MALOMIPARI BERUHÁZÁS. AVOP Projekt Esettanulmány

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MALOMIPARI BERUHÁZÁS. AVOP-2004-2.1. Projekt Esettanulmány"

Átírás

1 ESETTANULMÁNY/AVOP Mezőgazdasági termékek feldolgozásának és értékesítésének fejlesztése MALOMIPARI BERUHÁZÁS AVOP Projekt Esettanulmány Készült: október 29. Szerző: Kutatásvezető: Pupek Emese Dr. Arató Krisztina Megbízó: Strukturális Alapok Képző Központ (SAKK)

2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék A projekt szereplőinek bemutatása A pályázó szervezet bemutatása A projekt környezetének bemutatása A projekt intézményi szereplőinek bemutatása A projekt részletes bemutatása A pályázati kiírás fejlesztési irányai A projekt tárgya A projekt tartalma A projekt legfontosabb eredményei, hatásai A projekt-előkészítés és a pályázatkészítés bemutatása A projekt elindítását lehetővé és szükségessé tevő körülmények A projekt-előkészítés és pályázatkészítés A projektmegvalósulás bemutatása Szerződéskötés A projektszervezet bemutatása A projekt kommunikációja Projektpénzügyek és ellenőrzés Összegzés Források Táblázatok jegyzéke Képek jegyzéke Ábrák jegyzéke

3 Előszó A Strukturális Alapok és Kohéziós Alap Képző Központ (SAKK) 2003 óta működik, jelenleg a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség szervezeti keretein belül. A SAKK a strukturális alapok vonatkozásában képzésekkel és képzőkkel kapcsolatos minősítési rendszert működtet, a strukturális alapok valamennyi célcsoportja és résztvevője vonatkozásában képzéseket koordinál, valamint tananyag-fejlesztési tevékenységet végez. Az I. Nemzeti Fejlesztési Terv által lefedett os tervezési időszak a végéhez közeledik. Immár nemcsak a tervezésről, a felkészülésről, a pályázati rendszerről, hanem a projektek végrehajtásáról is vannak tapasztalataink. Meggyőződésünk, hogy ezeket a tapasztalatokat a ra vonatkozó Új Magyarország Fejlesztési Terv sikeres végrehajtása érdekében meg kell osztanunk a nyilvánossággal. Úgy gondoljuk továbbá, hogy a strukturális alapok fogadását elősegítő képzések elméleti vonatkozásait (projektciklus management, PCM) érdemes kiegészíteni immár hazai, konkrét tapasztalatokkal. Mindezen megfontolások alapján a SAKK májusában elindította esettanulmány-projektjét, amelynek keretében 35 hazai projekt részletes leírására, elemzésére került sor. Az esettanulmányok arányosan lefedik a potenciális kedvezményezettek főbb típusait (önkormányzatok, kis- és közepes méretű vállalkozások, civil szervezetek), valamint a os tervezési-programozási időszak operatív programjait és a magyarországi régiókat egyaránt. Az esettanulmányok elkészítésének folyamata a szerkezeti felépítés meghatározásával indult. Az esettanulmányok a teljes projektciklust magában foglalják, így a pályázó szervezet sajátosságainak és földrajzi elhelyezkedésének (régió, kistérség) bemutatását, a projekt előkészítésének, lebonyolításának, monitoringjának és ellenőrzésének folyamatát, valamint a speciális, közbeszerzésre és pénzügyi előkészítésre és lebonyolítására vonatkozó témákat. Az esettanulmányok szerkezete így követi a SAKK által 2005-ben kidolgozott, elsősorban az önkormányzati célcsoport számára készített és a SAKK honlapján szereplő tananyag szerkezetét. ( 3

4 A tartalmi előkészítést követően a SAKK és az intézményrendszer egyéb szereplői (Irányító Hatóságok, Közreműködő Szervezetek) segítségével azonosításra kerültek azok a projektgazdák, akik projektjeiről az esettanulmányok elkészülnek. A projektgazdákkal való kapcsolatfelvételt követően a pályázati és projektdokumentáció áttekintése után a projektgazda képviselőjével személyes interjú elkészítése következett, melynek során áttekintésre kerültek az esettanulmányok szerkezete által meghatározott témák, kérdések. Az esettanulmányok szövegszerű elkészítése után a pályázók képviselőinek lehetőségük nyílt a szövegek első verziójának átolvasására. Módosításokat javasolhattak, majd az általuk jóváhagyott változat véglegesítésre került. Reméljük, hogy az esettanulmányok tanulságosak lesznek a pályázók, a projektgazdák, a hazai strukturális alapok intézményrendszer munkatársai és az érdeklődő olvasók számára egyaránt. Budapest, december 1. Lukács Ádám Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Főosztályvezető-helyettes Dr. Arató Krisztina ELTE-ÁJK Politikatudományi Intézet egyetemi docens 4

5 1. A projekt szereplőinek bemutatása 1.1 A pályázó szervezet bemutatása A támogatásból megvalósuló malomipari beruházást a PANNONMILL Malomipari Részvénytársaság (PANNONMILL Rt.) hajtotta végre. A cég jogelődjei a Pannon- Gabona Rt., a Hungaromill Rt., valamint a Pannon Borsod Kft. voltak. A cégek átalakulását a cégbíróság június 30-án jegyezte be. Az átalakulás módja az összeolvadás volt. Mind a három társaság jogutódja a PANNONMILL Rt. lett, a cég jegyzett tőkéje millió forint. A PANNONMILL Rt. a Vonwiller cégcsoport tagja. A PANNONMILL Rt. részvényeinek 99,76 százaléka az osztrák Vonwiller GmbH tulajdonában van, a 0,236 százaléknak a tulajdonosai magánszemélyek. 1. ábra: Vonwiller cégcsoport Forrás: 5

6 A részvénytársaság fő tevékenysége a malomipari termékgyártás, emellett az alapító okiratban meghatározott főbb tevékenységei még a mezőgazdasági termékek nagykereskedelemi forgalmazása, külkereskedelem, raktározás és tárolás. Tevékenységeit a PANNONMILL Rt. döntő mértékben Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Borsod, Zala és Veszprém megyében végzi. Értékesítési és felvásárlási kapcsolatai az ország egész területére kiterjednek. A privatizáció után a jogelőd részvénytársaságok tevékenységeinek, befektetéseinek és követeléseinek teljes felülvizsgálatát elvégezték, a gazdaságtalan tevékenységeket megszűntették, a behajthatatlan követeléseket leírták. Felmérték erősségeiket és gyengeségeiket. A hazai lisztpiacot évek óta erős verseny jellemzi, miközben a piac mérete alig változik, az export lehetősége pedig minimálisra csökkent. A PANNONMILL Rt. az egyre erősödő piaci verseny körülményei között mind szélesebb termékskálával igyekszik partnerei rendelkezésére állni, amelynek eredményeként árbevételük és eredményes gazdálkodásuk stabilizálódott. A cég szerepe jelentős a szakágazatban és a térségben. Malomipari forgalmuk az országos termékértékesítés százaléka, gabonaőrlésben pedig 25 százaléka. Az őrléshez szükséges gabonát a malom térségéből vásárolják fel. A termelőkkel hosszú távú beszállítói kapcsolatot alakítottak ki. A cég versenypozícióját a szolgáltatások komplexitása és minősége jelentősen elősegítette. A volumen növekedését csökkenő foglalkoztatotti létszám és erősen visszafogott üzemi költségek mellett érték el. A részvénytársaság 14 telephelyen folytat termelést: Csorna, Győr-Ménfőcsanak, Sopron, Mosonmagyaróvár, Szombathely, Devecser, Komárom, Tát telepeken malomipari termékgyártás folyik. Győr, Körmend, Nagyigmánd, Tata telepeken takarmánygyártás; míg Környe és Lébény telephelyen premix (malomipari termék) előállítása történik. További 8 telepen kizárólagosan raktározási tevékenységet végez. A pályázat benyújtásakor a cég statisztikai állományi létszáma 702 fő volt. Fizikai foglalkozásúak ebből 550 fő (78%). 6

