B!l8. szám JELENTÉS. az Állami Vagyonügynökség!993. évi tevékenységének. ellenőrzéséről. !994. július 214.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "B!l8. szám JELENTÉS. az Állami Vagyonügynökség!993. évi tevékenységének. ellenőrzéséről. !994. július 214."

Átírás

1 B!l8. szám l. JELENTÉS az Állami Vagyonügynökség!993. évi tevékenységének ellenőrzéséről!994. július 214.

2 A vizsgálatot vezette Harsányi Sándor osztályvezető számvevő főtanácsos A vizsgálatot végezte: Beck Miklós dr. Borisz József Lőrinc Alajos dr. Majorosné dr. Locskai Noémi Makkai Mária dr. Molnár Barnabás Németh Béláné Rundik János dr. Szőllősi Szűcs Ivánné Géza számvevő számvevő számvevő számvevő számvevő számvevő számvevő számvevő számvevő számvevő tanácsos tanácsos tanácsos tanácsos tanácsos tanácsos tanácsos tanácsos l f

3 ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK V-5-82/1994. Témaszám: 218 JELENTÉS az Állami Vagyonügynökség évi tevékenységének vizsgálatáról I. B E V E Z E T É S Az Állami Vagyonügynökség (továbbiakban: ÁVÜ) évi tevékenységének jogszabályi hátterét - mint az ezt megelőző években is - a változékonyság jellemezte. Bár a törvényi szabályozá~; azaz az időlegesen állami tulajdonban tévő vagyon értékesitéséről, hasznosításáról szóló évi LIV. törvény előirásai nem változtak, az év konkrét privatizációs tevékenységét meghatározó évi Vagyonpolitikai Irányelveket az Országgyütés december 14-ei ütésén fogadta el. Az ÁVÜ évi tevékenysége megalapozásához felhasználható és törvényi kötelezettségként előirt - az évi ÁVÜ tevékenységet értékelő Kormánybeszámolót és állami számvevőszéki jelentést az Országgyűlés plenáris ülésen nem vitatta meg 1993-ban. A Kormány az ÁVÜ évi tevékenységéről szóló beszámolóját eddig nem nyújtotta be az Országgyűlésnek. Rendelkezésre csak a hivatalos Kormány beszámolót semmiképpen sem

4 - 2 - helyettesítő, az Állami Vagyonügynökség és az ÁV Rt. által készitett (négy kötet) tájékoztató jellegű anyag áll. Ezzel megismétlődik az!993-évben is előállt helyzet, hogy az Állami Számvevőszék összefoglaló jelentése az ÁVÜ évi tevékenységéről előbb áll az Országgyűlés rendelkezésére, mint a Kormány beszámolója. tevékenységének vizsgálatát. A vizsgálat célja az volt, hogy megbizható, átfogó képet nyújtson az Állami Vagyonügynökség évi tevékenységéről. A vizsgálat - melyet a vizsgálat célja is tükröz - súlypontképzésre törekedett. Ebben az átlagosnál nagyobb szerepet kapott a Vagyonpolitikai Irányelvektől eltérő kiadási szerkezet, a privatizációs kiadásokon belül a tanácsadók szerepének és költségeinek, a garanciális kötelezettségek helyzetének vizsgálata. Súlypontot jelentett az átalakulási folyamat ellenőrzése, a vagyonrnérleg helyzete és előszőr végezte el a Számvevőszék a belsőellenőrzés Ellenőrizni kellett az évi LIV. törvényben, az évi Vagyonpolitikai Irányelvekben, továbbá az ÁVÜ belső szabályzat- rendszerében a privatizációs, a vagyonkezelési, a vagyonhasznosítási, a vagyonvédelmi, a vállalatok kötelező átalakítási fo.. lyamataira előirt normativ követelmények megvalósulását. 1 Meg kellett vizsgálni hogyan teljesültek az évi privatizációs bevételi és kiadási előirányzatok, a kiadások mennyire voltak szükségszerűek és célszerűek (különös tekintettel a garanciavállalásokra és a tanácsadókkal kapcsolatos költségekre). Hogyan változott a Vagyonügynökséghez tartozó állami vagyon nagysága és összetétele, a mérlegszerű kimutatás megbízhatósága, ellenőrizhetősége biztosított-e. teljeskörűsége,

5 - 3 - A vizsgálat kiterjedt az ÁVÜ tevékenysége külső és belső információs rendszerének törvényi követelményekhez való igazodására, a társadalmi kontroll érvényesitési lehetőségeire, az átláthatáságra és a nyilvánosság érvényesülésére, továbbá a döntéshozók (parlament, kormányzat, ÁVÜ Igazgatótanácsa stb.), valamint a piaci szereplők (vevők, befektetők, tanácsadók az ÁVÜ tulajdonában résztulajdonában lévő társaságok) informálásának, a visszacsatolási rendszerek hatékonyságának vizsgálatára, a Vagyonügynökség függetlenített belső ellenőrzésének működésére. Az ÁVÜ évi tevékenységének vizsgálatánál sajátosság volt, hogy "Az időlegesen állami tulajdonban levő vagyon értékesítéséről, hasznosításáról és védelméről" szóló évi LIV. törvény alapján minőségi változást jelentett, hogy közel 900 gazdálkodó egység alapítói hatásköre is az ÁVÜ-höz rendelődött és így az Állami Számvevőszék először vizsgálta az ÁVÜ által nagy tömegber, végzett társasági átalakítások bonyolult folyamatát. További jellemző vonása volt a vizsgálatoknak, hogy viszonylag nagyszámú mintavétellel dolgozott. A mintát véletlenszerű kiválasztással, az ÁSZ-hoz érkezett jelzések figyelembevételével és az ÁVÜ által ajánlottakkal is kombináltan határozta meg. A jelentéssei párhuzamosan - az Állami Számvevőszék elnökének döntése alapján - (továbbiakban ÁSZ) - elkészült az az összefoglaló elemzés, amely a számvevőszéki tapasztalatok alapján a privatizációt és az állami vállalatok vagyongazdáikadását március és március közötti időszakban mutatja be. Az Állami Vagyonügynökségnek az ÁSZ-al történő együttműködését a korrektségen túl az is jellemezte, hogy a helyszíni vizsgálat ideje alatt feltárt hiányosságak kiküszöbölésére ha erre lehetőség volt - azonnal intézkedett. Így például helyesbítették a kezesi felelősség átterhelése miatti kötelezettségvállalás

6 - 4 - összegét, pontosították az állami vállalatoktól elvont részvények, üzletrészek nyilvántartásba vételét, az ÁSZ felhívására intézkedtek az ÁVÜ részére korábban átváltalt fizetési kötelezettség visszapótlására, amelyek közül jelentősebb összegeket az ÁVÜ számlájára a kötelezettek még a vizsgálat ideje alatt be is fizettek, stb. A helyszini ellenőrzési ideje: március május 10. Az ellenőrzött időszak: Az ellenőrzött szervezet: az Állami Vagyonügynökség. Az ÁVÜ a Miniszterelnökség költségvetési fejezetbe tartozik. Ez a vizsgálat nem terjedt ki az intézményi gazdálkodásra. Ezt várhatóan Il. félévében végzi el az Állami Számvevőszék. II. ÖSSZEFOGLALÓ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, AJÁNLÁSOK l. Összefoglaló megállapítások és következtetések 1.1. Az ÁVÜ évi tevékenységének egyik alapvető meghatáro- zóját, a Vagyonpolitikai Irányelveket (VPI) az előző évhez ; hasonlóan a gazdasági év végén december 14-én hagyta jóvá az Országgyűlés. Ez még akkor is igen nagy mozgásteret adott az ÁVÜ döntéshozó fórumainak, ha az évi költségvetésről, valamint az évi pótköltségvetésről szóló törvény, a privatizációs bevételekből teljesíthető egyes l kiadások előirányzatait rögzítette.

7 Az ÁVÜ-höz tartozó vagyon privatizálhatóságának problémáit jelzi, hogy a tervezett 120 milliárd Ft-os összes bevétellel szemben ténylegesen 78 milliárd Ft keletkezett, amely a tervezettnek 65 %-a. A nagyarányú eltérés több okra is visszavezethető, bár ezek számszaki hatása nem mutatható ki. Közrejátszik ebben az értékesítés tervezhetőségének bizonytalansága, a költségvetési hiány csökkentése érdekében megjelenő felültervezési nyomás kényszere, továbbá a VPI összeállításánál megjelenő forrásigény, amely nem az értékesítés lehetőségeiből, hanem az igényekből indul ki A kiadások jogeimeit és rangsorát a VPI részletesen meghatározta. Az előirányzott 70,3 milliárd Ft-tal szemben a tényleges kiadás, a tervezettől elmaradó bevétel miatt 44 milliárd Ft volt. A kiadások jogcím szerinti összetétele, a már kötelezően előirt rangsor ellenére ugyanúgy mint 1992-ben - eltér a VPI-ben foglaltaktól. Az eltérés halmozott összege 10 milliárd Ft, a tényleges kiadások 23 %-a. Ez jelzi, hogy a VPI még a rangsor felállitása mellett sen1 jelent kemény korlátot az ÁVÜ Igazgatótanácsának. Az elvileg az Országgyűlés hatáskörébe tartozó jövedelemelosztó funkciót az ÁVÜ döntéshozó szerve szinte tetszés szerint gyakorolja. A VPI megsértésének semmiféle jogkövetkezménye, szankciója nincs, a VPI bertartásának folyamatba épitett ellenőrzése nem megoldott Az ÁVÜ értékesitési összes bevétele 1992-höz képest 8 %-kal nőtt, miközben költségei 8,8 %-kal csökkentek. Így a privatizációs költségek egységnyi értékesítésre jutó hányada az évi 24 %-ról 20 %-ra csökkent. Ez a tendencia érvényesült - a múlt évben kifogásolt - tanácsadói díjak esetében is, mert azok 1992-ről, 1993-ra 38 %-kal csökkentek.

8 Az ÁVÜ 85 gazdálkodó szervezetnél 22,3 milliárd Ft értékben vállalt garanciát, 49 féle jogcímen. A kötelezettségvállalás nyilvántartása megfelel ugyan az érvényes belső utasitásnak, de maga az utasítás ellentmond az évi LIV. törvény erre vonatkozó előírásainak. A kötelezettségvállalás összesen egy esetben felelt meg a törvényi szabályozásnak. ugyanis ebben az egy esetben kérték meg a Pénzügyminisztérium előzetes engedélyét. A belső utasítás szerinti gyakorlatot már 1992-ben is kifogásolta az Állami Számvevőszék. A garanciavállalás 49 féle jogcíme nem szabályozott, azaz nem lehet tudni, hogy egyes jogeimeknek mi a tartalma. Így nem lehet nyomonkövetni azt sem, hogy az adott garanciavállalást miért azon a jogeimen adja az ÁVÜ. Ez meglehetősen tágra nyitja az Igazgatótanács és az illetékes ügyintézők mozgásterét a garanciavállalásoknál. Az értékesitési szerződéskötési gyakorlat ellentmondásos. A kötelezettségek jogcíme és mértéke sok esetben nem állapitható meg. A szerződések ugyanis a garanciális kötelezettségeket a vételárhoz kötik, ez azonban az esetek döntő többségében egyértelműen nem határozható meg. Így tehát az ÁVÜ által vállalt kötelezettségek nagysága a szerződésekből nem követhető nyomon és nem is ellenőrizhető. Más ügyiratból pl. IT határozat, előterjesztés az IT-nek stb. -tehát nem a szerződésből - lehet a tényleges kötelezettségvállalást megállapítani. : ; Ez a gyakorlat nagy esélyt ad a későbbi jogviták keletkezésének A szakértői díjak csökkenésemellett továbbra is az alkalmazott szakértői cégek koncentrálódása a jellemző. Az országos jelentőségű, jelentős vagyonnal rendelkező cégek

9 - 7 - átalakításánál és privatizációjánál 97 tanácsadót alkalmaztak, de a kifizetett szakértői díjak 50 %-a 8 cég között oszlott meg. Ebből kettő magyar, négy külföldi és további kettő magyarországi vegyesvállalat. Az ÁVÜ összes devizabevételének 54 %-a a tanácsadó cégek közreműködésének eredménye, amely harmada négy tanácsadó céghez kötődik. A külföldi tanácsadó cégek foglalkoztatásának szükségessége a magyar cégek szakmai fejlettsége miatt lényegesen csökkent. Az ÁVÜ óta rendelkezik a tanácsadó cégekkel fenntartott kapcsolatot szabályozó előírásokkal. A szabályozás azonban nem ellentmondás mentes, mert a régebbi szabályzatok módosítása több esetben nem történt meg Az ÁVÜ 1993-ban 507 privatizációs tranzakciót bonyolított. A 93,8 milliárd Ft névértékű üzletrészből, részvényből 79,7 milliárd Ft-ot értékesített, amelyből 39,7 milliárd Ft volt a készpénz, a többi értékesítés mögött E:...hitel és kárpót- lási jegy állt. Az összes értékesítés szerződés szerinti értékének 28 %-a külföldi, 72 %-a pedig hazai tulajdonszerzés volt, azaz a hazai tulajdonszerzés aránya növekedett. Az!993. évi 507 tranzakcióban értékesített társaságok tőkére vonatkozó átlagos adatai szerint a saját tőke és jegyzett tőke indexe!30 %. Az ehhez társuló átlagosan 85 %-os árfolyamú eladási ár, a saját tőkéhez viszonyítva mindössze 66 %. A piac értékítélete e tekintetben nem tűnik meghatározónak, hiszen átlagosan két pályázó csak minden harmadik tranzakciónál volt. A pályázatok eljárási rendjét az ÁVÜ általában betartotta. Azonban az a gyakorlata, hogy a győztes pályázónak a kihirdetés után a kiíráshoz képest további anyagi kedvezményeket adott ellentétes a saját maga által szabályozott pályázati

10 - 8 - eljárási rendjével, melyszerint "a benyújtott ajánlatok azonban ekkor sem módosíthatók, a kiíró erre vonatkozó hozzájárulása érvénytelen". A privatizációs folyamat eljárási rendjén belül a szerződéses partnerek által vállalt kötelezettségekről, az aktuális hátáridőről a felelősök szervezett tájékoztatása kialakult. Ugyanakkor a szerződés megkötésére és így értelemszerűen a befizetésekre nem rögzíti szabályozás a bruttó elszámolás elvét. Így nincs összhang a számvitel és a szerződések között. Az emiatt kialakult kettős gyakorlat, azaz hogy egymás mellett él a bruttó és nettó elszámolás, - hogy melyiket rögzíti a szerződés az teljesen esetleges - megkérdőjelezi mind a privatizációs bevételek, mind a privatizációs kiadások nyilvántartásainak megbízhatóságát. Az 1993-ban müködő privatizációs technikák - MRP, lízing közül nagyobb jelentősége az MRP-nek van. A lebonyolításához szükséges eljárási rend kialakult. 117 ügyletből 22,4 millió Ft értékű üzletrészt, részvényt 15,7 milliárd Ft-os - 70 %-os árfolyam - szerződés szerinti értéken értékesítettek. A fejlődés döntő momentuma az E-hitel kamatának csökkentése és a kárpótlási jegyek elfogadása volt Az állami vállalatok tömeges társasággá alakítása az év egyik legnehezebb feladata volt, hiszen eddigieken túlmenően további 900 gazdálkodó egységre terjedt ki az ÁVÜ hatóköre. A privatizáció törvényi szabályozása szerint az december 31-ét követő átalakulásoknál kényszerátalakulás szabálya szerint kell eljárni. Ez nem tette lehetövé a vállalati vagyon átértékelését. Ennek következménye azonban a felszámolási hullám elindulását jelentette volna. Ezért az ÁVÜ IT kezdeményezte a törvény módosítását, de annak átfutási ideje miatt még elfogadás esetén is november vége lett volna. Ezért az ÁVÜ IT "átmeneti" ügyinté- : :

11 - 9 - zési formát választva végrehajtotta a "listás" átalakítást azaz június 30-án 151 céget átalakított, elkerülve a kényszerátalakulás következményeit. Ezt a törekvését a tulajdonossal szembeni elvárható gondosság alapján az állami vagyon védelme, működőképességének fenntartása motiválta. Végül a törvénymódositás visszamenőleg legitimál ta a "l is- tás" átalakítást. Nem tartható azonban az a gyakorlat, hogy a jogi hézagot, a törvényi szabályozás végrehajthatatlanságát visszamenőleges hatályú törvényi szabályozás töltse ki. A végrehajtó hatásos intézkedésének utólagos legitimációja még az ellenőrzés számára sem kezelhető. A végrehajtást megfelelően megtervezték és megindították. A vállalatok társasággá alakításának és privatizálásának előkészítéseként az összes vállalat 15 %-ára kiterjedőer szakértői átvilágítási, előminősitési rendszert is megvalósítottak. A vállalatok átalakítása mindvégig az átalakitás általános szabályai szerint történt. A kritikus gazdálkodási helyzetben lévő vállalatok esetében - nagy számban - csődmegállapodás tette csak lehetövé a társasággá alakulást, mert több gazdálkodó egység már csak negatív könyv szerinti vagyonnal rendelkezett. E cégeknél a társasági átalakulás a vagyon felértékelés miatti kedvezőtlenebb költségszerkezet mellett, de legalább átmeneti müködési lehetőséget biztosit, bár a csődveszély változatlanul fennáll. A folyamatos vagyonvesztéssei érintett társaságok esetében a cégbírósági bejegyzés, az adósságkonszolidációba való bekerülés, illetve a gyors privatizáció sem biztosítéka az eredményes társasági müködésnek. A társasági átalakulások során az Avü csak igen óvatos formában élt a működési profiltól leválasztható vagyonelemek elvonásával. Az év során közel 70 vállalatot érintően,

12 összesen 8,1 milliárd Ft könyv szerinti értékű vagyont vont el. Az elvonás többségében üzleti megfontolásokon alapult, mert jellemzően a könnyen értékesíthető ingatlanokra és üzletrészekre terjedt ki. A közösségi hasznosíthatóságú, ként kultúrális és sport célokat szolgáló vagyonelemek elvonására csak elvétve került sor. Az ilyen tartalmú és csak szórványosan felmerülő önkormányzati igényeket nem kezelték érdemben. Mindezek hatására a társasági átalakulások kapcsán a tulajdonosi szerkezet közösségi értékelhető előrelépés nem történt. fő célú fejlődésében Az önkormányzatok, a belterületi földingatlannal kapcsolatos tulajdonrész és megváltási módozat meghatározásában információ-hiány és elmaradt egyeztetések miatt érdemben nem tudtak részt venni. A bevételi várandóságaikat sem összegszerüségében, sem időbeli várható beérkezésében nem ismerik, ezért terveikben mint reális pénzforrással számolni nem tudtak Az ÁVÜ fennállása óta első ízben készítette el a vagyonváltozások tételes és aggregált kimutatását. A munkafolyamat még nem fejeződött be. A számítógépes adatszolgáltatás egyre megbízhatóbb kimutatásokkal segíti a vagyoni helyzet változásának követhetőségét. Az adatok teljeskörűsége és megbízhatóságának foka nem igazolható és valószínűleg soha nem lesz megítélhető. A teljes megbízhatóság kimutatásának előfeltétele több mint 1000 szervezet egyenkénti több tranzakciójának egyedi számszer( és tartalmi végigkövetése, amelyet elvégezni nem lehet. : Ezért a vagyonkimutatás tájékoztató jellegű, amely azonban nem zárja ki a vagyonban lejátszódó folyamatok nyomonkövethetőségét.

13 - l I - A vagyonban történő kétirányú mozgás, növekedés-csökkenés alakította az ÁVÜ vagyonát. Ennek eredőjeként az január l-jén 953,02 milliárd Ft-os saját vagyona 596,31 milliárd Ft-ra csökkent. A vagyoncsökkenés egyik tényezője a VPI-ben meghatározott vagyonrészek ingyenes átruházási kötelezettségéből adódik. Az ÁVÜ itt is eltért a VPI előírásaitól, mert a MÁV-nak és a kisbankoknak összesen 8,3 milliárd Ft (MÁV 5,3, kisbankoknak 3,0 milliárd Ft) portfóliót nem adott át. Ugyanígy a törvényben, VPI-ben, kormányhatározatban, ÁVÜ IT határoza- tában rögzített évre vonatkozó 40 milliárd Ft-ból összesen 375 millió Ft-ot adott át a TB-nek. Egyedül a Gépjármű Felelősségbiztosítási és Kárrendezési Alap részére teljesítette az előírt 2,2 milliárd Ft-os ingyenes vagyonátadást. Az ÁVÜ 1993-ban 261,3 milliárd Ft értékű társasági részesedést adott át az ÁV Rt-nek, amely 3 milliárd Ft-tal meghaladta a kormányrendeletekben előírtat. Az átadott vagyont a vagyonrnérlegéből kivezette, de a kötelezettségek megosztásáról szóló megállapodást még nem írta alá az ÁV Rt.-vel A vagyonvédelmi előírások teljesítésére az ÁVÜ-ben önálló szervezet nem jött létre, a szervezet jelenlegi tagozódása alkalmas a feladat megoldására. A vagyonvédelmi ügyek bonyolítása a törvényi kötelezettségek előírásai és a belső ügyrendekalapján történt. Az!993. évi elbírálások gyakorlata szervezettebb, színvonala érzékelhetően javult. Nem megfelelő az ügyek dokumentálása Az időlegesen állami tulajdonban lévő vagyon hasznosítása és kezelése keretében az ÁVÜ határozottan és jól kialakított gazdasági controlling és manitoring rendszerre támasz-

14 kodva megfelelően gyakorolja a közvetlen tulajdonosi jogait. A többségi ÁVÜ tulajdonú társaságoknál a gazdaságpolitikai és üzletpolitikai szempontokat az ÁVÜ IT, illetve az ügyvezetés határozza meg. Ezt érvényesítik a tranzakciós igazgatóságok. Az állami vállalatok és többségi állami tulajdonú társaságok ügyvezetőinek bérezését, a tisztségviselők díjazását részletes belső szabályozás rögzíti, amelyet folyamatosan karbantartanak. Rendezték az újonnan - privatizáció után - létrejövő kisebbségi tulajdon esetén a követendő magatartást. Közvetett vagyonkezelést még ma sem végez nagy számban az ÁVÜ. Továbbra sem rendezték az óta húzódó, az állami tulajdon hátrányára átengedett mintegy 180 millió Ft-os osztalék helyzetét, amelyet a CO-NEXUS Rt-vel kötött vagyonkezelési szerződés kapcsán az Állami Számvevőszék azóta folyamatosan ajánl. A CO-NEXUS-sal kötött vagyonkezelési szerződés teljesülésének értékelése alapján a CO-NEXUS és az ÁVÜ a szerződés teljesíthetőségét ellenkezően ítéli meg. Az ÁVÜ ugyanis nem látja alátámasztottnak a mai folyamatok alapján, hogy a szerződés lejáratakor a CO-NEXUS a 4 milliárd Ft-os fizetési kötelezettségének eleget tud tenni. Az ÁVÜ 1993-ban két további közvetett vagyonkezelési szerződést kötött. Ezek közül az Agárdi Mezőgazdasági Kombinát ; vagyonkezelésbe adásánál a vagyonkezelő Kereskedelmi Bank Rt. a cégíróság cégbejegyzésset kapcsolatos kiegészítő előírásainak eddig nem tett eleget. A másik vagyonkezelési szerződés a Békéscsabai Baromfifeldolgozó Vállalat vagyonkezelésbe adását célozta. Ez esetben a vagyonkezelési szerződés konkrét tartalma meghatározó módon eltér az ÁVÜ vezetői értekeztetén előírttól, amelynek súlyos kihatásai lehetnek az állami vagyonra. A szerződés

15 ugyanis nem indokolható módon versenyeztetés nélkül opciós jogot biztosit a vagyonkezelőnek a részvények minimálisan 51 %-ára 59,26 %-os árfolyamorr és ugyanez a helyzet a jegyzett tőke 96 %-ára vonatkozóan is Az ÁVÜ belső ellenőrzési rendszere kiépült. Tevékenységének megfelelő színvonalát az ellenőrzést követő intézkedések jelzik. Jól mozgósitotta az ellenőrzésbe bevonható külső kapacitásokat. Az ellenőrzési tevékenység jellegét és sokaságát a panaszos bejelentések határozták meg, komplex problémák feltárása kevésbé jellemző. Az összefoglaló vizsgálati jelentések megállapításai szakmailag megalapozottak és tényszerűek. Nem működik viszont az ÁVÜ hatáskörében megtehető intézkedésekre kényszerpályaszerű javasiati rendszer. A személyi felelősség feltárása és bizonyitása hézagos. l. 13. Az ÁVÜ információs rendszerének egésze egyre jobb szinvo nalon és egyre nagyobb megbizhatósággal működik. A rendszer "nagysága" és bonyolultsága - amelyet az ÁVÜ állandóan változó feladatai is növelnek - számos részrendszer összehangolatlanságában is megmutatkozik. Továbbra is megjelenik a feladatváltozás végrehajtása és az annak követéséhez szükséges információs rendszerváltoztatás, bővítés időigénye közötti ellentmondás. Jó szinvonalú a piaci szereplők információs ellátása, szabályozott és működőképes a kormányzati és országgyűlési szervekkel kiépített kapcsolat. Mindemellett súlyosan terheli az információs rendszert, hogy az ÁVÜ működésének megindulása óta - nemcsak a Vagyonügynökségnek felróható okok miatt - a hozzá tartozó vagyon számbavételének teljeskörűsége, és eredendő pontossága nem teremtődött meg. Ezért, az egyébként jelentős előrelépésnek tekinthető, most először!993-ra előállított vagyonrnérleg csak tájékoztató jellegű.

16 Ajánlások A "Jelentés" bevezetője utalt arra, hogy az!993. évi vizsgálatttal párhuzamosan - az Állami Számvevőszék elnökének döntése alapján - elkészült egy összefoglaló elemzés, amely a számvevőszéki tapasztalatok alapján a privatizációt és az állami vállalatok vagyongazdáikadását!990. március és!994. március közötti időszakban mutatja be. A magánositással kapcsolatos négyéves tapasztatatokból leszűrhető ajánlások - amelyeket az!993. évi vizsgálati eredmények is megerősitenek - jelen, éves időszakot átfogó ellenőrzésben is szerepelnek. Az ÁVÜ ügyvezetése részére tett ajánlásokat a Függelékben szereplő "Részletes Megállapítások" is megalapozzák. l. Az Országgyűlésnek 1.1. El kell készíteni a lehető legrövidebb időn belül a Kormány tulajdonosi jogokkal rendelkező intézményeinek együttműködésével azt a vagyonmérleget, mely társaságonként minősitetten, a kereszttulajdonosokra is figyelemmel képes választ adni arra, hogy mi van még az állarn birtokában és magánosítása érdekében milyen előkészítő lépésekre került sor, a vagyon egészét milyen kötelezettségek terhelik, beleértve a felszámolási eljárások átgyűrűző hatásait, a kárpótlás igényeit és a társadalombiztosítási vagyonátadás által lekötött tulajdont is. : 1.2. Ki kell dolgozni és széles körben közzé kell tenni a tényhelyzetet mutató vagyonkép ismeretében azt a stratégiát, mely a realitásokból indul ki, számba veszi a megvalósitás minden külső -és belső feltételét és az idő-tényezőt is, képes kormányzati szinten egységes, távlatokban gondolkodó vezérfonalat adni a további cselekvéshez.

17 Gondoskodni kell arról, hogy a megvalósítás szabályozási és szervezeti eszközrendszere összhangban legyen a cétokkal. Annak működése áttekinthető és egyszerű, cselekvési elveiben következetes, a személyi ráhatásokat kizáró, belső kontroll-mechanizmusaiban zárt és egységes legyen, biztosítsa a magánasitás költségeiben a takarékosságot Célszerűmegvizsgálnia javaslatok l. l., , pontjai megvalósítása érdekében - a szervezés idöigényére, várható gondjaira és előnyeire is figyelemmel hogy milyen vagyonkezelő szervezetek működjenek. Eldöntendő, hogy a rendszer egységesebb működése egy vagy több gazdálkodó szervezetként működö - vagyonkezelök funkcionálását igényli, beleértve a minisztériumokhoz tartozó vállalati kört is. Gondoskodni kell arról, hogy a jelenlegi rendszer átalakítása során ne ismétlödjenek meg a korábbi információs, adatköztési és dokumentációs hibák, az átalakítással járó veszteségek minimálisak legyenek Meg kell fontolni, hogy privatizációs bevételek elosztásáról, felhasználásáról csak a tényleges bevételek ismeretében szülessen döntés, és az országgyűlési útmutatás ne a tervezett, vagy reménybeli bevételek elosztását tartalmazza. Ennek érdekében meg kell vizsgálni, hogy milyen további törvénymódosításokra van szükség, s miként kell a döntési mechanizmusokat átalakítani Meg kell oldani a vagyonkezelő szervezetek legfelső döntési fórumainak gyakorlati országgyűlési kontrollját. Szakítani kell azzal a gyakorlattal, mely a törvények

18 érvényesítését lazán kezeli, vagy figyelmen kívül hagyja a benne foglaltakat, az eltérések kifogásolásakor azok formái jellegére hivatkozva nem változtat, eltűri a szabálytalanságokat, nem szankcionálja a döntésektől való eltéréseket, s ezzel bátorít a mulasztásokra. A változáshoz a törvények alkotóinak példamutatására is szükség van. A Vagyonpolitikai Irányelvekkel, és az ÁVÜ- ÁV Rt. éves beszámolók megtárgyalásával kapcsolatos tapasztalatok megismétlődése nem lenne szerencsés. 2. A Kormánynak 2.2. Dolgozza ki a VPI-ben rögzített kiadások jogcímenkénti betartásának folyamatba épített ellenőrzési rendszerét az Országgyűlés részére. Ezzel is biztosítsa, hogy a privatizációs bevételek elosztása az Országgyűlés határozatának feleljen meg. Az utólagos ellenőrzés ezt nem tudja biztositani. 2. l. Tekintse át - az l. 5. pontban ajánlottakkal összefüggésben is - a Kormányprogram és az évi Vagyonpolitikai Irányelvekről hozott országgyűlési határozat összefüggéseit ( (XI I. 24. ) OGYh,) és szükség szerint kezdeményezze módosítását. 3. Az ÁVÜ ügyvezetésének 3.1. A garanciavállalás előirt törvényi kötelezettségének betartásához szükséges intézkedéseket - a belső szabályzatok módosításával is - tegye meg. Határozza meg a garanciavállalás jogcímeinek tartalmát. Kezdeményezze az SZMSZ ennek megfelelő módosítását.

19 Mérlegelje olyan általános gyakorlat bevezetésének lehetőségét, hogy külföldi tanácsadó cégeket akkor fog- lalkoztasson ha a privatizálás során külföldi tőke bevonására van alapvetően szükség Az általános gyakorlatnak megfelelően szabályazza a Jogi Igazgatóság ellenjegyzési tevékenységét A tender kiírás tartalmát szabályazza újra, igazadjon az e tekintetben bevált külföldi gyakorlathoz, hogy a tender elnyerése után a további alkufolyamat szabályai világosak és egyértelműek legyenek. Fontolja meg olyan szabályozási elem bevezetését amely egy limithatáron felűl kizárja a további engedményadás lehetöségét Írja elő a szerződéskötések alapvető tartalmi követelményeként a bruttó elszámolási elv érvényesítését Gondoskodjon arról, hogy az átalakításra váró cégeknél a illetve befejeződ szükséges átvilágítás folytatódjon, jön Rendelje el, hogy a tranzakciós igazgatóságok az általuk lezárt társasági átalakulások dokumentációit tegyék teljessé és az irattári elhelyezésről gondoskodjanak Az értékesítésnél egyre inkább nő az E-hitelre történő értékesítések hányada. Ezért mérje fel az ebben rejlő lehetséges kockázat nagyságát, amely jelentösen érintheti a privatizációs folyamat további alakulását.

20 Dolgozza ki és vezesse be az önkormányzatokkal történő együttműködés megfelelő rendszerét. Tegye lehetövé, hogy a privatizációból eredő bevételeik nagyságát, annak időbeni beérkezésének ütemét megismerhessék az önkormányzatok Folytassa és fejezze be a vagyonrnérleg készítéséhez szükséges információs rendszer mind megbízhatóbb kiépítését. Dolgozza ki a végelszámolás stratégiáját. Rendezze a társadalombiztosításnak járó ingyenes vagyonátadással kapcsolatos kötelezettségét Dolgozza ki és érvényesítse annak metodikáját, hogy a vállalaltok az értékesített, elvont vagyontárgyak bevételével hogyan és mikor számoljanak el Kezdeményezze az ÁV Rt-nek történt vagyonátadással kapcsolatos kötelezettségek megosztásáról szóló megállapodás aláírását Értékelje az információs rendszer működését, tegye meg a szükséges lépéseket az egyes alrendszerek kapcsolatrendszere harmonizálására, integrálására Gondoskodjon a vagyonvédelmi tevékenység megfelelő dokumentálásáról Vizsgálja meg a CO-NEXUS Rt.-vel kötött vagyonkezelési szerződés teljesíthetőségének valószínűségét és ennek alapján tegye meg a szükségesnek ítélt intézkedéseket. Kezdeményezze az évi osztalék állam javára történő rendezését.

21 Vizsgálja felül a Bábolna Rt.-vel kötött, a Békéscsabai Baromfifeldolgozó Vállalat vagyonkezelésbe adásával kapcsolatos szerződést és ennek alapján tegye meg a szükséges intézkedéseket. Vizsgálja meg, hogy a vagyonkezelési szerződés miért tér el lényegesen a vezetői értekezleten hozott döntésektől, állapitsa meg az esetleges személyi felelősséget Mérlegelje és gondolja át a belső ellenőrzés stratégiáját, elsősorban a bejelentések vizsgálatának és a komplex, nagyobb horderejű vizsgálatok aránya tekintetében. Alakítsa ki a belső ellenőrzés fejlesztésének fő irányait. Budapest,!994. július ~i.

22 ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK V-5-82/1994. Témaszám: 218 FÜGGELÉK az Állami Vagyonügynökség évi tevékenységének ellenőrzéséről szóló jelentéshez R É S Z L E T E S M E G Á L L A P Í T Á S O K

23 T A R T A L O M J E G Y Z É K l. Privatizációs bevételek és kiadások 1.1. Bevételek 1.2. Kiadások Kiadási előirányzatok és azok teljesítése a Vagyonpolitikai Irányelvek szerint Kiadások részletezve 1.3. Kötelezettség-vállalás, nyilvántartás, kifizetés A kötelezettség-vállalások szabályozása Kötelezettség-vállalások és kifizetések!993-ban A kötelezettség-vállalások nyilvántartása A garanciális kötelezettségek és a szerződések kapcsolata 1.4. Szakértői (tanácsadói) díjak Az ÁVÜ apparátusa és az igénybe vett szakértők által!993-ban folytatott közvetlen privatizáció Az önprivatizációs eljáráshoz kapcsolódó tanácsadói cégek müködése és költségei A tanácsadók kiválasztására vonatkozó jogi szabályozás A tanácsadó cégekkel kapcsolatos ÁVÜ szabályzatok, a tanácsadói szerződések nyilvántartása A szerződések betartása Kifizetett tanácsadói díjak átvállalásával kapcsolatos megállapodás Oldal l ll ll. l l -!9. l l -! ! !9.!9-29.! A privatizáció eljárási szabályainak érvényesülése 2.1. A privatizációs értékesítés Privatizációs technikák a hazaibefektetők részére Az állami vállalatok társasággá alakítása Általános helyzetkép a társasági átalakítások számszerű eredményeiről Vállalati átalakítások előkészítés, privatizációs célú előminősítés

Pénzügyi számvitel IX. előadás. Saját tőke, céltartalékok

Pénzügyi számvitel IX. előadás. Saját tőke, céltartalékok Pénzügyi számvitel IX. előadás Saját tőke, céltartalékok SAJÁT TŐKE Áttekintés Mérleg Saját tőke Eszközök Idegen tőke A tulajdonos juttatja A tulajdonos a vállalkozónál hagyja A saját tőke csoportosítása

Részletesebben

OTP Quantum Kiegészítő Nyugdíjpénztár. 2005. december 31-i éves beszámolójához

OTP Quantum Kiegészítő Nyugdíjpénztár. 2005. december 31-i éves beszámolójához 1 Kiegészítő melléklet OTP Quantum Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2005. december 31-i éves beszámolójához Az OTP Quantum Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2005. évi Mérlege az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárak beszámoló

Részletesebben

3. számú napirendi pont. Az államháztartásról szóló T/5069. törvényjavaslat

3. számú napirendi pont. Az államháztartásról szóló T/5069. törvényjavaslat 3. számú napirendi pont Az államháztartásról szóló T/5069. törvényjavaslat Összefoglaló Az államháztartási törvényjavaslatról T/5069. számú Benyújtó: Dr. Matolcsy György nemzetgazdasági miniszter A törvényjavaslat

Részletesebben

A Társulás évi összesített bevételeinek előirányzatai megtalálhatók az 1. számú melléklet 1. számú táblázatában.

A Társulás évi összesített bevételeinek előirányzatai megtalálhatók az 1. számú melléklet 1. számú táblázatában. KAPUVÁR-BELEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KAPUVÁR, FŐ TÉR 1.. napirendi pont KAPUVÁR-BELEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK JÓVÁHAGYÁSA A 2014. évi költségvetés összeállításánál

Részletesebben

A rendelet hatálya. (1) A rendelet hatálya kiterjed a Képviselő-testületre és szerveire, intézményeire.

A rendelet hatálya. (1) A rendelet hatálya kiterjed a Képviselő-testületre és szerveire, intézményeire. Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014. (VIII. 28.) önkormányzati rendelete Jánossomorja Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyonnal történő gazdálkodás szabályairól Jánossomorja

Részletesebben

A Gyöngyösoroszi Önkormányzat képviselőtestületének 2./2008. (II.18.) rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről

A Gyöngyösoroszi Önkormányzat képviselőtestületének 2./2008. (II.18.) rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről K I V O N A T Gyöngyösoroszi Önkormányzat Képviselő Testülete 2008. február 18-i ülésének jegyzőkönyvéből. A Gyöngyösoroszi Önkormányzat képviselőtestületének 2./2008. (II.18.) rendelete az Önkormányzat

Részletesebben

PANNON-VÁLTÓ Rt. 1998. éves gyorsjelentés. Mérleg adatok 1997. dec. 31.( E Ft) 1998. dec. 31.( E Ft)

PANNON-VÁLTÓ Rt. 1998. éves gyorsjelentés. Mérleg adatok 1997. dec. 31.( E Ft) 1998. dec. 31.( E Ft) PANNON-VÁLTÓ Rt. 1998. éves gyorsjelentés Mérleg adatok 1997. dec. 31.( E 1998. dec. 31.( E A. Befektetett eszközök 777.056 606.959-22 % I. Immateriális javak 1.596 887-44 % II. Tárgyi eszközök 9.455 9.967

Részletesebben

Jászivány Község Önkormányzata évi belső ellenőrzési terve

Jászivány Község Önkormányzata évi belső ellenőrzési terve Jászivány Község Önkormányzata 2016. évi belső ellenőrzési terve Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 61. -a szerint az államháztartási kontrollok célja az államháztartás

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó Martfű Város Polgármesterétől T Á J É K O Z T A T Ó a 2009. évi pénzügyi terv I. félévi teljesítéséről Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. sz. törvény 79.. (1) bekezdésében

Részletesebben

Az önkormányzati vagyon

Az önkormányzati vagyon Murakeresztúr Község Önkormányzati Képviselő-testületének 8/2004. (IV. 16.) számú RENDELETE az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól A képviselő-testület a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének február 12-i ülése 8. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének február 12-i ülése 8. számú napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2016. február 12-i ülése 8. számú napirendi pontja Javaslat a Tolna Megyei Önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteinek

Részletesebben

MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET V.A.

MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET V.A. MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET V.A. Székhely: 7623 Pécs, Köztársaság tér 2. Adószám: 11017897-2-02 KSH: 11017897-6419-122-02 Cg.: 02-02-060334 Honlap: www.mvhsz.hu ELŐTERJESZTÉS Beszámoló a Magyar Vidék

Részletesebben

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Előterjesztés a képviselő-testület számára. Intézkedési terv az

Előterjesztés a képviselő-testület számára. Intézkedési terv az Polgármester Előterjesztés a képviselő-testület számára önkormányzat rendszerének 2008. ellenőrzéséről szóló számvevőszéki jelentés alapján Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Intézkedési terv az gazdálkodási

Részletesebben

Nagybakónak Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 1/2012. (II.08.) rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről

Nagybakónak Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 1/2012. (II.08.) rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről Nagybakónak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2012. (II.08.) rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Nagybakónak községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG. DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU E l ő t e r j e s z t é s a Képviselő-testület 2008. március 28-i ülésére

Részletesebben

Képviselő-testületének 1/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről

Képviselő-testületének 1/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről LÖVŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének 1/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

10814. szám VÉLEMÉNY. a Magyar Köztársaság 1993. évi pótköltségvetéséről. 1993. június

10814. szám VÉLEMÉNY. a Magyar Köztársaság 1993. évi pótköltségvetéséről. 1993. június ~ (454-G- ------------------------------------------ 10814. szám VÉLEMÉNY a Magyar Köztársaság 1993. évi pótköltségvetéséről 1993. június A-202-2/1993. Az államháztartásról szóló törvény alapján a Kormány

Részletesebben

XI. Miniszterelnökség Kormányzati Ellenőrzési Hivatal

XI. Miniszterelnökség Kormányzati Ellenőrzési Hivatal XI. Miniszterelnökség Kormányzati Ellenőrzési Hivatal I. A célok meghatározása, felsorolása Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 109. (1) bekezdés 17. pontjában kapott

Részletesebben

Államadósság ellenőrzése

Államadósság ellenőrzése Államadósság ellenőrzése Készítette: Pongrácz Éva Szabályozási háttér 2 Magyarország Alaptörvénye Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény Az Állami Számvevőszékről szóló 2011.

Részletesebben

Fedőlap. Az előterjesztés közgyűlés elé kerül. Az előterjesztés tárgyalásának napja:

Fedőlap. Az előterjesztés közgyűlés elé kerül. Az előterjesztés tárgyalásának napja: Fedőlap Az előterjesztés közgyűlés elé kerül Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2016.08.11. Javaslat a Vasmű út 41. Irodaház Kft. projekt társaságként történő kijelölésére és a társaság részére történő

Részletesebben

J A V A S L A T. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési Osztály. Ózd, február 2.

J A V A S L A T. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési Osztály. Ózd, február 2. ss J A V A S L A T a nem lakáscélú helyiségekre megkötött vagyonkezelési szerződés felmondásával kapcsolatos elszámolásra Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési Osztály Ózd, 2017.

Részletesebben

KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1.

KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1. KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1.. napirendi pont KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK JÓVÁHAGYÁSA Tisztelt

Részletesebben

IV. Alapvető Jogok Biztosának Hivatala

IV. Alapvető Jogok Biztosának Hivatala IV. Alapvető Jogok Biztosának Hivatala A IV. Alapvető Jogok Biztosának Hivatala fejezet az alapvető jogok biztosa és két helyettese, valamint a Hivatal tevékenységét és gazdálkodását foglalja össze. A

Részletesebben

A L A P K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T A

A L A P K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T A A BEFEKTETŐ-VÉDELMI ALAP A L A P K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T A 2013. 1 I. Általános szabályok 1. Jelen Alapkezelési szabályzatban (továbbiakban: Szabályzat) a Befektető-védelmi Alap (továbbiakban:

Részletesebben

Szekszárd és Szálka Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának 2014. január 29.-i ülésére

Szekszárd és Szálka Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának 2014. január 29.-i ülésére AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: MELLÉKLET: Szekszárd és Szálka Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának 2014. január 29.-i ülésére Tárgy: Javaslat a Szekszárd és Szálka Óvodafenntartó Társulás 2014. évi

Részletesebben

Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének 10/2012 (III.22.) önkormányzati rendelete

Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének 10/2012 (III.22.) önkormányzati rendelete Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének 10/2012 (III.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól Tápiószecső Nagyközség Önkormányzata

Részletesebben

4. 249/2000 (XII. 24.) Korm. rendelet az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól

4. 249/2000 (XII. 24.) Korm. rendelet az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól A Szervezetfejlesztési célok megvalósítása, controlling rendszer bevezetése Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatánál projekt tárgyára vonatkozó jogszabályok az alábbiak: 1. 1990. évi LXV. törvény a helyi

Részletesebben

Banki kockázatok. Kockázat. Befektetési kockázat: Likviditási kockázat

Banki kockázatok. Kockázat. Befektetési kockázat: Likviditási kockázat Bankrendszer II. Banki kockázatok Kockázat A hitelintézet tevékenysége, a tevékenység tárgya alapján eredendően kockázatos Igen nagy, szerteágazó a pénzügyi szolgáltatások eredményét befolyásoló veszélyforrások

Részletesebben

ALTERA Vagyonkezelő Nyrt.

ALTERA Vagyonkezelő Nyrt. FIGYELMEZTETÉS: A Tájékoztató jelen Kiegészítésével kapcsolatosan a Kibocsátó, az értékpapír szabályozott piacra történő bevezetését kezdeményező személy és a Forgalmazó felelőssége nem egyetemleges. A

Részletesebben

LOVÁSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete 2015. évi költségvetéséről

LOVÁSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete 2015. évi költségvetéséről LOVÁSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete 2015. évi költségvetéséről Lovászi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben

Részletesebben

I. Összegző megállapítások, következtetések, javaslatok II. Részletes megállapítások

I. Összegző megállapítások, következtetések, javaslatok II. Részletes megállapítások 0031 Jelentés az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Részvénytársaság tevékenységének, a hozzárendelt vagyon alakulásának, privatizációjának és működtetésének ellenőrzéséről TARTALOMJEGYZÉK I. Összegző

Részletesebben

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat Ezer forintban. 2014. évi. Sorszám Bevételi jogcím Eredeti előirányzat. Módosított előirányzat.

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat Ezer forintban. 2014. évi. Sorszám Bevételi jogcím Eredeti előirányzat. Módosított előirányzat. 1.1. melléklet a 15/2015. (V. 22.) önkormányzati rendelethez Kazincbarcika Városi Önkormányzat 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím Eredeti

Részletesebben

CIGÁND VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2004. (II. 23.) SZ. RENDELETE. az önkormányzat vagyonáról és a. vagyongazdálkodás szabályairól

CIGÁND VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2004. (II. 23.) SZ. RENDELETE. az önkormányzat vagyonáról és a. vagyongazdálkodás szabályairól CIGÁND VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2004. (II. 23.) SZ. RENDELETE az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Cigánd Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2015. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3.

Részletesebben

Előterjesztés. A Képviselő-testület 2013. október 10-i ülésére. Intézkedési Terv az Állami Számvevőszék ellenőrzésének megállapításaira

Előterjesztés. A Képviselő-testület 2013. október 10-i ülésére. Intézkedési Terv az Állami Számvevőszék ellenőrzésének megállapításaira Előterjesztés A Képviselő-testület 2013. október 10-i ülésére Intézkedési Terv az Állami Számvevőszék ellenőrzésének megállapításaira Tisztelt Képviselő-testület! Az Állami Számvevőszék 2013. évi jelentését

Részletesebben

Ludányhalászi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2005.(08.29.) rendelete. az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól

Ludányhalászi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2005.(08.29.) rendelete. az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól Ludányhalászi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2005.(08.29.) rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól A képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló,

Részletesebben

I. FEJEZET Általános rendelkezések

I. FEJEZET Általános rendelkezések Kozármisleny Város Önkormányzat képviselő-testületének 1/2015. (II.02.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2015. évi költségvetéséről Kozármisleny Város Önkormányzat képviselő-testülete

Részletesebben

TÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK..../2013. (...) számú rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről. 1. A rendelet hatálya

TÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK..../2013. (...) számú rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről. 1. A rendelet hatálya TÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK.../2013. (...) számú rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23 (1) bekezdésében

Részletesebben

íll számú előterjesztés

íll számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere Előterjesztés íll számú előterjesztés a Képviselő-testület részére a 2014. évi számviteli változásokhoz kapcsolódóana Kőbányai Önkormányzat

Részletesebben

Független könyvvizsgálói jelentés Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete részére a 2015. évi költségvetési rendelet tervezetéről

Független könyvvizsgálói jelentés Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete részére a 2015. évi költségvetési rendelet tervezetéről TERVEZET Független könyvvizsgálói jelentés Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete részére a 2015. évi költségvetési rendelet tervezetéről Elvégeztük Sárvár város Önkormányzata 2015. évi költségvetési

Részletesebben

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ. Kiskunmajsa Város évi zárszámadásáról. Önkormányzati feladatellátás általános értékelése

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ. Kiskunmajsa Város évi zárszámadásáról. Önkormányzati feladatellátás általános értékelése SZÖVEGES BESZÁMOLÓ Kiskunmajsa Város 2013. évi zárszámadásáról Önkormányzati feladatellátás általános értékelése Önkormányzatunk a törvényben meghatározott kötelező, illetve önként vállalt feladatai ellátásának

Részletesebben

Hírlevél. 201 2. február 1. START T kegarancia Zrt. www.startgarancia.hu

Hírlevél. 201 2. február 1. START T kegarancia Zrt. www.startgarancia.hu Hírlevél 201 2. február 1 Hírlevél 2012. február Hírlevél 201 2. február 2 TULAJDONOSI VAGY ÜGYVEZETŐI KEZESSÉGVÁLLALÁS, MINT LEHETSÉGES PÁLYÁZATI BIZTOSÍTÉK A 4/2011 Kormányrendelet lehetővé tette, hogy

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A Balatonfőkajár Község Önkormányzat és a Balatonfőkajár Roma Nemzetiségi Önkormányzat között

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A Balatonfőkajár Község Önkormányzat és a Balatonfőkajár Roma Nemzetiségi Önkormányzat között 1 EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A Balatonfőkajár Község Önkormányzat és a Balatonfőkajár Roma Nemzetiségi Önkormányzat között Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv., valamint a nemzetiségi jogokról

Részletesebben

I. FEJEZET Általános rendelkezések

I. FEJEZET Általános rendelkezések Kozármisleny Város Önkormányzat képviselő-testületének 1/2015. (II.02.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2015. évi költségvetéséről (egységes szerkezetben a 20/2015.(VIII.17.) önkormányzati

Részletesebben

DUNAEGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 10/2004. (V. 06.) rendelete. az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól

DUNAEGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 10/2004. (V. 06.) rendelete. az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól DUNAEGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 10/2004. (V. 06.) rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól A képviselőtestület a helyi önkormányzatokról szóló többször

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT HATÁROZAT

VESZPRÉM MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT HATÁROZAT VESZPRÉM MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT HATÁROZAT Szám : 8/2016. (II.15.) MRNÖ határozat Tárgy: Döntés a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének megállapításáról

Részletesebben

Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014. (II. 21.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014. (II. 21.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014. (II. 21.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

2006. január 1-jétől a szolgáltatások költségeinek elszámolása elsődlegesen költségviselőkre, költséghelyekre történő könyvelés esetén

2006. január 1-jétől a szolgáltatások költségeinek elszámolása elsődlegesen költségviselőkre, költséghelyekre történő könyvelés esetén 2006. január 1-jétől a szolgáltatások költségeinek elszámolása elsődlegesen költségviselőkre, költséghelyekre történő könyvelés esetén 71. Szolgáltatás költségei 1/231. 4. 81 82. Belföldi értékesítés közvetlen

Részletesebben

A rendelet hatálya kiterjed Tápiószentmárton Nagyközség Onkormányzatára és költségvetési szerveire. 2. ~ Az Önkormányzat költségvetési szervei:

A rendelet hatálya kiterjed Tápiószentmárton Nagyközség Onkormányzatára és költségvetési szerveire. 2. ~ Az Önkormányzat költségvetési szervei: Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (11.27. ) önkormányzati rendelete Tápiószentmárton Nagyközség Onkormányzata 2015. évi költségvetéséről Tápiószentmárton Nagyközség

Részletesebben

III. Döntési szintek. IV. Döntési hatáskörök. 10. Kockázatvállalási döntési hatáskörök

III. Döntési szintek. IV. Döntési hatáskörök. 10. Kockázatvállalási döntési hatáskörök 10. Kockázatvállalási döntési hatáskörök III. Döntési szintek A Takarékszövetkezet üzleti tevékenysége során keletkező kockázati elemek minimalizálása érdekében a döntéseket a takarékszövetkezeti hierarchia

Részletesebben

2. A határidőn túl érkező pályázatok nem kerülnek elbírálásra. 3. A pályázatok érvényességi feltételei:

2. A határidőn túl érkező pályázatok nem kerülnek elbírálásra. 3. A pályázatok érvényességi feltételei: PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ 1. A pályázók az ajánlatukat a www.jogazdabank.hu honlapról letölthető dokumentumok alapján (tulajdoni lap, stb.), továbbá a vagyontárgyak az informatikai eszközök kivételével - megtekintést

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület részére. Javaslat az ÉPIT Zrt. részvényeinek megvásárlására

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület részére. Javaslat az ÉPIT Zrt. részvényeinek megvásárlására Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat POLGÁRMESTERE :1041 Budapest, István út. 14. :231-3131 Fax:231-3133 e-mail: wintermantel.zsolt@ujpest.hu ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület részére Tárgy:

Részletesebben

A MAGYAR PRIVATIZÁCIÓ ENCIKLOPÉDIÁJA

A MAGYAR PRIVATIZÁCIÓ ENCIKLOPÉDIÁJA MIHÁLYI PÉTER A MAGYAR PRIVATIZÁCIÓ ENCIKLOPÉDIÁJA 1. KÖTET PANNON EGYETEMI KÖNYVKIADÓ VESZPRÉM MTA KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI INTÉZET BUDAPEST 2010 TARTALOMJEGYZÉK 1. kötet ELŐSZÓ 5 TARTALOMJEGYZÉK 7 BEVEZETÉS

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 2010. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 2010. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium évi belső i terve a költségvetési szervek belső éről szóló 193/2003. (XI. 26.) Kormányrendelet

Részletesebben

5 / 2. n a p i r e n d i p o n t

5 / 2. n a p i r e n d i p o n t 5 / 2. n a p i r e n d i p o n t E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 26-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Alcsútdoboz Település Önkormányzat

Részletesebben

2009. november 6. 12. szám. Tartalomjegyzék RENDELET

2009. november 6. 12. szám. Tartalomjegyzék RENDELET 2009. november 6. 12. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 13/2009. (XI. 6.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásáról szóló 26/2009. (XII. 30.) Kgy. rendelet módosítása

Részletesebben

Diófa Alapkezelő Zrt. Diófa Alapkezelő Zrt.

Diófa Alapkezelő Zrt. Diófa Alapkezelő Zrt. Diófa Alapkezelő Zrt. Évgyűrűk Ingatlan Befektetési Alap: 2010. éves jelentés 2011.03.17. I. Alapadatok: Nyilvántartásba vétel (PSZÁF) 2009. július 17. Lajstromszáma 1221-12 Tipusa Zártkörű, nyíltvégű

Részletesebben

Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015 (II. 20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015 (II. 20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015 (II. 20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről (a 9/2015. (VIII. 13.) önkormányzati rendelettel egységes szerkezetben)

Részletesebben

1. feladat. Jelölje X-el a gazdasági események hatásait! Mérlegfőösszeg. Mérlegfőösszeg. változatlan, eszközök összetétel változik

1. feladat. Jelölje X-el a gazdasági események hatásait! Mérlegfőösszeg. Mérlegfőösszeg. változatlan, eszközök összetétel változik 1. feladat Jelölje X-el a gazdasági események hatásait! Gazdasági esemény Mérlegfőösszeg nő Mérlegfőösszeg csökken Mérlegfőösszeg változatlan, eszközök összetétel változik Mérlegfőösszeg változatlan, források

Részletesebben

ECSER NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2015.(II.19.) SZ. RENDELETE A 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL. A rendelet hatálya

ECSER NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2015.(II.19.) SZ. RENDELETE A 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL. A rendelet hatálya ECSER NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2015.(II.19.) SZ. RENDELETE A 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Ecser Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott

Részletesebben

Javaslat az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek jóváhagyására

Javaslat az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek jóváhagyására Javaslat az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek jóváhagyására Előterjesztő:Polgármester Előkészítő: Pénzügyi Osztály Ózd, 2015. február

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához A Műegyetemi Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. (továbbiakban:

Részletesebben

I. Összegző megállapítások, következtetések, javaslatok II. Részletes megállapítások

I. Összegző megállapítások, következtetések, javaslatok II. Részletes megállapítások 9926 Jelentés az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt. 1998. évi működésének és a központi költségvetés végrehajtásához kapcsolódó tevékenységének ellenőrzéséről TARTALOMJEGYZÉK I. Összegző megállapítások,

Részletesebben

2. A határidőn túl érkező pályázatok nem kerülnek elbírálásra. 3. A pályázatok érvényességi feltételei:

2. A határidőn túl érkező pályázatok nem kerülnek elbírálásra. 3. A pályázatok érvényességi feltételei: PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ 1. A pályázók az ajánlatukat a www.jogazdabank.hu honlapról letölthető dokumentumok alapján (tulajdoni lap, vagyonértékelés stb.), továbbá a vagyontárgyak az informatikai eszközök kivételével

Részletesebben

A MAGYAR EVEZŐS SZÖVETSÉG FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK ÉVES JELENTÉSE

A MAGYAR EVEZŐS SZÖVETSÉG FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK ÉVES JELENTÉSE A MAGYAR EVEZŐS SZÖVETSÉG FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK ÉVES JELENTÉSE A Magyar Evezős Szövetség 2016. évi rendes Közgyűlésére Budapest. 2016. május 06. Készítette: MESZ Felügyelő Bizottsága Pichler Balázs Nagy-Juhák

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY. Az államháztartás és a háztartások pénzügyi számláinak előzetes adatairól II. negyedév

SAJTÓKÖZLEMÉNY. Az államháztartás és a háztartások pénzügyi számláinak előzetes adatairól II. negyedév 5. I. 5. III. 6. I. 6. III. 7. I. 7. III. 8. I. 8. III. 9. I. 9. III. 1. I. 1. III. 11. I. 11. III. 1. I. 1. III. 1. I. 1. III. 14. I. 14. III. 15. I. 15. III. 16. I. SAJTÓKÖZLEMÉNY Az államháztartás és

Részletesebben

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének november 21-i ülésének 3. napirendi pontjához

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének november 21-i ülésének 3. napirendi pontjához ELŐTERJESZTÉS Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 21-i ülésének 3. napirendi pontjához A költségvetési rendelet módosítására az 1. információs táblában kimutatott javaslatok

Részletesebben

FÜLESD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2/2009. (II. 26. ) FKKT. r e n d e l e t e. Az önkormányzat évi költségvetésének megállapításáról

FÜLESD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2/2009. (II. 26. ) FKKT. r e n d e l e t e. Az önkormányzat évi költségvetésének megállapításáról FÜLESD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2/2009. (II. 26. ) FKKT. r e n d e l e t e Az önkormányzat 2009. évi költségvetésének megállapításáról Fülesd Község Önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT.. ügyvezető Monor, 2014.02.28. 1/6 2013.ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A cég neve: VIGADÓ KULTURLÁSI ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT

Részletesebben

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Dr. Cseke László kamarai tag könyvvizsgáló, engedély szám: 001430. 7400 Kaposvár, Kazinczy F. u. 36. tel/fax:82-427-456, 06-30-288-54-23, e-mail:kondit@t-online.hu FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS SZEKSZÁRD

Részletesebben

PTE SZMSZ 29. számú melléklete Vállalkozási Szabályzat. A Felsőoktatásról szóló törvény alapján a Szenátus a következő szabályzatot alkotja:

PTE SZMSZ 29. számú melléklete Vállalkozási Szabályzat. A Felsőoktatásról szóló törvény alapján a Szenátus a következő szabályzatot alkotja: PTE SZMSZ 29. számú melléklete Vállalkozási Szabályzat A Felsőoktatásról szóló törvény alapján a Szenátus a következő szabályzatot alkotja: 1. A szabályzat hatálya, általános rendelkezések (1) A szabályzat

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. a Start Garancia Pénzügyi Szolgáltató Zrt. garanciavállalási díjairól és költségeiről. Érvényes: 2015. május 18.

H I R D E T M É N Y. a Start Garancia Pénzügyi Szolgáltató Zrt. garanciavállalási díjairól és költségeiről. Érvényes: 2015. május 18. H I R D E T M É N Y a Start Garancia Pénzügyi Szolgáltató Zrt. garanciavállalási díjairól és költségeiről Érvényes: 2015. május 18. napjától 1. Befektetési Tőkegarancia Garanciadíja Garanciadíj Befektetési

Részletesebben

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 9/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 9/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 9/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól [A 17/2012. (IX. 28.), a 7/2013. (IV. 29.), a 4/2014. (II.

Részletesebben

Somlójenő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről. I.

Somlójenő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről. I. Somlójenő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Somlójenő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2005. december 19-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat 2006. évi belső ellenőrzési tervének kockázatelemzése Előterjesztés tartalma:

Részletesebben

SAVARIA REHAB-TEAM Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási Kiemelkedően Közhasznú Társaság 2006. évi üzleti terve. Tervdokumentáció részei :

SAVARIA REHAB-TEAM Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási Kiemelkedően Közhasznú Társaság 2006. évi üzleti terve. Tervdokumentáció részei : SAVARIA REHAB-TEAM Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási Kiemelkedően Közhasznú Társaság 2006. évi üzleti terve Tervdokumentáció részei : I/1. számú melléklet: I/2. számú melléklet: I/3. számú melléklet:

Részletesebben

Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Hejőkürt Község Önkormányzata mint ajánlatkérő közbeszerzési eljárásai előkészítésének, lefolytatásának belső felelősségi rendjét, a nevében eljáró, illetőleg az eljárásba bevont

Részletesebben

GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2008. (II. 15.) rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről

GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2008. (II. 15.) rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2008. (II. 15.) rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről Győrtelek Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször

Részletesebben

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2/2015. (III.3.) számú önkormányzati rendelete

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2/2015. (III.3.) számú önkormányzati rendelete A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2/2015. (III.3.) számú önkormányzati rendelete a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés az Alaptörvény

Részletesebben

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév II. évfolyam Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014 II. félév 1. feladat (lekötött tartalék meghatározása, osztalékkal kapcsolatos számítások, saját tőke mérlegrészlet

Részletesebben

ÖRVÉNYES KÖZSÉG Képviselő-testületének. 2/2009. (III. 17.) rendelete. Örvényes Község Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről

ÖRVÉNYES KÖZSÉG Képviselő-testületének. 2/2009. (III. 17.) rendelete. Örvényes Község Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről ÖRVÉNYES KÖZSÉG Képviselő-testületének 2/2009. (III. 17.) rendelete Örvényes Község Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Kihirdetve: 2009. március 17. Németh Tünde körjegyző Örvényes Község Önkormányzat

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2014. július 10-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2014. július 10-i ülésére VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-011, FAX: (88)545-012 E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE.HU Szám: 02/151-2/2014. ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek Egyszerűsített éves beszámolója Kelt: Budapest 2012.április 21. egyéb szervezet vezetője Statisztikai

Részletesebben

Balatonederics Települési Önkormányzat. Képvsielő-testületének 16/2004. (XII. 1.) rendelete

Balatonederics Települési Önkormányzat. Képvsielő-testületének 16/2004. (XII. 1.) rendelete Balatonederics Települési Önkormányzat Képvsielő-testületének 16/2004. (XII. 1.) rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól A képviselô-testület a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Önkormányzat Vasasszonyfa Képviselőtestületének. 1/2015.(II.16.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről

Önkormányzat Vasasszonyfa Képviselőtestületének. 1/2015.(II.16.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről Önkormányzat Vasasszonyfa Képviselőtestületének 1/2015.(II.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Önkormányzat Vasasszonyfa Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1)

Részletesebben

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai Stratégiai és Pénzügyi Divízió Befektetői Kapcsolatok és Tőkepiaci Műveletek Hivatkozási szám: BK-099/2014 Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai A 2013. évi V. törvény (a

Részletesebben

É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK 2008. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL I. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása

Részletesebben

1. Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak főösszege, a hiány mértéke

1. Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak főösszege, a hiány mértéke Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének /2016. (II.16.) önkormányzati rendelete Decs Nagyközség Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az

Részletesebben

72/2012.(V.15.) önkormányzati képviselő-testületi határozat: A Jászdózsai Vízmű Kft. javadalmazási szabályzatának módosításáról.

72/2012.(V.15.) önkormányzati képviselő-testületi határozat: A Jászdózsai Vízmű Kft. javadalmazási szabályzatának módosításáról. Kivonat: Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 15-én megtartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. 72/2012.(V.15.) önkormányzati képviselő-testületi határozat: A Jászdózsai Vízmű

Részletesebben

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 15. MELLÉKLET: 2 db TÁRGY: A Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.2.)

Részletesebben

HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2015. (II.11.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.11.) önkormányzati

Részletesebben

H e g y e s d község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2015.( ) önkormányzati rendelete. Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről.

H e g y e s d község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2015.( ) önkormányzati rendelete. Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről. H e g y e s d község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015.( ) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről. (t e r v e z e t) H e g y e s d község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Boconád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (I. 28) önkormányzati rendelet az önkormányzat vagyonáról és a vagyonhasznosítás rendjéről

Boconád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (I. 28) önkormányzati rendelet az önkormányzat vagyonáról és a vagyonhasznosítás rendjéről Boconád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (I. 28) önkormányzati rendelet az önkormányzat vagyonáról és a vagyonhasznosítás rendjéről Boconád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Tiszacsécse község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELE ÉS KIADÁSA B E V É T E L E K

Tiszacsécse község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELE ÉS KIADÁSA B E V É T E L E K Tiszacsécse község Önkormányzat 1.melléklet a 4/2014. (III. 11.) önkormányzati rendelethez 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELE ÉS KIADÁSA B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) számú R E N D E L E T E

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) számú R E N D E L E T E Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) számú R E N D E L E T E az újpesti kisvállalkozások gazdaságfejlesztési támogatásáról (T E R V E Z E T) Budapest Főváros

Részletesebben

Budapes( Kézilabda Szövetség Gazdálkodási Szabályzata

Budapes( Kézilabda Szövetség Gazdálkodási Szabályzata Budapes( Kézilabda Szövetség Gazdálkodási Szabályzata Hatályos: 2010. január 1- től I. FEJEZET A gazdálkodás általános elvei 1. A gazdálkodás célja biztosítani, hogy a Budapes( Kézilabda Szövetség (továbbiakban:

Részletesebben

Táp Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2016.(II.19.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről

Táp Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2016.(II.19.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről Táp Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2016.(II.19.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Táp Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32.

Részletesebben