MALOMIPARI BERUHÁZÁS. AVOP Projekt Esettanulmány

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MALOMIPARI BERUHÁZÁS. AVOP-2004-2.1. Projekt Esettanulmány"

Átírás

1 ESETTANULMÁNY/AVOP Mezőgazdasági termékek feldolgozásának és értékesítésének fejlesztése MALOMIPARI BERUHÁZÁS AVOP Projekt Esettanulmány Készült: október 29. Szerző: Kutatásvezető: Pupek Emese Dr. Arató Krisztina Megbízó: Strukturális Alapok Képző Központ (SAKK)

2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék A projekt szereplőinek bemutatása A pályázó szervezet bemutatása A projekt környezetének bemutatása A projekt intézményi szereplőinek bemutatása A projekt részletes bemutatása A pályázati kiírás fejlesztési irányai A projekt tárgya A projekt tartalma A projekt legfontosabb eredményei, hatásai A projekt-előkészítés és a pályázatkészítés bemutatása A projekt elindítását lehetővé és szükségessé tevő körülmények A projekt-előkészítés és pályázatkészítés A projektmegvalósulás bemutatása Szerződéskötés A projektszervezet bemutatása A projekt kommunikációja Projektpénzügyek és ellenőrzés Összegzés Források Táblázatok jegyzéke Képek jegyzéke Ábrák jegyzéke

3 Előszó A Strukturális Alapok és Kohéziós Alap Képző Központ (SAKK) 2003 óta működik, jelenleg a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség szervezeti keretein belül. A SAKK a strukturális alapok vonatkozásában képzésekkel és képzőkkel kapcsolatos minősítési rendszert működtet, a strukturális alapok valamennyi célcsoportja és résztvevője vonatkozásában képzéseket koordinál, valamint tananyag-fejlesztési tevékenységet végez. Az I. Nemzeti Fejlesztési Terv által lefedett os tervezési időszak a végéhez közeledik. Immár nemcsak a tervezésről, a felkészülésről, a pályázati rendszerről, hanem a projektek végrehajtásáról is vannak tapasztalataink. Meggyőződésünk, hogy ezeket a tapasztalatokat a ra vonatkozó Új Magyarország Fejlesztési Terv sikeres végrehajtása érdekében meg kell osztanunk a nyilvánossággal. Úgy gondoljuk továbbá, hogy a strukturális alapok fogadását elősegítő képzések elméleti vonatkozásait (projektciklus management, PCM) érdemes kiegészíteni immár hazai, konkrét tapasztalatokkal. Mindezen megfontolások alapján a SAKK májusában elindította esettanulmány-projektjét, amelynek keretében 35 hazai projekt részletes leírására, elemzésére került sor. Az esettanulmányok arányosan lefedik a potenciális kedvezményezettek főbb típusait (önkormányzatok, kis- és közepes méretű vállalkozások, civil szervezetek), valamint a os tervezési-programozási időszak operatív programjait és a magyarországi régiókat egyaránt. Az esettanulmányok elkészítésének folyamata a szerkezeti felépítés meghatározásával indult. Az esettanulmányok a teljes projektciklust magában foglalják, így a pályázó szervezet sajátosságainak és földrajzi elhelyezkedésének (régió, kistérség) bemutatását, a projekt előkészítésének, lebonyolításának, monitoringjának és ellenőrzésének folyamatát, valamint a speciális, közbeszerzésre és pénzügyi előkészítésre és lebonyolítására vonatkozó témákat. Az esettanulmányok szerkezete így követi a SAKK által 2005-ben kidolgozott, elsősorban az önkormányzati célcsoport számára készített és a SAKK honlapján szereplő tananyag szerkezetét. (http://www.nfh.hu/index.nfh?r=&v=&l=&d=&mf=&p=sakk_tananyag-fejlesztes) 3

4 A tartalmi előkészítést követően a SAKK és az intézményrendszer egyéb szereplői (Irányító Hatóságok, Közreműködő Szervezetek) segítségével azonosításra kerültek azok a projektgazdák, akik projektjeiről az esettanulmányok elkészülnek. A projektgazdákkal való kapcsolatfelvételt követően a pályázati és projektdokumentáció áttekintése után a projektgazda képviselőjével személyes interjú elkészítése következett, melynek során áttekintésre kerültek az esettanulmányok szerkezete által meghatározott témák, kérdések. Az esettanulmányok szövegszerű elkészítése után a pályázók képviselőinek lehetőségük nyílt a szövegek első verziójának átolvasására. Módosításokat javasolhattak, majd az általuk jóváhagyott változat véglegesítésre került. Reméljük, hogy az esettanulmányok tanulságosak lesznek a pályázók, a projektgazdák, a hazai strukturális alapok intézményrendszer munkatársai és az érdeklődő olvasók számára egyaránt. Budapest, december 1. Lukács Ádám Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Főosztályvezető-helyettes Dr. Arató Krisztina ELTE-ÁJK Politikatudományi Intézet egyetemi docens 4

5 1. A projekt szereplőinek bemutatása 1.1 A pályázó szervezet bemutatása A támogatásból megvalósuló malomipari beruházást a PANNONMILL Malomipari Részvénytársaság (PANNONMILL Rt.) hajtotta végre. A cég jogelődjei a Pannon- Gabona Rt., a Hungaromill Rt., valamint a Pannon Borsod Kft. voltak. A cégek átalakulását a cégbíróság június 30-án jegyezte be. Az átalakulás módja az összeolvadás volt. Mind a három társaság jogutódja a PANNONMILL Rt. lett, a cég jegyzett tőkéje millió forint. A PANNONMILL Rt. a Vonwiller cégcsoport tagja. A PANNONMILL Rt. részvényeinek 99,76 százaléka az osztrák Vonwiller GmbH tulajdonában van, a 0,236 százaléknak a tulajdonosai magánszemélyek. 1. ábra: Vonwiller cégcsoport Forrás: 5