7 1.2 A projekt környezetének bemutatása A malomipar Magyarországon a XIX. század végére gyári jelleget öltött, vagyis már nem csak a saját gabonát dolgozta fel. A technológia fejlesztése (például a Mechwart-féle kéregöntésű hengerszék és az ugyancsak hazai fejlesztésű síkszita) és a malmok villamosítása a hazai malomipar rendkívüli méretű fellendüléséhez vezetett és meghódította az egész világ malomiparát. A hazai malomipar ellátta az ország lakosságán kívül Ausztriát és Bosznia-Hercegovinát is. E nagyszabású feladatok miatt a gyári malomipar nem oszlott meg egyenletesen az országban, hanem a búzatermelés helyéhez és az olcsóbb vízúti szállítás lehetőségéhez igazodott, és jelentős volt a tőke koncentrálódása is. A malmok száma az I. világháborúig bővült, majd az ország területének csökkenése és szerkezeti átalakulása miatt mérséklődött a malomipar aránya a többi iparágéhoz képest, annak ellenére, hogy a két világháború között a malmok száma megkétszereződött, és majdnem minden településen őröltek és daráltak. Ezzel kihasználatlan kapacitás jött létre, amiért az állam az évi úgynevezett Molinum szerződésben vállalta, hogy a kincstári rendelkezés alá került malmokat felszámolja, és az árrögzítés, valamint a termelői fejadagok bevezetésének eszközével is élt a kedvezőtlen folyamatok megállítása érdekében. A II. világháború után az élelmiszeripar államosításával az akkor stratégiai fontosságúnak ítélt nehéziparhoz képest a malomipar vesztett súlyából, majd a hetvenes évektől az élelmiszer-feldolgozás újból gyorsabb ütemben bővült a többi iparághoz képest. Tevékenységi körébe 1962 óta a gabonafélék felvásárlása, gabonaőrlemények előállítása, keveréktakarmányok gyártása tartozott. Az 1990-es évek elején a termelés több mint négyötödét (a foglalkoztatottak ugyanilyen hányadával) a takarmánykeverékek és -koncentrátumok adták. A malomiparba került termékmennyiség 40 év alatt 2 millióról 7 millió tonnára nőtt. Míg 1950-ben a termelés több mint 40 százalékát két szakágazat, a malom- és cukoripar adta, addig 1990-re már a hús- és tejipar, és a korábbi két szakágazat együttes súlya 1990-ben nem érte el a húsiparét. A malomipar a II. világháború után az 1990-es évekig az egyik legkevésbé fejlődő élelmiszer-ipari szakágazat volt. A magyar gazdaság a rendszerváltást követően súlyos válságba került, a gazdasági főágazatok közül a legmélyebb válságon a mezőgazdaság esett át. 7

8 A projekt a Nyugat-Dunántúli régió területén Csornán valósul meg. A régiót Győr- Moson-Sopron, Vas és Zala megye alkotja. A régió Európa-szerte egyedülálló módon négy országgal határos: nyugaton Ausztriával, délnyugaton Szlovéniával és Horvátországgal, északon pedig Szlovákiával. A Nyugat-Dunántúli régió a négy országhatár miatt jelentős nemzetközi átmenő forgalommal rendelkezik. Az itt található határátkelőkön keresztül bonyolódik hazánk határforgalmának több mint fele. A Nyugat-Dunántúli régió mezőgazdaságára jellemző, hogy a szántóföldi növénytermesztés vázát a gabonafélék alkotják, közülük legnagyobb területen termelt növény a búza, amely kissé múlja felül a kukorica, jelentősebben az árpa területét. Komárom Csorna 2. ábra: A Nyugat- és Közép-Dunántúli régiók Forrás: szerkesztve a szerző által Pályázó székhelye Komáromban a Közép-Dunántúli Régióban van, ami területileg az ország második legkisebb régiója ( km 2 ), azonban itt él az ország lakosságának 11 százaléka (1,107 millió fő). A régiót nagyfontosságú vasútvonalak, közutak és autópályák (M1, M6, M7) szelik át. A térséget északról és keletről a Duna, Európa egyik legfontosabb vízi útja határolja. A szerencsés adottságoknak köszönhetően egyformán fejlett az ipar, a mezőgazdaság és az idegenforgalom januárjában egy angol kutatóintézet, a CEBR (Centre for Economics and Business Research Ltd. London) tanulmányt tett közzé, melyben az Európai Unió 223 régióját vizsgálta növekedési kilátásai szempontjából. A Közép-Dunántúli Régió elsősorban a gazdasági növekedés és az Európai Unió forrásaihoz való hozzájutás terü- 8

9 letén szerepelt előkelő helyen a rangsorban, és összességében a negyedik a 223 régió között. 1. táblázat: A Nyugat- és Közép-dunántúli régió alapadatai Forrás: A magyar régiók zsebkönyve 2005, KSH, 2006 Alapadatok Nyugatdunántúli régió Középdunántúli régió Területe (2005) km km 2 Lakónépesség (2005) 999 ezer fő ezer fő Települések száma (2002) 655 db 401 db Jogállás szerint város 28 db 36 db község 627 db 365 db Munkanélküliségi ráta (2005) 5,9% 6,3% Foglalkoztatottak száma (2005) 426 ezer fő 460 ezer fő Gazdasági szervezetek száma (2005) db db Külföldi érdekeltségű vállalkozások (2004) db db GDP (2004) Mrd Ft Mrd Ft Ipar beruházásai (2005) 160 Mrd Ft 238 Mrd Ft Beruházások (2004) 296 Mrd Ft 370 Mrd Ft 1.3 A projekt intézményi szereplőinek bemutatása Az Agrár- és Vidékfejlesztés Operatív Program (AVOP) vonatkozásában a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium látja el az Irányító Hatósági feladatokat, 2005-ben az Irányító Hatósági Főosztály által, 2006 augusztusától pedig az Agrár-vidékfejlesztési Főosztály által. Az Irányító Hatóság feladata a végrehajtásra vonatkozóan megbízható pénzügyi és statisztikai információk gyűjtése, amelyek alapján a monitoring-mutatók megállapíthatók, valamint az értékelés elvégezhető. Felelős továbbá: - AVOP monitoring adatainak az Európai Bizottság részére történő továbbításáért, - az Irányító Hatóság vezetői értekezlet szervezéséért az AVOP végrehajtása hatékonyságának növelése érdekében, - AVOP értékelésének elkészíttetéséért, 9

10 - a Közreműködő Szervezettel kötött megállapodások aktualizálásáért, végrehajtásáért, - AVOP pályázati dokumentációjának jóváhagyásáért, - az AVOP során használatos értékelési pontrendszer jóváhagyásáért, betartatásáért, - az AVOP képviseletéért a Közösségi Támogatási Keret Monitoring Bizottságában. A 81/2003. (VI. 7.) Kormányrendelettel július elseje hatállyal létrehozott országos hatáskörű szervezetként a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) látja el a kifizető-ügynökségi feladatokat. Ezek fő vonulata a támogatási intézkedések jellegétől függően a támogatási kérelmek befogadásától és elbírálásától, az engedélyezésen keresztül, a támogatások utalványozásáig, folyósításáig, nyilvántartásáig, könyveléséig terjed; illetve a támogatási rendszer működéséhez szükséges adatok begyűjtése, feldolgozása és kezelése is feladata. Az MVH hatáskörébe tartozik az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap (EMOGA) Orientációs Részlegéből finanszírozott AVOP támogatási intézkedéseken túlmenően az EMOGA Garancia részlegéből finanszírozott közvetlen agrártámogatások technikai lebonyolítása is. 2. táblázat: A projekt összegző adatai Pályázat: AVOP/2004/2.1. Pályázó: PANNONMILL Malomipari Rt. Pályázat címe: Malomipari beruházás Projekt időtartama: február május 30. Támogatás összege: ,- Forint Beruházás összege: ,- Forint 10

11 2. A projekt részletes bemutatása 2.1 A pályázati kiírás fejlesztési irányai Az AVOP továbbviszi és beépíti a hazai agrártámogatási rendszer elemeit az Európai Uniós csatlakozás után átalakított mezőgazdasági szakpolitikába, számol az előcsatlakozási programok (Phare, SAPARD) keretében megvalósuló fejlesztésekkel. Kiemelkedő szerepe van a mezőgazdasági termelés feltételeinek egyenlőtlenségéből adódó területi különbségek kiigazításában, csökkentésében, a vidék szociális problémáinak megoldásában, az ökológiai, a természeti értékek fenntartásában, megőrzésében, a környezet védelmében. Az AVOP a versenyképes alapanyag-termelés megalapozását segíti elő a mezőgazdaságban, a versenyképességet kívánja növelni a termelési költségek csökkentésével, a termékek hozzáadott értékének és minőségének növelésével, és a környezet védelmét javító beruházások támogatásán keresztül. Támogatja az élelmiszerfeldolgozó ipar fejlesztését a technológia, a kapcsolódó logisztikai, tároló- és raktárkapacitások, valamint az informatikai háttér modernizálása révén. Az AVOP 2.1. intézkedésének a Mezőgazdasági termékek feldolgozásának és értékesítésének fejlesztésének célja a hatékony üzemméretek kialakítása a termelőkapacitások növelésével és a felesleges kapacitások párhuzamos leépítésével; elavult technológiák korszerűsítése, gépek, berendezések cseréjével; új, hatékony technológiák bevezetése. A célok megvalósításával hozzájárul az élelmiszerbiztonsággal és minőséggel összefüggő fejlesztésekhez, a környezetterhelés csökkentéséhez; valamint a munka feltételeinek javításához. 11

