***I JELENTÉSTERVEZET

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "***I JELENTÉSTERVEZET"

Átírás

1 EURÓPAI PARLAMENT Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság IDEIGLENES 2004/0023(COD) ***I JELENTÉSTERVEZET Az Internet és új online technológiák biztonságosabb használatát elősegítő többéves közösségi program létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (EB(2004)0091 C6-0132/ /0023(COD)) Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság Előadó: Edith Mastenbroek PR\ doc PE v01-00

2 Eljárások jelölései * Konzultációs eljárás leadott szavazatok többsége **I. Együttműködési eljárás (első olvasat) leadott szavazatok többsége II. Együttműködési eljárás (második olvasat) leadott szavazatok többsége a közös álláspont jóváhagyásához; a Parlament összes képviselőjének többsége a közös álláspont elutasításához vagy Módosításához *** Hozzájárulási eljárás a Parlament összes képviselőjének többsége, kivéve az EK- Szerződés 105., 107., 161. és 300., valamint az EU-Szerződés 7. cikke alá tartozó esetekben ***I. Együttdöntési eljárás (első olvasat) leadott szavazatok többsége II. Együttdöntési eljárás (második olvasat) leadott szavazatok többsége a közös álláspont jóváhagyásához; a Parlament összes képviselőjének többsége a közös álláspont elutasításához vagy Módosításához III. Együttdöntési eljárás (harmadik olvasat) leadott szavazatok többsége az együttes szövegtervezet jóváhagyásához (Az eljárás típusa a Bizottság által javasolt jogalaptól függ.) Módosító javaslatok jogalkotási szöveghez A Parlament módosító javaslataiban a módosított szöveg félkövér dőlt betűkkel van kiemelve. A normál dőlt betűs kiemelés jelzi az illetékes osztályoknak, hogy a jogalkotási szöveg mely részeiben javasolnak javításokat a végleges szöveg kidolgozásának elősegítése érdekében (például nyilvánvaló hibák vagy kihagyások egy adott nyelvi változatban). Az ilyen jellegű javasolt Módosításokat egyeztetni kell az érintett osztályokkal. PE v /34 PR\ doc

3 TARTALOMJEGYZÉK Oldal EURÓPAI PARLAMENTI JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET... 5 INDOKOLÁS... KISEBBSÉGI VÉLEMÉNY... A KÖLTSÉGVETÉSI BIZOTTSÁG VÉLEMÉNYE... AZ IPARI, KUTATÁSI ÉS ENERGIAÜGYI BIZOTTSÁG VÉLEMÉNYE... A NŐJOGI ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI BIZOTTSÁG VÉLEMÉNYE... PR\ doc 3/34 PE v01-00

4 PE v /34 PR\ doc

5 EURÓPAI PARLAMENTI JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET Az Internet és új on-line technológiák biztonságosabb használatát elősegítő többéves közösségi program létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (COM(2004)0091 C5-0132/ /0023(COD)) (Együttdöntési eljárás: első olvasat) Az Európai Parlament, tekintettel a Bizottság az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2004)0091) 1, tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére, valamint az EK-Szerződés 153. cikkének (2) bekezdésére, amely alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamentnek (C6-0132/2004), tekintettel Eljárási Szabályzata 51. cikkére, tekintettel az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság jelentésére és a Költségvetési Bizottság Az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság véleményére (A6-0000/2004), 1. jóváhagyja a Bizottság módosítást követő javaslatát; 2. felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen módosítani kívánja, vagy ha a javaslat helyébe másik szöveget kíván léptetni. 3. utasítja Elnökét, hogy továbbítsa álláspontját a Tanácshoz és a Bizottsághoz. Bizottság által javasolt szöveg A Parlament Módosításai Módosítás: 1 Cím Az Internet és új on-line technológiák biztonságosabb használatát elősegítő többéves közösségi program létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról Az Internet és új on-line technológiák biztonságosabb használatát elősegítő többéves közösségi Program létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (Ez a módosítás az egész szövegen keresztül alkalmazandó. Elfogadásához végig szükség lesz a megfelelő 1 HL C..., ,... o. (még nem tették közzé). PR\ doc 5/34 PE v01-00

6 változtatások elvégzésére.) Módosítás: 2 (4) preambulumbekezdés (4) Mind a gyermekek számára potenciálisan káros vagy a végfelhasználó által nem kívánt, mind az illegális tartalom különösen a gyermekpornográfia területén folyamatos intézkedésre lesz szükség. (4) Mind a gyermekek számára potenciálisan káros vagy a végfelhasználó által nem kívánt, mind az illegális tartalom különösen a gyermekpornográfia 21a és rasszista anyagok területén folyamatos intézkedésre lesz szükség. 21a A Tanács december 22-i 2004/68/IB kerethatározata a gyermekek szexuális kizsákmányolása és a gyermekpornográfia elleni küzdelemről (HL L 13., , 44. o.) Módosítás: 3 (5) preambulumbekezdés (5) A jogilag kötelező erejű szabályokról szóló nemzetközi megállapodás elérése kívánatos, de nehéz lesz, és nem lehet gyorsan megvalósítani. A megállapodás elérése sem elegendő a szabályok végrehajtásához, vagy a veszélyeztetett személyek védelmének biztosításához. (5) A jogilag kötelező erejű alapvető szabályokról szóló nemzetközi megállapodás elérése kívánatos, de nem könnyen megvalósítható cél. Önmagában azonban a megállapodás elérése sem elegendő a szabályok végrehajtásához, vagy a veszélyeztetett személyek védelmének biztosításához. Módosítás: 4 (6) preambulumbekezdés (6) A biztonságosabb Internet cselekvési terv 22 ( ) a kezdeményezések (6) A biztonságosabb internet cselekvési terv 22 ( ) a kezdeményezések PE v /34 PR\ doc

