Mészáros Tamás Algebra és kombinatorika Rónyai Lajos. Hannusch Carolin Algebra és kombinatorika Lakatos Piroska egyetemi docens

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Mészáros Tamás Algebra és kombinatorika Rónyai Lajos. Hannusch Carolin Algebra és kombinatorika Lakatos Piroska egyetemi docens"

Átírás

1 S-extremális halmazrendszerek BME-TTK/04/003 Gröbner-bázisok Abel-féle önduális csoportkódok DE-TTK/04/007 minimális súlyáról Két előállítási tétel a diszkrét ELTE-TTK/04/004 alkalmazott geometria köréből Korlátosság vizsgálata irány-hossz ELTE-TTK/04/007 vegyes gráfok esetén A ko-citáció a SimRank ELTE-TTK/04/029 alkalmazása nagy biológiai hálózatokra Ferde csoport algebrák ETDK-RHK/04/009 reprezentációja A véges F-inverz fedőkkel SZTE-TTIK/04/028 kapcsolatos gráftulajdonságról DE-TTK/04/018 EKF-TTK/04/008 ELTE-TTK/04/012 Nehézfémek akkumulációjának vizsgálata a Felső-Tisza-vidéken Három szlovákiai vár építő- díszítőkőzeteinek földtana összehasonlítás Környezetfejlőd a római korban Aquincum területén az üledékek a malakofauna vizsgálata alapján Mzáros Tamás Algebra kombinatorika Rónyai Lajos BME Algebra Hannusch Carolin Algebra kombinatorika Lakatos Piroska egyetemi DE Algebra Mozaik Kiadó Kft. Számelmélet Kaszanitzky Viktória Eszter Algebra kombinatorika Jordán Tibor ELTE Operációkutatási I Szabó Botond Algebra kombinatorika Jordán Tibor ELTE Operációkutatási ELTE Tóthmérz Lilla Algebra kombinatorika Grolmusz Vince egyetemi Számítógéptudományi Horobeţ Emil Algebra kombinatorika Mărcuș András egyetemi BBTE Algebra Szakács Nóra Algebra kombinatorika B. Szendrei Mária egyetemi Szabó Magdolna Papp Irén Amália Sölétormos Annamária, Szappanos Bálint Alkalmazott környezeti földtudományok Alkalmazott környezeti földtudományok Alkalmazott környezeti földtudományok Szabó Szilárd SZTE Algebra Számelmélet DE Tájvédelmi Környezetföldrajzi Dávid Árpád főiskolai EKF Földrajz Kilencedik Szente István, Mindszenty Andrea, ELTE Őslénytani, ELTE Általános Alkalmazott Földtani Hantken Miksa Alapítvány ELTE-TTK/04/014 Geológiai tanösvény a Jánoshegyen. Budai Zsófia Alkalmazott környezeti földtudományok Mindszenty Andrea, Budai Tamás, tanácsadó ELTE ELTE Általános Alkalmazott Földtani, MÁFI Földtani Kutatási Osztály Kilencedik ELTE-TTK/04/077 A doreni csuszamlás változásának vizsgálata geológiai mérek lézerszkennelt adatok alapján Pocsai Angelika Alkalmazott környezeti földtudományok Zámolyi András, Székely Balázs, egyetemi ELTE Geofizikai Űrtudományi, Nyírségvíz Zrt. ELTE-TTK/04/137 Az adszorbeálható szerves halogén vegyületek koncentrációváltozásának vizsgálata Turcsán Edit kommunális szennyvizek eltérő módszerekkel történő fertőtleníte során Alkalmazott környezeti földtudományok Barkács Katalin ELTE Kémiai Technológiai Környezetkémiai I, Nyírségvíz Zrt. ME-MFK/04/002 A Garadna-völgy (Bükk) földcsuszamlás-veszélyeztetettsége Hajdú István, Németh Boglárka Alkalmazott környezeti földtudományok Less György, Kereszturi Gábor, ME Földtan- Teleptani Intézeti, Nyírségvíz Zrt.

2 Prediktív régzeti modellek NYME-GEO/04/002 magyarországi alkalmazási lehetőségei NYME- TTMK/04/003 SZTE-TTIK/04/023 ELTE-TTK/04/030 ELTE-TTK/04/032 ELTE-TTK/04/057 ELTE-TTK/04/060 Bányaművel hatása a felszínformálódásra a Dohányoshegyen Szélerózió által áthalmazott tápanyag vizsgálata csernozjom talajokon szélcsatorna kisérlettel Mesterházy Gábor Kopecskó Zsanett Bartus Máté Az MM5 modellel szimulált planetáris határréteg magasságának Laza Borbála érzékenysége a talajadatbázisok használatára Éjszakai világító felhők megfigyelük Magyarországról Kórokozókat közvetítő szúnyogok légköri sodródásának vizsgálata trajektória statisztika segítségével Ipari pontforrás emissziójának hatása környezetének levegőminőségére Farkas Alexandra Sábitz Judit Alkalmazott környezeti földtudományok Alkalmazott környezeti földtudományok Alkalmazott környezeti földtudományok Alkalmazott meteorológia Alkalmazott meteorológia Alkalmazott meteorológia Végső Ferenc, Stibrányi Máté Veress Márton Farsang Andrea, Szatmári József Ács Ferenc, Breuer Hajnalka Kiricsi Ágnes, Tasnádi Péter Barcza Zoltán, Solymosi Norbert főiskolai, régz intézetvezető egyetemi segédmunkatárs, egyetemi, segédmunkatárs Cseh Melinda Alkalmazott meteorológia Mzáros Róbert munkatárs ELTE-TTK/04/081 A villámgyakoriság parametrizálása Mona Tamás Alkalmazott meteorológia Ács Ferenc egyetemi ELTE-TTK/04/086 A vertikálisan integrált vízgőz napi menetének vizsgálata különböző légrétegekre SEVIRI műholdas mérek alapján Dobor Laura Alkalmazott meteorológia Barcza Zoltán, Pongrácz Rita, NYME Térinformatika, Magyar Nemzeti Múzeum NÖK NYME Termzetföldrajz Intézeti SZTE Termzetföldrajzi Geoinformatikai ELTE Meteorológia KGRE Angol Nyelvű Irodalmak Kultúrák e, ELTE Meteorológiai ELTE Meteorológiai, MTA BCE Alkalmazkodás a Klímaváltozáshoz Kutatócsoport ELTE Meteorológia ELTE Meteorológia ELTE Meteorológia Kilencedik Magyar Földrajzi Társaság SZSZB Megyei Múzeumok Igazgatósága ELTE-TTK/04/089 Tapadó hó miatti káresemények meteorológiai hátterének vizsgálata Gulyás Krisztina Alkalmazott meteorológia Tóth Katalin, Kolláth Kornél meteorológus, meteorológus OMSZ Időjárás-előrejelző Osztály, OMSZ Repülmeteorológiai Veszélyjelző Osztály ELTE-TTK/04/092 Az ALOHA lokális szennyezőanyagterjedi modell vizsgálata alkalmazási lehetőségei Leelőssy Ádám Alkalmazott meteorológia Mzáros Róbert munkatárs ELTE Meteorológia I

3 ELTE-TTK/04/128 A poláris ciklonok Merics Attila Alkalmazott meteorológia BME-TTK/04/004 DE-TTK/04/002 Müntz-típusú tételek súlyozott L2(0, ) téren mul plicitással Pozitív szemidefinit operátorokon értelmezett, relatív entrópiát megőrző leképezek Weidinger Tamás, Gyöngyösi András Zénó Markó Zoltán Analízis G. Horváth Ákosné Szokol Patrícia Ágnes Analízis Molnár Lajos segédmunkatárs ELTE-IK/04/001 Convergent interpolatory processes Németh Zsolt Analízis Szili László egyetemi ELTE-TTK/04/015 ELTE Meteorológia BME Analízis DE Analízis ELTE Numerikus Analízis A gamma-, digamma- inverz függvényeik numerikus kiszámítása Nemes Gergő Analízis Hegedűs Csaba egyetemi ELTE Numerikus Analízis OMSZ Sóstói Múzeumfalu I ELTE-TTK/04/017 ETDK-RHK/04/005 ETDK-RHK/04/008 SZTE-TTIK/04/004 DE-TTK/04/009 DE-TTK/04/014 ELTE-TTK/04/009 ELTE-TTK/04/105 SZTE-TTIK/04/009 SZTE-TTIK/04/012 log2, π, végtelen sorok, lánctörtek Laplace transzformáltak Egydimenziós Kakeya-típusú halmazok a síkon Differenciálegyenletek a Levi-Civitaszámtesten. Alkalmazás Besseltípusú speciális függvényekre Aszimptotikusan nem-eltűnő kontrakciók kommutánsáról Filmekben lejátszódó diffúziós folyamatok vizsgálata numerikus módszerekkel Fárasztási ciklusok hatása CuAl(11,6W%) Be(0.36W%) alakmemória ötvözetben Grafén alapú Josephson-átmenet vizsgálata Polimer-monomer fázisátalakulás követe alkáli-fulleridekben infravörös spektroszkópiával Felületi érdesség ellipszometriai vizsgálata mart üvegfelületeken Szilíciumszeletek képalkotó lumineszcenciás mikrohullámú reflexión alapuló vizsgálata Nemes Gergő Analízis Tóth Árpád egyetemi ELTE Analízis Farkas Csaba Analízis Keleti Tamás, Soós Anna egyetemi Mzáros Alpár Richard Analízis András Szilárd Károly Gehér György Pál Analízis Kérchy László Makovec Alajos Anyagtudomány Erdélyi Gábor egyetemi Dobróka Mihály Anyagtudomány Beke Dezső egyetemi Hagymási Imre Anyagtudomány Cserti József egyetemi Győri Máté András Anyagtudomány Kamarás Katalin, Pergerné Klupp Gyöngyi tanácsadó, Pápa Zsuzsanna Anyagtudomány Budai Judit munkatárs Csontos János Anyagtudomány Tóth Zsolt ELTE Analízis, BBTE Matematika BBTE Alkalmazott Matematika SZTE Analízis DE Szilárdtestfizikai DE Szilárdtestfizikai ELTE Komplex Rendszerek Fizikája MTA SZFKI Kísérleti Szilárdtestfizika Osztály SZTE Optikai Kvantumelektronikai SZTE Optikai Kvantumelektronikai, Ro-Fa Művek Kft. Auro-Science Consulting Kft. Prezentációs díj a BNP

4 ELTE-TTK/04/018 ELTE-TTK/04/059 Ultrabázisos xenolitok pettrográfiai geokémiai vizsgálata (Kameruni vulkáni vonal). Metaszomatózis folyamtának nyomonkövete felsőköpeny zárványokban, Persány-hegység Pintér Zsanett Szabó Ábel Ásványtan, geokémia környezeti alkalmazásai Ásványtan, geokémia környezeti alkalmazásai Szabó Csaba Szabó Csaba, Tóth Attila egyetemi segéd ELTE Kőzettani Geokémiai, Litoszféra Fluidum Kutató Laboratórium ELTE Kőzettani Geokémiai, Litoszféra Fluidum Kutató Laboratórium, EMTE Sapientia Környezettudományi I, Koch Sándor Alapítvány, Koch Sándor Alapítvány ELTE-TTK/04/071 Az agyagásványok mennyiségi minőségi meghatározásának infravörös spektroszkópiai megközelíte Udvardi Beatrix Ásványtan, geokémia környezeti alkalmazásai Kovács István János, Szabó Csaba munkatárs, egyetemi MTA ELGI, ELTE Kőzettani Geokémiai, Litoszféra Fluidum Kutató Laboratórium, Koch Sándor Alapítvány ELTE-TTK/04/091 ELTE-TTK/04/118 ME-MFK/04/003 A Rákospalotai Hulladékhasznosító Mű kemencéjében képződött szilárd Berta Márton, Lenti Fruzsina fázis vizsgálata Belélegezhető szemcseméretű kvarcpor mennyiségi vizsgálata A Dunától keletre található festékföldek ásványtani alkalmazhatósági vizsgálata Topa Boglárka Berent Ágnes Ásványtan, geokémia környezeti alkalmazásai Ásványtan, geokémia környezeti alkalmazásai Ásványtan, geokémia környezeti alkalmazásai Szabó Csaba, Völgyesi Péter Weiszburg Tamás, Lovas A. György Szakáll Sándor egyetemi ELTE Kőzettani Geokémiai, Litoszféra Fluidum Kutató Laboratórium ELTE Ásványtani ME Ásvány- Kőzettani ANP BEBTE OKFDK/04/001 A Cseres-hegységbeli vulkanitok (Sátorosi Andezit Formáció, Cseresi Bazalt Formáció) ásványtani jellemze Farsang István Ásványtan, geokémia környezeti alkalmazásai Szakáll Sándor, Fehér István, középiskolai ME Ásvány- Kőzettani, Selye János Gimnázium Junior díj: Koch Sándor Alapítvány A Földgömb előfizete SZTE-TTIK/04/025 SZTE-TTIK/04/033 A Mórágyi Gránit ér-közeli metaszomatózisa a Bátaapáti Keleti Skultéti Ágnes lejtaknában Középkori templomromok téglaanyagának TL Tóth Orsolya kormeghatározása archeometriai vizsgálata Ásványtan, geokémia környezeti alkalmazásai Ásványtan, geokémia környezeti alkalmazásai M. Tóth Tivadar Sipos György tanszékvezető, egyetemi SZTE Ásványtani, Geokémiai Kőzettani SZTE Termzetföldrajzi Geoinformatikai Kilencedik ELTE-TTK/04/025 Az argon [ArII] vonalának első kimutatása protoplanetáris korongokban a sugárzási tér vizsgálata Szulágyi Judit Asztrofizika Ábrahám Péter, Pascucci Ilaria igazgató, munkatárs MTA KTM CSKI, Space Telescope Science Institute Associate Research Scientist Johns Hopkins University

5 ELTE-TTK/04/033 Fedi exobolygók periódusváltozása a Kepler űrtávcső adataiban Hodosán Gabriella Asztrofizika Kiss László, Szabó M. Gyula, Simon Attila tanácsadó, munkatárs, segédmunkatárs MTA KTM CSKI I ELTE-TTK/04/065 ELTE-TTK/04/096 ELTE-TTK/04/098 ELTE-TTK/04/129 OKFDK/04/003 Fiatal csillagok környezetének modelleze az Orion-ködben az AKARI FIS adatai archív katalógusok felhasználásával Gamma-kitörek energiáinak kozmológiai k-korrekciója A kozmikus mikrohullámú háttérsugárzás fázisai A Fermi gammaműhold mozgásának vizsgálata különös tekintettel a gamma-kitörekre rárakódó háttér értékének alakulására A peremsötéted kimutatása értékének mére Fehér Orsolya, Lisztes Mónika Asztrofizika Zahorecz Sarolta ELTE Csillagászati Kilencedik Kovács András Asztrofizika Bagoly Zsolt egyetemi Kovács András Asztrofizika Szapudi István csillagász Szécsi Dorottya Polák Péter Asztrofizika Asztrofizika Bagoly Zsolt, Horváth István Udvarhelyiné Hyross Amelita, Somosvári Béla Márton középiskolai, szakkörvezető ELTE Komplex Rendszerek Fizikája Institute for Astronomy, University of Hawaii ELTE Komplex Rendszerek Fizikája, ZMNE Matematika-Fizika Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium Kollégium Tizenegyedik I Junior díj: Koch Sándor Alapítvány A Földgömb előfizete SZTE-TTIK/04/008 Kvadrupól-monopól hatások gravitációs hullámok fázisában Veréb László Asztrofizika Gergely Á. László, Keresztes Zoltán segédmunkatárs SZTE Kísérleti Elméleti Fizikai ek, SZTE Kísérleti Fizikai SZTE-TTIK/04/010 Szupermasszív fekete lyuk kettősök által sugárzott gravitációs hullámformák Tápai Márton Asztrofizika Gergely Á. László, Keresztes Zoltán segédmunkatárs SZTE Kísérleti Elméleti Fizikai ek, SZTE Kísérleti Fizikai BEBTE SZTE-TTIK/04/013 SZTE-TTIK/04/019 BME-TTK/04/001 BME-TTK/04/002 Tranzitos exobolygók fedének fotometriai vizsgálata Az NGC 6834 nyílthalmaz fotometriai vizsgálata A GFR600 üzemanyagciklusának elemze PET berendez modellezére alkalmas Monte-Carlo program kidolgozása verifikációja Ordasi András Asztrofizika Szatmáry Károly, Szabó M. Gyula, Székely Péter munkatárs, egyetemi segéd Kun Emma Asztrofizika Székely Péter egyetemi segéd Perkó Zoltán Lantos Judit Atommag-, nehézion reaktorfizika Atommag-, nehézion reaktorfizika Fehér Sándor Czifrus Szabolcs egyetemi egyetemi SZTE Kísérleti Fizika, MTA KTM CSKI, SZTE Kísérleti Fizika Tizedik SZTE Kísérleti Fizikai BME Nukleáris Technikai BME Nukleáris Technikai Intézet BNP

6 BME-TTK/04/009 Új típusú adatfeldolgozó módszer fejleszte alkalmazása kétdimenziós PIV mérekhez Szijártó Rita Atommag-, nehézion reaktorfizika Aszódi Attila, Ralf Kapulla, NTI igazgató, tanszékvezető BME Nukleáris Technikai Intézet, Paul Scherrer Institute DE-TTK/04/003 Spin-izospin óriásrezonanciák vizsgálata Sc izótopokban Stuhl László Atommag-, nehézion reaktorfizika Krasznahorkay Attila DE MTA ATOMKI Kísérleti Magfizikai Osztály Nem vett rzt ELTE-TTK/04/108 Kvarkanyag időfejlődének vizsgálata termális fotonokkal Májer Imre Atommag-, nehézion reaktorfizika Csanád Máté ELTE Atomfizikai ELTE-TTK/04/109 Az eta' mezonok bomlástermékeinek azonosítása ultra-relativisztikus ütközekben Kőfaragó Mónika Atommag-, nehézion reaktorfizika Csanád Máté ELTE Atomfizikai I, Paksi ELTE-TTK/04/110 ELTE-TTK/04/112 ELTE-TTK/04/121 ELTE-TTK/04/127 Ionizációs kamra Radon bomlás detektálására Hadronizációs folyamatok vizsgálata Tsallis Pareto-alakú fragmentációs függvényekkel A primordiális nukleoszintézis számítógépes szimulációja GPU alkalmazása az ALICE rzecskefizikai eseménygenerátorában Bámer Csaba Kalmár Gergely Pásztor Attila Nagy Máté Ferenc Atommag-, nehézion reaktorfizika Atommag-, nehézion reaktorfizika Atommag-, nehézion reaktorfizika Atommag-, nehézion reaktorfizika Varga Dezső Barnaföldi Gergely Gábor ELTE Komplex Rendszerek Fizikája MTA RMKI Elméleti Fizikai Főosztály Kilencedik Csótó Attila egyetemi ELTE Atomfizikai Barnaföldi Gergely Gábor MTA RMKI Elméleti Fizikai Főosztály, Paksi, Paksi Magyar Földrajzi Társaság BME-TTK/04/015 Kék boglárkalepkék faj szerinti azonosítása reflexiós spektrumuk alapján Piszter Gábor Bio- biológiai fizika Biró László Péter, Barócsi Attila osztályvezető, egyetemi MTA MFA Nanoszerkezetek Osztály, BME Atomfizika BME-TTK/04/028 Egy újonnan felfedezett DNS-javító fehérje másodlagos szerkezetének Orbánová Agnesa meghatározása cirkuláris dikroizmus spektroszkópiával Bio- biológiai fizika Kézsmárki István, Vértessy Beáta tanácsadó BME Fizika, MTA Enzimológiai Intézet I BME-TTK/04/029 BME-TTK/04/032 BME-TTK/04/044 ELTE-TTK/04/019 ELTE-TTK/04/020 A Tris pufferrendszer hatása a DPPC/víz modellmembrán szerkezetére Malária diagnózisa mágnesesen indukált kettőstör révén Flagellin adszorpció vizsgálata optikai bioszenzorral Lipid membránok viselkede nanostrukturált felszínen Miozin II szerepe a sejtláncok kialakulásában Karácsony Zsuzsanna Bio- biológiai fizika Bóta Attila, Mihály Judith, Noszticzius Zoltán munkatárs, egyetemi MTA KK NKI, MTA KK NKI, BME Fizika Butykai Ádám Bio- biológiai fizika Kézsmárki István egyetemi BME Fizika Kovács Noémi Bio- biológiai fizika Horváth Róbert, Hárs György, egyetemi Takáts-Nyeste Annamária Bio- biológiai fizika Derényi Imre egyetemi Tóth Zsolt Bio- biológiai fizika Czirók András MTA MFA Fotonika Osztály, BME Atomfizika ELTE Biológiai Fizikai ELTE Biológiai Fizikai Tizedik Kilencedik BNP

7 ELTE-TTK/04/040 ELTE-TTK/04/107 ELTE-TTK/04/111 Mire jó egy elektróda egy egér agyában? Fehérje adszorpció in situ optikai vizsgálata bioszenzorikai alkalmazásokhoz Folyadékkezel OWLSkísérletekben Cserpán Dorottya Rita Bio- biológiai fizika Somogyvári Zoltán Németh Andrea Bio- biológiai fizika Petrik Péter Orgován Norbert Bio- biológiai fizika Horváth Róbert ELTE-TTK/04/125 Kémiai agy a sejtben Szabó Áron Bio- biológiai fizika Vattay Gábor ELTE-TTK/04/006 A mezo-γ skálájú modellez új kihívásai a WRF-modell alkalmazásával Nagy Attila Elméleti meteorológia Horváth Ákos vezető főtanácsos MTA RMKI Biofizika Osztály MTA MFA Ellipszometria Labor MTA MFA Fotonika Osztály ELTE Komplex Rendszerek Fizikája OMSZ Siófoki Viharjelző Obszervatórium Tizenegyedik, Bio-Genezis Kft. I ELTE-TTK/04/010 Légtömegek kaotikus mozgásának vizsgálata passzív nyomelem sodródásának követével Haszpra Tímea Elméleti meteorológia Tasnádi Péter, Tél Tamás egyetemi, egyetemi ELTE Meteorológiai, ELTE Elméleti Fizikai ELTE-TTK/04/013 A Q-vektor alkalmazása a szinoptikus térképek analízisében Sarkadi Noémi Elméleti meteorológia Tasnádi Péter egyetemi ELTE Meteorológiai ELTE-TTK/04/052 Ensemble előrejelz verifikációs technikák összehasonlítása Lázár Dóra Elméleti meteorológia Ihász István vezető főtanácsos OMSZ ELTE-TTK/04/064 A helicitás alkalmazása a zivatartevékenység előrejelzében Domsa Daniella Elméleti meteorológia Tasnádi Péter egyetemi ELTE Meteorológiai ELTE-TTK/04/068 Az ECMWF ensemble előrejelzek alapján ensemble vertikális profilokelőállítása verifikációja Tajti Dávid Elméleti meteorológia Ihász István vezető főtanácsos OMSZ ELTE-TTK/04/075 ELTE-TTK/04/084 ELTE-TTK/04/133 EKF-TTK/04/010 Több évtizedes oszcilláció az Atlantióceán hőmérsékleti rendszerében: kísérleti demonstráció Ensemble hőmérséklet előrejelzek térbeli vizsgálata Magyarország térségében A Richardson extrapoláció matematikai vizsgálata alkalmazása egy egyszerűsített globális széndioxid-modellben Üledékföldtani rétegtani vizsgálatok bükki pannon korú sziliciklasztos képződményeken Barsy Eszter, Várai Anita Elméleti meteorológia Jánosi Imre, Tél Tamás, Vincze Miklós egyetemi, egyetemi, ELTE Komplex Rendszerek Fizikája, ELTE Elméleti Fizika, ELTE Komplex Rendszerek Fizikája Németh Csilla Elméleti meteorológia Ihász István vezető főtanácsos OMSZ Nem vett rzt Brajnovits Brigitta Elméleti meteorológia Havasi Ágnes egyetemi segéd ELTE Meteorológiai Érsek Lajos Földtan, üledékkőzettan Dávid Árpád főiskolai EKF Földrajz Kilencedik BEBTE OMSZ I

8 ELTE-TTK/04/038 Vulkanogén homokkő-előfordulások vizsgálata a Budai-hegység felsőeocén korú összleteiben Biró Tamás Földtan, üledékkőzettan Józsa Sándor, Karátson Dávid, ELTE Kőzettan-Geokémiai, ELTE Termzetföldrajzi, Guru BKOE ELTE-TTK/04/067 A kápolna-hegyi édesvízi mzkő terepi szedimentológiai vizsgálata (Budai-hegység) Török Ágnes, Ünnep Viktória Földtan, üledékkőzettan Mindszenty Andrea, Kele Sándor, munkatárs ELTE Általános Alkalmazott Földtani, MTA GKI I, Guru BKOE ELTE-TTK/04/069 2D-s 1D-s süllyedtörténeti rekonstrukció a Viking Graben zaki Schlakker Attila Földtan, üledékkőzettan Pogácsás György egyetemi rzén ELTE Általános Alkalmazott Földtani ELTE-TTK/04/115 Neogén-kvarter oldalelmozdulásos jelenségek vizsgálata 2D-s szeizmikus adatok alapján a Duna- Tisza közének Kecskemét vonalától délre eső rzén Dudás Árpád Földtan, üledékkőzettan Pogácsás György egyetemi ELTE Általános Alkalmazott Földtani Papp Simon Alapítvány NYME- TTMK/04/001 A Soproni Gneisz Formáció szerkezetföldtani vizsgálata Bugledits Éva Földtan, üledékkőzettan Benkó Zsolt főiskolai NYME Termzetföldrajz Intézeti PTE-TTK/04/013 A Zuhányai Mzkő üledékföldtani vizsgálata ciklussztrarigráfiai meggondolásokkal Ledő Tímea Földtan, üledékkőzettan Konrád Gyula PTE Földtani MÁFI PTE-TTK/04/015 A Bodai Aleurolit Formáció üledékföldtani értékele a dolomit- Pozsgai Emília aleurolitbetelepülek vizsgálata Földtan, üledékkőzettan Konrád Gyula alapján PTE Földtani SZTE-TTIK/04/003 DE-TTK/04/024 A dorozsmai breccsazóna genetikai vizsgálata Molnár László Földtan, üledékkőzettan Schubert Félix, M. Tóth Tivadar, Az Alföld vasúthálózatának vizsgálata elméleti fejleszti lehetőségei, különös tekintettel az Molnár István Gazdaságföldrajz Molnár Ernő államhatáron átnyúló kapcsolatokra SZTE Ásványtani, Geokémiai Kőzettani DE Társadalomföldrajzi Területfejleszti DE-TTK/04/025 A közösségi közleked ingázás rendszere Hajdú-Bihar megyében Pálóczi Gábor Gazdaságföldrajz Pénzes János egyetemi segéd DE Társadalomföldrajzi Területfejleszti ELTE-TTK/04/042 Az Internet-felhasználás területi egyenlőtlenségeinek előrejelze Magyarországon Zsom Brigitta Gazdaságföldrajz Jakobi Ákos ELTE Regionális Tudományi

9 ELTE-TTK/04/120 Területi fejlettségi különbségek fejlődi tengelyek Spanyolországban a XX. század második felében. Farkas Máté Bence Gazdaságföldrajz Szabó Pál, Éltető Andrea, ELTE Regionális Tudományi, MTA VKI I ELTE-TTK/04/124 Törekvek a Ferihegyi Repülőtér megközelíthetőségének javítására Gerse József Gazdaságföldrajz Szalkai Gábor ELTE Regionális Tudományi PTE-TTK/04/009 Ipari nagyberuházás agrártérségben - egy új cementgyár környezeti, társadalmi, gazdasági hatásai Keczeli Lajos Gazdaságföldrajz Majdánné Mohos Mária egyetemi PTE Magyarország Földrajza PTE Földrajzi Intézet SZTE-TTIK/04/037 A budapesti agglomeráció közösségi közlekedének elvi gyakorlati kérdei Nagy Gyula Gazdaságföldrajz Bajmócy Péter egyetemi SZTE Gazdaság- Társadalomföldrajz BME-TTK/04/017 Összefüggek a plazma effektusok a kozmikus sugárzás között a TriTel-LMP együttes mérekben az ESEO diákműhold küldete során, Zábori Balázs Geofizika Hirn Attila, Zagyvai Péter, Bencze Pál csoportvezető, egyetemi, nyugalmazott tanácsadó, c. egyetemi MTA AEKI Űrdozimetriai Kutatócsoport, BME Nukleáris Technikai Intézet, MTA GGKI I BME-TTK/04/025 ELTE-TTK/04/022 ELTE-TTK/04/045 ELTE-TTK/04/048 ELTE-TTK/04/051 ELTE-TTK/04/054 Langmuir-szondás kísérlet az ESEO műhold fedélzetén Régzeti célú geofizikai kutatás Aquincumban Űr-időjárási vizsgálatok műholdas VLF adatok alapján A Rayleigh-Taylor-instabilitás numerikus vizsgálata a köpenylitoszféra-asztenoszféra rendszerben Mágneses elektromos kutatások az újkorban elpusztult Csittfalva Malomfalva területén Király Richárd, Gubicza Ágnes Geofizika Bencze Pál, Bánfalvi Antal Bőgér Ágnes Geofizika Hámori Zoltán, Dombrádi Endre nyugalmazott tanácsadó, c. egyetemi, mérnök mérnökgeofizikus, egyetemi segéd Nagy Melinda Geofizika Steinbach Péter munkatárs Szabó Brigitta Geofizika Herein Mátyás Péntek András Geofizika Lenkey László, egyetemi gyakornok Szénhidrogén kutató fúrásokban végzett geofizikai mérek inverziója Somogyvári Márk Geofizika Balázs László munkatárs apriori információk segítségével ELTE-TTK/04/094 Bazaltvulkánok a Balaton alatt Balázs Attila, Bőgér Ágnes, Király Ágnes Geofizika Horváth Ferenc egyetemi MTA GGKI, BME Szélessávú Hírközl Villamosságtan Geomega Kft., ELTE Geofizikai Űrtudományi MTA ELTE Geológiai, Geofizikai Űrtudományi Kutatócsoport ELTE Geofizikai Űrtudományi MTA ELTE Geológiai, Geofizikai Űrtudományi Kutatócsoport ELTE Geofizikai Űrtudományi ELTE Geofizikai Űrtudományi Tizedik Kilencedik BEBTE az MH GEOSZ Papp Simon Alapítvány

10 ELTE-TTK/04/097 Elektromágneses impulzus terjede veszteséges, több komponensű plazmában Pál Lénárd Geofizika Erhardtné Ferencz Orsolya ELTE-TTK/04/101 Európa dinamikus topográfiája Keszthelyi Dániel Geofizika Horváth Ferenc egyetemi DE-TTK/04/019 DE-TTK/04/021 ELTE-TTK/04/079 ETDK-RHK/04/002 Műholdas alapú digitális felszínmodellek összehasonlító Karika Anita Geoinformatika Szabó Gergely vizsgálata egy beregi mintaterületen Közepes felbontású multispektrális űrfelvételek digitális interpretációja hazai japán példákon Földgömbtérképek kzíte digitális vetületi transzformációval Digitális barlangi kataszter létrehozása - Mihály- Pobrázdomb Szabad szoftverekkel kzített, NYME-GEO/04/001 webes, szabadszavas térképkezelő kereső rendszer megvalósítása Körmöndi Barnabás Geoinformatika Szabó Gergely Ungvári Zsuzsanna Geoinformatika Gede Mátyás Pálfi Gizella, Török Dalma Geoinformatika Imecs Zoltán Kádár Iván Geoinformatika Pődör Andrea, Rab András Attila földmérő mérnök ELTE Geofizikai Űrtudományi ELTE Geofizikai Űrtudományi DE Termzetföldrajzi Geoinformatikai DE Termzetföldrajzi Geoinformatikai ELTE Térképtudományi Geoinformatikai BBTE Termzetföldrajz Kilencedik NYME Térinformatika, TheodoLight Kft. BEBTE OMSZ MTA FKI SZSZB Megyei Múzeumok Igazgatósága I 3D városmodellez lehetséges NYME-GEO/04/003 technológiái Kelemen Gergő Geoinformatika Jancsó Tamás egyetemi NYME Fotogrammetria Távérzékel PTE-TTK/04/006 PTE-TTK/04/018 SZTE-TTIK/04/034 BME-TTK/04/013 BME-TTK/04/024 Dombóvár közlekedfejleszte térinformatikai módszerekkel Tematikus atlasz terveze digitális kartográfiai kiviteleze a Dél-Dunántúl mezőgazdaságának példáján Belviztérképez szubpixelalapú osztályozással, Landsat 7 ETM+ műholdfelvételek alapján Az elektrodinamikai partíciós függvény modularitása az S-dualitási sejt A Galilei-csoportok projektív ábrázolásai Pataki Csilla Geoinformatika Nagyváradi László Sági Péter Geoinformatika Bugya Titusz Csendes Bálint Geoinformatika Henits László, Mucsi László, egyetemi PTE Térképzeti Geoinformatikai PTE Térképzeti Geoinformatikai SZTE Termzetföldrajzi Geoinformatikai Nagy Ákos Geometria topológia Etesi Gábor egyetemi BME Geometria Holló László Geometria topológia Andai Attila BME Matematika DE-TTK/04/008 Nemkonvex geometriai tomográfia Nagy Ábris Geometria topológia Vincze Csaba egyetemi DE Geometria EKF-TTK/04/007 Rekurzív sorozatok geometriai vizsgálata Tóth Enikő Geometria topológia Hoffmann Miklós, Balka Richárd főiskolai, főiskolai segéd EKF Alkalmazott Matematika, a Leica Geosystems Hungary Kft. BNP OMSZ

11 ELTE-TTK/04/002 A stabil Hurewicz homomorfizmus racionális izomorfizmus Bodnár József Geometria topológia Szűcs András egyetemi ELTE Analízis ELTE-TTK/04/070 DE-TTK/04/016 ELTE-TTK/04/104 ELTE-TTK/04/123 ELTE-TTK/04/139 Geometric calculation of the 4th stable homotopy group of spheres Nagy Csaba Geometria topológia Szűcs András egyetemi ELTE Analízis Önttalajok mikroheterogenitásának vizsgálata a Somodi Zsófia Geomorfológia I. Szabó Szilárd Felső-Tisza-vidéken Az akkumulációs területarány módszer optimalizálása néhány atipikus jégárcsoportra Ignéczi Ádám Geomorfológia I. Nagy Balázs, Kern Zoltán, segédmunkatárs A Pilismaróti-öblözet holocén felszínfejlőde Biró Csilla Karina Geomorfológia I. Székely Balázs egyetemi Sziklagleccserek kriokarsztos felszíni mintázatának vizsgálata a Mars Orgel Csilla Geomorfológia I. Sik András egyetemi segéd közepes szélességein Őrségi erdők talajának NYME-EMK/04/001 változatossága PTE-TTK/04/012 SZTE-TTIK/04/024 Egy pozitív domborzati forma morfológiai talajtani vizsgálata a Karasica-ártéren Alacsony árttér kialakulásának vizsgálata a Maroson Czap Eszter, Pál Katalin Geomorfológia I. Bidló András Balogh Réka Geomorfológia I. Dezső József egyetemi segéd Nagy Zoltán Geomorfológia I. Kiss Timea egyetemi DE Tájvédelmi Környezetföldrajzi ELTE Termzetföldrajzi, ELTE Őslénytani ELTE Geofizikai Űrtudományi ELTE Termzetföldrajzi NYME Termőhelyismerettani PTE Környezetföldrajzi Tájvédelmi SZTE Termzetföldrajzi Geoinformatikai Nem vett rzt MTA FKI, Semilab Kft., Semilab Zrt. I, Semilab Kft. SZTE-TTIK/04/029 Az Alsó-Tisza vidék hololcén ártérfejlőde geomorfológiai vizsgálatok alapján Hernesz Péter Geomorfológia I. Kiss Timea egyetemi SZTE Termzetföldrajzi Geoinformatikai BNP ANP ELTE-TTK/04/005 Geodiverzitás vizsgálat egy nyugatbükki mintaterülten Örsi Anna Geomorfológia II. Móga János egyetemi ELTE Termzetföldrajzi ELTE-TTK/04/095 A Marcal-medence vízfolyásainak tektonikus geomorfológiai vizsgálata Gál Judit, Pál Lénárd Geomorfológia II. Kovács Gábor, Zámolyi András, ELTE Termzetföldrajzi, ELTE Geofizikai Űrtudományi BNP ELTE-TTK/04/103 A Rám-szakadék geomorfológiai vizsgálata a Visegrádi-hegység Józsa Gabriella, Téglás Tímea Geomorfológia II. Székely Balázs egyetemi emelkedének befolyásoló szerepe ELTE Geofizikai Űrtudományi

12 ELTE-TTK/04/106 Piliscsév környékének tektonikus geomorfológiai vizsgálata Szabó Judit Alexandra, Kürthy Dóra Geomorfológia II. Székely Balázs, Telbisz Tamás ELTE Geofizikai Űrtudományi, ELTE Termzetföldrajzi PTE-TTK/04/001 A Villányi-hegység térségének morfotektonikai vizsgálata digitális terepmodell alapján Petrik Attila Geomorfológia II. Jordán Győző, Nagyváradi László osztályvezető, MÁFI Környezetföldtani Osztály, PTE Térképzeti Geoinformatikai PTE-TTK/04/004 Geomorfológiai vizsgálatok a Hird- Hosszúhetényi vízfolyás völgyében Kovács Mónika Geomorfológia II. Fábián Szabolcs Ákos tanszékvezető munkatárs PTE Termzetföldrajzi SZTE-TTIK/04/022 SZTE-TTIK/04/031 ELTE-TTK/04/001 ELTE-TTK/04/008 ELTE-TTK/04/041 ELTE-TTK/04/058 SZTE-TTIK/04/001 Negyedidőszaki homokmozgások vizsgálata Belső-Somogyban A Maros hordalékkúp paleomedreink morfometriai vizsgálata térinformatikai módszerekkel Az erdélyi Medve-tó rétegzettségének vizsgálata A budai termálkarszt jellemze adatelemző módszerek felhasználásával. Hévíztermelő visszasajtoló kutak által okozott hőmérsékletváltozás modelleze A tatai Öreg-tó hatása az Által-ér vízminőségére 3D hidrodinamikai modell a magyarszerb országhatár menti régió k-i rzéről, különös tekintettel a hévíztároló pannóniai rétegek hidrodinamikájára Györgyövics Katalin Geomorfológia II. Kiss Timea, Sipos György munkatárs Nagy Dóra Geomorfológia II. Sipos György Jurecska Laura Hidrológia, hidrogeológia Barkács Katalin, Márialigeti Károly, egyetemi Takács Judit Hidrológia, hidrogeológia Kovács József Farkas Róbert Hidrológia, hidrogeológia Lenkey László Molnár Rita Hidrológia, hidrogeológia Kiss Klaudia egyetemi segéd Hajnal Andor, Kárász Dávid Sándor Hidrológia, hidrogeológia Szanyi János címzetes egyetemi SZTE Termzetföldrajzi Geoinformatikai SZTE Termzetföldrajzi Geoinformatikai ELTE Kémiai Technológiai Környezetkémiai, Mikrobiológiai ELTE Általános Alkalmazott Földtani ELTE Geofizikai- Űrtudományi ELTE Táj- Környezetföldrajzi SZTE Ásványtani, Geokémiai Kőzettani I, Nyírségvíz Zrt. BEBTE OMSZ I, Nyírségvíz Zrt. SZTE-TTIK/04/002 Porózus közegbe történő tartós viszasajtolás hatásának szimulációja tesztmérek alapján Bálint András Hidrológia, hidrogeológia Szanyi János címzetes egyetemi SZTE Ásványtani, Geokémiai Kőzettani

13 SZTE-TTIK/04/030 Fenékhordalék szemcseösszetételének alakulása a Dráván Andrási Gábor Hidrológia, hidrogeológia Kiss Timea egyetemi SZTE Termzetföldrajzi Geoinformatikai, Nyírségvíz Zrt. ELTE-TTK/04/066 A Naszályi-víznyelőbarlang nagyobb vetősíkjainak vizsgálata Ivanics Balázs Karsztos folyamatok formák Leél-Őssy Szabolcs egyetemi ELTE Általános Alkalmazott Földtani ELTE-TTK/04/130 Sérülékenységi vizsgálatok a bükki Kis-fennsík karsztján Iván Veronika Karsztos folyamatok formák Móga János egyetemi ELTE Termzetföldrajzi NYME- TTMK/04/002 A Pilis hegység termálkarsztos folyamatai Récsi András Karsztos folyamatok formák Benkó Zsolt főiskolai NYME Termzetföldrajz Intézeti MTA FKI az MH GEOSZ NYME- TTMK/04/005 A montenegrói Mamula-sziget tengerparti karrosodása Kéri Péter Karsztos folyamatok formák Veress Márton intézetvezető egyetemi NYME Termzetföldrajz Intézeti BNP NYME- TTMK/04/006 Mztartalmú kőzeteken kialakult formák a Kőszegi-hegységben Kerekes Eszter Karsztos folyamatok formák Veress Márton intézetvezető egyetemi NYME Termzetföldrajz Intézeti SZTE-TTIK/04/027 A repedgeometria a barlangok kapcsolata az orfűi Vízfő-forrás vízgyűjtőjén Bauer Márton Karsztos folyamatok formák M. Tóth Tivadar SZTE Ásványtani, Geokémiai Kőzettani ELTE-TTK/04/043 A városi légszennyez vizsgálata a Péczely-féle makroszinoptikus osztályozás segítségével Tótiván Bernadett Klimatológia Mzáros Róbert ELTE Meteorológiai OMSZ ELTE-TTK/04/053 ELTE-TTK/04/085 Magyarország éghajlata a XX. században Thornthwaite alapján A Kárpát-medencére várható klímaváltozás a XXI. század során ensembles szimulációk alapján Szelepcsényi Zoltán Miklós Erika Klimatológia Klimatológia Ács Ferenc, Breuer Hajnalka Bartholy Judit, Pongrácz Rita, egyetemi adjunktus ELTE Meteorológiai ELTE Meteorológiai ELTE-TTK/04/087 Magyarországi hőhullámok várható változása a RegCM modell szimulált hőmérsékleti adatai alapján Bartha Enikő-Boglár Klimatológia Pongrácz Rita ELTE Meteorológiai ELTE-TTK/04/090 Csapadék- aszályviszonyok XXI. században várható változásai a Kárpát-medence térségére Hollósi Brigitta Klimatológia Bartholy Judit, Pongrácz Rita, egyetemi adjunktus ELTE Meteorológiai I ELTE-TTK/04/099 ELTE-TTK/04/132 Csapadékindexek elemze az ENSEMBLES klímaszimulációk felhasználásával A belterek levegője; mikrometeorológiai mérek egy nagyelőadó-teremben Kis Anna Klimatológia Pongrácz Rita Söveges Bianka Klimatológia Weidinger Tamás, Salma Imre egyetemi ELTE Meteorológiai ELTE Meteorológiai, ELTE Kémiai Intézet

14 ELTE-TTK/04/136 SZTE-TTIK/04/011 A budapesti városi hősziget összehasonlító elemze műholdas állomási mérek felhasználásával Termikus komfortvizsgálat a Szegedi Tudományegyetem József Attila Tanulmányi Információs Központjában Lelovics Enikő Berki Péter Klimatológia Klimatológia Bartholy Judit, Pongrácz Rita Unger János, Kántor Noémi, egyetemi adjunktus, ELTE Meteorológiai SZTE Éghajlattani Tájföldrajzi Nem vett rzt, Unilever Magyarország Kft. BME-TTK/04/021 Spektrális kondenzáció dinamikájának vizsgálata 2-dimenziós elektrolit áramlásában Bardóczi László Komplex rendszerek fizikája Bencze Attila, Berta Miklós, Varga Imre, egyetemi adjunktus, MTA RMKI Plazmafizikai Főosztály, SZE Fizika Kémia, BME Elméleti Fizika DE-TTK/04/005 Fracture of heterogeneous materials in the fiber bundle model Ehud Karpas Komplex rendszerek fizikája Kun Ferenc egyetemi DE-TTK/04/006 Repedi zaj szubkritikus törben Danku Zsuzsa Komplex rendszerek fizikája Kun Ferenc egyetemi DE Elméleti Fizikai DE Elméleti Fizikai, Paksi I, Paksi ELTE-TTK/04/016 Csoportos mozgás fázisainak vizsgálata egyszerű robotikai kísérlettel Tarcai Norbert, Virágh Csaba Komplex rendszerek fizikája Vicsek Tamás, Vásárhelyi Gábor, munkatárs MTA-ELTE Statisztikus Biológiai Fizika Kutatócsoport, ELTE Biológiai Fizika, Paksi ELTE-TTK/04/134 Eltérő anyagi minőségű rzekből álló membránok rezgeinek egzakt, Almási Gábor Komplex rendszerek fizikája Cserti József, Dávid Gyula illetve szemiklasszikus vizsgálata szakoktató ELTE Komplex Rendszerek Fizikája, ELTE Atomfizikai ETDK-RHK/04/003 Rádióhullámok terjedi sebességének direkt mére Dombi András Komplex rendszerek fizikája Néda Zoltán, Tunyagi Artúr egyetemi, posztdoktori kutató BBTE Elméleti Számítógépes Fizika, BBTE Elméleti Fizika ETDK-RHK/04/007 Korszerű adatelemzi módszerek az Kacsó Ágota Enikő, Papp István, alvás-elektrofiziológiában Suciaghi Robert Komplex rendszerek fizikája Lázár Zsolt-József BBTE Elméleti Számítógépes Fizika SZTE-TTIK/04/018 Kettősinga kaotikus mozgásának vizsgálata virtuális mértechnikával Vadai Gergely Komplex rendszerek fizikája Gingl Zoltán, Gyémánt Iván egyetemi SZTE Kísérleti Fizikai Mozaik Kiadó Kft. ELTE-TTK/04/011 A nedves üleped hatása a felszín közeli radioaktivitásra Adora Nikoletta, Buszlai Péter, Mayer Petra, Visnovitz Ferenc Környezetfizika Horváth Ákos, Süvegh Károly egyetemi ELTE Atomfizikai, ELTE Analitikai Kémiai

15 ELTE-TTK/04/076 ELTE-TTK/04/100 ELTE-TTK/04/126 ELTE-TTK/04/135 ELTE-TTK/04/138 NYF-MMK/04/001 NYF-TTIK/04/004 ELTE-TTK/04/026 ELTE-TTK/04/049 ELTE-TTK/04/056 ELTE-TTK/04/063 ELTE-TTK/04/073 A sűrűséghajtotta óceáni vízkörz mélységi konvenció numerikus Várai Anita, Barsy Eszter laboratóriumi modelleze A termzetes radioaktivitás vizsgálata a Rudas-fürdő Törökforrásában Termzetes mesterséges radioaktivitás elkülöníte a Paksi Atomerőmű légterében A termodinamika II. főtétele a környezettudományokban - Entrópia, extrópia, exergia A Paksi Atomerőmű kis- közepes aktivitású radioaktív hulladékainak mennyiségi minőségi elemze Stirling motor modell építe egyszerű háztartási anyagokból Radon aktivitáskoncentráció mére hegyaljai borospincékben A Medves-platóról a Bábi-hegyről (Nógrád-Gömöri vulkáni terület) származó ultrabázisos köpenyxenolitok petrográfiai vizsgálata. A csomádi (DK- Kárpátok) dácitok cirkonjainak szöveti geokémiai jellemze: petrogenetikai következtetek A dunavarsányi pleisztocén kavicsösszlet riolitkavicsainak petrográfiai jellemze A Dél-Pesti síkság pleisztocén kavicsösszletének összefoglaló vizsgálata Dunavarsányban Szilikátolvadék-zárványok vizsgálata a pohangi bazaltban (Dél-Korea) Környezetfizika Jánosi Imre, Tél Tamás, Vincze Miklós Freiler Ágnes Környezetfizika Horváth Ákos, Erőss Anita Strádi Andrea, Horváth András Környezetfizika Horváth Ákos, Szabó Katalin Zsuzsanna egyetemi, egyetemi, munkatárs ELTE Komplex Rendszerek Fizikája, ELTE Elméleti Fizika, ELTE Komplex Rendszerek Fizikája ELTE Atomfizikai, ELTE Általános Alkalmazott Földtani ELTE Atomfizikai,ELTE Geokémiai Tremmel Bálint Környezetfizika Martinás Katalin egyetemi ELTE Atomfizika Horváth András Környezetfizika Kiss Ádám egyetemi ELTE Atomfizikai Gálik Tamás Környezetfizika Beszeda Imre Búzás Eszter Bíborka Környezetfizika Csige István Fekete Szandra Németh Gabriella Kőzettan Kőzettan Szabó Csaba, Kovács István Harangi Szabolcs, Kiss Balázs tanszékvezető főiskolai tanszékvezető, Benei Balázs, Tóth Krisztián Kőzettan Józsa Sándor munkatárs Micsinai Daniella, Molnár Mária Kőzettan Józsa Sándor munkatárs Vetlényi Enikő Kőzettan Szabó Csaba egyetemi NYF Fizika DE MTA ATOMKI Környezetfizikai ELTE Kőzettani Geokémiai, Litoszféra Fluidum Kutató Laboratórium, MTA ELGI ELTE Kőzettani Geokémiai ELTE Kőzettani Geokémiai ELTE Kőzettani Geokémiai ELTE Kőzettani Geokémiai, Litoszféra Fluidum Kutató Laboratórium Nem vett rzt, Pro Scientia különdíj, Paksi I, Paksi Mozaik Kiadó Kft. OMSZ MSZT Junior díj: Koch Sándor Alapítvány A Földgömb előfizete

16 ELTE-TTK/04/074 ELTE-TTK/04/082 BME-TTK/04/014 BME-TTK/04/027 Füzes-tó felsőköpeny eredetű xenolitjainak petrográfiai vizsgálata (Bakony - Balaton-felvidéki Vulkáni Terület) Komagmás zárványok jelentősége a csomádi dácitban (DK-i Kárpátok) Alagutazási jelenségek vizsgálata Bose-Einstein kondenzátumban A Hartree-Fock módszer skálázódásának javítása tenzordekompozíció alkalmazásával Pintér Zsanett Kőzettan Szabó Csaba egyetemi Molnár Kata Kőzettan Harangi Szabolcs, Kiss Balázs, Csire Gábor Kvantummechanika Apagyi Barnabás egyetemi Ladjánszki István Kvantummechanika Kállay Mihály BME-TTK/04/039 Kvantum káosz egy dimenzióban? Ujfalusi László Kvantummechanika Varga Imre ELTE-TTK/04/027 ETDK-RHK/04/006 SZTE-TTIK/04/006 SZTE-TTIK/04/016 A mindenütt jelenlévő Zitterbewegung A hidrogénatom ionizációja intenzív lézertérben Szuperrácsok spinfüggő sávszerkezetének vizsgálata Kvantumos összefonódás vizsgálata ütköző rzecskéknél Széchenyi Gábor Kvantummechanika Cserti József, Dávid Gyula Kiss Gellért Zsolt Kvantummechanika Nagy László, Borbély Sándor csoportvezető, egyetemi szakoktató egyetemi, egyetemi segéd Szaszkó-Bogár Viktor Kvantummechanika Földi Péter Kovács Judit Kvantummechanika Benedict Mihály, Czirják Attila, munkatárs ELTE Kőzettani Geokémiai, Litoszféra Fluidum Kutató Laboratórium ELTE Kőzettani Geokémiai BME Elméleti Fizika BME Fizikai Kémia Anyagtudományi BME Elméleti Fizika ELTE Komplex Rendszerek Fizikája, ELTE Atomfizikai BBTE Bio- Orvosi Fizika SZTE Elméleti Fizikai SZTE Elméleti Fizika BNP BNP I, Paksi, Paksi BNP, Paksi DE-TTK/04/013 Fás szárú energianövények felhasználásának lehetőségei a nyíregyházi távhőszolgáltatásban annak várható hatásai Tóth József Megújuló energiaforrások Tóth Tamás egyetemi segéd DE Meteorológiai DE-TTK/04/015 DE-TTK/04/023 ELTE-TTK/04/031 Egy családi ház fűtének környezeti hatásai Háztartások energiaellátásának lehetőségei megújuló energeiforrásokkal Hajdú-Bihar megyében A geotermikus villamosenergiatermel lehetőségei Magyarországon Paládi Mónika Megújuló energiaforrások Kerényi Attila egyetemi Nyeste Kinga Komjáthy Dénes Megújuló energiaforrások Megújuló energiaforrások Fazekas István, Tóth Tamás Vidéki Imre, Ballabás Gábor, egyetemi segéd segéd DE Tájvédelmi Környezetföldrajzi DE Tájvédelmi Környezetföldrajzi, DE Meteorológiai ELTE Társadalom- Gazdaságföldrajzi I Erdélyi Mihály Alapítvány

17 ELTE-TTK/04/072 ELTE-TTK/04/083 ELTE-TTK/04/088 Szén-dioxid hosszútávú elhelyezére potenciálisan alkalmas alföldi üledékes kőzetsorozatok fúrásadatainak elemze Környezetgeokémiai előtanulmány a CO2 a radon együttes előfordulása környezeti hatása kapcsán Berta Márton, Király Csilla Megújuló energiaforrások Szabó Csaba, Falus György Baricza Ágnes Megújuló energiaforrások Szabó Csaba egyetemi ELTE Kőzettani Geokémiai, Litoszféra Fluidum Kutató Laboratórium, MTA ELGI ELTE Kőzettani Geokémiai, Litoszféra Fluidum Kutató Laboratórium Levegős folyadékos napkollektor Kálmán Ákos vizsgálata egy óbudai panellakásban Megújuló energiaforrások Pávó Gyula tanszéki mérnök ELTE Atomfizikai HGD Kft. ELTE-TTK/04/102 Mért a WRF modellel számított szélsebesség szélenergetikai adatok összehasonlító vizsgálata Herrmann Dóra Megújuló energiaforrások Weidinger Tamás, Gyöngyösi András Zénó segédmunkatárs ELTE Meteorológiai KDOSZ/04/001 Hogyan is lopjuk a napot?! Mezei Zsolt, Szász István Megújuló energiaforrások Szász Ágota, Papp Sándor fizikanő, segéd BME-TTK/04/016 Atomi szintű önszerveződő struktúrák vizsgálata törőkontaktus módszerrel Bolyai Farkas Elméleti Líceum, EMTE Sapientia Kilencedik Villamosmérnöki Pósa László Nanoszerkezetek Halbritter András egyetemi BME Fizika BME-TTK/04/030 Grafén nanoszalagok előállítása Tóvári Endre Nanoszerkezetek Csonka Szabolcs BME Fizika BME-TTK/04/031 BME-TTK/04/037 BME-TTK/04/042 Grafén megmunkálása kémiai marásos módszerekkel Cooper-pár feltörő nanoáramkör továbbfejleszte Egyedi hálózatos szén nanocsövek gázérzékele Magda Gábor Nanoszerkezetek Nemes-Incze Péter, Csonka Szabolcs, munkatárs MTA MFA Nanoszerkezetek Osztály, BME Fizika Fülöp Gergő Nanoszerkezetek Csonka Szabolcs BME Fizika Obreczán Vince Nanoszerkezetek Horváth Zsolt Endre, Dobrik Gergely tanácsadó, MTA MFA Nanoszerkezetek Osztály Junior díj, az Unilever Magyarország Kft. BEBTE BME-TTK/04/047 Hidroxiapatit alapú nanostruktúrális biokompatibilis kompozitok előállítása vizsgálata Tóth Mihály Nanoszerkezetek Balázsi Csaba osztályvezető, MTA MFA Kerámia Kompozitok Osztály BNP DE-TTK/04/004 EKF-TTK/04/002 ELTE-TTK/04/037 Mozaikok Debrecen-Felsőjózsa szociálgeográfiai vizsgálatának eredményeiből Salgótarján vallásföldrajza a dualizmus korában A bánffyhunyadi etnikai térszerkezet vizsgálata Dorogi Zoltán Tamás Népességföldrajz Radics Zsolt DE Társadalomföldrajzi Területfejleszti Racs Csaba Népességföldrajz Ütőné Visi Judit főiskolai EKF Földrajz Szentpáli Áron Zsolt Népességföldrajz Farkas György ELTE Társadalom- Gazdaságföldrajzi MTA FKI PTE Földrajzi Intézet

18 ELTE-TTK/04/039 ME-MFK/04/001 NYF-TTIK/04/002 Nagykanizsa környéki települek német kisebbségeinek vizsgálata Bevándorlás az Amerikai Egyesült Államokba a XIX. századtól napjainkig, különös tekintettel a migrációs törvényekre Szociálgeográfiai vizsgálatok a Nyírbátori kistérségben Hohl Zsófia Népességföldrajz Farkas György Cseke Alexandra Népességföldrajz Molnár Judit egyetemi Sikura Zsanett Népességföldrajz Kókai Sándor főiskolai NYF-TTIK/04/005 Biri szociálgeográfiai vizsgálata Túri Andrea Népességföldrajz Kókai Sándor főiskolai BME-TTK/04/006 BME-TTK/04/008 Frekvenciamodulált lézerimpulzusok előállítása, vizsgálata, alkalmazása Színes digitális hologram rekonstruálhatóságának vizsgálata különböző koherenciatulajdonságú fényforrások esetén Varga-Umbrich Károly Optika Kedves Miklós Ákos Nagy Benedek Optika Tők Szabolcs, Erdei Gábor, egyetemi adjunktus ELTE Társadalom- Gazdaságföldrajzi ME Társadalomföldrajzi Intézet NYF Turizmus Földrajztudományi Intézet NYF Turizmus Földrajztudományi Intézet MTA RMKI Plazmafizikai Főosztály MTA SZTAKI Celluláris Érzékelő Hullámszámítógépek Kutatólaboratórium, BME Atomfizika Nem vett rzt Dunapack Zrt. a PTE Földrajzi Intézet Sóstói Múzeumfalu I BME-TTK/04/010 A TEXTOR tokamak 35keV-es Li-BES optikai rendszer beállítási hibáinak hatása a térbeli kalibrációra Kómár Anna Optika Petravich Gábor, Pokol Gergő, egyetemi adjunktus MTA RMKI Plazmafizikai Főosztály, BME Nukleáris Technikai BME-TTK/04/020 Növényfluoreszcencia-mérő rendszer kiegzíte adatleolvasó -kezelő felülettel Siska Veronika Optika Barócsi Attila egyetemi BME Atomfizika Tizenegyedik BME-TTK/04/041 BME-TTK/04/045 BME-TTK/04/046 PPKE-ITK/04/001 PTE-TTK/04/016 A TEXTOR tokamak atomnyaláb diagnosztika optika modelljének integrálása a RENATE szimulációs programba Réfy Dániel Imre Optika Pokol Gergő, Pór Gábor Nagy CCD pixelek korlátozó hatása a Tinódi Péter, Weszelovszki digitális holográfiában Gábor, Kiss Csaba Fehérfényű interferometrián alapuló topográf optikai terveinek elkzíte A lézercsipesz elméleti modelleze Rayleigh-tartományban a modell alkalmazása kinezin mozgásának vizsgálatára Lézerimpulzus-nyújtó - kompresszor modulok terveze, egyetemi BME Nukleáris Technikai Optika Gyímesi Ferenc egyetemi BME Fizika Tizedik Gresits Iván Optika Erdei Gábor BME Atomfizika Kilencedik Bohner Gergő Optika Csurgay Árpád egyetemi Monoszlai Balázs Optika Fülöp József munkatárs PPKE Információs Technológiai Kar PTE Kísérleti Fizika

19 SZTE-TTIK/04/007 SZTE-TTIK/04/017 EKF-TTK/04/001 EKF-TTK/04/009 EKF-TTK/04/011 EKF-TTK/04/012 EKF-TTK/04/013 ELTE-TTK/04/116 BME-TTK/04/011 Fotonikus kristályszálak diszperziójának mére spektrális interferometriával Diszperziós együtthatók finom hangolása ékpárok segítségével Lapugy környéki badeni ősmaradványok paleoökológiája Hidasi középső-miocén otolithok összehasonlító vizsgálata Bioeróziós nyomok kettő koramiocén feltárás osztrigáinak mzvázain - összehasonlítás Egri korú képződmények bioturbációs nyomainak paleoökológiai értékele (Wind-féle téglagyár, Eger) Bioeróziós nyomok patológiás elváltozások egri korú kagylók vázmaradványain (Wind-féle téglagyár, Eger) Éghajlati elemek hatása debreceni tölgyek növekedére Ionpályák numerikus számítása TOKAMAK mágneses terében Grósz Tímea Optika Kovács Attila Pál Kovács Máté Optika Osvay Károly egyetemi SZTE Optikai Kvantumelektronikai SZTE Optikai Kvantumelektronikai Zelei Zoltán Őslénytan Dávid Árpád főiskolai EKF Földrajz Baranyai Dóra Őslénytan Dávid Árpád főiskolai EKF Földrajz Szabó Gabriella Zsófia, Trestyánszki Anikó Őslénytan Dávid Árpád főiskolai EKF Földrajz Marton Eszter Őslénytan Dávid Árpád főiskolai EKF Földrajz Pázmándi Erika, Nagy Anita Őslénytan Dávid Árpád főiskolai EKF Földrajz Magyar László Aradi Mátyás Őslénytan Plazmafizika Kázmér Miklós, Kern Zoltán Berta Miklós, Bencze Attila segédmunkatárs, munkatárs ELTE Őslénytani SZE Fizika Kémia, MTA RMKI Plazmafizikai Főosztály Tipographic Kft. BNP az MH GEOSZ Napkori Erdőgazdák Zrt. BME-TTK/04/012 A RENATE atomnyaláb diagnosztika szimuláció alkalmazása továbbfejleszte Guszejnov Dávid Plazmafizika Pokol Gergő, Pusztai István, BME Nukleáris Technikai, Chalmers University of Technology, Paksi BME-TTK/04/019 Bikoherencia rutin fejleszte fúziós plazmadiagnosztikai alkalmazása Horváth László Plazmafizika Pokol Gergő, Papp Gergely, BME Nukleáris Technikai Kelet-Tanért Kft. BME-TTK/04/022 Oszcilláló zonális áramlások kimutatása kísérleti vizsgálata fúziós plazmában Bardóczi László Plazmafizika Zoletnik Sándor, Pokol Gergő, egyetemi adjunktus MTA RMKI Plazmafizikia Főosztály, BME Nukleáris Technikai BME-TTK/04/023 Sebességméri módszerek plazma turbulenciában Bardóczi László Plazmafizika Zoletnik Sándor MTA RMKI Plazmafizikia Főosztály BME-TTK/04/040 ELM-ekhez kapcsolódó módusok vizsgálata az ASDEX Upgrade tokamakon Lazányi Nóra Plazmafizika Pokol Gergő BME Nukleáris Technikai, Paksi

20 BME-TTK/04/043 Alacsony frekvenciás fűrzfog prekurzor módus vizsgálata az ASDEX Upgrade tokamakon Magyarkuti András Plazmafizika Pokol Gergő, Papp Gergely, BME-TTK/04/007 A Bloch-Nordsieck modell vizsgálata Mati Péter Rzecskefizika Jakovác Antal egyetemi BME-TTK/04/026 BME-TTK/04/038 ELTE-TTK/04/034 ELTE-TTK/04/093 ELTE-TTK/04/114 Peremes operátorok mátrixelemei a sine-gordon modellben Sine-Gordon modell form faktorainak vizsgálata véges térfogatban Neutrínóoszcilláció kvantumösszefonódás rzletes vizsgálata Sokszálas proporcionális kamrák fejleszte rzecskefizikai detektorokhoz Időprojekciós kamra prototípusának építe a CERN NA61 kísérlethez Lencs Máté Rzecskefizika Takács Gábor tanácsadó Fehér György Rzecskefizika Takács Gábor tanácsadó BME Nukleáris Technikai BME Elméleti Fizika ELTE Elméleti Fizika ELTE Elméleti Fizika Meszéna Balázs Rzecskefizika Patkós András egyetemi ELTE Atomfizikai Kiss Gábor Rzecskefizika Varga Dezső Márton Krisztina Rzecskefizika Varga Dezső ELTE Komplex Rendszerek Fizikája ELTE Komplex Rendszerek Fizikája BEBTE az OMSZ Kelet-Tanért Kft., Paksi BNP ELTE-TTK/04/122 DE-TTK/04/010 Föld alatti üregek vizsgálata kozmikus rzecskék segítségével Hatvány egz bázisok harmadfokú gyökbővítekben Oláh László Szabó Tímea DE-TTK/04/011 Az x2+5k17l=yn egyenletről Rábai Zsolt DE-TTK/04/012 Kombinatorikus számok egyenlő értékei Varga Nóra EKF-TTK/04/005 Balansz számok Szakács Tamás ELTE-TTK/04/028 Applying algebraic logic to Vaught s conjecture and related problems ELTE-TTK/04/035 The inconvenient D-property BME-TTK/04/018 BME-TTK/04/033 A Bychkov-Rashba effektus csoportelméleti vizsgálata Mágneses anizotrópia hatása klasszikus Heisenberg piroklór antiferromágnesben Sziráki Dorottya Soukup Dániel Rzecskefizika Számelmélet, logika halmazelmélet Számelmélet, logika halmazelmélet Számelmélet, logika halmazelmélet Számelmélet, logika halmazelmélet Számelmélet, logika halmazelmélet Számelmélet, logika halmazelmélet Barnaföldi Gergely Gábor, Varga Dezső Gaál István Pink István Pintér Ákos Liptai Kálmán Sági Gábor Vajna Szabolcs Szilárdtestfizika Szunyogh László Varjas Dániel Szilárdtestfizika, egyetemi adjunktus egyetemi tanszékvezető főiskolai MTA RMKI Elméleti Fizikai Főosztály, ELTE Komplex Rendszerek Fizikája DE Algebra Számelmélet DE Algebra Számelmélet DE Algebra Számelmélet EKF Alkalmazott Matematika BME Algebra, MTA Rényi Intézet Szentmiklóssy Zoltán ELTE Analízis Penc Karlo, Zaránd Gergely tanszékvezető, egyetemi tanácsadó, egyetemi BME Elméleti Fizika MTA SZFKI Elméleti Szilárdtestfizikai Osztály, BME Elméleti Fizika, Paksi OMSZ Sóstói Múzeumfalu, Ro-Fa Művek Kft. BEBTE

A XXXII. OTDK helyezett és díjazott pályamunkái. Fizika, Földtudományok és Matematika Szekció FIZIKA: Képzés Intézmény/

A XXXII. OTDK helyezett és díjazott pályamunkái. Fizika, Földtudományok és Matematika Szekció FIZIKA: Képzés Intézmény/ A XXXII. OTDK helyezett és díjazott pályamunkái Fizika, Földtudományok és Matematika Szekció Jelmagyarázat: KD = különdíj; BA, = alapképzés; MA, = mesterképzés; Intézményi rövidítéseket lásd az intézményi

Részletesebben

XXVI. ORSZÁGOS TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA FIZIKA, FÖLDTUDOMÁNYOK ÉS MATEMATIKA SZEKCIÓ. 2003. április 14-16. Miskolci Egyetem.

XXVI. ORSZÁGOS TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA FIZIKA, FÖLDTUDOMÁNYOK ÉS MATEMATIKA SZEKCIÓ. 2003. április 14-16. Miskolci Egyetem. XXVI. ORSZÁGOS TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA FIZIKA, FÖLDTUDOMÁNYOK ÉS MATEMATIKA SZEKCIÓ 2003. április 14-16. Miskolci Egyetem Miskolc A konferencia részletes programja 1 Tartalomjegyzék Általános program

Részletesebben

http://ttmk.nyme.hu/otdk2009/ffm/lapok/helyez%c3%a9sek,d%c3%ad...

http://ttmk.nyme.hu/otdk2009/ffm/lapok/helyez%c3%a9sek,d%c3%ad... Fizika alszekció ANYAGTUDOMÁNY TAGOZAT 1 Varjas Dániel Gazdaságtudományi Egyetem Kézsmárki István MTA Szilárdtestfizikai és Optikai Kutató Hegedős Zoltán TTK Dr. Gubicza Jenı 3 Gál Gabriella Debreceni

Részletesebben

XXX. Jubileumi Országos Tudományos Diákköri Konferencia. Fizika, Földtudományok és Matematika Szekció

XXX. Jubileumi Országos Tudományos Diákköri Konferencia. Fizika, Földtudományok és Matematika Szekció XXX. Jubileumi Országos Tudományos Diákköri Konferencia Fizika, Földtudományok és Matematika Szekció Nyíregyházi Főiskola Természettudományi és Informatikai Kar Műszaki és Mezőgazdasági Kar 2011. április

Részletesebben

XXX. Jubileumi Országos Tudományos Diákköri Konferencia. Fizika, Földtudományok és Matematika Szekció

XXX. Jubileumi Országos Tudományos Diákköri Konferencia. Fizika, Földtudományok és Matematika Szekció XXX. Jubileumi Országos Tudományos Diákköri Konferencia Fizika, Földtudományok és Matematika Szekció Nyíregyházi Főiskola Természettudományi és Informatikai Kar Műszaki és Mezőgazdasági Kar 2011. április

Részletesebben

Biotechnológia szekció

Biotechnológia szekció Biotechnológia szekció Időpont: Április 7. 9:00 Terem: N épület, 229. terem Bélafiné Dr. Bakó Katalin Pannon Egyetem, Biomérnöki, Membrántechnológiai és Energetikai Kutató Intézet Dr. Csanádi Zsófia Pannon

Részletesebben

FÖLDRAJZ OKTV 2012/2013

FÖLDRAJZ OKTV 2012/2013 FÖLDRAJZ OKTV 2012/2013 1. Lakóhelyem időjárásának jellemzői (Bemutatni és értékelni lehet a lakóhely (település/kistáj) korábbi és aktuális időjárási jellemzőit, valamint ezek egykori és jelenlegi hatását

Részletesebben

Szekvencia kereső algoritmus fejlesztése folyamatbiztonság KD Károly Béla Richárd BSc PE MK Dr. Abonyi János egyetemi tanár növelése céljából

Szekvencia kereső algoritmus fejlesztése folyamatbiztonság KD Károly Béla Richárd BSc PE MK Dr. Abonyi János egyetemi tanár növelése céljából A XXXII. OTDK helyezett és díjazott pályamunkái Műszaki Tudományi Szekció Jelmagyarázat: KD = különdíj; = alapképzés; MA, = mesterképzés; Intézményi rövidítéseket lásd az intézményi betűkódjegyzékben Tagozat

Részletesebben

E G Y E T E M I M E T E O R O L Ó G I A I F Ü Z E T E K. Különszám. A Meteorológus TDK 2014. évi kari konferenciája Az előadások összefoglalója

E G Y E T E M I M E T E O R O L Ó G I A I F Ü Z E T E K. Különszám. A Meteorológus TDK 2014. évi kari konferenciája Az előadások összefoglalója E G Y E T E M I M E T E O R O L Ó G I A I F Ü Z E T E K Különszám A Meteorológus TDK 2014. évi kari konferenciája Az előadások összefoglalója Budapest, 2014. december 9. Szerkesztette: Weidinger Tamás

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar 7624 Pécs, Ifjúság útja 6.

Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar 7624 Pécs, Ifjúság útja 6. Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar 7624 Pécs, Ifjúság útja 6. PROGRAMFÜZET XIV. ORSZÁGOS FELSŐOKTATÁSI KÖRNYEZETTUDOMÁNYI DIÁKKONFERENCIA 2014. ÁPRILIS 23 25. PÉCS A konferencia TÁMOP-4.2.3-12/1/KONV-2012-0028

Részletesebben

FÖLDRAJZ OKTV 2011/2012

FÖLDRAJZ OKTV 2011/2012 FÖLDRAJZ OKTV 2011/2012 4. Lakóhelyem jelenkori közlekedésföldrajza (Bemutatni és értékelni lehet a lakóhely (település/budapesti kerület/kistérség) közlekedésföldrajzi adottságait, lehetőségeit és ezek

Részletesebben

FÖLDRAJZ OKTV 2010/2011. 3. Lakóhelyem turizmusföldrajza

FÖLDRAJZ OKTV 2010/2011. 3. Lakóhelyem turizmusföldrajza FÖLDRAJZ OKTV 2010/2011 3. Lakóhelyem turizmusföldrajza Statisztikák Idegenforgalmi évkönyv 1990-1996. Budapest : Központi Statisztikai Hivatal, 1991-1997. Idegenforgalmi statisztikai évkönyv 1997-2003.

Részletesebben

Elte 5vös 5km, 2014. 09. 25.

Elte 5vös 5km, 2014. 09. 25. Elte 5vös 5km, 2014. 09. 25. ELTE 5vös 5km 2014.09.25. Sorrend absz Középiskolás Bp-i ELTE hallg. (dr.) ELTE hallg. dolgozó SzeniorRajtszámNév Idő Nem Szül. Intézmény. Kar Kategória 1 1 1 1079 Dani Áron

Részletesebben

VII. KÁRPÁT-MEDENCEI KÖRNYEZETTUDOMÁNYI KONFERENCIA 2011. március 24 27., Kolozsvár

VII. KÁRPÁT-MEDENCEI KÖRNYEZETTUDOMÁNYI KONFERENCIA 2011. március 24 27., Kolozsvár VII. KÁRPÁT-MEDENCEI KÖRNYEZETTUDOMÁNYI KONFERENCIA 2011. március 24 27., Kolozsvár SZERVEZŐ SAPIENTIA Erdélyi Magyar Tudományegyetem Természettudományi és Művészeti Kar KÖRNYEZETTUDOMÁNY TANSZÉK TUDOMÁNYOS

Részletesebben

Dr. Hahn György Dr. Árpási Miklós. Az Aggteleki Nemzeti Park felszíni természeti értékeinek bemutatása, tanösvény

Dr. Hahn György Dr. Árpási Miklós. Az Aggteleki Nemzeti Park felszíni természeti értékeinek bemutatása, tanösvény Név Képzés Év Cím Belső konzulens Külső konzulens Balassáné Hegyi Adrienn Az Abaúji-Hegyalja négy falujának (Abaújalpár, Arka, Boldogkőújfalu, és 1997 Boldogkőváralja) társadalomföldrajzi vizsgálata Hahn

Részletesebben

Mindent az utasokért, avagy az MVK Zrt. Szolgáltatás Veresné Dr. Somosi KD Jancsurák Gergő BA ME GTK egyetemi tanár minőségének fejlesztése

Mindent az utasokért, avagy az MVK Zrt. Szolgáltatás Veresné Dr. Somosi KD Jancsurák Gergő BA ME GTK egyetemi tanár minőségének fejlesztése A XXXII. OTDK helyezett és díjazott pályamunkái Közgazdaságtudományi Szekció Jelmagyarázat: = különdíj; BA, = alapképzés;, = mesterképzés; Intézményi rövidítéseket lásd az intézményi betűkódjegyzékben

Részletesebben

A Széchényi István Főiskolán, majd Egyetemen végzett környezetmérnökök

A Széchényi István Főiskolán, majd Egyetemen végzett környezetmérnökök A Széchényi István Főiskolán, majd Egyetemen végzett környezetmérnökök 1996 2013 1.) Vízgazdálkodás, vízminőségvédelem Hallgató év Szakdolgozat címe tanszéki konzulens 1. Földvári Péter 1996 A szőgyei

Részletesebben

Bolyai János Kutatási Ösztöndíjra felvettek névsora 2015

Bolyai János Kutatási Ösztöndíjra felvettek névsora 2015 MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA TITKÁRSÁGA Bolyai János Kutatási Ösztöndíjra felvettek névsora 2015 Név Munkahely neve Tudományág Aliczki Manó MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet Almásiné Csoma Zsanett

Részletesebben

PRO SCIENTIA ARANYÉRMESEK és MESTERTANÁROK 2013

PRO SCIENTIA ARANYÉRMESEK és MESTERTANÁROK 2013 PRO SCIENTIA ARANYÉRMESEK és MESTERTANÁROK 2013 TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI FÜZETEK Szerkesztette: Cziráki Szabina Nagy Anna Emilia HU ISSN 1215-7775 HU ISSN 1215-7767 Az OTDT elnöke: Dr. Szendrő Péter egyetemi

Részletesebben

Copyright Magyar Állami Földtani Intézet (Geological Institute of Hungary), 2004 Minden jog fenntartva! All rights reserved!

Copyright Magyar Állami Földtani Intézet (Geological Institute of Hungary), 2004 Minden jog fenntartva! All rights reserved! Copyright Magyar Állami Földtani Intézet (Geological Institute of Hungary), 2004 Minden jog fenntartva! All rights reserved! Lektorok Reviewers: CHIKÁN GÉZA, CSÁSZÁR GÉZA, CSILLAG GÁBOR, CSILLAG JÁNOS,

Részletesebben

XXXI. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Eger 2013

XXXI. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Eger 2013 1 XXXI. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Kémia és Vegyipari Szekció Program és előadás kivonatok Eger 2013 ISBN: 2 Konferencia szervező bizottsága Dr. Jedlovszky Pál ügyvezető elnök Dr. Murányi

Részletesebben

TAGOZATOK. 43. Világgazdaság, globalizáció, nemzetközi kapcsolatok 2

TAGOZATOK. 43. Világgazdaság, globalizáció, nemzetközi kapcsolatok 2 TAGOZATI BEOSZTÁS TAGOZATOK 1. Ágazati gazdaságtan Közszolgáltatók 2. Ágazati gazdaságtan Mezőgazdaság - agrárium 3. Egészség-, öko-, gyógy-, sportturizmus 4. Ellenőrzés kontrolling 5. Gazdaságinformatika

Részletesebben

MESSZE LÁTÓ TUDOMÁNY: FELELŐS VÁLASZOK A JÖVŐNEK

MESSZE LÁTÓ TUDOMÁNY: FELELŐS VÁLASZOK A JÖVŐNEK MESSZE LÁTÓ TUDOMÁNY: FELELŐS VÁLASZOK A JÖVŐNEK MEGNYITÓ PLENÁRIS ELŐADÁSOK Helyszín: A Protestáns Teológiai Intézet díszterme, Kolozsvár, Bocskai/A. Iancu tér 13. sz. Időpont: 2014. november 21., péntek

Részletesebben

Tagozatok beosztása. A megnyitó és a tagozati ülések helyszíne: EKF Gyakorlóiskola Eger, Bartók tér 4.

Tagozatok beosztása. A megnyitó és a tagozati ülések helyszíne: EKF Gyakorlóiskola Eger, Bartók tér 4. Tagozatok beosztása A megnyitó és a tagozati ülések helyszíne: EKF Gyakorlóiskola Eger, Bartók tér 4. Kivéve könyvtártudományi tagozatok: Eszterházy Károly Főiskola (Líceum), Eger, Eszterházy tér 1. Tagozat:

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR

DEBRECENI EGYETEM ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR DEBRECENI EGYETEM ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR ORVOSI LABORATÓRIUMI ÉS KÉPALKOTÓ DIAGNOSZTIKAI ANALITIKUS SZAK 2014/2015-AS TANÉV Debrecen, 2014 Table of Contents A DEBRECENI EGYETEM TÖRTÉNETI HÁTTERE...3

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Informatika

TANTÁRGYLEÍRÁS. Informatika Informatika Tantárgy kódja AIB1001 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 Gyakorlati jegy. Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Nagy Mihály, főiskolai tanár Tantárgyfelelős

Részletesebben

A XXX. Jubileumi Országos Tudományos Diákköri Konferencia Kémiai és Vegyipari Szekciójának támogatói. Pályázatok: Nemzeti Fejlesztési Terv TÁMOP 4-2-3

A XXX. Jubileumi Országos Tudományos Diákköri Konferencia Kémiai és Vegyipari Szekciójának támogatói. Pályázatok: Nemzeti Fejlesztési Terv TÁMOP 4-2-3 A XXX. Jubileumi Országos Tudományos Diákköri Konferencia Kémiai és Vegyipari Szekciójának támogatói Pályázatok: Nemzeti Fejlesztési Terv TÁMOP 4-2-3 Oktatásért Közalapítvány NTP-OKA VI. Kiemelt Támogatóink:

Részletesebben

LELTÁRI SZÁM HALLGATÓ NEVE SZAKDOLGOZAT CÍME KONZULENS NEVE. 21272 Babcsán István A bátonyterenyei kistérség turisztikai koncepciója Dr.

LELTÁRI SZÁM HALLGATÓ NEVE SZAKDOLGOZAT CÍME KONZULENS NEVE. 21272 Babcsán István A bátonyterenyei kistérség turisztikai koncepciója Dr. LELTÁRI SZÁM HALLGATÓ NEVE SZAKDOLGOZAT CÍME KONZULENS NEVE 21265 MSC Ádám Róbert A 2008-as pénzügyi-gazdasági válság hatása a mikro- és kisvállalkozások működésére, fejlesztési lehetőségeire Dr. Dinya

Részletesebben

ERDEI FERENC VI. TUDOMÁNYOS KONFERENCIA. 2011. augusztus 25. KECSKEMÉT PROGRAMFÜZET

ERDEI FERENC VI. TUDOMÁNYOS KONFERENCIA. 2011. augusztus 25. KECSKEMÉT PROGRAMFÜZET KECSKEMÉTI FŐISKOLA KERTÉSZETI FŐISKOLAI KAR ERDEI FERENC VI. TUDOMÁNYOS KONFERENCIA VÁLSÁGKEZELÉS A TUDOMÁNY ESZKÖZEIVEL 2011. augusztus 25. KECSKEMÉT PROGRAMFÜZET Támogatónk: Természettudományos ismeretek

Részletesebben

Az Amatőr Meteorológusok Egyesületének 2007-es működése

Az Amatőr Meteorológusok Egyesületének 2007-es működése Az Amatőr Meteorológusok Egyesületének 27-es működése A 26-os évet követően 27 volt ez első teljes működési év az egyesületünk életében. Az egyesület célkitűzése a Kárpát-medence térségében a meteorológia

Részletesebben