Jegyzőkönyv a Magyar Juhtejgazdasági Közhasznú Egyesület december 15.-én megtartott összevont elnökségi és Közgyűléséről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jegyzőkönyv a Magyar Juhtejgazdasági Közhasznú Egyesület 2011. december 15.-én megtartott összevont elnökségi és Közgyűléséről"

Átírás

1 Magyar J"ubtejgazdasági Közhasznú Egyesület - elnökségi és közgyűlés - Budapest, Jegyzőkönyv a Magyar Juhtejgazdasági Közhasznú Egyesület december 15.-én megtartott összevont elnökségi és Közgyűléséről Az elnök, Dr. Kukovics Sándor, üdvözülte a részt vevőket, majd ismertette az összevont elnökségi és Közgyűlés indokait. Ismertette, hogy a évet lezáró elnökségi és Közgyűlést az elnökség - a szervezés alatt lévő több napos nemzetközi rendezvényre való hivatkozással, a évi pozitív eredményű mérleg alapján április 04.-én év végére halasztotta. Ezért a évi és a évi tevékenység összevont értékelésére kerül sor a december 15.-én megtartandó elnökségi és Közgyűlés keretében. Az elnökség a és évi tevékenységről szóló beszámolót minden tagnak elektronikus úton előzetesen az elnökségi és közgyűlési meghívó val együtt megküldte. Ezzel együtt a évre vonatkozó pénzügyi beszámolót és mérleget, valamint a évi előzetes pénzügyi beszámolót is minden tag elektronikusan megkapta. A részt vevők egyhangúlag megszavazták a meghívó ban lefektetett napirendet (1/2011. sz. közgyűlési határozat), és egyhangúlag megszavazták azt is, hogy az értekezlet jegyzőkönyvét Dr. Kukovics Sándor készíti el, amit Daróczi Lajos és Ménesi Tamás hitelesít aláírásával (2/2011. sz. közgyűlési határozat). A meghívó és a jelenléti ív a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Az értekezletem elhangzottak az elfogadott napirendi pontok szerint az alábbiak voltak. l. Dr. Kukovics Sándor elnök ismertette az Egyesület és évi tevékenységéről szóló, előzetesen kiküldött beszámoló jelentéseket. A beszámoló jelentéseket a Közgyűlés egyhangúan elfogadta (3/2011. sz. közgyűlési határozat). Ezt követően ismertette a magyarországi juhtej termelés és felvásárlás, valamint feldolgozás és közötti éves adatait, és külön feldolgozóként bemutatta a tejmennyiség 2010-es és 20 ll-es alakulását. Az előzetesen kiküldött anyag megtárgyalásának lezárásaként a jelenlévők a tejmennyiségi adatok pontosítása céljából a következő határozatot hozták: 4/2011. sz. közgyűlési határozat: az Egyesület elnöke írásban ismételten kérje be az Instantpack Kft és Sipos Ede egyesületi tagok évi juhtej felvásárlási-, illetve juhtej termelési adatait, és azokkal kiegészítve módosítsa a évi juhtej mennyiségi adatokat, és az új eredményeket küldje meg a tagok számára. 2. Dr. Kukovics Sándor ismertette az előzetesen kiküldött évi pénzügyi beszámolót, mérleget és közhasznúsági jelentést. A Közgyűlés a vevő analitikában és a közhasznúsági jelentésben talált egy-egy gépelési hiba javítását követően a évi pénzügyi jelentést, mérleget és közhasznúsági jelentést egyhangúan elfogadta (5/2011. sz. közgyűlési határozat).

