Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 100 Ft

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 100 Ft"

Átírás

1 XVIII. évfolyam 11. szám BADACSONY Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 100 Ft Tizenhárom dicsõséges nap 1956 október 23-ra emlékezett a település november Hõsök kertje Október 22-én a két éve felavatott emlékoszlopnál koszorúzással, szürettel emlékeztek Nagy Imre utolsó békés napjára az önkormányzati ünnepségsorozat keretében. Dr. Sipos Balázs Tihamér házigazdaként köszöntötte a megjelenteket, kiemelve, hogy kevés olyan borvidék van, amely részese lehetett történelmi eseményeknek. Badacsonyi látogatása Nagy Imrének október 22-én a bizonyíték arra, hogy nem szervezett ellenforradalmat hiszen itt szüretelt. Az emlékezõ szavakat követõen a vendégek kosarat ragadtak és abban a dûlõben szedték a szõlõt, ahol a mártír miniszterelnök 52 évvel ezelõtt. Ezt követõen Lesz Ferenc és Nagy Lajos megkoszorúzta az emlékoszlopot. Este hatkor a badacsonytomaji Szent Imre Római Katolikus templomban ünnepi szentmisével folytatódott az ünnepség. A diktatúra elleni lázadás, a forradalom, a megszállás ellen folytatott szabadságharc, a XX. századi magyar történelem legmeghatározóbb eseménye - mondta Földi István plébános - felcsillant akkor a szabadulás reménye. Ma is idõszerûek azok a vágyak, amelyek akkor megfogalmazódtak, összefogással a jelenlegi kihívásokkal is könnyebben szembenéznénk. A hagyományoknak megfelelõen a templomtól átvonultak az emlékezõk a Történelmi Emlékparkba, ahol koszorúkat, mécseseket helyeztek el a kopjafa talapzatához. Lasztovicza Jenõ, a megyei közgyûlés elnöke az általános iskola aulájában mondott beszédében párhuzamot vont a mai világtõke gyarmatosítási törekvései és a megszállók ellen ötvenhatban folytatott küzdelmek között. Kifejezte reményét, hogy bölcsebbek leszünk annál, hogy az ötvenhatos történésekhez hasonló események bekövetkezzenek. A Magyarországot fenyegetõ sötét árnyak ellen csak erõs összefogással tudunk harcolni. Soha ne felejtsük el, a szabadságért tört ki az ötvenhatos forradalom, ami most is az egyik legnagyobb értékünk, amelyért naponta meg kell küzdenünk. Hangodi László történész ünnepi beszédében felelevenítette a tizenhárom dicsõséges nap csodálatos, fájdalmas, áldozatokkal, reménnyel, kétségbeeséssel teli eseményeit. A teljes magyar társadalom mondott nemet az elnyomó rendszerre, miután a megelõzõ években példátlan nehézségeket zúdítottak a reá. A békésnek induló, reményteli követelések a demokráciát hozták volna Magyarországra, de nem gyõzhetett a forradalom. Dávid és Góliát harca november 4-én véget ért és 33 évnyi hallgatás következett. A forradalom résztvevõi közül sokan nem érhették meg az olyannyira vágyott szabadság napját. Ma szabadon emlékezhetünk, õszinte lélekkel fejet hajtunk nagyjaink és az elfelejtett nevû kisemberek elõtt. Elgondolkozhatunk, hogy mi mit tettünk volna a helyükben, mit mertünk volna vállalni az országért. Mondjunk köszönetet a köztünk élõ szereplõknek, simogassuk meg ráncos arcukat, gondoljunk minden igaz honfitársunkra hálával, akik bátran vállaltak szerepet '56 történelemformáló napjaiban. Újrafényezte Magyarország nevét az a 13 nap, a számunkra egyébként oly dicstelen XX. században. Az ünnepséget a Tatay Általános Iskola huszonegy tanulójának szívhez szóló, színvonalas mûsora zárta, amelyet Rákos Eszter és Riteczné Lesz Renáta állított össze. Megkezdõdik a beruházás A tervek szerint november 12-szerdán délelõtt 11 órakor, az ünnepélyes alapkõ letétellel megkezdõdik a Badacsony Center Ingatlanberuházó és Fejlesztõ Kft. beruházásában, a Badacsonytomaj, Káptalantóti utcában megvalósítandó Idõsek tartós elhelyezését nyújtó apartman és gondozóház, rehabilitációs- és egészségügyi szolgáltató központ építése. Következõ számunkban részletesen beszámolunk az eseményrõl. A közösségi összefogással megszépült Hõsök Kertjét Mindenszentek napján ünnepélyes keretek között szentelte fel újra Földi István plébános. Az áldás után a felújított kereszt mellett, isten és a haza szeretetére szólította fel a jelenlévõket, hiszen a hõsök is ebben a hitben áldozták életüket. Illyés Gyula: Ne feledd a tért... címû versét Vodenyák Klaudia szavalta, majd Krisztin N. László polgármester köszöntötte a százfõnyi hallgatóságot. A legnagyobb érték az ember a földön - mondta a polgármester - akkor is, ha a mindennapok során nem így érezzük. Vannak, voltak közöttünk olyanok, akik az átlagnál többet tesznek a közösségért, egy nemzetért és ennek során az életüket áldozzák. Az õ emléküket megõrizni kötelességünk. Badacsonytomaj pedig õrzi hõsei emlékét, amire példa, hogy az elmúlt években több emléktáblát, történelmi emlékparkot avattunk, emlékoszlopokat állítottunk. Most az emberek közös összefogásával sor került a hõsök kertjének megújítására. Nemcsak nekünk, hanem a megfáradt anyagnak is szükséges a megújulás. Az összefogás a felújítás legnagyobb értéke. Az önzetlen támogatás anyagilag, munkában, erkölcsileg - mondta Krisztin N. László polgármester - sokkal értékesebb a közös áldozathozatallal, mintha egyedül az önkormányzat finanszírozta volna. Mindazoknak köszönet, akik bármilyen módon hozzájárultak a Hõsök kertje felújításához, hogy a háborúk áldozatai méltóbb körülmények között pihenhessenek. Köszönet a konkrét munkát végzõknek, mert szívüket, lelküket beleadták a munkába. Az ünnepség zárásaként Csala Csilla énekelt, majd a megjelentek koszorút és virágokat helyeztek el a kereszt tövében, mécsesekkel rótták le kegyeletüket a település hõsei elõtt. /Folytatás a 4. oldalon Badacsonytomaj õrzi hõsei emlékét címmel./

2 Felhívás a házszámtáblák kihelyezésére Tisztelt Ingatlantulajdonosok! Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselõtestülete 9/2008. (V.13.) rendelete rendelkezik a házszámtáblák elhelyezésének rendjérõl, miszerint - A házszámtáblát az önkormányzat térítésmentesen biztosítja az ingatlantulajdonosoknak. A házszámtábla kihelyezésérõl, szükséges cseréjérõl, megrongálódása esetén pótlásáról és karbantartásáról a tulajdonos saját költségén köteles gondoskodni. - A házszámtáblát az ingatlanon lévõ kerítésre vagy házfalra az utcáról jól látható módon kell elhelyezni. - Az épületekre csak a meghatározott méretû és tartalmú házszámtábla helyezhetõ el. A házszámtábla az épületnek az érintett közterületen belüli sorszámát, valamint a közterület nevét és Badacsonytomaj Város címerét tartalmazza. - Akik az érintett ingatlanra vonatkozóan lakcímmel rendelkeznek, kötelesek megváltozott lakcímüket 30 napon belül hivatalos okmányaikon átvezettetni. Aki a helyi szabályokat megszegi szabálysértést követ el és Ft-ig terjedõ pénzbírsággal sújtható. Kérem a Tisztelt Lakosságot, hogy a rendeletben foglalt kötelezettségüknek haladéktalanul tegyenek eleget. Az Önkormányzat által térítésmentesen biztosított házszámtáblák átvételérõl (a Polgármesteri Hivatal Szervezési és Igazgatási Osztályán, munkaidõben) és kihelyezésérõl gondoskodni szíveskedjenek. Tisztelettel: Dr. Gelencsér Ottó jegyzõ Képviselõ-testületi ülés A Képviselõ-testület soron következõ ülésére az éves munkaterv alapján javasolt napirendek: - Az Önkormányzat évi költségvetési koncepciója - Az Önkormányzat és Intézményei évi költségvetési tervének 3. negyedévi teljesítése - A Képviselõ-testület évi munkaterv tervezete - A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság munkájáról beszámoló - Beszámoló a sajátos nevelési igényû tanulók nevelésének oktatásának bevezetési idõszakában (szeptember, október) szerzett tapasztalatairól - A Köztisztviselõk teljesítmény követelményeinek, kiemelt céljainak meghatározása - Közmeghallgatás elõkészítése - Badacsony kártya jövõbeni mûködésének lehetõségei - Köztisztasági rendelet módosítására javaslat - Polgármesteri hivatal munkájáról beszámoló - EU-s pályázatokról tájékoztató Lakossági tájékoztatás Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal ingyenes élelmiszersegély programot hirdetett meg a rászorulók megsegítésének érdekében. A porgram keretén belül a Veszprém-Fõegyházmegyei Karitász közremûködésével tartós élelmiszercsomagok kerülnek kiosztásra a jelentkezõk körében városunkban január hónaptól negyedévente egy-egy alkalommal. A Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal az alábbi kategóriákba tartozó személyeket tekinti rászorulóknak: o létminimum alatt vagy annak közelében élõk, o munkanélküliek, o hajléktalanok, o kisnyugdíjasok, o hátrányos szociális helyzetû gyermekek. Az élelmiszercsomagok rászorulókhoz való eljuttatásáról a Szent Erzsébet Karitász Csoport, valamint az Önkormányzat gondoskodik. Bõvebb felvilágosítás a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Osztályán a szociális ügyintézõnél kapható ügyfélfogadási idõben (hétfõi és szerdai napokon: és , péntek: ). Jelentkezési határidõ: december 15-ig. Krisztin N. László polgármester Veszprém Megye Önkormányzatának Hírei Kazahsztán együttmûködne Kapcsolatbõvítésrõl tárgyaltak a Veszprém megyei kereskedelmi és iparkamaránál kazah, kamarai és a megyei vezetõk november 4-én. Újabb egyeztetés az Ezeréves megyék rendezvénysorozatról Újabb négymegyés egyeztetésre került sor a napokban, ezúttal Veszprémben, a Laczkó Dezsõ Múzeumban a évi Ezeréves megyék rendezvénysorozattal kapcsolatban. A megbeszélésen az érintett megyék Fejér, Pest, Veszprém és Zala-, valamint Visegrád múzeumigazgatói, önkormányzati hivatali referensei és kulturális szakemberei vettek részt. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselõtestülete pályázatot hirdet a fenntartásában lévõ Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár vezetõi álláshelyének betöltésére, határozatlan idõre szóló közalkalmazotti jogviszony keretében. Alkalmazási feltételek: - szakirányú felsõfokú iskolai végzettség, - legalább 5 év szakmai gyakorlat, - büntetlen elõélet, amit 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvánnyal kell igazolni, - érvényes B kategóriás vezetõi engedély, - egészségügyi alkalmasság, - saját gépjármû használata munkavégzés céljából. A pályázathoz csatolni kell: - az alkalmazási feltételek meglétét igazoló dokumentumok másolatait, - szakmai koncepciót, vezetõi programot, - szakmai önéletrajzot az eddigi munkahelyek felsorolásával. Juttatások: - illetmény a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény szerint, - vezetõi pótlék a pótlékalap 230%-a, - étkezési hozzájárulás, közlekedési támogatás. Az alkalmazásnál elõnyt jelent a vezetõi gyakorlat és az angol vagy német nyelv ismerete. A pályázatokat Badacsonytomaj Város Polgármesterének (8258 Badacsonytomaj, Fõ u. 2.) címezve kell írásban, a szükséges mellékletekkel felszerelve benyújtani a Kulturális Közlönyben való megjelenéstõl számított 30 napon belül. Az álláshely január 1. napjától tölthetõ be, a vezetõi megbízás 5 évre szól. A pályázatokat a Képviselõ-testület bírálja el és dönt a pályázat nyertesérõl, a pályázatok benyújtási határidejének lejártát követõ rendes ülésén. A Képviselõ-testület fenntartja a jogot arra, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa. Az ellátandó feladatról részletes felvilágosítást Badacsonytomaj Város Jegyzõje ad személyesen ügyfélfogadási idõben (hétfõ-szerda-péntek), vagy telefonon a 87/ es számon. Dr. Gelencsér Ottó jegyzõ BADACSONY Badacsonytomaj Önkormányzat lapja. Helyi közéleti lap Honlap: Megjelenik 1150 példányban. Nytsz.: B/PHF/639/Ve/91. Felelõs szerkesztõ: Kalmár György; Felelõs kiadó: Badacsonytomaj Város Önkormányzatának megbízásából Kalmár György Telefon: 87/ , 30/ ; cím: A szerkesztõség címe: Badacsonytomaj, Fõ u. 2. Tel.: 87/ , fax: 87/ A megjelent írások és levelek a szerzõk álláspontját tükrözik, mely nem feltétlenül egyezik a szerkesztõség véleményével. A beérkezett írásokat szerkesztett formában közöljük. Fotókat és kéziratokat nem küldünk vissza. Nyomdai munkák: Kölcsey Nyomda Kft., Tapolca Az újság a település honlapján is olvasható! Következõ lapzárta: december 5. A lapzárta után érkezett írások megjelenését nem garantáljuk. K Ö Z É R D E K Û A Polgármesteri Hivatal Ügyfélfogadási rendje: Hétfõ: ig óráig; Szerda: ig óráig; Péntek: óráig Kedd, csütörtök zárt nap. Telefon: 87/ , fax: 87/ Fogadóórák: Krisztin N. László polgármester Minden hónap elsõ kedd: ig Sall Csaba alpolgármester Minden hónap második kedd: ig Mórocz István alpolgármester Minden hónap harmadik kedd: ig Dr. Gelencsér Ottó jegyzõ Minden szerda: ig Háziorvosi ellátás: Rendel: Dr. Scheller György Badacsonytomaj, Kert u. 32. Tel.: ; hétfõ, szerda, csütörtök, péntek: óráig; kedd: óráig. Sürgõs esetben hétköznap ig hívható Dr. Scheller György Tel.: (06) 30/ Hétköznap tól másnap reggel 8.00-ig és hétvégén hívható: Tapolca körzeti ügyelet. Tel: es telefonszámon Fogszakorvos: Rendel: Dr. Szörtsey Zoltán Bejelentkezés, idõpont egyeztetés: Tel.: ; Hétfõ: óráig; kedd: 7-13 óráig; szerda: óráig; csütörtök: 7-13 óráig; minden pénteken 7-13 óráig Hétvégén, ünnep és szabadnapokon ügyelet: Veszprém szakrendelõ (Halle u.5/d) Gyermekorvosi betegrendelés-tanácsadás: Rendel: Dr. Sellyei Ferenc B.tomaj, Kert u. 32. Tel.: Betegrendelés: Hétfõ, szerda, péntek: 8-12-ig Kedd, csütörtök: ig Tanácsadás: Minden hónap 2. és 4. csütörtök: ig Hétköznap: tól és a hétvégén központi ügyelet: Tapolca Kórház Tel.: Védõnõi szolgálat: Piros Ágnes Várandós nõk részére: csütörtök , csecsemõ-, gyermek-, ifjúsági tanácsadás: csütörtök Tel.: , (06) Gyermekjóléti Szolgálat: (Fogadóórák:) Hétfõ: óra szerda: óra Elérhetõség:(06) Griff Gyógyszertár: B.tomaj, Hõsök tere 5. Tel.: Hétfõ-szerda-péntek: ig, ig Kedd-csütörtök: ig, ig Szombat: óráig Zárás után ügyelet: Tapolcán Hatósági állatorvos Dr. Vecsera Ervin 87/ , 30/ Rendelõ: Tapolca, Batsányi u. 44. Rendelési idõ: hétfõtõl-péntekig , szombat ig Tûzoltóság: Fõ utca 58., 87/ Rendõrség: 87/ ; 87/ Szolgálatot teljesítõ rendõr: Polgárõrség: (Arany György elnök) Tel.: Temetõgondnokság: Fõ utca 1. Tel.: 87/ Badacsonytomaj Városüzemeltetõ KHT.: Badacsonytomaj 8258, Fõ u. 27. Tel.: 06-87/ ; Fax:: 06-87/ ; Fogadó óra: munkanapokon 9 órától-12 óráig Pekli Tamás FVM falugazdász Belvárosi Irodaház, Tapolca Telefon: 87/ ; 87/ Kábeltelevízió hibabejelentés: ElektroV szervíz: Tel.: Kulturális intézmények és szolgáltatások Tourinform Iroda: Tel/fax: 87/ , 87/ ; Badacsony, Park u Honlap: Nyitva tartás: H-P 9-15 óráig (hétvégén zárva) Városi Könyvtár: Tel.: 87/ ; Fõ u A könyvtár nyitva tartása: hétfõ: óráig, szerda: óráig, péntek: óráig, szombat: 9-13 óráig. Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár: Tel.: 87/ , Fax: 87/ Badacsonytomaj, Római út 69.; Kedd-Péntek: ; Szombat: ; Vasárnap: Zárva; Hétfõ: Szünnap Az intézmény nyitva tartása programfüggõ! Egry József Emlékmúzeum: Zárva

