ELŐTERJESZTÉS a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Oktatási és Kulturális Bizottságának április 21-i ülésére

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ELŐTERJESZTÉS a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Oktatási és Kulturális Bizottságának 2010. április 21-i ülésére"

Átírás

1 Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Oktatási és Kulturális Bizottságának Elnöke Szám: 295-4/2010. ELŐTERJESZTÉS a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Oktatási és Kulturális Bizottságának április 21-i ülésére Tárgy: A közgyűjteményi, közművelődési és művészeti intézmények évi munkájáról szóló beszámolók és évi munkatervük Az előterjesztést készítette: Dr. Erdődy Gyula kulturális referens, mb. főosztályvezető Humánszolgáltatási Főosztály Dr. Fabényi Júlia, a Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága igazgatója Dr. Ódor Imre, a Baranya Megyei Levéltár igazgatója Kőhalmi Andrea, a Művészetek és Irodalom Háza igazgatója Roisz Andrásné, a Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ osztályvezetője A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 3/2007. (III. 24.) Kgy. rendelete szól a Baranya Megyei Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról. Ennek 4. számú melléklete rendelkezik arról, hogy közgyűléstől átruházott hatáskörben az Oktatási és Kulturális Bizottság feladata a közgyűjteményi és közművelődési intézmények előző évi beszámolóinak véleményezése és a tárgyévi a munkaterveinek elfogadása. A Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága, a Baranya Megyei Levéltár, a Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ, valamint a Művészetek és Irodalom Háza elkészítették évi munkájukról az írásos beszámolót és megfogalmazták évi munkaterveiket. Az intézmények által írt beszámolók és munkatervek jelen előterjesztés mellékletei. 1. Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága A múzeum múlt évi munkáját Pécs Európa Kulturális Fővárosa 2010 projekt, valamint más, kiemelt pályázatokhoz kapcsolódó beruházások, felújítások megkezdése határozta meg. Elindult Pécs, Káptalan utca 3., 4., 5. valamint a Pécs, Papnövelde 5. ingatlanok rekonstrukciója, felújítása. Ennek következményeként a Modern Magyar Képtár I.- Martyn Gyűjtemény, a Múzeum Galéria, a Modern Magyar Képtár II februárjában, a Vasarely Múzeum április 30-án bezárt. A gyűjtemények egyes részeit különböző külföldi és belföldi helyszínekre kölcsönözte az intézmény, hogy a művek minél szélesebb körben láthatóak legyenek, ugyanakkor a bevételkiesést ilyen formán valamennyire kompenzálni lehessen. Megtörtént a műtárgyraktárak átköltözése átmeneti helyszínre (Pécs, Dischka Gy. u.). A beruházások tervezett átadását a kivitelezők nem tudják tartani, ezekre várhatóan 2010 nyarán kerül sor. Mindez jelentősen befolyásolja az intézmény EKF programjait, az azzal kapcsolatos kötelezettségei teljesítését. A szakmai kutatómunka egyik középpontja az EKF képzőművészeti pillérprogramjainak teljesítése. Két hatalmas, műtárgyakban rendkívül

2 2 gazdag válogatást láthat a közönség 2010-ben mind a magyar Nyolcak, mind pedig a Magyarok a Bauhausban című kiállítások kapcsán. Mindkét nagy kiállításhoz átfogó, alapmű értékű katalógus készül. Mind a műtárgyak beszerzésén, mind pedig a katalógus tanulmányainak összeállításán, azaz a kiállítások átfogó előkészítésén nagy hangsúly volt 2009-ben. A Régészeti Osztály/Múzeum épületének (Pécs, Széchenyi tér 12.) felújítására az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok pályázati felhívására adott be a Baranya Megyei Önkormányzat pályázatot, amit pozitívan bírálták el, a beruházás az önrésszel együtt 1,2 milliárd Ft. Jelenleg azonban az építési engedéllyel kapcsolatos pályázati módosítás miatt csúszik a kivitelezés elkezdése. A Régészeti kiállítás a felújítás előkészületei miatt augusztusában bezárt. A Régészeti Osztály tevékenységét változatlan keretek között az M6 M60 autópálya megelőző régészeti kutatása, a feltárt leletanyag feldolgozása, az ásatási dokumentáció összeállítása, valamint a szakhatósági tevékenysége ellátása határozta meg. A mohácsi Kanizsai Dorottya Múzeum új épületére szintén pályázatot adott be a megyei önkormányzat Mohács Városi Önkormányzattal együtt a Dél-Dunántúli Operatív Programhoz új múzeumi ingatlan és kiállítások megvalósítására, amely szintén támogatást nyert. A szakmai koncepció kidolgozása 2009-es év feladata volt. A pályázat zöldmezős beruházás, így a mohácsi múzeum új épületet kap, az előkészületek 2009-ben megtörténtek, 2010-ben elkezdődik a beruházás. Intézményi szinten kiemelten kezelték a pályázati tevékenységet. A évben többek közt pályázatot nyújtottak be a Nemzeti Kulturális Alaphoz, valamint az Oktatási és Kulturális Minisztériumhoz. Kiemelendő a Múzeumok iskolabarát fejlesztése és oktatás-képzési szerepének infrastrukturális erősítése című pályázat, mely a Várostörténeti Múzeum előadótermének fejlesztését célozta meg. Erre 35 millió Ft-ot nyertek. A szakmai feladatok teljesítése alapvetően pályázatokból történt meg. A évi elnyert pályázati támogatásuk Ft volt. Az időszaki kiállítások száma (18), látogatottsága (közel 50 ezer fő) eredményesnek mondhatóak. Csatlakoztak a városi, megyei, országos programokhoz. (pl: Múzeumok Őszi éjszakája, NagyKultúra, Mediterrán Ősz, Pécsi Örökség Napok stb.) Az ezekkel kapcsolatos adatok az alábbiak: évben a Múzeumok éjszakáján mintegy fizető látogató vett részt, akik átlagosan 3 helyre látogattak el a minden helyszínre szóló jeggyel. A Múzeumok Őszi Fesztiválján a résztvevők száma meghaladta a főt, itt a programokat 2 helyszínen, a Természettudományi, illetve a Néprajzi Múzeumban kínálták. A NagyKultúra pályázati lehetőség alkalmat adott arra, hogy a kiállítások, gyűjtemények múzeumpedagógiai foglalkozások keretében mutatkozzanak be. A évi múzeumi látogatottságot alapvetően befolyásolta több tárlatnak a felújítási munkák miatti bezárására. A Reneszánsz Kőtár és Schaár Erzsébet kiállítás a felújítási munkálatok miatt előzetes egyeztetés alapján volt látogatható. Mindezzel magyarázható a évi látogatottsághoz képest mintegy 30 %-os a látogatói csökkenés. Mindez a bevételekre is hatással volt, ugyanakkor a teremőri szerződések meg nem hosszabbítása 10%- os bérmegtakarítást eredményezett. A Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága nagy kihívás előtt áll az Európa Kulturális Fővárosa, Pécs 2010 év megvalósításával kapcsolatban. Az ezzel kapcsolatosan említett két nagy kiállítás mellett kiemelkedő programok: a Néprajzi Osztály a Pécs-Fünfkirchen-Pecuh

3 3 kiállítással szerepel először a Várostörténeti Múzeumban, majd Ulm és Berlin a fogadó fél. Az Új- és Legújabbkori Történeti Osztály a Múzeumi túrák kapcsán kötődik az EKF-hez. Összmúzeumi szinten kiemelt rendezvény a Múzeumok éjszakája. Ezek megvalósítása függvénye a múzeumi ingatlanok felújításával kapcsolatos beruházásoknak. Az ingatlanok felújításának befejezése után kerülhet sok a fenti időszaki kiállítások, programok megrendezésére, majd az ezt követő évben a Papnövelde u. 5. szám alatti felújított kiállítótérben az összevont Modern Magyar Képtár berendezésére. A év fontos feladata az EKF-hez kapcsolódó múzeumi épületek integrálása a múzeumi szervezet egészébe, a múzeumi szervezet kibővült működtetése. Ezzel kapcsolatban az intézménynek takarékosabb és hatékonyabb 2010 évi működésére vonatkozó intézkedési tervet kellett készítenie. Emellett tárgyalások folynak a múzeum, a megyei önkormányzat az ECO-CORTEX tanácsadó irodával, a Múzeumutca - Papnövelde utcai felújított kiállító terek fenntarthatóságával, üzemeltetésével kapcsolatban. Fontos feladata a Régészeti Osztálynak az M6 M60 autópálya megelőző régészeti kutatása során feltárt nagy mennyiségű leletanyag, ásatási dokumentáció feldolgozása, digitalizálása, térinformatikai rendszerbe illesztése. Ugyancsak kiemelt teendő a Régészeti Múzeum épületének felújítása, a régészeti, antropológia gyűjtemény elhelyezése, az új állandó és időszaki kiállítások forgatókönyvének elkészítése, a kiállítások előkészítése. Nyertes pályázat keretében kerül sor a Várostörténeti Múzeum épületében levő előadóterem korszerű múzeumi foglalkoztató térré alakítására, virtuális pontok kiépítésére, egyben a műszaki kivitelezői munkák mellett a 2011-től meginduló múzeumpedagógiai programok előkészítésére. Folytatni kívánják az eddig sikeresnek mondható programokat, pl.: Múzeumok éjszakája, Múzeumok Őszi Fesztiválja, Nagy KulTúra stb. Kiemelt feladat változatlanul a pályázati lehetőségek kihasználása, hiszen az intézmény szakmai munkáját ezek a támogatások teszik lehetővé. 2. Baranya Megyei Levéltár Az intézmény 2009-ben felülvizsgálta levéltári nyilvántartásait, valamint a Levéltári Kollégium ajánlásában szereplő, új fondfőcsoport-beosztás szerint átszerkesztette a Baranya Megyei Levéltár fond- és állagjegyzékét. Szervellenőrző tevékenysége során tervszerűen folytatta a tanácsi anyag beszállítását, illetve az átadás feltételeinek megszervezését. Kiemelt feladata volt a korábbi eredményes pályázati tevékenység következtében a számítástechnikai fejlesztés és ennek nyomán a veszélyeztetett irategyüttesek digitalizálása, e feladat első szakaszát sikeresen végrehajtotta. Fontos szerepet töltött be az intézmény életében a szakmai munkával összefüggő megmutatkozás, az intézményben dolgozó munkatársak tudományos tevékenysége. Ennek formái kiadványok megjelentetése, konferenciák szervezése volt és 2009-ben mindkettőre akadt jelentős visszhangot kiváltó példa. Az intézmény önállóan gazdálkodó költségvetési szervként működik. Tavaly gazdaságilag az intézményhez integrált Csorba Győző Megyei Könyvtár gazdasági feladatait is ellátta, az ehhez szükséges személyi feltételeket és a hozzátartozó költségeket költségvetésük tartalmazza. Pályázati tekintetben sikeres évet zárt a levéltár. Az elnyert eft teljesülése jelentős részben csak az év végén, az utolsó hónapokban realizálódott, így felhasználására év folyamán kerül sor. A pályázatok előkészítése, elkészítése, majd gondozása rengeteg többletmunkát igényel, ami az alacsony létszám mellett, az alaptevékenység feladatait is magas színvonalon ellátva, egyre nehezebben koordinálható, az intézmény valamennyi dolgozójától feszített tempót követel.