6 A részvénytársaság fő tevékenysége a malomipari termékgyártás, emellett az alapító okiratban meghatározott főbb tevékenységei még a mezőgazdasági termékek nagykereskedelemi forgalmazása, külkereskedelem, raktározás és tárolás. Tevékenységeit a PANNONMILL Rt. döntő mértékben Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Borsod, Zala és Veszprém megyében végzi. Értékesítési és felvásárlási kapcsolatai az ország egész területére kiterjednek. A privatizáció után a jogelőd részvénytársaságok tevékenységeinek, befektetéseinek és követeléseinek teljes felülvizsgálatát elvégezték, a gazdaságtalan tevékenységeket megszűntették, a behajthatatlan követeléseket leírták. Felmérték erősségeiket és gyengeségeiket. A hazai lisztpiacot évek óta erős verseny jellemzi, miközben a piac mérete alig változik, az export lehetősége pedig minimálisra csökkent. A PANNONMILL Rt. az egyre erősödő piaci verseny körülményei között mind szélesebb termékskálával igyekszik partnerei rendelkezésére állni, amelynek eredményeként árbevételük és eredményes gazdálkodásuk stabilizálódott. A cég szerepe jelentős a szakágazatban és a térségben. Malomipari forgalmuk az országos termékértékesítés százaléka, gabonaőrlésben pedig 25 százaléka. Az őrléshez szükséges gabonát a malom térségéből vásárolják fel. A termelőkkel hosszú távú beszállítói kapcsolatot alakítottak ki. A cég versenypozícióját a szolgáltatások komplexitása és minősége jelentősen elősegítette. A volumen növekedését csökkenő foglalkoztatotti létszám és erősen visszafogott üzemi költségek mellett érték el. A részvénytársaság 14 telephelyen folytat termelést: Csorna, Győr-Ménfőcsanak, Sopron, Mosonmagyaróvár, Szombathely, Devecser, Komárom, Tát telepeken malomipari termékgyártás folyik. Győr, Körmend, Nagyigmánd, Tata telepeken takarmánygyártás; míg Környe és Lébény telephelyen premix (malomipari termék) előállítása történik. További 8 telepen kizárólagosan raktározási tevékenységet végez. A pályázat benyújtásakor a cég statisztikai állományi létszáma 702 fő volt. Fizikai foglalkozásúak ebből 550 fő (78%). 6

7 1.2 A projekt környezetének bemutatása A malomipar Magyarországon a XIX. század végére gyári jelleget öltött, vagyis már nem csak a saját gabonát dolgozta fel. A technológia fejlesztése (például a Mechwart-féle kéregöntésű hengerszék és az ugyancsak hazai fejlesztésű síkszita) és a malmok villamosítása a hazai malomipar rendkívüli méretű fellendüléséhez vezetett és meghódította az egész világ malomiparát. A hazai malomipar ellátta az ország lakosságán kívül Ausztriát és Bosznia-Hercegovinát is. E nagyszabású feladatok miatt a gyári malomipar nem oszlott meg egyenletesen az országban, hanem a búzatermelés helyéhez és az olcsóbb vízúti szállítás lehetőségéhez igazodott, és jelentős volt a tőke koncentrálódása is. A malmok száma az I. világháborúig bővült, majd az ország területének csökkenése és szerkezeti átalakulása miatt mérséklődött a malomipar aránya a többi iparágéhoz képest, annak ellenére, hogy a két világháború között a malmok száma megkétszereződött, és majdnem minden településen őröltek és daráltak. Ezzel kihasználatlan kapacitás jött létre, amiért az állam az évi úgynevezett Molinum szerződésben vállalta, hogy a kincstári rendelkezés alá került malmokat felszámolja, és az árrögzítés, valamint a termelői fejadagok bevezetésének eszközével is élt a kedvezőtlen folyamatok megállítása érdekében. A II. világháború után az élelmiszeripar államosításával az akkor stratégiai fontosságúnak ítélt nehéziparhoz képest a malomipar vesztett súlyából, majd a hetvenes évektől az élelmiszer-feldolgozás újból gyorsabb ütemben bővült a többi iparághoz képest. Tevékenységi körébe 1962 óta a gabonafélék felvásárlása, gabonaőrlemények előállítása, keveréktakarmányok gyártása tartozott. Az 1990-es évek elején a termelés több mint négyötödét (a foglalkoztatottak ugyanilyen hányadával) a takarmánykeverékek és -koncentrátumok adták. A malomiparba került termékmennyiség 40 év alatt 2 millióról 7 millió tonnára nőtt. Míg 1950-ben a termelés több mint 40 százalékát két szakágazat, a malom- és cukoripar adta, addig 1990-re már a hús- és tejipar, és a korábbi két szakágazat együttes súlya 1990-ben nem érte el a húsiparét. A malomipar a II. világháború után az 1990-es évekig az egyik legkevésbé fejlődő élelmiszer-ipari szakágazat volt. A magyar gazdaság a rendszerváltást követően súlyos válságba került, a gazdasági főágazatok közül a legmélyebb válságon a mezőgazdaság esett át. 7

8 A projekt a Nyugat-Dunántúli régió területén Csornán valósul meg. A régiót Győr- Moson-Sopron, Vas és Zala megye alkotja. A régió Európa-szerte egyedülálló módon négy országgal határos: nyugaton Ausztriával, délnyugaton Szlovéniával és Horvátországgal, északon pedig Szlovákiával. A Nyugat-Dunántúli régió a négy országhatár miatt jelentős nemzetközi átmenő forgalommal rendelkezik. Az itt található határátkelőkön keresztül bonyolódik hazánk határforgalmának több mint fele. A Nyugat-Dunántúli régió mezőgazdaságára jellemző, hogy a szántóföldi növénytermesztés vázát a gabonafélék alkotják, közülük legnagyobb területen termelt növény a búza, amely kissé múlja felül a kukorica, jelentősebben az árpa területét. Komárom Csorna 2. ábra: A Nyugat- és Közép-Dunántúli régiók Forrás: szerkesztve a szerző által Pályázó székhelye Komáromban a Közép-Dunántúli Régióban van, ami területileg az ország második legkisebb régiója ( km 2 ), azonban itt él az ország lakosságának 11 százaléka (1,107 millió fő). A régiót nagyfontosságú vasútvonalak, közutak és autópályák (M1, M6, M7) szelik át. A térséget északról és keletről a Duna, Európa egyik legfontosabb vízi útja határolja. A szerencsés adottságoknak köszönhetően egyformán fejlett az ipar, a mezőgazdaság és az idegenforgalom januárjában egy angol kutatóintézet, a CEBR (Centre for Economics and Business Research Ltd. London) tanulmányt tett közzé, melyben az Európai Unió 223 régióját vizsgálta növekedési kilátásai szempontjából. A Közép-Dunántúli Régió elsősorban a gazdasági növekedés és az Európai Unió forrásaihoz való hozzájutás terü- 8