7 széles körét sikeresen ösztönző közösségi finanszírozást és európai hozzáadott értéket biztosított. A további finanszírozás segíteni fog abban, hogy az új kezdeményezések építhessenek a már elvégzett feladatokra. 22 Az Európai Parlament és a Tanács az június 16-i 1151/2003/EK európai parlamenti és tanácsi határozattal (HL L 162, , 1. o.) módosított, január 25-i 276/1999/EK határozata az Internet és az új online technológiák biztonságosabb használatát a világhálón található tiltott és káros tartalom ellen, elsősorban a gyermekek és kiskorúak védelme területén folytatott harccal elősegítő többéves közösségi cselekvési terv elfogadásáról (HL L 33., , 1.o.) széles körét sikeresen ösztönző közösségi finanszírozást és európai hozzáadott értéket biztosított. A további finanszírozás segíteni fog abban, hogy az új kezdeményezések építhessenek a már elvégzett feladatokra. 22 Az Európai Parlament és a Tanács január 25-i 276/1999/EK, a június 16-i 1151/2003/EK európai parlamenti és tanácsi határozattal (HL L 162, , 1. o.) és a 96/411/EK tanácsi határozatot és a 276/1999/EK, az 1719/1999/EK, a 2850/2000/EK, az 507/2001/EK, a 2235/2002/EK, a 2367/2002/EK, a 253/2003/EK, az 1230/2003/EK és a 2256/2003/EK határozatokat az Európai Unió bővítésének figyelembevétele érdekében a referenciaösszegek kiigazítása tekintetében módosító április 21-i 787/2004/EK európai parlamenti és tanácsi határozattal (HL 138., , 12.o.) módosított határozata az Internet és az új online technológiák biztonságosabb használatát a világhálón található tiltott és káros tartalom ellen, elsősorban a gyermekek és kiskorúak védelme területén folytatott harccal elősegítő többéves közösségi cselekvési terv elfogadásáról (HL L 33., , 1.o.) Módosítás: 5 (7) preambulumbekezdés (7) Továbbra is szükség van olyan gyakorlati intézkedésekre, amelyek ösztönzik az illegális tartalomról az annak kezelésében illetékes személyeknek történő jelentéstételt és a szűrési technológiák fejlesztését, terjesztik az általánosan elfogadott viselkedési normákat megtestesítő magatartási kódexekre vonatkozó legjobb gyakorlatot, valamint tájékoztatást és képzést nyújtanak a szülők és gyermekek számára az új médiában rejlő lehetőségek biztonságos hasznosításának legmegfelelőbb módjáról. (7) Továbbra is szükség van olyan gyakorlati intézkedésekre, amelyek ösztönzik az illegális tartalomról az annak kezelésében illetékes személyeknek történő jelentéstételt és a szűrési technológiák teljesítményére vonatkozó kutatásokat és ezen technológiák szintösszehasonlítását, terjesztik az általánosan elfogadott viselkedési normákat megtestesítő magatartási kódexekre vonatkozó legjobb gyakorlatot, valamint tájékoztatást és képzést nyújtanak a szülők és gyermekek számára az új médiában rejlő lehetőségek biztonságos hasznosításának legmegfelelőbb módjáról. Adott esetben a felhasznált technológiának meg kell PR\ doc 7/34 PE v01-00

8 felelnie a 95/46/EK és a 2002/58/EK irányelvekben foglalt, a magánélet tiszteletben tartására vonatkozó rendelkezéseknek. Indokolás A program pénzügyi forrásait azon tevékenységek finanszírozására kell felhasználni, amelyekbe a magánszektor vonakodik beruházni. A szűrőszoftverek különböző formáit közpénzből történő beruházás nélkül fejlesztették ki. A szűrőszoftver teljesítményével és átláthatóságával foglalkozó kutatásoknak azonban elsőbbséget kell élvezniük, mivel az lehetővé teszi a szülők és egyéb fogyasztók számára, hogy megalapozott információk alapján döntsenek. Módosítás: 6 (10) preambulumbekezdés (10) Az e határozat végrehajtásához szükséges intézkedéseket a Bizottságra átruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról szóló 199. június 28-i 1999/468/EK tanácsi határozat 2. cikke a) pontjának értelmében kell elfogadni. (10) Az intézkedések, amelyek elfogadására a Bizottság az ezen határozattal átruházott végrehajtási hatásköröknek megfelelően jogosult, a Bizottságra átruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról szóló 1999/468/EK tanácsi határozat 2. cikke a) pontjának értelmében alapvetően jelentős költségvetési vonzatú programok végrehajtásával kapcsolatos irányítási intézkedések. Ezen intézkedéseket ezért a fenti határozat 4. cikkében előírt irányítási eljárással összhangban kell elfogadni. Módosítás: 7 (11) preambulumbekezdés (11) A Bizottságnak biztosítania kell a program közösségi kezdeményezésekkel és programokkal való összhangját és ezek (11) A Bizottságnak biztosítania kell többek között az egyéb szervek által végzett munka figyelembevétele mellett PE v /34 PR\ doc

