30,1% 35,8% 43,3% 37,7% 13,9% 12,6% tavasz ősz

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "30,1% 35,8% 43,3% 37,7% 13,9% 12,6% 2012. tavasz. 2011. ősz"

Átírás

1 INDIKÁTOR A Magyar Fejlesztési Bank vállalati felmérése F i n a n s z í r o z á s i h e l y z e t k é p a z M F B 0. t a v a s z i v á l l a l a t i f e l m é r é s e a l a p j á n Összefoglaló A vállalati forráshiány erősödését jelzi, hogy ra óta nem tapasztalt szintre (,%-ra) emelkedett azoknak a vállalatoknak az aránya, amelyeknek folyó költségeik fedezésére sem elegendőek a forrásaik. Továbbra is a jelentős exportbevételekkel rendelkező vállalatok finanszírozási helyzete tekinthető leginkább kielégítőnek (sőt fél év alatt tovább javult e vállalati kör pozíciója), amiben a viszonylag stabil külpiaci kereslet és a forint gyengülése miatt a hazai devizában számolt bevételek emelkedése is szerepet játszik. A romló forráshelyzet és a lassan növekvő forráskereslet a vállalati szektor hibernálódását, hitel nélküli növekedésre való tartós berendezkedését jelzi. A külpiacokra szállító vállalatok az átlagnál nagyobb arányban támasztanak forrásigényt, azonban a külső konjunktúra lassulása a forrásétvágy csökkenésében is érezteti hatását. A következő hónapra vonatkozólag a legnépszerűbb külső finanszírozási lehetőséget továbbra is a hitelfelvétel jelenti (a megkérdezettek 4%-a gondolkodik kölcsön felvételében), majd az EU-s források, s a hiteleken belül külön vizsgált forrástípusok közül a kereskedelmi banki hiteltermékek következnek. Változatlanul a kamatok mértékét mérlegelik elsősorban a vállalatok hiteligénylés során, s csak ezt követően az egyéb forrásköltségek nagyságát. Az elmúlt egy évben fokozódott a vállalatok hitelköltségekkel szembeni érzékenysége. A hitelfelvétel legnagyobb fékezője a kamatok magas szintje és a szűkös hitelkínálat a vállalati vélemények szerint. Mindkét tényezőt nagyobb akadálynak tekintik a cégek, mint fél évvel korábban, s különösen a kamatok alakulásában következett be jelentős romlás: utoljára 00 telén ítélték ilyen komoly korlátnak a hitelkamatokat. A vállalatok,4%-a nem vár a hitelkínálat volumenében változást a következő hónapban, s a cégek nagyobb hányada (,4%-a) számol a hitelkínálat bővülésével, mint amekkora a szűkítést várók aránya (,%). A válaszok erősödő optimizmust jeleznek a i felméréshez képest, mivel akkor a cégeknek csupán,%-a bízott hitelbővülésben, s 6%-a számolt a hitelezés visszafogásával. A megkérdezett cégek szerint a vállalati kilátások banki megítélése 0. tavasszal a fél évvel korábbi felméréstől eltérően a hitelkínálat bővítése irányába mutat, s a hitelszűkülést okozó többi vizsgált körülmény (az iparág, ill. a makrogazdasági környezet banki megítélése, bankok finanszírozási lehetősége) ereje is mérséklődött a 0. őszi felmérés óta. A vállalatok többsége nem vár javulást a hitelkondíciókban a következő hónapban: a megkérdezett cégek 4,%-a szerint nem változnak,,%-a szerint emelkednek, 6,%-a szerint pedig csökkennek a következő hónapban a hitelkamatok. A vállalatok jelenlegi forráshelyzete A vállalatok egyharmada már a folyó kiadásait sem tudja saját forrásból fedezni Diagramcím. ábra: Vállalati forráshelyzet megítélése és annak változása % % 6,% 00. nyár 0,,% 6,6% 4,6% 6, 6,%,4% 4,%,6% 6,6% 00. tél 00. nyár 0. tavasz 0,%,% 4,%,% 0. ősz Nincs szükség külső forrásra (: tervez beruházást) Nincs szükség külső forrásra (: nem tervez beruházást),%,6% 0. tavasz A felmérésben résztvevő, és a hazai vállalati szektort reprezentáló cégek egyharmadának (,%-ának) a folyó költségek fedezésére sem elegendőek a forrásai a i válaszok alapján. Mindez azt jelenti, hogy közel három éve, 00. nyarán volt utoljára ilyen magas arányú a forráshiány a vállalati szektorban. A fél évvel korábbihoz hasonlóan a cégek,%-ának nincs szüksége külső forrásra, azonban a válaszadóknak csupán,%-a számolt be arról 0. tavasszal, hogy idegen források nélkül is vállalkozik beruházásra. (Mivel korábban ez a kérdés így nem szerepelt a felmérésben, így nem tudjuk megállapítani, hogy történt-e, s ha igen, akkor milyen irányba elmozdulás ezen a téren.) Készítette: Gém Erzsébet Vezető közgazdász Mikesy Álmos Szabó Zsolt Kiadja: MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság Felelős szerkesztő: Gém Erzsébet Kapcsolat: 0, Budapest Nádor utca. Tel.: 06 4 Honlap: Az MFB Zrt. által kiadott elemzések az elemzők véleményét tükrözik, azok nem feltétlenül egyeznek meg a Bank hivatalos álláspontjával. Az elemzések hiteles források alapján készülnek, de azok valódiságáért az elemzők nem vállalnak felelősséget. Az előrejelzések teljesüléséért sem az elemzők, sem az MFB Zrt. nem vállal felelősséget.

2 A vállalatok jelenlegi forráshelyzete Az általánosan romló finanszírozási helyzet alól az exportőr cégek kivételt képeznek A folyó költségek önerőből történő fedezése 0 tavaszán elsősorban az agráriumban és az iparban ütközik akadályba, azonban míg a mezőgazdasági szegmensben fél év alatt csökkent, addig az iparban 0, százalékponttal emelkedett az ilyen nehézségekkel küzdő cégek aránya. Az ipari ágazatok között jelentős különbségek vannak, s a folyó költségek saját forrásból való fedezése legkevésbé a textilipar, gépgyártás, járműipar, leginkább a fa-, a fémfeldolgozás, egyéb ipar esetében jelent problémát (-. ábra). és között a folyó kiadások szempontjából releváns vállalati források hiányát jelző cégek aránya a kisebb méretű vállalatoknál nagyobb, a nagyobb cégeknél kisebb ütemben emelkedett, aminek következtében kiegyensúlyozottabbá vált a magyarországi vállalati szektor (. ábra). A forrásproblémák erősödése leginkább a csökkenő árbevételű vállalatokat érintette, azonban a növekvő eredményt elért vállalati körben is emelkedett a forráshiányos cégek aránya (4. ábra). Továbbra is a jelentősebb exportbevételekkel rendelkező vállalatok finanszírozási helyzete tekinthető leginkább kielégítőnek (sőt fél év alatt tovább javult a vállalati kör pozíciója), amiben a viszonylag stabil külpiaci kereslet és a forint gyengülése miatt hazai devizában számolt bevételek emelkedése, mint biztonsági puffer játszik szerepet (-6. ábra) ábra: Vállalati forráshelyzet megítélése szektorális bontásban,% 0,,% 40,,%,% 0,%,%,% 40,6%,%,4%,%,%,6% 4,%,% 64,% 4,%,%,% 6,%,% 4,% 40,4%,% 6, 40, 46, 6,%,% %,%,%,% 6,% 4,,% 0,% 4,6%,%,%,4%,4%,% 0,%,%,%,%,4%,%,% 6,%,%,% 6,% 0,%,%,%,%,% 40,%,%. ábra: Vállalati forráshelyzet megítélése vállalati méret szerinti bontásban,% 6,%,%,%,6%,% 6,% 6,6% 0,%,% 46,% 0,%,%,%,% Nincs szükség külső forrásra (: tervez beruházást) Nincs szükség külső forrásra (: nem tervez beruházást),%,,%,,% 4,6%. ábra: Vállalati forráshelyzet Diagramcím megítélése a külföldi értékesítés teljes árbevételhez viszonyított aránya alapján Nincs szükség külső forrásra (: tervez beruházást) Nincs szükség külső forrásra (: nem tervez beruházást),% 4,,%,%,% 0,%, 6,%,%,% 4,%,4% 0, 4,,%,%,6%, 0-0-% - 0-% -0 0 Nincs szükség külső forrásra (tervez beruházást) Nincs szükség külső forrásra (nem tervez beruházást),% 4,% 6,6% 6,6% 6,% 0,%,%,%,%,%,6% 40,% 6,% 4,%,% 4,%,%,% 40,,% 4,%,%,% 0,6% 0,%,%,%,%,% 0, 46,% % %,% ábra: Vállalati forráshelyzet megítélése ágazati bontásban Szolgálttaó szektor Nincs szükség külső forrásra (tervez beruházást) Nincs szükség külső forrásra (nem tervez beruházást) 4. ábra: Vállalati forráshelyzet megítélése a vállalati eredmény elmúlt hónapos alakulása szerinti bontásban t Nem változott tt,6%,% 4,,%,6% 0,,4% %,%,% 6,,%,%,%,4% 6,4%,% 0,% Egyéb ipar,% 6,6% 60,% 4,6% 4,4%,%,% 6,% 0,% 4,%,% 6,4% 6, 4,4%,% Egyéb szolgáltatás,6%,%,6%,%,,%,%,% 6,%,6%,% 4,% 6,6%,% 4,% Nincs szükség külső forrásra (: nem tervez beruházást) Nincs szükség külső forrásra (: tervez beruházást) 6. ábra: A vállalati forráshelyzet megítélése 0 őszén és 0 tavaszán az exportarány szerinti bontásban (vállalati válaszok aránya)* a folyó költségek fedezésére sem elég a saját forrás % 0 0-% 0-0-% % beruházásra már nem elegendőek a saját források * piros szín:, kék szín:

3 Forrásbevonási tervek A vállalati szektor egyre jobban berendezkedik a hitel nélküli növekedésre A forrásbevonást tervező vállalatok aránya minimálisan ugyan, de emelkedett az előző fél év során, s nőtt a forrásszerzéssel kiváró cégek aránya is (. ábra). Összességében a növekvő forráshiány és a mélypont közelében lévő forrásbevonási kedv a i felmérés során jelzett hitel nélküli növekedésre (creditless growth), a hibernálódásra való berendezkedés folytatódását mutatja. A forrásbevonási kedv erősödése az ipari cégek körében megfigyelt növekvő forráséhségre vezethető vissza (a szolgáltató szektorban változatlan maradt, az agráriumban pedig csökkent a külső forrás bevonásában gondolkodó cégek hányada) (. ábra). Különösen nagy arányban lehet számítani a következő hónapban forráskeresletre az egyéb mezőgazdaság, az élelmiszeripar, a vegyianyag gyártás, valamint a gépjárműkereskedelem és -javítás, szállítás és raktározás ágazatokban (. ábra). Egyúttal jelentősen módosult a forrásigényt támasztó iparágak sorrendje az előző felmérés óta, ami a változó piaci kereslet mellett a vállalati tartalékok eltérő ütemű elapadására vezethető vissza (4. ábra). A forrásigény elmúlt fél évben tapasztalt növekedése nagyjából egyforma súllyal ered a beruházási kedv erősödéséből, valamint a folyó költségek finanszírozási szükségleteiből (-6. ábra) ,%,% 0,%,%,% %,6%,% 6,%,4%. ábra: A következő hónapra vonatkozó forrásbevonási tervek változása 4,%,%,%,%,% Egyéb,% 4,% 6,4% 4,6% 0,%. ábra: A következő hónapra vonatkozó forrásbevonási tervek ágazati bontásban,%,4%,%,%,6% Egyéb tanácsadás 0. ábra: A következő hónapra vonatkozó forrásbevonási tervek a forrásellátottság megítélése alapján,6% 6,%,%,6%,,% 0,%,% 4,,%,%,%,% Nincs szükség Beruházásra már nem A folyó költségek Nincs szükség Nincs szükség Beruházásra már nem A folyó költségek külső elegendőek fedezésére külső külső elegendőek fedezésére forrásra a saját sem elég a forrásra forrásra a saját sem elég a források saját forrás (nem tervez (tervez források saját forrás beruházást) beruházást) 6 4 Szolgáltató szektor ábra: A következő hónapra vonatkozó forrásbevonási tervek a következő hónap beruházási tervei szerinti bontásban,%,% Tervez beruházást. ábra: A következő hónapra vonatkozó forrásbevonási tervek változása szektorális bontásban,6%,6% Valószínűleg tervez,%,,4%,% 6,,%,% 0,% 4,%,% Kivár a beruházással 6,,%,%,% 44,%,%,4% Valószínűleg nem tervez,4% 66,%,%,% 0,%,%,4%,%,% %,% Nem tervez beruházást,6%,%,%,,%,% 4,% Tervez beruházást,% 40,,%,6%,6% Valószínűleg tervez 4,% 0,% Tervez forrásbevonást Valószínűleg tervez Kivár Valószínűleg nem Nem tervez 4. ábra: A következő hónapban forrásbevonást biztosan tervező vállalatok aránya ágazati bontásban nőtt a forrásbevonási hajlandóság Kivár a beruházással 4,%,% 6,,% Valószínűleg nem tervez Nem tervez beruházást csökkent a forrásbevonási hajlandóság - növénytermesztés - élelmiszeripar 4 - építőipar - fafeldolgozás 6 - fémfeldolgozás - gépgyártás - közúti járműgyártás - textilipar 0 - vegyianyaggyártás - gépjármű keresk. + jav. - IKT szolg. - ingatlanügyletek 4 - kiskereskedelem - mérnöki tevékenység 6 - nagykereskedelem - szállítás, raktározás - számviteli tanácsadás - turizmus, vendéglátás 0 - egyéb szolgáltatás

4 Forrásbevonási tervek A belföldi helyett a külpiacok jelentenek leginkább húzóerőt a forrásbevonási hajlandóságra A mikro- és kisvállalati körben az MFB i vállalati felmérése és az MNB 0. első negyedéves hitelezési felmérése is a megelőző hónapokra jellemző forráskeresletet jelez a következő, ill. 6 hónapra. A nagyobb vállalatok esetében a pénzintézetek többsége csökkenő kereslettel kalkulál, míg az MFB eredményei szerint valamivel erősödő forrásigényre lehet számítani (-. ábra). A vállalatok eredményre vonatkozó várakozásai szerint az optimizmus erősödésével a forrásbevonási hajlandóság is nő, ráadásul a jövőre vonatkozó percepciók jobban differenciálják a vállalatokat, mint fél vagy egy évvel korábban. A belső kereslet gyengeségét és a külpiacok továbbra is meghatározó szerepét jelzi, hogy a belföldi árbevételek alakulásával kapcsolatban derűlátó vállalati körben mérséklődött a forrásbevonási kedv az előző felmérés óta, addig a külföldi árbevételek alakulása terén optimista cégek között érezhetően erősödött a forrásbevonási szándék (-. ábra). Az exportáló cégek közül a belföldre is értékesítő (két lábon álló) vállalati körben emelkedett, míg a csak külpiacra fókuszáló vállalati csoportban csökkent a forrásbevonási kedv óta, ami azt jelzi, hogy a külső konjunktúra fékeződése már érezteti hatását (6. ábra) ábra: A következő hónapra vonatkozó forrásbevonási tervek változása vállalati méret szerinti bontásban,%,%,% 6,% 6,%,%,%,4%,%,%,4%,,6%,%,% 0,%,% 6,% 0, 0,,%,%,% 0,6%, 4,, 4,% 4,%,%,% 4,%,% 6,%,6% 4,% 6,% 40,,% 40,% ábra: Következő 6 hónapban a vállalati hitelek iránti kereslet becslése a magyarországi hitelintézetek véleménye szerint* 00.I 00.II 00.III 00.IV 00.I Nagy és közepes vállalatok * nettó változás pozitív = növekedés Forrás:MNB hitelezési felmérés 00.II 00.III 00.IV 0.I Kis- és mikrovállalatok 0.II 0.III 0.IV 0.I ábra: Következő hónapra vonatkozó forrásbevonási tervek a következő hónapra várt vállalati eredmény szerinti bontásban 4,%, 4,%,%,% 6,% Nem,,6% 4,% 6,% Nem 0,%,%,%,,6%,4% Nem,%,% 4. ábra: Következő hónapra vonatkozó forrásbevonási tervek a belföldi vállalati eredmény következő hónapra várt alakulása szerint 0 6 4,%,%, 4,% Nem,%,%,%,%,%,% Nem 4,6% 0,% 0,%,%,% 4,6% Nem,%,6%. ábra: Következő hónapra vonatkozó forrásbevonási tervek a külföldi vállalati eredmény következő hónapra várt alakulása szerint 0 6 4,,% 0,4%,% Nem,% 4,%,,4% 0,%,%,% Nem 0,%,%,% Nem % %,%,% ábra: Következő hónapra vonatkozó forrásbevonási tervek a külföldi értékesítés teljes árbevételhez viszonyított aránya alapján,%,% 4,% 0,% 0-,%, 0-%,%,% -,% 0,4% 0-%,%,6% -0,%,6% 0,% 0,%,, 0-,%,% 0-%,%,4% - % % 0-% 0,, -0 0, 6,% 0 4

5 Forrásbevonás tervezett csatornája A hitelfelvétel továbbra sem veszít népszerűségéből A vállalati vélemények alapján a következő hónapra vonatkozólag a legnépszerűbb finanszírozási lehetőséget a hitelfelvétel jelenti (a megkérdezettek 4%-a gondolkodik kölcsön felvételében), majd az EU-s források, s a hitelfelvételen belül külön nevesített kereskedelmi banki hitelek következnek. A vizsgált opciók sorrendje nem változott óta, ugyanakkor az MFB hiteltermékek kivételével nőtt a különböző finanszírozási formák vonzereje a vállalati körben (-. ábra). A takarékszövetkezetek hiteleit leszámítva a vállalati méret növekedésével a forrásbevonás különböző csatornáit növekvő arányban jelölték meg a vállalatok, ami változást jelent az előző felméréshez képest, mivel én az EU-s források és állami támogatások esetében is még a közepes vállalatok voltak a legnagyobb étvágyúak (. ábra). A beruházások dinamizálásához az utolsó két felmérés szerint az állami és uniós források nagymértékben járulhatnának hozzá, mivel a beruházásra elégtelen eszközökkel rendelkező vállalatok nagy arányban jelölték meg a felmérésben, mint a forrásbevonás potenciális eszközét (4. ábra). Az agrárcégek a korábbi felmérésekhez hasonlóan szinte valamennyi finanszírozási lehetőséghez viszonylag nagy kedvvel viszonyulnak, míg a mérnöki szolgáltatással foglalkozó cégek és textilipari vállalatok viszonylag elzárkózónak számítanak (-6. ábra).. ábra: A következő hónapban potenciálisan említett finanszírozási források* Hitelfelvétel * EU-s források Kereskedelmi bankok hiteltermékei Állami támogatás Lízing Tulajdonostól/anyavállalat hitele Vevői vagy szállítói hitel MFB hiteltermékek Takarékszövetkezetek hiteltermékei Külső tőkebefektető bevonása Egyéb pénzintézetek hiteltermékei Egyéb befektetői források Kockázati tőke Vállalati kötvénykibocsátás Vállalati részvénykibocsátás. ábra: A következő hónapban potenciálisan említett finanszírozási források vállalati méretkategória szerint* Hitelfelvétel * EU-s források Kereskedelmi bankok hiteltermékei Állami támogatás Lízing Tulajdonos/anyavállalat hitele Vevői vagy szállítói hitel MFB hiteltermékek,4%,%,6%,,% 0,4% 0,% 4,%,%,%,%,%,% 0,% 4% % % % % 4 4% * vállalati válaszok arányában, többszörös választás is lehetséges ** kereskedelmi bankok, takarékszövetkezetek, egyéb pénzintézetek, MFB hiteltermékei 6 % 4% 4 % % % 00. nyár. ábra: A következő hónapban potenciálisan említett finanszírozási források* 00. tél 00. nyár 0. tavasz 0. ősz 0. tavasz 6 % 4% 4 % % % * vállalati válaszok arányában, többszörös választás is lehetséges ** kereskedelmi bankok, takarékszövetkezetek, egyéb pénzintézetek, MFB hiteltermékei Hitelfelvétel ** EU-s források Kereskedelmi bankok hiteltermékei Állami támogatás Lízing Tulajdonos/anyavállalat hitele Vevői vagy szállítói hitel MFB hiteltermékek Takarékszövetkezetek hiteltermékei EU-s források Állami támogatás Kereskedelmi bankok hiteltermékei Hitelfelvétel** MFB hiteltermékek 4. ábra: A következő hónapban potenciálisan említett finanszírozási források* forráshelyzet szerinti bontásban EU-s forrás Takarékszövetkezetek hiteltermékei % % % % 4 4% % 6 6% * vállalati válaszok arányában, többszörös választás is lehetséges ** kereskedelmi bankok, takarékszövetkezetek, egyéb pénzintézetek, MFB hiteltermékei. ábra: A következő hónapban potenciálisan említett finanszírozási források*: állami támogatás és EU-s forrás * vállalati válaszok arányában, többszörös választás is lehetséges - növénytermesztés - egyéb mezőgazdaság élelmiszeripar - építőipar fafeldolgozás - fémfeldolgozás - gépgyártás közúti járműgyártás textilipar - vegyianyaggyártás 4 - egyéb ipar - gépjármű keresk. + jav IKT szolg. - ingatlanügyletek kiskereskedelem - közösségi szolgáltatás - mérnöki tevékenység - nagykereskedelem 0 - szállítás, raktározás - számviteli tanácsadás turizmus, vendéglátás állami támogatás - egyéb szolgáltatás lízing Nincs szükség külső forrásra (tervez beruházást) Nincs szükség külső forrásra (nem tervez beruházást) % % % % 4 4% % 6 6% * vállalati válaszok arányában, többszörös választás is lehetséges ** kereskedelmi bankok, takarékszövetkezetek, egyéb pénzintézetek, MFB hiteltermékei 6. ábra: A következő hónapban potenciálisan említett finanszírozási források*: hitelfevétel és lízing - növénytermesztés 4% - egyéb mezőgazdaság * vállalati válaszok arányában, többszörös választás is lehetséges 4 - élelmiszeripar 4 - építőipar ** kereskedelmi bankok, takarékszövetkezetek, 6 - fafeldolgozás egyéb pénzintézetek, MFB hiteltermékei % - fémfeldolgozás - gépgyártás - közúti járműgyártás 0 - textilipar % - vegyianyaggyártás 0 - egyéb ipar - gépjármű keresk. + jav IKT szolg. % - ingatlanügyletek kiskereskedelem - közösségi szolgáltatás 4 - mérnöki tevékenység % - nagykereskedelem szállítás, raktározás - számviteli tanácsadás turizmus, vendéglátás hitelfelvétel ** - egyéb szolgáltatás

