Gazdaságosabb lett az új festési folyamat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Gazdaságosabb lett az új festési folyamat"

Átírás

1 1 oldal A Rába Jármûipari Holding lapja LIX. évfolyam 7. szám augusztus szeptember Gazdaságosabb lett az új festési folyamat 13. oldal Dolgozói elégedettség felmérés 18. oldal Mint arról elôzô számunkban már beszámoltunk, 2007 szeptemberében a Futómû -ben dolgozói elégedettség felmérést végzünk. A felméréssel kapcsolatban munkatársunk kérdezte a kutatást lebonyolító cég, a BellResearch szakértôjét. Bírják a speciális igénybevételt a Rába jármûvei 12. oldal Az üzleti tervének megfelelôen zárta az év elsô felét a Rába Jármû, s felkészült a társcégek növekvô igényeinek kiszolgálására. A második félévben a katonai jármûvek gyártása és a mintaalkatrészek gyártása adja a társaság fô feladatát. Rába-kisfilm a szakmák érdekében 8. oldal A Rába Nyrt. csatlakozott ahhoz az országos kezdeményezéshez, melyet a Fiatalok egy jobb jövôért alapítvány indított útjára több támogató szervezettel együtt: vagyis a szakmunkás- és szakképzés népszerûsítésének projektjéhez. HORVÁTH ZOLTÁN

2 2 oldal 2 Holding KRAUSZ KATALIN Terv szerint halad SZEPTEMBERBEN VÉGEZZÜK EL AZ ÖSSZES ÜZLETI FOLYAMAT TESZTELÉSÉT, ELFOGADTATÁSÁT A FELHASZ- NÁLÓK SEGÍTSÉGÉVEL. EKKOR KEZDJÜK MEG A FEJLESZ- TÉSRE KIJELÖLT RIPORTOK PROGRAMOZÁSÁT, VALAMINT AZ ADATMIGRÁCIÓ TESZTELÉSÉT IS. UTÓBBI LÉNYEGE, HOGY A TÖRZSADATÁLLOMÁNYOKAT ÉS A NYITÓADATO- KAT BE KELL ÉPÍTENI AZ ÚJ RENDSZERBE, MIUTÁN A RÉGI TELJESEN MEGSZÛNIK. HATALMAS MENNYISÉGRÔL VAN SZÓ: A VEVÔI, SZÁLLÍTÓI ÁLLOMÁNYOK EZRES, A CIKK- ADATOK SZÁZEZRES NAGYSÁGRENDÛEK. MEG KELL TERVEZNÜNK, HOGYAN ADJUK ÁT EZEKET A RÉGI VERZIÓBÓL AZ ÚJBA. Ahogy arról legutóbbi számunkban beszámoltunk, a Rábánál június elején elkezdôdött az Oracle termelésirányítási és pénzügyi rendszer as verziójának lecserélése, idegen szóval upgrade-je. Ez a móri gyár kivételével ahol a jelenlegi SÍPrendszer csak az upgrade után jöhet szóba egyaránt érinti az Alkatrészgyártó kft.-t, a Futómû kft.-t és a Jármû kft.-t. Az eddigi munkáról Krausz Katalin projektvezetô számolt be. Elmondta: intenzív munkával július közepére befejezték a koncepcionális tervezést. A legelején természetesen elkészítették a projektindító dokumentumot, leírták a szabályzatokat, tisztázták a döntési jogköröket, az eljárásrendet, projektkönyvtárat állítottak fel. Ezt követôen végignézték az összes üzleti folyamatot mindhárom tagvállalatnál. Felmérték, összeírták a módosításra vonatkozó felhasználói igényeket, rög- az Oracle-verzióváltás A z Oracle verzióváltási projekt koncepcionális tervezése, valamint a projektre ha lehetséges volt, megoldási javaslatot is zítették, analizálták a felvetéseket, amelyektagok elôzetes oktatása befejezôdött, és adtak. A másik nagy témakör a jelenlegi fejlesztett riportok felmérése volt, amelyek száma már a részletes tervezés kellôs közepén tartanak a szakemberek. Október elején kezdôdik az új rendszerben 321-rôl 220 körüli értékre az elfogadó tesztperiódus. csökken. (A riport az informatikai rendszerbôl egy adott témára kinyerhetô, számadatokat tartalmazó kimutatás.) Krausz Katalin kifejtette: a projekt most már a részletes tervezés tizenkét hetes szakaszában van, ami október 5-ig tart. Ennek során eddig felállították a tesztkörnyezetet, a 106 Rába-projekttag elôzetes oktatása pedig már be is fejezôdött. Szeptemberben végezzük el az összes üzleti folyamat tesztelését, elfogadtatását a felhasználók segítségével. Ekkor kezdjük meg a fejlesztésre kijelölt riportok programozását, valamint az adatmigráció tesztelését is. Utóbbi lényege, hogy a törzsadatállományokat és a nyitóadatokat be kell építeni az új rendszerbe, miután a régi teljesen megszûnik. Hatalmas mennyiségrôl van szó: a vevôi, szállítói állományok ezres, a cikkadatok százezres nagyságrendûek. Meg kell terveznünk, hogyan adjuk át ezeket a régi verzióból az újba. A bevitel történhet manuálisan, de automatikusan is, ha fejlesztünk rá programokat. Adattisztításra is sor kerül, hiszen sok elavult, elhalt adat van, amit nem érdemes betölteni, mert feleslegesen terhelné az új rendszert. A projektvezetô azt is elmondta, hogy az október-novemberi nyolc hétig tartó elfogadó tesztperiódusban éles rendszerindítást játszanak el: az öszszes adatot rögzítik a rendszerben, és végigtesztelik az elfogadott üzleti folyamatokat. A valódi éles indulás elôtt minden olyan felhasználó oktatása megtörténik, aki munkája során használja majd az új rendszert, az Oracle 11i-t. HANCZ GÁBOR

3 3 oldal Holding és Futómû 3 Negyvenéves kapcsolat a 75 éves LIAZ-zal A Rábának 40 éves kapcsolata van az idén 75 éves LIAZ-autóbuszgyárral. A Rába Futómû oroszországi képviseletének vezetôje, Gerendai László a gyár jubileumi ünnepségén adta át a társaság elnök-vezérigazgatója, Pintér István üdvözlôlevelét a likinói gyár vezetésének és kollektívájának. A jubileumi ünnepségen adták át a 20 ezredik LIAZ 5256-os buszt a gyár egyik fontos vevôjének, a Nyizsnij Novgorod-i Közlekedési Vállalatnak, ahová idén 400 autóbuszt szállítanak. A LIAZ-autóbuszgyárnak a KGST-szakosodás keretében, 1967-ben kezdôdött meg a Rába-futómûvek szállítása. A KGST megszûnését követôen is folyamatos volt a kapcsolat a cégek között, ami a szállítási volument tekintve ban érte el a mélypontot. Az ezredfordulótól a Rába-futómûszállítások folyamatosan bôvültek. A hajdan évi 12 ezer autóbuszt kibocsátó gyár ma 3 3,5 ezer busz gyárt. A képviselet-vezetô elmondta, a likinói gyár a GAZcsoporthoz tartozik, amelyen belül divíziórendszer mûködik. Az autóbusz-divíziónak saját futómûgyára van, ahol alapvetôen mellsô, de hátsó tengelyeket is gyártanak és innen fedezik a LIAZ hátsó futómû igényének mintegy százalékát. A többit a Rába szállítja, mert a vevôk többsége ezt igényli a megbízhatósága, az élettartama és a minôsége miatt, amit az elmúlt 40 évben megszoktak. Gerendai László elmondta, a LIAZ jelentôsen kiszélesítette a termékpalettáját, ma már a hagyományos normál padlós, szóló típuson túlmenôen csuklós buszok is készülnek és alacsony padlóst is gyártanak, szóló és csuklós kivitelben. A régi, hagyományos, normál padlós szóló buszt ez évtôl fokozatosan kiváltja a félalacsony elöl alacsony, hátul normál verziójú változat. Ezekhez nemcsak hátsót, de mellsô tengelyt is szállít a Rába. Ezenkívül trolibuszok is készülnek Likinóban alacsony és normál padlós kivitelben. Az oroszországi képviselet-vezetô elmondta még, hogy a kapcsolatok fejlesztése és a szállítások hosszú távú stabilizálása terén nagy jelentôséggel bír a GAZ-csoport autóbusz-divízióval májusban aláírt hosszú távú, 2010-ig szóló stratégiai együttmûködési megállapodás. A LIAZ JELENTÔSEN KISZÉLESÍTETTE A TERMÉK- PALETTÁJÁT, MA MÁR A HAGYOMÁNYOS NORMÁL PADLÓS, SZÓLÓ TÍPUSON TÚLMENÔEN CSUKLÓS BUSZOK IS KÉSZÜLNEK ÉS ALACSONY PADLÓST IS GYÁRTANAK, SZÓLÓ ÉS CSUKLÓS KIVITELBEN. A RÉGI, HAGYOMÁNYOS, NORMÁL PADLÓS SZÓLÓ BUSZT EZ ÉVTÔL FOKOZATOSAN KIVÁLTJA A FÉLALACSONY ELÖL ALACSONY, HÁTUL NORMÁL VERZIÓJÚ VÁLTOZAT. Errôl lapunk júniusi számában részletesen is beszámoltunk. TÓTH GYULA Rába: Folytatódó növekedés, romló üzleti környezet, pozitív üzemi és nettó eredmény A Budapesti Értéktôzsdén jegyzett Rábacsoport továbbra is folyamatosan javítja hatékonyságát, melynek köszönhetôen a gyôri jármûipari vállalat 2007 második negyedévét is pozitív üzemi és nettó eredménnyel zárta, melyet nem torzított ingatlanértékesítés, így tisztán az üzemi tevékenységbôl származik. A vállalat 9,4 százalékkal, 27 milliárd forintra növelte árbevételét az év elsô félévében. A romló devizaárfolyam ellenére a társaság 2007 elsô félévében 113 millió forint üzemi nyereséget realizált és 1678 millió forintra nôtt az EBITDA. A Rába számára negatív gazdasági környezetben a fôsorokon elért továbbra is pozitív eredmény nagymértékben köszönhetô a folyamatos üzletfejlesztésnek, a folyamatos költségkontrollnak és a hatékonyságjavítás érdekében végrehajtott intézkedéseknek. Az idôszak alatt újabb jelentôs hosszú távú beszállítói szerzôdések születtek mind európai és a FÁK-piacok vonatkozásában. A Rába-csoport 2007 második negyedévében 14,5 milliárd forint értékû konszolidált árbevételt ért el, amely a tavalyi év bázisidôszakához képest 10 százalékos növekedést jelent. Az adott idôszakban a cégcsoport üzemi tevékenységének eredménye 103 millió forint nyereséget hozott. Mindezek eredményeképpen a Rába-csoport második negyedévben 103 millió forint adózott nyereséget ért el a tavalyi év hasonló idôszakának 644 millió forint veszteségével szemben. Tovább javultak a cégcsoport cash flow pozíciói is. EBITDA-szinten a Rába-csoport a második negyedévben 856 millió forint eredményt ért el. A Rába Futómû árbevétele az adott negyedévben 9 milliárd forint volt, a tavalyi év bázisidôszakában elért 8,5 milliárd forinttal szemben, mely 6,4%-os növekedésnek felel meg. EBITDA-szinten a Futómû mûködésébôl származó eredmény az adott idôszakban 399 millió forintra csökkent a tavalyi 505 millió forintról. A Rába Jármûipari Alkatrészgyártó árbevétele az adott idôszakban jelentôs mértékben, 33,4%-kal növekedve elérte a 4,1 milliárd forintot, a tavalyi év bázisidôszakában elért 3,1 milliárd forinttal szemben. EBITDA-szinten pedig az üzletág mûködésébôl származó eredménye az érintett idôszakban 35%-kal emelkedve 304 millió forintra nôtt a tavalyi 226 millió forinthoz képest. A Rába Jármû értékesítése éven belüli eloszlása historikusan nagy volatilitást mutat. Az üzletág árbevétele az adott negyedévben 2 milliárd forint volt, megegyezôen a tavalyi év bázisidôszakával. EBIT- DA-szinten a kft. mûködésbôl származó eredménye az adott idôszakban 237 millió forintot ért el a tavalyi 184 millió forinttal szemben. Az üzletfejlesztésnek köszönhetôen ebben a negyedévben is több jelentôs megállapodás került aláírásra fontos stratégiai vevôkkel. A 2007 és 2010 közötti stratégiai idôszakra a futómûüzletág jelentôs beszállítói és hosszú távú együttmûködési megállapodást kötött a GAZ-csoport autóbusz-divíziójával. Továbbá a Rába Futómû az amerikai központú ArvinMeritoron keresztül a Volvo cégcsoport teljes körû mellsôfutómû-alkatrész beszállítójává lépett elô az európai közúti jármûgyártás területén (Volvo és Renault tehergépkocsik gyártásában). GULYÁS KRISZTINA

4 4 oldal 4 Futómû Két éve önálló szervezeti egység az üzletfejlesztés Új ajtókat nyitottak ki M indhárom stratégiai piacán jelentôsen erôsödött a Rába azóta, hogy 2005 augusztusától önálló szervezeti egységként mûködik az üzletfejlesztés. A régi felállásban aligha lett volna lehetséges ennyi új ajtót kinyitni. A Rábánál 2005-ig az értékesítési és marketingszervezet feladata volt, hogy kezelje nemcsak a meglévô, hanem az új termékekkel, vevôkkel kapcsolatos ügyeket is. Mindez két évvel ezelôtt változott meg, akkor állt fel önálló egységként az üzletfejlesztés re világossá vált, hogy a cégnek további növekedésre van szüksége, amit rendkívül tudatosan kell megszervezni mondta errôl lapuknak dr. Szôcs Károly. Az üzletfejlesztési igazgató a döntés hátterérôl és az azóta elért eredményekrôl is beszámolt. A cél az volt, hogy mindhárom stratégiai piacon az Egyesült Államokban, az Európai Unióban és Oroszországban, illetve a volt szovjet utódállamokban elôbbre lépjenek. Több külsô hatás is arra ösztönözte a Rábát, hogy erôsebben koncentráljon európai jelenlétére. Ezek közé tartozott, hogy Magyarország 2004-ben európai uniós csatlakozásával együtt automatikusan elveszítette a legnagyobb kedvezmény státusát az USA-ban, ami azonnal 2,5 százalékos plusz vámterhet jelentett. Emellett a tengeri fuvar nagymértékû drágulása és a gyenge dollár szintén afelé hatott, hogy érdemes az öreg kontinens országaiban is piacot szerezni. Az is világos volt, hogy az orosz piac ahol a Rába név kifejezetten jól cseng nagy fejlôdés elôtt áll. Éreztük, hogy a régi felállásban, a napi tevékenység mellett nem lehet új ajtókat kinyitni. Felismertük, hogy ha az üzletfejlesztést együtt végezzük a napi munkával, az élet mindig produkál egy tüzet, amit el kell oltani, s ennek a hoszszabb távú feladatok szenvedik kárát. Így az a döntés született, hogy létrehozunk egy különálló szakértôi csapatot, amelyben együtt van mûszaki-technológiai tudás, termékismeret, kalkulációs képesség és erôs értékesítôi-kereskedôi véna. A feladat adott volt: új üzleti lehetôségeket felkutatni, szerzôdéseket kötni, majd bevezetni az új termékeket. Érdekesség, hogy a szervezeti egységben dolgozók átlagéletkora negyven év alatt van, s többen harminc év körüliek mondta dr. Szôcs Károly. Az üzletfejlesztési részleg számos eredmény ért el mûködése elsô két évében. Ezek egyike az egyesült államokbeli Marmon-Herringtonnal idén áprilisban tetô alá hozott hároméves keretmegállapodás. Ennek értelmében a korábban is stabil vevônek számító patinás amerikai cégnek évi helyett ezer futómûvet szállítanak. Értelemszerûen nô a bevétel is, a korábbi évi 5 millió dollárról legalább 45 millióra. Egy üzlet volumenének megtízszerezéséhez folyamatos egyeztetés, rengeteg munka kell tette hozzá az üzletfejlesztési igazgató. Európában hasonlóan nagy fegyvertény volt a Scaniával egyéves tárgyalás után aláírt szerzôdés, illetve állítja dr. Szôcs Károly nagyobb: a marketing egyik alaptétele, hogy az új vevô meggyôzése a nehezebb feladat. Ez az üzlet azért is érdekes, mert a skandináv cég számít a világ prémium teherautó-gyártójának: övé a legdrágább, de egyben a legjobb jármû, így a beszállítók kiválasztására különös gondot fordít. Nyugat-Európában persze korábban is ismerték a Rábát. A vállalat Németországba megmunkálás nélküli kovácsdarabokat, valamint öntvényeket szállított. Sokéves a kapcsolat a Claasszal is: a csúcsmodern, összkerékhajtású, összkerék-kormányzású Xerion traktorok exkluzív futómû-beszállítója a Rába. A gyôri cégre az amerikai Dana európai üzletében is számítottak óta. Az üzletfejlesztésnek a meglévô kapcsolatokban is volt frissítési feladata. A nagy ugrás Oroszországban is sikerült, ahol a Rába forgalma tavaly csaknem megduplázódott 2005-höz képest. Az autóbuszok hajtottfutómû-ellátásában mi vagyunk a piacvezetôk, ami egy olyan országban, ahol a költségszintek jóval alacsonyabbak, nem kis eredmény. A történet nyilvánvalóan arról szól, hogy drágább, de jobb terméket adunk el fogalmazott dr. Szôcs Károly. Az elôrelépés nagyrészt annak köszönhetô, hogy a Rába betört a számára korábban zárt területnek tûnô midiautóbusz-piacra, ami az évi, mintegy 20 ezer darabos orosz buszgyártás háromnegyedét teszi ki. Az utóbbi esztendôkben ebben a szegmensben is elindult a modernizálás, s az orosz utazóközönség igényei is nôttek. A Rába elônyét az jelentette, hogy volt kifejlesztett független mellsô felfüggesztése az alacsonypadlós midi, valamint portál futómûvei az alacsonyés félalacsonypadlós nagy autóbuszokhoz, miközben erre az orosz belsô szállítók nem voltak felkészülve. A NAGY UGRÁS OROSZORSZÁGBAN IS SIKERÜLT, AHOL A RÁBA FORGALMA TAVALY CSAKNEM MEGDUPLÁZÓDOTT 2005-HÖZ KÉPEST. AZ AUTÓBUSZOK HAJTOTTFUTÓMÛ- ELLÁTÁSÁBAN MI VAGYUNK A PIACVEZETÔK, AMI EGY OLYAN ORSZÁGBAN, AHOL A KÖLTSÉGSZINTEK JÓVAL ALACSONYABBAK, NEM KIS EREDMÉNY. A TÖRTÉNET NYILVÁNVALÓAN ARRÓL SZÓL, HOGY DRÁGÁBB, DE JOBB TERMÉKET ADUNK EL. AZ ELÔRELÉPÉS NAGYRÉSZT ANNAK KÖSZÖNHETÔ, HOGY A RÁBA BETÖRT A SZÁMÁRA KORÁBBAN ZÁRT TERÜLETNEK TÛNÔ MIDIAUTÓBUSZ- PIACRA, AMI AZ ÉVI, MINTEGY 20 EZER DARABOS OROSZ BUSZGYÁRTÁS HÁROMNEGYEDÉT TESZI KI. AZ UTÓBBI ESZTENDÔKBEN EBBEN A SZEGMENSBEN IS ELINDULT A MODERNIZÁLÁS, S AZ OROSZ UTAZÓKÖZÖNSÉG IGÉNYEI IS NÔTTEK. Az üzletfejlesztési igazgató a tervekrôl elmondta: szeretnék meghódítani az orosz munkagéppiacot is, ahol mindenki fellendülést vár az infrastrukturális beruházások felfutása miatt. A Rába üzletfejlesztôi az évi 80 ezer jármûvet készítô teherautógyártóknál is feszegetik az ajtókat, azonban a valószínû forgatókönyv itt kevésbé a futómû-, inkább az alkatrészszállítás. HANCZ GÁBOR DR. SZÔCS KÁROLY

