Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testület április 30-i ülésének

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testület. 2015. április 30-i ülésének"

Átírás

1 Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth u. 1. Tel.: J/51-4/2015. Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testület április 30-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 1

2 KISKUNFÉLEGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE J/51-4/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: április 30-án Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének üléséről. Ülés helye: Városháza Díszterme Jelen vannak: Balla László, Bense Zoltán, Csányi József, Dongó József, Gyenes Attila, Horváth Gábor, Horváth Tamás, Jankovszki Zoltán, Kapus Krisztián, Dr. Kiss Ákos Csaba, Kollár László, Dr. Ónodi Izabella, dr. Réczi László, Szamosi Endre Ferenc, Ván Jenő (15 fő) képviselők, Dr. Faragó Zsolt jegyző, Dr. Füstös Magdolna aljegyző, Rosta Ferenc alpolgármester, Rádi Rudolf városüzemeltetési oszt. vez., Kisné Drubi Anikó pénzügyi oszt. vez., dr. Tisóczki Tamás vagyonhasznosítási csop. vez., Ódor László a szociális csoport részéről, Papp Viktória közművelődési referens, Pap Ildikó adócsoport vezetője, Távolmaradt képviselő: - Csányi József polgármester: Tisztelt Képviselő-testület! Köszöntöm a mai képviselő-testületi ülésen megjelenteket. Megállapítom, hogy a Képviselőtestület ülése határozatképes, mind a 15 fő képviselő jelen van. A Képviselő-testület mai ülése 38 napirendi ponttal került összehívásra, melyet a kiküldött meghívó tartalmaz. Tájékoztatom Önöket, hogy tegnap, 16 óra előtt képviselői sürgősségi indítványt nyújtott be 6 képviselőtársunk a Képviselő-testület mai ülésén történő megtárgyalásra. Az SZMSZ 17. (6) bekezdése alapján a sürgősséggel történő tárgyalásról a Képviselőtestület egyszerű többséggel dönt és az indítvány 1. napirendi pontként kerül megtárgyalásra. Tekintettel arra, hogy az 1. napirendi pont keretében terveztük a megválasztott új Gyermekés Ifjúsági Önkormányzat tagjainak eskütételét és a megbízólevelek átadását, ezért kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a sürgősségi indítványt a 2. napirendi pontként, az Mötv 46. (2) bekezdés b) pontja alapján zárt ülés keretében tűzze napirendre. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet szavazzunk arról, hogy a sürgősségi indítványt elfogadja és 2. napirendi pontként, zárt ülés keretében napirendjére tűzi. Kérem, szavazzunk. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 13 igen szavazattal (2 fő nem szavazott) az indítványt elfogadta. 2

3 Új előterjesztés készült a évi nyári gyermekétkeztetés pályázat benyújtása tárgyában, amelyet a Művelődési és Szociális Bizottság is megtárgyalt és támogatott. Az előterjesztést javaslom felvenni a napirendi pontok sorába a kiküldött meghívóban szereplő 30. napirendi pont (Kiskun Múzeum informatikai fejlesztésére vonatkozó pályázat) után, 31. pontként. Kiegészítő anyagként osztottuk ki a könyvvizsgálói véleményt a évi költségvetési rendelet módosításához, valamint a zárszámadási rendelet megalkotásához. Kérem a Képviselő-testületet, szavazzunk a kiosztott, új napirendi pont felvételéről. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 13 igen szavazattal (2 fő nem szavazott) felvette a napirendi pontok sorába 31. napirendi pontként a évi nyári gyermekétkeztetési pályázat benyújtására vonatkozó előterjesztést. A megküldött meghívóban a napirendi pontok zárt napirendi pontként szerepelnek. A 31., 32., és 35. napirendi pontok megtárgyalására a Képviselő-testület az Mötv 46. (2) bekezdés a) és b) pontja alapján zárt ülést tart. Az 33. és 34. napirendi pont esetében az Mötv. 46. (2) bekezdés c) pontja alapján az önkormányzat vagyonával való rendelkezés, valamint az üzleti érdekekre tekintettel kérem, szavazzunk arról, hogy a Képviselő-testület egyetért-e az előterjesztések zárt ülésen történő tárgyalásával. Kérem, szavazzunk! Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 12 igen szavazattal (3 fő nem szavazott) egyetértett a meghívóban szereplő napirendi pont zárt ülésen történő tárgyalásával. A napirendi pontokkal kapcsolatban az előzőekben elfogadottak szerint a Képviselő-testület az alábbi határozatot hozza: Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 88/2015. (IV.30.) önkormányzati határozata Napirendi pontokkal kapcsolatos döntések H A T Á R O Z A T : 1./ Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött a április 30-i képviselő-testületi ülésre megküldött meghívó szerinti napirendi pontok kiegészítéséről és a zárt napirendi pontok jóváhagyásáról az alábbiak szerint: 1. Előterjesztés a Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzat évi választási eredményei tárgyában 2. Sürgősségi indítvány feljelentés tárgyában (zárt ülés) 3. Tájékoztató a folyamatos és lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról 4. Tájékoztató Kiskunfélegyháza Város közrend-közbiztonsági helyzetéről évre vonatkozóan. 5. Beszámoló a Kiskunfélegyházi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság évi tűzvédelmi tevékenységéről 6. Előterjesztés házi szennyvízhálózat kiépítésének szociális támogatásáról szóló önkormányzati rendelet módosítása tárgyában 7. Előterjesztés a környezetvédelem helyi szabályozásáról szóló 19/2012. (VI.6.) önkormányzati rendelet módosítása tárgyában 3

4 8. Előterjesztés az önkormányzati vagyonról, a vagyon hasznosításáról, használatának, forgalmának rendjéről szóló rendelet módosítása tárgyában 9. Előterjesztés Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat évi zárszámadási rendeletének megalkotására 10. Előterjesztés Honvéd Sportpálya üzemeltetésbe adása tárgyában 11. Előterjesztés a Honvéd Sportpálya bérbeadása tárgyában 12. Előterjesztés a Kiskunfélegyházi Városi Kórház és Rendelőintézet támogatási kérelme tárgyában 13. Előterjesztés a Kiskunfélegyházi Polgármesteri Hivatal létszámbővítése tárgyában 14. Előterjesztés Tanyabuszok beszerzése tárgyában 15. Előterjesztés a civil szervezetek évi támogatására kiírt pályázati felhívásra benyújtott pályázatok elbírálása tárgyában 16. Előterjesztés Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat évi költségvetési rendeletének módosítására 17. Előterjesztés az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása tárgyában 18. Előterjesztés a Dózsa György Általános Iskola intézményvezetői pályázatának véleményezése tárgyában 19. Előterjesztés a TOP-INVEST 2001 Kft-vel felnőtt háziorvosi ellátás biztosítására kötött vállalkozói szerződés módosítása tárgyában 20. Előterjesztés a Kiskunfélegyházi Nyugdíjas Klubok Egyesületével kötendő együttműködési megállapodás jóváhagyása tárgyában 21. Előterjesztés a Félegyházi Hangya Szociális Szövetkezet visszatérítendő támogatás iránti kérelme tárgyában 22. Előterjesztés a Városfenntartó és Szolgáltató Költségvetési Szervezet pénzügyi, szervezeti és jogi átvilágítása tárgyában 23. Előterjesztés a Szentesi-Liget-Alpári úti kerékpárút építése című projekt kapcsán felmerült állami tulajdonú ingatlanok önkormányzati tulajdonba vétele tárgyában 24. Előterjesztés Munkamegosztási Megállapodás tárgyában 25. Előterjesztés alapító okiratok módosítása tárgyában 26. Előterjesztés a évben végrehajtott belső ellenőrzésekről készült éves összefoglaló ellenőrzési jelentés elfogadása tárgyában 27. Előterjesztés az Ipari Park Kft. társasági szerződés módosítása tárgyában 28. Előterjesztés Móczár Károly emléktábla felállítása tárgyában 29. Előterjesztés a Kiskunfélegyházi Ipari Park pályázati felhívásának módosítása tárgyában 30. Előterjesztés a Kiskunfélegyháza 1717/24 helyrajzi számú ingatlan 1 ha 7866 m2 alapterületű ingatlanrészének értékesítésre történő kijelölése és induló kikiáltási árának megállapítása tárgyában 31. Tájékoztató a Kiskun Múzeum informatikai fejlesztése tárgyú pályázatról 32. Előterjesztés a évi nyári gyermekétkeztetési pályázat benyújtása tárgyában 33. Előterjesztés intézményvezetői/tagintézmény-vezetői visszahívási kezdeményezés véleményezése tárgyában (zárt ülés) 34. Előterjesztés bírósági ülnökök megválasztására (zárt ülés) 35. Előterjesztés a Kiskunfélegyháza, Móra tér 11. fsz. 1. szám alatti lakás megvásárlása tárgyában (zárt ülés) 36. Előterjesztés a Kiskunfélegyházi Ipari Parkban lévő 0461/110 helyrajzi számú ingatlan megosztása tárgyában (zárt ülés) 37. Előterjesztés települési támogatás, lakásfenntartási támogatás iránti kérelem elutasításával kapcsolatos fellebbezés tárgyában (zárt ülés) 4

5 38. Előterjesztés a Kiskunfélegyházi Ipari Parkban lévő 0461/106 és a 0461/117 helyrajzi számú ingatlan megosztása tárgyában 39. Interpellációk, kérdések 40. Egyebek 2./ Jelen határozat normatív határozat. Erről értesül: Polgármesteri Hivatal valamennyi osztálya Képviselő-testület tagjai. Kapus Krisztián képviselő: Köszönöm a szót Polgármester Úr! Igyekeztem előtte gombot nyomni, mielőtt a zárt ülésről szavazunk, ha már ez külön szavazásra lett feltéve. Az előterjesztés címében is - a javaslatom az lett volna, így a napirendi pontokat semmi módon nem kívánjuk támogatni, hogy a következtetés szerint eljárási szabálytalanságok miatt a 31. napirendi pontot javasoljuk levenni. Az előterjesztés címéből előterjesztés intézményvezetői, tagintézmény-vezetői visszahívási kezdeményezés véleményezése tárgyában nem derül ki, hogy mely intézmény vezetőjéről van szó. A zárt ülést elrendelni ebben az esetben csak az érintett kifejezett kérésére lehet. Ebben a Képviselő-testületnek és különösen az előterjesztőnek nincs mérlegelési jogköre a 46. (2) bekezdésének adott szabályait ezt most nem olvasnám föl ugyanarra hivatkozott. A Polgármesternek meg kellett volna hívni őket érintő napirendi ponthoz tanácskozási joggal az érintetteket, részükre előterjesztést megküldeni, de mindenképpen nyilatkoztatni őket, hogy kérik-e a zárt ülés megtartását. Ezt viszont csak annak a fényében tudták volna megítélni, ha megismerik magát az előterjesztést, amit nem ismertek meg. Lehet sokszor hivatkozni ártatlanság vélelmére, de még a sorozatgyilkost is megilletné az a jog, hogy az őt érintő vádakat megismerje és azokra reagálni tudjon, ezért javasoltam volna, de most javaslom ezek után is, hogy az eljárási szabálytalanságok miatt vegyék le a napirendről. Csányi József polgármester: Köszönöm szépen Képviselő Úr! Mivel nem jelezett senki napirend előtti hozzászólást, így az első napirendi pont következik. 1. Előterjesztés a Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzat évi választási eredményei tárgyában Előterjesztő: Csányi József polgármester Csányi József polgármester: Tisztelt Képviselő-testület! (Előterjesztés írásban mellékelve) 5

6 Önök írásban megkapták az előterjesztést, melyet a Művelődési és Szociális Bizottság megtárgyalt és támogatott. Javaslom, hogy a Képviselő-testület először szavazzon a napirendi ponthoz kapcsolódó beszámoló elfogadásáról, majd ezt követően kerülne sor a megválasztott Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzat tagjainak eskütételére. Amennyiben nincs kérdés, hozzászólás, szavazásra teszem fel a GYIÖK választással kapcsolatos beszámolót. Kérem, szavazzunk! Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 15 igen szavazattal elfogadja a beszámolót és az alábbi határozatot hozza: Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 89/2015. (IV.30.) önkormányzati határozata Beszámoló a Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzat évi választásáról H A T Á R O Z A T : Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a évi Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzat választásáról szóló beszámolót. Felelős: Papp Viktória MOVIS referens Határidő: április 30. Erről értesül: Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Polgármesteri és Fejlesztési Kabinet Képviselő-testület tagjai. A Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzat tagjainak választásával kapcsolatos részletes információkról a Tisztelt Képviselő-testület tájékozódhatott az előterjesztésből. Engedjék meg, hogy a választás eredményét ismertessem e napirendi pont keretében is. Egyúttal kérem, hogy a GYIÖK tagjai, ill. a megválasztott polgármester szíveskedjék kifáradni a pulpitus elé az eskütételhez, ill. a megbízólevelek átvételéhez. A Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzat megválasztott polgármesterének és képviselőinek eskütételére, majd a megbízólevelek átadására kerül sor. Kérem, hogy az Én szó elhangzása után mindenki a saját nevét mondja, ill. ezt követően az eskü szövegét szíveskedjenek utánam mondani. (Eskütétel) (Megbízólevelek átadása) 6

7 A 2015/2016. évre diákpolgármesternek Nagy Bálint, a Kiskunfélegyházi Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola tanulója került megválasztásra. Gratulálok, kérem fáradjon ki! A Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzat tagjai: Orlik Dalma és Sárai-Szabó Dorina Constantinum Nevelési-Oktatási Intézmény Katolikus Gimnázium és Szakközépiskolája Miklya Csanád Máté és Kurucz Ágnes Kovács Nikolett és Tóth Regina Andrási Dorina és Horváth Károly Bakró Dániel és Boros Lizandra Darányi Miklós és Körözsi Martina Kecső Dóra és Tóth Violetta Radnóti Kamilla és Orosz Noémi Dinnyés Dorina és Makai Viktória Tulkán Gitta és Bakó Liza Szabó Dorottya és Lőrincz Zsófia Nagy Bettina és Somodi Beatrix Kiss Anna és Almási Emerencia Móra F. Gimnázium Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Kkfházi Petőfi S. Tagintézménye KKfházi Középiskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Kollégium Kossuth L. Szakközépiskolája Kkfházi Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola KKfházi Középiskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Kollégium Közgazdasági Szakközépiskola Darvas J. Ált. Iskola Kkfházi József A. Ált. Iskola Kkfházi József A. Ált. Iskola Platán Utcai Tagintézménye Dózsa GY. Ált. Iskola Kkfházi Batthyány L. Ált. Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Göllesz Viktor Ált. Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Constantinum Nevelési-Oktatási Intézmény Móra F. Katolikus Ált. Iskolája Még egyszer gratulálok Polgármester Úrnak és a megválasztott Képviselő-testület tagjainak! A belső tárgyalóban egy kis vendégséget rendeztünk nektek, szeretettel várunk ott benneteket. 2. Sürgősségi indítvány feljelentés tárgyában (zárt ülés) A Képviselő-testület a sürgősségi indítványt megtárgyalta és akként döntött, hogy felkéri a Polgármestert, hogy a mellékletben csatolt feljelentést az abban foglalt ügyek kivizsgálása céljából tegye meg. 7

8 8

9 9

10 10

11 3. Tájékoztató a folyamatos és lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról Előterjesztő: Csányi József polgármester Csányi József polgármester: (Előterjesztés írásban mellékelve) Tisztelt Képviselő-testület! Önök írásban megkapták az előterjesztést. Van-e kérdés, észrevétel a napirendi ponttal kapcsolatban? Dongó József képviselő: Az első kettő ponthoz lenne kérdésem. Mindig előkerül a reptér kérdése, ráadásul a határozatban is az szerepel, hogy a évi költségvetésben vállaljuk ennek a fedezet biztosítását, hogyha lenne. Azt gondolom, hogy ez a kérelmünk úgymond a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő utolsó és legalsó fiókjában található meg esetleg, hiszen 2010 óta elég sok idő eltelt. Másrész azt gondolom, hogy a héten hoztak egy olyan törvényt a Parlamentben, ami szerint nem biztos, hogy most már a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. lesz az illetékes ebben az ügyben. Úgyhogy azt gondolom, hogy fel kellene újítani ezt a határozatunkat, újabb kérelmet beadni, utánajárni, hogy hol található ez a tulajdonú föld most, lényegében kinek a tulajdonában vagy kezelésében van. Azt tudjuk, hogy az Állam tulajdonában csak, hogy a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő vagy a Földalapkezelőnél található. Én tettem segítségre is javaslatot, nem tudom, hogy ezt fogadják-e. Még ezzel kapcsolatban nem kaptam visszajelzést. Mikor Polgármester Úrral beszéltem, akkor javasoltam, hogy ebben van módon segíteni. A 2. pontnál viszont az a kérdésem, hogy a Templomhalomnak a vázrajzához annyi van írva, hogy folyamatban van az elkészítése. Erről szeretnék majd egy bővebb tájékoztatók kérni, hogy ki készíti, mikor készül el és milyen további lépések következnek, hiszen itt több gondolat is forog az ottlakók és az önkormányzat, illetve a múzeumok fejében is. Tehát ezt át kellene gondolni és tudnunk kellene, hogy mikor rendeződik ennek a sorsa. Csányi József polgármester: Megkereséssel fogunk élni a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. irányába, a Templomhalommal kapcsolatos felvetésével kapcsolatban pedig megadom Dr. Tisóczki Tamásnak a szót. Dr. Tisóczki Tamás vagyonhasznosítási csoportvezető: Visszatérve egy mondat erejéig a repülőteres ügyre, az MNV-vel felvettük a kapcsolatot, mert minden évben a repülőtér működéséhez szükséges volt területnagyság miatt, hogy hasznosítási szerződést kössünk ezekre a területekre, de mivel mi nem szeretnénk minden évben újra hasznosítási szerződést kötni, ezért felvette a Vagyonhasznosítási Csoport az MNV Zrt-vel a kapcsolatot, hogy lehet-e vagyonkezelésbe adni az új jogszabályok szerint? Az MNV Zrt. válaszolt, hogy lehet, úgyhogy a beadvány, a kérelem összeállítása folyamatban van. Ha minden jól megy, akkor néhány héten vagy egy-két hónapon belül vagyonkezelésbe 11

12 tudjuk venni, akár határozatlan időre is azt a területet és akkor nem kell minden évben újabb szerződést kötni a hasznosítására. A Templomhalomnál Főépítész Úrral, illetve a Hivatal egyéb munkatársaival egyeztettünk. Ugye azért azóta már változott egy kicsit a rendezési terv is, illetve a tulajdonosi szerkezet, úgyhogy van egy elképzelésünk, hogy ezt hogyan lehet majd felosztani, illetve hogyan lehet minél nagyobb területet megszerezni az önkormányzat részére, mert ez lenne a cél, akár az egészet. Erre vannak elképzelések, ez most folyamatában van kidolgozás alatt, úgyhogy ebben is úgy gondolom, hogy rövid határidőn belül eredményeket tudunk felmutatni. Csányi József polgármester: Amennyiben nincs további kérdés, észrevétel, szavazásra teszem fel a határozat-tervezetet. Kérem szavazzunk! Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 15 igen szavazattal elfogadja a határozat-tervezetet és az alábbi határozatot hozza: Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 90/2015. (IV.30.) önkormányzati határozata Tájékoztató a folyamatos és lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról H A T Á R O Z A T : 1./ Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az 59/2008., 215/2009., 86/2010., 32/2011., 39/2011., 132/2012., 273/2012., 217/2013., kt. határozatok, valamint a 161/2014. (VI.26.), 231/2014. (IX.25.), 5/2015. (II.05.), 7/2015. (II.05.), 16/2015. (II.05.), 17/2015. (II.05.), 18/2015. (II.05.), 42/2015. (II.27.), 43/2015. (II.27.), 47/2015. (II.27.), 56/2015. (II.27.), 57/2015. (II.27.), 58/2015. (II.27.), 61/2015. (III.25.), 63/2015. (III.25.), 67/2015. (III.25.), 68/2015. (III.25.), 69/2015. (III.25.), 70/2015. (III.25.), 79/2015. (III.25.), 80/2015. (III.25.), 81/2015. (III.25.), 82/2015. (III.25.) önkormányzati határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatót elfogadja. 2./ A Képviselő-testület a 32/2011., kt. h. és a 231/2014. (IX.25.) önkormányzati határozatok folyamatos jelentési kötelezettségét megszünteti. Erről értesül: Polgármesteri Hivatal valamennyi osztálya Képviselőtestület tagjai. 12

13 4. Tájékoztató Kiskunfélegyháza város közrend-közbiztonsági helyzetéről évre vonatkozóan Előterjesztő: Timafalvi László rendőrkapitány Csányi József polgármester: (Előterjesztés írásban mellékelve) Tisztelt Képviselő-testület! Önök írásban megkapták a tájékoztatót, amelyet a Városüzemeltetési Bizottság megtárgyalt és támogatott. Van-e kérdés, észrevétel a napirendi ponttal kapcsolatban? Horváth Tamás képviselő: Elsősorban a Kapitány Úrhoz lenne néhány kérdésem. Sajnos nem tudtam a bizottsági ülésen részt venni, de a beszámolóból kiderül, illetve hangsúlyos tartalommal rendelkezik a kábítószerrel való visszaélések kapcsán, illetve az ezzel kapcsolatos intézkedésekről is ír a Kapitány Úr a beszámolóban. Viszont a statisztikai adatokban nem találtam remélem nem én voltam figyelmetlen erre vonatkozó adatokat, elsősorban a felderítések, illetve a bűncselekmények számáról. Elsősorban szeretném megkérdezni, illetve az érdekelne, hogy van-e erre kimutatható adat, illetve vannak-e olyan felderített nagyobb fajsúlyú bűncselekmények a kábítószer forgalmazással kapcsolatban, amit érdemes megemlíteni? Itt elsősorban a megelőzés is érdekes lehet, bár arról kaptunk tájékoztatót. A másik kérdésem a migrációs bűnözéssel kapcsolatos bekezdésre vonatkozik. Az Ön véleménye szerint várható-e ezzel kapcsolatban erősödés? A beszámolóban az van leírva, hogy elenyésző, illetve gyakorlatilag nincs Kiskunfélegyházán. Önnek mi a véleménye arról, hogy egyszerű hisztériakeltés Magyarországon az, hogy a most nagy számban bevándorolt, illetve átutazó migránsok ilyen típusú veszélyeztetést jelentenek a magyar társadalomra? Illetve a harmadik, a közrendvédelmi területen én azt látom, hogy drámai módon megemelkedtek az előállítások száma. Egy kis anomáliát érzek a dologban, ugyanis a rendőri állomány viszont jelentősen csökkent a 3. melléklet szerinti létszám adatok szerint. Ennek ellenére az előállítások, illetve a közrendvédelmi bűncselekmények száma viszont drasztikusan nőtt. Hogy lehet ezt kompenzálni, illetve miből adódik ez? Timafalvi László városi rendőrkapitány: Tisztelettel köszöntöm a Képviselő-testület tagjait és a meghívott vendégeket. Az első kérdésére Képviselő Úrnak, a kábítószerrel kapcsolatban, szerepel természetesen a beszámolóban is, illetve a Városüzemeltetési Bizottsággal külön beszéltünk erről. Tulajdonképpen ennek az a lényege, hogy folyt eljárás, olyan elkövetővel szemben is, aki kábítószerrel kapcsolatban terjesztő magatartást tanúsított. Ez jelenleg is folyamatban van, de legtöbb esetben a fogyasztókkal találkozunk, akikről megállapítható, hogy nem a tipikus kábítószert, hanem az ún. új pszichoaktív anyagot fogyasztják el, amelynek a fogyasztása nem minősül bűncselekménynek, csak a terjesztés. Ezért is írtam le a programunkban, hogy a 2015-ös évnek nem csak rendőrségi feladata, hanem Polgármester Úr által újraélesztett 13

14 Kábítószer-egyeztető Fórumnak és az iskolák közötti kerekasztal megbeszélésnek mindenképpen feladata az ezzel kapcsolatos fellépés. A másik, a migrációs veszélyeztetés. Félegyháza valóban nem veszélyeztetett ebből a szempontból, hiszen a migránsoknak a határ menti elfogását a határ menti rendőrkapitányságok végzik elsősorban. Mi itt Kiskunfélegyházán úgynevezett mélységi ellenőrzést végzünk. Ez azt jelenti, hogy a megállított gépjárművek alapján, ha találunk migrációval kapcsolatos bűncselekményt, akkor azt a továbbiakban Kiskunhalason fogják majd lefolytatni. Szerencsére nem a mi útvonalunk, illetve nem az 5-ös főútvonal vagy esetleg a Halasi felől érkező útvonalakat részesítik előnyben, elsősorban a főútvonalakon, autópályákon és egyéb más útvonalakon mennek keresztül hazánkon és mivel nem Magyarország a célország, ezért fontos, hogy időben még megfékezzük ezt. Egyébként az utóbbi időben valamelyest talán csökkent ennek a száma, de ettől függetlenül nagyon-nagy kihívást jelent azoknál a kapitányságoknál, akik közvetlenül érintettek ebben. Az előállításokkal kapcsolatban, általában nem azért növekedett meg az előállítások száma, mert romlott a közrend vagy a közbiztonság. Ezeknek a száma általában abból ered, hogy több akár idegenrendészeti ellenőrzést tartottunk vagy az egyes elfogásoknál, amikor a gépjárművezetőkkel szemben léptünk föl, őket kellett előállítani esetleg mintavételre a kórházba, stb., tehát ezeknek a száma ugrott meg és nem kimondottan a bűncselekményeknek vagy a közterületen elkövetett bűncselekményeknek a száma, hiszen az csökkent az elmúlt év során. Kollár László képviselő: Köszönöm a szót Polgármester Úr! Nagyon jónak tartom ezt az évenként ismétlődő közbiztonsági tájékoztatót, aki érdeklődik a téma utána és úgy gondolom, hogy ez egy olyan életbevágóan fontos területe a mindennapjainknak, ami minden embert érdekel, így legalább minden évben egy alkalommal átfogó képet kap a téma iránt érdeklődő félegyházi a város közbiztonsági helyzetéről. Azt is nagyon jónak tartom, hogy a tendencia nagyon pozitív, tehát hogy csökkennek egyrészt az esetszámok és másodsorban növekszik a felderítési arány. Ezek miatt is köszönet illeti a közrendvédelmi szerveket. Amit kollegámhoz hasonlóan nagyon negatívnak tartok, az pedig a kábítószer-használat. Úgy gondolom, hogy ez nem itt helyben kell, hogy megoldódjon, hanem a törvényhozás, aminek erre életszerűbben kellene reagálnia és valami olyan lehetőségeket adjon a bűnüldöző szervek kezébe, hogy azzal hathatósabban tudják végezni munkájukat. Amit fontosnak tartok még és eljutott hozzám a lakosság részéről, hogy sajnos a trükkös tolvajok továbbra is működnek a városban időnként. 80 év fölötti hölgy vált áldozatává ezeknek a bűnelkövetőknek kint a lakótelepen. Nagyon fontosnak tartanám, hogy ebben az ügyben is, illetve a közterületre kihelyezhető magántulajdonú kamerák engedélyezése, táblával való megjelölése szempontjából valamilyen tájékoztató menne ki a lakosság irányába, akár ismétlődően és igénybe vennénk azokat a médiákat erre a célra, amelyeket támogat az önkormányzat. Gondolok itt a Petőfi Népére, Sirius Rádióra, illetve természetesen a város saját lapjára is. Amit egy elhibázott lépésnek tart a Jobbik, az szerintem ez a tevékenységirányító központ, aminek a munkájával gyakorlatilag az ügyeleti időszakban találkozik az átlag állampolgár, hogy ha valamilyen káresemény vagy tettleg bántalmazás vagy egyéb szituáció miatt keresi a rendőrséget és nagyon nem tartom jónak, hogy ebben az időszakban nem találkozik személyesen intézkedő emberrel, hanem telefonszámot kell hívni, egyéb. Az ilyen szituációban lévő honfitársunk nem biztos, hogy pont olyan idegállapotban van, hogy a 14

15 telefonját nyomkodja és úgy kérjen segítséget, miközben a rendőrség ajtajában áll. Ennek a helyzetnek a kezelésére lenne talán az jó, ha elgondolkodnánk azon, hogy fölállítsuk a városban településőrséget. Kunszálláson már megindult egy kísérleti jellegű ilyen kezdeményezés. Célszerűnek tartanám, ha máskor nem, hát az év második felében, amikor tapasztalatokkal rendelkeznek majd, a kunszállásiakkal egy tapasztalatcsere esetleg megvalósulna. Illetve az ország más területein működő ilyen jellegű szolgálatok tapasztalatait leszűrnénk és adoptálnánk a városra és itt is elindulna, hogy ezekben az ügyeleti időszakokban, amikor kisebb a rendőri jelenlét, akkor hathatós segítség állna rendelkezésre, akár a városban élők, akár a környező településeken élő számára és azonnal segítséget kapnának. Timafalvi László városi rendőrkapitány: Csak nagyon röviden az egyik pontra reagálnék, a tevékenységirányító központokkal kapcsolatban azért el kell mondanom, hogy valóban az volt az egyik célja ennek, hogy azokat a hívásokat, amelyek akár rosszindulatú hívások vagy felesleges híváskezeléssel járna, ezeket kezelik le tulajdonképpen ezek a hívásfogadó központok, ahová beérkeznek az elsődleges segélykérések, amit aztán továbbkapcsolnak. Valóban ez igaz, hogy megnöveli egy kicsit azt a reagálási utat, azonban a reagálás nem biztos, hiszen ennek az volna a lényege, hogy a megyei tevékenységirányító központban, ahol a gépjárműveket jól látják, hogy ki a legközelebbi reagáló erő, azokat irányítsák oda arra a helyre, ahová éppen szükséges. Az előfordulhat, hogy a személyes megjelenésre nem vagy kicsit később kell várni, ha valaki a kapitányságra szeretne bejutni hivatali munkaidő után, de természetesen mindig van aktív szolgálatunk, szolgálatirányító parancsnok, aki lehet, hogy a közterületen tartózkodik, de hívásra ők oda tudnak menni akár a rendőrkapitányságra is. Csányi József polgármester: Amennyiben nincs kérdés, javaslat, szavazásra teszem fel a határozat-tervezetet. Kérem, szavazzunk. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 15 igen szavazattal a határozat-tervezetet elfogadja és az alábbi határozatot hozza: Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 91/2015. (IV.30.) önkormányzati határozata Tájékoztató Kiskunfélegyháza város közrendközbiztonsági helyzetéről évre vonatkozóan H A T Á R O Z A T : Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Kiskunfélegyházi Rendőrkapitányság vezetőjének a évre vonatkozó, Kiskunfélegyháza Város Közrend-közbiztonsági helyzetéről szóló tájékoztatóját megtárgyalta, és az abban foglaltakat tudomásul veszi, azt elfogadja. 15

16 Felelős: Határidő: Csányi József polgármester azonnal Erről értesül: Kiskunfélegyházi Városi Rendőrkapitányság Polgármesteri Hivatal Polgármesteri és Fejlesztési Kabinet Képviselő-testület tagjai. 5. Beszámoló a Kiskunfélegyházi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság évi tűzvédelmi tevékenységéről Előterjesztő: Leiz Gábor tű. őrnagy Csányi József polgármester: (Előterjesztés írásban mellékelve) Tisztelt Képviselő-testület! Önök írásban megkapták a beszámolót, a Városüzemeltetési Bizottság megtárgyalta és javasolta a Képviselő-testületnek megtárgyalásra. Kollár László képviselő: Igazából ma már egy ilyen katasztrófavédelmi beszámolón már túlestem, mert a Megyei Önkormányzat kiskunhalasi ülésén már a megyei igazgató beszámolt a megyei katasztrófavédelmi helyzetről. Ott fölvetettem egy olyan helyzetet, ami városunkat érinti és szerintem igen károsan érinti. Ez pedig az, hogy a városban állomásozó vagy ide rendeltetésszerűen vezényelt járművek közül a magasból mentő szer, gyakorlatilag hol itt van, hol Kecskeméten. Ez szerintem egy nagyon káros dolog, hogy a kecskeméti szer elromlott, két éve nem tudják megjavítani vagy legalábbis üzemképtelen jelenleg is a szer. Rendszerint Kecskeméten tartózkodik ez a jármű, ami viszont így a kiskunfélegyházi mentést hozza negatív helyzetbe. Gyakorlatilag ezt a szert, illetve a többit is a félegyháziak adták össze valamilyen százalékban és emellé tett oda az Állam. A félegyháziak által létrehozott vagy összehozott mentőeszköz Kecskeméten szolgál. Még ezen kívül mit fog elvenni tőlünk Kecskemét? Elveszi lassan az oktatást tőlünk, áthelyeződött oda az aktív betegellátás. Most már igazából nemem tudom, hogy mi az, amit Kecskemét szeretne még elvenni tőlünk ezek után. Fölkérném Polgármester Urat, hogy ha lehet, akkor vegye föl a kapcsolatot a katasztrófavédelemmel és kérjen tájékoztatást arról, hogy mikor fog megszűnni ez a helyzet, hiszen érnek a kiskunfélegyházi életek is legalább annyit, mint a kecskemétiek. Leiz Gábor tű. őrnagy: Tisztelettel köszöntöm a Testület tagjait és a meghívott vendégeket. Egy pár szóban reagálnék Képviselő Úr felvetésére. Igen, igaz, sajnos a félegyházi létra rendszerint Kecskeméten ad szolgálatot. Ez indokolja, a kecskeméti magasból mentő szer meghibásodása január 1- je óta állami tulajdont képeznek ezek a tűzoltószerek és a megyei igazgató döntése, hogy hol állományoztatja őket, ő dönti el, hogy hol látnak el szolgálatot. Egy megyei jogú város pedig 16

17 nem megengedhető, hogy magasból mentő nélkül működjön. Azt hiszem, ebben egyet kell, hogy értsünk. Az ő szuverén döntése, hogy hol helyezi el ezt a létraszert a meghibásodás idejére. Dolgoznak az ügyön, tehát megjavításra fog kerülni a kecskeméti fecskendő is, létraszer is és visszahelyezésre kerül utána Félegyházára. Ígéreteik szerint már jövőre itt fog újra szolgálatot ellátni. Addig pedig türelmüket kérem. Jankovszki Zoltán képviselő: Kollár képviselőtársamnak a szavaira is reagálnék. Azon a bizonyos beszámolón, a megyegyűlésen a megyei parancsnok úr elmondta, hogy az elmúlt években 6 olyan szer érkezett Bács-megyébe a munkák javítására, amelyik 100 milliós nagyságrendű/darab és különböző technikai dolgokat tud. Most már van olyan rohamkocsi, amelyik a vegyi anyagok felderítését, ellenőrzését végzi a megyei útjain, nem csak az utakon, hanem autópályán is. Látjuk hogy sok olyan jármű halad át a városokon, településeken, a megyei útjain, amelyek vegyi anyagokat szállítanak, veszélyes anyagokat szállítanak. Most már ezt is tudják kezelni, ellenőrizni, mérni, hogy normálisan van-e tárolva, illetve szakszerűen van-e ez szállítva. az, hogy tényleg az elmúlt két-három évben 6 olyan szer érkezett a megyébe, aminek darabja 100 millió forint, akkor azt azért gondolhatjuk, hogy jól állunk szerileg. Az igaz, kétség kívül, hogy ez a magas mentésre szolgáló szer, ez Kecskeméten állomásozik, de ott volt egy fotó, amin látható volt vagy 6 ilyen szer. Most épp lehet, hogy Félegyházán nincs, de azt gondolom, hogy a hatból valamelyik biztos, ha probléma adódik Félegyházán, ide tud jönni. azt gondolom, hogy egyre jobban fel van szerelve a Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelem, egyre magasabb színvonalon tudja ellátni a működést. Ezt nagyon jól bemutatta az a prezentáció és tényleg csak tátott szájjal nézhettük, olyan fantasztikusan jól elmondta. És azt, hogy az ott dolgozók, a katasztrófavédelemben dolgozók állapota milyen nagyszerű, tehát a fizikai állapota, szellemi állapota, a felkészültsége nagyszerű. Ezekben is látszódik, hogy jól felkészültek, több konferencia volt Bács-megyében, amelyen a katasztrófavédelmi szakemberek gyűltek össze százasával és beszélték meg, hogy lehetne magasabb színvonalon az egész országot ellátni. Egy nagyon komplex beszámoló volt. Ebben tűz, víz, minden egyéb benne volt. Nyilvánvaló, hogy bennünket Félegyházán nem mindegyik érint, hiszen nem vagyunk folyó menti település, de a belvíz esetleg bennünket is érinthet. Úgyhogy én nem vagyok annyira elkeseredve, mint Képviselőtársam. Az a szer egyszer csak vissza fog kerülni, sőt volt, amikor egy Kossuth-városi Juniálisba működőképesen kijött és ott a kossuth-városiak tudták nézni magasból Kossuth-város fejlődését is. Sajnos ez egyszer volt, most már nagyon szigorú feltételei vannak, hogy egy ilyen társadalmi, civil rendezvényre el tud-e jönni egy ilyen szer. Remélhetőleg visszakerül ez Félegyházára és itt fog működni, akár egy rendezvényen is. Csányi József polgármester: Amennyiben nincs további javaslat, hozzászólás, szavazásra teszem fel a beszámolót, kérem szavazzunk. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 15 igen szavazattal a beszámolót elfogadja és az alábbi határozatot hozza: 17

18 Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 92/2015. (IV.30.) önkormányzati határozata Beszámoló a Kiskunfélegyházi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság évi tűzvédelmi tevékenységéről H A T Á R O Z A T : Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Kiskunfélegyházi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság évi tűzvédelmi tevékenységére vonatkozó beszámolót elfogadja. Erről értesül: Kiskunfélegyházi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság Polgármesteri Hivatal Polgármesteri és Fejlesztési Kabinet Képviselő-testület tagjai. 6. Előterjesztés a szennyvízhálózat kiépítésének szociális támogatásáról szóló önkormányzati rendelet módosítása tárgyában Előterjesztő: Dr. Faragó Zsolt jegyző Csányi József polgármester: (Előterjesztés írásban mellékelve) Tisztelt Képviselő-testület! Önök írásban megkapták a tájékoztatót, amelyet valamennyi bizottság megtárgyalt és támogatott. Van-e kérdés, észrevétel a napirendi ponttal kapcsolatban? Horváth Tamás képviselő: Először is köszönettel tartozom a Hivatal munkatársainak, hogy életszerűvé és használhatóvá tették ezt a szociális rendeletet, mert az első rendeletünk, amit meghoztunk az - ahogy az eredménye is mutatja - nem volt piacképes, nem érte el azt a célt, amit először meghatároztunk, miszerint bővítjük a csatornahálózatot - és ezt segítette volna ez a szociális rendelet. Viszont úgy tűnik, hogy ez a 15 kérvény - és abból még ráadásul 10 elutasításra is került - az nem elégséges ahhoz, hogy Kiskunfélegyháza város elérje azt a rákötések számát, amit egyébként az Európai Uniós vállalása megkövetel. Ezzel együtt, ahogy említettem, köszönöm azt a munkát, amivel kiegészítették és a hivatali dolgozók tényleg olyan kiegészítéseket tettek ehhez a rendelet-tervezethez, amivel azt gondolom, már sokkal népszerűbb és felhasználó-barátabb lesz ez az előterjesztés. És emellett ugyanilyen hálás lennék a média képviselőinek, hogyha segítenének abban, hogy népszerűsítsük ezt a rendelettervezetet, ugyanis még 450 olyan ingatlan van Kiskunfélegyházán, ami nem kötött rá a csatornarendszerre és nagyon-nagy segítség lenne a város, illetve a lakói számára is, hogyha ebben a helyi média is közreműködne. 18

19 Csányi József polgármester: Amennyiben nincs további kérdés, észrevétel szavazásra teszem fel a rendelet-tervezetet. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 15 igen szavazattal a rendelet-tervezet elfogadja és az alábbi rendeletet alkotja: Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2015. (...) önkormányzati rendelete a házi szennyvízhálózat kiépítésének szociális támogatásáról szóló 28/2014. (XII.19.) önkormányzati rendelet módosításáról Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 41. (9) bekezdése, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 26. -ában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el: 1. A házi szennyvízhálózat kiépítésének szociális támogatásáról szóló 28/2014. (XII.19.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 4. (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 4. (1) Házi szennyvízhálózat kiépítésének szociális támogatásában (a továbbiakban: támogatás) részesülhet az a személy a) akinek a háztartásában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át, egyedül élő esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át, és házi szennyvíz beemelő nem szükséges a beruházáshoz b) akinél házi szennyvíz beemelő szükséges a beruházáshoz, vagy akinek az ingatlanáról a szennyvíz elvezetését biztosító közterületi bekötővezeték részben vagy teljes egészében hiányzik, a háztartásában az egy főre jutó havi nettó jövedelemtől függetlenül. 2. A Rendelet 4. (3) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 4. (3) A támogatás mértéke a kivitelezés számlával igazolt költségének 100%-a, legfeljebb azonban Ft, amennyiben átemelő berendezés szükséges, vagy a közterületi bekötővezeték részben vagy teljes egészében hiányzik legfeljebb Ft. 3. A Rendelet 5. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 5. (1) A támogatásról a Képviselő-testület által átruházott hatáskörben a Polgármester a kérelem és a jövedelem igazolás(ok) alapján határozattal dönt, a döntésről a határozat egy példányával értesíti a BÁCSVÍZ Zrt.-t. 4. A Rendelet 6. helyébe a következő rendelkezés lép: 6. A kérelem előterjesztése 19

20 6. A támogatás iránti kérelmet, az abban foglalt tartalmi és formai követelményekkel, az ott megjelölt mellékletekkel együtt a Kiskunfélegyházi Polgármesteri Hivatal Jegyzői Iroda Szociális Csoportján - II. emelet 74. szoba - (a továbbiakban: Szociális Csoport) személyesen, vagy törvényes képviselő útján ügyfélfogadási időben, vagy postai úton kell benyújtani. 5. A Rendelet 7. (6) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 7. (6) A házi szennyvízhálózat kiépítésének költségeit igazoló költségbecslést a kivitelezővel leigazolva. 6. A Rendelet 7. (8) bekezdésében, 8. (1), (3) bekezdésében a Hatósági Csoport szövegrész helyébe a Szociális Csoport szöveg lép. 7. A Rendelet 8. (2), (3) bekezdésében, a pályázati adatlapon szövegrész helyébe a kérelemben szöveg lép. 8. A Rendelet 9. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 9. (1) A megállapított támogatás folyósítása a támogatott kérelme alapján, lakossági folyószámlára utalással, pénztári kifizetéssel vagy a kivitelezést végző vállalkozás számlájára közvetlen átutalással történik a BÁCSVÍZ Zrt. által kiadott a beruházás átvételét igazoló irat, és a beruházás költségeit igazoló, a támogatásban részesülő személy nevére kiállított számlák bemutatását követő 15 napon belül. 9. (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép. 10. A Rendelet 7. (7) bekezdése és 8. (4) bekezdése hatályát veszti. 11. A Rendelet május 1. napján lép hatályba, és a hatálybalépést követő napon hatályát veszti. A rendelkezéseit az ezt követően műszakilag átvett beruházásokra kell alkalmazni. 20

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V 79. Készült: Vásárosnamény Város Képviselő-testületének a 2015. február 26-án a Városháza nagytermében (Vásárosnamény, Tamási Áron u. 1. sz.) megtartott rendes üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Varga Nelli

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Varga Nelli J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 26-i üléséről Ülés helye: Városháza Díszterme Jelen vannak: Dr. Filvig Géza Loibl László Simon Zoltán Tihanyi

Részletesebben

Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. július 24-én megtartott ülésének. T á r g y s o r o z a t a

Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. július 24-én megtartott ülésének. T á r g y s o r o z a t a Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. július 24-én megtartott ülésének a, jegyzőkönyve b, tárgysorozata c, határozatai: 100-102 d, rendelete: 7 T á r g y s o r o z a t a 1.) Beszámoló

Részletesebben

Csernák Lajos pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető Molnár Nándor köznevelési, művelődési és szociális osztályvezető szociálpolitikai csoportvezető

Csernák Lajos pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető Molnár Nándor köznevelési, művelődési és szociális osztályvezető szociálpolitikai csoportvezető Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete File: C:\testuleti_ulesek\20130926\2013 szeptember 26 001.rep Ülés ideje:2013.09.26. 13:04 Ülés helye: Városháza tanácsterme Testületi névsor: J E G Y

Részletesebben

Balassagyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3. számú JEGYZŐKÖNYVE

Balassagyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3. számú JEGYZŐKÖNYVE Balassagyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3. számú JEGYZŐKÖNYVE KÉSZÜLT: Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. február 23-án 14.00 órától tartott üléséről. JELEN

Részletesebben

Jkv-2011-09-15. Változat: 1. 2

Jkv-2011-09-15. Változat: 1. 2 BUDAPEST XVIII. KERÜLET PESTSZENTLŐRINC-PESTSZENTIMRE ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Jkv-2011-09-15. Változat: 1. JEGYZŐKÖNYV a Képviselő-testület 2011. szeptember 15-én megtartott üléséről Készült:

Részletesebben

Gajda Péter polgármester. dr. Kovács Bence alpolgármester dr. Istvánfi Sándor jegyző dr. Kiss Anna aljegyző

Gajda Péter polgármester. dr. Kovács Bence alpolgármester dr. Istvánfi Sándor jegyző dr. Kiss Anna aljegyző J E G Y Z Ő K Ö N Y V készült a kispesti önkormányzat képviselő-testületének 2011. január 20-án 8 óra 30 perces kezdettel a i hivatal nagytermében (Bp. XIX., Városház tér 18. I. em. 41.) megtartott üléséről

Részletesebben

5. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. március 28-ai üléséről.

5. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. március 28-ai üléséről. SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 5. SZ. JEGYZŐKÖNYV Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. március 28-ai üléséről. Jelen vannak: 1. a Közgyűlés tagjai a mellékelt jelenléti

Részletesebben

17. számú JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2012. szeptember 21. napján 16 órai kezdettel megtartott Képviselő-testületi ülésen.

17. számú JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2012. szeptember 21. napján 16 órai kezdettel megtartott Képviselő-testületi ülésen. 17. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2012. szeptember 21. napján 16 órai kezdettel megtartott Képviselő-testületi ülésen. Jelen vannak: Mezőfi Zoltán polgármester Dr. Szájbely Ernő képviselő Girasek Károly képviselő

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. február 23-án megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. február 23-án megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. február 23-án megtartott üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal B épület félemeleti nagytanácskozó terem Mezőkövesd, Mátyás

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8301 Tapolca, Hősök tere 15. Ügyiratszám: 1/132-51/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. december 10-én

Részletesebben

4. számú JEGYZŐKÖNYV (16.00)

4. számú JEGYZŐKÖNYV (16.00) 4. számú JEGYZŐKÖNYV (16.00) Készült: 2012. március 23-án pénteken 16.00 órakor Rétság Város Polgármesteri Hivatalának 121. számú hivatalos helyiségében Jelen vannak: Mezőfi Zoltán polgármester dr.katona

Részletesebben

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. április 23-án a Művelődési Központban (Edelény, Borsodi út 9.) megtartott rendes nyílt ülésének

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. április 23-án a Művelődési Központban (Edelény, Borsodi út 9.) megtartott rendes nyílt ülésének EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. április 23-án a Művelődési Központban (Edelény, Borsodi út 9.) megtartott rendes nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Taktaharkány Nagyközség képviselő-testülete 2014. február 27-én megtartott ülésen.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Taktaharkány Nagyközség képviselő-testülete 2014. február 27-én megtartott ülésen. JEGYZŐKÖNYV Készült: Taktaharkány Nagyközség képviselő-testülete 2014. február 27-én megtartott ülésen. Megjelent önkormányzati képviselők: Varga László polgármester, dr. Szikszai Elek Sándor alpolgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete File: C:\testuleti_ulesek\20131209\2013 december 19 001.rep Ülés ideje: 2013.12.19. 13:40 Ülés helye: Városháza tanácsterme Testületi névsor: J E G Y

Részletesebben

Tanácskozási joggal jelen voltak: Dr. Mátyás B. Szabolcs jegyző Dr. Szűcs Andrea TKO vezetője

Tanácskozási joggal jelen voltak: Dr. Mátyás B. Szabolcs jegyző Dr. Szűcs Andrea TKO vezetője ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu Száma: 41-15/2010. J E G Y Z Õ K Ö N Y

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 19-én - csütörtökön - de. 9,00 órakor megtartott n y i l v á n o s üléséről. A képviselő-testület ülésének

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc II-576-4/2007. J e g y z ő k ö n y v Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2007. április 26-án megtartott üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. október 15-ei üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. október 15-ei üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. október 15-ei üléséről. Az ülés helye: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének ülésterme Jelen vannak: 1. Dr. Kálmán

Részletesebben

9. számú JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2012. május 18. napján pénteken, 16 órakor Rétság Város Polgármesteri Hivatalának 121. számú hivatalos helyiségében.

9. számú JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2012. május 18. napján pénteken, 16 órakor Rétság Város Polgármesteri Hivatalának 121. számú hivatalos helyiségében. 9. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2012. május 18. napján pénteken, 16 órakor Rétság Város Polgármesteri Hivatalának 121. számú hivatalos helyiségében. Jelen vannak: dr.katona Ernő alpolgármester dr. Szájbely

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2015. FEBRUÁR 12. NAPJÁN TARTOTT NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL.

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2015. FEBRUÁR 12. NAPJÁN TARTOTT NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL. Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2015. sz. Jegyzőkönyv Készült: 2015. február 12-én 14:00 órai kezdettel tartott nyilvános Képviselő-testületi ülésről. Testületi ülés helye: Polgármesteri

Részletesebben

Napirendek: 2./ Beszámoló Nyíregyháza Megyei Jogú Város közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében 2010. évben tett intézkedésekről

Napirendek: 2./ Beszámoló Nyíregyháza Megyei Jogú Város közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében 2010. évben tett intézkedésekről 404 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 2011. március 10-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyve a./ tárgysorozata: b./ határozatai: 34-54/2011. c./ rendelete: 9-15/2011. Napirendek: 1./ Tájékoztató

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. október 15-én (csütörtökön) megtartott

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. december 18-i soron következő, n y í l t ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. december 18-i soron következő, n y í l t ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. december 18-i soron következő, n y í l t ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 104/2014. (XII. 18.) önkormányzati testületi határozat a G. Nagy Ilián költő, drámaíró 100

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Albertirsa Város Polgármesteri Hivatalának tanácstermében az Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 15-én megtartott ülésén. Jelen vannak: Jelenléti ív szerint

Részletesebben

Városi Polgármesteri Hivatal 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. Tel.: 66/371-611, Fax: 66/371-623 JEGYZŐ KÖNYV

Városi Polgármesteri Hivatal 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. Tel.: 66/371-611, Fax: 66/371-623 JEGYZŐ KÖNYV Városi Polgármesteri Hivatal 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. Tel.: 66/371-611, Fax: 66/371-623 Iktatószám: 685-2/2013. JEGYZŐ KÖNYV Készült: Szeghalom Város Képviselő Testületének 2013. március 25-én

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 28-án megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 28-án megtartott üléséről. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 28-án megtartott üléséről. Jelen vannak: Sisák Imre polgármester, Volek György alpolgármester, Barna Tibor Józsefné,

Részletesebben

File: C:\testuleti_ulesek\120927\2012 szeptember 27 002.rep. Ülés ideje: 2012.09.27. 14:05 J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Képviselő Voks Frakció

File: C:\testuleti_ulesek\120927\2012 szeptember 27 002.rep. Ülés ideje: 2012.09.27. 14:05 J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Képviselő Voks Frakció Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete File: C:\testuleti_ulesek\120927\2012 szeptember 27 002.rep Ülés ideje: 2012.09.27. 14:05 Ülés helye: Városháza tanácskozóterme Testületi névsor: J E

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2002. június 13-ai üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2002. június 13-ai üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2002. június 13-ai üléséről. Az ülés helye: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének ülésterme Jelen vannak: 1. Dr. Kálmán

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Albertirsa Város Polgármesteri Hivatalának tanácstermében az Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. június 28-án megtartott ülésén. Jelen vannak: Jelenléti ív szerint

Részletesebben