2 Ezt követően Dr. Kukovics Sándor ismertette az előzetesen kiküldött évi előzetes pénzügyi jelentést, amelynek tartalmát a Közgyűlés egyhangúan elfogadta (6/2011. sz. közgyűlési határozat). A és a évi pénzügyi jelentésben lévő, ez Egyesülettel szemben tartozásban lévő, de időközben megszűnt cégek Egyesülettel szemben fennálló, behajthatatlan tartozására vonatkozóan a Közgyűlés az alábbi határozatot hozta: (7/2011. sz. közgyűlési határozat): az elmúlt években felszámolt Bakonszegi Awassi Zrt, Cheezió Kft, Milkfirst Kft, és Wemender Kft Egyesülettel szemben fennálló tartozását behajthatatlan tartozásként lezárja és kivezeti az Egyesület pénzügyi nyilvántartásából, és azt az Egyesület év végleges pénzügyi beszámolójában már nem szerepel. Az Egyesülettel szemben tagdíj tartozásban lévő Goral Kft képviseletében jelen lévő Varga György ügyvezető arra kérte az Egyesületet, hogy a tartozását jelző számla másolatát az Egyesület könyvelése küldje meg számára, hogy azt ellenőrizni tudja, mert évekkel ezelőtti számláról van szó. A Közgyűlés a kérésnek helyt adott, és felkérte az elnököt a kérés teljesítésére (8/2011. sz. közgyűlési határozat). 3. Dr. Kukovics Sándor elnök ismertette a jelen lévőkkel, hogya évi kiál1ításokon és bemutatókon való megjelenés/részvétel fontos az Egyesület és az tagsága számára. Emellett felhívta a figyelmet arra, hogy 20ll-ben nem voltak olyan támogatási lehetőségek kiírva, amelyeket az Egyesület igénybe vehetett volna. A jelenlegi kormányzati pénzügyi helyzetben a évi ilyen típusú támogatási pályázati kiírások bizonytalannak látszanak. Ezek következményeit értékelve, az előzetesen kiküldött anyagot ismertetve, azt a javaslatot tette a Közgyűlés számára, hogy az Egyesület létesítsen telephelye(ke)t minden magyarországi régióban. Ez a megoldás lehetőséget adhat az Egyesületnek arra (közhasznúságánál fogva is), hogy olyan pályázatokon indulhasson - alapvető en konzorciumi tagként -, amely az egyes régiókban megvalósítható K+F+I programokra írnak ki (akár állami, akár EU szinten). Az előzetesen kiküldött anyagra való visszajelzések értelmében az Egyesület tejfeldolgozással foglalkozó tagjai (már létező, és megvalósulás alatt lévő tejfeldolgozók) telephelyeket biztosítanak az Egyesület számára. A jelenlévők megtárgyalták a javaslatot, és a következő határozatot hozták: (9/2011. sz. közgyűlési határozat): az Egyesület a Közép-Magyarországi Régióban lévő központja mellett a következő helyeken létesít telephelyeket december 15.-i dátummal: Észak-Magyarország - Bokor (HIKSZ Kft, 3066 Bokor, Sajtüzem), Kömlő (Kömlői Kecsketej-előállító, -feldolgozó Kft, 3372 Kömlő, Kossuth u ); Észak Alföld - Nagykörü, (ELKETEJ Első Magyar Kecsketej Termelő, Felvásárló és Feldolgozó Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, 5065, Nagykörű, Bajcsy-Zs.u. 24.); Berettyóújfalu (Instantpack Kft, 4100 Berettyóújfalu, Dózsa György u. 75.); Közép Magyarország - Budapest (SOMA'S Trade Kft, 1171 Budapest, Péce li út 240.); 2

