Europass Önéletrajz. Személyi adatok. Szakmai tapasztalat. Vezetéknév / Utónév(ek) Dr. Molnár István

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Europass Önéletrajz. Személyi adatok. Szakmai tapasztalat. Vezetéknév / Utónév(ek) Dr. Molnár István"

Átírás

1 Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / Utónév(ek) Dr. Molnár István Telefonszám(ok) + 36 (30) Fax(ok) - (ek) Állampolgárság magyar Születési dátum augusztus 21. Neme férfi Szakmai tapasztalat Jelenleg betöltött pozíciók A munkáltató neve és címe Időtartam bizottsági tag EPO Scientific and Economic Advisory Board (EPO Tudományos és Gazdasági Tanácsadó Testület), Erhardtstr. 27, Munich, Germany (http://www.epo.org) A Tudományos és Gazdasági Tanácsadó Testület célja hozzájárulni a szabadalmi rendszer átfogó vizsgálatához, annak gazdasági és szociális kontextusában. A Tanácsadó Bizottság munkájával olyan jellegű témákat céloz meg, amelyek közel állnak a szabadalmi rendszerhez és szignifikáns hatással bírnak az európai gazdaságra és társadalomra. A Testület tanácsot ad az EPO által kutatandó témákhoz, valamint iránymutatást biztosít a kapcsolódó kutatási projektekhez és értékeli azok hatásait. A Tanácsadó Testület felelős azért, hogy időben felhívja a figyelmet az érzékeny kérdésekkel és fejlesztésekkel kapcsolatban fellépő veszélyekre, felhasználva az EPO és más külső partnerek által támogatott tanulmányokat és elemzéseket. oldal 1/8- Dr. Molnár István

2 Időtartam A munkáltató neve és címe Időtartam főiskolai adjunktus Kecskeméti Főiskola, H-6000 Kecskemét, Izsáki út 10. (http://www.kefo.hu) A Kecskeméti Főiskola a Dél-alföldi régió legnagyobb főiskolája három karának különböző szakjaival. A főiskola folyamatosan szélesíti a képzési programját és fejleszti az oktatási létesítményeit, annak érdekében, hogy megfeleljen a 21. század magas szintű oktatási követelményeinek. A Kecskeméti Főiskolának érvényes akkreditációja van 2015-ig. A főiskola a régió északi részének tudományos, oktatási és kulturális központja. Alaptevékenységén kívül a főiskola aktív a kutatás, oktatás-fejlesztés és az innováció területein is. A főiskola új projektje a képzés és K+F támogatása a Daimler-Benz beruházásnak, amely Kecskemét ipari területén folyik. Főbb tevékenységek és feladatkörök szabadalmi ügyvivő partner, európai szabadalmi szóvívő A munkáltató neve és címe DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Magyarország, 1051 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 16. a szellemi tulajdon oltalmával kapcsolatos minden tevékenység A professzionális szolgáltatás kiterjed a szellemi tulajdon oltalmával kapcsolatos minden tevékenységre, úgymint különböző szabadalmi, védjegy és minta jogok szerzésére, fenntartására és védelmére, az ütköző vagy akadályozó jogok feltárására, esetleges elhárítására, a jogok érvényesítésére, szabadalom és védjegykutatásra, licencia szerződések készítésére, egyedi szakvéleményadásra valamint egyéb személyre szabott szolgáltatások nyújtására. A Danubia tevékenységi köre a jogi képviselet területén a hazai iparjogvédelem mellett már kiterjed európai szabadalmi ügyek, valamint közösségi védjegy- és mintaoltalmi ügyek képviseletére is. Korábban betöltött pozíciók Időtartam Igazgató Időtartam A munkáltató neve és címe vezető tanácsadó, szabadalmi ügyvivő Dél-Alföldi Regionális Innovációs Ügynökség Közhasznú Egyesület, Magyarország, 6720 Szeged, Kígyó u. 4. A Regionális Innovációs Ügynökség egy non-profit egyesület azzal a misszióval, hogy fejlessze az innovációt és kutatás-fejlesztést a régión belül; az ebből származó ismeretek szétterjedését; KKV-k IPR tudatosságának fejlődését; ösztönözze a régió technológia hátterének modernizációját; kidolgozza a Régió Innovációs Stratégiájának menedzsmentjét; támogassa a regionális innovációs rendszert; kommunikáljon a döntéshozó szervezetekkel és regionális, határ menti, valamint régióközi innovációs hálózatokat hozzon létre. A cél elérése érdekében az Ügynökség innovációval kapcsolatos tanácsadást biztosít a KKV-k és az egyetem számára, fenntart egy innovációs adatbázist, menedzseli az IPR-t és technológia transzferrel kapcsolatos programokat tart stb. Az ügynökség együttműködik a magyar és az európai szabadalmi irodákkal. Időtartam nemzetközi tanácsadó A munkáltató neve és címe Szellemi Tulajdon Világszervezete (WIPO), Svájc, 34, chemin des Colombettes, Geneva (http://www.wipo.org) A Szellemi Tulajdon Világszervezete (WIPO) az ENSZ szakosított szerve. Fő feladata egy kiegyensúlyozott és hozzáférhető nemzetközi szellemi tulajdon rendszer létrehozása, mely jutalmazza a kreativitást, ösztönzi az innovációt és hozzájárul a gazdasági fejlődéshez, mialatt védi a közérdeket. oldal 2/8- Dr. Molnár István

