B!l8. szám JELENTÉS. az Állami Vagyonügynökség!993. évi tevékenységének. ellenőrzéséről. !994. július 214.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "B!l8. szám JELENTÉS. az Állami Vagyonügynökség!993. évi tevékenységének. ellenőrzéséről. !994. július 214."

Átírás

1 B!l8. szám l. JELENTÉS az Állami Vagyonügynökség!993. évi tevékenységének ellenőrzéséről!994. július 214.

2 A vizsgálatot vezette Harsányi Sándor osztályvezető számvevő főtanácsos A vizsgálatot végezte: Beck Miklós dr. Borisz József Lőrinc Alajos dr. Majorosné dr. Locskai Noémi Makkai Mária dr. Molnár Barnabás Németh Béláné Rundik János dr. Szőllősi Szűcs Ivánné Géza számvevő számvevő számvevő számvevő számvevő számvevő számvevő számvevő számvevő számvevő tanácsos tanácsos tanácsos tanácsos tanácsos tanácsos tanácsos tanácsos l f

3 ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK V-5-82/1994. Témaszám: 218 JELENTÉS az Állami Vagyonügynökség évi tevékenységének vizsgálatáról I. B E V E Z E T É S Az Állami Vagyonügynökség (továbbiakban: ÁVÜ) évi tevékenységének jogszabályi hátterét - mint az ezt megelőző években is - a változékonyság jellemezte. Bár a törvényi szabályozá~; azaz az időlegesen állami tulajdonban tévő vagyon értékesitéséről, hasznosításáról szóló évi LIV. törvény előirásai nem változtak, az év konkrét privatizációs tevékenységét meghatározó évi Vagyonpolitikai Irányelveket az Országgyütés december 14-ei ütésén fogadta el. Az ÁVÜ évi tevékenysége megalapozásához felhasználható és törvényi kötelezettségként előirt - az évi ÁVÜ tevékenységet értékelő Kormánybeszámolót és állami számvevőszéki jelentést az Országgyűlés plenáris ülésen nem vitatta meg 1993-ban. A Kormány az ÁVÜ évi tevékenységéről szóló beszámolóját eddig nem nyújtotta be az Országgyűlésnek. Rendelkezésre csak a hivatalos Kormány beszámolót semmiképpen sem

4 - 2 - helyettesítő, az Állami Vagyonügynökség és az ÁV Rt. által készitett (négy kötet) tájékoztató jellegű anyag áll. Ezzel megismétlődik az!993-évben is előállt helyzet, hogy az Állami Számvevőszék összefoglaló jelentése az ÁVÜ évi tevékenységéről előbb áll az Országgyűlés rendelkezésére, mint a Kormány beszámolója. tevékenységének vizsgálatát. A vizsgálat célja az volt, hogy megbizható, átfogó képet nyújtson az Állami Vagyonügynökség évi tevékenységéről. A vizsgálat - melyet a vizsgálat célja is tükröz - súlypontképzésre törekedett. Ebben az átlagosnál nagyobb szerepet kapott a Vagyonpolitikai Irányelvektől eltérő kiadási szerkezet, a privatizációs kiadásokon belül a tanácsadók szerepének és költségeinek, a garanciális kötelezettségek helyzetének vizsgálata. Súlypontot jelentett az átalakulási folyamat ellenőrzése, a vagyonrnérleg helyzete és előszőr végezte el a Számvevőszék a belsőellenőrzés Ellenőrizni kellett az évi LIV. törvényben, az évi Vagyonpolitikai Irányelvekben, továbbá az ÁVÜ belső szabályzat- rendszerében a privatizációs, a vagyonkezelési, a vagyonhasznosítási, a vagyonvédelmi, a vállalatok kötelező átalakítási fo.. lyamataira előirt normativ követelmények megvalósulását. 1 Meg kellett vizsgálni hogyan teljesültek az évi privatizációs bevételi és kiadási előirányzatok, a kiadások mennyire voltak szükségszerűek és célszerűek (különös tekintettel a garanciavállalásokra és a tanácsadókkal kapcsolatos költségekre). Hogyan változott a Vagyonügynökséghez tartozó állami vagyon nagysága és összetétele, a mérlegszerű kimutatás megbízhatósága, ellenőrizhetősége biztosított-e. teljeskörűsége,

5 - 3 - A vizsgálat kiterjedt az ÁVÜ tevékenysége külső és belső információs rendszerének törvényi követelményekhez való igazodására, a társadalmi kontroll érvényesitési lehetőségeire, az átláthatáságra és a nyilvánosság érvényesülésére, továbbá a döntéshozók (parlament, kormányzat, ÁVÜ Igazgatótanácsa stb.), valamint a piaci szereplők (vevők, befektetők, tanácsadók az ÁVÜ tulajdonában résztulajdonában lévő társaságok) informálásának, a visszacsatolási rendszerek hatékonyságának vizsgálatára, a Vagyonügynökség függetlenített belső ellenőrzésének működésére. Az ÁVÜ évi tevékenységének vizsgálatánál sajátosság volt, hogy "Az időlegesen állami tulajdonban levő vagyon értékesítéséről, hasznosításáról és védelméről" szóló évi LIV. törvény alapján minőségi változást jelentett, hogy közel 900 gazdálkodó egység alapítói hatásköre is az ÁVÜ-höz rendelődött és így az Állami Számvevőszék először vizsgálta az ÁVÜ által nagy tömegber, végzett társasági átalakítások bonyolult folyamatát. További jellemző vonása volt a vizsgálatoknak, hogy viszonylag nagyszámú mintavétellel dolgozott. A mintát véletlenszerű kiválasztással, az ÁSZ-hoz érkezett jelzések figyelembevételével és az ÁVÜ által ajánlottakkal is kombináltan határozta meg. A jelentéssei párhuzamosan - az Állami Számvevőszék elnökének döntése alapján - (továbbiakban ÁSZ) - elkészült az az összefoglaló elemzés, amely a számvevőszéki tapasztalatok alapján a privatizációt és az állami vállalatok vagyongazdáikadását március és március közötti időszakban mutatja be. Az Állami Vagyonügynökségnek az ÁSZ-al történő együttműködését a korrektségen túl az is jellemezte, hogy a helyszíni vizsgálat ideje alatt feltárt hiányosságak kiküszöbölésére ha erre lehetőség volt - azonnal intézkedett. Így például helyesbítették a kezesi felelősség átterhelése miatti kötelezettségvállalás

6 - 4 - összegét, pontosították az állami vállalatoktól elvont részvények, üzletrészek nyilvántartásba vételét, az ÁSZ felhívására intézkedtek az ÁVÜ részére korábban átváltalt fizetési kötelezettség visszapótlására, amelyek közül jelentősebb összegeket az ÁVÜ számlájára a kötelezettek még a vizsgálat ideje alatt be is fizettek, stb. A helyszini ellenőrzési ideje: március május 10. Az ellenőrzött időszak: Az ellenőrzött szervezet: az Állami Vagyonügynökség. Az ÁVÜ a Miniszterelnökség költségvetési fejezetbe tartozik. Ez a vizsgálat nem terjedt ki az intézményi gazdálkodásra. Ezt várhatóan Il. félévében végzi el az Állami Számvevőszék. II. ÖSSZEFOGLALÓ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, AJÁNLÁSOK l. Összefoglaló megállapítások és következtetések 1.1. Az ÁVÜ évi tevékenységének egyik alapvető meghatáro- zóját, a Vagyonpolitikai Irányelveket (VPI) az előző évhez ; hasonlóan a gazdasági év végén december 14-én hagyta jóvá az Országgyűlés. Ez még akkor is igen nagy mozgásteret adott az ÁVÜ döntéshozó fórumainak, ha az évi költségvetésről, valamint az évi pótköltségvetésről szóló törvény, a privatizációs bevételekből teljesíthető egyes l kiadások előirányzatait rögzítette.

7 Az ÁVÜ-höz tartozó vagyon privatizálhatóságának problémáit jelzi, hogy a tervezett 120 milliárd Ft-os összes bevétellel szemben ténylegesen 78 milliárd Ft keletkezett, amely a tervezettnek 65 %-a. A nagyarányú eltérés több okra is visszavezethető, bár ezek számszaki hatása nem mutatható ki. Közrejátszik ebben az értékesítés tervezhetőségének bizonytalansága, a költségvetési hiány csökkentése érdekében megjelenő felültervezési nyomás kényszere, továbbá a VPI összeállításánál megjelenő forrásigény, amely nem az értékesítés lehetőségeiből, hanem az igényekből indul ki A kiadások jogeimeit és rangsorát a VPI részletesen meghatározta. Az előirányzott 70,3 milliárd Ft-tal szemben a tényleges kiadás, a tervezettől elmaradó bevétel miatt 44 milliárd Ft volt. A kiadások jogcím szerinti összetétele, a már kötelezően előirt rangsor ellenére ugyanúgy mint 1992-ben - eltér a VPI-ben foglaltaktól. Az eltérés halmozott összege 10 milliárd Ft, a tényleges kiadások 23 %-a. Ez jelzi, hogy a VPI még a rangsor felállitása mellett sen1 jelent kemény korlátot az ÁVÜ Igazgatótanácsának. Az elvileg az Országgyűlés hatáskörébe tartozó jövedelemelosztó funkciót az ÁVÜ döntéshozó szerve szinte tetszés szerint gyakorolja. A VPI megsértésének semmiféle jogkövetkezménye, szankciója nincs, a VPI bertartásának folyamatba épitett ellenőrzése nem megoldott Az ÁVÜ értékesitési összes bevétele 1992-höz képest 8 %-kal nőtt, miközben költségei 8,8 %-kal csökkentek. Így a privatizációs költségek egységnyi értékesítésre jutó hányada az évi 24 %-ról 20 %-ra csökkent. Ez a tendencia érvényesült - a múlt évben kifogásolt - tanácsadói díjak esetében is, mert azok 1992-ről, 1993-ra 38 %-kal csökkentek.

8 Az ÁVÜ 85 gazdálkodó szervezetnél 22,3 milliárd Ft értékben vállalt garanciát, 49 féle jogcímen. A kötelezettségvállalás nyilvántartása megfelel ugyan az érvényes belső utasitásnak, de maga az utasítás ellentmond az évi LIV. törvény erre vonatkozó előírásainak. A kötelezettségvállalás összesen egy esetben felelt meg a törvényi szabályozásnak. ugyanis ebben az egy esetben kérték meg a Pénzügyminisztérium előzetes engedélyét. A belső utasítás szerinti gyakorlatot már 1992-ben is kifogásolta az Állami Számvevőszék. A garanciavállalás 49 féle jogcíme nem szabályozott, azaz nem lehet tudni, hogy egyes jogeimeknek mi a tartalma. Így nem lehet nyomonkövetni azt sem, hogy az adott garanciavállalást miért azon a jogeimen adja az ÁVÜ. Ez meglehetősen tágra nyitja az Igazgatótanács és az illetékes ügyintézők mozgásterét a garanciavállalásoknál. Az értékesitési szerződéskötési gyakorlat ellentmondásos. A kötelezettségek jogcíme és mértéke sok esetben nem állapitható meg. A szerződések ugyanis a garanciális kötelezettségeket a vételárhoz kötik, ez azonban az esetek döntő többségében egyértelműen nem határozható meg. Így tehát az ÁVÜ által vállalt kötelezettségek nagysága a szerződésekből nem követhető nyomon és nem is ellenőrizhető. Más ügyiratból pl. IT határozat, előterjesztés az IT-nek stb. -tehát nem a szerződésből - lehet a tényleges kötelezettségvállalást megállapítani. : ; Ez a gyakorlat nagy esélyt ad a későbbi jogviták keletkezésének A szakértői díjak csökkenésemellett továbbra is az alkalmazott szakértői cégek koncentrálódása a jellemző. Az országos jelentőségű, jelentős vagyonnal rendelkező cégek

9 - 7 - átalakításánál és privatizációjánál 97 tanácsadót alkalmaztak, de a kifizetett szakértői díjak 50 %-a 8 cég között oszlott meg. Ebből kettő magyar, négy külföldi és további kettő magyarországi vegyesvállalat. Az ÁVÜ összes devizabevételének 54 %-a a tanácsadó cégek közreműködésének eredménye, amely harmada négy tanácsadó céghez kötődik. A külföldi tanácsadó cégek foglalkoztatásának szükségessége a magyar cégek szakmai fejlettsége miatt lényegesen csökkent. Az ÁVÜ óta rendelkezik a tanácsadó cégekkel fenntartott kapcsolatot szabályozó előírásokkal. A szabályozás azonban nem ellentmondás mentes, mert a régebbi szabályzatok módosítása több esetben nem történt meg Az ÁVÜ 1993-ban 507 privatizációs tranzakciót bonyolított. A 93,8 milliárd Ft névértékű üzletrészből, részvényből 79,7 milliárd Ft-ot értékesített, amelyből 39,7 milliárd Ft volt a készpénz, a többi értékesítés mögött E:...hitel és kárpót- lási jegy állt. Az összes értékesítés szerződés szerinti értékének 28 %-a külföldi, 72 %-a pedig hazai tulajdonszerzés volt, azaz a hazai tulajdonszerzés aránya növekedett. Az!993. évi 507 tranzakcióban értékesített társaságok tőkére vonatkozó átlagos adatai szerint a saját tőke és jegyzett tőke indexe!30 %. Az ehhez társuló átlagosan 85 %-os árfolyamú eladási ár, a saját tőkéhez viszonyítva mindössze 66 %. A piac értékítélete e tekintetben nem tűnik meghatározónak, hiszen átlagosan két pályázó csak minden harmadik tranzakciónál volt. A pályázatok eljárási rendjét az ÁVÜ általában betartotta. Azonban az a gyakorlata, hogy a győztes pályázónak a kihirdetés után a kiíráshoz képest további anyagi kedvezményeket adott ellentétes a saját maga által szabályozott pályázati

10 - 8 - eljárási rendjével, melyszerint "a benyújtott ajánlatok azonban ekkor sem módosíthatók, a kiíró erre vonatkozó hozzájárulása érvénytelen". A privatizációs folyamat eljárási rendjén belül a szerződéses partnerek által vállalt kötelezettségekről, az aktuális hátáridőről a felelősök szervezett tájékoztatása kialakult. Ugyanakkor a szerződés megkötésére és így értelemszerűen a befizetésekre nem rögzíti szabályozás a bruttó elszámolás elvét. Így nincs összhang a számvitel és a szerződések között. Az emiatt kialakult kettős gyakorlat, azaz hogy egymás mellett él a bruttó és nettó elszámolás, - hogy melyiket rögzíti a szerződés az teljesen esetleges - megkérdőjelezi mind a privatizációs bevételek, mind a privatizációs kiadások nyilvántartásainak megbízhatóságát. Az 1993-ban müködő privatizációs technikák - MRP, lízing közül nagyobb jelentősége az MRP-nek van. A lebonyolításához szükséges eljárási rend kialakult. 117 ügyletből 22,4 millió Ft értékű üzletrészt, részvényt 15,7 milliárd Ft-os - 70 %-os árfolyam - szerződés szerinti értéken értékesítettek. A fejlődés döntő momentuma az E-hitel kamatának csökkentése és a kárpótlási jegyek elfogadása volt Az állami vállalatok tömeges társasággá alakítása az év egyik legnehezebb feladata volt, hiszen eddigieken túlmenően további 900 gazdálkodó egységre terjedt ki az ÁVÜ hatóköre. A privatizáció törvényi szabályozása szerint az december 31-ét követő átalakulásoknál kényszerátalakulás szabálya szerint kell eljárni. Ez nem tette lehetövé a vállalati vagyon átértékelését. Ennek következménye azonban a felszámolási hullám elindulását jelentette volna. Ezért az ÁVÜ IT kezdeményezte a törvény módosítását, de annak átfutási ideje miatt még elfogadás esetén is november vége lett volna. Ezért az ÁVÜ IT "átmeneti" ügyinté- : :

11 - 9 - zési formát választva végrehajtotta a "listás" átalakítást azaz június 30-án 151 céget átalakított, elkerülve a kényszerátalakulás következményeit. Ezt a törekvését a tulajdonossal szembeni elvárható gondosság alapján az állami vagyon védelme, működőképességének fenntartása motiválta. Végül a törvénymódositás visszamenőleg legitimál ta a "l is- tás" átalakítást. Nem tartható azonban az a gyakorlat, hogy a jogi hézagot, a törvényi szabályozás végrehajthatatlanságát visszamenőleges hatályú törvényi szabályozás töltse ki. A végrehajtó hatásos intézkedésének utólagos legitimációja még az ellenőrzés számára sem kezelhető. A végrehajtást megfelelően megtervezték és megindították. A vállalatok társasággá alakításának és privatizálásának előkészítéseként az összes vállalat 15 %-ára kiterjedőer szakértői átvilágítási, előminősitési rendszert is megvalósítottak. A vállalatok átalakítása mindvégig az átalakitás általános szabályai szerint történt. A kritikus gazdálkodási helyzetben lévő vállalatok esetében - nagy számban - csődmegállapodás tette csak lehetövé a társasággá alakulást, mert több gazdálkodó egység már csak negatív könyv szerinti vagyonnal rendelkezett. E cégeknél a társasági átalakulás a vagyon felértékelés miatti kedvezőtlenebb költségszerkezet mellett, de legalább átmeneti müködési lehetőséget biztosit, bár a csődveszély változatlanul fennáll. A folyamatos vagyonvesztéssei érintett társaságok esetében a cégbírósági bejegyzés, az adósságkonszolidációba való bekerülés, illetve a gyors privatizáció sem biztosítéka az eredményes társasági müködésnek. A társasági átalakulások során az Avü csak igen óvatos formában élt a működési profiltól leválasztható vagyonelemek elvonásával. Az év során közel 70 vállalatot érintően,

12 összesen 8,1 milliárd Ft könyv szerinti értékű vagyont vont el. Az elvonás többségében üzleti megfontolásokon alapult, mert jellemzően a könnyen értékesíthető ingatlanokra és üzletrészekre terjedt ki. A közösségi hasznosíthatóságú, ként kultúrális és sport célokat szolgáló vagyonelemek elvonására csak elvétve került sor. Az ilyen tartalmú és csak szórványosan felmerülő önkormányzati igényeket nem kezelték érdemben. Mindezek hatására a társasági átalakulások kapcsán a tulajdonosi szerkezet közösségi értékelhető előrelépés nem történt. fő célú fejlődésében Az önkormányzatok, a belterületi földingatlannal kapcsolatos tulajdonrész és megváltási módozat meghatározásában információ-hiány és elmaradt egyeztetések miatt érdemben nem tudtak részt venni. A bevételi várandóságaikat sem összegszerüségében, sem időbeli várható beérkezésében nem ismerik, ezért terveikben mint reális pénzforrással számolni nem tudtak Az ÁVÜ fennállása óta első ízben készítette el a vagyonváltozások tételes és aggregált kimutatását. A munkafolyamat még nem fejeződött be. A számítógépes adatszolgáltatás egyre megbízhatóbb kimutatásokkal segíti a vagyoni helyzet változásának követhetőségét. Az adatok teljeskörűsége és megbízhatóságának foka nem igazolható és valószínűleg soha nem lesz megítélhető. A teljes megbízhatóság kimutatásának előfeltétele több mint 1000 szervezet egyenkénti több tranzakciójának egyedi számszer( és tartalmi végigkövetése, amelyet elvégezni nem lehet. : Ezért a vagyonkimutatás tájékoztató jellegű, amely azonban nem zárja ki a vagyonban lejátszódó folyamatok nyomonkövethetőségét.

13 - l I - A vagyonban történő kétirányú mozgás, növekedés-csökkenés alakította az ÁVÜ vagyonát. Ennek eredőjeként az január l-jén 953,02 milliárd Ft-os saját vagyona 596,31 milliárd Ft-ra csökkent. A vagyoncsökkenés egyik tényezője a VPI-ben meghatározott vagyonrészek ingyenes átruházási kötelezettségéből adódik. Az ÁVÜ itt is eltért a VPI előírásaitól, mert a MÁV-nak és a kisbankoknak összesen 8,3 milliárd Ft (MÁV 5,3, kisbankoknak 3,0 milliárd Ft) portfóliót nem adott át. Ugyanígy a törvényben, VPI-ben, kormányhatározatban, ÁVÜ IT határoza- tában rögzített évre vonatkozó 40 milliárd Ft-ból összesen 375 millió Ft-ot adott át a TB-nek. Egyedül a Gépjármű Felelősségbiztosítási és Kárrendezési Alap részére teljesítette az előírt 2,2 milliárd Ft-os ingyenes vagyonátadást. Az ÁVÜ 1993-ban 261,3 milliárd Ft értékű társasági részesedést adott át az ÁV Rt-nek, amely 3 milliárd Ft-tal meghaladta a kormányrendeletekben előírtat. Az átadott vagyont a vagyonrnérlegéből kivezette, de a kötelezettségek megosztásáról szóló megállapodást még nem írta alá az ÁV Rt.-vel A vagyonvédelmi előírások teljesítésére az ÁVÜ-ben önálló szervezet nem jött létre, a szervezet jelenlegi tagozódása alkalmas a feladat megoldására. A vagyonvédelmi ügyek bonyolítása a törvényi kötelezettségek előírásai és a belső ügyrendekalapján történt. Az!993. évi elbírálások gyakorlata szervezettebb, színvonala érzékelhetően javult. Nem megfelelő az ügyek dokumentálása Az időlegesen állami tulajdonban lévő vagyon hasznosítása és kezelése keretében az ÁVÜ határozottan és jól kialakított gazdasági controlling és manitoring rendszerre támasz-

14 kodva megfelelően gyakorolja a közvetlen tulajdonosi jogait. A többségi ÁVÜ tulajdonú társaságoknál a gazdaságpolitikai és üzletpolitikai szempontokat az ÁVÜ IT, illetve az ügyvezetés határozza meg. Ezt érvényesítik a tranzakciós igazgatóságok. Az állami vállalatok és többségi állami tulajdonú társaságok ügyvezetőinek bérezését, a tisztségviselők díjazását részletes belső szabályozás rögzíti, amelyet folyamatosan karbantartanak. Rendezték az újonnan - privatizáció után - létrejövő kisebbségi tulajdon esetén a követendő magatartást. Közvetett vagyonkezelést még ma sem végez nagy számban az ÁVÜ. Továbbra sem rendezték az óta húzódó, az állami tulajdon hátrányára átengedett mintegy 180 millió Ft-os osztalék helyzetét, amelyet a CO-NEXUS Rt-vel kötött vagyonkezelési szerződés kapcsán az Állami Számvevőszék azóta folyamatosan ajánl. A CO-NEXUS-sal kötött vagyonkezelési szerződés teljesülésének értékelése alapján a CO-NEXUS és az ÁVÜ a szerződés teljesíthetőségét ellenkezően ítéli meg. Az ÁVÜ ugyanis nem látja alátámasztottnak a mai folyamatok alapján, hogy a szerződés lejáratakor a CO-NEXUS a 4 milliárd Ft-os fizetési kötelezettségének eleget tud tenni. Az ÁVÜ 1993-ban két további közvetett vagyonkezelési szerződést kötött. Ezek közül az Agárdi Mezőgazdasági Kombinát ; vagyonkezelésbe adásánál a vagyonkezelő Kereskedelmi Bank Rt. a cégíróság cégbejegyzésset kapcsolatos kiegészítő előírásainak eddig nem tett eleget. A másik vagyonkezelési szerződés a Békéscsabai Baromfifeldolgozó Vállalat vagyonkezelésbe adását célozta. Ez esetben a vagyonkezelési szerződés konkrét tartalma meghatározó módon eltér az ÁVÜ vezetői értekeztetén előírttól, amelynek súlyos kihatásai lehetnek az állami vagyonra. A szerződés

15 ugyanis nem indokolható módon versenyeztetés nélkül opciós jogot biztosit a vagyonkezelőnek a részvények minimálisan 51 %-ára 59,26 %-os árfolyamorr és ugyanez a helyzet a jegyzett tőke 96 %-ára vonatkozóan is Az ÁVÜ belső ellenőrzési rendszere kiépült. Tevékenységének megfelelő színvonalát az ellenőrzést követő intézkedések jelzik. Jól mozgósitotta az ellenőrzésbe bevonható külső kapacitásokat. Az ellenőrzési tevékenység jellegét és sokaságát a panaszos bejelentések határozták meg, komplex problémák feltárása kevésbé jellemző. Az összefoglaló vizsgálati jelentések megállapításai szakmailag megalapozottak és tényszerűek. Nem működik viszont az ÁVÜ hatáskörében megtehető intézkedésekre kényszerpályaszerű javasiati rendszer. A személyi felelősség feltárása és bizonyitása hézagos. l. 13. Az ÁVÜ információs rendszerének egésze egyre jobb szinvo nalon és egyre nagyobb megbizhatósággal működik. A rendszer "nagysága" és bonyolultsága - amelyet az ÁVÜ állandóan változó feladatai is növelnek - számos részrendszer összehangolatlanságában is megmutatkozik. Továbbra is megjelenik a feladatváltozás végrehajtása és az annak követéséhez szükséges információs rendszerváltoztatás, bővítés időigénye közötti ellentmondás. Jó szinvonalú a piaci szereplők információs ellátása, szabályozott és működőképes a kormányzati és országgyűlési szervekkel kiépített kapcsolat. Mindemellett súlyosan terheli az információs rendszert, hogy az ÁVÜ működésének megindulása óta - nemcsak a Vagyonügynökségnek felróható okok miatt - a hozzá tartozó vagyon számbavételének teljeskörűsége, és eredendő pontossága nem teremtődött meg. Ezért, az egyébként jelentős előrelépésnek tekinthető, most először!993-ra előállított vagyonrnérleg csak tájékoztató jellegű.

16 Ajánlások A "Jelentés" bevezetője utalt arra, hogy az!993. évi vizsgálatttal párhuzamosan - az Állami Számvevőszék elnökének döntése alapján - elkészült egy összefoglaló elemzés, amely a számvevőszéki tapasztalatok alapján a privatizációt és az állami vállalatok vagyongazdáikadását!990. március és!994. március közötti időszakban mutatja be. A magánositással kapcsolatos négyéves tapasztatatokból leszűrhető ajánlások - amelyeket az!993. évi vizsgálati eredmények is megerősitenek - jelen, éves időszakot átfogó ellenőrzésben is szerepelnek. Az ÁVÜ ügyvezetése részére tett ajánlásokat a Függelékben szereplő "Részletes Megállapítások" is megalapozzák. l. Az Országgyűlésnek 1.1. El kell készíteni a lehető legrövidebb időn belül a Kormány tulajdonosi jogokkal rendelkező intézményeinek együttműködésével azt a vagyonmérleget, mely társaságonként minősitetten, a kereszttulajdonosokra is figyelemmel képes választ adni arra, hogy mi van még az állarn birtokában és magánosítása érdekében milyen előkészítő lépésekre került sor, a vagyon egészét milyen kötelezettségek terhelik, beleértve a felszámolási eljárások átgyűrűző hatásait, a kárpótlás igényeit és a társadalombiztosítási vagyonátadás által lekötött tulajdont is. : 1.2. Ki kell dolgozni és széles körben közzé kell tenni a tényhelyzetet mutató vagyonkép ismeretében azt a stratégiát, mely a realitásokból indul ki, számba veszi a megvalósitás minden külső -és belső feltételét és az idő-tényezőt is, képes kormányzati szinten egységes, távlatokban gondolkodó vezérfonalat adni a további cselekvéshez.

17 Gondoskodni kell arról, hogy a megvalósítás szabályozási és szervezeti eszközrendszere összhangban legyen a cétokkal. Annak működése áttekinthető és egyszerű, cselekvési elveiben következetes, a személyi ráhatásokat kizáró, belső kontroll-mechanizmusaiban zárt és egységes legyen, biztosítsa a magánasitás költségeiben a takarékosságot Célszerűmegvizsgálnia javaslatok l. l., , pontjai megvalósítása érdekében - a szervezés idöigényére, várható gondjaira és előnyeire is figyelemmel hogy milyen vagyonkezelő szervezetek működjenek. Eldöntendő, hogy a rendszer egységesebb működése egy vagy több gazdálkodó szervezetként működö - vagyonkezelök funkcionálását igényli, beleértve a minisztériumokhoz tartozó vállalati kört is. Gondoskodni kell arról, hogy a jelenlegi rendszer átalakítása során ne ismétlödjenek meg a korábbi információs, adatköztési és dokumentációs hibák, az átalakítással járó veszteségek minimálisak legyenek Meg kell fontolni, hogy privatizációs bevételek elosztásáról, felhasználásáról csak a tényleges bevételek ismeretében szülessen döntés, és az országgyűlési útmutatás ne a tervezett, vagy reménybeli bevételek elosztását tartalmazza. Ennek érdekében meg kell vizsgálni, hogy milyen további törvénymódosításokra van szükség, s miként kell a döntési mechanizmusokat átalakítani Meg kell oldani a vagyonkezelő szervezetek legfelső döntési fórumainak gyakorlati országgyűlési kontrollját. Szakítani kell azzal a gyakorlattal, mely a törvények

18 érvényesítését lazán kezeli, vagy figyelmen kívül hagyja a benne foglaltakat, az eltérések kifogásolásakor azok formái jellegére hivatkozva nem változtat, eltűri a szabálytalanságokat, nem szankcionálja a döntésektől való eltéréseket, s ezzel bátorít a mulasztásokra. A változáshoz a törvények alkotóinak példamutatására is szükség van. A Vagyonpolitikai Irányelvekkel, és az ÁVÜ- ÁV Rt. éves beszámolók megtárgyalásával kapcsolatos tapasztalatok megismétlődése nem lenne szerencsés. 2. A Kormánynak 2.2. Dolgozza ki a VPI-ben rögzített kiadások jogcímenkénti betartásának folyamatba épített ellenőrzési rendszerét az Országgyűlés részére. Ezzel is biztosítsa, hogy a privatizációs bevételek elosztása az Országgyűlés határozatának feleljen meg. Az utólagos ellenőrzés ezt nem tudja biztositani. 2. l. Tekintse át - az l. 5. pontban ajánlottakkal összefüggésben is - a Kormányprogram és az évi Vagyonpolitikai Irányelvekről hozott országgyűlési határozat összefüggéseit ( (XI I. 24. ) OGYh,) és szükség szerint kezdeményezze módosítását. 3. Az ÁVÜ ügyvezetésének 3.1. A garanciavállalás előirt törvényi kötelezettségének betartásához szükséges intézkedéseket - a belső szabályzatok módosításával is - tegye meg. Határozza meg a garanciavállalás jogcímeinek tartalmát. Kezdeményezze az SZMSZ ennek megfelelő módosítását.

19 Mérlegelje olyan általános gyakorlat bevezetésének lehetőségét, hogy külföldi tanácsadó cégeket akkor fog- lalkoztasson ha a privatizálás során külföldi tőke bevonására van alapvetően szükség Az általános gyakorlatnak megfelelően szabályazza a Jogi Igazgatóság ellenjegyzési tevékenységét A tender kiírás tartalmát szabályazza újra, igazadjon az e tekintetben bevált külföldi gyakorlathoz, hogy a tender elnyerése után a további alkufolyamat szabályai világosak és egyértelműek legyenek. Fontolja meg olyan szabályozási elem bevezetését amely egy limithatáron felűl kizárja a további engedményadás lehetöségét Írja elő a szerződéskötések alapvető tartalmi követelményeként a bruttó elszámolási elv érvényesítését Gondoskodjon arról, hogy az átalakításra váró cégeknél a illetve befejeződ szükséges átvilágítás folytatódjon, jön Rendelje el, hogy a tranzakciós igazgatóságok az általuk lezárt társasági átalakulások dokumentációit tegyék teljessé és az irattári elhelyezésről gondoskodjanak Az értékesítésnél egyre inkább nő az E-hitelre történő értékesítések hányada. Ezért mérje fel az ebben rejlő lehetséges kockázat nagyságát, amely jelentösen érintheti a privatizációs folyamat további alakulását.

20 Dolgozza ki és vezesse be az önkormányzatokkal történő együttműködés megfelelő rendszerét. Tegye lehetövé, hogy a privatizációból eredő bevételeik nagyságát, annak időbeni beérkezésének ütemét megismerhessék az önkormányzatok Folytassa és fejezze be a vagyonrnérleg készítéséhez szükséges információs rendszer mind megbízhatóbb kiépítését. Dolgozza ki a végelszámolás stratégiáját. Rendezze a társadalombiztosításnak járó ingyenes vagyonátadással kapcsolatos kötelezettségét Dolgozza ki és érvényesítse annak metodikáját, hogy a vállalaltok az értékesített, elvont vagyontárgyak bevételével hogyan és mikor számoljanak el Kezdeményezze az ÁV Rt-nek történt vagyonátadással kapcsolatos kötelezettségek megosztásáról szóló megállapodás aláírását Értékelje az információs rendszer működését, tegye meg a szükséges lépéseket az egyes alrendszerek kapcsolatrendszere harmonizálására, integrálására Gondoskodjon a vagyonvédelmi tevékenység megfelelő dokumentálásáról Vizsgálja meg a CO-NEXUS Rt.-vel kötött vagyonkezelési szerződés teljesíthetőségének valószínűségét és ennek alapján tegye meg a szükségesnek ítélt intézkedéseket. Kezdeményezze az évi osztalék állam javára történő rendezését.

21 Vizsgálja felül a Bábolna Rt.-vel kötött, a Békéscsabai Baromfifeldolgozó Vállalat vagyonkezelésbe adásával kapcsolatos szerződést és ennek alapján tegye meg a szükséges intézkedéseket. Vizsgálja meg, hogy a vagyonkezelési szerződés miért tér el lényegesen a vezetői értekezleten hozott döntésektől, állapitsa meg az esetleges személyi felelősséget Mérlegelje és gondolja át a belső ellenőrzés stratégiáját, elsősorban a bejelentések vizsgálatának és a komplex, nagyobb horderejű vizsgálatok aránya tekintetében. Alakítsa ki a belső ellenőrzés fejlesztésének fő irányait. Budapest,!994. július ~i.

22 ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK V-5-82/1994. Témaszám: 218 FÜGGELÉK az Állami Vagyonügynökség évi tevékenységének ellenőrzéséről szóló jelentéshez R É S Z L E T E S M E G Á L L A P Í T Á S O K

23 T A R T A L O M J E G Y Z É K l. Privatizációs bevételek és kiadások 1.1. Bevételek 1.2. Kiadások Kiadási előirányzatok és azok teljesítése a Vagyonpolitikai Irányelvek szerint Kiadások részletezve 1.3. Kötelezettség-vállalás, nyilvántartás, kifizetés A kötelezettség-vállalások szabályozása Kötelezettség-vállalások és kifizetések!993-ban A kötelezettség-vállalások nyilvántartása A garanciális kötelezettségek és a szerződések kapcsolata 1.4. Szakértői (tanácsadói) díjak Az ÁVÜ apparátusa és az igénybe vett szakértők által!993-ban folytatott közvetlen privatizáció Az önprivatizációs eljáráshoz kapcsolódó tanácsadói cégek müködése és költségei A tanácsadók kiválasztására vonatkozó jogi szabályozás A tanácsadó cégekkel kapcsolatos ÁVÜ szabályzatok, a tanácsadói szerződések nyilvántartása A szerződések betartása Kifizetett tanácsadói díjak átvállalásával kapcsolatos megállapodás Oldal l ll ll. l l -!9. l l -! ! !9.!9-29.! A privatizáció eljárási szabályainak érvényesülése 2.1. A privatizációs értékesítés Privatizációs technikák a hazaibefektetők részére Az állami vállalatok társasággá alakítása Általános helyzetkép a társasági átalakítások számszerű eredményeiről Vállalati átalakítások előkészítés, privatizációs célú előminősítés

J/278. JELENTÉS. az Állami Vagyonkezeló Részvényt~rsaság tevékenységének ellenórzéséról. 1993. évi. !994. november 224.

J/278. JELENTÉS. az Állami Vagyonkezeló Részvényt~rsaság tevékenységének ellenórzéséról. 1993. évi. !994. november 224. J/278. JELENTÉS az Állami Vagyonkezeló Részvényt~rsaság tevékenységének ellenórzéséról 1993. évi!994. november 224. A vizsgálatot vezette: Harsányi Sándor osztályvezető számvevő főtanácsos A vizsgálatot

Részletesebben

JELENTÉS. 0233 J/758 2002. szeptember

JELENTÉS. 0233 J/758 2002. szeptember JELENTÉS az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt. 2001. évi működésének és a központi költségvetés végrehajtásához kapcsolódó tevékenységének ellenőrzéséről 0233 J/758 2002. szeptember 2. Államháztartás

Részletesebben

JELENTÉS. az állam vállalkozói vagyona nyilvántartási és információs rendszerének ellenőrzéséről. 1993. március 138.

JELENTÉS. az állam vállalkozói vagyona nyilvántartási és információs rendszerének ellenőrzéséről. 1993. március 138. 'l JELENTÉS az állam vállalkozói vagyona nyilvántartási és információs rendszerének ellenőrzéséről J 1993. március 138. A vizsgálatot vezette: Harsányi Sándor osztályvezető főtanácsos A vizsgálatot végezték:

Részletesebben

0124 Jelentés a Magyar Távirati Iroda Rt. 2000. évi gazdálkodásának ellenőrzéséről

0124 Jelentés a Magyar Távirati Iroda Rt. 2000. évi gazdálkodásának ellenőrzéséről 0124 Jelentés a Magyar Távirati Iroda Rt. 2000. évi gazdálkodásának ellenőrzéséről TARTALOMJEGYZÉK I. Összegző megállapítások, következtetések, javaslatok II. Részletes megállapítások 1. Az MTI Rt. 2000.

Részletesebben

JELENTÉS. az állami költségvetési adósság ellenőrzéséről.!992. május 90.

JELENTÉS. az állami költségvetési adósság ellenőrzéséről.!992. május 90. .. ' JELENTÉS az állami költségvetési adósság ellenőrzéséről. '!992. május 90. A vizsgálatot vezette Harsányi Sándor főtanácsos A vizsgálatot végezték dr.borisz József tanácsos Istvánffy Lóránt tanácsos

Részletesebben

I. Összegző megállapítások, következtetések, javaslatok II. Részletes megállapítások

I. Összegző megállapítások, következtetések, javaslatok II. Részletes megállapítások 9814 Jelentés a helyi önkormányzatok nem közszolgáltatási célú társasági befektetésekkel, valamint értékpapírokkal történő gazdálkodásának ellenőrzéséről TARTALOMJEGYZÉK I. Összegző megállapítások, következtetések,

Részletesebben

JELENTÉS a Magyar Exporthitel Biztosító Rt. működésének ellenőrzéséről

JELENTÉS a Magyar Exporthitel Biztosító Rt. működésének ellenőrzéséről JELENTÉS a Magyar Exporthitel Biztosító Rt. működésének ellenőrzéséről 0526 2005. július 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.1. Teljesítmény Ellenőrzési Főcsoport Iktatószám: V-25-36/2004-2005.

Részletesebben

JELENTÉS az Új Kézfogás Közalapítvány gazdálkodásának ellenőrzéséről

JELENTÉS az Új Kézfogás Közalapítvány gazdálkodásának ellenőrzéséről JELENTÉS az Új Kézfogás Közalapítvány gazdálkodásának ellenőrzéséről 2001. november 0136 Az ellenőrzés végrehajtásáért felelős: Dr. Lóránt Zoltán számvevő igazgató Az ellenőrzést vezette: Balázs Andrásné

Részletesebben

JELENTÉS az államháztartáson kívüli állami feladatellátás rendszerének ellenőrzéséről

JELENTÉS az államháztartáson kívüli állami feladatellátás rendszerének ellenőrzéséről JELENTÉS az államháztartáson kívüli állami feladatellátás rendszerének ellenőrzéséről 0467 2005. február 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.3. Átfogó Ellenőrzési Főcsoport Iktatószám:

Részletesebben

JELENTÉS a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány vagyongazdálkodásának ellenõrzésérõl

JELENTÉS a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány vagyongazdálkodásának ellenõrzésérõl JELENTÉS a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány vagyongazdálkodásának ellenõrzésérõl 2001. január 0101 Az ellenőrzés végrehajtásáért felelős: IV. Vagyonellenőrzési Igazgatóság Halász Gejza számvevő igazgató

Részletesebben

JELENTÉS. az Állami Számvevőszék 2009. évi tevékenységéről. 1008 J/813 2010. július. Domokos László elnök

JELENTÉS. az Állami Számvevőszék 2009. évi tevékenységéről. 1008 J/813 2010. július. Domokos László elnök JELENTÉS az Állami Számvevőszék 2009. évi tevékenységéről 1008 J/813 2010. július Domokos László elnök ISSN 1789-8773 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS 3 1. AZ ÁSZ 2009. ÉVI FELADATAI 4 1.1. Az éves ellenőrzési

Részletesebben

JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK

JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS az állami tulajdonban (résztulajdonban) lévő gazdálkodó szervezetek vagyonértékmegőrző és gyarapító tevékenységének ellenőrzéséről egyes kiemeit közszolgáltató társaságoknál

Részletesebben

0042 Jelentés a Phare támogatások felhasználásának vizsgálatáról

0042 Jelentés a Phare támogatások felhasználásának vizsgálatáról 0042 Jelentés a Phare támogatások felhasználásának vizsgálatáról TARTALOMJEGYZÉK I. Összegző megállapítások, következtetések, javaslatok II. Részletes megállapítások 1. A programok helyzete és teljesülése

Részletesebben

JELENTÉS. a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. 2009. évi tevékenységének ellenőrzéséről. 1013 J/1056 2010. augusztus

JELENTÉS. a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. 2009. évi tevékenységének ellenőrzéséről. 1013 J/1056 2010. augusztus JELENTÉS a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. 2009. évi tevékenységének ellenőrzéséről 1013 J/1056 2010. augusztus 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.3. Átfogó Ellenőrzési Főcsoport

Részletesebben

JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK

JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS az állami tulajdonban (résztulajdonban) lévő gazdálkodó szervezetek vagyonértékmegőrző és gyarapító tevékenységének ellenőrzéséről egyes kiemeit közszolgáltató társaságoknál

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 14/676-28/2011 ELŐTERJESZTÉS A Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

JELENTÉS a Hungária Televízió Közalapítvány és a Duna Televízió Rt. működésének ellenőrzéséről

JELENTÉS a Hungária Televízió Közalapítvány és a Duna Televízió Rt. működésének ellenőrzéséről JELENTÉS a Hungária Televízió Közalapítvány és a Duna Televízió Rt. működésének ellenőrzéséről 0408 2004. április 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.3. Átfogó Ellenőrzési Főcsoport

Részletesebben

JELENTÉS A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium fejezet működésének ellenőrzése

JELENTÉS A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium fejezet működésének ellenőrzése JELENTÉS A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium fejezet működésének ellenőrzése 0350 2003. december 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.3.Átfogó Ellenőrzési Főcsoport V-012-052/2003.

Részletesebben

JELENTÉS. a Földhitel- és Jelzálogbank Rt. működésének ellenőrzéséről. 0647 2006. december

JELENTÉS. a Földhitel- és Jelzálogbank Rt. működésének ellenőrzéséről. 0647 2006. december JELENTÉS a Földhitel- és Jelzálogbank Rt. működésének ellenőrzéséről 0647 2006. december 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.1. Teljesítmény Ellenőrzési Főcsoport Iktatószám: V-12-38/2006.

Részletesebben

JELENTÉS a Zala Megyei Önkormányzat gazdálkodási rendszerének átfogó ellenőrzéséről

JELENTÉS a Zala Megyei Önkormányzat gazdálkodási rendszerének átfogó ellenőrzéséről JELENTÉS a Zala Megyei Önkormányzat gazdálkodási rendszerének átfogó ellenőrzéséről 0546 2005. szeptember 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.3. Átfogó Ellenőrzések Főcsoport Iktatószám:

Részletesebben

JELENTÉS. a Nemzeti Kulturális Alap működésének ellenőrzéséről. 1002 2010. március hó

JELENTÉS. a Nemzeti Kulturális Alap működésének ellenőrzéséről. 1002 2010. március hó JELENTÉS a Nemzeti Kulturális Alap működésének ellenőrzéséről 1002 2010. március hó 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 23. Átfogó Ellenőrzési Főcsoport Iktatószám: V-2004-057/2009-2010.

Részletesebben

JELENTÉS. a Befektető-védelmi Alap működésének ellenőrzéséről. 0833 2008. szeptember

JELENTÉS. a Befektető-védelmi Alap működésének ellenőrzéséről. 0833 2008. szeptember JELENTÉS a Befektető-védelmi Alap működésének ellenőrzéséről 0833 2008. szeptember 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.1. Teljesítmény Ellenőrzési Főcsoport Iktatószám: V-2003-31/2008.

Részletesebben

JELENTÉS a Magyar Mozgókép Közalapítvány gazdálkodásának ellenőrzéséről

JELENTÉS a Magyar Mozgókép Közalapítvány gazdálkodásának ellenőrzéséről JELENTÉS a Magyar Mozgókép Közalapítvány gazdálkodásának ellenőrzéséről 0304 2003. január 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.1. Szabályszerűségi Ellenőrzések Főcsoport Iktatószám: V-1007-63/2002-2003.

Részletesebben

JELENTÉS. az önkormányzati vagyongazdálkodás szabályszerűségi. Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK. 13078 2013.

JELENTÉS. az önkormányzati vagyongazdálkodás szabályszerűségi. Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK. 13078 2013. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS az önkormányzati vagyongazdálkodás szabályszerűségi ellenőrzéséről Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet 13078 2013. augusztus Állami Számvevőszék lktatószám: V-0043-020-005-036/2013.

Részletesebben

Iktatószám: F-016-012-064-008/2013.

Iktatószám: F-016-012-064-008/2013. Iktatószám: F-016-012-064-008/2013. A Nemzeti Adó- és Vámhivatallal (NAV, 2011 előtt: Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatallal, APEH) kapcsolatos ÁSZ jelentések és megállapításaik (2004-2013) Készítette:

Részletesebben

JELENTÉS a Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány gazdálkodásának ellenőrzéséről

JELENTÉS a Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány gazdálkodásának ellenőrzéséről JELENTÉS a Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány gazdálkodásának ellenőrzéséről 0402 2004. január 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.1. Szabályszerűségi Ellenőrzések Főcsoport Iktatószám:

Részletesebben

JELENTÉS a Területfejlesztés fejezet működésének ellenőrzéséről

JELENTÉS a Területfejlesztés fejezet működésének ellenőrzéséről JELENTÉS a Területfejlesztés fejezet működésének ellenőrzéséről 0603 2006. március 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.3. Átfogó Ellenőrzési Főcsoport V-09-055/2005-2006. Témaszám:

Részletesebben

JELENTÉS. a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. garanciavállalási tevékenysége eredményességének értékeléséről. 1284 2012. május

JELENTÉS. a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. garanciavállalási tevékenysége eredményességének értékeléséről. 1284 2012. május JELENTÉS a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. garanciavállalási tevékenysége eredményességének értékeléséről 1284 2012. május Állami Számvevőszék Iktatószám: V-2021-091/2011-2012. Témaszám: 1006 Vizsgálat-azonosító

Részletesebben

JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK

JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS az állami tulajdonban (résztulajdonban) lévő gazdálkodó szervezetek vagyonértékmegőrző és gyarapító tevékenységének ellenőrzéséről egyes kiemeit közszolgáltató társaságoknál

Részletesebben

0209 Jelentés a Szerb Országos Önkormányzat pénzügyi gazdasági tevékenységének vizsgálatáról

0209 Jelentés a Szerb Országos Önkormányzat pénzügyi gazdasági tevékenységének vizsgálatáról 0209 Jelentés a Szerb Országos Önkormányzat pénzügyi gazdasági tevékenységének vizsgálatáról TARTALOMJEGYZÉK I. Összegző megállapítások, következtetések, javaslatok II. Részletes megállapítások 1. a feladatellátás

Részletesebben