30,1% 35,8% 43,3% 37,7% 13,9% 12,6% tavasz ősz

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "30,1% 35,8% 43,3% 37,7% 13,9% 12,6% 2012. tavasz. 2011. ősz"

Átírás

1 INDIKÁTOR A Magyar Fejlesztési Bank vállalati felmérése F i n a n s z í r o z á s i h e l y z e t k é p a z M F B 0. t a v a s z i v á l l a l a t i f e l m é r é s e a l a p j á n Összefoglaló A vállalati forráshiány erősödését jelzi, hogy ra óta nem tapasztalt szintre (,%-ra) emelkedett azoknak a vállalatoknak az aránya, amelyeknek folyó költségeik fedezésére sem elegendőek a forrásaik. Továbbra is a jelentős exportbevételekkel rendelkező vállalatok finanszírozási helyzete tekinthető leginkább kielégítőnek (sőt fél év alatt tovább javult e vállalati kör pozíciója), amiben a viszonylag stabil külpiaci kereslet és a forint gyengülése miatt a hazai devizában számolt bevételek emelkedése is szerepet játszik. A romló forráshelyzet és a lassan növekvő forráskereslet a vállalati szektor hibernálódását, hitel nélküli növekedésre való tartós berendezkedését jelzi. A külpiacokra szállító vállalatok az átlagnál nagyobb arányban támasztanak forrásigényt, azonban a külső konjunktúra lassulása a forrásétvágy csökkenésében is érezteti hatását. A következő hónapra vonatkozólag a legnépszerűbb külső finanszírozási lehetőséget továbbra is a hitelfelvétel jelenti (a megkérdezettek 4%-a gondolkodik kölcsön felvételében), majd az EU-s források, s a hiteleken belül külön vizsgált forrástípusok közül a kereskedelmi banki hiteltermékek következnek. Változatlanul a kamatok mértékét mérlegelik elsősorban a vállalatok hiteligénylés során, s csak ezt követően az egyéb forrásköltségek nagyságát. Az elmúlt egy évben fokozódott a vállalatok hitelköltségekkel szembeni érzékenysége. A hitelfelvétel legnagyobb fékezője a kamatok magas szintje és a szűkös hitelkínálat a vállalati vélemények szerint. Mindkét tényezőt nagyobb akadálynak tekintik a cégek, mint fél évvel korábban, s különösen a kamatok alakulásában következett be jelentős romlás: utoljára 00 telén ítélték ilyen komoly korlátnak a hitelkamatokat. A vállalatok,4%-a nem vár a hitelkínálat volumenében változást a következő hónapban, s a cégek nagyobb hányada (,4%-a) számol a hitelkínálat bővülésével, mint amekkora a szűkítést várók aránya (,%). A válaszok erősödő optimizmust jeleznek a i felméréshez képest, mivel akkor a cégeknek csupán,%-a bízott hitelbővülésben, s 6%-a számolt a hitelezés visszafogásával. A megkérdezett cégek szerint a vállalati kilátások banki megítélése 0. tavasszal a fél évvel korábbi felméréstől eltérően a hitelkínálat bővítése irányába mutat, s a hitelszűkülést okozó többi vizsgált körülmény (az iparág, ill. a makrogazdasági környezet banki megítélése, bankok finanszírozási lehetősége) ereje is mérséklődött a 0. őszi felmérés óta. A vállalatok többsége nem vár javulást a hitelkondíciókban a következő hónapban: a megkérdezett cégek 4,%-a szerint nem változnak,,%-a szerint emelkednek, 6,%-a szerint pedig csökkennek a következő hónapban a hitelkamatok. A vállalatok jelenlegi forráshelyzete A vállalatok egyharmada már a folyó kiadásait sem tudja saját forrásból fedezni Diagramcím. ábra: Vállalati forráshelyzet megítélése és annak változása % % 6,% 00. nyár 0,,% 6,6% 4,6% 6, 6,%,4% 4,%,6% 6,6% 00. tél 00. nyár 0. tavasz 0,%,% 4,%,% 0. ősz Nincs szükség külső forrásra (: tervez beruházást) Nincs szükség külső forrásra (: nem tervez beruházást),%,6% 0. tavasz A felmérésben résztvevő, és a hazai vállalati szektort reprezentáló cégek egyharmadának (,%-ának) a folyó költségek fedezésére sem elegendőek a forrásai a i válaszok alapján. Mindez azt jelenti, hogy közel három éve, 00. nyarán volt utoljára ilyen magas arányú a forráshiány a vállalati szektorban. A fél évvel korábbihoz hasonlóan a cégek,%-ának nincs szüksége külső forrásra, azonban a válaszadóknak csupán,%-a számolt be arról 0. tavasszal, hogy idegen források nélkül is vállalkozik beruházásra. (Mivel korábban ez a kérdés így nem szerepelt a felmérésben, így nem tudjuk megállapítani, hogy történt-e, s ha igen, akkor milyen irányba elmozdulás ezen a téren.) Készítette: Gém Erzsébet Vezető közgazdász Mikesy Álmos Szabó Zsolt Kiadja: MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság Felelős szerkesztő: Gém Erzsébet Kapcsolat: 0, Budapest Nádor utca. Tel.: 06 4 Honlap: Az MFB Zrt. által kiadott elemzések az elemzők véleményét tükrözik, azok nem feltétlenül egyeznek meg a Bank hivatalos álláspontjával. Az elemzések hiteles források alapján készülnek, de azok valódiságáért az elemzők nem vállalnak felelősséget. Az előrejelzések teljesüléséért sem az elemzők, sem az MFB Zrt. nem vállal felelősséget.

