A LentypurPlus baromfiimmunizáló itatóvíz adalék, és alkalmazása madártető atka elleni technológiában

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A LentypurPlus baromfiimmunizáló itatóvíz adalék, és alkalmazása madártető atka elleni technológiában"

Átírás

1 A LentypurPlus baromfiimmunizáló itatóvíz adalék, és alkalmazása madártető atka elleni technológiában A baromfitenyésztéssel, tojástermeléssel foglalkozók és galambászok körében ismeretes, hogy mintegy évvel ez elıtt nemzetközi méretővé vált Európa szerte így hazánkban is, a madártető atka (Dermanyssus gallinae) fertızés, mely továbbra is egyre terjed. Köztudott, hogy nem csak a madártető atka vér szívása okoz a baromfitartásban problémát, hanem az atka által terjesztett fertızések, mint például a szalmonellafertızés is. Mindazonáltal ismeretes hogy súlyos madártető atka fertızés esetén oly mértékben legyengítik a baromfiállományt, hogy az nem csak a tojáshozam visszaeséséhez, hanem a baromfi elhullásához is vezethet, ami jelentıs bevétel kiesést eredményez a termelıknek. A védekezést megnehezíti, az EU közösségi élelmiszerhatósági szabályozás és az un. Biocid-lista bevezetése mely még jobban leszőkíti a felhasználható szerek körét. Hatékony, az EU-s irányelveknek megfelelı védekezési megoldást keresve németországi orvos biológus csoport a 1995 és évek közötti idıszakban más megközelítésbıl kezdte el vizsgálni a madártető atka elleni védekezést. Számtalan kísérletet végeztek annak megtapasztalására, hogy a haszonállat tartásban milyen hatások érhetık el az itatóvíznek és a takarmányoknak természetes növényekkel és főszer-növényekkel történı dúsításával. Ezt követıen a kísérleteket két specifikus irányban folytatták: Az egyik fı irány az volt, hogy specifikusan meghatározzák, hogy az egyes aromás növényi kivonatok, ill. ezek kombinációi a takarmányhoz vagy az itatóvízbe keverve milyen hatással vannak a tenyészállatok általános vitalitására. Így kerültek kifejlesztésre majd igen eredményesen alkalmazásra az EUszabályozások szerint takarmány-adaléknak minısülı termékcsoportok melyek többek között alkalmasak étvágyfokozónak, takarmány kiegészítınek és belsı paraziták elleni megelızı kezelésre is. (Ezen termékek mindegyike Cégünknél már elérhetı) A kísérlet-sorozatoknak a másik specifikus iránya 1999 óta az volt, hogy olyan aromatikus anyagokat találjanak, amelyek csökkentik a baromfi stressz reakcióit fıként abban az esetben, ha az állomány madártető-atkafertızést szenved. Az éveken át tartó és igen nagyszámú állatorvosi megfigyelések, ill. kísérletek s ezekkel összefüggı orvos biológiai kutatások középpontjában az állt, hogy a szabadon élı baromfifélék hogyan védekeznek évmilliók óta, a velük együtt létezı atkafélék ellen, hiszen ha nem tudnának természetes módon védekezni akkor már régen kipusztultak volna! Ezzel kapcsolatban megállapították, hogy: A baromfi az évszakonként változóan rendelkezésre álló természetes növényi és állati fehérjékbıl összetevıdı táplálékából fel tudja venni az immunrendszere megfelelı mőködése számára szükséges többek között az atkák ellen is védelmet adó tápanyagokat. Ismeretes, hogy a takarmányok engedélyezett összetétele miatt a tenyészállat tar-tásban használt takarmányokban egyre kevesebb az állati eredető fehérje, tehát az alapvetıen mindenevı baromfi csak növényi fehérjékhez juthat hozzá. Fıként a ketreces állattartási körülmények miatt és az állattartással összefüggı számos egyéb tényezı miatt az állomány folyamatos stressz alatt áll, melyet a tojótyúk tartásnál a tojás-termelési kényszer igen magas szintre emel. A tojótyúkok stresszhelyzetét az elhatalmasodó vérveszteségen túl a madártető atkafertızés olyan mértékőre fokozza, hogy jelentıs mértékben növekszik az elhullás. Bizonyítottan kimutatták, hogy az atkák aktivitása is változik az évszakokkal.

2 A baromfikon végzett vérvizsgálatokkal kimutatták, hogy a baromfi vérében a glüko-kortikoid koncentráció éjjel-nappali ciklusok szerint változik, vagyis azonosan az atkák vérszívási viselkedésével! A széles spektrumú tesztekrıl a következı rövidített tájékoztatást közöljük: A Glükokortikoidok a szervezet legfontosabb hormonjai közé tartoznak és szintjük a vérben stressz hatására nı. A kortizol a legfontosabb stressz elleni hormon, mely az éjszaka második felében termelıdik, hogy a szervezet napközbeni terhelésekor rendelkezésre álljon. A kortizol az agy- ill. az agyalapi mirigy kölcsönös egymásra hatásaként termelıdik és az éjszaka második felében adrenalinként, halmozódik fel a szervezetben, majd napközben használódik el a napi tevékenység ill. stresszhelyzet szerint. A kortizol szint pontos mérése, annak szakaszos kiválasztódása miatt nagyon körülményes. Csak az mutatható ki egyértelmően, hogy a reggeli magasabb értékrıl estére jelentısen csökken, s estére a reggeli érték legfeljebb 10 %-át éri csak el! A tojótyúkoknál a kortikoszteron szint a vérben reggelre megnövekszik, míg estére a minimál érték tizedére is lecsökkenhet. A stresszel nagyon- vagy extrém módon terhelt tojótyúk állománynál a kortikoszterontermelés igen alacsony mértékő és reggelre alig emelkedik a normál érték negyede fölé! Ha ez az állapot hosszú idın keresztül tart, akkor létrejön az u.n. Burn Out szindróma mely állandóan a maximális és minimális kortikoszteron szintben és az állomány jelentıs részének pusztulásában is megnyilvánul. További fontos megfigyelés volt az is, hogy éjszaka, a tojótyúkok hasi részén magasabb a hımérséklet, mint az állat más testrészén és a környezetben, ennek hatására a bırpórusok is elernyednek, jobban kitágulnak. Tekintettel arra, hogy az atkának nincs fullánkja, vagy más erıs szájszerkezete csak ilyen állapotban tud a baromfi bırén keresztül vért szívni. Amint a baromfi szervezetében az adrenalin / kortikoszteron képzıdés az éjszaka második felében egyre intenzívebb, a hasi bır-pórusok összezáródnak és az atkák nem tudnak többé azon keresztül áthatolva vért szívni. E vizsgálatok eredményeként egyértelmővé vált, hogy nem csak a tojótyúkok istállójában lévı fényviszonyok, hanem az éjjel-nappali ciklikus életritmus zavarai, ill. a stressz állapot teremti meg, tartja fenn az atkák vérszívó képességének alapfeltételei! Ezen kívül megfigyelhetı, mérhetı volt az állatoknál a genetikai óra szerinti évszakonkénti kortikoszteron ritmus is, vagyis az, hogy: a téli hónapokban (november-május közepe) magasabb minimális kortikoszteron szintek mutatkoznak s ezzel párhuzamosan kisebb, vagy elenyészı az atkafertızés. a melegebb évszakban (május- október) sokkal jelentısebb (néha extrém) a korti-koszteron reggeliesti szintje közötti különbség és az atkák elszaporodása adott szituációban hatványozódik! Az atka fennmaradása és szaporodása, azonosan a többi vérszívó parazitához, glükóz tápanyaghoz kötıdik. Az egyes paraziták és így az atkák is csak a gazdaállat vérében meglévı specifikus nukleinsavak szükségesek a szaporodóképességük fenntartásához. Az atka a csípésén keresztül a nyálmirigyébıl váladékot juttat a gazdaállatba, mely helyileg megtámadja a kötıszövetet, és átmenetileg megakadályozza a véralvadást is. Az atkacsípés állandó stresszel járó irritációt okoz a gazdaállatoknál! Az elızıekben összefoglalt vizsgálati eredmények alapján a németországi orvos-biológus csoport különbözı, a természetben szezonálisan elıforduló növényekbıl vízalkoholos eljárással kivont hatóanyagokból fejlesztett ki, olyan EU-által engedélyezett, takarmányhoz vagy itatóvízhez keverhetı adalékot, mely segítségével a baromfi immunrendszere, a kortikoszteron és adrenalin képzıdése optimalizálható.

3 A madártető atka ellen hatásos védelmet nyújtó itatóvíz adalék LENTYPUR PLUS néven került forgalomba. A LENTYPUR PLUS itatóvíz adalék biotechnológiai elıállításához felhasznált növényeket az orvos biológusok a szabadon táplálkozó baromfi által kedvelt növényekbıl válogatták össze. Ezekbıl, a növényekbıl nyert aromatikus anyagok keveréke csökkenti a baromfi stressz érzékenységét és javítja immunrendszerét, mely egyúttal az anyagcserén keresztül az ektoparaziták vérszívását is ellehetetleníti. A LENTYPUR PLUS itatóvíz adalék egyszerően az itatóvízbe adagolva a tapasztalatok szerint hosszútávon javítja a baromfi tojáshozamát, ill. a tojások súlyát, nagyságát. A LENTYPUR PLUS itatóvíz adalékot szakaszos idıszakonként és minden esetben lehetıleg még a megterheléseket jelentı idıszakok elıtt, így az állatállományt érı ektoparazitás fertızések, mint pl. a madártető-atka fertızések kiteljesedése elıtt kell alkalmazni. A LENTYPUR PLUS itatóvíz adalékot az állományt ért ektoparazitás fertızés súlyosságának függvényében a csatolt táblázatban részletezettek szerint kúraszerően kell használni. Alkalmazható a szezonális fertızés megelızésére is. Baromfi esetében célszerő a kezelést kora tavasszal elkezdeni. A LENTYPUR PLUS termék aromás összetevıi a következık: Lignane, Linalol (ezek mint fitoösztrogének a koleszterinszint csökkenését is elısegítik és feltételei a kortikoszteron képzıdésnek) Inulin, Polyn és a Shikimi-sav (ez segít az Oseltamivir képzıdésében). A LENTYPUR PLUS itatóvíz adalékot elsısorban a nagyüzemi baromfi-tartásnál célszerő és igen hatásos alkalmazni, a termék alábbiakban bemutatott élettani hatásai miatt. A LENTYPUR PLUS itatóvíz adalék kizárólag BIO-eljárással elıállított növényi aromákat tartalmaz, így takarmány kiegészítınek tekintendı az Európai Unió, EU 2092/91 szabályozása szerint, amelynek való megfelelısségét a franciaországi ECOCERT nemzetközileg akkreditált minıségvizsgáló intézet tanúsítvánnyal igazolja. Az EU állategészségügyi szabályozása szerint csak olyan adalékokat lehet aromásnak nevezni, amelyek kizárólag arra szolgálnak, hogy az állattartásban az állatok takarmányfelvételénél ízesítı vagy illatanyagként szolgálnak. Aromatikus adalékok használata nem hozható összefüggésbe gyógyszerkészítményekkel és hatásuk nem vált ki a célcsoportba tartozó állatoknál állatorvos-egészségügyi reakciókat. Az akkreditált minıségvizsgálat szerint a LENTYPUR PLUS itatóvíz adalékanyag sem, ízbeli sem egyéb negatív hatással nincs a tojásra, sem, magára az állatra, ill. az állat húsából készült termékekre sem. Alkalmazásával a madártető atkás fertızés az elhanyagolható elıfordulás mértékéig lecsökkenthetı és megelızhetı! A LENTYPUR PLUS termék a benne lévı aromás adalékok által aktivizálja a baromfi belsı, organikus védekezését. Megállapították, hogy a tojótyúk állomány szinte védtelen a madártető atkák robbanásszerő elszaporodása ellen, ha a tartásuk miatt stresszes állapotban vannak. A stressz endogén hatások révén az állatok hormon- és vércukorszintjének emelkedésével is együtt jár, mely ideális állapot a madártető atkák számára. A LENTYPUR PLUS folyékony itatóvíz-adalék azért hatásos a madártető-atka elleni védekezésül, mert a benne lévı aromás növényi BIO-összetevık hatására a baromfi koleszterin és vércukor szintje csökken, egyúttal kellı mértékő lesz a kortikoszteron, ill. adrenalin képzıdés melyek együttesen a madártető számára emészthetetlen vérminıséget, idéznek elı, így az atka képtelen lesz a baromfi vérét szívni, tehát nem tud szaporodni sem.

4 Ez, az itatóvízzel 6-8 napos kúraként alkalmazandó LENTIPUR PLUS termék a tojótyúk-állomány immunrendszerének kortikoszteron - glükóz háztartásának szervezeten belüli szabályozásával ellehetetleníti az atkák vérszívását! A tapasztalatok szerint a LENTYPUR PLUS itatóvizes kezelés 4-5. napján az éhen maradt atkák tömeges kirajzása mutatkozik, s a berendezésekben megbúvó atkamennyiségbıl a naponta szokványosan elıbújó % helyett akár % is elıjön. E sajátosság miatt, az atkák tömeges megjelenésétıl kezdve, az évszakonként kissé változó atkaszaporodási ciklusnak megfelelıen 8-12 napon belül, többszöri atkairtást célszerő elvégezni. Az atkák irtására minden olyan szer alkalmazható, mely az állatállomány jelenlétében is felhasználható. Adagolás: 1000 liter itatóvízbe 0,75 liter LENTYPUR PLUS koncentrátumot kell jól belekeverni. Alkalmazható a baromfi hatodik heti tenyésztési idejétıl. Kiszerelés: 5 literes polietilén kannában, vagy igény szerint nagyobb egységekben. A LENTYPUR PLUS itatóvíz adalék használata mellett folytatni kell az állattartásban engedélyezet permetezı-tisztítóanyagokat, mely az állatállomány jelenlétében is felhasználható és a madártetőatkák fizikai pusztítására szolgálnak. igazolja. A Suni Kft forgalmazza a baromfi, istállóbeli jelenlétében is alkalmazható ugyancsak növényi kivonatokat tartalmazó LENTYOIL madártető atka pusztítására szolgáló permetezıszert. A LENTYPUR PLUS itatóvíz adalék alkalmazása a SUNI Kft által kidolgozott madártető atka elleni Bio-technológiában Cégünk az agrel Gmbh által gyártott termékek forgalmazása során, az elmúlt idıszak apasztalatai alapján, együttmőködve a gyártó cég fı állatorvosával kidolgozott egy hatásos Bio-Technológiát. Egy Technológiát, amely vegyszerek és kemikáliák bevonása nélkül hosszú távon tudja biztosítani a már madártető atkával fertızött baromfitartó telepek a madártető atka oly mértékő visszaszorítását, hogy gazdasági károkat nem tud okozni a baromfiállományban, és mégis, hosszútávon költséghatékonynak bizonyul. A Technológia alapvetıen két termék alkalmazásából áll melynek második komponense a szerint változik, hogy a tojást késıbbiekben keltetésre vagy élelmiszeripari felhasználásra szánják. A Technológia szerint elsı és legfontosabb lépés a baromfiállomány stressz terhelésének a csökkentése mely a Cégünk által forgalmazott LENTYPUR PLUS termékkel érhetı el. A LENTYPUR PLUS termék a fent leírtak szerint alkalmazandó, tehát friss telepítéső állományban (17-21 hetes korban) 8 napon keresztül, idısebb állományban 6 napon keresztül kell az itatóvízhez adagolni az adalékot ezzel egy 0,07%- os oldatot képezve (1000 liter vízhez 0,7 liter LENTYPUR PLUS itatóvíz adalék).

5 A Kezelés következtében a következı figyelhetı meg: Az állomány immunrendszerének általános javulása révén csökken az esetleges elhullás és az egyéb fertızések bekövetkezésének veszélye, Javul a takarmányhasznosulás (beállítható a szakmai takarmány-felvételi norma, az általánosan elfogadott gr/tyúk/nap szerint) Javul az állomány itatóvíz-felvétele, anyagcseréje, az állomány általános vitalitása A kezelés 4-6. napjától az atkák nagyszámú kirajzása lesz megfigyelhetı. Ez lesz a biztos jele annak, hogy az állomány elérte a vérszívást ellehetetlenítı immun-állapotot! Ekkor a kirajzó atkákat megfelelı (az állomány istállóbeli jelenlétekor használható) anyaggal pusztítani kell, mert csak ezzel a pótlólagos irtásokkal érhetı el az atkafertızés lépésrıl-lépésre történı eliminálása. Cégünk a Suni Kft. erre problémára két megoldási lehetıséget ajánl: Baromfi szülıpár tartó telepeken illetve olyan termelı egységekben ahol a keltetı tojás elıállítása a cél, Cégünk a LENTYDRY nevő terméket ajánlja. A LENTYDRY porozó anyag összetétele: A termék legnagyobb részben igen kismérető és szabálytalan (amorf) több oldalán éles sziliciumoxid kristály-lapocskákból, ill. finomra ırölt hidroszilikát vivıanyagból készül, mely kristályokra felvitt különbözı citrus savak és a felületi tapadást biztosító növényi extraktumok, fıként éter-olajok segítségével fejti ki hosszantartó hatását, madártető-atka-, salmonella és más fertızı csírák ellen. LENTYDRY készítmény alkalmazása salmonella fertızés ellen: A terméket az istálló padlójára, megfelelı felületfedéssel kell felhordani. A LENTYDRY por összetétele biztosítja, hogy a termék hosszú ideig megtapad a felületeken, s hatóanyagai révén megakadályozza a salmonella baktériumok szaporodását és továbbterjedését. A termék egyúttal hatásos védelmet nyújt az istállóban elıforduló szinte valamennyi kártékony csíra ellen. A termék a következı baktériumok ellen hatásos: Salmonella typhimurium, Salmonella enteritidis Salmonella cholerasuis Bordetella Avium, Escherichia coli, Enterococcus aeroenes, Enterococcus faecalis, Listeria monocytogenes, Klebsiella aerogenes, Pasteurella multocida, Proteus vulgaris, Pseudomona aeruginose, Staphylococcus aureus, Streptococcus suis sero 2, Vibrio vulnificus Vibrio parahaemolyticus, Infectious Bronchitis, Newcastle, Maraksche, Avian Influenza, Aspergillus fumigatus, Aspergillus niger, Aspergillus sp., Candida albicans, Tricsophyton mentagrophyte.

6 Madártetü-atka pusztítása a LENTYDRY porral: Ez a termék háromféle hatással pusztítja a madártetőt és alombogarat, ill. akadályozza meg, hogy elérjék a gazdaállatot. Elsı hatásként: a termékben lévı aromás összetevıkbıl ciklikusan eltávozó széndioxid ellehetetleníti az atkák életfunkcióit. Második hatásként: az átlagosan 500 qm/g felülető szilikát lemezkék beakadnak az atkák testpáncéljába így az atkák mozgása önpusztítást eredményez. Harmadik hatásként adódik, hogy a termék hidrosztatikus tulajdonságai az atkák kiszáradását is eredményezik, amelyet a termékben lévı modifikált citromsav felgyorsít. A LENTYDRY termék normál körülmények között nem vesz fel légnedvességet, így hosszú ideig hat és a kifejlıdı lárvákat is pusztítja. Felhasználási ajánlás: A gyakorlat szerint porszóró készülékkel g termék szükséges 100 m2 felületre. (adott esetben kijuttatható az istálló lég befúvó rendszerével is) Kézzel történı kiszórás esetén célszerő a terméket 1: 4 arányban BENTONIT adalékkal keverni a jobb terülés céljából. Ez esetben a bekevert anyagból m2-ként cca. 50 g szükséges. Fontos, hogy a por eljusson a berendezések azon részeihez ahol az atkák és egyéb csírák telepei vannak. Célszerő, a kezelést 2-3 nap múlva megismételni. Csomagolás: kg-os zsákokban kerül forgalomba. A LENTYDRY termék nem tartalmaz a környezetre ártalmas anyagokat, vagy másféle toxikus, a májra és organikus szervekre káros anyagokat, ugyanakkor nagyon hatásos védelmet nyújt az istállókban elıforduló szinte valamennyi kártékony csíra ellen. Étkezési tojás elıállítására illetve Tojó- és brojler állományokban Suni Kft a baromfi jelenlétében is alkalmazható LENTYOIL, hagyományos kézi permetezéssel vagy a hatékony hidegköd-képzéses technikával elvégzendı permetezéssel használandó, teljesen vegyszermentes (kizárólag növényi kivonatokból gyártott) permetezıszert ajánlja. LENTYOIL A LENTYOIL permetezıszer aromás növényi kivonatokból készülı,a tojástermelı istállókban a madártető atka elpusztítására szolgáló permetezı szer, mely az állatok jelenlétében is alkalmazható. Az elmúlt évtized Fito-technológiai fejlesztései révén a növényekben lévı természetes hatóanyagokat nagyobb koncentrátumban tudják kivonni-elıállítani és ez által hatékonyabban alkalmazni. A LENTYOIL permetezıszer a modern biokémia terméke, melynek alkotóelemei a különbözı éter-olajok, legnagyobb mértékben a levendulaolaj. Az éter-olajokat évezredek óta használják a különbözı rovarok ellen. A levendulaolaj éterolaj származék és cca %-ban Linalyl acetátot, %-ban Linalolt tartalmaz. A termék egyéb éterolaj összetevıi a Béta-Ocimen, Cineol, Kámfor, Caryophyllen-epoxid, Coumarin derrivátok (Coumarin, Dihidro-coumarin, Herniarin, Umbelliferon) és kisebb arányban citromolaj is, mely hatóanyagok egymásra hatása révén igen hosszan tartó és biztos hatást érhetı el.

7 A LENTYOIL permetezıszer a fenti hatóanyagokon kívül olyan csali-adalékot is tartalmaz, mely az atkákat arra készteti, hogy a termékkel kapcsolatba kerüljenek. Amint a permetezés az atkákat közvetlenül éri, vagy azok belemásznak a permetezett felületre a permetezıszer, bevonja az atka testfelületét és ezzel lehetetleníti az atka légzését. A LENTYOIL termékben lévı aromák ciklikusan szénsavat gerjesztve is károsítják az atkák életfunkcióit. Ha az atkát, vagy lárváit a LENTYOIL permetezıszer közvetlenül éri, akkor azok rövid idın belül elpusztulnak! A lepermetezett atka-tojásokból nem tudnak kifejlıdni a lárvák. Azok az atkák melyek csak késıbb másznak rá a permetezett felületre azok is tartósan akadályozva, lesznek életfunkciójukban, így a szaporodásképességükben. A LENTYOIL permetezıszerrel szemben nem alakulhat ki a madártető atkákban rezisztencia effektus így ez a szer állandóan 100 %-ban hasznosul! Tekintettel arra, hogy a LENTYOIL BIO-termék és nem tartalmaz vegyszereket, ezért a LENTYOIL permetezıszer beólazott tojólyúk állományban is alkalmazható, ez esetben azonban kerülni kell, hogy kifejezetten az állatokra irányuljon a permetezés. Felhasználási ajánlás a permetezés lebonyolítása: A LENTYOIL termék kétféle módon használható fel. Az egyik módszer: háti permetezıgépek segítségével az atkák ismert megtelepedési helyeinek történı beszórása. Kapható egy olyan kiegészítı permetezıszár-szórófej mely különösen alkalmas arra, hogy a tartóketrecek minden részéhez eljuttassa a permetezı szert. A szokványos anyagfelhasználás 3-5 ml permetezıszer a madártető atkákkal befedett néhány négyzetcentiméter felületre. Nem szükséges a teljes ketrec- vagy falfelületet permetlével fedni. A LENTYOIL termék magától szétterül és befolyik a résekbe és hasadékokba, és ott hosszan tartóan kifejti hatását. Ismeretes, hogy az atkák száraz, de mégis párás és sötét helyen húzódnak meg, ezért fontos, hogy a manuális permetezéskor a már ismert atka elıfordulási helyek, különösen sarkok, peremek és üregek permetezésre kerüljenek. A permetezést alaposan kell elvégezni és a permetsugarat az állványzat aljától felfelé irányítva, ill. az egyes állvány-részeknél belülrıl kifelé irányítva, haladva kell kijuttatni. A másik kijuttatási módszer: a hideg ködképzéses porlasztás. Legcélszerőbb állománycserekor két lépésben elvégezni. Elsı lépéskén minden más tisztítást megelızıen azonnal amint az állomány kikerül az istállóból, az épület minél teljesebb lezárása mellett kell a LENTYOIL termékkel hideg ködképzéses permetezést végezni. Célszerő a permetezést az éjszakai órákban, sötétben elvégezni. Ez azért fontos és különösen hatásos, mert az állomány eltávolítása után az atkák még 1-2 napon át aktív mozgásban maradnak a baromfi által még testmeleg környezetben, de 2-3 nap múltán behúzódnak a hozzáférhetetlen rejtekhelyeikbe. Ezt követıen 2-3 napos hatni hagyás után kell elvégezni a nagy-hatékonyságú mechanikus, vagy más szokásos tisztító kezelést.

8 Második lépésként: közvetlenül az új baromfiállomány betelepítése elıtt nagyon ajánlott megismételni / megkezdeni kezdeni a szisztematikus LENTYOIL permetezıszeres kezelést, mert a kiéhezett atkák elkezdenek visszatelepülni a szokásos (részben permetezéssel elérhetı) helyeikre. Fontos hogy a berendezéseken és a határoló falakon lévı repedéseket, különbözı sarkokat, széleket és a hozzáférhetı ketrecüregeket gondosan permetezzék. Ismeretes, hogy a madártető atkák száraz de azért párás és sötét helyeken telepszenek meg. A LENTYOIL permetezıszer a kiszórás után a felületeken saját magától tovább terül. Felhasználási ajánlás, a LENTYOIL permetezıszer szükséglet: Alacsony mértékő atka fertızés esetén 2-3 ml állathelyenként. Közepes mértékő atka fertızés esetén 4-5 ml állathelyenként. Extrém mértékő atka fertızés esetén 6-7 ml állathelyenként. A LENTYOIL permetezıszerrel == az atkafertızés súlyosságától függıen 2-3 napos idıközönként 2-4 alkalommal megismételve kell gondosan permetezni, mindaddig amíg az atkaállomány (érzékelhetıen) aktív. A LENTYOIL permetezıszer felhasználásával kapcsolatban is meg kell jegyezni, hogy mint az élet minden területén a madártető atka elleni küzdelemben is az elsı helyen van a tisztaság, a körültekintı figyelmesség, a módszeresség és a kitartás. Kiszerelés: 5-20 és 50 liter/kannában. EU-megfelelıség igazolása: Természetesen a LENTYOIL termék esetében (is) elvégeztette az agrel GmbH azokat a laboratóriumi vizsgálatokat, amelyeket az EWG 20/92/91, ill. SR elıírások tartalmaznak és a vizsgálatok eredményei szerint a LENTYOIL termék megfelel az GZ /10-IX/B/1/01 géntechnika mentes élelmiszeripari elıírásoknak is. A LENTYOIL termék nem tartalmaz semmiféle környezetkárosító vagy élılények organikus szerveire, akár a májra toxikusan ható egyéb adalékanyagot. EU besorolás WGK 1 (besorolás gyártói hatáskörben) Mint a leírtakból kitőnik a Suni Kft által kidolgozott madártető atkairtási technológia valós megoldási lehetıséget nyújt, ugyanis nem csak magának az atkának az irtása oldható meg, hanem a tyúk immunrendszerének rekonstrukciója, ami alapvetıen a probléma gyökerét jelenti. A technológia hatékonyságát nem csak a németországi, ausztriai, francia telepek fémjelzik, hanem Magyarországon is jelentıs referencia hálózat bizonyítja a növényi kivonatokban rejlı, jövıbe mutató technológia elınyeit. Fleck János Agrármérnök Suni Kft

9 LENTYPUR PLUS (kizárólag, növények aromás kivonataiból készült) BAROMFI ITATÓVÍZ ADALÉK FELHASZNÁLÁSA A növények aromás kivonataiból készülő LENTYPUR PLUS itatóvíz adalék -- az EU vonatkozó EUWO 1831/03 szabályozásának megfelelően -- a baromfi takarmányozását kiegészítő termék, mely a baromfi- állomány életminőségének optimalizálására szolgál, és a baromfi megerősödő immunrendszere révén eredményesen alkalmazható a madártetű atka fertőzés eliminálására. Kizárólagos magyarországi importır és forgalmazó: SUNI SERVICE UNIVERSAL KFT 1105 Budapest, Kelemen u Tel.+fax:

Tojáslevek kis hımérséklető hıkezelése

Tojáslevek kis hımérséklető hıkezelése Tojáslevek kis hımérséklető hıkezelése Készítette: Németh Csaba Témavezetı: Dr. Balla Csaba, Egyetemi docens Készőlt a Budapesti Corvinus Egyetem Élelmiszertudomanyi Karának Hőtı- és Állatitermek Technologiai

Részletesebben

/2008. (...) FVM rendelete. az állatgyógyászati termékekrıl

/2008. (...) FVM rendelete. az állatgyógyászati termékekrıl 1 Tervezet! A földmővelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2008. (...) FVM rendelete az állatgyógyászati termékekrıl Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletérıl szóló 2008. évi XLVI. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

163/2009. (XI. 27.) FVM rendelet. a Newcastle-betegség elleni védekezés szabályairól. Általános rendelkezések

163/2009. (XI. 27.) FVM rendelet. a Newcastle-betegség elleni védekezés szabályairól. Általános rendelkezések 163/2009. (XI. 27.) FVM rendelet a Newcastle-betegség elleni védekezés szabályairól Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletérıl szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. -ának (2) bekezdése 17. és 20. pontjában

Részletesebben

V E R S E N Y T A N Á C S

V E R S E N Y T A N Á C S V E R S E N Y T A N Á C S Vj/098-45/2010. A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a dr. V. G. ügyvéd (Varga Ügyvédi Iroda) által képviselt Kaqun Hungária Kft. (Budapest) és az ugyancsak dr. V. G. ügyvéd

Részletesebben

D O K T O R I ( P h D ) É R T E K E Z É S FÖLDES FRUZSINA MOSONMAGYARÓVÁR. FÖLDES FRUZSINA doktori (PhD) értekezés

D O K T O R I ( P h D ) É R T E K E Z É S FÖLDES FRUZSINA MOSONMAGYARÓVÁR. FÖLDES FRUZSINA doktori (PhD) értekezés D O K T O R I ( P h D ) É R T E K E Z É S FÖLDES FRUZSINA MOSONMAGYARÓVÁR 2008 FÖLDES FRUZSINA doktori (PhD) értekezés NYUGAT MAGYARORSZÁGI EGYETEM MEZİGAZDASÁG- ÉS ÉLELMISZERTUDOMÁNYI KAR MOSONMAGYARÓVÁR

Részletesebben

128/2009. (X. 6.) FVM rendelet. az állatgyógyászati termékekrıl I. RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet alkalmazási köre

128/2009. (X. 6.) FVM rendelet. az állatgyógyászati termékekrıl I. RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet alkalmazási köre 128/2009. (X. 6.) FVM rendelet az állatgyógyászati termékekrıl Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletérıl szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. -a (2) bekezdésének 24. pontjában, valamint (5) bekezdésének

Részletesebben

KAPOSVÁRI EGYETEM ÁLLATTUDOMÁNYI KAR Baromfi- és Társállattenyésztési Tanszék

KAPOSVÁRI EGYETEM ÁLLATTUDOMÁNYI KAR Baromfi- és Társállattenyésztési Tanszék KAPOSVÁRI EGYETEM ÁLLATTUDOMÁNYI KAR Baromfi- és Társállattenyésztési Tanszék A doktori iskola vezetıje Dr. Horn Péter az MTA rendes tagja Témavezetı Dr. Horn Péter az MTA rendes tagja Társ-témavezetı

Részletesebben

BAROMFI HÍRmondó 17. szám / 2014. / 2. negyedév

BAROMFI HÍRmondó 17. szám / 2014. / 2. negyedév BAROMFI HÍRmondó 17. szám / 2014. / 2. negyedév AZ AGROFEED KF T. BAROMFI HÍRLE VELE Kiállítások itthon és külföldön (2.) Agrofeed Baromfi Üzletág Partnertalálkozó (3.) Baromfi üzletág belső szakmai képzés

Részletesebben

Takarmány higanytartalma (mg/kg) 50

Takarmány higanytartalma (mg/kg) 50 A hús- és húskészítmény-fogyasztás kockázata Kémiai kockázati tényezık A hús elıállítása és feldolgozás során különféle anyagokkal érintkezik, amelyek egyrészt a környezeti szennyezıdésbıl, másrészt tudatos

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS BÖRÖNDI-FÜLÖP NIKOLETTA KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS BÖRÖNDI-FÜLÖP NIKOLETTA KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS BÖRÖNDI-FÜLÖP NIKOLETTA KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR 2012 Kaposvári Egyetem Gazdaságtudományi Kar Marketing és Kereskedelem Tanszék A doktori iskola vezetıje: DR. UDOVECZ

Részletesebben

PhD értekezés. Témavezetı: Dr. Czukor Bálint Konzulens: Dr. Örsi Ferenc. Központi Élelmiszer-tudományi Kutatóintézet

PhD értekezés. Témavezetı: Dr. Czukor Bálint Konzulens: Dr. Örsi Ferenc. Központi Élelmiszer-tudományi Kutatóintézet MATUSEK ANIKÓ okleveles biomérnök FRUKTO-OLIGOSZACHARIDOK ALKALMAZÁSÁNAK MODELLEZÉSE OZMOTIKUS DEHIDRATÁLÁSI MŐVELETTEL DIFFÚZIÓS ÉS BOMLÁSKINETIKAI MEGKÖZELÍTÉSBEN PhD értekezés Témavezetı: Dr. Czukor

Részletesebben

Egy ferttlenítszerrel szemben támasztott követelmények

Egy ferttlenítszerrel szemben támasztott követelmények Egy ferttlenítszerrel szemben támasztott követelmények (Bud G. Harmon Wildwood, MO, USA) Az Egyesült Államok sertés- és baromfitartásában a múlt évtizedben végbement fejldés az állatok egészségi állapotára

Részletesebben

V E R S E N Y T A N Á C S

V E R S E N Y T A N Á C S V E R S E N Y T A N Á C S Vj-007/2009/62. A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa az Üstöki Kereskedelmi, Szolgáltató és Ügynöki Kft. (Budapest) eljárás alá vont vállalkozás ellen fogyasztók tisztességtelen

Részletesebben

Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar, Oláh György Doktori Iskola, Kémiai és Környezeti Folyamatmérnöki Tanszék

Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar, Oláh György Doktori Iskola, Kémiai és Környezeti Folyamatmérnöki Tanszék Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar, Oláh György Doktori Iskola, Kémiai és Környezeti Folyamatmérnöki Tanszék GYÓGYÁSZATI, KOZMETIKAI ÉS ÉLELMISZERIPARI CÉLRA ALKALMAS NÖVÉNYI HATÓANYAGOK KINYERÉSE SZUPERKRITIKUS

Részletesebben

Környezetvédelmi alapismeretek. 1. modul

Környezetvédelmi alapismeretek. 1. modul 9700 Szombathely Kisfaludy S. 57. T/F: 94/500-354, regiofokusz@limexnet.hu www.regiofokusz.hu Környezetvédelmi alapismeretek 1. modul készítette: Törneczi Arnold 1 Tartalomjegyzék 1. KÖRNYEZETVÉDELMI ALAPISMERETEK...3

Részletesebben

BAROMFI HÍRmondó 19. szám / 2014. / 4. negyedév

BAROMFI HÍRmondó 19. szám / 2014. / 4. negyedév BAROMFI HÍRmondó 19. szám / 2014. / 4. negyedév AZ AGROFEED KFT. BAROMFI HÍRLEVELE Agrofeed premixek a fűszerúton (2-4.) EuroTier - 2014. Nov. 11-14. (5.) Román partnercégünk látogatása (5-6.) Takarmány

Részletesebben

Állatorvosi Vakcinák (- Baktériumok okozta megbetegedések esetén -)

Állatorvosi Vakcinák (- Baktériumok okozta megbetegedések esetén -) Állatorvosi Vakcinák (- Baktériumok okozta megbetegedések esetén -) Beadandó dolgozat Gyógyszeripari biotechnológia c. tárgyból Készítette: Kálmán László (TYIGQL) 2010-01-01 1 1. Bevezetés... 3 1.1. A

Részletesebben

Dr. Hornyák Margit A hulladékgazdálkodás alapfogalmai és jogi vonatkozások. 1.1. A hulladék és a veszélyes hulladék fogalma

Dr. Hornyák Margit A hulladékgazdálkodás alapfogalmai és jogi vonatkozások. 1.1. A hulladék és a veszélyes hulladék fogalma Dr. Hornyák Margit A hulladékgazdálkodás alapfogalmai és jogi vonatkozások 1.1. A hulladék és a veszélyes hulladék fogalma Az eddig fellelt, legkorábbról származó magyar nyelvő, hulladékkezeléssel kapcsolatos

Részletesebben

A HOSSZÚTÁVÚ STRESSZ ÉS AZ EZZEL ÖSSZEFÜGGİ ANYAGCSERE-FOLYAMATOK VIZSGÁLATA TÖBB HALFAJON

A HOSSZÚTÁVÚ STRESSZ ÉS AZ EZZEL ÖSSZEFÜGGİ ANYAGCSERE-FOLYAMATOK VIZSGÁLATA TÖBB HALFAJON Szent István Egyetem A HOSSZÚTÁVÚ STRESSZ ÉS AZ EZZEL ÖSSZEFÜGGİ ANYAGCSERE-FOLYAMATOK VIZSGÁLATA TÖBB HALFAJON Doktori (Ph.D) értekezés Hegyi Árpád GÖDÖLLİ 2007 A doktori iskola megnevezése: Állattenyésztés-tudományi

Részletesebben

DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS DR. TORNYOS GÁBOR KAPOSVÁRI EGYETEM ÁLLATTUDOMÁNYI KAR

DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS DR. TORNYOS GÁBOR KAPOSVÁRI EGYETEM ÁLLATTUDOMÁNYI KAR DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS DR. TORNYOS GÁBOR KAPOSVÁRI EGYETEM ÁLLATTUDOMÁNYI KAR 2007 KAPOSVÁRI EGYETEM ÁLLATTUDOMÁNYI KAR Élettani és Állathigiéniai Tanszék Doktori iskola vezetıje: Dr. Horn Péter MTA

Részletesebben

Gyimesi Imre Viktor. 95. sz. mőhelytanulmány

Gyimesi Imre Viktor. 95. sz. mőhelytanulmány Gyimesi Imre Viktor Az innováció szerepe a magyar vállalkozások versenyképességében Az innováció hatása és befolyásoló tényezıi 1 95. sz. mőhelytanulmány BCE VÁLLALATGAZDASÁGTAN INTÉZET VERSENYKÉPESSÉG

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS GOMBKÖTİ NÓRA

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS GOMBKÖTİ NÓRA DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS GOMBKÖTİ NÓRA MOSONMAGYARÓVÁR 2010 NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Mezıgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar Mosonmagyaróvár Gazdaságtudományi Intézet Ujhelyi Imre Állattudományi Doktori

Részletesebben

Az állatokat egészségesen és nyereségesen takarmányozzuk. Szakmai információ sikeres gazdák, nagyüzemek, állatorvosok részére.

Az állatokat egészségesen és nyereségesen takarmányozzuk. Szakmai információ sikeres gazdák, nagyüzemek, állatorvosok részére. Az állatokat egészségesen és nyereségesen takarmányozzuk Szakmai információ sikeres gazdák, nagyüzemek, állatorvosok részére. 2010 / tavasz Baromfitakarmányozás koncepcióban Megfelelő menedzsment, optimálisfehérje

Részletesebben

V E R S E N Y T A N Á C S

V E R S E N Y T A N Á C S V E R S E N Y T A N Á C S Vj-125-026/2010. A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a dr. Cz. Cs. ügyvéd (Pécs) által képviselt Mecsek-Drog Termelı és Kereskedelmi Kft. (Pécsvárad) eljárás alá vont vállalkozás

Részletesebben

Tartalomjegyzék. I./ OMMF tájékoztató az UV sugárzással járó idıszakokkal kapcsolatos tudnivalókról 3

Tartalomjegyzék. I./ OMMF tájékoztató az UV sugárzással járó idıszakokkal kapcsolatos tudnivalókról 3 Hírlevél 2011/6. Tartalomjegyzék I./ OMMF tájékoztató az UV sugárzással járó idıszakokkal kapcsolatos tudnivalókról 3 II./Beszámoló a foglalkozás-egészségügyi szolgálatok 2010. évi munkájáról 13 III./

Részletesebben

TÁPLÁLÉK-KIEGÉSZÍTİK

TÁPLÁLÉK-KIEGÉSZÍTİK TÁPLÁLKOZÁS Az egészséges élelmiszerek, ill. az egészség megırzését szolgáló ételek rendszeres fogyasztásánál beszélhetünk táplálkozásról. Mindannyian elgondolkodhatunk azon, hogy a saját táplálkozásunkra

Részletesebben

E-mail: grandfer49@gmail.com

E-mail: grandfer49@gmail.com Szerkeszti: Ritz Ferenc (Feri papa) E-mail: grandfer49@gmail.com IV. évfolyam, 6. szám szerda, 2012. március 14. Jönnek az új húsok a Frankenstein projektben...1 Tarol az alkohol a fejlett világban...2

Részletesebben

3. A hulladékgazdálkodás jogi szabályozása (Dr. Hornyák Margit) 3.1. A jogi szabályozás felépítése az EU-ban és Magyarországon

3. A hulladékgazdálkodás jogi szabályozása (Dr. Hornyák Margit) 3.1. A jogi szabályozás felépítése az EU-ban és Magyarországon 3. A hulladékgazdálkodás jogi szabályozása (Dr. Hornyák Margit) 3.1. A jogi szabályozás felépítése az EU-ban és Magyarországon Az Európai Unió 1 hulladékkal kapcsolatos szabályozásának jogforrásai csakúgy,

Részletesebben

ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ

ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ Összevont tájékoztató VISONKA Nyrt. Ez a Tájékoztató a Tıkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény ( Tpt. ), a 2003/71/EK irányelvnek a tájékoztatóban foglalt információk formátuma, az információk hivatkozással

Részletesebben

A természeti veszélyekrıl és katasztrófákról - áttekintés a környezetvédelem szempontjából - - vizsgai segédanyag -

A természeti veszélyekrıl és katasztrófákról - áttekintés a környezetvédelem szempontjából - - vizsgai segédanyag - Szabó József: A természeti veszélyekrıl és katasztrófákról - áttekintés a környezetvédelem szempontjából - - vizsgai segédanyag - 1. Fogalommagyarázat 1.1. Bevezetés Talán nem felesleges felidézni, hogy

Részletesebben