a program sikeres megvalósulása érdekében kialakuljon a megfelelő párbeszéd és összhang a térségi szereplők, a döntéshozók, vállalkozók és egyéb szervezetek képviselői között. Szükséges, hogy a konfrontáció helyett a kooperáció, a rögtönzések helyett a koordináció határozza meg az egyes fejlesztési területeket. A gazdasági fejlődés erősítése és az innováció elősegítése mellett szükséges az épített értékek megőrzése, a településszerkezet és települési környezet 4

5 javítása is. Az általános életnívó javításához elengedhetetlen továbbá a természetvédelmi területek és egyéb zöldfelületek megőrzése, ezzel együtt a rekreációs lehetőségek bővítése is. A középtávú területfejlesztési stratégiai program a fejlesztési koncepcióra épül. Időhorizontja a következő EU-s tervezési időszakhoz igazodóan ig tart. Feladata a koncepció fejlesztési irányai alapján a Monori kistérség stratégiai programjának kialakítása. A program tartalmazza a szükséges alprogramok leírását, eredménymutatóit, társadalmi, gazdasági és környezeti hatásmechanizmusait, a szükséges intézkedéseket, azok ütemezését, forrásigényét, a végrehajtó és közreműködő szervezeteket, feladataikat, az együttműködés formáit, a kedvezményezettek körét, az alprogram működési, megvalósítási területét, forrástérképét, illetve a monitoring rendszert. A fejlesztési programban foglaltak megvalósulásával a térség elérkezik ahhoz a jövőhöz amit a tervezés során maga elé vázolt. A jövő nyilvánvalóan nem lesz pont olyan ahogy azt a jelenben elképzeljük, ugyanakkor, hogy a koncepció- és programalkotás mennyire volt megfelelő azt az elképzelt és a realizált jövő közti eltérés, ill. összhang fogja megmutatni. 5

6 1. Térségi intézményi rendszer kialakítása 1.1. A térségfejlesztést koordináló intézményrendszer bővítése A Térségfejlesztési Iroda bővítése, működtetése Térségi marketing és kommunikáció erősítése 6

7 Az alprogram megnevezése Az alprogram leírása Térségi koordináló, szervező iroda létrehozása, amely képes a kistérség működésének anyagi hátterét hosszú távra biztosítani (pályázatok önrészei, kisebb térségi rendezvények finanszírozása, stb.) Az irodában feladatkörönként egy-egy személy foglalkozik a szervezéssel (idegenforgalom, Kht. pénzügyek, térségmarketing, PR, stb.). Az iroda fokozatosan teleház jellegű szolgáltatások nyújtására is alkalmassá tétele. Olyan térségi információs rendszer létrehozása, amellyel a vállalkozásfejlesztés hatékonyan segíthető Az Iroda munkáját támogatva, minden településen egy-egy megbízott térségi referens alkalmazása, a közvetlen kapcsolattartásra és a helyi szervezési feladatokra. Szükségességének indoklása A jelenlegi területfejlesztési társulás hatékonyságát nagyban gátolja a nem megfelelő belső információáramlás. Még mindig jellemző az eseményekre való spontán reagálás, a napi problémák miatt a térségi gondolkodás hiányzik, vagy csak egyes esetekre koncentrálódik. A térségi fórumokon gyakran felmerült ennek mielőbbi rendezése. A térségfejlesztésben jelenleg közreműködő személyek nagyon leterheltek (az alkalmazottak és a polgármesterek is), a szükséges gyors cselekvést az önkormányzati döntési és legitimációs rendszerek hátráltatják (mindent a testületekkel is el kell fogadtatni). Sajnos az önkormányzati bürokrácia sincs felkészülve az új feladatokra, lassú a reakcióidő minden döntési és válaszadási helyzetben. Ezért ki kell alakítani a térségfejlesztés irányítására alkalmas szervezetet, amely horizontális és vertikális irányban is képes stratégiai döntéseket hozni. Eredménymutatók Nő a területfejlesztési társulás létszáma (a program végére 7 főre bővül), Térségi referens -ek munkába állítása (a program végére 14 fő), Javul a Társulás vagyoni helyzete, A megnyert pályázatok száma növekszik, a pályázatokon nyert források összege növekszik, Hatékony, kiegyenlített munka, Javul a térségen belüli kommunikáció. Társadalmi, gazdasági és környezeti hatás Áttételes hatások figyelhetők meg. A települési önkormányzatok elégedettek a Térségfejlesztési Iroda munkájával, valószínűsíthetően a települések lakosai is elégedettek. Tulajdonképpeni gazdasági hatás is várható akkor, mikor a befizetett költségek visszatérülnek, pl. pályázatok vagy gazdasági tevékenység útján. Hosszú távú hatás akkor lesz, amikor az iroda munkájának nyomán a térségen belüli vállalkozásfejlesztés sikeres lesz. Sorszám Operatív programok Ütemezés Forrásigény (MFt) Anyagi, technikai feltételek biztosítása, munkatársi hálózat létrehozása Térségi információs rendszer megteremtése Összesen 2.1 7

8 Végrehajtásért felelős szervezet Monor és Térsége Területfejlesztési Önkormányzati Társulás Közreműködő szervezetek Térségfejlesztési Iroda Társult települések hivatalai Pest Megyei Területfejlesztési Tanács Közép Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács Pest Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány Civil szervezetek Feladatai Koordináció, motiválás Feladataik Koordináció, motiválás, szakmai támogatás, fórumok szervezése, kapcsolattartás Helyi érdekképviselet, támogatás Anyagi és szakmai támogatás Anyagi és szakmai támogatás Anyagi és szakmai támogatás Fórumok szervezése Az együttműködés formái A Térségfejlesztési Iroda bővül, de bővül a Társulás is, melynek tagjai a települési önkormányzatok, a Pest Megyei Területfejlesztési Tanács, a Közép Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács. Az együttműködés önkéntességi és kölcsönös bizalmi alapokra épül, melynek célja a térség összehangolt, hosszú távú fejlesztése. Kedvezményezettek köre A települési önkormányzatok, a kistérség lakossága. Az alprogram működési, megvalósítási területe A kistérség teljes területe. Forrástérkép Forrás megnevezése %-os megoszlás Millió Ft Saját erő 30 0,63 Hitel Decentralizált támogatás 60 1,26 Központi támogatás EU támogatás Egyéb 10 0,21 Összesen 100 2,10 Potenciális források Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács, Pest Megyei Területfejlesztési Tanács,, Pest Megyei Munkaügyi Központ pályázatai. Monitoring rendszer A Társulás Felügyelő Bizottsága ellenőrzi a Térségfejlesztési Iroda munkáját. Az éves tervet a Társulási Tanács fogadja el. A vagyoni gazdálkodást a Társulás Pénzügyi Bizottsága ellenőrzi. 8

9 Az alprogram megnevezése Az alprogram leírása A Térségfejlesztési Iroda egyik feladata a pénzügyi gazdálkodás, a megszerzett eszközökkel való gazdálkodás. A kistérség ismertebbé tételéhez erőteljes marketing munka és kommunikáció szükséges, ezen keresztül javul a kistérség és a Térségfejlesztési Iroda gazdasági helyzete. A program célja a térség marketing szemléletű fejlesztése, hatékony belső és külső kommunikáció megteremtése. Szükségességének indoklása A marketing szemléletű fejlesztésen a piaci igényekhez alkalmazkodó tevékenységeket értjük (a Térségfejlesztési Iroda esetében szolgáltatások, tanácsadás, stb.). A marketingen tehát nem csak az ismertté tételt értjük, hanem a kistérségi promóciót, a térség arculat teremtését is. Ehhez kapcsolódik a kommunikáció, mind térségen belül, mind térségen kívül, melynek szerves része a médiával való párbeszéd helyi, régiós és országos szinten. Korszerű marketing és kommunikáció segítségével a szabad helyszínválasztás erősen befolyásolható, az imázs ugyanis gyakran erősebb tényező a döntéshozásban, mint a tulajdonképpeni erőforrások vagy adottságok. A kistérséget csak így lehet igazán vonzóvá tenni, a helyi lakosság, az idelátogatók és a befektetők számára egyaránt. Eredménymutatók Növekszik a helyben maradók és letelepülők száma, Erősödik a térség gazdasága, szolgáltatási funkciója, Csökken a különbség a környező térségekkel és a fővárossal, A kistérség ismertebb lesz, Javul a települések megítélése, Költségcsökkentés minőségjavítás valósul meg. Társadalmi, gazdasági és környezeti hatás Markáns változást csak összehangolt fejlesztéssel érhetünk el, a társadalom egyéni próbálkozásai erre nem alkalmasak. Egy jól kitalált és összehangolt marketinggel és kommunikációval a kistérség még ki nem aknázott tartalékaira hívhatjuk fel a figyelmet, ami egyértelmű általános gazdasági növekedést eredményez, ezáltal az "összelégedettség" nagyobb lesz. Sorszám Operatív programok Ütemezés Forrásigény (MFt) Térségi marketing stratégia kidolgozása Arculatteremtés, PR Térségi hírlevél kiadása Összesen 3.6 9