4 4 A 2009-es esztendőben az alapfeladat körébe tartozó iratanyag átvételre is sor került, a levéltári gyűjtemény 73 iratfolyóméterrel gyarapodott, így a tárolt összes iratmennyiség ifm. Az iratok kezelése, tárolása a szakmai felkészültség mellett, komoly fizikai állagmegóvást is igényel. A raktári elhelyezési feltételeiben jelentős változás nem történt. A Pécs, Rét utcai raktárak teljesen beteltek, a Pécs, Király utcai raktárak az újonnan beszállítandó anyagot már alig tudják fogadni. A hagyományos Levéltári Napot október 5-én tartották meg. A pályázati kiírás csak az előadók tiszteletdíjának fedezetére terjedt ki, a rendezvény megtartásához szükséges további infrastruktúrákra nem. Ezeket nagy részben szponzori támogatásokkal valósították meg, valamint az intézmény dolgozóinak lelkes közreműködése is hozzájárult a sikeres rendezvény lebonyolításához. A konferencián megtartott előadások írásos anyagának kiadvány formájában történő megjelenítését a következő évben szeretnék megvalósítani, amelyhez szintén pályázati forrást kívánnak igénybe venni. Az érintett időszakban megvalósult a Pécs, Király utcai épület tetőfelújítása, a Pécs, Rét utcai ingatlan valamint a Pécs, Nyírfa utcai részleg kerítésjavítása. Az egyes, 2009-ben erőteljesen jelentkező szakmai tevékenységek közül az ügyfélszolgálat, az adatszolgáltatás területén enyhe növekedés tapasztalható, melyek többségében munkaviszonnyal, ingatlantulajdonnal és építési ügyekkel kapcsolatosak. Az ország számos Nyugdíjbiztosítási Igazgatóságától érkezett írásos kérelmek alapján 246 db munkabérjövedelem igazolást készítettek el. A Nyugdíjbiztosító Igazgatóság Ellenőrzési Osztályának munkatársai heti rendszerességgel végeznek bérjellegű kutatásokat a Pécs, Dobó I. utcai és a Nyírfa utcai részlegben, 2009-ben a vezetett nyilvántartás szerint 357 ügyet vizsgáltak. A levéltári kutatás területén a leggyakrabban kutatott témakörök voltak: családfakutatás, község-, város-, helytörténet, társadalomtörténet, szociológia-, szociográfia demográfia-történet, gazdaság-, kereskedelem-, ipartörténet, építészet-történet, politika- és társadalom- (benne párt- és egyesület-) történet, iskola-, oktatás-, neveléstörténet-művelődéstörténet, nemzetiség-, etnikum-történet. Leggyakrabban a következő korszakokat kutatták: középkor (1 kutatási eset), közti korszak (110 kutatási eset), dualizmus és az első világháború kora (108 kutatási eset), újkor (65 kutatási eset), 1950-től terjedő korszak (48 kutatási eset). A kutatási kérelmek száma 410, a kutatások száma Az iratkezelés ellenőrzési számának növelése szakfelügyeleti javaslatra került előtérbe. Az iratanyag rendezettsége 120 ifm-rel nőtt. mikrofilmezésük csak pályázati támogatásból biztosítható. Az Önkormányzati Levéltárak Tanácsa évi pécsi országos tanácskozásának koordinálását az intézmény végezte. A munkatársak számos országos és helyi tudományos konferencián, szimpóziumon képviselték előadóként, illetve résztvevőként a levéltárat. A Baranya Megyei Levéltár 2010-es alapvető feladatai közé tartozik: Az ún. lezárt fondok gondozása, melyek terjedelme fokozatosan bővülni fog a még kinn lévő tanácsi anyagok beszállításával, mely maga után vonja ezen fondok lezárását. Fontos teendő a tudományos tevékenységéhez tartozó kiadványozási és rendezvényszervezési munka, az állományvédelmi feladatok, a gyűjteményeinkben lévő veszélyeztetett állapotú iratok feltárása, illetve a tervszerű restaurálási tevékenység szervezése, a könyvtári állomány biztonságos megőrzése, az új könyvek beszerzése és a nyilvántartások vezetése. Kiemelendő a jogszabályokban előírt belső nyilvántartások, fonddossziék, statisztikák folyamatos vezetésének központosítása az osztály keretein belül, az állami anyakönyvek utólagos bejegyzéseinek vezetése, valamint a megnövekedett számítástechnikai kapacitás jobb

5 5 kihasználásának szervezése, digitalizációs és reprográfiai feladatok megvalósítása, illetve a honlap frissítése. Részben a bejövő anyagok megfelelő elhelyezése, részben az új fondjegyzék szerkesztéséhez már megjelent fondfőcsoport-beosztás szükségessé teszi a raktárrend átgondolását és kialakítását. A nyilvántartások felülvizsgálata keretében folytatni kell a belső fonddossziék pontosítását, a hiányosságok kiküszöbölését, illetve az EELNYIR program feltöltését. A köziratok kezelésének ellenőrzésének, az új iratkezelési szabályzatok véleményezésének és az iratselejtezések mennyiségi és minőségi mutatói előreláthatóan az elmúlt évekhez viszonyítva a szervellenőrzések számával együtt növekedni fognak. Az ügyfélszolgálati tevékenység során eleget kell tenni az adatfelvételeknek és a tájékoztatásoknak, a munka- és tanulóidő igazolások kiadásának, bírósági, rendőrségi, anyakönyvi, gyámhatósági, önkormányzati megkereséseknek. A feltárt mikrofilmgyűjteményünk használatából adódóan egyre többen kérnek másolatokat, remélhetőleg a digitális technika bevezetésével ez a probléma orvosolható. Elodázhatatlan feladat a digitális adatszolgáltatás szabályainak, formáinak kialakítása. A fondok rendezése folytatódik. A rendezett anyaghoz folyamatosan készítik a segédleteket is, elsősorban raktári jegyzékeket. Fontos feladat az eddigiekben nem használt levéltári nyilvántartások felélesztése, így a fondtörzskönyv manuális vagy számítógépes létrehozása, és a tervezési statisztika felállítása. Tervezik a levéltár kutatótermében összegyűjtött segédleteink (raktári jegyzékeink) számítógépes rögzítését, ám megvalósításra vár ezek kiegészítése is. Számba kell venni mely irategyütteseinkhez nem készült még legalább középszintű jegyzék, és elkezdeni a hiányosságok pótlását. Ilyen módon megújított, frissített raktári jegyzékek, lajstromok az eddigieknél egyszerűbb tájékozódást tesznek majd lehetővé a levéltári anyagban. Folytatódik az anyakönyvi másodpéldányokba az utólagos bejegyzések rögzítése. A szakkönyvtár esetében a katalóguscédulák adatainak számítógépre vitele és a belső könyvkölcsönzés rendszerének újragondolása a feladat. A restauráló műhely éves tervezett feladatait pályázaton nyert támogatásokból - veszélyeztetett állapotú dokumentumok megmentése - anyagok beszerzése és a konzerválási- és restaurálási munkák elvégzése képezi. A levéltár fotóműhelye idén is a megkötött szerződés (GSU) alapján folyamatosan készít mikrofilm-felvételezést. A Baranya Megyei Levéltár Nyírfa utcai részlegének munkáját továbbra is az itt elhelyezett iratok jellege miatt az ügyintézés, az adatszolgáltatás idén is várhatóan több százas nagyságrendje határozza meg. Az év első felében elvégzendő munkák elsősorban a megkezdett rendezések befejezése, majd a 2010-ben selejtezhető iratok kiválasztása, majd ezekről jegyzék készítése. Az év során, a még csomós állapotban beszállított vállalati történetű iratok bedobozolása kezdődik el. A Mecseki Szénbányák Munkaügyi Irattárában iratrendezési tevékenységet, munkabér-jövedelem és munkaviszonnyal kapcsolatos adatszolgáltatást, iratátvételt kell végezni, szükség szerint. 3. Művészetek és Irodalom Háza A Művészetek és Irodalom Háza 2009-es esztendeje a folyamatosság és megújulás jegyében telt. Az intézmény tovább vitte azokat a népszerű és magas művészi színvonalú programokat, melyek profiljának meghatározói, igyekezett olyan kulturális produkciókat szervezni, melyek amellett, hogy nem engednek a professzionalitás megkövetelte jellemzőkből, képesek kulturális eseményszámba menni és ügyes kommunikációval átlépni a sajtó ingerküszöbét. Jellemzően folytatta az intézmény a tematikus programsorozatok szervezését, melyekben különböző műfajok segítségével, azok egymásra hatásában, egymásmellettiségében közelített meg egy-egy témát. A Jelenkor Alapítvánnyal szorosan együttműködve erőteljesen jelenítette meg az intézmény irodalom háza jellegét, s több olyan programja is volt, amelyekkel demonstrálták a baranyai megyeszékhelyen működő kulturális szervezetek - köztük intézmények, iskolák, alapítványok, civil szervezetek együttműködési képességét. Az

6 6 együttműködések és a város kulturális életében való pezsgés pozitív értelmű kihasználásának jegyében már meglévő programsorozataikkal igyekeztek a Pécsett éppen aktuálisan zajló nagyrendezvényekhez kapcsolódni. Ugyancsak fontosnak tartották a fiatalok megszólítását, s az olykor az alternatív kultúra körébe sorolt izgalmas, progresszív művészeti produktumok felszínre hozatalát, bemutatását. Bérletes formában indították útnak rendhagyó irodalomóra című sorozatot, mely a középiskolás korosztályhoz kívánja közelebb vinni a kortárs irodalmat. A Magyartanárok Egyesületének szakmai támogatásával létrejött újszerű kezdeményezés innovatív erejét jól jelzi, hogy a programsorozathoz öt pécsi középiskola csatlakozott mintegy 130 diák részvételével. Az intézmény több programjával kapcsolódott az Európa Kulturális Fővárosa program tavalyi felvezető évéhez, melynek központjában a vallási kultúra állt. Irodalmi programjaik jelentős része szintén az EKF égisze alatt valósult meg, s nem egyszer voltak befogadói a felvezető évhez kapcsolódó egyéb városi programoknak. Igyekeztek gyarapítani azon rendezvényeink számát, melyek nem Pécs városába, hanem a megye más településeire juttattak el kulturális eseményeket. Így pl. a Petőfi Irodalmi Múzeum Nyelvet öltünk című, Kazinczyval és a nyelvújítással foglalkozó utazó tárlatát Mohácsra, Szigetvárra, Sásdra, Pellérdre és Komlóra vitték el. A Pécsi Kistérséggel közösen öt településen szerveztek koncerteket, s az Esélyek Házával együttműködve vittek családi és kulturális programokat az Ormánság aprófalvaiba. Az intézmény által szervezett és koordinált rendezvények, valamint a látogatók száma önmagáért beszél. Összesen 231 kiállítást, művészeti eseményt, közösségi rendezvényt rendeztek, amelyeket több, mint 25 ezer fő látogatott. Ezen belül is kiállítás volt 45, összesen látogatóval, művészeti esemény 184, nevezetesen nézővel, közösségi rendezvény pedig 2, összesen 56 résztvevővel. A Művészetek és Irodalom Háza 2010-ben több nagy, köztük kiemelt saját programmal kapcsolódik az EKF-hez, de számtalan olyan befogadott eseménye is lesz, ami ugyancsak az EKF miatt kerül Pécsre. Mivel a nagy intézményi beruházások késedelmet szenvednek, számos máshová tervezett eseményt a meglévő intézményhálózatnak kell elhelyeznie. Mindez gyakorlatilag folyamatos igénybevételt jelent a Háznak és dolgozóinak. Az intézmény az EKF által támogatott programjaihoz 2010-ben több mint 35 millió forint hozzájárulást kap, amely tavalyi költségvetését várhatóan meg fogja duplázni. A felfokozott érdeklődés miatt a Ház jelentős terembérleti díjakra számít. Az intézmény a nagy projektek és befogadott rendezvények mellett természetesen havi programstruktúráját sem kívánja elhanyagolni, törzslátogatónak továbbra is a megszokott magas színvonalon igyekszik művészeti eseményeket szolgáltatni. Az év során több kiemelkedő rendezvénysorozat és kuriózumnak számító kiállítás is lesz. Köztük több nemzetközi szereplővel bonyolított esemény. Az irodalmi programjaikat tekintve megtartják a már kialakult műfaji struktúrát, annyi módosítással, hogy valamivel nagyobb hangsúlyt fektetnek a színházi és kamara jellegű előadások meghívására, másrészt igyekeznek tovább nyitni a kültéri rendezvények és a külső helyszínek irányába, különös tekintettel az Európa Kulturális Fővárosa év kapcsán várható megváltozott programstruktúra és kínálat jellegére. Továbbra is folytatják rendszeres kötetés lapszámbemutatóikat, a regionális kiadványok mellett az országos és nemzetközi könyvtermés színe-javát is bemutatva. A kötet bemutatásokat színesíteni fogja egy országos találkozó cigány költők és írók számára, továbbá tervben van egy német irodalmi cserekapcsolaton alapuló kétnyelvű, kettős könyvbemutató. Lesznek irodalmi jellegű, részben zenével kombinált pódiumestek. Folytatódik a 2007-ben útjára indított irodalmi ösztöndíjas program, 2010-ben 5 íróvendég érkezik Pécsre (Németországból, Franciaországból, Lengyelországból, Albániából, Portugáliából) egy hónapos alkotó munkára. Szintén

