Törvényességi véleményezésre bemutatva: október 6.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Törvényességi véleményezésre bemutatva: 2008. október 6."

Átírás

1 Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: /2008. CÍM: Előterjesztés közterületek elnevezéséről Előterjesztő: Dr. Fodor Tamás polgármester Az előterjesztést megkapta: Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság és Sopronkőhida-Tómalom-Jánostelep Településrészi Önkormányzata Balf Részönkormányzat Törvényességi véleményezésre bemutatva: október 6. Meghívottak:

2 Előadó: Dr. Varga Józsefné osztályvezető Tisztelt Közgyűlés! Az Építéshatósági Osztályhoz kérelem érkezett: 1./ Csenteri Balázs és Csenteri-Dénes Ildikó részéről a Sopron, Virágvölgy területén található 4685/36 és 4583/50 hrsz-ú utcák elnevezésére; 2./ Bábelné Langó Annamária részéről a Sopron, Balf felé vezető 0222 hrsz.-ú közút elnevezésére; 3./ Németh M. Géza, Németh M. Gézáné, valamint Németh Tamás és Németh Tamásné részéről Sopron, Balf felé vezető külterületi 0235/259 hrsz-ú közút valamint a külterületi 0340/1 és 0330 hrsz-ú országos közutak elnevezésére; 4./ Dobos Zsófia Sopron Szárhalmi erdő közelében levő 5125/40 hrszú utca elnevezésére. Alkalmazandó jogszabályok: A helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv. (Ötv) 10. (1) bekezdés h/ pontja szerint a közterület elnevezése a képviselőtestület át nem ruházható hatásköre. A magyarországi hivatalos földrajzi nevek megállapításáról és nyilvántartásáról szóló 303/2007. (XI. 14.) Kormányrendelet 5. (1) kimondja: A hivatalos földrajzi nevek megállapításakor figyelemmel kell lenni a helyi lakosság élő névhasználatára, a települési és a helyi kisebbségi önkormányzat, az egyéb szervezetek véleményére, továbbá a természet- és társadalomtudományok eredményeire, a történelmi hagyományokra, különösen a helytörténeti kutatásokra, az elpusztult települések nevére, ezen kívül a földrajzi környezetre, a mező- és erdőgazdasági művelési szerkezetre, a nemzetiségi viszonyokra, a nyelvi és nyelvhelyességi követelményekre. A nyelvhelyességi követelmények magukba foglalják a mindenkori akadémiai helyesírás követését és az arra épülő szabályok betartását. A 41/1992. (II. 25.) Kgy. határozattal jóváhagyott szabályok (közterületek elnevezéséről szóló szabályzat) szerint az elnevezéskor elsősorban a város és környéke történelmi-, kulturális emlékeit, hagyományait, földrajzi környezetét, jellegzetes élővilágát kell figyelembe venni.

3 Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rend. 40. (7) bekezdése szerint a telektömbök sarkain utcanév táblákat kell elhelyezni. Az elnevezendő, érintett közterületeket az 1.; 1/A.; 2.; 3. és a 4. számú melléklet (helyszínrajz) tartalmazza. Beérkezett javaslatok: Az 1. és 1/A sz. mellékleteken feltüntetett utcák a Sopron Virágvölgy területén találhatók, Önkormányzati közutak. 4583/50 helyrajzi számú utca. Virágvölgy területén, a 85. számú országos közúttal párhuzamosan helyezkedik el. A 13023/2 hrsz-ú közúttól és a 4583/48 hrsz-ú (Csőszház dűlő) úttól tart a 4583/46 hrsz-ú útig. - Csőszház dűlő. Csenteri Balázs és Csenteri-Dénes Ildikó kérelmezők javaslata, mert valójában a Csőszház dűlő folytatásában helyezkedik el. - Csőszházdűlő utca. A Soproni Városszépítő Egyesület indokolás nélküli javaslata. Megjegyzés: Ez az elnevezés megtévesztő lehet, hiszen Csőszház dűlő már létezik. 4583/36 helyrajzi számú utca. Virágvölgy területén helyezkedik el. Szinte derékszögben csatlakozik az előbbi 4583/50 hrsz-ú Önkormányzati közúthoz, ettől kiindulva tart a 01065/1 hrsz-ú útig. - Lilaakác utca. Csenteri Balázs és Csenteri-Dénes Ildikó kérelmezők javaslata alapján, mert a Virágvölgyben célszerű virágnevekkel ellátni az utcákat, így földrajzilag könnyebben azonosítható azok elhelyezkedése. - Levendula utca. Csenteri Balázs és Csenteri-Dénes Ildikó javaslata szerint, mert a levendulát, mint növényt a virágjáról ismerik, így ugyancsak könnyen azonosítható lenne egy ilyen elnevezésű utca a Virágvölgyben. A levendula az egyik legszebb magyar szavunk. - Szép kilátás utca. Csenteri Balázs és Csenteri-Dénes Ildikó javaslata, mert az utca tetejéről lenézve a domboldalon nagyon szép kilátás nyílik a tájra, a környező településre és a Fertő tóra. - Gombócz Endre utca között élt természettudós, botanikus volt. A Soproni Városszépítő Egyesület javaslata.