10 Végrehajtásért felelős szervezet Feladatai Monor és Térsége Területfejlesztési Koordináció, motiváció, stratégiai terv megrendelése Önkormányzati Társulás Közreműködő szervezetek Feladataik Térségfejlesztési Iroda Térségi hírlevél kiadása, PR, kapcsolattartás az érintettekkel Társult települések Információk szolgáltatása Helyi sajtó Információk közlése Pest Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány Anyagi és szakmai támogatás CEBA Kiadó Kommunikáció, internet szolgáltatások Civil szervezetek Fórumok szervezése Szakértők Tanácsadás Az együttműködés formái Folyamatos kapcsolattartás a PR és a marketing munkában, A térségi hírlevél szerkesztő bizottságának létrehozása, Rendszeres sajtótájékoztató a kistérségi eseményekről, Közös kiadványok a közreműködő szervezetekkel. Kedvezményezettek köre Társult települések lakói, vállalkozói, a közreműködő szervezetek. (A kistérség teljes lakossága). Az alprogram működési, megvalósítási területe A kistérség területe, illetve innen indulva a régió és az egész ország (hosszú távon természetesen a nemzetközi párbeszéd). Forrástérkép Forrás megnevezése %-os megoszlás Millió Ft Saját erő 30 1,08 Hitel Decentralizált támogatás 60 2,16 Központi támogatás EU támogatás Egyéb 10 0,36 Összesen 100 3,60 Potenciális források: Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács, Pest Megyei Területfejlesztési Tanács, pályázatai, vállalkozói támogatások. Monitoring rendszer: A gazdasági eredményeket a KSH-nál bevezetett mutatókkal mérhetjük. A tények és trendek alapján a Térségfejlesztési Iroda és a kistérségi hírlevél szerkesztő bizottsága évente két alkalommal összegzi és minősíti az elvégzett munkát, esetleg szakértőket bíz meg az értékeléssel. 10

11 2. A mezőgazdasági termelés feltételeinek javítása 2.1. A gazdálkodás feltételeinek javítása A termőterületek agro-ökológiai potenciáljának kihasználása Szövetkezetek, egyesülések, társulások segítése, újak alapításának támogatás 2.2 Hagyományokkal rendelkező termelés támogatása Gyümölcs és zöldségtermelés fejlesztése Szántóföldi növénytermelés jövedelmezőségének javítása Állattenyésztés újjáélesztése 2.3 Termékfeldolgozás szélesítése Gyümölcs- és zöldségfeldolgozás és értékesítés korszerűsítése Állattenyésztésből származó termékfeldolgozás erősítése 11

12 Az alprogram megnevezése: Az alprogram leírása: A gazdálkodás fizikai feltételeinek megteremtése után lehet a művelt területeken a szakmailag és gazdaságilag is oda illő növényeket termeszteni. A program végrehajtásához alapvetően a mezőgazdasági termelés fizikai feltételek megteremtése illetve javítása a cél, úgymint a belvíz elvezetés megoldása, erózió, defláció elleni védelem erdőtelepítéssel, fásítással. Szükségességének indoklása: A fizikai feltételek romlásán a nagy területeket érintő talajdegradációkat értjük. Jelen esetben óriási problémát okoz a belvíz elvezetése. Ennek megoldásához összehangolt térségi tervezés és tevékenység szükséges, hiszen a termőterületek határosak egymással. A belvíz és csapadékvíz elvezető rendszerek kiépítésével együtt megépíthetők a külterületi mezőgazdasági bekötőutak. Ezzel szoros összefüggésben kezelendő a lejtős területek erózió elleni védelme, hiszen ez is utak és útárkok építésével segíthető elő. A defláció elleni védelem elsősorban a kitett területek fásításával, a dűlőutak menti véderdők vagy fasorok telepítésével oldható meg. A telepítések további előnye, hogy az utak mentén húzódó másfajta mezőgazdasági termelésre alkalmatlan területeket ki lehet használni, mely egyben véd az utak por- és zajártalma ellen is. Eredménymutatók: Csökken a belvízzel borított területek nagysága, Nő az újra és tartósan használható területek nagysága, Nő a kiépített vízelvezető rendszerek (és utak) hossza, Telepített erdők nagysága, fasorok hossza növekszik, Csökken az erodált területek nagysága, Csökken a defláció miatti kár, Javul a területek agro-ökológiai potenciálja, A gazdaságossági mutatók is javulnak. Társadalmi, gazdasági és környezeti hatás A program végrehajtásával csökken a belvízzel borított területek nagysága, így nő a művelhető terület nagysága. A helyreállított vízgazdálkodású talajokon gazdaságosabb lesz a termelés (pl. kisebb üzemanyag felhasználás), értékesebb növényeket lehet termelni, javul a tápanyag gazdálkodás, a termés minősége, nő a termés mennyisége. A belvíz és csapadékvíz elvezető rendszerek kiépítésével együtt megépíthetők a külterületi mezőgazdasági bekötőutak, így javítható a mezőgazdasági területek megközelíthetősége a be- és kiszállításoknál. A fásítással nem csak a talajok defláció elleni védelme megoldott, hanem a kedvezőtlen adottságú területek hasznosítása is. Járulékos haszon még a levegőtisztaság és zajvédelem, a biodiverzitás megőrzése, jóléti használat, a kistérség vonzerejének növekedése. Sorszám Operatív programok Ütemezés Forrásigény (MFt) Térségi tervek a belvíz elvezetésre, erdőtelepítésre Vízelvezető rendszerek (és utak) építése Erdők, fasorok telepítése Összesen

13 Végrehajtásért felelős szervezet Feladatai Belvízvédelmi Bizottság (létrehozandó) Koordináció Erdőtelepítők Köre (létrehozandó) Koordináció Közreműködő szervezetek Feladataik Az érintett területek Védelmi Bizottságai, Helyi koordináció, operatív intézkedések önkormányzatok műszaki és településüzemeltető csoportjai Monor és Térsége Területfejlesztési Tervek megrendelése Önkormányzati Társulás Pest Megyei Területfejlesztési Tanács Megyei koordináció Térségfejlesztési Iroda Technikai segítség, szervezési feladatok Megyei vízügyi szervek Technikai segítség, engedélyezések, vízügyi koordináció Vállalkozók Tervezési és kivitelezési munkák Erdőrendészeti Szolgálat Erdőtelepítés felügyelete Erdőbirtokossági társulások Erdőtelepítés Természetvédelmi hivatal Szakmai segítségnyújtás Az együttműködés formái Mivel a belvíz elvezetés nagy területet érint, operatív munkacsapat (pl.: Belvízvédelmi Bizottság) felállítása lenne indokolt az önkormányzatok, az illetékes vízügyi szervek valamint szakértők (tervezői és gazdasági) bevonásával. Az erdőtelepítések összehangolására szakértői csoport (pl.: Erdőtelepítők Köre) alapítása indokolt, a tervezési és kivitelezési munkákkal szakértőket, illetve vállalkozókat célszerű megbízni. Kedvezményezettek köre Az érintett területeken gazdálkodók, földtulajdonosok, a velük kapcsolatban álló vállalkozások. Az alprogram működési, megvalósítási területe A kistérség teljes területe. Forrástérkép Forrás megnevezése %-os megoszlás Millió Ft Saját erő 25 98,75 Hitel 5 19,75 Decentralizált támogatás Központi támogatás EU támogatás ,5 Egyéb Összesen Potenciális források: SAPARD, Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium, Gazdasági Minisztérium, Közép Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács, Pest Megyei Területfejlesztési Tanács pályázatai, banki hitelek. Monitoring rendszer: A monitoringot a Térségfejlesztési Iroda szervezi meg a közreműködők bevonásával: Belvízvédelmi Bizottság, Erdőtelepítők Köre valamint az érintett területek Védelmi Bizottságai, önkormányzatok műszaki és településüzemeltető csoportjai; megyei szervek: Pest Megyei Területfejlesztési Tanács, a megyei vízügyi szervek, Erdőrendészeti Szolgálat közreműködésével. Az eredményekről a Térségfejlesztési Iroda évente ad tájékoztatást az érintett vállalkozóknak, földtulajdonosoknak. 13

