Gazdaságosabb lett az új festési folyamat

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Gazdaságosabb lett az új festési folyamat"

Átírás

1 1 oldal A Rába Jármûipari Holding lapja LIX. évfolyam 7. szám augusztus szeptember Gazdaságosabb lett az új festési folyamat 13. oldal Dolgozói elégedettség felmérés 18. oldal Mint arról elôzô számunkban már beszámoltunk, 2007 szeptemberében a Futómû -ben dolgozói elégedettség felmérést végzünk. A felméréssel kapcsolatban munkatársunk kérdezte a kutatást lebonyolító cég, a BellResearch szakértôjét. Bírják a speciális igénybevételt a Rába jármûvei 12. oldal Az üzleti tervének megfelelôen zárta az év elsô felét a Rába Jármû, s felkészült a társcégek növekvô igényeinek kiszolgálására. A második félévben a katonai jármûvek gyártása és a mintaalkatrészek gyártása adja a társaság fô feladatát. Rába-kisfilm a szakmák érdekében 8. oldal A Rába Nyrt. csatlakozott ahhoz az országos kezdeményezéshez, melyet a Fiatalok egy jobb jövôért alapítvány indított útjára több támogató szervezettel együtt: vagyis a szakmunkás- és szakképzés népszerûsítésének projektjéhez. HORVÁTH ZOLTÁN

2 2 oldal 2 Holding KRAUSZ KATALIN Terv szerint halad SZEPTEMBERBEN VÉGEZZÜK EL AZ ÖSSZES ÜZLETI FOLYAMAT TESZTELÉSÉT, ELFOGADTATÁSÁT A FELHASZ- NÁLÓK SEGÍTSÉGÉVEL. EKKOR KEZDJÜK MEG A FEJLESZ- TÉSRE KIJELÖLT RIPORTOK PROGRAMOZÁSÁT, VALAMINT AZ ADATMIGRÁCIÓ TESZTELÉSÉT IS. UTÓBBI LÉNYEGE, HOGY A TÖRZSADATÁLLOMÁNYOKAT ÉS A NYITÓADATO- KAT BE KELL ÉPÍTENI AZ ÚJ RENDSZERBE, MIUTÁN A RÉGI TELJESEN MEGSZÛNIK. HATALMAS MENNYISÉGRÔL VAN SZÓ: A VEVÔI, SZÁLLÍTÓI ÁLLOMÁNYOK EZRES, A CIKK- ADATOK SZÁZEZRES NAGYSÁGRENDÛEK. MEG KELL TERVEZNÜNK, HOGYAN ADJUK ÁT EZEKET A RÉGI VERZIÓBÓL AZ ÚJBA. Ahogy arról legutóbbi számunkban beszámoltunk, a Rábánál június elején elkezdôdött az Oracle termelésirányítási és pénzügyi rendszer as verziójának lecserélése, idegen szóval upgrade-je. Ez a móri gyár kivételével ahol a jelenlegi SÍPrendszer csak az upgrade után jöhet szóba egyaránt érinti az Alkatrészgyártó kft.-t, a Futómû kft.-t és a Jármû kft.-t. Az eddigi munkáról Krausz Katalin projektvezetô számolt be. Elmondta: intenzív munkával július közepére befejezték a koncepcionális tervezést. A legelején természetesen elkészítették a projektindító dokumentumot, leírták a szabályzatokat, tisztázták a döntési jogköröket, az eljárásrendet, projektkönyvtárat állítottak fel. Ezt követôen végignézték az összes üzleti folyamatot mindhárom tagvállalatnál. Felmérték, összeírták a módosításra vonatkozó felhasználói igényeket, rög- az Oracle-verzióváltás A z Oracle verzióváltási projekt koncepcionális tervezése, valamint a projektre ha lehetséges volt, megoldási javaslatot is zítették, analizálták a felvetéseket, amelyektagok elôzetes oktatása befejezôdött, és adtak. A másik nagy témakör a jelenlegi fejlesztett riportok felmérése volt, amelyek száma már a részletes tervezés kellôs közepén tartanak a szakemberek. Október elején kezdôdik az új rendszerben 321-rôl 220 körüli értékre az elfogadó tesztperiódus. csökken. (A riport az informatikai rendszerbôl egy adott témára kinyerhetô, számadatokat tartalmazó kimutatás.) Krausz Katalin kifejtette: a projekt most már a részletes tervezés tizenkét hetes szakaszában van, ami október 5-ig tart. Ennek során eddig felállították a tesztkörnyezetet, a 106 Rába-projekttag elôzetes oktatása pedig már be is fejezôdött. Szeptemberben végezzük el az összes üzleti folyamat tesztelését, elfogadtatását a felhasználók segítségével. Ekkor kezdjük meg a fejlesztésre kijelölt riportok programozását, valamint az adatmigráció tesztelését is. Utóbbi lényege, hogy a törzsadatállományokat és a nyitóadatokat be kell építeni az új rendszerbe, miután a régi teljesen megszûnik. Hatalmas mennyiségrôl van szó: a vevôi, szállítói állományok ezres, a cikkadatok százezres nagyságrendûek. Meg kell terveznünk, hogyan adjuk át ezeket a régi verzióból az újba. A bevitel történhet manuálisan, de automatikusan is, ha fejlesztünk rá programokat. Adattisztításra is sor kerül, hiszen sok elavult, elhalt adat van, amit nem érdemes betölteni, mert feleslegesen terhelné az új rendszert. A projektvezetô azt is elmondta, hogy az október-novemberi nyolc hétig tartó elfogadó tesztperiódusban éles rendszerindítást játszanak el: az öszszes adatot rögzítik a rendszerben, és végigtesztelik az elfogadott üzleti folyamatokat. A valódi éles indulás elôtt minden olyan felhasználó oktatása megtörténik, aki munkája során használja majd az új rendszert, az Oracle 11i-t. HANCZ GÁBOR

3 3 oldal Holding és Futómû 3 Negyvenéves kapcsolat a 75 éves LIAZ-zal A Rábának 40 éves kapcsolata van az idén 75 éves LIAZ-autóbuszgyárral. A Rába Futómû oroszországi képviseletének vezetôje, Gerendai László a gyár jubileumi ünnepségén adta át a társaság elnök-vezérigazgatója, Pintér István üdvözlôlevelét a likinói gyár vezetésének és kollektívájának. A jubileumi ünnepségen adták át a 20 ezredik LIAZ 5256-os buszt a gyár egyik fontos vevôjének, a Nyizsnij Novgorod-i Közlekedési Vállalatnak, ahová idén 400 autóbuszt szállítanak. A LIAZ-autóbuszgyárnak a KGST-szakosodás keretében, 1967-ben kezdôdött meg a Rába-futómûvek szállítása. A KGST megszûnését követôen is folyamatos volt a kapcsolat a cégek között, ami a szállítási volument tekintve ban érte el a mélypontot. Az ezredfordulótól a Rába-futómûszállítások folyamatosan bôvültek. A hajdan évi 12 ezer autóbuszt kibocsátó gyár ma 3 3,5 ezer busz gyárt. A képviselet-vezetô elmondta, a likinói gyár a GAZcsoporthoz tartozik, amelyen belül divíziórendszer mûködik. Az autóbusz-divíziónak saját futómûgyára van, ahol alapvetôen mellsô, de hátsó tengelyeket is gyártanak és innen fedezik a LIAZ hátsó futómû igényének mintegy százalékát. A többit a Rába szállítja, mert a vevôk többsége ezt igényli a megbízhatósága, az élettartama és a minôsége miatt, amit az elmúlt 40 évben megszoktak. Gerendai László elmondta, a LIAZ jelentôsen kiszélesítette a termékpalettáját, ma már a hagyományos normál padlós, szóló típuson túlmenôen csuklós buszok is készülnek és alacsony padlóst is gyártanak, szóló és csuklós kivitelben. A régi, hagyományos, normál padlós szóló buszt ez évtôl fokozatosan kiváltja a félalacsony elöl alacsony, hátul normál verziójú változat. Ezekhez nemcsak hátsót, de mellsô tengelyt is szállít a Rába. Ezenkívül trolibuszok is készülnek Likinóban alacsony és normál padlós kivitelben. Az oroszországi képviselet-vezetô elmondta még, hogy a kapcsolatok fejlesztése és a szállítások hosszú távú stabilizálása terén nagy jelentôséggel bír a GAZ-csoport autóbusz-divízióval májusban aláírt hosszú távú, 2010-ig szóló stratégiai együttmûködési megállapodás. A LIAZ JELENTÔSEN KISZÉLESÍTETTE A TERMÉK- PALETTÁJÁT, MA MÁR A HAGYOMÁNYOS NORMÁL PADLÓS, SZÓLÓ TÍPUSON TÚLMENÔEN CSUKLÓS BUSZOK IS KÉSZÜLNEK ÉS ALACSONY PADLÓST IS GYÁRTANAK, SZÓLÓ ÉS CSUKLÓS KIVITELBEN. A RÉGI, HAGYOMÁNYOS, NORMÁL PADLÓS SZÓLÓ BUSZT EZ ÉVTÔL FOKOZATOSAN KIVÁLTJA A FÉLALACSONY ELÖL ALACSONY, HÁTUL NORMÁL VERZIÓJÚ VÁLTOZAT. Errôl lapunk júniusi számában részletesen is beszámoltunk. TÓTH GYULA Rába: Folytatódó növekedés, romló üzleti környezet, pozitív üzemi és nettó eredmény A Budapesti Értéktôzsdén jegyzett Rábacsoport továbbra is folyamatosan javítja hatékonyságát, melynek köszönhetôen a gyôri jármûipari vállalat 2007 második negyedévét is pozitív üzemi és nettó eredménnyel zárta, melyet nem torzított ingatlanértékesítés, így tisztán az üzemi tevékenységbôl származik. A vállalat 9,4 százalékkal, 27 milliárd forintra növelte árbevételét az év elsô félévében. A romló devizaárfolyam ellenére a társaság 2007 elsô félévében 113 millió forint üzemi nyereséget realizált és 1678 millió forintra nôtt az EBITDA. A Rába számára negatív gazdasági környezetben a fôsorokon elért továbbra is pozitív eredmény nagymértékben köszönhetô a folyamatos üzletfejlesztésnek, a folyamatos költségkontrollnak és a hatékonyságjavítás érdekében végrehajtott intézkedéseknek. Az idôszak alatt újabb jelentôs hosszú távú beszállítói szerzôdések születtek mind európai és a FÁK-piacok vonatkozásában. A Rába-csoport 2007 második negyedévében 14,5 milliárd forint értékû konszolidált árbevételt ért el, amely a tavalyi év bázisidôszakához képest 10 százalékos növekedést jelent. Az adott idôszakban a cégcsoport üzemi tevékenységének eredménye 103 millió forint nyereséget hozott. Mindezek eredményeképpen a Rába-csoport második negyedévben 103 millió forint adózott nyereséget ért el a tavalyi év hasonló idôszakának 644 millió forint veszteségével szemben. Tovább javultak a cégcsoport cash flow pozíciói is. EBITDA-szinten a Rába-csoport a második negyedévben 856 millió forint eredményt ért el. A Rába Futómû árbevétele az adott negyedévben 9 milliárd forint volt, a tavalyi év bázisidôszakában elért 8,5 milliárd forinttal szemben, mely 6,4%-os növekedésnek felel meg. EBITDA-szinten a Futómû mûködésébôl származó eredmény az adott idôszakban 399 millió forintra csökkent a tavalyi 505 millió forintról. A Rába Jármûipari Alkatrészgyártó árbevétele az adott idôszakban jelentôs mértékben, 33,4%-kal növekedve elérte a 4,1 milliárd forintot, a tavalyi év bázisidôszakában elért 3,1 milliárd forinttal szemben. EBITDA-szinten pedig az üzletág mûködésébôl származó eredménye az érintett idôszakban 35%-kal emelkedve 304 millió forintra nôtt a tavalyi 226 millió forinthoz képest. A Rába Jármû értékesítése éven belüli eloszlása historikusan nagy volatilitást mutat. Az üzletág árbevétele az adott negyedévben 2 milliárd forint volt, megegyezôen a tavalyi év bázisidôszakával. EBIT- DA-szinten a kft. mûködésbôl származó eredménye az adott idôszakban 237 millió forintot ért el a tavalyi 184 millió forinttal szemben. Az üzletfejlesztésnek köszönhetôen ebben a negyedévben is több jelentôs megállapodás került aláírásra fontos stratégiai vevôkkel. A 2007 és 2010 közötti stratégiai idôszakra a futómûüzletág jelentôs beszállítói és hosszú távú együttmûködési megállapodást kötött a GAZ-csoport autóbusz-divíziójával. Továbbá a Rába Futómû az amerikai központú ArvinMeritoron keresztül a Volvo cégcsoport teljes körû mellsôfutómû-alkatrész beszállítójává lépett elô az európai közúti jármûgyártás területén (Volvo és Renault tehergépkocsik gyártásában). GULYÁS KRISZTINA