9 egymást kiegészítő jellegét. a program közösségi kezdeményezésekkel és programokkal való összhangját és ezek egymást kiegészítő jellegét. Módosítás: 8 (12) preambulumbekezdés (12) E jogi aktus a program teljes időtartamára létrehoz egy olyan pénzügyi keretet, amely az éves költségvetési eljárás során a költségvetési fegyelemről és a költségvetési eljárás fejlesztéséről szóló, az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti május 6-i intézményközi megállapodás 23a 33. pontja szerinti fő hivatkozási pontot jelent a költségvetési hatóság számára. (12) E határozat a program teljes időtartamára létrehoz egy olyan pénzügyi keretet, amely az éves költségvetési eljárás során a költségvetési fegyelemről és a költségvetési eljárás fejlesztéséről szóló, az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti május 6-i intézményközi megállapodás 23a 33. pontja szerinti elsődleges hivatkozási alapot jelent a költségvetési hatóság számára. 23a HL C 172., , 1.o., a pénzügyi terv bővítés miatti kiigazításáról szóló május 19-i 2003/429/EK európai parlamenti és tanácsi határozattal módosítva (HL L 147., , 25. o.) Módosítás: 9 1. cikk (1) bekezdés 1. A határozat közösségi programot hoz létre a közötti időszakra az internetnek és az új on-line technológiáknak különösen a gyermekek számára biztonságosabb használata, valamint az illegális és a végfelhasználó által nem kívánt tartalom elleni küzdelem érdekében. 1. A határozat közösségi programot hoz létre a közötti időszakra az internetnek és az új on-line technológiáknak különösen a gyermekek számára biztonságosabb használata, valamint az illegális és a végfelhasználó által nem kívánt tartalom elleni küzdelem érdekében. PR\ doc 9/34 PE v01-00

10 Módosítás: cikk (1) bekezdés (2) albekezdés A program a tagjelölt országok számára is nyitva áll, a tagjelölt országokkal megkötendő kétoldalú egyezményekkel összhangban. A program a tagjelölt országokban székhellyel rendelkező jogi személyek számára is nyitva áll, a tagjelölt országokkal fennálló vagy megkötendő kétoldalú egyezményekkel összhangban. Módosítás: cikk (2) bekezdés 2. A program az EGT-megállapodás 23b rendelkezéseivel összhangban részvételre nyitva állhat az EGT-megállapodásban részes EFTA államokban székhellyel rendelkező jogi személyek számára is. 2. A program az EGT-megállapodás 23b rendelkezéseivel összhangban részvételre nyitva állhat az EGT-megállapodásban részes EFTA államokban székhellyel rendelkező jogi személyek számára is. 23b Az EGT-Vegyesbizottság i határozata az EGT-megállapodás egyes, a négy alapszabadságon kívül eső területeken folytatott együttműködésről szóló 31. jegyzőkönyvének módosításáról, HL L,,. o. Módosítás: cikk (2a) bekezdés (új) 2a A program végrehajtása során a Bizottság a tagállamokkal szorosan együttműködve biztosítja az általános összhangot és az egymást kiegészítő jelleget a program és más vonatkozó közösségi politikák, programok és PE v /34 PR\ doc

11 cselekvések között, ideértve különösen a közösségi kutatási és technológia fejlesztési programokat, a Daphne 23c, econtent 23d és Modinis 23e programokat. 23c Az Európai Parlament és a Tanács a gyermekek, a fiatalok és a nők elleni erőszak megelőzéséről és az azzal szembeni küzdelemről, valamint az áldozatok és veszélyeztetett csoportok védelméről szóló közösségi cselekvési program ( ) elfogadásáról szóló április 21-i 803/2004/EK európai parlamenti és tanácsi határozattal (HL L 143., , 1.o.) módosított, január 24-i 293/2000/EK határozata a gyermekekkel, a fiatalokkal és a nőkkel szembeni erőszak elleni küzdelmet szolgáló megelőző intézkedésekre vonatkozó közösségi cselekvési program elfogadásáról, HL C 364., , 1. o. 23d A Tanács a i /2004/EK európai parlamenti és tanácsi határozattal (HL L,,... o.) módosított, december 22-i határozata a globális hálózatokon található európai digitális tartalom fejlesztését és használatát ösztönző, és az információs társadalomban a nyelvi sokféleséget támogató többéves közösségi program elfogadásáról, HL L 14., , 32. o. 23e Az Európai Parlament és a Tanács november 17-i 2256/2003/EK határozata az e- Európa 2005 cselekvési terv figyelemmel kísérésére, a helyes gyakorlatok terjesztésére, valamint a hálózati és informatikai biztonság javítására vonatkozó többéves ( ) program elfogadásáról, HL L 336., , 1. o. Módosítás: cikk (3) bekezdés aa) pont (új) aa) a költségvetési kiadás lebontása; Módosítás: 14 PR\ doc 11/34 PE v01-00

12 3. cikk (3) bekezdés ba) pont (új) ba) az ajánlatkérés keretében közösségi finanszírozásra benyújtott projektek értékelése, amennyiben a közösségi hozzájárulás becsült összege euró, vagy azt meghaladó összeg; Módosítás: cikk (3) bekezdés ca) pont (új) ca) a program értékelésre vonatkozó intézkedések végrehajtása; Módosítás: cikk (4) bekezdés 4. A program végrehajtásának előrehaladásáról a Bizottság értesíti a bizottságot. 4. A program végrehajtásának előrehaladásáról a Bizottság értesíti a Bizottságot. (Ez a módosítás az egész szövegen keresztül alkalmazandó. Elfogadásához végig szükség lesz a megfelelő változtatások elvégzésére.) Módosítás: cikk (2) bekezdés 2. E bekezdésre történő hivatkozáskor, az 1999/468/EK határozat 3. és 7. cikkét kell alkalmazni, az említett határozat 8. cikkére 2. E bekezdésre történő hivatkozáskor, az 1999/468/EK határozat 4. és 7. cikkét kell alkalmazni, az említett határozat 8. cikkére PE v /34 PR\ doc

