***I JELENTÉSTERVEZET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "***I JELENTÉSTERVEZET"

Átírás

1 EURÓPAI PARLAMENT Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság IDEIGLENES 2004/0023(COD) ***I JELENTÉSTERVEZET Az Internet és új online technológiák biztonságosabb használatát elősegítő többéves közösségi program létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (EB(2004)0091 C6-0132/ /0023(COD)) Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság Előadó: Edith Mastenbroek PR\ doc PE v01-00

2 Eljárások jelölései * Konzultációs eljárás leadott szavazatok többsége **I. Együttműködési eljárás (első olvasat) leadott szavazatok többsége II. Együttműködési eljárás (második olvasat) leadott szavazatok többsége a közös álláspont jóváhagyásához; a Parlament összes képviselőjének többsége a közös álláspont elutasításához vagy Módosításához *** Hozzájárulási eljárás a Parlament összes képviselőjének többsége, kivéve az EK- Szerződés 105., 107., 161. és 300., valamint az EU-Szerződés 7. cikke alá tartozó esetekben ***I. Együttdöntési eljárás (első olvasat) leadott szavazatok többsége II. Együttdöntési eljárás (második olvasat) leadott szavazatok többsége a közös álláspont jóváhagyásához; a Parlament összes képviselőjének többsége a közös álláspont elutasításához vagy Módosításához III. Együttdöntési eljárás (harmadik olvasat) leadott szavazatok többsége az együttes szövegtervezet jóváhagyásához (Az eljárás típusa a Bizottság által javasolt jogalaptól függ.) Módosító javaslatok jogalkotási szöveghez A Parlament módosító javaslataiban a módosított szöveg félkövér dőlt betűkkel van kiemelve. A normál dőlt betűs kiemelés jelzi az illetékes osztályoknak, hogy a jogalkotási szöveg mely részeiben javasolnak javításokat a végleges szöveg kidolgozásának elősegítése érdekében (például nyilvánvaló hibák vagy kihagyások egy adott nyelvi változatban). Az ilyen jellegű javasolt Módosításokat egyeztetni kell az érintett osztályokkal. PE v /34 PR\ doc

3 TARTALOMJEGYZÉK Oldal EURÓPAI PARLAMENTI JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET... 5 INDOKOLÁS... KISEBBSÉGI VÉLEMÉNY... A KÖLTSÉGVETÉSI BIZOTTSÁG VÉLEMÉNYE... AZ IPARI, KUTATÁSI ÉS ENERGIAÜGYI BIZOTTSÁG VÉLEMÉNYE... A NŐJOGI ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI BIZOTTSÁG VÉLEMÉNYE... PR\ doc 3/34 PE v01-00

4 PE v /34 PR\ doc

5 EURÓPAI PARLAMENTI JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET Az Internet és új on-line technológiák biztonságosabb használatát elősegítő többéves közösségi program létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (COM(2004)0091 C5-0132/ /0023(COD)) (Együttdöntési eljárás: első olvasat) Az Európai Parlament, tekintettel a Bizottság az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2004)0091) 1, tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére, valamint az EK-Szerződés 153. cikkének (2) bekezdésére, amely alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamentnek (C6-0132/2004), tekintettel Eljárási Szabályzata 51. cikkére, tekintettel az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság jelentésére és a Költségvetési Bizottság Az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság véleményére (A6-0000/2004), 1. jóváhagyja a Bizottság módosítást követő javaslatát; 2. felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen módosítani kívánja, vagy ha a javaslat helyébe másik szöveget kíván léptetni. 3. utasítja Elnökét, hogy továbbítsa álláspontját a Tanácshoz és a Bizottsághoz. Bizottság által javasolt szöveg A Parlament Módosításai Módosítás: 1 Cím Az Internet és új on-line technológiák biztonságosabb használatát elősegítő többéves közösségi program létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról Az Internet és új on-line technológiák biztonságosabb használatát elősegítő többéves közösségi Program létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (Ez a módosítás az egész szövegen keresztül alkalmazandó. Elfogadásához végig szükség lesz a megfelelő 1 HL C..., ,... o. (még nem tették közzé). PR\ doc 5/34 PE v01-00

6 változtatások elvégzésére.) Módosítás: 2 (4) preambulumbekezdés (4) Mind a gyermekek számára potenciálisan káros vagy a végfelhasználó által nem kívánt, mind az illegális tartalom különösen a gyermekpornográfia területén folyamatos intézkedésre lesz szükség. (4) Mind a gyermekek számára potenciálisan káros vagy a végfelhasználó által nem kívánt, mind az illegális tartalom különösen a gyermekpornográfia 21a és rasszista anyagok területén folyamatos intézkedésre lesz szükség. 21a A Tanács december 22-i 2004/68/IB kerethatározata a gyermekek szexuális kizsákmányolása és a gyermekpornográfia elleni küzdelemről (HL L 13., , 44. o.) Módosítás: 3 (5) preambulumbekezdés (5) A jogilag kötelező erejű szabályokról szóló nemzetközi megállapodás elérése kívánatos, de nehéz lesz, és nem lehet gyorsan megvalósítani. A megállapodás elérése sem elegendő a szabályok végrehajtásához, vagy a veszélyeztetett személyek védelmének biztosításához. (5) A jogilag kötelező erejű alapvető szabályokról szóló nemzetközi megállapodás elérése kívánatos, de nem könnyen megvalósítható cél. Önmagában azonban a megállapodás elérése sem elegendő a szabályok végrehajtásához, vagy a veszélyeztetett személyek védelmének biztosításához. Módosítás: 4 (6) preambulumbekezdés (6) A biztonságosabb Internet cselekvési terv 22 ( ) a kezdeményezések (6) A biztonságosabb internet cselekvési terv 22 ( ) a kezdeményezések PE v /34 PR\ doc

7 széles körét sikeresen ösztönző közösségi finanszírozást és európai hozzáadott értéket biztosított. A további finanszírozás segíteni fog abban, hogy az új kezdeményezések építhessenek a már elvégzett feladatokra. 22 Az Európai Parlament és a Tanács az június 16-i 1151/2003/EK európai parlamenti és tanácsi határozattal (HL L 162, , 1. o.) módosított, január 25-i 276/1999/EK határozata az Internet és az új online technológiák biztonságosabb használatát a világhálón található tiltott és káros tartalom ellen, elsősorban a gyermekek és kiskorúak védelme területén folytatott harccal elősegítő többéves közösségi cselekvési terv elfogadásáról (HL L 33., , 1.o.) széles körét sikeresen ösztönző közösségi finanszírozást és európai hozzáadott értéket biztosított. A további finanszírozás segíteni fog abban, hogy az új kezdeményezések építhessenek a már elvégzett feladatokra. 22 Az Európai Parlament és a Tanács január 25-i 276/1999/EK, a június 16-i 1151/2003/EK európai parlamenti és tanácsi határozattal (HL L 162, , 1. o.) és a 96/411/EK tanácsi határozatot és a 276/1999/EK, az 1719/1999/EK, a 2850/2000/EK, az 507/2001/EK, a 2235/2002/EK, a 2367/2002/EK, a 253/2003/EK, az 1230/2003/EK és a 2256/2003/EK határozatokat az Európai Unió bővítésének figyelembevétele érdekében a referenciaösszegek kiigazítása tekintetében módosító április 21-i 787/2004/EK európai parlamenti és tanácsi határozattal (HL 138., , 12.o.) módosított határozata az Internet és az új online technológiák biztonságosabb használatát a világhálón található tiltott és káros tartalom ellen, elsősorban a gyermekek és kiskorúak védelme területén folytatott harccal elősegítő többéves közösségi cselekvési terv elfogadásáról (HL L 33., , 1.o.) Módosítás: 5 (7) preambulumbekezdés (7) Továbbra is szükség van olyan gyakorlati intézkedésekre, amelyek ösztönzik az illegális tartalomról az annak kezelésében illetékes személyeknek történő jelentéstételt és a szűrési technológiák fejlesztését, terjesztik az általánosan elfogadott viselkedési normákat megtestesítő magatartási kódexekre vonatkozó legjobb gyakorlatot, valamint tájékoztatást és képzést nyújtanak a szülők és gyermekek számára az új médiában rejlő lehetőségek biztonságos hasznosításának legmegfelelőbb módjáról. (7) Továbbra is szükség van olyan gyakorlati intézkedésekre, amelyek ösztönzik az illegális tartalomról az annak kezelésében illetékes személyeknek történő jelentéstételt és a szűrési technológiák teljesítményére vonatkozó kutatásokat és ezen technológiák szintösszehasonlítását, terjesztik az általánosan elfogadott viselkedési normákat megtestesítő magatartási kódexekre vonatkozó legjobb gyakorlatot, valamint tájékoztatást és képzést nyújtanak a szülők és gyermekek számára az új médiában rejlő lehetőségek biztonságos hasznosításának legmegfelelőbb módjáról. Adott esetben a felhasznált technológiának meg kell PR\ doc 7/34 PE v01-00