4 4 oldal 4 Futómû Két éve önálló szervezeti egység az üzletfejlesztés Új ajtókat nyitottak ki M indhárom stratégiai piacán jelentôsen erôsödött a Rába azóta, hogy 2005 augusztusától önálló szervezeti egységként mûködik az üzletfejlesztés. A régi felállásban aligha lett volna lehetséges ennyi új ajtót kinyitni. A Rábánál 2005-ig az értékesítési és marketingszervezet feladata volt, hogy kezelje nemcsak a meglévô, hanem az új termékekkel, vevôkkel kapcsolatos ügyeket is. Mindez két évvel ezelôtt változott meg, akkor állt fel önálló egységként az üzletfejlesztés re világossá vált, hogy a cégnek további növekedésre van szüksége, amit rendkívül tudatosan kell megszervezni mondta errôl lapuknak dr. Szôcs Károly. Az üzletfejlesztési igazgató a döntés hátterérôl és az azóta elért eredményekrôl is beszámolt. A cél az volt, hogy mindhárom stratégiai piacon az Egyesült Államokban, az Európai Unióban és Oroszországban, illetve a volt szovjet utódállamokban elôbbre lépjenek. Több külsô hatás is arra ösztönözte a Rábát, hogy erôsebben koncentráljon európai jelenlétére. Ezek közé tartozott, hogy Magyarország 2004-ben európai uniós csatlakozásával együtt automatikusan elveszítette a legnagyobb kedvezmény státusát az USA-ban, ami azonnal 2,5 százalékos plusz vámterhet jelentett. Emellett a tengeri fuvar nagymértékû drágulása és a gyenge dollár szintén afelé hatott, hogy érdemes az öreg kontinens országaiban is piacot szerezni. Az is világos volt, hogy az orosz piac ahol a Rába név kifejezetten jól cseng nagy fejlôdés elôtt áll. Éreztük, hogy a régi felállásban, a napi tevékenység mellett nem lehet új ajtókat kinyitni. Felismertük, hogy ha az üzletfejlesztést együtt végezzük a napi munkával, az élet mindig produkál egy tüzet, amit el kell oltani, s ennek a hoszszabb távú feladatok szenvedik kárát. Így az a döntés született, hogy létrehozunk egy különálló szakértôi csapatot, amelyben együtt van mûszaki-technológiai tudás, termékismeret, kalkulációs képesség és erôs értékesítôi-kereskedôi véna. A feladat adott volt: új üzleti lehetôségeket felkutatni, szerzôdéseket kötni, majd bevezetni az új termékeket. Érdekesség, hogy a szervezeti egységben dolgozók átlagéletkora negyven év alatt van, s többen harminc év körüliek mondta dr. Szôcs Károly. Az üzletfejlesztési részleg számos eredmény ért el mûködése elsô két évében. Ezek egyike az egyesült államokbeli Marmon-Herringtonnal idén áprilisban tetô alá hozott hároméves keretmegállapodás. Ennek értelmében a korábban is stabil vevônek számító patinás amerikai cégnek évi helyett ezer futómûvet szállítanak. Értelemszerûen nô a bevétel is, a korábbi évi 5 millió dollárról legalább 45 millióra. Egy üzlet volumenének megtízszerezéséhez folyamatos egyeztetés, rengeteg munka kell tette hozzá az üzletfejlesztési igazgató. Európában hasonlóan nagy fegyvertény volt a Scaniával egyéves tárgyalás után aláírt szerzôdés, illetve állítja dr. Szôcs Károly nagyobb: a marketing egyik alaptétele, hogy az új vevô meggyôzése a nehezebb feladat. Ez az üzlet azért is érdekes, mert a skandináv cég számít a világ prémium teherautó-gyártójának: övé a legdrágább, de egyben a legjobb jármû, így a beszállítók kiválasztására különös gondot fordít. Nyugat-Európában persze korábban is ismerték a Rábát. A vállalat Németországba megmunkálás nélküli kovácsdarabokat, valamint öntvényeket szállított. Sokéves a kapcsolat a Claasszal is: a csúcsmodern, összkerékhajtású, összkerék-kormányzású Xerion traktorok exkluzív futómû-beszállítója a Rába. A gyôri cégre az amerikai Dana európai üzletében is számítottak óta. Az üzletfejlesztésnek a meglévô kapcsolatokban is volt frissítési feladata. A nagy ugrás Oroszországban is sikerült, ahol a Rába forgalma tavaly csaknem megduplázódott 2005-höz képest. Az autóbuszok hajtottfutómû-ellátásában mi vagyunk a piacvezetôk, ami egy olyan országban, ahol a költségszintek jóval alacsonyabbak, nem kis eredmény. A történet nyilvánvalóan arról szól, hogy drágább, de jobb terméket adunk el fogalmazott dr. Szôcs Károly. Az elôrelépés nagyrészt annak köszönhetô, hogy a Rába betört a számára korábban zárt területnek tûnô midiautóbusz-piacra, ami az évi, mintegy 20 ezer darabos orosz buszgyártás háromnegyedét teszi ki. Az utóbbi esztendôkben ebben a szegmensben is elindult a modernizálás, s az orosz utazóközönség igényei is nôttek. A Rába elônyét az jelentette, hogy volt kifejlesztett független mellsô felfüggesztése az alacsonypadlós midi, valamint portál futómûvei az alacsonyés félalacsonypadlós nagy autóbuszokhoz, miközben erre az orosz belsô szállítók nem voltak felkészülve. A NAGY UGRÁS OROSZORSZÁGBAN IS SIKERÜLT, AHOL A RÁBA FORGALMA TAVALY CSAKNEM MEGDUPLÁZÓDOTT 2005-HÖZ KÉPEST. AZ AUTÓBUSZOK HAJTOTTFUTÓMÛ- ELLÁTÁSÁBAN MI VAGYUNK A PIACVEZETÔK, AMI EGY OLYAN ORSZÁGBAN, AHOL A KÖLTSÉGSZINTEK JÓVAL ALACSONYABBAK, NEM KIS EREDMÉNY. A TÖRTÉNET NYILVÁNVALÓAN ARRÓL SZÓL, HOGY DRÁGÁBB, DE JOBB TERMÉKET ADUNK EL. AZ ELÔRELÉPÉS NAGYRÉSZT ANNAK KÖSZÖNHETÔ, HOGY A RÁBA BETÖRT A SZÁMÁRA KORÁBBAN ZÁRT TERÜLETNEK TÛNÔ MIDIAUTÓBUSZ- PIACRA, AMI AZ ÉVI, MINTEGY 20 EZER DARABOS OROSZ BUSZGYÁRTÁS HÁROMNEGYEDÉT TESZI KI. AZ UTÓBBI ESZTENDÔKBEN EBBEN A SZEGMENSBEN IS ELINDULT A MODERNIZÁLÁS, S AZ OROSZ UTAZÓKÖZÖNSÉG IGÉNYEI IS NÔTTEK. Az üzletfejlesztési igazgató a tervekrôl elmondta: szeretnék meghódítani az orosz munkagéppiacot is, ahol mindenki fellendülést vár az infrastrukturális beruházások felfutása miatt. A Rába üzletfejlesztôi az évi 80 ezer jármûvet készítô teherautógyártóknál is feszegetik az ajtókat, azonban a valószínû forgatókönyv itt kevésbé a futómû-, inkább az alkatrészszállítás. HANCZ GÁBOR DR. SZÔCS KÁROLY

5 5 oldal A Rába Futómû 2007 elsô féléve Futómû 5 Többéves gyengélkedés után a cég erkölcsi hitele növekszik ALAPVETÔEN OPTIMISTA VAGYOK, MEGGYÔZÔDÉSEM, HOGY A KOLLÉGÁK TÖBBSÉGE PARTNER ÉS KEZDEMÉNYEZÔ EZEKBEN AZ INTÉZKEDÉSEKBEN. EZAZ ERÔFESZÍTÉS ALAPFELTÉTELE EGY SIKERE- SEBB MÁSODIK FÉLÉVNEK ÉS ÖSSZESSÉGÉ- BEN SIKERES 2007-ES ÉVNEK, ÉS EZ ALAPOZZA MEG AZT, HOGY A RÁBA FUTÓMÛ KFT. OPTIMISTÁN NÉZZEN A KÖVETKEZÔ ÉVEK ELÉ, IMMÁR FÜGGETLENÜL A KÜLSÔ KÖRÜLMÉNYEK ALAKULÁSÁTÓL. KOCSIS SÁNDOR OPERÁCIÓS ÉS MINÔSÉGÜGYI IGAZGATÓ A kerek naptári fordulónapok átfogóbb áttekintésre sarkallnak, ezen alkalomból kerestük meg Kocsis Sándor operációs és minôségügyi igazgatót, hogy röviden összegezze az év elsô hat hónapját. Hogyan értékeli az elsô féléves teljesítését? A negyedéves és féléves gyorsjelentések, a havi és heti vezetôségi felülvizsgálatok megadják a cég átfogó, gazdasági és pénzügyi állapotfelmérését. Ezekbe a számokba értelemszerûen a külsô tényezôk (árfolyamok, alapanyag- és energiaárak, piaci viszonyok, árverseny) megjelennek. A Futómû külsô megítélése (vevôi, piaci) javuló, és többéves gyengélkedés után a cég erkölcsi hitele növekszik kezdte értékelését az operációs igazgató. Az operáció és mûködésének mérôszámai ezzel szemben a belsô mûködés hatásosságára és hatékonyságára összpontosítanak. Az operáció (és természetesen a kiszolgálófolyamatokat irányító más szervezeti egység) eredményességének függetlenítenie kell a céget minden, adott esetben negatív külsô körülmény negatív hatásától és önmagában kell biztosítania a nyereséges mûködést. Ilyen szempontok szerint 2007 elsô félévének rövid összefoglalása: az irány jó, a sebességet növelnünk kell. Az utóbbi mondat sokszor, sok helyen elhangzott már, idôszerû egy részletesebb értelmezése. Mire alapozható a kijelentés, hogy az irány jó? Egy üzleti terv alapján mûködô cég idôszakosan (a szükséges gyakorisággal) vizsgálja a tervtôl való jó vagy rossz irányú eltérést. Minden rossz irányú eltérés azonnali beavatkozást, javító intézkedést von maga után. Ezen túl a cég idôszakról idôszakra, évrôl évre nagyobb célokat tûz ki maga elé, egyszerûen azért, hogy a piaci versenyben az élmezônyben maradhasson. Ez utóbbi két tényezô alapján a Rába Futómû -rôl elmondható, hogy minden lényeges mutatója javult. Ami elégedetlenségre ad okot, az a javulás mértéke. Erre alapozzuk azt a megállapítást, hogy a sebességet növelnünk kell. Mivel az eddigi intézkedések javuláshoz vezettek, az intézkedések, strukturális és mûködésbeli változtatások hatásossága bizonyított. A gyorsításnak a központi eleme a hatékonyság növelése folytatta értékelését Kocsis Sándor. A hatékonyság egy, a belsô mûködés eredményességét leginkább tükrözô mérôszámunk. Ez mutatja, hogy a produktív, improduktív, szellemi munkakörben dolgozó kollégák a benn töltött idôt milyen mértékben fordítják értékteremtésre. A következô idôszak erôfeszítéseinek ez lesz a legfôbb tárgya. Nagyon sok kollégával beszélgetve az az általános vélemény (amit egyébként a termelékenységi, gazdasági mutatószámaink is visszatükröznek), hogy ezen a területen komoly tartalékaink vannak. A tartalékok mértéke területrôl területre változik, de az alapvetés, hogy tartalék minden területen van. Milyen eszközökkel azonosíthatók a tartalékok? Ebben a témában alapos mûhelymunka indult, amelynek célja a tartalékok felszínre hozása és hasznosítása. Az intézkedések szükségessége minden kolléga számára evidencia kell hogy legyen, ez a piacgazdaságban versenyzô cég létének az alapja. A hónap közepén megjelent teamvezetôi nyilatkozat ezt célozza a produktív területen, de ez csak egy az intézkedések sorából. A következô idôszakban a hatékonyság témakörben elkezdett munkánk kibôvítését tervezzük azzal, hogy még több kollégát vonunk be az intézkedések megtervezésébe, végrehajtásának irányításába. A cégnek ezekhez a feladatokhoz megvan a tudása és az utóbbi idôben a hite is erôsödik, mindez teljesíthetô. Hogyan tekint év második féléve elé? Alapvetôen optimista vagyok, meggyôzôdésem, hogy a kollégák többsége partner és kezdeményezô ezekben az intézkedésekben. Ez az erôfeszítés alapfeltétele egy sikeresebb második félévnek és összességében sikeres 2007-es évnek, és ez alapozza meg azt, hogy a Rába Futómû optimistán nézzen a következô évek elé, immár függetlenül a külsô körülmények alakulásától.

6 6 oldal 6 Futómû Hatékonyságnövelés és minôségfejlesztés a Futómû-szereldében A Rába Futómû szereldekapacitás-bôvítés projekt elsô üteme a Rába Magazin megjelenésével szinte egy idôben fejezôdött be. A bôvítés egyik fô oka, hogy az amerikai Marmon-Herrington cégnek ez évben 45 millió dollár értékben szállít a társaság hajtott mellsô és hátsó futómûveket, októbertôl havi 900 darabot. A szereldefejlesztés tavaly nyár elején már fókuszba került, amikor a 28 ezres csarnokból a 67 ezres szereldébe telepítették a berendezéseket, szerelôsorokat. Az akkori lépés indítéka a területfelszabadítás volt a Jármû kft. részére, valamint a kisebb területen a hatékonyabb, költségtakarékosabb mûködés biztosítása. A futómûszerelde üzemmenedzsere, Horváth Róbert elmondta lapunknak: idén tavasszal a Marmon-igény növekedésével HORVÁTH RÓBERT területet úgy alakítottuk ki, hogy a további fejlesztésre is legyen lehetôségünk a komplett futómûvek szerelésénél. Ezért a tervezésnél figyelembe vettük, hogy jövôre a hajtott mellsô futómûvekhez új szereldét, sor jellegû technológiát alakítunk ki. A Marmon hátsó futómûvek szerelésénél tudjuk hasznosítani a korábbi fejlesztés eredményét is, azon az új soron, amit tavaly nyáron telepítettünk tudtuk meg Horváth Róberttôl. A cég vezetése a hatékonyság növelése érdekében úgy tervezi felszerszámozni a szereldét, hogy a minôségi, technológiai színvonal emelkedjen. Az üzemmenedzser végül elmondta, hogy a Marmon darabszám-növekedése mellett az orosz piacon is nôtt az igény a szerelt futómûvek iránt. Ez évben a szerelde terhelése nagymértékben megnôtt, idén a szerelt egységként és az alkatrészként értékesített termékeink aránya százalék, szemben a tavalyival, amikor a szerelt egységek értéke csak a 30 százalékot közelítette meg. TÓTH GYULA ismét téma lett a szereldefejlesztés és kapacitásbôvítés. Idén januárban hajtott mellsô és hátsó futómûvekbôl havi 500 készült, majd folyamatosan növelve a darabszámot októbertôl eljutunk 900 futómûig. Ez olyan mértékû emelkedés, hogy az alkatrészgyártás területén is növelni kellett a megmunkáló központok mennyiségét beruházásokkal, s a szereldében sem állt rendelkezésre a szükséges kapacitás. A szereldebôvítés elsô ütemében a fôhajtómûvek szerelését modernizáltuk, illetve az elôszerelt egységek mint a kerékagy, bolygótartó szerelésénél alakítottunk ki gyártószigeteket, ahol nem egyedi, hanem sorozatszerelést végzünk. A fejlesztés elsô ütemének befejezését augusztus végére terveztük, amit a kivitelezô tartani tud magyarázta Horváth Róbert. Az üzemmenedzser elmondta még, hogy fôhajtómûvekbôl, elôszerelt egységekbôl 900 darabnál a késôbbiekben többet is tudnak majd gyártani, nagyobb lesz az új szerelde átbocsátóképessége. Bôvítésnél elsô ütemben a

7 7 oldal K orábbi számunkban részletesen beszámoltunk a Rába Futómû folyamatos fejlesztési stratégiájáról. Jelen számunkban a megvalósításhoz használt módszerek bemutatására kértük Hofbauer Évát, a szervezet vezetôjét. Futómû 7 Értékáram-elemzés a folyamatos fejlesztés gyakorlati megvalósulásának eszköze Manapság a versenyelôny a magunkhoz mért fejlôdés képességében testesül meg, ha a versenytárs vagy a piac kényszeríti ki a fejlôdést, az már versenyhátrányt jelent kezdte értékelését a folyamatos fejlesztés vezetôje. Mivel saját magunkhoz képest kell fejlôdnünk, továbblépnünk, ezért kiindulópontként a jelenlegi állapotban arra helyezzük a hangsúlyt, hogy azonosítsuk, folyamatainkban hol képzôdik érték. Ennek a tevékenységnek egyik eszköze a VSM, azaz Value Stream Mapping ( Érték Áram Térkép ). Bár a név alapján egy bonyolult, misztifikált módszerre gondolhatunk, szeretném kiemelni, hogy a hangzatos név mögött egy egyszerû, mindenki által könnyen értelmezhetô és használható tevékenység rejlik, melynek lényege, hogy meg kell értenünk, folyamatainkban hol történik értékteremtés és melyek a nem értékteremtô folyamatelemek, azaz amiért a vevô nem fizet. A cél, hogy ezeket a veszteségforrásokat kiemelhessük a folyamatból. A gyakorlatban hogyan történik egy ilyen értékáramtérkép elkészítése? Az értékáramtérkép készítésekor a csapat, mely részben a területet ismerô, részben a területtôl független külsô szemekbôl áll, a vevôtôl kiindulva, visszafelé végigkísérve feltérképezi az üzemcsarnokban egy adott termék(csoport) termelési folyamatának minden lépését. Az értékáramtérkép-készítés eszközei egyszerûek és célirányosak, nem kell hozzá más, mint egy ceruza, egy radír, egy üres A4-es lap, szem és fül. A térképet nem az információs rendszer adatai alapján rajzoljuk fel, hanem a kérdéseinkre kapott válaszok, valamint az üzemcsarnokban látottak alapján. Az értékáramtérkép készítésre két aranyszabály létezik. Egy: Csináld magad! Kettô: Elôbb lássunk, aztán higgyük el! (Ne bízz a meglévô listákban és rendszerekben!) A raktárkészleteket személyesen megszámoljuk, a folyamatidôket stopperral lemérjük, majd egyezményes jelölésekkel minden csapattag felvázolja az általa látottak alapján a jelenlegi állapottérképet. Eközben különbséget teszünk értéknövelô és értéket nem növelô folyamatok között. Azon tevékenységek, amelyek nem növelik a termék értékét pl. a félkész termékek tárolása és szállítása, veszteségnek tekintendôk. Mindemellett a termelést irányító információáramlást is leírjuk. Ahogy mondani szokás, a józan paraszti ész szintjén kell mûvelni a tevékenységet, amely alapján a folyamat értékteremtô és nem értékteremtô részeit bárki képes megkülönböztetni, a veszteségeket észrevenni. Mi kell ahhoz, hogy a módszer alkalmazása sikeres legyen? Erre a választ legjobban a termékeit, méretét és piaci pozícióját tekintve mindenképpen követendô egyik fô vevônk, a Scania beszállító-fejlesztô csapata által sokat emlegetett mondat adja meg, mely szerint az alacsonyan függô gyümölcsöket le kell szedni, ami a mindennapokban azt jelenti, hogy nem szabad elmenni azon fejlesztési, javító intézkedések mellett, melyek megvalósításához nem kellenek ráfordítások és rövid távon hasznot hoznak. Mindenkinek törekedni kell az ilyen lehetôségek azonosítására. A módszer egyszerû használatának és eredményességének bizonyítására kétnapos látogatás során a Scania beszállító-fejlesztô csapat két tagja bemutatta a módszer alkalmazásával a cég által elért eddigi eredményeket, majd a mellsôtengely-melegüzem folyamatait (a darabolástól a kovácsüzemi kiszállításig) vizsgálta. Ezzel párhuzamosan az elsô VSM-oktatások is megtörténtek Vajna István vezetésével. Az oktatásnak szerves része volt a gyakorlati képzés, melynek során megalakult az úgynevezett Érték Team, mely a Scania által elkezdett elemzések folytatásaként a mellsô tengely kovácsolás-kikészítés területén dolgozva célul tûzte ki egy mintaértékû program véghezvitelét. A munka célja a módszertan rögzítése, szélesebb munkavállalói körnek való megtanítása és az adott területen elérhetô fejlesztések megvalósítása. Szándékunk az oktatásunk továbbvitele mindaddig, amíg minden üzemi és szellemi területen kellô számú VSM-technikát alkalmazni tudó kollégánk lesz, és ezzel a folyamatot önjáróvá tudjuk tenni. FALTUSZ ZOLTÁN, JÁMBOR ANDRÁS, HOFBAUER ÉVA, STEN ZETTERLUND,CURT ABERG

8 8 oldal 8 Futómû Rába-kisfilm a szakmák érdekében A Rába Nyrt. csatlakozott ahhoz az országos kezdeményezéshez, melyet a Fiatalok egy jobb jövôért alapítvány indított útjára több támogató szervezettel együtt: vagyis a szakmunkás- és szakképzés népszerûsítésének projektjéhez. Hiszen a Rába számára is fontos, hogy a szakképzett munkaerô hiánya csökkenjen. A vállalat részérôl a projektteam tagjai Csontos-Hoffer Katalin, Hofbauer Éva, Gulyás Krisztina és Mike Lóránt. Kaizen: Górcsô alatt a hídházgyártó sor A mosóberendezés automatizálását, a transzfer-elôindítás megvalósíthatóságának vizsgálatát, a levegôrendszer további hiányosságainak feltárását, az emulziófogó burkolat kialakítását a peremfúró célgépen, és az átállási idôk csökkentését tûzte ki házi feladatul a 18. Kaizen teamje mint arról elôzô számunkban már beszámoltunk. A Rába Nyrt. üzemeiben is ûzött többek között fémforgácsoló, öntô, formázó, kovács, hôkezelô szakmákat mutatnak be azok a pályaválasztás elôtt álló fiataloknak készült félórás filmek, amelyek rövidesen a oldalon lesznek megtalálhatók az interneten. A filmekkel a pályaválasztás elôtt álló 14 éveseket és szüleiket kívánják megszólítani, s egyben szeretnék felkelteni az érdeklôdést a fémipari szakmák iránt. Az Egy óra rólad címû program rábás koordinátora, Csontos-Hoffer Katalin elmondta a Rába Magazinnak: A szakmák bemutatását és a filmek elkészítését a gyôri székhelyû Fiatalok egy jobb jövôért alapítvány vállalta. Az elképzelések szerint elméleti oktatáson és a gyakorlati életen keresztül ismertetnénk meg egy-egy szakmát. A Rába esetében az elsô, félórás filmben a kovács-, a hôkezelô- és a forgácsoló- (esztergályos, marós és az NC CNC-gépkezelô) szakmákat ismerhetik meg a pályaválasztás elôtt álló fiatalok és szüleik. A film kezdeti kockáin a szülôk és gyerekek azokat az iskolákat ismerhetik meg, ahol az érintett szakmákat tanítják. Ezt követôen Szôcs Károly üzletfejlesztési igazgató nyilatkozik arról, hogy miért érdemes a Rábánál dolgozni, milyen a vállalat jövôképe, s milyen fejlôdési lehetôségei vannak a cégnek. Emellett a vevôi elvárásokat és a dolgozókkal szembeni elvárásokat is megismerhetik az érdeklôdôk. Minden szakma esetében egy technológus és a területen dolgozó idôsebb, valamint egy fiatalabb szakmunkás nyilatkozik a szakmai elvárásokról, s mutatják be, mit jelent például fémforgácsolónak vagy éppen A hídházgyártó sort vizsgáló, kezdô, de igen lelkes rábás dolgozók 14 ötletet fogalmaztak meg, s az elsô héten forintos megtakarítást hoztak. Tóth Attila vezetésével Offertáler János, kovácsnak lenni. Terveink szerint három filmet forgatnánk, az elsô film forgatása már megtörtént a fenti szakmákban. A második filmben a szerszámkészítô-, öntô-, formázó-, magkészítô-, hegesztô-, gépjármûszerelô-, a harmadikban pedig a minôségbiztosítással kapcsolatos szakmákat mutatjuk be. E szakmák között lesznek azok is, amelyeket érettségivel rendelkezôk szerezhetnek meg a Rába átképzésében. Ilyenek a keménységvizsgáló, mágneses repedésvizsgáló, minôségellenôr, azon belül a gyártásközi ellenôr, végellenôr stb. A filmeken a technológusok a gyártási folyamatokat mutatják be, s elmondják, miért ajánlják a Rábát, azon belül a szakmát. De kitérnek a kollektíván belüli aktív közösségi életre is. A szakmunkások elmondják, mikor kezdték a szakmát, mióta dolgoznak a Rábánál, kitérnek a szakma szépségeire, kihívásaira, legnagyobb sikereikre. Természetesen nem hagyják ki azt sem, hogy kinek ajánlják e szakmákat. A kovácsszakmát Lukács István és Finszter László, a hôkezelôt Kovács Krisztián és Rózsavölgyi Ferenc, a fémforgácsoló- marós-, esztergályos-, fúrósszakmákat Rumper Gábor és Sölét Kálmán mutatják be az elsô filmben. A filmeket természetesen az alapítvány a Rába rendelkezésére bocsátja, és a filmek a weboldalon folyamatosan elérhetôek lesznek. Kovács Gábor, Körmendi Zsuzsanna, Papp Kálmán, Károlyi Zoltán, Závori Péter és Miletics László elsôsorban az olaj-, a villamosenergia- és a levegôfogyás, valamint az emulzió pazarlásának megfékezését tûzte ki célul. A selejtek csökkentését illetôen fôként a szállítás és a tárolás terén tettek javaslatokat. A házi feladatok közül mind az emulziófogó burkolat kialakítása, mind a transzfer-elôindítás vizsgálata megvalósult, egyedül a mosóberendezés automatizálásának gondolatát kellett egyelôre elvetni, mivel az árajánlatot látva kiderült, hogy a vezérlô beszerelése nem volna kifizetôdô. Az átállási idôk csökkentésétôl is megtakarítást remélt a team, s kimutatta, hogy a készülékek, megmunkáló szerszámok és hídházak elôkészítésével értékes perceket spórolhat az üzem.

Húsz midibusz alváz Norvégiába

Húsz midibusz alváz Norvégiába 1 oldal A Rába Jármûipari Holding lapja LIX. évfolyam 6. szám 2007. június-július www.raba.hu Húsz midibusz alváz Norvégiába 8. oldal Oracle verzióváltási projekt a Rábánál 2. oldal Az Oracle névvel elôször

Részletesebben

Magánbefektetőknek szólt a tájékoztatás

Magánbefektetőknek szólt a tájékoztatás 2 A PORTFOLIO.HU KLUB VENDÉGE VOLT PINTÉR ISTVÁN Magánbefektetőknek szólt a tájékoztatás A Portfolio.hu Klub havi rendszerességgel vendégül látja az adott időszak úgymond legizgalmasabb tőzsdei kibocsátóit.

Részletesebben

A polgári piacban rejlik a fô kihívás. 12 13. oldal. A Rába Jármûipari Holding lapja. Integrált jármûipari termékek

A polgári piacban rejlik a fô kihívás. 12 13. oldal. A Rába Jármûipari Holding lapja. Integrált jármûipari termékek 1 oldal A Rába Jármûipari Holding lapja LX. évfolyam 8. szám 2008. augusztus-szeptember www.raba.hu Integrált jármûipari termékek és technológiafejlesztô rendszer kutatása 3. oldal A Nemzeti Technológiai

Részletesebben

Tengelycsuklóteam: nagy szeletet a tortából! 9. oldal. A Rába Jármûipari Holding lapja. 2008 elején ismét trendszerû növekedés, dinamikusan bôvülô

Tengelycsuklóteam: nagy szeletet a tortából! 9. oldal. A Rába Jármûipari Holding lapja. 2008 elején ismét trendszerû növekedés, dinamikusan bôvülô 1 oldal A Rába Jármûipari Holding lapja LX. évfolyam 5. szám 2008. május www.raba.hu 2008 elején ismét trendszerû növekedés, dinamikusan bôvülô nyereség 2 3. oldal A gyôri Rába-csoport 2008 elsô negyedévében

Részletesebben

Új huzallal kevesebb leállás a hegesztôknél

Új huzallal kevesebb leállás a hegesztôknél 1 oldal A Rába Jármûipari Holding lapja LX. évfolyam 2. szám 2008. február www.raba.hu Új huzallal kevesebb leállás a hegesztôknél Rába: 4 milliárd feletti EBITDA, 10 milliárd alatti nettó hitelállomány

Részletesebben

Rába Tudásakadémia speciális ismeretekkel

Rába Tudásakadémia speciális ismeretekkel 1 A Rába Járműipari Holding lapja LVIII. LVI. évfolyam 10. 2. szám 2006. 2004. FEBRUÁR október KEZDŐDIK A KÉPZÉSI SOROZAT Rába Tudásakadémia speciális ismeretekkel A tudás alapú társadalom, valamint a

Részletesebben

Korszerûsítés után és elôtt a futómûszerelde

Korszerûsítés után és elôtt a futómûszerelde 1 oldal A Rába Jármûipari Holding lapja LIX. évfolyam 8. szám 2007. október www.raba.hu Elkészült a Városrét elsô háza 2. oldal Szeptember végén kezdtek beköltözni az elsô lakók a városréti Amarillisz-kertbe,

Részletesebben

Hôkezelôteam: gyorsaság és partnerség 6 7. oldal. A Rába Jármûipari Holding lapja. Sikeres évet zárt a Rába közgyûlése 2 3. oldal

Hôkezelôteam: gyorsaság és partnerség 6 7. oldal. A Rába Jármûipari Holding lapja. Sikeres évet zárt a Rába közgyûlése 2 3. oldal 1 oldal A Rába Jármûipari Holding lapja LX. évfolyam 4. szám 2008. április www.raba.hu Sikeres évet zárt a Rába közgyûlése 2 3. oldal A Rába Nyrt. mai napon megtartott közgyûlése elfogadta az igazgatóság

Részletesebben

Döntés személyekről és részvényekről

Döntés személyekről és részvényekről 1 A Rába Járműipari Holding lapja LVIII. LVI. évfolyam 10. 4. szám 2004. 2006. október április KÖZGYŰLÉST TARTOTTUNK Döntés személyekről és részvényekről A tartalomból: Új ÜT-testületek: Alakuló ülések

Részletesebben

Átadta TechnológiaiT Centrumát a Rába

Átadta TechnológiaiT Centrumát a Rába 1 oldal A Rába Jármûipari Holding lapja LXIII. évfolyam 2. szám 2011. május www.raba.hu Átadta TechnológiaiT Centrumát a Rába 2. oldal Megújult a kísérleti üzem 4-5. oldal A RÁBA 3 ÉVES INNOVÁCIÓS ÉS TECHNOLÓGIAFEJLESZTÔ

Részletesebben

Folytatódó pozitív trend

Folytatódó pozitív trend 1 A Rába Járműipari Holding lapja LVII. LVI. évfolyam 10. 11. szám 2005. 2004. november október GYORSJELENTÉS A RÁBA RT. HARMADIK NEGYEDÉVÉRŐL Folytatódó pozitív trend A tartalomból: Paritásos testület

Részletesebben

Milliárdos nyereséget produkált a Rába Nyrt.

Milliárdos nyereséget produkált a Rába Nyrt. 1 A Rába Járműipari Holding lapja LVIII. LVI. évfolyam 10. 11. szám 2006. 2004. november október POZITÍV A NETTÓ EREDMÉNY IS Milliárdos nyereséget produkált a Rába Nyrt. A Budapesti Értéktőzsdén jegyzett

Részletesebben

Akik a hibák belsejébe is belelátnak

Akik a hibák belsejébe is belelátnak 1 oldal A Rába Jármûipari Holding lapja LX. évfolyam 3. szám 2008. március www.raba.hu Hivatalosan elindult a Suzuki Splash gyártása 10. oldal A Rába Alkatrészgyártó Kft. jelentôs megrendelôje, a Magyar

Részletesebben

Folytatódó árbevétel-növekedés, pozitív üzemi eredmény

Folytatódó árbevétel-növekedés, pozitív üzemi eredmény 1 A Rába Járműipari Holding lapja LVIII. LVI. évfolyam 10. 5. szám 2004. 2006. október május SIKERES ELSŐ NEGYEDÉVÜNK Folytatódó árbevétel-növekedés, pozitív üzemi eredmény A Rába-csoport a 2006 első negyedévében

Részletesebben

Technológiai szintváltás a hídházak megmunkálásában. 5. oldal. A Rába Jármûipari Holding lapja

Technológiai szintváltás a hídházak megmunkálásában. 5. oldal. A Rába Jármûipari Holding lapja 1 oldal A Rába Jármûipari Holding lapja LXI. évfolyam 2. szám 2009. március www.raba.hu Gyôr önkormányzata és a Rába szoros együttmûködése a belvárosi ingatlanfejlesztésben 2 3. oldal Március elején írt

Részletesebben

A John Deere. ismét a Rábát választotta

A John Deere. ismét a Rábát választotta 1 oldal A Rába Jármûipari Holding lapja LXIV. évfolyam 2. szám 2012. március www.raba.hu A John Deere Rába futómûveken az Uralon túl 4 5. oldal ismét a Rábát választotta 2 3. oldal A RÁBA AZ ELMÚLT ÉVEKBEN