6 Hitelállomány és hitelfelvétel tt a nagyvállalatok és az exportra termelő cégek hitelfelvételi igénye A vállalatok 0,%-a rendelkezett hitellel 0 őszén, a mikrovállalkozások és a szolgáltatóipari cégek lefelé, míg a nagyvállalatok különösen nagymértékben felfelé tértek el az országos átlagtól (. ábra). Az élelmiszeripar, fémfeldolgozás, vegyipar, állattenyésztés, valamint nagykereskedelem iparágakban a cégek több mint -a számolt be meglévő hitelállományról (. ábra). Tevékenységtípus szerint az iparban, régiós metszetben Nyugat-Magyarországon a legmagasabb a vállalatok hitelállománya (. ábra). A vállalatok fele (%-a) nem rendelkezett devizahitellel. Az ipar és a nagyvállalatok helyzete sajátos képet mutat: viszonylag alacsony a devizahitelektől teljesen elzárkózó cégek, s magas a csak devizahitelekkel rendelkező vállalkozások aránya, aminek biztosítékát a jelentősebb exportarány s devizabevételek jelentik (4. ábra). A következő hónapban elsősorban az ipar, a közép-magyarországi régió vállalatai, valamint a magas exportaránnyal rendelkező cégek körében magas a felvenni tervezett hitel nagysága (. ábra). tt a felvenni tervezett átlagos hitelállomány nagysága az utolsó két felmérés időpontja között a nagyvállalatok, a magas exportarányú vállalkozások, a közép-magyarországi régióban, s a beruházást nem tervező, ill. kiváró cégek között utóbbi a belső tartalékok elapadását jelzi (6. ábra) ,% Teljes minta. ábra: Hitellel rendelkező vállalatok aránya vállalati méret és szektor szerinti bontásban,%,% 6,%,%. ábra: A hitellel rendelkező vállalatok átlagos hitelállománya (millió Ft),%,%,% ábra: Hitellel rendelkező vállalatok aránya ágazati bontásban 00,, 60, 6,4%,%,% 6,%,%, 6,%,%,%,%,% 6,% 6,% 66,% 64,% 6,% 6,%,%, 4,% Egyéb 4. ábra: A devizában folyósított hitelek a vállalati hitelek arányában Egyéb szolgáltatás Exportarány Beruházást Régió Szektor Méret Közép-Magyarország Nyugat-Magyarország Kelet-Magyarország tervez a következő hónapban kivár a beruházással nem tervez a következő hónapban Teljes minta Tervez beruházást Kivár a beruházással Nem tervez beruházást Tervez forrásbevonást Kivár a beruházással Nem tervez forrásbevonást,,% 4,%,% 6, 60,6% 4,%,% 4,%,%,% 4,% 60,%,% 6,%,% 0,% 4,4%,%,%,4%,% 0,%,,%,%,4%,4% 0,%,%,% ,%,% 4,%,%,6%,%,%,%,%,%,% 6,% 0,%,4% 4, 6,%,%,%,6%,%,%,6%,%,4%,% 0 Exportarány Beruházást Régió Szektor Méret. ábra: A következő hónapra tervezett hitelfelvétel volumene (millió Ft) Közép-Magyarország Nyugat-Magyarország Kelet-Magyarország tervez a következő hónapban kivár a beruházással nem tervez a következő hónapban ábra: A következő hónapra tervezett hitelfelvétel volumene 0. ősszel és 0. tavasszal (millió Ft) mikrov., - kisv., - középv., 4 - nagyv., - agrárium, 6 - ipar, - szolgáltatószektor - Közép-M., - Nyugat-M., 0 - Kelet-M., - tervez beru., - kivár, - nem tervez beru. 4 - exportarány:, - exportarány: 0-, 6 - exportarány:

7 Forrásbevonás tervezett célja Mérséklődött a forgóeszköz hitelek, s nőtt a fejlesztési célú kölcsönök népszerűsége és között visszaesett a forgóeszköz hitelek, megugrott a fejlesztési célú források, s kitartott az EU-forrásokhoz szükséges önrész megteremtésének népszerűsége is (. ábra). A fejlesztési források iránt továbbra is a nagyobb vállalatok érdeklődnek magasabb arányban, s a megelőző felmérés óta legjobban az agráriumban, legkevésbé a szolgáltató szektorban emelkedett a fejlesztési források iránti kereslet (. ábra). A fejlesztések célja között folytatódott a termelésbővítés, ingatlan beruházás visszaszorulása, ugyanakkor nőtt a technológiai korszerűsítés népszerűsége (. ábra). A nagyvállalatok között a legmagasabb a termelésbővítés, a középvállalatok körében pedig a technológiai korszerűsítés céljából említett fejlesztési forrásigény, azonban valamennyi vizsgált területen az érdeklődés lanyhulása figyelhető meg a i felméréshez viszonyítva (4. ábra). A korszerűsítés a két lábon álló (0-0 közötti exportarányú), a gépgyártó, az agráriumba tartozó és a mérnöki szolgáltatással foglalkozó ágazatokban kiugróan magas, míg a bővítési célú forráskereslet az agrárium, az élelmiszeripar és a szállítás, raktározás iparágakban számít jelentős arányúnak (-6. ábra). 6 4 % % % % 4. ábra: Következő hónapra vonatkozó forrásbevonási tervek* célja,% % 6,4%,%,% Fejlesztési forrás 4,,%,%,4% 40,% 4,4%,% Forgóeszköz finanszírozás 6,% 0,6% Folyószámlahitel Folyószámlahitel * vállalati válaszok arányában, többszörös választás is lehetséges,%,%,%,,% 4,% (EU-s) pályázati önrész,%,%,%,%,,% Marketing 00. nyár. ábra: Különböző fejlesztési források iránti kereslet* változása 00. nyár Termelésbővítés új gépekkel Ingatlan beruházás K+F Képzés/oktatás Technológia korszerűsítés * vállalati válaszok arányában, többszörös választás is lehetséges, következő hónapra tervezett forrásbevonási tervekre vonatkozóan. ábra: Különböző fejlesztési források iránti kereslet* változása ágazati bontásban Egyéb ipar Szolgáltatószektor * vállalati válaszok arányában, többszörös választás is lehetséges, következő hónapra tervezett forrásbevonási tervekre vonatkozóan Termelésbővítés új gépekkel Ingatlan beruházás K+F Képzés/oktatás Technológia korszerűsítés Egyéb tanácsadás % % % % 4. ábra: Következő hónapra vonatkozó forrásbevonási tervek* célja vállalati méret szerinti, ill. szektorális bontásban 6% 6 % 4% 4 % % % % 4 % % % % Fejlesztési forrás Forgóeszköz finanszírozás * vállalati válaszok arányában, többszörös választás is lehetséges (EU-s) pályázati önrész Marketing 4. ábra: Különböző fejlesztési források iránti kereslet* változása vállalati méret szerinti bontásban * vállalati válaszok arányában, többszörös választás is lehetséges, következő hónapra tervezett forrásbevonási tervekre vonatkozóan Termelésbővítés új gépekkel Ingatlan beruházás K+F Képzés/oktatás Technológia korszerűsítés - mikrovállalat - kisvállalat - középvállalat 4 - nagyvállalat - Közép-Magyarország 6- Nyugat-Magyarország - Kelet-Magyarország - növénytermesztés - állattenyésztés 0 - élelmiszeripar - vegyianyag gyártás - fémfeldolgozás - gépgyártás 4 - közúti járműgyártás - textilipar 6 - fafeldolgozás - építőipar - turizmus - nagykereskedelem, 0 - kiskereskedelem - szállítás, raktározás 6. ábra: Vállalati hiteligénylés során a kamatszint jelentősége*,0 4, 4, 4, 4,6 4, 4, 4, *- skála, - nem szempont, - nagyon fontos szempont % % % 4, 4, 4,6 4, 4, 4, -ingatlanügyeletek, - gépjármű keresk. -jav, - gazd. szolg., 4 - IKT. szolg., - mérnöki tev., 6 - számviteli tanácsadás, - egyéb szolg. %

