J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V"

Átírás

1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V 6-22/2013. Készült: Tiszalök Város Önkormányzata képviselő-testületének szeptember 26-án a Tiszalöki Közös Önkormányzati Hivatal földszinti tanácskozó termében tartott nyílt ülésén. Jelen vannak: Gömze Sándor polgármester, Fedor László alpolgármester, Bede-Tóth Attila, Cserés Csaba, Dr. Erdélyi Béla, Fercsákné Tomán Ildikó, Gyúróné Cserés Ágnes, Krámor Katalin és Zrinszki István képviselők. Tanácskozási jogkörrel részt vett: Mező József jegyző, Csikósné Juhász Erika aljegyző, Cserés Judit pénzügyi irodavezető, Éberhardt Gábor és Puskásné dr. Zorgel Enikő az Észak- Alföldi Környezetgazdálkodási Kft képviseletében, Mogyorósi László az üdülőtulajdonosok képviseletében, Pócsik Erika, Kocsis Sándorné és Szepesi Zoltán intézményvezetők, Labbancz András tervező, Varga Péter az üdülő rendezési terv módosításhoz csatlakozók képviselője, Fülöp Attila a Tiszavasvári Kistérségi Televízió vezetője, az Orfeusz Kft részéről Szekeres Ágnes ügyvezető, Hosszú József a Tiszavasvári Járási Hivatal vezetője, Remenyikné Kovács Róza a Pünkösdi Egyház képviseletében Gömze Sándor: Köszöntöm a megjelenteket. Megállapítom, hogy a képviselő-testület határozatképes, 9 fő képviselőből 6 fő jelen van. Dr. Erdélyi Béla, Fedor László és Gyúróné Cserés Ágnes jelezték, hogy késni fognak. Napirend előtt szót szeretne kérni: - Fülöp Attila a Tiszavasvári Kistérségi Televízió vezetője - Hosszú József a Tiszavasvári Járási Hivatal vezetője - Kocsis Sándorné a Tiszalöki Idősek Gondozó Központja intézmény vezetője és - Remenyikné Kovács Róza a Pünkösdi Egyház könyvvizsgálója A Képviselő-testület szót adott a napirend előtt felszólalni kívánóknak. Fülöp Attila: Köszöntöm a Képviselő-testületet. A Tiszavasvári Kistérségi Televízió vezetője vagyok. Azért kértem szót, mert a törvény előírásainak meg kell felelnünk, és ennek érdekében teljes egybefüggő felvételt kell készíteni a képviselő-testület nyílt üléseiről, nem lehet semmit kivágni. Még a személyiségi jogokat sértő részeket is csak kifütyülni lehet, de kivágni nem. Kérem, hogy ennek tudatában bonyolítsák az üléseket. A felvételt készítő munkatársamnak utasításba van adva, hogy semmit nem vághat ki. Köszönöm a szót, és további sikeres munkát kívánok. Hosszú József: Hamarosan elkezdődik a tiszalöki Kormányablak kialakítása, mely Szabolcs- Szatmár-Bereg Megyében az elsők között valósul meg az Okmányiroda épületében. Jelentős átalakítással jár ez a folyamat, ezért a hivatal emeleti tanácskozó termében rendeztük be az okmányirodát ideiglenesen. Mindenkinek a türelmét és megértését kérem, ha esetleg az épületen belül, vagy a környéken olyan fennakadást észlelnek, ami ezzel függ össze, hiszen mindez azért történik, hogy XXI. századi hivatal nyílhasson meg a megyében elsőként Tiszalökön, ezért kérem, hogy próbáljuk ezt a dolgot tolerálni. A kormányablak azt fogja jelenteni, hogy hétfőtől-péntekig reggel 8órától este 20 óráig fogjuk fogadni az ügyfeleket, a jelenlegi okmányirodai feladatokon túl egyéb ügyben is lehet majd tájékoztatást, segítséget 1

