***I JELENTÉSTERVEZET

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "***I JELENTÉSTERVEZET"

Átírás

1 EURÓPAI PARLAMENT Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság IDEIGLENES 2004/0023(COD) ***I JELENTÉSTERVEZET Az Internet és új online technológiák biztonságosabb használatát elősegítő többéves közösségi program létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (EB(2004)0091 C6-0132/ /0023(COD)) Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság Előadó: Edith Mastenbroek PR\ doc PE v01-00

2 Eljárások jelölései * Konzultációs eljárás leadott szavazatok többsége **I. Együttműködési eljárás (első olvasat) leadott szavazatok többsége II. Együttműködési eljárás (második olvasat) leadott szavazatok többsége a közös álláspont jóváhagyásához; a Parlament összes képviselőjének többsége a közös álláspont elutasításához vagy Módosításához *** Hozzájárulási eljárás a Parlament összes képviselőjének többsége, kivéve az EK- Szerződés 105., 107., 161. és 300., valamint az EU-Szerződés 7. cikke alá tartozó esetekben ***I. Együttdöntési eljárás (első olvasat) leadott szavazatok többsége II. Együttdöntési eljárás (második olvasat) leadott szavazatok többsége a közös álláspont jóváhagyásához; a Parlament összes képviselőjének többsége a közös álláspont elutasításához vagy Módosításához III. Együttdöntési eljárás (harmadik olvasat) leadott szavazatok többsége az együttes szövegtervezet jóváhagyásához (Az eljárás típusa a Bizottság által javasolt jogalaptól függ.) Módosító javaslatok jogalkotási szöveghez A Parlament módosító javaslataiban a módosított szöveg félkövér dőlt betűkkel van kiemelve. A normál dőlt betűs kiemelés jelzi az illetékes osztályoknak, hogy a jogalkotási szöveg mely részeiben javasolnak javításokat a végleges szöveg kidolgozásának elősegítése érdekében (például nyilvánvaló hibák vagy kihagyások egy adott nyelvi változatban). Az ilyen jellegű javasolt Módosításokat egyeztetni kell az érintett osztályokkal. PE v /34 PR\ doc

3 TARTALOMJEGYZÉK Oldal EURÓPAI PARLAMENTI JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET... 5 INDOKOLÁS... KISEBBSÉGI VÉLEMÉNY... A KÖLTSÉGVETÉSI BIZOTTSÁG VÉLEMÉNYE... AZ IPARI, KUTATÁSI ÉS ENERGIAÜGYI BIZOTTSÁG VÉLEMÉNYE... A NŐJOGI ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI BIZOTTSÁG VÉLEMÉNYE... PR\ doc 3/34 PE v01-00

4 PE v /34 PR\ doc

5 EURÓPAI PARLAMENTI JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET Az Internet és új on-line technológiák biztonságosabb használatát elősegítő többéves közösségi program létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (COM(2004)0091 C5-0132/ /0023(COD)) (Együttdöntési eljárás: első olvasat) Az Európai Parlament, tekintettel a Bizottság az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2004)0091) 1, tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére, valamint az EK-Szerződés 153. cikkének (2) bekezdésére, amely alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamentnek (C6-0132/2004), tekintettel Eljárási Szabályzata 51. cikkére, tekintettel az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság jelentésére és a Költségvetési Bizottság Az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság véleményére (A6-0000/2004), 1. jóváhagyja a Bizottság módosítást követő javaslatát; 2. felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen módosítani kívánja, vagy ha a javaslat helyébe másik szöveget kíván léptetni. 3. utasítja Elnökét, hogy továbbítsa álláspontját a Tanácshoz és a Bizottsághoz. Bizottság által javasolt szöveg A Parlament Módosításai Módosítás: 1 Cím Az Internet és új on-line technológiák biztonságosabb használatát elősegítő többéves közösségi program létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról Az Internet és új on-line technológiák biztonságosabb használatát elősegítő többéves közösségi Program létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (Ez a módosítás az egész szövegen keresztül alkalmazandó. Elfogadásához végig szükség lesz a megfelelő 1 HL C..., ,... o. (még nem tették közzé). PR\ doc 5/34 PE v01-00

6 változtatások elvégzésére.) Módosítás: 2 (4) preambulumbekezdés (4) Mind a gyermekek számára potenciálisan káros vagy a végfelhasználó által nem kívánt, mind az illegális tartalom különösen a gyermekpornográfia területén folyamatos intézkedésre lesz szükség. (4) Mind a gyermekek számára potenciálisan káros vagy a végfelhasználó által nem kívánt, mind az illegális tartalom különösen a gyermekpornográfia 21a és rasszista anyagok területén folyamatos intézkedésre lesz szükség. 21a A Tanács december 22-i 2004/68/IB kerethatározata a gyermekek szexuális kizsákmányolása és a gyermekpornográfia elleni küzdelemről (HL L 13., , 44. o.) Módosítás: 3 (5) preambulumbekezdés (5) A jogilag kötelező erejű szabályokról szóló nemzetközi megállapodás elérése kívánatos, de nehéz lesz, és nem lehet gyorsan megvalósítani. A megállapodás elérése sem elegendő a szabályok végrehajtásához, vagy a veszélyeztetett személyek védelmének biztosításához. (5) A jogilag kötelező erejű alapvető szabályokról szóló nemzetközi megállapodás elérése kívánatos, de nem könnyen megvalósítható cél. Önmagában azonban a megállapodás elérése sem elegendő a szabályok végrehajtásához, vagy a veszélyeztetett személyek védelmének biztosításához. Módosítás: 4 (6) preambulumbekezdés (6) A biztonságosabb Internet cselekvési terv 22 ( ) a kezdeményezések (6) A biztonságosabb internet cselekvési terv 22 ( ) a kezdeményezések PE v /34 PR\ doc

7 széles körét sikeresen ösztönző közösségi finanszírozást és európai hozzáadott értéket biztosított. A további finanszírozás segíteni fog abban, hogy az új kezdeményezések építhessenek a már elvégzett feladatokra. 22 Az Európai Parlament és a Tanács az június 16-i 1151/2003/EK európai parlamenti és tanácsi határozattal (HL L 162, , 1. o.) módosított, január 25-i 276/1999/EK határozata az Internet és az új online technológiák biztonságosabb használatát a világhálón található tiltott és káros tartalom ellen, elsősorban a gyermekek és kiskorúak védelme területén folytatott harccal elősegítő többéves közösségi cselekvési terv elfogadásáról (HL L 33., , 1.o.) széles körét sikeresen ösztönző közösségi finanszírozást és európai hozzáadott értéket biztosított. A további finanszírozás segíteni fog abban, hogy az új kezdeményezések építhessenek a már elvégzett feladatokra. 22 Az Európai Parlament és a Tanács január 25-i 276/1999/EK, a június 16-i 1151/2003/EK európai parlamenti és tanácsi határozattal (HL L 162, , 1. o.) és a 96/411/EK tanácsi határozatot és a 276/1999/EK, az 1719/1999/EK, a 2850/2000/EK, az 507/2001/EK, a 2235/2002/EK, a 2367/2002/EK, a 253/2003/EK, az 1230/2003/EK és a 2256/2003/EK határozatokat az Európai Unió bővítésének figyelembevétele érdekében a referenciaösszegek kiigazítása tekintetében módosító április 21-i 787/2004/EK európai parlamenti és tanácsi határozattal (HL 138., , 12.o.) módosított határozata az Internet és az új online technológiák biztonságosabb használatát a világhálón található tiltott és káros tartalom ellen, elsősorban a gyermekek és kiskorúak védelme területén folytatott harccal elősegítő többéves közösségi cselekvési terv elfogadásáról (HL L 33., , 1.o.) Módosítás: 5 (7) preambulumbekezdés (7) Továbbra is szükség van olyan gyakorlati intézkedésekre, amelyek ösztönzik az illegális tartalomról az annak kezelésében illetékes személyeknek történő jelentéstételt és a szűrési technológiák fejlesztését, terjesztik az általánosan elfogadott viselkedési normákat megtestesítő magatartási kódexekre vonatkozó legjobb gyakorlatot, valamint tájékoztatást és képzést nyújtanak a szülők és gyermekek számára az új médiában rejlő lehetőségek biztonságos hasznosításának legmegfelelőbb módjáról. (7) Továbbra is szükség van olyan gyakorlati intézkedésekre, amelyek ösztönzik az illegális tartalomról az annak kezelésében illetékes személyeknek történő jelentéstételt és a szűrési technológiák teljesítményére vonatkozó kutatásokat és ezen technológiák szintösszehasonlítását, terjesztik az általánosan elfogadott viselkedési normákat megtestesítő magatartási kódexekre vonatkozó legjobb gyakorlatot, valamint tájékoztatást és képzést nyújtanak a szülők és gyermekek számára az új médiában rejlő lehetőségek biztonságos hasznosításának legmegfelelőbb módjáról. Adott esetben a felhasznált technológiának meg kell PR\ doc 7/34 PE v01-00