5 5 oldal A Rába Futómû 2007 elsô féléve Futómû 5 Többéves gyengélkedés után a cég erkölcsi hitele növekszik ALAPVETÔEN OPTIMISTA VAGYOK, MEGGYÔZÔDÉSEM, HOGY A KOLLÉGÁK TÖBBSÉGE PARTNER ÉS KEZDEMÉNYEZÔ EZEKBEN AZ INTÉZKEDÉSEKBEN. EZAZ ERÔFESZÍTÉS ALAPFELTÉTELE EGY SIKERE- SEBB MÁSODIK FÉLÉVNEK ÉS ÖSSZESSÉGÉ- BEN SIKERES 2007-ES ÉVNEK, ÉS EZ ALAPOZZA MEG AZT, HOGY A RÁBA FUTÓMÛ KFT. OPTIMISTÁN NÉZZEN A KÖVETKEZÔ ÉVEK ELÉ, IMMÁR FÜGGETLENÜL A KÜLSÔ KÖRÜLMÉNYEK ALAKULÁSÁTÓL. KOCSIS SÁNDOR OPERÁCIÓS ÉS MINÔSÉGÜGYI IGAZGATÓ A kerek naptári fordulónapok átfogóbb áttekintésre sarkallnak, ezen alkalomból kerestük meg Kocsis Sándor operációs és minôségügyi igazgatót, hogy röviden összegezze az év elsô hat hónapját. Hogyan értékeli az elsô féléves teljesítését? A negyedéves és féléves gyorsjelentések, a havi és heti vezetôségi felülvizsgálatok megadják a cég átfogó, gazdasági és pénzügyi állapotfelmérését. Ezekbe a számokba értelemszerûen a külsô tényezôk (árfolyamok, alapanyag- és energiaárak, piaci viszonyok, árverseny) megjelennek. A Futómû külsô megítélése (vevôi, piaci) javuló, és többéves gyengélkedés után a cég erkölcsi hitele növekszik kezdte értékelését az operációs igazgató. Az operáció és mûködésének mérôszámai ezzel szemben a belsô mûködés hatásosságára és hatékonyságára összpontosítanak. Az operáció (és természetesen a kiszolgálófolyamatokat irányító más szervezeti egység) eredményességének függetlenítenie kell a céget minden, adott esetben negatív külsô körülmény negatív hatásától és önmagában kell biztosítania a nyereséges mûködést. Ilyen szempontok szerint 2007 elsô félévének rövid összefoglalása: az irány jó, a sebességet növelnünk kell. Az utóbbi mondat sokszor, sok helyen elhangzott már, idôszerû egy részletesebb értelmezése. Mire alapozható a kijelentés, hogy az irány jó? Egy üzleti terv alapján mûködô cég idôszakosan (a szükséges gyakorisággal) vizsgálja a tervtôl való jó vagy rossz irányú eltérést. Minden rossz irányú eltérés azonnali beavatkozást, javító intézkedést von maga után. Ezen túl a cég idôszakról idôszakra, évrôl évre nagyobb célokat tûz ki maga elé, egyszerûen azért, hogy a piaci versenyben az élmezônyben maradhasson. Ez utóbbi két tényezô alapján a Rába Futómû -rôl elmondható, hogy minden lényeges mutatója javult. Ami elégedetlenségre ad okot, az a javulás mértéke. Erre alapozzuk azt a megállapítást, hogy a sebességet növelnünk kell. Mivel az eddigi intézkedések javuláshoz vezettek, az intézkedések, strukturális és mûködésbeli változtatások hatásossága bizonyított. A gyorsításnak a központi eleme a hatékonyság növelése folytatta értékelését Kocsis Sándor. A hatékonyság egy, a belsô mûködés eredményességét leginkább tükrözô mérôszámunk. Ez mutatja, hogy a produktív, improduktív, szellemi munkakörben dolgozó kollégák a benn töltött idôt milyen mértékben fordítják értékteremtésre. A következô idôszak erôfeszítéseinek ez lesz a legfôbb tárgya. Nagyon sok kollégával beszélgetve az az általános vélemény (amit egyébként a termelékenységi, gazdasági mutatószámaink is visszatükröznek), hogy ezen a területen komoly tartalékaink vannak. A tartalékok mértéke területrôl területre változik, de az alapvetés, hogy tartalék minden területen van. Milyen eszközökkel azonosíthatók a tartalékok? Ebben a témában alapos mûhelymunka indult, amelynek célja a tartalékok felszínre hozása és hasznosítása. Az intézkedések szükségessége minden kolléga számára evidencia kell hogy legyen, ez a piacgazdaságban versenyzô cég létének az alapja. A hónap közepén megjelent teamvezetôi nyilatkozat ezt célozza a produktív területen, de ez csak egy az intézkedések sorából. A következô idôszakban a hatékonyság témakörben elkezdett munkánk kibôvítését tervezzük azzal, hogy még több kollégát vonunk be az intézkedések megtervezésébe, végrehajtásának irányításába. A cégnek ezekhez a feladatokhoz megvan a tudása és az utóbbi idôben a hite is erôsödik, mindez teljesíthetô. Hogyan tekint év második féléve elé? Alapvetôen optimista vagyok, meggyôzôdésem, hogy a kollégák többsége partner és kezdeményezô ezekben az intézkedésekben. Ez az erôfeszítés alapfeltétele egy sikeresebb második félévnek és összességében sikeres 2007-es évnek, és ez alapozza meg azt, hogy a Rába Futómû optimistán nézzen a következô évek elé, immár függetlenül a külsô körülmények alakulásától.

6 6 oldal 6 Futómû Hatékonyságnövelés és minôségfejlesztés a Futómû-szereldében A Rába Futómû szereldekapacitás-bôvítés projekt elsô üteme a Rába Magazin megjelenésével szinte egy idôben fejezôdött be. A bôvítés egyik fô oka, hogy az amerikai Marmon-Herrington cégnek ez évben 45 millió dollár értékben szállít a társaság hajtott mellsô és hátsó futómûveket, októbertôl havi 900 darabot. A szereldefejlesztés tavaly nyár elején már fókuszba került, amikor a 28 ezres csarnokból a 67 ezres szereldébe telepítették a berendezéseket, szerelôsorokat. Az akkori lépés indítéka a területfelszabadítás volt a Jármû kft. részére, valamint a kisebb területen a hatékonyabb, költségtakarékosabb mûködés biztosítása. A futómûszerelde üzemmenedzsere, Horváth Róbert elmondta lapunknak: idén tavasszal a Marmon-igény növekedésével HORVÁTH RÓBERT területet úgy alakítottuk ki, hogy a további fejlesztésre is legyen lehetôségünk a komplett futómûvek szerelésénél. Ezért a tervezésnél figyelembe vettük, hogy jövôre a hajtott mellsô futómûvekhez új szereldét, sor jellegû technológiát alakítunk ki. A Marmon hátsó futómûvek szerelésénél tudjuk hasznosítani a korábbi fejlesztés eredményét is, azon az új soron, amit tavaly nyáron telepítettünk tudtuk meg Horváth Róberttôl. A cég vezetése a hatékonyság növelése érdekében úgy tervezi felszerszámozni a szereldét, hogy a minôségi, technológiai színvonal emelkedjen. Az üzemmenedzser végül elmondta, hogy a Marmon darabszám-növekedése mellett az orosz piacon is nôtt az igény a szerelt futómûvek iránt. Ez évben a szerelde terhelése nagymértékben megnôtt, idén a szerelt egységként és az alkatrészként értékesített termékeink aránya százalék, szemben a tavalyival, amikor a szerelt egységek értéke csak a 30 százalékot közelítette meg. TÓTH GYULA ismét téma lett a szereldefejlesztés és kapacitásbôvítés. Idén januárban hajtott mellsô és hátsó futómûvekbôl havi 500 készült, majd folyamatosan növelve a darabszámot októbertôl eljutunk 900 futómûig. Ez olyan mértékû emelkedés, hogy az alkatrészgyártás területén is növelni kellett a megmunkáló központok mennyiségét beruházásokkal, s a szereldében sem állt rendelkezésre a szükséges kapacitás. A szereldebôvítés elsô ütemében a fôhajtómûvek szerelését modernizáltuk, illetve az elôszerelt egységek mint a kerékagy, bolygótartó szerelésénél alakítottunk ki gyártószigeteket, ahol nem egyedi, hanem sorozatszerelést végzünk. A fejlesztés elsô ütemének befejezését augusztus végére terveztük, amit a kivitelezô tartani tud magyarázta Horváth Róbert. Az üzemmenedzser elmondta még, hogy fôhajtómûvekbôl, elôszerelt egységekbôl 900 darabnál a késôbbiekben többet is tudnak majd gyártani, nagyobb lesz az új szerelde átbocsátóképessége. Bôvítésnél elsô ütemben a

7 7 oldal K orábbi számunkban részletesen beszámoltunk a Rába Futómû folyamatos fejlesztési stratégiájáról. Jelen számunkban a megvalósításhoz használt módszerek bemutatására kértük Hofbauer Évát, a szervezet vezetôjét. Futómû 7 Értékáram-elemzés a folyamatos fejlesztés gyakorlati megvalósulásának eszköze Manapság a versenyelôny a magunkhoz mért fejlôdés képességében testesül meg, ha a versenytárs vagy a piac kényszeríti ki a fejlôdést, az már versenyhátrányt jelent kezdte értékelését a folyamatos fejlesztés vezetôje. Mivel saját magunkhoz képest kell fejlôdnünk, továbblépnünk, ezért kiindulópontként a jelenlegi állapotban arra helyezzük a hangsúlyt, hogy azonosítsuk, folyamatainkban hol képzôdik érték. Ennek a tevékenységnek egyik eszköze a VSM, azaz Value Stream Mapping ( Érték Áram Térkép ). Bár a név alapján egy bonyolult, misztifikált módszerre gondolhatunk, szeretném kiemelni, hogy a hangzatos név mögött egy egyszerû, mindenki által könnyen értelmezhetô és használható tevékenység rejlik, melynek lényege, hogy meg kell értenünk, folyamatainkban hol történik értékteremtés és melyek a nem értékteremtô folyamatelemek, azaz amiért a vevô nem fizet. A cél, hogy ezeket a veszteségforrásokat kiemelhessük a folyamatból. A gyakorlatban hogyan történik egy ilyen értékáramtérkép elkészítése? Az értékáramtérkép készítésekor a csapat, mely részben a területet ismerô, részben a területtôl független külsô szemekbôl áll, a vevôtôl kiindulva, visszafelé végigkísérve feltérképezi az üzemcsarnokban egy adott termék(csoport) termelési folyamatának minden lépését. Az értékáramtérkép-készítés eszközei egyszerûek és célirányosak, nem kell hozzá más, mint egy ceruza, egy radír, egy üres A4-es lap, szem és fül. A térképet nem az információs rendszer adatai alapján rajzoljuk fel, hanem a kérdéseinkre kapott válaszok, valamint az üzemcsarnokban látottak alapján. Az értékáramtérkép készítésre két aranyszabály létezik. Egy: Csináld magad! Kettô: Elôbb lássunk, aztán higgyük el! (Ne bízz a meglévô listákban és rendszerekben!) A raktárkészleteket személyesen megszámoljuk, a folyamatidôket stopperral lemérjük, majd egyezményes jelölésekkel minden csapattag felvázolja az általa látottak alapján a jelenlegi állapottérképet. Eközben különbséget teszünk értéknövelô és értéket nem növelô folyamatok között. Azon tevékenységek, amelyek nem növelik a termék értékét pl. a félkész termékek tárolása és szállítása, veszteségnek tekintendôk. Mindemellett a termelést irányító információáramlást is leírjuk. Ahogy mondani szokás, a józan paraszti ész szintjén kell mûvelni a tevékenységet, amely alapján a folyamat értékteremtô és nem értékteremtô részeit bárki képes megkülönböztetni, a veszteségeket észrevenni. Mi kell ahhoz, hogy a módszer alkalmazása sikeres legyen? Erre a választ legjobban a termékeit, méretét és piaci pozícióját tekintve mindenképpen követendô egyik fô vevônk, a Scania beszállító-fejlesztô csapata által sokat emlegetett mondat adja meg, mely szerint az alacsonyan függô gyümölcsöket le kell szedni, ami a mindennapokban azt jelenti, hogy nem szabad elmenni azon fejlesztési, javító intézkedések mellett, melyek megvalósításához nem kellenek ráfordítások és rövid távon hasznot hoznak. Mindenkinek törekedni kell az ilyen lehetôségek azonosítására. A módszer egyszerû használatának és eredményességének bizonyítására kétnapos látogatás során a Scania beszállító-fejlesztô csapat két tagja bemutatta a módszer alkalmazásával a cég által elért eddigi eredményeket, majd a mellsôtengely-melegüzem folyamatait (a darabolástól a kovácsüzemi kiszállításig) vizsgálta. Ezzel párhuzamosan az elsô VSM-oktatások is megtörténtek Vajna István vezetésével. Az oktatásnak szerves része volt a gyakorlati képzés, melynek során megalakult az úgynevezett Érték Team, mely a Scania által elkezdett elemzések folytatásaként a mellsô tengely kovácsolás-kikészítés területén dolgozva célul tûzte ki egy mintaértékû program véghezvitelét. A munka célja a módszertan rögzítése, szélesebb munkavállalói körnek való megtanítása és az adott területen elérhetô fejlesztések megvalósítása. Szándékunk az oktatásunk továbbvitele mindaddig, amíg minden üzemi és szellemi területen kellô számú VSM-technikát alkalmazni tudó kollégánk lesz, és ezzel a folyamatot önjáróvá tudjuk tenni. FALTUSZ ZOLTÁN, JÁMBOR ANDRÁS, HOFBAUER ÉVA, STEN ZETTERLUND,CURT ABERG