3 Időtartam ügyvezető igazgató, szabadalmi ügyvivő A munkáltató neve és címe BIOPOLISZ Szegedi Innovációs Szolgáltató Kft., Magyarország, 6724 Szeged, Temesvári Krt. 62.y (http://www.biopolisz.hu) A BIOPOLISZ Szegedi Innovációs Szolgáltató Kft. technológia-átadással, azaz az egyetemiakadémiai kutatóhelyeken létrejött szellemi alkotások piaci értékesítésével és az ipari fejlesztési igények közvetítésével foglalkozó innovációs szolgáltató központ. Tanulmányok Időtartam jogi PhD. Időtartam az egyetemi szellemi tulajdon védelme és menedzsmentje Szegedi Tudományegyetem, Állam-és Jogtudományi Kar PhD. (doktori eljárás folyamatban) Iparjogvédelmi szakértő műszaki fejlesztés, iparjogvédelem Magyar Szabadalmi Hivatal felsőfokú végzettség Időtartam Időtartam ipari menedzsment PhD. közgazdaságtan, marketing, innovációs ismeretek Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar PhD. (tézis megvédve) európa-jogi szakértő közösségi versenyjog, nemzetközi jog Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar egyetem Időtartam jogász polgári-, büntető-, alkotmány-, munka-jogi ismeretek Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar MA Időtartam vegyész szerves-, szervetlen-, fizikai-, analitikai-, radio-kémia, József Attila Tudományegyetem Természettudományi Kar MSc oldal 3/8- Dr. Molnár István

4 Egyéni készségek és kompetenciák Anyanyelv(ek) magyar Egyéb nyelv(ek) Önértékelés Szövegértés Beszéd Írás Európai szint (*) Hallás utáni értés Olvasás Társalgás Folyamatos beszéd Angol felsőszint felsőszint felsőszint felsőszint felsőszint Német középszint középszint középszint középszint középszint (*) Közös Európai Referenciakeret (KER) szintjei Társas készségek és kompetenciák Szervezési készségek és kompetenciák Számítógép-felhasználói készségek és kompetenciák Egyéb készségek és kompetenciák Járművezetői engedély(ek) jó csapatszellem; alkalmazkodási képesség; kiváló kommunikációs készség (világos fogalmazás, hatékony információátadás) vezetői készség; szervezési készség; projekt- vagy csoportirányítás felhasználói szintű számítógépes ismeret (Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet) speciális szakmai ismereteim körébe tartoznak a gyógyszeripari és kémiai szabadalmi jog, a védjegyjog, a licenciaszerződések joga, az általános kutatásmenedzsment, a spin-off menedzsment, a hazai és EU K+F projektmenedzsment, a klaszterszervezés és a technológia-transzfer B kategóriás jogosítvány Tudományos tevékenység Könyv 1. Dr. Molnár István: Egyetemi szellemi tulajdon menedzsment és technológia-transzfer. Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar. Pécs, Dr. Molnár István: Szellemi tulajdon menedzsment és technológia-transzfer. InnovAID Innovációs és Gazdasági Tanácsadó Kft. Kecskemét, Dr. Molnár István: Management of Academic Intellectual Property and Early Stage Innovation in Countries in Transition. World Intellectual Property Organization. Geneva, Dr. Molnár István: Esettanulmányok a szellemitulajdon-védelem és -menedzsment köréből. InnovAID Innovációs és Gazdasági Tanácsadó Kft. Kecskemét, oldal 4/8- Dr. Molnár István

5 Könyvfejezetek 5. Dr. Molnár István: A licenciaszerződések gyakorlati kérdései. In: Tudásmenedzsment és tudásalapú gazdaságfejlesztés. SZTE Gazdaságtudományi Kar Közleményei 2005/1. (szerk.: Dr. Buzás Norbert). JATEPress. Szeged, p. 6. Dr. Molnár István: A BIOPOLISZ Kft. innovációmarketing tevékenysége. In: Innovációmarketing. (szerk.: Dr. Vágási Mária, Piskóti István, Dr. Buzás Norbert). Akadémiai Kiadó. Budapest, p. 7. Dr. Molnár István: A szellemi tulajdon átruházása. In: Innováció-menedzsment a gyakorlatban. (szerk.: Dr. Buzás Norbert). Akadémiai Kiadó. Budapest, p. Dr. Molnár István: A szellemi tulajdon hasznosításának engedélyezése. In: Innovációmenedzsment a gyakorlatban. (szerk.: Dr. Buzás Norbert). Akadémiai Kiadó. Budapest, p. 8. Dr. Buzás Norbert, Dr. Molnár István, Veidner Marcell: Szellemitulajdon-kezelés a közfinanszírozású kutatóhelyeken, összehasonlító elemzés és gyakorlati javaslatok. Magyar Szabadalmi Hivatal. Budapest, Dr. Molnár István, Szigethy László: A közfinanszírozású kutatóhelyeken képződött szellemi tulajdon gazdasági potenciáljának és a regionális innovációs rendszerre gyakorolt hatásának vizsgálata. Dél-alföldi Regionális Innovációs Ügynökség KhE, TITANIUM Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. Szeged, Dr. Molnár István, Szigethy László: Tudásmenedzsment a Dél-alföldi Regionális Innovációs Ügynökség közreműködésével. In: Régió a hármashatár mentén. (szerk.: Soós Edit, Fejes Zsuzsanna). Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Politológiai Tanszék. Szeged, p. 11. Dr. Molnár István: Formatervezésiminta-oltalom. In: Alapfokú Iparjogvédelmi tankönyv. (szerk.: Dr. Huszák Loretta, Baho-Borzók Noémi). Magyar Szabadalmi Hivatal. Budapest, p. Dr. Molnár István: Védjegyoltalom. In: Alapfokú Iparjogvédelmi tankönyv. (szerk.: Dr. Huszák Loretta, Baho-Borzók Noémi). Magyar Szabadalmi Hivatal. Budapest, p. Dr. Molnár István: A földrajzi árujelzők oltalma. In: Alapfokú Iparjogvédelmi tankönyv. (szerk.: Dr. Huszák Loretta, Baho-Borzók Noémi). Magyar Szabadalmi Hivatal. Budapest, p. Dr. Molnár István: A szellemitulajdon-jogok az innovációs folyamatban. In: Alapfokú Iparjogvédelmi tankönyv. (szerk.: Dr. Huszák Loretta, Baho-Borzók Noémi). Magyar Szabadalmi Hivatal. Budapest, p. 12. Dr. Molnár István: Az iparjogvédelem gazdasági szerepe. In: Középfokú Iparjogvédelmi tankönyv. Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala. Budapest, megjelenés alatt. Külföldön megjelent idegen nyelvű folyóiratcikkek 13. Dr. Molnár István, Dr. Buzás Norbert: On the Treshold of an Innovation Act: development of the institutional characteristics of Hungary s National System of Innovation from the change of the political system until today. AIPPI International Association for the Protection of Industrial Property. PROCEEDINGS of the Hungarian Group szám, p. 14. Dr. Molnár István: Trends in venture capital investments in Hungary, DANUBIA Patent & Law Office. IP Newsletter szám, p. 15. Dr. Molnár István, Dr. Heffner Péter, Dr. Németh Gábor: Legal basis and institutions of the Hungarian innovation system in the light of the latest changes. AIPPI International Association for the Protection of Industrial Property. PROCEEDINGS of the Hungarian Group szám, p. Magyarországon megjelent idegen nyelvű folyóiratcikkek 16. Dr. Molnár István: Legal and Institutional Aspects of the Innovation System of the European Integration. Periodica Polytechnica. Social and Management Sciences évfolyam 3. szám, p. 17. Dr. Molnár István: Legal actions of the European Union on the management of intellectual property in the knowledge transfer activities of the universities and public research institutions. Acta Universitatis Szegediensis Acta Juridica et Politica. Publicationes Doctorandorum Juridicorum IX. kötet, p. oldal 5/8- Dr. Molnár István

6 Magyar nyelvű folyóiratcikkek 18. Dr. Molnár István, Dr. Buzás Norbert: ISO és/vagy EMAS? A környezeti menedzsment rendszerek jövője Magyarországon. ÖKO Ökológia-környezet-gazdálkodás-társadalom X. évfolyam 1-2. szám, p. 19. Dr. Molnár István: Versenykorlátozó kikötések a licenciaszerződésekben: a közösségi és hazai versenyjogi szabályozás kérdései. Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Szemle 108. évfolyam 3. szám, június p. 20. Dr. Molnár István: A japán innovációs rendszer jogi és intézményi keretei. COMPETITIO. Debreceni Egyetem Közgazdaságtudományi Karának periodikája. II. évfolyam 1. szám, szeptember p. 21. Dr. Molnár István: Az európai integráció innovációs rendszere jogi és intézményi vonásainak fejlődése és jelenlegi állapota. Magyar Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Egyesület Közleményei szám, p. 22. Dr. Molnár István: Az Amerikai Egyesült Államok innovációs rendszerének jogi és intézményi vonásai. Marketing & Menedzsment. XXXVIII. évfolyam szám, december p. 23. Dr. Molnár István, Dr. Heffner Péter, Dr. Németh Gábor: A magyarországi innovációs rendszer jogi alapjai és legfontosabb intézményei. Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Szemle 1. (111.) évfolyam 5. szám, október p. 24. Dr. Molnár István: Iparjogvédelmi intézményeink fejlődése ( ) (Szabadalmazhatóság, szolgálati találmány, a fejlesztések oltalma és a licencia). Acta Universitatis Szegediensis Acta Juridica et Politica. Publicationes Doctorandorum Juridicorum VII. kötet, p. 25. Dr. Molnár István, Dr. Németh Gábor: Egyetemi szellemitulajdon-védelem és ipari kapcsolatok a nyílt innovációs közegben: Open Access vagy monopoljogok? Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Szemle. 4. (114.) évfolyam 5. szám, október p. 26. Dr. Molnár István, Dr. Mezei Péter: Szavatosság és termékfelelősség a licenciaszerződésben az egyetem mint licenciaadó szemszögéből. Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Szemle. 5. (115.) évfolyam 1. szám, február p. Fontosabb konferencia előadások 1. Minszk; május 23-25; World Intellectual Property Organization, National Center of Intellectual Property, Government of the Republic of Belarus, Eurasian Patent Organization; Conference on Intellectual Property Education and Training; Intellectual Property as a Key to Increase Effectiveness of Research Activities in Scientific Institutions 2. Belgrád; október 9-12; World Intellectual Property Organization, Ministry of International Economic Relations of the Republic of Serbia, Intellectual Property Office of the Republic of Serbia, Serbian Chamber of Commerce; Advanced Successful Technology Licensing (STL) Workshop; Licensing Agreements in the Framework of University Private Sector Relationships Regional Experiences és Intellectual Property Valuation in the Framework of University Private Sector Relationships Regional Experiences 3. Ohrid; május 21-22; World Intellectual Property Organization, State Office of Industrial Property of The former Yugoslav Republic of Macedonia; WIPO Seminar on the Strategic use of Intellectual Property for Economic and Social Development; Innovation: Challenges and Opportunities for Countries in Transition és Extracting Value from Licensing and Research and Development Partnership: Hungarian Life Science Industry Experiences 4. Budapest; szeptember 6-8; AIPPI Magyar Csoportja, Magyar Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Egyesület (MIE), Magyar Szerzői Jogi Fórum Egyesület (MSZJF); The Budapest Dialogue Intellectual Property, Creative Economies and Their Consumers XIV. nemzetközi konferencia; Transfer of University Intellectual Property 5. Új-Delhi; november 14-16; World Intellectual Property Organization, Department of Industrial Policy and Promotion Ministry of Commerce and Industry, Government of India, Confederation of Indian Industry; WIPO Inter-regional Forum on Leveraging Intellectual Property for Knowledge-Based Development and National Wealth Creation; Early Phase Innovation Management in Transition Countries: the Study, Preliminary Experiences, The Guidelines oldal 6/8- Dr. Molnár István

7 6. Debrecen; április 25; Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar; V. Debreceni Doktorandusz Konferencia; Iparjogvédelmi intézményeink fejlődése : szabadalmazhatóság, szolgálati találmány, a fejlesztések oltalma és a licencia 7. Szeged; június 23-25; World Intellectual Property Organization, Hungarian Patent Office, Biopolisz Ltd; WIPO Regional Workshop on Intellectual Property Management and Successful Technology Licensing (STL) for Universities; University Experiences in the Region Experience of BIOPOLISZ 8. Budapest; december 16; World Intellectual Property Organization, Hungarian Patent Office; Inter-Regional Workshop on Reviewing the Study Management of Academic Intellectual Property and Early Stage Innovation in Countries in Transition ; Management of Academic Intellectual Property and Early Stage Innovation in Countries in Transition Introduction to the Study 9. Debrecen; május 29; Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar; VI. Debreceni Doktorandusz Konferencia; C(2008)1329 Bizottsági ajánlás az egyetemi szellemi tulajdon menedzselésére vonatkozóan 10. Kijev; június 9-10; World Intellectual Property Organization, State Department of Intellectual Property; WIPO Inter-Regional Seminar on Management of Academic Intellectual Property and Early Stage Innovation in Countries in Transition; Research and Academic Intellectual Property (IP) Management és Key Challenges of Technology Transfer - Current Situation in Countries in Transition 11. Cholpon-Ata; július 14-16; World Intellectual Property Organization, State Patent Service of the Kyrgyz Republic; WIPO Regional Forum for University Intellectual Property (IP) Coordinators; Technology Transfer: Industry Perspective és Effective University Industry Collaborations 12. Krakkó; szeptember 3-4; World Intellectual Property Organization, European Patent Office, Patent Office of the Republic of Poland, Jagiellonian University, Krakow University of Techology, University of Science and Technology; Krakow Symposium Industrial Poperty in Innovative Economy - How to Recognize and Manage Risk Related to IP, Develop IP Strategy and Successfully License Technology Problems and Practice Generation Interactions Between University and Industry: Early Phase Management of University Inventions 13. Belgrád; április 26-30; World Intellectual Property Organization; Needs Assessment Mission for Consultations with the R&D Institute "Kirilo Savic", on the Creation of a Pilot Project for Intellectual Property (IP) Management; Management of IPRs at Public Research Organizations és Research management: IPR Pre-application Actions, Research Collaboration és Technology Transfer Through Licensing és Management of Spin-off Companies 14. Budapest; június 6-8; LES Magyarország a Szellemi Tulajdon Üzleti Hasznosításáért Közhasznú Egyesület; LES Pan-European Conference 2010 Technology Transfer a Fuel for Innovation ; Capturing the Regional Economic Benefits of University Intellectual Property 15. Budapest; október 27-28; World Intellectual Property Organization, Magyar Szabadalmi Hivatal; Inter-regional Consultations on Management of Academic Intellectual Property (IP) and Early Stage Innovation in Countries in Transition and a National Seminar on Valuation of IP; Management of IPRs at Public Research Organizations és Research management: IPR Preapplication Actions, Research Collaboration és Technology Transfer Through Licensing és Management of Spin-off Companies 16. Mátraháza; május 27; Magyar Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Egyesület; A szellemi tulajdon védelmének jelenbeli problémái és jövőbeli perspektívái egy átalakuló gazdaságban; Iparjogvédelem és regionalizmus (Az iparjogvédelmi aktivitási térkép Magyarországon) Magyar Szabadalmi Hivatal/Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala által szervezett képzések 17. Budapest; szeptember 17.; Magyar Szabadalmi Hivatal; Felsőfokú iparjogvédelmi tanfolyam; Az iparjogvédelem gazdasági alapjai (6 óra) 18. Budapest; május 4.; Magyar Szabadalmi Hivatal; Középfokú iparjogvédelmi tanfolyam; Innováció-menedzsment, vállalkozások iparjogvédelmi feladatai (6 óra) 19. Budapest; november 2; Magyar Szabadalmi Hivatal; Középfokú iparjogvédelmi tanfolyam; Innováció-menedzsment, vállalkozások iparjogvédelmi feladatai (6 óra) 20. Szeged; november 3-4; Magyar Szabadalmi Hivatal, Dél-Alföldi Regionális Innovációs Ügynökség KhE; Alapfokú iparjogvédelmi tanfolyam; Innováció-menedzsment, szabadalmi és használatiminta-oltalmi jog, iparjogvédelmi tájékoztatás (8 óra) 21. Pécs; március 17; Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala, Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara; Alapfokú iparjogvédelmi tanfolyam; Innováció-menedzsment, szabadalmi és használatiminta-oltalmi jog, iparjogvédelmi tájékoztatás (8 óra) oldal 7/8- Dr. Molnár István

8 22. Győr; március 28; Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala, Nyugat-magyarországi Egyetem, Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara; Alapfokú iparjogvédelmi tanfolyam; Innováció-menedzsment, szabadalmi és használatiminta-oltalmi jog, iparjogvédelmi tájékoztatás (8 óra) 23. Sopron; április 27; Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala, Nyugat-magyarországi Egyetem Technológia Transzfer Iroda; Céltanfolyam; Egyetemi technológiatranszfer-folyamatok menedzsmentje (2 óra) 24. Sopron; május 3; Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala, Nyugat-magyarországi Egyetem Technológia Transzfer Iroda; Alapfokú iparjogvédelmi tanfolyam; Innováció-menedzsment, szabadalmi és használatiminta-oltalmi jog, iparjogvédelmi tájékoztatás (8 óra) 25. Budapest; május 25; Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala; Középfokú iparjogvédelmi tanfolyam, Innováció-menedzsment, vállalkozások iparjogvédelmi feladatai (6 óra) 26. Sopron; június 1; Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala, Nyugat-magyarországi Egyetem Technológia Transzfer Iroda; Céltanfolyam; Licenciaszerződések (4 óra) Egyetemeken/főiskolákon tartott oktatások /2010. II. félév; Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástudományi Kar, Vállalkozásfejlesztési Intézet, Kisvállalkozás-fejlesztési Központ; E-business és innováció a KKVkban című kurzus; (3 x 1 óra) /2010. II. félév; Szegedi Tudományegyetem, Természettudományi Kar; Szellemi tulajdon a gyakorlatban című kurzus (10 x 1,5 óra) /2009. tanév; Kecskeméti Főiskola; A szellemi tulajdon védelme és menedzselése című képzés- és mentorprogram kezdő, mikro-, kis-, és középvállalkozások számára; (8 x 3 óra) /2011 I. félév; Kecskeméti Főiskola GAMF Kar Műanyag-feldolgozó technológus szakirányú továbbképzés, Iparjogvédelem című kurzus; (2 x 5 x 1 óra) 31. Kecskemét; február 21; Kecskeméti Főiskola; Főiskolai alapképzés; Szellemitulajdonvédelem alapjai Szervezeti tagság LES International Patent and Technology Licensing Committee alelnök Licensing Executives Society (LES), magyar csoport elnökségi tag Magyar Innovációs Szövetség (MISZ) tag Association of European Science & Technology Transfer Professionals (ASTP) tag Institute of Professional Representatives before EPO (EPI) európai szabadalmi ügyvivő; (http://www.epo.org/applying/online-services/representatives.html) Magyar Szabadalmi Ügyvivő Kamara regisztrált szabadalmi ügyvivő; Számvizsgáló Bizottság elnöke;(http://www.szabadalmikamara.hu/indexfoeng.htm) Magyar Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Egyesület (MIE) tag oldal 8/8- Dr. Molnár István

INNOVÁCIÓS TEVÉKENYSÉGEK FEJLESZTÉSE A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEMEN

INNOVÁCIÓS TEVÉKENYSÉGEK FEJLESZTÉSE A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEMEN Tájékoztatók, beszámolók / Reports INNOVÁCIÓS TEVÉKENYSÉGEK FEJLESZTÉSE A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEMEN DOBAY Kata 1 Absztrakt Az emberi erőforrás fejlesztését az Új Magyarország Fejlesztési Terv, később Új

Részletesebben

ÖNÉLETRAJZ ERDŐS KATALIN

ÖNÉLETRAJZ ERDŐS KATALIN ÖNÉLETRAJZ ERDŐS KATALIN Tanulmányok 2006 Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola (nappali képzés) Abszolutórium (2009.06.22.) Elérhetőségek E-mail:

Részletesebben

Europass Önéletrajz. Személyes adatok. Szakmai tapasztalat. Vezetéknév / Utónév Dr. Birkner Zoltán

Europass Önéletrajz. Személyes adatok. Szakmai tapasztalat. Vezetéknév / Utónév Dr. Birkner Zoltán Europass Önéletrajz Személyes adatok Vezetéknév / Utónév Dr. Birkner Zoltán Cím(ek) Vadalmás u. 8800 Nagykanizsa (Magyarország) Telefonszám(ok) +36 30 6350820 E-mail(ek) birkner.zoltan@uni-pen.hu Állampolgárság

Részletesebben

Gelléri Mór: A magyar ipar úttörői

Gelléri Mór: A magyar ipar úttörői Gelléri Mór: A magyar ipar úttörői Élet és jellemrajzok Budapest, 1887 A fiatal iparos-nemzedék a becsület, a tisztesség, a tökéletesedés terén igyekezzék fejlődni és haladni, és barátkozzék meg azzal

Részletesebben

Az egyetemi kutatási eredmények értékesítésének néhány kérdése és problémája 1

Az egyetemi kutatási eredmények értékesítésének néhány kérdése és problémája 1 Az egyetemi kutatási eredmények értékesítésének néhány kérdése és problémája 1 NOVOTNY ÁDÁM Eszterházy Károly Főiskola, Gazdaságtudományi Intézet Regionális- és Környezetgazdaságtan Tanszék, Egészségház

Részletesebben

A hazai nemzeti innovációs rendszer és a Dél-alföldi Régió regionális innovációs rendszere

A hazai nemzeti innovációs rendszer és a Dél-alföldi Régió regionális innovációs rendszere Szigethy László vezető projektmenedzser, Dél-alföldi Regionális Innovációs Ügynökség Közhasznú Egyesület A hazai nemzeti innovációs rendszer és a Dél-alföldi Régió regionális innovációs rendszere Jelen

Részletesebben

ÉVES JELENTÉS Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala. ANNUAL REPORT Hungarian Intellectual Property Office

ÉVES JELENTÉS Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala. ANNUAL REPORT Hungarian Intellectual Property Office ÉVES JELENTÉS Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala ANNUAL REPORT Hungarian Intellectual Property Office 20 12 tartalom Contents GYÖKEREK ÉS SZÁRNYAK ROOTS AND WINGS 2 AZ ÉV KIEMELKEDŐ SZAKMAI ESEMÉNYEI 2012

Részletesebben

Vállalati gazdálkodás az európai integrációban Vállalati stratégia és fenntarthatóság Globális vállalati stratégiák Üzleti vállalkozás

Vállalati gazdálkodás az európai integrációban Vállalati stratégia és fenntarthatóság Globális vállalati stratégiák Üzleti vállalkozás Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / Utónév(ek) Dr. Fülöp Gyula Cím(ek) 3535 Miskolc, Perczel M. u. 20. Magyarország Telefonszám(ok) +36/46/565-111/16-94 Fax(ok) +36/46/565-111/29-46 E-mail(ek)

Részletesebben

Molnár István, 2010. Lektor: Dr. Németh Gábor ISBN 978-963-89063-0-4

Molnár István, 2010. Lektor: Dr. Németh Gábor ISBN 978-963-89063-0-4 A kiadvány a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal támogatásával, a MEC_07_5- INNOVA09 azonosítójú kutatási projekt keretében készült. Szerzők: Dr. Bartha Ákos (3.2, 3.3. és 5. fejezet) Dr. Molnár István

Részletesebben

EGYETEMI SZELLEMITULAJDON-VÉDELEM ÉS IPARI KAPCSOLATOK A NYÍLT INNOVÁCIÓS KÖZEGBEN: OPEN ACCESS VAGY MONOPOLJOGOK?

EGYETEMI SZELLEMITULAJDON-VÉDELEM ÉS IPARI KAPCSOLATOK A NYÍLT INNOVÁCIÓS KÖZEGBEN: OPEN ACCESS VAGY MONOPOLJOGOK? Molnár István Németh Gábor EGYETEMI SZELLEMITULAJDON-VÉDELEM ÉS IPARI KAPCSOLATOK A NYÍLT INNOVÁCIÓS KÖZEGBEN: OPEN ACCESS VAGY MONOPOLJOGOK? 1. Bevezetés Az innovációs folyamat, illetve ennek tudományos

Részletesebben

Cím H-9024 Győr, Szent Imre u. 26-28. Postai cím H-9024 Győr, Szent Imre u. 26-28. Telefon +36 96 503-400 / 3314 Fax +36 96 414-654. csizmadia@sze.

Cím H-9024 Győr, Szent Imre u. 26-28. Postai cím H-9024 Győr, Szent Imre u. 26-28. Telefon +36 96 503-400 / 3314 Fax +36 96 414-654. csizmadia@sze. Cím H-9024 Győr, Szent Imre u. 26-28. Postai cím H-9024 Győr, Szent Imre u. 26-28. Telefon +36 96 503-400 / 3314 Fax +36 96 414-654 E-mail csizmadia@sze.hu Web http://www.eszi.sze.hu/index_szm.html SZEMÉLYES

Részletesebben

Csizmadiáné Czuppon Viktória - Ilk Balázs Ferenc - Ines Derjančević: Közös tudástranszfer iroda kialakításának módszertana

Csizmadiáné Czuppon Viktória - Ilk Balázs Ferenc - Ines Derjančević: Közös tudástranszfer iroda kialakításának módszertana Csizmadiáné Czuppon Viktória - Ilk Balázs Ferenc - Ines Derjančević: Közös tudástranszfer iroda kialakításának módszertana A Magyarország-Horvátország IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013

Részletesebben

Dr. Gellén Márton: Közigazgatási reformok az államszerep változásainak tükrében c. monográfiájának javasolt példányszáma: indokolás

Dr. Gellén Márton: Közigazgatási reformok az államszerep változásainak tükrében c. monográfiájának javasolt példányszáma: indokolás Dr. Gellén Márton: Közigazgatási reformok az államszerep változásainak tükrében c. monográfiájának javasolt példányszáma: indokolás A mű példányszámát legalább 500 darabban indokolt meghatározni. A mű

Részletesebben

SZIE Alkalmazott Bölcsészeti Kar. Foglalkozás / beosztás Tudományos munkatárs; 2006. december 1. - 2008. június 30. Főbb tevékenységek és feladatkörök

SZIE Alkalmazott Bölcsészeti Kar. Foglalkozás / beosztás Tudományos munkatárs; 2006. december 1. - 2008. június 30. Főbb tevékenységek és feladatkörök Személyi adatok Vezetéknév / Utónév(ek) Cím(ek) Állampolgárság Dr. Szarvák Tibor Ph.D Mikszáth út 28. 5000. Szolnok. magyar Születési dátum 1971. június 20. Neme Családi állapot férfi nős, két gyermek

Részletesebben

nagybenedek@sapientia.siculorum.ro, nbeno@yahoo.com ROMÁN ÁLLAMPOLGÁR, MAGYAR NEMZETISÉGŰ 2005 FEBRUÁR - (JELENLEG ALKALMAZÁSBAN)

nagybenedek@sapientia.siculorum.ro, nbeno@yahoo.com ROMÁN ÁLLAMPOLGÁR, MAGYAR NEMZETISÉGŰ 2005 FEBRUÁR - (JELENLEG ALKALMAZÁSBAN) Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / Utónév Cím E-mail Állampolgárság NAGY BENEDEK 15/18 SZ., DECEMBERI FORRADALOM ÚT, 530212, CSíKSZEREDA, ROMÁNIA nagybenedek@sapientia.siculorum.ro, nbeno@yahoo.com

Részletesebben

Innovációs rendszerek. Szereplők, kapcsolatok és intézmények

Innovációs rendszerek. Szereplők, kapcsolatok és intézmények Innovációs rendszerek Szereplők, kapcsolatok és intézmények SZTE Gazdaságtudományi Kar Közleményei 2013 A kötet hátteréül a 2012 novemberében, a Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kara és az MTA

Részletesebben

Cím(ek) 1158 Budapest, Rákospalotai Körvasút sor 59. Telefonszám(ok) 418-0338 Mobil: 06-70/294-8073 Fax(ok) martonfi.gyorgy@gmail.

Cím(ek) 1158 Budapest, Rákospalotai Körvasút sor 59. Telefonszám(ok) 418-0338 Mobil: 06-70/294-8073 Fax(ok) martonfi.gyorgy@gmail. Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / Utónév(ek) MÁRTONFI György Cím(ek) 1158 Budapest, Rákospalotai Körvasút sor 59. Telefonszám(ok) 418-0338 Mobil: 06-70/294-8073 Fax(ok) E-mail(ek) martonfi.gyorgy@ofi.hu

Részletesebben

Agrárgazdasági Kutató Intézet. H-1093 Budapest, Zsil utca 3-5., Hungary

Agrárgazdasági Kutató Intézet. H-1093 Budapest, Zsil utca 3-5., Hungary Europass Önéletrajz Személyi adatok Andrew Francis Fieldsend Cím(ek) Agrárgazdasági Kutató Intézet. H-1093 Budapest, Zsil utca 3-5., Hungary Telefonszám(ok) +36 1 476 3292 Fax: +36 1 476 3289 E-mail(ek)

Részletesebben

Először próbáljuk meg megérteni és megfogalmazni a fő problémákat...

Először próbáljuk meg megérteni és megfogalmazni a fő problémákat... Magyar Közgazdasági Társaság Egészségügy-gazdaságtani Szakosztály Egészség- gazdaságtani Diákkör Corvinus egészség-politikai és egészség-gazdaságtani minikonferencia sorozat 2010/2 Először próbáljuk meg

Részletesebben

Tartalom. Bevezetés 2. A kutatás célja 3. Előzetes eredmények 6

Tartalom. Bevezetés 2. A kutatás célja 3. Előzetes eredmények 6 Tartalom Bevezetés 2 A kutatás célja 3 Előzetes eredmények 6 Kutatási területek 8 1. Idősorok analízise 12 2. Operációkutatási, optimalizálási módszerek 13 3. Optimális irányítási problémák megoldása 15

Részletesebben

Lakcím H-9026 Gyır, Körtöltés u. 9. Mobil +36 209 585 651 ladosmihaly@freemail.hu

Lakcím H-9026 Gyır, Körtöltés u. 9. Mobil +36 209 585 651 ladosmihaly@freemail.hu Cím H-9022 Gyır, Liszt F. u. 10. Postai cím H-9002 Gyır, Pf.: 420. Telefon +36 96 516570 Fax +36 96 516579 E-mail ladosm@rkk.hu Web http://www.nyuti.rkk.hu SZEMÉLYES INFORMÁCIÓK Név DR. LADOS Mihály Nemzetiség

Részletesebben

Europass Önéletrajz Személyi adatok Pető Tamás Betölteni kívánt munkakör / foglalkozási terület Mentor Szakmai tapasztalat 2004 - 2010-2012

Europass Önéletrajz Személyi adatok Pető Tamás Betölteni kívánt munkakör / foglalkozási terület Mentor Szakmai tapasztalat 2004 - 2010-2012 Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / Utónév(ek) Pető Tamás Cím(ek) 9024 Győr, Nádor utca 15. (Győr-Moson-Sopron Megye) Magyarország Telefonszám(ok) - Mobil: +36-30/535-9090 Fax(ok) - E-mail(ek)

Részletesebben

PRO PUBLICO BONO. Magyar Közigazgatás. Közigazgatás-tudományi szakmai folyóirata

PRO PUBLICO BONO. Magyar Közigazgatás. Közigazgatás-tudományi szakmai folyóirata PRO PUBLICO BONO Magyar Közigazgatás 2013 3 A nemzeti közszolgálati egyetem Közigazgatás-tudományi szakmai folyóirata PRO PUBLICO BONO Magyar Közigazgatás A Nemzeti Közszolgálati Egyetem közigazgatás-tudományi

Részletesebben

Regionális. Innovációs. Évkönyv

Regionális. Innovációs. Évkönyv Regionális Innovációs Évkönyv 2009-2010 1 2 HU ISSN 2061-4152 Regionális Innovációs Évkönyv 2009-2010 A kiadvány a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal támogatásával jött létre Pannon Novum Nyugat-dunántúli

Részletesebben

Gelei Andrea szakmai önéletrajza

Gelei Andrea szakmai önéletrajza Gelei Andrea szakmai önéletrajza Személyes adatok Név: Keresztnév: Állampolgárság: Gelei, Dr. Andrea magyar Születési idő: 1966. július 28. Születési hely: Családi állapot: Székesfehérvár férjezett, 2

Részletesebben

Hírlevél a Szellemi Tulajdon Védelméről

Hírlevél a Szellemi Tulajdon Védelméről Hírlevél a Szellemi Tulajdon Védelméről A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának és a Szellemi Tulajdon Nemzeti Tanácsának kiadványa 11. évfolyam 1. szám 2014. I. negyedév Tartalomjegyzék BUDAPESTEN MEGNYÍLT

Részletesebben

KÁDÁRNÉ DR. HORVÁTH, Ágnes. vgthagi@uni-miskolc.hu

KÁDÁRNÉ DR. HORVÁTH, Ágnes. vgthagi@uni-miskolc.hu Európai önéletrajz E U R Ó P A I Ö N É L E T R A J Z F O R M Á T U M SZEMÉLYI ADATOK Név KÁDÁRNÉ DR. HORVÁTH, Ágnes Cím MAGYARORSZÁG, 3508 MISKOLC, MÁLNÁS UTCA 9. Telefon 46/565-111 10-04 Fax E-mail vgthagi@uni-miskolc.hu

Részletesebben

PANNON EGYETEM. Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola. Vicze Gábor. Doktori (Ph.D) értekezés-tézisgyűjtemény. Témavezető: Dr.

PANNON EGYETEM. Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola. Vicze Gábor. Doktori (Ph.D) értekezés-tézisgyűjtemény. Témavezető: Dr. PANNON EGYETEM Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola Vicze Gábor Versenyképességi tényezők és kitörési lehetőségek a magyar szolgáltató szektorban az üzleti tanácsadás esete Doktori (Ph.D)

Részletesebben

ÖNÉLETRAJZ. 1. Személyes adatok. 1.1 Fénykép

ÖNÉLETRAJZ. 1. Személyes adatok. 1.1 Fénykép ÖNÉLETRAJZ 1. Személyes adatok 1.1 Fénykép 1.2 Vezetéknév/Utónév dr. Szigethy Balázs 1.3 Születési név Szigethy Balázs 1.4 Anyja neve Násfay Csilla Ilona 1.5 Neme férfi 1.6 Születési hely, idő (év, hó,

Részletesebben

Hírlevél a Szellemi Tulajdon Védelméről

Hírlevél a Szellemi Tulajdon Védelméről A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának és a Szellemi Tulajdon Nemzeti Tanácsának kiadványa 9. évfolyam 3. szám 2012. III. negyedév GLOBAL INNOVATION INDEX 2012 Tartalomjegyzék 2012. július 3-án a Szellemi

Részletesebben