Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testület április 30-i ülésének

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testület. 2015. április 30-i ülésének"

Átírás

1 Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth u. 1. Tel.: J/51-4/2015. Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testület április 30-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 1

2 KISKUNFÉLEGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE J/51-4/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: április 30-án Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének üléséről. Ülés helye: Városháza Díszterme Jelen vannak: Balla László, Bense Zoltán, Csányi József, Dongó József, Gyenes Attila, Horváth Gábor, Horváth Tamás, Jankovszki Zoltán, Kapus Krisztián, Dr. Kiss Ákos Csaba, Kollár László, Dr. Ónodi Izabella, dr. Réczi László, Szamosi Endre Ferenc, Ván Jenő (15 fő) képviselők, Dr. Faragó Zsolt jegyző, Dr. Füstös Magdolna aljegyző, Rosta Ferenc alpolgármester, Rádi Rudolf városüzemeltetési oszt. vez., Kisné Drubi Anikó pénzügyi oszt. vez., dr. Tisóczki Tamás vagyonhasznosítási csop. vez., Ódor László a szociális csoport részéről, Papp Viktória közművelődési referens, Pap Ildikó adócsoport vezetője, Távolmaradt képviselő: - Csányi József polgármester: Tisztelt Képviselő-testület! Köszöntöm a mai képviselő-testületi ülésen megjelenteket. Megállapítom, hogy a Képviselőtestület ülése határozatképes, mind a 15 fő képviselő jelen van. A Képviselő-testület mai ülése 38 napirendi ponttal került összehívásra, melyet a kiküldött meghívó tartalmaz. Tájékoztatom Önöket, hogy tegnap, 16 óra előtt képviselői sürgősségi indítványt nyújtott be 6 képviselőtársunk a Képviselő-testület mai ülésén történő megtárgyalásra. Az SZMSZ 17. (6) bekezdése alapján a sürgősséggel történő tárgyalásról a Képviselőtestület egyszerű többséggel dönt és az indítvány 1. napirendi pontként kerül megtárgyalásra. Tekintettel arra, hogy az 1. napirendi pont keretében terveztük a megválasztott új Gyermekés Ifjúsági Önkormányzat tagjainak eskütételét és a megbízólevelek átadását, ezért kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a sürgősségi indítványt a 2. napirendi pontként, az Mötv 46. (2) bekezdés b) pontja alapján zárt ülés keretében tűzze napirendre. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet szavazzunk arról, hogy a sürgősségi indítványt elfogadja és 2. napirendi pontként, zárt ülés keretében napirendjére tűzi. Kérem, szavazzunk. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 13 igen szavazattal (2 fő nem szavazott) az indítványt elfogadta. 2

3 Új előterjesztés készült a évi nyári gyermekétkeztetés pályázat benyújtása tárgyában, amelyet a Művelődési és Szociális Bizottság is megtárgyalt és támogatott. Az előterjesztést javaslom felvenni a napirendi pontok sorába a kiküldött meghívóban szereplő 30. napirendi pont (Kiskun Múzeum informatikai fejlesztésére vonatkozó pályázat) után, 31. pontként. Kiegészítő anyagként osztottuk ki a könyvvizsgálói véleményt a évi költségvetési rendelet módosításához, valamint a zárszámadási rendelet megalkotásához. Kérem a Képviselő-testületet, szavazzunk a kiosztott, új napirendi pont felvételéről. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 13 igen szavazattal (2 fő nem szavazott) felvette a napirendi pontok sorába 31. napirendi pontként a évi nyári gyermekétkeztetési pályázat benyújtására vonatkozó előterjesztést. A megküldött meghívóban a napirendi pontok zárt napirendi pontként szerepelnek. A 31., 32., és 35. napirendi pontok megtárgyalására a Képviselő-testület az Mötv 46. (2) bekezdés a) és b) pontja alapján zárt ülést tart. Az 33. és 34. napirendi pont esetében az Mötv. 46. (2) bekezdés c) pontja alapján az önkormányzat vagyonával való rendelkezés, valamint az üzleti érdekekre tekintettel kérem, szavazzunk arról, hogy a Képviselő-testület egyetért-e az előterjesztések zárt ülésen történő tárgyalásával. Kérem, szavazzunk! Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 12 igen szavazattal (3 fő nem szavazott) egyetértett a meghívóban szereplő napirendi pont zárt ülésen történő tárgyalásával. A napirendi pontokkal kapcsolatban az előzőekben elfogadottak szerint a Képviselő-testület az alábbi határozatot hozza: Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 88/2015. (IV.30.) önkormányzati határozata Napirendi pontokkal kapcsolatos döntések H A T Á R O Z A T : 1./ Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött a április 30-i képviselő-testületi ülésre megküldött meghívó szerinti napirendi pontok kiegészítéséről és a zárt napirendi pontok jóváhagyásáról az alábbiak szerint: 1. Előterjesztés a Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzat évi választási eredményei tárgyában 2. Sürgősségi indítvány feljelentés tárgyában (zárt ülés) 3. Tájékoztató a folyamatos és lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról 4. Tájékoztató Kiskunfélegyháza Város közrend-közbiztonsági helyzetéről évre vonatkozóan. 5. Beszámoló a Kiskunfélegyházi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság évi tűzvédelmi tevékenységéről 6. Előterjesztés házi szennyvízhálózat kiépítésének szociális támogatásáról szóló önkormányzati rendelet módosítása tárgyában 7. Előterjesztés a környezetvédelem helyi szabályozásáról szóló 19/2012. (VI.6.) önkormányzati rendelet módosítása tárgyában 3

4 8. Előterjesztés az önkormányzati vagyonról, a vagyon hasznosításáról, használatának, forgalmának rendjéről szóló rendelet módosítása tárgyában 9. Előterjesztés Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat évi zárszámadási rendeletének megalkotására 10. Előterjesztés Honvéd Sportpálya üzemeltetésbe adása tárgyában 11. Előterjesztés a Honvéd Sportpálya bérbeadása tárgyában 12. Előterjesztés a Kiskunfélegyházi Városi Kórház és Rendelőintézet támogatási kérelme tárgyában 13. Előterjesztés a Kiskunfélegyházi Polgármesteri Hivatal létszámbővítése tárgyában 14. Előterjesztés Tanyabuszok beszerzése tárgyában 15. Előterjesztés a civil szervezetek évi támogatására kiírt pályázati felhívásra benyújtott pályázatok elbírálása tárgyában 16. Előterjesztés Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat évi költségvetési rendeletének módosítására 17. Előterjesztés az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása tárgyában 18. Előterjesztés a Dózsa György Általános Iskola intézményvezetői pályázatának véleményezése tárgyában 19. Előterjesztés a TOP-INVEST 2001 Kft-vel felnőtt háziorvosi ellátás biztosítására kötött vállalkozói szerződés módosítása tárgyában 20. Előterjesztés a Kiskunfélegyházi Nyugdíjas Klubok Egyesületével kötendő együttműködési megállapodás jóváhagyása tárgyában 21. Előterjesztés a Félegyházi Hangya Szociális Szövetkezet visszatérítendő támogatás iránti kérelme tárgyában 22. Előterjesztés a Városfenntartó és Szolgáltató Költségvetési Szervezet pénzügyi, szervezeti és jogi átvilágítása tárgyában 23. Előterjesztés a Szentesi-Liget-Alpári úti kerékpárút építése című projekt kapcsán felmerült állami tulajdonú ingatlanok önkormányzati tulajdonba vétele tárgyában 24. Előterjesztés Munkamegosztási Megállapodás tárgyában 25. Előterjesztés alapító okiratok módosítása tárgyában 26. Előterjesztés a évben végrehajtott belső ellenőrzésekről készült éves összefoglaló ellenőrzési jelentés elfogadása tárgyában 27. Előterjesztés az Ipari Park Kft. társasági szerződés módosítása tárgyában 28. Előterjesztés Móczár Károly emléktábla felállítása tárgyában 29. Előterjesztés a Kiskunfélegyházi Ipari Park pályázati felhívásának módosítása tárgyában 30. Előterjesztés a Kiskunfélegyháza 1717/24 helyrajzi számú ingatlan 1 ha 7866 m2 alapterületű ingatlanrészének értékesítésre történő kijelölése és induló kikiáltási árának megállapítása tárgyában 31. Tájékoztató a Kiskun Múzeum informatikai fejlesztése tárgyú pályázatról 32. Előterjesztés a évi nyári gyermekétkeztetési pályázat benyújtása tárgyában 33. Előterjesztés intézményvezetői/tagintézmény-vezetői visszahívási kezdeményezés véleményezése tárgyában (zárt ülés) 34. Előterjesztés bírósági ülnökök megválasztására (zárt ülés) 35. Előterjesztés a Kiskunfélegyháza, Móra tér 11. fsz. 1. szám alatti lakás megvásárlása tárgyában (zárt ülés) 36. Előterjesztés a Kiskunfélegyházi Ipari Parkban lévő 0461/110 helyrajzi számú ingatlan megosztása tárgyában (zárt ülés) 37. Előterjesztés települési támogatás, lakásfenntartási támogatás iránti kérelem elutasításával kapcsolatos fellebbezés tárgyában (zárt ülés) 4

