MAKÓ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL FROM THE NOTARY OF MAKÓ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MAKÓ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL FROM THE NOTARY OF MAKÓ"

Átírás

1 MAKÓ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL FROM THE NOTARY OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/964-1/2012/I. Üi.: Tóth Eliza Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ TÁJÉKOZTATÓ Tárgy: Tájékoztató a környezet állapotának alakulásáról Melléklet: Mellékletek a környezet állapotának alakulásáról szóló tájékoztatóhoz Tisztelt Képviselő-testület! A környezet védelmének általános szabályairól szóló évi LIII. tv. 46. (1) bekezdésének e) pontja, valamint az 51. (3) bekezdése alapján Makó város környezeti állapotának alakulásáról a Képviselő-testület és a lakosság részére a következő tájékoztatást adom: I. Bevezetés - Természeti adottságok: Makó Város Csongrád megye dél-keleti részén, a Maros jobb partján terül el. A felszínt formáló folyamatokra a feltöltődés jellemző, amit a környező folyók (ideértve a Tiszát, a Körösöket és a Marost) végeztek az évmilliók során. Az átlagos tengerszint feletti magassága alig haladja meg a 80 métert (81 és 82 méter között változik), ezzel Makó Magyarország egyik legmélyebben fekvő városa. - Éghajlat: Hazánkban kontinentális éghajlati jellemzők mellett a mediterrán klíma érvényesíti hatását. Az éghajlati és domborzati hatások együtt alakítják olykor kiszámíthatatlan időjárásunkat. A napfénytartam területi eloszlására az ÉK-DNY irányú növekedés jellemző. A város és környéke az ország legnapfényesebb része, évi 2100 órányi napfénnyel. A napsütéses órák száma 2009-ben 2200, 2010-ben 2000, míg 2011-ben 2450 fölé emelkedett (1. számú melléklet 1., 2., 3. ábra). - Hőmérséklet: A város és térségének éghajlata erősen kontinentális. Makó Magyarország egyik legmelegebb éghajlatú területén fekszik, ezért nyarai forrók és szárazak. Makó évi középhőmérséklete általában 10,9 C ben, 2010-ben és 2011-ben kissé az átlag fölé emelkedve, C körüli értékeket mutatott a hőmérséklet (1. számú melléklet 1., 4., 5. ábra). - Csapadék: Makó és térsége a legszárazabb területek közé tartozik, az éves csapadékmennyiség mm között mozog. A város évi csapadék átlaga 100 év mérései alapján 585 mm. Ez az érték és évben is hasonlóan alakult, az éves csapadékösszeg 2008-ban 574,8 mm volt, míg 2009-ben 516 mm csapadék hullott a városra. A évben lényegesen több, 905,2 mm, 2011-ben 342,3 mm november 14. napjáig pedig összesen 439,2 mm csapadékot kapott a város (forrás: (1. számú melléklet 6. ábra). - Szél: A térségben uralkodó szélirány az észak-nyugati, de az ellenkező irányú déli, dél-keleti szelek aránya is jelentős. A terjedés lehetősége a domborzati viszonyok (síkvidék) miatt az átlagosnál nagyobb mértékű. II. Környezeti állapot Környezetvédelem alatt (leegyszerűsítve) azt a tevékenységet, magatartásformát vagy viselkedésmódot értjük, amellyel a természetes és a mesterségesen kialakított környezetünket védjük az ember által okozott káros hatásokkal szemben (Rakonczay Zoltán: Környezetvédelem, Szaktudás Kiadó Ház, 2004). HUNGARY 6900 MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 22. TEL.: FAX: oldal

2 II.1. Felszíni vizek A Maros a Tisza legjelentősebb mellékfolyója, hazai szakaszán a kiegyenlített medret mindkét oldalon töltések kísérik. A meder általános szélessége 100 méter, mélysége 6-8 méter. A folyó vízjárása és vízhozama erősen ingadozó. Az ország más területéről, illetve közvetlenül az országhatáron kívülről ide érkező felszíni vizek jelentős szennyezőanyag terheléssel rendelkeznek évben erősen szennyezett érték nem fordult elő, és években a folyó oxigénháztartása gyengült. Az oxigén háztartást jellemző paraméterek (oldott oxigén, oxigén telítettség, BOI5, KOId, NH4-N) értékei alapján kiváló a vízminőség 2009-ben és 2010-ben, míg 2011-ben jó állapotú évben erősen szennyezett értéket szintén nem mutattak ki. Az elmúlt években lényegi változást nem figyelhettünk meg a vízminőségben, de egy-egy komponensnél javulás volt észlelhető. A Maros vize a biológiai elemeket befolyásoló fizikai és kémiai paraméterek szempontjából 2009-ben gyenge, 2010-ben közepes, 2011-ben pedig jó állapotú. A Maros kémiai állapota a felügyelőség által elvégzett vizsgálatok alapján 2009-ben nem megfelelő, míg 2010-ben és 2011-ben jó minősítést kapott. Az Alsó Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Környezetvédelmi Laboratóriuma folyamatosan figyelemmel kíséri az élővizek, csatornák és holtágak vízminőségét. Az észlelésekre országos törzshálózati, regionális és helyi jelentőségű mérőpontokon kerül sor, különböző rendszerességgel. (A Certej-i külterületben tervezett arany, ezüst és fémérc bányászat engedélyezésével kapcsolatos tájékoztatót a 2. számú melléklet tartalmazza.) II.2. Felszín alatti vizek Makó város vízellátása a marosi hordalékkúptól független méter mélységű rétegekből történik. A térség felszín alatti vízkészletei mennyiségi és minőségi szempontból védettek, ezért kiemelkedő feladat az ivóvízellátást szolgáló bázisok felmérése és védelme. A talajvízszint általában 2-4 méter mélységben van, de lakott területen a szennyvízszikkasztás hatására ez lényegesen magasabb (1,1-2,5 méter). Makó város vonatkozásában a vízellátást 12 db mélyfúrású kút biztosítja. Az Európai Unióhoz történt csatlakozást követően az uniós jogharmonizáció következményeként módosultak az ivóvízminőségi követelmények. Az Európai Uniós normák elérése érdekében létrejött a Dél-alföldi Régió Ivóvízminőség-javító Konzorcium, melynek Makó Város Önkormányzata is tagja. A Konzorcium célja, hogy a Dél-alföldi Régió Ivóvízminőség-javító Programját koordinálja. Az elkészült koncepció alapján a Makói Kistérség mikro-térségeiben a meglévő víztermelő kutak felhasználásával távvezetékek kiépítésével és a kitermelt víz tisztításával (arzén, bór, nitrogénvegyületek, stb.) kerül korszerűsítésre a vízellátás. A Makó és Térsége Szennyvíz projekt megvalósulásának eredményeként jelentősen csökkeni fog a felszín alatti vízbázis terhelése. Makó területe rendkívül gazdag termálkincsben, jelenleg területén 6 db termálkút üzemel. Az elmúlt években külső befektetők bevonásával jelentős előrehaladás történt a termálvízkészlet hasznosítására. A fejlesztéssel a meglévő Kelemen László utcai termálkút teljes mértékben megújult, továbbá folyamatban van kettő darab visszasajtoló kút lemélyítése, valamint a volt hőközpontokban a termálenergia fogadására alkalmas gépészet kerül kialakítása. A projekt megvalósítása II. negyedévében kezdődött meg, a tervek szerint ez év végére befejeződik. A városban kiépítésre került a Kelemen László utcai termálkút és a megépült fürdő, mint utolsó fogyasztó közti előremenő termálvezeték. A Kelemen László utcai termelőkút vízhozama 70 m 3 /óra, hőmérséklete 90 C. A visszamenő ág kiépítése megtörtént a visszasajtoló kutak helyéig, mely rendszer ún. kaszkád kialakítású, ami hőcserélők egymás utáni sorba kapcsolását jelenti. Az egyik, a Kelemen László utca Harmat utca sarkán építendő visszasajtoló kút építése befejeződött, jelenleg a terület rekultivációja folyik. A Harmat utca végén kialakítandó visszasajtoló kút további mélyítése várhatóan 2012 végére készül el. A Hunyadi utcai fűtőmű belső gépészeti munkálatai befejeződtek, a Deák Ferenc utcai elosztó központ gépészeti átalakítása jelenleg is tart. A rendszer teszt-üzemmódban működik, a teljes üzemmód a visszasajtoló kutak elkészülte után lesz biztosított. (A MAFÉG-THERM Rt. korábbi telephelyén történő kármentesítésről szóló tájékoztatót és Az állattartás hatását a felszín alatti vizekre, Makó állatlétszámát a 3. számú melléklet tartalmazza.) II.3. Levegőminőség Emisszió (kibocsátás): Makón a hasonló nagyságú kisvárosokhoz képest az összes kibocsátás mértéke alacsony. A városban a légszennyezés területén nagy ipari kibocsátókkal nem kell számolni. Az Alsó- Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőséghez benyújtott Légszennyezés Mértéke éves adatszolgáltatások alapján a 5. számú mellékletben szereplő cégeknél között egy esetben, 2010-ben, történt határérték feletti kibocsátás. Az előírt HUNGARY 6900 MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 22. TEL.: FAX: oldal

3 határértékeket a VÁLL-KER Kft. lépte túl, mely cég december 31-ig igazolta a határérték alatti kibocsátást. A városban a kommunális kibocsátás az elmúlt évekhez képest növekedett, tekintettel a növekvő földgázdíjra, melynek eredményként a lakosság fűtési szokásai megváltoztak (földgázfűtésről sokan áttértek tűzifa és széntüzelésre). A káros anyag kibocsátás másik része, a 43. számú főút lecsökkent kamionforgalmának köszönhetően a korábbi évekhez képest kevésbé jelentős. Imisszió (szennyezési állapot): Csongrád megye levegőjének minőségét a természeti tényezők mellett (talajviszonyok, uralkodó szélirányok) a mező- és erdőgazdálkodás, az ipar- és szolgáltatóipar, a közlekedés, valamint a lakossági tüzelés egyaránt befolyásolja. Az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség a RIV mérőhálózatban Makón, a Széchenyi tér 6. szám alatt nitrogén-dioxid (NO 2 ) mérést végez. A és évek között mért adatok alapján a NO 2 éves átlagkoncentrációja a mérőállomáson egyik vizsgált évben sem haladta meg az éves határértéket, azonban 24 órás határérték túllépés a vizsgált 7 évből 4 év esetében tapasztalható (5. számú melléklet). Makón a levegőminőség a NO 2 légszennyező anyagra vonatkozóan jó és megfelelő minősítésű. Háttérterhelés szempontjából Makó alacsonyan, illetve nem szennyezettnek tekinthető. A közlekedés miatt növekedett a városban a légszennyezettség, de a Környezetvédelmi Hatóság tájékoztatása szerint ez az egészségügyi határérték alatt marad (Fontosabb légszennyező anyagok ismertetését a 4. számú melléklet tartalmazza.). II.4. Termőföld Makó környékének talajait a Maros folyó által létrehozott öntésföldek, réti öntés, illetve réti talajok jellemzik. A folyótól távolabb jó minőségű csernozjom talajok találhatóak. A Maros jelenlegi hordaléka iszap, illetve iszapos homok, az ezen képződött nyers öntéstalajok jó vízgazdálkodásúak, szénsavas meszet tartalmaznak, jó termékenységűek. Meg kell említeni a Dél-alföld számos nagyobb településére jellemző, ún. szennyezés-lencsét, mely egyrészt az intenzív mezőgazdasági termelés növényvédőszer-felhasználásának, másrészt a városiasodás kísérőjelenségeként jelentkező koncentrált kommunális-szennyezés hatására városunk alatt is kialakult. Konkrét talajszennyező forrásként meghatározóak a házi emésztők és szikkasztók, valamint a jelentősebb illegális hulladéklerakó helyek, melyek rekultivációja igen fontos feladat végén 16 db illegális hulladéklerakó helyet számolt fel az Önkormányzat, a KvVM által nyújtott pályázati támogatás segítségével. A munka befejezését követően informáló táblák kihelyezésére került sor a felszámolt hulladéklerakások mindegyikén. A talaj eróziója Makó térségében is jelentkező probléma, ennek elkerülése érdekében a mezővédő fasorok telepítése lehet megoldás. Makó város közigazgatási területén az őszi búza és a kukorica a két leggyakrabban előforduló termesztett növény. A Csongrád Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Földművelésügyi Igazgatóságának tájékoztatása alapján, a 2007, és a évet vizsgálva a Makón termesztett növényfajok mindegyike mennyiségi növekedést mutat, mely növekedés különösen az őszi búzánál és a napraforgónál jelentős mértékű. II.5. Zaj-és rezgésterhelés Zaj- és rezgésvédelmi ügyekben az elsőfokú környezetvédelmi hatósági jogkört a jegyző látja el. Az M43 sz. autópálya átadása a forgalomnak sokat javított a város helyzetén zaj és rezgésterhelés szempontjából. A település leglényegesebb szennyező forrása a 43. sz. főút által lebonyolított intenzív kamionforgalom volt. Az elmúlt években több intézkedés történt a főút makói átkelési szakaszának sebességkorlátozására (körforgalmak kiépítése, 40 km/h éjszakai sebességkorlátozás bevezetése, sebességmérők kihelyezése). A főút mentén rendszeres rendőrségi ellenőrzés történik a gyorshajtók kiszűrése érdekében. A település területén az ipari zajkibocsátás nem jellemző. A kereskedelmi, vendéglátási és településüzemeltetési zajterhelés során tapasztalható esetleges káros zajhatások kivizsgálása lakossági bejelentés alapján történik. A bejelentéseket a Hivatal akusztikai szakértő bevonásával vizsgálja ki, aki az érintett kereskedelmi egységben, vendéglátóhelyen, illetve egyéb egységben, az Önkormányzat környezetvédelmi referens munkatársának kíséretében zajterhelési mérést végez. II.6. Pollenterhelés Az ország más területeihez hasonlóan súlyos egészségügyi problémát okoznak az allergén pollenek. Az ÁNTSZ mérései közül a parlagfű (Ambrosia) mennyisége minden nyár végén magasan 100 db/m 3 felett van, ez a légköri összes pollenmennyiség 90%-át teszi ki. (A pollenek jelenlétéről szóló tájékoztatót az 5. számú melléklet tartalmazza.) Az Önkormányzat a közterületeken folyamatos kaszálással próbálja az egyre agresszívebb HUNGARY 6900 MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 22. TEL.: FAX: oldal

4 gyomnövények elterjedését megakadályozni évben az ÁNTSZ helyi kirendeltségéhez nem érkezett. Az Önkormányzat rögzített lakossági bejelentéseket, melyek minden esetben kivizsgálásra kerültek. A bejelentések kapcsán az érintett tulajdonosok felszólításra kerültek a pollenterhelés megszüntetése érdekében, melyek minden esetben megtörténtek. Bírság kiszabására egy esetben volt szükség. Önkormányzatunk a parlagfű-mentesítés népszerűsítése érdekében a helyi újságon keresztül tájékoztatta a lakosságot annak fontosságáról. Emellett e témában az oktatási intézményekben plakátok, szórólapok kerültek elhelyezésre a gyermekek tudatos szemléletformálása érdekében. III. Természeti értékek, védett területek A természetvédelem olyan célirányos, szervezett társadalmi tevékenység, amely természetes vagy természet közeli rendszerek meghatározott állapotának és működésének megőrzésére irányul; megóvást, védelmet és helyreállítást is magába foglal (Tardy, 1994). III.1. Makó védett és városi zöldterületei Makó város a Maros 49 km-es magyarországi szakaszának ha-os völgyében fekszik. Ez különleges adottság és kiemelt védelmet igényel. A területen illetékes természetvédelmi hatóság a Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság. Makó város közigazgatási területén található országos jelentőségű védett természeti területek a Csanádi Puszták, illetve a Maros-ártér elnevezésű területi egységeihez tartoznak (terület Makón összesen 1540 ha). A Natura 2000 hálózatba tartozó területek a Vásárhelyi- és Csanádi-puszták különleges madárvédelmi területhez (területe Makón: 3065 ha), a Vásárhelyi és Csanádi gyepek (területe Makón: 2565 ha), a Száraz-ér (területe Makón: 490 ha), és a Maros (területe Makón: 1085 ha) jóváhagyott kiemelt jelentőségű természet-megőrzési területekhez tartoznak. A Környezetvédelmi Miniszter 8006/2001. (MK 156.) KöM tájékoztatójában a védett szikes tavak jegyzékében foglaltak alapján a makói 655,6 ha kiterjedésű terület Déli Szikesek Természetvédelmi Terület elnevezéssel került természetvédelmi oltalom alá. Makó város környezetvédelméről szóló 18/2001. (VI.28.) MÖKT rendelet tartalmazza a város kiemelten védendő összefüggő zöldterületeinek felsorolását, valamint a helyi jelentőségű védett természeti értékek (védett fák) listáját. A Maros folyó Makó-Landori hullámterén telepített erdők mind botanikailag, mind zoológiailag eltérnek a középső és déli Tisza-szakasz ártéri erdőtársulásaitól. Az elkülönülés a Maros folyó által teremtett feltételekkel (sajátos mikroklíma, szállított hordalékanyagok) indokolható. Az erdőt alkotó tölgy-szil-kőrisliget társulás természet közelinek számít. A balkáni csillagvirág, a kisfészkű aszat, a réti iszalag, a sulyom, és a sziki boglárka a terület védett növényfajai közé tartoznak. Fokozottan védett állatfajok közül az ízeltlábú (nagy hőscincér, mezei futrinka, díszes nünüke, nappali pávaszem) és puhatestű fauna (lapos tavikagyló, bödöncsiga), valamint a madarak (holló, kabasólyom, vörös vércse) sokfélesége érdemel említést. A mogyorós pele, a hermelin és a vakondok a táj ezen részén előforduló fokozottan védett emlősei (6. számú melléklet). Makón a városi zöldterületek aránya 6,2%, ami a hasonló méretű települések viszonyában átlagosnak mondható. A belterületen lévő utcák 98%-a fasorral kísért, míg külterületen ez csak 25%. A közterületen lévő fák védelme érdekében a fakivágás engedélyhez kötött tevékenység, melynek kiadása jegyzői hatáskör. Az Önkormányzathoz október 31-ig 12 db fakivágási engedély iránti kérelem érkezett be. A kérelmek elbírálása a városi főkertész szakmai javaslata alapján történik évben 228 db babafa, valamint a Királyhegyesi úton és a Szép utcán több mint 100 db fa és közel 2500 db cserje került elültetésre, növelve ezzel az egységes fasorok és megújított ápolt közterületek számát. A évi babafa ültetés - a városban zajló szennyvízcsatornázási munkálatok miatt - a következő évben valósul meg. (A Nabucco Magyarország Gázvezeték Kft-vel kapcsolatos tájékoztatót a 6. számú melléklet tartalmazza.) IV. Infrastruktúra IV.1. Ivóvíz ellátás A városi ivóvízvezeték hálózatát 166,5 km fő- és gerincvezeték, továbbá 66,7 km bekötővezeték alkotja. Makón a december 31-ei állapotnak megfelelően meglévő vízbekötések száma db, tömbökre vonatkoztatva évben az új vízbekötések száma 4 db volt január 1. és szeptember 30. között ez a szám 2 db. Nagy gond, hogy igen magas a vízmérővel nem rendelkező ingatlanok száma (924 db). Az ivóvízvezetékek átlagos életkora 37 év, a vízmérők korszerűek, a bekötések állapota kielégítő, a gerincvezetékek állapota azonban nem megfelelő, több mint 7 km vezeték rekonstrukciója sürgősen elvégzendő. A legkritikusabb helyzet a kutak gyűjtővezetékeinél van. Az alaplétesítmények (kutak, HUNGARY 6900 MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 22. TEL.: FAX: oldal

5 víztárolók, víztorony, szivattyúk, stb.) állapota jó. Makó város vízfogyasztása 2011-ben m 3, augusztus 31-ig m években a 210/2001. (X. 25.) Korm. rendelet 1. sz. mellékletében szereplő határértékek alapján a város vízellátását biztosító 12 db mélyfúrású kút vizéről, a városi ivóvízről elmondható, hogy ammónium és arzén értékei határérték felettiek. A vízkeménység (CaO mg/l) értéke Makón alacsony, a víz lágynak mondható. Az Európai Unió által előírt minőségű ivóvíz biztosítása érdekében a makói kistérség önkormányzatai december 12-én megalapították a Makó és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulást. A Dél-Alföldi Ivóvízminőség-javító Konzorcium megbízásából és finanszírozásával az AQUAPROFIT Zrt. által vezetett tervezői konzorcium elkészítette Makó és Térségére vonatkozóan a megvalósíthatósági tanulmányt, az elvi engedélyes terveket, környezeti hatástanulmányokat, pénzügyi és költség-haszon elemzéseket, beszerezte a környezetvédelmi engedélyeket, és összeállította a pályázati dokumentációt. A pályázat június 30-án nettó millió Ft összköltséggel benyújtásra került, és a Környezet és Energia Operatív Program kereteiből millió Ft támogatásban részesült. A projekt megvalósítását segíti, hogy a 6/2012. (III.1.) BM rendelet lehetővé tette a projekt önerejének 100 %-os támogatását. A projekt megvalósítása érdekében a kivitelezésre, a mérnöki tevékenységre és a projektmenedzseri tevékenységre közbeszerzési eljárás keretében ki kell választani a vállalkozókat. Jelenleg folyik a közbeszerzési tenderdokumentumok véglegesítése és előzetes minőségbiztosítása a közreműködő szervezet és a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Közbeszerzési Felügyeleti Főosztálya által. Ezt követően kerülhet sor a közbeszerzési eljárás megindítására és a vállalkozók kiválasztására. IV.2. Szennyvízkezelés Makón a december 31-i állapotnak megfelelően a meglévő csatornabekötések száma 827 db, tömbökre vonatkoztatva január 1. és szeptember 30. között az új csatornabekötések száma 73 db volt. A működő szennyvízcsatorna hálózat hossza 48,5 km, a szennyvízcsatornák átlagos életkora 25 év. A évben épített új csatornák, és az új szennyvíztisztító minősége a magyar átlagot meghaladja. Az 1960-as években üzembe helyezett szennyvízcsatornák felújítása mára szükségessé vált, amely a decemberében megkezdődött szennyvízcsatorna rekonstrukció projekt révén év elején befejeződött. A keletkező szennyvíz mennyisége, ami elvezetésre és tisztításra került: évben m 3, szeptember 30-ig m 3. A még működő szennyvíz szikkasztó aknák becsült száma 4900 db. A szikkasztott szennyvíz becsült részaránya 30%. A szennyvíztisztító telep harmadfokú tisztítást is biztosító SBR rendszerű ICEAS technológiával üzemelő telep. Mértékadó hidraulikai kapacitása 6000 m 3 /nap, illetve biológiai tisztító kapacitása LE. Az új tisztítótelep évben történt üzembe helyezése (biológiai tisztítási fokozat kiépítése) óta a kibocsátott tisztított szennyvíz minősége megfelel a jogszabályi előírásoknak, nincs szennyező hatással befogadójára. A bevezetés két párhuzamos nyomócsövön keresztül történik a folyó sodorvonalában, a Maros folyó, folyamkilométerénél. A tisztított, kibocsátott szennyvízben január 1. napjától szeptember 30. napjáig a 28/2004. (XII.25.) KvVM rendelet 1. sz. mellékletében szereplő technológiai határértékeket a mért paraméterek (BOI5, KOI, nitrogén, foszfor, lebegőanyag) nem haladták meg. Az elvezetett és tisztított szennyvíz mennyisége évente közel azonos. A Makói szennyvíztisztító telepen a jelenleg működő iszapkezelés kizárólag a keletkező fölösiszap sűrítésére és víztelenítésére irányul. Az ICEAS műtárgyakban keletkező fölösiszapot szivattyúk emelik a sűrítő műtárgyba. A telepen 1 iszapsűrítő műtárgy van. A sűrített iszap szárazanyag tartalma 2-2,5 %. A konténerben összegyűjtött iszap május 31-ig a Makói Hulladéklerakó telepre, ezt követően az.a.s.a. Kft. hódmezővásárhelyi telepére kerül beszállításra, mely évben 297 tonna, 2011-ben 811,26 tonna, szeptember 30-ig pedig 633 tonna víztelenített iszap mennyiséget jelentett. Makó és Térsége Szennyvízcsatornázási Társulása 2005-ben jött létre, a makói szennyvíz-elvezetési agglomeráció megoldatlan kommunális beruházásának megvalósítására. A Társulás Makó és térsége (Apátfalva, Földeák, Kiszombor, Magyarcsanád, Maroslele) szennyvízcsatornázása és szennyvíztisztítása tárgyú KEOP nagyprojektre vonatkozó pályázatát az Európai Bizottság év végén hagyta jóvá. (A szennyvízcsatornázási projekttel kapcsolatos tájékoztatót a 7. számú melléklet tartalmazza.) HUNGARY 6900 MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 22. TEL.: FAX: oldal

6 IV.3. Csapadékvíz elvezetés Makó földrajzi elhelyezkedése (az Alföld egyik legmélyebb pontja) és a szélsőséges időjárás (aszály és árvizek) teszik kiemelten szükségessé a belvízmentesítést és a csapadék elvezető hálózat rendeltetésszerű használatát, karbantartását. A város ár és belvíz veszélyeztetettség alapján közepesen veszélyes kategóriába tartozik. A városban továbbra is élő problémaként jelentkezik, hogy a lakosság néhány százaléka a csapadékvíz-elvezető csatornákba vezeti az ingatlanjaikban keletkező szennyvizek egy részét. A közterület-felügyelők hivatalból, és bejelentésre is eljárnak, ellenőriznek, figyelmeztetnek, majd szükség esetén eljárást indítanak. A város belterületén 180 km nyílt és zárt csapadékvíz-elvezető csatorna gyűjti össze a lehulló csapadékvizet kb ha-on. Négy főgyűjtő csatorna (Nagyér, Bethlen utcai, Vitahalmi, Honvéd) 33 km hosszan szállítja tovább a befogadó csatornákon (Gacsibai, Jángori és Ardicsi) keresztül a makói főcsatornába az összegyűjtött vizet. Majd innen déli irányba továbbhaladva jut a Szárazér- Porgányi csatornán keresztül a Tiszába. Amennyiben nem képes a csatorna a vizek fogadására úgy elkormányzás után a Maros jobb parti árvízvédelmi töltéséig gravitál, onnan szivattyúval kerül átemelésre a Maros folyóba. A csatornák funkciójukat szükség esetén rendeltetésszerűen ellátják, azonban állapotuk felújításra szorul, folyamatos karbantartásuk nélkülözhetetlen évben közmunkás munkavégzés keretében a városi (nyílt szelvényű) gyűjtő csatornák karbantartási munkái megtörténtek, illetve a TIMA munkatársai a külterületi csatornák karbantartását végezték el. az önkormányzat az elmúlt években kiemelt figyelmet fordított a bel- és külterületi vízrendezési koncepciók, illetve vízjogi engedélyes tervek elkészíttetésére, tekintettel a rendelkezésre álló fejlesztési lehetőségekre évben elkészült a város külterületi vízrendezését tartalmazó koncepció, valamint a városi főbefogadó csatornák állapottervei. A as években az Önkormányzati Minisztériumtól kapott támogatások révén 15 km csatorna felújítására kerülhetett sor, mely a teljes hálózat 8,3 %-a (2007-ben 9,668 km, 2008-ban 5,292 km Összesen: 14,96 km) ben szintén a Minisztériumtól nyert forrásból 15,2 km csapadékvíz-elvezető csatorna rekonstrukciója valósult meg ben a városközpont felújítása keretében közel 1,5 km csapadékvíz-elvezető csatorna részleges, és további 300 m csatorna szakasz teljes felújítása történt meg. A városban évben a közmunkás munkavégzés keretében 540 fm csatornaszakasz felújítására került sor. Az idei év nem mondható csapadékosnak. Az eddig eltelt időszakban nem volt szükség belvízvédelmi fokozat elrendelésére. A rendkívüli hóhelyzet ez év elején 1 vis maior eseménnyel járt. IV.4. Közlekedési hálózat Makó város infrastrukturális szempontból kedvező adottságokkal rendelkezik. A városon keresztül haladó 43-as számú főút burkolata a megnövekedett tranzit forgalom miatt erősen megrongálódott. Tekintettel arra, hogy a 43. számú főutat keresztező városi közlekedés biztonságát jelentősen rontja a főút rossz minőségi állapota, ezért az elmúlt 5 évben lépések történtek ezen állapot megszüntetése érdekében. A város közigazgatási határán 2 híd található a Maros folyó felett, az egyiken a 43-as számú főút halad át, míg a másikon a MÁV kezelésében lévő vasút. A hidak állapotvizsgálatát az üzemeltetők évente elvégzik. Az Igási út kereszteződésében lévő elkerülő útnál 2010-ben átadásra került egy felüljáró híd létesítmény. A város belterületén 6 körforgalom található, külterületen az autópályához kötődően további 4, míg az Ipari-parkban 1 körforgalom került kialakításra. Ezen csomópontok közül kettő év első felében épült (Szent-János tér, Ipari-park). A körforgalmak, azon kívül, hogy igen hatékonyan képesek szervezni a forgalmat, városképi jelentőségű zöldfelületeket is biztosítanak, illeszkedve a Virágos Makó programba. A város belterületén önkormányzati kezelésben lévő utak hossza 124,5 km. Az Ipari Park 1000 fm hosszúságú útjához 2010-ben 700 fm, 2012-ben pedig további 900 fm épült meg évben önkormányzatunk elkészítette a Bethlen, Luther, Berzsenyi, Kmetty, Bem, Sarkantyú utcák aszfaltburkolatát, növelve ezzel a városi burkolt úthálózatot év első felében az Önkormányzat a Hunyadi és Szép utca (Almási-Kálvária közötti szakasz) felújítását tervezi, összesen 1050 fm hosszúságban. A burkolt utak karbantartása (kátyúzás, útburkolati jelfestés) évben is elkészült, azonban tekintettel az utak állapotára azok folyamatos gondozást, karbantartást igényelnek. HUNGARY 6900 MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 22. TEL.: FAX: oldal

7 A településen 2007-ig összesen 6,53 km kerékpárút épült évben 9,36 km hosszúságban folytatódott a kerékpárutak kiépítése, melynek további fejlesztése évben folytatódott, 1,04 km hosszúságban évben 1,67 km épült a meglévő hálózathoz évben 135,7 fm-rel bővült Makó város kerékpárút hálózata, hozzájárulva ezzel a Kerékpárosbarát település koncepciójában szereplő 25,5 km hosszúságú kerékpárút-hálózat kiépüléséhez. A külterületi kerékpárút hálózat hossza az M43-as mentén, Makó-Apátfalva közötti kerékpárút építéssel fm-rel növekszik, mely építés várhatóan ez év novemberében kezdődik évben az Önkormányzat 2,35 km hosszúságú szakaszon kíván a kerékpárosoknak új közlekedési útvonalakat megvalósítani, illetve 2,74 km hosszan meglévőket felújítani. Jelenleg a város kerékpárútjai mintegy 18,74 km hosszúságúak. Makón 275 km kiépített járdafelület található, melynek 23 %-a (63 km), a több éve tartó ütemezett fejlesztéseknek köszönhetően évben a város belterületén 6 km, évben 380 fm járda felújítása, míg évben több mint 2 km járda felújítása, építése történt meg. A település területén - a Magyar Közút Nonprofit Kft. kezelésében - lévő állami utak hossza 14,2 km. Ez évben megkezdődött a jelű (Királyhegyesi) út teljes körű felújítása is (melynek kezdő pontja az Úri utcai körforgalmi csomópont, végpontja pedig már a forgalomnak átadott M43-as autópálya elkerülő útjától számított 500 m). IV.5. Hulladékkezelés Makói Regionális Hulladéklerakó Telep: a Makói Regionális Hulladéklerakó Telep május 31. napján bezárásra került. A Regionális lerakót Makó Város Önkormányzata július 30. napján vette át a Bio-Pannónia Kft. kezeléséből. A komposztáló telep.a.s.a. Hódmezővásárhely Köztisztasági Kft-nek történő átadása szeptemberében történt meg. A bezárt hulladéklerakó telep összes területe 4 ha, mely megosztásra került. A telepen lévő hulladék mennyisége kb m 2 (1999. szept május). A hulladék jelentős hányada, megközelítőleg 2/3-a kommunális eredetű, valamint 1/3-a építési törmelék és föld. A depót évi t hulladék beszállítására tervezték, ezt a működés megkezdése óta folyamatosan meghaladta a tényleges beszállítás. Hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése: a hulladékgazdálkodással kapcsolatos beruházások igen költségesek, ezért kezdeményezés indult az egész Dél - Alföldet felölelő hulladékgazdálkodási projekt kidolgozására és megvalósítására. A KEOP Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése című rekonstrukcióra szeptember 14-én nyújtotta be pályázatát a Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás. A pályázat pozitív elbírálásban részesült, a Támogatási Szerződés március 24-én került aláírásra. A támogatási intenzitás 85%-os, a projekt tervezett záró dátuma március 31. A projekthez a 15/2011. (IV. 22.) BM rendelet szerint EU Önerő Alap támogatás igényelhető, mellyel az önrész összegének 50%-át nyerheti el a Társulás. A Társulás benyújtotta az erre vonatkozó pályázatát, melynek bírálata folyamatban van. A hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztésére irányuló második fordulós pályázatban a megvalósításra javasolandó projektváltozat lényege a hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése a szelektív hulladékgyűjtés mellett, egy korszerű nagyteljesítményű válogatómű ( t/év kapacitású) létesítésével. Makón egy hulladékudvar és egy hulladékátrakó kerül kiépítésre a bezárt Regionális Hulladéklerakó területén. A második fordulós pályázat várhatóan novemberben kerül benyújtásra. Rekultiváció: A DAREH Társulás a KEOP A települési szilárdhulladék-lerakókat érintő térségi szintű rekultivációs programok elvégzése című pályázati konstrukció első fordulójára sikerrel pályázott két projekttel (Makói Régi és Regionális hulladéklerakó rekultiválása). A Regionális lerakó a II. ütemben szerepel év elején az első fordulós projekt zárása megtörtént. Makón, a rekultiválandó terület nagysága m 2. A város külterületén található régi szilárdhulladék-lerakó rekultivációjának megvalósítására szintén pályázat benyújtására került sor a DAREH tagjaként. A Régi lerakó a KEOP számú pályázat I. ütemében szerepel. A rekultiválandó terület nagysága m 2. A második fordulós pályázati dokumentációk az Új Széchenyi Terv keretében kerültek benyújtásra, a hiánypótlási felhívásoknak a Társulás eleget tett, az értékelés lezárult, a benyújtott projektjavaslatok elfogadásra kerültek. Az I. ütem esetében április 27. napján, míg a II. ütem esetében október 19-én aláírásra került a Támogatási Szerződés. Az ősz folyamán a tervek szerint kiválasztásra kerül a projektek jogi szakértője, a kommunikációs feladatokat ellátó cég, a projektmenedzsment-szervezet, valamint megindításra kerül a FIDICmérnök és a kivitelezést végző vállalkozó (vagy vállalkozók) közbeszerzési eljárása is. A DAREH Önkormányzati Társulás tagtelepülései az első fordulós rekultivációs projektben az HUNGARY 6900 MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 22. TEL.: FAX: oldal

8 összköltség 15%-át kötelesek fedezni. A Társulás december 11-én nyújtotta be EU Önerő támogatás igénylését az Önkormányzati Minisztériumhoz a 16/2008. (III. 28.) az önkormányzatok és jogi személyiségű társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítése évi támogatásának rendjéről szóló ÖTM rendelet, valamint az ennek módosításáról szóló 12/2008. (XII. 4.) ÖM rendelet alapján. A pályázatok elfogadásra kerültek, így a tagtelepülések a projektekbe befizetett önerő 50%-át nyerték el. A támogatás a Társulás két első fordulós rekultivációs projektjének lezárásával, pénzügyi elszámolásával (2011. május) elérhető el a települések számára, illetve felhasználásáról a Társulás Taggyűlése dönthet. A második fordulós rekultivációs projektek esetében az elszámolható költségekre vonatkozóan a támogatási intenzitás 100%-os, a nem elszámolható költségekre vonatkozóan jelen szabályozás szerint EU Önerő Alap támogatás nem vehető igénybe. Települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás: a hulladékgazdálkodásról szóló évi XLIII. törvény (továbbiakban: Hgt.) és a hozzá kapcsolódó hulladékkezelés végzéséről, a hulladék lerakásáról, a közszolgáltatás szabályainak követelményeiről szóló hatályos rendeletek előírják a települési önkormányzatoknak a kötelezően ellátandó közszolgáltatás végzését. Makó Város Önkormányzata július 1-jétől június 30-ig tartó közszolgáltatási szerződést kötött az.a.s.a. Hódmezővásárhely Köztisztasági Kft-vel, a települési szilárd hulladékkezelési feladatok ellátására. Az.A.S.A. Kft. a hulladékok kezelését és ártalmatlanítását, az Alsó-Tiszavidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség által kiadott /2008. számú egységes környezethasználati engedély alapján Maroslelei úti hulladékkezelő telepén végzi. Közszolgáltatás keretében Makó város területéről begyűjtött és kezelt lakossági és intézményi kommunális hulladék mennyisége július 1. és december 31. között tonna, míg a 2011-ben tonna, január 1. és október 31. között elszállított mennyiség összesen tonna volt. (Az egyes hulladékfajták leadási lehetőségeit, az átvett mennyiségeket és a Gyepmesteri telepről szóló tájékoztatót a 8. számú melléklet tartalmazza.) V. Környezetvédelmi Program, Hulladékgazdálkodási Terv A környezet védelmének általános szabályairól szóló évi LIII. törvény és a Hgt. előírásai szerint 2004-ben elkészült Környezetvédelmi Program és a Hulladékgazdálkodási Terv Makó és Térsége vonatkozásában december 31-ig fogalmaz meg a környezetvédelem terén teljesítendő feladatokat, célokat a Kistérség települései számára. A Környezetvédelmi Program és a Hulladékgazdálkodási Terv legutóbbi felülvizsgálata évben történt meg. A következő, közötti időszakra vonatkozó Program és Terv elkészült, a Program 2011-ben elfogadásra került, míg a Terv novemberben kerül a Képviselő-testület elé. Makót és a Kistérséget együttesen kezelő Terv és Program egységes megoldásokat, feladatokat dolgozott ki a közép és rövidtávú környezetvédelmi célkitűzések meghatározására. VI. Összefoglalás A környezet állapotának javítása szempontjából lényeges fejlesztések, beruházások évben is folytatódtak. A szennyvíz- és ivóvíz beruházások, a DAREH által benyújtott pályázatok, az autópálya építése, valamint az alternatív termál energia felhasználás kiépítése mind környezetünk védelmét, állapotának optimalizálását szolgálják. A tisztítótelep jövőbeni kapacitás bővítése, valamint Makó és a környező települések (Kiszombor, Apátfalva, Magyarcsanád, Földeák és Maroslele) csatornázása, a hulladéklerakók rekultiválása mind hozzájárulnak a térség környezeti állapotának javulásához. A város környezetének megtisztítása a keletkező hulladékoktól, azok ártalmatlanításra, további kezelésre történő elszállítása, a rendszeres légszennyezőanyag kibocsátás ellenőrzése segítik a talaj, termőföldek, a vízbázisok és a levegő védelmét, az esetleges szennyezőkkel szemben. Tisztelt Képviselő-testület! Kérem a tájékoztató elfogadását. A tájékoztatóban foglaltakkal egyetértek: Kovács Sándor Környezetvédelmi tanácsnok Makó, november 14. Dr. Bánfi Margit jegyző HUNGARY 6900 MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 22. TEL.: FAX: oldal

9 Mellékletek a környezet állapotának alakulásáról szóló tájékoztatóhoz 1. számú melléklet 1. ábra Magyarország éghajlati körzetei (Péczeli György munkája alapján) Péczeli György az ariditási index (Az ariditás a csapadék mennyiségének, és az elpárolgásnak az aránya, minél magasabb, annál több a párolgás) és a vegetációs időszak figyelembevételével 16 éghajlati körzetet különített el, melyekből hazánk területén 12 figyelhető meg. E felosztás alapján elmondható, hogy hazánk legnagyobb részén (az Alföld túlnyomó részén és a Kisalföldön) a mérsékelten meleg - száraz klímatartomány található. A Körös-Maros-köze, valamint a Duna alsó szakaszának térsége a meleg - száraz tartományba esik. 2. ábra A napsütéses órák havi összegei 2011-ben és között 1

10 3. ábra A napsütéses órák száma 2009-ben A napsütéses órák száma 2010-ben A napsütéses órák száma 2011-ben 2

11 4. ábra évi középhőmérséklet ( C) évi középhőmérséklet ( C) évi középhőmérséklet ( C) 3

12 5. ábra A 30 C fölötti hőmérsékletű napok száma 2009-ben A 30 C fölötti hőmérsékletű napok száma 2010-ben A 30 C fölötti hőmérsékletű napok száma 2011-ben 4

13 6. ábra A évi csapadékösszeg A évi csapadékösszeg A évi csapadékösszeg 5

14 2. számú melléklet Tájékoztató az Arany, ezüst és fémércek bányászata a Certej-i külterületben című előzetes tervdokumentációval kapcsolatban Az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Makó Város Önkormányzatának az érintett kistérségi településekkel közös véleményezését kérte. Ennek alapján december 22-i dátummal elkészült a felügyelőség véleményezése, melyet Románia Környezetvédelmi Minisztériumának Szennyezés - Ellenőrzési és Hatásbecslési Igazgatósága, valamint érintettként Hivatalunk is megkapott. Ebben megállapításra került, hogy az S.C. DEVAGOLD S.A. Arany, ezüst és fémércek bányászata a Certej-i kerületben projekttel kapcsolatos eljárás során felmerült kérdésekre a felügyelőség csak részben kapott választ. Havária esemény során a Maros vízgyűjtőjének érintettsége, az alkalmazott technológia környezeti kockázata mindenképpen jelentős, határon átterjedő környezeti hatásokat okozhat szeptemberében a romániai Felső-Csertés közelébe tervezett arany, ezüst és fémérc bánya beruházás nemzeti környezeti hatásvizsgálati dokumentációjának elbírálására irányuló eljárás kapcsán a Vidékfejlesztési Minisztérium és az Alsó- Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség nyilvános fórumot szervezett, melyen elhangzott kérdések írásban is megküldésre kerülnek az S.C. DEVAGOLD S.A. felé. A tisztázandó kérdések megválaszolását követően dönt az engedélyező hatóság a további lépésekről, melyről, mint érintettet, Makó Város Önkormányzatát is tájékoztatja. Az új ciános aranybánya a román környezetvédelmi minisztériumtól Felsőcsertés (Certej) megkapta a beruházáshoz szükséges környezetvédelmi engedélyeket. Az új bányát a kanadai El Dorado Gold Corporation (EGC) nyitná az Erdélyi-érchegység úgynevezett aranynégyszögében. Az illetékes zöldhatóság, a Temes megyei Regionális Környezetvédelmi Ügynökség engedélyezte a beruházás megvalósítását. A döntés miatt a hatóságok súlyos kritikákat kaptak több civil környezetvédelmi szervezettől, mivel szerintük a kanadai cég úgy kapott engedélyt a kitermelésre, hogy az nem adott garanciát arra, hogy megtéríti az esetleges balesetek következtében keletkező környezeti károkat. A romániai környezetvédelmi és erdészeti miniszter a környezetvédelmi őrség és a környezetvédelmi ügynökség országos szerveit az ügy azonnali kivizsgálására szólította fel. A minisztérium közleménye szerint ha kiderül, hogy a temesvári zöldhatóság nem tartotta be a hatályos jogszabályokat, visszavonják az EGC engedélyét. 3. számú melléklet Kármentesítés a MAFÉG-THERM Rt. korábbi telephelyén A környezetszennyezéssel érintett Makó, Aradi u (10516, 10516/a hrsz.) szám alatti ingatlan a MAFÉG-THERM Rt. korábbi telephelye, amely a cég felszámolását követően került az INGA-GÉP Ingatlanhasznosító Kft. tulajdonába. Az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség kötelezést adott ki a telephelyen az olajfogónál és tartályoknál feltárt, a talajvíz szénhidrogén szennyezésének felszámolására. Az INGA-GÉP Kft. átvállalta a MAFÉG-THERM Rt. által megkezdett, a talajvíz szennyezéstől való kármentesítését, a műszaki beavatkozást. A szennyezett talajt kitermelés után, veszélyes hulladékként ártalmatlanítás céljából elszállították. Jelenleg a területen kármentesítési utómonitoring folyik, december 31-ig. Az állattartás hatása a felszín alatti vizekre Mezőgazdasági eredetű, pontszerű szennyező források az állattartó telepek, amelyek közvetlenül hatnak a felszíni víztestekre, illetve közvetett módon a felszín alatti vízkészletre. A tevékenység során szennyezők (főként nitrogénformák) nagy mennyiségben juthatnak a földtani közegbe, illetve a felszín alatti vizekbe. A település közigazgatási területén elsősorban szarvasmarha- és sertés-tartás történik (4. számú melléklet). E tevékenységeket az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség az önálló és a rendszeresen beküldött mintavételi eredmények elemzései során követi nyomon. 6

15 Makó közigazgatási területének állatlétszáma 2010-ben, 2011-ben és I. félévében: Udvar Állatlétszám Állatfaj év év év év év év I. félév I. félév Szarvasmarha Sertés Ló számú melléklet Az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség adatbázisa alapján Makón az alábbi cégek üzemeltetnek a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó bejelentés-köteles pontforrást: 1. Agromag Kft. 2. Agromező-99 Kft. 3. Ass Berendezési Rendszerek Bt. 4. Balázs Tibor 5. Concordia Közraktár Zrt. 6. ContiTech Fluid Automotive Hungária Kft. 7. Dextimus Kft. 8. Dr. Diósszilágyi Sámuel Kórház- Rendelőintézet 9. HTV Maros Hőkezelő Kft. 10. Innovia Kft. 11. Kossuth Mgtsz 12. Magyar Közút Kht. 13. Makó Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 14. Makói Gyógyfürdő Kft. 15. Makói Kommunális Nonprofit Kft. 16. Marostech Kft. 17. Medicor Meditű Kft. 18. Nacsa Ferenc 19. Sole-Mizo Zrt. 20. Tesco-Globál Áruházak Zrt. 21. Váll-Ker Kft. 22. VGM Makói Gépgyár Kft. A mérési eredmények és között a következők szerint alakultak: Megnevezés átlag [µg/m 3 ] ,5 24 órás határérték túllépés [db] Éves határérték: 40 µg/m 3, 24 órás határérték: 85 µg/m 3 A évi adatokra vonatkozó vonatkozóan március 31-ig kell teljesíteni az adatszolgáltatást. A hivatalos adatok az OLM (Országos Légszennyezettség Mérőhálózat) honlapján lesznek elérhetőek. Fontosabb szennyező anyagok bemutatása: Kén-dioxid, SO 2 : főként kéntartalmú tüzelőanyagok elégetéséből származik (pl. házi széntüzelés, dízelmotorok). A SO 2 kikerülhet ipari technológiákból is, mint pl. a műtrágyagyártás, az alumínium ipar és az acélgyártás. Természetes forrása a geotermikus folyamat. Hatása az ökoszisztémára: A SO 2 kénessavat, kénsavat képez a levegő páratartalmával, amely károsítja az élővilágot. A savas esők fő alkotórésze, mely károsítja a fákat és teljes erdőket is elpusztíthat. A zuzmófélék bio-indikátorként mutatják a SO 2 jelenlétét, mert a jelenlétében nem fejlődnek. Nitrogén-dioxid, NO 2 : általában nem közvetlenül kerül a levegőbe, hanem nitrogén-oxid (NO) és egyéb nitrogén-oxidok (NO x ) más anyagokkal történő légköri reakciói következtében alakul ki. Természetes forrása a vulkanikus tevékenység, villámlások, talaj-baktériumok tevékenysége. 7

16 Hatása az ökoszisztémára: A NO 2 toxikus hatású a növényekre, 120 mg/m 3 koncentráció felett már rövid idő alatt is csökkenti fejlődésüket. Amennyiben a NO 2 és az O 3 egyszerre van jelen, a hatás fokozott. A kén-dioxiddal együtt részt vesz a savas esők okozásában. Szálló por rövidítések: TSPM - összes lebegő portartalom PM mikron átmérőnél kisebb részecskék PM 2,5-2,5 mikronnál kisebb részecskék A levegőben a szálló por-részecskék mérete széles tartományban mozog. A mérések során a TSPM, a PM 10 és a PM 2.5 tömegét vizsgálják. Az egészségre a 10 mikronnál kisebb (10 mm ) méretű por jelent nagyobb veszélyt, mert lejut a mélyebb légutakba. A por toxikus anyagokat is tartalmazhat, ez esetben megítélésük a toxikus anyag szerint történik. Természetes forrásokból (talajerózió, vulkáni tevékenység, erdőtüzek) származik, valamint emberi tevékenység révén (szén, olaj, fa, hulladék eltüzelése, a közúti közlekedés, poros utak, és ipari technológiák) kerül környezetünkbe. A kisebb szemcsék természetes forrása a tengeri légtömegekkel érkező só, a növényi pollenek, baktériumok. A 2,5 mikronnál kisebb részecskék az atmoszféra kémiai reakcióiból is származhatnak. Hatása az ökoszisztémára: a növények leveleire rakódva gátolják a fotoszintézist, elzárják a légcserenyílásokat (sztómákat). A növények ezért fejlődésükben visszamaradnak. Termesztett növények leveleire, termésére rakódva értéktelenné, felhasználhatatlanná teszik azokat. 5. számú melléklet A pollenek jelenlétéről szóló tájékoztató az ÁNTSZ Aerobiolóbiai Hálózatának adatai alapján: Az ÁNTSZ Aerobiológiai Hálózata óta üzemeltet pollencsapdát Szegeden, az ÁNTSZ Dél- Alföldi Regionális Intézetének Csongrád megyei épületének tetején, melynek monitorozási területe 50 km sugarú területet fed le , és évben a parlagfű pollenkoncentrációjának értéke az országos értékeket a szezon nagy részében felülmúlta, 2011-ben és 2012-ben azonban alacsonyabb volt a korábbi évek mért értékeinél augusztus végén ( ) volt pár nap az országos átlagnál magasabb terheléssel, 2007-ben szeptember közepén szintén egy hasonló időszak ( ) volt, míg 2009-ben az országos átlaggal megegyező értékeket mértek ben a parlagfű augusztus végén, a többi allergén növény légköri pollenkoncentrációja április-májusban mutatta a legmagasabb értékeket (pázsitfűfélék, ernyősvirágzatúak, üröm-félék). Szegeden a évben hosszú ideig tartó csapdahiba (május 2-tól július 3-ig (9 hét) és július 13-tól 20-ig (8 nap)) miatt a pollenszezon nagy részéről nincs adatsor. A nyári gyomok köztük a parlagfű és az üröm virágzását nem, vagy csak kevéssé érintette a kiesés. A parlagfű összpollenszáma és a mért legmagasabb napi maximum értéke a évben alacsonyabb volt a 2010-ben mértnél és a évi országos átlagértékeknél is. Az erős tüneteket kiváltó, nagyon magas terhelésű napok aránya 2011-ben kisebb volt, mint 2010-ben ben a parlagfű pollenjének tüneteket okozó koncentrációja egészen október elejéig mérhető volt ben a pollenszezon március elején indult a mogyoró (Corylus) és az éger (Alnus) virágzásával. A nyár (Populus) és a platán (Platanus) pollenszórása jelentette a legnagyobb terhelést az idei tavaszi szezonban. A gombaspórák (Alternaria és Cladosporium) esetén és között magasabb, és között pedig az országos átlagnál alacsonyabb értékeket mértek a májustól október közepéig tartó időszakban. Az Alternaria koncentrációja idén október elején, míg a Cladosporium június közepén érte el a legmagasabb értéket. 8

17 6. számú melléklet Védett növény és állatfajok Védett növényfajok Balkáni csillagvirág (Prospero paratheticum) Kisfészkű aszat (Cirsium brachycephalum) Réti iszalag (Clematis integrifolia) Védett állatfajok Ízeltlábú fauna Sulyom (Trapa natans) Sziki boglárka (Ranunculus lateriflorus) Nagy hőscincér (Cerambyx cerdo) Puhatetsű fauna Mezei futrinka (Carabus granulatus) Díszes nünüke (Meloe decorus) Lapos tavikagyló (Pseudanodonta complanata) Bödöncsiga (Theodoxus transversalis) 9

18 Madár fauna Emlős fauna Holló (Corvus corax) Karabasólyom (Falco subbuteo) Vörös vércse (Falco tinnunculus) Mogyorós pele (Muscardinus avellanarius) Vakondok (Talpa europea) Nabucco Magyarország Gázvezeték Kft. A Nabucco Magyarország Gázvezeték Kft., végén környezetvédelmi engedélyt kapott az Alsó- Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségtől, a Nabucco gázvezeték magyar-román országhatár és Tass közötti szakaszának megvalósításához. A tervezett vezeték Makó közigazgatási területén Makó város környezetvédelméről szóló 18/2001. (VI.28.) MÖKT rendelet alapján helyi jelentőségű védett természeti területet nem érint. 7. számú melléklet Tájékoztató a szennyvízcsatornázási projektről Meglévő csatornahálózat részleges rekonstrukciója: Makó város szennyvízcsatorna-hálózat részleges rekonstrukciójának megvalósítására a Társulás a Bonex Kft.-vel a szerződést november 29-én kötötte meg. Vállalkozó a hálózati munkák egészét az átépítéses és a béleléses csatornarekonstrukció és az ezzel érintett szakaszokhoz tartozó házi bekötések felújítása kivitelezési és minősítési munkáit, valamint a Maros folyó töltését keresztező szennyvíz-nyomóvezeték kivitelezését elkészítette és folyik az átemelők rekonstrukciója is. Jelenleg a rekonstrukciós munkálatok 88%-a készültségi foknak megfelelően készültek el. 10

19 Makó Város szennyvízcsatornázása a kapcsolódó Apátfalva, Magyarcsanád településekkel együtt: Makó város szennyvíz-csatornázása a kapcsolódó Apátfalva és Magyarcsanád településekkel együtt tárgyú eljárás tekintetében az egyetlen érvényes ajánlat került nyertesként kihirdetésre melyet a Makó OEK Konzorcium (OMS, a Közgép és az Euroaszfalt elnevezésű cégek konzorciuma) nyújtott be. A szerződés október 17-én aláírásra került, a munkát megkezdte a Konzorcium. A térség Kiszombor, Maroslele, Földeák szennyvízcsatornázása: Mindhárom rész (Földeák, Kiszombor és Maroslele) esetében az eljárást eredménytelenné nyilvánították, így a Társulás ezen közbeszerzés újbóli kiírására kényszerült. A lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményes volt, Földeák és Kiszombor esetében április 10-én írta alá a szerződést a nyertes vállalkozóval (KEVIÉP Építőipari Kft.), míg Maroslele esetében az első helyezettként megjelölt vállalkozó visszalépése miatt a második helyezettként megjelölt vállalkozóval (A-HÍD Építő Zrt.) április 26-án írta alá a szerződést a Társulás. A munkákat megkezdték a településeken. Szennyvíztisztító telep bővítése, korszerűsítése: Az elvégzendő munka rövid meghatározása: az üzemelő makói szennyvíztisztító telep teljes korszerűsítése m3/d hidraulikai kapacitás és LE (tápanyag-eltávolítással) biológiai terhelés figyelembevételével, a keletkező szennyvíziszapok szolár szárítással történő, mezőgazdasági hasznosítást lehetővé tevő kezelésével, a szükséges tervezési-építési munkák elvégzése, 12 hónap próbaüzemmel és 48 hónapos jótállással. Az ajánlattevők körül a legalacsonyabb összegű ajánlatot STRABAG-MML Kft. tette, így a Társulási Tanács döntése alapján ezzel az ajánlattevővel került sor a szerződés megkötésére. A munkavégzés április hónapban megkezdődött. A szennyvíztisztító telep és a hálózat üzemeltetéséhez Gépbeszerzés tárgyában kerül sor közbeszerzési eljárás lefolytatására, mely keretében 1 db csatornatisztító géplánc, 1 db konténerszállító gépjármű, 2 db szerviz gépkocsi, 1 db kotró-rakodógép és 2 db mobil áramfejlesztő került beszerzésre áprilisban, a nyertes M-U-T Hungária Kft. által. A projekt tervezett befejezési határideje június 30. Az egyes hulladékfajták leadási lehetőségei, átvett mennyiségek Kommunális hulladék átvétele: augusztustól az.a.s.a. bővítette engedélyét, így zöldhulladék beszállítása mellett kommunális hulladék átvételére is lehetőség van a komposztáló telepen. A nem hasznosítható hulladék a telepen erre a célra kijelölt tömörítős konténerbe kerül. A hulladék átvételi szolgáltatást térítés ellenében vehetik igénybe a lakosok, illetve intézmények, valamint vállalkozások augusztus 1-től december 31-ig összesen 25 tonna, míg ez év január 1-től október 31-ig 86 tonna kommunális hulladékbeszállítás történt. Lomtalanítás: a környezet védelmét figyelembe véve, a lomtalanításra a legoptimálisabb megoldás kiválasztása a város Képviselő-testületének és az.a.s.a. Kft. képviselőjének részvételével történt, így tavaszától a házhoz menő lomtalanítás került bevezetésre. A évi őszi lomtalanításkor 53 tonna hulladékot, a évi tavaszi és őszi lomtalanítás alkalmával összesen 133 tonna, míg év tavaszán 96 tonna, ősszel 50 tonna lomot szállított el a közszolgáltató. Zöldhulladék: a Makói Regionális Hulladéklerakóra beszállított zöldhulladék az A.S.A. hódmezővásárhelyi telephelyére kerül további kezelés (komposztálás) céljából. A lakosságtól augusztus december 31. között átvett zöldhulladék (ág, nyesedék, fű stb.) mennyisége 360 tonna, a január október 31. között átvett zöldhulladék mennyisége 766 tonna volt. A rendszeres hulladékszállítás során a gyűjtőedény mellett kötegelve, vagy zsákokban elhelyezett zöldhulladékot a közszolgáltató 120 liter (0,12 m 3 ) mennyiségben díjmentesen elszállítja. Szelektív gyűjtés: az Országos Hulladékgazdálkodási Terv szorgalmazza a minél nagyobb szelektivitást és az újrahasznosítás arányának növelését. Az elmúlt időszak tapasztalatai azt mutatták, hogy a gyűjtőszigeteken elhelyezett szelektív hulladék olyan mértékben tartalmaz egyéb, oda nem illő anyagot, hogy a hasznosítható frakció kiválogatása lehetetlenné válik. Ezért a begyűjtött hulladék kommunális hulladéknak minősül és a hulladéklerakó telepen ártalmatlanításra kerül. A szelektív hulladékgyűjtés 11

20 problémáinak megoldására 2011 áprilisában bevezetésre került a házhoz menő, havi gyakoriságú zsákos szelektív hulladékgyűjtés. Ezzel egy időben a szelektív hulladékgyűjtő szigetek átszervezésre kerültek, a sűrűn lakott övezetek közelébe, az Önkormányzat, továbbá oktatási intézmények udvarába. Makón jelenleg 19 db, négy hulladékfajta (papír, műanyag, üveg és fém italos doboz) elkülönített gyűjtésére kialakított szelektív gyűjtősziget található. Veszélyes hulladék: az Önkormányzat a lakosságot a veszélyes hulladékok begyűjtési módjáról a Makói Hírekben tájékoztatja. Építési hulladék: az építési hulladék elhelyezésére január 1. óta helyben, a Hunaterra Kft. telephelyén, térítés ellenében van lehetőség. Személygépjármű utánfutóval (egy futó mennyiségéig) az építési hulladék (beton, tégla, cserép, föld) díjmentes beszállítására van lehetősége a makói lakosoknak az.a.s.a. Hódmezővásárhely Köztisztasági Kft. fent említett hódmezővásárhelyi telephelyén. Gyepmesteri telep A gyeptelep kettős funkciót tölt be, ellátja az állati hulladék kezelésével, ártalmatlanná tételével, valamint a település belterületén a kóbor ebek befogásával, őrzésével, átadásával (gazdának) vagy ártalmatlanná tételével kapcsolatos feladatokat az állategészségügyről szóló évi CLXXVI. törvénynek megfelelően. Az Önkormányzat a törvényben rögzített kötelező állategészségügyi feladatainak ellátásáról vállalkozási szerződés keretében gondoskodik. A Gyepmesteri telepet az Önkormányzat által alapított Makói Kommunális Nonprofit Kft. üzemelteti. Az állati hulladékok elszállítására és kezelésére a szolgáltatási szerződést az ATEV Fehérjefeldolgozó Zrt-vel a Kft. közvetlenül köti meg és évente megújítja. A telepen az állati hulladék gyűjtése, tárolása zárható konténerekben, a szállítás a szerződésben foglalt gyűjtő, illetve céljáratokkal történik évben 155,5 tonna, évben 172,9 tonna, évben 116,6 tonna, szeptember 30- ig 83,4 tonna állati hulladék került begyűjtésre, és elszállításra a telepről. A Makói Kommunális Nonprofit Kft. a Határon Átnyúló Együttműködési Program kertében támogatást nyert a telep felújítására, melynek munkálatai év elején befejeződtek. A beruházás lehetőséget biztosított a befogott kóbor ebek átmeneti tárolási feltételeinek javítására. A telepen naponta átlagosan 4 db befogott kóbor eb található évben 141, évben 215, évben 236, október 31-ig 153 db kóbor jószág került befogásra, melyek jogszabály értelmében 14 napig vannak tartva. Amennyiben a 14 nap leteltével nem jelentkezik a befogott állat gazdája, úgy azt a hatósági állatorvos az előírásoknak megfelelően elaltatja ben 14 db, ben 15 db, 2011-ben 17 db kóbor jószág talált gazdára, 127, 200, illetve 208 db pedig elaltatásra került, míg október 31-ig ezek a számok a következők szerint alakultak: 18 db kutya talált gazdára, 14 db megfigyelés alatt állt és 149 db került elaltatásra. 12

MAKÓ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL FROM THE NOTARY OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL FROM THE NOTARY OF MAKÓ MAKÓ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL FROM THE NOTARY OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/964-1/2012/I. Üi.: Tóth Eliza Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ TÁJÉKOZTATÓ Tárgy: Tájékoztató a környezet állapotának alakulásáról

Részletesebben

MAKÓ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL FROM THE NOTARY OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL FROM THE NOTARY OF MAKÓ MAKÓ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL FROM THE NOTARY OF MAKÓ Ikt.sz.: I. 2-518/2009. Üi.: Horváth B. Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete MAKÓ TÁJÉKOZTATÓ Tárgy: Tájékoztató a környezet állapotának alakulásáról

Részletesebben

Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete Makó

Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete Makó Iktsz.: I. 2-371/2005. Üi.: Huszárik H. TÁJÉKOZTATÓ Tárgy: Tájékoztató a környezet állapotának alakulásáról Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete Makó Tisztelt Képviselő-testület! A környezet védelmének

Részletesebben

MAKÓ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL FROM THE NOTARY OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL FROM THE NOTARY OF MAKÓ MAKÓ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL FROM THE NOTARY OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/973-1/2013/I. Üi.: Szűcs Szabolcs Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ TÁJÉKOZTATÓ Tárgy: Tájékoztató a környezet állapotának alakulásáról

Részletesebben

Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete Makó

Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete Makó 1 / 6 TÁJÉKOZTATÓ Iktsz.: I. 2-390/2003. Üi.: Huszárik H. Tárgy: Tájékoztató a környezet állapotának alakulásáról Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete Makó Tisztelt Képviselő-testület! A környezet

Részletesebben

MAKÓ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL FROM THE NOTARY OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL FROM THE NOTARY OF MAKÓ MAKÓ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL FROM THE NOTARY OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/888-1/2011/I. Tárgy: Tájékoztató a környezet állapotának Üi.: Tóth Eliza alakulásáról Melléklet: Melléklet Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Tárgy: tájékoztató a Társulás 2012. évi tevékenységéről

Tárgy: tájékoztató a Társulás 2012. évi tevékenységéről Ikt.sz.: K13/00031/2013. Ea.: dr. Ortutay Miklós Tárgy: tájékoztató a Társulás 2012. évi tevékenységéről Kiszombor Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testülete Makó Tisztelt Képviselő-testület! I. Makó

Részletesebben

HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV

HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV ENYING VÁROS HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV A HULLADÉKGAZDÁLKODÁSRÓL SZÓLÓ 2000. ÉVI 43. TÖRVÉNY 37. - A ÉRTELMÉBEN 2007. ÉVBEN ELKÉSZÍTETT BESZÁMOLÓ Előzmények, általános bevezető A hulladékgazdálkodásról

Részletesebben

MAKÓ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL FROM THE NOTARY OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL FROM THE NOTARY OF MAKÓ MAKÓ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL FROM THE NOTARY OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/897-1/2014/I. Üi.: Siket Tibor Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ TÁJÉKOZTATÓ Tárgy: Tájékoztató a környezet állapotának alakulásáról

Részletesebben

A közúti forgalom hatása Pécs város levegőminőségére

A közúti forgalom hatása Pécs város levegőminőségére A közúti forgalom hatása Pécs város levegőminőségére Készítette: Emesz Tibor Dél-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség 2014. május 29. Jogszabályi háttér 306/2010 (XII.23.) Korm.

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. ÉVES BESZÁMOLÓ KÖRNYEZETI ÁLLAPOTRÓL

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. ÉVES BESZÁMOLÓ KÖRNYEZETI ÁLLAPOTRÓL ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. ÉVES BESZÁMOLÓ KÖRNYEZETI ÁLLAPOTRÓL 2 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 3 1. IVÓVÍZELLÁTÁS... 3 2. SZENNYVÍZELVEZETÉS ÉS TISZTÍTÁS... 4 2.1. Kommunális szennyvízkezelés,

Részletesebben

Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2014. (XII.30.) önkormányzati rendelete

Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2014. (XII.30.) önkormányzati rendelete Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2014. (XII.30.) önkormányzati rendelete a helyi hulladékkezelési közszolgáltatás rendjéről, a köztisztasággal kapcsolatos egyes kérdésekről és a közszolgáltatás

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ Alsómocsolád község KÖRNYEZETI ÁLLAPOTÁRÓL 2010.

TÁJÉKOZTATÓ Alsómocsolád község KÖRNYEZETI ÁLLAPOTÁRÓL 2010. Alsómocsolád Község Önkormányzata 7345 Alsómocsolád, Rákóczi utca 21. Telefon: 72/560-026, Telefax: 72/451-748 E-mail: mocsolad@t-online.hu TÁJÉKOZTATÓ Alsómocsolád község KÖRNYEZETI ÁLLAPOTÁRÓL 2010.

Részletesebben

A BUDAPEST XVI. KERÜLET KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA

A BUDAPEST XVI. KERÜLET KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA Elfogadta: 198/2008. (III. 26.) Kt. hat. A BUDAPEST XVI. KERÜLET KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA A Nemzeti Környezetvédelmi Program a települési környezet védelmén belül egy kisebb környezet-, és stresszhatást

Részletesebben

Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012. (II.29.) rendelete

Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012. (II.29.) rendelete Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012. (II.29.) rendelete a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybe vételéről és a szelektív hulladékgyűjtésről

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a 2008. november 26. napján tartandó Közmeghallgatásra

TÁJÉKOZTATÓ a 2008. november 26. napján tartandó Közmeghallgatásra TÁJÉKOZTATÓ a 2008. november 26. napján tartandó Közmeghallgatásra Edelény Város környezeti állapotáról (talajról, felszíni- és felszín alatti vizekről, levegőtisztaság védelemről, zaj- és rezgésvédelemről)

Részletesebben

Simontornya város Szennyvízelvezetése és Szennyvíztisztítása (KEOP-1.2.0/B/ )

Simontornya város Szennyvízelvezetése és Szennyvíztisztítása (KEOP-1.2.0/B/ ) Simontornya város Szennyvízelvezetése és Szennyvíztisztítása (KEOP-1.2.0/B/10-2010-0047) KEOP-1.2.0/B/10-2010-0047 PROJEKT NYITÓRENDEZVÉNY Simontornya Város Szennyvízelvezetése és Szennyvíztisztítása projekt

Részletesebben

PEST MEGYE III. KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 3. SZÁMÚ MELLÉKLET TELEPÜLÉSI KÖRNYZETVÉDELMI KÉRDŐÍV GRAFIKUS FELDOLGOZÁSA 2008.

PEST MEGYE III. KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 3. SZÁMÚ MELLÉKLET TELEPÜLÉSI KÖRNYZETVÉDELMI KÉRDŐÍV GRAFIKUS FELDOLGOZÁSA 2008. PEST MEGYE III. KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 3. SZÁMÚ MELLÉKLET TELEPÜLÉSI KÖRNYZETVÉDELMI KÉRDŐÍV GRAFIKUS FELDOLGOZÁSA 2008. OKTÓBER Van-e a településnek hatályos környezetvédelmi programja? van nincs

Részletesebben

Algyői-főcsatorna vízgyűjtőjének vízpótlása DAOP-5.2.1/B-09-2010-0007 A projekt támogatás tartalma: 696 421 086 Ft

Algyői-főcsatorna vízgyűjtőjének vízpótlása DAOP-5.2.1/B-09-2010-0007 A projekt támogatás tartalma: 696 421 086 Ft A megvalósítás tervezett ütemezése: 2012. december 21-2013. december 31. Projektgazda neve: Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság Projektgazda székhelye: 6720, Szeged, Stefánia 4. Közreműködő szervezet:

Részletesebben

Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése KEOP-1.1.1/B TSZH rendszerek továbbfejlesztése KEOP-2.3.0

Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése KEOP-1.1.1/B TSZH rendszerek továbbfejlesztése KEOP-2.3.0 KEOP-1.1.1 Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése KEOP-1.1.1/B TSZH rendszerek továbbfejlesztése KEOP-2.3.0 Rekultivációs programok Huba Bence igazgató Szombathely, 2010. 05. 11.

Részletesebben

PEST MEGYE III. KÖRNYZETVÉDELMI PROGRAMJA 1. SZÁMÚ MELLÉKLET TELEPÜLÉSI KÖRNYZETVÉDELMI KÉRDŐÍV 2008. OKTÓBER

PEST MEGYE III. KÖRNYZETVÉDELMI PROGRAMJA 1. SZÁMÚ MELLÉKLET TELEPÜLÉSI KÖRNYZETVÉDELMI KÉRDŐÍV 2008. OKTÓBER PEST MEGYE III. KÖRNYZETVÉDELMI PROGRAMJA 1. SZÁMÚ MELLÉKLET TELEPÜLÉSI KÖRNYZETVÉDELMI KÉRDŐÍV 2008. OKTÓBER 1. oldal PEST MEGYE III. KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI KÉRDŐÍV Település

Részletesebben

Projekt információk. Előszállás Nagyközség szennyvízelvezetése és szennyvíztisztítása KEOP-7.1.0/11-2011-0001

Projekt információk. Előszállás Nagyközség szennyvízelvezetése és szennyvíztisztítása KEOP-7.1.0/11-2011-0001 A projekt az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap társfinanszírozásával valósul meg. Projekt információk Előszállás Nagyközség szennyvízelvezetése és szennyvíztisztítása KEOP-7.1.0/11-2011-0001

Részletesebben

MaSzeSz Konferencia Lajosmizse 2011.május 17-18. 18. Szeged csatornázása és szennyvíztisztítása eredmények tapasztalatok Mit terveztünk? 391 km csatorna, 14 353 db ingatlan bekötés 36 db közbenső átemelő,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 29-én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 29-én tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 29-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Tiszavasvári Települési Szilárd Hulladéklerakó rekultivációjának utógondozási

Részletesebben

Kakucs Község Önkormányzata Képviselo-testületének 14./2004. (IX. 27.) sz. rendelete A helyi hulladékgazdálkodási tervrol

Kakucs Község Önkormányzata Képviselo-testületének 14./2004. (IX. 27.) sz. rendelete A helyi hulladékgazdálkodási tervrol Kakucs Község Önkormányzata Képviselo-testületének 14./2004. (IX. 27.) sz. rendelete A helyi hulladékgazdálkodási tervrol Kakucs Községi Önkormányzat Képviselo-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló

Részletesebben

XVIII. NEMZETKÖZI KÖZTISZTASÁGI SZAKMAI FÓRUM ÉS KIÁLLÍTÁS

XVIII. NEMZETKÖZI KÖZTISZTASÁGI SZAKMAI FÓRUM ÉS KIÁLLÍTÁS XVIII. NEMZETKÖZI KÖZTISZTASÁGI SZAKMAI FÓRUM ÉS KIÁLLÍTÁS Szombathely, 2008. április 24. A HULLADÉKLERAKÓK REKULTIVÁCIÓS PÁLYÁZATÁVAL KAPCSOLATOS ANOMÁLIÁK Előadó: Déri Lajos ügyvezető SOLVEX Kft. TERVEZŐI

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2013. szeptember 18. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2001. (V. 11.) önkormányzati rendelete

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2001. (V. 11.) önkormányzati rendelete Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2001. (V. 11.) önkormányzati rendelete a környezetvédelemről, közterületek használatáról és az állattartásról Hatályos: 2016. szeptember 6. Nyirád 2001

Részletesebben

Ivóvízminőség javítása a tabi kistérség 8 településén

Ivóvízminőség javítása a tabi kistérség 8 településén Ivóvízminőség javítása a tabi kistérség 8 településén KEOP-7.1.3.0/09-2010-0010 Koppány Völgye konzorcium Andocs, Zics, Nágocs, Kára, Miklósi, Szorosad, Törökkoppány, Somogyacsa településeken 201/2001.

Részletesebben

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2014.(VI.13.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2014.(VI.13.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(VI.13.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról

Részletesebben

Útmutató a 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet szerinti szennyezés csökkentési ütemterv készítésére vonatkozó kötelezés végrehajtásához

Útmutató a 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet szerinti szennyezés csökkentési ütemterv készítésére vonatkozó kötelezés végrehajtásához Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Útmutató a 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet szerinti szennyezés csökkentési ütemterv készítésére vonatkozó kötelezés végrehajtásához

Részletesebben

A hulladéklerakás szabályozásának módosítása

A hulladéklerakás szabályozásának módosítása A hulladéklerakás szabályozásának módosítása Horváth Szabolcs Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium XVII. Nemzetközi Köztisztasági Szakmai Fórum és Kiállítás 2007. április 24-26. Szombathely Uniós követelmények

Részletesebben

Sármellék-Zalavár volt szovjet katonai repülőtér kármentesítése

Sármellék-Zalavár volt szovjet katonai repülőtér kármentesítése Sármellék-Zalavár volt szovjet katonai repülőtér kármentesítése Intézményi háttér ÚJ SZÉCHENYI TERV KEOP Környezet és Energia Operatív Program Szennyezett területek kármentesítése Irányító Hatóság (Nemzeti

Részletesebben

HU-Szeged: Műszaki ellenőrzési szolgáltatások 2013/S Tájékoztató az eljárás eredményéről. Szolgáltatásmegrendelés

HU-Szeged: Műszaki ellenőrzési szolgáltatások 2013/S Tájékoztató az eljárás eredményéről. Szolgáltatásmegrendelés 1/5 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:200342-2013:text:hu:html HU-Szeged: Műszaki ellenőrzési szolgáltatások 2013/S 117-200342 Tájékoztató az eljárás eredményéről

Részletesebben

A DUNA PROJEKT VÁRHATÓ EREDMÉNYEI FONTOS FEJLESZTÉSEK

A DUNA PROJEKT VÁRHATÓ EREDMÉNYEI FONTOS FEJLESZTÉSEK Duna Projekt A DUNA PROJEKTRŐL ÁLTALÁBAN A Duna projekt egy, az Európai Unió támogatásával, közel 30 milliárd forintból megvalósuló, kiemelt állami beruházás. Magyarország eddigi legnagyobb, az árvízvédelem

Részletesebben

A Budapesti Erőmű ZRt. 2014. évi környezeti tényező értékelés eredményének ismertetése az MSZ EN ISO 14001:2005 szabvány 4.4.

A Budapesti Erőmű ZRt. 2014. évi környezeti tényező értékelés eredményének ismertetése az MSZ EN ISO 14001:2005 szabvány 4.4. A Budapesti Erőmű ZRt. 214. évi környezeti tényező értékelés eredményének ismertetése az MSZ EN SO 141:25 szabvány 4.4.3 fejezet alapján 215. április A fenntartható fejlődés szellemében folyamatosan törekszünk

Részletesebben

Vas megyei, és Vas megyét érintő közútfejlesztési projektek bemutatása november 5.

Vas megyei, és Vas megyét érintő közútfejlesztési projektek bemutatása november 5. Vas megyei, és Vas megyét érintő közútfejlesztési projektek bemutatása 2015. november 5. 1 8. sz. főút és az M8-M9 gyorsforgalmi úti szakaszok 1.) M8 autópálya Országhatár Körmend Kelet közötti szakasz

Részletesebben

A hígtrágya tárolásának és kezelésének hatósági háttere

A hígtrágya tárolásának és kezelésének hatósági háttere Előadó: Hoffmann György tanácsos Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 2007. szeptember 5. Budapest Az engedélyeztetés jogszabályi háttere A vizek mezőgazdasági eredetű

Részletesebben

...R...~.~~:... rh..~ ...~.r... \.1/ REGYHÁZA ,~~ N Y. NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE. 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.

...R...~.~~:... rh..~ ...~.r... \.1/ REGYHÁZA ,~~ N Y. NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE. 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +3642524-500 FAX: +36 42 524-501 E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: VFEJL/ 173-2 /2014. Ügyintéző:

Részletesebben

Árvízvédelmi fejlesztési munkák tapasztalatai. Készítette: Ambrus Krisztián Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság Árvízvédelmi referens

Árvízvédelmi fejlesztési munkák tapasztalatai. Készítette: Ambrus Krisztián Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság Árvízvédelmi referens Árvízvédelmi fejlesztési munkák tapasztalatai Készítette: Ambrus Krisztián Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság Árvízvédelmi referens Környezet és Energia Operatív Program Állami tulajdonú árvízvédelmi fejlesztések

Részletesebben

Hulladékgazdálkodás Budapest III. kerületében

Hulladékgazdálkodás Budapest III. kerületében Hulladékgazdálkodás Budapest III. kerületében Óbudai Zöld Szabadegyetem Szabó Magdolna 2011. december 1. főtanácsadó Törvényi háttér Európa Tanácsi alapelvek, Környezeti akcióprogramok 1990. évi LXV. trv.

Részletesebben

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi

Részletesebben

Teljesítési jelentés

Teljesítési jelentés Tiszántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság Debrecen Hatvan u. 8-10. 4025 Teljesítési jelentés A Tiszántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság területén az állami vízfolyások környezetébe illegálisan

Részletesebben

AGRÁR-KÖRNYEZETI JOG JOGSZABÁLYJEGYZÉK

AGRÁR-KÖRNYEZETI JOG JOGSZABÁLYJEGYZÉK AGRÁR-KÖRNYEZETI JOG JOGSZABÁLYJEGYZÉK 2013/14. tanév I. félév A következőkben felsorolt jogszabályok a felkészülést kívánják elősegíteni azzal a megjegyzéssel, hogy a fontos jogszabályokként megjelölt

Részletesebben

ÚTMUTATÓ. A települési hulladék közszolgáltatás fejlesztéseinek támogatása igénybevételének 2006. évi részletes feltételeiről

ÚTMUTATÓ. A települési hulladék közszolgáltatás fejlesztéseinek támogatása igénybevételének 2006. évi részletes feltételeiről ÚTMUTATÓ A települési hulladék közszolgáltatás fejlesztéseinek támogatása igénybevételének 2006. évi részletes feltételeiről A támogatás célja: a települési önkormányzatok települési hulladékkezelési közszolgáltatás

Részletesebben

Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1.

Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési osztály Az előterjesztést véleményezi: Valamennyi

Részletesebben

A Budapesti Erőmű ZRt évi környezeti tényező értékelés eredményének ismertetése az MSZ EN ISO 14001:2005 szabvány 4.4.

A Budapesti Erőmű ZRt évi környezeti tényező értékelés eredményének ismertetése az MSZ EN ISO 14001:2005 szabvány 4.4. A Budapesti Erőmű ZRt. 215. évi környezeti tényező értékelés eredményének ismertetése az MSZ EN SO 141:25 szabvány 4.4.3 fejezet alapján 216. április Budapesti Erőmű ZRt. 215. évi környezeti tényező értékelés

Részletesebben

Kálló Község Önkormányzata Képviselő testületének 6 /2010. (IV.13.) rendelete a Helyi Hulladékgazdálkodási Terv Felülvizsgálatáról

Kálló Község Önkormányzata Képviselő testületének 6 /2010. (IV.13.) rendelete a Helyi Hulladékgazdálkodási Terv Felülvizsgálatáról Kálló Község Önkormányzata Képviselő testületének 6 /2010. (IV.13.) rendelete a Helyi Hulladékgazdálkodási Terv Felülvizsgálatáról A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 35.. (3) bekezdésben

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. év május 24.-i ülésére Tárgy: A közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról

Részletesebben

Módosította: a 18/2014.(IX.29.) önk. rendelet. (egységes szerkezetben)

Módosította: a 18/2014.(IX.29.) önk. rendelet. (egységes szerkezetben) Apátistvánfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014.(I.23.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Módosította:

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBEN

EGYSÉGES SZERKEZETBEN 1 Sárvár város Önkormányzati Képviselő-testületének 5/2002. /II.21./ rendelete a köztisztaság fenntartásának rendjéről és a hulladékkezelési közszolgáltatásról 1 EGYSÉGES SZERKEZETBEN Sárvár Város Önkormányzatának

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/1009-1/2014/I. Üi.: Koczkáné dr. Szabó Gabriella Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ BESZÁMOLÓ Tárgy: Beszámoló a jogi személyiségű

Részletesebben

rség g felszín n alatti vizeinek mennyiségi

rség g felszín n alatti vizeinek mennyiségi A Nyírs rség g felszín n alatti vizeinek mennyiségi problémáinak megoldására javasolt intézked zkedések Csegény József Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság "Vízgyűjtő-gazdálkodási

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Tolna Város Önkormányzata Képviselőtestületének 3/1997. (III.25.) Ör. rendelete a települési szippantott szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról Tolna Város

Részletesebben

Levegőtisztaság-védelmi mérések, aktuális és várható szabályok

Levegőtisztaság-védelmi mérések, aktuális és várható szabályok Levegőtisztaság-védelmi mérések, aktuális és várható szabályok KSZGYSZ konferencia 2012. május 22. Bibók Zsuzsanna Tartalom A 2011-ben hatályba lépett jogszabályok új előírásai; 306/2011.(XII.23.)kormányrendelet,

Részletesebben

Az R 4. -a az alábbi 12-14. pontokkal egészül ki:

Az R 4. -a az alábbi 12-14. pontokkal egészül ki: Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 31/2005.(XII.19.) Kt. sz. rendelete Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 35/2004.(XII.3.)

Részletesebben

ÚJ SZÉCHENYI TERV 2012. ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁRA USZT pályázati kírások 2012. I. félévében

ÚJ SZÉCHENYI TERV 2012. ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁRA USZT pályázati kírások 2012. I. félévében ÚJ SZÉCHENYI TERV 2012. ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁRA USZT pályázati kírások 2012. I. félévében Önkormányzatok számára kiírt aktuális pályázati lehetőségek Témakör Nevelési intézmények fejlesztése Dél Alföld,

Részletesebben

Tárgy: Tájékoztató a Szentes Várost érintő Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer (DAREH) által benyújtott pályázatokról

Tárgy: Tájékoztató a Szentes Várost érintő Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer (DAREH) által benyújtott pályázatokról Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztályától 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. sz.: E-5388-7/2012 Témafelelős: Baloghné Berezvai Csilla, Kiss Ferenc Tárgy: Tájékoztató a Szentes

Részletesebben

Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete. 14/2005.(VI.10) rendelete. az Önkormányzati Környezetvédelmi Alapról

Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete. 14/2005.(VI.10) rendelete. az Önkormányzati Környezetvédelmi Alapról Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 14/2005.(VI.10) rendelete az Önkormányzati Környezetvédelmi Alapról Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete ( továbbiakban: képviselőtestület )

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üi.: 22-154/2014. Tárgy: Víziközmű-rendszerek térítésmentes átruházása Mell.:

Részletesebben

MH ÓCSAI ÜZEMANYAGRAKTÁR TERÜLETÉN FELTÁRT SZÉNHIDROGÉN SZENNYEZETTSÉG KÁRMENTESÍTÉSE

MH ÓCSAI ÜZEMANYAGRAKTÁR TERÜLETÉN FELTÁRT SZÉNHIDROGÉN SZENNYEZETTSÉG KÁRMENTESÍTÉSE MH ÓCSAI ÜZEMANYAGRAKTÁR TERÜLETÉN FELTÁRT SZÉNHIDROGÉN SZENNYEZETTSÉG KÁRMENTESÍTÉSE Intézményi háttér Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT) KEOP Környezet és Energia Operatív Program (Irányító Hatóság

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/585-1/2013/I Üi.: Györbiró-Szabó András Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: "Parlagfű-mentesítés Makón" című

Részletesebben

Környezetvédelmi tárgyú ügyek

Környezetvédelmi tárgyú ügyek Önkormányzat/Közérdekű adatok/ii/4. menüpontba Környezetvédelmi tárgyú ügyek Zajvédelem A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 1. számú melléklete

Részletesebben

A rendelet célja és hatálya

A rendelet célja és hatálya Egyházasrádóc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (X. 21.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Egyházasrádóc

Részletesebben

2004-2010 közötti időszakra vonatkozó Makói Kistérség Környezetvédelmi Program, valamint Hulladékgazdálkodási Terv felülvizsgálata 2011.

2004-2010 közötti időszakra vonatkozó Makói Kistérség Környezetvédelmi Program, valamint Hulladékgazdálkodási Terv felülvizsgálata 2011. 2004-2010 közötti időszakra vonatkozó Makói Kistérség Környezetvédelmi Program, valamint Hulladékgazdálkodási Terv felülvizsgálata 2011. A Program célkitűzései: A Környezetvédelmi Program által megfogalmazott,

Részletesebben

Mecsek-Dráva: Múlt- jelen- JÖVŐ

Mecsek-Dráva: Múlt- jelen- JÖVŐ Mecsek-Dráva: Múlt- jelen- JÖVŐ Érintett terület: 313 önkormányzat (Baranya-Somogy Tolna megyék) Érintett lakosság: 426 022 fő Általános adatok Mecsek-Dráva Hulladékgazdálkodási Program- Települési Szintű

Részletesebben

TISZÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG LEVEGŐMINŐSÉGI TERV LÉGSZENNYEZETTSÉG JAVÍTÁSÁRA

TISZÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG LEVEGŐMINŐSÉGI TERV LÉGSZENNYEZETTSÉG JAVÍTÁSÁRA 1/5 TISZÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG LEVEGŐMINŐSÉGI TERV a LÉGSZENNYEZETTSÉG JAVÍTÁSÁRA BÉKÉSCSABA ZÓNACSOPORT TERÜLETÉN 2014-2020. Gyula, 2013. december 2/5 Békéscsaba

Részletesebben

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 35/2016. (IX. 26.) önkormányzati rendelete

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 35/2016. (IX. 26.) önkormányzati rendelete Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 35/2016. (IX. 26.) önkormányzati rendelete a köztisztaság fenntartásáról, a települési szilárd hulladék kezeléséről, a hulladékok szelektív gyűjtéséről és ártalommentes

Részletesebben

Ócsa környezetének regionális hidrodinamikai modellje és a területre történő szennyvíz kihelyezés lehetőségének vizsgálata

Ócsa környezetének regionális hidrodinamikai modellje és a területre történő szennyvíz kihelyezés lehetőségének vizsgálata Ócsa környezetének regionális hidrodinamikai modellje és a területre történő szennyvíz kihelyezés lehetőségének vizsgálata Kocsisné Jobbágy Katalin Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság 2016 Vizsgált terület

Részletesebben

Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének.../2013 (...) önkormányzati rendelete

Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének.../2013 (...) önkormányzati rendelete 4 Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének.../2013 (...) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Szuhakálló

Részletesebben

Budapest Főváros Önkormányzata házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszerének bemutatása

Budapest Főváros Önkormányzata házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszerének bemutatása Budapest Főváros Önkormányzata házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszerének bemutatása A fejlesztés céljainak meghatározása Az Európai Uniós pályázatot 2011 októberében nyújtottuk be A fővárosi

Részletesebben

Európa szintű Hulladékgazdálkodás

Európa szintű Hulladékgazdálkodás Európa szintű Hulladékgazdálkodás Víg András Környezetvédelmi üzletág igazgató Transelektro Rt. Fenntartható Jövő Nyitókonferencia 2005.02.17. urópa színtű hulladékgazdálkodás A kommunális hulladék, mint

Részletesebben

Budakalász Város Önkormányzat Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület január 25-i rendkívüli ülésére

Budakalász Város Önkormányzat Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület január 25-i rendkívüli ülésére Budakalász Város Önkormányzat Polgármestere 29/2011. (1.25.) előterjesztés E L ŐT E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2011. január 25-i rendkívüli ülésére Tárgy: I. Javaslat a Duna-Vértes Köze Regionális

Részletesebben

Makó és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás

Makó és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás Ikt.sz.: IP-544/2014 Ügyintéző: Kicsiny László Tárgy: 2014. évi tevékenységről szóló tájékoztató Tisztelt Képviselő-testület! 2009. december 11. napján alakult meg a Makó és Térsége Ivóvízminőség-javító

Részletesebben

A rendelet célja és hatálya 1.

A rendelet célja és hatálya 1. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 22/2003. (IV.23.) önkormányzati rendelete a levegő minőségének védelmével kapcsolatos helyi szabályokról Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése

Részletesebben

Város Polgármestere. Tájékoztató az Ország úti zajvédő fal létesítésével összefüggő kérdésekről

Város Polgármestere. Tájékoztató az Ország úti zajvédő fal létesítésével összefüggő kérdésekről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Tájékoztató az Ország úti

Részletesebben

1. ENGEDÉLYKÖTELES HULLADÉK KEZELÉSI TEVÉKENYSÉGEK

1. ENGEDÉLYKÖTELES HULLADÉK KEZELÉSI TEVÉKENYSÉGEK ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság 1. ENGEDÉLYKÖTELES HULLADÉK KEZELÉSI TEVÉKENYSÉGEK A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény

Részletesebben

Általános rendelkezések 1.

Általános rendelkezések 1. Kunszentmiklós Város Önkormányzat Képviselőtestületének 23/2004. (VII. 1.) önkormányzati rendelete a szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról Módosítva: Kihirdetve:

Részletesebben

ORSZÁGOS KÖRNYEZETEGÉSZSÉGÜGYI INTÉZET FŐIGAZGATÓ

ORSZÁGOS KÖRNYEZETEGÉSZSÉGÜGYI INTÉZET FŐIGAZGATÓ ORSZÁGOS KÖRNYEZETEGÉSZSÉGÜGYI INTÉZET FŐIGAZGATÓ 197 Budapest, Gyáli út 2 6. Levélcím: 1437 Budapest Pf. 839. Telefon: (6-1) 476-12-83 Fax: (6-1) 215-246 igazgatosag@oki.antsz.hu Összefoglaló A 212. évi

Részletesebben

MiReHuKöz Nonprofit Kft. szerződései a 2011. évi CXII. Info tv. 1. sz. melléklete által meghatározott szempontok szerint

MiReHuKöz Nonprofit Kft. szerződései a 2011. évi CXII. Info tv. 1. sz. melléklete által meghatározott szempontok szerint MiReHuKöz Nonprofit ei a 2011. évi CXII. Info tv. 1. sz. melléklete által meghatározott szempontok szerint Sors zám Szerződés kelte Szerződő partner 1 2013.07.17. Miskolc Holding Zrt. 2 2013.09.30. Miskolc

Részletesebben

CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/1999.(IX.29.) r e n d e l e t e

CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/1999.(IX.29.) r e n d e l e t e CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/1999.(IX.29.) r e n d e l e t e a települési folyékony hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybevételéről (a módosításokkal

Részletesebben

I Fejezet Általános rendelkezések. A rendelet célja. A rendelet hatálya

I Fejezet Általános rendelkezések. A rendelet célja. A rendelet hatálya Tiszatenyő községi önkormányzat képviselőtestületének 26/2004 (XI. 1.) rendelete a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 25/2004 (IX. 20.) rendeletének módosítására, és

Részletesebben

I. II. III. IV. A közbeszerzés várható időpontjai. Hirdetmény feladásának ideje. Mennyisége. Teljesítés ideje: Építési beruházások

I. II. III. IV. A közbeszerzés várható időpontjai. Hirdetmény feladásának ideje. Mennyisége. Teljesítés ideje: Építési beruházások 1 Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat a Építési beruházások 1. Belterületi csapadék- és belvízelvezetés problémáinak megoldása Hódmezővásárhely Tarján városrészben és az Ipari Parkban 2 db

Részletesebben

A szerves hulladékok kezelése érdekében tervezett intézkedések

A szerves hulladékok kezelése érdekében tervezett intézkedések A szerves hulladékok kezelése érdekében tervezett intézkedések A települési szilárdhulladék-fejlesztési stratégiában (20072016) meghatározottak szerint Farmasi Beatrix tanácsos KvVM Környezetgazdasági

Részletesebben

Hatályos március 1-től A TALAJTERHELÉSI DÍJRÓL

Hatályos március 1-től A TALAJTERHELÉSI DÍJRÓL Pacsa Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2004. (IX.7.) sz. önkormányzati rendelete / 5/2005.(VI.15.), 4/2012.(II.29.) rendelettel egységes szerkezetbe/ Hatályos 2012. március 1-től A TALAJTERHELÉSI

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. év november 29.-i ülésére Tárgy: Eb rendészeti telep kialakítása Zircen Előadó: Horváth László polgármester Előterjesztés tartalma:

Részletesebben

BOGDÁSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK

BOGDÁSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK BOGDÁSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2013. (IV.24.) számú rendelete a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról BOGDÁSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

Jó vízminőséggel a vízbiztonságért.

Jó vízminőséggel a vízbiztonságért. Jó vízminőséggel a vízbiztonságért. Ivóvíz-biztonsági szakmai nap Degré András Ivóvíz-biztonsági tervrendszer Az ivóvíz-biztonsági tervrendszerek alapja - a fogyasztó egészségének védelme érdekében - a

Részletesebben

Önkormányzati eredetű állati hulladékok. Dr. Kiss Jenő vezérigazgató ATEV FEHÉRJEFELDOLGOZÓ ZRT. Budapest, 2009. április 08.

Önkormányzati eredetű állati hulladékok. Dr. Kiss Jenő vezérigazgató ATEV FEHÉRJEFELDOLGOZÓ ZRT. Budapest, 2009. április 08. Önkormányzati eredetű állati hulladékok Dr. Kiss Jenő vezérigazgató ATEV FEHÉRJEFELDOLGOZÓ ZRT. Budapest, 2009. április 08. Állati melléktermékek osztályozása Az 1774/2002/EK rendelet az állati hulladékokat

Részletesebben

Környezeti levegő porkoncentrációjának mérési módszerei és gyakorlati alkalmazásuk. Dr. Ágoston Csaba, Pusztai Krisztina KVI-PLUSZ Kft.

Környezeti levegő porkoncentrációjának mérési módszerei és gyakorlati alkalmazásuk. Dr. Ágoston Csaba, Pusztai Krisztina KVI-PLUSZ Kft. Környezeti levegő porkoncentrációjának mérési módszerei és gyakorlati alkalmazásuk Dr. Ágoston Csaba, Pusztai Krisztina KVI-PLUSZ Kft. A szállópor fogalma, keletkezése Ha van vízművek, van levegőművek

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétől

Sárospatak Város Polgármesterétől Sárospatak Város Polgármesterétől 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu BESZÁMOLÓ - a Képviselő-testületnek - a lejárt határidejű határozatok

Részletesebben

Város Polgármestere. Tájékoztató az Ország úti zajvédő fal létesítésével összefüggő kérdésekről

Város Polgármestere. Tájékoztató az Ország úti zajvédő fal létesítésével összefüggő kérdésekről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Tájékoztató az Ország úti

Részletesebben

Európai Uniós támogatással létrejövő hulladékgazdálkodási projektek üzemeltetése, projektzárás - problémák és megoldások-

Európai Uniós támogatással létrejövő hulladékgazdálkodási projektek üzemeltetése, projektzárás - problémák és megoldások- Európai Uniós támogatással létrejövő hulladékgazdálkodási projektek üzemeltetése, projektzárás - problémák és megoldások- 2009. április 23. (Szombathely) dr. Horváthné Nagy Orsolya osztályvezető Környezetvédelmi

Részletesebben

Hulladékgazdálkodás szakmai szemmel

Hulladékgazdálkodás szakmai szemmel Hulladékgazdálkodás szakmai szemmel Előadó: Weingartner Balázs elnök-vezérigazgató Budapest, 2016. május 5. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás logikai kerete Térségi rendszerek és létesítmények DE

Részletesebben

Környezetvédelmi és Környezetgazdasági Főosztály -környezetvédelmi termékdíjjal kapcsolatos hatáskörök gyakorlása -hatósági ellenőrzést tart

Környezetvédelmi és Környezetgazdasági Főosztály -környezetvédelmi termékdíjjal kapcsolatos hatáskörök gyakorlása -hatósági ellenőrzést tart Környezetügyért Felelős Államtitkárság Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségek Nemzeti Park Igazgatóságok 1 Vidékfejlesztési

Részletesebben

(egységes szerkezetben)

(egységes szerkezetben) 1 Székkutas Község Önkormányzat Képviselőtestületének 7/1999./V. 26./ Ktr. számú rendelete a települési szilárd hulladékok kezelésével kapcsolatos kötelező közszolgáltatás igénybevételéről (egységes szerkezetben)

Részletesebben

Kommunális hulladékszállítás Halásztelken tárgyú, a Közbeszerzési 18894/2012 számon megjelent ajánlati felhívással kapcsolatban

Kommunális hulladékszállítás Halásztelken tárgyú, a Közbeszerzési 18894/2012 számon megjelent ajánlati felhívással kapcsolatban KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS Kommunális hulladékszállítás Halásztelken tárgyú, a Közbeszerzési 18894/2012 számon megjelent ajánlati felhívással kapcsolatban Ajánlatkérő tájékoztatja az Ajánlattevőket, hogy

Részletesebben

Ürömi gázmassza kármentesítés. 20 éves az Országos Környezeti Kármentesítési Program Dr. Jánossy László Budapest

Ürömi gázmassza kármentesítés. 20 éves az Országos Környezeti Kármentesítési Program Dr. Jánossy László Budapest Ürömi gázmassza kármentesítés 20 éves az Országos Környezeti Kármentesítési Program Dr. Jánossy László 2016.11.16. Budapest Herman Ottó Intézet 1 Az FM háttérintézménye 1223 Budapest Park utca 2. Projektek:

Részletesebben

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól. A rendelet hatálya

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól. A rendelet hatálya 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 59. -a (3) bekezdésének d) pontjában

Részletesebben

Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2010. (II. 12.) rendelete a Helyi Hulladékgazdálkodási Terv Felülvizsgálatáról

Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2010. (II. 12.) rendelete a Helyi Hulladékgazdálkodási Terv Felülvizsgálatáról Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2010. (II. 12.) rendelete a Helyi Hulladékgazdálkodási Terv Felülvizsgálatáról A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 35. (3) bekezdésben

Részletesebben