11/2008. (V. 29.) 172/2008. (V. 28.) 173/2008. (V. 28.) 174/2008. (V. 28.) 175/2008. (V. 28.) 176/2008. (V. 28.) 177/2008. (V. 28.) 178/2008. (V. 28.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "11/2008. (V. 29.) 172/2008. (V. 28.) 173/2008. (V. 28.) 174/2008. (V. 28.) 175/2008. (V. 28.) 176/2008. (V. 28.) 177/2008. (V. 28.) 178/2008. (V. 28."

Átírás

1 Etyek Község 11/2008. (V. 29.) sz. rendelete 172/2008. (V. 28.) sz. Képviselő-testületi határozata 173/2008. (V. 28.) sz. Képviselő-testületi határozata 174/2008. (V. 28.) sz. Képviselő-testületi határozata 175/2008. (V. 28.) sz. Képviselő-testületi határozata 176/2008. (V. 28.) sz. Képviselő-testületi határozata 177/2008. (V. 28.) sz. Képviselő-testületi határozata 178/2008. (V. 28.) sz. Képviselő-testületi határozata 179/2008. (V. 28.) sz. Képviselő-testületi határozata 180/2008. (V. 28.) sz. Képviselő-testületi határozata 181/2008. (V. 28.) sz. Képviselő-testületi határozata 182/2008. (V. 28.) sz. Képviselő-testületi határozata 183/2008. (V. 28.) sz. Képviselő-testületi határozata 184/2008. (V. 28.) sz. Képviselő-testületi határozata 185/2008. (V. 28.) sz. Képviselő-testületi határozata 186/2008. (V. 28.) sz. Képviselő-testületi határozata 187/2008. (V. 28.) sz. Képviselő-testületi határozata 188/2008. (V. 28.) sz. Képviselő-testületi határozata 189/2008. (V. 28.) sz. Képviselő-testületi határozata 190/2008. (V. 28.) sz. Képviselő-testületi határozata 191/2008. (V. 28.) sz. Képviselő-testületi határozata 192/2008. (V. 28.) sz. Képviselő-testületi határozata 193/2008. (V. 28.) sz. Képviselő-testületi határozata 194/2008. (V. 28.) sz. Képviselő-testületi határozata 195/2008. (V. 28.) sz. Képviselő-testületi határozata 196/2008. (V. 28.) sz. Képviselő-testületi határozata 1

2 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Etyek Község Önkormányzat Képviselő-testületének május 28. napján, szerdán megtartott nyílt üléséről. Napirend: A jegyzőkönyvben megszavazott napirendi pontok szerint 2

3 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Etyek Község Önkormányzat Képviselő-testületének május 28-én megtartott soros nyílt ülésén. Az ülés helye: Etyek Község Önkormányzat Tanácskozó terme Etyek, Körpince köz 4. Jelen vannak: Juhász László polgármester Kollárné Papp Ildikó alpolgármester Csapó Lajosné dr. Gasparik Zoltán Gáll Imréné dr. Gyurkócza Bendegúzné Horváth János Lucza Gyula Szabó Erika Till Mihály Zólyomi Péter Képviselő-testület tagjai Igazoltan van távol: Bauerné Hell Ilona Tanácskozási joggal meghívottként van jelen: Erki Valéria jegyző Meghívottként van jelen: Palotai Zsuzsanna szervezési csoportvezető Nagyné Dr. Csíki Adél igazgatási csoportvezető Juhász László polgármester köszönti a megjelenteket. A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy 10 fő van jelen. Gáll Imréné dr. késni fog, Bauerné Hell Ilona igazoltan van távol. A Képviselő-testület határozatképes. /jelenléti ív csatolva./ Juhász László polgármester javaslatot tesz a jegyzőkönyv-hitelesítők személyére. Jegyzőkönyv-hitelesítőnek Szabó Erika és Horváth János képviselőket javasolja. Továbbá javaslatot tesz a napirendi pontokra a következő változásokkal: 2. számú napirendi pont kiegészül a zárt ülésen hozott határozatokkal és az átruházott hatáskörben hozott intézkedésekkel. 4. napirendi pont egy interpelláció, Zólyomi Pétertől érkezett levél. Javasolja felvenni a Pénzügyi, Ügyrendi, Összeférhetetlenségi és Vagyonnyilatkozatokat Vizsgáló Bizottság 352. számú előterjesztését. A Közoktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság számú előterjesztését javasolja úgy módosítani, hogy a Pénzügyi, Ügyrendi, Összeférhetetlenségi és Vagyonnyilatkozatokat Vizsgáló Bizottság előterjesztéseinél szerepeljen, mivel ők tárgyalták. Javasolja levenni a Közoktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság 129. számú előterjesztését, amit majd a következő ülés tárgyal. Javasolja felvenni a Vállalkozói és Pályázati Bizottság 216. számú előterjesztését. 3

4 A Pénzügyi, Ügyrendi, Összeférhetetlenségi és Vagyonnyilatkozatokat Vizsgáló Bizottság 350. számú előterjesztését a zárt ülés tárgyalja. Gyurkócza Bendegúzné: Az eskütételnél az alpolgármester asszony eskütételét is meg kellene tenni. Képviselők előtt kellene eskütételt tennie. Erki Valéria jegyző: Elő fogjuk készíteni. Juhász László polgármester javasolja felvenni plusz napirendnek az alpolgármester eskütételét. Több hozzászólás nem lévén a polgármester szavazásra bocsátja a jegyzőkönyv-hitelesítőkre és a módosított napirendekre tett javaslatot. A Képviselő-testület határozathozatal nélkül 10 igen szavazattal a jegyzőkönyvhitelesítőkre és a napirendekre tett javaslatot elfogadja. Juhász László polgármester a napirendek tárgyalása előtt bemutatja a Polgármesteri Hivatal két új csoportvezetőjét: igazgatási csoportvezető Nagyné dr. Csíki Adél szervezési csoportvezető Palotai Zsuzsanna. 1. napirend Tárgy: Beszámoló a polgármester két ülés között végzett munkájáról. /Beszámoló írásban csatolva/ Juhász László polgármester szóban tájékoztat, a zárt ülésen hozott döntéseink és a bizottságok átalakítása megtörtént. Átruházott hatáskörben hozott intézkedések: 1. Botpusztai csatornatisztítás Ft összegben történt a költségvetés tartalékalap terhére. 2. Magyar-kút -hoz fűződő pályázatunk beadásához szükséges volt rehabilitációs szakvizsgánként nyilatkozatra, ami Ft összegben került kifizetésre. Két ülés közötti beszámolót, illetve a lejárt határidejű határozatokat megkapta mindenki. Kérem a testület kérdéseit, hozzászólásait. Hozzászólások: Till Mihály: A lejárt határidejű határozatok 5. pontjában Loyd Anna kérelme. Zavar, hogy ez ügyben nem történik semmi. Juhász László polgármester: Holnap 9 órára leszünk ott a Fejérvízzel és a Közútkezelővel. Till Mihály: Kérésem, sürgősen lépjünk ez ügyben, mert ez halaszthatatlan ügy. A 22. pont ugyanebben a témában Kozma Imre kérelme. Ott fel kell szedni azt a bizonyos csövet, amire nem volt engedélye, kérdem mi történt ez ügyben? Juhász László polgármester: Itt a kiértesítés megtörtént. A csövet még nem szedte fel. Till Mihály: Kérésem ezt is sürgősen meg kell tenni, mert a szomszédok jelezték, illetve kérdezték mi van ezzel kapcsolatban. A 30. pont Botpuszta, katonai lakótelep csatorna 4

