Az e-learning nemzetközi és magyarországi tendenciái

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az e-learning nemzetközi és magyarországi tendenciái"

Átírás

1 Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem Gazdálkodástudományi Kar Információrendszerek Tanszék Az e-learning nemzetközi és magyarországi tendenciái Készítette: Főszakirány: Szakcsoport: Szakszeminárium vezető: Információgazdálkodás e-learning Gábor András

2 Tartalomjegyzék Bevezető 4 1. Az e-learning-ről Az e-learning története Mi az e-learning? Miért épp az e-learning? Az elektronikus oktatás legfontosabb összetevői Nemzetközi kitekintés Nemzetközi tendenciák a közép- és felsőoktatásban a munkaerőpiacon Az e-learning szerepe az Európai Unióban Az infrastrukturális feltételek teljesülése az EU-ban (EU) A múlt (EU) A jelen (EU) A jövőbeli várakozások Az e-learning szerepe az Egyesült Államokban Az infrastrukturális feltételek teljesülése az USA-ban (US) A múlt (US) A jelen (US) A jövőbeli várakozások Az infrastrukturális feltételek teljesülése a Magyarországon Az PC-ellátottság Magyarországon Az Internet Magyarországon Az Internet-hozzáférések alakulása Az Internet-használati szokások és az azzal kapcsolatos attitűdök 33

3 3.3. Az állam és az e-learning Az infrastruktúra fejlesztése Az e-learninget ösztönző programok A magyar e-learning gyártó piac Történeti visszatekintés Piacelemzés Iparágelemzés A versenytársak Az új belépők fenyegetése A szállítók alkupozíciója A vevők alkupozíciója A magyar piac meghatározó szereplőinek bemutatása Számalk Informatikai Rt SynEdu (Synergon Education) SABEDU Kft IBM Oktatási Központ Antenna Hungária Rt TopSec Infrmatikai és Oktatás Kft. 56 Összegzés 57 I Melléklet 59 II. Melléklet 60 III. Melléklet 61 IV.Melléklet 62 Irodalomjegyzék 63 3

4 Bevezető A dolgozat következő fejezetei az e-learning témakörével foglalkoznak. Az alternatív képzési módok kérdése az információs társadalom időszakában különös aktualitást élvez, hiszen az információs társadalom egyik alappillére az élethosszig tartó tanulás. Ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy a tanulás életformává válik, tehát akár munka mellett is - jelentős időráfordítást igényel. Éppen ezért az új, alternatív oktatási módszerek, ahogy az elektronikus oktatás is - többek között - ezt az időköltséget segítenek kiküszöbölni. A tanulás azonban nem az egyetlen jellemző, amivel az információs társadalom leírható. Szintén alapvetőnek tekinthető tétel, hogy az információs társadalmakban nemcsak a tanulás válik a mindennapok szerves részévé, hanem a számítógép használata is. Már csak ebből adódóan is praktikus megoldásnak tűnhet a kettő összekapcsolása. Az információs társadalomtól elvonatkoztatva szintén említést érdemel az a tény, hogy a harmadik évezredben több világszervezet is stratégiai területként kezeli az elektronikus oktatás kérdését. Tekintsük például Európa meghatározó gazdasági csoportosulását, az Európai Uniót. Ez a szervezet 2000 ben útjára bocsátott egy olyan kezdeményezést, amelynek értelmében az Unió versenyképességének záloga az informatikai infrastruktúra kiépítésében - többek között az e-learning feltételeinek megteremtésében - és az elektronikus oktatás tömeges méretű elterjedésében van. A kulcsszavak ebben az esetben az alacsony költség és a tömegoktatás. Tehát a feladat, hogy minél kevesebb ráfordítással minél több embert érjünk el. Ennek a feltételnek pedig az e- Learning tökéletesen eleget tesz. Az e-learning döntő szerepét a versenyképesség fenntartása, illetve annak növelése érdekében nemcsak a transznacionális szervezetek ismerték fel, 4

5 hanem az országok szintjén is jelentős beruházások tapasztalhatóak a terület feltételeinek megteremtésében, az új oktatási mód elfogadtatásában és a kötelező oktatási szintekbe történő beépítésébe. A nemzeti kormányok ezekre a területekre jelenetős befektetéseket eszközölnek. E dolgozat célja egyrészt, hogy bemutassa magát az e-learninget, illetve azokat az előnyöket, amelyek azt a többi alternatív képzési mód fölé helyezik. Ezek után kerülnek ismertetésre azok a nemzetközi tendenciák, amelyek az elektronikus oktatás igénybevételére ösztönzik a diákokat és a vállalatokat. Ezt követi egy helyzetjelentés az Egyesült Államok és az Európai Unió e-learning piacainak jelenlegi állapotáról, illetve azok várható alakulásáról. A dolgozat kővetkező fejezeteiben alaposan körüljárjuk a magyar helyzetet, rávilágítva azokra a korlátokra, amikkel a magyar piacon megjelenő e-learning vállalatok szembesülnek, illetve kiemelve azokat az intézkedéseket, amelyeket az állam a feltételek megteremtése, a korlátozó tényezők felszámolása érdekében tesz és tett az elmúlt években. Ezeken túlmenően ez a rész tartalmazni fogja még a magyar e-learning ágazat piacelemzését, illetve a magyar piacon meghatározó szerepet betöltő e-learning gyártó cégek bemutatását. 5

6 1. Az e-learning-ről Ebben a fejezetben az e-learning rövid definiálása, értelmezése, illetve a legfontosabb előnyeinek bemutatása következik Az e-learning története1 Az e-learning története több szakaszra bontható aszerint, hogy milyen tömegkommunikációs eszközök alkalmazásával helyettesítették a hagyományos, tantermi körülmények között zajló, közvetlen tanár-diák viszonyra építő oktatási formákat. Ennek megfelelően az első szakasz a levelező oktatás elterjedése volt, aminek gyökerei a 1840-es évekre nyúlnak vissza, ugyanis ekkorra tehető a bélyeg használatának elterjedése. Ez a fajta oktatási forma először Nagy- Britanniában jelent meg, és alkalmazása Isaac Pitman nevéhez fűződik, aki a gyorsírást oktatta ily módon. Az Első Világháborúig a levelező oktatás számos más európai országban (Németország 1856; Franciaország 1877; Svédország 1898), Amerikában (1891), illetve Ausztráliában (1914) is megjelent. A második állomás az oktatott tananyag diákokhoz történő rádión keresztüli eljuttatása volt. Talán nem meglepő, hogy ez szintén Nagy-Britanniában került először alkalmazásra, azonban nem bizonyult olyan úttörőnek, mint a levelező oktatás, és inkább a hagyományos képzési módszerekkel párhuzamosan, azok kiegészítésére használták. Az első kísérletek 1927-re tehetők, amikor is a BBC iskolarádiós műsorok sugárzását tűzte műsorára. Később ez a fajta módszer megjelent más országokban is (Franciaország 1937; Amerikai Egyesült Államok 1939; Ausztrália 1942; Szovjetunió 1920-as évek, egyéb volt szocialista 1 Kovács Ilma: Új út az oktatásban? c. műve alapján 6

7 országok 1950-es évek), de sehol sem tett szert vezető szerepre az alternatív oktatási módszerek között. A következő, és egyben utolsó lépcső az 1980-as évekre tehető, amikor a fejlett országokban megjelenik a számítógéppel támogatott oktatás. (A kevésbé fejlett országok esetében az 1990-es években terjedt el.) Ez a fajta oktatási mód új lehetőségeket nyit meg az oktatás, képzés területén, azáltal, hogy lehetővé teszi az eddig csak elszigetelten alkalmazható eljárások immár együttesen történő felhasználását. Gondoljunk csak arra, hogy a levelező oktatás csupán vizuális úton juttatta el a diákokhoz a tananyagot, más eszközöket nem vett igénybe (azzal együtt, hogy ma már ez a fajta oktatási mód is igyekszik a többi érzékszervre is hatással lenni például kazetta stb. alkalmazásával). A rádió útján történő képzés ezzel szemben éppen, hogy vizuális élményt nem nyújtott, csak a hallásunkra összpontosított. A számítógép alkalmazásával lehetővé vált a többi érzékszervre történő együttes hatásgyakorlás anélkül, hogy ehhez különböző eszközöket kelljen igénybe vennünk. A számítógép ugyanis lehetővé teszi az audiovizuális eszközök egyszerre történő alkalmazását Mi az e-learning? Az e-learning értelmezése a szakemberek körében koránt sem tekinthető egységesnek. Három, különböző értelmezés vált ismertté az utóbbi években. Az első felfogás azt állítja, hogy az e-learning megegyezik a számítógépes oktatás kiterjesztésével, azzal a különbséggel, hogy a képzés ebben az esetben a Weben keresztül zajlik. Másik, szintén népszerű értelmezés esetében az e- Learning távoktatás jellege kerül hangsúlyozásra, kiemelve a tananyag diákokhoz való hatékony eljuttatásának lehetőségét. Végül érdemes megemlíteni 7

8 azt a nézetet, amely az e-learninget a tantermi oktatás olyan On-line változatának tekinti, ahol az oktatás egy virtuális térben történik. 2 Ez a fajta új tanulási mód lehetővé teszi a diákok/felhasználók számára, hogy a tananyagot a saját tempójukban sajátítsák el, azaz előfordulhat, hogy bizonyos feladatok elvégzésére több időt fordít egy tanuló, míg másokra kevesebbet. Ennek eldöntése teljes mértékben a diákon múlik, nem kell senkihez alkalmazkodnia. Az e-learning tehát úgy is definiálható, mint egy egyéni foglalkozás. Ezzel szemben azonban a csoportmunkára is lehetőséget kínál. Ehhez segítséget nyújthatnak például a moderált fórumok, vagy a chat-en keresztüli kommunikáció. Az előbbiekből is látszik, hogy a hagyományos oktatás során alkalmazott módszerek és eszközök nem tűnnek el teljes mértékben, pusztán csak azok alkalmazása módosul valamelyest, illetve kiegészül újabb eszközökkel. Sőt, az is kijelenthető, hogy az e-learning az oktatáson kívül még számos területen alkalmazható, például a szervezetfejlesztés, humán menedzsment stb. területén. Tehát levonható az a következtetés, hogy az e-learning jól használható a gazdasági, az önkormányzati és a civil szféra szervezeteinél egyaránt Miért épp az e-learning? Az új oktatási formák keresésének elsődleges oka az volt, hogy az oktatási intézmények minél alacsonyabb költséggel szerettek volna minél több diákot elérni. Az e-learning esetében, ahol nincs szükség a hagyományos értelemben vett tantermekre, a diákok kollégiumi ellátására stb. az oktatás költségei elsősorban a tananyag megfelelő formátumban történő kifejlesztésére korlátozódnak. A megfelelő formátum ebben az esetben úgy értendő, hogy a tananyagnak már túl kell lépnie az e-book-kal (számítógépen tárolt az e-learning tükrében c. cikk alapján 8

9 könyv/elektronikus könyv) szemben támasztott követelményeken, és multimédiás, audiovizuális részeket is tartalmaznia kell, illetve képesnek kell lennie - akár azonnali - interakcióra, visszajelzésre. Ezek a költségek általában egyszeri költségeknek tekinthetők. (Természetesen szükség van a tananyag létrehozása után is további fejlesztésekre, illetve a tananyagnak az aktualizálására, azonban az ezekre a feladatokra fordított kiadások messze elmaradnak magának a tananyagnak a létrehozásával kapcsolatos költségektől.). Tehát míg az e-learning bevezetése, illetve működtetése egyszeri, nagy összegű kezdeti ráfordítást igényel (a többi költség ennek mértékéhez képest elhanyagolható), addig a hagyományos oktatási forma esetében a jelentkező költségek széthúzva, nem egyszerre, nagy összegben megvalósítandó beruházásként jelennek meg. Az e-learning és a távoktatás közötti egyik legnagyobb hasonlóság, hogy mindkettő segít áthidalni a földrajzi távolságokat. Az e-learning azonban a távoktatással szemben képes a visszacsatolás idejének lerövidítésére. Ez a két új oktatási módszer lehetővé teszi, hogy a diákok minimalizálják az utazással eltöltött idejüket azáltal, hogy nem követelik meg a tanár diák közötti, rendszeresen történő személyes érintkezést. A harmadik lényeges jellemző, ami az e-learning megjelenését, majd elterjedését indokolta az, hogy az új technológia alkalmazása által lényegesen nagyobb tömegek vonhatóak be a képzésbe, mint a hagyományos módszerek felhasználásával. Ez a tény a jelenlegi munkaerőpiaci, illetve az oktatási szférában tapasztalható tendenciák következtében döntő tényezővé válhat abból a tekintetből, hogy melyik képzési fajta tud megélni a piacon. Nem szabad azonban elfelejtkeznünk a modern kommunikációs technológiák megjelenéséről és elterjedéséről sem (az oktatásban is), hiszen enélkül elképzelhetetlen - ami ma már természetes - az elektronikus úton történő 9

10 kommunikáció, tananyag továbbítás stb. Ezek pedig mind az elektronikus úton történő távoktatás előfeltételei. Az e-learning legfontosabb előnyei összefoglalva: a tanulás költséghatékonysága, a tanárral való állandó és közvetlen, egyéni kapcsolat, a csoport többi tagjai, mint szellemi erőforrások, valamint az Internet, mint információforrás 3 igénybevételével. (Az e-learning részletes előnyeit lásd a I.Mellékletben) 1.4. Az elektronikus oktatás legfontosabb összetevői Az e-learningnek az oktatásban történő előtérbe kerüléséhez számos feltétel teljesülésére van szükség. Ezek a feltételek azonban a világ különböző területein eltérő mértékben valósulnak meg, és ennek köszönhetően az e-learning szerepe az egyes területek oktatási rendszereiben nem tekinthető azonos súlyúnak. Az egyik legfontosabb dolog az emberek hozzáállásának megváltozása. Ez azonban nemcsak a diákok, illetve a tanárok részéről követeli meg az új technológiák, új tanulási/tanítási szokások, a tanár-diák kapcsolat átalakulásának, stb. elfogadását, illetve az azokhoz való alkalmazkodást, hanem egyben azt is jelenti, hogy a vállaltoknak is fel kell ismerniük az e-learningben rejlő lehetőségeket. Az ASTD (American Society of Training Directors) 2002-ben elvégzett felmérése szerint az alkalmazottaik e-learninges képzésére legtöbbet fordító vállalatok felső 10 százaléka gyorsabbnak illetve rugalmasabbnak bizonyult versenytársainál. 4 Szintén lényeges kérdés a térség Internet lefedettsége, illetve a PC ellátottság kérdése. Egyértelmű, hogy az USA, az EU, illetve Kelet-, Közép-Európa ebből a 3 E-learning alapok: Az e.learning áttekintő leírása az e-learning tükrében c.cikk alapján 10

11 szempontból sem tekinthető egységesnek. Még az Unión belül is jelentős különbségek tapasztalhatóak ezen a téren. 11

12 2. Nemzetközi kitekintés Ebben a fejezetben az e-learning nemzetközi megítélése, szerepe kerül bemutatásra különös tekintettel az Európai Unióra és az Egyesült Államokra Nemzetközi tendenciák a közép- és felsőoktatásban A Trendek a felsőoktatásban című tanulmány szerzője szerint az oktatás területén az új évezredben két alapvető problémával, kérdéskörrel kerülünk szembe. Az egyik az, hogy a felsőoktatásban az elitképzést egyre inkább felváltja a tömegoktatás, illetve a másik, ami tulajdonképpen az előzőből következik a minőségi oktatás kérdése. Elitképzésről van szó, ha a népesség bizonyos korosztálya (jelen esetben év közötti fiatalok) kevesebb, mint 15%-a tanul tovább valamilyen felsőoktatási intézményben, a tömegképzés esetén ez az arány 15 és 50% közé esik (általános oktatásról akkor beszélhetünk, ha ez a számadat nagyobb, mint 50%). Ez az arány az Európai Unió egyes országaiban, mint például Finnországban, illetve az Egyesült Államokban jóval meghaladja az 50%-ot, sőt néhol még a 60%-ot is eléri a felsőoktatásban résztvevő hallgatók száma. 5 Ha ez a tendencia folytatódik az e-learning szerepe jelentősen növekedhet az oktatásban, hiszen, mint már az első fejezetben említésre került, lehetővé válna tömegek bevonása a felsőfokú képzésbe, anélkül, hogy jelentős ráfordításokat kéne eszközölni új épületek építésére és fenntartására, oktatók és egyéb személyzet felvételére. A tömegoktatás elterjedésének számos előnye mellett (társadalmi tudásalap megnő) annak hátrányaival is számolnunk kell. Az egyik legfőbb hátránya pedig az oktatás területén tapasztalható minőségromlás. Ennek a negatív 5 Kadocsa László: Trendek a felsőoktatásban c. tanulmány adatai alapján 12

13 tendenciának a megállításában segítséget nyújthat például a kreditrendszer, illetve a modularizáció bevezetése, de ami ennél sokkal fontosabb, az az oktatás területén bekövetkező paradigmaváltás. Ez a 90-es években (újra) megjelenő folyamat azonban nem az első az oktatás történetében. A 1960-as években a tanulás területén a tartalomcentrikusság volt a jellemző. Ez azt jelenti, hogy a hangsúlyt a tananyagra helyezték, ami szigorúan szabályozott volt. Ezt a felfogást a 70-es, 80-as években a képességcentrikusság váltotta fel, ahol a tartalom másodlagossá vált és a gondolkodás fejlesztése került előtérbe. Ezek után következett a harmadik korszak, ami a 90-es évekre tehető. Itt az ismeretalapú oktatás helyébe a kompetencia alapú lépett, ahol elsődleges szemponttá a gyakorlati hasznosság vált. Ez tulajdonképpen az élethosszig tartó tanulás koncepciója. Ebben az esetben a tanulási készségek fejlesztésén van a hangsúly, az önszabályozó tanulás megvalósulásának lehetősége kerül a középpontba. Ez a megközelítés komplex látásmódot, problémamegoldást feltételez, és együttműködést, a tudás átadását, a csoport tagjaként való szellemi munkavégzést igényel. 6 Az előbbiekből is jól látható, hogy az oktatás területén a világban tapasztalt változások további lehetőségeket teremtenek az e-learning számára a munkaerőpiacon A munkaerőpiacon sem rosszabbak az elektronikus alapú oktatás lehetőségei. Ennek okai elsősorban a vállalatok által meghatározott munkaerő-kereslet megváltozásában keresendők. A munkaerő összetételének egyik, Meyer Dietmar és Solt Katalin által alkalmazott megközelítése szerint, egy adott országban a munkanélküliek összetétele nem homogén. A szerzők a munkanélkülieket a munkanélküliséget kiváltó ok szerint kategorizálják. Ez azt jelenti, hogy a munkanélküli népességen belül 2 nagyobb csoportot különböztethetünk meg: az önkéntes, illetve a 6, Kadocsa László: Trendek a felsőoktatásban 2. oldal 13

14 kényszerű munkanélkülieket. Ezeket a csoportokat, ahogy az a 2.1. ábrán is látszik további két csoportra lehet bontani. Az önkéntes munkanélküliek, akik a definíció szerint nem akarnak változtatni helyzetükön tovább kategorizálhatók a súrlódásos, illetve az egyéb strukturális típusokba. Az első csoportba tartozók munkanélkülisége az önkéntes munkahely-változtatáson alapul. Az ő esetükben szintén szerepet játszhat az e- Learning, mint átképzési lehetőség. Vegyük például azt az esetet, amikor egy alkalmazott lakhelyváltozás miatt kényszerül munkahelye megváltoztatására. Semmi sem garantálja a számára, hogy az új lakhelyén lesz kereslet az olyan munkaerő iránt, amit ő is képvisel. Ezen a problémán átképzéssel segíthet. Ellenben az önkéntes strukturális munkanélküliek nem biztos, hogy hajlandóak, átképzési kurzusokon részt venni, hiszen önként választották a munkaerőkereslet és munkaerő-kínálat eltérése által előidézett munkanélküliséget. Tehát ők azért nem dolgoznak, mert az eredeti szakmájuk iránt nincs kereslet a munkaerőpiacon, viszont ők csak azt hajlandók végezni. Az előzőekkel ellentétben a kényszerű munkanélküliek csoportjába azok az emberek tartoznak, akik ugyan keresnek munkát, de nem találnak. Ez a réteg is tovább bontható konjunkturális, illetve egyéb strukturális munkanélküliekre. Míg az első csoportba tartozók a nemzetgazdaság kibocsátás-ingadozásainak köszönhetően maradtak munka nélkül, addig a második csoportba tartozók a munkaerőpiacon a munkaadók által keresett, illetve a munkavállalók által kínált munkaerő szerkezeti különbségei miatt. Ezek az emberek akár arra is hajlandóak lehetnek, hogy átképzéseken vegyenek részt annak érdekében, hogy munkát vállaljanak, így mindenképpen számolni kell velük, mint az elektronikus oktatási szolgáltatások potenciális igénybevevőivel. 14

15 A munkanélküliek kategorizálása 7 Munkanélküliek önkéntes kényszerű súrlódásos egyéb strukturális konjunkturális 2.1. ábra A munkanélkülieken kívül van még egy terület, ahol az e-learning szolgáltatásai rendszeresen alkalmazásra kerülnek. Ez pedig a vállalati továbbképzés. Az ASTD által végzett kutatások bizonyítják, hogy a folyamatos képzés növeli a vállalatok versenyképességét. A cégek viszont a gyors és költséghatékony módszereket részesítik előnyben az oktatás területén is, márpedig a fent említett követelményeknek az e-learning egyértelműen eleget tesz Az e-learning szerepe az Európai Unióban Az infrastrukturális feltételek teljesülése az EU-ban Az Európai Unióban, ha a közösségi átlagokat nézzük elmondható, hogy az infrastruktúra fejlettsége nem jelenthet akadályt az e-learning tömeges elterjesztésében. A 100 főre jutó PC-k száma ugyanis már 1999-ben elérte a 25 darabot, és azóta ez a szám csak növekedett, hiszen a 2000-es Lisszabonban megrendezett EU csúcson az infrastruktúra fejlesztése - többek között - az egyik legfontosabb stratégiai célkitűzéssé vált. Nem ennyire biztató a helyzet azonban, ha a tagországok szintjén vizsgálódunk. Itt ugyanis jelentős eltérések mutatkoznak. Vegyük csak a 2 végletet: Svédországot, ahol már 1999-ben 45 7 Meyer Dietmar Solt Katalin: Makroökönomia, 76. old az e-learning tükrében című cikk alapján 15

16 személyi számítógép jutott 100 emberre, illetve Görögországot, ahol ez a mutatószám csupán csak 6. 9 (2.2. ábra) Az Internet-hozzáférések számát tekintve is hasonló helyzettel állunk szemben. Az Unió átlaga szerint júliusában a tagállamokban 40%-os volt az Internethozzáféréssel való ellátottság aránya. Itt is érdemes azonban egyenként is megvizsgálni a tagországok mutatóit. Így már egy kicsit árnyaltabb képet kaphatunk. Az élen Dánia és Hollandia áll 65%-os Internet-ellátottsággal, míg a táblázat végén megintcsak Görögország található, ahol az Internet-ellátottságra vonatkozó mutatószám júliusában nem érte el a 10%-ot, mindössze 9% volt. 10 (2. Melléklet) PC-k száma az Európai Unió országaiban és az Egyesült Államokban 11 Millió db Növ. (%) 100 főre jutó PC-k száma Ausztria 0,50 1,40 1,90 2,10 10,50 6,00 26,00 Belgium 0,90 2,20 2,90 3,20 10,30 9,00 31,00 Dánia 0,60 1,60 2,00 2,20 10,00 11,00 41,00 Egyesült királyság 6,20 12,70 15,50 18,00 16,10 11,00 30,00 Finnország 0,50 1,40 1,80 1,90 3,30 10,00 36,00 Franciaország 4,00 8,80 12,40 13,00 4,80 7,00 22,00 Görögország 0,20 0,40 0,60 0,60 16,40 2,00 6,00 Hollandia 1,40 3,60 5,00 5,70 14,00 9,00 36,00 Írország 0,30 0,80 1,00 1,20 20,00 8,00 32,00 Luxemburg 0,05 0,20 0,20 0,20 3,00 30,00 40,00 Németország 6,50 19,10 22,90 24,40 6,60 8,00 30,00 Olaszország 2,10 5,30 10,00 11,00 10,00 4,00 19,00 Portugália 0,30 0,70 0,80 0,90 14,80 3,00 9,00 Spanyolország 1,10 4,10 4,30 4,80 11,60 3,00 12,00 Svédország 0,60 2,60 3,50 4,00 14,30 8,00 45,00 összesen EU-15 25,20 64,70 84,70 93,20 10,00 7,00 25,00 USA 54,20 96,60 124,00 141,00 13,70 20,00 52,00 *forrás: Eurostat 2.2. ábra 9 Euro Info Service: Statisztikai adatok az információs társadalomról 10 EU: tízből négy háztartás az Interneten 11 Euro Info Service: Statisztikai adatok az információs társadalomról 16

17 Összességében elmondható, hogy a tagországok szintjén az egyes infrastrukturális elemek meglétében mutatkozó különbségek következtében nehéz az Unión belül egységes e-learning piacról beszélni (EU) A múlt Az e-learninget tulajdonképpen az amerikaiak exportálták Európába. Az iparág európai megjelenése ugyanis azzal kezdődött, hogy néhány amerikai e-learning gyártó cég megjelent az angol és az ír piacokon. Céljuk az volt, hogy a szigetországból kiindulva meghódítsák a kontinenst. Ez a folyamat azonban nem maradt egyirányú, hiszen később néhány európai - elsősorban ír - e-learning vállalatok, mint például a SmartForce, illetve a WBT Systems, megjelentek az amerikai piacon. Mindkét említett esetben egyaránt beszélhetünk technológiai és módszertani áramlásról (EU) A jelen Az első, nem angol nyelvű anyagokat a skandináv országokban állították elő. Napjainkban a skandináv térség az európai e-learning piac 25%-át adja. Az Európai Unió tengelyét alkotó Franciaország és Németország kezdetben lemaradt a skandináv és az angol nyelvű térség mögött. Mára azonban ezekben az országokban is jelentős növekedésnek indultak az e-learning piacok. Ez Franciaországban elsősorban a helyi szabályozásnak köszönhető, ugyanis itt a vállalatok számára elő van írva, hogy bevételük meghatározott százalékát továbbképzésre kell fordítaniuk. A Németországban tapasztalt folyamatok jelentősen eltérnek az előbb vázoltaktól. Itt ugyanis 2002-ig a piac átláthatatlansága miatt váratott magára a nagy áttörés. A 2002-ben bekövetkezett Internet-boom válsága következtében a német gazdaság lassulása magával vonta az e-learning piac szereplőinek csökkenését is. Emellett azonban megfigyelhető volt egy másik tendencia is, mégpedig az, hogy 12 Szaniszló László: E-learning: távol és közel újra egy századfordulós magyar esély? alapján 17

18 a nagyvállalatok elkötelezték magukat a stratégiai e-learning bevezetése mellett. 13 A felmérések szerint az Európai Unió tagállamai közül Svédország, az Egyesült Királyság, és Hollandia jár az élen elektronikus oktatás alkalmazásában. Ennek alapvetően két oka van: az Internethasználók (II.Melléklet), illetve az angolul beszélők magas aránya. A tagállamok egyéni erőfeszítésein túl központilag is vannak törekvések az e- Learning felkarolására. Az Unió azonban elsősorban a felsőoktatásra vonatkozóan fogalmaz meg az elektronikus oktatás támogatását is magába foglaló irányelveket. A 2000 márciusában tartott EU-csúcson megfogalmazott lisszaboni stratégiában rögzítésre kerültek az oktatáspolitika célkitűzései. Ezek közül a legfontosabbak: 2010-ig a év közötti fiatalok körében felére csökkenteni azok számát, akik a középiskola után nem folytatják tanulmányaikat; az elektronikus tanulást magába foglaló eeurope akcióterv megvalósítása; az élethosszig tartó oktatás ösztönzése; európai bizonyítvány kifejlesztése az információs technológia terén; a diákok, tanárok, oktatók, kutatók mobilitásának ösztönzése; a foglalkoztatási és oktatási piac szinergiájának javítása. 14 Az eeurope kezdeményezésről érdemes néhány szót külön is szólni, hiszen óriási előrelépésnek tekinthető, hogy egy ilyen átfogó erejű program felkarolta az e-learninget, sőt a fejlődés, illetve ahogy azt a továbbiakban látni fogjuk a nemzetközi versenyképesség zálogának tekinti. Mindenképpen figyelemre méltó, hogy már nemcsak a tagországok szintjén számolnak ezzel az új oktatási módszerrel, technológiával, hanem közösségi szinten is megjelent egy olyan 13 Szaniszló László: E-learning: távol és közel újra egy századfordulós magyar esély? alapján 14 Horváth Zoltán: Kézikönyv az Európai Unióról oldal 18

19 kezdeményezés, amely - többek között - fontosságú területként kezeli. az e-learninget is stratégiai Az eeurope kezdeményezésről 15 Az eeurope koncepció előzményének a március között, Lisszabonban megrendezett EU csúcs tekinthető, amin a 15-ök állam- és kormányfői megfogalmazták az EU következő évtizedének célkitűzését. A tagállamok által definiált cél, hogy 2010-re az Európai Unió a világ legversenyképesebb és legdinamikusabb tudásalapú gazdaságává váljon. Az ennek érdekében kidolgozott akcióterv június án eeuropa Akcióterv révén került elfogadásra. Az eeurope kezdeményezés céljainak elérésére kijelölt időszak a közötti periódus. Az eeurope Akcióterv célja, hogy lehetővé tegye Európa számára, hogy kiaknázza erősségeit, illetve, hogy legyőzze azokat a korlátokat, amik hátráltatják a digitális technológia megértésében és átvételében. Szintén irányelvei közé tartozik az információs és kommunikációs technológia területén tapasztalható legújabb fejlesztések alkalmazása. Az eeurope koncepciójának alapfeltevése a következő: az oktatási rendszer eredményessége nagymértékben függ attól, hogy a tanulás, illetve a tanítás területén milyen hatékony megközelítéseket, módszereket alkalmazunk. Ezt a hatékonyságot az Európai Unión belül úgy próbálják elérni, hogy az információs és kommunikációs technológiák bevezetését a tanulási struktúrák mélyreható reorganizációjával párhuzamosan valósítják meg. Az elearning bevezetése és széles körben való elterjesztése az egyik alappillére az eeurope akciótervnek. 15 elearning: Designing Tomorrow s Education, illetve eeurope+ alapján 19

20 Az elearning: A holnap oktatásának megtervezése 16 elnevezésű kezdeményezést május 24-én fogadta el az Európai Bizottság. A program mögötti szándék, hogy a folyamat hajtóerejévé az élethosszig tartó tanulás koncepciója váljon. Az elearninggel kapcsolatos kezdeményezés tehát kiegészíti az eeurope Akciótervet, és a lisszaboni irányelvekkel összhangban lévő meghatározott intézkedéseket egy egységes oktatásorientált keretrendszerbe helyezi. A program alapvető célkitűzései közül a legfontosabbak: (1) Az ésszerű költségek mellett megvalósuló, magas színvonalú infrastruktúra fejlesztésének felgyorsítása. Ennek érdekében olyan célkitűzések megvalósítására van szükség, mint például az összes iskola Internethozzáférésének, illetve multimédiás erőforrásokkal való ellátásának garantálása (ez a határidők alapján teljesített célkitűzésnek tekinthető), valamint annak elérése, hogy 5-15 diákra legalább 1 darab multimédiás számítógép jusson stb. (2) A másik nagyon lényeges eleme a programnak, hogy szeretné a képzési kedvet növelni azáltal, hogy támogatja egy bizonyos szintű univerzálisnak tekinthető digitális műveltség megszerzését, illetve a tanárok és oktatók számára biztosítja a megfelelő képzés elérését beleértve a technológiai oktatást, valamint az egyes technológiai megoldások oktatásban való alkalmazásáról szóló kurzusokat és a változásmenedzsmentet is. Ebben a csomagban például a következő konkrét intézkedések találhatóak: annak biztosítása, hogy 2003 végére az összes végzős diáknak lehetősége legyen arra, hogy az iskolai képzés során digitális műveltségre tegyen szert stb. (3) Szintén a legfontosabb célkitűzések között említendő az a törekvés, aminek célja a tartalom, a szolgáltatás valamint az elearning környezetének 16 elearning: Designing Tomorrow s Education 20

21 fejlesztéséhez szükséges megfelelő feltételek megteremtése. Az egyes szabványok elérhetőségének biztosítása különösen fontos. (4) Végül, az utolsó célkitűzés az együttműködés és a párbeszéd erősítése az oktatás összes szintjén és területén, úgymint: az egyetemek; iskolák; képzési központok; döntéshozók; az eszközök, szoftverek, tartalom, szolgáltatások kiválasztásért felelős adminisztrátorok között, illetve szintjén. Az előbb említetteken kívül ez a célkitűzés magában foglalja még a partneri viszony kialakítását/kiépítését a magán és a közszféra között. Az elearning kezdeményezésnek az eeurope program oktatási irányelveinek eléréséhez és fejlesztéséhez való hozzájárulása abban áll, hogy létrehoz egy olyan keretrendszert és úgynevezett napirendet, ami elősegíti az együttműködést a megfelelő közösségi szervek és a tagállamok között. A fent vázolt koncepció ígért eredményein felbuzdulva a társult tagok is mintegy csatlakozva a kezdeményezéshez létrehoztak egy eeurope-like Action Plan elnevezésű programot, aminek alapvető célkitűzései megegyeztek az EU- 15-ök által megfogalmazottakkal ben az Európai Bizottság kezdeményezésére megindult egy folyamat, aminek célkitűzése a társult tagok által indított program felkarolása és egyben valamiféle - a tagországokkal - közös út keresése. Ez a tervezet pedig az eeurope+ Akcióterv elnevezést kapta, és célja, hogy felgyorsítsa a reformokat és a társult tagsági viszonyban lévő országok gazdaságainak modernizációját. Ebből is látszik, hogy az előző fejezetben vázolt tendenciák jelentkezése, illetve megteremtése az Unió tagországaiban is cselekvésre késztették az illetékeseket. Ezen folyamatok kezelésében pedig jelentős szerepet szánnak az elektronikus távoktatásnak. 21

Befogadást az Információs Társadalomba - Most!!

Befogadást az Információs Társadalomba - Most!! 1 Befogadást az Információs Társadalomba - Most!! Az életminőség, digitális esélyegyenlőség és a társadalmi megújulás Magyarországa Helyzetkép, legjobb gyakorlatok és akcióterv A tanulmányt az Inforum,

Részletesebben

Az e-közigazgatás fejlődése és fejlesztésének lehetőségei az idősödő társadalomban

Az e-közigazgatás fejlődése és fejlesztésének lehetőségei az idősödő társadalomban Az e-közigazgatás fejlődése és fejlesztésének lehetőségei az idősödő társadalomban Információs Társadalom- és Trendkutatásért Alapítvány 2009 A program a Miniszterelnöki Hivatal támogatásával, az emagyarország

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT Vraskó Tímea 2006 1

SZAKDOLGOZAT Vraskó Tímea 2006 1 SZAKDOLGOZAT Vraskó Tímea 2006 1 Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Újabb diplomás levelező tagozat Nemzetközi marketing szakirány ONLINE MARKETING ALKALMAZÁSOK

Részletesebben

Befogadást az Információs Társadalomba - Most!!

Befogadást az Információs Társadalomba - Most!! Befogadást az Információs Társadalomba - Most!! Az életminőség, digitális esélyegyenlőség és a társadalmi megújulás Magyarországa Helyzetkép, legjobb gyakorlatok és akcióterv BME-UNESCO Információs Társadalom-

Részletesebben

Befogadást az Információs Társadalomba - Most!!

Befogadást az Információs Társadalomba - Most!! Befogadást az Információs Társadalomba - Most!! Az életminőség, digitális esélyegyenlőség és a társadalmi megújulás Magyarországa Helyzetkép, legjobb gyakorlatok és akcióterv BME-UNESCO Információs Társadalom-

Részletesebben

A tudás hordozói: oktatás és kutatás-fejlesztés*

A tudás hordozói: oktatás és kutatás-fejlesztés* A tudás hordozói: oktatás és kutatás-fejlesztés* Kelemen Nóra, a KSH tanácsosa E-mail: nora.kelemen@ksh.hu Kollár Beáta, a KSH titkára E-mail: beata.kollár@ksh.hu Az elmúlt évtizedek során számos módszer

Részletesebben

Beköszöntő. civil oldal piaci oldal kutatói oldal

Beköszöntő. civil oldal piaci oldal kutatói oldal 10. INTERNETHAJÓ keknotesz@internethajo.hu Kék Notesz 2009 1 Tartalomjegyzék I. Vezetői összefoglaló... 4 II. Szélessávú közmű-fejlesztés Magyarországon... 10 1. Változó állami szerepvállalás... 10 2.

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA Külkereskedelmi Főiskolai kar

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA Külkereskedelmi Főiskolai kar BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA Külkereskedelmi Főiskolai kar Gazdaságdiplomácia és Nemzetközi menedzsment szak Levelező tagozat EU-kapcsolatok szakirány SZELLEMI TŐKE MAGYARORSZÁGON AZ EURÓPAI UNIÓ KÜSZÖBÉN

Részletesebben

Kutatás az atipikus tanulási formák (távoktatás / e-learning) modelljeinek kifejlesztésére célcsoportonként, a modellek bevezetésére és alkalmazására

Kutatás az atipikus tanulási formák (távoktatás / e-learning) modelljeinek kifejlesztésére célcsoportonként, a modellek bevezetésére és alkalmazására Nemes György, Csilléry Miklós Kutatás az atipikus tanulási formák (távoktatás / e-learning) modelljeinek kifejlesztésére célcsoportonként, a modellek bevezetésére és alkalmazására Kutatási zárótanulmány

Részletesebben

Ipargazdasági Kutató és Tanácsadó Kft.

Ipargazdasági Kutató és Tanácsadó Kft. Ipargazdasági Kutató és Tanácsadó Kft. Az oktatás, képzés, élethosszig tartó tanulás, távoktatás infokommunikációs támogatása Virtuális-tér Figyelő Rendszer Információs Társadalom Monitoring tanulmányok,

Részletesebben

A magyar gazdaság versenyképessége nemzetközi versenyképességi jelentések tükrében

A magyar gazdaság versenyképessége nemzetközi versenyképességi jelentések tükrében ICEG VÉLEMÉNY XXIII Pellényi Gábor: A magyar gazdaság versenyképessége nemzetközi versenyképességi jelentések tükrében 2005. December TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés 4 1. Az OECD Understanding economic growth

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI KOMPETENCIÁK FELMÉRÉSE AZ ÓBUDAI EGYETEM ALBA REGIA EGYETEMI KÖZPONT VÉGZETT HALLGATÓINAK KÖRÉBEN

VÁLLALKOZÁSI KOMPETENCIÁK FELMÉRÉSE AZ ÓBUDAI EGYETEM ALBA REGIA EGYETEMI KÖZPONT VÉGZETT HALLGATÓINAK KÖRÉBEN Óbudai Egyetem Alba Regia Egyetemi Központ TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI DOLGOZAT VÁLLALKOZÁSI KOMPETENCIÁK FELMÉRÉSE AZ ÓBUDAI EGYETEM ALBA REGIA EGYETEMI KÖZPONT VÉGZETT HALLGATÓINAK KÖRÉBEN Szerzők: Nagy Richárd

Részletesebben

E-közigazgatás Éves jelentés 2005

E-közigazgatás Éves jelentés 2005 ITTK Csoport E-közigazgatás Éves jelentés 2005 Készítette a BME UNESCO Információs Társadalomés Trendkutató Központ (ITTK) és az INFONIA Alapítvány kutatócsoportja: Molnár Szilárd, kutatásvezetõ Borovitz

Részletesebben

Helyzetjelentés az e-gazdaság fejlettségéről: Magyarország európai összevetésben Kutatási Jelentés

Helyzetjelentés az e-gazdaság fejlettségéről: Magyarország európai összevetésben Kutatási Jelentés He ly z e t j e l e n t é s a z e-ga z da s á g f e j l e t t s é g é r ő l: Magyarország európai összevetésben Kutatási Jelentés 2007. November 23. A Kutatási Jelentés hátteréül szolgáló tanulmányt a

Részletesebben

INTERNETHAJÓ 2006 keknotesz@internethajo.hu KÉK NOTESZ 1

INTERNETHAJÓ 2006 keknotesz@internethajo.hu KÉK NOTESZ 1 INTERNETHAJÓ 2006 keknotesz@internethajo.hu KÉK NOTESZ 1 Bevezető A KÉK NOTESZ elnevezés ezentúl azt a maximum egy szerzői ív terjedelmű helyzetértékelést jelenti majd a magyar nyilvánosságban, amelyet

Részletesebben

CCI-szám: 2007HU16UPO001

CCI-szám: 2007HU16UPO001 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁS OPERATÍV PROGRAM CCI-szám: 2007HU16UPO001 Verzió: EKOP_070703_HU.doc Oldalszám összesen: 85 TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék...2 GLOSSZÁRIUM...4 1.

Részletesebben

ONLINE AZ EGÉSZSÉGÜGY SZOLGÁLATÁBAN

ONLINE AZ EGÉSZSÉGÜGY SZOLGÁLATÁBAN Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat Médiamenedzsment szakirány ONLINE AZ EGÉSZSÉGÜGY SZOLGÁLATÁBAN Készítette: Kovács Anna Budapest,

Részletesebben

AZ E-LEARNING JELENLEGI HELYZETE, PERSPEKTÍVÁI ÉS FEJLŐDÉSI IRÁNYA

AZ E-LEARNING JELENLEGI HELYZETE, PERSPEKTÍVÁI ÉS FEJLŐDÉSI IRÁNYA AZ E-LEARNING JELENLEGI HELYZETE, PERSPEKTÍVÁI ÉS FEJLŐDÉSI IRÁNYA 2001 E-learning: jelenlegi helyzet és perspektívák 2/53 Vezetõi összefoglalás... 3 1. A jelenlegi nemzetközi helyzet... 4 1.1. Az e-learninghez

Részletesebben

Bevezetés az elektronikus közigazgatás ismereteibe

Bevezetés az elektronikus közigazgatás ismereteibe Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ ROP.. Programigazgatóság Bevezetés az elektronikus közigazgatás ismereteibe Tankönyv a köztisztviselők továbbképzéséhez SZERKESZTŐ:

Részletesebben

Magyar Információs Társadalom Stratégia

Magyar Információs Társadalom Stratégia Magyar Információs Társadalom Stratégia Magyar Információs Társadalom Stratégia Preambulum A Magyar Információs Társadalom Stratéga létrehozásának okai, céljai A Magyar Köztársaság Kormányának határozata

Részletesebben

INFOKOMMUNIKÁCIÓS IPARPOLITIKAI AJÁNLÁS

INFOKOMMUNIKÁCIÓS IPARPOLITIKAI AJÁNLÁS INFOKOMMUNIKÁCIÓS IPARPOLITIKAI AJÁNLÁS Budapest, 2005. február 11. Információs és kommunikációs iparpolitikai ajánlások - MUNKAANYAG 1 ÖSSZEFOGLALÓ... 4 1.1 AZ IPARPOLITIKAI AJÁNLÁS INDOKOLTSÁGA ÉS TARTALMA...

Részletesebben

NETEN A HIVATAL. Közérthetően az e-közigazgatásról. Tájékoztató kiadvány közszolgálati tisztviselők részére

NETEN A HIVATAL. Közérthetően az e-közigazgatásról. Tájékoztató kiadvány közszolgálati tisztviselők részére NETEN A HIVATAL Közérthetően az e-közigazgatásról Tájékoztató kiadvány közszolgálati tisztviselők részére TARTALOMJEGYZÉK I. II. III. IV. V. VI. Bevezetés Az e-közigazgatás helye, szerepe, jelentősége

Részletesebben

Munkaerő-piaci igények felmérése a nyelvoktatási rendszer és annak kimeneteléül szolgáló vizsgarendszer megújítására

Munkaerő-piaci igények felmérése a nyelvoktatási rendszer és annak kimeneteléül szolgáló vizsgarendszer megújítására Dr. Jarjabka Ákos, Dr. Márta Anette, Balogh Gábor, Dr. Háhn Judit, Dr. Herman Sándor, Hornyák Miklós, Horváth Márton Munkaerő-piaci igények felmérése a nyelvoktatási rendszer és annak kimeneteléül szolgáló

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Levelező tagozat Európai Üzleti Tanulmányok szakirány

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Levelező tagozat Európai Üzleti Tanulmányok szakirány Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Levelező tagozat Európai Üzleti Tanulmányok szakirány NYELVOKTATÁS AZ EURÓPAI UNIÓBAN ÉS A MAGYARORSZÁGI NYELVOKTATÁS

Részletesebben

A felnőttképzési rendszerek hatékonysága nemzetközi összehasonlításban

A felnőttképzési rendszerek hatékonysága nemzetközi összehasonlításban A felnőttképzési rendszerek hatékonysága nemzetközi összehasonlításban Tanulmány 2009. október Állami Számvevőszék Kutató Intézete A felnőttképzési rendszerek hatékonysága nemzetközi összehasonlításban

Részletesebben

HUMÁNERŐFORRÁS-FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK GYŐR TÉRSÉGÉBEN KÉT GYAKORLATI PÉLDÁN KERESZTÜL

HUMÁNERŐFORRÁS-FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK GYŐR TÉRSÉGÉBEN KÉT GYAKORLATI PÉLDÁN KERESZTÜL Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Nemzetközi Kommunikáció szak Nappali tagozat Európai Kapcsolatok szakirány HUMÁNERŐFORRÁS-FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK GYŐR TÉRSÉGÉBEN KÉT GYAKORLATI

Részletesebben

2010-2014 Vitairat. Munkaverzió. Oldal: 1(97)

2010-2014 Vitairat. Munkaverzió. Oldal: 1(97) DIGITÁLIS MAGYARORSZÁG 2010-2014 Vitairat Munkaverzió Oldal: 1(97) VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ Tartalom DIGITÁLIS MAGYARORSZÁG PROGRAM ÉS INTÉZKEDÉSI TERV... 1 1 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 4 2 BEVEZETÉS...11 2.1

Részletesebben

A szakképzés története

A szakképzés története Hallgatói segédanyag a III./1. tematikai egységhez A szakképzés története 1. A szakképzés az elmúlt években mind hazai, mind pedig nemzetközi viszonylatban jelentős átalakuláson ment keresztül a megváltozott

Részletesebben

EURÓPAI FÜZETEK 59. TÁRGYALÁSOK LEZÁRT FEJEZETEIBÔL. Fiatalok az Európai Unióban. Oktatás és képzés

EURÓPAI FÜZETEK 59. TÁRGYALÁSOK LEZÁRT FEJEZETEIBÔL. Fiatalok az Európai Unióban. Oktatás és képzés EURÓPAI FÜZETEK 59. SZAKMAI ÖSSZEFOGLALÓ A MAGYAR CSATLAKOZÁSI TÁRGYALÁSOK LEZÁRT FEJEZETEIBÔL Dr. Móder Judit Endrész Kinga Fiatalok az Európai Unióban Oktatás és képzés A Miniszterelnöki Hivatal Kormányzati

Részletesebben

Felsőoktatási expanzió és foglalkoztathatóság: vizsgálat hallgatói oldalról. Fókuszcsoportos interjúk alapján

Felsőoktatási expanzió és foglalkoztathatóság: vizsgálat hallgatói oldalról. Fókuszcsoportos interjúk alapján Felsőoktatási expanzió és foglalkoztathatóság: vizsgálat hallgatói oldalról Fókuszcsoportos interjúk alapján Készítette: Antal Zsófia 2011 Tartalomjegyzék 1. 1. A tanulmány célja 3 1. 2. Miért fontos és

Részletesebben