2007. október IV. évfolyam, 11. szám. Hírek ÉMI-TÜV. Több biztonság Nagyobb érték. Az ÉMI-TÜV SÜD Kft.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2007. október IV. évfolyam, 11. szám. www.emi-tuv.hu. Hírek ÉMI-TÜV. Több biztonság Nagyobb érték. Az ÉMI-TÜV SÜD Kft."

Átírás

1 2007. október IV. évfolyam, 11. szám Hírek Az ÉMI-TÜV SÜD Kft. információs lapja ÉMI-TÜV Több biztonság Nagyobb érték

2 Csak a változás állandó! Ha körültekintünk a gazdaság világában, jó látható, hogy a nemzetközi gazdasági élet kavargása hétköznapi szemlélô számára egyre áttekinthetetlenebb. Lépten-nyomon összemosódik a tiszta gazdaság, a napi politika, a globalizációs stratégia, és ezek a hatások szinte lehetetlenné teszik azt, hogy a gazdasági környezet változásait kiszámítsuk. Vigaszt jelenthetne ugyan, ha kijelenthetnénk, hogy ezek a jelenségek a nagyvilágban a világ makrogazdaságával észlelhetôk, de sajnos azt is észre kell vegyük, hogy elmúlt annak az ideje, mikor a világgazdasági változások begyûrûztek. Ma nem gyûrûzik be semmi, napjainkban minden változás önmagában is jelen van a magyar piacon. A korábbi látszólagos védettséget mindenestôl elmosta a globalizmus. Mit tehettünk ebben a változó világban? Alkalmazkodunk; mi magunk is változunk, változik a stratégiánk, változnak a módszereink. Mivel ezt nem fejetlenül akarjuk csinálni, ezért tervezünk. Tervezünk rövid távra, azaz a jövô évre, tervezünk hosszú távra, három-négy évre elôre. A tervek elkészültével azonban nem végleges és megváltoztathatatlan programot tartunk a kezünkben. Sajnos, ma tudomásul kell vegyük, hogy a terv nem kôbe vésett törvény és fôleg nem biztosíték, hanem a csapásirány fô spektrumának, a lehetséges cselekvési területnek valamilyen pontosságú kijelölése; nem biztos kormány, hanem inkább csak kapaszkodó, hogy a hajón tudjunk maradni. Ebben a változó világban változik az ÉMI-TÜV SÜD Kft. élete is, egyre többet foglalkozunk nemzetközi projektekkel, osztályaink többsége ma már jelentôs részben külföldi megbízásokra dolgozik. Erôsödött a felvonóvizsgálati szolgáltatásaink nemzetközi jelenléte, emelôgépeket vizsgálunk Moszkvától Shanghai-ig, rendszertanúsítást végzünk a történelmi Nagy- Magyarország területén. Új utakat keresünk a megváltozott új körülményekhez igazodva, várjuk az EU- harmonizáció újabb és újabb fejleményeit és eközben bizakodunk. 2 A PED (97/23 EG irányelv) várható változásai Bizakodunk, mert hiszünk magunkban és hiszünk a változó világ jövôjében. Dr. Madaras Gábor ügyvezetô igazgató

3 ÉMI-TÜV 6 Válogatás az ÉMI-TÜV SÜD Kft. 8 MONDI Business Paper Hungary Rt. Szolnok tanúsítási gyakorlatából 1. sz. kazán rekonstrukciója 12 Súlyponteltolódás a felvonó piacon 17 Idôszerû kérdés a felvonók zajés rezgésszigetelése Tartalom 2 4 A PED (97/23 EG irányelv) várható változásai KRAFTSZER Kft. Minôség- és Környezetirányítási Rendszere 21 Kôolaj- és földgázipari fúróberendezések vizsgálata az Építô-, Emelô-, Anyagmozgatógépek Osztály vizsgálati palettáján 6 Válogatás az ÉMI-TÜV SÜD Kft. tanúsítási gyakorlatából 22 Új képzés az Akadémia kínálatában! 8 MONDI Business Paper Hungary Rt., Szolnok 1. sz. kazán rekonstrukciója 23 Teljes körû képzési kínálat, együttmûködésben a Német-Magyar Képzô Központtal Sikertörténet: Nafém Kft., Vásárosnamény Súlyponteltolódás a felvonópiacon Idôszerû kérdés a felvonók zaj- és rezgésszigetelése Pontgyûjtô képzés szakértôk, felvonó- és mozgólépcsô ellenôrök részére Szárnyaló MACH-TECH, sikeres ÉMI-TÜV konferencia a MACH-TECH kiállítás keretében 19 Gépvizsgálatok Kínában a TÜV SÜD CHINA társvállalattal együttmûködésben 24 Partnereink elnyerték a évi Magyar Termék Nagydíjat ÉMI-TÜV SÜD Minôségügyi és Biztonságtechnikai Kft. ügyvezetô igazgató: Dr. Madaras Gábor 25 Különleges jubileumi ünnep a 2007-es menedzsmentrendszerekkel kapcsolatos szakmai tapasztalatcserénk Központ: H-2000 Szentendre, Dózsa György út 26. Tel.: (+36) Fax: (+36) Budapesti iroda: H-1043 Budapest, Dugonics u. 11. Tel.: (+36) Fax: (+36)

4 2 Hegesztéstechnológia A PED (97/23 EG irányelv) várható változásai z Európai Bizottság 2007-re célul tûzte ki az új koncepció, A azaz a New Approach ill. New Approach direktívák, így a PED (Nyomástartó Berendezések Irányelv) felülvizsgálatát és továbbfejlesztését is. Az Európai Tanács május 7-én határozott a jogharmonizálás új koncepciójáról, az ún. New Approach -ról. Az új koncepció fô elemei a következôk voltak: a direktívák csak az alapvetô biztonsági követelményeket tartalmazzák a szabványok önkéntes alkalmazásának elve a megfelelôség vélelmének elve harmonizált szabvány alkalmazása esetén a veszélyességtôl, kockázattól függô megfelelôség-értékelési eljárások alkalmazása CE jel a termékeken a piacfelügyelet a tagállamok kötelezettsége. Visszatekintve az elmúlt több mint 20 évre a New Approach - ról megállapítható, hogy hatékony és sikeres törvényalkotási eszközzé vált. Elôsegítette az áruk Európai Unió piacán történô szabad forgalmazását és mára több, mint 20 termékkörre vonatkozó szabályozás alapját képezi. Az elmúlt évek tapasztalatai alapján azonban a New Approach gyengéire, hiányosságaira is fény derült, ezért szükséges a felülvizsgálata. Továbbfejlesztésére is szükség van, mivel az Európai Unió célja, hogy a CE jel a világpiacon is ismert és elismert magas minôségi színvonalú terméket képviseljen, így marketing eszközként is használható legyen. A kidolgozott munkaanyagok nem az alapkoncepció megváltoztatására vonatkoznak, hanem elsôsorban kiegészítô szabályozásokra és döntésekre vonatkozó javaslatokat tartalmaznak. A szükséges kiegészítô szabályozások két területet ölelnek fel: az akkreditációt és a piacfelügyeletet. Az Európai Unió változtatni kíván a notifikációhoz szükséges eddigi akkreditációs gyakorlaton; egyrészt a Notified Body-kkal szemben támasztott követelmények pontosításával, szigorításával, másrészt a Notified Body-kat akkreditáló szervezetekre vonatkozó szabályozás kidolgozásával szeretné az EU-n belüli akkreditációs eljárásokat egységes színvonalra emelni. A piacfelügyeleti rendszer teljes újragondolása szükséges, mivel a jelenlegi tagállami piacfelügyeleti rendszer nem képes hatékonyan fellépni és ellenôrzô, szûrô szerepét megfelelô hatékonysággal ellátni. Az Európa Parlament és Európa Tanács számára döntésre benyújtott javaslatok között szerepel többek között pl: a Guideline -ok (iránymutatások) jövôbeni jogi helyzetének tisztázása; a gyártóra, kereskedôre, forgalmazóra vonatkozó fogalom meghatározások; az üzemeltetôk kötelezettségei; az alvállalkozásba adás szabályai; a gyártói önellenôrzés lehetôségei.

5 Hegesztéstechnológia 3 A PEDd-el kapcsolatban a Notified Body-kat, gyártókat és az üzemeltetôket képviselô szervezetek a következô témák felülvizsgálatára tettek javaslatot: A nyomástartó berendezésekre vonatkozó direktívák egyszerûsítése. A nyomástartó berendezésekre vonatkozóan több direktíva is található. Ezek közül a SPVD, a PED és a TPED a legismertebbek, de léteznek igen régi, már nem használatos, de vissza nem vont direktívák is mint pl: a 76/767/EEC vagy a 84/525/EEC. Így logikusnak tûnt egy javaslat kidolgozása a direktívák egyesítésére, összevonására és a feleslegesek megszüntetésére. PED-del kapcsolatban megjelent több mint 200 Guideline direktívákba való beépítése. New Approach megújításával kapcsolatos PED-et érintô változások kezelése. A gyártás, helyszíni kivitelezés, nyomástartó rendszer összeépítése, üzembe helyezés és üzemeltetés folyamatában jelenleg EU szabályozás és nemzeti szabályozás követik egymást, de a két szabályozás határa nem egyértelmûen definiált, így országonként másképpen értelmezett. Ez jelentôs bizonytalanságot okoz a piac szereplôi számára. Javaslat született az üzembehelyezési vizsgálat PED-be történô beépíthetôségének vizsgálatára. - Az Európai Unióban a gyártott termékeknek kevesebb mint 50%-a készül a PED értelmében harmonizált szabványok szerint. Felülvizsgálatra javasolt volt a harmonizált szabványok nagyobb százalékban való alkalmazásának elôsegítését célzó szabályozási változtatás. - A PED rendelkezik a legtöbb, szám szerint 13 megfelelôségi értékelési eljárással, melyekbôl elméletileg 13 modulkombináció eredményezhet CE jelet. Az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják, hogy néhány modul és modulkombináció a gyakorlatban nem használt, így javaslat született a modulok egyszerûsíthetôségének vizsgálatára. A felvetett témákkal kapcsolatban a következô döntések születtek: A Guideline-ok számának csökkentésével mindenki egyetértett, de a beépítés nem szolgálná az eredeti célt, az egyszerûsítést, így a Guideline-ok PED-be való beépítését az EU elvetette. A New Approach-csal kapcsolatos PED-et érintô változások valószínûleg minimálisak lesznek. Az üzembehelyezési vizsgálat EU-szinten való egységesítésével és a PED-be való beemelésével mind a gyártók, mind az üzemeltetôk, mind a Notified Body-kat képviselô szervezetek egyetértettek. A konkrét szabályozás kidolgozása folyamatban van. Az új egységes üzembehelyezési eljárás elkészülésének várható idôpontja 2-3 év. A harmonizált szabványok használatának kötelezôvé tétele ellentmond az alapkoncepciónak, így a szabályozás ilyen jellegû megváltoztatása nem lehetséges. Az Európai Unió illetékes bizottsága szerint a PED megjelenése és használata óta eltelt idô nem elegendô olyan tapasztalatok levonására, mely indokolná néhány modul megszüntetését, így ezt a javaslatot is elvetették. Összefoglalva megállapítható, hogy a 2007-es év, amely a New Approach és a New Approach direktívák felülvizsgálatát és továbbfejlesztését célozta meg, a nyomástartó berendezések területén nem fog jelentôs változásokat hozni. Ennek az is az oka, hogy a PED az egyik legmodernebb, legújabb New Approach direktíva, így az Európai Unió inkább olyan régi direktívák átdolgozását célozta meg, mint a Játék direktíva (88/387/EWG), vagy az Építési termékek direktíva (89/106/EWG). Az üzembehelyezési vizsgálatok egységes szabályozására vonatkozó törvény- és szabványalkotás azonban elindult. A magyarországi gyártók, üzemeltetôk és Notified Body-k érdekeinek képviselete, ill. a változások folyamatos követése ebben a folyamatban igen fontos. A piacfelügyeleti tevékenység megújulása és hatékony mûködésének megteremtése, valamint az akkreditációs szervezetekkel szemben támasztott követelmények egységesítése ugyancsak kiemelt fontosságú, mivel csak így biztosíthatók a piac szereplôi számára az azonos versenyfeltételek, ill. a liberalizált európai piacon az egyenszilárdságú elbírálás és követelményrendszer teljesülése. A SPVD és a PED egyesítése a gyártók részérôl hatalmas ellenállást váltott ki, mivel a gyártói vélemény szerint végre megszokták ezeket a szabályozásokat és a kettô egyesítése nem eredményezne sem egyszerûbb, sem jobb új direktívát, csak újabb nehézségeket és költségeket. A TPED 2009-re beolvad az ADRbe, így a PED-TPED egyesítésének nincs értelme. Az Európai Unió a direktívák egyesítését elvetette. Wiegand Krisztina osztályvezetô Ipari berendezések és Hegesztéstechnológia Osztály ÉMI-TÜV SÜD Kft.

6 4 Hegesztéstechnológia ISO 9001 ÉMI-TÜV ISO KRAFTSZER Kft. Minôség- és Környezetirányítási Rendszere valamint A MÁTRAI ERÔMÛ Zrt. területén létesítendô üzemek ipari gôzellátása A Vállalat bemutatása: Az 1990-ben alakult KRAFTSZER Kft. a német GAH konszern tagjaként európai szinten is jelentôs mûszaki és gazdasági háttérrel rendelkezik. A társaság 90%-a a GAH Beteiligungs AG, 10%-a a management tulajdona. A társaság célja, hogy szakképzett munkatársai segítségével tevékenységi területein gazdaságilag megfelelô, mûszakilag érett, magas színvonalú és teljes körû szolgáltatást nyújtson a tervezéstôl a kivitelezésen és az üzembe helyezésen át az épületgépészeti üzemeltetésig, karbantartásig. A KRAFTSZER Kft. fô tevékenységi területei: 1. Projekt fejlesztés Energiagazdálkodás és meglévô rendszerek energiaracionalizálása távfûtés, ipari üzemek és épületek Komplex energiaellátás ipari vagy közüzemi erômûvekkel Megújuló energiák Biomassza, mezôgazdasági hulladék (pl. trágya, komposzt, szalma, nád) szennyvíz iszap fahulladék 2. Energetika Ipari és erômûvi rendszerek tervezése, szállítása és szerelése Erômûvi rendszerek tervezése és kivitelezése (gôz, kondenz, melegvíz, hûtôvíz, olaj, gáz, levegô, anti-icing, füstgáz, stb.) Erômûvek segédrendszerei Ipari és közüzemi erômûvek Kogenerációs erômûvek Távfûtési rendszerek Környezetvédelem, légtisztító rendszerek Ipari technológiák Megújuló energiaforráson alapuló technológiai rendszerek 3. Épületgépészet Épületgépészeti rendszerek tervezése, szállítása és szerelése Fûtési rendszerek Hûtési rendszerek Szellôzô és légkondicionáló rendszerek Tûzvédelmi oltó (sprinkler) rendszerek Gázellátó rendszerek Víz-, csatorna rendszerek

7 Hegesztéstechnológia 5 Elektromos rendszerek DDC rendszerek 4. Épület üzemeltetés és szervíz Épületgépészeti és energia-ellátó rendszerek üzemeltetése és karbantartása Épületek teljes körû üzemeltetése facility management Épületek mûszaki üzemeltetése Tervszerû, megelôzô karbantartás Energia-ellátó rendszerek felügyelete és energiagazdálkodás Berendezés optimalizálás Felújítási munkák szervezése és végrehajtása Készenléti szerviz III., IV.,V., blokk nagynyomású turbináinak két kiömlô vezetéke által termelt gôz biztosítja. A fent említett üzemek közül a Baumit, Bioetanol és Biodiesel gôzellátásához szükséges vezetékek kiépítését a Kraftszer Kft. végzi. A kivitelezési munkák a Baumit ág új tartóoszlopokra fektetett vezeték szakasz alapozási munkáival kezdôdtek el 2007 tavaszán, közben már az új acéltartószerkezetek elôgyártási munkái is elindultak. A nyár elején a Biodiesel üzem építészeti illetve tartószerkezeti munkái párhuzamosan folytak a Baumit üzem csôszerelésével. Minôség- és környezetirányítás A Kraftszer Kft.-nél az integrált minôség- és környezetirányítási rendszer mûködésének felügyeletét, fejlesztését a minôség- és környezetirányítási vezetô és a szakmai irányítása alá tartozó hegesztési felelôs valamint a projektek minôségügyi megbízottai végzik. A Kraftszer Kft. ISO 9001:1994 szabvány szerint mûködô minôségbiztosítási rendszerét elôször 1997-ben minôsítette az ÉMI-TÜV Bayern Kft. Rendszer-tanúsítványaink: ISO 9001:2000 (ÉMI-TÜV Bayern) ISO 14001:2004 (ÉMI-TÜV Bayern) Üzemalkalmassági tanúsítványaink: Hegesztés: Az MSZ EN szabvány és a 119/2004. (IX.30.) GKM rendelet által elôírt követelményeknek való megfelelés. (ÉMI-TÜV Bayern) Gyártás: A PED - (9/2001 (IV.5.) GM rendelet) rendelet G és B+F modulok szerinti nyomástartó berendezések gyártására való alkalmasság. (ÉMI-TÜV Bayern) Forrasztás: Az AD 2000 Mbl. HPO 3.4 és a VdTÜV-Merkblatt 1160 szabványokban meghatározott követelményeknek való megfelelés. (ÉMI-TÜV Bayern) Mátrai Erômû Zrt. Ipari gôzellátás projekt A Mátrai Erômû területén különbözô ipari létesítmények Bioetanol, Baumit, Biodiesel, Ytong, Gipszkarton üzemek épülnek a közeljövôben. Az új létesítmények hôigényét a Mátrai Erômû Zrt augusztus elejére mindkét üzem felé szerkezetkész állapotban kiépült a gôzvezeték. (A Bioetanol üzemhez csatlakozó csôszakasz szerelési munkáinak kezdési ideje ez év ôsze.) Érdemes megemlíteni, hogy a Biodiesel gôzvezetéke magas oszlopokon, meglévô csôhídon illetve alacsony vezetésû bakokon jut el egy gôzkondícionáló épülethez, amelynek feladata, hogy 11 és 6 bar nyomású telített gôzt állítson elô. A gôz megfelelô paramétereit 1 db fekvôhengeres és 1 db állóhengeres gôztelítô biztosítja, a képzôdött kondenzátumot egy atmoszférikus tartály gyûjti össze, amely szivattyúkon keresztül táplálja a már említett gôztelenítô berendezések vízigényét. A Baumit és Bioetanol ág teljes egészében, a Biodiesel vezeték gôzredukáló állomásnál lévô szakasza a PED (III. kategória) elôírása alá tartoznak. A szerkezetek megfelelôségének tanúsítását mint Notified Body az ÉMI-TÜV SÜD Kft. szakértôi végezték. A szerkezeti vizsgálat, valamint nyomáspróba komplikációk nélkül folytak le, ez a bizonyítéka annak, hogy a Kraftszer Kft. és az ÉMI- TÜV SÜD Kft. dolgozói között a közös munka során jó együttmûködés alakult ki. Molnár Edina, projektmérnök Kraftszer Kft.

8 6 Hegesztéstechnológia Válogatás az ÉMI-TÜV SÜD Kft. tanúsítási gyakorlatából Nagyobb projektek a nyomástartó berendezések megfelelôség tanúsítása területen május 1-jétôl napjainkig z ÉMI-TÜV SÜD Kft. Ipari Berendezések és Hegesztéstechnológia Osztálya óta több nagy beruházás Notified A Body tevékenységét látta el. Ezen nagy projektek összértéke meghaladta az 50 milliárd Ft-ot. Megbízóink között megtalálható Közép-Európa vezetô integrált olaj- és gázipari csoportja, ugyanezen térség meghatározó vegyipari szereplôje, Magyarország legnagyobb széntüzelésû erômûve. A tevékenységünk ezen beruházások kapcsán nyomástartó berendezések tervellenôrzésébôl, illetve helyszíni átvételbôl állt. Az elôírásrendszerek tekintetében a kétszer módosított 9/2001 (IV.5.) GM rendelet mellett az MSZ EN (Fémbôl készült ipari csô- vezetékek), MSZ EN (Vízcsöves kazánok és segédberendezéseik), AD 2000 Merkblatt (Nyomástartó edény szabályzat) alkalmazásáról tudunk beszámolni. A legtöbb feladatunk ipari csôvezetékek megfelelôség-értékelésével, tanúsításával kapcsolatosan adódott. Néhány érdekes adat a gyakorlatból: csôvezeték 500 mm névleges átmérôig; legnagyobb nyomáspróba 415 bar; legnagyobb edény térfogata 500 m 3, legnagyobb megengedhetô hômérséklet C. Valóban a teljesség igénye nélkül következzen néhány nagyobb projekt dátummal és egy-egy fényképpel. MOL Dunai Finomító, Százhalombatta, 500 m 3 -es gömbtartály-park, gyártó: DKG-EAST

9 Hegesztéstechnológia 7 MOL Földgáztároló, Zsana, csúcskapacitás-bôvítés III-as ütem, gyártó: IGN Észak-budai kogenerációs fûtô-erômû, gyártó: EGI Mátrai Erômû IV-es és V-ös blokkokhoz kapcsolódó elôtétgázturbinás bôvítés, gyártó: HITACHI Power Europe MONDI papírgyár új 1-es kazán, Szolnok gyártó: Ganz Danubius Hungarosteel Az Ipari Berendezések és Hegesztéstechnológia Osztály tanúsítási gyakorlatának csak egy szeletét bemutatva igyekeztünk megmutatni, hogy milyen nagyságú és típusú beruházások kapcsán kaptunk és kapunk megkereséseket. Az itt felsorolt projektek megvalósulása természetesen kihatással van mindennapi életünkre. Gondoljunk csak az egész országot érintô földalatti gáztárolásra és villamosenergia-termelésre, vagy a több tízezer fôvárosi lakás fûtésére és melegvízzel történô ellátására. Az ÉMI-TÜV SÜD Kft. bizonyította, hogy szakértôi képesek magyarországi viszonylatban óriási beruházások kapcsán is sikeresen együttmûködni megbízóikkal, továbbá a tervezésben, gyártásban, ellenôrzésben, üzemeltetésben részt vevô szakemberekkel. Nyíregyházi Kombinált Ciklusú Erômû, generálkivitelezô: HITACHI Power Europe Görbe Zoltán, szakértô ÉMI-TÜV SÜD Kft.

10 8 Hegesztéstechnológia MONDI Business Paper Hungary Rt., Szolnok 1. sz. kazán rekonstrukciója A hôellátás kapcsolt villamosenergia-termeléssel történik, amelynek a tüzelôanyag bázisa a földgáz. A gôz termelése 2 db meredekcsöves gôzkazánban történik, amelyek 2 db gôzturbinán illetve 2 db redukáló állomáson keresztül kapcsolódnak a gôzelosztó hálózatra. A tartalékok illetve a csúcsok lefedésére 3 db nagyvízterû gôzkazánt is üzemeltetnek, amelyek redukáló állomásokon keresztül adják ki a gôzt. Az 1. sz. kazán elsô üzembe helyezésére 1964-ben került sor. Az eredetileg szén-, porszén póttüzelésû kazánt 1968-ban földgáztüzelésre alakították át ban a két frontégô helyére 1 db fenékégô került, emiatt kicserélték a hátsó fordulókamrát és meghosszabbították a tûztéri csöveket ben befecskendezéses gôzhûtést valósítottak meg az eredeti helyett. Ugyanebben az évben került sor a tûztéri ejtô- és forrcsövek cseréjére. A papírgyár 1995-ben két évre leállt a termeléssel tôl kezdôdôen, a gyár és az erômû újraindulásakor több kisebb-nagyobb rekonstrukcióra került sor az erômûben illetve a kazánnál is. Összességében elmondható, hogy a kazán szerkezeti elemeit részben kicserélték, az eredeti berendezésbôl már csak a kazán dobja, túlhevítôje és túlhevítô kamrái maradtak meg. Így a kb. 25 évre tervezett kazán élettartama évre meghosszabbítható volt. Ettôl függetlenül a kazán állapota, felszereltsége, kialakítása már nem felelt meg a kor követelményeinek, illetve teljesítménye sem igazodott már a papírgyár szükségleteihez. Ezért 2005 nyarán a gyár vezetése döntést hozott a kazán elbontásáról, és egy új, korszerû, nagyobb teljesítményû berendezés megépítésérôl. Többfordulós pályáztatás után a MONDI BPH Zrt. cégünket bízta meg az új kazán telepítésével, fôvállalkozási szerzôdés keretén belül. Mivel az új berendezés teljesítménye több mint 40%-kal meghaladja az eredetit, ezért a kapcsolódó segédberendezések átalakítását is el kellett végezni (tápvíz gáztalanítás és szivattyúzás, fôgôzvezetéki rendszer bôvítése, nagyobb teljesítményû redukáló telepítése). Kazán összeállítási rajz MONDI Business Paper Hungary Zrt. erômûve 1964-tôl A mintegy 43 éve látja el a papírgyár és a környékbeli ipari üzemek: technológiai gôzigényét, fûtését, használati melegvíz ellátását, PCC üzem CO 2 ellátását. Az új kazán fôbb paraméterei: Típus: SBG-50 Huzamok száma: 2 Névleges teljesítmény: 40,1 MW Maximális teljesítmény: 44,1 MW Kazándob beemelése

11 Hegesztéstechnológia 9 Névleges gôzteljesítmény: 50 t/h Maximális gôzteljesítmény: 55 t/h Minimális teljesítmény: 20 t/h Legnagyobb megengedett nyomás: 55 bar A kilépô gôz névleges nyomása: 44 bar Próbanyomás: 101,6 bar Legnagyobb megengedett hôfok: 470 C PED-es engedélyezési eljárás augusztus-szeptember Fôgôz rendszer átadása október 20. Kazán helyszíni kivitelezés megkezdése október 11. Kazán nyomáspróba február 16. Kivitelezés befejezése március 14. Próbaüzem befejezése március 29. Végátadás április 26. A kazán kamratere szerelés közben Bordáscsöves ECO szerelés A kilépô gôz névleges hômérséklete: 450 C Tápvíz nyomás: bar Tápvíz hômérséklet: 105 C Környezeti hômérséklet: 25 C Égési levegô hômérséklet: környezeti Tüzelôanyag: földgáz Földgáz nyomás: 1 bar Égô típusa: Babcock NOx-szegény földgáz fenékégô Tüzelôberendezés elhelyezkedése: kazánfenéken Tüzelôberendezés darabszáma: 1 db Névleges égô teljesítmény: 42,6 MW Maximális égô teljesítmény: 46,7 MW Gázmennyiség max gnm 3 /h Szabályozási tartomány 1:5 Irányítástechnika állandó felügyeletû, félautomatikus A projekt fôbb résztvevôi: Ganz Danubius Hungarosteel Kft. fôvállalkozó Körte Automatika Kft. villamos- és irányítástechnikai alvállalkozó RAFAKO S.A. kazándob és membránpanel gyártó VASFA Kft. gáztalanító gyártó Babcock Borsig Service GmbH tüzelôberendezés gyártója ÉMI-TÜV SÜD Kft. Notified Body A projekt fôbb mérföldkövei: Megrendelés, projekt indítás március 14. Kiviteli és engedélyezési tervezés befejezése június 30. Meglévô berendezések bontása július 6.-október 6. Tehát a teljes projekt megvalósítási ideje gyakorlatilag 13 hónap volt a megrendelés kiadásától számítva a teljes átadásig. A kazán telepítésénél különlegesség volt, hogy a régi berendezés acélszerkezetét, és az így rendelkezésre álló helyet kellett felhasználni egy több mint 40%-kal nagyobb teljesítmény beépítésére. Ezt gyakorlatilag a korszerû (teljesen membránfalas) konstrukcióval sikeresen megoldottuk úgy, hogy a káros füstgáz emisszió relatíve jelentôsen csökkent. A kivitelezés fôbb fázisai az alábbiak voltak: munkaterület átadás-átvétel bontások, kiváltások fôgôzvezeték és redukáló kivitelezése kazán acélszerkezet szerelése kazándob beemelése membrán panelek szerelése túlhevítôk, ECO, egyéb vezetékek szerelése nyomáspróba segédrendszerek szerelése kivitelezés befejezése A projekt mûszaki felügyeletével és Notified Body munkáival az ÉMI-TÜV SÜD Kft. bíztuk meg. Ez a tevékenység magában foglalta a PED hatálya alá esô kazán berendezés és fôgôzvezetéki rendszer kivitelezésének ellenôrzését a tervektôl a nyomáspróbákig. A kazán mint különleges nyomástartó rendszer természetesen IV. kategóriájú besorolást kapott, így a megfelelôsség értékelése a G modul szerint történt. A fôgôzvezeték mérete és nyomása alapján

12 10 Hegesztéstechnológia Készen van az új kazán A bélyegzés a II. kategóriába esne, azonban a megengedett hômérséklet miatt III. kategóriájú besorolást kapott, ennek megfelelôen a B1+F modul került kiválasztásra. Cégünk életében jelentôs mérföldkô volt ez a beruházás, ha a mûszaki felügyelet folyamatát vesszük alapul. A PED (9/2001 GM rendelet) hatálybalépése óta (2004. május) ez volt az elsô nagyobb, meredekcsöves kazán létesítés. A régi gyakorlat szerint a kazánok telepítésének felügyeletét a helyileg illetékes Mûszaki Biztonsági Felügyelet látta el. Az új elôírások szerint a TMBF (vagy újabb nevén TMMBH) csak a létesítési engedélyezési eljárást felügyeli illetve a helyszíni tevékenysége a nyomásalatti részek hatósági nyomáspróbájával kezdôdik meg. A kiviteli és gyártási tervek ellenôrzését, a gyártás és a helyszíni tevékenységek felügyeletét, a nyomásalatti részek tanúsítását a Notified Body-nak (megbízott bejelentett szervezet) kell elvégeznie. Az ún. PED-es létesítés már a tervengedélyezési fázisban is jelentôsen különbözik a régi világtól. Míg régebben a kazánbiztosi hivatal csak a fôbb tervekre, szilárdsági számításokra volt kíváncsi, addig az NB gyakorlatilag a teljes nyomásalatti rész dokumentációját végig ellenôrizte. Elôször ez a gyakorlat szokatlan volt számunkra, de utólag belegondolva rendkívül nagy segítséget jelentett a független ellenôr jelenléte a tervezési munkában. A kivitelezés idôszakában végzett PED-es tevékenység azonban még jobban különbözött az addig megszokottól. Az NB gyakorlatilag a gyártás megkezdésétôl folyamatosan jelen volt, és figyelemmel kísérte saját valamint alvállalkozóink (pl. kazándob átvétel a RAFAKO gyártelepén Lengyelországban) munkáját. Az NB nem csak magát a gyártás folyamatát, a hegesztések szakszerûségét és vizsgálatát ellenôrizte folyamatosan, hanem a felhasznált anyagok, berendezések dokumentálását is. A gyártás befejezése után kezdôdô kivitelezés során is legalább hetente végzett ellenôrzést az NB a helyszínen. A folyamatos tevékenység igen nagy terhet rótt a gyártásban, kivitelezésben és minôségügyben részt vevô munkatársaink vállára, de meghozta gyümölcsét, amikor az átadási dokumentációt (több száz oldal + tervek tucatjai csak a nyomásalatti részre) rekordidô alatt össze lehetett állítani. A kivitelezés csúcspontját természetesen a nyomáspróbák jelentették. Ezek gyakorlatilag négy lépcsôben történtek meg. Mivel a kazánnal együtt a fôgôzvezetéki rendszer is teljes felújításra került, de az erômûnek a kazántól függetlenül üzemelnie kellett, így annak átadása mintegy fél évvel megelôzte a kazánét. A 130 bar-on elvégzett nyomáspróba sikeresen megtörtént szeptemberében, majd utána nem sokkal az erômû újra elindult (az erômû állásideje alatt, amely két hónap volt, csak a nagyvízterû kazánok szolgáltattak). Ugyancsak szeptemberben lett elvégezve a kazándob gyártómûvi átvétele Lengyelországban a RAFAKO telephelyén, természetesen nyomáspróbával egybekötve. A harmadik és egyben legjelentôsebb nyomáspróba február 16-án volt, amikor a teljes kazán illetve annak fôgôzvezetéke került sorra. A folyamatos ellenôrzés legnagyobb hozománya, amely párosult munkatársaink hozzáértésével és szakértelmével, hogy mindegyik próba elsôre sikeres volt, és különösebb probléma nélkül lezajlott. Az NB és a mi szempontunkból is ünnepélyes pillanatot az adattáblák (kazán és fôgôzvezeték) bélyegzése, valamint a Megfelelôségi Tanúsítványok kiadása jelentette. A kazán nyomáspróbáján már részt vett az illetékes kazánfelügyelô is, és onnantól kezdve már ô végezte a további tevékenységek ellenôrzését, beleértve az üzembehelyezés, biztonságtechnika, égô és kazán együttes minôsítô vizsgálatának felügyeletét. A nyomáspróba után a kazán és segédberendezései igen gyorsan fejlôdtek üzemi berendezésekké, hiszen alig másfél hónappal késôbb már a próbaüzemet futották. A létesítmény átalakítással érintett rendszerei és berendezései 13 hónappal a megrendelést követôen, április 1-jével megkezdték kereskedelmi üzemüket. Dr. Fülöp Zoltán, ügyvezetô igazgató Pilcsik Zoltán, mûszaki igazgató Ganz Danubius Hungarosteel Kft. Az adattábla

13 Hegesztéstechnológia 11 Sikertörténet: Nafém Kft., Vásárosnamény Nafém Kft. elôdei korábban írógépek (volt IVG), késôbb A orvosi berendezések gyártásával (Medikor Rt.) foglalkoztak. A Nafém Kft. mai formájában november 20-a óta nagy utat tett meg Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében (az ukrán határ közelében). Az alma és a szilvapálinka hazájában nem volt könnyû egy vasipari termékeket gyártó cégnek fennmaradnia. Szombathy Béla tulajdonos, ügyvezetô igazgató úr áldozatkész munkája, kiváló menedzselése révén sok nehézség és buktató után mára már minden feltétel adott a vállalkozás stabil mûködéséhez. Az állandó képzés, a minôségügyi rendszerek kiépítése és a tanúsíttatása (MSZ EN ISO 9001:2001, MSZ EN ISO ) amihez ÉMI-TÜV SÜD Kft. is hozzájárult valamint a minôségi munka meghozta eredményét. A vállalkozás jelenleg 160 dolgozónak ad munkát. A szükséges mûszaki, számviteli és adótanácsadói apparátus mellett döntô többségében minôsített hegesztô, hegesztô, lakatos, forgácsoló és festô szakmunkás dolgozik a cégnél. Természetesen az emberi erôforrások mellett a jó minôségû gyártást mára már európai szintû gépek segítik (inverteres hegesztôgépek, plazmavágók, számítógép vezérlésû lemezmegmunkáló gépek, CNC vezérlésû esztergagépek, stb.). Mindezeknek köszönhetôen a cég termékeivel az ipar számos területén van jelen. Az IVG írógépek gyártásától az AUDI szállítóállványainak gyártásáig A Nafém Kft. többek között egyedi acélszerkezeteket, hídszerkezeteket, különféle konténereket, kandallókat, autóbuszvárókat, hûtôházi tárolóegységeket, szállító állványokat, kereteket gyárt. A cég néhány referenciája: Lindab Building System Kft., Nyíregyháza Audi Hungária Motor Kft., Gyôr AUDI AG, Ingolstadt MIAS Maschinenbau Gmbh, München Mátra Gépipari Kft., Gyöngyös Gratulálunk a Nafém Kft. minden dolgozójának az elért eredményekhez és a további hosszútávú együttmûködés reményében sok sikert kívánunk! Heinrich Rezsô, szakértô Szabó Andrea, szakértô ÉMI-TÜV SÜD Kft. Az EN ISO tanúsítvány ünnepélyes átadása a dolgozók gyûrûjében üzemi körülmények között

14 12 Felvonó Súlyponteltolódás a felvonó piacon XX. század végén bekövetkezett világpolitikai változások a A világgazdaság egészének átrendezôdését vonták maguk után. A megváltozott körülmények hatására mint ahogyan arra az emberiség történetében már számos példa volt az ipari, kereskedelmi, kulturális és hatalmi központok a fejlettebb termelési viszonyokat megvalósító régiókba települtek. Ilyen gazdaságpolitikai átrendezôdés tanúi lehetünk napjainkban is, melynek fôbb összetevôi az alábbiak: A kommunista fenyegetés megszûnésével már nem stratégiai kérdés a magas nyugat-európai életszínvonal fenntartása. A kelet-európai országok részben államilag szubvencionált ipara a rendszerváltást követôen összeomlott. A még életképes vállalatokat a multinacionális konszernek piacszerzés céljából felvásárolták és megszüntették. Ennek eredményeként ezekben az országokban munkanélküliség és instabilitás keletkezett. A függetlenné vált, zömében nyersanyag-szállításra szakosodott gyarmati és egyéb országokban a túlnépesedés és munkanélküliség következtében a megélhetési körülmények ellehetetlenedtek. A lakosság jogos elégedetlensége az elôretörô iszlám fundamentalizmus formájában jelenik meg, ami a normális termelést megakadályozó anarchisztikus állapotokat okoz. A hidegháború megszûnésével az országhatárok fellazulása megteremtette a globális mértékû pénz- és áruforgalom lehetôségét, továbbá munkahelyteremtô iparágként fellendítette a turizmust. A Távol-Keleten magas kultúrájú, fegyelmezett, alacsony bérû munkaerôvel rendelkezô országok egész sorában alakult ki hosszútávú gazdasági együttmûködést biztosító államrend. A távol-keleti régió legnagyobb országában, Kínában Teng Hsziao Ping személyében olyan távlatokban gondolkozó államférfi jutott hatalomra, aki kormányprogramjában a négy modernizációt, vagyis a mezôgazdaság, az ipar, a honvédelem és a tudománytechnika fejlesztését tûzte ki céljául. Amennyiben a világgazdaság folyamatban lévô átrendezôdését az elôzôek tükrében vizsgáljuk, a következôket tapasztaljuk: A multinacionális vállalatok és a banktôke a hidegháborús fenyegetettség alól felszabadulva, az európai országok magasabb bér-, adó- és szociális költségei elôl menekülve, a rövidtávú maximális profitszerzés érdekében, beruházásokkal, gyártáskihelyezéssel az

15 Felvonó 13 alacsonyabb költségvonzatú, stabil államrendû kelet-ázsiai régióba, és ezen belül Kínába vándorolnak. Ebbôl adódóan a fejlett ipari országokban évszázados hagyományokkal rendelkezô iparágak sorvadnak el, csökken a fizetôképes kereslet, ami munkanélküliséget, elszegényedést, a kulturális pozíciók hanyatlását és a szélsôséges politikai irányzatok színrelépését eredményezi. Ezzel szemben Kínában folyik a négy modernizáció megvalósítása. Elsô lépésben Teng a mezôgazdaságot alakította át, technikai fejlesztéssel és a parasztság termelésben való érdekeltté tételével. Ennek kézzelfogható eredménye, hogy a korábban éhínségekkel küszködô ország ma a lakossági igények kielégítésén túlmenôen a világ legnagyobb élelmiszer exportôrévé vált, és az így felszabaduló munkaerô az iparban és a szolgáltatásban foglalkoztatható. A kormányprogram második lépéseként ma Kínában ipari forradalom zajlik. Az ország a világ mûhelyévé vált. Ez a könnyûipar felfutásával kezdôdött, de napjainkra már kiterjedt az ipar szinte valamennyi ágazatára, közöttük a felvonó- és mozgólépcsô iparra is. A fejlett országokból egész iparágak települnek át Kínába és már csak kizárólag ott termelnek. Ezáltal az ország az USA, Japán és Németország után a világ negyedik ipari államává vált, és ez a folyamat gyorsul. Ezt a tendenciát Macukura professzor, a Mitsubishi felvonóágazatának fômérnöke az alábbiak szerint jellemezte: Elôször könnyen elôállítható dömpingárukat kell gyártani, ami lehetôséget ad a munkaerô kiképzésére; ezt követôen a gyártott termékeket a világ legjobb minôségû termékeivé kell fejleszteni, és végezetül ezeket a kiváló termékeket olyan mennyiségben kell gyártani, hogy lehetôvé váljék ezek dömpingáron történô forgalomba hozatala. Jó példa erre a japán elektronikai és autóipar. Ami a modernizációs program honvédelmi vonatkozását illeti, talán elég csak a sikeres kínai ûrutazásokat és a Holdra szállást is magába foglaló ûrkutatási programot említeni, amelyek rendkívül fejlett elektronikai és irányítástechnikai hátteret igényelnek. A négy modernizálás talán legfontosabb eleme a tudomány és technika fejlesztése, mert e nélkül nem lehet elôrelépni a másik három területen sem. Az állam felismerte, hogy az iparfejlesztést gátolja, ha csak külföldi licencek alapján gyártanak. A korszerû termékeket, a csúcstechnikát saját fejlesztésben kell elôállítani, ez pedig magasan kvalifikált hazai szakembergárdát és kutatóintézmény-rendszert igényel. Ezen cél megvalósítását szolgálja az oktatási reform, melynek keretében egymás után létesülnek a Harvard vagy Humboldt egyetemek színvonalát megcélzó elit egyetemek. Saját tapasztalataim alapján kijelenthetem, hogy az utóbbi 12 év alatt Kínában olyan fiatal, tehetséges szakembergárda fejlôdött ki, amelynek tudása, rátermettsége nem marad el a legrangosabb külföldi, hasonló jellegû intézmények kutatói mögött. Talán közrejátszik ebben az is, hogy Kínában évezredes hagyománya van a vezetô pozíciókat betöltô hivatalnokok, szakemberek állandó képzési kötelezettségének és vizsgáztatásának. Mindezek azonban a kölcsönhatások törvénye alapján Kínában is mélyreható átalakulásokat eredményeztek. A teljes társadalmi struktúra megváltozott. A fokozott automatizálás velejárójaként megjelenôben van a munkanélküliség, melynek leküzdése már ma is problémát okoz. Növekszik a környezetszennyezés és az iparfejlesztéssel járó egyéb ártalmak. Ugyanakkor az ország biztos úton halad évvel ezelôtt elvesztett világhatalmi pozíciójának visszaszerzésében. A Kínába látogató ma egy felfutó gazdaságot, hatalmas építkezéseket, árubôséget, kiváló szolgáltatásokat ezen belül erôs kapitalizálódást, jólöltözött embereket lát és megfelelô közbiztonságot tapasztal. Összefoglalva, többségében nem azt, ami évvel ezelôtt a szocialista országokra jellemzô volt. Miután a környezeti hátteret kellô részletességgel értékeltük térjünk rá alapvetô kérdésünkre, a felvonópiac súlyponteltolódására. A kínai felvonó- és mozgólépcsôpiac rendkívüli fellendülése két tényezô együttesen jelentkezô hatásának eredménye. Az elsô a multinacionális konszernek elôzôekben ismertetettek szerinti gyártáskihelyezése. Ennek lehetôségét kb évvel ezelôtt elôször a Schindler cég ismerte fel, és létesített Kínában felvonóés mozgólépcsô gyárakat, amit aztán a többi konszern is követett. A másik, még ennél is erôsebben ható tényezô a kínai fokozott iparosítás, a gigantikus méretû építkezések, közlekedési létesítmények országon belüli felvonó és mozgólépcsô igénye. Ezek hatására napjainkra Kína nem csak a világ legnagyobb felvonóés mozgólépcsô gyártójává, hanem legnagyobb felhasználójává is vált. A évi adatok alapján az országban az év folyamán több mint 100 ezer felvonó és kb. 12 ezer mozgólépcsô került üzembe helyezésre. És ez több mint az azonos idôszakban, egész Európában Oroszországot is beleértve üzembe helyezett berendezések száma. Ha az üzembe helyezésre kerülô felvonóállomány strukturális összetételét vizsgáljuk, azt tapasztaljuk, hogy legnagyobb hányadát az európai átlag 8-10 szintes felvonókkal szemben, a szintes magasházi felvonók képezik, részben gépháznélküli illetve mini gépházas kivitelben, mely utóbbiak gépház alapterülete a felvonó akna alapterülettel azonos. A berendezések szerkezeti kialakítása a magasházi fokozott igénybevételnek megfelelô, minden vonatkozásában biztonságosan méretezett. Az ún. könnyû kivitelû, végtelenségig lekönnyített szerkezetû felvonók ott ismeretlenek. Ami teljesen érthetô, mert ez utóbbiak a magasházi igénybevétel mellett igen rövid idô alatt tönkremennének. Ugyancsak úgyszólván alig használatosak a hidraulikus felvonók, ami szintén a túlnyomórészt nagy emelômagasságokkal magyarázható, de közrejátszik ebben a hidraulikus felvonók magas energiafelhasználása is. A felvonók hajtását illetôen az alacsonyabb, kb. 1,5 m/sec-ig terjedô sebességtartományban korábban számos japán gyártmányú, vagy késôbb japán licenc alapján gyártott csigahajtómû került felhasználásra. Ezek közös jellemzôje az Európában felhasznált

16 Makovsky Máriusz, ÉMI-TÜV SÜD Kft. Peter Tkalec, TÜV SÜD Industrie Service GmbH Suchou, JIANGAN, 25 m emelômagasságú mozgólépcsô SJEC, Mr. Su Jinrong alelnök mozgólépcsô gyártás csigahajtómûveknél lényegesen nagyobb csigakerék-csigatengely közötti tengelytáv, ami a hajtópár relatív alacsony fajlagos felületi nyomásának eredményeként a hajtómûvek éves élettartamát biztosítja. Elterjedôben vannak a saját gyártású, német licenc alapján készült bolygómûves hajtómûvek, melyek Európában kiváló tulajdonságaik ellenére a náluknál gyengébb minôségû, de olcsóbb hajtómûvek miatt elterjedni nem tudtak. A magasabb sebességtartományokban legújabban szinte kizárólag az újabb fejlesztésû, hajtómû nélküli, permanens mágneses motoros hajtások kerülnek felhasználásra. Ezek energiaigénye lényegesen alacsonyabb a hajtómûves hajtásokénál. Ezen hajtású felvonók és biztonsági berendezéseik típusvizsgálatait végezték évben a német TÜV SÜD és magyar leányvállalata, az ÉMI-TÜV Bayern Kft. szakemberei az SJEC vállaltnál Kínában. A széria csúcstechnikáját képezô v=4 m/sec menetsebességû felvonók biztonságtechnikai vizsgálatai és megfelelôség tanúsításai 2007 folyamán kerülnek lebonyolításra. Az elmúlt évtized fejlesztési eredményeként a kínai felvonó és mozgólépcsôipar a szemünk elôtt fejlôdött elavult licenc berendezéseket, tényleges értéküknél lényegesen drágább külföldi alkatrész beszállítással, korszerûtlen technikával gyártó iparból a világ legnagyobb, saját fejlesztésû modern berendezéseket elôállító gyártóbázisává. Ez a fejlôdési folyamat nem csak a statisztikai adatok, hanem a TÜV SÜD csoport említett idôszakban ténylegesen lefolytatott vizsgálati eredményei alapján is pontosan követhetô. Az alkalmazott tömeggyártás és fejlesztés igen fontos eleme, hogy még a legnagyobb gyártó cégek is széleskörû gyártásszakosításra rendezkednek be. Amennyire csak lehetséges, lecsökkentik a saját gyártásban készült alkatrészek választékát, és kizárólag csak az általuk elôállított berendezés termékspecifikus, kereskedelembôl nem beszerezhetô alkatrészeit gyártják. Hasonlóan, de még mélyebben szakosodottan, ahogyan azt az európai felvonó-alkatrészgyártó ipar is végzi. Mindez rendkívül növeli a gyártmány elôállításának termelékenységét. Mert míg korábban egy hagyományos felvonógyár a szerkezeti alapanyagokon, villamos alkatrészeken kívül a végtermékhez szükséges szinte valamennyi alkatrészt saját gyártásban készítette, ez a helyzet mára gyökeresen megváltozott. Ugyanis az egyes részegységeket azok tömeggyártására szakosodott cégek állítják elô, melynek eredménye a termék árában és minôségében realizálódik. Ennek megfelelôen a végtermék gyártó esetünkben a felvonógyár a megfelelô minôségû, típustanúsítással rendelkezô részegységek összeszerelésére, beszabályozására koncentrálhat, SJEC próbatorony és így a gyártmány elôállításának termelékenysége és minôsége elérheti a világ legfejlettebb felvonógyárainak produktivitását és termék-minôségeit. Ezek után szeretném a fejlôdés ütemét a TÜV SÜD többéves vizsgálati tapasztalatai alapján egy jó nevû kínai felvonó és mozgólépcsôgyár, a SUZHOU JIANGNAN JIAJIE ELEVATOR GROUP CO. LTD., röviden SJEC példáján bemutatni: A TÜV SÜD és magyar leányvállalata az ÉMI-TÜV Bayern Kft. szakemberei 1995 óta végzik az SJEC termékeinek biztonságtechnikai vizsgálatait és különbözô szabványkövetelmények szerinti minôségtanúsítását. A vállalat székhelye, mint arra a neve is utal, Suzhou. A Jangce völgyében fekvô Suzhou egyike Kína legrégebbi és legszebb történelmi városainak. A város és nevezetességei 2700 éves múltra tekinthetnek vissza. A tíz éve még alig 1,5 millió lakosú település évezredeken át a selyemipar egyik központja volt. Napjainkra 8 milliós lélekszámra felduzzadva, egyike a modern Kína ipari központjainak és a kínai felvonóipar fellegvárává vált. A nagy belföldi keresletre való tekintettel a város körzetébe több felvonógyár települt, többek között a Schindler, az OTIS konszernek gyárai, és itt építette fel legújabb felvonóajtó-gyárát, kezdeti mintegy évi 20 ezer felvonóakna és fülkeajtó gyártásának figyelembevételével az olasz SEMATIC felvonóalkatrész gyártó konszern is. Az SJEC felvonógyára korábban a város régi, turista nevezetességeirôl híres negyedében, az ún. Tiger Hill közelében, egy ôsrégi csatorna partján volt, ahol további fejlesztésére nem volt lehetôség. Ezért a cég vezetôsége kb. 2 évvel ezelôtt teljesen új gyártóüzemet, irodaházat és 64 m magas felvonó próbatornyot építtetett a város közelében kialakított egyik ipari parkban. Szeretném megjegyezni, hogy Suzhou-ban az ipari park kifejezés valóban parkot jelent, mert a termelô üzemek modern épületekben, ténylegesen parkosított környezetben, több ezer elônevelt, odatelepített díszfától övezve kultúrált körülmények között mûködnek. Az SJEC új üzeme m 2 alapterületû, amelybôl a szerelôcsarnok m 2 területet foglal el. Az üzemben foglalkoztatottak száma kereken 400 fô, melybôl fizikai dolgozó 150! Ezzel az igen alacsony létszámmal, magas fokú automatizálás, kooperációs külsô beszállítás és széleskörû tipizálás mellett (pl. a gyártott mozgólépcsôk nem csak szélesség, hanem hosszúság szerint is tipizálva vannak) a gyár évente 1500 mozgólépcsôt és mozgójárdát, továbbá 1500 személyfelvonót gyárt. Saját gyártásában készülnek az alumínium présöntvény mozgólépcsô lépcsôfokok és mozgójárda paletták is; ez utóbbiak nemcsak az SJEC által gyártott berendezések ré-

17 Az SJEC gyára Makovsky Máriusz, ÉMI-TÜV SÜD Kft. Paolo Zappa, a Sematic Csoport elnöke Qian Zhiwei, az SJEC minôségügyi vezetôje Su Jirong, az SJEC alelnöke szére, hanem más mozgólépcsô gyártó üzemek számára is. A vállalat szerviz-karbantartásában lévô 1000 felvonó és mozgólépcsô karbantartását további 50 szerelô végzi. Fenti termelékenységi mutatókat vizsgálva meglepôen jó eredményeket találtunk. Tájékoztatás jelleggel: a hagyományos kis és közepes nagyságú felvonógyártó cégek, ahol a villamos alkatrészek és alapanyagok kivételével általában minden saját gyártásban készül, az évente kibocsátott berendezések száma nagyjából megegyezik a foglalkoztatottak összlétszámával. Vagyis 1 berendezés/1 fô/1 év. Ez a szám a legnagyobb gyártók esetén kb berendezés/1 fô/1 év értékig emelkedik. Az SJEC kb berendezést állít elô évente, 400 foglalkoztatottal, ami megfelel 7,5 berendezés/1 fô/1 év értéknek, ami nemzetközi mércével mérve is nagyon magas. Jelenleg a vállalat a hazai igények kielégítése mellett termékeit a világ 50 országába, elsôsorban Dél-Amerikába és Ázsiába exportálja, de jelentôs számban gyárt mozgólépcsôket európai cégek számára is. Mozgójárda gyártás területén az eladott darabszám alapján az SJEC világelsô! A vállalat fejlesztési tervében az alábbi fôbb célkitûzések szerepelnek: a termelés felfuttatása évi 5000 felvonó és 3000 mozgólépcsô illetve mozgójárda gyártására. Ezen belül: Mozgójárdák: 12 emelkedésû, 150 m hosszú, m/m széles mozgójárdák gyártása. Mozgólépcsôk: 12 m és 25 m emelômagasságú mozgólépcsô típusok kialakítása Felvonók: gépház nélküli felvonók 630 kg teherbírás és v=1,75 m/sec menetsebesség, személyfelvonók (gépházas és mini gépházas illetve panoráma) 1600 kg és 2-2,5 m/sec menetsebesség, továbbá gyorsfelvonók 2000 kg teherbírás és v=4 m/sec menetsebesség figyelembe vételével történô kifejlesztése. Az alkalmazott hajtások a magasabb sebességtartományokban permanens mágneses motoros, hajtómû nélküli kialakításúak. A vállalat legnagyobb ügyfelei bel- és külföldön egyaránt a hipermarket láncok (pl. IKEA, stb.). Ez évben a TÜV szakemberei a kínai minôségellenôrzô hatóság vizsgálatait követôen megvizsgálták és megfelelôségét tanúsították a v=2,5 m/sec menetsebességû felvonócsoportnak. Elôzetes vizsgálatot végeztek a v=4 m/sec menetsebességû felvonóknál, és a 25 m emelômagasságú mozgólépcsônél. Ha az SJEC termékeit és fejlesztési törekvéseit a számok tükrében vizsgáljuk, meg kell állapítanunk, hogy a magas gyártási termelékenység mellett az elôállított termékek minôsége kiváló. A gyártott darabszám kínai mértékkel mérve is jelentôs. (Az országban évente SJEC próbatorony üzembe helyezett felvonók száma kb , a mozgólépcsôké a évi adatok alapján.) Tekintettel arra, hogy a többi kínai felvonó gyártó bázisnál is hasonló tendenciák érvényesülnek a jövôt illetôen, ha a évi pekingi olimpiai játékokat követôen a belföldi építkezés üteme csökken, akkor a kínai felvonóipar exportjának jelentôs növekedése várható. Fentiek alapján jól látható, hogy más termelô iparágakhoz hasonlóan, a mozgólépcsôipar szinte teljes egészében, és a felvonóipar jelentôs hányada legalábbis ennek standard berendezéseket gyártó bázisa, a hozzátartozó részegység-gyártással és fejlesztéssel egyetemben a távolkeleti régióba költözött. Nem kell soká várni, amíg ott a speciális berendezések létesítéséhez szükséges kutató intézményrendszer is kialakul. Ami viszont a teljes kínai ipar, de különösen az újonnan létesített iparágak vonatkozásában komoly problémát okoz, az az, hogy a szakemberképzés üteme még nem tudta az ipari termelés gyors felfutását követni. Hasonlóan ahhoz, ahogyan az a keleteurópai országokban az erôltetett iparfejlesztés idôszakában is történt. Ugyanis magas színvonalú gyártási kultúrák kialakulásához több generáció gyártási tapasztalatai szükségesek. Ez az idô bizonyos mértékig a licencadó vagy gyártáskihelyezô, illetve kellô felkészültségû független minôségellenôrzô szervezet intenzív ellenôrzése mellett csökkenthetô, de mindenképpen türelmet igénylô lassú folyamat. Hiszen a svájci óraipar vagy az európai minôségi gépipar kialakulása is több mint egy évszázadot vett igénybe. Ezek után vizsgáljuk meg, hogy a kialakult helyzetben milyen feladatok ellátására kell az európai, de különösen az olyan kis országok, mint Magyarország felvonóiparának berendezkedni? A felvonópiac árbevétel szempontjából nagyjából két egyenlô részre osztható. Ezek a létesítés és a fenntartás költségei. Míg elôzôhöz a gyártás és szerelés, úgy másodikhoz a szervízszolgáltatás tartozik. Magyarországon a felvonógyártás már a rendszerváltást követôen gyakorlatilag megszûnt. A gyártóiparban foglalkoztatottak munkájukat vagy elvesztették, vagy a fenntartásban és a kereskedelemben tudtak elhelyezkedni. A beruházóknak, befektetôknek közömbös, hogy az új berendezéseket szállító multinacionális cégek termékeiket hol állítják vagy állíttatják elô. Ezen a téren változás csak akkor várható, ha az újonnan létesült gyártóüzemek a piacon már a saját nevükben kívánnak fellépni. Ez ebben a szektorban árcsökkenést eredményezhet. A fenntartás területén, abban a pillanatban, hogy fizetôképes kereslet jelentkezik az elhasználódott felvonóállomány felújítására, pl. Snell program, stb. vagy netán a hazai szakemberek, ezen belül elsôsorban a felvonószerelôk bére emelkedne, megkezdôdik multinacionális síkon a küzdelem a ma még túlnyomórészt hazai Su Jirong, az SJEC alelnöke, Makovsky Máriusz, ÉMI-TÜV SÜD Kft. 25 m emelômagasságú mozgólépcsô

18 Mozgólépcsô-gyártó csarnok Mozgójárda Su Jinrong, SJEC alelnök kézben lévô fenntartási piac újrafelosztásáért. Ennek elôjelei már érezhetôek, egyre jobban visszaszorul a magyar kis- és középipar. Katasztrofálisan épül le a hazai felvonószakember-képzés. Egyre több jó képességû felvonószerelô vállal külföldön munkát. Ha ez a tendencia tovább érvényesül, úgy az üzemben lévô felvonóállomány fenntartása szakemberhiány következtében ellehetetlenül. A hazai szakemberhiány megoldása elôbb-utóbb a multinacionális cégek rendelkezésére álló, alacsony bérû külföldi, pl. kiképzés címén foglalkoztatott kelet-európai vagy egyéb olcsó, minimális szociális igényû, akár a gépházban is ellakó szakemberek segítségével történhet. Lásd több nyugat-európai ország példáját. Amennyiben ezen folyamat meggátlására idôben intézkedés nem történik és erre szeretném a Magyar Felvonószövetség, a kamarák és hatóságok figyelmét felhívni, úgy a hazai felvonóipar a fenntartási piacról is kiszorul. Ezek után szeretném felhívni a figyelmet egy másik, a világgazdaság átrendezôdésével kapcsolatos, a felvonóipar súlypontáthelyezôdését is befolyásoló munkahelyteremtô jelenségre. Ez pedig a turizmus. A határok megnyitása, a globalizáció soha nem látott lehetôségeket biztosít a turizmus számára, tízmilliós nagyságrendû tömegek vándorolnak évente kontinensrôl kontinensre, a napfényes tengerpartra, téli sportra alkalmas hegyvidékre vagy gyógyvizek közelébe. Az ezzel párhuzamosan kialakuló szolgáltatóipar a legfôbb munkahelyteremtô ágazat a mezôgazdasági és ipari termelésbôl az automatizálás következtében kiszoruló tömegek számára. A felvonóipar pedig elsôsorban a szállodaiparon keresztül fokozottan érzékeny a turizmus fellendülésére. Ha csak a legfontosabb európai turistafogadó országok közül Olasz-, Spanyol- és Görögország felvonóellátását vizsgáljuk, azt látjuk, hogy az európai országok közül a legtöbb, közel egymillió felvonóval Olaszország rendelkezik. A legtöbb felvonót, kb. évi 40 ezret ami közel a kétszerese a legnagyobb európai ipari államban, Németországban évente üzembe helyezett berendezések számának Spanyolországban helyezik üzembe. A Magyarországgal közel azonos nagyságú és lakosságszámú, de évente 7-8 millió turistát fogadó Görögországban kb. 400 ezer felvonó üzemel, ami több mint tízszerese a hazai felvonóállománynak. Hogy olyan országokról ne is beszéljünk, mint a turizmus fogadására napjainkban berendezkedô Öböl-menti államok, ahol az új szállodákban a világ legnagyobb sebességû felvonói kerülnek üzembe helyezésre, melyek szervízellátása, sôt biztonságtechnikai ellenôrzése külföldrôl von el magasan kvalifikált felvonószakembereket. Mindezzel arra szerettem volna rámutatni, hogy a hazai turizmus fejlesztése sok más szolgáltató iparág mellett mentôövet jelentene a magyar felvonóipar számára is. Amennyiben az illetékesek az elôzôekben részletezett, gazdaságunkra negatívan ható tendenciákat felismerik, úgy megfelelô szabályozással amire uniós példa is van nemzeti értékeink érintett részét a hazai munkavállalók számára még megmenthetik. Végezetül, de nem utolsó sorban, néhány gondolat a minôségellenôrzô, tanúsító szervezetek helyzetérôl. Az uniós csatlakozást követô dereguláció, liberalizáció hatalmas rendet vágott az állami monopólium alapján dolgozó szervezetek sorában. Azok az intézmények, amelyek nem tudtak alkalmazkodni a megváltozott körülményekhez, megszûntek, felszámolásra kerültek. Ahol viszont a management és a kollektíva idejében felismerte a váltás elkerülhetetlenségét, és idejében tudott a fogyasztói igényeknek megfelelô, színvonalas új szolgáltatásokkal a versenyhelyzethez igazodni, ott a szervezet átalakult, piacképes egységei felfutottak, és árbevételének volumenét a százalékos piacvesztés ellenére növelni tudta. Ezen szervezetek közé tartozik az ÉMI-TÜV Bayern Kft. új néven ÉMI-TÜV SÜD Kft. is. Cégünk idejében tudott igazodni a világkereskedelem jellegébôl adódó minôségromlás által sújtott fogyasztók érdekvédelmi törekvéseihez. Egyetlen dolgozónkat sem kellett elbocsátanunk munkaellátottság hiánya miatt, és tudtuk kompenzálni munkatársaink infláció következtében fellépô anyagi veszteségeit. Német anyavállalatunk segítségével ki tudtunk lépni a szûk hazai piacról és rendszeresen végzünk munkát távoli országokban is. A történelem fintora, hogy a CE jel egyre inkább szimbolikussá válása következtében megbízásaink növekvô hányada a korábban hatósági ellenôrzés alól kivont, gyártói önellenôrzési szférába utalt termékek sorából kerül ki. Különösen azért, mert a fejlôdô országokban számos ipari termék elôállítására újonnan létesített, kellô gyártási tapasztalattal még nem rendelkezô vállalat az éles gazdasági versenyben hajlamos az elôállítási költségek csökkentése érdekében termékei CE jellel rögzített mûszaki jellemzôinek durva minôségrontással járó önkényes megváltoztatására. Ezt még fokozza, ha a helyi minôségellenôrzô szervezet liberalizmusból vagy szakmai tapasztalatlanságból ezt nem akadályozza meg. Mindennek lényege: ha partnereinknek olyat tudunk nyújtani, amire szükségük van, akkor visszatérnek hozzánk és cégünk továbbra is eredményesen mûködhet. Makovsky Máriusz, fôtanácsadó ÉMI-TÜV SÜD Kft.

19 Felvonó 17 Idôszerû kérdés a felvonók zaj- és rezgésszigetelése z utóbbi idôben egyre több panasz éri a felvonókat, hogy zajosak. Az észrevétel egyaránt vonatkozik az (akár több évtizede) A üzemelô berendezésekre, és a most telepítés alatt állókra is. A probléma kezelésére a régi hazai szabályozás telepítési követelményeket írt elô. Így például sokáig az OÉESZ tételesen szabályozta a felvonóhoz tartozó helyiségek elhelyezésének lehetôségét, miszerint felvonó gépház, illetve akna mellé nem lehetett közvetlenül lakóhelyiséget építeni. Rendelkezett a létesítési szabvány a felvonó gépházában keletkezô zaj megengedett mértékére vonatkozóan is, tételes elôírásokat tartalmazva. Az EU-csatlakozással egyidejûleg a magyar elôírásokat visszavonták. Az OÉESZ helyére lépô 253/1997. (XII.20.) Korm. rendelet (OTÉK) már nem rendelkezik a felvonó mellé telepített lakószobák tilalmáról. Emellett a szabványváltozások során bevezetett, és jelenleg hatályos normatív dokumentumok csak azt írják elô, hogy a felvonóból az épületre nem adódhatnak át káros rezgések. A lakóépületek megengedett zajterhelésére a 8/2002. (III.22.) KöM- EüM együttes rendelet tartalmaz követelményeket, meghatározva a lakóépületekben az összes épületgépészeti berendezések (nevesítve a klímát, szellôzést, felvonót, stb.) egyidejû mûködése esetén a határértékeket. Ezek a maximált határértékek függenek a napszakoktól (más éjjel és más nappal), továbbá az ingatlan beépítési környezetétôl (más zöldövezetben és más például belterületen). Mivel a felvonó által keltett zaj és rezgés a konstrukció, illetve a beépítés függvénye, ezek értékei az üzemelés során állandóak. A kérdést bonyolítja, hogy az elviselhetô zaj mértéke függ a szubjektív érzékenységtôl, illetve a kibocsátott hang intenzitásától és frekvenciájától egyaránt. Nem egyszerû a felvonók által keltett zajok és rezgések analizálása sem. Különbözô frekvenciájú rezgések keletkezhetnek a meghajtó gépcsoport egyes elemeinek mûködése (villamos motor, hajtómû, tengelykapcsoló, stb.), illetve a fülke és ellensúly közlekedése során. Ezek a rezgések érzékelhetôek a keletkezés helyén a gépházban, illetve az aknában, vagy gépház nélküli kivitel esetén csak az aknában és az épületszerkezetek közvetítésével elterjedhetnek bárhol az épületben. Védekezni a rezgések keletkezése ellen lehet, ez a felvonó gyártómûvének feladata és kötelessége, továbbá az elterjedés ellen megfelelô rezgéscsillapító / rezgésszigetelô elemek alkalmazásával, amelyek a zajforrás és az épületszerkezetek közé kerülnek beépítésre: általában a gépkeret és a tartószerkezet közé, szükség esetén a vezetôsínek és a tartószerkezet közé. Általában ezeket a megoldásokat a gyártó is rendszeresíti vagy ajánlja. A megfelelô zaj- és rezgésszigetelés megteremtése a felvonó

20 18 Felvonó telepítésekor a legegyszerûbb és leghatékonyabb, az utólagos beavatkozás egyrészt költségesebb, másrészt jelentôs szerelôi beavatkozást igényel. Célszerû a kérdésben preventíven eljárni és érdemes a beépítendô felvonó gyártójától / forgalmazójától a berendezés telepítése elôtt a tényleges zajszintrôl írásbeli tájékoztatást kérni, illetve a típuskiválasztás során a gyártók ajánlatát ebbôl a szempontból is elbírálni. Nehezíti a problémát, hogy ma a keletkezô rezgések és zaj kibocsátásra vonatkozó határértékek nincsenek szabályozva, továbbá, hogy az alkalmazott rezgésszigetelô betétek laboratóriumi vizsgálata és megfelelôségének ellenôrzése sem megoldott. A rezgésszigetelô elemek felépítésükbôl adódóan nem minden frekvenciájú rezgés kioltására alkalmasak, ezért célszerû azok bevizsgáltatása. Ellenkezô esetben elôfordulhat, hogy az utólagos beavatkozás sem hozza meg az elvárt eredményt. Minden szempontból megfelelô megoldást csak a keletkezô rezgések és zajok frekvenciájának mûszeres feltárása, továbbá az alkalmazott rezgésszigetelô betétek laboratóriumi vizsgálata eredményezhet. Fentiek ellenére több éves tapasztalat birtokában állítható, hogy a lakóépületekbe beépített, megfelelôen tervezett és gyártott illetve felszerelt, és gondosan karbantartott felvonók által keltett zajok és rezgések nem okoznak káros fôleg nem elviselhetetlen terhelést, azok nem haladják meg egy automata mosógép zajterhelését. Palla Miklós, vezetô szakértô Felvonóvizsgáló Állomás ÉMI-TÜV SÜD Kft. Gyökér Imre, tanúsítási csoport vezetôje ÉMI-TÜV SÜD Kft.

2007. október IV. évfolyam, 11. szám. www.emi-tuv.hu. Hírek ÉMI-TÜV. Több biztonság Nagyobb érték. Az ÉMI-TÜV SÜD Kft.

2007. október IV. évfolyam, 11. szám. www.emi-tuv.hu. Hírek ÉMI-TÜV. Több biztonság Nagyobb érték. Az ÉMI-TÜV SÜD Kft. www.emi-tuv.hu 2007. október IV. évfolyam, 11. szám Hírek Az ÉMI-TÜV SÜD Kft. információs lapja ÉMI-TÜV Több biztonság Nagyobb érték Csak a változás állandó! Ha körültekintünk a gazdaság világában, jó

Részletesebben

Az ÉMI-TÜV Bayern Kft. információs lapja

Az ÉMI-TÜV Bayern Kft. információs lapja Az ÉMI-TÜV Bayern Kft. információs lapja A minôség és a biztonság szolgálatában 2004. október - I. évfolyam, 3. szám Nyomástartó berendezések megfelelôség értékelésével kapcsolatos tapasztalatok Magyarország

Részletesebben

Hírek. Az ÉMI-TÜV SÜD Kft. információs lapja. Változások az EMAS hitelesítési követelményekben és eljárásokban. www.emi-tuv.

Hírek. Az ÉMI-TÜV SÜD Kft. információs lapja. Változások az EMAS hitelesítési követelményekben és eljárásokban. www.emi-tuv. 2010. november VII. évfolyam, 16. szám www.emi-tuv.hu Hírek Az ÉMI-TÜV SÜD Kft. információs lapja ÉMI-TÜV Több biztonság Nagyobb érték Változások az EMAS hitelesítési követelményekben és eljárásokban Koncentráció

Részletesebben

2011. április Több biztonság Nagyobb érték

2011. április Több biztonság Nagyobb érték 2011. április VIII. évfolyam, 17. szám www.emi-tuv.hu Hírek Az információs lapja CE jel az acél- és alumíniumszerkezeteken ÉMI-TÜV Több biztonság Nagyobb érték Tavaszi szél Nem mindennapi izgalmak és nehézségek

Részletesebben

Notified Body 1417. >> ISO 14001:2004, az új KIR szabvány. >> Fókuszban az élelmiszerbiztonság. >> KEVIÉP Kft. Szakértelem Biztonság Minôség

Notified Body 1417. >> ISO 14001:2004, az új KIR szabvány. >> Fókuszban az élelmiszerbiztonság. >> KEVIÉP Kft. Szakértelem Biztonság Minôség 2005. június II. évfolyam, 5. szám ÉMI-TÜV Bayern Minôségügyi és Biztonságtechnikai Kft. Központ: H-2000 Szentendre Dózsa György út 26. Tel.: (+36) 26 501-120 Fax: (+36) 26 501-150 e-mail: igazgatosag@emi-tuv.hu

Részletesebben

III. MUNKAVÉDELMI JOGSZABÁLYOK...20

III. MUNKAVÉDELMI JOGSZABÁLYOK...20 Vállalkozók Európában 3 Tartalomjegyzék I. BEVEZETÉS...6 CSATLAKOZÁS EURÓPÁHOZ...6 HAZAI HÁTTÉR...7 A MUNKAVÉDELEM KÖRE...9 II. EURÓPAI ELŐZMÉNYEK...12 A SZOCIÁLIS KARTA ÉS AZ EGYSÉGES EURÓPAI OKMÁNY...12

Részletesebben

Hatvan évvel ezelôtt, 1950. januárjában kezdte meg mûködését az ERÔMÛ BERUHÁZÁSI VÁLLALAT, az ERBE.

Hatvan évvel ezelôtt, 1950. januárjában kezdte meg mûködését az ERÔMÛ BERUHÁZÁSI VÁLLALAT, az ERBE. TISZTELT PARTNERÜNK! Hatvan évvel ezelôtt, 1950. januárjában kezdte meg mûködését az ERÔMÛ BERUHÁZÁSI VÁLLALAT, az ERBE. 1992. október 1-ével alakult korlátolt felelôsségû társasággá ERBE ENERGETIKA Mérnökiroda

Részletesebben

2008. április V. évfolyam, 12. szám. www.emi-tuv.hu. Hírek ÉMI-TÜV. Több biztonság Nagyobb érték. Az ÉMI-TÜV SÜD Kft.

2008. április V. évfolyam, 12. szám. www.emi-tuv.hu. Hírek ÉMI-TÜV. Több biztonság Nagyobb érték. Az ÉMI-TÜV SÜD Kft. 2008. április V. évfolyam, 12. szám www.emi-tuv.hu Hírek Az ÉMI-TÜV SÜD Kft. információs lapja ÉMI-TÜV Több biztonság Nagyobb érték Növekedési pályán A gazdasági életben minden önfenntartó szervezet számára

Részletesebben

1138 Budapest, Váci út 76. telefon: 06 1 238 2210 fax: 06 1 238 2219 www.sinergy.hu. Fenntarthatósági jelentés 2010-2011

1138 Budapest, Váci út 76. telefon: 06 1 238 2210 fax: 06 1 238 2219 www.sinergy.hu. Fenntarthatósági jelentés 2010-2011 1138 Budapest, Váci út 76. telefon: 06 1 238 2210 fax: 06 1 238 2219 www.sinergy.hu Fenntarthatósági jelentés 2010-2011 Tartalomjegyzék 1 Tartalomjegyzék 4 Köszöntő 7 Legjobb gyakorlataink 11 Cégbemutatás

Részletesebben

Év végi beszélgetés Gopcsa Péter vezérigazgató úrral

Év végi beszélgetés Gopcsa Péter vezérigazgató úrral Tartalomjegyzék Év végi beszélgetés Gopcsa Péter vezérigazgtó úrral 1 Beszámoló az MVM OVIT Zrt. 2012. I-III. negyedévi gazdálkodásáról 4 Az MVM OVIT Zrt. középtávú stratégiája felülvizsgálatának a tézisei

Részletesebben

A Közép- Dunántúli Regionális Napenergia Klaszter

A Közép- Dunántúli Regionális Napenergia Klaszter A Közép- Dunántúli Regionális Napenergia Klaszter Stratégiai terve Készült a Közép-Pannon Terület - és Gazdaságfejlesztési Szolgáltató Non Profit Kft. Részére készült munkaanyag 1 Tartalomjegyzék Közép-dunántúli

Részletesebben

WEKERLE SÁNDOR ÜZLETI FŐISKOLA. Dr. Potóczki György NEMZETKÖZI POSTAI KÜLDEMÉNYFORGALOM

WEKERLE SÁNDOR ÜZLETI FŐISKOLA. Dr. Potóczki György NEMZETKÖZI POSTAI KÜLDEMÉNYFORGALOM WEKERLE SÁNDOR ÜZLETI FŐISKOLA Dr. Potóczki György NEMZETKÖZI POSTAI KÜLDEMÉNYFORGALOM Budapest 2012 Tartalomjegyzék oldal I. ELŐSZÓ...3 II. III. IV. A NEMZETKÖZI ÁRU- ÉS KÜLDEMÉNYFORGALOMRÓL ÁLTALÁBAN..5

Részletesebben

ISD POWER Kft. Villamos energia Termelői Engedélyes. Üzletszabályzata. 2008. január

ISD POWER Kft. Villamos energia Termelői Engedélyes. Üzletszabályzata. 2008. január ISD POWER Kft Villamos energia Termelői Engedélyes a 2008. január 4. átdolgozott kiadás TARTALOMJEGYZÉK 1. ELŐSZÓ... 4 1.1. Az tárgya... 4 1.2. Az hatálya... 5 1.3. Fogalom meghatározások... 6 2. A TERMELŐI

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK NAPPALI tagozat EXPORT-IMPORT szakirány

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK NAPPALI tagozat EXPORT-IMPORT szakirány BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK NAPPALI tagozat EXPORT-IMPORT szakirány IPARI PARKOK, MINT A GAZDASÁGFEJLESZTÉS ESZKÖZEI AZ ÉSZAK - ALFÖLDI RÉGIÓBAN Készítette:

Részletesebben

Az Igazgatóság közleményei

Az Igazgatóság közleményei Tartalomjegyzék Az MVM OVIT Zrt. 2012. december 19-ei rendkívűli közgyűlése 1 Az Igazgatóság közleményei 1 Az új csoportszintű szabályozók leképezése 2 Projektjeinkről 3 Rendezvények 8 Új belépők 10 Munkavédelem

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK. Levelező tagozat. Külgazdasági vállalkozás szakirány

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK. Levelező tagozat. Külgazdasági vállalkozás szakirány BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK Levelező tagozat Külgazdasági vállalkozás szakirány CUKRÁSZIPARI SÜTŐKEMENCÉKET GYÁRTÓ HAZAI MIKROVÁLLALKOZÁS KÜLPIACRA

Részletesebben

)mert. magazin. MÁTRAI ERÕMÛ Zrt.( 2010 nyár

)mert. magazin. MÁTRAI ERÕMÛ Zrt.( 2010 nyár mert magazin 2010 / nyár magazin 2010 nyár Mátrai Erőmű Zrt. )mert MÁTRAI ERÕMÛ Zrt.( Mátrai Erőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság H-3271 Visonta, Erőmű utca 11. Tel.: +36 37 334 000, Fax: +36 37 334

Részletesebben

Hírlevél 2015. Szekszárdi Szakmai Nap Érdekes témák, gyakorlatias előadások. július XVI. évfolyam 1. szám

Hírlevél 2015. Szekszárdi Szakmai Nap Érdekes témák, gyakorlatias előadások. július XVI. évfolyam 1. szám Hírlevél 2015. július XVI. évfolyam 1. szám Szekszárdi Szakmai Nap Érdekes témák, gyakorlatias előadások A jól bevált és jelentõs létszám befogadására alkalmas szekszárdi Bodri Pincészet nagytermében került

Részletesebben

A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS ALAPJAI

A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS ALAPJAI FINNA HENRIETTA - TÓTH ZSUZSANNA ESZTER A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS ALAPJAI Oktatási anyag a magyarországi kis- és középvállalkozások számára 1 TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék... 2 Bevezetés... 4 1. Az európai

Részletesebben

A Közép-magyarországi régió regionális innovációs stratégiája

A Közép-magyarországi régió regionális innovációs stratégiája Előzetes változat! A Közép-magyarországi régió regionális innovációs stratégiája (összefoglalás) CHIC Közép-magyarországi Innovációs Központ 2004. 06. 18. Tartalomjegyzék Bevezetés...3 1 Helyzetkép...3

Részletesebben

Éves jelentés 2006 Magyarország

Éves jelentés 2006 Magyarország Éves jelentés 2006 Magyarország www.siemens.hu Az üzleti tevékenység sarokszámai A Siemens Zrt. üzleti tevékenységének sarokszámai 2005/2006-ban (US GAAP szerint) 2004/2005 2005/2006 Jegyzett tőke 6 000

Részletesebben

Az ÉMI-TÜV SÜD csapata. mûszaki szolgáltatásaival sikerré kovácsolja munkáját a minôségügy és a biztonságtechnika területén. Notified Body 1417

Az ÉMI-TÜV SÜD csapata. mûszaki szolgáltatásaival sikerré kovácsolja munkáját a minôségügy és a biztonságtechnika területén. Notified Body 1417 2009/5 Minõségirányítási rendszer az Invitel Távközlési Zrt.-ben Javaslat egy kiválósági modell kialakítására a felsõoktatásban EFQM alapú önértékelés az önjavító szociális ellátásban A folyamatteljesítmény

Részletesebben

AZ ÉLELMISZER AZ ÉLETÉRT

AZ ÉLELMISZER AZ ÉLETÉRT MAGYAR NEMZETI ÉLELMISZER- TECHNOLÓGIAI PLATFORM AZ ÉLELMISZER AZ ÉLETÉRT A magyar élelmiszeripar egyeztetett innovációs stratégiai terve A 2009. évi felülvizsgált változat tervezete (2. változat) 2009.

Részletesebben

AZ INTEGRÁLT KOMMUNIKÁCIÓ BEMUTATÁSA A SIEMENS NEMZETI VÁLLALAT PÉLDÁJÁN

AZ INTEGRÁLT KOMMUNIKÁCIÓ BEMUTATÁSA A SIEMENS NEMZETI VÁLLALAT PÉLDÁJÁN BGF KKFK Elektronikus Könyvtár Az elektronikus könyvtár teljes szövegű dokumentumokat tartalmaz biztosítva a szabad információhozzáférést. A szerzői és egyéb jogok a dokumentum szerzőjét/tulajdonosát illeti.

Részletesebben

ÉPÜLET ENERGETIKAI VESZTESÉGFELTÁRÁSA

ÉPÜLET ENERGETIKAI VESZTESÉGFELTÁRÁSA ÉPÜLET ENERGETIKAI VESZTESÉGFELTÁRÁSA Sümeghy Péter szigorló gépészmérnök.. Dr. Csoknyai István egyetemi docens. Dr. Zsebik Albin egyetemi docens Budapest, 2004. május 21. KÖSZÖNETNYÍLVÁNÍTÁS Ezúton szeretném

Részletesebben

DOKTORI ÉRTEKEZÉS. Kreativitás, design és minőség a textilruházati iparban -

DOKTORI ÉRTEKEZÉS. Kreativitás, design és minőség a textilruházati iparban - DOKTORI ÉRTEKEZÉS Kreativitás, design és minőség a textilruházati iparban - A ruházati formatervezés oktatásának új aspektusai Budapest 2005 Szerző: Kisfaludy Márta Konzulens: Polgár Csaba, egyetemi tanár

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali tagozat Logisztika szakirány

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali tagozat Logisztika szakirány Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali tagozat Logisztika szakirány FÓKUSZBAN A VERSENYKÉPESSÉG EGY TARTÁLYKOCSIS VÁLLALKOZÁS MŰKÖDÉSÉNEK VIZSGÁLATA Készítette:

Részletesebben

VEGYIPAR MAGYARORSZÁGON. Jubileumi kiadvány a Magyar Vegyipari Szövetség. megalakulásának 25. évfordulója alkalmából

VEGYIPAR MAGYARORSZÁGON. Jubileumi kiadvány a Magyar Vegyipari Szövetség. megalakulásának 25. évfordulója alkalmából VEGYIPAR MAGYARORSZÁGON Jubileumi kiadvány a Magyar Vegyipari Szövetség megalakulásának 25. évfordulója alkalmából 1990 2015 TARTALOM Lectori salutem............................. 4 A MAGYAR VEGYIPAR FŐ

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK. Nappali tagozat TŐZSDE- PÉNZINTÉZETEK SZAKIRÁNY

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK. Nappali tagozat TŐZSDE- PÉNZINTÉZETEK SZAKIRÁNY Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat TŐZSDE- PÉNZINTÉZETEK SZAKIRÁNY A MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALATOK HELYZETE A HAZAI GAZDASÁGBAN, TÁMOGATÁSUK

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT KOLOZSVÁRI ANIKÓ 2007. - 1 -

SZAKDOLGOZAT KOLOZSVÁRI ANIKÓ 2007. - 1 - SZAKDOLGOZAT KOLOZSVÁRI ANIKÓ 2007. - 1 - BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI MARKETING ÉS TELJES KÖRŰ MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS SZAK Nappali tagozat Fogyasztói Piaci szakirány

Részletesebben