KONSZOLIDÁLT FÉLÉVES JELENTÉS I. félév

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KONSZOLIDÁLT FÉLÉVES JELENTÉS. 2010. I. félév"

Átírás

1 K&H Bank Zrt. KONSZOLIDÁLT FÉLÉVES JELENTÉS I. félév Budapest, augusztus 30.

2 Tartalomjegyzék Kibocsátói nyilatkozat Konszolidált mérleg Konszolidált eredménykimutatás Konszolidált vezetőségi jelentés 2

3

4 Nemzetközi számviteli szabványok alapján készített konszolidált mérleg, konszolidált eredménykimutatás és közvetlenül a saját tőkében elszámolt konszolidált eredmény Adatok: millió Ft-ban Nem auditált Auditált KONSZOLIDÁLT MÉRLEG ESZKÖZÖK június december 31. Készpénz és Magyar Nemzeti Banknál elhelyezett betétek Pénzügyi eszközök Kereskedési célú eszközök Eredménnyel szemben valós értéken értékelt eszközök Értékesíthető eszközök Lejáratig tartott eszközök Hitelek és követelések Fedezeti célú származékos ügyletek Adójellegű követelések Nyereségadóból származó követelések Halasztott adó követelés Befektetések társult vállalkozásokban Tárgyi eszközök Immateriális javak Egyéb eszközök Eszközök összesen Adatok: millió Ft-ban Nem auditált Auditált KONSZOLIDÁLT MÉRLEG FORRÁSOK június december 31. Pénzügyi kötelezettségek Kereskedési célú kötelezettségek Eredménnyel szemben valós értéken értékelt kötelezettségek Amortizált bekerülési értéken tartott kötelezettségek Fedezeti célú származékos ügyletek Adójellegű kötelezettségek Nyereségadóból származó kötelezettségek Halasztott adó kötelezettség Céltartalék jövőbeli kötelezettségekre Egyéb kötelezettségek Kötelezettségek összesen

5

6 Adatok: millió Ft-ban Átsorolt Nem auditált Nem auditált KONSZOLIDÁLT EREDMÉNYKIMUTATÁS 2010 I. félév 2009 I. félév Kamat és kamatjellegű bevételek Kamat és kamatjellegű ráfordítások Nettó kamat és kamatjellegű bevétel Díj és jutalék bevételek Díj és jutalék ráfordítások (átsorolt) Nettó díj és jutalék bevétel Eredménnyel szemben valós értéken értékelt pénzügyi instrumentumok nettó eredménye és deviza átértékelés Értékesíthető pénzügyi instrumentumok nettó realizált eredménye Osztalék bevétel 2 1 Egyéb bevétel (átsorolt) Bevétel összesen Működési költségek személyi jellegű ráfordítások (átsorolt) általános adminisztratív költségek (átsorolt) tárgyi eszközök és immateriális javak értékcsökkenése (átsorolt) Értékvesztés hitelekre és függő kötelezettségekre egyéb eszközökre Társult vállalkozások eredménye Adózás előtti eredmény Nyereségadó Adózott eredmény

7

8 Konszolidált üzleti jelentés 1. Makrogazdasági környezet félévében az elemzők korábbi várakozásait kismértékben meghaladó ütemű bővülést mutat a magyar gazdaság: az élénkülő nemzetközi konjunktúrához kapcsolódóan az exportértékesítésre épülő ipari termelés (kétszámjegyű bővüléssel) ellensúlyozta a továbbra is gyenge belföldi keresletet. Milliárd Ft * GDP növekedés -6,3% +0,8% Államháztartás hiánya 4,2% 5,0% CPI (éves átlag) 5,6% 4,5% CPI (dec/dec) 4,0% 3,8% Folyó fizetési mérleg egyenlege (GDP %-ban) 0,2% 0,7% * előrejelzés (forrás: MNB, KSH és K&H Bank) első félévében a nemzetközi piacokon a befektetői hangulat változékony volt: az év elején a javuló egyensúlyi pozíciójának köszönhetően Magyarország kockázati megítélése tovább javult, később az IMF-fel folytatott tárgyalások felfüggesztésével kapcsolatos bizonytalanságok a kockázati prémiumok újbóli emelkedését, jelentős árfolyammozgásokat eredményezett. Az infláció (ill. inflációs várakozások) a jegybank középtávú céljainak megfelelően alakultak, így az év első négy kamatdöntő ülésén a monetáris tanács egyaránt bp-os kamatcsökkenésről döntött (ennek eredményeképpen a jegybanki alapkamat áprilisra 5.25%-ra csökkent a 2009 évvégi 6.25%- ról). A kedvezőtlen befektetői környezet további csökkenést nem tett lehetővé, és az elemzők többsége sem vár számottevő változást az év végéig a jelenlegi szinthez képest. 2. A bank stratégiai célkitűzései A K&H Bankcsoport egy univerzális bankbiztosító, amely kereskedelmi banki, lízing-, alapkezelői és biztosítási szolgáltatásokat nyújt magánszemélyek és vállalati ügyfelek (elsősorban kis- és középvállalkozások) számára. Annak érdekében, hogy tulajdonosaink és ügyfeleink elvárásainak megfeleljünk: - a nemzetközi tudást / gyakorlatot biztos helyi ismeretekkel ötvözzük; - minden ügyfelünknek modern banki és biztosítási szolgáltatásokat nyújtunk, amelyek az igényeikből indulnak ki, és versenyképes árakon biztosított szolgáltatásokat jelentenek. Ügyfelekre vonatkozó stratégia: Lakossági ügyfélkör: ügyfeleinket a különböző szegmensek speciális igényeihez igazodva szolgáljuk ki. Vállalati ügyfelek: a keresztértékesítésre fókuszálunk; továbbá bizonyos területeken fokozzuk az ügyfélszerzés intenzitását. Termékekre vonatkozó stratégia: Magánszemélyek: o Innovatív megtakarítási termékek és kiegészítő szolgáltatások, annak érdekében, hogy továbbra is megőrizhessük piacformáló szerepünket. o A hitelezés kibővítése magánszemélyek számára, a hitelkockázatok körültekintő figyelembevételével. o Erős fókuszban a tranzakciós szolgáltatások. 8