8 Hiteligénylésnél mérlegelt vállalati szempontok óta folyamatosan nő a kamaton kívüli költségekkel szembeni érzékenység Változatlanul a kamatok mértékét veszik szemügyre elsősorban a vállalatok hiteligénylés során, s csak ezt követően az egyéb forrásköltségek nagyságát. Utóbbi jelentősége tovább nőtt a i felmérés óta, míg a saját erő nagysága egyre kevésbé számít a cégeknek (-. ábra). Vállalati méret szerint vizsgálva mind a kamatokat, mind az egyéb forrásköltségeket a mikrocégek követik legnagyobb figyelemmel, fél év alatt a közép- és nagyvállalatok érzékenysége jelentősen mérséklődött ezek vonatkozásában (. ábra). A tervezett beruházástól és forrásbevonástól függetlenül a vállalatok első lépésben a kamatokat, majd a többi forrásköltséget mérlegelik (4. ábra). A célpiacok alapján a kiegyensúlyozott exportárbevétel aránnyal rendelkező, azaz két lábon álló vállalatok követik legnagyobb figyelemmel hitelkamatokat, míg a saját erő nagysága az alapvetően exportra támaszkodó vállalatok esetében kiemelt szempont (. ábra). A kamatok nagyságának jelentősége különösen sokat nőtt az infokommunikációs szegmensben fél év alatt, s ugyancsak erősödött a mikrocégek, a fémfeldolgozó, a gépjárműkereskedő és -javító vállatok körében. Ugyanakkor sokkal kevésbé releváns tényező hitelfelvétel mérlegelése során a textilipari, és a járműipari vállalatok körében (6. ábra). Egyéb forrásköltségek mértéke. ábra: Vállalati hiteligénylés során mérlegelt szempontok* Hitel fedezete Hitel futamideje 4, 4,6. ábra: Vállalati hiteligénylés során mérlegelt szempontok változása* 4, 4,6 Hitel futamideje Hitel fedezete Saját erő nagysága Hitelelbírálás gyorsasága Devizaárfolyamok változása Forint-deviza hitelkamatkülönbség * - skála, - nem szempont, - nagyon fontos szempont Türelmi idő,0,,6, 4,6 4,,,6 00. nyár 00. tél 00. nyár 0. tavasz 0. ősz * - skála, - nem szempont, - nagyon fontos szempont 0. tavasz,,6 Egyéb forrásköltségek mértéke Saját erő nagysága Egyéb forrásköltségek mértéke. ábra: Vállalati hiteligénylés során mérlegelt szempontok változása* Hitel fedezete Hitel futamideje Saját erő nagysága Hitelelbírálás gyorsasága Devizaárfolyamok változása * - skála, - nem szempont, - nagyon fontos szempont,0,,6, 4,6 4,. ábra: Vállalati hiteligénylés során mérlegelt szempontok változása* 4, 4,6,,6, 4. ábra: Vállalati hiteligénylés során mérlegelt szempontok beruházási és forrásbevonási szándék szerinti bontásban* Tervez Nem tervez Tervez Nem tervez beruházást a következő hónapban forrásbevonást a következő hónapban * - skála, - nem szempont, - nagyon fontos szempont 6. ábra: Vállalati hiteligénylés során a kamatszint jelentősége* Egyéb forrásköltségek mértéke Hitel fedezete Hitel futamideje Saját erő nagysága Devizaárfolyamok változása % - 0-% 0- Hitelelbírálás gyorsasága Saját erő nagysága Hitel futamideje Hitel fedezete Egyéb forrásköltségek mértéke * - skála, - nem szempont, - nagyon fontos szempont,,6, 4,6 4,,0 - mikrovállalat - kisvállalat - középvállalat 4 - nagyvállalat - Közép-Magyarország 6- Nyugat-Magyarország - Kelet-Magyarország - növénytermesztés - állattenyésztés 0 - élelmiszeripar - vegyianyag gyártás - fémfeldolgozás - gépgyártás 4 - közúti járműgyártás - textilipar 6 - fafeldolgozás - építőipar - turizmus - nagykereskedelem, 0 - kiskereskedelem - szállítás, raktározás,0 *- skála, - nem szempont, - nagyon fontos szempont 4, 4 6 4, 0 4, 0 6 4, , 4, 4 4, 4, 4, 4,6 4, 4, 4, -ingatlanügyeletek, - gépjármű keresk. -jav, - gazd. szolg., 4 - IKT. szolg., - mérnöki tev., 6 - számviteli tanácsadás, - egyéb szolg.

9 Hitelfelvételi körülmények változása az elmúlt egy évben Továbbra is a devizaárfolyamok alakulásában tapasztalható leginkább kedvezőtlen tendencia A devizaárfolyamok változása, a bankok hitelkínálata és a kamatok alakulása rontotta leginkább a hitelezési körülményeket az előző hónapban a vállalatok válaszai alapján (. ábra). Az egyetlen kedvező tendencia, hogy a devizaárfolyamok mozgása kisebb mértékben romlott, mint a i felmérést megelőző hónapban (. ábra). A hitelkínálat és a kamatköltségek tekintetében is a kisebb vállalatok tapasztaltak kedvezőtlenebb mértékű változást, a devizaárfolyamok mozgását azonban (akárcsak a i felmérés során) a nagyvállalatok a közepes méretű cégeknél is kedvezőtlenebb fejleménynek ítélték meg (. ábra). A három fő negatív hitelezési tendenciát viszonylag kismértékűnek minősítették a növénytermesztéssel foglalkozó vállalkozások, a kiskereskedő, a gépjárműkereskedő és -javító cégek, valamint a fafeldolgozó vállalatok. Ugyanakkor mindhárom területen komoly mértékű visszaesést jeleztek az építőipar, egyéb ipar, valamint közösségi szolgáltatások szereplői (4-6. ábra). Devizaárfolyamok változása A bankok hitelkínálata Egyéb forrásköltségek mértéke Forint-deviza hitelkamatkülönbség Hitel futamideje Hitelelbírálás gyorsasága Türelmi idő Saját erő nagysága Hitel fedezete Forint-deviza hitelkamatkülönbség Egyéb forrásköltségek mértéke A bankok hitelkínálata Devizaárfolyamok változása * - skála, - sokat romlott, - sokat javult,0,00,0,00,0,00. ábra: Hitelfelvétel különböző feltételeinek változása az elmúlt hónapban vállalati méretkategória szerint*. ábra: Hitelfelvétel különböző feltételeinek változása az elmúlt hónapban* Egyéb ipar,,0,,4,6,,0,0,,0,,0 * - skála, - sokat romlott, - sokat javult. ábra: A banki Hitelkínálat hitelkínálat elmúlt hónapos változásának megítélése* ** módszertani változás Szolgáltatószektor Egyéb tanácsadás * - skála, - sokat romlott, - sokat javult Devizaárfolyamok változása A bankok hitelkínálata** Egyéb forrásköltség mértéke,0,60,40,0,00,0,60,40,0,00,0,00,0,00,0,00 Forint-deviza hitelkamatkülönbség. ábra: Hitelfelvétel különböző feltételeinek változása az elmúlt hónapban* 00. nyár,0,,0,,0 * - skála, - sokat romlott, - sokat javult 4. ábra: A devizaárfolyamok Devizaárfolyamok elmúlt hónapos változásának megítélése* Egyéb ipar Egyéb ipar Egyéb tanácsadás ** módszertani változás Szolgáltatószektor 6. ábra: A hitelkamatok Kamat mértékének elmúlt hónapos változásának megítélése* Szolgáltatószektor * - skála, - sokat romlott, - sokat javult * - skála, - sokat romlott, - sokat javult Egyéb tanácsadás

Összefoglaló 30,1% 35,8% 32,2% 43,3% 37,7% 41,4% 13,9% 11,8% 12,6% 14,6% 2012. ősz. 2012. tavasz. 2011. ősz

Összefoglaló 30,1% 35,8% 32,2% 43,3% 37,7% 41,4% 13,9% 11,8% 12,6% 14,6% 2012. ősz. 2012. tavasz. 2011. ősz INDIKÁTOR A Magyar Fejlesztési Bank vállalati felmérése F i n a n s z í r o z á s i h e l y z e t k é p a z M F B 0 1. ő s z i v á l l a l a t i f e l m é r é s e a l a p j á n Összefoglaló és ősz között

Részletesebben

INDIKÁTOR. 2013. tavasz

INDIKÁTOR. 2013. tavasz INDIKÁTOR A Magyar Fejlesztési Bank vállalati felmérése F i n a n s z í r o z á s i h e l y z e t k é p a z M F B 2 0 1 3. t a v a s z i v á l l a l a t i f e l m é r é s e a l a p j á n Összefoglaló Készítette:

Részletesebben

INDIKÁTOR. 2011. ősz. A z e x p o r t á l á s s a l i s f o g l a l k o z ó. Összefoglaló. A Magyar Fejlesztési Bank vállalati felmérése

INDIKÁTOR. 2011. ősz. A z e x p o r t á l á s s a l i s f o g l a l k o z ó. Összefoglaló. A Magyar Fejlesztési Bank vállalati felmérése INDIKÁTOR A Magyar Fejlesztési Bank vállalati felmérése A z e x p o r t á l á s s a l i s f o g l a l k o z ó m i k r o -, k i s - é s k ö z é p m é r e t ű i p a r i v á l l a l a t o k f e j l e s z

Részletesebben

Összefoglaló 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 16,6 % 21,6 % 61,8 % tavasz

Összefoglaló 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 16,6 % 21,6 % 61,8 % tavasz INDIKÁTOR A Magyar Fejlesztési Bank vállalati felmérése A m a g y a r v á l l a l a t o k f o r r á s h e l y z e t e 2 0 1 1 t a v a s z á n Összefoglaló Az MFB vállalati felmérései a forráskereslet erősödését

Részletesebben

INDIKÁTOR tavasz

INDIKÁTOR tavasz INDIKÁTOR A Magyar Fejlesztési Bank vállalati felmérése B e r u h á z á s i h e l y z e t k é p a z M F B 0. t a v a s z i v á l l a l a t i f e l m é r é s e a l a p j á n Összefoglaló Jelentős fordulat

Részletesebben

INDIKÁTOR ősz. Összefoglaló. A Magyar Fejlesztési Bank vállalati felmérése

INDIKÁTOR ősz. Összefoglaló. A Magyar Fejlesztési Bank vállalati felmérése INDIKÁTOR A Magyar Fejlesztési Bank vállalati felmérése F i n a n s z í r o z á s i h e l y z e t k é p a z M F B 2 0 1 4. ő s z i v á l l a l a t i f e l m é r é s é n e k e r e d m é n y e i a l a p

Részletesebben

INDIKÁTOR tavasz. B e r u h á z á s i h e l y z e t k é p a z M F B t a v a s z i v á l l a l a t i f e l m é r é s e a l a p j á n

INDIKÁTOR tavasz. B e r u h á z á s i h e l y z e t k é p a z M F B t a v a s z i v á l l a l a t i f e l m é r é s e a l a p j á n INDIKÁTOR A Magyar Fejlesztési Bank vállalati felmérése B e r u h á z á s i h e l y z e t k é p a z M F B 0. t a v a s z i v á l l a l a t i f e l m é r é s e a l a p j á n Összefoglaló 0. A Magyar Fejlesztési

Részletesebben

INDIKÁTOR ősz. A Magyar Fejlesztési Bank vállalati felmérése

INDIKÁTOR ősz. A Magyar Fejlesztési Bank vállalati felmérése INDIKÁTOR A Magyar Fejlesztési Bank vállalati felmérése F i n a n s z í r o z á s i h e l y z e t k é p a z M F B 2 0 1. ő s z i v á l l a l a t i f e l m é r é s é n e k e r e d m é n y e i a l a p j

Részletesebben

MFB-INDIKÁTOR 2009. DECEMBER AZ MFB ZRT. VÁLLALATI FELMÉRÉSÉNEK EREDMÉNYEI VEZETŐ KÖZGAZDÁSZ: DR. GÁL PÉTER. Készítette:

MFB-INDIKÁTOR 2009. DECEMBER AZ MFB ZRT. VÁLLALATI FELMÉRÉSÉNEK EREDMÉNYEI VEZETŐ KÖZGAZDÁSZ: DR. GÁL PÉTER. Készítette: VEZETŐ KÖZGAZDÁSZ: DR. GÁL PÉTER MFB-INDIKÁTOR 2009. DECEMBER AZ MFB ZRT. VÁLLALATI FELMÉRÉSÉNEK EREDMÉNYEI Készítette: Dr. Gál Péter Mikesy Álmos Szabó Zsolt Az MFB-INDIKÁTOR adatainak, valamint az elemzés

Részletesebben

Hitelezési felmérés Önkormányzati finanszírozásra vonatkozó kérdőív

Hitelezési felmérés Önkormányzati finanszírozásra vonatkozó kérdőív Hitelezési felmérés Önkormányzati finanszírozásra vonatkozó kérdőív A válaszadó intézmény neve: Adatszolgáltató kódja: Felmérés időpontja Tovább a felmérésre MAGYAR KÖZLÖNY 2009. évi 173. szám 43547 43548

Részletesebben

INDIKÁTOR. Főbb következtetések. A Magyar Fejlesztési Bank vállalati felmérése

INDIKÁTOR. Főbb következtetések. A Magyar Fejlesztési Bank vállalati felmérése INDIKÁTOR A Magyar Fejlesztési Bank vállalati felmérése A k ü l f ö l d i é r t é k e s í t é s r e h a t ó t é n y e z ő k Az 211. őszi felmérésének eredményeit alapul véve azt vizsgáltuk meg, hogy milyen

Részletesebben

INDIKÁTOR tavasz. S t a g n á l ó k e r e s l e t, b i z o n y t a l a n p i a c i k i l á t á s o k

INDIKÁTOR tavasz. S t a g n á l ó k e r e s l e t, b i z o n y t a l a n p i a c i k i l á t á s o k INDIKÁTOR A Magyar Fejlesztési Bank vállalati felmérése S t a g n á l ó k e r e s l e t, b i z o n y t a l a n p i a c i k i l á t á s o k Az i felmérés eredményei alapján a hazai vállalatok mind belső,

Részletesebben

A lakáspiac alakulása

A lakáspiac alakulása A lakáspiac alakulása 2010. november 10. szerda A magyarországi lakáspiacra vonatkozó helyzetértékelések 2008 és 2009 júliusa között felmérésről-felmérésre romlottak, azóta a megítélés hullámvasútra ült.

Részletesebben

MFB- 56,8. pont (0-100-as skála)

MFB- 56,8. pont (0-100-as skála) INDIKÁTOR A Magyar Fejlesztési Bank vállalati felmérése A g y e n g e b e l f ö l d i k e r e s l e t f o g s á g á b a n... Az alacsony belföldi kereslet továbbra is jelentős féket jelent a magyar vállalatok

Részletesebben

Az ingatlanpiac helyzete és kilátásai (2009. októberi felmérések alapján)

Az ingatlanpiac helyzete és kilátásai (2009. októberi felmérések alapján) Az ingatlanpiac helyzete és kilátásai (2009. októberi felmérések alapján) A GKI Gazdaságkutató Zrt. 2000 tavasza óta szervez negyedévenkénti felméréseket a vállalatok, az ingatlanfejlesztők és forgalmazók,

Részletesebben

INGATLANPIACI KILÁTÁSOK

INGATLANPIACI KILÁTÁSOK ORSZÁGOS ÁTLAGBAN VÁLTOZATLAN, BUDAPESTEN KISSÉ JAVULÓ INGATLANPIACI KILÁTÁSOK (A GKI 2013. OKTÓBERI FELMÉRÉSEI ALAPJÁN) A GKI évente kétszer szervez felmérést a vállalatok, az ingatlanokkal foglalkozó

Részletesebben

P i a c i h e l y z e t k é p a z M F B t a v a s z i v á l l a l a t i f e l m é r é s e a l a p j á n

P i a c i h e l y z e t k é p a z M F B t a v a s z i v á l l a l a t i f e l m é r é s e a l a p j á n INDIKÁTOR A Magyar Fejlesztési Bank vállalati felmérése P i a c i h e l y z e t k é p a z M F B. t a v a s z i v á l l a l a t i f e l m é r é s e a l a p j á n. Az. i felmérés eredményei a magyarországi

Részletesebben

MFB-INDIKÁTOR AZ MFB ZRT JÚNIUSI VÁLLALATI FELMÉRÉSÉNEK EREDMÉNYEI VEZETŐ KÖZGAZDÁSZ: GÉM ERZSÉBET. Készítette: Mikesy Álmos Szabó Zsolt

MFB-INDIKÁTOR AZ MFB ZRT JÚNIUSI VÁLLALATI FELMÉRÉSÉNEK EREDMÉNYEI VEZETŐ KÖZGAZDÁSZ: GÉM ERZSÉBET. Készítette: Mikesy Álmos Szabó Zsolt VEZETŐ KÖZGAZDÁSZ: GÉM ERZSÉBET MFB-INDIKÁTOR AZ MFB ZRT. 2010. JÚNIUSI VÁLLALATI FELMÉRÉSÉNEK EREDMÉNYEI Készítette: Mikesy Álmos Szabó Zsolt 2010. szeptember Az MFB-INDIKÁTOR adatainak, valamint az elemzés

Részletesebben

INDIKÁTOR ősz. Összefoglaló. Aktivitás. Beruházási kedv. A Magyar Fejlesztési Bank vállalati felmérése

INDIKÁTOR ősz. Összefoglaló. Aktivitás. Beruházási kedv. A Magyar Fejlesztési Bank vállalati felmérése INDIKÁTOR A Magyar Fejlesztési Bank vállalati felmérése B e r u h á z á s i h e l y z e t k é p a z M F B 2 1. ő s z i v á l l a l a t i f e l m é r é s e a l a p j á n Összefoglaló Aktivitás A magyarországi

Részletesebben

STATISZTIKAI TÜKÖR. Jelentés a beruházások 2014. évi alakulásáról. Tartalom. 1. Összefoglalás...2. 2. Nemzetközi kitekintés...2

STATISZTIKAI TÜKÖR. Jelentés a beruházások 2014. évi alakulásáról. Tartalom. 1. Összefoglalás...2. 2. Nemzetközi kitekintés...2 215. április Jelentés a beruházások 214. évi alakulásáról STATISZTIKAI TÜKÖR Tartalom 1. Összefoglalás...2 2. Nemzetközi kitekintés...2 3. Gazdasági környezet...2 4. A beruházások főbb jellemzői...3 5.

Részletesebben

F ó k u s z b a n. Finanszírozási helyzetkép az MFB őszi vállalati felmérése alapján 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% A tartalomból

F ó k u s z b a n. Finanszírozási helyzetkép az MFB őszi vállalati felmérése alapján 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% A tartalomból A Magyar Fejlesztési Bank havi gazdasági jelentése F ó k u s z b a n Finanszírozási helyzetkép az MFB 211. őszi vállalati felmérése alapján 212. január Romló forrásellátottság, csökkenő finanszírozás iránti

Részletesebben

Az MNB eszköztárának szerepe a külgazdaság fejlesztésében

Az MNB eszköztárának szerepe a külgazdaság fejlesztésében Az MNB eszköztárának szerepe a külgazdaság fejlesztésében Fábián Gergely Igazgató, Pénzügyi rendszer elemzése igazgatóság Magyar Nemzeti Bank 2015. szeptember 4. Az előadás tartalma Az exportáló KKV-k

Részletesebben

Jelentés az egészségügyi magánszféráról 2004 II. negyedév

Jelentés az egészségügyi magánszféráról 2004 II. negyedév Jelentés az egészségügyi magánszféráról 2004 II. negyedév Budapest, 2004. október vállalkozások változatlan pesszimizmus A GKI-EKI Egészségügykutató Intézet Kft. 2002 óta végzi az egészségügyben működő

Részletesebben

Jelentés az egészségügyi magánszféráról 2004 I. negyedév

Jelentés az egészségügyi magánszféráról 2004 I. negyedév Jelentés az egészségügyi magánszféráról 2004 I. negyedév Budapest, 2004. Július vállalkozások pesszimista kilátások A GKI-EKI Egészségügykutató Intézet Kft. 2002 óta végzi az egészségügyben működő vállalkozások

Részletesebben

Beruházások Magyarországon és a környező országokban. A Budapest Bank és a GE Capital kutatása. 2013. május 28.

Beruházások Magyarországon és a környező országokban. A Budapest Bank és a GE Capital kutatása. 2013. május 28. Beruházások Magyarországon és a környező országokban A Budapest Bank és a GE Capital kutatása 2013. május 28. A kutatásról A kutatás a GE Capital, a Budapest Bank anyavállalata és a Budapest Bank által

Részletesebben

Hitelezési folyamatok alacsony kamatkörnyezetben

Hitelezési folyamatok alacsony kamatkörnyezetben Hitelezési folyamatok alacsony kamatkörnyezetben Virág Barnabás, MNB ügyvezető igazgató GÉMOSZ Gazdaságpolitikai Fórum Budaörs, 216. május 19. 1 Tartósan alacsony kamatkörnyezetre számíthatunk Az alacsony

Részletesebben

Finanszírozási kilátások az agráriumban. Előadó: Szabó István, igazgató

Finanszírozási kilátások az agráriumban. Előadó: Szabó István, igazgató Finanszírozási kilátások az agráriumban Előadó: Szabó István, igazgató Agrárágazati Igazgatóság 2 A mezőgazdaság... Agrárágazati Igazgatóság 3 A mezőgazdaság befolyásoló tényezői Agrárágazati Igazgatóság

Részletesebben

Rövidtávú Munkaerő- piaci Előrejelzés - 2015

Rövidtávú Munkaerő- piaci Előrejelzés - 2015 Rövidtávú Munkaerő- piaci Előrejelzés - 2015 Üzleti helyzet 2009- ben rendkívül mély válságot élt meg a magyar gazdaság, a recesszió mélysége megközelítette a transzformációs visszaesés (1991-1995) során

Részletesebben

Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság. A központi költségvetés finanszírozása és adósságának alakulása. 2012.

Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság. A központi költségvetés finanszírozása és adósságának alakulása. 2012. Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság A központi költségvetés finanszírozása és adósságának alakulása A központi költségvetés finanszírozása A. Állományi adatok 2012. december

Részletesebben

Optimista a magánszféra az egészségügyi ellátásban

Optimista a magánszféra az egészségügyi ellátásban Optimista a magánszféra az egészségügyi ban Egészségügyi szolgáltatással Magyarországon több, mint tízezer vállalkozás foglalkozik. A cégek jegyzett tőkéje meghaladja a 12 milliárd forintot, a saját tőke

Részletesebben

Jobb ipari adat jött ki áprilisban Az idén először, áprilisban mutatott bővülést az ipari termelés az előző év azonos hónapjához képest.

