5666 Medgyesegyháza Kossuth tér 25. T/F.:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "5666 Medgyesegyháza Kossuth tér 25. T/F.: 06-68-440-172 www.mfke.hu"

Átírás

1 TARTALOMJEGYZÉK MEZŐKOVÁCSHÁZI KISTÉRSÉG BEMUTATÁSA... 2 MEZŐKOVÁCSHÁZI KISTÉRSÉG BEMUTATÁSA... 2 KISTÉRSÉG TERMÉSZETI ÉS KÖRNYEZETI ADOTTSÁGAI... 3 TÉRSÉG NÖVÉNY- ÉS ÁLLATVILÁGA... 4 KISTÉRSÉG TÉRSZERKEZETE... 5 VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉS MEGLÉVŐ ERŐFORRÁSOK KIHASZNÁLÁSA- MEDGYES KFT... 7 VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉS ÚJ IPARÁGAK LÉTREHOZÁSA BELSŐ KERESLET KIELÉGÍTÉSÉRE CSICSELY ÉS TÁRSA KFT ÚTÉPÍTÉS PUSZTAOTTLAKÁN ÚJ BÖLCSÖDE ÉPÍTÉSE MEZŐKOVÁCSHÁZÁN ISKOLAFELÚJÍTÁS KUNÁGOTA SZENNYVÍZELVEZETÉS ÉS TISZTÍTÁS KUNÁGOTA HUMÁN ERŐFORRÁS FEJLESZTÉS - NAGYKAMARÁS Ábrajegyzék: 1. ábra: Az épülő raktárcsarnok ábra: Kossuth utca az útépítés előtt ábra: A mezőkovácsházi bölcsöde látványterve ábra:a kunágotai általános iskola ábra: A kunágotai szennyvíztisztító telep ábra: kézműves foglalkozás ábra: önvédelmi foglalkozás ábra: zeneóra

2 MEZŐKOVÁCSHÁZI BEMUTATÁSA KISTÉRSÉG A Dél-békési kistérség Békés megye déli országhatárától északészakkeleti alakban felnyúló területén (1.050 km 2 ) 21 településen embernek ad otthont. A térség ősidők óta kedvező életfeltételeket biztosított az itt élőknek, mert földje könnyen művelhető, tápanyagban gazdag; jó vízgazdálkodású talajjal, átlagot meghaladó mennyiségű napsütéssel, a földben rejlő tiszta ivóvízzel, építőanyagokkal, földgázzal, kőolajjal is elhalmozta a természet. Kedvező adottságai ellenére a Dél-békési kistérség az elmúlt évtizedekben részben a geopolitikai, másrészt a társadalmi változások hatására perifériális helyzetbe került, hazánk egyik legfejletlenebb kistérségei közé tartozik. Településeinek (Almáskamarás, Dombegyház, Kevermes, Magyarbánhegyes, Medgyesegyháza, Nagybánhegyes, Szabadkígyós, Battonya, Dombiratos, Kisdombegyház, Magyardombegyház, Mezőhegyes, Nagykamarás, Újkígyós, Csabaszabadi, Kaszaper, Kunágota, Medgyesbodzás, Mezőkovácsháza, Pusztaottlaka, 2

3 Végegyháza) gazdasági potenciálja a mezőgazdaság helyzetének romlásával összhangban az 1980-as évek végétől folyamatosan romlott. Úgy tűnik, hogy hazánkban 1989 után végbement társadalmi, gazdasági változások sem kedveztek az itt élőknek, a kistérség relatív leszakadása tovább nőtt. A térségben élők jogos elvárása: a felzárkózás; diszparitások mértékének csökkentése, legalább a megyei-, majd a regionális átlag megközelítése a közötti időszakban. KISTÉRSÉG TERMÉSZETI ÉS KÖRNYEZETI ADOTTSÁGAI A kistérség talajadottságait az úgynevezett Békés-Csanádi löszhátság tulajdonságai határozzák meg, amely az ország legalacsonyabban fekvő területe. A síkvidéki felszínen a szél hatására kialakult térszín uralkodó talajfajtája a löszön képződött sötét színű, meszes középkötött vályog. A Békés-Csanádi-háton fekvő térség kedvező természetföldrajzi adottságokkal, kiváló termőképességű mezőségi talajokkal rendelkezik. A Battonya és Pusztaföldvár közötti sáv a Dél-Alföld egyik legkevésbé süllyedő része, a szénhidrogénfelhalmozódások ismert területe. A Maros-hordalékkúp a jó felszín alatti vízbeszerzési lehetőségekre építve a regionális vízellátó rendszer tápterülete, ezért megbízható védelme nélkül kritikussá válhat a megye nagy részének vízellátása. A térség éghajlata enyhén kontinentális. Az évi középhőmérséklet 10 Celsius-fok felett van; a napsütéses órák száma országosan itt a legmagasabb. A hőigényesebb mezőgazdasági kultúráknak kedvez a térség. A csapadék mennyisége kevésbé kedvező. Az egész körzetre jellemző a jó geotermikus adottság. 3

4 TÉRSÉG NÖVÉNY- ÉS ÁLLATVILÁGA A térség gazdag védett természeti értékekben. Erdői többnyire telepítettek. A mezőgazdaságilag hasznosított területek elterjedtebben termesztett haszonnövényei a búza, a kukorica, a lucerna, a napraforgó, a cirok, a fűszerpaprika és a dinnye. A térség kiemelt jelentőségű területe a tompapusztai löszpusztarét, amely az egykori Maroság, a Száraz-ér löszhordalékán kialakult növényzet eredeti látványát nyújtja; kiterjedése 20,9 ha. (Félúton fekszik Battonya és Mezőkovácsháza között a műúttól nyugatra mintegy 500 méternyire.) Elzártsága és a környező településektől való távolsága eredményezhette, hogy az őseredeti állapotokat ma is mutatja. A területet csenkeszes-árvalányhajas-fenyérfüves növénytársulás borítja. Magasfüvű sztyepp, amely a kontinentális éghajlati viszonyok között az egykori Maros-ág, a Száraz-ér löszhordalékán képződött. A tompapusztai löszpusztaréthez hasonló élőhely található Pocsaj határában, ott, ahol az Ér átlépi a román-magyar határt. E két terület flóráját sok párhuzam jellemzi. A térség állatvilága jelentős, fácán-, fogoly-, nyúl- és őzállománya magas volt országos viszonylatban is. A gépesített mezőgazdaság és a vadásztársaságok át-alakulása miatt azonban csökkent a számuk. A térség több mint 200 állatfaja közül nevezetesebbek az ájtatos manó, a magyar tarsza lomhaszöcske, a sisakos sáska, a pöszörszender és törpeszender lepkék, a délvidéki poszméh, a fürj és a földikutya rágcsáló emlős. 4

5 KISTÉRSÉG TÉRSZERKEZETE A trianoni határmódosítás következtében a térség természetes gazdasági,-, köz-igazgatásiés kulturális központja a határon túlra értek, ami hosszú évtizedekre visszavetette az itt élők mozgáslehetőségét, gazdasági gyarapodását. A geopolitikai változások kedvezőtlen hatása bizonyos értelemben ma is érezteti hatását, befolyásolja a térség fejlődését. A Dél-békési kistérséget 18 település alkotja, amelyből három városi rangú: Battonya, Mezőhegyes és Mezőkovácsháza. A dél-békési terület úthálózatának a minőségi problémák mellett súlyos szerkezeti fogyatékosságai vannak. A főút nélküli területnek nincs egyértelmű csomópontja a települések többségéből számos lényeges célpont csak jelentős kerülővel érhető el, ami a térség belső kohézióját is nehezíti. Az Arad elérését megkönnyítő battonyai határátkelőhely megépítésével bár csökkent a térség elzártsága, de szükség lenne további állandó közúti átkelők nyitására. A térség telefonhálózata nemrégiben kiépült, de egyes helyeken az alkalmazott technológia, míg másutt műszaki problémák miatt a telefonszolgáltatásban komoly gondok vannak. A környezetkímélő infrastruktúrával való ellátottságban a szennyvíztisztítókkal és technológiailag optimális hulladéklerakókkal jellemezhető települések tűnnek ki, a közműolló nyílása azonban igen nagy. Általában véve alacsony a beépített területeket védő zöldsávok aránya. A térség közigazgatási infrastruktúrája a megyei átlagnak felel meg (Városi Bíróság Battonya, Közjegyző Battonya, Földhivatal Mezőkovácsháza, végrehajtó Battonya, rendőrkapitányság 5

6 Mezőkovácsháza; rendőrőrs van Mezőhegyesen, Battonyán, Medgyesegyházán; körzeti megbízott van Almáskamaráson, Dombegyházán, Kaszaperen, Kevermesen, Kunágotán, Magyarbánhegyesen, Medgyesbodzáson, Nagybánhegyesen, Nagykamaráson, Pusztaottlakán, Végegyházán). 6

7 VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉS MEGLÉVŐ ERŐFORRÁSOK KIHASZNÁLÁSA- MEDGYES KFT A projekt címe: Élelmiszeripari fejlesztés a Medgyes Kft-nél Projekt azonosítószáma: DAOP-111/G A projekt megvalósítójának bemutatása: A vállalkozás án alakult, magyar magánszemélyek alapították, élelmiszeripari feldolgozásra. A cég székhelye Medgyesegyháza külterületén, Tanya 82 szám alatt található, más telephelye a vállalkozásnak nincsen. A terület közúti kapcsolódása jó, a település és Békés megye hosszú távú fejlesztési stratégiája szerint az utca szervesen kapcsolódik majd az újonnan megépítendő Medgyesegyháza-Békéscsaba úthoz. A székhelyet a tulajdonosok folyamatosan fejlesztették, nőtt a beépített terület, új épületeket építettek, a technológiát folyamatosan modernizálták. A cég fő üzleti partnere a Mogyi Kft - megalakulás óta, így hosszú távon tervezhető, stabil kapcsolat. A cég fő termékei a pirított napraforgó, mogyoró és tökmag. A beszállított alapanyagot a cég pörköli, csomagja és a végterméket (pörkölt csomagolt napraforgómag) kiszállítja. A vállalkozás megalakulása óta folyamatosan növekedett. A foglalkoztatotti létszám stabilan 50 fő körüli, jellemzően helyiek és vonzáskörzetből. A korábbi fejlesztéseket a cég önerőből végezte. A Mogyi Kft-n keresztül 14 országba értékesítik az itt feldolgozott terméket, elsősorban az Európai Unióban és Svájcban. Projekt rövidtávú célja: 7

8 1 db készáruraktár megépítése 1 db alapanyagraktár megépítése új épületekhez tartozó térburkolás megépítése meglévő térburkolatok aszfaltozása révén targoncázásra alkalmassá tétele 1 db homlokrakodó vásárlása árumozgatás érdekében 1 db targonca vásárlása árumozgatás érdekében A projekt nagysága, összköltsége: Ft A projekt jóváhagyott támogatása: Ft A projekt összefoglalása: A pályázó a hátrányos helyzetű mezőkovácsházi kistérségben található Medgyesegyházán, saját tulajdonában álló telephelyén valósít meg fejlesztést, egy alapanyag- és egy készáruraktár építésével az épületek alapterületét m2-rel növeli. A meglévő m2 térburkolat is megújul, targoncázásra is alkalmas lesz, s élettartama is megnövekedik. Az új épületekhez m2 új térburkolatot létesít, s a logisztikai igényeket kiszolgáló nem járműnek minősülő árumozgató berendezéseket vásárol. A fejlesztés révén a pályázó versenyképessége hosszú távon növekedik, és ennek eredményeként a meglévő alkalmazotti létszámát is meg tudja tartani. A jelen beruházás egy hosszú távú fejlesztés első üteme, előkészíti egy olyan nagyobb innovatív beruházás megvalósítását, amely révén a feldolgozott áruk mennyisége közel harmadával fog növekedni 8

9 Projekt indokoltsága: A Medgyes Kft a térség hagyományosan stabil élelmiszeripari feldolgozó cége, amely működésével az 50 alkalmazott felett számos család megélhetését biztosítja. Versenyképességének megőrzése érdekében folyamatosan fejlesztéseket kell végrehajtani. Fejlesztéseit eddig saját erőből valósította meg, de jelenlegi helyzetében, a pályázathoz csatolt állásfoglalás értelmében lehetőség van Uniós források felhasználására. A pályázati lehetőség segítséget nyújt a cégnek, hogy megvalósítsa azon beruházásokat, amelyek révén nem csak fenntartani, de bővíteni tudja tevékenységét. Jelen beruházás eredményeként közel évi 4000 tonna kapacitásbővítést ér el a cég, s biztosítja az árumozgatáshoz szükséges logisztikai háttér kialakítását. A projekthez kapcsolódó jövőbeni projektek lehetősége: A projekt a vállalkozás versenyképességét növeli, a telephely fejlesztése mellett további eszközök vásárlására nyílik lehetőség GOP pályázatok keretein belül Felvilágosítás, információnyújtás a projektről: Forgó Pál ügyvezető Tel:68/68/

10 1. ábra: Az épülő raktárcsarnok 10

11 VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉS ÚJ IPARÁGAK LÉTREHOZÁSA BELSŐ KERESLET KIELÉGÍTÉSÉRE CSICSELY ÉS TÁRSA KFT A projekt címe: Műanyag-feldolgozó üzem létesítése Medgyesegyházán A projekt azonosítószáma: DAOP-111/G A projekt megvalósítójának bemutatása A pályázó Csicsely és Társas Kft Március 22.-én alakult, két belföldi magánszemély a tulajdonosa a cégnek. A vállalkozás megalakulása óta Medgyesegyházán tevékenykedik, jelenleg három telephelyen végez gazdasági tevékenységet. A székhely, a Damjanich u 2 a központi iroda szerepét tölti be. A Szondi utcai telephelyen folytatja a vállalkozás a gépipari tevékenységét, a beruházás helyszíneként megjelölt Gárdonyi u 20 szám alatt zajlik a fő tevékenységként folytatott dinnyeexport zajlik. A vállalkozás árbevételének közel 80%-a származik főtevékenységéből (fő vásárló: Dél-Kertész TÉSZ). Ez a kereskedelmi tevékenységnek minősül, így nem tartozik a kizáró feltételek közé (TEÁOR ). A Szondi utcai telephelyen Japánból származó kistraktorokat forgalmaznak (főként Kubota, Mitsubitsi, Yammar típusok), illetve gépgyártás zajlik (gabonaforgató és dinnyeválogató gépeket gyártunk). A gépeket elsősorban Magyarország területén értékesítjük, de már Romániából is érkeztek vásárlók. A vállalkozás mindkét tevékenysége elérte azt a pontot, ahonnan a további fejlesztések a rentábilis működést veszélyeztetnék, így felmerült a tevékenység diverzifikálásának a szükségessége. Új lehetőségként a csöpögtetőcsövek, illetve mezőgazdasági talajtakaró, illetve növényházakra való fólia gyártása merült fel. Ennek hátterében az áll, hogy a térség híres a 11

12 dinnye- és paprikatermesztéséről. Mindkét növény termeléstechnológiája részben a fóliaházak létesítésére, talajtakaró fóliák alkalmazására, illetve csepegtető öntözés alkalmazására épül. Ehhez az alapanyagokat a mezőgazdasági termelők a gazdaboltokból szerzik be, amelyek külföldről hozatják be azokat. A tervezett üzem kapacitása elsősorban a térségi igények kielégítését szolgálja, a tervezett termelési volumen 200 t/év-től 700 t /évig terjed (a fóliahúzó gép óránként 135 kg/óra fólia előállítására alkalmas, így kezdetben a gépet egy műszakban üzemeltetve évente 250 tonna fóliát tudunk előállítani). Jelenlegi átlag piaci ára egy kg fóliának 1000 Ft, így az elérhető éves árbevétel a fóliahúzó géppel 200 m Ft. Kezdetben a műanyag fóliát granulátumból állítjuk elő, de tervezzük a keletkező hatalmas mennyiségű műanyag fólia összegyűjtését és újrahasznosítását is üzemünkben, a csarnokokat már úgy alakítjuk ki, hogy ez a tevékenység is a kötelező engedélyek beszerzése után- folytatható legyen az épületben. A gépcsarnok kialakításakor figyelembe vettük a csepegtetőcsövek gyártására alkalmas gépsor technológiai szükségleteit is. Projekt indokoltsága: A térség híres a kertészeti tevékenységéről, csak Medgyesegyháza környékén a görög- és sárgadinnye termőterülete ha, és közel 500 ha járható fóliaház található. A szántóföldi dinnyetermesztés alapeszköze a talajtakaró fólia, amely egyszerre biztosítja a talaj nedvességtartalmát (meggátolva a párolgást), meggátolja a kártevő növények megjelenését, és melegíti a palántát, gyorsítva növekedését. A talajtakaróra fólia-alalagutat szokás rakni. Ezen tevékenységek nagy élőmunka- és fóliaigényűek. A járható fóliasátrakon is 4-5 évente cserélni kell a fóliát, az UV sugárzás káros hatásai miatt (ezen fóliák gyártását szélességük miatt- még nem tervezzük). Mind a szántóföldi, mint a növényházi termesztés során elterjedt a csöpögtető öntözés, amelyhez minden évben új műanyag csöpögtetőcsöveket kell elhelyezni. Mint látható, óriási a térségben a fóliára és a csöpögtető csövekre az igény, ezen eszközök éves forgalma térségi szinten meghaladja a 2 Mrd Ft-ot. Tonnára vetítve a 12

13 fóliafelhasználást, 200kg/ha fóliafogyasztást feltételezve a térségi fóliafelhasználás eléri a 700 tonnát. A tervezett üzemünk kapacitásait úgy terveztük, hogy megfelelő igények esetén, 3 műszakos termelésre átváltva a térségi igények közel 100%-át tudják kielégíteni. Termékünk előnye lesz az alacsony ár (nincs szállítási költség, kezdetben bevezető áron történő értékesítést tervezünk), és hogy a bevált értékesítési csatornákon (helyi gazdaboltok) keresztül fogjuk értékesíteni azokat. Jelenleg is üzleti kapcsolatban állunk a térségi gazdaboltokkal, akik készséggel jelentkeztek kedvező áru fóliák és csöpögtetőcsövek forgalmazására. Termékünk gyenge pontja az ismeretlenség lesz, a fogyasztói bizalom megszerzése érdekében kiemelt figyelmet kell fordítanunk a termékminőségre. Tevékenységünk továbbfejlesztésére két lehetőség is mutatkozik, egyrészt a csepegtetőcsövek gyártása, másrészt a térségben keletkező nagy mennyiségű, jelenleg nem kellőképpen kezelt (tipikusan elégetésre kerül) hulladékfólia összegyűjtése és feldolgozása. A csöpögtetőcsövek gyártósora kb 80 m Ft, erre GOP 211/B pályázatot kívánunk az idei évben benyújtani. A hulladékfólia feldolgozás bevezetése a településrendezési terv módosítását, és körülményes engedélyezési eljárásokat igényel, így azt 2 év múlva tervezzük bevezetni. Projekt hosszútávú célja: A vállalkozás versenyképességének a megőrzése tevékenység diverzifikálásával, évi 700 tonna fóliagyártó kapacitás megteremtésével a munkahelyek megtartása, további munkahelyek létrehozása Projekt rövidtávú célja: 1 db meglévő épület átalakítása, a technológia befogadására alkalmassá tétele, nyílászárócseréje, elektromos hálózatának fejlesztése 13

14 a meglévő térburkolatok megerősítése, megnövekedett kamionforgalom kezelésére és targoncázásra alkalmassá tétele 1 db fóliahúzó gép vásárlása A projekt összköltsége: Ft A projekt fejlesztési forrása: Ft A projekt összefoglalása: A medgyesegyházi székhelyű Csicsely és Társa Kft jelenlegi tevékenysége (zöldséggyümölcs nagykereskedelem, gépgyártás) nem alkalmas a bővítésre, a cég tevékenységeinek a diverzifikálására van szükség. A meglévő telephely átalakításával és a szükséges technológia megvásárlásával a pályázó képessé válik a térségben a termesztéstechológia alapját képező fólia iránt jelentkező, fizetőképes kereslet kielégítésére. A beruházás hosszú távú fejlesztéseit is szolgálja, így az épület alkalmassá válik műanyag csöpögtető csöveket gyártó gépsor fogadására is, illetve a térségben keletkező hulladékfólia feldolgozására is. A beruházás hozzájárul a meglévő munkahelyek megőrzéséhez és a térség fejlesztéséhez is, hisz az előállítani kívánt termékek a helyi mezőgazdasági termelők termelési költségeit is csökkenteni fogják. A projekthez kapcsolódó jövőbeni projektek lehetősége: A kialakított új, modern telephelyen beindul a kertészeti tevékenységekhez szükséges műanyag fólia termelése. További lehetőség a kertészetekben szintén nagymértékben használt csöpögtetőcsövek gyártása, illetve a térségben keletkező műanyag hulladék összegyűjtése, tisztítása, újrahasznosítása. Ezen további lehetőségeket szintén pályázati támogatással kívánjuk elérni. 14

15 Felvilágosítás, információnyújtás a projektről: Csicsely Zoltán ügyvezető Tel: 68/ ábra: A fóliahúzó és csöpögtetőgyártó épülete a felújítás előtt 15

16 ÚTÉPÍTÉS PUSZTAOTTLAKÁN A projekt címe: Belterületi úthálózat fejlesztése Pusztaottlakán A projekt azonosítószáma: DAOP-3.1.1/B A projekt célja, célközönsége A projekt hosszútávon az alábbi célok megvalósulásához járul hozzá: A megépülő út lehetőséget biztosít a gazdaság, a kereskedelem és a szolgáltatások fejlődéséhez, így a község jövedelemtermelő képességéhez. Élhetőbb környezet, a közlekedésből eredő környezeti ártalmak csökkenése, életminőség javítása. A lakóterületek elérhetőségének javítása. A gyalogos és kerékpáros közlekedés körülményeinek javítása és a gyalogos és kerékpáros közlekedés biztonságának növelése. Közlekedésbiztonság megteremtése. A projekt tervezett összes hossza: 795 méter új út. A projekt célcsoportja: célcsoportba tartozónak tekinthető Pusztaottlaka teljes lakossága, hiszen a fejlesztés megvalósulásával a település központjának forgalma csökkeni fog, nő a település infrastrukturális ellátottsága, ez további gazdasági fejlődést generál. Célcsoportba tartozónak tekinthető a környező települések lakossága ( kb 5000 fő)is, hiszen a településen átmenő gépjármű forgalom biztonságosabbá válik. A projekt nagysága, összköltsége: Ft A projekt fejlesztési forrása: Ft 16

17 A projekt rövid bemutatása: A fejlesztés Pusztaottlaka Kossuth utca szilárdburkolatú útjának megépítésére irányult. A beruházással érintett út hossza 795 méter. A kiépített út átlagos szelvény szélessége 3 méter széles aszfaltburkolat, 1,5+1,0 méter széles padka kétoldalt. Az aszfaltburkolat oldalesése 2,5%, a padkák oldalesése 5%. A víztelenítés a meglévő árkok nyomvonalán megmaradtak, a profilozás után a víztelenítés szikkasztó jellegének megfelelően. A magassági vonalvezetés követi a meglévő terep szintjét, a bedolgozott aszfalt vastagságával emelkedett megközelítőleg. A felújított szakasz eredeti pályaszerkezete nem került lebontásra, hanem annak megerősítése történt az új aszfaltréteg bedolgozásával. A projekt várható eredményei, jövőbeni hatásai: Könnyebbé válik a település központjának elkerülése. A közlekedés biztonságosabbá válik. Csökken a környezeti terhelése a település központjának. A jelenlegi lakóutcákból könnyebben elérhetővé válik az országos közúthálózat. Az egészségügyi és védelmi szolgáltatások rossz útviszonyok között is elérhetővé válnak. Nő a lakosságmegtartó képesség. Felvilágosítás, információnyújtás a projektről: Pusztaottlaka Község Önkormányzat Tel: 68/ ábra: Kossuth utca az útépítés előtt 17

18 ÚJ BÖLCSÖDE ÉPÍTÉSE MEZŐKOVÁCSHÁZÁN A projekt címe: Új bölcsőde létrehozása Mezőkovácsházán A projekt azonosítószáma: DAOP-4.1.3/C-2F A projekt megvalósítójának bemutatása: Mezőkovácsháza a Dél-alföldi régió mezőkovácsházi kistérségének központi települése, az országos átlagos jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott település. A térségre nagymértékben jellemző a tartós munkanélküliség, a komplex szociális problémák kialakulása. A település alapvetően sík vidéken fekszik, jelentősebb természetes térbeli akadályok nem nehezítik a szolgáltatások elérhetőségét. Az úthálózat kiépítettsége jónak mondható, azonban kisebb hiányosságok még vannak a pormentes utak biztosítása terén, a külterületi részeken, azonban a település betonozott közúti hálózat hosszának aránya az összes út arányában a 84%-ot is meghaladja. A jelenlegi szolgáltatási rendszer a településen áthaladó 24 helyi, 78 helyközi és 4 távolsági járattal, továbbá két vasútállomása révén, vasúti útvonalon a térség legnagyobb részéről problémamentesen megközelíthető. A projekt tárgyát képező új bölcsödeépület felépítését célzó beruházás a város földrajzi központjában lévő önkormányzati tulajdonú ingatlanon valósulna meg a szakmai előírások figyelembevételével, csendes mellékutcában az érintett korosztály számára biztonságos környezetben, mely jól megközelíthető, a helyi buszjáratnak megállója van a közelben. A településen 208, 3 évnél fiatalabb gyermek él, létszámuk a teljes lakosság 3 %-át meghaladja, minden ötödik gyermek veszélyeztetett. Rendszeres gyermekvédelmi 18

19 kedvezményt a évben 418 gyermek után igényelte 220 rászoruló cslád. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban 341 család részesült. A családok harmada a létminimum alaltt él, sokuk számára a rendszeres, megfelelő minőségű étkezés saját erőből való megoldása gondot okoz. A projekt célja, célközönsége A projekt fő célcsoportjai: - az intézmény szolgáltatásait igénybe vevő gyerekek (kb 50 gyerek/év) - intézménybe járatott gyerekek szülei 4. ábra: A mezőkovácsházi bölcsöde látványterve - új munkahelyeket betöltők - városi lakosság - kistérség lakossága A projekt nagysága, összköltsége: Ft A projekt fejlesztési forrása: Ft A projekt rövid bemutatása 19

20 A projekt fő célja egy térségi hiányt betöltő, 40 férőhelyes új bölcsöde létrehozása. Az épület és az eszközpark az előírásoknak megfelelőek, a gyermeklétszám 50%-a HH-s, illetve HHH-s gyermek lesz. A projekt leghátrányosabb helyzetű kistérségben valósul meg, előírtak felett plusz szolgáltatásokat vállalva (játszócsoport, ideiglenes felügyelet). A projekt fő eredményei: - 1 db 40 férőhelyes bölcsöde létesítése - előírásoknak és nevelési módszertannak megfelelő eszközök és bútorzat vásárlása - 10 új munkahely létrehozása - évente 40 gyerek napközi ellátásának, felügyeletének biztosítása (50 %-ban HH-s és HHH-s gyermekek) Felvilágosítás, információnyújtás a projektről: Sóki Zoltán projekt menedzser Mezőkovácsháza Város Önkormányzata (5800 Mezőkovácsháza, Árpád u. 176) Tel: 68/

21 ISKOLAFELÚJÍTÁS KUNÁGOTA A projekt címe: Általános Iskola bővítés, tornacsarnok építés és rekonstrukció. A projekt azonosítószáma: DAOP /B A projekt megvalósítójának bemutatása Kunágota Békés megye déli részén elhelyezkedő, a mezőkovácsházai kistérséghez tartozó település. Határ települései Medgyesegyháza, Almáskamarás, Dombiratos, Magyarbánhegyes. Lakónépesség 2914 fő, állandó lakónépességből 0-2 évesek száma:100 fő, 3-5 évesek száma:106 fő, 6-14 évesek száma:352 fő, évesek száma: 156. A munkanélkülien számát tekintve Kunágota, az országos átlag (7,2%) felett van (12,49%). A gyermekek 59,8 %-a után igényelnek gyermekvédelmi kedvezményt. A helyi önkormányzat intézményein keresztül biztosítja a település lakosságának alapellátását. A községben két óvoda, általános iskola, napközis konyha, művelődési ház szolgálja a gyermekek nevelését oktatását. A mikró térségnek logopédiai ellátást is nyújt. Az ÁMK intézmény helye szerepe, feladatai a kistérség közoktatásában, a mikro térségi, települési közoktatási hálózatban: szeptember 1-jétől a mezőkovácsházi kistérségi együttműködés keretébe illeszkedően az intézmény mikro térségi közoktatási feladatot lát el. Közoktatási társulás keretében ellátja három település- Almáskamarás, Dombiratos és Kunágota osztályos tanulóinak oktatását, és a szomszéd községekből ide járó tanulóknak- igény szerint- napközis ellátást biztosít. Mindhárom településen az óvodai ellátás helyben történik. Dombiratosról minden általános iskolás míg Almáskamarásról a felső tagozatosok járnak Kunágotára iskolabusszal. 21

22 Kunágotán három feladat ellátási helyen történik oktatás. Az alsó tagozat két épületben, a felső tagozat egy épületben tanul. A három épület felszereltsége hasonló, a tanulócsoportokat úgy alakítottuk ki már a 2004/2005. tanévtől kezdve, hogy a HHH tanulók arányosan oszlanak el az épületek és az osztályok között. A minőségbiztosítás keretében végzett szülő és tanuló mérések megfelelő elégedettséget mutattak. A nevelők és a szülők azt is elmondták, hogy az intézmény 5-8. osztályokat tanító épületében tapasztalható zsúfoltság és a párhuzamos foglalkoztatások (csoportbontás és fejlesztő foglalkozások) esetén jelentkező teremhiány akadálya a tartalomfejlesztésnek. Hiányzik a fiatalok testi fejlődését elősegítő tornacsarnok is így a testnevelés oktatása kevésbé hatékony. A projekt célja, célközönsége A projekt célja Oktatásfejlesztés a komplex programmal kezelendő LHH kistérségekben. Az érintett tanulói létszám Kunágotán 346 fő. A fő projektelemek: - Meglévő 8 tantermes iskola 4 tanteremmel és aulával való bővítése - Új tornaterem építése - Meglévő 8 tantermes iskola rekonstrukciója 5. ábra:a kunágotai általános iskola - Kiegészítő tevékenységek - Eszközbeszerzés 22

23 A projekt nagysága, összköltsége: Ft A projekt fejlesztési forrása: Ft A projekt rövid bemutatása A projekt alapvető célja az oktatás-nevelés minőségének és hatékonyságának javítása, a település lakosságmegtartó erejének fokozása, a településen élők életszínvonalának folyamatos emelése. A meglévő iskola épület bővítésre kerül egy fedett, zárt aulával, előírás szerinti tantermekkel, valamint az ehhez szükséges kiszolgáló helyiségekkel. A bővítéssel párhuzamosan a meglévő iskolaépület rekonstrukciójára is sor kerül. Az iskola (mely ben épült) nem rendelkezik megfelelő tornateremmel ezért a településhez illetve az iskolai létszámhoz igazodó tornacsarnok is létesül a feladatellátási helyen. A projekt megvalósításával az iskola biztosítaná tanuló számára az esélyegyenlőséget s nem utolsó sorban az itt élők számára is lehetőséget ad az itthon maradásra. Felvilágosítás, információnyújtás a projektről Pápai Zoltán polgármester Tel: 68/

24 SZENNYVÍZELVEZETÉS ÉS TISZTÍTÁS KUNÁGOTA Projekt címe: Kunágota- Almáskamarás- Nagykamarás szennyvízelvezetése és szennyvíztisztítása II. ütem Pályázat azonosítószáma: KEOP-1.2.0/2F/ Pályázó: Kunágota Község Önkormányzata (konzorciumvezető), Almáskamarás Község Önkormányzata, Nagykamarás Község Önkormányzata (konzorciumi tagok) Projekt összköltsége: Ft Jóváhagyott támogatás: Ft A projekt rövid bemutatása Kunágota, Almáskamarás és Nagykamarás Községek Önkormányzatai a Környezet és Energia Operatív Program keretén belül 2008 áprilisában pályázatot nyújtottak be a települések meglévő csatornahálózatának bővítésére és az osztatlan közös tulajdonban lévő üzemelő szennyvíztisztító telep kapacitásbővítésére. Az Irányító Hatóság támogatásra érdemesnek ítélte a benyújtott KEOP F azonosító számú pályázatot, és november 07-én Támogatási szerződést kötöttek a projekt előkészítésére. A projekt megvalósítására az érintett önkormányzatok jogi személyiségű önkormányzati társulást hozlak létre november 24-én Kunágota Nagykamarás Almáskamarás Szennyvízberuházó Társulás néven. 24

25 Kunágota, Almáskamarás és Nagykamarás községek közös beruházásaként valósult meg a szennyvízelvezetés és tisztítás I. üteme melynek elemeit 2001-ben helyezték üzembe. Az érintett települések vízi közműveinek jelenlegi helyzetének, kiépítettségének ismerete alapján megállapítható, hogy míg a három település közüzemi ivóvíz-ellátási mutatója átlagban 92 % körül van, addig a közüzemi csatornázottsági mutató 15,96 %-os, ami jóval a megyei/országos átlagérték alatt van. A projekt célja, Kunágota, Almáskamarás és Nagykamarás meglévő csatornahálózatának bővítése, valamint a szennyvíztisztító telep kapacitásbővítése. A projekt megvalósításával biztosíthatóvá válik a megfelelő szennyvízelvezetés és tisztítás, összhangban a nemzeti és EU-s jogszabályi kötelezettségekkel A projekt keretében a települések eddig csatornázatlan területein kiépülnek a gyűjtőrendszerek, nyomóvezetékek és a hozzátartozó átemelők. A csatornahálózat bővítése során ,5 fm gravitációs csatorna, 1.173,6 fm nyomóvezeték, fm bekötő vezeték, és 2 db átemelő épül. A központi szennyvíztisztító telep hidraulikai kapacitása jelenleg 300 m3/d. A csatornahálózat bővítése a telepre befolyt szennyvízmennyiség növekedését eredményezi, e miatt a telep 600 m3/d hidraulikai kapacitásúra bővítendő. A meglévő hálózaton keletkezeti nagy mennyiségű törés az idegenvíz mennyiség növekedését okozza, emiatt rekonstrukció válik szükségessé. Az I. ütemben épült átemelőket nem látták el biofilterrel, így 8 db biofilter elhelyezése szükséges. Szükségessé vált egy gépjármű beszerzése, amely a szennyvíziszap szállítását, valamint az üzemeltetéssel összefüggő feladatok ellátását fogja végezni. Az "A" és "B" változat között a csatornarendszer tekintetében az a különbség, hogy a "B" változat esetében a gerincvezeték anyaga nem kőagyag cső, hanem KG PVC cső, és nincsenek benne Y idomos csatlakozások, hanem minden bekötés aknához érkezik Az "A" változat néven kezelt változat megvalósítására teszünk javaslatot a Részletes Megvalósíthatósági Tanulmányban A költségek elemzése alapján az "A " változatnál az összes beruházási költség alacsonyabb, mint a "B" változatnál. Az "A változat összes 25

ÚJKÍGYÓS FEJLESZTÉSI AKCIÓTERVE

ÚJKÍGYÓS FEJLESZTÉSI AKCIÓTERVE ÚJKÍGYÓS FEJLESZTÉSI AKCIÓTERVE HELYZETELEMZÉS, PROJEKTLELTÁR, PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2011. július ÚJKÍGYÓS FEJLESZTÉSI AKCIÓTERVE Készítette: Aquaprofit Műszaki, Tanácsadási és Befektetési Zrt. 1013 Budapest,

Részletesebben

FEHÉRGYARMAT VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI Váro s címere STRATÉGIÁJA. Projekt azonosító: ÉAOP - 6.2.1/13/K-2014-0002

FEHÉRGYARMAT VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI Váro s címere STRATÉGIÁJA. Projekt azonosító: ÉAOP - 6.2.1/13/K-2014-0002 FEHÉRGYARMAT VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI Váro s címere STRATÉGIÁJA Projekt azonosító: ÉAOP - 6.2.1/13/K-2014-0002 FEHÉRGYARMAT VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2015. április Készült:

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Gazdasági Programja 2011-2014 2011. március

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Gazdasági Programja 2011-2014 2011. március Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Gazdasági Programja 2011-2014 2011. március TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK...2 I. BEVEZETÉS...4 II. HELYZETELEMZÉS...5 II.1. A TELEPÜLÉS FÖLDRAJZI ELHELYEZKEDÉSE,

Részletesebben

KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁGI TERV ÉS PROGRAM

KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁGI TERV ÉS PROGRAM Szentkirály Község Önkormányzata KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁGI TERV ÉS PROGRAM Szentkirály 2011. Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 1. 1.1. A települési fenntarthatósági tervről általában... 2. 1.2. A települési

Részletesebben

MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA A Képviselő-testület 55/2011. (III. 30.) sz. kt. határozatának melléklete MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Gazdasági Programja az Önkormányzat 2010-től 2014-ig terjedő időszakára T A R T A L O M J E

Részletesebben

KOZÁRMISLENY LOCAL AGENDA 21 FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS HELYI PROGRAMJA

KOZÁRMISLENY LOCAL AGENDA 21 FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS HELYI PROGRAMJA KOZÁRMISLENY LOCAL AGENDA 21 FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS HELYI PROGRAMJA 2013. október Készítette: PROTASK Esemény- és Projektmenedzsment Kft. TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK...1 1. LOCAL AGENDA 21 PROGRAM...2

Részletesebben

Gazdasági Programja MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. A Képviselő-testület 105/2015. (III. 26.) sz. kt. határozatának melléklete

Gazdasági Programja MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. A Képviselő-testület 105/2015. (III. 26.) sz. kt. határozatának melléklete A Képviselő-testület 105/2015. (III. 26.) sz. kt. határozatának melléklete MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Gazdasági Programja az Önkormányzat 2014-től 2019-ig terjedő időszakára T A R T A L O M J E

Részletesebben

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI PROGRAM

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI PROGRAM Határon Túli Magyarok Hivatala Szülőföld Alap Regionális és önkormányzati együttműködési kollégiumának támogatásával DOROSZLÓ KÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI PROGRAM Készítette: EuroRaptor Pályázati Tanácsadó

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 2013 2018.

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 2013 2018. Helyi Esélyegyenlőségi Program Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 2013 2018. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 7 Célok...

Részletesebben

2011-2015 KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI PROGRAMJA

2011-2015 KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI PROGRAMJA 2011-2015 KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI PROGRAMJA Készítette: Keszthely Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Polgármesteri Kabinet részéről: Dr. Horváth Teréz kabinetvezető Cservenka Dóra

Részletesebben

Hódmezővásárhelyi kistérség. Helyi Vidékfejlesztési Stratégia

Hódmezővásárhelyi kistérség. Helyi Vidékfejlesztési Stratégia Hódmezővásárhelyi kistérség Helyi Vidékfejlesztési Stratégia Kistérség-település-ember-gondolat +LEADER 1. Vezetői összefoglaló 1.1 Jövőkép A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia megvalósulásával az Akciócsoport

Részletesebben

BERETTYÓÚJFALUI KISTÉRSÉG LHH TERVDOKUMENTUM ÉS PROJEKTCSOMAG

BERETTYÓÚJFALUI KISTÉRSÉG LHH TERVDOKUMENTUM ÉS PROJEKTCSOMAG BERETTYÓÚJFALUI KISTÉRSÉG LHH TERVDOKUMENTUM ÉS PROJEKTCSOMAG 1. verzió A Berettyóújfalui TKT Tanácsa 2008. november 27.-i ülésén megtárgyalta a Berettyóújfalui Kistérség által az LHH program keretében

Részletesebben

Hagyomány és modernizáció

Hagyomány és modernizáció Hagyomány és modernizáció Az Új Magyar Falu Programja az élhető vidékért 2007. november 06. Hagyomány és modernizáció Az Új Magyar Falu Programja az élhető vidékért Bevezető Mint ahogy azt Bíró Nagy András

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program Nyírmihálydi Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program Nyírmihálydi Község Önkormányzata Mindenkinek éreznie kell, hogy a nemzeti közösség tagja! gróf Tisza István miniszterelnök (1861 1918) Helyi Esélyegyenlőségi Program Nyírmihálydi Község Önkormányzata 2013-2017 1 Tartalomjegyzék Helyi

Részletesebben

élhetőbb Európai Mez gazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki területekbe beruházó Európa

élhetőbb Európai Mez gazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki területekbe beruházó Európa élhetőbb Európai Mez gazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki területekbe beruházó Európa TARTALOMJEGYZÉK 1 Vezetői összefoglaló... 3 1.1 Jövőkép... 3 1.2 A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia felülvizsgálatának

Részletesebben

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA NYÍRADONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010.

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA NYÍRADONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. 2010. TARTALOMJEGYZÉK 0. Bevezetés...2 1. Vezetői összefoglaló...4 2. Intergrált Városfejlesztési Stratégia... 12 2.1. Az IVS szemléletmódja... 12 2.2. Az IVS tartalmi elemei...13 2.2.1. A város szerepe

Részletesebben

A Tisza-menti LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának 2011. évi felülvizsgálata

A Tisza-menti LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának 2011. évi felülvizsgálata A Tisza-menti LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának 2011. évi felülvizsgálata 1. Vezetői összefoglaló 1.1. A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia jövőképe A térségben működő élelmiszergazdasághoz

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Csanádpalota Város Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Csanádpalota Város Önkormányzata ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása Helyi Esélyegyenlőségi Program Csanádpalota Város Önkormányzata 2013-2017 Türr István Képző és Kutató Intézet

Részletesebben

CSENGER VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA Egyeztetési változat. Projekt azonosító: ÉAOP - 6.2.1/13/K-2014-0002

CSENGER VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA Egyeztetési változat. Projekt azonosító: ÉAOP - 6.2.1/13/K-2014-0002 CSENGER VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA Egyeztetési változat Projekt azonosító: ÉAOP - 6.2.1/13/K-2014-0002 CSENGER VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2015. május Készült:

Részletesebben

Hagyomány és modernizáció

Hagyomány és modernizáció Hagyomány és modernizáció Az Új Magyar Falu Programja az élhető vidékért 2007.11.06. Tartalom Bevezető... 3 A helyzet... 3 A Program... 4 1. Munkahelyteremtés... 5 1.1. A mezőgazdasági üzemek korszerűsítése...

Részletesebben

1. sz. melléklet SZAKMAI PROGRAM ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program. LHH Kistérségek projektjei c. pályázati felhívásához.

1. sz. melléklet SZAKMAI PROGRAM ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program. LHH Kistérségek projektjei c. pályázati felhívásához. 1. sz. melléklet SZAKMAI PROGRAM ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program LHH Kistérségek projektjei c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-5.1.1-11/1/A és TÁMOP-5.1.1-11/1/B 1 Tartalom 1. Általános

Részletesebben

Elek Város Önkormányzata Képviselő-testülete. Gazdasági programja 2011-2014.

Elek Város Önkormányzata Képviselő-testülete. Gazdasági programja 2011-2014. Elek Város Önkormányzata Képviselő-testülete Gazdasági programja 2011-2014. Bevezető Magyarországon az 1990. évi LXV. törvénnyel (továbbiakban: Ötv) megalapított helyi önkormányzatok képezik azokat a helyi

Részletesebben

NYÍRBATOR VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA. Projekt azonosító: ÉAOP-6.2.1/K-13-2014-0002

NYÍRBATOR VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA. Projekt azonosító: ÉAOP-6.2.1/K-13-2014-0002 NYÍRBATOR VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA Projekt azonosító: ÉAOP-6.2.1/K-13-2014-0002 NYÍRBÁTOR VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2015. május Készült: Belügyminisztérium

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 22-i ülésére. Horváth Sándor pályázati referens

ELŐTERJESZTÉS. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 22-i ülésére. Horváth Sándor pályázati referens 3. ELŐTERJESZTÉS Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 22-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzatának Gazdasági Programja Az előterjesztést készítette: Horváth Sándor

Részletesebben

SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK GAZDASÁGI PROGRAMJA

SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK GAZDASÁGI PROGRAMJA 1 SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK GAZDASÁGI PROGRAMJA 2011 2014 2 I. 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ Egy város életében nagy jelentősége van annak, hogy legyen egy olyan dokumentum, amelyben összefogásra kerül

Részletesebben

Gazdasági Program Kisújszállás 2010-2014

Gazdasági Program Kisújszállás 2010-2014 1/56 Gazdasági Program Kisújszállás 2010-2014 I. Bevezető Kisújszállás ősi kun település, egyike a nagykun szállásoknak. A 4-es számú főút mellett, a Budapest-Nyíregyháza vasútvonal mentén fekszik, így

Részletesebben

5.9. EGYÉB KÜLTERÜLETI FEJLESZTÉSEK... 128 6. STRATÉGIA MEGVALÓSÍTHATÓSÁGA... 130 6.1.INGATLAN GAZDÁLODÁSI TERV... 129

5.9. EGYÉB KÜLTERÜLETI FEJLESZTÉSEK... 128 6. STRATÉGIA MEGVALÓSÍTHATÓSÁGA... 130 6.1.INGATLAN GAZDÁLODÁSI TERV... 129 TARTALOM 1. KISTELEK SZEREPÉNEK MEGHATÁROZÁSA A TELEPÜLÉSHÁLÓZATBAN...5 1.1. KISTELEK A MAGYAR ÉS A DÉL-ALFÖLDI REGIONÁLIS VÁROSHÁLÓZATBAN...5 1.2. KISTELEK ÉS VONZÁSKÖRZETE, A KISTELEKI KISTÉRSÉG...5

Részletesebben

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 06-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 06-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. KIVONAT Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 06-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot

Részletesebben

Komplex felzárkóztató programok készítése a leghátrányosabb helyzetű kistérségekben ÁROP- 1.1.5/B SÁROSPATAKI KISTÉRSÉG TERVDOKUMENTUM I. verzió Sárospatak, 2008. november 28. Wächter Balázs Kistérségi

Részletesebben

Csanytelek Község Környezeti Fenntarthatósági Terve

Csanytelek Község Környezeti Fenntarthatósági Terve Környezeti Fenntarthatósági Terve (2013-1015) A dokumentumot Csanytelek Község Önkormányzata... határozati számmal 2013. -án elfogadta Jegyző Készítette: Csanytelek Község Önkormányzatának megbízásából

Részletesebben