14 Az alprogram megnevezése Az alprogram leírása A gazdálkodók érdekei azt kívánják, hogy egységesen lépjenek fel a piacon, úgy termelőként, mint értékesítőként. A program célja a több gazdálkodót tömörítő csoportok támogatása, úgymint új típusú szövetkezetek alapításának segítése, erdőtársulások alapítása, hegyközségek segítése. Szükségességének indoklása A térségben elkezdődött a mezőgazdasági termelők párbeszéde az új típusú szövetkezetek alapításáról. A hagyományokkal is rendelkező termelés nem feltétlenül oldható meg egyéni gazdálkodással, ezért van igény a szövetkezésekre, társulásokra (gépkörök, feldolgozók, hűtőházak, értékesítés). Szükség lenne tehát egy átfogó szervezetépítési tanulmányra is, amelyben szakáganként megjelennének az érdekcsoportok. A készülő tanulmányban javaslatot kell tenni egy térségi mezőgazdasági koordinációs bizottság létrehozására, amely szervezet hosszú távon működteti a kistérség mezőgazdasági fejlesztését. Eredménymutatók Új szövetkezetek, társulások száma nő, Új és már működő szövetkezetek, társulások gazdasági eredményei nőnek. Társadalmi, gazdasági és környezeti hatás Ebben a programban olyan különböző csoportok képviselői tudnak együtt gondolkozni és tevékenykedni a mezőgazdasági termelés fejlesztéséről, akik eddig egymástól térben ugyan nem, de elszigetelten gazdálkodtak. A programban való részvétel javítja az egyes gazdálkodók piaci helyzetét, esélyeit, javítja a termelés hatékonyságát és gazdaságosságát. Sorszám Operatív programok Ütemezés Forrásigény (MFt) Szervezetépítési tanulmány kidolgozása , Új típusú szövetkezetek alapításának segítése , Erdőtársulások alapítása , Hegyközségek segítése ,0 Összesen 512,5 Végrehajtásért felelős szervezet Térségi Mezőgazdasági Koordinációs Bizottság Közreműködő szervezetek Térségfejlesztési Iroda A kistérség gazdálkodói, szövetkezetei Pest Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány Falugazdászok Gazdakörök Hegyközségek Erdőtársulások Feladatai Szervezés, érdekképviselet, monitoring Feladataik Technikai segítség, szervezési feladatok, pályázati segítségnyújtás Termelés, értékesítés Pályázati tanácsadás, mikrohitel Szaktanácsadás, támogatási tanácsadás Érdekképviselet Érdekképviselet, termelés, értékesítés Érdekképviselet, termelés, értékesítés 14

15 Az együttműködés formái A Térségi Mezőgazdasági Koordinációs Bizottság a térségben tevékenykedő gazdálkodók (gazdakörök, hegyközségek), feldolgozók, értékesítők és szolgáltatók modell értékű fóruma, ahol párbeszéd folytatható a kamarai és minisztériumi megbízottakkal, falugazdászokkal. Résztvevők lehetnek még a települések mezőgazdasági bizottságainak tagjai, mezőgazdasági tanácsadók, illetve integrátorok, nagyvállalatok (multik) képviselői, valamint a Térségfejlesztési Iroda. Kedvezményezettek köre A térségben tevékenykedő gazdálkodók, földtulajdonosok, gazdakörök, hegyközségek, erdőtársulások. Az alprogram működési, megvalósítási területe A kistérség teljes területe. Forrástérkép Forrás megnevezése %-os megoszlás Millió Ft Saját erő ,125 Hitel 5 25,625 Decentralizált támogatás Központi támogatás ,500 EU támogatás ,250 Egyéb Összesen ,500 Potenciális források SAPARD, Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium, Gazdasági Minisztérium pályázatai, banki hitelek. Monitoring rendszer A Térségi Mezőgazdasági Koordinációs Bizottság modellként végezné az összes térségi mezőgazdasági tevékenység monitorozását. Ehhez ki kell dolgozni egy használható értékelő rendszert. 15

16 Az alprogram megnevezése Az alprogram leírása A térségben hagyományai vannak (voltak) a szőlő-, gyümölcs- és zöldség termesztésnek. Programszerűen meg kell tervezni a telepítéseket, megfogalmazni a mennyiségi és minőségi követelményeket. Cél a szőlő-, gyümölcs- és zöldség termelés támogatása, ezen belül a gyümölcs- és szőlőtelepítések szorgalmazása, zöldségtermelés mennyiségi és minőségi növelése. Szükségességének indoklása A mezőgazdaságban tapasztalható átalakulások a hagyományokkal rendelkező termelést visszaszorították. A mezőgazdák központi támogatása nem megfelelő. Hiányoznak a helyi támogatási formák, amik a termelési kedvet stabilizálják, vagy fokozzák. Eredménymutatók A telepített gyümölcs és szőlő területek nagyságának és arányának növekedése, Az új telepítésű területekről származó jövedelem nagysága és arányának változása az összes jövedelemhez viszonyítva, A zöldségtermelő területek nagyságának és arányának növekedése, A zöldségfélék minőségének javulása (beltartalom, tárolhatóság, stb.), A zöldség és gyümölcstermelők jövedelemviszonyai stabilizálódása. Társadalmi, gazdasági és környezeti hatás A helyi támogatás erősíti a termelési kedvet. Biztos háttérrel stabil termelés, fokozatos fejlesztés valósítható meg úgy, hogy a termelők munkakultúrája és életszínvonala egyaránt javul. Telepítéskor a korszerű fajtaválasztékból biztosítható a piaci igényeknek megfelelő termék, várható a minőség javulása, ami többlet árbevételt eredményez. A fajták igényeihez igazodó integrált növényvédelemmel csökkenthető a környezetbe kijuttatott vegyszerek mennyisége. Távlati hatásként az így előállított termékek javítják a társadalom egészségi állapotát. Sorszám Operatív programok Ütemezés Forrásigény (MFt) Program a gyümölcs- és ,5 zöldségtermelés fejlesztésére Gyümölcstelepítések szorgalmazása , Zöldségtermelés mennyiségi és ,0 minőségi növelése Összesen 772,5 16

17 Végrehajtásért felelős szervezet Térségi Mezőgazdasági Koordinációs Bizottság Közreműködő szervezetek A térségben tevékenykedő szövetkezetek, vállalkozások, gazdálkodók A létrehozandó új szövetkezetek Gazdakörök Hegyközségek Falugazdászok Gépkörök Térségfejlesztési Iroda Pest Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány Feladatai Szervezés, érdekképviselet Feladataik Telepítések, termelés, értékesítés Telepítések, termelés, értékesítés Érdekképviselet Érdekképviselet Érdekképviselet, szervezés Szolgáltatás Technikai segítség, szervezési feladatok, pályázati segítségnyújtás Pályázati tanácsadás, mikrohitel Az együttműködés formái Térségi Mezőgazdasági Koordinációs Bizottság alakul a szövetkezetek (új típusú is!), társulások, egyesületek, gazdakörök, hegyközségek, és a Térségfejlesztési Iroda részvételével. Szakmai és időbeli ütemezést készítenek a gyümölcstelepítésekre és a zöldségtermelésre. Közös stratégiai döntéseket hoznak, a programokról az eredményekről tájékoztatják egymást, érdekképviseletet gyakorolnak. Kedvezményezettek köre A térségben működő régi és új szövetkezetek, vállalkozások, gazdálkodók. Az alprogram működési, megvalósítási területe A kistérség teljes területe. Forrástérkép Forrás megnevezése %-os megoszlás Millió Ft Saját erő ,125 Hitel 5 38,625 Decentralizált támogatás Központi támogatás ,500 EU támogatás ,250 Egyéb Összesen ,500 Potenciális források: SAPARD, Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium, Gazdasági Minisztérium pályázatai, banki hitelek. Monitoring rendszer: A térségi programokat megrendelő és véleményező Térségfejlesztési Iroda évente meghallgatja a Koordinációs Bizottság beszámolóját. 17

18 Az alprogram megnevezése Az alprogram leírása A térségben a szántóföldi növénytermesztés jövedelmezősége nem megfelelő. Az alprogramban ennek javítására a következő intézkedéseket javasoljuk támogatásra: vetőmag ellátás és szaktanácsadás fejlesztése, vetőmagtermelés kiszélesítése. Szükségességének indoklása A térségben a szántóföldi gazdálkodás szinte minden településen jellemző, ez teszi ki a mezőgazdasági termelés legnagyobb részét. A piaci és támogatási viszonyok miatt a gazdálkodás jövedelmezősége alacsony, nem biztosítja a termelő gazdaságok tartós fennmaradását. Hiányosak a termelési és forrásmegszerzési ismeretek, ami ugyancsak termelési bizonytalanságot okoz. Probléma a jó minőségű vetőmag használatának elmaradása. Hiányoznak az integrátorok. A vetőmagtermelés a technológiai fegyelem betartásával biztos jövedelmet jelent. A program célja a szaktanácsadással és helyi termeléssel javítani a vetőmagellátást, javítani a szántóföldi növénytermesztés jövedelmezőségét. Eredménymutatók A vetőmagtermelésben részt vevő gazdaságok számának növekedése, Csökkenteni a saját előállítású (beltenyésztett) és bizonytalan eredetű vetőmaghasználatot, A vetőmagot termelő gazdaságok jövedelmének növekedése, Integrátorok térségbe telepedése, Helyi tanácsadói hálózat létrehozása. Társadalmi, gazdasági és környezeti hatás Az ellenőrzött minőségű és származású vetőmag használatával a fajták leromlása visszaszorul, növekszik a termés mennyisége, javul a minősége. Mezőgazdasági támogatás is csak ilyen vetőmag használatával vehető igénybe, így javul a növénytermesztés jövedelmezősége. A minőségi vetőmagtermesztés kiugróan magas jövedelmet jelent, amivel a gazdaságok megerősödhetnek, fejleszthetnek. Sorszám Operatív programok Ütemezés Forrásigény (MFt) Vetőmag ellátás és szaktanácsadás fejlesztése , Vetőmagtermelés kiszélesítése ,0 Összesen 158,5 18

19 Végrehajtásért felelős szervezet Térségi Mezőgazdasági Koordinációs Bizottság Közreműködő szervezetek A kistérség gazdálkodói OMMI területi vetőmag-felügyelősége, (Monor) Biokultúra Egyesület (Budapest) Szent István Egyetem, (Gödöllő) GITR Agrárfejlesztési és Kereskedelmi Központ Rt. (Cegléd) Dél-Pest Megyei M Rt. (Cegléd) Gödöllői Tangazdaság Rt Vetőmag Terméktanács Térségfejlesztési Iroda Feladatai Szervezés, érdekképviselet Feladataik Termelés, értékesítés Szakmai, minőségi felügyelet Szaktanácsadás Tanácsadás Integrátor Integrátor Integrátor Érdekképviselet Technikai segítség, szervezési feladatok, pályázati segítségnyújtás Az együttműködés formái A Térségi Mezőgazdasági Koordinációs Bizottság összehangolja a növénytermesztők és vetőmagtermelők tevékenységét, bevonja az integrátorokat és a tanácsadó szervezeteket. Kedvezményezettek köre A kistérség gazdálkodói, mezőgazdasági szolgáltatói, földtulajdonosok. Az alprogram működési, megvalósítási területe A kistérség teljes területe a szomszédos kistérségek. Forrástérkép Forrás megnevezése %-os megoszlás Millió Ft Saját erő 25 39,625 Hitel 5 7,925 Decentralizált támogatás Központi támogatás 20 31,700 EU támogatás 50 79,250 Egyéb Összesen ,500 Potenciális források SAPARD, Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium, Gazdasági Minisztérium pályázatai, banki hitelek. Monitoring rendszer Működésben a hatályos törvények és gazdasági szabályzók figyelembevételével, a térségi Mezőgazdasági Koordinációs Bizottság a szakmai kérdésekben az integrátorok, tanácsadók működtetik a monitoring rendszert. A kistérségi programokat megrendelő és véleményező Térségfejlesztési Iroda évente meghallgatja a Koordinációs Bizottság beszámolóját. 19

20 Az alprogram megnevezése Az alprogram leírása A kistérségben programot kell kidolgozni a hagyományokkal rendelkező állattenyésztés újjáélesztésére. Ebben javaslatot kell tenni a termelés alapjaira, összetételére és értékesítésére, környezetbarát technológiákra. Az alprogram célja a hagyományokkal rendelkező állattenyésztés támogatása, amelyben kiemelt helyen szerepel a kisállattenyésztés feltételrendszerének javítása és a génbankok (genetikai háttér) létrehozása. Szükségességének indoklása A kistérségben hagyományos állattenyésztés a mezőgazdaságban tapasztalható átalakulások miatt nagymértékben visszaszorult. Az állattenyésztésből élők támogatása sem központilag, sem helyileg nem megfelelő. A stabil mezőgazdaságból nem hiányozhatnak a gazdaságosan termelő állattartó (családi) gazdaságok. A térségben minden tenyésztett haszonállat megtalálható ugyan, de a lehetőségek nagyon alacsony kihasználtságúak. A családi gazdálkodásra a kisállattenyésztés a gyorsabb megtérülés miatt kedvezőbb lehetőségeket kínál. Az állattartáshoz és tenyésztéshez nemcsak a gazdasági, hanem a technológiai összefüggések alapos ismerete, illetve a megbízható genetikai háttér is szükséges. Eredménymutatók Az állattenyésztésből élő gazdaságok számának növekedése, Az állattenyésztésből élő gazdaságok jövedelmének növekedése, A már működő gazdaságok jövedelmezőségének javulása, A tenyésztett és tartott állatok darabszámának növekedése, A kisállattenyésztés arányának növekedése, A genetikai háttér térségi megteremtése. Társadalmi, gazdasági és környezeti hatás A kistérségben megerősödnek az állattartó gazdaságok. Nő a termelés volumene. A genetikai háttér megteremtésével stabilizálódik a termelés. A kisállattenyésztéssel foglalkozók száma is növekszik. Ezek együttes hatására az állattartók jövedelemviszonyai javulnak. Sorszám Operatív programok Ütemezés Forrásigény (MFt) Program a hagyományokkal rendelkező ,5 állattenyésztés újjáélesztésére A kisállattenyésztés feltételrendszerének javítása , Génbank(ok) (genetikai háttér) létrehozása ,0 Összesen 423,5 20

Székhely : 2316 Tököl, Csépi út 144. ; Levelezési cím : 1093 Budapest, Lónyay u. 22. Telefon : 216-5981, fax: 216-6307 KONCEPCIÓ ÉS PROGRAM

Székhely : 2316 Tököl, Csépi út 144. ; Levelezési cím : 1093 Budapest, Lónyay u. 22. Telefon : 216-5981, fax: 216-6307 KONCEPCIÓ ÉS PROGRAM Székhely : 2316 Tököl, Csépi út 144. ; Levelezési cím : 1093 Budapest, Lónyay u. 22. Telefon : 216-5981, fax: 216-6307 MONOR ÉS TÉRSÉGE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS PROGRAM III. KÖTET OPERATÍV PROGRAM

Részletesebben

Élelmiszer-stratégia 2014-2020. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Élelmiszer-stratégia 2014-2020. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Élelmiszer-stratégia 2014-2020. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály A hazai élelmiszer-feldolgozás jelentősége Miért stratégiai ágazat a magyar élelmiszer-feldolgozás? A lakosság

Részletesebben

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012.

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012. 12.A területfejlesztés és területrendezés jogintézményei és szervei /A területfejlesztés és területrendezés célja és feladata/ Szabályozás: 1996. évi XXI. törvény a területfejlesztésről és a területrendezésről

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc ÚMVP I. tengely A minőség és a hozzáadott érték növelése a mezőés erdőgazdaságban,

Részletesebben

Nyugat-Pannon Járműipari és Mechatronikai Központ. Szombathely szerepe és lehetőségei A NYPJMK-ban Szijártó Zsolt ügyvezető igazgató

Nyugat-Pannon Járműipari és Mechatronikai Központ. Szombathely szerepe és lehetőségei A NYPJMK-ban Szijártó Zsolt ügyvezető igazgató Nyugat-Pannon Járműipari és Mechatronikai Központ Szombathely szerepe és lehetőségei A NYPJMK-ban 2014-2020 Szijártó Zsolt ügyvezető igazgató Budapest, 2014. március 26. Tartalom 1. Jövőkép 2. Gazdaságfejlesztési

Részletesebben

MONOR ÉS TÉRSÉGE TERÜLETFEJLESZTÉSI

MONOR ÉS TÉRSÉGE TERÜLETFEJLESZTÉSI Székhely : 2316 Tököl, Csépi út 144. ; Levelezési cím : 1093 Budapest, Lónyay u. 22. Telefon: 216-5981, fax: 216-6307 MONOR ÉS TÉRSÉGE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS PROGRAM ÖSSZEFOGLALÓ 2000. november

Részletesebben

Magyarország közép és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája (ÉFS)

Magyarország közép és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája (ÉFS) Előzmények 2010: Az élelmiszeripar fejlesztésére vonatkozó Tézisek kidolgozása 2011: Nemzeti Vidékstratégia Élelmiszer-feldolgozási részstratégia 2011: Kormányzati kezdeményezésre Élelmiszeripar-fejlesztési

Részletesebben

Békés megye 2014-2020 közötti fejlesztéspolitikája, gazdaságerősítő mechanizmusa

Békés megye 2014-2020 közötti fejlesztéspolitikája, gazdaságerősítő mechanizmusa Békés megye 2014-2020 közötti fejlesztéspolitikája, gazdaságerősítő mechanizmusa Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 BÉKÉS MEGYE JÖVŐKÉPE az élhető és sikeres megye

Részletesebben

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2011. július 18., hétfő TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése- ipari parkok, iparterületek és inkubátorházak támogatása

Részletesebben

Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020.

Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020. Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020. Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Hatásvizsgálatok és stratégiák kidolgozása a Vidékfejlesztési Minisztériumban

Részletesebben

Fenntartható Kertészet és Versenyképes Zöldségágazati Nemzeti Technológiai Platform Szakmai Fórum

Fenntartható Kertészet és Versenyképes Zöldségágazati Nemzeti Technológiai Platform Szakmai Fórum Fenntartható Kertészet és Versenyképes Zöldségágazati Nemzeti Technológiai Platform Szakmai Fórum Budapest, 2011. június 7. Dr. Bujáki Gábor ügyvezető igazgató Pest Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány

Részletesebben

BROADINVEST ÉPÍTŐIPARI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT. Gépbeszerzés a Broadinvest Kft-nél

BROADINVEST ÉPÍTŐIPARI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT. Gépbeszerzés a Broadinvest Kft-nél BROADINVEST ÉPÍTŐIPARI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT. Gépbeszerzés a Broadinvest Kft-nél Szakmai anyag a Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájából a Térségi és helyi

Részletesebben

TURISZTIKAI KONFERENCIA Radács Edit Radiant Zrt. Veszprém, 2006. április 7. TURISZTIKAI KONFERENCIA TARTALOM REGIONÁLIS REPÜLŐTEREK JELENTŐSÉGE HAZAI SAJÁTOSSÁGOK REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓK REPÜLŐTÉRHEZ

Részletesebben

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájában megfogalmazott célkitűzések megvalósítása

Részletesebben

LEADER vállalkozási alapú

LEADER vállalkozási alapú HPME-hez rendelt forrás HPME HVS célkitűzéshez Helyi termékre épülő bemutató helyek, látványműhelyek kialakítása Versenyképesség (411) LEDER vállalkozási alapú 55 000 000 Ft Míves Térség térség gazdasági

Részletesebben

Beruházási pályázati lehetőségek Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Beruházási pályázati lehetőségek Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Beruházási pályázati lehetőségek 2014-2020 Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály TÁMOGATÓ VÁLLALKOZÁSI KÖRNYEZET Magyarország közép és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája A STRATÉGIA

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Új Magyarország Fejlesztési Terv 40. lecke Új Magyarország Fejlesztési Terv 2007-2013

Részletesebben

Helyi hálózatok szerepe a vidékfejlesztésben

Helyi hálózatok szerepe a vidékfejlesztésben Helyi hálózatok szerepe a vidékfejlesztésben Tószegi-Faggyas Katalin vidékfejlesztési igazgató Vidékfejlesztési és Szaktanácsadási Igazgatóság Tudásmegosztó Nap - Székesfehérvár, 2014. november 27. A vidékfejlesztés

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc ÚMVP II. tengely A földhasználat racionalizálása a környezeti és természeti értékek

Részletesebben

A Közép-dunántúli Régió Innovációs Stratégiája

A Közép-dunántúli Régió Innovációs Stratégiája A Közép-dunántúli Régió Innovációs Stratégiája Magyar Műszaki Értelmiség Napja 2009. Dr. Szépvölgyi Ákos KDRIÜ Nonprofit Kft. 2009.05.14. A Közép-Dunántúl hosszú távú területfejlesztési koncepciója (1999)

Részletesebben

VETUSFORG Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Építés a Vetusforg Kft-nél

VETUSFORG Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Építés a Vetusforg Kft-nél VETUSFORG Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Építés a Vetusforg Kft-nél Szakmai anyag a Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájából a Térségi és helyi vállalkozások fejlesztése,

Részletesebben

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01 Célterület kód: 580a01 Nemzetiségi hagyományok ápolása, civil szervezetek eszközbeszerzésének támogatása adottságokon alapul, vagy újszerűsége, témája miatt fontos a települések fejlődése szempontjából

Részletesebben

SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM

SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM Preambulum Az aláíró felek fontos feladatnak tartják a Szécsényi kistérség társadalmi-gazdasági fejlődésének támogatását a humánerőforrás fejlesztésével és a

Részletesebben

A vidékfejlesztés esélyei az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program tükrében. Pásztohy András Miniszteri Biztos. Budapest, 2008. április 14.

A vidékfejlesztés esélyei az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program tükrében. Pásztohy András Miniszteri Biztos. Budapest, 2008. április 14. A vidékfejlesztés esélyei az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program tükrében Pásztohy András Miniszteri Biztos Budapest, 2008. április 14. 1 Példátlan lehetőség 2007-2013 között Mintegy 8000 milliárd

Részletesebben

Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020

Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020 ÉLELMISZER-FELDOLGOZÁS NÉLKÜL NINCS ÉLETKÉPES MEZŐGAZDASÁG; MEZŐGAZDASÁG NÉLKÜL NINCS ÉLHETŐ VIDÉK Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020 Dr. Bognár Lajos helyettes

Részletesebben

Speciális élelmiszerek a Vidékfejlesztési Stratégiában. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Speciális élelmiszerek a Vidékfejlesztési Stratégiában. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Speciális élelmiszerek a Vidékfejlesztési Stratégiában Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Nemzeti Vidékfejlesztési Stratégia 2020-ig Stratégiai célkitűzések a vidéki munkahelyek

Részletesebben

A magyar élelmiszeripar fejlesztési stratégiájának elemei. Szilágyi Péter közigazgatási főtanácsadó Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

A magyar élelmiszeripar fejlesztési stratégiájának elemei. Szilágyi Péter közigazgatási főtanácsadó Élelmiszer-feldolgozási Főosztály A magyar élelmiszeripar fejlesztési stratégiájának elemei Szilágyi Péter közigazgatási főtanácsadó Élelmiszer-feldolgozási Főosztály A hazai élelmiszer-feldolgozás jelentősége Magyar élelmiszeripar 2014.

Részletesebben

Pályázati lehetőségek 2014-2020-as programozási időszakban. Korbeák György Ügyvezető igazgató Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.

Pályázati lehetőségek 2014-2020-as programozási időszakban. Korbeák György Ügyvezető igazgató Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. Pályázati lehetőségek 2014-2020-as programozási időszakban Korbeák György Ügyvezető igazgató Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.

Részletesebben

Nagykanizsa középtávú városfejlesztési tervei

Nagykanizsa középtávú városfejlesztési tervei Nagykanizsa középtávú városfejlesztési tervei Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Rodekné Hederics Erika pályázati csoportvezető Nagykanizsa, 2015. 07. 07. Önkormányzati reform Magyarország helyi

Részletesebben

Nagy Miklós Csaba egyéni vállalkozó Nagy Miklós egyéni vállalkozásának fejlesztése

Nagy Miklós Csaba egyéni vállalkozó Nagy Miklós egyéni vállalkozásának fejlesztése Nagy Miklós Csaba egyéni vállalkozó Nagy Miklós egyéni vállalkozásának fejlesztése Szakmai anyag a Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájából a Térségi és helyi vállalkozások

Részletesebben

Észak-Alföldi Operatív Program. Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember

Észak-Alföldi Operatív Program. Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember Észak-Alföldi Operatív Program Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember I. Prioritás bemutatása: 1. prioritás: Regionális gazdaságfejlesztés Észak-Alföldi Operatív Program A prioritás támogatást nyújt ipari

Részletesebben

Nyíregyháza, 2014.06.27. Cseszlai István Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Nyíregyháza, 2014.06.27. Cseszlai István Nemzeti Agrárgazdasági Kamara A megújuló energiák alkalmazásának szerepe és eszközei a vidék fejlesztésében, a Vidékfejlesztési Program 2014-20 energetikai vonatkozásai Nyíregyháza, 2014.06.27. Cseszlai István Nemzeti Agrárgazdasági

Részletesebben

Közreműködő szervezet: DARFÜ, DDRFÜ, ÉMRFÜ, KDRFÜ, Pro Regio, NYDRFÜ

Közreműködő szervezet: DARFÜ, DDRFÜ, ÉMRFÜ, KDRFÜ, Pro Regio, NYDRFÜ Tisztelt Ügyfelünk! Tisztelt Partnerünk! Az alábbi pályázati felhívást ajánlom szíves figyelmükbe: Pályázat címe: Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése- ipari parkok, iparterületek

Részletesebben

várható fejlesztési területek

várható fejlesztési területek 2014-2020 várható fejlesztési területek EU támogatási prioritások A Bizottság által meghatározott 11 tematikus célkitűzéshez való kötelező illeszkedés 1.a kutatás, a technológiai fejlesztés és innováció

Részletesebben

Helyi Fejlesztési Stratégia (MUNKAANYAG) 1. INTÉZKEDÉS

Helyi Fejlesztési Stratégia (MUNKAANYAG) 1. INTÉZKEDÉS Helyi Fejlesztési Stratégia 2014-2020 (MUNKAANYAG) INTÉZKEDÉSEK 1. INTÉZKEDÉS 1. Intézkedés megnevezése A településeken működő, az ott élők helyben maradását elősegítő szolgáltatások körének bővítése,

Részletesebben

Vedd kezedbe a Földet! FENNTARTHATÓSÁGI TÉMAHÉT Szakmai konferencia április 22.