5 38. Előterjesztés a Kiskunfélegyházi Ipari Parkban lévő 0461/106 és a 0461/117 helyrajzi számú ingatlan megosztása tárgyában 39. Interpellációk, kérdések 40. Egyebek 2./ Jelen határozat normatív határozat. Erről értesül: Polgármesteri Hivatal valamennyi osztálya Képviselő-testület tagjai. Kapus Krisztián képviselő: Köszönöm a szót Polgármester Úr! Igyekeztem előtte gombot nyomni, mielőtt a zárt ülésről szavazunk, ha már ez külön szavazásra lett feltéve. Az előterjesztés címében is - a javaslatom az lett volna, így a napirendi pontokat semmi módon nem kívánjuk támogatni, hogy a következtetés szerint eljárási szabálytalanságok miatt a 31. napirendi pontot javasoljuk levenni. Az előterjesztés címéből előterjesztés intézményvezetői, tagintézmény-vezetői visszahívási kezdeményezés véleményezése tárgyában nem derül ki, hogy mely intézmény vezetőjéről van szó. A zárt ülést elrendelni ebben az esetben csak az érintett kifejezett kérésére lehet. Ebben a Képviselő-testületnek és különösen az előterjesztőnek nincs mérlegelési jogköre a 46. (2) bekezdésének adott szabályait ezt most nem olvasnám föl ugyanarra hivatkozott. A Polgármesternek meg kellett volna hívni őket érintő napirendi ponthoz tanácskozási joggal az érintetteket, részükre előterjesztést megküldeni, de mindenképpen nyilatkoztatni őket, hogy kérik-e a zárt ülés megtartását. Ezt viszont csak annak a fényében tudták volna megítélni, ha megismerik magát az előterjesztést, amit nem ismertek meg. Lehet sokszor hivatkozni ártatlanság vélelmére, de még a sorozatgyilkost is megilletné az a jog, hogy az őt érintő vádakat megismerje és azokra reagálni tudjon, ezért javasoltam volna, de most javaslom ezek után is, hogy az eljárási szabálytalanságok miatt vegyék le a napirendről. Csányi József polgármester: Köszönöm szépen Képviselő Úr! Mivel nem jelezett senki napirend előtti hozzászólást, így az első napirendi pont következik. 1. Előterjesztés a Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzat évi választási eredményei tárgyában Előterjesztő: Csányi József polgármester Csányi József polgármester: Tisztelt Képviselő-testület! (Előterjesztés írásban mellékelve) 5

6 Önök írásban megkapták az előterjesztést, melyet a Művelődési és Szociális Bizottság megtárgyalt és támogatott. Javaslom, hogy a Képviselő-testület először szavazzon a napirendi ponthoz kapcsolódó beszámoló elfogadásáról, majd ezt követően kerülne sor a megválasztott Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzat tagjainak eskütételére. Amennyiben nincs kérdés, hozzászólás, szavazásra teszem fel a GYIÖK választással kapcsolatos beszámolót. Kérem, szavazzunk! Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 15 igen szavazattal elfogadja a beszámolót és az alábbi határozatot hozza: Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 89/2015. (IV.30.) önkormányzati határozata Beszámoló a Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzat évi választásáról H A T Á R O Z A T : Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a évi Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzat választásáról szóló beszámolót. Felelős: Papp Viktória MOVIS referens Határidő: április 30. Erről értesül: Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Polgármesteri és Fejlesztési Kabinet Képviselő-testület tagjai. A Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzat tagjainak választásával kapcsolatos részletes információkról a Tisztelt Képviselő-testület tájékozódhatott az előterjesztésből. Engedjék meg, hogy a választás eredményét ismertessem e napirendi pont keretében is. Egyúttal kérem, hogy a GYIÖK tagjai, ill. a megválasztott polgármester szíveskedjék kifáradni a pulpitus elé az eskütételhez, ill. a megbízólevelek átvételéhez. A Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzat megválasztott polgármesterének és képviselőinek eskütételére, majd a megbízólevelek átadására kerül sor. Kérem, hogy az Én szó elhangzása után mindenki a saját nevét mondja, ill. ezt követően az eskü szövegét szíveskedjenek utánam mondani. (Eskütétel) (Megbízólevelek átadása) 6

7 A 2015/2016. évre diákpolgármesternek Nagy Bálint, a Kiskunfélegyházi Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola tanulója került megválasztásra. Gratulálok, kérem fáradjon ki! A Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzat tagjai: Orlik Dalma és Sárai-Szabó Dorina Constantinum Nevelési-Oktatási Intézmény Katolikus Gimnázium és Szakközépiskolája Miklya Csanád Máté és Kurucz Ágnes Kovács Nikolett és Tóth Regina Andrási Dorina és Horváth Károly Bakró Dániel és Boros Lizandra Darányi Miklós és Körözsi Martina Kecső Dóra és Tóth Violetta Radnóti Kamilla és Orosz Noémi Dinnyés Dorina és Makai Viktória Tulkán Gitta és Bakó Liza Szabó Dorottya és Lőrincz Zsófia Nagy Bettina és Somodi Beatrix Kiss Anna és Almási Emerencia Móra F. Gimnázium Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Kkfházi Petőfi S. Tagintézménye KKfházi Középiskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Kollégium Kossuth L. Szakközépiskolája Kkfházi Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola KKfházi Középiskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Kollégium Közgazdasági Szakközépiskola Darvas J. Ált. Iskola Kkfházi József A. Ált. Iskola Kkfházi József A. Ált. Iskola Platán Utcai Tagintézménye Dózsa GY. Ált. Iskola Kkfházi Batthyány L. Ált. Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Göllesz Viktor Ált. Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Constantinum Nevelési-Oktatási Intézmény Móra F. Katolikus Ált. Iskolája Még egyszer gratulálok Polgármester Úrnak és a megválasztott Képviselő-testület tagjainak! A belső tárgyalóban egy kis vendégséget rendeztünk nektek, szeretettel várunk ott benneteket. 2. Sürgősségi indítvány feljelentés tárgyában (zárt ülés) A Képviselő-testület a sürgősségi indítványt megtárgyalta és akként döntött, hogy felkéri a Polgármestert, hogy a mellékletben csatolt feljelentést az abban foglalt ügyek kivizsgálása céljából tegye meg. 7

8 8

9 9

10 10

11 3. Tájékoztató a folyamatos és lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról Előterjesztő: Csányi József polgármester Csányi József polgármester: (Előterjesztés írásban mellékelve) Tisztelt Képviselő-testület! Önök írásban megkapták az előterjesztést. Van-e kérdés, észrevétel a napirendi ponttal kapcsolatban? Dongó József képviselő: Az első kettő ponthoz lenne kérdésem. Mindig előkerül a reptér kérdése, ráadásul a határozatban is az szerepel, hogy a évi költségvetésben vállaljuk ennek a fedezet biztosítását, hogyha lenne. Azt gondolom, hogy ez a kérelmünk úgymond a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő utolsó és legalsó fiókjában található meg esetleg, hiszen 2010 óta elég sok idő eltelt. Másrész azt gondolom, hogy a héten hoztak egy olyan törvényt a Parlamentben, ami szerint nem biztos, hogy most már a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. lesz az illetékes ebben az ügyben. Úgyhogy azt gondolom, hogy fel kellene újítani ezt a határozatunkat, újabb kérelmet beadni, utánajárni, hogy hol található ez a tulajdonú föld most, lényegében kinek a tulajdonában vagy kezelésében van. Azt tudjuk, hogy az Állam tulajdonában csak, hogy a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő vagy a Földalapkezelőnél található. Én tettem segítségre is javaslatot, nem tudom, hogy ezt fogadják-e. Még ezzel kapcsolatban nem kaptam visszajelzést. Mikor Polgármester Úrral beszéltem, akkor javasoltam, hogy ebben van módon segíteni. A 2. pontnál viszont az a kérdésem, hogy a Templomhalomnak a vázrajzához annyi van írva, hogy folyamatban van az elkészítése. Erről szeretnék majd egy bővebb tájékoztatók kérni, hogy ki készíti, mikor készül el és milyen további lépések következnek, hiszen itt több gondolat is forog az ottlakók és az önkormányzat, illetve a múzeumok fejében is. Tehát ezt át kellene gondolni és tudnunk kellene, hogy mikor rendeződik ennek a sorsa. Csányi József polgármester: Megkereséssel fogunk élni a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. irányába, a Templomhalommal kapcsolatos felvetésével kapcsolatban pedig megadom Dr. Tisóczki Tamásnak a szót. Dr. Tisóczki Tamás vagyonhasznosítási csoportvezető: Visszatérve egy mondat erejéig a repülőteres ügyre, az MNV-vel felvettük a kapcsolatot, mert minden évben a repülőtér működéséhez szükséges volt területnagyság miatt, hogy hasznosítási szerződést kössünk ezekre a területekre, de mivel mi nem szeretnénk minden évben újra hasznosítási szerződést kötni, ezért felvette a Vagyonhasznosítási Csoport az MNV Zrt-vel a kapcsolatot, hogy lehet-e vagyonkezelésbe adni az új jogszabályok szerint? Az MNV Zrt. válaszolt, hogy lehet, úgyhogy a beadvány, a kérelem összeállítása folyamatban van. Ha minden jól megy, akkor néhány héten vagy egy-két hónapon belül vagyonkezelésbe 11