9 KKV: o Ügyféligényeknek megfelelő sztenderd termék, amelyet egyszerűsített folyamatok jellemeznek. o A hitelezési folyamat átalakítása, egyszerűbbé tétele. Vállalatok: o A K&H vállalati üzletága teljes körű szolgáltatásokat nyújtó terület, amely a hangsúlyt a disztribúciós csatornákra helyezi annak érdekében, hogy testre szabott megoldásokat nyújthassunk ügyfeleinknek. Disztribúciós csatornára vonatkozó stratégia: Fiókközpontú, többcsatornás disztribúciós megoldás: habár a csatornák sokszínűsége, a kizárólagos ügynökök szerepe, valamint a külső felek által üzemeltetett és távoli csatornák ugyancsak jelentős tényezőt képviselnek, a legfontosabb csatorna továbbra is széleskörű fiókhálózatunk marad. A Bankcsoport legfontosabb megkülönböztető jegyei: o közel vagyunk az ügyfeleinkhez: könnyű hozzáférés mind fizikai (kiterjedt fiókhálózat), mind pedig virtuális (távcsatornákat) értelemben; o az ügyfeleink nyelvén beszélünk (ügyfélbarát kommunikáció); o folyamatosan szem előtt tartjuk az ügyfelek egyedi igényeit és profilját (a felajánlott szolgáltatások mindig az ügyfelek valós igényeihez igazodnak); o a K&H Csoport egypontos kiszolgáló-egységként működik (univerzális pénzintézet). 3. A bankcsoport konszolidált tevékenységének jellemzői A Bankcsoport mérlegfőösszege első félévében 8%-ot meghaladó mértékben bővült, ezen belül az ügyfelekhez kapcsolódó hitel és betétállományok egyaránt 5-5% százalékkal nőttek december 31.- hez képest. A leányvállalatok összesített eszközállománya az előző évi záróértéken maradt (183 milliárd Ft). Jelentősebb mérlegfőösszeggel rendelkező leányvállalatok: Pannonlízing Zrt. (88 milliárd Ft), K&H Autófinanszírozó Zrt. (33 milliárd Ft). Milliárd Ft Vált december 31. június 31. Mérlegfőösszeg ,2% Hitelek és követelések ,6% Betétek ,0% ebből ügyfél betétek ,9% Saját tőke ,4% A konszolidált mérleg alakulásában a lényegesebb elemek a következők: A félév során a hitelek és követelések állománya közel 5%-kal bővült elsősorban a lakossági hitelállományhoz kapcsolódóan (amennyiben a számokat megtisztítjuk az árfolyamhatástól, akkor gyakorlatilag minden üzleti szegmensnél állománycsökkenést látunk). A teljes betétállomány bővülése elsősorban a tulajdonostól származó bankközi betétek növekedésének köszönhető. A lakossági betétek csökkenését a bank érdekeltségébe tartozó Alapkezelő által kezelt befektetési alapok állományának növekedése ellensúlyozta (ehhez kapcsolódóan az alapok által bankban elhelyezett betétállomány is jelentősen növekedett). Összességében a lakossági források közel 2%-kal csökkentek dec. 31-hez képest. A saját tőke 14,8 milliárd Ft-tal bővült az alábbi tényezők egyenlegeként: a év után tulajdonosnak kifizetett osztalék (-10,0 milliárd Ft a felhalmozott eredményben), tárgyévi eredmény (+23,0 milliárd Ft), cash-flow fedezeti tartalék és értékesíthető pénzügyi instrumentumhoz kapcsolódó átértékelési tartalékának növekedése (+1,8 milliárd Ft). 9