3 Aktuális kérdésekrõl a polgármesterrel - November végén megkezdõdik a jövõ évi költségvetés elõkészítése. A pénzügyi-gazdasági világválság hatásai nyilván hatással lesznek a település gazdálkodására. Milyen fõ szempontokat érvényesítenek a rendeletalkotás során? - Az teljesen egyértelmû, hogy a világválság hatásai a mi településünkön is hatással lesznek. Egy önkormányzat számára a gazdálkodása szempontjából a legfontosabb dokumentum az ország elfogadott költségvetése. Mivel ez a dokumentum a tapasztalatok szerint december közepe, vége felé kerül elfogadásra a végleges tartalma, még nem lehet ismert. Ugyanakkor a tervezetet már látjuk, s õszintén szólva az eléggé elkeserítõ. Csak egy példa: a tervezet szerint minden általános iskoláskorú tanuló után az állam mintegy 100 ezer forinttal kevesebb normatívát ad az önkormányzatoknak. Csak zárójelben jegyzem meg, hogy a tavalyi támogatási összeg a mi esetünkben nagyjából a fele volt a szükségesnek. A 100 ezer forintos normatíva csökkenés 150 általános iskolás tanulóra vetítve 15 millió forint elvonást jelent csak az iskola esetében. Éppen ezért amíg nem látjuk pontosan az állam által biztosított kereteket, addig nem lehet megmondani, mik lesznek a konkrét intézkedések. Nagyon nehéz idõszak elé nézünk mi önkormányzatok az biztos! Az állam elvon pénzeket, de a kötelezõen ellátandó feladatokat nem csökkenti. Az egyértelmû, hogy tovább kell keresni a takarékossági intézkedéseket, az önként vállalt feladatainkat jelentõsen csökkenteni kell, s át kell gondolnunk a fejlesztési programunkat is. Amitõl a legjobban tartok az, hogy vajon a világválság hatásaként az egyes családokban várható nehézségek kezelését tudjuk-e segíteni? Szükség lehet a segélyezési programok támogatásának növelésére, közmunka programokban való még intenzívebb részvételre is. - A köztisztaságról és a szervezett köztisztasági közszolgáltatás kötelezõ igénybevételérõl szóló rendeletet a Képviselõtestület a következõ ülésén módosítani kívánja. Milyen változások várhatók? - Ezeket a módosításokat a bizottsági véleményeket figyelembe véve fogjuk összeállítani. Ebben az évben komoly, sokszor fájdalmas tapasztalatokat szereztünk a szemétszállítás szervezése, és a díjak beszedése tekintetében. Addig, amíg az önkormányzat fizette a díjat nem jöhettek elõ ezek a problémák, most viszont már látjuk, hogy a rendeletünk változtatásra szorul. Átgondolandónak tartjuk a 70 éven felüliek szemétszállításának ingyenességét a rászorultság vizsgálata nélkül, folyamatosan gond volt a gazdasági épületekre vonatkozó szabályokkal, de a szolgáltatóra vonatkozó megállapodásunkat is át kell tekintenünk, mert nagyon sok panaszt kaptunk a lakosságtól a munkájukkal kapcsolatban. Ezeket a változtatási javaslatokat fogjuk átbeszélni a képviselõ-testülettel. Kecskemétiek tanulmányúton Kecskemét és térsége polgármesterei, turisztikai szolgáltatói látogattak november 5-én településünkre, hogy tapasztalatokat szerezzenek egy turisztikai desztinációs menedzsment szervezet, vagyis Egyesületünk mûködésérõl. A negyvenöt vendéget Egyesületünk nevében Part Imre alelnök és Tasner Mónika Tourinform irodavezetõ fogadta. A szakmai program elsõ elõadását Krisztin N. László polgármester tartotta, aki az Egyesület létrejöttének helyi elõzményeirõl, a partnerség kialakításának ígéretes elõnyeirõl és az eddigi tapasztalatokról beszélt. Ezután Part Imre alelnök ismertette Egyesületünk létrehozásának elõkészítését, a toborzás módszerét, az alapszabályt és tagdíjrendszert, költségvetést, valamint az eddigi eredményeinket és jövõbeni terveinket. Egyesületünk hétköznapi mûködésérõl, a szakmai munkáról és a tagok számára nyújtott szolgáltatásokról, eredményekrõl Tasner Mónika irodavezetõ tartott tájékoztatót. Az elõadások közben vendégeinknek természetesen lehetõségük volt kérdéseket feltenni, illetve késõbb személyes konzultációra is nyílt lehetõség. Tasner Mónika - A MÁV az északi parton jelentõs változásokat szeretne bevezetni, ami többek között az IC járatok megszûnését jelentené. Az önkormányzat tud-e ezekrõl a tervekrõl és mit tesz a vonatközlekedés eddig sem túl magas színvonalának megõrzése érdekében? - Valóban nagyon jelentõs változásokról keringenek hírek. Éppen ezért a Balaton északi partjának polgármesterei összefogtak, s levélben kértünk tájékoztatást az illetékesektõl. Azóta már volt egy személyes találkozásuk is a polgármestereknek a MÁV vezetõivel. Viszonylag kevés a mozgástér, mert a MÁV igyekszik piaci szereplõként viselkedni, s egyre kevésbé tud, és akar különbözõ önkormányzati vagy egyéb igényeket figyelembe venni! Ettõl függetlenül a leghatározottabban, mint említettem egymással összefogva fogjuk képviselni a településeink, és a Balaton-part érdekeit. - A vasúttársasággal a fejlesztések terén további együttmûködésrõl döntött a Képviselõ-testület legutóbbi ülésén. Milyen konkrét fejlesztések valósulnak meg? - Az együttmûködés eredményeként már valósultak meg fejlesztések 2008-ban eddig is. Elkészült Badacsonyörsön a kempinghez bevezetõ vasúti átjárónál a sorompó, Badacsonyban megújult az Egry József Emlékmúzeumnál lévõ átjáró, illetve a vasútállomásnál lévõ átjáró korlátrendszerének hegy felõli oldala. A továbbiakban folytatódik a korlátrendszer cseréje, továbbépítjük a peron burkolatát, és a Dísztér felõl lefutó folyosónak a 71-es útig tartozó szakasza is új burkolatot kap. Egyelõre meg tudtuk akadályozni a badacsonyörsi állomásépület bontását, és kezdeményeztük Badacsonyban a strandi parkoló mellett lévõ fenyõliget parkolási célú igénybevételének biztosítását a terület bérbevételével. A fentieket magába foglaló együttmûködési szerzõdést tárgyalta meg és fogadta el a képviselõ-testület. - Kiss József adományaként az önkormányzat tulajdonába került a badacsonyörsi ún. Angol-ház, amelyet a november 5-i testületi ülésen megköszöntek az ajándékozónak. Mekkora és milyen állapotban van az épület? Mit tervez vele az önkormányzat? - Valóban, véglegesen a birtokunkba került az épület. Kívülrõl is látszik, hogy egy hatalmas épületegyüttesrõl van szó, amelyet tágas udvar, kert ölel körbe. Két szintje tulajdonképpen beépített, a tetõtere még nincs készen, berendezés és fûtés sincs benne. Az eredeti szándék az volt, hogy majd egy önkormányzati vendégházat alakítunk ki az épületben. A végleges hasznosításáról még nem tárgyalt a képviselõ-testület, így korai is lenne róla beszélni. Ugyanakkor azt tudjuk, hogy minél elõbb funkciót kell találnunk neki, mert csak akkor tud igazából a településünk javára válni, ha mûködik! A nõi önismeret Nõk és a pénz A városi könyvtár tisztelettel meghívja a település asszonyait, lányait Csapó Ida újságírónõ elõadására. Az elõadás témája: A nõi önismeret - Nõk és a pénz Helye: Városi könyvtár Idõpontja: november óra Munkalehetõség A Pro-Humán Kft. elsõsorban Székesfehérváron, Tatabányán, Komáromban és vonzáskörzetükben kínál munkahelyeket multinacionális cégeknél. A munkavállalók számára a megfelelõ kereseti lehetõség mellett szállást, illetve bejárást is biztosítanak. További információért keresse a Polgármesteri Hivatalban Mórocz István alpolgármestert, Török Rita szociális ügyintézõt. Idõszerû pályázatok Önkormányzati pályázatok A következõ pályázatok beadásra kerültek, s bírálatuk folyamatban van: Új városháza létesítése: November 4-én helyszíni szemle volt, melynek során mindent rendben találtak, pályázatunk megalapozott. November végén várható a döntés. Egészségház fejlesztése: Még nincs döntés Sport utca felújítása: Még nincs döntés. Beadott új pályázat: Az iskola felújítására benyújtott pályázatunkat sajnos forráshiány miatt elutasították. Azon pályázók részére, akik megfelelõ színvonalú pályázatot készítettek, de forráshiány miatt elutasításra kerültek, új pályázati lehetõséget írtak ki, mely lehetõséggel természetesen Önkormányzatunk is élni kíván, így van még esély a nyerésre. Pályázati lehetõség vállalkozóknak Új pályázati lehetõségek jelentek meg októberben, melynek keretében lehetõség van szálláshelyek fejlesztésére, borturizmushoz, horgászturizmushoz kapcsolódó szolgáltatások, mikrovállalkozások fejlesztésére. A beadási határidõ november 30. Az elnyerhetõ maximális támogatás mértéke Euró. A támogatási intenzitása: 60%. A pályázatokkal kapcsolatos részletes felvilágosítás: a Polgármesteri Hivatalban Varga Róbertnél. Lebilincselõ elõadás Az igazi Mátyás királyról tartott elõadást Dr. Bertényi Iván professzor, eleget téve a Nõk a Balatonért és a Kolping Család egyesületek meghívásának. A Szent Imre Közösségi Ház szûknek bizonyult a nagyarányú érdeklõdõ befogadására az október 17-i összejövetelen, amelyet a Balatoni téli esték elsõ részeként szerveztek. Mátyás király a reneszánsz uralkodó címet viselõ elõadás során rendkívül érdekes, sokrétû tájékoztatást kapott a közönség az egyik legjelentõsebb és - Mohács elõtti - utolsó nagy uralkodónkról. A reneszánsz idején lazábbak lettek az erkölcsi elvárások és korának legmûveltebb uralkodója, házasságaiban, gazdasági-, bel- és külpolitikájában egyaránt érvényesítette a cél szentesíti az eszközt szemléletet. Mátyás királyról más kép él a köztudatban, mint amit a forráskutatók már korábban ismertek, az utóbbi évtizedekben pedig újabb összefüggéseket tártak fel a történészek. Nem Mátyás tekintélyét kívánom lerombolni - szögezte le Dr. Bertényi Iván - de a királyt ma nem azért tiszteljük, mint a késõbbi évszázadokban kitalált anekdoták alapján korábban hitték.