8 felelnie a 95/46/EK és a 2002/58/EK irányelvekben foglalt, a magánélet tiszteletben tartására vonatkozó rendelkezéseknek. Indokolás A program pénzügyi forrásait azon tevékenységek finanszírozására kell felhasználni, amelyekbe a magánszektor vonakodik beruházni. A szűrőszoftverek különböző formáit közpénzből történő beruházás nélkül fejlesztették ki. A szűrőszoftver teljesítményével és átláthatóságával foglalkozó kutatásoknak azonban elsőbbséget kell élvezniük, mivel az lehetővé teszi a szülők és egyéb fogyasztók számára, hogy megalapozott információk alapján döntsenek. Módosítás: 6 (10) preambulumbekezdés (10) Az e határozat végrehajtásához szükséges intézkedéseket a Bizottságra átruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról szóló 199. június 28-i 1999/468/EK tanácsi határozat 2. cikke a) pontjának értelmében kell elfogadni. (10) Az intézkedések, amelyek elfogadására a Bizottság az ezen határozattal átruházott végrehajtási hatásköröknek megfelelően jogosult, a Bizottságra átruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról szóló 1999/468/EK tanácsi határozat 2. cikke a) pontjának értelmében alapvetően jelentős költségvetési vonzatú programok végrehajtásával kapcsolatos irányítási intézkedések. Ezen intézkedéseket ezért a fenti határozat 4. cikkében előírt irányítási eljárással összhangban kell elfogadni. Módosítás: 7 (11) preambulumbekezdés (11) A Bizottságnak biztosítania kell a program közösségi kezdeményezésekkel és programokkal való összhangját és ezek (11) A Bizottságnak biztosítania kell többek között az egyéb szervek által végzett munka figyelembevétele mellett PE v /34 PR\ doc

9 egymást kiegészítő jellegét. a program közösségi kezdeményezésekkel és programokkal való összhangját és ezek egymást kiegészítő jellegét. Módosítás: 8 (12) preambulumbekezdés (12) E jogi aktus a program teljes időtartamára létrehoz egy olyan pénzügyi keretet, amely az éves költségvetési eljárás során a költségvetési fegyelemről és a költségvetési eljárás fejlesztéséről szóló, az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti május 6-i intézményközi megállapodás 23a 33. pontja szerinti fő hivatkozási pontot jelent a költségvetési hatóság számára. (12) E határozat a program teljes időtartamára létrehoz egy olyan pénzügyi keretet, amely az éves költségvetési eljárás során a költségvetési fegyelemről és a költségvetési eljárás fejlesztéséről szóló, az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti május 6-i intézményközi megállapodás 23a 33. pontja szerinti elsődleges hivatkozási alapot jelent a költségvetési hatóság számára. 23a HL C 172., , 1.o., a pénzügyi terv bővítés miatti kiigazításáról szóló május 19-i 2003/429/EK európai parlamenti és tanácsi határozattal módosítva (HL L 147., , 25. o.) Módosítás: 9 1. cikk (1) bekezdés 1. A határozat közösségi programot hoz létre a közötti időszakra az internetnek és az új on-line technológiáknak különösen a gyermekek számára biztonságosabb használata, valamint az illegális és a végfelhasználó által nem kívánt tartalom elleni küzdelem érdekében. 1. A határozat közösségi programot hoz létre a közötti időszakra az internetnek és az új on-line technológiáknak különösen a gyermekek számára biztonságosabb használata, valamint az illegális és a végfelhasználó által nem kívánt tartalom elleni küzdelem érdekében. PR\ doc 9/34 PE v01-00

10 Módosítás: cikk (1) bekezdés (2) albekezdés A program a tagjelölt országok számára is nyitva áll, a tagjelölt országokkal megkötendő kétoldalú egyezményekkel összhangban. A program a tagjelölt országokban székhellyel rendelkező jogi személyek számára is nyitva áll, a tagjelölt országokkal fennálló vagy megkötendő kétoldalú egyezményekkel összhangban. Módosítás: cikk (2) bekezdés 2. A program az EGT-megállapodás 23b rendelkezéseivel összhangban részvételre nyitva állhat az EGT-megállapodásban részes EFTA államokban székhellyel rendelkező jogi személyek számára is. 2. A program az EGT-megállapodás 23b rendelkezéseivel összhangban részvételre nyitva állhat az EGT-megállapodásban részes EFTA államokban székhellyel rendelkező jogi személyek számára is. 23b Az EGT-Vegyesbizottság i határozata az EGT-megállapodás egyes, a négy alapszabadságon kívül eső területeken folytatott együttműködésről szóló 31. jegyzőkönyvének módosításáról, HL L,,. o. Módosítás: cikk (2a) bekezdés (új) 2a A program végrehajtása során a Bizottság a tagállamokkal szorosan együttműködve biztosítja az általános összhangot és az egymást kiegészítő jelleget a program és más vonatkozó közösségi politikák, programok és PE v /34 PR\ doc

11 cselekvések között, ideértve különösen a közösségi kutatási és technológia fejlesztési programokat, a Daphne 23c, econtent 23d és Modinis 23e programokat. 23c Az Európai Parlament és a Tanács a gyermekek, a fiatalok és a nők elleni erőszak megelőzéséről és az azzal szembeni küzdelemről, valamint az áldozatok és veszélyeztetett csoportok védelméről szóló közösségi cselekvési program ( ) elfogadásáról szóló április 21-i 803/2004/EK európai parlamenti és tanácsi határozattal (HL L 143., , 1.o.) módosított, január 24-i 293/2000/EK határozata a gyermekekkel, a fiatalokkal és a nőkkel szembeni erőszak elleni küzdelmet szolgáló megelőző intézkedésekre vonatkozó közösségi cselekvési program elfogadásáról, HL C 364., , 1. o. 23d A Tanács a i /2004/EK európai parlamenti és tanácsi határozattal (HL L,,... o.) módosított, december 22-i határozata a globális hálózatokon található európai digitális tartalom fejlesztését és használatát ösztönző, és az információs társadalomban a nyelvi sokféleséget támogató többéves közösségi program elfogadásáról, HL L 14., , 32. o. 23e Az Európai Parlament és a Tanács november 17-i 2256/2003/EK határozata az e- Európa 2005 cselekvési terv figyelemmel kísérésére, a helyes gyakorlatok terjesztésére, valamint a hálózati és informatikai biztonság javítására vonatkozó többéves ( ) program elfogadásáról, HL L 336., , 1. o. Módosítás: cikk (3) bekezdés aa) pont (új) aa) a költségvetési kiadás lebontása; Módosítás: 14 PR\ doc 11/34 PE v01-00

12 3. cikk (3) bekezdés ba) pont (új) ba) az ajánlatkérés keretében közösségi finanszírozásra benyújtott projektek értékelése, amennyiben a közösségi hozzájárulás becsült összege euró, vagy azt meghaladó összeg; Módosítás: cikk (3) bekezdés ca) pont (új) ca) a program értékelésre vonatkozó intézkedések végrehajtása; Módosítás: cikk (4) bekezdés 4. A program végrehajtásának előrehaladásáról a Bizottság értesíti a bizottságot. 4. A program végrehajtásának előrehaladásáról a Bizottság értesíti a Bizottságot. (Ez a módosítás az egész szövegen keresztül alkalmazandó. Elfogadásához végig szükség lesz a megfelelő változtatások elvégzésére.) Módosítás: cikk (2) bekezdés 2. E bekezdésre történő hivatkozáskor, az 1999/468/EK határozat 3. és 7. cikkét kell alkalmazni, az említett határozat 8. cikkére 2. E bekezdésre történő hivatkozáskor, az 1999/468/EK határozat 4. és 7. cikkét kell alkalmazni, az említett határozat 8. cikkére PE v /34 PR\ doc

13 figyelemmel. figyelemmel. Módosítás: cikk (2) bekezdés 2. A Bizottság felügyeli a program alá tartozó projektek végrehajtását. A projekt végét követően Bizottság értékeli megvalósításának módját, valamint a végrehajtása hatását annak megállapítása érdekében, hogy az eredeti célok teljesültek-e. 2. A Bizottság felügyeli a program alá tartozó projektek végrehajtását. A Bizottság értékeli a projektek megvalósításának módját, valamint a végrehajtásuk hatását annak megállapítása érdekében, hogy az eredeti célok teljesültek-e. Módosítás: cikk (3) bekezdés (1) albekezdés 3. Legkésőbb [a kihirdetést követő két éven belül] a Bizottság értékelő jelentést terjeszt az Európai Parlament, a Tanács, a Európai Gazdasági és Szociális Bizottság, valamint a Régiók Bizottsága elé az 1. cikk (2) bekezdésében említett cselekvési irányvonalak végrehajtásáról. 3. Legkésőbb 2006 közepéig a Bizottság beszámol az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, a Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak, valamint a Régiók Bizottságának az 1. cikk (2) bekezdésében említett cselekvési irányvonalak végrehajtásáról. Ennek keretében a Bizottság beszámol a ra szánt összeg és a pénzügyi terv közötti összhangról. Adott esetben a Bizottság a as költségvetési eljárások keretében megteszi a szükséges lépéseket az éves előirányzatok és a pénzügyi terv közötti összhang biztosítása érdekében. Módosítás: 20 PR\ doc 13/34 PE v01-00

14 5. cikk (3) bekezdés (2) albekezdés A program lezárásakor végső értékelő jelentést készít. A Bizottság a program lezárásakor végső értékelő jelentést készít. Módosítás: cikk (3a) bekezdés (új) 3a. A Bizottság mennyiségi és minőségi értékelésének eredményeit bármely e határozat módosítására vonatkozó megfelelő javaslattal együtt továbbítja az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak. Ezeket az eredményeket az Európai Unió a és évre vonatkozó általános költségvetéstervezetének bemutatását megelőzően kell továbbítani. Módosítás: cikk (2) bekezdés (1) albekezdés 2. Az (1) bekezdésben említett időszakra vonatkozó program végrehajtására elkülönített pénzügyi referencia összeg 50 millió euró. 2. Az (1) bekezdésben említett időszakra vonatkozó program végrehajtására elkülönített pénzügyi keret 50 millió euróban van meghatározva. Módosítás: cikk (2) bekezdés (2a) albekezdés (új) A közötti időszakra meghatározott összeget megerősítettnek PE v /34 PR\ doc

15 kell tekinteni, ha összhangban van a 2007-ben kezdődő időszakra hatályos pénzügyi tervvel. Módosítás: cikk (2) bekezdés (3) albekezdés Az éves előirányzatokat a pénzügyi terv keretei között a költségvetési hatóság hagyja jóvá. A közötti időszakra vonatkozó éves előirányzatokat a pénzügyi terv keretei között a költségvetési hatóság hagyja jóvá. Módosítás: 25 I. melléklet, cím I. MELLÉKLET A MELLÉKLET I. MELLÉKLETE Módosítás: pont (1) bekezdés A forródrót-szolgálatok lehetővé teszik a nyilvánosság számára az illegális tartalom bejelentését. A bejelentéseket a szolgálatok intézkedés végett továbbítják a megfelelő szervhez (internetszolgáltatóhoz (ISP), rendőri szervhez vagy kapcsolattartó forródrót-szolgálathoz). Ott, ahol rendőrségi forródrót-szolgálat működik, a polgári forródrót szolgálatok kiegészítő feladatot látnak el. Szerepük eltér a bűnüldözési hatóságokétól, mivel nem foglalkoznak bűncselekmények A forródrót-szolgálatok lehetővé teszik a nyilvánosság számára az illegális tartalom bejelentését. A bejelentéseket a szolgálatok intézkedés végett továbbítják a megfelelő szervhez (internetszolgáltatóhoz (ISP), rendőri szervhez vagy kapcsolattartó forródrót-szolgálathoz). Ott, ahol rendőrségi forródrót-szolgálat működik, a polgári forródrót szolgálatok kiegészítő feladatot látnak el. Szerepük eltér a bűnüldözési hatóságokétól, mivel nem foglalkoznak bűncselekmények PR\ doc 15/34 PE v01-00

16 kivizsgálásával, jogsértő személyek letartóztatásával vagy büntetőeljárás indításával. Olyan szakértői központként működnek, amely útmutatást nyújt az internetszolgáltatók számára azzal kapcsolatban, hogy mely tartalom minősülhet illegálisnak. kivizsgálásával, jogsértő személyek letartóztatásával vagy büntetőeljárás indításával. Olyan szakértői központként működhetnek, amely útmutatást nyújt az internetszolgáltatók számára azzal kapcsolatban, hogy mely tartalom minősülhet illegálisnak. Módosítás: pont (2) bekezdés A meglévő forródrót-hálózat olyan egyedi szervezet, amely közösségi finanszírozás nélkül nem jött volna létre. Amint a es programértékelés megállapítja, a hálózat nagy sikerrel bővítette tagságát, és a hatásköre nemzetközi szintű. Ahhoz azonban, hogy a forródrót-szolgálatokban rejlő lehetőségeket teljes mértékben hasznosítani lehessen, európai szintű lefedettség és együttműködés kialakítására, valamint az információk, a legjobb gyakorlatok és a tapasztalatok cseréje révén a hatékonyság növelésére van szükség. A meglévő forródrót-hálózat olyan egyedi szervezet, amely közösségi finanszírozás nélkül nem jött volna létre. Amint a es programértékelés megállapítja, a hálózat nagy sikerrel bővítette tagságát, és a hatásköre nemzetközi szintű. Ahhoz azonban, hogy a forródrót-szolgálatokban rejlő lehetőségeket teljes mértékben hasznosítani lehessen, európai szintű lefedettség és együttműködés kialakítására, valamint az információk, a legjobb gyakorlatok és a tapasztalatok cseréje révén a hatékonyság növelésére van szükség. A közösségi alapokat arra is fel kell használni, hogy felhívja a közvélemény figyelmét a forródrótszolgálatokra, és ezáltal hatékonyabbá tegye őket. Módosítás: pont (3) bekezdés Az ajánlattételi felhívást követően kiválasztott forródrót-szolgálatok pénzügyi támogatást kapnak ahhoz, hogy csomópont-szerepet lássanak el a Az ajánlattételi felhívást követően kiválasztott forródrót-szolgálatok pénzügyi támogatást kapnak ahhoz, hogy csomópont-szerepet lássanak el a PE v /34 PR\ doc

17 hálózatban, és együttműködést tartsanak fenn a forródrót-szolgálatok európai hálózatának munkája során. hálózatban, és más csomópontokkal együttműködjenek a forródrót-szolgálatok európai hálózatában. Módosítás: pont (3a) bekezdés (új) A forródrót-szolgálatok hatékonyságának értékelésére több mutatószámot kell figyelembe venni. Minőségi és mennyiségi adatokat kell gyűjteni a forródrótszolgálatok létrehozásáról és működtetéséről, a nemzeti csomópontok számáról, a tagállamok földrajzi lefedettségéről, a kapott bejelentések számáról, a forródrótok személyzetének számáról és tapasztalatának mértékéről, a forródrót-szolgálatokkal folytatott együttműködés eredményeképpen végzett rendőrségi műveletek számáról, az internetszolgáltatók által a forródrótszolgálatoktól kapott információk hatására letiltott weboldalak számáról és jellegéről. Ezeket az adatokat lehetőség szerint közzé kell tenni, és továbbítani kell az illetékes hatóságoknak, valamint a Biztonságosabb Internet Fórumnak annak biztosítása érdekében, hogy megfelelően használják fel a kiutalt forrásokat. Módosítás: pont (4) bekezdés Azon tagállamokban és tagjelölt országokban, ahol jelenleg nem létezik ilyen szolgálat, új forródrót-szolgálatok Azon tagállamokban és tagjelölt országokban, ahol jelenleg nem létezik ilyen szolgálat, forródrót-szolgálatok PR\ doc 17/34 PE v01-00

18 kialakítására van szükség. Ezeket gyorsan és hatékonyan be kell illeszteni a meglévő európai forródrót-hálózatba. A közös szemlélet kialakítása, valamint a szakmai know-how és a legjobb gyakorlat átadása érdekében ösztönözni kell az ezen hálózat és a harmadik országokban (különösen olyan egyéb európai országokban, ahol illegális tartalmat hoznak létre és annak megjelenést biztosítanak) működő forródrót-szolgálatok közötti kapcsolatokat. Tovább kell fejleszteni a nemzeti forródrót-szolgálatok és a bűnüldözési hatóságok közötti meglévő együttműködési mechanizmusokat. Szükség van a forródrót-szolgálatok személyzetének jogi és műszaki képzésére. A forródrót-hálózatok számára kötelező lesz a hálózatszervezési és a határokon átnyúló tevékenységekben való aktív részvétel. kialakítására van szükség a program hatékonyságának biztosítása érdekében. Ezen új forródrót-szolgálatokat gyorsan és hatékonyan be kell illeszteni a meglévő európai forródrót-hálózatba. Ösztönözni kell a forródrót-szolgálatok kialakításának folyamatát. A közös szemlélet kialakítása, valamint a szakmai know-how és a legjobb gyakorlat átadása érdekében ösztönözni kell az ezen hálózat és a harmadik országokban (különösen olyan egyéb európai országokban, ahol illegális tartalmat hoznak létre és annak megjelenést biztosítanak) működő forródrót-szolgálatok közötti kapcsolatokat. A nemzeti jogszabályokkal összhangban, illetve ahol helyénvaló és szükséges, tovább kell fejleszteni a polgári forródrót-szolgálatok és a bűnüldözési hatóságok közötti együttműködési mechanizmusokat, beleértve például az ilyen forródrót-szolgálatokra vonatkozó magatartási kódexek kialakítását. Adott esetben szükség lehet a forródrótszolgálatok személyzetének jogi és műszaki képzésére. A forródrót-hálózatok számára kötelező a hálózatszervezési és a határokon átnyúló tevékenységekben való aktív részvétel. Módosítás: pont (5) bekezdés A forródrót-szolgálatoknak kapcsolódniuk kell a tagállami kezdeményezésekhez, nemzeti szintű támogatásban kell részesülniük, és annak érdekében, hogy a jelen program időtartamán túl is működhessenek, pénzügyileg kivitelezhetőnek kell lenniük. A közös finanszírozás olyan polgári forródrótszolgálatok számára áll rendelkezésre, A forródrót-szolgálatoknak kapcsolódniuk kell a tagállami kezdeményezésekhez, nemzeti szintű támogatásban kell részesülniük, és annak érdekében, hogy a jelen program időtartamán túl is működhessenek, pénzügyileg kivitelezhetőnek kell lenniük. A közös finanszírozás polgári forródrót-szolgálatok számára áll rendelkezésre, ezért a PE v /34 PR\ doc