3 MÁsz székház, december 15. Közép Dunántúl- {*) Nyugat Dunántúl- Győr (TEBlKE Kft, 9012 Győr, Csanaki út 15.); Dél Dunántúl - Szentegát (Zselici Sajt, Kecsketej-termelő és Sajtkészítő Kft, 7915 Szentegát, Kárászpuszta 180/1); Dél Alföld - Kistelek (Kisteleki M+M Sajtgyártó Kft, 6760 Kistelek, Vaspálya u. 2.). ~A Közép Dunántúl régi óban lévő tejfeldolgozó (LÉDA Kecsketej Feldolgozó Üzem, 9100 Tét, Széchenyi út 37/a) tagként való bevonására/behívására tett javaslatot az Egyesület elnöke, amit a Közgyűlés elfogadott. E folyamat befejezéséig ezen telephely megnevezésére még várni kell. A nevezett felvétele azért is indokolt, mert 20 ll-ben ott dolgozták fel Sipos Ede tag által termelt juhtejet. A fenti határozatnak megfelelően a Közgyűlés továbbá úgy határozott ( sz. közgyűlési határozat), hogy az elnök vegye fel a kapcsolatot az Egyesület ügyvédjével a határozat Alapszabályba való beépítése, és a kiegészített Alapszabály cégbírósághoz való még idei benyújtása céljából. 4. Dr. Kukovics Sándor emlékeztette a jelen lévőket, hogy a 13/2009. közgyűlé si határozat értelmében az Egyesület a kecsketej termelők és feldolgozók irányába is kiterjesztette tevékenységi körét, mert több tejfeldolgozó tagja is foglalkozik kecsketej felvásárlásával és feldolgozásával, valamint az új tagok jelentős hányada kecsketej termelésévei és/vagy feldolgozásával foglalkozik. Ismertette azt is, hogyakecsketejre vonatkozó tagdíjat e határozat elfogadásakor nem állapítottak meg. A jelen lévők megtárgyalva a kérdést úgy határoztak ( sz. közgyűlési határozat), hogyakecsketejre vonatkozóan a juhtej esetében megállapított ( sz. közgyűlési határozat) szintet a kecsketejre is érvényesítik. Ennek megfelelően december l5.-től a 14/2009. sz. közgyűlé si határozat tagdíjra vonatkozó első három sorában leírtak a következő képpen módosulnak: - termelő tag: 15 fillér (0,15 Ft) per liter termeltjuhtej és/vagy kecsketej - feldolgozó tag: 15 fillér (0,15 Ft) per liter feldolgozottjuhtej és/vagy kecsketej - tejfeldolgozással foglalkozó termelő: 20 fillér (0,2 Ft) per liter termelt és feldolgozott juhtej és/vagy kecsketej. A tagdíjra vonatkozó egyéb pontokat a jelen határozat nem érinti Bárány Barnabás tájékoztatta a jelen lévőket, hogy Szebellédi Ferenc felügyelő bizottsági tag idén nyugállományba vonult, és az Egyesületben vállalt feladatát továbbiakban nem tudja ellátni, ezért új tagot szükséges választani a Felügyelő Bizottságba. A jelen lévők megtárgyalva a kialakult helyzetet úgy határoztak, hogy kivált felügyelő bizottsági tag helyett új tagot kell választani, és Bárány Barnabást erre a feladatra egyhangúan megválasztották, aki a feladatot elvállata. Az Egyesület megbízta az elnököt, hogy az FB személyi összetételének módosulásának cégbíróságnál történő bejelentéséről gondoskodjon ( sz. közgyűlési határozat). 3

