11/2008. (V. 29.) 172/2008. (V. 28.) 173/2008. (V. 28.) 174/2008. (V. 28.) 175/2008. (V. 28.) 176/2008. (V. 28.) 177/2008. (V. 28.) 178/2008. (V. 28.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "11/2008. (V. 29.) 172/2008. (V. 28.) 173/2008. (V. 28.) 174/2008. (V. 28.) 175/2008. (V. 28.) 176/2008. (V. 28.) 177/2008. (V. 28.) 178/2008. (V. 28."

Átírás

1 Etyek Község 11/2008. (V. 29.) sz. rendelete 172/2008. (V. 28.) sz. Képviselő-testületi határozata 173/2008. (V. 28.) sz. Képviselő-testületi határozata 174/2008. (V. 28.) sz. Képviselő-testületi határozata 175/2008. (V. 28.) sz. Képviselő-testületi határozata 176/2008. (V. 28.) sz. Képviselő-testületi határozata 177/2008. (V. 28.) sz. Képviselő-testületi határozata 178/2008. (V. 28.) sz. Képviselő-testületi határozata 179/2008. (V. 28.) sz. Képviselő-testületi határozata 180/2008. (V. 28.) sz. Képviselő-testületi határozata 181/2008. (V. 28.) sz. Képviselő-testületi határozata 182/2008. (V. 28.) sz. Képviselő-testületi határozata 183/2008. (V. 28.) sz. Képviselő-testületi határozata 184/2008. (V. 28.) sz. Képviselő-testületi határozata 185/2008. (V. 28.) sz. Képviselő-testületi határozata 186/2008. (V. 28.) sz. Képviselő-testületi határozata 187/2008. (V. 28.) sz. Képviselő-testületi határozata 188/2008. (V. 28.) sz. Képviselő-testületi határozata 189/2008. (V. 28.) sz. Képviselő-testületi határozata 190/2008. (V. 28.) sz. Képviselő-testületi határozata 191/2008. (V. 28.) sz. Képviselő-testületi határozata 192/2008. (V. 28.) sz. Képviselő-testületi határozata 193/2008. (V. 28.) sz. Képviselő-testületi határozata 194/2008. (V. 28.) sz. Képviselő-testületi határozata 195/2008. (V. 28.) sz. Képviselő-testületi határozata 196/2008. (V. 28.) sz. Képviselő-testületi határozata 1

2 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Etyek Község Önkormányzat Képviselő-testületének május 28. napján, szerdán megtartott nyílt üléséről. Napirend: A jegyzőkönyvben megszavazott napirendi pontok szerint 2

3 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Etyek Község Önkormányzat Képviselő-testületének május 28-én megtartott soros nyílt ülésén. Az ülés helye: Etyek Község Önkormányzat Tanácskozó terme Etyek, Körpince köz 4. Jelen vannak: Juhász László polgármester Kollárné Papp Ildikó alpolgármester Csapó Lajosné dr. Gasparik Zoltán Gáll Imréné dr. Gyurkócza Bendegúzné Horváth János Lucza Gyula Szabó Erika Till Mihály Zólyomi Péter Képviselő-testület tagjai Igazoltan van távol: Bauerné Hell Ilona Tanácskozási joggal meghívottként van jelen: Erki Valéria jegyző Meghívottként van jelen: Palotai Zsuzsanna szervezési csoportvezető Nagyné Dr. Csíki Adél igazgatási csoportvezető Juhász László polgármester köszönti a megjelenteket. A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy 10 fő van jelen. Gáll Imréné dr. késni fog, Bauerné Hell Ilona igazoltan van távol. A Képviselő-testület határozatképes. /jelenléti ív csatolva./ Juhász László polgármester javaslatot tesz a jegyzőkönyv-hitelesítők személyére. Jegyzőkönyv-hitelesítőnek Szabó Erika és Horváth János képviselőket javasolja. Továbbá javaslatot tesz a napirendi pontokra a következő változásokkal: 2. számú napirendi pont kiegészül a zárt ülésen hozott határozatokkal és az átruházott hatáskörben hozott intézkedésekkel. 4. napirendi pont egy interpelláció, Zólyomi Pétertől érkezett levél. Javasolja felvenni a Pénzügyi, Ügyrendi, Összeférhetetlenségi és Vagyonnyilatkozatokat Vizsgáló Bizottság 352. számú előterjesztését. A Közoktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság számú előterjesztését javasolja úgy módosítani, hogy a Pénzügyi, Ügyrendi, Összeférhetetlenségi és Vagyonnyilatkozatokat Vizsgáló Bizottság előterjesztéseinél szerepeljen, mivel ők tárgyalták. Javasolja levenni a Közoktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság 129. számú előterjesztését, amit majd a következő ülés tárgyal. Javasolja felvenni a Vállalkozói és Pályázati Bizottság 216. számú előterjesztését. 3