Vedd kezedbe a Földet! FENNTARTHATÓSÁGI TÉMAHÉT Szakmai konferencia április 22. Vedd kezedbe a Földet! FENNTARTHATÓSÁGI TÉMAHÉT Szakmai konferencia 2016. április 22. A FENNTARTHATÓSÁGRA NEVELÉS LEHETŐSÉGEI Galambos Annamária főosztályvezető Földművelésügyi Minisztérium VÁLTSUNK SZEMLÉLETET!

Részletesebben

Mi vár a magyar mezőgazdaságra a következő 10 évben? Kormányzati lehetőségek és válaszok

Mi vár a magyar mezőgazdaságra a következő 10 évben? Kormányzati lehetőségek és válaszok Mi vár a magyar mezőgazdaságra a következő 10 évben? Kormányzati lehetőségek és válaszok Dr. Feldman Zsolt agrárgazdaságért felelős helyettes államtitkár Földművelésügyi Minisztérium Kecskemét, 2014. június

Részletesebben

A területfejlesztés intézményrendszere

A területfejlesztés intézményrendszere A területfejlesztés intézményrendszere 10. elıadás Regionális politika egyetemi tanár Törvény a területfejlesztésrıl és rendezésrıl (1996. XXI: tv. (III.20.)) Alapelvek és feladatok Alapelv: felkészülni

Részletesebben

Csurgói járás fejlesztési programjának bemutatása

Csurgói járás fejlesztési programjának bemutatása ÁROP-1.2.11-2013 Megyei Tervezés Koordinációja Somogy Megyei Területfejlesztési Konferencia Csurgói járás fejlesztési programjának bemutatása Területfejlesztési, területi tervezési és szakmai koordinációs

Részletesebben

Lehetőségek az agrár- és vidékfejlesztési politikában

Lehetőségek az agrár- és vidékfejlesztési politikában Az állami költségvetési rendszer környezetvédelmi felülvizsgálata mint a gazdasági válságból való kilábalás eszköze Konferencia az Országgyűlési Biztosok Irodájában, Budapesten, 2009. június 11-én Lehetőségek

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött a Rábaközi Tájtermék Klaszter tagjai között (a továbbiakban Tagok) az alábbi feltételekkel: Az együttműködési megállapodás megkötésének célja, hogy a klaszter

Részletesebben

A K+F+I forrásai között

A K+F+I forrásai között Joint Venture Szövetség EU 2014-2020 Konferencia 2014. január 30. A K+F+I forrásai 2014-2020 között Pecze Tibor Csongor elnök Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal EU tematikus célok Kötelező illeszkedés OP-k

Részletesebben

Milyen változások várhatóak az Uniós források felhasználásával kapcsolatban

Milyen változások várhatóak az Uniós források felhasználásával kapcsolatban Milyen változások várhatóak az Uniós források felhasználásával kapcsolatban Az EU célrendszere 2007-2013 Kevésbé fejlett országok és régiók segítése a strukturális és kohéziós alapokból 2014 2020 EU versenyképességének

Részletesebben

Európai Agrárpolitika és Vidékfejlesztés

Európai Agrárpolitika és Vidékfejlesztés Európai Agrárpolitika és Vidékfejlesztés A vidékfejlesztés koncepciója és a fejlesztésekhez rendelhető források Gáti Attila Egy kis történelem avagy a KAP kialakulása Mezőgazdaság Élelmiszerellátás Önellátás

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ELŐZETES GAZDASÁGFEJLESZTÉSI RÉSZPROGRAM

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ELŐZETES GAZDASÁGFEJLESZTÉSI RÉSZPROGRAM MUNKAKÖZI ANYAG JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ELŐZETES GAZDASÁGFEJLESZTÉSI RÉSZPROGRAM A 2013. április 19-én benyújtott a Megyei Közgyűlés 291/2013. (V.17.) számú

Részletesebben

Fejér megye területfejlesztési program környezeti értékelés tematika

Fejér megye területfejlesztési program környezeti értékelés tematika Fejér megye területfejlesztési program környezeti értékelés tematika Készült: A Fejér Megyei Önkormányzat megbízásából a Lechner Lajos Tudásközpont Nonprofit Kft. Területi és építésügyi szakértői osztályán

Részletesebben

A Somogy Megyei Önkormányzat szerepe a terüle7ejlesztésben. 2013.november 28.

A Somogy Megyei Önkormányzat szerepe a terüle7ejlesztésben. 2013.november 28. A Somogy Megyei Önkormányzat szerepe a terüle7ejlesztésben 2013.november 28. Megyei önkormányzatterületfejlesztés A megyei önkormányzat területi önkormányzat, amely törvényben meghatározottak szerint területfejlesztési,

Részletesebben

Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program 2014-2020 (VEKOP)

Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program 2014-2020 (VEKOP) TÁMOP 2.5.3.C-13/1-2013-0001 Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program 2014-2020 (VEKOP) VÁLLALKOZÁSOK STRUKTURÁLT TAPASZTALATCSERÉJE Konferencia 2014. Október 1., Gödöllő Kocza Mihály oktatási

Részletesebben

Környezetipari és Megújuló Energetikai Kompetenciaés Innovációs Központ (KÖMEKIK)

Környezetipari és Megújuló Energetikai Kompetenciaés Innovációs Központ (KÖMEKIK) Környezetipari és Megújuló Energetikai Kompetenciaés Innovációs Központ (KÖMEKIK) tudományos tanácsadó Kapos ITK Kht. Kompetenciaközpont konzorciumi tagok és munkatársak Kapos ITK Kht. Görcs Nóra (okl.

Részletesebben

3.2. Ágazati Operatív Programok

3.2. Ágazati Operatív Programok 3.2. Ágazati Operatív Programok A. Versenyképesség operatív program Irányító Hatóság Gazdasági Minisztérium Közreműködő Szervezetek Ellenőrző Hatóság a Számvevőszék Auditáló Hatósága A pályázók köre: A

Részletesebben

Tatabánya-Esztergom kiemelt járműipari központ (2014. április 1.)

Tatabánya-Esztergom kiemelt járműipari központ (2014. április 1.) Tatabánya-Esztergom kiemelt járműipari központ (2014. április 1.) Tatabánya-Esztergom kiemelt fejlesztési régiók szereplői: ALÁÍRÓK: (2014. március 6.) Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Komárom-Esztergom

Részletesebben

Tervezzük együtt a jövőt!

Tervezzük együtt a jövőt! Tervezzük együtt a jövőt! NÓGRÁD MEGYEI GAZDASÁGFEJLESZTÉSI RÉSZPROGRAMOK TERVEZÉSE (előzetes) ELŐZETES RÉSZPROGRAM TERVEK 1. Vállalkozásfejlesztési és befektetés-ösztönzési program 2. Ipari hagyományokon

Részletesebben

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ. együttgondolkodást indító munkaközi anyag

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ. együttgondolkodást indító munkaközi anyag TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ együttgondolkodást indító munkaközi anyag 1. JÖVŐKÉP Mogyoród az agglomeráció egyik kiemelt turisztikai célpontja legyen. Ön milyen települést szeretne?:. Mogyoród egy olyan

Részletesebben

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA SZÉKESFEHÉRVÁR A MEGYEI JOGÚ VÁROS földrajzi helyzet, urbánus

Részletesebben

A térségfejlesztés modellje

A térségfejlesztés modellje Szereplők beazonosítása a domináns szervezetek Közigazgatás, önkormányzatok Szakmai érdekképviseletek (területi szervezetei) Vállalkozók Civil szervezetek Szakértők, falugazdászok A térségfejlesztés modellje

Részletesebben

OTP Consulting Romania OTP Bank Romania. Uniós források vállalkozásoknak Nagyvárad, április 4.

OTP Consulting Romania OTP Bank Romania. Uniós források vállalkozásoknak Nagyvárad, április 4. OTP Consulting Romania OTP Bank Romania Uniós források vállalkozásoknak Nagyvárad, 2008. április 4. A Nemzeti Stratégiai Referencia Kerethez kapcsolódó Operatív Programok Humánerőforrás-fejlesztési Operatív

Részletesebben

TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS

TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS Az ember a megszerzett földdarabon igyekszik megfelelő körülményeket teremteni magának, családjának, közösségének. Amíg az építési szándékát megvalósítja, számos feltételt

Részletesebben

Mária Út Közhasznú Egyesület önkormányzati munkatalálkozó Hogyan tudjuk megsokszorozni a Mária út helyi szintű kiteljesedéséhez a forrásainkat?

