MÉG NAGYOBB HANGSÚLYT KAP A KUTATÁS-FEJLESZTÉS oldal. A Rába Jármûipari Holding lapja. Az elmúlt évtized legjobb év eleji eredménye a Rábánál

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MÉG NAGYOBB HANGSÚLYT KAP A KUTATÁS-FEJLESZTÉS. 4 5. oldal. A Rába Jármûipari Holding lapja. Az elmúlt évtized legjobb év eleji eredménye a Rábánál"

Átírás

1 1 oldal A Rába Jármûipari Holding lapja LXV. évfolyam 4. szám július MÉG NAGYOBB HANGSÚLYT KAP A KUTATÁS-FEJLESZTÉS 4 5. oldal Az elmúlt évtized legjobb év eleji eredménye a Rábánál 2. oldal A TÁRSASÁG DINAMIKUS NÖVEKEDÉSSEL INDÍTOTTA A ÉVET, CSOPORT- SZINTÛ KONSZOLIDÁLT ÁRBE- VÉTELE 16,4 SZÁZALÉKKAL MÚLTA FELÜL A BÁZISIDÔ- SZAK EREDMÉNYÉT, ÜZEMI TELJESÍTMÉNYE PEDIG KÖZEL MEGHÉTSZEREZÔDÖTT 2012 I. NEGYEDÉVÉHEZ VISZO- NYÍTVA. A FUTÓMÛÜZLETÁG 25 SZÁZALÉKOT MEGHALADÓ BEVÉTELBÔVÜLÉSE HÚZTA MAGÁVAL A CSOPORTSZINTÛ MUTATÓKAT. A VÁLLALAT ÖSSZESSÉGÉBEN 860 MILLIÓ FORINTOS TÁRGYÉVI ERED- MÉNNYEL ZÁRTA AZ IDEI ELSÔ NEGYEDÉVET. Fél évszázada a Rábánál oldal HA A RÁBA TÖRTÉNETÉT KÉT RÉSZLETBEN KELLENE MEGÍRNI, AZ EGYIKET MAJD- HOGYNEM ÖSSZERAKHAT- NÁNK PÁPAI ISTVÁN EMLÉ- KEIBÔL, Ô UGYANIS ÖTVEN ÉVET TÖLTÖTT KÜLÖNBÖZÔ MUNKAKÖRÖKBEN. A VEVÔ- TÁMOGATÁSI TEAMVEZETÔT A NAPOKBAN KÖSZÖNTÖT- TÉK A KOLLÉGÁK.

2 2 oldal 2 Holding A Futómû kiváló teljesítménye az elmúlt évtized legjobb év eleji eredményét hozta a Rábának PINTÉR ISTVÁN, A RÁBA JÁRMÛIPARI HOLDING NYRT. ELNÖK-VEZÉRIGAZGATÓJA A társaság dinamikus növekedéssel indította a évet, csoportszintû konszolidált árbevétele 16,4 százalékkal múlta felül a bázisidôszak eredményét, üzemi teljesítménye pedig közel meghétszerezôdött 2012 I. negyedévéhez viszonyítva. A futómûüzletág 25 százalékot meghaladó bevételbôvülése húzta magával a csoportszintû mutatókat. A vállalat összességében 860 millió forintos tárgyévi eredménnyel zárta az idei elsô negyedévet. A lassuló és bizonytalan gazdasági környezetben a Rába vevôkkel szinkronizált, innovatív fejlesztési tevékenységére épül a tartós növekedés. A tárgyidôszakban jelentôsen élénkült a kulcsszegmensnek számító mezôgazdasági és a speciális jármû kategóriában a stratégiailag kiemelt jelentôségû, magas hozzáadott értékû, komplett futómûvek értékesítése. A növekedés forrása a globális haszongépjármû-piacok nagyobb mértékû visszaesése ellenére elért jelentôs, 22,8 százalékos exportbôvülés. A társaság mûködésére szinten maradó, kismértékben csökkenô devizaárfolyamok és alacsonyabb alapanyag- és energiaárak hatottak. A kiváló pénzügyi mutatókat elsôsorban a kulcsüzletág, a futómû teljesítménye alapozta meg. A cég üzemi eredménye páratlan módon csaknem hétszeresére nôtt 2012 I. negyedévéhez viszonyítva és 753 millió forintot tett ki. Az EBITDA 1,09 milliárd forintra emelkedett az egy évvel korábbi 465 millió forintról. Markáns bôvülés volt megfigyelhetô az üzletág amerikai piacain, amely 51 százalékos árbevétel-növekedésben realizálódott. A jármû- és az alkatrészüzletág is árbevétel-növekedést könyvelhetett el az év elsô három hónapjában, 11,5, illetve 8,9 százalékos mértékben. Az alkatrészüzletág nyereséges volt üzemi szinten, 84 millió forintos eredménnyel, EBITDA-ja pedig 54,4 százalékkal volt magasabb, mint 2012 hasonló idôszakában. A Rába-csoportnak 2013 elsô három hónapjában is sikerült követnie a fô eredménysorokon a fókuszált növekedési stratégiájában megfogalmazott irányokat. A társaság a tárgyidôszakban 11,4 milliárd forint értékû konszolidált árbevételt ért el, az üzemi tevékenység eredménye 749 millió forint nyereség volt az egy évvel korábbi bázisidôszakban elért 104 millió forint nyereséggel szemben, az EBITDA-szintû eredmény közel megduplázódott. Az elmúlt év áttörést hozott eredménymutatóinkban és számos jelentôs új üzletet kötött társaságunk a globális jármûipar élvonalbeli szereplôivel elsô három hónapjának mutatói is biztatóan jelzik, hogy a Rába stabil növekedési pályára állt és okkal remélhetjük, hogy ez a trend folytatódik az esztendô során. Az idei évben az eddiginél is nagyobb figyelmet szentelünk a minôség és a hatékonyság javításának a vevôkapcsolatok, a termékfejlesztés és a gyártás során egyaránt hangsúlyozta Pintér István, a Rába Jármûipari Holding Nyrt. elnökvezérigazgatója.

3 3 oldal Holding 3 Új kategóriarendszer a Budapesti Értéktôzsdén Prémium kategóriában a Rába Július 1-jei hatállyal új kategóriarendszert vezetett be a Budapesti Értéktôzsde a börzén jegyzett vállalatok részvényeinek besorolására. A Részvények Prémium kategóriába a legszigorúbb tôzsdei szabályoknak és feltételeknek megfelelô cégek kerülhetnek be, míg a Részvények Standard kategóriába kevesebb kritériumot kell teljesíteni. A Részvények T kategóriába a technikai bevezetéssel azaz nyilvános részvényértékesítés nélkül tôzsdére lépô cégek kerülnek. Az új kategóriaelnevezésekkel párhuzamosan egy presztízsértékû logót is bevezetett a tôzsde, mellyel a Prémium és Standard kategóriában jegyzett társaságok megkülönböztethetik magukat a magyar vállalati szektor többi szereplôjétôl, rámutatva a tôzsdei léttel járó kiemelt és transzparens mûködésükre. A fenti változásokkal egyidejûleg módosultak a Prémium kategória bevezetési és forgalomban tartási szabályai is. Az átalakítás fô célja a tôzsdei kategóriák átláthatóbbá té- tele a befektetôk számára, valamint a Közép-európai Tôzsdecsoportba (CEESEG) tartozó tôzsdék (Budapest, Bécs, Ljubljana, Prága) kiemelt és standard szegmensébe tartozó részvényekre vonatkozó szabályrendszerek harmonizálása. A Budapesti Értéktôzsde jubileumi rendezvényén ünnepélyesen is köszöntötték a tôzsdei társaságokat. A június közepén megrendezett eseményen a Rába Nyrt. számára átadták A Budapesti Értéktôzsdén Prémium kategóriában jegyezve címet. Az elismeréssel a BÉT azon kibocsátóinak tôkepiaci szerepét ismeri el, amelyek, vállalva a tôkepiaci megmérettetés és transzparencia követelményeit, tôzsdei jelenlétükkel és a BÉT-en keresztüli forrásbevonással járultak hozzá a hazai tôkepiac és az egész magyar gazdaság fejlôdéséhez.

4 4 oldal 4 Futómû Kft. Még nagyobb hangsúlyt kap a kutatás-fejlesztés LELKES MÁRK, AZ RFI VEZETÔJE E urópa egyik jegyzett fejlesztési központjává válást célozza az a jelentôs átszervezés, amelyet július 15-ével valósított meg a Rába. A korábbi konstrukciós team csatlakozott a Rába Fejlesztési Intézethez, Lelkes Márk, az RFI vezetôje pedig igazgatóhelyettesi beosztásban irányítja tovább a fejlesztési munkát beszámolási kötelezettséggel Kocsis Sándor operációs és minôségügyi igazgatónak, valamint Pintér István elnök-vezérigazgatónak. A döntés hátterérôl Pintér István kérdésünkre elmondta: a cél, hogy a kiválasztott termékszegmensekben néhány éven belül Európa egyik meghatározó független fejlesztési intézete jöjjön létre. A Rába Fejlesztési Intézet létrehozására irányuló program július 1-jén kezdôdött, magát a technológiai centrumot pedig 2011-ben adtuk át. Általa azt akartuk elérni, hogy nagyobb hangsúlyt adjunk a kutatás-fejlesztésnek és a vevôk felé teljes körû megoldást szállító partnerként pozicionáljuk magunkat. Utóbbi azt jelenti, hogy a koncepcionális tervezéstôl a terméktervezésen és a vizsgálatokon át a sorozatgyártásig képesek vagyunk kiszolgálni az igényeket. A megvalósításhoz egy európai uniós pályázat is hozzájárult, amelynek segítségé-

5 5 oldal Futómû Kft. 5 CLASS XERION 5000 vel a vállalat három év alatt kétmilliárd forintot fordított kutatás-fejlesztéshez kapcsolódó kapacitások létrehozására fejtette ki az elnökvezérigazgató. Kocsis Sándor operációs és minôségügyi igazgató hangsúlyozta, a cégek piaci helyzetét alapvetôen meghatározza, hogy milyen innovatív termékei vannak. Az innovációs fejlesztés ugyanakkor nem csupán egyetlen szervezeti egység feladata, ehhez valamennyi szervezetnek a maga területén hozzá kell járulnia. Fontos, hogy a Rába Fejlesztési Intézet mûködése integrálódjon a cég folyamataiba, hogy az innovatív termékmegoldások innovatív gyártási folyamatokkal mindenkor megvalósíthatóak legyenek. Ezen cél érdekében a most kialakított új és valamennyi régi szervezet koncentrált erôforrásokat fog mozgósítani. Kocsis Sándor hozzátette: Az egységesített termékfejlesztésen túl létrehoztuk a hátországot is a vevôszolgálat formájában, mely közvetlen és célzott módon kell hogy bemeneteket szolgáltasson arról, hogy a vevôk, végfelhasználók hogyan vélekednek a termékeinkrôl, és mik azok az elvárások, amelyeket a termékeinkben többletértéknek tartanak. A fejlesztési intézet létrehozásával a cégvezetés projektszerû, átlátható mûködésûvé akarta formálni a kutatás-fejlesztést emelte ki Lelkes Márk, aki három éve külsôsként, multinacionális autóipari cégeknél szerzett tervezômérnöki tapasztalatokkal érkezett az intézet élére. Ennek alapját több tényezô jelentette: a megörökölt kísérleti üzem, az RFI-be fel- és átvett külsôs és belsôs szakemberek, valamint az elmúlt években végrehajtott számos fejlesztés. Az utóbbiak sorában említette a fogaskerékélettartam-vizsgáló padot, a klímakamrát, az új zajmérô berendezést, az újabb licenceket, valamint a szimulációk elvégzésére alkalmas új véges elemes szoftvert. Mindez azt a törekvést szolgálta, hogy minél több feladatot tudjon a Rába házon belül megoldani. Az önálló fejlesztési és vizsgálati képesség megerôsítése érdekében újabb beruházásokat is tervez a vállalat. Lelkes Márk beszélt arról is, hogy megalakulása óta az intézet két nagy projektbe kapcsolódott be és vitte végig több részleggel együttmûködve. Az egyik a John Deere számára fejlesztett új generációs, gumihevederes traktorfutómû, a másik a Claasnak készült hajtott, kormányzott, háromfokozatú, nedves fékes, differenciálzáras futómû. A két terméket nemcsak az köti össze, hogy a mezôgazdaságigép-gyártás egy-egy óriása a vevô, hanem a lenyûgözô méretek is: tömegük meghaladja a két tonnát és a futómûgyártás csúcsát jelentik. A termékfejlesztés során világszínvonalú technológiai megoldásokat alkalmaztak, s a végeredménnyel a Rába kétségkívül letette névjegyét a XXI. században. Az RFI új felépítése számos változással jár. Az integráció lefolytatása után a Rábánál meglévô mûszaki hagyományokra építve szeretnénk, ha nagyobb teret nyerne a költségvezérelt tervezés. Ez csak úgy érhetô el, ha a fejlesztési folyamat jobban szervezett és gyorsabb lesz, mert akár két-három projektet is tudnunk kell párhuzamosan vinni. Csoportbeli fejlôdésre is szükség van: mindenkinek képessé kell válnia arra, hogy egy-egy önálló részprojektet menedzseljen. Ezért én nem feladatkiosztó, sokkal inkább JOHN DEERE 9560 RT egy új irányvonal meghatározója leszek fogalmazott Lelkes Márk. Pintér István ennek kapcsán megjegyezte: mind a Rába, mind a megrendelôk számára egyre fontosabb, hogy egy új termék fejlesztése egy-másfél év alatt befejezôdjön, s az is, hogy már a tervezés során látható legyen, nagyjából mennyibe fog kerülni. Emellett el akarunk mozdulni a zöldebb azaz kevesebb olajozással és üzemanyag-felhasználással mûködô, így gazdaságosabb és kisebb környezetterhelést jelentô futómûvek irányába. Szeretnénk a vevôkört bôvíteni, új projekteket behozni, s az újfajta termékfejlesztést ki kívánjuk terjeszteni a buszok és a speciális nehéz környezetben mûködô jármûvek kategóriájára is sorolta az átszervezés céljait az elnök-vezérigazgató. Ô úgy látja, hogy a fejlesztési csapat egészének kell alkalmassá válni arra, hogy nemzetközi környezetben dolgozzon, mert az eddigieknél rövidebb átfutási idôk dinamikus hozzáállást igényelnek. Intelligens futómûrendszerek bevezetését szeretnénk elérni. A legnagyobb potenciált a mezôgazdasági futómûvek terén látjuk, mert ott vannak a legkomplexebb termékek: a jelenlegieknél is nagyobb hozzáadott értékû termékeket akarunk létrehozni. A végcél, hogy a Rába piacvezetô legyen ezen a területen. A személyes ambícióm, hogy olyan projekteket vigyünk végig, amelyek a vállalat növekedésének motorjai lehetnek hangsúlyozta Lelkes Márk. A Rába egyébként most kezdett hozzá középtávú stratégiájának megalkotásához, amelyben a kutatás-fejlesztésnek kiemelt szerepe lesz.

6 6 oldal 6 Futómû Kft. Több mint 45 tonnás CNCmegmunkálógéppel növelték a gyártókapacitást Ú j megmunkáló központtal gyarapodott a Rába Futómû Kft. A berendezés a 67 ezres csarnok hajtómûház-gyártósorán kapott helyet. Nagy György fejlesztômérnök az Európai Unió támogatásával megvalósuló, a több száz millió forintos beruházás nagyságát azzal is érzékeltette, hogy a monstre gépet két speciális, útvonal-engedélyes különleges jármû, valamint további öt kamion szállította Németországból a gyôri gyárba. A szakember kifejtette: a fejlesztés elsôdleges célja az volt, hogy a két mezôgazdaságigépgyártó vállalat, az egyesült államokbeli John Deere és a német Claas megnövekedett igényeit ki tudják elégíteni. A beruházástól emellett magasabb gyártási színvonalat is várnak. A csarnokban egyébként a korábbi megmunkáló központok is megmaradtak. Az új gép ház jellegû alkatrészek korszerûbb, gyorsabb meg-

7 7 oldal Futómû Kft. 7 munkálását teszi lehetôvé. Újdonság, hogy egy palettázórendszer kapcsolódik hozzá, amivel automatikus gyártás alakítható ki. A hat palettaegység egy cserélôállomással rendelkezik. Ennek révén nem kell akkora átszerelési idôvel és selejttel számolnunk, mint korábban. A megmunkálógépben is van további két paletta, így jön ki az összesen nyolc palettából álló rendszer. A rugalmasságot és a termelékenységet szolgálja, hogy meg tudjuk spórolni az elôkészületi idôket, mert egy gombnyomással programmeghívással át lehet állni egy másik termékre fejtette ki a szakember. Megjegyezte: a rugalmas átállás azt jelenti, hogy nem kell a készülékeket, szerszámokat újra órázni, bemérni és állítani, illetve az elsô darabokat bevenni a mérôszobába. Nagy György további újdonságként említette a különleges szerszámtárolót. Nagyon sok szerszámot alkalmazunk, amelyek egyszerre be vannak tárazva a gépbe. A berendezés képes például arra, hogy észreveszi, ha egy szerszám meghibásodik, és azt kiteszi a rosszak közé. Ha a megkezdett programot nem tudja folytatni, akkor kiteszi a munkadarabot is a tárolóba, bevesz egy másikat, ellenôrzi, hogy megvan-e a szerszámkészlete hozzá és folytatja a munkát. Nyolcféle tételt bármilyen variációban elô tud állítani, sôt, beosztja a saját idejét, hogy a lehetô legoptimálisabb gyártást érje el ecsetelte a fejlesztômérnök. A megmunkáló központ máris három mûszakban dolgozik a John Deere- és a Claas-termékeken. A fejlesztést tavaly indította el a Rába, számos árajánlatkérés után idén februárban kötötték a szerzôdést a gyártóval. Sikerült olyan megállapodást elérni, hogy a szokásos nyolc-tíz hónap helyett háromnégy hónapra vállalták a berendezésgyártást.

8 8 oldal 8 Futómû Kft. Rába MAXS: extrém erôpróba a Selyemút-ralin H ét versenynap, rekkenô hôség és több mint négyezer kilométer a legváltozatosabb terepen: erdei utaktól kezdve az orosz sztyeppéken át a Kalmük-sivatagig. Ez a nem mindennapi megmérettetés várt a Selyemút-rali mezônyére, amely július elején felsorakozott a moszkvai Vörös téren felállított rajtdobogón. A cseh Martin Macik nevével fémjelzett KM Racing Team a Rába MAXS futómûveivel vágott neki az egyhetes erôpróbának. A csapat egy tunéziai edzôtábor után két kamionnal érkezett a világ második leghosszabb terepraliversenyére. Az indulóknak nemcsak a rendkívül sûrû, összesen több mint 2800 kilométer szelektív szakaszt tartalmazó versenyprogram jelentett nagy kihívást, hanem az is, hogy az

9 9 oldal Futómû Kft, Holding. 9 orosz gyári csapatok versenygépeivel hazai pályán kellett felvenniük a versenyt. A Vildman Macik Mrkva összeállítás ráadásul elôször szerepelt a Selyemút-ralin, míg a Valtr Kalina First triónak a pilóta betegségével kellett megküzdenie. A nehézségek ellenére mindkét LIAZ kamion kiállta a terepviadal legkeményebb próbáit, a Rába-futómûvek a verseny ideje alatt mindvégig megbízhatóan teljesítettek. A Selyemút-rali Asztrahánban, az Arany Horda egykori fôvárosában, a Volga folyó Kaszpi-tengeri torkolatától nem messze ért véget. Martin Macik csapata remek eredménnyel zárt, mindkét kamionnak sikerült beverekednie magát a KAMAZ és MAZ csapatok uralta élbolyba. Jaroslav Valtr ötödikként, Vlastimil Vildman hetedikként ért célba. Küldöttközgyûlést tartott a Rába Nyugdíjpénztár T ájékoztatjuk önöket, hogy a Rába Nyugdíjpénztár május 4-én megtartotta küldöttközgyûlését. Röviden összefoglalva az alábbiakban olvashat az eseményekrôl. Az eddigi évektôl eltérôen 2013-tól évi egy közgyûlés megtartását írja elô a törvény. Az alapszabályunk ennek megfelelôen módosult július 1-jétôl az eseti befizetések esetén a mûködési alapra az eddigi 3% helyett 5%, a fennmaradó 95% az egyéni számlákon kerül jóváírásra. Munkáltatói tagdíj hiányában a minimumtagdíj 3000 forintra változik a korábbi 2850 forintról. Alapszabályunkat ennek megfelelôen módosítottuk. A küldöttközgyûlés elfogadta a pénztár évi beszámolóját, valamint a rövid és hosszú távú terveit, és az ezekhez kapcsolódó jelentéseket. A tervek elôrehozott elkészítését és elfogadását törvényi változás indokolta. Részletes beszámoló hangzott el a évi befektetéseinkrôl, eredményeinkrôl, a várható kilátásokról a jövôt tekintve. Tájékoztatás történt a évben lefolytatott PSZÁF átfogó vizsgálat eredményérôl. Pénztárunk mûködésével kapcsolatosan elmarasztalás nem történt. A fentiekkel kapcsolatban részletes felvilágosítás az ügyfélfogadási idôben kérhetô, elôzetes bejelentkezés alapján. A pénztár elérhetôségében változás történt, június 1-jétôl az alábbi számokon fogadjuk a hívásokat: (41-68); valamint (44-35). A tagdíjat nem fizetô pénztártagjaink esetén a hozamterhelés negyedévente kerül elszámolásra a korábbi évektôl eltérôen. A hozamterhelés a negyedévi hozamból kerül levonásra, mértéke a mindenkor érvényes minimum- tagdíj 6%-a. A megszokott helyen és ügyfélfogadási idôben továbbra is a szokásos gyors és pontos munkavégzéssel állunk rendelkezésükre. Ügyfélfogadás, elérhetôség: Hétfô: ; szerda: ; csütörtök: Telefon: , Felhívjuk a még nem pénztártag dolgozók figyelmét, hogy egyszerûen és nagyon kedvezô feltételekkel lehetnek tagjaink, a részletekrôl érdeklôdjenek munkáltatóiknál, illetve a pénztár dolgozóinál. Pénztárunkban a sok kicsi sokra megy elv különösen érvényesül. RÁBA NYUGDÍJPÉNZTÁR

10 10 Alkatrész Kft., Mór, Sárvár Ülés fôegységek az új SX4-hez: indul a sorozatgyártás A Suzuki-típusváltás idôszaka augusztusban elérkezik. A jelenleg futó SX4 típust egy új generáció váltja le. A Rába Jármûipari Alkatrészgyártó Kft. móri gyárának mérnökségi csoportvezetôje, Denke József tájékoztatása szerint a gyár beszállított termékköre kibôvült, üléstartó elemeket, hátsóüléstámlavázakat, hátsóülés-huzalvázat, valamint elsôülôlap-tálcát szállítanak a vevôiknek. Az új SX4 (YAA projekt) elôkészítése 2012 elejétôl kezdôdött. Az elsô prototípus legyártásáig rövid idô kevesebb mint fél év állt rendelkezésre. Ezen idôszak alatt 35 présszerszámot és 12 hegesztôkészüléket kellett a beszállító partnerekkel gyártani. Nagy kihívás volt megfelelni az egyre vékonyabb és egyre nagyobb szilárdságú lemezek, csövek megmunkálásának. Idén tavasszal sikeresen lezajlottak a vevôi szilárdsági-tartóssági tesztek. Ebben az évben sikerült elnyernünk a hátsóülés-huzalvázkeret gyártási jogát is. A móri gyárban a felkészülés utolsó szakasza folyik, a gyártócellákat alakítjuk ki annak érdekében, hogy megfelelô hatékonysággal tudjuk kiszolgálni a vevôi igényeket tájékoztatott Denke József. A Rába Jármûipari Alkatrészgyártó Kft. sárvári gyárában kiemelt beszállítói auditot folytattak le a Neunkirchener Achsenfabrik AG (NAF) szakemberei június 3-án és 4-én. A gyár minôségbiztosítási csoportvezetôje, Szabó György tájékoztatása szerint az audit elsôdlegesen a NAF részére gyártott szerelt egységek, azon belül is a rugóerô-tárolók szerelési folyamatára és a beépülô alkatrészek gyártási folyamatára irányult. A német alaposságra jellemzôen a tervezett folyamatokon túlmenôen a teljes irányítási rendszert átvilágították a rendszerszabványoknak, illetve a belsô szabályozásainkban meghatározott követelményeknek A KÉPEN A BESZÁLLÍTOTT TERMÉKKÖR LÁT- HATÓ. Július második felében indul Móron a sorozatgyártás, kisebb darabszámokkal, ebben az idôszakban lesz lehetôség a végleges folyamatok tesztelésére, a dolgozók betanulására. Mivel az eddigieknél nagyobb termékkört sikerült elnyernünk, ezért új beruházások valósultak meg. A nagy szilárdságú csô megmunkálásához új csôhajlító gép beszerzésére került sor. Júliusban egy új, négyszáz tonnás hidraulikus présgép telepítése is megtörténik, amelyen nagyobb méretû ülôlap- és háttámlalemezek megmunkálását fogjuk végezni, ezeket eddig beszállítóktól szereztük be. A sorozatgyártás elsô két hónapjában a legnagyobb feladat a gyorsan növekvô vevôi igények kiszolgálása lesz, szeptemberben már 12 ezer új SX4 gyártása van tervben, és a társaság mindkét nagy vevôjének, a Magyar Suzukinak és Magyar Toyoseatnek is szeretne a lehetô legjobban megfelelni. Sikeres NAF vevôi audit Sárváron NAF-TERMÉKEK SUZUKI SX4 S-CROSS megfelelôen. A korábbi évek vevôi auditjainak tapasztalatai alapján nem kis izgalommal készültünk a minôsítésre, hiszen a NAF részérôl még nem volt folyamat-, illetve rendszeraudit lefolytatva a Rába sárvári gyárában tudtuk meg Szabó Györgytôl. A nyitó megbeszélést követôen a jövôbe mutató általános kérdésekrôl, mûszaki és minôségbiztosítási követelményekkel kapcsolatos fejlesztési lehetôségekrôl egyeztettek a gyár minôségbiztosítási szakemberei és az auditorok. A NAF vevôje részérôl kinyilvánított, hidraulikarendszerekre vonatkozó tisztasági követelmények teljesíthetôségét, illetve a vizsgálatokkal kapcsolatos lehetôségeket tisztázták. Az audit tervszerûen az elôzetesen rendelkezésünkre bocsátott kérdéslista alapján zajlott le. A dokumentációk, mûködési mutatók, belsô auditok és vizsgálati eredmények átnézése után került sor a termelési folyamatok átvilágítására. Mintavétel alapján a rugóerô-tárolók kulcsfontosságú alkatrészeinek alapanyag-beérkeztetésétôl a gyártási folyamaton át a szerelésig folyt az ellenôrzés. Kiemelt fontossággal kezelték a nyomonkövethetôséget mint funkcionális egységre elvárt alapvetô követelményt. A személyzet alkalmasságának vizsgálata, az oktatások hatékonysága, adott munkahelyre történô (gép-dolgozó mátrixban dokumentált) betanítások sarkalatos vizsgálati szempontként szerepeltek az erôforrás rendelkezésre állása vizsgálatánál. Alapvetô követelményként vizsgálták a személyzet minôségi információkkal kapcsolatos tájékozottságát. A megkérdezett munkatársak az elôzô idôszakban elôfordult minôségi hibák, reklamációk kezelésével, valamint a hibákra hozott helyesbítô intézkedésekkel kapcsolatban megfelelô tájékozottságot mutattak. A záró megbeszélésen az auditorok pozitívumként értékelték a minôségirányítási rendszer jó áttekinthetôségét, a belsô auditrendszerünk mûködését, valamint a mûködési mutatószámaink kialakítását és folyamatos követését. Több jövôre irányuló fejlesztési javaslatot kaptunk. Így az ellen - ôrzési helyek zárt térben történô kialakításával kapcsolatban, illetve az elektronikus hálózat kialakítására, a megmunkálóprogramok telepítésére, áttöltésére. A kétnapos audit eredményét tekintve büszkén mondhatjuk, hogy a vevônknél megerôsítettük a belénk vetett bizalmat, mert hiányosságot, eltérést nem állapítottak meg az auditorok tájékoztatott Szabó György.

11 Alkatrész Kft., Mór, Sárvár 11 Családi nap Móron és Sárváron A Rába Jármûipari Alkatrészgyártó Kft. sárvári gyárában június 15-én, míg a móri gyárban június 29-én rendeztek családi napot a dolgozók és családtagjaik részére. Az eseményen sokrétû és színes programok várták a dolgozókat és családtagjaikat, ráadásul az idôjárás is kegyeibe fogadta a szervezôket. A program délelôtt 10 órakor kezdôdött és délután 5 óráig tartott. A résztvevôk kispályás fociban, labdajátékokban, sorversenyeken kötélhúzás, zsákban ugrálás próbálhatták ki magukat. Emellett zenés mûsorok szórakoztatták a felnôtteket és gyerme-keket, míg a kicsik ugrálóvárban vezethették le fölös energiájukat. Persze a sok energiát felemésztô program mellett az étkezésrôl sem feledkeztek el a szervezôk, volt pogácsa, rétes, a felnôtteknek csapolt sör, a kicsiknek üdítô. A büfét a Rábakész szolgáltatta. Nagy érdeklôdés kísérte a tombolasorsolást is, melyen minden dolgozó részt vehetett a vállalat által biztosított tombolaszelvényekkel. A nyeremények értékes mûszaki cikkek voltak, játékok és ajándékok. Vidámság, jó hangulat, jelzés, hogy igenis szükség van a munkahelyeken kívüli munkatársi kapcsolatok elmélyítésére, a közös családi programokra.

12 12 oldal 12 Jármû Kft. Renault Trucks Defense Rába Jármû Kft. szándéknyilatkozat tûzoltójármû-alvázak közös gyártásáról T ûzoltójármû-alvázak közös fejlesztésérôl és gyártásáról írt alá szándéknyilatkozatot a Volvo Csoporthoz tartozó Renault Trucks Defense és a Rába Jármû Kft. A hazai piaci lehetôségek kiaknázását célzó együttmûködés a Renault élvonalbeli technológiájára és a Rába speciális kompetenciáira, fejlesztési és gyártási kapacitásaira épül. A Volvo Csoport és a Rába a potenciális piaci lehetôségek vizsgálatát követôen döntött együttmûködésük kiterjesztése mellett. A nemzetgazdasági érdekek mentén kialakított peremfeltételek rögzítésében és az együttmûködés elôkészítésében Szatmáry Kristóf, a Nemzetgazdasági Minisztérium gazdaságszabályozásért felelôs államtitkára is részt vett. A közös konstrukció alapja a Renault nagy teljesítményû, összkerékhajtású, terepjáró képességgel rendelkezô alváza. A kooperációs gyártás keretében a Renault alvázegységei a Rába speciális alkalmazásokra tervezett futómûveivel és más, Magyarországon gyártott tételekkel egészülnek ki. A partnerek a piaci kereslethez igazodva, hazai bázison, a Rába fejlesztési, szerelési és vizsgálati képességeire alapozva szervezik meg a gyártást. A szándéknyilatkozat aláírását alapos mûszaki elôkészítés elôzte meg, így a tûzoltójármû-alvázak elsô prototípusa várhatóan már az idei évben elkészül. A sorozatgyártás a piaci igényeknek megfelelô ütemezéssel indul. RENAULT TRUCKS DEFENSE A százéves múlttal rendelkezô Renault Trucks Defense a világ egyik vezetô tehergépjármû-gyártója, a Volvo Csoport tagja. A vállalat elsôsorban védett jármûvek gyártására specializálódott, a francia hadsereg legjelentôsebb beszállítója. Szakértelmét nemzetközi szinten elismerik, amit a világszerte futó több mint Renault Trucks Defense gyártmányú katonai jármû is bizonyít. Jármûvesek az IDET-en A csehországi Brnóban kétévente megrendezett katonai kiállítás (International Exhibition of Defence and Security Technologies = IDET) jó áttekintést ad a Közép-Európában jelentôs hagyományokkal rendelkezô cseh védelmi ipar termékeirôl, aktuális helyzetérôl. Az esemény népszerûségét a legutóbbi kiállítás adatai is alátámasztják: közel m2-en több mint 30 ezer látogató fordult meg 2011-ben. A minél szélesebb kiállítói és látogatói kör biztosítása miatt a katonai szakkiállítással párhuzamosan, átjárhatóan szervezik a PYROS ISET tûzoltóipari és biztonságtechnológiai bemutatókat. A kiállítások presztízsét mutatja a nagyszámú külföldi résztvevô; ha nem kiállítóként, akkor látogatóként biztosan találkozunk neves külföldi hadiipari és tûzoltó szakcégek képviselôivel. A földrajzi közelséget kihasználva a Rába Jármû Kft. mikrobusznyi, több részleget képviselô vegyes csapata a konstrukciótól a beszerzésig májusban egynapos látogatást tett a kiállításokon. A látogatás elsôdleges célja a mûszaki tájékozódás, kapcsolatfelvétel és konkrét tárgyalások folytatása volt. A cseh védelmi ipar autóipari reprezentánsai (Tátra, SVOS) mellett az állandó külföldi résztvevôk is jelen voltak (Iveco, Mercedes- Benz), akik önállóan vagy a csehországi képviselô standján fogadták a látogatókat. Rábás szempontból érdekes volt találkozni a DCD Protected Mobility dél-afrikai cég képviselôivel, akik a Mountain Lion páncélozott jármûvük évi rábaringes élô bemutatója után Brnóban is várták a további közép-európai érdeklôdôket; elmondásuk szerint nem reménytelenül. Hasonlóképpen a Rábaring után újra láttuk a KMW német cég Unimog alvázra épített Dingo 2 HD páncélozott jármûvét. A bemutatott jármûveken látott mûszaki megoldások jó lehetôséget biztosítottak a konstruktôröknek, hogy összehasonlítsák a Rába-megoldásokat a versenytársakéval; ez némely esetben csak távolságtartó szemlélôdés formájában volt lehetséges. Érthetôen nyitottabbak voltak a potenciális komponensbeszállítók, akik igyekeztek élni a lehetôséggel, és részletes tájékoztatást adtak termékeik alkalmazásának mûszaki, gazdasági elônyeirôl. A évi kiállítással összehasonlítva érezhetô volt a financiális keretek szûkülése, a kiállítók számának csökkenése. A neves cégek azonban a jelenlétet mindenképpen biztosítani akarták, amit a beszerzés ki is használt. Egy kis Rába tárgyalási helyszínt alakítottunk ki az egyik pihenôterületen, ahol fél-egy órás váltásokban fogadtuk a fontos beszállítóinkat; többek között a svéd SSAB, a német Hutchinson, a dán Scanfiber cégek képviselôit. A évi szállítások aktuális helyzetének áttekintése mellett konkrétan is megállapodtunk például a évi árak, szállítási feltételek vonatkozásában. A már említett PYROS ISET kiállításon láthatóak voltak a jelentôsebb európai jármûgyártók teherautó-alvázaira épített tûzoltóautók: Daimler, Volvo, Scania, Tatra mellett a Renault is. Ezeket nem a jármûgyártók állították ki, hanem a lengyel Wiss és a cseh THT felépítményezô cégek. A jármûvek mellett bemutatták a tûzoltásban és a katasztrófavédelemben alkalmazott különféle eszközöket is. NAGY KÁROLY

13 13 oldal Jármû Kft. 13 Tûzszerészjármû-oktatás A Honvédelmi Minisztériummal megkötött szállítási keretszerzôdés értelmében a Rába Jármû Kft április 11- én, valamint május án típusismertetô oktatás keretében mutatta be az MB Unimog U4000 Bm katonai bázisjármûvet és az arra szerelt tûzszerész-felépítményt az üzemeltetô katonai alakulat állománya számára. A képzésen 15 fô kezelôszemélyzet és logisztikai szakállomány vett részt. Az oktatást követôen a két gépjármû az éles bevethetôséget megelôzô kötelezô haditechnikai ellenôrzô vizsgálatokon (haev) és csapatpróbán vesz részt, együttesen mintegy 6 hónap idôtartamban. Ezen idôszak alatt a jármûvet a független vizsgálóintézet szakemberei és az alkalmazó katonai alakulat katonái is minden, a valós életben is elôforduló helyzetben kipróbálják, megvizsgálva azok manôverezôképességét, menettulajdonságait a váltókezeléstôl kezdve a motorteljesítményen át a hang- és fényjelzô berendezésekig. A HM Currus Zrt. által gyártott felépítmény legalább akkora jelentôséggel bír, mint maga a bázisjármû, hiszen itt kapott helyet a sok speciális célú szerszám, a távirányítású tûzszerészrobot, a hidraulikus darukar elektromos csörlôvel, és a tûz- és robbanásveszélyes anyag szállítására alkalmas homoktálca. A két jármû bevethetô célzottan a napjainkban elég gyakran felmerülô véletlenül megtalált világháborús robbanóeszközök hatástalanításánál. Bármilyen esetrôl is legyen szó, a cél mindig az emberi élet védelme. A tûzszerész-felépítmény részletes bemutatását a Rába felkérésére a HM Currus Zrt. képviseletében Kovács Krisztián mérnök-ôrnagy végezte, aki bemutatta a felépítmény fô funkcióját, a különbözô szerszámtárolók, rekeszek és fiókok rendeltetésszerû használatát, a felépítménybe beépített elektromos mûködtetésû eszközök energiaellátását, valamint a munkaterület kellô fényerejû megvilágítását. A Daimler AG wörthi gyárának mérnöke, Klaus Bäuerle, valamint Fodor László, a Mercedes-Benz Hungária Kft. mérnöke az U4000- es bázisjármû üzemeltetésének többéves tapasztalatait adta át a katonáknak. Az oktatást Regéci Z. Csaba mint szervezô, tolmács és fordító kísérte végig. A vezetéstechnikai tréningre a Rábaringen került sor Lángi Tamás felügyelete mellett. A Rába Jármû Kft. saját oklevéllel ismeri el az oktatáson való részvételt és az ismeretanyag elsajátítását. REGÉCI Z. CSABA Katonai attasék a Rábánál A Rábánál az elmúlt évek során hagyománnyá vált, hogy a Magyarországra akkreditált katonai képviselôk (attasék) látogatást tesznek a vállalatnál. A látogatást a Rába Jármû Kft. szervezte szoros együttmûködésben a Honvédelmi Minisztérium intézményeivel úgy, mint a HM Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal, valamint a HM Nemzetközi Együttmûködési Fôosztály. A május 15-i eseményen az elmúlt évekhez képest rekordszámú katonai képviselô jelent meg, köztük a teljesség igénye nélkül az osztrák, a francia, a holland, a kínai, az olasz, a román, az egyesült államokbeli, a svéd és a lengyel külképviselet diplomatái. A rendezvény helyszínéül méltó módon a Technológiai Centrum épülete szolgált. A nagy érdeklôdés egyértelmûen a látogatás középpontjába helyezett védett zárt felépítménynek (VZF), illetve az ahhoz kapcsolódó prezentációknak és az élô bemutatónak volt köszönhetô. Az elôadásokat és a termék részletes bemutatását Nagy Károly, Homér Zoltán és Major Balázs urak tartották, jelentôs figyelmet kiváltva a hallgatóságból. A Rába Jármû Kft. nem titkolt célja, hogy minél szé- lesebb szakmai körben ismertté tegye a védett zárt felépítményt, ezért fontos volt egy egyértelmû üzenet közvetítése az attasék felé a VZF vonatkozásában. A megfogalmazott elvárás az volt, hogy az átadott jelentôs mennyiségû elektronikus információt osszák meg saját hadseregük szakértôivel, felkeltve azok érdeklôdését a termék iránt. Hangsúlyos volt az elôadók részérôl, hogy további érdeklôdés esetén a Jármû kft. hajlandó újabb bemutatókat szervezni és még részletesebb tájékoztatást adni a termékrôl. A program a mindig nagy sikert arató technológiai bemutatóközpont megtekintésével és a Rába Futómû Kft. szereldéjének bemutatásával fejezôdött be. A magyarországi attasétestület résztvevôinek elégedettségét mi sem jelzi jobban, mint az, hogy búcsúzóul egy értékes emlékérmet adományoztak a Rába képviselôi részére. MAJOR BALÁZS

14 14 oldal 14 HR PÁPAI ISTVÁN A motorgyár hôskorától a John Deere-ig Fél évszázada a Rábánál H a a Rába történetét két részletben kellene megírni, az egyiket majdhogynem összerakhatnánk Pápai István emlékeibôl, ô ugyanis ötven évet töltött különbözô munkakörökben. A vevôtámogatási teamvezetôt a napokban köszöntötték a kollégák, Pintér István vezérigazgatótól oklevelet vett át. Aligha akad olyan ma is aktív dolgozó, aki elôbb lépte át a vállalat küszöbét. Pápai István maga is csak egy hasonló régi motorost ismer, a chicagói kirendeltség dolgozóját, aki valamivel ô utána érkezett annak idején. A jubiláns elmondta: az egyik legizgalmasabb idôszak számára a motorgyár hôskora volt 1967 után, addigra tették le a gyártás alapjait. A második meghatározó mérföldkô a kuvaiti öt év volt, utána az USAkirendeltségen eltöltött hét, majd két év, a harmadik pedig az a megfeszített és szép munka, amit a John Deere, majd a Claas futómû gyártása jelentett. Ezt már sokan megérték a cégnél: láthatjuk, hogyan ölel fel ötven évet egy rábás pályafutás. Minôségbiztosítóként kezdtem, és kézilabdáztam az ETO-ban. Büszkén, jólesô érzéssel mondhatom, hogy itt voltam hatvanhétben a motorgyár indulásánál, sôt a legelsô gép telepítésekor is. Utána pedig végig tevékenyen vettem részt a munkában, sokszor este tízig dolgoztunk, s tisztán emlékszem az átadásra is. Az országos ünnepségre Kádár János volt hivatalos meséli Pápai István, aki úgy emlékszik: volt olyan idôszak amikor napi száz motort kellett összeszerelni, hogy elláthassák a piacot. A továbblépést az osztrák List-intézettel kötött szerzôdés jelentette, ami szintén izgalmas kihívás volt, de számos tényezô miatt ez késôbb abbamaradt. Még mielôtt az 1985-ben kezdôdött kuvaiti útra sor került volna, Pápai István Amerikát is megjárta, s angoltudásának is köszönhette, hogy a bekerült a vezetés látókörébe. Amikor vége volt a telepítésnek, átkerültem a motortechnológiára, s szinte minden alkatrésznek voltam egy ideig a technológusa, eljutva a csarnok egyik oldalától a másikig. A List-intézettel kötött megállapodást követôen a létrehoztak egy külön motorfejlesztési fôosztályt, ahol a forgácsolótechnológia csoportvezetôje lettem. Ezután tagja voltam annak a delegációnak, amely az akkori mûszaki igazgatóval, Romvári Ferenccel utazhatott Indianapolisba, az Allisonhoz. Tervben volt akkoriban, hogy a futómû- és motorgyártás mellett sebességváltó-gyártást is indítunk. Több napig tárgyaltunk, s megjegyzem, az ottani szakszervezet be sem engedett minket a gyárba, végül az Allison bérelt ki tárgyalót az egyik szállodában. Emlékszem, elvégeztettek velem a Külkereskedelmi Minisztériumban egy szervizvezetôi tanfolyamot, fél évig jártam oda, még arról is tanultam, hogyan védekezzünk a kémek ellen meséli a jubiláns. Pápai Istvánnak ezután különleges átmenetet jelentett Kuvait, hiszen egy ilyen szellemiségû rendszerbôl a Közel-Keletre utazott, s öt év után egy olyan vállalathoz tért vissza, ahol már amerikai partnerekkel kellett együtt dolgozni. De térjünk vissza 85-be. Azért kerültem ki, mert Kuvaitban akkor már négyszáznyolcvan Ikarusban volt Rába-motor és Rába-futómû, s ezek a motorok erôsen füstöltek. Márpedig akkor ott rendeletet hoztak a füstkibocsátás csökkentésérôl, amit Califonia-törvénynek is hívtak. Elôtte megkaptam a kísérleti motorfékpadját, heteken át próbálkoztunk különbözô adagolóbeállításokkal, úgy, hogy magunkra csuktuk az ajtót és a motorral felfûtöttük a helyiséget ötven fokra, hogy egy kis Kuvaitot csempésszünk a gyárba. Az egyes beállításokhoz tartozó emisszió- és teljesítményértékrôl pontos feljegyzést készítettem. Igen komolyan felkészültem, mivel kimondottan olyasvalakit kértek, aki a váltást le tudja vezényelni. Ez komoly kihívás volt. A másik nagy feladat volt a motorok fôjavításának beindítása. Fôjavítási technológiákat vittem magammal, ami az akkori iratkezelési szabályoknak megfelelôen becsomagolva, nemzetiszínû szalaggal átkötve és lepecsételve a poggyászomba került. Bulgárián keresztül vettek nekem repülôjegyet, s engem egyszer csak Szófiában kivettek a sorból, s bezártak egy szobába, ahol kikérdeztek, hova megyek, miért megyek, majd magamra hagytak másfél órára. A kuvaiti gép indulásáig ott maradtam és nem mondták, hogy miért, csak végül annyit, hogy mehetek. Ezután csak Kuvaitban derült ki, hogy a poggyászomból hiányzik a fôjavítási technológia és a motorbeállítási feljegyzés. Jártam aztán Kuvaitban a Bolgár Airline-hoz, de a csomag csak egy év után került elô, nyilvánvaló, hogy a bolgár titkosszolgálat keze volt a dologban. Sajnos ez a malôr azzal járt, hogy mindent fejbôl kellett csinálni, s újra kikísérletezhettem a

15 15 oldal HR 15 motorbeállításokat. Hozzáteszem, az átállás végül mûködött, a füstkibocsátás csökkent mesél a keleteurópai kalandról. Ám az is biztos, hogy Kuvait nem emiatt igazán emlékezetes, hanem azért, mert Pápai Istvánt és kollégáit ott érte Kuvait iraki megszállása és embert próbáló volt a menekülés 1990-ben. Számunkra teljesen váratlanul tört ki a háború. Szeptemberben jöttem volna haza, s augusztus 2-án kezdôdött az ostrom. Sok izgalommal teli három hét következett, ami alatt megszerveztük a 150 magyarból álló kolónia kimentését, amire a külügyminisztérium kormánybiztost nevezett ki. Elôször úgy volt, hogy szerzünk a garázsból Ikarus buszokat, de addigra az összes járóképes busz konvojban elhagyta Kuvaitot. Az irakiak csak olyan jármûvet hagytak ott, amiben nem volt motor vagy futómû. A külügyminisztérium végül öt jordán buszt bérelt és ötvenhárom személyautóval együtt, a buszokban jordán sofôrökkel elhagytuk az országot. Megérkeztünk Ammánba, ahol két Malév-gép várt, az egyiknek a felébôl kiszerelték az üléseket és kórházi ágyakat szereltek be. Mindegyik gépen vöröskeresztes jelzés volt, mert nem lehetett tudni, hogy milyen állapotban érkezünk meg. Rémhírek terjengtek, hogy a férfiaknak leveszik a vérét és hasonlók. Amikor átléptük a jordán határt, egy terhes nô az izgalomtól vajúdni kezdett és a kormánybiztos, akit a külügy odaküldött, egy zászlós kocsival az ammáni kórházba rohant vele. Minket taxik vittek be egy szállodába, ahol végre lezuhanyozhattunk, ihattunk, és ahonnan másnap reggel kivittek a reptérre. Jordániában a CNN-tôl a BBC-ig mindenki várt minket, mint a második olyan csoportot, amit kormányközi szervezéssel menekítettek ki Kuvaitból. Hiszen nem sok hír szivárgott ki a háborús övezetbôl, a telefonvonalat elvágták. Itthon is sokat kellett nyilatkozni, valósággal vadásztak ránk az újságírók. Amikor hazaértem, itthon meglehetôsen nagy volt a káosz, Horváth Edét már leváltották, de még ô kötötte a megállapodást az amerikai Meritor elôdjével a Rockwelllel, s ez igen széles körû együttmûködést jelentett aztán. Mellsô futómûvekbe tengelytesteket, csuklókat, irányzóés nyomtávkarokat, a hátsókba fôhajtómûvet gyártott a Rába. Az amerikai cég ideküldött egy hatfôs delegációt és a kaotikus állapotok láttán azt kérték, hogy a Rába nevezzen ki egy koordinátort, aki egy személyben tárgyalhat velük. Ekkor értem haza Kuvaitból menekültként, úgy, hogy mindenünk Kuvaitban maradt. Kaptam a Rábától húszezer forintot öltönyre, és azt mondták, hogy menjek be a gyárba. Elvállalnám-e a Rockwell koordinátori munkáját kérdezték és én igent mondtam. Bemutattak az amerikaiaknak, elmondtam, honnan jöttem, meséltem a három hét ostromról, a menekülésrôl, amire az amerikai küldöttség vezetôje közölte: Te vagy itt az egyetlen, aki elmondhatja: ahonnan jött, ott nagyobb slamasztikában volt, mint ahová most került. Igen kemény hetek jöttek, elindult az együttmûködés a Rockwell-lel. A kovácsszerszámokat meg kellett tervezni, le kellett gyártani, ki kellett próbálni, s ott volt még a minták jóváhagyatása, a mellsô tengelyek, csuklók, irányzók és nyomtávkarok, valamint a fôhajtómûvek tesztelése. Mindezt nekem kellett koordinálnom. Reggel jöttem, este kilenckor meg még itt voltam beszámolni az amerikaiaknak az aznapi fejleményekrôl. Pápai István ismét Amerikába repült, Chicagóban élt. Hét év után hazajött, az értékesítésre került, s ott dolgozott 2003-ig, ahonnan ezúttal a Meritor várta a tengerentúlon. Rezidensként dolgozott az USA-ban, majd 2005-ben a vevôtámogatásnál telepedett le és ez már az utolsó állomás, legalábbis eddig. Mint vallja: nagyon szerencsés, szép munkákban vehetett részt, jó fônökei voltak és senkire nem emlékszik rossz szívvel. Nyári leállások Augusztus hónapban megkezdôdnek a nyári leállások a Rába- Csoport tagvállalatainál. A Futómû kft.-nél és ehhez igazodóan a holdingközpontnál az idei évben augusztus 10. és augusztus 25. között lesz üzemszünet. Munkavégzés csak bizonyos szûk keresztmetszetû helyeken történik, melynek idôpontját a közvetlen vezetôk adják meg az érintett munkavállalóknak. A Rába Jármû Kft.-nél augusztus 5. és augusztus 20. között lesznek szabadságolások. Augusztus hónapban a naptár szerinti munkarendtôl eltérôen augusztus 19. (hétfô) pihenônapnak, augusztus 24. (szombat) munkanapnak minôsül. A Rába Jármûipari Alkatrészgyártó Kft. sárvári üzemében augusztus 21-tôl 24-ig áll le a termelés. Móron és Esztergomban egységes leállás nem lesz, a munkavállalók szabadságát a vevôi igények figyelembevételével egyénileg adják ki. A szabadság idejére mindenkinek jó pihenést kívánunk! Jubiláló dolgozóink 50 ÉVE A RÁBÁNÁL Pápai István, Rába Futómû Kft., teamvezetô 40 ÉVE A RÁBÁNÁL Farkas Gyula, Rába Alkatrészgyártó Kft., Sárvár, esztergályos Horváth László, Rába Alkatrészgyártó Kft., Sárvár, köszörûs Szenteleki János, Rába Alkatrészgyártó Kft., Sárvár, csoportvezetô Kálmán István, Rába Alkatrészgyártó Kft., Sárvár, NC-esztergályos Petz László, Rába Futómû Kft., cellavezetô Takács György, Rába Futómû Kft., termeléstervezési vezetô Czimmerer Mihály, Rába Futómû Kft., NC-forgácsoló Gulyás Imre, Rába Futómû Kft. szerszámkészítô Németh Zoltán, Rába Futómû Kft., minôségellenôr Kollár Jánosné, Rába Futómû Kft., minôségellenôr 35 ÉVE A RÁBÁNÁL Bander József, Rába Jármû Kft., termelési koordinátor Magasházi László, Rába Futómû Kft., forgácsoló Ölveczky Zsolt, Rába Futómû Kft., forgácsoló Papp Norbert, Rába Futómû Kft., szerszámgép-beállító Kiss Béla, Rába Futómû Kft., lakatos Koteczki László, Rába Futómû Kft., minôségellenôr Rotaridesz László, Rába Futómû Kft., forgácsoló Takács Gáborné, Rába Futómû Kft., raktáros 30 ÉVE A RÁBÁNÁL Friedmann János, Rába Alkatrészgyártó Kft., Mór, hegesztô Fodor Lajos István, Rába Alkatrészgyártó Kft., Sárvár, NCesztergályos Hornyák József, Rába Futómû Kft., forgácsoló Zsidi Csaba, Rába Futómû Kft., forgácsoló Németh Lajos, Rába Futómû Kft., szerszámkészítô Steininger László, Rába Futómû Kft., forgácsoló Hajdu Ferenc, Rába Futómû Kft., karbantartó Hohler Attila, Rába Futómû Kft., hôkezelô-üzemeltetô 25 ÉVE A RÁBÁNÁL Domonkos Attiláné, Rába Alkatrészgyártó Kft., Mór, folyamatellenôr Friedmann-né Nyári Melinda, Rába Alkatrészgyártó Kft., Mór, gépkezelô Szabó Csaba, Rába Futómû Kft., szerszámgép-beállító Király Csaba, Rába Futómû Kft., minôségellenôr Balázs Csaba, Rába Futómû Kft., darus Turi Krisztina, Rába Futómû Kft., raktáros 20 ÉVE A RÁBÁNÁL Babonics Norbert, Rába Alkatrészgyártó Kft., Mór, gépkezelô Koczmann Gábor, Rába Futómû Kft., cellavezetô I. Székely Róbert, Rába Futómû Kft., szerelô Farkas Antal, Rába Futómû Kft., kovács I. Méri István, Rába Futómû Kft., cellavezetô Velancsics Zoltán, Rába Futómû Kft., minôségellenôr 15 ÉVE A RÁBÁNÁL Trádler Péter, Rába Alkatrészgyártó Kft., Mór, minôségellenôr Kancsér Sándor István, Rába Alkatrészgyártó Kft., Sárvár, NCesztergályos Kömûves Ferenc, Rába Futómû Kft., hegesztô

16 16 oldal 16 HR, Sport Futsalsikerek Nagy érdeklôdés, szoros csaták a Rába-tekekupán Hatodik fordulójához érkezett az évek óta nagy népszerûségnek örvendô Rába-tekekupa idei szezonja. Az olykor igazi presztízscsatákat, de mindvégig sportszerû mérkôzéseket felvonultató eseményen az egyéni indulók, csapatok és csapatkapitányok versenyében egyaránt kiélezett a küzdelem. A mérkôzések színvonaláról sokat elárul az élmezôny teljesítménye, ahhoz, hogy valaki a legjobbak közé kerülhessen, már szinte profi versenyzôi eredmény kell. A 6 forduló után a verseny legjobbjai: lásd táblázatok. A szakszervezet szervezésében, a Rába támogatásával zajló versenysorozat 2013-as szezonjában 13 csapat méri össze erejét, az aktív dolgozók mellett a Rába nyugdíjasai is pályára lépnek. Akik nem neveztek a bajnokságba, a hétvégi teke keretében tehetik próbára tudá-sukat. Az érdeklôdés továbbra is nagy, egészen az év végéig az összes szabad idôpontra érkezett foglalás. A versenyzôk nyáron sem pihennek, a küzdelmek tovább folytatódnak, a végeredmény késô ôszre alakul ki. A verseny alakulásáról késôbbi lapszámunkban beszámolunk. Május végén, a szezon utolsó futsalbajnoki mérkôzése elôtt gálameccsen fogadta az NB IIes nôi futsalbajnok csapat a Rába focistáit. A bajnokavatási ceremónia nyitómérkôzésén a fiúk nagy erôbedobással küzdöttek a rendkívül technikás futballt játszó nôi csapattal. A közel egyórás mérkôzés a rábás fiúk gyôzelmével zárult. Az este hátralévô részében a legnagyobb hazai rivális, a Berettyóújfalu ellen lépett pályára a már biztosan aranyérmes Rába ETO. A négyszeres bajnok az izgalmas és gólgazdag elsô félidôt követôen magabiztos játékkal biztosította be gyôzelmét a második félidôben. A zöld-fehérek sikeres szezont zártak idehaza. A bajnoki cím mellé visszahódították a Magyar Kupát és megszerezték a Szuperkupát is. Futsalosaink egész éves munkáját Pro Urbe díjjal jutalmazta a gyôri önkormányzat. A gyôri csapat hamarosan nemzetközi pályán is bizonyíthat. A Rába ETO október elején a Gyôrben megrendezendô UEFA Futsal Cup Main Round tornán a grúz bajnok Iberia Star Tbiliszivel és két selejtezôs ellenféllel küzd meg az elitkörbe jutásért. Az ETO tavaly vereség nélkül búcsúzott az elitkörben, egyetlen kapufára volt az UEFA Futsal Cup Final négyes döntôjétôl. A jól sikerült hazai szezon után az együttesnek minden esélye megvan a sikeres nemzetközi szereplésre. RÁBA MAGAZIN A RÁBA JÁRMÛIPARI HOLDING LAPJA A MUNKATÁRSAK ÉS A PARTNEREK SZÁMÁRA. FELELÔS KIADÓ: D. MARTONICZ SZILVIA A RÁBA NYRT. MEGBÍZÁSÁBÓL KIADJA A LAPCOM KFT. (9021 GYÔR, ÚJLAK U. 4 A) FELELÔS SZERKESZTÔ: POMARANSKI LUCA TERVEZÔSZERKESZTÔ: SUDÁR ÉVA MUNKATÁRSAK: HANCZ GÁBOR, LACZÓ BALÁZS, SUDÁR ÁGNES, TÓTH GYULA FOTÓ: H. BARANYAI EDINA SZERKESZTÔSÉG: 9021 GYÔR, ÚJLAK U. 4 A TELEFON: , FAX: NYOMÁS: PALATIA NYOMDA ÉS KIADÓ KFT., GYÔR A RÁBA NYRT. KOMMU- NIKÁCIÓS SZERVEZETE: 9027 GYÔR, MARTIN U. 1. TELEFON:

A TEREX SOKKAL TÖBB ALVÁZAT. RENDEL 11. oldal. A Rába Jármûipari Holding lapja. A Rába mint a Meritor beszállítópartnere

A TEREX SOKKAL TÖBB ALVÁZAT. RENDEL 11. oldal. A Rába Jármûipari Holding lapja. A Rába mint a Meritor beszállítópartnere 1 oldal A Rába Jármûipari Holding lapja LXVII. évfolyam 3. szám 2015. június www.raba.hu A Rába mint a Meritor beszállítópartnere 2 3. oldal A MERITOR VÁLLALAT MÁR HOSSZÚ IDEJE A RÁBA MEGBÍZHATÓ PARTNERE.

Részletesebben

Év végi hajrá. a szereldében. 1 oldal. 10. oldal. A Rába Jármûipari Holding lapja. Rába: Fenntartott üzemi szintû nyereség az év elsô

Év végi hajrá. a szereldében. 1 oldal. 10. oldal. A Rába Jármûipari Holding lapja. Rába: Fenntartott üzemi szintû nyereség az év elsô 1 oldal A Rába Jármûipari Holding lapja LXI. évfolyam 8. szám 2009. november-december www.raba.hu Rába: Fenntartott üzemi szintû nyereség az év elsô 9 hónapjában 2. oldal A jármûiparban észlelhetô lassú

Részletesebben

Tovább javuló üzemi eredmények

Tovább javuló üzemi eredmények 1 A Rába Járműipari Holding lapja LVIII. LVI. évfolyam 10. 8. szám 2006. 2004. augusztus október VESZTESÉGES ÉVEK UTÁN POZITÍV NEGYEDÉVEK Tovább javuló üzemi eredmények A Rába-csoport működését 2006 második

Részletesebben

Új szegmensben ért el sikert a Rába a FÁK-piacon. 4. oldal. A Rába Jármûipari Holding lapja. HAMM: Tovább erôsôdô partnerkapcsolat 10.

Új szegmensben ért el sikert a Rába a FÁK-piacon. 4. oldal. A Rába Jármûipari Holding lapja. HAMM: Tovább erôsôdô partnerkapcsolat 10. 1 oldal A Rába Jármûipari Holding lapja LXII. évfolyam 7. szám 2010. szeptember-október www.raba.hu KÉPEK: WWW.URALAZ.RU HAMM: Tovább erôsôdô partnerkapcsolat 10. oldal A HAMM ÚTHENGER- GYÁRTÓ CÉGGELVALÓ

Részletesebben

Új generációs Rába-termékek

Új generációs Rába-termékek 1 oldal A Rába Jármûipari Holding lapja LXIII. évfolyam 1. szám 2011. január www.raba.hu Új generációs Rába-termékek 2. oldal Hosszú távú stratégiai együttmûködés született 4. oldal 5 ÉVRE SZÓLÓ STRATÉGIAI

Részletesebben

Philippe Gorjux. Spedexpo Aradon. Biztató évkezdet. Malév Air Cargo. szállítmányozás fuvarozás logisztika vám informatika. 8. oldal. 24.

Philippe Gorjux. Spedexpo Aradon. Biztató évkezdet. Malév Air Cargo. szállítmányozás fuvarozás logisztika vám informatika. 8. oldal. 24. szállítmányozás fuvarozás logisztika vám informatika XIV.ÉVFOLYAM 6. SZÁM 2006. JÚNIUS Spedexpo Aradon 8. oldal Biztató évkezdet 24. oldal Malév Air Cargo 30. oldal Philippe Gorjux 140. szám Ára: 560 Ft

Részletesebben

várható technológiai változásait, amelyek szerinte akár már 5 10 év múlva jelentõs hatással lehetnek a gázrendszerek tervezésére és szerelésére.

várható technológiai változásait, amelyek szerinte akár már 5 10 év múlva jelentõs hatással lehetnek a gázrendszerek tervezésére és szerelésére. Hírlevél 2011. december XII. évfolyam 2. szám Kedves Kollégák! Most, amikor az év vége közeledtével számvetést készítünk az eltelt idõszakról, jólesõ érzéssel állapíthatjuk meg, a partnerkapcsolatok újraszervezését

Részletesebben

TANÁCSADÁSI ESET GYAKORLATOK

TANÁCSADÁSI ESET GYAKORLATOK TANÁCSADÁSI ESET GYAKORLATOK Dr. Poór József Budapest-Gödöllő 2013-2014. Ez a dokumentum kizárólag a Szent István Egyetem vezetés-szervezés tanácsadási szakirány oktatásban résztvevő hallgatók számára

Részletesebben

Atomerőmû. Ismét nagy érdeklődés mutatkozott a Paksi Atomerőmű iránt. Elismerést adott át Pakson a miniszter. Az ötödik vietnami delegáció Pakson

Atomerőmû. Ismét nagy érdeklődés mutatkozott a Paksi Atomerőmű iránt. Elismerést adott át Pakson a miniszter. Az ötödik vietnami delegáció Pakson Atomerőmû fotó: Bodajki Ákos XXXVII. évfolyam, 10. szám Ismét nagy érdeklődés mutatkozott a Paksi Atomerőmű iránt Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. az idei évben 15. alkalommal rendezte meg Nyílt Napját és 14.

Részletesebben

INFORMÁCIÓK A MEZŐGAZDASÁGBAN DOLGOZÓKNAK. Ami 19%-kal kevesebb, az bizony TÖBB

INFORMÁCIÓK A MEZŐGAZDASÁGBAN DOLGOZÓKNAK. Ami 19%-kal kevesebb, az bizony TÖBB INFORMÁCIÓK A MEZŐGAZDASÁGBAN DOLGOZÓKNAK 2014. JÚNIUS A CLAAS ÉS AZ AXIÁL KFT. KÖZÖS MEZŐGAZDASÁGI MAGAZINJA A jövő mezőgépészei CLAAS TUCANO-n tanulnak 8. oldal Ami 19%-kal kevesebb, az bizony TÖBB A

Részletesebben

Százhatvanhatan vehették fel a rendőrtiszti egyenruhát

Százhatvanhatan vehették fel a rendőrtiszti egyenruhát Nemzeti Közszolgálati Egyetem 1808 2012 Egyetemi folyóirat Százhatvanhatan vehették fel a rendőrtiszti egyenruhát Emlékoszlopavatás a Ludovikán Altábornagy lett: Bleszity János 10 éve az Európai Unióban

Részletesebben

- a folyamat - A megvalósítás öt, egymástól elkülöníthetõ, de egymásra épülõ részprojektbõl állt.

- a folyamat - A megvalósítás öt, egymástól elkülöníthetõ, de egymásra épülõ részprojektbõl állt. Ez is lezárult: a Gyõr Szombathelyi projekt - a folyamat - Az igazgatóság közleményei 2006. augusztus 23-i ülésén az Igazgatóság jóváhagyta a 2006. június 28-i ülésérõl felvett jegyzõkönyvet. Elfogadta

Részletesebben

Bár nőként kétszer annyit kell dolgoznia, hogy elfogadtassa magát, nagyon szereti

Bár nőként kétszer annyit kell dolgoznia, hogy elfogadtassa magát, nagyon szereti Bár nőként kétszer annyit kell dolgoznia, hogy elfogadtassa magát, nagyon szereti a munkáját és igyekszik megfelelni a rábízott feladatoknak vallja Tell Edit, Paks alpolgármestere. 6. oldal Paksi Hírnök

Részletesebben

VÁLLALKOZNI JÓ! Sikeres magyar vállalkozók történetei

VÁLLALKOZNI JÓ! Sikeres magyar vállalkozók történetei VÁLLALKOZNI JÓ! Sikeres magyar vállalkozók történetei VÁLLALKOZNI JÓ! Sikeres magyar vállalkozók történetei AZ AMERIKAI KERESKEDELMI KAMARA KIADVÁNYA The American Chamber of Commerce in Hungary 1051 Budapest,

Részletesebben

PALYA KARRIER NAP. Zsigmond Király Fôiskola MAGAZIN VI. ÉVFOLYAM 2011. ÁPRILIS

PALYA KARRIER NAP. Zsigmond Király Fôiskola MAGAZIN VI. ÉVFOLYAM 2011. ÁPRILIS PALYA Zsigmond Király Fôiskola MAGAZIN VI. ÉVFOLYAM 2011. ÁPRILIS MÁJUS KARRIER NAP ÉS ÁLLÁSBÖRZE 2011 Tartalom A KOMPETENCIA- VIZSGÁLAT LEHETŐSÉGEI A kompetenciák olyan viselkedésformák, amelyek segítségével

Részletesebben

Vegyipari. Ez történt 2014-ben. dolgozó

Vegyipari. Ez történt 2014-ben. dolgozó Vegyipari dolgozó Alapítva: 1906-ban LVIII. évfolyam 2015. február Ez történt 2014-ben érdekvédelem aktuális ülésterem Bridgestone, ahogy a szakszervezet látja A Bridgestone-nál működő szakszervezet bízik

Részletesebben

Az új városvezetés. a rend és a fejlődés szolgálatában az első 10 hónap eredményei. 2011. augusztus

Az új városvezetés. a rend és a fejlődés szolgálatában az első 10 hónap eredményei. 2011. augusztus Az új városvezetés a rend és a fejlődés szolgálatában az első 10 hónap eredményei 2011. augusztus Kiadja: Budapest Főváros Önkormányzata Felelős kiadó: Tarlós István Felelős szerkesztő: dr. György István

Részletesebben

Több, mint 200 új munkahely Lentiben

Több, mint 200 új munkahely Lentiben Az elmúlt hónapokban folyamatosan élénkülõ hazai gazdaságról szólnak a hírek, amit az utóbbi negyedév 3,9%-os, az Európai Unióban kiugróan jónak mondható magyar GDP növekedési ütem is jelez és ez pozitív

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a Danubius Szálloda és Gyógyüdülő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1051 Budapest, Szent István tér 11.) 2011. április 18-án megtartott évi rendes közgyűlésén helye: Hotel

Részletesebben

Magazin LAFARGE. Egészség és Biztonság Hónap a Királyegyházi Cementgyárban 12. oldal CEMENT

Magazin LAFARGE. Egészség és Biztonság Hónap a Királyegyházi Cementgyárban 12. oldal CEMENT LAFARGE Magazin CEMENT A LAFARGE CEMENT MAGYARORSZÁG KFT. MAGAZINJA I. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM, 2012. JÚNIUS Egy csapat vagyunk interjú Aubet Frédéric ügyvezetővel 4. oldal Több mint környezetvédelem másodlagos

Részletesebben

15 Év 15 Hang. Vélemények Magyarország 15 éves NATO-tagságának eredményeiről

15 Év 15 Hang. Vélemények Magyarország 15 éves NATO-tagságának eredményeiről 15 Év 15 Hang Vélemények Magyarország 15 éves NATO-tagságának eredményeiről 2014-ben Magyarország számos évfordulót ünnepelhet, többek között az Északatlanti Szerződés Szervezetéhez történő csatlakozásunk

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR KERESKEDELEM ÉS MARKETING SZAK. Nappali tagozat. Marketingkommunikáció szakirány

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR KERESKEDELEM ÉS MARKETING SZAK. Nappali tagozat. Marketingkommunikáció szakirány BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR KERESKEDELEM ÉS MARKETING SZAK Nappali tagozat Marketingkommunikáció szakirány A KVINT-R KFT. NYOMTATÓPIACI MARKETINGSTRATÉGIÁJÁNAK, - AKTIVITÁSÁNAK ELEMZÉSE,

Részletesebben

Foci-EB Józsefvárosban is Teljes az egyet nem értés a szurkolók között

Foci-EB Józsefvárosban is Teljes az egyet nem értés a szurkolók között XX. évfolyam 12. szám 2012. június 26. Megjelenik: kéthetente Foci-EB Józsefvárosban is Teljes az egyet nem értés a szurkolók között ÖNKORMÁNYZAT Összefognak Szorosabb együttmûködés a rendvédelmi szervek

Részletesebben

AZ ÉSZAK-ZALAI VÍZ- ÉS CSATORNAMÛ ZRT. JUBILEUMI KIADVÁNYA EMLÉK ÉS MUNÍCIÓ

AZ ÉSZAK-ZALAI VÍZ- ÉS CSATORNAMÛ ZRT. JUBILEUMI KIADVÁNYA EMLÉK ÉS MUNÍCIÓ Megjelenik 3.500 példányban AZ ÉSZAK-ZALAI VÍZ- ÉS CSATORNAMÛ ZRT. JUBILEUMI KIADVÁNYA EMLÉK ÉS MUNÍCIÓ Össze lehet-e foglalni néhány oldalnyi, képekkel illusztrált újságban ötven év történéseit? Át lehet-e

Részletesebben

Kanizsa. XXVI. évfolyam 17. szám 2014. május 8.

Kanizsa. XXVI. évfolyam 17. szám 2014. május 8. Kanizsa LOKÁLPATRIÓTA HETILAP XXVI. évfolyam 17. szám 2014. május 8. Kövessen minket okostelefonja segítségével is! Vállalkozások érdekében tájékoztattak, ám díjaztak egy szakmai kiválóságot is Több témában

Részletesebben

Kedves Olvasó! Esély 2010/1 3

Kedves Olvasó! Esély 2010/1 3 Kedves Olvasó! Az Esély ez évi első számát az Út a munkához program eddigi tapasztalatai ismertetésének szenteli. A program kezdettől fogva a szakmai, szakpolitikai viták kereszttüzében állt; szociálpolitikusok,

Részletesebben

2 év, csőd. a Forte vége. Az internet nem csak a fiataloké A TARTALOMBÓL

2 év, csőd. a Forte vége. Az internet nem csak a fiataloké A TARTALOMBÓL Más-kor ALAPÍTVA 1906-ban L. ÉVFOLYAM 2007. február Az internet nem csak a fiataloké A Vegyipari Dolgozó előző havi számában már beszámoltunk arról, hogy szakszervezetünk honlapja a WWW.VDSZ.HU megújult.

Részletesebben

A SIKERES KISVÁLLALKOZÁS BEMUTATÁSA

A SIKERES KISVÁLLALKOZÁS BEMUTATÁSA Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Gazdaságdiplomácia és nemzetközi menedzsment szak Nappali tagozat Szakdiplomácia szakirány A SIKERES KISVÁLLALKOZÁS BEMUTATÁSA AZ MTM AUTÓSISKOLA

Részletesebben