5 kiépítése, ami kínos. A Tau-Bau csinálja a csatorna hálózatot, a telkekre a beállásokat a Kft megcsinálta, itt gondolok az Ajtócentrumra és a Fehér Tibi telkére. Ott hogy megy a kiváltás? Tehát van egy gerinc, kinek a pénzének a terhére megy az, hogy rákössenek az új gerincre? Juhász László polgármester: Ez nem a mi pénzünkből megy, nem a mi terhünkre építik ki a csatornát. De majd megkérdezem, hogy ki fizeti. Till Mihály: A két gerinc közti összekötést ki fogja megcsinálni? Vagy ki fogja fizetni? Ezt is tőlem kérdezték. Tulajdonképpen itt egy működő csatorna volt, ami ki lett vágva. Szerintem még egyszer a tulajdonosoknak nem lehet fizetni. Juhász László polgármester: A csatorna egy olyan működő csatorma volt, amit a Fejérvíz át sem vett üzemeltetésre. Gyanítom, hogy ezek illegális rákötések voltak. Gyurkócza Bendegúzné: Az volt a régi, amit a Máté Miklós újított fel. Till Mihály: Tehát, ha ez lebonyolódik mi nem tudjuk, hogy igazából ki fogja fizetni. Erki Valéria jegyző: A szerződés, ami köttetett, az úgy szólt, hogy akik rá akarnak kötni, azoknak fizetni kell, addig míg össze nem jön az összeg amibe ez került. Zólyomi Péter: A beszámolóra szeretnék rákérdezni. Örömmel látom, hogy találkoztál a Talentis képviselőivel. A múltkori testületi ülésen azt a feladatot kapta a testülettől a polgármester, hogy próbálja meg előkészíteni a megegyezést a Tálentissel. Mi történt ez ügyben?. A Május 7-ei tárgyalás, az egészségház beruházásáról, mi volt ennek a részlete? Milyen építkezés folyik Dávidmajorban? Kopcsik Istvánnal való találkozóról szeretnék többet tudni. Juhász László polgármester: Nagy Zsoltot tájékoztattam a tárgyalások hogyan fognak tovább haladni a testületi határozat szerint. Nem tetszett neki ez a határozat, de mondtam, hogy ennek függvényében kell előrehaladni. Zólyomi Péter: Szeretnék még az utolsó bekezdésről is hallani, a társulásról, ami velük is kapcsolatos. Juhász László polgármester: Zsámertnek adósságai vannak, működéséből kifolyólag. Ezt az adósságot finanszírozná meg a Talentis egy adomány formájában. De cserében ők azt szeretnék, az alapszabály módosulna úgy, hogy a döntésekhez nem kell együttes döntés, hanem tulajdoni rész arányában történjen ez. Ez azt eredményezné, hogy jelentősen lecsökkenne a beleszólásunk. Gyakorlatilag a jogainkat nem tudnánk érvényesíteni ezután. Elnapoltuk ezt a döntést. Visszatérve az előző kérdésekhez: Nagy Tamás Úrral arról beszéltünk, hogy nem látszik megoldódni a Református Egyház területe a szennyezettség szempontjából, mert nem kapjuk meg azt a választ a Hatóságtól, amin előírja azt, hogy milyen mentesítést kell ott végeznünk. Nem mindegy, hogy 150 köbmétert kell kiszednünk, vagy monitoring kutakat fúrunk. Megerősített, a befektetési szándékai megvannak az egészségház építésére. Megerősítette azt a javaslatot, hogy ahol a védőnők, fogorvos és az orvosok lennének, ezt a részt átadnák jelképes összegért hosszútávon az Önkormányzatnak. Az érdekük, hogy a gyógyszertár működhessen ebben az épületben. 5

6 Dávidmajori építkezés: A Tálentis néhány magtárt megvett, felújították. Úgy nevezett csapatépítő tréningeket szerveznek oda. Kopcsik Istvánnal való tárgyalás: Azért találkoztam Kopcsik Úrral, egy információért, lát-e lehetőséget arra, hogy hosszútávon béreljünk tőle óvodának, vagy akár iskolának helyiségeket. Ez nekik is egy jó üzlet lenne, de most pillanatnyilag bizonytalan az iskola helyzete, június végén dől el, hogy megmarad az iskola épülete vagy sem. Till Mihály: Az Ötház utcai táblák kihelyezése. Mért nem történt meg a kihelyezésük? Juhász László polgármester: Múlt héten jött meg az a levél, amivel megkérdeztük, hogy hová milyen táblákat kell kihelyezni. Több hozzászólás nem lévén a polgármester szavazásra bocsátja a két ülés közötti munkáról szóló beszámoló határozati javaslatát. A Képviselő-testület 10 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 172/2008. (V.28.) számú határozata Tárgy: Beszámoló a Polgármester két ülés között végzett munkájáról Etyek Község Önkormányzat Képviselő testülete a Polgármester két ülés között végzett munkájáról szóló beszámolót elfogadja. Határidő: Haladéktalanul A polgármester szavazásra bocsátja a lejárt határidejű Képviselő-testületi határozatok határozati javaslatát. A Képviselő-testület 10 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 173/2008. (V. 28.) számú határozata Tárgy: a lejárt határidejű Képviselő-testületi határozatok végrehajtása Etyek Község Önkormányzat Képviselő testülete1.a 78/2008./III.27./számú határozat végrehajtási határidejét június 15-ére módosítja. 2.A 79/2008./III.27./ számú határozat végrehajtási határidejét június 15-ére módosítja. 3.A 95/2008./III.27./ számú határozat végrehajtási határidejét június 15-ére módosítja. 4.A 107/2008./III.27./ számú határozat végrehajtási határidejét július 30-ára módosítja. 5.A 121/2008./IV.16./ számú határozat végrehajtási határidejét június 30-ára módosítja. 6.A lejárt határidejű Képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót 6

7 tudomásul veszi és elfogadja. Határidő: Haladéktalanul 2. napirend Rendeletalkotás 345. számú előterjesztés: Tárgy: évi költségvetésről szóló 4/2008.(II.13.) rendelet módosítása Erki Valéria jegyző ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. Hozzászólások: Zólyomi Péter: Jelentős összeg fog megmaradni, amit javaslok beruházásra költeni. Az Önkormányzat egyik legégetőbb problémája az Óvoda helyzetének megoldása. Ezt a problémát az Önkormányzatnak kell megoldani, ez a pénzösszeg elegendő lenne arra, hogy esetleg elkezdjük a beruházást, vagy megvizsgáljuk annak lehetőségét. A polgármester felkéri Dr. Gasparik Zoltánt a Pénzügyi, Ügyrendi, Összeférhetetlenségi és Vagyonnyilatkozatokat Vizsgáló Bizottság Elnökét, hogy ismertesse a bizottság által tárgyaltakat. Dr. Gasparik Zoltán: Az Óvoda bővítése erősen összefügg az Iskola további fejlesztésének a lehetőségével ezért a bizottság azt javasolná, hogy a két intézmény további sorsának alakulását együttessen kellene megvizsgálni. A bizottság javasolja a rendelettervezet elfogadását, illetve határozati javaslatot, hogy felhatalmazná a bizottság elnökét, hogy a Kolumbusz Iskola tekintetében az adójogi, és egyéb pénzügyek, illetve az adóhatóságtól információt gyűjtsön. Gáll Imréné dr órakor megérkezett. Dr. Gasparik Zoltán: Hatalmazza fel a testület a polgármestert, hogy tájékozódjon az óvoda, iskola működésének szakmai feltételeiről, továbbá javasolja a Képviselő-testületnek a Bizottság, hogy bízza meg a Polgármesteri Hivatalt, kérjen be árajánlatokat a konténer óvoda tekintetében. Gyurkócza Bendegúzné: Konténer óvodával kapcsolatban, ha az állami normatíva fedezné a bérleményt, akkor egy-két évig ez lenne a legjobb megoldás. Dr. Gasparik Zoltán: Ezért javasolta a bizottság a tájékozódást. Csapó Lajosné: Az óvoda bővítésének lehetőségét abban látnám, hogy az egészségházat minél előbb fel kellene építtetni, és az egészségház alkalmas lenne szerintem két csoport bővítésére. Javaslom elsősorban az egészségház építését, mert a mostani nagyon rossz állapotban van, nem alkalmas betegellátásra, utána gondolkozzunk csak az óvoda bővítésében. 7

8 Till Mihály: Támogatnám a Zoli által mondottakat. Zólyomi Péter: Az általános tartalék alapból különítsük el ezt az összeget. Dr. Gasparik Zoltán: Lehet azt mondani, hogy fejlesztési célokra az Önkormányzat átcsoportosít. Szabó Erika: Úgy emlékszem a raktár átalakításra a 4 millió forintot nem szavaztuk meg, csak azt, hogy felmérjük lehetne-e ebből valamikor csinálni valamit. Lucza Gyula: De megszavaztuk, van rá határozat. Szabó Erika: Nyilatkozott-e az alpolgármester a tiszteletdíjával kapcsolatban?. Ha nem, akkor felhívnám a figyelmet, hogy ez 1 millió forinttal terhelné a költségvetést, és ez kb. 8 civil szervezet éves támogatása. Több hozzászólás nem lévén a polgármester szavazásra bocsátja a rendelet módosítását. A Képviselő-testület 11 igen szavazattal a következő rendeletet alkotta. 11/2008. (V.29.) számú rendelete A évi költségvetés megállapításáról szóló 4/2008.(II.13.) számú önkormányzati rendelet módosításáról Rendelet a jegyzőkönyv melléklete. A Képviselő-testület 11 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 174/2008. (V. 28.) számú határozata Tárgy: évi költségvetésről szóló 4/2008. (II.13) rendelet módosítása kapcsán teendő intézkedések Etyek Község Önkormányzat Képviselő testülete, 1./ Felhatalmazza dr. Gasparik Zoltánt, hogy a Kolumbusz iskola tekintetében az adójogi, és egyéb pénzügyek, valamint az ingatlant terhelő tartozások megvizsgálására, és ezzel kapcsolatosan az adóhatóságoktól információ gyűjtésre, az óvodai célra történő megvalósítás érdekében. 2./ Felhatalmazza a Polgármestert, hogy tájékozódjon az óvoda, iskola működésének szakmai feltételeiről. 3./ Felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy kérjen be árajánlatokat a konténer óvoda tekintetében. 4./ Az általános tartalékból 35 millió Ft összeget átcsoportosít a céltartalékba fejlesztési keret címén. Határidő: június 30. Felelős: 1. dr. Gasparik Zoltán 2.;3. Polgármester 8

