Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) Fax: (06-92)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930"

Átírás

1 Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) Fax: (06-92) FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági Fiskola Pénzügyi és Számviteli Fiskolai Kar Zalaegerszegi Intézete Könyvtárának online szakdolgozat-archívumából származik. A szerzi és egyéb jogok a dokumentum szerzjét/tulajdonosát illetik. Ha a szerz vagy tulajdonos külön is rendelkezik a szövegben a terjesztési és felhasználási jogokról, akkor az megkötései felülbírálják az alábbi megjegyzéseket. Ugyancsak a felels azért, hogy ennek a dokumentumnak az elektronikus formában való terjesztése nem sérti mások szerzi jogait. Az archívum üzemelteti fenntartják maguknak azt a jogot, hogy ha kétség merül fel a dokumentum szabad terjesztésének lehetségét illeten, akkor töröljék azt az online szakdolgozattár állományából. Ez a dokumentum elektronikus formában szabadon másolható, terjeszthet, de csak saját célokra, nem-kereskedelmi jelleg alkalmazásokhoz, változtatások nélkül és a forrásra való megfelel hivatkozással használható. Minden más terjesztési és felhasználási forma esetében a szerz/tulajdonos engedélyét kell kérni. Ennek a copyright szövegnek a dokumentumban mindig benne kell maradnia. A szakdolgozat szerzje a dokumentumra vonatkozóan az alábbi felhasználási engedély-nyilatkozatot tette: Alulírott, a Budapesti Gazdasági Fiskola Pénzügyi és Számviteli Fiskolai Kar Zalaegerszegi Intézete végzs hallgatója kijelentem, hogy fent nevezett oktatási intézmény, oktatási és tudományos, non-profit célokra számítógépes hálózaton (pl. interneten) vagy egyéb számítógépes adathordozón közzéteheti az intézménynél benyújtott szakdolgozatomat. Jelen nyilatkozat a hatályos szerzi jogszabályok értelmében nem kizárólagos, idtartamra nem korlátozott felhasználási engedély. A felhasználás, terjesztés a kutatást végz felhasználók számára, magáncélra ideértve a másolatkészítés lehetségét is - történhet úgy, hogy az a felhasználó(k) jövedelemszerzése vagy jövedelemfokozása célját közvetve sem szolgálhatja és nem-kereskedelmi jelleg alkalmazásokhoz is csak változtatások nélkül és a forrásra való megfelel hivatkozással használható. A szerzi és tulajdonosi jogok, valamint az üzleti célú felhasználási lehetségek továbbra is fent nevezett szerzt illetik. Hozzájárulok, hogy azonos feltételekkel a fenti felhasználási, terjesztési jogokat az oktatási intézmény harmadik személyre elssorban az Országos Széchényi Könyvtár Magyar Elektronikus Könyvtárára ruházhassa át. Kijelentem, hogy nyilatkozatommal csak saját valós jogaimat gyakoroltam, így ez a gesztusom mások jogviszonyát és érdekeit nem csorbítja szakdolgozatommal kapcsolatban.

2 BUDAPESTI GAZDASÁGI FISKOLA PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FISKOLAI KAR SZAKDOLGOZAT Kiss Ferenc Nappali Számvitel Vállalkozási 2003

3 BUDAPESTI GAZDASÁGI FISKOLA PÉNZÜGYI SZÁMVITELI FISKOLAI KAR Küzdelem a talponmaradásért, avagy a Szervezett Élelmiszerboltok Láncolata Kft Küls szakmai konzulens: Helt István Operatív konzulens: Némethné dr. Gergics Márta Kiss Ferenc Nappali Számvitel Vállalkozási 2003

4 TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés 4 2. Kiskereskedelem, nagykereskedelem Kiskereskedelem Nagykereskedelem Az élelmiszer-kereskedelem privatizációja A belkereskedelem alakulása az ötvenes évek elejétl Az élelmiszer-kereskedelem szervezete A közértprivatizáció A vidéki élelmiszer-kiskereskedelem privatizációja A füszértek privatizációja Hálózatok versenye A külföldi befektetésekre vonatkozó szabályozások a 90-es évek közepén A közép-kelet európai országok külföldi befektetéseire vonatkozó szabályozásai a 90-es évek közepén Magyarország A SZÉL Kft. alapításának elzményei A SZÉL Kft. alapítása és fejldése Alapítás Együttm>ködés más üzletláncokkal Napsugár-üzletlánc A SZÉL Kft. célkit>zése A partnerek megkeresése Közvetlen és közvetett partnerek A szerzdés tartalma, vállalt kötelezettségek A kedvezmények eljutása a kiskereskedkhöz Az akciók Csendes akció Újságos akció Az újságos akcióval kapcsolatos problémák Változások a kereskedelemben A kereskedelmi láncok terjeszkedésének fbb trendjei Magyarországon és a világon

5 A jelenlegi követelményrendszer elemei A SZÉL Kft. gazdálkodása A HACCP-rendszer és a vele kapcsolatos teendk Mi a HACCP? Fogalom meghatározások Alapelvek A HACCP-rendszer alapelveinek alkalmazása Alkalmazás A HACCP alkalmazásának logikai sorrendje A jelenlegi helyzet a kereskedelemben A SZÉL Kft. feladatai a HACCP-rendszerrel kapcsolatban Utószó Irodalomjegyzék sz. melléklet: Tagi keretszerzdés sz. melléklet: Szállítói szerzdés sz. melléklet: Akciós újság. 62 3

6 1. Bevezetés Dolgozatom témájául egy már évek óta aktuális problémát választottam, s megpróbáltam e probléma okait megkeresni, s az egyik lehetséges megoldást képvisel céget bemutatni, hogy vezeti és tagjai miképpen próbálják meg orvosolni ezeket a napi gondokat. A probléma a következ: Az utóbbi években, amikor gombamód szaporodnak a városokban és környékükön a hatalmas hipermarketek sokkolóan alacsony akciós áraikkal és széles kínálatukkal, nagyon nehéz a mégoly hangulatos és barátságos kis családi vállalkozásoknak megtartani fogyasztóikat. Nem képesek felvenni a versenyt a multikkal, akik mivel hatalmas mennyiségeket forgalmaznak jelents engedményeket tudnak kiharcolni a szállítóktól. Ezt a kis üzletek nem tehetik meg. Egy lehetség kínálkozik csupán a számukra. Összefogni, és egységesen fellépni a szállítókkal szemben, egységes arculatot mutatni a fogyasztók és partnerek felé egyaránt. Ezt a lehetséges alternatívát, mellyel a kiskereskedk a túlélésüket biztosíthatják, az elmúlt években több szakember is nyilatkozatában kifejtette: Így például 1997-ben Imre István a Skála-Coop Rt. elnök-vezérigazgatója a Piactükörben megjelent cikkben: Fontos a vevkör igényeinek felmérése, de még fontosabb, hogy a vállalkozók ne sajnálják feladni önállóságukat. Ma a kisboltok tulajdonosai és a vendéglsök nagy része a cash and carry üzletekben gyakorlatilag kiskereskedelmi áron vásárolnak. Ha a beszerzésben együttm>ködnének, lényegesen jobb pozíciót harcolhatnának ki maguknak a szállítóknál és a termelknél., vagy 1998-ban Vámos György, az Országos Kereskedelmi Szövetség ftitkára a Kereskedelmi Élet cím> folyóiratban: A kisüzletek hátránya az árubeszerzésben az áraknál jelentkezik. Számukra a lehetséges túlélési stratégiák egyike a kereskedelmi láncokhoz, illetve a közös beszerzési társulásokhoz való csatlakozás. 4

7 Nos a Szervezett Élelmiszerboltok Láncolata Kft. is egy ilyen beszerzési társulás, melynek alapítói is hasonló gondokkal küszködtek az üzletlánc alapításának idején. 2. Kiskereskedelem, nagykereskedelem A témával kapcsolatos két igen fontos fogalomról van szó, mit is jelentenek ezek? 2.1. Kiskereskedelem A kiskereskedelem mindazon tevékenységeket foglalja magában, amelyek az áru vagy szolgáltatás közvetlen, személyes, tehát nem üzleti célú felhasználására szolgáló értékesítését jelentik a végs fogyasztónak. A kiskeresked vagy a kiskereskedelmi bolt olyan üzleti vállalkozás, amelynek forgalma alapveten a kiskereskedelembl származik Bármely szervezet, amely ilyen irányú tevékenységet végez függetlenül attól, hogy termel, nagykeresked vagy kiskeresked kiskereskedelmi feladatot lát el. Nem számít, hogy milyen úton árusítja a termékeket vagy szolgáltatásokat (személyesen, postán keresztül, telefonon vagy automatával), vagy hol kerülnek azok értékesítésre (boltban, utcán vagy a fogyasztó lakásán). A keresked8k típusai: A kiskereskedelmi szervezetek nagyon változatosak és egyre újabb formák t>nnek fel. Sokféle osztályozásukat ajánlják. Így beszélhetünk bolti kiskereskedelemrl, bolt nélküli kiskereskedelemrl valamint kereskedelmi szervezetekrl: Bolti kiskereskedelem: a fogyasztók ma a termékhez és szolgáltatásokhoz az üzletek széles választékában juthatnak hozzá. A legfontosabb és a legtöbb országban megtalálható kiskereskedelmi bolttípusok nyolc kategóriába sorolhatók: szaküzletek, áruházak, szupermarketek, kényelmicikk-boltok, diszkontboltok, árengedményes kiskereskedk, szuperáruházak és katalógus-áruházak bemutatótermei. Talán a legjobban ismert kiskereskedelmi típus az áruház. 5

8 Bolt nélküli kiskereskedelem: az áruk és szolgáltatások többsége az üzletekben talál vevre, a bolt nélküli kiskereskedelem a hagyományosnál gyorsabban növekszik. A bolt nélküli kiskereskedelem négy kategóriába osztható: közvetlen értékesítés, direkt marketing, automaták és beszerzési szolgáltatások. Kereskedelmi szervezetek sok kiskereskedelmi egység független vállalkozó tulajdonában van, mégis a boltok egyre nagyobb száma tartozik valamilyen szervezethez. A kiskereskedelmi vállalatok a mennyiségi hatékonyságra törekszenek. Kihasználják a nagy mennyiségben történ beszerzés, márkáik széles kör> ismertsége és a jobban képzett alkalmazottak nyújtotta elnyöket. A szervezeti kiskereskedelem legfontosabb változatai: a társas csatornák, az önkéntes csatornák, a kiskereskedelmi szövetkezetek, a fogyasztási szövetkezetek, a franchiseszervezetek és az értékesít konglomerátumok Nagykereskedelem A nagykereskedelem minden olyan termék- vagy szolgáltatásértékesítési tevékenységet magában foglal, amelyek során viszonteladóknak vagy üzleti felhasználóknak értékesítünk. A nagykereskedelembe nem tartoznak az alapveten termeléssel foglalkozó gyártók és kiskereskedk. A nagykereskedk (más szóval disztribútorok) több szempontból különböznek a kiskereskedelemtl. Elször, a nagykereskedk kevesebb figyelmet fordítanak a promócióra, a légkörre és az üzlet helyére, mert fként üzleti partnerekkel és végs fogyasztóval foglalkoznak. Másodszor, a nagykereskedelmi tranzakciók rendszerint nagyobb volumen>ek, és szélesebb üzleti területet fednek le mint a kiskereskedelmiek. 3. Az élelmiszer-kereskedelem privatizációja 3.1. A belkereskedelem alakulása az ötvenes évek elejét8l A szocialista belkereskedelem ötvenes évek elejére kialakult szervezeti rendszere f vonásaiban egészen a rendszerváltásig fennmaradt. Ennek lényege az egy szervezet-egy 6

9 feladat elv következetes megvalósítása. A szervezetek elkülönülésének alapelvei a következk voltak: A hierarchia elve: a gazdasági tevékenységek egészét feladatokra, majd újabb és újabb részfeladatokra bontó irányítási elvnek megfelelen a szervezetek egy piramisszer>en felépül hierarchikus rendszer részei. Tevékenységi elv: a termel-, kül-, nagy- és kiskereskedelmi tevékenység el van különítve egymástól. Profilelv: a vállalatok és boltjaik profilja a forgalmazható termékek köre központilag rögzített. Területi elv: a vállalatok meghatározott közigazgatási területen m>ködnek, de ott a tevékenységi körükbe tartozó más tevékenységgel nem foglalkozhatnak. A kivételek elve: a kivételek valamilyen gyakorlati megfontolás következményei. Ezek többnyire nem sértik az egy feladat-egy szervezet elvet; például amikor a gyorsan romló termékeknél a termel látja el a nagykereskedelmi funkciót, vagy valamilyen speciális funkciójú vállalatra vonatkoznak, amikor az átfedés elkerülhetetlen, de jelentéktelen. A változások elve: a szervezeti rendszerben a változások például összevonások nem érintik az egy feladat-egy szervezet elvet. Az ellátási felel8sség elve: az új gazdasági mechanizmus évi meghirdetése után lehetségesség vált a verseny; így a hierarchikus szintek, a profilok, a területi határok és tevékenységi körök átlépése. A kormányzati és tanácsi irányítás azonban mindenekeltt az eredeti feladat ellátását kívánta meg a tle függ szervezetektl. Ezért a versenyben vesztésre álló szervezetek védelmében fellépve, a szabályozórendszert azok érdekeihez igazítva, a vállalatvezetk politikaiszemélyi függését is saját ellátási szempontjaik szolgálatába állítva, viszonylag sz>k, bár egyre tágabb keretek közé szorította a versenyt. Az új gazdasági mechanizmus bevezetése, majd hatókörének korlátozása után a nyolcvanas évek vállalati önállóságot növel, kisvállalkozásokat engedélyez, a nemzetközi kapcsolatokat bátorító gazdaságpolitikája ismét jelentsen javította a rendszer rugalmasságát. A vállalatok adottságai azaz felépítésük mennyire volt távol a piacgazdasági körülmények között szokásostól azonban meglehetsen különböz lehetséget teremtett a piaci alkalmazkodásra, s így a vállalatokat igen eltér pozícióban 7

10 érte a rendszerváltás. A kiskereskedelemben a nyolcvanas évek elején bevezetett úgynevezett új üzemeltetési formák egyes vállalatokat (pontosabban vállalati központokat) már létükben fenyegettek, hiszen ezeknek a központoknak piacgazdasági viszonyok között szinte semmiféle reális funkciója nem volt. Ahol viszont a kiskereskedelmi vállalatok, illetve központjaik jelents közvetlen (vagyis nem a nagykereskedelemtl történ) beszerzést alakítottak ki, a piacgazdasági átmenet sokkal zökkenmentesebbnek ígérkezett. A változások által legkevésbé érintett, a központi elosztás logikáját szervezetében leginkább megrz nagykereskedelem esetében igencsak kérdéses volt, hogyan lesznek képesek megfelelni a piacgazdaság követelményeinek. A közvélemény számára azonban egyáltalán nem volt nyilvánvaló, hogy a piacgazdasági átalakulás mennyire leértékelheti az ellátás korábbi tartópilléreinek jelentségét, s ezzel piaci értékét. Míg 1989-ben a kiskereskedelmi forgalom 60 százalékát állami vállalatok, 30 százalékát szövetkezetek és 10 százalékát magánkereskedk látták el, 1998-ra az állami kereskedelem gyakorlatilag megsz>nt, az áfészek forgalmi részaránya pedig 5 százalék körülire csökkent. A privatizáció 1998-ra gyakorlatilag befejezdött, egy a Gazdasági Minisztériumban 1998 novemberében készített tájékoztató szerint már csak a Ravill végelszámolása és az észak-magyarországi Piért értékesítése nem ért véget Az élelmiszer-kereskedelem szervezete A magyarországi élelmiszer-kereskedelem tervgazdaságban kialakult rendszerének merevsége az iparcikk-kereskedelemnél is jóval lassabban oldódott. A kiskereskedelemre vidéken a megyei elkülönültség volt jellemz, a megye városaiban egy tanácsi alapítású, többnyire csak élelmiszerrel és vegyi cikkekkel foglalkozó kiskereskedelmi vállalat, a községekben pedig a területen m>köd áfész üzemeltette a boltokat. Csak a Csemege volt országos kiskereskedelmi vállalat. Budapesten 11 közért m>ködött, egy a Budapesti Közért kivételével szigorúan meghatározott két-három kerületben. Emellett egyes, fleg küls kerületekben áfész boltok is voltak, s speciális profiljában választási lehetséget jelentett a Budapesti Édességbolt Vállalat is. Az élelmiszer és vegyi áru nagykereskedelmével 10 úgynevezett füszért vállalat foglalkozott, ugyancsak területileg elkülönülten. Emellett néhány speciális profilú hallal, baromfival, déligyümölccsel foglalkozó élelmiszer-nagykereskedelmi vállalat is m>ködött. A nyolcvanas években ez az elkülönültség már oldódott, de továbbra is jellemz volt. 8

11 Az élelmiszer-kiskereskedelem üzleteinek jelents része, mint tíz fnél kevesebb ft foglalkoztató egység az 1990 szeptemberében elfogadott elprivatizációs törvény hatálya alá tartozott. Ezeket a vállalatokat versenytárgyalás keretében egyenként kellett értékesíteniük. A vállalatok természetesen ellenérdekeltek voltak az elprivatizáció lebonyolításában, hiszen ezzel maguk alól szervezték ki a vállalatot. Sárközy Tamás megfogalmazása szerint: A törvény azt szándékolta, hogy elbb a piszkos munkát elvégezteti a vállalatokkal, utána pedig a feleslegessé vált vállalati központokat megsz>nteti. A baj csak az volt, hogy ez az elgondolás az érintett vállalati vezetk eltt is teljesen világos volt. Ez megmutatkozott a bejelentési kötelezettség késedelmes teljesítésében, a felmentési kérelmekben, a nem egyértelm> esetekkel kapcsolatos viták elhúzásában. A törvény szerint a kikiáltási árat az ÁVÜ szakérti elemzések alapján állapította meg, s ezekre az elemzésekre részben a vev megtalálásában való ellenérdekeltség, valamint az esetleges visszaélési vád elkerülése érdekében az érintett vállalat esetenként olyan hatást gyakorolt, hogy az irreálisan magasan lett megállapítva, így a versenytárgyalás eredménytelen maradt. (A magas ár egyébként a nagyobb bevétel miatt az ÁVÜ-nek is érdeke volt, a kudarcban pedig egyéb szempontoknak, például egyes üzletek profilkötöttségének is szerepe lehetett.) Emellett a boltok mintegy egyharmadáról kiderült, hogy legalábbis rögtön nem lehet privatizálni ket, hiszen például a szerzdés és bérleti rendszerben m>köd boltvezetk nem voltak kötelezhetk a szerzdésük lejárt eltti privatizációra. Az árverések meghirdetését hosszú hónapokig késleltette a vállalkozók számára szükséges hitelek körüli huzavona. Így 1991 végéig az üzleteknek csak töredéke kelt el. Ezt viszont már a folyamat felgyorsulása követte, s az üzletek túlnyomó többségének privatizációja 1993 végére befejezdött. Néhány jogilag bonyolult ügy azonban még 1999-ben is lezáratlan maradt A közértprivatizáció Az Ipari és Kereskedelmi Minisztérium 1990 végén, mintegy az elprivatizáció folytatásaként kezdeményezte az élelmiszer-kiskereskedelem, ezen belül is fleg a budapesti közértvállalatok decentralizációval és reorganizációval összekötött privatizációját. A minisztériumi elgondolás szerint Budapesten három, külföldi tke bevonására és vidéki terjeszkedésre, más boltok magához kapcsolására is alkalmas áruházi lánc 9

12 alakulhatna ki a Budapesti Közért, a Csemege, valamint esetleg a Skála-Coop körül. A közértprivatizáció az elprivatizációhoz hasonlóan sokáig elhúzódott. A minisztérium és az ÁVÜ ellentétes nézeteik után meghatározták a célt, mely alapján elkezdték a közértprivatizációt. Mi szerint lehetvé kell tenni, hogy akár hazai vagy külföldi befektetk ajánlatot tehessenek az akkori vállalati keretektl eltér, lehetség szerint a fváros egész területét átfogó közepes vagy nagyobb méret> élelmiszer-kereskedelmi társaságok kialakítására ben a Csemege a Meinl tulajdonába került, 1992-ben már hálózat kialakítására alkalmas boltok többségét a Tengelmann-érdekeltség> Plus, az osztrák Spar, a belga érdekeltség> Duna Füszért késbb Profi néven szervezd üzletlánca és a magyar CBA Egyesülete szerezte meg, majd 1993 végéig a többi is a felsorolt csoportok kezébe került ben került sor a Budapesti Közért privatizációjára, s 1996-ban befejezdött a közértprivatizáció A vidéki élelmiszer-kiskereskedelem privatizációja A kilencvenes évek elején a privatizáció jellegzetes formája a megyei élelmiszerkiskereskedelmi vállalatok egy az egyben történ, vagyis a korábbi monopolhelyzetüket nem érint eladása volt külföldi befektetk részére. Ilyen módon került a vas megyei Nyugat Rt. a Csemege-Julis Meinl, a komárom megyei Generál Rt. az osztrák Spar, a gyrsopron megyei DLK és Sopker vállalatokból alakult Globál TH Rt. pedig a Tesco kezébe. Természetesen új vállalkozások megjelenése, a privatizált vállalatokon belül végrehajtott racionalizálás a gazdaságtalannak minsített vagy a profilba nem ill boltok eladása révén a verseny a korábbinál jóval ersebb lett, de nem, vagy csak lassan változott a korábbi monopolhelyzet> cégek dominanciája. A tények azt mutatják, hogy a kereskedelemben idközben a verseny részben az elprivatizáció, részben a sok új magánkereskedés, a lassan kialakuló nagyméret> kis- és nagykereskedelmi láncok, a hipermarketek és bevásárlóközpontok terjedése következtében a korábbitól egészen eltér intenzitású lett. A minisztérium által képvisel álláspont ebben a helyzetben már a reorganizáció esetében kifejezetten a piac iránti bizalmatlanságot tükrözte, hiszen arra a vállalatok saját maguk is rákényszerültek. A decentralizációs törekvések indokoltnak, de kisség megkésettnek, és a gyakorlatban csak korlátozottan érvényesíthetnek bizonyult. Ugyanakkor éppen a verseny már kialakult ereje következtében ez összességében nem okozott korrigálhatatlan károkat. Például a kialakuló üzletláncok többnyire fokozatosan megszabadultak a tevékenységi körükhöz nem 10

13 illeszked, számukra gazdaságtalan egységektl aminek következtében területi monopolhelyzetük csökkent -, miközben 1994, vagyis a privatizáció nagy részének lezárulása után teljesen új, nagy alapterület> hipermarketeket és bevásárlóközpontokat épít piaci szereplk jelentek meg a piacon A füszértek privatizációja A kilencvenes évek elejére de már a nyolcvanas évek végétl a füszért vállalatok (élelmiszer- és vegyi áru nagykereskedelmi vállalatok) többsége nehéz helyzetbe került, a kiskereskedelemért, a növekv számú mozgékony magánkereskedért egymással kezddött meg a harc mindinkább kiegészült a kiskereskedelemmel folytatott versenyfutással is. A kiskereskedelem ugyanis, ahol lehetett, megkerülte a nagykereskedelmet, a kialakuló láncok mindinkább a termelktl közvetlenül, lehetleg saját központi raktárukon keresztül szervezték be az árut. (Ehhez gyakran a korábbinál jobb partnert találtak az értékesítési nehézségekkel küzd, illetve már privatizált termelcégek egy részében is.) Válaszképpen a füszértek már a nyolcvanas évektl kezdve esetenként némi minisztériumi ösztökélésre hozzákezdtek saját kiskereskedelmi hálózatuk kialakításához, majd a megnövekedett számú nagykeresked gyors kiszolgálására alkalma C+C (Cash & Carry fizess és vidd) áruházakat hoztak létre. A nagy, külföldi érdekeltség>, tkeers kereskedelmi láncok központi beszerzése azonban kivédhetetlen csapást mért e vállalatcsoportra. A minisztérium már idézett elterjesztésének megállapítása szerint a C+C és az ugyancsak terjed lakossági diszkontértékesítés a füszért vállalatok forgalmában általában 5 százalék alatt van, mivel nincs pénzügyi forrásuk az alkalmazkodásra. Ráadásul az átalakulások jellemzen egy az egyben vagyis decentralizáció nélkül történtek, s a kiskereskedelemmel közös átalakulásra sem történt kezdeményezés. A privatizált cégek egy része racionalizálta tevékenységét: a profiljába nem ill, feleslegessé vált, veszteséget okozó egységeket értékesítette, illetve ha erre idejében nem volt képes, akkor erre felszámolás keretében került sor. A hagyományos úgynevezett túrajáratokon, a bolti rendelést egy-két héttel követ szállításokon alapuló nagykereskedelmi tevékenység szinte teljesen megsz>nt. Az önállóan megmaradt nagykereskedelmi cégek általában csak a magánkereskedk kiszolgálására alakalma C+C áruházaikat, illetve nagy alapterület> kiskereskedelmi egységeiket tartották meg. E cégek többnyire tkeszegények, kisméret>ek voltak miközben nagykereskedelmi profiljuk 11

14 korszer>nek mondható C+C egységei számára is versenytársként jelent meg a rendkívüli tkeers és agresszív üzletpolitikát követ Metro. Ezért e cégek piaci helyzete bizonytalanná vált. Eladott, illetve felszámolt raktáraik a nagy külföldi, magyar és áfész tulajdonban lev kereskedelmi üzletláncok központi raktáraiként, illetve termel és külkeresked cégek lerakataiként m>ködnek. A tkeersek saját maguk is törekednek üzletlánc kialakítására ezt a leglátványosabban talán a Duna Füszért Rt. Profi üzlethálózata illusztrálja, de ide sorolható az Alfa Mi családunk nev>, franchise-jelleg> próbálkozása is. A privatizáció kapcsán jól megfigyelhet a külföldi és hazai tulajdonba került cégek láncosodása, vagyis a többé-kevésbé önálló arculatú, saját központi beszerzésre támaszkodó üzlethálózat kialakítása. Az önálló boltok a C+C rendszer> nagykereskedelmi lerakatokhoz kötdnek, az egységesülés jelei körükben is tapasztalhatók. Erre a növekv, a kilencvenes évek elején még csak kevesek által elképzelhetnek tartott ersség> verseny kényszeríti ket, mivel csak így van mód a versenyképes értékesítési és beszerzési árakhoz szükséges méretnagyság elérésére Hálózatok versenye A privatizáció kezdettl csak az egyik útja volt a kereskedelem m>ködési mechanizmusa átalakításának, a verseny ersítésének, a piaci szereplk száma növelésének. Az élelmiszer-kereskedelemben helyesebben napicikk-kereskedelemben a privatizációs folyamat mellett kezdettl versenyt bvít hatása volt a sok új, önálló kisbolt megnyitásának. Ezek ugyan gyakran tkeszegény, kényszervállalkozás jelleg>ek voltak, de szolgáltatásaikkal például a lakóhelyhez való közelségükkel, nyitva tartásuk idejével, esetenként a legalitás határán mozgó módszereikbl is következ olcsó áraikkal mégiscsak versenyt jelentettek. Számukat korábban a statisztika ugyan jelentsen túlbecsülte, elszaporodásuk azonban mindenki számára nyilvánvaló tény volt. Már a kilencvenes évek elejétl néhány nagy, külföldi tulajdonú kereskedelmi cég nem, vagy nem elssorban a privatizáció, hanem új áruházak építése révén kezdte meg országos fiókhálózatának kiépítését. Kezdetben a Tengelmann, a Delhaize, a Julius Meinl vagy a Tesco elssorban a privatizációban vett részt, míg a Spar és a Penny Market áruházakat üzemeltet Rewe inkább új üzleteket épített. 12

15 A nyugati kereskedelmi hálózatok miként késbb hipermarketek és bevásárlóközpontok is elször dönten Budapesten és környékén, illetve Észak- Dunántúlon, majd fokozatosan a többi nagy lehetleg bevásárló turizmus vonzására alkalmas településen vetik meg a lábukat, s fokozatosan haladnak a fejletlenebb, illetve kisebb vásárlóerej> keleti országrészek, illetve közép- és kisvárosok felé. Ezekben mint az elzekben is láttuk a privatizáció során inkább a hazai tke szerzett pozíciókat, azonban jelenleg már itt is terjeszkednek a külföldi cégek. Penny Market már évek óta számos közepes méret> városban m>ködik, de kelet felé nyomulnak a többiek is. Az igazi sokkhatást azonban a külföldi tke által finanszírozott, nagy alapterület>, zöldmezs beruházások formájában létrejött hipermarketek és bevásárlóközpontok megjelenése okozta. E folyamat lényegében 1994-ben kezddött meg, amikor a Metro egyszerre két áruházát nyitotta meg Budapesten, majd 1996-ban az els bevásárlóközpontok átadásával kapott új lendületet ben a Metro már kilencedik eddigi legnagyobb és egyben jellemz módon immár az ország keleti részén, Nyíregyházán felépült C+C áruházát adta át. A Metro Nagykereskedelmi Kft. elvben nem tartozik a kiskereskedelemhez, mivel elvileg csak vállalkozók látogathatják, a csomagolás és az árak a nagybani vásárlást ösztönzik. Ennek ellenére többek között a társkártyák révén a Metro vásárlói között nagyon sok a házastárs, az áruházak funkciójukat tekintve hipermarketeknek tekinthetk. A verseny a legnagyobb kereskedelmi szervezeteket is terjeszkedésre és növekedésre, st a szállítókkal való kedvezbb pozíció elérése érdekében erik más partnerekkel való egyesítésére készteti. Listázási ár, polcpénz, árengedményes akciók és megnyújtott fizetési határid ezek azok a többnyire külföldi tkével alakult élelmiszer-kereskedelmi hálózatok által meghonosított fogalmak, amelyekrl az ezeket kikényszerít kereskedk, de az árut szállító cégek sem beszélnek szívesen. Ez érthet is, hiszen az üzletláncok között éppúgy óriási a konkurenciaharc, mint a szállítókkal, ezért a megállapodások feltételei féltve rzött titkok. Jól megfigyelhet, hogy a kiskereskedelmi láncok a piacon igyekeznek megvásárolni immár a másodlagos privatizáció keretében azokat a vállalatokat vagy legalább azokhoz hasonlókat, amelyeket a privatizáció során nem sikerült. Emellett saját maguk is végrehajtják, csak immár saját elhatározásból, azokat a racionalizálási lépéseket a nagy- és kiskereskedelmi funkció integrálását, a hálózat arculatába nem ill egységek eladását -, amelyeket korábban a minisztériumi koncepció is szükségesnek tartott. Idközben a Spar megkezdte franchise-rendszerének kialakítását is. A beszerzési piacon pedig nagyságrendi változást hozott, hogy a nagyobb beszerzési méret érdekében a 13

16 Metro és a Spar Metspa néven már 1995-ben beszerzési társaságot hozott létre. Ugyanakkor párhuzamosan a Metro és a Spar együttm>ködésével a hasonló beszerzési nagyságrend érdekében a Csemege-Julis Meinl, a Profi és a Cora 1998-ben ugyancsak beszerzési társaság létrehozását jelentette be. Ennek tényleges létrehozatala eltt, 1999 során azonban a Csemege-Meinl a Profi belga tulajdonosainak érdekeltségébe is került. A Penny Market tulajdonosa a Rewe Ausztriában megvásárolta a magyar áruházi lánccal is rendelkez Billát. A Skála és a Centrum egyesülése révén a közös tulajdonos érdekeltségébe tartozó Plus és Kaiser s hálózat egyaránt bvült. A verseny az egyenként kisebb forgalmú boltokat, illetve boltcsoportokat, st az azok kiszolgálására szakosodott kisebb nagykereskedelmi szervezeteket is tulajdonosi egyesülésre, de legalább beszerzési társulások létrehozására ösztönzi, vagy inkább kényszeríti. Az egyes városok igen eltéren ítélik meg a bevásárlóközpontok jelentkezését. Például a miskolci és a pécsi polgármester az egészséges, összességében a lakosság érdekét szolgáló verseny velejárójának és a befektetk kockázatvállalásának tartja, ha esetleg túlzott fejlesztésekre kerülne sor. A szegedi városi vezetés viszont igaz itt már több nagy létesítmény m>ködik, illetve van épülben arról döntött, hogy nem enged több multinacionális céget a városba. Mint az alpolgármester kijelentette: számukra a belvárosi kiskereskedk fontosabbak, mint a hipermarketek, és azt is el szeretnék kerülni, hogy a nagy cégek leverjék az árakat, és kiszolgáltatott helyzetbe hozzák a termelket. A megváltozott helyzetet az alkalmazkodni kényszerül kis- és középvállalkozó kereskedk valóban gyakran méltánytalannak és versenyellenesnek tartják, s a Gazdasági Versenyhivatal beavatkozását igényli. A versenyhivatal álláspontja szerint azonban: Amíg nincs a láncok között káros összejátszás, termelvel kötött versenyt korlátozó megállapodás, addig a térnyerés a verseny természetébl fakad, és nem a hatékony résztvevk rovására érvényesül, vagyis addig a verseny pozitív hatásait érzékeljük (például az alacsonyabb árakban). A GVH kiindulópontja a verseny védelme, s nem a gyengébb, esetleg kevésbé hatékony versenytársak védelme, különösen nem olyan (korlátozó, megköt) szabályozás által, amely éppen a gazdasági hatékonyságot és a társadalmi felemelkedést szolgáló piaci verseny fenntartásához f>zd közérdeket sérti. Ugyanakkor a versenyhivatal szerint: A külföldi tapasztalatok azokat a hazai fejleményeket is alátámasztják, hogy a kiskereskedelmi koncentráció növekedésével, a bevásárlóközpontok és multinacionális láncok terjedésével gyakran komoly társadalmi 14

Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930

Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930 Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági

Részletesebben

Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930

Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930 Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági

Részletesebben

Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930

Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930 Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági

Részletesebben

Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930

Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930 Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági

Részletesebben

Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930

Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930 Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági

Részletesebben

Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930

Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930 Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági

Részletesebben

Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930

Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930 Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági

Részletesebben

Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930

Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930 Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági

Részletesebben

Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930

Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930 Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági

Részletesebben

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodási

Részletesebben

Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930

Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930 Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági

Részletesebben

Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930

Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930 Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági

Részletesebben

Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930

Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930 Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági

Részletesebben

Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930

Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930 Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági

Részletesebben

Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930

Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930 Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági

Részletesebben

Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930

Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930 Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági

Részletesebben

Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930

Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930 Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági

Részletesebben

Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930

Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930 Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági

Részletesebben

VERSENYELLENESEN ANTISZOLIDÁRIS - AVAGY AZ EGYETEMI-F ISKOLAI HALLGATÓK JUTTATÁSI ÉS TÉRÍTÉSI RENDSZERE

VERSENYELLENESEN ANTISZOLIDÁRIS - AVAGY AZ EGYETEMI-F ISKOLAI HALLGATÓK JUTTATÁSI ÉS TÉRÍTÉSI RENDSZERE Budapesti Mszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Hamvas Mihály Rozgonyi Eszter Szabó Imre Szabó Tibor VERSENYELLENESEN ANTISZOLIDÁRIS - AVAGY AZ EGYETEMI-FISKOLAI HALLGATÓK JUTTATÁSI ÉS TÉRÍTÉSI RENDSZERE

Részletesebben

Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930

Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930 Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági

Részletesebben

A magyar zöldség-gyümölcs ágazat stratégiai megvalósíthatósági tanulmánya

A magyar zöldség-gyümölcs ágazat stratégiai megvalósíthatósági tanulmánya A magyar zöldség-gyümölcs ágazat stratégiai megvalósíthatósági tanulmánya Készítette: FRUITVEB Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet 1118 Budapest, Villányi út 35-43. Készült a FVM Vidékfejlesztési,

Részletesebben

A MAGYAR GAZDASÁG VERSENYKÉPESSÉGE

A MAGYAR GAZDASÁG VERSENYKÉPESSÉGE BUDAPESTI MSZAKI ÉS GAZDASÁGGTUDOMÁNYI EGYETEM GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR MSZAKI MENEDZSMENT GAZDÁLKODÁS- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA A MAGYAR GAZDASÁG VERSENYKÉPESSÉGE A BME Mszaki

Részletesebben

XV. évfolyam 3. szám. Környezetvéd honatyák

XV. évfolyam 3. szám. Környezetvéd honatyák XV. évfolyam 3. szám Környezetvéd honatyák Néhány napos terepszemlét tartott a Balaton északi partján és nyugati medencéjében az Országgylés környezetvédelmi bizottsága. Október 10-én Tihanyban a tó vízminség

Részletesebben

D O K T O R I (Ph.D.) É R T E K E Z É S. Farmasi Attila. Nyugat-magyarországi Egyetem 2010.

D O K T O R I (Ph.D.) É R T E K E Z É S. Farmasi Attila. Nyugat-magyarországi Egyetem 2010. D O K T O R I (Ph.D.) É R T E K E Z É S Farmasi Attila Nyugat-magyarországi Egyetem 2010. Nyugat-magyarországi Egyetem Széchenyi István Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola D O K T O R I

Részletesebben

Családbarát munkahely, motivált alkalmazott -

Családbarát munkahely, motivált alkalmazott - Családbarát munkahely, motivált alkalmazott - praktikus információk mikro- és kisvállalkozások számára SEED Kisvállalkozás-fejlesztési Alapítvány Impresszum Szerkesztk: Balassa Andrea Horváth Anna Kissné

Részletesebben

Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930

Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930 Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági

Részletesebben

A NAGY PÉNZESZSÁK. Agrártámogatások a WTO és az Európai Unió tükrében. Antal Gabriella

A NAGY PÉNZESZSÁK. Agrártámogatások a WTO és az Európai Unió tükrében. Antal Gabriella A NAGY PÉNZESZSÁK Agrártámogatások a WTO és az Európai Unió tükrében Antal Gabriella TARTALOM Bevezet 4 I. Támogatások fogalma, csoportosítása 6 1. Támogatások az intézményi megközelítés alapján 6 1. 1.

Részletesebben

Szociális párbeszéd a kereskedelemben

Szociális párbeszéd a kereskedelemben Szociális párbeszéd a kereskedelemben A KSH besorolás szerint a G jelű nemzetgazdasági ág megnevezése: Kereskedelem, járműjavítás. (Az előző szabályozáshoz képest lényeges változás, hogy a korábban belkereskedelemhez

Részletesebben

Beszámoló az Országgyűlés részére

Beszámoló az Országgyűlés részére Gazdasági Versenyhivatal Beszámoló az Országgyűlés részére a Gazdasági Versenyhivatal 1998. évi tevékenységéről és a versenytörvény alkalmazása során szerzett, a verseny tisztaságának és szabadságának

Részletesebben

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodási

Részletesebben