2 kérni a kollegáktól, akik jelenleg is képzésre járnak, és mire beindul a kormányablak reményeink szerint még ez évben -, addigra felkészülten tudják fogadni az ügyfeleket. A kormányablak kialakításnak egyik előszele az, hogy Tiszavasvári okmányirodában szeptember 1-től bevezetésre került, hogy szerdai napokon este óráig fogadnak ügyfeleket. Annyit kérnék, hogy mivel a posta 18 óráig van nyitva, akinek olyan ügye van, ami költséggel jár, akkor vagy 18 óra előtt érkezzen meg, vagy bankkártyás fizetéssel tudjuk elintézni az ügyét. Köszönöm szépen a lehetőséget kor Dr. Erdélyi Béla megérkezet, a képviselő-testület 7 fő. Gömze Sándor: A Frim Jakab Általános Iskola épületének hasznosításával kapcsolatban kerestem a lehetőségeket. Az ingatlan együttes a Nemzeti Vagyonkezelő tulajdonában van. Kocsis Sándorné Erzsike az Idősek Gondozó Központja vezetője hívta fel a figyelmemet egy hasznosítási lehetőségre, hiszen ugyan az Idősek Gondozó Központja épületének felújítására lesz lehetőség pályázati pénzből, de az intézmény lehetőségei végesek, kevés a férőhely, és az épületegyüttes is régi, felújításra szorul. Még a Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társulás fennállása idején beadtunk egy pályázatot a felújításra, ami pozitív megítélést kapott, de forráshiány miatt tartalék listára került. Most vannak olyan információink, amelyek arról szólnak, hogy a pályázati keretet feltöltik, és mivel nagyon jó helyen áll maga a pályázat, van rá esélyünk, hogy mégis nyertes pályázat legyen belőle. Kocsisné Erzsike Intézményvezető Asszony segítségével most olyan leendő partner került a képbe, aki nagyban tudná segíteni azon terveket, elgondolásokat, amelyeket majd el fognak mondani. Voltam a Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-nél, és felvetettem annak a lehetőségét, hogy ha ez a helyzet előáll - amit mi nagyon szeretnénk -, akkor Tiszalök Város Önkormányzata szeretné a Frim Jakab ingatlanjainak a hasznosítási jogát kérni. A történet lényege az, hogy - akár fel tudjuk újítani az intézményt, akár nem -, szeretnénk a szociális szférát előtérbe helyezni. Látjuk azt a tendenciát, hogy az elöregedő társadalom egyre nagyobb segítségre szorul. Az Idősek Gondozó Központja kapacitása véges várólisták vannak, nem csak itt, a szomszéd városban is, és minden településen. Szeretnénk egy olyan közös megoldást találni, ami lehetőséget biztosít a váró listásoknak, minőségi ellátást tud nyújtani, és esetleg még olyan szolgáltatást is be tud hozni a rendszerbe, ami eddig ebben a térségben nem volt. A lehetséges partnerünk a Magyar Pünkösdi Egyház Szociális és Tudástár intézménye. A képviseletében jelen van Remenyikné Kovács Róza könyvvizsgáló. Október 1-től lesz lehetőség engedély kérésére az illetékes minisztériumtól és ez által újabb fős hely keletkezhetne a felújítások után. Természetesen anyagi áldozatokat is kell hozni azért, hogy azt a komplexumot felújítsák. Ha nyer a pályázatunk, akkor a felújítás idejére a 31 bentlakót át kell valahova költöztetni. A Frim Jakab központi épülete relatíve jó állapotban van, de az egyháznak van kerete felújításra, amit a majdan felálló intézménynek kölcsön adna, amit az a későbbiekben kitermelné és visszafizetné a működése során. Nem csak az idős rászorultaknak adna ezzel lehetőséget, hanem sok munkahelyet is teremtene ezzel. Azért nem napirendként tárgyaljuk, mert tegnap tudtunk konkrétan és tartalmasan beszélgetni, de ez mindenképp a közeljövő feladata lesz, és fel kellett vezessük, hogy képviselő társaim is tudjanak ezen gondolkodni, javaslatokat tenni a későbbiekben, hiszen az idősekről való gondoskodás feladata egy város vezetésének. Átadom a szót Intézményvezető Asszonynak, és utána Remenyikné Rózának. Kocsis Sándorné: Mi valamennyien, akik Tiszalökiek és lokálpatrióták vagyunk nagyon szomorúan szemléljük azt, ha egy épület kiürül, és hónapokig, évekig pusztul, az elmúlásra 2

3 ítélve. Tekintettel arra, hogy a városközpontban van ez az épületegyüttes, és nagyon patinás épületekről van szó, amelyek hasznosítására gondot kellene fordítanunk. Jelenleg a szociális ellátás területén az épületekben megvalósítható lenne, a felújítás után. A házi segítségnyújtásra a városunkban is sokkal több idős rászorult lenne, mint amennyi most ellátást kap (36 fő). Ennek a létszámnak az oka az, hogy nem mindenki engedheti meg magának, hogy Ft/óra díjat fizessen a házi segítségnyújtás igénybevételéért. Elképzeléseink között szerepel, hogy ezt a szolgáltatást térítésmentesen nyújtanánk, ha olyan anyagi háttérrel rendelkeznénk, ami ezt lehetővé teszi. Tehát elsősorban a házi segítségnyújtásban részesülők létszámának a növekedését szeretnénk elérni ezzel az új alapított intézménnyel. Másodsorban szeretnénk megoldani a környező négy kistérségben a bentlakásos várólistán lévők elhelyezését, ugyanis akár Újszentmargitától Budapestig mindenhonnan jönnek hozzánk bentlakók, mert az ország idős otthonaiban hosszú várólisták vannak, és minél előbb elhelyezésre van szükségük, és így a településünkön meglehetne oldani a várólistások gondját. Az étkeztetés a másik olyan terület, aminek a bővítése sorra kerülne, valamint gondolkodunk olyan szolgáltatásokban is, amelyek pillanatnyilag nincsenek a környezetünkben, például a nevelő szülői hálózat. Fizetőképes kereslet megléte esetén nyugdíjasházban is gondolkodunk, apartmanok kialakításával. Ilyen terveink vannak az épületegyüttessel kapcsolatban. Kérem a képviselő-testület együttműködését és bízom benne, hogy jó ötletekkel a segítségünkre lesznek az elképzeléseink megvalósításában. Remenyikné Kovács Róza: A Pünkösdi Egyház egy belső egyházjogi személy, én ennek a könyvvizsgálója vagyok. Egy együttműködési megállapodás előkészítésén dolgozunk, aminek az előkészítésével párhuzamosan fut az, hogy az intézmény hasznosításra az Önkormányzat hogyan vállalkozik, illetve az intézmény megalakulása hogyan történik. Jelenleg önkormányzati intézményt átvenni egyházi intézménynek és a kiegészítő normatíva, csak bizonyos bővítési engedély birtokában lehet. Ha ez nincs meg, akkor az önkormányzatnak az egyházi kiegészítő normatívát 5 évre előre meg kell fizetnie, de mivel erre anyagi lehetőségek nincsenek, ez az egy lehetőség van arra, hogy együttműködési megállapodást köthessünk. Maga az előkészítés, a bővítési kérelem beadása már munkával jár, már észrevehették, hogy mérnök emberek jönne, mennek. Meg kell tudni mondani, hogy az építmény a jogszabályi előírásoknak megfelelően, milyen feltételeket biztosít az együttműködésre. Bentlakásos intézményt tervezünk a Kossuth utcai földszintes épületben, a hátsó iskolaépületben apartmanok kialakítását tervezzük, egyféle hiánypótló jelleggel. A következő, amivel szembesültünk, hogy az ellátottak között sok olyan van, aki ha nincs is demens igazolása, mégis egyre rosszabb fizikai-, illetve egészségi állapotban van, illetve vannak olyan fehér foltok, melyeket lehetne pótolni. Nem beszélve arról, hogy a jelenlegi idősek otthona valóban nagyon szűkös, 31 bentlakó, 10 bejáró, 36 házilag gondozott van jelenleg. Egy ekkora területen indokolt lenne ennek a bővítése, tehát van rá esély, hogy megkapjuk ezt a bővítési engedélyt. Együttműködési megállapodást kötnénk azért, hogy az önkormányzatot a kötelezettségek alól mentesítsük. Intézmény bővítésre, fenntartásra, szociális ellátások nyújtására, oktatással, neveléssel foglalkozó belső egyházjogi személy. Az előkészítő munka során Önöknek arról kell dönteni, hogy mi az, amit szeretnének. Mi úgy látjuk, hogy egy egészen nagy intézmény elhelyezhető ezen a területen. Ez az együttműködés nem csak Tiszalök Város területére kellene, hogy kiterjedjen, hanem esetleg a környező településeket is lehetne integrálni. A házi segítségnyújtásnál az intézményi felső plafon még egy integrációban is maximum 810 fő lehet. Ez 47 gondozónői állást jelent, akik főállásúak, és 47 társadalmi gondozói állást jelent a mi szervezetünknél. Mi idősek klubját 50 fő alatt nem nagyon szoktunk szervezni, mert kb. 50 fő az, amit gazdaságosan meg lehet csinálni, illetve az étkezés valamivel olcsóbb szokott lenni, mint a szokásos, illetve a házi 3