9 3. napirend Tárgy: Juhász Endre és Miksa Zoltán külső bizottsági tagok eskütétele Juhász László polgármester felkéri Juhász Endrét és Miksa Zoltánt az eskütételre. Juhász Endre a Vállalkozói és Pályázati Bizottság külsős tagja. Miksa Zoltán a Településfejlesztési, Működtetési és Vagyongazdálkodási Bizottság külsős tagja. Tárgy: Kollárné Papp Ildikó alpolgármester eskütétele Juhász László polgármester felkéri Kollárné Papp Ildikó alpolgármestert az eskütételre. 4. napirend Tárgy: Interpelláció Juhász László polgármester felolvassa Zólyomi Péter képviselő által beadott írásos interpellációt. Polgármester az első kérdésre válaszolva közli, hogy a kátyúzás még nem kezdődött el. Volt egy-két hely, ahol elkerülhetetlen volt, hogy megcsináljuk. Egyik dolgozónak volt magánakciója is ezzel kapcsolatban, idegesítette a CBA előtt a kátyú és betömködte ezt a lyukat. Két fizikai dolgozó van, aki parkfenntartással, szemetesek ürítésével, közterek tisztántartásával, mindenféle munkával, csőtöréssel, ami nap mint nap zajlik a faluban, tehát kevés azaz idő, amit a kátyúzásra rá lehetne szánni. Nem nagyon fér bele a munkavégzésükbe. Hozzászólások: Zólyomi Péter: Ezt a feladatot, munkát nem a dolgozókra kell hárítani. Ennek a falunak van polgármestere és jegyzője. Legyenek ennek a falunak gazdái, a Polgármesteri Hivatalnak vezetői. Ne próbálják a felelősséget mindig áttolni a dolgozókra. A munkáért a vezetők a felelősek és nem a dolgozók. Juhász László polgármester: Hogy a hivatal milyen keretek között dolgozik, azt mi döntjük el. Till Mihály: Nem tudom elfogadni azt a választ, hogy nem fér bele a munkájukba. Nem hiszem, hogy erre nincs idő. Tessék felügyelni őket, hogy kidolgozzák-e a napi órát, mert jönnek a visszajelzések, hogy itt láttuk őket, meg ott, ahol semmi keresnivalójuk nincs. Juhász László polgármester: Nincs olyan ember, aki egész nap azt figyeli, hogy mit csinálnak a dolgozók, hiszen az ügyintézőnek a hivatalban más egyéb elfoglaltsága is van, papírmunka stb. 9

10 Zólyomi Péter: Ha ezek a határozatok megvalósíthatatlanok, akkor kérem terjesszétek elő, de ezeket a problémákat mindenféleképpen meg kell oldani, gazdájának kell, hogy legyen. Ha látod, hogy ezek a feladatok nem mennek, tegyünk rá előterjesztéseket, tegyünk lépéseket. Erki Valéria jegyző: A fizikai alkalmazottakkal kapcsolatosan azt tudom mondani, hogy a szervezési csoportvezetőhöz tartoznak. Valóban nem megoldott az embereknek az irányítása. Én erre még egyelőre nem találtam megoldást. Dr. Gasparik Zoltán: Egyetértek a Péter felvetésével, habár a testület úgy döntött, hogy saját kivitelben kellene ezt a munkát megoldani. De a testület javaslatot tehet arra is, hogy erre az időszakra még a kátyúzás folyik plusz dolgozókat lehetne felvenni, vagy adja ki az egész tevékenységet vállalkozásba. Több hozzászólás nem lévén a polgármester szavazásra bocsátja az interpellációra adott válaszát. Aki elfogadja kérem szavazzon. A Képviselő-testület határozathozatal nélkül 8 igen és 3 nem szavazattal elfogadja a polgármester válaszát. 5. napirend 352. számú előterjesztés Tárgy: Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás áthidaló hitelfelvétele Juhász László polgármester ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. Kéri a hozzászólásokat. Hozzászólások: Gáll Imréné dr.: Az előterjesztésben az érintett után javaslom, írjuk csak be azokat a településeket, akik az érintettek, mert ebből vita lehet a későbbiek során. Több hozzászólás nem lévén a polgármester a módosított határozati javaslatot szavazásra bocsátja. A Képviselő-testület 11 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 175/2008. (V. 28.) számú határozata Tárgy: Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás áthidaló hitelfelvétele Etyek Község Önkormányzat Képviselő testülete a Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulásnak a GVOP számú pályázatának lezárásához szükséges 100 millió forint áthidaló hitel felvételéhez a feladat ellátásában érintett (Bodmér, Gánt, Óbarok, Szár, Újbarok, Vál, Vértesacsa) önkormányzatok kezességvállalása mellett hozzájárul. Határidő: Haladéktalanul 10

11 6. napirend 130. számú előterjesztés Tárgy: Sportegyesület együttműködési megállapodása Juhász László polgármester felkéri Gyurkócza Bendegúznét a Közoktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság tagját - Bauerné Hell Ilona elnök távolléte miatt ismertesse az előterjesztésben foglaltakat. Gyurkócza Bendegúzné bizottsági tag ismerteti a bizottság által tárgyaltakat. Hozzászólás nem lévén, polgármester felteszi szavazásra a határozati javaslat A pontját. A Képviselő-testület 10 igen és 1 tartózkodással a következő határozatot hozta: 176/2008. (V. 28.) számú határozata Tárgy: Sportegyesülettel Együttműködési megállapodás 1./ Etyek Község Önkormányzat Képviselő testülete a Sportegyesülettel kötendő Együttműködési Megállapodást a következő módosításokkal elfogadja: - az Együttműködési megállapodás III. pontjában a Sportegyesület éves költségvetési koncepciót készít 2008.november 5-éig - Végleges költségvetést készít január 15-éig 2./ Az Együttműködési Megállapodás aláírásának feltétele a Támogatási Szerződés 3. bekezdésében a támogató részére készítendő beszámoló és elszámolás határidejének január 31-ére módosítása. Határidő: június napirend 132. számú előterjesztés Tárgy: Webetyek Egyesület Alapszabály tervezete Juhász László polgármester felkéri Gyurkócza Bendegúzné bizottsági tagot, hogy ismertesse az előterjesztésben foglaltakat. Gyurkócza Bendegúzné ismerteti az előterjesztést és várja a hozzászólásokat a tervezettel kapcsolatban. Hozzászólások: Zólyomi Péter: Ha jól tudom a Borút pályázott erre a fejlesztésre, de az Önkormányzat volt a finanszírozó. 11

12 Gyurkócza Bendegúzné: Úgy pályázott a Borút, hogy az önrészt az Önkormányzat finanszírozza. Zólyomi Péter: Szeretnék egy végleges elszámolást. Hogyan rendeződtek el a dolgok. Gyurkócza Bendegúzné: Az folyamatban van még. Nincsen még vége. Erki Valéria jegyző: A határozati javaslatot ki kell egészíteni egy 3. ponttal. Készüljön elszámolás az Önkormányzati támogatásról a pályázat lezárását követően. Zólyomi Péter: Az Önkormányzat a Borútnak utalt pénzt, amit a Borútnak vissza kell utalni az Önkormányzat számlájára. Ez valahol a bevételeink között meg fog jelenni. Dr. Gasparik Zoltán: Minden átadott pénzeszköznek egyszer vissza kell jönni, valahol meg kell, hogy jelenjen évi költségvetésnél ennek szerepelnie kell. Több hozzászólás nem lévén a polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. A Képviselő-testület 10 igen és 1 nem szavazattal a következő határozatot hozta: 177/2008. (V. 28.) számú határozata Tárgy: Webetyek Egyesület Alapszabály tervezete 1./ Etyek Község Önkormányzat Képviselő testülete az etyek.hu működtetésére létrejövő egyesület tagjainak sorába kíván lépni. Tagsági képviselettel a Polgármestert bízza meg. A Képviselő Testület az Alapszabály tervezet tartalmával egyetért. 2./ Felhatalmazza a Polgármestert, hogy folytasson tárgyalásokat az egyesület és az Önkormányzat között, az etyek.hu domain-név alatti tárhely működtetésének szabályairól. 3./ Készüljön elszámolás az önkormányzati támogatásról a pályázat lezárását követően. Határidő: Haladéktalanul 8. napirend számú előterjesztés Tárgy: Pályázati sorrendiség megállapítása Juhász László polgármester felkéri Zólyomi Pétert a Vállalkozói és Pályázati Bizottság Elnökét ismertesse az előterjesztésben foglaltakat. Zólyomi Péter ismerteti a bizottság által tárgyaltakat. A bizottság fenntartja ezt a pályázati sorrendiséget, és kéri a Képviselő-testület jóváhagyását. Hozzászólások: Juhász László polgármester: Ezzel kapcsolatban javasolnám a 2. pont elhagyását, és árajánlatot kellene bekérni a sorrendiség alapján. 12