12 2.2 A projekt tárgya A projekt tárgya malomipari gépbeszerzés közel 1,335 milliárd forint értékben. Elavult, korszerűtlen, alacsony hatékonysággal, magas költséghányaddal dolgozó kisteljesítményű malmok helyett egy 300 t/24 óra teljesítménnyel rendelkező Bühler malmot épített be a pályázó egy malomépületbe Csornán. Az új malom gépeit Németországból vásárolták, a beszerelést a német vezetőszerelő irányítása mellett magyar vállalkozók végezték. A malom üzembe helyezésével nemcsak Magyarország, de Európa legmodernebb malma létesült, hiszen a gépeket hangtompítókkal burkolták, a legmodernebb filterberendezés pedig megakadályozza a kiporzást. A gépek meleg levegőjét újrahasznosítja, ezáltal számottevő mennyiségű energia megtakarítható. Hatékonysága a régihez viszonyítva jelentősen nő, ezáltal az előállítási költségek csökkentek. A gyártott termékek minősége jelentősen javult, mind a hazai, mind a nemzetközi követelményeknek megfelel. A gépek munkabiztonsága a legmagasabb nemzetközi standardnak is megfelel. A pályázati támogatásból beszerzésre került gépeket Csornán egy új malomépületbe építették be. Szükségessé vált a csornai, győr-ménfőcsanaki és mosonmagyaróvári korszerűtlen malmoknak a bezárása és helyettük egy új, korszerű, világszínvonalat képviselő malom építése. Csornán a régi malom lakott területen helyezkedett el, zaj és por kibocsátása zavarta a környéken lakókat, ugyanúgy, mint a Győr- Ménfőcsanakon üzemelő malom. A soproni malmot átállították rozsőrlésre, így kapacitása 12 t/24 órával csökkent. A malmok bezárásával tehát kapacitás többlet nem jelentkezett. Az új malom Csornán az ipari park szélén épült fel. A beépítésre került terület a cég saját tulajdona volt, lakott területtől mért távolsága 500 méter, infrastruktúrája kiépített, közútját kiszélesítették a megnövekedett forgalom miatt. Az új malomépület mellé új szociális és kiszolgáló létesítményeket is építettek. A teljes beruházás (ami a projekt feltétele volt, de nem része) közel 800 millió forint értékű volt, és 11 hónap alatt zajlott le. A fenti fejlesztés tehát szükséges előfeltétele volt a pályázat megvalósításának. 12

13 1. kép: A beruházás helyszíne 2004 tavaszán Fotó: PANNONMILL Rt. 2. kép: Az elkészült malomépület Csornán 2005 áprilisában Fotó: Vonwiller 13

14 A projekt célja, hogy: - bevezetésre kerüljön a legmagasabb minőségű technológia; - javuljon a minőség (homogén termékminőség); - növekedjen a hatékonyság (gazdaságilag és energetikailag); - megvalósuljon a környezetvédelem (zajszegény stb.); - a működés teljesen automatikus legyen; - és a legmagasabb higiénés követelmények is teljesüljenek. A projekt keretében megvásárolt gépek összesen 212-féle költségelemet takarnak, amelyek összesen 274 darab berendezést, gépet, eszközt, műszert, és egyéb tartozékot jelentenek. A beszerzésre került gépek feladata a gabonasilóból történő anyag-átvételtől kezdődően a gabona tisztítását, az őrlőberendezéseket, a lisztsilót és a teljes üzem vezérlését öleli fel. A teljes géppark tervezésénél a különösen kis helyigénnyel együtt elsődleges szempont volt minden biztonságtechnikai előírás betartása. A gépek elhelyezésére szolgáló épület a higiéniai szempontok követelményeinek megfelelően teljes mértékben betonból készült, csúszózsalus technikával. 2.3 A projekt tartalma A projekt egy tevékenységre jött létre, ez a tevékenység a gépek beszerzése és technológiai szerelése, amit pályázó május 30-ig el is végzett. A beszerelendő malmi technika a legmagasabb technológiai szintet képviseli. A nyersanyag-raktározás részletekben, sok siló-cellában történik. A termékek feldolgozása a legmodernebb feldolgozó berendezésekkel folyik, folyamatosan képzett szakemberekkel (Svájcban folyó továbbképzések). A késztermékek raktározása fajtánként elkülönítve történik, a legmodernebb keverési technikáknak köszönhetően nagy az eloszlási pontosság. A terméket a vevők igényei szerint, és a recepteknek megfelelően állítható össze. 14

15 Az írásban és elektronikusan rögzített munka- és eljárási utasítások magas termelési minőséget szavatolnak. A beszerzésre került gépek a következő munkafolyamatokat látják el: 1) Gabonatisztítás: a nyersanyag átvételét követi. A tisztítás során megtörténik a nyersanyag mérése és fajták szerint elkülönített betárolása a megfelelő gabonasilócellákba. A transzfer-rédleren keresztül a gabona az úgynevezett nyersanyagcellákba kerül, ezt követően a nyersanyagokat minőségük szerint mennyiségi adagolók osztják ki, majd pedig intenzív tisztítás következik. A tisztítás során a különböző szennyeződéseket, mint például gyom-magokat, köveket, rögöket, fémdarabokat stb. távolítják el a legmodernebb technikát képviselő kombi-tisztítógéppel, ami négy tisztítási folyamatot egyesít egyetlen berendezésben: szeparátor a nagyság szerinti szétválasztásra, koncentrátor a fajsúly szerinti válogatásra, kőkiválasztó a kövek kiválogatására, valamint tarár a por és könnyű elemek eltávolítására. A legújabb koptató gépek kezelik a búza felületét, eltávolítják a rá tapadó szennyeződéseket. 2) Őrlési eljárás: törés, szitálás, daratisztítás és kiőrlés lépéseit jelenti. A felhasznált berendezések a négyhengeres hengerszék, síkszita, daragép, korparöpítő, dobszita, korpaverő, szita, kisszita stb. 3) Lisztsiló: szükséges a kész- és melléktermékek hatékony raktározásához, a lezsákoláshoz és a nagy teljesítményű ömlesztett termék kitárolásához tartályautókba. A felhasznált berendezések: kitároló berendezések, gyorskeverő, lezsákoló állomások. 4) Adagolás mérés: az üzemben automatikus mennyiségi szabályozókat használnak a szabadon folyó anyagfolyam gravimetrikus adagolásához, gabona-keverékek előállításához. Felhasználásra kerülnek elektronikus adagolómérlegek, elektronikus mérőcellák, illetve mikro-differenciál-adagolómérlegek. 5) Szállítás és elszívás: a lisztes, finom- és durvaszemcsés termékek szállítása egyés kétirányú rédlerekkel történik, amelyek jellemzői a magas üzembiztonság, nyugodt, rezgésszegény üzemelés és egyszerű karbantartás. 15

16 3. kép: Berendezések a régi malomban Fotó: Vonwiller 4. kép: Berendezések az új malomban Fotó: Vonwiller

17 2.4 A projekt legfontosabb eredményei, hatásai Az új üzem 300 tonna belföldi búzát dolgoz fel 24 óra alatt. A kifinomult diagrammtechnika, a legújabb hengerszékekkel és high-tech-síkszitákkal kiváló liszt-kihozatali eredményeket biztosít. Minden liszt-terméket a minőségbiztosítás érdekében kontrollmérlegeken, kontrollszitákon és sterilizátorokon vezetnek keresztül. A projekt alapvetően javítja a gyártás hatékonyságát, miközben egy lényegesen rugalmasabb, a termelés kimenetelét, a termék palettát sokkal könnyebben alakító kapacitás jött létre. Ennek eredményeként a projekt segítségével a régió hagyományos termelési funkciója megőrizhető, az alapanyag-beszállító termelők biztonsága megmarad. Megőrizhető, sőt fejleszthető a termékek átvételére szóba jöhető hagyományos partnerek versenyképességének alapanyag ellátása, ezzel a fogyasztók jó minőségű, hazai alapanyagból készült termékhez jutnak. 3. táblázat: Projekt költséghatékonysága Forrás: Pályázati Dokumentáció Megnevezés Régi malmok Új malom Eltérés Termelt mennyiség (t) Termelési érték (eft) Közvetlen anyagköltség (eft) Bér + járulékai (eft) Értékcsökkenés (eft) Energia költség (eft) Szolgáltatás és egyéb költség (eft) Eredmény (eft) Létszám (fő) főre jutó termelés t/fő főre jutó termelési érték eft/fő tonna termelés bérigénye Ft/t t termelésre jutó energia igény Ft/t t termelésre jutó eredmény Ft/t Az átlagár növekedése azonos értékesítési árak mellett azért következik be, mert az új malomnál a kihozatal százaléka eltolódik az értékes termék, a liszt javára három százalékkal. 17