9 letén szerepelt előkelő helyen a rangsorban, és összességében a negyedik a 223 régió között. 1. táblázat: A Nyugat- és Közép-dunántúli régió alapadatai Forrás: A magyar régiók zsebkönyve 2005, KSH, 2006 Alapadatok Nyugatdunántúli régió Középdunántúli régió Területe (2005) km km 2 Lakónépesség (2005) 999 ezer fő ezer fő Települések száma (2002) 655 db 401 db Jogállás szerint város 28 db 36 db község 627 db 365 db Munkanélküliségi ráta (2005) 5,9% 6,3% Foglalkoztatottak száma (2005) 426 ezer fő 460 ezer fő Gazdasági szervezetek száma (2005) db db Külföldi érdekeltségű vállalkozások (2004) db db GDP (2004) Mrd Ft Mrd Ft Ipar beruházásai (2005) 160 Mrd Ft 238 Mrd Ft Beruházások (2004) 296 Mrd Ft 370 Mrd Ft 1.3 A projekt intézményi szereplőinek bemutatása Az Agrár- és Vidékfejlesztés Operatív Program (AVOP) vonatkozásában a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium látja el az Irányító Hatósági feladatokat, 2005-ben az Irányító Hatósági Főosztály által, 2006 augusztusától pedig az Agrár-vidékfejlesztési Főosztály által. Az Irányító Hatóság feladata a végrehajtásra vonatkozóan megbízható pénzügyi és statisztikai információk gyűjtése, amelyek alapján a monitoring-mutatók megállapíthatók, valamint az értékelés elvégezhető. Felelős továbbá: - AVOP monitoring adatainak az Európai Bizottság részére történő továbbításáért, - az Irányító Hatóság vezetői értekezlet szervezéséért az AVOP végrehajtása hatékonyságának növelése érdekében, - AVOP értékelésének elkészíttetéséért, 9

10 - a Közreműködő Szervezettel kötött megállapodások aktualizálásáért, végrehajtásáért, - AVOP pályázati dokumentációjának jóváhagyásáért, - az AVOP során használatos értékelési pontrendszer jóváhagyásáért, betartatásáért, - az AVOP képviseletéért a Közösségi Támogatási Keret Monitoring Bizottságában. A 81/2003. (VI. 7.) Kormányrendelettel július elseje hatállyal létrehozott országos hatáskörű szervezetként a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) látja el a kifizető-ügynökségi feladatokat. Ezek fő vonulata a támogatási intézkedések jellegétől függően a támogatási kérelmek befogadásától és elbírálásától, az engedélyezésen keresztül, a támogatások utalványozásáig, folyósításáig, nyilvántartásáig, könyveléséig terjed; illetve a támogatási rendszer működéséhez szükséges adatok begyűjtése, feldolgozása és kezelése is feladata. Az MVH hatáskörébe tartozik az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap (EMOGA) Orientációs Részlegéből finanszírozott AVOP támogatási intézkedéseken túlmenően az EMOGA Garancia részlegéből finanszírozott közvetlen agrártámogatások technikai lebonyolítása is. 2. táblázat: A projekt összegző adatai Pályázat: AVOP/2004/2.1. Pályázó: PANNONMILL Malomipari Rt. Pályázat címe: Malomipari beruházás Projekt időtartama: február május 30. Támogatás összege: ,- Forint Beruházás összege: ,- Forint 10

11 2. A projekt részletes bemutatása 2.1 A pályázati kiírás fejlesztési irányai Az AVOP továbbviszi és beépíti a hazai agrártámogatási rendszer elemeit az Európai Uniós csatlakozás után átalakított mezőgazdasági szakpolitikába, számol az előcsatlakozási programok (Phare, SAPARD) keretében megvalósuló fejlesztésekkel. Kiemelkedő szerepe van a mezőgazdasági termelés feltételeinek egyenlőtlenségéből adódó területi különbségek kiigazításában, csökkentésében, a vidék szociális problémáinak megoldásában, az ökológiai, a természeti értékek fenntartásában, megőrzésében, a környezet védelmében. Az AVOP a versenyképes alapanyag-termelés megalapozását segíti elő a mezőgazdaságban, a versenyképességet kívánja növelni a termelési költségek csökkentésével, a termékek hozzáadott értékének és minőségének növelésével, és a környezet védelmét javító beruházások támogatásán keresztül. Támogatja az élelmiszerfeldolgozó ipar fejlesztését a technológia, a kapcsolódó logisztikai, tároló- és raktárkapacitások, valamint az informatikai háttér modernizálása révén. Az AVOP 2.1. intézkedésének a Mezőgazdasági termékek feldolgozásának és értékesítésének fejlesztésének célja a hatékony üzemméretek kialakítása a termelőkapacitások növelésével és a felesleges kapacitások párhuzamos leépítésével; elavult technológiák korszerűsítése, gépek, berendezések cseréjével; új, hatékony technológiák bevezetése. A célok megvalósításával hozzájárul az élelmiszerbiztonsággal és minőséggel összefüggő fejlesztésekhez, a környezetterhelés csökkentéséhez; valamint a munka feltételeinek javításához. 11

12 2.2 A projekt tárgya A projekt tárgya malomipari gépbeszerzés közel 1,335 milliárd forint értékben. Elavult, korszerűtlen, alacsony hatékonysággal, magas költséghányaddal dolgozó kisteljesítményű malmok helyett egy 300 t/24 óra teljesítménnyel rendelkező Bühler malmot épített be a pályázó egy malomépületbe Csornán. Az új malom gépeit Németországból vásárolták, a beszerelést a német vezetőszerelő irányítása mellett magyar vállalkozók végezték. A malom üzembe helyezésével nemcsak Magyarország, de Európa legmodernebb malma létesült, hiszen a gépeket hangtompítókkal burkolták, a legmodernebb filterberendezés pedig megakadályozza a kiporzást. A gépek meleg levegőjét újrahasznosítja, ezáltal számottevő mennyiségű energia megtakarítható. Hatékonysága a régihez viszonyítva jelentősen nő, ezáltal az előállítási költségek csökkentek. A gyártott termékek minősége jelentősen javult, mind a hazai, mind a nemzetközi követelményeknek megfelel. A gépek munkabiztonsága a legmagasabb nemzetközi standardnak is megfelel. A pályázati támogatásból beszerzésre került gépeket Csornán egy új malomépületbe építették be. Szükségessé vált a csornai, győr-ménfőcsanaki és mosonmagyaróvári korszerűtlen malmoknak a bezárása és helyettük egy új, korszerű, világszínvonalat képviselő malom építése. Csornán a régi malom lakott területen helyezkedett el, zaj és por kibocsátása zavarta a környéken lakókat, ugyanúgy, mint a Győr- Ménfőcsanakon üzemelő malom. A soproni malmot átállították rozsőrlésre, így kapacitása 12 t/24 órával csökkent. A malmok bezárásával tehát kapacitás többlet nem jelentkezett. Az új malom Csornán az ipari park szélén épült fel. A beépítésre került terület a cég saját tulajdona volt, lakott területtől mért távolsága 500 méter, infrastruktúrája kiépített, közútját kiszélesítették a megnövekedett forgalom miatt. Az új malomépület mellé új szociális és kiszolgáló létesítményeket is építettek. A teljes beruházás (ami a projekt feltétele volt, de nem része) közel 800 millió forint értékű volt, és 11 hónap alatt zajlott le. A fenti fejlesztés tehát szükséges előfeltétele volt a pályázat megvalósításának. 12