2 A vállalatok jelenlegi forráshelyzete Az általánosan romló finanszírozási helyzet alól az exportőr cégek kivételt képeznek A folyó költségek önerőből történő fedezése 0 tavaszán elsősorban az agráriumban és az iparban ütközik akadályba, azonban míg a mezőgazdasági szegmensben fél év alatt csökkent, addig az iparban 0, százalékponttal emelkedett az ilyen nehézségekkel küzdő cégek aránya. Az ipari ágazatok között jelentős különbségek vannak, s a folyó költségek saját forrásból való fedezése legkevésbé a textilipar, gépgyártás, járműipar, leginkább a fa-, a fémfeldolgozás, egyéb ipar esetében jelent problémát (-. ábra). és között a folyó kiadások szempontjából releváns vállalati források hiányát jelző cégek aránya a kisebb méretű vállalatoknál nagyobb, a nagyobb cégeknél kisebb ütemben emelkedett, aminek következtében kiegyensúlyozottabbá vált a magyarországi vállalati szektor (. ábra). A forrásproblémák erősödése leginkább a csökkenő árbevételű vállalatokat érintette, azonban a növekvő eredményt elért vállalati körben is emelkedett a forráshiányos cégek aránya (4. ábra). Továbbra is a jelentősebb exportbevételekkel rendelkező vállalatok finanszírozási helyzete tekinthető leginkább kielégítőnek (sőt fél év alatt tovább javult a vállalati kör pozíciója), amiben a viszonylag stabil külpiaci kereslet és a forint gyengülése miatt hazai devizában számolt bevételek emelkedése, mint biztonsági puffer játszik szerepet (-6. ábra) ábra: Vállalati forráshelyzet megítélése szektorális bontásban,% 0,,% 40,,%,% 0,%,%,% 40,6%,%,4%,%,%,6% 4,%,% 64,% 4,%,%,% 6,%,% 4,% 40,4%,% 6, 40, 46, 6,%,% %,%,%,% 6,% 4,,% 0,% 4,6%,%,%,4%,4%,% 0,%,%,%,%,4%,%,% 6,%,%,% 6,% 0,%,%,%,%,% 40,%,%. ábra: Vállalati forráshelyzet megítélése vállalati méret szerinti bontásban,% 6,%,%,%,6%,% 6,% 6,6% 0,%,% 46,% 0,%,%,%,% Nincs szükség külső forrásra (: tervez beruházást) Nincs szükség külső forrásra (: nem tervez beruházást),%,,%,,% 4,6%. ábra: Vállalati forráshelyzet Diagramcím megítélése a külföldi értékesítés teljes árbevételhez viszonyított aránya alapján Nincs szükség külső forrásra (: tervez beruházást) Nincs szükség külső forrásra (: nem tervez beruházást),% 4,,%,%,% 0,%, 6,%,%,% 4,%,4% 0, 4,,%,%,6%, 0-0-% - 0-% -0 0 Nincs szükség külső forrásra (tervez beruházást) Nincs szükség külső forrásra (nem tervez beruházást),% 4,% 6,6% 6,6% 6,% 0,%,%,%,%,%,6% 40,% 6,% 4,%,% 4,%,%,% 40,,% 4,%,%,% 0,6% 0,%,%,%,%,% 0, 46,% % %,% ábra: Vállalati forráshelyzet megítélése ágazati bontásban Szolgálttaó szektor Nincs szükség külső forrásra (tervez beruházást) Nincs szükség külső forrásra (nem tervez beruházást) 4. ábra: Vállalati forráshelyzet megítélése a vállalati eredmény elmúlt hónapos alakulása szerinti bontásban t Nem változott tt,6%,% 4,,%,6% 0,,4% %,%,% 6,,%,%,%,4% 6,4%,% 0,% Egyéb ipar,% 6,6% 60,% 4,6% 4,4%,%,% 6,% 0,% 4,%,% 6,4% 6, 4,4%,% Egyéb szolgáltatás,6%,%,6%,%,,%,%,% 6,%,6%,% 4,% 6,6%,% 4,% Nincs szükség külső forrásra (: nem tervez beruházást) Nincs szükség külső forrásra (: tervez beruházást) 6. ábra: A vállalati forráshelyzet megítélése 0 őszén és 0 tavaszán az exportarány szerinti bontásban (vállalati válaszok aránya)* a folyó költségek fedezésére sem elég a saját forrás % 0 0-% 0-0-% % beruházásra már nem elegendőek a saját források * piros szín:, kék szín:

3 Forrásbevonási tervek A vállalati szektor egyre jobban berendezkedik a hitel nélküli növekedésre A forrásbevonást tervező vállalatok aránya minimálisan ugyan, de emelkedett az előző fél év során, s nőtt a forrásszerzéssel kiváró cégek aránya is (. ábra). Összességében a növekvő forráshiány és a mélypont közelében lévő forrásbevonási kedv a i felmérés során jelzett hitel nélküli növekedésre (creditless growth), a hibernálódásra való berendezkedés folytatódását mutatja. A forrásbevonási kedv erősödése az ipari cégek körében megfigyelt növekvő forráséhségre vezethető vissza (a szolgáltató szektorban változatlan maradt, az agráriumban pedig csökkent a külső forrás bevonásában gondolkodó cégek hányada) (. ábra). Különösen nagy arányban lehet számítani a következő hónapban forráskeresletre az egyéb mezőgazdaság, az élelmiszeripar, a vegyianyag gyártás, valamint a gépjárműkereskedelem és -javítás, szállítás és raktározás ágazatokban (. ábra). Egyúttal jelentősen módosult a forrásigényt támasztó iparágak sorrendje az előző felmérés óta, ami a változó piaci kereslet mellett a vállalati tartalékok eltérő ütemű elapadására vezethető vissza (4. ábra). A forrásigény elmúlt fél évben tapasztalt növekedése nagyjából egyforma súllyal ered a beruházási kedv erősödéséből, valamint a folyó költségek finanszírozási szükségleteiből (-6. ábra) ,%,% 0,%,%,% %,6%,% 6,%,4%. ábra: A következő hónapra vonatkozó forrásbevonási tervek változása 4,%,%,%,%,% Egyéb,% 4,% 6,4% 4,6% 0,%. ábra: A következő hónapra vonatkozó forrásbevonási tervek ágazati bontásban,%,4%,%,%,6% Egyéb tanácsadás 0. ábra: A következő hónapra vonatkozó forrásbevonási tervek a forrásellátottság megítélése alapján,6% 6,%,%,6%,,% 0,%,% 4,,%,%,%,% Nincs szükség Beruházásra már nem A folyó költségek Nincs szükség Nincs szükség Beruházásra már nem A folyó költségek külső elegendőek fedezésére külső külső elegendőek fedezésére forrásra a saját sem elég a forrásra forrásra a saját sem elég a források saját forrás (nem tervez (tervez források saját forrás beruházást) beruházást) 6 4 Szolgáltató szektor ábra: A következő hónapra vonatkozó forrásbevonási tervek a következő hónap beruházási tervei szerinti bontásban,%,% Tervez beruházást. ábra: A következő hónapra vonatkozó forrásbevonási tervek változása szektorális bontásban,6%,6% Valószínűleg tervez,%,,4%,% 6,,%,% 0,% 4,%,% Kivár a beruházással 6,,%,%,% 44,%,%,4% Valószínűleg nem tervez,4% 66,%,%,% 0,%,%,4%,%,% %,% Nem tervez beruházást,6%,%,%,,%,% 4,% Tervez beruházást,% 40,,%,6%,6% Valószínűleg tervez 4,% 0,% Tervez forrásbevonást Valószínűleg tervez Kivár Valószínűleg nem Nem tervez 4. ábra: A következő hónapban forrásbevonást biztosan tervező vállalatok aránya ágazati bontásban nőtt a forrásbevonási hajlandóság Kivár a beruházással 4,%,% 6,,% Valószínűleg nem tervez Nem tervez beruházást csökkent a forrásbevonási hajlandóság - növénytermesztés - élelmiszeripar 4 - építőipar - fafeldolgozás 6 - fémfeldolgozás - gépgyártás - közúti járműgyártás - textilipar 0 - vegyianyaggyártás - gépjármű keresk. + jav. - IKT szolg. - ingatlanügyletek 4 - kiskereskedelem - mérnöki tevékenység 6 - nagykereskedelem - szállítás, raktározás - számviteli tanácsadás - turizmus, vendéglátás 0 - egyéb szolgáltatás