4 MINDENKI PÁLYÁZHAT A Zalai Dombhátaktól a Vulkánok Völgyéig Leader Egyesület október 29-én, a Tatay Iskolában tartott tájékoztatót a megnyitott pályázatokról. Krisztin N. László, az egyesület elnöke bemutatta a szervezet azon munkatársait, akiktõl segítséget kaphatnak az Uniós pénzek majdani felhasználói. Az elnök tájékoztatójában elmondta, hogy a másfél éve alakult Leader akciócsoport egy hosszú folyamat révén idõközben egyesületté alakulhatott, miután stratégiai tervét elfogadta a Földmûvelésügyi- és Fejlesztési Minisztérium. A térség 76 tagú egyesülete 1,4 milliárd forint felhasználásáról dönthet az öt éves futamidõ alatt. Az elsõ központi fordulóban négy területen kiírt pályázatok közül, kettõt ismertettek részletesen a fórumon. Ezek a turizmussal, a mikro-vállalkozások létrehozásával és fejlesztésével kapcsolatosak, az elnyerhetõ összeg Soha nem látott részvétel volt az októberi takarítási akcióban, ahol végre megoldottuk az egyik régóta meglévõ és sokszor hiába jelzett problémát. A boltunk elõtti útszakasz évek óta teljesen kátyús gödrös volt, alig lehetett a bolt elõtt megállni autóval. A javításhoz kértünk az Önkormányzattól murvát, de sajnos anyagi gondokra hivatkozva nem kaptunk. Értesítettük a bolt tulajdonosát, hogy segítsen nekünk, mire Õ készségesen kiküldött 3m3 murvát, kérésünkre a Közútkezelõ Khtt szintén küldött ugyanennyit. A településen lakó férfiak szép számmal vettek részt a munkában, reggel 9-tõl eldolgozták a murvát és látványosan szebbé varázsolták a terepet. Hálás szívvel köszönöm mindazoknak a segítségét, akik ebben részt vettek. A hölgyek, gyermekek is aktívan csinosították a települést, a kápolna környékét, a buszmegállókat, a temetõ környékét, a vasúti megállót szedték rendbe. A legszebb az volt ebben, hogy csodálatos összefogásról tettünk tanúbizonyosságot: huszonhét ember jött Megjelentek az elsõ Leader pályázatok Euró között változik. A beadási határidõ november 30. Mindenkinek el kell döntenie - tette hozzá az elnök - hogy akar-e és tud-e pályázni, utána érdemes segítséget kérni a kistérség és a Leader egyesület munkatársaitól. A találkozó további részében Horváth Krisztián a pályázatokkal kapcsolatos konkrét információkkal ismertette meg a jelenlévõket. LEADER TÁBLÁK ÁTADÁSA Megszépítették Örsöt el! A nagy munka végén jólesõen elfogyasztottuk, a magunk készítette süteményeket. Jó érzés volt, hogy együtt voltunk, reméljük hamarosan újra találkozunk egy téli baráti összejövetelen. Simonné Visi Erzsébet BÖÉE elnök Új elnököt választottak Fotó: BÖÉE A Céh Turisztikai Egyesület szeptember harmincadikán megtartott tisztújító közgyûlésén Nagy Miklóst választotta elnöknek, akitõl - a gratulációt követõen - a váltás körülményeirõl, jövõbeni elképzeléseirõl érdeklõdtünk. Leginkább szükségszerûségbõl vállaltam a megbízást, mert az elnökség egy részében elég negatív hangulat alakult ki Margittai Elemérrel kapcsolatban. Nem gondolom, hogy túl sok okuk volt rá, tette a dolgát az elõdöm, persze hibázott õ is, ahogyan én is fogok. A gondot abban láttam inkább, hogy nem mindenkivel tudott megfelelõ kapcsolatot kialakítani. Az egyesület egyik legnagyobb feladata azonban a következõ idõszakban a tagság érdekeltté tétele és egyben tartása lesz, ehhez azonban egy kicsit befogadóbb hozzáállás kell. - A közgyûlésen nagyon kevesen voltak, jóformán a tagság harmada volt jelen. Mintha nem önkéntes alapon szervezõdött volna az egyesület. - Igen, érzõdik egyfajta érdektelenség, de számomra mérvadóbb jelzésértéke van annak, hogy a tagdíj 85%-át befizették. Sajnos az emberek nehezen mozgathatók - ez azonban nemcsak az egyesületre jellemzõ - ezért télen többször szeretnénk mindenkivel találkozni, fórumokat szervezünk hasznos elõadásokkal. Szeretnénk megerõsíteni tagjainkban, hogy általunk erõs az érdekképviseletük. Nem tudtunk egységesen elõrelépni a tagság felét képviselõ szobakiadók érdekében. Nagyon fontos lenne a honlap használhatóbbá tétele, a szállásfoglalás jobb megjelentetése. A badacsonyi nagy átutazó forgalom átka, hogy igazából nagyon keveset költenek a vendégek. Az önkormányzattal összhangban, nekünk is érdekünk a vendégéjszakák legális számának növelése. - A deklarált régiós együttmûködésbõl szinte semmi nem látszik, mi ennek az oka? - Leginkább ez is pénzkérdés. Szeretnénk régiós programokat, elviekben mindenki támogatja és jónak tartja, amíg azonban nincsenek komolyabb pénzt eredményezõ pályázatok, addig ez csak elvi szinten mozog. Hozzáteszem, az emberek részben csodákat várnak tõlünk és azt gondolják, hogy egy-két év alatt meg lehet oldani harminc-negyven év hiányosságait. Pénzbeli és hozzáállásbeli gondok vannak. Elõször azonban a saját házunk táján kell rendet rakni - ne csak tervezgessük a jövõt - induljunk el. Akkor jutunk elõre, ha a tagsággal, a testülettel is el tudjuk fogadtatni terveinket, markánsan tudjuk képviselni érdekeinket, véleményünket. - Közben minden környezõ önkormányzat teljes gõzzel szervezi a saját programjait, aktívabbnak látszanak, mint Badacsony. - Figyelembe kell venni, hogy sokkal kisebb, mozgékonyabb közösségekrõl van szó és végsõ soron rendezvényeik önmagukról szólnak. Nálunk mások a problémák, össze kellene hangolni a tevékenységeket, mert van ugyan néhány nagyobb rendezvényünk, aztán hosszú szünet. - Ennek a feladatnak a megoldása is az egyesületre várna? - Igen, szerintem az önkormányzat is szívesen venné, ha ezeket a közösségformáló rendezvényeket átvennénk. Badacsonytomaj mindig sokkal nehezebben motiválható, nehezebben összehozható közösség volt - a széthúzásról volt híres. Átadták a Tatay Iskola aulájában megrendezett ünnepségen a települések határában elhelyezendõ Leader feliratú táblákat azon falvaknak, kisvárosoknak, melyek tagjai a Zalai Dombhátaktól a Vulkánok Völgyéig Leader Egyesületnek. A gesztor település - Badacsonytomaj - nevében néhány napja a devecseri régiós találkozón már az egyesület elnöksége átvette ezeket a feliratokat. A munka neheze azonban még csak most következik - mondta Krisztin N. László elnök köszöntõjében - hiszen élni kell a lehetõséggel az Európa Uniós pénzek megszerzése érdekében. Felelõsen határoztuk meg magunk számára a célokat és ugyanolyan nagy felelõsség lesz a megnyert pénz elosztása. Arra kérte a polgármestereket, hogy az általuk képviselt 44 településen a civil szervezeteket, vállalkozókat tájékoztassák a fejlesztési lehetõségekrõl, támogassák pályázati elképzeléseiket. Reméljük újabb lendületet ad a térségnek, ha továbbra is sikeresen végezzük munkánkat, mondta az elnök, majd átadták a táblákat. Badacsonytomaj õrzi hõsei emlékét Folytatás az 1. oldalról: A felújítást Harmati Miklós képviselõ kezdeményezte mintegy három évvel ezelõtt. Az elsõ világháborúban elesettek fejfáit újraöntötték, a kertben lévõ keresztet pedig felújították a közel másfél milliós költségbõl. A tönkrement beton fejfák helyett csiszolt mûkõbõl öntöttek újakat, az olvashatatlanná vált feliratok miatt a névtáblákat kicserélték. A templom oldalán kihelyezett névsor alapján készültek - hat névvel és oszloppal kiegészítve - az új emlékfák. A talajt kicserélték és humuszos földdel megalapozták a parkot a pázsitnak, amelyben virágágyások, tányérozott cserjék kaptak helyet. Ezzel egy idõben felújították a kertben levõ keresztet is, mert hiányos volt a szobor. A felújítás Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselõ-testülete által biztosított forrásból, valamint önzetlen lakossági hozzájárulásból valósult meg. A kivitelezést a Városüzemeltetõ Kht. és Fedõ Róbert vállalkozó végezte. Támogatók: Általános Iskola Diákönkormányzat Badacsonytomaj, Bencze Istvánné, BÖÉE Badacsonyörs, Dankó István, dr. Gelencsér Ottó, dr. Gosztonyi György, dr. Heinrich István, Horváth Zoltán, id. Páros Zoltán, Kolping Család Egyesület Badacsonytomaj, Kovács András, Lichtnecker család, Mejlinger Anita, NABE Badacsonytomaji Csoportja, Németh Zsuzsanna, Nyugdíjasok Egyesülete Badacsonytomaj, Pál Jenõ, PEB Badacsonyörs, Sall Csaba, Szabó Ferenc, Szabó Károly, Szántai Ferencné, Szõke Gábor, Szõkéné Németh Katalin, Tóth László, Török Tivadarné, Úrvölgyi Judit, Viosz Judit, Vöröskereszt Szervezet Badacsonytomaj, Weller Andrásné. Hegytakarítás A Nõk a Balatonért Egyesület által október 25-re szervezett hegytakarításban 15-en vettek részt. Meglepõen tisztának találták azokat a területeket, ahol nem volt kihelyezett szemétgyûjtõ - tudtuk meg Farkas Éva elnöktõl. A Rózsakõ és a korkováni rész kukáinak a környékérõl viszont jó pár zsáknyi szemetet szedtek össze. A NABE nevében az elnökasszony köszönetét fejezte ki a Városüzemeltetési Kht-nak, amiért gondoskodott kesztyûkrõl, zsákokról, valamint a szemét elszállításáról.

