A LentypurPlus baromfiimmunizáló itatóvíz adalék, és alkalmazása madártető atka elleni technológiában

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A LentypurPlus baromfiimmunizáló itatóvíz adalék, és alkalmazása madártető atka elleni technológiában"

Átírás

1 A LentypurPlus baromfiimmunizáló itatóvíz adalék, és alkalmazása madártető atka elleni technológiában A baromfitenyésztéssel, tojástermeléssel foglalkozók és galambászok körében ismeretes, hogy mintegy évvel ez elıtt nemzetközi méretővé vált Európa szerte így hazánkban is, a madártető atka (Dermanyssus gallinae) fertızés, mely továbbra is egyre terjed. Köztudott, hogy nem csak a madártető atka vér szívása okoz a baromfitartásban problémát, hanem az atka által terjesztett fertızések, mint például a szalmonellafertızés is. Mindazonáltal ismeretes hogy súlyos madártető atka fertızés esetén oly mértékben legyengítik a baromfiállományt, hogy az nem csak a tojáshozam visszaeséséhez, hanem a baromfi elhullásához is vezethet, ami jelentıs bevétel kiesést eredményez a termelıknek. A védekezést megnehezíti, az EU közösségi élelmiszerhatósági szabályozás és az un. Biocid-lista bevezetése mely még jobban leszőkíti a felhasználható szerek körét. Hatékony, az EU-s irányelveknek megfelelı védekezési megoldást keresve németországi orvos biológus csoport a 1995 és évek közötti idıszakban más megközelítésbıl kezdte el vizsgálni a madártető atka elleni védekezést. Számtalan kísérletet végeztek annak megtapasztalására, hogy a haszonállat tartásban milyen hatások érhetık el az itatóvíznek és a takarmányoknak természetes növényekkel és főszer-növényekkel történı dúsításával. Ezt követıen a kísérleteket két specifikus irányban folytatták: Az egyik fı irány az volt, hogy specifikusan meghatározzák, hogy az egyes aromás növényi kivonatok, ill. ezek kombinációi a takarmányhoz vagy az itatóvízbe keverve milyen hatással vannak a tenyészállatok általános vitalitására. Így kerültek kifejlesztésre majd igen eredményesen alkalmazásra az EUszabályozások szerint takarmány-adaléknak minısülı termékcsoportok melyek többek között alkalmasak étvágyfokozónak, takarmány kiegészítınek és belsı paraziták elleni megelızı kezelésre is. (Ezen termékek mindegyike Cégünknél már elérhetı) A kísérlet-sorozatoknak a másik specifikus iránya 1999 óta az volt, hogy olyan aromatikus anyagokat találjanak, amelyek csökkentik a baromfi stressz reakcióit fıként abban az esetben, ha az állomány madártető-atkafertızést szenved. Az éveken át tartó és igen nagyszámú állatorvosi megfigyelések, ill. kísérletek s ezekkel összefüggı orvos biológiai kutatások középpontjában az állt, hogy a szabadon élı baromfifélék hogyan védekeznek évmilliók óta, a velük együtt létezı atkafélék ellen, hiszen ha nem tudnának természetes módon védekezni akkor már régen kipusztultak volna! Ezzel kapcsolatban megállapították, hogy: A baromfi az évszakonként változóan rendelkezésre álló természetes növényi és állati fehérjékbıl összetevıdı táplálékából fel tudja venni az immunrendszere megfelelı mőködése számára szükséges többek között az atkák ellen is védelmet adó tápanyagokat. Ismeretes, hogy a takarmányok engedélyezett összetétele miatt a tenyészállat tar-tásban használt takarmányokban egyre kevesebb az állati eredető fehérje, tehát az alapvetıen mindenevı baromfi csak növényi fehérjékhez juthat hozzá. Fıként a ketreces állattartási körülmények miatt és az állattartással összefüggı számos egyéb tényezı miatt az állomány folyamatos stressz alatt áll, melyet a tojótyúk tartásnál a tojás-termelési kényszer igen magas szintre emel. A tojótyúkok stresszhelyzetét az elhatalmasodó vérveszteségen túl a madártető atkafertızés olyan mértékőre fokozza, hogy jelentıs mértékben növekszik az elhullás. Bizonyítottan kimutatták, hogy az atkák aktivitása is változik az évszakokkal.

2 A baromfikon végzett vérvizsgálatokkal kimutatták, hogy a baromfi vérében a glüko-kortikoid koncentráció éjjel-nappali ciklusok szerint változik, vagyis azonosan az atkák vérszívási viselkedésével! A széles spektrumú tesztekrıl a következı rövidített tájékoztatást közöljük: A Glükokortikoidok a szervezet legfontosabb hormonjai közé tartoznak és szintjük a vérben stressz hatására nı. A kortizol a legfontosabb stressz elleni hormon, mely az éjszaka második felében termelıdik, hogy a szervezet napközbeni terhelésekor rendelkezésre álljon. A kortizol az agy- ill. az agyalapi mirigy kölcsönös egymásra hatásaként termelıdik és az éjszaka második felében adrenalinként, halmozódik fel a szervezetben, majd napközben használódik el a napi tevékenység ill. stresszhelyzet szerint. A kortizol szint pontos mérése, annak szakaszos kiválasztódása miatt nagyon körülményes. Csak az mutatható ki egyértelmően, hogy a reggeli magasabb értékrıl estére jelentısen csökken, s estére a reggeli érték legfeljebb 10 %-át éri csak el! A tojótyúkoknál a kortikoszteron szint a vérben reggelre megnövekszik, míg estére a minimál érték tizedére is lecsökkenhet. A stresszel nagyon- vagy extrém módon terhelt tojótyúk állománynál a kortikoszterontermelés igen alacsony mértékő és reggelre alig emelkedik a normál érték negyede fölé! Ha ez az állapot hosszú idın keresztül tart, akkor létrejön az u.n. Burn Out szindróma mely állandóan a maximális és minimális kortikoszteron szintben és az állomány jelentıs részének pusztulásában is megnyilvánul. További fontos megfigyelés volt az is, hogy éjszaka, a tojótyúkok hasi részén magasabb a hımérséklet, mint az állat más testrészén és a környezetben, ennek hatására a bırpórusok is elernyednek, jobban kitágulnak. Tekintettel arra, hogy az atkának nincs fullánkja, vagy más erıs szájszerkezete csak ilyen állapotban tud a baromfi bırén keresztül vért szívni. Amint a baromfi szervezetében az adrenalin / kortikoszteron képzıdés az éjszaka második felében egyre intenzívebb, a hasi bır-pórusok összezáródnak és az atkák nem tudnak többé azon keresztül áthatolva vért szívni. E vizsgálatok eredményeként egyértelmővé vált, hogy nem csak a tojótyúkok istállójában lévı fényviszonyok, hanem az éjjel-nappali ciklikus életritmus zavarai, ill. a stressz állapot teremti meg, tartja fenn az atkák vérszívó képességének alapfeltételei! Ezen kívül megfigyelhetı, mérhetı volt az állatoknál a genetikai óra szerinti évszakonkénti kortikoszteron ritmus is, vagyis az, hogy: a téli hónapokban (november-május közepe) magasabb minimális kortikoszteron szintek mutatkoznak s ezzel párhuzamosan kisebb, vagy elenyészı az atkafertızés. a melegebb évszakban (május- október) sokkal jelentısebb (néha extrém) a korti-koszteron reggeliesti szintje közötti különbség és az atkák elszaporodása adott szituációban hatványozódik! Az atka fennmaradása és szaporodása, azonosan a többi vérszívó parazitához, glükóz tápanyaghoz kötıdik. Az egyes paraziták és így az atkák is csak a gazdaállat vérében meglévı specifikus nukleinsavak szükségesek a szaporodóképességük fenntartásához. Az atka a csípésén keresztül a nyálmirigyébıl váladékot juttat a gazdaállatba, mely helyileg megtámadja a kötıszövetet, és átmenetileg megakadályozza a véralvadást is. Az atkacsípés állandó stresszel járó irritációt okoz a gazdaállatoknál! Az elızıekben összefoglalt vizsgálati eredmények alapján a németországi orvos-biológus csoport különbözı, a természetben szezonálisan elıforduló növényekbıl vízalkoholos eljárással kivont hatóanyagokból fejlesztett ki, olyan EU-által engedélyezett, takarmányhoz vagy itatóvízhez keverhetı adalékot, mely segítségével a baromfi immunrendszere, a kortikoszteron és adrenalin képzıdése optimalizálható.

3 A madártető atka ellen hatásos védelmet nyújtó itatóvíz adalék LENTYPUR PLUS néven került forgalomba. A LENTYPUR PLUS itatóvíz adalék biotechnológiai elıállításához felhasznált növényeket az orvos biológusok a szabadon táplálkozó baromfi által kedvelt növényekbıl válogatták össze. Ezekbıl, a növényekbıl nyert aromatikus anyagok keveréke csökkenti a baromfi stressz érzékenységét és javítja immunrendszerét, mely egyúttal az anyagcserén keresztül az ektoparaziták vérszívását is ellehetetleníti. A LENTYPUR PLUS itatóvíz adalék egyszerően az itatóvízbe adagolva a tapasztalatok szerint hosszútávon javítja a baromfi tojáshozamát, ill. a tojások súlyát, nagyságát. A LENTYPUR PLUS itatóvíz adalékot szakaszos idıszakonként és minden esetben lehetıleg még a megterheléseket jelentı idıszakok elıtt, így az állatállományt érı ektoparazitás fertızések, mint pl. a madártető-atka fertızések kiteljesedése elıtt kell alkalmazni. A LENTYPUR PLUS itatóvíz adalékot az állományt ért ektoparazitás fertızés súlyosságának függvényében a csatolt táblázatban részletezettek szerint kúraszerően kell használni. Alkalmazható a szezonális fertızés megelızésére is. Baromfi esetében célszerő a kezelést kora tavasszal elkezdeni. A LENTYPUR PLUS termék aromás összetevıi a következık: Lignane, Linalol (ezek mint fitoösztrogének a koleszterinszint csökkenését is elısegítik és feltételei a kortikoszteron képzıdésnek) Inulin, Polyn és a Shikimi-sav (ez segít az Oseltamivir képzıdésében). A LENTYPUR PLUS itatóvíz adalékot elsısorban a nagyüzemi baromfi-tartásnál célszerő és igen hatásos alkalmazni, a termék alábbiakban bemutatott élettani hatásai miatt. A LENTYPUR PLUS itatóvíz adalék kizárólag BIO-eljárással elıállított növényi aromákat tartalmaz, így takarmány kiegészítınek tekintendı az Európai Unió, EU 2092/91 szabályozása szerint, amelynek való megfelelısségét a franciaországi ECOCERT nemzetközileg akkreditált minıségvizsgáló intézet tanúsítvánnyal igazolja. Az EU állategészségügyi szabályozása szerint csak olyan adalékokat lehet aromásnak nevezni, amelyek kizárólag arra szolgálnak, hogy az állattartásban az állatok takarmányfelvételénél ízesítı vagy illatanyagként szolgálnak. Aromatikus adalékok használata nem hozható összefüggésbe gyógyszerkészítményekkel és hatásuk nem vált ki a célcsoportba tartozó állatoknál állatorvos-egészségügyi reakciókat. Az akkreditált minıségvizsgálat szerint a LENTYPUR PLUS itatóvíz adalékanyag sem, ízbeli sem egyéb negatív hatással nincs a tojásra, sem, magára az állatra, ill. az állat húsából készült termékekre sem. Alkalmazásával a madártető atkás fertızés az elhanyagolható elıfordulás mértékéig lecsökkenthetı és megelızhetı! A LENTYPUR PLUS termék a benne lévı aromás adalékok által aktivizálja a baromfi belsı, organikus védekezését. Megállapították, hogy a tojótyúk állomány szinte védtelen a madártető atkák robbanásszerő elszaporodása ellen, ha a tartásuk miatt stresszes állapotban vannak. A stressz endogén hatások révén az állatok hormon- és vércukorszintjének emelkedésével is együtt jár, mely ideális állapot a madártető atkák számára. A LENTYPUR PLUS folyékony itatóvíz-adalék azért hatásos a madártető-atka elleni védekezésül, mert a benne lévı aromás növényi BIO-összetevık hatására a baromfi koleszterin és vércukor szintje csökken, egyúttal kellı mértékő lesz a kortikoszteron, ill. adrenalin képzıdés melyek együttesen a madártető számára emészthetetlen vérminıséget, idéznek elı, így az atka képtelen lesz a baromfi vérét szívni, tehát nem tud szaporodni sem.

4 Ez, az itatóvízzel 6-8 napos kúraként alkalmazandó LENTIPUR PLUS termék a tojótyúk-állomány immunrendszerének kortikoszteron - glükóz háztartásának szervezeten belüli szabályozásával ellehetetleníti az atkák vérszívását! A tapasztalatok szerint a LENTYPUR PLUS itatóvizes kezelés 4-5. napján az éhen maradt atkák tömeges kirajzása mutatkozik, s a berendezésekben megbúvó atkamennyiségbıl a naponta szokványosan elıbújó % helyett akár % is elıjön. E sajátosság miatt, az atkák tömeges megjelenésétıl kezdve, az évszakonként kissé változó atkaszaporodási ciklusnak megfelelıen 8-12 napon belül, többszöri atkairtást célszerő elvégezni. Az atkák irtására minden olyan szer alkalmazható, mely az állatállomány jelenlétében is felhasználható. Adagolás: 1000 liter itatóvízbe 0,75 liter LENTYPUR PLUS koncentrátumot kell jól belekeverni. Alkalmazható a baromfi hatodik heti tenyésztési idejétıl. Kiszerelés: 5 literes polietilén kannában, vagy igény szerint nagyobb egységekben. A LENTYPUR PLUS itatóvíz adalék használata mellett folytatni kell az állattartásban engedélyezet permetezı-tisztítóanyagokat, mely az állatállomány jelenlétében is felhasználható és a madártetőatkák fizikai pusztítására szolgálnak. igazolja. A Suni Kft forgalmazza a baromfi, istállóbeli jelenlétében is alkalmazható ugyancsak növényi kivonatokat tartalmazó LENTYOIL madártető atka pusztítására szolgáló permetezıszert. A LENTYPUR PLUS itatóvíz adalék alkalmazása a SUNI Kft által kidolgozott madártető atka elleni Bio-technológiában Cégünk az agrel Gmbh által gyártott termékek forgalmazása során, az elmúlt idıszak apasztalatai alapján, együttmőködve a gyártó cég fı állatorvosával kidolgozott egy hatásos Bio-Technológiát. Egy Technológiát, amely vegyszerek és kemikáliák bevonása nélkül hosszú távon tudja biztosítani a már madártető atkával fertızött baromfitartó telepek a madártető atka oly mértékő visszaszorítását, hogy gazdasági károkat nem tud okozni a baromfiállományban, és mégis, hosszútávon költséghatékonynak bizonyul. A Technológia alapvetıen két termék alkalmazásából áll melynek második komponense a szerint változik, hogy a tojást késıbbiekben keltetésre vagy élelmiszeripari felhasználásra szánják. A Technológia szerint elsı és legfontosabb lépés a baromfiállomány stressz terhelésének a csökkentése mely a Cégünk által forgalmazott LENTYPUR PLUS termékkel érhetı el. A LENTYPUR PLUS termék a fent leírtak szerint alkalmazandó, tehát friss telepítéső állományban (17-21 hetes korban) 8 napon keresztül, idısebb állományban 6 napon keresztül kell az itatóvízhez adagolni az adalékot ezzel egy 0,07%- os oldatot képezve (1000 liter vízhez 0,7 liter LENTYPUR PLUS itatóvíz adalék).

5 A Kezelés következtében a következı figyelhetı meg: Az állomány immunrendszerének általános javulása révén csökken az esetleges elhullás és az egyéb fertızések bekövetkezésének veszélye, Javul a takarmányhasznosulás (beállítható a szakmai takarmány-felvételi norma, az általánosan elfogadott gr/tyúk/nap szerint) Javul az állomány itatóvíz-felvétele, anyagcseréje, az állomány általános vitalitása A kezelés 4-6. napjától az atkák nagyszámú kirajzása lesz megfigyelhetı. Ez lesz a biztos jele annak, hogy az állomány elérte a vérszívást ellehetetlenítı immun-állapotot! Ekkor a kirajzó atkákat megfelelı (az állomány istállóbeli jelenlétekor használható) anyaggal pusztítani kell, mert csak ezzel a pótlólagos irtásokkal érhetı el az atkafertızés lépésrıl-lépésre történı eliminálása. Cégünk a Suni Kft. erre problémára két megoldási lehetıséget ajánl: Baromfi szülıpár tartó telepeken illetve olyan termelı egységekben ahol a keltetı tojás elıállítása a cél, Cégünk a LENTYDRY nevő terméket ajánlja. A LENTYDRY porozó anyag összetétele: A termék legnagyobb részben igen kismérető és szabálytalan (amorf) több oldalán éles sziliciumoxid kristály-lapocskákból, ill. finomra ırölt hidroszilikát vivıanyagból készül, mely kristályokra felvitt különbözı citrus savak és a felületi tapadást biztosító növényi extraktumok, fıként éter-olajok segítségével fejti ki hosszantartó hatását, madártető-atka-, salmonella és más fertızı csírák ellen. LENTYDRY készítmény alkalmazása salmonella fertızés ellen: A terméket az istálló padlójára, megfelelı felületfedéssel kell felhordani. A LENTYDRY por összetétele biztosítja, hogy a termék hosszú ideig megtapad a felületeken, s hatóanyagai révén megakadályozza a salmonella baktériumok szaporodását és továbbterjedését. A termék egyúttal hatásos védelmet nyújt az istállóban elıforduló szinte valamennyi kártékony csíra ellen. A termék a következı baktériumok ellen hatásos: Salmonella typhimurium, Salmonella enteritidis Salmonella cholerasuis Bordetella Avium, Escherichia coli, Enterococcus aeroenes, Enterococcus faecalis, Listeria monocytogenes, Klebsiella aerogenes, Pasteurella multocida, Proteus vulgaris, Pseudomona aeruginose, Staphylococcus aureus, Streptococcus suis sero 2, Vibrio vulnificus Vibrio parahaemolyticus, Infectious Bronchitis, Newcastle, Maraksche, Avian Influenza, Aspergillus fumigatus, Aspergillus niger, Aspergillus sp., Candida albicans, Tricsophyton mentagrophyte.

6 Madártetü-atka pusztítása a LENTYDRY porral: Ez a termék háromféle hatással pusztítja a madártetőt és alombogarat, ill. akadályozza meg, hogy elérjék a gazdaállatot. Elsı hatásként: a termékben lévı aromás összetevıkbıl ciklikusan eltávozó széndioxid ellehetetleníti az atkák életfunkcióit. Második hatásként: az átlagosan 500 qm/g felülető szilikát lemezkék beakadnak az atkák testpáncéljába így az atkák mozgása önpusztítást eredményez. Harmadik hatásként adódik, hogy a termék hidrosztatikus tulajdonságai az atkák kiszáradását is eredményezik, amelyet a termékben lévı modifikált citromsav felgyorsít. A LENTYDRY termék normál körülmények között nem vesz fel légnedvességet, így hosszú ideig hat és a kifejlıdı lárvákat is pusztítja. Felhasználási ajánlás: A gyakorlat szerint porszóró készülékkel g termék szükséges 100 m2 felületre. (adott esetben kijuttatható az istálló lég befúvó rendszerével is) Kézzel történı kiszórás esetén célszerő a terméket 1: 4 arányban BENTONIT adalékkal keverni a jobb terülés céljából. Ez esetben a bekevert anyagból m2-ként cca. 50 g szükséges. Fontos, hogy a por eljusson a berendezések azon részeihez ahol az atkák és egyéb csírák telepei vannak. Célszerő, a kezelést 2-3 nap múlva megismételni. Csomagolás: kg-os zsákokban kerül forgalomba. A LENTYDRY termék nem tartalmaz a környezetre ártalmas anyagokat, vagy másféle toxikus, a májra és organikus szervekre káros anyagokat, ugyanakkor nagyon hatásos védelmet nyújt az istállókban elıforduló szinte valamennyi kártékony csíra ellen. Étkezési tojás elıállítására illetve Tojó- és brojler állományokban Suni Kft a baromfi jelenlétében is alkalmazható LENTYOIL, hagyományos kézi permetezéssel vagy a hatékony hidegköd-képzéses technikával elvégzendı permetezéssel használandó, teljesen vegyszermentes (kizárólag növényi kivonatokból gyártott) permetezıszert ajánlja. LENTYOIL A LENTYOIL permetezıszer aromás növényi kivonatokból készülı,a tojástermelı istállókban a madártető atka elpusztítására szolgáló permetezı szer, mely az állatok jelenlétében is alkalmazható. Az elmúlt évtized Fito-technológiai fejlesztései révén a növényekben lévı természetes hatóanyagokat nagyobb koncentrátumban tudják kivonni-elıállítani és ez által hatékonyabban alkalmazni. A LENTYOIL permetezıszer a modern biokémia terméke, melynek alkotóelemei a különbözı éter-olajok, legnagyobb mértékben a levendulaolaj. Az éter-olajokat évezredek óta használják a különbözı rovarok ellen. A levendulaolaj éterolaj származék és cca %-ban Linalyl acetátot, %-ban Linalolt tartalmaz. A termék egyéb éterolaj összetevıi a Béta-Ocimen, Cineol, Kámfor, Caryophyllen-epoxid, Coumarin derrivátok (Coumarin, Dihidro-coumarin, Herniarin, Umbelliferon) és kisebb arányban citromolaj is, mely hatóanyagok egymásra hatása révén igen hosszan tartó és biztos hatást érhetı el.

7 A LENTYOIL permetezıszer a fenti hatóanyagokon kívül olyan csali-adalékot is tartalmaz, mely az atkákat arra készteti, hogy a termékkel kapcsolatba kerüljenek. Amint a permetezés az atkákat közvetlenül éri, vagy azok belemásznak a permetezett felületre a permetezıszer, bevonja az atka testfelületét és ezzel lehetetleníti az atka légzését. A LENTYOIL termékben lévı aromák ciklikusan szénsavat gerjesztve is károsítják az atkák életfunkcióit. Ha az atkát, vagy lárváit a LENTYOIL permetezıszer közvetlenül éri, akkor azok rövid idın belül elpusztulnak! A lepermetezett atka-tojásokból nem tudnak kifejlıdni a lárvák. Azok az atkák melyek csak késıbb másznak rá a permetezett felületre azok is tartósan akadályozva, lesznek életfunkciójukban, így a szaporodásképességükben. A LENTYOIL permetezıszerrel szemben nem alakulhat ki a madártető atkákban rezisztencia effektus így ez a szer állandóan 100 %-ban hasznosul! Tekintettel arra, hogy a LENTYOIL BIO-termék és nem tartalmaz vegyszereket, ezért a LENTYOIL permetezıszer beólazott tojólyúk állományban is alkalmazható, ez esetben azonban kerülni kell, hogy kifejezetten az állatokra irányuljon a permetezés. Felhasználási ajánlás a permetezés lebonyolítása: A LENTYOIL termék kétféle módon használható fel. Az egyik módszer: háti permetezıgépek segítségével az atkák ismert megtelepedési helyeinek történı beszórása. Kapható egy olyan kiegészítı permetezıszár-szórófej mely különösen alkalmas arra, hogy a tartóketrecek minden részéhez eljuttassa a permetezı szert. A szokványos anyagfelhasználás 3-5 ml permetezıszer a madártető atkákkal befedett néhány négyzetcentiméter felületre. Nem szükséges a teljes ketrec- vagy falfelületet permetlével fedni. A LENTYOIL termék magától szétterül és befolyik a résekbe és hasadékokba, és ott hosszan tartóan kifejti hatását. Ismeretes, hogy az atkák száraz, de mégis párás és sötét helyen húzódnak meg, ezért fontos, hogy a manuális permetezéskor a már ismert atka elıfordulási helyek, különösen sarkok, peremek és üregek permetezésre kerüljenek. A permetezést alaposan kell elvégezni és a permetsugarat az állványzat aljától felfelé irányítva, ill. az egyes állvány-részeknél belülrıl kifelé irányítva, haladva kell kijuttatni. A másik kijuttatási módszer: a hideg ködképzéses porlasztás. Legcélszerőbb állománycserekor két lépésben elvégezni. Elsı lépéskén minden más tisztítást megelızıen azonnal amint az állomány kikerül az istállóból, az épület minél teljesebb lezárása mellett kell a LENTYOIL termékkel hideg ködképzéses permetezést végezni. Célszerő a permetezést az éjszakai órákban, sötétben elvégezni. Ez azért fontos és különösen hatásos, mert az állomány eltávolítása után az atkák még 1-2 napon át aktív mozgásban maradnak a baromfi által még testmeleg környezetben, de 2-3 nap múltán behúzódnak a hozzáférhetetlen rejtekhelyeikbe. Ezt követıen 2-3 napos hatni hagyás után kell elvégezni a nagy-hatékonyságú mechanikus, vagy más szokásos tisztító kezelést.

8 Második lépésként: közvetlenül az új baromfiállomány betelepítése elıtt nagyon ajánlott megismételni / megkezdeni kezdeni a szisztematikus LENTYOIL permetezıszeres kezelést, mert a kiéhezett atkák elkezdenek visszatelepülni a szokásos (részben permetezéssel elérhetı) helyeikre. Fontos hogy a berendezéseken és a határoló falakon lévı repedéseket, különbözı sarkokat, széleket és a hozzáférhetı ketrecüregeket gondosan permetezzék. Ismeretes, hogy a madártető atkák száraz de azért párás és sötét helyeken telepszenek meg. A LENTYOIL permetezıszer a kiszórás után a felületeken saját magától tovább terül. Felhasználási ajánlás, a LENTYOIL permetezıszer szükséglet: Alacsony mértékő atka fertızés esetén 2-3 ml állathelyenként. Közepes mértékő atka fertızés esetén 4-5 ml állathelyenként. Extrém mértékő atka fertızés esetén 6-7 ml állathelyenként. A LENTYOIL permetezıszerrel == az atkafertızés súlyosságától függıen 2-3 napos idıközönként 2-4 alkalommal megismételve kell gondosan permetezni, mindaddig amíg az atkaállomány (érzékelhetıen) aktív. A LENTYOIL permetezıszer felhasználásával kapcsolatban is meg kell jegyezni, hogy mint az élet minden területén a madártető atka elleni küzdelemben is az elsı helyen van a tisztaság, a körültekintı figyelmesség, a módszeresség és a kitartás. Kiszerelés: 5-20 és 50 liter/kannában. EU-megfelelıség igazolása: Természetesen a LENTYOIL termék esetében (is) elvégeztette az agrel GmbH azokat a laboratóriumi vizsgálatokat, amelyeket az EWG 20/92/91, ill. SR elıírások tartalmaznak és a vizsgálatok eredményei szerint a LENTYOIL termék megfelel az GZ /10-IX/B/1/01 géntechnika mentes élelmiszeripari elıírásoknak is. A LENTYOIL termék nem tartalmaz semmiféle környezetkárosító vagy élılények organikus szerveire, akár a májra toxikusan ható egyéb adalékanyagot. EU besorolás WGK 1 (besorolás gyártói hatáskörben) Mint a leírtakból kitőnik a Suni Kft által kidolgozott madártető atkairtási technológia valós megoldási lehetıséget nyújt, ugyanis nem csak magának az atkának az irtása oldható meg, hanem a tyúk immunrendszerének rekonstrukciója, ami alapvetıen a probléma gyökerét jelenti. A technológia hatékonyságát nem csak a németországi, ausztriai, francia telepek fémjelzik, hanem Magyarországon is jelentıs referencia hálózat bizonyítja a növényi kivonatokban rejlı, jövıbe mutató technológia elınyeit. Fleck János Agrármérnök Suni Kft

9 LENTYPUR PLUS (kizárólag, növények aromás kivonataiból készült) BAROMFI ITATÓVÍZ ADALÉK FELHASZNÁLÁSA A növények aromás kivonataiból készülő LENTYPUR PLUS itatóvíz adalék -- az EU vonatkozó EUWO 1831/03 szabályozásának megfelelően -- a baromfi takarmányozását kiegészítő termék, mely a baromfi- állomány életminőségének optimalizálására szolgál, és a baromfi megerősödő immunrendszere révén eredményesen alkalmazható a madártetű atka fertőzés eliminálására. Kizárólagos magyarországi importır és forgalmazó: SUNI SERVICE UNIVERSAL KFT 1105 Budapest, Kelemen u Tel.+fax:

APC természetes takarmányozási koncepciók (Előadás - Baromfi)

APC természetes takarmányozási koncepciók (Előadás - Baromfi) APC természetes takarmányozási koncepciók (Előadás - Baromfi) Kapcsolat MAGYARORSZÁG: ANIMAL FEED Kft. 6000 Kecskemét, Halasi út 25-27. Mail: info@animalfeed.hu www.animalfeed.hu Tel/Fax.: 76/ 324-237

Részletesebben

biosanitizer új, környezetbarát, vízbázisú fertõtlenítõ

biosanitizer új, környezetbarát, vízbázisú fertõtlenítõ biosanitizer új, környezetbarát, vízbázisú fertõtlenítõ környezetbarát összetétel, hatóanyagai az alkalmazás során vízre és oxigénre bomlanak, nem tartalmaz alkoholt, illékony szerves vegyületeket (VOC),

Részletesebben

phorce Hatékony védelem a teljesítmény és a haszon érdekében

phorce Hatékony védelem a teljesítmény és a haszon érdekében Hatékony védelem a teljesítmény és a haszon érdekében Kiotechagil - 1 - Greenker 2005 Kft Tulajdonságai és jellemzıi A szabad karbonsavak és azok ammóniumsóinak egyedülálló kombinációja mikrogyöngy vivıanyagon

Részletesebben

Pergés veszteség csökkentés minıség javítás. Forgalmazza:

Pergés veszteség csökkentés minıség javítás. Forgalmazza: SPODNAM Pergés veszteség csökkentés minıség javítás Forgalmazza: Csökkentett dózisú kijuttatás deszikkáló szerrel Diqvát (Reglon) vagy más hatóanyagú deszikkáló szerrel csökkentett dózisú kijuttatás lehetséges

Részletesebben

www.syngenta.hu A burgonya védelme A póréhagyma védelme

www.syngenta.hu A burgonya védelme A póréhagyma védelme www.syngenta.hu A burgonya védelme A póréhagyma védelme Fusilade Forte Az első és ma is egyik leghatékonyabb szuperszelektív posztemergens egyszikű irtó a Fusilade Forte. A legjobb hatás a gyomok intenzív

Részletesebben

Vidítsa fel ügyfeleit. Climalife Új Frionett termékskála- www.climalife.dehon.com 1

Vidítsa fel ügyfeleit. Climalife Új Frionett termékskála- www.climalife.dehon.com 1 Vidítsa fel ügyfeleit Climalife Új Frionett termékskála- www.climalife.dehon.com 1 és ápolja berendezésüket! A rendszeres tisztítás és fertőtlenítés: javítja a hatékonyságot, (különösen a hőátadást); megelőzi

Részletesebben

SalmoXis 400. Mercordi BVBA, Stadsbeemd 1215, B-3545 Halen, Belgium Mercordi BV, De Noord 21, 6001 D.A. Weert, Holland www.mercordi.

SalmoXis 400. Mercordi BVBA, Stadsbeemd 1215, B-3545 Halen, Belgium Mercordi BV, De Noord 21, 6001 D.A. Weert, Holland www.mercordi. A tudományos megoldás Hatásmechanizmus SalmoXis 400. 1.egyensúlyba hozza a bélflórát szelektív gátlás révén és a mikrobiológiai aktivitás csökkentésével. 2. gondoskodik a bélbolyhok épségérıl az apoptosis

Részletesebben

Új gyep kialakítása. 1. A talaj elıkészítése

Új gyep kialakítása. 1. A talaj elıkészítése Új gyep kialakítása 1. A talaj elıkészítése Mindenek elıtt tudnunk kell, hogy a talajokban sok millió gyommag arra vár, hogy mővelést követıen a talaj felszínére kerülve kikeljen. Ezért ne siessük el a

Részletesebben

VÉDELEM. VÉDELEM JÓ KÖZÉRZET Szárítás Vízszigetelés Hôszigetelés Védelem Dekoráció VÉDELEM JÓ KÖZÉRZET JÓ KÖZÉRZET. Felületképzô rendszer

VÉDELEM. VÉDELEM JÓ KÖZÉRZET Szárítás Vízszigetelés Hôszigetelés Védelem Dekoráció VÉDELEM JÓ KÖZÉRZET JÓ KÖZÉRZET. Felületképzô rendszer ELASTOCOLOR rendszer JÓ KÖZÉRZET Szárítás Vízszigetelés Hôszigetelés Védelem Dekoráció diszperziós elasztomer akrilgyanta bázisú rendszer beton és vasbeton felületek védelmére C.P. MK 705310 (I) 03/2006

Részletesebben

Convenia 80 mg/ml por és oldószer injekciós oldathoz kutya és macska számára

Convenia 80 mg/ml por és oldószer injekciós oldathoz kutya és macska számára . AZ ÁLLATGYÓGYÁSZATI KÉSZÍTMÉNY NEVE Convenia 0 mg/ml por és oldószer injekciós oldathoz kutya és macska számára. MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL Egy ampulla liofilizált por tartalma: Hatóanyag: 5 mg

Részletesebben

TÖBB MINT FERTŐTLENÍTŐSZER

TÖBB MINT FERTŐTLENÍTŐSZER TÖBB MINT FERTŐTLENÍTŐSZER A TH5 garantálja az állomány egészségét, a sertéstenyészet nyereséges működését és a minőségi terméket a fogyasztó számára. A TH5 fertőtlenítőszert valós tartási körülmények

Részletesebben

TÖBB MINT FERTŐTLENÍTŐSZER

TÖBB MINT FERTŐTLENÍTŐSZER TÖBB MINT FERTŐTLENÍTŐSZER A TH5 garantálja az állomány egészségét, a baromfitenyészet nyereséges működését és a minőségi terméket a fogyasztó számára. A TH5 fertőtlenítőszert valós tartási körülmények

Részletesebben

A hatósági géphigiéniai minısítési eljárás

A hatósági géphigiéniai minısítési eljárás A hatósági géphigiéniai minısítési eljárás Egy gép, berendezés vagy eszköz higiéniailag akkor felel meg a jogszabályi követelményeknek, ha azonosítható, ha rendelkezik a megfelelıségét tanúsító dokumentummal,

Részletesebben

Az apróvadtenyésztés állategészségügyi gondjai

Az apróvadtenyésztés állategészségügyi gondjai Az apróvadtenyésztés állategészségügyi gondjai Dr. Beregi Attila Ph.D. Szent-István Egyetem Vadvilág Megőrzési Intézet Gödöllő 2011. Fogalom meghatározás Állathigiénia: integráló tudomány megelőzi a termelési

Részletesebben

Antibiotikumok a kutyapraxisban

Antibiotikumok a kutyapraxisban Antibiotikumok a kutyapraxisban Antibiotikum választás Bakteriális fertőzés Célzott Empirikus Megelőző Indokolt esetben Ismert betegség kiújulásának megelőzésére Rizikócsoportoknál Mikor ne adjunk? Nem

Részletesebben

Bayer Environmental Science. Az intenzív baromfitartás kártevője, a penészevő gabonabogár

Bayer Environmental Science. Az intenzív baromfitartás kártevője, a penészevő gabonabogár Bayer Environmental Science A MOÁE Baromfi-egészségügyi Társasága és a MÁOK Baranyi megyei Szervezetének Szakülése Mohács, 2010. november 24. Az intenzív baromfitartás kártevője, a penészevő gabonabogár

Részletesebben

E-mail: mikromikomed@t-email.hu

E-mail: mikromikomed@t-email.hu A mérés célja: Végtermékként gyártott lábbeli-fertıtlenítı eszközök verifikáló dózisának igazolása (validálása), hatékonysági vizsgálat alapján. A minták elıélete Tudományosan igazolt tény, hogy az UV

Részletesebben

BEMUTATKOZÁS Dr. Merényi László

BEMUTATKOZÁS Dr. Merényi László BEMUTATKOZÁS Dr. Merényi László 1972-1973 MÁTRAALJAI ÁLL. GAZD. Pásztó állatorvos 1973-1979 NÓGRÁD m-i ÁEÜ. ÁLL. Salgótarján parazit. szakáo. 1979-1980 ÁLLATORVOSTUD. EGYETEM Budapest tud. sm. 1980. II-VII

Részletesebben

A madártetűatkával és a baromfi más ektoparazitáival kapcsolatos tapasztalatok

A madártetűatkával és a baromfi más ektoparazitáival kapcsolatos tapasztalatok A madártetűatkával és a baromfi más ektoparazitáival kapcsolatos tapasztalatok Farkas Róbert Parazitológiai és Állattani Tanszék Állatorvos-tudományi Kar, Szent István Egyetem 1 MADÁRTETŰATKA Dermanyssus

Részletesebben

Mőködési elv alapján. Alkalmazás szerint. Folyadéktöltéső nyomásmérık Rugalmas alakváltozáson alapuló nyomásmérık. Manométerek Barométerek Vákuummérık

Mőködési elv alapján. Alkalmazás szerint. Folyadéktöltéső nyomásmérık Rugalmas alakváltozáson alapuló nyomásmérık. Manométerek Barométerek Vákuummérık Nyomásm smérés Nyomásm smérés Mőködési elv alapján Folyadéktöltéső nyomásmérık Rugalmas alakváltozáson alapuló nyomásmérık Alkalmazás szerint Manométerek Barométerek Vákuummérık Nyomásm smérés Mérési módszer

Részletesebben

I. Mezıgazdasági termékek értéknövelése (feldolgozóipar)

I. Mezıgazdasági termékek értéknövelése (feldolgozóipar) I. Mezıgazdasági termékek értéknövelése (feldolgozóipar) Támogatás összege: 1.,2. célterület: 8.000 1.600.000 euró, 3. célterület: 8.000 480.000 euró (szoftverfejlesztés: max 200.000 euró) Támogatási arány:

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések ERGO TGR Befektetési egységekhez kötött Életbiztosítás Különös Feltételei (alapbiztosítás) 1. sz. melléklet Kondíciós lista az ERGO Thébé és ERGO Io befektetési egységekhez kötött életbiztosításhoz Általános

Részletesebben

a NAT-1-1280/2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

a NAT-1-1280/2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-1280/2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A Csongrád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve Laboratóriumi Decentrum/Osztály

Részletesebben

EURÓPA. ROSS 308 SZÜLŐPÁR Teljesítmény mutatók. An Aviagen Brand

EURÓPA. ROSS 308 SZÜLŐPÁR Teljesítmény mutatók. An Aviagen Brand EURÓPA ROSS 308 SZÜLŐPÁR Teljesítmény mutatók An Aviagen Brand Bevezetés A füzet a Ross 308 szülőpár állományok teljesítmény mutatóit tartalmazza, és a Ross 308 Szülőpár tartástechnológia kézikönyvvel

Részletesebben

EURÓPA. Teljesítménymutatók ROSS 708 SZÜLŐPÁR. An Aviagen Brand

EURÓPA. Teljesítménymutatók ROSS 708 SZÜLŐPÁR. An Aviagen Brand EURÓPA ROSS 708 SZÜLŐPÁR Teljesítménymutatók An Aviagen Brand Bevezetés A füzet a Ross 708 szülőpár-állományok teljesítménymutatóit tartalmazza, és a Ross Szülőpár tartástechnológia kézikönyvvel együtt

Részletesebben

ÁLLATTENYÉSZTÉSI GENETIKA

ÁLLATTENYÉSZTÉSI GENETIKA TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 project ÁLLATTENYÉSZTÉSI GENETIKA University of Debrecen University of West Hungary University of Pannonia The project is supported by the European Union and co-financed by

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP TRIFENDER

BIZTONSÁGI ADATLAP TRIFENDER Budapest 2007. október 11. készítmény neve: 1. A készítmény neve: Gyártó cég neve: Biovéd 2005 Kft. 9923 Kemestaródfa, Kemesmáli út 23. telefon: 20/951-81-51, fax: 20/460-41-99 email: bioved@bioved.hu

Részletesebben

VICTORY Csótányirtó gél

VICTORY Csótányirtó gél VICTORY Csótányirtó gél Új generációs gél forma. Hatékonyabb védelem. Tulajdonságok A VICTORY Csótányirtó gél hasznosítja a Késleltetett hatású csalétek technológia előnyét. Ez az új tulajdonság biztosítja

Részletesebben

203/2011. (X. 7.) Korm. rendelet

203/2011. (X. 7.) Korm. rendelet 203/2011. (X. 7.) Korm. rendelet a biztosítási megállapodások egyes csoportjainak a versenykorlátozás tilalma alóli mentesítésérıl A Kormány a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról

Részletesebben

Korosztályi érintettség. A napos kori betegségek patológiája baromfiban. A napos baromfi faji felismerése. Házi tyúk

Korosztályi érintettség. A napos kori betegségek patológiája baromfiban. A napos baromfi faji felismerése. Házi tyúk Korosztályi érintettség A napos kori betegségek patológiája baromfiban Kelés pillanata Ajánlott (angol nyelvő) irodalom: The Merck Veterinary Manual (http://www.merckvetmanual.com/) Saif, Y.M: Diseases

Részletesebben

Az ellenırzések helyszínei:

Az ellenırzések helyszínei: Az ellenırzések helyszínei: I. Általános területi ellenırzések ÚTMUTATÓ a NAPSUGÁR 2008 akció Élelmiszerlánc-felügyeleti nyári kiemelt ellenőrzés végrehajtásához I./1. Élelmiszerforgalmazó és vendéglátóhelyek,

Részletesebben

29/2010. (V. 12.) EüM rendelet a közúti jármővezetık egészségi alkalmasságának megállapításáról szóló 13/1992. (VI. 26.) NM rendelet módosításáról

29/2010. (V. 12.) EüM rendelet a közúti jármővezetık egészségi alkalmasságának megállapításáról szóló 13/1992. (VI. 26.) NM rendelet módosításáról 29/2010. (V. 12.) EüM rendelet a közúti jármővezetık egészségi alkalmasságának megállapításáról szóló 13/1992. (VI. 26.) NM rendelet módosításáról Hatályosság: 2010.08.01-2010.08.02 Az egészségügyrıl szóló

Részletesebben

a NAT /2007 számú akkreditálási ügyirathoz

a NAT /2007 számú akkreditálási ügyirathoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-1210/2007 számú akkreditálási ügyirathoz A Gyõr-Moson-Sopron Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal Élelmiszerláncbiztonsági és Állategészségügyi

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT ***I AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA. Egységes szerkezetbe foglalt jogalkotási dokumentum 26.5.2005 EP-PE_TC1-COD(2003)0262

EURÓPAI PARLAMENT ***I AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA. Egységes szerkezetbe foglalt jogalkotási dokumentum 26.5.2005 EP-PE_TC1-COD(2003)0262 EURÓPAI PARLAMENT 2004 2009 Egységes szerkezetbe foglalt jogalkotási dokumentum 26.5.2005 EP-PE_TC1-COD(2003)0262 ***I AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA amely elsı olvasatban 2005. május 26-án került elfogadásra

Részletesebben

Mielőtt továbbmennénk, tegyünk egy kis kitérőt a Nano-technológia ránk vonatkozó világába

Mielőtt továbbmennénk, tegyünk egy kis kitérőt a Nano-technológia ránk vonatkozó világába Ezüstion Technológia Az ezüstöt széleskörűen alkalmazták baktériumok ellen évszázadok óta. Az ezüst természetes biocid, azonban, ha nano-méretű, akkor rendkívül veszélyes! Mielőtt továbbmennénk, tegyünk

Részletesebben

Fertőtlenítőszerek mikrobiológiai hatásvizsgálata során szerzett tapasztalatok (élelmiszeripar, állategészségügy)

Fertőtlenítőszerek mikrobiológiai hatásvizsgálata során szerzett tapasztalatok (élelmiszeripar, állategészségügy) Fertőtlenítőszerek mikrobiológiai hatásvizsgálata során szerzett tapasztalatok (élelmiszeripar, állategészségügy) dr. Németh Zsuzsanna mikrobiológus HUNGALIMENTARIA 2013. április 16-17. Salmonella Shigella

Részletesebben

11.3.1. Az emésztırendszer betegségei

11.3.1. Az emésztırendszer betegségei 11.3.1. Az emésztırendszer betegségei Gyomorfekély 11.3.1.01. Mely tünet NEM tipikus jele a gyomorfekélynek? a. étkezés utáni hasfájás, hányinger b. fogyás, fáradtság c. haspuffadás 11.3.1.02. Mely tényezı

Részletesebben

TOJÓTYÚK - AKTUALITÁSOK

TOJÓTYÚK - AKTUALITÁSOK TOJÓTYÚK - AKTUALITÁSOK 2012. január 1-től Hagyományos (= fel nem javított ) ketrecben tojótyúk tartása tilos! 1999-től tudjuk, de 15 tagállam nem tudott átállni Átmeneti időszak: 2012. július 31-ig Garanciák

Részletesebben

EKODIÁR AZ ÁLLATTARTÁSBAN

EKODIÁR AZ ÁLLATTARTÁSBAN 2012. I negyedév TARTALOMJEGYZÉK TISZTELET A GAZDÁKNAK, GAZDIKNAK!...3 EGÉSZSÉGES TERMÉSZETI KÖRNYEZET...3 MEGFONTOLÁSUNK ALAPJAI...3 AZ EKO-PHARMA KFT. AJÁNLATA: AZ EKODIÁR...4 Az EKO-PHARMA termékei

Részletesebben

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselı-testületének. 30/2004. (VIII. 19.) r e n d e l e t e. a helyi hulladékgazdálkodási tervrıl

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselı-testületének. 30/2004. (VIII. 19.) r e n d e l e t e. a helyi hulladékgazdálkodási tervrıl Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselı-testületének 30/2004. (VIII. 19.) r e n d e l e t e a helyi hulladékgazdálkodási tervrıl Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselı-testülete a hulladékgazdálkodásról

Részletesebben

Telepspecifikus vakcinák engedélyezésének jogi és szakmai háttere

Telepspecifikus vakcinák engedélyezésének jogi és szakmai háttere Telepspecifikus vakcinák engedélyezésének jogi és szakmai háttere Dr. Kulcsár Gábor Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, Állatgyógyászati Termékek Igazgatósága 2016. június 2. Tartalom Mik azok a

Részletesebben

SZÜLŐPÁR Teljesítmény Mutatók június

SZÜLŐPÁR Teljesítmény Mutatók június 08 SZÜLŐPÁR Teljesítmény Mutatók Bevezetés A füzet a Ross 308 szülőpár állományok teljesítmény mutatóit tartalmazza, és a Ross 308 Szülőpár tartástechnológia kézikönyvvel együtt használandó. Teljesítmény

Részletesebben

Trópusi övezet meleg mérsékelt öv Legforróbb kontinens : Trópusi övezet mindhárom öve megtalálható:

Trópusi övezet meleg mérsékelt öv Legforróbb kontinens : Trópusi övezet mindhárom öve megtalálható: Trópusi övezet meleg mérsékelt öv Legforróbb kontinens : Területének 95%-a trópusi övezetben Magas napállás miatt legtöbb melegmennyiség Trópusi övezet mindhárom öve megtalálható: Egyenlítıi,átmeneti,

Részletesebben

Fertőtlenítőszerek engedélyezése/engedély módosítása az átmeneti időszakban

Fertőtlenítőszerek engedélyezése/engedély módosítása az átmeneti időszakban Fertőtlenítőszerek engedélyezése/engedély módosítása az átmeneti időszakban Cserháti Pálma MSc, biológus Országos Epidemiológiai Központ, Dezinfekciós osztály Biocidok és szabályozásuk Biocid termék: hatóanyag,

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. 1. A készítmény neve. A kiállítás kelte: Győr, 2011.08.01.

BIZTONSÁGI ADATLAP. 1. A készítmény neve. A kiállítás kelte: Győr, 2011.08.01. BIZTONSÁGI ADATLAP A kiállítás kelte: Győr, 2011.08.01. 1. A készítmény neve SILKY Mosogatószer Gyártó cég neve: SATIN SILK Kft. 9012 Győr, Csanakhegyi u.13/b. Tel./fax.: 96/447-808 2. Összetétel: anionos

Részletesebben

A tojás jellemzıi. A tojáshéj színe. A tojás alakja és mérete. Madár tojás patológia. Keltetés alatt jelentkezı elváltozások

A tojás jellemzıi. A tojáshéj színe. A tojás alakja és mérete. Madár tojás patológia. Keltetés alatt jelentkezı elváltozások Madár tojás patológia Keltetés alatt jelentkezı elváltozások A tojás jellemzıi A tojás alakja és mérete A tojáshéj színe A szik anyag A fehérje rétegek Jégzsinór A tojás héjhártya és a meszes héj Légkamra

Részletesebben

TERMÉKMINŐSÍTÉS ÉS TERMÉKHIGIÉNIA. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010

TERMÉKMINŐSÍTÉS ÉS TERMÉKHIGIÉNIA. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 TERMÉKMINŐSÍTÉS ÉS TERMÉKHIGIÉNIA Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 Előadás áttekintése Gazdasági haszonállatok tartástechnológiájának higiéniai kérdései állategészségügyi

Részletesebben

WellCome. A legoptimálisabb indítás naposcsibék számára

WellCome. A legoptimálisabb indítás naposcsibék számára A legoptimálisabb indítás naposcsibék számára A legoptimálisabb indítás A modern baromfitartásban a naposcsibék első életnapjai kiemelten fontosak az állomány jövőbeni termelési eredménye szempontjából.

Részletesebben

Salmonella vizsgálatok és salmonella helyzet. Dr.Lebhardt Károly M.A.H.Food-Controll Kft

Salmonella vizsgálatok és salmonella helyzet. Dr.Lebhardt Károly M.A.H.Food-Controll Kft Salmonella vizsgálatok és salmonella helyzet Dr.Lebhardt Károly M.A.H.Food-Controll Kft Salmonellák bemutatása Enterobacteriaceae családba tartozó Gramnegatív pálcák, körülcsillósak, aktívan mozognak (kivéve

Részletesebben

BROJLER. Teljesítménymutatók. An Aviagen Brand

BROJLER. Teljesítménymutatók. An Aviagen Brand BROJLER 308 Teljesítménymutatók An Aviagen Brand Bevezetés A füzet a Ross 308 Brojler teljesítmény mutatóit tartalmazza, és a Ross Brojler Tartástechnológiai kézikönyvvel együtt használandó. Teljesítmény

Részletesebben

VeyFo. VeyFo Jungtier - Oral Mulgat

VeyFo. VeyFo Jungtier - Oral Mulgat VeyFo VeyFo Jungtier - Oral Mulgat Különleges táplálási igényeket kielégítő/diétás/ kiegészítő takarmány borjak, malacok, bárányok, kecskegidák és kutyák részére Használati utasítás Trimetox 240 oldat

Részletesebben

FIGYELEM!!! Az alábbi dokumentum csak tájékoztató jellegű, minden esetben olvassa el a termék dobozában található tájékoztatót!

FIGYELEM!!! Az alábbi dokumentum csak tájékoztató jellegű, minden esetben olvassa el a termék dobozában található tájékoztatót! FIGYELEM!!! z alábbi dokumentum csak tájékoztató jellegű, minden esetben olvassa el a termék dobozában található tájékoztatót! Skinoren krém Skinoren krém Mielőtt elkezdené alkalmazni ezt a gyógyszert,

Részletesebben

PULYKA NEVELÉSI, HÍZLALÁSI TECHNOLÓGIA

PULYKA NEVELÉSI, HÍZLALÁSI TECHNOLÓGIA PULYKA NEVELÉSI, HÍZLALÁSI TECHNOLÓGIA (TOJÁSTÓL VÁGÓHÍDIG) Törzsállomány Keltető Előnevelő Hízlaló 57 hét 1.,29-33 hét előnevelés, felkészítés a tojástermelésre 2.,24 hét tojástermelés 5 + 28 nap 1. Tojás

Részletesebben

ULT Magyarország Zrt.

ULT Magyarország Zrt. ULT Magyarország Zrt. Tisztelt Dohánytermelı! Az ULT Magyarország Zrt és a NYIDOTER Kft a szerzıdött dohánytermelıinek a növényvédelemmel és a növényvédelmi munkákkal kapcsolatos szabályzókat, elıírásokat

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Ápolási asszisztens szakképesítés. 2369-06 Megfigyelés-tünetfelismerés modul. 1. vizsgafeladat. 2009. július 16.

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Ápolási asszisztens szakképesítés. 2369-06 Megfigyelés-tünetfelismerés modul. 1. vizsgafeladat. 2009. július 16. Egészségügyi Minisztérium Szolgálati titok! Titkos! Érvényességi idı: az írásbeli vizsgatevékenység befejezésének idıpontjáig A minısítı neve: Vízvári László A minısítı beosztása: fıigazgató JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI

Részletesebben

Radon a környezetünkben. Somlai János Pannon Egyetem Radiokémiai és Radioökológiai Intézet H-8201 Veszprém, Pf. 158.

Radon a környezetünkben. Somlai János Pannon Egyetem Radiokémiai és Radioökológiai Intézet H-8201 Veszprém, Pf. 158. Radon a környezetünkben Somlai János Pannon Egyetem Radiokémiai és Radioökológiai Intézet H-8201 Veszprém, Pf. 158. Természetes eredetőnek, a természetben eredetileg elıforduló formában lévı sugárzástól

Részletesebben

Hús és hústermék, mint funkcionális élelmiszer

Hús és hústermék, mint funkcionális élelmiszer Hús és hústermék, mint funkcionális élelmiszer Szilvássy Z., Jávor A., Czeglédi L., Csiki Z., Csernus B. Debreceni Egyetem Funkcionális élelmiszer Első használat: 1984, Japán speciális összetevő feldúsítása

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZÕ OKIRAT(2)

MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZÕ OKIRAT(2) Nemzeti Akkreditáló Testület MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZÕ OKIRAT(2) a NAT-1-1210/2007 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A Gyõr-Moson-Sopron Megyei Mezõgazdasági Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági

Részletesebben

Kiadó: Baranya Természeti Értékeiért Alapítvány. Szöveg: Bank László. Lektor: Dr. Szép Tibor. Nyomda: Borgisz-Print Kft.

Kiadó: Baranya Természeti Értékeiért Alapítvány. Szöveg: Bank László. Lektor: Dr. Szép Tibor. Nyomda: Borgisz-Print Kft. Baranya Természeti Értékeiért Alapítvány FECSKEVÉDELMI PROGRAM www.baranyamadar.hu A TERMÉSZET SZOLGÁLATÁBAN İszi fecskegyülekezés (Fotó: Losonczi Lajos) Kiadó: Baranya Természeti Értékeiért Alapítvány

Részletesebben

110. A madarak nemi szerveinek kórbonctana

110. A madarak nemi szerveinek kórbonctana Madarak nıi n i nemi szerveinek felépítése 110. A madarak nemi szerveinek kórbonctana petefészek tojócsı (petevezetı) tuba (a petesejt befogadása, megtermékenyülés) magnum (fehérjetermelı szakasz) isthmus

Részletesebben

A vidékfejlesztési miniszter /2011. ( ) VM rendelete. egyes önkéntes megkülönböztető megjelölések élelmiszereken történő használatáról

A vidékfejlesztési miniszter /2011. ( ) VM rendelete. egyes önkéntes megkülönböztető megjelölések élelmiszereken történő használatáról A vidékfejlesztési miniszter /2011. ( ) VM rendelete egyes önkéntes megkülönböztető megjelölések élelmiszereken történő használatáról Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI.

Részletesebben

Maprelin. Maprelin 75µg/ml oldat injekciós sertések számára A.U.V. Biotechnikai felhasználásra, csoportok vagy állományok kezelésére.

Maprelin. Maprelin 75µg/ml oldat injekciós sertések számára A.U.V. Biotechnikai felhasználásra, csoportok vagy állományok kezelésére. Maprelin Maprelin 75µg/ml oldat injekciós sertések számára A.U.V Biotechnikai felhasználásra, csoportok vagy állományok kezelésére. Maprelin 75 μg/ml 1.A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY JOOSULTJÁNAK, TOVÁBBÁ

Részletesebben

a NAT /2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

a NAT /2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-1007/2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A Budapest Fõváros Kormányhivatala Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve, Közegészségügyi Laboratóriumi

Részletesebben

Ezért egy, a témához kapcsolódó szakmai anyagot vizsgáltam meg tüzetesebben.

Ezért egy, a témához kapcsolódó szakmai anyagot vizsgáltam meg tüzetesebben. Napjainkban szerencsére egyre többen odafigyelnek az egészségesen táplálkozásra. Azonban sokan csak azt hiszik, hogy egészséges dolgokat választanak, valójában gyakran egészségtelen ételeket fogyasztanak,

Részletesebben

VÉDJEGYHASZNÁLATI KÉRELEM NYILATKOZAT

VÉDJEGYHASZNÁLATI KÉRELEM NYILATKOZAT 3. számú melléklet VÉDJEGYHASZNÁLATI KÉRELEM NYILATKOZAT Jelen nyilatkozat alapján a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság (székhely: 3304 Eger, Sánc u. 6.) mint védjegyjogosult Bükki nemzeti parki termék elnevezéső

Részletesebben

A jel melléklet Szolgáltatással kapcsolatos távközlési alapfogalmak Árprés: Egyéni el fizet Elektronikus hírközlési építmény

A jel melléklet Szolgáltatással kapcsolatos távközlési alapfogalmak Árprés: Egyéni el fizet Elektronikus hírközlési építmény 1. Árprés: olyan versenykorlátozó helyzet, amelyben egy hatékonyan mőködı szolgáltató az árrés szőkösségébıl következıen nem képes a hálózati szolgáltatás igénybevételével a hálózati szolgáltatást nyújtó

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT-1-1533/2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT-1-1533/2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT-1-1533/2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Élelmiszer- és Takarmánybiztonsági Igazgatóság Veszprémi

Részletesebben

Gyepgazdálkodás. Sáringer-Kenyeres Tamás

Gyepgazdálkodás. Sáringer-Kenyeres Tamás Gyepgazdálkodás Sáringer-Kenyeres Tamás Bevezetés A telepítés (felújítás) elıkészítése táblásítás. A táblák méreteit a természetes határok, a hasznosítási, továbbá az üzemelési igények figyelembevételével

Részletesebben

HARCBAN A BŐRRÁKKAL. Elsősegély a bőrnek! UVB sugárzás Leégés Bőrrák

HARCBAN A BŐRRÁKKAL. Elsősegély a bőrnek! UVB sugárzás Leégés Bőrrák HARCBAN A BŐRRÁKKAL Elsősegély a bőrnek! UVB sugárzás Leégés Bőrrák A nap nem ellenség, hanem az élet forrása, amihez évezredeken keresztül volt időnk alkalmazkodni. Napfényre szüksége van az emberi szervezetnek

Részletesebben

KLÍMAVÁLTOZÁS EMBEREKRE GYAKOROLT HATÁSAI

KLÍMAVÁLTOZÁS EMBEREKRE GYAKOROLT HATÁSAI KLÍMAVÁLTOZÁS EMBEREKRE GYAKOROLT HATÁSAI Jelentıs mértékben hat egészségi állapotunkra Jól alkalmazkodik szervezetünk a változáshoz, de csak egy bizonyos ingerküszöbig. E felett a szervezet stressz állapotba

Részletesebben

Metylan tapétaleoldó

Metylan tapétaleoldó Metylan tapétaleoldó Speciális diszperziós koncentrátum Régi tapéta és enyves festék eltávolítására JELLEMZÔI Megkönnyíti a régi tapéta és az enyves festék eltávolítását Kiváló nedvesítô képesség Gyors

Részletesebben

A projekt rövidítve: NANOSTER A projekt idıtartama: 2009. október 2012. december

A projekt rövidítve: NANOSTER A projekt idıtartama: 2009. október 2012. december A projekt címe: Egészségre ártalmatlan sterilizáló rendszer kifejlesztése A projekt rövidítve: NANOSTER A projekt idıtartama: 2009. október 2012. december A konzorcium vezetıje: A konzorcium tagjai: A

Részletesebben

www.positeam.com TERMÉKEK & INFORMÁCIÓK

www.positeam.com TERMÉKEK & INFORMÁCIÓK www.positeam.com TERMÉKEK & INFORMÁCIÓK MI A POSITEAM? A POSITEAM célja, hogy alternatívát nyújtson mindazok számára, akik pozitív közegben, egymást segítve szeretnének tenni saját és környezetük egészségéért

Részletesebben

SEGÉDANYAG: Vízmentes kolloid szilícium-dioxid, magnézium-sztearát, kroszkarmellóz-nátrium, hipromellóz, mikrokristályos cellulóz, mannit.

SEGÉDANYAG: Vízmentes kolloid szilícium-dioxid, magnézium-sztearát, kroszkarmellóz-nátrium, hipromellóz, mikrokristályos cellulóz, mannit. ASTONIN 0,1 MG TABLETTA Astonin 0,1 mg tabletta fludrokortizon HATÓANYAG: 0,10 mg fludrokortizon.tablettánként. SEGÉDANYAG: Vízmentes kolloid szilícium-dioxid, magnézium-sztearát, kroszkarmellóz-nátrium,

Részletesebben

ÚTMUTATÓ A FÖLDRENGÉSES KÖRÜLMÉNYEKNEK KITETT FELVONÓKRAVONATKOZÓ EN 81-77 SZABVÁNY ALKALMAZÁSÁHOZ

ÚTMUTATÓ A FÖLDRENGÉSES KÖRÜLMÉNYEKNEK KITETT FELVONÓKRAVONATKOZÓ EN 81-77 SZABVÁNY ALKALMAZÁSÁHOZ ÚTMUTATÓ A FÖLDRENGÉSES KÖRÜLMÉNYEKNEK KITETT FELVONÓKRAVONATKOZÓ EN 81-77 SZABVÁNY ALKALMAZÁSÁHOZ 2014. október Felelısség kizárása: Jelen útmutató az ELA szakembereinek legjobb tudását tükrözi a közzététel

Részletesebben

Felhasználói tulajdonú főtési rendszerek korszerősítésének tapasztalatai az Öko Plusz Programban

Felhasználói tulajdonú főtési rendszerek korszerősítésének tapasztalatai az Öko Plusz Programban Felhasználói tulajdonú főtési rendszerek korszerősítésének tapasztalatai az Öko Plusz Programban Várt és elért megtakarítások Némethi Balázs Fıtáv Zrt. 2009. szeptember 15. 1 Elızmények A Fıtáv az Öko

Részletesebben

CSATLAKOZÁSUNK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ - A MAGYAR MEZİGAZDASÁG ÉS A JÁSZSÁG A LEHETİSÉGEI

CSATLAKOZÁSUNK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ - A MAGYAR MEZİGAZDASÁG ÉS A JÁSZSÁG A LEHETİSÉGEI Kis Zoltán CSATLAKOZÁSUNK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ - A MAGYAR MEZİGAZDASÁG ÉS A JÁSZSÁG A LEHETİSÉGEI Az ezredforduló felé közeledve egyre reálisabbnak és kézzelfoghatóbbnak tőnik Magyarország csatlakozása a

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek III. EU ismeretek. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek III. EU ismeretek. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek III. EU ismeretek KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Élelmiszer-szabályozás és fogyasztó védelem az Európai Unióban 148.lecke

Részletesebben

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselı-testületének. 30/2005. (X. 29.) számú r e n d e l e t e. az állattartás helyi szabályozásáról

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselı-testületének. 30/2005. (X. 29.) számú r e n d e l e t e. az állattartás helyi szabályozásáról Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselı-testületének 30/2005. (X. 29.) számú r e n d e l e t e az állattartás helyi szabályozásáról Hajdúsámson Város Önkormányzata az 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében

Részletesebben

Az élelmiszer-adalékanyagok alkalmazásával kapcsolatos megnyugtató információk

Az élelmiszer-adalékanyagok alkalmazásával kapcsolatos megnyugtató információk OÉTI SAJTÓ-HÁTTÉRBESZÉLGETÉS 2006. február 1. Az élelmiszer-adalékanyagok alkalmazásával kapcsolatos megnyugtató információk Biztonság Mint tudjuk, az élelmiszer-adalékanyagokat szükségszerően alkalmazza

Részletesebben

Kiegészítı rádió modul vízórákhoz

Kiegészítı rádió modul vízórákhoz s 2 879 Kiegészítı rádió modul vízórákhoz WFZ16 WFZ166 Kiegészítı rádiós modul különbözı gyártók vízóráihoz vezeték nélküli jeltovábbításhoz A kiegészítı rádiós modul begyőjti és feldolgozza a mechanikus

Részletesebben

V E R S E N Y T A N Á C S

V E R S E N Y T A N Á C S V E R S E N Y T A N Á C S Vj/012-36/2012. Nyilvános változat! A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a dr. U. Gy. vezetı jogtanácsos által képviselt TESCO-GLOBAL Áruházak Zrt. (Budaörs) eljárás alá

Részletesebben

a NAT /2008 számú akkreditálási ügyirathoz

a NAT /2008 számú akkreditálási ügyirathoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-1085/2008 számú akkreditálási ügyirathoz Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat, Észak-magyarországi Regionális Intézete Regionális Mikrobiológiai

Részletesebben

A FOGLALKOZTATÁS KÖZGAZDASÁGI ELMÉLETEI A GLOBALIZÁCIÓ TÜKRÉBEN

A FOGLALKOZTATÁS KÖZGAZDASÁGI ELMÉLETEI A GLOBALIZÁCIÓ TÜKRÉBEN A FOGLALKOZTATÁS KÖZGAZDASÁGI ELMÉLETEI A GLOBALIZÁCIÓ TÜKRÉBEN Lipták Katalin Ph.D. hallgató Miskolci Egyetem, Gazdaságtudományi Kar Világgazdaságtani Tanszék Eddigi kutatásaim eredményeképpen a közgazdasági

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2009. december 8. 17024/1/09 REV 1 (hu)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2009. december 8. 17024/1/09 REV 1 (hu) AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2009. december 8. 17024/1/09 REV 1 (hu) CO EUR-PREP 3 JAI 896 POLGEN 229 FELJEGYZÉS Küldi: az elnökség Címzett: az Általános Ügyek Tanácsa / az Európai Tanács Elızı dok.

Részletesebben

V E R S E N Y T A N Á C S

V E R S E N Y T A N Á C S V E R S E N Y T A N Á C S Vj/075-26/2011. A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a dr. Föglein József Ferenc ügyvezetı által képviselt BioGreen Nemzetközi Termelési és Kereskedelmi Kft. (Biatorbágy)

Részletesebben

Aktív Oxigén és Negatív Ion Egészségügyi betét Kétszeres gondoskodás, kétszeres kényelem. Megnyugtat és kényelmet biztosít!

Aktív Oxigén és Negatív Ion Egészségügyi betét Kétszeres gondoskodás, kétszeres kényelem. Megnyugtat és kényelmet biztosít! Aktív Oxigén és Negatív Ion Egészségügyi betét Kétszeres gondoskodás, kétszeres kényelem Megnyugtat és kényelmet biztosít! Sebezhetőség a nehéz napokon A WHO adatai szerint a nőgyógyászati problémák 63%-át

Részletesebben

Adatgyőjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb mőszerei

Adatgyőjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb mőszerei GazdálkodásimodulGazdaságtudományismeretekI.Közgazdaságtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSIMÉRNÖKIMScTERMÉSZETVÉDELMIMÉRNÖKIMSc Tudományos kutatásmódszertani, elemzési és közlési ismeretek modul Adatgyőjtés, mérési

Részletesebben

INTENZÍV BROILER INDÍTÓ

INTENZÍV BROILER INDÍTÓ INTENZÍV BROILER INDÍTÓ Cikkszám: 4-131-012-01 Felhasználási javaslat: 0-14 napos korig Háromfázisos etetési technológiát teljes körűen kielégítő takarmány fajtától függetlenül, biztonságos, ellenőrzött

Részletesebben

EXTRACEM KFT. PAGEL V1, V12, V13 öntőhabarcsok. Építőipari Alkalmassági Bizonyítvány száma: A-1264/994.

EXTRACEM KFT. PAGEL V1, V12, V13 öntőhabarcsok. Építőipari Alkalmassági Bizonyítvány száma: A-1264/994. EXTRACEM KFT. Különleges Építőanyagipari Termékeket Gyártó és Forgalmazó Korlátolt felelősségű társaság Extracem GmbH für Herstellung und Umsatz von specialen Baustoffprodukten Cím: 2832, Héreg, Damjanich

Részletesebben

a NAT /2007 számú akkreditálási ügyirathoz

a NAT /2007 számú akkreditálási ügyirathoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-1533/2007 számú akkreditálási ügyirathoz A Veszprém Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal Regionális Élelmiszerláncmikrobiológiai Laboratórium

Részletesebben

A dísznövények védelme

A dísznövények védelme A dísznövények védelme A dísznövénytermesztés a növénytermesztés speciális ága. Sokféle faj és fajta termesztését végzik nagyon eltérô körülmények között, van szabadföldi, üveg alatti, fóliás és hideghajtatott

Részletesebben

Szerzıdések tárgyalása Magyarországon a gazdasági krízis idején és azt követıen

Szerzıdések tárgyalása Magyarországon a gazdasági krízis idején és azt követıen Szerzıdések tárgyalása Magyarországon a gazdasági krízis idején és azt követıen Dr. Petrányi Dóra 2011. március 24. 3/24/2011 Témakörök 1. A szerzıdés lényeges elemei Fizetési feltételek Biztosítékok és

Részletesebben

Kültéri, nagy teljesítményő LED Fényforrások

Kültéri, nagy teljesítményő LED Fényforrások Kültéri, nagy teljesítményő LED Fényforrások 120W, 50W, 30W 1 A Bricks Bits Kft. kifejezetten kültéri, valamint kültéri fényforrások belsı téren való felhasználási területén nagy teljesítményő lámpatestek

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAT-1-1280/2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAT-1-1280/2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAT-1-1280/2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A Csongrád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve Laboratóriumi

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Gyógymasszır szakképesítés. 2328-06 Egészségmegırzés - egészségfejlesztés - egészségnevelés modul. 1.

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Gyógymasszır szakképesítés. 2328-06 Egészségmegırzés - egészségfejlesztés - egészségnevelés modul. 1. Egészségügyi Minisztérium Szolgálati titok! Titkos! Érvényességi idı: az írásbeli vizsgatevékenység befejezésének idıpontjáig A minısítı neve: Vízvári László A minısítı beosztása: fıigazgató JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI

Részletesebben

DR. HETÉNYI LÁSZLÓ MAGYAR GYÓGYSZERÉSZI KAMARA

DR. HETÉNYI LÁSZLÓ MAGYAR GYÓGYSZERÉSZI KAMARA DR. HETÉNYI LÁSZLÓ MAGYAR GYÓGYSZERÉSZI KAMARA gyógyszerellátás 2 egészségügyi szolgáltatás gyógyszerellátás egészségbiztosítás egészségügyi szolgáltatás gyógyszerellátás 3 egészségbiztosítás egészségügyi

Részletesebben

gondolkozz zölden! Háztartási termékkatalógus

gondolkozz zölden! Háztartási termékkatalógus 2017 Háztartási termékkatalógus ÁLTALÁNOS TISZTÍTÓSZER 33 felmosáshoz narancs olajjal Termékeink 2016-tól új hipoallergén illattal készülnek! www.cleaneco.hu facebook.com/cleanecohungary Általános tisztítószer

Részletesebben

a NAT /2007 számú akkreditálási ügyirathoz

a NAT /2007 számú akkreditálási ügyirathoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-1533/2007 számú akkreditálási ügyirathoz A Veszprém Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal Regionális Élelmiszerláncmikrobiológiai Laboratórium

Részletesebben

PENETRON ADMIX - KRISTÁLYOS IMPREGNÁLÓ ADALÉKANYAG

PENETRON ADMIX - KRISTÁLYOS IMPREGNÁLÓ ADALÉKANYAG PENETRON ADMIX - KRISTÁLYOS IMPREGNÁLÓ ADALÉKANYAG (Felhasználási útmutató) ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 1.01 Általános ismertetés A. A betonkeverékhez az adagolás idıpontjában hozzáadott kristályos

Részletesebben