Jobb ipari adat jött ki áprilisban Az idén először, áprilisban mutatott bővülést az ipari termelés az előző év azonos hónapjához képest. 2013-06-10 1./5 Egy jónak tűnő, de nem annyira fényes GDP-adat Magyarország bruttó hazai terméke 2013 I. negyedévében az előző év azonos időszakához viszonyítva a nyers adatok szerint 0,9 százalékkal,

Részletesebben

F ó k u s z b a n. A Magyar Fejlesztési Bank 2013. tavaszi vállalati felmérésének eredményei javuló vállalati várakozásokat mutatnak

F ó k u s z b a n. A Magyar Fejlesztési Bank 2013. tavaszi vállalati felmérésének eredményei javuló vállalati várakozásokat mutatnak A Magyar Fejlesztési Bank havi gazdasági jelentése F ó k u s z b a n A Magyar Fejlesztési Bank 213. i vállalati felmérésének eredményei javuló vállalati várakozásokat mutatnak 213. május Az MFB konjunktúra

Részletesebben

A Növekedési Hitelprogram hatása a kkv szektor beruházási aktivitására Az MKIK GVI KKV Körkép című kutatási programjának eredményeiből

A Növekedési Hitelprogram hatása a kkv szektor beruházási aktivitására Az MKIK GVI KKV Körkép című kutatási programjának eredményeiből A Növekedési Hitelprogram hatása a kkv szektor beruházási aktivitására Az MKIK GVI KKV Körkép című kutatási programjának eredményeiből Budapest, 2015. április Az MKIK Gazdaság- és Vállalkozáskutató Intézet

Részletesebben

F ó k u s z b a n. Beszállítói kapcsolatok: a méret a lényeg? A Magyar Fejlesztési Bank 2011. tavaszán végzett vállalati felmérésének tapasztalatai

F ó k u s z b a n. Beszállítói kapcsolatok: a méret a lényeg? A Magyar Fejlesztési Bank 2011. tavaszán végzett vállalati felmérésének tapasztalatai A Magyar Fejlesztési Bank havi gazdasági jelentése F ó k u s z b a n Beszállítói kapcsolatok: a méret a lényeg? A Magyar Fejlesztési Bank 211. tavaszán végzett vállalati felmérésének tapasztalatai 211.

Részletesebben

F ó k u s z b a n. A gyorsuló magyar gazdaság néhány aspektusa vállalati oldalról

F ó k u s z b a n. A gyorsuló magyar gazdaság néhány aspektusa vállalati oldalról A Magyar Fejlesztési Bank havi gazdasági jelentése F ó k u s z b a n A gyorsuló magyar gazdaság néhány aspektusa vállalati oldalról 214. június A kedvező első negyedéves GDP növekedési adatokat az MFB

Részletesebben

Felmérés a hazai vállalati szektor helyzetéről, beruházási aktivitásáról és a finanszírozási lehetőségek megítéléséről

Felmérés a hazai vállalati szektor helyzetéről, beruházási aktivitásáról és a finanszírozási lehetőségek megítéléséről Felmérés a hazai vállalati szektor helyzetéről, beruházási aktivitásáról és a finanszírozási lehetőségek megítéléséről A vállalat alapvető adatai 1. Kérjük, adja meg az árbevétel alapján meghatározó tevékenység

Részletesebben

FENNMARADT, DE NEM ERŐSÖDÖTT AZ INGATLANPIACI DERŰLÁTÁS (A GKI 2015. OKTÓBERI FELMÉRÉSÉNEK EREDMÉNYEI)

FENNMARADT, DE NEM ERŐSÖDÖTT AZ INGATLANPIACI DERŰLÁTÁS (A GKI 2015. OKTÓBERI FELMÉRÉSÉNEK EREDMÉNYEI) FENNMARADT, DE NEM ERŐSÖDÖTT AZ INGATLANPIACI DERŰLÁTÁS (A GKI 2015. OKTÓBERI FELMÉRÉSÉNEK EREDMÉNYEI) A GKI évente kétszer szervez felmérést a vállalatok, az ingatlannal foglalkozó cégek (fejlesztők,

Részletesebben

Inflációs és növekedési kilátások: Az MNB aktuális előrejelzései Hamecz István

Inflációs és növekedési kilátások: Az MNB aktuális előrejelzései Hamecz István Inflációs és növekedési kilátások: Az MNB aktuális előrejelzései Hamecz István ügyvezető igazgató ICEG - MKT konferencia, Hotel Mercure Buda, 2003. Június 18 1 Az előadás vázlata Az MNB előrejelzéseiről

Részletesebben

KKV KÖRKÉP 2013 JANUÁR: A kis- és közepes vállalkozások üzleti helyzete

KKV KÖRKÉP 2013 JANUÁR: A kis- és közepes vállalkozások üzleti helyzete KKV KÖRKÉP 2013 JANUÁR: A kis- és közepes vállalkozások üzleti helyzete KKV Körkép 2013 január: A kis- és közepes vállalkozások üzleti helyzete Budapest, 2013. február GVI 1034 Budapest, Bécsi út 120.

Részletesebben

A kérdőív összesített eredménye

A kérdőív összesített eredménye FELMÉRÉS A HITELEZÉSI VEZETŐK KÖRÉBEN, A BANKOK HITELEZÉSI GYAKORLATÁNAK VIZSGÁLATÁRA A 2004 második félévére vonatkozó felmérés összesített eredményének ismertetése 2005. március Az elemzést készítette:

Részletesebben

Az MNB Növekedési Hitel Programja (NHP)

Az MNB Növekedési Hitel Programja (NHP) Az MNB Növekedési Hitel Programja (NHP) Nagy Márton, Palotai Dániel MNB 213. április 4. 28.I. II. III. IV. 29.I. II. III. IV. 21.I. II. III. IV. 211.I. II. III. IV. 212.I. II. III. IV. A válság kitörése

Részletesebben

A magyar pénzügyi szektor kihívásai

A magyar pénzügyi szektor kihívásai A magyar pénzügyi szektor kihívásai Előadó: Becsei András 2016. november 10. Átmeneti lassulás után jövőre a 4%-ot közelítheti a növekedés, miközben a fogyasztás bővülése közel lehet az évi 5%-hoz Reál

Részletesebben

Recesszió Magyarországon

Recesszió Magyarországon Recesszió Magyarországon Makrogazdasági helyzet 04Q1 04Q2 04Q3 04Q4 05Q1 05Q2 05Q3 05Q4 06Q1 06Q2 06Q3 06Q4 07Q1 07Q2 07Q3 07Q4 08Q1 08Q2 08Q3 08Q4 09Q1 09Q2 09Q3 09Q4 A bruttó hazai termék (GDP) növekedése

Részletesebben

Az Alapítványról. Agrár- Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány 2011. május 31.

Az Alapítványról. Agrár- Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány 2011. május 31. Készfizető kezesség kis és középvállalkozásoknak dr. Ulrich Anikó ügyvezető igazgató 2011. május 31. Napi Gazdaság konferencia: Válhat-e a vidék a fejlődés motorjává Az Alapítványról 1991-ben jött létre

Részletesebben

Tóth István János: A legnagyobb exportáló vállalatok üzleti várakozásai 2004 elején

Tóth István János: A legnagyobb exportáló vállalatok üzleti várakozásai 2004 elején Tóth István János: A legnagyobb exportáló vállalatok üzleti várakozásai 2004 elején (elektronikus verzió, készült 2006-ban) A tanulmány eredetileg nyomtatásban megjelent: Tóth István János (2004) A legnagyobb

Részletesebben

A Kis- és Középvállalkozások helyzetét feltérképező kérdőív

A Kis- és Középvállalkozások helyzetét feltérképező kérdőív A Kis- és Középvállalkozások helyzetét feltérképező kérdőív A Nemzetgazdasági Minisztériumban a 1121/2013. (III. 11.) Korm. határozat 5. pontja alapján megindult hazánk 2014-2020-as időszakra vonatkozó

Részletesebben

Optimistább jövőkép, de visszafogott beruházási szándék jellemzi a vállalkozásokat

Optimistább jövőkép, de visszafogott beruházási szándék jellemzi a vállalkozásokat Optimistább jövőkép, de visszafogott beruházási szándék jellemzi a vállalkozásokat 404 milliárd forinttól esett el a hazai kkv-szektor tavaly az elavult eszközök miatt Továbbra is visszafogott a magyar

Részletesebben

I/4. A bankcsoport konszolidált vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetének értékelése

I/4. A bankcsoport konszolidált vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetének értékelése I/4. A bankcsoport konszolidált vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetének értékelése Az ERSTE Bank Hungary Nyrt. 26. évi konszolidált beszámolója az összevont konszolidált tevékenység összegzését tartalmazza,

Részletesebben

A II. félévi konjunktúra-felmérés eredménye Somogy megyében az országos adatok tükrében

A II. félévi konjunktúra-felmérés eredménye Somogy megyében az országos adatok tükrében A 215. II. félévi konjunktúra-felmérés eredménye megyében az országos adatok tükrében A i Kereskedelmi és Iparkamara 1998 szeptemberétől félévente végez konjunktúrafelmérést a vállalkozások körében. Az

Részletesebben

MKIK Gazdaság- és Vállalkozáselemzési KHT 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 6-8. V. 522.

MKIK Gazdaság- és Vállalkozáselemzési KHT 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 6-8. V. 522. 2001. májusában a gazdasági folyamatokban nem történt jelentős változás. Folytatódott az ipari termelés növekedésének lassulása, kissé romlott a külkereskedelmi mérleg és a folyó fizetési mérleg is a tavaly

Részletesebben

A Növekedési Hitelprogram tanulságai és lehetőségei

A Növekedési Hitelprogram tanulságai és lehetőségei A Növekedési Hitelprogram tanulságai és lehetőségei Nagy Márton ügyvezető igazgató Vállalati finanszírozás 214 214. október 29. 1 Tartalom Az NHP eddigi eredményei Az NHP második szakasza folytatódik Az

Részletesebben

A válság nem hozta meg a várt tisztulást. Kárpáti Gábor COFACE Hungary

A válság nem hozta meg a várt tisztulást. Kárpáti Gábor COFACE Hungary A válság nem hozta meg a várt tisztulást 2010 10 20 Kárpáti Gábor COFACE Hungary Coface kompetencia a kockázatcsökkentésben Coface a világ egyik vezető hitelbiztosítója, követeléskezelője és céginformációs

Részletesebben

MÁRCIUSBAN IS CSAK A FOGYASZTÓK LETTEK OPTIMISTÁBBAK

MÁRCIUSBAN IS CSAK A FOGYASZTÓK LETTEK OPTIMISTÁBBAK MÁRCIUSBAN IS CSAK A FOGYASZTÓK LETTEK OPTIMISTÁBBAK Márciusban egy évvel ezelőtti egyébként elég alacsony szintjére emelkedett a GKI-Erste konjunktúra-index (szezonális hatásoktól megtisztított) értéke.

Részletesebben

GE Capital Hungary. Budapest Bank. Banki megoldások a KKV szektor számára finanszírozás terén. 1 Magyar Termék 2014.05.16.