13 Zólyomi Péter: Ki kellene egészíteni a határozati javaslatot azzal, hogy a Hivatal kérjen konkrét árajánlatokat a tervek elkészítésére, melyről folyamatosan a Képviselő-testületet tájékoztatni kell. Több hozzászólás nem lévén a polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. A Képviselő-testület 11 szavazattal a következő határozatot hozta: 178/2008. (V. 28.) számú határozata Tárgy: Pályázati sorrendiség megállapítása Etyek Község Önkormányzat Képviselő testülete: 1./ Önkormányzati célok pályázati részvétellel való megvalósítását a határozat mellékletét képező pályázati sorrendiséget tartalmazó kiírás figyelembevételéhez fogadja el. 2./ A Hivatal kérjen konkrét árajánlatokat a tervek elkészítésére, melyről folyamatosan tájékoztatni kell a Képviselő-testületet. 3./ Azokat a célokat, amelyek az önkormányzat anyagi erőfeszítése nélkül megvalósulhatnak, a sorrendiség figyelembe vétele nélkül tárgyalja. 4./ Felkéri a Polgármestert, hogy a belterületi utak felméréséről készült dokumentáció alapján tegyen javaslatot utak felújításának sorrendiségével kapcsolatban. Határidő: a pályázati kiírások szerint 9. napirend 213. számú előterjesztés Tárgy: Új pályázati kiírások Juhász László polgármester felkéri Zólyomi Pétert a bizottság elnökét, ismertesse az előterjesztésben foglaltakat. Zólyomi Péter ismerteti a bizottság által tárgyaltakat. Hozzászólás nem lévén a polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslat kiegészített A változatát. A Képviselő-testület 11 igen szavazattal a következő határozatot hozta: Tárgy: Új pályázati kiírások 179/2008. (V. 28.) számú határozata Etyek Község Önkormányzat Képviselő testülete: 13

14 Az OPTI Országos Pályázati Tanácsadó Irodával a kapcsolatot nem kívánja felvenni. Felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy levélben tájékoztassa az ajánlat tevő céget, hogy az önkormányzat kizárólag sikerdíjas ajánlatokat fogad el. Határidő: Haladéktalanul 10. napirend 214. számú előterjesztés Tárgy: Az akadálymentesítési pályázattal kapcsolatos műszaki vezetői árajánlat értékelése, és a kivitelezésre összeállított árajánlat-bekérő áttekintése A Polgármester felkéri Zólyomi Pétert a bizottság elnökét ismertesse az előterjesztésben foglaltakat. Zólyomi Péter ismerteti a bizottság által tárgyaltakat és javasoltakat. Lucza Gyula Településfejlesztési, Működtetési és Vagyongazdálkodási Bizottság elnöke is ismerteti a bizottság által tárgyaltakat és javasoltakat. Polgármester szavazásra bocsátja a módosított határozati javaslatot. A Képviselő-testület 9 igen és 2 nem szavazattal a következő határozatot hozta: 180/2008. (V. 28.) számú határozata Tárgy: Az akadálymentesítési pályázattal kapcsolatos műszaki vezetői árajánlat értékelése, és a kivitelezésre összeállított árajánlat-bekérő áttekintése Etyek Község Önkormányzat Képviselő testülete: 1./ A Polgármesteri Hivatal akadálymentesítésének kivitelezésére kiírt ajánlattételi felhívást a határozat mellékletét képező dokumentáció alapján elfogadja. 2./ Az ajánlattételi eljárás lefolytatása (ajánlatok bontása, hiánypótlás szükségességének megállapítása, javaslat a kivitelező kiválasztására) 3 tagú ideiglenes bizottságot alakít, mely tagjainak megválasztja: - a Polgármestert - a Vállalkozói és Pályázati Bizottság elnökét - a Településfejlesztési, Működtetési és Vagyongazdálkodási Bizottság elnökét 3./ A beérkezett árajánlat alapján az akadálymentesítési kivitelezés műszaki ellenőri feladataira megbízza Witzl Györgyöt. Árajánlatát a pályázati keret terhére bruttó ,-Ft összegben elfogadja. Megbízza a polgármestert, hogy az önkormányzat jogásza által véleményezett vállalkozási szerződést aláírja. Határidő: 1. pont: Haladéktalanul 2. pont: június pont: június 15. Felelős: 1. pont: Jegyző 2. pont: Polgármester, bizottsági elnökök 14

15 11. napirend 3. pont: Polgármester 215. számú előterjesztés Tárgy: Beszámoló a folyamatban lévő pályázatokról Zólyomi Péter ismerteti a beszámolót, ami csak tájékoztató jellegű. 12. napirend 216. számú előterjesztés Tárgy: Segítő Kéz Szociális Intézményfenntartó Társulás épület-felújításának terveztetése Zólyomi Péter ismerteti az előterjesztésben foglaltakat, ami egy tervezés lenne. Kérdés nem merült fel az előterjesztéssel kapcsolatban, ezért a polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. A Képviselő-testület 11 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 181/2008. (V. 28.) számú határozata Tárgy: A Segítő Kéz Szociális Intézményfenntartó Társulás épület-felújításának terveztetése Etyek Község Önkormányzat Képviselő testülete: 1./ A KDOP A számú pályázat beadásához szükséges engedélyezési tervek elkészítésére árajánlatot kér be. 2./ Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a legkedvezőbb ajánlattevővel a tervezési szerződést megkösse, a tervek engedélyezési eljárásának minél előbbi elindításának érdekében. 3./ A tervezési szerződés díját a pályázati keret terhére biztosítja. Határidő: Haladéktalanul 13. napirend számú előterjesztés Tárgy: ÁMK német nemzetiségi nyelvoktatás átszervezéséből adódó kieső bevételek pótlása Gasparik Zoltán a Pénzügyi, Ügyrendi, Összeférhetetlenségi és Vagyonnyilatkozatokat Vizsgáló Bizottság elnöke ismerteti a bizottság által javasoltakat. Hozzászólás nem lévén a polgármester szavazásra bocsátja a Pénzügyi Bizottság határozati javaslatát. Két fő hiányzik. 15

16 A Képviselő-testület 9 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 182/2008. (V. 28.) számú határozata Tárgy: ÁMK német nemzetiségi nyelvoktatás átszervezéséből adódó kieső bevételek pótlása Etyek Község Önkormányzat Képviselő testülete felkéri a Magyar-kút ÁMK intézményvezetőjét, hogy készítsen kimutatást a német nemzetiségi nyelvoktatás átszervezéséből adódó költségvetést érintő tételek hatásáról. Határidő: júniusi Képviselő-testületi ülés Felelős: Magyar-kút ÁMK intézményvezető 14. napirend számú előterjesztés Tárgy: Szennyvíztisztító évi beruházási javaslata Dr. Gasparik Zoltán bizottsági elnök ismerteti az előterjesztést. A bizottság a határozati javaslat A változatát javasolja elfogadásra a Képviselő-testületnek. Lucza Gyula Településfejlesztési Bizottság elnöke is ismerteti a bizottság által javasoltakat. Hozzászólás nem lévén a polgármester javasolja elfogadni a határozati javaslat A változatát, melyet szavazásra bocsát. A Képviselő-testület 8 igen és 1 tartózkodással a következő határozatot hozta: 183/2008. (V. 28.) számú határozata Tárgy: Szenyvíztisztító évi beruházási javaslata Etyek Község Önkormányzat Képviselő testülete egyetért a tartalék szivattyúk beszerzésével és az átemelők kapubővítésével a költségvetésbe a beruházási kiadások előirányzata terhére a halaszthatatlan és indokolt fejlesztésekre ,- forint összeget biztosít. Felhatalmazza a Polgármestert a ,- bruttó összegű vállalkozási szerződés aláírására. Határidő: Szerződéskötésre június napirend 343. számú előterjesztés Tárgy: Kulturált, Egészséges Etyekért Közalapítvány működésének és évi gazdálkodásának áttekintése 16