Mária Út Közhasznú Egyesület önkormányzati munkatalálkozó Hogyan tudjuk megsokszorozni a Mária út helyi szintű kiteljesedéséhez a forrásainkat? Mária Út Közhasznú Egyesület önkormányzati munkatalálkozó Hogyan tudjuk megsokszorozni a Mária út helyi szintű kiteljesedéséhez a forrásainkat? Esztergom, 2015. november 26-27. Feladat megosztás - stratégiai

Részletesebben

VIDÉKFEJLESZTÉSI POLITIKA

VIDÉKFEJLESZTÉSI POLITIKA VIDÉKFEJLESZTÉSI POLITIKA 2014-2020 UDVARDY Péter egyetemi docens ÓE AMK NVS A Nemzeti Vidékstratégia (NVS) célja, hogy a Magyarország vidéki térségeinek nagy részén érvényesülő kedvezőtlen folyamatokat

Részletesebben

Területi különbségek kialakulásának főbb összefüggései

Területi különbségek kialakulásának főbb összefüggései Területi különbségek kialakulásának főbb összefüggései,,a siker fenntartásáért nap, mint nap meg kell küzdeni csak a hanyatlás megy magától (Enyedi, 1998) Dr. Káposzta József A TERÜLETI KÜLÖNBSÉG TEOLÓGIAI

Részletesebben

Élelmiszeripari intézkedések. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Élelmiszeripari intézkedések. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Élelmiszeripari intézkedések Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Magyar élelmiszeripar főbb adatok, 2011 Feldolgozóiparon belül a harmadik legjelentősebb ágazat, mintegy 2271

Részletesebben

Kik vagyunk? A Körics Euroconsulting 2003 óta meghatározó szereplője a hazai fejlesztési és üzleti tanácsadói piacnak.

Kik vagyunk? A Körics Euroconsulting 2003 óta meghatározó szereplője a hazai fejlesztési és üzleti tanácsadói piacnak. Horizon 2020 Kik vagyunk? A Körics Euroconsulting 2003 óta meghatározó szereplője a hazai fejlesztési és üzleti tanácsadói piacnak. Munkatársainkkal a kis- és középvállalkozások, önkormányzatok, érdekképviseleti

Részletesebben

Földi Kincsek Vására Oktatóközpont Programfüzete

Földi Kincsek Vására Oktatóközpont Programfüzete Földi Kincsek Vására Oktatóközpont Programfüzete Előadás- képzés-szaktanácsadás a Börzsöny-Duna-Ipoly Vidékfejlesztési Egyesület szervezésében Helyszín: Földi Kincsek Vására Oktatóközpont (2632, Letkés

Részletesebben

II. Nemzeti Fejlesztési Terv (PND)

II. Nemzeti Fejlesztési Terv (PND) Projektalapozás Pályázatkészítés Üzleti tervezés II. Nemzeti Fejlesztési Terv (PND) Szabó Sándor András pályázati és innovációs tanácsadó regisztrált pályázati tréner egyetemi oktató 1 Mi a Nemzeti Fejlesztési

Részletesebben

BIOGÁZ KOGENERÁCIÓS KISERŐMŰVI TERVEZÉS, ENGEDÉLYEZÉS, PROJEKTMENEDZSMENT. Anger Ottó Béla +36 30 399 78 85

BIOGÁZ KOGENERÁCIÓS KISERŐMŰVI TERVEZÉS, ENGEDÉLYEZÉS, PROJEKTMENEDZSMENT. Anger Ottó Béla +36 30 399 78 85 BIOGÁZ KOGENERÁCIÓS KISERŐMŰVI TERVEZÉS, ENGEDÉLYEZÉS, PROJEKTMENEDZSMENT Anger Ottó Béla +36 30 399 78 85 09/23/10 1 DECENTRALIZÁLT KISERŐMŰVEK Villamosenergia-rendszer általában: hatékony termelés és

Részletesebben

MTVSZ, 2013.10.01. Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása

MTVSZ, 2013.10.01. Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása MTVSZ, 2013.10.01 Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása A közép-magyarországi régió és a VEKOP speciális helyzete A KMR és a régió fejlesztését célzó VEKOP speciális helyzete: Párhuzamosan

Részletesebben

GAZDASÁGFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM

GAZDASÁGFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM GAZDASÁGFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM Balogh Balázs regionális igazgató ADITUS Zrt. 1054 Budapest, Báthori u. 3. 1. PRIORITÁS K+F ÉS INNOVÁCIÓ - Gazdaságban hasznosuló ipari kutatás és kísérleti fejlesztés

Részletesebben

Vidékgazdaság és élelmiszerbiztonság főbb összefüggései

Vidékgazdaság és élelmiszerbiztonság főbb összefüggései Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet Vidékgazdaság és élelmiszerbiztonság főbb összefüggései Készítette: Gódor Amelita Kata, PhD hallgató Enyedi György

Részletesebben

Az NFT I. ROP képzési programjai és a területfejlesztés aktuális feladatai

Az NFT I. ROP képzési programjai és a területfejlesztés aktuális feladatai Az NFT I. ROP képzési programjai és a területfejlesztés aktuális feladatai Sára János főosztályvezető Területfejlesztési Főosztály 2008. április 3. Az NFT I. Regionális Operatív Programjának két képzési

Részletesebben

Közbeszerzési, Pályázati és Beruházási ismeretek. SZIE GTK Bsc. képzés 2012

Közbeszerzési, Pályázati és Beruházási ismeretek. SZIE GTK Bsc. képzés 2012 Közbeszerzési, Pályázati és Beruházási ismeretek SZIE GTK Bsc. képzés 2012 Fejlesztési programok Új Széchenyi Terv (Új Magyarország Fejlesztési Terv) Darányi Ignác Terv (Új Magyarország Vidékfejlesztési

Részletesebben

Vállalkozás általános bemutatása

Vállalkozás általános bemutatása Helyi adottságokhoz, erőforrásokhoz illeszkedő térségi gazdaságfejlesztés keretében Helyi vállalkozások fejlesztése, új szolgáltatási paletták kialakítása, versenyképességük növelése célterületre benyújtott

Részletesebben

Velencei tó Térségfejlesztő Egyesület HVS 2011 LEADER Kritériumok

Velencei tó Térségfejlesztő Egyesület HVS 2011 LEADER Kritériumok A LEADER program a társadalmi-gazdasági szereplők együttműködését ösztönzi az olyan javak és szolgáltatások létrejötte, fejlesztése érdekében, amelyek a lehető legnagyobb hozzáadott értéket biztosítják

Részletesebben

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program szerepe a megye fejlesztésében

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program szerepe a megye fejlesztésében A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program szerepe a megye fejlesztésében Dr. Papp Csaba megyei jegyző Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat 1 A megyei önkormányzat feladatai megyei szintű

Részletesebben

Az Ipari Parkok szabályozói környezete, és tervezett pályázati forrásai

Az Ipari Parkok szabályozói környezete, és tervezett pályázati forrásai Az Ipari Parkok szabályozói környezete, és tervezett pályázati forrásai előadó: Radics Ernő Nemzetgazdasági Minisztérium, Ipari és Építésgazdasági Főosztály Tiszaújváros, 2013. november 4. 1 Az Ipari Parkok,

Részletesebben

Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja

Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja 2015-2019 Bevezetés Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116..-a alapján a helyi önkormányzatoknak Gazdasági programot

Részletesebben

NYÍRMADA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV KÉSZÍTÉSE

NYÍRMADA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV KÉSZÍTÉSE 2014. URBAN Linea Tervező és Szolgáltató Kft. NYÍRMADA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV KÉSZÍTÉSE KÜLZETLAP Nyírmada Város Településrendezési Tervének - készítéséhez - Településrendező tervező: ügyvezető.

Részletesebben

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA ADALÉKOK A VÁROSFEJLESZTÉS XXI. SZÁZADI GYAKORLATÁHOZ Dr.

Részletesebben

Struktúratervezés Pest megye északi mikro-régiójában minta projekt 2000-2002

Struktúratervezés Pest megye északi mikro-régiójában minta projekt 2000-2002 Struktúratervezés Pest megye északi mikro-régiójában minta projekt 2000-2002 A program a Holland Külügyminisztérium MATRA programjának finanszírozásában és a Pest Megyei Önkormányzat koordinálása mellett

Részletesebben

Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 2013. OKTÓBER 17.

Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 2013. OKTÓBER 17. Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 2013. OKTÓBER 17. A tervezés folyamata -közös programozási folyamat a két partnerország részvételével -2012 őszén programozó munkacsoport

Részletesebben

AJÁNLAT. 2012. IV. negyedévében a mikro-, kis- és középvállalkozások számára kínált fejlesztési lehetőségek az Új Széchenyi Terv keretében

AJÁNLAT. 2012. IV. negyedévében a mikro-, kis- és középvállalkozások számára kínált fejlesztési lehetőségek az Új Széchenyi Terv keretében AJÁNLAT 2012. IV. negyedévében a mikro-, kis- és középvállalkozások számára kínált fejlesztési lehetőségek az Új Széchenyi Terv keretében IR Intelligens Régió Üzleti Kommunikációs Kft. 6725 Szeged, Kálvária

Részletesebben

Statikus funkcionális (működési) modell (szervezetek csoportosítása, szervezeti felépítés, tevékenységi szerkezet)

Statikus funkcionális (működési) modell (szervezetek csoportosítása, szervezeti felépítés, tevékenységi szerkezet) Statikus funkcionális (működési) modell (szervezetek csoportosítása, szervezeti felépítés, tevékenységi szerkezet) Szervezeti felépítés Tevékenységi (funkció) szerkezet A rendszer adaptivitása funkcionális

Részletesebben

Szaktanácsadás képzés- előadás programsorozat

Szaktanácsadás képzés- előadás programsorozat Szaktanácsadás képzés- előadás programsorozat Helyszín: Földi Kincsek Vására Oktatóközpont, 2632 Letkés Dózsa György út 22. IDŐ ELŐADÁS SZAKTANÁCSADÁS KÉPZÉS 2014.09.27 Innováció a helyi gazdaság integrált

Részletesebben

www.intelligensregio.hu.. Alapítva 2000-ben GINOP 1.2.1-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése pályázat rövid összefoglaló dokumentuma IR Intelligens Régió Üzleti Kommunikációs

Részletesebben

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter./2007. ( ) FVM rendelete

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter./2007. ( ) FVM rendelete A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter./2007. ( ) FVM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a növénytermesztés és kertészet korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes

Részletesebben

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara szerepe a helyi erőforrások hálózatba szervezésében

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara szerepe a helyi erőforrások hálózatba szervezésében A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara szerepe a helyi erőforrások hálózatba szervezésében Tószegi-Faggyas Katalin vidékfejlesztési igazgató Vidékfejlesztési és Szaktanácsadási Igazgatóság Mezőtúr, 2014. november

Részletesebben

Termelői szervezetek működési tapasztalatai és fejlesztésének lehetőségei. Bittsánszky Márton Agrárpiaci Főosztály

Termelői szervezetek működési tapasztalatai és fejlesztésének lehetőségei. Bittsánszky Márton Agrárpiaci Főosztály Termelői szervezetek működési tapasztalatai és fejlesztésének lehetőségei Bittsánszky Márton Agrárpiaci Főosztály Termelői szervezetek és kialakulásuk Feladatkörük Érdekviszonyaik Szerves fejlődés Európai

Részletesebben

A tudásipar, tudáshasználat helyzete és lehetséges jövőbeli trendjei a Nyugat-dunántúli régióban

A tudásipar, tudáshasználat helyzete és lehetséges jövőbeli trendjei a Nyugat-dunántúli régióban MTA RKK Nyugat-magyarországi Tudományos Intézet A Nyugat-dunántúli technológiai régió jövőképe és operatív programja Győr, 2004. szeptember 30. A tudásipar, tudáshasználat helyzete és lehetséges jövőbeli

Részletesebben

Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program 2014-2020 (VEKOP)

Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program 2014-2020 (VEKOP) Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program 2014-2020 (VEKOP) VÁLLALKOZÁSOK STRUKTURÁLT TAPASZTALATCSERÉJE 2014. december 1., Százhalombatta Kocza Mihály oktatási menedzser Pest Megyei Vállalkozásfejlesztési

Részletesebben

Az állami erdészeti szektor időszerű kérdései. Budapest, 2006. február 1. Klemencsics András Erdészeti Főosztály

Az állami erdészeti szektor időszerű kérdései. Budapest, 2006. február 1. Klemencsics András Erdészeti Főosztály Az állami erdészeti szektor időszerű kérdései Budapest, 2006. február 1. Klemencsics András Erdészeti Főosztály MAGYARORSZÁG ERDŐTERÜLETE NAPJAINKBAN Területi adatok Erdőgazdálkodás alá vont terület: -

Részletesebben

Stratégia felülvizsgálat, szennyvíziszap hasznosítási és elhelyezési projektfejlesztési koncepció készítés című, KEOP- 7.9.

Stratégia felülvizsgálat, szennyvíziszap hasznosítási és elhelyezési projektfejlesztési koncepció készítés című, KEOP- 7.9. Stratégia felülvizsgálat, szennyvíziszap hasznosítási és elhelyezési projektfejlesztési koncepció készítés című, KEOP- 7.9.0/12-2013-0009 azonosítószámú projekt Előzmények A Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési

Részletesebben

Szervezetfejlesztés Nagykőrös Város Önkormányzatánál az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0035 számú pályázat alapján

Szervezetfejlesztés Nagykőrös Város Önkormányzatánál az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0035 számú pályázat alapján Szervezetfejlesztés Nagykőrös Város Önkormányzatánál az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0035 számú pályázat alapján ÁROP 2007-3.A.1. A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése a Közép-magyarországi régióban című

Részletesebben

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése FÖK: A program egyike a legjobban kidolgozott anyagoknak. Tekintve az EU-források felhasználásában rejlő kockázatokat, az operatív program hangsúlyát

Részletesebben

Vidékfejlesztési Program 2014-2020

Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Együttműködések támogatása Tószegi Orsolya Miniszterelnökség EMVA Stratégiai Főosztály Gyarmat 2015.10.21. Legfontosabb célkitűzések Munkahelyteremtés, vidéki munkahelyek

Részletesebben

Települési energetikai beruházások támogatása a 2014-2020 közötti operatív programokban. Lunk Tamás Szentgotthárd, 2014. augusztus 28.

Települési energetikai beruházások támogatása a 2014-2020 közötti operatív programokban. Lunk Tamás Szentgotthárd, 2014. augusztus 28. Települési energetikai beruházások támogatása a 2014-2020 közötti operatív programokban Lunk Tamás Szentgotthárd, 2014. augusztus 28. EU 2020 célok: Európa (2020) Intelligens ( smart ) Fenntartható ( sustainable

Részletesebben

A város Budapesttől és Kecskeméttől is félórányi autózásra, mintegy 40 km-re, az ország földrajzi középpontjától - Pusztavacstól - 20 km-re

A város Budapesttől és Kecskeméttől is félórányi autózásra, mintegy 40 km-re, az ország földrajzi középpontjától - Pusztavacstól - 20 km-re Dabas a Gödöllői dombvidék déli nyúlványai és az Alföld találkozási pontjain terül el. Az Alföld három kisebb tájegységének, a pesti síkság déli részének, a kiskunsági homokbuckák északi peremének, valamint

Részletesebben

Veszprém Megyei TOP. 2015. április 24.

Veszprém Megyei TOP. 2015. április 24. Veszprém Megyei TOP Veszprém Megyei Önkormányzat aktuális területfejlesztési tervezési feladatai, különös tekintettel Veszprém megye Integrált Területi Programjára 2015. április 24. NGM által megadott

Részletesebben

Miskolc, 2008. okt. 15. Dr. Petrás Ferenc A prezentáció tematikája Regionális Fejlesztési Programok a számok tükrében ROP gazdaságfejlesztés 2009-10 ROP Akcióterv gazdaságfejlesztés újdonságai Regionális

Részletesebben

Budapest, Február 7-9. Dr. Lengyel Márton Heller Farkas Főiskola, Budapest

Budapest, Február 7-9. Dr. Lengyel Márton Heller Farkas Főiskola, Budapest Desztinációs Menedzsment Nemzetközi Konferencia Budapest, 2007. Február 7-9. Desztinációs Menedzsment Koncepció és Magyarország esete Dr. Lengyel Márton Heller Farkas Főiskola, Budapest Koncepció Desztinációs

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Prioritás A prioritás vonatkozó specifikus céljai: A prioritáshoz kapcsolódó

Részletesebben

A KÖZÉPTÁVÚ LOGISZTIKAI STRATÉGIA ÉS MEGVALÓSÍTÁSA

A KÖZÉPTÁVÚ LOGISZTIKAI STRATÉGIA ÉS MEGVALÓSÍTÁSA A KÖZÉPTÁVÚ LOGISZTIKAI STRATÉGIA ÉS MEGVALÓSÍTÁSA KÖZEL A NÉMET PIAC 2014. szeptember 23. Dr. Bárdos Krisztina ügyvezető igazgató A közhasznúság szolgálatában AZ IFKA KIK VAGYUNK MI? Kutatás-fejlesztés,

Részletesebben