4 Magyar Juhtejgazdasági Közhasznú Egyesület -elnökségi ésközgyűlés - Budapest, 5.2. Varga György jelezte, hogy 13/2009 sz. közgyűlési határozat értelmében "az Egyesület tagságát és tevékenységet a kecsketej terme lők és tejjeldolgozók irányába is megnyitották. Ennek megfelelően, amennyiben a kecsketej termeléssei és jeldolgozással joglalkozó rendes tagok létszáma eléri a tagság 25%-át az Egyesület Alapszabályát a kecsketejre vonatkozó pontokkal kiegészítik." Tekintettel arra, hogy az Egyesület Alapszabályát a telephelyek létesítésére vonatkozó határozat értelmében egyébként is módosítani szükséges, ezt a módosítást a kecsketejre vonatkozó Alapszabály kiegészítésekkel egy ütemben ki kellene egészíteni. A javaslatot a jelen lévők elfogadták, és az alábbi egyhangú határozatokat hozták: - az Egyesület nevébe beemelik a kecsketej et, ennek megfelelően a kiegészítéssel az Egyesület neve december 15.-vel a következő képpen módosul:,,magyar Juh- és Kecsketejgazdasági Közhasznú Egyesület" (13/2011. sz. közgyűlési határozat); - az Egyesület Alapszabályába beemelik a kecsketejre vonatkozó pontokat,és ezt a módosítást az elnök végezze el az Alapszabály szövegében (14/2011. sz. közgyűlési határozat); - a módosított név szerint meghatározták az Egyesület angol nevét az alábbiak szerint.,,hungarian Sheep and Goat Dairying Public Utility Association" (15/2011. sz. közgyűlési határozat); - az Alapszabály módosításával kapc solato san az elnök keresse meg az Egyesület jogászát és nyújtsák be a cégbírósághoz az Egyesület módosított alap szabályát (16/2011. sz. közgyűlési határozat) Az előzetesen kiküldött anyagnak megfelelően (2011. évi beszámoló jelentés), a jelen lévők megtárgyalták a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (SZTNH) által az Egyesületnek, az Egyesület 2010-ben a Magyar Szabadalmi Hivatal által elfogadott hivatalos logójára vonatkozóan küldött határozatában leírtakat és úgy döntöttek, hogy az egyesületi logó átminősítését elfogadják. Megtárgyalták az egyesületi logóra vonatkozó előzőleg kiküldött szabályzat tervezetet, és egyhangúan döntöttek annak használatáról. Ennek megfelelően az alábbi határozatokat hozták: - az Egyesület a 17/2011. sz. közgyűlési határozatában úgy döntött, hogy elfogadja, és hatályba emeli az Egyesület tanúsító védjegyére vonatkozó megtárgyalt szabályzatot; - az Egyesület az 52mB végzésének megfelelően benyújtja az egyesületi logó használatára vonatkozó elfogadott szabályzatot, és befizeti a hivatal levelében meghatározott eljárási díjat (18/2011. sz. közgyűlési határozat), emellett felkéri az Egyesület elnökét, hogy tisztázza az előzőleg befizetett, és a jelen változathoz kért SZTNH eljárási díj helyzetét. - az Egyesület ezt az alkalmat felhasználja arra, hogya20l0-ben elfogadott logón lévő, az Egyesület nevét tartalmazó feliratot az Egyesület kiegészített neve szerint módosítsa, és a tanúsító védjegy végleges változatán már az új név szerepeljen. Ezzel kapcsolatosan felkéri az elnököt, hogya logón a grafikai kiegészítést elvégeztesse. és azt nyújtsa be a SZTNH részére (19/2011. sz. közgyűlési határozat) Dr. Kukovics Sándor felvetette, hogy a költségek visszafogása céljából az Egyesület eddig nem készített honlapot, de ez most már nem kerülhető meg. Az Egyesület tevékenységet egy honlapon keresztül lehet a legjobban közzé tenni, ezért azt javasolta, hogy készítsék el és indítsák el az Egyesület honlapját, s arra töltsék fel az Egyesülettel kapcsolatos információkat. 4

5 A javaslatot a jelen lévők megtárgyalták és a következő egyhangú határozatot hozták: 20/20JJ. sz. közgyűlési határozat: az elnök készíttesse el az Egyesület honlapjának tervezetét, és azt véleményezésre köröztesse a tagok között. A tervezet elkészítésének határideje február Dr. Kukovics Sándor beszámolt arról, hogy az ismeretei szerint a évre kiírandó TÁMOP (és egyéb) pályázatok keretében az Egyesület részt vehetne olyan K+F konzorciumban, amely a tejtermékek, mint élelmiszerek gyártásának fejlesztését tűzi ki céljául. A rendelkezésre álló pályázati kiírás tervezet alapján a jelen lévők megbízták az elnököt, hogy folytasson tárgyalásokat a potenciális és lehetséges partner főiskolák és egyetemek képviselőivel (21/20JJ. sz. közgyűlési határozat). A pályázatokon való részvételhez kapcsolódóan a Közgyűlés egyhangúan úgy határozott, hogy megbízza az elnököt, vizsgálja meg az Egyesület tevékenységi körében a személyi alkalmazás lehetőségét (22/20JJ. sz. közgyűlési határozat). A jegyzőkönyvet készítette... rm~y~jgazdasági If//; «"-- ü'--t(oz. -r. 1/ ;...EGY.ESULET r. Kukovics ~R~dHe~ceghalomlGesztenyés u. 1. 'Jtdoszám: c K&H: S2.uOQOQQQQQ ~l,~;jl. Ellen jegyezte: Daróczi Lajos Ménesi Tamás 5

Szövetsége (továbbiakban: Egyesület) Pécs ISopianae Örökség Kht. 7624 Pécs, Esze Tamás u. 5. Magyar Köztársaság területe

Szövetsége (továbbiakban: Egyesület) Pécs ISopianae Örökség Kht. 7624 Pécs, Esze Tamás u. 5. Magyar Köztársaság területe 2006 1 Általános rendelkezések Az egyesület neve: Magyarországi Történeti Városok Szövetsége (továbbiakban: Egyesület) Az egyesület székhelye: Az alapítás éve: 2006 és Térségek Pécs ISopianae Örökség Kht

Részletesebben

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2014. november 11-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2014. november 11-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. november 11-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Tartalom: Rendeletek: Hantos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (XI.12.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 132 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 15-én megtartott soron kívüli ülésén. Az ülés helye: A községháza nagyterme. Jelen vannak: Dr. Szerencsés

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 2./ Egyebek. 1.) napirendi pont

Jegyzőkönyv. 2./ Egyebek. 1.) napirendi pont Jegyzőkönyv Készült a B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség rendkívüli közgyűlésén 2014. október 14-én a Teleki Tehetséggondozó Kollégium Iharos termében. Jelen vannak: Jelenléti ív szerint A B.-A.-Z.

Részletesebben

Előterjesztés és határozati javaslat a MIE Közgyűlés 2014. március 26.-i ülésére az Alapszabály és az Ügyrend 2014. évi módosítására.

Előterjesztés és határozati javaslat a MIE Közgyűlés 2014. március 26.-i ülésére az Alapszabály és az Ügyrend 2014. évi módosítására. Előterjesztés és határozati javaslat a MIE Közgyűlés 2014. március 26.-i ülésére az Alapszabály és az Ügyrend 2014. évi módosítására A MIE Alapszabályát több okból szükséges módosítani. 1) Civiltv. Előterjesztés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 28 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2012. április 23-án Jászboldogháza Önkormányzati Képviselőtestületének soros ülésén 15.00 órakor, a Községháza tanácskozó termében. Jelen vannak: Darók Sándor, Gerhát

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Választmányi ülésről.

Jegyzőkönyv. Választmányi ülésről. 120 HONVÉDSÉG ÉS TÁRSADALOM BARÁTI KÖR Székesfehérvári Szervezete -Közhasznú társadalmi szervezet - 8000. Székesfehérvár, Malom utca 2. Tel./ Fax: 00-36-22-311-255, www.htbkszfvar.hu, email:htbk.szfvar@regiment.hu

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y

A L A P S Z A B Á L Y M A G Y A R O R S Z Á G I H O R V Á T O K S Z Ö V E T S É G E S a v e z H r v a t a u M a đ a r s k o j A L A P S Z A B Á L Y Magyarországi Horvátok Szövetségének Alapszabálya A Magyarországi Horvátok

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. MÁRCIUS 22-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. MÁRCIUS 22-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. MÁRCIUS 22-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 131-6/2007. MELLÉKLETEK: - DB TÁRGY: Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehjatásáról,

Részletesebben

2011. április 14. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

2011. április 14. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Gomba Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. április 14. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Az ülésen alkotott rendeletek: 4/2011.(IV.15.) sz. önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2008. június 5-ei üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2008. június 5-ei üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2008. június 5-ei üléséről. Az ülés helye: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének ülésterme Jelen vannak: 1. Dr. Kálmán András

