Mészáros Tamás Algebra és kombinatorika Rónyai Lajos. Hannusch Carolin Algebra és kombinatorika Lakatos Piroska egyetemi docens

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Mészáros Tamás Algebra és kombinatorika Rónyai Lajos. Hannusch Carolin Algebra és kombinatorika Lakatos Piroska egyetemi docens"

Átírás

1 S-extremális halmazrendszerek BME-TTK/04/003 Gröbner-bázisok Abel-féle önduális csoportkódok DE-TTK/04/007 minimális súlyáról Két előállítási tétel a diszkrét ELTE-TTK/04/004 alkalmazott geometria köréből Korlátosság vizsgálata irány-hossz ELTE-TTK/04/007 vegyes gráfok esetén A ko-citáció a SimRank ELTE-TTK/04/029 alkalmazása nagy biológiai hálózatokra Ferde csoport algebrák ETDK-RHK/04/009 reprezentációja A véges F-inverz fedőkkel SZTE-TTIK/04/028 kapcsolatos gráftulajdonságról DE-TTK/04/018 EKF-TTK/04/008 ELTE-TTK/04/012 Nehézfémek akkumulációjának vizsgálata a Felső-Tisza-vidéken Három szlovákiai vár építő- díszítőkőzeteinek földtana összehasonlítás Környezetfejlőd a római korban Aquincum területén az üledékek a malakofauna vizsgálata alapján Mzáros Tamás Algebra kombinatorika Rónyai Lajos BME Algebra Hannusch Carolin Algebra kombinatorika Lakatos Piroska egyetemi DE Algebra Mozaik Kiadó Kft. Számelmélet Kaszanitzky Viktória Eszter Algebra kombinatorika Jordán Tibor ELTE Operációkutatási I Szabó Botond Algebra kombinatorika Jordán Tibor ELTE Operációkutatási ELTE Tóthmérz Lilla Algebra kombinatorika Grolmusz Vince egyetemi Számítógéptudományi Horobeţ Emil Algebra kombinatorika Mărcuș András egyetemi BBTE Algebra Szakács Nóra Algebra kombinatorika B. Szendrei Mária egyetemi Szabó Magdolna Papp Irén Amália Sölétormos Annamária, Szappanos Bálint Alkalmazott környezeti földtudományok Alkalmazott környezeti földtudományok Alkalmazott környezeti földtudományok Szabó Szilárd SZTE Algebra Számelmélet DE Tájvédelmi Környezetföldrajzi Dávid Árpád főiskolai EKF Földrajz Kilencedik Szente István, Mindszenty Andrea, ELTE Őslénytani, ELTE Általános Alkalmazott Földtani Hantken Miksa Alapítvány ELTE-TTK/04/014 Geológiai tanösvény a Jánoshegyen. Budai Zsófia Alkalmazott környezeti földtudományok Mindszenty Andrea, Budai Tamás, tanácsadó ELTE ELTE Általános Alkalmazott Földtani, MÁFI Földtani Kutatási Osztály Kilencedik ELTE-TTK/04/077 A doreni csuszamlás változásának vizsgálata geológiai mérek lézerszkennelt adatok alapján Pocsai Angelika Alkalmazott környezeti földtudományok Zámolyi András, Székely Balázs, egyetemi ELTE Geofizikai Űrtudományi, Nyírségvíz Zrt. ELTE-TTK/04/137 Az adszorbeálható szerves halogén vegyületek koncentrációváltozásának vizsgálata Turcsán Edit kommunális szennyvizek eltérő módszerekkel történő fertőtleníte során Alkalmazott környezeti földtudományok Barkács Katalin ELTE Kémiai Technológiai Környezetkémiai I, Nyírségvíz Zrt. ME-MFK/04/002 A Garadna-völgy (Bükk) földcsuszamlás-veszélyeztetettsége Hajdú István, Németh Boglárka Alkalmazott környezeti földtudományok Less György, Kereszturi Gábor, ME Földtan- Teleptani Intézeti, Nyírségvíz Zrt.

2 Prediktív régzeti modellek NYME-GEO/04/002 magyarországi alkalmazási lehetőségei NYME- TTMK/04/003 SZTE-TTIK/04/023 ELTE-TTK/04/030 ELTE-TTK/04/032 ELTE-TTK/04/057 ELTE-TTK/04/060 Bányaművel hatása a felszínformálódásra a Dohányoshegyen Szélerózió által áthalmazott tápanyag vizsgálata csernozjom talajokon szélcsatorna kisérlettel Mesterházy Gábor Kopecskó Zsanett Bartus Máté Az MM5 modellel szimulált planetáris határréteg magasságának Laza Borbála érzékenysége a talajadatbázisok használatára Éjszakai világító felhők megfigyelük Magyarországról Kórokozókat közvetítő szúnyogok légköri sodródásának vizsgálata trajektória statisztika segítségével Ipari pontforrás emissziójának hatása környezetének levegőminőségére Farkas Alexandra Sábitz Judit Alkalmazott környezeti földtudományok Alkalmazott környezeti földtudományok Alkalmazott környezeti földtudományok Alkalmazott meteorológia Alkalmazott meteorológia Alkalmazott meteorológia Végső Ferenc, Stibrányi Máté Veress Márton Farsang Andrea, Szatmári József Ács Ferenc, Breuer Hajnalka Kiricsi Ágnes, Tasnádi Péter Barcza Zoltán, Solymosi Norbert főiskolai, régz intézetvezető egyetemi segédmunkatárs, egyetemi, segédmunkatárs Cseh Melinda Alkalmazott meteorológia Mzáros Róbert munkatárs ELTE-TTK/04/081 A villámgyakoriság parametrizálása Mona Tamás Alkalmazott meteorológia Ács Ferenc egyetemi ELTE-TTK/04/086 A vertikálisan integrált vízgőz napi menetének vizsgálata különböző légrétegekre SEVIRI műholdas mérek alapján Dobor Laura Alkalmazott meteorológia Barcza Zoltán, Pongrácz Rita, NYME Térinformatika, Magyar Nemzeti Múzeum NÖK NYME Termzetföldrajz Intézeti SZTE Termzetföldrajzi Geoinformatikai ELTE Meteorológia KGRE Angol Nyelvű Irodalmak Kultúrák e, ELTE Meteorológiai ELTE Meteorológiai, MTA BCE Alkalmazkodás a Klímaváltozáshoz Kutatócsoport ELTE Meteorológia ELTE Meteorológia ELTE Meteorológia Kilencedik Magyar Földrajzi Társaság SZSZB Megyei Múzeumok Igazgatósága ELTE-TTK/04/089 Tapadó hó miatti káresemények meteorológiai hátterének vizsgálata Gulyás Krisztina Alkalmazott meteorológia Tóth Katalin, Kolláth Kornél meteorológus, meteorológus OMSZ Időjárás-előrejelző Osztály, OMSZ Repülmeteorológiai Veszélyjelző Osztály ELTE-TTK/04/092 Az ALOHA lokális szennyezőanyagterjedi modell vizsgálata alkalmazási lehetőségei Leelőssy Ádám Alkalmazott meteorológia Mzáros Róbert munkatárs ELTE Meteorológia I

3 ELTE-TTK/04/128 A poláris ciklonok Merics Attila Alkalmazott meteorológia BME-TTK/04/004 DE-TTK/04/002 Müntz-típusú tételek súlyozott L2(0, ) téren mul plicitással Pozitív szemidefinit operátorokon értelmezett, relatív entrópiát megőrző leképezek Weidinger Tamás, Gyöngyösi András Zénó Markó Zoltán Analízis G. Horváth Ákosné Szokol Patrícia Ágnes Analízis Molnár Lajos segédmunkatárs ELTE-IK/04/001 Convergent interpolatory processes Németh Zsolt Analízis Szili László egyetemi ELTE-TTK/04/015 ELTE Meteorológia BME Analízis DE Analízis ELTE Numerikus Analízis A gamma-, digamma- inverz függvényeik numerikus kiszámítása Nemes Gergő Analízis Hegedűs Csaba egyetemi ELTE Numerikus Analízis OMSZ Sóstói Múzeumfalu I ELTE-TTK/04/017 ETDK-RHK/04/005 ETDK-RHK/04/008 SZTE-TTIK/04/004 DE-TTK/04/009 DE-TTK/04/014 ELTE-TTK/04/009 ELTE-TTK/04/105 SZTE-TTIK/04/009 SZTE-TTIK/04/012 log2, π, végtelen sorok, lánctörtek Laplace transzformáltak Egydimenziós Kakeya-típusú halmazok a síkon Differenciálegyenletek a Levi-Civitaszámtesten. Alkalmazás Besseltípusú speciális függvényekre Aszimptotikusan nem-eltűnő kontrakciók kommutánsáról Filmekben lejátszódó diffúziós folyamatok vizsgálata numerikus módszerekkel Fárasztási ciklusok hatása CuAl(11,6W%) Be(0.36W%) alakmemória ötvözetben Grafén alapú Josephson-átmenet vizsgálata Polimer-monomer fázisátalakulás követe alkáli-fulleridekben infravörös spektroszkópiával Felületi érdesség ellipszometriai vizsgálata mart üvegfelületeken Szilíciumszeletek képalkotó lumineszcenciás mikrohullámú reflexión alapuló vizsgálata Nemes Gergő Analízis Tóth Árpád egyetemi ELTE Analízis Farkas Csaba Analízis Keleti Tamás, Soós Anna egyetemi Mzáros Alpár Richard Analízis András Szilárd Károly Gehér György Pál Analízis Kérchy László Makovec Alajos Anyagtudomány Erdélyi Gábor egyetemi Dobróka Mihály Anyagtudomány Beke Dezső egyetemi Hagymási Imre Anyagtudomány Cserti József egyetemi Győri Máté András Anyagtudomány Kamarás Katalin, Pergerné Klupp Gyöngyi tanácsadó, Pápa Zsuzsanna Anyagtudomány Budai Judit munkatárs Csontos János Anyagtudomány Tóth Zsolt ELTE Analízis, BBTE Matematika BBTE Alkalmazott Matematika SZTE Analízis DE Szilárdtestfizikai DE Szilárdtestfizikai ELTE Komplex Rendszerek Fizikája MTA SZFKI Kísérleti Szilárdtestfizika Osztály SZTE Optikai Kvantumelektronikai SZTE Optikai Kvantumelektronikai, Ro-Fa Művek Kft. Auro-Science Consulting Kft. Prezentációs díj a BNP

4 ELTE-TTK/04/018 ELTE-TTK/04/059 Ultrabázisos xenolitok pettrográfiai geokémiai vizsgálata (Kameruni vulkáni vonal). Metaszomatózis folyamtának nyomonkövete felsőköpeny zárványokban, Persány-hegység Pintér Zsanett Szabó Ábel Ásványtan, geokémia környezeti alkalmazásai Ásványtan, geokémia környezeti alkalmazásai Szabó Csaba Szabó Csaba, Tóth Attila egyetemi segéd ELTE Kőzettani Geokémiai, Litoszféra Fluidum Kutató Laboratórium ELTE Kőzettani Geokémiai, Litoszféra Fluidum Kutató Laboratórium, EMTE Sapientia Környezettudományi I, Koch Sándor Alapítvány, Koch Sándor Alapítvány ELTE-TTK/04/071 Az agyagásványok mennyiségi minőségi meghatározásának infravörös spektroszkópiai megközelíte Udvardi Beatrix Ásványtan, geokémia környezeti alkalmazásai Kovács István János, Szabó Csaba munkatárs, egyetemi MTA ELGI, ELTE Kőzettani Geokémiai, Litoszféra Fluidum Kutató Laboratórium, Koch Sándor Alapítvány ELTE-TTK/04/091 ELTE-TTK/04/118 ME-MFK/04/003 A Rákospalotai Hulladékhasznosító Mű kemencéjében képződött szilárd Berta Márton, Lenti Fruzsina fázis vizsgálata Belélegezhető szemcseméretű kvarcpor mennyiségi vizsgálata A Dunától keletre található festékföldek ásványtani alkalmazhatósági vizsgálata Topa Boglárka Berent Ágnes Ásványtan, geokémia környezeti alkalmazásai Ásványtan, geokémia környezeti alkalmazásai Ásványtan, geokémia környezeti alkalmazásai Szabó Csaba, Völgyesi Péter Weiszburg Tamás, Lovas A. György Szakáll Sándor egyetemi ELTE Kőzettani Geokémiai, Litoszféra Fluidum Kutató Laboratórium ELTE Ásványtani ME Ásvány- Kőzettani ANP BEBTE OKFDK/04/001 A Cseres-hegységbeli vulkanitok (Sátorosi Andezit Formáció, Cseresi Bazalt Formáció) ásványtani jellemze Farsang István Ásványtan, geokémia környezeti alkalmazásai Szakáll Sándor, Fehér István, középiskolai ME Ásvány- Kőzettani, Selye János Gimnázium Junior díj: Koch Sándor Alapítvány A Földgömb előfizete SZTE-TTIK/04/025 SZTE-TTIK/04/033 A Mórágyi Gránit ér-közeli metaszomatózisa a Bátaapáti Keleti Skultéti Ágnes lejtaknában Középkori templomromok téglaanyagának TL Tóth Orsolya kormeghatározása archeometriai vizsgálata Ásványtan, geokémia környezeti alkalmazásai Ásványtan, geokémia környezeti alkalmazásai M. Tóth Tivadar Sipos György tanszékvezető, egyetemi SZTE Ásványtani, Geokémiai Kőzettani SZTE Termzetföldrajzi Geoinformatikai Kilencedik ELTE-TTK/04/025 Az argon [ArII] vonalának első kimutatása protoplanetáris korongokban a sugárzási tér vizsgálata Szulágyi Judit Asztrofizika Ábrahám Péter, Pascucci Ilaria igazgató, munkatárs MTA KTM CSKI, Space Telescope Science Institute Associate Research Scientist Johns Hopkins University

5 ELTE-TTK/04/033 Fedi exobolygók periódusváltozása a Kepler űrtávcső adataiban Hodosán Gabriella Asztrofizika Kiss László, Szabó M. Gyula, Simon Attila tanácsadó, munkatárs, segédmunkatárs MTA KTM CSKI I ELTE-TTK/04/065 ELTE-TTK/04/096 ELTE-TTK/04/098 ELTE-TTK/04/129 OKFDK/04/003 Fiatal csillagok környezetének modelleze az Orion-ködben az AKARI FIS adatai archív katalógusok felhasználásával Gamma-kitörek energiáinak kozmológiai k-korrekciója A kozmikus mikrohullámú háttérsugárzás fázisai A Fermi gammaműhold mozgásának vizsgálata különös tekintettel a gamma-kitörekre rárakódó háttér értékének alakulására A peremsötéted kimutatása értékének mére Fehér Orsolya, Lisztes Mónika Asztrofizika Zahorecz Sarolta ELTE Csillagászati Kilencedik Kovács András Asztrofizika Bagoly Zsolt egyetemi Kovács András Asztrofizika Szapudi István csillagász Szécsi Dorottya Polák Péter Asztrofizika Asztrofizika Bagoly Zsolt, Horváth István Udvarhelyiné Hyross Amelita, Somosvári Béla Márton középiskolai, szakkörvezető ELTE Komplex Rendszerek Fizikája Institute for Astronomy, University of Hawaii ELTE Komplex Rendszerek Fizikája, ZMNE Matematika-Fizika Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium Kollégium Tizenegyedik I Junior díj: Koch Sándor Alapítvány A Földgömb előfizete SZTE-TTIK/04/008 Kvadrupól-monopól hatások gravitációs hullámok fázisában Veréb László Asztrofizika Gergely Á. László, Keresztes Zoltán segédmunkatárs SZTE Kísérleti Elméleti Fizikai ek, SZTE Kísérleti Fizikai SZTE-TTIK/04/010 Szupermasszív fekete lyuk kettősök által sugárzott gravitációs hullámformák Tápai Márton Asztrofizika Gergely Á. László, Keresztes Zoltán segédmunkatárs SZTE Kísérleti Elméleti Fizikai ek, SZTE Kísérleti Fizikai BEBTE SZTE-TTIK/04/013 SZTE-TTIK/04/019 BME-TTK/04/001 BME-TTK/04/002 Tranzitos exobolygók fedének fotometriai vizsgálata Az NGC 6834 nyílthalmaz fotometriai vizsgálata A GFR600 üzemanyagciklusának elemze PET berendez modellezére alkalmas Monte-Carlo program kidolgozása verifikációja Ordasi András Asztrofizika Szatmáry Károly, Szabó M. Gyula, Székely Péter munkatárs, egyetemi segéd Kun Emma Asztrofizika Székely Péter egyetemi segéd Perkó Zoltán Lantos Judit Atommag-, nehézion reaktorfizika Atommag-, nehézion reaktorfizika Fehér Sándor Czifrus Szabolcs egyetemi egyetemi SZTE Kísérleti Fizika, MTA KTM CSKI, SZTE Kísérleti Fizika Tizedik SZTE Kísérleti Fizikai BME Nukleáris Technikai BME Nukleáris Technikai Intézet BNP

6 BME-TTK/04/009 Új típusú adatfeldolgozó módszer fejleszte alkalmazása kétdimenziós PIV mérekhez Szijártó Rita Atommag-, nehézion reaktorfizika Aszódi Attila, Ralf Kapulla, NTI igazgató, tanszékvezető BME Nukleáris Technikai Intézet, Paul Scherrer Institute DE-TTK/04/003 Spin-izospin óriásrezonanciák vizsgálata Sc izótopokban Stuhl László Atommag-, nehézion reaktorfizika Krasznahorkay Attila DE MTA ATOMKI Kísérleti Magfizikai Osztály Nem vett rzt ELTE-TTK/04/108 Kvarkanyag időfejlődének vizsgálata termális fotonokkal Májer Imre Atommag-, nehézion reaktorfizika Csanád Máté ELTE Atomfizikai ELTE-TTK/04/109 Az eta' mezonok bomlástermékeinek azonosítása ultra-relativisztikus ütközekben Kőfaragó Mónika Atommag-, nehézion reaktorfizika Csanád Máté ELTE Atomfizikai I, Paksi ELTE-TTK/04/110 ELTE-TTK/04/112 ELTE-TTK/04/121 ELTE-TTK/04/127 Ionizációs kamra Radon bomlás detektálására Hadronizációs folyamatok vizsgálata Tsallis Pareto-alakú fragmentációs függvényekkel A primordiális nukleoszintézis számítógépes szimulációja GPU alkalmazása az ALICE rzecskefizikai eseménygenerátorában Bámer Csaba Kalmár Gergely Pásztor Attila Nagy Máté Ferenc Atommag-, nehézion reaktorfizika Atommag-, nehézion reaktorfizika Atommag-, nehézion reaktorfizika Atommag-, nehézion reaktorfizika Varga Dezső Barnaföldi Gergely Gábor ELTE Komplex Rendszerek Fizikája MTA RMKI Elméleti Fizikai Főosztály Kilencedik Csótó Attila egyetemi ELTE Atomfizikai Barnaföldi Gergely Gábor MTA RMKI Elméleti Fizikai Főosztály, Paksi, Paksi Magyar Földrajzi Társaság BME-TTK/04/015 Kék boglárkalepkék faj szerinti azonosítása reflexiós spektrumuk alapján Piszter Gábor Bio- biológiai fizika Biró László Péter, Barócsi Attila osztályvezető, egyetemi MTA MFA Nanoszerkezetek Osztály, BME Atomfizika BME-TTK/04/028 Egy újonnan felfedezett DNS-javító fehérje másodlagos szerkezetének Orbánová Agnesa meghatározása cirkuláris dikroizmus spektroszkópiával Bio- biológiai fizika Kézsmárki István, Vértessy Beáta tanácsadó BME Fizika, MTA Enzimológiai Intézet I BME-TTK/04/029 BME-TTK/04/032 BME-TTK/04/044 ELTE-TTK/04/019 ELTE-TTK/04/020 A Tris pufferrendszer hatása a DPPC/víz modellmembrán szerkezetére Malária diagnózisa mágnesesen indukált kettőstör révén Flagellin adszorpció vizsgálata optikai bioszenzorral Lipid membránok viselkede nanostrukturált felszínen Miozin II szerepe a sejtláncok kialakulásában Karácsony Zsuzsanna Bio- biológiai fizika Bóta Attila, Mihály Judith, Noszticzius Zoltán munkatárs, egyetemi MTA KK NKI, MTA KK NKI, BME Fizika Butykai Ádám Bio- biológiai fizika Kézsmárki István egyetemi BME Fizika Kovács Noémi Bio- biológiai fizika Horváth Róbert, Hárs György, egyetemi Takáts-Nyeste Annamária Bio- biológiai fizika Derényi Imre egyetemi Tóth Zsolt Bio- biológiai fizika Czirók András MTA MFA Fotonika Osztály, BME Atomfizika ELTE Biológiai Fizikai ELTE Biológiai Fizikai Tizedik Kilencedik BNP

7 ELTE-TTK/04/040 ELTE-TTK/04/107 ELTE-TTK/04/111 Mire jó egy elektróda egy egér agyában? Fehérje adszorpció in situ optikai vizsgálata bioszenzorikai alkalmazásokhoz Folyadékkezel OWLSkísérletekben Cserpán Dorottya Rita Bio- biológiai fizika Somogyvári Zoltán Németh Andrea Bio- biológiai fizika Petrik Péter Orgován Norbert Bio- biológiai fizika Horváth Róbert ELTE-TTK/04/125 Kémiai agy a sejtben Szabó Áron Bio- biológiai fizika Vattay Gábor ELTE-TTK/04/006 A mezo-γ skálájú modellez új kihívásai a WRF-modell alkalmazásával Nagy Attila Elméleti meteorológia Horváth Ákos vezető főtanácsos MTA RMKI Biofizika Osztály MTA MFA Ellipszometria Labor MTA MFA Fotonika Osztály ELTE Komplex Rendszerek Fizikája OMSZ Siófoki Viharjelző Obszervatórium Tizenegyedik, Bio-Genezis Kft. I ELTE-TTK/04/010 Légtömegek kaotikus mozgásának vizsgálata passzív nyomelem sodródásának követével Haszpra Tímea Elméleti meteorológia Tasnádi Péter, Tél Tamás egyetemi, egyetemi ELTE Meteorológiai, ELTE Elméleti Fizikai ELTE-TTK/04/013 A Q-vektor alkalmazása a szinoptikus térképek analízisében Sarkadi Noémi Elméleti meteorológia Tasnádi Péter egyetemi ELTE Meteorológiai ELTE-TTK/04/052 Ensemble előrejelz verifikációs technikák összehasonlítása Lázár Dóra Elméleti meteorológia Ihász István vezető főtanácsos OMSZ ELTE-TTK/04/064 A helicitás alkalmazása a zivatartevékenység előrejelzében Domsa Daniella Elméleti meteorológia Tasnádi Péter egyetemi ELTE Meteorológiai ELTE-TTK/04/068 Az ECMWF ensemble előrejelzek alapján ensemble vertikális profilokelőállítása verifikációja Tajti Dávid Elméleti meteorológia Ihász István vezető főtanácsos OMSZ ELTE-TTK/04/075 ELTE-TTK/04/084 ELTE-TTK/04/133 EKF-TTK/04/010 Több évtizedes oszcilláció az Atlantióceán hőmérsékleti rendszerében: kísérleti demonstráció Ensemble hőmérséklet előrejelzek térbeli vizsgálata Magyarország térségében A Richardson extrapoláció matematikai vizsgálata alkalmazása egy egyszerűsített globális széndioxid-modellben Üledékföldtani rétegtani vizsgálatok bükki pannon korú sziliciklasztos képződményeken Barsy Eszter, Várai Anita Elméleti meteorológia Jánosi Imre, Tél Tamás, Vincze Miklós egyetemi, egyetemi, ELTE Komplex Rendszerek Fizikája, ELTE Elméleti Fizika, ELTE Komplex Rendszerek Fizikája Németh Csilla Elméleti meteorológia Ihász István vezető főtanácsos OMSZ Nem vett rzt Brajnovits Brigitta Elméleti meteorológia Havasi Ágnes egyetemi segéd ELTE Meteorológiai Érsek Lajos Földtan, üledékkőzettan Dávid Árpád főiskolai EKF Földrajz Kilencedik BEBTE OMSZ I

8 ELTE-TTK/04/038 Vulkanogén homokkő-előfordulások vizsgálata a Budai-hegység felsőeocén korú összleteiben Biró Tamás Földtan, üledékkőzettan Józsa Sándor, Karátson Dávid, ELTE Kőzettan-Geokémiai, ELTE Termzetföldrajzi, Guru BKOE ELTE-TTK/04/067 A kápolna-hegyi édesvízi mzkő terepi szedimentológiai vizsgálata (Budai-hegység) Török Ágnes, Ünnep Viktória Földtan, üledékkőzettan Mindszenty Andrea, Kele Sándor, munkatárs ELTE Általános Alkalmazott Földtani, MTA GKI I, Guru BKOE ELTE-TTK/04/069 2D-s 1D-s süllyedtörténeti rekonstrukció a Viking Graben zaki Schlakker Attila Földtan, üledékkőzettan Pogácsás György egyetemi rzén ELTE Általános Alkalmazott Földtani ELTE-TTK/04/115 Neogén-kvarter oldalelmozdulásos jelenségek vizsgálata 2D-s szeizmikus adatok alapján a Duna- Tisza közének Kecskemét vonalától délre eső rzén Dudás Árpád Földtan, üledékkőzettan Pogácsás György egyetemi ELTE Általános Alkalmazott Földtani Papp Simon Alapítvány NYME- TTMK/04/001 A Soproni Gneisz Formáció szerkezetföldtani vizsgálata Bugledits Éva Földtan, üledékkőzettan Benkó Zsolt főiskolai NYME Termzetföldrajz Intézeti PTE-TTK/04/013 A Zuhányai Mzkő üledékföldtani vizsgálata ciklussztrarigráfiai meggondolásokkal Ledő Tímea Földtan, üledékkőzettan Konrád Gyula PTE Földtani MÁFI PTE-TTK/04/015 A Bodai Aleurolit Formáció üledékföldtani értékele a dolomit- Pozsgai Emília aleurolitbetelepülek vizsgálata Földtan, üledékkőzettan Konrád Gyula alapján PTE Földtani SZTE-TTIK/04/003 DE-TTK/04/024 A dorozsmai breccsazóna genetikai vizsgálata Molnár László Földtan, üledékkőzettan Schubert Félix, M. Tóth Tivadar, Az Alföld vasúthálózatának vizsgálata elméleti fejleszti lehetőségei, különös tekintettel az Molnár István Gazdaságföldrajz Molnár Ernő államhatáron átnyúló kapcsolatokra SZTE Ásványtani, Geokémiai Kőzettani DE Társadalomföldrajzi Területfejleszti DE-TTK/04/025 A közösségi közleked ingázás rendszere Hajdú-Bihar megyében Pálóczi Gábor Gazdaságföldrajz Pénzes János egyetemi segéd DE Társadalomföldrajzi Területfejleszti ELTE-TTK/04/042 Az Internet-felhasználás területi egyenlőtlenségeinek előrejelze Magyarországon Zsom Brigitta Gazdaságföldrajz Jakobi Ákos ELTE Regionális Tudományi

9 ELTE-TTK/04/120 Területi fejlettségi különbségek fejlődi tengelyek Spanyolországban a XX. század második felében. Farkas Máté Bence Gazdaságföldrajz Szabó Pál, Éltető Andrea, ELTE Regionális Tudományi, MTA VKI I ELTE-TTK/04/124 Törekvek a Ferihegyi Repülőtér megközelíthetőségének javítására Gerse József Gazdaságföldrajz Szalkai Gábor ELTE Regionális Tudományi PTE-TTK/04/009 Ipari nagyberuházás agrártérségben - egy új cementgyár környezeti, társadalmi, gazdasági hatásai Keczeli Lajos Gazdaságföldrajz Majdánné Mohos Mária egyetemi PTE Magyarország Földrajza PTE Földrajzi Intézet SZTE-TTIK/04/037 A budapesti agglomeráció közösségi közlekedének elvi gyakorlati kérdei Nagy Gyula Gazdaságföldrajz Bajmócy Péter egyetemi SZTE Gazdaság- Társadalomföldrajz BME-TTK/04/017 Összefüggek a plazma effektusok a kozmikus sugárzás között a TriTel-LMP együttes mérekben az ESEO diákműhold küldete során, Zábori Balázs Geofizika Hirn Attila, Zagyvai Péter, Bencze Pál csoportvezető, egyetemi, nyugalmazott tanácsadó, c. egyetemi MTA AEKI Űrdozimetriai Kutatócsoport, BME Nukleáris Technikai Intézet, MTA GGKI I BME-TTK/04/025 ELTE-TTK/04/022 ELTE-TTK/04/045 ELTE-TTK/04/048 ELTE-TTK/04/051 ELTE-TTK/04/054 Langmuir-szondás kísérlet az ESEO műhold fedélzetén Régzeti célú geofizikai kutatás Aquincumban Űr-időjárási vizsgálatok műholdas VLF adatok alapján A Rayleigh-Taylor-instabilitás numerikus vizsgálata a köpenylitoszféra-asztenoszféra rendszerben Mágneses elektromos kutatások az újkorban elpusztult Csittfalva Malomfalva területén Király Richárd, Gubicza Ágnes Geofizika Bencze Pál, Bánfalvi Antal Bőgér Ágnes Geofizika Hámori Zoltán, Dombrádi Endre nyugalmazott tanácsadó, c. egyetemi, mérnök mérnökgeofizikus, egyetemi segéd Nagy Melinda Geofizika Steinbach Péter munkatárs Szabó Brigitta Geofizika Herein Mátyás Péntek András Geofizika Lenkey László, egyetemi gyakornok Szénhidrogén kutató fúrásokban végzett geofizikai mérek inverziója Somogyvári Márk Geofizika Balázs László munkatárs apriori információk segítségével ELTE-TTK/04/094 Bazaltvulkánok a Balaton alatt Balázs Attila, Bőgér Ágnes, Király Ágnes Geofizika Horváth Ferenc egyetemi MTA GGKI, BME Szélessávú Hírközl Villamosságtan Geomega Kft., ELTE Geofizikai Űrtudományi MTA ELTE Geológiai, Geofizikai Űrtudományi Kutatócsoport ELTE Geofizikai Űrtudományi MTA ELTE Geológiai, Geofizikai Űrtudományi Kutatócsoport ELTE Geofizikai Űrtudományi ELTE Geofizikai Űrtudományi Tizedik Kilencedik BEBTE az MH GEOSZ Papp Simon Alapítvány

10 ELTE-TTK/04/097 Elektromágneses impulzus terjede veszteséges, több komponensű plazmában Pál Lénárd Geofizika Erhardtné Ferencz Orsolya ELTE-TTK/04/101 Európa dinamikus topográfiája Keszthelyi Dániel Geofizika Horváth Ferenc egyetemi DE-TTK/04/019 DE-TTK/04/021 ELTE-TTK/04/079 ETDK-RHK/04/002 Műholdas alapú digitális felszínmodellek összehasonlító Karika Anita Geoinformatika Szabó Gergely vizsgálata egy beregi mintaterületen Közepes felbontású multispektrális űrfelvételek digitális interpretációja hazai japán példákon Földgömbtérképek kzíte digitális vetületi transzformációval Digitális barlangi kataszter létrehozása - Mihály- Pobrázdomb Szabad szoftverekkel kzített, NYME-GEO/04/001 webes, szabadszavas térképkezelő kereső rendszer megvalósítása Körmöndi Barnabás Geoinformatika Szabó Gergely Ungvári Zsuzsanna Geoinformatika Gede Mátyás Pálfi Gizella, Török Dalma Geoinformatika Imecs Zoltán Kádár Iván Geoinformatika Pődör Andrea, Rab András Attila földmérő mérnök ELTE Geofizikai Űrtudományi ELTE Geofizikai Űrtudományi DE Termzetföldrajzi Geoinformatikai DE Termzetföldrajzi Geoinformatikai ELTE Térképtudományi Geoinformatikai BBTE Termzetföldrajz Kilencedik NYME Térinformatika, TheodoLight Kft. BEBTE OMSZ MTA FKI SZSZB Megyei Múzeumok Igazgatósága I 3D városmodellez lehetséges NYME-GEO/04/003 technológiái Kelemen Gergő Geoinformatika Jancsó Tamás egyetemi NYME Fotogrammetria Távérzékel PTE-TTK/04/006 PTE-TTK/04/018 SZTE-TTIK/04/034 BME-TTK/04/013 BME-TTK/04/024 Dombóvár közlekedfejleszte térinformatikai módszerekkel Tematikus atlasz terveze digitális kartográfiai kiviteleze a Dél-Dunántúl mezőgazdaságának példáján Belviztérképez szubpixelalapú osztályozással, Landsat 7 ETM+ műholdfelvételek alapján Az elektrodinamikai partíciós függvény modularitása az S-dualitási sejt A Galilei-csoportok projektív ábrázolásai Pataki Csilla Geoinformatika Nagyváradi László Sági Péter Geoinformatika Bugya Titusz Csendes Bálint Geoinformatika Henits László, Mucsi László, egyetemi PTE Térképzeti Geoinformatikai PTE Térképzeti Geoinformatikai SZTE Termzetföldrajzi Geoinformatikai Nagy Ákos Geometria topológia Etesi Gábor egyetemi BME Geometria Holló László Geometria topológia Andai Attila BME Matematika DE-TTK/04/008 Nemkonvex geometriai tomográfia Nagy Ábris Geometria topológia Vincze Csaba egyetemi DE Geometria EKF-TTK/04/007 Rekurzív sorozatok geometriai vizsgálata Tóth Enikő Geometria topológia Hoffmann Miklós, Balka Richárd főiskolai, főiskolai segéd EKF Alkalmazott Matematika, a Leica Geosystems Hungary Kft. BNP OMSZ

11 ELTE-TTK/04/002 A stabil Hurewicz homomorfizmus racionális izomorfizmus Bodnár József Geometria topológia Szűcs András egyetemi ELTE Analízis ELTE-TTK/04/070 DE-TTK/04/016 ELTE-TTK/04/104 ELTE-TTK/04/123 ELTE-TTK/04/139 Geometric calculation of the 4th stable homotopy group of spheres Nagy Csaba Geometria topológia Szűcs András egyetemi ELTE Analízis Önttalajok mikroheterogenitásának vizsgálata a Somodi Zsófia Geomorfológia I. Szabó Szilárd Felső-Tisza-vidéken Az akkumulációs területarány módszer optimalizálása néhány atipikus jégárcsoportra Ignéczi Ádám Geomorfológia I. Nagy Balázs, Kern Zoltán, segédmunkatárs A Pilismaróti-öblözet holocén felszínfejlőde Biró Csilla Karina Geomorfológia I. Székely Balázs egyetemi Sziklagleccserek kriokarsztos felszíni mintázatának vizsgálata a Mars Orgel Csilla Geomorfológia I. Sik András egyetemi segéd közepes szélességein Őrségi erdők talajának NYME-EMK/04/001 változatossága PTE-TTK/04/012 SZTE-TTIK/04/024 Egy pozitív domborzati forma morfológiai talajtani vizsgálata a Karasica-ártéren Alacsony árttér kialakulásának vizsgálata a Maroson Czap Eszter, Pál Katalin Geomorfológia I. Bidló András Balogh Réka Geomorfológia I. Dezső József egyetemi segéd Nagy Zoltán Geomorfológia I. Kiss Timea egyetemi DE Tájvédelmi Környezetföldrajzi ELTE Termzetföldrajzi, ELTE Őslénytani ELTE Geofizikai Űrtudományi ELTE Termzetföldrajzi NYME Termőhelyismerettani PTE Környezetföldrajzi Tájvédelmi SZTE Termzetföldrajzi Geoinformatikai Nem vett rzt MTA FKI, Semilab Kft., Semilab Zrt. I, Semilab Kft. SZTE-TTIK/04/029 Az Alsó-Tisza vidék hololcén ártérfejlőde geomorfológiai vizsgálatok alapján Hernesz Péter Geomorfológia I. Kiss Timea egyetemi SZTE Termzetföldrajzi Geoinformatikai BNP ANP ELTE-TTK/04/005 Geodiverzitás vizsgálat egy nyugatbükki mintaterülten Örsi Anna Geomorfológia II. Móga János egyetemi ELTE Termzetföldrajzi ELTE-TTK/04/095 A Marcal-medence vízfolyásainak tektonikus geomorfológiai vizsgálata Gál Judit, Pál Lénárd Geomorfológia II. Kovács Gábor, Zámolyi András, ELTE Termzetföldrajzi, ELTE Geofizikai Űrtudományi BNP ELTE-TTK/04/103 A Rám-szakadék geomorfológiai vizsgálata a Visegrádi-hegység Józsa Gabriella, Téglás Tímea Geomorfológia II. Székely Balázs egyetemi emelkedének befolyásoló szerepe ELTE Geofizikai Űrtudományi

12 ELTE-TTK/04/106 Piliscsév környékének tektonikus geomorfológiai vizsgálata Szabó Judit Alexandra, Kürthy Dóra Geomorfológia II. Székely Balázs, Telbisz Tamás ELTE Geofizikai Űrtudományi, ELTE Termzetföldrajzi PTE-TTK/04/001 A Villányi-hegység térségének morfotektonikai vizsgálata digitális terepmodell alapján Petrik Attila Geomorfológia II. Jordán Győző, Nagyváradi László osztályvezető, MÁFI Környezetföldtani Osztály, PTE Térképzeti Geoinformatikai PTE-TTK/04/004 Geomorfológiai vizsgálatok a Hird- Hosszúhetényi vízfolyás völgyében Kovács Mónika Geomorfológia II. Fábián Szabolcs Ákos tanszékvezető munkatárs PTE Termzetföldrajzi SZTE-TTIK/04/022 SZTE-TTIK/04/031 ELTE-TTK/04/001 ELTE-TTK/04/008 ELTE-TTK/04/041 ELTE-TTK/04/058 SZTE-TTIK/04/001 Negyedidőszaki homokmozgások vizsgálata Belső-Somogyban A Maros hordalékkúp paleomedreink morfometriai vizsgálata térinformatikai módszerekkel Az erdélyi Medve-tó rétegzettségének vizsgálata A budai termálkarszt jellemze adatelemző módszerek felhasználásával. Hévíztermelő visszasajtoló kutak által okozott hőmérsékletváltozás modelleze A tatai Öreg-tó hatása az Által-ér vízminőségére 3D hidrodinamikai modell a magyarszerb országhatár menti régió k-i rzéről, különös tekintettel a hévíztároló pannóniai rétegek hidrodinamikájára Györgyövics Katalin Geomorfológia II. Kiss Timea, Sipos György munkatárs Nagy Dóra Geomorfológia II. Sipos György Jurecska Laura Hidrológia, hidrogeológia Barkács Katalin, Márialigeti Károly, egyetemi Takács Judit Hidrológia, hidrogeológia Kovács József Farkas Róbert Hidrológia, hidrogeológia Lenkey László Molnár Rita Hidrológia, hidrogeológia Kiss Klaudia egyetemi segéd Hajnal Andor, Kárász Dávid Sándor Hidrológia, hidrogeológia Szanyi János címzetes egyetemi SZTE Termzetföldrajzi Geoinformatikai SZTE Termzetföldrajzi Geoinformatikai ELTE Kémiai Technológiai Környezetkémiai, Mikrobiológiai ELTE Általános Alkalmazott Földtani ELTE Geofizikai- Űrtudományi ELTE Táj- Környezetföldrajzi SZTE Ásványtani, Geokémiai Kőzettani I, Nyírségvíz Zrt. BEBTE OMSZ I, Nyírségvíz Zrt. SZTE-TTIK/04/002 Porózus közegbe történő tartós viszasajtolás hatásának szimulációja tesztmérek alapján Bálint András Hidrológia, hidrogeológia Szanyi János címzetes egyetemi SZTE Ásványtani, Geokémiai Kőzettani

13 SZTE-TTIK/04/030 Fenékhordalék szemcseösszetételének alakulása a Dráván Andrási Gábor Hidrológia, hidrogeológia Kiss Timea egyetemi SZTE Termzetföldrajzi Geoinformatikai, Nyírségvíz Zrt. ELTE-TTK/04/066 A Naszályi-víznyelőbarlang nagyobb vetősíkjainak vizsgálata Ivanics Balázs Karsztos folyamatok formák Leél-Őssy Szabolcs egyetemi ELTE Általános Alkalmazott Földtani ELTE-TTK/04/130 Sérülékenységi vizsgálatok a bükki Kis-fennsík karsztján Iván Veronika Karsztos folyamatok formák Móga János egyetemi ELTE Termzetföldrajzi NYME- TTMK/04/002 A Pilis hegység termálkarsztos folyamatai Récsi András Karsztos folyamatok formák Benkó Zsolt főiskolai NYME Termzetföldrajz Intézeti MTA FKI az MH GEOSZ NYME- TTMK/04/005 A montenegrói Mamula-sziget tengerparti karrosodása Kéri Péter Karsztos folyamatok formák Veress Márton intézetvezető egyetemi NYME Termzetföldrajz Intézeti BNP NYME- TTMK/04/006 Mztartalmú kőzeteken kialakult formák a Kőszegi-hegységben Kerekes Eszter Karsztos folyamatok formák Veress Márton intézetvezető egyetemi NYME Termzetföldrajz Intézeti SZTE-TTIK/04/027 A repedgeometria a barlangok kapcsolata az orfűi Vízfő-forrás vízgyűjtőjén Bauer Márton Karsztos folyamatok formák M. Tóth Tivadar SZTE Ásványtani, Geokémiai Kőzettani ELTE-TTK/04/043 A városi légszennyez vizsgálata a Péczely-féle makroszinoptikus osztályozás segítségével Tótiván Bernadett Klimatológia Mzáros Róbert ELTE Meteorológiai OMSZ ELTE-TTK/04/053 ELTE-TTK/04/085 Magyarország éghajlata a XX. században Thornthwaite alapján A Kárpát-medencére várható klímaváltozás a XXI. század során ensembles szimulációk alapján Szelepcsényi Zoltán Miklós Erika Klimatológia Klimatológia Ács Ferenc, Breuer Hajnalka Bartholy Judit, Pongrácz Rita, egyetemi adjunktus ELTE Meteorológiai ELTE Meteorológiai ELTE-TTK/04/087 Magyarországi hőhullámok várható változása a RegCM modell szimulált hőmérsékleti adatai alapján Bartha Enikő-Boglár Klimatológia Pongrácz Rita ELTE Meteorológiai ELTE-TTK/04/090 Csapadék- aszályviszonyok XXI. században várható változásai a Kárpát-medence térségére Hollósi Brigitta Klimatológia Bartholy Judit, Pongrácz Rita, egyetemi adjunktus ELTE Meteorológiai I ELTE-TTK/04/099 ELTE-TTK/04/132 Csapadékindexek elemze az ENSEMBLES klímaszimulációk felhasználásával A belterek levegője; mikrometeorológiai mérek egy nagyelőadó-teremben Kis Anna Klimatológia Pongrácz Rita Söveges Bianka Klimatológia Weidinger Tamás, Salma Imre egyetemi ELTE Meteorológiai ELTE Meteorológiai, ELTE Kémiai Intézet

14 ELTE-TTK/04/136 SZTE-TTIK/04/011 A budapesti városi hősziget összehasonlító elemze műholdas állomási mérek felhasználásával Termikus komfortvizsgálat a Szegedi Tudományegyetem József Attila Tanulmányi Információs Központjában Lelovics Enikő Berki Péter Klimatológia Klimatológia Bartholy Judit, Pongrácz Rita Unger János, Kántor Noémi, egyetemi adjunktus, ELTE Meteorológiai SZTE Éghajlattani Tájföldrajzi Nem vett rzt, Unilever Magyarország Kft. BME-TTK/04/021 Spektrális kondenzáció dinamikájának vizsgálata 2-dimenziós elektrolit áramlásában Bardóczi László Komplex rendszerek fizikája Bencze Attila, Berta Miklós, Varga Imre, egyetemi adjunktus, MTA RMKI Plazmafizikai Főosztály, SZE Fizika Kémia, BME Elméleti Fizika DE-TTK/04/005 Fracture of heterogeneous materials in the fiber bundle model Ehud Karpas Komplex rendszerek fizikája Kun Ferenc egyetemi DE-TTK/04/006 Repedi zaj szubkritikus törben Danku Zsuzsa Komplex rendszerek fizikája Kun Ferenc egyetemi DE Elméleti Fizikai DE Elméleti Fizikai, Paksi I, Paksi ELTE-TTK/04/016 Csoportos mozgás fázisainak vizsgálata egyszerű robotikai kísérlettel Tarcai Norbert, Virágh Csaba Komplex rendszerek fizikája Vicsek Tamás, Vásárhelyi Gábor, munkatárs MTA-ELTE Statisztikus Biológiai Fizika Kutatócsoport, ELTE Biológiai Fizika, Paksi ELTE-TTK/04/134 Eltérő anyagi minőségű rzekből álló membránok rezgeinek egzakt, Almási Gábor Komplex rendszerek fizikája Cserti József, Dávid Gyula illetve szemiklasszikus vizsgálata szakoktató ELTE Komplex Rendszerek Fizikája, ELTE Atomfizikai ETDK-RHK/04/003 Rádióhullámok terjedi sebességének direkt mére Dombi András Komplex rendszerek fizikája Néda Zoltán, Tunyagi Artúr egyetemi, posztdoktori kutató BBTE Elméleti Számítógépes Fizika, BBTE Elméleti Fizika ETDK-RHK/04/007 Korszerű adatelemzi módszerek az Kacsó Ágota Enikő, Papp István, alvás-elektrofiziológiában Suciaghi Robert Komplex rendszerek fizikája Lázár Zsolt-József BBTE Elméleti Számítógépes Fizika SZTE-TTIK/04/018 Kettősinga kaotikus mozgásának vizsgálata virtuális mértechnikával Vadai Gergely Komplex rendszerek fizikája Gingl Zoltán, Gyémánt Iván egyetemi SZTE Kísérleti Fizikai Mozaik Kiadó Kft. ELTE-TTK/04/011 A nedves üleped hatása a felszín közeli radioaktivitásra Adora Nikoletta, Buszlai Péter, Mayer Petra, Visnovitz Ferenc Környezetfizika Horváth Ákos, Süvegh Károly egyetemi ELTE Atomfizikai, ELTE Analitikai Kémiai

15 ELTE-TTK/04/076 ELTE-TTK/04/100 ELTE-TTK/04/126 ELTE-TTK/04/135 ELTE-TTK/04/138 NYF-MMK/04/001 NYF-TTIK/04/004 ELTE-TTK/04/026 ELTE-TTK/04/049 ELTE-TTK/04/056 ELTE-TTK/04/063 ELTE-TTK/04/073 A sűrűséghajtotta óceáni vízkörz mélységi konvenció numerikus Várai Anita, Barsy Eszter laboratóriumi modelleze A termzetes radioaktivitás vizsgálata a Rudas-fürdő Törökforrásában Termzetes mesterséges radioaktivitás elkülöníte a Paksi Atomerőmű légterében A termodinamika II. főtétele a környezettudományokban - Entrópia, extrópia, exergia A Paksi Atomerőmű kis- közepes aktivitású radioaktív hulladékainak mennyiségi minőségi elemze Stirling motor modell építe egyszerű háztartási anyagokból Radon aktivitáskoncentráció mére hegyaljai borospincékben A Medves-platóról a Bábi-hegyről (Nógrád-Gömöri vulkáni terület) származó ultrabázisos köpenyxenolitok petrográfiai vizsgálata. A csomádi (DK- Kárpátok) dácitok cirkonjainak szöveti geokémiai jellemze: petrogenetikai következtetek A dunavarsányi pleisztocén kavicsösszlet riolitkavicsainak petrográfiai jellemze A Dél-Pesti síkság pleisztocén kavicsösszletének összefoglaló vizsgálata Dunavarsányban Szilikátolvadék-zárványok vizsgálata a pohangi bazaltban (Dél-Korea) Környezetfizika Jánosi Imre, Tél Tamás, Vincze Miklós Freiler Ágnes Környezetfizika Horváth Ákos, Erőss Anita Strádi Andrea, Horváth András Környezetfizika Horváth Ákos, Szabó Katalin Zsuzsanna egyetemi, egyetemi, munkatárs ELTE Komplex Rendszerek Fizikája, ELTE Elméleti Fizika, ELTE Komplex Rendszerek Fizikája ELTE Atomfizikai, ELTE Általános Alkalmazott Földtani ELTE Atomfizikai,ELTE Geokémiai Tremmel Bálint Környezetfizika Martinás Katalin egyetemi ELTE Atomfizika Horváth András Környezetfizika Kiss Ádám egyetemi ELTE Atomfizikai Gálik Tamás Környezetfizika Beszeda Imre Búzás Eszter Bíborka Környezetfizika Csige István Fekete Szandra Németh Gabriella Kőzettan Kőzettan Szabó Csaba, Kovács István Harangi Szabolcs, Kiss Balázs tanszékvezető főiskolai tanszékvezető, Benei Balázs, Tóth Krisztián Kőzettan Józsa Sándor munkatárs Micsinai Daniella, Molnár Mária Kőzettan Józsa Sándor munkatárs Vetlényi Enikő Kőzettan Szabó Csaba egyetemi NYF Fizika DE MTA ATOMKI Környezetfizikai ELTE Kőzettani Geokémiai, Litoszféra Fluidum Kutató Laboratórium, MTA ELGI ELTE Kőzettani Geokémiai ELTE Kőzettani Geokémiai ELTE Kőzettani Geokémiai ELTE Kőzettani Geokémiai, Litoszféra Fluidum Kutató Laboratórium Nem vett rzt, Pro Scientia különdíj, Paksi I, Paksi Mozaik Kiadó Kft. OMSZ MSZT Junior díj: Koch Sándor Alapítvány A Földgömb előfizete

16 ELTE-TTK/04/074 ELTE-TTK/04/082 BME-TTK/04/014 BME-TTK/04/027 Füzes-tó felsőköpeny eredetű xenolitjainak petrográfiai vizsgálata (Bakony - Balaton-felvidéki Vulkáni Terület) Komagmás zárványok jelentősége a csomádi dácitban (DK-i Kárpátok) Alagutazási jelenségek vizsgálata Bose-Einstein kondenzátumban A Hartree-Fock módszer skálázódásának javítása tenzordekompozíció alkalmazásával Pintér Zsanett Kőzettan Szabó Csaba egyetemi Molnár Kata Kőzettan Harangi Szabolcs, Kiss Balázs, Csire Gábor Kvantummechanika Apagyi Barnabás egyetemi Ladjánszki István Kvantummechanika Kállay Mihály BME-TTK/04/039 Kvantum káosz egy dimenzióban? Ujfalusi László Kvantummechanika Varga Imre ELTE-TTK/04/027 ETDK-RHK/04/006 SZTE-TTIK/04/006 SZTE-TTIK/04/016 A mindenütt jelenlévő Zitterbewegung A hidrogénatom ionizációja intenzív lézertérben Szuperrácsok spinfüggő sávszerkezetének vizsgálata Kvantumos összefonódás vizsgálata ütköző rzecskéknél Széchenyi Gábor Kvantummechanika Cserti József, Dávid Gyula Kiss Gellért Zsolt Kvantummechanika Nagy László, Borbély Sándor csoportvezető, egyetemi szakoktató egyetemi, egyetemi segéd Szaszkó-Bogár Viktor Kvantummechanika Földi Péter Kovács Judit Kvantummechanika Benedict Mihály, Czirják Attila, munkatárs ELTE Kőzettani Geokémiai, Litoszféra Fluidum Kutató Laboratórium ELTE Kőzettani Geokémiai BME Elméleti Fizika BME Fizikai Kémia Anyagtudományi BME Elméleti Fizika ELTE Komplex Rendszerek Fizikája, ELTE Atomfizikai BBTE Bio- Orvosi Fizika SZTE Elméleti Fizikai SZTE Elméleti Fizika BNP BNP I, Paksi, Paksi BNP, Paksi DE-TTK/04/013 Fás szárú energianövények felhasználásának lehetőségei a nyíregyházi távhőszolgáltatásban annak várható hatásai Tóth József Megújuló energiaforrások Tóth Tamás egyetemi segéd DE Meteorológiai DE-TTK/04/015 DE-TTK/04/023 ELTE-TTK/04/031 Egy családi ház fűtének környezeti hatásai Háztartások energiaellátásának lehetőségei megújuló energeiforrásokkal Hajdú-Bihar megyében A geotermikus villamosenergiatermel lehetőségei Magyarországon Paládi Mónika Megújuló energiaforrások Kerényi Attila egyetemi Nyeste Kinga Komjáthy Dénes Megújuló energiaforrások Megújuló energiaforrások Fazekas István, Tóth Tamás Vidéki Imre, Ballabás Gábor, egyetemi segéd segéd DE Tájvédelmi Környezetföldrajzi DE Tájvédelmi Környezetföldrajzi, DE Meteorológiai ELTE Társadalom- Gazdaságföldrajzi I Erdélyi Mihály Alapítvány

17 ELTE-TTK/04/072 ELTE-TTK/04/083 ELTE-TTK/04/088 Szén-dioxid hosszútávú elhelyezére potenciálisan alkalmas alföldi üledékes kőzetsorozatok fúrásadatainak elemze Környezetgeokémiai előtanulmány a CO2 a radon együttes előfordulása környezeti hatása kapcsán Berta Márton, Király Csilla Megújuló energiaforrások Szabó Csaba, Falus György Baricza Ágnes Megújuló energiaforrások Szabó Csaba egyetemi ELTE Kőzettani Geokémiai, Litoszféra Fluidum Kutató Laboratórium, MTA ELGI ELTE Kőzettani Geokémiai, Litoszféra Fluidum Kutató Laboratórium Levegős folyadékos napkollektor Kálmán Ákos vizsgálata egy óbudai panellakásban Megújuló energiaforrások Pávó Gyula tanszéki mérnök ELTE Atomfizikai HGD Kft. ELTE-TTK/04/102 Mért a WRF modellel számított szélsebesség szélenergetikai adatok összehasonlító vizsgálata Herrmann Dóra Megújuló energiaforrások Weidinger Tamás, Gyöngyösi András Zénó segédmunkatárs ELTE Meteorológiai KDOSZ/04/001 Hogyan is lopjuk a napot?! Mezei Zsolt, Szász István Megújuló energiaforrások Szász Ágota, Papp Sándor fizikanő, segéd BME-TTK/04/016 Atomi szintű önszerveződő struktúrák vizsgálata törőkontaktus módszerrel Bolyai Farkas Elméleti Líceum, EMTE Sapientia Kilencedik Villamosmérnöki Pósa László Nanoszerkezetek Halbritter András egyetemi BME Fizika BME-TTK/04/030 Grafén nanoszalagok előállítása Tóvári Endre Nanoszerkezetek Csonka Szabolcs BME Fizika BME-TTK/04/031 BME-TTK/04/037 BME-TTK/04/042 Grafén megmunkálása kémiai marásos módszerekkel Cooper-pár feltörő nanoáramkör továbbfejleszte Egyedi hálózatos szén nanocsövek gázérzékele Magda Gábor Nanoszerkezetek Nemes-Incze Péter, Csonka Szabolcs, munkatárs MTA MFA Nanoszerkezetek Osztály, BME Fizika Fülöp Gergő Nanoszerkezetek Csonka Szabolcs BME Fizika Obreczán Vince Nanoszerkezetek Horváth Zsolt Endre, Dobrik Gergely tanácsadó, MTA MFA Nanoszerkezetek Osztály Junior díj, az Unilever Magyarország Kft. BEBTE BME-TTK/04/047 Hidroxiapatit alapú nanostruktúrális biokompatibilis kompozitok előállítása vizsgálata Tóth Mihály Nanoszerkezetek Balázsi Csaba osztályvezető, MTA MFA Kerámia Kompozitok Osztály BNP DE-TTK/04/004 EKF-TTK/04/002 ELTE-TTK/04/037 Mozaikok Debrecen-Felsőjózsa szociálgeográfiai vizsgálatának eredményeiből Salgótarján vallásföldrajza a dualizmus korában A bánffyhunyadi etnikai térszerkezet vizsgálata Dorogi Zoltán Tamás Népességföldrajz Radics Zsolt DE Társadalomföldrajzi Területfejleszti Racs Csaba Népességföldrajz Ütőné Visi Judit főiskolai EKF Földrajz Szentpáli Áron Zsolt Népességföldrajz Farkas György ELTE Társadalom- Gazdaságföldrajzi MTA FKI PTE Földrajzi Intézet

18 ELTE-TTK/04/039 ME-MFK/04/001 NYF-TTIK/04/002 Nagykanizsa környéki települek német kisebbségeinek vizsgálata Bevándorlás az Amerikai Egyesült Államokba a XIX. századtól napjainkig, különös tekintettel a migrációs törvényekre Szociálgeográfiai vizsgálatok a Nyírbátori kistérségben Hohl Zsófia Népességföldrajz Farkas György Cseke Alexandra Népességföldrajz Molnár Judit egyetemi Sikura Zsanett Népességföldrajz Kókai Sándor főiskolai NYF-TTIK/04/005 Biri szociálgeográfiai vizsgálata Túri Andrea Népességföldrajz Kókai Sándor főiskolai BME-TTK/04/006 BME-TTK/04/008 Frekvenciamodulált lézerimpulzusok előállítása, vizsgálata, alkalmazása Színes digitális hologram rekonstruálhatóságának vizsgálata különböző koherenciatulajdonságú fényforrások esetén Varga-Umbrich Károly Optika Kedves Miklós Ákos Nagy Benedek Optika Tők Szabolcs, Erdei Gábor, egyetemi adjunktus ELTE Társadalom- Gazdaságföldrajzi ME Társadalomföldrajzi Intézet NYF Turizmus Földrajztudományi Intézet NYF Turizmus Földrajztudományi Intézet MTA RMKI Plazmafizikai Főosztály MTA SZTAKI Celluláris Érzékelő Hullámszámítógépek Kutatólaboratórium, BME Atomfizika Nem vett rzt Dunapack Zrt. a PTE Földrajzi Intézet Sóstói Múzeumfalu I BME-TTK/04/010 A TEXTOR tokamak 35keV-es Li-BES optikai rendszer beállítási hibáinak hatása a térbeli kalibrációra Kómár Anna Optika Petravich Gábor, Pokol Gergő, egyetemi adjunktus MTA RMKI Plazmafizikai Főosztály, BME Nukleáris Technikai BME-TTK/04/020 Növényfluoreszcencia-mérő rendszer kiegzíte adatleolvasó -kezelő felülettel Siska Veronika Optika Barócsi Attila egyetemi BME Atomfizika Tizenegyedik BME-TTK/04/041 BME-TTK/04/045 BME-TTK/04/046 PPKE-ITK/04/001 PTE-TTK/04/016 A TEXTOR tokamak atomnyaláb diagnosztika optika modelljének integrálása a RENATE szimulációs programba Réfy Dániel Imre Optika Pokol Gergő, Pór Gábor Nagy CCD pixelek korlátozó hatása a Tinódi Péter, Weszelovszki digitális holográfiában Gábor, Kiss Csaba Fehérfényű interferometrián alapuló topográf optikai terveinek elkzíte A lézercsipesz elméleti modelleze Rayleigh-tartományban a modell alkalmazása kinezin mozgásának vizsgálatára Lézerimpulzus-nyújtó - kompresszor modulok terveze, egyetemi BME Nukleáris Technikai Optika Gyímesi Ferenc egyetemi BME Fizika Tizedik Gresits Iván Optika Erdei Gábor BME Atomfizika Kilencedik Bohner Gergő Optika Csurgay Árpád egyetemi Monoszlai Balázs Optika Fülöp József munkatárs PPKE Információs Technológiai Kar PTE Kísérleti Fizika

19 SZTE-TTIK/04/007 SZTE-TTIK/04/017 EKF-TTK/04/001 EKF-TTK/04/009 EKF-TTK/04/011 EKF-TTK/04/012 EKF-TTK/04/013 ELTE-TTK/04/116 BME-TTK/04/011 Fotonikus kristályszálak diszperziójának mére spektrális interferometriával Diszperziós együtthatók finom hangolása ékpárok segítségével Lapugy környéki badeni ősmaradványok paleoökológiája Hidasi középső-miocén otolithok összehasonlító vizsgálata Bioeróziós nyomok kettő koramiocén feltárás osztrigáinak mzvázain - összehasonlítás Egri korú képződmények bioturbációs nyomainak paleoökológiai értékele (Wind-féle téglagyár, Eger) Bioeróziós nyomok patológiás elváltozások egri korú kagylók vázmaradványain (Wind-féle téglagyár, Eger) Éghajlati elemek hatása debreceni tölgyek növekedére Ionpályák numerikus számítása TOKAMAK mágneses terében Grósz Tímea Optika Kovács Attila Pál Kovács Máté Optika Osvay Károly egyetemi SZTE Optikai Kvantumelektronikai SZTE Optikai Kvantumelektronikai Zelei Zoltán Őslénytan Dávid Árpád főiskolai EKF Földrajz Baranyai Dóra Őslénytan Dávid Árpád főiskolai EKF Földrajz Szabó Gabriella Zsófia, Trestyánszki Anikó Őslénytan Dávid Árpád főiskolai EKF Földrajz Marton Eszter Őslénytan Dávid Árpád főiskolai EKF Földrajz Pázmándi Erika, Nagy Anita Őslénytan Dávid Árpád főiskolai EKF Földrajz Magyar László Aradi Mátyás Őslénytan Plazmafizika Kázmér Miklós, Kern Zoltán Berta Miklós, Bencze Attila segédmunkatárs, munkatárs ELTE Őslénytani SZE Fizika Kémia, MTA RMKI Plazmafizikai Főosztály Tipographic Kft. BNP az MH GEOSZ Napkori Erdőgazdák Zrt. BME-TTK/04/012 A RENATE atomnyaláb diagnosztika szimuláció alkalmazása továbbfejleszte Guszejnov Dávid Plazmafizika Pokol Gergő, Pusztai István, BME Nukleáris Technikai, Chalmers University of Technology, Paksi BME-TTK/04/019 Bikoherencia rutin fejleszte fúziós plazmadiagnosztikai alkalmazása Horváth László Plazmafizika Pokol Gergő, Papp Gergely, BME Nukleáris Technikai Kelet-Tanért Kft. BME-TTK/04/022 Oszcilláló zonális áramlások kimutatása kísérleti vizsgálata fúziós plazmában Bardóczi László Plazmafizika Zoletnik Sándor, Pokol Gergő, egyetemi adjunktus MTA RMKI Plazmafizikia Főosztály, BME Nukleáris Technikai BME-TTK/04/023 Sebességméri módszerek plazma turbulenciában Bardóczi László Plazmafizika Zoletnik Sándor MTA RMKI Plazmafizikia Főosztály BME-TTK/04/040 ELM-ekhez kapcsolódó módusok vizsgálata az ASDEX Upgrade tokamakon Lazányi Nóra Plazmafizika Pokol Gergő BME Nukleáris Technikai, Paksi

20 BME-TTK/04/043 Alacsony frekvenciás fűrzfog prekurzor módus vizsgálata az ASDEX Upgrade tokamakon Magyarkuti András Plazmafizika Pokol Gergő, Papp Gergely, BME-TTK/04/007 A Bloch-Nordsieck modell vizsgálata Mati Péter Rzecskefizika Jakovác Antal egyetemi BME-TTK/04/026 BME-TTK/04/038 ELTE-TTK/04/034 ELTE-TTK/04/093 ELTE-TTK/04/114 Peremes operátorok mátrixelemei a sine-gordon modellben Sine-Gordon modell form faktorainak vizsgálata véges térfogatban Neutrínóoszcilláció kvantumösszefonódás rzletes vizsgálata Sokszálas proporcionális kamrák fejleszte rzecskefizikai detektorokhoz Időprojekciós kamra prototípusának építe a CERN NA61 kísérlethez Lencs Máté Rzecskefizika Takács Gábor tanácsadó Fehér György Rzecskefizika Takács Gábor tanácsadó BME Nukleáris Technikai BME Elméleti Fizika ELTE Elméleti Fizika ELTE Elméleti Fizika Meszéna Balázs Rzecskefizika Patkós András egyetemi ELTE Atomfizikai Kiss Gábor Rzecskefizika Varga Dezső Márton Krisztina Rzecskefizika Varga Dezső ELTE Komplex Rendszerek Fizikája ELTE Komplex Rendszerek Fizikája BEBTE az OMSZ Kelet-Tanért Kft., Paksi BNP ELTE-TTK/04/122 DE-TTK/04/010 Föld alatti üregek vizsgálata kozmikus rzecskék segítségével Hatvány egz bázisok harmadfokú gyökbővítekben Oláh László Szabó Tímea DE-TTK/04/011 Az x2+5k17l=yn egyenletről Rábai Zsolt DE-TTK/04/012 Kombinatorikus számok egyenlő értékei Varga Nóra EKF-TTK/04/005 Balansz számok Szakács Tamás ELTE-TTK/04/028 Applying algebraic logic to Vaught s conjecture and related problems ELTE-TTK/04/035 The inconvenient D-property BME-TTK/04/018 BME-TTK/04/033 A Bychkov-Rashba effektus csoportelméleti vizsgálata Mágneses anizotrópia hatása klasszikus Heisenberg piroklór antiferromágnesben Sziráki Dorottya Soukup Dániel Rzecskefizika Számelmélet, logika halmazelmélet Számelmélet, logika halmazelmélet Számelmélet, logika halmazelmélet Számelmélet, logika halmazelmélet Számelmélet, logika halmazelmélet Számelmélet, logika halmazelmélet Barnaföldi Gergely Gábor, Varga Dezső Gaál István Pink István Pintér Ákos Liptai Kálmán Sági Gábor Vajna Szabolcs Szilárdtestfizika Szunyogh László Varjas Dániel Szilárdtestfizika, egyetemi adjunktus egyetemi tanszékvezető főiskolai MTA RMKI Elméleti Fizikai Főosztály, ELTE Komplex Rendszerek Fizikája DE Algebra Számelmélet DE Algebra Számelmélet DE Algebra Számelmélet EKF Alkalmazott Matematika BME Algebra, MTA Rényi Intézet Szentmiklóssy Zoltán ELTE Analízis Penc Karlo, Zaránd Gergely tanszékvezető, egyetemi tanácsadó, egyetemi BME Elméleti Fizika MTA SZFKI Elméleti Szilárdtestfizikai Osztály, BME Elméleti Fizika, Paksi OMSZ Sóstói Múzeumfalu, Ro-Fa Művek Kft. BEBTE

Tájékoztató. a 2015. évi Bolyai János Kutatási Ösztöndíj nyertes pályázatairól. Sorsz. Név Tudományág Munkahely

Tájékoztató. a 2015. évi Bolyai János Kutatási Ösztöndíj nyertes pályázatairól. Sorsz. Név Tudományág Munkahely Tájékoztató a 2015. évi Bolyai János Kutatási Ösztöndíj nyertes pályázatairól Sorsz. Név Tudományág Munkahely 1 Aliczki Manó Biológiai tudományok MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet 2 Almásiné Csoma

Részletesebben

Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012.

Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012. Nagykőrös Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012. Tantárgy Évf. Helyezés Neve Város/Iskola neve Bibliaismeret 2. I. Czagány Lotti Mezőcsát, Dr. Enyedy Andor Ref.Ált.Isk. II. Szabó Petra Mezőcsát,

Részletesebben

Férfi felnőtt 1000 m III. előfutamegyesület

Férfi felnőtt 1000 m III. előfutamegyesület 9:40 Férfi felnőtt 1000 m I. előfutam egyesület 1 7. Kasper Bleibach DKF 3:47.12 2 1. Molnár Gergely Csepel 4:05:04 3 2. Szakál Lóránt UKSC 4:21:39 6. Demeter István MULTI SE DNS 9:48 Férfi felnőtt 1000

Részletesebben

A TANULMÁNYI PÁLYÁZAT NYERTES TANULÓI

A TANULMÁNYI PÁLYÁZAT NYERTES TANULÓI 7/a Ábrahám Lilla 5 7/a Borók Boldizsár 5 7/a Nagy Vivien Loretta 5 7/a Szilágyi Csenge 5 7/a Csikós Katalin 4,85 7/a Harmati Panna 4,85 7/a Heidrich Zsófia 4,85 7/a Ónozó Zsófia 4,85 7/a Pesti Bianka

Részletesebben

SZÁMOLÁSI VERSENY - JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. MÁJUS 5. 1. évfolyam. megoldás próbálkozás

SZÁMOLÁSI VERSENY - JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. MÁJUS 5. 1. évfolyam. megoldás próbálkozás 1. évfolyam idő 1. Timár Bálint 1.b 104 104 7,14 2. Ozorai Zsóka 1.c 104 104 8,22 3. Ignácz András 1.b 103 104 8,18 4. Porcsa Tamás 1.c 103 104 8,20 5. Lesták Eszter Boglárka 1.c 103 104 8,50 6. Balika

Részletesebben

FiFöMa Szekció 2011 Nyíregyháza. 2011. április 27-29. PROGRAMFÜZET XXX. JUBILEUMI OTDK

FiFöMa Szekció 2011 Nyíregyháza. 2011. április 27-29. PROGRAMFÜZET XXX. JUBILEUMI OTDK FiFöMa Szekció 2011 Nyíregyháza 2011. április 27-29. PROGRAMFÜZET XXX. JUBILEUMI OTDK A Konferencia fővédnöke Prof. Dr. Jánosi Zoltán a Nyíregyházi Főiskola rektora A Konferencia védnökei Dr. Kiss Ferenc,

Részletesebben

Női Kard Egyéni. rang vezetéknév utónév

Női Kard Egyéni. rang vezetéknév utónév Női Kard Egyéni rang vezetéknév utónév 1. MEZEI Zsófia BME 2. SZÁNTÓ Beáta 3. SZABÓ Ági DEBRECEN 4. TÓTH Virág ELTE 5. RAB Eszter PEAC 6. KUJBUS Virág DEBRECEN 7. BARTALIS Ágnes PEAC 8. LUKÁTS Lilla PEAC

Részletesebben

XV. FUTABONY - MAGAS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 EREDMÉNYEK

XV. FUTABONY - MAGAS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 EREDMÉNYEK XV. FUTABONY - MAGAS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 EREDMÉNYEK Óvodások H. Név Sz. év Város Óvoda 1 Baranyai Levente 2008 Abony Szivárvány Óvoda 2 Ferenczy Dániel 2008 Abony Pingvines Óvoda 3 Juhász Hanna 2008

Részletesebben

AMPLIFON Atlétikai Országos Bajnokság 2009. május 23.

AMPLIFON Atlétikai Országos Bajnokság 2009. május 23. 60 m Leány - I. kcs. 1 4 Varga Viktória Debrecen 9,06 16 II. if. 2 67 Fábián Dóra Kaposvár 9,19 15 I. if. 3 52 Mihály Réka Szeged 9,26 14 II. if. 4 99 Molnár Patrícia Sopron 9,49 13 I. if. 5 3 Gál Rita

Részletesebben

2012. szeptember 1. 1 / 15 oldal

2012. szeptember 1. 1 / 15 oldal Andó Szabolcs Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek 6 13:00 angol C2 2 angol C2 2 tesi Sz6 angol C2 2 tesi P6 7 13:55 informatika csibe TTI 2 TTI 2 8 14:50 informatika csibe Árky Emilia Anna Hétfő Kedd Szerda

Részletesebben

2007/2008. TANÉV MEZEIFUTÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY

2007/2008. TANÉV MEZEIFUTÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY 2007/2008. TANÉV MEZEIFUTÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ III. korcsoport - FIÚ EGYÉNI (1995-1996) Hely Név Szül Település Iskola Megye 48 Horváth Ákos 1995 Püspökladány Ált. Isk., Előkészítő Szakiskola, AMI,

Részletesebben

Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. január 30-31.

Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. január 30-31. Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. január 30-31. V. Országos Társastáncverseny A) Táncospárok kategória I. korcsoport 1. Miskolczi

Részletesebben

Bolyai ösztöndíjban részesültek 2011. (kezdés: 2011. szeptember 1.)

Bolyai ösztöndíjban részesültek 2011. (kezdés: 2011. szeptember 1.) Bolyai ösztöndíjban részesültek 2011. (kezdés: 2011. szeptember 1.) Agrárközgazdaságtan Szigeti Orsolya KE Gazdaságtudományi Kar Agrárműszaki tudomány Oldal István SZIE Állam- és jogtudomány Horváthy Balázs

Részletesebben

II. Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton

II. Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton Nem/Kategória: Férfi 12-19 éves 1 420 SZENTPÉTERI Csaba 1998 00:27:26 00:26:54 Nagykőrös 4 4 3:49 min/km +00:00:00 2 225 SZILÁGYI Gergő 2000 00:31:18 00:30:40 Tiszakécske 10 9 4:21 min/km +00:03:45 3 310

Részletesebben

I. Tanévnyitó Amatőr Úszóverseny

I. Tanévnyitó Amatőr Úszóverseny 1/11 Délelőtti végeredmény Versenyszám Futam Sáv Egyesület Név szül nev. Idő vers. idő helyezés 1 25 m fiú gyors 3 Győri Vízisport SE Török Donát vk 2004 9:99,9 0:22,3-1 25 m fiú gyors 4 Győri Vízisport

Részletesebben

Angol komplex verseny írásbeli fordulójának eredménye. pontszám tanuló neve évfolyam kategória felkészítı tanár iskola neve

Angol komplex verseny írásbeli fordulójának eredménye. pontszám tanuló neve évfolyam kategória felkészítı tanár iskola neve Angol komplex verseny írásbeli fordulójának eredménye pontszám tanuló neve évfolyam kategória felkészítı tanár iskola neve 44 43 43 42 42 41 40 39 38 37 33 31 29 Sánta Zsombor 5. 5 óra Katona Irma Jelena

Részletesebben

Csecsemő- és kisgyermeknevelő felsőoktatási szakképzési szak

Csecsemő- és kisgyermeknevelő felsőoktatási szakképzési szak Beosztás a 2015. június 17 19 között tartandó záróvizsgára Bizottság száma : 23. sz. Terem szám:, B épület 537. terem Záróvizsga időpontja: 2015. június 17. 8. 00 órától Balázsi Éva Kata Béres Nikoletta

Részletesebben

Járási tantárgyi vetélkedők

Járási tantárgyi vetélkedők Járási tantárgyi vetélkedők Magyar nyelv és irodalom 1. Belovics Alexandra 1 4.B (8.oszt) Hnatik-Riskó Márta 2. Darcsi Barbara 1 4.B (8.oszt) Hnatik-Riskó Márta 3. Homoki Eszter 2 4.A (8.oszt) Hnatik-Riskó

Részletesebben

2012. augusztus Szakiskola

2012. augusztus Szakiskola 2012. augusztus Szakiskola Tanuló neve Osztály Tantárgy Terem Vizsgáztató tanár 24.aug 27.aug 28.aug Ajtai Krisztián Péter 09E Élelmiszer ismeret 9 Irházi Emőke 1.n. 9:00-10:00 Ajtai Krisztián Péter 09E

Részletesebben

AMV 2015. megyei eredmények 8.osztály

AMV 2015. megyei eredmények 8.osztály Iskola neve Iskola város helyezés pontszám Tanuló neve Kálvin Téri Általános Iskola 1. 46 Sass Boglárka Kálvin Téri Általános Iskola 2. 40 Horváth Petra Tiszacsegei Fekete István Általános Iskola Tiszacsege

Részletesebben

OM azonosító: 027953 Székhely neve: Kecskeméti Református Gimnázium Székhely címe: 6000 Kecskemét, Szabadság tér 7.

OM azonosító: 027953 Székhely neve: Kecskeméti Református Gimnázium Székhely címe: 6000 Kecskemét, Szabadság tér 7. 6000 Kecskemét, Tanulmányi terület kódja: 40 Tanulmányi terület gimnázium: 4 évfolyamos; általános kerettanterv; az első idegen nyelv a(z) francia nyelv vagy a(z) spanyol nyelv vagy a(z) angol nyelv; felvételi

Részletesebben

AUTÓMENTES VILÁGNAP középiskolás mezei futóverseny 2011. szeptember 22.

AUTÓMENTES VILÁGNAP középiskolás mezei futóverseny 2011. szeptember 22. AUTÓMENTES VILÁGNAP középiskolás mezei futóverseny 2011. szeptember 22. 187 fő versenyző (BJG 84 fő, 52 fő Sághy 51, fő Bársony.) 1993-as fiúk 1. Lelik András Bársony 8:26 2. Bürgés Ferenc Bársony 8:51

Részletesebben

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Pedagógiai Könyvtár és Múzeum. Összesen Feladatlap Esszé Nevezett tanuló neve Évfolyam Kódszám Ssz.

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Pedagógiai Könyvtár és Múzeum. Összesen Feladatlap Esszé Nevezett tanuló neve Évfolyam Kódszám Ssz. Pontszámok A Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Verseny megyei/fővárosi fordulójára (2015. március 2. 10 óra) nevezett középiskolai tanulók versenyeredményei* Összesen Feladatlap Esszé Nevezett tanuló

Részletesebben

Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye Gimnáziumok

Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye Gimnáziumok Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye ok Név Iskola Pontszám 1 Horváth Bálint 49 2 Matos Lilla 48 3 Demjén Balázs Ádám 47 4 Matos Bence 47 5 Ubrea Roland 6 Krizsna Szabolcs

Részletesebben

A körülmények és a környezet hatnak ránk, de magunkért csakis mi vagyunk felelősek. (Paulo Coelho) Ballagási meghívó

A körülmények és a környezet hatnak ránk, de magunkért csakis mi vagyunk felelősek. (Paulo Coelho) Ballagási meghívó A körülmények és a környezet hatnak ránk, de magunkért csakis mi vagyunk felelősek. (Paulo Coelho) Ballagási meghívó 2007 2012 A MÁTÉSZALKAI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM végzős diákjai 2012. május 4-én

Részletesebben

A DE TTK MTA Atomki Kihelyezett Környezetfizikai Tanszék oktatómunkája oktatónként

A DE TTK MTA Atomki Kihelyezett Környezetfizikai Tanszék oktatómunkája oktatónként A DE TTK MTA Atomki Kihelyezett Környezetfizikai Tanszék oktatómunkája oktatónként 2010-2011. tanév 1. félév: Oktató neve Környezeti informatika (TFME0420) fizikus és fizika tanár 1+2+0 környezettan MSc

Részletesebben

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG III-IV. KORCSOPORT. Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG III-IV. KORCSOPORT. Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ 2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA III-IV. KORCSOPORT Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ Helyszín (település, és versenyhelyszín): Gyulai István Atlétika Stadion, 4032 Debrecen, Oláh Gábor utca 5. Időpont

Részletesebben

OSZTÁLYOK 2010-2011 1. OSZTÁLY ISKOLAOTTHON DR. SZABÓ JÁNOSNÉ VARGÁNÉ MOLNÁR ÉVA

OSZTÁLYOK 2010-2011 1. OSZTÁLY ISKOLAOTTHON DR. SZABÓ JÁNOSNÉ VARGÁNÉ MOLNÁR ÉVA OSZTÁLYOK 2010-2011 1. OSZTÁLY ISKOLAOTTHON DR. SZABÓ JÁNOSNÉ VARGÁNÉ MOLNÁR ÉVA BAGA LAJOS BAKÓ ERZSÉBET KLÁRA BALOGH NORBERT CSANÁDI NIKOLETT DEÁK NIKOLETT GAZSÓ ZSANETT FÜLÖP GÁBOR DÁVID GYÖKERES MÁRIA

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK Tagintézmény. Pék- cukrász OSZKTV Szakma Kiváló Tanulója. Lótenyésztő OSZKTV Szakma Kiváló Tanulója

VERSENYEREDMÉNYEK Tagintézmény. Pék- cukrász OSZKTV Szakma Kiváló Tanulója. Lótenyésztő OSZKTV Szakma Kiváló Tanulója VERSENYEREDMÉNYEK Tagintézmény 2003. Vadász-Ember Andrea 9/E birkózás Orbán Barbara 12/KÉ Gödri Zoltán 13/PC Szalai Dávid 13/PC Horváth Annamária 12/L Pacsi Terézia 12/L Boros Mónika 12/KÉ Takács Szelina

Részletesebben

A Junior kvíz 2. fordulójának nyertesei

A Junior kvíz 2. fordulójának nyertesei A Junior kvíz 2. fordulójának nyertesei Nyeremény: páros mozijegy kupon 1. Játéknap (2015.01.20.) Gál Csongor Kovács Dániel Nagy Fanni Vivien Csongrádi Norbert Székely Klaudia Nagy Bence Cilling Andi Juhász

Részletesebben

Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 4493. Tiszakanyár, Fő út 23. Tisztelt Igazgató Nő/Úr! Kedves Nyelvtanár Kollégák!

Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 4493. Tiszakanyár, Fő út 23. Tisztelt Igazgató Nő/Úr! Kedves Nyelvtanár Kollégák! Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 4493. Tiszakanyár, Fő út 23. Tisztelt Igazgató Nő/Úr! Kedves Nyelvtanár Kollégák! A Felső- Szabolcsi Iskolaszövetség angol nyelvi szóbeli versenye

Részletesebben

Első nap 1. 25 m. fiú gyors. I. korcsoport

Első nap 1. 25 m. fiú gyors. I. korcsoport Első nap. 25 m. fiú gyors I. korcsoport Farkas Viktor Mezőtúri Ref. Kollégium I. 0:6,00 0:6,78 9 2 Tajthy Milán Jókai Mór Ref. Ált. Isk. Nyíregyháza I. 0:8,5 0:7,42 7 3 Cseresznyés Zoltán Magvető Általános

Részletesebben

A Nógrád Megyei Pedagógiai Intézet 2013/2014. tanévi tanulmányi és művészeti versenyein helyezést elért tanulók

A Nógrád Megyei Pedagógiai Intézet 2013/2014. tanévi tanulmányi és művészeti versenyein helyezést elért tanulók A Nógrád Megyei Pedagógiai Intézet 2013/2014. tanévi tanulmányi és művészeti versenyein helyezést elért tanulók Öveges József Kárpát-medencei fizikaverseny 1. Sütő Martin SÁIK Székhelyintézmény, Darvas

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK. 2011/2012. tanév. felső tagozat

VERSENYEREDMÉNYEK. 2011/2012. tanév. felső tagozat VERSENYEREDMÉNYEK 2011/2012. tanév felső tagozat MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Vers- és prózamondó (vers 5-6.o.) Jáger Anett 5.d 1. 9. Králusz Tamás 5.c 2. Csánky Nóra 5.a 3. Harsányi Pandora 5.d 3. Vers- és

Részletesebben

A MOL BRINGATÚRA NYEREMÉNYJÁTÉK KISORSOLT NYERTESEI

A MOL BRINGATÚRA NYEREMÉNYJÁTÉK KISORSOLT NYERTESEI A MOL BRINGATÚRA NYEREMÉNYJÁTÉK KISORSOLT NYERTESEI Fodor Zoltán 2191 Bag Tóth Ilona 3467 Ároktő Pallósi József 7400 Kaposvár GoPro kamera nyertesek: Szigetvári Zoltán 1107 Budapest Gáspár Mátyás 8200

Részletesebben

XIII. Országos Felsőoktatási Környezettudományi Diákkonferencia Pannon Egyetem, Mérnöki Kar Környezettudományi Intézet

XIII. Országos Felsőoktatási Környezettudományi Diákkonferencia Pannon Egyetem, Mérnöki Kar Környezettudományi Intézet XIII. Országos Felsőoktatási Környezettudományi Diákkonferencia Pannon Egyetem, Mérnöki Kar Környezettudományi Intézet H-8200 Veszprém, Egyetem u. 10. Telefon: (+3688)62-4747 Fax: (+3688)62-4747 Internet:

Részletesebben

ALAPFOKÚ BARLANGJÁRÓ TANFOLYAM

ALAPFOKÚ BARLANGJÁRÓ TANFOLYAM ALAPFOKÚ BARLANGJÁRÓ TANFOLYAM Bevezetés Ország János Szegedi Karszt- és Barlangkutató Egyesület Orfű Az SZKBE története: 1993. kutatások kezdete 1995. József Attila Tudományegyetem Barlangkutató Csoportja

Részletesebben

Úszás Diákolimpia V-VI. korcsoport Fiú, Leány A és B kategória Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Döntő eredményei Kazincbarcika, 2012. február 27.

Úszás Diákolimpia V-VI. korcsoport Fiú, Leány A és B kategória Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Döntő eredményei Kazincbarcika, 2012. február 27. Úszás Diákolimpia V-VI. korcsoport Fiú, Leány A és B kategória Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Döntő eredményei Kazincbarcika, 2012. február 27. V-VI. kcs. "B" 100 m fiú gyors 1 Rábai Bence 1994 Bocskai István

Részletesebben

Pop Szilvia Bartus Ferenc Fazakas Csongor Tőtős Imre - Ádám Maruska Krisztina Magyar Viktória File Izabella Osztály: II. Szabó Nándor Lóránd

Pop Szilvia Bartus Ferenc Fazakas Csongor Tőtős Imre - Ádám Maruska Krisztina Magyar Viktória File Izabella Osztály: II. Szabó Nándor Lóránd Eredménylista Megye:_Szilágy- Szilágysomlyó körzet Osztály: I. 1. Márkus Sarolta Márkus Lívia 1-es Sz. Szilágybagosi Általános Iskola Szilágybagos 150 2. Orosz Alexandra Szodorai Melinda Báthory István

Részletesebben

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.)

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) 2008/2009-es tanév Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) Iskolánk tanulói az országos döntőben az alábbi eredményeket érték el. Fliszár Tímea (12.B osztály)

Részletesebben

4. évfolyam: Hely Tanuló neve Iskola neve Pontszám Város Felkészítő tanár

4. évfolyam: Hely Tanuló neve Iskola neve Pontszám Város Felkészítő tanár 4. évfolyam: 1. Simon Gergő Szekszárdi I. Béla Gimnázium Bezerédj István Általános Iskolája 43 Szedres Horváth Istvánné 2. Szanyi Attila Bonyhádi Általános Iskola, Vörösmarty Mihály Általános Iskola 42

Részletesebben

Sport XXI. mezei 2015.03.28. Szombathely

Sport XXI. mezei 2015.03.28. Szombathely U11 1.hely "A"-57 p 1 Béres Milán 4 Róka Bora 5 Iker Natália 6 Bodzzay Dániel 8 Bene Noel 10 Juhász-Tóth Eszter 11 Vidos Evelin 12 Horváth Léna Sport XXI. mezei 2.hely "B"-170 p 14 Takács Zsombor 18 Ecker

Részletesebben

Név Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen

Név Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen 9. osztályosok Név Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen 1. Róth Csaba Baksay Sándor Református Gimnázium, Kunszentmiklós Kiss Attiláné 20 19 20 20 79 2. Rácz Viktor DRK Dóczy Gimnáziuma, Debrecen

Részletesebben

VERSENYJEGYZŐKÖNYV A TOLNA MEGYEI ATLÉTIKAI SZÖVETSÉG ÁLTAL 2012. ÁPR. 27-ÉN SZEKSZÁRDON RENDEZETT NYÍLT MEGYEI RANGLISTA VERSNYRŐL

VERSENYJEGYZŐKÖNYV A TOLNA MEGYEI ATLÉTIKAI SZÖVETSÉG ÁLTAL 2012. ÁPR. 27-ÉN SZEKSZÁRDON RENDEZETT NYÍLT MEGYEI RANGLISTA VERSNYRŐL VERSENYJEGYZŐKÖNYV A TOLNA MEGYEI ATLÉTIKAI SZÖVETSÉG ÁLTAL 2012. ÁPR. 27-ÉN SZEKSZÁRDON RENDEZETT NYÍLT MEGYEI RANGLISTA VERSNYRŐL EREDMÉNYEK: 80 m serülő férfi 1. Valkay Tamás 99 AC Szekszárd 10,3 2.

Részletesebben

II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi

II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi 1. II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi 1 83 Csire Sándor - 01:40:30 00:00:00 2 59 Németh Miklós Sólyom Team 01:40:31 00:00:00 3 145 Jakab Csaba - 01:41:38

Részletesebben

A 2010/2011-es tanév versenyeredményei

A 2010/2011-es tanév versenyeredményei 3. sz. melléklet A 2010/2011-es tanév versenyeredményei Szorobán 2. évfolyam Nyíri Bence megyei 3. hely országos 7. hely Bartha Dorottya megyei 2. hely országos 7. hely Felkészítő tanár: Szegváriné Balpataki

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2014/2015 tanév Budapest I. korcsoport "B" kategória leány csapatbajnokság

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2014/2015 tanév Budapest I. korcsoport B kategória leány csapatbajnokság Hely. Cím Csapatnév 1 Ózd Újváros Téri Ált. Isk. 36,600 38,000 74,600 2 Szombathely Zrínyi Ilona Ált. Isk. 35,850 37,400 73,250 3 Kecskemét Széchenyivárosi Óvoda és Ált. Isk. 35,250 37,750 73,000 4 Zalaegerszeg

Részletesebben

MJSZ U - 18 / U20 Válogatott Május 15-17. Jégpalota

MJSZ U - 18 / U20 Válogatott Május 15-17. Jégpalota Szállás 52 1 Pados László 1995.09.11 Igen D Fehér 2 Láday Tamás 1996.03.20 Igen D Fehér 3 Jacsó Richárd 1996.12.25 Nem D Fehér 4 Antal Arnold István 1997.04.14 Igen D Fehér 5 Szabó Bence 1998.02.02 Igen

Részletesebben

5. Intersport Keszthelyi Kilométerek

5. Intersport Keszthelyi Kilométerek 1 2 3 4 5 6 Csapatnév: 1840 OXYGÉNMANÓK 02:32:33 Kategória: Férfi csapat Helyezés:1 Rsz. Név Sz.év idő 1 1841 GARAMI Árpád 1966 00:36:41 3:29 p/km 1 2 2 2 1842 KOLONICS Tamás 1971 00:38:04 3:37 p/km 2

Részletesebben

APEH Közép-dunántúli Regionális Igazgatósága Vezetői elérhetőségei

APEH Közép-dunántúli Regionális Igazgatósága Vezetői elérhetőségei APEH Közép-dunántúli Regionális Igazgatósága Vezetői elérhetőségei Név Szervezeti egység Beosztás Telefon Fax E-mail Irsz. Helység Cím Bocskay Vince Régió igazgató Igazgató (22) 548-901 (22) 316-270 kdr.igazgato@apeh.gov.hu

Részletesebben

Nyelvvizsga-eredményeink a 2011/2012-es tanévben

Nyelvvizsga-eredményeink a 2011/2012-es tanévben Nyelvvizsga-eredményeink a 2011/2012-es tanévben 8. A osztály Yeager Tamás angol középfokú C 10. A osztály Csernátonyi Lilla angol középfokú A Gulybán Csenge angol középfokú A Kincses Kristóf angol középfokú

Részletesebben

Hallássérültek Országos Atlétikai Versenye

Hallássérültek Országos Atlétikai Versenye 60 m Fiú I. kcs. 1 81 Turó József Eger 8,20 2 82 Farkas Gusztáv Eger 8,40 3 65 Bogdán László Kaposvár 8,50 4 33 Papp Balázs Bp. Siketek 8,80 5 6 2 Tóth József Debrecen 9,10 5 6 114 Rigó Marcell NH. Bp.

Részletesebben

Úszott idő. Úszott idő

Úszott idő. Úszott idő Diákolimpia IV. korcsoport 100 m fiú gyors A Diákolimpia IV. korcsoport 100 m leány gyors A 1. 1,00,19 Novoszáth Noel 2000 Radnóti 1. 1,05,57 Bonecz Boglárka 2000 Karolina 2. 1,02,15 Molnár Bálint 1999

Részletesebben

KEDVEZMÉNY TÁBLA 2012 BALATONMAN FÜRED 2013 BALATONMAN FÜRED 2014 BM FÜRED 2014 BM KENESE 2015 BM FÜRED 2015 BM KENESE TELJESÍTÉSEK

KEDVEZMÉNY TÁBLA 2012 BALATONMAN FÜRED 2013 BALATONMAN FÜRED 2014 BM FÜRED 2014 BM KENESE 2015 BM FÜRED 2015 BM KENESE TELJESÍTÉSEK VERSENYZŐ NEVE SZÜL.ÉV KEDVEZMÉNY TÁBLA 2012 BALATONMAN FÜRED 2013 BALATONMAN FÜRED 2014 BM FÜRED 2014 BM KENESE 2015 BM FÜRED 2015 BM KENESE TELJESÍTÉSEK IRON KÖZÉPTÁV SPECIÁL IRON KÖZÉPTÁV SPECIÁL IRON

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Kp. tel.: 417-255, 522-900 Kp. fax: 310-838

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Kp. tel.: 417-255, 522-900 Kp. fax: 310-838 Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Kp. tel.: 417-255, 522-900 Kp. fax: 310-838 www.salgotarjan.hu jegyzo@salgotarjan.hu VEZETŐK Dóra Ottó polgármester

Részletesebben

Michelin Bringafesztivál - Bringarally

Michelin Bringafesztivál - Bringarally Amatőr férfi 1 325 Trabach Norbert 01:38:48 00:00:00 2 116 Gyurkó László 01:48:14 00:09:25 3 84 Farkas József 01:48:46 00:09:57 4 237 Ónodi Péter 01:48:52 00:10:03 5 82 Evinyih Zsolt 01:53:00 00:14:12

Részletesebben

II. Tisza-tó Maraton - Abszolút Férfi

II. Tisza-tó Maraton - Abszolút Férfi II. Tisza-tó Maraton - Abszolút Férfi 1. II. Tisza-tó Maraton - Abszolút Férfi 1 174 Vígh Zoltán - 01:34:30 00:00:00 2 139 Nagy Gyula Alföld KS 01:34:32 00:00:01 3 152 Vízer Barnabás Team Katay 01:36:57

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK. Matematika

VERSENYEREDMÉNYEK. Matematika VERSENYEREDMÉNYEK EGYÉNI VERSENYEK Matematika Általános iskola 1. osztály: 1. helyezett: Papik Petra Szent László Általános Iskola, Kisvárda Felkészítő tanár: Dancs Mónika 2. helyezett: Jenei Marcell Szent

Részletesebben

Baranya 25-50-75-100 kerékpáros túra. Négy Évszak Futás (tavasz) Négy Évszak Futás (nyár) 2012 másodperces. DÖKE 25-50-75 kerékpáro s túra

Baranya 25-50-75-100 kerékpáros túra. Négy Évszak Futás (tavasz) Négy Évszak Futás (nyár) 2012 másodperces. DÖKE 25-50-75 kerékpáro s túra Tó- s - Ádám Kriszt nincs nincs Ambrus Norbert X nincs nincs Asszonyi Veronika X X nincs nincs Balla Antal nincs nincs Balogh Bettina X X X X X X X X X ezüst arany Balogh János X X nincs nincs Balogh Judit

Részletesebben

Westbay - G4S - HM EI Kupa

Westbay - G4S - HM EI Kupa Westbay - G4S - HM EI Kupa 2009. 06. 27-28. BHSE Lőtér, Pongrác út Légpuska 40 lövés, nők: 1. 2. 3. 4. Σ 1. Dalmati Nóra 1978 BHSE 99 97 99 97 392 2. Seffer Kata 1992 BHSE 97 96 95 94 382 3. Szakonyi Gerda

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Dél Alföldi Régió, Sport XXI. Alapprogram Terematlétika verseny J E G Y Z İ K Ö N Y V Gyomaendrıd 2014. december 12., Varga Lajos Tornacsarnok Jegyzıkönyv hiteléül: Tóth Sándor up. koordinátor Vaszkán

Részletesebben

I. Debrecen Grappling Bajnokság

I. Debrecen Grappling Bajnokság I. Debrecen Grappling Bajnokság G4 Grappling Liga 2013-2014 4. forduló 2014.03.08 Végeredmény Gi Grappling leányok, nők Ifjúsági1 korosztály 48+ kg. 2 versenyző I. Tóth Anett Gracie Barra Orgovány II.

Részletesebben

A jelentkező által elsőhelyen megjelölt terület. 09 szakképzés virágkötő és virágkereskedő. 03 szakközépsiskola kereskedelem ágazat

A jelentkező által elsőhelyen megjelölt terület. 09 szakképzés virágkötő és virágkereskedő. 03 szakközépsiskola kereskedelem ágazat 03 szakközépsiskola kereskedelem ágazat 1. Kuczi Péter 79213857479 elutasítva 1. SZANDI 73221928073 felvéve 2. Marton Mietta 71730071397 felvéve 3. Sebestyén Áron 76028483679 felvéve 4. Erb Daniella 76066834680

Részletesebben

Az angol nyelvi előkészítő (01) osztályba jelentkezők ideiglenes felvételi jegyzéke

Az angol nyelvi előkészítő (01) osztályba jelentkezők ideiglenes felvételi jegyzéke Az angol nyelvi előkészítő (01) osztályba jelentkezők Első helyen az angol nyelvi előkészítő tagozatot megjelölő WANIC991 94 1. BIANKA01 92 2. LENDVAI ÁDÁM 90 3. VARGA TAMÁS BOTOND 89 4. NÉMETH KLAUDIA

Részletesebben

III. Zalaegerszegi Fodrász és Kozmetikus Tanulóverseny Eredményei

III. Zalaegerszegi Fodrász és Kozmetikus Tanulóverseny Eredményei III. i Fodrász és Kozmetikus Tanulóverseny Eredményei Tanuló I. éves Szalontechnika babafejen: 1. Takács Katalin Ganz Ábrahám és 11 144 2. Szalay Alexandra Kossuth Lajos 6 136 Győr 3. Császár Anita Ganz

Részletesebben

11 ÓRÁTÓL 11 ÓRA 45 -IG I.EMELET KOLLÉGIUM 1K3-AS TEREM

11 ÓRÁTÓL 11 ÓRA 45 -IG I.EMELET KOLLÉGIUM 1K3-AS TEREM I.EMELET KOLLÉGIUM 1K3-AS TEREM 1. Agócs Adrienn Farkasréti 2. Baka Ádám Kőrösi 3. Balogh Vivien Laura Érdligeti 4. Béres Bianka Herman 5. Bisbac Bálint II. Rákóczi 6. Bódi Kitti Kőrösi 7. Bódizs Botond

Részletesebben

NN Family Run családi futónap és felnőtt futóest

NN Family Run családi futónap és felnőtt futóest 5.25km - Férfi eredmények 1 753 Ryan Sparks 18:30 2 750 Peter Schurch 18:30 3 720 Vanó Imre 18:48 4 743 Rázsó Viktor 20:10 5 523 Dely Kristóf 22:09 6 604 Lengyel Zoltán 22:51 7 620 Mongyi Ferenc 24:21

Részletesebben

Iskolai versenyek. Név Osztály Tantárgy Helyezés Felkészítő tanár

Iskolai versenyek. Név Osztály Tantárgy Helyezés Felkészítő tanár Iskolai versenyek Név Osztály Tantárgy Helyezés Felkészítő tanár Iványi Martin 5.a I. Knotz Lászlóné Sági Márton Matematika verseny 5. évfolyam II. Buzás Istvánné Fekete Zsombor III. Buzás Istvánné Lakatos

Részletesebben

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen 9. osztályosok 1. Koncz Imre Debrecen Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma Bertalan Mária, Bán István 20 15 20 16 71 2. Csathó Botond Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 20 12 20 17 69 3.

Részletesebben

SZÉTV Vendéglátás-idegenforgalom alapismeretek Budapest, 2015. március 16-17. Helyezés Név Intézmény Város

SZÉTV Vendéglátás-idegenforgalom alapismeretek Budapest, 2015. március 16-17. Helyezés Név Intézmény Város 1. Csarnai Anita 2. Vidra Ákos 3. Szécsényi Dániel István 4. Török Márk 5. Szlovenszki Boglárka 6. Szolanics Vivien 7. Kálmánchei Krisztina 8. Faragó Renáta 9. Barta Tamás 10. Mayer Edina Békéscsabai Széchenyi

Részletesebben

2003. 12. 06. szombat Budapest, Mexikói út Nytsz: 411/A 1201 S e r d ü l ő O r s z á g o s B a j n o k s á g Légpuska 40 lövés, serdülő fiú egyéni 1 Tóth Ádám 89 Komárom VSE 94 96 97 91 378 2 Gábli Sándor

Részletesebben

Matematika 5. és 7. évf. verseny

Matematika 5. és 7. évf. verseny Mohay Lili 5 ált. iskola Bánlakiné Németh Ildikó Dr. Béres József 1. Körtvélyessy László 5 ált. iskola Pártos Péterné Nyelvű 2. Wang Anna 5 ált. iskola Borsos Irén Óbudai Nagy László 3. Antók Etele 5 ált.

Részletesebben

V. REALDANCE NEMZETKÖZI NYÁRI TÁNCFESZTIVÁL. Mezőkövesd, 2011. július 1-3.

V. REALDANCE NEMZETKÖZI NYÁRI TÁNCFESZTIVÁL. Mezőkövesd, 2011. július 1-3. V. REALDANCE NEMZETKÖZI NYÁRI TÁNCFESZTIVÁL Mezőkövesd, 20. július 1-3. Gyerek II D latin 1/1 Mezőkövesd 2 páros 1 2 Somoskői László Fürjes Eszter Ten Dance Tse 2 25 Babiciu Razvan Dunca Alina Románia

Részletesebben

Angol I. nyelv 3 óra New English File Pe-Intermediate Haladó

Angol I. nyelv 3 óra New English File Pe-Intermediate Haladó 2015/2016. tanév 9. évfolyam nyelvi csoportjai Könyv: Angol I. nyelv 3 óra New English File Pe-Intermediate Haladó Osztály 1 Korossy Ádám A 2 Borsos Áron A 3 Schmeiszer Gergő A 4 Családi Krisztián A 5

Részletesebben

Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár Kiss Hunor 1.a 1. 1. Gál Csabáné. Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár

Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár Kiss Hunor 1.a 1. 1. Gál Csabáné. Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár TUDÁSBAJNOKSÁG MEGYEI DÖNTŐ - ANYANYELV Kiss Hunor 1.a 1. 1. Gál Csabáné TUDÁSBAJNOKSÁG MEGYEI DÖNTŐ - ANYANYELV Fónagy-Árva Péter 2.a 18. 2. Nagy Levente 2.b 26. 2. Bodnárné Bali Krisztina TUDÁSBAJNOKSÁG

Részletesebben

Kedves Hallgatók! Jó tanulást kívánunk: Linda, Gabi, Nóra

Kedves Hallgatók! Jó tanulást kívánunk: Linda, Gabi, Nóra Kedves Hallgatók! Az alábbi táblázatokban találjátok a csoportbeosztást. Kérjük, hogy július 6-án 9 órakor a megadott teremben jelenjetek meg. Aki még nem fizetett tandíjat, kérjük, hogy vagy a teljes

Részletesebben

02 Közgazdasági szak

02 Közgazdasági szak 01 Közlekedési szak Balogh Barbara József Attila Dombóvár 78648474882 Koller Imre Vásárosdombó 76338751299 Lelkes Réka Belvárosi 74829857000 Boros Szabina József Attila Dombóvár 77194104062 Vincze Balázs

Részletesebben

2009/2010. TANÉV ALAPÍTVÁNYI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESÍTÉSE I. VIZSGADÍJAK

2009/2010. TANÉV ALAPÍTVÁNYI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESÍTÉSE I. VIZSGADÍJAK Név Osztály Vizsga Összeg 1. Pelyvás Lívia 11. C Német közép C 21 300 Ft 2. Farkas Gergı 12. A Angol alap C 14 200 Ft 3. Nemes Norbert Ferenc 12. B Angol közép C 21 300 Ft 4. Szabó Éva 12. B Angol közép

Részletesebben

Csatlós Csaba Úszó Emlékverseny 2014/2015. tanév I. forduló. I. korcsoport 25 m fiú gyors

Csatlós Csaba Úszó Emlékverseny 2014/2015. tanév I. forduló. I. korcsoport 25 m fiú gyors Csatlós Csaba Úszó Emlékverseny 2014/2015. tanév I. forduló I. korcsoport 25 m fiú gyors 1. Mócsány Dominik Gagarin 22,2 10p 2. Vágvölgyi Ádám Gagarin 22,5 8p 3. Fehér Romvald Gagarin 28,1 7p 4. Tóth Ármin

Részletesebben

IDEIGLENES KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI RANGSOR 2013 2014 TANÉV

IDEIGLENES KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI RANGSOR 2013 2014 TANÉV Dankó Pista Egységes Óvoda - Bölcsőde, Általános Iskola, Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium 4235 Biri Mező Imre út 21. Tel/fax: 42-263-137 e-mail: info@dankop.hu, www.dankop.hu IDEIGLENES KÖZÉPISKOLAI

Részletesebben

Bödõk, Ilona b: 1947 in Csicsó Mad. Nagy, Tibor "Dr" b: 1946 in Mad m: 1976. Nagy, Szabolcs "állatorvos Dr" b: 1976 in Mad

Bödõk, Ilona b: 1947 in Csicsó Mad. Nagy, Tibor Dr b: 1946 in Mad m: 1976. Nagy, Szabolcs állatorvos Dr b: 1976 in Mad Nagy, Vilma b: 1911 in Csicsó d: 2005 in Csicsó anyja Pálffy Vilma Fél Antal d.u. Bödõk, Pál b: 1905 in Csicsó m: 1947 d: 1965 in Csicsó anyja Kollár M.Bödõk Ksz.Tarcsi Géza, Balá gy.k.sz. Beke Károly

Részletesebben

CSOPORTOS JÁTÉKENGEDÉLY 2014/2015. Salgótarjáni KI

CSOPORTOS JÁTÉKENGEDÉLY 2014/2015. Salgótarjáni KI MAGYAR KOSÁRLABDÁZÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE GARIAN BASKETBALL FEDERATION 163261 163262 BÁBEL BALÁZS BÁBEL TAMÁS 2004.07.02. 2004.07.02. BOZÓ BEÁTA BOZÓ BEÁTA 165117 164747 BAJNAI GERGÕ CSABA 2003.04.09. SZMSZÉD

Részletesebben

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév A MEGYEI FORDULÓ EREDMÉNYE 8. évfolyam Felterjesztési ponthatár az országos döntıbe: 80 pont/100 pont NÉV ISKOLA TANÁR PONTSZÁM Kovács Attila Rezner Józsefné 79 Gáspár Gergı Rezner Józsefné 73 Koltai Kadosa

Részletesebben

ANGOL ÁLTALÁNOS NYELV

ANGOL ÁLTALÁNOS NYELV 1. Guruz Laszlo 2. Kelemen Imre 3. Kiss Adrienn Alexandra 4. Radosits Ambrus Zoltan 5. Olajos Katalin 6. Forgacs Bianka 7. Hogye Gyula 8. Nemeth Balint 9. Pakay Bela 10. Pirvacsi Istvan Zsolt 11. Popovics

Részletesebben

XXVIII. Brodarics Anyanyelvi Verseny 5. osztály egyéni végeredmény

XXVIII. Brodarics Anyanyelvi Verseny 5. osztály egyéni végeredmény 5. osztály egyéni végeredmény 4. osztály egyéni végeredmény 1 Tolvaj Tamás Zsombor 89 Boldog Gizella 2 Verbulecz Eszter 88 Boldog Gizella 3 Burján Evelin 85 Somberek 4 Dara Zsanna 84 Park U. 5 Kiss Balázs

Részletesebben

Ideiglenes felvételi jegyzék 2010. március 11. O1. INFORMATIKA SZAKKÖZÉPISKOLA

Ideiglenes felvételi jegyzék 2010. március 11. O1. INFORMATIKA SZAKKÖZÉPISKOLA O1. INFORMATIKA SZAKKÖZÉPISKOLA Ssz. Név Ssz. Név 1. Futó Kovács Szandra 36. Török Nándor 2. Barta Róbert 37. Moroncsik Roland 3. Sólyom Vivien 38. Simon Dániel 4. Csorba Adrienn 39. Gáspár Gabriella 5.

Részletesebben

9.Sülysápi Futónap EREDMÉNYLISTA. Ovis futam abszolút befutó lista

9.Sülysápi Futónap EREDMÉNYLISTA. Ovis futam abszolút befutó lista EREDMÉNYLISTA Ovis futam abszolút befutó lista 1. Berki Maja 1 Tápógyörgye 01:19 2. Berki Illés 100 Tápógyörgye 01:36 3. Bosánszki Zoé Kira 2 Kóka 01:40 4. Győri Iringó 3 Sülysáp 02:39 Gyerek I. abszolút

Részletesebben

EURO GEO KUPA ZALAEGERSZEG 2015,04,25, EREDMÉNYEK

EURO GEO KUPA ZALAEGERSZEG 2015,04,25, EREDMÉNYEK EURO GEO KUPA ZALAEGERSZEG 2015,04,25, EREDMÉNYEK FÉRFI: 100m 1. Köcse Richárd 1997 Zalaszám-ZAC 10,8 I/1 2. Aranyics Bence 1995 Zalaszám-ZAC 10,9 I/2 3. Szűcs Valdó 1995 Zalaszám-ZAC 11,0 I/3 4. Balogh

Részletesebben

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP Eredmények A verseny időpontja: 2013. OKTÓBER 12. 09-14 óra A verseny színhelye: SZOLNOKI FÜVES SPORTREPÜLŐTÉR A verseny rendezői: SZOLNOKI HONVÉD SPORTEGYESÜLET MH 86 SZOLNOK HELIKOPTER BÁZIS Versenyt

Részletesebben

Tanuló neve Osztálya Verseny neve Helyezés

Tanuló neve Osztálya Verseny neve Helyezés Sor-sz. Gábor Á. Ált. Isk. Tanuló neve Osztálya neve Helyezés Felkészítő pedagógus 1. Antal Norbert 1.b. Versmondó I Polizosz Tünde 2. Le Uyen Trang Kitti 7.a Nyelvünkben élünk Révész 3. Dömötör Dóri 8.c

Részletesebben

név megye iskolanév helység tanárnév

név megye iskolanév helység tanárnév k ó d 1 k ó d 3 név megye iskolanév helység tanárnév o s z t á l y pont segédpont 9678 1 Berecz Balázs Heves Nekcsei Demeter Általános Iskola Gyöngyöspata Borik Ildikó 1 8 1. 9664 10 Cserkuti Emese Heves

Részletesebben

TOLNA MEGYEI DIÁKSPORT TANÁCS ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY VI. KORCSOPORT. Paks 2014. január 24-26.

TOLNA MEGYEI DIÁKSPORT TANÁCS ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY VI. KORCSOPORT. Paks 2014. január 24-26. TOLNA MEGYEI DIÁKSPORT TANÁCS ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY VI. KORCSOPORT Paks 2014. január 24-26. 1 2013/2014. TANÉVI KOSÁRLABDA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY VI. KORCSOPORT Paks, 2014. január

Részletesebben

AMV 2015. megyei eredmények

AMV 2015. megyei eredmények AMV 2015. megyei eredmények 4.osztály neve város helyezés pontszám Tanuló neve Debreceni Vörösmarty Mihály Általános és Alapfokú Művészeti Derecskei Bocskai István Általános és Alapfokú Művészeti Debrecen

Részletesebben

A megyei versenynek helyet adó intézmény adatai

A megyei versenynek helyet adó intézmény adatai Somogy megye Az intézmény neve i Egyetem Pedagógustovábbképző és Szolgáltató Intézet A megyei versenynek helyet adó intézmény adatai A település neve 7400 Utca, tér Bajcsy- Zs. u. Irányítószám Házszám

Részletesebben

Budapest, 2012. április 21. Vendéglátás-idegenforgalom alapismeretek I. forduló 2012. április 4.

Budapest, 2012. április 21. Vendéglátás-idegenforgalom alapismeretek I. forduló 2012. április 4. 1. Golovics Milán Kecskemét 3 4 1 3 7 5 5 5 4 37 4 4 3 3 2 3 4 3 26 4 4 2 3 5 3 6 2 29 92 2. Boros Klaudia Miskolc 3 2 2 2 9 4 5 5 4 36 2 4 4 2 2 1 4 4 23 4 4 2 4 4 3 6 2 29 88 3. Tóth Gergő János Debrecen

Részletesebben

1. ÁGAZATI GAZDASÁGTAN TAGOZAT

1. ÁGAZATI GAZDASÁGTAN TAGOZAT 1. ÁGAZATI GAZDASÁGTAN TAGOZAT Kelemen Imre Gábor ME GTK Nagy Dorottya ME GTK Kisida Kata PTE KTK Bunda Krisztina DE AVK Kiss Zsófia Nagy Piroska BCE GTK Blaskó Beáta DE AVK helyezett: Munkácsy András

Részletesebben

Tankönyvlista Ábrahám Richárd

Tankönyvlista Ábrahám Richárd Ábrahám Richárd Oktatási azonosító 74373618896 Díjbekérő postázási címe Jakus Erika Intézmény számlázási címével megegyezik Rászorultsági alapon ingyenes (A számla a tagintézmény adatainál számlázási névként

Részletesebben

Felvehető létszám: 22

Felvehető létszám: 22 01 speciális angol Felvehető létszám: 22 1. Halasy Eszter 1 2,8 2. Komáromi Réka 1 3 3. KOVIKA15 1 8 4. DANTES49 1 2 5. Könyves Lilla 1 8 6. SZ. LEILA 1 3,8 7. Szabó Réka 1 3,8 8. Nagy Lili 1 3 9. Bacsa

Részletesebben

(közlekedésgépész szakmacsoportos nappali rendszerű alapozó oktatás)

(közlekedésgépész szakmacsoportos nappali rendszerű alapozó oktatás) AZ EGYEZTETETT FELVÉTELI JEGYZÉK ALAPJÁN FELVETT TANULÓK AZ EGYEZTETETT FELVÉTELI JEGYZÉK ALAPJÁN FELVETT TANULÓK 01-ES KÓD (közlekedésgépész szakmacsoportos nappali rendszerű alapozó oktatás) rangsor

Részletesebben

Mercedes-Benz Futóverseny 10km

Mercedes-Benz Futóverseny 10km 1 467 Balázs Levente 1985 00:33:08.2 3:18 p/km Férfi 1 2 139 Szalóki Róbert 1979 00:33:25.9 3:20 p/km Férfi 2 3 464 Beda Szabolcs 1977 00:33:38.2 3:21 p/km Férfi 3 4 555 Szabó József 1990 00:35:19.9 3:31

Részletesebben