19 amelyek kiegészítik a bűnüldözési tevékenységeket, ellenben nem képezik részét a bűnüldözési mechanizmusnak, ezért a rendőrség által működtetett forródrót-szolgálatok nem vehetik igénybe. A forródrót-szolgálatok világossá teszik a felhasználók számára a különbséget a saját és a rendőrség tevékenységei között, és tájékoztatja őket az illegális kapcsolatok bejelentésének alternatíváiról, pl. közvetlenül a rendőrségnek történő bejelentésről. rendőrség által működtetett forródrótszolgálatok nem vehetik igénybe. A forródrót-szolgálatok világossá teszik a felhasználók számára a különbséget a saját és a rendőrség tevékenységei között, és tájékoztatja őket az illegális kapcsolatok bejelentésének alternatíváiról, pl. közvetlenül a rendőrségnek történő bejelentésről. Módosítás: pont (7) bekezdés 1. és 2. franciabekezdés - egységes identitás, ill. olyan belépési pont biztosítása, amely egyszerű hozzáférést biztosít a megfelelő nemzeti kapcsolattartóhoz; - a hálózat egészének támogatása európai szintű láthatóság biztosításával - a hálózat egészének támogatása az európai szintű láthatóság biztosítása révén, pl. egységes identitás ill. belépési pont létrehozásával, amely egyszerű hozzáférést biztosít a megfelelő nemzeti kapcsolattartóhoz; Módosítás: pont (7) bekezdés 9. franciabekezdés - a program egészének koherens és hatékony működése, és a forródrótszolgálatok ismertségének növelése érdekében szoros együttműködés fenntartása a tudatosításért felelős koordinációs csomóponttal (lásd az alábbi 4. pontban); - a program egészének koherens és hatékony működése, és a forródrótszolgálatok ismertségének növelése érdekében szoros munkakapcsolat fenntartása a tudatosításért felelős koordinációs csomóponttal (lásd az alábbi 4. pontban); PR\ doc 19/34 PE v01-00

20 Módosítás: pont (8) bekezdés A koordinációs csomópont figyelemmel kíséri a forródrót-szolgálatok hatékonyságát, és pontos, kifejező statisztikákat gyűjt azok működésére vonatkozóan (a kapott bejelentések száma és típusa, a megtett intézkedések és azok eredményei, stb.). A koordinációs csomópont figyelemmel kíséri a forródrót-szolgálatok hatékonyságát, és pontos, kifejező statisztikákat gyűjt azok működésére vonatkozóan (a kapott bejelentések száma és típusa, a megtett intézkedések és azok eredményei, stb.). Módosítás: pont (9) bekezdés A forródrót-hálózatnak a gyermekpornográfián túl ki kell terjednie az illegális tartalom egyéb főbb típusaira is, amelyek aggodalomra adnak okot, és gondoskodnia kell a bejelentések kölcsönös cseréjéről. Az egyéb területek mint például a rasszista tartalom kezeléséhez eltérő mechanizmusokra és eltérő szakértelemre lehet szükség, ami különböző kérdésekkel foglalkozó nemzeti csomópontok bevonásával járhat. Mivel a program pénzügyi és igazgatási forrásai korlátozottak, az ilyen csomópontoknak nem mindegyike részesülne szükségszerűen támogatásban; a támogatást adott esetben az e területeken működő koordinációs csomópontok szerepének megerősítésére kell összpontosítani. A forródrót-hálózatnak a gyermekpornográfián túl ki kell terjednie az illegális tartalom egyéb főbb típusaira is, amelyek aggodalomra adnak okot, és gondoskodnia kell a bejelentések kölcsönös cseréjéről. Az egyéb területek mint például a rasszista tartalom kezeléséhez eltérő mechanizmusokra és szakértelemre lehet szükség, ami egyéb kérdésekkel foglalkozó csomópontok bevonásával járhat. Mivel a program pénzügyi és igazgatási forrásai korlátozottak, az ilyen csomópontoknak nem mindegyike részesülne szükségszerűen támogatásban; a támogatást adott esetben az e területeken működő koordinációs csomópontok szerepének megerősítésére kell összpontosítani. PE v /34 PR\ doc

21 Módosítás: pont (10) bekezdés A további, EU-szintű pénzügyi forrásokkal támogatható tevékenységek egyike lehetne például a szoftverfejlesztés, amely segítene a forródrótszolgálatoknak a munkamennyiség elosztásában és a bejelentések hatékonyabb kezelésében. törölve Indokolás Együttműködési képességgel rendelkező szoftverből több különböző forma létezik már, amelyek segítséget nyújthatnak a forródrót-szolgálat munkaterhének kezelésében és egy együttműködési képességgel rendelkező állománykezelő rendszer létrehozásában. Módosítás: pont (1) bekezdés Az illegális tartalommal szemben annak forrásánál történő fellépés mellett a felhasználók kiskorúak esetében az értük felelős felnőttek számára hozzáférhetővé kell tenni a megfelelő eszközöket, amelyeknek segítségével maguk dönthetik el, hogyan kezelik a nem kívánt és az ártalmas tartalmat (a felhasználó felhatalmazása). Az illegális tartalommal szemben annak forrásánál történő fellépés mellett a felhasználók kiskorúak esetében az értük felelős felnőttek számára hozzáférhetők a megfelelő eszközök, amelyeknek segítségével maguk dönthetik el, hogyan kezelik a nem kívánt és az ártalmas tartalmat (a felhasználó felhatalmazása). Módosítás: pont (2) bekezdés Annak érdekében, hogy a felhasználó élhessen döntési jogával, további támogatást kell biztosítani a szűrőszoftverek és -szolgáltatások teljesítményére és hatékonyságára vonatkozóan rendelkezésre álló Annak érdekében, hogy a felhasználó élhessen döntési jogával, további támogatást kell biztosítani a szűrőszoftverek és -szolgáltatások teljesítményére és hatékonyságára vonatkozóan rendelkezésre álló PR\ doc 21/34 PE v01-00

***II AJÁNLÁSTERVEZET MÁSODIK OLVASATRA

***II AJÁNLÁSTERVEZET MÁSODIK OLVASATRA EURÓPAI PARLAMENT 2004 2009 Foglalkoztatási és Szociális Bizottság 2006/0008(COD) 26.1.2009 ***II AJÁNLÁSTERVEZET MÁSODIK OLVASATRA a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló 883/2004/EK rendelet

Részletesebben

***I JELENTÉSTERVEZET

***I JELENTÉSTERVEZET EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság 21.6.2012 2012/0049(COD) ***I JELENTÉSTERVEZET az irodai berendezésekre vonatkozó európai uniós energiahatékonysági címkézési programról

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT. Kulturális és Oktatási Bizottság VÉLEMÉNYTERVEZET. a Kulturális és Oktatási Bizottság részéről

EURÓPAI PARLAMENT. Kulturális és Oktatási Bizottság VÉLEMÉNYTERVEZET. a Kulturális és Oktatási Bizottság részéről EURÓPAI PARLAMENT 2004 Kulturális és Oktatási Bizottság 2009 2008/0047(COD) 25.6.2008 VÉLEMÉNYTERVEZET a Kulturális és Oktatási Bizottság részéről az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság részére

Részletesebben

***I JELENTÉSTERVEZET

***I JELENTÉSTERVEZET Európai Parlament 2014-2019 Jogi Bizottság 2016/0279(COD) 23.11.2016 ***I JELENTÉSTERVEZET egyes, szerzői jog és szomszédos jogok védelme alá tartozó művek és más tartalmak hozzáférhető formátumú példányainak

Részletesebben

Költségvetési Bizottság JELENTÉSTERVEZET

Költségvetési Bizottság JELENTÉSTERVEZET EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Költségvetési Bizottság 10.3.2011 2011/2018(BUD) JELENTÉSTERVEZET az Európai Parlament tervezett bevételeiről és kiadásairól a 2012-es pénzügyi évre I. szakasz Parlament (2011/2018(BUD))

Részletesebben

Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért

Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért 2006R1084 HU 01.07.2013 001.001 1 Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B A TANÁCS 1084/2006/EK RENDELETE (2006. július 11.) a

Részletesebben

A Régiók Bizottsága véleménye az európai közigazgatások közötti átjárhatósági eszközök (ISA) (2009/C 200/11)

A Régiók Bizottsága véleménye az európai közigazgatások közötti átjárhatósági eszközök (ISA) (2009/C 200/11) C 200/58 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2009.8.25. A Régiók Bizottsága véleménye az európai közigazgatások közötti átjárhatósági eszközök (ISA) (2009/C 200/11) A RÉGIÓK BIZOTTSÁGA üdvözli az előző programoknak

Részletesebben

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2014.11.25.)

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2014.11.25.) EURÓPAI BIZOTTSÁG Strasbourg, 2014.11.25. C(2014) 9048 final A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2014.11.25.) a Bizottság főigazgatói, valamint a szervezetek vagy önfoglalkoztató személyek közötti megbeszélésekről

Részletesebben

A BÉKÉLTETŐ TESTÜLETEK LEHETŐSÉGEI KÖTELEZETTSÉGEI AZ ÚJ EURÓPAI UNIÓS NORMÁK FÉNYÉBEN BUDAPEST, 2014. NOVEMBER 10.

A BÉKÉLTETŐ TESTÜLETEK LEHETŐSÉGEI KÖTELEZETTSÉGEI AZ ÚJ EURÓPAI UNIÓS NORMÁK FÉNYÉBEN BUDAPEST, 2014. NOVEMBER 10. A BÉKÉLTETŐ TESTÜLETEK LEHETŐSÉGEI KÖTELEZETTSÉGEI AZ ÚJ EURÓPAI UNIÓS NORMÁK FÉNYÉBEN BUDAPEST, 2014. NOVEMBER 10. A BÉKÉLTETŐ TESTÜLETEKRE VONATKOZÓ EURÓPAI UNIÓS SZABÁLYOZÁS.MOSTANÁIG CSAK BIZOTTSÁGI

Részletesebben

MELLÉKLET. a következőhöz:

MELLÉKLET. a következőhöz: EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2017.3.23. COM(2017) 134 final ANNEX 1 MELLÉKLET a következőhöz: A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK

Részletesebben

Tájékoztatási és nyilvánossági előírások Az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok 2009 2014 es időszaka

Tájékoztatási és nyilvánossági előírások Az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok 2009 2014 es időszaka Tájékoztatási és nyilvánossági előírások Az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok 2009 2014 es időszaka 1. Cél A Nemzeti Kapcsolattartó, a Program Operátorok és a Projektgazdák valamennyi tájékoztatást

Részletesebben

III. (Előkészítő jogi aktusok) EURÓPAI PARLAMENT

III. (Előkészítő jogi aktusok) EURÓPAI PARLAMENT C 271 E/18 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2010.10.7. III (Előkészítő jogi aktusok) EURÓPAI PARLAMENT A külső határok átlépésekor vízumkötelezettség alá eső, illetve az e kötelezettség alól mentes harmadik

Részletesebben

(Vélemények) KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK BIZOTTSÁG (2008/C 14/10)

(Vélemények) KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK BIZOTTSÁG (2008/C 14/10) 2008.1.19. C 14/27 V (Vélemények) KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK BIZOTTSÁG Pályázati felhívás az emberkereskedelemmel foglalkozó szakértői csoport létrehozásáról szóló 2007/675/EK bizottsági határozatra vonatkozóan

Részletesebben

Kulturális és Oktatási Bizottság VÉLEMÉNYTERVEZET. a Kulturális és Oktatási Bizottság részéről. a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság részére

Kulturális és Oktatási Bizottság VÉLEMÉNYTERVEZET. a Kulturális és Oktatási Bizottság részéről. a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság részére Európai Parlament 2014-2019 Kulturális és Oktatási Bizottság 2015/0278(COD) 10.5.2016 VÉLEMÉNYTERVEZET a Kulturális és Oktatási Bizottság részéről a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság részére a

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT. Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság

EURÓPAI PARLAMENT. Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság EURÓPAI PARLAMENT 2004 2009 Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság 2008/2173(INI) 5.12.2008 MÓDOSÍTÁS 1-28 (PE415.189v01-00) a fogyasztóknak különösen a kiskorúaknak a videojátékok használata

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.6.22. COM(2016) 407 final 2016/0189 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Unió nevében az EGT Vegyes Bizottságban az EGT-megállapodás XIX. mellékletének (Fogyasztóvédelem)

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.12.21. COM(2016) 818 final 2016/0411 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a Közösségben a légi járatok működtetésére vonatkozó közös szabályokról szóló

Részletesebben

III. MELLÉKLET A RENDES JOGALKOTÁSI ELJÁRÁS JOGALAPJAI

III. MELLÉKLET A RENDES JOGALKOTÁSI ELJÁRÁS JOGALAPJAI III. MELLÉKLET A RENDES JOGALKOTÁSI ELJÁRÁS JOGALAPJAI 1 Jogalap Leírás Eljárási szabályok 1 14. cikk Általános gazdasági érdekű szolgáltatások 15. cikk (3) Hozzáférés az uniós intézmények dokumentumaihoz

Részletesebben

***I JELENTÉSTERVEZET

***I JELENTÉSTERVEZET EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság 10.3.2010 2008/0255(COD) ***I JELENTÉSTERVEZET az emberi, illetve állatgyógyászati felhasználásra szánt

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 2009.11.23. COM(2009)642 végleges 2008/0221 (COD) A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK az EK-Szerződés 251. cikke (2) bekezdésének második albekezdése

Részletesebben

9389/1/16 REV 1 ADD 1 ac/ia 1 DRI

9389/1/16 REV 1 ADD 1 ac/ia 1 DRI Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. július 19. (OR. en) Intézményközi referenciaszám: 2012/0340 (COD) 9389/1/16 REV 1 ADD 1 A TANÁCS INDOKOLÁSA Tárgy: TELECOM 89 CONSOM 117 MI 374 CODEC 728 PARLNAT

Részletesebben

Belsı Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság JELENTÉSTERVEZET. az online szerencsejátékok belsı piaci helyzetérıl (2012/2322(INI))

Belsı Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság JELENTÉSTERVEZET. az online szerencsejátékok belsı piaci helyzetérıl (2012/2322(INI)) EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Belsı Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság 27.2.2013 2012/2322(INI) JELENTÉSTERVEZET az online szerencsejátékok belsı piaci helyzetérıl (2012/2322(INI)) Belsı Piaci és Fogyasztóvédelmi

Részletesebben

* JELENTÉSTERVEZET. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2011/0447(NLE) 4.11.2014

* JELENTÉSTERVEZET. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2011/0447(NLE) 4.11.2014 EURÓPAI PARLAMENT 2014 2019 Jogi Bizottság 4.11.2014 2011/0447(NLE) * JELENTÉSTERVEZET az Oroszországi Föderációnak a gyermekek jogellenes külföldre vitelének polgári jogi vonatkozásairól szóló, 1980.

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, november 25. (01.12) (OR. en) 17555/11 ENFOPOL 416 JAIEX 125

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, november 25. (01.12) (OR. en) 17555/11 ENFOPOL 416 JAIEX 125 AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2011. november 25. (01.12) (OR. en) 17555/11 ENFOPOL 416 JAIEX 125 FELJEGYZÉS AZ I/A NAPIRENDI PONTHOZ Küldi: a Főtitkárság Címzett: az Állandó Képviselők Bizottsága /

Részletesebben

***I JELENTÉSTERVEZET

***I JELENTÉSTERVEZET Európai Parlament 2014-2019 Gazdasági és Monetáris Bizottság 2016/0110(COD) 7.7.2016 ***I JELENTÉSTERVEZET a pénzügyi beszámolás és az audit területén meghatározott tevékenységeket támogató, a 2014 2020

Részletesebben

VÉLEMÉNY. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2010/2311(INI) 27.5.2011. a Külügyi Bizottság részéről

VÉLEMÉNY. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2010/2311(INI) 27.5.2011. a Külügyi Bizottság részéről EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Külügyi Bizottság 27.5.2011 2010/2311(INI) VÉLEMÉNY a Külügyi Bizottság részéről az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság részére az EU terrorizmus elleni politikájáról:

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, december 9. (OR. en) 16651/13 Intézményközi referenciaszám: 2013/0375 (NLE) PECHE 553

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, december 9. (OR. en) 16651/13 Intézményközi referenciaszám: 2013/0375 (NLE) PECHE 553 AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2013. december 9. (OR. en) 16651/13 Intézményközi referenciaszám: 2013/0375 (NLE) PECHE 553 JOGALKOTÁSI AKTUSOK ÉS EGYÉB ESZKÖZÖK Tárgy: A TANÁCS HATÁROZATA az Európai

Részletesebben

197. sz. Ajánlás a munkavédelemről

197. sz. Ajánlás a munkavédelemről 197. sz. Ajánlás a munkavédelemről A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája, Amelyet a Nemzetközi Munkaügyi Hivatal Igazgató Tanácsa hívott össze Genfbe, és amely 2006. május 31-én kilencvenötödik

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.11.28. COM(2014) 714 final 2014/0338 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA a büntetőügyekben folytatott rendőrségi és igazságügyi együttműködés területén

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT. Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság ***I JELENTÉSTERVEZET

EURÓPAI PARLAMENT. Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság ***I JELENTÉSTERVEZET EURÓPAI PARLAMENT 2004 2009 Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság 2007/0200(COD) 6.2.2008 ***I JELENTÉSTERVEZET a 76/769/EGK tanácsi irányelvnek az egyes veszélyes anyagok

Részletesebben

A TANÁCS 1998. július 17-i 1572/98/EK RENDELETE az Európai Képzési Alapítvány létrehozásáról szóló 1360/90/EGK rendelet módosításáról

A TANÁCS 1998. július 17-i 1572/98/EK RENDELETE az Európai Képzési Alapítvány létrehozásáról szóló 1360/90/EGK rendelet módosításáról A TANÁCS 1998. július 17-i 1572/98/EK RENDELETE az Európai Képzési Alapítvány létrehozásáról szóló 1360/90/EGK rendelet módosításáról AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA, tekintettel az Európai Közösséget létrehozó

Részletesebben

ELFOGADOTT SZÖVEGEK Ideiglenes változat

ELFOGADOTT SZÖVEGEK Ideiglenes változat Európai Parlament 2014-2019 ELFOGADOTT SZÖVEGEK Ideiglenes változat P8_TA-PROV(2017)0014 Az EU Kolumbia/Peru kereskedelmi megállapodásban foglalt kétoldalú védzáradék és banánkereskedelmi stabilizációs

Részletesebben

*** AJÁNLÁSTERVEZET. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2012/0268(NLE) 21.5.2013

*** AJÁNLÁSTERVEZET. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2012/0268(NLE) 21.5.2013 EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság 21.5.2013 2012/0268(NLE) *** AJÁNLÁSTERVEZET az Európai Unió és a Zöld-foki Köztársaság közötti, a jogellenesen tartózkodó személyek

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, június 29. (OR. fr)

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, június 29. (OR. fr) Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 206. június 29. (OR. fr) Intézményközi referenciaszám: 206/009 (NLE) 8388/6 JOGALKOTÁSI AKTUSOK ÉS EGYÉB ESZKÖZÖK Tárgy: FISC 64 ECOFIN 339 AELE 33 MC 4 A TANÁCS HATÁROZATA

Részletesebben

***I JELENTÉSTERVEZET

***I JELENTÉSTERVEZET Európai Parlament 2014-2019 Gazdasági és Monetáris Bizottság 2016/0355(COD) 16.11.2016 ***I JELENTÉSTERVEZET a lakossági befektetési csomagtermékekkel, illetve biztosítási alapú befektetési termékekkel

Részletesebben

aa) az érintett közművek tekintetében a nemzeti fejlesztési miniszter és a belügyminiszter bevonásával, valamint a Nemzeti Média- és Hírközlési

aa) az érintett közművek tekintetében a nemzeti fejlesztési miniszter és a belügyminiszter bevonásával, valamint a Nemzeti Média- és Hírközlési 1486/2015. (VII. 21.) Korm. határozat a Digitális Nemzet Fejlesztési Program megvalósításával kapcsolatos aktuális feladatokról, valamint egyes kapcsolódó kormányhatározatok módosításáról 1. A Kormány

Részletesebben

A társadalmi részvétel rendhagyó formái NYÍLT KORMÁNYZATI EGYÜTTMŰKÖDÉS

A társadalmi részvétel rendhagyó formái NYÍLT KORMÁNYZATI EGYÜTTMŰKÖDÉS A társadalmi részvétel rendhagyó formái NYÍLT KORMÁNYZATI EGYÜTTMŰKÖDÉS Az Együttműködésről Mi is az az OGP? A Nyílt Kormányzati Együttműködés (Open Government Partnership - OGP) egy önkéntes részvételen

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT * JELENTÉSTERVEZET. Gazdasági és Monetáris Bizottság 2007/0023(CNS)

EURÓPAI PARLAMENT * JELENTÉSTERVEZET. Gazdasági és Monetáris Bizottság 2007/0023(CNS) EURÓPAI PARLAMENT 2004 Gazdasági és Monetáris Bizottság 2009 2007/0023(CNS) 4.10.2007 * JELENTÉSTERVEZET a 2003/96/EK irányelvnek a kereskedelmi célú üzemanyagként használt gázolaj adóztatása különös rendelkezéseinek

Részletesebben

Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság 16.4.2012 2011/0269(COD) MÓDOSÍTÁS: 13-26 Véleménytervezet Vilija Blinkevičiūtė (PE483.818v01-00) az Európai Globalizációs Alkalmazkodási

Részletesebben

Felkérjük a Tanácsot, hogy vizsgálja meg a szöveget annak érdekében, hogy általános megközelítést lehessen elérni a határozati javaslatról.

Felkérjük a Tanácsot, hogy vizsgálja meg a szöveget annak érdekében, hogy általános megközelítést lehessen elérni a határozati javaslatról. Conseil UE Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. november 10. (OR. en) Intézményközi referenciaszám: 2016/0186 (COD) 13660/16 LIMITE FELJEGYZÉS Küldi: Címzett: az Állandó Képviselők Bizottsága (I. rész)

Részletesebben

Döntéshozatal, jogalkotás

Döntéshozatal, jogalkotás Az Európai Unió intézményei Döntéshozatal, jogalkotás 2012. ősz Lattmann Tamás Az Európai Unió intézményei intézményi egyensúly elve: EUSZ 13. cikk az intézmények tevékenységüket az alapító szerződések

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 2009.11.30. COM(2009)194 végleges/2 2009/0060 (COD) HELYESBÍTÉS A 2009.04.21-i COM(2009)194 végleges dokumentumot törli és annak helyébe lép. A helyesbítés a

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, június 6. (10.06) (OR. en) 9803/05 SAN 99

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, június 6. (10.06) (OR. en) 9803/05 SAN 99 AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2005. június 6. (10.06) (OR. en) 9803/05 SAN 99 TÁJÉKOZTATÓ FELJEGYZÉS Küldi: a Főtitkárság Címzett: a delegációk Előző dok. sz.: 9181/05 SAN 67 Tárgy: A Tanács következtetései

Részletesebben

***I JELENTÉSTERVEZET

***I JELENTÉSTERVEZET EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság 10.01.2011 2010/0282(COD) ***I JELENTÉSTERVEZET a Galileo program keretében megvalósuló globális navigációs műholdrendszer nyújtotta

Részletesebben

AZ EGSZB ÉS A NYUGAT-BALKÁN

AZ EGSZB ÉS A NYUGAT-BALKÁN Európai Gazdasági és Szociális Bizottság AZ EGSZB ÉS A NYUGAT-BALKÁN Külkapcsolatok Az EGSZB és a Nyugat-Balkán: kétszintű megközelítés Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (EGSZB) kettős regionális

Részletesebben

Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság

Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság Európai Parlament 2014-2019 Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság 2016/2024(BUD) 26.5.2016 MÓDOSÍTÁS: 1-19 Liisa Jaakonsaari (PE580.791v01-00) A 2017. évi költségvetés tervezetéről szóló háromoldalú

Részletesebben

Javaslat. az Európai Szociális Alapról és az 1081/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről

Javaslat. az Európai Szociális Alapról és az 1081/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről EURÓPAI BIZOTTSÁG Strasbourg, 2013.3.12. COM(2013) 145 final 2011/0268 (COD) Javaslat az Európai Szociális Alapról és az 1081/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.2.26. COM(2014) 106 final 2014/0054 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az EU Kína vám-együttműködési vegyes bizottságban az Európai Unió engedélyezett gazdálkodói programja

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2008. november 18. (OR. en) 11263/4/08 REV 4 ADD 1. Intézményközi referenciaszám: 2007/0163 (COD)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2008. november 18. (OR. en) 11263/4/08 REV 4 ADD 1. Intézményközi referenciaszám: 2007/0163 (COD) AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2008. november 18. (OR. en) Intézményközi referenciaszám: 2007/0163 (COD) 11263/4/08 REV 4 ADD 1 EDUC 173 MED 39 SOC 385 PECOS 16 CODEC 895 A TANÁCS INDOKOLÁSA Tárgy:

Részletesebben

MELLÉKLET. a következőhöz. A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak

MELLÉKLET. a következőhöz. A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak EURÓPAI BIZOTTSÁG Strasbourg, 2016.2.2. COM(2016) 50 final ANNEX 1 MELLÉKLET a következőhöz A közleménye az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak Cselekvési terv a terrorizmusfinanszírozás elleni küzdelem

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA HU HU HU AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 2007/VIII/21 B(2007) 3926 végleges A BIZOTTSÁG HATÁROZATA 2007/VIII/21 A 435/2007/EK tanácsi határozatnak a 2007-től 2013-ig terjedő időszakra vonatkozó

Részletesebben

A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE ( )

A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE ( ) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.9.30. C(2015) 6466 final A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2015.9.30.) az (EU) 2015/288 felhatalmazáson alapuló rendeletnek az Európai Tengerügyi

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, február 8. (OR. en)

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, február 8. (OR. en) Conseil UE Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. február 8. (OR. en) Intézményközi referenciaszámok: 2016/0010 (CNS) 2016/0011 (CNS) 5827/16 LIMITE PUBLIC FISC 14 ECOFIN 71 FELJEGYZÉS Küldi: Címzett:

Részletesebben

***I JELENTÉSTERVEZET

***I JELENTÉSTERVEZET Európai Parlament 2014-2019 Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság 2016/0125(COD) 18.7.2016 ***I JELENTÉSTERVEZET a külső határok átlépésekor vízumkötelezettség alá eső, illetve az e kötelezettség

