IFÖ~j,~~!:~::~~;1 BíRÓSÁG -J,? l

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "IFÖ~j,~~!:~::~~;1 BíRÓSÁG -J,? l"

Átírás

1 U ~ Fővárosi Ítélőtábla 8.Pkf )A4 '3/~ {EJ lao.--_."...~,-,-,_._...-"--,.._-_..~ ÉRKE::ZFIT 7.010,JúN O l IFÖ~j,~~!:~::~~;1 BíRÓSÁG -J,? l, '. (,>;..1 frgd,';, , )\J:... h. : rcr<'.: A Fővárosi Ítélőtábla az S.B.G.&K. Ügyvédi Iroda (1062 Budapest, Andrássy út 113., ügyintéző: dr. László Áron Márk ügyvéd) által képviselt Rádiótaxi Kft. (1112 Budapest, Rétkerülő utca 53.) kérelmezőnek a Sár és Társai Ügyvédi Iroda (1051 Budapest, Bajcsy- Zsilinszky út 16. II. em., ügyintéző: dr. Lantos Judit ügyvéd) által képviselt Horváth Pál (1023 Budapest, Török utca 5.) ellenérdekű fél ellen a Magyar Szabadalmi Hivatal védjegyet lajstromozó határozatának megváltoztatása iránt indított ügyében a Fővárosi Bíróság október 16. napján kelt, l.pk /18. számú végzése ellen az ellenérdekű fél 20. sorszám alatt előterjesztett fellebbezése folytán meghozta az alábbi végzést: A Fővárosi Ítélőtábla az elsőfokú bíróság végzését megváltoztatja és a kérelmező megváltoztatási kérelmét elutasítja. Kötelezi a kérelmezőt, hogy az ellenérdekű félnek 15 napon belül fizessen meg (Ötvenkilencezer) forint első- és másodfokú eljárási költséget. A végzés ellen nincs helye fellebbezésnek. Indokolás Az elsőfokú bíróság végzésével a Magyar Szabadalmi Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) védjegyet lajstromozó M számú határozatát megváltoztatta, és a védjegybejelentést elutasította. Kötelezte az ellenérdekű felet, hogy 15 napon belül fizessen meg a kérelmezőnek forint eljárási költséget. Nem értett egyet a Hivatallal, amely az ellenérdekű fél szeptember 24. napjan bejelentett színes ábrás megjelölését - amelyben fehér alapon Budapest térkép ének körvonala látható kékkel rajzolva és szürkével kontúrozva, benne egymás alatt nyomtatott sötétkék színű betükkel a "RÁDIÓ" és a "TAXI" szavak, alatta pedig a és telefonszámok szám alatt védjegyként lajstromozta a 39. áruosztályon belül a szállítás, áruk csomagolása és utazásszervezés szolgáltatások tekintetében. Ezzel szemben az elsőfokú bíróság álláspontja az volt, hogyavédjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról szóló évi XI. törvény (a továbbiakban: Vt.) 5. (2) bekezdés a) pontjára figyelemmel az ellenérdekű fél megjelölése nem részesülhet védjegyoltalomban, mivel annak a kérelmezői cég a jogszerű korábbi használója. A hivatali határozatban a kérelmező észrevétele, illetve felszólalása alapján vizsgált további jogcírnek közül a Vt. 3. (1) bekezdés c) pontjára alapított rosszhiszeműséget érdemben nem vizsgálta, azzal, hogy a kérelmező nem tartozik abba a körbe, aki a hivatali döntés megváltoztatását kérheti. A Vt. 4. (1) bekezdés b) pontja, valamint (2) bekezdése szerinti összetéveszthetőségre alapítottan pedig azért nem látta a lajstromozás akadályát, mert a kérelmező belföldi védjegyoltalommal nem rendelkezik és arra vonatkozóan sem merült fel

2 8.Pkf adat, hogy a "RÁDIÓ TAXI" megjelölés ismertségét valamely külföldi védjegy eredményezte volna. A Vt. 5. (2) bekezdése szerinti lajstromozást kizáró ok kapcsán elsődlegesen a Hivatal által megállapított tényállás kiegészítését tartotta szükségesnek az elsőfokú bíróság. Megállapította, hogya.radiötaxi'' kifejezést először a Rádió Taxi Kisszövetkezet használta taxi-szolgáltatások nyújtása során, majd a HP Rádió Taxi Kft., a Rádió Taxi Ász Kft. Használta továbbá április ától a H-77 Taxi Kft. (helyesen H-77 Kft.), valamint vele párhuzamosan, együttműködve júniusától a HP-Taxi Kft. is. E gazdasági társaságok, amelyek részben cégnevükben. részben kereskedelmi névként használták a "RÁDIÓ TAXI" megjelölést, az ellenérdekű félhez kapcsolódtak, azoknak tulajdonosa, illetve legtöbbször a cég vezető képviselője is volt. Az ellenérdekű fél azonban nem mint magánszemély, hanem mint a társaságok ügyvezetője rendelkezett a név felett. Megállapította továbbá, hogya kérelmezői cég, Rádiótaxi Kft. néven december 12-én alakult, annak alapító tagja és ügyvezetője, Tamás.Krisztina az ellenérdekű fél fiának, Horváth Csabának a felesége. Rögzítette azt is, hogy az ellenérdekű fél ügyvezetése alatt álló H-77 Kft. és HP-Taxi Kft. likviditási gondjai miatt Szentgyörgyi Ferenc először kölcsönt nyújtott a társaságoknak, majd március 7-én, illetve 14-én az ellenérdekű félnek a társaságokban lévő 2,9 millió forintos üzletrészéból 2,8 millió forintos részt megvásárolt és ugyanekkor az ellenérdekű fél az ügyvezetői megbízásáról lemondott. Az adásvételi szerződések egyikében sem szerepelt a Rádiótaxi megjelöléssei kapcsolatos rendelkezés;-az--ellenérdekű fél terhére értékelte annak bizonyítatlanságát, hogy a két cég eladása ellenére a "RÁDIÓ TAXI" márkanév nála maradt, ezért megállapította, hogy a kereskedelmi név a cégeket illeti, hiszen arra azok működéséhez volt szükség, az ő szolgáltatásaikat különböztette meg más hasonló cégek ugyanezen piaci szegmensben nyújtott szolgáltatásaitól. A lefolytatott széleskörű bizonyítási eljárás eredményeként az elsőfokú bíróság arra az álláspontra jutott, hogy a kérelmezöi használat joga nem az ellenérdekű féltól eredeztethető, hanem a.rádiótaxi" kereskedelmi nevet jogszerűen és korlátozásoktól mentesen használó H-77 és a HP-Taxi Kft-ék engedélyezték a kérelmező számára a megjelölés használatát, arról az ellenérdekű fél tudott és azt hallgatólagosan tudomásul vette. Mindebbó1 az elsőfokú bíróság arra a következerésre jutott, hogy a kérelmezői cég volt a védjegybejelentésben foglalt ábrás megjelölésnek jogszerű, származtatott, korábbi használója. Az első fokon eljárt bíróság kitért arra is, miszerint kora nyarán a nevezett társaságoknál és a kérelmezőnéllogó váltásra került sor. Ennek során a betű- és számelemek megmaradtak, ám a korábbi kék-szürke-fehér színek helyett a térkép kontúrja feketére, alapszíne élénk sárgára változott, melyben a "RÁDIÓ" fekete színnel, a "TAXI" a térképen keresztbe futó sávon belül fehér nyomtatott betükkel van megjelenítve, a telefonszám pedig az ábrán kívülre került. Az új megjelölést a kérelmező azóta is folyamatosan használja. A végzés okfejtése szerint, bár a korábbtól fogva ténylegesen használt megjelölés és a lajstromozni kért megjelölés a színbeli változás, illetőleg a telefonszám korábbitól eltérő elhelyezése miatt nem tekinthető azonosnak, de a kérelmező által korábban használt megjelölés domináns, a megkülönböztető képességet hordozó elemei megmaradtak. A

3 8.Pkf l kérelmező által jelenleg és korábban használt megjelölés tehát lényegét tekintve azonosnak tekinthető, azaz megállapítható a megjelölés belföldi használatának folyamatossága. Vizsgálta és értékelte azt is, hogy az ellenérdekű fél a Hivatali eljárás során számos írásbeli nyilatkozatot csatolt arról, hogy l 986-tól az ő megrendelésére készültek szabadjelzők. matricák Rádiótaxi megjelöléssel, de az elsőfokú bíróság szerint ez nem bizonyítja, hogy a megjelölés az ő személyéhez kapcsolódott volna, hiszen szinte valamennyi megjelölést a nevében vagy kereskedelmi névként viselő társaság ügyvezetője az ellenérdekű fél volt, így a megrendeléseket is a cégek képviseletében tette. Annak sem tulajdonított jelentőséget, hogya szabadjelzök mintaoltalmának tulajdonosa később Horváth Pál javára is tett lemondó nyilatkozatot. A megjelölés ellenérdekű fél személyéhez való kapcsolódásának továbbá az is ellentmond, hogy noha novemberében végképp megszűnt a kapcsolata a HP-Taxi és a H-77 Kft-ékkel, írásbeli felszólítást a megjelölés használatának megszüntetésére csak a lajstromozást követően, júniusában küldött. Ilyen indokok mellett az elsőfokú bíróság arra a megállapításra jutott, hogy az ellenérdekű félnek a védjegybejelentés időpontjában saját jogú korábbi megjelölés használata nem volt, ezért a megjelölés nem nyerhet védjegyoltalmat. A végzéssel szemben az ellenérdekű fél élt fellebbezéssel, a védjegyoltalom fenntartását kérte. amiben annak megváltoztatásával Álláspontja szerint az elsőfokú bíróság döntése ellentétes az eljárásban feltárt tényekkel, jogszabálysértő és megalapozatlan. Hangsűlyoztá, hogy a kérelmező megalakulásáról nem tudott, utóbb az ellen-azért nemtíttakozott, rnert nem mutatkozete jele a~#dió TAXI" megjelölés rosszhiszemű használatának, és ezért állt a fekete-sárga jelzés alkalmazása mellé is. Tévesen állapította meg az elsőfokú bíróság, miszerint a HP-Taxi Kft. indult volna az MTV által kiírt pályázaton. Vitatta továbbá a kérelmező és ah-77, illetve a HP-Taxi Kft. társaságok közötti együttműködés tartalmát, valamint azt, hogy a kérelmező milyen jogi minősítéssel jutott hozzá a megjelöléshez fűződő jogokhoz. Tévesnek ítélte azt a bírósági megállapítást is, miszerint Horváth Pál személyesen taxis szolgáltatást sohasem végzett, ennek ellent mond, hogy 00 l szám alatt önálló hívószáma volt. Sérelmezte, hogy az elsőfokú végzés nem vette figyelembe és nem ismerte el, hogy a megjelölés több mint 20 éven át tartó használata és a fogyasztök körében kialakult ismertsége azokhoz a társaságo khoz kapcsolódik, amelyek Horváth Pál részbeni tulajdonlása és vezetése alatt álltak. Kiemelte, hogy következetesen vigyázott arra, hogy a cégek váltásával se a telefonszám, se a "RÁDIÓ TAXI" megjelölés ne változzon. Vitatta, hogyamegjelöléshez fűződő jogok csak a vállalkozásokhoz tartoztak volna, mely esetben azok megszűnése után az addig szerzett jogok nyomtalanul megszűntek volna. Érvelése szerint a kérdéses társaságok megalakulásakor a "RÁDIÓ TAXI" közismert és jóhírű volt és a jogok egyértelműen az akkori tulajdonos és ügyvezető személyéhez fúződtek. Kiemelte, hogya HP-Taxi Kft, illetve a H-77 Kft a megjelölés használatára éppen az ellenérdekű féllel való kapcsolat alapján voltak jogosultak, de ez csak származtatott jogosultság lehetett, nem voltak felhatalmazva arra, hogy az eredeti jogtulajdonos hozzájárulása nélkül más számára licenciát adjanak. Ezért, ha engedtek is használatot a kérelmezőnek, az csak másodlagos lehetett és az eredeti jogosulttal szemben korábbi jogokra való hivatkozást nem alapozhat ja meg, különösen a 23 évnek a kb. 9 hónapos tényleges való összevetése esetén. Nem megalapozott ezért az indokolásnak azon megállapítása, hogy a jogok jogosult ja kizárólag e

4 8.Pkf / két gazdasági társaság lett volna, illetve, hogy joguk lett volna a név használatára a kérelmezőnek engedélyt adni. Nem volt tehát a kérelmezőnek olyan eredeti, az ellenérdekű féltől függetlenül létező korábbi használata, mely a tárgyi védjegybejelentés elsőbbségét megelőzte volna. Nem találta alaposnak a jogszabályba ütközésre való hivatkozást sem, amely körben a kérelmező implicit módon a Tpvt. 6. -ára utalt, érvelését azonban nem igazolta, bizonyítékot nem csatolt, ennek hiányában a megváltoztatási kérelmet el kellett volna utasítani. Kitért rá, hogy az elbírálás nál a releváns időpont a védjegybejelentés napja, szeptember 24-e. Előadta, hogy a kérelmező a megalakulása és a prioritás dátuma közti időszak alatt ténylegesen taxis szolgáltatást nem nyújtott, ezért nyilvánvaló módon a "RÁDIÓ TAXI" szolgáltatás közkedveltsége sem a kérelmező működésének köszönhető, hanem annak a több mint 20 év alatt felhalmozódott tudásnak, ismeretnek, know-how-nak, amely az ellenérdekű félhez köthető és a fogyasztók is vele azonosítják a szolgáltatást. A kérelmező a fellebbezési ellenkérelmében az elsőfokú végzés helybenhagyását kérte, annak helyes indokaira hivatkozással. Álláspontja szerint az elsőfokú bíróság a tényállást helyesen tárta fel és helytállóan állapította meg, hogy a megjelölés nem az ellenérdekű félhez, hanem a két megnevezett kfthez kapcso~;ccaáqlljtatott, hogy a Oül-es hívószám~-ténye önmagában -még nem bizonyítja a megjelölésnek magánszemélyként történő, ellenérdekű fél által megvalósult használatát. Az elsőfokú bíróság figyelembe vette az ellenérdekű fél tulajdonosi minőségét, de arra is hivatkozott, hogy emellett az ellenérdekű fél fia, Horváth Csaba is a cégek résztulajdonosa volt. A cégek megszűnésével kapcsolatos hivatkozás körében előadta, miszerint irreleváns, hogy a korábban felszámolt cégekból az ellenérdekű fél vélhetően jogellenesen kivonta a cégek vagyonába tartozó kereskedelmi nevet. Hangsúlyozta, hogy az ellenérdekű fél által többször hangoztatott 23 év használatot nem lehet a kérelmezői használat idejével szembeállítani. Azt is helyesen állapította meg az elsőfokú bíróság, hogy a megjelölés domináns részét képező telefonszámok mindenkor a társaságokhoz tartoztak, továbbá, hogyacégekre vonatkozó üzletrész adásvételi szerződéseknek a működéshez szükséges minden eszköznek, ide értve a megjelölést is az átruházása volt a célja. Nem támadta fellebbezés az elsőfokú döntésnek a rosszhiszeműséggel és az összetéveszthetőséggel kapcsolatos indokolását, ezért e tekintetben a másodfokú bíróság nem vizsgálódott. A felülbírálat az elsőfokú végzésnek a Vt. 5. (2) bekezdés a) pontjával kapcsolatos döntését és indokait érintette. A fellebbezés alapos. Az elsőfokú bíróság a tényállást lényegében helyesen állapította meg, az abból levont jogi következtetéssel és döntéssel azonban a másodfokú bíróság nem értett egyet, annak megváltoztatására látott okot a következők szerint. A Vt. 5. (2) bekezdésének a) pontja értelmében nem részesülhet védjegyoltalomban a megjelölés, amelyet más lajstromozás nélkül korábbtól fogva ténylegesen használ

5 r Fővárosi ítélőtábla 8.PkJ25.080/20 10/7. belföldön, ha a megjelölésnek a korábbi használó hozzájárulása nélkül történő használata jogszabályba ütközne. 5 A másodfokú bíróság kiemeli, hogy az oltalomképesség szempontjából, amint arra az első fokon elj árt bíróság is helyesen rámutatott, a bejelentéskori állapot az irányadó. Az idézett törvényi tényállás szerint egyrészt az a vizsgálandó kérdés, hogy az elsőbbség időpontjában volt-e a bejelentőn kívüli más olyan személy, aki a megjelölést ténylegesen használta belföldön, és akinek - a második fordulat szerint - a hozzájárulása nélkül a megjelölés használata jogszabályba ütközne, tehát akinek a jogai sérülhetnének. Az első fordulatban írtak tekintetében közömbös, hogy a bejelentő korábban alkalmazta-e a megjelölést, mert ezt a kizárási okot nem a használati cselekmény elsőbbsége alapozza meg, hanem a bejelentőtől független másik személy korább ól megvalósuló használata. A korábbtól fogva használt megjelölésnek azonban egyrészt azonosnak kell lennie a bejelentett megjelöléssel, mert a hasonló megjelölés tekintetében a Vt. 5. (2) bekezdés a) pontja nem tartalmaz lajstromozási tilalmat, másrészt, a törvényszövegben alkalmazott jelen időre figyelemmel a tényleges használat tényének a bejelentéskor is fenn kell állnia. A nem vitatott tényállás szerint a kérelmezői cég a decemberi megalakulásától kezdve a másik két érintett taxi-társasággal, a H-77 Kft-vel, illetve a HP-Taxi Kft-vel együtt nyaráig használta a "RÁDIÓ TAXI" megjelölést személyszállítási szolgáltatása során a fekér-kék-szürke színű ábrával. A kérelmező által is használt megjelölés tehát Budapest kékkel rajzolt és szürkével árnyékolt térképe szil~ettjét ábrázolta, abban kékkel egymás alá írt "RÁDIÓ TAXI" szavak, és a H-77 Kft. előfiietésében álló , illetve telefonszámok voltak olvashatóak, ami-teljesen azonos volt az ehenérdekiffél által szeptember 24. napján bejelentett színesabrés megjelöléssel nyarán azonban a korábbi logót az új, sárga-fekete matricák váltották fel, ettól kezdve és jelenleg is ezt használja a kérelmező, illetve azok az egyéni vállalkozók, akiknek egy bizonyos összeg fejében ügyfeleket küld. Az elsőfokú eljárásban meghallgatott Tamás Krisztina, a kérelmező ügyvezetője, úgy nyilatkozott, hogy amikor Szentgyörgyi Ferenc az ellenérdekű fél üzletrészét túlnyomó részben átvette, született az arculatváltásról döntés és erról tudott az ellenérdekű fél is. Ezt támasztja alá az F/23. jel alatt csatolt interjú is, ami május 5-én az ellenérdekű féllel készült. Ebben az ellenérdekű fél maga adta elő, hogy,,21 éve kék fehér volt a színünk..., marad minden, csak a színünk változik sárga feketére, tehát a szabadjelző sárgája bekerül a matricába és feketévellesz a RÁDIÓ TAXI felirat beleírva." A szernléltetés kedvéért az új logó vizuálisan is megjelenítésre került egy fényképen keresztül, amelyen az ellenérdekű fél maga előtt tartja a megváltoztatott matricát. Ezen jól látható, hogy Budapest sárga alapú, feketén kontúrozott térképében középre pozícionálva fekete nagybetűkkel felül a "RÁDIÓ", alatta a teljes ábrát keresztező fekete sávban, nyomtatott fehér nagybetükkel a "TAXI" felirat szerepel, a feketével írt, korábbitól eltérő telefonszám pedig sárga sávban az ábrán kívülre került. Mindebból aggálytalanul megállapítható, hogy a bejelentés időpontjában a kérelmező ténylegesen már nem az oltalmazni kért megjelölést, hanem attól eltérő grafikájú logót alkalmazott. Az első fokon eljárt bíróság azzal érvelt, miszerint a kérelmező korábban megkezdett, folyamatos megjelölés használata akadálya lehet az oltalom megadásának, mert a változás a megkülönböztető képességet hordozó elemeket nem érintette, így a jelenlegi és a korábban

6 8.Pkf /20 l 0/7. 6 használt megjelölés lényegét tekintve azonosnak tekinthető. Ezzel a másodfokú bíróság nem értett egyet. A Vt. 5. (2) bekezdésének a) pontja körében a kérelemhez kötöttség okán nem lehet a jogszabály által megszabott kereten túl vizsgálódni, azt nem lehet kiterjesztően értelmezni. A Vt. idézett rendelkezése egyértelműen azt a megjelölést zárja ki az oltalmi körből, amelyet más, lajstromozás nélkül, korábbtól fogva, belföldön ténylegesen használ. Ennek értelmében a megjelöléstó1 eltérő használat nem lehet gátja a védjegyoltalomnak, továbbá csak a bejelentéskor ténylegesen használt korábbi megjelölés akadályozza a megjelölés védjegyoltalmát. Ezért utólag nem volt a kérelmező javára értékelhető annak a ténye, hogy korábban, a bejelentést megelőzően azonos megjelölést használt, mert ennek a szeptember 24-i bejelentéskor kellett volna fennállnia. Ekkor viszont a kérelmező a már megújult grafikai arculattal rendelkezett, a fekete-sárga színű, eltérő telefonszámot tartalmazó logót használta származtatott jogon. A bejelentéskor tehát nem volt megállapítható a kérelmezőnek fennálló, azonos megjelölésre vonatkozó korábbi használata, ezért a törvényi tényállás második fordulata szerinti további feltétel, a hozzájárulás nélküli használat jogszabályba ütköző voltának vizsgálatára nem volt szükség. A másodfokú bíróság elfoglalt álláspontja miatt nem volt annak jelentősége, hogy az ellenérdekű fél mikor szerzett tudomást a kérelmező megalakulásáról, tudott-e az MTV pályázaton való részvételről, jogosult volt-e a kérelmező a megjelölés használatára akár származtatott jogon. Továbbá az~,"'r 1)írt relevanciával, hogy az ellenérdekű fél személyéhez vagy a.ré&4vételével alakult társaságokhozkape-selódik-e'-tl'- ;;RÁDIÓTAXI"---- kereskedelmi név, és az tárgya volt-e az üzletrész~ ik!ak~,j~~.ezekrea fellebbezésben foglalt érvekre a fellebbviteli bíróság nem tért ki." A kifejtettek alapján a másodfokú bíróság nem látta akadályát a védjegyoltalomnak, ezért a Vt án és a Pp án keresztül alkalmazandó Pp ának (2) bekezdése szerint az elsőfokú bíróság végzését megváltoztatta és a kérelmezőnek az érdemében helyes hivatali határozattal szemben előterjesztett kérelmét, elutasította. Az ellenérdekű fél fellebbezése eredményre vezetett, ezért az első- és másodfokú eljárással felmerült költségeinek a megfizetésére a Vt ának (l) és (3) bekezdésén keresztül alkalmazandó Pp ának (l) bekezdése szerint a kérelmező köteles. A megfizetni rendelt együttes eljárási költség forint fellebbezési illetéket, valamint a 32/2003. (VIII. 22.) IM rendelet 3. -ának (1), (4) és (5) bekezdései szerint megállapított ügyvédi munkadíjat foglalja magában. Budapest, április 13. Dr. Lesenyei Terézia s.k. a tanács elnöke Dr. Békefiné dr. Mózsik Tímea s.k. bíró

ROSSZHISZEMŰ VÉDJEGYBEJELENTÉSEK AZ ÚJABB TÜKRÉBEN

ROSSZHISZEMŰ VÉDJEGYBEJELENTÉSEK AZ ÚJABB TÜKRÉBEN ROSSZHISZEMŰ VÉDJEGYBEJELENTÉSEK AZ ÚJABB HIVATALI ÉS BÍRÓSÁGI GYAKORLAT TÜKRÉBEN A felhők fölött mindig kék az ég?! (copyright: Generál) avagy a szellemi tulajdon jelene és jövője MIE konferencia, 2012.

Részletesebben

í t é l e t e t : Kötelezi az alperest, hogy fizessen meg a felperesnek 15 nap alatt 15.000 (tizenötezer) forint felülvizsgálati eljárási költséget.

í t é l e t e t : Kötelezi az alperest, hogy fizessen meg a felperesnek 15 nap alatt 15.000 (tizenötezer) forint felülvizsgálati eljárási költséget. Pfv. IV.20.688/2007/7.szám A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága a dr. Krzyzewsky Beáta ügyvéd által képviselt Kft. felperesnek a dr. Kovács Ügyvédi Iroda (ügyintéző: dr. Papp László ügyvéd) által képviselt

Részletesebben

Király György JUREX Iparjogvédelmi Iroda Debrecen 2014. november 20 21. 1/24

Király György JUREX Iparjogvédelmi Iroda Debrecen 2014. november 20 21. 1/24 Király György JUREX Iparjogvédelmi Iroda Debrecen 2014. november 20 21. 1/24 Középpontban a a védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény 62. (2) bekezdése 2011. előtt és

Részletesebben

V É G Z É S T : Ezt meghaladó mértékben a felülvizsgálati kérelmet elutasítja. I N D O K O L Á S :

V É G Z É S T : Ezt meghaladó mértékben a felülvizsgálati kérelmet elutasítja. I N D O K O L Á S : BÁCS-KISKUN MEGYEI BÍRÓSÁG KECSKEMÉT A Bács-Kiskun Megyei Bíróság kérelmezőnek,- a Bács-Kiskun Megyei Területi Választási Bizottság 47/2006. (VIII.28.) TVB határozata ellen benyújtott felülvizsgálati kérelme

Részletesebben

A védjegyoltalom megszerzése és megszűnése

A védjegyoltalom megszerzése és megszűnése A védjegyoltalom megszerzése és megszűnése Dr. Lukácsi Péter Ügyvéd / Partner SBGK Védjegyjogi Szeminárium, 2015. március 31. Az oltalom alapfeltételei Grafikai ábrázolhatóság Sieckman feltételek: világos,

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSŐBB BÍRÓSÁGA mint felülvizsgálati bíróság A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága a személyesen eljárt.. (..) felperesnek az ORFK Gazdasági és

Részletesebben

v é g z é s t: A Fővárosi Ítélőtábla a Fővárosi Választási Bizottság 298/2014. (X.17.) FVB számú határozatát helybenhagyja.

v é g z é s t: A Fővárosi Ítélőtábla a Fővárosi Választási Bizottság 298/2014. (X.17.) FVB számú határozatát helybenhagyja. Fővárosi Ítélőtábla 12.Pk.50.058/2014/5. A Fővárosi Ítélőtábla a Ügyvédi Iroda (címe., ügyintéző: ügyvéd neve) által képviselt kérelmező neve (címe) kérelmezőnek, a Fővárosi Választási Bizottság 2014.

Részletesebben

v é g z é s t: A Fővárosi Ítélőtábla a Fővárosi Választási Bizottság határozatát helybenhagyja.

v é g z é s t: A Fővárosi Ítélőtábla a Fővárosi Választási Bizottság határozatát helybenhagyja. A Fővárosi Ítélőtábla a Néző Gabriella Ügyvédi Iroda (cím, ügyintéző: dr. Néző Gabriella ügyvéd) által képviselt Lehet Más a Politika (cím) kérelmezőnek, a Fővárosi Választási Bizottság 2014. szeptember

Részletesebben

Fővárosi Ítélőtábla 12.Pk.50.017/2014/3.

Fővárosi Ítélőtábla 12.Pk.50.017/2014/3. Fővárosi Ítélőtábla 12.Pk.50.017/2014/3. A Fővárosi Ítélőtábla a N G Ügyvédi Iroda (cím) által képviselt Lehet Más a Politika (cím) kérelmezőnek, a Fővárosi Választási Bizottság (1052 Budapest, Városház

Részletesebben

v é g z é s t : A Fővárosi Ítélőtábla az elsőfokú bíróság végzését helybenhagyja.

v é g z é s t : A Fővárosi Ítélőtábla az elsőfokú bíróság végzését helybenhagyja. Fővárosi Ítélőtábla 6.Pkf.26.585/2014/3. A Fővárosi Ítélőtábla a Fekete Ügyvédi Iroda (felperesi jogi képviselő iroda címe; ügyintéző: dr. Fekete Csaba ügyvéd) által képviselt... (felperes címe) felperesnek,

Részletesebben

v é g z é s t : A Fővárosi Ítélőtábla a Fővárosi Választási Bizottság 302/2014. (X. 17.) FVB számú határozatát helybenhagyja. I n d o k o l á s :

v é g z é s t : A Fővárosi Ítélőtábla a Fővárosi Választási Bizottság 302/2014. (X. 17.) FVB számú határozatát helybenhagyja. I n d o k o l á s : Fővárosi Ítélőtábla 12.Pk.50.050/2014/5. A Fővárosi Ítélőtábla a Ügyvédi Iroda (iroda címe., ügyintéző: ügyvéd neve) által képviselt kérelmező neve (címe) kérelmezőnek, a Fővárosi Választási Bizottság

Részletesebben

í t é l e t e t : A Legfelsőbb Bíróság a Fővárosi Bíróság 11.K.31.042/2006/7. számú ítéletét hatályában fenntartja.

í t é l e t e t : A Legfelsőbb Bíróság a Fővárosi Bíróság 11.K.31.042/2006/7. számú ítéletét hatályában fenntartja. Vagyongyarapodás kölcsön, hitelt érdemlő bizonyíték Kfv.I.35.496/2006/4.szám A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága a dr. Lampé Ügyvédi Iroda (ügyintéző dr. Lampé Zoltán ügyvéd) által képviselt felperes

Részletesebben

A Magyar Köztársaság nevében!

A Magyar Köztársaság nevében! Komárom-Esztergom Megyei Bíróság 2.Mf.20.939/2009/3. A Magyar Köztársaság nevében! A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság, mint másodfokú bíróság Független Rendır Szakszervezet. által képviselt. felperesnek

Részletesebben

A KAPOSVÁRI MUNKAÜGYI BÍRÓSÁG

A KAPOSVÁRI MUNKAÜGYI BÍRÓSÁG A KAPOSVÁRI MUNKAÜGYI BÍRÓSÁG M. 217/1998/4. s z á m A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A bíróság a Független Rendőrszakszervezet (Budapest, Király u. 71. 1077, ügyintéző: Dr. Szöllősi Tibor) által képviselt

Részletesebben

Kúria mint felülvizsgálati bíróság Kfv.III / 2016 /7 számú ítélete

Kúria mint felülvizsgálati bíróság Kfv.III / 2016 /7 számú ítélete Kúria mint felülvizsgálati bíróság Kfv.III.37.279 / 2016 /7 számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/98 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Fővárosi Bíróság ítélete KÉ Eljárás fajtája: Közzététel

Részletesebben

í t é l e t e t: A Legfelsőbb Bíróság a Bács-Kiskun Megyei Bíróság 4.K.22.276/2009/7. számú ítéletét hatályában fenntartja.

í t é l e t e t: A Legfelsőbb Bíróság a Bács-Kiskun Megyei Bíróság 4.K.22.276/2009/7. számú ítéletét hatályában fenntartja. Kfv.II.37.882/2010/8.szám A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága a dr. Galgóczi Zoltán ügyvéd által képviselt felperesnek a dr. Gellérthegyi István ügyvéd által képviselt Környezetvédelmi, Természetvédelmi

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSŐBB BÍRÓSÁGA. v é g z é s t :

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSŐBB BÍRÓSÁGA. v é g z é s t : Kvk.V.37.869/2009/5.szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSŐBB BÍRÓSÁGA A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága a... kérelmezőnek az Országos Választási Bizottság 2009. október 30. napján kelt 424/2009. számú

Részletesebben

KÖZÖSSÉGI VÉDJEGY TÖRLÉSÉRE IRÁNYULÓ KÉRELEM

KÖZÖSSÉGI VÉDJEGY TÖRLÉSÉRE IRÁNYULÓ KÉRELEM BELSŐ PIACI HARMONIZÁCIÓS HIVATAL (BPHH) Legutolsó frissítés: 042013 KÖZÖSSÉGI VÉDJEGY TÖRLÉSÉRE IRÁNYULÓ KÉRELEM Oldalak száma: (ezt az oldalt is beleértve) Bejelentőképviselő hivatkozási jele (legfelejebb

Részletesebben

í t é l e t e t : A Legfelsőbb Bíróság a Fővárosi Bíróság 11.K.30.942/2006/9. számú ítéletét hatályában fenntartja.

í t é l e t e t : A Legfelsőbb Bíróság a Fővárosi Bíróság 11.K.30.942/2006/9. számú ítéletét hatályában fenntartja. Vagyongyarapodás felülellenőrzés, iratmegőrzési kötelezettség Kfv.I.35.516/2006/5.szám A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága a dr. Szűcs Viktor Géza ügyvéd által képviselt felperesnek a dr. Szabó Andrea

Részletesebben

v é g z é s t : I n d o k o l á s

v é g z é s t : I n d o k o l á s A bíróság a dr. B. M. Ügyvédi Iroda (...) által képviselt G.A. (...) kérelmezőnek, dr. Cserny Ákos elnök által képviselt Fővárosi Választási Bizottság (1052 Budapest, Városház utca 9-11.) kérelmezett ellen,

Részletesebben

v é g z é s t : I n d o k o l á s :

v é g z é s t : I n d o k o l á s : A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság a Ügyvédi Iroda (képviselő címe, ügyintéző: dr. Sz. A. ügyvéd) által képviselt K. Zs. Cs.-né (kérelmező címe) kérelmezőnek, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi

Részletesebben

A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság

A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság Kfv.I.35.537/2012/5.szám A Kúria a Cseri Ügyvédi Iroda (6720 Szeged, Lengyel u. 11/A., ügyintéző ügyvéd: dr. Cseri András) által képviselt R. I. felperesnek a Paksiné

Részletesebben

Nyomda- és Papíripari Szövetség 1114 Budapest, Bartók Béla út 41. fszt. 6. EGYÜTTES VÉDJEGY HASZNÁLATI SZABÁLYZAT. Budapest, 2013. február 12.

Nyomda- és Papíripari Szövetség 1114 Budapest, Bartók Béla út 41. fszt. 6. EGYÜTTES VÉDJEGY HASZNÁLATI SZABÁLYZAT. Budapest, 2013. február 12. Nyomda- és Papíripari Szövetség 1114 Budapest, Bartók Béla út 41. fszt. 6. EGYÜTTES VÉDJEGY HASZNÁLATI SZABÁLYZAT Budapest, 2013. február 12. EGYÜTTES VÉDJEGY HASZNÁLATI SZABÁLYZAT 1. A védjegyek és a

Részletesebben

A Magyar Köztársaság nevében!

A Magyar Köztársaság nevében! Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság 4.Mf.20.048/2000/7. szám A Magyar Köztársaság nevében! A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság, mint másodfokú bíróság B. L. felperesnek Jász-Nagykun- Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság

Részletesebben

v é g z é s t: A Fővárosi Ítélőtábla a Fővárosi Választási Bizottság 301/2014.(X.17.) számú határozatát helybenhagyja.

v é g z é s t: A Fővárosi Ítélőtábla a Fővárosi Választási Bizottság 301/2014.(X.17.) számú határozatát helybenhagyja. Fővárosi Ítélőtábla 13.Pk.50.052/2014/4. A Fővárosi Ítélőtábla a Dr. Gera Annamária Ügyvédi Iroda (székhelycíme) által képviselt Kiss Róbert (lakcím) kérelmezőnek a Fővárosi Választási Bizottság (1052

Részletesebben

Győri Törvényszék 2.Kf /2015/4. számú ítélete

Győri Törvényszék 2.Kf /2015/4. számú ítélete Győri Törvényszék 2.Kf.20.098/2015/4. számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/38 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Fővárosi Bíróság ítélete KÉ Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.04.01.

Részletesebben

A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság

A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság Kfv.II.37.057/2013/13.szám A Kúria a F. P. elnök által képviselt F. D. V. Egyesület I.r., Kajtár Takács Hegymegi- Barakonyi Baker & McKenzie Ügyvédi Iroda (1051 Budapest,

Részletesebben

A közösségi védjegyrendszer reformja

A közösségi védjegyrendszer reformja A közösségi védjegyrendszer reformja Dr. Lukácsi Péter MIE Konferencia Siófok, 2016. május 6. I. Áttekintés 1.A Európai Parlament és a Tanács 2015. december 16-i (EU) 2015/2436 Irányelve - Új Irányelv:

Részletesebben

Székesfehérvári Törvényszék, mint másodfokú bíróság 3.Kf /2014/5. számú ítélete

Székesfehérvári Törvényszék, mint másodfokú bíróság 3.Kf /2014/5. számú ítélete Székesfehérvári Törvényszék, mint másodfokú bíróság 3.Kf.20.515/2014/5. számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/27 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Fővárosi Bíróság ítélete KÉ Eljárás fajtája:

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSŐBB BÍRÓSÁGA mint felülvizsgálati bíróság A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSŐBB BÍRÓSÁGA mint felülvizsgálati bíróság A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSŐBB BÍRÓSÁGA mint felülvizsgálati bíróság Mfv.II.10.034/2007/2. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bíróság P.T. I. rendű, H. Sz. II. rendű és

Részletesebben

v é g z é s t: Az ítélőtábla a Heves Megyei Területi Választási Bizottság 98/2014.(IX.20.) számú határozatát helybenhagyja.

v é g z é s t: Az ítélőtábla a Heves Megyei Területi Választási Bizottság 98/2014.(IX.20.) számú határozatát helybenhagyja. DEBRECENI ÍTÉLŐTÁBLA A Debreceni Ítélőtábla Dr. Pápai Ákos ügyvéd ügyintézése mellett a Megyesi és Pápai Ügyvédi Iroda (címe) által képviselt kérelmező neve (címe) kérelmezőnek a Heves Megyei Területi

Részletesebben

A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság

A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság Kfv.VI.37.489/2011/6.szám A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság A Kúria a Karl, Verrasztó, Bleyer Ügyvédi Iroda ügyintéző: dr.karl Gábor Csaba ügyvéd) által képviselt felperesnek a dr.gellérthegyi Ügyvédi

Részletesebben

MAGYAR SZABADALMI ÜGYVIVŐI KAMARA 2014. 02. 03. DR. TÖRÖK FERENC szabadalmi ügyvivő

MAGYAR SZABADALMI ÜGYVIVŐI KAMARA 2014. 02. 03. DR. TÖRÖK FERENC szabadalmi ügyvivő 1. KAMARAI NAP MAGYAR SZABADALMI ÜGYVIVŐI KAMARA 2014. 02. 03. DR. TÖRÖK FERENC szabadalmi ügyvivő 1 A jogeset alapjai A tárgyalt ügy elsőbbsége: 1985. 01. 24., így az 1969. évi II. törvény alapján folyt

Részletesebben

v é g z é s t: A megyei bíróság a H. O.-néval kapcsolatban benyújtott kifogást elutasítja.

v é g z é s t: A megyei bíróság a H. O.-néval kapcsolatban benyújtott kifogást elutasítja. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság dr. Sz. A. (kérelmező címe) kérelmezőnek, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi Választási Bizottság (3525 Miskolc, Városház tér 1. szám alatti székhely) elleni választási

Részletesebben

A ROSSZHISZEMŰ VÉDJEGYBEJELENTÉSRE VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK AZ EURÓPAI UNIÓBAN ÉS AZ EURÓPAI UNIÓHOZ ÚJONNAN CSATLAKOZÓ ORSZÁGOKBAN

A ROSSZHISZEMŰ VÉDJEGYBEJELENTÉSRE VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK AZ EURÓPAI UNIÓBAN ÉS AZ EURÓPAI UNIÓHOZ ÚJONNAN CSATLAKOZÓ ORSZÁGOKBAN A ROSSZHISZEMŰ VÉDJEGYBEJELENTÉSRE VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK AZ EURÓPAI UNIÓBAN ÉS AZ EURÓPAI UNIÓHOZ ÚJONNAN CSATLAKOZÓ ORSZÁGOKBAN 2004. május 1. jelentős nap mind az Európai Unió jelenlegi tagállamai,

Részletesebben

A Fővárosi Törvényszék mint másodfokú bíróság 2.Kf.649.926/2013/2.szám

A Fővárosi Törvényszék mint másodfokú bíróság 2.Kf.649.926/2013/2.szám A Fővárosi Törvényszék mint másodfokú bíróság 2.Kf.649.926/2013/2.szám A Fővárosi Törvényszék a Dr. Illés Ügyvédi Iroda (ügyintéző: dr. I. T. ügyvéd) által képviselt Városüzemeltető és Fenntartó Kft. (Mosonmagyaróvár)

Részletesebben

Budai Központi Kerületi Bíróság 2.P.20410/2016/3. számú ítélete

Budai Központi Kerületi Bíróság 2.P.20410/2016/3. számú ítélete Budai Központi Kerületi Bíróság 2.P.20410/2016/3. számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/73 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Fővárosi Bíróság ítélete KÉ Eljárás fajtája: Közzététel dátuma:

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 915/2009. (IV. 22.) számú HATÁROZATA

AZ ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 915/2009. (IV. 22.) számú HATÁROZATA AZ ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 915/2009. (IV. 22.) számú HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Fejér Megyei Bíróság K.20.354/2006/7. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Fejér Megyei Bíróság a Dr. Turai Tünde ügyvéd... által képviselt... felperesnek, - a Dr. Gellérthegyi Ügyvédi Iroda... által képviselt

Részletesebben

Fővárosi Törvényszék 3.Kf /2013/6. számú ítélete

Fővárosi Törvényszék 3.Kf /2013/6. számú ítélete Fővárosi Törvényszék 3.Kf.650.068/2013/6. számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/1 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Fővárosi Bíróság ítélete KÉ Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2014.01.03.

Részletesebben

IPARJOGVÉDELMI ALAPOK. SEED Hölgyek 2008.03.13.

IPARJOGVÉDELMI ALAPOK. SEED Hölgyek 2008.03.13. IPARJOGVÉDELMI ALAPOK SEED Hölgyek 2008.03.13. Cs2 A szellemi tulajdon védelme A szellemitulajdon-védelem a tevékeny, alkotó ember elismerésének, érdekei védelmének és érvényesítésének jogi szabályozását

Részletesebben

Pécsi Ítélőtábla Pk.VI /2014/2. szám

Pécsi Ítélőtábla Pk.VI /2014/2. szám A Pécsi Ítélőtábla a kérelmező neve (kérelmező címe) kérelmezőnek a Megyei Területi Választási Bizottság 2014. október 21. napján kelt, 90/2014.(X.21.) TVB számú határozata ellen benyújtott bírósági felülvizsgálat

Részletesebben

J"~ 1. " 0"0"'",.0.' .",,," L'Ju.l 11.1.1., í ~. E ciiéjcletck:.. Ü lo~t ikt. S "~""".'-"_." gyuj1é.zó:.. ~.~ ~. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

J~ 1.  00',.0.' .,,, L'Ju.l 11.1.1., í ~. E ciiéjcletck:.. Ü lo~t ikt. S ~.'-_. gyuj1é.zó:.. ~.~ ~. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! ~ J:=I~/.a{"" A Fõvárosi Ítélõtábla 2.Kf.27.0 12/2004/1 O.szám ~ J"~.",,," L'Ju.l 11.1.1., í ~. M.lktatós~'4' A~.:. E ciiéjcletck:.. jt:}..!:-~r.,[ol 1. " 0"0"'",.0.' Ü lo~t ikt. S "~""".'-"_." gyuj1é.zó:..

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Fővárosi Munkaügyi Bíróság Budapest, II. Gyorskocsi u. 52. 1 0 2 7 24.M.3696/2005/11. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Fővárosi Munkaügyi Bíróság a Független Rendőr Szakszervezet (1077 Budapest, Király

Részletesebben

Fővárosi Törvényszék 3.Kpk /2011/2.

Fővárosi Törvényszék 3.Kpk /2011/2. V é g z é s A Fővárosi Törvényszék a [ ] ügyvéd által képviselt [ ] kérelmezőnek a dr. László Ildikó Katalin ügyvéd által képviselt Gazdasági Versenyhivatal (Budapest) kérelmezett ellen közigazgatási végzés

Részletesebben

KÚRIA. v é g z é s t : A Kúria a Nemzeti Választási Bizottság 134/2014. számú határozatát helybenhagyja.

KÚRIA. v é g z é s t : A Kúria a Nemzeti Választási Bizottság 134/2014. számú határozatát helybenhagyja. KÚRIA Kvk.V.37.198/2014/2.szám A Kúria az ügyvéd által képviselt Magyar Szocialista Párt I. rendű, Együtt a Korszakváltók Pártja II. rendű, Demokratikus Koalíció III. rendű, Párbeszéd Magyarországért Párt

Részletesebben

v é g z é s t : A Fővárosi Ítélőtábla a Megyei Területi Választási Bizottság 120/2014. (IX. 22.) számú TVB határozatát helybenhagyja.

v é g z é s t : A Fővárosi Ítélőtábla a Megyei Területi Választási Bizottság 120/2014. (IX. 22.) számú TVB határozatát helybenhagyja. Fővárosi Ítélőtábla 11.Pk.50.027/2014/2. A Fővárosi Ítélőtábla a kérelmező jogi képviselője (címe) által képviselt kérelmező neve (kérelmező címe) kérelmezőnek a Megyei Területi Választási Bizottság (1052

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Fővárosi Ítélőtábla 2.Kf.27.040/2004/4.szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Fővárosi Ítélőtábla a RÁBA Járműipari Holding Rt. (Győr) felperesnek a Gazdasági Versenyhivatal (Budapest) I.r. és a Kowaksz

Részletesebben

KÚRIA. v é g z é s t:

KÚRIA. v é g z é s t: KÚRIA Kvk.IV.38.085/2014/2. A Kúria a Dr. Bence Péter és Társa Ügyvédi Iroda által képviselt M. A. kérelmezőnek a Nemzeti Választási Bizottság 2014. október 26. napján meghozott 1443/2014. számú határozata

Részletesebben

í t é l e t e t : I n d o k o l á s :

í t é l e t e t : I n d o k o l á s : Mfv.I.10.284/2008/3.szám A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága a dr. Szőnyi Sarolta ügyvéd által képviselt felperesnek a dr. Szilágyi Gábor ügyvéd által képviselt alperes ellen kártérítés iránt a Gyulai

Részletesebben

FELSZÁMOLÁS PÁLYÁZATI BIZTOSÍTÉK ELSZÁMOLÁSI KÖTELEZETTSÉG

FELSZÁMOLÁS PÁLYÁZATI BIZTOSÍTÉK ELSZÁMOLÁSI KÖTELEZETTSÉG FELSZÁMOLÁS PÁLYÁZATI BIZTOSÍTÉK ELSZÁMOLÁSI KÖTELEZETTSÉG A jogszabály alapján fizetendő pályázati biztosíték utólagos átminősítése csak a szerződő felek egymás közötti viszonyában bír jelentőséggel,

Részletesebben

Határozat. elutasítja. A másodfokú hatóság az elsőfokú határozat indokolását az alábbiak szerint. megváltoztatja:

Határozat. elutasítja. A másodfokú hatóság az elsőfokú határozat indokolását az alábbiak szerint. megváltoztatja: Másodfokú döntés-előkészítő osztály Iktatószám: MD/14960-21/2011. Ügyintéző: Tárgy: Enternet 2001 Kft. fellebbezésének elbírálása Határozat A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Elnökhelyettese (a továbbiakban:

Részletesebben

KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! ~ Fõvárosi Ítélõtábla 6.Pf.20.086/20 1 O/4. I A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Fõvárosi Ítélõtábla a Béhm Ügyvédi Iroda (ügyintézõ: dr. Béhm Lajos ügyvéd, 1083 Budapest, Baross u. 119/a) által képviselt

Részletesebben

h a t á r o z a t o t Az NHH Hivatala Miskolci Igazgatóság HM-24-8/2005. számú határozatának rendelkező részét az indokolás kiegészítésével

h a t á r o z a t o t Az NHH Hivatala Miskolci Igazgatóság HM-24-8/2005. számú határozatának rendelkező részét az indokolás kiegészítésével Másodfokú eljárások osztály Tárgy: fellebbezés elbírálása A Nemzeti Hírközlési Hatóság Tanács Elnöke mint másodfokú szerv, Komlóska község Önkormányzata (3937 Komlóska, Rákóczi út 27.) Név ügyvéd, jogi

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Fővárosi Ítélőtábla 2.Kf.27.025/2007/7. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Fővárosi Ítélőtábla a G-Publishing Kft. (Budapest) felperesnek a Gazdasági Versenyhivatal (Budapest hivatkozási szám: Vj-55/2005.)

Részletesebben

A VÉGREHAJTÓI IRODA KÁRTÉRÍTÉSI FELELŐSSÉGE

A VÉGREHAJTÓI IRODA KÁRTÉRÍTÉSI FELELŐSSÉGE A VÉGREHAJTÓI IRODA KÁRTÉRÍTÉSI FELELŐSSÉGE A végrehajtó működése körében illetőleg az eljárása során okozott kár megtérítéséért a kártérítési felelősség minden esetben - így akkor is, ha végrehajtói iroda

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság figyelem felhívása a konzorciumok jog- és ügyfélképességéről

A Közbeszerzési Döntőbizottság figyelem felhívása a konzorciumok jog- és ügyfélképességéről A Közbeszerzési Döntőbizottság figyelem felhívása a konzorciumok jog- és ügyfélképességéről A Közbeszerzési Döntőbizottság a konzorciumok jog- és ügyfélképességével kapcsolatosan a következőkben ismertetett

Részletesebben

v é g z é s t : I n d o k o l á s :

v é g z é s t : I n d o k o l á s : 12.Kvk.20.709//2010/4 A bíróság Dr. Tanka Zsigmond (3700 Kazincbarcika, Mátyás király út 2. szám alatti székhelyű) ügyvéd által képviselt (. alatti lakos) kérelmezőnek, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Választási

Részletesebben

v é g z é s t : I n d o k o l á s :

v é g z é s t : I n d o k o l á s : Gyulai Munkaügyi Bíróság 3.Mpk.50.044/1999/4.szám A Gyulai Munkaügyi Bíróság Dr. Topánka Erika által képviselt Független Rendőr Szakszervezet (1077 Budapest, Király u. 71., levélcím: 1388 Budapest, Pf.:

Részletesebben

Összefoglaló. a Hivatal döntéseivel szemben benyújtott megváltoztatási kérelmek elbírálása tárgyában visszaérkezett bírósági döntésekről

Összefoglaló. a Hivatal döntéseivel szemben benyújtott megváltoztatási kérelmek elbírálása tárgyában visszaérkezett bírósági döntésekről SZF/VMF/IF/JNF 2014. április Összefoglaló a Hivatal döntéseivel szemben benyújtott megváltoztatási kérelmek elbírálása tárgyában visszaérkezett bírósági döntésekről 2014/ I. negyedév 2014 első negyedévében

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Fővárosi Bíróság 3.K.34523/2005/3 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Fővárosi Bíróság a UPC Magyarország Kft. felperesnek a Gazdasági Versenyhivatal alperes (1054 Budapest, Alkotmány u. 5.) ellen indított,

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON FAX:

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON FAX: SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2016. február 11. Kónyáné dr. Zsarnovszky

Részletesebben

v é g z é s t : A Fővárosi Ítélőtábla az elsőfokú bíróság végzését helybenhagyja. I n d o k o l á s

v é g z é s t : A Fővárosi Ítélőtábla az elsőfokú bíróság végzését helybenhagyja. I n d o k o l á s 17.Pkf.26.787/2014/2. A Fővárosi Ítélőtábla az Árvay és Neuberger Ügyvédi Iroda (ügyintéző: dr. Neuberger Anita) által képviselt felperes neve (felperes címe) felperesnek, a Réti, Antall és Társai Ügyvédi

Részletesebben

í t é l e t e t : A Fővárosi Törvényszék az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyja. I n d o k o l á s

í t é l e t e t : A Fővárosi Törvényszék az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyja. I n d o k o l á s A Fővárosi Törvényszék mint másodfokú bíróság 2.Kf.650.016/2013/3. A Fővárosi Tövényszék a dr. K. B. ügyvéd által képviselt MAX-IMMUN Kft. (Budapest) felperesnek a dr. László Ildikó Katalin ügyvéd (1245

Részletesebben

v é g z é s t: A megyei bíróság a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi Választási Bizottság 120/2006./X.9./ sz. határozatát helybenhagyja.

v é g z é s t: A megyei bíróság a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi Választási Bizottság 120/2006./X.9./ sz. határozatát helybenhagyja. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság ügyvéd által képviselt..alatti lakos / I.r.,.alatti lakos / II.r.kérelmezőnek, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi Választási Bizottság /3525.Miskolc, Városház

Részletesebben

FIT-H-PJ bírósági határozat. a Fővárosi Ítélőtábla határozata polgári ügyben

FIT-H-PJ bírósági határozat. a Fővárosi Ítélőtábla határozata polgári ügyben FIT-H-PJ-2012-900. bírósági határozat a Fővárosi Ítélőtábla határozata polgári ügyben Fővárosi Ítélőtábla 2.Pf.21.394/2012/4. A Fővárosi Ítélőtábla dr. Gáli Csaba János ügyvéd által képviselt felperesnek,

Részletesebben

Fővárosi Ítélőtábla 7.Pf.22.100/2011/5.

Fővárosi Ítélőtábla 7.Pf.22.100/2011/5. Fővárosi Ítélőtábla 7.Pf.22.100/2011/5. A Fővárosi ítélőtábla a dr. Éliás Sára ügyvéd (1068 Budapest, Rippl-Rónai utca 28. II/7.) által képviselt Multimédia Stúdió Művészeti Egyesület (1370 Budapest, Planetárium)

Részletesebben

A KÚRIA. mint felülvizsgálati bíróság

A KÚRIA. mint felülvizsgálati bíróság A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság Kfv.V.35.434/2014/4.szám A Kúria a dr. T. által képviselt Ingatlanlízing Zrt. felperesnek a dr. D. jogtanácsos által képviselt Nemzeti Adó- és Vámhivatal Délalföldi

Részletesebben

Összefoglaló. a Hivatal döntéseivel szemben benyújtott megváltoztatási kérelmek elbírálása tárgyában visszaérkezett bírósági döntésekről

Összefoglaló. a Hivatal döntéseivel szemben benyújtott megváltoztatási kérelmek elbírálása tárgyában visszaérkezett bírósági döntésekről SZF/VMF/IF/JNF 2013. július Összefoglaló a Hivatal döntéseivel szemben benyújtott megváltoztatási kérelmek elbírálása tárgyában visszaérkezett bírósági döntésekről 2013/ II. negyedév 2013 második negyedévében

Részletesebben

Tartozáselismerés kontra fizetési haladék a felszámolási eljárásban

Tartozáselismerés kontra fizetési haladék a felszámolási eljárásban Tartozáselismerés kontra fizetési haladék a felszámolási eljárásban Szerző: Dr. Bori Beáta 2013. december I. Bevezetés Gazdasági életünk jogi szabályozásának fejlődésében jelentős mérföldkőnek számított

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Fővárosi Ítélőtábla 2.Kf.27.794/2006/4. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Fővárosi Ítélőtábla a Credit Center 2000 Kft. (Budapest) felperesnek a Gazdasági Versenyhivatal (Budapest., hivatkozási szám:

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSİBB BÍRÓSÁGA mint felülvizsgálati bíróság A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSİBB BÍRÓSÁGA mint felülvizsgálati bíróság A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSİBB BÍRÓSÁGA mint felülvizsgálati bíróság Kfv. III. 37. 965/2009/6. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Magyar Köztársaság Legfelsıbb Bírósága a dr. Pataki András ügyvéd által

Részletesebben

V É G Z É S - t. I N D O K O L Á S

V É G Z É S - t. I N D O K O L Á S KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.301/2/2011. A Közbeszerzési

Részletesebben

Kereskedõk, szolgáltatók figyelem!

Kereskedõk, szolgáltatók figyelem! 2 Kereskedõk, szolgáltatók figyelem! E kiadvány célja, hogy a hazánkban legelterjedtebb iparjogvédelmi jogintézményrõl: a védjegyrõl adjon tájékoztatást, felhívja a figyelmet ezen a területen fontos kérdésekre,

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSİBB BÍRÓSÁGA mint felülvizsgálati bíróság A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSİBB BÍRÓSÁGA mint felülvizsgálati bíróság A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSİBB BÍRÓSÁGA mint felülvizsgálati bíróság Mfv. II.11.058/2007/2. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Magyar Köztársaság Legfelsıbb Bírósága a Független Rendır Szakszervezet

Részletesebben

h a t á r o z a t o t hozom:

h a t á r o z a t o t hozom: A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének FK-I/B-4978/2011. számú, fogyasztóvédelmi intézkedést és bírság kiszabását tartalmazó határozata az ERSTE Bank Hungary Zrt. számára A Pénzügyi Szervezetek Állami

Részletesebben

Fővárosi Törvényszék 3.Kf /2015/5. számú ítélete

Fővárosi Törvényszék 3.Kf /2015/5. számú ítélete Fővárosi Törvényszék 3.Kf.650.133/2015/5. számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/52 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Fővárosi Bíróság ítélete KÉ Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2016.05.06.

Részletesebben

Összefoglaló. a Hivatal döntéseivel szemben benyújtott megváltoztatási kérelmek elbírálása tárgyában visszaérkezett bírósági döntésekről

Összefoglaló. a Hivatal döntéseivel szemben benyújtott megváltoztatási kérelmek elbírálása tárgyában visszaérkezett bírósági döntésekről SZF/VMF/IF/JNF 2013. október Összefoglaló a Hivatal döntéseivel szemben benyújtott megváltoztatási kérelmek elbírálása tárgyában visszaérkezett bírósági döntésekről 2013/ III. negyedév 2013 harmadik negyedévében

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN Fővárosi Munkaügyi Bíróság 1.M.10016/1998-2. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN A Fővárosi Munkaügyi Bíróság a Független Rendőr Szakszervezet által képviselt A.K. felperesnek a Budapesti Rendőr-főkapitányság

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Zalaegeszegi Munkaügyi Bíróság 1.M.107/1999/7.szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Független Rendőr Szakszervezet (1388 Budapest, Pf. 52.) által képviselt Gy. Gy. felperesnek a Zala Megyei Rendőr-főkapitányság,

Részletesebben

Mobilszolgáltatás-felügyeleti osztály Iktatószám: FO/32788-9/2011. Tárgy: szolgáltatás számlázása és szolgáltatás korlátozás megfelelősége Ügyintéző:

Mobilszolgáltatás-felügyeleti osztály Iktatószám: FO/32788-9/2011. Tárgy: szolgáltatás számlázása és szolgáltatás korlátozás megfelelősége Ügyintéző: Mobilszolgáltatás-felügyeleti osztály Iktatószám: FO/32788-9/2011. Tárgy: szolgáltatás számlázása és szolgáltatás korlátozás megfelelősége Ügyintéző: HATÁROZAT A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések. II. fejezet

I. fejezet. Általános rendelkezések. II. fejezet 78/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek földrajzi árujelzőinek oltalmára vonatkozó részletes szabályokról 2005. november 1-jétől hatályos szöveg A védjegyek és a földrajzi

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Fővárosi Ítélőtábla a Piac és Profit Kiadó Kft. (Budapest) felperesnek a Gazdasági

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Fővárosi Ítélőtábla a Piac és Profit Kiadó Kft. (Budapest) felperesnek a Gazdasági Fővárosi Ítélőtábla 2.Kf.27.264/2006/4. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Fővárosi Ítélőtábla a Piac és Profit Kiadó Kft. (Budapest) felperesnek a Gazdasági Versenyhivatal (Budapest) alperes ellen versenyügyben

Részletesebben

A Kúria mint másodfokú bíróság Kfv.III /2013/12. számú ítélte

A Kúria mint másodfokú bíróság Kfv.III /2013/12. számú ítélte A Kúria mint másodfokú bíróság Kfv.III.37.626/2013/12. számú ítélte Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/130 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Fővárosi Bíróság ítélete KÉ Eljárás fajtája: Közzététel dátuma:

Részletesebben

Pécsi Törvényszék 11.G /2013/8. számú ítélete

Pécsi Törvényszék 11.G /2013/8. számú ítélete Pécsi Törvényszék 11.G.20.973/2013/8. számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/83 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Fővárosi Bíróság ítélete KÉ Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2014.07.16.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Fővárosi Munkaügyi Bíróság 22. M. 1527/2004/5. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Fővárosi Munkaügyi Bíróság a Független Rendőr Szakszervezet részéről eljáró dr. Tordai Gábor (0388 Budapest, Pf.: 52.) által

Részletesebben

Végrehajtás korlátozása iránti kérelem

Végrehajtás korlátozása iránti kérelem Végrehajtás korlátozása iránti kérelem Alulírott adós előadom, hogy önálló bírósági végrehajtó előtt számon végrehajtás folyik velem szemben. A végrehajtást kérő: Álláspontom szerint a végrehajtást kérő

Részletesebben

Pest Megyei Munkaügyi Bíróság

Pest Megyei Munkaügyi Bíróság Pest Megyei Munkaügyi Bíróság 1.M.1000/2002/10. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Pest Megyei Munkaügyi Bíróság a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság (1139 Budapest, Teve u. 4-6.) felperesnek a Független

Részletesebben

2009. évi törvény. a közérdeksérelem veszélyét vagy magvalósulását bejelentő foglalkoztatottak védelméről

2009. évi törvény. a közérdeksérelem veszélyét vagy magvalósulását bejelentő foglalkoztatottak védelméről Tervezet! 2009. február 23. 2009. évi törvény a közérdeksérelem veszélyét vagy magvalósulását bejelentő foglalkoztatottak védelméről Az Országgyűlés kinyilvánítva elkötelezettségét a demokratikus, jogállami

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) meghozta az alábbi V É G Z É S-t.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) meghozta az alábbi V É G Z É S-t. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024. Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. Tel: 336-7776 Fax: 336-7778 E-mail: dontobizottsag@kozbeszerzesek-tanacsa.hu Ikt.sz.: D. 782 /4 /2010.

Részletesebben

Könyvek

Könyvek EH 2016.10.K29 A bejegyzési kérelmet benyújtó ügyvéd nem minősül az 1997. évi CXLI. tv. 26. (7) bekezdése szerinti jogosultnak. Amennyiben az ingatlan-nyilvántartási eljárásban a jogi képviselet kötelező,

Részletesebben

A megjelölés nem részesülhet védjegyoltalomban, ha nem felel meg az 1. -ban meghatározott követelményeknek.

A megjelölés nem részesülhet védjegyoltalomban, ha nem felel meg az 1. -ban meghatározott követelményeknek. VT Novella Vt. 1. (2) bekezdése: Védjegyoltalomban részesülő megjelölés lehet különösen a) szó, szóösszetétel, beleértve a személyneveket és a jelmondatokat; b) betű, szám; c) ábra, kép; d) sík- vagy térbeli

Részletesebben

Összefoglaló. a Hivatal döntéseivel szemben benyújtott megváltoztatási kérelmek elbírálása tárgyában visszaérkezett bírósági döntésekről

Összefoglaló. a Hivatal döntéseivel szemben benyújtott megváltoztatási kérelmek elbírálása tárgyában visszaérkezett bírósági döntésekről SZF/VMF/JNF 2013. április Összefoglaló a Hivatal döntéseivel szemben benyújtott megváltoztatási kérelmek elbírálása tárgyában visszaérkezett bírósági döntésekről 2013/ I. negyedév 2013 első negyedévében

Részletesebben

végzést: A megyei bíróság a SZENT LÁSZLÓ SZOLGÁLAT Alapítvány elnevezésü alapítványt, melynek

végzést: A megyei bíróság a SZENT LÁSZLÓ SZOLGÁLAT Alapítvány elnevezésü alapítványt, melynek Jász-Nagykun-Szolnok l.kny.60.072/2009/6. Megyei Bíróság Kiegészítő végzés 8. alatt. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság, a dr. Nádas Gábor ügyvéd (Nádas Ügyvédi Iroda 1132 Budapest, Victor Hugo u. 4l.)

Részletesebben

Alkalmazott jogszabályok: Ptk.215..(1) bekezdés, 228. (3) bekezdés

Alkalmazott jogszabályok: Ptk.215..(1) bekezdés, 228. (3) bekezdés Az ingatlan tehermentesítésének a jelzálogjog által biztosított szerződéses kötelezettségek teljesítésének és a jelzálogjog töröltetésének eladó általi vállalása nem tekinthető sem lehetetlen feltételnek,

Részletesebben

OROSZ V. 2011JAN 13. 7YVÉDÍ IRODA! ' A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVEBEN!

OROSZ V. 2011JAN 13. 7YVÉDÍ IRODA! ' A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVEBEN! Fővárosi ítélőtábla 4.Kf.27.488/2010/5.szám OROSZ V. 2011JAN 13. 7YVÉDÍ IRODA! ' i'l'v : ; L.r-.vit: 2310-12- 2 1 pr> T,., Vvi] A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVEBEN! i u ró-v-, '. i.v.ilcn/faxon ^2-3///^ A Fővárosi

Részletesebben

19/2005. (IV. 12.) GKM rendelet. a Magyar Szabadalmi Hivatal előtti iparjogvédelmi eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól

19/2005. (IV. 12.) GKM rendelet. a Magyar Szabadalmi Hivatal előtti iparjogvédelmi eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól 19/2005. (IV. 12.) GKM rendelet a Magyar Szabadalmi Hivatal előtti iparjogvédelmi eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól Az iparjogvédelmi eljárások igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 1992. évi

Részletesebben

A bíróság a jelen végzés egy példányát megküldi a törvényességi ellenőrzést gyakorló Fővárosi Főügyészségnek. I N D O K O L Á S

A bíróság a jelen végzés egy példányát megküldi a törvényességi ellenőrzést gyakorló Fővárosi Főügyészségnek. I N D O K O L Á S V É G Z É S A Fővárosi Törvényszék a 01-01-0001286. sorszám alatt nyilvántartásba vett Children's International Sumer Villages Hungary Gyermek Alapítvány nyilvántartási ügyében az alapítóknak (kérelmezőknek)

Részletesebben

Győri Ítélőtábla :Gf.II /2006/5.

Győri Ítélőtábla :Gf.II /2006/5. I. Az Lakástörvény szabályain alapuló vételi jog és elővásárlási jog lényeges különbsége, hogy a jogszabályban biztosított elővásárlási jog alapján az elővásárlási jog jogosultja elővásárlási jogát csak

Részletesebben

Rosszhiszeműség a védjegyjogban

Rosszhiszeműség a védjegyjogban Rosszhiszeműség a védjegyjogban dr. Pósa Dorottya Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala Rosszhiszeműség a védjegyjogban A rosszhiszeműség fogalmának meghatározása Anyagi jogi alapok Nemzetközi és európai

Részletesebben