5 Anyakönyvi Hírek A legnagyobb szeretettel köszöntjük 60. éves házassági évfordulóján Pintér Károlyt és drága feleségét Csala Irént. Irén, Józsi, Zsuzsa, Lajos, unokái: Zoltán, Tamás, Csaba, dédunokái: Anna és Máté. Október 11-én házasságot kötöttek: Kömüves Balázs és Kocsis-Samu Anita Tisztelt olvasó! Továbbra is várjuk az Önök leveleit, információit minden olyan eseményrõl, amelyet közhírré kívánnak tenni. Kérem az olvasókat, hogy az újsággal kapcsolatos véleményüket írják meg a címre, vagy mondják el a 30/ es telefonon. Tisztelettel: Kalmár György szerkesztõ ÕSZI NAGYTAKARÍTÁS Köztünk élnek - tehetségesek Az óvodai nevelés, gondozás feladata közé tartozik az is, hogy minél többet tartózkodjunk a friss levegõn, óvjuk és vigyázzunk környezetünkre. A mindennapok során ezt igyekszünk maradéktalanul megvalósítani. A Közútkezelõ KHT felhívásához csatlakozva - az óvodai környezeti nevelés részeként a középsõ és nagy csoportos gyermekekkel mi is részt vettünk az országos õszi nagytakarítási akcióban. A középsõsök az óvoda udvarán összegereblyézték a lehullott faleveleket, és zsákokba rakták. A nagyok az utcán takarítottak.(használt papír zsebkendõ, cigarettacsikk, mûanyag flakon szerepelt a repertoárban.) Minden gyermek aktívan kivette a részét a munkából. A kis csoportosok látva szorgalmas nagyobb társaikat, csatlakoztak hozzájuk. Ez a nap annyiban volt más, mint a többi, hogy a nagy csoportosok igazi munkásruhában dolgoztak. A gyermek örül, ha utánozhatja a felnõttet. Dolgozni minden kisgyermek szeret. Óvodásaink is nagyon lelkesek voltak, derekasan kivették részüket a közös munkából. Hírek a Pipitér óvodából Mutassunk jó példát azzal, hogy mi felnõttek is vigyázunk a környezetünk tisztaságára, hiszen mint tudjuk: a tisztaság fél egészség! Dr. Gelencsér Ottóné és Orbán Márta JÁTSZÓHÁZ AZ ÓVODÁBAN Októberi játszóházi foglalkozásunk témája a nemezelés volt. Rendhagyó módon nem a játszóház vezetõ óvó néni tartotta, hanem vendégünk, a finn Marketta Kukkonen, hogy a nemezelésnek egy olyan technikájával ismertessen meg bennünket, amivel még eddig nem találkoztunk. Óvodásaink a juh gyapjút már ismerték, többször dolgoztunk is vele. Fontunk, szõttünk, gyúrtunk belõle különféle hasznos dolgokat, mint pl.: öv, terítõ, labda, vagy karkötõ. Ezen a foglalkozáson megismerhettük a csipkére, pamutgombolyagra nemezelést. A gyerekek nagy meglepetésére Marketta néni kutyaszõrbõl készült fonállal dolgozott. Nemcsak az óvodáskorúak, de mi felnõttek is tanultunk, és jól szórakoztunk. Köszönjük, Marketta! KIITOS! SZAKMAI KIRÁNDULÁS Mékli-testvérek Október 3-án, az Állatok Világnapja alkalmából nevelés nélküli munkanapot tartottunk óvodánkban. A középsõs és nagy csoportos gyermekekkel is megemlékeztünk a jeles napról, életkoruknak megfelelõen, termésbáb készítésével. A felnõttek szakmai kiránduláson vettek részt Aggostyánban, a Természetes Életmód Alapítvány által szervezett tanösvény avató programon. Az alapítvány több lehetõséget is kínál nevelõk és gyermekek részére egyaránt, hisz a tevékenységi körébe tarozik az oktatás- képzés, zöldturizmus, egészségsport, természetgazdálkodási major, történeti ökológiai program, ökoházak mûködtetése. Mindez egy helyen, Tatától pár kilométerre. A látogatásunk alkalmából épp a Gerecse-hegység fái és cserjéi tanösvény átadása történt, természetesen nem nélkülözve a pedagógiai lehetõségek prezentálását sem. Farkas Éva óvónõ ÚSZNI TANULNAK Óvodánk célul tûzte ki, hogy minden évben a nagy csoportos óvodások úszásoktatáson vesznek részt. Örömmel mondhatjuk, hogy elképzelésünk idén is megvalósult. 10 alkalommal voltunk az ajkai Vizikék-Zöldikék óvodában, amelynek van tanmedencéje. Gyermekeink szerencsés helyzetben vannak, hiszen egész nyáron fürödhetnek, lubickolhatnak a Balatonban, de szükséges, hogy óvodapedagógus úszómester szoktassa õket a vízhez, oktassa az úszásra õket. A félõsebbek napról-napra bátrabbak lettek, a tapasztaltabbak egyre ügyesebbek. A vízhez szoktatás lényege: az új közeghez való alkalmazkodás, annak törvényszerûségeinek, jellegzetességeinek megismerése, és ennek következtében a tökéletes tájékozódás, az otthonos viselkedés, és célszerû mozgás a vízben. Hogy mindez megvalósulhatott, köszönetet mondunk támogatóinknak: a Picikét a Kicsikért Közalapítványnak, a Badacsonytomajért Közalapítványnak és az óvodás gyermekek szüleinek. Fotó: Kalmár Mékli Martin az NB I-es Balatonfüred kézilabdacsapatában játszik, igaz egyelõre a fiatalok között. A BKC második éve játszik a legmagasabb osztályban, az utánpótlást a Széchenyi Ferenc Kertészeti Szakközépiskolában képzik. A tizedikes badacsonytomaji diáknak a tanulás mellett naponta két alkalommal a pályán is helyt kell állni. Délelõtt az iskolai, délután pedig a Füred serdülõ és ifjúsági csapatának edzésén vehet részt a legjobbakkal. A közel kétméteres beállós legnagyobb eredményének a tavaly elért harmadik helyezést tartja és idén megverték a Dunaferr korosztályos csapatát. - A tanulás vagy a kézilabda megy jobban? - Hát a kézi - mondja mosolyogva Martin. - Amennyiben minden az elképzeléseid szerint alakul, hogy néz ki a kézis jövõ? - Aki ebben a csapatban játszik, a 18-éves kort elérve már kettõs igazolással kereshet magának másik csapatot, sõt jövõre akár fizetést is kaphatok. - Továbbtanulást nem tervezel? - Egyelõre még nem. Ne menjünk annyira elõre, örülünk az érettséginek is - teszi hozzá az anyuka. - Tizenhatan vagytok az osztályban, mindenkinek ilyen jól megy a játék? - Ez nem így van, egyáltalán nem könnyû bekerülni a legjobbak közé, az ifiben hárman játszhatunk csak az osztályból. Mékli Miksa az óvoda középsõ csoportjába járt, amikor a Bozsik programban elkezdett focizni, majd a tomaji csapatban folytatta. Egy zalaegerszegi próbajátékon megtetszett az edzõnek, úgyhogy odaigazolt. Ez rengeteg utazást jelent, mert hetente kéthárom edzésre és persze a meccsekre is menni kell. Most az U13-as bajnokságban szerepel - ez a korosztály játszik elõször nagypályán - az eddigi nyolc fordulóban mindig a kezdõcsapatban volt, hat gólt rúgott. A csatárnak nincs könnyû dolga, hiszen idén az NB I-es csapatok serdülõivel játszanak, tehát idõsebbekkel. A feltételek kitûnõek, de télen és nyáron is csak egy-egy hónap szabadság jut nekik. - A kézilabda téged nem érdekel? - De, most kezdjük majd a felsõben tanulni. Nézni is szeretem, holnap például megyünk az MKB meccsre. - Én meg futkosok a Martin és Miksa meccsei között, hogy láthassam mindegyiket - kapcsolódik a beszélgetésbe Károly, a fiúk apja. - Miksa, mivel nagyon jó tanuló, az ország egyik legjobb gimnáziumában Zalaegerszegen szeretné folytatni tanulmányait. Persze volt kitõl örökölni ezt a sportos életet, mert a nagypapa NB II-es focista volt - mondja Károly. - Sopronban én is fociztam, tavaly hagytam abba, a gyerekek miatt, de korábban kézilabdáztam is. Fotó: Kalmár Hangverseny Csodálatos zenével ajándékozta meg tanulóinkat az Óbudai Viadana zenekar. Évrõl-évre régi jó ismerõsként térnek vissza hozzánk. Csajkovszkij - Vivaldi mûveket hallhattunk elõadásukban. Till Ottó, aki 55 éven át volt a zenekar karnagya elmondta, hogy 1963 óta járnak Badacsonyba. Nyári táborokat szerveztek, térzenét adtak. De pár éve megszakadt a lánc. Örömükre ez a kapcsolat újra feléledt és egyre erõsödik. Ezt megköszönve a zenekar igazgató asszonyt örökös tiszteletbeli taggá fogadta. Csanádi Józsefné igazgató helyettes