GE Capital Hungary. Budapest Bank. Banki megoldások a KKV szektor számára finanszírozás terén. 1 Magyar Termék 2014.05.16. GE Capital Hungary Budapest Bank Banki megoldások a KKV szektor számára finanszírozás terén 1 GE Közép-Kelet Európában GE jelenlét Magyarország 12 500+ alkalmazott 3 regionális üzleti központ (Lighting

Részletesebben

STATISZTIKAI TÜKÖR. Betöltésre váró álláshelyek, I. negyedév július 11.

STATISZTIKAI TÜKÖR. Betöltésre váró álláshelyek, I. negyedév július 11. STATISZTIKAI TÜKÖR 2016. július 11. A gazdasági teljesítmény bővülésével párhuzamosan hazánkban nem csak a foglalkoztatottak létszáma, de a munkaerő iránti kereslet is folyamatosan növekszik, ami egyes

Részletesebben

Banai Ádám Vágó Nikolett: Hitelfelvételi döntéseink mozgatórugói

Banai Ádám Vágó Nikolett: Hitelfelvételi döntéseink mozgatórugói Banai Ádám Vágó Nikolett: Hitelfelvételi döntéseink mozgatórugói A válságot követően a hazai bankrendszer hitelállománya jelentősen csökkent. A reálgazdaságra gyakorolt erőteljesebb és közvetlenebb hatása

Részletesebben

Hoffmann Mihály Kóczián Balázs Koroknai Péter: A magyar gazdaság külső egyensúlyának alakulása: eladósodás és alkalmazkodás*

Hoffmann Mihály Kóczián Balázs Koroknai Péter: A magyar gazdaság külső egyensúlyának alakulása: eladósodás és alkalmazkodás* Hoffmann Mihály Kóczián Balázs Koroknai Péter: A magyar gazdaság külső egyensúlyának alakulása: eladósodás és alkalmazkodás* A magyar gazdaság külső tartozásainak és követeléseinek alakulása kiemelten

Részletesebben

Javuló várakozások növekvő bizonytalanság mellett

Javuló várakozások növekvő bizonytalanság mellett Javuló várakozások növekvő bizonytalanság mellett MKIK Gazdaság- és Vállalkozáselemző Intézet (GVI) 2008. áprilisi vállalati konjunktúra felvételének eredményei 2008. május 26. Dr. Tóth István János ügyvezető

Részletesebben

Januárban jelentősen javultak a magyar vállalkozások várakozásai

Januárban jelentősen javultak a magyar vállalkozások várakozásai Januárban jelentősen javultak a magyar vállalkozások várakozásai A GVI 13. januári negyedéves konjunktúra-felvételének eredményei 13. januárban jelentősen javult a GVI negyedéves Konjunktúra Indexe és

Részletesebben

A LAKOSSÁG LAKÁSPIACI VÁRAKOZÁSAI 1

A LAKOSSÁG LAKÁSPIACI VÁRAKOZÁSAI 1 2002. ELSÕ ÉVFOLYAM 3. SZÁM 51 SKULTÉTY LÁSZLÓ A LAKOSSÁG LAKÁSPIACI VÁRAKOZÁSAI 1 Az utóbbi idõben erõsödött a háztartások lakásépítési, -vásárlási, valamint -felújítási hajlandósága. Azok a háztartások,

Részletesebben

Államadósság Kezelő Központ Részvénytársaság. A központi költségvetés finanszírozása és adósságának alakulása. 2005. december

Államadósság Kezelő Központ Részvénytársaság. A központi költségvetés finanszírozása és adósságának alakulása. 2005. december Államadósság Kezelő Központ Részvénytársaság A központi költségvetés finanszírozása és adósságának alakulása I. A központi költségvetés finanszírozása A. Állományi adatok 2005. december Az előzetes adatok

Részletesebben

CIB INGATLAN ALAPOK ALAPJA

CIB INGATLAN ALAPOK ALAPJA CIB INGATLAN ALAPOK ALAPJA Éves jelentés CIB Befektetési Alapkezelő Rt. Forgalmazó, Letétkezelő: CIB Közép-európai Nemzetközi Bank Rt. 2004 1/9 1. Alapadatok 1.1. A CIB Ingatlan Alapok Alapja Megnevezése:

Részletesebben

F ó k u s z b a n 85% 80% 75% 70% 65% 60% 55% 50% 45% 2009.III 2009.II. A tartalomból

F ó k u s z b a n 85% 80% 75% 70% 65% 60% 55% 50% 45% 2009.III 2009.II. A tartalomból A Magyar Fejlesztési Bank havi gazdasági jelentése F ó k u s z b a n Tovább fokozódó beruházási kedv, javuló finanszírozási klíma és erősödő vállalati forrásigény látszik az MFB 214. i vállalati felmérésének

Részletesebben

Válságkezelő és gazdaságélénkítő csomag Bajnai Gordon nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter 2008.12.12.

Válságkezelő és gazdaságélénkítő csomag Bajnai Gordon nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter 2008.12.12. Válságkezelő és gazdaságélénkítő csomag Bajnai Gordon nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter 2008.12.12. VÁLSÁG PÉNZ MUNKAHELY PIAC Válságkezelés szűk keresztmetszetek feloldásával 1. Pénz 3. Piac

Részletesebben

KÖZLEMÉNY A háztartási, a nem pénzügyi vállalati és a bankközi forintkamatokról 2004 júniusában 1

KÖZLEMÉNY A háztartási, a nem pénzügyi vállalati és a bankközi forintkamatokról 2004 júniusában 1 KÖZLEMÉNY A háztartási, a nem pénzügyi vállalati és a bankközi forintkamatokról 2004 ában 1 2004. ban a háztartási szektor folyószámlahiteleinek és fogyasztási hiteleinek átlagos kamatlábai csökkentek,

Részletesebben

Az Iránytű Intézet júniusi közvélemény-kutatásának eredményei. Iránytű Közéleti Barométer

Az Iránytű Intézet júniusi közvélemény-kutatásának eredményei. Iránytű Közéleti Barométer Az Iránytű Intézet júniusi közvélemény-kutatásának eredményei Iránytű Közéleti Barométer Kutatásunk 2000 fős reprezentatív mintára épül. A feldolgozott adatok a megyei és fővárosi nem- és korösszetétel,

Részletesebben

Elindul az NHP+: okok és célok

Elindul az NHP+: okok és célok Elindul az NHP+: okok és célok Nagy Márton ügyvezető igazgató Magyar Nemzeti Bank WTS Klient Területi kamarák közös rendezvénye: Kis és középvállalkozók aktuális gazdasági kihívásai Debrecen, 2015. március

Részletesebben

Pénzügy menedzsment. Hosszú távú pénzügyi tervezés

Pénzügy menedzsment. Hosszú távú pénzügyi tervezés Pénzügy menedzsment Hosszú távú pénzügyi tervezés Egy vállalat egyszerűsített mérlege és eredménykimutatása 2007-ben és 2008-ban a következőképpen alakult: Egyszerűsített eredménykimutatás (2008) Értékesítés

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY. a hitelintézetekről 1 a I. negyedév végi 2 prudenciális adataik alapján

SAJTÓKÖZLEMÉNY. a hitelintézetekről 1 a I. negyedév végi 2 prudenciális adataik alapján SAJTÓKÖZLEMÉNY a hitelintézetekről 1 a 2016. I. negyedév végi 2 prudenciális adataik alapján Budapest, 2016. május 25. A hitelintézetek mérlegfőösszege 2016. I. negyedévben 0,8%-kal nőtt, így 2016. I.

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY. a hitelintézetekről 1 a IV. negyedév végi 2 előzetes prudenciális adataik alapján

SAJTÓKÖZLEMÉNY. a hitelintézetekről 1 a IV. negyedév végi 2 előzetes prudenciális adataik alapján SAJTÓKÖZLEMÉNY a hitelintézetekről 1 a 2015. IV. negyedév végi 2 előzetes prudenciális adataik alapján Budapest, 2016. február 24. A hitelintézetek mérlegfőösszege 2015. IV. negyedévben 2,4%-kal nőtt,

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY. a hitelintézetekről 1 a I. negyedév végi 2 prudenciális adataik alapján

SAJTÓKÖZLEMÉNY. a hitelintézetekről 1 a I. negyedév végi 2 prudenciális adataik alapján SAJTÓKÖZLEMÉNY a hitelintézetekről 1 a 2015. I. negyedév végi 2 prudenciális adataik alapján Budapest, 2015. május 29. A hitelintézetek mérlegfőösszege 2015. I. negyedévben 1,4%-kal csökkent, így 2015.

Részletesebben

Szoboszlai Mihály: Lendületben a hazai lakossági fogyasztás: új motort kap a magyar gazdaság

Szoboszlai Mihály: Lendületben a hazai lakossági fogyasztás: új motort kap a magyar gazdaság Szoboszlai Mihály: Lendületben a hazai lakossági fogyasztás: új motort kap a magyar gazdaság A válságot követően számos országban volt megfigyelhető a fogyasztás drasztikus szűkülése. A volumen visszaesése

Részletesebben

Közel 4,9 milliárd forint befektetés érkezett 60 társaságba. 2007-ben több mint nyolcszorosára nőttek a KKV-kba irányuló befektetések

Közel 4,9 milliárd forint befektetés érkezett 60 társaságba. 2007-ben több mint nyolcszorosára nőttek a KKV-kba irányuló befektetések www.startgarancia.hu SAJTÓKÖZLEMÉNY Közel 4,9 milliárd forint befektetés érkezett 60 társaságba 2007-ben több mint nyolcszorosára nőttek a KKV-kba irányuló befektetések Budapest, 2009. május 4. A Start

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY. a hitelintézetekről 1 a IV. negyedév végi 2 prudenciális adataik alapján

SAJTÓKÖZLEMÉNY. a hitelintézetekről 1 a IV. negyedév végi 2 prudenciális adataik alapján SAJTÓKÖZLEMÉNY a hitelintézetekről 1 a 2014. IV. negyedév végi 2 prudenciális adataik alapján Budapest, 2015. február 27. A hitelintézetek mérlegfőösszege 2014. IV. negyedévben 2,2%-kal, 2014. év egészében

Részletesebben

Finanszírozás kockázatkezelés csaláskutatás pénzügyi, adózási és számviteli szakmai konferencia. SOPRON október 4-5. Faktoring.