13 1. kép: A beruházás helyszíne 2004 tavaszán Fotó: PANNONMILL Rt. 2. kép: Az elkészült malomépület Csornán 2005 áprilisában Fotó: Vonwiller 13

14 A projekt célja, hogy: - bevezetésre kerüljön a legmagasabb minőségű technológia; - javuljon a minőség (homogén termékminőség); - növekedjen a hatékonyság (gazdaságilag és energetikailag); - megvalósuljon a környezetvédelem (zajszegény stb.); - a működés teljesen automatikus legyen; - és a legmagasabb higiénés követelmények is teljesüljenek. A projekt keretében megvásárolt gépek összesen 212-féle költségelemet takarnak, amelyek összesen 274 darab berendezést, gépet, eszközt, műszert, és egyéb tartozékot jelentenek. A beszerzésre került gépek feladata a gabonasilóból történő anyag-átvételtől kezdődően a gabona tisztítását, az őrlőberendezéseket, a lisztsilót és a teljes üzem vezérlését öleli fel. A teljes géppark tervezésénél a különösen kis helyigénnyel együtt elsődleges szempont volt minden biztonságtechnikai előírás betartása. A gépek elhelyezésére szolgáló épület a higiéniai szempontok követelményeinek megfelelően teljes mértékben betonból készült, csúszózsalus technikával. 2.3 A projekt tartalma A projekt egy tevékenységre jött létre, ez a tevékenység a gépek beszerzése és technológiai szerelése, amit pályázó május 30-ig el is végzett. A beszerelendő malmi technika a legmagasabb technológiai szintet képviseli. A nyersanyag-raktározás részletekben, sok siló-cellában történik. A termékek feldolgozása a legmodernebb feldolgozó berendezésekkel folyik, folyamatosan képzett szakemberekkel (Svájcban folyó továbbképzések). A késztermékek raktározása fajtánként elkülönítve történik, a legmodernebb keverési technikáknak köszönhetően nagy az eloszlási pontosság. A terméket a vevők igényei szerint, és a recepteknek megfelelően állítható össze. 14

15 Az írásban és elektronikusan rögzített munka- és eljárási utasítások magas termelési minőséget szavatolnak. A beszerzésre került gépek a következő munkafolyamatokat látják el: 1) Gabonatisztítás: a nyersanyag átvételét követi. A tisztítás során megtörténik a nyersanyag mérése és fajták szerint elkülönített betárolása a megfelelő gabonasilócellákba. A transzfer-rédleren keresztül a gabona az úgynevezett nyersanyagcellákba kerül, ezt követően a nyersanyagokat minőségük szerint mennyiségi adagolók osztják ki, majd pedig intenzív tisztítás következik. A tisztítás során a különböző szennyeződéseket, mint például gyom-magokat, köveket, rögöket, fémdarabokat stb. távolítják el a legmodernebb technikát képviselő kombi-tisztítógéppel, ami négy tisztítási folyamatot egyesít egyetlen berendezésben: szeparátor a nagyság szerinti szétválasztásra, koncentrátor a fajsúly szerinti válogatásra, kőkiválasztó a kövek kiválogatására, valamint tarár a por és könnyű elemek eltávolítására. A legújabb koptató gépek kezelik a búza felületét, eltávolítják a rá tapadó szennyeződéseket. 2) Őrlési eljárás: törés, szitálás, daratisztítás és kiőrlés lépéseit jelenti. A felhasznált berendezések a négyhengeres hengerszék, síkszita, daragép, korparöpítő, dobszita, korpaverő, szita, kisszita stb. 3) Lisztsiló: szükséges a kész- és melléktermékek hatékony raktározásához, a lezsákoláshoz és a nagy teljesítményű ömlesztett termék kitárolásához tartályautókba. A felhasznált berendezések: kitároló berendezések, gyorskeverő, lezsákoló állomások. 4) Adagolás mérés: az üzemben automatikus mennyiségi szabályozókat használnak a szabadon folyó anyagfolyam gravimetrikus adagolásához, gabona-keverékek előállításához. Felhasználásra kerülnek elektronikus adagolómérlegek, elektronikus mérőcellák, illetve mikro-differenciál-adagolómérlegek. 5) Szállítás és elszívás: a lisztes, finom- és durvaszemcsés termékek szállítása egyés kétirányú rédlerekkel történik, amelyek jellemzői a magas üzembiztonság, nyugodt, rezgésszegény üzemelés és egyszerű karbantartás. 15

16 3. kép: Berendezések a régi malomban Fotó: Vonwiller 4. kép: Berendezések az új malomban Fotó: Vonwiller

17 2.4 A projekt legfontosabb eredményei, hatásai Az új üzem 300 tonna belföldi búzát dolgoz fel 24 óra alatt. A kifinomult diagrammtechnika, a legújabb hengerszékekkel és high-tech-síkszitákkal kiváló liszt-kihozatali eredményeket biztosít. Minden liszt-terméket a minőségbiztosítás érdekében kontrollmérlegeken, kontrollszitákon és sterilizátorokon vezetnek keresztül. A projekt alapvetően javítja a gyártás hatékonyságát, miközben egy lényegesen rugalmasabb, a termelés kimenetelét, a termék palettát sokkal könnyebben alakító kapacitás jött létre. Ennek eredményeként a projekt segítségével a régió hagyományos termelési funkciója megőrizhető, az alapanyag-beszállító termelők biztonsága megmarad. Megőrizhető, sőt fejleszthető a termékek átvételére szóba jöhető hagyományos partnerek versenyképességének alapanyag ellátása, ezzel a fogyasztók jó minőségű, hazai alapanyagból készült termékhez jutnak. 3. táblázat: Projekt költséghatékonysága Forrás: Pályázati Dokumentáció Megnevezés Régi malmok Új malom Eltérés Termelt mennyiség (t) Termelési érték (eft) Közvetlen anyagköltség (eft) Bér + járulékai (eft) Értékcsökkenés (eft) Energia költség (eft) Szolgáltatás és egyéb költség (eft) Eredmény (eft) Létszám (fő) főre jutó termelés t/fő főre jutó termelési érték eft/fő tonna termelés bérigénye Ft/t t termelésre jutó energia igény Ft/t t termelésre jutó eredmény Ft/t Az átlagár növekedése azonos értékesítési árak mellett azért következik be, mert az új malomnál a kihozatal százaléka eltolódik az értékes termék, a liszt javára három százalékkal. 17