4 A 2. és 3. sz. mellékleteken feltüntetett utcák és utak a Sopron-Balf felé vezető külterületen helyezkednek el. Az Önkormányzat, a Magyar Állam illetve magánszemélyek tulajdonában vannak helyrajzi számú út. Önkormányzati közút. A város Balf felé eső külterületi részén található. A 0340/1 hrsz-ú országos közúttól kiindulva, a 0220 és 0230/1 hrsz-ú utakig tart. Számos kiskert, rajta gazdasági épületekkel, csatlakozik ehhez az úthoz. - Szőlő utca. Bábelné Langó Annamária kérelmező indokolás nélküli javaslata alapján. Megjegyzés: Megtévesztő lehet az elnevezés, mivel Szőlős utca már van. - Szőlős kert utca. Bábelné Langó Annamária kérelmező indokolás nélküli javaslata alapján. Megjegyzés: Megtévesztő lehet az elnevezés, mivel Szőlőskert utca már van. - Gyümölcsös utca. Bábelné Langó Annamária kérelmező és Soproni Városszépítő Egyesület indokolás nélküli javaslata alapján. 0340/1 és 0330 helyrajzi számú utak. A Magyar Állam tulajdonát képező országos közutak, melyek a Sopron, belterületi Balfi utcától (5349/1 hrsz-ú) kiindulva, annak és egymás folytatásában helyezkednek el, a Balf felé vezető külterületi részen. Számos leágazó út és beépítetlen telek csatlakozik hozzájuk. A 0317/1 hrsz.-ú útig tartanak, egymás folytatásaként elhelyezkedve. - Széplaki út. Németh Tamás és Németh Tamásné valamint a kérelmezők javaslata szerint azért, mert az országos közút Fertőszéplak felé is vezet. - Fürdő út. Németh Tamás és Németh Tamásné valamint Németh M. Géza és Németh M. Gézáné kérelmezők indokolás nélküli javaslata alapján. Megjegyzés: Megtévesztő lehet az elnevezés, mivel Fürdő sor már létezik. - Nádas út Németh Tamás és Németh Tamásné kérelmezők indokolás nélküli javaslata alapján. - Kiskert út. Németh M. Géza és Németh M. Gézáné kérelmezők indokolás nélküli javaslata szerint. Valamint Németh Tamás és Németh Tamásné kérelmezők javaslata szerint, mivel kiskertek mellett halad el az országos közút. - Harangvirág út. Németh M. Géza és Németh M. Gézáné kérelmezők és a Soproni Városszépítő Egyesület indokolás nélküli javaslata szerint. Megjegyzés: Megtévesztő lehet az elnevezés, mivel Harangvirág utca már létezik.