8 felelnie a 95/46/EK és a 2002/58/EK irányelvekben foglalt, a magánélet tiszteletben tartására vonatkozó rendelkezéseknek. Indokolás A program pénzügyi forrásait azon tevékenységek finanszírozására kell felhasználni, amelyekbe a magánszektor vonakodik beruházni. A szűrőszoftverek különböző formáit közpénzből történő beruházás nélkül fejlesztették ki. A szűrőszoftver teljesítményével és átláthatóságával foglalkozó kutatásoknak azonban elsőbbséget kell élvezniük, mivel az lehetővé teszi a szülők és egyéb fogyasztók számára, hogy megalapozott információk alapján döntsenek. Módosítás: 6 (10) preambulumbekezdés (10) Az e határozat végrehajtásához szükséges intézkedéseket a Bizottságra átruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról szóló 199. június 28-i 1999/468/EK tanácsi határozat 2. cikke a) pontjának értelmében kell elfogadni. (10) Az intézkedések, amelyek elfogadására a Bizottság az ezen határozattal átruházott végrehajtási hatásköröknek megfelelően jogosult, a Bizottságra átruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról szóló 1999/468/EK tanácsi határozat 2. cikke a) pontjának értelmében alapvetően jelentős költségvetési vonzatú programok végrehajtásával kapcsolatos irányítási intézkedések. Ezen intézkedéseket ezért a fenti határozat 4. cikkében előírt irányítási eljárással összhangban kell elfogadni. Módosítás: 7 (11) preambulumbekezdés (11) A Bizottságnak biztosítania kell a program közösségi kezdeményezésekkel és programokkal való összhangját és ezek (11) A Bizottságnak biztosítania kell többek között az egyéb szervek által végzett munka figyelembevétele mellett PE v /34 PR\ doc

9 egymást kiegészítő jellegét. a program közösségi kezdeményezésekkel és programokkal való összhangját és ezek egymást kiegészítő jellegét. Módosítás: 8 (12) preambulumbekezdés (12) E jogi aktus a program teljes időtartamára létrehoz egy olyan pénzügyi keretet, amely az éves költségvetési eljárás során a költségvetési fegyelemről és a költségvetési eljárás fejlesztéséről szóló, az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti május 6-i intézményközi megállapodás 23a 33. pontja szerinti fő hivatkozási pontot jelent a költségvetési hatóság számára. (12) E határozat a program teljes időtartamára létrehoz egy olyan pénzügyi keretet, amely az éves költségvetési eljárás során a költségvetési fegyelemről és a költségvetési eljárás fejlesztéséről szóló, az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti május 6-i intézményközi megállapodás 23a 33. pontja szerinti elsődleges hivatkozási alapot jelent a költségvetési hatóság számára. 23a HL C 172., , 1.o., a pénzügyi terv bővítés miatti kiigazításáról szóló május 19-i 2003/429/EK európai parlamenti és tanácsi határozattal módosítva (HL L 147., , 25. o.) Módosítás: 9 1. cikk (1) bekezdés 1. A határozat közösségi programot hoz létre a közötti időszakra az internetnek és az új on-line technológiáknak különösen a gyermekek számára biztonságosabb használata, valamint az illegális és a végfelhasználó által nem kívánt tartalom elleni küzdelem érdekében. 1. A határozat közösségi programot hoz létre a közötti időszakra az internetnek és az új on-line technológiáknak különösen a gyermekek számára biztonságosabb használata, valamint az illegális és a végfelhasználó által nem kívánt tartalom elleni küzdelem érdekében. PR\ doc 9/34 PE v01-00

10 Módosítás: cikk (1) bekezdés (2) albekezdés A program a tagjelölt országok számára is nyitva áll, a tagjelölt országokkal megkötendő kétoldalú egyezményekkel összhangban. A program a tagjelölt országokban székhellyel rendelkező jogi személyek számára is nyitva áll, a tagjelölt országokkal fennálló vagy megkötendő kétoldalú egyezményekkel összhangban. Módosítás: cikk (2) bekezdés 2. A program az EGT-megállapodás 23b rendelkezéseivel összhangban részvételre nyitva állhat az EGT-megállapodásban részes EFTA államokban székhellyel rendelkező jogi személyek számára is. 2. A program az EGT-megállapodás 23b rendelkezéseivel összhangban részvételre nyitva állhat az EGT-megállapodásban részes EFTA államokban székhellyel rendelkező jogi személyek számára is. 23b Az EGT-Vegyesbizottság i határozata az EGT-megállapodás egyes, a négy alapszabadságon kívül eső területeken folytatott együttműködésről szóló 31. jegyzőkönyvének módosításáról, HL L,,. o. Módosítás: cikk (2a) bekezdés (új) 2a A program végrehajtása során a Bizottság a tagállamokkal szorosan együttműködve biztosítja az általános összhangot és az egymást kiegészítő jelleget a program és más vonatkozó közösségi politikák, programok és PE v /34 PR\ doc

11 cselekvések között, ideértve különösen a közösségi kutatási és technológia fejlesztési programokat, a Daphne 23c, econtent 23d és Modinis 23e programokat. 23c Az Európai Parlament és a Tanács a gyermekek, a fiatalok és a nők elleni erőszak megelőzéséről és az azzal szembeni küzdelemről, valamint az áldozatok és veszélyeztetett csoportok védelméről szóló közösségi cselekvési program ( ) elfogadásáról szóló április 21-i 803/2004/EK európai parlamenti és tanácsi határozattal (HL L 143., , 1.o.) módosított, január 24-i 293/2000/EK határozata a gyermekekkel, a fiatalokkal és a nőkkel szembeni erőszak elleni küzdelmet szolgáló megelőző intézkedésekre vonatkozó közösségi cselekvési program elfogadásáról, HL C 364., , 1. o. 23d A Tanács a i /2004/EK európai parlamenti és tanácsi határozattal (HL L,,... o.) módosított, december 22-i határozata a globális hálózatokon található európai digitális tartalom fejlesztését és használatát ösztönző, és az információs társadalomban a nyelvi sokféleséget támogató többéves közösségi program elfogadásáról, HL L 14., , 32. o. 23e Az Európai Parlament és a Tanács november 17-i 2256/2003/EK határozata az e- Európa 2005 cselekvési terv figyelemmel kísérésére, a helyes gyakorlatok terjesztésére, valamint a hálózati és informatikai biztonság javítására vonatkozó többéves ( ) program elfogadásáról, HL L 336., , 1. o. Módosítás: cikk (3) bekezdés aa) pont (új) aa) a költségvetési kiadás lebontása; Módosítás: 14 PR\ doc 11/34 PE v01-00

12 3. cikk (3) bekezdés ba) pont (új) ba) az ajánlatkérés keretében közösségi finanszírozásra benyújtott projektek értékelése, amennyiben a közösségi hozzájárulás becsült összege euró, vagy azt meghaladó összeg; Módosítás: cikk (3) bekezdés ca) pont (új) ca) a program értékelésre vonatkozó intézkedések végrehajtása; Módosítás: cikk (4) bekezdés 4. A program végrehajtásának előrehaladásáról a Bizottság értesíti a bizottságot. 4. A program végrehajtásának előrehaladásáról a Bizottság értesíti a Bizottságot. (Ez a módosítás az egész szövegen keresztül alkalmazandó. Elfogadásához végig szükség lesz a megfelelő változtatások elvégzésére.) Módosítás: cikk (2) bekezdés 2. E bekezdésre történő hivatkozáskor, az 1999/468/EK határozat 3. és 7. cikkét kell alkalmazni, az említett határozat 8. cikkére 2. E bekezdésre történő hivatkozáskor, az 1999/468/EK határozat 4. és 7. cikkét kell alkalmazni, az említett határozat 8. cikkére PE v /34 PR\ doc

13 figyelemmel. figyelemmel. Módosítás: cikk (2) bekezdés 2. A Bizottság felügyeli a program alá tartozó projektek végrehajtását. A projekt végét követően Bizottság értékeli megvalósításának módját, valamint a végrehajtása hatását annak megállapítása érdekében, hogy az eredeti célok teljesültek-e. 2. A Bizottság felügyeli a program alá tartozó projektek végrehajtását. A Bizottság értékeli a projektek megvalósításának módját, valamint a végrehajtásuk hatását annak megállapítása érdekében, hogy az eredeti célok teljesültek-e. Módosítás: cikk (3) bekezdés (1) albekezdés 3. Legkésőbb [a kihirdetést követő két éven belül] a Bizottság értékelő jelentést terjeszt az Európai Parlament, a Tanács, a Európai Gazdasági és Szociális Bizottság, valamint a Régiók Bizottsága elé az 1. cikk (2) bekezdésében említett cselekvési irányvonalak végrehajtásáról. 3. Legkésőbb 2006 közepéig a Bizottság beszámol az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, a Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak, valamint a Régiók Bizottságának az 1. cikk (2) bekezdésében említett cselekvési irányvonalak végrehajtásáról. Ennek keretében a Bizottság beszámol a ra szánt összeg és a pénzügyi terv közötti összhangról. Adott esetben a Bizottság a as költségvetési eljárások keretében megteszi a szükséges lépéseket az éves előirányzatok és a pénzügyi terv közötti összhang biztosítása érdekében. Módosítás: 20 PR\ doc 13/34 PE v01-00

14 5. cikk (3) bekezdés (2) albekezdés A program lezárásakor végső értékelő jelentést készít. A Bizottság a program lezárásakor végső értékelő jelentést készít. Módosítás: cikk (3a) bekezdés (új) 3a. A Bizottság mennyiségi és minőségi értékelésének eredményeit bármely e határozat módosítására vonatkozó megfelelő javaslattal együtt továbbítja az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak. Ezeket az eredményeket az Európai Unió a és évre vonatkozó általános költségvetéstervezetének bemutatását megelőzően kell továbbítani. Módosítás: cikk (2) bekezdés (1) albekezdés 2. Az (1) bekezdésben említett időszakra vonatkozó program végrehajtására elkülönített pénzügyi referencia összeg 50 millió euró. 2. Az (1) bekezdésben említett időszakra vonatkozó program végrehajtására elkülönített pénzügyi keret 50 millió euróban van meghatározva. Módosítás: cikk (2) bekezdés (2a) albekezdés (új) A közötti időszakra meghatározott összeget megerősítettnek PE v /34 PR\ doc

15 kell tekinteni, ha összhangban van a 2007-ben kezdődő időszakra hatályos pénzügyi tervvel. Módosítás: cikk (2) bekezdés (3) albekezdés Az éves előirányzatokat a pénzügyi terv keretei között a költségvetési hatóság hagyja jóvá. A közötti időszakra vonatkozó éves előirányzatokat a pénzügyi terv keretei között a költségvetési hatóság hagyja jóvá. Módosítás: 25 I. melléklet, cím I. MELLÉKLET A MELLÉKLET I. MELLÉKLETE Módosítás: pont (1) bekezdés A forródrót-szolgálatok lehetővé teszik a nyilvánosság számára az illegális tartalom bejelentését. A bejelentéseket a szolgálatok intézkedés végett továbbítják a megfelelő szervhez (internetszolgáltatóhoz (ISP), rendőri szervhez vagy kapcsolattartó forródrót-szolgálathoz). Ott, ahol rendőrségi forródrót-szolgálat működik, a polgári forródrót szolgálatok kiegészítő feladatot látnak el. Szerepük eltér a bűnüldözési hatóságokétól, mivel nem foglalkoznak bűncselekmények A forródrót-szolgálatok lehetővé teszik a nyilvánosság számára az illegális tartalom bejelentését. A bejelentéseket a szolgálatok intézkedés végett továbbítják a megfelelő szervhez (internetszolgáltatóhoz (ISP), rendőri szervhez vagy kapcsolattartó forródrót-szolgálathoz). Ott, ahol rendőrségi forródrót-szolgálat működik, a polgári forródrót szolgálatok kiegészítő feladatot látnak el. Szerepük eltér a bűnüldözési hatóságokétól, mivel nem foglalkoznak bűncselekmények PR\ doc 15/34 PE v01-00

16 kivizsgálásával, jogsértő személyek letartóztatásával vagy büntetőeljárás indításával. Olyan szakértői központként működnek, amely útmutatást nyújt az internetszolgáltatók számára azzal kapcsolatban, hogy mely tartalom minősülhet illegálisnak. kivizsgálásával, jogsértő személyek letartóztatásával vagy büntetőeljárás indításával. Olyan szakértői központként működhetnek, amely útmutatást nyújt az internetszolgáltatók számára azzal kapcsolatban, hogy mely tartalom minősülhet illegálisnak. Módosítás: pont (2) bekezdés A meglévő forródrót-hálózat olyan egyedi szervezet, amely közösségi finanszírozás nélkül nem jött volna létre. Amint a es programértékelés megállapítja, a hálózat nagy sikerrel bővítette tagságát, és a hatásköre nemzetközi szintű. Ahhoz azonban, hogy a forródrót-szolgálatokban rejlő lehetőségeket teljes mértékben hasznosítani lehessen, európai szintű lefedettség és együttműködés kialakítására, valamint az információk, a legjobb gyakorlatok és a tapasztalatok cseréje révén a hatékonyság növelésére van szükség. A meglévő forródrót-hálózat olyan egyedi szervezet, amely közösségi finanszírozás nélkül nem jött volna létre. Amint a es programértékelés megállapítja, a hálózat nagy sikerrel bővítette tagságát, és a hatásköre nemzetközi szintű. Ahhoz azonban, hogy a forródrót-szolgálatokban rejlő lehetőségeket teljes mértékben hasznosítani lehessen, európai szintű lefedettség és együttműködés kialakítására, valamint az információk, a legjobb gyakorlatok és a tapasztalatok cseréje révén a hatékonyság növelésére van szükség. A közösségi alapokat arra is fel kell használni, hogy felhívja a közvélemény figyelmét a forródrótszolgálatokra, és ezáltal hatékonyabbá tegye őket. Módosítás: pont (3) bekezdés Az ajánlattételi felhívást követően kiválasztott forródrót-szolgálatok pénzügyi támogatást kapnak ahhoz, hogy csomópont-szerepet lássanak el a Az ajánlattételi felhívást követően kiválasztott forródrót-szolgálatok pénzügyi támogatást kapnak ahhoz, hogy csomópont-szerepet lássanak el a PE v /34 PR\ doc

17 hálózatban, és együttműködést tartsanak fenn a forródrót-szolgálatok európai hálózatának munkája során. hálózatban, és más csomópontokkal együttműködjenek a forródrót-szolgálatok európai hálózatában. Módosítás: pont (3a) bekezdés (új) A forródrót-szolgálatok hatékonyságának értékelésére több mutatószámot kell figyelembe venni. Minőségi és mennyiségi adatokat kell gyűjteni a forródrótszolgálatok létrehozásáról és működtetéséről, a nemzeti csomópontok számáról, a tagállamok földrajzi lefedettségéről, a kapott bejelentések számáról, a forródrótok személyzetének számáról és tapasztalatának mértékéről, a forródrót-szolgálatokkal folytatott együttműködés eredményeképpen végzett rendőrségi műveletek számáról, az internetszolgáltatók által a forródrótszolgálatoktól kapott információk hatására letiltott weboldalak számáról és jellegéről. Ezeket az adatokat lehetőség szerint közzé kell tenni, és továbbítani kell az illetékes hatóságoknak, valamint a Biztonságosabb Internet Fórumnak annak biztosítása érdekében, hogy megfelelően használják fel a kiutalt forrásokat. Módosítás: pont (4) bekezdés Azon tagállamokban és tagjelölt országokban, ahol jelenleg nem létezik ilyen szolgálat, új forródrót-szolgálatok Azon tagállamokban és tagjelölt országokban, ahol jelenleg nem létezik ilyen szolgálat, forródrót-szolgálatok PR\ doc 17/34 PE v01-00

18 kialakítására van szükség. Ezeket gyorsan és hatékonyan be kell illeszteni a meglévő európai forródrót-hálózatba. A közös szemlélet kialakítása, valamint a szakmai know-how és a legjobb gyakorlat átadása érdekében ösztönözni kell az ezen hálózat és a harmadik országokban (különösen olyan egyéb európai országokban, ahol illegális tartalmat hoznak létre és annak megjelenést biztosítanak) működő forródrót-szolgálatok közötti kapcsolatokat. Tovább kell fejleszteni a nemzeti forródrót-szolgálatok és a bűnüldözési hatóságok közötti meglévő együttműködési mechanizmusokat. Szükség van a forródrót-szolgálatok személyzetének jogi és műszaki képzésére. A forródrót-hálózatok számára kötelező lesz a hálózatszervezési és a határokon átnyúló tevékenységekben való aktív részvétel. kialakítására van szükség a program hatékonyságának biztosítása érdekében. Ezen új forródrót-szolgálatokat gyorsan és hatékonyan be kell illeszteni a meglévő európai forródrót-hálózatba. Ösztönözni kell a forródrót-szolgálatok kialakításának folyamatát. A közös szemlélet kialakítása, valamint a szakmai know-how és a legjobb gyakorlat átadása érdekében ösztönözni kell az ezen hálózat és a harmadik országokban (különösen olyan egyéb európai országokban, ahol illegális tartalmat hoznak létre és annak megjelenést biztosítanak) működő forródrót-szolgálatok közötti kapcsolatokat. A nemzeti jogszabályokkal összhangban, illetve ahol helyénvaló és szükséges, tovább kell fejleszteni a polgári forródrót-szolgálatok és a bűnüldözési hatóságok közötti együttműködési mechanizmusokat, beleértve például az ilyen forródrót-szolgálatokra vonatkozó magatartási kódexek kialakítását. Adott esetben szükség lehet a forródrótszolgálatok személyzetének jogi és műszaki képzésére. A forródrót-hálózatok számára kötelező a hálózatszervezési és a határokon átnyúló tevékenységekben való aktív részvétel. Módosítás: pont (5) bekezdés A forródrót-szolgálatoknak kapcsolódniuk kell a tagállami kezdeményezésekhez, nemzeti szintű támogatásban kell részesülniük, és annak érdekében, hogy a jelen program időtartamán túl is működhessenek, pénzügyileg kivitelezhetőnek kell lenniük. A közös finanszírozás olyan polgári forródrótszolgálatok számára áll rendelkezésre, A forródrót-szolgálatoknak kapcsolódniuk kell a tagállami kezdeményezésekhez, nemzeti szintű támogatásban kell részesülniük, és annak érdekében, hogy a jelen program időtartamán túl is működhessenek, pénzügyileg kivitelezhetőnek kell lenniük. A közös finanszírozás polgári forródrót-szolgálatok számára áll rendelkezésre, ezért a PE v /34 PR\ doc

19 amelyek kiegészítik a bűnüldözési tevékenységeket, ellenben nem képezik részét a bűnüldözési mechanizmusnak, ezért a rendőrség által működtetett forródrót-szolgálatok nem vehetik igénybe. A forródrót-szolgálatok világossá teszik a felhasználók számára a különbséget a saját és a rendőrség tevékenységei között, és tájékoztatja őket az illegális kapcsolatok bejelentésének alternatíváiról, pl. közvetlenül a rendőrségnek történő bejelentésről. rendőrség által működtetett forródrótszolgálatok nem vehetik igénybe. A forródrót-szolgálatok világossá teszik a felhasználók számára a különbséget a saját és a rendőrség tevékenységei között, és tájékoztatja őket az illegális kapcsolatok bejelentésének alternatíváiról, pl. közvetlenül a rendőrségnek történő bejelentésről. Módosítás: pont (7) bekezdés 1. és 2. franciabekezdés - egységes identitás, ill. olyan belépési pont biztosítása, amely egyszerű hozzáférést biztosít a megfelelő nemzeti kapcsolattartóhoz; - a hálózat egészének támogatása európai szintű láthatóság biztosításával - a hálózat egészének támogatása az európai szintű láthatóság biztosítása révén, pl. egységes identitás ill. belépési pont létrehozásával, amely egyszerű hozzáférést biztosít a megfelelő nemzeti kapcsolattartóhoz; Módosítás: pont (7) bekezdés 9. franciabekezdés - a program egészének koherens és hatékony működése, és a forródrótszolgálatok ismertségének növelése érdekében szoros együttműködés fenntartása a tudatosításért felelős koordinációs csomóponttal (lásd az alábbi 4. pontban); - a program egészének koherens és hatékony működése, és a forródrótszolgálatok ismertségének növelése érdekében szoros munkakapcsolat fenntartása a tudatosításért felelős koordinációs csomóponttal (lásd az alábbi 4. pontban); PR\ doc 19/34 PE v01-00

20 Módosítás: pont (8) bekezdés A koordinációs csomópont figyelemmel kíséri a forródrót-szolgálatok hatékonyságát, és pontos, kifejező statisztikákat gyűjt azok működésére vonatkozóan (a kapott bejelentések száma és típusa, a megtett intézkedések és azok eredményei, stb.). A koordinációs csomópont figyelemmel kíséri a forródrót-szolgálatok hatékonyságát, és pontos, kifejező statisztikákat gyűjt azok működésére vonatkozóan (a kapott bejelentések száma és típusa, a megtett intézkedések és azok eredményei, stb.). Módosítás: pont (9) bekezdés A forródrót-hálózatnak a gyermekpornográfián túl ki kell terjednie az illegális tartalom egyéb főbb típusaira is, amelyek aggodalomra adnak okot, és gondoskodnia kell a bejelentések kölcsönös cseréjéről. Az egyéb területek mint például a rasszista tartalom kezeléséhez eltérő mechanizmusokra és eltérő szakértelemre lehet szükség, ami különböző kérdésekkel foglalkozó nemzeti csomópontok bevonásával járhat. Mivel a program pénzügyi és igazgatási forrásai korlátozottak, az ilyen csomópontoknak nem mindegyike részesülne szükségszerűen támogatásban; a támogatást adott esetben az e területeken működő koordinációs csomópontok szerepének megerősítésére kell összpontosítani. A forródrót-hálózatnak a gyermekpornográfián túl ki kell terjednie az illegális tartalom egyéb főbb típusaira is, amelyek aggodalomra adnak okot, és gondoskodnia kell a bejelentések kölcsönös cseréjéről. Az egyéb területek mint például a rasszista tartalom kezeléséhez eltérő mechanizmusokra és szakértelemre lehet szükség, ami egyéb kérdésekkel foglalkozó csomópontok bevonásával járhat. Mivel a program pénzügyi és igazgatási forrásai korlátozottak, az ilyen csomópontoknak nem mindegyike részesülne szükségszerűen támogatásban; a támogatást adott esetben az e területeken működő koordinációs csomópontok szerepének megerősítésére kell összpontosítani. PE v /34 PR\ doc

21 Módosítás: pont (10) bekezdés A további, EU-szintű pénzügyi forrásokkal támogatható tevékenységek egyike lehetne például a szoftverfejlesztés, amely segítene a forródrótszolgálatoknak a munkamennyiség elosztásában és a bejelentések hatékonyabb kezelésében. törölve Indokolás Együttműködési képességgel rendelkező szoftverből több különböző forma létezik már, amelyek segítséget nyújthatnak a forródrót-szolgálat munkaterhének kezelésében és egy együttműködési képességgel rendelkező állománykezelő rendszer létrehozásában. Módosítás: pont (1) bekezdés Az illegális tartalommal szemben annak forrásánál történő fellépés mellett a felhasználók kiskorúak esetében az értük felelős felnőttek számára hozzáférhetővé kell tenni a megfelelő eszközöket, amelyeknek segítségével maguk dönthetik el, hogyan kezelik a nem kívánt és az ártalmas tartalmat (a felhasználó felhatalmazása). Az illegális tartalommal szemben annak forrásánál történő fellépés mellett a felhasználók kiskorúak esetében az értük felelős felnőttek számára hozzáférhetők a megfelelő eszközök, amelyeknek segítségével maguk dönthetik el, hogyan kezelik a nem kívánt és az ártalmas tartalmat (a felhasználó felhatalmazása). Módosítás: pont (2) bekezdés Annak érdekében, hogy a felhasználó élhessen döntési jogával, további támogatást kell biztosítani a szűrőszoftverek és -szolgáltatások teljesítményére és hatékonyságára vonatkozóan rendelkezésre álló Annak érdekében, hogy a felhasználó élhessen döntési jogával, további támogatást kell biztosítani a szűrőszoftverek és -szolgáltatások teljesítményére és hatékonyságára vonatkozóan rendelkezésre álló PR\ doc 21/34 PE v01-00

EURÓPAI PARLAMENT. Kulturális és Oktatási Bizottság VÉLEMÉNYTERVEZET. a Kulturális és Oktatási Bizottság részéről

EURÓPAI PARLAMENT. Kulturális és Oktatási Bizottság VÉLEMÉNYTERVEZET. a Kulturális és Oktatási Bizottság részéről EURÓPAI PARLAMENT 2004 Kulturális és Oktatási Bizottság 2009 2008/0047(COD) 25.6.2008 VÉLEMÉNYTERVEZET a Kulturális és Oktatási Bizottság részéről az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság részére

Részletesebben

Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért

Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért 2006R1084 HU 01.07.2013 001.001 1 Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B A TANÁCS 1084/2006/EK RENDELETE (2006. július 11.) a

Részletesebben

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2014.11.25.)

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2014.11.25.) EURÓPAI BIZOTTSÁG Strasbourg, 2014.11.25. C(2014) 9048 final A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2014.11.25.) a Bizottság főigazgatói, valamint a szervezetek vagy önfoglalkoztató személyek közötti megbeszélésekről

Részletesebben

A Régiók Bizottsága véleménye az európai közigazgatások közötti átjárhatósági eszközök (ISA) (2009/C 200/11)

A Régiók Bizottsága véleménye az európai közigazgatások közötti átjárhatósági eszközök (ISA) (2009/C 200/11) C 200/58 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2009.8.25. A Régiók Bizottsága véleménye az európai közigazgatások közötti átjárhatósági eszközök (ISA) (2009/C 200/11) A RÉGIÓK BIZOTTSÁGA üdvözli az előző programoknak

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 2009.11.23. COM(2009)642 végleges 2008/0221 (COD) A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK az EK-Szerződés 251. cikke (2) bekezdésének második albekezdése

Részletesebben

* JELENTÉSTERVEZET. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2011/0447(NLE) 4.11.2014

* JELENTÉSTERVEZET. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2011/0447(NLE) 4.11.2014 EURÓPAI PARLAMENT 2014 2019 Jogi Bizottság 4.11.2014 2011/0447(NLE) * JELENTÉSTERVEZET az Oroszországi Föderációnak a gyermekek jogellenes külföldre vitelének polgári jogi vonatkozásairól szóló, 1980.

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT. Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság

EURÓPAI PARLAMENT. Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság EURÓPAI PARLAMENT 2004 2009 Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság 2008/2173(INI) 5.12.2008 MÓDOSÍTÁS 1-28 (PE415.189v01-00) a fogyasztóknak különösen a kiskorúaknak a videojátékok használata

Részletesebben

A BÉKÉLTETŐ TESTÜLETEK LEHETŐSÉGEI KÖTELEZETTSÉGEI AZ ÚJ EURÓPAI UNIÓS NORMÁK FÉNYÉBEN BUDAPEST, 2014. NOVEMBER 10.

A BÉKÉLTETŐ TESTÜLETEK LEHETŐSÉGEI KÖTELEZETTSÉGEI AZ ÚJ EURÓPAI UNIÓS NORMÁK FÉNYÉBEN BUDAPEST, 2014. NOVEMBER 10. A BÉKÉLTETŐ TESTÜLETEK LEHETŐSÉGEI KÖTELEZETTSÉGEI AZ ÚJ EURÓPAI UNIÓS NORMÁK FÉNYÉBEN BUDAPEST, 2014. NOVEMBER 10. A BÉKÉLTETŐ TESTÜLETEKRE VONATKOZÓ EURÓPAI UNIÓS SZABÁLYOZÁS.MOSTANÁIG CSAK BIZOTTSÁGI

Részletesebben

Tájékoztatási és nyilvánossági előírások Az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok 2009 2014 es időszaka

Tájékoztatási és nyilvánossági előírások Az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok 2009 2014 es időszaka Tájékoztatási és nyilvánossági előírások Az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok 2009 2014 es időszaka 1. Cél A Nemzeti Kapcsolattartó, a Program Operátorok és a Projektgazdák valamennyi tájékoztatást

Részletesebben

***I JELENTÉSTERVEZET

***I JELENTÉSTERVEZET EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság 10.3.2010 2008/0255(COD) ***I JELENTÉSTERVEZET az emberi, illetve állatgyógyászati felhasználásra szánt

Részletesebben

VÉLEMÉNY. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2010/2311(INI) 27.5.2011. a Külügyi Bizottság részéről

VÉLEMÉNY. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2010/2311(INI) 27.5.2011. a Külügyi Bizottság részéről EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Külügyi Bizottság 27.5.2011 2010/2311(INI) VÉLEMÉNY a Külügyi Bizottság részéről az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság részére az EU terrorizmus elleni politikájáról:

Részletesebben

*** AJÁNLÁSTERVEZET. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2012/0268(NLE) 21.5.2013

*** AJÁNLÁSTERVEZET. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2012/0268(NLE) 21.5.2013 EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság 21.5.2013 2012/0268(NLE) *** AJÁNLÁSTERVEZET az Európai Unió és a Zöld-foki Köztársaság közötti, a jogellenesen tartózkodó személyek

Részletesebben

ELFOGADOTT SZÖVEGEK. Egyesülve a sokféleségben. 2011. május 10. keddi ülés II. rész EURÓPAI PARLAMENT 2011-2012

ELFOGADOTT SZÖVEGEK. Egyesülve a sokféleségben. 2011. május 10. keddi ülés II. rész EURÓPAI PARLAMENT 2011-2012 EURÓPAI PARLAMENT 2011-2012 ELFOGADOTT SZÖVEGEK 2011. május 10. keddi ülés II. rész P7_TA-PROV(2011)05-10 IDEIGLENES VÁLTOZAT PE 464.204 Egyesülve a sokféleségben TARTALOM A PARLAMENT ÁLTAL ELFOGADOTT

Részletesebben

Döntéshozatal, jogalkotás

Döntéshozatal, jogalkotás Az Európai Unió intézményei Döntéshozatal, jogalkotás 2012. ősz Lattmann Tamás Az Európai Unió intézményei intézményi egyensúly elve: EUSZ 13. cikk az intézmények tevékenységüket az alapító szerződések

Részletesebben

A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE ( )

A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE ( ) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.9.30. C(2015) 6466 final A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2015.9.30.) az (EU) 2015/288 felhatalmazáson alapuló rendeletnek az Európai Tengerügyi

Részletesebben

A TANÁCS 1998. július 17-i 1572/98/EK RENDELETE az Európai Képzési Alapítvány létrehozásáról szóló 1360/90/EGK rendelet módosításáról

A TANÁCS 1998. július 17-i 1572/98/EK RENDELETE az Európai Képzési Alapítvány létrehozásáról szóló 1360/90/EGK rendelet módosításáról A TANÁCS 1998. július 17-i 1572/98/EK RENDELETE az Európai Képzési Alapítvány létrehozásáról szóló 1360/90/EGK rendelet módosításáról AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA, tekintettel az Európai Közösséget létrehozó

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2008. november 18. (OR. en) 11263/4/08 REV 4 ADD 1. Intézményközi referenciaszám: 2007/0163 (COD)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2008. november 18. (OR. en) 11263/4/08 REV 4 ADD 1. Intézményközi referenciaszám: 2007/0163 (COD) AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2008. november 18. (OR. en) Intézményközi referenciaszám: 2007/0163 (COD) 11263/4/08 REV 4 ADD 1 EDUC 173 MED 39 SOC 385 PECOS 16 CODEC 895 A TANÁCS INDOKOLÁSA Tárgy:

Részletesebben

197. sz. Ajánlás a munkavédelemről

197. sz. Ajánlás a munkavédelemről 197. sz. Ajánlás a munkavédelemről A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája, Amelyet a Nemzetközi Munkaügyi Hivatal Igazgató Tanácsa hívott össze Genfbe, és amely 2006. május 31-én kilencvenötödik

Részletesebben

AZ EGSZB ÉS A NYUGAT-BALKÁN

AZ EGSZB ÉS A NYUGAT-BALKÁN Európai Gazdasági és Szociális Bizottság AZ EGSZB ÉS A NYUGAT-BALKÁN Külkapcsolatok Az EGSZB és a Nyugat-Balkán: kétszintű megközelítés Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (EGSZB) kettős regionális

Részletesebben

aa) az érintett közművek tekintetében a nemzeti fejlesztési miniszter és a belügyminiszter bevonásával, valamint a Nemzeti Média- és Hírközlési

aa) az érintett közművek tekintetében a nemzeti fejlesztési miniszter és a belügyminiszter bevonásával, valamint a Nemzeti Média- és Hírközlési 1486/2015. (VII. 21.) Korm. határozat a Digitális Nemzet Fejlesztési Program megvalósításával kapcsolatos aktuális feladatokról, valamint egyes kapcsolódó kormányhatározatok módosításáról 1. A Kormány

Részletesebben

***I JELENTÉSTERVEZET

***I JELENTÉSTERVEZET EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság 10.01.2011 2010/0282(COD) ***I JELENTÉSTERVEZET a Galileo program keretében megvalósuló globális navigációs műholdrendszer nyújtotta

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.3.10. COM(2014) 138 final 2014/0078 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA a Seychelle-szigetek lobogója alatt közlekedő halászhajók számára az Európai Unió joghatósága alá

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 2009.11.30. COM(2009)194 végleges/2 2009/0060 (COD) HELYESBÍTÉS A 2009.04.21-i COM(2009)194 végleges dokumentumot törli és annak helyébe lép. A helyesbítés a

Részletesebben

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2014.9.19.)

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2014.9.19.) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.9.19. C(2014) 6515 final A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2014.9.19.) a 2014/17/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv a hitelközvetítők számára

Részletesebben

A szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai és hazai szemmel

A szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai és hazai szemmel A szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai és hazai szemmel A szociális védelemről és társadalmi befogadásról szóló 2008. évi Közös Jelentés A szegénység 78 millió embert, köztük

Részletesebben

11267/04 kz/cad/mh 1 DG H II

11267/04 kz/cad/mh 1 DG H II AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2004. július 7. (OR. en) 11267/04 CORDROGUE 59 FELJEGYZÉS AZ I/A NAPIRENDI PONTHOZ Küldi: a Főtitkárság Címzett: a COREPER/Tanács Tárgy: Tervezet - Tanácsi állásfoglalás

Részletesebben

A TANÁCS 169/2009/EK RENDELETE

A TANÁCS 169/2009/EK RENDELETE 2009.3.5. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 61/1 I (Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező) RENDELETEK A TANÁCS 169/2009/EK RENDELETE (2009. február

Részletesebben

L 342/20 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2005.12.24.

L 342/20 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2005.12.24. L 342/20 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2005.12.24. A BIZOTTSÁG 2150/2005/EK RENDELETE (2005. december 23.) a rugalmas légtérfelhasználásra vonatkozó közös szabályok megállapításáról (EGT vonatkozású

Részletesebben

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2013.12.17.)

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2013.12.17.) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.12.17. C(2013) 9098 final A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2013.12.17.) a 2011/61/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az alternatívbefektetésialapkezelők

Részletesebben

***I JELENTÉSTERVEZET

***I JELENTÉSTERVEZET EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság 23.10.2009 2009/0077(COD) ***I JELENTÉSTERVEZET a kedvtelésből tartott állatok nem kereskedelmi célú mozgására

Részletesebben

A BIZOTTSÁG VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA (XXX)

A BIZOTTSÁG VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA (XXX) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, XXX [ ](2015) XXX draft A BIZOTTSÁG VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA (XXX) az Európai Tengerügyi és Halászati Alap 2016. évi munkaprogramja és az Alap végrehajtására vonatkozó finanszírozási

Részletesebben

Smart City Tudásbázis

Smart City Tudásbázis Smart City Tudásbázis Projektpartner: Vezető partner és további projektpartnerek: TINA VIENNA (Vezető partner) Esetleg Bécs város kollégái és üzlettársai a kiválasztott tématerületeken Potenciális projektpartnerek

Részletesebben

2140/2008. (X. 15.) Korm. határozat a 2008 2010. évekre szóló Hamisítás Elleni Nemzeti Stratégiához kapcsolódó intézkedési tervről

2140/2008. (X. 15.) Korm. határozat a 2008 2010. évekre szóló Hamisítás Elleni Nemzeti Stratégiához kapcsolódó intézkedési tervről 2140/2008. (X. 15.) Korm. határozat a 2008 2010. évekre szóló Hamisítás Elleni Nemzeti Stratégiához kapcsolódó intézkedési tervről Az Új rend és szabadság programban megfogalmazott célok megvalósítása,

Részletesebben

***II AJÁNLÁSTERVEZET MÁSODIK OLVASATRA

***II AJÁNLÁSTERVEZET MÁSODIK OLVASATRA EURÓPAI PARLAMENT 2004 2009 Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság 2007/0099(COD) 29.1.2009 ***II AJÁNLÁSTERVEZET MÁSODIK OLVASATRA a nemzetközi közúti árufuvarozási piachoz való hozzáférés közös szabályairól

Részletesebben

használata Az EU emblémájának az uniós programokkal összefüggésben Útmutató a kedvezményezettek és más harmadik felek számára 2012.

használata Az EU emblémájának az uniós programokkal összefüggésben Útmutató a kedvezményezettek és más harmadik felek számára 2012. Az EU emblémájának használata az uniós programokkal összefüggésben Útmutató a kedvezményezettek és más harmadik felek számára 2012. október Szervezeti közlemény 2 Bevezetés számos olyan programmal rendelkezik,

Részletesebben

MÓDOSÍTÁS 2-23. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2011/0399(COD) 30.8.2012. Véleménytervezet Kyriakos Mavronikolas (PE492.561v01-00)

MÓDOSÍTÁS 2-23. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2011/0399(COD) 30.8.2012. Véleménytervezet Kyriakos Mavronikolas (PE492.561v01-00) EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Külügyi Bizottság 30.8.2012 2011/0399(COD) MÓDOSÍTÁS 2-23 Véleménytervezet Kyriakos Mavronikolas (PE492.561v01-00) a Horizont 2020 kutatási és innovációs keretprogram (2014

Részletesebben

(EGT vonatkozású szöveg) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

(EGT vonatkozású szöveg) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA, AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 200. május 7-i 200/26/EK IRÁNYELVE a veszélyes áruk közúti szállításával kapcsolatos ellenőrzésekre irányuló egységes eljárásokról szóló 95/50/EK tanácsi irányelv módosításáról

Részletesebben

Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság VÉLEMÉNYTERVEZET. a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság részéről

Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság VÉLEMÉNYTERVEZET. a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság részéről EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság 2011/0413(COD) 8.5.2012 VÉLEMÉNYTERVEZET a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság részéről a Külügyi Bizottság részére a Stabilitási Eszköz létrehozásáról

Részletesebben

A Tanács 2004/80/EK (2004. április 29.) irányelve

A Tanács 2004/80/EK (2004. április 29.) irányelve 1 / 5 2014.10.20. 14:36 A Tanács 2004/80/EK (2004. április 29.) irányelve 2012.08.10. A Tanács 2004/80/EK irányelve Nyomtatás: A Tanács 2004/80/EK (2004. április 29.) irányelve a bűncselekmények áldozatainak

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS TERV. RADNÓTI MIKLÓS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 7633Pécs, Esztergár Lajos út 6. OM 027423. Tartalma

KOMMUNIKÁCIÓS TERV. RADNÓTI MIKLÓS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 7633Pécs, Esztergár Lajos út 6. OM 027423. Tartalma RADNÓTI MIKLÓS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 7633Pécs, Esztergár Lajos út 6. OM 027423 KOMMUNIKÁCIÓS TERV Tartalma 1. A kommunikációs terv célja 2. Hatókör 3. A kommunikáció felelősei 4. A kommunikáció

Részletesebben

KOHÉZIÓS POLITIKA 2014 ÉS 2020 KÖZÖTT

KOHÉZIÓS POLITIKA 2014 ÉS 2020 KÖZÖTT A KOHÉZIÓS POLITIKA LÁTHATÓSÁGÁNAK GARANTÁLÁSA: TÁJÉKOZTATÁSI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZABÁLYOK A 2014-2020 KÖZÖTTI IDŐSZAKRA KOHÉZIÓS POLITIKA 2014 ÉS 2020 KÖZÖTT Az EU kohéziós politikájának következő, 2014

Részletesebben

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 338. cikke (1) bekezdésére,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 338. cikke (1) bekezdésére, L 189/128 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2014.6.27. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 659/2014/EU RENDELETE (2014. május 15.) a tagállamok közötti termékforgalomra vonatkozó statisztikákról szóló 638/2004/EK

Részletesebben

A biztosítók panaszkezelésére vonatkozó iránymutatások

A biztosítók panaszkezelésére vonatkozó iránymutatások EIOPA-BoS-12/069 HU A biztosítók panaszkezelésére vonatkozó iránymutatások 1/7 1. Iránymutatások Bevezetés 1. Az EBFH-rendelet 1 16. cikkének értelmében és figyelembe véve a biztosítási és viszontbiztosítási

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019. Fejlesztési Bizottság VÉLEMÉNYTERVEZET. a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság részére

EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019. Fejlesztési Bizottság VÉLEMÉNYTERVEZET. a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság részére EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019 Fejlesztési Bizottság 2014/0059(COD) 7.1.2015 VÉLEMÉNYTERVEZET a Fejlesztési Bizottság részéről a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság részére a konfliktusok által érintett és

Részletesebben

Digitális Nemzet Az infokommunikációs iparág stratégiai irányai. Nyitrai Zsolt Infokommunikációs államtitkár, NFM

Digitális Nemzet Az infokommunikációs iparág stratégiai irányai. Nyitrai Zsolt Infokommunikációs államtitkár, NFM Digitális Nemzet Az infokommunikációs iparág stratégiai irányai Nyitrai Zsolt Infokommunikációs államtitkár, NFM Szervezet Infokommunikációs Államtitkár Hírközlésért és audiovizuális médiáért felelős helyettes

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.12.21. COM(2011) 909 végleges 2011/0444 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA a Seychelle-szigeteknek a gyermekek jogellenes külföldre vitelének polgári jogi vonatkozásairól

Részletesebben

TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM TERVEZET

TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM TERVEZET KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/471/2008. TERVEZET a biológiai biztonságról szóló, Nairobiban, 2000. május 24-én aláírt és a 2004. évi

Részletesebben

A társadalmi kirekesztés elleni közösségi akcióprogram *

A társadalmi kirekesztés elleni közösségi akcióprogram * DOKUMENTUM A társadalmi kirekesztés elleni közösségi akcióprogram * Az Európa Parlament és az Európai Unió Tanácsa, az Európai Közösséget létrehozó Szerzõdés, különös tekintettel a 137(2) cikk második

Részletesebben

(EGT-vonatkozású szöveg) (2014/287/EU)

(EGT-vonatkozású szöveg) (2014/287/EU) 2014.5.17. L 147/79 A BIZOTTSÁG VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA (2014. március 10.) az európai referenciahálózatok és azok tagjai létrehozására és értékelésére, valamint az e hálózatok létrehozásával és értékelésével

Részletesebben

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ IRÁNYELVE (2014.3.13.)

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ IRÁNYELVE (2014.3.13.) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.3.13. C(2014) 1633 final A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ IRÁNYELVE (2014.3.13.) a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv IV. mellékletének a 2017.

Részletesebben

Belső Biztonsági Alap 2014-2020

Belső Biztonsági Alap 2014-2020 Belső Biztonsági Alap 2014-2020 Rendőri együttműködés, válságkezelés Alföldy Csilla r. őrnagy Támogatás-koordinációs Főosztály Belügyminisztérium 2014. június 19. 1 Jogi háttér AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS

Részletesebben

A MENEKÜLTÜGYI POLITIKA

A MENEKÜLTÜGYI POLITIKA A MENEKÜLTÜGYI POLITIKA A menekültügyi politika célja a tagállamok menekültügyi eljárásainak harmonizálása egy közös európai menekültügyi rendszer kialakításával. A Lisszaboni Szerződés jelentős módosításokat

Részletesebben

Előrecsomagolt termékek névleges mennyiségére vonatkozó szabályok ***I

Előrecsomagolt termékek névleges mennyiségére vonatkozó szabályok ***I C 288 E/52 Az Európai Unió Hivatalos Lapja P6_TA(2006)0036 Előrecsomagolt termékek névleges mennyiségére vonatkozó szabályok ***I Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása az előrecsomagolt termékek

Részletesebben

Ellenőrző mechanizmus. Az Európa Tanács Emberkereskedelem. Elleni Fellépéséről szóló Egyezménye

Ellenőrző mechanizmus. Az Európa Tanács Emberkereskedelem. Elleni Fellépéséről szóló Egyezménye Ellenőrző mechanizmus Az Európa Tanács Emberkereskedelem Elleni Fellépéséről szóló Egyezménye Mik az Egyezmény céljai? Az Európa Tanács Egyezménye az Emberkereskedelem Elleni Fellépésről 2008. február

Részletesebben

A projekt folytatási lehetőségei

A projekt folytatási lehetőségei "Függő(k) kapcsolatok - a drog területet képviselő civil szervezetek érdekképviseleti célú együttműködését fejlesztő projektje az ország három régiójában A projekt folytatási lehetőségei Gondi János Debrecen,

Részletesebben

Internetes bűncselekmények, internetes önvédelem

Internetes bűncselekmények, internetes önvédelem Internetes bűncselekmények, internetes önvédelem Internetes jogsértések elleni fellépés, áldozattá válás megelőzése az Internet Hotline tapasztalatai tükrében Miről lesz szó? 2 1. Jogsértések az online

Részletesebben

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2014.7.17.)

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2014.7.17.) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.7.17. C(2014) 4580 final A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2014.7.17.) az EN14342 szabvány hatálya alá tartozó bizonyos, bevonat nélküli fa padlóburkolatok

Részletesebben

2011.2.28. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 55/13

2011.2.28. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 55/13 2011.2.28. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 55/13 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 182/2011/EU RENDELETE (2011. február 16.) a Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési

Részletesebben

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2015.4.23.) a közlekedésben használható alternatív üzemanyagokkal foglalkozó szakértői csoport létrehozásáról

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2015.4.23.) a közlekedésben használható alternatív üzemanyagokkal foglalkozó szakértői csoport létrehozásáról EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.4.23. C(2015) 2583 final A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2015.4.23.) a közlekedésben használható alternatív üzemanyagokkal foglalkozó szakértői csoport létrehozásáról ( a Fenntartható

Részletesebben

A Biztonságosabb Internet Program bemutatása

A Biztonságosabb Internet Program bemutatása A Biztonságosabb Internet Program bemutatása Dr. Krasznay Csaba HP Magyarország / Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat / Nemzeti Közszolgálati Egyetem Jogszabályok A biztonságtudatosság, mint feladat Nemzeti

Részletesebben

Amit a zöld beszerzésről tudni kell. Bevezetés. Varga Katalin Energiaklub Budapest, 2013. december 11.

Amit a zöld beszerzésről tudni kell. Bevezetés. Varga Katalin Energiaklub Budapest, 2013. december 11. Amit a zöld beszerzésről tudni kell Bevezetés Varga Katalin Energiaklub Budapest, 2013. december 11. Tartalom Az Energiaklubról A zöld beszerzés definíciója A zöld beszerzés előnyei Buy Smart+ projekt

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT. Külügyi Bizottság. 21.3.2005 PE 355.681v01-00

EURÓPAI PARLAMENT. Külügyi Bizottság. 21.3.2005 PE 355.681v01-00 EURÓPAI PARLAMENT 2004 ««««««««««««Külügyi Bizottság 2009 21.3.2005 1-24.MÓDOSÍTÁS Véleménytervezet Gerardo Galeote Quecedo Az Európai Külügyi Szolgálat létrehozásának intézményi vonatkozásai (2004/2207(INI))

Részletesebben

Tájékoztatás a SPARK programról

Tájékoztatás a SPARK programról Hoippj^j Bnln jjjjkkk Társadalompolitikai Programok Értékelésének Támogatása Európában Tájékoztatás a SPARK programról Scharle Ágota/Váradi Balázs Vezető kutató, Budapest Szakpolitikai Elemző Intézet Hélène

Részletesebben

A TANÁCS 143/2008/EK RENDELETE

A TANÁCS 143/2008/EK RENDELETE 2008.2.20. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 44/1 I (Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező) RENDELETEK A TANÁCS 143/2008/EK RENDELETE (2008. február

Részletesebben

Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság VÉLEMÉNYTERVEZET. az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság részéről

Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság VÉLEMÉNYTERVEZET. az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság részéről EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság 2011/0276(COD) 2.4.2012 VÉLEMÉNYTERVEZET az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság részéről a Regionális Fejlesztési Bizottság részére

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. január 27-i ülésére. A napirendet tárgyaló ülés dátuma: 2016. január 27. A napirendet tárgyaló ülés típusa-2

ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. január 27-i ülésére. A napirendet tárgyaló ülés dátuma: 2016. január 27. A napirendet tárgyaló ülés típusa-2 ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. január 27-i ülésére A napirendet tárgyaló ülés dátuma: 2016. január 27. A napirendet tárgyaló ülés: Képviselő-testület Előterjesztő: Kmetty Károly polgármester

Részletesebben

FRANCIAORSZÁG NYILATKOZATA

FRANCIAORSZÁG NYILATKOZATA Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2015. április 17. (OR. fr) Intézményközi referenciaszám: 2013/0025 (COD) 7768/15 ADD 1 REV 1 FELJEGYZÉS AZ I/A NAPIRENDI PONTHOZ Küldi: Címzett: Tárgy: a Tanács Főtitkársága

Részletesebben

Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet Egészségügyi Emberi Erőforrás Fejlesztési Főigazgatóság. 2014.

Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet Egészségügyi Emberi Erőforrás Fejlesztési Főigazgatóság. 2014. Felhívás pályázati együttműködésre a TÁMOP-6.1.1-12/1-2013-0001 azonosító számú, Egészségfejlesztési szakmai hálózat létrehozása című kiemelt projekt Egészségfejlesztő Kórházak alprojektjének megvalósítása

Részletesebben

Európa a polgárokért pályázatíró szeminárium. Budapest, 2015.01.30. és 2015.02.04.

Európa a polgárokért pályázatíró szeminárium. Budapest, 2015.01.30. és 2015.02.04. Európa a polgárokért pályázatíró szeminárium Budapest, 2015.01.30. és 2015.02.04. A program áttekintése Legfontosabb változások, újdonságok A pályázás feltételei EURÓPA A POLGÁROKÉRT 2014-2020 A program

Részletesebben

EIOPA(BoS(13/164 HU. A biztosításközvetítők panaszkezelésére vonatkozó iránymutatások

EIOPA(BoS(13/164 HU. A biztosításközvetítők panaszkezelésére vonatkozó iránymutatások EIOPA(BoS(13/164 HU A biztosításközvetítők panaszkezelésére vonatkozó iránymutatások EIOPA WesthafenTower Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Phone: +49 69 951119(20 Fax: +49 69 951119(19 info@eiopa.europa.eu

Részletesebben

L 306/8 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2005.11.24.

L 306/8 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2005.11.24. L 306/8 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2005.11.24. AZ EGT-VEGYESBIZOTTSÁG 92/2005 határozata (2005. július 8.) az EGT-megállapodás I. mellékletének (Állat- és növény-egészségügyi kérdések) módosításáról

Részletesebben

(EGT-vonatkozású szöveg)

(EGT-vonatkozású szöveg) 2015.7.21. HU L 193/115 A BIZOTTSÁG (EU) 2015/1190 RENDELETE (2015. július 20.) a kozmetikai termékekről szóló 1223/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet III. mellékletének módosításáról (EGT-vonatkozású

Részletesebben

5932/2/15 REV 2 ADD 1 as/ok/kb 1 DPG

5932/2/15 REV 2 ADD 1 as/ok/kb 1 DPG Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2015. április 21. (OR. en) Intézményközi referenciaszám: 2013/0024 (COD) 5932/2/15 REV 2 ADD 1 A TANÁCS INDOKOLÁSA Tárgy: EF 25 ECOFIN 69 DROIPEN 13 CRIMORG 15 CODEC 141

Részletesebben

- Szervezeti felépítés, hatáskörök és felelısségek (beleértve az irányító- és a kis projekt

- Szervezeti felépítés, hatáskörök és felelısségek (beleértve az irányító- és a kis projekt 3. Melléklet: A Svájci-Magyar Együttmőködési Program keretében mőködı Pályázati Alapok, a Projekt Elıkészítési Alap, a Technikai Segítségnyújtás Alap, és az Ösztöndíj Alap Szabályzata és Eljárásrendje

Részletesebben

A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala. 2010. évi munkaterve

A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala. 2010. évi munkaterve 1 A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala 2010. évi munkaterve A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala (továbbiakban: Szociális

Részletesebben

Buy Smart+ A zöld beszerzés előnyei

Buy Smart+ A zöld beszerzés előnyei Buy Smart+ A zöld beszerzés előnyei Budapest, 2013. október 30. Zöld beszerzés villásreggeli Varga Katalin, Energiaklub Tartalom Az Energiaklubról A zöld beszerzés definíciója A zöld beszerzés előnyei

Részletesebben

Az Európai Üzemi Tanácsokra vonatkozó új szabályok. Betekintés a 2009/38/EK irányelvbe

Az Európai Üzemi Tanácsokra vonatkozó új szabályok. Betekintés a 2009/38/EK irányelvbe Az Európai Üzemi Tanácsokra vonatkozó új szabályok Betekintés a 2009/38/EK irányelvbe Milyen célt szolgálnak az Európai Üzemi Tanácsok? Az Európai Üzemi Tanácsok adott vállalat európai munkavállalóit képviselik.

Részletesebben

Bevezető az EU katasztrófavédelmi rendszerébe

Bevezető az EU katasztrófavédelmi rendszerébe Bevezető az EU katasztrófavédelmi rendszerébe EU KONTEXTUS Lisszaboni Szerződés 196 C. tagállami hatáskör szolidaritás elve szubszidiaritás elve egységes fogalom hiánya humanitárius segítségnyújtás normál

Részletesebben

Kommunikációs terv.

Kommunikációs terv. <Kisfaludy Károly Általános Iskola> Kommunikációs terv TÁMOP 3..7-/2-20-0569 A kommunikáció tervezése része a TÁMOP 3..7 projekt szakmai tervezésének. A kommunikációs feladatokat a szakmai feladatok határozzák

Részletesebben

A feltételes adómegállapításokkal és jellegükben vagy hatásukban hasonló egyéb intézkedésekkel foglalkozó különbizottság felállítása

A feltételes adómegállapításokkal és jellegükben vagy hatásukban hasonló egyéb intézkedésekkel foglalkozó különbizottság felállítása EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019 ELFOGADOTT SZÖVEGEK Ideiglenes változat P8_TA-PROV(2015)0039 A feltételes adómegállapításokkal és jellegükben vagy hatásukban hasonló egyéb intézkedésekkel foglalkozó különbizottság

Részletesebben

Dr. Erényi István istvan.erenyi@nfm.gov.hu digitalchampion@nfm.gov.hu

Dr. Erényi István istvan.erenyi@nfm.gov.hu digitalchampion@nfm.gov.hu Digitális követ az információs társadalom segítésére Dr. Erényi István istvan.erenyi@nfm.gov.hu digitalchampion@nfm.gov.hu EU 2020 uniós gazdasági stratégia és Európai digitális menetrend Komoly kihívás

Részletesebben

Szabályozás és ösztönzés a magyar információs társadalom építésében

Szabályozás és ösztönzés a magyar információs társadalom építésében Szabályozás és ösztönzés a magyar információs társadalom építésében Mátrai Gábor hírközlési elnökhelyettes Információs társadalom és tartalomfogyasztás 2012. június 14. Globális trendek európai és nemzeti

Részletesebben

A munkahelyi biztonság és egészségvédelem mindenkit érint. Jó Önnek. Jó a vállalkozásoknak.

A munkahelyi biztonság és egészségvédelem mindenkit érint. Jó Önnek. Jó a vállalkozásoknak. Egészséges munkahelyek Kezeljük a stresszt! A munkahelyi stressz és a pszichoszociális kockázatok kezelése Balogh Katalin EU-OSHA Nemzeti Fókuszpont Stressz-M Kutatási tájékoztató Budapest BME Q 2015.

Részletesebben

emlékeztetve az Európa Tanács tagállamai állam- és kormányfőinek 1993. október 8 9-én Bécsben megtartott csúcstalálkozóján elfogadott Nyilatkozatra;

emlékeztetve az Európa Tanács tagállamai állam- és kormányfőinek 1993. október 8 9-én Bécsben megtartott csúcstalálkozóján elfogadott Nyilatkozatra; A Rasszizmus és Intolerancia Elleni Európai Bizottság 2. sz. általános ajánlása: A rasszizmus, az idegengyűlölet, az antiszemitizmus és az intolerancia elleni küzdelemben részt vevő szakosított nemzeti

Részletesebben

VÉLEMÉNYTERVEZET. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2011/0282(COD) 18.7.2012. a Költségvetési Bizottság részéről

VÉLEMÉNYTERVEZET. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2011/0282(COD) 18.7.2012. a Költségvetési Bizottság részéről EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Költségvetési Bizottság 18.7.2012 2011/0282(COD) VÉLEMÉNYTERVEZET a Költségvetési Bizottság részéről a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság részére az Európai Mezőgazdasági

Részletesebben

Külügyi Bizottság. az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság részére

Külügyi Bizottság. az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság részére EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Külügyi Bizottság 19.9.2012 2011/0399(COD) VÉLEMÉNY a Külügyi Bizottság részéről az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság részére a Horizont 2020 kutatási és innovációs keretprogram

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT * JELENTÉSTERVEZET. Állampolgári jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság IDEIGLENES 2004/0113(CNS) 2005.1.11.

EURÓPAI PARLAMENT * JELENTÉSTERVEZET. Állampolgári jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság IDEIGLENES 2004/0113(CNS) 2005.1.11. EURÓPAI PARLAMENT 2004 ««««««««««««2009 Állampolgári jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság IDEIGLENES 2004/0113(CNS) 2005.1.11. * JELENTÉSTERVEZET a Tanácsnak az Európai Unió területén a bűnvádi eljárások

Részletesebben

Alkotmányügyi Bizottság JELENTÉSTERVEZET. Vélemény előadója(*): Gál Kinga, Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság

Alkotmányügyi Bizottság JELENTÉSTERVEZET. Vélemény előadója(*): Gál Kinga, Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Alkotmányügyi Bizottság 2009/2241(INI) 2.2.2010 JELENTÉSTERVEZET az Uniónak az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló európai egyezményhez történő csatlakozására

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.12.7. COM(2011) 855 végleges 2011/0416 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az Európai Közösségben működő mezőgazdasági üzemek jövedelmére és üzleti

Részletesebben

BULGÁRIÁNAK ÉS ROMÁNIÁNAK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ TÖRTÉNŐ CSATLAKOZÁSÁRÓL FOLYTATOTT TÁRGYALÁSOK

BULGÁRIÁNAK ÉS ROMÁNIÁNAK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ TÖRTÉNŐ CSATLAKOZÁSÁRÓL FOLYTATOTT TÁRGYALÁSOK BULGÁRIÁNAK ÉS ROMÁNIÁNAK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ TÖRTÉNŐ CSATLAKOZÁSÁRÓL FOLYTATOTT TÁRGYALÁSOK Brüsszel, 2005. március 31. (OR. en) AA 5/2/05 REV 2 CSATLAKOZÁSI SZERZŐDÉS: JEGYZŐKÖNYV, II. MELLÉKLET JOGI

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT. Gazdasági és Monetáris Bizottsága. 2005.02.17.. PE 355.341v01-00

EURÓPAI PARLAMENT. Gazdasági és Monetáris Bizottsága. 2005.02.17.. PE 355.341v01-00 EURÓPAI PARLAMENT 2004 ««««««««««««2009 Gazdasági és Monetáris Bizottsága 2005.02.17.. MÓDOSÍTÁSOK 18-26 Véleménytervezet (PE 350.217v01-00) Corien Wortmann-Kool z energia-végfelhasználás hatékonyságáról

Részletesebben

Iránymutatások a piaci részesedések adatszolgáltatás céljára történő meghatározásának módszereiről

Iránymutatások a piaci részesedések adatszolgáltatás céljára történő meghatározásának módszereiről EIOPA-BoS-15/106 HU Iránymutatások a piaci részesedések adatszolgáltatás céljára történő meghatározásának módszereiről EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20;

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Tervezet: A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (...)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Tervezet: A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (...) AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 2009.07.25. COM(2009) XXX végleges Tervezet: A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (...) a [ ] 2006/43/EK irányelv alapján egyes harmadik országok illetékes hatóságainak megfelelőségéről

Részletesebben

Az Európai Bizottság javaslata az egész életen át tartó tanulást szolgáló Európai Képesítési Keretrendszer létrehozására

Az Európai Bizottság javaslata az egész életen át tartó tanulást szolgáló Európai Képesítési Keretrendszer létrehozására Az Európai Bizottság javaslata az egész életen át tartó tanulást szolgáló Európai Képesítési Keretrendszer létrehozására Az Európai Képesítési Keretrendszer (EKKR) az EU tagállamok kormányfőinek kezdeményezésére

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya

A rendelet célja. A rendelet hatálya Belváros-Lipótváros Önkormányzatának 16/2003. (V.15.) rendelete a 20/2004. (IV.19.) rendelettel és a 15/2008. (III.19.) rendelettel és a 21/2009. (VI. 02.) rendelettel módosított egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság *** AJÁNLÁSTERVEZET

Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság *** AJÁNLÁSTERVEZET Európai Parlament 2014-2019 Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság 2015/0062(NLE) 28.8.2015 *** AJÁNLÁSTERVEZET az Európai Unió és az Egyesült Arab Emírségek közötti, a rövid távú tartózkodásra

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS AJÁNLÁSA

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS AJÁNLÁSA "A - "A - AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 30.4.2004 COM(2004) 341 végleges 2004/0117 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS AJÁNLÁSA a kiskorúak és az emberi méltóság védelméről, valamint

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVEZET MINISZTER Szám: 2690-3/2006. E L Ő T E R J E S Z T É S a Kormány részére az áruk és a szolgáltatások biztonságosságáról és az ezzel kapcsolatos

Részletesebben

Ajánlás: A TANÁCS HATÁROZATA. a Monacói Hercegséggel kötött monetáris megállapodás újratárgyalására vonatkozó rendelkezésekről

Ajánlás: A TANÁCS HATÁROZATA. a Monacói Hercegséggel kötött monetáris megállapodás újratárgyalására vonatkozó rendelkezésekről EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.1.31. COM(2011) 23 végleges Ajánlás: A TANÁCS HATÁROZATA a Monacói Hercegséggel kötött monetáris megállapodás újratárgyalására vonatkozó rendelkezésekről INDOKOLÁS Az Európai

Részletesebben