8 8 oldal 8 Futómû Rába-kisfilm a szakmák érdekében A Rába Nyrt. csatlakozott ahhoz az országos kezdeményezéshez, melyet a Fiatalok egy jobb jövôért alapítvány indított útjára több támogató szervezettel együtt: vagyis a szakmunkás- és szakképzés népszerûsítésének projektjéhez. Hiszen a Rába számára is fontos, hogy a szakképzett munkaerô hiánya csökkenjen. A vállalat részérôl a projektteam tagjai Csontos-Hoffer Katalin, Hofbauer Éva, Gulyás Krisztina és Mike Lóránt. Kaizen: Górcsô alatt a hídházgyártó sor A mosóberendezés automatizálását, a transzfer-elôindítás megvalósíthatóságának vizsgálatát, a levegôrendszer további hiányosságainak feltárását, az emulziófogó burkolat kialakítását a peremfúró célgépen, és az átállási idôk csökkentését tûzte ki házi feladatul a 18. Kaizen teamje mint arról elôzô számunkban már beszámoltunk. A Rába Nyrt. üzemeiben is ûzött többek között fémforgácsoló, öntô, formázó, kovács, hôkezelô szakmákat mutatnak be azok a pályaválasztás elôtt álló fiataloknak készült félórás filmek, amelyek rövidesen a oldalon lesznek megtalálhatók az interneten. A filmekkel a pályaválasztás elôtt álló 14 éveseket és szüleiket kívánják megszólítani, s egyben szeretnék felkelteni az érdeklôdést a fémipari szakmák iránt. Az Egy óra rólad címû program rábás koordinátora, Csontos-Hoffer Katalin elmondta a Rába Magazinnak: A szakmák bemutatását és a filmek elkészítését a gyôri székhelyû Fiatalok egy jobb jövôért alapítvány vállalta. Az elképzelések szerint elméleti oktatáson és a gyakorlati életen keresztül ismertetnénk meg egy-egy szakmát. A Rába esetében az elsô, félórás filmben a kovács-, a hôkezelô- és a forgácsoló- (esztergályos, marós és az NC CNC-gépkezelô) szakmákat ismerhetik meg a pályaválasztás elôtt álló fiatalok és szüleik. A film kezdeti kockáin a szülôk és gyerekek azokat az iskolákat ismerhetik meg, ahol az érintett szakmákat tanítják. Ezt követôen Szôcs Károly üzletfejlesztési igazgató nyilatkozik arról, hogy miért érdemes a Rábánál dolgozni, milyen a vállalat jövôképe, s milyen fejlôdési lehetôségei vannak a cégnek. Emellett a vevôi elvárásokat és a dolgozókkal szembeni elvárásokat is megismerhetik az érdeklôdôk. Minden szakma esetében egy technológus és a területen dolgozó idôsebb, valamint egy fiatalabb szakmunkás nyilatkozik a szakmai elvárásokról, s mutatják be, mit jelent például fémforgácsolónak vagy éppen A hídházgyártó sort vizsgáló, kezdô, de igen lelkes rábás dolgozók 14 ötletet fogalmaztak meg, s az elsô héten forintos megtakarítást hoztak. Tóth Attila vezetésével Offertáler János, kovácsnak lenni. Terveink szerint három filmet forgatnánk, az elsô film forgatása már megtörtént a fenti szakmákban. A második filmben a szerszámkészítô-, öntô-, formázó-, magkészítô-, hegesztô-, gépjármûszerelô-, a harmadikban pedig a minôségbiztosítással kapcsolatos szakmákat mutatjuk be. E szakmák között lesznek azok is, amelyeket érettségivel rendelkezôk szerezhetnek meg a Rába átképzésében. Ilyenek a keménységvizsgáló, mágneses repedésvizsgáló, minôségellenôr, azon belül a gyártásközi ellenôr, végellenôr stb. A filmeken a technológusok a gyártási folyamatokat mutatják be, s elmondják, miért ajánlják a Rábát, azon belül a szakmát. De kitérnek a kollektíván belüli aktív közösségi életre is. A szakmunkások elmondják, mikor kezdték a szakmát, mióta dolgoznak a Rábánál, kitérnek a szakma szépségeire, kihívásaira, legnagyobb sikereikre. Természetesen nem hagyják ki azt sem, hogy kinek ajánlják e szakmákat. A kovácsszakmát Lukács István és Finszter László, a hôkezelôt Kovács Krisztián és Rózsavölgyi Ferenc, a fémforgácsoló- marós-, esztergályos-, fúrósszakmákat Rumper Gábor és Sölét Kálmán mutatják be az elsô filmben. A filmeket természetesen az alapítvány a Rába rendelkezésére bocsátja, és a filmek a weboldalon folyamatosan elérhetôek lesznek. Kovács Gábor, Körmendi Zsuzsanna, Papp Kálmán, Károlyi Zoltán, Závori Péter és Miletics László elsôsorban az olaj-, a villamosenergia- és a levegôfogyás, valamint az emulzió pazarlásának megfékezését tûzte ki célul. A selejtek csökkentését illetôen fôként a szállítás és a tárolás terén tettek javaslatokat. A házi feladatok közül mind az emulziófogó burkolat kialakítása, mind a transzfer-elôindítás vizsgálata megvalósult, egyedül a mosóberendezés automatizálásának gondolatát kellett egyelôre elvetni, mivel az árajánlatot látva kiderült, hogy a vezérlô beszerelése nem volna kifizetôdô. Az átállási idôk csökkentésétôl is megtakarítást remélt a team, s kimutatta, hogy a készülékek, megmunkáló szerszámok és hídházak elôkészítésével értékes perceket spórolhat az üzem.

9 9 oldal Futómû 9 M integy 40 százalékkal van több munkája a hôkezelôteamnek, mint néhány éve. A felfutás létszámbôvítést igényel, valamint korszerûsíteni kell a berendezéseket is. A Rába Futómû Hôkezelô Teamjének nevébôl is sejthetô egyik fô profilja a hôkezelés, amelyen belül háromféle mûvelet történik: nemesítés, lágyítás és normalizálás. Plózer Tibor teamvezetô lapunknak elmondta: a nemesítés annyira alapvetô mûvelet, hogy az itt kialakított tulajdonságok mechanikai szilárdság, keménység a végtermékben is megjelennek, meghatározzák annak élettartamát. A másik két munkafázissal a cél az ideális szövetszerkezet és keménység beállítása a további megmunkáláshoz. Ezenkívül kilenc egyéb mûveletet végeznek amely természetesen ugyanolyan fontos munka, mint a hôkezelés, véglevágást, szem- VAS VILMOS A hôkezelôi beosztás bizalmi állás cseverést, keménység- és repedésvizsgálatot, kikészítô köszörülést, kalibrálást, egyengetést, csomagolást, valamint az elkészült munkadarabok kiszállítását. A 165 produktív, 4 fô improduktív darusból és 4 fô szellemi munkatársból álló, folytonos mûszakban dolgozó team munkájának 95 százalékát saját kovácstermékek, fennmaradó 5 százalékát a kooperációból beérkezett darabolt anyagok, öntvények és kovácstermékek gyártása teszi ki. A legnagyobb volument a mellsô tengelyek, a kormányzótengely-csuklók, a hozzá tartozó nyomtáv- és irányzókarok, illetve a tengelycsonkok teszik ki. A külsô vevôk közül a legjelentôsebb a ZF, a NAF és a BPW, valamint ebben az évben belépett a Scania. Ez utóbbi nagy kihívást jelent az egyengetô szakemberek számára, mivel nagyságrendekkel szigorúbb minôségi paramétereket kell betartani. A BPW az utóbbi hónapokban ezer darab tengelycsonkot rendelt, de a megrendelés a közeljövôben ezer darabra emelkedik. ZFmegrendeléseink is folyamatosan növekednek. SÁGHY LÁSZLÓ A növekvô megrendelés folyamatos létszámbôvítést igényel, komoly gondot okoz ugyanakkor a nagy fluktuáció. Ez év április óta 88 munkavállalót vettünk fel, de közülük csak 46-an maradtak munkaviszonyban, aminek fô oka a folytonos mûszakos munkarend. Az a jobbik eset, ha valaki egy-két nap után dönt, hogy neki ez a munka nem felel meg és nem két-három hét után, mert akkor elveszik a betanításába fektetett energia és idô. A stabil létszámot fô alkotja, akik már huzamosabb ideje itt dolgoznak a teamben. Nem csak a termelésnövekedés miatt szükséges a létszámbôvítés: egy korosztály idén és jövôre eléri a nyugdíjkorhatárt. Nagy feladatot fog jelenteni a régi jó szakemberek pótlása. A hôkezelés, repedésvizsgálat, keménységvizsgálat bizalmi állás. Ha azok a kollégák, akik ezeken a területeken dolgoznak, nem kellô szakértelemmel és odafigyeléssel végzik a munkájukat, a hiba a vevônél derül ki, legroszszabb esetben jármûbe beszerelve, a használat során. Ezért tényleg megbízható, a szakmát értô emberekre van szükség mondta Plózer Tibor. Hiányszakmának elsôsorban a hôkezelô-, fémhajlító- és a repedésvizsgáló-szakma számít. A megrendelések növekedése szükségszerûen együtt jár azzal is, hogy a gépi kapacitásokat hozzá kell igazítani a termelés volumenéhez. Az Aichelin nemesítôberendezés felújítása augusztusban fejezôdött be: a vezérlés-, fûtés- és elhûtés-korszerûsítés után nagyobb teljesítményt és jobb minôséget tudnak majd produkálni. Az Ébner nemesítôberendezés felújítása szintén folyamatban van. A BSH 508 mellsôtengely-nemesítô berendezést tavaly korszerûsítették és idén januártól már újra üzemel, teljesítménye nôtt, fajlagos energiafelhasználása 40 százalékkal csökkent. A teamvezetôt megkérdeztük arról is, mi a szép ebben a munkában. A világban több százezer jármû fut azokkal a futómûvekkel, amelyeknek a jó mechanikai tulajdonságai a hôkezelôteam munkáját dicsérik. Nem kis dolog ez, hiszen élet- és vagyonbiztonsági alkatrészekrôl van szó. Sikerélmény, ha a belsô vevôinket PLÓZER TIBOR társteamekben dolgozó rábás kollégáinkat megfelelô mennyiségû, jó minôségû munkadarabbal tudjuk ellátni és ezért pozitív visszajelzést kapunk tôlük. Célunk, hogy belsô és külsô vevôink egyaránt elégedettek legyenek. Kemény munkáról van szó, sokféle típusú, nagy mennyiségû anyag mozog tíz mûveleten keresztül a hôkezelôteamben. A számos szakterület sokféle ismeretet kíván, nagy és fontos feladat hárul a cellavezetôkre, akik a munkát a mûszakokban koordinálják és ellenôrzik. A megfelelô eredmények eléréséhez csapatra van szükség, ahol mindenkinek fontos a munkája, kreativitása. A hôkezelôteam jó csapatmunkát végez. Nyilván ez a hozzáállás is közrejátszott abban, hogy az egész éves eredmények alapján Plózer Tibor lett 2006-ban az év teamvezetôje. A díj nem egy emberrôl szól, az egész csapat munkáját dicséri. Nagyon örültem neki, komoly elismerést jelent számomra jegyezte meg errôl Plózer Tibor. H. G.

10 10oldal 10 Futómû Teamvezetôi nyilatkozat a Rába Futómû -ben Jól vizsgáztunk a MEBIR-bôl S ikeresen vizsgázott a MEBIR rendszer a vállalat négy üzemében végzett audit során. A 2004-ben bevezetett irányítási rendszer életében ez év június 14-e jelentette az egyik legfontosabb állomást. Talán széles körben közismert, hogy a Rába 2004 óta építi ki a MEBIR rendszert, vagyis munkavédelmi és munka-egészségügyi tevékenységét a vonatkozó jogszabályok alapján és az MSZ ill. az OSAS sz. szabvány szerint végzi. A MEBIR betûszó a Munkahelyi Egészségvédelmi és Biztonsági Irányítási Rendszer rövidítése, a követelményei alapján kialakított vállalati politika, s a rendszer teljes dokumentációja megtalálható az Intra II. hálózaton. Takács Lajos, a Rába Vagyonkezelô munkavédelmi munkatársa elmondta: a Rába a felsôszintû vezetôi elkötelezettség alapján folyamatosan fejlesztették a meglévô rendszert, a munkavédelemrôl szóló törvényben meghatározott jog szerint dolgozói maguk közül munkavédelmi képviselôket választottak, a választott képviselôk pedig munkavédelmi bizottságot alakítottak, amely elkészítette együttmûködési megállapodását a vállalatvezetéssel. A munkáltatói és munkavállalói oldal egyaránt képviselteti magát a képviselôkbôl két éve alakult Paritásos Munkavédelmi Testületben, s így a testület paritásos alapon dönt a nagyvállalati szintû munkabiztonsági kérdésekben. Ugyanilyen fontos mérföldkô volt a rendszer életében 2006 is, amikor a vállalat újjászervezte munkavédelmi belsô auditori rendszerét és auditorait az AIB-Vincotte Hungary szakmai irányításával elméleti és gyakorlati továbbképzésben részesítette. Takács Lajos elmondta, a képzésben részt vevô szakemberek belsô audit keretében vizsgáztak. A belsô audit eredményei alapján úgy döntött a cégvezetés, hogy a MEBIR rendszert külsô tanúsításra is ajánlja a Futómû szerelde és szerszámüzemében, valamint a sárvári gyárban. Az ellenôrzés során dr. Váró György és Szoó Kálmán, az AIB-Vincotte Hungary vezetô auditorai tanúsították, hogy eredményes volt a MEBIR kiépítése és a cég szakszerûen, kevés és nem lényeges eltéréssel alkalmazza a szabvány követelményeit. A vizsgálat során feltárt eltéréseket ez év december 31- ig kell kiküszöbölni és jövôre ismét külsô auditra kerül sor. Mindenki kézhez kapta, mindenki elolvasta. De vajon mi is ez, miért volt erre szükség, minek kellett ilyen, mindenki számára nyilvánvaló dolgokat nyilatkozatként közzétenni. Az elôzô számban már írtam a Teamvezetôi kandallóbeszélgetésekrôl. A Futómû teamvezetôi már fél éve rendszeresen öszszejönnek, mivel a kft. elôtt óriási termelési feladatok állnak, köszönhetôen a javuló piaci és vevôkapcsolatoknak. Ezek a feladatok teljesíthetôek és teljesíteni is akarjuk, de ehhez új szemléletre van szükség a hatékony és versenyképes termelés érdekében. Ezért részletesen megvizsgáltuk azokat a befolyásoló tényezôket, amik a gazdaságosabb termelést akadályozzák. A tényezôk közül egyértelmûen a gyártó team vezetôi és dolgozói által befolyásolható a munkafegyelem, a szakszerû mûszakváltás, a pontos mûszakkezdés, a munkaidô-kihasználás. Ami új, és ezt jelzi a nyilatkozat, hogy a teamvezetôk egységesen és egymást segítve lépnek fel a munkanormák betartása mellett. Elsôsorban a meggyôzés erejére, az észérvekre, a dolgozók belátására alapoznak, de ha szükséges, fegyelmi eszközökkel is fellépnek. Szeretnénk hangsúlyozni, hogy a fegyelmezés nem cél, hanem végsô eszköz. Nem a teamvezetô büntet, hanem a fegyelmezetlen dolgozó bünteti saját magát. A régi-új elvárt normákról a vezetôk tájékoztatást tartottak. Itt olyan normákról, munkakultúráról esett szó, amelyet egy dolgozó sem vitatott, sôt, kívánatosnak tartott. Az igazsághoz az is hozzátartozik, hogy az emberek 70 80%-a jelenleg is eszerint dolgozik. Tisztában vagyunk azzal, hogy a teljességhez szükséges a kulcsemberek támogatása is. Ezért és hogy a teamvezetôk a menedzsment támogatását érezzék, Kocsis Sándor több fordulóban személyesen beszélgetett el a kulcsemberekkel. A megbeszéléseken munkafegyelem témában teljesen közös nevezô alakult ki, de több, a dolgozók által felvetett kérdésre 1 hónapon belül egy újabb megbeszélés keretében visszatérnek. A Teamvezetôi nyilatkozatról az érdekképviselettel is egyeztettünk, akik üdvözölték a kezdeményezést. Úgy gondolják, hogy ez a Rába évtizedekkel ezelôtti hagyományaihoz méltó. Kérték, hogy havi szinten kapjanak tájékoztatást az elért eredményekrôl. RÁCZ IMRE, TK KK TEAMVEZETÔ A tanúsított státus megerôsítve A z áprilisi számban beszámoltunk az AIB-Vincotte cég által tartott ISO TS minôségirányítási rendszer felügyeleti auditjáról. Bár az auditot az auditorok sikeresnek minôsítették, volt néhány nem megfelelés és fejlesztési javaslat. Az elôbbiek esetében a tanúsított státus hivatalos meghosszabbításához kilencvennapos határidôt kaptunk. A nem megfelelések jellemzôen a vevôi követelményeknek való megfelelés rendszerünkben való tételes megjelenésével, illetve az ellenôrzési folyamatok és azok bizonylatolásával voltak kapcsolatosak. Az érintett területekkel közösen megfogalmazott javító intézkedéseket és ezek lezárását igazoló bizonylatokat továbbítottuk a tanúsító cégnek. A bizonylatok alapján az AIB-Vincotte a tanúsított státust megerôsítette. A fejlesztési javaslatok, mint nevük is mutatja, nem határidôhöz kötött feladatként jelentek meg az auditorok részérôl, ennek ellenére a cég úgy tekintette, hogy a mûködés hatékonyságát javító felvetések, ennek megfelelôen mindegyikre meghoztuk a szükséges intézkedéseket. Az észrevételek és javaslatok újra megerôsítik a külsô fél által végzett tanúsító auditok lényegét: ez nem egy öncélú intézkedéssorozat, hanem a cégnek mint piaci szereplônek elsôsorban vevôi, de ezenkívül üzleti szempontú vizsgálata, mely pártatlan és objektív tükör a cég számára és a fejlesztés fontos bemenô adata. HOFBAUER ÉVA

11 11 oldal Jármû 11 Rába jármûvekenjutott a kerozin a repülôkbe L átványos, sokszor lélegzetelállító szóló- és kötelékbemutatókat láthatott a közel százezres közönség az augusztus elején Kecskeméten rendezett repülônapon. A rendezvényen tisztességgel álltak helyt a Rába Jármû által gyártott üzemanyag-szállító katonai jármûvek, amelyek szinte megállás nélkül közlekedtek repülôtôl repülôig, hogy a földi kiszolgálók kerozinnal töltsék fel a bemutatón részt vevô gépeket. Európa-szerte elismert, rangos eseménnyé nôtte ki magát a kilencedik alkalommal megrendezett Nemzetközi Repülônap és Haditechnikai Bemutató. A kecskeméti repülôbázison megtartott rendezvény programja minden eddiginél gazdagabb volt, 21 ország pilótái mutatkoztak be, közülük 30-an magyarok. A közönség hazai légtérben még nem látott egyéni és kötelékbemutatókkal találkozhatott. A Kecskemétre ellátogató érdeklôdôk többek között a régebbi technika, a MIG 29-esek, majd az azokat leváltó JAS 39 EBS HU Magyarországnak gyártott Gripenek bemutatóját csodálhatta meg. A magyar Gripen-pilóták a nagyközönség elôtt most elôször mutat- koztak be mind a földön, mind a levegôben. Nagy robajjal szelte az eget az amerikai gyártmányú F 16-os, vagy a két hajtómûves EF 18 Hornet, amellyel spanyol pilóta repült. Ezt a lódarazsat az európai államok közül mindöszsze Svájc, Finnország és Spanyolország tartja hadrendben. A látványt fokozták a kötelékbemutatók, közöttük a négy Galében repülô Flying Stars szerb csapat, vagy a kilenc szuperszonikus vadászgéppel légi balettet bemutató török Turkish Stars csapata. Természetesen nem maradhatott ki Besenyei Péter mûrepülô akrobatikus show-ja sem, a pilóta bemutatója során meghazudtolta a fizika szinte minden ismert törvényét. Volt, hogy a saját súlyának kilencszerese terhelte meg Besenyeit a figurák végrehajtása során. A Rába Jármû üzemanyagszállító katonai jármûvei nem csak a szombati és vasárnapi bemutatónapokon bizonyították megbízhatóságukat, de az azokat megelôzô napokban is, amikor a repülôgépek a programokat próbálták. De mindez nem fogott ki a Rába teherautóin, megállás nélkül körözve indultak minden leszálló géphez, hogy a földi személyzet újratankolja ôket kerozinnal. A Rába évek óta megbízható beszállítója a Magyar Honvédségnek. TÓTH GYULA