18 A malom teljesen automatizált, így a kiszolgálásához jelentősen kevesebb létszám szükséges, viszont a munkaerő szakképzettebb, ezért nem azonos a létszám csökkenés arányával a bérköltség változása. Az egy tonna termelésre jutó bérigény közel a felére csökken. Az egy főre jutó termelés tonnában messze meghaladja a magyar átlagot, és eléri a németországit. A projekt eredményeként csökken a termelés energiaigénye is, mivel a korszerű gépek kevesebb energia veszteség mellett működnek. A beruházás további eredménye, hogy az új üzemnél nem jelentkeznek a fenntartási, felújítási költségek, a létszámmal kapcsolatos egyéb kiadások.. Az üzem zárt rendszere, valamint az anyag pneumatikus szállítása a rendszeres vegyszeres fertőtlenítést kizárja. Mindezek következtében a felsoroltak hatására az egy tonna termelésre jutó eredmény kétszeresére nő. A projekt hatására a régióban létrejön egy olyan kapacitás, amely hosszú távon képes megfelelni a legkorszerűbb kívánalmaknak is. Ezzel stabilizálja az ágazat szerepét, megszilárdítja a beszállító cégek helyzetét. Hosszú távon képes lesz a cég a sütőipari alapanyag és a takarmány előállítása során a legmagasabb igények kielégítésére is a vevők felé. Ezzel hozzájárul a hazai sütőipari termelők piacon maradásához, kapacitásaik jobb kihasználásához. A projekt megvalósítása során egy új malom és a hozzá szükséges raktár bázis jött létre, közlekedési szempontból a korábbi telephelyekhez képest lényegesen kedvezőbb helyszínen. Mind a gépek (a projekt tárgya), mind az épület-beruházás a mai technológiai lehetőségek ismeretében a legkorszerűbb színvonalat jelenti. A gép- és az épület-beruházás összesen közel 2,1 milliárd forintot tesz ki. 18

19 3. A projekt-előkészítés és a pályázatkészítés bemutatása 3.1 A projekt elindítását lehetővé és szükségessé tevő körülmények A világ legtöbb országához hasonlóan a gabonafélék őrlése Magyarországon is alacsonyan jövedelmező tevékenység. Az okok között a szakértők a vállalkozók nagy számát és a kihasználatlan kapacitásokat említik. A kapacitásfelesleg rontja a hatékonyságot, gátolja az árak emelkedését, ez okozza az alacsony árbevételt. A lisztárak emelkedése országos szinten is messze elmarad az infláció ütemétől, de még az élelmiszerek árindexétől is. A kisebb malmok régen leamortizálódott gépekkel, alacsonyabb költséggel dolgoznak és a piacon megjelenve alacsony áraikkal nagy szerepet játszanak az árak letörésében. Tehették ezt addig, amíg a minőségi és élelmiszerbiztonsági elvárások alacsonyabbak voltak az Európai Unió elvárásainál. A PANNONMILL Rt. középtávú stratégiájának kialakításakor számolt azzal, hogy a malmi őrlemények piacán Magyarország európai uniós csatlakozása után fokozódik a verseny, amiben közrejátszik az is, hogy a magyar piacon külföldi versenytársak is megjelennek, főként szlovák cégek. A verseny az árak csökkenéséhez vezet. Az árcsökkenés és a nagy üzletláncok árleszorító kényszere miatt a magyar malomiparban kapacitásfelesleg keletkezett. Mivel a térségben az alapanyagárak kiegyenlítődtek, a fő hangsúlyt a feldolgozásiés értékesítési költségek csökkentésével lehet elérni. A hazai malomipar koncentrálódni fog, és egyre nagyobb cégcsoportok jönnek létre, nagy kapacitású malmokkal. A kis- és közepes malmok nem lesznek versenyképesek a fajlagos feldolgozási költségekben, illetve nagyon sok malomüzem nem tud megfelelni az egyre szigorodó minőségbiztosítási és higiéniai előírásoknak. A fentiekből kiindulva a PANNONMILL Rt. a termelés koncentrálásában látta a kivezető utat tevékenysége fejlesztéséhez, ezért a korszerűtlen és a piaci verseny miatt drágán termelő üzemeit leállította, és egy új, modern malmot épített. 19

20 A cég a pályázat benyújtásakor működő malmaiban a komáromi malmot kivéve a gépek életkora év volt, részben transzmissziós szíjhajtásúak, elhasznált állagúak. Az ilyen hajtású gépek már nem automatizálhatók, munkabiztonságuk alacsony és balesetveszélyesek. A gépek nem felelnek meg az EU élelmiszerbiztonsági, higiéniai és környezetvédelmi előírásainak. A műszaki, technológiai berendezések nem tudták követni az Európai Unió szabályozásai által támasztott szigorú követelményeket, például a következő szempontoknál: - energiatakarékos, hatékony munka; - jól terhelhető, stabil gépszerkezet; - állandó, precíz beállítási lehetőség; - automata üzemmódra történő átállítás; - egyszerű gépkezelés. Az európai uniós országokban működő malmokhoz viszonyítva a cég termelési költségei magasak voltak. Magas az élőmunka és energiafelhasználás költsége. A beruházás előtt a cég hatékonysága alacsonyabb volt, és a környezetet is nagyobb mértékben terhelte. A telepenkénti alapanyag tároló kapacitás Csorna kivételével kicsi volt, emiatt jelentős többlet költséget és környezeti terhelést okozott a szállítás. A beruházás létszükséglet volt, a Strukturális Alapok pályázati forrása nélkül nagyon nehezen és időben lényegesen elnyújtva valósult volna meg, hiszen a három vállalkozás összeolvadásából kialakult termelő-, raktár, és kereskedelmi kapacitások észszerű működtetése megköveteli az elavult, sokszor esetleges elhelyezkedésű kapacitások bezárását. A támogatás nélkül azonban időbeli késéssel, és jelentős többlet ráfordítással, bankhitellel és a tulajdonosok nagyobb kötelezettségvállalásával valósult volna meg a projekt, ami bizonytalanságot okozott volna a beszállítókban, és komoly károkat a kialakult vevőkörben, jelentősen visszavetve a piaci pozíciókat, rontva a versenyelőny lehetőségét. 20

21 3.2 A projekt-előkészítés és pályázatkészítés A pályázó az előző években folyamatosan korszerűsítette a műszaki, technikai berendezéseit, valamint kicserélte az elavult szállítóeszköz-parkot. Ezek egy részét pályázati támogatásból valósította meg a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium által biztosított lehetőségekből 2000-ben és 2004-ben. 4. táblázat: Pályázó korábbi fejlesztési beruházásai Forrás: Pályázati Dokumentáció Projekt megnevezése Finanszírozás módja és értéke Saját forrás (ezer forint) Hazai központi költségvetési támogatás (ezer forint) csomagológép lisztsilók búzasilók őrlőüzem techn. vonal (FVM XI. 21.) beöntő garat bővítése (FVM XI. 21.) lezsákoló hídmérlegek új Bühler malom Komárom /2004. (I.22.) FVM rendelet alapján 70% kamattámogatás számítástechnikai rendszer ADIFO szállítópark rakodógépek Az új komáromi 300 t/24 órás Bühler malom üzembe helyezése a pályázat benyújtásakor már megtörtént. Ennek a korszerű malomnak a megépítése azért vált szükségessé, hogy a zaj és a porkibocsátás a lakókörnyezetet ne zavarja, valamint a növekvő minőségi elvárásoknak jobban meg tudjanak felelni. A november 21- én elnyert vissza nem térítendő támogatások elősegítették a gyorsabb és korszerűbb gabona-átvételt, ami azért különösen fontos, mert a komáromi malom lakókörnyezetben helyezkedik el. A társaságnak ez az új malma ugyanazokkal a paraméterekkel rendelkezik, mint az AVOP projektben szereplő. 21

AVOP 3.4. Projekt Esettanulmány

AVOP 3.4. Projekt Esettanulmány ESETTANULMÁNY/AVOP 3.4 Falufejlesztés-és megújítás, a vidék tárgyi és szellemi örökségének megőrzése FALUFEJLESZTÉS- ÉS MEGÚJÍTÁS, A VIDÉK TÁRGYI ÉS SZELLEMI ÖRÖKSÉGÉNEK MEGŐRZÉSE AVOP 3.4. Projekt Esettanulmány

Részletesebben

Beruházási pályázati lehetőségek Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Beruházási pályázati lehetőségek Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Beruházási pályázati lehetőségek 2014-2020 Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály TÁMOGATÓ VÁLLALKOZÁSI KÖRNYEZET Magyarország közép és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája A STRATÉGIA

Részletesebben

GINOP Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése. Az első értékelési határnap: január

GINOP Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése. Az első értékelési határnap: január GINOP 1.2.1-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése Pályázat benyújtása Projekt helyszíne A támogatási kérelmek benyújtása 2017. január 16-tól 2018. január 15-ig lehetséges.

