A monopolellenes és a versenyvédelmi előírásokra vonatkozó globális politika és eljárások

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A monopolellenes és a versenyvédelmi előírásokra vonatkozó globális politika és eljárások"

Átírás

1 A monopolellenes és a versenyvédelmi előírásokra vonatkozó globális politika és eljárások

2 Cél és alkalmazás Az Üzleti tevékenység eljárási Kódexünknek megfelelően, a CEVA támogatja a vállalkozás szabadságát és a tisztességes versenyt. Szállítási láncok irányításával foglalkozó globális cégként, a CEVA a szabad piacnak köszönheti eredményeit. Számos ország és jogi környezet, ahol a Cég tevékenységét folytatja, alkalmaz monopolellenes vagy versenyvédelmi előírásokat, amelynek célja a szabad, dinamikus és versenyképes piac promóciója, a fogyasztók és a versenytársak érdekében. A versenyt felügyelő szerveknek joguk van igen magas büntetést kiszabni a tisztességes verseny elveit megsértő cégekre. A cégek kártérítés fizetésére is kötelezhetők, néhány helyen a monopolellenes szabályok megsértése bűntettnek számít és a dolgozókat szabadságvesztés kiszabása fenyegetheti. versenyzés valamint az összes érvényes monopolellenes és versenyt védő jogszabály teljes körű betartása. Ügyfélkörünk bővítését és az együttműködést kizárólag értékeinknek, a szabad versenynek megfelelően, ügyfeleinknek a legjobb kiszolgálást biztosítva végezzük. Miután a benyomás számít, mindegyikünknek el kell kerülnie minden olyan magatartást, ami a Cég monopolellenes és a verseny védelmét szolgáló politika és eljárások megsértésének tűnik. A CEVA jelen politikája és a monopolellenes továbbképzés megmutatja, hogyan lehet ezt megvalósítani. Jelen előirás vonatkozik a világ minden táján a CEVA minden dolgozójára és minden a CEVA javára vagy nevében dolgozó társaságra vagy személyre. Emiatt a Cég előirása a jogszabályoknak megfelelő, tisztességes és etikus 2

3 Versenytársak Versenytársak közötti viselkedés A monopolellenes és a versenyvédelmi jogszabályok megtiltanak egyes szerződésfajtákat és viselkedéseket a versenytársak között. Az előírás jelen része felvázolja a versenytársakkal való kapcsolattartás során szem előtt tartandó alapelveket. Megegyezés a versenytársakkal (ármegállapítás, a piac felosztása, az ügyfelek átadása) A legfontosabb dolog az árak megállapítása, amit a CEVA önállóan kell, hogy végezzen. Klasszikus példái a versenytársak közötti illegális lépéseknek a formális vagy informális megegyezések az árak megállapítására vagy stabilizálására másképp fogalmazva, a felszámolt árak egyeztetése versenytársak között, saját, független árjegyzék készítése helyett. Az árak egyeztetése kiiktatja a versenyt és kárt okoz az ügyfeleknek. A versenyt védő jogszabályok nem csupán megtiltják az ármegállapodást, hanem azt is, hogy a versenytársak szerződéseket kössenek az árra kiható értékesítési feltételek, mint árengedmények, hitelfeltételek, határidők vagy árváltozások bejelentése, árminták vagy skálák alkalmazása vagy egyéb hasonló kérdések terén. Ezért minden árat önállóan állapítunk meg, saját elemzéseinkre, ügyfeleinktől kapott és nyilvánosan elérhető információkra támaszkodva. Nem tárgyaljuk meg az árakat, ajánlatokat, nyereséget, ügyfelek vagy régiók felosztását, sem egyéb értékesítési feltételeket a versenytársakkal és soha nem hozunk létre semmilyen megállapodást a versenytársakkal ebben a körben, sem formális, sem informális módon. 3

4 Versenytársak Versenytársak közötti viselkedés Nem cserélünk véleményt érzékeny témákban, mint a bérezés, provízió, ráfizetés, ajánlatok vagy feltételek stb., és nem egyeztetünk adatokat a versenytársakkal teljesítmény korlátozottság vagy piaci felosztás vagy tevékenységi fajták vonatkozásában. Nem egyeztetünk, sőt még csak nem is beszélünk a versenytársakkal az árrés nélküli számolásról vagy átruházásról, valamilyen pótdíj, adó vagy egyéb, ezen belül a kormány szabályozásai által kivetett költség viseléséről. (Bizonyos körülmények között megengedhetők a versenytársakkal való beszélgetések arról, hogyan teljesíthetők a kormányszabályozások által megszabott technikai követelmények, de csak akkor, ha ezt előzőleg a jogi osztály jóváhagyta. Minden dolgozónak be kell tartania a Cég ár és ráfizetés megállapítási folyamatait amelyeket a CEVA üzleti elvei határoznak meg. 4

5 Versenytársak Kérdések és válaszok Kérdések és válaszok q Bevezettek egy új, ágazatunk részére érvényes előírást, amely megköveteli operatív folyamat, új program bevezetését és a szállítóinkkal (szállítmányozóinkkal) való koordináció beindítását, amely követelményeknek eleget kell tennünk. Ez többlet költségeket generál. A Cégnek döntenie kell, hogy áthárítja ezeket a többlet költségeket (vagy sem) ügyfeleire új pótdíj megállapításával. Ha átháritja meg kell állapítania annak szintjét, és azt, hogy árrés nélküli pótdíj vagy x összeget kitevő árrés formában vezeti be. Ebben a helyzetben néhány versenytárs eket váltott egymással (kaptál másolatot), megpróbálva annak megállapítását, melyikük mit tervez tenni ebben a helyzetben és bizonyos módon koordinálva tevékenységüket, hogy elkerüljék a piaci zavarokat. Vajon ez szabálysértést jelent? Hogyan kellene viselkednem? Válasz q Az ár megállapításról szóló információk versenytársak közötti megosztása a monopolellenes és versenyvédelmi jogszabályok megsértését képezi. A CEVA árait, ezen belül minden díjat és pótdíjat magának kell megállapítania, egyoldalúan, saját költségszerkezetére támaszkodva és saját magának kell eldöntenie, hogy elviseli-e az összes többletköltséget. Megfelelő lépést jelent a kapcsolat felvétele a Megfelelési és Etikai Osztály munkatársával, tanácsot kérve, hogyan kell válaszolni az ilyen ekre, és döntést hozni az új pótdíj áthárításáról a CEVA Üzleti Elvei alapján (7.2). 5

6 Versenytársak Információszerzés (információgyűjtés a versenytársakról) Minden cég részére kulcsfontosságú a versenytársakról való információgyűjtés képessége, azért hogy döntsön a stratégiáról és meggyőződjön arról, hogy versenyképesek vagyunk a piacon. Ezt azonban csak az alapelveknek megfelelően tehetjük. A CEVA elveinek megfelelően nem megengedhető információ küldése a versenytársakhoz, sem vétele azoktól az árakról, ajánlatokról vagy árjegyzékekről, vagy egyéb bizalmas adatokról, közvetlenül vagy közvetve, írásbeli vagy szóbeli formában. A versenytársak áraira és a pótdíjaira vonatkozó vagy egyéb információk beszerzése kizárólag: (A) nyilvánosan elérhető forrásokból (B) meghatározott helyzetben az ügyfelektől történhet. De soha nem lehetséges versenytársakkal folytatott beszélgetés vagy egyéb közlési mód útján információt beszerezni. Így például, felhasználhatók az összes nyilvánosságra hozott anyagok (ágazati vizsgálatok, ágazati sajtótermékek, piaci publikációk, a versenytársak reklámjai stb.). (A CEVA nem vehet részt semmilyen hasonló vizsgálatban, nem adhat ki semmilyen adatot vizsgálathoz a Jogi osztály előzetes jóváhagyása nélkül!) Az ügyfél saját érdekében megadhat ilyen információkat, például, hogy leverje az árat (de mi magunk ilyen információkat ügyféltől nem kérhetünk, és nem használhatjuk ki ilyen információk versenytárshoz való eljuttatására!) rmation to a competitor). 6

7 Versenytársak Ésszerű az adott információt, melyre támaszkodsz, dátum és forrás megjelölésével dokumentálni, hogy a későbbiekben ne legyen kétség arra vonatkozóan, hogy a meghozott döntés helyes volt. Nem szabad pontatlan írásmódot alkalmazni (pl. hanyagul megírt , nem világos fogalmazás, túlzó előadásmód), amelyek azt a látszatot keltik, hogy valami nem helyénvaló történik, habár ez nem így van. A versenytársakról szerzett információ minden esetben érzékeny kérdés, még ha véletlenül történt is, és szabálysértéssé válhat. Ilyen esetekben kapcsolatba kell lépni a Megfelelési és Etikai Osztállyal, hogy viselkedési iránymutatást adjon. Abban az esetben, ha a versenytárs a Cég ügyfele vagy beszállítója is egyben, feltétlenül szükséges a cégnek a cég által felszámolt árak megtárgyalása vagy egyeztetése az adott reláció vonatkozásában. Azonban az információcserét és felhasználást szorosan arra kell korlátozni, ami az adott reláció számára elengedhetetlen, a feltétlenül szükséges körből való kilépés nem megengedett. 7

8 Versenytársak Kérdések és válaszok Kérdések és válaszok q Munkatársaid egyike korábban versenytársaink egyikénél dolgozott. Egy napon kapsz egy t, amely egy versenytárstól származó dokumentumot tartalmaz. Munkatársad azt írja az ben, hogy a dokumentumot a versenytárstól vette el, amikor eljött onnan és ez a dokumentum értékes adatokat tartalmazhat arra a tervezetre vonatkozóan, amin éppen dolgozol. Felhasználhatsz-e ilyen információkat? Válasz q Nem, ezeket az információkat nem lett volna szabad a cégünkhöz behozni. Nem használhatsz fel ilyen információkat és haladéktalanul értesítened kell a Megfelelési és Etikai Osztályt, hogy az információkat karantén alá vegyék, és hogy biztosíthassuk, hogy a meghozott döntés megfelelő lesz, és nem fertőződik illetéktelen információkkal. 8

9 Versenytársak Közbeszerzési megegyezés Másik dolog, amit a monopolellenes jogszabályok megtiltanak a versenytársaknak, az a közbeszerzési megegyezés. A közbeszerzési megegyezés olyan eljárás, amely során a versenytársak együttműködnek a megrendelőnek történő ajánlattétel során, a megrendelő tudta és jóváhagyása nélkül, hogy megrendelést szerezzenek az árura vagy szolgáltatásra korábban egyeztetett áron vagy minimális árszintet határozzanak meg, amely alatt egyetlen ajánlattevő sem tesz ajánlatot, és akármelyik nyeri meg, azon többet keres. A közbeszerzési megegyezés a verseny ellen hat, miután a megállapított ár adekvált módon magas lesz. Különböző közbeszerzési megegyezések léteznek, de a legfontosabbak, amelyek ágazatunkban megjelennek az ajánlatok korlátozásában és az udvariassági ajánlattételben fejeződnek ki. Az udvariassági ajánlattétel azt jelenti, a versenytársak olyan ajánlatot tesznek, amelyeket a megrendelő minden bizonnyal elvet, mert az ár túl magas vagy a feltételek elfogadhatatlanok, azért, hogy a megfelelő versenytárgyalás látszatát keltsék, egyidejűleg biztosítva a meghatározott versenytársnak a pályázat megnyerését. A megegyezés másik fajtájában a versenytársak egyeztetik, hogy minden ajánlat a meghatározott minimumnál nem kisebb árat fog tartalmazni, illetve versenyezhetnek az ajánlat egyéb vonatkozásaiban és a cég, amelyik megnyeri, az nyer azon a legtöbbet. A CEVA cégnél a közbeszerzési megegyezés minden fajtája tiltott. Amikor a versenytársak közbeszerzési megegyezést hoznak létre, fékezik a szabad versenyt, ugyanúgy, mint amikor megállapodnak az árakban. A versenytárssal együttes ajánlattétel megengedett együttes vagy kapcsolt szolgáltatásokra, ha annak teljesítésére az ügyfél tudtával és jóváhagyásával kerül sor. Azonban az információk felhasználásának ebben az esetben is szorosan arra kell vonatkoznia, ami az adott relációhoz elengedhetetlen és nem léphetik túl ezt a kört. 9

10 Versenytársak Kérdések és válaszok Kérdések és válaszok q Globális ügyfeleink egyike meghívta a CEVA-t versenytárgyaláson való részvételre. A megrendelés feltételeinek megvalósítása majdnem lehetetlennek tűnik. Beszélhetünk-e a versenytársakkal és egyeztethetjük, hogy senki nem vesz részt a versenytárgyaláson, hogy kényszerítsük a megrendelőt a megrendelés feltételeinek megváltoztatására, vagy egyeztessünk egy minimális értéket, ami megfelelő nyereséget biztosít számunkra? Válasz q Nem. A CEVA egyoldalúan, saját érték vagy részvételi hozam elemzése alapján hozhat olyan döntést, hogy nem vesz részt a versenytárgyaláson. Azonban mindenféle egyeztetés a versenytársakkal a közbeszerzési megegyezésnek, minden beszélgetés a versenytárgyalás témájában jelen politika valamint a monopolellenes és a versenyvédelmi jogszabályok megsértésének tekinthető. 10

11 Versenytársak Bojkott vagy kereskedelmi együttműködés megtagadása harmadik féllel A monopolellenes és a versenyvédelmi jogszabályok megtiltanak mindenféle megállapodást, tervet vagy egyeztetést a versenytársak között, arról, hogy bojkottálják vagy megtagadják a kereskedelmi együttműködést harmadik féllel (vagy szállítás teljesítését annak javára). Így pl. a versenytársak nem egyeztethetik, hogy elvágják az ügyfelet, nem határozhatják el, hogy nem veszik igénybe a szállító szolgáltatását, nem változtathatják meg a harmadik fél hitelnyújtási feltételeit, és nem egyeztethetnek semmilyen más kereskedelmi feltételt harmadik felekkel. A versenytársak ilyen döntéseket önállóan hozhatnak együtt soha. 11

12 Versenytársak Kérdések és válaszok Kérdések és válaszok q A versenytársnak dolgozó ismerős telefonál, panaszkodva egy meghatározott közös ügyfélre. Az ügyfél kedvezőtlen fizetési feltételeket próbál elfogadtatni, csökkenteni a felelősségvállalást és bevezetni más feltételeket, amiket az ismerős megalapozatlannak tart. Neked természetesen ugyanaz a véleményed ezekről a feltételekről. Ismerősöd szuggerálja, hogy ésszerű lenne, ha mindkét fél megtagadná az együttműködést ilyen feltételek mellett egy ideig, hogy a feltételek ésszerűbb megválasztására szorítsák őt. Megengedett ez? Válasz q Nem. Ha a CEVA a szerződésben nem tud elfogadni meghatározott feltételeket, a CEVA hoz döntést, önállóan, hogy együttműködik-e az adott ügyféllel. Ugyanez az elv érvényes a szállítókkal való együttműködés terén is. Szélesebb értelmezésben, soha nem szabad megtárgyalni az ügyfél árait vagy kereskedelmi feltételeit a versenytársakkal (néhány apróbb kivétellel, amelyeket jelen politika további részében tárgyalunk meg). 12

13 Versenytársak Közös vállalkozás/ alvállalkozás versenytársakkal A versenytársak együttműködhetnek meghatározott közös vállalkozások és alvállalkozói szerződések keretein belül. Bizonyos helyzetekben, az ilyen rendszer ösztönözheti a versenyképességet és előnyt jelenthet az ügyfeleknek. Mivel a közös vállalkozások a versenytársak együttműködését igénylik, kétségeket ébreszthetnek a monopolhelyzet kialakulásával kapcsolatosan, ezért az ilyen szerződés megkötése előtt konzultálni kell a Jogi Osztállyal. 13

14 Versenytársak Kérdések és válaszok Kérdések és válaszok q A CEVA feladata az ügyfelek részére ajtótól ajtóig szolgáltatások nyújtása az egész világon. Néhány országban nem rendelkezünk tehergépkocsi flottával az ügyfél raktárában történő végkiszállítás megvalósításához. Ahhoz, hogy a szükséges szolgáltatást elvégezhessük, alvállalkozóként kis helyi speditőr cégnek kell megrendelést adnunk, ennek kiválasztásához pedig be kell szereznünk a szolgáltatás árajánlatát néhány különböző szállítótól. Ez megengedett? Válasz q Még egy kis, lokálisan működő cég is lehet versenytársunk. Megengedett alvállalkozói szerződések kötése versenytársakkal, amennyiben ennek megalapozott üzleti célja van, ami ebben az esetben abból fakad, hogy nem rendelkezünk tehergépkocsikkal az adott országban, de meg kell valósítanunk a szolgáltatást, az ügyfél igényeinek kielégítésére. Ez kivételt képez az árak versenytársakkal történő megtárgyalásának tilalma alól. Ezekben az esetekben a CEVA egyeztetheti az árakat az alvállalkozóval, ha szerződésben szereplő meghatározott szolgáltatásra vonatkozik az ár és az alvállalkozói szolgáltatásokon kívül más célra nem kerül felhasználásra. 14

15 Szakmai szövetségek Szakmai szövetség emberek vagy cégek (időnként versenytársakat felölelő) csoportját jeleni, akik a tevékenységgel kapcsolatos témák megbeszélésére összegyűlnek. A szakmai szervezetek vagy más ágazati csoportok megalapozott célokat szolgálhatnak. Azonban a Cég tagsága vagy részvétele ilyen szövetségekben kétségeket ébreszthet, mert a találkozók vagy más csoportos tevékenységek gyakran a versenytársak körében folynak, ahol megjelenhetnek érzékeny problémák. Érzékeny problémák felölelik például az alábbiakat: o o o o o o árak, pótdíjak, províziók, bérek és egyéb fizetések, határidők vagy a bevezetett árszint vagy az árak változásai, költségek vagy nyereségek fizetési feltételek Módszerek, elvek, tervek (tényleges vagy potenciális) vagy ár megállapítási stratégiák, kivéve, ha ez a szakmai szövetség elfogadásának folyamatában jóváhagyásra került a Szakmai szövetségekre vonatkozó elvekben versenytárgyalási ajánlatok. Az alapvető tevékenységünkkel kapcsolatos szakmai szövetségeknek (olyanok, mint a szállítmányozással, logisztikával, vámközvetítéssel illetve lánc-szállításokkal hasonlókkal foglalkozó cégek szövetségei, ahol a legvalószínűbb a versenytársakkal való kapcsolat) át kell esniük a szakmai szövetségek elfogadási folyamatán, ahogy az a meghatározásra került a Szakmai szövetségekre vonatkozó elvekben. A dolgozók nem léphetnek fel és nem vehetnek részt a szakmai szövetségek tevékenységében, ha nem kaptak erre a CEVA szakmai szövetségek elfogadási folyamata keretében meghatározott jóváhagyást. A szakmai szövetségekben való részvételkor mindig be kell tartani a Szakmai szövetségekre vonatkozó elvekben és törekedni kell a monopolellenes kötelezettségeink megsértésének kiküszöbölésére. 15

16 Szakmai szövetségek Kérdések és válaszok Kérdések és válaszok q Megvalósult a Szakmai szövetségekre vonatkozó elvekben meghatározott folyamat és kiadták az engedélyt, hogy részt vegyél a belföldi szállítmányozók országos szövetségében. Sor kerül a szállítmányozók globális találkozójára, felkértek a részvételre és prezentációra az éves országos globális találkozón. Részt vehetsz ezen minden további kétség/lépés nélkül? Válasz q Az első lépés megtétele, azaz a szakmai szövetségi tagság/részvétel jóváhagyása ellenére, ami megengedi a találkozón való részvételt, ez még önmagában nem zárja ki a monopolellenes szabályok megsértésének veszélyét. Előzetesen meg kell szerezni a találkozó programját és ellenőrizni, hogy annak tartalma nem érint-e érzékeny, a monopolellenes szabályokkal ellentétes témákat. Ha nem vagy meggyőződve, hogy egyik téma sem hordoz veszélyt, el kell küldened a programot a Megfelelési és Etikai Osztályra, tanácsot kérve. Még akkor is, ha a programban megjelennek problémás kérdések, a Megfelelési és Etikai csoport segítséget tud nyújtani a szakmai szövetséggel való tárgyalásban, azok programból való eltávolítása céljából, hogy lehetővé váljon részvételed. 16

17 A dokumentumban a könyvjelzőkre és a kapcsolókra klikkelve vagy a nyilakkal ellátott A dokumentumban a könyvjelzőkre és a kapcsolókra klikkelve vagy a nyilakkal ellátott billentyűket használva lehet közlekedni billentyűket használva lehet közlekedni Ügyfelek és beszállítók Általánosságban, a Cég szabadon folytathat, vagy nem folytathat kereskedelmi együttműködést tetszőleges féllel és tetszőleges módon választhatja meg ügyfeleit, szállítóit és alvállalkozóit. A CEVA ezeket a döntéseket önállóan hozza meg és azok nem eredhetnek versenytárssal kötött szerződésekből vagy megállapodásokból. Nem akaratlagos információszerzés Számos esetben felhasználhatjuk azokat az információkat, amelyeket az ügyfelek vagy a szállítók adnak meg nekünk. Amennyiben az információkat az ügyféltől vagy szállítótól véletlenül kaptuk, óvatosan kell eljárni ilyen információ felhasználásakor. Ezen túlmenően, az ügyfelek és szállítók nem használhatók fel közvetítőként érzékeny vagy a versenytársakra vonatkozó információk megszerzésében. 17

18 A dokumentumban a könyvjelzőkre és a kapcsolókra klikkelve vagy a nyilakkal ellátott A dokumentumban a könyvjelzőkre és a kapcsolókra klikkelve vagy a nyilakkal ellátott billentyűket használva lehet közlekedni billentyűket használva lehet közlekedni Ügyfelek és beszállítók Kérdések és válaszok Kérdések és válaszok q A szállító véletlenül információt adott át neked a versenytárs árjegyzékéről. Az információ a versenytársnak szólt, te tévedésből kerültél a címzettek közé. Felhasználhatod-e ezt az információt? Válasz q Ilyen kézhezvétele nem jelent szabálysértést, de a nem megfelelő magatartás már igen. Problémát jelenthet az eltávolítása, továbbítása más személynek vagy az információk felhasználása más személyek tudtán kívül. Ilyen esetben kapcsolatba kell lépni a Megfelelési és Etikai osztállyal, megfelelő iránymutatásért. 18

19 A dokumentumban a könyvjelzőkre és a kapcsolókra klikkelve vagy a nyilakkal ellátott A dokumentumban a könyvjelzőkre és a kapcsolókra klikkelve vagy a nyilakkal ellátott billentyűket használva lehet közlekedni billentyűket használva lehet közlekedni Ügyfelek és beszállítók Kapcsolt értékesítés A kapcsolt értékesítés annak követelményét jelenti, hogy az ügyfél vegyen meg egy árut vagy szolgáltatást, hogy hozzájusson egy másik áruhoz vagy szolgáltatáshoz, amire ténylegesen szüksége van. Nem szabad az ügyféltől megkövetelni olyan áru vagy szolgáltatás megvételét, amely iránt nem érdeklődik, a ténylegesen kívánt vásárlás feltételeként. 19 A kapcsolt értékesítés általános tilalma nem vonatkozik néhány termék vagy szolgáltatás csomagban történő értékesítésének megalapozott törekvésére, amennyiben az eladó kész az adott termékek vagy szolgáltatások reális áron történő különálló értékesítésére, ahol a termékek vagy szolgáltatások különálló ajánlása gazdaságilag (vagy más szempontból) kivitelezhető. Például megengedett néhány szolgáltatás csomagba foglalása és azok alacsonyabb együttes áron történő értékesítése, nagyobb volumenű vásárlásra ösztönözve az ügyfelet, de nem lehet megkövetelni, hogy az ügyfél egy szolgáltatást azért vegyen meg, hogy hozzájuthasson egy másikhoz.

20 A dokumentumban a könyvjelzőkre és a kapcsolókra klikkelve vagy a nyilakkal ellátott A dokumentumban a könyvjelzőkre és a kapcsolókra klikkelve vagy a nyilakkal ellátott billentyűket használva lehet közlekedni billentyűket használva lehet közlekedni Ügyfelek és beszállítók Kérdések és válaszok Kérdések és válaszok q Potenciális ügyfél érdekelt szállítmányozási szolgáltatás megvételében. Ajánlható-e a szállítmányozási szolgáltatás azzal a feltétellel, hogy az ügyfél vámügynöki szolgáltatással egybekötve veszi meg? Válasz q Nem. Ez megengedett, de csak akkor, ha ezeket a szolgáltatásokat külön is el tudnád adni. Nem lehet ezeket a szolgáltatásokat összekapcsolni és megkövetelni, hogy az ügyfél mindkettőt vegye meg, ahelyett, hogy külön-külön venné. 20

21 A dokumentumban a könyvjelzőkre és a kapcsolókra klikkelve vagy a nyilakkal ellátott A dokumentumban a könyvjelzőkre és a kapcsolókra klikkelve vagy a nyilakkal ellátott billentyűket használva lehet közlekedni billentyűket használva lehet közlekedni Ügyfelek és beszállítók Kölcsönösségi megállapodások A kölcsönösségi megállapodás annak gyakorlata, amikor a vevő beleegyezik az áru megvételébe az eladótól, azzal a feltétellel, hogy cserébe az eladó árut vesz a vevőtől vagy azzal kapcsolt cégtől. Az előírások általánosságban tiltják az ilyen típusú megállapodásokat, mert korlátozzák a versenyt a mesterségesen kikényszerített vásárlással, amit az egyik fél másként nem valósítana meg. A CEVA esetén példa lehet egy számítógépes cég, amely javára a CEVA logisztikai szolgáltatást biztosít, és amelytől számítógépet is vesz. A kapcsolat két vonatkozásának egymástól függetlennek kell lennie. A logisztikai szolgáltatások megvalósításának és a számítógép vásárlásnak független döntést és kérdést kell képeznie. Minden vásárlásra vonatkozó döntést kizárólag olyan tényezők mérlegelése alapján kell meghozni, mint az ár, minőség, értékesítési feltételek és a szállító megbízhatósága nem pedig olyan összefüggés alapján, hogy ott vegyük meg, ahol megrendelést kaphatunk. A cégnek nem szabad más tényezőket figyelembe venni. 21

22 A dokumentumban a könyvjelzőkre és a kapcsolókra klikkelve vagy a nyilakkal ellátott A dokumentumban a könyvjelzőkre és a kapcsolókra klikkelve vagy a nyilakkal ellátott billentyűket használva lehet közlekedni billentyűket használva lehet közlekedni Ügyfelek és beszállítók Kérdések és válaszok Kérdések és válaszok q Megvásárolhatok-e szolgáltatást/terméket egyik fontos ügyfelünktől a CEVA szolgáltatásaira adott többlet megrendelés reményében? Válasz q Az ügyfél ebben az esetben a Cég szállítója. A szállító kiválasztásának meg kell felelnie a Cég beszerzési politikájának elveivel, valamint a minőségre, kiszolgálásra és az árra támaszkodó beszerzési eljárással. Ha az elemzés után megállapítjuk, hogy az adott fontos ügyfél egyben a legjobb ajánlatot adó szállító is, vehetünk tőle szolgáltatást. Azonban nem köthetünk vele olyan megállapodást, ami a mi megrendelésünkért cserébe biztosít nekünk valamilyen előnyt. 22

23 A dokumentumban a könyvjelzőkre és a kapcsolókra klikkelve vagy a nyilakkal ellátott A dokumentumban a könyvjelzőkre és a kapcsolókra klikkelve vagy a nyilakkal ellátott billentyűket használva lehet közlekedni billentyűket használva lehet közlekedni Ügyfelek és beszállítók Kizárólagosságot biztosító szerződések A kizárólagosságot biztosító szerződések felölelik az ügyfelek vagy szállítók valamint a versenytársak között folytatott üzleti tevékenység megalapozott cél nélküli korlátozásának gyakorlatát. Megalapozott cél lehet például lényeges előzetes beruházás megvalósítása. Ha feltétlenül szükség van előzetes lényeges beruházásra, azért cserébe követelhető kizárólagosság. Bizonyos körülmények között a kizárólagosságot biztosító szerződések megengedettek, azonban előzetesen konzultálni kell a Megfelelési és Etikai osztállyal. A Megfelelési és Etikai Osztály tud tanácsot adni ebben a kérdésben. Vittorio Aronica has been appointed Senior Vice President of IS&S for the Americas Region. Vittorio is a deeply experienced information technology professional who most recently served as SVP of IS&S for CEVA s SEMEA Region in Milan, Italy. He joined CEVA in Vittorio has almost 30 years of experience in information technology and is known for the innovation and entrepreneurial spirit he brings to the function. He is particularly passionate about Business Process Transformation and was recently awarded Best Innovation Project by SMAU Italy and the Politecnico of Milan for the region s new TMS and Control Tower operational center. Prior to CEVA, Vittorio was Sales and Marketing Operations Manager for T-Systems Italia SpA Deutsche Telekom, where he had responsibility for commercial operational management including sales target assignment, pipeline management, quarterly and annual sales forecasts and management of the Corporate CRM (Siebel on Demand). Other professional experience includes senior roles at Commerce One Srl, INTESA SpA (a joint venture between IBM 23 Italia and Fiat), Xerox Corp., and Ing. Camillo Olivetti SpA. Vittorio is based in Houston and began his new role in January.

24 A dokumentumban a könyvjelzőkre és a kapcsolókra klikkelve vagy a nyilakkal ellátott A dokumentumban a könyvjelzőkre és a kapcsolókra klikkelve vagy a nyilakkal ellátott billentyűket használva lehet közlekedni billentyűket használva lehet közlekedni Ügyfelek és beszállítók Kérdések és válaszok Kérdések és válaszok q Az egyik legfontosabb ügyfelünk a logisztikai szolgáltatások terén oltóanyag raktározásra kéri a céget, a szokványos raktározási szolgáltatások kiegészítéseként. Az ügyfél kérésének teljesítéséhez a Cégnek hőfok ellenőrző rendszert kell megvalósítania a raktárban, a termékek kiszolgálására pótlólagos raktári személyzetet kell biztosítania, továbbá a termékek raktározásához önkormányzati engedély beszerzésére is szükség lehet. Ha a kizárólagosságot biztosító szerződés a monopolellenes és a versenyvédelmi előírásokba ütközik, akkor hogyan tudja a Cég beruházási ráfordításainak visszatérülését biztosítani (Return On Investment, ROI)? Válasz q Miután a Cégnek előzetesen beruházást kell végrehajtania, hogy teljesíthesse az ügyfél követelményeit, teljesen megalapozott az ügyféllel aláírt szerződésbe egy olyan klauzula bevétele, amelyben az ügyfél vállalja, hogy a szerződés érvényességi időtartama alatt a Céget bízza meg oltóanyagainak kizárólagos raktározásával. 24

25 Egyoldalú tevékenység Ragadozó jellegű árpolitika A monopóliumellenes előírások általánosan tiltják a monopolista magatartást, például általánosságban megtiltják a monopolhelyzet megszerzésének kísérletét egy adott piacon, vagy a piaci domináns helyzet kihasználását. Monopolista magatartás a ragadozó árpolitika, ahol a cég a terméket vagy szolgáltatást jogtalanul alacsony áron adja el (meghatározott időszakban gyakran a költségszint alatt), a versenytársaknak a piacról történő kizárása vagy újabb versenytársak előtt korlátok kiépítésének szándékával. Ha a versenytársak vagy a potenciális versenytársak pénzügyi veszteség nélkül nem képesek fenntartani az azokkal egyenlő vagy alacsonyabb szintű árakat, befejezik tevékenységüket vagy lemondanak a tevékenység beindításáról. A Ragadozó ekkor kevesebb versenytárssal találkozik és monopolhelyzetben működhet. A CEVA politikája megtiltja a ragadozó árpolitika alkalmazását és a többi nem elfogadható monopolista magatartást. 25

26 Egyoldalú tevékenység Kérdések és válaszok Kérdések és válaszok q Döntened kell, hogy a következő 6 hónapon keresztül a költségszint alatti árakat ajánlsz, hogy a legközelebbi időszakban kiküszöböld a versenytársakat az adott piacról és ezzel együtt hosszú távon korlátozd a versenyt. Vajon ez megengedett? Válasz q Ez ragadozó árpolitikát képez. Ha domináns szerepet töltesz be a piacon, ez a versenyvédelmi előírások megszegését jelentené. Megfelelően, a Cég nem alkalmazhat ragadozó árpolitikát, sem más gyakorlatot, stratégiát vagy taktikát, amelyek feltételezhető célja a versenytársak megrövidítése vagy a konkurencia piacról való kizárása. Konzultálni kell a Megfelelési és Etikai Osztállyal ilyen gyakorlat, stratégia vagy taktika bevezetése előtt. 26

27 Bejelentés Bejelentés Egyes monopolellenes kérdések lehetnek finomak, bonyolultak vagy nem tisztán érthetők. Ha nem vagy valamiben biztos, kérdezz rá. Kétségek esetén döntéshozatal előtt fordulj segítségért a Megfelelési és Etikai Osztályhoz. Ha a versenytárs váratlanul kellemetlen helyzetbe hoz (például beszélgetést kezdeményezve olyan témában, amit szerinted tiltott lehet), udvarias módon, de határozottan és azonnal szakítsd meg a beszélgetést és kérj segítséget a Megfelelési és Etikai csoporttól. Jelen politika vagy a monopolellenes és a versenyvédelmi előírások megsértése vagy megsértésének gyanúja esetén, a dolgozóknak jelentést kell tenni az adott helyzetről a rendelkezésre álló csatornák valamelyikén: a felettesnek, a Megfelelési és Etikai Osztálynak, a Jogi Osztálynak, a Megfelelési Zöld Vonalon függetlenül, valakivel kapcsolatba kell lépned, hogy biztosítsd a probléma megoldását. 27

Versenyjogi megfelelés

Versenyjogi megfelelés Versenyjogi megfelelés Versenykorlátozó megállapodások Martinovic Boris Vizsgáló Főtanácsos, GVH Székesfehérvár, 2013.05.23. Disclaimer Az elhangzottak az előadó személyes véleményét tükrözik, és nem tekintendők

Részletesebben

A MAGYAR ACÉL- ÉS FÉMKERESKEDŐK EGYESÜLETE

A MAGYAR ACÉL- ÉS FÉMKERESKEDŐK EGYESÜLETE A MAGYAR ACÉL- ÉS FÉMKERESKEDŐK EGYESÜLETE Etikai kódexe Budapest, 2000. szeptember 2 A Magyar Acél- és Fémkereskedők Egyesületének Etikai kódexe 1. Általános rendelkezések 1.1. Bevezetés A Magyar Acél-

Részletesebben

I. SZÁMÚ GAZDASÁGI MŰKÖDTETŐ KÖZPONT BESZERZÉSI SZABÁLYZATA

I. SZÁMÚ GAZDASÁGI MŰKÖDTETŐ KÖZPONT BESZERZÉSI SZABÁLYZATA I. SZÁMÚ GAZDASÁGI MŰKÖDTETŐ KÖZPONT BESZERZÉSI SZABÁLYZATA Győr, 2015. 03.02 1 E L Ő S Z Ó Az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII:31) kormányrendelet 13. (2) bekezdésében foglalt

Részletesebben

12. tétel A logisztikai vezető a prezentációs folyamatok egy részét delegálta az alatta lévő vezetőnek. Az irányítása során a delegált részéről az

12. tétel A logisztikai vezető a prezentációs folyamatok egy részét delegálta az alatta lévő vezetőnek. Az irányítása során a delegált részéről az 12. tétel A logisztikai vezető a prezentációs folyamatok egy részét delegálta az alatta lévő vezetőnek. Az irányítása során a delegált részéről az alábbi gondolatok kidolgozását tartotta szükségesnek:

Részletesebben

T/1037. számú. törvényjavaslat

T/1037. számú. törvényjavaslat MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/1037. számú törvényjavaslat a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól Előadó: Dr. Molnár

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Készült: 2011. szeptember 19. Utolsó módosítás dátuma: 2011. szeptember 19. Utolsó módosítás hatályos: 2011. szeptember 19. Általános Szerződési Feltételek (1) A ToolSiTE Informatikai és Szolgáltató Kft.

Részletesebben

Praktikus tanácsok a megfeleléshez A Gazdasági Versenyhivatal Versenyjogi Megfelelés Konferenciája a kis- és középvállalkozások számára

Praktikus tanácsok a megfeleléshez A Gazdasági Versenyhivatal Versenyjogi Megfelelés Konferenciája a kis- és középvállalkozások számára A Gazdasági Versenyhivatal Versenyjogi Megfelelés Konferenciája a kis- és középvállalkozások számára 2014. November20. A versenyszabályok betartása Európában a cégek felelőssége Az uniós versenyjogi szabályok

Részletesebben

Általános Üzleti Feltételek. 1. Érvényességi kör

Általános Üzleti Feltételek. 1. Érvényességi kör Általános Üzleti Feltételek 1. Érvényességi kör (1) Jelen Általános Üzleti Feltételek minden, Bosch Electronic Service Kft. és olyan vevők közti üzletre érvényesek, akik a 2. -ban meghatározott szolgáltatásokat

Részletesebben

ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI POLITIKA

ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI POLITIKA ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI POLITIKA A befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. tv (továbbiakban Bszt.

Részletesebben

Globális etikai kódex

Globális etikai kódex Globális etikai kódex Céltudatos teljesítmény Globális etikai kódex 3 Levél elnök-vezérigazgatónktól 4 A PepsiCo által képviselt értékek A teljesítményünk hátterében álló cél 5 Megfelelő üzletvitel 5 A

Részletesebben

Symbol Ügyvitel CRM Extra modul

Symbol Ügyvitel CRM Extra modul Miért CRM? Minden cég alapvető érdeke, hogy lehetséges vevői közül a lehető legtöbbet szerezzen meg, a legtöbbjük számára tudja értékesíteni termékeit vagy szolgáltatásait. A megfelelő eszközzel ezek az

Részletesebben

A BELSŐ ELLENŐRÖKRE VONATKOZÓ ETIKAI KÓDEX

A BELSŐ ELLENŐRÖKRE VONATKOZÓ ETIKAI KÓDEX A BELSŐ ELLENŐRÖKRE VONATKOZÓ ETIKAI KÓDEX 2012. április BEVEZETŐ A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 17. -ának (3) bekezdése

Részletesebben

Vállalati kultúránk elemi alapját a felelősségtudatos és tiszteletteljes, morális munkavégzés képezi.

Vállalati kultúránk elemi alapját a felelősségtudatos és tiszteletteljes, morális munkavégzés képezi. MAGATARTÁSI KÓDEX 2 ELŐSZÓ Vállalati kultúránk elemi alapját a felelősségtudatos és tiszteletteljes, morális munkavégzés képezi. Elkötelezettek vagyunk a fair, átlátható és tisztességes tényleges verseny

Részletesebben

A vállalti gazdálkodás változásai

A vállalti gazdálkodás változásai LOGISZTIKA A logisztika területei Szakálosné Dr. Mátyás Katalin A vállalti gazdálkodás változásai A vállalati (mikro)logisztika fő területei Logisztika célrendszere Készletközpontú szemlélet: Anyagok mozgatásának

Részletesebben

Page 1 of 5 IPO / PRO / 001. Irányelvek száma IPO / PRO / 001. Kiadás kelte 2012. május 01. Issue: 1. Kapcsolódó utasítások IPR / PRO / 001-007

Page 1 of 5 IPO / PRO / 001. Irányelvek száma IPO / PRO / 001. Kiadás kelte 2012. május 01. Issue: 1. Kapcsolódó utasítások IPR / PRO / 001-007 Alpiq Csepeli Vállalatcsoport I ntegrált irányelvek Beszerzési Politika Irányelvek száma IPO / PRO / 001 Kiadás kelte 2012. május 01. Issue: 1 Kapcsolódó irányelvek Alpiq Etikai Elvek; IPO/HR/001; Kapcsolódó

Részletesebben

A vállalatok és a minőségbiztosítás

A vállalatok és a minőségbiztosítás 4. A vállalatok és a minőségbiztosítás 4.1 Minőségbiztosítás piaci ösztönzői A vállalatok piaci helyzete nagyon különböző. A minőségbiztosítás bevezetésére vonatkozó kényszereket és ösztönzőket ez a piaci

Részletesebben

Koch's Torma Kft. Közel a Német piac Prezentáció. Beszállítói kapcsolatok, minőségbiztosítás az élelmiszeriparban

Koch's Torma Kft. Közel a Német piac Prezentáció. Beszállítói kapcsolatok, minőségbiztosítás az élelmiszeriparban Koch's Torma Kft. Közel a Német piac Prezentáció Beszállítói kapcsolatok, minőségbiztosítás az élelmiszeriparban Előadó: Ujházi Attila Ügyvezető, www.kochs.cc Több, Mint Torma! Beszállítókkal szemben támasztott

Részletesebben

Csúszópénz- és korrupció-ellenes szabályzat

Csúszópénz- és korrupció-ellenes szabályzat 1 Csúszópénz- és korrupció-ellenes szabályzat A szabályzat célja A csúszópénz- és korrupció-ellenes szabályzat útmutatást ad az alkalmazottaknak és a szerződéses partnereknek, beszállítóknak, alvállalkozóknak,

Részletesebben

Nemzeti Workshop. Új üzleti modellek és élelmiszer-feldolgozási stratégiák

Nemzeti Workshop. Új üzleti modellek és élelmiszer-feldolgozási stratégiák Nemzeti Workshop Új üzleti modellek és élelmiszer-feldolgozási stratégiák Dr. Sebők András Campden BRI Magyarország Nonprofit Kft. 1 Az üzleti modell célja 2 Olyan vonzó ajánlat a vevők számára - a termékek

Részletesebben

Versenyeztetési eljárás. Ajánlati felhívás. Eljárás száma: V-008/1-VJSZ/2012 Eljárás címe:

Versenyeztetési eljárás. Ajánlati felhívás. Eljárás száma: V-008/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Versenyeztetési eljárás Ajánlati felhívás Eljárás száma: V-008/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Ipari csuklós villamos járművek forgóváz alkatészeinek szállítása módosított felhívás Budapest, 2012. november 8.

Részletesebben

CNC vezérlésű karusszel eszterga beszerzése

CNC vezérlésű karusszel eszterga beszerzése Versenyeztetési eljárás Ajánlati felhívás Eljárás száma: V-001/1-VJSZ/2014 Eljárás címe: CNC vezérlésű karusszel eszterga beszerzése Budapest, 2014. február 26. AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérő neve: BKV

Részletesebben

AZ ÜZLETI MAGATARTÁS IRÁNYELVEI

AZ ÜZLETI MAGATARTÁS IRÁNYELVEI AZ ÜZLETI MAGATARTÁS IRÁNYELVEI HUNTSMAN AZ ÜZLETI MAGATARTÁS IRÁNYELVEI* Módosítva: 2005. február 10. *Az Üzleti magatartás irányelveiben a Huntsman és a Vállalat kifejezések a Huntsman LLC, a Huntsman

Részletesebben

Etikai Szabályzat. 2015. augusztus. Tisztelt Alpiq Holding Ltd és kapcsolt vállalkozásainak Igazgatósági Tagjai! Tisztelt Munkavállalók!

Etikai Szabályzat. 2015. augusztus. Tisztelt Alpiq Holding Ltd és kapcsolt vállalkozásainak Igazgatósági Tagjai! Tisztelt Munkavállalók! conduct Etikai Szabályzat 2015. augusztus Tisztelt Alpiq Holding Ltd és kapcsolt vállalkozásainak Igazgatósági Tagjai! Tisztelt Munkavállalók! Az Alpiq kiáll a személyes felelősségvállaláson, innováción

Részletesebben

A környezetbarát közbeszerzés jogi lehetőségei. Dr. Kovács László jogi tanácsadó Közbeszerzések Tanácsa

A környezetbarát közbeszerzés jogi lehetőségei. Dr. Kovács László jogi tanácsadó Közbeszerzések Tanácsa A környezetbarát közbeszerzés jogi lehetőségei Dr. Kovács László jogi tanácsadó Közbeszerzések Tanácsa A zöld közbeszerzés jogi feltételei az Unióban 1997. Európai Unió elkötelezte magát a fenntartható

Részletesebben

Schindler Útmutató A cél meghatározása. Az út kijelölése. Stratégiai iránymutatás a felvonó és mozgólépcső piacon való siker eléréséhez.

Schindler Útmutató A cél meghatározása. Az út kijelölése. Stratégiai iránymutatás a felvonó és mozgólépcső piacon való siker eléréséhez. Schindler Útmutató A cél meghatározása. Az út kijelölése. Stratégiai iránymutatás a felvonó és mozgólépcső piacon való siker eléréséhez. 2 l Schindler Útmutató Kötelezettségvállalásunk Kedves Kollégák,

Részletesebben

2651. 1. Tételsor 1. tétel

2651. 1. Tételsor 1. tétel 2651. 1. Tételsor 1. tétel Ön egy kft. logisztikai alkalmazottja. Ez a cég új logisztikai ügyviteli fogalmakat kíván bevezetni az operatív és stratégiai működésben. A munkafolyamat célja a hatékony készletgazdálkodás

Részletesebben

United Technologies Corporation. Üzleti ajándék a szállítóktól

United Technologies Corporation. Üzleti ajándék a szállítóktól United Technologies Corporation Üzleti ajándék a szállítóktól BevezetŒ A UTC az árukat és a szolgáltatásokat azok érdeme alapján vásárolja meg, törekedve a legjobb értékre és a szállítóival való állandó

Részletesebben

A közbeszerzések aktuális kérdései az Európai Unióban és a tagállamokban

A közbeszerzések aktuális kérdései az Európai Unióban és a tagállamokban A közbeszerzések aktuális kérdései az Európai Unióban és a tagállamokban d r N a g y Á g n e s f ő o s z t á l y v e z e t ő K ö z b e s z e r z é s e k T a n á c s a Közzététel és kommunikáció A hirdetmények

Részletesebben

FENNTARTHATÓSÁGI JELENTÉS 2015. A legmagasabb beosztású döntéshozó nyilatkozata a fenntarthatóság fontosságáról a szervezet és stratégiája számára

FENNTARTHATÓSÁGI JELENTÉS 2015. A legmagasabb beosztású döntéshozó nyilatkozata a fenntarthatóság fontosságáról a szervezet és stratégiája számára Stratégia és analízis G4-1 A legmagasabb beosztású döntéshozó nyilatkozata a fenntarthatóság fontosságáról a szervezet és stratégiája számára 3-4. Szervezeti profil G4-3 A szervezet neve 52. G4-4 Elsődleges

Részletesebben

A Pfizer megvesztegetés és korrupció elleni nemzetközi üzleti alapelvei

A Pfizer megvesztegetés és korrupció elleni nemzetközi üzleti alapelvei A Pfizer megvesztegetés és korrupció elleni nemzetközi üzleti alapelvei A Pfizernél régóta fennálló szabályozás tiltja a megvesztegetést és korrupciót az Egyesült Államokban és külföldön végzett üzleti

Részletesebben

Telefon: +36 66441536

Telefon: +36 66441536 13. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu

Részletesebben

Bruttó vagy nettó árat kell az online shopban kínált termék vonatkozásában feltüntetni?

Bruttó vagy nettó árat kell az online shopban kínált termék vonatkozásában feltüntetni? Bruttó vagy nettó árat kell az online shopban kínált termék vonatkozásában feltüntetni? Az általános árfeltüntetési szabályoknak megfelelően a webshopban kínált termékek esetében is a fogyasztó által ténylegesen

Részletesebben

Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA

Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA 11. Előadás Az üzleti terv tartalmi követelményei Az üzleti terv tartalmi követelményei

Részletesebben

EIOPA(BoS(13/164 HU. A biztosításközvetítők panaszkezelésére vonatkozó iránymutatások

EIOPA(BoS(13/164 HU. A biztosításközvetítők panaszkezelésére vonatkozó iránymutatások EIOPA(BoS(13/164 HU A biztosításközvetítők panaszkezelésére vonatkozó iránymutatások EIOPA WesthafenTower Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Phone: +49 69 951119(20 Fax: +49 69 951119(19 info@eiopa.europa.eu

Részletesebben

AZ ÚJ ALKALMASSÁGI FELTÉTELEK ÉS A KIZÁRÓ OKOK GYAKORLATI ALKALMAZÁSA

AZ ÚJ ALKALMASSÁGI FELTÉTELEK ÉS A KIZÁRÓ OKOK GYAKORLATI ALKALMAZÁSA Szakmai nap és konzultáció közbeszerzők részére 2015. október 21. AZ ÚJ ALKALMASSÁGI FELTÉTELEK ÉS A KIZÁRÓ OKOK GYAKORLATI ALKALMAZÁSA Dr. Hubai Ágnes Hatályos Kbt. Új Kbt. 56. (1) bek. a) pont 62. (1)

Részletesebben

HU 1 HU KÖZVETÍTŐK EURÓPAI MAGATARTÁSI KÓDEXE

HU 1 HU KÖZVETÍTŐK EURÓPAI MAGATARTÁSI KÓDEXE HU HU HU KÖZVETÍTŐK EURÓPAI MAGATARTÁSI KÓDEXE E magatartási kódex számos olyan alapelvet határoz meg, amelyek mellett az egyes közvetítők saját felelősségükre önkéntes alapon elkötelezhetik magukat. A

Részletesebben

Etikai Szabályzat. 2015. augusztus (Magyarország) Tisztelt Alpiq Holding Ltd és kapcsolt vállalkozásainak Igazgatósági Tagjai! Tisztelt Munkavállalók!

Etikai Szabályzat. 2015. augusztus (Magyarország) Tisztelt Alpiq Holding Ltd és kapcsolt vállalkozásainak Igazgatósági Tagjai! Tisztelt Munkavállalók! conduct Etikai Szabályzat 2015. augusztus (Magyarország) Tisztelt Alpiq Holding Ltd és kapcsolt vállalkozásainak Igazgatósági Tagjai! Tisztelt Munkavállalók! Az Alpiq kiáll a személyes felelősségvállaláson,

Részletesebben

A közbeszerzési törvény szabályainak változása. változása

A közbeszerzési törvény szabályainak változása. változása A közbeszerzési törvény szabályainak változása ETK zrt. 2010. február Az előadás felépítése Gyakorlati alkalmazási kérdések kezelése a Kbt. módosításában - Formai megközelítés mérséklésére irányuló változások:

Részletesebben

Etikai kódex. ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. Etikai Kódex. 1102 Budapest, Halom utca 5. www.any.hu Telefon: 431 1200 info@any.hu

Etikai kódex. ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. Etikai Kódex. 1102 Budapest, Halom utca 5. www.any.hu Telefon: 431 1200 info@any.hu ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. Etikai Kódex Tartalom 1. Bevezető... 3 2. Az ANY Biztonsági Nyomda Etikai Kódexe... 4 2.1. Az Etikai Kódex alapelvei... 4 2.2. Az Etikai Kódex hatálya... 4 3. Az ANY Biztonsági

Részletesebben

Business to business (Ipari) marketing 3.

Business to business (Ipari) marketing 3. Business to business (Ipari) marketing 3. Beszerzés Dr. Piskóti István Marketing Intézet p-marketing Beszerzés helye a szervezetben Centralizált Decentralizált Kombinált megoldás Beszerzési magatartás

Részletesebben

Szeminárium és napi tréning exkluzív ajánlat

Szeminárium és napi tréning exkluzív ajánlat Szeminárium és napi tréning exkluzív ajánlat 1. Bevezetés 1.1.1. Az XM (a továbbiakban Vállalat vagy XM ) a nicosiai cégbíróságon a HE 251334 nyilvántartási számon bejegyezett Ciprusi Befektetési Cég és

Részletesebben

Dr. Péterfi Éva UNION VIG Biztosító Zrt. 2015.09.28. www.unionbiztosito.hu 1

Dr. Péterfi Éva UNION VIG Biztosító Zrt. 2015.09.28. www.unionbiztosito.hu 1 Biztosításkötés és közvetítés elektronikus felületen Elvárások, kérdések, gyakorlat az MNB ajánlásának tükrében XII. Biztosításszakmai Konferencia és Kiállitás 2015.09. 21-22. Dr. Péterfi Éva UNION VIG

Részletesebben

KÉPZÉSI PROGRAM. LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ OKJ azonosító: 54 345 01. Szolnok

KÉPZÉSI PROGRAM. LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ OKJ azonosító: 54 345 01. Szolnok KÉPZÉSI PROGRAM LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ OKJ azonosító: 54 345 01 Szolnok 2014 Megnevezése A képzési program Logisztikai ügyintéző OKJ azonosító 54 345 01 A képzés során megszerezhető kompetenciák rendelések,

Részletesebben

ÖKOLÓGIAI ÜZEMLEÍRÁS

ÖKOLÓGIAI ÜZEMLEÍRÁS 1. példány: beküldendő a Biokontrollhoz vagy legkésőbb ellenőrzéskor az ellenőrnek átadandó 2. példány: saját példány ÖKOLÓGIAI ÜZEMLEÍRÁS A Bejelentkezési lappal, az Éves adatközlő lappal és a gazdálkodó

Részletesebben

ThyssenKruppFerroglobusKereskedelmiZRt. ÁltalánosBeszerzési(Vételi)SzerződésiFeltételei2015.április1.napjától. ÁSZFhatályaésalkalmazásiköre

ThyssenKruppFerroglobusKereskedelmiZRt. ÁltalánosBeszerzési(Vételi)SzerződésiFeltételei2015.április1.napjától. ÁSZFhatályaésalkalmazásiköre ThyssenKruppFerroglobusKereskedelmiZRt. ÁltalánosBeszerzési(Vételi)SzerződésiFeltételei2015.április1.napjától ÁSZFhatályaésalkalmazásiköre A jelen Általános Szerződési Feltételek(továbbiakban: ÁSZF) kizárólagos

Részletesebben

2. Az ajánlat megtételének, illetve az igény elutasításának módja

2. Az ajánlat megtételének, illetve az igény elutasításának módja A KÖZBESZERZÉSI ÉRTÉKHATÁROKAT ELÉRŐ, VAGY AZT MEGHALADÓ KÖZSZOLGÁLTATÁSI ELLÁTÁS ELJÁRÁSRENDJE 1. A tervezett igények bejelentése A büntetés-végrehajtási szervezet részéről a központi államigazgatási

Részletesebben

Az uniós támogatásokkal kapcsolatos ellenőrzési tapasztalatok

Az uniós támogatásokkal kapcsolatos ellenőrzési tapasztalatok Az uniós támogatásokkal kapcsolatos ellenőrzési tapasztalatok Dr. Dencső Balázs, Főigazgató Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság 1 Felügyeleti szervek, az ellenőrző hatóság szerepe Európai Számvevőszék

Részletesebben

EURÓPA BRÓKERHÁZ ZRT. Összeférhetetlenségi politika

EURÓPA BRÓKERHÁZ ZRT. Összeférhetetlenségi politika Összeférhetetlenségi politika Az igazgatói utasítás hatályba léptető határozatának száma: 2012/12/1. 2014/03/31. A hatályba lépés dátuma: Módosítást hatályba léptető határozat száma: Módosítás hatályba

Részletesebben

Fejezet 4. Modul 2 Marketingtervezés. Az ár. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Fejezet 4. Modul 2 Marketingtervezés. Az ár. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Modul 2 Marketingtervezés Fejezet 4 Az ár Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger TARTALOM 2 MODUL 2 MARKETINGTERVEZÉS Fejezet 4: Az ár Szerzők: Dr. Andrea Grimm, Dr. Astin Malschinger IMPRESSZUM A tartalomért

Részletesebben

Az ajánlati felhívás III.2.3/M.1. pontja az igazolási mód vonatkozásában az alábbiakat tartalmazza:

Az ajánlati felhívás III.2.3/M.1. pontja az igazolási mód vonatkozásában az alábbiakat tartalmazza: I. kérelmi elem: Az ajánlati felhívás III.2.3/M.1. pontja az igazolási mód vonatkozásában az alábbiakat tartalmazza: Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: M.1. A

Részletesebben

Beszerzési és elosztási logisztika. Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV

Beszerzési és elosztási logisztika. Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV Beszerzési és elosztási logisztika Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV 3. Előadás A beszerzési logisztikai folyamat Design tervezés Szükséglet meghatározás Termelés tervezés Beszerzés

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás. a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja alapján megindított hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás keretében

Ajánlattételi felhívás. a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja alapján megindított hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás keretében Ajánlattételi felhívás a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja alapján megindított hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás keretében a) ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail) Budapest

Részletesebben

6,8 milliárd forint bírságot szabott ki a Gazdasági Versenyhivatal

6,8 milliárd forint bírságot szabott ki a Gazdasági Versenyhivatal 6,8 milliárd forint bírságot szabott ki a Gazdasági Versenyhivatal A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa 2006. december 21-én meghozott határozatában megállapította, hogy az Allianz Hungária Biztosító

Részletesebben

A Kbt. módosult rendelkezései 2009. június 11.

A Kbt. módosult rendelkezései 2009. június 11. A Kbt. módosult rendelkezései 2009. június 11. Textilipari Műszaki Tudományos Egyesület Dr. Demkó Ivett hivatalos közbeszerzési tanácsadó, főosztályvezető NFGM, Közbeszerzési Főosztály Erőforrást nyújtó

Részletesebben

Gazdasági gondolkodási mód (paradigma) váltás

Gazdasági gondolkodási mód (paradigma) váltás Gazdasági gondolkodási mód (paradigma) váltás A Lisszaboni Szerződésben megfogalmazott neoliberális diktátum és a Szent Korona Értékrend szabadság-őrző intézkedéseinek összehasonlítása Felépítés 1. nap

Részletesebben

Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF)

Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) 1. Az ÁSZF alkalmazása 1.1. A Recobin Kft. szállításai és szolgáltatásai ha a

Részletesebben

A PPG GLOBÁLIS KORRUPCIÓELLENES IRÁNYELVEI

A PPG GLOBÁLIS KORRUPCIÓELLENES IRÁNYELVEI PPG-alkalmazottként Öntől is elvárjuk, hogy elolvassa és betartsa a PPG globális korrupcióellenes irányelveit. Ha bármilyen kérdése vagy észrevétele van az irányelvekkel vagy saját megfelelőségi kötelezettségeivel

Részletesebben

Magatartási kódexünk. Helyes üzletvitel

Magatartási kódexünk. Helyes üzletvitel Magatartási kódexünk Helyes üzletvitel 1 Tartalomjegyzék A bizalom kultúrája 3 Helyes üzletvitel 4 Mit várunk el? 5 Mi történik, ha hangot adok aggályaimnak? 6 Milyen kötelességeink vannak az összeférhetetlenséggel

Részletesebben

Szállítmányozási és fuvarozási szerződés

Szállítmányozási és fuvarozási szerződés Szállítmányozási és fuvarozási szerződés Készítette: Unyatyinszki Csaba 2014.07.11. 1 Szállítmányozói tevékenység A szállítmányozás nem pusztán a dolgok egyik helyről a másikra történő eljuttatását jelenti,

Részletesebben

MIRE VONATKOZIK? Szerződés értelmezése. AZ EGYESÜLT NEMZETEK EGYEZMÉNYE AZ ÁRUK NEMZETKÖZI ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉSEIRŐL és a

MIRE VONATKOZIK? Szerződés értelmezése. AZ EGYESÜLT NEMZETEK EGYEZMÉNYE AZ ÁRUK NEMZETKÖZI ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉSEIRŐL és a AZ EGYESÜLT NEMZETEK EGYEZMÉNYE AZ ÁRUK NEMZETKÖZI ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉSEIRŐL és a magyar adás-vétel szabályozása (Ptk.) 1987. évi 20. tvr. az Egyesült Nemzeteknek az áruk nemzetközi adásvételi szerződéseiről

Részletesebben

KÉPZÉSI PROGRAM. LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ OKJ azonosító: 54 345 01. Szolnok

KÉPZÉSI PROGRAM. LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ OKJ azonosító: 54 345 01. Szolnok KÉPZÉSI PROGRAM LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ OKJ azonosító: 54 345 01 Szolnok 2014 Megnevezése A képzési program Logisztikai ügyintéző OKJ azonosító 54 345 01 ztk rendelések, beszerzések, értékesítés (termék,

Részletesebben

Adatvédelmi politika

Adatvédelmi politika Adatvédelmi politika Ez a honlap a Mondelez Europe GmbH és a Mondelez Europe Services Gmbh Magyarországi Fióktelepe tulajdona, és ők is üzemeltetik. Mindkét társaság a Mondelēz International cégcsoport

Részletesebben

Működési és eljárási szabályzat. 1. sz. melléklet: Folyamatábra

Működési és eljárási szabályzat. 1. sz. melléklet: Folyamatábra Oldal: 1 / 5 1. A szabályzat célja Jelen működési és eljárási szabályzat célja a megfelelőségértékelési tevékenység szabályozása a kijelölt területen. 2. Alkalmazási terület ÉMI-TÜV SÜD Kft. kijelölt területe.

Részletesebben

48. számú bizottsági elıterjesztés

48. számú bizottsági elıterjesztés Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Pályázati és Közbeszerzési Osztály ELŐTERJESZTÉS SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA SZÁMÁRA Tárgy: Adásvételi

Részletesebben

KORRUPCIÓELLENES POLITIKA ÉS MEGFELELÉSI KÉZIKÖNYV

KORRUPCIÓELLENES POLITIKA ÉS MEGFELELÉSI KÉZIKÖNYV KORRUPCIÓELLENES POLITIKA ÉS MEGFELELÉSI KÉZIKÖNYV KORRUPCIÓELLENES POLITIKA ÉS MEGFELELÉSI KÉZIKÖNYV Coca-Cola Hellenic Bottling Company A.G. Turmstrasse 26, CH-6300, Zug, Switzerland T +41 41 726 01

Részletesebben

A TANÁCS 169/2009/EK RENDELETE

A TANÁCS 169/2009/EK RENDELETE 2009.3.5. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 61/1 I (Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező) RENDELETEK A TANÁCS 169/2009/EK RENDELETE (2009. február

Részletesebben

EU Közbeszerzési politika

EU Közbeszerzési politika EU Közbeszerzési politika 2012. szeptember 25. Jeney Petra A közbeszerzési politika célkitűzései Piaci integráció - vámjellegű kereskedelmi korlátok eltörlése közbeszerzési politika lehetséges versenykorlátozó

Részletesebben

A jelentős piaci erő (JPE) közgazdasági vonatkozásai. Nagy Péter Pápai Zoltán

A jelentős piaci erő (JPE) közgazdasági vonatkozásai. Nagy Péter Pápai Zoltán A jelentős piaci erő (JPE) közgazdasági vonatkozásai Nagy Péter Pápai Zoltán 1 A piaci erő közgazdasági fogalma A kiindulópont a tökéletes versenyhez való viszony Tökéletes verseny esetén egyik szereplőnek

Részletesebben

2014 A lefordított szöveggel kapcsolatosan felmerülő vitás kérdések esetén mindig az eredeti, angol nyelvű szöveg tekintendő jogilag mérvadónak.

2014 A lefordított szöveggel kapcsolatosan felmerülő vitás kérdések esetén mindig az eredeti, angol nyelvű szöveg tekintendő jogilag mérvadónak. KOMPENZÁCIÓSTERV 2014 A lefordított szöveggel kapcsolatosan felmerülő vitás kérdések esetén mindig az eredeti, angol nyelvű szöveg tekintendő jogilag mérvadónak. OPN Kompenzációs Terv Az OPN kompenzációs

Részletesebben

A SZELLEMIVAGYON-AUDIT SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Bevezető. 1. Szolgáltatás

A SZELLEMIVAGYON-AUDIT SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Bevezető. 1. Szolgáltatás A SZELLEMIVAGYON-AUDIT SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Bevezető A Hipavilon Magyar Szellemi Tulajdon Ügynökség Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) értékesítő tevékenységeként az azt

Részletesebben

Stengl Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Stengl Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Stengl Kereskedelmi és Székhely: 7632 Pécs, Júlia u. 13. IV. em. 13. Tel: 06 30 758 75 16 Fax: 06 72 520 263 Tisztelt leendő Partnerünk! Kérem, engedje meg, hogy röviden bemutassuk cégünket. A Stengl Kereskedelmi

Részletesebben

NEMZETI TESTÜLET. Nemzeti Akkreditálási Rendszer. Útmutató az ISO/IEC Guide 62 (EA-7/01) NAR-IAF GD2. 4. kiadás. 2006. augusztus

NEMZETI TESTÜLET. Nemzeti Akkreditálási Rendszer. Útmutató az ISO/IEC Guide 62 (EA-7/01) NAR-IAF GD2. 4. kiadás. 2006. augusztus NEMZETI AKKREDITÁLÓ TESTÜLET Nemzeti Akkreditálási Rendszer Útmutató az ISO/IEC Guide 62 alkalmazásához (EA-7/01) NAR-IAF GD2 4. kiadás 2006. augusztus Európai Akkreditálási Együttmûködés Kiadvány Referencia

Részletesebben

ETIKAI KÓDEX. Küldetésünk felé etikusan, a közösség és a környezet tiszteletben tartásával. 2003. augusztus {EXT 00087195} Módosítva: 2015.

ETIKAI KÓDEX. Küldetésünk felé etikusan, a közösség és a környezet tiszteletben tartásával. 2003. augusztus {EXT 00087195} Módosítva: 2015. ETIKAI KÓDEX Küldetésünk felé etikusan, a közösség és a környezet tiszteletben tartásával {EXT 00087195} 2003. augusztus Módosítva: 2015. október BRAMBLES ETIKAI KÓDEX Etikai és jogi keretrendszer minden

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Részvételi felhívást tartalmazó hirdetmény közzétételével indított tárgyalásos eljárásban

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Részvételi felhívást tartalmazó hirdetmény közzétételével indított tárgyalásos eljárásban AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Részvételi felhívást tartalmazó hirdetmény közzétételével indított tárgyalásos eljárásban Formaruha beszerzése kiszolgálással (eljárás száma: T-337/13.) 1. Az ajánlatkérő neve, címe,

Részletesebben

Zöld közbeszerzés a gyakorlatban

Zöld közbeszerzés a gyakorlatban MAGYAR KÖZBESZERZÉSI INTÉZET - the Greenstitute WWW.KOZBESZERZESIINTEZET.HU Zöld közbeszerzés a gyakorlatban Előadó: dr. Barna Orsolya ügyvéd, közbeszerzési és fenntarthatósági tanácsadó barnao@kozbeszerzesiintezet.hu

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER. KÉPZÉS 2014/2015/2-es félév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER. KÉPZÉS 2014/2015/2-es félév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER (KSZM, KSZM levelező, RSZM, EU, KKV specializációk) KÉPZÉS 2014/2015/2-es félév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL Tisztelt végzős Hallgatók! Az Önök modulrendszerű Kereskedelmi

Részletesebben

Beszerzési és elosztási logisztika. Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV

Beszerzési és elosztási logisztika. Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV Beszerzési és elosztási logisztika Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV 2. Előadás A beszerzési logisztika alapjai Beszerzési logisztika feladata/1 a termeléshez szükséges: alapanyagok

Részletesebben

Compliance szerepe és felelőssége a magyar bank/tőke és biztosítási piacon

Compliance szerepe és felelőssége a magyar bank/tőke és biztosítási piacon Compliance szerepe és felelőssége a magyar bank/tőke és biztosítási piacon Szabó Katalin Csilla felügyelő Tőkepiaci felügyeleti főosztály Tőkepiaci és piacfelügyeleti igazgatóság 2015. november 27. 1 A

Részletesebben

A MinDig TV Extra háttere a back office. Viszonteladói kiszolgálás. Harsányi Réka

A MinDig TV Extra háttere a back office. Viszonteladói kiszolgálás. Harsányi Réka A MinDig TV Extra háttere a back office Viszonteladói kiszolgálás Harsányi Réka HOGYAN KERÜL AZ ÁRU A POLCRA? 1. A termékeket darabszámra, típusonként kell megrendelni. 2. E-mail-t kapunk a megrendelésről.

Részletesebben

SZEMÉLYES TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYZAT ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI POLITIKA

SZEMÉLYES TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYZAT ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI POLITIKA Geo Professional Portfolio Zrt. (1036 Budapest, Lajos u. 48-66. B ép. 2. em) SZEMÉLYES TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYZAT ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI POLITIKA Verziószám Hatály Elfogadó határozat Módosítás

Részletesebben

ÖT FOGYASZTÓI JOG, AMIT JÓ, HA ISMER

ÖT FOGYASZTÓI JOG, AMIT JÓ, HA ISMER ÖT FOGYASZTÓI JOG, AMIT JÓ, HA ISMER Vásárlás előtt ismerje meg a jogait! Vásárlóként, amikor egy termékért vagy szolgáltatásért fizet akár online, akár egy boltban, saját országában vagy bárhol az EU-ban,

Részletesebben

1. számú melléklet. Eljárási határidők és típusok összefoglalása

1. számú melléklet. Eljárási határidők és típusok összefoglalása 1. számú melléklet 1. számú melléklet Eljárási határidők és típusok összefoglalása Eljárás fajtája Közösségi értékhatárt elérő Nemzeti értékhatárt elérő I. EGY SZAKASZOS ELJÁRÁSOK 1. Nyílt eljárás 74.

Részletesebben

A MAGYAR TELEKOM TáVKÖZLÉSI NYILVáNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTáRSASáG AUDIT BIZOTTSáGáNAK ÜGYRENDJE

A MAGYAR TELEKOM TáVKÖZLÉSI NYILVáNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTáRSASáG AUDIT BIZOTTSáGáNAK ÜGYRENDJE A MAGYAR TELEKOM TáVKÖZLÉSI NYILVáNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTáRSASáG AUDIT BIZOTTSáGáNAK ÜGYRENDJE 1. STÁTUSZ, CÉL ÉS SZEREP 1.1. A Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (a Társaság

Részletesebben

CODE OF CONDUCT (ÜZLETI MAGATARTÁSKÓDEX

CODE OF CONDUCT (ÜZLETI MAGATARTÁSKÓDEX MAN CODE OF CONDUCT (ÜZLETI MAGATARTÁSKÓDEX) BESZÁLLÍTÓK ÉS ÜZLETI PARTNEREK SZÁMÁRA -1- TARTALOMJEGYZÉK Előszó..2 1. A társaság felelőssége.3 2. Átlátható üzleti kapcsolatok 3 3. Tisztességes piaci magatartás..4

Részletesebben

Wings Spreaders ösztöndíj-program szabályai. I. Általános rendelkezések. II. Az Ösztöndíj elbírálási szabályai

Wings Spreaders ösztöndíj-program szabályai. I. Általános rendelkezések. II. Az Ösztöndíj elbírálási szabályai Wings Spreaders ösztöndíj-program szabályai Második éved mottója: Humanations 2011/2012-es tanulmányi év I. Általános rendelkezések 1. Az ösztöndíj-program célja a CSR filozófia és a jelen gazdasági világban

Részletesebben

Geotermikus jelentési kódex

Geotermikus jelentési kódex Geotermikus jelentési kódex Egy törekvés a nemzetközi egyetértésre Dr. Ádám László NÉV: SZERVEZET Mannvit Kft. Budapest, 2013.11.15 2013. November 15. Regionális Az első története Ausztrál Geotermikus

Részletesebben

Ügynöki felelősség az értékesítésben. Bánfalvi László Otthon Centrum Hitel Center

Ügynöki felelősség az értékesítésben. Bánfalvi László Otthon Centrum Hitel Center Ügynöki felelősség az értékesítésben Bánfalvi László Otthon Centrum Hitel Center PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁS KÖZVETÍTÉSE FÜGGŐ Közvetítő: ha egynek dolgozik, vagy többnek de nem versengő FÜGGETLEN közvetítő:

Részletesebben

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK SZOLNOKI FŐISKOLA Kereskedelem, Marketing és Nemzetközi Gazdálkodási Tanszék SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK A Felsőfokú Szakképzés Nemzetközi szállítmányozási és logisztikai szakügyintéző szak hallgatói részére

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS út- és mélyépítési műszaki ellenőri megbízás tárgyában

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS út- és mélyépítési műszaki ellenőri megbízás tárgyában PÁLYÁZATI FELHÍVÁS út- és mélyépítési műszaki ellenőri megbízás tárgyában 1. A pályázat kiírója I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK Diósd Város Önkormányzata (székhely: 2049 Diósd, Szent István tér 1.) 2. A pályázat

Részletesebben

ALLEE BEVÁSÁRLÓKÖZPONT Készíts te is csokoládét! HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYZATA. 1. Szervezés és lebonyolítás

ALLEE BEVÁSÁRLÓKÖZPONT Készíts te is csokoládét! HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYZATA. 1. Szervezés és lebonyolítás ALLEE BEVÁSÁRLÓKÖZPONT Készíts te is csokoládét! HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. Szervezés és lebonyolítás A promóciós játékok szervezője az United Netlines Kft., amelynek bejegyzett székhelye: 1146 Budapest,

Részletesebben

A KKV-K MARKETING AKTIVITÁSAI

A KKV-K MARKETING AKTIVITÁSAI A KKV-K MARKETING AKTIVITÁSAI Dr. Polereczki Zsolt DE-GTK Marketing és Kereskedelem Intézet Élelmiszer Kutató és Marketing Szolgáltató Központ Pharmapolis Innovatív Élelmiszeripari Klaszter A MARKETING

Részletesebben

8., ELŐADÁS VIRTUÁLIS LOGISZTIKAI KÖZPONTOK ALKALMAZÁSAI. Klaszter, mint virtuális logisztikai központ

8., ELŐADÁS VIRTUÁLIS LOGISZTIKAI KÖZPONTOK ALKALMAZÁSAI. Klaszter, mint virtuális logisztikai központ 8., ELŐADÁS VIRTUÁLIS LOGISZTIKAI KÖZPONTOK ALKALMAZÁSAI Klaszter, mint virtuális logisztikai központ Feladatai: a beszállítói feladatok kis és középvállalatok versenyképességeinek fokozása érdekében,

Részletesebben

Biztosításközvetítés elektronikus felületen

Biztosításközvetítés elektronikus felületen Biztosításközvetítés elektronikus felületen Az MNB 5/2015. (V.5.). számú ajánlásának átültetése a gyakorlatba Elméleti és gyakorlati kihívások Sebestyén László vezérigazgató (Netrisk.hu Zrt.) online szekció

Részletesebben

A TECHNOLÓGIAIPARTNER-KERESŐ SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

A TECHNOLÓGIAIPARTNER-KERESŐ SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A TECHNOLÓGIAIPARTNER-KERESŐ SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Bevezető A Hipavilon Magyar Szellemi Tulajdon Ügynökség Nonprofit Kft.(a továbbiakban: Szolgáltató) értékesítő tevékenységként

Részletesebben

TITOKTARTÁSI MEGÁLLAPODÁS. amely létrejött egyrészről. cégszerű megnevezés:... (székhelye: nyilvántartást vezető cégbíróság neve:...

TITOKTARTÁSI MEGÁLLAPODÁS. amely létrejött egyrészről. cégszerű megnevezés:... (székhelye: nyilvántartást vezető cégbíróság neve:... TITOKTARTÁSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről cégszerű megnevezés:.......... (székhelye:........., nyilvántartást vezető cégbíróság neve:......., cégjegyzék száma:........., adószám:......, képviselő

Részletesebben

RENDKÍVÜLI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2010. NOVEMBER 29.

RENDKÍVÜLI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2010. NOVEMBER 29. FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 2081-49/2010. 2. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Piac

Részletesebben

Új utak az értékesítésben avagy mikor váltja be az online értékesítés a hozzá fűzött reményeket?

Új utak az értékesítésben avagy mikor váltja be az online értékesítés a hozzá fűzött reményeket? Új utak az értékesítésben avagy mikor váltja be az online értékesítés a hozzá fűzött reményeket? Kővári Zoltán V. MABISZ NEMZETKÖZI BIZTOSÍTÁSI KONFERENCIA, 2014. november 6. Online értékesítés eredményei

Részletesebben

CÉGISMERTETŐ AUTÓIPARI BESZÁLLÍTÓK RÉSZÉRE BI-KA LOGISZTIKA KFT. Szállítmányozás, Raktározás Komplex logisztikai szolgáltatások

CÉGISMERTETŐ AUTÓIPARI BESZÁLLÍTÓK RÉSZÉRE BI-KA LOGISZTIKA KFT. Szállítmányozás, Raktározás Komplex logisztikai szolgáltatások CÉGISMERTETŐ AUTÓIPARI BESZÁLLÍTÓK RÉSZÉRE BI-KA LOGISZTIKA KFT. Szállítmányozás, Raktározás Komplex logisztikai szolgáltatások RÖVID CÉGISMERTETŐ SZÁMOKBAN - 20 éve vagyunk jelen szállítmányozás, raktározás,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. augusztus 24-i rendkívüli ülésére Tárgy: HM Verga Zrt. megkeresése - együttműködési megállapodás megkötése Előadó: Ottó Péter

Részletesebben

A bizottság a kiküldött napirendi pontokat egyhangúlag elfogadta.

A bizottság a kiküldött napirendi pontokat egyhangúlag elfogadta. SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS K INFORMATIKAI SZAKMAI BIZOTTSÁG 9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3. Abajkovics Péter: Megállapította, hogy a bizottság határozatképes, köszöntötte a e szavazásra. A bizottság

Részletesebben