4 segítségnyújtásnál nincsen napi térítési díj, ingyenes szolgáltatás. Általában nagy intézményeket szervezünk, és általában ezek az intézmények hamar megtelnek, úgy gondolom, hogy ezen a területen is amennyiben a fogadókészség meg lesz az Önök részéről is -, elindulhatunk ezzel a szervezéssel. Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Gömze Sándor: Köszönjük a tájékoztatást. Javaslom, hogy tegyük meg együtt azokat az első lépéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ez az elképzelés megvalósulhasson. Javaslom, hogy a napirendet az alábbi módosítással és kiegészítésekkel fogadjuk el: 1. A Tiszalök Ősi Üdülő Rendezési Tervéről szóló előterjesztés megtárgyalása. 2. A tiszalöki üdülőtulajdonosok kommunális hulladékszállítással kapcsolatos kérelmének megtárgyalása. 3. Az Orfeusz Kegyeleti Szolgáltató Kft. temető üzemeltetésről szóló tájékoztatójának megtárgyalása. Előadó: Szekeres Ágnes ügyvezető (Orfeusz Kft.) 4. Előterjesztés az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 4/2013.(III.18.) számú önkormányzati rendelet módosításáról. 5. Tájékoztató a I. félévi költségvetés végrehajtásáról. 6. Tiszalök Város Önkormányzata Városüzemeltetési Intézménye tájékoztatója a megalakulása óta eltelt időszakban folytatott tevékenységéről. Előadó: Szepesi Zoltán intézményvezető 7. Molnár Mihály Tiszalök, Vay Ádám u. 31. szám alatti lakos kérelmének megtárgyalása. 8. Komlóska Község Önkormányzata csatlakozási felhívásának megtárgyalása. (Nagy Magyar Engesztelés tárgyában) 9. Óvodavezetői pályázat kiírásával kapcsolatos teendőkről szóló előterjesztés megtárgyalása. 10. Előterjesztés az Ifjúsági Alkotóház átadásáról a Tiszalöki Református Egyházközség részére. 11. A Hajdúnánási Hivatásos Tűzoltóság évi tevékenységéről szóló tájékoztató megtárgyalása. 12. a) Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás Társulási Megállapodás módosításának megtárgyalása. b) A Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése tárgyú KEOP /2F/ számú pályázat módosításához történő határozat meghozatala. 4

5 13. Tom-Terv Kft. (2890 Tata, Agostyáni út 77.) által benyújtott vételi szándékára ajánlattétel. (Tiszalök 1147/4 hrsz-ú 3 ha 1788 m 2 ) 14. Polgármester tájékoztatója az előző ülés eltelte óta tett fontosabb tárgyalásokról, intézkedésekről. Kérdések, bejelentések Aki egyetért a napirend módosításával és az utólag felvételre javasolt napirendek megtárgyalásával, kérem, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 6 egyhangú igen szavazattal a meghívóban feltüntetett napirendet a módosítással és kiegészítésekkel együtt elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 83/2013.(IX.26.) számú A képviselő-testület Napirend módosításáról A szeptember 26-i ülésének napirendjét az alábbiak szerint fogadta el: 1. A Tiszalök Ősi Üdülő Rendezési Tervéről szóló előterjesztés megtárgyalása. 2. A tiszalöki üdülőtulajdonosok kommunális hulladékszállítással kapcsolatos kérelmének megtárgyalása. 3. Az Orfeusz Kegyeleti Szolgáltató Kft. temető üzemeltetésről szóló tájékoztatójának megtárgyalása. Előadó: Szekeres Ágnes ügyvezető (Orfeusz Kft.) 4. Előterjesztés az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 4/2013.(III.18.) számú önkormányzati rendelet módosításáról. 5. Tájékoztató a I. félévi költségvetés végrehajtásáról. 6. Tiszalök Város Önkormányzata Városüzemeltetési Intézménye tájékoztatója a megalakulása óta eltelt időszakban folytatott tevékenységéről. Előadó: Szepesi Zoltán intézményvezető 7. Molnár Mihály Tiszalök, Vay Ádám u. 31. szám alatti lakos kérelmének megtárgyalása. 8. Komlóska Község Önkormányzata csatlakozási felhívásának megtárgyalása. (Nagy Magyar Engesztelés tárgyában) 5

