J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tokorcs Község Önkormányzat Képviselő - testületének március 28-án, szerdán 17 órakor tartott üléséről.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tokorcs Község Önkormányzat Képviselő - testületének 2012. március 28-án, szerdán 17 órakor tartott üléséről."

Átírás

1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tokorcs Község Önkormányzat Képviselő - testületének március 28-án, szerdán 17 órakor tartott üléséről. Az ülés helye: Tokorcs Faluház Jelen vannak: Lengyelné Csizmazia Éva polgármester, Dankovicsné Kovács Edina Zita, Czöndör Zoltán, Monostori Miklósné, Nagy Mária Zita képviselők Igazoltan távol: nincs Igazolatlanul távol: nincs Tanácskozási joggal megjelent: Fehér Viktória körjegyző Meghívottak: - Lakosság részéről: - Lengyelné Csizmazia Éva polgármester megállapította, hogy az ülés határozatképes, a képviselő-testületből 5 fő jelen van. A napirendi pontoknak a meghívóban szereplőket javasolta. A javaslattal a képviselő-testület egyhangúlag egyetértett és a következő napirendi pontokat tárgyalta meg. 1./ Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés közt történt fontosabb eseményekről Előadó: Lengyelné Csizmazia Éva polgármester 2./ évi költségvetés módosítása Előadó: Lengyelné Csizmazia Éva polgármester 3./ évi zárszámadás elfogadása Előadó: Lengyelné Csizmazia Éva polgármester 4./ évi belső ellenőrzési beszámoló Előadó: Fehér Viktória körjegyző 5./ Közbeszerzési szabályzat elfogadása és a évi közbeszerzési terv meghatározása Előadó: Fehér Viktória körjegyző 6./ A HPV oltás költségeihez történő hozzájárulásról döntés

2 Előadó: Lengyelné Csizmazia Éva polgármester 7./ Vagyonrendelet módosítása Előadó: Lengyelné Csizmazia Éva polgármester 8./ Állattartási rendelet hatályon kívül helyezése Előadó: Lengyelné Csizmazia Éva polgármester 9./ Folyó ügyek Előadó: Lengyelné Csizmazia Éva polgármester 1./ NAPIRENDI PONT Beszámoló a két ülés közt történt fontosabb eseményekről. Előadó: Lengyelné Csizmazia Éva polgármester Lengyelné Csizmazia Éva polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet a közcélú foglalkoztatási szerződésről, mely szerint 1 fő közcélú munkást alkalmazhat az önkormányzat 6 órában március 1-től november végéig. Az idei évben a tervezésbe az önkormányzatot nem vonták be, a pénzt központilag osztották el és településünk csak 1 fő foglalkoztatására kapott lehetőséget. Jelenleg is 1 fő kommunális munkást alkalmazunk, igyekszünk majd mindenkinek lehetőséget adni a foglalkoztatáshoz. Elmondta továbbá, hogy az önkormányzat alkalmazásban álló gazdasági munkás összeszedte az út mentén lévő szemetet, elég sok összegyűlt, 5 zsák telt meg vele, ezt majd el kell szállíttatni. A Nagysimonyi önkormányzat április 14-ére szervezi a szemétgyűjtési akciót, javasolja a képviselőknek, hogy akkor induljanak el ők is a tavalyi évhez hasonlóan Nagysimonyi fele és találkozzanak út közben. Egyéb említésre méltó esemény nem történt, így kérte beszámolója elfogadását. A képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül elfogadta a polgármester beszámolóját. 2./ NAPIRENDI PONT évi költségvetés módosítása Előadó: Lengyelné Csizmazia Éva polgármester Lengyelné Csizmazia Éva polgármester írásos előterjesztése alapján, mely a jegyzőkönyv mellé csatolva. Hozzászólás nem volt, Lengyelné Csizmazia Éva polgármester javasolta a rendelet elfogadását. A képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotta.

3 Tokorcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2012. (III. 29.) rendelete a évi költségvetésről szóló 4/2011. (II. 16.) rendelet módosításáról Tokorcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló CXCV. törvény 34. (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat költségvetéséről szóló 4/2011. (II. 16.) rendeletét (a továbbiakban: R.) az alábbiak szerint módosítja. 1. A R. 3. helyébe a következő rendelkezés lép: 3. Az önkormányzat a évi költségvetési a) kiadási főösszegét ezer forintban, b) bevételi főösszegét ezer forintban állapítja meg. 2. A R. 5. (1) és (2) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek: 5. (1) Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási ait a Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá: e Ft - Működési kiadások a összesen: Ebből: - személyi jellegű kiadások: munkaadókat terhelő járulékok: dologi jellegű kiadások: ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 - speciális célú támogatások: (2) Az önkormányzat általános tartaléka e Ft, céltartaléka e Ft. 3. A R. 6. (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 6. (1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen ezer forint. A felújítási és felhalmozási kiadásokból: - a beruházások a: 248 ezer forint, - a felújítások a: 0 - az egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások a: 0 hiteltörlesztés ezer forint. 4. A R. 2., 3., 4. és a 5. számú mellékletei helyébe e rendelet 1., 2., 3. és a 4. számú mellékletei lépnek. 4. E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban december 31. napjától alkalmazni kell. Tokorcs, március 28. /:Lengyelné Csizmazia Éva:/ polgármester /:Fehér Viktória:/ körjegyző