12 12 oldal 12 Jármû Bírják a speciális igénybevételt a Rába jármûvei A z üzleti tervének megfelelôen zárta az év elsô felét a Rába Jármû, s felkészült a társcégek növekvô igényeinek kiszolgálására. A második félévben a katonai jármûvek gyártása és a mintaalkatrészek gyártása adja a társaság fô feladatát. Jól vizsgáztak a Jármû által gyártott üzemanyag-szállító katonai jármûvek a Kecskeméti Repülônapon, ahol szinte megállás nélkül közlekedve szállították a repülôgépek tankolásához a kerozint. A társaság gyártásvezetôje, Nagy András lapunk érdeklôdésére megjegyezte: Társaságunk három éve gyártja a katonai jármûveket, s egyre kevesebb, a speciális igénybevételbôl adódó hiba fordul elô. A Jármû az év elsô felében H 14-es és H 18-as katonai jármûveket gyártott, amelyek többségére saját felépítmény került, illetve a Kun hidraulikus horgos emelôket szerelt. A Magyar Honvédség várakozásának eleget téve az elsô félévben a társaság átadta az MAN által gyártott, s a Jármû által a honvédség speciális igényeinek megfelelôen átalakított 4 tengelyes HX típusú jármûveket, amelyek darus, konténerszállító és üzemanyag-szállító funkciókat látnak el. Mindeközben természetesen TORMA JÁNOS folyt a Mercedes-motorral szerelt midi autóbusz alvázgyártása is. A széria két csoportra oszlott, az egyikben városi, a másikban távolsági típus készült. A katonai jármûvek gyártása mellett ez adta az elsô félévi feladatot, s biztosította az átmenetet a második félév megkezdéséhez magyarázta Nagy András, aki hozzátette, hogy a Jármû elsô féléves produktuma teljesen szinkronban volt azzal a programmal, amit az éves üzleti tervben megfogalmaztak. A gyártásvezetô hangsúlyozta, az elsô félévben felkészültek a társcégek megnövekedett igényeinek kiszolgálására. Így például a Futómû alkatrészrendelései megnôttek, azon belül is a Marmonnak szállított termékek bôvültek. Többek között a hídfél-terítékvágást, s más különbözô alkatrészeket tôlünk rendelik. Erre készülni kellett, miután társaságunk stratégiailag fontosnak tartja a vevôk felé nyitást. Többek között szériában gyártunk vasszerkezeteket a Schwarzmüllernek, s a meglevô Terex-kapcsolat új gyártmánycsaláddal bôvül. Több, várható üzleti partnernek folytatunk mintagyártást. Ezek új üzletekkel kecsegtetnek, s ha a határidôvel, költségekkel versenyképesek vagyunk, potenciális vevôink lehetnek mondta el Nagy András. A kéthetes leállást követôen a Jármû munkatársai újult erôvel fogtak neki a második félévnek, aminek elején befejezik a midibuszok alvázainak gyártását, s fô feladatként indul be a H 25-ös, nagy teherbírású, nagy vonóerejû katonai jármû gyártása. Ezekre üzemanyag- és vízszállító felépítmények, hidraulikus horgos emelôk, valamint különbözô funkciójú konténerek kerülnek. Nagy András elmondta lapunknak, hogy szeptemberben újabb, hosszú távú szerzôdést kötnek a katonai jármûvek gyártására, ami megerôsíti a Jármû biztos mûködését. TÓTH GYULA

13 13 oldal A Rába Jármû csaknem tízmillió forintot költött két fontos fejlesztésre Gazdaságosabb lett a festési folyamat Jármû 13 T ízmillió forintot költött két fontos fejlesztésre az elmúlt egy-két hónapban a Rába Jármû A festési folyamat egy kétkomponenses festôberendezéssel javult, emellett folyamatban van a HACO típusú élhajlító gép felszerszámozása. A nyár közepe óta a Rába Jármû három festôkamrája közül az A -ban már a német gyártmányú Promix Easy kétkomponenses berendezés segítségével festik a Benford egységeket. A 4 millió 950 ezer forintos beruházás részleteirôl Takács László, a cég technológiai vezetôje beszélt lapunknak. Elmondta: a festékek keverése hagyományos módon mérôlécek és mérôedények alkalmazásával, tömeg- vagy térfogatszázalékarányban alkotóelemenként kimérve, a mennyiséget a festendô alkatrészek felületéhez és mennyiségéhez igazítva történik. A kiszállítási igényhez igazított, színben, darabszámban naponta eltérô mennyiségû alkatrészhez szükséges festékanyag bekeverése a körültekintô munka ellenére személytôl függô, így a pontatlanság lehetôségét is magában hordozza. Ráadásul minden festéknek megvan a felhordhatósági, más szóval fazékideje, ami általában négy-hat óra. Ha ez letelik, a megmaradt anyagot már nem lehet felhasználni, és miután veszélyes hulladéknak számít, megfelelôen kezelni kell. Takács László szerint az új berendezés munkába állításának számos elônye van. Ez gyakorlatilag egy számítógép, amellyel nagyon pontosan meghatározható a festékek keverési aránya, ami biztosan mindig az elôírás szerinti marad. Nem fordulhat elô az sem, hogy a festékanyag szennyezôdik. Végeredményben megszûnik a festékkeverés személytôl függô, szubjektív eleme, egyben a tévedés lehetôsége is, garantált tehát az állandó minôség mondta. A szakember hozzátette: a gép a festékkomponenseket a festôpisztolyban keveri meg, azaz mindig annyi anyagot használ fel, amennyi éppen szükséges. A kft.-nél úgy kalkulálnak, hogy a berendezés alkalmazásával a festékanyagok 25 százaléka spórolható meg. Ez nem kis mennyiség, tekintve, hogy a Benford egységek festésére jelenleg havonta 1,2 tonna festéket használnak el. A megtakarítás a fazékidô utáni veszteség, a mennyiségi rátartással bekevert többletanyagok, a szórónyomó tartályokban maradó anyagveszteségek elmaradásából származik. Ezenkívül az edények, az anyagtömlôk, az eszközök mosására használt hígító mennyisége is csökken, mert színváltáskor vagy mûszak végén csak a berendezéstôl a szóróeszközig szerelt anyagtömlôt és a szórópisztolyt kell átmosni. Nyilvánvaló az is, hogy a munkafolyamat során kevesebb veszélyes hulladék keletkezik. Takács László hangsúlyozta: a beruházás várhatóan egy éven belül megtérül. Ha az elsô néhány hónap tapasztalatai alapján igazolódnak a számok, akkor jövôre a másik két festôkamrához is ilyen berendezést vásárolnak. Emellett még egy fontos fejlesztés van folyamatban a cégnél: a meglévô HACO típusú élhajlító gépet szerszámozzák fel több millió forint értékben. A technológiai vezetô elmondta, erre azért kerül sor, mert az eddigi megoldással nagyon nehézkes volt a szerszámok cseréje: egy darut és két ember munkáját igényelte. Általában sokkal tovább tartott az átszerelés, mint maga a mûvelet, ezért a gép kapacitását nem tudták kihasználni. Ezt kiküszöbölendô szeptember közepén áttérnek egy másik, német szerszámozási rendszerre. A szekcionált késeket és prizmákat jóval könynyebben lehet cserélgetni, így a szerszámátszerelési idôk töredékükre lecsökkennek. HANCZ GÁBOR

14 14 oldal 14 Alkatrészgyártó, Mór Környezetvédelmi beruházás a KTL-festômûhelyben A Rába Jármûipari Alkatrészgyártó ISO es minôsítésének szem elôtt tartásával mindig nagy hangsúlyt helyezett a környezeti terhelések csökkentésére. Nagy kihívás számunkra a évi egységes környezethasználati engedély megújítása. Ennek érdekében már a tavalyi évben olyan beruházás gondolata merült fel, mely a követelményekkel összhangban csökkenteni tudja a terheléseket. A kataforetikus festési tevékenység alapvetô technológiánk, amely során jelentôs mennyiségû veszélyes hulladék és öblítôvíz keletkezik. Erre összpontosítva javaslat született Svárda Norbert környezetirányítási rendszergazda kezdeményezésére a víz- és hulladékkezelés korszerûsítésére. A beruházási javaslat széles körben megvitatására került a holding szakembereinek bevonásával (Halminé dr. Költl Mária, Hofbauer Nándor, az ajánlatadók szakemberei). A beruházás lényege A folyamat során nagy mennyiségben keletkezik veszélyes hulladék (kimerült zsírtalanító, festékes víz) és öblítôvíz. A veszélyes hulladékok összetételét tekintve kb. 30 százalék a koncentrátum és 70 százalék a víz, de jelen pillanatban e hulladékok ártalmatlanításra kerülnek (fizikokémiai kezelés, égetés). Az öblítôvizeket az ipari szennyvízkezelôn kezeljük mésztej és flokkulálószer adagolásával. A tisztított szennyvíz a védett II. kategóriájú Éger-patakba kerül kibocsátásra. A környezetvédelmi beruházással a veszélyes hulladékok mennyisége csökkenthetô és az öblítôvizek visszaforgathatók a technológiába. A tervezett megvalósulás során az öblítôvizeket folyamatosan egy elôkezelô, majd egy öt lépésbôl álló vízkezelô rendszeren keresztül vezetve forgatjuk vissza a technológiába. A veszélyes hulladékokat az elôírt kezelési arány betartása mellett adagoljuk a rendszerhez és így az öblítôvizekkel együtt kezeljük. Az elôkezelô rendszeren szétválasztásra kerül a vízfázis és az iszap, majd a vízfázis a fent említett vízkezelô rendszerre kerül. A beruházás megvalósulásával a veszélyes hulladékok mennyisége minimum 70 százalékkal csökkenthetô, az öblítôvizek visszaforgathatóak a technológiába. Jelen pillanatban a kivitelezési munkák folynak az elfogadott ütemtervvel összhangban. Jó érzés látni, hogy a kezelôépület építésével párhuzamosan már folyamatosan elkészülnek a technológiai berendezések, melyek egy részét már a helyszínre szállította a kivitelezô. Az augusztusi leállás során elkészültek azok az átkötések, melyek biztosítják, hogy a továbbiakban a termelés megzavarása nélkül folyhat a beruházás. Ehhez a kivitelezô Hydroclean vezetôinek szoros együttmûködésére volt szükség a tervezôkkel, az alvállalkozókkal és Rába Jármûipari Alkatrészgyártó szakmai szervezeteivel. Az egyeztetô tárgyalások szervezésében, a munkák koordinálásában nagy szerep jutott Svárda Norbertnek, aki most igazán hasznosítani tudta az RTA-képzés során megszerzett ismereteket. Szeretnénk, ha az ütemterv a továbbiakban is ilyen pontosan tartható lenne, hisz így minél elôbb érvényesülhetnek a beruházás elônyei. Természetesen ehhez a próbaüzem szigorú felügyeletét írtuk elô, hisz ekkor sok múlik a finomhangolásokon, melyek egy stabil üzemet biztosíthatnak. A beruházás megvalósulásával csökken a veszélyes hulladékok mennyisége, a vízfelhasználás, csökkennek a környezetvédelmi költségek (ártalmatlanítási költség, környezetterhelési díj, akkreditált laborvizsgálati költség), megszüntethetô az ipari szennyvíztisztító, nagymértékben javul az élôvíz minôsége és a gyár eleget tud tenni a környezethasználati engedély elôírásainak. KLEIN JÁNOS MINÔSÉG- ÉS KÖRNYEZETIRÁNYÍTÁSI VEZETÔ Bevetésre kész az ikerkaros hegesztôrobot Az új Wagon R Plusz gyártásánál meghatározó szerep jut annak az ikerkaros hegesztôrobotnak, amelynek beszerelését mostanra befejezték, és hamarosan két másik robottal együtt munkába áll. Czetli Imre, a Rába Jármûipari Alkatrészgyártó móri gyárának megbízott igazgatója elmondta: a másik két géppel egy egykaros ívhegesztôvel és egy kétkaros ponthegesztôvel harmincöt százalékos gyártásnövekedéssel számolnak. A gyárban már eddig is tizenegy robotkar segíti a munkát, nem ez tehát az elsô ilyen beruházás. Az ikerkaros hegesztôrobotot a már futó modelleknél is bevetik, tehát augusztus végétôl a gyártásban szerephez jutott; de az igazi feladat az új Wagon R-eknél vár rá (októbertôl). Idetartozik még, hogy a gyár terveiben 2008-ban 300 ezer ülésváz-garnitúra gyártása szerepel. Új alapokon a Suzuki-kapcsolat Lépcsôzetesen alakul át a Suzukival eddig mûködô beszállítói kapcsolat a móri gyárban: a jövôben az üzem nem közvetlenül a Suzukinak, hanem a Toyoseatnek szállítja le az ülésalkatrészeket, amely aztán az összeszerelést végzi, s szállít a Suzukinak tájékoztatott Czetli Imre, a Rába Jármûipari Alkatrészgyártó móri gyárának megbízott igazgatója. A gyár természetesen nem akarja felszámolni online kiszolgálói pozícióját, ezért hosszas tárgyalások után sikerült megegyezni, hogy az esztergomi üzem továbbra is online beszállító lesz, s többek között lámpatesteket, szônyegpadlókat, ablaktömítô elemeket szállít direktben a Suzuki-üzembe. A cikk elején említett lépcsôzetes átalakulás elsô fázisában az SX 4 beszállításába szállt be a Toyoseat, augusztus 21-tôl a Suzuki Swift üléselemeivel zárult az átalakulás.

15 15 oldal Alkatrészgyártó, Sárvár 15 Leállás nem, létszámés gépfejlesztés igen A z Alkatrészgyártó sárvári gyára hiába tervezte a leállást erre a nyárra, a vevôi igények jelentôs növekedése miatt folyamatosan dolgoztak a Vas megyei gyárban. A cég várható árbevétele 30 százalékkal magasabb, mint tavaly, ennek teljesítéséhez létszámnövelésre és új gépek munkába állítására van szükség. A sárvári gyár igazgatója, Boldis Géza elmondta: A tavalyi üzleti megállapodások értelmében ezt az évet leállással terveztük. Közben az üzleti életben kedvezô fordulat állt be valamennyi nagy vevônknél. Így a NAF-tól, a Deutztól és a Futómû -tôl is olyan nagyságú igény érkezett, hogy a tervezett leállást nem tartottuk meg. Csak meglévô kapacitásaink teljes kihasználásával és új kapacitásainknak az elindításával tudtuk biztosítani a vevôi igényeket. A sárvári gyár várható árbevételi terve 2006-hoz képest idén 30 százalékkal magasabb. Ezt a nagymérvû változást nehéz volt követ- TÓTH SÁNDOR IMRE CSABA Sárváron az elsô félévben üzembe helyezték az Okuma megmunkálóközpontot és két Daewoo esztergát. Az elsôt a NAF kiszolgálásához, az utóbbiakat a Deutz ékszíjtárcsák gyártásához indították be. Aláírtuk a szerzôdést, szeptemberben érkezik egy Daewoo NC-eszterga s két szál NC-eszterga. Az elôbbi a Marmon-üzlet igényeit szolgálja, míg a két utóbbi a Suzuki-ülések alkatrészeinek gyártásához érkezik. S még mindig nincs vége a sornak, egy kis megmunkálóközpont is érkezik szeptember végén, ugyancsak a Marmon-üzlet kiszolgálásához. Bátran kimondhatjuk, a fejlôdés és a beruházások éve lesz ez az év a mintegy háromszázmilliós értékû fejlesztéseknek köszönhetôen mondta végül Boldis Géza. TÓTH GYULA ni. Januártól számítva szükséges hozzá egy létszám- és egy gépi kapacitásbôvítés, mivel a 30 százalékos forgalombôvülést másként nem lehet teljesíteni. Nehéz feladat mindkettô és a mai napig tart. Folyamatosan hirdetünk munkahelyeket, s már nem csak a megyében. Szakmunkásokat, esztergályosokat, TMK-sokat keresünk, s nemcsak fizikai, hanem a szellemi munkahelyekre is fiatal mérnököket akarunk felvenni. Emellett a gépi kapacitást is növelni kellett. A Rába Holding azokat az igényeket, amelyeket kapacitásbôvítésre beadtunk, elfogadta mondta Boldis Géza. TÓTH ZOLTÁN

16 16 oldal 16 Dolgozóink Hogyan töltötte a nyári Pénzes László, Sárvár, termelésirányító Vonyarcvashegyen töltöttünk egy hetet a családommal, két lányunkkal és a fiunkkal július közepén. A nagy meleg, a negyven fok körüli hômérséklet ellenére nagyon jól éreztük magunkat. Hála istennek módunk van arra, hogy minden évben legalább egyszer kikapcsolódjunk, feltöltôdjünk. Tavaly a Tisza-tavon, elôtte évben Harkányban voltunk. Itt, Sárváron nem sûrûn járunk a fürdôbe, szeretjük a fürdôzést utazással, kirándulással összekötni. Németh Ferenc, Sárvár, csoportvezetô A Szigetközben, Dunaszigeten voltunk a feleségemmel négy napot, ennyire volt csak idô. Ugyanis nem volt leállás a gyárban, a feladatot meg el kell végezni. Igyekeztem sokat horgászni, amit nagyon szeretek. Most kárászokat fogtam, nemigen ettek a halak, meleg volt. Emellett persze feleségemmel körbejártuk a szigetközi részt, megnéztük a denkpáli hallépcsôt. Tavaly nem voltunk sehol nyaralni, igyekszünk a hétvégeken feltöltôdni. Horváth János, Sárvár, NC-kezelô Zalakaroson, a strandon töltöttük a hároméjszakás nyaralásunk nagy részét fiunkkal és lányunkkal. Egyéni úton voltunk, apartmanban aludtunk. Többre nem volt idônk, mert a munka mellett építkezünk is, így ez egy hétvégi kikapcsolódás volt. Viszont minden este nagyon jól szórakoztunk mindannyian, mert amikor ott jártunk, fesztivál volt Zalakaroson. A rokonokkal is el szoktunk még menni Nagykovácsiba hétvégi pihenésekre. Pankaczi Károly, Sárvár, beszállításütemezô Az idei nyaralást idén is a horvát tengerparton töltöttük, csak most nem a dalmáciai részen, hanem az isztriai részen, Porecen. Ez közel van az olasz üdülôterületekhez. Kétcsillagos szállodában töltöttünk nyolc napot, félpanziós ellátással. Kellemes, nyugodt és csendes helyünk volt, tényleg arra való, hogy az ember napozzon, hûsöljön, na meg pár sört megigyon. Kellett a pihenés, nehéz év után vagyunk. Kisebbik lányom tavasszal érettségizett, majd sikeresen felvételizett Pécsre az orvosira. Rajki Gyula villanyszerelô Bármit mondanak, nekünk akkor is a Balaton a tengerünk, ott mindig ki tudom magam pihenni. Idén Szántódon voltam, a leányom beutalójával tudtunk itt nyaralni. Innen a legszebb a panoráma, szemben az apátság: csodálatos volt. Ha az ember önellátó, akkor olcsón kijön. Bánné Hollósi Rita logisztikus Hát ez a nyár most kerti munkával telt, iszonyú sok dolgunk volt. Ugyanis tavasszal vettünk egy telket, annak a beindításával, a gyümölcsfák gondozásával, öntözéssel, miegymással foglalatoskodtunk. Nem panaszkodom, ebben is sok öröme telik annak, aki szereti a kertet. Gombos Kálmán mintakészítô Szigetszentmiklóson voltunk, ahol a ligaszakszervezetnek van üdülôje. Mindenfélét csináltunk, ami nem megerôltetô: horgásztunk, pingpongoztunk. Nagyszerûen kikapcsolt a jó idô és a semmittevés. Komlós Tiborné mintalakkozó A Csepel-szigeten voltunk, a Rába üdülôjében. Remek idôt fogtunk ki, sokat voltunk a Dunán. A kisgyerekek nagyon élvezték, én a kétéves Leventét, az unokámat dajkáltam, amíg a férfiak fôztek és halat pucoltak. Schaling Ferenc cellavezetô Hét napot töltöttünk Hollandiában, gyönyörû volt. Amszterdam egy külön világ az országon belül, de Hága is hatalmas élmény volt. A legszebb Markel, ahol a móló hosszan a tenger fölé nyúlik, olyan érzés, mintha lebegne az ember.

17 17 oldal Dolgozóink 17 szabadságot? Orsós Éva gépi magkészítô Zalakaroson nyaraltunk, sajnos csak néhány napot, de azért kipihentük magunkat. Csodálatos élményfürdôje van, nem akarom összehasonlítani más uszodákkal, de mindenkinek ajánlom, hogy próbálja ki. Siska László termeléskoordinátor A Rába üdülôjében voltam, Balatonszemesen. Egy hétig tartott, úgyhogy ki tudtuk magunkat pihenni. Nagyon szeretem a déli partot, s ma már az sem igaz, hogy száz métereket kell gyalogolni a vízben. És innen a legszebb a panoráma, a nap éppen Badacsonynál megy le, a hegyek mögött. Pánczél Lajos mintakészítô Hát nekünk most rövid volt: egy nap Balatonra volt lehetôségünk. De soha nem az északi partra megyünk, még ha csak egy hosszú délutánról is van szó: az állandó célpontunk Siófok. A gyerekek szeretik, fôleg a legkisebb, ô ötéves. Ott János jármûszerelô Kilenc gyerekünk van, a legkisebb négy-, a legnagyobb húszéves, de szerencsére nem volt vita: a kecskeméti repülônapra mentünk. Minket ez kapcsol ki. De azért voltunk Hévízen is, egy hétig tartott. Andor Árpád esztergályos Balatonaligán és Tihanyban voltunk, rokonoknál üdültünk. Nem volt sajnos valami jó idônk, de az ember már attól is kikapcsolódik, ha nem a napi gondokra, munkára koncentrál. Tihanyben sétálni egyébként mindig nagy öröm, esôben, kánikulában egyaránt. Kisfaludi Sándor fúrós Zalakaroson voltam, a kislányunk kapcsán, akit a vakok és gyengénlátók szövetsége utalt be. Ô is nagyon jól érezte magát, sokat kirándultunk, rendeztek vetélkedôket, s persze élményfürdôztünk is egyet. Bencsik János sorjázó Az otthoni munkákkal voltam elfoglalva, szóval idén elmaradt a pihenés. Na jó, egy kicsit kirándulgattunk a környéken én ácsi vagyok. Átruccantunk Révkomáromba, voltunk Gödöllôn és Szentendre felé is. Kovács Ferenc CNC-kezelô Nem mentünk el hazulról, de két nagy kerti partit tartottunk otthon. Elég pihentetô volt, legalábbis úgy láttam, hogy másnap többen pihennek. A kisebbik fiam vizsgázott, ez volt a fô apropó. Szóval családi körben töltöttem a nyarat a gyôri leállás alatt. Kéri Gábor szerszámkészítô Galyatetôn voltunk, felmentünk az ezertizennégy méteres hegycsúcsra is. Mátraháza, Mátrafüred valami csodálatos vidék, mindenkinek ajánlom. Szállodában laktunk: az ablak elôtt volt, hogy felhôk úsztak el, volt, hogy ötszáz méterre is könynyen el lehetett látni.

18 18 oldal 18 HR Dolgozói elégedettség felmérés a Rábánál M int arról elôzô számunkban már beszámoltunk, 2007 szeptemberében a Futómû -ben dolgozói elégedettség felmérést végzünk. A felméréssel kapcsolatban munkatársunk kérdezte a kutatást lebonyolító cég, a BellResearch szakértôjét. Tudna mondani néhány szót arról, hogy miért is fontos kérdés az elégedettség? Az elégedettség kérdése napjainkban mind a kormányzati, mind a versenyszférában egyre inkább elôtérbe kerül, hiszen igen lényeges szempont, hogy az állampolgárok és az üzleti partnerek elégedettek legyenek. Az elégedettségmérés a cégek életében is számos területen megjelenik, melyek közük talán a két legfontosabb az ügyfelek vevôk elégedettsége, illetve a HR-területhez kapcsolódóan a munkavállalók elégedettsége. Mióta foglalkoznak a világon a dolgozók elégedettségének mérésével? A dolgozói elégedettség felmérések története a XX. század elejére nyúlik vissza, amikor napvilágot látott az az elmélet, mely szerint a termelés alapvetô meghatározó összetevôi között, a mûszaki és gazdasági mellett az emberi tényezô is fontos szereppel bír. Elôtérbe került, hogy a dolgozók személyisége, attitûdjei, egyéni motivációi, illetve az emberi kapcsolatok mind-mind hatással vannak az elégedettségre és ezáltal a teljesítményre is. A XX. század folyamán, legfôképpen az utolsó évtizedekben egyre többen kezdtek el foglalkozni a dolgozók elégedettségének megismerésével és mérésével. Általában milyen célból végeznek a cégek dolgozói elégedettség felmérést? A felmérések célja az általános elégedettség vizsgálata, az elégedettséget befolyásoló tényezôk feltárása, illetve a kritikus területek azonosítása. A felmérésnek köszönhetôen a cég vezetése információt kaphat munkáltatói erôsségeirôl és fejlesztendô területeirôl. A vezetôk és a szakemberek közösen kijelölik a beavatkozási irányvonalakat annak érdekében, hogy a vállalat még jobb munkahellyé válhasson. Nyugaton olyan nagyvállalatok is fontosnak tartják ezt a kérdéskört, mint például a Microsoft, az IKEA, a McDonald s, a Johnson & Johnson, a DHL és így tovább. Magyarországon mióta bonyolítanak a vállalatok dolgozói elégedettség felméréseket? Bár tôlünk nyugatabbra már korábban elkezdôdött ez a folyamat, az utóbbi években hazánkban is egyre több vállalat ismeri fel a dolgozói elégedettség felmérés jelentôségét. A kilencvenes évek vége óta számos nagy tanácsadó és kutatócég foglalkozik ezzel a témával és évrôl évre egyre több vállalat vesz részt ilyen felmérésekben. A részt vevô cégek az informatikától kezdve az energia- és gyógyszeriparon keresztül a mezôgazdaságig szinte minden ágazatból képviseltetik magukat. Önök hogy látják, mennyire elfogadott módszer a dolgozói elégedettség felmérés? Hogyan fogadják általában a munkaadók és a munkavállalók? Egyre inkább terjed és egyre elfogadottabb ez a kutatási módszer mind a vállalatvezetôk, mind a munkavállalók körében. A vezetôk számára ez az eszköz kiváló lehetôséget nyújt a dolgozók véleményének megismerésére, és segíti a fejlesztéshez szükséges intézkedések végrehajtását. A munkavállalók is rendszerint várják a felmérést, hiszen számukra ez a legjobb csatorna, ahol név nélkül elmondhatják a véleményüket, kifejthetik, hogy mivel elégedettek és mivel kevésbé. A vizsgálat folyamán azt is megtudhatják, hogy a cégvezetés milyen kérdésekben kéri ki a véleményüket, illetve hogy milyen területeken várhatók fejlesztô intézkedések a késôbbiekben. Általában kik bonyolítják le a dolgozói elégedettség felméréseket? A legtöbb cég elôször saját maga tesz kísérletet a dolgozók elégedettségének felmérésére, azonban késôbb már erre szakosodott cégeket vesznek igénybe. Ennek egyik oka, hogy a szakosodott cégek hoszszú évek tapasztalatainak köszönhetôen jobban ismerik ezt a területet és a kutatás módszertanát. A másik fontos érv a külsôs cég megbízása mellett az, hogy ily módon teljes mértékben biztosítható az anonimitás, vagyis a válaszok csak összesítve kerülnek feldolgozásra, nem kapcsolhatók konkrét munkavállalóhoz. A Rába 2003-ban végzett már dolgozói elégedettség felmérést... Az akkori kutatás ismereteink szerint a teljes vállalatcsoportra kiterjedt és nagyon sok dimenzió mentén vizsgálta az elégedettséget. Idén ôsszel a Futómû -nél történik meg a felmérés, amely után a közeljövôben sor kerülhet az alkatrész- és a jármûüzletágaknál is a vizsgálat lebonyolítására. Az idei dolgozói elégedettség felmérést külsô független szakértô cégként önök fogják elvégezni. Kérem, mutassa be röviden a BellResearchöt és mondjon néhány szót a kutatásról! A BellResearch 2001-ben alakult és az utóbbi években a távközlési és infokommunikációs szakterületeken kívül számos HR-specifikus projektet is végrehajtott, többek között munkavállalói elégedettségre vonatkozó kutatásokat is. A felmérést a Rábán belül egy projekttámogató csoport fogja segíteni. A vizsgálat elôkészítése során felkértünk néhány részlegrôl munkatársakat, hogy teszteljék a kérdôívet, melyet a kitöltés során tapasztaltak alapján a BellResearch kutatói továbbfejlesztettek. El tudná mondani, hogy pontosan hogyan fog zajlani ez a felmérés? 2007 szeptemberének elsô napjaiban a Futómû összes dolgozója meg fogja kapni a kérdôívet, illetve a technikai információkat tartalmazó részletes leírást. A kérdôívek összegyûjtése szeptember 10. körül, a fizetési papírok kiosztásával egy idôben történik. Kérjük a Futómû dolgozóit, hogy a kérdôíveket lezárt borítékban dobják be a fizetési papírokat kiosztó munkatársaknál található gyûjtôdobozokba (akár kitöltetlenül is). Sokakban felmerülhet a kérdés, hogy a kérdôívek név nélkül kerülnek-e feldolgozásra. Hogyan biztosítják a kérdôívet kitöltôk anonimitását? Fontosnak tartom kiemelni, hogy a dolgozók a kérdôíveket lezárt, nem átlátszó borítékban fogják bedobni a gyûjtôládába. A válaszokat természetesen az adatvédelmi törvénynek megfelelôen bizalmasan kezeljük, azok név nélkül, kizárólag összesítve kerülnek feldolgozásra, így a kérdôívek név szerinti beazonosíthatósága egyáltalán nem lesz lehetséges. Köszönöm szépen az interjút! GULYÁS KRISZTINA A RÁBA PROJEKTKOORDINÁCIÓS CSA- PATA KÜLÖNÖS HANGSÚLYT FEKTET ARRA, HOGY A VIZSGÁLAT EREDMÉNYEIRÔL RÉSZ- LETESEN ÉS FOLYAMATOSAN TÁJÉKOZTAS- SA A DOLGOZÓKAT. A FELTÁRT PROBLÉ- MÁKRA KIDOLGOZOTT INTÉZKEDÉSEK MEG- HOZATALÁNAK, ILLETVE AZOK MEGVALÓ- SULÁSÁNAK VISSZACSATOLÁSA IS KIEMELT SZEREPET KAP. A RÁBA MAGAZIN KÖ- VETKEZÔ SZÁMÁBAN BESZÁMOLUNK A FELMÉRÉS SIKERESSÉGÉRÔL, ARRÓL, HOGY HÁNYAN TÖLTÖTTÉK KI A KÉRDÔÍVET, ÉS MELYEK VOLTAK A LEGAKTÍVABB SZERVE- ZETI EGYSÉGEK. A KÉSÔBBI MEGJELENÉSEK ALKALMÁVAL PEDIG RÉSZLETESEN BEMU- TATJUK A VIZSGÁLAT EREDMÉNYEIT, ENNEK KERETÉBEN AZ ÁLTALÁNOS ELÉGE- DETTSÉG FELVÁZOLÁSA MELLETT KÜLÖN- BÖZÔ SPECIFIKUS TÉMÁKRA IS KITÉRÜNK MAJD. A JELENLEGI, A RÁBA FUTÓMÛ KFT.- NÉL ELVÉGZENDÔ KUTATÁS AZÉRT IS KI- EMELT JELENTÔSÉGÛ, MERT A FELMÉRÉS SI- KERESSÉGÉNEK TÜKRÉBEN A KÉSÔBBIEK- BEN A RÁBA-CSOPORT MINDEN ÜZLET- ÁGA LEHETÔSÉGET KAPHAT MAJD ARRA, HOGY VÉLEMÉNYT NYILVÁNÍTHASSON. A TERVEK SZERINT 2008-BAN AZ ELÉ- GEDETTSÉGFELMÉRÉST MEGISMÉTELJÜK, UGYANIS CÉLUL TÛZTÜK KI, HOGY AZ IDEI FELMÉRÉSBÔL LEVONT KÖVETKEZTE- TÉSEKNEK, A HOZOTT INTÉZKEDÉSEKNEK POZITÍV HATÁSA LEGYEN A MUNKAKÖ- RÜLMÉNYEKRE ÉS A MUNKATÁRSAK ELÉ- GEDETTSÉGÉRE. REMÉLJÜK, HOGY A KÉ- SÔBBI FELMÉRÉSEK ALÁTÁMASZTJÁK MAJD AZ INTÉZKEDÉSEK SIKERESSÉGÉT, ÉS EZÁL- TAL EGYRE KÖZELEBB KERÜLHETÜNK AHHOZ, HOGY A LEHETÔ LEGJOBB MUN- KAHELYET BIZTOSÍTHASSUK DOLGOZÓINK SZÁMÁRA.

