ELŐTERJESZTÉS a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Oktatási és Kulturális Bizottságának április 21-i ülésére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ELŐTERJESZTÉS a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Oktatási és Kulturális Bizottságának 2010. április 21-i ülésére"

Átírás

1 Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Oktatási és Kulturális Bizottságának Elnöke Szám: 295-4/2010. ELŐTERJESZTÉS a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Oktatási és Kulturális Bizottságának április 21-i ülésére Tárgy: A közgyűjteményi, közművelődési és művészeti intézmények évi munkájáról szóló beszámolók és évi munkatervük Az előterjesztést készítette: Dr. Erdődy Gyula kulturális referens, mb. főosztályvezető Humánszolgáltatási Főosztály Dr. Fabényi Júlia, a Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága igazgatója Dr. Ódor Imre, a Baranya Megyei Levéltár igazgatója Kőhalmi Andrea, a Művészetek és Irodalom Háza igazgatója Roisz Andrásné, a Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ osztályvezetője A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 3/2007. (III. 24.) Kgy. rendelete szól a Baranya Megyei Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról. Ennek 4. számú melléklete rendelkezik arról, hogy közgyűléstől átruházott hatáskörben az Oktatási és Kulturális Bizottság feladata a közgyűjteményi és közművelődési intézmények előző évi beszámolóinak véleményezése és a tárgyévi a munkaterveinek elfogadása. A Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága, a Baranya Megyei Levéltár, a Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ, valamint a Művészetek és Irodalom Háza elkészítették évi munkájukról az írásos beszámolót és megfogalmazták évi munkaterveiket. Az intézmények által írt beszámolók és munkatervek jelen előterjesztés mellékletei. 1. Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága A múzeum múlt évi munkáját Pécs Európa Kulturális Fővárosa 2010 projekt, valamint más, kiemelt pályázatokhoz kapcsolódó beruházások, felújítások megkezdése határozta meg. Elindult Pécs, Káptalan utca 3., 4., 5. valamint a Pécs, Papnövelde 5. ingatlanok rekonstrukciója, felújítása. Ennek következményeként a Modern Magyar Képtár I.- Martyn Gyűjtemény, a Múzeum Galéria, a Modern Magyar Képtár II februárjában, a Vasarely Múzeum április 30-án bezárt. A gyűjtemények egyes részeit különböző külföldi és belföldi helyszínekre kölcsönözte az intézmény, hogy a művek minél szélesebb körben láthatóak legyenek, ugyanakkor a bevételkiesést ilyen formán valamennyire kompenzálni lehessen. Megtörtént a műtárgyraktárak átköltözése átmeneti helyszínre (Pécs, Dischka Gy. u.). A beruházások tervezett átadását a kivitelezők nem tudják tartani, ezekre várhatóan 2010 nyarán kerül sor. Mindez jelentősen befolyásolja az intézmény EKF programjait, az azzal kapcsolatos kötelezettségei teljesítését. A szakmai kutatómunka egyik középpontja az EKF képzőművészeti pillérprogramjainak teljesítése. Két hatalmas, műtárgyakban rendkívül

2 2 gazdag válogatást láthat a közönség 2010-ben mind a magyar Nyolcak, mind pedig a Magyarok a Bauhausban című kiállítások kapcsán. Mindkét nagy kiállításhoz átfogó, alapmű értékű katalógus készül. Mind a műtárgyak beszerzésén, mind pedig a katalógus tanulmányainak összeállításán, azaz a kiállítások átfogó előkészítésén nagy hangsúly volt 2009-ben. A Régészeti Osztály/Múzeum épületének (Pécs, Széchenyi tér 12.) felújítására az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok pályázati felhívására adott be a Baranya Megyei Önkormányzat pályázatot, amit pozitívan bírálták el, a beruházás az önrésszel együtt 1,2 milliárd Ft. Jelenleg azonban az építési engedéllyel kapcsolatos pályázati módosítás miatt csúszik a kivitelezés elkezdése. A Régészeti kiállítás a felújítás előkészületei miatt augusztusában bezárt. A Régészeti Osztály tevékenységét változatlan keretek között az M6 M60 autópálya megelőző régészeti kutatása, a feltárt leletanyag feldolgozása, az ásatási dokumentáció összeállítása, valamint a szakhatósági tevékenysége ellátása határozta meg. A mohácsi Kanizsai Dorottya Múzeum új épületére szintén pályázatot adott be a megyei önkormányzat Mohács Városi Önkormányzattal együtt a Dél-Dunántúli Operatív Programhoz új múzeumi ingatlan és kiállítások megvalósítására, amely szintén támogatást nyert. A szakmai koncepció kidolgozása 2009-es év feladata volt. A pályázat zöldmezős beruházás, így a mohácsi múzeum új épületet kap, az előkészületek 2009-ben megtörténtek, 2010-ben elkezdődik a beruházás. Intézményi szinten kiemelten kezelték a pályázati tevékenységet. A évben többek közt pályázatot nyújtottak be a Nemzeti Kulturális Alaphoz, valamint az Oktatási és Kulturális Minisztériumhoz. Kiemelendő a Múzeumok iskolabarát fejlesztése és oktatás-képzési szerepének infrastrukturális erősítése című pályázat, mely a Várostörténeti Múzeum előadótermének fejlesztését célozta meg. Erre 35 millió Ft-ot nyertek. A szakmai feladatok teljesítése alapvetően pályázatokból történt meg. A évi elnyert pályázati támogatásuk Ft volt. Az időszaki kiállítások száma (18), látogatottsága (közel 50 ezer fő) eredményesnek mondhatóak. Csatlakoztak a városi, megyei, országos programokhoz. (pl: Múzeumok Őszi éjszakája, NagyKultúra, Mediterrán Ősz, Pécsi Örökség Napok stb.) Az ezekkel kapcsolatos adatok az alábbiak: évben a Múzeumok éjszakáján mintegy fizető látogató vett részt, akik átlagosan 3 helyre látogattak el a minden helyszínre szóló jeggyel. A Múzeumok Őszi Fesztiválján a résztvevők száma meghaladta a főt, itt a programokat 2 helyszínen, a Természettudományi, illetve a Néprajzi Múzeumban kínálták. A NagyKultúra pályázati lehetőség alkalmat adott arra, hogy a kiállítások, gyűjtemények múzeumpedagógiai foglalkozások keretében mutatkozzanak be. A évi múzeumi látogatottságot alapvetően befolyásolta több tárlatnak a felújítási munkák miatti bezárására. A Reneszánsz Kőtár és Schaár Erzsébet kiállítás a felújítási munkálatok miatt előzetes egyeztetés alapján volt látogatható. Mindezzel magyarázható a évi látogatottsághoz képest mintegy 30 %-os a látogatói csökkenés. Mindez a bevételekre is hatással volt, ugyanakkor a teremőri szerződések meg nem hosszabbítása 10%- os bérmegtakarítást eredményezett. A Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága nagy kihívás előtt áll az Európa Kulturális Fővárosa, Pécs 2010 év megvalósításával kapcsolatban. Az ezzel kapcsolatosan említett két nagy kiállítás mellett kiemelkedő programok: a Néprajzi Osztály a Pécs-Fünfkirchen-Pecuh

3 3 kiállítással szerepel először a Várostörténeti Múzeumban, majd Ulm és Berlin a fogadó fél. Az Új- és Legújabbkori Történeti Osztály a Múzeumi túrák kapcsán kötődik az EKF-hez. Összmúzeumi szinten kiemelt rendezvény a Múzeumok éjszakája. Ezek megvalósítása függvénye a múzeumi ingatlanok felújításával kapcsolatos beruházásoknak. Az ingatlanok felújításának befejezése után kerülhet sok a fenti időszaki kiállítások, programok megrendezésére, majd az ezt követő évben a Papnövelde u. 5. szám alatti felújított kiállítótérben az összevont Modern Magyar Képtár berendezésére. A év fontos feladata az EKF-hez kapcsolódó múzeumi épületek integrálása a múzeumi szervezet egészébe, a múzeumi szervezet kibővült működtetése. Ezzel kapcsolatban az intézménynek takarékosabb és hatékonyabb 2010 évi működésére vonatkozó intézkedési tervet kellett készítenie. Emellett tárgyalások folynak a múzeum, a megyei önkormányzat az ECO-CORTEX tanácsadó irodával, a Múzeumutca - Papnövelde utcai felújított kiállító terek fenntarthatóságával, üzemeltetésével kapcsolatban. Fontos feladata a Régészeti Osztálynak az M6 M60 autópálya megelőző régészeti kutatása során feltárt nagy mennyiségű leletanyag, ásatási dokumentáció feldolgozása, digitalizálása, térinformatikai rendszerbe illesztése. Ugyancsak kiemelt teendő a Régészeti Múzeum épületének felújítása, a régészeti, antropológia gyűjtemény elhelyezése, az új állandó és időszaki kiállítások forgatókönyvének elkészítése, a kiállítások előkészítése. Nyertes pályázat keretében kerül sor a Várostörténeti Múzeum épületében levő előadóterem korszerű múzeumi foglalkoztató térré alakítására, virtuális pontok kiépítésére, egyben a műszaki kivitelezői munkák mellett a 2011-től meginduló múzeumpedagógiai programok előkészítésére. Folytatni kívánják az eddig sikeresnek mondható programokat, pl.: Múzeumok éjszakája, Múzeumok Őszi Fesztiválja, Nagy KulTúra stb. Kiemelt feladat változatlanul a pályázati lehetőségek kihasználása, hiszen az intézmény szakmai munkáját ezek a támogatások teszik lehetővé. 2. Baranya Megyei Levéltár Az intézmény 2009-ben felülvizsgálta levéltári nyilvántartásait, valamint a Levéltári Kollégium ajánlásában szereplő, új fondfőcsoport-beosztás szerint átszerkesztette a Baranya Megyei Levéltár fond- és állagjegyzékét. Szervellenőrző tevékenysége során tervszerűen folytatta a tanácsi anyag beszállítását, illetve az átadás feltételeinek megszervezését. Kiemelt feladata volt a korábbi eredményes pályázati tevékenység következtében a számítástechnikai fejlesztés és ennek nyomán a veszélyeztetett irategyüttesek digitalizálása, e feladat első szakaszát sikeresen végrehajtotta. Fontos szerepet töltött be az intézmény életében a szakmai munkával összefüggő megmutatkozás, az intézményben dolgozó munkatársak tudományos tevékenysége. Ennek formái kiadványok megjelentetése, konferenciák szervezése volt és 2009-ben mindkettőre akadt jelentős visszhangot kiváltó példa. Az intézmény önállóan gazdálkodó költségvetési szervként működik. Tavaly gazdaságilag az intézményhez integrált Csorba Győző Megyei Könyvtár gazdasági feladatait is ellátta, az ehhez szükséges személyi feltételeket és a hozzátartozó költségeket költségvetésük tartalmazza. Pályázati tekintetben sikeres évet zárt a levéltár. Az elnyert eft teljesülése jelentős részben csak az év végén, az utolsó hónapokban realizálódott, így felhasználására év folyamán kerül sor. A pályázatok előkészítése, elkészítése, majd gondozása rengeteg többletmunkát igényel, ami az alacsony létszám mellett, az alaptevékenység feladatait is magas színvonalon ellátva, egyre nehezebben koordinálható, az intézmény valamennyi dolgozójától feszített tempót követel.

4 4 A 2009-es esztendőben az alapfeladat körébe tartozó iratanyag átvételre is sor került, a levéltári gyűjtemény 73 iratfolyóméterrel gyarapodott, így a tárolt összes iratmennyiség ifm. Az iratok kezelése, tárolása a szakmai felkészültség mellett, komoly fizikai állagmegóvást is igényel. A raktári elhelyezési feltételeiben jelentős változás nem történt. A Pécs, Rét utcai raktárak teljesen beteltek, a Pécs, Király utcai raktárak az újonnan beszállítandó anyagot már alig tudják fogadni. A hagyományos Levéltári Napot október 5-én tartották meg. A pályázati kiírás csak az előadók tiszteletdíjának fedezetére terjedt ki, a rendezvény megtartásához szükséges további infrastruktúrákra nem. Ezeket nagy részben szponzori támogatásokkal valósították meg, valamint az intézmény dolgozóinak lelkes közreműködése is hozzájárult a sikeres rendezvény lebonyolításához. A konferencián megtartott előadások írásos anyagának kiadvány formájában történő megjelenítését a következő évben szeretnék megvalósítani, amelyhez szintén pályázati forrást kívánnak igénybe venni. Az érintett időszakban megvalósult a Pécs, Király utcai épület tetőfelújítása, a Pécs, Rét utcai ingatlan valamint a Pécs, Nyírfa utcai részleg kerítésjavítása. Az egyes, 2009-ben erőteljesen jelentkező szakmai tevékenységek közül az ügyfélszolgálat, az adatszolgáltatás területén enyhe növekedés tapasztalható, melyek többségében munkaviszonnyal, ingatlantulajdonnal és építési ügyekkel kapcsolatosak. Az ország számos Nyugdíjbiztosítási Igazgatóságától érkezett írásos kérelmek alapján 246 db munkabérjövedelem igazolást készítettek el. A Nyugdíjbiztosító Igazgatóság Ellenőrzési Osztályának munkatársai heti rendszerességgel végeznek bérjellegű kutatásokat a Pécs, Dobó I. utcai és a Nyírfa utcai részlegben, 2009-ben a vezetett nyilvántartás szerint 357 ügyet vizsgáltak. A levéltári kutatás területén a leggyakrabban kutatott témakörök voltak: családfakutatás, község-, város-, helytörténet, társadalomtörténet, szociológia-, szociográfia demográfia-történet, gazdaság-, kereskedelem-, ipartörténet, építészet-történet, politika- és társadalom- (benne párt- és egyesület-) történet, iskola-, oktatás-, neveléstörténet-művelődéstörténet, nemzetiség-, etnikum-történet. Leggyakrabban a következő korszakokat kutatták: középkor (1 kutatási eset), közti korszak (110 kutatási eset), dualizmus és az első világháború kora (108 kutatási eset), újkor (65 kutatási eset), 1950-től terjedő korszak (48 kutatási eset). A kutatási kérelmek száma 410, a kutatások száma Az iratkezelés ellenőrzési számának növelése szakfelügyeleti javaslatra került előtérbe. Az iratanyag rendezettsége 120 ifm-rel nőtt. mikrofilmezésük csak pályázati támogatásból biztosítható. Az Önkormányzati Levéltárak Tanácsa évi pécsi országos tanácskozásának koordinálását az intézmény végezte. A munkatársak számos országos és helyi tudományos konferencián, szimpóziumon képviselték előadóként, illetve résztvevőként a levéltárat. A Baranya Megyei Levéltár 2010-es alapvető feladatai közé tartozik: Az ún. lezárt fondok gondozása, melyek terjedelme fokozatosan bővülni fog a még kinn lévő tanácsi anyagok beszállításával, mely maga után vonja ezen fondok lezárását. Fontos teendő a tudományos tevékenységéhez tartozó kiadványozási és rendezvényszervezési munka, az állományvédelmi feladatok, a gyűjteményeinkben lévő veszélyeztetett állapotú iratok feltárása, illetve a tervszerű restaurálási tevékenység szervezése, a könyvtári állomány biztonságos megőrzése, az új könyvek beszerzése és a nyilvántartások vezetése. Kiemelendő a jogszabályokban előírt belső nyilvántartások, fonddossziék, statisztikák folyamatos vezetésének központosítása az osztály keretein belül, az állami anyakönyvek utólagos bejegyzéseinek vezetése, valamint a megnövekedett számítástechnikai kapacitás jobb

5 5 kihasználásának szervezése, digitalizációs és reprográfiai feladatok megvalósítása, illetve a honlap frissítése. Részben a bejövő anyagok megfelelő elhelyezése, részben az új fondjegyzék szerkesztéséhez már megjelent fondfőcsoport-beosztás szükségessé teszi a raktárrend átgondolását és kialakítását. A nyilvántartások felülvizsgálata keretében folytatni kell a belső fonddossziék pontosítását, a hiányosságok kiküszöbölését, illetve az EELNYIR program feltöltését. A köziratok kezelésének ellenőrzésének, az új iratkezelési szabályzatok véleményezésének és az iratselejtezések mennyiségi és minőségi mutatói előreláthatóan az elmúlt évekhez viszonyítva a szervellenőrzések számával együtt növekedni fognak. Az ügyfélszolgálati tevékenység során eleget kell tenni az adatfelvételeknek és a tájékoztatásoknak, a munka- és tanulóidő igazolások kiadásának, bírósági, rendőrségi, anyakönyvi, gyámhatósági, önkormányzati megkereséseknek. A feltárt mikrofilmgyűjteményünk használatából adódóan egyre többen kérnek másolatokat, remélhetőleg a digitális technika bevezetésével ez a probléma orvosolható. Elodázhatatlan feladat a digitális adatszolgáltatás szabályainak, formáinak kialakítása. A fondok rendezése folytatódik. A rendezett anyaghoz folyamatosan készítik a segédleteket is, elsősorban raktári jegyzékeket. Fontos feladat az eddigiekben nem használt levéltári nyilvántartások felélesztése, így a fondtörzskönyv manuális vagy számítógépes létrehozása, és a tervezési statisztika felállítása. Tervezik a levéltár kutatótermében összegyűjtött segédleteink (raktári jegyzékeink) számítógépes rögzítését, ám megvalósításra vár ezek kiegészítése is. Számba kell venni mely irategyütteseinkhez nem készült még legalább középszintű jegyzék, és elkezdeni a hiányosságok pótlását. Ilyen módon megújított, frissített raktári jegyzékek, lajstromok az eddigieknél egyszerűbb tájékozódást tesznek majd lehetővé a levéltári anyagban. Folytatódik az anyakönyvi másodpéldányokba az utólagos bejegyzések rögzítése. A szakkönyvtár esetében a katalóguscédulák adatainak számítógépre vitele és a belső könyvkölcsönzés rendszerének újragondolása a feladat. A restauráló műhely éves tervezett feladatait pályázaton nyert támogatásokból - veszélyeztetett állapotú dokumentumok megmentése - anyagok beszerzése és a konzerválási- és restaurálási munkák elvégzése képezi. A levéltár fotóműhelye idén is a megkötött szerződés (GSU) alapján folyamatosan készít mikrofilm-felvételezést. A Baranya Megyei Levéltár Nyírfa utcai részlegének munkáját továbbra is az itt elhelyezett iratok jellege miatt az ügyintézés, az adatszolgáltatás idén is várhatóan több százas nagyságrendje határozza meg. Az év első felében elvégzendő munkák elsősorban a megkezdett rendezések befejezése, majd a 2010-ben selejtezhető iratok kiválasztása, majd ezekről jegyzék készítése. Az év során, a még csomós állapotban beszállított vállalati történetű iratok bedobozolása kezdődik el. A Mecseki Szénbányák Munkaügyi Irattárában iratrendezési tevékenységet, munkabér-jövedelem és munkaviszonnyal kapcsolatos adatszolgáltatást, iratátvételt kell végezni, szükség szerint. 3. Művészetek és Irodalom Háza A Művészetek és Irodalom Háza 2009-es esztendeje a folyamatosság és megújulás jegyében telt. Az intézmény tovább vitte azokat a népszerű és magas művészi színvonalú programokat, melyek profiljának meghatározói, igyekezett olyan kulturális produkciókat szervezni, melyek amellett, hogy nem engednek a professzionalitás megkövetelte jellemzőkből, képesek kulturális eseményszámba menni és ügyes kommunikációval átlépni a sajtó ingerküszöbét. Jellemzően folytatta az intézmény a tematikus programsorozatok szervezését, melyekben különböző műfajok segítségével, azok egymásra hatásában, egymásmellettiségében közelített meg egy-egy témát. A Jelenkor Alapítvánnyal szorosan együttműködve erőteljesen jelenítette meg az intézmény irodalom háza jellegét, s több olyan programja is volt, amelyekkel demonstrálták a baranyai megyeszékhelyen működő kulturális szervezetek - köztük intézmények, iskolák, alapítványok, civil szervezetek együttműködési képességét. Az

6 6 együttműködések és a város kulturális életében való pezsgés pozitív értelmű kihasználásának jegyében már meglévő programsorozataikkal igyekeztek a Pécsett éppen aktuálisan zajló nagyrendezvényekhez kapcsolódni. Ugyancsak fontosnak tartották a fiatalok megszólítását, s az olykor az alternatív kultúra körébe sorolt izgalmas, progresszív művészeti produktumok felszínre hozatalát, bemutatását. Bérletes formában indították útnak rendhagyó irodalomóra című sorozatot, mely a középiskolás korosztályhoz kívánja közelebb vinni a kortárs irodalmat. A Magyartanárok Egyesületének szakmai támogatásával létrejött újszerű kezdeményezés innovatív erejét jól jelzi, hogy a programsorozathoz öt pécsi középiskola csatlakozott mintegy 130 diák részvételével. Az intézmény több programjával kapcsolódott az Európa Kulturális Fővárosa program tavalyi felvezető évéhez, melynek központjában a vallási kultúra állt. Irodalmi programjaik jelentős része szintén az EKF égisze alatt valósult meg, s nem egyszer voltak befogadói a felvezető évhez kapcsolódó egyéb városi programoknak. Igyekeztek gyarapítani azon rendezvényeink számát, melyek nem Pécs városába, hanem a megye más településeire juttattak el kulturális eseményeket. Így pl. a Petőfi Irodalmi Múzeum Nyelvet öltünk című, Kazinczyval és a nyelvújítással foglalkozó utazó tárlatát Mohácsra, Szigetvárra, Sásdra, Pellérdre és Komlóra vitték el. A Pécsi Kistérséggel közösen öt településen szerveztek koncerteket, s az Esélyek Házával együttműködve vittek családi és kulturális programokat az Ormánság aprófalvaiba. Az intézmény által szervezett és koordinált rendezvények, valamint a látogatók száma önmagáért beszél. Összesen 231 kiállítást, művészeti eseményt, közösségi rendezvényt rendeztek, amelyeket több, mint 25 ezer fő látogatott. Ezen belül is kiállítás volt 45, összesen látogatóval, művészeti esemény 184, nevezetesen nézővel, közösségi rendezvény pedig 2, összesen 56 résztvevővel. A Művészetek és Irodalom Háza 2010-ben több nagy, köztük kiemelt saját programmal kapcsolódik az EKF-hez, de számtalan olyan befogadott eseménye is lesz, ami ugyancsak az EKF miatt kerül Pécsre. Mivel a nagy intézményi beruházások késedelmet szenvednek, számos máshová tervezett eseményt a meglévő intézményhálózatnak kell elhelyeznie. Mindez gyakorlatilag folyamatos igénybevételt jelent a Háznak és dolgozóinak. Az intézmény az EKF által támogatott programjaihoz 2010-ben több mint 35 millió forint hozzájárulást kap, amely tavalyi költségvetését várhatóan meg fogja duplázni. A felfokozott érdeklődés miatt a Ház jelentős terembérleti díjakra számít. Az intézmény a nagy projektek és befogadott rendezvények mellett természetesen havi programstruktúráját sem kívánja elhanyagolni, törzslátogatónak továbbra is a megszokott magas színvonalon igyekszik művészeti eseményeket szolgáltatni. Az év során több kiemelkedő rendezvénysorozat és kuriózumnak számító kiállítás is lesz. Köztük több nemzetközi szereplővel bonyolított esemény. Az irodalmi programjaikat tekintve megtartják a már kialakult műfaji struktúrát, annyi módosítással, hogy valamivel nagyobb hangsúlyt fektetnek a színházi és kamara jellegű előadások meghívására, másrészt igyekeznek tovább nyitni a kültéri rendezvények és a külső helyszínek irányába, különös tekintettel az Európa Kulturális Fővárosa év kapcsán várható megváltozott programstruktúra és kínálat jellegére. Továbbra is folytatják rendszeres kötetés lapszámbemutatóikat, a regionális kiadványok mellett az országos és nemzetközi könyvtermés színe-javát is bemutatva. A kötet bemutatásokat színesíteni fogja egy országos találkozó cigány költők és írók számára, továbbá tervben van egy német irodalmi cserekapcsolaton alapuló kétnyelvű, kettős könyvbemutató. Lesznek irodalmi jellegű, részben zenével kombinált pódiumestek. Folytatódik a 2007-ben útjára indított irodalmi ösztöndíjas program, 2010-ben 5 íróvendég érkezik Pécsre (Németországból, Franciaországból, Lengyelországból, Albániából, Portugáliából) egy hónapos alkotó munkára. Szintén

7 7 folytatódik a rendhagyó irodalomóra bérletes középiskolai sorozat. A kiemelt irodalmi programok közé tartozik az Irodalmi karaván, a Versben élő Pécs, a Pécsi Irodalmi Fesztivál. A kiállítási terveik között szerepel a Hamvas hagyaték bemutatása, a Kálvin évfordulóval kapcsolatos utazótárlat, az Amerikai elnökök Magyarországon című tárlat, a Bélyegfesztivál, Svájci képregény kiállítás, Baranyai Cigány Képzőművészek kiállítása, Török szőnyegkiállítás, Kor-képek fotókiállítás, Sajtókiállítás, a Pécsi Nemzetközi Felnőttbábfesztivál kiállítása, Zsolnay kiállítás. Zenei programjaik közül kiemelhető a komoly zenei hangversenyek, és a Jazz a házban című sorozat. Az egyéb programok is kiváló lehetőséget teremtenek a művészeteket szerető közönségnek. Az Utazás a török félhold körül Törökország kultúráját bemutató összművészeti rendezvénysorozat. A program a Balkán sokszínű kultúráját mutatja be, egyszerre szemlélteti Törökország kulturális hagyományait, tradícióit és nyújt betekintést a kortárs török művészet jelenébe, négy művészeti ág fotóművészet, zene, irodalom, filmművészet segítségével. A PécsMegálló című program lényege, hogy nyílt pályázat keretében alapvetően reklámok céljára szánt felületekre készíttet képzőművészeti alkotásokat. A pályázók (képzőművészek, művészeti intézmények hallgatói) feladata olyan műalkotás elkészítése, amely képet ad Pécsről, egyben tükrözi a pályázó személyes kapcsolatát is a városhoz. Az Utazó Irodalmi Szalon keretében 2010 májusában indul az európai túra, amelynek során nyolc európai város (Szófia, Bukarest, Pécs, Bécs, Velence, Zürich, Essen és Brüsszel) fogad két-két híres török írót és neves zenészeket. Egyegy török fényképész pedig Pécset és Brüsszelt fogja meglátogatni. A két városban készült munkáikból és a Törökországban készült fényképekből kiállítás látható majd Isztambulban, Pécsett és Brüsszelben. Az európai körutat végigkíséri egy mozgó könyvtárbusz, török írók műveit bemutatva. A körút során Pécsett és Essenben rendeznek nagyszabású gálaestet, míg végül a záróünnepségre Brüsszelben kerül sor 2010 júniusában, amelyen a programban részt vevő 16 török író mellett 48 európai író is jelen lesz. A város arcai című kezdeményezés nem feltétlenül a közismert embereket keresi. Sokkal inkább azokat, akik Pécs mindennapi karakterét rajzolják meg. Ezek az emberek szűkebb környezetükre vannak nagy hatással, és érdekes életükkel, gondolataikkal, tetteikkel adnak hozzá a város kulturális életéhez. A város arca ismert és kevésbé ismert emberek portréiból áll össze, melyekben a lakóhelyükhöz fűződő viszonyuk, munkásságuk, tetteik és véleményük ölt testet. 4. Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ A évben a Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ gazdaságilag részben önálló költségvetési szerv volt, a Művészetek és Irodalom Háza intézményhez integrálva. Az intézmény szaktanácsadással, pályázati információkkal segítette a kulturális intézmények, szervezetek, önkormányzatok tevékenységét, a Közkincs kerekasztalok munkáját. A közművelődési statisztika elkészítéséhez a januártól-március végéig terjedő időszakban folyamatosan szakmai segítséget, tájékoztatást nyújtottak a kulturális intézmények, civil szervezetek, önkormányzatok munkatársai számára. Az elmúlt évi megyei statisztikai adatokat kistérségek szerint is feldolgozták. Elkészítették a Baranya megye közművelődési helyzetének és a változások tendenciáinak elemzését a közművelődési statisztika közötti időszak alapján márciusától partnereink folyamatos tájékoztatása érdekében elektronikusan megjelenő hírlevelet indítottak. Folyamatosan frissítették és új információkkal bővítették az ERIKANET Adatbázist. Honlapjukon a többcélú kistérségi társulásoknál alakult közkincs kerekasztalok számára szakmai információkat tettek közzé. Részt vettek a Közkincs kerekasztalok, a kistérségek kulturális stratégiájának elkészítésében. Hozzájárultak kulturális és turisztikai adatbázisával a kulturális turizmus, a kulturális és turisztikai tematikus utak összeállításához, többnyelvű kiadványok megjelentetéséhez, az európai, a Kárpát-medencei, és az ázsiai kultúra bemutatásához. A Diskurzus - Baranya megye kulturális és közéleti

8 8 információs lapja - valamennyi önkormányzathoz, a megye jelentősebb kulturális intézményéhez, civil szervezetéhez eljutott. Az intézmény 2009-ben számos országos jelentőségű, valamint megyei konferenciát, szakmai napot és rendezvényt szervezett. A Magyar Kultúra Napja megyei ünnepséget a Pécs- Baranyai Kulturális Szövetséggel közösen rendezték Kozármislenyben. Az Európa jövője, a Jövő kultúrája nemzetközi konferencia és a Vendégváró Baranya kulturális és turisztikai tanácskozás, valamint a rendszeresen megtartott szakmai napok programjai tematikus témákhoz kapcsolódtak. A Vendégváró Baranya - Vendégvárók Pannóniában címmel a 9. alkalommal került sor aktuális kulturális - turisztikai témákkal foglalkozó konferenciára a megye és a régió érdeklődő szakembereinek. A Határokon Túli Magyarságért Alapítvánnyal közösen 6. alkalommal rendezték meg a Kárpát-medencei magyar képviselők, civil közösségek képviselői és kulturális-oktatási szakemberek találkozóját. Európa Jövője, a Jövő Kultúrája Kulturális zarándokúton a jövőbe kulturális-turisztikai konferenciának az intézmény, a Határokon Túli Magyarságért Alapítvány, a Pécsi Püspökség és a Cella Septichora Látogatóközpont adott otthont. A konferencia a kulturális turizmust és a vallási turizmust állította az eszmecsere középpontjába. A Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ 2008-ban csatlakozott először a Kulturális Örökség Napjaihoz kapcsolódó Kultúrházak éjjel-nappal programsorozathoz. Fontosnak és hasznosnak tartják az országos szintű rendezvényhez való kapcsolódást. Csomagpályázatuk sikerének köszönhetően 2009-ben (Probus - Napok) még színesebb programokkal folytathatták a megkezdett hagyományt, szélesebb körben tudták bemutatni az intézmény sokszínűségét, népszerűsítették éves programjainkat. A rendezvény első felében hozzájárultak Baranyában a szőlőhöz, borhoz, gasztronómiához kapcsolódó hagyományok felelevenítéséhez. Második felében magas színvonalon működő jelentős helyi értéket képviselő fiatal előadó- és alkotóművésznek, művészeti csoportoknak biztosítottak bemutatkozási lehetőséget. Megszervezték a Hetedhéthatár háromnapos Ifjúsági Találkozót Magyarhertelenden. A három nap során a Baranyából, Felvidékről, Délvidékről, Vajdaságból és Erdélyből érkezett 25 fiatalnak lehetősége nyílt új közösségfejlesztő módszerek megismerésére és saját élményen keresztül a módszerek hatékonyságának megtapasztalására. A közös európai kulturális örökségünk című szakmai napon az előadások a Magyar UNESCO Bizottság munkájáról, a szellemi kulturális örökségvédelemről, Baranya római kori örökségéről, a baranyai római kori villakutatás főbb kérdéseiről, a szőlőművelés hagyományairól szóltak. Megrendezték a Pannon Mediterrán Ősz regionális fesztiválsorozatot, amely 69 programot tartalmazott, többek között Bóly, Villány, Harkány, Siklós, Mohács, Pécsvárad, Szekszárd, Kaposvár, Magyarlukafa, Dombóvár, Barcs, Csurgó Bonyhád, Bátaszék, Dunaföldvár, Iharosberény, Kadarkút, Őrtilos, Paks, Tamási kapcsolódott rendezvényeivel. Kiemelt rendezvényük volt a Szőlő és Bor Ünnepe, amelyen felléptek az Európai Bordalfesztivál kórusai, szólistái, táncszínházi programmal a Misina Kulturális és Táncegyüttes, a Duna Művészegyüttes, valamint a program zárásaként Erdélyből a Zakuska zenekar. A Magyarok Európai Fesztiválja 22 napon át 25 helyszínen, több mint 30 programmal várta látogatóit Pécsett és Baranya megye számos településén, sőt a horvátországi Vörösmarton, Bodolyán és Pélmonostoron is. Az Ördögkatlan Fesztivál keretében a kisharsányi helyszínen kézműves vásárt, valamint kézműves foglalkozásokat szerveztek. Kiadványaik közül kiemelendő a Dél-dunántúli kulturális és idegenforgalmi programajánló, valamint a borral, gasztronómiával foglalkozó kötet. A Baranya Galéria számos művésznek adott kiállítási lehetőséget. Az intézmény munkatársai tevékenyen részt vettek a megyei önkormányzat nagyrendezvényeinek megszervezésében.

ELŐTERJESZTÉS a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Oktatási és Kulturális Bizottságának 2009. április 15-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Oktatási és Kulturális Bizottságának 2009. április 15-i ülésére Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Oktatási és Kulturális Bizottságának Elnöke Szám: 313-6/2009. ELŐTERJESZTÉS a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Oktatási és Kulturális Bizottságának 2009. április

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottságának Elnöke

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottságának Elnöke Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottságának Elnöke Szám: 314-7/2007. ELŐTERJESZTÉS a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottságának Elnöke

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottságának Elnöke Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottságának Elnöke Szám: 458-4/2006. ELŐTERJESZTÉS a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Oktatási, Kulturális, Ifjúsági

Részletesebben

A Somogy Megyei Múzeumok Igazgatósága

A Somogy Megyei Múzeumok Igazgatósága A Somogy Megyei Múzeumok Igazgatósága 2012. évi beszámoló jelentése Kaposvár, 2013. Dr. Ábrahám Levente megyei múzeumigazgató Megyei Múzeumi Igazgatóság neve: Somogy Megyei Múzeumok Igazgatósága Vezetője:

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2008. SZEPTEMBER 18-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2008. SZEPTEMBER 18-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2008. SZEPTEMBER 18-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 1106/2008. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: Tájékoztató a Baranya Megyei Önkormányzat európai uniós forrásból

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottságának Elnöke

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottságának Elnöke Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottságának Elnöke Szám: 458-5/2006. ELŐTERJESZTÉS a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Oktatási, Kulturális, Ifjúsági

Részletesebben

Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ

Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Kulturális Bizottságának 2005. február 7-i ülésére TÁRGY: A BARANYA MEGYEI KULTURÁLIS ÉS IDEGENFORGALMI

Részletesebben

HAGYOMÁNYOK HÁZA 2011. ÉVI SZÖVEGES BESZÁMOLÓ

HAGYOMÁNYOK HÁZA 2011. ÉVI SZÖVEGES BESZÁMOLÓ HAGYOMÁNYOK HÁZA 2011. ÉVI SZÖVEGES BESZÁMOLÓ I. Általános indoklás (a feladatkör, tevékenység bemutatása) 1.) Az intézmény feladatkörének, 2011. évi tevékenységének rövid ismertetése A Hagyományok Háza

Részletesebben

A Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum

A Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum A Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum 2013. évi munkaterve Kaposvár, 2013. Dr. Ábrahám Levente megyei múzeumigazgató I. Szervezeti kérdések A 2013-as év munkáját nagyban meghatározzák 2013. január

Részletesebben

Magyar Természettudományi Múzeum 2009. évi beszámoló jelentés szöveges értékelése

Magyar Természettudományi Múzeum 2009. évi beszámoló jelentés szöveges értékelése 1 Magyar Természettudományi Múzeum 2009. évi beszámoló jelentés szöveges értékelése Készült: Az Oktatási És Kulturális Minisztérium 10.061/2008. számú intézkedésében meghatározott alábbiakban részletezett

Részletesebben

A ZSOLNAY ÖRÖKSÉGKEZELŐ NONPROFIT KFT. SZAKMAI BESZÁMOLÓJA 2012.

A ZSOLNAY ÖRÖKSÉGKEZELŐ NONPROFIT KFT. SZAKMAI BESZÁMOLÓJA 2012. A ZSOLNAY ÖRÖKSÉGKEZELŐ NONPROFIT KFT. SZAKMAI BESZÁMOLÓJA 2012. 2 TARTALOMJEGYZÉK Rövid áttekintés...3 A KODÁLY KÖZPONT 2012. ÉVI MŰKÖDÉSE...5 Sikeres létesítmény...5 Szakmai egységek tevékenysége...6

Részletesebben

ELŐTE RJ ESZTÉS. -a Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsághoz-

ELŐTE RJ ESZTÉS. -a Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsághoz- NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY 44 01 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-585; FAX: +36 42 524-586 E-MAIL: NYHSZOC@NYIREGYHAZA.HU

Részletesebben

SZABADTÉRI NÉPRAJZI MÚZEUM SZÖVEGES BESZÁMOLÓ 2008

SZABADTÉRI NÉPRAJZI MÚZEUM SZÖVEGES BESZÁMOLÓ 2008 SZABADTÉRI NÉPRAJZI MÚZEUM SZÖVEGES BESZÁMOLÓ 2008 1.1. A Szabadtéri Néprajzi Múzeum adatai RÖVIDÍTETT ELNEVEZÉSE: SZNM ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK KELTE, SZÁMA: 2008. ÁPRILIS 17. 9439/2008. SZÉKHELYE: 2000 SZENTENDRE,

Részletesebben

TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELŐ LAP 2013.

TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELŐ LAP 2013. MEGYEI HATÓKÖRŰ VÁROSI MÚZEUM TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELŐ LAP 2013. INTÉZMÉNY NEVE: FERENCZY MÚZEUM VEZETŐJE: DR. HABIL. KÁLNOKI-GYÖNGYÖSSY MÁRTON I. Szervezeti kérdések 1) (2013. évi tervezett szervezeti átalakítások,

Részletesebben

M U N K A T E R V 2 0 1 3 A MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR BÁCS-KISKUN MEGYEI LEVÉLTÁRÁNAK 2013. ÉVI MUNKATERVE

M U N K A T E R V 2 0 1 3 A MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR BÁCS-KISKUN MEGYEI LEVÉLTÁRÁNAK 2013. ÉVI MUNKATERVE M U N K A T E R V 2 0 1 3 A MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR BÁCS-KISKUN MEGYEI LEVÉLTÁRÁNAK 2013. ÉVI MUNKATERVE VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ Magyarország kormányának döntése nyomán a Bács-Kiskun Megyei Levéltár 2012.

Részletesebben

A DOBÓ ISTVÁN VÁRMÚZEUM KÖZÉPTÁVÚ STRATÉGIAI TERVE 2014-2018

A DOBÓ ISTVÁN VÁRMÚZEUM KÖZÉPTÁVÚ STRATÉGIAI TERVE 2014-2018 A DOBÓ ISTVÁN VÁRMÚZEUM KÖZÉPTÁVÚ STRATÉGIAI TERVE 2014-2018 Eger, 2014 A DOBÓ ISTVÁN VÁRMÚZEUM KÜLDETÉSE A Dobó István Vármúzeum, mint történelmi emlékhely és kultuszhely feladatának tekinti Eger és Heves

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A II. RÁKÓCZI FERENC MEGYEI KÖNYVTÁR 2012. ÉVI MUNKÁJÁRÓL

BESZÁMOLÓ A II. RÁKÓCZI FERENC MEGYEI KÖNYVTÁR 2012. ÉVI MUNKÁJÁRÓL BESZÁMOLÓ A II. RÁKÓCZI FERENC MEGYEI KÖNYVTÁR 2012. ÉVI MUNKÁJÁRÓL AZ INTÉZMÉNY SZÉKHELYE: MISKOLC AZ INTÉZMÉNY VEZETŐJÉNEK NEVE: DR. PROKAI MARGIT Tartalomjegyzék 1. Bevezetés...2 1.1 Az év meghatározó

Részletesebben

Előterjesztés A Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság 2008. május 20-i ülésére

Előterjesztés A Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság 2008. május 20-i ülésére Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Ikt.sz.: 520-2/2007. Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága Elnöke Előterjesztés A Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság 2008. május 20-i ülésére Tárgy: A Pécs/Sopianae

Részletesebben

Balassi Bálint Magyar Kulturális Intézet

Balassi Bálint Magyar Kulturális Intézet Balassi Bálint Magyar Kulturális Intézet 26. évi beszámoló szöveges indoklása Budapest, 27. február 28. (Szabó Ágnes) gazdasági főigazgató helyettes (dr Lauter Éva) főigazgató 1 Tartalomjegyzék oldal I.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottságának 2006. június 30-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottságának 2006. június 30-i ülésére Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottságának Elnöke Szám: 458-6/2006. ELŐTERJESZTÉS a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Oktatási, Kulturális, Ifjúsági

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2008. ÁPRILIS 17-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2008. ÁPRILIS 17-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2008. ÁPRILIS 17-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 145-10/2008. MELLÉKLETEK: 3 DB TÁRGY: Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról,

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Népjóléti Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Népjóléti Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Népjóléti Iroda Szám: 14647/2015. Tisztelt Bizottság! Javaslat a Balassi Bálint Megyei Könyvtár, valamint a Dornyay Béla Múzeum 2014. évi beszámolójának és a 2015. évi munkatervének

Részletesebben

Tartalom 1. Bevezetés...3 1.1. Az év során történt meghatározó jelentőségű változások...3 1.2. A 2013. évi főbb munkatervi pontok teljesülése...3 2.

Tartalom 1. Bevezetés...3 1.1. Az év során történt meghatározó jelentőségű változások...3 1.2. A 2013. évi főbb munkatervi pontok teljesülése...3 2. Tartalom 1. Bevezetés...3 1.1. Az év során történt meghatározó jelentőségű változások...3 1.2. A 2013. évi főbb munkatervi pontok teljesülése...3 2. Szervezeti kérdések...4 2.1. Szervezeti, személyi változások,

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. DECEMBER 3-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. DECEMBER 3-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. DECEMBER 3-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 1368-16/2009. MELLÉKLETEK: 3 DB TÁRGY: Tájékoztató a Baranya Megyei Önkormányzat és a megyében működő

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. MÁRCIUS 16-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. MÁRCIUS 16-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. MÁRCIUS 16-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 334-5 /2006. MELLÉKLETEK: 5 DB TÁRGY: Tájékoztató a Baranya Megyei Önkormányzat és a civil szervezetek

Részletesebben

Ludwig Múzeum - Kortárs Művészeti Múzeum. 2007. évi intézményi szöveges beszámoló jelentés

Ludwig Múzeum - Kortárs Művészeti Múzeum. 2007. évi intézményi szöveges beszámoló jelentés Ludwig Múzeum Kortárs Művészeti Múzeum 2007. évi intézményi szöveges beszámoló jelentés 1. Feladatkör, tevékenység 1.1. Intézmény neve, törzskönyvi (PIR) azonosító száma, honlapjának címe: Intézmény neve:

Részletesebben

GÖDÖLLŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

GÖDÖLLŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GÖDÖLLŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KULTURÁLIS ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI KONCEPCIÓJA Gödöllő 2013 I. BEVEZETÉS II. III. MI TÖRTÉNT 2005 ÓTA? Országos és helyi helyzetkép Önkormányzati szerepvállalás a kultúrában KÖZMŰVELŐDÉSI

Részletesebben

A Veszprém Megyei Levéltár 2009. évi munkabeszámolója

A Veszprém Megyei Levéltár 2009. évi munkabeszámolója VESZPRÉM MEGYEI LEVÉLTÁR Címhely: 8200 Veszprém, Török Ignác u. 1. Levélcím: 8202 Veszprém 2, Pf. 835 Tel..: (88) 887-200, Fax: 887-206 e-mail: leveltar@veml.hu Iktatószám: 55-1/2010. lvt. sz. A Veszprém

Részletesebben

A II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár 2014. évi munkaterve. 3530 Miskolc, Görgey Artúr u. 11. Dr. Prokai Margit igazgató. 2014. február 14.

A II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár 2014. évi munkaterve. 3530 Miskolc, Görgey Artúr u. 11. Dr. Prokai Margit igazgató. 2014. február 14. A II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár 2014. évi munkaterve 3530 Miskolc, Görgey Artúr u. 11. Dr. Prokai Margit igazgató 2014. február 14. Tartalomjegyzék I. SZERVEZETI KÉRDÉSEK:...3 II. SZAKMAI

Részletesebben

Szentes Város Alpolgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. sz. Ikt. szám: P-27181/2008. Témafelelős: Mihály Béláné

Szentes Város Alpolgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. sz. Ikt. szám: P-27181/2008. Témafelelős: Mihály Béláné Szentes Város Alpolgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. sz. Ikt. szám: P-27181/2008. Témafelelős: Mihály Béláné Tárgy: Szentes város művészeti és kulturális eredményeinek, feladatainak és folyamatainak

Részletesebben