4 E rendelet a hivatal hirdetőtábláján történt kifüggesztéssel kihirdetve. Tokorcs, március 29. /:Fehér Viktória:/ körjegyző 1. számú melléklet a 10/2012. (III. 29. ) költségvetési rendelethez Tokorcs Község Önkormányzat évi módosított mérlege ezer Ft-ban Sor -sz. Megnevezés évi 2011.évi módosított terv/módosított előirány. % BEVÉTELEK I. Működési bevételek ,58 II. Támogatások ,56 III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek IV. Támogatás értékű bevételek ,23 V Véglegesen átvett pénzeszközök ,02 VI Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének, kibocsátásának bevétele ,00 VII. Pénzforgalom nélküli bevételek ,00 Költségvetési bevételek összesen ,53 Finanszírozási bevételek (rövid lej. hitelek, értékpapírok) VII. Hitel felvétel (Felhalmozási) Bevételek mindösszesen ,53 KIADÁSOK I. Működési kiadások ,41 II. Felhalmozási kiadások ,59 III. Nyújtott kölcsönök IV. Tartalékok ,43 Általános tartalék ,92 Céltartalék ,00 Költségvetési kiadások összesen ,72 Finanszírozási kiadások (rövid lej. hitelek, értékpapírok) V. Hiteltörlesztés (Felhalmozási) ,75 Kiadások mindösszesen ,53

5 2. számú melléklet A 10/2012. (III. 29. ) költségvetési rendelethez Tokorcs Önkormányzat évi módosított bevételei és kiadásai ezer Ft-ban Sorsz. Megnevezés évi 2011.évi módosított terv/ módosított. (%) BEVÉTELEK Működési bevételek ,58 1. Intézményi működési bevételek ,00 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei , Illetékek 2.2. Helyi adók , Átengedett központi adók , Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek ,67 Támogatások ,56 3. Önkormányzatok költségvetési támogatása , Normatív támogatások , Központosított ok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 3.4. Helyi önkormányzatok színházi támogatása 3.5. Normatív kötött felhasználású támogatások , Fejlesztési célú támogatások 3,7 Egyéb központi támogatás Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 4. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 5. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 6. Pénzügyi befektetések bevételei Támogatás értékű bevételek ,23 7. Működési célú pénzeszköz átvétel ,12 - ebből OEP-től átvett pénzeszköz 8. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ebből OEP-től átvett pénzeszköz 9 Véglegesen átvett pénzeszköz -felhalmozási célú ,02 Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok ,00 értékesítésének, kibocsátásának bevétele Hitelek 10 Működési célú hitel, kötvénykibocsátás 11 Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás Pénzforgalom nélküli bevételek ,00 12 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele ,00 13 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek mindösszesen ,53

6 2. számú melléklet folytatása Sorsz. Megnevezés évi 2011.évi módosított terv/ módosított előírányzat (%) KIADÁSOK 1. Személyi jellegű kiadások ,74 2. Munkaadót terhelő ,25 járulékok 3. Dologi jellegű kiadások ,13 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Speciális célú támogatások ,51 Működési kiadások ,41 6. Beruházási kiadások ,43 7. Felújítási kiadások Egyéb felhalmozási kiadások ,56 Felhalmozási kiadások összesen ,11 9. Általános tartalék , Céltartalék , Év végi tervezett pénzmaradvány Kiadások mindösszesen ,53 Költségvetési létszámkeret ,00

7 3. számú melléklet a 10/2012. (III. 29.) költségvetési rendelethez Tokorcs Önkormányzat évi módosított működési célú bevételei és kiadásai ezer Ft-ban Sorsz. Megnevezés 2011 évi 2011.évi módosított terv/ módosított előirány. (%) BEVÉTELEK Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek ,00 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei , Illetékek 2.2. Helyi adók , Átengedett központi adók , Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek ,67 Támogatások 3. Önkormányzatok költségvetési támogatása , Normatív támogatások , Központosított ok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása 3.4. Helyi önkormányzatok színházi támogatása 3.5. Normatív kötött felhasználású támogatások , Egyéb központi támogatás Támogatásértékű bevételek 4. Működési célú pénzeszköz átvétel ,12 - ebből OEP-től átvett pénzeszköz Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének, kibocsátásának bevétele Hitelek 5. Működési célú hitel, kötvénykibocsátás Pénzforgalom nélküli bevételek 6. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele ,00 7. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek mindösszesen ,34

8 3. számú melléklet folytatása ezer Ft-ban Sorsz. Megnevezés évi évi módosított terv/ módosított előirány. (%) KIADÁSOK 1. Személyi jellegű kiadások ,74 2. Munkaadót terhelő járulékok ,25 3. Dologi jellegű kiadások ,13 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Speciális célú támogatások ,51 Működési kiadások ,41 6. Általános tartalék ,92 7. Céltartalék ,00 8. Év végi tervezett pénzmaradvány Kiadások mindösszesen ,33

9 4. számú melléklet a 10/2012. (III. 29.) költségvetési rendelethez Tokorcs Önkormányzat évi módosított felhalmozási célú bevételei és kiadásai ezer Ft-ban Sorsz. Megnevezés évi 2011.évi módosított terv/ módosított előirány. (%) BEVÉTELEK 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 3. Osztalék- és hozambevétel 4. Részvények, részesedések értékesítése 5. Kárpótlási jegyek értékesítése 6. Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése 7. Egyéb pénzügyi befektetések bevételei Pénzügyi befektetések bevételei 8. Átvett pénzeszközök felhalmozási célra ,44 9. Felhalmozási célú visszatérítések , Folyamatban lévő beruházások címzett és céltámogatása 11. Új, induló beruházás címzett és céltámogatása 12. Központosított célból várható felhalmozási célú támogatás 13. Felhalmozási célú hitel 14. Előző évi - felhalmozási célú - pénzmaradvány Bevételek összesen ,87 KIADÁSOK 1. Intézmények felhalmozási célú kiadásai ,43 2. Önkormányzat felújítási kiadásai 3. Önkormányzat fejlesztési kiadásai 4. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre 5. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre ,56 6. Felhalmozási célú általános tartalék 7. Felhalmozási célú céltartalék 8. Felhalmozási célú év végi tervezett maradvány Kiadások összesen ,11

10 3./ NAPIRENDI PONT évi zárszámadás elfogadása Előadó: Lengyelné Csizmazia Éva polgármester Lengyelné Csizmazia Éva polgármester írásos előterjesztése alapján, mely a jegyzőkönyv mellé csatolva. Hozzászólás nem volt, Lengyelné Csizmazia Éva polgármester javasolta a rendelet elfogadását. A képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotta. Tokorcs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2012. (III. 29.) rendelete az önkormányzat évi költségvetési zárszámadásáról Tokorcs Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló évi CXCV törvény 91. (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a évi költségvetési zárszámadásról a következő rendeletet alkotja. 1. (1) Tokorcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete a évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást a 1. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja ezer Ft bevétellel, ezer Ft kiadással (2) A működési bevételeket ezer Ft-tal, a működés kiadásokat ezer Ft-tal hagyja jóvá az 1/a. számú melléklet szerint. Kiemelt ok : - személyi juttatások e Ft, - munkaadót terhelő kifizetések e Ft, - dologi kiadások e Ft, - átadott pénzeszközök e Ft, - egyéb finanszírozásai kiadás -253 e Ft. (3) A felhalmozási bevételeket 973 ezer Ft-tal, a felhalmozási kiadásokat ezer Ft-tal jóváhagyja az 1/b. számú melléklet szerint, a fejlesztési kiadásokat feladatonként a 3. számú melléklet szerint fogadja el.

11 (4) Az Önkormányzat bevételeit forrásonként, valamint a kiadásokat ezen belül a kiemelt kiadásokat feladatonként részletezve a 2/a., 2/b. számú mellékletekben foglaltaknak megfelelően fogadja el. (5) Az önkormányzat teljesítéseit feladatonként a 8. számú melléklet szerint fogadja el. (6) Az önkormányzat létszám állományát 3 fő átlaglétszámmal és 2 fő munkajogi létszámmal jóváhagyja. 2. Az önkormányzat a december 31-ei állapot szerinti vagyonát a 4. számú melléklet szerint - a mérlegben valamint a vagyonleltárban szereplő adatok alapján ezer Ft-ban állapítja meg. 3. Az önkormányzat által adott közvetett támogatások összegét az 5. számú melléklet szerint fogadja el. 4. Az önkormányzat által felvett hitelek állományát lejárat, hitelezők és eszközök szerinti bontásban a 6. számú mellkelt szerint fogadja el. Az önkormányzat pénzmaradványát a 7. számú mellékleteknek megfelelően jóváhagyja (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. (2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a 12/2011. (X. 13.), a 10/2012. (III. 29.) rendeletekkel módosított 4/2011. (II. 16.) rendelet. Tokorcs, március 28. /:Lengyelné Csizmazia Éva:/ polgármester /:Fehér Viktória:/ körjegyző E rendelet a hivatal hirdetőtábláján történt kifüggesztéssel kihirdetve. Tokorcs, március 29. /:Fehér Viktória:/ körjegyző

12 11/2012. (III. 29.) zárszámadási rendelethez Tokorcs Község Önkormányzat évi beszámoló bevételei és kiadásai 1.sz melléklet eft-ban Sorsz. Megnevezés 2011 eredeti módosított 2011.évi tény terv/ módosított előirány. (%) BEVÉTELEK Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek ,83 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei , Talajterhelési díj , Helyi adók , Átengedett központi adók , Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek ,00 Támogatások 3. Önkormányzatok költségvetési támogatása , Normatív támogatások , Központosított ok , Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 3.4. Egyéb központi támogatás , Normatív kötött felhasználású támogatások , Fejlesztési célú támogatások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 4. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 5. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 6. Pénzügyi befektetések bevételei Támogatásértékű bevételek 7. Működési célú pénzeszköz átvétel ,00 8. Kiegészítések, visszatérülések 9. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ,00 - ebből OEP-től átvett pénzeszköz Támogatási kölcsönök visszatérülése, ,22 Értékpapírok értékesítésének, kibocsátásának bevétele Hitelek 10. Működési célú hitel, kötvénykibocsátás 11. Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás 12. Pénzforgalom nélküli bevételek ,0 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele ,0 13. Egyéb finanszírozás bevételei 0 0,0 Bevételek mindösszesen ,78

13 1.sz melléklet folytatása eft-ban Sorsz. Megnevezés módosított 2011 évi tény terv/ módosított előirány. (%) KIADÁSOK 1. Személyi jellegű kiadások ,91 2. Munkaadót terhelő járulékok ,95 3. Dologi jellegű kiadások ,90 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Speciális célú támogatások ,81 Működési kiadások összesen ,78 6. Beruházási kiadások ,00 7. Felújítási kiadások Egyéb felhalmozási kiadások ,97 Felhalmozási kiadások összesen ,97 9. Általános tartalék xxx xxx 10. Céltartalék xxx xxx 11. Év végi tervezett pénzmaradvány 12. Egyéb finanszírozási kiadás Kiadások mindösszesen ,95 Költségvetési létszámkeret ,00

14 11/2012. (III. 29.) zárszámadási rendelethez Tokorcs Község Önkormányzat évi működési célú bevételei és kiadásai 1/a.sz melléklet eft-ban Sorsz. BEVÉTELEK Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés Összege teljesítés/módosított előir. %-a Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek ,83 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei , Illetékek 2.2. Helyi adók , Átengedett központi adók , Talajterhelési díj , Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek ,00 Támogatások 3. Önkormányzatok költségvetési támogatása , Normatív támogatások , Központosított ok , Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása 3.4. Helyi önkormányzatok egyéb központi támogatása , Normatív kötött felhasználású támogatások ,00 Támogatásértékű bevételek 4. Működési célú pénzeszköz átvétel ,00 - ebből OEP-től átvett pénzeszköz Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok Kiegészítések, visszatérülések Hitelek 5. Működési célú hitel, kötvénykibocsátás Pénzforgalom nélküli bevételek 6. Egyéb finanszírozási bevételek 6. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele ,00 7. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek mindösszesen ,19

15 Sorsz. Megnevezés 1/a.sz melléklet folytatása eft-ban Eredeti Módosított Teljesítés Összege teljesítés/módosított előir. %-a KIADÁSOK 1. Személyi jellegű kiadások ,91 2. Munkaadót terhelő járulékok ,95 3. Dologi jellegű kiadások ,90 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Speciális célú támogatások ,81 Működési kiadások ,78 4. Általános tartalék xxx xxx 5. Céltartalék xxx xxx 6. Év végi tervezett pénzmaradvány 7. Egyéb finanszírozási kiadás Kiadások mindösszesen ,26

16 11/2012. (III. 29.) zárszámadási rendelethez Tokorcs Község Önkormányzat évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai 1/b.sz melléklet Sorsz. Megnevezés évi eredeti előir évi mód évi tény eft-ban tény/ módosított (%) BEVÉTELEK 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 3. Osztalék- és hozambevétel 4. Részvények, részesedések értékesítése 5. Kárpótlási jegyek értékesítése 6. Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése 7. Egyéb pénzügyi befektetések bevételei Pénzügyi befektetések bevételei 8. Átvett pénzeszközök felhalmozási célra ,00 9. Felhalmozási célú visszatérítések , Folyamatban lévő beruházások címzett és céltámogatása 11. Új, induló beruházás címzett és céltámogatása 12. Központosított célból várható felhalmozási célú támogatás 13. Felhalmozási célú hitel 14. Előző évi - felhalmozási célú - pénzmaradvány Bevételek összesen ,93 KIADÁSOK 1. Intézmények felhalmozási célú kiadásai ,00 2. Önkormányzat felújítási kiadásai 3. Önkormányzat fejlesztési kiadásai 4. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre 5. Felhalmozási célú pe. átadás ÁHT-n kívülre ,92 6. Felhalmozási célú általános tartalék 7. Felhalmozási célú céltartalék 8. Értékpapír vásárlás 9. Hosszú lejáratú hitel törlesztés , Felhalmozási célú év végi tervezett maradvány Kiadások összesen ,97

17 2/a.sz melléklet 11/2012. (III. 29.) zárszámadási rendelethez Tokorcs Község Önkormányzat évi beszámoló bevételei eft-ban Sorsz. Megnevezés 2011 eredeti módosított 2011.évi tény tény/módosított előirány. (%) BEVÉTELEK Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek ,83 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei , Talajterhelési díj , Helyi adók , Átengedett központi adók , Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek ,00 Támogatások 3. Önkormányzatok költségvetési támogatása , Normatív támogatások , Központosított ok , Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 3.4. Egyéb központi támogatás , Normatív kötött felhasználású támogatások , Fejlesztési célú támogatások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 4. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 5. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 6. Pénzügyi befektetések bevételei Támogatásértékű bevételek 7. Működési célú pénzeszköz átvétel ,00 8. Kiegészítések, visszatérülések 9. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ,00 - ebből OEP-től átvett pénzeszköz Támogatási kölcsönök visszatérülése, ,22 Értékpapír értékesítésének, kibocsátásának bevétele Hitelek 10 Működési célú hitel, kötvénykibocsátás 11. Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás 12 Pénzforgalom nélküli bevételek ,00 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele , Egyéb finanszírozás bevételei 0 0,0 Bevételek mindösszesen ,78

18 11/2012. (III. 29.) zárszámadási rendelethez Tokorcs Község Önkormányzat évi kiadás a és teljesítése 2/b.sz melléklet eft-ban Sorsz. Intézmény / szakfeladat Összes kiadás Személyi juttatások Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés összege telj./mód. előir.%-a összege telj./mód előir.% Önkormányzat igazgatási szakfeladat kiadásai , ,5 2. Egyéb feladatok szakfeladatonként , ,1 3. Általános tartalék Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx 4. Céltartalék Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx Kiadások összesen (1-4) , ,9 5. Önálló intézmény finanszírozása (támogatása) Mindösszesen (1-5) , ,9

19 2/b.sz melléklet folytatása Ebből eft-ban Dologi kiadások Felhalmozási kiadások Speciális célú támogatáso Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljes összege telj./mód. előir.%-a összege telj./mód. előir.%-a összege , , , Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx , , , ,

20 3.sz melléklet 11/2012. (III. 29.) sz. zárszámadási rendelethez Tokorcs Község Önkormányzat évi fejlesztési kiadásai feladatonként/célonként eft-ban Sorsz. Feladat megnevezése 2011.évi eredeti 2011 módosított 2011 évi tény Tény/módosított %-a I. Beruházások kiadása Esélyegyenlőségi program Faluház parkoló építése Fűkasza ,00 II. Felújítási kiadások III. Felhalmozásra átadott Lakosságnak átadott ,0 Hiteltörlesztés ,00 Kamatkiadás ,92 Fejlesztési kiadások összesen ,97

21 4.sz melléklet 11/2012. (III. 29.) zárszámadási rendelethez Tokorcs Község Önkormányzat vagyonmérlege év december 31-én Sorsz. ESZKÖZÖK Megnevezés eft-ban Nyitó Záró január 1. december Alapítás - átszervezés aktivált értéke 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 3. Vagyoni értékű jogok 4. Szellemi termékek Immateriális javakra adott előleg 6. Immateriális javak értékhelyesbítése I. Immateriális javak összesen (1+.+6) Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok Ingatlanokból: - törzsvagyon, ezen belül: - forgalomképtelen - korlátozottan forgalomképes - nem törzsvagyon 8. Gépek, berendezések, felszerelések Járművek 10. Tenyészállatok 11. Beruházások, felújítások 12. Beruházásra adott előlegek 13. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése II. Tárgyi eszközök összesen ( ) Egyéb tartós részesedés Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 16. Tartósan adott kölcsön Hosszú lejáratú bankbetétek 18. Egyéb hosszú lejáratú követelések 19. Befektetett pénzeszközök értékhelyesbítése III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen ( ) IV. Üzemeltetésre átadott, vagyonk. átvett eszközök IV/a. Üzem. átadott, vagyonk. átvett eszk. értékhely. A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (I.+ +IV/a) Anyagok 21. Befejezetlen termékek, félkész termékek 22. Növendék-, hízó- és egyéb állat 23. Késztermékek 24/a Áruk, közvetített szolgáltatások 24/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek I. Készletek összesen ( /b) 25. Követelés áruszállításból (vevő) 26. Adósok Rövid lejáratú kölcsönök 28. Egyéb követelések - ebből a mérlegfordulónapot követő évbeni részlet II. Követelések összesen ( )

22 29. Egyéb részesedés 4.sz melléklet folytatása eft-ban 30. Forgalmi célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok III. Értékpapírok összesen (29+30) Pénztárak, csekkek, betétkönyvek Költségvetési bankszámlák Elszámolási számlák 34. Idegen pénzeszközök IV. Pénzeszközök összesen ( ) Költségvetési aktív függő elszámolások Költségvetési aktív átfutó elszámolások Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások 38. Költségvetésen kívüli aktív kiegy. elszámolások V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások ( ) B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (I+ +V) ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (A+B)

23 FORRÁSOK 4.sz melléklet folytatása eft-ban Sorsz. Megnevezés 1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje Nyitó Záró január 1. december Saját tulajdonba lévő eszközök tartós tőkéje I. Tartós tőke Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása 2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása II. Tőkeváltozások Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka 2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka III. Értékelési tartalék D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (I-II-III) Költségvetési tartalék elszámolása tárgyévi költségvetési tartalék előző évi költségvetési tartalék Költségvetési pénzmaradvány 6. Kiadási megtakarítás 7. Bevételi lemaradás 8. Előirányzat-maradvány I. Költségvetési tartalék összesen (4+.+8) Vállalkozási tartalék elszámolása 10. Vállalkozási tevékenység eredménye 11. Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása 12. Vállalkozási tevékenység bevétel lemaradása II. Vállalkozási tartalék összesen ( ) 0 0 E) TARTALÉK ÖSSZESEN (I+II) Hosszú lejáratú kölcsönök 14. Tartozás fejl. c. kötvény kibocsátásból 15. Beruházási, fejlesztési hitel Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség I. Hosszú lejáratú kötelezettség ( ) Rövid lejáratú kölcsönök 18. Rövid lejáratú hitelek 19. Kötelezettségek (szállító) tárgyévi szállítói kötelezettség tárgyévet követő év szállítói kötelezettsége 20. Egyéb rövid lejáratú kötelezettség tartozás működési célú kötvény kibocsátásból - beruházási hitel következő évi törlesztése - hosszú lejáratú következő évi törlesztése - tárgyévi terh. rövidlejáratú kötelezettsége II. Rövid lejáratú kötelezettség ( ) Költségvetési passzív függő elszámolások Költségvetési passzív átfutó elszámolások 23. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások 24. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások - költségvetésen kívüli letéti elszámolások - Nemzetközi támogatási program deviza elszámolások III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások ( ) 0 0 F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (I+II+III) FORRÁSOK (D+E+F)

24 5.sz melléklet 11/2012. (III. 29.) sz. zárszámadási rendelethez Tokorcs Község Önkormányzat évi közvetett támogatásai eft-ban Sorsz. A támogatás kedvezményezettje (csoportonként) jogcíme (jellege) Adóelengedés Adókedvezmény Egyéb mértéke % összege eft jogcíme (jellege) mértéke % összege eft jogcíme (jellege) mértéke % összege eft összesen 1. Mozgáskorlátozottak

25 6.sz melléklet Sorsz. A 11/2012. (III. 29.) sz. zárszámadási rendelethez Tokorcs Község Önkormányzat által felvett hitelállomány alakulásnak, lejárat és eszközök szerinti bontásának december 31-i állapota Megnevezés Felvét éve Összege Lejárati évek Összesen Fejlesztési Tőke Hitel Kamat Szennyvíz 2005 Összesen Fejlesztési Tőke Hitel Kamat Erzsébet utca 2007 Összesen Fejlesztési Tőke Hitel Kamat Összesen 4. Fejlesztési Tőke Hitel Kamat Összesen Fejlesztési Tőke Hitel Kamat Összesen Összesen eft-ban

BUDAKESZI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA... számú önkormányzati határozat alapján

BUDAKESZI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA... számú önkormányzati határozat alapján 1 BUDAKESZI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA... számú önkormányzati határozat alapján Hatályos: 2012. január... dr. Csutoráné dr. Gyıri Ottília polgármester dr. Szelenczy Gabriella jegyzı 2

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tokorcs Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. április 29-én, hétfőn 17 órakor tartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tokorcs Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. április 29-én, hétfőn 17 órakor tartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tokorcs Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. április 29-én, hétfőn 17 órakor tartott üléséről. Az ülés helye: Tokorcs Faluház Jelen vannak: Lengyelné Csizmazia

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tokorcs Község Önkormányzat Képviselő - testületének 2012. december 12-én, szerdán 18 óra 50 perckor tartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tokorcs Község Önkormányzat Képviselő - testületének 2012. december 12-én, szerdán 18 óra 50 perckor tartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tokorcs Község Önkormányzat Képviselő - testületének 2012. december 12-én, szerdán 18 óra 50 perckor tartott üléséről. Az ülés helye: Tokorcs Faluház Jelen vannak: Lengyelné

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT HEGYHÁTHODÁSZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖZBESZERZÉS RENDJÉRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZATA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT 2010. november 15. Hegyháthodász Község Önkormányzata (9915 Hegyháthodász, Kossuth Lajos u. 36.) a közbeszerzésekről

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Oldal: 0/13 KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT A VAY ÁDÁM GIMNÁZIUM, MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM INTÉZMÉNYBEN BAKTALÓRÁNTHÁZA NAMÉNYI ÚT 7. Hatályba lépés napja: 2013. október 30. Oldal: 1/13 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A SZOLNOKI TÖRVÉNYSZÉK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

A SZOLNOKI TÖRVÉNYSZÉK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Szolnoki Törvényszék E l n ö k e 5001 Szolnok Pf. 100 2013. El. II. B. 3. szám A SZOLNOKI TÖRVÉNYSZÉK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2013. január 15. napjától Dr. Nánási Illés a Szolnoki Törvényszék

Részletesebben

Bihartorda Község Önkormányzatának

Bihartorda Község Önkormányzatának Bihartorda Község Önkormányzatának közbeszerzési szabályzata a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 6 -a alapján 2009. 1 Jóváhagyta Bihartorda Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a 71/2009.

Részletesebben

Vámosszabadi Község Önkormányzat. Közbeszerzési szabályzata

Vámosszabadi Község Önkormányzat. Közbeszerzési szabályzata Vámosszabadi Község Önkormányzat Közbeszerzési szabályzata Hatályos: 2013. április 1. napjától Jóváhagyta: dr. Torma Viktória jegyző Vámosszabadi Község Önkormányzata a közbeszerzésekről szóló 2011. évi

Részletesebben

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2010.(II.11.) sz. rendelete. Bucsa Község Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzatáról

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2010.(II.11.) sz. rendelete. Bucsa Község Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzatáról Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2010.(II.11.) sz. rendelete Bucsa Község Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzatáról Bucsa Község Önkormányzata a Közbeszerzésekről szóló 2003. évi

Részletesebben

1./ Közbeszerzési terv Előterjesztés: Repiczki Zsuzsanna jegyző

1./ Közbeszerzési terv Előterjesztés: Repiczki Zsuzsanna jegyző 1./ Közbeszerzési terv Előterjesztés: Repiczki Zsuzsanna jegyző A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 5. rendelkezik a törvény személyi és tárgyi hatályáról: Közbeszerzési eljárást az ajánlatkérőként

Részletesebben

Agóra Vidékfejlesztési Alapítvány Közbeszerzési Szabályzata

Agóra Vidékfejlesztési Alapítvány Közbeszerzési Szabályzata Agóra Vidékfejlesztési Alapítvány Közbeszerzési Szabályzata Érvényes: 2011. május 31-től 1 I. Fejezet A KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA ÉS HATÁLYA A szabályzat célja Jelen közbeszerzési szabályzat (a továbbiakban:

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 21/2005. (X.28.) Kt. számú rendelete. A költségvetési témájú rendeletek tartalmának meghatározásáról

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 21/2005. (X.28.) Kt. számú rendelete. A költségvetési témájú rendeletek tartalmának meghatározásáról Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 21/2005. (X.28.) Kt. számú rendelete A költségvetési témájú rendeletek tartalmának meghatározásáról (Módosítással egységes szerkezetbe foglalt szöveg. Szövege hatályos:

Részletesebben

CSONGRÁD ÉS CSANYTELEK IVÓVÍZMINŐSÉG-JAVÍTÓ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

CSONGRÁD ÉS CSANYTELEK IVÓVÍZMINŐSÉG-JAVÍTÓ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA CSONGRÁD ÉS CSANYTELEK IVÓVÍZMINŐSÉG-JAVÍTÓ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2014 TARTALOMJEGYZÉK I. Fejezet Általános rendelkezések Oldal II. Fejezet A közbeszerzéssel, a közbeszerzési

Részletesebben

Felelős: Polgármester Határidő: folyamatos

Felelős: Polgármester Határidő: folyamatos Kivonat: Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 19-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből. Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 109/2013. (VII.19.)

Részletesebben

Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ. Közbeszerzési Szabályzat

Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ. Közbeszerzési Szabályzat Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ Közbeszerzési Szabályzat 2013. A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény rendelkezéseinek (a továbbiakban: Kbt.), továbbá a központosított

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tokorcs Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. február 20-án, szerdán 18 órakor tartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tokorcs Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. február 20-án, szerdán 18 órakor tartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tokorcs Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. február 20-án, szerdán 18 órakor tartott üléséről. Az ülés helye: Tokorcs Faluház Jelen vannak: Lengyelné Csizmazia

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T

J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Bugyi Nagyközség Önkormányzata 2347 Bugyi, Beleznay tér 1. Tel.: 29-547-502, Fax: 29-348-464 J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Készült, a Bugyi Polgármesteri Hivatalban a helyi Önkormányzat Képviselőtestületének

Részletesebben

Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 24. függelék

Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 24. függelék 3. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 24. függelék AZ ÓBUDAI EGYETEM KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2012. február TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

KAPOSPULA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA. Hatályos: 2015. június 30-tól

KAPOSPULA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA. Hatályos: 2015. június 30-tól Kapospula Község Önkormányzata 7251 Kapospula, Béke tér 21. KAPOSPULA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2015. június 30-tól 2 I. A KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA és HATÁLYA A

Részletesebben

NYÍRMÁRTONFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

NYÍRMÁRTONFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA NYÍRMÁRTONFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 1 Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a közpénzek ésszerű felhasználása átláthatóságának és széles körű nyilvános ellenőrizhetőségének

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (továbbiakban: Kbt.) 6. (1) bekezdésében foglaltak figyelembevételével Újfehértó Város

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tokorcs Község Önkormányzat Képviselő - testületének 2011. október 12-én, szerdán 17 órakor tartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tokorcs Község Önkormányzat Képviselő - testületének 2011. október 12-én, szerdán 17 órakor tartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tokorcs Község Önkormányzat Képviselő - testületének 2011. október 12-én, szerdán 17 órakor tartott üléséről. Az ülés helye: Tokorcs Faluház Jelen vannak: Lengyelné Csizmazia

Részletesebben

Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2007. (IV.26.) sz. rendelete az önkormányzat 2006. évi költségvetési zárszámadásáról

Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2007. (IV.26.) sz. rendelete az önkormányzat 2006. évi költségvetési zárszámadásáról Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2007. (IV.26.) sz. rendelete az önkormányzat 2006. évi költségvetési zárszámadásáról Gyömrő Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Hajdúhadház Város Önkormányzatának 2012. március hó 5. napján tartandó rendkívüli Képviselő-testületi ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Hajdúhadház Város Önkormányzatának 2012. március hó 5. napján tartandó rendkívüli Képviselő-testületi ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Hajdúhadház Város Önkormányzatának 2012. március hó 5. napján tartandó rendkívüli Képviselő-testületi ülésére Tárgy: 2012. évi Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzat-tervezete

Részletesebben

Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2008. (IV. 25.) sz. rendelete az önkormányzat 2007. évi költségvetési zárszámadásáról

Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2008. (IV. 25.) sz. rendelete az önkormányzat 2007. évi költségvetési zárszámadásáról Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2008. (IV. 25.) sz. rendelete az önkormányzat 2007. évi költségvetési zárszámadásáról Gyömrő Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló,

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. november 26-án tartott ülésének jegyzőkönyve Az ülésen hozott rendelet száma Tárgya 15/2012. (XI. 27.) Költségvetési rend. módosítása 16/2012.

Részletesebben

Nagyhegyes Község Polgármesteri Hivatala 4064 Nagyhegyes, Kossuth u. 2. Tel.: (52) 566-008 Fax: (52) 367-010 e-mail: hivatal@nagyhegyes.

Nagyhegyes Község Polgármesteri Hivatala 4064 Nagyhegyes, Kossuth u. 2. Tel.: (52) 566-008 Fax: (52) 367-010 e-mail: hivatal@nagyhegyes. 24/2014. (II. 20.) Kt határozat Ideje: 2014. február 20.14:09 Nagyhegyes Község Polgármesteri Hivatala 2014. február 20.-án tartott ülésének könyvéből: Tárgya: Napirendi pontok és könyv hitelesítők elfogadása

Részletesebben

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 9485 Nagycenk, Gyár u. 2., /Fax: 06-99-360-012, e-mail: polgarmester@nagycenk.

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 9485 Nagycenk, Gyár u. 2., /Fax: 06-99-360-012, e-mail: polgarmester@nagycenk. Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 9485 Nagycenk, Gyár u. 2., /Fax: 06-99-360-012, e-mail: polgarmester@nagycenk.hu S Ü R G Ő S S É G I E L Ő T E R J E S Z T É S 8. N A P I R E N D I P

Részletesebben

Beleg Község Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzata BELEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

Beleg Község Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzata BELEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA BELEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 1 Jóváhagyta Beleg Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a../2011. (XI. 30.) önkormányzati határozatával 2 PREAMBULUM Beleg Község Önkormányzata

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 4. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 26.) Rendelet: 3/2012. Ör. rendelet Határozatok: 20/2012. - 35/2012. Kt. hat.

NYÍLT ÜLÉSE. 4. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 26.) Rendelet: 3/2012. Ör. rendelet Határozatok: 20/2012. - 35/2012. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 4. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 26.) Rendelet: 3/2012. Ör. rendelet Határozatok: 20/2012. - 35/2012. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc

Részletesebben