13 figyelemmel. figyelemmel. Módosítás: cikk (2) bekezdés 2. A Bizottság felügyeli a program alá tartozó projektek végrehajtását. A projekt végét követően Bizottság értékeli megvalósításának módját, valamint a végrehajtása hatását annak megállapítása érdekében, hogy az eredeti célok teljesültek-e. 2. A Bizottság felügyeli a program alá tartozó projektek végrehajtását. A Bizottság értékeli a projektek megvalósításának módját, valamint a végrehajtásuk hatását annak megállapítása érdekében, hogy az eredeti célok teljesültek-e. Módosítás: cikk (3) bekezdés (1) albekezdés 3. Legkésőbb [a kihirdetést követő két éven belül] a Bizottság értékelő jelentést terjeszt az Európai Parlament, a Tanács, a Európai Gazdasági és Szociális Bizottság, valamint a Régiók Bizottsága elé az 1. cikk (2) bekezdésében említett cselekvési irányvonalak végrehajtásáról. 3. Legkésőbb 2006 közepéig a Bizottság beszámol az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, a Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak, valamint a Régiók Bizottságának az 1. cikk (2) bekezdésében említett cselekvési irányvonalak végrehajtásáról. Ennek keretében a Bizottság beszámol a ra szánt összeg és a pénzügyi terv közötti összhangról. Adott esetben a Bizottság a as költségvetési eljárások keretében megteszi a szükséges lépéseket az éves előirányzatok és a pénzügyi terv közötti összhang biztosítása érdekében. Módosítás: 20 PR\ doc 13/34 PE v01-00

14 5. cikk (3) bekezdés (2) albekezdés A program lezárásakor végső értékelő jelentést készít. A Bizottság a program lezárásakor végső értékelő jelentést készít. Módosítás: cikk (3a) bekezdés (új) 3a. A Bizottság mennyiségi és minőségi értékelésének eredményeit bármely e határozat módosítására vonatkozó megfelelő javaslattal együtt továbbítja az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak. Ezeket az eredményeket az Európai Unió a és évre vonatkozó általános költségvetéstervezetének bemutatását megelőzően kell továbbítani. Módosítás: cikk (2) bekezdés (1) albekezdés 2. Az (1) bekezdésben említett időszakra vonatkozó program végrehajtására elkülönített pénzügyi referencia összeg 50 millió euró. 2. Az (1) bekezdésben említett időszakra vonatkozó program végrehajtására elkülönített pénzügyi keret 50 millió euróban van meghatározva. Módosítás: cikk (2) bekezdés (2a) albekezdés (új) A közötti időszakra meghatározott összeget megerősítettnek PE v /34 PR\ doc

15 kell tekinteni, ha összhangban van a 2007-ben kezdődő időszakra hatályos pénzügyi tervvel. Módosítás: cikk (2) bekezdés (3) albekezdés Az éves előirányzatokat a pénzügyi terv keretei között a költségvetési hatóság hagyja jóvá. A közötti időszakra vonatkozó éves előirányzatokat a pénzügyi terv keretei között a költségvetési hatóság hagyja jóvá. Módosítás: 25 I. melléklet, cím I. MELLÉKLET A MELLÉKLET I. MELLÉKLETE Módosítás: pont (1) bekezdés A forródrót-szolgálatok lehetővé teszik a nyilvánosság számára az illegális tartalom bejelentését. A bejelentéseket a szolgálatok intézkedés végett továbbítják a megfelelő szervhez (internetszolgáltatóhoz (ISP), rendőri szervhez vagy kapcsolattartó forródrót-szolgálathoz). Ott, ahol rendőrségi forródrót-szolgálat működik, a polgári forródrót szolgálatok kiegészítő feladatot látnak el. Szerepük eltér a bűnüldözési hatóságokétól, mivel nem foglalkoznak bűncselekmények A forródrót-szolgálatok lehetővé teszik a nyilvánosság számára az illegális tartalom bejelentését. A bejelentéseket a szolgálatok intézkedés végett továbbítják a megfelelő szervhez (internetszolgáltatóhoz (ISP), rendőri szervhez vagy kapcsolattartó forródrót-szolgálathoz). Ott, ahol rendőrségi forródrót-szolgálat működik, a polgári forródrót szolgálatok kiegészítő feladatot látnak el. Szerepük eltér a bűnüldözési hatóságokétól, mivel nem foglalkoznak bűncselekmények PR\ doc 15/34 PE v01-00

16 kivizsgálásával, jogsértő személyek letartóztatásával vagy büntetőeljárás indításával. Olyan szakértői központként működnek, amely útmutatást nyújt az internetszolgáltatók számára azzal kapcsolatban, hogy mely tartalom minősülhet illegálisnak. kivizsgálásával, jogsértő személyek letartóztatásával vagy büntetőeljárás indításával. Olyan szakértői központként működhetnek, amely útmutatást nyújt az internetszolgáltatók számára azzal kapcsolatban, hogy mely tartalom minősülhet illegálisnak. Módosítás: pont (2) bekezdés A meglévő forródrót-hálózat olyan egyedi szervezet, amely közösségi finanszírozás nélkül nem jött volna létre. Amint a es programértékelés megállapítja, a hálózat nagy sikerrel bővítette tagságát, és a hatásköre nemzetközi szintű. Ahhoz azonban, hogy a forródrót-szolgálatokban rejlő lehetőségeket teljes mértékben hasznosítani lehessen, európai szintű lefedettség és együttműködés kialakítására, valamint az információk, a legjobb gyakorlatok és a tapasztalatok cseréje révén a hatékonyság növelésére van szükség. A meglévő forródrót-hálózat olyan egyedi szervezet, amely közösségi finanszírozás nélkül nem jött volna létre. Amint a es programértékelés megállapítja, a hálózat nagy sikerrel bővítette tagságát, és a hatásköre nemzetközi szintű. Ahhoz azonban, hogy a forródrót-szolgálatokban rejlő lehetőségeket teljes mértékben hasznosítani lehessen, európai szintű lefedettség és együttműködés kialakítására, valamint az információk, a legjobb gyakorlatok és a tapasztalatok cseréje révén a hatékonyság növelésére van szükség. A közösségi alapokat arra is fel kell használni, hogy felhívja a közvélemény figyelmét a forródrótszolgálatokra, és ezáltal hatékonyabbá tegye őket. Módosítás: pont (3) bekezdés Az ajánlattételi felhívást követően kiválasztott forródrót-szolgálatok pénzügyi támogatást kapnak ahhoz, hogy csomópont-szerepet lássanak el a Az ajánlattételi felhívást követően kiválasztott forródrót-szolgálatok pénzügyi támogatást kapnak ahhoz, hogy csomópont-szerepet lássanak el a PE v /34 PR\ doc

