MAKÓ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL FROM THE NOTARY OF MAKÓ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MAKÓ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL FROM THE NOTARY OF MAKÓ"

Átírás

1 MAKÓ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL FROM THE NOTARY OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/964-1/2012/I. Üi.: Tóth Eliza Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ TÁJÉKOZTATÓ Tárgy: Tájékoztató a környezet állapotának alakulásáról Melléklet: Mellékletek a környezet állapotának alakulásáról szóló tájékoztatóhoz Tisztelt Képviselő-testület! A környezet védelmének általános szabályairól szóló évi LIII. tv. 46. (1) bekezdésének e) pontja, valamint az 51. (3) bekezdése alapján Makó város környezeti állapotának alakulásáról a Képviselő-testület és a lakosság részére a következő tájékoztatást adom: I. Bevezetés - Természeti adottságok: Makó Város Csongrád megye dél-keleti részén, a Maros jobb partján terül el. A felszínt formáló folyamatokra a feltöltődés jellemző, amit a környező folyók (ideértve a Tiszát, a Körösöket és a Marost) végeztek az évmilliók során. Az átlagos tengerszint feletti magassága alig haladja meg a 80 métert (81 és 82 méter között változik), ezzel Makó Magyarország egyik legmélyebben fekvő városa. - Éghajlat: Hazánkban kontinentális éghajlati jellemzők mellett a mediterrán klíma érvényesíti hatását. Az éghajlati és domborzati hatások együtt alakítják olykor kiszámíthatatlan időjárásunkat. A napfénytartam területi eloszlására az ÉK-DNY irányú növekedés jellemző. A város és környéke az ország legnapfényesebb része, évi 2100 órányi napfénnyel. A napsütéses órák száma 2009-ben 2200, 2010-ben 2000, míg 2011-ben 2450 fölé emelkedett (1. számú melléklet 1., 2., 3. ábra). - Hőmérséklet: A város és térségének éghajlata erősen kontinentális. Makó Magyarország egyik legmelegebb éghajlatú területén fekszik, ezért nyarai forrók és szárazak. Makó évi középhőmérséklete általában 10,9 C ben, 2010-ben és 2011-ben kissé az átlag fölé emelkedve, C körüli értékeket mutatott a hőmérséklet (1. számú melléklet 1., 4., 5. ábra). - Csapadék: Makó és térsége a legszárazabb területek közé tartozik, az éves csapadékmennyiség mm között mozog. A város évi csapadék átlaga 100 év mérései alapján 585 mm. Ez az érték és évben is hasonlóan alakult, az éves csapadékösszeg 2008-ban 574,8 mm volt, míg 2009-ben 516 mm csapadék hullott a városra. A évben lényegesen több, 905,2 mm, 2011-ben 342,3 mm november 14. napjáig pedig összesen 439,2 mm csapadékot kapott a város (forrás: (1. számú melléklet 6. ábra). - Szél: A térségben uralkodó szélirány az észak-nyugati, de az ellenkező irányú déli, dél-keleti szelek aránya is jelentős. A terjedés lehetősége a domborzati viszonyok (síkvidék) miatt az átlagosnál nagyobb mértékű. II. Környezeti állapot Környezetvédelem alatt (leegyszerűsítve) azt a tevékenységet, magatartásformát vagy viselkedésmódot értjük, amellyel a természetes és a mesterségesen kialakított környezetünket védjük az ember által okozott káros hatásokkal szemben (Rakonczay Zoltán: Környezetvédelem, Szaktudás Kiadó Ház, 2004). HUNGARY 6900 MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 22. TEL.: FAX: oldal

2 II.1. Felszíni vizek A Maros a Tisza legjelentősebb mellékfolyója, hazai szakaszán a kiegyenlített medret mindkét oldalon töltések kísérik. A meder általános szélessége 100 méter, mélysége 6-8 méter. A folyó vízjárása és vízhozama erősen ingadozó. Az ország más területéről, illetve közvetlenül az országhatáron kívülről ide érkező felszíni vizek jelentős szennyezőanyag terheléssel rendelkeznek évben erősen szennyezett érték nem fordult elő, és években a folyó oxigénháztartása gyengült. Az oxigén háztartást jellemző paraméterek (oldott oxigén, oxigén telítettség, BOI5, KOId, NH4-N) értékei alapján kiváló a vízminőség 2009-ben és 2010-ben, míg 2011-ben jó állapotú évben erősen szennyezett értéket szintén nem mutattak ki. Az elmúlt években lényegi változást nem figyelhettünk meg a vízminőségben, de egy-egy komponensnél javulás volt észlelhető. A Maros vize a biológiai elemeket befolyásoló fizikai és kémiai paraméterek szempontjából 2009-ben gyenge, 2010-ben közepes, 2011-ben pedig jó állapotú. A Maros kémiai állapota a felügyelőség által elvégzett vizsgálatok alapján 2009-ben nem megfelelő, míg 2010-ben és 2011-ben jó minősítést kapott. Az Alsó Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Környezetvédelmi Laboratóriuma folyamatosan figyelemmel kíséri az élővizek, csatornák és holtágak vízminőségét. Az észlelésekre országos törzshálózati, regionális és helyi jelentőségű mérőpontokon kerül sor, különböző rendszerességgel. (A Certej-i külterületben tervezett arany, ezüst és fémérc bányászat engedélyezésével kapcsolatos tájékoztatót a 2. számú melléklet tartalmazza.) II.2. Felszín alatti vizek Makó város vízellátása a marosi hordalékkúptól független méter mélységű rétegekből történik. A térség felszín alatti vízkészletei mennyiségi és minőségi szempontból védettek, ezért kiemelkedő feladat az ivóvízellátást szolgáló bázisok felmérése és védelme. A talajvízszint általában 2-4 méter mélységben van, de lakott területen a szennyvízszikkasztás hatására ez lényegesen magasabb (1,1-2,5 méter). Makó város vonatkozásában a vízellátást 12 db mélyfúrású kút biztosítja. Az Európai Unióhoz történt csatlakozást követően az uniós jogharmonizáció következményeként módosultak az ivóvízminőségi követelmények. Az Európai Uniós normák elérése érdekében létrejött a Dél-alföldi Régió Ivóvízminőség-javító Konzorcium, melynek Makó Város Önkormányzata is tagja. A Konzorcium célja, hogy a Dél-alföldi Régió Ivóvízminőség-javító Programját koordinálja. Az elkészült koncepció alapján a Makói Kistérség mikro-térségeiben a meglévő víztermelő kutak felhasználásával távvezetékek kiépítésével és a kitermelt víz tisztításával (arzén, bór, nitrogénvegyületek, stb.) kerül korszerűsítésre a vízellátás. A Makó és Térsége Szennyvíz projekt megvalósulásának eredményeként jelentősen csökkeni fog a felszín alatti vízbázis terhelése. Makó területe rendkívül gazdag termálkincsben, jelenleg területén 6 db termálkút üzemel. Az elmúlt években külső befektetők bevonásával jelentős előrehaladás történt a termálvízkészlet hasznosítására. A fejlesztéssel a meglévő Kelemen László utcai termálkút teljes mértékben megújult, továbbá folyamatban van kettő darab visszasajtoló kút lemélyítése, valamint a volt hőközpontokban a termálenergia fogadására alkalmas gépészet kerül kialakítása. A projekt megvalósítása II. negyedévében kezdődött meg, a tervek szerint ez év végére befejeződik. A városban kiépítésre került a Kelemen László utcai termálkút és a megépült fürdő, mint utolsó fogyasztó közti előremenő termálvezeték. A Kelemen László utcai termelőkút vízhozama 70 m 3 /óra, hőmérséklete 90 C. A visszamenő ág kiépítése megtörtént a visszasajtoló kutak helyéig, mely rendszer ún. kaszkád kialakítású, ami hőcserélők egymás utáni sorba kapcsolását jelenti. Az egyik, a Kelemen László utca Harmat utca sarkán építendő visszasajtoló kút építése befejeződött, jelenleg a terület rekultivációja folyik. A Harmat utca végén kialakítandó visszasajtoló kút további mélyítése várhatóan 2012 végére készül el. A Hunyadi utcai fűtőmű belső gépészeti munkálatai befejeződtek, a Deák Ferenc utcai elosztó központ gépészeti átalakítása jelenleg is tart. A rendszer teszt-üzemmódban működik, a teljes üzemmód a visszasajtoló kutak elkészülte után lesz biztosított. (A MAFÉG-THERM Rt. korábbi telephelyén történő kármentesítésről szóló tájékoztatót és Az állattartás hatását a felszín alatti vizekre, Makó állatlétszámát a 3. számú melléklet tartalmazza.) II.3. Levegőminőség Emisszió (kibocsátás): Makón a hasonló nagyságú kisvárosokhoz képest az összes kibocsátás mértéke alacsony. A városban a légszennyezés területén nagy ipari kibocsátókkal nem kell számolni. Az Alsó- Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőséghez benyújtott Légszennyezés Mértéke éves adatszolgáltatások alapján a 5. számú mellékletben szereplő cégeknél között egy esetben, 2010-ben, történt határérték feletti kibocsátás. Az előírt HUNGARY 6900 MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 22. TEL.: FAX: oldal

3 határértékeket a VÁLL-KER Kft. lépte túl, mely cég december 31-ig igazolta a határérték alatti kibocsátást. A városban a kommunális kibocsátás az elmúlt évekhez képest növekedett, tekintettel a növekvő földgázdíjra, melynek eredményként a lakosság fűtési szokásai megváltoztak (földgázfűtésről sokan áttértek tűzifa és széntüzelésre). A káros anyag kibocsátás másik része, a 43. számú főút lecsökkent kamionforgalmának köszönhetően a korábbi évekhez képest kevésbé jelentős. Imisszió (szennyezési állapot): Csongrád megye levegőjének minőségét a természeti tényezők mellett (talajviszonyok, uralkodó szélirányok) a mező- és erdőgazdálkodás, az ipar- és szolgáltatóipar, a közlekedés, valamint a lakossági tüzelés egyaránt befolyásolja. Az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség a RIV mérőhálózatban Makón, a Széchenyi tér 6. szám alatt nitrogén-dioxid (NO 2 ) mérést végez. A és évek között mért adatok alapján a NO 2 éves átlagkoncentrációja a mérőállomáson egyik vizsgált évben sem haladta meg az éves határértéket, azonban 24 órás határérték túllépés a vizsgált 7 évből 4 év esetében tapasztalható (5. számú melléklet). Makón a levegőminőség a NO 2 légszennyező anyagra vonatkozóan jó és megfelelő minősítésű. Háttérterhelés szempontjából Makó alacsonyan, illetve nem szennyezettnek tekinthető. A közlekedés miatt növekedett a városban a légszennyezettség, de a Környezetvédelmi Hatóság tájékoztatása szerint ez az egészségügyi határérték alatt marad (Fontosabb légszennyező anyagok ismertetését a 4. számú melléklet tartalmazza.). II.4. Termőföld Makó környékének talajait a Maros folyó által létrehozott öntésföldek, réti öntés, illetve réti talajok jellemzik. A folyótól távolabb jó minőségű csernozjom talajok találhatóak. A Maros jelenlegi hordaléka iszap, illetve iszapos homok, az ezen képződött nyers öntéstalajok jó vízgazdálkodásúak, szénsavas meszet tartalmaznak, jó termékenységűek. Meg kell említeni a Dél-alföld számos nagyobb településére jellemző, ún. szennyezés-lencsét, mely egyrészt az intenzív mezőgazdasági termelés növényvédőszer-felhasználásának, másrészt a városiasodás kísérőjelenségeként jelentkező koncentrált kommunális-szennyezés hatására városunk alatt is kialakult. Konkrét talajszennyező forrásként meghatározóak a házi emésztők és szikkasztók, valamint a jelentősebb illegális hulladéklerakó helyek, melyek rekultivációja igen fontos feladat végén 16 db illegális hulladéklerakó helyet számolt fel az Önkormányzat, a KvVM által nyújtott pályázati támogatás segítségével. A munka befejezését követően informáló táblák kihelyezésére került sor a felszámolt hulladéklerakások mindegyikén. A talaj eróziója Makó térségében is jelentkező probléma, ennek elkerülése érdekében a mezővédő fasorok telepítése lehet megoldás. Makó város közigazgatási területén az őszi búza és a kukorica a két leggyakrabban előforduló termesztett növény. A Csongrád Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Földművelésügyi Igazgatóságának tájékoztatása alapján, a 2007, és a évet vizsgálva a Makón termesztett növényfajok mindegyike mennyiségi növekedést mutat, mely növekedés különösen az őszi búzánál és a napraforgónál jelentős mértékű. II.5. Zaj-és rezgésterhelés Zaj- és rezgésvédelmi ügyekben az elsőfokú környezetvédelmi hatósági jogkört a jegyző látja el. Az M43 sz. autópálya átadása a forgalomnak sokat javított a város helyzetén zaj és rezgésterhelés szempontjából. A település leglényegesebb szennyező forrása a 43. sz. főút által lebonyolított intenzív kamionforgalom volt. Az elmúlt években több intézkedés történt a főút makói átkelési szakaszának sebességkorlátozására (körforgalmak kiépítése, 40 km/h éjszakai sebességkorlátozás bevezetése, sebességmérők kihelyezése). A főút mentén rendszeres rendőrségi ellenőrzés történik a gyorshajtók kiszűrése érdekében. A település területén az ipari zajkibocsátás nem jellemző. A kereskedelmi, vendéglátási és településüzemeltetési zajterhelés során tapasztalható esetleges káros zajhatások kivizsgálása lakossági bejelentés alapján történik. A bejelentéseket a Hivatal akusztikai szakértő bevonásával vizsgálja ki, aki az érintett kereskedelmi egységben, vendéglátóhelyen, illetve egyéb egységben, az Önkormányzat környezetvédelmi referens munkatársának kíséretében zajterhelési mérést végez. II.6. Pollenterhelés Az ország más területeihez hasonlóan súlyos egészségügyi problémát okoznak az allergén pollenek. Az ÁNTSZ mérései közül a parlagfű (Ambrosia) mennyisége minden nyár végén magasan 100 db/m 3 felett van, ez a légköri összes pollenmennyiség 90%-át teszi ki. (A pollenek jelenlétéről szóló tájékoztatót az 5. számú melléklet tartalmazza.) Az Önkormányzat a közterületeken folyamatos kaszálással próbálja az egyre agresszívebb HUNGARY 6900 MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 22. TEL.: FAX: oldal

4 gyomnövények elterjedését megakadályozni évben az ÁNTSZ helyi kirendeltségéhez nem érkezett. Az Önkormányzat rögzített lakossági bejelentéseket, melyek minden esetben kivizsgálásra kerültek. A bejelentések kapcsán az érintett tulajdonosok felszólításra kerültek a pollenterhelés megszüntetése érdekében, melyek minden esetben megtörténtek. Bírság kiszabására egy esetben volt szükség. Önkormányzatunk a parlagfű-mentesítés népszerűsítése érdekében a helyi újságon keresztül tájékoztatta a lakosságot annak fontosságáról. Emellett e témában az oktatási intézményekben plakátok, szórólapok kerültek elhelyezésre a gyermekek tudatos szemléletformálása érdekében. III. Természeti értékek, védett területek A természetvédelem olyan célirányos, szervezett társadalmi tevékenység, amely természetes vagy természet közeli rendszerek meghatározott állapotának és működésének megőrzésére irányul; megóvást, védelmet és helyreállítást is magába foglal (Tardy, 1994). III.1. Makó védett és városi zöldterületei Makó város a Maros 49 km-es magyarországi szakaszának ha-os völgyében fekszik. Ez különleges adottság és kiemelt védelmet igényel. A területen illetékes természetvédelmi hatóság a Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság. Makó város közigazgatási területén található országos jelentőségű védett természeti területek a Csanádi Puszták, illetve a Maros-ártér elnevezésű területi egységeihez tartoznak (terület Makón összesen 1540 ha). A Natura 2000 hálózatba tartozó területek a Vásárhelyi- és Csanádi-puszták különleges madárvédelmi területhez (területe Makón: 3065 ha), a Vásárhelyi és Csanádi gyepek (területe Makón: 2565 ha), a Száraz-ér (területe Makón: 490 ha), és a Maros (területe Makón: 1085 ha) jóváhagyott kiemelt jelentőségű természet-megőrzési területekhez tartoznak. A Környezetvédelmi Miniszter 8006/2001. (MK 156.) KöM tájékoztatójában a védett szikes tavak jegyzékében foglaltak alapján a makói 655,6 ha kiterjedésű terület Déli Szikesek Természetvédelmi Terület elnevezéssel került természetvédelmi oltalom alá. Makó város környezetvédelméről szóló 18/2001. (VI.28.) MÖKT rendelet tartalmazza a város kiemelten védendő összefüggő zöldterületeinek felsorolását, valamint a helyi jelentőségű védett természeti értékek (védett fák) listáját. A Maros folyó Makó-Landori hullámterén telepített erdők mind botanikailag, mind zoológiailag eltérnek a középső és déli Tisza-szakasz ártéri erdőtársulásaitól. Az elkülönülés a Maros folyó által teremtett feltételekkel (sajátos mikroklíma, szállított hordalékanyagok) indokolható. Az erdőt alkotó tölgy-szil-kőrisliget társulás természet közelinek számít. A balkáni csillagvirág, a kisfészkű aszat, a réti iszalag, a sulyom, és a sziki boglárka a terület védett növényfajai közé tartoznak. Fokozottan védett állatfajok közül az ízeltlábú (nagy hőscincér, mezei futrinka, díszes nünüke, nappali pávaszem) és puhatestű fauna (lapos tavikagyló, bödöncsiga), valamint a madarak (holló, kabasólyom, vörös vércse) sokfélesége érdemel említést. A mogyorós pele, a hermelin és a vakondok a táj ezen részén előforduló fokozottan védett emlősei (6. számú melléklet). Makón a városi zöldterületek aránya 6,2%, ami a hasonló méretű települések viszonyában átlagosnak mondható. A belterületen lévő utcák 98%-a fasorral kísért, míg külterületen ez csak 25%. A közterületen lévő fák védelme érdekében a fakivágás engedélyhez kötött tevékenység, melynek kiadása jegyzői hatáskör. Az Önkormányzathoz október 31-ig 12 db fakivágási engedély iránti kérelem érkezett be. A kérelmek elbírálása a városi főkertész szakmai javaslata alapján történik évben 228 db babafa, valamint a Királyhegyesi úton és a Szép utcán több mint 100 db fa és közel 2500 db cserje került elültetésre, növelve ezzel az egységes fasorok és megújított ápolt közterületek számát. A évi babafa ültetés - a városban zajló szennyvízcsatornázási munkálatok miatt - a következő évben valósul meg. (A Nabucco Magyarország Gázvezeték Kft-vel kapcsolatos tájékoztatót a 6. számú melléklet tartalmazza.) IV. Infrastruktúra IV.1. Ivóvíz ellátás A városi ivóvízvezeték hálózatát 166,5 km fő- és gerincvezeték, továbbá 66,7 km bekötővezeték alkotja. Makón a december 31-ei állapotnak megfelelően meglévő vízbekötések száma db, tömbökre vonatkoztatva évben az új vízbekötések száma 4 db volt január 1. és szeptember 30. között ez a szám 2 db. Nagy gond, hogy igen magas a vízmérővel nem rendelkező ingatlanok száma (924 db). Az ivóvízvezetékek átlagos életkora 37 év, a vízmérők korszerűek, a bekötések állapota kielégítő, a gerincvezetékek állapota azonban nem megfelelő, több mint 7 km vezeték rekonstrukciója sürgősen elvégzendő. A legkritikusabb helyzet a kutak gyűjtővezetékeinél van. Az alaplétesítmények (kutak, HUNGARY 6900 MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 22. TEL.: FAX: oldal

5 víztárolók, víztorony, szivattyúk, stb.) állapota jó. Makó város vízfogyasztása 2011-ben m 3, augusztus 31-ig m években a 210/2001. (X. 25.) Korm. rendelet 1. sz. mellékletében szereplő határértékek alapján a város vízellátását biztosító 12 db mélyfúrású kút vizéről, a városi ivóvízről elmondható, hogy ammónium és arzén értékei határérték felettiek. A vízkeménység (CaO mg/l) értéke Makón alacsony, a víz lágynak mondható. Az Európai Unió által előírt minőségű ivóvíz biztosítása érdekében a makói kistérség önkormányzatai december 12-én megalapították a Makó és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulást. A Dél-Alföldi Ivóvízminőség-javító Konzorcium megbízásából és finanszírozásával az AQUAPROFIT Zrt. által vezetett tervezői konzorcium elkészítette Makó és Térségére vonatkozóan a megvalósíthatósági tanulmányt, az elvi engedélyes terveket, környezeti hatástanulmányokat, pénzügyi és költség-haszon elemzéseket, beszerezte a környezetvédelmi engedélyeket, és összeállította a pályázati dokumentációt. A pályázat június 30-án nettó millió Ft összköltséggel benyújtásra került, és a Környezet és Energia Operatív Program kereteiből millió Ft támogatásban részesült. A projekt megvalósítását segíti, hogy a 6/2012. (III.1.) BM rendelet lehetővé tette a projekt önerejének 100 %-os támogatását. A projekt megvalósítása érdekében a kivitelezésre, a mérnöki tevékenységre és a projektmenedzseri tevékenységre közbeszerzési eljárás keretében ki kell választani a vállalkozókat. Jelenleg folyik a közbeszerzési tenderdokumentumok véglegesítése és előzetes minőségbiztosítása a közreműködő szervezet és a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Közbeszerzési Felügyeleti Főosztálya által. Ezt követően kerülhet sor a közbeszerzési eljárás megindítására és a vállalkozók kiválasztására. IV.2. Szennyvízkezelés Makón a december 31-i állapotnak megfelelően a meglévő csatornabekötések száma 827 db, tömbökre vonatkoztatva január 1. és szeptember 30. között az új csatornabekötések száma 73 db volt. A működő szennyvízcsatorna hálózat hossza 48,5 km, a szennyvízcsatornák átlagos életkora 25 év. A évben épített új csatornák, és az új szennyvíztisztító minősége a magyar átlagot meghaladja. Az 1960-as években üzembe helyezett szennyvízcsatornák felújítása mára szükségessé vált, amely a decemberében megkezdődött szennyvízcsatorna rekonstrukció projekt révén év elején befejeződött. A keletkező szennyvíz mennyisége, ami elvezetésre és tisztításra került: évben m 3, szeptember 30-ig m 3. A még működő szennyvíz szikkasztó aknák becsült száma 4900 db. A szikkasztott szennyvíz becsült részaránya 30%. A szennyvíztisztító telep harmadfokú tisztítást is biztosító SBR rendszerű ICEAS technológiával üzemelő telep. Mértékadó hidraulikai kapacitása 6000 m 3 /nap, illetve biológiai tisztító kapacitása LE. Az új tisztítótelep évben történt üzembe helyezése (biológiai tisztítási fokozat kiépítése) óta a kibocsátott tisztított szennyvíz minősége megfelel a jogszabályi előírásoknak, nincs szennyező hatással befogadójára. A bevezetés két párhuzamos nyomócsövön keresztül történik a folyó sodorvonalában, a Maros folyó, folyamkilométerénél. A tisztított, kibocsátott szennyvízben január 1. napjától szeptember 30. napjáig a 28/2004. (XII.25.) KvVM rendelet 1. sz. mellékletében szereplő technológiai határértékeket a mért paraméterek (BOI5, KOI, nitrogén, foszfor, lebegőanyag) nem haladták meg. Az elvezetett és tisztított szennyvíz mennyisége évente közel azonos. A Makói szennyvíztisztító telepen a jelenleg működő iszapkezelés kizárólag a keletkező fölösiszap sűrítésére és víztelenítésére irányul. Az ICEAS műtárgyakban keletkező fölösiszapot szivattyúk emelik a sűrítő műtárgyba. A telepen 1 iszapsűrítő műtárgy van. A sűrített iszap szárazanyag tartalma 2-2,5 %. A konténerben összegyűjtött iszap május 31-ig a Makói Hulladéklerakó telepre, ezt követően az.a.s.a. Kft. hódmezővásárhelyi telepére kerül beszállításra, mely évben 297 tonna, 2011-ben 811,26 tonna, szeptember 30-ig pedig 633 tonna víztelenített iszap mennyiséget jelentett. Makó és Térsége Szennyvízcsatornázási Társulása 2005-ben jött létre, a makói szennyvíz-elvezetési agglomeráció megoldatlan kommunális beruházásának megvalósítására. A Társulás Makó és térsége (Apátfalva, Földeák, Kiszombor, Magyarcsanád, Maroslele) szennyvízcsatornázása és szennyvíztisztítása tárgyú KEOP nagyprojektre vonatkozó pályázatát az Európai Bizottság év végén hagyta jóvá. (A szennyvízcsatornázási projekttel kapcsolatos tájékoztatót a 7. számú melléklet tartalmazza.) HUNGARY 6900 MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 22. TEL.: FAX: oldal

6 IV.3. Csapadékvíz elvezetés Makó földrajzi elhelyezkedése (az Alföld egyik legmélyebb pontja) és a szélsőséges időjárás (aszály és árvizek) teszik kiemelten szükségessé a belvízmentesítést és a csapadék elvezető hálózat rendeltetésszerű használatát, karbantartását. A város ár és belvíz veszélyeztetettség alapján közepesen veszélyes kategóriába tartozik. A városban továbbra is élő problémaként jelentkezik, hogy a lakosság néhány százaléka a csapadékvíz-elvezető csatornákba vezeti az ingatlanjaikban keletkező szennyvizek egy részét. A közterület-felügyelők hivatalból, és bejelentésre is eljárnak, ellenőriznek, figyelmeztetnek, majd szükség esetén eljárást indítanak. A város belterületén 180 km nyílt és zárt csapadékvíz-elvezető csatorna gyűjti össze a lehulló csapadékvizet kb ha-on. Négy főgyűjtő csatorna (Nagyér, Bethlen utcai, Vitahalmi, Honvéd) 33 km hosszan szállítja tovább a befogadó csatornákon (Gacsibai, Jángori és Ardicsi) keresztül a makói főcsatornába az összegyűjtött vizet. Majd innen déli irányba továbbhaladva jut a Szárazér- Porgányi csatornán keresztül a Tiszába. Amennyiben nem képes a csatorna a vizek fogadására úgy elkormányzás után a Maros jobb parti árvízvédelmi töltéséig gravitál, onnan szivattyúval kerül átemelésre a Maros folyóba. A csatornák funkciójukat szükség esetén rendeltetésszerűen ellátják, azonban állapotuk felújításra szorul, folyamatos karbantartásuk nélkülözhetetlen évben közmunkás munkavégzés keretében a városi (nyílt szelvényű) gyűjtő csatornák karbantartási munkái megtörténtek, illetve a TIMA munkatársai a külterületi csatornák karbantartását végezték el. az önkormányzat az elmúlt években kiemelt figyelmet fordított a bel- és külterületi vízrendezési koncepciók, illetve vízjogi engedélyes tervek elkészíttetésére, tekintettel a rendelkezésre álló fejlesztési lehetőségekre évben elkészült a város külterületi vízrendezését tartalmazó koncepció, valamint a városi főbefogadó csatornák állapottervei. A as években az Önkormányzati Minisztériumtól kapott támogatások révén 15 km csatorna felújítására kerülhetett sor, mely a teljes hálózat 8,3 %-a (2007-ben 9,668 km, 2008-ban 5,292 km Összesen: 14,96 km) ben szintén a Minisztériumtól nyert forrásból 15,2 km csapadékvíz-elvezető csatorna rekonstrukciója valósult meg ben a városközpont felújítása keretében közel 1,5 km csapadékvíz-elvezető csatorna részleges, és további 300 m csatorna szakasz teljes felújítása történt meg. A városban évben a közmunkás munkavégzés keretében 540 fm csatornaszakasz felújítására került sor. Az idei év nem mondható csapadékosnak. Az eddig eltelt időszakban nem volt szükség belvízvédelmi fokozat elrendelésére. A rendkívüli hóhelyzet ez év elején 1 vis maior eseménnyel járt. IV.4. Közlekedési hálózat Makó város infrastrukturális szempontból kedvező adottságokkal rendelkezik. A városon keresztül haladó 43-as számú főút burkolata a megnövekedett tranzit forgalom miatt erősen megrongálódott. Tekintettel arra, hogy a 43. számú főutat keresztező városi közlekedés biztonságát jelentősen rontja a főút rossz minőségi állapota, ezért az elmúlt 5 évben lépések történtek ezen állapot megszüntetése érdekében. A város közigazgatási határán 2 híd található a Maros folyó felett, az egyiken a 43-as számú főút halad át, míg a másikon a MÁV kezelésében lévő vasút. A hidak állapotvizsgálatát az üzemeltetők évente elvégzik. Az Igási út kereszteződésében lévő elkerülő útnál 2010-ben átadásra került egy felüljáró híd létesítmény. A város belterületén 6 körforgalom található, külterületen az autópályához kötődően további 4, míg az Ipari-parkban 1 körforgalom került kialakításra. Ezen csomópontok közül kettő év első felében épült (Szent-János tér, Ipari-park). A körforgalmak, azon kívül, hogy igen hatékonyan képesek szervezni a forgalmat, városképi jelentőségű zöldfelületeket is biztosítanak, illeszkedve a Virágos Makó programba. A város belterületén önkormányzati kezelésben lévő utak hossza 124,5 km. Az Ipari Park 1000 fm hosszúságú útjához 2010-ben 700 fm, 2012-ben pedig további 900 fm épült meg évben önkormányzatunk elkészítette a Bethlen, Luther, Berzsenyi, Kmetty, Bem, Sarkantyú utcák aszfaltburkolatát, növelve ezzel a városi burkolt úthálózatot év első felében az Önkormányzat a Hunyadi és Szép utca (Almási-Kálvária közötti szakasz) felújítását tervezi, összesen 1050 fm hosszúságban. A burkolt utak karbantartása (kátyúzás, útburkolati jelfestés) évben is elkészült, azonban tekintettel az utak állapotára azok folyamatos gondozást, karbantartást igényelnek. HUNGARY 6900 MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 22. TEL.: FAX: oldal

7 A településen 2007-ig összesen 6,53 km kerékpárút épült évben 9,36 km hosszúságban folytatódott a kerékpárutak kiépítése, melynek további fejlesztése évben folytatódott, 1,04 km hosszúságban évben 1,67 km épült a meglévő hálózathoz évben 135,7 fm-rel bővült Makó város kerékpárút hálózata, hozzájárulva ezzel a Kerékpárosbarát település koncepciójában szereplő 25,5 km hosszúságú kerékpárút-hálózat kiépüléséhez. A külterületi kerékpárút hálózat hossza az M43-as mentén, Makó-Apátfalva közötti kerékpárút építéssel fm-rel növekszik, mely építés várhatóan ez év novemberében kezdődik évben az Önkormányzat 2,35 km hosszúságú szakaszon kíván a kerékpárosoknak új közlekedési útvonalakat megvalósítani, illetve 2,74 km hosszan meglévőket felújítani. Jelenleg a város kerékpárútjai mintegy 18,74 km hosszúságúak. Makón 275 km kiépített járdafelület található, melynek 23 %-a (63 km), a több éve tartó ütemezett fejlesztéseknek köszönhetően évben a város belterületén 6 km, évben 380 fm járda felújítása, míg évben több mint 2 km járda felújítása, építése történt meg. A település területén - a Magyar Közút Nonprofit Kft. kezelésében - lévő állami utak hossza 14,2 km. Ez évben megkezdődött a jelű (Királyhegyesi) út teljes körű felújítása is (melynek kezdő pontja az Úri utcai körforgalmi csomópont, végpontja pedig már a forgalomnak átadott M43-as autópálya elkerülő útjától számított 500 m). IV.5. Hulladékkezelés Makói Regionális Hulladéklerakó Telep: a Makói Regionális Hulladéklerakó Telep május 31. napján bezárásra került. A Regionális lerakót Makó Város Önkormányzata július 30. napján vette át a Bio-Pannónia Kft. kezeléséből. A komposztáló telep.a.s.a. Hódmezővásárhely Köztisztasági Kft-nek történő átadása szeptemberében történt meg. A bezárt hulladéklerakó telep összes területe 4 ha, mely megosztásra került. A telepen lévő hulladék mennyisége kb m 2 (1999. szept május). A hulladék jelentős hányada, megközelítőleg 2/3-a kommunális eredetű, valamint 1/3-a építési törmelék és föld. A depót évi t hulladék beszállítására tervezték, ezt a működés megkezdése óta folyamatosan meghaladta a tényleges beszállítás. Hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése: a hulladékgazdálkodással kapcsolatos beruházások igen költségesek, ezért kezdeményezés indult az egész Dél - Alföldet felölelő hulladékgazdálkodási projekt kidolgozására és megvalósítására. A KEOP Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése című rekonstrukcióra szeptember 14-én nyújtotta be pályázatát a Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás. A pályázat pozitív elbírálásban részesült, a Támogatási Szerződés március 24-én került aláírásra. A támogatási intenzitás 85%-os, a projekt tervezett záró dátuma március 31. A projekthez a 15/2011. (IV. 22.) BM rendelet szerint EU Önerő Alap támogatás igényelhető, mellyel az önrész összegének 50%-át nyerheti el a Társulás. A Társulás benyújtotta az erre vonatkozó pályázatát, melynek bírálata folyamatban van. A hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztésére irányuló második fordulós pályázatban a megvalósításra javasolandó projektváltozat lényege a hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése a szelektív hulladékgyűjtés mellett, egy korszerű nagyteljesítményű válogatómű ( t/év kapacitású) létesítésével. Makón egy hulladékudvar és egy hulladékátrakó kerül kiépítésre a bezárt Regionális Hulladéklerakó területén. A második fordulós pályázat várhatóan novemberben kerül benyújtásra. Rekultiváció: A DAREH Társulás a KEOP A települési szilárdhulladék-lerakókat érintő térségi szintű rekultivációs programok elvégzése című pályázati konstrukció első fordulójára sikerrel pályázott két projekttel (Makói Régi és Regionális hulladéklerakó rekultiválása). A Regionális lerakó a II. ütemben szerepel év elején az első fordulós projekt zárása megtörtént. Makón, a rekultiválandó terület nagysága m 2. A város külterületén található régi szilárdhulladék-lerakó rekultivációjának megvalósítására szintén pályázat benyújtására került sor a DAREH tagjaként. A Régi lerakó a KEOP számú pályázat I. ütemében szerepel. A rekultiválandó terület nagysága m 2. A második fordulós pályázati dokumentációk az Új Széchenyi Terv keretében kerültek benyújtásra, a hiánypótlási felhívásoknak a Társulás eleget tett, az értékelés lezárult, a benyújtott projektjavaslatok elfogadásra kerültek. Az I. ütem esetében április 27. napján, míg a II. ütem esetében október 19-én aláírásra került a Támogatási Szerződés. Az ősz folyamán a tervek szerint kiválasztásra kerül a projektek jogi szakértője, a kommunikációs feladatokat ellátó cég, a projektmenedzsment-szervezet, valamint megindításra kerül a FIDICmérnök és a kivitelezést végző vállalkozó (vagy vállalkozók) közbeszerzési eljárása is. A DAREH Önkormányzati Társulás tagtelepülései az első fordulós rekultivációs projektben az HUNGARY 6900 MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 22. TEL.: FAX: oldal

MAKÓ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL FROM THE NOTARY OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL FROM THE NOTARY OF MAKÓ MAKÓ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL FROM THE NOTARY OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/888-1/2011/I. Tárgy: Tájékoztató a környezet állapotának Üi.: Tóth Eliza alakulásáról Melléklet: Melléklet Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

MAKÓ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL FROM THE NOTARY OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL FROM THE NOTARY OF MAKÓ MAKÓ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL FROM THE NOTARY OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/973-1/2013/I. Üi.: Szűcs Szabolcs Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ TÁJÉKOZTATÓ Tárgy: Tájékoztató a környezet állapotának alakulásáról

Részletesebben

MAKÓ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL FROM THE NOTARY OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL FROM THE NOTARY OF MAKÓ MAKÓ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL FROM THE NOTARY OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/897-1/2014/I. Üi.: Siket Tibor Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ TÁJÉKOZTATÓ Tárgy: Tájékoztató a környezet állapotának alakulásáról

Részletesebben

2004-2010 közötti időszakra vonatkozó Makói Kistérség Környezetvédelmi Program, valamint Hulladékgazdálkodási Terv felülvizsgálata 2011.

2004-2010 közötti időszakra vonatkozó Makói Kistérség Környezetvédelmi Program, valamint Hulladékgazdálkodási Terv felülvizsgálata 2011. 2004-2010 közötti időszakra vonatkozó Makói Kistérség Környezetvédelmi Program, valamint Hulladékgazdálkodási Terv felülvizsgálata 2011. A Program célkitűzései: A Környezetvédelmi Program által megfogalmazott,

Részletesebben

Kiszombor Község Környezetvédelmi Programjának Felülvizsgálata

Kiszombor Község Környezetvédelmi Programjának Felülvizsgálata SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM Természettudományi és Informatikai Kar Természeti Földrajzi és Geoinformatikai Tanszék Földrajz BSc Táj és környezetföldrajz szakirány Kiszombor Község Környezetvédelmi Programjának

Részletesebben

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Műszaki Iroda 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Műszaki Iroda 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300 Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Műszaki Iroda 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300 Ikt. sz.: /2013 Témafelelős: Baloghné Berezvai Csilla, Korom Pál, Döbrőssy Iván, Kocsis László; Kiss Ferenc Tárgy:

Részletesebben

SZENTES VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA (2008-2013) FELÜLVIZSGÁLAT

SZENTES VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA (2008-2013) FELÜLVIZSGÁLAT SZENTES VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA (2008-2013) FELÜLVIZSGÁLAT Tedd, amit most kell, és ne halaszd későbbi időre, késve teszed másnap azt, ami ma elmaradott. /Ovidius/ Készült: 2010. június BEVEZETÉS

Részletesebben

Tájékoztató Keszthely város környezeti állapotáról

Tájékoztató Keszthely város környezeti állapotáról Tájékoztató Keszthely város környezeti állapotáról A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. tv. 46. (1) bekezdés e) pontja, valamint az 51. (3) bekezdése előírásai értelmében

Részletesebben

Kapuvár Város Környezetvédelmi Programja

Kapuvár Város Környezetvédelmi Programja Kapuvár Város a Kapuvár Város Környezetvédelmi Programja Az 1995. évi LIII. törvény alapján készítette: Kapuvár Városi 2011-2014. Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK... 2 BEVEZETÉS 3 1. KAPUVÁR VÁROS SWOT

Részletesebben

LAJOSMIZSE VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA Készítette: Lajosmizse Város Önkormányzatának megbízásából Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatala Intézményirányító és Településfejlesztési

Részletesebben

GYÖNGYÖS VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 2007-BEN AKTUALIZÁLT VÁLTOZAT

GYÖNGYÖS VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 2007-BEN AKTUALIZÁLT VÁLTOZAT GYÖNGYÖS VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 2007-BEN AKTUALIZÁLT VÁLTOZAT 2 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 4 I. A KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM ALAPELVEI... 6 II. AZ ELÉRNI KÍVÁNT KÖRNYEZETVÉDELMI CÉLOK, CÉLÁLLAPOTOK...

Részletesebben

Izsák Város Környezetvédelmi Programja

Izsák Város Környezetvédelmi Programja Izsák Város Környezetvédelmi Programja Készítette: B&B Projektmenedzser Kft. Jóváhagyta: Izsák Város Önkormányzata Izsák 2011 1 Tartalomjegyzék: 1. BEVEZETÉS...4 2. A települési önkormányzatok környezet-

Részletesebben

KADARKÚT település RENDEZÉSI TERVE SZAKÁGI MUNKARÉSZ

KADARKÚT település RENDEZÉSI TERVE SZAKÁGI MUNKARÉSZ KADARKÚT település RENDEZÉSI TERVE Kaposvár, 2004. április 1 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 3 1./ KÖRNYEZETKIALAKÍTÁSI JAVASLAT... 4 1.1./ A települési környezet természeti és művi elemei... 5 1.11./ Környezeti

Részletesebben

SZENTES VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA (2008-2013)

SZENTES VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA (2008-2013) SZENTES VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA (2008-2013) Tedd, amit most kell, és ne halaszd későbbi időre, késve teszed másnap azt, ami ma elmaradott. /Ovidius/ Készítette: Baloghné Berezvai Csilla környezetvédelmi

Részletesebben

Gyömrő Város Környezetvédelmi Program 2010-2015

Gyömrő Város Környezetvédelmi Program 2010-2015 Gyömrő Város Környezetvédelmi Program 2010-2015 Készítette: Igaz Attila okl. környezetgazdálkodási agrármérnök Közreműködött: Gyömrő Város Környezetvédelmi Bizottsága 2010. szeptember Tartalomjegyzék 1.

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Környezetvédelmi Programja

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Környezetvédelmi Programja Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Környezetvédelmi Programja Hódmezővásárhely 2009. ÁTTEKINTŐ TÉRKÉP HÓDMEZŐVÁSÁRHELY FÖLDRAJZI HELYZETÉRŐL 2 I. BEVEZETÉS, ELŐZMÉNYEK ÉS A KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM CÉLJA...5

Részletesebben

FÜZESGYARMAT FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSÉNEK PROGRAMJA LOCAL AGENDA 21 2015-2018

FÜZESGYARMAT FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSÉNEK PROGRAMJA LOCAL AGENDA 21 2015-2018 Tervszám: 27.15.009 FÜZESGYARMAT FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSÉNEK PROGRAMJA LOCAL AGENDA 21 2015-2018 A programot Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete számú határozatával hagyta jóvá. ---------------------------

Részletesebben

HERESZNYE község RENDEZÉSI TERVE SZAKÁGI MUNKARÉSZ KÖRNYEZETALAKÍTÁS, KÖZMŰVESÍTÉS, HÍRKÖZLÉS

HERESZNYE község RENDEZÉSI TERVE SZAKÁGI MUNKARÉSZ KÖRNYEZETALAKÍTÁS, KÖZMŰVESÍTÉS, HÍRKÖZLÉS KÖRNYEZETALAKÍTÁS, KÖZMŰVESÍTÉS, HÍRKÖZLÉS Kaposvár, 2005. február. TARTALOMJEGYZÉK KÖRNYEZETALAKÍTÁSI JAVASLAT... 5 1./ KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS KIDOLGOZÁSI FOLYAMATÁNAK ISMERTETÉSE 5 2./ A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI

Részletesebben

KESZTHELY KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM FELÜLVIZSGÁLAT II. 2005-2006. IDŐSZAK. Mérnöki Iroda Kft. Székesfehérvár 2007. március

KESZTHELY KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM FELÜLVIZSGÁLAT II. 2005-2006. IDŐSZAK. Mérnöki Iroda Kft. Székesfehérvár 2007. március Központ: 1125 Budapest, Galgóczy köz 6/C Iroda: 8000 Székesfehérvár, Távirda u. 2/A. Tel: 06-22-503-214, Fax: 06-22-503-215 Mérnöki Iroda Kft. E-mail: iroda@progressio.hu KESZTHELY KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM

Részletesebben

Telekgerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 31/2005. (IX. 30.) rendelete Telekgerendás község települési hulladékgazdálkodási tervéről

Telekgerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 31/2005. (IX. 30.) rendelete Telekgerendás község települési hulladékgazdálkodási tervéről Telekgerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 31/ (IX. 30.) rendelete Telekgerendás község települési hulladékgazdálkodási tervéről Telekgerendás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

KUNSZIGET KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA

KUNSZIGET KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA KUNSZIGET KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA KÉSZÍTETTE: FELELŐS: LEKTOR: GAJÁRSZKI ÁRON DEME LÓRÁNT JÁNOSI ERIKA DHV Magyarország Kft., 2003 Előzmények A környezetvédelmi programok készítését az 1995.évi LIII.

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 9600 Sárvár, Várkerület 2. Pf. 78. Fax.: 95/320-230, Tel.:95/ 523-100 M E G H Í V Ó Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. december 16-án /kedden/ 16.15 órai kezdettel

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS FELÜLVIZSGÁLATA ÉS AKTUALIZÁLÁSA 2009-2014. KÖZÖTTI IDŐSZAKRA TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJÁNAK

SIÓFOK VÁROS FELÜLVIZSGÁLATA ÉS AKTUALIZÁLÁSA 2009-2014. KÖZÖTTI IDŐSZAKRA TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJÁNAK SIÓFOK VÁROS TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA ÉS AKTUALIZÁLÁSA 2009-2014. KÖZÖTTI IDŐSZAKRA KÉSZÍTETTE: BALATONI INTEGRÁCIÓS KFT. 2009. Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 Helyzetértékelés

Részletesebben

Környezetvédelmi Program

Környezetvédelmi Program Környezetvédelmi Program KISAR 2005-2010 Készítette: Kisar Község Önkormányzata megbízásából az Ecocaritas Egyesület 1 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 4 1. KISAR KÖZSÉG TELEPÜLÉSI ÉS TERMÉSZETI ADOTTSÁGAI...

Részletesebben

térségről összegző információt tud biztosítani.

térségről összegző információt tud biztosítani. A Debreceni Zöldhatóság nyolcadik éve készíti el az illetékességi területe környezeti állapotát bemutató kiadványát. Az elmúlt években a kiadvány formája és tartalma is fejlődött, szemléletesebben továbbítja

Részletesebben

Tájékoztató Keszthely város környezeti állapotáról

Tájékoztató Keszthely város környezeti állapotáról A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. tv. 46.. (1) bekezdés e) pontja, valamint az 51.. (3) bekezdése előírásai értelmében a települési önkormányzat a környezet védelme érdekében

Részletesebben

Cím: 5000 Szolnok, Boldog Sándor István krt. 4.; Pf.: 99; Tel. 56/378-201; Fax: 56/378-206; E-mail: keviterv@kevitervakva.hu

Cím: 5000 Szolnok, Boldog Sándor István krt. 4.; Pf.: 99; Tel. 56/378-201; Fax: 56/378-206; E-mail: keviterv@kevitervakva.hu KEVITERV AKVA MÉRNÖKI VÁLLALKOZÁSI KFT. SZOLNOK -BAJA -BUDAPEST Hunyadfalva Község Önkormányzatának Környezeti Fenntarthatósági Terve LOCAL AGENDA 21. 2014. november Készítette: Hunyadfalva Község Önkormányzatának

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300

Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300 Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300 Ikt.szám: E-6681-6/2010 Témafelelős: Baloghné Berezvai Csilla, Ikládi András, Kiss Ferenc Tárgy: Szentes Város Helyi Hulladékgazdálkodási

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Szám: 02/86-32/2010 E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2010. április 22-i ülésére Tárgy: Beszámoló

Részletesebben

KEVITERV AKVA MÉRNÖKI VÁLLALKOZÁSI KFT. Törtel Község Önkormányzatának. Környezeti Fenntarthatósági Terve LOCAL AGENDA 21. 2012. január.

KEVITERV AKVA MÉRNÖKI VÁLLALKOZÁSI KFT. Törtel Község Önkormányzatának. Környezeti Fenntarthatósági Terve LOCAL AGENDA 21. 2012. január. KEVITERV AKVA MÉRNÖKI VÁLLALKOZÁSI KFT. ISO 9001 ISO 14001 TANÚSÍTOTT CÉG Törtel Község Önkormányzatának LOCAL AGENDA 21 január Készítette: Törtel Község Önkormányzatának megbízásából a Keviterv Akva Mérnöki

Részletesebben