19 19 oldal Családi nap Gyôrben HR 19 Együtt szórakozott több ezer rábás Csaknem háromezren vettek részt Gyôrben, a kiskúti családi napon. Az idôjárás a szervezôk mellé pártolt, a szombati kánikulában a hideg sör is jobban csúszott. Alper László, a Rába Munkavállalói Szakszervezet elnöke elmondta: a futómûvesek, jármûvesek s a holdingosok mellett még a móri gyárból is érkeztek Rábadolgozók, méghozzá öt teljes busszal, 280-an. A dolgozók korlátlan számban hívhattak magukkal családtagokat, barátokat, s egy bizonyos keretig mindenki ehetett-ihatott a cég költségén. A jó hangulatú nap során egymást érték a programok: a felnôtteket többek között a Defekt Duó, a gyerekeket a Csörgôsipka Színház szórakoztatta. Sokan már hajnalban talpon voltak, hogy részt vegyenek az amatôr horgászversenyen is: az Iparcsatornán magukat megméretôk közül Sárvári Lajos bizonyult a legjobbnak. A családoknak külön örömet jelentett, hogy a vállalat e napon kedvezményes állatkerti belépôre jogosító jegyekkel is megajándékozta összes kedves vendégét. RÁBA MAGAZIN A RÁBA JÁRMÛIPARI HOLDING HAVONTA MEGJELENÔ LAPJA A MUNKATÁRSAK ÉS A PARTNEREK SZÁMÁRA. FELELÔS KIADÓ: GULYÁS KRISZTINA A RÁBA NYRT. MEGBÍZÁSÁBÓL KIADJA A LAPCOM KFT. (9021 GYÔR, ÚJLAK U. 4 A) ÜGYVEZETÔ IGAZGATÓ: SZAMMER ISTVÁN FELELÔS SZERKESZTÔ: KOLOSZÁR TAMÁS TERVEZÔSZERKESZTÔ: SUDÁR ÉVA MUNKATÁRSAK: HANCZ GÁBOR, LACZÓ BALÁZS, SUDÁR ÁGNES, TÓTH GYULA FOTÓ: H. BARANYAI EDINA SZERKESZTÔSÉG: 9021 GYÔR, ÚJLAK U. 4 A TELEFON: , FAX: NYOMÁS: SZÉCHENYI NYOMDA, GYÔR A RÁBA NYRT. KOMMUNI- KÁCIÓS SZERVEZETE: 9027 GYÔR, MARTIN U. 1. TELEFON:

20 20oldal 20 HR Jubilánsok 15 év Baán Zoltán fúrós, Como-team, Rába Futómû Freud Árpád fémhajlító, hôkezelôteam, Rába Futómû Kajtár Gyula kovácssegítô, kovácsteam, Rába Futómû Kerekes Benjamin kovácssegítô, karbantartási team I., Rába Futómû Lendvai Imre kovács, kovácsteam, Rába Futómû Molnár Zoltán fémhajlító, hôkezelôteam, Rába Futómû Szalai Sándor kovács, kovácsteam, Rába Futómû Székelyi Nándor NC-marós, hidegüzemi team, Rába Futómû Varga Anna minôségbiztosítási szakmunkás, öntöde, termelésirányítás, Rába Futómû Fleck Gábor fogazómarós, féltengely- és mellsôtengely-team, Rába Futómû Horváth István szerszámbeállító, kovácsteam, Rába Futómû Papp Gábor kovács, kovácsteam, Rába Futómû Pöcze Ferenc teamvezetô, öntöde, minôségbiztosító team, Rába Futómû Mészáros Ferenc minôségbiztosító, Rába Jármû 20 év Bolla Attila teamvezetô, kovácsminôségbiztosító team, Rába Futómû Horváth Attila Miklósné gyártóeszköz-gazdálkodó, gyártóeszköz-ellátó team, Rába Futómû Kiss Tamás teamvezetô, gyártóeszköz-ellátó team, Rába Futómû Asztalosné Virágh Bernadett vegyianyag-vizsgáló, laboratórium, Rába Futómû Budai Zsolt raktáros, logisztika, Rába Futómû Farkas János teamvezetô, nap- és bolygókerékteam, Rába Futómû Pulai Ferenc karbantartó lakatos, karbantartási team I., Rába Futómû Siska László termelési elôadó, termeléskoordináció, Rába Futómû Tamási Zoltán cellavezetô, hôkezelôteam, Rába Futómû Varga István cellavezetô, tányérés kúpkerékteam, Rába Futómû Balázs Zsolt termelési elôadó, tengelycsuklóteam II., Rába Futómû Szieber István anyagvizsgáló, laboratórium, Rába Futómû Szabó Lászlóné kárpitos, Mór, buszkárpit, Rába Alkatrész Szlanyina Gyula hegesztô, Mór, buszkárpit, Rába Alkatrész 25 év Alper László köszörûs, szakszervezeti vezetô, Rába Futómû Bojnár Vilmos kovács, kovácsteam, Rába Futómû Jagadics László NC-marós, melegüzemi team, Rába Futómû Lázár Andrea idegen nyelvû levelezô, konstrukció, Rába Futómû Nagy Árpád marós, melegüzemi team, Rába Futómû Hermann Krisztina raktári kiadó, karbantartási team II., Rába Futómû Jobb Tamás raktáros, es szerelde team, Rába Futómû Melkovics Sándorné raktáros, logisztika, Rába Futómû Tóth Tamás NC-megmunkáló központi forgácsoló, hajtómûház megmunk. kp. team, Rába Futómû Cser Attila elektrikus, Sárvár, energia, Rába Alkatrész Véninger Aladárné végellenôr, Mór, Cooper, Rába Alkatrész 30 év Dorfinger Károly teamvezetô, WP-festô, csomagolóteam, Rába Futómû Limpakter Rezsô köszörûs, tengelycsuklóteam II., Rába Futómû Polgár Tiborné minôségbiztosító, minôség-rendszerfejlesztés, Rába Futómû Takács Tiborné bet. anyagvizsgáló, laboratórium, Rába Futómû Szerda Ernô szerszámélezô, Sárvár szerszámgyártás, Rába Alkatrész Takács Attila termelésirányító, Mór, varroda, Rába Alkatrész 35 év Adler István üzemmérnök, mûszaki és tpm-koordináció, Rába Futómû Anda László esztergályos, kiegymûházteam, Rába Futómû Jakó Zoltán technológus, szerelô, technológia, Rába Futómû Kiss János üzemeltetô villanyszerelô, hôkezelô, hegesztôteam, Rába Futómû Szombath Lajos karbantartó villanyszerelô, karbantartási team II., Rába Futómû Takács Jenôné értékesítési munkatárs, Rába Futómû Varga Ottó karbantartó szakmunkás, karbantartási team II., Rába Futómû Zsirai Jenô esztergályos, nap- és bolygókerékteam, Rába Futómû Tóth József gyártástámogató, Sárvár, termelési vezetô, Rába Alkatrész 40 év Élô Pál minôsített hegesztô, es szerelde team, Rába Futómû Halász Imre forgácsoló-gépbeállító, féltengely- és mellsôtengely-team, Rába Futómû Németh József cellavezetô, melegüzemi team, Rába Futómû Szabó István cellavezetô, tengelycsuklóteam II., Rába Futómû Csempesz István NC-gépkezelô, Sárvár, fékkulcs gys., Rába Alkatrész Rába Tudásakadémia II. középvezetôi szint O któber elején indul a Rába Tudásakadémia következô, a második, középvezetôi szintje. A képzés célja üzleti stratégia alapján fejleszteni a középszintû vezetôk Rába-specifikus, üzleti, emberirányítási tudását, készségeit, szemléletét. A képzés középpontjában többek között a vevôi elvárások, a piaci igények követése, a reakcióképesség, a személyes és csoporthatékonyság áll. Támogatni hivatott a minôségi szemlélet fejlôdését, a folyamatos javítást, a tudásátadást, a változásorientációt. Személyi változások Tájékoztatjuk önöket, hogy augusztus 1-jétôl az Alkatrész új gazdasági igazgatója Simon István, aki korábban is vezetôje volt e területnek. Simon Istvánnak köszönjük a Rába Nyrt. és a Futómû kontrollingposztján végzett munkáját. A Futómû új kontrollingigazgatója Steszli Ádám, aki emellett továbbra is a Rába Nyrt. befektetôi kapcsolattartója. Steszli Ádám feladata a kontrollingtevékenység továbbfejlesztése, megújítása lesz. Gratulálunk megbízásához. SIMON ISTVÁN Deák Attila, az Alkatrész eddigi gazdasági igazgatója 7 éves rábás karrier után más területen szeretné kipróbálni magát, ezért közös megegyezéssel július 27-tôl távozott a vállalattól. Mindhárom kollégának további sok sikert kívánunk! Rába Holding Nyrt. SZTESZLI ÁDÁM Beharangozó A képzés felépítése igazgatók és középvezetôk felmért igényei és javaslatai szerint összeállított négy tartalmi blokkra bontható, melynek elemei: 1. piacorientált stratégiaképzés és mûködés, 2. szervezet és stratégia, 3. mûködési hatékonyság, 4. pénzügyek, kontrolling. A program a cégspecifikusságot, stratégiai érvényességet elsôsorban a Rábamenedzsment által vállalt oktatói, célzott irányú tevékenysége révén biztosítja. Egyes tartalmi blokkokon belül az elôadásokat az érintett igazgatók, a Rába belsô oktatói és szükség esetén bevont külsô szakemberek tartják, akiknek munkáját a blokkfelelôsök (menedzsmenttagok) koordinálják. Az RTA II. sajátossága, hogy gyakorlatorientált és alkalmazáscentrikus. Esettanulmányok, tömör elôadások, valódi rábás példák, gyakorlati és szituációs feladatok és viták képezik a program módszertanát. Terveink szerint a tananyagok összeállítása szeptember végéig megtörténik és október elején kezdetét veszi az RTA II. Természetesen folyamatosan tájékoztatást adunk többek között itt, a Rába Magazin hasábjain is a képzés haladásáról, betöltött szerepérôl, eredményeirôl. CSONTOS-HOFFER KATALIN Rába Futómû : augusztus : Kaizen-audit augusztus 27 szeptember 30.: Kaizen 20 a mellsôtengely-gyártósoron szeptember : Scania-látogatás: mellsôtengely-kovácsolási audit

Bemutatkozik a P.Max Technológia Kft.

Bemutatkozik a P.Max Technológia Kft. Bemutatkozik a P.Max Technológia Kft. Cégünk, a 2001. évben alakult, 100 százalékban magyar tulajdonú vállalatként. Központi telephelyünk, üzemünk, raktárunk Balatonfűzfőn, az Ipari Park területén található.

Részletesebben

www.raba.hu Rába Járműalkatrész Gyártó és Kereskedelmi Kft.

www.raba.hu Rába Járműalkatrész Gyártó és Kereskedelmi Kft. Rába Járműipari Holding NyRt. Rába Járműipari Holding NyRt. H-9027 Győr, Martin u. 1., Hungary Levelezési cím: H-9002 Győr, Pf.:50. Tel.: 00 36 96 622 600; Fax: 00 36 96 624 069 E-mail: raba@raba.hu Rába

Részletesebben

AZ ENERGIAFELHASZNÁLÁS HATÉKONYSÁGÁRÓL A 27/2012 EK DIREKTÍVA(EED) ÉS AZ ISO 50001 SZABVÁNYOK TARTALMI KAPCSOLATAIRÓL

AZ ENERGIAFELHASZNÁLÁS HATÉKONYSÁGÁRÓL A 27/2012 EK DIREKTÍVA(EED) ÉS AZ ISO 50001 SZABVÁNYOK TARTALMI KAPCSOLATAIRÓL AZ ENERGIAFELHASZNÁLÁS HATÉKONYSÁGÁRÓL A 27/2012 EK DIREKTÍVA(EED) ÉS AZ ISO 50001 SZABVÁNYOK TARTALMI KAPCSOLATAIRÓL FONTOS ELŐÍRÁS AZ ENERGIAHATÉKONYSÁGRÓL SZÓLÓ 2012/27 EU DIREKTÍVÁBAN ÉS A 2015. ÉVI

Részletesebben

Érvényes-e ugyanez a termékei kivitelezésére, csomagolására, kiszerelésére?

Érvényes-e ugyanez a termékei kivitelezésére, csomagolására, kiszerelésére? 216. Termékek és szolgáltatások: a technológia elemzése T E R M É K E K É S S Z O L G Á L T A T Á S O K G Y Á R T Á S, Ú J T E C H N O L Ó G I Á K 1. Tapasztalja-e termékeinél/szolgáltatásainál, hogy az

Részletesebben

Hegesztő üzemi technológus

Hegesztő üzemi technológus pedig Békéscsabán (PPM) található. Az OROS Divízió tevékenysége mezőgazdasági és építőipari gépgyártásra terjed ki. Elsősorban hazai, nyugat és kelet-európai, valamint észak-amerikai piacokat szolgál ki.

Részletesebben

AZ ÖN ELEKTRONIKAI BÉRGYÁRTÓJA

AZ ÖN ELEKTRONIKAI BÉRGYÁRTÓJA Z Elektronika Kft. AZ ÖN ELEKTRONIKAI BÉRGYÁRTÓJA www.zelektronika.eu TISZTELT LEENDŐ PARTNERÜNK! FEJLŐDÉSÜNK ZÁLOGA AZ ÖN SIKERE Z ELEKTRONIKA KFT. SZÉLES KÖRŰ SZOLGÁLTATÁST NYÚJT AZ ELEKTRONIKAI BÉRGYÁRTÁS

Részletesebben

Német részvény ajánló

Német részvény ajánló Német részvény ajánló Mario Draghi január végi bejelentésével biztossá vált, hogy nagy mennyiségű tőke (60 milliárd /hó) érkezik az európai piacokra legalább 2016 szeptemberéig. Ennek jótékony hatásai

Részletesebben

Teljes saját létszám: 182 fı Bérmunkás létszám: 73 fı Összesen: 255 fı

Teljes saját létszám: 182 fı Bérmunkás létszám: 73 fı Összesen: 255 fı Rába Jármő Kft. Rába Jármő Kft. Személyi összetétel Teljes saját létszám: 182 fı Bérmunkás létszám: 73 fı Összesen: 255 fı 2005.07.01-tıl integráció a Rába Alkatrész Kft gyıri gyárával ( A Jármő Kft addigi

Részletesebben

ISO 9001:2015 ÉS ISO 14001:2015 FELKÉSZÜLT A VÁLTOZÁSOKRA? Move Forward with Confidence

ISO 9001:2015 ÉS ISO 14001:2015 FELKÉSZÜLT A VÁLTOZÁSOKRA? Move Forward with Confidence ISO 9001:2015 ÉS ISO 14001:2015 FELKÉSZÜLT A VÁLTOZÁSOKRA? Move Forward with Confidence MI AZ, AMI ÚJ AZ ISO 9001:2015-BEN ÉS AZ ISO 14001:2015-BEN? ÜZLETORIENTÁLTABB KULCSSZAVAK VEZETŐI KÉPESSÉG ÉS ELKÖTELEZETTSÉG

Részletesebben

Az energiairányítási rendszer alkalmazása a Dunastyrnél

Az energiairányítási rendszer alkalmazása a Dunastyrnél Az energiairányítási rendszer alkalmazása a Dunastyrnél Dunastyr Polisztirolgyártó Zrt. 2014. November 4. Monostoriné Ország Mária A Dunastyr az ENI csoportban Az olasz Eni az egyik legnagyobb energiával

Részletesebben

A Borsodi Műhely Kft. gépalkatrész gyártó középvállalat, győri telephelyére, Hőkezelő segédmunkás munkakörbe. munkatársat keres.

A Borsodi Műhely Kft. gépalkatrész gyártó középvállalat, győri telephelyére, Hőkezelő segédmunkás munkakörbe. munkatársat keres. A gépalkatrész gyártó középvállalat, győri Hőkezelő segédmunkás munkakörbe Hőkezelésre előkészített és már hőkezelt munkadarabok mozgatása, készülékekre helyezése A tevékenységhez előírt dokumentációs

Részletesebben

A minőségügyi munka múltja, jelene, jövője a MOHE CÉGCSOPORT tagjai között

A minőségügyi munka múltja, jelene, jövője a MOHE CÉGCSOPORT tagjai között A minőségügyi munka múltja, jelene, jövője a MOHE CÉGCSOPORT tagjai között XVII. Otthoni Szakápolási Kongresszus Ráckeve 2015. Október 08-09. Készítette: Bodrogi Sándorné minőségfejlesztési vezető 1 Újraélesztés

Részletesebben

(az adatok ezer forintban értendők) *(a konszolidált táblázatok alatt minden esetben dőlt betűvel tüntettük fel a társaság nem konszolidált számait)

(az adatok ezer forintban értendők) *(a konszolidált táblázatok alatt minden esetben dőlt betűvel tüntettük fel a társaság nem konszolidált számait) TR 2014 Szöveges magyarázat a 2014. üzleti évhez: Társaságunk a 2014. év során tőkeerejének növelését tűzte ki fő prioritásként. A kiemelt célok között szerepelt a korábbi bankhitelek saját forrásokkal

Részletesebben

Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérés. Vezető János

Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérés. Vezető János Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérés április 18, 2011 Végezte Innermetrix Hungary Copyright Innermetrix, Inc. 2008 1 IMX Szervezeti Egészség Felmérés Üdvözöljük az Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérésén!

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY DRASZTIKUS KÁROSANYAGKIBOCSÁTÁS-CSÖKKENTÉS A FORDNÁL

SAJTÓKÖZLEMÉNY DRASZTIKUS KÁROSANYAGKIBOCSÁTÁS-CSÖKKENTÉS A FORDNÁL SAJTÓKÖZLEMÉNY DRASZTIKUS KÁROSANYAGKIBOCSÁTÁS-CSÖKKENTÉS A FORDNÁL A Ford közzétette 14. Fenntarthatósági Jelentését, amelyben a vállalat kiemeli, hogy 2000 és 2012 között a globális gyártóüzemekben 37

Részletesebben

Digitalizációs helyzetkép GKI Digital Kutató és Tanácsadó Kft. Minden jog fenntartva!

Digitalizációs helyzetkép GKI Digital Kutató és Tanácsadó Kft. Minden jog fenntartva! Digitalizációs helyzetkép 2016 GKI Digital Kutató és Tanácsadó Kft. Minden jog fenntartva! HATÁSA A MŰKÖDÉSRE ÉS VERSENYKÉPESSÉGRE MAGYAR DIGITALIZÁCIÓS INDEX FELTÉTELEK A DIGITALIZÁCIÓHOZ A MAGYAR VÁLLALATOK

Részletesebben

A vállalti gazdálkodás változásai

A vállalti gazdálkodás változásai LOGISZTIKA A logisztika területei Szakálosné Dr. Mátyás Katalin A vállalti gazdálkodás változásai A vállalati (mikro)logisztika fő területei Logisztika célrendszere Készletközpontú szemlélet: Anyagok mozgatásának

Részletesebben

AZ ISO 50001 ÉS AZ ENERGIAHATÉKONYSÁGI DIREKTÍVA KAPCSOLATA

AZ ISO 50001 ÉS AZ ENERGIAHATÉKONYSÁGI DIREKTÍVA KAPCSOLATA AZ ISO 50001 ÉS AZ ENERGIAHATÉKONYSÁGI DIREKTÍVA KAPCSOLATA BÁRCZI ISTVÁN A FENNTARTHATÓSÁGI DIVÍZIÓ VEZETŐJE XXII. MAGYAR MINŐSÉG HÉT 2013.11.05-06. Világszerte Magyarországon AZ SGS Genfi központ 140

Részletesebben

CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT.

CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT. CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT. NEGYEDÉVES TÁJÉKOZTATÓ 2016. MÁSODIK NEGYEDÉV 2016. augusztus 23. 1. Összefoglaló Jelen tájékoztató célja, hogy a CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító

Részletesebben

Hivatásunk a szakértelem Profigram Kft.

Hivatásunk a szakértelem Profigram Kft. Hivatásunk a szakértelem Profigram Kft. Cégünk 1998 óta kínál teljes körű megoldásokat az ipari irányítástechnika, automatizálás széles spektrumában. Megalakulásunk óta az erőművektől, a gyógyszergyártáson

Részletesebben

Az ásványgyapot új generációja

Az ásványgyapot új generációja Az ásványgyapot új generációja Egy selymes tapintású, kristálytiszta, nem éghető hő- és hangszigetelő ásványgyapot az URSA-tól PureOne az ásványgyapot új generációja URSA az Ön partnere elkötelezett a

Részletesebben

KKV Energiahatékonysági Stratégiák. Ifj. Chikán Attila ALTEO Nyrt. 2015.05.20.

KKV Energiahatékonysági Stratégiák. Ifj. Chikán Attila ALTEO Nyrt. 2015.05.20. KKV Energiahatékonysági Stratégiák Ifj. Chikán Attila ALTEO Nyrt. 2015.05.20. Áttekintés 1. Az energiahatékonyság fejlesztésének irányai 2. Energetikai rendszerek üzemeltetésének kiszervezése 3. Az ALTEO

Részletesebben

+36 20 316 6766 mail@adatkezelo.hu www.adatkezelo.hu 2015 Első Hazai Adatkezelő Kft. All Rights Reserved.

+36 20 316 6766 mail@adatkezelo.hu www.adatkezelo.hu 2015 Első Hazai Adatkezelő Kft. All Rights Reserved. Rólunk Az Első Hazai Adatkezelő Kft. contact center, HR és tréning, munkaerő-kölcsönzés valamint facility management szolgáltatások nyújtásával áll Megbízói rendelkezésére. A rábízott feladatokat 2002

Részletesebben

Az előadási anyagot összeállította: dr. Váró György

Az előadási anyagot összeállította: dr. Váró György Az előadási anyagot összeállította: dr. Váró György A VCA/SCC biztonsági, egészség- és környezetvédelmi ellenőrző listája a beszállítók és alvállalkozók SHE (safety, health, environment) értékelési és

Részletesebben

A Budapesti Erőmű ZRt évi környezeti tényező értékelés eredményének ismertetése az MSZ EN ISO 14001:2005 szabvány 4.4.

A Budapesti Erőmű ZRt évi környezeti tényező értékelés eredményének ismertetése az MSZ EN ISO 14001:2005 szabvány 4.4. A Budapesti Erőmű ZRt. 215. évi környezeti tényező értékelés eredményének ismertetése az MSZ EN SO 141:25 szabvány 4.4.3 fejezet alapján 216. április Budapesti Erőmű ZRt. 215. évi környezeti tényező értékelés

Részletesebben

Ügyfelünk a Grundfos. Központi raktár, egy helyre összpontosított erőforrások

Ügyfelünk a Grundfos. Központi raktár, egy helyre összpontosított erőforrások Ügyfelünk a Grundfos Központi raktár, egy helyre összpontosított erőforrások Összefoglalás A Grundfos globális viszonylatban vezető szerepet tölt be a szivattyúágazatban. A dán vállalat jelenléte Magyarországon

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. - A külön mellékelt jelenléti íven felsorolt részvényesek, összesen 544.391 db szavazattal,

JEGYZŐKÖNYV. - A külön mellékelt jelenléti íven felsorolt részvényesek, összesen 544.391 db szavazattal, JEGYZŐKÖNYV amely készült a PANNON-FLAX Győri Lenszövő NyRt.-nél 2010. április 27-én 15 órakor megtartott (9027 Győr, Kandó Kálmán u. l.) a PANNON-FLAX NyRt. határozatképtelenség miatt megismételt éves

Részletesebben

Informatikai fejlesztések a hatékonyság növelése érdekében. Richter Gedeon Nyrt. Dr. Benkő Béla

Informatikai fejlesztések a hatékonyság növelése érdekében. Richter Gedeon Nyrt. Dr. Benkő Béla Informatikai fejlesztések a hatékonyság növelése érdekében Richter Gedeon Nyrt. Dr. Benkő Béla Gondolatmenet Problémák célkitűzés megoldás eredmény Nagykereskedelmi raktár (1999) Export disztribúció (2005)

Részletesebben

ISO 14001:2004. Környezetközpontú irányítási rendszer (KIR) és EMAS. A Földet nem apáinktól örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön.

ISO 14001:2004. Környezetközpontú irányítási rendszer (KIR) és EMAS. A Földet nem apáinktól örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön. ISO 14001:2004 Környezetközpontú irányítási rendszer (KIR) és EMAS A Földet nem apáinktól örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön. 1 A környezetvédelem szükségessége Használat Termelés Hulladék Kivonás

Részletesebben

Entra-Sys Kft. - Hidraulika, pneumatika, egyedi gépgyártás

Entra-Sys Kft. - Hidraulika, pneumatika, egyedi gépgyártás Entra-Sys Kft. - Hidraulika, pneumatika, egyedi gépgyártás cégjegyzékszámunk: 06-09-003238 adószám: 11094315-2-06 Cégünk a nagy ipari üzemek és a termelõ kisvállalkozások műszaki problémáinak megoldására

Részletesebben

Optimista a magánszféra az egészségügyi ellátásban

Optimista a magánszféra az egészségügyi ellátásban Optimista a magánszféra az egészségügyi ban Egészségügyi szolgáltatással Magyarországon több, mint tízezer vállalkozás foglalkozik. A cégek jegyzett tőkéje meghaladja a 12 milliárd forintot, a saját tőke

Részletesebben

Kórházi létesítmény gazdálkodás a MOLNÁR AT TILA ELNÖK EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI VEZETŐK EGYESÜLETE

Kórházi létesítmény gazdálkodás a MOLNÁR AT TILA ELNÖK EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI VEZETŐK EGYESÜLETE Kórházi létesítmény gazdálkodás a gyakorlatban MOLNÁR AT TILA ELNÖK EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI VEZETŐK EGYESÜLETE A Kórház (szakrendelő, orvosi rendelő) mint létesítmény Egészségügyi intézmény egy speciális

Részletesebben

Horacél Kft. csődeljárás alatt. Fizetőképességet helyreállító program. Táborfalva, 2015. május 15.

Horacél Kft. csődeljárás alatt. Fizetőképességet helyreállító program. Táborfalva, 2015. május 15. Horacél Kft. csődeljárás alatt Fizetőképességet helyreállító program Táborfalva, 2015. május 15. 1. Cégtörténet A Horacél Kft. egy 1999. évben alapított családi vállalkozás. A társaság alapítója, Horváth

Részletesebben

Faipari vállalatok üzleti és foglalkoztatási kilátásai. Vállalat jelen és jövőképe

Faipari vállalatok üzleti és foglalkoztatási kilátásai. Vállalat jelen és jövőképe Faipari vállalatok üzleti és foglalkoztatási kilátásai Vállalat jelen és jövőképe A kérdőív 3 oldalt tartalmaz, összesen 25 kérdésből áll és az alábbi témakörökben keresi a válaszokat: - Vállalata jelen

Részletesebben

2016. évi üzleti terv

2016. évi üzleti terv 2016. évi üzleti terv 2016. terv 2015. tény Eltérés (Ft) Index (%) 9111 Családi ház hulladékszállítás 159 673 062 631 058 376-471 385 314 25,3% 9112 Társasházak hulladékszállítás 155 085 769 624 788 797-469

Részletesebben

ISO 9001 kockázat értékelés és integrált irányítási rendszerek

ISO 9001 kockázat értékelés és integrált irányítási rendszerek BUSINESS ASSURANCE ISO 9001 kockázat értékelés és integrált irányítási rendszerek XXII. Nemzeti Minőségügyi Konferencia jzr SAFER, SMARTER, GREENER DNV GL A jövőre összpontosít A holnap sikeres vállalkozásai

Részletesebben

HR módszerek alkalmazása a Rába Jármőipari Holding Nyrt-nél 2010.02.17.

HR módszerek alkalmazása a Rába Jármőipari Holding Nyrt-nél 2010.02.17. HR módszerek m alkalmazása a Rába JármJ rmőipari Holding Nyrt-nél 2010.02.17. A Rába R csoport Alapítva 1896 Fı adatok (IFRS) 2008 (auditált) 2009 FC Rába Futómő Kft. Rába RábaJármőipari Holding Nyrt.*

Részletesebben

CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT.

CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT. CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT. NEGYEDÉVES TÁJÉKOZTATÓ 2016. HARMADIK NEGYEDÉV 2016. november 22. 1. Összefoglaló Jelen tájékoztató célja, hogy a CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító

Részletesebben

Nagy méretű projektekhez kapcsolódó kockázatok felmérése és kezelése a KKV szektor szemszögéből

Nagy méretű projektekhez kapcsolódó kockázatok felmérése és kezelése a KKV szektor szemszögéből Nagy méretű projektekhez kapcsolódó kockázatok felmérése és kezelése a KKV szektor szemszögéből Dr. Fekete István Budapesti Corvinus Egyetem tudományos munkatárs SzigmaSzervíz Kft. ügyvezető XXIII. Magyar

Részletesebben

Motherson. Proud to be part of the most exciting industries. 3. I. sz. melléklet Ügyfelekkel, üzleti partnerekkel szembeni etikus üzleti magatartás

Motherson. Proud to be part of the most exciting industries. 3. I. sz. melléklet Ügyfelekkel, üzleti partnerekkel szembeni etikus üzleti magatartás Motherson. Proud to be part of the most exciting industries 3. I. sz. melléklet Ügyfelekkel, üzleti partnerekkel szembeni etikus üzleti magatartás 1. Vevői és beszállítói kapcsolatok áttekintése 2 2. Minőségfejlesztés

Részletesebben

Légfékes pótkocsik tervezése, kivitelezése és ellenőrzése

Légfékes pótkocsik tervezése, kivitelezése és ellenőrzése Légfékes pótkocsik tervezése, kivitelezése és ellenőrzése A légfékes pótkocsik engedélyezési eljárásához szükséges fékvizsgálatai során számos érdekes tapasztalatra tettünk szert. A járművek tervezésekor

Részletesebben

I. BESZÁLLÍTÓI TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKELÉSE

I. BESZÁLLÍTÓI TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKELÉSE I. BESZÁLLÍTÓI TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKELÉSE Komplex termékek gyártására jellemző, hogy egy-egy termékbe akár több ezer alkatrész is beépül. Ilyenkor az alkatrészek általában sok különböző beszállítótól érkeznek,

Részletesebben

Energia menedzsment tanúsítói szemmel

Energia menedzsment tanúsítói szemmel Energia menedzsment tanúsítói szemmel Bárczi István Környezetvédelmi divízióvezető 2012. november 7. XXI. Magyar Minőség Hét Cégünkről Vizsgálat, ellenőrzés és tanúsítás 140 országban, kb. 60.000 munkatárssal,

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ ELJÁRÁS

Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ ELJÁRÁS Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ Készítette: Dr. Traiber-Harth Ibolya minőségirányítási igazgató 2014.04.30. Felülvizsgálta, aktualizálta:... Hegedüs Zsuzsanna mb. operatív vezető 2016.02.21. Jóváhagyta:...

Részletesebben

A visegrádi országok vállalati információs rendszerek használati szokásainak elemzése és értékelése

A visegrádi országok vállalati információs rendszerek használati szokásainak elemzése és értékelése A visegrádi országok vállalati információs rendszerek használati szokásainak elemzése és értékelése KRIDLOVÁ Anita Miskolci Egyetem, Miskolc anitacska84@freemail.hu A vállalkozások számára ahhoz, hogy

Részletesebben

TisztaShow SZAKMAI NAP. Van más választás: pozícionálja újra szolgáltatását a piacon. Budapest, október

TisztaShow SZAKMAI NAP. Van más választás: pozícionálja újra szolgáltatását a piacon. Budapest, október TisztaShow SZAKMAI NAP Budapest, 2016. október 21-22. Van más választás: pozícionálja újra szolgáltatását a piacon Barta Géza Róbert ügyvezető Környezetbarát Termék Nonprofit Kft. Csak egy módon indulhatunk

Részletesebben

Optimistább jövőkép, de visszafogott beruházási szándék jellemzi a vállalkozásokat

Optimistább jövőkép, de visszafogott beruházási szándék jellemzi a vállalkozásokat Optimistább jövőkép, de visszafogott beruházási szándék jellemzi a vállalkozásokat 404 milliárd forinttól esett el a hazai kkv-szektor tavaly az elavult eszközök miatt Továbbra is visszafogott a magyar

Részletesebben

Dr. Körmendi Lajos Dr. Pucsek József LOGISZTIKA PÉLDATÁR

Dr. Körmendi Lajos Dr. Pucsek József LOGISZTIKA PÉLDATÁR Dr. Körmendi Lajos Dr. Pucsek József LOGISZTIKA PÉLDATÁR Budapest, 2009 Szerzők: Dr. Körmendi Lajos (1.-4. és 6. fejezetek) Dr. Pucsek József (5. fejezet) Lektorálta: Dr. Bíró Tibor ISBN 978 963 638 291

Részletesebben

Beszerzési és elosztási logisztika. Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV

Beszerzési és elosztási logisztika. Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV Beszerzési és elosztási logisztika Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV 2. Előadás A beszerzési logisztika alapjai Beszerzési logisztika feladata/1 a termeléshez szükséges: alapanyagok

Részletesebben

á Eszter EMAS Nyilvántartó Hivatal Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség

á Eszter EMAS Nyilvántartó Hivatal Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség Nyári á Eszter EMAS Nyilvántartó Hivatal Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség Új szervezeteink HU-000016: Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Kht. HU-000017:

Részletesebben

Ajkai Mechatronikai és Járműipari Klaszter Energetikai Stratégiája 2011. február 28.

Ajkai Mechatronikai és Járműipari Klaszter Energetikai Stratégiája 2011. február 28. Ajkai Mechatronikai és Járműipari Klaszter Energetikai Stratégiája 2011. február 28. Nagy István épületenergetikai szakértő T: +36-20-9519904 info@adaptiv.eu A projekt az Európai Unió támogatásával, az

Részletesebben

Önértékelési rendszer

Önértékelési rendszer Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Szakképzési és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24. Felnőttképzési engedély szám: E-000116/2014. Önértékelési rendszer Hatályba lép:

Részletesebben

Rövidtávú Munkaerő- piaci Előrejelzés - 2015

Rövidtávú Munkaerő- piaci Előrejelzés - 2015 Rövidtávú Munkaerő- piaci Előrejelzés - 2015 Üzleti helyzet 2009- ben rendkívül mély válságot élt meg a magyar gazdaság, a recesszió mélysége megközelítette a transzformációs visszaesés (1991-1995) során

Részletesebben

A közúti közösségi közlekedés kérdései tulajdonosi szcenáriók

A közúti közösségi közlekedés kérdései tulajdonosi szcenáriók A közúti közösségi közlekedés kérdései tulajdonosi szcenáriók Fülöp Attila igazgató-helyettes MNV Zrt. Társaságokért Felelős Igazgatóság Harkány, 2016. november 10-11. A Volán Közlekedési Központok régiók

Részletesebben

Újrahasznosítási logisztika. 1. Bevezetés az újrahasznosításba

Újrahasznosítási logisztika. 1. Bevezetés az újrahasznosításba Újrahasznosítási logisztika 1. Bevezetés az újrahasznosításba Nyílt láncú gazdaság Termelési szektor Természeti erőforrások Fogyasztók Zárt láncú gazdaság Termelési szektor Természeti erőforrások Fogyasztók

Részletesebben

M OL-csoport Beszállítói Fórum

M OL-csoport Beszállítói Fórum M OL-csoport Beszállítói Fórum 2003. március 27. BESZÁLLÍTÓI FÓRUM 2003. március 27. MOL-csoport Beszállítói Politikája Beszállítók értékelése 1. SZAKMAI SZEKCIÓ Beruházás, karbantartás, indirekt és Jónásné

Részletesebben

VÁROSI KÖZGYŰLÉS KOMETA 99 Zrt. BESZÁMOLÓJA 2013. és 2014.Q1. Kaposvár, 2014. június 12.

VÁROSI KÖZGYŰLÉS KOMETA 99 Zrt. BESZÁMOLÓJA 2013. és 2014.Q1. Kaposvár, 2014. június 12. VÁROSI KÖZGYŰLÉS KOMETA 99 Zrt. BESZÁMOLÓJA 2013. és 2014.Q1 Kaposvár, 2014. június 12. NEGYEDÉVES TENDENCIÁK 2012-2013-2014TERV (MFT) 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 Árbevétel 2012 Árbevétel

Részletesebben

TECHNOLÓGIAI RENDSZEREK 03.