17 Dr. Gasparik Zoltán bizottsági elnök ismerteti a bizottság által javasoltakat. Egy fő visszajött. Hozzászólás nem lévén a polgármester szavazásra bocsátja a Pénzügyi Bizottság határozati javaslatában foglaltakat. A Képviselő-testület 10 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 184/2008. (V. 28.) számú határozata Tárgy: Kulturált Egészséges Etyekért Közalapítvány működésének és évi gazdálkodásának áttekintése Etyek Község Önkormányzat Képviselő testülete, 1./ Elfogadja a Kultúrált Egészséges Etyekért Közalapítvány beszámolóját, és köszönetét fejezi ki a kuratórium tagjainak munkájáért. 2./ Felhatalmazza a Polgármestert, hogy tegyen javaslatot a kuratórium tagság létszámának feltöltésére. 3./ Felkéri a kuratórium elnökét, hogy a Közalapítvány mérlegében szereplő ezer forint beruházás átadása-átvétele történjen meg. Határidő: 1./ kiértesítésre június / júniusi Képviselő-testületi ülés 3./ szeptember 30. Felelős: 2./ Polgármester 3./ Kuratórium elnöke 16. napirend 344. számú előterjesztés Tárgy: Katasztrófa Alaphoz való csatlakozás Dr. Gasparik Zoltán ismerteti a bizottság által javasolt B változat elfogadását. 1 fő megérkezett. Polgármester szavazásra bocsátja a Pénzügyi Bizottság által javasolt határozati javaslatot. A Képviselő-testület 9 igen és 2 tartózkodással a következő határozatot hozta: 185/2008. (V. 28.) számú határozata Tárgy: Katasztrófa Alaphoz való csatlakozás Etyek Község Önkormányzat Képviselő testülete a Katasztrófa Alaphoz való csatlakozást nem támogatja. 17

18 Határidő: május napirend 346. számú előterjesztés Tárgy: A lemondott alpolgármesternek tiszteletdíj biztosítás Dr. Gasparik Zoltán ismerteti a bizottság által javasoltakat. Hozzászólás nem lévén a polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. A Képviselő-testület 10 igen és 1 tartózkodással a következő határozatot hozta: 186/2008. (V. 28.) számú határozata Tárgy: A lemondott alpolgármesternek tiszteletdíj biztosítás Etyek Község Önkormányzat Képviselő testülete a ,- forint összegű tisztelet díjat a céltartalék terhére a személyi juttatások előirányzatra, valamint ,- forint összegű jutalékot a céltartalék terhére a járulékok előirányzatra biztosítja. Határidő: Haladéktalanul 18. napirend 347. számú előterjesztés Tárgy: Fogorvosi asszisztens személyi juttatás biztosítása Dr. Gasparik Zoltán ismerteti a bizottság által javasoltakat. Hozzászólás: Kollárné Papp Ildikó: Az anyagban szerepel a 13. havi juttatás, ez a törvény szerint akkor is jár, ha itt azt látjuk, hogy október 1-ével Ő már nem közalkalmazott? Erki Valéria jegyző: Felmentési időre jár. Kollárné Papp Ildikó: December 31-ével? És akkor így beleesik a 13. havi juttatás? Erki Valéria jegyző: Ez még jár neki. Csapó Lajosné: Nehogy valaki félre értsen, de szeretném megkérdezni, hogy annak idején mikor a Bárdossy dr. privatizált a Kelemenné Eminek úgy kellett átmennie a privatizált orvoshoz, hogy egy fillért nem kapott, mert a törvény úgy szólt, hogy majd az orvosnak kell azt fizetnie. 18

19 Erki Valéria: Mikor a fogorvossal megkötésre került a szerződés, akkor Ő ezt nem vállalta. Gyurkócza Bendegúzné: Ő most dolgozik a doktornőnél, nem értem, akkor hogy töltheti a felmondási idejét 8 hónapig? Lucza Gyula: Az utolsó munkába töltött napon ki kell a részére fizetni a járandóságát. Erki Valéria jegyző: Ki lett fizetve. Dr. Gasparik Zoltán: Ha ilyen vita alakult ki, akkor javaslom, hogy most ne döntsünk, halasszuk el a következő ülésre, és vegyük elő az előzményeket. Gáll Imréné dr.: Ha jól emlékszem átszervezés miatt szűnt meg a közalkalmazott jogviszonya. A törvény sorolja, hogy milyen munkabér, végkielégítés, felmentési idő stb., mi jár neki. Az utolsó munkában töltött napon azt ki kell neki fizetni. Ha nem fizetik ki, akkor a kamat igényét benyújthatja. Juhász László polgármester elnapolta az előterjesztést. 19. napirend 348. számú előterjesztés Tárgy: Magyar-kút, Német Nemzetiségi Általános Iskola napközis nevelői státusz kérelme Dr. Gasparik Zoltán ismerteti a bizottság által javasoltakat. Az A változat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek. Polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslat A változatát. A Képviselő-testület 10 igen és 1 tartózkodással a következő határozatot hozta: 187/2008. (V. 28.) számú határozata Tárgy: Magyar-kút ÁMK, Német Nemzetiségi Általános Iskola napközis nevelői státusz kérelme Etyek Község Önkormányzat Képviselő testülete a Magyar-kút ÁMK intézményvezetője által benyújtott napközis nevelői státuszkérelmet támogatja, az Ft bér Ft járulék összegét a tartalékalap terhére biztosítja. A létszámbővítést egy fővel engedélyezi. Határidő: június napirend 349. számú előterjesztés Tárgy: Nefelejcs Németh Nemzetiségi Óvoda munkaerő fejlesztési kérelme 19

20 Dr. Gasparik Zoltán bizottsági elnök ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. A Bizottság a határozati javaslat B változatát javasolja elfogadásra. Hozzászólások: Juhász László polgármester: Az óvodavezető sokadik próbálkozása ez már. Támogatnám az óvodavezető kérését. Till Mihály: Én is támogatnám ezt a kérelmet. Ha még bővül az óvoda mindenféleképpen szükség lenne erre a státuszra. Lucza Gyula: Én is kérném a testületet a helyes döntés érdekében, a bizottság döntésével ellentétben. Támogassuk az óvoda vezető kérelmét. A komoly szakmai munkától vesz el rengeteg időt az adminisztráció. Gáll Imréné dr: Nem arról volt szó a bizottsági ülésen, hogy ne legyen véglegesen iskola titkár, hanem amikor rendeződik az óvoda sorsa, akkor térjünk vissza rá. Ha ki lesz szervezve az étkezés, akkor az Önkormányzati dolgozók munkaviszonya megszűnhet. És akkor esetleg egy megszűnt dolgozónak fel lehet ajánlani ezt a státuszt. Till Mihály: Mért nem lehet határozott időre felvenni egy embert? Meg lehet annak mondani, hogy csak fél évre vesszük fel. Meg lehet ezt mondani. Juhász László: Én is támogatnám ezt a megoldást. Gáll Imréné dr.: Jó próbáljuk meg ezt a változatot. Több hozzászólás nem lévén a polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. A Képviselő-testület 11 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 188/2008. (V. 28.) számú határozata Tárgy: Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvoda munkaerő fejlesztési kérelem Etyek Község Önkormányzat Képviselő testülete az óvodavezető által benyújtott óvodatitkári státuszkérelmet támogatja, a Ft bér Ft járulék összegét a tartalékalap terhére biztosítja. A létszámbővítést 1 fővel engedélyezi, december 31- ig. Határidő: június napirend 351. számú előterjesztés Tárgy: A Polgármesteri Hivatal informatikai infrastruktúrájának fejlesztése Dr. Gasparik Zoltán ismerteti az előterjesztést és a bizottság véleményét. 20

Jegyzőkönyv Készült: Jelen vannak: Lucza Gyula elnök 1. Napirend 465. számú előterjesztés

Jegyzőkönyv Készült: Jelen vannak: Lucza Gyula elnök 1. Napirend 465. számú előterjesztés Jegyzőkönyv Készült: Etyek Község Önkormányzatának Településfejlesztési, Működtetési és Vagyongazdálkodási Bizottság 2008. május 22-én 17.órakor kezdődő üléséről Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. Rendelet: Határozatok: Amely készült 2014.április 28-i nyilvános képviselő-testületi ülésről