Részletesebben

MABE Magyar Belsőépítész Egyesület

MABE Magyar Belsőépítész Egyesület MABE Magyar Belsőépítész Egyesület 2004. március 23-án kelt, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011.évi CLXXV. Törvény (Ectv.),

Részletesebben

Szövetségi Hírlevél. Kéthavonta megjelenõ bulletin csak az IPOSZ tagszervezetei részére! I. évfolyam 3. szám 2006. július

Szövetségi Hírlevél. Kéthavonta megjelenõ bulletin csak az IPOSZ tagszervezetei részére! I. évfolyam 3. szám 2006. július Szövetségi Hírlevél Kéthavonta megjelenõ bulletin csak az IPOSZ tagszervezetei részére! I. évfolyam 3. szám 2006. július FELHÍVÁS Az Ipartestületek Országos Szövetsége Országos Elnökségének 28/2006. (VI.

Részletesebben

Készült: az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács 2002. október 14-én, 14 00 órakor Debrecenben, a Megyeháza Árpád termében megtartott ülésén.

Készült: az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács 2002. október 14-én, 14 00 órakor Debrecenben, a Megyeháza Árpád termében megtartott ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült: az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács 2002. október 14-én, 14 00 órakor Debrecenben, a Megyeháza Árpád termében megtartott ülésén. Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ívek

Részletesebben

HONVÉDSÉG ÉS TÁRSADALOM BARÁTI KÖR SZÉKESFEHÉRVÁRI SZERVEZETE - Közhasznú szervezet - Jegyzőkönyv. Választmányi ülésről.

HONVÉDSÉG ÉS TÁRSADALOM BARÁTI KÖR SZÉKESFEHÉRVÁRI SZERVEZETE - Közhasznú szervezet - Jegyzőkönyv. Választmányi ülésről. HONVÉDSÉG ÉS TÁRSADALOM BARÁTI KÖR SZÉKESFEHÉRVÁRI SZERVEZETE - Közhasznú szervezet - 8000 Székesfehérvár, Malom utca 2. Tel./ Fax: 00-36-22-311-255 www.htbkszfvar.hu Nyt. szám: 3/2015/2 Jegyzőkönyv Választmányi

Részletesebben

M Ó D O S Í T Á S O K K A L E G Y S É G E S S Z E R K E Z E T B E F O G L A L T A L A P S Z A B Á L Y A. 2015. május 15.

M Ó D O S Í T Á S O K K A L E G Y S É G E S S Z E R K E Z E T B E F O G L A L T A L A P S Z A B Á L Y A. 2015. május 15. E C R M A G Y A R O R S Z Á G E G Y E S Ü L E T M Ó D O S Í T Á S O K K A L E G Y S É G E S S Z E R K E Z E T B E F O G L A L T A L A P S Z A B Á L Y A 2015. május 15. 1. AZ EGYESÜLET NEVE ÉS SZÉKHELYE

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: A Sárospataki Polgármesteri Hivatal fsz. 1. számú termében a Humán Bizottság 2013. március 26-ai ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: A Sárospataki Polgármesteri Hivatal fsz. 1. számú termében a Humán Bizottság 2013. március 26-ai ülésén. Jegyzőkönyv Készült: A Sárospataki Polgármesteri Hivatal fsz. 1. számú termében a Humán Bizottság 2013. március 26-ai ülésén. Jelen vannak: a Humán Bizottság részéről: Szvitankó Tamás elnök Saláta László

Részletesebben

Magyar Ökológusok Tudományos Egyesülete. a 2015. január 22. napján megtartott közgyűlés 1/2015. számú határozatával elfogadott módosítások alapján

Magyar Ökológusok Tudományos Egyesülete. a 2015. január 22. napján megtartott közgyűlés 1/2015. számú határozatával elfogadott módosítások alapján A Magyar Ökológusok Tudományos Egyesülete a l a p s z a b á l y á n a k e g y s é g e s s z e r k e z e t b e f o g l a l á s á r ó l a 2015. január 22. napján megtartott közgyűlés 1/2015. számú határozatával

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y

A L A P S Z A B Á L Y M A G Y A R O R S Z Á G I H O R V Á T O K S Z Ö V E T S É G E Egyesület S a v e z H r v a t a u M a đ a r s k o j A L A P S Z A B Á L Y 2015. 1 Magyarországi Horvátok Szövetsége Egyesület Alapszabálya

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v: Készült a Sásd Város Önkormányzati Képviselőtestületének 2009. december 3. napján megtartott testületi üléséről.

J e g y z ő k ö n y v: Készült a Sásd Város Önkormányzati Képviselőtestületének 2009. december 3. napján megtartott testületi üléséről. J e g y z ő k ö n y v: Készült a Sásd Város Önkormányzati Képviselőtestületének 2009. december 3. napján megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Igazoltan távol: Városháza tanácskozóterme

Részletesebben

M EGHÍVÓ. Az előterjesztés és mellékletei a www.baranya.hu oldalról a hivatkozott vezérszóval érhető el

M EGHÍVÓ. Az előterjesztés és mellékletei a www.baranya.hu oldalról a hivatkozott vezérszóval érhető el BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK E LNÖKE M EGHÍVÓ Szám: 555-4/2007 A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Pécs, Papnövelde utca 5. szám alatti Dísztermében 2007. március 22-én (csütörtökön)

Részletesebben

VADVIRÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

VADVIRÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1 VADVIRÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1.1. A szervezet neve VADVIRÁG EGYESÜLET 1.2. Székhelye: 7621 Pécs, Szent István tér 17 Civil Közösségek Háza 1.3. Működési területe: Magyarország, különös tekintettel

Részletesebben

BÉKÉSCSABAI KERESZTYÉN IFJÚSÁGI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

BÉKÉSCSABAI KERESZTYÉN IFJÚSÁGI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY BÉKÉSCSABAI KERESZTYÉN IFJÚSÁGI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY A Békéscsabai Keresztyén Ifjúsági Egyesület 2009. március 21. napján megtartott közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg

Részletesebben

A Megújuló Energia Ipari Társaság Egyesület Alapszabálya

A Megújuló Energia Ipari Társaság Egyesület Alapszabálya A Megújuló Energia Ipari Társaság Egyesület Alapszabálya A Megújuló Energia Ipari Társaság Egyesület - a továbbiakban: MEIT vagy Egyesület - a Magyar Köztársaság Alkotmányában rögzített egyesülési jog

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt. szám: 508-16/2013. MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 16. számú j e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. június 25-én megtartott soros üléséről Jegyzőkönyvvezető: Provoda Józsefné 2 J

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak:

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: JEGYZŐKÖNYV amely készült a 9640. sorszám alatt nyilvántartásba vett Hálózati Tudás Terjesztéséért Programiroda Alapítvány (1123 Budapest, Csörsz u. 45.) 2008. február 21-én 16:00 órakor, az Alapítvány

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y

A L A P S Z A B Á L Y HÍRKÖZLÉSI ÉRDEKEGYEZTETŐ TANÁCS A L A P S Z A B Á L Y 2013. május A Hírközlési Érdekegyeztető Tanács Taggyűlése az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről

Részletesebben

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu Tel.:76/388-211 Fax: 76/388-387 E-mail: pmstrh@t-online.hu 10/2010. Jegyzőkönyv Készült:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2014. december 15-én, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: 2014. december 15-én, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről Jegyzőkönyv Készült: 2014. december 15-én, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről Az ülés helye: Megyeháza II. emeleti Barkóczy terme Eger, Kossuth Lajos utca 9. Jelen voltak: Csik Balázs, Dudás Róbert, Faragó

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2005. ÁPRILIS 28-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2005. ÁPRILIS 28-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2005. ÁPRILIS 28-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 395-11/2005. MELLÉKLETEK: 5 DB TÁRGY: Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról,

Részletesebben