4 Forrásbevonási tervek A belföldi helyett a külpiacok jelentenek leginkább húzóerőt a forrásbevonási hajlandóságra A mikro- és kisvállalati körben az MFB i vállalati felmérése és az MNB 0. első negyedéves hitelezési felmérése is a megelőző hónapokra jellemző forráskeresletet jelez a következő, ill. 6 hónapra. A nagyobb vállalatok esetében a pénzintézetek többsége csökkenő kereslettel kalkulál, míg az MFB eredményei szerint valamivel erősödő forrásigényre lehet számítani (-. ábra). A vállalatok eredményre vonatkozó várakozásai szerint az optimizmus erősödésével a forrásbevonási hajlandóság is nő, ráadásul a jövőre vonatkozó percepciók jobban differenciálják a vállalatokat, mint fél vagy egy évvel korábban. A belső kereslet gyengeségét és a külpiacok továbbra is meghatározó szerepét jelzi, hogy a belföldi árbevételek alakulásával kapcsolatban derűlátó vállalati körben mérséklődött a forrásbevonási kedv az előző felmérés óta, addig a külföldi árbevételek alakulása terén optimista cégek között érezhetően erősödött a forrásbevonási szándék (-. ábra). Az exportáló cégek közül a belföldre is értékesítő (két lábon álló) vállalati körben emelkedett, míg a csak külpiacra fókuszáló vállalati csoportban csökkent a forrásbevonási kedv óta, ami azt jelzi, hogy a külső konjunktúra fékeződése már érezteti hatását (6. ábra) ábra: A következő hónapra vonatkozó forrásbevonási tervek változása vállalati méret szerinti bontásban,%,%,% 6,% 6,%,%,%,4%,%,%,4%,,6%,%,% 0,%,% 6,% 0, 0,,%,%,% 0,6%, 4,, 4,% 4,%,%,% 4,%,% 6,%,6% 4,% 6,% 40,,% 40,% ábra: Következő 6 hónapban a vállalati hitelek iránti kereslet becslése a magyarországi hitelintézetek véleménye szerint* 00.I 00.II 00.III 00.IV 00.I Nagy és közepes vállalatok * nettó változás pozitív = növekedés Forrás:MNB hitelezési felmérés 00.II 00.III 00.IV 0.I Kis- és mikrovállalatok 0.II 0.III 0.IV 0.I ábra: Következő hónapra vonatkozó forrásbevonási tervek a következő hónapra várt vállalati eredmény szerinti bontásban 4,%, 4,%,%,% 6,% Nem,,6% 4,% 6,% Nem 0,%,%,%,,6%,4% Nem,%,% 4. ábra: Következő hónapra vonatkozó forrásbevonási tervek a belföldi vállalati eredmény következő hónapra várt alakulása szerint 0 6 4,%,%, 4,% Nem,%,%,%,%,%,% Nem 4,6% 0,% 0,%,%,% 4,6% Nem,%,6%. ábra: Következő hónapra vonatkozó forrásbevonási tervek a külföldi vállalati eredmény következő hónapra várt alakulása szerint 0 6 4,,% 0,4%,% Nem,% 4,%,,4% 0,%,%,% Nem 0,%,%,% Nem % %,%,% ábra: Következő hónapra vonatkozó forrásbevonási tervek a külföldi értékesítés teljes árbevételhez viszonyított aránya alapján,%,% 4,% 0,% 0-,%, 0-%,%,% -,% 0,4% 0-%,%,6% -0,%,6% 0,% 0,%,, 0-,%,% 0-%,%,4% - % % 0-% 0,, -0 0, 6,% 0 4