4 A Pénzügyi, Ügyrendi, Összeférhetetlenségi és Vagyonnyilatkozatokat Vizsgáló Bizottság 350. számú előterjesztését a zárt ülés tárgyalja. Gyurkócza Bendegúzné: Az eskütételnél az alpolgármester asszony eskütételét is meg kellene tenni. Képviselők előtt kellene eskütételt tennie. Erki Valéria jegyző: Elő fogjuk készíteni. Juhász László polgármester javasolja felvenni plusz napirendnek az alpolgármester eskütételét. Több hozzászólás nem lévén a polgármester szavazásra bocsátja a jegyzőkönyv-hitelesítőkre és a módosított napirendekre tett javaslatot. A Képviselő-testület határozathozatal nélkül 10 igen szavazattal a jegyzőkönyvhitelesítőkre és a napirendekre tett javaslatot elfogadja. Juhász László polgármester a napirendek tárgyalása előtt bemutatja a Polgármesteri Hivatal két új csoportvezetőjét: igazgatási csoportvezető Nagyné dr. Csíki Adél szervezési csoportvezető Palotai Zsuzsanna. 1. napirend Tárgy: Beszámoló a polgármester két ülés között végzett munkájáról. /Beszámoló írásban csatolva/ Juhász László polgármester szóban tájékoztat, a zárt ülésen hozott döntéseink és a bizottságok átalakítása megtörtént. Átruházott hatáskörben hozott intézkedések: 1. Botpusztai csatornatisztítás Ft összegben történt a költségvetés tartalékalap terhére. 2. Magyar-kút -hoz fűződő pályázatunk beadásához szükséges volt rehabilitációs szakvizsgánként nyilatkozatra, ami Ft összegben került kifizetésre. Két ülés közötti beszámolót, illetve a lejárt határidejű határozatokat megkapta mindenki. Kérem a testület kérdéseit, hozzászólásait. Hozzászólások: Till Mihály: A lejárt határidejű határozatok 5. pontjában Loyd Anna kérelme. Zavar, hogy ez ügyben nem történik semmi. Juhász László polgármester: Holnap 9 órára leszünk ott a Fejérvízzel és a Közútkezelővel. Till Mihály: Kérésem, sürgősen lépjünk ez ügyben, mert ez halaszthatatlan ügy. A 22. pont ugyanebben a témában Kozma Imre kérelme. Ott fel kell szedni azt a bizonyos csövet, amire nem volt engedélye, kérdem mi történt ez ügyben? Juhász László polgármester: Itt a kiértesítés megtörtént. A csövet még nem szedte fel. Till Mihály: Kérésem ezt is sürgősen meg kell tenni, mert a szomszédok jelezték, illetve kérdezték mi van ezzel kapcsolatban. A 30. pont Botpuszta, katonai lakótelep csatorna 4

5 kiépítése, ami kínos. A Tau-Bau csinálja a csatorna hálózatot, a telkekre a beállásokat a Kft megcsinálta, itt gondolok az Ajtócentrumra és a Fehér Tibi telkére. Ott hogy megy a kiváltás? Tehát van egy gerinc, kinek a pénzének a terhére megy az, hogy rákössenek az új gerincre? Juhász László polgármester: Ez nem a mi pénzünkből megy, nem a mi terhünkre építik ki a csatornát. De majd megkérdezem, hogy ki fizeti. Till Mihály: A két gerinc közti összekötést ki fogja megcsinálni? Vagy ki fogja fizetni? Ezt is tőlem kérdezték. Tulajdonképpen itt egy működő csatorna volt, ami ki lett vágva. Szerintem még egyszer a tulajdonosoknak nem lehet fizetni. Juhász László polgármester: A csatorna egy olyan működő csatorma volt, amit a Fejérvíz át sem vett üzemeltetésre. Gyanítom, hogy ezek illegális rákötések voltak. Gyurkócza Bendegúzné: Az volt a régi, amit a Máté Miklós újított fel. Till Mihály: Tehát, ha ez lebonyolódik mi nem tudjuk, hogy igazából ki fogja fizetni. Erki Valéria jegyző: A szerződés, ami köttetett, az úgy szólt, hogy akik rá akarnak kötni, azoknak fizetni kell, addig míg össze nem jön az összeg amibe ez került. Zólyomi Péter: A beszámolóra szeretnék rákérdezni. Örömmel látom, hogy találkoztál a Talentis képviselőivel. A múltkori testületi ülésen azt a feladatot kapta a testülettől a polgármester, hogy próbálja meg előkészíteni a megegyezést a Tálentissel. Mi történt ez ügyben?. A Május 7-ei tárgyalás, az egészségház beruházásáról, mi volt ennek a részlete? Milyen építkezés folyik Dávidmajorban? Kopcsik Istvánnal való találkozóról szeretnék többet tudni. Juhász László polgármester: Nagy Zsoltot tájékoztattam a tárgyalások hogyan fognak tovább haladni a testületi határozat szerint. Nem tetszett neki ez a határozat, de mondtam, hogy ennek függvényében kell előrehaladni. Zólyomi Péter: Szeretnék még az utolsó bekezdésről is hallani, a társulásról, ami velük is kapcsolatos. Juhász László polgármester: Zsámertnek adósságai vannak, működéséből kifolyólag. Ezt az adósságot finanszírozná meg a Talentis egy adomány formájában. De cserében ők azt szeretnék, az alapszabály módosulna úgy, hogy a döntésekhez nem kell együttes döntés, hanem tulajdoni rész arányában történjen ez. Ez azt eredményezné, hogy jelentősen lecsökkenne a beleszólásunk. Gyakorlatilag a jogainkat nem tudnánk érvényesíteni ezután. Elnapoltuk ezt a döntést. Visszatérve az előző kérdésekhez: Nagy Tamás Úrral arról beszéltünk, hogy nem látszik megoldódni a Református Egyház területe a szennyezettség szempontjából, mert nem kapjuk meg azt a választ a Hatóságtól, amin előírja azt, hogy milyen mentesítést kell ott végeznünk. Nem mindegy, hogy 150 köbmétert kell kiszednünk, vagy monitoring kutakat fúrunk. Megerősített, a befektetési szándékai megvannak az egészségház építésére. Megerősítette azt a javaslatot, hogy ahol a védőnők, fogorvos és az orvosok lennének, ezt a részt átadnák jelképes összegért hosszútávon az Önkormányzatnak. Az érdekük, hogy a gyógyszertár működhessen ebben az épületben. 5

6 Dávidmajori építkezés: A Tálentis néhány magtárt megvett, felújították. Úgy nevezett csapatépítő tréningeket szerveznek oda. Kopcsik Istvánnal való tárgyalás: Azért találkoztam Kopcsik Úrral, egy információért, lát-e lehetőséget arra, hogy hosszútávon béreljünk tőle óvodának, vagy akár iskolának helyiségeket. Ez nekik is egy jó üzlet lenne, de most pillanatnyilag bizonytalan az iskola helyzete, június végén dől el, hogy megmarad az iskola épülete vagy sem. Till Mihály: Az Ötház utcai táblák kihelyezése. Mért nem történt meg a kihelyezésük? Juhász László polgármester: Múlt héten jött meg az a levél, amivel megkérdeztük, hogy hová milyen táblákat kell kihelyezni. Több hozzászólás nem lévén a polgármester szavazásra bocsátja a két ülés közötti munkáról szóló beszámoló határozati javaslatát. A Képviselő-testület 10 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 172/2008. (V.28.) számú határozata Tárgy: Beszámoló a Polgármester két ülés között végzett munkájáról Etyek Község Önkormányzat Képviselő testülete a Polgármester két ülés között végzett munkájáról szóló beszámolót elfogadja. Határidő: Haladéktalanul A polgármester szavazásra bocsátja a lejárt határidejű Képviselő-testületi határozatok határozati javaslatát. A Képviselő-testület 10 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 173/2008. (V. 28.) számú határozata Tárgy: a lejárt határidejű Képviselő-testületi határozatok végrehajtása Etyek Község Önkormányzat Képviselő testülete1.a 78/2008./III.27./számú határozat végrehajtási határidejét június 15-ére módosítja. 2.A 79/2008./III.27./ számú határozat végrehajtási határidejét június 15-ére módosítja. 3.A 95/2008./III.27./ számú határozat végrehajtási határidejét június 15-ére módosítja. 4.A 107/2008./III.27./ számú határozat végrehajtási határidejét július 30-ára módosítja. 5.A 121/2008./IV.16./ számú határozat végrehajtási határidejét június 30-ára módosítja. 6.A lejárt határidejű Képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót 6

7 tudomásul veszi és elfogadja. Határidő: Haladéktalanul 2. napirend Rendeletalkotás 345. számú előterjesztés: Tárgy: évi költségvetésről szóló 4/2008.(II.13.) rendelet módosítása Erki Valéria jegyző ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. Hozzászólások: Zólyomi Péter: Jelentős összeg fog megmaradni, amit javaslok beruházásra költeni. Az Önkormányzat egyik legégetőbb problémája az Óvoda helyzetének megoldása. Ezt a problémát az Önkormányzatnak kell megoldani, ez a pénzösszeg elegendő lenne arra, hogy esetleg elkezdjük a beruházást, vagy megvizsgáljuk annak lehetőségét. A polgármester felkéri Dr. Gasparik Zoltánt a Pénzügyi, Ügyrendi, Összeférhetetlenségi és Vagyonnyilatkozatokat Vizsgáló Bizottság Elnökét, hogy ismertesse a bizottság által tárgyaltakat. Dr. Gasparik Zoltán: Az Óvoda bővítése erősen összefügg az Iskola további fejlesztésének a lehetőségével ezért a bizottság azt javasolná, hogy a két intézmény további sorsának alakulását együttessen kellene megvizsgálni. A bizottság javasolja a rendelettervezet elfogadását, illetve határozati javaslatot, hogy felhatalmazná a bizottság elnökét, hogy a Kolumbusz Iskola tekintetében az adójogi, és egyéb pénzügyek, illetve az adóhatóságtól információt gyűjtsön. Gáll Imréné dr órakor megérkezett. Dr. Gasparik Zoltán: Hatalmazza fel a testület a polgármestert, hogy tájékozódjon az óvoda, iskola működésének szakmai feltételeiről, továbbá javasolja a Képviselő-testületnek a Bizottság, hogy bízza meg a Polgármesteri Hivatalt, kérjen be árajánlatokat a konténer óvoda tekintetében. Gyurkócza Bendegúzné: Konténer óvodával kapcsolatban, ha az állami normatíva fedezné a bérleményt, akkor egy-két évig ez lenne a legjobb megoldás. Dr. Gasparik Zoltán: Ezért javasolta a bizottság a tájékozódást. Csapó Lajosné: Az óvoda bővítésének lehetőségét abban látnám, hogy az egészségházat minél előbb fel kellene építtetni, és az egészségház alkalmas lenne szerintem két csoport bővítésére. Javaslom elsősorban az egészségház építését, mert a mostani nagyon rossz állapotban van, nem alkalmas betegellátásra, utána gondolkozzunk csak az óvoda bővítésében. 7

8 Till Mihály: Támogatnám a Zoli által mondottakat. Zólyomi Péter: Az általános tartalék alapból különítsük el ezt az összeget. Dr. Gasparik Zoltán: Lehet azt mondani, hogy fejlesztési célokra az Önkormányzat átcsoportosít. Szabó Erika: Úgy emlékszem a raktár átalakításra a 4 millió forintot nem szavaztuk meg, csak azt, hogy felmérjük lehetne-e ebből valamikor csinálni valamit. Lucza Gyula: De megszavaztuk, van rá határozat. Szabó Erika: Nyilatkozott-e az alpolgármester a tiszteletdíjával kapcsolatban?. Ha nem, akkor felhívnám a figyelmet, hogy ez 1 millió forinttal terhelné a költségvetést, és ez kb. 8 civil szervezet éves támogatása. Több hozzászólás nem lévén a polgármester szavazásra bocsátja a rendelet módosítását. A Képviselő-testület 11 igen szavazattal a következő rendeletet alkotta. 11/2008. (V.29.) számú rendelete A évi költségvetés megállapításáról szóló 4/2008.(II.13.) számú önkormányzati rendelet módosításáról Rendelet a jegyzőkönyv melléklete. A Képviselő-testület 11 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 174/2008. (V. 28.) számú határozata Tárgy: évi költségvetésről szóló 4/2008. (II.13) rendelet módosítása kapcsán teendő intézkedések Etyek Község Önkormányzat Képviselő testülete, 1./ Felhatalmazza dr. Gasparik Zoltánt, hogy a Kolumbusz iskola tekintetében az adójogi, és egyéb pénzügyek, valamint az ingatlant terhelő tartozások megvizsgálására, és ezzel kapcsolatosan az adóhatóságoktól információ gyűjtésre, az óvodai célra történő megvalósítás érdekében. 2./ Felhatalmazza a Polgármestert, hogy tájékozódjon az óvoda, iskola működésének szakmai feltételeiről. 3./ Felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy kérjen be árajánlatokat a konténer óvoda tekintetében. 4./ Az általános tartalékból 35 millió Ft összeget átcsoportosít a céltartalékba fejlesztési keret címén. Határidő: június 30. Felelős: 1. dr. Gasparik Zoltán 2.;3. Polgármester 8

9 3. napirend Tárgy: Juhász Endre és Miksa Zoltán külső bizottsági tagok eskütétele Juhász László polgármester felkéri Juhász Endrét és Miksa Zoltánt az eskütételre. Juhász Endre a Vállalkozói és Pályázati Bizottság külsős tagja. Miksa Zoltán a Településfejlesztési, Működtetési és Vagyongazdálkodási Bizottság külsős tagja. Tárgy: Kollárné Papp Ildikó alpolgármester eskütétele Juhász László polgármester felkéri Kollárné Papp Ildikó alpolgármestert az eskütételre. 4. napirend Tárgy: Interpelláció Juhász László polgármester felolvassa Zólyomi Péter képviselő által beadott írásos interpellációt. Polgármester az első kérdésre válaszolva közli, hogy a kátyúzás még nem kezdődött el. Volt egy-két hely, ahol elkerülhetetlen volt, hogy megcsináljuk. Egyik dolgozónak volt magánakciója is ezzel kapcsolatban, idegesítette a CBA előtt a kátyú és betömködte ezt a lyukat. Két fizikai dolgozó van, aki parkfenntartással, szemetesek ürítésével, közterek tisztántartásával, mindenféle munkával, csőtöréssel, ami nap mint nap zajlik a faluban, tehát kevés azaz idő, amit a kátyúzásra rá lehetne szánni. Nem nagyon fér bele a munkavégzésükbe. Hozzászólások: Zólyomi Péter: Ezt a feladatot, munkát nem a dolgozókra kell hárítani. Ennek a falunak van polgármestere és jegyzője. Legyenek ennek a falunak gazdái, a Polgármesteri Hivatalnak vezetői. Ne próbálják a felelősséget mindig áttolni a dolgozókra. A munkáért a vezetők a felelősek és nem a dolgozók. Juhász László polgármester: Hogy a hivatal milyen keretek között dolgozik, azt mi döntjük el. Till Mihály: Nem tudom elfogadni azt a választ, hogy nem fér bele a munkájukba. Nem hiszem, hogy erre nincs idő. Tessék felügyelni őket, hogy kidolgozzák-e a napi órát, mert jönnek a visszajelzések, hogy itt láttuk őket, meg ott, ahol semmi keresnivalójuk nincs. Juhász László polgármester: Nincs olyan ember, aki egész nap azt figyeli, hogy mit csinálnak a dolgozók, hiszen az ügyintézőnek a hivatalban más egyéb elfoglaltsága is van, papírmunka stb. 9

10 Zólyomi Péter: Ha ezek a határozatok megvalósíthatatlanok, akkor kérem terjesszétek elő, de ezeket a problémákat mindenféleképpen meg kell oldani, gazdájának kell, hogy legyen. Ha látod, hogy ezek a feladatok nem mennek, tegyünk rá előterjesztéseket, tegyünk lépéseket. Erki Valéria jegyző: A fizikai alkalmazottakkal kapcsolatosan azt tudom mondani, hogy a szervezési csoportvezetőhöz tartoznak. Valóban nem megoldott az embereknek az irányítása. Én erre még egyelőre nem találtam megoldást. Dr. Gasparik Zoltán: Egyetértek a Péter felvetésével, habár a testület úgy döntött, hogy saját kivitelben kellene ezt a munkát megoldani. De a testület javaslatot tehet arra is, hogy erre az időszakra még a kátyúzás folyik plusz dolgozókat lehetne felvenni, vagy adja ki az egész tevékenységet vállalkozásba. Több hozzászólás nem lévén a polgármester szavazásra bocsátja az interpellációra adott válaszát. Aki elfogadja kérem szavazzon. A Képviselő-testület határozathozatal nélkül 8 igen és 3 nem szavazattal elfogadja a polgármester válaszát. 5. napirend 352. számú előterjesztés Tárgy: Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás áthidaló hitelfelvétele Juhász László polgármester ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. Kéri a hozzászólásokat. Hozzászólások: Gáll Imréné dr.: Az előterjesztésben az érintett után javaslom, írjuk csak be azokat a településeket, akik az érintettek, mert ebből vita lehet a későbbiek során. Több hozzászólás nem lévén a polgármester a módosított határozati javaslatot szavazásra bocsátja. A Képviselő-testület 11 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 175/2008. (V. 28.) számú határozata Tárgy: Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás áthidaló hitelfelvétele Etyek Község Önkormányzat Képviselő testülete a Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulásnak a GVOP számú pályázatának lezárásához szükséges 100 millió forint áthidaló hitel felvételéhez a feladat ellátásában érintett (Bodmér, Gánt, Óbarok, Szár, Újbarok, Vál, Vértesacsa) önkormányzatok kezességvállalása mellett hozzájárul. Határidő: Haladéktalanul 10

11 6. napirend 130. számú előterjesztés Tárgy: Sportegyesület együttműködési megállapodása Juhász László polgármester felkéri Gyurkócza Bendegúznét a Közoktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság tagját - Bauerné Hell Ilona elnök távolléte miatt ismertesse az előterjesztésben foglaltakat. Gyurkócza Bendegúzné bizottsági tag ismerteti a bizottság által tárgyaltakat. Hozzászólás nem lévén, polgármester felteszi szavazásra a határozati javaslat A pontját. A Képviselő-testület 10 igen és 1 tartózkodással a következő határozatot hozta: 176/2008. (V. 28.) számú határozata Tárgy: Sportegyesülettel Együttműködési megállapodás 1./ Etyek Község Önkormányzat Képviselő testülete a Sportegyesülettel kötendő Együttműködési Megállapodást a következő módosításokkal elfogadja: - az Együttműködési megállapodás III. pontjában a Sportegyesület éves költségvetési koncepciót készít 2008.november 5-éig - Végleges költségvetést készít január 15-éig 2./ Az Együttműködési Megállapodás aláírásának feltétele a Támogatási Szerződés 3. bekezdésében a támogató részére készítendő beszámoló és elszámolás határidejének január 31-ére módosítása. Határidő: június napirend 132. számú előterjesztés Tárgy: Webetyek Egyesület Alapszabály tervezete Juhász László polgármester felkéri Gyurkócza Bendegúzné bizottsági tagot, hogy ismertesse az előterjesztésben foglaltakat. Gyurkócza Bendegúzné ismerteti az előterjesztést és várja a hozzászólásokat a tervezettel kapcsolatban. Hozzászólások: Zólyomi Péter: Ha jól tudom a Borút pályázott erre a fejlesztésre, de az Önkormányzat volt a finanszírozó. 11

12 Gyurkócza Bendegúzné: Úgy pályázott a Borút, hogy az önrészt az Önkormányzat finanszírozza. Zólyomi Péter: Szeretnék egy végleges elszámolást. Hogyan rendeződtek el a dolgok. Gyurkócza Bendegúzné: Az folyamatban van még. Nincsen még vége. Erki Valéria jegyző: A határozati javaslatot ki kell egészíteni egy 3. ponttal. Készüljön elszámolás az Önkormányzati támogatásról a pályázat lezárását követően. Zólyomi Péter: Az Önkormányzat a Borútnak utalt pénzt, amit a Borútnak vissza kell utalni az Önkormányzat számlájára. Ez valahol a bevételeink között meg fog jelenni. Dr. Gasparik Zoltán: Minden átadott pénzeszköznek egyszer vissza kell jönni, valahol meg kell, hogy jelenjen évi költségvetésnél ennek szerepelnie kell. Több hozzászólás nem lévén a polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. A Képviselő-testület 10 igen és 1 nem szavazattal a következő határozatot hozta: 177/2008. (V. 28.) számú határozata Tárgy: Webetyek Egyesület Alapszabály tervezete 1./ Etyek Község Önkormányzat Képviselő testülete az etyek.hu működtetésére létrejövő egyesület tagjainak sorába kíván lépni. Tagsági képviselettel a Polgármestert bízza meg. A Képviselő Testület az Alapszabály tervezet tartalmával egyetért. 2./ Felhatalmazza a Polgármestert, hogy folytasson tárgyalásokat az egyesület és az Önkormányzat között, az etyek.hu domain-név alatti tárhely működtetésének szabályairól. 3./ Készüljön elszámolás az önkormányzati támogatásról a pályázat lezárását követően. Határidő: Haladéktalanul 8. napirend számú előterjesztés Tárgy: Pályázati sorrendiség megállapítása Juhász László polgármester felkéri Zólyomi Pétert a Vállalkozói és Pályázati Bizottság Elnökét ismertesse az előterjesztésben foglaltakat. Zólyomi Péter ismerteti a bizottság által tárgyaltakat. A bizottság fenntartja ezt a pályázati sorrendiséget, és kéri a Képviselő-testület jóváhagyását. Hozzászólások: Juhász László polgármester: Ezzel kapcsolatban javasolnám a 2. pont elhagyását, és árajánlatot kellene bekérni a sorrendiség alapján. 12

13 Zólyomi Péter: Ki kellene egészíteni a határozati javaslatot azzal, hogy a Hivatal kérjen konkrét árajánlatokat a tervek elkészítésére, melyről folyamatosan a Képviselő-testületet tájékoztatni kell. Több hozzászólás nem lévén a polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. A Képviselő-testület 11 szavazattal a következő határozatot hozta: 178/2008. (V. 28.) számú határozata Tárgy: Pályázati sorrendiség megállapítása Etyek Község Önkormányzat Képviselő testülete: 1./ Önkormányzati célok pályázati részvétellel való megvalósítását a határozat mellékletét képező pályázati sorrendiséget tartalmazó kiírás figyelembevételéhez fogadja el. 2./ A Hivatal kérjen konkrét árajánlatokat a tervek elkészítésére, melyről folyamatosan tájékoztatni kell a Képviselő-testületet. 3./ Azokat a célokat, amelyek az önkormányzat anyagi erőfeszítése nélkül megvalósulhatnak, a sorrendiség figyelembe vétele nélkül tárgyalja. 4./ Felkéri a Polgármestert, hogy a belterületi utak felméréséről készült dokumentáció alapján tegyen javaslatot utak felújításának sorrendiségével kapcsolatban. Határidő: a pályázati kiírások szerint 9. napirend 213. számú előterjesztés Tárgy: Új pályázati kiírások Juhász László polgármester felkéri Zólyomi Pétert a bizottság elnökét, ismertesse az előterjesztésben foglaltakat. Zólyomi Péter ismerteti a bizottság által tárgyaltakat. Hozzászólás nem lévén a polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslat kiegészített A változatát. A Képviselő-testület 11 igen szavazattal a következő határozatot hozta: Tárgy: Új pályázati kiírások 179/2008. (V. 28.) számú határozata Etyek Község Önkormányzat Képviselő testülete: 13