JEGYZŐKÖNYV EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. Rendelet: Határozatok: Amely készült 2014.április 28-i nyilvános képviselő-testületi ülésről EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA JEGYZŐKÖNYV Amely készült 2014.április 28-i nyilvános képviselő-testületi ülésről Rendelet: 6 /2014.(IV.29.) Önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének módosítása

Részletesebben

Etyek Község. 48/2008. (II. 8.) sz. Képvisel-testületi határozata 49/2008. (II. 8.) sz. Képvisel-testületi határozata

Etyek Község. 48/2008. (II. 8.) sz. Képvisel-testületi határozata 49/2008. (II. 8.) sz. Képvisel-testületi határozata Etyek Község 48/2008. (II. 8.) sz. Képvisel-testületi határozata 49/2008. (II. 8.) sz. Képvisel-testületi határozata 1 J E G Y Z K Ö N Y V Készült: Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testületének 2008.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 1. napirendi pont (201. számú): Tájékoztató és vita új pályázati kiírásokról

Jegyzőkönyv. 1. napirendi pont (201. számú): Tájékoztató és vita új pályázati kiírásokról Jegyzőkönyv Készült: Jelen vannak: Napirendi pontok: 2009. január 20-án Etyek Község Önkormányzat Képviselő-testület Vállalkozói és Pályázati Bizottságának nyílt üléséről A mellékelt jelenléti ív szerint

Részletesebben

PALOZNAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PALOZNAK

PALOZNAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PALOZNAK PALOZNAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PALOZNAK Szám: 2/189-3/2013. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: ÜLÉS HELYE: JELEN VANNAK: BEJELENTÉSSEL TÁVOL: TANÁCSKOZÁSI JOGGAL MEGHÍVOTT: Paloznak Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 29.-én, a Községházán 17 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: Pusztai László polgármester,

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli -testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 18/2014.(IV.01.) önkormányzati határozat 19/2014.(IV.01.)

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T A. 1./ A közétkeztetés és az önkormányzat által üzemeltetésre átadott konyha helyzetének áttekintése.

T Á R G Y S O R O Z A T A. 1./ A közétkeztetés és az önkormányzat által üzemeltetésre átadott konyha helyzetének áttekintése. NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLET 2013.február 13.-án megtartott Képviselő-testületi ülésének a.) jegyzőkönyve b.) határozata c.) előterjesztése d.) tárgysorozata T Á R G Y S O R O Z A

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén

Jegyzőkönyv. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén Jegyzőkönyv Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén Helyszín: Polgármesteri Hivatal 2135 Csörög, Kisfaludy u. 40. Jelen

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám: 54/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült: Marcalgergelyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 12-én 17.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Nemesszalók,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Foktő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 25-én, 17 órakor kezdődő üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Foktő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 25-én, 17 órakor kezdődő üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Foktő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 25-én, 17 órakor kezdődő üléséről Ülés helye: Önkormányzati Hivatal tanácsterme Jelen vannak: Bakai Károly

Részletesebben

Táp Községi Önkormányzat Tel./Fax: 96/ Polgármester:96/ Táp, Győri u. 39. Jegyző: 96/

Táp Községi Önkormányzat Tel./Fax: 96/ Polgármester:96/ Táp, Győri u. 39. Jegyző: 96/ Táp Községi Önkormányzat Tel./Fax: 96/554-120 Polgármester:96/554-127 9095 Táp, Győri u. 39. Jegyző: 96/554-129 e-mail: tap.ph@axelero.hu Jegyzőkönyv 6/2015. Készült: 1 példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Részletesebben

Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2012. évi ellátásáról.

Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2012. évi ellátásáról. 1 Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa 23-7/2013. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013. május 28-án (kedden) 15.30 órakor a Katafa,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Uraiújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 26-án 17 órakor az Uraiújfalui Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó termében megtartott képviselőtestületi

Részletesebben

Piliscsév Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11. számú JEGYZŐKÖNYVE

Piliscsév Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11. számú JEGYZŐKÖNYVE a Képviselő-testületének 11. számú JEGYZŐKÖNYVE 2013. augusztus 26-án 8.00 órától 10,00 óráig megtartott r e n d k í v ü l i képviselő-testületi üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013.08.26-én 8.00

Részletesebben

241/2008. (VIII. 14.) 242/2008. (VIII. 14.) 243/2008. (VIII. 14.) 244/2008. (VIII. 14.) 245/2008. (VIII. 14.) 246/2008. (VIII. 14.) 247/2008. (VIII.

241/2008. (VIII. 14.) 242/2008. (VIII. 14.) 243/2008. (VIII. 14.) 244/2008. (VIII. 14.) 245/2008. (VIII. 14.) 246/2008. (VIII. 14.) 247/2008. (VIII. Etyek Község 241/2008. (VIII. 14.) Képviselő-testületi határozata 242/2008. (VIII. 14.) Képviselő-testületi határozata 243/2008. (VIII. 14.) Képviselő-testületi határozata 244/2008. (VIII. 14.) Képviselő-testületi

Részletesebben

Képviselő-testületének 2009. január 29-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Képviselő-testületének 2009. január 29-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 1. Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal évi költségvetésének módosítása (Írásbeli előterjesztés)

Jegyzőkönyv. 1. Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal évi költségvetésének módosítása (Írásbeli előterjesztés) Jegyzőkönyv Készült: Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 23-án 10 00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: Zöldág János alpolgármester Borsik Imre képviselő

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. március 30.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2014. március 30-án 15.00 órakor megtartott

Részletesebben

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Tanácskozóterme, Markotabödöge. A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal meghívott jelenlévők:

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Tanácskozóterme, Markotabödöge. A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal meghívott jelenlévők: Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-2/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. február 21-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend:

Jegyzőkönyv. Napirend: Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 05-én 16 órakor megtartott üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt alpolgármester, Csernik

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 29-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 29-én megtartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 29-én megtartott üléséről Határozat száma: 88/2012.(VIII.29.) 89/2012.(VIII.29.) 90/2012.(VIII.29.) 91/2012.(VIII.29.)

Részletesebben

CSÁKÁNYDOROSZLÓ ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE CSÁKÁNYDOROSZLÓ. 6/2013. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

CSÁKÁNYDOROSZLÓ ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE CSÁKÁNYDOROSZLÓ. 6/2013. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE CSÁKÁNYDOROSZLÓ 6/2013. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csákánydoroszló önkormányzat képviselő-testületének 2013. február 21-én megtartott nyílt képviselő-testületi

Részletesebben

Bököny Község Képviselő-testülete 2012. augusztus 30-i rendes üléséről. Ikt. szám: 588-19/2012. a./ jegyzőkönyve. b.

Bököny Község Képviselő-testülete 2012. augusztus 30-i rendes üléséről. Ikt. szám: 588-19/2012. a./ jegyzőkönyve. b. Bököny Község Képviselő-testülete 2012. augusztus 30-i rendes üléséről Ikt. szám: 588-19/2012. a./ jegyzőkönyve b./ tárgysorozata c./ határozatai (107-113/2012.) TÁRGYSOROZAT 1./ Tudásoddal segítsd a vidéket

Részletesebben

Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. október 7-én, du. 16 órakor a Polgármesteri Hivatal üléstermében megtartott üléséről.

Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. október 7-én, du. 16 órakor a Polgármesteri Hivatal üléstermében megtartott üléséről. Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9144 Kóny, Rákóczi u. 30. Tel.: 96/280-140. Szám: 1-15/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. október 7-én,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2009. augusztus 13-i rendkívüli üléséről Jelen vannak: l./ Tóth Ferencné polgármester 2./ dr. Berecz Botond alpolgármester 3./

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 3. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 3.) Határozatok: 17/ /2012. Kt. hat.

NYÍLT ÜLÉSE. 3. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 3.) Határozatok: 17/ /2012. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 3. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 3.) Határozatok: 17/2012. - 19/2012. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete március 13. du. 17 órai kezdettel tartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete március 13. du. 17 órai kezdettel tartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. március 13. du. 17 órai kezdettel tartott üléséről. JELEN VANNAK: Botka Sándor alpolgármester Ceglédi Zoltánné dr.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak Mester Árpád polgármester, Bencsik János alpolgármester, Horváth Árpád képviselő / 3 fő /

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak Mester Árpád polgármester, Bencsik János alpolgármester, Horváth Árpád képviselő / 3 fő / 1 Tormásliget Község Önkormányzat 8/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tormásliget Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-án 17.30 órakor megtartott nyílt üléséről. Az ülés helye: Kastélyépület

Részletesebben

mely készült Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 14-én (szerdán) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén

mely készült Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 14-én (szerdán) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén VÉNEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV mely készült Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 14-én (szerdán) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén HATÁROZATOK:

Részletesebben

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 8-ai rendkívüli testületi üléséről készült jegyzőkönyv

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 8-ai rendkívüli testületi üléséről készült jegyzőkönyv Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 8-ai rendkívüli testületi üléséről készült jegyzőkönyv napirendjei: - Pályázat egészségügyi alapellátást szolgáló (háziorvosi, házi

Részletesebben

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014.

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014. Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. február 5-én 19 órakor kezdődő Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 120-27/2011. Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/352-201 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. április 5-én 18,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Önkormányzati

Részletesebben

Tarhos Község Önkormányzata 4 igen szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül - a jegyzőkönyv hitelesítő személyére tett javaslatot elfogadja.

Tarhos Község Önkormányzata 4 igen szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül - a jegyzőkönyv hitelesítő személyére tett javaslatot elfogadja. Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5641 Tarhos, Petőfi u. 2. J e g y z ő k ö n y v Készült: Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. február 17-én megtartott soron következő

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én tartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én tartott nyílt üléséről 170/16/2014. Z A L A megye P Á K A Község Önkormányzata J E G Y Z Ő K Ö N Y V P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én tartott nyílt üléséről Határozatok: 106/2014. (IX.15.)

Részletesebben

László Kálmán polgármester Kérte szavazzanak a fentiek szerint ismertetett napirendi pontok sorrendjének és tartalmának elfogadásáról.

László Kálmán polgármester Kérte szavazzanak a fentiek szerint ismertetett napirendi pontok sorrendjének és tartalmának elfogadásáról. Szákszend Község Önkormányzat Képviselő-testületétől Szákszend, Száki u. 91. Ügyiratszám: 97-7/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült : Szákszend Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. április 27

Részletesebben

Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. 031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu... J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. 031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu... J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. Tel.:88/230-003, 003, 88/507-031. 031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu...... Szám:81-15/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Úrkút Község Önkormányzati

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend:

Jegyzőkönyv. Napirend: Jegyzőkönyv Készült: Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 16-án 16 órakor megtartott üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt alpolgármester, Majkut

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének december 03-án órakor megtartott nyilvános testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének december 03-án órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt.szám: 58-10//2013/ÁBR. JEGYZŐKÖNYV Készült: Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 03-án 14.30 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6. /2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 24-én (szerdán) 16: 00 órakor tartott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ják Község Képviselő-testületének május 27-én tartott testületi üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Ják Község Képviselő-testületének május 27-én tartott testületi üléséről JÁK KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV Ják Község Képviselő-testületének 2013. május 27-én tartott testületi üléséről Határozatok: 37/2013. (V. 27.) sz. határozat Jáki Közös Önkormányzati Hivatal SZMSZ

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. november 09- én megtartott soron kívüli üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. november 09- én megtartott soron kívüli üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. november 09- én megtartott soron kívüli üléséről. Az ülés helye: Községháza, tanácskozó terme Jelen vannak: Czédly

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend: 3./ Javaslat a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet és szöveges beszámoló elfogadására

Jegyzőkönyv. Napirend: 3./ Javaslat a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet és szöveges beszámoló elfogadására Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. április 26-án 16 órakor megtartott üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt alpolgármester, Csernik

Részletesebben

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. május 30-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. május 30-án tartott nyilvános üléséről. Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-5/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. május 30-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 327-2/2013. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 13. napján 17 óra 30 perckor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge Község

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült május 29-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselőtestület

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült május 29-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselőtestület Röjtökmuzsaj község Önkormányzata RÖJTÖKMUZSAJ Röjtöki u. 193. 9451. (Tel.: 99/544-052) 1-9/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2013. május 29-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselőtestület

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 14.-én megtartott soron kívüli üléséről. Jelen vannak: Tamás Csaba polgármester, Horváth Józsefné és Major Mária

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. december 20- án a Petőfiszállási Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2008. november 13-i rendkívüli üléséről Jelen vannak: 1./ Tóth Ferencné polgármester 2./ Dudás Béla képviselő 3./ Kárpáti Hajnalka képviselő 4./ dr. Milvius Lóránt képviselő

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Csataszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének július 30-i képviselő - testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Csataszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének július 30-i képviselő - testületi üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csataszög Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. július 30i képviselő testületi üléséről M u t a t ó: Határozat: Rendelet Tárgy: 147/2013.(VII.30.) Határozat 148/2013.(VII.30.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Alsónemesapáti Óvodai Intézményfenntartó Társulás. 2013. augusztus 12-én. megtartott nyilvános, alakuló üléséről HATÁROZATOK

JEGYZŐKÖNYV. Alsónemesapáti Óvodai Intézményfenntartó Társulás. 2013. augusztus 12-én. megtartott nyilvános, alakuló üléséről HATÁROZATOK JEGYZŐKÖNYV Alsónemesapáti Óvodai Intézményfenntartó Társulás 2013. augusztus 12-én megtartott nyilvános, alakuló üléséről Szám: 1395/2013/ANA. 1/2013. (VIII.12.) határozat Társulási Tanács elnökének megválasztásáról

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület a rendes ülés napirendjét 4 igen szavazattal egyhangúlag az alábbiak szerint elfogadta: Napirendi pont:

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület a rendes ülés napirendjét 4 igen szavazattal egyhangúlag az alábbiak szerint elfogadta: Napirendi pont: Jegyzőkönyv Készült: a Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 23. napján du. 18.00 órakor megkezdett rendes nyílt üléséről az önkormányzati kirendeltség helyiségében. Jelen

Részletesebben

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. június 24-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. június 24-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. június 24-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 47/2015.(VI.24.) 48/2015.(VI.24.) 49/2015.(VI.24.) A Szivárvány Óvoda intézményvezető-helyettesi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 9.- én, 14.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 9.- én, 14.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 9.- én, 14.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Távol maradt: Pergõ Margit Nyírõ István Punk

Részletesebben

NYÁRLŐRINC KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK NYÍLT ÜLÉSE 13. SZÁMÚ JEGYZŐKÖNYVE (2014. SZEPTEMBER 30.) Határozatok: 102/ /2014. Kt. hat.

NYÁRLŐRINC KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK NYÍLT ÜLÉSE 13. SZÁMÚ JEGYZŐKÖNYVE (2014. SZEPTEMBER 30.) Határozatok: 102/ /2014. Kt. hat. NYÁRLŐRINC KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK NYÍLT ÜLÉSE 13. SZÁMÚ JEGYZŐKÖNYVE (2014. SZEPTEMBER 30.) Határozatok: 102/2014. 106/2014. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli, nyilvános üléséről.

Jegyzőkönyv. Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli, nyilvános üléséről. 1 Jegyzőkönyv rendkívüli, nyilvános üléséről. Időpont: 2011. október 10. Helyszín: Polgármesteri Hivatal, 8044 Kincsesbánya, Kincsesi u. 39. Jelen vannak: Szavazati joggal meghívottak: Bajkai János polgármester

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend

Jegyzőkönyv. Napirend Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 30-án 16 órakor megtartott rendkívüli üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt, Csernik József,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 82-7/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28. napján

Részletesebben

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről. Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-3/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 3./ Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás megtárgyalása

Jegyzőkönyv. 3./ Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás megtárgyalása Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 13-án 16 órakor a Községháza tárgyaló termében megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Pálfi János polgármester,

Részletesebben

o k t ó b e r á n. m e g t a r t o t t r e n d k í v ü l i n y i l v á n o s ü l é s é r ő l

o k t ó b e r á n. m e g t a r t o t t r e n d k í v ü l i n y i l v á n o s ü l é s é r ő l Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 7044 Nagydorog Kossuth L. u. 81. Tel.: 75/ 532-019, Fax: 332-047 e-mail: nagydorogonk@axelero.net J E G Y Z Ő K Ö N Y V N A G Y D O R O G N A G

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jegyzőkönyv

Jegyzőkönyv. Jegyzőkönyv Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 19-én megtartott soron kívüli üléséről Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2014. június 20-i

Részletesebben

Csikós Csaba alpolgármester távolmaradása okát előre jelezte.

Csikós Csaba alpolgármester távolmaradása okát előre jelezte. 1 BAZSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8352 BAZSI, FŐ U. 91. T/F: 87/352-201. Szám: 290-61/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2012. december 20-án 18,30 órakor kezdődött rendkívüli nyilvános üléséről. Az ülés

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. október 03. NAPJÁN MEGTARTOTT 17. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. október 03. NAPJÁN MEGTARTOTT 17. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. október 03. NAPJÁN MEGTARTOTT 17. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK Kistelek Képviselő-testület 2013. október 03-án tartott nyílt ülésének határozatairól

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. július 8-án (pénteken) 15,00 órakor megtartott rendkívüli ülésen.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. július 8-án (pénteken) 15,00 órakor megtartott rendkívüli ülésen. Beled Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2011. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. július 8-án (pénteken) 15,00 órakor megtartott rendkívüli ülésen.