10 2010 első félévében a bankcsoport működési eredménye 44%-kal nőtt (2010: 46,5 milliárd Ft, 2009.: 32,3 milliárd Ft). A főbb üzleti eredménytételek kedvezően alakultak: A nettó kamat és kamatjellegű eredmény 6,7%-kal bővült I. félévéhez képest. A korábbi időszakhoz képest kedvezően alakuló hitelmarzsok mellett a betétekhez kapcsolódó nettó kamatmarzs is javulást mutat (2009. I. félévében a bank jelentős lakossági betéti kampányokat folytatott). Kiemelkedő mértékben, 23%-kal nőtt a jutalékeredmény a bázis időszakhoz képest (2010: 15,6 milliárd Ft, 2009: 12,7 milliárd Ft) elsősorban a befektetési alapokhoz kapcsolódó megnövekedett üzleti aktivitás eredményeképpen. Az eredménnyel szemben valós értéken értékelt pénzügyi instrumentumok nettó eredménye jelentősen csökkent (2010: 6,5 milliárd Ft, 2009: 10,2 milliárd Ft), 2009 első féléve kiemelkedő Treasury kereskedési tevékenységhez kapcsolódó bevételt tartalmazott. Az egyéb bevételek növekedése elsősorban korábbi évek peres ügyeihez kapcsolódó visszaírásokhoz / megtérülésekhez kapcsolható. A Bankcsoport I. féléves működési költsége közel 6%-kal csökkent (2010: 33,9 milliárd Ft, 2009: 35,9 milliárd Ft): o személyi jellegű költségek 0,7 milliárd Ft-tal, 4,3%-kal csökkentek az előző évhez képest, o az egyéb költség 7,5%-kal csökkent I. félévéhez képest. A félévében elszámolt hitelezési értékvesztés 17,1 milliárd Ft volt (2009 I. félév: 19,0 milliárd Ft) a hitelköltség mutató ennek megfelelően javulást mutat az előző időszakhoz képest (2010: 1.84%, 2009: 1.94%). A nem teljesítő hitelek aránya a hitelportfolió 7,3%-a volt az időszak végén (2009. jún 30: 4.6%). A Bankcsoport üzleti tevékenységét az alábbi mutatók jellemzik: vált I. félév I. félév Költség / bevétel hányados 52,7% 42,1% -10,6% Jutalékeredmény / összes bevétel 18,6% 19,4% +0,8% Hitelköltség mutató* 1,9% 1,8% -0,1% Működési bevétel / átlagos létszám 36,9 44,0 +19,2% Működési költség / átlagos létszám 19,4 18,5-4,5% Működési eredmény / átlagos létszám 17,5 25,5 +45,7% Hitel / betét arány 91,7% 97,5% +5,8% Tőke **/ összes forrás 7,6% 7,5% -0,1% Tőkemegfelelési mutató (Bázel II) *** 10,72% 12,33% +1,6% ROE (átlagos saját tőkével számolva) 8,7% 20,8% +12,1% ROA (átlagos mérlegfőösszeggel számolva) 0,5% 1,4% +0,9% * értékvesztés / (hitelállomány + garancia), évesítve ** a saját tőke mellett tartalmazza az alárendelt kölcsöntőkét is *** magyar felügyeleti szabályok szerint A legfontosabb hatékonysági mutatókat tekintve elmondható, hogy a bank pénzügyi teljesítménye tovább javult a korábbi időszakhoz képest. A magasabb bevétel, a csökkenő költséggel és alacsonyabb hitelezési veszteséggel együtt összességében javuló profitot eredményezett. 10

11 4. A stratégiailag fontos leányvállalatok bemutatása Lízingcsoport A Lízingcsoportot jelenleg 9 jogi személy alkotja 1. A cégintegráció és az optimális tevékenységi kör kialakításának eredményeként 2002 áprilisától már a következő cégek töltik be a Lízingcsoport portfoliónövelésre szánt aktív szerepet: Név Fő tevékenység Eszköz K&H Pannonlízing Zrt Kölcsönnyújtás személygépjármű, tehergépjármű, gép és berendezés, flotta K&H Autófinanszírozó Zrt. Pénzügyi lízing személygépjármű, tehergépjármű, gép és berendezés, flotta K&H Autópark Kft. Operatív lízing, flottakezelés (bérlet) személygépjármű, tehergépjármű, gép és berendezés, flotta K&H Eszközfinanszírozó Zrt. Pénzügyi lízing tehergépjármű, gép és berendezés K&H Eszközlízing Kft. Operatív lízing (bérlet) tehergépjármű, gép és berendezés K&H Ingatlanlízing Zrt. Pénzügyi lízing ingatlan A biztosításközvetítési tevékenységet a K&H Alkusz Kft. végzi. A cégcsoport legnagyobb cége a K&H Pannonlízing Zrt., súlya a portfolióban 65%. A K&H Lízingcsoport portfoliója június 30-án 125 milliárd Ft, amely 2%-os csökkenést jelent az előző év végéhez képest. A lakossági gépjármű finanszírozási tevékenység 2008 év végi megszüntetése a lakossági személygépjármű és a kereskedő finanszírozási portfolió folyamatos csökkenését eredményezte. Az első negyedév kihelyezési adatai alapján a Lízingcsoport a teljes lízingpiacon 2,2%-os, míg az aktív üzletágaiban 4,8%-os részesedést szerzett, 1,7 milliárd Ft-os új kihelyezéssel. A társaság 2009-től a vállalati és kkv ügyfélkörre koncentrál, vállalati finanszírozási termékeket kínál az Eszközfinanszírozási és Flottafinanszírozási üzletágaiban. Rendszereit és folyamatait ennek megfelelően fejlesztette, alakította 2010 első félévében is. K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. A Társaságnak továbbra is nehéz piaci körülmények közepette kell eredményeit elérnie. A pénz- és tőkepiaci helyzet némileg javult, a befektetési alapokban kezelt vagyon 15%-kal, míg összes kezelt vagyon 16%-kal emelkedett, mialatt a társaság működési eredménye 34%-kal haladja meg az időarányos tervet. Tovább folytatódik a korábbi években megkezdett innovációs stratégia (több új tematikájú termék előkészítése van folyamatban). A félév folyamán 8 új nyilvános tőkevédett alappal jelentkezett az Alapkezelő. Az első félévben eddig 4 alap alakult át nyíltvégűvé. A lejáró alapokhoz kapcsolódó értékesítési kampányoknak is köszönhetően a felszabaduló megtakarítások nagyobb része továbbra is befektetési alapokban maradt. Az intézményi portfoliókezelést illetően az ügyfélkör bővült, illetve tovább erősödött a már meglevő partnerekkel való együttműködés június végén az Alapkezelő 797 (az év elején 686) milliárd Ft vagyont kezelt, ebből a befektetési alapok állománya 609 milliárd Ft (év elején 529 milliárd Ft), amivel a befektetési alapok piacán továbbra is a második legnagyobb szereplő, 19,9%-os piaci részesedéssel. A Társaság őrzi piacvezető pozícióját a tőkegarantált alapok szegmensében (46,8%). 1 A következő társaságok a Lízingcsoport életében passzív szerepet töltenek be: K&H Lízing Zrt., K&H Lízingház Zrt. Ezekben a Társaságokban új szerződéseket már nem kötnek, portfoliójuk vagy kifut a következő évek során, vagy a Társaságok beolvasztásra kerülnek valamely aktív cégbe, vagy mivel már élő portfolióval nem rendelkező cégek felszámolásra kerülnek. K&H Lízingadminisztrációs Zrt ben felszámolásra került. 11

12 K&H Csoportszolgáltató Kft A K&H csoport - a K&H Csoportszolgáltató Kft. (KHCSK) 100%-os tulajdonosának a K&H Banknak a vezetésével 2005-ben csoport szolgáltató központ megalakítása mellett döntött, amelynek célja az egyes csoporton belüli az alaptevékenységhez szorosan kötődő szolgáltatói, valamint kiegészítő szolgáltatói tevekénységek központosítása és hatékony megszervezése volt. A bankcsoport számára teljes körűen végzett szolgáltatói tevékenységek: ingatlangazdálkodás, logisztika- és bankbiztonsági feladatok, üzemgazdasági feladatok (vevő, szállító, tárgyi eszköz stb. könyvelés; adó; bérszámfejtés). Kiegészítő üzleti tevékenységek: törzsvásárlói programok informatikai hátterének biztosítása, hűségprogramok értékesítése, kártya kibocsátási közreműködés a Bank ügyfeleinél működő hűségprogramok esetén. A Társaság szolgáltatási szint megállapodásokat ill. szerződéseket köt az egyes csoporttagokkal minden egyes szolgáltatásra vonatkozóan től a KHCSK által nyújtott szolgáltatásokat a K&H Biztosító és a K&H Lízingcsoport vállalatai is igénybe veszik. Jelenleg több, mint 10 társaság a K&H Bankot is beleértve csoportszolgáltató központja a KHCSK május elsejével a KHCSK a KBC Global Services N.V. (KBC GSC) magyarországi fióktelepének pénzügyi-számviteli feladatait, valamint üzemeltetési szolgáltatásait is ellátja, a KBC SAP rendszerén január elsején alakult a KHCSK Pályázati Igazgatósága, melynek feladata a EU pályázatokkal kapcsolatos tanácsadás és támogatás. 5. Kockázatkezelés A banki tevékenység számos kockázatnak van kitéve. A K&H Bank ezen kockázatok pontos mérésére és megfelelő kezelésére, limitálására vonatkozó rendszert működtet. A rendszer módszertani és szervezeti szempontból egyaránt illeszkedik a tulajdonos KBC Csoport kockázatkezelési rendszerébe. Hitelkockázat alatt azon veszteség lehetőségét értjük, amelyet a Bank akkor szenved el, ha az ügyfél fizetésképtelenné válik, vagy nem tudja időben teljesíteni fizetési kötelezettségeit. A hitelkockázatokat olyan kockázatcsökkentő technikák alkalmazásával kezeljük, amelyeket a Bank Igazgatósága fogad el. A szabályzatok lefedik a hitelezési folyamat egészét. A hitelportfoliót a Bank folyamatosan figyelemmel kíséri, ennek alapján készülnek a Bank felső vezetésének szóló jelentések. A forint árfolyam, illetve a növekvő munkanélküliség jelentési periódusban történt alakulása tovább növelte a késedelmes állományt a lakossági hitelek esetében. E mutatók jövőbeni alakulása jelentősen befolyásolhatja a hitelportfólió minőségének alakulását. A hitelkockázatok számszerűsítése érdekében a Csoport különböző minősítési modelleket dolgozott ki, egyrészt az ügyfelek hitelképességének felmérése, másrészt az egyes ügylettípusok várt veszteségének felbecslése céljából. E modellek a hitelkockázat-kezelést olyan területeken támogatják, mint az árképzés, a hitelezési folyamat (befogadás és monitoring), valamint a portfolióalapú értékvesztés meghatározása. Számos modellt csoportszerte egységesen alkalmazunk (például a kormányokra, bankokra, nagyvállalatokra és a projektfinanszírozásra vonatkozó modelleket). Más modelleket ezzel szemben az egyes földrajzi piacokra szabottan alakítottunk ki (kisés középvállalkozások, magánszemélyek stb.). Az egész KBC Csoportban ugyanazt a belső minősítési skálát alkalmazzuk től a fenti modellek alapján számítjuk majd ki a hitelkockázatból eredő, a szabályozó szervek által előírt tőkekövetelményeket. Más szavakkal a Bank az ún. belső minősítés-alapú (IRB) módszer alkalmazása mellett dönt. Kezdetben az IRB alap módszerét ( Foundation Approach ) használjuk; a fejlett ( Advanced ) modell bevezetését 2013-ra tervezzük (mindkettő felügyeleti jóváhagyást igényel). A Csoport jelenleg, fokozatosan áll át a Bázel II rendszer IRB alap módszerére. A Bank a folyamatot 2011-ben tervezi befejezni, míg jelentős leányvállalata (a K&H Lízing Csoport) a óta alkalmazott szabványos módszerről 2013-ban közvetlenül áll majd át az IRB fejlett modelljére (felügyeleti jóváhagyásától függően) első félévében lezajlott az engedélyezési eljárás keretében tartandó felügyeleti vizsgálat, amelynek hivatalos eredménye várhatóan a második félévben válik ismertté ban megtörtént a csoport szinten kiválasztott tőkekalkulációs szoftver (Fermat) adattárházra, illetve az ezen belül megvalósuló hitelkockázati adatbázisra épített bevezetése, amely képes kezelni a magyar nemzeti diszkréciókat, ezáltal a hazai jogszabályokkal összhangban lévő tőkekövetelmény számítás 12

13 elvégzését teszi lehetővé ben és 2010-ben számos fejlesztést hajtott végre a Bank e folyamat gördülékenyebbé tételére, a megbízhatóság, pontosság növelésére. A piaci kockázat a Bank deviza- és kamatláb pozíciói értékének változásából fakadó veszteségkockázata. A kamat- és árfolyamkockázatok valamint pénzügyi instrumentumok felügyeletét az Eszköz-forrás bizottság (ALCO) látja el. Az ALCO tagjai a Bank vezetői bizottsági tagokból, a Treasury és a Kockázatkezelés képviselőiből kerülnek ki. A Bank eszköz-forrás gazdálkodásának alapját a tulajdonos KBC Csoport által alkalmazott módszertanok jelentik. Ennek megfelelően az ALCO folyamatosan figyelemmel kíséri és limitek felállításával (a KBC limitpolitikájával összhangban) korlátozza a banki- és kereskedési könyv kockázati kitettségét. A kamatkockázat mérését és kontrollját a különböző módszerek és limitek (gapelemzés, kamatérzékenység, duration, BPV) együttes alkalmazásával biztosítjuk. Likviditási kockázat alatt azt a kockázatot értjük, hogy egy intézmény nem képes megfelelni nettó finanszírozási követelményeinek. Likviditási kockázatot okozhatnak piaci zavarok, hitel visszaminősítések, amelyek bizonyos finanszírozási források elapadását, jelenős megdrágulását okozhatják. E kockázat kivédése érdekében a vezetés diverzifikálta a finanszírozási forrásokat, és az eszközöket a likviditás szem előtt tartásával kezeli, fenntartva a készpénz, a pénzeszközök, illetve az azonnal értékesíthető értékpapírok egészséges egyensúlyát. A rövid távú likviditási kockázat mérésének és kezelésének központi elemében új mutató került bevezetésre 2008 folyamán a KBC csoport egészére vonatkozóan. Az operációs likviditási limit azt méri, hogy a 30 napos (illetve 5 és 90 napos) kumulált likviditási gap fedezete elégséges-e. Az egyes likviditási mutatók és limitek alakulását a Kockázatkezelési igazgatóság rendszeresen jelenti a K&H Bank vezető testületei részére. Működési kockázatnak tekintjük annak lehetőségét, hogy a Bank veszteséget szenved a nem megfelelően működő rendszerek, folyamatok, illetve emberi hibák vagy külső események hatására. A KBC Csoport Basel II Tőkeegyezményre való felkészülésének egyik fontos eleme a működési kockázatok kezelésének fejlesztése. A működési kockázatok pontos és részletes mérésére a K&H Bankcsoport egészére kiterjedő adatgyűjtési rendszert építettünk ki, mely alapján figyelemmel kísérjük, kategorizáljuk és elemezzük a működési veszteség eseményeket decemberben a Bank megkapta a PSZÁF-tól az engedélyt a működési kockázatokra számított tőkekövetelmény sztenderd módszer alkalmazására január 1-től. 6. A bank működési feltételei A év I. félévének legfontosabb informatikai fejlesztései a következők voltak: o A lakossági hitelkezelést végző, új Lakossági Hitel Front-End (LHFE) rendszer teljes körűen bevezetésre került. o A Bankban február 4-én éles üzemben elindult a végrehajtói megkeresések elektronikus fogadását és megválaszolását ellátó belső fejlesztésű rendszer. o A lakossági CRM rendszer funkcionalitásának bővítése befejeződött (miközben elkezdődött a vállalati ügyfélkezelések támogatására szolgáló CRM rendszer bevezetése is). Fiókberuházások: I. félévében 52 bankfiók létesítése, részleges, vagy teljes átépítése valósult meg, vagy van folyamatban az alábbiak szerint: o 1 új bankfiók készült el és nyílt meg, illetve további 1 állt építés alatt; o 4 bankfiók teljes, vagy részleges átépítése zajlott le, 6 bankfiók átépítése/bővítése volt folyamatban a félév végén; o 40 bankfiókban hajtottunk végre kisebb-nagyobb átalakításokat. A bankfiókok száma június 30-án 242. A fióképítésekhez kapcsolódóan, illetve az ATM projekt keretében 1 készüléket építettünk be új helyszínen, és 10 berendezést telepítettünk fiókfüggetlen, külső helyszíneken. Az ügyfelek rendelkezésére álló ATM-ek száma

14

KONSZOLIDÁLT FÉLÉVES JELENTÉS. 2012. június 30.

KONSZOLIDÁLT FÉLÉVES JELENTÉS. 2012. június 30. Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. KONSZOLIDÁLT FÉLÉVES JELENTÉS 2012. június 30. Budapest, 2012. augusztus 30. Tartalomjegyzék Kibocsátói nyilatkozat Konszolidált mérleg Konszolidált eredménykimutatás Konszolidált

Részletesebben

FHB Jelzálogbank Nyrt. Tájékoztató a 2014. évi eredményről

FHB Jelzálogbank Nyrt. Tájékoztató a 2014. évi eredményről FHB Jelzálogbank Nyrt. Tájékoztató a 2014. évi eredményről Budapest, 2015. március 12. I. KONSZOLIDÁLT ÖSSZEFOGLALÓ ADATOK millió forintban 2013.12.31 2014.09.30 2014.12.31 2014.12.31/ 2014.09.30 2014.12.31/

Részletesebben

1.1. Világgazdasági környezet 4. 1.2. Magyar gazdaság 5. 1.3. Kamatok és pénzpiacok 7. 1.4. A bankszektor 8. 2.1. Vállalati Üzletág 10

1.1. Világgazdasági környezet 4. 1.2. Magyar gazdaság 5. 1.3. Kamatok és pénzpiacok 7. 1.4. A bankszektor 8. 2.1. Vállalati Üzletág 10 AZ IGAZGATÓSÁG JELENTÉSE A 2005-ÖS ÜZLETI ÉVRŐL TARTALOM 1. MAKROGAZDASÁGI KÖRNYEZET 2005-BEN 4 1.1. Világgazdasági környezet 4 1.2. Magyar gazdaság 5 1.3. Kamatok és pénzpiacok 7 1.4. A bankszektor 8

Részletesebben

FHB Jelzálogbank Nyrt. Féléves jelentés 2015. első félév

FHB Jelzálogbank Nyrt. Féléves jelentés 2015. első félév FHB Jelzálogbank Nyrt. Féléves jelentés 2015. első félév Budapest, 2015. augusztus 31. I. KONSZOLIDÁLT ÖSSZEFOGLALÓ ADATOK millió forintban 2014.06.30 2015.03.31 2015.06.30 2015.06.30/ 2015.03.31 2015.06.30/

Részletesebben

FHB Jelzálogbank Nyrt. Időközi vezetőségi beszámoló 2015. első negyedév

FHB Jelzálogbank Nyrt. Időközi vezetőségi beszámoló 2015. első negyedév FHB Jelzálogbank Nyrt. Időközi vezetőségi beszámoló 2015. első negyedév Budapest, 2015. május 15. I. KONSZOLIDÁLT ÖSSZEFOGLALÓ ADATOK millió forintban 2014.03.31 2014.12.31 2015.03.31 2015.03.31/ 2014.12.31

Részletesebben

FHB JELZÁLOGBANK NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2014. ÉVI, IFRS ADATOK SZERINTI KONSZOLIDÁLT ÉVES JELENTÉS

FHB JELZÁLOGBANK NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2014. ÉVI, IFRS ADATOK SZERINTI KONSZOLIDÁLT ÉVES JELENTÉS FHB JELZÁLOGBANK NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2014. ÉVI, IFRS ADATOK SZERINTI KONSZOLIDÁLT ÉVES JELENTÉS FHB JELZÁLOGBANK NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2014. ÉVI, IFRS ADATOK SZERINTI KONSZOLIDÁLT

Részletesebben

OTP Bank Nyrt. 2007. évi Éves Jelentése. Budapest, 2008. április 25.

OTP Bank Nyrt. 2007. évi Éves Jelentése. Budapest, 2008. április 25. OTP Bank Nyrt. 2007. évi Éves Jelentése Budapest, 2008. április 25. 2007. ÉVI ÉVES JELENTÉS 2 TARTALOM AZ OTP BANK NYRT. 2007. ÉVI ÜZLETI JELENTÉSE 4 A FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓ BESZÁMOLÓJA A 2007. ÉVI ÉVES

Részletesebben

FHB JELZÁLOGBANK NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2013. ÉVI, IFRS ADATOK SZERINTI KONSZOLIDÁLT ÉVES JELENTÉS

FHB JELZÁLOGBANK NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2013. ÉVI, IFRS ADATOK SZERINTI KONSZOLIDÁLT ÉVES JELENTÉS FHB JELZÁLOGBANK NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2013. ÉVI, IFRS ADATOK SZERINTI KONSZOLIDÁLT ÉVES JELENTÉS FHB JELZÁLOGBANK NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2013. ÉVI, IFRS ADATOK SZERINTI KONSZOLIDÁLT

Részletesebben

ÜZLETI JELENTÉS ERSTE Bank Hungary Nyrt. 2007. évi konszolidált éves beszámolójához Budapest, 2008. március 7.

ÜZLETI JELENTÉS ERSTE Bank Hungary Nyrt. 2007. évi konszolidált éves beszámolójához Budapest, 2008. március 7. ÜZLETI JELENTÉS az ERSTE Bank Hungary Nyrt. 2007. évi konszolidált éves beszámolójához... cégszerű aláírás Budapest, 2008. március 7. Az ERSTE Bank Hungary Nyrt. 2007. évi konszolidált beszámolója és üzleti

Részletesebben

ÉVES JELENTÉS 2009 2009

ÉVES JELENTÉS 2009 2009 29 ÉVES JELENTÉS 29 Tartalomjegyzék 3 4 6 8 9 9 1 12 13 16 16 16 18 21 24 25 27 3 3 3 32 35 38 39 41 46 47 Főbb mutatók, minősítések Levél az ügyfelekhez, üzleti partnerekhez, részvényesekhez CSR tevékenység

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A HAJDÚ TAKARÉK TAKARÉKSZÖVETKEZET VAGYONI, PÉNZÜGYI HELYZETÉRŐL, ÜZLETPOLITIKÁJÁRÓL ÉS AZ IGAZGATÓSÁG 2013. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

BESZÁMOLÓ A HAJDÚ TAKARÉK TAKARÉKSZÖVETKEZET VAGYONI, PÉNZÜGYI HELYZETÉRŐL, ÜZLETPOLITIKÁJÁRÓL ÉS AZ IGAZGATÓSÁG 2013. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL 1. napirendi pont BESZÁMOLÓ A HAJDÚ TAKARÉK TAKARÉKSZÖVETKEZET VAGYONI, PÉNZÜGYI HELYZETÉRŐL, ÜZLETPOLITIKÁJÁRÓL ÉS AZ IGAZGATÓSÁG 2013. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL Készítette: Pénzes Lászlóné az Igazgatóság elnöke

Részletesebben

AZ OTP BANK NYRT. ÉVES KÖZGYŰLÉSÉNEK ALAPDOKUMENTUMAI

AZ OTP BANK NYRT. ÉVES KÖZGYŰLÉSÉNEK ALAPDOKUMENTUMAI AZ OTP BANK NYRT. ÉVES KÖZGYŰLÉSÉNEK ALAPDOKUMENTUMAI 2009. ÁPRILIS 24. A KÖZGYŰLÉS NAPIRENDJE 1. A Társaság 2008. évre vonatkozó, számviteli törvény szerinti éves beszámolói (a hazai pénzügyi beszámolás

Részletesebben

éves jelentés 2012 2012 1

éves jelentés 2012 2012 1 éves jelentés 2012 2012 1 Tartalomjegyzék 3 Főbb mutatók, minősítések 4 Levél az ügyfelekhez, üzleti partnerekhez, részvényesekhez 6 CSR tevékenység 9 A gazdasági környezet és a bankszektor 2012-ben 10

Részletesebben

FHB Jelzálogbank Nyrt. Időközi vezetőségi beszámoló 2014. harmadik negyedév

FHB Jelzálogbank Nyrt. Időközi vezetőségi beszámoló 2014. harmadik negyedév FHB Jelzálogbank Nyrt. Időközi vezetőségi beszámoló 2014. harmadik negyedév Budapest, 2014. november 14. I. KONSZOLIDÁLT ÖSSZEFOGLALÓ ADATOK millió forintban 2013.09.30 2014.06.30 2014.09.30 2014.09.30/

Részletesebben

FHB JELZÁLOGBANK NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2014. ÉVI ÉVES JELENTÉS

FHB JELZÁLOGBANK NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2014. ÉVI ÉVES JELENTÉS FHB JELZÁLOGBANK NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2014. ÉVI ÉVES JELENTÉS FHB Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2014. évi üzleti jelentése Budapest, 2015. április 1. AZ FHB JELZÁLOGBANK

Részletesebben

AZ OTP BANK NYRT. ÉVES KÖZGYŰLÉSÉNEK ALAPDOKUMENTUMAI

AZ OTP BANK NYRT. ÉVES KÖZGYŰLÉSÉNEK ALAPDOKUMENTUMAI AZ OTP BANK NYRT. ÉVES KÖZGYŰLÉSÉNEK ALAPDOKUMENTUMAI 2008. ÁPRILIS 25. A KÖZGYŰLÉS NAPIRENDJE 1. A Társaság 2007. évre vonatkozó, számviteli törvény szerinti éves beszámolói (a hazai pénzügyi beszámolás

Részletesebben

Féléves jelentés. 2015. június 30.

Féléves jelentés. 2015. június 30. Féléves jelentés 2015. június 30. OTP JELZÁLOGBANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (Székhelye: 1051 Budapest, Nádor utca 21.) VEZETŐSÉGI JELENTÉS I. BEVEZETÉS Az OTP Jelzálogbank Zrt. (továbbiakban

Részletesebben

ÉVES JELENTÉS 2011 2011

ÉVES JELENTÉS 2011 2011 2011 ÉVES JELENTÉS 2011 Tartalomjegyzék 3 Főbb mutatók, minősítések 4 Levél az ügyfelekhez, üzleti partnerekhez, részvényesekhez 5 CSR tevékenység 8 A gazdasági környezet és a bankszektor 2011-ben 9 Üzletági

Részletesebben

Szabadszállás és Vidéke TAKARÉKSZÖVETKEZET 6080 Szabadszállás, Kálvin tér 2. KSH: 10043347-6419-122-03. Üzleti jelentés 2014. Cg.

Szabadszállás és Vidéke TAKARÉKSZÖVETKEZET 6080 Szabadszállás, Kálvin tér 2. KSH: 10043347-6419-122-03. Üzleti jelentés 2014. Cg. Szabadszállás és Vidéke TAKARÉKSZÖVETKEZET 6080 Szabadszállás, Kálvin tér 2. KSH: 10043347-6419-122-03 Üzleti jelentés 2014. Cg.: 03-02-000284 Tartalomjegyzék 1. MAKROGAZDASÁGI KÖRNYEZET... 3 2. GAZDÁLKODÁSI

Részletesebben

ALAPTÁJÉKOZTATÓK 2014 2015. ÉVI EGYSZÁZ MILLIÁRD FORINT EGYÜTTES KERETÖSSZEGŰ KÖTVÉNYPROGRAMJÁRÓL 2. SZÁMÚ KIEGÉSZÍTÉSE

ALAPTÁJÉKOZTATÓK 2014 2015. ÉVI EGYSZÁZ MILLIÁRD FORINT EGYÜTTES KERETÖSSZEGŰ KÖTVÉNYPROGRAMJÁRÓL 2. SZÁMÚ KIEGÉSZÍTÉSE ALAPTÁJÉKOZTATÓK AZ ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2014 2015. ÉVI EGYSZÁZ MILLIÁRD FORINT EGYÜTTES KERETÖSSZEGŰ KÖTVÉNYPROGRAMJÁRÓL 2. SZÁMÚ KIEGÉSZÍTÉSE KIBOCSÁTÓ: ERSTE BANK HUNGARY

Részletesebben

ALAPTÁJÉKOZTATÓK ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

ALAPTÁJÉKOZTATÓK ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPTÁJÉKOZTATÓK AZ ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2014 2015. ÉVI EGYSZÁZ MILLIÁRD FORINT EGYÜTTES KERETÖSSZEGŰ KÖTVÉNYPROGRAMJÁRÓL KIBOCSÁTÓ: ERSTE BANK HUNGARY ZRT. FORGALMAZÓK:

Részletesebben

Felelôs kiadó: Kereskedelmi és Hitelbank Rt. Budapest, 2001. Grafika: My Way Stúdió Kft.

Felelôs kiadó: Kereskedelmi és Hitelbank Rt. Budapest, 2001. Grafika: My Way Stúdió Kft. Éves Jelentés 2000 Felelôs kiadó: Kereskedelmi és Hitelbank Rt. Budapest, 2001 Grafika: My Way Stúdió Kft. Tartalomjegyzék T ARTALOM Az Igazgatóság elnökének bevezetôje..............................................................

Részletesebben

É v e s j e l e n t é s 1 9 9 9

É v e s j e l e n t é s 1 9 9 9 Éves jelentés 1999 Éves jelentés 1999 2 Tartalom Az igazgatóság elnökének üzenete 4 Vezérigazgatói elôszó 5 A bank igazgatóságának és felügyelôbizottságának tagjai 6 A bank vezetôi 7 Gazdasági környezet

Részletesebben

ERSTE BANK HUNGARY NYRT. ÉVES JELENTÉS 2008

ERSTE BANK HUNGARY NYRT. ÉVES JELENTÉS 2008 ERSTE BANK HUNGARY NYRT. ÉVES JELENTÉS 28 Tartalomjegyzék 3 4 6 8 9 9 11 12 13 16 16 16 19 23 26 28 3 32 32 32 35 39 42 44 46 51 52 Fôbb mutatók, minôsítések Levél az ügyfelekhez, üzleti partnerekhez,

Részletesebben

A Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt. Nyilvánosságra hozatali dokumentuma Készült 2014.május 31-én az Európai Parlament és Tanács 575/2013/EU a

A Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt. Nyilvánosságra hozatali dokumentuma Készült 2014.május 31-én az Európai Parlament és Tanács 575/2013/EU a A Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt. Nyilvánosságra hozatali dokumentuma Készült 2014.május 31-én az Európai Parlament és Tanács 575/2013/EU a hitelintézetekre és a befektetési vállalkozásokra vonatkozó

Részletesebben

FHB Jelzálogbank Nyrt. Időközi vezetőségi beszámoló 2013. harmadik negyedév

FHB Jelzálogbank Nyrt. Időközi vezetőségi beszámoló 2013. harmadik negyedév FHB Jelzálogbank Nyrt. Időközi vezetőségi beszámoló 2013. harmadik negyedév Budapest, 2013. november 14. I. KONSZOLIDÁLT ÖSSZEFOGLALÓ ADATOK millió forintban 2012.09.30 2013.06.30 2013.09.30 2013.09.30/

Részletesebben

KSH: 10044348-6419-122-08 Cégjegyzék szám: 08-02-000928 PANNONHALMA ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET 9090 Pannonhalma, Dózsa György u. 1. www.phalmatksz.hu 2013. évi Kiegészítő melléklet Pannonhalma, 2014.

Részletesebben

ÉVES JELENTÉS 2010 2010

ÉVES JELENTÉS 2010 2010 21 ÉVES JELENTÉS 21 Tartalomjegyzék 3 Főbb mutatók, minősítések 4 Levél az ügyfelekhez, üzleti partnerekhez, részvényesekhez 6 CSR tevékenység 9 A gazdasági környezet és a bankszektor 21-ben 1 Üzletági

Részletesebben

a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. Kötvény Kibocsátási Programjáról 2011/2012.

a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. Kötvény Kibocsátási Programjáról 2011/2012. Kötvény Kibocsátá si Isme r t e tő a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. Kötvény Kibocsátási Programjáról 2011/2012. A Kötvény Kibocsátási Program keretében kibocsátandó Kötvények a szokásostól eltérő

Részletesebben

Üzleti jelentés 2014.

Üzleti jelentés 2014. HAJDÚDOROG ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET 4087 Hajdúdorog, Tokaji u. 6. Üzleti jelentés 2014. Cg.: 09-02-000180... Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK 2 2. A VAGYONI, PÉNZÜGYI HELYZET ÉS A JÖVEDELMEZŐSÉG 5 3.

Részletesebben