Részletesebben

Elemzői nap a külvilág számára

Elemzői nap a külvilág számára 1 A Rába Járműipari Holding lapja LVIII. LVI. évfolyam 10. szám 2006. 2004. október CÉGÉRTÉK ÉS STRATÉGIA Elemzői nap a külvilág számára PINTÉR ISTVÁN ISMERTETTE A TÁRSASÁG CÉLJAIT A Rába Járműipari Holding

Részletesebben

Versenyképes, új futóműüzletág alakul

Versenyképes, új futóműüzletág alakul 1 A Rába Járműipari Holding lapja LVII. LVI. évfolyam 10. 6. szám 2004. 2005. október június ELINDULT A DELTA 2006 PROJEKT Versenyképes, új futóműüzletág alakul A Rába Futómű Kft. úgy szeretne eljutni

Részletesebben

Dinamikusan növekedett az árbevétel

Dinamikusan növekedett az árbevétel 1 A Rába Járműipari Holding lapja LVII. LVI. évfolyam 10. 8. szám 2005. 2004. augusztus október AZ ELSŐ FÉLÉVI EREDMÉNYÜNK Dinamikusan növekedett az árbevétel A Rába Rt. 2005 első félévében 22,9 milliárd

Részletesebben

Buszfutóművekkel uraljuk a FÁK-piacot

Buszfutóművekkel uraljuk a FÁK-piacot 1 A Rába Járműipari Holding lapja LVIII. LVI. évfolyam 10. 6. szám 2004. 2006. október június TENGELYTESTEK NYUGAT-EURÓPÁBA Buszfutóművekkel uraljuk a FÁK-piacot A Rába Futómű Kft. a napokban aláírta a

Részletesebben

Tovább javuló üzemi eredmények

Tovább javuló üzemi eredmények 1 A Rába Járműipari Holding lapja LVIII. LVI. évfolyam 10. 8. szám 2006. 2004. augusztus október VESZTESÉGES ÉVEK UTÁN POZITÍV NEGYEDÉVEK Tovább javuló üzemi eredmények A Rába-csoport működését 2006 második

Részletesebben

Növekedés minden területen

Növekedés minden területen 1 A Rába Járműipari Holding lapja LVII. LVI. évfolyam 10. 4. szám 2004. 2005. október április JUTALOMJÁTÉK A FUTÓMŰBEN Növekedés minden területen Mindezt dr. Szőcs Károlytól, a Rába Futómű Kft. értékesítési

Részletesebben

Év végi hajrá. a szereldében. 1 oldal. 10. oldal. A Rába Jármûipari Holding lapja. Rába: Fenntartott üzemi szintû nyereség az év elsô

Év végi hajrá. a szereldében. 1 oldal. 10. oldal. A Rába Jármûipari Holding lapja. Rába: Fenntartott üzemi szintû nyereség az év elsô 1 oldal A Rába Jármûipari Holding lapja LXI. évfolyam 8. szám 2009. november-december www.raba.hu Rába: Fenntartott üzemi szintû nyereség az év elsô 9 hónapjában 2. oldal A jármûiparban észlelhetô lassú

Részletesebben

Futómű Kft.: 6 milliárd forint fejlesztési hitel

Futómű Kft.: 6 milliárd forint fejlesztési hitel 1 A Rába Járműipari Holding lapja LVII. LVI. évfolyam 10. 3. szám 2004. 2005. október március A JÖVŐ STRATÉGIÁJÁNAK JEGYÉBEN Futómű Kft.: 6 milliárd forint fejlesztési hitel A Rába Rt. legnagyobb leányvállalata,

Részletesebben

Stabilan növekvő piacok, eredményesebb új év

Stabilan növekvő piacok, eredményesebb új év 1 A Rába Járműipari Holding lapja LVIII. LVI. évfolyam 10. 1. szám 2006. 2004. JANUÁR október SZÁMVETÉS BALOG BÉLA PÉNZÜGYI IGAZGATÓVAL Stabilan növekvő piacok, eredményesebb új év A tartalomból: Januári

Részletesebben

PIACI POZÍCIÓINKAT ERÔSÍTIK A FEJLESZTÉSEK. 4 5. oldal. A Rába Jármûipari Holding lapja. A Rába tesztlaborjából a Formula Studentre

PIACI POZÍCIÓINKAT ERÔSÍTIK A FEJLESZTÉSEK. 4 5. oldal. A Rába Jármûipari Holding lapja. A Rába tesztlaborjából a Formula Studentre 1 oldal A Rába Jármûipari Holding lapja LXV. évfolyam 5. szám 2013. október www.raba.hu A Rába tesztlaborjából a Formula Studentre 6 7. oldal HÁROM EGYETEM CSAPATÁT IS TÁMOGATTA A RÁBA A GÖNYÛN TARTOTT

Részletesebben

Felfutás elôtt a tengelycsuklógyártás. 5 6. oldal. Fejlesztési intézet pozitív tapasztalatokkal 7. oldal

Felfutás elôtt a tengelycsuklógyártás. 5 6. oldal. Fejlesztési intézet pozitív tapasztalatokkal 7. oldal 1 oldal A Rába Jármûipari Holding lapja LXIII. évfolyam 5. szám 2011. október-november www.raba.hu Fejlesztési intézet pozitív tapasztalatokkal 7. oldal A RÁBA JÁRMÛIPARI HOL- DING NYRT. EGY ÉVVEL EZE-

Részletesebben

Tudást adhatunk el Japánba

Tudást adhatunk el Japánba 1 A Rába Járműipari Holding lapja LVII. LVI. évfolyam 10. 9. szám 2005. 2004. szeptember október ELFOGADOTT ÉS FELKÉRT FEJLESZTÉSEK Tudást adhatunk el Japánba Szeptember elején Japánban járt Opitz Andor,

Részletesebben

Buszok. Norvégiába és Svédországba. 12 13. oldal. A Rába Jármûipari Holding lapja

Buszok. Norvégiába és Svédországba. 12 13. oldal. A Rába Jármûipari Holding lapja 1 oldal A Rába Jármûipari Holding lapja LXIV. évfolyam 3. szám 2012. május www.raba.hu A Rába közgyûlése egyetért a társaság hosszú távú céljaival 2 3. oldal 12 13. oldal A RÁBA NYRT. ÉVES REN- DES KÖZGYÛLÉSE

Részletesebben

Szükség van ránk és a fejlesztéseinkre

Szükség van ránk és a fejlesztéseinkre 1 A Rába Járműipari Holding lapja LVIII. LVI. évfolyam 10. 9. szám 2006. 2004. szeptember október MOSZKVÁBAN JÓL SZEREPELTÜNK Szükség van ránk és a fejlesztéseinkre Egyedüli magyar cégként csak a Rába

Részletesebben