5 Forrásbevonás tervezett csatornája A hitelfelvétel továbbra sem veszít népszerűségéből A vállalati vélemények alapján a következő hónapra vonatkozólag a legnépszerűbb finanszírozási lehetőséget a hitelfelvétel jelenti (a megkérdezettek 4%-a gondolkodik kölcsön felvételében), majd az EU-s források, s a hitelfelvételen belül külön nevesített kereskedelmi banki hitelek következnek. A vizsgált opciók sorrendje nem változott óta, ugyanakkor az MFB hiteltermékek kivételével nőtt a különböző finanszírozási formák vonzereje a vállalati körben (-. ábra). A takarékszövetkezetek hiteleit leszámítva a vállalati méret növekedésével a forrásbevonás különböző csatornáit növekvő arányban jelölték meg a vállalatok, ami változást jelent az előző felméréshez képest, mivel én az EU-s források és állami támogatások esetében is még a közepes vállalatok voltak a legnagyobb étvágyúak (. ábra). A beruházások dinamizálásához az utolsó két felmérés szerint az állami és uniós források nagymértékben járulhatnának hozzá, mivel a beruházásra elégtelen eszközökkel rendelkező vállalatok nagy arányban jelölték meg a felmérésben, mint a forrásbevonás potenciális eszközét (4. ábra). Az agrárcégek a korábbi felmérésekhez hasonlóan szinte valamennyi finanszírozási lehetőséghez viszonylag nagy kedvvel viszonyulnak, míg a mérnöki szolgáltatással foglalkozó cégek és textilipari vállalatok viszonylag elzárkózónak számítanak (-6. ábra).. ábra: A következő hónapban potenciálisan említett finanszírozási források* Hitelfelvétel * EU-s források Kereskedelmi bankok hiteltermékei Állami támogatás Lízing Tulajdonostól/anyavállalat hitele Vevői vagy szállítói hitel MFB hiteltermékek Takarékszövetkezetek hiteltermékei Külső tőkebefektető bevonása Egyéb pénzintézetek hiteltermékei Egyéb befektetői források Kockázati tőke Vállalati kötvénykibocsátás Vállalati részvénykibocsátás. ábra: A következő hónapban potenciálisan említett finanszírozási források vállalati méretkategória szerint* Hitelfelvétel * EU-s források Kereskedelmi bankok hiteltermékei Állami támogatás Lízing Tulajdonos/anyavállalat hitele Vevői vagy szállítói hitel MFB hiteltermékek,4%,%,6%,,% 0,4% 0,% 4,%,%,%,%,%,% 0,% 4% % % % % 4 4% * vállalati válaszok arányában, többszörös választás is lehetséges ** kereskedelmi bankok, takarékszövetkezetek, egyéb pénzintézetek, MFB hiteltermékei 6 % 4% 4 % % % 00. nyár. ábra: A következő hónapban potenciálisan említett finanszírozási források* 00. tél 00. nyár 0. tavasz 0. ősz 0. tavasz 6 % 4% 4 % % % * vállalati válaszok arányában, többszörös választás is lehetséges ** kereskedelmi bankok, takarékszövetkezetek, egyéb pénzintézetek, MFB hiteltermékei Hitelfelvétel ** EU-s források Kereskedelmi bankok hiteltermékei Állami támogatás Lízing Tulajdonos/anyavállalat hitele Vevői vagy szállítói hitel MFB hiteltermékek Takarékszövetkezetek hiteltermékei EU-s források Állami támogatás Kereskedelmi bankok hiteltermékei Hitelfelvétel** MFB hiteltermékek 4. ábra: A következő hónapban potenciálisan említett finanszírozási források* forráshelyzet szerinti bontásban EU-s forrás Takarékszövetkezetek hiteltermékei % % % % 4 4% % 6 6% * vállalati válaszok arányában, többszörös választás is lehetséges ** kereskedelmi bankok, takarékszövetkezetek, egyéb pénzintézetek, MFB hiteltermékei. ábra: A következő hónapban potenciálisan említett finanszírozási források*: állami támogatás és EU-s forrás * vállalati válaszok arányában, többszörös választás is lehetséges - növénytermesztés - egyéb mezőgazdaság élelmiszeripar - építőipar fafeldolgozás - fémfeldolgozás - gépgyártás közúti járműgyártás textilipar - vegyianyaggyártás 4 - egyéb ipar - gépjármű keresk. + jav IKT szolg. - ingatlanügyletek kiskereskedelem - közösségi szolgáltatás - mérnöki tevékenység - nagykereskedelem 0 - szállítás, raktározás - számviteli tanácsadás turizmus, vendéglátás állami támogatás - egyéb szolgáltatás lízing Nincs szükség külső forrásra (tervez beruházást) Nincs szükség külső forrásra (nem tervez beruházást) % % % % 4 4% % 6 6% * vállalati válaszok arányában, többszörös választás is lehetséges ** kereskedelmi bankok, takarékszövetkezetek, egyéb pénzintézetek, MFB hiteltermékei 6. ábra: A következő hónapban potenciálisan említett finanszírozási források*: hitelfevétel és lízing - növénytermesztés 4% - egyéb mezőgazdaság * vállalati válaszok arányában, többszörös választás is lehetséges 4 - élelmiszeripar 4 - építőipar ** kereskedelmi bankok, takarékszövetkezetek, 6 - fafeldolgozás egyéb pénzintézetek, MFB hiteltermékei % - fémfeldolgozás - gépgyártás - közúti járműgyártás 0 - textilipar % - vegyianyaggyártás 0 - egyéb ipar - gépjármű keresk. + jav IKT szolg. % - ingatlanügyletek kiskereskedelem - közösségi szolgáltatás 4 - mérnöki tevékenység % - nagykereskedelem szállítás, raktározás - számviteli tanácsadás turizmus, vendéglátás hitelfelvétel ** - egyéb szolgáltatás

6 Hitelállomány és hitelfelvétel tt a nagyvállalatok és az exportra termelő cégek hitelfelvételi igénye A vállalatok 0,%-a rendelkezett hitellel 0 őszén, a mikrovállalkozások és a szolgáltatóipari cégek lefelé, míg a nagyvállalatok különösen nagymértékben felfelé tértek el az országos átlagtól (. ábra). Az élelmiszeripar, fémfeldolgozás, vegyipar, állattenyésztés, valamint nagykereskedelem iparágakban a cégek több mint -a számolt be meglévő hitelállományról (. ábra). Tevékenységtípus szerint az iparban, régiós metszetben Nyugat-Magyarországon a legmagasabb a vállalatok hitelállománya (. ábra). A vállalatok fele (%-a) nem rendelkezett devizahitellel. Az ipar és a nagyvállalatok helyzete sajátos képet mutat: viszonylag alacsony a devizahitelektől teljesen elzárkózó cégek, s magas a csak devizahitelekkel rendelkező vállalkozások aránya, aminek biztosítékát a jelentősebb exportarány s devizabevételek jelentik (4. ábra). A következő hónapban elsősorban az ipar, a közép-magyarországi régió vállalatai, valamint a magas exportaránnyal rendelkező cégek körében magas a felvenni tervezett hitel nagysága (. ábra). tt a felvenni tervezett átlagos hitelállomány nagysága az utolsó két felmérés időpontja között a nagyvállalatok, a magas exportarányú vállalkozások, a közép-magyarországi régióban, s a beruházást nem tervező, ill. kiváró cégek között utóbbi a belső tartalékok elapadását jelzi (6. ábra) ,% Teljes minta. ábra: Hitellel rendelkező vállalatok aránya vállalati méret és szektor szerinti bontásban,%,% 6,%,%. ábra: A hitellel rendelkező vállalatok átlagos hitelállománya (millió Ft),%,%,% ábra: Hitellel rendelkező vállalatok aránya ágazati bontásban 00,, 60, 6,4%,%,% 6,%,%, 6,%,%,%,%,% 6,% 6,% 66,% 64,% 6,% 6,%,%, 4,% Egyéb 4. ábra: A devizában folyósított hitelek a vállalati hitelek arányában Egyéb szolgáltatás Exportarány Beruházást Régió Szektor Méret Közép-Magyarország Nyugat-Magyarország Kelet-Magyarország tervez a következő hónapban kivár a beruházással nem tervez a következő hónapban Teljes minta Tervez beruházást Kivár a beruházással Nem tervez beruházást Tervez forrásbevonást Kivár a beruházással Nem tervez forrásbevonást,,% 4,%,% 6, 60,6% 4,%,% 4,%,%,% 4,% 60,%,% 6,%,% 0,% 4,4%,%,%,4%,% 0,%,,%,%,4%,4% 0,%,%,% ,%,% 4,%,%,6%,%,%,%,%,%,% 6,% 0,%,4% 4, 6,%,%,%,6%,%,%,6%,%,4%,% 0 Exportarány Beruházást Régió Szektor Méret. ábra: A következő hónapra tervezett hitelfelvétel volumene (millió Ft) Közép-Magyarország Nyugat-Magyarország Kelet-Magyarország tervez a következő hónapban kivár a beruházással nem tervez a következő hónapban ábra: A következő hónapra tervezett hitelfelvétel volumene 0. ősszel és 0. tavasszal (millió Ft) mikrov., - kisv., - középv., 4 - nagyv., - agrárium, 6 - ipar, - szolgáltatószektor - Közép-M., - Nyugat-M., 0 - Kelet-M., - tervez beru., - kivár, - nem tervez beru. 4 - exportarány:, - exportarány: 0-, 6 - exportarány:

7 Forrásbevonás tervezett célja Mérséklődött a forgóeszköz hitelek, s nőtt a fejlesztési célú kölcsönök népszerűsége és között visszaesett a forgóeszköz hitelek, megugrott a fejlesztési célú források, s kitartott az EU-forrásokhoz szükséges önrész megteremtésének népszerűsége is (. ábra). A fejlesztési források iránt továbbra is a nagyobb vállalatok érdeklődnek magasabb arányban, s a megelőző felmérés óta legjobban az agráriumban, legkevésbé a szolgáltató szektorban emelkedett a fejlesztési források iránti kereslet (. ábra). A fejlesztések célja között folytatódott a termelésbővítés, ingatlan beruházás visszaszorulása, ugyanakkor nőtt a technológiai korszerűsítés népszerűsége (. ábra). A nagyvállalatok között a legmagasabb a termelésbővítés, a középvállalatok körében pedig a technológiai korszerűsítés céljából említett fejlesztési forrásigény, azonban valamennyi vizsgált területen az érdeklődés lanyhulása figyelhető meg a i felméréshez viszonyítva (4. ábra). A korszerűsítés a két lábon álló (0-0 közötti exportarányú), a gépgyártó, az agráriumba tartozó és a mérnöki szolgáltatással foglalkozó ágazatokban kiugróan magas, míg a bővítési célú forráskereslet az agrárium, az élelmiszeripar és a szállítás, raktározás iparágakban számít jelentős arányúnak (-6. ábra). 6 4 % % % % 4. ábra: Következő hónapra vonatkozó forrásbevonási tervek* célja,% % 6,4%,%,% Fejlesztési forrás 4,,%,%,4% 40,% 4,4%,% Forgóeszköz finanszírozás 6,% 0,6% Folyószámlahitel Folyószámlahitel * vállalati válaszok arányában, többszörös választás is lehetséges,%,%,%,,% 4,% (EU-s) pályázati önrész,%,%,%,%,,% Marketing 00. nyár. ábra: Különböző fejlesztési források iránti kereslet* változása 00. nyár Termelésbővítés új gépekkel Ingatlan beruházás K+F Képzés/oktatás Technológia korszerűsítés * vállalati válaszok arányában, többszörös választás is lehetséges, következő hónapra tervezett forrásbevonási tervekre vonatkozóan. ábra: Különböző fejlesztési források iránti kereslet* változása ágazati bontásban Egyéb ipar Szolgáltatószektor * vállalati válaszok arányában, többszörös választás is lehetséges, következő hónapra tervezett forrásbevonási tervekre vonatkozóan Termelésbővítés új gépekkel Ingatlan beruházás K+F Képzés/oktatás Technológia korszerűsítés Egyéb tanácsadás % % % % 4. ábra: Következő hónapra vonatkozó forrásbevonási tervek* célja vállalati méret szerinti, ill. szektorális bontásban 6% 6 % 4% 4 % % % % 4 % % % % Fejlesztési forrás Forgóeszköz finanszírozás * vállalati válaszok arányában, többszörös választás is lehetséges (EU-s) pályázati önrész Marketing 4. ábra: Különböző fejlesztési források iránti kereslet* változása vállalati méret szerinti bontásban * vállalati válaszok arányában, többszörös választás is lehetséges, következő hónapra tervezett forrásbevonási tervekre vonatkozóan Termelésbővítés új gépekkel Ingatlan beruházás K+F Képzés/oktatás Technológia korszerűsítés - mikrovállalat - kisvállalat - középvállalat 4 - nagyvállalat - Közép-Magyarország 6- Nyugat-Magyarország - Kelet-Magyarország - növénytermesztés - állattenyésztés 0 - élelmiszeripar - vegyianyag gyártás - fémfeldolgozás - gépgyártás 4 - közúti járműgyártás - textilipar 6 - fafeldolgozás - építőipar - turizmus - nagykereskedelem, 0 - kiskereskedelem - szállítás, raktározás 6. ábra: Vállalati hiteligénylés során a kamatszint jelentősége*,0 4, 4, 4, 4,6 4, 4, 4, *- skála, - nem szempont, - nagyon fontos szempont % % % 4, 4, 4,6 4, 4, 4, -ingatlanügyeletek, - gépjármű keresk. -jav, - gazd. szolg., 4 - IKT. szolg., - mérnöki tev., 6 - számviteli tanácsadás, - egyéb szolg. %

8 Hiteligénylésnél mérlegelt vállalati szempontok óta folyamatosan nő a kamaton kívüli költségekkel szembeni érzékenység Változatlanul a kamatok mértékét veszik szemügyre elsősorban a vállalatok hiteligénylés során, s csak ezt követően az egyéb forrásköltségek nagyságát. Utóbbi jelentősége tovább nőtt a i felmérés óta, míg a saját erő nagysága egyre kevésbé számít a cégeknek (-. ábra). Vállalati méret szerint vizsgálva mind a kamatokat, mind az egyéb forrásköltségeket a mikrocégek követik legnagyobb figyelemmel, fél év alatt a közép- és nagyvállalatok érzékenysége jelentősen mérséklődött ezek vonatkozásában (. ábra). A tervezett beruházástól és forrásbevonástól függetlenül a vállalatok első lépésben a kamatokat, majd a többi forrásköltséget mérlegelik (4. ábra). A célpiacok alapján a kiegyensúlyozott exportárbevétel aránnyal rendelkező, azaz két lábon álló vállalatok követik legnagyobb figyelemmel hitelkamatokat, míg a saját erő nagysága az alapvetően exportra támaszkodó vállalatok esetében kiemelt szempont (. ábra). A kamatok nagyságának jelentősége különösen sokat nőtt az infokommunikációs szegmensben fél év alatt, s ugyancsak erősödött a mikrocégek, a fémfeldolgozó, a gépjárműkereskedő és -javító vállatok körében. Ugyanakkor sokkal kevésbé releváns tényező hitelfelvétel mérlegelése során a textilipari, és a járműipari vállalatok körében (6. ábra). Egyéb forrásköltségek mértéke. ábra: Vállalati hiteligénylés során mérlegelt szempontok* Hitel fedezete Hitel futamideje 4, 4,6. ábra: Vállalati hiteligénylés során mérlegelt szempontok változása* 4, 4,6 Hitel futamideje Hitel fedezete Saját erő nagysága Hitelelbírálás gyorsasága Devizaárfolyamok változása Forint-deviza hitelkamatkülönbség * - skála, - nem szempont, - nagyon fontos szempont Türelmi idő,0,,6, 4,6 4,,,6 00. nyár 00. tél 00. nyár 0. tavasz 0. ősz * - skála, - nem szempont, - nagyon fontos szempont 0. tavasz,,6 Egyéb forrásköltségek mértéke Saját erő nagysága Egyéb forrásköltségek mértéke. ábra: Vállalati hiteligénylés során mérlegelt szempontok változása* Hitel fedezete Hitel futamideje Saját erő nagysága Hitelelbírálás gyorsasága Devizaárfolyamok változása * - skála, - nem szempont, - nagyon fontos szempont,0,,6, 4,6 4,. ábra: Vállalati hiteligénylés során mérlegelt szempontok változása* 4, 4,6,,6, 4. ábra: Vállalati hiteligénylés során mérlegelt szempontok beruházási és forrásbevonási szándék szerinti bontásban* Tervez Nem tervez Tervez Nem tervez beruházást a következő hónapban forrásbevonást a következő hónapban * - skála, - nem szempont, - nagyon fontos szempont 6. ábra: Vállalati hiteligénylés során a kamatszint jelentősége* Egyéb forrásköltségek mértéke Hitel fedezete Hitel futamideje Saját erő nagysága Devizaárfolyamok változása % - 0-% 0- Hitelelbírálás gyorsasága Saját erő nagysága Hitel futamideje Hitel fedezete Egyéb forrásköltségek mértéke * - skála, - nem szempont, - nagyon fontos szempont,,6, 4,6 4,,0 - mikrovállalat - kisvállalat - középvállalat 4 - nagyvállalat - Közép-Magyarország 6- Nyugat-Magyarország - Kelet-Magyarország - növénytermesztés - állattenyésztés 0 - élelmiszeripar - vegyianyag gyártás - fémfeldolgozás - gépgyártás 4 - közúti járműgyártás - textilipar 6 - fafeldolgozás - építőipar - turizmus - nagykereskedelem, 0 - kiskereskedelem - szállítás, raktározás,0 *- skála, - nem szempont, - nagyon fontos szempont 4, 4 6 4, 0 4, 0 6 4, , 4, 4 4, 4, 4, 4,6 4, 4, 4, -ingatlanügyeletek, - gépjármű keresk. -jav, - gazd. szolg., 4 - IKT. szolg., - mérnöki tev., 6 - számviteli tanácsadás, - egyéb szolg.

9 Hitelfelvételi körülmények változása az elmúlt egy évben Továbbra is a devizaárfolyamok alakulásában tapasztalható leginkább kedvezőtlen tendencia A devizaárfolyamok változása, a bankok hitelkínálata és a kamatok alakulása rontotta leginkább a hitelezési körülményeket az előző hónapban a vállalatok válaszai alapján (. ábra). Az egyetlen kedvező tendencia, hogy a devizaárfolyamok mozgása kisebb mértékben romlott, mint a i felmérést megelőző hónapban (. ábra). A hitelkínálat és a kamatköltségek tekintetében is a kisebb vállalatok tapasztaltak kedvezőtlenebb mértékű változást, a devizaárfolyamok mozgását azonban (akárcsak a i felmérés során) a nagyvállalatok a közepes méretű cégeknél is kedvezőtlenebb fejleménynek ítélték meg (. ábra). A három fő negatív hitelezési tendenciát viszonylag kismértékűnek minősítették a növénytermesztéssel foglalkozó vállalkozások, a kiskereskedő, a gépjárműkereskedő és -javító cégek, valamint a fafeldolgozó vállalatok. Ugyanakkor mindhárom területen komoly mértékű visszaesést jeleztek az építőipar, egyéb ipar, valamint közösségi szolgáltatások szereplői (4-6. ábra). Devizaárfolyamok változása A bankok hitelkínálata Egyéb forrásköltségek mértéke Forint-deviza hitelkamatkülönbség Hitel futamideje Hitelelbírálás gyorsasága Türelmi idő Saját erő nagysága Hitel fedezete Forint-deviza hitelkamatkülönbség Egyéb forrásköltségek mértéke A bankok hitelkínálata Devizaárfolyamok változása * - skála, - sokat romlott, - sokat javult,0,00,0,00,0,00. ábra: Hitelfelvétel különböző feltételeinek változása az elmúlt hónapban vállalati méretkategória szerint*. ábra: Hitelfelvétel különböző feltételeinek változása az elmúlt hónapban* Egyéb ipar,,0,,4,6,,0,0,,0,,0 * - skála, - sokat romlott, - sokat javult. ábra: A banki Hitelkínálat hitelkínálat elmúlt hónapos változásának megítélése* ** módszertani változás Szolgáltatószektor Egyéb tanácsadás * - skála, - sokat romlott, - sokat javult Devizaárfolyamok változása A bankok hitelkínálata** Egyéb forrásköltség mértéke,0,60,40,0,00,0,60,40,0,00,0,00,0,00,0,00 Forint-deviza hitelkamatkülönbség. ábra: Hitelfelvétel különböző feltételeinek változása az elmúlt hónapban* 00. nyár,0,,0,,0 * - skála, - sokat romlott, - sokat javult 4. ábra: A devizaárfolyamok Devizaárfolyamok elmúlt hónapos változásának megítélése* Egyéb ipar Egyéb ipar Egyéb tanácsadás ** módszertani változás Szolgáltatószektor 6. ábra: A hitelkamatok Kamat mértékének elmúlt hónapos változásának megítélése* Szolgáltatószektor * - skála, - sokat romlott, - sokat javult * - skála, - sokat romlott, - sokat javult Egyéb tanácsadás

KPMG Vállalathitelezési Hangulatindex

KPMG Vállalathitelezési Hangulatindex KPMG Vállalathitelezési Hangulatindex 2012. december kpmg.hu 2 KPMG Vállalathitelezési Hangulatindex KPMG Vállalathitelezési Hangulatindex mindenki az enyhülést várja, de marad a fagy 10 9 8 7 9 8 7 10

Részletesebben

F ó k u s z b a n. A magyarországi megyék fejlesztéspolitikai szemszögből

F ó k u s z b a n. A magyarországi megyék fejlesztéspolitikai szemszögből A Magyar Fejlesztési Bank havi gazdasági jelentése F ó k u s z b a n A magyarországi megyék fejlesztéspolitikai szemszögből 215. május A hazai megyék rendkívül vegyes képet mutatnak gazdasági adottságaik,

Részletesebben

KKV KÖRKÉP 2013 JANUÁR: A kis- és közepes vállalkozások üzleti helyzete

KKV KÖRKÉP 2013 JANUÁR: A kis- és közepes vállalkozások üzleti helyzete KKV KÖRKÉP 2013 JANUÁR: A kis- és közepes vállalkozások üzleti helyzete KKV Körkép 2013 január: A kis- és közepes vállalkozások üzleti helyzete Budapest, 2013. február GVI 1034 Budapest, Bécsi út 120.