18 A malom teljesen automatizált, így a kiszolgálásához jelentősen kevesebb létszám szükséges, viszont a munkaerő szakképzettebb, ezért nem azonos a létszám csökkenés arányával a bérköltség változása. Az egy tonna termelésre jutó bérigény közel a felére csökken. Az egy főre jutó termelés tonnában messze meghaladja a magyar átlagot, és eléri a németországit. A projekt eredményeként csökken a termelés energiaigénye is, mivel a korszerű gépek kevesebb energia veszteség mellett működnek. A beruházás további eredménye, hogy az új üzemnél nem jelentkeznek a fenntartási, felújítási költségek, a létszámmal kapcsolatos egyéb kiadások.. Az üzem zárt rendszere, valamint az anyag pneumatikus szállítása a rendszeres vegyszeres fertőtlenítést kizárja. Mindezek következtében a felsoroltak hatására az egy tonna termelésre jutó eredmény kétszeresére nő. A projekt hatására a régióban létrejön egy olyan kapacitás, amely hosszú távon képes megfelelni a legkorszerűbb kívánalmaknak is. Ezzel stabilizálja az ágazat szerepét, megszilárdítja a beszállító cégek helyzetét. Hosszú távon képes lesz a cég a sütőipari alapanyag és a takarmány előállítása során a legmagasabb igények kielégítésére is a vevők felé. Ezzel hozzájárul a hazai sütőipari termelők piacon maradásához, kapacitásaik jobb kihasználásához. A projekt megvalósítása során egy új malom és a hozzá szükséges raktár bázis jött létre, közlekedési szempontból a korábbi telephelyekhez képest lényegesen kedvezőbb helyszínen. Mind a gépek (a projekt tárgya), mind az épület-beruházás a mai technológiai lehetőségek ismeretében a legkorszerűbb színvonalat jelenti. A gép- és az épület-beruházás összesen közel 2,1 milliárd forintot tesz ki. 18

19 3. A projekt-előkészítés és a pályázatkészítés bemutatása 3.1 A projekt elindítását lehetővé és szükségessé tevő körülmények A világ legtöbb országához hasonlóan a gabonafélék őrlése Magyarországon is alacsonyan jövedelmező tevékenység. Az okok között a szakértők a vállalkozók nagy számát és a kihasználatlan kapacitásokat említik. A kapacitásfelesleg rontja a hatékonyságot, gátolja az árak emelkedését, ez okozza az alacsony árbevételt. A lisztárak emelkedése országos szinten is messze elmarad az infláció ütemétől, de még az élelmiszerek árindexétől is. A kisebb malmok régen leamortizálódott gépekkel, alacsonyabb költséggel dolgoznak és a piacon megjelenve alacsony áraikkal nagy szerepet játszanak az árak letörésében. Tehették ezt addig, amíg a minőségi és élelmiszerbiztonsági elvárások alacsonyabbak voltak az Európai Unió elvárásainál. A PANNONMILL Rt. középtávú stratégiájának kialakításakor számolt azzal, hogy a malmi őrlemények piacán Magyarország európai uniós csatlakozása után fokozódik a verseny, amiben közrejátszik az is, hogy a magyar piacon külföldi versenytársak is megjelennek, főként szlovák cégek. A verseny az árak csökkenéséhez vezet. Az árcsökkenés és a nagy üzletláncok árleszorító kényszere miatt a magyar malomiparban kapacitásfelesleg keletkezett. Mivel a térségben az alapanyagárak kiegyenlítődtek, a fő hangsúlyt a feldolgozásiés értékesítési költségek csökkentésével lehet elérni. A hazai malomipar koncentrálódni fog, és egyre nagyobb cégcsoportok jönnek létre, nagy kapacitású malmokkal. A kis- és közepes malmok nem lesznek versenyképesek a fajlagos feldolgozási költségekben, illetve nagyon sok malomüzem nem tud megfelelni az egyre szigorodó minőségbiztosítási és higiéniai előírásoknak. A fentiekből kiindulva a PANNONMILL Rt. a termelés koncentrálásában látta a kivezető utat tevékenysége fejlesztéséhez, ezért a korszerűtlen és a piaci verseny miatt drágán termelő üzemeit leállította, és egy új, modern malmot épített. 19

20 A cég a pályázat benyújtásakor működő malmaiban a komáromi malmot kivéve a gépek életkora év volt, részben transzmissziós szíjhajtásúak, elhasznált állagúak. Az ilyen hajtású gépek már nem automatizálhatók, munkabiztonságuk alacsony és balesetveszélyesek. A gépek nem felelnek meg az EU élelmiszerbiztonsági, higiéniai és környezetvédelmi előírásainak. A műszaki, technológiai berendezések nem tudták követni az Európai Unió szabályozásai által támasztott szigorú követelményeket, például a következő szempontoknál: - energiatakarékos, hatékony munka; - jól terhelhető, stabil gépszerkezet; - állandó, precíz beállítási lehetőség; - automata üzemmódra történő átállítás; - egyszerű gépkezelés. Az európai uniós országokban működő malmokhoz viszonyítva a cég termelési költségei magasak voltak. Magas az élőmunka és energiafelhasználás költsége. A beruházás előtt a cég hatékonysága alacsonyabb volt, és a környezetet is nagyobb mértékben terhelte. A telepenkénti alapanyag tároló kapacitás Csorna kivételével kicsi volt, emiatt jelentős többlet költséget és környezeti terhelést okozott a szállítás. A beruházás létszükséglet volt, a Strukturális Alapok pályázati forrása nélkül nagyon nehezen és időben lényegesen elnyújtva valósult volna meg, hiszen a három vállalkozás összeolvadásából kialakult termelő-, raktár, és kereskedelmi kapacitások észszerű működtetése megköveteli az elavult, sokszor esetleges elhelyezkedésű kapacitások bezárását. A támogatás nélkül azonban időbeli késéssel, és jelentős többlet ráfordítással, bankhitellel és a tulajdonosok nagyobb kötelezettségvállalásával valósult volna meg a projekt, ami bizonytalanságot okozott volna a beszállítókban, és komoly károkat a kialakult vevőkörben, jelentősen visszavetve a piaci pozíciókat, rontva a versenyelőny lehetőségét. 20

21 3.2 A projekt-előkészítés és pályázatkészítés A pályázó az előző években folyamatosan korszerűsítette a műszaki, technikai berendezéseit, valamint kicserélte az elavult szállítóeszköz-parkot. Ezek egy részét pályázati támogatásból valósította meg a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium által biztosított lehetőségekből 2000-ben és 2004-ben. 4. táblázat: Pályázó korábbi fejlesztési beruházásai Forrás: Pályázati Dokumentáció Projekt megnevezése Finanszírozás módja és értéke Saját forrás (ezer forint) Hazai központi költségvetési támogatás (ezer forint) csomagológép lisztsilók búzasilók őrlőüzem techn. vonal (FVM XI. 21.) beöntő garat bővítése (FVM XI. 21.) lezsákoló hídmérlegek új Bühler malom Komárom /2004. (I.22.) FVM rendelet alapján 70% kamattámogatás számítástechnikai rendszer ADIFO szállítópark rakodógépek Az új komáromi 300 t/24 órás Bühler malom üzembe helyezése a pályázat benyújtásakor már megtörtént. Ennek a korszerű malomnak a megépítése azért vált szükségessé, hogy a zaj és a porkibocsátás a lakókörnyezetet ne zavarja, valamint a növekvő minőségi elvárásoknak jobban meg tudjanak felelni. A november 21- én elnyert vissza nem térítendő támogatások elősegítették a gyorsabb és korszerűbb gabona-átvételt, ami azért különösen fontos, mert a komáromi malom lakókörnyezetben helyezkedik el. A társaságnak ez az új malma ugyanazokkal a paraméterekkel rendelkezik, mint az AVOP projektben szereplő. 21

A MINŐSÉGI BOR TERMÉKEK PALACKOZÁSÁNAK MODERNIZÁLÁSA, A PEZSGŐ TÁROLÓ ÉS ÉRLELŐ KAPACITÁSOK TOVÁBBI KONCENTRÁLÁSA. AVOP 2.1 Projekt Esettanulmány

A MINŐSÉGI BOR TERMÉKEK PALACKOZÁSÁNAK MODERNIZÁLÁSA, A PEZSGŐ TÁROLÓ ÉS ÉRLELŐ KAPACITÁSOK TOVÁBBI KONCENTRÁLÁSA. AVOP 2.1 Projekt Esettanulmány ESETTANULMÁNY/AVOP 2.1.1. A mezőgazdasági termékek feldolgozásának és értékesítésének fejlesztése A MINŐSÉGI BOR TERMÉKEK PALACKOZÁSÁNAK MODERNIZÁLÁSA, A PEZSGŐ TÁROLÓ ÉS ÉRLELŐ KAPACITÁSOK TOVÁBBI KONCENTRÁLÁSA

Részletesebben

1,8 MW TELJESÍTMÉNYŰ SZÉLERŐMŰ - SZÁPÁR

1,8 MW TELJESÍTMÉNYŰ SZÉLERŐMŰ - SZÁPÁR ESETTANULMÁNY/KIOP-2004-1.7. Energiagazdálkodás környezetbarát fejlesztése 1,8 MW TELJESÍTMÉNYŰ SZÉLERŐMŰ - SZÁPÁR KIOP-2004-1.7. Projekt Esettanulmány Készült: 2006. november 1. Szerző: Kutatásvezető:

Részletesebben

KÖRNYEZETBARÁT ENERGIATERMELÉS SZŐLŐTÖRKÖLY FELHASZNÁLÁSÁVAL

KÖRNYEZETBARÁT ENERGIATERMELÉS SZŐLŐTÖRKÖLY FELHASZNÁLÁSÁVAL ESETTANULMÁNY/KIOP-2004-1.7.0. Energiagazdálkodás környezetbarát fejlesztése KÖRNYEZETBARÁT ENERGIATERMELÉS SZŐLŐTÖRKÖLY FELHASZNÁLÁSÁVAL KIOP 1.7.0. Projekt Esettanulmány Készült: 2006. november 26. Szerző:

Részletesebben

ROP-2004-1.1.2. Projekt Esettanulmány

ROP-2004-1.1.2. Projekt Esettanulmány ESETTANULMÁNY/ROP-2004-1.1.2. Turisztikai vonzerők fejlesztése A PANNONHALMI FŐAPÁTSÁG TURISZTIKAI VONZERŐ FEJLESZTÉSI PROGRAMJA I. A VILÁGÖRÖKSÉGI HELYSZÍN KÖRNYEZETRENDEZÉSE ROP-2004-1.1.2. Projekt Esettanulmány

Részletesebben

CEGLÉDBERCELI ÓVODA FELÚJÍTÁSA. ROP-2004-2.3.1. Projekt Esettanulmány

CEGLÉDBERCELI ÓVODA FELÚJÍTÁSA. ROP-2004-2.3.1. Projekt Esettanulmány ESETTANULMÁNY/ROP-2004-2.3.1. Az óvodai és az alapfokú oktatásinevelési intézmények infrastruktúrájának fejlesztése CEGLÉDBERCELI ÓVODA FELÚJÍTÁSA ROP-2004-2.3.1. Projekt Esettanulmány Készült: 2006. szeptember

Részletesebben

SZILIKONNAL FEDETT POLIPROPILÉN HÁLÓ ELŐÁLLÍTÁSA ÉS KLINIKAI VIZSGÁLATA

SZILIKONNAL FEDETT POLIPROPILÉN HÁLÓ ELŐÁLLÍTÁSA ÉS KLINIKAI VIZSGÁLATA ESETTANULMÁNY/GVOP 2004-3.3.1 Induló technológia- és tudásintenzív mikrovállalkozások, és ún. spin-off vállalkozások innovációs feladatainak támogatása SZILIKONNAL FEDETT POLIPROPILÉN HÁLÓ ELŐÁLLÍTÁSA

Részletesebben

MADÁRPARK MŰKÖDTETÉSE

MADÁRPARK MŰKÖDTETÉSE ESETTANULMÁNY/2004-ROP-1.1. Turisztikai vonzerők fejlesztése MADÁRPARK MŰKÖDTETÉSE ROP 1.1. Projekt Esettanulmány Készült: 2006. november 21. Szerző: Kutatásvezető: Szabó Gabriella Dr. Arató Krisztina

Részletesebben

E-ESSENTIA AZ ÖNKORMÁNYZATI ADATVAGYON MÁSODLAGOS FELHASZNÁLÁSÁNAK MODELLÉRTÉKŰ KERETRENDSZERE. GVOP 4.3.2 Projekt Esettanulmány

E-ESSENTIA AZ ÖNKORMÁNYZATI ADATVAGYON MÁSODLAGOS FELHASZNÁLÁSÁNAK MODELLÉRTÉKŰ KERETRENDSZERE. GVOP 4.3.2 Projekt Esettanulmány ESETTANULMÁNY/GVOP-2004-4.3.2 Az önkormányzati adatvagyon másodlagos hasznosítása E-ESSENTIA AZ ÖNKORMÁNYZATI ADATVAGYON MÁSODLAGOS FELHASZNÁLÁSÁNAK MODELLÉRTÉKŰ KERETRENDSZERE GVOP 4.3.2 Projekt Esettanulmány

Részletesebben

MI IS AKARUNK. HEFOP/2004/1.3.1. Projekt Esettanulmány. ESETTANULMÁNY/HEFOP/2004/1.3.1. A nők munkaerőpiacra való visszavezetésének ösztönzése

MI IS AKARUNK. HEFOP/2004/1.3.1. Projekt Esettanulmány. ESETTANULMÁNY/HEFOP/2004/1.3.1. A nők munkaerőpiacra való visszavezetésének ösztönzése ESETTANULMÁNY/HEFOP/2004/1.3.1. A nők munkaerőpiacra való visszavezetésének ösztönzése MI IS AKARUNK HEFOP/2004/1.3.1. Projekt Esettanulmány Készült: 2006. november 4. Szerző: Kutatásvezető: Pupek Emese

Részletesebben

VELENCE-TAVI REGIONÁLIS SZENNYVÍZELVEZETŐ-, TISZTÍTÓ RENDSZER BŐVÍTÉSE, FEJLESZTÉSE. KIOP 1.1.2 Projekt Esettanulmány

VELENCE-TAVI REGIONÁLIS SZENNYVÍZELVEZETŐ-, TISZTÍTÓ RENDSZER BŐVÍTÉSE, FEJLESZTÉSE. KIOP 1.1.2 Projekt Esettanulmány ESETTANULMÁNY/KIOP-2004-1.1.2 Szennyvízelvezetés és -tisztítás fejlesztése VELENCE-TAVI REGIONÁLIS SZENNYVÍZELVEZETŐ-, TISZTÍTÓ RENDSZER BŐVÍTÉSE, FEJLESZTÉSE KIOP 1.1.2 Projekt Esettanulmány Készült:

Részletesebben

KÖZTERÜLETI REHABILITÁCIÓ FOLYTATÁSA A FERENC(KERT)VÁROS MEGÚJULÁSA ÉRDEKÉBEN. ROP-2004-2.2. Projekt Esettanulmány

KÖZTERÜLETI REHABILITÁCIÓ FOLYTATÁSA A FERENC(KERT)VÁROS MEGÚJULÁSA ÉRDEKÉBEN. ROP-2004-2.2. Projekt Esettanulmány ESETTANULMÁNY/ROP-2004-2.2. Városi területek rehabilitációja KÖZTERÜLETI REHABILITÁCIÓ FOLYTATÁSA A FERENC(KERT)VÁROS MEGÚJULÁSA ÉRDEKÉBEN ROP-2004-2.2. Projekt Esettanulmány Készült: 2006. október 3.

Részletesebben

TRANZIT - HEFOP 2.3.1.-1. Projekt Esettanulmány

TRANZIT - HEFOP 2.3.1.-1. Projekt Esettanulmány ESETTANULMÁNY/HEFOP/2004/2.3.1.-1. Hátrányos helyzetű emberek alternatív munkaerő-piaci képzése és foglalkoztatása TRANZIT - A DUNAMENTI REGIONÁLIS NÉPFŐISKOLA DUNAÚJVÁROS ÉS VONZÁSKÖRZETE ALTERNATÍV,

Részletesebben

Mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatások kezelése online szakértői rendszerrel. - különös tekintettel az állattenyésztésre -

Mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatások kezelése online szakértői rendszerrel. - különös tekintettel az állattenyésztésre - SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet Mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatások kezelése online szakértői rendszerrel - különös

Részletesebben

2004-2006. Megvalósult, sikeres projektek az Európai Unió támogatásával. Közép-Magyarország. Kiskunlacháza

2004-2006. Megvalósult, sikeres projektek az Európai Unió támogatásával. Közép-Magyarország. Kiskunlacháza 2004-2006 Kiskunlacháza Megvalósult, sikeres projektek az Európai Unió támogatásával Közép-Magyarország Miniszteri köszöntő A 2004-2006-os időszak a magyar mezőgazdaság szempontjából kiemelkedő jelentőségű

Részletesebben

AZ ÁTI-SZIGET IPARI PARK 26. JELŰ ÜZEMCSARNOK ÁTALAKÍTÁS I. ÜTEM GVOP 1.2.1 Projekt Esettanulmány

AZ ÁTI-SZIGET IPARI PARK 26. JELŰ ÜZEMCSARNOK ÁTALAKÍTÁS I. ÜTEM GVOP 1.2.1 Projekt Esettanulmány ESETTANULMÁNY/GVOP-2004-1.2.1 Ipari és innovációs infrastruktúra fejlesztése A pályázati cél AZ ÁTI-SZIGET IPARI PARK 26. JELŰ ÜZEMCSARNOK ÁTALAKÍTÁS I. ÜTEM GVOP 1.2.1 Projekt Esettanulmány Készült: 2006.

Részletesebben

Vidékfejlesztési esettanulmányok a magyar román határ mentén

Vidékfejlesztési esettanulmányok a magyar román határ mentén Vidékfejlesztési esettanulmányok a magyar román határ mentén Szerkesztette: Gályász József Debrecen 2006 1 Vidékfejlesztési esettanulmányok a magyar román határ mentén A kiadvány a Vidékfejlesztési esettanulmányok

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS KOCSISNÉ ANDRÁSIK ÁGOTA

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS KOCSISNÉ ANDRÁSIK ÁGOTA DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS KOCSISNÉ ANDRÁSIK ÁGOTA MOSONMAGYARÓVÁR 2004. NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM MEZŐGAZDASÁG- ÉS ÉLELMISZERTUDOMÁNYI KAR MOSONMAGYARÓVÁR AGRÁRGAZDASÁGTANI ÉS MARKETING TANSZÉK Programvezető:

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK Nappali tagozat Gazdaságdiplomácia szakirány

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK Nappali tagozat Gazdaságdiplomácia szakirány BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK Nappali tagozat Gazdaságdiplomácia szakirány AZ AGRÁR- ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM PÁLYÁZATKEZELÉSI ELJÁRÁSÁNAK

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK. Nappali tagozat TŐZSDE- PÉNZINTÉZETEK SZAKIRÁNY

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK. Nappali tagozat TŐZSDE- PÉNZINTÉZETEK SZAKIRÁNY Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat TŐZSDE- PÉNZINTÉZETEK SZAKIRÁNY A MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALATOK HELYZETE A HAZAI GAZDASÁGBAN, TÁMOGATÁSUK

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 0. A FEJLESZTÉSI TERV KIDOLGOZÁSÁNAK FELTÉTELEI...1

TARTALOMJEGYZÉK 0. A FEJLESZTÉSI TERV KIDOLGOZÁSÁNAK FELTÉTELEI...1 TARTALOMJEGYZÉK 0. A FEJLESZTÉSI TERV KIDOLGOZÁSÁNAK FELTÉTELEI...1 0.1. Általános jellemzők...1 0.1.1. A tervezés menete... 1 0.1.2. Az NFT keretei... 2 0.1.3. A Nemzeti Fejlesztési Terv tartalmi elemei...

Részletesebben

Magyarország közép- és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája 2014-2020 2015.4.23.

Magyarország közép- és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája 2014-2020 2015.4.23. Magyarország közép- és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája 2014-2020 2015.4.23. 2015.4.23. TARTALOMJEGYZÉK 1 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 3 1.1 A magyar élelmiszeripar helye, helyzete... 5 1.2

Részletesebben

INNOVÁCIÓ- MENEDZSMENT

INNOVÁCIÓ- MENEDZSMENT INNOVÁCIÓ- MENEDZSMENT 4. INNOVÁCIÓ FINANSZÍROZÁS 1 Szerzők: dr. Nagy Sándor Gyula Miklós Gábor Budapesti Corvinus Egyetem 2 TARTALOMJEGYZÉK - 4. INNOVÁCIÓ FINANSZÍROZÁS 4.1 FEJLESZTÉSPOLITIKA AZ EURÓPAI

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR. Nemzetközi Tanulmányok MESTERKPZÉS. Európa Tanulmányok

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR. Nemzetközi Tanulmányok MESTERKPZÉS. Európa Tanulmányok BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR Nemzetközi Tanulmányok MESTERKPZÉS Európa Tanulmányok EURÓPAI UNIÓS FORRÁSOK HATÉKONY FELHASZNÁLÁSA AZ AGRÁR -SZEKTORBAN Készítette: Herdon Erika Budapest

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 0. A FEJLESZTÉSI TERV KIDOLGOZÁSÁNAK FELTÉTELEI...1

TARTALOMJEGYZÉK 0. A FEJLESZTÉSI TERV KIDOLGOZÁSÁNAK FELTÉTELEI...1 TARTALOMJEGYZÉK 0. A FEJLESZTÉSI TERV KIDOLGOZÁSÁNAK FELTÉTELEI...1 0.1. Általános jellemzők...1 0.1.1. A tervezés menete... 1 0.1.2. Az NFT keretei... 2 0.1.3. A Nemzeti Fejlesztési Terv tartalmi elemei...

Részletesebben

Új telephely létesítése, üzemépület építése Zemplénben

Új telephely létesítése, üzemépület építése Zemplénben Projekt azonosító száma: HUSK/1101/1.6.1./0300 Projekt rövid neve: CROSSEDU Projekt címe: Gazdasági szakemberek képzése országhatáron átnyúló távoktatási hálózatban / Cezhraničné diaľkové štúdium ekonomických

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HALÁSZATI OPERATÍV PROGRAMJA 2007-2013

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HALÁSZATI OPERATÍV PROGRAMJA 2007-2013 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUMA 1. AZ OPERATÍV PROGRAM MEGNEVEZÉSE, TAGÁLLAM A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HALÁSZATI OPERATÍV PROGRAMJA 2007-2013 Budapest, 2008. augusztus

Részletesebben

HUMÁNERŐFORRÁS-FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK GYŐR TÉRSÉGÉBEN KÉT GYAKORLATI PÉLDÁN KERESZTÜL

HUMÁNERŐFORRÁS-FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK GYŐR TÉRSÉGÉBEN KÉT GYAKORLATI PÉLDÁN KERESZTÜL Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Nemzetközi Kommunikáció szak Nappali tagozat Európai Kapcsolatok szakirány HUMÁNERŐFORRÁS-FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK GYŐR TÉRSÉGÉBEN KÉT GYAKORLATI

Részletesebben

INFOSTRADA Klaszterfejlesztési koncepció és cselekvési terv

INFOSTRADA Klaszterfejlesztési koncepció és cselekvési terv INFOSTRADA Klaszterfejlesztési koncepció és cselekvési terv 1 Tartalomjegyzék BEVEZETÉS... 3 1. A KLASZTERBEN RÉSZTVEVŐ SZERVEZETEK... 4 1.1 ALBACOMP RI KFT.... 4 1.2 PROJEN KFT... 7 1.3 SOFTLAB BT....

Részletesebben

Új Magyarország Vidékfejlesztési Program

Új Magyarország Vidékfejlesztési Program Új Magyarország Vidékfejlesztési Program Budapest 2007. február 7. Rövidítések AK AVF AVHGA AVOP ÁE BAT BÉSZ CMEF EEA EHA EiC EK EMOGA EMVA ENAR ERFA ESZA EU EUME ÉTT FÖVÉT FVM GDP HACS HOPE HVK HVI ICT

Részletesebben

I. fejezet. Az Európai Unió támogatási rendszere

I. fejezet. Az Európai Unió támogatási rendszere I. fejezet Az Európai Unió támogatási rendszere TU1.UT TUAZ Az EU támogatási rendszere Tartalomjegyzék EU ÉS PÁLYÁZATAIUT 5 TU1.1UT TUNEMZETI FEJLESZTÉSI TERV (NFT)UT... 6 TU1.1.1UT TUA Nemzeti Fejlesztési

Részletesebben