Finanszírozás kockázatkezelés csaláskutatás pénzügyi, adózási és számviteli szakmai konferencia. SOPRON október 4-5. Faktoring. Finanszírozás kockázatkezelés csaláskutatás pénzügyi, adózási és számviteli szakmai konferencia SOPRON 2012. október 4-5. Faktoring Előadó: Csáki Ferenc Elnök, Magyar Faktoring Szövetség Faktoring: A pénzügyi

Részletesebben

TOVÁBB SZÁRNYAL A LAKÁS- ÉS IRODAPIAC (A GKI 2015. ÁPRILISI FELMÉRÉSÉNEK EREDMÉNYEI)

TOVÁBB SZÁRNYAL A LAKÁS- ÉS IRODAPIAC (A GKI 2015. ÁPRILISI FELMÉRÉSÉNEK EREDMÉNYEI) TOVÁBB SZÁRNYAL A LAKÁS- ÉS IRODAPIAC (A GKI 2015. ÁPRILISI FELMÉRÉSÉNEK EREDMÉNYEI) A GKI évente kétszer szervez felmérést a vállalatok, az ingatlannal foglalkozó cégek (fejlesztők, forgalmazók, tanácsadók

Részletesebben

Az MFB szerepe a gazdaságfejlesztésben

Az MFB szerepe a gazdaságfejlesztésben Heti Válasz Konferencia - Cégfinanszírozás a kkv-szektorban Az MFB szerepe a gazdaságfejlesztésben Bertalan Sándor ügyvezető igazgató 2014. október 29. www.mfb.hu MFB Zrt. Minden jog fenntartva 2014. május

Részletesebben

2014/21 STATISZTIKAI TÜKÖR

2014/21 STATISZTIKAI TÜKÖR 1/1 STATISZTIKAI TÜKÖR 1. március 5. 13 negyedévében,7%-kal nőtt a GDP EMBARGÓ! Közölhető: 1. március 5-én reggel 9 órakor Tartalom Bevezető...1 13 negyedév...1 13. év... Bevezető Magyarország bruttó hazai

Részletesebben

Felmérés a hazai vállalati szektor helyzetéről, beruházási aktivitásáról és a finanszírozási lehetőségek megítéléséről

Felmérés a hazai vállalati szektor helyzetéről, beruházási aktivitásáról és a finanszírozási lehetőségek megítéléséről Felmérés a hazai vállalati szektor helyzetéről, beruházási aktivitásáról és a finanszírozási lehetőségek megítéléséről A vállalat alapvető adatai 1. Kérjük, adja meg az árbevétel alapján meghatározó tevékenység

Részletesebben

Nőtt a felvételi kedv az előző negyedévhez, és a tavalyi év azonos időszakához viszonyítva is

Nőtt a felvételi kedv az előző negyedévhez, és a tavalyi év azonos időszakához viszonyítva is December 10-ig embargós! Kapcsolat: Szekeres Katalin +36 30 297 4445 katalin.szekeres@manpowergroup.hu Soha nem voltak ennyire optimisták a magyar munkaadók A Manpower Munkaerő-piaci mutató 6%-on áll,

Részletesebben

KKV Körkép 2012 / január: A kis- és közepes vállalkozások üzleti helyzete valamint a lánctartozás és a késedelmes fizetések alakulása

KKV Körkép 2012 / január: A kis- és közepes vállalkozások üzleti helyzete valamint a lánctartozás és a késedelmes fizetések alakulása KKV Körkép 2012 / január: A kis- és közepes vállalkozások üzleti helyzete valamint a lánctartozás és a késedelmes fizetések alakulása A Figyelő, az MKIK Gazdaság- és Vállalkozáskutató Intézet (GVI) és

Részletesebben

A Magyarországon termelőkapacitással rendelkező gyógyszergyárak szerepe a magyar gazdaságban

A Magyarországon termelőkapacitással rendelkező gyógyszergyárak szerepe a magyar gazdaságban A Magyarországon termelőkapacitással rendelkező gyógyszergyárak szerepe a magyar gazdaságban 2008 2012 Siba Ignác 2013. november 5. Tartalom Módszertan és a vizsgált területek A cégek nemzetgazdasági hozzájárulása:

Részletesebben

A hazai KKV-k helyzete, a várható folyamatok

A hazai KKV-k helyzete, a várható folyamatok A hazai KKV-k helyzete, a várható folyamatok MAFABE KONFERENCIA Dr. Molnár Sándor főosztályvezető Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Ipari Főosztály Telefon: (+36-1) 472-8549, E-mail: molnar.sandor@gkm.gov.hu

Részletesebben

2010/2011. teljes üzleti év

2010/2011. teljes üzleti év . teljes üzleti EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság nem auditált, konszolidált, IFRS ! Az EGIS Csoport -től -ban elemzi az export értékesítés árbevételét Oroszországi szabályozás változott

Részletesebben

Rövidtávú munkaerőpiaci prognózis 2017

Rövidtávú munkaerőpiaci prognózis 2017 Rövidtávú munkaerőpiaci prognózis 2017 Összefoglaló Budapest, 2016. december Az MKIK Gazdaság- és Vállalkozáskutató Intézet olyan nonprofit kutatóműhely, amely elsősorban alkalmazott közgazdasági kutatásokat

Részletesebben

Vállalkozások fejlesztési tervei

Vállalkozások fejlesztési tervei Vállalkozások fejlesztési tervei A 2014-2020-as fejlesztési időszak konkrét pályázati konstrukcióinak kialakítása előtt célszerű felmérni a vállalkozások fejlesztési terveit, a tervezett forrásbevonási

Részletesebben

Jelentés a beruházások évi alakulásáról

Jelentés a beruházások évi alakulásáról Központi Statisztikai Hivatal Jelentés a beruházások 2011. évi alakulásáról 2012. április Tartalom Összefoglalás...2 Gazdasági környezet...2 Nemzetközi kitekintés...2 Beruházások, 2001 2011...2 Beruházások

Részletesebben

hétfő, március 2. Vezetői összefoglaló

hétfő, március 2. Vezetői összefoglaló hétfő, 2015. március 2. Vezetői összefoglaló Amerikában negatív tartományban zártak a vezető részvényindexek, Európában a lassuló amerikai GDP-adat segítette a kereskedést. A forint kilenchavi csúcsa közelében,

Részletesebben

Növekedési Hitelprogram agrárvállalkozóknak

Növekedési Hitelprogram agrárvállalkozóknak Növekedési Hitelprogram agrárvállalkozóknak Vidékfejlesztésre 1300 milliárd forint - EU-pályázatok, támogatások, finanszírozás konferencia Plajner Ádám Elemző, Pénzügyi rendszer elemzése igazgatóság Magyar

Részletesebben

Gazdasági Havi Tájékoztató 2015. november

Gazdasági Havi Tájékoztató 2015. november gh Gazdasági Havi Tájékoztató 215. november Alábbi rövid elemzésünkben azt vizsgáljuk meg, hogy a hazai vállalkozások általában milyen célból használják az internetet. Az elemzés a Gazdaság- és Vállalkozáskutató

Részletesebben

Növekvő beruházási kedv, javuló finanszírozási környezet és élénkülő forráskereslet az MFB 2013. őszi vállalati felmérésének eredményei alapján

Növekvő beruházási kedv, javuló finanszírozási környezet és élénkülő forráskereslet az MFB 2013. őszi vállalati felmérésének eredményei alapján A Magyar Fejlesztési Bank havi gazdasági jelentése F ó k u s z b a n Növekvő beruházási kedv, javuló finanszírozási környezet és élénkülő forráskereslet az MFB 213. i vállalati felmérésének eredményei

Részletesebben

ALKALMAZOTTI LÉTSZÁM AZ ERDŐGAZDÁLKODÁSBAN, A FA- ÉS BÚ-

ALKALMAZOTTI LÉTSZÁM AZ ERDŐGAZDÁLKODÁSBAN, A FA- ÉS BÚ- ALKALMAZOTTI LÉTSZÁM AZ ERDŐGAZDÁLKODÁSBAN, A FA- ÉS BÚ- TORIPARBAN LÉTSZÁM-KATEGÓRIÁNKÉNT Az új osztályozási rendszer bevezetésével a létszám adatokban is változás következett be. A 0-9 fő közötti kategória

Részletesebben

MUNKAERŐPIACI PROGNÓZIS:

MUNKAERŐPIACI PROGNÓZIS: SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA MUNKAERŐPIACI PROGNÓZIS: JAVULÓ VÁRAKOZÁSOK TOVÁBB BŐVÜLŐ FOGLALKOZTATÁS Az SZMM és az MKIK közös sajtótájékoztatója Ideje: Helye:

Részletesebben

Lamanda Gabriella április 21.

Lamanda Gabriella április 21. Lamanda Gabriella lamanda@finance.bme.hu 2016. április 21. Bankok mérlegének sajátosságai Banktőke szerepe és felépítése, TMM Eredménykimutatás jellegzetes tételei Banki kockázatok és kezelésük Hitel nyújtás

Részletesebben

Kóczián Balázs: Kell-e aggódni a Brexit hazautalásokra gyakorolt hatásától?

Kóczián Balázs: Kell-e aggódni a Brexit hazautalásokra gyakorolt hatásától? Kóczián Balázs: Kell-e aggódni a Brexit hazautalásokra gyakorolt hatásától? Az Európai Unióhoz történő csatlakozásunkat követően jelentősen nőtt a külföldön munkát vállaló magyar állampolgárok száma és

Részletesebben

vállalkozásfejlesztés pénzügyi eszközökkel

vállalkozásfejlesztés pénzügyi eszközökkel vállalkozásfejlesztés pénzügyi eszközökkel K&H üzleti tippek 2015 Kovács Viktor Zoltán K&H KKV Marketing vezető 1 életciklus modell megújuló expanzió érett növekedés növekedő hanyatló induló induló vállalkozások

Részletesebben

csütörtök, április 24. Vezetői összefoglaló

csütörtök, április 24. Vezetői összefoglaló csütörtök, 2014. április 24. Vezetői összefoglaló Tegnap a vezető nyugat-európai és tengerentúli részvényindexek is negatív tartományban zártak a többségében kedvező makroadatok ellenére. Szerdán a forint

Részletesebben

Finanszírozási lehetőségek KKVk részére az energiaszektorban

Finanszírozási lehetőségek KKVk részére az energiaszektorban Finanszírozási lehetőségek KKVk részére az energiaszektorban Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt. A Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt. bemutatása Tulajdonos A 2009-ben alapított Bank tulajdonosa 2010 márciusa

Részletesebben

Hitelfelvétel és a Növekedési Hitelprogramban (NHP) való részvétel a KKV-k körében Az MKIK GVI KKV Körkép című kutatási programjának eredményeiből

Hitelfelvétel és a Növekedési Hitelprogramban (NHP) való részvétel a KKV-k körében Az MKIK GVI KKV Körkép című kutatási programjának eredményeiből Hitelfelvétel és a Növekedési Hitelprogramban (NHP) való részvétel a KKV-k körében Az MKIK GVI KKV Körkép című kutatási programjának eredményeiből Budapest, 2015. március Az MKIK Gazdaság- és Vállalkozáskutató

Részletesebben

Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság. A központi költségvetés finanszírozása és adósságának alakulása

Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság. A központi költségvetés finanszírozása és adósságának alakulása Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság A központi költségvetés finanszírozása és adósságának alakulása A központi költségvetés finanszírozása A. Állományi adatok 2007. december

Részletesebben