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.9.12. COM(2016) 574 final 2016/0271 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Unió és az afrikai és madagaszkári léginavigációs biztonsággal foglalkozó ügynökség (ASECNA)

Részletesebben

BULGÁRIÁNAK ÉS ROMÁNIÁNAK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ TÖRTÉNŐ CSATLAKOZÁSÁRÓL FOLYTATOTT TÁRGYALÁSOK

BULGÁRIÁNAK ÉS ROMÁNIÁNAK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ TÖRTÉNŐ CSATLAKOZÁSÁRÓL FOLYTATOTT TÁRGYALÁSOK BULGÁRIÁNAK ÉS ROMÁNIÁNAK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ TÖRTÉNŐ CSATLAKOZÁSÁRÓL FOLYTATOTT TÁRGYALÁSOK Brüsszel, 2005. március 31. (OR. en) AA 22/2/05 REV 2 CSATLAKOZÁSI SZERZŐDÉS: CSATLAKOZÁSI OKMÁNY, IX. MELLÉKLET

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, október 4. (OR. en)

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, október 4. (OR. en) Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. október 4. (OR. en) 12874/16 ADD 4 FEDŐLAP Küldi: Az átvétel dátuma: 2016. október 3. Címzett: az Európai Bizottság főtitkára részéről Jordi AYET PUIGARNAU igazgató

Részletesebben

A tagjelölt országok intézményi kapacitásának megerősítése a Közösségek pénzügyi érdekeinek védelme érdekében:

A tagjelölt országok intézményi kapacitásának megerősítése a Közösségek pénzügyi érdekeinek védelme érdekében: EURÓPAI BIZOTTSÁG EURÓPAI CSALÁSELLENES HIVATAL (OLAF) Tanácsadó : Általános koordináció és bővítés Brüsszel, 2002. december 2. A tagjelölt országok intézményi kapacitásának megerősítése a Közösségek pénzügyi

Részletesebben

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE(29/2010)

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE(29/2010) EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Jogi Bizottság 22.11.2010 KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE(29/2010) Tárgy: A Holland Királyság Képviselőházának indoklással ellátott véleménye a harmadik országbeli állampolgárok

Részletesebben

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Jogi Bizottság 27.5.2011 KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE (43/2011) Tárgy: Az Ír Köztársaság képviselőházának (Dáil Éireann) indokolással ellátott véleménye a közös konszolidált

Részletesebben

ELFOGADOTT SZÖVEGEK. Egyesülve a sokféleségben. 2011. május 10. keddi ülés II. rész EURÓPAI PARLAMENT 2011-2012

ELFOGADOTT SZÖVEGEK. Egyesülve a sokféleségben. 2011. május 10. keddi ülés II. rész EURÓPAI PARLAMENT 2011-2012 EURÓPAI PARLAMENT 2011-2012 ELFOGADOTT SZÖVEGEK 2011. május 10. keddi ülés II. rész P7_TA-PROV(2011)05-10 IDEIGLENES VÁLTOZAT PE 464.204 Egyesülve a sokféleségben TARTALOM A PARLAMENT ÁLTAL ELFOGADOTT

Részletesebben

RESTREINT UE. Strasbourg, COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date

RESTREINT UE. Strasbourg, COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date EURÓPAI BIZOTTSÁG Strasbourg, 2014.7.1. COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date 23.7.2014 Javaslat A TANÁCS RENDELETE a 2866/98/EK rendeletnek az euró litvániai

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat: A TANÁCS RENDELETE

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat: A TANÁCS RENDELETE AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 16.5.2007 COM(2007) 257 végleges 2007/0091 (CNB) Javaslat: A TANÁCS RENDELETE a 974/98/EK rendeletnek az euro Cipruson való bevezetése tekintetében történő módosításáról

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.7.6. COM(2015) 325 final 2015/0142 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA a Moldovai Köztársaságnak a Kormányzati Beszerzési Megállapodáshoz való csatlakozása tekintetében

Részletesebben

Smart City Tudásbázis

Smart City Tudásbázis Smart City Tudásbázis Projektpartner: Vezető partner és további projektpartnerek: TINA VIENNA (Vezető partner) Esetleg Bécs város kollégái és üzlettársai a kiválasztott tématerületeken Potenciális projektpartnerek

Részletesebben

L 342/20 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2005.12.24.

L 342/20 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2005.12.24. L 342/20 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2005.12.24. A BIZOTTSÁG 2150/2005/EK RENDELETE (2005. december 23.) a rugalmas légtérfelhasználásra vonatkozó közös szabályok megállapításáról (EGT vonatkozású

Részletesebben

A Lisszaboni Szerződés értelmében rendes jogalkotási eljárást előíró jogalapok 1

A Lisszaboni Szerződés értelmében rendes jogalkotási eljárást előíró jogalapok 1 A Lisszaboni Szerződés értelmében rendes jogalkotási eljárást előíró jogalapok 1 E melléklet azokat a jogalapokat sorolja fel, amelyek vonatkozásában a Lisszaboni Szerződésben létrehozott rendes jogalkotási

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK (EU) 2016/1993 IRÁNYMUTATÁSA

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK (EU) 2016/1993 IRÁNYMUTATÁSA L 306/32 IRÁNYMUTATÁSOK AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK (EU) 2016/1993 IRÁNYMUTATÁSA (2016. november 4.) az 575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti értékelés összehangolásának elveiről, valamint

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.8.17. COM(2016) 508 final 2016/0248 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADR) mellékleteinek

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, december 2. (OR. en)

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, december 2. (OR. en) Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. december 2. (OR. en) 15193/16 FEDŐLAP Küldi: az Európai Bizottság Az átvétel dátuma: 2016. november 30. Címzett: Biz. dok. sz.: Tárgy: a Tanács Főtitkársága D048510_01

Részletesebben

KOHÉZIÓS POLITIKA 2014 ÉS 2020 KÖZÖTT

KOHÉZIÓS POLITIKA 2014 ÉS 2020 KÖZÖTT A KOHÉZIÓS POLITIKA LÁTHATÓSÁGÁNAK GARANTÁLÁSA: TÁJÉKOZTATÁSI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZABÁLYOK A 2014-2020 KÖZÖTTI IDŐSZAKRA KOHÉZIÓS POLITIKA 2014 ÉS 2020 KÖZÖTT Az EU kohéziós politikájának következő, 2014

Részletesebben

***I JELENTÉSTERVEZET

***I JELENTÉSTERVEZET EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság 23.10.2009 2009/0077(COD) ***I JELENTÉSTERVEZET a kedvtelésből tartott állatok nem kereskedelmi célú mozgására

Részletesebben

2140/2008. (X. 15.) Korm. határozat a 2008 2010. évekre szóló Hamisítás Elleni Nemzeti Stratégiához kapcsolódó intézkedési tervről

2140/2008. (X. 15.) Korm. határozat a 2008 2010. évekre szóló Hamisítás Elleni Nemzeti Stratégiához kapcsolódó intézkedési tervről 2140/2008. (X. 15.) Korm. határozat a 2008 2010. évekre szóló Hamisítás Elleni Nemzeti Stratégiához kapcsolódó intézkedési tervről Az Új rend és szabadság programban megfogalmazott célok megvalósítása,

Részletesebben

Előrecsomagolt termékek névleges mennyiségére vonatkozó szabályok ***I

Előrecsomagolt termékek névleges mennyiségére vonatkozó szabályok ***I C 288 E/52 Az Európai Unió Hivatalos Lapja P6_TA(2006)0036 Előrecsomagolt termékek névleges mennyiségére vonatkozó szabályok ***I Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása az előrecsomagolt termékek

Részletesebben

Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság VÉLEMÉNYTERVEZET. az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság részéről

Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság VÉLEMÉNYTERVEZET. az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság részéről EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság 14.4.2010 2010/2012(INI) VÉLEMÉNYTERVEZET az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság részéről a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság

Részletesebben

A8-0277/14 AZ EURÓPAI PARLAMENT MÓDOSÍTÁSAI * a Bizottság javaslatához

A8-0277/14 AZ EURÓPAI PARLAMENT MÓDOSÍTÁSAI * a Bizottság javaslatához 25.1.2017 A8-0277/14 Módosítás 14 Bernd Lange a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság nevében Jelentés A8-0277/2016 Marielle de Sarnez Az EU Kolumbia/Peru kereskedelmi megállapodásban foglalt kétoldalú védzáradék

Részletesebben

***II AJÁNLÁSTERVEZET MÁSODIK OLVASATRA

***II AJÁNLÁSTERVEZET MÁSODIK OLVASATRA EURÓPAI PARLAMENT 2004 2009 Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság 2007/0099(COD) 29.1.2009 ***II AJÁNLÁSTERVEZET MÁSODIK OLVASATRA a nemzetközi közúti árufuvarozási piachoz való hozzáférés közös szabályairól

Részletesebben

A szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai és hazai szemmel

A szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai és hazai szemmel A szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai és hazai szemmel A szociális védelemről és társadalmi befogadásról szóló 2008. évi Közös Jelentés A szegénység 78 millió embert, köztük