17 hálózatban, és együttműködést tartsanak fenn a forródrót-szolgálatok európai hálózatának munkája során. hálózatban, és más csomópontokkal együttműködjenek a forródrót-szolgálatok európai hálózatában. Módosítás: pont (3a) bekezdés (új) A forródrót-szolgálatok hatékonyságának értékelésére több mutatószámot kell figyelembe venni. Minőségi és mennyiségi adatokat kell gyűjteni a forródrótszolgálatok létrehozásáról és működtetéséről, a nemzeti csomópontok számáról, a tagállamok földrajzi lefedettségéről, a kapott bejelentések számáról, a forródrótok személyzetének számáról és tapasztalatának mértékéről, a forródrót-szolgálatokkal folytatott együttműködés eredményeképpen végzett rendőrségi műveletek számáról, az internetszolgáltatók által a forródrótszolgálatoktól kapott információk hatására letiltott weboldalak számáról és jellegéről. Ezeket az adatokat lehetőség szerint közzé kell tenni, és továbbítani kell az illetékes hatóságoknak, valamint a Biztonságosabb Internet Fórumnak annak biztosítása érdekében, hogy megfelelően használják fel a kiutalt forrásokat. Módosítás: pont (4) bekezdés Azon tagállamokban és tagjelölt országokban, ahol jelenleg nem létezik ilyen szolgálat, új forródrót-szolgálatok Azon tagállamokban és tagjelölt országokban, ahol jelenleg nem létezik ilyen szolgálat, forródrót-szolgálatok PR\ doc 17/34 PE v01-00

18 kialakítására van szükség. Ezeket gyorsan és hatékonyan be kell illeszteni a meglévő európai forródrót-hálózatba. A közös szemlélet kialakítása, valamint a szakmai know-how és a legjobb gyakorlat átadása érdekében ösztönözni kell az ezen hálózat és a harmadik országokban (különösen olyan egyéb európai országokban, ahol illegális tartalmat hoznak létre és annak megjelenést biztosítanak) működő forródrót-szolgálatok közötti kapcsolatokat. Tovább kell fejleszteni a nemzeti forródrót-szolgálatok és a bűnüldözési hatóságok közötti meglévő együttműködési mechanizmusokat. Szükség van a forródrót-szolgálatok személyzetének jogi és műszaki képzésére. A forródrót-hálózatok számára kötelező lesz a hálózatszervezési és a határokon átnyúló tevékenységekben való aktív részvétel. kialakítására van szükség a program hatékonyságának biztosítása érdekében. Ezen új forródrót-szolgálatokat gyorsan és hatékonyan be kell illeszteni a meglévő európai forródrót-hálózatba. Ösztönözni kell a forródrót-szolgálatok kialakításának folyamatát. A közös szemlélet kialakítása, valamint a szakmai know-how és a legjobb gyakorlat átadása érdekében ösztönözni kell az ezen hálózat és a harmadik országokban (különösen olyan egyéb európai országokban, ahol illegális tartalmat hoznak létre és annak megjelenést biztosítanak) működő forródrót-szolgálatok közötti kapcsolatokat. A nemzeti jogszabályokkal összhangban, illetve ahol helyénvaló és szükséges, tovább kell fejleszteni a polgári forródrót-szolgálatok és a bűnüldözési hatóságok közötti együttműködési mechanizmusokat, beleértve például az ilyen forródrót-szolgálatokra vonatkozó magatartási kódexek kialakítását. Adott esetben szükség lehet a forródrótszolgálatok személyzetének jogi és műszaki képzésére. A forródrót-hálózatok számára kötelező a hálózatszervezési és a határokon átnyúló tevékenységekben való aktív részvétel. Módosítás: pont (5) bekezdés A forródrót-szolgálatoknak kapcsolódniuk kell a tagállami kezdeményezésekhez, nemzeti szintű támogatásban kell részesülniük, és annak érdekében, hogy a jelen program időtartamán túl is működhessenek, pénzügyileg kivitelezhetőnek kell lenniük. A közös finanszírozás olyan polgári forródrótszolgálatok számára áll rendelkezésre, A forródrót-szolgálatoknak kapcsolódniuk kell a tagállami kezdeményezésekhez, nemzeti szintű támogatásban kell részesülniük, és annak érdekében, hogy a jelen program időtartamán túl is működhessenek, pénzügyileg kivitelezhetőnek kell lenniük. A közös finanszírozás polgári forródrót-szolgálatok számára áll rendelkezésre, ezért a PE v /34 PR\ doc