12 tudjuk venni, akár határozatlan időre is azt a területet és akkor nem kell minden évben újabb szerződést kötni a hasznosítására. A Templomhalomnál Főépítész Úrral, illetve a Hivatal egyéb munkatársaival egyeztettünk. Ugye azért azóta már változott egy kicsit a rendezési terv is, illetve a tulajdonosi szerkezet, úgyhogy van egy elképzelésünk, hogy ezt hogyan lehet majd felosztani, illetve hogyan lehet minél nagyobb területet megszerezni az önkormányzat részére, mert ez lenne a cél, akár az egészet. Erre vannak elképzelések, ez most folyamatában van kidolgozás alatt, úgyhogy ebben is úgy gondolom, hogy rövid határidőn belül eredményeket tudunk felmutatni. Csányi József polgármester: Amennyiben nincs további kérdés, észrevétel, szavazásra teszem fel a határozat-tervezetet. Kérem szavazzunk! Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 15 igen szavazattal elfogadja a határozat-tervezetet és az alábbi határozatot hozza: Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 90/2015. (IV.30.) önkormányzati határozata Tájékoztató a folyamatos és lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról H A T Á R O Z A T : 1./ Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az 59/2008., 215/2009., 86/2010., 32/2011., 39/2011., 132/2012., 273/2012., 217/2013., kt. határozatok, valamint a 161/2014. (VI.26.), 231/2014. (IX.25.), 5/2015. (II.05.), 7/2015. (II.05.), 16/2015. (II.05.), 17/2015. (II.05.), 18/2015. (II.05.), 42/2015. (II.27.), 43/2015. (II.27.), 47/2015. (II.27.), 56/2015. (II.27.), 57/2015. (II.27.), 58/2015. (II.27.), 61/2015. (III.25.), 63/2015. (III.25.), 67/2015. (III.25.), 68/2015. (III.25.), 69/2015. (III.25.), 70/2015. (III.25.), 79/2015. (III.25.), 80/2015. (III.25.), 81/2015. (III.25.), 82/2015. (III.25.) önkormányzati határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatót elfogadja. 2./ A Képviselő-testület a 32/2011., kt. h. és a 231/2014. (IX.25.) önkormányzati határozatok folyamatos jelentési kötelezettségét megszünteti. Erről értesül: Polgármesteri Hivatal valamennyi osztálya Képviselőtestület tagjai. 12

13 4. Tájékoztató Kiskunfélegyháza város közrend-közbiztonsági helyzetéről évre vonatkozóan Előterjesztő: Timafalvi László rendőrkapitány Csányi József polgármester: (Előterjesztés írásban mellékelve) Tisztelt Képviselő-testület! Önök írásban megkapták a tájékoztatót, amelyet a Városüzemeltetési Bizottság megtárgyalt és támogatott. Van-e kérdés, észrevétel a napirendi ponttal kapcsolatban? Horváth Tamás képviselő: Elsősorban a Kapitány Úrhoz lenne néhány kérdésem. Sajnos nem tudtam a bizottsági ülésen részt venni, de a beszámolóból kiderül, illetve hangsúlyos tartalommal rendelkezik a kábítószerrel való visszaélések kapcsán, illetve az ezzel kapcsolatos intézkedésekről is ír a Kapitány Úr a beszámolóban. Viszont a statisztikai adatokban nem találtam remélem nem én voltam figyelmetlen erre vonatkozó adatokat, elsősorban a felderítések, illetve a bűncselekmények számáról. Elsősorban szeretném megkérdezni, illetve az érdekelne, hogy van-e erre kimutatható adat, illetve vannak-e olyan felderített nagyobb fajsúlyú bűncselekmények a kábítószer forgalmazással kapcsolatban, amit érdemes megemlíteni? Itt elsősorban a megelőzés is érdekes lehet, bár arról kaptunk tájékoztatót. A másik kérdésem a migrációs bűnözéssel kapcsolatos bekezdésre vonatkozik. Az Ön véleménye szerint várható-e ezzel kapcsolatban erősödés? A beszámolóban az van leírva, hogy elenyésző, illetve gyakorlatilag nincs Kiskunfélegyházán. Önnek mi a véleménye arról, hogy egyszerű hisztériakeltés Magyarországon az, hogy a most nagy számban bevándorolt, illetve átutazó migránsok ilyen típusú veszélyeztetést jelentenek a magyar társadalomra? Illetve a harmadik, a közrendvédelmi területen én azt látom, hogy drámai módon megemelkedtek az előállítások száma. Egy kis anomáliát érzek a dologban, ugyanis a rendőri állomány viszont jelentősen csökkent a 3. melléklet szerinti létszám adatok szerint. Ennek ellenére az előállítások, illetve a közrendvédelmi bűncselekmények száma viszont drasztikusan nőtt. Hogy lehet ezt kompenzálni, illetve miből adódik ez? Timafalvi László városi rendőrkapitány: Tisztelettel köszöntöm a Képviselő-testület tagjait és a meghívott vendégeket. Az első kérdésére Képviselő Úrnak, a kábítószerrel kapcsolatban, szerepel természetesen a beszámolóban is, illetve a Városüzemeltetési Bizottsággal külön beszéltünk erről. Tulajdonképpen ennek az a lényege, hogy folyt eljárás, olyan elkövetővel szemben is, aki kábítószerrel kapcsolatban terjesztő magatartást tanúsított. Ez jelenleg is folyamatban van, de legtöbb esetben a fogyasztókkal találkozunk, akikről megállapítható, hogy nem a tipikus kábítószert, hanem az ún. új pszichoaktív anyagot fogyasztják el, amelynek a fogyasztása nem minősül bűncselekménynek, csak a terjesztés. Ezért is írtam le a programunkban, hogy a 2015-ös évnek nem csak rendőrségi feladata, hanem Polgármester Úr által újraélesztett 13