7 7 folytatódik a rendhagyó irodalomóra bérletes középiskolai sorozat. A kiemelt irodalmi programok közé tartozik az Irodalmi karaván, a Versben élő Pécs, a Pécsi Irodalmi Fesztivál. A kiállítási terveik között szerepel a Hamvas hagyaték bemutatása, a Kálvin évfordulóval kapcsolatos utazótárlat, az Amerikai elnökök Magyarországon című tárlat, a Bélyegfesztivál, Svájci képregény kiállítás, Baranyai Cigány Képzőművészek kiállítása, Török szőnyegkiállítás, Kor-képek fotókiállítás, Sajtókiállítás, a Pécsi Nemzetközi Felnőttbábfesztivál kiállítása, Zsolnay kiállítás. Zenei programjaik közül kiemelhető a komoly zenei hangversenyek, és a Jazz a házban című sorozat. Az egyéb programok is kiváló lehetőséget teremtenek a művészeteket szerető közönségnek. Az Utazás a török félhold körül Törökország kultúráját bemutató összművészeti rendezvénysorozat. A program a Balkán sokszínű kultúráját mutatja be, egyszerre szemlélteti Törökország kulturális hagyományait, tradícióit és nyújt betekintést a kortárs török művészet jelenébe, négy művészeti ág fotóművészet, zene, irodalom, filmművészet segítségével. A PécsMegálló című program lényege, hogy nyílt pályázat keretében alapvetően reklámok céljára szánt felületekre készíttet képzőművészeti alkotásokat. A pályázók (képzőművészek, művészeti intézmények hallgatói) feladata olyan műalkotás elkészítése, amely képet ad Pécsről, egyben tükrözi a pályázó személyes kapcsolatát is a városhoz. Az Utazó Irodalmi Szalon keretében 2010 májusában indul az európai túra, amelynek során nyolc európai város (Szófia, Bukarest, Pécs, Bécs, Velence, Zürich, Essen és Brüsszel) fogad két-két híres török írót és neves zenészeket. Egyegy török fényképész pedig Pécset és Brüsszelt fogja meglátogatni. A két városban készült munkáikból és a Törökországban készült fényképekből kiállítás látható majd Isztambulban, Pécsett és Brüsszelben. Az európai körutat végigkíséri egy mozgó könyvtárbusz, török írók műveit bemutatva. A körút során Pécsett és Essenben rendeznek nagyszabású gálaestet, míg végül a záróünnepségre Brüsszelben kerül sor 2010 júniusában, amelyen a programban részt vevő 16 török író mellett 48 európai író is jelen lesz. A város arcai című kezdeményezés nem feltétlenül a közismert embereket keresi. Sokkal inkább azokat, akik Pécs mindennapi karakterét rajzolják meg. Ezek az emberek szűkebb környezetükre vannak nagy hatással, és érdekes életükkel, gondolataikkal, tetteikkel adnak hozzá a város kulturális életéhez. A város arca ismert és kevésbé ismert emberek portréiból áll össze, melyekben a lakóhelyükhöz fűződő viszonyuk, munkásságuk, tetteik és véleményük ölt testet. 4. Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ A évben a Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ gazdaságilag részben önálló költségvetési szerv volt, a Művészetek és Irodalom Háza intézményhez integrálva. Az intézmény szaktanácsadással, pályázati információkkal segítette a kulturális intézmények, szervezetek, önkormányzatok tevékenységét, a Közkincs kerekasztalok munkáját. A közművelődési statisztika elkészítéséhez a januártól-március végéig terjedő időszakban folyamatosan szakmai segítséget, tájékoztatást nyújtottak a kulturális intézmények, civil szervezetek, önkormányzatok munkatársai számára. Az elmúlt évi megyei statisztikai adatokat kistérségek szerint is feldolgozták. Elkészítették a Baranya megye közművelődési helyzetének és a változások tendenciáinak elemzését a közművelődési statisztika közötti időszak alapján márciusától partnereink folyamatos tájékoztatása érdekében elektronikusan megjelenő hírlevelet indítottak. Folyamatosan frissítették és új információkkal bővítették az ERIKANET Adatbázist. Honlapjukon a többcélú kistérségi társulásoknál alakult közkincs kerekasztalok számára szakmai információkat tettek közzé. Részt vettek a Közkincs kerekasztalok, a kistérségek kulturális stratégiájának elkészítésében. Hozzájárultak kulturális és turisztikai adatbázisával a kulturális turizmus, a kulturális és turisztikai tematikus utak összeállításához, többnyelvű kiadványok megjelentetéséhez, az európai, a Kárpát-medencei, és az ázsiai kultúra bemutatásához. A Diskurzus - Baranya megye kulturális és közéleti

8 8 információs lapja - valamennyi önkormányzathoz, a megye jelentősebb kulturális intézményéhez, civil szervezetéhez eljutott. Az intézmény 2009-ben számos országos jelentőségű, valamint megyei konferenciát, szakmai napot és rendezvényt szervezett. A Magyar Kultúra Napja megyei ünnepséget a Pécs- Baranyai Kulturális Szövetséggel közösen rendezték Kozármislenyben. Az Európa jövője, a Jövő kultúrája nemzetközi konferencia és a Vendégváró Baranya kulturális és turisztikai tanácskozás, valamint a rendszeresen megtartott szakmai napok programjai tematikus témákhoz kapcsolódtak. A Vendégváró Baranya - Vendégvárók Pannóniában címmel a 9. alkalommal került sor aktuális kulturális - turisztikai témákkal foglalkozó konferenciára a megye és a régió érdeklődő szakembereinek. A Határokon Túli Magyarságért Alapítvánnyal közösen 6. alkalommal rendezték meg a Kárpát-medencei magyar képviselők, civil közösségek képviselői és kulturális-oktatási szakemberek találkozóját. Európa Jövője, a Jövő Kultúrája Kulturális zarándokúton a jövőbe kulturális-turisztikai konferenciának az intézmény, a Határokon Túli Magyarságért Alapítvány, a Pécsi Püspökség és a Cella Septichora Látogatóközpont adott otthont. A konferencia a kulturális turizmust és a vallási turizmust állította az eszmecsere középpontjába. A Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ 2008-ban csatlakozott először a Kulturális Örökség Napjaihoz kapcsolódó Kultúrházak éjjel-nappal programsorozathoz. Fontosnak és hasznosnak tartják az országos szintű rendezvényhez való kapcsolódást. Csomagpályázatuk sikerének köszönhetően 2009-ben (Probus - Napok) még színesebb programokkal folytathatták a megkezdett hagyományt, szélesebb körben tudták bemutatni az intézmény sokszínűségét, népszerűsítették éves programjainkat. A rendezvény első felében hozzájárultak Baranyában a szőlőhöz, borhoz, gasztronómiához kapcsolódó hagyományok felelevenítéséhez. Második felében magas színvonalon működő jelentős helyi értéket képviselő fiatal előadó- és alkotóművésznek, művészeti csoportoknak biztosítottak bemutatkozási lehetőséget. Megszervezték a Hetedhéthatár háromnapos Ifjúsági Találkozót Magyarhertelenden. A három nap során a Baranyából, Felvidékről, Délvidékről, Vajdaságból és Erdélyből érkezett 25 fiatalnak lehetősége nyílt új közösségfejlesztő módszerek megismerésére és saját élményen keresztül a módszerek hatékonyságának megtapasztalására. A közös európai kulturális örökségünk című szakmai napon az előadások a Magyar UNESCO Bizottság munkájáról, a szellemi kulturális örökségvédelemről, Baranya római kori örökségéről, a baranyai római kori villakutatás főbb kérdéseiről, a szőlőművelés hagyományairól szóltak. Megrendezték a Pannon Mediterrán Ősz regionális fesztiválsorozatot, amely 69 programot tartalmazott, többek között Bóly, Villány, Harkány, Siklós, Mohács, Pécsvárad, Szekszárd, Kaposvár, Magyarlukafa, Dombóvár, Barcs, Csurgó Bonyhád, Bátaszék, Dunaföldvár, Iharosberény, Kadarkút, Őrtilos, Paks, Tamási kapcsolódott rendezvényeivel. Kiemelt rendezvényük volt a Szőlő és Bor Ünnepe, amelyen felléptek az Európai Bordalfesztivál kórusai, szólistái, táncszínházi programmal a Misina Kulturális és Táncegyüttes, a Duna Művészegyüttes, valamint a program zárásaként Erdélyből a Zakuska zenekar. A Magyarok Európai Fesztiválja 22 napon át 25 helyszínen, több mint 30 programmal várta látogatóit Pécsett és Baranya megye számos településén, sőt a horvátországi Vörösmarton, Bodolyán és Pélmonostoron is. Az Ördögkatlan Fesztivál keretében a kisharsányi helyszínen kézműves vásárt, valamint kézműves foglalkozásokat szerveztek. Kiadványaik közül kiemelendő a Dél-dunántúli kulturális és idegenforgalmi programajánló, valamint a borral, gasztronómiával foglalkozó kötet. A Baranya Galéria számos művésznek adott kiállítási lehetőséget. Az intézmény munkatársai tevékenyen részt vettek a megyei önkormányzat nagyrendezvényeinek megszervezésében.

