Általános szerződési feltételek (ÁSZF)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Általános szerződési feltételek (ÁSZF)"

Átírás

1 Általános szerződési feltételek (ÁSZF) Orffyreus Bt. Az ÁSZF-nek és vele egyetemben minden szerződésnek jó esetben mindössze annyit kellene tartalmazni, hogy az egyes ügyletek kapcsán mindkét fél tisztességesen, jóhiszeműen, és a megbeszéltek szellemében fog eljárni, továbbá a felmerülő problémákat legjobb akaratuk és lehetőségeik szerint rendezik, szem előtt tartva egymás érdekeit és korlátait. Pontosabban még ennyit sem, mert ennek abszolút természetesnek kellene lenni. Időközben azonban kitalálták a jogot, megalkották a törvényeket meg hasonló intézményeket, és mivel mindezeket egy államnak nevezett erőszak-szervezet működteti valamennyiünkre kötelező módon (ama nemes céltól áthatva, hogy a népet saját ostobasága, kapzsisága és gonoszsága ellen megvédje), ezt a leckét nem áll módunkban ellazsálni. Ettől persze még méltányolhatjuk a régi bölcsességet, miszerint ahol megjelenik a jog, ott eltűnik az igazság jóllehet a magunk részéről nem kívánunk ennek bizonyítékával szolgálni. Mivel pedig világunkban a változáson kívül semmi sem állandó, mi is fenntartjuk rá a jogot, hogy ha úgy látjuk jónak, az ÁSZF-et megváltoztassuk. Szóhasználat és fogalmak Az alábbiakban a szolgáltató, eladó, szállító vagy a mi szavak - ill. ezek ragozott kis- vagy nagybetűs alakjai - értelemszerűen az Orffyreus Bt-t (8000 Székesfehérvár, Dobsinai u. 10.) jelentik. Az ügyfél, fogyasztó, látogató, vevő, vásárló vagy megrendelő szavak pedig potenciális vagy tényleges ügyfeleink azonosítására szolgálnak, akik ezt a honlapot megtekintik, vagy segítségével különféle műveleteket hajtanak végre, pl. megrendelést adnak fel. Ez persze csak a szóhasználatot érinti, azon belül is leginkább a gyakran előforduló szinonímákat igyekszik lefedni a félreértések minimalizálása végett. Az egyes szavak mögött álló alapvető fogalmak definíciójától ehelyt eltekintünk, mivel azok a vonatkozó törvények, rendeletek és egyéb jogi csűrcsavarok szövegében fellelhetők. Mindössze egyetlen fogalommal szeretnénk kivételt tenni: mégpedig a fogyasztó fogalmával, melyet a fogyasztóvédelmi törvény ekként határoz meg: fogyasztó: az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységi körén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje. E szerint tehát a jogalkalmazás minden aspektusából (1) fogyasztó csak természetes személy lehet, és (2) ő is csak akkor, ha önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységi körén kívül eső célok érdekében jár el. Aki vagy ami ezen kívül esik, arra a jog szerint a fogyasztóvédelmi törvény nem alkalmazható mechanikusan. Mivel azonban a fogyasztó definíciója ill. annak értelmezése sem az egyes törvényekben, sem a különféle testületek (pl. bíróságok) joggyakorlatában nem egységes ami kvázi olyasmi, mintha a matematikában a 2x2 hol négy, hol meg öt, de olykor három is lenne, és ami a jogról önmagában véve is sok mindent elárul, élünk a szabadsággal, hogy a jelen írásunkban Orffyreus Bt

2 a Vevő kifejezést használva (akár fogyasztó az illető, akár nem), lényegében minden ügyfelünkre a kétségtelenül méltányosabb fogyasztóvédelmi törvény passzusait alkalmazzuk. Vagyis amennyire tőlünk telik, megpróbálunk szembe menni a bevezetőben idézett ősi mondással. Hivatkozott jogszabályok A honlapunk segítségével megvalósított szolgáltatásokat alapvetően a évi CVIII. törvény, valamint az ezt módosító évi XCVII. törvény szabályozza, mely az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szól. Megemlítjük még a évi LV. törvényt, amely a fogyasztóvédelemről szóló évi CLV. törvény módosításait tartalmazza, valamint az eladó szavatossági és jótállási felelősségére nézve a Ptk-t, a 151/2003. (IX. 22.) korm. rendeletet, a 49/2003. (VII.30.) GKM rendeletet és a 72/2005. (IV. 21.) korm. rendeletet, továbbá a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II. 5.) Kormányrendelet. Az adatkezelés tekintetében hivatkozunk a évi CXII. törvényre (az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról röviden Infotv. vagy adatvédelmi törvény), valamint a évi XLVIII. törvényre (a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól, röviden Grt). Itt jegyezzük meg, hogy az adatkezelési szabályzatot külön dokumentum tartalmazza, amelyet azonban Adatkezelés címszó alatt a jelen fájl második része is tartalmaz. Termékek és szolgáltatások Honlapunkon szoftvertermékeket, különféle szakmai információt és ezekhez kapcsolódó szolgáltatásokat kínálunk megvételre vagy esetenként ingyenes használatra. A termékek lehetnek saját fejlesztésű internetes (webes) alkalmazások, mint pl. webáruház szoftver vagy hírlevélküldő rendszer, vagy honlapok létrehozásával, bővítésével és üzemeltetésével kapcsolatos termékek, mint pl. sablonok (theme), bővítmények (plugin) vagy útmutatók, leírások, videók. más cégek termékei ún. affiliate vagy egyéb konstrukcióban (ezekért közvetlenül az illető cégnek fizet a Vevő, mi pedig jutalékot kapunk vagy nem kapunk utána). A szolgáltatások lehetnek önálló és egyedi szolgáltatások (pl. óradíjas munka, konzultáció), vagy valamely termékhez kapcsolódó eseti szolgáltatások (pl. programtelepítés), vagy termékhez kapcsolódóan adott időszakra vonatkozó előfizetéses szolgáltatások (pl.támogatás), vagy pedig termékhez nem kapcsolódó, adott időszakra vonatkozó előfizetéses szolgáltatások (pl. ingyenes vagy fizetős tagság). A saját kínálatunkhoz tartozó áruk ill. szolgáltatások ellenértékét (amely a mindenkori általános forgalmi adót is tartalmazza) a webáruház egyes tételeinél ill. egyedi weblapokon Orffyreus Bt

3 tüntettük fel. Ugyanitt érhető el azok tájékoztató jellegű leírása is. Ha netalán előfordulnának egymásnak ellentmondó árak, akkor hacsak az adott helyen mást nem mondunk mindig a webshopban látható ár a mérvadó. Ha az egyes termékek leírásában mást nem mondunk, a termék megvásárlásával járó használati jog egy telepítésre jogosít fel. A használati jogot a Vevő ugyanezekkel a feltételekkel továbbadhatja, ebben az esetben viszont a saját használati joga az értintett termékre nézve megszűnik, így azt a biztonsági másolatokat is beleértve saját magánál törölni köteles. Ha a Vevőnek a licenszfeltételekben feltüntetett (és ténylegesen megvásárolt) példányszámnál többre van szüksége, a további példányok telepítésére és használatára vonatkozó jogok megszerzése a webshopban feltüntetett kedvezményes áron, esetleg eseti egyeztetés alapján, a konkrét körülményeket figyelembe vevő méltányos áron lehetséges. A termékek telepítéséhez és használatához szükséges alapvető számítástechnikai háttérismeretek oktatása nem része szolgáltatásunknak. A termékek nyelve a felhasználói interfész tekintetében lehet magyar, angol vagy egyéb. A termékleírás mindig magyarul (is) van ugyan, de ez nem jelenti azt, hogy az áru (pl. egy elektronikus könyv vagy számítógépes program) nyelve is magyar. A magyartól eltérő nyelvre a leírásban utalunk. Az árukban vagy azok leírásában szereplő információ (téves) értelmezéséből eredő károkért nem vállalunk felelősséget. A megvásárolt termékek használatára és esetleges továbbadására vonatkozó jogokat az egyes leírások vagy maguk a termékek tartalmazzák. Eltérés esetén a termékben feltüntetett jogok illetik meg a vásárlót. Egyes termékek egyedi azonosító kódot tartalmazhatnak, melyekből a vevő kiléte egyértelműen megállapítható. Ha egy termék illetéktelen kezekbe jut, vagy azt egy nyilvános kalózwebhely ingyenesen letölthető kínálatában látjuk viszont, a kód alapján beazonosított vevő ezért büntetőjogi felelősséggel tartozik, és kártérítésre köteles. A kártérítés mértéke az érintett termék aktuális árának 100-szorosa. A termékekkel járó jogok és korlátozások Ahol mást nem mondunk, vagy ahol a mindenkori törvényi háttérből más nem következik, a Vevő a szoftvertermékeknek csak a használati jogát szerzi meg. A használati jog saját használatot jelent, amibe a tulajdonában lévő társaságot (pl. Kft-t, Bt-t) is beleértjük. Ez utóbbi azonban nem jelenti a jogos telepítések számának automatikus növekedését; az egyes szoftverekből párhuzamosan futtatható példányszámra nézve mindig a licenszfeltételek ill. a vásárolt példányszámok a mérvadók. A használati jog nem terjed ki arra, hogy a Vevő a szoftvertermékkel harmadik személyeknek akár ingyenesen, akár térítés ellenében szolgáltatást nyújtson. Egy hírlevélküldő szoftver esetében pl. nem ajánlhatja azt fel használatra az MLM-es alvonala számára. Ha ilyesmire igény merül fel, az mindig előzetes egyeztetést igényel, melynek során azonban igyekszünk méltányosan eljárni. A szoftverek dokumentációjukkal és alapesetben a webhelyünkön közzétett egyéb szövegekkel együtt a szerzői jogi oltalom alatt állnak A használati jog (és egyes, kifejezetten deklarált esetekben az értékesítési jog) átruházása nem jelenti automatikusan a copyright, vagyis a szerzői jog átruházását is. A termékek tulajdonosának írásbeli engedélye nélkül azok Orffyreus Bt

4 módosítása vagy (akár csak részleteiben is) más termékekben való újrafelhasználása, saját néven való továbbértékesítése ill. a normál használaton túlmutató mindennemű felhasználása tiltott cselekmény, és a szerzői jogok megsértését jelenti. A megrendelés ill. vásárlás menete Az internetes vásárlás a távollévők között megkötött szerződések közé tartozik, amikoris a szerződéskötésre az Eladó és a Vevő egyidejű jelenlétének hiányában kerül sor. A Vevő az Eladó (Szolgáltató) által üzemeltetett internetes áruházban virtuális módon (esetleg más, alább felsorolt módon) rendelheti meg a kiválasztott terméket. A virtuális vásárlás folyamatának lényeges lépései a következők. az előzetes regisztráció, ami azonban nem kötelező; a honlapon megjelenített áruk között való böngészés, amelyhez a megrendelési folyamat tetszőleges pontjáról vissza lehet térni; a kívánt termék adatlapjának megtekintése és a termék kosárba helyezése (aminek kötelező előfeltétele lehet a kívánt termékváltozatok kiválasztása, vagy egyéb, a termékre, a szállítás időpontjára stb. vonatkozó speciális mezők megadása); a kosár tartalmának megtekintése ill. módosítása, beleértve a darabszám módosítását, adott termék vagy a kosár teljes tartalmának törlését; a szállítási és fizetési mód kiválasztása és esetleges módosítása (a módosítás többször is lehetséges); ha a megrendelő nem él a regisztráció nyújtotta előnyökkel, a kapcsolattartási, szállítási és számlázási adatok megadása (vagy a korábban megadott adatok módosítása); a jelen ÁSZF elfogadásának jelzése és a megrendelés opcionális megjegyzéssel egybekötött feladása; az esetleges online (pl. bankkártyás) fizetés, valamint a szolgáltató által a megrendelésre küldött visszaigazolás. Megjegyzések a fentiekhez A megrendelés csak az ÁSZF elfogadásának egyértelmű jelzésével adható fel (jelölőnégyzet). A megrendelést csak akkor továbbítja és tárolja a rendszer, ha a Megrendelő az ÁSZ elfogadását jelző jelölőnégyzet közelében elhelyezett MEGRENDELEM vagy hasonló feliratú gombon kattint. A megrendeléséhez ugyanott szöveges megjegyzést is lehet fűzni, melyet a megrendelés többi adatával együtt tárolunk. A megrendelés továbbítását vagy annak meghiúsulását a feladást követően megjelenő oldal nyugtázza ill. jelzi. Áruházunkban az előzetes regisztráció nem kötelező ugyan, de a teljesítéshez szükséges adatokat mindenképpen meg kell adni. Mivel ez gyakorlatilag megegyezik azzal, amit regisztrációkor bekérünk, és mert az adatokat ekkor is eltároljuk, az ezt követő vásárlásoknál ugyanúgy megspórolható az ismételt adatmegadás, mintha az illető regisztrált volna. A Vevőnek a vásárláshoz megadott címe birtokában lehetősége van egyrészt az elveszett jelszó lekérésére, másrészt bármely korábban megadott adatának a módosítására. Mivel a szállítás módja a megrendelés feladása előtt bármikor és több ízben is megváltoztatható, a szállítási címet akkor is bekérjük, ha végül is személyesen veszi át a terméket az ügyfél, vagy ha ahhoz letöltéssel jut hozzá. Az egységes és lehetőleg egyszerű kezelésen kívül ehhez egyébként biztonsági szempontból (a lehetséges és időnként előforduló Orffyreus Bt

5 visszaélések csökkentése végett) is ragaszkodunk, de a címadatokat természetesen csak szükség esetén fogjuk használni. A megrendelés során különösen fontos az cím pontos megadása, mert mind a visszaigazolásnak, mind a további kommunikációnak ez az alapja. A visszaigazolás persze akkor sem kézbesíthető, ha tele van a címzett postaládája. A hibás adatok megadásából ill. a postafiók beteléséből származó következményekért nem vállalunk felelősséget. Az online úton megkötött szerződésekhez ugyanazok a jogi következmények fűződnek, mint a hagyományos módon (írásban vagy szóban) létrejött megállapodások esetén. Az általunk üzemeltetett, webshop-keszites.net weblapon bemutatott termékek megrendelése alapvetően a webáruház igénybevételével történik. Ha azonban ez valakinek nehézséget okoz, ettől függetlenül telefonon, ben és szóban is elfogadunk megrendelést. (Telepatikus úton egyelőre nem, de dolgozunk rajta.) A vásárlás ill. honlapunk bármiféle használatának feltétele a jelen szerződési feltételeknek (ÁSZF-nek) az elfogadása A megrendelés feladásával a megrendelő egyúttal ennek elfogadását is jelzi. Az elfogadás tényét és körülményeit a későbbi viták elkerülése végett (a megrendelő IP címével együtt) elektronikusan rögzítjük. A megrendelést elektronikus levél formájában visszaigazoljuk. Újabb megerősítést a megrendelés elfogadására nem küldünk, tekintettel arra, hogy a termékek ill. szolgáltatások jellege miatt raktári hiány vagy egyéb körülmény nem lehet gátja a megrendelés teljesítésének. (A vis major persze kivétel.) Ha a megrendelés teljesítése mégis valami akadályba ütközne, arról a Megrendelőt 1 napon belül ben értesítjük, ami a szerződéses jogviszony abortálásával egyenértékű. Ezt az esetet leszámítva a visszaigazolással a Megrendelő és a Szolgáltató között szerződéses jogviszony jön létre, amelyre egyéb rendelkezés hiányában a Ptk. előírásai érvényesek. A megrendelés visszaigazolásának formája lehet sima visszaigazolás vagy díjbekérő (proforma) számla. Ha a visszaigazolás 1 napon belül nem érkezik meg, akkor ez vagy a hibásan megadott címnek, vagy egyéb (nem feltétlenül a Szolgáltatónál fellépő) rendszerhibának tulajdonítható. Ilyen esetben a rendelés beérkezését célszerű telefonon vagy ben ellenőrizni, és szükség esetén a rendelést megismételni. A vevő a megrendelést annak teljesítése előtt telefonon vagy írásban módosíthatja. Miután a módosítást a megrendelésen átvezettük, annak új tartalmáról a vevőnek az eredeti visszaigazolás formájához igazodva visszaiagazolást küldünk. A tartalmi módosítás értelemszerűen maga után vonhatja a szállítási vagy egyéb költség módosulását is. Ha a szállítás nem a termék (többnyire költségmentes) letöltésével valósul meg, akkor a vételár a szállítási költséget ill. az esetleges egyéb költségeket (pl. csomagolás) nem tartalmazza. Utánvétes szállítás esetén pl. az átvételkor fizetendő összeg a vételárnak az utánvétes költséggel megemelt értéke lesz. A webshopban feladott megrendelésben ez a költség mindenképp szerepel. A szállítási költséget - ha van - bizonyos összeghatár fölött a Szolgáltató átvállalhatja. Külföldi szállítási cím esetén a fizetés és szállítás módja külön (off-line) egyeztetést igényel. A megrendeléseket általában 3 munkanapon belül teljesítjük. Előre fizetés (pl. átutalás) esetén ez természetesen nem a megrendelés feladásától, hanem a pénz beérkezésétől értendő. Ha a megrendelt terméket a vevő nem veszi át vagy nem fizeti ki, a megrendelést stornózzuk, és a megrendelővel szemben semmilyen anyagi követelést nem támasztunk Orffyreus Bt

6 A megrendelés teljesítését megtagadhatjuk, ha bármely okból úgy véljük, hogy az nekünk vagy másvalakinek kárt okozna. (Pl. ha a megrendelő előzőleg indoklás nélkül megtagadta az átvételt, ha színlelt rendelést adott fel hamis adatokkal, kifejezetten károkozási céllal stb.) A rendelés megtagadásáról ben értesítést küldünk. Ha valaki szándékos károkozással próbálkozik, IP címe alapján a honlapunkról kitilthatjuk, és csalás miatt eljárást is indíthatunk ellene. A fizetés és a szállítás menete A vételár az egyes árucikkek (termékek vagy szolgáltatások) mellett feltüntetett bruttó ár, amely a mindenkori áfát is tartalmazza. Ha rendszerhiba miatt valamely termék ára hibásan (pl. 0 Ft-tal) jelenik meg a weboldalon vagy a megrendelés visszaigazolásában, a Szolgáltató erről a Vevőt értesíti, és az ilyen megrendelést semmisnek tekinti. A Vevő a megrendelés feladása előtt kiválaszthatja a számára legelőnyösebb szállítási és fizetési módot. A lehetséges választék felől a Szolgáltató dönt, aki nem kötelezhető arra, hogy egynél több szállítási vagy fizetési módot biztosítson. A kiválasztott szállítási/fizetési módozat költsége a kosár értékéhez hozzáadódik. A megrendelés kapcsán egyéb költségek is felmerülhetnek (pl. csomagolási költség), ami ugyancsak külön soron jelenik meg a megrendelésben. A költségek áfája a megrendelt termék áfájával lesz azonos. Több, különböző áfájú termék megrendelése estén a költségekre a legmagasabb áfájú termék áfa-kulcsát alkalmazzuk. A Vevő a fizetést a választott módon teljesítheti. A szállítási/fizetési mód leírása szövegszerűen utal rá, ha a szállítás előzetes fizetéshez van kötve. A Szállító ajánlati kötöttsége 30 nap, ha tehát előre fizetés esetén a megrendelés ellenértéke 30 napon belül nem érkezik meg, a Szállító a megrendelést semmisnek nyilváníthatja és törölheti. A törlésről vagy annak várható bekövetkeztéről a Megrendelőt saját döntése alapján értesítheti. Ha a megrendelés teljesítése előzetes fizetéshez kötődik, egyszerű visszaigazolás helyett díjbekérő számlát küldünk, ami nem számít adóügyi bizonylatnak. A megrendelés ellenértékének beérkeztéről a Szállító a Vevőt ben értesíti, és ezt követően megkezni a megrendelés teljesítését. Letölthető szoftvertermékek, ebook-ok stb. esetében az a letöltési linket tartalmazó megküldését jelenti. Az alkalmazott fizetési módhoz a Szolgáltató a visszaigazolásban megadja a szükséges információt, mint pl. a bankszámla száma vagy a postacím. Hagyományos, pl. postai vagy futárral történő szállítás esetén a csomag feladásáról ben tájékoztatja a Vevőt. Ha a szállítmány ésszerű időn belül nem érkezik meg, a Vevő ezt jelezni tartozik a Szállítónak. Garancia, jótállás és szavatosság Mivel hibamentes program gyakorlatilag nem létezik, nem vállalunk garanciát arra, hogy a szoftver hibamentes. A szoftver és az üzemeltetési környezet állandóan változó kölcsönhatása, a program input adatokkal és váratlan eseményekkel szembeni véges toleranciája miatt időnként felmerülhetnek hibák, amelyeket a lehető legrövidebb időn belül igyekszünk kijavítani. A javítás prioritása azonban a hibák súlyosságától függ, és természetesen a Orffyreus Bt

7 rendeltetésszerű használatot akadályozó hiba meg fogja előzni a szépséghibákat vagy kényelmi jellegű kifogásokat. Nem vállalhatunk garanciát arra sem, hogy a szoftver megfelel olyan céloknak, amelyek a Vevő elvárásain vagy elképzelésein alapulnak. A minden tekintetben testre szabott funkcionalitás és működés csak egyedi fejlesztésű szoftverrel biztosítható, ami viszont az általunk értékesített szoftvertermékek költségének a sokszorosába kerül. A termékeinkre vonatkozó visszajelzések és saját tapasztalatunk alapján igyekszünk figyelembe venni a felhasználói igényeket, de ezzel együtt sem tudjuk garantálni azt, hogy minden az ügyfeleink ízlése vagy elképzelése szerint fog működni. A fejlesztési feladatok priorotása attól is függ, hogy az azt megalapozó igény a felhasználók részéről mennyire tömeges, illetve hogy az adaott termék árszintjén elérhető hasonló termékeknél mennyire tipikus. Az értékesített termékekre a Szolgáltató mindazonáltal a hatályos jogszabályoknak megfelelő jótállást és szavatosságot vállal. Sőt, mivel a vonatkozó törvények az általunk forgalmazott terméktípusok és szolgáltatások nagyon csekély e pillanatban nullmértékű körére ír elő kötelező jótállást, ezt önként megtoldjuk egy szabad akaratunkból vállalt jótállással is. A jótállás időtartama alatt a Solgáltató garantálja, hogy a szerződést hibátlanul teljesíti, vagyis hogy pl. az érintett termék hibamentesen fog működni. (Emiatt a jótállás szinonímájaként, azonos jelentéstartalommal általában a közérthetőbb garancia szót is használjuk.) A szoftvertermékekre eltérő kikötés hiányában 1 év hibajavítási garanciát vállalunk. Az egyes termékek licenszfeltételei azonban ettől eltérően is rendelkezhetnek. A garanciális és szavatossági jogok csak akkor érvényesíthetők, ha a szoftveren tem történt illegális módosítás, és a hiba nem vírustámadás vagy egyéb nemkívánatos külső behatás következménye. Továbbá: ha a Vevő a szoftvertermék telepítését és beállítását nem a Szolgáltatótól rendelte meg, akkor ő vállalja a teljes felelősséget a termék megfelelő telepítéséért és beállításáért, valamint a termék működtetési környezetével való kompatibilitásért. Ha a Vevő a jótállással kapcsolatos (garanciális) jogát kívánja érvényesíteni, mindenekelőtt azt kell tisztázni, hogy hibás teljesítés történt-e vagy sem. Hibának minősül pl. egy program rendellenes leállása, a dokumentációban leírtaktól való lényeges, a program funkcióját csorbító eltérés, illetve hibaüzenettel kísért vagy egyéb módon érzékelhető és nyilvánvalóvá vált anomália. Nem minősül a termék hibájának, ha a mondott jelenségeket környezeti tényezők váltják ki. Ilyenek lehetnek pl. a szerver beállításai - beleértve a php futtatórendszer konfigurációs beállításait, az adatbáziskezelőt, a levelezőszerver korlátozásait, az időzített futtatással kapcsolatos paramétereket, az egyes kapcsolódó rendszerek időről időre végrehajtott frissítései (aminek mellékhatásaként egyes korábban használt megoldásokat, nyelvi konstrukciókat elavulttá nyilvánítanak vagy megszüntetnek) stb. Mivel a webes működés határai nem húzhatók meg a szervernél, a működést hátrányosan befolyásoló tényezőkhöz sorolandó maga az internetes kapcsolat, valamint a programhoz ezen keresztül kapcsolódó más szerverek ill. rendszerek viselkedése, továbbá a programot adminisztrátorként felügyelő tulajdonos és nemkülönben a többi felhasználó személyi számítógépének beállításai és erőforrásai. Az sem minősül a program hibájának, ha a valós vagy vélt hibajelenség a program gondatlan vagy szakszerűtlen kezelésének, a leírástól eltérő használatának, vagy a bevitt adatok hibájának a következménye. Mint ahogy az sem, ha valamely funkció nem felel meg a Orffyreus Bt

8 tulajdonos olyan elvárásainak, amelyet sem a program dokumentációja, sem honlapunk értékesítési oldalai nem helyeznek kilátásba. A hibát annak minél teljesebb, érthető módon megfogalmazott leírásával, a hibaüzenet bemásolásával, a jelenségről készült képernyőfotó csatolásával, ill. a hiba reprodukálásához szükséges lényeges körülmények és adatok közlésével, valamint a kivizsgálást ill. elhárítást lehetővé tevő hozzáférések megadásával kell bejelenteni. Ebbe beletartozik a program neve, verziószáma, a hibával érintett funkció, oldal, űrlap vagy adatmező megnevezése, a tárhely kezelőfelületéhez (pl. cpanel), az FTP kapcsolat létrehozásához és az érintett program admin felületéhez való hozzáférés (webcím, felhasználónév, jelszó), valamint az aktuálisan használt böngésző típusa és verziója is. Kérésre hitelt érdemlő módon igazolni kell továbbá, hogy a hibát jelentő személy a program jogos tulajdonosa. Ha a Vevő a hibajavítási garancia időszaka alatt jogosult a szoftvertermék ingyenes verziófrissítéseire, akkor a hiba kivizsgálásának megkezdése előtt telepítenie kell a program legfrissebb változatát, és ezt követően meg kell győződnie róla, hogy a hiba változatlanul fennáll-e. A Szolgáltatónak ettől eltekintve is megvan a joga ahhoz, hogy a hibát egy újabb verzió rendelkezésre bocsátásával javítsa, ill. azt ilyen módon kísérelje meg. A Szolgáltató a hiba javítását ésszerű időn (legfeljebb 3 napon) belül megkezdi, és a hibát lehetőség szerint 15 napon belül kijavítja. Ha ez valamilyen okból nem lehetséges, akkor a hiba megelőzésére vagy megkerülésére olyan megoldást ajánlhat, amelyek alkalmazásával a termék normális működése biztosítható. Ezek a megoldások nem igényelhetnek aránytalanul nagy munkát vagy egyéb erőfeszítést a Vevőtől, és nem eredményezhetik a termék funkcióinak lényeges csorbulását. Ha a hiba javítása vagy megkerülése nem lehetséges, és a Vevőt ebből adódóan tényleges és lényeges érdeksérelem éri, a felek a vételár csökkentésében is megállapodhatnak. Ha a problémát a Vevő megelégedésére sem így, sem más módon nem sikerül elhárítani, a Szolgáltató az érintett termék vételárát igény esetén visszatéríti a Vevőnek, akinek ezzel a termék használatára vonatkozó további jogosultsága megszűnik. A Vevő ezen felül nem élhet kártérítési igénnyel. Ha a megvásárolt termék átadása fizikai adathordozón, pl. CD-n történt, azt csak abban az esetben cseréljük ki díjmentesen, ha a hiba a gyártásból vagy a szállításból ered. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy a megküldött CD sérült vagy olvashatatlan. A csereigényt ilyenkor ben vagy levélben kell bejelenteni. A cserére jogosult digitális hordozót vissza kell juttatni címünkre, mely esetben azt díjtalanul kicseréljük. Ha a bejelentett hiba vizsgálata során kiderül, hogy az nem a Szolgáltató hibájából következett be, hanem a fentebb kizárt esetek valamelyikébe tartozik, a Szállító követelheti a vizsgálatba fektetett munkájának a mindenkori óradíjas szolgáltatásnak megfelelően kalkulált megtérítését. A vevői panaszok ügyintézése írásban ( ben vagy levélben) történik. Elállási jog A Megrendelő ill. a Vevő a jogszabályok által biztosított esetekben és keretek között jogosult az elállási jogát gyakorolni. Jogszerű elállás esetén a Szolgáltató a Vevő által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő harminc napon belül visszatéríti. Az elállási jog gyakorlása miatt a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket a Vevő viseli. A Vevőt ezenfelül egyéb költség nem terheli. A Szolgáltató azonban követelheti a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését Orffyreus Bt

9 (amennyiben ilyen kár az érintett termékek és szolgáltatások esetében egyáltalán szóba jöhet). A termék visszaszolgáltatásáról mondottaknak csak akkor van valós tartalma, ha nem elektronikusan (az interneten keresztül) letöltött termékről van szó; egyébként visszaszolgáltatás helyett a termék törlése értendő, annak esetleges biztonsági másolataival együtt. A Vevő nem gyakorolhatja az elállási jogot a következő esetekben. Szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződés esetében, ha az elállási határidő lejárta előtt a Szolgáltató a teljesítést a Vevő beleegyezésével megkezdte. E tekintetben a ráutaló magatartást is beleegyezésként kell értékelni. Olyan termék értékesítése esetében, amely a Vevő személyéhez van kötve, illetve amelyet a Szolgáltató vagy az általa megbízott harmadik személy a Vevő igényei alapján vagy kifejezett kérésére állított elő. Ilyenre példa lehet egy egyedi specifikáció alapján fejlesztett szoftver-alkalmazás, vagy egy standard termék egyedi igények alapján történő módosítása. Számítógépes szoftverrel kapcsolatban, ha fizikai adathordozó esetén a Vevő a csomagolást felbontotta, vagy online letöltés ill. hozzáférés esetén a terméket letöltötte ill. megtekintette. A termék letöltését a Szolgáltató rendszere automatikusan érzékeli és naplózza. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak helye nincs. Adatkezelési szabályok és a kiskorúak védelme Az adatkezelési szabályokat külön dokumentum tartalmazza. Honlapunk tartalma nem teszi indokolttá, hogy ahhoz a kiskorúak hozzáférését korlátozzuk. Az általunk gyakorolt adatkezelés lényege, hogy ügyfeleink személyes adatainak felhasználása az Adatvédelmi törvény hatályos rendelkezéseinek és a Szállító adatvédelmi nyilatkozatának megfelelően történik. Bármely ügyfélnek joga van lekérni, helyesbíteni vagy töröltetni az összes általa megadott személyes adatot. Ügyfeleink adatait csakis az ő tájékoztatásuk, az általuk igényelt információval való ellátásuk, valamint a megrendelés visszaigazolásával létrejött szerződés teljesítése ill. a szerződésszerű eljárás tényének későbbi bizonyítása - érdekében tároljuk. Az ilyen személyes adatokat harmadik személynek nem adjuk át az adatgazda előzetes írásos engedélye nélkül. Ez alól kivételt képez a vállalkozás tulajdonjogának átruházása, amikor az üzleti adatok teljes körű - és a jelenlegihez hasonló feltételeknek alávetett - használatára az új tulajdonos vagy jogutód értelemszerűen jogot szerez. A regisztrációnál vagy a hírlevélre való feliratkozásnál megadott címre a későbbiekben (de leiratkozás előtt) küldött esetleges tájékoztató, értesítés vagy üzleti ajánlat nem minősül illetéktelen adatfelhasználásnak ill. kéretlen levélnek (ún. spam-nak). A Szolgáltatónak joga van az egyes levelezési listákra feliratkozott előfizetőket más (saját) levelezési listákra áttenni, ha ezzel az előfizetők folyamatos tájékoztatását szolgálja, és ha az újabb, általában technikai okokból preferált lista jellege és témája nem tér el jelentősen az eredetiétől, amelyre az illető annak idején feliratkozott. Ha az előfizető ezzel nem ért egyet, akkor a jogorvoslat kizárólagos módja a listáról való leiratkozás, amelyre a levelek végén található leiratkozási linken keresztül mindig lehetősége van Orffyreus Bt

10 Copyright, szerző jogok A termékekkel járó jogokon felül (ld. fentebb) a következőkre kell tekintettel lenni. Honlapunk bemutatásra illetve értékesítésre szolgáló oldalai, a letölthető dokumentumokkal és hírlevelekkel együtt - eltérő rendelkezés híján - ugyancsak a szerzői jogi törvény oltalma alatt állnak. A megvásárolt áruk továbbértékesítésére szolgáló weblapok azonban (ha ilyen jogok egyáltalán járnak a termékhez) szabadon módosíthatók és felhasználhatók. Ügyfeleink hozzászólásaiból és levelezéséből származó szövegrészleteket - ha ezzel egyéni érdekeket és jogokat nem sértünk - jogunk van előzetes engedélykérés nélkül honlapunkon és egyéb dokumentumokban felhasználni (pl. ügyfélvélemények). Ennek célja alapvetően a minél hitelesebb tájékoztatás, közérdeklődésre számot tartó esetek bemutatása stb. Az érintett személy ilyen esetkeben is kérheti azonban a kilétére utaló adatoknak (pl. a nevének vagy a honlapjára mutató linknek) a törlését. A felelősség korlátozása és kizárása A termékek és szolgáltatások leírásai, értékesítési oldalai és az itt fellelhető egyéb szövegek azok szerzőinek tapasztalatait ill. velük együtt más szakemberek megfigyeléseit és véleményeit tükrözik, amelyek nem vehetők kötelező érvényű ígéreteknek. A termékek használata és a szolgáltatások igénybe vétele önmagában csupán szükséges de semmiképp sem elégséges feltétele bármiféle üzleti vagy egyéb jellegű sikernek és eredménynek, mivel mindezekhez az ügyfél elkötelezettségére, kitartására, kreativitására és erőfeszítésére van szükség. Ebben az értelemben a Szolgáltató semmilyen számszerűsíthető előnyre, nyereségre ill. sikerre nem vállal garanciát. A Vevő tehát tudomásul veszi, hogy semmilyen reklamációval ill. kárigénnyel nem élhet, ha és amennyiben valamely termék, információ vagy szolgáltatás nem hozza meg neki akár a saját elképzelésének, akár a felhozott példákból kiolvasható eseteknek megfelelő hasznot, nyereséget vagy bármi egyéb javulást a saját üzletmenetében és életében. A mondott helyeken található megoldások, eljárások és konstrukciók működőképessége azon is múlik, hogy az illető mennyire képes azokat alkalmazni az adott szituációban. A Szolgáltató nem tehető felelőssé az alábbiakban felsorolt közvetlen vagy következményes károkért ill. eseményekért: Az interneten küldött, illetve az Ügyfél szerverén vagy személyi számítógépén tárolt adatok sérülése vagy elvesztése; Levél, vagy egyéb küldemény továbbítás közben történő elvesztése; Az internetes hálózat vagy egyéb kommunikációs vonalak hibája; Bármely szoftver nem megfelelő működése, ill. bármilyen programhiba, abnormális esemény vagy technikai hiba következményei; A Szolgáltató weboldalaihoz való csatlakozás miatt bekövetkező esetleges károk, beleértve az Ügyfél számítógépén tárolt adatokhoz való, illetéktelen behatolók általi hozzáférést és az ezek birtokában elkövetett visszaéléseket; Ha a szoftvertermék telepítésének vagy futtatásának feltételei a telepítésre kiválasztott tárhelyen nem állnak rendelkezésre (pl. bizonyos közhasznú php függvények le vannak tiltva), vagy bizonyos körülmények lényegesen eltérnek az általános gyakorlattól, vagy ha az Ügyfél egyéb okból képtelen a szoftvertermék használatára; Vis major vagy egyéb esemény, amely fölött nincs hatalma Orffyreus Bt

11 Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató felelőssége maximum az Ügyfél által a Szolgáltatónak fizetett összegig terjed. Ezen felül az Ügyfélnek semmilyen követelést nem támaszthat a Szolgáltatóval szemben. A Felek esetleges vitás kérdéseiket békés úton, egymás kölcsönös tiszteletben tartásával rendezik. Bármely, így meg nem oldható problémát először megkísérelnek választott bíróság előtt rendezni. Amennyiben ez nem vezetne eredményre, úgy a Szolgáltató székhelye szerinti polgári perrendtartás, és az egyéb általánosan kötelező érvényű jogi előírások rendelkezései szerint illetékes bíróság illetékességében egyeznek meg, amely előtt vitáikat rendezik. A Szolgáltató fenntartja a jogot a weboldalak, a szolgáltatások, a kínálat, az árak, szállítási határidők és egyéb feltételek előzetes bejelentés nélküli megváltoztatására. A változás a honlapon történő közzététellel lép életbe. A Szolgáltató a rosszhiszemű vagy jogsértő vevői magatartásból eredő kárigényét - pl. a megvásárolt termékek nem jogszerű használata, továbbadása vagy üzletszerű értékesítése - peres úton érvényesítheti. A Szolgáltató nem vonható felelősségre semmilyen, harmadik személy által valamely Vevő sérelmére elkövetett csalás vagy egyéb jogsértő magatartás miatt. Ha a megrendelő vagy vevő a jelen szabályzatot vagy a termékekhez fűződő jogokat megsérti, a Szolgáltató a használati jogot azonnali hatállyal visszavonhatja, és az illetőt a jogsértő magatartás megszüntetésére valamint az okozott károk megtérítésére kötelezheti. A vevő teljes felelősséggel tartozik annak következményeiért, ha jelszava vagy egyéb érzékeny adata a saját hibájából illetéktelen kezekbe kerül. Cégadatok, elérhetőségek stb. Cégnév: Orffyreus Informatikai Bt. (röv.: Orffyreus Bt.) Székhely: 8000 Székesfehérvár, Dobsinai u. 10. Adószám: Bankszámlaszám: (OTP Bank) Cégjegyzékszám: Cg Kibocsátó cégbíróság: Fejér Megyei Bíróság mint Cégbíróság A szerződés nyelve: magyar Fő tevékenység: számítógépes programozás Kamarai tagság: Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Az alapítás éve: Ügyvezető: Kovács János Telefon: (06-30) Magatartási kódex: jobb híján a Tízparancsolat Elérhetősége: Móz. V. Könyve, 5. rész Orffyreus Bt

12 Felügyeleti szervek, jogviták intézése A jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a polgári törvénykönyv, a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999 (II.5.) kormányrendelet, és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló évi CVIII. tv. valamint ezek módosításainak a rendelkezései az irányadók. A vonatkozó jogszabályok többek között itt érhetők el: Ha a Vevő úgy érzi, hogy a Szolgáltató megsértette személyes adatai védelméhez való jogát, a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló, évi LXIII. törvény szerint járhat el. A vitás esetek rendezésére a felek legjobb szándékuk szerint, egymás közötti egyeztetéssel, békés úton keresnek megoldást. Amennyiben ez mégsem segít, a Vevő lakóhelye szerint illetékes Békéltető Testület, vagy végső soron a per szerint illetékes bíróság hozhat megoldást Orffyreus Bt

13 Adatkezelés A webshop-keszites.net honlap üzemeltetője, az Orffyreus Informatikai Bt. (8000 Székesfehérvár, Dobsinai u. 10., a továbbiakban Szolgáltató) mint adatkezelő, a honlaphoz kapcsolódó szolgáltatásai tekintetében az adatkezelést a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott előírásoknak megfelelően végzi. A Szolgáltató fenntartja a jelen szabályzat megváltoztatásának jogát. A Szolgáltató minden tőle telhetőt megtesz felhasználói, ügyfelei és partnerei a továbbiakban érintettek személyes adatainak védelmében, és tiszteletben tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogát. A személyes adatokat bizalmasan kezeli, és azok biztonsága érdekében megteszi a tőle elvárható biztonsági, műszaki és szervezési intézkedéseket. Adatkezelési gyakorlatához a Szolgáltató mindenekelőtt az adatvédelemmel kapcsolatos alábbi jogszabályokat veszi alapul: a évi CXII. törvény (az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról - röviden Infotv. Vagy adatvédelmi törvény); a évi CVIII. törvény ill. az ezt módosító évi XCVII. törvény (az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről, röviden Eker. tv.); a évi XLVIII. törvény (a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól, röviden Grt.). Meghatározások Adatkezelés az adatokon végzett bármely művelet, mint pl. azok gyűjtése, rögzítése, tárolása, módosítása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, zárolása és törlése. Személyes adat az érintettel kapcsolatba hozható adat mint pl. az érintett neve, címe, telefonszáma, lakcíme. Hozzájárulás az érintett szándákának önkéntes (és megfelelő tájékoztatáson alapuló) kinyilvánítása, amellyel beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok célhoz kötött kezeléséhez. Visszavonás az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatai kezelésének megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri. Harmadik személy olyan természetes vagy jogi személy (ill. jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet), aki nem azonos sem az érintettel, sem az adatkezelővel Orffyreus Bt

14 Adatkezelési alapelvek A Szolgáltató csak abban az esetben kezeli valakinek a személyes adatait, ha ahhoz az érintett hozzájárul, vagy ha az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy ha az adatkezelő ill. harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges (és persze az érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll). Mivel az esetleges kiskorúság ellenőrzése a Szolgáltató részéről elvileg sem lehetséges, és mert a honlap egyébként is a mindennapi gyakorlatban tömegesen előforduló adatkezelést céloz, minél fogva különösebb megfontolást nem igényel, a Szolgáltató e tekinetben nem tesz különbséget az érintettek között. Ha azonban ezzel kapcsolatban valaki részéről kifogás merül fel, azt a Szolgáltató prioritással kezeli. Tekintettel arra, hogy a személyes adatok felvételére mindig az érintett hozzájárulásával kerül sor, a Szolgáltató a felvett adatokat a rá vonatkozó jogi kötelezettségek teljesítése céljából, vagy a saját ill. harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából az arányosság szem előtt tartásával - további hozzájárulás nélkül, és az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti. A Szolgáltató személyes adatot csak meghatározott célból, továbbá törvény adta jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezel, oly módon, hogy az az adatkezelés minden szakaszában megfeleljen e célnak. A Szolgáltató az adatok felvétele és kezelése során szándéka szerint tisztességesen jár el. A Szolgáltató csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés célja tekintetében szükséges, annak elérésére alkalmas, és csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig. Ha valamely művelet vagy üzleti tranzakció során ennek ellenére olyan adatok felvételére is sor kerül, melyek a folyamat későbbi fázisában feleslegesnek bizonyulnak, akkor ezeket az adatokat a Szolgáltató semmilyen célra sem használja, és nem hozza harmadik személyek tudomására. A Szolgáltató az adatkezelés megkezdése előtt közli az érintettel, hogy az hozzájáruláson alapul. Tájékoztatja továbbá az érintettet az adatkezelés céljáról valamint az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogairól és jogorvoslati lehetőségeiről is. Tájékoztatási kötelezettségét a Szolgáltató vagy közvetlenül az adott helyen elhelyezett szöveggel, vagy a jelen adatkezelési szabályzatra mutató esetleg a jelen szabályzatra hasonló módon hivatkozó, de az ÁSZF-re mutató - linkkel teljesíti, és az említett dokumentumok tartalmának elfogadását az érintett IP címének eltárolásával együtt - elektronikusan rögzíti. A Szolgáltató nem ellenőrzi a számára megadott adatok hitelességét, valódiságát, pontosságát ill. naprakészségét, ezért ezen adatok felhasználásából eredő esetleges károkért nem tehető felelőssé. Ha valaki pl. rosszhiszeműen vagy ártó szándékkal hamis adatokat vagy másvalakinek az adatait adja meg, azért kizárólag az adat közlője tehető felelőssé. Ha valaki jóhiszeműen és valamely normálisnak mondható cél érdekében nem saját személyes adatait adja meg, akkor az érintett hozzájárulásának beszerzése az ő kötelessége. Az adatkezelés során a Szolgáltató az adatok pontosságát, teljességét és naprakészségét azok közvetlen (vagyis az érintett által elvégezhető) módosításának lehetősége révén biztosítja. Lehetőséget biztosít továbbá arra is, hogy az érintett az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor és minden indoklás nélkül visszavonja. A visszavonás azonban nem akadályozhatja meg a Szolgáltatót abban, hogy az érintett adatok Orffyreus Bt

15 bizonyos körét törvényi kötelezettségeinek teljesítése, továbbá saját vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése ill. védelme érdekében a visszavonás után is felhasználja. A Szolgáltató minden személyes és nem személyes adatot maga kezel, ahhoz harmadik személy szolgáltatásait nem veszi igénybe, illetve ahhoz harmadik személy számára hozzáférést nem tesz lehetővé. A kezelt adatok köre, az adatkezelés célja, jogcíme és időtartama Mivel az Avtv. 30. a) e) pontjaiban felsorolt bejelentési mentességekre való tekintettel nem kell bejelenteni az olyan adatkezeléseket, amelyeknél az adatkezelő közvetlenül az érintettől veszi fel az adatokat, és abból saját szervezetén kívüli intézmény vagy személy részére nem teljesít adatszolgáltatást, a Szolgáltatónak az alább felsorolt adatkezelési jogcímekhez nem szükséges adatkezelési nyilvántartási számmal rendelkeznie. Bizonyos hatóságok (pl. a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, NAIH) illetve jogszabályi felhatalmazással bíró egyéb szervek tájékozódás, adatközlése stb. végett megkereshetik az adatkezelőt. A Szolgáltató ilyen esetekben személyes adatot csak olyan mértékben ad ki, amit a megkeresés célja feltétlenül indokol. A Szolgáltató az általa kezelt adatokat minden egyéb esetben bizalmasan kezeli, és azokat nem bocsátja harmadik személyek rendelkezésére. Kapcsolatfelvétel, ügyféllevelezés Az adatkezelés célja: kapcsolatfelvétel, kérdés továbbítása, ajánlatkérés és egyéb kapcsolattartás. Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása. A kezelt adatok köre: név, cím, az üzenet tartalma, a felhasználó számítógépének IP címe, időpont, továbbá az érintett által szabadon megadott egyéb személyes adatok. Az adatok törlésének határideje: a hozzájárulás visszavonása, vagy annak hiányában 5 év. A személyes adatok visszavonását vagy módosítását ben, levélben, vagy a Szolgáltató által küldött ben található módosítási/leiratkozási linken keresztül lehet kezdeményezni. Megrendelés Az adatkezelés célja: az ügyfél megrendelésének teljesítése, a megrendelt termékekhez ill. szolgáltatásokhoz kapcsolódó garanciális, jótállási, verziókövetési és támogatási szolgáltatások biztosítása, korábbi vevők számára kedvezmények érvényesítése, továbbá ezekkel kapcsolatban ben vagy postai úton hírlevelek, értesítések küldése stb. Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló évi XLVIII. törvény 6. (5) bekezdése, ill. az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló évi CVIII. törvény. A kezelt adatok köre: név, cím, időpont, szállítási cím, számlázási név (cégnév) és számlázási cím Orffyreus Bt

16 Az adatok törlésének határideje: a hozzájárulás visszavonása után zárolás, a megrendelést követő 5 év elteltével törlés (a meghiúsult megrendeléseknél is 5 év). A személyes adatok módosítását vagy kezelésének visszavonását ben, levélben, vagy a Szolgáltató által küldött ben található módosítási/leiratkozási linken keresztül lehet kezdeményezni. Hírlevél Az adatkezelés célja: hírlevelek küldése az érdeklődők részére, tájékoztatás az aktuális ajánlatokról, információkról, változásokról stb. Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló évi XLVIII. törvény 6. (5) bekezdése. A kezelt adatok köre: név, cím, dátum. Az adatok törlésének határideje: a hozzájárulás visszavonása, a meg nem erősített feliratkozások esetében pedig 7 nap. A személyes adatok módosítását vagy kezelésének visszavonását ben, levélben, vagy a Szolgáltató által küldött ben található módosítási/leiratkozási linken keresztül lehet kezdeményezni. Hozzászólás blogbejegyzéshez Az adatkezelés célja: a webshop-keszites.net honlap blogbejegyzéseihez történő hozzászólás. Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása. A kezelt adatok köre: név, cím, az érintett saját honlapjának címe, a hozzászólás szövege, a felhasználó számítógépének IP-címe és időpont. Az adatok törlésének határideje: a hozzászólás alapjául szolgáló weboldal törlése. Nyilvánosságra hozatal: a hozzászólási funkció használatával a felhasználó hozzájárul nevének valamint a hozzászólás szövegének és időpontjának nyilvánosságra hozásához. A személyes adatok módosítását vagy kezelésének visszavonását ben vagy levélbenlehet kezdeményezni. A Szolgáltató ez esetben az érintett hozzászólást 15 napon belül eltávolítja a honlapról. A honlap látogatóinak adatai mint nem személyes adatok Az adatkezelés célja: statisztikák képzése, a szolgáltatás minőségének javítása, működésének ellenőrzése, a visszaélések megakadályozása ill. ezek utólagos kideríthetőségének támogatása. Az adatkezelés jogalapja: az érintettnek az ÁSZF ill. a jelen adatkezelési szabályzat elfogadásán alapuló tevőlegesen vagy hallgatólagosan megadott - hozzájárulása, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló évi CVIII. törvény 13/A. (3) bekezdése. A kezelt adatok köre: időpont, a felhasználó gépének IP címe, a meglátogatott oldal címe (és azé, ahonnan érkezett), a felhasználó gépének konfigurációjával, operációs rendszerével és böngészőjével kapcsolatos adatok. Az adatkezelés időtartama: a honlap megtekintésétől számítva legfeljebb 1 év Orffyreus Bt

17 Az ily módon gyűjtött és kezelt adatok az érintettel közvetlenül nem hozhatók összefüggésbe, és e tekinetben az önként megadott személyes adatok kezelésével nem esnek azonos megítélés ill. bánásmód alá. A Szolgáltató (és mivel az Internet nyílt rendszer, honlapján keresztül bizonyos külső szolgáltatók, mint pl. a Google) a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis méretű adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyezhetnek el, és onnan azokat később vissza is olvashatják. A szolgáltatóknak ezek révén lehetőségük nyílik rá, hogy a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal kapcsolatba hozzák, de kizárólag a saját adattartalmuk tekintetében. A sütiket a felhasználó a saját gépén megtekintheti, és ha úgy látja jónak, törölheti. Ez utóbbi esetben azonban számolnia kell azzal, hogy bizonyos előnyöktől amelyekre nézve ezekben a sütikben volt tárolva az információ ő maga elesik, vagy ezáltal esetleg másokat foszt meg jogos járandóságuktól (pl. a sütiken alapuló értékesítési partneri jutalékok esetében). A személyes adatok tárolásának módja, az adatkezelés biztonsága A Szolgáltató a szóban forgó adatokat elektronikusan tárolja. Az adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai (hardver és szoftver) eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat csak az arra feljogosítottak számára legyen hozzáférhető, vagyis a jogosulatlan hozzáférés ellen védve legyen. A Szolgáltató minden tőle elvárható óvintézkedést megtesz informatikai rendszere védelme érdekében (pl. a számítógépes csalás, adathalászat, a számítógépvírusok, a számítógépes betörések ellen). A szerver üzemeltetője a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik. A szerver Magyarországon üzemel. Tudni kell azonban, hogy egyrészt 100 %-os védelem nem létezik, és emellett az interneten továbbított adatok és üzenetek adatátviteli csatornától és protokolltól függetlenül sérülékenyek a rosszindulattal párosuló szakértői (hacker) fenyegetésekkel szemben. Az adatkezelő adatai és elérhetősége Cégnév: Orffyreus Informatikai Bt. (Röviden Orffyreus Bt.) Székhely: 8000 Székesfehérvár, Dobsinai u. 10. Adószám: Ügyvezető: Kovács János admin [kukac] orffyreus.hu Jogorvoslat Az érintettek tájékoztatást kérhetnek személyes adataik kezeléséről és a tárolt adatok köréről. Kérhetik ill. ők maguk is elvégezhetik továbbá személyes adataik módosítását, illetve a korábban említett esetek kivételével azok törlését. A tájékoztatás ingyenes, de zaklatás vagy egyéb ismétlődő, rosszhiszemű megkeresés alapos gyanúja esetén a Szolgáltató azt költségtérítéshez kötheti. A módosítási és törlési kérelmeknek (vagy ha ez utóbbi valamely okból mégsem lehetséges, akkor az adatok zárolásának) a Szolgáltató lehetőség szerint haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belül eleget tesz Orffyreus Bt

18 A Szolgáltató a törlés helyett zárolhatja is a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha feltételezhető, hogy a törlés sértené vagy az érintett, vagy a Szolgáltató (esetleg harmadik fél) jogos érdekeit, vagy megakadályozná bizonyos jogi/számviteli kötelezettségek teljesítését. A zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta. A zárolás esetleges megtagadásáról és annak okáról a Szolgáltató az érintettet értesíti. A Szolgáltató akkor is törli a személyes adatot, ha kiderül, hogy kezelése jogellenes, vagy ha az adatkezelés célja megszűnik, az adatok tárolására meghatározott határidő lejár, illetve ha azt a bíróság vagy a NAIH elrendeli. Ha az érintett a Szolgáltatónak a módosítással, zárolással ill. törléssel kapcsolatos döntésével nem ért egyet, annak közlésétől számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat. A Szolgáltató mentesül az adatkezeléssel összefüggésbe hozható felelősség alól, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső és a kötelező gondossággal elháríthatatlan ok idézte elő, vagy ha a kár a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott. Az érintett a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál élhet jogorvoslati lehetőséggel ill. panasszal, melynek címe: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., honlapja pedig a címen található Orffyreus Bt

Adatkezelési Szabályzat

Adatkezelési Szabályzat Adatkezelési Szabályzat A tisztaso.hu honlap üzemeltetője, a Dombszéli Vadgesztenye Kft. (6500 Baja, Zrínyi Miklós u. 8. a továbbiakban Szolgáltató) mint adatkezelő, a honlaphoz kapcsolódó szolgáltatásai

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek A jelen Általános szerződési feltételek ( ÁSZF ) tartalmazzák az ILST-Hungary Kft. ( szolgáltató ) és az által üzemeltetett ilst.hu internetes címen található webáruház

Részletesebben

ADATVÉDELEM 1. Az adatkezelő megnevezése: 2. A kezelt személyes adatok köre:

ADATVÉDELEM 1. Az adatkezelő megnevezése: 2. A kezelt személyes adatok köre: ADATVÉDELEM A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Baranya Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság (BMFKB), tiszteletben tartja az internetes oldalt felkereső személyek személyes

Részletesebben

ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT. www.intuitashop.com

ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT. www.intuitashop.com ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT www.intuitashop.com A Paleandra Kft. (székhely: 1102 Budapest, Liget u 12/B. 1. em. 1.; cégjegyzékszám: 01-09- 707729; nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; adószám:

Részletesebben

Adatvédelem 1., Definicíók, meghatározások

Adatvédelem 1., Definicíók, meghatározások Adatvédelem A Birdiecar weboldal, a www.birdiecar.eu honlap üzemeltetője, a "NAGY ÉS FIAI" Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (1131 Budapest, Jász utca 179., a továbbiakban szolgáltató,

Részletesebben

Adatvédelmi elvek. I. Definíciók, meghatározások

Adatvédelmi elvek. I. Definíciók, meghatározások Adatvédelmi elvek A Digiter-IT Hungary Kft. 1072 Budapest, Rákóczi út 42. szám alatti székhelyű gazdasági társaság, mint a www.digiter.hu honlap üzemeltetője (a továbbiakban mint Szolgáltató, illetve Adatkezelő),

Részletesebben

Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek

Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek 1 Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni web áruházunknak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek I. Általános tudnivalók I.1. Az N.D.- KER Kft. által üzemeltetett webáruházban és honlapon történő rendeléssel a vásárló kijelenti, hogy megértette és elfogadja jelen szerződési

Részletesebben

Adatvédelmi Nyilatkozat A Vital Trade 4 You LTD. (székhely: 5 Ryelands Court Leominster HR6 8GG UK., cégjegyzékszám: 8502135, adószám: 20404 09506,

Adatvédelmi Nyilatkozat A Vital Trade 4 You LTD. (székhely: 5 Ryelands Court Leominster HR6 8GG UK., cégjegyzékszám: 8502135, adószám: 20404 09506, Adatvédelmi Nyilatkozat A Vital Trade 4 You LTD. (székhely: 5 Ryelands Court Leominster HR6 8GG UK., cégjegyzékszám: 8502135, adószám: 20404 09506, adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-76063/2014) (a

Részletesebben

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 1. oldal A interneten keresztül használható üzleti szoftvereivel kapcsolatos adatkezelési tájékoztató Jelen adatvédelmi tájékoztató az (székhely: 1137 Budapest, Pozsonyi út 26.

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Adatkezelési tájékoztató Adatkezelő neve, elérhetőségei Az adatkezelő megnevezése: Hudson Szandra Judit egyéni vállalkozó (a továbbiakban: Adatkezelő) Az adatkezelő levelezési címe: 7624 Pécs, Báthory

Részletesebben

Szállításra vonatkozó információk - Üzletszabályzat

Szállításra vonatkozó információk - Üzletszabályzat Szállításra vonatkozó információk - Üzletszabályzat Általános tudnivalók: Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni webáruházunknak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési

Részletesebben

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT ADATVÉDELMI NYILATKOZAT 1. AZ ADATKEZELŐ A szolgáltató neve: Piroska Gyula Tréning Kft. A szolgáltató székhelye: 1139 Budapest, Lomb u. 31/B. A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra

Részletesebben

Általános Szerződési és Felhasználási feltételek

Általános Szerződési és Felhasználási feltételek Általános Szerződési és Felhasználási feltételek Webáruházunk használatához kérjük, olvassa el Általános Szerződési és Felhasználási feltételeinket. Szolgáltatásaink használatával Ön az alábbi pontok mindegyikével

Részletesebben

Általános szerződési feltételek A jelen ÁSZF tartalmazza a Kémshop (továbbiakban Webáruház) használatának feltételeit az alábbiak szerint:

Általános szerződési feltételek A jelen ÁSZF tartalmazza a Kémshop (továbbiakban Webáruház) használatának feltételeit az alábbiak szerint: Általános szerződési feltételek A jelen ÁSZF tartalmazza a Kémshop (továbbiakban Webáruház) használatának feltételeit az alábbiak szerint: A Webáruház címe: URL: www.kemshop.hu A webáruház üzemeltetőjének

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Adatkezelési tájékoztató 1. Adatkezelő neve, elérhetőségei Az adatkezelő megnevezése: ÁGNES Bt. (a továbbiakban: Adatkezelő) Az adatkezelő levelezési címe: 2330 Dunaharaszti Fő út 43. Az adatkezelő e-mail

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató. a honlap adatkezeléséről

Adatkezelési tájékoztató. a  honlap adatkezeléséről Adatkezelési tájékoztató a www.marcziskate.hu honlap adatkezeléséről 1. Adatkezelő neve, elérhetőségei Az adatkezelő megnevezése: Marczi Skate Kft. (a továbbiakban: Adatkezelő) Az adatkezelő levelezési

Részletesebben

A SOCIAL STEPS ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA

A SOCIAL STEPS ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA A SOCIAL STEPS ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA Általános rendelkezés A Social Steps az alábbiakban ismerteti adatkezelési elveit, bemutatja azokat az elvárásokat, melyeket saját magával, mint adatkezelővel

Részletesebben

1. Adatkezelés célja. 2. Adatkezelés jogalapja. Adatkezelési Tájékoztató

1. Adatkezelés célja. 2. Adatkezelés jogalapja. Adatkezelési Tájékoztató Adatkezelési Tájékoztató A Lipócia Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével

Részletesebben

A Strauss Metal Kft. által működtetett webáruház Általános Szolgáltatási Feltételei ÁSZF 2014. Hatályos 2014.06.01.-től

A Strauss Metal Kft. által működtetett webáruház Általános Szolgáltatási Feltételei ÁSZF 2014. Hatályos 2014.06.01.-től A Strauss Metal Kft. által működtetett webáruház Általános Szolgáltatási Feltételei ÁSZF 2014. Hatályos 2014.06.01.-től Az Általános Szolgáltatási Feltételek ( ÁSZF ) tartalmazzák a Strauss Metal Kft (székhely:

Részletesebben

A honlap használatával Ön mint felhasználó elfogadja jelen Adatvédelmi Nyilatkozat rendelkezéseit.

A honlap használatával Ön mint felhasználó elfogadja jelen Adatvédelmi Nyilatkozat rendelkezéseit. 1. A Szolgáltató www.northelektro.hu domain néven elérhető honlapjának (a továbbiakban: Honlap) célja a Szolgáltató kiskereskedelmi tevékenysége keretében a vezető klímaberendezés-gyártó cégek termékskálájához

Részletesebben

A Szuper Használtruha Kereskedés Általános Szerződési és Felhasználási feltételei

A Szuper Használtruha Kereskedés Általános Szerződési és Felhasználási feltételei A Szuper Használtruha Kereskedés Általános Szerződési és Felhasználási feltételei 1. Általános rendelkezés Kérjük amennyiben vásárlója, kíván lenni az általunk forgalmazott termékeknek, figyelmesen olvassa

Részletesebben

1. érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy közvetlenül vagy közvetve azonosítható természetes személy;

1. érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy közvetlenül vagy közvetve azonosítható természetes személy; A Magyar Hospice Alapítvány adatkezelési nyilatkozata Magyar Hospice Alapítvány (1032 Budapest, Kenyeres u. 18-22.; Tel: +36-1/ 388-7369, E-mail: info@hospicehaz.hu) az oldal-látogatások, a hírlevélre

Részletesebben

MakiMaki.hu. Adatkezelési nyilatkozat

MakiMaki.hu. Adatkezelési nyilatkozat MakiMaki.hu Adatkezelési nyilatkozat 1. Az adatkezelő neve Cégnév: MakiMaki Kft. Adószám: 24707787-2-13 Bankszámlaszám: 10700581-68270966-51100005 (CiB Bank) Adatkezelés nyilvántartási szám: NAIH-71297/2013

Részletesebben

A Football Mania Online Webshop Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF) (hatályos: 2014.02.24.-től)

A Football Mania Online Webshop Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF) (hatályos: 2014.02.24.-től) A Football Mania Online Webshop Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF) (hatályos: 2014.02.24.-től) 1. A Webshop szerződés alanyai 1.1 Szolgáltató: A Football Mania Online Webshop (továbbiakban Webshop)

Részletesebben

Az Online Management Kft. online számlázó programjával kapcsolatos adatkezelési tájékoztató

Az Online Management Kft. online számlázó programjával kapcsolatos adatkezelési tájékoztató Az Online Management Kft. online számlázó programjával kapcsolatos adatkezelési tájékoztató Jelen adatvédelmi tájékoztató az Online Management Kft. (székhely: 1137 Budapest, Pozsonyi út 26; Cégjegyzékszám:

Részletesebben

MostSzámlázz.hu - Adatvédelmi Nyilatkozat

MostSzámlázz.hu - Adatvédelmi Nyilatkozat MostSzámlázz.hu - Adatvédelmi Nyilatkozat A KBOSS.hu Kft. (székhely: 2000 Szentendre, Táltos u. 22/b.; cégjegyzékszám: 13-09- 101824; nyilvántartó hatóság: Pest Megyei Bíróság mint Cégbíróság; adószám:

Részletesebben

Adatvédelmi tájékoztató

Adatvédelmi tájékoztató Adatvédelmi tájékoztató Jelen Adatvédelmi tájékoztatást a PontVelem Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (rövidített név: PontVelem Nonprofit Kft., cégjegyzékszám: 13-09-145720, székhely:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK - hatályos 2015. 03. 01. napjától -

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK - hatályos 2015. 03. 01. napjától - ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK - hatályos 2015. 03. 01. napjától - A T&G Health Kft. (azonosító adatok: székhely: 1015 Budapest, Ostrom u 16. fszt. 1., cégjegyzékszám: 01-09-879970, adószám: 13280484-2-41,

Részletesebben

Főnix Hosting Általános Szerződési Feltételek

Főnix Hosting Általános Szerződési Feltételek Főnix Hosting Általános Szerződési Feltételek 1. A Szolgáltató adatai: Név: Web Art Design Stúdió Számítástechnikai Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság Rövid név: Web Art Design Stúdió BT Székhely:

Részletesebben

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ A jelen szabályzat célja, hogy rögzítse a HÖOK Közhasznú Nonprofit Kft. által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket és a Társaság adatvédelmi

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1. oldal / 6 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Általános tudnivalók: A Brooklyn Divat Webáruházban (továbbiakban: webáruház), kizárólag a www.brooklyndivat.hu webcímen keresztül lehet vásárolni. Ezen címen

Részletesebben

Symbiont.hu Általános Szerződési Féltetlek (ÁSzF)

Symbiont.hu Általános Szerződési Féltetlek (ÁSzF) Symbiont.hu Általános Szerződési Féltetlek (ÁSzF) 1. Definíciók 1.1. Szolgáltató Szolgáltató neve: Gemstone Media Kft. Székhelye: 3561 Felsőzsolca, Rétföld u. 39. Cégjegyzékszám: 05-09-022994 Adószáma:

Részletesebben

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ és ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT www.egeszsegmagazin.hu Az adatkezelő a jelen Adatkezelési Tájékoztató és Adatvédelemi Szabályzat (Szabályzat) útján egyértelműen és részletesen tájékoztatja

Részletesebben

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT ADATVÉDELMI NYILATKOZAT 1. A Szabályzat célja A jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse a Név: Pákh Tamás egyéni vállalkozó Székhely és levelezési cím: 4090 Polgár, Csokonai utca 43. Telefonszáma: +36 (20)

Részletesebben

A honlapon végzett adatkezelések jogszabályi háttere, jogalapja, célja, a kezelt személyes adatok köre, valamint az adatkezelés időtartama

A honlapon végzett adatkezelések jogszabályi háttere, jogalapja, célja, a kezelt személyes adatok köre, valamint az adatkezelés időtartama Adatkezelő neve, elérhetőségei Az adatkezelő megnevezése: FULGIDUS KFT (a továbbiakban: Adatkezelő) Az adatkezelő levelezési címe: 2000 Szentendre, Malom utca 4. Az adatkezelő e-mail címe: info@tahititeak.hu

Részletesebben

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ A Ecodisin.com mint adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés

Részletesebben

Adatvédelmi Nyilatkozat

Adatvédelmi Nyilatkozat Adatvédelmi Nyilatkozat A Szattex Kereskedőház Zrt. székhely. HU-4033 Debrecen, Kard u. 36. - cégjegyzékszám. 09-10-000480; adószám. 23461695-2-09; bejegyző hatóság. Debreceni Törvényszék Cégbírósága(a

Részletesebben

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT ADATVÉDELMI NYILATKOZAT A nyilatkozat célja Jelen adatvédelmi nyilatkozat célja, hogy drshine Kft. (levelezési címe: 4030 Debrecen, Búzavirág utca 1.; Cégjegyzékszáma: 09 09 014014; adószáma: 14079043-2-09)

Részletesebben

A Szolgáltató adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a weboldalon.

A Szolgáltató adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a  weboldalon. 1. BEVEZETÉS Fazekas Milán Gábor E.V. (székhely: 7622 Pécs, Bajcsy Zsilinszky u. 6. fsz. 31., adószám: 67355053-1- 22, a továbbiakban Szolgáltató, vagy Adatkezelő ), mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek

Részletesebben

Kibocsájtó cégbíróság, okmányiroda: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Kiemelt Ügyek Igazgatósága (1077. Budapest, Dob. u 75-81)

Kibocsájtó cégbíróság, okmányiroda: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Kiemelt Ügyek Igazgatósága (1077. Budapest, Dob. u 75-81) Általános Szerződési és Felhasználási feltételek Az alábbiakban az eladó, szállító vagy a mi szavak értelemszerűen Nagy Károly (Szaffina Fűszerkonyhája - 8200 Veszprém, Stromfeld A u. 3/B) jelentik, a

Részletesebben

Vásárló a www.hotbox.hu web áruház használatával elfogadja az alábbiakat, és hozzájárul az alábbiakban meghatározott adatkezelésekhez.

Vásárló a www.hotbox.hu web áruház használatával elfogadja az alábbiakat, és hozzájárul az alábbiakban meghatározott adatkezelésekhez. Adatvédelmi tájékoztató/adatkezelési nyilatkozat 1. Adatkezelés Értékesítő/Üzemeltető tiszteletben tartja www.hotbox.hu látogatóinak/vásárlóinak személyhez fűződő jogait; a rögzített személyes adatokat

Részletesebben

Jogi és adatvédelmi nyilatkozat

Jogi és adatvédelmi nyilatkozat Jogi és adatvédelmi nyilatkozat A Szatmári Kft. mint honlap és web áruház (továbbiakban: Adatkezelő) üzemeltetője ezúton kijelenti, és magára kötelezőnek ismeri el, hogy a honlap és a web áruház üzemeltetése

Részletesebben

AUM Jógabazár Általános Szerződési Feltételek

AUM Jógabazár Általános Szerződési Feltételek AUM Jógabazár Általános Szerződési Feltételek Vásárlói szerződés Érvényes: 2013. március 17-től A Vásárlói szerződés a vevő e-mailen, telefonon vagy a webáruház rendszerén keresztül leadott megrendelése

Részletesebben

Adatkezelési Tájékoztató

Adatkezelési Tájékoztató Adatkezelési Tájékoztató Verzió: 1.4 Hatályos: 2015.04.23.-tól 1. Bevezető A P & L Co. Bt. (2100 Gödöllő, Fácán sor 101.), (a továbbiakban: Adatkezelő) kiemelten fontosnak tartja a személyes adatok védelmét

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató (www.csaladicegeknapja.hu)

Adatkezelési tájékoztató (www.csaladicegeknapja.hu) Adatkezelési tájékoztató (www.csaladicegeknapja.hu) 1. Adatkezelő neve, elérhetőségei Az adatkezelő megnevezése: Név: Szilágyi Business Group Korlátolt Felelősségű Társaság Székhely: 2176 Erdőkürt, Táncsics

Részletesebben

3.1.Regisztráció. A regisztráció során a Felhasználónak kötelezően meg kell adnia a következő személyes adatokat:

3.1.Regisztráció. A regisztráció során a Felhasználónak kötelezően meg kell adnia a következő személyes adatokat: 1. A Szabályzat célja A jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse az Pannora Kft (székhely: 4034 Debrecen, Vágóhíd u. 2 4/14, cégjegyzékszám: 09 09 016831, nyilvántartó hatóság: Debreceni Járásbíróság mint

Részletesebben

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT ADATVÉDELMI NYILATKOZAT 1) AZ ADATVÉDELMI NYILATKOZAT HATÁLYA Jelen internetes oldalt és a hozzá tartozó webes alkalmazásokat és adatbázisrendszert az Ecologic Consulting Kft. (székhely: 1132 Budapest

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK webaruhaz.borakft.hu Általános Szerződési Feltételek Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek,

Részletesebben

Adatkezelési Tájékoztató

Adatkezelési Tájékoztató Adatkezelési Tájékoztató A Perfect Nails Kft. (a továbbiakban: Perfect Nails) a nailbeautysalon.net weboldal (a továbbiakban: Honlap) működtetése során a Honlapra látogatók és a Honlapon regisztrálók (a

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF ) érvényesek a www.szokesben.hu online megrendelés, vásárlás esetén. Szolgáltató Cégnév: Candover Kft "fa" Székhely:

Részletesebben

Adatvédelmi Nyilatkozat. www.tegla-aruhaz.hu

Adatvédelmi Nyilatkozat. www.tegla-aruhaz.hu Adatvédelmi Nyilatkozat www.tegla-aruhaz.hu 1. Preambulum Az Etyeki Tüzép Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) www.tegla-aruhaz.hu domain néven elérhető honlapjának (a továbbiakban: Honlap) célja Rigips

Részletesebben

Adatkezelési Szabályzat

Adatkezelési Szabályzat Adatkezelési Szabályzat I. Az adatkezelő (Szolgáltató) A Szolgáltató neve: REKARD HELIOSZ Szolgáltató Betéti Társaság Székhelye és postai címe: 9024 Győr, Répce u. 47. Nyilvántartó hatóság: Győri Törvényszék,

Részletesebben

ADATVÉDELEMI SZABÁLYZAT

ADATVÉDELEMI SZABÁLYZAT ADATVÉDELEMI SZABÁLYZAT I./ A Szabályzat célja A jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse a COOL EDGE Media Korlátolt Felelősségű Társaság (1082 Budapest, Leonardo da Vinci utca 46. 2. em. 16.; Cg. 01-09-175457;

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A jelen ÁSZF tartalmazza a Weboldal megrendelési felülete használatának feltételeit az alábbiak szerint: 1. A Weboldal címe http://www.hajnalpirkiado.hu 2. A weboldal üzemeltetőjének

Részletesebben

ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT ÉS TÁJÉKOZTATÓ

ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT ÉS TÁJÉKOZTATÓ ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT ÉS TÁJÉKOZTATÓ 1. Bevezetés Az M1 Fitness Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 3526 Miskolc, Szeles u 11., adószám: 12816785-2-05, a Miskolci Törvényszék, mint

Részletesebben

Adatvédelmi nyilatkozat

Adatvédelmi nyilatkozat Mindenkinek joga van személyes adatai védelméhez Alaptörvény Szabadság és Felelősség fejezet VI. cikk (2) Az IB Controll Kft. - a továbbiakban Szolgáltató (Cg.: 03-09-123220, székhely: 6000 Kecskemét,

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Készült: 2011. szeptember 19. Utolsó módosítás dátuma: 2011. szeptember 19. Utolsó módosítás hatályos: 2011. szeptember 19. Általános Szerződési Feltételek (1) A ToolSiTE Informatikai és Szolgáltató Kft.

Részletesebben

Vízöntő Gyógyszertár 2085 Pilisvörösvár Fő u. 69/a Vízöntő Patika Kft. 2085 Pilisvörösvár Klapka u. 30. www.vizontogyogyszertar.

Vízöntő Gyógyszertár 2085 Pilisvörösvár Fő u. 69/a Vízöntő Patika Kft. 2085 Pilisvörösvár Klapka u. 30. www.vizontogyogyszertar. VÍZÖNTŐ GYÓGYSZERTÁR HŰSÉGPROGRAM MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tartalom 1. A működési szabályzat érvényessége... 2 2. Általános feltételek, belépés... 3 3. A Regisztráció igénylése, adattartalma... 3 4. A Törzsvásárló

Részletesebben

Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat

Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat 1. A Szabályzat célja A jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse az SMB Management Kft. (székhely: 5000 Szolnok, Hild Viktor utca 5., fióktelep: 1096 Budapest, Sobieski

Részletesebben

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 2015.05.04. 1. BEVEZETÉS A. (székhely: 1149 Budapest Róna u. 115/B 6.em. 1.a, adószám: 24158080-2-42., a továbbiakban Szolgáltató, vagy Adatkezelő ), mint adatkezelő, magára nézve

Részletesebben

Adatvédelmi Nyilatkozat TársasTér (http://www.tarsaster.hu) weboldal

Adatvédelmi Nyilatkozat TársasTér (http://www.tarsaster.hu) weboldal Adatvédelmi Nyilatkozat TársasTér (http://www.tarsaster.hu) weboldal A jelen adatvédelmi nyilatkozat a szolgáltató (a továbbiakban: üzemeltető) által üzemeltetett, http://www.tarsaster.hu oldalon elérhető

Részletesebben

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT ADATVÉDELMI NYILATKOZAT 1. BEVEZETÉS A Mosoly Alapítvány (székhely: 1022 Budapest, II. Bogár u. 11/b.; levelezési cím: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 10/a., nyilvántartási szám: AM 1239, a továbbiakban:

Részletesebben

1. Fizetési feltételek

1. Fizetési feltételek Fizetés, szállítás, garancia 1. Fizetési feltételek 1.1. Általános tudnivalók A Fejlesztő Játékok Webáruházban a minimális rendelési érték: 5000 Ft. Amennyiben a kosárba tett termék(ek) ára eléri vagy

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1.A szerződési feltételek alapfogalmai 1.1 A szolgáltató adatai Szolgáltató: Atkári János E.V. (továbbiakban: Szolgáltató) Székhelye: H-2220 Vecsés, Róder Imre utca 24.

Részletesebben

Hibridlevél Bankkártyás fizetés tájékoztató

Hibridlevél Bankkártyás fizetés tájékoztató Hibridlevél Bankkártyás fizetés tájékoztató 1 / 5 Tartalomjegyzék 1. A szolgáltatás általános ismertetése... 3 2. Fizetés menete... 3 3. Elfogadott kártyatípusok... 3 4. Megrendelés lemondása, reklamáció...

Részletesebben

2. sz. melléklet: Adatkezelési Nyilatkozat

2. sz. melléklet: Adatkezelési Nyilatkozat 2. sz. melléklet: Adatkezelési Nyilatkozat Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy. Személyes adat: az érintettel

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni Webáruházunknak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket és kizárólag abban az

Részletesebben

- 1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról.

- 1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról. Adatvédelem 1. Bevezető Jelen Adatvédelmi nyilatkozat a (http://www.prokotravel.hu ) weboldal (továbbiakban weboldal) adatgyűjtési, adatkezelési és adatfeldolgozási módjára vonatkozó használati alapelveket

Részletesebben

Jogi nyilatkozat Budapest, 2014. szeptember 24.

Jogi nyilatkozat Budapest, 2014. szeptember 24. Bátor Tábor Alapítvány Jogi nyilatkozat Budapest, 2014. szeptember 24. 1 1. SZOLGÁLTATÓ ADATAI: A szolgáltató neve: Bátor Tábor Alapítvány A szolgáltató székhelye: 1135 Budapest, Reitter Ferenc u. 46-48.

Részletesebben

Géniusz Egyesület. Adatvédelmi nyilatkozat

Géniusz Egyesület. Adatvédelmi nyilatkozat Mindenkinek joga van személyes adatai védelméhez Alaptörvény Szabadság és Felelősség fejezet VI. cikk (2) A Géniusz Informatikai Tehetséggondozó Egyesület - a továbbiakban Szervező (6722 Szeged, Szentháromság

Részletesebben

ADATKEZELSÉSI TÁJÉKOZTATÓ

ADATKEZELSÉSI TÁJÉKOZTATÓ Az Energiaklub adatkezelési tájékoztatója weboldalak felhasználói számára Energiaklub Szakpolitikai Intézet és Módszertani Központ; (1056 Budapest, Szerb utca 17-19.; adószám: 18076592-2-41; Adatvédelmi

Részletesebben

A Gál Péter Márk E.V. Webáruház Felkészítő Csomag rövidített adatvédelmi tájékoztatója

A Gál Péter Márk E.V. Webáruház Felkészítő Csomag rövidített adatvédelmi tájékoztatója A Gál Péter Márk E.V. Webáruház Felkészítő Csomag rövidített adatvédelmi tájékoztatója A Gál Péter Márk E.V. (székhely: 6000 Kecskemét, Magyar utca 27-31 2. em. 14., nyilvántartásiszám: 33259483, adószám:

Részletesebben

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A Szolgáltató a Vásárló által a regisztráláskor megadott adatokat az adatvédelemre vonatkozó mindenkor érvényes törvényi előírások betartásával kezeli, tárolja

Részletesebben

ÁSZF, Jogi Nyilatkozat

ÁSZF, Jogi Nyilatkozat ÁSZF, Jogi Nyilatkozat ÁSZF Az adásvételi szerződés a www.almachips.hu weboldalon felkínált árut megrendelő vevő és az internetes áruház üzemeltetője a NASI-PACK Kft., 6440 Jánoshalma, Deák Ferenc u. 45.,

Részletesebben

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ multischool.hu ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ NAIH-88773/2015. Röviden Személyes adatot csak a törvénynek megfelelően gyűjtünk és kezelünk. DM levelet csak külön hozzájárulás esetén küldünk. Rendszerüzenetet

Részletesebben

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ / ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ / ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT 1. oldal / 5 ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ / ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT Adatok Jelen nyilatkozat és tájékoztató a divinamoda.hu weboldal adatkezeléséről. Ezt a weboldalt használva Ön elfogadja ezen adatvédelmi

Részletesebben

A szerződés lényeges tulajdonságai az alábbiak szerint határozhatóak meg: - Házhoz szállítással kapcsolatos információk, tudnivalók bemutatása

A szerződés lényeges tulajdonságai az alábbiak szerint határozhatóak meg: - Házhoz szállítással kapcsolatos információk, tudnivalók bemutatása kedvencek-eledele.hu Általános Szerződési és Felhasználási feltételek Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni Webáruházunknak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési

Részletesebben

Adatvédelmi nyilatkozat Játék regisztráció, nyereményjátékhoz, kiterjesztett garanciához

Adatvédelmi nyilatkozat Játék regisztráció, nyereményjátékhoz, kiterjesztett garanciához Adatvédelmi nyilatkozat Játék regisztráció, nyereményjátékhoz, kiterjesztett garanciához Jelen adatvédelmi nyilatkozat a www.nyeroklima.hu/regisztracio weboldalon megadott személyes adatok kezelésére vonatkozik.

Részletesebben

Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat

Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat 1. A szabályzat célja: Jelen szabályzat célja, hogy a www.kozossegikonditerem.hu weboldal felhasználói által az oldal használata során megadott és a weboldal üzemeltetője

Részletesebben

A SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME. Adatvédelem és adatkezelés a cégek mindennapi ügyvitelében

A SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME. Adatvédelem és adatkezelés a cégek mindennapi ügyvitelében A SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME Adatvédelem és adatkezelés a cégek mindennapi ügyvitelében Érintett területek Az adatkezeléssel érintett területek: A munkavállalók személyes adatainak kezelése Üzleti partnerek

Részletesebben

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT Hatályos 2015. július 1-jétől Társaságunk elkötelezett a magánélet védelme és tiszteletben tartása terén. A jelen Adatvédelmi Szabályzat, a weboldalunk (www.barszekreny.hu, a továbbiakban:

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek A jelen ÁSZF tartalmazza a Rovar Vadász (továbbiakban Webáruház) használatának feltételeit az alábbiak szerint: A Webáruház címe: http://rovarvadasz.hu A webáruház üzemeltetőjének

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK Az ÁSZF tartalmazza a Bakelit Art Kft. (székhely: 1027 Budapest, Horvát u. 1-7., adószám: 23022812-2-41), mint szolgáltató ( Szolgáltató ) által üzemeltetett webáruház

Részletesebben

Általános Szerződési és Felhasználási feltételek

Általános Szerződési és Felhasználási feltételek Általános Szerződési és Felhasználási feltételek Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni a felveteliokosan.hu oldalnak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket,

Részletesebben

Adatvédelmi nyilatkozat. 1. Általános rendelkezések

Adatvédelmi nyilatkozat. 1. Általános rendelkezések Adatvédelmi nyilatkozat 1. Általános rendelkezések A Reckitt Benckiser Kft. (nyilvántartásba vevő bíróság és cégjegyzékszám: a Fővárosi Bíróság által 01-09-073850 cégjegyzékszámon nyilvántartásba véve;

Részletesebben

A Plazmaszolgálat Korlátolt Felelősségű Társaság Regisztrálj és nyerj nyereményjáték szabályzata

A Plazmaszolgálat Korlátolt Felelősségű Társaság Regisztrálj és nyerj nyereményjáték szabályzata A Plazmaszolgálat Korlátolt Felelősségű Társaság Regisztrálj és nyerj nyereményjáték szabályzata I. A nyereményjáték részvételi feltételei A nyereményjáték (továbbiakban: Játék) Szervezője a Plazmaszolgálat

Részletesebben

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ A személyes adatok védelmére komoly hangsúlyt helyezünk. Ez természetesen abban az esetben is érvényes, ha on-line foglalási rendszerünket használja, vagy feliratkozik hírlevelünkre.

Részletesebben

A SPORTKÁRTYA Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ADATVÉDELMI SZABÁLYZATA

A SPORTKÁRTYA Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ADATVÉDELMI SZABÁLYZATA A SPORTKÁRTYA Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ADATVÉDELMI SZABÁLYZATA 2013 I. Bevezetés A jelen Adatvédelmi Szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat ) a SPORTKÁRTYA Kereskedelmi

Részletesebben

Adatvédelem. Általános Szerződési Feltételek továbbiakban ÁSZF 1. A Szerződési Feltételek alapfogalmai. A rendelési szabályzat elfogadása

Adatvédelem. Általános Szerződési Feltételek továbbiakban ÁSZF 1. A Szerződési Feltételek alapfogalmai. A rendelési szabályzat elfogadása Célunk az, hogy vásárlóink rendeléseit a lehető leggyorsabban és azok lehető legnagyobb megelégedésére teljesítsük. Az esetleges félreértések elkerülése végett, még a rendelés előtt kérjük, hogy olvassa

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató. 1. Adatkezelő neve, elérhetőségei. Az adatkezelő megnevezése: Radek Kilevnik egyéni vállalkozó. (a továbbiakban: Adatkezelő)

Adatkezelési tájékoztató. 1. Adatkezelő neve, elérhetőségei. Az adatkezelő megnevezése: Radek Kilevnik egyéni vállalkozó. (a továbbiakban: Adatkezelő) Adatkezelési tájékoztató 1. Adatkezelő neve, elérhetőségei Az adatkezelő megnevezése: Radek Kilevnik egyéni vállalkozó. (a továbbiakban: Adatkezelő) Az adatkezelő levelezési címe: Husovo náměstí 86, Vamberk,

Részletesebben

PONT KAZÁN ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT. 1. A Szabályzat célja. 2. Az adatkezelő megnevezése

PONT KAZÁN ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT. 1. A Szabályzat célja. 2. Az adatkezelő megnevezése KAZÁN PONT ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT 1. A Szabályzat célja A jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse a Webgépész Kft. (székhely: 6000 Kecskemét, Daru u. 22., cégjegyzékszám: 03-09-123975, nyilvántartó

Részletesebben

Balatonakali Község Önkormányzatának adatvédelmi nyilatkozata

Balatonakali Község Önkormányzatának adatvédelmi nyilatkozata Balatonakali Község Önkormányzatának adatvédelmi nyilatkozata 1. BEVEZETÉS Balatonakali Község Önkormányzata (8243 Balatonakali, Kossuth u. 45.) (a továbbiakban Balatonakali Község Önkormányzata, szolgáltató,

Részletesebben

Minősített Rozsdamentes Kéményajtó

Minősített Rozsdamentes Kéményajtó Magyarországon Gyártott Rozsdamenetes Kéményajtó FORGALMAZÁS és BEÉPÍTÉS Keressük Viszonteladó partnereinket! HANS PÉTER Kéményajtó TEAM Tel: 06.70.200.5757 Web: www.kemenyajto.eu E-Mail: info@kemenyajto.eu

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Megrendelése leadásával Ön a KÉKZORKA Kft. partnere, vásárlója lesz. Kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbi információkat, tudnivalókat. A KÉKZORKA KFT. WEBÁRUHÁZÁNAK

Részletesebben

Frog Media Kft. Adatkezelési tájékoztató

Frog Media Kft. Adatkezelési tájékoztató Frog Media Kft. Adatkezelési tájékoztató Készült: 2015. március 2. Preambulum A Frog Media Kft. (a továbbiakban: Adatkezelő) célja, hogy a személyes adatok védelme érdekében megtegyen minden olyan szükséges

Részletesebben

A Tánctól Z-ig Bt. adatvédelmi nyilatkozata

A Tánctól Z-ig Bt. adatvédelmi nyilatkozata A Tánctól Z-ig Bt. adatvédelmi nyilatkozata 1. BEVEZETÉS A Tánctól Z-ig Bt. (8200 Veszprém, Pöltenberg Ernő utca 6. 5. ép.) (a továbbiakban Tánctól Z-ig Bt., szolgáltató, adatkezelő), mint adatkezelő,

Részletesebben

Általános Szerződési és Felhasználási feltételek

Általános Szerződési és Felhasználási feltételek Általános Szerződési és Felhasználási feltételek Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni Webáruházunknak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket és

Részletesebben