19 amelyek kiegészítik a bűnüldözési tevékenységeket, ellenben nem képezik részét a bűnüldözési mechanizmusnak, ezért a rendőrség által működtetett forródrót-szolgálatok nem vehetik igénybe. A forródrót-szolgálatok világossá teszik a felhasználók számára a különbséget a saját és a rendőrség tevékenységei között, és tájékoztatja őket az illegális kapcsolatok bejelentésének alternatíváiról, pl. közvetlenül a rendőrségnek történő bejelentésről. rendőrség által működtetett forródrótszolgálatok nem vehetik igénybe. A forródrót-szolgálatok világossá teszik a felhasználók számára a különbséget a saját és a rendőrség tevékenységei között, és tájékoztatja őket az illegális kapcsolatok bejelentésének alternatíváiról, pl. közvetlenül a rendőrségnek történő bejelentésről. Módosítás: pont (7) bekezdés 1. és 2. franciabekezdés - egységes identitás, ill. olyan belépési pont biztosítása, amely egyszerű hozzáférést biztosít a megfelelő nemzeti kapcsolattartóhoz; - a hálózat egészének támogatása európai szintű láthatóság biztosításával - a hálózat egészének támogatása az európai szintű láthatóság biztosítása révén, pl. egységes identitás ill. belépési pont létrehozásával, amely egyszerű hozzáférést biztosít a megfelelő nemzeti kapcsolattartóhoz; Módosítás: pont (7) bekezdés 9. franciabekezdés - a program egészének koherens és hatékony működése, és a forródrótszolgálatok ismertségének növelése érdekében szoros együttműködés fenntartása a tudatosításért felelős koordinációs csomóponttal (lásd az alábbi 4. pontban); - a program egészének koherens és hatékony működése, és a forródrótszolgálatok ismertségének növelése érdekében szoros munkakapcsolat fenntartása a tudatosításért felelős koordinációs csomóponttal (lásd az alábbi 4. pontban); PR\ doc 19/34 PE v01-00

20 Módosítás: pont (8) bekezdés A koordinációs csomópont figyelemmel kíséri a forródrót-szolgálatok hatékonyságát, és pontos, kifejező statisztikákat gyűjt azok működésére vonatkozóan (a kapott bejelentések száma és típusa, a megtett intézkedések és azok eredményei, stb.). A koordinációs csomópont figyelemmel kíséri a forródrót-szolgálatok hatékonyságát, és pontos, kifejező statisztikákat gyűjt azok működésére vonatkozóan (a kapott bejelentések száma és típusa, a megtett intézkedések és azok eredményei, stb.). Módosítás: pont (9) bekezdés A forródrót-hálózatnak a gyermekpornográfián túl ki kell terjednie az illegális tartalom egyéb főbb típusaira is, amelyek aggodalomra adnak okot, és gondoskodnia kell a bejelentések kölcsönös cseréjéről. Az egyéb területek mint például a rasszista tartalom kezeléséhez eltérő mechanizmusokra és eltérő szakértelemre lehet szükség, ami különböző kérdésekkel foglalkozó nemzeti csomópontok bevonásával járhat. Mivel a program pénzügyi és igazgatási forrásai korlátozottak, az ilyen csomópontoknak nem mindegyike részesülne szükségszerűen támogatásban; a támogatást adott esetben az e területeken működő koordinációs csomópontok szerepének megerősítésére kell összpontosítani. A forródrót-hálózatnak a gyermekpornográfián túl ki kell terjednie az illegális tartalom egyéb főbb típusaira is, amelyek aggodalomra adnak okot, és gondoskodnia kell a bejelentések kölcsönös cseréjéről. Az egyéb területek mint például a rasszista tartalom kezeléséhez eltérő mechanizmusokra és szakértelemre lehet szükség, ami egyéb kérdésekkel foglalkozó csomópontok bevonásával járhat. Mivel a program pénzügyi és igazgatási forrásai korlátozottak, az ilyen csomópontoknak nem mindegyike részesülne szükségszerűen támogatásban; a támogatást adott esetben az e területeken működő koordinációs csomópontok szerepének megerősítésére kell összpontosítani. PE v /34 PR\ doc

21 Módosítás: pont (10) bekezdés A további, EU-szintű pénzügyi forrásokkal támogatható tevékenységek egyike lehetne például a szoftverfejlesztés, amely segítene a forródrótszolgálatoknak a munkamennyiség elosztásában és a bejelentések hatékonyabb kezelésében. törölve Indokolás Együttműködési képességgel rendelkező szoftverből több különböző forma létezik már, amelyek segítséget nyújthatnak a forródrót-szolgálat munkaterhének kezelésében és egy együttműködési képességgel rendelkező állománykezelő rendszer létrehozásában. Módosítás: pont (1) bekezdés Az illegális tartalommal szemben annak forrásánál történő fellépés mellett a felhasználók kiskorúak esetében az értük felelős felnőttek számára hozzáférhetővé kell tenni a megfelelő eszközöket, amelyeknek segítségével maguk dönthetik el, hogyan kezelik a nem kívánt és az ártalmas tartalmat (a felhasználó felhatalmazása). Az illegális tartalommal szemben annak forrásánál történő fellépés mellett a felhasználók kiskorúak esetében az értük felelős felnőttek számára hozzáférhetők a megfelelő eszközök, amelyeknek segítségével maguk dönthetik el, hogyan kezelik a nem kívánt és az ártalmas tartalmat (a felhasználó felhatalmazása). Módosítás: pont (2) bekezdés Annak érdekében, hogy a felhasználó élhessen döntési jogával, további támogatást kell biztosítani a szűrőszoftverek és -szolgáltatások teljesítményére és hatékonyságára vonatkozóan rendelkezésre álló Annak érdekében, hogy a felhasználó élhessen döntési jogával, további támogatást kell biztosítani a szűrőszoftverek és -szolgáltatások teljesítményére és hatékonyságára vonatkozóan rendelkezésre álló PR\ doc 21/34 PE v01-00

(Tájékoztatások) TANÁCS

(Tájékoztatások) TANÁCS 2006.10.17. C 251E/1 I (Tájékoztatások) TANÁCS 13/2006/EK KÖZÖS ÁLLÁSPONT a Tanács által 2006. július 24-én elfogadva az európai audiovizuális ágazatot támogató program (MÉDIA 2007) végrehajtásáról szóló,

Részletesebben

Az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2007/575/EK HATÁROZATA. (2007. május 23.)

Az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2007/575/EK HATÁROZATA. (2007. május 23.) 2007.6.6. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 144/45 Az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2007/575/EK HATÁROZATA (2007. május 23.) a Szolidaritás és a migrációs áramlások igazgatása általános program keretében

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1296/2013/EU RENDELETE

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1296/2013/EU RENDELETE L 347/238 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2013.12.20. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1296/2013/EU RENDELETE (2013. december 11.) az Európai Unió foglalkoztatás és társadalmi innováció programjáról és

Részletesebben

RENDELETEK. A TANÁCS 390/2014/EU RENDELETE (2014. április 14.) a 2014 és 2020 közötti időszakra vonatkozó Európa a polgárokért program létrehozásáról

RENDELETEK. A TANÁCS 390/2014/EU RENDELETE (2014. április 14.) a 2014 és 2020 közötti időszakra vonatkozó Európa a polgárokért program létrehozásáról 2014.4.17. L 115/3 RENDELETEK A TANÁCS 390/2014/EU RENDELETE (2014. április 14.) a 2014 és 2020 közötti időszakra vonatkozó Európa a polgárokért program létrehozásáról AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA, tekintettel

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1288/2013/EU RENDELETE

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1288/2013/EU RENDELETE L 347/50 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2013.12.20. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1288/2013/EU RENDELETE (2013. december 11.) az Erasmus+ : elnevezésű uniós oktatási, képzési, ifjúsági és sportprogram

Részletesebben

Környezetvédelmi célú pénzügyi eszköz (LIFE +) ***I

Környezetvédelmi célú pénzügyi eszköz (LIFE +) ***I 2006.7.6. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 157 E/451 P6_TA(2005)0291 Környezetvédelmi célú pénzügyi eszköz (LIFE +) ***I Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása a környezetvédelmi célú pénzügyi

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT. Ülésdokumentum

EURÓPAI PARLAMENT. Ülésdokumentum EURÓPAI PARLAMENT 2004 Ülésdokumentum 2009 C6-0318/2006 2005/0043(COD) HU 27/09/2006 Közös álláspont A Tanács által 2006. szeptember 25-én elfogadott közös álláspont az Európai Közösség kutatási, technológiafejlesztési

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Módosított javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Módosított javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Módosított javaslat Brüsszel, 2006.5.24. COM(2006) 234 végleges 2005/0042(COD) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA az egészségügy és a fogyasztóvédelem területén

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 347/2013/EU RENDELETE

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 347/2013/EU RENDELETE 2013.4.25. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 115/39 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 347/2013/EU RENDELETE (2013. április 17.) a transzeurópai energiaipari infrastruktúrára vonatkozó iránymutatásokról

Részletesebben

Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökség http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/index_en.php

Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökség http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/index_en.php EURÓPA A POLGÁROKÉRT PROGRAM 2007 2013 PROGRAMISMERTETŐ 2011 márciusától hatályos változat Kommunikációs Főigazgatóság http://ec.europa.eu/citizenship/index_en.htm Oktatási, Audiovizuális és Kulturális

Részletesebben

AZ INTERNETES TARTALOMSZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOZÁS AZ EURÓPAI UNIÓBAN ÉS EGYES NEMZETI JOGOKBAN

AZ INTERNETES TARTALOMSZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOZÁS AZ EURÓPAI UNIÓBAN ÉS EGYES NEMZETI JOGOKBAN Országos Rádió és Televízió Testület Irodája Stratégiai Igazgatóság AZ INTERNETES TARTALOMSZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOZÁS AZ EURÓPAI UNIÓBAN ÉS EGYES NEMZETI JOGOKBAN 2001. szeptember 27. AZ INTERNETES

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK ÉS AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK ÉS AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2012.5.2. COM(2012) 196 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK ÉS AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK A gyermekbarát internet európai stratégiája

Részletesebben

2005R1698 HU 01.01.2009 003.001 1

2005R1698 HU 01.01.2009 003.001 1 2005R1698 HU 01.01.2009 003.001 1 Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B A TANÁCS 1698/2005/EK RENDELETE (2005. szeptember 20.)

Részletesebben

2014.3.15. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 77/85

2014.3.15. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 77/85 2014.3.15. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 77/85 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 235/2014/EU RENDELETE (2014. március 11.) a demokrácia és az emberi jogok világszintű előmozdítását szolgáló finanszírozási

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2241/2004/EK HATÁROZATA

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2241/2004/EK HATÁROZATA L 390/6 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2241/2004/EK HATÁROZATA (2004. december 15.) a képesítések és a szakmai alkalmasság átláthatóságának egységes közösségi keretéről (Europass) AZ EURÓPAI PARLAMENT

Részletesebben

Módosított javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Módosított javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE HU HU HU EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.3.17. COM(2011) 135 végleges 2006/0084 (COD) Módosított javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) által lefolytatott

Részletesebben

Erasmus+ Útmutató a programhoz. 2014. január 1-jétől érvényes

Erasmus+ Útmutató a programhoz. 2014. január 1-jétől érvényes Erasmus+ Útmutató a programhoz 2014. január 1-jétől érvényes 3. verzió: 04.06.2014 2 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 7 A. RÉSZ: ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK AZ ERASMUS+ PROGRAMRÓL... 9 Az Erasmus+ program céljai

Részletesebben

L 331/12 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2010.12.15.

L 331/12 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2010.12.15. L 331/12 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2010.12.15. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1093/2010/EU RENDELETE (2010. november 24.) az európai felügyeleti hatóság (Európai Bankhatóság) létrehozásáról,

Részletesebben

Az Európai Parlament És A Tanács 1600/2002/EK határozata. a hatodik közösségi környezetvédelmi cselekvési program megállapításáról

Az Európai Parlament És A Tanács 1600/2002/EK határozata. a hatodik közösségi környezetvédelmi cselekvési program megállapításáról Fontos jogi nyilatkozat 32002D1600 Hivatalos Lap L 242, 10/09/2002 o. 0001-0015 Az Európai Parlament És A Tanács 1600/2002/EK határozata (2002. július 22.) a hatodik közösségi környezetvédelmi cselekvési

Részletesebben

III AZ EU-SZERZŐDÉS VI. CÍME ALAPJÁN ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK

III AZ EU-SZERZŐDÉS VI. CÍME ALAPJÁN ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK L 138/14 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2009.6.4. III (Az EU-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok) AZ EU-SZERZŐDÉS VI. CÍME ALAPJÁN ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK A TANÁCS 2009/426/IB HATÁROZATA (2008.

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA FEHÉR KÖNYV FEHÉR KÖNYV A SPORTRÓL. (a Bizottság előterjesztése)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA FEHÉR KÖNYV FEHÉR KÖNYV A SPORTRÓL. (a Bizottság előterjesztése) AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 11.07.2007 COM (2007) 391 végleges FEHÉR KÖNYV FEHÉR KÖNYV A SPORTRÓL (a Bizottság előterjesztése) {SEC(2007) 932} {SEC(2007) 934} {SEC(2007) 935} {SEC(2007)

Részletesebben

(Jogalkotási aktusok) HATÁROZATOK

(Jogalkotási aktusok) HATÁROZATOK 2013.11.5. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 293/1 I (Jogalkotási aktusok) HATÁROZATOK AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1082/2013/EU HATÁROZATA (2013. október 22.) a határokon átterjedő súlyos egészségügyi

Részletesebben

ZÖLD KÖNYV EURÓPAI ÁTLÁTHATÓSÁGI KEZDEMÉNYEZÉS

ZÖLD KÖNYV EURÓPAI ÁTLÁTHATÓSÁGI KEZDEMÉNYEZÉS HU HU HU ZÖLD KÖNYV EURÓPAI ÁTLÁTHATÓSÁGI KEZDEMÉNYEZÉS I. BEVEZETÉS Az a kötelezettségvállalás, miszerint bővíteni kell az érdekelt feleknek az EU politikája alakításában való aktív részvételével kapcsolatos

Részletesebben

(Kötelezően közzéteendő jogi aktusok) A BIZOTTSÁG 1828/2006/EK RENDELETE (2006. december 8.)

(Kötelezően közzéteendő jogi aktusok) A BIZOTTSÁG 1828/2006/EK RENDELETE (2006. december 8.) 27.12.2006 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 371/1 I (Kötelezően közzéteendő jogi aktusok) A BIZOTTSÁG 1828/2006/EK RENDELETE (2006. december 8.) az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai

Részletesebben

Erasmus+ Pályázati útmutató

Erasmus+ Pályázati útmutató Erasmus+ Pályázati útmutató Amennyiben a különböző nyelvű változatok között jelentésbeli eltérések vannak, az angol nyelvű változat az irányadó a más nyelvű változattal szemben. 3. verzió (2015): 16/12/2014

Részletesebben

Szociális beszerzés. Útmutató a szociális szempontok figyelembevételéhez a közbeszerzések során

Szociális beszerzés. Útmutató a szociális szempontok figyelembevételéhez a közbeszerzések során Szociális beszerzés Útmutató a szociális szempontok figyelembevételéhez a közbeszerzések során Ez a publikáció az Európai Unió foglalkoztatási és társadalmi szolidaritási program (2007 2013) megbízása

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 21.2.2007 COM(2007) 62 végleges A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.6.26. COM(2014) 367 final 2014/0185 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA az európai közigazgatási szervek, üzleti vállalkozások és polgárok rendelkezésére

Részletesebben

Plenárisülés-dokumentum. 8.7.2014 cor01 HELYESBÍTÉS

Plenárisülés-dokumentum. 8.7.2014 cor01 HELYESBÍTÉS EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019 Plenárisülés-dokumentum 8.7.2014 cor01 HELYESBÍTÉS az Európai Parlament által 2014. április 16-án az európai politikai pártok és az európai politikai alapítványok alapszabályáról

Részletesebben

Hivatalos Lap L 017, 22/01/2010 o. 0043-0049

Hivatalos Lap L 017, 22/01/2010 o. 0043-0049 1 A TANÁCS HATÁROZATA ( 2009. NOVEMBER 27. ) AZ AKTÍV POLGÁRSÁGOT ELŐMOZDÍTÓ ÖNKÉNTES TEVÉKENYSÉGEK EURÓPAI ÉVÉRŐL (2011) Hivatalos Lap L 017, 22/01/2010 o. 0043-0049 A Tanács határozata (2009. november

Részletesebben