Részletesebben

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter./2007. ( ) FVM rendelete

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter./2007. ( ) FVM rendelete A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter./2007. ( ) FVM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a növénytermesztés és kertészet korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes

Részletesebben

Élelmiszeripari intézkedések. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Élelmiszeripari intézkedések. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Élelmiszeripari intézkedések Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Magyar élelmiszeripar főbb adatok, 2011 Feldolgozóiparon belül a harmadik legjelentősebb ágazat, mintegy 2271

Részletesebben

Közvilágítás energiatakarékos korszerűsítése Szarvas Városban

Közvilágítás energiatakarékos korszerűsítése Szarvas Városban Közvilágítás energiatakarékos korszerűsítése Szarvas Városban A projekt bruttó összköltsége: 166.817.040.- Ft, 100%-os támogatási intenzitás mellett. Megvalósítási időszak: 2015.02.02-2015.05.29. Projektazonosító:

Részletesebben

Pályázati összefoglaló

Pályázati összefoglaló Pályázati összefoglaló Élelmiszeripari komplex beruházások támogatása kombinált hiteltermékkel GINOP-1.2.6-8.3.4-16 Célja: Jelen felhívás célja, hogy komplex beruházások támogatásával, vissza nem térítendő

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése portfólió Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése GINOP 1.2.1-16 Pályázat célja A hazai ipar fejlesztése érdekében a pályázat célja a kiemelt iparágakban fejleszteni kívánó

Részletesebben

www.intelligensregio.hu.. Alapítva 2000-ben GINOP 1.2.1-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése pályázat rövid összefoglaló dokumentuma IR Intelligens Régió Üzleti Kommunikációs

Részletesebben

Magyarország közép és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája (ÉFS)

Magyarország közép és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája (ÉFS) Előzmények 2010: Az élelmiszeripar fejlesztésére vonatkozó Tézisek kidolgozása 2011: Nemzeti Vidékstratégia Élelmiszer-feldolgozási részstratégia 2011: Kormányzati kezdeményezésre Élelmiszeripar-fejlesztési

Részletesebben

KUTATÁS-FEJLESZTÉSI TEVÉKENYSÉG

KUTATÁS-FEJLESZTÉSI TEVÉKENYSÉG Központi Statisztikai Hivatal Miskolci Igazgatósága KUTATÁS-FEJLESZTÉSI TEVÉKENYSÉG Miskolc, 2006. május 23. Központi Statisztikai Hivatal Miskolci Igazgatóság, 2006 ISBN 963 215 973 X Igazgató: Dr. Kapros

Részletesebben

EU agrárpolitika és vidékfejlesztés

EU agrárpolitika és vidékfejlesztés EU agrárpolitika és vidékfejlesztés Székesfehérvár 2012. április 18. UDVARDY Péter Nyugat-magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar Közös agrárpolitika - KAP Már a Római szerződésben szerepelt (39. cikkely)

Részletesebben

GINOP Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása. 1. Támogatás célja: 2. Támogatás összege:

GINOP Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása. 1. Támogatás célja: 2. Támogatás összege: GINOP 1.2.2-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása Pályázat benyújtása Projekt helyszíne A támogatási kérelmek benyújtása 2017. január 16-tól 2019. január 16-ig

Részletesebben

Készítette: Dr. Hangyál

Készítette: Dr. Hangyál Egészségügyi intézmények pályázati lehetőségei a Nemzeti Fejlesztési Terv Operatív Programjai tükrében Strukturális alapok, egészségügyi pénzforrások Európai Regionális Fejlesztési Alap: Támogatásra jogosult

Részletesebben

Vállalkozásfinanszírozási lehetőségek Győr- Moson-Sopron megyében

Vállalkozásfinanszírozási lehetőségek Győr- Moson-Sopron megyében Vállalkozásfinanszírozási lehetőségek Győr- Moson-Sopron megyében Ősze Gábor Termékfelelős, Kisalföldi Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 2015. április 16. Tevékenységünk A Kisalföldi Vállalkozásfejlesztési

Részletesebben

Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Veszprém megye

Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Veszprém megye Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Veszprém megye Az alábbi statisztikai profil a megye általános, a Smart Specialisation Strategy (S3)-hoz kapcsolódó stratégiaalkotás

Részletesebben

Nyugat-Pannon Regionális Fejlesztési Zrt. Az RFH csoport tagja

Nyugat-Pannon Regionális Fejlesztési Zrt. Az RFH csoport tagja Nyugat-Pannon Regionális Fejlesztési Zrt. Az RFH csoport tagja Nyugat-Pannon Regionális Fejlesztési Zrt. Szeretjük a kihívásokat! TANÁCSADÁS FEJLESZTÉS FINANSZÍROZÁS KÖZVETÍTÉS PÁLYÁZATÍRÁS PROJEKTMENEDZSMENT

Részletesebben

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2011. július 18., hétfő TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése- ipari parkok, iparterületek és inkubátorházak támogatása

Részletesebben

Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Jász-Nagykun-Szolnok megye

Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Jász-Nagykun-Szolnok megye Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Jász-Nagykun-Szolnok megye Az alábbi statisztikai profil a megye általános, a Smart Specialisation Strategy (S3)-hoz kapcsolódó

Részletesebben

Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Zala megye

Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Zala megye Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Zala megye Az alábbi statisztikai profil a megye általános, a Smart Specialisation Strategy (S3)-hoz kapcsolódó stratégiaalkotás

Részletesebben

Alapvető cél és háttér információ. Pályázók köre. Iparág (a pályázó tevékenysége) A pályázó gazdálkodására vonatkozó feltételek:

Alapvető cél és háttér információ. Pályázók köre. Iparág (a pályázó tevékenysége) A pályázó gazdálkodására vonatkozó feltételek: Gazdaságfejlesztési Operatív Program mikro-, kis- és középvállalkozások technológia fejlesztése (GOP-2010-2.1.1/A) Alapvető cél és háttér információ A növekedési potenciállal rendelkező mikro-, kis- és

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP )

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP ) 6720 Szeged, Arany J. u. 7. VI. em. 601.; +36(62) 424-361; iroda@nariz.hu; www.nariz.hu A pályázat célja Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP 1.2.1-16) Kiemelt iparágakban

Részletesebben

Tájékoztató. A pályázati kiírás elsősorban az baromfitartó gazdaságok telephelyeinek korszerűsítésére irányul.

Tájékoztató. A pályázati kiírás elsősorban az baromfitartó gazdaságok telephelyeinek korszerűsítésére irányul. Tájékoztató Tájékoztatjuk tisztelt Partnereinket, Ügyfeleinket, hogy megjelent a Baromfitartó telepek korszerűsítése pályázati felhívás! A pályázati kiírás elsősorban az baromfitartó gazdaságok telephelyeinek

Részletesebben

Speciális élelmiszerek a Vidékfejlesztési Stratégiában. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Speciális élelmiszerek a Vidékfejlesztési Stratégiában. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Speciális élelmiszerek a Vidékfejlesztési Stratégiában Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Nemzeti Vidékfejlesztési Stratégia 2020-ig Stratégiai célkitűzések a vidéki munkahelyek

Részletesebben

Élelmiszeripari támogatások

Élelmiszeripari támogatások Élelmiszeripari támogatások 2014-2020 Szilágyi Péter közigazgatási tanácsadó Élelmiszer-feldolgozási Főosztály 1 Érintett témakörök ÚMVP támogatások és tanulságok Akadálypálya: a 2014-2020 tervezés feltételrendszere

Részletesebben

BROADINVEST ÉPÍTŐIPARI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT. Gépbeszerzés a Broadinvest Kft-nél

BROADINVEST ÉPÍTŐIPARI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT. Gépbeszerzés a Broadinvest Kft-nél BROADINVEST ÉPÍTŐIPARI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT. Gépbeszerzés a Broadinvest Kft-nél Szakmai anyag a Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájából a Térségi és helyi

Részletesebben

Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Heves megye

Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Heves megye Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Heves megye Az alábbi statisztikai profil a megye általános, a Smart Specialisation Strategy (S3)-hoz kapcsolódó stratégiaalkotás

Részletesebben

GINOP Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása kombinált hiteltermék keretében. 1.

GINOP Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása kombinált hiteltermék keretében. 1. GINOP-1.2.3-8.3.4-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása kombinált hiteltermék keretében Pályázat benyújtása Projekt helyszíne A támogatási kérelmek benyújtására

Részletesebben

VETUSFORG Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Építés a Vetusforg Kft-nél

VETUSFORG Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Építés a Vetusforg Kft-nél VETUSFORG Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Építés a Vetusforg Kft-nél Szakmai anyag a Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájából a Térségi és helyi vállalkozások fejlesztése,

Részletesebben

Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Az alábbi statisztikai profil a megye általános, a Smart Specialisation Strategy (S3)-hoz kapcsolódó

Részletesebben

Online rendszerekre vonatkozó pályázati információk

Online rendszerekre vonatkozó pályázati információk Online rendszerekre vonatkozó pályázati információk Tartalomjegyzék: Szükséges dokumentumok a pályázat benyújtásához; Pályázó gazdálkodására vonatkozó feltételek; Fenntartási kötelezettség; Önrész; Előleg

Részletesebben

Közbeszerzési, Pályázati és Beruházási ismeretek. SZIE GTK Bsc. képzés 2012

Közbeszerzési, Pályázati és Beruházási ismeretek. SZIE GTK Bsc. képzés 2012 Közbeszerzési, Pályázati és Beruházási ismeretek SZIE GTK Bsc. képzés 2012 Fejlesztési programok Új Széchenyi Terv (Új Magyarország Fejlesztési Terv) Darányi Ignác Terv (Új Magyarország Vidékfejlesztési

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése. Kódszám: KMOP-2007-1.2.1/A

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése. Kódszám: KMOP-2007-1.2.1/A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-magyarországi Operatív Program keretében Mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése Kódszám: KMOP-2007-1.2.1/A A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális

Részletesebben

Pályázati Hírlevél. RC Gazdasági és Adótanácsadó Zrt. Megjelent két új vállalkozásfejlesztési pályázat KKV-k számára

Pályázati Hírlevél. RC Gazdasági és Adótanácsadó Zrt. Megjelent két új vállalkozásfejlesztési pályázat KKV-k számára Pályázati Hírlevél RC Gazdasági és Adótanácsadó Zrt. 2015. június Megjelent két új vállalkozásfejlesztési pályázat KKV-k számára 2015. június 9-én megjelent két új GINOP pályázat KKV-k kapacitásbővítésének

Részletesebben

Fenntartható Kertészet és Versenyképes Zöldségágazati Nemzeti Technológiai Platform Szakmai Fórum

Fenntartható Kertészet és Versenyképes Zöldségágazati Nemzeti Technológiai Platform Szakmai Fórum Fenntartható Kertészet és Versenyképes Zöldségágazati Nemzeti Technológiai Platform Szakmai Fórum Budapest, 2011. június 7. Dr. Bujáki Gábor ügyvezető igazgató Pest Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány

Részletesebben

SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ 2013. augusztus 26.

SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ 2013. augusztus 26. SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ 2013. augusztus 26. SÓLYOM Befektetési és Vagyonkezelési Holding Korlátolt Felelősségű Társaság A SÓLYOM cégcsoport tagjai 2013 májusától alakultak meg folyamatosan. Először a SÓLYOM Befektetési

Részletesebben

Pályázati Hírlevél. RC Gazdasági és Adótanácsadó Zrt. Hamarosan újra pályázható két KKV-kat támogató vállalkozásfejlesztési felhívás

Pályázati Hírlevél. RC Gazdasági és Adótanácsadó Zrt. Hamarosan újra pályázható két KKV-kat támogató vállalkozásfejlesztési felhívás Pályázati Hírlevél RC Gazdasági és Adótanácsadó Zrt. 2016. október Hamarosan újra pályázható két KKV-kat támogató vállalkozásfejlesztési felhívás Társadalmi egyeztetésre került két, korábban felfüggesztett

Részletesebben

GAZDASÁGON BELÜLI VÍZTAKARÉKOS ÖNTÖZÉSI RENDSZER KIÉPÍTÉSE TELEKGERENDÁSON 17 HEKTÁR TERÜLETEN. AVOP 1.1.5 Projekt Esettanulmány

GAZDASÁGON BELÜLI VÍZTAKARÉKOS ÖNTÖZÉSI RENDSZER KIÉPÍTÉSE TELEKGERENDÁSON 17 HEKTÁR TERÜLETEN. AVOP 1.1.5 Projekt Esettanulmány ESETTANULMÁNY/AVOP 1.1.5 Öntözési beruházások támogatása GAZDASÁGON BELÜLI VÍZTAKARÉKOS ÖNTÖZÉSI RENDSZER KIÉPÍTÉSE TELEKGERENDÁSON 17 HEKTÁR TERÜLETEN AVOP 1.1.5 Projekt Esettanulmány Készült: 2006. november

Részletesebben

Kik vagyunk? A Körics Euroconsulting 2003 óta meghatározó szereplője a hazai fejlesztési és üzleti tanácsadói piacnak.

Kik vagyunk? A Körics Euroconsulting 2003 óta meghatározó szereplője a hazai fejlesztési és üzleti tanácsadói piacnak. Horizon 2020 Kik vagyunk? A Körics Euroconsulting 2003 óta meghatározó szereplője a hazai fejlesztési és üzleti tanácsadói piacnak. Munkatársainkkal a kis- és középvállalkozások, önkormányzatok, érdekképviseleti

Részletesebben

144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet

144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet 144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdészeti célra használt géppark fejlesztéséhez és korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről A

Részletesebben

Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020.

Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020. Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020. Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Hatásvizsgálatok és stratégiák kidolgozása a Vidékfejlesztési Minisztériumban

Részletesebben

Az alapanyag-termelés és feldolgozás helyzete és kilátásai Problémák és megoldások a zöldség-és gyümölcs-feldolgozásban február 11.

Az alapanyag-termelés és feldolgozás helyzete és kilátásai Problémák és megoldások a zöldség-és gyümölcs-feldolgozásban február 11. Az alapanyag-termelés és feldolgozás helyzete és kilátásai Problémák és megoldások a zöldség-és gyümölcs-feldolgozásban 2016. február 11. Dr. Felkai Beáta Olga Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Élelmiszeripar

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése GINOP 1.2.1-15 Célja A hazai ipar fejlesztése érdekében jelen Felhívás célja a kiemelt iparágakban fejleszteni kívánó hazai KKV-k termelési

Részletesebben

SAVARIA VÁROSFEJLESZTÉSI NONPROFIT KFT I. FÉLÉVI MÉRLEG BESZÁMOLÓ SZÖVEGES ELEMZÉSE. Szombathely, augusztus 4.

SAVARIA VÁROSFEJLESZTÉSI NONPROFIT KFT I. FÉLÉVI MÉRLEG BESZÁMOLÓ SZÖVEGES ELEMZÉSE. Szombathely, augusztus 4. SAVARIA VÁROSFEJLESZTÉSI NONPROFIT KFT. 2016. I. FÉLÉVI MÉRLEG BESZÁMOLÓ SZÖVEGES ELEMZÉSE Szombathely, 2016. augusztus 4. A Savaria Városfejlesztési Nonprofit Kft. 2016. I. félév Pénzügyi gazdasági tevékenysége

Részletesebben

A válság mint lehetőség felsővezetői felmérés

A válság mint lehetőség felsővezetői felmérés A válság mint lehetőség felsővezetői felmérés Sajtótájékoztató Budapest, 2009. október 29. Ez a dokumentum a sajtótájékoztatóra meghívott résztvevők használatára készült. A dokumentumban szereplő összes

Részletesebben

Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020

Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020 ÉLELMISZER-FELDOLGOZÁS NÉLKÜL NINCS ÉLETKÉPES MEZŐGAZDASÁG; MEZŐGAZDASÁG NÉLKÜL NINCS ÉLHETŐ VIDÉK Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020 Dr. Bognár Lajos helyettes

Részletesebben

Partneri kapcsolatok a pályázatkezelésben

Partneri kapcsolatok a pályázatkezelésben Partneri kapcsolatok a pályázatkezelésben Egy pályázati nyertes közvetlen partnerei? 1. Közreműködő szervezet 2. Szállítók 3. Hitelezők 4. Pályázatíró, ill. projekt menedzsment cég 5. Széchenyi Programiroda

Részletesebben

VAGYONGAZDÁLKODÁSI IRÁNYELVEK, KÖLTSÉGHATÉKONYSÁG JAVÍTÁSI ESZKÖZÖK DR. SZALÓKI SZILVIA

VAGYONGAZDÁLKODÁSI IRÁNYELVEK, KÖLTSÉGHATÉKONYSÁG JAVÍTÁSI ESZKÖZÖK DR. SZALÓKI SZILVIA VAGYONGAZDÁLKODÁSI IRÁNYELVEK, KÖLTSÉGHATÉKONYSÁG JAVÍTÁSI ESZKÖZÖK DR. SZALÓKI SZILVIA AZ ELŐADÁS VÁZLATA 1. Költséghatékonyság javító eszközök - a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal eszköztára

Részletesebben

Biogázüzem Tápiószentmártonon

Biogázüzem Tápiószentmártonon Biogázüzem Tápiószentmártonon AGROmashEXPO 30. Nemzetközi mezőgazdasági és mezőgép kiállítás Biogáz technológiák 2012-ben Magyarországon (biogáz, biometán, CNG) Budapest; 2012.01.27. Nawaro Kft 2006-2009;

Részletesebben

Az élelmiszeripar jelene, jövője

Az élelmiszeripar jelene, jövője Az élelmiszeripar jelene, jövője dr. Kardeván Endre élelmiszerlánc-felügyeletért és agrárigazgatásért felelős államtitkár 2012. április 25. Élelmiszergazdaság jelentősége Stratégiai jelentőségű ágazat:

Részletesebben

SAVARIA REHAB-TEAM Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási Kiemelkedően Közhasznú Társaság 2006. évi üzleti terve. Tervdokumentáció részei :

SAVARIA REHAB-TEAM Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási Kiemelkedően Közhasznú Társaság 2006. évi üzleti terve. Tervdokumentáció részei : SAVARIA REHAB-TEAM Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási Kiemelkedően Közhasznú Társaság 2006. évi üzleti terve Tervdokumentáció részei : I/1. számú melléklet: I/2. számú melléklet: I/3. számú melléklet:

Részletesebben

Pályázati lehetőségek 2014-2020-as programozási időszakban. Korbeák György Ügyvezető igazgató Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.

Pályázati lehetőségek 2014-2020-as programozási időszakban. Korbeák György Ügyvezető igazgató Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. Pályázati lehetőségek 2014-2020-as programozási időszakban Korbeák György Ügyvezető igazgató Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.

Részletesebben

Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Csongrád megye

Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Csongrád megye Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Csongrád megye Az alábbi statisztikai profil a megye általános, a Smart Specialisation Strategy (S3)-hoz kapcsolódó stratégiaalkotás

Részletesebben

w w w. c s i g e e s c s i g e. c o m

w w w. c s i g e e s c s i g e. c o m A pályázatok benyújtása 2015. május 18-tól lehetséges! Támogatás célja Cél a fiatal mezőgazdasági termelők gazdaságalapításának és a birtokstruktúra átalakításának előmozdítása, a mezőgazdasági munkaerő

Részletesebben

www.intelligensregio.hu.. Alapítva 2000-ben GINOP 1.2.1-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése pályázat tervezetének rövid összefoglaló dokumentuma IR Intelligens Régió

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében A Víz Keretirányelv végrehajtásához kapcsolódó monitoring rendszerek fejlesztése konstrukció egyfordulós meghívásos pályázat keretében

Részletesebben

2014/21 STATISZTIKAI TÜKÖR

2014/21 STATISZTIKAI TÜKÖR 1/1 STATISZTIKAI TÜKÖR 1. március 5. 13 negyedévében,7%-kal nőtt a GDP EMBARGÓ! Közölhető: 1. március 5-én reggel 9 órakor Tartalom Bevezető...1 13 negyedév...1 13. év... Bevezető Magyarország bruttó hazai

Részletesebben

Alapvető cél. Pályázók köre. Méret. Székhely

Alapvető cél. Pályázók köre. Méret. Székhely Gazdaságfejlesztési Operatív Program Környezetközpontú technológia fejlesztés című pályázati konstrukció összefoglalása (GOP-2009-2.1.4./K) Alapvető cél A konstrukció célja, hogy a vállalkozások technológiai

Részletesebben

26/2008. (III. 7.) FVM rendelet

26/2008. (III. 7.) FVM rendelet 1 26/2008. (III. 7.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kertészeti gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről A mezőgazdasági,

Részletesebben

A hús-feldolgozás súlya és szerepe a számok tükrében Problémák és megoldások a húsfeldolgozásban

A hús-feldolgozás súlya és szerepe a számok tükrében Problémák és megoldások a húsfeldolgozásban A hús-feldolgozás súlya és szerepe a számok tükrében Problémák és megoldások a húsfeldolgozásban 2016. február 16. Dr. Felkai Beáta Olga Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Élelmiszeripar számokban 1992-ben

Részletesebben

A GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM (GINOP) PÉNZÜGYI ESZKÖZEI

A GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM (GINOP) PÉNZÜGYI ESZKÖZEI A GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM (GINOP) PÉNZÜGYI ESZKÖZEI SZABÓ KRISZTINA JÚLIA NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM GAZDASÁGFEJLESZTÉSI PROGRAMOK VÉGREHAJTÁSÁÉRT FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁG

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 23749720-2-41 FŐVÁROSI BÍRÓSÁG CÉGBÍRÓSÁGA 01-09-976467 KÖVETKEZŐ OPCIÓ STATÉGIAI TANÁCSADÓ KFT 1028 Budapest, ÚJSOR UTCA 1 2011 Fordulónap: Beszámolási időszak: 2011.

Részletesebben

35 milliárd forint vidékfejlesztési forrásra lehet pályázni

35 milliárd forint vidékfejlesztési forrásra lehet pályázni 35 milliárd forint vidékfejlesztési forrásra lehet pályázni 2015. április 20. 13:23 Összesen 35 milliárd forint vidékfejlesztési forrásra lehet pályázni a 2007-2013 között még fel nem használt keret terhére

Részletesebben

A megújuló villamosenergiatámogatási. erőműveinek jövőbeni keretei Magyarországon a biomassza

A megújuló villamosenergiatámogatási. erőműveinek jövőbeni keretei Magyarországon a biomassza A megújuló villamosenergiatámogatási rendszer (METÁR) új erőműveinek jövőbeni keretei Magyarországon a biomassza tüzelés szemszögéből A jelenleg ismert rendeletek és tervezetek alapján Rudolf Péter vezérigazgató

Részletesebben

GVOP-2004-2.1.2. pályázati útmutató kivonat

GVOP-2004-2.1.2. pályázati útmutató kivonat GVOP-2004-2.1.2. pályázati útmutató kivonat KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK RÉSZÉRE KORSZRŰ MENEDZSMENT RENDSZEREK ÉS TECHNIKÁK TÁMOGATÁSA* Támogatás mértéke: *Forrás: www.gkm.hu A projekt elszámolható költségének

Részletesebben

A KAP II. Pillére -Vidékfejlesztés

A KAP II. Pillére -Vidékfejlesztés A KAP II. Pillére -Vidékfejlesztés NUTS rendszer Nomenclature des Unités Territoriales Statistiques NUTS kategóriák NUTS 1: Statisztikai Nagyrégiók NUTS 2: Tervezési-Statisztikai Régiók NUTS 3: Megye Local

Részletesebben

Élelmiszer terméklánc és az egymásrautaltság. Termelők, alapanyag beszállítók és a feldolgozóipar

Élelmiszer terméklánc és az egymásrautaltság. Termelők, alapanyag beszállítók és a feldolgozóipar Élelmiszer terméklánc és az egymásrautaltság. Termelők, alapanyag beszállítók és a feldolgozóipar 52. Közgazdász Vándorgyűlés, Nyíregyháza Dr. Losó József MIRELITE MIRSA Zrt. - Elnök A mezőgazdaság az

Részletesebben

A hazai KKV-k helyzete, a várható folyamatok

A hazai KKV-k helyzete, a várható folyamatok A hazai KKV-k helyzete, a várható folyamatok MAFABE KONFERENCIA Dr. Molnár Sándor főosztályvezető Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Ipari Főosztály Telefon: (+36-1) 472-8549, E-mail: molnar.sandor@gkm.gov.hu

Részletesebben

A fejlesztéspolitika visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatásai

A fejlesztéspolitika visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatásai A fejlesztéspolitika visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatásai A MAG Zrt. által kínál lehetőségek Dr. Novák Csaba ügyvezető igazgató, MAG Zrt. A Nemzeti Fejlesztési Terv gazdaságfejlesztési eredményei

Részletesebben

Mintacím szerkesztése

Mintacím szerkesztése Mintacím szerkesztése Mintacím szerkesztése Az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Kft. (OHÜ) bemutatása Budapest, 2012. május 16. Az Mintacím OHÜ külső szerkesztése működési modellje Nemzetgazdasági

Részletesebben

Az új Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Dr. Mezei Dávid Agrár-vidékfejlesztési stratégiáért felelős helyettes államtitkár

Az új Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Dr. Mezei Dávid Agrár-vidékfejlesztési stratégiáért felelős helyettes államtitkár Az új Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Dr. Mezei Dávid Agrár-vidékfejlesztési stratégiáért felelős helyettes államtitkár 2014. október 30. Herceghalom, Tejágazati Konferencia Az új Közös Agrárpolitika

Részletesebben

A nyomonkövetési rendszer alapelvei

A nyomonkövetési rendszer alapelvei A NYOMONKÖVETÉSI RENDSZER ALAPELVEI Nagykálló Város Önkormányzata Készült a,,teljesítmény, minőség, hatékonyság 2.0. ÁROP-1.A.5-2013-2013-0114 projekt keretében 1 KÉSZÍTETTE: MEGAKOM STRATÉGIAI TANÁCSADÓ

Részletesebben

ÜZLETI JELENTÉS 2011.

ÜZLETI JELENTÉS 2011. 1 Ferencvárosi Bérleményüzemeltető Kft. Statisztikai szám:117838196832113 01 1096 Budapest, Sobieski J.u.28. ÜZLETI JELENTÉS 2011. Budapest, 2012.április 12. Lászay János ügyvezető igazgató 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

VERSENYKÉPES (-E) A MAGYAR BROJLER TERMELÉS. Versenyképességünk helyzete Európában

VERSENYKÉPES (-E) A MAGYAR BROJLER TERMELÉS. Versenyképességünk helyzete Európában VERSENYKÉPES (-E) A MAGYAR BROJLER TERMELÉS Versenyképességünk helyzete Európában 2010 2014. Előzmények: a hazai agrár-élelmiszer ipar elmúlt 25 éve ~ A '80-as évek végére a tőkeigényes állattenyésztési

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012.01.01 2012.12.31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012.01.01 2012.12.31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012.01.01 2012.12.31. Az EQUILOR FINE ART Műkincs-Kereskedelmi és Tanácsadó Korlátolt felelősségű társaság 2006. június 26-án kelt Társasági Szerződéssel, határozatlan időtartamra

Részletesebben

Élelmiszeripari középvállalatok komplex beruházásainak támogatása kombinált hiteltermékkel

Élelmiszeripari középvállalatok komplex beruházásainak támogatása kombinált hiteltermékkel portfólió Élelmiszeripari középvállalatok komplex beruházásainak támogatása kombinált hiteltermékkel GINOP-1.2.6-8.3.4-16 A pályázat célja Az élelmiszeripari feldolgozó középvállalkozások fejlődésének,

Részletesebben

4. ábra: A GERD/GDP alakulása egyes EU tagállamokban 2000 és 2010 között (%) 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 2000 2001 2002 2003 Észtország Portugália 2004 2005 2006 2007 Magyarország Románia 2008

Részletesebben

MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK TERMELÉSI KAPACITÁSAINAK BŐVÍTÉSE

MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK TERMELÉSI KAPACITÁSAINAK BŐVÍTÉSE Támogatás célja: A hazai ipar fejlesztése érdekében jelen felhívás célja a kiemelt iparágakban fejleszteni kívánó hazai mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése, amely során

Részletesebben

Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 A Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány (MVA) 1990- ben alakult azzal a céllal, hogy szakmai és pénzügyi támogatása révén elősegítse

Részletesebben

NAPPALI KÖZPONT LÉTREHOZÁSA

NAPPALI KÖZPONT LÉTREHOZÁSA ESETTANULMÁNY/HEFOP-2004-4.2. A társadalmi befogadást támogató szolgáltatások infrastrukturális fejlesztése NAPPALI KÖZPONT LÉTREHOZÁSA HEFOP-2004-4.2. Projekt Esettanulmány Készült: 2006. október 29.