5 0235/259 helyrajzi számú utca. Az utca öt magánszemély tulajdonában van. A Balf felé vezető országos 0330 hrsz-ú közútról ágazik le, ebből kiindulva, a kialakult telkek között vezet el a 0235/258 hrsz-ú telekig. - Vadvirág utca. Németh Tamás és Németh Tamásné kérelmezők javaslata szerint azért, mert sok arrafelé a vadvirág. Soproni Városszépítő Egyesület indokolás nélküli javaslata szerint. - Ribizli utca. Németh M. Géza és Németh M. Gézáné kérelmezők indokolás nélküli javaslata szerint. - Fakopács utca. Németh M. Géza és Németh M. Gézáné kérelmezők javaslata szerint azért, mert az út menti diófán sokszor kopácsol a fakopács. - Harkály utca. Németh M. Géza és Németh M. Gézáné kérelmezők javaslata szerint azért, mert az út menti diófán sokszor kopácsol a harkály. A 4. sz. mellékleten feltüntetett út, Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában lévő közterület. 5125/40 hrsz-ú út. Az Aranyhegy Ipari Parkhoz csatlakozó területről kiinduló Nemeskúti út folytatásában helyezkedik el, azzal szinte egy utat alkot. A városból a Szárhalmi erdő felé haladva sok-sok telket köt össze. Mivel a telkek egy része már lakóépülettel beépült, indokolt a területen áthaladó útszakasz elnevezése. - Nemeskúti út. Dobos Zsófia kérelmező javaslata szerint, mivel a Nemeskúti út folytatásában helyezkedik el, és mert a kérelmező telkétől kb. 50 méterre az út mellett helyezkedik el a Nemeskút nevű forrás. A Soproni Városszépítő Egyesület ugyanezt javasolta. - Menyét út. Dobos Zsófia kérelmező javaslata szerint, mivel közel az erdő. - Vércse út. Dobos Zsófia kérelmező javaslata szerint, mivel közel az erdő. Megjegyzés: megtévesztő lehet mivel Vércse utca már létezik. - Maderspach Viktor utca. Dél Erdélyi nemes volt, aki a II. világháborúban esett el. Dobos Zsófia kérelmező javaslata szerint, azért mert közelben van az erdő és a vadászház, valamint ezzel az utca elnevezéssel tiszteltét róná le a város a hazaszeretetéről tanúságot tett kiváló magyar vadász előtt.

6 A határozati javaslatok elfogadásához egyszerű többség szükséges (SzMSz. 53. (1) bek.). H a t á r o z a t i j a v a s l a t o k I. Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlése a 4583/50 hrsz-ú területnek a nevet adja. a./ Csőszház dűlő b./ Csőszházdűlő utca Határidő: november 3.-tól II. Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlése a 4583/36 hrsz-ú területnek a nevet adja. a./ Lilaakác utca b./ Levendula utca c./ Szép kilátás utca d./ Gombócz Endre utca Határidő: november 3.-tól III.

7 Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlése a 0222 hrsz-ú területnek a nevet adja. a./ Szőlő utca b./ Szőlős kert u. d./ Gyümölcsös utca Határidő: november 3.-tól Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlése a 0340/1 és 0330 hrsz-ú területnek a nevet adja. IV. Határidő: november 3-tól a./ Széplaki út b./ Fürdő út c./ Nádas út d./ Kiskert út e./ Harangvirág út V. Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlése a 0235/259 hrsz.-ú területnek a nevet adja. a./ Vadvirág utca b./ Ribizli utca d./ Fakopács utca e./ Harkály utca Határidő: november 3-tól Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlése az 5125/40 hrsz.-ú területnek a VI. nevet adja. a./ Nemeskúti út b./ Menyét út c./ Vércse út d./ Maderspach Viktor út

8 Határidő: november 3-tól VII. Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy a 41/1992.(II.25.)KGY. határozat 14. -ában megjelölt szerveket és a lakosságot a döntéseknek megfelelően tájékoztassa az új közterület elnevezésekről, valamint gondoskodjon az utca névtáblák kihelyezéséről az országos települési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Kormány rendelet 40. (7) bekezdésének megfelelően. Határidő: a tájékoztatásra november 3-tól az utca névtáblák kihelyezésére december Sopron, október 6. Dr. Fodor Tamás Polgármester Mellékletek: 1, 1/A, 2, 3. és 4. sz. mellékletek / térképvázlatok / 1. számú melléklet

9

10 1/A sz. melléklet

11 2. sz. melléklet

12 3. sz. melléklet 4. sz. melléklet

13

Előterjesztés. Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztés. Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés Tárgy: A közterületek elnevezéséről, valamint az elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezés és a házszám-megállapítás szabályairól rendelet-tervezet Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

I. FEJEZET. A rendelet hatálya és célja. Értelmező rendelkezések

I. FEJEZET. A rendelet hatálya és célja. Értelmező rendelkezések Bodrog Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(VIII.22.) önkormányzati rendelete a közterületek elnevezésének, az elnevezések megváltoztatásának és a házszámozás szabályainak megállapításáról

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Szélesi László Kósáné Szakonyi Zsuzsanna k é p v i s e l ő k

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Szélesi László Kósáné Szakonyi Zsuzsanna k é p v i s e l ő k Pécsely Község Önkormányzata P É C S E L Y Szám:201/1-41/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2014. augusztus11-én 17:00-kor megtartott soron következő rendes üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

2015. január 19-én (hétfő) de. 11.30 órára

2015. január 19-én (hétfő) de. 11.30 órára H O S S Z Ú P Á L Y I N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E 4 2 7 4 H o s s z ú p á l y i, S z a b a d s á g t é r 6. T e l : 5 2 / 3 7 5-5 1 1, 5 2 / 5 9 8-4

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya Erdőtarcsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013. (XII.16.) önkormányzati rendelete a közterületek elnevezéséről, az elnevezés megváltoztatásáról, azok jelöléséről és a házszámozás rendjéről

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. március 26-án tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. március 26-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. március 26-án tartandó ülésére Javaslat a közterületek elnevezéséről, azok jelöléséről és a házszámozás rendjéről szóló 19/2008. (X. 31.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

VATTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 2014. SZEPTEMBER 10.-ÉN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉNEK

VATTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 2014. SZEPTEMBER 10.-ÉN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉNEK VATTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 2014. SZEPTEMBER 10.-ÉN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉNEK a./ b./ c./ d./ JEGYZŐKÖNYV, TÁRGYSOROZATA HATÁROZATAI 73-79./2014/ IX.10./ RENDELETEI 10-12./2014/ IX.17./

Részletesebben

Taktaszada Község Önkormányzat Képviselő testületének. /2014. ( ) önkormányzati rendelete

Taktaszada Község Önkormányzat Képviselő testületének. /2014. ( ) önkormányzati rendelete Taktaszada Község Önkormányzat Képviselő testületének /2014. ( ) önkormányzati rendelete a közterületek elnevezésének, valamint elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezésének és a házszám megállapításának

Részletesebben

1. Általános rendelkezések. 2. A közterületek elnevezésére, megváltoztatására vonatkozó szabályok

1. Általános rendelkezések. 2. A közterületek elnevezésére, megváltoztatására vonatkozó szabályok Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete a közterületek elnevezéséről, valamint az elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezés és a házszám-megállapítás

Részletesebben

Pappné Gyulai Katalin 153858//2007. 2.sz melléklet. Halász Dániel János Kósa Lajos Pappné Gyulai Katalin Kovács Lászlóné

Pappné Gyulai Katalin 153858//2007. 2.sz melléklet. Halász Dániel János Kósa Lajos Pappné Gyulai Katalin Kovács Lászlóné Előterjesztő: Tárgy: Iktatószám: Ügyintéző: Melléklet: Pappné Gyulai Katalin A Napfény Óvoda Alapítvánnyal kötött közoktatási megállapodás felmondásának elfogadása 153858//2007 Szarvasiné Erdelics Márta

Részletesebben

Karancsalja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2013. (VIII. 27.) rendelete a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól

Karancsalja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2013. (VIII. 27.) rendelete a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól Karancsalja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2013. (VIII. 27.) rendelete a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól Karancsalja Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Tószeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelete a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól

Tószeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelete a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól 1 Tószeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelete a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól Tószeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 2014. SZEPTEMBER 24-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 2014. SZEPTEMBER 24-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. SZEPTEMBER 24-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendelet: 12/2014. (IX. 25.) önkormányzati rendelete A közterületek elnevezéséről, valamint az elnevezés

Részletesebben

17. NAPIREND Ügyiratszám: 3/3152-2/2011. ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2011. december 9-ei nyilvános ülésére.

17. NAPIREND Ügyiratszám: 3/3152-2/2011. ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2011. december 9-ei nyilvános ülésére. 1 17. NAPIREND Ügyiratszám: 3/3152-2/2011. ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2011. december 9-ei nyilvános ülésére. Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Közterületnevek felülvizsgálata Tapolca

Részletesebben

Nagybajom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13 /2014. (XI.28.) számú rendelete a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól

Nagybajom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13 /2014. (XI.28.) számú rendelete a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól Nagybajom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13 /2014. (XI.28.) számú rendelete a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól Nagybajom Város Önkormányzata (továbbiakban: önkormányzat)

Részletesebben

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 64246/2008.

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 64246/2008. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 64246/2008. CÍM: Előterjesztés Sopron, Brennbergbánya, Görbehalom, Új-Hermes, Ó-Hermes városrészek Szabályozási Tervéről és

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések. A rendelet hatálya 1.

I. fejezet Általános rendelkezések. A rendelet hatálya 1. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testületének../2013. (..) önkormányzati rendelete a közterületek elnevezéséről, az elnevezés megváltoztatásáról, azok jelöléséről és a házszámozás rendjéről Pásztó

Részletesebben

Farkas Corinna Vezető Tanácsadó Garabonc, Fő utca 121 8 7 4 7 Nemes Bertalan Építész Geiszler Róbert Építész Óbuda Építész Stúdió Kft.

Farkas Corinna Vezető Tanácsadó Garabonc, Fő utca 121 8 7 4 7 Nemes Bertalan Építész Geiszler Róbert Építész Óbuda Építész Stúdió Kft. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 61275/2008. Cím: Sürgősségi előterjesztés a Russ villa rekonstrukciójára, többcélú közösségi hasznosítására vonatkozó projekt

Részletesebben

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 25/2013.(XII.02.) számú önkormányzati rendelete

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 25/2013.(XII.02.) számú önkormányzati rendelete TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 25/2013.(XII.02.) számú önkormányzati rendelete a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól A rendelet 2013. december 02-án kihirdetésre

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2013. október 29-ei ülésére

ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2013. október 29-ei ülésére Ö C S K Ö ZS É G Ö NKORMÁNY ZAT A P O L G Á R M E S T E R 8292 Öcs, Béke u. 35. (88) 503-420 fax:(88) 237-003 Ügyszám: 11/2-12/2013. Tárgy: Települési Értéktár Bizottság létrehozása ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. október3-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. október3-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 175/2013. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. október3-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Döntés települési értéktár és

Részletesebben

Javaslat a Heves Megyei Értéktár Bizottság létrehozására

Javaslat a Heves Megyei Értéktár Bizottság létrehozására Ikt: 12-2/2015/203 Heves Megyei Közgyűlés H e l y b e n Tisztelt Közgyűlés! Javaslat a Heves Megyei Értéktár Bizottság létrehozására A Heves Megyei Önkormányzat Heves megye kiemelkedő természeti értékei,

Részletesebben

Hangács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2014.(IX.22.) önkormányzati rendelete

Hangács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2014.(IX.22.) önkormányzati rendelete Hangács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2014.(IX.22.) önkormányzati rendelete A közterületnév megállapításának, valamint a házak számozásának szabályairól Hangács Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete. 8/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelete

Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete. 8/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelete Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelete a közterületek elnevezéséről és a házszám-megállapítás szabályairól 1 Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Kazincbarcika Város Önkormányzata 19/2015. (V. 22.) önkormányzati rendelete a közterület elnevezés, átnevezés, és a házszámozás rendjéről

Kazincbarcika Város Önkormányzata 19/2015. (V. 22.) önkormányzati rendelete a közterület elnevezés, átnevezés, és a házszámozás rendjéről Kazincbarcika Város Önkormányzata 19/2015. (V. 22.) önkormányzati rendelete a közterület elnevezés, átnevezés, és a házszámozás rendjéről Kazincbarcika város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 26-án tartott nyilvános üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 26-án tartott nyilvános üléséről HAJDÚ-BIHAR MEGYE SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 26-án tartott nyilvános üléséről Tartalmazza a : 38/2015.(III.26.)

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2013. október 30-ai ülésére

ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2013. október 30-ai ülésére H A L I MB A K Ö ZS É G Ö NKORMÁ N Y ZAT A P O L G Á R M E S T E R 8452 HALIMBA, Petőfi u. 16. (88) 503-420 fax:(88) 237-003 Ügyszám: 11/1-14/2013. Tárgy: Települési Értéktár Bizottság létrehozása ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 47/2012. (X.19.) önkormányzati rendelete a telekadóról

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 47/2012. (X.19.) önkormányzati rendelete a telekadóról Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 47/2012. (X.19.) önkormányzati rendelete a telekadóról Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Határozat tárgya: Határozat száma: Old.

Jegyzőkönyv. Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 25-én megtartott üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2014. augusztus

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Az előterjesztést készítette: Halcsikné Szabó Ágnes pü.irodavezető. polgármester

E L Ő T E R J E S Z T É S. Az előterjesztést készítette: Halcsikné Szabó Ágnes pü.irodavezető. polgármester 8739-1/2011. E L Ő T E R J E S Z T É S A Kerekegyháza Városi Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. december 14-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Városi Önkormányzat helyi adórendeleteinek felülvizsgálata,

Részletesebben