14 Az OPTI Országos Pályázati Tanácsadó Irodával a kapcsolatot nem kívánja felvenni. Felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy levélben tájékoztassa az ajánlat tevő céget, hogy az önkormányzat kizárólag sikerdíjas ajánlatokat fogad el. Határidő: Haladéktalanul 10. napirend 214. számú előterjesztés Tárgy: Az akadálymentesítési pályázattal kapcsolatos műszaki vezetői árajánlat értékelése, és a kivitelezésre összeállított árajánlat-bekérő áttekintése A Polgármester felkéri Zólyomi Pétert a bizottság elnökét ismertesse az előterjesztésben foglaltakat. Zólyomi Péter ismerteti a bizottság által tárgyaltakat és javasoltakat. Lucza Gyula Településfejlesztési, Működtetési és Vagyongazdálkodási Bizottság elnöke is ismerteti a bizottság által tárgyaltakat és javasoltakat. Polgármester szavazásra bocsátja a módosított határozati javaslatot. A Képviselő-testület 9 igen és 2 nem szavazattal a következő határozatot hozta: 180/2008. (V. 28.) számú határozata Tárgy: Az akadálymentesítési pályázattal kapcsolatos műszaki vezetői árajánlat értékelése, és a kivitelezésre összeállított árajánlat-bekérő áttekintése Etyek Község Önkormányzat Képviselő testülete: 1./ A Polgármesteri Hivatal akadálymentesítésének kivitelezésére kiírt ajánlattételi felhívást a határozat mellékletét képező dokumentáció alapján elfogadja. 2./ Az ajánlattételi eljárás lefolytatása (ajánlatok bontása, hiánypótlás szükségességének megállapítása, javaslat a kivitelező kiválasztására) 3 tagú ideiglenes bizottságot alakít, mely tagjainak megválasztja: - a Polgármestert - a Vállalkozói és Pályázati Bizottság elnökét - a Településfejlesztési, Működtetési és Vagyongazdálkodási Bizottság elnökét 3./ A beérkezett árajánlat alapján az akadálymentesítési kivitelezés műszaki ellenőri feladataira megbízza Witzl Györgyöt. Árajánlatát a pályázati keret terhére bruttó ,-Ft összegben elfogadja. Megbízza a polgármestert, hogy az önkormányzat jogásza által véleményezett vállalkozási szerződést aláírja. Határidő: 1. pont: Haladéktalanul 2. pont: június pont: június 15. Felelős: 1. pont: Jegyző 2. pont: Polgármester, bizottsági elnökök 14

15 11. napirend 3. pont: Polgármester 215. számú előterjesztés Tárgy: Beszámoló a folyamatban lévő pályázatokról Zólyomi Péter ismerteti a beszámolót, ami csak tájékoztató jellegű. 12. napirend 216. számú előterjesztés Tárgy: Segítő Kéz Szociális Intézményfenntartó Társulás épület-felújításának terveztetése Zólyomi Péter ismerteti az előterjesztésben foglaltakat, ami egy tervezés lenne. Kérdés nem merült fel az előterjesztéssel kapcsolatban, ezért a polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. A Képviselő-testület 11 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 181/2008. (V. 28.) számú határozata Tárgy: A Segítő Kéz Szociális Intézményfenntartó Társulás épület-felújításának terveztetése Etyek Község Önkormányzat Képviselő testülete: 1./ A KDOP A számú pályázat beadásához szükséges engedélyezési tervek elkészítésére árajánlatot kér be. 2./ Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a legkedvezőbb ajánlattevővel a tervezési szerződést megkösse, a tervek engedélyezési eljárásának minél előbbi elindításának érdekében. 3./ A tervezési szerződés díját a pályázati keret terhére biztosítja. Határidő: Haladéktalanul 13. napirend számú előterjesztés Tárgy: ÁMK német nemzetiségi nyelvoktatás átszervezéséből adódó kieső bevételek pótlása Gasparik Zoltán a Pénzügyi, Ügyrendi, Összeférhetetlenségi és Vagyonnyilatkozatokat Vizsgáló Bizottság elnöke ismerteti a bizottság által javasoltakat. Hozzászólás nem lévén a polgármester szavazásra bocsátja a Pénzügyi Bizottság határozati javaslatát. Két fő hiányzik. 15

16 A Képviselő-testület 9 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 182/2008. (V. 28.) számú határozata Tárgy: ÁMK német nemzetiségi nyelvoktatás átszervezéséből adódó kieső bevételek pótlása Etyek Község Önkormányzat Képviselő testülete felkéri a Magyar-kút ÁMK intézményvezetőjét, hogy készítsen kimutatást a német nemzetiségi nyelvoktatás átszervezéséből adódó költségvetést érintő tételek hatásáról. Határidő: júniusi Képviselő-testületi ülés Felelős: Magyar-kút ÁMK intézményvezető 14. napirend számú előterjesztés Tárgy: Szennyvíztisztító évi beruházási javaslata Dr. Gasparik Zoltán bizottsági elnök ismerteti az előterjesztést. A bizottság a határozati javaslat A változatát javasolja elfogadásra a Képviselő-testületnek. Lucza Gyula Településfejlesztési Bizottság elnöke is ismerteti a bizottság által javasoltakat. Hozzászólás nem lévén a polgármester javasolja elfogadni a határozati javaslat A változatát, melyet szavazásra bocsát. A Képviselő-testület 8 igen és 1 tartózkodással a következő határozatot hozta: 183/2008. (V. 28.) számú határozata Tárgy: Szenyvíztisztító évi beruházási javaslata Etyek Község Önkormányzat Képviselő testülete egyetért a tartalék szivattyúk beszerzésével és az átemelők kapubővítésével a költségvetésbe a beruházási kiadások előirányzata terhére a halaszthatatlan és indokolt fejlesztésekre ,- forint összeget biztosít. Felhatalmazza a Polgármestert a ,- bruttó összegű vállalkozási szerződés aláírására. Határidő: Szerződéskötésre június napirend 343. számú előterjesztés Tárgy: Kulturált, Egészséges Etyekért Közalapítvány működésének és évi gazdálkodásának áttekintése 16

17 Dr. Gasparik Zoltán bizottsági elnök ismerteti a bizottság által javasoltakat. Egy fő visszajött. Hozzászólás nem lévén a polgármester szavazásra bocsátja a Pénzügyi Bizottság határozati javaslatában foglaltakat. A Képviselő-testület 10 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 184/2008. (V. 28.) számú határozata Tárgy: Kulturált Egészséges Etyekért Közalapítvány működésének és évi gazdálkodásának áttekintése Etyek Község Önkormányzat Képviselő testülete, 1./ Elfogadja a Kultúrált Egészséges Etyekért Közalapítvány beszámolóját, és köszönetét fejezi ki a kuratórium tagjainak munkájáért. 2./ Felhatalmazza a Polgármestert, hogy tegyen javaslatot a kuratórium tagság létszámának feltöltésére. 3./ Felkéri a kuratórium elnökét, hogy a Közalapítvány mérlegében szereplő ezer forint beruházás átadása-átvétele történjen meg. Határidő: 1./ kiértesítésre június / júniusi Képviselő-testületi ülés 3./ szeptember 30. Felelős: 2./ Polgármester 3./ Kuratórium elnöke 16. napirend 344. számú előterjesztés Tárgy: Katasztrófa Alaphoz való csatlakozás Dr. Gasparik Zoltán ismerteti a bizottság által javasolt B változat elfogadását. 1 fő megérkezett. Polgármester szavazásra bocsátja a Pénzügyi Bizottság által javasolt határozati javaslatot. A Képviselő-testület 9 igen és 2 tartózkodással a következő határozatot hozta: 185/2008. (V. 28.) számú határozata Tárgy: Katasztrófa Alaphoz való csatlakozás Etyek Község Önkormányzat Képviselő testülete a Katasztrófa Alaphoz való csatlakozást nem támogatja. 17

9/2008.(IV. 30.) 123/2008. (IV. 29.) 124/2008. (IV.

9/2008.(IV. 30.) 123/2008. (IV. 29.) 124/2008. (IV. Etyek Község 9/2008.(IV. 30.) rendelete 123/2008. (IV. 29.) Képviselő-testületi határozata 124/2008. (IV. 29.) Képviselő-testületi határozata 125/2008. (IV. 29.) Képviselő-testületi határozata 126/2008.

Részletesebben

Etyek Község 1/2009. (I. 29.) rendelete 3/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 4/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 5/2009. (I.

Etyek Község 1/2009. (I. 29.) rendelete 3/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 4/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 5/2009. (I. Etyek Község 1/2009. (I. 29.) rendelete 3/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 4/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 5/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 6/2009. (I. 28.)

Részletesebben

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. augusztus 29-én 17,00 órai kezdettel megtartott üléséről.

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. augusztus 29-én 17,00 órai kezdettel megtartott üléséről. Szám: 19/2013. Ö.ü. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 5 példányban Készült: Az ülés helye: 2013. augusztus 29-én 17,00 órai kezdettel megtartott üléséről. Kippkopp Óvoda és Bölcsőde Balatonkenese, Balaton

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 14-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 14-én megtartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 14-én megtartott üléséről Határozat Tárgya: száma: 133/2011.(IX.14.) Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok térképi

Részletesebben

FEJÉR MEGYE Ikt. szám: 362-7/2014 CSÁKVÁR VÁROS JEGYZŐKÖNYV

FEJÉR MEGYE Ikt. szám: 362-7/2014 CSÁKVÁR VÁROS JEGYZŐKÖNYV FEJÉR MEGYE Ikt. szám: 362-7/2014 CSÁKVÁR VÁROS JEGYZŐKÖNYV 2014. február 5-én megtartott nyilvános üléséről Rendeletek: 1/2014. (II. 06.) az önkormányzat és intézményei 2014. évi költségvetéséről 2/2014.

Részletesebben

Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 15. napján 18.00 órától megtartott üléséről

Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 15. napján 18.00 órától megtartott üléséről J E G Y ZŐKÖNYV Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 15. napján 18.00 órától megtartott üléséről Helyszín: Művelődési Ház 2135 Csörög, Arany J. u. 53. Jelen vannak: Dr. Császár

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 04-én a Városháza Dísztermében megtartott soron következő nyílt ülésének:

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 04-én a Városháza Dísztermében megtartott soron következő nyílt ülésének: 257 Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 04-én a Városháza Dísztermében megtartott soron következő nyílt ülésének: a.) tárgysorozata, b.) jegyzőkönyve, c.) határozata: 59-70-ig.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2007. szeptember 27-i üléséről Jelen vannak: l./ Tóth Ferencné polgármester 2./ dr. Berecz Botond alpolgármester 3./ Dudás Béla képviselő 4./ Kárpáti Hajnalka képviselő 5./

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült az Ecser Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 16-án 18.03 órai kezdettel megtartott soros üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült az Ecser Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 16-án 18.03 órai kezdettel megtartott soros üléséről. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült az Ecser Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 16-án 18.03 órai kezdettel megtartott soros üléséről. Ülés helye: Rábai Miklós Művelődési Ház 2233 Ecser, Bajcsy

Részletesebben

Megjelent önkormányzati képviselők: alpolgármester Balogh Edina. Varró Lajos. képviselő. képviselő. Bíró Ferenc. képviselő.

Megjelent önkormányzati képviselők: alpolgármester Balogh Edina. Varró Lajos. képviselő. képviselő. Bíró Ferenc. képviselő. Készült Arló Nagyközség Polgármesteri Hivatala tanácstermében az Arló Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestülete 2013. május 24-én megtartott nyílt üléséről Megjelent önkormányzati képviselők: Vámos Istvánné

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Péteri Község Polgármesteri Hivatalában a helyi Önkormányzat Képviselőtestületének 2008. október 8-án 18,00 órakor tartott soron kívüli ülésén. A Képviselő-testület üléséről

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült a képviselő-testület 2011. január 26-án megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült a képviselő-testület 2011. január 26-án megtartott üléséről Dunavecse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4-1/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült a képviselő-testület 2011. január 26-án megtartott üléséről Az ülés helye: Városháza ülésterme Jelen vannak: Vörös Sándor

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kóspallag Község Önkormányzatának 2012. június 25. napján megtartott testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kóspallag Község Önkormányzatának 2012. június 25. napján megtartott testületi üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kóspallag Község Önkormányzatának 2012. június 25. napján megtartott testületi üléséről. Jelen vannak: A mellékelt jelenléti ív szerint. Stefkó Imre polgármester: Köszönti

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. március 26-án 14,00 órai kezdettel megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. március 26-án 14,00 órai kezdettel megtartott üléséről. Szám: 5/2009. Ö.ü. Készült: 5 példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. március 26-án 14,00 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

18. JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. május 17-én összehívott munkatervszerinti üléséről.

18. JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. május 17-én összehívott munkatervszerinti üléséről. Szám: 572-18/2011. 18. JEGYZŐKÖNYV Készült 2011. május 17-én összehívott munkatervszerinti üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, tanácskozó terem Jelenlévők: Ónody Miklós polgármester Novozánszki

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. ÁPRILIS 25-I ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. ÁPRILIS 25-I ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. ÁPRILIS 25-I ÜLÉSÉRŐL 1 Készült: Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. április 25-én megtartott üléséről. Az

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. ÁPRILIS 29-ÉN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. ÁPRILIS 29-ÉN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL 1 a 7011 Alap, Dózsa György u. 31. 25/221-102, 25/220-370 titkar.aphiv@invitel.hu JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. ÁPRILIS 29-ÉN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL Napirendi pontok:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 21-én megtartott nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 21-én megtartott nyílt üléséről Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szám: 1/2015. Határozatok száma: 1-16/2015. (01.21.) Rendelet száma: - JEGYZŐKÖNYV 2015. január 21-én megtartott nyílt üléséről 1. Visegrád és Környéke Turisztikai

Részletesebben

Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. november 27- én (csütörtök) 10.00 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről.

Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. november 27- én (csütörtök) 10.00 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről. Szám: 1/1-207/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. november 27- én (csütörtök) 10.00 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

9. számú JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2012. május 18. napján pénteken, 16 órakor Rétság Város Polgármesteri Hivatalának 121. számú hivatalos helyiségében.

9. számú JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2012. május 18. napján pénteken, 16 órakor Rétság Város Polgármesteri Hivatalának 121. számú hivatalos helyiségében. 9. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2012. május 18. napján pénteken, 16 órakor Rétság Város Polgármesteri Hivatalának 121. számú hivatalos helyiségében. Jelen vannak: dr.katona Ernő alpolgármester dr. Szájbely

Részletesebben

1-16/2006. J e g y z ő k ö n y v Zalakomár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2006. november 28.-án 17 órakor tartott rendes üléséről

1-16/2006. J e g y z ő k ö n y v Zalakomár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2006. november 28.-án 17 órakor tartott rendes üléséről 1-16/2006. J e g y z ő k ö n y v Zalakomár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2006. november 28.-án 17 órakor tartott rendes üléséről Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme (Tavasz

Részletesebben

PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. február 26. Rendes nyílt ülés

PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. február 26. Rendes nyílt ülés 66-5 /2014. PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Rendeletek: Határozatok: 33/2014.(II.26.) 34/2014.(II.26.) 35/2014.(II.26.) 36/2014.(II.26.) 37/2014.(II.26.) 38/2014.(II.26.) 39/2014.(II.26.)

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 2013. április 24. napján megtartott nyilvános testületi ülésről. Készült: 2 eredeti példányban

Jegyzőkönyv. 2013. április 24. napján megtartott nyilvános testületi ülésről. Készült: 2 eredeti példányban Sarród Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5/2013. Jegyzőkönyv a 2013. április 24. napján megtartott nyilvános testületi ülésről Készült: 2 eredeti példányban 2 Jegyzőkönyv Készült: Sarród Község

Részletesebben

17. számú JEGYZŐKÖNYV

17. számú JEGYZŐKÖNYV Rétság Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 17/2011. sz. jegyzőkönyv 17. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2011. július 15. napján pénteken 16.00 órakor Rétság Város Polgármesteri Hivatalában megtartott Képviselő-testületi

Részletesebben

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Képviselő-testületi ülésről 2012. 06. 27. Jegyzőkönyvet készítette: Marosi Magdolna jegyzőkönyv-vezető 1 Iktatószám: 198-34/2012. Jegyzőkönyv Inárcs Községi Önkormányzat

Részletesebben

~ 237 ~ 102-14/2011. Jegyzőkönyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2011. augusztus 8.-án 17,30-kor megtartott rendkívüli üléséről.

~ 237 ~ 102-14/2011. Jegyzőkönyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2011. augusztus 8.-án 17,30-kor megtartott rendkívüli üléséről. 102-14/2011. Jegyzőkönyv Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2011. augusztus 8.-án 17,30-kor megtartott rendkívüli üléséről. Határozat száma: 176/2011.(VIII.8.) 177/2011.(VIII.8.) 178/2011.(VIII.8.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2015. február 18-án 16 órakor a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Jelenléti ív szerint

Részletesebben

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. AUGUSZTUS 28-I ÜLÉSÉNEK

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. AUGUSZTUS 28-I ÜLÉSÉNEK Ikt.szám: 26-16/2014. PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. AUGUSZTUS 28-I ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATOK SZÁMA: 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A meghívottakból jelen van: Tóthné Titz Éva jegyző, Müller Márton főtanácsos, Páhi Magdolna Választási Bizottság Elnöke.

Jegyzőkönyv. A meghívottakból jelen van: Tóthné Titz Éva jegyző, Müller Márton főtanácsos, Páhi Magdolna Választási Bizottság Elnöke. Szám: 1/3/5/2013. Jegyzőkönyv Készült: Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 25-én (hétfőn) 16.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Községháza Szontágh

Részletesebben

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 27-ei testületi üléséről készült jegyzőkönyv

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 27-ei testületi üléséről készült jegyzőkönyv Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 27-ei testületi üléséről készült jegyzőkönyv napirendjei: - Lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatás - 2012.

Részletesebben