Általános szerződési feltételek (ÁSZF)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Általános szerződési feltételek (ÁSZF)"

Átírás

1 Általános szerződési feltételek (ÁSZF) Orffyreus Bt. Az ÁSZF-nek és vele egyetemben minden szerződésnek jó esetben mindössze annyit kellene tartalmazni, hogy az egyes ügyletek kapcsán mindkét fél tisztességesen, jóhiszeműen, és a megbeszéltek szellemében fog eljárni, továbbá a felmerülő problémákat legjobb akaratuk és lehetőségeik szerint rendezik, szem előtt tartva egymás érdekeit és korlátait. Pontosabban még ennyit sem, mert ennek abszolút természetesnek kellene lenni. Időközben azonban kitalálták a jogot, megalkották a törvényeket meg hasonló intézményeket, és mivel mindezeket egy államnak nevezett erőszak-szervezet működteti valamennyiünkre kötelező módon (ama nemes céltól áthatva, hogy a népet saját ostobasága, kapzsisága és gonoszsága ellen megvédje), ezt a leckét nem áll módunkban ellazsálni. Ettől persze még méltányolhatjuk a régi bölcsességet, miszerint ahol megjelenik a jog, ott eltűnik az igazság jóllehet a magunk részéről nem kívánunk ennek bizonyítékával szolgálni. Mivel pedig világunkban a változáson kívül semmi sem állandó, mi is fenntartjuk rá a jogot, hogy ha úgy látjuk jónak, az ÁSZF-et megváltoztassuk. Szóhasználat és fogalmak Az alábbiakban a szolgáltató, eladó, szállító vagy a mi szavak - ill. ezek ragozott kis- vagy nagybetűs alakjai - értelemszerűen az Orffyreus Bt-t (8000 Székesfehérvár, Dobsinai u. 10.) jelentik. Az ügyfél, fogyasztó, látogató, vevő, vásárló vagy megrendelő szavak pedig potenciális vagy tényleges ügyfeleink azonosítására szolgálnak, akik ezt a honlapot megtekintik, vagy segítségével különféle műveleteket hajtanak végre, pl. megrendelést adnak fel. Ez persze csak a szóhasználatot érinti, azon belül is leginkább a gyakran előforduló szinonímákat igyekszik lefedni a félreértések minimalizálása végett. Az egyes szavak mögött álló alapvető fogalmak definíciójától ehelyt eltekintünk, mivel azok a vonatkozó törvények, rendeletek és egyéb jogi csűrcsavarok szövegében fellelhetők. Mindössze egyetlen fogalommal szeretnénk kivételt tenni: mégpedig a fogyasztó fogalmával, melyet a fogyasztóvédelmi törvény ekként határoz meg: fogyasztó: az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységi körén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje. E szerint tehát a jogalkalmazás minden aspektusából (1) fogyasztó csak természetes személy lehet, és (2) ő is csak akkor, ha önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységi körén kívül eső célok érdekében jár el. Aki vagy ami ezen kívül esik, arra a jog szerint a fogyasztóvédelmi törvény nem alkalmazható mechanikusan. Mivel azonban a fogyasztó definíciója ill. annak értelmezése sem az egyes törvényekben, sem a különféle testületek (pl. bíróságok) joggyakorlatában nem egységes ami kvázi olyasmi, mintha a matematikában a 2x2 hol négy, hol meg öt, de olykor három is lenne, és ami a jogról önmagában véve is sok mindent elárul, élünk a szabadsággal, hogy a jelen írásunkban Orffyreus Bt

2 a Vevő kifejezést használva (akár fogyasztó az illető, akár nem), lényegében minden ügyfelünkre a kétségtelenül méltányosabb fogyasztóvédelmi törvény passzusait alkalmazzuk. Vagyis amennyire tőlünk telik, megpróbálunk szembe menni a bevezetőben idézett ősi mondással. Hivatkozott jogszabályok A honlapunk segítségével megvalósított szolgáltatásokat alapvetően a évi CVIII. törvény, valamint az ezt módosító évi XCVII. törvény szabályozza, mely az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szól. Megemlítjük még a évi LV. törvényt, amely a fogyasztóvédelemről szóló évi CLV. törvény módosításait tartalmazza, valamint az eladó szavatossági és jótállási felelősségére nézve a Ptk-t, a 151/2003. (IX. 22.) korm. rendeletet, a 49/2003. (VII.30.) GKM rendeletet és a 72/2005. (IV. 21.) korm. rendeletet, továbbá a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II. 5.) Kormányrendelet. Az adatkezelés tekintetében hivatkozunk a évi CXII. törvényre (az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról röviden Infotv. vagy adatvédelmi törvény), valamint a évi XLVIII. törvényre (a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól, röviden Grt). Itt jegyezzük meg, hogy az adatkezelési szabályzatot külön dokumentum tartalmazza, amelyet azonban Adatkezelés címszó alatt a jelen fájl második része is tartalmaz. Termékek és szolgáltatások Honlapunkon szoftvertermékeket, különféle szakmai információt és ezekhez kapcsolódó szolgáltatásokat kínálunk megvételre vagy esetenként ingyenes használatra. A termékek lehetnek saját fejlesztésű internetes (webes) alkalmazások, mint pl. webáruház szoftver vagy hírlevélküldő rendszer, vagy honlapok létrehozásával, bővítésével és üzemeltetésével kapcsolatos termékek, mint pl. sablonok (theme), bővítmények (plugin) vagy útmutatók, leírások, videók. más cégek termékei ún. affiliate vagy egyéb konstrukcióban (ezekért közvetlenül az illető cégnek fizet a Vevő, mi pedig jutalékot kapunk vagy nem kapunk utána). A szolgáltatások lehetnek önálló és egyedi szolgáltatások (pl. óradíjas munka, konzultáció), vagy valamely termékhez kapcsolódó eseti szolgáltatások (pl. programtelepítés), vagy termékhez kapcsolódóan adott időszakra vonatkozó előfizetéses szolgáltatások (pl.támogatás), vagy pedig termékhez nem kapcsolódó, adott időszakra vonatkozó előfizetéses szolgáltatások (pl. ingyenes vagy fizetős tagság). A saját kínálatunkhoz tartozó áruk ill. szolgáltatások ellenértékét (amely a mindenkori általános forgalmi adót is tartalmazza) a webáruház egyes tételeinél ill. egyedi weblapokon Orffyreus Bt

3 tüntettük fel. Ugyanitt érhető el azok tájékoztató jellegű leírása is. Ha netalán előfordulnának egymásnak ellentmondó árak, akkor hacsak az adott helyen mást nem mondunk mindig a webshopban látható ár a mérvadó. Ha az egyes termékek leírásában mást nem mondunk, a termék megvásárlásával járó használati jog egy telepítésre jogosít fel. A használati jogot a Vevő ugyanezekkel a feltételekkel továbbadhatja, ebben az esetben viszont a saját használati joga az értintett termékre nézve megszűnik, így azt a biztonsági másolatokat is beleértve saját magánál törölni köteles. Ha a Vevőnek a licenszfeltételekben feltüntetett (és ténylegesen megvásárolt) példányszámnál többre van szüksége, a további példányok telepítésére és használatára vonatkozó jogok megszerzése a webshopban feltüntetett kedvezményes áron, esetleg eseti egyeztetés alapján, a konkrét körülményeket figyelembe vevő méltányos áron lehetséges. A termékek telepítéséhez és használatához szükséges alapvető számítástechnikai háttérismeretek oktatása nem része szolgáltatásunknak. A termékek nyelve a felhasználói interfész tekintetében lehet magyar, angol vagy egyéb. A termékleírás mindig magyarul (is) van ugyan, de ez nem jelenti azt, hogy az áru (pl. egy elektronikus könyv vagy számítógépes program) nyelve is magyar. A magyartól eltérő nyelvre a leírásban utalunk. Az árukban vagy azok leírásában szereplő információ (téves) értelmezéséből eredő károkért nem vállalunk felelősséget. A megvásárolt termékek használatára és esetleges továbbadására vonatkozó jogokat az egyes leírások vagy maguk a termékek tartalmazzák. Eltérés esetén a termékben feltüntetett jogok illetik meg a vásárlót. Egyes termékek egyedi azonosító kódot tartalmazhatnak, melyekből a vevő kiléte egyértelműen megállapítható. Ha egy termék illetéktelen kezekbe jut, vagy azt egy nyilvános kalózwebhely ingyenesen letölthető kínálatában látjuk viszont, a kód alapján beazonosított vevő ezért büntetőjogi felelősséggel tartozik, és kártérítésre köteles. A kártérítés mértéke az érintett termék aktuális árának 100-szorosa. A termékekkel járó jogok és korlátozások Ahol mást nem mondunk, vagy ahol a mindenkori törvényi háttérből más nem következik, a Vevő a szoftvertermékeknek csak a használati jogát szerzi meg. A használati jog saját használatot jelent, amibe a tulajdonában lévő társaságot (pl. Kft-t, Bt-t) is beleértjük. Ez utóbbi azonban nem jelenti a jogos telepítések számának automatikus növekedését; az egyes szoftverekből párhuzamosan futtatható példányszámra nézve mindig a licenszfeltételek ill. a vásárolt példányszámok a mérvadók. A használati jog nem terjed ki arra, hogy a Vevő a szoftvertermékkel harmadik személyeknek akár ingyenesen, akár térítés ellenében szolgáltatást nyújtson. Egy hírlevélküldő szoftver esetében pl. nem ajánlhatja azt fel használatra az MLM-es alvonala számára. Ha ilyesmire igény merül fel, az mindig előzetes egyeztetést igényel, melynek során azonban igyekszünk méltányosan eljárni. A szoftverek dokumentációjukkal és alapesetben a webhelyünkön közzétett egyéb szövegekkel együtt a szerzői jogi oltalom alatt állnak A használati jog (és egyes, kifejezetten deklarált esetekben az értékesítési jog) átruházása nem jelenti automatikusan a copyright, vagyis a szerzői jog átruházását is. A termékek tulajdonosának írásbeli engedélye nélkül azok Orffyreus Bt

4 módosítása vagy (akár csak részleteiben is) más termékekben való újrafelhasználása, saját néven való továbbértékesítése ill. a normál használaton túlmutató mindennemű felhasználása tiltott cselekmény, és a szerzői jogok megsértését jelenti. A megrendelés ill. vásárlás menete Az internetes vásárlás a távollévők között megkötött szerződések közé tartozik, amikoris a szerződéskötésre az Eladó és a Vevő egyidejű jelenlétének hiányában kerül sor. A Vevő az Eladó (Szolgáltató) által üzemeltetett internetes áruházban virtuális módon (esetleg más, alább felsorolt módon) rendelheti meg a kiválasztott terméket. A virtuális vásárlás folyamatának lényeges lépései a következők. az előzetes regisztráció, ami azonban nem kötelező; a honlapon megjelenített áruk között való böngészés, amelyhez a megrendelési folyamat tetszőleges pontjáról vissza lehet térni; a kívánt termék adatlapjának megtekintése és a termék kosárba helyezése (aminek kötelező előfeltétele lehet a kívánt termékváltozatok kiválasztása, vagy egyéb, a termékre, a szállítás időpontjára stb. vonatkozó speciális mezők megadása); a kosár tartalmának megtekintése ill. módosítása, beleértve a darabszám módosítását, adott termék vagy a kosár teljes tartalmának törlését; a szállítási és fizetési mód kiválasztása és esetleges módosítása (a módosítás többször is lehetséges); ha a megrendelő nem él a regisztráció nyújtotta előnyökkel, a kapcsolattartási, szállítási és számlázási adatok megadása (vagy a korábban megadott adatok módosítása); a jelen ÁSZF elfogadásának jelzése és a megrendelés opcionális megjegyzéssel egybekötött feladása; az esetleges online (pl. bankkártyás) fizetés, valamint a szolgáltató által a megrendelésre küldött visszaigazolás. Megjegyzések a fentiekhez A megrendelés csak az ÁSZF elfogadásának egyértelmű jelzésével adható fel (jelölőnégyzet). A megrendelést csak akkor továbbítja és tárolja a rendszer, ha a Megrendelő az ÁSZ elfogadását jelző jelölőnégyzet közelében elhelyezett MEGRENDELEM vagy hasonló feliratú gombon kattint. A megrendeléséhez ugyanott szöveges megjegyzést is lehet fűzni, melyet a megrendelés többi adatával együtt tárolunk. A megrendelés továbbítását vagy annak meghiúsulását a feladást követően megjelenő oldal nyugtázza ill. jelzi. Áruházunkban az előzetes regisztráció nem kötelező ugyan, de a teljesítéshez szükséges adatokat mindenképpen meg kell adni. Mivel ez gyakorlatilag megegyezik azzal, amit regisztrációkor bekérünk, és mert az adatokat ekkor is eltároljuk, az ezt követő vásárlásoknál ugyanúgy megspórolható az ismételt adatmegadás, mintha az illető regisztrált volna. A Vevőnek a vásárláshoz megadott címe birtokában lehetősége van egyrészt az elveszett jelszó lekérésére, másrészt bármely korábban megadott adatának a módosítására. Mivel a szállítás módja a megrendelés feladása előtt bármikor és több ízben is megváltoztatható, a szállítási címet akkor is bekérjük, ha végül is személyesen veszi át a terméket az ügyfél, vagy ha ahhoz letöltéssel jut hozzá. Az egységes és lehetőleg egyszerű kezelésen kívül ehhez egyébként biztonsági szempontból (a lehetséges és időnként előforduló Orffyreus Bt

5 visszaélések csökkentése végett) is ragaszkodunk, de a címadatokat természetesen csak szükség esetén fogjuk használni. A megrendelés során különösen fontos az cím pontos megadása, mert mind a visszaigazolásnak, mind a további kommunikációnak ez az alapja. A visszaigazolás persze akkor sem kézbesíthető, ha tele van a címzett postaládája. A hibás adatok megadásából ill. a postafiók beteléséből származó következményekért nem vállalunk felelősséget. Az online úton megkötött szerződésekhez ugyanazok a jogi következmények fűződnek, mint a hagyományos módon (írásban vagy szóban) létrejött megállapodások esetén. Az általunk üzemeltetett, webshop-keszites.net weblapon bemutatott termékek megrendelése alapvetően a webáruház igénybevételével történik. Ha azonban ez valakinek nehézséget okoz, ettől függetlenül telefonon, ben és szóban is elfogadunk megrendelést. (Telepatikus úton egyelőre nem, de dolgozunk rajta.) A vásárlás ill. honlapunk bármiféle használatának feltétele a jelen szerződési feltételeknek (ÁSZF-nek) az elfogadása A megrendelés feladásával a megrendelő egyúttal ennek elfogadását is jelzi. Az elfogadás tényét és körülményeit a későbbi viták elkerülése végett (a megrendelő IP címével együtt) elektronikusan rögzítjük. A megrendelést elektronikus levél formájában visszaigazoljuk. Újabb megerősítést a megrendelés elfogadására nem küldünk, tekintettel arra, hogy a termékek ill. szolgáltatások jellege miatt raktári hiány vagy egyéb körülmény nem lehet gátja a megrendelés teljesítésének. (A vis major persze kivétel.) Ha a megrendelés teljesítése mégis valami akadályba ütközne, arról a Megrendelőt 1 napon belül ben értesítjük, ami a szerződéses jogviszony abortálásával egyenértékű. Ezt az esetet leszámítva a visszaigazolással a Megrendelő és a Szolgáltató között szerződéses jogviszony jön létre, amelyre egyéb rendelkezés hiányában a Ptk. előírásai érvényesek. A megrendelés visszaigazolásának formája lehet sima visszaigazolás vagy díjbekérő (proforma) számla. Ha a visszaigazolás 1 napon belül nem érkezik meg, akkor ez vagy a hibásan megadott címnek, vagy egyéb (nem feltétlenül a Szolgáltatónál fellépő) rendszerhibának tulajdonítható. Ilyen esetben a rendelés beérkezését célszerű telefonon vagy ben ellenőrizni, és szükség esetén a rendelést megismételni. A vevő a megrendelést annak teljesítése előtt telefonon vagy írásban módosíthatja. Miután a módosítást a megrendelésen átvezettük, annak új tartalmáról a vevőnek az eredeti visszaigazolás formájához igazodva visszaiagazolást küldünk. A tartalmi módosítás értelemszerűen maga után vonhatja a szállítási vagy egyéb költség módosulását is. Ha a szállítás nem a termék (többnyire költségmentes) letöltésével valósul meg, akkor a vételár a szállítási költséget ill. az esetleges egyéb költségeket (pl. csomagolás) nem tartalmazza. Utánvétes szállítás esetén pl. az átvételkor fizetendő összeg a vételárnak az utánvétes költséggel megemelt értéke lesz. A webshopban feladott megrendelésben ez a költség mindenképp szerepel. A szállítási költséget - ha van - bizonyos összeghatár fölött a Szolgáltató átvállalhatja. Külföldi szállítási cím esetén a fizetés és szállítás módja külön (off-line) egyeztetést igényel. A megrendeléseket általában 3 munkanapon belül teljesítjük. Előre fizetés (pl. átutalás) esetén ez természetesen nem a megrendelés feladásától, hanem a pénz beérkezésétől értendő. Ha a megrendelt terméket a vevő nem veszi át vagy nem fizeti ki, a megrendelést stornózzuk, és a megrendelővel szemben semmilyen anyagi követelést nem támasztunk Orffyreus Bt

6 A megrendelés teljesítését megtagadhatjuk, ha bármely okból úgy véljük, hogy az nekünk vagy másvalakinek kárt okozna. (Pl. ha a megrendelő előzőleg indoklás nélkül megtagadta az átvételt, ha színlelt rendelést adott fel hamis adatokkal, kifejezetten károkozási céllal stb.) A rendelés megtagadásáról ben értesítést küldünk. Ha valaki szándékos károkozással próbálkozik, IP címe alapján a honlapunkról kitilthatjuk, és csalás miatt eljárást is indíthatunk ellene. A fizetés és a szállítás menete A vételár az egyes árucikkek (termékek vagy szolgáltatások) mellett feltüntetett bruttó ár, amely a mindenkori áfát is tartalmazza. Ha rendszerhiba miatt valamely termék ára hibásan (pl. 0 Ft-tal) jelenik meg a weboldalon vagy a megrendelés visszaigazolásában, a Szolgáltató erről a Vevőt értesíti, és az ilyen megrendelést semmisnek tekinti. A Vevő a megrendelés feladása előtt kiválaszthatja a számára legelőnyösebb szállítási és fizetési módot. A lehetséges választék felől a Szolgáltató dönt, aki nem kötelezhető arra, hogy egynél több szállítási vagy fizetési módot biztosítson. A kiválasztott szállítási/fizetési módozat költsége a kosár értékéhez hozzáadódik. A megrendelés kapcsán egyéb költségek is felmerülhetnek (pl. csomagolási költség), ami ugyancsak külön soron jelenik meg a megrendelésben. A költségek áfája a megrendelt termék áfájával lesz azonos. Több, különböző áfájú termék megrendelése estén a költségekre a legmagasabb áfájú termék áfa-kulcsát alkalmazzuk. A Vevő a fizetést a választott módon teljesítheti. A szállítási/fizetési mód leírása szövegszerűen utal rá, ha a szállítás előzetes fizetéshez van kötve. A Szállító ajánlati kötöttsége 30 nap, ha tehát előre fizetés esetén a megrendelés ellenértéke 30 napon belül nem érkezik meg, a Szállító a megrendelést semmisnek nyilváníthatja és törölheti. A törlésről vagy annak várható bekövetkeztéről a Megrendelőt saját döntése alapján értesítheti. Ha a megrendelés teljesítése előzetes fizetéshez kötődik, egyszerű visszaigazolás helyett díjbekérő számlát küldünk, ami nem számít adóügyi bizonylatnak. A megrendelés ellenértékének beérkeztéről a Szállító a Vevőt ben értesíti, és ezt követően megkezni a megrendelés teljesítését. Letölthető szoftvertermékek, ebook-ok stb. esetében az a letöltési linket tartalmazó megküldését jelenti. Az alkalmazott fizetési módhoz a Szolgáltató a visszaigazolásban megadja a szükséges információt, mint pl. a bankszámla száma vagy a postacím. Hagyományos, pl. postai vagy futárral történő szállítás esetén a csomag feladásáról ben tájékoztatja a Vevőt. Ha a szállítmány ésszerű időn belül nem érkezik meg, a Vevő ezt jelezni tartozik a Szállítónak. Garancia, jótállás és szavatosság Mivel hibamentes program gyakorlatilag nem létezik, nem vállalunk garanciát arra, hogy a szoftver hibamentes. A szoftver és az üzemeltetési környezet állandóan változó kölcsönhatása, a program input adatokkal és váratlan eseményekkel szembeni véges toleranciája miatt időnként felmerülhetnek hibák, amelyeket a lehető legrövidebb időn belül igyekszünk kijavítani. A javítás prioritása azonban a hibák súlyosságától függ, és természetesen a Orffyreus Bt

7 rendeltetésszerű használatot akadályozó hiba meg fogja előzni a szépséghibákat vagy kényelmi jellegű kifogásokat. Nem vállalhatunk garanciát arra sem, hogy a szoftver megfelel olyan céloknak, amelyek a Vevő elvárásain vagy elképzelésein alapulnak. A minden tekintetben testre szabott funkcionalitás és működés csak egyedi fejlesztésű szoftverrel biztosítható, ami viszont az általunk értékesített szoftvertermékek költségének a sokszorosába kerül. A termékeinkre vonatkozó visszajelzések és saját tapasztalatunk alapján igyekszünk figyelembe venni a felhasználói igényeket, de ezzel együtt sem tudjuk garantálni azt, hogy minden az ügyfeleink ízlése vagy elképzelése szerint fog működni. A fejlesztési feladatok priorotása attól is függ, hogy az azt megalapozó igény a felhasználók részéről mennyire tömeges, illetve hogy az adaott termék árszintjén elérhető hasonló termékeknél mennyire tipikus. Az értékesített termékekre a Szolgáltató mindazonáltal a hatályos jogszabályoknak megfelelő jótállást és szavatosságot vállal. Sőt, mivel a vonatkozó törvények az általunk forgalmazott terméktípusok és szolgáltatások nagyon csekély e pillanatban nullmértékű körére ír elő kötelező jótállást, ezt önként megtoldjuk egy szabad akaratunkból vállalt jótállással is. A jótállás időtartama alatt a Solgáltató garantálja, hogy a szerződést hibátlanul teljesíti, vagyis hogy pl. az érintett termék hibamentesen fog működni. (Emiatt a jótállás szinonímájaként, azonos jelentéstartalommal általában a közérthetőbb garancia szót is használjuk.) A szoftvertermékekre eltérő kikötés hiányában 1 év hibajavítási garanciát vállalunk. Az egyes termékek licenszfeltételei azonban ettől eltérően is rendelkezhetnek. A garanciális és szavatossági jogok csak akkor érvényesíthetők, ha a szoftveren tem történt illegális módosítás, és a hiba nem vírustámadás vagy egyéb nemkívánatos külső behatás következménye. Továbbá: ha a Vevő a szoftvertermék telepítését és beállítását nem a Szolgáltatótól rendelte meg, akkor ő vállalja a teljes felelősséget a termék megfelelő telepítéséért és beállításáért, valamint a termék működtetési környezetével való kompatibilitásért. Ha a Vevő a jótállással kapcsolatos (garanciális) jogát kívánja érvényesíteni, mindenekelőtt azt kell tisztázni, hogy hibás teljesítés történt-e vagy sem. Hibának minősül pl. egy program rendellenes leállása, a dokumentációban leírtaktól való lényeges, a program funkcióját csorbító eltérés, illetve hibaüzenettel kísért vagy egyéb módon érzékelhető és nyilvánvalóvá vált anomália. Nem minősül a termék hibájának, ha a mondott jelenségeket környezeti tényezők váltják ki. Ilyenek lehetnek pl. a szerver beállításai - beleértve a php futtatórendszer konfigurációs beállításait, az adatbáziskezelőt, a levelezőszerver korlátozásait, az időzített futtatással kapcsolatos paramétereket, az egyes kapcsolódó rendszerek időről időre végrehajtott frissítései (aminek mellékhatásaként egyes korábban használt megoldásokat, nyelvi konstrukciókat elavulttá nyilvánítanak vagy megszüntetnek) stb. Mivel a webes működés határai nem húzhatók meg a szervernél, a működést hátrányosan befolyásoló tényezőkhöz sorolandó maga az internetes kapcsolat, valamint a programhoz ezen keresztül kapcsolódó más szerverek ill. rendszerek viselkedése, továbbá a programot adminisztrátorként felügyelő tulajdonos és nemkülönben a többi felhasználó személyi számítógépének beállításai és erőforrásai. Az sem minősül a program hibájának, ha a valós vagy vélt hibajelenség a program gondatlan vagy szakszerűtlen kezelésének, a leírástól eltérő használatának, vagy a bevitt adatok hibájának a következménye. Mint ahogy az sem, ha valamely funkció nem felel meg a Orffyreus Bt

8 tulajdonos olyan elvárásainak, amelyet sem a program dokumentációja, sem honlapunk értékesítési oldalai nem helyeznek kilátásba. A hibát annak minél teljesebb, érthető módon megfogalmazott leírásával, a hibaüzenet bemásolásával, a jelenségről készült képernyőfotó csatolásával, ill. a hiba reprodukálásához szükséges lényeges körülmények és adatok közlésével, valamint a kivizsgálást ill. elhárítást lehetővé tevő hozzáférések megadásával kell bejelenteni. Ebbe beletartozik a program neve, verziószáma, a hibával érintett funkció, oldal, űrlap vagy adatmező megnevezése, a tárhely kezelőfelületéhez (pl. cpanel), az FTP kapcsolat létrehozásához és az érintett program admin felületéhez való hozzáférés (webcím, felhasználónév, jelszó), valamint az aktuálisan használt böngésző típusa és verziója is. Kérésre hitelt érdemlő módon igazolni kell továbbá, hogy a hibát jelentő személy a program jogos tulajdonosa. Ha a Vevő a hibajavítási garancia időszaka alatt jogosult a szoftvertermék ingyenes verziófrissítéseire, akkor a hiba kivizsgálásának megkezdése előtt telepítenie kell a program legfrissebb változatát, és ezt követően meg kell győződnie róla, hogy a hiba változatlanul fennáll-e. A Szolgáltatónak ettől eltekintve is megvan a joga ahhoz, hogy a hibát egy újabb verzió rendelkezésre bocsátásával javítsa, ill. azt ilyen módon kísérelje meg. A Szolgáltató a hiba javítását ésszerű időn (legfeljebb 3 napon) belül megkezdi, és a hibát lehetőség szerint 15 napon belül kijavítja. Ha ez valamilyen okból nem lehetséges, akkor a hiba megelőzésére vagy megkerülésére olyan megoldást ajánlhat, amelyek alkalmazásával a termék normális működése biztosítható. Ezek a megoldások nem igényelhetnek aránytalanul nagy munkát vagy egyéb erőfeszítést a Vevőtől, és nem eredményezhetik a termék funkcióinak lényeges csorbulását. Ha a hiba javítása vagy megkerülése nem lehetséges, és a Vevőt ebből adódóan tényleges és lényeges érdeksérelem éri, a felek a vételár csökkentésében is megállapodhatnak. Ha a problémát a Vevő megelégedésére sem így, sem más módon nem sikerül elhárítani, a Szolgáltató az érintett termék vételárát igény esetén visszatéríti a Vevőnek, akinek ezzel a termék használatára vonatkozó további jogosultsága megszűnik. A Vevő ezen felül nem élhet kártérítési igénnyel. Ha a megvásárolt termék átadása fizikai adathordozón, pl. CD-n történt, azt csak abban az esetben cseréljük ki díjmentesen, ha a hiba a gyártásból vagy a szállításból ered. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy a megküldött CD sérült vagy olvashatatlan. A csereigényt ilyenkor ben vagy levélben kell bejelenteni. A cserére jogosult digitális hordozót vissza kell juttatni címünkre, mely esetben azt díjtalanul kicseréljük. Ha a bejelentett hiba vizsgálata során kiderül, hogy az nem a Szolgáltató hibájából következett be, hanem a fentebb kizárt esetek valamelyikébe tartozik, a Szállító követelheti a vizsgálatba fektetett munkájának a mindenkori óradíjas szolgáltatásnak megfelelően kalkulált megtérítését. A vevői panaszok ügyintézése írásban ( ben vagy levélben) történik. Elállási jog A Megrendelő ill. a Vevő a jogszabályok által biztosított esetekben és keretek között jogosult az elállási jogát gyakorolni. Jogszerű elállás esetén a Szolgáltató a Vevő által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő harminc napon belül visszatéríti. Az elállási jog gyakorlása miatt a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket a Vevő viseli. A Vevőt ezenfelül egyéb költség nem terheli. A Szolgáltató azonban követelheti a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését Orffyreus Bt

9 (amennyiben ilyen kár az érintett termékek és szolgáltatások esetében egyáltalán szóba jöhet). A termék visszaszolgáltatásáról mondottaknak csak akkor van valós tartalma, ha nem elektronikusan (az interneten keresztül) letöltött termékről van szó; egyébként visszaszolgáltatás helyett a termék törlése értendő, annak esetleges biztonsági másolataival együtt. A Vevő nem gyakorolhatja az elállási jogot a következő esetekben. Szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződés esetében, ha az elállási határidő lejárta előtt a Szolgáltató a teljesítést a Vevő beleegyezésével megkezdte. E tekintetben a ráutaló magatartást is beleegyezésként kell értékelni. Olyan termék értékesítése esetében, amely a Vevő személyéhez van kötve, illetve amelyet a Szolgáltató vagy az általa megbízott harmadik személy a Vevő igényei alapján vagy kifejezett kérésére állított elő. Ilyenre példa lehet egy egyedi specifikáció alapján fejlesztett szoftver-alkalmazás, vagy egy standard termék egyedi igények alapján történő módosítása. Számítógépes szoftverrel kapcsolatban, ha fizikai adathordozó esetén a Vevő a csomagolást felbontotta, vagy online letöltés ill. hozzáférés esetén a terméket letöltötte ill. megtekintette. A termék letöltését a Szolgáltató rendszere automatikusan érzékeli és naplózza. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak helye nincs. Adatkezelési szabályok és a kiskorúak védelme Az adatkezelési szabályokat külön dokumentum tartalmazza. Honlapunk tartalma nem teszi indokolttá, hogy ahhoz a kiskorúak hozzáférését korlátozzuk. Az általunk gyakorolt adatkezelés lényege, hogy ügyfeleink személyes adatainak felhasználása az Adatvédelmi törvény hatályos rendelkezéseinek és a Szállító adatvédelmi nyilatkozatának megfelelően történik. Bármely ügyfélnek joga van lekérni, helyesbíteni vagy töröltetni az összes általa megadott személyes adatot. Ügyfeleink adatait csakis az ő tájékoztatásuk, az általuk igényelt információval való ellátásuk, valamint a megrendelés visszaigazolásával létrejött szerződés teljesítése ill. a szerződésszerű eljárás tényének későbbi bizonyítása - érdekében tároljuk. Az ilyen személyes adatokat harmadik személynek nem adjuk át az adatgazda előzetes írásos engedélye nélkül. Ez alól kivételt képez a vállalkozás tulajdonjogának átruházása, amikor az üzleti adatok teljes körű - és a jelenlegihez hasonló feltételeknek alávetett - használatára az új tulajdonos vagy jogutód értelemszerűen jogot szerez. A regisztrációnál vagy a hírlevélre való feliratkozásnál megadott címre a későbbiekben (de leiratkozás előtt) küldött esetleges tájékoztató, értesítés vagy üzleti ajánlat nem minősül illetéktelen adatfelhasználásnak ill. kéretlen levélnek (ún. spam-nak). A Szolgáltatónak joga van az egyes levelezési listákra feliratkozott előfizetőket más (saját) levelezési listákra áttenni, ha ezzel az előfizetők folyamatos tájékoztatását szolgálja, és ha az újabb, általában technikai okokból preferált lista jellege és témája nem tér el jelentősen az eredetiétől, amelyre az illető annak idején feliratkozott. Ha az előfizető ezzel nem ért egyet, akkor a jogorvoslat kizárólagos módja a listáról való leiratkozás, amelyre a levelek végén található leiratkozási linken keresztül mindig lehetősége van Orffyreus Bt

10 Copyright, szerző jogok A termékekkel járó jogokon felül (ld. fentebb) a következőkre kell tekintettel lenni. Honlapunk bemutatásra illetve értékesítésre szolgáló oldalai, a letölthető dokumentumokkal és hírlevelekkel együtt - eltérő rendelkezés híján - ugyancsak a szerzői jogi törvény oltalma alatt állnak. A megvásárolt áruk továbbértékesítésére szolgáló weblapok azonban (ha ilyen jogok egyáltalán járnak a termékhez) szabadon módosíthatók és felhasználhatók. Ügyfeleink hozzászólásaiból és levelezéséből származó szövegrészleteket - ha ezzel egyéni érdekeket és jogokat nem sértünk - jogunk van előzetes engedélykérés nélkül honlapunkon és egyéb dokumentumokban felhasználni (pl. ügyfélvélemények). Ennek célja alapvetően a minél hitelesebb tájékoztatás, közérdeklődésre számot tartó esetek bemutatása stb. Az érintett személy ilyen esetkeben is kérheti azonban a kilétére utaló adatoknak (pl. a nevének vagy a honlapjára mutató linknek) a törlését. A felelősség korlátozása és kizárása A termékek és szolgáltatások leírásai, értékesítési oldalai és az itt fellelhető egyéb szövegek azok szerzőinek tapasztalatait ill. velük együtt más szakemberek megfigyeléseit és véleményeit tükrözik, amelyek nem vehetők kötelező érvényű ígéreteknek. A termékek használata és a szolgáltatások igénybe vétele önmagában csupán szükséges de semmiképp sem elégséges feltétele bármiféle üzleti vagy egyéb jellegű sikernek és eredménynek, mivel mindezekhez az ügyfél elkötelezettségére, kitartására, kreativitására és erőfeszítésére van szükség. Ebben az értelemben a Szolgáltató semmilyen számszerűsíthető előnyre, nyereségre ill. sikerre nem vállal garanciát. A Vevő tehát tudomásul veszi, hogy semmilyen reklamációval ill. kárigénnyel nem élhet, ha és amennyiben valamely termék, információ vagy szolgáltatás nem hozza meg neki akár a saját elképzelésének, akár a felhozott példákból kiolvasható eseteknek megfelelő hasznot, nyereséget vagy bármi egyéb javulást a saját üzletmenetében és életében. A mondott helyeken található megoldások, eljárások és konstrukciók működőképessége azon is múlik, hogy az illető mennyire képes azokat alkalmazni az adott szituációban. A Szolgáltató nem tehető felelőssé az alábbiakban felsorolt közvetlen vagy következményes károkért ill. eseményekért: Az interneten küldött, illetve az Ügyfél szerverén vagy személyi számítógépén tárolt adatok sérülése vagy elvesztése; Levél, vagy egyéb küldemény továbbítás közben történő elvesztése; Az internetes hálózat vagy egyéb kommunikációs vonalak hibája; Bármely szoftver nem megfelelő működése, ill. bármilyen programhiba, abnormális esemény vagy technikai hiba következményei; A Szolgáltató weboldalaihoz való csatlakozás miatt bekövetkező esetleges károk, beleértve az Ügyfél számítógépén tárolt adatokhoz való, illetéktelen behatolók általi hozzáférést és az ezek birtokában elkövetett visszaéléseket; Ha a szoftvertermék telepítésének vagy futtatásának feltételei a telepítésre kiválasztott tárhelyen nem állnak rendelkezésre (pl. bizonyos közhasznú php függvények le vannak tiltva), vagy bizonyos körülmények lényegesen eltérnek az általános gyakorlattól, vagy ha az Ügyfél egyéb okból képtelen a szoftvertermék használatára; Vis major vagy egyéb esemény, amely fölött nincs hatalma Orffyreus Bt

A SZERZŐDÉS LÉNYEGES TULAJDONSÁGAI AZ ALÁBBIAK SZERINT HATÁROZHATÓAK MEG:

A SZERZŐDÉS LÉNYEGES TULAJDONSÁGAI AZ ALÁBBIAK SZERINT HATÁROZHATÓAK MEG: ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI ÉS FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni Webáruházunknak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket és

Részletesebben

1.2. Az üzemeltető cégadatai és elérhetőségei az alábbiak:

1.2. Az üzemeltető cégadatai és elérhetőségei az alábbiak: ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÉRVÉNYES: A WWW.JATEKNET.HU, WWW.TULLI.HU ÉS WWW.TOPJATEK.HU WEBÁRUHÁZAKBAN ÉRVÉNYES: 2015. JÚLIUS 22-TŐL Tájékoztatjuk, hogy a www.jateknet.hu (JátékNet), www.tulli.hu

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek A Vidorka Kézműves Szociális Szövetkezet a www.vidorka.hu oldalon található webáruházban (továbbiakban: webáruház ) kínált termékeit és kapcsolódó szolgáltatásait az alábbi

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÉRVÉNYES: A WWW.ROLLING.HU, a http://62.201.97.198/, http://81.183.221.85 http://81.183.221.85/webshop/ címeken elérhető WEBÁRUHÁZAKBAN ÉRVÉNYES: 2014. NOVEMBER 20-TÓL Tájékoztatjuk,

Részletesebben

ÁLTALANOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALANOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALANOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Space and More Kft. (továbbiakban: Szolgáltató), és a Szolgáltató által a www.myhome.hu weboldalon (a továbbiakban:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF):

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF): ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF): 1. Felek 1.1. Jelen online Webáruház (a továbbiakban: Webáruház) fejlesztője és üzemeltetője, valamint a Webáruházban forgalmazott termékek eladója: Cégnév: GardenGate

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Metroman.hu Általános Szerződési Feltételek Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási

Részletesebben

Jelen webáruházban, a rendelések leadásával létrejövő fogyasztói szerződésben, illetve a későbbi kapcsolattartás során használt nyelv a magyar.

Jelen webáruházban, a rendelések leadásával létrejövő fogyasztói szerződésben, illetve a későbbi kapcsolattartás során használt nyelv a magyar. VÁSÁRLÓI TÁJÉKOZTATÓ - BEVEZETŐ Kérünk mindenkit, amennyiben vásárlója kíván lenni webáruházunknak, figyelmesen olvassa el jelen tájékoztató anyagunkat, és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat,

Részletesebben

VÁSÁRLÓI TÁJÉKOZTATÓ - BEVEZETŐ

VÁSÁRLÓI TÁJÉKOZTATÓ - BEVEZETŐ VÁSÁRLÓI TÁJÉKOZTATÓ - BEVEZETŐ Kérünk mindenkit, amennyiben vásárlója kíván lenni webáruházunknak, figyelmesen olvassa el jelen tájékoztató anyagunkat, és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat,

Részletesebben

ÁSZF. www.jatekliget.hu

ÁSZF. www.jatekliget.hu ÁSZF. www.jatekliget.hu Kedves Vásárlónk! Örömmel üdvözöljük a JATEKLIGET.HU Webáruház vásárlói között. Kérjük, mielőtt megrendelését jóváhagyja, figyelmesen olvassa el az alább részletezett Általános

Részletesebben

Általános Szerződési és Felhasználási feltételek (ÁSZF)

Általános Szerződési és Felhasználási feltételek (ÁSZF) 1. oldal Általános Szerződési és Felhasználási feltételek (ÁSZF) Üzemeltető adatai Cégnév: Lantál Trade KFT Székhely: 9028 Győr, Páva u. 5. Telephely: 9028 Győr, Jereváni u. 27 Adószám: 23270723-1-08 Bankszámlaszám:

Részletesebben

Általános Szerződési és Felhasználási feltételek - Adatkezelés A honlapon szereplő árak - BRUTTÓ, az ÁFA-t tartalmazó árak!

Általános Szerződési és Felhasználási feltételek - Adatkezelés A honlapon szereplő árak - BRUTTÓ, az ÁFA-t tartalmazó árak! ÁSZF - Adatkezelés Általános Szerződési és Felhasználási feltételek - Adatkezelés A honlapon szereplő árak - BRUTTÓ, az ÁFA-t tartalmazó árak! Webáruházunkat elsősorban orvosok, fogorvosok, dentálhigiénikusok

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek. ekszertaska.hu

Általános Szerződési Feltételek. ekszertaska.hu Általános Szerződési Feltételek ekszertaska.hu 1 Általános Szerződési Feltételek Az Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF ) tartalmazzák Szeiler Gábor egyéni vállalkozó (székhely: 9024 Győr,

Részletesebben

A webáruház célja a Rapcity Hungary Kft. termékeinek bemutatása, értékesítése és megadott szállítási címre szállíttatása a vásárlók részére.

A webáruház célja a Rapcity Hungary Kft. termékeinek bemutatása, értékesítése és megadott szállítási címre szállíttatása a vásárlók részére. VÁSÁRLÓI TÁJÉKOZTATÓ - BEVEZETŐ Kérünk mindenkit, amennyiben vásárlója kíván lenni webáruházunknak, figyelmesen olvassa el jelen tájékoztató anyagunkat, és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Tájékoztatjuk, hogy a magyarországi Vileda webshop (a továbbiakban Vileda webshop) tulajdonosa a Freudenberg Háztartási Cikkek Kereskedelmi Betéti Társaság (tulajdonos adatkezelő)

Részletesebben

A webáruház célja a Rapcity Hungary Kft. termékeinek bemutatása, értékesítése és megadott szállítási címre szállíttatása a vásárlók részére.

A webáruház célja a Rapcity Hungary Kft. termékeinek bemutatása, értékesítése és megadott szállítási címre szállíttatása a vásárlók részére. VÁSÁRLÓI TÁJÉKOZTATÓ - BEVEZETŐ Kérünk mindenkit, amennyiben vásárlója kíván lenni webáruházunknak, figyelmesen olvassa el jelen tájékoztató anyagunkat, és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat,

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Érvényes: 2014.04.24-től Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) a Vilagitas.eu fényforrás webáruházat üzemeltető Panelprogram.eu Kft, és az általa nyújtott

Részletesebben

ÁSZF VÁSÁRLÁSI FELTÉTELEK

ÁSZF VÁSÁRLÁSI FELTÉTELEK ÁSZF VÁSÁRLÁSI FELTÉTELEK A jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) HappyVital Webáruházat üzemeltető Mészáros Kristóf egyéni vállalkozó, Eladó (továbbiakban: Eladó) és igénybevevő Felhasználó/Vevő

Részletesebben

Jelen webáruházban, a rendelések leadásával létrejövő fogyasztói szerződésben, illetve a későbbi kapcsolattartás során használt nyelv a magyar.

Jelen webáruházban, a rendelések leadásával létrejövő fogyasztói szerződésben, illetve a későbbi kapcsolattartás során használt nyelv a magyar. VÁSÁRLÓI TÁJÉKOZTATÓ - BEVEZETŐ Kérünk mindenkit, amennyiben vásárlója kíván lenni webáruházunknak, figyelmesen olvassa el jelen tájékoztató anyagunkat, és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat,

Részletesebben

Telkotech Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Hatályos 2015.06.10-től

Telkotech Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Hatályos 2015.06.10-től Telkotech Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Hatályos 2015.06.10-től Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Telkotech Telekommunikációs, Számítástechnikai Kereskedelmi és Szolgáltató

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSI TÁJÉKOZTATÓ - BEVEZETŐ

SZOLGÁLTATÁSI TÁJÉKOZTATÓ - BEVEZETŐ SZOLGÁLTATÁSI TÁJÉKOZTATÓ - BEVEZETŐ Kérünk mindenkit, amennyiben Résztvevőja kíván lenni webáruházunknak, figyelmesen olvassa el jelen tájékoztató anyagunkat, és kizárólag abban az esetben vegye igénybe

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) hatálya Szolgáltató weblapján (szamitogepszakuzlet.hu; a továbbiakban: weboldal/webshop) történő jogviszonyokra

Részletesebben

- 1 - ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (Továbbiakban: ÁSZF)

- 1 - ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (Továbbiakban: ÁSZF) - 1 - ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (Továbbiakban: ÁSZF) A CTF Kft. (továbbiakban: üzemeltető) ezen weboldal üzemeltetése útján, webáruházat működtet. Ezen tevékenységre különösen a Fogyasztóvédelemről

Részletesebben

Általános szerződési feltételek. Hatályos: 2015.08.03-tól

Általános szerződési feltételek. Hatályos: 2015.08.03-tól Általános szerződési feltételek Hatályos: 2015.08.03-tól Amennyiben vásárlója kívánsz lenni az INSTYLEHOMETEXTIL Webáruháznak, figyelmesen olvasd el az Általános Szerződési Feltételeket, és kizárólag abban

Részletesebben

Az ONYXPRINT Kft. adatvédelmi nyilatkozata

Az ONYXPRINT Kft. adatvédelmi nyilatkozata Az ONYXPRINT Kft. adatvédelmi nyilatkozata 1. BEVEZETÉS Az ONYXPRINT Kft. (8220 Balatonalmádi, Kisberényi u. 44.) (a továbbiakban ONYXPRINT Kft., szolgáltató, adatkezelő), mint adatkezelő, magára nézve

Részletesebben

DOMAINTANK INFORMATIKAI Kft.

DOMAINTANK INFORMATIKAI Kft. DOMAINTANK INFORMATIKAI Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI ÉS ÜZLETI FELTÉTELEK Jelen Általános Szerződési és Üzleti Feltételek (továbbiakban Üzletszabály vagy ÁSZF ) a DomainTank Informatikai Kft. (továbbiakban

Részletesebben

HIBRIDLEVÉL KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG. Általános szerződési feltételei

HIBRIDLEVÉL KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG. Általános szerződési feltételei HIBRIDLEVÉL KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG Általános szerződési feltételei Egységes szerkezetben a 2014. május 28 napján megállapított módosításokkal Hatályos: 2014. június 13. napjától Tartalomjegyzék

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek A jelen ÁSZF tartalmazza az Tutiholmik webáruház (továbbiakban Webáruház) használatának feltételeit az alábbiak szerint: A Webáruház címe: www.tutiholmik.hu 1. A Szolgáltató

Részletesebben

METALCONSTRUCT Alumíniumszerkezetek Gyára Zártkörű Részvénytársaság (METALCONSTRUCT Zrt.)

METALCONSTRUCT Alumíniumszerkezetek Gyára Zártkörű Részvénytársaság (METALCONSTRUCT Zrt.) Általános Szerződéses Feltételek Kérjük, hogy a megrendelés előtt mindenképpen olvassa át jelen Általános Szerződési Feltételeket, mivel az a 45/2014. (II.26. ) Kormányrendelet "a fogyasztó és a vállalkozás

Részletesebben