6 Katolikus üzenet Aki követni akar, tagadja meg magát, vegye fel keresztjét minden nap, és úgy kövessen. (Lk 9, 23) Ne hidd, hogy mert a világban élsz, úgy lubickolhatsz benne, mint hal a vízben. Ne hidd, hogy mert a világ a rádión és televízión keresztül behatol otthonodba, válogatás nélkül meghallgathatsz minden mûsort, és minden tv-adást végignézhetsz. Ne hidd, hogy mert a világban jársz-kelsz, büntetlenül megnézhetsz minden utcai plakátot, vagy megvehetsz bármilyen kiadványt az újságárusnál és a könyvesboltban. Ne hidd, hogy mert a világban élsz, a világ minden életformája a tiéd lehet: a könnyû kalandok, az erkölcstelenség, az abortusz, a válás, a gyûlölet, az erõszak, a lopás. Nem, és nem! Igaz, a világban élsz - ez világos. De nem vagy a világé! És itt az óriási különbség. Azok közé tartozol, akik nem a világ által kínált javakból élnek, hanem abból, amit Isten bennük szóló hangja mond. Ez a hang minden ember szívében szól, és ha hallgatsz rá, olyan országba vezet, amely nem e világból való. Olyan országba, ahol az igazi szeretet, az igazságosság, a tisztaság, a szelídség, a szegénység, az önuralom él. Miért menekül manapság Nyugatról annyi fiatal Kelet felé, például Indiába, hogy egy kis csendet találjon? Miért kell ellesnie a nagy lelki-vezetõk titkát, akik alacsonyabbrendû énjük hosszas megfegyelmezése árán ( ) olyan szeretetet árasztanak, amely magával ragadja környezetüket? Természetes reakció ez a mai élet zûrzavarára, a zajra körülöttünk és bensõnkben, amely kiszorítja a csendet, ahol Istenre hallgathatnánk. Tényleg el kell mennünk ehhez Indiába, amikor Krisztus már kétezer évvel ezelõtt választ adott kérdéseinkre? A keresztény élete nem a kényelmes és nyugalmas élet; Krisztus ezt kérte és kéri ma is tõled, ha követni akarod Õt. A világ magával sodorna, mint egy folyó, de neked árral Utálatos, hogy az embernek élete egyik felét nyomorban, a másik felét háborúk között kell leélnie. Ezek a keserû szavak Egry Józseftõl valók a második világháború kitörésének idejébõl, amikor még nem is sejtette, mit hoz számára az újabb világégés. Nem sejtette, hogy évekig nem lesz nyugalmuk a házuk mellett éjjel nappal robogó, muníciót szállító tehervonatok zakatolásától és a 71-es úton vonuló gépesített alakulatok morajától. Azt sem láthatta elõre, hogy nagy gondjukat, miszerint nyaraló maradjon-e a badacsonyi villa, vagy állandó lakás, egy angol bomba fogja megoldani, amely telibe találta budapesti lakásukat, elpusztítva 28 db értékes képét is. De ki is gondolta volna a kezdeti nagy diadalok idején, hogy eljön az idõ, amikor az oroszok a Balaton déli partjáról aknavetõkkel lövik a németek kezén lévõ északi partot, ahol mindenki a belövésektõl fél. Egryék is természetesen, hiszen a legelsõ vonalban laktak. Hadszintér volt itt a levegõ is, ahol nap mint nap angol és amerikai bombázók százai húztak át pokoli morajjal a fejük felett, s az õket kísérõ vadászgépek viaskodtak német és magyar gépekkel. Repülõk és repülõsök tucatjai potyogtak a Balaton vízébe is. Egry feljegyzéseibõl és Egryné naplójából jó képet kapunk arról, hogy a háború idején hogyan éltek az emberek Badacsonyban. Elõre kell bocsátani, hogy Egryéknek - tekintettel a mester betegségére - egyébként is rengeteg gondjuk volt az élelmezéssel és a fûtéssel. Utóbbi abból adódott, hogy a nyaralónak készült villát nem tudták fûteni, hiszen eleinte nem volt se tûzhelyük, se tüzelõjük. Pénzük is alig. Képekbõl szinte lehetetlen volt itt megélni. Ráadásul az üzletekben az nem volt, ami nekik a legjobban kellett volna: olaj, zsír, vaj, hús, tej, cukor, liszt, zöldség, dohányárú stb. Részlet Egry József feljegyzésébõl: X. 5. Ma úgy hajóztam át Fonyódra, hogy talán sikerül egy kis zsírt, vajat, cigarettát szereznem. Sajnos nem sikerült Részletek Egryné naplójából: nov. 25. Teljesen zsír nélkül vagyunk Manci ma reggel Tapolcára ment és szemben kell haladnod. A világ a keresztény számára olyan, mint egy sûrû bozót, ahol minden lépésnél vigyáznia kell, hová teszi a lábát. Vajon merre menjünk tovább? Krisztus nyomdokait kell követnünk, azt az utat, amelyet földi életében kijelölt szavaival. Az Õ követése miatt talán megvetés, értetlenség, gúny, rágalom lesz az osztályrészed; talán egyedül maradsz, nem kapsz megbecsülést a világtól, mert felhagysz a divat- kereszténység gyakorlásával. De itt még többrõl van szó: Aki követni akar, tagadja meg magát, vegye fel keresztjét minden nap, és úgy kövessen. Akár akarjuk, akár nem, a fájdalom minden életet megkeserít. A tiédet is. Minden napra jut több-kevesebb fájdalom. El akarod kerülni? Lázadsz ellene? Felháborodásra késztet? Akkor nem vagy keresztény! A keresztény szereti a keresztet, a fájdalmat, mert tudja, hogy értékes. Isten nem ok nélkül választotta a fájdalmat a végtelen sok eszköz közül, amely rendelkezésére állt az emberiség üdvözítésére. Õ azonban miután hordozta keresztjét és megfeszítették, feltámadt! A te sorsod is a feltámadás, ha nem becsülöd le, hanem szeretettel elfogadod a fájdalmat, amely következetes keresztény magatartásodból és az élet nehézségeibõl fakad. Akkor majd meglátod, hogy a kereszt már itt a földön is olyan út, amely soha nem tapasztalt örömhöz vezet; lelked élete kibontakozik: Isten országa megerõsödik benned. A környezõ világ lassan elvész a szemed elõl, és csak olcsó díszletnek tûnik. Többé senkit sem fogsz irigyelni. Ekkor nevezheted magad valóban Krisztus követõjének: Aki követni akar, tagadja meg magát, vegye fel keresztjét minden nap, és úgy kövessen. Mint Krisztus, akinek nyomdokába léptél, fény és szeretet leszel, gyógyír a mai emberiség számtalan sebére. István atya Kalmár László: Badacsonytomaj történelme Zalaújlaktól Badacsonyig VI. 125 éve született a Balaton festõje sikerült neki 36 dkg. Zsírt és egy darab /10 dkg./ vajat kapni Sajnos, már pénzért sem akarnak adni, csak pálinkáért, meg ruhanemûért dec. 20. Jóska kegyetlen rossz hangulatában van Hozzájárul a rossz fûtési lehetõség. Hiába vette meg a kályhát, bizony nagyon ki van égve és a nyers fa nem ad meleget márc. l9. A németek megszállták Budapestet és úgyszólván az egész országot Egyre borúsabb a látóhatár április 15. Szegény Jóskát azt hiszem, idegileg teljesen tönkreteszi ez a borzalmas háborús élet. Csakis ezzel tudom magyarázni ma esti szörnyû viselkedését Vesztemre azt találtam mondani, hogy borzasztó, amit Sz. ma délelõtt mondott, hogy t.i. halálát kívánta az angol pilótáknak. A németek ugyanis egy Balatonba esett repülõgéprõl négy angol pilótát mentettek ki. Erre Jóska éktelen dühbe gurult hogy nem így mondta, hanem, hogy agyon kellett volna ütni az angolokat S ezen annyira feldühödött utólag is, hogy dobálta a tányérokat. Érdekes, hogy Egry Józsefnek ezekbõl a zaklatott idõkbõl való, Badacsonyban alkotott képei közül talán a legsikerültebbek: Szigonyvetõ 1941, Önarckép tájjal 1941, Halászok 1941, Hazatérõ 1941, Szõlõhegy 1942, Aranykapu , Badacsony 1943, Menekülõk Egry József munkásságát mindenkor a töprengõ mûgond jellemezte. Egyik legjobb képe, az Aranykapu vázlatai szinte megszámlálhatatlanok. Az ugyancsak ben készült, elõbb Ördög veri a feleségét, majd Szivárvány c. képe 16 vázlattal készült stb. Egry tehát alkotott a háború viharában is. A jó szemû feleség azonban törést vélt felfedezni mûvészetében: Jóska felhívott a mûterembe, s megmutatta képeit úgy érzem, mintha az idei munkái nem volnának olyan erõsek, mint máskor. Azt hiszem, jó volna ismét máshova menni egy idõre idegen környezetbe. Erdélybe. Az új impressziók termékenyítõleg hatnak. Sajnos, Itália bezárult, pedig most lehetne menni, de ez részünkre azt hiszem, örökre elmúlt. Egryné szomorú intencióját az idõ - sajnos - igazolta Következik: Új rendszeren, a régi bajokkal. Könyvajánló Szépirodalom: Gantner Ádám: Kissinger és én; Nyírfás Pyrker Dezsõ: A Zrt. Gyermek- és ifjúsági irodalom: Balázs Ágnes: Lufi és Szamóca; Breyer László: Ezres mese; Európa legszebb meséi;hegyek, manók, tündérek Ismeretterjesztõ irodalom: Hartman, Bob: Mesélõ Biblia; Az információs társadalom; Magyarország politikai évkönyve 2007-rõl; Megrendült a világ : a Nagy Imre és társai elleni per hangfelvétele; Az ég katonái, ; Kampwerth, Karin: Legyél te a suli királya; Novotni Péter: Magyar lovak; Padisák Mihály: Miska bácsi titkai ; Adorján Viktor: Színjátszóknak való kis káté; Maderspach Viktor: Medve!; Aranyhangok; Kónya Judit: Szabó Magda; Flemmer, Walter: Az õsi Kína; Cartledge, Bryan: Megmaradni Szeretettel hívja, várja Önöket az önök könyvtárosa: Szántainé Ruzsa Mariann A városi könyvtár tisztelettel meghívja a település asszonyait, lányait Csapó Ida újságírónõ elõadására. Az elõadás témája: A nõi önismeret - Nõk és a pénz Helye: Városi könyvtár Idõpontja: november óra Jeles napok, hagyományok - november 15-tõl december 15-ig - A november más néven Szent András hava, vagy Õszutó. Jeles napjai: 25-e Katalin napja. A lányok védõszentje. Sok férjjóslás fûzõdött ehhez a naphoz. Márton naphoz hasonlóan: Ha Katalin kopog, karácsony locsog. 30-a András napja. Ez a nap utáni vasárnap kezdõdik az advent idõszaka, tehát ekkor még sok mulatságot, bált lehet tartani. A legtöbb férjjósló szokás András napkor volt szokásban. A lányok egy pohár vízbe szép piros almát tettek, a poharat az ágy alá helyezték, majd András nap reggelén megitták a vizet, megették az almát és ezután kiszaladtak az utcára, s akit megláttak, az lett a mátkájuk. A disznóvágások kezdete. Advent= latin kifejezés, jelentése: Az Úr érkezése. A karácsonyra való felkészülés ideje. Eredete az 5.sz.-ig nyúlik vissza és kezdetben napi háromszori böjttel volt összekötve. Némely vidékeken az advent kezdetét gyermekek kántálása, éneklése jelezte. Az advent ideje rendkívüli fontossággal bírt: ez az átmeneti idõszak biztosította a lelki felkészülést az õszi munkák sokaságából a karácsonykor elérkezõ lelki megtisztulásig. Ekkor minden lecsendesedett, elmélyültek a gondolatok, befelé fordult a figyelem, számot vetett az eltelt idõ hozadékával a lélek. A december más néven Karácsony hava, vagy Télelõ hó. Jeles napjai: 4-e Borbála napja. Bányászok és várak védõszentje. A lányok pártfogója. Az ekkor vízbe tett gally, ha karácsonyig kivirágzott, akkor a lány felkészülhetett a férjhez menésre. 6-a Miklós. Szent Miklós a kisázsiai Myrában mûködött, s a keleti egyház mindmáig legtiszteletre méltóbb szentje. A nyugati egyházban csodatévõ híre akkor terjedt el, mikor csontjait az olaszországi Bariba vitték 1087-ben. Alakját egyre több legenda vette körül. A Mikulás -napi ajándékozás viszonylag új keletû szokás, mely városi jellegû és osztrák hatást sugall. Az ajándékozó lények nem ritkák a térségünkben: a Mikulás alakja is magába olvasztotta a német Holle Anyó, a francia Pére Noel illetve az orosz Fagyapó alakját. 13-a Luca napja. Szigorú dologtiltó nap volt a nõk számára. Az elõvigyázatosság nem ártott, hiszen ezen a napon mindenhol boszorkányok leselkedtek. Leleplezni õket a Luca-szék segítségével lehetett. A legények kotyolással megvarázsolták a tyúkokat, hogy majd jól tojjanak, illetve termékenység-és szerencsekívánó formulákat mondtak. Folytatás következik a meghitt Karácsony-nyal, a vidám Szilveszterrel és a karácsonyi ünnepkört lezáró Vízkereszttel. Csöreginé Baranyai Anita etnográfus