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA ÉS NEMZETKÖZI MENEDZSMENT SZAK Nappali tagozat Szakdiplomácia szakirány

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA ÉS NEMZETKÖZI MENEDZSMENT SZAK Nappali tagozat Szakdiplomácia szakirány BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA ÉS NEMZETKÖZI MENEDZSMENT SZAK Nappali tagozat Szakdiplomácia szakirány A MAGYAR KIS-ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK NEMZETKÖZIESÍTÉSE-

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK...2 TÁBLÁZATOK ÉS ÁBRÁK JEGYZÉKE...3 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ...4 BEVEZETÉS ÉS MÓDSZERTANI MEGJEGYZÉSEK...7 HITELPIAC...

TARTALOMJEGYZÉK...2 TÁBLÁZATOK ÉS ÁBRÁK JEGYZÉKE...3 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ...4 BEVEZETÉS ÉS MÓDSZERTANI MEGJEGYZÉSEK...7 HITELPIAC... Bilek Péter Borkó Tamás Czakó Veronika Pellényi Gábor A mikro-, kis-, és középvállalkozások külső forrásbevonásának alakulása 2000-2005 között Készült a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Kis- és Középvállalkozás

Részletesebben

KPMG Vállalathitelezési Hangulatindex

KPMG Vállalathitelezési Hangulatindex KPMG Vállalathitelezési Hangulatindex 2014. november kpmg.hu KPMG Vállalathitelezési Hangulatindex Túl a gödrön! KPMG Vállalathitelezési Hangulatindex 3 A KPMG hatodik alkalommal készítette el felmérését

Részletesebben

A magyarországi mikro-, kis- és középvállalatok nemzetköziesedése és a külföldi értékesítést nehezítő akadályok

A magyarországi mikro-, kis- és középvállalatok nemzetköziesedése és a külföldi értékesítést nehezítő akadályok MIKESY ÁLMOS A magyarországi mikro-, kis- és középvállalatok nemzetköziesedése és a külföldi értékesítést nehezítő akadályok Egy vállalati felmérés tanulságai A tanulmány a Külgazdaság, LVII. évfolyam,

Részletesebben

F ó k u s z b a n. milliárd $ 2007.I 120% 100% 80% 60% 40% 20% A tartalomból

F ó k u s z b a n. milliárd $ 2007.I 120% 100% 80% 60% 40% 20% A tartalomból A Magyar Fejlesztési Bank havi gazdasági jelentése F ó k u s z b a n Európát továbbra is hátrányosan érinti a globális banki tőkeallokáció, a befektetőkre egyre jellemzőbb az országok régión belüli differenciálása

Részletesebben

Ellentmondásos várakozások, csökkenő növekedési ütem

Ellentmondásos várakozások, csökkenő növekedési ütem Konjunktúra Kutatási Füzetek 2. sz. Ellentmondásos várakozások, csökkenő növekedési ütem Tóth István János Budapest, 1999. szeptember Konjunktúra Kutatási Füzetek 2. szám TÁRKI Konjunktúra Kutatási Projekt

Részletesebben

A kis- és középvállalkozások banki hitelezésének alakulása (1999 2007)

A kis- és középvállalkozások banki hitelezésének alakulása (1999 2007) 2008. HETEDIK ÉVFOLYAM 3. SZÁM 265 NÉMETHNÉ GÁL ANDREA A kis- és középvállalkozások banki hitelezésének alakulása (1999 2007) A hazai bankok az 1990-es évek legvégén nyitottak a kis- és középvállalkozások

Részletesebben

Konjunktúrajelentés. A DUIHK 21. Konjunktúra-felmérésének eredményei

Konjunktúrajelentés. A DUIHK 21. Konjunktúra-felmérésének eredményei Konjunktúrajelentés A DUIHK 21. Konjunktúra-felmérésének eredményei www.duihk.hu Köszönetet mondunk közreműködésükért a válaszadó vállalatoknak valamint más uniós tagországok magyarországi kereskedelmi

Részletesebben

F ó k u s z b a n. A magyar gazdaság növekedése 2015 első negyedévében

F ó k u s z b a n. A magyar gazdaság növekedése 2015 első negyedévében A Magyar Fejlesztési Bank havi gazdasági jelentése F ó k u s z b a n A magyar gazdaság növekedése 215 első negyedévében Az év első három hónapjában tovább folytatódott a fejlett és fejlődő országok növekedési

Részletesebben

F ó k u s z b a n. A tartalomból

F ó k u s z b a n. A tartalomból A Magyar Fejlesztési Bank havi gazdasági jelentése F ó k u s z b a n A 27-213-as és a 214-22-as időszak uniós forrásainak felhasználása Magyarországon és a közép-kelet-európai uniós tagállamokban 215.

Részletesebben

MAGYAR VÁLLALATOK ÜZLETI HELYZETE ÉS VÁLASZLÉPÉSEI A GAZDASÁGI VÁLSÁGRA

MAGYAR VÁLLALATOK ÜZLETI HELYZETE ÉS VÁLASZLÉPÉSEI A GAZDASÁGI VÁLSÁGRA MAGYAR VÁLLALATOK ÜZLET HELYZETE ÉS VÁLASZLÉPÉSE A GAZDASÁG VÁLSÁGRA. 1 / 35 Magyar vállalatok üzleti helyzete és válaszlépései a gazdasági válságra A tanulmányt írták: Czibik Ágnes elemző, GV (e-mail:

Részletesebben

Konjunktúrajelentés. Magyarország 2014. A DUIHK 20. Konjunktúra-felmérésének eredményei

Konjunktúrajelentés. Magyarország 2014. A DUIHK 20. Konjunktúra-felmérésének eredményei Konjunktúrajelentés 0 A DUIHK 0. Konjunktúra-felmérésének eredményei Konjunktúrajelentés 0 Gazdasági helyzet és várakozások Befektetői környezet A Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara 0. konjunktúra-felmérésének

Részletesebben

Munkaerőpiaci tendenciák Magyarországon 2007 és 2014 között

Munkaerőpiaci tendenciák Magyarországon 2007 és 2014 között A Magyar Fejlesztési Bank havi gazdasági jelentése F ó k u s z b a n Munkaerőpiaci tendenciák Magyarországon 27 és 214 között 21. április A Magyar Fejlesztési Bank fejlesztéspolitikai céljaiból adódóan

Részletesebben

ÉVES IDŐKÖZI MONITORING JELENTÉS

ÉVES IDŐKÖZI MONITORING JELENTÉS A KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK FEJLESZTÉSÉNEK STRATÉGIÁJA 2007-2013 ÉVES IDŐKÖZI MONITORING JELENTÉS 2009. ÉVI JELENTÉS 2010. JANUÁR 1 2 TARTALOMJEGYZÉK VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 5 1. A STRATÉGIAI KÖRNYEZET

Részletesebben

MNB-tanulmányok 53. BODNÁR KATALIN

MNB-tanulmányok 53. BODNÁR KATALIN MNB-tanulmányok 53. 2006 BODNÁR KATALIN A hazai kis- és középvállalatok árfolyamkitettsége, devizahitelezésük pénzügyi stabilitási kockázatai Egy kérdõíves felmérés eredményei Bodnár Katalin A hazai kis-

Részletesebben

JeLeNtÉS A PÉNzüGYI StABILItÁSRÓL. MNB-füzetek

JeLeNtÉS A PÉNzüGYI StABILItÁSRÓL. MNB-füzetek JeLeNtÉS A PÉNzüGYI StABILItÁSRÓL MNB-füzetek 1. 5. NOVeMBeR Jelentés a pénzügyi stabilitásról 1. november Kiadja: Magyar Nemzeti Bank Fe le lõs ki adó: dr. Simon András 185 Budapest, Szabadság tér 8

Részletesebben

JELENTÉS A PÉNZÜGYI STABILITÁSRÓL

JELENTÉS A PÉNZÜGYI STABILITÁSRÓL JELENTÉS A PÉNZÜGYI STABILITÁSRÓL 22. december Készítette: a Magyar Nemzeti Bank Bankfőosztálya és Közgazdasági főosztálya Vezetők: Dr. Kálmán Tamás ügyvezető igazgató és Hamecz István ügyvezető igazgató

Részletesebben

JELENTÉS A PÉNZÜGYI STABILITÁSRÓL

JELENTÉS A PÉNZÜGYI STABILITÁSRÓL JELENTÉS A PÉNZÜGYI STABILITÁSRÓL 21. február Készítette: a Magyar Nemzeti Bank Bankfõosztálya és Pénzpolitikai fõosztálya Kiadja: a Magyar Nemzeti Bank Titkársága Kiadásért felel: Dr. Kovács Erika ügyvezetõ

Részletesebben

Értékelés. a Gazdaságfejlesztési Operatív Program pénzügyi eszközeiről. 2013. április 30.

Értékelés. a Gazdaságfejlesztési Operatív Program pénzügyi eszközeiről. 2013. április 30. Értékelés a Gazdaságfejlesztési Operatív Program pénzügyi eszközeiről 2013. április 30. Tartalomjegyzék Vezetői összefoglaló 6 1 Az értékelés kontextusa 9 1.1 Az értékelés célja 9 1.2 Értékelési kérdések

Részletesebben

Bizonytalan külső környezet, stagnáló magyar gazdaság

Bizonytalan külső környezet, stagnáló magyar gazdaság Makrogazdasági elemzés 212. tavasz Bizonytalan külső környezet, stagnáló magyar gazdaság A Magyar Fejlesztési Bank makrogazdasági elemzése Vezető közgazdász: Gém Erzsébet Készítette: Gém Erzsébet Mikesy

Részletesebben

VÁLLALATI VÁLASZOK A GAZDASÁGI VÁLSÁGRA A MAGYAR ESET

VÁLLALATI VÁLASZOK A GAZDASÁGI VÁLSÁGRA A MAGYAR ESET VÁLLALATI VÁLASZOK A GAZDASÁGI VÁLSÁGRA A MAGYAR ESET. 1 / 32 Vállalati válaszok a gazdasági válságra a magyar eset A tanulmányt írták: Czibik Ágnes elemző, GVI (e-mail: agnes.czibik@gvi.hu) Makó Ágnes

Részletesebben

JELENTÉS A PÉNZÜGYI STABILITÁSRÓL 2005. ÁPRILIS

JELENTÉS A PÉNZÜGYI STABILITÁSRÓL 2005. ÁPRILIS JELENTÉS A PÉNZÜGYI STABILITÁSRÓL 25. ÁPRILIS Jelentés a pénzügyi stabilitásról 25. április Készítette: a Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi stabilitási fõosztálya, Közgazdasági fõosztálya, Pénzügyi elemzések

Részletesebben

Felmérés a vállalati hitelezésről a banki és vállalati vezetők körében ADVISORY

Felmérés a vállalati hitelezésről a banki és vállalati vezetők körében ADVISORY Felmérés a vállalati hitelezésről a banki és vállalati vezetők körében ADVISORY Felmérés a vállalati hitelezésről a banki és vállalati vezetők körében 3 Restrukturálási tanácsadási csoportunk a vállalatok

Részletesebben

Proof. Ingatlanpiaci elemzés 2008 június. Készítette: Molnár Tamás

Proof. Ingatlanpiaci elemzés 2008 június. Készítette: Molnár Tamás Ingatlanpiaci elemzés 2008 június Készítette: Molnár Tamás 6000 Kecskemét, Irinyi u. 17. Tel.: (00-36-76) 497-658, 497-659, Fax: 418-850 E-mail: ingatlan.empire@axelero.hu Tartalomjegyzék Magyarország

Részletesebben

Negyedéves előrejelzés a magyar gazdaságra 2007 tavasz

Negyedéves előrejelzés a magyar gazdaságra 2007 tavasz 1 Negyedéves előrejelzés a magyar gazdaságra 27 tavasz Az elemzést készítették: Erdős Szabolcs, Gáspár Pál, Oszlay András (szerk.), Pellényi Gábor, Sass Magdolna Az elemzéshez használt adatbázis 27. április

Részletesebben

Fábián Gergely Fáykiss Péter Szigel Gábor. A vállalati hitelezés ösztönzésének eszközei

Fábián Gergely Fáykiss Péter Szigel Gábor. A vállalati hitelezés ösztönzésének eszközei Fábián Gergely Fáykiss Péter Szigel Gábor A vállalati hitelezés ösztönzésének eszközei MNB-TANulMáNyok 95. 2011 Fábián Gergely Fáykiss Péter Szigel Gábor A vállalati hitelezés ösztönzésének eszközei MNB-TANulMáNyok

Részletesebben

A MAGYAR ÁRFOLYAMRENDSZER VÁLTOZÁSAI ÉS ANNAK HATÁSAI NAPJAINKIG

A MAGYAR ÁRFOLYAMRENDSZER VÁLTOZÁSAI ÉS ANNAK HATÁSAI NAPJAINKIG LAMBERTNÉ KATONA MÓNIKA* KOVÁCSNÉ ANTAL ANITA** A MAGYAR ÁRFOLYAMRENDSZER VÁLTOZÁSAI ÉS ANNAK HATÁSAI NAPJAINKIG AZ ÁRFOLYAMRÓL A valutaárfolyam fő funkciója, hogy a világgazdaságban bekövetkező változásokat

Részletesebben