TECHNOLÓGIAI RENDSZEREK 03. TECHNOLÓGIAI RENDSZEREK 03. dr. Torma András 2011.09.20. Tartalom 1. Gazdasági folyamatok az iparban 2. Ipari termelés és termékek jellemzői, kapcsolataik 3. Termelési tényezők 4. Technológia jellemzői

Részletesebben

Fekete Gábor, A.A. Stádium Kft. extra TPM-klub, Kecskemét,

Fekete Gábor, A.A. Stádium Kft. extra TPM-klub, Kecskemét, Fekete Gábor, A.A. Stádium Kft. extra TPM-klub, Kecskemét, 2016.06.23. Miről lesz szó? Vállalati termelési rendszerek Szervezeti egységek és Bevonásukban tapasztalt közös nehézségek Javaslatok a nehézségek

Részletesebben

Jászivány Község Önkormányzata évi belső ellenőrzési terve

Jászivány Község Önkormányzata évi belső ellenőrzési terve Jászivány Község Önkormányzata 2016. évi belső ellenőrzési terve Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 61. -a szerint az államháztartási kontrollok célja az államháztartás

Részletesebben

A Posta szervezete felkészül a versenyre. Postahelyi irányítási struktúra átalakítása

A Posta szervezete felkészül a versenyre. Postahelyi irányítási struktúra átalakítása A Posta szervezete felkészül a versenyre Postahelyi irányítási struktúra átalakítása Visegrád, 2012. november 19-20. Előadók: Kocsisné Papp Pálfi Ágnes Hálózatmenedzsment osztályvezető Hohner Mihály Pénzforgalmi

Részletesebben

A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása

A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása Bevezető Az intézmény figyelembe véve a Közoktatási törvényben meghatározottakat, valamint az intézmény

Részletesebben

Gépipari cégek a BÉT-en

Gépipari cégek a BÉT-en Tőzsdeklub Gépipari cégek a BÉT-en Linamar Hungary Nyrt. Rába Járműipari Holding Nyrt. 2006. november 28. Tőzsdeklub Vendégeink Ivanics János Vezérigazgató, Linamar Hungary Pintér István Elnök-vezérigazgató,

Részletesebben

Engedélyszám: 18211-2/2011-EAHUF Verziószám: 1. 2451-06 Vállalkozási alapismeretek követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai

Engedélyszám: 18211-2/2011-EAHUF Verziószám: 1. 2451-06 Vállalkozási alapismeretek követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai 1. feladat Az új gazdasági év tervezésénél egy vállalat marketing munkatársat kíván foglalkoztatni. A marketinges alkalmazásának feltételei során meg kell határozni a feladatokat. Fogalmazza meg a leendő

Részletesebben

Az Alsónémedi szennyvíztisztító telep 1999. óta üzemel. Az elmúlt években a tisztító bővítése és korszerűsítése vált szükségessé.

Az Alsónémedi szennyvíztisztító telep 1999. óta üzemel. Az elmúlt években a tisztító bővítése és korszerűsítése vált szükségessé. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata a Környezet és Energia Operatív Program támogatási rendszeréhez a KEOP-1.2.0/B/10 Szennyvízelvezetés és tisztítás konstrukcióra benyújtott Alsónémedi szennyvíztisztító

Részletesebben

MANUFACTU RING KFT MUNKAERŐ-PIACI REINTEGRÁCIÓ ÁPRILIS 13. Tóth Csaba. HR vezető

MANUFACTU RING KFT MUNKAERŐ-PIACI REINTEGRÁCIÓ ÁPRILIS 13. Tóth Csaba. HR vezető MANUFACTU RING KFT MUNKAERŐ-PIACI REINTEGRÁCIÓ Tóth Csaba 2011. ÁPRILIS 13. HR vezető LEGO Manufacturing Földterület: Kft. 168.000 m2 Épületek: 38.000 m2 Raktárterület: 12.000 m2 Termelési terület: 13.500

Részletesebben

Még van pénz a Jeremie Kockázati Tőkealapokban 60% közelében a Start Zrt. Jeremie Kockázati Tőkeindexe

Még van pénz a Jeremie Kockázati Tőkealapokban 60% közelében a Start Zrt. Jeremie Kockázati Tőkeindexe Még van pénz a Jeremie Kockázati Tőkealapokban % közelében a Start Zrt. Jeremie Kockázati Tőkeindexe A Start Zrt. negyedévente adja közre a Start Jeremie Kockázati Tőke Monitor című jelentését, amelyben

Részletesebben

Output menedzsment felmérés. Tartalomjegyzék

Output menedzsment felmérés. Tartalomjegyzék Összefoglaló Output menedzsment felmérés 2009.11.12. Alerant Zrt. Tartalomjegyzék 1. A kutatásról... 3 2. A célcsoport meghatározása... 3 2.1 Célszervezetek... 3 2.2 Célszemélyek... 3 3. Eredmények...

Részletesebben

Összeállította: Sallai András. Minőség

Összeállította: Sallai András. Minőség Összeállította: Sallai András Minőség MINŐSÉG (QUALITY) Az egység azon jellemzőinek összessége, amelyek befolyásolják képességét, hogy meghatározott és elvárt igényeket kielégítsen. Célok a vevő elvárásainak

Részletesebben

Az MKB Értékpapír és Befektetési Rt. üzleti jelentése és pénzügyi kimutatásai

Az MKB Értékpapír és Befektetési Rt. üzleti jelentése és pénzügyi kimutatásai Az MKB Értékpapír és Befektetési Rt. üzleti jelentése és pénzügyi kimutatásai (MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK ALAPJÁN) 1997. december 31. Az MKB Értékpapír és Befektetési Rt. üzleti jelentése A teljeskörû

Részletesebben

A logisztika feladata, célja, területei

A logisztika feladata, célja, területei A logisztika feladata, célja, területei A logisztika feladata: Anyagok és információk rendszereken belüli és rendszerek közötti áramlásának tervezése, irányítása és ellenőrzése, valamint a vizsgált rendszerben

Részletesebben

Fekete Gábor, A.A. Stádium Kft. TPM-klub, Kecskemét,

Fekete Gábor, A.A. Stádium Kft. TPM-klub, Kecskemét, Fekete Gábor, A.A. Stádium Kft. TPM-klub, Kecskemét, 2016.02.22 A vállalati termelési rendszerek Lean, TPM és hasonló fejlesztő környezetek Közös jellemzőik erőforrás felhasználás szempontjából Plusz erőfeszítést

Részletesebben

A minőség gazdasági hatásai

A minőség gazdasági hatásai 5. A minőség gazdasági hatásai 5.1 A minőség költségei A minőség költségeit három nagy csoportra oszthatjuk: az első csoportot a minőség érdekében tett megelőző jellegű intézkedések költségei, a másodikat

Részletesebben

EuCertPlast. Újrahasznosított műanyag eredetigazolási rendszer

EuCertPlast. Újrahasznosított műanyag eredetigazolási rendszer EuCertPlast Újrahasznosított műanyag eredetigazolási rendszer A tanúsítás célja Kék Angyal Környezetbarát védjegy 125 termékcsoport, 11700 termék RAL Német Minőségbiztosítási és Címkézési Intézet Műanyag

Részletesebben

Fejlesztési projektjeink eredményei

Fejlesztési projektjeink eredményei Fejlesztési projektjeink eredményei 1 www.bosch.hu Fejlesztési projektjeink eredményei 2 Miskolc Robert Bosch Energy and Body Systems Kft. A Robert Bosch Energy and Body Systems Kft. 2003 nyarán alakult,

Részletesebben

Professio Fémipari és Szakképzési Klaszter bemutatása. 2015. április 22.

Professio Fémipari és Szakképzési Klaszter bemutatása. 2015. április 22. Professio Fémipari és Szakképzési Klaszter bemutatása 2015. április 22. Mi hozott össze bennünket? azonos tevékenység mindnyájan forgácsolással foglalkoztunk azonos probléma a szakemberek elfogytak - utánpótlás

Részletesebben

Munkanélküliség Magyarországon

Munkanélküliség Magyarországon 2010 február 18. Flag 0 Értékelés kiválasztása értékelve Give Give Give Mérték Give Give Még nincs 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 Évek óta nem volt olyan magas a munkanélküliségi ráta Magyarországon, mint most. Ezzel

Részletesebben

Az RDF előállításában rejlő lehetőségek, kockázatok. .A.S.A. Magyarország. Németh István Country manager. Németh István Október 7.

Az RDF előállításában rejlő lehetőségek, kockázatok. .A.S.A. Magyarország. Németh István Country manager. Németh István Október 7. Az RDF előállításában rejlő lehetőségek, kockázatok.a.s.a. Magyarország Németh István Country manager Készítette Németh István Dátum 2014. Október 7. 2/ 22 Az ASA csoport bemutatása Tulajdonosa a spanyol

Részletesebben

Egy országos jelentőségű beruházási projekt beszállítójává válásához szükséges stratégiai döntések

Egy országos jelentőségű beruházási projekt beszállítójává válásához szükséges stratégiai döntések Egy országos jelentőségű beruházási projekt beszállítójává válásához szükséges stratégiai döntések Dr. Boda György Boda & Partners Kft partnere Budapesti Corvinus egyetem, egyetemi docens.. XXIII. Magyar

Részletesebben

A Lean alapelvének megvalósulása: Információ áramlás VSM

A Lean alapelvének megvalósulása: Információ áramlás VSM A Lean alapelvének megvalósulása: Információ áramlás VSM Péczely György A.A. Stádium Kft. gyorgy.peczely@aastadium.hu 20/330 5545 Tartalom Mi a Lean? Hatékonyság A vállalatról Előzmények A felmérés Az

Részletesebben

Válaszok a Levegő Munkacsoport által feltett kérdésekre

Válaszok a Levegő Munkacsoport által feltett kérdésekre A Levegő Munkacsoportnak a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztériumhoz intézett kérdéseire az Autóbusz Rekonstrukciós Programiroda az alábbi válaszokat adta. Válaszok a Levegő Munkacsoport által feltett

Részletesebben

Alapfogalmak, a minőségügyi gondolkodás fejlődése

Alapfogalmak, a minőségügyi gondolkodás fejlődése 1. Alapfogalmak, a minőségügyi gondolkodás fejlődése 1.1 A minőség jelentése A minőség azt jelenti, hogy egy termék vagy szolgáltatás megfelel a rá vonatkozó követelményeknek, rendelkezik azokkal a tulajdonságokkal,

Részletesebben

Tárgyi eszközök a számvitelben. Fogalma: számviteli tv. 26 Bekerülési érték meghatározás: számviteli tv. 47-51

Tárgyi eszközök a számvitelben. Fogalma: számviteli tv. 26 Bekerülési érték meghatározás: számviteli tv. 47-51 Tárgyi eszközök a számvitelben Fogalma: számviteli tv. 26 Bekerülési érték meghatározás: számviteli tv. 47-51 A tárgyi eszközökkel való gazdálkodás ellenőrzése Abból célszerű kiindulni, hogy a gazdálkodás

Részletesebben

A KONZUM NYRT ÉVI ÜZLETI JELENTÉSE

A KONZUM NYRT ÉVI ÜZLETI JELENTÉSE A KONZUM NYRT. 2011. ÉVI ÜZLETI JELENTÉSE A Konzum Kereskedelmi és Ipari Nyrt. 1988-ban alakult a Konzum Áruház Szövetkezeti Közös Vállalat jogutódaként. Kezdetben a cég meghatározó profilja a kereskedelem,

Részletesebben

Vezetői információs rendszer

Vezetői információs rendszer Vezetői információs rendszer A stratégiai tervezés (általában a tervezés) elemzések, döntések, választások sorozata, melynek során a stratégiai menedzsmentnek elemeznie kell a környezetet, a szervezet

Részletesebben

tapasztalatai Szabó Attila tű. alezredes Katasztrófavédelmi Kutatóintézet 12-06-11 1

tapasztalatai Szabó Attila tű. alezredes Katasztrófavédelmi Kutatóintézet 12-06-11 1 Tűzoltó készülék k tanúsítás s folyamata, tapasztalatai a vizsgáló intézet szemével Szabó Attila tű. alezredes Katasztrófavédelmi Kutatóintézet 12-06-11 1 Tűzvédelmi Megfelelőségi gi Tanúsítv tvány szerepe

Részletesebben

Stratégia felülvizsgálat, szennyvíziszap hasznosítási és elhelyezési projektfejlesztési koncepció készítés című, KEOP- 7.9.

Stratégia felülvizsgálat, szennyvíziszap hasznosítási és elhelyezési projektfejlesztési koncepció készítés című, KEOP- 7.9. Stratégia felülvizsgálat, szennyvíziszap hasznosítási és elhelyezési projektfejlesztési koncepció készítés című, KEOP- 7.9.0/12-2013-0009 azonosítószámú projekt Előzmények A Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési

Részletesebben

Autóbusz Klaszter Bemutatkozás

Autóbusz Klaszter Bemutatkozás Autóbuszgyártó Klaszter Budapest, 2010 augusztus 9. Autóbusz Klaszter Bemutatkozás Magyar Autóbuszgyártó Klaszter 2010 áprilisában 31 magyar vállalat és a Budapesti Műszaki Egyetem Járműgyártás tanszéke

Részletesebben

Környezetmenedzsment

Környezetmenedzsment zöld beszerzé s ökocímkék környezetmene dzsment zöld rendezvény Környezetmenedzsment ISO 14001 és EMAS A SURVIVE ENVIRO Nonprofit Kft környezetmenedzsment rendszerekről szóló tájékoztatójának kivonata

Részletesebben

Az ISO-szabványok 3.1 Az ISO minőségügyi szabványai 3.2 Az ISO 9000 szabványsorozat elemei

Az ISO-szabványok 3.1 Az ISO minőségügyi szabványai 3.2 Az ISO 9000 szabványsorozat elemei 3. Az ISO-szabványok 3.1 Az ISO minőségügyi szabványai A minőségügyi szabványokat az ISO egyik bizottsága, az ISO/TC 176 alkotta, ez a bizottság végzi, a továbbfejlesztés munkáját is. A szabványsorozat

Részletesebben

Versenyelőny vagy nyűg a minőségirányítás?

Versenyelőny vagy nyűg a minőségirányítás? Versenyelőny vagy nyűg a minőségirányítás? Dr. Kardos Lilla Vezető orvos igazgató 2 Vezető európai egészségügyi szolgáltató Fejlett képalkotó diagnosztika Sugárterápia Diagnosztikai és sugárterápiás szolgáltatások

Részletesebben

Beruházások Magyarországon és a környező országokban. A Budapest Bank és a GE Capital kutatása. 2013. május 28.

Beruházások Magyarországon és a környező országokban. A Budapest Bank és a GE Capital kutatása. 2013. május 28. Beruházások Magyarországon és a környező országokban A Budapest Bank és a GE Capital kutatása 2013. május 28. A kutatásról A kutatás a GE Capital, a Budapest Bank anyavállalata és a Budapest Bank által

Részletesebben

Vállalatirányítás HÁLÓTERVEZÉS. Tevékenység Jel Kódjel megelőző követő tevékenység jele. A - C 6 Munkaerő-szükséglet 2. B - F 8 műszaki tervezése 3.

Vállalatirányítás HÁLÓTERVEZÉS. Tevékenység Jel Kódjel megelőző követő tevékenység jele. A - C 6 Munkaerő-szükséglet 2. B - F 8 műszaki tervezése 3. HÁLÓTERVEZÉS 1. Egy hálótervről az alábbi adatok ismertek: Közvetlenül Tevékenység Jel Kódjel megelőző követő tevékenység jele 1. Generálterv kidolgozása A - C 6 Munkaerő-szükséglet. meghatározása és gyári

Részletesebben

Vezetői számvitel / Controlling II. előadás. Controlling rendszer kialakítása Controlling részrendszerek A controller

Vezetői számvitel / Controlling II. előadás. Controlling rendszer kialakítása Controlling részrendszerek A controller Vezetői számvitel / Controlling II. előadás Controlling rendszer kialakítása Controlling részrendszerek A controller I. A controlling rendszer kialakítását befolyásoló tényezők A controlling rendszer kialakítását

Részletesebben

2 CE minõsítés megléte (amennyiben ezt harmonizált EU direktíva megköveteli)

2 CE minõsítés megléte (amennyiben ezt harmonizált EU direktíva megköveteli) Elõre gyártott építészeti hõ(hang)szigetelõ anyagok I. Termékjellemzõk Vonatkozó jogszabályok: 3/2003 (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet A mûszaki specifikáció: MSZ EN ÉME Egyéb A megfelelõség-igazolás

Részletesebben

CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT.

CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT. CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT. NEGYEDÉVES TÁJÉKOZTATÓ 2014. MÁSODIK NEGYEDÉV 2014. augusztus 12. 1. Összefoglaló Jelen tájékoztató célja, hogy a CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító

Részletesebben

Stratégiai és üzleti tervezés

Stratégiai és üzleti tervezés PSZK Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány utca 10-12. / 1426 Budapest Pf.:35 IV. évfolyam GM szak Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Stratégiai és üzleti tervezés 2013/2014

Részletesebben

A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal épületeinek energiahatékonysági fejlesztésének előkészítése

A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal épületeinek energiahatékonysági fejlesztésének előkészítése KEOP-7.14.0/15-2015-0004 A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal épületeinek energiahatékonysági fejlesztésének előkészítése A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal épületállomány-kataszterében a pályázat benyújtásakor

Részletesebben

Vállalatgazdaságtan. Minden, amit a Vállalatról tudni kell

Vállalatgazdaságtan. Minden, amit a Vállalatról tudni kell Vállalatgazdaságtan Minden, amit a Vállalatról tudni kell 1 Termelési rendszer vizsgálata 2 képzeljük el az alábbi helyzetet örököltünk egy gyárat mit csináljunk vele? működtessük de hogyan? Hogyan működik

Részletesebben

Elektromechanikai műszerész Elektromechanikai műszerész

Elektromechanikai műszerész Elektromechanikai műszerész A /07 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/06 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben