A monopolellenes és a versenyvédelmi előírásokra vonatkozó globális politika és eljárások

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A monopolellenes és a versenyvédelmi előírásokra vonatkozó globális politika és eljárások"

Átírás

1 A monopolellenes és a versenyvédelmi előírásokra vonatkozó globális politika és eljárások

2 Cél és alkalmazás Az Üzleti tevékenység eljárási Kódexünknek megfelelően, a CEVA támogatja a vállalkozás szabadságát és a tisztességes versenyt. Szállítási láncok irányításával foglalkozó globális cégként, a CEVA a szabad piacnak köszönheti eredményeit. Számos ország és jogi környezet, ahol a Cég tevékenységét folytatja, alkalmaz monopolellenes vagy versenyvédelmi előírásokat, amelynek célja a szabad, dinamikus és versenyképes piac promóciója, a fogyasztók és a versenytársak érdekében. A versenyt felügyelő szerveknek joguk van igen magas büntetést kiszabni a tisztességes verseny elveit megsértő cégekre. A cégek kártérítés fizetésére is kötelezhetők, néhány helyen a monopolellenes szabályok megsértése bűntettnek számít és a dolgozókat szabadságvesztés kiszabása fenyegetheti. versenyzés valamint az összes érvényes monopolellenes és versenyt védő jogszabály teljes körű betartása. Ügyfélkörünk bővítését és az együttműködést kizárólag értékeinknek, a szabad versenynek megfelelően, ügyfeleinknek a legjobb kiszolgálást biztosítva végezzük. Miután a benyomás számít, mindegyikünknek el kell kerülnie minden olyan magatartást, ami a Cég monopolellenes és a verseny védelmét szolgáló politika és eljárások megsértésének tűnik. A CEVA jelen politikája és a monopolellenes továbbképzés megmutatja, hogyan lehet ezt megvalósítani. Jelen előirás vonatkozik a világ minden táján a CEVA minden dolgozójára és minden a CEVA javára vagy nevében dolgozó társaságra vagy személyre. Emiatt a Cég előirása a jogszabályoknak megfelelő, tisztességes és etikus 2

3 Versenytársak Versenytársak közötti viselkedés A monopolellenes és a versenyvédelmi jogszabályok megtiltanak egyes szerződésfajtákat és viselkedéseket a versenytársak között. Az előírás jelen része felvázolja a versenytársakkal való kapcsolattartás során szem előtt tartandó alapelveket. Megegyezés a versenytársakkal (ármegállapítás, a piac felosztása, az ügyfelek átadása) A legfontosabb dolog az árak megállapítása, amit a CEVA önállóan kell, hogy végezzen. Klasszikus példái a versenytársak közötti illegális lépéseknek a formális vagy informális megegyezések az árak megállapítására vagy stabilizálására másképp fogalmazva, a felszámolt árak egyeztetése versenytársak között, saját, független árjegyzék készítése helyett. Az árak egyeztetése kiiktatja a versenyt és kárt okoz az ügyfeleknek. A versenyt védő jogszabályok nem csupán megtiltják az ármegállapodást, hanem azt is, hogy a versenytársak szerződéseket kössenek az árra kiható értékesítési feltételek, mint árengedmények, hitelfeltételek, határidők vagy árváltozások bejelentése, árminták vagy skálák alkalmazása vagy egyéb hasonló kérdések terén. Ezért minden árat önállóan állapítunk meg, saját elemzéseinkre, ügyfeleinktől kapott és nyilvánosan elérhető információkra támaszkodva. Nem tárgyaljuk meg az árakat, ajánlatokat, nyereséget, ügyfelek vagy régiók felosztását, sem egyéb értékesítési feltételeket a versenytársakkal és soha nem hozunk létre semmilyen megállapodást a versenytársakkal ebben a körben, sem formális, sem informális módon. 3

4 Versenytársak Versenytársak közötti viselkedés Nem cserélünk véleményt érzékeny témákban, mint a bérezés, provízió, ráfizetés, ajánlatok vagy feltételek stb., és nem egyeztetünk adatokat a versenytársakkal teljesítmény korlátozottság vagy piaci felosztás vagy tevékenységi fajták vonatkozásában. Nem egyeztetünk, sőt még csak nem is beszélünk a versenytársakkal az árrés nélküli számolásról vagy átruházásról, valamilyen pótdíj, adó vagy egyéb, ezen belül a kormány szabályozásai által kivetett költség viseléséről. (Bizonyos körülmények között megengedhetők a versenytársakkal való beszélgetések arról, hogyan teljesíthetők a kormányszabályozások által megszabott technikai követelmények, de csak akkor, ha ezt előzőleg a jogi osztály jóváhagyta. Minden dolgozónak be kell tartania a Cég ár és ráfizetés megállapítási folyamatait amelyeket a CEVA üzleti elvei határoznak meg. 4

5 Versenytársak Kérdések és válaszok Kérdések és válaszok q Bevezettek egy új, ágazatunk részére érvényes előírást, amely megköveteli operatív folyamat, új program bevezetését és a szállítóinkkal (szállítmányozóinkkal) való koordináció beindítását, amely követelményeknek eleget kell tennünk. Ez többlet költségeket generál. A Cégnek döntenie kell, hogy áthárítja ezeket a többlet költségeket (vagy sem) ügyfeleire új pótdíj megállapításával. Ha átháritja meg kell állapítania annak szintjét, és azt, hogy árrés nélküli pótdíj vagy x összeget kitevő árrés formában vezeti be. Ebben a helyzetben néhány versenytárs eket váltott egymással (kaptál másolatot), megpróbálva annak megállapítását, melyikük mit tervez tenni ebben a helyzetben és bizonyos módon koordinálva tevékenységüket, hogy elkerüljék a piaci zavarokat. Vajon ez szabálysértést jelent? Hogyan kellene viselkednem? Válasz q Az ár megállapításról szóló információk versenytársak közötti megosztása a monopolellenes és versenyvédelmi jogszabályok megsértését képezi. A CEVA árait, ezen belül minden díjat és pótdíjat magának kell megállapítania, egyoldalúan, saját költségszerkezetére támaszkodva és saját magának kell eldöntenie, hogy elviseli-e az összes többletköltséget. Megfelelő lépést jelent a kapcsolat felvétele a Megfelelési és Etikai Osztály munkatársával, tanácsot kérve, hogyan kell válaszolni az ilyen ekre, és döntést hozni az új pótdíj áthárításáról a CEVA Üzleti Elvei alapján (7.2). 5

6 Versenytársak Információszerzés (információgyűjtés a versenytársakról) Minden cég részére kulcsfontosságú a versenytársakról való információgyűjtés képessége, azért hogy döntsön a stratégiáról és meggyőződjön arról, hogy versenyképesek vagyunk a piacon. Ezt azonban csak az alapelveknek megfelelően tehetjük. A CEVA elveinek megfelelően nem megengedhető információ küldése a versenytársakhoz, sem vétele azoktól az árakról, ajánlatokról vagy árjegyzékekről, vagy egyéb bizalmas adatokról, közvetlenül vagy közvetve, írásbeli vagy szóbeli formában. A versenytársak áraira és a pótdíjaira vonatkozó vagy egyéb információk beszerzése kizárólag: (A) nyilvánosan elérhető forrásokból (B) meghatározott helyzetben az ügyfelektől történhet. De soha nem lehetséges versenytársakkal folytatott beszélgetés vagy egyéb közlési mód útján információt beszerezni. Így például, felhasználhatók az összes nyilvánosságra hozott anyagok (ágazati vizsgálatok, ágazati sajtótermékek, piaci publikációk, a versenytársak reklámjai stb.). (A CEVA nem vehet részt semmilyen hasonló vizsgálatban, nem adhat ki semmilyen adatot vizsgálathoz a Jogi osztály előzetes jóváhagyása nélkül!) Az ügyfél saját érdekében megadhat ilyen információkat, például, hogy leverje az árat (de mi magunk ilyen információkat ügyféltől nem kérhetünk, és nem használhatjuk ki ilyen információk versenytárshoz való eljuttatására!) rmation to a competitor). 6

7 Versenytársak Ésszerű az adott információt, melyre támaszkodsz, dátum és forrás megjelölésével dokumentálni, hogy a későbbiekben ne legyen kétség arra vonatkozóan, hogy a meghozott döntés helyes volt. Nem szabad pontatlan írásmódot alkalmazni (pl. hanyagul megírt , nem világos fogalmazás, túlzó előadásmód), amelyek azt a látszatot keltik, hogy valami nem helyénvaló történik, habár ez nem így van. A versenytársakról szerzett információ minden esetben érzékeny kérdés, még ha véletlenül történt is, és szabálysértéssé válhat. Ilyen esetekben kapcsolatba kell lépni a Megfelelési és Etikai Osztállyal, hogy viselkedési iránymutatást adjon. Abban az esetben, ha a versenytárs a Cég ügyfele vagy beszállítója is egyben, feltétlenül szükséges a cégnek a cég által felszámolt árak megtárgyalása vagy egyeztetése az adott reláció vonatkozásában. Azonban az információcserét és felhasználást szorosan arra kell korlátozni, ami az adott reláció számára elengedhetetlen, a feltétlenül szükséges körből való kilépés nem megengedett. 7

8 Versenytársak Kérdések és válaszok Kérdések és válaszok q Munkatársaid egyike korábban versenytársaink egyikénél dolgozott. Egy napon kapsz egy t, amely egy versenytárstól származó dokumentumot tartalmaz. Munkatársad azt írja az ben, hogy a dokumentumot a versenytárstól vette el, amikor eljött onnan és ez a dokumentum értékes adatokat tartalmazhat arra a tervezetre vonatkozóan, amin éppen dolgozol. Felhasználhatsz-e ilyen információkat? Válasz q Nem, ezeket az információkat nem lett volna szabad a cégünkhöz behozni. Nem használhatsz fel ilyen információkat és haladéktalanul értesítened kell a Megfelelési és Etikai Osztályt, hogy az információkat karantén alá vegyék, és hogy biztosíthassuk, hogy a meghozott döntés megfelelő lesz, és nem fertőződik illetéktelen információkkal. 8

9 Versenytársak Közbeszerzési megegyezés Másik dolog, amit a monopolellenes jogszabályok megtiltanak a versenytársaknak, az a közbeszerzési megegyezés. A közbeszerzési megegyezés olyan eljárás, amely során a versenytársak együttműködnek a megrendelőnek történő ajánlattétel során, a megrendelő tudta és jóváhagyása nélkül, hogy megrendelést szerezzenek az árura vagy szolgáltatásra korábban egyeztetett áron vagy minimális árszintet határozzanak meg, amely alatt egyetlen ajánlattevő sem tesz ajánlatot, és akármelyik nyeri meg, azon többet keres. A közbeszerzési megegyezés a verseny ellen hat, miután a megállapított ár adekvált módon magas lesz. Különböző közbeszerzési megegyezések léteznek, de a legfontosabbak, amelyek ágazatunkban megjelennek az ajánlatok korlátozásában és az udvariassági ajánlattételben fejeződnek ki. Az udvariassági ajánlattétel azt jelenti, a versenytársak olyan ajánlatot tesznek, amelyeket a megrendelő minden bizonnyal elvet, mert az ár túl magas vagy a feltételek elfogadhatatlanok, azért, hogy a megfelelő versenytárgyalás látszatát keltsék, egyidejűleg biztosítva a meghatározott versenytársnak a pályázat megnyerését. A megegyezés másik fajtájában a versenytársak egyeztetik, hogy minden ajánlat a meghatározott minimumnál nem kisebb árat fog tartalmazni, illetve versenyezhetnek az ajánlat egyéb vonatkozásaiban és a cég, amelyik megnyeri, az nyer azon a legtöbbet. A CEVA cégnél a közbeszerzési megegyezés minden fajtája tiltott. Amikor a versenytársak közbeszerzési megegyezést hoznak létre, fékezik a szabad versenyt, ugyanúgy, mint amikor megállapodnak az árakban. A versenytárssal együttes ajánlattétel megengedett együttes vagy kapcsolt szolgáltatásokra, ha annak teljesítésére az ügyfél tudtával és jóváhagyásával kerül sor. Azonban az információk felhasználásának ebben az esetben is szorosan arra kell vonatkoznia, ami az adott relációhoz elengedhetetlen és nem léphetik túl ezt a kört. 9

10 Versenytársak Kérdések és válaszok Kérdések és válaszok q Globális ügyfeleink egyike meghívta a CEVA-t versenytárgyaláson való részvételre. A megrendelés feltételeinek megvalósítása majdnem lehetetlennek tűnik. Beszélhetünk-e a versenytársakkal és egyeztethetjük, hogy senki nem vesz részt a versenytárgyaláson, hogy kényszerítsük a megrendelőt a megrendelés feltételeinek megváltoztatására, vagy egyeztessünk egy minimális értéket, ami megfelelő nyereséget biztosít számunkra? Válasz q Nem. A CEVA egyoldalúan, saját érték vagy részvételi hozam elemzése alapján hozhat olyan döntést, hogy nem vesz részt a versenytárgyaláson. Azonban mindenféle egyeztetés a versenytársakkal a közbeszerzési megegyezésnek, minden beszélgetés a versenytárgyalás témájában jelen politika valamint a monopolellenes és a versenyvédelmi jogszabályok megsértésének tekinthető. 10

11 Versenytársak Bojkott vagy kereskedelmi együttműködés megtagadása harmadik féllel A monopolellenes és a versenyvédelmi jogszabályok megtiltanak mindenféle megállapodást, tervet vagy egyeztetést a versenytársak között, arról, hogy bojkottálják vagy megtagadják a kereskedelmi együttműködést harmadik féllel (vagy szállítás teljesítését annak javára). Így pl. a versenytársak nem egyeztethetik, hogy elvágják az ügyfelet, nem határozhatják el, hogy nem veszik igénybe a szállító szolgáltatását, nem változtathatják meg a harmadik fél hitelnyújtási feltételeit, és nem egyeztethetnek semmilyen más kereskedelmi feltételt harmadik felekkel. A versenytársak ilyen döntéseket önállóan hozhatnak együtt soha. 11

12 Versenytársak Kérdések és válaszok Kérdések és válaszok q A versenytársnak dolgozó ismerős telefonál, panaszkodva egy meghatározott közös ügyfélre. Az ügyfél kedvezőtlen fizetési feltételeket próbál elfogadtatni, csökkenteni a felelősségvállalást és bevezetni más feltételeket, amiket az ismerős megalapozatlannak tart. Neked természetesen ugyanaz a véleményed ezekről a feltételekről. Ismerősöd szuggerálja, hogy ésszerű lenne, ha mindkét fél megtagadná az együttműködést ilyen feltételek mellett egy ideig, hogy a feltételek ésszerűbb megválasztására szorítsák őt. Megengedett ez? Válasz q Nem. Ha a CEVA a szerződésben nem tud elfogadni meghatározott feltételeket, a CEVA hoz döntést, önállóan, hogy együttműködik-e az adott ügyféllel. Ugyanez az elv érvényes a szállítókkal való együttműködés terén is. Szélesebb értelmezésben, soha nem szabad megtárgyalni az ügyfél árait vagy kereskedelmi feltételeit a versenytársakkal (néhány apróbb kivétellel, amelyeket jelen politika további részében tárgyalunk meg). 12

13 Versenytársak Közös vállalkozás/ alvállalkozás versenytársakkal A versenytársak együttműködhetnek meghatározott közös vállalkozások és alvállalkozói szerződések keretein belül. Bizonyos helyzetekben, az ilyen rendszer ösztönözheti a versenyképességet és előnyt jelenthet az ügyfeleknek. Mivel a közös vállalkozások a versenytársak együttműködését igénylik, kétségeket ébreszthetnek a monopolhelyzet kialakulásával kapcsolatosan, ezért az ilyen szerződés megkötése előtt konzultálni kell a Jogi Osztállyal. 13

14 Versenytársak Kérdések és válaszok Kérdések és válaszok q A CEVA feladata az ügyfelek részére ajtótól ajtóig szolgáltatások nyújtása az egész világon. Néhány országban nem rendelkezünk tehergépkocsi flottával az ügyfél raktárában történő végkiszállítás megvalósításához. Ahhoz, hogy a szükséges szolgáltatást elvégezhessük, alvállalkozóként kis helyi speditőr cégnek kell megrendelést adnunk, ennek kiválasztásához pedig be kell szereznünk a szolgáltatás árajánlatát néhány különböző szállítótól. Ez megengedett? Válasz q Még egy kis, lokálisan működő cég is lehet versenytársunk. Megengedett alvállalkozói szerződések kötése versenytársakkal, amennyiben ennek megalapozott üzleti célja van, ami ebben az esetben abból fakad, hogy nem rendelkezünk tehergépkocsikkal az adott országban, de meg kell valósítanunk a szolgáltatást, az ügyfél igényeinek kielégítésére. Ez kivételt képez az árak versenytársakkal történő megtárgyalásának tilalma alól. Ezekben az esetekben a CEVA egyeztetheti az árakat az alvállalkozóval, ha szerződésben szereplő meghatározott szolgáltatásra vonatkozik az ár és az alvállalkozói szolgáltatásokon kívül más célra nem kerül felhasználásra. 14

15 Szakmai szövetségek Szakmai szövetség emberek vagy cégek (időnként versenytársakat felölelő) csoportját jeleni, akik a tevékenységgel kapcsolatos témák megbeszélésére összegyűlnek. A szakmai szervezetek vagy más ágazati csoportok megalapozott célokat szolgálhatnak. Azonban a Cég tagsága vagy részvétele ilyen szövetségekben kétségeket ébreszthet, mert a találkozók vagy más csoportos tevékenységek gyakran a versenytársak körében folynak, ahol megjelenhetnek érzékeny problémák. Érzékeny problémák felölelik például az alábbiakat: o o o o o o árak, pótdíjak, províziók, bérek és egyéb fizetések, határidők vagy a bevezetett árszint vagy az árak változásai, költségek vagy nyereségek fizetési feltételek Módszerek, elvek, tervek (tényleges vagy potenciális) vagy ár megállapítási stratégiák, kivéve, ha ez a szakmai szövetség elfogadásának folyamatában jóváhagyásra került a Szakmai szövetségekre vonatkozó elvekben versenytárgyalási ajánlatok. Az alapvető tevékenységünkkel kapcsolatos szakmai szövetségeknek (olyanok, mint a szállítmányozással, logisztikával, vámközvetítéssel illetve lánc-szállításokkal hasonlókkal foglalkozó cégek szövetségei, ahol a legvalószínűbb a versenytársakkal való kapcsolat) át kell esniük a szakmai szövetségek elfogadási folyamatán, ahogy az a meghatározásra került a Szakmai szövetségekre vonatkozó elvekben. A dolgozók nem léphetnek fel és nem vehetnek részt a szakmai szövetségek tevékenységében, ha nem kaptak erre a CEVA szakmai szövetségek elfogadási folyamata keretében meghatározott jóváhagyást. A szakmai szövetségekben való részvételkor mindig be kell tartani a Szakmai szövetségekre vonatkozó elvekben és törekedni kell a monopolellenes kötelezettségeink megsértésének kiküszöbölésére. 15

16 Szakmai szövetségek Kérdések és válaszok Kérdések és válaszok q Megvalósult a Szakmai szövetségekre vonatkozó elvekben meghatározott folyamat és kiadták az engedélyt, hogy részt vegyél a belföldi szállítmányozók országos szövetségében. Sor kerül a szállítmányozók globális találkozójára, felkértek a részvételre és prezentációra az éves országos globális találkozón. Részt vehetsz ezen minden további kétség/lépés nélkül? Válasz q Az első lépés megtétele, azaz a szakmai szövetségi tagság/részvétel jóváhagyása ellenére, ami megengedi a találkozón való részvételt, ez még önmagában nem zárja ki a monopolellenes szabályok megsértésének veszélyét. Előzetesen meg kell szerezni a találkozó programját és ellenőrizni, hogy annak tartalma nem érint-e érzékeny, a monopolellenes szabályokkal ellentétes témákat. Ha nem vagy meggyőződve, hogy egyik téma sem hordoz veszélyt, el kell küldened a programot a Megfelelési és Etikai Osztályra, tanácsot kérve. Még akkor is, ha a programban megjelennek problémás kérdések, a Megfelelési és Etikai csoport segítséget tud nyújtani a szakmai szövetséggel való tárgyalásban, azok programból való eltávolítása céljából, hogy lehetővé váljon részvételed. 16

17 A dokumentumban a könyvjelzőkre és a kapcsolókra klikkelve vagy a nyilakkal ellátott A dokumentumban a könyvjelzőkre és a kapcsolókra klikkelve vagy a nyilakkal ellátott billentyűket használva lehet közlekedni billentyűket használva lehet közlekedni Ügyfelek és beszállítók Általánosságban, a Cég szabadon folytathat, vagy nem folytathat kereskedelmi együttműködést tetszőleges féllel és tetszőleges módon választhatja meg ügyfeleit, szállítóit és alvállalkozóit. A CEVA ezeket a döntéseket önállóan hozza meg és azok nem eredhetnek versenytárssal kötött szerződésekből vagy megállapodásokból. Nem akaratlagos információszerzés Számos esetben felhasználhatjuk azokat az információkat, amelyeket az ügyfelek vagy a szállítók adnak meg nekünk. Amennyiben az információkat az ügyféltől vagy szállítótól véletlenül kaptuk, óvatosan kell eljárni ilyen információ felhasználásakor. Ezen túlmenően, az ügyfelek és szállítók nem használhatók fel közvetítőként érzékeny vagy a versenytársakra vonatkozó információk megszerzésében. 17

18 A dokumentumban a könyvjelzőkre és a kapcsolókra klikkelve vagy a nyilakkal ellátott A dokumentumban a könyvjelzőkre és a kapcsolókra klikkelve vagy a nyilakkal ellátott billentyűket használva lehet közlekedni billentyűket használva lehet közlekedni Ügyfelek és beszállítók Kérdések és válaszok Kérdések és válaszok q A szállító véletlenül információt adott át neked a versenytárs árjegyzékéről. Az információ a versenytársnak szólt, te tévedésből kerültél a címzettek közé. Felhasználhatod-e ezt az információt? Válasz q Ilyen kézhezvétele nem jelent szabálysértést, de a nem megfelelő magatartás már igen. Problémát jelenthet az eltávolítása, továbbítása más személynek vagy az információk felhasználása más személyek tudtán kívül. Ilyen esetben kapcsolatba kell lépni a Megfelelési és Etikai osztállyal, megfelelő iránymutatásért. 18

19 A dokumentumban a könyvjelzőkre és a kapcsolókra klikkelve vagy a nyilakkal ellátott A dokumentumban a könyvjelzőkre és a kapcsolókra klikkelve vagy a nyilakkal ellátott billentyűket használva lehet közlekedni billentyűket használva lehet közlekedni Ügyfelek és beszállítók Kapcsolt értékesítés A kapcsolt értékesítés annak követelményét jelenti, hogy az ügyfél vegyen meg egy árut vagy szolgáltatást, hogy hozzájusson egy másik áruhoz vagy szolgáltatáshoz, amire ténylegesen szüksége van. Nem szabad az ügyféltől megkövetelni olyan áru vagy szolgáltatás megvételét, amely iránt nem érdeklődik, a ténylegesen kívánt vásárlás feltételeként. 19 A kapcsolt értékesítés általános tilalma nem vonatkozik néhány termék vagy szolgáltatás csomagban történő értékesítésének megalapozott törekvésére, amennyiben az eladó kész az adott termékek vagy szolgáltatások reális áron történő különálló értékesítésére, ahol a termékek vagy szolgáltatások különálló ajánlása gazdaságilag (vagy más szempontból) kivitelezhető. Például megengedett néhány szolgáltatás csomagba foglalása és azok alacsonyabb együttes áron történő értékesítése, nagyobb volumenű vásárlásra ösztönözve az ügyfelet, de nem lehet megkövetelni, hogy az ügyfél egy szolgáltatást azért vegyen meg, hogy hozzájuthasson egy másikhoz.

20 A dokumentumban a könyvjelzőkre és a kapcsolókra klikkelve vagy a nyilakkal ellátott A dokumentumban a könyvjelzőkre és a kapcsolókra klikkelve vagy a nyilakkal ellátott billentyűket használva lehet közlekedni billentyűket használva lehet közlekedni Ügyfelek és beszállítók Kérdések és válaszok Kérdések és válaszok q Potenciális ügyfél érdekelt szállítmányozási szolgáltatás megvételében. Ajánlható-e a szállítmányozási szolgáltatás azzal a feltétellel, hogy az ügyfél vámügynöki szolgáltatással egybekötve veszi meg? Válasz q Nem. Ez megengedett, de csak akkor, ha ezeket a szolgáltatásokat külön is el tudnád adni. Nem lehet ezeket a szolgáltatásokat összekapcsolni és megkövetelni, hogy az ügyfél mindkettőt vegye meg, ahelyett, hogy külön-külön venné. 20

21 A dokumentumban a könyvjelzőkre és a kapcsolókra klikkelve vagy a nyilakkal ellátott A dokumentumban a könyvjelzőkre és a kapcsolókra klikkelve vagy a nyilakkal ellátott billentyűket használva lehet közlekedni billentyűket használva lehet közlekedni Ügyfelek és beszállítók Kölcsönösségi megállapodások A kölcsönösségi megállapodás annak gyakorlata, amikor a vevő beleegyezik az áru megvételébe az eladótól, azzal a feltétellel, hogy cserébe az eladó árut vesz a vevőtől vagy azzal kapcsolt cégtől. Az előírások általánosságban tiltják az ilyen típusú megállapodásokat, mert korlátozzák a versenyt a mesterségesen kikényszerített vásárlással, amit az egyik fél másként nem valósítana meg. A CEVA esetén példa lehet egy számítógépes cég, amely javára a CEVA logisztikai szolgáltatást biztosít, és amelytől számítógépet is vesz. A kapcsolat két vonatkozásának egymástól függetlennek kell lennie. A logisztikai szolgáltatások megvalósításának és a számítógép vásárlásnak független döntést és kérdést kell képeznie. Minden vásárlásra vonatkozó döntést kizárólag olyan tényezők mérlegelése alapján kell meghozni, mint az ár, minőség, értékesítési feltételek és a szállító megbízhatósága nem pedig olyan összefüggés alapján, hogy ott vegyük meg, ahol megrendelést kaphatunk. A cégnek nem szabad más tényezőket figyelembe venni. 21

22 A dokumentumban a könyvjelzőkre és a kapcsolókra klikkelve vagy a nyilakkal ellátott A dokumentumban a könyvjelzőkre és a kapcsolókra klikkelve vagy a nyilakkal ellátott billentyűket használva lehet közlekedni billentyűket használva lehet közlekedni Ügyfelek és beszállítók Kérdések és válaszok Kérdések és válaszok q Megvásárolhatok-e szolgáltatást/terméket egyik fontos ügyfelünktől a CEVA szolgáltatásaira adott többlet megrendelés reményében? Válasz q Az ügyfél ebben az esetben a Cég szállítója. A szállító kiválasztásának meg kell felelnie a Cég beszerzési politikájának elveivel, valamint a minőségre, kiszolgálásra és az árra támaszkodó beszerzési eljárással. Ha az elemzés után megállapítjuk, hogy az adott fontos ügyfél egyben a legjobb ajánlatot adó szállító is, vehetünk tőle szolgáltatást. Azonban nem köthetünk vele olyan megállapodást, ami a mi megrendelésünkért cserébe biztosít nekünk valamilyen előnyt. 22

23 A dokumentumban a könyvjelzőkre és a kapcsolókra klikkelve vagy a nyilakkal ellátott A dokumentumban a könyvjelzőkre és a kapcsolókra klikkelve vagy a nyilakkal ellátott billentyűket használva lehet közlekedni billentyűket használva lehet közlekedni Ügyfelek és beszállítók Kizárólagosságot biztosító szerződések A kizárólagosságot biztosító szerződések felölelik az ügyfelek vagy szállítók valamint a versenytársak között folytatott üzleti tevékenység megalapozott cél nélküli korlátozásának gyakorlatát. Megalapozott cél lehet például lényeges előzetes beruházás megvalósítása. Ha feltétlenül szükség van előzetes lényeges beruházásra, azért cserébe követelhető kizárólagosság. Bizonyos körülmények között a kizárólagosságot biztosító szerződések megengedettek, azonban előzetesen konzultálni kell a Megfelelési és Etikai osztállyal. A Megfelelési és Etikai Osztály tud tanácsot adni ebben a kérdésben. Vittorio Aronica has been appointed Senior Vice President of IS&S for the Americas Region. Vittorio is a deeply experienced information technology professional who most recently served as SVP of IS&S for CEVA s SEMEA Region in Milan, Italy. He joined CEVA in Vittorio has almost 30 years of experience in information technology and is known for the innovation and entrepreneurial spirit he brings to the function. He is particularly passionate about Business Process Transformation and was recently awarded Best Innovation Project by SMAU Italy and the Politecnico of Milan for the region s new TMS and Control Tower operational center. Prior to CEVA, Vittorio was Sales and Marketing Operations Manager for T-Systems Italia SpA Deutsche Telekom, where he had responsibility for commercial operational management including sales target assignment, pipeline management, quarterly and annual sales forecasts and management of the Corporate CRM (Siebel on Demand). Other professional experience includes senior roles at Commerce One Srl, INTESA SpA (a joint venture between IBM 23 Italia and Fiat), Xerox Corp., and Ing. Camillo Olivetti SpA. Vittorio is based in Houston and began his new role in January.

24 A dokumentumban a könyvjelzőkre és a kapcsolókra klikkelve vagy a nyilakkal ellátott A dokumentumban a könyvjelzőkre és a kapcsolókra klikkelve vagy a nyilakkal ellátott billentyűket használva lehet közlekedni billentyűket használva lehet közlekedni Ügyfelek és beszállítók Kérdések és válaszok Kérdések és válaszok q Az egyik legfontosabb ügyfelünk a logisztikai szolgáltatások terén oltóanyag raktározásra kéri a céget, a szokványos raktározási szolgáltatások kiegészítéseként. Az ügyfél kérésének teljesítéséhez a Cégnek hőfok ellenőrző rendszert kell megvalósítania a raktárban, a termékek kiszolgálására pótlólagos raktári személyzetet kell biztosítania, továbbá a termékek raktározásához önkormányzati engedély beszerzésére is szükség lehet. Ha a kizárólagosságot biztosító szerződés a monopolellenes és a versenyvédelmi előírásokba ütközik, akkor hogyan tudja a Cég beruházási ráfordításainak visszatérülését biztosítani (Return On Investment, ROI)? Válasz q Miután a Cégnek előzetesen beruházást kell végrehajtania, hogy teljesíthesse az ügyfél követelményeit, teljesen megalapozott az ügyféllel aláírt szerződésbe egy olyan klauzula bevétele, amelyben az ügyfél vállalja, hogy a szerződés érvényességi időtartama alatt a Céget bízza meg oltóanyagainak kizárólagos raktározásával. 24

25 Egyoldalú tevékenység Ragadozó jellegű árpolitika A monopóliumellenes előírások általánosan tiltják a monopolista magatartást, például általánosságban megtiltják a monopolhelyzet megszerzésének kísérletét egy adott piacon, vagy a piaci domináns helyzet kihasználását. Monopolista magatartás a ragadozó árpolitika, ahol a cég a terméket vagy szolgáltatást jogtalanul alacsony áron adja el (meghatározott időszakban gyakran a költségszint alatt), a versenytársaknak a piacról történő kizárása vagy újabb versenytársak előtt korlátok kiépítésének szándékával. Ha a versenytársak vagy a potenciális versenytársak pénzügyi veszteség nélkül nem képesek fenntartani az azokkal egyenlő vagy alacsonyabb szintű árakat, befejezik tevékenységüket vagy lemondanak a tevékenység beindításáról. A Ragadozó ekkor kevesebb versenytárssal találkozik és monopolhelyzetben működhet. A CEVA politikája megtiltja a ragadozó árpolitika alkalmazását és a többi nem elfogadható monopolista magatartást. 25

26 Egyoldalú tevékenység Kérdések és válaszok Kérdések és válaszok q Döntened kell, hogy a következő 6 hónapon keresztül a költségszint alatti árakat ajánlsz, hogy a legközelebbi időszakban kiküszöböld a versenytársakat az adott piacról és ezzel együtt hosszú távon korlátozd a versenyt. Vajon ez megengedett? Válasz q Ez ragadozó árpolitikát képez. Ha domináns szerepet töltesz be a piacon, ez a versenyvédelmi előírások megszegését jelentené. Megfelelően, a Cég nem alkalmazhat ragadozó árpolitikát, sem más gyakorlatot, stratégiát vagy taktikát, amelyek feltételezhető célja a versenytársak megrövidítése vagy a konkurencia piacról való kizárása. Konzultálni kell a Megfelelési és Etikai Osztállyal ilyen gyakorlat, stratégia vagy taktika bevezetése előtt. 26

27 Bejelentés Bejelentés Egyes monopolellenes kérdések lehetnek finomak, bonyolultak vagy nem tisztán érthetők. Ha nem vagy valamiben biztos, kérdezz rá. Kétségek esetén döntéshozatal előtt fordulj segítségért a Megfelelési és Etikai Osztályhoz. Ha a versenytárs váratlanul kellemetlen helyzetbe hoz (például beszélgetést kezdeményezve olyan témában, amit szerinted tiltott lehet), udvarias módon, de határozottan és azonnal szakítsd meg a beszélgetést és kérj segítséget a Megfelelési és Etikai csoporttól. Jelen politika vagy a monopolellenes és a versenyvédelmi előírások megsértése vagy megsértésének gyanúja esetén, a dolgozóknak jelentést kell tenni az adott helyzetről a rendelkezésre álló csatornák valamelyikén: a felettesnek, a Megfelelési és Etikai Osztálynak, a Jogi Osztálynak, a Megfelelési Zöld Vonalon függetlenül, valakivel kapcsolatba kell lépned, hogy biztosítsd a probléma megoldását. 27

Cégünk felelős üzleti gyakorlat szabályzata

Cégünk felelős üzleti gyakorlat szabályzata CSL Limited Cégünk felelős üzleti gyakorlat szabályzata 2013. július Tartalomjegyzék > < Előző oldal Tartalomjegyzék Következő oldal > Cégünk felelős üzleti gyakorlat szabályzata Ügyfélközpontúság. Innováció.

Részletesebben

Etikai és magatartási kódex

Etikai és magatartási kódex Sojitz Group Etikai és magatartási kódex Working with integrity. Building trust. Üzenet a Sojitz Corporation vezérigazgatójától Kedves munkatársaink! Vállalatunk már több mint egy évszázada megingathatatlan

Részletesebben

A PMI viselkedési kézikönyve

A PMI viselkedési kézikönyve A PMI viselkedési kézikönyve A Philip Morris International törvénytisztelő és tisztességes magatartásról szóló kézikönyve Tisztesség Helyes cselekvés Mielőtt cselekednél, kérdezz Törvényes, amit teszel?

Részletesebben

Tisztelt Kollégák! Mike Corbat Vezérigazgató

Tisztelt Kollégák! Mike Corbat Vezérigazgató Etikai kódex 2013 Tisztelt Kollégák! Az elmúlt 200 évben erős kapcsolatokat építettünk ki ügyfeleinkkel, részvényeseinkkel és a közösségekkel oly módon, hogy kiváló szolgáltatásokat nyújtottunk, és a legmagasabb

Részletesebben

Kódex. Magatartási. enntartható. Megbízható. Becsületesség. Integritás. izalom Tisztelet. Imperial Tobacco Magatartási Kódex 2010.05.14.

Kódex. Magatartási. enntartható. Megbízható. Becsületesség. Integritás. izalom Tisztelet. Imperial Tobacco Magatartási Kódex 2010.05.14. Magatartási Kódex enntartható Megbízható Becsületesség Integritás izalom Tisztelet tartalomjegyzék Bevezető Alison Cooper üzenete 1. fejezet tisztesség 2. fejezet Felelős kereskedelmi gyakorlat 3 fejezet

Részletesebben

A Magyar Telekom Csoport Üzleti magatartási és Etikai kódexe

A Magyar Telekom Csoport Üzleti magatartási és Etikai kódexe Tartalomjegyzék Az elnök-vezérigazgató üzenete... 3 Bevezetés... 3 A Kódex személyi hatálya... 4 Felülről jövő megerősítés... 4 Útmutatás kérése és aggályok közlése... 4 A törvények és jogszabályok betartása...

Részletesebben

A 168. Értékei és Elvárásai. integritás elkötelezettség. felelősségteljes vállalkozói szellem erkölcsi bátorság

A 168. Értékei és Elvárásai. integritás elkötelezettség. felelősségteljes vállalkozói szellem erkölcsi bátorság A 168 Értékei és Elvárásai integritás elkötelezettség felelősségteljes vállalkozói szellem erkölcsi bátorság Kedves Munkatársak! Frank C. Sullivan, az RPM alapítója, 1947 A nagyapám az RPM-et egy alapvető

Részletesebben

AZ ÜZLETI ETIKAI KÓDEXÜNK

AZ ÜZLETI ETIKAI KÓDEXÜNK AZ ÜZLETI ETIAI ÓDEXÜN Ez a ódex a legfontosabb szabályzatainkat foglalja össze és az a célja, hogy útmutatóként szolgáljon a működésünk során. 2 3 DAE LEWIS, A TESCO CSOPORT EZÉRIGAZGATÓJÁNA ÜZENETE 5

Részletesebben

Globális üzleti etikai és szabálykövetési normák kódexe

Globális üzleti etikai és szabálykövetési normák kódexe Globális üzleti etikai és szabálykövetési normák kódexe 2014. január 1. 2014. január 1. 2. oldal Tisztelt Munkatársunk! Örömmel adom át Önnek a Birla Globális üzleti etikai és szabálykövetési normák kódexének

Részletesebben

A mi. alapelveink. Cargill etikai kódex

A mi. alapelveink. Cargill etikai kódex A mi alapelveink Cargill etikai kódex A szó kötelez. mindig is ez az irányelv vezérelte üzleti tevékenységünket. Bevezető Tartalomjegyzék John MacMillan, Sr., 1923. Elnök-vezérigazgatónk üzenete... 2 Erőforrások...

Részletesebben

ALCOA ETIKAI KÓDEX. Tegye azt, ami helyes!

ALCOA ETIKAI KÓDEX. Tegye azt, ami helyes! ALCOA ETIKAI KÓDEX Tegye azt, ami helyes! Alcoa 390 Park Avenue New York, NY 10022-4608 USA Klaus Kleinfeld elnök-vezérigazgató Kedves Munkatársunk! Mellékelten megtalálja az Alcoa üzleti magatartási

Részletesebben

MAGATARTÁSI SZABÁLYZAT

MAGATARTÁSI SZABÁLYZAT MAGATARTÁSI SZABÁLYZAT Élet értékeink mentén Gondoskodás Globális csapatmunka Folyamatos fejlődés A legmagasabb etikai normák fenntartása ÜZENET AZ IGAZGATÓTANÁCS ELNÖKÉTŐL, ELNÖK-VEZÉRIGAZGATÓNKTÓL AColgate-Palmolive

Részletesebben

sww.shell.com/codeofconduct sww.shell.com/codeofconduct SHELL CODE OF CONDUCT

sww.shell.com/codeofconduct sww.shell.com/codeofconduct SHELL CODE OF CONDUCT sww.shell.com/codeofconduct sww.shell.com/codeofconduct SHELL CODE OF CONDUCT SHELL ETIKAI KÓDEX Mit kell tennünk ahhoz, hogy a Shell Általános Üzleti Alapelveinek megfelelően járjunk el? MORÁL ÉS MEGFELELÉS

Részletesebben

Üzleti magatartási kódex. Egységes. honeywell

Üzleti magatartási kódex. Egységes. honeywell Üzleti magatartási kódex Egységes honeywell Vezérigazgatónk levele Kedves Munkatársaink! Miközben a Honeywell folyamatosan növekszik, töretlenül összpontosítanunk kell céljainkra, valamint elkötelezetten

Részletesebben

BD üzleti etikai kódex amódosított és átdolgozott változat, 2014. szeptember 23.

BD üzleti etikai kódex amódosított és átdolgozott változat, 2014. szeptember 23. BD üzleti etikai kódex amódosított és átdolgozott változat, 2014. szeptember 23. Helping all people live healthy lives Kedves Munkatársaink! Munkakörnyezetünk folyamatosan, gyors ütemben változik. A vállalatok

Részletesebben

THE SPIRIT THE LETTER

THE SPIRIT THE LETTER THE SPIRIT THE LETTER TARTALOM A KÓDEX >> A GE etikai kódexe 01 THE SPIRIT >> Kire vonatkoznak ezek a szabályzatok? 02 A munkavállalók kötelezettségei 03 A vezetők teendői 04 Legyen a feddhetetlenség szószólója

Részletesebben

Magatartáskódex (Code of Conduct)

Magatartáskódex (Code of Conduct) Magatartáskódex (Code of Conduct) Küldetésünk Középpontban a beteg Mire törekszünk? Arra törekszünk, hogy a legjobb humán terápiára szakosodott cég legyünk. Az Amgen értékek szerint élünk és a tudomány

Részletesebben

Üzleti magatartási és etikai kódex

Üzleti magatartási és etikai kódex Mylan Globális Megfelelőség Üzleti magatartási és etikai kódex EMEA Region - magyar Mylan Globális Megfelelőség 2010 június Üzleti magatartási és etikai kódex Alapvető koncepciók és értékek Küldetésünk

Részletesebben

Üzleti magatartási kódex

Üzleti magatartási kódex Üzleti magatartási kódex Tartalom Bevezetés 1 Feddhetetlenségünk védelme 2 Alkalmazhatóság és megfelelőség 2 Cégfelvásárlások 2 Kisebbségi érdekeltségek, vegyes és társult vállalkozások 2 A Kódex megsértései

Részletesebben

Az üzleti magatartásra vonatkozó. el írások és irányelvek

Az üzleti magatartásra vonatkozó. el írások és irányelvek Az üzleti magatartásra vonatkozó el írások és irányelvek 1 Néhány szó az üzleti magatartásról... Mint az iparág globális vezetője, a Sun Chemical elkötelezett az értékek egy elfogadott rendszere mellett.

Részletesebben

Olyan innovatív gyógyszerek felfedezése, kifejlesztése és forgalmazása, amelyek segítenek a betegeknek a súlyos betegségek leküzdésében.

Olyan innovatív gyógyszerek felfedezése, kifejlesztése és forgalmazása, amelyek segítenek a betegeknek a súlyos betegségek leküzdésében. ÜZLETI MAGATARTÁSI ÉS ETIKAI NORMÁK 2010 Olyan innovatív gyógyszerek felfedezése, kifejlesztése és forgalmazása, amelyek segítenek a betegeknek a súlyos betegségek leküzdésében. Olyan innovatív gyógyszerek

Részletesebben

Globális etikai kódex

Globális etikai kódex Céltudatos teljesítmény Globális etikai kódex 3 Levél elnök-vezérigazgatónktól 4 A PepsiCo által képviselt értékek A teljesítményünk hátterében álló cél 5 Megfelelő üzletvitel 5 A kódexszel kapcsolatos

Részletesebben

A Monsanto Üzleti Viselkedési Szabályzata

A Monsanto Üzleti Viselkedési Szabályzata javítani az életkörülményeket többet termelni többet megőrizni javítan nyeket többet termelni többet megőrizni javítani az életkörülményeke bbet megőrizni javítani az életkörülményeket többet termelni

Részletesebben

Corporate Compliance

Corporate Compliance Corporate Compliance Előszó 3 Bevezető Mire szolgál a vállalati megfelelőségi kódex? 4 Tevékenységünk alapelvei 1. Elkötelezettek vagyunk a tiszta verseny mellett 7 tartózkodunk a törvénysértő kartellmegállapodásoktól

Részletesebben

ÜZLETI VISELKEDÉSI ÉS ETIKAI SZABÁLYZAT

ÜZLETI VISELKEDÉSI ÉS ETIKAI SZABÁLYZAT ÜZLETI VISELKEDÉSI ÉS ETIKAI SZABÁLYZAT Üzenet a vezérigazgatótól A Belden munkatársai részére: Igazán büszke vagyok arra, hogy megismertethetem Önökkel a Belden Üzleti Viselkedési és Etikai Szabályzatát.

Részletesebben

Elkötelezettségünk. Szelleme és Betűje

Elkötelezettségünk. Szelleme és Betűje Mindig rendíthetetlen feddhetetlenséggel General Electric Elkötelezettségünk Szelleme és Betűje Elkötelezettségünk Szelleme és Betűje TARTALOM FEDDHETETLENSÉGI NYILATKOZAT 1 ELKÖTELEZETTSÉGÜNK SZELLEME

Részletesebben

ENDLESS Biotech ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS KOMPENZÁZIÓS TERV

ENDLESS Biotech ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS KOMPENZÁZIÓS TERV ENDLESS Biotech ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS KOMPENZÁZIÓS TERV A jelen Üzletszabályzat és Kompenzációs terv tartalmazza azokat az előírásokat és eljárásokat, amelyek a Képviselő az Endless Biotech Hungary Kft-vel,

Részletesebben

B ECSÜLETESSÉGEN ALAPULÓ VEZETÉS. Etika V ÁLLALATI MAGATARTÁSI ÚTMUTATÓ

B ECSÜLETESSÉGEN ALAPULÓ VEZETÉS. Etika V ÁLLALATI MAGATARTÁSI ÚTMUTATÓ B ECSÜLETESSÉGEN ALAPULÓ VEZETÉS Globálisetikai Etika kódex V ÁLLALATI MAGATARTÁSI ÚTMUTATÓ AZ ELNÖKI IRODÁBÓL....................................................... 3 2 A KÓDEX HASZNÁLATA......................................................

Részletesebben

A megfelelés. jelentősége. Hogyan biztosíthatják a vállalkozások hatékonyabb módon, hogy megfeleljenek az uniós versenyjogi szabályoknak?

A megfelelés. jelentősége. Hogyan biztosíthatják a vállalkozások hatékonyabb módon, hogy megfeleljenek az uniós versenyjogi szabályoknak? A megfelelés jelentősége Versenypolitika Hogyan biztosíthatják a vállalkozások hatékonyabb módon, hogy megfeleljenek az uniós versenyjogi szabályoknak? A Europe Direct szolgáltatás az Európai Unióval kapcsolatos

Részletesebben

DFT-HUNGÁRIA. Dr. Hubai Ágnes. közérthető közbeszerzés. Szakkönyv a 2009. áprilisában módosított közbeszerzési törvényről 2009.

DFT-HUNGÁRIA. Dr. Hubai Ágnes. közérthető közbeszerzés. Szakkönyv a 2009. áprilisában módosított közbeszerzési törvényről 2009. DFT-HUNGÁRIA Dr. Hubai Ágnes közérthető közbeszerzés Szakkönyv a 2009. áprilisában módosított közbeszerzési törvényről 2009. www.e kozbeszerzes.hu. dr. Hubai ágnes: Közérthető Közbeszerzés Szakkönyv a

Részletesebben