Részletesebben

Dorogi Ipartestület XXII. sz. hírlevele

Dorogi Ipartestület XXII. sz. hírlevele Dorogi Ipartestület XXII. sz. hírlevele Tisztelt Vállalkozó! A csatolt sajtószemle a kkv-k napi működését érintő fontos változásokat, gyakorlati tudnivalókat tartalmaz. Dorog, 2015. július 20. Üdvözlettel:

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. 01. 01. 2015. 12. 31. Budapest, 2016. április 30... A vállalkozás vezetője ( képviselője ) 1 1. Általános bemutatás A vállalkozás neve: STEMO MARKETING Kft. A vállalkozás rövidített

Részletesebben

GINOP

GINOP ÉLELMISZERIPARI KOMPLEX BERUHÁZÁSOK TÁMOGATÁSA KOMBINÁLT HITELTERMÉKKEL GINOP-1.2.6-8.3.4-16 A Felhívás és a Hitelprogram együttes célja, hogy komplex beruházások támogatásával, vissza nem térítendő támogatás

Részletesebben

Élelmiszer-stratégia 2014-2020. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Élelmiszer-stratégia 2014-2020. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Élelmiszer-stratégia 2014-2020. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály A hazai élelmiszer-feldolgozás jelentősége Miért stratégiai ágazat a magyar élelmiszer-feldolgozás? A lakosság

Részletesebben

is. A támogatott célterületek, a támogatás jellege

is. A támogatott célterületek, a támogatás jellege HÍRLEVÉL 2007/9. Az állattartó telepek korszerűsítéséhez nyújtandó pályázatok végleges változatának rövid leírásán kívül figyelmükbe ajánlunk egy tervezetet a beruházások kedvezményes finanszírozására

Részletesebben

Tájékoztató a Szarvasmarhatartó telepek korszerűsítése című, VP számú pályázatról

Tájékoztató a Szarvasmarhatartó telepek korszerűsítése című, VP számú pályázatról Tájékoztató a Szarvasmarhatartó telepek korszerűsítése című, VP2-4.1.1.3-16 számú pályázatról A pályázati kiírás keretében a következő vállalkozások pályázhatnak: 1. Mezőgazdasági termelő abban az esetben

Részletesebben

Vidékgazdaság és élelmiszerbiztonság főbb összefüggései

Vidékgazdaság és élelmiszerbiztonság főbb összefüggései Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet Vidékgazdaság és élelmiszerbiztonság főbb összefüggései Készítette: Gódor Amelita Kata, PhD hallgató Enyedi György

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS KÖZVILÁGÍTÁS KORSZERŰSÍTÉSE

BUDAPEST FŐVÁROS KÖZVILÁGÍTÁS KORSZERŰSÍTÉSE ESETTANULMÁNY/KIOP-2004-1.7.0 Energiagazdálkodás környezetbarát fejlesztése BUDAPEST FŐVÁROS KÖZVILÁGÍTÁS KORSZERŰSÍTÉSE KIOP 1.7.0 Projekt Esettanulmány Készült: 2006. január 31. Szerző: Lux Ágnes Kutatásvezető:

Részletesebben

Előterjesztés A KEOP-energetikai pályázatokkal összefüggő kérdésekről

Előterjesztés A KEOP-energetikai pályázatokkal összefüggő kérdésekről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés A KEOP-energetikai

Részletesebben

Vállalkozások fejlesztési tervei

Vállalkozások fejlesztési tervei Vállalkozások fejlesztési tervei A 2014-2020-as fejlesztési időszak konkrét pályázati konstrukcióinak kialakítása előtt célszerű felmérni a vállalkozások fejlesztési terveit, a tervezett forrásbevonási

Részletesebben

Problémák, feladatok és lehetőségek az építési-bontási hulladékok kezelésével kapcsolatban

Problémák, feladatok és lehetőségek az építési-bontási hulladékok kezelésével kapcsolatban Problémák, feladatok és lehetőségek az építési-bontási hulladékok kezelésével kapcsolatban Előadó: Lengyel Attila, általános igazgatóhelyettes, ZHK Kft. Szombathely, 2008. április 22. A bodrogkeresztúri

Részletesebben

A magyar élelmiszeripar fejlesztési stratégiájának elemei. Szilágyi Péter közigazgatási főtanácsadó Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

A magyar élelmiszeripar fejlesztési stratégiájának elemei. Szilágyi Péter közigazgatási főtanácsadó Élelmiszer-feldolgozási Főosztály A magyar élelmiszeripar fejlesztési stratégiájának elemei Szilágyi Péter közigazgatási főtanácsadó Élelmiszer-feldolgozási Főosztály A hazai élelmiszer-feldolgozás jelentősége Magyar élelmiszeripar 2014.

Részletesebben

Miskolc, 2008. okt. 15. Dr. Petrás Ferenc A prezentáció tematikája Regionális Fejlesztési Programok a számok tükrében ROP gazdaságfejlesztés 2009-10 ROP Akcióterv gazdaságfejlesztés újdonságai Regionális

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása GINOP

Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása GINOP portfólió Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása GINOP 1.2.2-16 A pályázat célja A Nemzetgazdasági Minisztérium által a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív

Részletesebben

Milyen kihívásokat kell a logisztikának kezelni, magas szinten megoldani a globalizált világban?

Milyen kihívásokat kell a logisztikának kezelni, magas szinten megoldani a globalizált világban? 1 fólia Milyen kihívásokat kell a logisztikának kezelni, magas szinten megoldani a globalizált világban? A termelés globalizációja következtében teljesen átalakul a termelő vállalatok struktúrálódása.

Részletesebben

A MAGYAR EVEZŐS SZÖVETSÉG FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK ÉVES JELENTÉSE

A MAGYAR EVEZŐS SZÖVETSÉG FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK ÉVES JELENTÉSE A MAGYAR EVEZŐS SZÖVETSÉG FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK ÉVES JELENTÉSE A Magyar Evezős Szövetség 2016. évi rendes Közgyűlésére Budapest. 2016. május 06. Készítette: MESZ Felügyelő Bizottsága Pichler Balázs Nagy-Juhák

Részletesebben

Komplex vállalati technológia-fejlesztés KKV-k számára (Konvergencia régiók) (GOP /B) -TERVEZET-

Komplex vállalati technológia-fejlesztés KKV-k számára (Konvergencia régiók) (GOP /B) -TERVEZET- Komplex vállalati technológia-fejlesztés KKV-k számára (Konvergencia régiók) (GOP-2011-2.1.1/B) -TERVEZET- A pályázatok benyújtása 2011. március 1-től december 31-ig lehetséges. Támogatás célja Az Új Széchenyi

Részletesebben

KEOP-5.6.0/E/ Energia-megtakarítást célzó röntgen készülékek beszerzése a győri Petz Aladár Megyei Oktató Kórházban

KEOP-5.6.0/E/ Energia-megtakarítást célzó röntgen készülékek beszerzése a győri Petz Aladár Megyei Oktató Kórházban Energia-megtakarítást célzó röntgen készülékek beszerzése a győri Petz Aladár Megyei Oktató Kórházban Kedvezményezett: Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr A megvalósult projekt elért eredményei, fejlesztései

Részletesebben

Hírlevél 2007. november 1. START Tőkegarancia Zrt. Hírlevél 2008. augusztus

Hírlevél 2007. november 1. START Tőkegarancia Zrt. Hírlevél 2008. augusztus Hírlevél 2007. november 1 Hírlevél 2008. augusztus Hírlevél 2008. augusztus 2 ÚJ, KÖRNYEZETKÖZPONTÚ TECHNOLÓGIA FEJLESZTÉST TÁMOGATÓ PÁLYÁZATI KIÍRÁS JELENT MEG A hazai vállalkozások körében népszerű,

Részletesebben

GINOP 2.1.1-15. Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása

GINOP 2.1.1-15. Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása Vállalatok K+F+I tevékenységének a GINOP 2.1.1-15 Célja Jelen pályázat célja a hazai vállalkozások kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységének növelése olyan hazai kutatás-fejlesztési és innovációs

Részletesebben