6 9. Óvodavezetői pályázat kiírásával kapcsolatos teendőkről szóló előterjesztés megtárgyalása. 10. Előterjesztés az Ifjúsági Alkotóház átadásáról a Tiszalöki Református Egyházközség részére. 11. A Hajdúnánási Hivatásos Tűzoltóság évi tevékenységéről szóló tájékoztató megtárgyalása. 12. a) Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás Társulási Megállapodás módosításának megtárgyalása. b) A Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése tárgyú KEOP /2F/ számú pályázat módosításához történő határozat meghozatala. 13. Tom-Terv Kft. (2890 Tata, Agostyáni út 77.) által benyújtott vételi szándékára ajánlattétel. (Tiszalök 1147/4 hrsz-ú 3 ha 1788 m 2 ) 14. Polgármester tájékoztatója az előző ülés eltelte óta tett fontosabb tárgyalásokról, intézkedésekről. Kérdések, bejelentések Tárgy: (1.tsp.) A Tiszalök Ősi Üdülő Rendezési Tervéről szóló előterjesztés megtárgyalása. Gömze Sándor: Két évvel ezelőtt is nekifutottunk már egyszer ennek a témának, de akkor nem találtunk megfelelő megoldást. Most újra érkezett egy megkeresés az üdülőtelep egy szűkebb közösségétől, akik tenni szeretnének azért a környezetért, Tiszalök javát is szolgálva. A rendezési terv módosításával lehetőséget szeretnének kapni arra, hogy a mai kor elvárásainak megfeleljenek. Elsősorban a turisztikai terület fejlesztéséről van szó, az idegenforgalom fellendítéséről, hiszen nagyon leállt ez a két üdülő, és mi is hajlandóak voltunk beletörődni abba, hogy ez így van, de közben változtak az igények is, és mi szeretnénk a megváltozott igényeket úgy kihasználni, hogy nekünk is és az ott élőknek is hasznunkra váljon. Ennek az ügynek Varga Péter állt az élére és korábban megkeresett már bennünket, és kérte, hogy támogassuk a szándékaik megvalósulását. Megkapták feladatul, hogy a települési rendezési tervmódosításhoz egy települési tanulmánytervet kell készíteniük, amit el is készítettek. A nagy terjedelem miatt a képviselő-testület tagjai ben kapták meg. A napirendet az Ügyrendi és Szociális Bizottság és a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság véleményezte. Zrinszki István: Tudomásul kell venni, hogy túl vagyunk azon a korszakon, amikor 25 m 2 en két gumimatracon heverésszenek. A turisztikai lehetőségeket fejleszteni kell. A bizottság egyetértett a fejlesztéssel, és támogattuk a szerződés aláírását az Art Vital Kft-vel. 6

7 Varga Péter: Nem szeretnék kiegészítést tenni, kérem, hogy fogadják el, én pedig nyilatkozom, hogy lemondok a tanulmányterv szerzői jogáról. Labbancz András: A terveket a Rendezési Tervbe beemelésre alkalmasnak találtuk. Mező József: A telepítési tanulmánytervet beépítjük a rendezési tervbe, és az Art Vital Kft- Tiszalök felkérjük az elkészítésre. További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Gömze Sándor: Aki az elhangzottakkal egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 7 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 84/2013.(IX.26.) számú A Képviselő-testület Tiszalök Ősi Üdülő Rendezési Tervéről megismerte és elfogadja az Ősi Üdülőre vonatkozó Telepítési Tanulmánytervet. Ennek megfelelően a Rendezési Terv módosításának részeként beépíteni javasolja. Az ehhez szükséges megállapodás megkötését jóváhagyja, az eljárást megindítja. Tárgy: (2.tsp.) A tiszalöki üdülőtulajdonosok kommunális hulladék szállítással kapcsolatos kérelmének megtárgyalása. Gömze Sándor: Az üdülőtulajdonosok képviseletében Mogyorósi László kérelemmel fordult a képviselő-testülethez, melyben azt kérte, hogy vonjuk vissza a szemétszállítási rendeletünkben kiszabott 8 hónapra szólón díjszabást, és csökkentsük le 6 hónapra. Az a problémánk, hogy még télen is amikor alig tartózkodnak az üdülőtelepen -, 10 tonna szemét keletkezik. A napirendet a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság tárgyalta. Zrinszki István: A bizottsági ülésen Varga Péter Úr is alátámasztotta azt az állításunkat, hogy bőven keletkezik hulladék. A bizottság nem javasolja a 6 hónapra csökkentést, a határozat-tervezet A változatát javasoltuk elfogadásra a képviselő-testület felé. Gömze Sándor: A szolgáltató váltással csökkent a szállítás díja, és előre láthatólag még fog csökkenni. Dr. Krámor Katalin: Nem laknak kinn olyan sokan télen. Honnan termelődik annyi szemét? 7

8 Dr. Erdélyi Béla: Őrületes mennyiségű szemét keletkezik. Nincs partnerségi viszony az üdülő tulajdonosokkal, az is probléma, hiszen a háztartási hulladékon kívül, elektromos készülékek, bútorok és egyéb szemét lerakása is történik. Zrinszki István: Javaslom a szolgáltató felé, hogy a szemétszállítási díjat egy évre előre is ki lehessen fizetni, a zsákok beszerezhetőségével kapcsolatban pedig javaslom, hogy a szolgáltató több üzletet is keressen meg, ahol meglehetne vásárolni a kukás zsákokat. Gömze Sándor: Ehhez kapcsolódva javaslom, hogy itt nálunk a hivatalban, ahol a díjbeszedés történik, az alkalmazottnak is lehetne néhányszáz zsákot adni, hogy ha valaki szeretne vásárolni, megtehesse. Javaslom, hogy hallgassuk meg Mogyorósi Urat is. Mogyorósi László: A szállítási díj összegszerűsége irritálja a közvéleményt, ugyanis az elmúlt évben hat hónapra heti kétszeri szállítás mellett fizettünk Ft-ot, ebben az évben a szállítási díj Ft-ra esik, úgy, hogy csökkentek a díjak kor megérkezett Fedor László, a képviselő-testület 8 fő. Puskásné dr. Zorgel Enikő: A jogalkotó a helyi rendelet megalkotását követően megoldotta az üdülő tulajdonosok problémáját, ugyanis a hulladék díjmódosítással bekerült a hulladék törvény szövegébe, hogy fél díjat kell fizetni, a 8 hónapos szolgáltatási időre is. A helyi rendeletben egy módosítást kérnénk, mégpedig azt, hogy a gyűjtőzsákok darabszámát a díjfizetéshez igazítsuk. Március 1-október 31-ig tart a szolgáltatás. El kell különíteni két fajta zsákvásárlási lehetőséget. 1. A zsák átvétele, ami bizonyos számban mindenkinek jár. Intézményen keresztül fogjuk megoldani, vagy a hivatal dolgozói fognak besegíteni ebben. 2. A többlethulladék gyűjtésére szolgáló zsákok megvásárlása, ami már üzleti jellegű. Éberhardt Gábor: Az üzletekben való árusítását a zsákoknak azért nem javaslom, mert rossz tapasztalataink vannak ebben a tekintetben, mert az árusító üzlet által - az amúgy sem olcsó zsák árára - felszámolt közvetítői díjjal már nem igazán éri meg az embereknek. Ezért továbbra is az a javaslatom, hogy vagy az önkormányzatnál, vagy nálunk az ügyfélszolgálaton adjunk lehetőséget a zsákok beszerzésére. Mindenképp olyan megoldást kell találni, hogy semelyik fél se károsodjon, sem a hulladék termelője, sem a kezelője. Gömze Sándor: Gyakorlatilag a felvetett problémát megoldotta a törvényhozó, és anélkül, hogy módosítani kellene a rendeletünket, 8 hónapos szolgáltatás mellett 6 havi díjat kell fizetni az üdülő tulajdonosoknak. Mogyorósi László: Köszönöm szépen, hogy foglalkoztunk ezzel a témával. Kérem, hogy az illegális hulladéklerakókkal szemben járjanak el, ha tetten érhetők. Bede-Tóth Attila: Javaslom, hogy a beadványokat a szolgáltató is kapja meg minden esetben. Az illegális hulladéklerakókat pedig tettenérés esetén keményen meg kell büntetni, mert meg vagyok győződve arról, hogy belterületről is hordanak ki szemetet. Puskásné Zorgel Enikő: Fogunk küldeni levelet, de tájékoztatom most is a testületet, hogy a rezsicsökkentésnek köszönhetően a 120 l-es egység Ft helyett Ft lesz. A rezsicsökkentés a hulladékgazdálkodásban nem jelenti az előző negyedéves díj egyértelmű 10%-os csökkentését, itt hulladék díjat állapított meg újra a törvény, tehát nem úgy mint a többi közszolgáltatónál. Az mondja a törvény, hogy júniustól úgy kell megállapítani a díjat, 8

9 hogy a április 14-én alkalmazott díj 4,2%-kal megemelt díjának a 90%-át. Ha a közszolgáltató ettől a díjtól 2013-ban alacsonyabbat alkalmazott, akkor annak a százalékos arányát kell venni. Tehát mi a Ft-os díj 4,2%-kal megemelt díjának a 90%-át vettük. További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Gömze Sándor: Aki azzal ért egyet, hogy a szemétszállítási rendeletünket nem szükséges módosítanunk, tehát a határozat-tervezet A változatát fogadja el, kérem, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 8 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 85/2013.(IX.26.) számú Tiszalöki üdülőtulajdonosok kommunális hulladékszállítással kapcsolatos kérelméről A képviselő-testület megtárgyalta az üdülő tulajdonosok kommunális hulladék szállításával kapcsolatos kérelmét, és úgy döntött, hogy nem módosítja a jelenleg hatályos rendeletét. Tárgy: (3.tsp.) Az Orfeusz Kegyeleti Szolgáltató Kft. temető üzemeltetésről szóló tájékoztatójának megtárgyalása. Előadó: Szekeres Ágnes ügyvezető (Orfeusz Kft.) Gömze Sándor: Véleményezte a Pénzügyi Bizottság és a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság. Zrinszki István: Évekig vitáztunk olyan dolgon, ami okafogyottá vált más vállalkozó beengedése -, bebizonyította az Orfeusz Kft., hogy tud magas szintű szolgáltatást nyújtani, és nincs szükség más vállalkozó szolgáltatásaira. A bizottság belátta, és elfogadásra javasolta a Kft által kért inflációkövető emelést. Volt még a közelgő ünneppel kapcsolatban egy kérésünk, hogy legyen mindkét temetőben letéve föld, megigazítani a sírokat, és hogy a fűkaszáláskor felverődött nyesedéket takarítsák le. Örülök, hogy pozitív irányba fordult a kapcsolatunk a szolgáltatóval. A bizottság elfogadásra javasolta a beszámolót. Bede-Tóth Attila: A Pénzügyi Bizottság szintén elfogadásra javasolta a beszámolót. Dr. Krámor Katalin: A ravatalozó felé vezető út mellett a beteg fákat ki kell vágni, és újra telepíteni. Közösen meg kell oldanunk. Gömze Sándor: Most elfogadjuk a beszámolót, és az októberi ülésen módosítjuk a rendeletet az árképzéssel kapcsolatban január 1-től érvényesítjük az új árképzést. Szekeres Ágnes: A javaslatunkban az infláció mértéke 14,5% közel Ft, és Ft a szemétszállítás díja, és így együtt Ft. 9

10 További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Gömze Sándor: Aki az Ofreusz Kft beszámolóját elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 8 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 86/2013.(IX.26.) számú A képviselő-testület Az Orfeusz Kegyeleti Szolgáltató Kft. beszámolójának elfogadásáról az Orfeusz Kegyeleti Szolgáltató Kft. beszámolóját elfogadta. Tárgy: (4.tsp.) Előterjesztés az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 4/2013.(III.18.) számú önkormányzati rendelet módosításáról. Gömze Sándor: A módosítás szükségességének okait az előterjesztésben ismertettük. Egyrészt a feladat finanszírozás, másrészt a konszolidációs támogatás, és a Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társulás megszüntetése miatt is módosítást igényelnek a költségvetés számai. A napirendet tárgyalt a Pénzügyi Bizottság és az Ügyrendi és Szociális Bizottság. Bede-Tóth Attila: A Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolta a képviselő-testület felé a módosítást. Fercsákné Tomán Ildikó: Az Ügyrendi és Szociális Bizottság is elfogadásra javasolta a módosítást a képviselő-testület felé. További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Gömze Sándor: Aki a évi költségvetési rendelet módosításával egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 8 egyhangú igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: 12/2013. (X.03.) önkormányzati rendelete 10

11 A évi költségvetés megállapításáról szóló 4/2013. (III.18.) számú rendelet I. számú módosításáról Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköreiről szóló évi XX. Törvény 138. (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló évi CXCV. Törvény 23. (1) bekezdésben, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. Törvény 143. (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. Törvény 120. (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el: A önkormányzat képviselő-testülete a évi költségvetéséről szóló 4/2013. (III.18.) számú rendeletet az alábbiak szerint módosítja. A költségvetés bevételei és kiadásai A R 2. -a helyére az alábbi kerül: 1. A képviselő testület a Polgármesteri Hivatal és az intézmények együttes költségvetésének a.) Bevételi előirányzatát: e. Ft-ról e Ft-ra b.) Kiadási előirányzatát: e. Ft-ról e Ft-ra változtatja Ezen belül: A működési célú bevételeket: e Ft-ról e Ft-ra A pénzforgalmi bevételeket: e Ft-ról e Ft-ra A működési célú kiadásokat: e Ft-ról e Ft-ra A pénzforgalmi kiadásokat: e Ft-ról Ft-ra A felhalmozási bevétel és kiadás nem változik. A működési célú kiadásokon belül a kiemelt előirányzatok az alábbiak: Személyi jellegű juttatások e Ft-ról e Ft-ra Munkaadókat terhelő járulékok e Ft-ról e Ft-ra Dologi kiadások e Ft-ról e Ft-ra Társ.-i és szoc. politikai juttatások e Ft-ról nem változik Működési célú pénzeszköz átadás e Ft-ról e Ft-ra változik Kamatkiadások e Ft-ról nem változik Tartalékok e Ft-ról nem változik 11

12 Változtatja meg. A költségvetési létszámkeretet 120,5 főben, a közcélú foglalkoztatottakkal bővített létszámot 179,5 főben határozza meg. A városi önkormányzat összesített bevételi és kiadási mérlegének összegét a 1. és 2. számú melléklet tartalmazza. 2.. A bevételek forrásonkénti megoszlását és részletezését a 3-as számú mellékletek tartalmazzák. 3.. A pénzforgalmi bevételek és kiadásokat a 6 sz. mellékletek tartalmazzák. A R 3. -a helyére az alábbi kerül: 4.. A Közös Önkormányzati Hivatal és az Önkormányzat szakfeladatait az önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek, valamint a közcélú és közhasznú foglalkoztatás működési kiadási előirányzatát ezen belül a kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint állapítja meg. 1./ Önállóan működő és gazdálkodó Városüzemeltetési Intézmény évi működési kiadási előirányzata: e. Ft. Ebből: - személyi juttatások: e Ft-ról nem változik - munkaadókat terhelő járulékokat: e Ft-ról nem változik - dologi kiadások: e Ft-ról nem változik - költségvetési létszám: 27,5 fő 2./ Önállóan működő Napközi otthonos Óvoda és Napos Bölcsőde évi működési kiadási előirányzata: e Ft. Ebből: - személyi juttatások: e Ft-ról nem változik - munkaadókat terhelő járulékokat: e Ft-ról nem változik - dologi kiadások: e Ft-ról nem változik - költségvetési létszám: 32 fő 3./ Önállóan működő Városi Könyvtár és Művelődési Ház évi működési kiadási előirányzata: e Ft. Ebből: - személyi juttatások: e Ft-ról nem változik - munkaadókat terhelő járulékokat: e Ft-ról nem változik 12

13 - dologi kiadások: e Ft-ról nem változik - költségvetési létszám: 5 fő 4./ Önállóan működő és gazdálkodó Közös Önkormányzati Hivatal 2013.évi működési kiadási előirányzata: e Ft. Ebből: - személyi juttatások: e Ft-ról nem változik - munkaadókat terhelő járulékokat: e Ft-ról nem változik - dologi kiadások: e Ft-ról nem változik - költségvetési létszám: 25 fő 5./ Önállóan működő és gazdálkodó Önkormányzat és szakfeladatai 2013.évi működési kiadási előirányzata: e Ft. Ebből: - személyi juttatások: e Ft-ról nem változik - munkaadókat terhelő járulékokat: e Ft-ról nem változik - dologi kiadások: e Ft-ról nem változik - költségvetési létszám: 4 fő 6./ Önállóan működő és gazdálkodó Önkormányzat szakfeladatai között szerepel a Közfoglalkoztatás és START program foglalkoztatásának 2013.évi működési kiadási előirányzata: e Ft. Ebből: - személyi juttatások: e Ft-ról nem változik - munkaadókat terhelő járulékokat: e Ft-ról nem változik - dologi kiadások: e Ft-ról nem változik - költségvetési létszám: 59 fő 7./ Önállóan működő Tiszalöki Idősek gondozó Központja II. félévi működési kiadási előirányzata: e Ft. Ebből: - személyi juttatások: 0 e Ft-ról e Ft-ra változik - munkaadókat terhelő járulékokat: 0 e Ft-ról e Ft-ra változik - dologi kiadások: 0 e Ft-ról e Ft-ra változik - költségvetési létszám: 23 fő 8./ Önállóan működő Tiszalöki Szociális Szolgáltató Központ II. félévi működési kiadási előirányzata: e Ft. Ebből: 13

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v 10-1/2010. Készült: Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 11-én tartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Gömze Sándor polgármester Zrinszki István alpolgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: a Tiszalök Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. szeptember 29-én tartott nyílt ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: a Tiszalök Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. szeptember 29-én tartott nyílt ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V 10-17/2011. Készült: a Tiszalök Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. szeptember 29-én tartott nyílt ülésén. Jelen vannak: Gömze Sándor polgármester, Fedor László alpolgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 10-19/2011.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 10-19/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V 10-19/2011. Készült: a Tiszalök Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. október 27-én tartott nyílt ülésén. Jelen vannak: Gömze Sándor polgármester, Fedor László alpolgármester,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v 10-24/2008. Készült: Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. november 27-én tartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Gömze Sándor polgármester Zrinszki István alpolgármester,

Részletesebben

Tanácskozási jogkörrel részt vett: Mező József jegyző, Csikósné Juhász Erika aljegyző, Cserés Judit pénzügyi irodavezető

Tanácskozási jogkörrel részt vett: Mező József jegyző, Csikósné Juhász Erika aljegyző, Cserés Judit pénzügyi irodavezető J E G Y Z Ő K Ö N Y V 6-23/2014. Készült: Tiszalök Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 23-án a Tiszalöki Közös Önkormányzati Hivatal földszinti tanácskozó termében tartott rendkívüli

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v 10-7/2009. Készült: Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. március 26-án tartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Gömze Sándor polgármester, Zrinszki István

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V 6-14/2013. Készült: Tiszalök Város Önkormányzata képviselő-testületének 2013. május 30-án a Tiszalöki Közös Önkormányzati Hivatal földszinti tanácskozó termében tartott nyílt ülésén.

Részletesebben

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 27-ei testületi üléséről készült jegyzőkönyv

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 27-ei testületi üléséről készült jegyzőkönyv Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 27-ei testületi üléséről készült jegyzőkönyv napirendjei: - Lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatás - 2012.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 19-én - csütörtökön - de. 9,00 órakor megtartott n y i l v á n o s üléséről. A képviselő-testület ülésének

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 2013. február 13. napján megtartott nyilvános testületi ülésről. Készült: 2 eredeti példányban

Jegyzőkönyv. 2013. február 13. napján megtartott nyilvános testületi ülésről. Készült: 2 eredeti példányban Sarród Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2013. Jegyzőkönyv a 2013. február 13. napján megtartott nyilvános testületi ülésről Készült: 2 eredeti példányban 2 Jegyzőkönyv Készült: Sarród Község

Részletesebben

Készült: Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013. március 28-án tartott Közmeghallgatáson.

Készült: Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013. március 28-án tartott Közmeghallgatáson. J e g y z ő k ö n y v 6-10/2013. Készült: Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013. március 28-án tartott Közmeghallgatáson. Jelen vannak: Gömze Sándor polgármester Fedor László alpolgármester,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 25. NAPJÁN MEGTARTOTT 16. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 25. NAPJÁN MEGTARTOTT 16. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 25. NAPJÁN MEGTARTOTT 16. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Képviselőtestülete 2013. szeptember 25-én tartott nyílt ülésének határozatairól

Részletesebben

Tanácskozási joggal jelen voltak: Dr. Mátyás B. Szabolcs jegyző Dr. Szűcs Andrea TKO vezetője

Tanácskozási joggal jelen voltak: Dr. Mátyás B. Szabolcs jegyző Dr. Szűcs Andrea TKO vezetője ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu Száma: 41-15/2010. J E G Y Z Õ K Ö N Y

Részletesebben

Mélyen Tisztelt Kormánymegbízott Úr!

Mélyen Tisztelt Kormánymegbízott Úr! TISZALÖKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZORGALMATOSI KIRENDELTÉSGE JEGYZŐJÉTŐL 4441 Szorgalmatos, Pacsirta u. 18/a. Telefon: (42) 520-034 Fax: (42) 520-035 Ügyiratszám: 6-39/2013. Tárgy: Képviselő-testületi

Részletesebben

4/2014. Jászszentandrás Önkormányzati Képviselőtestület 2014. április 24-én megtartott ülésének jegyzőkönyve, rendeletének, határozatának mutatója.

4/2014. Jászszentandrás Önkormányzati Képviselőtestület 2014. április 24-én megtartott ülésének jegyzőkönyve, rendeletének, határozatának mutatója. ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLET JÁSZSZENTANDRÁS 4/2014. Jászszentandrás Önkormányzati Képviselőtestület 2014. április 24-én megtartott ülésének jegyzőkönyve, rendeletének, határozatának mutatója. 6/2014.

Részletesebben

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2012. január 19-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyve

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2012. január 19-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyve Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. január 19-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyve Határozatok: 1/2012. (I. 19.) 2/2012. (I. 19.) 3/2012. (I. 19.) 4/2012. (I. 19.) 5/2012.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV SOROS NYÍLT KISZOMBOR 2013. szeptember 24.

JEGYZŐKÖNYV SOROS NYÍLT KISZOMBOR 2013. szeptember 24. JEGYZŐKÖNYV SOROS NYÍLT KISZOMBOR 2013. szeptember 24. JEGYZŐKÖNYV Készült Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 24. napján 9 órai kezdettel megtartott soros nyílt

Részletesebben

Városi Polgármesteri Hivatal 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. Tel.: 66/371-611, Fax: 66/371-623 JEGYZŐ KÖNYV

Városi Polgármesteri Hivatal 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. Tel.: 66/371-611, Fax: 66/371-623 JEGYZŐ KÖNYV Városi Polgármesteri Hivatal 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. Tel.: 66/371-611, Fax: 66/371-623 Iktatószám: 685-2/2013. JEGYZŐ KÖNYV Készült: Szeghalom Város Képviselő Testületének 2013. március 25-én

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. július 18-án 13:00 órai kezdettel tartott rendkívüli nyilvános üléséről

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. július 18-án 13:00 órai kezdettel tartott rendkívüli nyilvános üléséről A közgyűlés üléséről hangfelvétel készült. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Jelen vannak: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. július 18-án 13:00 órai kezdettel tartott rendkívüli

Részletesebben

-------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------- Füzesgyarmat Város Önkormányzat K é p v i s e lő- testülete 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-058, 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Képviselő-testületi ülésről 2013. 04. 25. Jegyzőkönyvet készítette: Marosi Magdolna jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 684-17/2013. Jegyzőkönyv Inárcs Nagyközségi

Részletesebben

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. szeptember 26-án megtartott rendes nyílt ülésének. J e g y z ő k ö n y v e

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. szeptember 26-án megtartott rendes nyílt ülésének. J e g y z ő k ö n y v e BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. szeptember 26-án megtartott

Részletesebben

Tiszaszentmárton, 2014.május 30. Szűcs Dezső

Tiszaszentmárton, 2014.május 30. Szűcs Dezső Tiszaszentmárton Község Önkormányzat 2014. május 08-án megtartott ülésének: a./ Tárgysorozata b./ jegyzőkönyve c./ határozatai : 181-191/2014. d./rendeletei: 2-3/2014 TÁRGYSOROZAT 1. Előterjesztés 2013.

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2014. február 4-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2014. február 4-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve 102-4/2014. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület 2014. február 4-én megtartott nyílt ülésének Jegyzőkönyve Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (II.4.) önkormányzati határozata

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Igazoltan hiányzik: Devecsery Ildikó Anikó

JEGYZŐKÖNYV. Igazoltan hiányzik: Devecsery Ildikó Anikó JEGYZŐKÖNYV Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 26-án 16 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Fésüs Sándor Gubiczáné Kocsis Irén Kardos Sándor Tassi

Részletesebben

5. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. március 28-ai üléséről.

5. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. március 28-ai üléséről. SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 5. SZ. JEGYZŐKÖNYV Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. március 28-ai üléséről. Jelen vannak: 1. a Közgyűlés tagjai a mellékelt jelenléti

Részletesebben

2/2012. számú. 2012. február 15-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. 12-15/2012. (II.15.sz. Kth.) 2-4/2012. (II.16.) sz.

2/2012. számú. 2012. február 15-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. 12-15/2012. (II.15.sz. Kth.) 2-4/2012. (II.16.) sz. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. Ikt.sz.: 857-2/2012. 2/2012. számú 2012. február 15-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 12-15/2012. (II.15.sz. Kth.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv. Érdeklődő: 15 fő

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv. Érdeklődő: 15 fő JEGYZŐKÖNYV Készült: Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 4-én a Latinovits Zoltán Művelődési ház földszinti tanácskozó termében 14.00. órakor kezdődő nyilvános üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 20-án, 14:00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

2015. február 12-én (csütörtök) du. 15.00 órára

2015. február 12-én (csütörtök) du. 15.00 órára H O S S Z Ú P Á L Y I N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E 4 2 7 4 H o s s z ú p á l y i, S z a b a d s á g t é r 6. T e l : 5 2 / 3 7 5-5 1 1, 5 2 / 5 9 8-4

Részletesebben