Részletesebben

A biztosítók panaszkezelésére vonatkozó iránymutatások

A biztosítók panaszkezelésére vonatkozó iránymutatások EIOPA-BoS-12/069 HU A biztosítók panaszkezelésére vonatkozó iránymutatások 1/7 1. Iránymutatások Bevezetés 1. Az EBFH-rendelet 1 16. cikkének értelmében és figyelembe véve a biztosítási és viszontbiztosítási

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019. Fejlesztési Bizottság VÉLEMÉNYTERVEZET. a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság részére

EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019. Fejlesztési Bizottság VÉLEMÉNYTERVEZET. a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság részére EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019 Fejlesztési Bizottság 2014/0059(COD) 7.1.2015 VÉLEMÉNYTERVEZET a Fejlesztési Bizottság részéről a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság részére a konfliktusok által érintett és

Részletesebben

11267/04 kz/cad/mh 1 DG H II

11267/04 kz/cad/mh 1 DG H II AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2004. július 7. (OR. en) 11267/04 CORDROGUE 59 FELJEGYZÉS AZ I/A NAPIRENDI PONTHOZ Küldi: a Főtitkárság Címzett: a COREPER/Tanács Tárgy: Tervezet - Tanácsi állásfoglalás

Részletesebben

A korrupció megelőzése érdekében tett intézkedések

A korrupció megelőzése érdekében tett intézkedések A korrupció megelőzése érdekében tett intézkedések A kormányzati szervek A korrupció megelőzése érdekében tett főbb intézkedések: 1. Részvétel a KIM által koordinált korrupciómegelőzési program végrehajtásának

Részletesebben

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2014.9.19.)

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2014.9.19.) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.9.19. C(2014) 6515 final A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2014.9.19.) a 2014/17/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv a hitelközvetítők számára

Részletesebben

Mellékelten továbbítjuk a delegációknak a fenti dokumentum minősítés alól feloldott változatát.

Mellékelten továbbítjuk a delegációknak a fenti dokumentum minősítés alól feloldott változatát. Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. november 24. (OR. en) 11874/05 DCL 1 A MINŐSÍTÉS FELOLDÁSA 1 A dokumentum száma: ST 11874/05 RESTREINT UE Dátuma: 2005. szeptember 1. Új státusz: Tárgy: nyilvános

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS TERV. RADNÓTI MIKLÓS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 7633Pécs, Esztergár Lajos út 6. OM 027423. Tartalma

KOMMUNIKÁCIÓS TERV. RADNÓTI MIKLÓS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 7633Pécs, Esztergár Lajos út 6. OM 027423. Tartalma RADNÓTI MIKLÓS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 7633Pécs, Esztergár Lajos út 6. OM 027423 KOMMUNIKÁCIÓS TERV Tartalma 1. A kommunikációs terv célja 2. Hatókör 3. A kommunikáció felelősei 4. A kommunikáció

Részletesebben

Jean Monnet tevékenységek

Jean Monnet tevékenységek Jean Monnet tevékenységek Nemzetközi pályázati lehetőségek a felsőoktatás fejlesztésében Európán belül és a világban 2014. november 3. Koós-Herold Zsuzsa A Jean Monnet tevékenységek fő célja az oktatás

Részletesebben

EURÓPAI UNIÓ AZ EURÓPAI PARLAMENT

EURÓPAI UNIÓ AZ EURÓPAI PARLAMENT EURÓPAI UNIÓ AZ EURÓPAI PARLAMENT A TANÁCS Brüsszel, 2013. május 31. (OR. en) 2012/0040 (COD) PE-CONS 10/13 AGRILEG 28 VETER 17 CODEC 540 OC 134 JOGALKOTÁSI AKTUSOK ÉS EGYÉB ESZKÖZÖK Tárgy: AZ EURÓPAI

Részletesebben

Európa a polgárokért pályázatíró szeminárium. Budapest, 2015.01.30. és 2015.02.04.

Európa a polgárokért pályázatíró szeminárium. Budapest, 2015.01.30. és 2015.02.04. Európa a polgárokért pályázatíró szeminárium Budapest, 2015.01.30. és 2015.02.04. A program áttekintése Legfontosabb változások, újdonságok A pályázás feltételei EURÓPA A POLGÁROKÉRT 2014-2020 A program

Részletesebben

MÓDOSÍTÁS 2-23. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2011/0399(COD) 30.8.2012. Véleménytervezet Kyriakos Mavronikolas (PE492.561v01-00)

MÓDOSÍTÁS 2-23. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2011/0399(COD) 30.8.2012. Véleménytervezet Kyriakos Mavronikolas (PE492.561v01-00) EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Külügyi Bizottság 30.8.2012 2011/0399(COD) MÓDOSÍTÁS 2-23 Véleménytervezet Kyriakos Mavronikolas (PE492.561v01-00) a Horizont 2020 kutatási és innovációs keretprogram (2014

Részletesebben

Ellenőrző mechanizmus. Az Európa Tanács Emberkereskedelem. Elleni Fellépéséről szóló Egyezménye

Ellenőrző mechanizmus. Az Európa Tanács Emberkereskedelem. Elleni Fellépéséről szóló Egyezménye Ellenőrző mechanizmus Az Európa Tanács Emberkereskedelem Elleni Fellépéséről szóló Egyezménye Mik az Egyezmény céljai? Az Európa Tanács Egyezménye az Emberkereskedelem Elleni Fellépésről 2008. február

Részletesebben

Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság VÉLEMÉNYTERVEZET. a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság részéről

Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság VÉLEMÉNYTERVEZET. a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság részéről EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság 2011/0413(COD) 8.5.2012 VÉLEMÉNYTERVEZET a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság részéről a Külügyi Bizottság részére a Stabilitási Eszköz létrehozásáról

Részletesebben

11203/16 ok/anp/kf 1 DG D 1 A

11203/16 ok/anp/kf 1 DG D 1 A Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. július 12. (OR. en) Intézményközi referenciaszám: 2016/0099 (NLE) 11203/16 SCH-EVAL 117 SIRIS 114 COMIX 522 AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE Küldi: a Tanács Főtitkársága Dátum:

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.3.10. COM(2014) 138 final 2014/0078 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA a Seychelle-szigetek lobogója alatt közlekedő halászhajók számára az Európai Unió joghatósága alá

Részletesebben

Internetes bűncselekmények, internetes önvédelem

Internetes bűncselekmények, internetes önvédelem Internetes bűncselekmények, internetes önvédelem Internetes jogsértések elleni fellépés, áldozattá válás megelőzése az Internet Hotline tapasztalatai tükrében Miről lesz szó? 2 1. Jogsértések az online

Részletesebben

8831/16 eh/ju 1 DG C 1

8831/16 eh/ju 1 DG C 1 Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. május 12. (OR. en) 8831/16 DEVGEN 89 ACP 67 RELEX 378 AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE Küldi: a Tanács Főtitkársága Dátum: 2016. május 12. Címzett: a delegációk Előző dok. sz.:

Részletesebben

MELLÉKLET. a következőhöz: Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

MELLÉKLET. a következőhöz: Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.12.14. COM(2016) 799 final ANNEX 1 MELLÉKLET a következőhöz: Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárás

Részletesebben

Digitális Nemzet Az infokommunikációs iparág stratégiai irányai. Nyitrai Zsolt Infokommunikációs államtitkár, NFM

Digitális Nemzet Az infokommunikációs iparág stratégiai irányai. Nyitrai Zsolt Infokommunikációs államtitkár, NFM Digitális Nemzet Az infokommunikációs iparág stratégiai irányai Nyitrai Zsolt Infokommunikációs államtitkár, NFM Szervezet Infokommunikációs Államtitkár Hírközlésért és audiovizuális médiáért felelős helyettes

Részletesebben

EURÓPAI KÖZPONTI BANK

EURÓPAI KÖZPONTI BANK 2013.3.13. Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 73/5 III (Előkészítő jogi aktusok) EURÓPAI KÖZPONTI BANK AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK VÉLEMÉNYE (2012. október 19.) a harmonizált fogyasztói árindexekről: a HICP

Részletesebben

A Tanács 2004/80/EK (2004. április 29.) irányelve

A Tanács 2004/80/EK (2004. április 29.) irányelve 1 / 5 2014.10.20. 14:36 A Tanács 2004/80/EK (2004. április 29.) irányelve 2012.08.10. A Tanács 2004/80/EK irányelve Nyomtatás: A Tanács 2004/80/EK (2004. április 29.) irányelve a bűncselekmények áldozatainak

Részletesebben

A RÉGIÓK BIZOTTSÁGA ELNÖKSÉGÉNEK 127. ÜLÉSE január 26.

A RÉGIÓK BIZOTTSÁGA ELNÖKSÉGÉNEK 127. ÜLÉSE január 26. Brüsszel, 2011. január 10. A RÉGIÓK BIZOTTSÁGA ELNÖKSÉGÉNEK 127. ÜLÉSE 2011. január 26. 6. PONT AZ EURÓPAI TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI CSOPORTOSULÁSOK (EGTC) PLATFORMJÁNAK LÉTREHOZÁSA Előterjesztő: a főtitkár

Részletesebben