Részletesebben

A L S Ó N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e

A L S Ó N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e A L S Ó N E M E S A P Á T I Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének j e g y z ő k ö n y v e Szám: 149-7/2013/ANA. Tartalom: HATÁROZATOK KÓD 60/2013.(VI.28.)

Részletesebben

14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről

14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről 2 Bátonyterenye

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Felsőegerszeg Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 26. napján tartott testületi üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült Felsőegerszeg Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 26. napján tartott testületi üléséről. Jegyzőkönyv Készült Felsőegerszeg Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 26. napján tartott testületi üléséről. Testületi ülés helye: Felsőegerszeg. Faluház 7370 Felsőegerszeg. Fő utca 7. Jelen

Részletesebben

PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. április 27. Rendkívüli, nyílt ülés

PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. április 27. Rendkívüli, nyílt ülés 66-10./2015. PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. április 27. Rendkívüli, nyílt ülés Rendeletek: Határozatok: 53./2015. (IV.27.) önkormányzati határozata Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Katafa Község Helyi Esélyegyenlőségi programjának megtárgyalása.

Katafa Község Helyi Esélyegyenlőségi programjának megtárgyalása. 1 Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa 23-13/2013. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013. július 4-én (kedden) 8.30 órakor a Katafa,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 112/2014.(VI.17.) számú határozata a Képviselő-testület 2014. június 17-i ülés hitelesítőiről

JEGYZŐKÖNV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 112/2014.(VI.17.) számú határozata a Képviselő-testület 2014. június 17-i ülés hitelesítőiről JEGYZŐKÖNV Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2014. június 17-i rendkívüli üléséről Az ülés helye: Váli Közös Önkormányzati Hivatal emeleti díszterme Jelen vannak:bechtold Tamás polgármester,

Részletesebben

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete augusztus 21. napján megtartott soron kívüli ülésének. J e g y z ő k ö n y v e

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete augusztus 21. napján megtartott soron kívüli ülésének. J e g y z ő k ö n y v e Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. augusztus 21. napján megtartott soron kívüli ülésének J e g y z ő k ö n y v e 60/2014./VIII.21./ számú testületi határozat A napirendről 61/2014./VIII.21./

Részletesebben

Kunadacs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének február 12-én megtartott üléséről felvett J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Kunadacs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének február 12-én megtartott üléséről felvett J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kunadacs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6097. Kunadacs Rákóczi u. 2. Telefon: 76/558-131 Fax: 76/422-057 E-mail: kunadacs.ph@tanet.hu 57-3/2015. Kunadacs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Képviselő-testülete 3/2013./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (5 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (5 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 11/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Győrladamér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 4-én 16.00 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 21-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 21-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

J E G Y ZŐKÖNYV. HVB. elnök Alapszolgáltatási Központ vezetője. Jászszentlászló polgármestere

J E G Y ZŐKÖNYV. HVB. elnök Alapszolgáltatási Központ vezetője. Jászszentlászló polgármestere J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének, 2014. október 21-én 14 30 órai kezdettel megtartott a l a k u l ó képviselő-testületi üléséről. Ülés helye: Móricgát Faluház

Részletesebben

SZÉCSÉNYFELFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE

SZÉCSÉNYFELFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE SZÉCSÉNYFELFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE 2009. ÉVI X. JEGYZŐKÖNYVE 2009. SZEPTEMBER 15 I ÜLÉSÉRŐL j e g y z ő k ö n y v Készült Szécsényfelfalu Önkormányzat Képviselő- testületének 2009.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének augusztus 31-én 14 órától megtartott rendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének augusztus 31-én 14 órától megtartott rendkívüli üléséről. Jegyzőkönyv Készült Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 31-én 14 órától megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Dr. Lakos Roland polgármester, Bögös István, Gáspár János,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2009.december 15-én du.i kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. Jelen vannak: Morvai István polgármester, Meggyes Attiláné alpolgármester,barna Zoltán, Gál Tiborné,

Részletesebben

MOLNÁRI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE

MOLNÁRI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 2-5/2013. JEGYZŐKÖNYV MOLNÁRI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. május 29-én MEGTARTOTT SORON KÖVETKEZŐ NYILT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL Határozatok: Sorszáma: Kódja: 45/2013. C 1 46/2013. C 1 47/2013.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottsága 2016. június 28-án 17 óra 30 perckor Ercsi Város Önkormányzat Polgármesteri

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Felelős: Jobb Gyula polgármester Határidő: azonnal

JEGYZŐKÖNYV. Felelős: Jobb Gyula polgármester Határidő: azonnal JEGYZŐKÖNYV Készült Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. január 18. napján 8.00 órakor a Polgármesteri Hivatal Dísztermében megtartott rendkívüli nyílt testületi üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. április 29.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2015. április 29-én 13.00 órakor megtartott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 9-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 9-én megtartott rendkívüli üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 9-én megtartott rendkívüli üléséről Határozat Tárgya: száma: 122/2013. (X.09.) Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Porva Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2013. május 13-án 17.30 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Porva Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2013. május 13-án 17.30 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült: Porva Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2013. május 13-án 17.30 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésén. Az ülés helye: Porva Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

Rimóc Község Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Rimóc Község Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Rimóc Község Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2013. augusztus 1.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Rimóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 1-én 18.00

Részletesebben

Községi Önkormányzat Kóspallag

Községi Önkormányzat Kóspallag Községi Önkormányzat Kóspallag J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kóspallag Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 3-án (szerda) 12.00 órakor kezdődő RENDKÍVÜLI testületi üléséről. Az ülés

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testületének október 22-én megtartott alakuló üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testületének október 22-én megtartott alakuló üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 22-én megtartott alakuló üléséről. Határozat száma: Tárgya: 112/2014.( X.22.) Szavazatszámláló Bizottság választása titkos

Részletesebben

Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu

Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 6-8/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 07. napján (csütörtök)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vál Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó terem

JEGYZŐKÖNYV. Vál Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó terem JEGYZŐKÖNYV Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete és Kajászó Község Önkormányzat Képviselő-testületeinek 2013. október 29-i együttes üléséről Helye: Vál Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2012. szeptember 27-én megtartott soron kívüli üléséről. Az ülés helye: Városháza földszinti nagyterme. Jelen vannak: Kovács Mihály

Részletesebben

FEJÉR MEGYE CSÁKVÁRI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS

FEJÉR MEGYE CSÁKVÁRI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS FEJÉR MEGYE CSÁKVÁRI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS Ikt. szám: J e g y z ő k ö n y v a Csákvári Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2015. április 14-én megtartott nyilvános üléséről Határozatok: 13/2015.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata képviselő testülete 2013.július 03. napján megtartott rendkívüli ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata képviselő testülete 2013.július 03. napján megtartott rendkívüli ülésén. Szakáld Közésg Önkormányzata Képviselő testülete 3596 Szakáld, Aradi u. 4 Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata képviselő testülete 2013.július 03. napján megtartott rendkívüli ülésén. Jelen

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 20.-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 20.-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 20.-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 16-17 /2012. (II. 20.) számú határozatok.

Részletesebben

Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. február 28-án, 18 órakor az Önkormányzati Hivatal üléstermében megtartott üléséről.

Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. február 28-án, 18 órakor az Önkormányzati Hivatal üléstermében megtartott üléséről. Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9144 Kóny, Rákóczi u. 30. Tel.: 96/280-140. Szám: 1-4/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. február 28-án,

Részletesebben

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április 15- i nyílt ülésének jegyzőkönyve

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április 15- i nyílt ülésének jegyzőkönyve 4/2013. Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április 15- i nyílt ülésének jegyzőkönyve Tartalmazza: 28/2013. (IV.15.) számú határozatot a Vasivíz Zrt-vel kötendő bérleti-üzemeltetési szerződés

Részletesebben

Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 27-én megtartott ülésének. T á r g y s o r o z a t a

Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 27-én megtartott ülésének. T á r g y s o r o z a t a Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. augusztus 27-én megtartott ülésének a, jegyzőkönyve b, tárgysorozata c, határozatai: 85-86 d, rendelete: T á r g y s o r o z a t a 1.) Nyírparasznya

Részletesebben

A polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 7 fős testület 6 tagja jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja.

A polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 7 fős testület 6 tagja jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. J e g y z ő k ö n y v Készült: Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. július 26.-án, az önkormányzat házasságkötő termében 10 órai kezdettel megtartott, soron kívüli nyilvános üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült 2011. augusztus 16. napján 18 00 órakor, Sződ Község Faluházában megtartott Sződ Község Képviselő-testületének, Keszeg Község Képviselő-testületének és Csörög Község

Részletesebben