14 Kábítószer-egyeztető Fórumnak és az iskolák közötti kerekasztal megbeszélésnek mindenképpen feladata az ezzel kapcsolatos fellépés. A másik, a migrációs veszélyeztetés. Félegyháza valóban nem veszélyeztetett ebből a szempontból, hiszen a migránsoknak a határ menti elfogását a határ menti rendőrkapitányságok végzik elsősorban. Mi itt Kiskunfélegyházán úgynevezett mélységi ellenőrzést végzünk. Ez azt jelenti, hogy a megállított gépjárművek alapján, ha találunk migrációval kapcsolatos bűncselekményt, akkor azt a továbbiakban Kiskunhalason fogják majd lefolytatni. Szerencsére nem a mi útvonalunk, illetve nem az 5-ös főútvonal vagy esetleg a Halasi felől érkező útvonalakat részesítik előnyben, elsősorban a főútvonalakon, autópályákon és egyéb más útvonalakon mennek keresztül hazánkon és mivel nem Magyarország a célország, ezért fontos, hogy időben még megfékezzük ezt. Egyébként az utóbbi időben valamelyest talán csökkent ennek a száma, de ettől függetlenül nagyon-nagy kihívást jelent azoknál a kapitányságoknál, akik közvetlenül érintettek ebben. Az előállításokkal kapcsolatban, általában nem azért növekedett meg az előállítások száma, mert romlott a közrend vagy a közbiztonság. Ezeknek a száma általában abból ered, hogy több akár idegenrendészeti ellenőrzést tartottunk vagy az egyes elfogásoknál, amikor a gépjárművezetőkkel szemben léptünk föl, őket kellett előállítani esetleg mintavételre a kórházba, stb., tehát ezeknek a száma ugrott meg és nem kimondottan a bűncselekményeknek vagy a közterületen elkövetett bűncselekményeknek a száma, hiszen az csökkent az elmúlt év során. Kollár László képviselő: Köszönöm a szót Polgármester Úr! Nagyon jónak tartom ezt az évenként ismétlődő közbiztonsági tájékoztatót, aki érdeklődik a téma utána és úgy gondolom, hogy ez egy olyan életbevágóan fontos területe a mindennapjainknak, ami minden embert érdekel, így legalább minden évben egy alkalommal átfogó képet kap a téma iránt érdeklődő félegyházi a város közbiztonsági helyzetéről. Azt is nagyon jónak tartom, hogy a tendencia nagyon pozitív, tehát hogy csökkennek egyrészt az esetszámok és másodsorban növekszik a felderítési arány. Ezek miatt is köszönet illeti a közrendvédelmi szerveket. Amit kollegámhoz hasonlóan nagyon negatívnak tartok, az pedig a kábítószer-használat. Úgy gondolom, hogy ez nem itt helyben kell, hogy megoldódjon, hanem a törvényhozás, aminek erre életszerűbben kellene reagálnia és valami olyan lehetőségeket adjon a bűnüldöző szervek kezébe, hogy azzal hathatósabban tudják végezni munkájukat. Amit fontosnak tartok még és eljutott hozzám a lakosság részéről, hogy sajnos a trükkös tolvajok továbbra is működnek a városban időnként. 80 év fölötti hölgy vált áldozatává ezeknek a bűnelkövetőknek kint a lakótelepen. Nagyon fontosnak tartanám, hogy ebben az ügyben is, illetve a közterületre kihelyezhető magántulajdonú kamerák engedélyezése, táblával való megjelölése szempontjából valamilyen tájékoztató menne ki a lakosság irányába, akár ismétlődően és igénybe vennénk azokat a médiákat erre a célra, amelyeket támogat az önkormányzat. Gondolok itt a Petőfi Népére, Sirius Rádióra, illetve természetesen a város saját lapjára is. Amit egy elhibázott lépésnek tart a Jobbik, az szerintem ez a tevékenységirányító központ, aminek a munkájával gyakorlatilag az ügyeleti időszakban találkozik az átlag állampolgár, hogy ha valamilyen káresemény vagy tettleg bántalmazás vagy egyéb szituáció miatt keresi a rendőrséget és nagyon nem tartom jónak, hogy ebben az időszakban nem találkozik személyesen intézkedő emberrel, hanem telefonszámot kell hívni, egyéb. Az ilyen szituációban lévő honfitársunk nem biztos, hogy pont olyan idegállapotban van, hogy a 14

15 telefonját nyomkodja és úgy kérjen segítséget, miközben a rendőrség ajtajában áll. Ennek a helyzetnek a kezelésére lenne talán az jó, ha elgondolkodnánk azon, hogy fölállítsuk a városban településőrséget. Kunszálláson már megindult egy kísérleti jellegű ilyen kezdeményezés. Célszerűnek tartanám, ha máskor nem, hát az év második felében, amikor tapasztalatokkal rendelkeznek majd, a kunszállásiakkal egy tapasztalatcsere esetleg megvalósulna. Illetve az ország más területein működő ilyen jellegű szolgálatok tapasztalatait leszűrnénk és adoptálnánk a városra és itt is elindulna, hogy ezekben az ügyeleti időszakokban, amikor kisebb a rendőri jelenlét, akkor hathatós segítség állna rendelkezésre, akár a városban élők, akár a környező településeken élő számára és azonnal segítséget kapnának. Timafalvi László városi rendőrkapitány: Csak nagyon röviden az egyik pontra reagálnék, a tevékenységirányító központokkal kapcsolatban azért el kell mondanom, hogy valóban az volt az egyik célja ennek, hogy azokat a hívásokat, amelyek akár rosszindulatú hívások vagy felesleges híváskezeléssel járna, ezeket kezelik le tulajdonképpen ezek a hívásfogadó központok, ahová beérkeznek az elsődleges segélykérések, amit aztán továbbkapcsolnak. Valóban ez igaz, hogy megnöveli egy kicsit azt a reagálási utat, azonban a reagálás nem biztos, hiszen ennek az volna a lényege, hogy a megyei tevékenységirányító központban, ahol a gépjárműveket jól látják, hogy ki a legközelebbi reagáló erő, azokat irányítsák oda arra a helyre, ahová éppen szükséges. Az előfordulhat, hogy a személyes megjelenésre nem vagy kicsit később kell várni, ha valaki a kapitányságra szeretne bejutni hivatali munkaidő után, de természetesen mindig van aktív szolgálatunk, szolgálatirányító parancsnok, aki lehet, hogy a közterületen tartózkodik, de hívásra ők oda tudnak menni akár a rendőrkapitányságra is. Csányi József polgármester: Amennyiben nincs kérdés, javaslat, szavazásra teszem fel a határozat-tervezetet. Kérem, szavazzunk. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 15 igen szavazattal a határozat-tervezetet elfogadja és az alábbi határozatot hozza: Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 91/2015. (IV.30.) önkormányzati határozata Tájékoztató Kiskunfélegyháza város közrendközbiztonsági helyzetéről évre vonatkozóan H A T Á R O Z A T : Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Kiskunfélegyházi Rendőrkapitányság vezetőjének a évre vonatkozó, Kiskunfélegyháza Város Közrend-közbiztonsági helyzetéről szóló tájékoztatóját megtárgyalta, és az abban foglaltakat tudomásul veszi, azt elfogadja. 15

16 Felelős: Határidő: Csányi József polgármester azonnal Erről értesül: Kiskunfélegyházi Városi Rendőrkapitányság Polgármesteri Hivatal Polgármesteri és Fejlesztési Kabinet Képviselő-testület tagjai. 5. Beszámoló a Kiskunfélegyházi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság évi tűzvédelmi tevékenységéről Előterjesztő: Leiz Gábor tű. őrnagy Csányi József polgármester: (Előterjesztés írásban mellékelve) Tisztelt Képviselő-testület! Önök írásban megkapták a beszámolót, a Városüzemeltetési Bizottság megtárgyalta és javasolta a Képviselő-testületnek megtárgyalásra. Kollár László képviselő: Igazából ma már egy ilyen katasztrófavédelmi beszámolón már túlestem, mert a Megyei Önkormányzat kiskunhalasi ülésén már a megyei igazgató beszámolt a megyei katasztrófavédelmi helyzetről. Ott fölvetettem egy olyan helyzetet, ami városunkat érinti és szerintem igen károsan érinti. Ez pedig az, hogy a városban állomásozó vagy ide rendeltetésszerűen vezényelt járművek közül a magasból mentő szer, gyakorlatilag hol itt van, hol Kecskeméten. Ez szerintem egy nagyon káros dolog, hogy a kecskeméti szer elromlott, két éve nem tudják megjavítani vagy legalábbis üzemképtelen jelenleg is a szer. Rendszerint Kecskeméten tartózkodik ez a jármű, ami viszont így a kiskunfélegyházi mentést hozza negatív helyzetbe. Gyakorlatilag ezt a szert, illetve a többit is a félegyháziak adták össze valamilyen százalékban és emellé tett oda az Állam. A félegyháziak által létrehozott vagy összehozott mentőeszköz Kecskeméten szolgál. Még ezen kívül mit fog elvenni tőlünk Kecskemét? Elveszi lassan az oktatást tőlünk, áthelyeződött oda az aktív betegellátás. Most már igazából nemem tudom, hogy mi az, amit Kecskemét szeretne még elvenni tőlünk ezek után. Fölkérném Polgármester Urat, hogy ha lehet, akkor vegye föl a kapcsolatot a katasztrófavédelemmel és kérjen tájékoztatást arról, hogy mikor fog megszűnni ez a helyzet, hiszen érnek a kiskunfélegyházi életek is legalább annyit, mint a kecskemétiek. Leiz Gábor tű. őrnagy: Tisztelettel köszöntöm a Testület tagjait és a meghívott vendégeket. Egy pár szóban reagálnék Képviselő Úr felvetésére. Igen, igaz, sajnos a félegyházi létra rendszerint Kecskeméten ad szolgálatot. Ez indokolja, a kecskeméti magasból mentő szer meghibásodása január 1- je óta állami tulajdont képeznek ezek a tűzoltószerek és a megyei igazgató döntése, hogy hol állományoztatja őket, ő dönti el, hogy hol látnak el szolgálatot. Egy megyei jogú város pedig 16

17 nem megengedhető, hogy magasból mentő nélkül működjön. Azt hiszem, ebben egyet kell, hogy értsünk. Az ő szuverén döntése, hogy hol helyezi el ezt a létraszert a meghibásodás idejére. Dolgoznak az ügyön, tehát megjavításra fog kerülni a kecskeméti fecskendő is, létraszer is és visszahelyezésre kerül utána Félegyházára. Ígéreteik szerint már jövőre itt fog újra szolgálatot ellátni. Addig pedig türelmüket kérem. Jankovszki Zoltán képviselő: Kollár képviselőtársamnak a szavaira is reagálnék. Azon a bizonyos beszámolón, a megyegyűlésen a megyei parancsnok úr elmondta, hogy az elmúlt években 6 olyan szer érkezett Bács-megyébe a munkák javítására, amelyik 100 milliós nagyságrendű/darab és különböző technikai dolgokat tud. Most már van olyan rohamkocsi, amelyik a vegyi anyagok felderítését, ellenőrzését végzi a megyei útjain, nem csak az utakon, hanem autópályán is. Látjuk hogy sok olyan jármű halad át a városokon, településeken, a megyei útjain, amelyek vegyi anyagokat szállítanak, veszélyes anyagokat szállítanak. Most már ezt is tudják kezelni, ellenőrizni, mérni, hogy normálisan van-e tárolva, illetve szakszerűen van-e ez szállítva. az, hogy tényleg az elmúlt két-három évben 6 olyan szer érkezett a megyébe, aminek darabja 100 millió forint, akkor azt azért gondolhatjuk, hogy jól állunk szerileg. Az igaz, kétség kívül, hogy ez a magas mentésre szolgáló szer, ez Kecskeméten állomásozik, de ott volt egy fotó, amin látható volt vagy 6 ilyen szer. Most épp lehet, hogy Félegyházán nincs, de azt gondolom, hogy a hatból valamelyik biztos, ha probléma adódik Félegyházán, ide tud jönni. azt gondolom, hogy egyre jobban fel van szerelve a Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelem, egyre magasabb színvonalon tudja ellátni a működést. Ezt nagyon jól bemutatta az a prezentáció és tényleg csak tátott szájjal nézhettük, olyan fantasztikusan jól elmondta. És azt, hogy az ott dolgozók, a katasztrófavédelemben dolgozók állapota milyen nagyszerű, tehát a fizikai állapota, szellemi állapota, a felkészültsége nagyszerű. Ezekben is látszódik, hogy jól felkészültek, több konferencia volt Bács-megyében, amelyen a katasztrófavédelmi szakemberek gyűltek össze százasával és beszélték meg, hogy lehetne magasabb színvonalon az egész országot ellátni. Egy nagyon komplex beszámoló volt. Ebben tűz, víz, minden egyéb benne volt. Nyilvánvaló, hogy bennünket Félegyházán nem mindegyik érint, hiszen nem vagyunk folyó menti település, de a belvíz esetleg bennünket is érinthet. Úgyhogy én nem vagyok annyira elkeseredve, mint Képviselőtársam. Az a szer egyszer csak vissza fog kerülni, sőt volt, amikor egy Kossuth-városi Juniálisba működőképesen kijött és ott a kossuth-városiak tudták nézni magasból Kossuth-város fejlődését is. Sajnos ez egyszer volt, most már nagyon szigorú feltételei vannak, hogy egy ilyen társadalmi, civil rendezvényre el tud-e jönni egy ilyen szer. Remélhetőleg visszakerül ez Félegyházára és itt fog működni, akár egy rendezvényen is. Csányi József polgármester: Amennyiben nincs további javaslat, hozzászólás, szavazásra teszem fel a beszámolót, kérem szavazzunk. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 15 igen szavazattal a beszámolót elfogadja és az alábbi határozatot hozza: 17

18 Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 92/2015. (IV.30.) önkormányzati határozata Beszámoló a Kiskunfélegyházi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság évi tűzvédelmi tevékenységéről H A T Á R O Z A T : Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Kiskunfélegyházi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság évi tűzvédelmi tevékenységére vonatkozó beszámolót elfogadja. Erről értesül: Kiskunfélegyházi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság Polgármesteri Hivatal Polgármesteri és Fejlesztési Kabinet Képviselő-testület tagjai. 6. Előterjesztés a szennyvízhálózat kiépítésének szociális támogatásáról szóló önkormányzati rendelet módosítása tárgyában Előterjesztő: Dr. Faragó Zsolt jegyző Csányi József polgármester: (Előterjesztés írásban mellékelve) Tisztelt Képviselő-testület! Önök írásban megkapták a tájékoztatót, amelyet valamennyi bizottság megtárgyalt és támogatott. Van-e kérdés, észrevétel a napirendi ponttal kapcsolatban? Horváth Tamás képviselő: Először is köszönettel tartozom a Hivatal munkatársainak, hogy életszerűvé és használhatóvá tették ezt a szociális rendeletet, mert az első rendeletünk, amit meghoztunk az - ahogy az eredménye is mutatja - nem volt piacképes, nem érte el azt a célt, amit először meghatároztunk, miszerint bővítjük a csatornahálózatot - és ezt segítette volna ez a szociális rendelet. Viszont úgy tűnik, hogy ez a 15 kérvény - és abból még ráadásul 10 elutasításra is került - az nem elégséges ahhoz, hogy Kiskunfélegyháza város elérje azt a rákötések számát, amit egyébként az Európai Uniós vállalása megkövetel. Ezzel együtt, ahogy említettem, köszönöm azt a munkát, amivel kiegészítették és a hivatali dolgozók tényleg olyan kiegészítéseket tettek ehhez a rendelet-tervezethez, amivel azt gondolom, már sokkal népszerűbb és felhasználó-barátabb lesz ez az előterjesztés. És emellett ugyanilyen hálás lennék a média képviselőinek, hogyha segítenének abban, hogy népszerűsítsük ezt a rendelettervezetet, ugyanis még 450 olyan ingatlan van Kiskunfélegyházán, ami nem kötött rá a csatornarendszerre és nagyon-nagy segítség lenne a város, illetve a lakói számára is, hogyha ebben a helyi média is közreműködne. 18

19 Csányi József polgármester: Amennyiben nincs további kérdés, észrevétel szavazásra teszem fel a rendelet-tervezetet. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 15 igen szavazattal a rendelet-tervezet elfogadja és az alábbi rendeletet alkotja: Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2015. (...) önkormányzati rendelete a házi szennyvízhálózat kiépítésének szociális támogatásáról szóló 28/2014. (XII.19.) önkormányzati rendelet módosításáról Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 41. (9) bekezdése, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 26. -ában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el: 1. A házi szennyvízhálózat kiépítésének szociális támogatásáról szóló 28/2014. (XII.19.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 4. (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 4. (1) Házi szennyvízhálózat kiépítésének szociális támogatásában (a továbbiakban: támogatás) részesülhet az a személy a) akinek a háztartásában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át, egyedül élő esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át, és házi szennyvíz beemelő nem szükséges a beruházáshoz b) akinél házi szennyvíz beemelő szükséges a beruházáshoz, vagy akinek az ingatlanáról a szennyvíz elvezetését biztosító közterületi bekötővezeték részben vagy teljes egészében hiányzik, a háztartásában az egy főre jutó havi nettó jövedelemtől függetlenül. 2. A Rendelet 4. (3) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 4. (3) A támogatás mértéke a kivitelezés számlával igazolt költségének 100%-a, legfeljebb azonban Ft, amennyiben átemelő berendezés szükséges, vagy a közterületi bekötővezeték részben vagy teljes egészében hiányzik legfeljebb Ft. 3. A Rendelet 5. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 5. (1) A támogatásról a Képviselő-testület által átruházott hatáskörben a Polgármester a kérelem és a jövedelem igazolás(ok) alapján határozattal dönt, a döntésről a határozat egy példányával értesíti a BÁCSVÍZ Zrt.-t. 4. A Rendelet 6. helyébe a következő rendelkezés lép: 6. A kérelem előterjesztése 19

20 6. A támogatás iránti kérelmet, az abban foglalt tartalmi és formai követelményekkel, az ott megjelölt mellékletekkel együtt a Kiskunfélegyházi Polgármesteri Hivatal Jegyzői Iroda Szociális Csoportján - II. emelet 74. szoba - (a továbbiakban: Szociális Csoport) személyesen, vagy törvényes képviselő útján ügyfélfogadási időben, vagy postai úton kell benyújtani. 5. A Rendelet 7. (6) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 7. (6) A házi szennyvízhálózat kiépítésének költségeit igazoló költségbecslést a kivitelezővel leigazolva. 6. A Rendelet 7. (8) bekezdésében, 8. (1), (3) bekezdésében a Hatósági Csoport szövegrész helyébe a Szociális Csoport szöveg lép. 7. A Rendelet 8. (2), (3) bekezdésében, a pályázati adatlapon szövegrész helyébe a kérelemben szöveg lép. 8. A Rendelet 9. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 9. (1) A megállapított támogatás folyósítása a támogatott kérelme alapján, lakossági folyószámlára utalással, pénztári kifizetéssel vagy a kivitelezést végző vállalkozás számlájára közvetlen átutalással történik a BÁCSVÍZ Zrt. által kiadott a beruházás átvételét igazoló irat, és a beruházás költségeit igazoló, a támogatásban részesülő személy nevére kiállított számlák bemutatását követő 15 napon belül. 9. (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép. 10. A Rendelet 7. (7) bekezdése és 8. (4) bekezdése hatályát veszti. 11. A Rendelet május 1. napján lép hatályba, és a hatálybalépést követő napon hatályát veszti. A rendelkezéseit az ezt követően műszakilag átvett beruházásokra kell alkalmazni. 20

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestülete

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestülete Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestülete 6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth u. 1. Tel.: 562-015 26-21/2012. Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestület 2012. december 20-ai ülésének

Részletesebben

Nagybánhegyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2015. (XI. 25.) Ör. számú rendelete

Nagybánhegyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2015. (XI. 25.) Ör. számú rendelete Nagybánhegyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2015. (XI. 25.) Ör. számú rendelete a szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól. Nagybánhegyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Kivonat. Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 28-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat. Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 28-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 28-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2013.(XII.02.)

Részletesebben

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 15/2014. (XI. 13.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 15/2014. (XI. 13.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2014. (XI. 13.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Letenye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Előzetes hatásvizsgálat a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. (1) bekezdése alapján

Előzetes hatásvizsgálat a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. (1) bekezdése alapján Előzetes hatásvizsgálat a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. (1) bekezdése alapján A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. (1) bekezdése szerint a jogszabályok előkészítése során

Részletesebben

Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Szomor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6/2013.(XII.15.)önkormányzati rendelete

Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6/2013.(XII.15.)önkormányzati rendelete Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013.(XII.15.)önkormányzati rendelete a természetbeni ellátásban nyújtott szociális célú tűzifa juttatásról Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013.(XII.10.) önkormányzati rendelete a természetbeni ellátásban nyújtott szociális célú

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013.(XII.10.) önkormányzati rendelete a természetbeni ellátásban nyújtott szociális célú Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013.(XII.10.) önkormányzati rendelete a természetbeni ellátásban nyújtott szociális célú tűzifa juttatásról Monostorapáti község Önkormányzata

Részletesebben

K é r e l e m szociális tűzifa juttatásra való jogosultság megállapításához

K é r e l e m szociális tűzifa juttatásra való jogosultság megállapításához Melléklet a 3/2013.(XI.30.) sz. rendelethez K é r e l e m szociális tűzifa juttatásra való jogosultság megállapításához A kérelmező személyes adatai Neve:. Születési neve:. Anyja neve: Születési hely,

Részletesebben

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2014 (XI.17) önkormányzati rendelete a természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2014 (XI.17) önkormányzati rendelete a természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2014 (XI.17) önkormányzati rendelete a természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről Báránd Község Önkormányzat

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzatának Képviselő-testülete. 16/2013.(X.11.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tűzifa támogatásról

Kadarkút Város Önkormányzatának Képviselő-testülete. 16/2013.(X.11.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tűzifa támogatásról Kadarkút Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 16/2013.(X.11.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatásról Kadarkút Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikkének

Részletesebben

Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 5/2013. (XII. 10.) önkormányzati rendelete

Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 5/2013. (XII. 10.) önkormányzati rendelete Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2013. (XII. 10.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Kistolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási támogatás megállapítására

KÉRELEM az ápolási támogatás megállapítására Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata KÉRELEM az ápolási támogatás megállapítására 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1.1. Személyes adatok Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 31/2015. (X. 28.) önkormányzati rendelete. szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 31/2015. (X. 28.) önkormányzati rendelete. szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 31/2015. (X. 28.) önkormányzati rendelete szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Szajol Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a. 17/2014. (XI. 27.) önkormányzati rendelete

Szajol Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a. 17/2014. (XI. 27.) önkormányzati rendelete Szajol Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a 17/2014. (XI. 27.) önkormányzati rendelete A természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről Szajol Községi Önkormányzat

Részletesebben

Szakoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015. (XI. 23.) önkormányzati. Rendelete. A szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Szakoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015. (XI. 23.) önkormányzati. Rendelete. A szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Szakoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015. (XI. 23.) önkormányzati Rendelete A szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Szakoly Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya

A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2015. (X.30.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifára való jogosultságról, és az igénylés feltételeiről Bucsa Község Önkormányzat képviselő-testülete

Részletesebben

Oroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa juttatás szabályairól

Oroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa juttatás szabályairól Oroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa juttatás szabályairól Oroszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. (XII. ) önkormányzati rendelete

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. (XII. ) önkormányzati rendelete Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. (XII. ) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Tabajd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Monostorapáti, november 8. T a k á cs Lászlóné jegyző

Monostorapáti, november 8. T a k á cs Lászlóné jegyző MONOSTORAPÁTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 8296 Monostorapáti Petőfi u. 123. Telefon; 87/435-055, 87/535-005; Fax: 87/435-055 E-mail: mapatik@hu.inter.net Hirdetmény Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Kaskantyú Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2014.(XI.25.) önkormányzati rendelete a gyermek étkeztetés térítési díjának megállapításáról

Kaskantyú Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2014.(XI.25.) önkormányzati rendelete a gyermek étkeztetés térítési díjának megállapításáról Kaskantyú Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2014.(XI.25.) önkormányzati rendelete a gyermek étkeztetés térítési díjának megállapításáról Kaskantyú Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermekek

Részletesebben

KÉRELEM gyógyszertámogatás megállapítására

KÉRELEM gyógyszertámogatás megállapítására Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata KÉRELEM gyógyszertámogatás megállapítására 1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési helye, ideje (év, hó, nap):...

Részletesebben

Egységes szerkezetben. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya

Egységes szerkezetben. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének az 5/2013.(IV.12.) önkormányzati rendelettel módosított 17/2012. (XII.13.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifára való jogosultságról, és az

Részletesebben

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 13/2016.(IX.08.) önkormányzati rendelete

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 13/2016.(IX.08.) önkormányzati rendelete CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2016.(IX.08.) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 25/2013.(XII.20.) önkormányzati rendelet módosításáról Celldömölk

Részletesebben

(5) A kérelmekről átruházott hatáskörben az Ügyrendi, Humánerőforrás, Községüzemeltetési és Fejlesztési Bizottság dönt.

(5) A kérelmekről átruházott hatáskörben az Ügyrendi, Humánerőforrás, Községüzemeltetési és Fejlesztési Bizottság dönt. 1 Jászfelsőszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelete A természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről Jászfelsőszentgyörgy

Részletesebben

Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2013.(XI..) önkormányzati rendelete

Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2013.(XI..) önkormányzati rendelete Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013.(XI..) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás felhasználásának helyi szabályairól TERVEZET Balajt

Részletesebben

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014. (X.7.) számú önkormányzati rendelet a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014. (X.7.) számú önkormányzati rendelet a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014. (X.7.) számú önkormányzati rendelet a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete. 16/2014. (XI.14.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete. 16/2014. (XI.14.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 16/2014. (XI.14.) önkormányzati rendelete a szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 16/2014.

Részletesebben

K É R E L E M. Lakhatási támogatás megállapítására

K É R E L E M. Lakhatási támogatás megállapítására 1. számú melléklet K É R E L E M Lakhatási támogatás megállapítására I. Személyi adatok: 1. A kérelmező személyére vonatkozó adatok: Név:... születési név:... Születési hely, idő:... anyja neve:... Lakóhelye:...

Részletesebben

Kérelem rendkívüli települési támogatás megállapítására tanévkezdéshez B e n y ú j t h a t ó a tárgyév június 1-je és június 30-a között.

Kérelem rendkívüli települési támogatás megállapítására tanévkezdéshez B e n y ú j t h a t ó a tárgyév június 1-je és június 30-a között. T-RTT S á r v á r i K ö z ö s Ö n k o r m á n y z a t i H i v a t a l H a t ó s á g i I r o d a 9600 Sárvár, Várkerület u. 2. levelezési cím: 9601 Sárvár, Pf. 78., fax: (06 95) 523-157 telefonszámok: (06

Részletesebben

Baj Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2015. (X.27.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Baj Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2015. (X.27.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Baj Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2015. (X.27.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Baj Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

KÉRELEM Rendkívüli települési támogatás megállapításához

KÉRELEM Rendkívüli települési támogatás megállapításához KÉRELEM Rendkívüli települési támogatás megállapításához 1. A kérelmező adatai Házas- vagy élettárs adatai Név: Születési név: Születési hely: Születési idő: Anyja neve: Lakóhely: Tartózkodási hely: TAJ

Részletesebben

1. A rendelet célja, hatálya

1. A rendelet célja, hatálya Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2015. (XII..) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifára való jogosultságról, és az igénylés feltételeiről Ecsegfalva Község Önkormányzat képviselő-testülete

Részletesebben

Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására

Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására 1. Személyes adatok Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására 1.1. A kérelmező személyre vonatkozó személyes adatok: 3. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez 1.1.1. Neve:... 1.1.2.

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10 /2014. (XI. 11.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás igénylésének helyi szabályairól Kápolnásnyék Község Önkormányzatának

Részletesebben

Borszörcsök Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 8/2014. (XII.10.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa juttatás szabályairól

Borszörcsök Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 8/2014. (XII.10.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa juttatás szabályairól Borszörcsök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2014. (XII.10.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa juttatás szabályairól Borszörcsök Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2015. (II.23.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelmi ellátásokról

TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2015. (II.23.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelmi ellátásokról TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/015. (II..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról Tabdi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

12. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez. KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására

12. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez. KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására 12. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására I. Személyi adatok 1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: Neve: Születési neve:

Részletesebben

GÁTÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2016.(IV.29.) önkormányzati rendelete. az első lakáshoz jutók támogatásáról

GÁTÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2016.(IV.29.) önkormányzati rendelete. az első lakáshoz jutók támogatásáról GÁTÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2016.(IV.29.) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutók támogatásáról Gátér Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)

Részletesebben

Kisberzseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 8/2013. (XII.16.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa juttatás szabályairól

Kisberzseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 8/2013. (XII.16.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa juttatás szabályairól Kisberzseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013. (XII.16.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa juttatás szabályairól Kisberzseny Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

CECE NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 19/2013.(XII.30.) önkormányzati rendelete

CECE NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 19/2013.(XII.30.) önkormányzati rendelete CECE NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2013.(XII.30.) önkormányzati rendelete a helyi szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi rendszeréről szóló 13/2013 (XI.22) önkormányzati

Részletesebben

1. Általános rendelkezések. 2. A támogatás feltételei

1. Általános rendelkezések. 2. A támogatás feltételei Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2015.(X.27.) önkormányzati rendelete A szociális célú tűzifa támogatás igénylésének helyi szabályairól Kápolnásnyék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2016. (XI.16.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa helyi szabályairól

Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2016. (XI.16.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa helyi szabályairól Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2016. (XI.16.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa helyi szabályairól Balatonakarattya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2016. (XI.24.) számú önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2016. (XI.24.) számú önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2016. (XI.24.) számú önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testület május 8-i nyílt ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testület május 8-i nyílt ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth u. 1. Tel.: 562-015 31-8/2014. Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testület 2014. május 8-i nyílt ülésének

Részletesebben

Szaj ol Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a. 15/2013. (XI. 12.) önkormányzati rendelete

Szaj ol Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a. 15/2013. (XI. 12.) önkormányzati rendelete Szaj ol Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a 15/2013. (XI. 12.) önkormányzati rendelete A természetben nyújtott szociális célú szén támogatás jogosultsági feltételeiről Szajol Községi Önkormányzat

Részletesebben

Ortaháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013. (XII.1.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól

Ortaháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013. (XII.1.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Ortaháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013. (XII.1.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Ortaháza Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2012. november 20-i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. 2012. november 20-i rendkívüli ülésére 1. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. november 20-i rendkívüli ülésére Tárgy: A szociális ellátások megállapításáról, folyósításának

Részletesebben

1.1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok:

1.1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: ZALAKAROSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 8749 ZALAKAROS, GYÓGYFÜRDŐ TÉR 1. TEL: 93/340-100 K é r e l e m Települési támogatás megállapítására (gyógyszerköltség támogatás) 1.1. A kérelmező személyre vonatkozó

Részletesebben

Csabacsűd Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2015.(XI.13.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Csabacsűd Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2015.(XI.13.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Csabacsűd Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2015.(XI.13.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Csabacsűd Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének november 30-i ülésére

napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének november 30-i ülésére napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 30-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: A 2016. évi Munkaterv és jogalkotási program

Részletesebben

15/2014. (XI.17.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tüzifa juttatásról /Egységes szerkezetben/

15/2014. (XI.17.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tüzifa juttatásról /Egységes szerkezetben/ TISZASZENTIMRE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2014. (XI.17.) önkormányzati rendelete a szociális célú tüzifa juttatásról /Egységes szerkezetben/ Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

K É R E L E M aktív korúak ellátásának megállapítására. Neve:... Születési neve:.. Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:..

K É R E L E M aktív korúak ellátásának megállapítására. Neve:... Születési neve:.. Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:.. K É R E L E M aktív korúak ellátásának megállapítására I. Személyes adatok: 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyes adatok: Neve:.... Születési neve:.. Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:...

Részletesebben

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Képviselő-testületi ülésről 2016. 06. 08. Jegyzőkönyvet készítette: Marosi Magdolna jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 338-21/2016. Jegyzőkönyv Inárcs Nagyközségi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Képviselő-testület Szigliget J e g y z ő k ö n y v Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Jelen vannak:

Részletesebben

Csernely Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (I.29.) önkormányzati rendelete. a szociális tüzelőanyag juttatásról

Csernely Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (I.29.) önkormányzati rendelete. a szociális tüzelőanyag juttatásról Csernely Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (I.29.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag juttatásról Csernely Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. Cikk

Részletesebben

Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 21-i ülésére

Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 21-i ülésére 2. Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 21-i ülésére Tárgy: Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete az egyes

Részletesebben

KÉRELEM. Rendkívüli települési támogatás megállapításához. 1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok:

KÉRELEM. Rendkívüli települési támogatás megállapításához. 1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: KÉRELEM Rendkívüli települési támogatás megállapításához 1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: 1.1. Neve:... 1.2. Születési neve:... 1.3. Anyja neve:... 1.4. Születési helye, ideje (év, hó, nap):...

Részletesebben

Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete. 14/2016. (X.5.) önkormányzati rendelete. a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól

Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete. 14/2016. (X.5.) önkormányzati rendelete. a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 14/2016. (X.5.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 14/2016. (X.5.) önkormányzati

Részletesebben

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK Ügyintéző: Farkas Ildikó Ügyintézés helye: Fadd Nagyközség Polgármesteri Hivatal 9. sz. Iroda Fadd, Dózsa György u. 12. Ügyfélfogadás

Részletesebben

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására (Átvétel: szignó: ) 1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására I. Személyi adatok Név: Születési hely, év, hó, nap: Születéskori név: Anyja

Részletesebben

Rétság Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel: 35/ 550-100 E-mail: hivatal@retsag.hu

Rétság Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel: 35/ 550-100 E-mail: hivatal@retsag.hu Rétság Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel: 35/ 550-100 E-mail: hivatal@retsag.hu 12. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez KÉRELEM a normatív lakásfenntartási

Részletesebben

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. augusztus 06-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. augusztus 06-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. augusztus 06-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 9/2015.(VIII..07.) önkormányzati rendelet 10/2015.(VIII..07.) önkormányzati

Részletesebben

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 8/2015. (VIII.13.) önkormányzati rendelete 9/2015. (VIII.13.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Átány Községi Ön kormányzat Képviselő-testületének. 14/2016.(XI.30.) önkormányzati rendelete. A szociális célú tüzelőanyag juttatásának szabályairól

Átány Községi Ön kormányzat Képviselő-testületének. 14/2016.(XI.30.) önkormányzati rendelete. A szociális célú tüzelőanyag juttatásának szabályairól Átány Községi Ön kormányzat Képviselő-testületének 14/2016.(XI.30.) önkormányzati rendelete A szociális célú tüzelőanyag juttatásának szabályairól Átány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, az

Részletesebben

KÉRELEM. Kérem, hogy részemre: - átmeneti segélyt - temetési segélyt. megállapítani szíveskedjenek. Indokaim: I. Személyi adatok

KÉRELEM. Kérem, hogy részemre: - átmeneti segélyt - temetési segélyt. megállapítani szíveskedjenek. Indokaim: I. Személyi adatok KÉRELEM I. Személyi adatok 1. A kérelmezı személyre vonatkozó személyi adatok: Neve: Születési neve: Anyja neve: Születési hely, év, hó, nap: - - Lakóhely: Tartózkodási hely: Társadalombiztosítási Azonosító

Részletesebben

Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2013. (XII. 31.) önkormányzati rendelete

Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2013. (XII. 31.) önkormányzati rendelete Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013. (XII. 31.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról, az egyes szociális ellátásokról és a helyi lakáscélú támogatásokról szóló 19/2005.

Részletesebben

KÉRELEM a települési tüzelőanyag támogatás megállapítására

KÉRELEM a települési tüzelőanyag támogatás megállapítására 1. Személyi adatok A kérelmező személyre vonatkozó adatok: KÉRELEM a települési tüzelőanyag támogatás megállapítására Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születés helye, ideje:... Lakóhely:... Tartózkodási

Részletesebben

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására Vác Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 2600 Vác Március 15. tér 11. I. Személyi adatok KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására 1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok:

Részletesebben

Gomba Község Önkormányzata Képviselő-testületének.../2014. (XI. 20.) rendelete

Gomba Község Önkormányzata Képviselő-testületének.../2014. (XI. 20.) rendelete Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2217 Gomba, Bajcsy-Zs. u. 2. 2. napirendi pont előterjesztésének melléklete Gomba Község Önkormányzata Képviselő-testületének../2014. (XI. 20.) rendelete

Részletesebben

Bag Nagyközség Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2191 Bag, Szent Imre u. 52. Telefon: 28/504-130

Bag Nagyközség Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2191 Bag, Szent Imre u. 52. Telefon: 28/504-130 Bag Nagyközség Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2191 Bag, Szent Imre u. 52. Telefon: 28/504-130 Kérelem Települési támogatása megállapítása iránt 1. Személyi adatok A kérelmező személyre vonatkozó adatok:

Részletesebben

(2) A támogatás ugyanazon lakóingatlanra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától.

(2) A támogatás ugyanazon lakóingatlanra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától. Tótvázsony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 3. (6) bekezdése tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás

Részletesebben

KÉRELEM lakhatási támogatás megállapítására

KÉRELEM lakhatási támogatás megállapítására Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata KÉRELEM lakhatási támogatás megállapítására 1. Személyes adatok A kérelmező személyre vonatkozó adatok: Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születés helye, ideje

Részletesebben

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére. 5. napirendi pont

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére. 5. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére 5. napirendi pont Előterjesztés címe és tárgya: A 2014. évi munkaterv jóváhagyása A tárgykört rendező

Részletesebben

KÉRELEM TELEPÜLÉSI ÉS RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

KÉRELEM TELEPÜLÉSI ÉS RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ KÉRELEM TELEPÜLÉSI ÉS RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ 1. A kérelmező neve: Születési helye, ideje: Anyja neve: Családi állapota: Lakcíme:.. Tartózkodási helye:. TAJ száma:. Bankszámlaszám:.

Részletesebben

NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról. 1. Települési támogatás

NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról. 1. Települési támogatás NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Nyergesújfalu Város Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 06-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 06-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 06-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 11/2015. (VIII.07.) önkormányzati rendelete 12/2015. (VIII.07.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2014. (XI. 1.) önkormányzati rendelete. a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól

Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2014. (XI. 1.) önkormányzati rendelete. a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2014. (XI. 1.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete,

Részletesebben

(1) R 4. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) R 4. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete../2015. (.) rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésükre vonatkozó szabályokról szóló, 29/2009.( IX.30.) számú rendelet

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület 2015. december 18-i nyilvános ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület 2015. december 18-i nyilvános ülésére 8. NAPIREND Ügyiratszám: 1/566-9/2015. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő testület 2015. december 18-i nyilvános ülésére Tárgy: Előkészítette: Megtárgyalja: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő testületének 2016.

Részletesebben

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására 12. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására 1. Személyi adatok 1.1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: 1.1.1. Neve:...

Részletesebben

KÉRELEM AKTÍV KORÚAK ELLÁTÁSÁNAK MEGÁLLAPÍTÁSÁRA

KÉRELEM AKTÍV KORÚAK ELLÁTÁSÁNAK MEGÁLLAPÍTÁSÁRA KÉRELEM AKTÍV KORÚAK ELLÁTÁSÁNAK MEGÁLLAPÍTÁSÁRA 9090 Pannonhalma, Dózsa Gy. u. 10. Tel: 96/554-214, Fax: 96/554-219 Email: szocugy@pannonhalma.hu Ügyintéző: Hegedüs Ferencné Illetékmentes eljárás! I.

Részletesebben

1. A Rendelet 2. d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: d) magyar hatóság által menekültként vagy oltalmazottként elismert személyekre,

1. A Rendelet 2. d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: d) magyar hatóság által menekültként vagy oltalmazottként elismert személyekre, Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2013. (XII. 19.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról,valamint a személyes gondoskodásokról szóló 21/2013.

Részletesebben

KÉRELEM rendkívüli települési támogatás megállapítására

KÉRELEM rendkívüli települési támogatás megállapítására Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata KÉRELEM rendkívüli települési támogatás megállapítására 1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok 1.1. Személyes adatok Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési

Részletesebben

Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 13-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 13-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. KIVONAT Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 13-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi

Részletesebben

Zomba Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9/2014.(XI.27.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E a szociális tűzifa támogatás szabályozásáról

Zomba Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9/2014.(XI.27.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E a szociális tűzifa támogatás szabályozásáról Zomba Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9/2014.(XI.27.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E a szociális tűzifa támogatás szabályozásáról Zomba Község Önkormányzata Képviselő-testülete a települési önkormányzatok

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012.(III.29.) önkormányzati rendelete

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012.(III.29.) önkormányzati rendelete Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012.(III.29.) önkormányzati rendelete Hatályos: 2015. április 1. Egységesítve: 2015. március 1. az önkormányzat fenntartásában lévő nevelési-oktatási

Részletesebben

K É R E L E M a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására I. Személyi adatok

K É R E L E M a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására I. Személyi adatok K É R E L E M a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására I. Személyi adatok 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyes adatok: Neve: Születési neve: Anyja neve: Születési hely, év, hó, nap:

Részletesebben

Jászjákóhalma Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2016.(XII..) rendelete. Szociális célú tűzifa juttatásáról. Általános rendelkezések

Jászjákóhalma Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2016.(XII..) rendelete. Szociális célú tűzifa juttatásáról. Általános rendelkezések Jászjákóhalma Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2016.(XII..) rendelete Szociális célú tűzifa juttatásáról Jászjákóhalma község Önkormányzatának képviselő-testülete a szociális igazgatásról és

Részletesebben

A D A T L A P. a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatához. 1./ Pályázó családi és utóneve... Anyja neve:... Lakóhely:...

A D A T L A P. a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatához. 1./ Pályázó családi és utóneve... Anyja neve:... Lakóhely:... A D A T L A P a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatához A., Személyi adatok 1./ Pályázó családi és utóneve...... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:... Tel.

Részletesebben

A rendelet hatálya 1..

A rendelet hatálya 1.. Székkutas Község Önkormányzat Képviselőtestületének 4/2006.(III.21.) Ktr. rendelete A gyermekek védelmét szolgáló pénzbeli és természetbeni ellátásokról. 1 Székkutas Község Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

12. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez. KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására

12. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez. KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására 12. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására I. Személyi adatok 1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: Neve:... Születési

Részletesebben

KÉRELEM Rehabilitációs célú települési támogatás megállapításához I. Az igénylő adatai: 1. a) Kérelmező neve /születési név is / /

KÉRELEM Rehabilitációs célú települési támogatás megállapításához I. Az igénylő adatai: 1. a) Kérelmező neve /születési név is / / 1. számú melléklet a 6/2015.(II.27.) önkormányzati rendelethez KÉRELEM Rehabilitációs célú települési támogatás megállapításához I. Az igénylő adatai: 1. a) Kérelmező neve /születési név is / / b) Társadalombiztosítási

Részletesebben

35/2007. (VI.04.) Budapest Főváros VIII. kerület. Józsefvárosi Önkormányzati rendelet. A Józsefvárosi Diákösztöndíjról

35/2007. (VI.04.) Budapest Főváros VIII. kerület. Józsefvárosi Önkormányzati rendelet. A Józsefvárosi Diákösztöndíjról 35/2007. (VI.04.) Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzati rendelet A Józsefvárosi Diákösztöndíjról Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat)

Részletesebben

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. 10. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott intézkedésekről (zárt)

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. 10. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott intézkedésekről (zárt) ~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV amely készült Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 16-án 20.30 órakor kezdődő zárt testületi ülésén, Nagyszentjánoson, az Önkormányzati Hivatal tanácskozó

Részletesebben

TISZASAS Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2013. ( XI.29.) önkormányzati rendelete A szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

TISZASAS Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2013. ( XI.29.) önkormányzati rendelete A szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól TISZASAS Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2013. ( XI.29.) önkormányzati rendelete A szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Javaslat az Önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről szóló 22/2012. (IV.20.) önkormányzati rendelet módosítására

Javaslat az Önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről szóló 22/2012. (IV.20.) önkormányzati rendelet módosítására Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának JEGYZŐJE 1239 Budapest, Grassalkovich út 162. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS Javaslat az Önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának

Részletesebben

KÉRELEM Temetési támogatás

KÉRELEM Temetési támogatás KÉRELEM Temetési támogatás Az igénylő adatai: Kérelmező neve... Születési neve:... Anyja neve:... Születési helye, ideje (év, hó, nap):... Lakóhelye:... Tartózkodási helye:... Társadalombiztosítási Azonosító

Részletesebben

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására I. Személyi adatok A kérelmező személyre vonatkozó adatok: Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születés helye, ideje:... Lakóhely:...

Részletesebben

2/A. Helyi gázár- és távhőtámogatás

2/A. Helyi gázár- és távhőtámogatás Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselőtestületének 37/2011. (XII.12.) rendelete a pénzbeli és természetbeni támogatásokról szóló 25/2011. (IX.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben