J e g y z ő k ö n y v

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J e g y z ő k ö n y v"

Átírás

1 J e g y z ő k ö n y v Szatymaz Község Képviselő-testületének február 09. napján az Általános Iskola étkezőjében megtartott nyílt testületi üléséről. Jelen vannak: Dr. Kormányos László Dékányné dr. Balogh Andrea Barna Károly Lengyel Istvánné dr. Makra Sándorné Bódis Margit polgármester alpolgármester képviselő képviselő képviselő képviselő Távolmaradását előzetesen bejelentette: Dr. Kónya Ferenc képviselő Tanácskozási joggal jelen vannak: Dr. Somogyi György Szabó Ödön Marótiné Balogh Zita Kálmán János igazgatója Könyvtár Feketéné Bárkányi Ilona Fehértói Alapítvány elnöke Sportegyesület elnöke óvodavezető Dankó Pista Művelődési Ház és könyvtárvezető /a jelenléti ív a jegyzőkönyv 1. számú melléklete / Dr. Kormányos László polgármester: Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította a határozatképességet és ismertette a napirendi pontokat, majd javasolta, hogy napirend előtt döntsenek a repülőnap időpontjának meghatározásáról, majd ezt követően a kiküldött meghívónak megfelelő sorrendben tárgyalják a napirendi pontokat. Felkérte a képviselőket, hogy aki a tárgyalás menetét az ismertetett módosítással együtt elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon. A képviselő testület 6 igen szavazattal - nem szavazat nélkül - a tárgyalás menetét elfogadta. / a meghívó a jegyzőkönyv 2. számú melléklete/ Napirend előtt: Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról (Az előterjesztés a jegyzőkönyv 3. számú melléklete)

2 Dr. Kormányos László polgármester: Ismertette a lejárt határidejű határozatokról szóló tájékoztatót. Felkérte a képviselőket, hogy aki a tájékoztatót elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon. A képviselő testület 6 igen szavazattal - nem szavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 17/2012. (II. 09.) KT határozat Tárgy: Lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztató elfogadása H a t á r o z a t Szatymaz Község Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatót elfogadta. Felelős: polgármester Határidő: azonnal A határozatról értesítést kap: 1.) Dr. Kormányos László polgármester 2.) Mákos Istvánné jegyző Tájékoztató a zárt ülésen hozott döntésekről Dr. Kormányos László polgármester: Ismertette, hogy a január 18.- án zárt ülésen döntött a testület a Szatymaz 300/6 hrsz. ingatlan értékesítéséről, valamint Sőregi Józsefné lakásbérletre vonatkozó kérelméről. Repülőnap időpontjának meghatározása Dr. Kormányos László polgármester: Felkérte Molnár Gézát a SZEMP- AIR Kft. képviselőjét, hogy mondja el, mely időpontot javasolja a Repülőnap megtartására. Molnár Géza: Elmondta, hogy figyelemmel a versenyek időpontjára idén szeptember 10. lenne szerinte a megfelelő időpont a repülőnap megtartására. Dr. Kormányos László polgármester: Megkérdezte, hogy van e más javaslat, mivel nem volt felkérte a képviselőket, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. A képviselő testület 6 igen szavazattal - nem szavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 2

3 18/2012. (II. 09.) KT határozat Tárgy: Repülőnap időpontjának meghatározása H a t á r o z a t Szatymaz Község Képviselő-testülete a repülőnap időpontjának meghatározásáról szóló előterjesztést megtárgyalta és az alábbi döntést hozta. Szatymaz község képviselőtestülete úgy határozott, hogy évben a Repülőnap szeptember 10. napján kerül megrendezésre. Felelős: polgármester Határidő: azonnal A határozatról értesítést kap: 1.) Dr. Kormányos László polgármester 2.) Mákos Istvánné jegyző 1. napirendi pont Szatymaz Község Önkormányzatának évi költségvetése (Az előterjesztés a jegyzőkönyv 4. számú melléklete) Dr. Kormányos László polgármester: előterjesztés ismertetésére. Felkérte Gulyás Zsuzsannát az Gulyás Zsuzsanna: Elmondta, hogy a költségvetés tervezése során megtörtént az egyeztetés a Szegedi Kistérséggel, a Művelődési Házzal és a védőnőkkel. Az erről szóló jegyzőkönyv kiküldésre került. Ismertette a Humán és a Gazdasági Bizottság javaslatait: - Az önkormányzat és intézményeinél alkalmazásban lévő közalkalmazottak részére egységesen 5000Ft /hónap cafetéria juttatást állítsanak be. Ennek fedezetéül a Művelődési Ház és Könyvtár évi költségvetéséből az alábbi előirányzatok csökkentését vállalta: pályázati önerő 500 e Ft, falunap és egyéb rendezvények 270 e Ft, valamint a Polgármesteri Hivatalnál javasolta csökkenteni a karácsonyi képeslapok: 50 e Ft, egyéb kiadványok: 350 e Ft előirányzatait. Ezen összeg mindösszesen: e Ft, ez az összeg a működési tartalékot csökkenti, vagyis amennyiben a képviselőtestület a javaslatot elfogadja, úgy a évi működési tartalékra 288 e Ft előirányzatot lehet betervezni. A Művelődési Ház és Könyvtár felújítási munkálataira pótlólagosan a bizottság e Ft kiadást javasol előirányozni, így az önkormányzat 3

4 2012. évi költségvetésének fejlesztési hiánya e Ft-ról, Ft-ra módosul. - A civil szervezetek támogatásáról a bizottságok úgy határoztak, hogy az előző évi szinten támogatja a civil szervezeteket. Tekintettel arra, hogy a Csipet Csapat évben kért először támogatást ( Ft-ot ) a Gazdasági Bizottság javasolta, hogy annak érdekében, hogy a támogatásra fordított összeg ne változzon, a Mi óvodánk alapítvány támogatását csökkentsék Ft- tal. A bizottságok a fenti számok betervezésével javasolták a költségvetési rendelet elfogadását a testület elé. Dr. Kormányos László polgármester: Átadta a szót Szabó Ödönnek a Sportegyesület vezetőjének, mint a civil szervezet megjelent vezetőjének. Szabó Ödön: Elmondta, hogy nagyon szűkös anyagi lehetőségeik vannak, ezzel kell megoldaniuk működésüket és egyben megköszönték az elmúlt évi támogatást. Dr. Kormányos László polgármester: Megköszönte a hozzászólást, felkérte Mákos Istvánnét, hogy ismertesse a környező településeken a civil szervezetek részére adott juttatásokat és a közalkalmazottak béren kívüli juttatásait. Szabó Ödön elhagyta az ülést Mákos Istvánné jegyző: Civil szervezetek és a béren kívüli juttatások tekintetében a környező 6 települést figyelembe véve adott tájékoztatást arra vonatkozólag, hogy milyen értékben tervezték be a költségvetésükbe. Dr. Kormányos László polgármester: Elmondta, hogy a civil szervezetek támogatása tekintetében módosító javaslattal kíván élni. Javasolta, hogy a Mi Óvodánk Alapítvány kapja meg a kért Ft-os támogatást, amely megegyezik az előző évben is kapott támogatás összegével. Figyelemmel arra, hogy egy újonnan létrejött civil szervezet a Csipet Csapat kérelme is szerepel az előterjesztésben, indokolt az előző évi támogatás keretösszegét megemelni az új szervezet által kért Fttal. Megkérdezte, hogy van e kérdés vélemény az elhangzottakkal kapcsolatban, mivel nem volt felkérte a képviselőket, hogy aki javaslatával egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. A képviselő testület 5 igen szavazattal 1 nem szavazat mellett az alábbi határozatot hozta: 19/2012. (II. 09.) KT határozat Tárgy: Civil szervezek támogatása H a t á r o z a t 4

5 Szatymaz Község Képviselő-testülete megtárgyalta a Civil Szervezetek évi támogatásáról szóló előterjesztést és az alábbi döntést hozta. Szatymaz község képviselőtestülete úgy határozott, hogy a civil szervezetek részére a évi szinten nyújt támogatást azzal a kiegészítéssel, hogy a Csipet Csapat Nagycsaládosok Egyesület részére is biztosít Ft támogatást a évi költségvetés terhére. Felelős: polgármester Határidő: azonnal A határozatról értesítést kap: 1.) Dr. Kormányos László polgármester 2.) Mákos Istvánné Dr. Kormányos László polgármester: Elmondta, hogy a Gazdasági Bizottság ülésén a könyvvizsgáló ismertette véleményét a költségvetési rendelettervezetre vonatkozóan, melyet írásban is a testület elé terjesztett. A könyvvizsgáló a rendelet tervezetet rendeletalkotásra alkalmasnak találta. Felkéret a képviselőket, hogy aki a könyvvizsgálói véleménnyel egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. A képviselő testület 6 igen szavazattal nem szavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 20/2012. (II. 09.) KT határozat Tárgy: Az önkormányzat évi költségvetési rendelet-tervezetének könyvvizsgálói véleményezése. H a t á r o z a t Szatymaz Község Képviselőtestülete az önkormányzat évi költségvetési rendelettervezetének könyvvizsgálói véleményezését megtárgyalta és az alábbi döntést hozta. Szatymaz község képviselőtestülete úgy határozott, hogy a könyvvizsgáló évi rendelet-tervezetre vonatkozó véleményezését elfogadja. Felelős: polgármester Határidő: azonnal 5

6 A határozatról értesítést kap: 1.) Dr. Kormányos László polgármester 2.) Mákos Istvánné Dr. Kormányos László polgármester: Megkérdezte, hogy a költségvetéshez van e még kérdés hozzászólás, mivel nem volt felkérte a képviselőket, hogy aki Szatymaz Község Önkormányzata évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás évi vitelének szabályairól szóló rendeletét elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon. A képviselő testület 5 igen szavazattal 1 nem szavazat mellett az alábbi rendeletet alkotta: 5/2012.(.) önkormányzati rendeletét Szatymaz Község Önkormányzata évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás évi vitelének szabályairól (A rendelet teljes szövegét a jegyzőkönyv 4. számú melléklete tartalmazza) 2. napirendi pont: A Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár évi munkájáról szóló beszámoló ( Az írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv 5. számú melléklete) Dr. Kormányos László polgármester: előterjesztés ismertetésére. Felkérte Kálmán Jánost az Kálmán János: Az írásban kiküldött anyagnak megfelelően ismertette a beszámolót, valamint elmondta a jövőre vonatkozó elképzeléseit. Dr. Kormányos László polgármester: Megköszönte az ismertetést, valamint felkérte Feketéné Bárkányi Ilonát a könyvtár beszámolójának ismertetésére. Feketéné Bárkányi Ilona: Ismertette az előterjesztést hozzátéve, hogy már nagyon várja az új intézménybe való át- és visszaköltözést. Dr. Kormányos László polgármester: Megköszönte az ismertetést, megkérdezte, hogy van e kérdés észrevétel az elhangzottakkal kapcsolatban, mivel nem volt felkérte a képviselőket, hogy aki a beszámolót elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon. A képviselő testület 6 igen szavazattal - nem szavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 21/2012. (II. 09.) KT határozat Tárgy: A Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár évi munkájáról szóló beszámoló 6

7 H a t á r o z a t Szatymaz Község Képviselőtestülete a Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár évi munkájáról szóló beszámolót megtárgyalta és az alábbi döntést hozta. Szatymaz Község Képviselőtestülete a Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár évi munkájáról szóló beszámolót elfogadta. Felelős: polgármester Határidő: azonnal A határozatról értesítést kap: 1.) Dr. Kormányos László polgármester 2.) Mákos István 3. napirendi pont Dankó Pista Művelődési Ház évi munkatervének megtárgyalása (Az írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv 6. számú melléklete) Dr. Kormányos László polgármester: Felkérte Kálmán Jánost az előterjesztés ismertetésére. Kálmán János: Az írásban kiküldött anyagnak megfelelően ismertette a munkatervet. Dr. Kormányos László polgármester: Megköszönte az ismertetést, megkérdezte, hogy van e kérdés észrevétel az elhangzottakkal kapcsolatban, mivel nem volt felkérte a képviselőket, hogy aki a munkatervet elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon. A képviselő testület 6 igen szavazattal - nem szavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 22/2012. (II. 09.) KT határozat Tárgy: A Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár évi munkatervének megtárgyalása H a t á r o z a t Szatymaz Község Képviselőtestülete a Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár évi munkatervéről szóló beszámolót megtárgyalta és az alábbi döntést hozta. 7

8 Szatymaz Község képviselőtestülete a Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár évi munkatervéről szóló beszámolót elfogadta. Felelős: polgármester Határidő: azonnal A határozatról értesítést kap: 1.) Dr. Kormányos László polgármester 2.) Mákos Istvánné jegyző 4. Napirendi pont Beszámoló az Önkormányzat évi pályázatairól (Az írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv 7. számú melléklete) Dr. Kormányos László polgármester: Az írásbeli anyagnak megfelelően ismertette az előterjesztést. Megkérdezte, hogy van e kérdés észrevétel, mivel nem volt felkérte a képviselőket, hogy aki a beszámolót elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon. A képviselő testület 6 igen szavazattal - nem szavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 23/2012. (II. 09.) KT határozat Tárgy: Beszámoló az Önkormányzat évi pályázatairól Felelős: polgármester Határidő: azonnal Határozat Szatymaz Község Képviselőtestülete megtárgyalta a évi pályázati munkáról szóló beszámolót és az alábbi döntést hozta: A képviselőtestület a beszámolót a jegyzőkönyv mellékletében foglalt előterjesztés szerint elfogadja. A határozatról értesítést kap: 1.) Dr. Kormányos László polgármester 2.) Mákos Istvánné jegyző 8

9 5. Napirendi pont Kötelező kéményseprő ipari közszolgáltatás pályáztatása (Az írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv 8. számú melléklete) Dr. Kormányos László polgármester: Felkérte Mákos Istvánnét előterjesztés ismertetésre. az Mákos Istvánné jegyző: Az írásbeli anyagnak megfelelően ismertette az előterjesztést. Dr. Kormányos László polgármester: Megkérdezte, hogy van e kérdés észrevétel, mivel nem volt felkérte a képviselőket, hogy aki a beszámolót elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon. A képviselő testület 6 igen szavazattal - nem szavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 24/2012. (II. 09.) KT határozat Tárgy: Kötelező kéményseprő ipari közszolgáltatás pályáztatása Határozat Szatymaz Község Képviselőtestülete megtárgyalta a kéményseprőipari szolgáltatás megrendelése tárgyában közbeszerzési eljárás lebonyolításáról szóló előterjesztést és az alábbi döntést hozta: Szatymaz Község képviselőtestülete a Di- Clar Tanácsadó Kft ( 6726 Szeged, Csanádi u /9. ) kéményseprő-ipari szolgáltatás tárgyában lefolytatásra kerülő közösségi értékhatár szerinti közbeszerzési eljárás lebonyolítására vonatkozó árajánlatát legfeljebb Ft + ÁFA összeg erejéig elfogadja. Szatymaz Község Képviselőtestülete az árajánlatban szereplő legfeljebb Ft + ÁFA összeget a évi költségvetés terhére biztosítja. A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy a kéményseprő-ipari szolgáltatás tárgyában lefolytatandó közbeszerzési eljárás lebonyolítására a Di Clar Tanácsadó Kft-vel a megállapodást kösse meg. 9

10 Felelős: polgármester Határidő: azonnal A határozatról értesítést kap: 1.) Dr. Kormányos László polgármester 2.) Mákos Istvánné jegyző 6. Napirendi pont Előterjesztések 6.1. Kommunális szilárd hulladék gyűjtése és szállítása tárgyában lefolytatandó közbeszerzési eljárás (Az írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv 9. számú melléklete) Dr. Kormányos László polgármester: Felkérte Mákos Istvánnét az előterjesztés ismertetésre. Mákos Istvánné jegyző. Az írásbeli anyagnak megfelelően ismertette az előterjesztést. Dr. Kormányos László polgármester: Megkérdezte, hogy van e kérdés észrevétel, mivel nem volt felkérte a képviselőket, hogy aki a beszámolót elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon. A képviselő testület 6 igen szavazattal - nem szavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 25/2012.(II. 09.) KT határozat Tárgy: Kommunális és szilárd hulladék gyűjtése és szállítása tárgyában lefolytatandó közbeszerzési eljárás Határozat Szatymaz Község Képviselőtestülete megtárgyalta a kommunális szilárd hulladék gyűjtése és szállítása tárgyában lefolytatandó közbeszerzési eljárás lebonyolításáról szóló előterjesztést és az alábbi döntést hozta: Szatymaz község képviselőtestülete a Di - Clar Tanácsadó Kft. (6726 Szeged, Csanádi u /9. ) kommunális szilárd hulladék gyűjtése és szállítása tárgyában lefolytatásra kerülő közösségi értékhatár szerinti közbeszerzési eljárás lebonyolítására vonatkozó árajánlatát 10

11 Felelős: polgármester Határidő: azonnal legfeljebb Ft+ ÁFA összeg erejéig elfogadja. Szatymaz Község Képviselőtestülete az árajánlatban szereplő legfeljebb Ft + ÁFA összeget a évi költségvetés terhére biztosítja. A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy a kommunális szilárd hulladék gyűjtése és szállítása tárgyában lefolytatandó közbeszerzési eljárás lebonyolításra a Di Clar Tanácsadó Kft-vel a megállapodást kösse meg. A határozatról értesítést kap: 1.) Dr. Kormányos László polgármester 2.) Mákos Istvánné jegyző 6.2. SZMSZ módosítás (Az írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv 10. számú melléklete) Dr. Kormányos László polgármester: Felkérte Mákos Istvánnét az előterjesztés ismertetésére. Mákos Istvánné jegyző: Elmondta, hogy több döntést kell hoznia a testületnek az SzMSz módosítással kapcsolatban, az egyik a Gazdasági Bizottság korábbi javaslata a jegyzőkönyvek megküldésére vonatkozóan, a másik a Gazdasági Bizottság új tagjának megválasztása. Az írásban kiküldött előterjesztés tartalmazza a határozati javaslatokat. Dr. Kormányos László polgármester: Megkérdezte, hogy van e hozzászólás az előterjesztéshez. Mivel nem volt felkérte a képviselőket, hogy aki a kiküldött I. sz. határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon: 26/2012.(II. 09.) KT határozat Tárgy: SzMSz módosítására vonatkozó javaslat A képviselő testület 0 igen szavazattal - 6 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta: Határozat Szatymaz Község Képviselő-testülete megtárgyalta a Gazdasági Bizottság SZMSZ 11

12 módosítására vonatkozó javaslatát és az alábbi döntést hozta: A képviselő-testület a Gazdasági Bizottság SzMSz módosítására irányuló javaslatát nem támogatja. Felelős: polgármester Határidő: azonnal A határozatról értesítést kap: 1.) Dr. Kormányos László polgármester 2.) Mákos Istvánné jegyző Dr. Kormányos László polgármester: Elmondta, hogy Juhász Róbert lemondott Gazdasági Bizottsági tagságáról, a Gazdasági Bizottság nem képviselő tagjának Dr. Somogyi Györgyöt javasolta a bizottság. Megkérdezte a jelenlévő Dr. Somogyi Györgyöt, hogy hozzájárul e ahhoz, hogy nyilvános ülésen tárgyalja a testület az előterjesztést. Dr. Somogyi György: Elmondta, hogy a nyilvános tárgyaláshoz hozzájárul. Dr. Kormányos László polgármester: Felkérte a képviselőket, hogy aki egyetért azzal, hogy dr. Somogyi Györgyöt a Gazdasági Bizottság tagjának válasszák, kézfelemeléssel szavazzon. A képviselő testület 6 igen szavazattal - nem szavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 27/2012. (II. 09.) KT határozat Tárgy: Gazdasági Bizottság tagjának megválasztása Határozat Szatymaz Község Képviselő-testülete megtárgyalta a Gazdasági Bizottság nem képviselő tagjára tett javaslatot és az alábbi döntést hozta: A képviselő-testület a Gazdasági Bizottság tagjává február 09. napjától Dr. Somogyi Györgyöt megválasztja. A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az SZMSZ függelékében az új bizottsági tag nevét vezesse keresztül. 12

13 Felelős: polgármester Határidő: azonnal A határozatról értesítést kap: 1.) Dr. Kormányos László polgármester 2.) Mákos Istvánné jegyző 3.) Dr. Somogyi György Dr. Somogyi György letette az esküt Dr. Kormányos László polgármester: Felkérte a képviselőket, hogy aki egyetért azzal, hogy a képviselőtestület köszönetét fejezze ki Juhász Róbertnek a Gazdasági Bizottságban végzett munkájáért, kézfelemeléssel szavazzon: A képviselő testület 6 igen szavazattal - nem szavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 28/2012. (II. 09.) KT határozat Tárgy: Juhász Róbert lemondása Felelős: polgármester Határidő: azonnal Határozat Szatymaz Község Képviselő-testülete megtárgyalta Juhász Róbert Gazdasági Bizottsági tagságáról szóló lemondását és az alábbi döntést hozta: A képviselő-testület tudomásul veszi Juhász Róbert Gazdasági Bizottsági tagságáról szóló lemondását. A képviselő-testület köszönetét fejezi ki Juhász Róbert Gazdasági Bizottságban végzett munkájáért. A határozatról értesítést kap: 1.) Dr. Kormányos László polgármester 2.) Mákos Istvánné jegyző 3.) Juhász Róbert 6.3. Lakásrendelet módosítása (Az írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv 11. számú melléklete) 13

14 Dr. Kormányos László polgármester: Felkérte Mákos Istvánnét az előterjesztés ismertetésére. Mákos Istvánné jegyző: Ismertette az előterjesztést az írásbeli anyagnak megfelelően. Dr. Kormányos László polgármester: Felkérte a képviselőket, hogy aki az ismertetett rendeletmódosítást elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon. A képviselő testület 6 igen szavazattal - nem szavazat nélkül - az alábbi rendeletet alkotta: 6/2012.(.) önkormányzati rendeletét az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 2/2005. (I.20.) számú rendeletének módosításáról (A rendelet teljes szövegét a jegyzőkönyv 11. számú melléklete tartalmazza) 6.4. Vagyonrendelet módosítása (Az írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv 12. számú melléklete) Dr. Kormányos László polgármester: Felkérte Mákos Istvánnét az előterjesztés ismertetésére. Mákos Istvánné jegyző: Ismertette az előterjesztést az írásbeli anyagnak megfelelően. Dr. Kormányos László polgármester: Felkérte a képviselőket, hogy aki az ismertetett rendeletmódosítást elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon. A képviselő testület 6 igen szavazattal - nem szavazat nélkül - az alábbi rendeletet alkotta: 7/2012.(.) önkormányzati rendeletét az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 1/2005. (I.20.) önkormányzat rendelet módosításáról (A rendelet teljes szövegét a jegyzőkönyv 12. számú melléklete tartalmazza) 6.5. Beszámoló a Hivatal igazgatási szakfeladatainak ellátásáról (Az írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv 13. számú melléklete) Dr. Kormányos László polgármester: Felkérte Mákos Istvánnét előterjesztés ismertetésére. az 14

15 Mákos Istvánné jegyző: Elmondta, hogy dr. Fodor Ildikó látja el a szakfeladatot. Felkérte hogy egészítse ki beszámolóját. Dr. Fodor Ildikó: Kiegészítette beszámolóját ismertetve az ügytípusokra vonatkozó statisztikai adatokat. Dr. Kormányos László polgármester: Megkérdezte, hogy van e kérdés észrevétel, mivel nem volt felkérte a képviselőket, hogy aki a beszámolót elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon. A képviselő testület 6 igen szavazattal - nem szavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 29/2012. (II. 09.) KT határozat Tárgy: Beszámoló a Hivatal igazgatási szakfeladatairól Felelős: polgármester Határidő: azonnal Határozat Szatymaz Község Képviselőtestülete megtárgyalta a Hivatal igazgatási szakfeladatainak ellátásáról szóló beszámolót megtárgyalta és az alábbi döntést hozta: A képviselőtestület a beszámolót az előterjesztés szerint elfogadja. A határozatról értesítést kap: 1.) Dr. Kormányos László polgármester 2.) Mákos Istvánné jegyző /2012.(I.18.) KT határozat kiegészítése ( szóbeli előterjesztés) Dr. Kormányos László polgármester: Elmondta, hogy a Belterületi utak fejlesztése tárgyú pályázattal kapcsolatban hiánypótlási felhívás érkezett, ezért szükséges a 8/2012. (I.18.) Kt. határozatot kijavítani illetve kiegészíteni az alábbiakkal: - A projekt címe helyesen: Belterületi utak fejlesztése Szatymaz településen - A projekt megvalósítási helyszínének pontos címe; Jókai Mór utca 881, 802, 768, 433/45 hrsz., Hámán Kató utca 109 hrsz. 15

16 - A projekt megvalósítási helyszínének helyrajzi száma: Jókai Mór utca 881, 802, 768, 433/45 hrsz., Hámán Kató utca 109. hrsz. A pályázati konstrukció száma; DAOP /B A projekt összes költsége Ft, melyből a képviselőtestület Ft önrészt biztosít a évi költségvetés terhére. -A projektnek a támogatás szempontjából elszámolható költsége a pályázattal, illetve a támogatói döntéssel megegyezően Ft. Megkérdezte a képviselőket, hogy van e kérés, észrevétel az elhangzottakkal kapcsolatban, mivel nem volt felkérte a képviselőket, hogy aki az ismertetett kiegészítést elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon: A képviselő testület 6 igen szavazattal - nem szavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 30/2012. (II. 09.) KT határozat Tárgy: 8/2012. ( I. 18.) Kt. határozat kiegészítése, kijavítása Határozat Szatymaz Község Képviselőtestülete megtárgyalta a 8/2012.(I.18.) Kt. határozat kiegészítésére és kijavítására vonatkozó előterjesztést és az alábbi döntést hozta: Szatymaz Község Képviselőtestülete megállapítja, hogy - A projekt címe helyesen: Belterületi utak fejlesztése Szatymaz településen - A projekt megvalósítási helyszínének pontos címe; Jókai Mór utca 881, 802, 768, 433/45 hrsz., Hámán Kató utca 109 hrsz. - A projekt megvalósítási helyszínének helyrajzi száma: Jókai Mór utca 881, 802, 768, 433/45 hrsz., Hámán Kató utca 109. hrsz. A pályázati konstrukció száma; DAOP /B

17 - A projekt összes költsége Ft, melyből a képviselőtestület Ft önrészt biztosít a évi költségvetés terhére. - A projektnek a támogatás szempontjából elszámolható költsége a pályázattal, illetve a támogatói döntéssel megegyezően Ft. A képviselőtestület 8/2012.(I.18.) Kt. határozatának jelen módosítással és kiegészítéssel nem érintett részében változatlanul fenntartja. Felelős: polgármester Határidő: azonnal A határozatról értesítést kap: 1.) Dr. Kormányos László polgármester 2.) Mákos Istvánné jegyző 6.8. Utcanév módosítás (Az írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv 14. számú melléklete) Dr. Kormányos László polgármester: Felkérte Mákos Istvánnét az előterjesztés ismertetésére. Mákos Istvánné jegyző: Elmondta, hogy az írásbeli megkeresésre az érintett lakosság kisebb hányada kívánta csak az utca elnevezést módosítani. Dr. Kormányos László polgármester: Megkérdezte, hogy van e kérdés észrevétel, mivel nem volt felkérte a képviselőket, hogy aki a beszámolót elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon. A képviselő testület 6 igen szavazattal - nem szavazat nélkül - az alábbi határozatot hozta: 31/2012. (II. 09.) KT határozat Tárgy: Utca átnevezése Határozat Szatymaz Község Képviselőtestülete megtárgyalta a Neszürjhegyi utca átnevezésével kapcsolatos előterjesztést és az alábbi döntést hozta. 17

18 Felelős: polgármester Határidő: azonnal Szatymaz Község Képviselőtestülete figyelemmel az érintett lakosság véleményére a Neszürjhegyi utca átnevezését nem támogatja. A határozatról értesítést kap: 1.) Dr. Kormányos László polgármester 2.) Mákos Istvánné jegyző 6.9. Ács Sándor kérelme ( szóbeli előterjesztés ) Dr. Kormányos László polgármester: ismertesse elképzeléseit. Felkérte Ács Sándort, hogy Ács Sándor: Elmondta, hogy szociális szövetkezetet szeretne létrehozni Szatymazon. A célja 3-4 szociálisan rászorult embernek munkalehetőség, megélhetés biztosítása. Ismertette, hogy a szövetkezet megalakítását milyen forrásokból képzeli el. Elmondta, hogy szövetkezet létrehozásához szükség van egy ingatlanra, ahol a szövetkezet székhelye lenne. Ezen ingatlant szeretné kérni az önkormányzattól. Dr. Kormányos László polgármester: Megkérdezte, hogy van e kérdés az elhangzottakhoz. Bódis Margit: Megkérdezte, hogy hogyan képzelik a termelést konkrétan, és ki finanszírozza a dolgozók ellátását? Ács Sándor: Elmondta, hogy vannak pályázati lehetőségek, és van már olyan működő szövetkezet, ahonnan a tapasztalatokat megkérdezheti. Elmondta, hogy azokra az emberekre számít, akik vállalják, hogy hittel és elkötelezettséggel dolgoznak. Elmondta, hogy 4 szegedi református gyülekezetből, illetve Szatymazról is keresnek nehéz helyzetben élőket. Ács Sándor megköszönte a lehetőséget és elhagyta az ülést. Dr. Kormányos László polgármester: Elmondta, hogy véleménye szerint jelenleg nincs olyan önkormányzati ingatlan, amely alkalmas lenne székhelynek, hiszen a termeléshez szükséges eszközöket is ott kellene tárolni. De támogatandónak tartja a kezdeményezést ezért javasolta, hogy Ft erejéig támogassák a megalakuló szövetkezetet. Megkérdezte, hogy van e más javaslat, mivel nem volt felkérte a képviselőket, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. A képviselő testület 18

19 6 igen szavazattal - nem szavazat nélkül - az alábbi határozatot hozta: 32/2012. (II. 09.) KT határozat Tárgy: Szociális Szövetkezet támogatása Felelős: polgármester Határidő: azonnal Határozat Szatymaz Község Képviselőtestülete megtárgyalta Ács Sándor Szociális Szövetkezet létrehozásával kapcsolatos előterjesztését és az alábbi döntést hozta: Szatymaz Község Képviselőtestülete támogatja a szociális szövetkezet létrehozására vonatkozó előterjesztést. A szövetkezet megalakulása esetén Ft összeg erejéig a évi költségvetés terhére támogatást nyújt a szövetkezet részére, mely támogatás formájáról a megalakulást követően határoz. A határozatról értesítést kap: 1.) Dr. Kormányos László polgármester 2.) Mákos Istvánné jegyző 3.) Ács Sándor Vagyonbiztosítás (Az írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv 15. számú melléklete) Dr. Kormányos László polgármester: Elmondta, hogy a képviselőtestület januári ülésén már tárgyalta az önkormányzat vagyonbiztosításáról szóló előterjesztést, az akkori ajánlathoz képest javasolt módosításokat a bróker képviselője közvetítette a biztosító felé. A biztosító új ajánlata amely már megfelel a Gazdasági Bizottság által tett javaslatoknak - elfogadásra került. Felkérte a képviselőket, hogy aki egyetért az így megkötött a biztosítási szerződéssel, kézfelemeléssel szavazzon. A képviselő testület 6 igen szavazattal - nem szavazat nélkül - az alábbi határozatot hozta: 33/2012. (II. 09.) KT határozat Tárgy: Az Önkormányzat évi vagyonbiztosítása Határozat 19

20 Felelős: polgármester Határidő: azonnal Szatymaz Község Képviselő-testülete megtárgyalta az önkormányzat évi vagyonbiztosításáról szóló előterjesztést és az alábbi döntést hozta: A Képviselő-testület az Uniqa Biztosító Zrt. ajánlatát a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja. A határozatról értesítést kap: 1.) Dr. Kormányos László polgármester 2.) Mákos Istvánné jegyző Dr. Kormányos László polgármester: Megkérdezte, hogy van e még hozzászólás, mivel nem volt és valamennyi előterjesztést megtárgyalták az ülést bezárta. k.m.f dr. Kormányos László polgármester Mákos Istvánné jegyző 20

21

22 M E G H Í V Ó Szatymaz Község Képviselőtestülete február 09. napján (csütörtök) 15 órától ülést tart, melyre tisztelettel meghívom. Az ülés helye: Általános Iskola Ebédlője Szatymaz, Petőfi u. 6. Napirendi pontok: 1. Az önkormányzat évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról szóló rendelet megtárgyalása Előadó: dr. Kormányos László polgármester Mákos Istvánné jegyző Gulyás Zsuzsanna főelőadó 2. Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár évi munkájáról szóló beszámoló Előadó: Kálmán János Művelődési Ház igazgató Feketéné Bárkányi Ilona könyvtáros 3. Dankó Pista Művelődési Ház évi munkatervének megtárgyalása. Előadó: Kálmán János Művelődési Ház igazgató Feketéné Bárkányi Ilona könyvtáros 4. Beszámoló az Önkormányzat évi pályázatairól Előadó: dr. Kormányos László polgármester 5. Kötelező kéményseprő ipari közszolgáltatás pályáztatása Előadó: dr. Kormányos László polgármester 6. Előterjesztések Előadó: Mákos Istvánné jegyző Kérem, hogy a testületi ülésen megjelenni szíveskedjék. Szatymaz, január 31. dr. Kormányos László polgármester

Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához. Előirányzat Bevételi jogcímek

Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához. Előirányzat Bevételi jogcímek 2. sz. melléklet Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához Előirányzat Bevételi jogcímek Összesből Eredeti Működési Felhalmozási

Részletesebben

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre 2011. 2012. % BEVÉTELEK: INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 3050 3100 101,6 EGYÉB SAJÁTOS BEVÉTELEK 1650 1910 115,8 ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELE 67062 59958 89,4 ebből: - Helyi adók, bírságok, pótlékok,

Részletesebben

2010. évi terv (adatok ezer forintban) 4211001 - ÚT, AUTÓPÁLYA ÉPÍTÉSE ÖSSZESEN: 52 100 52 100

2010. évi terv (adatok ezer forintban) 4211001 - ÚT, AUTÓPÁLYA ÉPÍTÉSE ÖSSZESEN: 52 100 52 100 Költségvetési kiadások e 21.9.3. (adatok ezer 42111- ÚT, AUTÓPÁLYA ÉPÍTÉSE 1234 Egyéb építmények vásárlása, létesítése (Útberuházás) 38 4 38 4,% 182 Beruházás áfája 9 6 9 6,% Beruházás Összesen: 48 48,%

Részletesebben

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2012. (...) rendeletének indoklása. az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről RÉSZLETES INDOKLÁS

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2012. (...) rendeletének indoklása. az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről RÉSZLETES INDOKLÁS Pannonhalma Város Önkormányzat.../2012. (...) rendeletének indoklása az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről RÉSZLETES INDOKLÁS I. A költségvetés összeállításának általános keretei Az önkormányzat 2012

Részletesebben

1.számú melléklet. Módosított Teljesítés %

1.számú melléklet. Módosított Teljesítés % 1.számú melléklet Nagybakónak Község Önkormányzatának 2011. évi bevételei (ezer Ft-ban) 2011. évi Teljesítés % 1.Intézményi bevételek Közhatalmi bevételek 0 0 23 Áru és készletértékesítés 0 0 69 egyéb

Részletesebben

Szakfeladat Számlaszám Megnevezés. 516 Rendszeres személyi juttatások 3 fő

Szakfeladat Számlaszám Megnevezés. 516 Rendszeres személyi juttatások 3 fő Kiadás Told 2009. év Szakfeladat Számlaszám Megnevezés 624000 Óvoda konyha 516 Rendszeres személyi juttatások 3 fő 511112 Jan.- Febr. 258 000 Ft x 2 hó= 516 000 516 514142 Étkezési hozzájárulás 3 fő x

Részletesebben

Kommunális feladatok. Kiadás 2009.év Bojt. Szakfeladat Számlaszám M e g n e v e z é s. 631211 Helyi közutak üzemeltetése, fenntartása

Kommunális feladatok. Kiadás 2009.év Bojt. Szakfeladat Számlaszám M e g n e v e z é s. 631211 Helyi közutak üzemeltetése, fenntartása Kommunális feladatok Kiadás 2009.év Bojt 631211 Helyi közutak üzemeltetése, fenntartása 54 57 Dologi kiadások 54218 Karbantartás, kisjavítás 1 000 56111 Vásárolt termékek, szolgáltatások ÁFA 20 % 200 1

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója. Bevételek

Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója. Bevételek Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója Bevételek 1000 Ft-ban 2010. évi koncepció Előirányzat Teljesítés 09.30 I. Működési bevételek Igazgatási szolgáltatási díj bevétele 0 40 62 Szolgáltatások

Részletesebben

A nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet- tervezet I. forduló megvitatása

A nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet- tervezet I. forduló megvitatása Az előterjesztés száma: 14/2014. A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. január 29-én, 16:30 órakor megtartandó ülésére A nagyközségi

Részletesebben

Tételek Kiadás Saját bevételek 01 Feladat összesen: 30.000 51.808. Bérek Egyéb Alkalmi mb. Üzemeltetés Szolgáltatás Áfa és egyéb Befizetések

Tételek Kiadás Saját bevételek 01 Feladat összesen: 30.000 51.808. Bérek Egyéb Alkalmi mb. Üzemeltetés Szolgáltatás Áfa és egyéb Befizetések 1. melléklet a /2012. ( ) önkormányzati rendelethez 2011. évi költségvetés CÍMREND Jogcím: I. Szálka Község Önkormányzata II. Szálkai Német Kisebbségi Önkormányzat I. Szálka Község Önkormányzata Kötelező

Részletesebben

2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS 214. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS DOZMAT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Helyi Önkormányzat: DOZMAT KSH Kód: 1 8 1 6 1 5 1 Törzsszám: 4 2 3 7 7 1 Toronyi Közös Önkormányzati Hivatal 9791 Torony, Rohonczi u. 6. Tel.: 94/54-521

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének módosításáról Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban:

Részletesebben

Szatymaz Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai 2007.évi bevételei és kiadásai Sorszám Megnevezés

Szatymaz Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai 2007.évi bevételei és kiadásai Sorszám Megnevezés Szatymaz Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai 2007.évi bevételei és kiadásai Sorszám Megnevezés Eredeti Módosított előirányzat ezer Ft ezer Ft 1. számú melléklet % 1 Személyi juttatások

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó. Szálka Község Önkormányzata 2012. évi költségvetésének III. negyedévi teljesítéséről

T Á J É K O Z T A T Ó. Szálka Község Önkormányzata 2012. évi költségvetésének III. negyedévi teljesítéséről T Á J É K O Z T A T Ó Szálka Község Önkormányzata 2012. évi költségvetésének III. negyedévi teljesítéséről Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 87. (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzatok

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A képviselő testület 4 igen szavazattal - nem szavazat nélkül - a tárgyalás menetét elfogadta.

Jegyzőkönyv. A képviselő testület 4 igen szavazattal - nem szavazat nélkül - a tárgyalás menetét elfogadta. Jegyzőkönyv Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. november 05. napján a Polgármesteri Hivatal tárgyaló termében megtartott rendkívüli nyílt testületi üléséről. Jelen vannak: Dr. Kormányos László

Részletesebben

Zalaapáti Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetése. 58 486 600 Üdülőhelyi feladatok támogatása 553 025

Zalaapáti Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetése. 58 486 600 Üdülőhelyi feladatok támogatása 553 025 Zalaapáti Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetése Normatív állami hozzájárulás Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás 164 008 879 10 689 364 175 382 710 12 600 834 Közös Önkormányzati

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 1/2013.(II.20.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: Izsák Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Módosított

Részletesebben

A rendelet hatálya 1. Az Önkormányzat 2009. évi költségvetése 2. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének

A rendelet hatálya 1. Az Önkormányzat 2009. évi költségvetése 2. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010.(IV.19.) számú Önkormányzati rendelete a 2009. évi költségvetés módosításáról az 1/2009. (I.30.) számú önkormányzati rendelettel egységes szerkezetben

Részletesebben

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS 215. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS DOZMAT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Helyi Önkormányzat: DOZMAT KSH Kód: 1 8 1 6 1 5 1 Törzsszám: 4 2 3 7 7 1 Toronyi Közös Önkormányzati Hivatal 9791 Torony, Rohonczi u. 6. Tel.: 94/54-521

Részletesebben

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS 213. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS DOZMAT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Helyi Önkormányzat: DOZMAT KSH Kód: 1 8 1 6 1 5 1 Törzsszám: 4 2 3 7 7 1 Toronyi Közös Önkormányzati Hivatal 9791 Torony, Rohonczi u. 6. Tel.: 94/54-521

Részletesebben

Jelentés Hagyárosbörönd község Önkormányzatának pénzügyi helyzetéről.

Jelentés Hagyárosbörönd község Önkormányzatának pénzügyi helyzetéről. Hagyárosbörönd község Önkormányzata 8992 Hagyárosbörönd Fő u. 29. Telefon-fax: 92/560-030 92/560-031 E-mail: hborond@zelkanet.hu Jelentés Hagyárosbörönd község Önkormányzatának pénzügyi helyzetéről. Az

Részletesebben

8.számú melléklet Zalaapáti Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetése. Megnevezés 2013. évi terv 2014. évi terv

8.számú melléklet Zalaapáti Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetése. Megnevezés 2013. évi terv 2014. évi terv 8.számú melléklet Zalaapáti Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetése Normatív állami hozzájárulás 112 791 176 174 160 227 Település-üzemeltetési,igazgatási és sportfeladat 7 934 137 10 689 364 Közös

Részletesebben

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 1. melléklet 1/2011.(II.16.) önkormányzati rendelethez CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 5 1.3 6 1.4 7 1.5 8 1.6 9 1.7 10 1.8

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat 2008. évi költségvetésének háromnegyed-éves mérlege. Bevételek

Bánk Község Önkormányzat 2008. évi költségvetésének háromnegyed-éves mérlege. Bevételek Bánk Község Önkormányzat 2008. évi költségvetésének háromnegyed-éves mérlege Bevételek 1000 Ft-ban I. Működési bevételek Igazgatási szolgáltatási díj bevétele 0 0 7 Szolgáltatások ellenértéke 19482 19482

Részletesebben

Salomvár Község Önkormányzatának 2013. évi módosított költségvetés-tervezete

Salomvár Község Önkormányzatának 2013. évi módosított költségvetés-tervezete Salomvár Község Önkormányzatának 2013. évi módosított költségvetés-tervezete Bevételek: ezer Ft Eredeti előirányzat Javasolt mód Módosított 370 000 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása Működési célú pénzeszközátadás

Részletesebben

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK. 1 Köztisztviselők alapilletménye 13234 13 234 5 275 Főállású polgármester alapilletménye(tiszteletd

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK. 1 Köztisztviselők alapilletménye 13234 13 234 5 275 Főállású polgármester alapilletménye(tiszteletd s.sz. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK Eredeti előir. Módosított előir. Tény 1 Köztisztviselők alapilletménye 13234 13 234 5 275 2 Főállású polgármester alapilletménye(tiszteletd Közalkalmazottak alapilletménye 5107

Részletesebben

Szatymaz Község Képviselőtestületének 5/2009. (IV.23.) KT. r e n d e l e t e

Szatymaz Község Képviselőtestületének 5/2009. (IV.23.) KT. r e n d e l e t e Szatymaz Község Képviselőtestületének 5/009. (IV..) KT. r e n d e l e t e Szatymaz Község Képviselőtestülete a 008. évi költségvetésről és annak végrehajtásáról szóló 4/007. (II.1.) KT. rendeletét / a

Részletesebben

JÁSZIVÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK./2014 (.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

JÁSZIVÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK./2014 (.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE JÁSZIVÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK./2014 (.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014 (II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról. Jászszentandrás

Részletesebben

Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése

Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése 2013. évi TERV Személyi juttatások EI 10 886 - rendszeres sz.j. 4 339 - nem rendszeres sz.j. 2 870 - külső

Részletesebben

NYÍRPAZONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 5/2012 (IV.12.) önkormányzati rendelete

NYÍRPAZONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 5/2012 (IV.12.) önkormányzati rendelete NYÍRPAZONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 5/ (IV.12.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat. évi költségvetéséről szóló 3/. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról Nyírpazony Község

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Szatymaz Község Képviselő-testületének 2009. február 16. napján megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Szatymaz Község Képviselő-testületének 2009. február 16. napján megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szatymaz Község Képviselő-testületének 2009. február 16. napján megtartott üléséről. Jelen vannak: dr. Kormányos László polgármester Dékányné dr. Balogh Andrea alpolgármester Barna

Részletesebben

Költségvetési kiadások 2009 év teljesítés

Költségvetési kiadások 2009 év teljesítés A rovat, tétel, altétel megnevezése, indoklása 2009. év eredeti előirányzat (adatok ezer forintban 2009. év módosított előirányzat (adatok ezer forintban) 2009. év 12.31- i teljesítés (adatok ezer forintban)

Részletesebben

Az 1/2008 (II.21.) számú rendelet (továbbiakban: Rendelet) 1. szövegrészéből a Polgármesteri Hivatal megnevezés hatályát veszti.

Az 1/2008 (II.21.) számú rendelet (továbbiakban: Rendelet) 1. szövegrészéből a Polgármesteri Hivatal megnevezés hatályát veszti. Zók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2008 (IV.03.) számú rendelete az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 1/2008.(II.21.)számú rendelet módosításáról Zók Község Önkormányzata Képviselő

Részletesebben

Szatymaz Község Képviselő-testületének 19/2009. (XI.26.) számú

Szatymaz Község Képviselő-testületének 19/2009. (XI.26.) számú Szatymaz Község Képviselőtestületének 19/009. (XI.6.) számú rendelete Szatymaz Község Képviselőtestülete a 009. évi költségvetésről és annak végrehajtásáról szóló 1/009. (II.1.) KT. rendeletét / a továbbiakban:

Részletesebben

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának. 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete. az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának. 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete. az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról Ötvöskónyi Község Önkormányzatának 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete az Önkormányzat zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról Ötvöskónyi Közég Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

1.4 Vásárolt termékek és szolgáltatások Áfája 57 1.5 Különféle dologi kiadások: 57. 1.6 Kiadások összesen: 267

1.4 Vásárolt termékek és szolgáltatások Áfája 57 1.5 Különféle dologi kiadások: 57. 1.6 Kiadások összesen: 267 3. melléklet a 4/2013. (V. 21.) önkormányzati rendelethez 3. melléklet a 2/2012. (II.27.) önkormányzati rendelethez A) KIADÁSOK a) eft 1. 381103 Települési hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása

Részletesebben

Szatymaz Község Képviselőtestületének 11/2009. (VI.18.) KT. r e n d e l e t e

Szatymaz Község Képviselőtestületének 11/2009. (VI.18.) KT. r e n d e l e t e Szatymaz Község Képviselőtestületének 11/009. (VI.18.) KT. r e n d e l e t e Szatymaz Község Képviselőtestülete a 009. évi költségvetésről és annak végrehajtásáról szóló 1/009. (II.1.) KT. rendeletét /

Részletesebben

Eredeti Módosított. Teljesítés. Megnevezés

Eredeti Módosított. Teljesítés. Megnevezés 02. Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok a és teljesítése 1. Alapilletmények 75 895 2. Illetménykiegészítések 2 471 3. Nyelvpótlék 695 4. Egyéb kötelező illetménypótlék 798 5. Egyéb feltételtől

Részletesebben

Előterjesztés. Szigliget Község Önkormányzat és intézményei 2011. évi költségvetési gazdálkodásáról

Előterjesztés. Szigliget Község Önkormányzat és intézményei 2011. évi költségvetési gazdálkodásáról Előterjesztés Szigliget Község Önkormányzat és intézményei költségvetési gazdálkodásáról Előadó: Balassa Balázs polgármester Készítette: Lutár Mária körjegyző Páros Gyuláné pénzügyi előadó 2 Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2012. (XI.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról

Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2012. (XI.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2012. (XI.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének módosításáról Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban:

Részletesebben

Magyargéc Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetése. 841126 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége

Magyargéc Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetése. 841126 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége 2.számú melléklet Magyargéc Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetése 841126 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége Létszám: 1 fő polgármester, 1 fő 4 órás MT alapján 37325 Működési c. pe. átadás

Részletesebben

2016. évi Elemi költségvetés

2016. évi Elemi költségvetés Manolisz Glezosz 12. Évfolyamos Görögnyelv Oktató Iskola 2016. évi Elemi költségvetés Szöveges indoklás Budapest, 2016. január 20. Határozat száma: Intézmény vezető Általános indoklás A 2016. évi elemi

Részletesebben

10/2015.(IV.27.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról MELLÉKLETEK

10/2015.(IV.27.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról MELLÉKLETEK 10/2015.(IV.27.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról Hatályos: 2015. április 27-től MELLÉKLETEK 4 Pénzforgalmi mérleg MAGLÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI ÖSSZEVONT

Részletesebben

5.. Az önkormányzat 2003. évi teljesített működési és felhalmozási bevételei és kiadások mérlegszerű bemutatását a 6. számú melléklet tartalmazza.

5.. Az önkormányzat 2003. évi teljesített működési és felhalmozási bevételei és kiadások mérlegszerű bemutatását a 6. számú melléklet tartalmazza. Nemesszalók község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2004.(IV.30.) rendelete Nemesszalók Község Önkormányzatának 2003. évi költségvetésének végrehajtásáról Az államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012.(III.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II.6.) önkormányzati rendelet módosításáról Bocskaikerti

Részletesebben

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014.(IV.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013.(II.29.) önkormányzati rendelet módosításáról 1 KIHIRDETÉSI

Részletesebben

BESZÁMOLÓ a 2013. I. félévi gazdálkodás helyzetéről

BESZÁMOLÓ a 2013. I. félévi gazdálkodás helyzetéről BESZÁMOLÓ a 2013. I. félévi gazdálkodás helyzetéről BEVÉTELEK Az Önkormányzat bevételei 50,47 %-ban teljesültek az I. félévben, a Függő és átfutó kiadások figyelembevételével. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK: A teljesülés

Részletesebben

BESZÁMOLÓ a I-III. negyedévi gazdálkodás helyzetéről

BESZÁMOLÓ a I-III. negyedévi gazdálkodás helyzetéről BESZÁMOLÓ a 2013. I-III. negyedévi gazdálkodás helyzetéről BEVÉTELEK Az Önkormányzat bevételei 84,14 %-ban teljesültek az I-III. negyedévben, a Függő és átfutó kiadások figyelembevételével. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:

Részletesebben

Lepsény Nagyközségi Önkormányzat bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként, illetve szakfeladatonként (eft)

Lepsény Nagyközségi Önkormányzat bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként, illetve szakfeladatonként (eft) Lepsény Nagyközségi Önkormányzat bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként, illetve szakfeladatonként (eft) Megnevezés Eredeti előirányzat 045160 Közutak üzemeltetése, fenntartása Karbantartási szolgáltatás

Részletesebben

Szöveges beszámoló Tengelic Község Önkormányzatának 2014. 01. 01. 2014. 06. 30-ig terjedő gazdálkodásáról. I.) Bevezetés

Szöveges beszámoló Tengelic Község Önkormányzatának 2014. 01. 01. 2014. 06. 30-ig terjedő gazdálkodásáról. I.) Bevezetés Tisztelt Képviselő-testület! Szöveges beszámoló Tengelic Község Önkormányzatának 2014. 01. 01. 2014. 06. 30-ig terjedő gazdálkodásáról I.) Bevezetés Tengelic Község Önkormányzatának gazdálkodása, könyvvezetése

Részletesebben

Mátraverebély Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.05.) önkormányzati rendelete a

Mátraverebély Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.05.) önkormányzati rendelete a Mátraverebély Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.05.) önkormányzati rendelete a Mátraverebély Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól.

Részletesebben

Előterjesztés Az önkormányzat 2015. évi költségvetésére

Előterjesztés Az önkormányzat 2015. évi költségvetésére Előterjesztés Az önkormányzat 2015. évi költségvetésére A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991.

Részletesebben

Önkormányzat Sárpilis 7145 Sárpilis, Béke tér 1. 1.oldal. 2014.költségvetési terv BEVÉTELEK

Önkormányzat Sárpilis 7145 Sárpilis, Béke tér 1. 1.oldal. 2014.költségvetési terv BEVÉTELEK Önkormányzat Sárpilis 7145 Sárpilis, Béke tér 1. 1.oldal 2014.költségvetési terv BEVÉTELEK 2014.terv Állami támogatás 11498 Szociális feladat kiegészítés 18839 Központosított támogatás Szerkezetátalakítási

Részletesebben

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, az önkormányzatra és az önkormányzati hivatalra terjed ki.

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, az önkormányzatra és az önkormányzati hivatalra terjed ki. NYÁRLŐRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (III. 29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT 1/2012. (II. 16.) ÖR RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Részletesebben

2. számú melléklet a Szatymaz Községi Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2009. évi vitelének szabályairól szóló./2009. (.) KT. rendelethez Cím

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületeinek május 27-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületeinek május 27-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületeinek 213. május 27-i ülésére Tárgy: Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 213. évi költségvetésének módosítása Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés

Részletesebben

Költségvetési bevételek 2009 év teljesítés

Költségvetési bevételek 2009 év teljesítés A rovat, tétel, altétel megnevezése, indoklása eredeti előirányzat (adatok ezer forintban módosított előirányzat (adatok ezer forintban) 12.31-i teljesítés (adatok ezer forintban) 12.31-i teljesítés (adatok

Részletesebben

Ercsi Nagyközség Képviselő-testületének. 5/1999. (II.10.) Kt. számú rendelete. az Önkormányzat 1999. évi költségvetéséről

Ercsi Nagyközség Képviselő-testületének. 5/1999. (II.10.) Kt. számú rendelete. az Önkormányzat 1999. évi költségvetéséről Ercsi Nagyközség Képviselő-testületének. 5/1999. (II.10.) Kt. számú rendelete az Önkormányzat 1999. évi költségvetéséről Ercsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló többször

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V

J E G Y Z Õ K Ö N Y V Száma:5-5 /2011. J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Újfehértó Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 14-én 14 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal hivatali helyiségében

Részletesebben

Elemi költségvetés CSUKA ZOLTÁN VÁROSI KÖNYVTÁR Megye: 13 Településtípus: 0057 Szakág: Szektor: 1251 Év/Időszak:

Elemi költségvetés CSUKA ZOLTÁN VÁROSI KÖNYVTÁR Megye: 13 Településtípus: 0057 Szakág: Szektor: 1251 Év/Időszak: 02 - Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése 01 Alapilletmények 26 985 0 0 02 Illetménykiegészítések 0 0 0 03 Nyelvpótlék 0 0 0 04 Egyéb kötelező illetménypótlékok

Részletesebben

2016. ÉVI ELEMI KÖLTSÉGVETÉS TERVEZETE

2016. ÉVI ELEMI KÖLTSÉGVETÉS TERVEZETE KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK TAGOLÁSA 1. számú melléklet az Önkormányzat bevételei BEVÉTELEK 2016.év Megjegyzés Intézményi működési bevételek 7 715 546 Iskolai térítési díj bevétel 3 694 835 Óvodai térítési díj

Részletesebben

7. melléklet a./2013. (...) önkormányzati rendelethez Porva Községi Önkormányzat... melléklet../2013. (...) önkormányzati rendeletéhez

7. melléklet a./2013. (...) önkormányzati rendelethez Porva Községi Önkormányzat... melléklet../2013. (...) önkormányzati rendeletéhez 7. melléklet a./2013. (...) önkormányzati rendelethez Porva Községi Önkormányzat... melléklet../2013. (...) önkormányzati rendeletéhez Az Önkormányzat előirányzat nyilvántartása I. HELYI KÖZUTAK LÉTESÍTÉSE,

Részletesebben

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 50/A.. (4) bekezdése szerinti részletes jelentés a helyi önkormányzat vagyoni- és pénzügyi

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 50/A.. (4) bekezdése szerinti részletes jelentés a helyi önkormányzat vagyoni- és pénzügyi Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 50/A.. (4) bekezdése szerinti részletes jelentés a helyi önkormányzat vagyoni- és pénzügyi helyzetéről, valamint a testület megalakulását követően

Részletesebben

KÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2./2012./II.20./ ÖK. sz. r e n d e l e t e. az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről

KÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2./2012./II.20./ ÖK. sz. r e n d e l e t e. az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről KÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2./2012./II.20./ ÖK. sz. r e n d e l e t e az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Az Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

IKLÓDBÖRDŐCE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK

IKLÓDBÖRDŐCE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK IKLÓDBÖRDŐCE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 15/2013. (XII.31.) önkormányzati R E N D E L E T E az önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosításáról Iklódbördőce Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

POGÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4/2011.(III. 21.) rendelete a évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

POGÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4/2011.(III. 21.) rendelete a évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL POGÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4/2011.(III. 21.) rendelete a 2011. évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Pogány község Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. (továbbiakban ÁHT) 65. (1) bekezdésében

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzat 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509

Pátka Község Önkormányzat 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509 Pátka Község Önkormányzat 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509 Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2010. (III.13.) rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetésének

Részletesebben

4/2013. (III. 14.) önkormányzati

4/2013. (III. 14.) önkormányzati Murony Község Önkormányzata 5672 Murony Földvári u.1. Tel, fax: 66/427-369. 4/2013. (III. 14.) számú önkormányzati Murony Község Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről Murony, 2013. március 13. Fekete

Részletesebben

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének. 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének. 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete Balatonederics község Önkormányzatnak 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.27.) önkormányzati

Részletesebben

TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete

TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Megnevezés (a) 1. melléklet a 1/(II.7.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat és Közös Hivatal összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 52 463 2.Intézményi működési bevétel 18 624 3. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról

Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról Halmaj Község Önkormányzati képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

Előirányzat módosítási javaslat a Képviselő-testület 2011. szeptember 21-i testületi ülésére

Előirányzat módosítási javaslat a Képviselő-testület 2011. szeptember 21-i testületi ülésére Előirányzat módosítási javaslat a Képviselő-testület 2011. szeptember 21-i testületi ülésére Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy a mellékelt előirányzat módosítási és átcsoportosítási javaslatot

Részletesebben

Előterjesztés A Rábapatona Község Önkormányzata háromnegyed éves gazdálkodásáról szóló tájékoztatóhoz

Előterjesztés A Rábapatona Község Önkormányzata háromnegyed éves gazdálkodásáról szóló tájékoztatóhoz számú napirend a Képviselő testület 2014. október 29-i ülésén Előterjesztés A Rábapatona Község Önkormányzata 2014. háromnegyed éves gazdálkodásáról szóló tájékoztatóhoz Tisztelt Képviselő testület! Ezúton

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S TÁRGY: Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének /2013.(.) önkormányzati rendelete Szálka Község Önkormányzata 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról (tervezet) E L Ő T E R J E S Z T É S SZÁLKA

Részletesebben

1. E rendelet hatálya Nadap Község Önkormányzatra terjed ki.

1. E rendelet hatálya Nadap Község Önkormányzatra terjed ki. Nadap Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2 /2011. (IV.13. ) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 1/2010. ( II. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról Nadap Község

Részletesebben

A Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetési tervezete

A Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetési tervezete 4.2. melléklet A Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetési tervezete KIADÁSOK - 1/1 - Funkciókód: 011130 Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és ált. ig. tev. (1.) Jegyző, aljegyző

Részletesebben

Mályinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX. 13.) önkormányzati rendelete

Mályinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX. 13.) önkormányzati rendelete Mályinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX. 13.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról Mályinka

Részletesebben

Szatymaz község Képviselő-testületének 11/2013.(IX.12.) önkormányzati rendelete

Szatymaz község Képviselő-testületének 11/2013.(IX.12.) önkormányzati rendelete Szatymaz község Képviselőtestületének 11/201.(IX.12.) önkormányzati rendelete Szatymaz Községi Önkormányzat 201. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 201. évi vitelének

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2015. március 5. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2015. március 5. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Csárdaszállás Község Önkormányzata 5621 Csárdaszállás, Petőfi utca 17. MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2015. március 5. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

Részletesebben

Csepreg város 2006. I. félévi költségvetési beszámolója

Csepreg város 2006. I. félévi költségvetési beszámolója 1 Csepreg város 2006. I. félévi költségvetési beszámolója Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése Csepreg Város Önkormányzata 2006. I. félévben is ellátta az önkormányzatokról szóló törvényben

Részletesebben

Polgármesterétől J e g y z ő j é t ő l

Polgármesterétől J e g y z ő j é t ő l Csanytelek Község Önkormányzata Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterétől J e g y z ő j é t ő l 121-3/2011. * 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz.( 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu,

Részletesebben

Weöres Sándor Óvoda. Dunavarsány Árpád u. 14. 2012. KÖLTSÉGVETÉS. 004 melléklet

Weöres Sándor Óvoda. Dunavarsány Árpád u. 14. 2012. KÖLTSÉGVETÉS. 004 melléklet Dunavarsány Árpád u. 14. 2012. KÖLTSÉGVETÉS 004 melléklet BEVÉTELEK 2012. Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként 1 Intézményi működési bevételek 60 59 63 2 Műk.

Részletesebben

6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.06.) rendelet módosításáról

6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.06.) rendelet módosításáról ÚJUDVAR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2014. (06.) rendelet áról 1. (1) A 2015. július 1. és december 31.

Részletesebben

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben

A../2013. (..) számú önkormányzati rendelet indoklása.

A../2013. (..) számú önkormányzati rendelet indoklása. A../2013. (..) számú önkormányzati rendelet indoklása. BEVÉTELEK: Önkormányzatunk költségvetési bevételeinek főösszege 286 917 e Ft, mely az előző évi ( 281 058 e Ft) eredeti költségvetési bevételi előirányzat

Részletesebben

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014.(II.20.) sz. önkormányzati rendeletének módosítására

Részletesebben

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2008. évi költségvetése 1.. II. A költségvetési kiadások 2..

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2008. évi költségvetése 1.. II. A költségvetési kiadások 2.. Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének./2008 ( ) számú rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 2/2008 (II.15.) számú rendeletének módosításáról Lepsény Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 21/2009.(IX.28.) r e n d e l e t e

Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 21/2009.(IX.28.) r e n d e l e t e Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2009.(IX.28.) r e n d e l e t e a nagyközségi önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 4/2009. (II.27.) rendelet módosításáról Decs Nagyközség

Részletesebben

Előterjesztés. Dévaványa Város Önkormányzat és Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselőtestületének február 27-én tartandó együttes ülésére

Előterjesztés. Dévaványa Város Önkormányzat és Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselőtestületének február 27-én tartandó együttes ülésére Előterjesztés Dévaványa Város Önkormányzat és Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. február 27-én tartandó együttes ülésére Tárgy: A Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének

Részletesebben

Címrend. Előirányzatcsoport. Kiemelt előirányzat

Címrend. Előirányzatcsoport. Kiemelt előirányzat Címrend 1. számú melléklet Cím Jogcímcsoport Jogcím Önkormányzat Előirányzatcsoport Kiemelt előirányzat Kiadás (e Ft) Saját bevétel (e Ft) Támogatás (e Ft) Létszám előirányzat Kötelező feladat Össz.: 76212

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Szatymaz Község Képviselő-testületének 2009. február 11. napján megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Szatymaz Község Képviselő-testületének 2009. február 11. napján megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szatymaz Község Képviselő-testületének 2009. február 11. napján megtartott üléséről. Jelen vannak: dr. Kormányos László polgármester Dékányné dr. Balogh Andrea alpolgármester Barna

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzat 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509

Pátka Község Önkormányzat 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509 Pátka Község Önkormányzat 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509 1 Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2010. (VII.6.) rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

Részletesebben

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 21/2014. (XII.5.) Önkormányzati rendelete

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 21/2014. (XII.5.) Önkormányzati rendelete 6. melléklet Balatonederics Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 24-i ülésének jegyzőkönyvéhez Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testülete 21/2014. (XII.5.) Önkormányzati

Részletesebben

től. Besorolás I/15 fizetési fokozat, következő től. vezető főtanácsos megnevezés

től. Besorolás I/15 fizetési fokozat, következő től. vezető főtanácsos megnevezés 2008.01.01-től ill. alap: 38650 Ft. Dr. Horváth Éva jegyző 25 alap közszolg-. jogviszony kezdete: 1975.08.01 12 vezetői jub. jutalomra jogosultság kezdete: 1975.08.01 35 éves jub.jutalom: 2010.08.01. 37

Részletesebben

Erkel Ferenc Zeneiskola. Dunavarsány Halász L.-né u. 3. 2012. KÖLTSÉGVETÉS. 005. melléklet

Erkel Ferenc Zeneiskola. Dunavarsány Halász L.-né u. 3. 2012. KÖLTSÉGVETÉS. 005. melléklet Dunavarsány Halász L.-né u. 3. 2012. KÖLTSÉGVETÉS 005. melléklet BEVÉTELEK 2012. Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként 1 Intézményi működési bevételek 1 650

Részletesebben

II. Központi támogatások 15 847

II. Központi támogatások 15 847 3. információs tábla a /2013.(X..) önkormányzati rendelethez I. Működési bevételek 12 506 1. Intézményi működési bevételek 841126-1 Igazgatási szolg. Díjbevétel 19 19 2. Önkormányzat sajátos működési bevételei

Részletesebben

A B C D E F G H I J. Sorszám

A B C D E F G H I J. Sorszám 1. melléklet a 1/2014.(II. 20.) önkormányzati rendelethez SZÁPÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK 2014. ÉVI ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE A B C D E F G H I J Sorszám 2013. évi hatályos

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére 4. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Csabdi Község Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Tájékoztató Csabdi Község a 2015. I. félévi gazdálkodásról Tárgykört

Részletesebben

CSEMŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉS

CSEMŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉS CSEMŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉS bevételi főösszeg: 471.487.000 Ft kiadási főösszeg: 471.487.000 Ft bevételi főösszeg: 156.230.000 Ft kiadási főösszeg: 156.230.000 Ft ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI

Részletesebben