9 9 Az intézmény 2010-ben programjait a szellemi örökség népszerűsítése, gyűjtése, rendszerezése, a nagyrendezvények megszervezése kulturális és idegenforgalmi területen, a hátrányos helyzetű települések hagyományőrző programjainak segítése jegyében tervezi. Célja emellett Baranya megye turizmusfejlesztési stratégiájának kiegészítése. Segíti a közkincs kerekasztalok munkáját, a helyi rendezvények szervezését, az önkormányzatok, intézmények, művelődési egyesületek szervezetek pályázatainak elkészítését, a kistérségek kulturális stratégiájának elkészítését, megjelenteti a Diskurzus című folyóiratot, rendszeres bemutatkozási alkalmat biztosít az amatőr előadó és tárgyalkotó művészeti területen alkotók számára, részt vesz az Oktatási és Kulturális Minisztérium országos szakmai programjában. Elkészíti és aktualizálja a megyei kulturális címtárat, amely tartalmazza a kulturális intézmények, civil szervezetek, amatőr előadóművészeti csoportok és egyéni előadók, az amatőr képző és iparművészeti körök és alkotók, a tárgyalkotó népművészek, kézművesek, egyesületek címlistáját. Az intézmény részt vesz az országos közművelődési statisztika adatgyűjtésében és feldolgozásában. Partnerség-fejlesztő szakmai tréninget szervez Déldunántúli civil szervezeteknek. A képzés célja, hogy segítse a Dél-dunántúli régió területén működő kistérségi közkincs-kerekasztalokat és helyi kulturális civil szervezeteket feladataik ellátásában. Gyermekszínjátszó-rendezői képzést is indítanak. A 120 órás akkreditált pedagógus- továbbképzés célja, hogy felkészítse a (főként 6-16 éves korosztállyal foglalkozó) jelentkezőt rendezői feladatok ellátására, próbavezetésre, színházi nevelési folyamat tervezésére, előadások előkészítésére és irányítására. A Budapesti Művelődési Központtal közösen lebonyolított Minőségbiztosítás a közművelődésben I. moduljának sikeres zárását követően, igény szerint a II. modul pécsi képzésének megvalósítását is tervezik. Kéthetente megjelentetik hírlevelüket. Céljuk, hogy friss információkkal tájékoztassuk partnereinket a Baranyában, a Dél-Dunántúlon és az országban zajló fontosabb kulturális és turisztikai eseményekről. A Pécs-Baranyai Kulturális Szövetséggel közösen szervezik meg a Magyar Kultúra Napját. A Vendégváró Baranya kulturális élménykörutak Baranyában konferenciát 10. alkalommal rendezik. Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Új tudás műveltség mindenkinek program keretében képzőművészeti és filmszakmai programok támogatására kiírt pályázatából Kortárs művészeti barangolások a Vajdaságban címmel négy programot valósítanak meg. A Baranya 2010 programajánló internetes változatát folyamatosan frissítik. Ugyancsak megszervezik Baranya Baranja kulturális terei és szellemi kulturális öröksége című fórumot és művészeti találkozót. A program célja a magyar kulturális értékek széles rétegekhez történő eljuttatásával a magyar-magyar kapcsolatok és az adott régióra jellemző kulturális identitás elmélyítése. Fontos vállalásuk a Kárpát-medencei regionális képviselők és kulturális civil szervezetek vezetőinek találkozója megrendezése. Feladatuk Kulturális iránytű - Európa Jövője, a Jövő Kultúrája nemzetközi konferencia szervezése, a Kultúrházak éjjel nappal program színvonalas rendezése. Nagy fesztiváljaik a Magyarok I. Kulturális Világfesztiválja, a Pannon Mediterrán Ősz, a Szőlő és Bor Ünnepe. Tervezett kiemelt program még a Kulturális barangolások Baranyában - művészettel a baranyai kistelepülések kultúrájáért című, a XX. Amator Artium, Utazó Esszencia Tárlata. A Baranya Galériát ben is a kortárs magyar és külföldi képző- és iparművészek, népi iparművészek, népművészek, amatőrök alkotásainak bemutatására működtetik. Részt vesznek a megyei önkormányzat kiemelt rendezvényeinek szervezésében (Megyebál, Megye Nap, Köztisztviselők Napja).

10 10 Határozati javaslat: 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Oktatási és Kulturális Bizottsága elfogadja a Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága évi munkájáról szóló beszámolót és jóváhagyja a évi munkatervét. Határidő: a közlésre: azonnal Felelős: Dr. Bokor Béla, a bizottság elnöke 2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Oktatási és Kulturális Bizottsága elfogadja a Baranya Megyei Levéltár évi munkájáról szóló beszámolót és jóváhagyja a évi munkatervét. Határidő: a közlésre: azonnal Felelős: Dr. Bokor Béla, a bizottság elnöke 3. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Oktatási és Kulturális Bizottsága elfogadja a Művészetek és Irodalom Háza évi munkájáról szóló beszámolót és jóváhagyja a évi munkatervét. Határidő: a közlésre: azonnal Felelős: Dr. Bokor Béla, a bizottság elnöke 4. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Oktatási és Kulturális Bizottsága elfogadja a Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ évi munkájáról szóló beszámolót és jóváhagyja a évi munkatervét. Határidő: a közlésre: azonnal Felelős: Dr. Bokor Béla, a bizottság elnöke P é c s, március 29. Dr. Bokor Béla sk.

11 11 BESZÁMOLÓ I. A BARANYA MEGYEI MÚZEUMOK IGAZGATÓSÁGA ÉVI MUNKÁJÁRÓL

12 12 1. Bevezetés a főbb munkatervi pontok teljesítése 2009-ben A Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága (BMMI) működésének kereteit a évben alapvetően a fenntartó Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a évi költségvetéséről szóló rendelete, illetve annak módosításai alapozták meg. Emellett az erre vonatkozó, elfogadott munkaterv ill. középtávú fejlesztési terv határozta meg az éves tevékenységet. A év a Baranya Megyei Múzeumok Igazgatóságánál meghatározóan a Pécs, Európa Kulturális Fővárosa (EKF) 2010-hez, ill. egyéb kiemelt pályázatokhoz kapcsolódó beruházások, felújítások megkezdésének, az ezzel kapcsolatos költözések lebonyolításának jegyében zajlott. Megkezdődött a BMMI Káptalan utca 3, 4, 5. valamint a Papnövelde 5. ingatlanjainak rekonstrukciója, felújítása. Ennek következményeként a Modern Magyar Képtár I.- Martyn Gyűjtemény, a Múzeum Galéria, a Modern Magyar Képtár II. februárban, a Vasarely Múzeum április 30-án bezárt. A gyűjtemények egyes részeit különböző külföldi és belföldi helyszínekre kölcsönözte az intézmény, hogy a művek minél szélesebb körben láthatóak legyenek továbbra is, ugyanakkor a bevételkiesést ilyen formán valamennyire kompenzálja a Múzeum. (Az ezzel kapcsolatos részletek az osztályok szakmai beszámolóiban, a mellékletben nyomon követhetők). Mindezt megelőzte a műtárgyraktárak átköltözése egy új, átmeneti helyszínre (Dischka Gy. u.), melynek lebonyolítása a fenntartóval való folyamatos tárgyalások eredményeként lezajlott. A beruházások a tervezett átadást nem tudják tartani, várhatóan 2010 nyarán kerül erre sor. Mindez jelentősen befolyásolja az intézmény EKF programjait, az azzal kapcsolatos terveket, kötelezettségeket. A szakmai kutatómunka egyik középpontja az EKF képzőművészeti pillérprogramjainak teljesítése. Két hatalmas, műtárgyakban rendkívül gazdag válogatást láthat a közönség ben mind a magyar Nyolcak, mind pedig a Magyarok a Bauhausban című kiállítás kapcsán. Mindkét nagy kiállításhoz átfogó, alapmű értékű katalógus készül. Mind a műtárgyak beszerzésén, mind pedig a katalógus tanulmányainak összeállításán, azaz a kiállítások átfogó előkészítésen nagy hangsúly volt 2009-ben. A kiállítások bemutatásának időpontja a beruházások befejezésének függvénye. A Régészeti Osztály/Múzeum épületének (Pécs, Széchenyi tér 12.) felújítására az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok pályázati felhívására adta be fenntartónk a Baranya Megyei Önkormányzat a pályázatot. A pályázat pozitív elbírálásra került, a beruházás az önrésszel együtt 1,2 milliárd Ft. Jelenleg azonban az építési engedéllyel kapcsolatos pályázati módosítás miatt csúszik a kivitelezés elkezdése. A Régészeti kiállítás a felújítás előkészületei miatt augusztusban bezárt A Régészeti Osztály tevékenységét változatlan keretek között az M6 M60 autópálya megelőző régészeti kutatása, a feltárt leletanyag feldolgozása, az ásatási dokumentáció összeállítása, valamint a szakhatósági tevékenysége ellátása határozta meg. A mohácsi Kanizsai Dorottya Múzeum új épületére szintén pályázatot adott be a fenntartó a Mohács Városi Önkormányzattal együtt a Dél-Dunántúli Operatív Programhoz új múzeumi ingatlan és kiállítások megvalósítására, mely pozitív elbírálás alá került. A szakmai koncepció

13 13 kidolgozása 2009-es év feladata volt. A pályázat zöldmezős beruházás, tehát a Múzeum új épületet kap, az előkészületek 2009-ben megtörténtek, 2010-ben elkezdődik a beruházás. Intézményi szinten, mint ahogy eddig is, kiemelt feladat volt a hatékony pályázati tevékenység. A évben többek közt pályázatot nyújtottunk be az NKA-hoz, az OKMhez. Kiemelendő a TIOP kódszámú, a Múzeumok iskolabarát fejlesztése és oktatásképzési szerepének infrastrukturális erősítése pályázat, mely a Várostörténeti Múzeum előadótermének fejlesztését célozta meg. Erre az intézmény 35 millió Ft-ot nyert ben szervezeti átalakítás nem történt.. A Múzeum 2009-ben is az alapító okira szerint végezte feladatait, valamennyi szakmai területen (természettudomány, régészet, néprajz, történet, képző- és iparművészet) igyekezett mind a szakmai, fenntartó ill. közönségkapcsolati elvárásoknak megfelelni. Mindez vonatkozik a múzeum gyűjteményi, tudományos, kiállítási, műtárgyvédelmi és egyéb tevékenységére, melyre vonatkozóan további adatok a szakmai munka részletes adatait bemutató egységben, ill a szakmai osztályok beszámolóiban láthatók. A műtárgyvédelemmel kapcsolatosan megállapítható, hogy a megelőző műtárgyvédelmi követelményeknek megfelelően a raktáron elhelyezett műtárgyak százalékos aránya az adott gyűjteményeken belül és a év tervezetthez képest megvalósult. Az állagvédelmi kezelésben részesített műtárgyak száma, típusa a szakmai tevékenységet bemutató részben látható. (Lásd lejjebb) Az intézmény közművelődési tevékenysége területén is nagy erőfeszítéseket tett. Az időszaki kiállítások száma (18), látogatottsága (közel 50 ezer) szintén eredményes volt. Csatlakozott a Múzeum valamennyi városi, megyei, országos programhoz, ezeket sikeresen végrehajtotta. (pl: Múzeumi éjszaka, Múzeumok Őszi éjszakája, NagyKultúra, Mediterrán Ősz, Pécsi Örökség Napok stb.) Az ezzel kapcsolatos adatok az alábbiak: évben a múzeumok éjszakáján mintegy 3000 fizető látogató vett részt, akik átlagosan 3 helyre látogattak el a minden helyszínre szóló jeggyel. A Múzeumok Őszi Fesztiválján a résztvevők száma meghaladta a 2000-t, itt a programokat 2 helyszínen, a Természettudományi, ill. a Néprajzi Múzeumban kínáltuk. Mindkét osztály erején felül teljesítve, nagyszerű programot szervezett. A városi, ill. megyei rendezvényekhez való csatlakozás jegyében koncertek, előadások, vetítések megtartását vállalta a múzeumunk. A NagyKultúra pályázati lehetőség alkalmat adott arra, hogy a kiállítások, gyűjtemények múzeumpedagógiai foglalkozások keretében mutatkozzanak be minél szélesebb körben. Jegyárak, nyitva tartás: ebben a tekintetben is a fő szempont a látogatók igényeinek, elvárásainak és a gazdaságosság-hatékonyság szempontjainak figyelembe vétele volt. A jegyárak, nyitva tartás, programok, kiállítások stb. aktuálisan a honlapon figyelemmel kísérhetők. (Részletek a mellékletben találhatók.) A múzeum honlapja (www.jpm.hu) minden múzeumi eseményről tájékoztatást nyújt, állandóan megújuló és aktuális tartalommal. A évi látogatottságot alapvetően befolyásolta, hogy a Vasarely Múzeum április 30-án, a Modern Magyar Képtár I. - Martyn Gyűjtemény, a Modern Magyar Képtár II., valamint a Múzeum Galéria január 30-án, a Régészeti Múzeum augusztus 30-án felújítás miatt bezárt. A Reneszánsz Kőtár és Schaár E: Utca kiállítása szintén felújítási munkálatok miatt előzetes egyeztetés alapján voltak látogathatók. Mindezzel magyarázható a évi látogatottsághoz képest mintegy 30 %-os látogatói csökkenés. (2008-ban fő látogatta a Janus Pannonius Múzeum, ill. Kanizsai Dorottya Múzeum kiállításait.) Mindez a

14 14 bevételekre is hatással volt, ugyanakkor a teremőri szerződések meg nem hosszabbítása 10%- os bérmegtakarítást eredményezett. A 2010-ben nyíló kiállításoknál azonban további munkaerőkre lesz szükség. A szakmai feladatok teljesítése alapvetően pályázatokból valósult meg, melyhez a szükséges önrészt a fenntartó biztosította. A évi elnyert pályázat Ft volt, 2009-ben az elnyert pályázati összeg Ft. Mindez az országos tendenciának megfelelő változás. Valamennyi pályázatkiíró elfogadta a pályázati teljesítésről szóló beszámolót, egyes esetekben kiegészítést, hiánypótlást kellett tennie az intézménynek, ezeket maradéktalanul teljesítette és elszámolta pályázatait. Néhány pályázat teljesítésének ill. beszámolásának határideje átcsúszik 2010 évre. A rendkívül szerteágazó feladatok megkövetelték a rendszeres vezetői értekezletek tartását. Az osztályok ügyeit osztályértekezleteken koordinálták. A Múzeum felelős munkatársai részt vettek regionális, országos szakmai egyeztetéseken, értekezleteken. A továbbképzési terv a tervezettnek megfelelően haladt. Az intézmény hagyományosan jó kapcsolatot ápol a megyei múzeumi szervezetekkel, más megyei és városi kulturális intézményekkel., civil szervezetekkel. Kiemelendő az utóbbiak közül a Dél- Pannon Múzeumokért Kiemelten Közhasznú Egyesülettel való együttműködés. A szakmai osztályok jelentését, valamint egyéb szakmai adatok mellékletben is nyomon követhetők. 2. Gazdálkodási mutatók, Adatok ezer Ft-ban Mutatók tény tény Index % terv Létszám (fő) Kiadás (eft) ebből: személyi dologi felhalmozási (beruházási) Bevétel (eft) ebből: működési bevétel működési célú pénzeszköz átvétel előző évi maradvány felhalmozási célú pénzeszköz átvétel költségvetési támogatás A mutatók alakulásának szöveges magyarázata: ~ 2009 évben az előző évhez képest 19 fővel csökkent a létszámkeretet. Az engedélyezett létszám 77, a statisztikai létszám 65 fő volt. Ez a 2010 évi EKF keretében történő épület felújítások miatti múzeum bezárások következménye - mely alapján mutatkozik a személyi juttatásoknál és a járulékok tekintetében megtakarítás, de ugyanakkor a 2010 év során majd megnyíló, már felújított kiállításoknál ismét szükség lesz a működtetéshez újabb létszámra.

15 15 ~ A korábbi években is történt létszámleépítések miatt, a dolgozókra jutó növekvő terhek ellensúlyozásaként intézményünk pályázatot nyújtott be a Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ által a Pécs 2010 Európa Kulturális Fővárosa Új munkahelyek a sikerért foglalkoztatási programra. A BMMI 2 fő álláskeresők foglalkoztatását vállalja munkaviszony keretében január 30-ig, akik bérköltségét és járulékait vissza nem térítendő támogatás formájában kapja meg. A támogatott foglalkoztatottak alkalmazásával a BMMI a Pécs 2010 EKF programok megvalósítása kapcsán fellépő hiányzó szakmai létszámkeret pótlását célozza meg. Megjegyzendő, hogy a múzeumi munkatársak kapacitása teljes mértékig kihasznált. ~ Intézményünk ezen túl, közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyeket fogadó szervezetként regisztráltatta magát. A Zöld-Híd Alapítvánnyal együttműködve 2009 évben önkéntesek is részt vállaltak a BMMI munkájában, s ezáltal nemcsak jelentős munkaerő kiegészítést kaptunk, hanem a tartósan regisztrált álláskeresők munkába állását is segítettük. ~ A dologi kiadások tekintetében is megtakarítás mutatható (áram, fűtés, víz stb.) ki a felújítások miatt bezárt épületekben. ~ Az intézményi szinten összesített kiadások összege 10%-kal kevesebb, mint a 2008 évi adat. ~ A 2008 évi költségvetési bevételeknek összességében csak 2% csökkenését hozta a 2009-es év. Belső szerkezete azonban jelentős eltéréseket mutat. A 2009-es évben az előző évi pénzmaradvány ezer forintos felhasználása jelentős mértékben járult hozzá az összesített bevételekhez. ~ A költségvetési fenntartói támogatás a korábbi évekhez hasonlóan csökkenő tendenciát mutat, 2009-ben 5%-kal volt kevesebb, mint 2008-ban. A 2010 évre jóváhagyott költségvetésben ezer forint működési célú fenntartói támogatást hagytak jóvá, mely a 2008 évi teljesítés 52%-a. ~ Egyrészről a működési bevételek 36%-os növekedése segítette gazdálkodásunkat, másrészről viszont az elnyert pályázati és működési célú pénzeszköz átvétele ugyanilyen arányban csökkent. Jegybevétel a múzeumi szervezet szintjén összesítve Adatok ezer Ft-ban Mutatók tény tény Index % Jegyár-bevétel A mutató alakulásának szöveges magyarázata: ~ A múzeumi szervezet szintjén összehasonlított éves működési bevételek adatai alapján egyértelmű, hogy a tényadatok növekedése nem a jegyár-bevételekből realizálódott. Az Európa Kulturális Fővárosa 2010 program keretében felújítandó múzeumok bezárása 2009 áprilisával, a múzeumi szinten összesített jegybevétel 19%-os csökkenését okozta a 2008 évi tényadathoz képest. Mindezek ellenére a működési bevételeken belül a bérleti díjak, az ehhez kapcsolódó továbbszámlázott költségek, a kamat bevételek, valamint ÁFA bevételek 2008 évhez viszonyított jelentős növekedése okozta összességében a működési bevételek 36%-os növekedését.

16 16 Jegybevétel részletezése muzeális intézményenként bontva Adatok ezer Ft-ban Múzeum neve tény tény Index % Igazgatóság Várostörténet Zsolnay Vasarely Mohács Néprajz Régészet Természettudomány MMK I, Galéria Csontváry Összesen: ~ Mivel a kiállítások egy része az épület felújítások miatt zárva tartott, a bevételkiesés nemcsak a jegyeladás, hanem a kiadvány- és ajándéktárgyak értékesítése tekintetében is jelentkezett. Önértékelés ~ A racionális gazdálkodás elvéből kiindulva az intézmény feladata a szakmai tevékenység folyamatainak, a gazdálkodási tevékenység eredményeinek és hatékonyságának tanulmányozása, hogy feltárhassuk a tökéletesítés és fejlesztés lehetőségeit: Gazdaságosság ~ Az intézmény tevékenységének ellátásához felhasznált erőforrások költségének optimalizálása a megfelelő minőség biztosítása mellett folyamatosan megvalósul. ~ A munkaerő kapacitás kihasználtsága a maximumon van, adatként közöljük, hogy az elmúlt 10 évben az intézmény humán erőforrása 50%-kal csökkent. Ezáltal a személyi jellegű kiadások további elvonása csak a minőségi munka rovására történhet,és a dologi kiadásokban megjelenő energia költségek sem adnak lehetőséget takarékoskodásra az elavult és korszerűtlen ingatlanállományok tekintetében. Hatékonyság ~ Vizsgálva az intézmény a tevékenysége során előállított szolgáltatás és az előállításához felhasznált források közötti kapcsolatot számszerűen, a 2008 évi bevételek és kiadások különbözete: ezer Ft, 2009-ben pedig: ezer Ft, amely pénzmaradvány áthúzódó kötelezettségekkel terhelt. Eredményesség ~ Elemezve az intézményi tevékenység céljai megvalósításának mértékét, a tevékenység szándékolt és tényleges hatása közötti kapcsolatot az alábbiakat jegyezzük meg.

17 17 ~ A szakmai működés szempontjából valamennyi vállalását és kötelezettségét teljesítette az intézmény. ~ A működési bevételhez kapcsolódó 2009 évi tervszámot (58.720ezer Ft) több mint 100%-kal teljesítette túl ( ezer Ft) az intézmény. A költségvetési támogatás ezer Ft összege kevesebb, mint 8%-kal haladta meg az eredeti előirányzatot. A tervezetthez képest jelentkező többlet személyi és dologi kiadásokat a pályázatok megvalósítására fordította az intézmény, ennek fedezete a működési célú pénzeszközök átvételként jelentkezik. Az év folyamán több, előre nem látott megkeresés érkezett külföldről és belföldről egyaránt időszaki kiállítások fogadására (a Vasarely gyűjtemény külföldi helyszíneken való bemutatása, a Több mint élettörténetek. Sorsok c. kárpátaljai bemutatása, ehhez kapcsolódó német nyelvű kiadvány, a Szertárak titkai c. vándorkiállítás utaztatása stb.) Az év folyamán több előre nem látott felkérés érkezett előadások, konferenciákon való részvételre. Mindemellett a szakmai osztályok, ill. az igazgatóság a gazdasági osztály mindennapos munkájában is teljesíteni kellett a minden nap felmerülő váratlan feladatokkal kapcsolatos ügyintézést. 3. SZAKMAI FELADATOK TELJESÍTÉSÉNEK ÖSSZEGZÉSE: Gyűjteménygondozás Gyarapodás terv teljesítés Folyamatban lévő feltárások száma (db) 7 7 Szakleltárkönyvbe vett gyarapodás (db) db szekrénykataszter db szekrénykataszter Képi ábrázolással ellátott leírókartonok gyarapodása (db) Mivel évben műtárgyvásárlással nem tudtuk gyarapítani gyűjteményünket, a gyarapodási összetétel és arány változott meg, zömében ajándékozással jutottunk újabb darabokhoz. Műtárgyvásárlásra csakis pályázati forrást tudunk igénybe venni, mivel a költségvetés nem tartalmaz tárgyvásárlási keretösszeget. A gyarapodásra vonatkozó részletek a mellékletben, a szakmai osztályokra vonatkozó adatokban találhatók. Fejlődési mutatók Mutatók tény várható Index % szekrénykat db 107,71 Gyűjteménygyarapodás (tétel/db stb) 1000 szekrénykat db Nyilvántartás (tétel) db szekrénykat db szekrénykat. 98,06 Állományvédelem (db) ,80 Tudományos publikációk száma ,11 Múzeumpedagógiai foglalkozások és egyéb ,73

18 18 közművelődési rendezvények száma A fenti rendezvények résztvevőinek száma ,72 A mutatók alakulásának szöveges magyarázata: a fenti adatok tételei tartalmazzák valamennyi szakmai osztály(természettudomány, néprajz, régészet, helytörténet, képző- és iparművészet, Kanizsai Dorottya Múzeum, Mohács) adatait. A gyűjteménygyarapodás tételei az egyedi leltározott, ill. az egyedi leltározatlan és a szekrénykataszteri gyarapodást is mutatják. Általános jelenség, hogy mivel nincs keret műtárgyvásárlásra, a gyarapodást pályázatok ill. ajándékozás útján tudjuk megvalósítani. Tudományos kutatás Az intézmény munkatársai teljesítették a tudományos kutatói tevékenységgel szemben támasztott követelményeket. A Múzeum saját kutatási témáinak száma 18, a munkatársak által terepen töltött gyűjtőnapok száma103. További részletek, a felsorolt publikációk, kiadványok a mellékletben. Tudományos munka mutatói terv teljesítés Tudományos munkatársak száma (fő) A tudományos munkatársak által kivett összes kutatónap száma (nap) A múzeum által kiadott önálló tudományosmuzeológiai kiadványok (monográfia, tanulmánykötet, folyóirat, kiállítási- és gyűjteményi katalógus, évkönyv) (db) (magyar idegen nyelven) A munkatársak által írt, saját múzeumi vagy egyéb tudományos kiadványban megjelent tudományos könyvek, tanulmányok, közlemények, cikkek (db) (magyar idegen nyelven) A munkatársak által tartott tudományos előadások, összeállított poszterek (db) (itthon külföldön) A múzeum által megjelentetett ismeretterjesztő kiadványok (db) (magyar idegen nyelven) A munkatársak által írt, saját múzeumi vagy egyéb tudományos kiadványban megjelent ismeretterjesztő írások. (db) (magyar idegen nyelven) Kiállítási forgatókönyvek (állandó időszaki) (db) Hazai tudományos programokban való részvétel /pl.: OTKA/ (programok száma) Nemzetközi tudományos programokban való 7 7 részvétel (programok száma) Megszerzett tudományos fokozatok száma (db) - -

19 19 Műtárgyvédelem TÁBLÁZAT Az állagvédelmi kezelésben részesült tisztított konzervált restaurált preparált műtárgyak száma Természettudomány Régészet Történet Néprajz Képzőművészet Iparművészet Egyéb Mindösszesen A gyűjtemények digitalizálása, internetes hozzáférhetőség Mutatók terv teljesítés száma növek- száma növek Honlapon mény -mény hozzáférhető Digitalizált objektumok összesen (db) - ebből műtárgy (db) írott dokumentum (oldal) audiovizuális (db, ill. perc) perc perc 20 A bontott adatként megadott digitalizált objektumokra vonatkozóan az Új- és Legújabbkori Történeti Osztály, Régészeti Osztály, Természettudományi Osztály valamint a Kanizsa Dorottya Múzeum tudott konkrét, de nem minden oszlopban kitöltött számokat megadni. További adatok az internetes hozzáférhetőségeket illetően: Internetkapcsolat: szélessávú, saját honlap: rendszeresen frissülő tartalom, hálózatba kötött munkaállomások: 44, informatikai szakszemélyzettel önállóan a múzeum nem rendelkezik, a fenntartó által működtetett informatikai csoport a rendszergazda. A honlap állandóan frissülő tartalommal informálja az érdeklődőket a múzeumi eseményekről. Kutatószolgálat ~ Az intézmény a kutatószolgálatát az érvényben lévő kutatási szabályzata alapján végzi. Valamennyi szakmai osztály heti kijelölt napon, ill. napokon fogadja kutatási engedéllyel rendelkező kutatókat. A kutatási engedély letölthető a honlapról. Mutató terv teljesítés Kutatók száma (fő) Kutatási alkalmak száma

20 20 Múzeumi könyvtár ~ év folyamán a múzeumi szakfelügyelet áttekintette az intézmény könyvtárával kapcsolatos tevékenységet. Az intézménynek továbbra sincs központi könyvtára és könyvtárosa, a szakmai osztályok, mivel valamennyi külön, egymástól távolabb lévő épületben helyezkedik el, saját maga gondoskodik a könyvtára működéséről. Mutató terv teljesítés Referensz-tájékoztatások száma (személyes, tel., stb.) Helyben használt könyvek, folyóiratok száma Kölcsönzött könyvek száma 0 21 Egyéb adatok: évben vásárlás útján 51 könyv, 134 periodika sere és ajándék útján 280 könyv, ill. periodika került az intézménybe. Az összes meglévő állomány a múzeumban könyv/kötet, ill periodika Látogatottsági mutatók Mutatók tény Index % Összes látogatószám ebből: teljes árat fizető látogató kedvezményes árat fizető Ingyenes Diák látogatók A látogatószám növekedését elősegítő új szolgáltatáscsomagok és készpénzkímélő eszközök bevezetése : Az intézmény már évekkel ezelőtt szerződés keretén belül elfogadja a Magyar Turizmus Zrt. által kibocsátott Turizmuskártyát, a Kultúra utalványt, valamint egyéni megállapodások keretén belül különböző szállodákkal, intézményekkel megállapodás keretén belül szerződést kötöttünk. Közművelődési tevékenység Mutatók terv teljesítés Tárlatvezetések száma (alkalom) Szakvezetések száma (alkalom) Tanulmánytári/látványtári vezetések száma (alkalom) látogatószám (fő) Szolgáltatással (rendezvényekkel) egybekötött vezetések száma (alkalom) Idegen nyelvű vezetések (alkalom) Múzeumpedagógiai foglalkozások száma Múzeumpedagógiai foglalkozások résztvevőinek száma Diákok részére tartott egyéb rendezvények 50 72

A Baranya Megyei Levéltár 2009. évi gazdasági beszámolója

A Baranya Megyei Levéltár 2009. évi gazdasági beszámolója A Baranya Megyei Levéltár 2009. évi gazdasági beszámolója Intézményünk 2008 januárjától önállóan gazdálkodó költségvetési szervként működik. Gazdaságilag az intézményhez integrált Csorba Győző Megyei Könyvtár

Részletesebben

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ 2010 év

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ 2010 év SZÖVEGES BESZÁMOLÓ 2010 év 1. Az intézmény bemutatása Neve: Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Székhelye: Pécs, Káptalan u. 5. Telephelyei: Zsolnay Múzeum Pécs, Káptalan u. 2.; Modern magyar Képtár I.

Részletesebben

2016. ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE

2016. ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE DÁMK BERECZKI IMRE HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY 2016. ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE Szakmai feladatok: Az intézmény alapító okiratában megfogalmazott, jogszabályban meghatározott közfeladata múzeumi tevékenység ellátása

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S IKTATÓSZÁM: 08-8/1698-8/2012 TÁRGY: MÚZEUMOK ÉS KÖNYVTÁR ÁTADÁS-ÁTVÉTELE MELLÉKLET: 5 DB E L Ő T E R J E S Z T É S PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 2012. DECEMBER 13-I ÜLÉSÉRE ELŐTERJESZTŐ:

Részletesebben

Szöveges beszámoló. a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról, teljesüléséről

Szöveges beszámoló. a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról, teljesüléséről Szöveges beszámoló a költségvetés végrehajtásáról, teljesüléséről Költségvetési szerv: 0200. Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára. Szakágazati besorolása: 910100. Könyvtári, levéltári tevékenység

Részletesebben

Sióagárdi Tájház Státusz: Véglegesített (kitöltő)

Sióagárdi Tájház Státusz: Véglegesített (kitöltő) Sióagárdi Tájház Státusz: Véglegesített (kitöltő) Alapadatok Az adatszolgáltató teljes neve: Sióagárdi Tájház Intézményazonosító: 0032622 Az adatszolgáltató székhelye: 77Sióagárd Utca, Zrínyi utca 3. házszám:

Részletesebben

81/2010. (IX. 16.) Kgy. határozat

81/2010. (IX. 16.) Kgy. határozat 81/2010. (IX. 16.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 3/2010. (I. 28.) Kgy. rendelet módosításával összefüggő intézkedések A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődésről (módosítással egybefoglalva és lezárva: 2014. december 31.) Tapolca Város Önkormányzatának

Részletesebben

Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2015.(V.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat közművelődési és közgyűjteményi feladatairól Kunszentmárton Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

A Csorba Győző Megyei Könyvtár 2007. évi éves gazdasági beszámolója

A Csorba Győző Megyei Könyvtár 2007. évi éves gazdasági beszámolója A Csorba Győző Megyei Könyvtár 2007. évi éves gazdasági beszámolója Intézményünk 2007. évben gazdasági tevékenységét a Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Igazgatóságához integráltan, gazdaságilag részben

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK JÚNIUS 15.-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK JÚNIUS 15.-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. JÚNIUS 15.-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: /2006. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: A Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága alapító okiratának módosítása

Részletesebben

A Baranya Megyei Levéltár 2008. évi gazdasági beszámolója

A Baranya Megyei Levéltár 2008. évi gazdasági beszámolója A Baranya Megyei Levéltár 2008. évi gazdasági beszámolója Intézményünk 2008. január 1-jétől ismét önállóan gazdálkodó költségvetési szervként működik. Gazdaságilag az intézményhez integrált Csorba Győző

Részletesebben

RENDELET HATÁROZAT MELLÉKLET

RENDELET HATÁROZAT MELLÉKLET 2009. február 27. 2. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 2/2009. (II. 27.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről 2 szóló 4/2008. (III. 7.) Kgy. rendelet módosítása 3/2009.

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete. A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete. A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a muzeális intézményekről,

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Kulturális

Részletesebben

SZOLNOKI GALÉRIA Státusz: Véglegesített (kitöltő) 2016

SZOLNOKI GALÉRIA Státusz: Véglegesített (kitöltő) 2016 SZOLNOKI GALÉRIA Státusz: Véglegesített (kitöltő) 216 Alapadatok Az adatszolgáltató teljes neve: Damjanich János Múzeum Intézményazonosító: 124216 Az adatszolgáltató székhelye: 5Szolnok Utca, házszám:

Részletesebben

ELTE Tatai Természetvédelmi Terület és Szabadtéri Geológiai Múzeum Státusz: Véglegesített (kitöltő)

ELTE Tatai Természetvédelmi Terület és Szabadtéri Geológiai Múzeum Státusz: Véglegesített (kitöltő) ELTE Tatai Természetvédelmi Terület és Szabadtéri Geológiai Múzeum Státusz: Véglegesített (kitöltő) Alapadatok Az adatszolgáltató teljes neve: ELTE Tatai Természetvédelmi Terület és Szabadtéri Geológiai

Részletesebben

A Csorba Győző Megyei Könyvtár 2008. évi gazdasági beszámolója

A Csorba Győző Megyei Könyvtár 2008. évi gazdasági beszámolója A Csorba Győző Megyei Könyvtár 2008. évi gazdasági beszámolója Intézményünk 2008. gazdasági tevékenységét a Baranya Megyei Levéltárhoz integráltan, szakmai és gazdasági önállóságát megtartva bonyolította.

Részletesebben

A GÖRÖG KULTÚRÁÉRT ALAPÍTVÁNY 1142 Budapest, Dorozsmai u. 45. Adószám: 18172564 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. ÉV. Tartalma:

A GÖRÖG KULTÚRÁÉRT ALAPÍTVÁNY 1142 Budapest, Dorozsmai u. 45. Adószám: 18172564 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. ÉV. Tartalma: KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. ÉV Tartalma: Számviteli beszámoló (mérleg, eredmény kimutatás) A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás Célszerinti kifizetések kimutatása Támogatások kimutatása A közhasznúsági

Részletesebben

Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete. 12/2002. (IX.30.) számú. R e n d e l e t e. a helyi közművelődésről. Általános rendelkezések

Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete. 12/2002. (IX.30.) számú. R e n d e l e t e. a helyi közművelődésről. Általános rendelkezések Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 12/2002. (IX.30.) számú R e n d e l e t e a helyi közművelődésről Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2007. (IX. 28.) Kgy. rendelet

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2007. (IX. 28.) Kgy. rendelet Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2007. (IX. 28.) a Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 2/2007. (II. 2) módosításáról A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban:

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat címrendje

Baranya Megyei Önkormányzat címrendje 1. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat címrendje Cím Cím megnevezése 1. Baranya Megyei Kórház Pécs 1. EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK 2. Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Bóly 3.

Részletesebben

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16.. / 1 / bekezdésében

Részletesebben

A Baranya Megyei Levéltár évi éves gazdasági beszámolója

A Baranya Megyei Levéltár évi éves gazdasági beszámolója A Baranya Megyei Levéltár 2007. évi éves gazdasági beszámolója Intézményünk 2007. évben gazdasági tevékenységét a Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Igazgatóságához integráltan, gazdaságilag részben

Részletesebben

Ludwig Múzeum - Kortárs Művészeti Múzeum. Költségvetési alapokmánya. 2008. évre

Ludwig Múzeum - Kortárs Művészeti Múzeum. Költségvetési alapokmánya. 2008. évre A Ludwig Múzeum Kortárs Művészeti Múzeum Költségvetési alapokmánya 2008. évre Fejezet száma, megnevezése: XX. Oktatási és Kulturális Minisztérium Szektor: 1051 Cím / alcím: 300 PIR törszszám: 329134 Intézmény

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Statisztikai számjel 18762756-9133-529-14 HONISMERETI ÉS TERMÉSZETVÉDŐ KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 8716 MESZTEGNYŐ LADI JÁNOS U. 55. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. ÉV MESZTEGNYŐ, 2012-02-18 TÁRSADALMI SZERVEZET

Részletesebben

1/2007. (II. 22.) Kgy. rendelet

1/2007. (II. 22.) Kgy. rendelet 1/2007. (II. 22.) Kgy. rendelet a Baranya Megyei Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló, többször módosított 2/2006. (II. 22.) Kgy. rendelet módosításáról A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése

Részletesebben

A MŰVÉSZETEK HÁZA 2003. ÉVI GAZDASÁGI BESZÁMOLÓJA

A MŰVÉSZETEK HÁZA 2003. ÉVI GAZDASÁGI BESZÁMOLÓJA A MŰVÉSZETEK HÁZA 2003. ÉVI GAZDASÁGI BESZÁMOLÓJA Gazdasági tevékenységünket továbbra is a Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központhoz integráltan, de szakmai és gazdasági önállóságunkat megtartva

Részletesebben

Magyar Természettudományi Múzeum Mátra Múzeuma Státusz: Véglegesített (kitöltő) 2014

Magyar Természettudományi Múzeum Mátra Múzeuma Státusz: Véglegesített (kitöltő) 2014 Magyar Természettudományi Múzeum Mátra Múzeuma Státusz: Véglegesített (kitöltő) 2014 Alapadatok Az adatszolgáltató teljes neve: Magyar Természettudományi Múzeum Intézményazonosító: 11896681 Az adatszolgáltató

Részletesebben

AZ EGYETEMI KÖNYVTÁRI SZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ EGYETEMI KÖNYVTÁRI SZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM Szervezeti és Működési Szabályzat I. kötet Szervezeti és Működési Rend 8. sz. melléklete AZ EGYETEMI KÖNYVTÁRI SZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2012.

Részletesebben

Pályázati úton elnyert támogatások: 30 247 e Ft

Pályázati úton elnyert támogatások: 30 247 e Ft A FÉSZEK MŰVÉSZKLUB BESZÁMOLÓJA a 2011. évi közhasznú tevékenységéről Összművészeti központként egyesületünk közhasznú tevékenysége változatlanul a kulturális, művészeti programok szervezése és bonyolítása,

Részletesebben

2011. április 7-i ülésére

2011. április 7-i ülésére Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. április 7-i ülésére Tárgy: Pályázati felhívás a dombóvári kisebbségi önkormányzatok részére elkülönített támogatási

Részletesebben

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájában megfogalmazott célkitűzések megvalósítása

Részletesebben

Pályázati figyelő 2010. szeptember

Pályázati figyelő 2010. szeptember Jelmagyarázat Műemlék-felújításhoz pályázatok A) Magyar pályázatok kapcsolódó 1 ot (célok) i keret összege Nemzeti Kulturális Alap - NKA NKA Levéltári Szakmai Kollégiuma pályázata Magyarországi közlevéltárak

Részletesebben

RENDELET HATÁROZATOK MELLÉKLETEK

RENDELET HATÁROZATOK MELLÉKLETEK 2011. június 23. 12. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 11/2011. (VI. 23.) önkormányzati rendelet A Baranya Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 24.) önkormányzati

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL A 49/2006. (XI. 6.) 1, AZ 55/2008. (X. 31.) 2, A 42/2009. (IX. 30.) 3, AZ 56/2012. (XI. 30.) 4, A 21/2015.

Részletesebben

A BERECZKI IMRE HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE

A BERECZKI IMRE HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE Szakmai feladatok: A BERECZKI IMRE HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY 2010. ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE Az intézmény elsődleges, a 2010. évre szóló feladata az alábbi gyűjteményegységek leltározásának folytatása, állagmegóvása,

Részletesebben

Eötvös Loránd Emlékgyűjtemény Státusz: Véglegesített (kitöltő) 2015

Eötvös Loránd Emlékgyűjtemény Státusz: Véglegesített (kitöltő) 2015 Eötvös Loránd Emlékgyűjtemény Státusz: Véglegesített (kitöltő) 215 Alapadatok Az adatszolgáltató teljes neve: Eötvös Loránd Emlékgyűjtemény Intézményazonosító: 1196997 Az adatszolgáltató székhelye: 1145Budapest

Részletesebben

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 Hátrányos helyzetű fiatalok munkaerő-piaci integrációjában szerzett svájci és magyar tapasztalatok felhasználása egy közös módszertan kidolgozásához c. projekt bemutatása

Részletesebben

Előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Oktatási és Kulturális Bizottságának 2009. április 15-i ülésére

Előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Oktatási és Kulturális Bizottságának 2009. április 15-i ülésére Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Oktatási és Kulturális Bizottságának Elnöke Szám: 719/2009. Előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Oktatási és Kulturális Bizottságának 2009. április

Részletesebben

Magyar Természettudományi Múzeum Bakonyi Természettudományi Múzeuma Státusz: Véglegesített (kitöltő) 2016

Magyar Természettudományi Múzeum Bakonyi Természettudományi Múzeuma Státusz: Véglegesített (kitöltő) 2016 Magyar Természettudományi Múzeum Bakonyi Természettudományi Múzeuma Státusz: Véglegesített (kitöltő) 2016 Alapadatok Az adatszolgáltató teljes neve: Magyar Természettudományi Múzeum Intézményazonosító:

Részletesebben

Pannon Kultúra Alapítvány. Elfogadta a Kuratórium 2013. március 10-i ülésén.

Pannon Kultúra Alapítvány. Elfogadta a Kuratórium 2013. március 10-i ülésén. Pannon Kultúra Alapítvány KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2012 Elfogadta a Kuratórium 2013. március 10-i ülésén. A Pannon Kultúra Alapítvány 2012. évi tevékenysége: Általános célok, tevékenységi formák: A Pannon

Részletesebben

Szöveges beszámoló. az O.I.K évi gazdasági tevékenységéről

Szöveges beszámoló. az O.I.K évi gazdasági tevékenységéről Szöveges beszámoló az O.I.K. 2004. évi gazdasági tevékenységéről 1. Az intézménynél a tárgy évben szervezeti változás nem történt. 2. Szakmai tevékenység főbb jellemzői: Az év során megvalósult, kiemelt

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének. 1/2008. (II. 25.) Kgy. rendelete

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének. 1/2008. (II. 25.) Kgy. rendelete Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 1/2008. (II. 25.) Kgy. rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 2/2007. (II. 22.) Kgy. rendelet módosításáról A Baranya Megyei

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Roma Nemzetiségi Önkormányzat január 23. napján tartandó rendkívüli üléséhez

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Roma Nemzetiségi Önkormányzat január 23. napján tartandó rendkívüli üléséhez ELŐTERJESZTÉSEK Gyomaendrőd Város Önkormányzata Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. január 23. napján tartandó rendkívüli üléséhez 1. NAPIRENDI PONT A Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. január 23-i ülésére

Részletesebben

Szöveges beszámoló. Gazdálkodáshoz kapcsolódó rész év

Szöveges beszámoló. Gazdálkodáshoz kapcsolódó rész év Szöveges beszámoló Gazdálkodáshoz kapcsolódó rész 2014. év 1 1. A 2014. évi költségvetési támogatás A MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont 2014. évre elfogadott költségvetési támogatása

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL A 49/2006. (XI. 6.) 1, AZ 55/2008. (X. 31.) 2, A 42/2009. (IX. 30.) 3 ÉS AZ 56/2012. (XI. 30.) 4 RENDELETTEL

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja:

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 12/1999.(VI.01.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: A helyi közművelődésről Módosított rendelet azonosítója: 25/2003.(XI.27.)

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés A Lét Teljessége Egyesület 2010. január 01-jétől 2010. december 31-éig folytatott tevékenységéről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ Alkalmazott könyvelés: egyszeres könyvvitel. Az Egyesület

Részletesebben

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 2007. március 23. 3. szám A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT A KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 4/2007. (III. 23.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről

Részletesebben

KULTURÁLIS, OKTATÁSI ÉS NÉPJÓLÉTI BIZOTTSÁG

KULTURÁLIS, OKTATÁSI ÉS NÉPJÓLÉTI BIZOTTSÁG hirdet a Kulturális és tudományos keretből elnyerhető támogatásra. A felosztható keretösszeg: 3 millió Ft. 1. A 2012. évben megvalósítandó ünnepi rendezvényekre, eseményekre, kiemelten az irodalmi, történelmi,

Részletesebben

14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL A 49/2006. (XI. 6.), AZ 55/2008. (X. 31.) ÉS A 42/2009. (IX. 30.) RENDELETTEL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER

Részletesebben

LXVII. Nemzeti Kulturális Alap

LXVII. Nemzeti Kulturális Alap LXVII. Nemzeti Kulturális Alap Alap fejezet száma és megnevezése: Alap felett rendelkező megnevezése: Alapkezelő megnevezése: LXVII. Nemzeti Kulturális Alap EMMI kultúráért felelős miniszter Nemzeti Kulturális

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Szám: 26181/2016. Tisztelt Közgyűlés! Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város középtávú gyermek és ifjúsági koncepciójában foglaltak rövid távú megvalósítása

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/3/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. március 25-i ülésére Tárgy: A könyvtár szakmai eszközfejlesztésére,

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Szám: 11275/2015. Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város középtávú gyermek és ifjúsági koncepciójában foglaltak rövid távú megvalósítása érdekében a 2015-2016.

Részletesebben

1/2002. (I. 25.) Darnózseli Önkormányzati rendelet. a közművelődésről *

1/2002. (I. 25.) Darnózseli Önkormányzati rendelet. a közművelődésről * 1/2002. (I. 25.) Darnózseli Önkormányzati rendelet a közművelődésről * Darnózseli község Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 15-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 15-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 15-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Multifunkcionális Nemzetiségi - Roma Módszertani oktatási és Kulturális

Részletesebben

Pedagógiai szakmai szolgáltatáshoz kapcsolódó programok megvalósítása

Pedagógiai szakmai szolgáltatáshoz kapcsolódó programok megvalósítása Pedagógiai szakmai szolgáltatáshoz kapcsolódó programok megvalósítása Támogatás mértéke: 1.497.500 Ft. A program célja a pedagógusok továbbképzése, szakmai munkaközösségek mûködtetése a kistérségi tanulmányi

Részletesebben

36/2010. (IV. 29.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Gazdasági Szervezete Ügyrendjének módosítása

36/2010. (IV. 29.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Gazdasági Szervezete Ügyrendjének módosítása 36/2010. (IV. 29.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Gazdasági Szervezete Ügyrendjének módosítása A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Hivatal Gazdasági Szervezete Ügyrendjének

Részletesebben

2010. évi Közhasznúsági jelentés

2010. évi Közhasznúsági jelentés 2010. évi Közhasznúsági jelentés Pécs, 2011. február 14. Dr. Szalai Anikó elnök 1 Tartalom Tartalom...2 1. Számviteli beszámoló...3 2. Kimutatás költségvetési támogatások felhasználásáról...3 3. A vagyon

Részletesebben

Munkaanyag, nem tekinthető a minisztérium végleges álláspontjának.

Munkaanyag, nem tekinthető a minisztérium végleges álláspontjának. Munkaanyag, nem tekinthető a minisztérium végleges álláspontjának. 2014. (.) EMMI rendelet a múzeum, valamint az országos szakkönyvtár és a megyei könyvtár éves munkatervéhez szükséges szakmai mutatókról

Részletesebben

Pályázati figyelő 2010. augusztus

Pályázati figyelő 2010. augusztus Jelmagyarázat Műemlék-felújításhoz pályázatok A) Magyar pályázatok kapcsolódó 1 ot (célok) Támogatási keret Támogatás összege Nemzeti Kulturális Alapprogram Múzeumi Szakmai Kollégium Érvényes működési

Részletesebben

Pályázati figyelő 2010. október

Pályázati figyelő 2010. október Jelmagyarázat n.r. nincs adat nem releváns Műemlék-felújításhoz pályázatok A) Magyar pályázatok kapcsolódó 1 i Nemzeti Kulturális Alap - NKA NKA Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Szakmai Kollégiuma

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 30-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 30-i ülésére 834-3/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 30-i ülésére Tárgy: A Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló

Részletesebben

Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól

Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól Szendrő Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános

Részletesebben

RENDELET HATÁROZATOK

RENDELET HATÁROZATOK 2011. február 24. 6. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 4/2011. (II. 24.) önkormányzati rendet 6/2011. (II. 24.) önkormányzati rendet 7/2011. (II. 24.) önkormányzati rendet A Baranya Megyei

Részletesebben

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete a közművelődésről Kacsóta községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi közművelődési feladatok ellátása érdekében a kulturális javak

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A támogatás formája: működési támogatásnak nem minősülő vissza nem térítendő támogatás.

ELŐTERJESZTÉS. A támogatás formája: működési támogatásnak nem minősülő vissza nem térítendő támogatás. Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési osztály Az előterjesztést megtárgyalta: Pénzügyi

Részletesebben

2013. ÉVI MUNKATERVE

2013. ÉVI MUNKATERVE NAGYMAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 222/2012. (XI. 26.) számú határozatával elfogadott 2013. ÉVI MUNKATERVE Nagymaros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. évi munkatervét az

Részletesebben

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének. 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete. a közmuvelodésrol. A közmuvelodési rendelet kiemelt célja

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének. 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete. a közmuvelodésrol. A közmuvelodési rendelet kiemelt célja Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete a közmuvelodésrol A kulturális javak védelmérol és a muzeális intézményekrol, a nyilvános könyvtári ellátásról és

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2013. üzleti évről

Kiegészítő melléklet 2013. üzleti évről Kiegészítő melléklet 2013. üzleti évről Beszámolási időszak kezdete: 2013. január 1. Beszámolási időszak vége: 2013. december 31. Keltezés: 2014. február 25. Alföldi István ügyvezető igazgató 1 I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól szóló 37/1998.(XII.15.)Kt.

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNY

KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNY MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA FÖLDRAJZTUDOMÁNYI KUTATÓINTÉZET KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNY 1. Fejezet száma: XXXIII. megnevezése: Magyar Tudományos Akadémia 2. Köztestületi költségvetési szerv a) azonosító adatok

Részletesebben

SAVARIA REHAB-TEAM Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási Kiemelkedően Közhasznú Társaság 2006. évi üzleti terve. Tervdokumentáció részei :

SAVARIA REHAB-TEAM Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási Kiemelkedően Közhasznú Társaság 2006. évi üzleti terve. Tervdokumentáció részei : SAVARIA REHAB-TEAM Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási Kiemelkedően Közhasznú Társaság 2006. évi üzleti terve Tervdokumentáció részei : I/1. számú melléklet: I/2. számú melléklet: I/3. számú melléklet:

Részletesebben

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 7/2008. (IV. 23.) Kgy. rendelete

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 7/2008. (IV. 23.) Kgy. rendelete A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 7/2008. (IV. 23.) Kgy. rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 4/2008. (III. 7.) Kgy. rendelet módosításáról A Baranya Megyei

Részletesebben

A Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület LEADER kritériumrendszere A Nyírség Helyi Akciócsoport

Részletesebben

Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs, Egyetem u. 2. BESZÁMOLÓ 2006. év. Készítette: Illés Tiborné Gazd. vez.

Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs, Egyetem u. 2. BESZÁMOLÓ 2006. év. Készítette: Illés Tiborné Gazd. vez. Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs, Egyetem u. 2. BESZÁMOLÓ 2006. év Készítette: Illés Tiborné Gazd. vez. BESZÁMOLÓ 2006. év A Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ 2006. év költségvetése ez időszakban

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2013. (IX. 14.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat közművelődési feladatairól *

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2013. (IX. 14.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat közművelődési feladatairól * Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2013. (IX. 14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól * Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a muzeális intézményekről,

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottsága Elnöke

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottsága Elnöke Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottsága Elnöke Szám: 318-2/2007. ELŐTERJESZTÉS A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004.április 26-i ülésére Tárgy: Szociális célú pályázatokhoz Képviselő-testületi határozat Előadó: Koósné Stohl Ilona Intézményvezető

Részletesebben

PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK NOVEMBER 20-I ÜLÉSÉRE

PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK NOVEMBER 20-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 06-860-3/2008. TÁRGY: TÁRSADALMI INFRASTRUKTÚ- RA OPERATÍV PROGRAM (TIOP 1.2.3.) "TUDÁSDEPO-EXPRESSZ" PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA MELLÉKLET: E LŐTERJESZTÉS PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A SÁRRÉTI MÚZEUM ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

BESZÁMOLÓ A SÁRRÉTI MÚZEUM ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL BESZÁMOLÓ A SÁRRÉTI MÚZEUM 2007. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL Név: Sárréti Múzeum Székhelye: Szeghalom, 5520, Tildy Zoltán u.14. Működési engedély száma, kelte: M/d/53., 2002. év. 07. 05. A korábbi működési okmányok

Részletesebben

RENDELET HATÁROZATOK

RENDELET HATÁROZATOK 2006. december 21. 19. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 20/2006. (XII. 21.) Kgy. a Baranya Megyei Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 2/2006. (II. 22.) Kgy. rendelet módosításáról

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2010.

Közhasznúsági jelentés 2010. Adószám: 18930191-1-19 Bejegyző szerv: VESZPRÉM MEGYEI BÍRÓSÁG Regisztrációs szám: PK. 60 010/2000 EGYÜTT A KÖNYVTÁRÉRT ALAPÍTVÁNY 8420 Zirc, JÓZSEF A. utca 1 2010. Fordulónap: 2010. december 31. Beszámolási

Részletesebben

Kiegészítő melléklet üzleti évről

Kiegészítő melléklet üzleti évről Kiegészítő melléklet 2012. üzleti évről Beszámolási időszak kezdete: 2012. január 1. Beszámolási időszak vége: 2012. december 31. Keltezés: 2013. február 25. Alföldi István ügyvezető igazgató 1 I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 Hátrányos helyzetű fiatalok munkaerő-piaci integrációjában szerzett svájci és magyar tapasztalatok felhasználása egy közös módszertan kidolgozásához c. projekt bemutatása

Részletesebben

Budapest Főváros Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2004. (V.25.) rendelete az Önkormányzat közművelődési feladatairól

Budapest Főváros Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2004. (V.25.) rendelete az Önkormányzat közművelődési feladatairól Budapest Főváros Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2004. (V.25.) rendelete az Önkormányzat közművelődési feladatairól Módosítás: a) 21/2009. (VI. 29.) ör. /2009. VII. 1- Budapest Főváros

Részletesebben

A kultúra és a művészet Beregszászi járásban való fejlesztésének 2014 2015. évekre szóló Programjáról

A kultúra és a művészet Beregszászi járásban való fejlesztésének 2014 2015. évekre szóló Programjáról Берегівська районна рада Закарпатської області Beregszászi Járási Tanács Kárpátalja Р І Ш Е Н Н Я 17-ої сесії VI скликання від 31.01. 2014р. 321 м.берегово _ VI _összehívású_17_ülésszaka 2014.01.31.én

Részletesebben

Közhasznúsági melléklet 2015

Közhasznúsági melléklet 2015 Adószám: 21893335-2-11 Cégbíróság: Tatabányai Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 11-09-013060 A Művelődés Háza Esztergom Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2500 Esztergom, Imaház utca 2/a.

Részletesebben

Berente Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2011.(III.24.) önkormányzati rendelete a közművelődésről

Berente Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2011.(III.24.) önkormányzati rendelete a közművelődésről Berente Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2011.(III.24.) önkormányzati rendelete a közművelődésről Berente Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és a muzeális

Részletesebben

2007. szeptember 28. 10. szám. Tartalomjegyzék

2007. szeptember 28. 10. szám. Tartalomjegyzék 2007. szeptember 28. 10. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 87/2007. (IX. 20.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Igazgatósága vezetője közalkalmazotti jogviszonyának megszüntetése

Részletesebben

- ÁLTALÁNOS FELADATOK - 1. Beszámoló a évi feladatvégzésről felelős: Both Éva határidő: január 25.

- ÁLTALÁNOS FELADATOK - 1. Beszámoló a évi feladatvégzésről felelős: Both Éva határidő: január 25. - ÁLTALÁNOS FELADATOK - 1. Beszámoló a 2010. évi feladatvégzésről felelős: Both Éva határidő: január 25. 2. Jelentés a 2010. évi létszámadatokról és a beáramlásról felelős: Békés Zoltán, Kiss Máté határidő:

Részletesebben

EFOP TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL

EFOP TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL EFOP-1.3.5-16 TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL PÁLYÁZAT CÉLJA: A helyi igényekre, lehetőségekre reflektálva új formalizált vagy nem formalizált kisközösségek létrehozása

Részletesebben

CSORBA GYŐZŐ MEGYEI KÖNYVTÁR. Beszámoló. 2006. évi gazdálkodásról

CSORBA GYŐZŐ MEGYEI KÖNYVTÁR. Beszámoló. 2006. évi gazdálkodásról CSORBA GYŐZŐ MEGYEI KÖNYVTÁR Beszámoló 2006. évi gazdálkodásról Intézményünk feladatait igyekezett teljes körűen, magas színvonalon ellátni. A feladatellátáshoz szükséges pénzügyi fedezetet a költségvetés,

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2014. november 14. Születésnapi rendezvény Fazekas Lajos fazekas népi iparművész,

Részletesebben

Az Országos Igazságszolgáltatási Tanács Hivatala évi költségvetésének végrehajtása

Az Országos Igazságszolgáltatási Tanács Hivatala évi költségvetésének végrehajtása ORSZÁGOS IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁSI TANÁCS HIVATALA HIVATALVEZETŐ 50.068/2007 OIT Hiv. Az Országos Igazságszolgáltatási Tanács Hivatala 2006. évi költségvetésének végrehajtása Törzskönyvi azonosító száma: 329552

Részletesebben

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi str

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi str Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi str. 69-71. ELİTERJESZTÉS a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2015.

Részletesebben

SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM

SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM Preambulum Az aláíró felek fontos feladatnak tartják a Szécsényi kistérség társadalmi-gazdasági fejlődésének támogatását a humánerőforrás fejlesztésével és a

Részletesebben