7 A kultúrák közötti párbeszéd fontosságáról tartott elõadást Bogyay Katalin, az Oktatási és Kulturális Minisztérium nemzetközi szakállamtitkára október 28-án, a Tatay Iskolában. Szántainé Ruzsa Mariann könyvtáros és a mûvelõdési ház szervezésében megtartott találkozón Bogyay Katalin helyi kötõdése kapcsán megemlítette, hogy bárhol jár is a világban igazi otthonának ezt a vidéket tekinti. Ez egy különleges életérzés - nemcsak a tájnak a szépsége - ami azok számára érthetõ, akik itt élik mindennapjaikat. Reneszánsz - a gyermekek tolmácsolásában 2008 a reneszánsz éve - hirdeti számunkra ezernyi program bármerre is járunk az országban. Reneszánsz. Mit jelent számunkra ez a szó? Ha jómagam elképzelem a reneszánsz korszakát bábeli forgatag kavarog elõttem. Michelangelo gondterhelt Mózese, Brueghel csetlõ-botló parasztjai, Van Eyck Genti oltára, Mantegna perspektívája, Dürer látomásai, Botticelli rajzossága, a zseni kultusz, a reneszánsz szépségeszmény, Mátyás igazságossága, Balassi költészete. A reneszánsz hatalmas és szinte befoghatatlan, de ugyanakkor megkerülhetetlen, történelmi, eszmei, mûvészeti szempontból egyaránt. Ez a kor az, amely újraalkotta az ember fogalmának méltóságát. Csak töredékeiben ragadható meg ugyan, de mégsem mehetünk el mellette, a gyerekeknek tudniuk kell róla. Éppúgy, ahogyan tudniuk kell Mátyás királyunkról és udvaráról. Ismerniük kell a magyar reneszánszt, hogy büszkék lehessenek rá. Az elmúlt tanévben a reneszánsz évéhez kapcsolódóan többféle kiváló rendezvény (kiállítás, koncert, táncház, irodalmi est) volt a Tatay Sándor Általános Iskolában, hogy a tanulók minél többrétûen ismerhessék meg ezt a korszakot. A kultúra diplomatája Bogyay Katalin az elõadás után meglátogatta Udvardi Erzsébet mûtermét Életünk természetes velejárója a kulturális sokszínûség, a kultúrák közötti párbeszéd és együttélés. Kinyílt világunkban ritkán lehet egyfajta, elszigetelt kultúrával találkozni. A magyarság jó példája az élõ egymásra hatásnak, mert amellett, hogy mindig õriztük gyökereinket, ápoltuk hagyományainkat, a fejlõdés során mindig jelen volt az új utak keresése. A Balaton-felvidéki Szín- Vonal Mûvészeti Iskola ezt a megkezdett folyamatot szeretné tovább gazdagítani úgy, hogy a tanulók most már nem csak szemlélõi egy-egy alkotásnak, hanem maguk is alkotóként újraértelmezõi a régmúltnak. Az ilyen jellegû személyes élmény során szinte észrevétlenül fejlõdik vizuális nyelvük, önkifejezõ képességük, mûveltségük, és ennek köszönhetõen tartóssá válik megszerzett tudásuk. A különbözõ korosztályok más és más elemeit emelhetik ki a kor ipar- és képzõmûvészetébõl, a magyar reneszánsz korszakból. Például az elsõ, második osztályosok Mátyás budai palotájának festett padlókerámiájából kiindulva megalkothatják saját mozaikjukat. Elkészíthetik a fekete sereg zsoldosainak páncéljait és sisakjait. A nagyobbak áttört mintás, majolika kályhareliefek nyomán formálhatnak csempéket. A legnagyobbak reneszánsz ruhaterveket alkothatnak. A felsoroltakon kívül a trecento szárnyasoltárai, a Corvinus kódexei, Guiseppe Archimboldo arcképei mindmind ihletõ forrásai lehetnek a gyermekek mûveinek. November 25-december 4-ig kiállítást rendezünk a Tatay Sándor Általános Iskolában az elkészült munkákból. Minden érdeklõdõt szeretettel várunk. Starkey Krisztina Boczkó Gábor az iskolában Az Országos tini könyvtári napok keretében látták vendégül Boczkó Gábor olimpikont a Tatay Iskolában, aki Szántainé Ruzsa Mariann könyvtáros meghívásának tett eleget október 7-én. A pekingi nyári játékok egyéni negyedik helyezett párbajtõrözõje a hetedikeseknek és a végzõsöknek mesélt részletesen a versenyekrõl, életérõl, de emellett sok kérdést is kapott az érdeklõdõktõl. Az örsi gyökerekkel rendelkezõ sportoló Tapolcán kezdte pályafutását, amelynek két évtizede során többször nyert világbajnokságot, az athéni olimpián csapatban szerzett ezüstérmet. Fejlõdése érdekében Budapestre költözött ugyan, de igazából szülõföldjén érzi otthon magát, hiszen szülei, nagyszülei is itt élnek. A vívó részletesen elmesélte nyári élményeit, szót ejtett a versenyszabályokról, az éremért vívott harcának körülményeirõl, a sport szeretetérõl, a rengeteg elvégzett munkáról. A lényeg azonban, hogy mindenki sportoljon valamit - mondta Gábor - mert az egészség mellett barátokat, fantasztikus élményeket szerezhetünk. Szántainé Ruzsa Mariann a Vastag házaspár Ma még több hatás ér bennünket, de nyitottságunk, - történelmünk, földrajzi helyzetünk folytán - gazdag, sokrétû szellemiségünk elég erõs ahhoz, hogy ne kelljen félni kultúránk elvesztésétõl az új európai tér megnyílásával. Értékeket adhatunk és kaphatunk, hiszen ezer év inspiratív erejével rendelkezünk más kultúrákkal szemben. A költõk, muzsikusok mindig is figyeltek egymásra, hogy a kor szellemét képesek legyenek megfogalmazni. Együttgondolkodás. Olyan országokkal kerültünk kapcsolatba, amelyeknél természetes a kulturális együttélés, de ezt ki lehet terjeszteni a vallás területére is. A kulturális diplomácia akkor lép színre, amikor az egyszerû politikusok már csõdöt mondanak. Nem elég azonban magunkat megmutatni, kíváncsiak kell legyünk a befogadó nép kultúrájára is. Többé, mássá, jobbá tehetjük egymás kultúráját azzal, hogy adunk hozzá és nem elveszünk, ha azonban nem tudjuk, hogy kik vagyunk, hogy mire építhetünk, mik az értékeink, akkor valóban elveszíthetjük önmagunkat. Tudatos életet és minõséget jelentene szerintem az európaiság. Abban, hogy minõséget kapjunk igen komoly szerepe van a médiának. A rendszerváltáskor még hittem abban - mondta Bogyay Katalin - hogy sikerül értéket teremteni, s a közszolgálati televízióknak valódi értékkel kell majd foglalkoznia. Sajnos nálunk nem a BBC modell valósult meg, nem az értékteremtõ televíziózás lett az elsõdleges, hanem a pillanatnyi érdekek kiszolgálása - a látszólagos szabadság. Sok ocsú jött, amirõl sokan azt hitték az a szabadság. által készített egyedi emlékkel búcsúzott a vívótól, aki megígérte, hogy azt a két szobát is megtöltõ díjai közé teszi. A lelkes hallgatóság a londoni olimpiához sok sikert kívánt, s leginkább azt, hogy onnét éremmel térhessen haza. Fotó: Kalmár Foci és barátság Örömmel számolok be arról, hogy ismét részt vehettem a marcelházi testvériskola szervezésében rendezett teremfoci tornán. Az idei évben az eddigiektõl eltérõen vegyes csapattal indultunk, hiszen lány osztálytársaim is erõsítettek bennünket. Nagyon büszkék voltunk rájuk, hiszen jó taktikájukkal, kiváló cseleikkel és nem utolsó sorban góljaikkal segítették eredményeinket. A megérdemelt második helyért járó oklevelet és emlékplakettot mint csapatkapitány boldogan vehettem át. Fáradalmainkat a közelben lévõ pati fürdõben pihentük ki. Köszönjük Tündi néninek és Kati néninek a lehetõséget, hogy a torna mellett, a baráti kapcsolatok is erõsödhettek közöttünk. Szombathelyi Ferenc 8. osztályos tanuló Megkezdõdtek a évi darts bajnokságok A Tomaj DC versenyzõi több vasat tartanak a tüzben. Egyéni és páros kategóriákban mind a megyei, mind a nemzeti bajnokságban nagyszerû eredményeket értek el. Az NB:l-es csapatbajnokságban az elsõ forduló után két döntetlen a Szombathely és a budapesti EBDE-HAR- ROWS, valamint egy gyõzelem a Hódmezõvásárhely ellen a második helyet jelenti. A következõ forduló december 14-én Badacsonytomajon lesz. Az egyéni Nemzeti Bajnokságban az elsõ forduló során Pécsett 80 indulóból Peszleg András a 9., Németh Róbert a 17. helyen zárt. A következõ foduló november 22-én Miskolcon lesz. A megyei bajnokságokban Márkus Ferenc egy elsõ, Polgár Gergely egy második a Molnár - Peszleg páros két elsõ helyezéssel büszkélkedhet. Kiváló teljesitmény volt a legutóbbi páros döntõ ahol tomaji versenyzõk mérkõztek egymással. Kiélezett küzdelemben a Molnár -Peszleg páros nyert a Márkus - Németh párossal szemben. A legnagyszerûbb eredményt ifjúsági versenyzõnk Solymosi Péter érte el. Budapesten az országos utánpótlás bajnokságon serdülõ kategóriában elsõ helyen végzett! Sztergár Ferenc A Seibukai okushin Karate tapolcai szakosztálya tagfelvételt hirdet Badacsonytomajon. Az edzéseket csütörtökönként 18:00-19:30 óráig a Tatay Sándor Általános Iskola tornatermében tartjuk. További információ: Dávid József 1 dan, tel: 30/ , Nagy Leopold 2 kyu 30/ Gyászhírek: Pintér Teréz (született 1919) elhunyt október 2-án Török Bálintné sz. Csik Ilona (született 1909) elhunyt október 18-án Pálffy Jenõ (született 1935) elhunyt október 25-én Fotó: Tatay

8 Meghívó Szeretettel várunk minden érdeklõdõt Tóth Mariann, a Nyugat Magyarországi Egyetem tanárának, Életvitel a családban c. elõadására a Szent Imre közösségi házba. Az elõadás idõpontja: november 17 - hétfõ- 18 óra. Kolping Család Egyesület és a NABE helyi csoportja Mindent a hazáért! Emlékérem Harmati Miklósnak A Korvin-közi Hõs babérkoszorús érdemrendjét adományozta Harmati Miklósnak az 1956-os Pesti Srác Alapítvány Kuratóriuma és a Korvin-közi Bajtársi Közösség Elnöksége, az 1956-os Forradalom és szabadságharc eszmeiségének ápolásáért. A Korvinközben október 22-én megtartott ünnepségen Harmati Miklós három kitüntetett magyar és egy ausztrál társával együtt nagy örömmel vette át az emlékérmet, valamint az oklevelet. Nótaest az iskolában Az Idõsek napja alkalmából megrendezett esten fellépett Gyõri Szabó József magyar nóta énekes. Nagyon jó volt a hangulat, akik eljöttek kitûnõen érezték magukat, a Tatay Sándor Általános Iskolában megrendezett elõadáson, amelyet a Mûvelõdési ház szervezett Kulturális és turisztikai események a Badacsony Régióban Szép élményben volt részük mindazoknak, akik fáradságot nem ismerve október 19-én fölballagtak a hegyre, hogy megünnepeljék az emlékhelyen II. János Pál pápa beiktatásának 30. évfordulóját. Az elõtte lévõ esõs napok miatt sokan fohászkodtak Udvardi Erzsi nénivel, az ünnepség szervezõjével együtt a szép idõért, és vasárnapra ragyogó napfényes idõ lett. Az ünnepséget Mohai Gábor elõadómûvész bevezetõje nyitotta meg, aki üdvözölte a megjelenteket, majd rövid történelmi áttekintést adott a 30 évvel ezelõtti pápaválasztás eseményeirõl. Utána következett az ünnepi szentmise, amelyet dr. Márfi Gyula érsek mutatott be. Földi István plébános atya elöljáróban megköszönte az érsek úrnak, hogy elfogadta a meghívásunkat, és eljött közénk. A szentmisében közvetlen szavakkal beszélt II. János Pál személyérõl, akivel többször is Fotó: Kalmár Emlékünnep a hegyen A Hajdúhadházán, az október közepén negyedik alkalommal megrendezett Torzsás Napokon Badacsonytomajt egy húszfõnyi küldöttség képviselte. A két nap során - a Varga Kft. jóvoltából - folyamatosan kínálták a badacsonyi borokat, bemutatókat tartottak, Torzsás Napok találkozott, beszélgethetett, s vele együtt misézhetett; ezáltal nagyon közel hozta számunkra II. János Pál emberi alakját. Szép volt látni, a Klastrom kút térségében felállított fehér sátor alatt az oltárt az õszi hegyoldalban, amely szimbolikusan jelenítette meg keresztény múltunk és jövõnk zálogát gyönyörû Badacsony hegyünkön. A szentmise után kötetlen együttlétben a Kolping Család Egyesület kedves tagjai finomabbnál finomabb süteményekkel kínálgatták a részvevõket; és akik megszomjaztak, azok a nagylelkû Csanádi pincészet remek borait ízlelhették. Köszönet Vastag Gábornak, aki a szép fehér sátrat hozta, Nagy Lászlónak a hangosításért, Zentai Istvánnak a közremûködésért, Sikos Józsefnek a székek és asztalok felhordásáért, valamint Budai Tibornak mindenkori szállításáért, akik önzetlen segítségnyújtásukkal hozzájárultak az ünnep szépségéhez. Deák Ferencné megjelenítették településünk turisztikai arculatát, hagyományait. Óriási sikere volt a bor mellett a frissen sült balatoni keszegnek, a saját kezûleg készített több üstnyi lecsónak. A Debrecentõl negyven kilométerre fekvõ tizenötezer lélekszámú településen az egyik fõ bevételi forrás a káposzta, amelynek jegyében háromnapos ünnepséget rendeznek. A jobbnál jobb ötleteket felvonultató vásári forgatagban egymással versengnek a bemutatóhelyek, felelevenítve a népi hagyományokat, tökbõl, kukoricából, káposztából készült alkotásokba faragva tudásukat. A programsorozatot emellett számtalan mûvészeti verseny, kiállítás, vetélkedõ, bemutató kíséri, de a lovashintók felvonulása az egyik leglátványosabb eleme. A legízletesebb viszont a szó szerint tonnaszám készülõ sültkáposzta, amely erõteljesen képviseli a magyaros ízek minden területét, hagyományát. Badacsonytomaj November 15. Márton napi vigasság November 29. Katalin Bál December 06. Mikulás Bál December 17. NABE Téli esték December Adventi Napok December 21. Nyugdíjas Karácsony Badacsonytördemic November 15. Márton Napi újbor ünnep és libavacsora December 06. Vidám Mikulás váró délután Forraltbor fõzõverseny Bõvebb információ: Badacsonyi Céh Turisztikai Egyesület Tourinform Iroda tel.: 87/

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. sz. Készítette: Fodorné Szabó Mária E L Ő T E R J E S Z T É S megüresedett házi gyermekorvosi körzet betöltésére irányuló pályázat kiírására

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2008. június 23-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Erzsébet Kórház- rendelőintézet igazgatói állására beérkezett pályázat elbírálása Előadó

Részletesebben

H a t á r o z a t k i v o n a t. Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 15-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

H a t á r o z a t k i v o n a t. Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 15-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből H a t á r o z a t k i v o n a t Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. február 15-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 4/2011. (II.15.) számú Képviselő-testületi határozata:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április 24.-én tartandó ülésére. Pályázat kiírása a Lurkófalva Óvoda Füzesgyarmat óvodavezetői állására

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április 24.-én tartandó ülésére. Pályázat kiírása a Lurkófalva Óvoda Füzesgyarmat óvodavezetői állására Füzesgyarmat Város Önkormányzat P O L G Á R M E S T E R É T Ő L 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

(/I,. (2 ELŐTERJESZTÉS. NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE

(/I,. (2 ELŐTERJESZTÉS. NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE Ügyiratszám: 20037-8/2012/05. Ügyintéző: dr. Krizsai Anita NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-500 Fax: (42) 524-501 E-maii: polgbrmester@nyiregvhbzb.hu

Részletesebben

a Képviselő - testülethez a házi gyermekorvosi praxis betöltésére irányuló pályázati felhívás ismételt közzétételére

a Képviselő - testülethez a házi gyermekorvosi praxis betöltésére irányuló pályázati felhívás ismételt közzétételére 1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5./Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 5. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő - testülethez a házi gyermekorvosi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. március 24-i ülésére Tárgy: Történetírói pályázat kiírásáról szóló döntés meghozatala Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 16-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 16-i ülésére 5604-1/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 16-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2016. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ 1/162-1/2015/I. Ea: Varga Erika Tárgy: Czirbus Gábor alpolgármester tájékoztatója az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról, eseményekről.

Részletesebben

17. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének december 15-i rendes ülésére

17. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének december 15-i rendes ülésére 17. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. december 15-i rendes ülésére Tárgy: Dombóvár város 2017. évi rendezvénynaptára Előterjesztő:

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló 'f Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Mászóka Óvoda és a Kőbányai Janikovszky Éva Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános

Részletesebben

Révfülöpi Nyár 2008. JÚNIUS

Révfülöpi Nyár 2008. JÚNIUS Révfülöpi Nyár 2008. JÚNIUS 2008. június 14. szombat 18 óra RAFFAY BÉLA szobrászművész kiállításának megnyitója a Tóparti Galériában (Révfülöp, Halász utca 6.). A kiállítást megnyitja: Kancsal Károly,

Részletesebben

.f lrg. . számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere. I. Tartalmi összefoglaló

.f lrg. . számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere. I. Tartalmi összefoglaló Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere.f lrg. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Gépmadár Óvoda intézményvezetői álláshelyének pályáztatásáról

Részletesebben

Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének. 2013. évi M U N K A T E R V E

Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének. 2013. évi M U N K A T E R V E Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének 2013. évi M U N K A T E R V E 2013. január 30. (szerda) 15 óra 2.) Javaslat a városi rendezvények, ünnepségek előkészítésére vonatkozó elképzelések pontosítására,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. a Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 29-én megtartott rendes, nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. a Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 29-én megtartott rendes, nyilvános üléséről Psz/59/25/2014.ny. JEGYZŐKÖNYV a Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 29-én megtartott rendes, nyilvános üléséről 111/2014. (XII.29.) sz. Képviselőtestületi Határozat

Részletesebben

Kaskantyú, Hunyadi J. u. 16

Kaskantyú, Hunyadi J. u. 16 Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete 8/2013. Test. ül. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő - testületének 2015. június 14.-én (péntek) napján 8 00 órai

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-i rendes ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-i rendes ülésére Ikt.szám.: 2051-1/2014 E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-i rendes ülésére Tárgy: Pályázat kiírása a Katona József Művelődési Ház és Könyvtár

Részletesebben

Tiszacsécse község Önkormányzat Képviselőtestülete 2014.január 17-én tartott ülésének: TÁRGYSOROZAT

Tiszacsécse község Önkormányzat Képviselőtestülete 2014.január 17-én tartott ülésének: TÁRGYSOROZAT Tiszacsécse község Önkormányzat Képviselőtestülete 2014.január 17-én tartott ülésének: a.) jegyzőkönyve, b.) határozatai: 1-2., c.) tárgysorozata TÁRGYSOROZAT 1.) Pályázat kiírása falugondnoki munkakör

Részletesebben

A magasabb vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre 5 évre, 2014. augusztus 1-jétől 2019. július 31-ig szól.

A magasabb vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre 5 évre, 2014. augusztus 1-jétől 2019. július 31-ig szól. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázatot hirdet Az I-11/80.132/2014.sz. határozat 1. sz. melléklete Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Miskolci Batsányi János Óvoda (3534 Miskolc, Batsányi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2013. május 29. Dr. Pavlek Tünde jegyző

Részletesebben

4066 Tiszacsege Kossuth u.5. * Tel.: * Fax.: : * Internet:

4066 Tiszacsege Kossuth u.5. * Tel.: * Fax.: : * Internet: TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK P O L G Á R M E S T E R E 4066 Tiszacsege Kossuth u.5. * Tel.: 52 588-400 * Fax.: 52 588-405 email.: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. 43/2015.(VI.15.) kt. határozat.

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. 43/2015.(VI.15.) kt. határozat. 264/7/2015. Zala Megye Kányavár Jegyzőkönyv Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. Határozatok: 40/2015.(VI.15.) kt. határozat. 41/2015.(VI.15.)

Részletesebben

Átány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének évi normatív határozatai

Átány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének évi normatív határozatai Átány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. évi normatív határozatai 3/2017. (I.26.) Képviselő-testületi határozat: Átány Község Önkormányzati Képviselő-testülete, Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/5/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 27-i ülésére Tárgy: Eplény Községi Önkormányzat fenntartásában

Részletesebben

Pályázati felhívás kulturális intézmény vezetői és más alkalmazotti álláshelyének betöltésére 1

Pályázati felhívás kulturális intézmény vezetői és más alkalmazotti álláshelyének betöltésére 1 3707 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 2014. évi 7. szám Pályázati felhívás kulturális intézmény vezetői és más alkalmazotti álláshelyének betöltésére 1 A pályázatok benyújtásával és közzétételével (így különösen

Részletesebben

Megállapítja, hogy a Képviselő- testület 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi napirendi pontotokat elfogadta:

Megállapítja, hogy a Képviselő- testület 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi napirendi pontotokat elfogadta: Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 3-án megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testülete Véh László polgármester Gubics

Részletesebben

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. A Képviselő-testület 7 igen, egyhangú szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozza az ülés napirendi pontjainak tárgyában:

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. A Képviselő-testület 7 igen, egyhangú szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozza az ülés napirendi pontjainak tárgyában: ~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV amely készült Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 30-án 17.00 órakor kezdődő nyilvános testületi ülésén, Nagyszentjánoson, az Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

!"#$ ,"-*"$"$ "-%!$)"%""-%*(. / -&0& 1 -*" ,#*"5,#! 1 A! $ "" $ & B! "" $ '(" $ " " A!% E % D2"% D D

!#$ ,-*$$ -%!$)%-%*(. / -&0& 1 -* ,#*5,#! 1 A! $  $ & B!  $ '( $   A!% E % D2% D D $ % $ & & '(& )'(' +,-./01 ) & 20(3 % & 4( 3 5 $ & 6 7 % )& (%83% 2 ) 5 98..'1 : & % $ $% $ $& 7 % % ; & & % $ ) &<

Részletesebben

ben a közoktatási intézmények vezetői közül az alábbiaknak jár le a vezetői megbízása: Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

ben a közoktatási intézmények vezetői közül az alábbiaknak jár le a vezetői megbízása: Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Oktatási és Közművelődési Főosztály kmiíet Kőbányai i ifi- :-testüiet ülése A$j 945"/ 5^/tooe. Tárgy: Javaslat közoktatási intézményvezetői

Részletesebben

Tiszacsécse község Önkormányzat Képviselőtestülete 2013.november 22-én tartott ülésének: TÁRGYSOROZAT

Tiszacsécse község Önkormányzat Képviselőtestülete 2013.november 22-én tartott ülésének: TÁRGYSOROZAT Tiszacsécse község Önkormányzat Képviselőtestülete 2013.november 22-én tartott ülésének: a.) jegyzőkönyve, b.) határozatai: 58-59., c.) tárgysorozata TÁRGYSOROZAT 1.) Pályázat kiírása falugondnoki munkakör

Részletesebben

Polgármester JAVASLAT. Az Oktatási Szolgáltató Intézmény gazdasági vezető (igazgató helyettes) állás pályázati kiírására

Polgármester JAVASLAT. Az Oktatási Szolgáltató Intézmény gazdasági vezető (igazgató helyettes) állás pályázati kiírására BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA Polgármester JAVASLAT Az Oktatási Szolgáltató Intézmény gazdasági vezető (igazgató helyettes) állás pályázati kiírására Készítette: Kiss István OSZI igazgató

Részletesebben

A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ÉVI MUNKATERVE

A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ÉVI MUNKATERVE 221/2007. (XII. 13.) MÖK határozat melléklete A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2008. ÉVI MUNKATERVE február 14. (csütörtök) 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetésének megállapítása

Részletesebben

2014. évi. 14. szám. Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. május 23-án megtartott rendkívüli üléséről készült

2014. évi. 14. szám. Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. május 23-án megtartott rendkívüli üléséről készült 2014. évi 14. szám Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 23-án megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V T Á R G Y M U TAT Ó Határozat/Rendelet száma

Részletesebben

... napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 18-i ülésére

... napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 18-i ülésére ... napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 18-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: a Csabdi Napraforgó Óvoda óvodavezetői álláshelyére pályázat

Részletesebben

2011. április 7-i ülésére

2011. április 7-i ülésére Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. április 7-i ülésére Tárgy: Pályázati felhívás a dombóvári kisebbségi önkormányzatok részére elkülönített támogatási

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. november 29-i ülésére Tárgy: A Városi Könyvtár és Művelődési Ház intézményvezetői állás pályázat kiírása Előadó Kasper Ágota

Részletesebben

g ~.. szám ú előterjesztés

g ~.. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere g ~.. szám ú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Egészségügyi Szolgálat igazgatói álláshelyének ismételt

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Siófok Város Képviselő-testületének december havi ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Siófok Város Képviselő-testületének december havi ülésére SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2015. december 02. Kónyáné dr. Zsarnovszky

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 14 -i rendkívüli nyilvános ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 14 -i rendkívüli nyilvános ülésén. 1 SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Salföld, Kossuth u. 27. Ikt.szám: 243-4 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 14

Részletesebben

('.J. r lt f'- ...b.:...::-..'...~.(~':... Faragóné Széles Andrea. "I.c..,lP...~\~ ~'\-... N Y REG YH A Z A

('.J. r lt f'- ...b.:...::-..'...~.(~':... Faragóné Széles Andrea. I.c..,lP...~\~ ~'\-... N Y REG YH A Z A NYíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF. : 83. TELEFON : ~ 3642524'5 0 FAX: ~ 36 42 524.5 1 E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: 21911/2013.05 Ügyintéző : dr. Krizsai AnitajMetzner

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 8.-án megtartott rendkívüli ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 8.-án megtartott rendkívüli ülésén. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 8.-án megtartott rendkívüli ülésén. Jelen vannak: Dr. Nagy János polgármester Nagyné Jobbágy Piroska jegyző Veres

Részletesebben

KENGYEL KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2014. január 14-i ülésére

KENGYEL KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2014. január 14-i ülésére A rendszerfüggő víziközműelemek bérleti díjának megállapítására Tiszamenti-regionális Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársasággal, mint víziközmű szolgáltatóval 2013. október 31-én aláírt bérleti-üzemeltetési

Részletesebben

TÁRGY: Tájékoztatás a Szociális Központ intézményvezetői pályázati felhívásának közzétételéről E L Ő T E R J E S Z T É S

TÁRGY: Tájékoztatás a Szociális Központ intézményvezetői pályázati felhívásának közzétételéről E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 236. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Tájékoztatás a Szociális Központ intézményvezetői pályázati felhívásának közzétételéről E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges Béke tér 14. 11-A/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 19-én megtartott üléséről. 2

Részletesebben

7285 Törökkoppány, Kossuth L. u. 66. Email: munkaszervezet@koppanyvolgye.t-online.hu Tel.: 84-377-542

7285 Törökkoppány, Kossuth L. u. 66. Email: munkaszervezet@koppanyvolgye.t-online.hu Tel.: 84-377-542 Tisztelt Olvasó! Ön a LEADER Hírlevelét nyitotta meg képernyőjén. A LEADER Hírlevél megjelentetésével Egyesületünk legfőbb célja, hogy a Koppányvölgye Helyi Akciócsoport tervezési területén lévő 56 település

Részletesebben

a Corvin Művelődési Ház magasabb vezetőjének megbízására kiírt pályázattal kapcsolatos döntés Zárt ülést igényel az Mötv 46. (2) b) pontja alapján!

a Corvin Művelődési Ház magasabb vezetőjének megbízására kiírt pályázattal kapcsolatos döntés Zárt ülést igényel az Mötv 46. (2) b) pontja alapján! BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a képviselő-testület 2014. május 14-ei ülésére. Készítette: Müller Kinga Intézményi Irodavezető Tárgy: Corvin Művelődési Ház magasabb vezetői

Részletesebben

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI Óvodánk a hagyományőrzést, a népi kultúra ápolását egyik legfontosabb feladatának tekinti. Megteremtjük azt a miliőt, amelyben az óvodába lépés első pillanatától a nevelés

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. március 19-ei ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. március 19-ei ülésére Iktató szám: 47/2015. Budapest Főváros I. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. március 19-ei ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat a Csudafa Óvoda óvodavezetői

Részletesebben

Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 12-én 14 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről.

Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 12-én 14 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről. Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 12-én 14 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről. tárgysorozata: határozata: 34-36 rendelete: TÁRGYSOROZAT 1. Döntéshozatal közbeszerzésekkel

Részletesebben

Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata 2013 évi munkatervéről

Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata 2013 évi munkatervéről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 A Tervezést segítő Dokumentumok: 2011. évi törvény a nemzeti köznevelésről 2010. évi LXIII. törvény a közoktatási törvény módosításáról 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a Képviselő-testület 2017. február 15. napi ülésére. Készítette: Erdősné dr. Kocsis Helga Humán Ügyosztályvezető Tárgy: Döntés a Kertvárosi

Részletesebben

Bizottsági ülések időpontjai:

Bizottsági ülések időpontjai: Bizottsági ülések időpontjai: Gazdasági, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság 2016. szeptember 12. (hétfő) 16,00 óra Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 2016. szeptember 13. (kedd) 17,00 óra Emberi Kapcsolatok

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS J E G Y Z Ő J E 4400 Nyíregyháza Kossuth tér 1. Ügyiratszám:51.917/2008. IX. Ügyintéző: Márföldiné Kotricz Erzsébet /Jánosik Istvánné

Részletesebben

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E ÉV

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E ÉV MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2013. ÉV 2013. január 30. (szerda) 1.1. Az önkormányzat 2013. évi költségvetése (első olvasat) 1.2. Önkormányzat intézményeinél biztosított gyermekétkeztetés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 Adorjánháza, Csögle, Egeralja községek képviselő-testületei Szám: 989/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Adorjánháza, Csögle, Egeralja községek képviselő-testületeinek 2013. április 29-én 17 óra 30

Részletesebben

Látnivalók, múzeumok, egyéb szolgáltatók nyitva tartásai Szilvásváradon

Látnivalók, múzeumok, egyéb szolgáltatók nyitva tartásai Szilvásváradon Látnivalók, múzeumok, egyéb szolgáltatók nyitva tartásai Szilvásváradon Szilvásvárad Állami Erdei Vasút: Október 31-ig naponta, az 1 -es jelzésű vonatok indulnak a Szalajka-völgybe: 10:30, 11:30, 13:00,

Részletesebben

Derecskei Zenei Esték

Derecskei Zenei Esték MÁJUS 1. (szombat) 10.00 óra Majális Helyszín: Sárostói Sportpálya Az idén elõször lehetõség lesz támogatói jegy vásárlására is, mellyel a rendezvényt támogathatják. Az támogatói jegy ára 550 Ft. Egy támogatói

Részletesebben

2013. ÉVI MUNKATERVE

2013. ÉVI MUNKATERVE NAGYMAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 222/2012. (XI. 26.) számú határozatával elfogadott 2013. ÉVI MUNKATERVE Nagymaros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. évi munkatervét az

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Ügyszám: 24449/2015. Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzat Csarnok- és Piacigazgatósága igazgatói (magasabb vezetői) beosztásának ellátására

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S ZIRC VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2008. május 26-i ülésére Tárgy: Zirc város középiskolai tanulmányi ösztöndíja 2008. második félévi kiírás Előadó: Kasper Ágota, az

Részletesebben

Ikt.szám: /2014.

Ikt.szám: /2014. Ikt.szám: 1126-1/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 15-én 15 00 órai kezdettel tartott közmeghallgatásáról Készült: Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Ikt.sz.: 1/240-1/2012/I. Tárgy: Intézményvezetői pályázatok kiírása Üi.: Juhász Ferencné dr. Melléklet: 3 db pályázati kiírás Makó Város

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 27-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 27-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. február 27-i ülésére Tárgy: Pályázat kiírása a Katona József Művelődési Ház és Könyvtár intézményvezetői állására

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének május 26-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének május 26-i rendes ülésére Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. május 26-i rendes ülésére Tárgy: Pályázat kiírása aljegyzői állás betöltésére Előterjesztő: dr. Gábor Ferenc jegyző

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola

Tóvárosi Általános Iskola Tóvárosi Általános Iskola 2009/2010-es tanév munkaterve A tantestület 2009. augusztus 31-én tartott értekezletén elfogadta. Pokrovenszki László igazgató 2009/2010-es tanév rendje A tanév 2009. szeptember

Részletesebben

Intézményvezető álláspályázat

Intézményvezető álláspályázat Intézményvezető álláspályázat A Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa (Székesfehérvár, Városház tér 1.) pályázatot hirdet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.

Részletesebben

VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Telefon: 85/ Fax: 85/

VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Telefon: 85/ Fax: 85/ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Telefon: 85/501-001 Fax: 85/501-055 E-mail:polghiv@marcali.hu Ügyiratszám: 7902/7/2016. 5. sz. előterjesztés Ügyintéző: Németh Ildikó E L

Részletesebben

Pályázati hirdetmény betölthető állásokra EüK.12. szám pályázati felhívás ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK. Tisztelt Hirdetők, Olvasók!

Pályázati hirdetmény betölthető állásokra EüK.12. szám pályázati felhívás ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK. Tisztelt Hirdetők, Olvasók! Pályázati hirdetmény betölthető állásokra hatályos: 2014.08.26 2014. EüK.12. szám pályázati felhívás ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK Tisztelt Hirdetők, Olvasók! A hirdetményeket külön ez irányú kérelemre legfeljebb

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: derekpont@freemail.hu telefon: 0620-389-58-53. Zetelakán jártunk Aki járt már Derekegyház testvértelepülésén Zetelakán az bizonyára igen kellemes tapasztalatokat szerzett az

Részletesebben

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ OM azonosító: 201190 7632 Pécs, Melinda u. 23. Tel./fax: 72/410-596 email: postmaster@pjngszi.t-online.hu Kedves Érdeklődő! Ön a Pécsi

Részletesebben

Belváros- Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat. Képviselő- testülete

Belváros- Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat. Képviselő- testülete Belváros- Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat Képviselő- testülete a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A alapján pályázatot hirdet a Játékkal- mesével Óvoda

Részletesebben

Munkaterv a évre. Egységes munkaterv-forma társadalmi szervezetek számára. Általános adatok

Munkaterv a évre. Egységes munkaterv-forma társadalmi szervezetek számára. Általános adatok Egységes munkaterv-forma társadalmi szervezetek számára Általános adatok Szervezet neve: Budaörsi Pro Musica Kórusalapítvány Címe: 2040 Budaörs, Szabadság út 134. Levelezési cím: 2040 Budaörs, Víg u.63.

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR A ES TANÉVRE

ESEMÉNYNAPTÁR A ES TANÉVRE / Székesfehérvári Nemes Nagy Ágnes Kollégium 8000 Székesfehérvár Gyümölcs u. 13. Tel: 22-500-231 Fax: 22-500-290 ESEMÉNYNAPTÁR A 2016-2017-ES TANÉVRE Készítette: Nyikusné Tatai Szilvia igazgatóhelyettes

Részletesebben

Polgármester: Szöllősi József Ügyfélfogadási rendje: minden héten szerdán 8.00 12.00 13.00 16.00

Polgármester: Szöllősi József Ügyfélfogadási rendje: minden héten szerdán 8.00 12.00 13.00 16.00 Szajoli Polgármesteri Hivatal 5081 Szajol, Rózsák tere 1. Tel.: 56/446-000 Fax: 56/446-447 E-mail: titkarsag@szajolph.t-online.hu Polgármester: Szöllősi József Ügyfélfogadási rendje: minden héten szerdán

Részletesebben

Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmény vezetői álláshelyének betöltésére 1

Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmény vezetői álláshelyének betöltésére 1 2535 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 2017. évi 3. szám Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmény vezetői álláshelyének betöltésére 1 A pályázatok benyújtásával és közzétételével (így különösen

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli -testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 18/2014.(IV.01.) önkormányzati határozat 19/2014.(IV.01.)

Részletesebben

Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu

Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 6-7/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29. napján

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SOSZÁMA: 204. MELLÉKLET: -1 db TÁRGY: Javaslat az Egészségügyi Gondnokság vezetıi állására pályázat kiírására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK

Részletesebben

A TANÉV HELYI RENDJE ügyelet (síszünet. ügyelet (síszünet 02. ügyelet munkanap

A TANÉV HELYI RENDJE ügyelet (síszünet. ügyelet (síszünet 02. ügyelet munkanap A TANÉV HELYI RENDJE A ok jai, felhasználása sz. esemény / téma tanulók felének ellátása 1. (szombat) 2016. 10. 15. 2. (szerda) 2016. 12. 21. 2017. 3. 02. (síszünet 24. péntek) 2017. 4. 02. (síszünet 27.

Részletesebben

J A V A S L A T. köznevelési intézmény vezetői megbízásának véleményezésére. Ózd, november 25. Humánerőforrás és Képviselő-testületi Osztály

J A V A S L A T. köznevelési intézmény vezetői megbízásának véleményezésére. Ózd, november 25. Humánerőforrás és Képviselő-testületi Osztály J A V A S L A T köznevelési intézmény vezetői megbízásának véleményezésére Ózd, 2015. november 25. Előterjesztő: Előkészítő: Polgármester Humánerőforrás és Képviselő-testületi Osztály A nemzeti köznevelésről

Részletesebben

1/ 4. Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat SAMORZĄD MNIEJSZOŚCI POLSKIEJ W 17-TEJ DZIELNICY BUDAPESZTU

1/ 4. Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat SAMORZĄD MNIEJSZOŚCI POLSKIEJ W 17-TEJ DZIELNICY BUDAPESZTU 1/ 4 Ikt.szám: 18-204/4/2005. Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat SAMORZĄD MNIEJSZOŚCI POLSKIEJ W 17-TEJ DZIELNICY BUDAPESZTU J E G Y Z Ő K Ö N Y V PROTOKÓŁ amely készült a

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére Vép Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére tárgy: A képviselő-testület 2015. évi munkaterve előterjesztő:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET december 10-i ülésére. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET december 10-i ülésére. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 236/2015. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. december 10-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Előzetesen tárgyalja: Budapest

Részletesebben

Tanácskozási joggal Meghívottak : Bodnár Katalin jegyző Bodolai Andrea gazdálkodási előadó Janó Elemér Arnóti Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke

Tanácskozási joggal Meghívottak : Bodnár Katalin jegyző Bodolai Andrea gazdálkodási előadó Janó Elemér Arnóti Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 12 /2014 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

TÁRGY: A 2. számú gyermekorvosi körzet működtetési jogának az önkormányzat részére történő visszaadásával kapcsolatos önkormányzati feladatok

TÁRGY: A 2. számú gyermekorvosi körzet működtetési jogának az önkormányzat részére történő visszaadásával kapcsolatos önkormányzati feladatok AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 79. MELLÉKLET: 2 db TÁRGY: A 2. számú gyermekorvosi körzet működtetési jogának az önkormányzat részére történő visszaadásával kapcsolatos önkormányzati feladatok E L Ő T E R

Részletesebben

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. MUNKATERV alsós magyar munkaközösség 2013/2014 Zalaszentgrót, 2013. augusztus 28. Készítette:

Részletesebben

Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. évi munkaterve. Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére

Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. évi munkaterve. Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi munkaterve Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére 1 M U N K A P R O G R A M 2013. január 1-től lényeges változások következtek

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. május 2-i rendkívüli testületi ülésének jegyzőkönyvéből

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. május 2-i rendkívüli testületi ülésének jegyzőkönyvéből Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2012. sz. J e g y z ő k ö n y v Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. május 2-i rendkívüli testületi ülésének jegyzőkönyvéből

Részletesebben

Szent György Lovagrend Soproni Priorátus. 2014. évi beszámoló 2015. évi munkaterv

Szent György Lovagrend Soproni Priorátus. 2014. évi beszámoló 2015. évi munkaterv Szent György Lovagrend Soproni Priorátus 2014. évi beszámoló 2015. évi munkaterv A Soproni Priorátus Szervezeti felépítése Priorátusunk a Győr-Moson-Sopron megyei nagypriorátus része Címe: H-9400 Sopron,

Részletesebben

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. I. FÉLÉVI MUNKATERVE A Képviselő-testület - Monor Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról 27/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE

A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE AUGUSZTUS 22. alakuló értekezlet 22-23. DIFER mérés 23-31. munkaközösségi szakmai programok, tantermek dekorálása 25. szakmai továbbképzés: Lovasberény 29. tankönyvek átvétele

Részletesebben

XIII. évfolyam - 9. szám 2012. Október (a Dr. Brusznyai Árpád Művelődési Ház és Könyvtár előtti kopjafánál rossz idő esetén a nagyteremben) október 24. (szerda) 17:00 Könyvtár TOP lista - szeptember 1.

Részletesebben

Javaslat a Pásztói Hírlap kiadásával kapcsolatos feladatok ellátására, a helyi TV működtetésére

Javaslat a Pásztói Hírlap kiadásával kapcsolatos feladatok ellátására, a helyi TV működtetésére Pásztói Polgármesteri Hivatal 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. (06-32) *460-155 Fax: (06-32) 460-918 Szám: 1-46/2015. A javaslat elfogadása egyszerű szavazattöbbséget igényel! Javaslat a Pásztói Hírlap kiadásával

Részletesebben

Balatonakarattya Község Önkormányzat Polgármester

Balatonakarattya Község Önkormányzat Polgármester Balatonakarattya Község Önkormányzat Polgármester Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Balatonakarattya, 2017. február 01. Polgár Beatrix jegyző E L Ő T E R J E S Z T É S Balatonakarattya

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 26-i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 26-i rendkívüli ülésére 2. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. január 26-i rendkívüli ülésére Tárgy: Dombóvár város 2012. évi rendezvénynaptárával kapcsolatos

Részletesebben

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. április 30-án (csütörtök) 15:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Perkáta, 2015. április 30.

Részletesebben

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (II.09.) rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról.

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (II.09.) rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról. Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (II.09.) rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról Preambulum Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közművelődési,

Részletesebben

Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. évi MUNKATERVE

Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. évi MUNKATERVE Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. évi MUNKATERVE Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. évi MUNKATERVE A képviselő-testület 2015. évben 9 ülést tart.

Részletesebben