MEGRENDELÉS Kötelező számviteli szabályzatok egyszerűsített adaptációja (Vállalkozói kettős könyvvitel 2014.)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MEGRENDELÉS Kötelező számviteli szabályzatok egyszerűsített adaptációja (Vállalkozói kettős könyvvitel 2014.)"

Átírás

1 MEGRENDELÉS Kötelező számviteli szabályzatok egyszerűsített adaptációja (Vállalkozói kettős könyvvitel ) Szolgáltatás Ár (ÁFA nélkül) Jelölje x-szel ELSŐ ADAPTÁLÁS CD, Nyomtatott FOLYAMATOS ADAPTÁLÁS A 2. ÉVTŐL CD, Nyomtatott Szabályzat adaptálás azonnal: -on csak Ft+Áfa! Ajándék: -en küldve, előre fizetve 0 Csomagolás, CD lemezen küldve, előre fizetve 700 Egy választott szabályzatminta: postaköltség CD lemezen utánvéttel 1800 Mérleg (excel), kieg.melléklet (word) Könyvelői Praktikum csökkentett verzió Nyomtatott formában előre fizetve 1200 Egzatik havi hírlevél (adózás) egy évig Nyomtatott formában utánvéttel 2900 Előre fizetés esetén (díjbekérővel) Postai csekket kérek Banki átutalással fizetek ( AXA Bank ) Szállítási cím: Ügyintéző neve: Telefonszáma: Összesen ÁFA 27 % Mindösszesen Összeg Ft Megrendelő képviselője megbízom az Egzatik Szakkiadó Kft-t, hogy az általa összeállított és forgalmazott szabályzat-mintatárat az alábbiakban rendelkezésre bocsátott adatok felhasználásával cégemre adaptálja. Tudomásul veszem, hogy az egyszerűsített adaptáció nem tartalmazza a szabályzat-minták átdolgozását, csupán az alábbiakban rendelkezésre bocsátott adatok szabályzatokba történő beépítését. Ettől eltérő megbízás külön megállapodás tárgyát képezi. A így adaptált szabályzatok helyi sajátosságokat nem tartalmazó hiányosságaiból eredő károkért az Egzatik Szakkiadó Kft nem tartozik felelősséggel. Kelt: Cégszerű aláírás, bélyegző Cégadatok 1. Teljes név: 2. Székhely címe: 3. Adószám: Cégjegyzékszám: 4. Képviseletre jogosult személy(ek) neve: 1

2 Számviteli politikához szükséges adatok Szabályzat adaptálás Vállalkozói kettős könyvvitel V2 5. A beszámoló formája Éves beszámoló és üzleti jelentés Egyszerűsített éves beszámoló Visszaírást alkalmaz Visszaírást nem alkalmaz Éves besz. és üzleti jelentés, valamint konszolidált éves besz. és üzleti jelentés 6. A beszámoló pénzneme: Forint Euro USD Egyéb: 7. Az üzleti év időtartama: megegyezik a naptári évvel időtartama 12 naptári hónap, hó 1-től hó utolsó napjáig tart. 8. A mérleg fordulónapja: az üzleti év december 31. napja. hónap nap. (Eltérő üzleti év esetén!) 9. A beszámoló készítésének időpontja az üzleti év mérlegfordulónapját követő. hónap. napja. (a mérlegfordulónap és a letétbe helyezés közötti időpont) 10. Zárlati ütemterv Nem készül. Készül. 11. Könyvvizsgálat Nincs könyvvizsgálati kötelezettségünk. Könyvvizsgálatra kötelezettek vagyunk. Választott könyvvizsgálónk neve: nyilvántartási száma: 12. A költségelszámolás választott módszere: kizárólag az 5. számlaosztályban elsődlegesen a számlaosztályban másodlagosan az 5. számlaosztályban elsődlegesen az 5. számlaosztályban másodlagosan a számlaosztályban 13. A könyvvezetést végzők: Szervezetünk munkavállalói. Külső megbízott. Adatai: 14. A főkönyvi könyveléshez, az analitikus nyilvántartások vezetéséhez és az ezekhez kapcsolódó egyéb adatfeldolgozásokhoz alkalmazott szoftverek: RLB-60 ügyviteli szoftver WebKönyvelő online könyvelési rendszer egyéb: 2

3 15. A mérleg formája un. mérlegszerű elrendezés (Sztv.1.sz. melléklet A változat) un. lépcsőzetes elrendezés (Sztv. 1.sz. melléklet B változat) 16. A mérleg tagolása a Sztv. szerinti tagoláson túl tovább nem részletezett a Sztv. szerinti tagoláson túl tovább részletezzük (mellékelni!) 17. Az üzemi (üzleti) tevékenység eredménye megállapításának módja összköltség eljárással un. lépcsőzetes elrendezés (Sztv. 2.sz. melléklet A változat) un. mérlegszerű elrendezés (Sztv.2.sz. melléklet B változat) forgalmi költség eljárással un. lépcsőzetes elrendezés (Sztv. 3.sz. melléklet A változat) un. mérlegszerű elrendezés (Sztv. 3.sz.melléklet B változat) 18. Az eredménykimutatás tagolása a Sztv. szerinti tagoláson túl tovább nem részletezett a Sztv. szerinti tagoláson túl tovább részletezzük (mellékelni!) 19. Értékhelyesbítést, értékelési tartalékot nem mutatunk ki kimutatunk 20. A valós értéken történő értékelés szabályait a pénzügyi instrumentumok meghatározott körére nem alkalmazzuk alkalmazzuk 21. Az alapítás -átszervezés költségeinek elszámolása a felmerült költségeket egy összegben elszámoljuk a felmerült költségeket aktiváljuk 22. Kísérleti fejlesztés költségeinek elszámolása a felmerült költségeket egy összegben elszámoljuk a felmerült költségeket aktiváljuk 23. Jelentős összegű hiba Mérlegfőösszeg 2 %-a ill eft. Mérlegfőösszeg 2 %-a ill. 500 eft. 24. Fajlagosan kisértékű készletek Nyilvántartott érték 5 %-a alattiak. 3

4 25. A vevőnként, adósonként kisösszegű követelések értéke Azt tekintjük kisösszegű követelésnek amely nem haladja meg a 100 Eft-ot. Azt tekintjük kisösszegű követelésnek amely esetében a végrehajtás költségeinek háromszorosát nem haladja meg a követelés. 26. A rendkívüli tételek jelentős eredményhatásának küszöbértéke az üzleti év mérlegében kimutatott saját tőke értékének 20 százaléka az üzleti év mérleg szerinti eredményének 30 százaléka az üzleti év értékesítés nettó árbevételének 5 százaléka 1 Mó Ft 27. Behajthatatlan követelések esetében aránytalan költség ha a végrehajtás költségeinek háromszorosát eléri 28. Arányos csökkentés: cégvásárlás esetén az egyes eszközök reális értékének meghatározásához használt módszer minden eszköz értékét ugyanolyan arányban, maximum 20 %-al csökkentjük 29. Nem jelentős a maradványérték ha annak összege nem éri el az adótörvény által elszámolható egy évre jutó értékcsökkenés összegét. ha annak értéke a beszerzési érték 10 %-át, vagy ha az kevesebb mint 100 eft, akkor a 100 eft-ot nem éri el. ha annak összege a beszerzési érték 10 %-át, de legfeljebb a 300 eft-ot nem éri el. 30. Alkalmazott leírási módszer(ek) (Ha több módszert is alkalmazunk, külön lapon kérjük a részletezést. Módszereknél meg kell jelölni az eszközcsoportot amelyikre vonatkozik) bruttó érték alapján lineárisan, állandó leírási kulccsal degresszíven, csökkenő leírási kulccsal nettó érték alapján (a leírás fix kulccsal, degresszíven történik) teljesítménnyel arányos évenkénti abszolút összegű 31. Az értékcsökkenés elszámolásának gyakorisága évente negyedévente havonta 4

5 32. A valuta-és devizatételek értékelése MNB által közzétett, hivatalos devizaárfolyamon számlavezető bank ( ) devizavételi és devizaeladási árfolyamának átlagán számlavezető bank ( ) által meghirdetett devizavételi árfolyamon számlavezető bank ( ) által meghirdetett devizaeladási árfolyamon az Európai Központi Bank által közzétett, hivatalos devizaárfolyamon 33. Céltartalékképzés a jövőbeni költségekre nem képezünk képezünk 34. Az egyéb gazdasági események könyvelésének határideje a tárgynegyedévet követő hó végéig a tárgyhónapot követő hó végéig 35. Könyvviteli zárlat évente negyedévente havonta Az értékelési szabályzathoz szükséges kiegészítő adatok 36. Az üzleti vagy cégérték értékcsökkenése 5 év év 37. A befejezett kísérleti fejlesztés értékcsökkenése (Költségként történő elszámolást választva ezt ki kell hagyni!!) 5 év év (5 évnél rövidebb) 38. Az alapítás-átszervezés aktivált értékének elszámolása (Költségként történő elszámolást választva ezt ki kell hagyni!!) 5 év év (5 évnél rövidebb) 39. Vásárolt készletek értékelése átlagos (súlyozott) beszerzési áron, év közben folyamatos mennyiségi és értékbeni nyilvántartást vezetünk. FIFO módszer szerint meghatározott bekerülési érték, év közben folyamatos mennyiségi és értékbeni nyilvántartást vezetünk. FIFO módszer szerint meghatározott bekerülési érték, év közben sem mennyiségi sem értékbeni nyilvántartást nem vezetünk. 5

6 utolsó beszerzési áron meghatározott bekerülési érték, év közben sem mennyiségi sem értékbeni nyilvántartást nem vezetünk. 40. Saját termelésű készletek értékelése nincsen saját termelésű készletünk közvetlen önköltségen utókalkulációval meghatározott előállítási költségen norma szerinti közvetlen önköltségen FIFO módszer szerint meghatározott előállítási költség a még várhatóan felmerülő költségekkel és a kalkulált haszonnal csökkentett eladási áron (csak egyszerűsített éves beszámolónál választható!) 41. Növendék-, hízó- és egyéb állatok nincsenek vannak 42. Befejezetlen építési-szerelési, illetve technológiai szerelési munka soha nincs van, vagy előfordul A számlarendhez szükséges egyéb kiegészítő adatok 43. Tenyészállatok, igásállatok, egyéb állatok nincsenek vannak 44. Betétdíjas göngyölegek nincsenek vannak A Pénzkezelési szabályzathoz szükséges adatok 45. A pénzkezelés rendjéért felelős személy A szervezet vezetője. A főkönyvelő. 46. A szervezet pénzforgalmi bankszámlái Számlavezető bank Bankszámla száma 6

7 47. A házipénztár kezelője A szervezet vezetője. Önálló pénztáros. Szabályzat adaptálás Vállalkozói kettős könyvvitel V2 48. Házipénztárak száma Egy van. van. Az alpénztárak napi gyakorisággal számolnak el a főpénztárral. 49. A házipénztár záró készpénzállománya nem haladhatja meg a Ft-ot. 50. Pénztári nyitvatartás Szükség szerint. Munkanapokon 9 és14 óra között. 51. A pénzszállítás szabályai A Ft-ig 1 fő Ft-ig 2 fő Ft felett csak gépkocsival Riasztó jelzést adó pénzszállító táska használatánál: ,-Ft-ig 1 fő Ft-ig 2 fő ,-Ft felett csak gépkocsival szabad pénzt szállítani. B Ft-ig 1 fő Ft felett csak gépkocsival Riasztó jelzést adó pénzszállító táska használatánál: ,-Ft-ig 1 fő ,-Ft felett csak gépkocsival szabad pénzt szállítani. C. 52. Pénztárzárás gyakorisága (pénztárjelentés) naponta hetente dekádonként havonta 53. A pénztári bevételek és kiadások bizonylatolása pénztárbizonylat csak akkor készül, ha nincs más a pénzmozgást igazoló bizonylat pénztárbizonylat mindig készül 54. Pénztárgépek használata nem használunk pénztárgépet van pénztárgépünk 55. Valutapénztár Nem működtetünk valutapénztárat. Működtetünk valutapénztárat. 7

8 A leltározási szabályzathoz szükséges egyéb kiegészítő adatok 56. Immateriális javak leltározása Évente. Két évenként. 57. Tárgyi eszközök leltározása Évente. Két évenként. 58. Beruházások leltározása Évente. Két évenként. 59. Bolti kereskedelmi készlet leltározása nincsen IV. negyedévben leltározzuk (fordulónap előtt) I. negyedévben leltározzuk (fordulónap után) 60. Az egyéb készletek leltározásának fontosabb szempontjai: - a munkahelyre kiadott használatban lévő eszközöket évenként legalább egyszer, mennyiségi felvétellel kell leltározni, - a dolgozóknál lévő személyi használatra kiadott eszközöket évenként egyszer, a szabályszerűen vezetett nyilvántartásokkal való egyeztetéssel kell leltározni, ha azok a mérlegben értékkel szerepelnek. Az Ft értékhatár alatti, a mérlegben az eszközök között nem szereplő anyagokról mennyiségi nyilvántartást vezetni nem kötelező. - a gazdálkodó szakkönyvtár állományát a nyilvántartással való egyeztetés útján évenként egyszer kell leltározni, - a képzőművészeti alkotásokat évenként mennyiségi felvétellel kell leltározni, A selejtezési szabályzathoz szükséges egyéb kiegészítő adatok 61. A selejtezési döntés és a selejtezés lefolytatása selejtezési bizottság közreműködésével a szervezet vezetője egyszemélyben 8

9 A bizonylati rendhez szükséges egyéb kiegészítő adatok 62. A posta átvétele, iktatása, továbbítása a szervezet vezetőjének a feladata az adminisztrátor feladata Szabályzat adaptálás Vállalkozói kettős könyvvitel V2 63. Kimenő bizonylatok, okmányok iktatása a szervezet vezetőjének a feladata az adminisztrátor feladata 9

SZÁMVITELI POLITIKA 2013

SZÁMVITELI POLITIKA 2013 SZÁMVITELI POLITIKA 2013 Magyarországi Görögök Kulturális Egyesülete Csongrád Megyei Helyi Csoport 6721 Szeged, Osztrovszky utca 6. 18455405-1-06 Képviseletre jogosult személyek: Purosz Alexandrosz Jelen

Részletesebben

SZÁMVITELI POLITIKA 2013

SZÁMVITELI POLITIKA 2013 SZÁMVITELI POLITIKA 2013 Szervezet neve: Merkating NKft. Címe: 5000 Szolnok, Tiszaligeti sétány 14. Adószáma: 14295481-2-16 Képviseletre jogosult személy(ek) neve: Dr. Szakács Attila Jelen szabályzatban

Részletesebben

Cél szerinti besorolása: Szakmai, gazdasági, érdekképviseleti tevékenység. Bírósági bejegyzés száma: Fővárosi Törvényszék: 7.Pk.60.479/2012/3-I.

Cél szerinti besorolása: Szakmai, gazdasági, érdekképviseleti tevékenység. Bírósági bejegyzés száma: Fővárosi Törvényszék: 7.Pk.60.479/2012/3-I. I. A Magyar Rendvédelmi Kar bemutatása A szervezet megnevezése: Magyar Rendvédelmi Kar Rövidített elnevezése: MRK Adószáma: 18397657-1-42 Bankszámla száma: 11784009-20602886 OTP Bank Székhelye: 1145 Budapest,

Részletesebben

Számviteli politika. Kelt: Pálhalma, 2001. április 2. ügyvezető. Ezen szabályzatot 2001. január 1. napjával jóváhagyom és kiadását elrendelem.

Számviteli politika. Kelt: Pálhalma, 2001. április 2. ügyvezető. Ezen szabályzatot 2001. január 1. napjával jóváhagyom és kiadását elrendelem. Számviteli politika Kelt: Pálhalma, 2001. április 2. ügyvezető Ezen szabályzatot 2001. január 1. napjával jóváhagyom és kiadását elrendelem. Az e tárgyban kiadott korábbi utasítás hatályát veszti. Jóváhagyom:

Részletesebben

0 Kiegészítő melléklet a 2010. évi számviteli törvény szerinti éves beszámolóhoz 1 Tartalomjegyzék 1. Peremfeltételek, üzletpolitikai célok (általános kiegészítések) 3. oldal 1.1. A vállalkozás bemutatása

Részletesebben

2012. 12. 31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2012. évi számviteli törvény szerinti beszámolóhoz 2012. 12. 31. Tartalomjegyzék 1. Általános rész... 3. oldal 1.1. A vállalkozás bemutatása... 3-5. oldal 1.2. Számviteli

Részletesebben

G. 1. SZÁMVITELI POLITIKA

G. 1. SZÁMVITELI POLITIKA 1075 Budapest, Madách Imre út 5. III. emelet G. 1. SZÁMVITELI POLITIKA Jóváhagyva: 2012 október 30 Érvényes: 2012 október 30 Változat: 4 Oldalak száma: 13 Változat: 4 1/13 TARTALOMJEGYZÉK 1. Elrendelés...

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2011. évi számviteli törvény szerinti éves beszámolóhoz Tartalomjegyzék 1. Általános rész 3. oldal 1.1. A vállalkozás bemutatása 3. oldal 1.2. Számviteli politika ismertetése 5.

Részletesebben

A Shopline-webáruház Nyrt.

A Shopline-webáruház Nyrt. A. (korábbi nevén Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyrt.) 2012. évi magyar számviteli szabályok szerinti éves beszámolója Jóváhagyta a a Társaság 2013. április 24-i éves közgyűlése. H-1097 Budapest,

Részletesebben

Kötelező érvényű szabályzat sablonok. Számviteli politika

Kötelező érvényű szabályzat sablonok. Számviteli politika Kötelező érvényű szabályzat sablonok Számviteli politika Tartalomjegyzék: Általános elvi, eljárási, módszerbeli kérdések 1. A beszámolás rendje 2. A könyvvezetés végrehajtása 3. Módszerek és eljárások

Részletesebben

.Q-af -3 Lo/s: 'azsm. Ervdnves: 20 S.janudr I -jdtit] SV. H$LD{NC VA LLA [-A?-CS$r,Oi{T ANNAMAJORI KFT. ft.k"oett!- o,ls. Oq. / S.

.Q-af -3 Lo/s: 'azsm. Ervdnves: 20 S.janudr I -jdtit] SV. H$LD{NC VA LLA [-A?-CS$r,Oi{T ANNAMAJORI KFT. ft.koett!- o,ls. Oq. / S. SV. H$LD{NC VA LLA [-A?-CS$r,Oi{T ANNAMAJORI KFT. ft.k"oett!- o,ls. Oq. / S.Q-af -3 Lo/s: 'azsm llell6klet: Eldsz6m; i J *CszAro I Eldaii6: Ervdnves: 20 S.janudr I -jdtit] 8/20 I 5. (CIs. I 2.) szdru 6

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 01. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 01 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/M/A3

Részletesebben

A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR

A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR 1-től 2012. DECEMBER 31-ig TARTÓ ÜZLETI ÉVÉRŐL Budapest, 2013. március 19. Szirtes Tamás ügyvezető igazgató Tartalom Tartalom:... 1 I.

Részletesebben

... (társaság neve)... (adószám) Számviteli politika

... (társaság neve)... (adószám) Számviteli politika ... (társaság neve)... (adószám) Számviteli politika Érvényes:...-tól Érvénybe helyezte:... Tartalomjegyzék 1. A számviteli politika célja...4 2. Társaság bemutatása...5 3. Alkalmazott számviteli alapelvek...6

Részletesebben

Tartalomjegyzék 1. Bevezető... 4 2. Könyvvezetési kötelezettség és számviteli politika... 5 3. Általános rész... 6 3.1. A számviteli politika

Tartalomjegyzék 1. Bevezető... 4 2. Könyvvezetési kötelezettség és számviteli politika... 5 3. Általános rész... 6 3.1. A számviteli politika Tartalomjegyzék 1. Bevezető... 4 2. Könyvvezetési kötelezettség és számviteli politika... 5 3. Általános rész... 6 3.1. A számviteli politika fogalma... 6 3.2. Értelmező rendelkezések és fogalmak... 7

Részletesebben

A Kormány 398/2012. (XII. 20.) Korm. rendelete a mikrogazdálkodói egyszerûsített éves beszámolóról

A Kormány 398/2012. (XII. 20.) Korm. rendelete a mikrogazdálkodói egyszerûsített éves beszámolóról 29626 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 175. szám A Kormány 398/2012. (XII. 20.) Korm. rendelete a mikrogazdálkodói egyszerûsített éves beszámolóról A Kormány a számvitelrõl szóló 2000. évi C. törvény

Részletesebben

Kunsági Borvidék Hegyközségi Tanácsa ügyintéző szervezetének. Szervezeti Működési Szabályzata 2014.

Kunsági Borvidék Hegyközségi Tanácsa ügyintéző szervezetének. Szervezeti Működési Szabályzata 2014. Kunsági Borvidék Hegyközségi Tanácsa ügyintéző szervezetének Szervezeti Működési Szabályzata 2014. Tartalomjegyzék A Hegyközségi Tanács szervezetére és működésére vonatkozó részletes szabályok 3 A pénzkezelés

Részletesebben

Kiss Ferenc Alapítvány az Erdészeti Oktatásért

Kiss Ferenc Alapítvány az Erdészeti Oktatásért Adószám: 18452646-2-06 Statisztikai számjel:18452646-0129-569-06 az Erdészeti Oktatásért 6721 Szeged, József Attila sgt. 26. SZÁMVITELI POLITIKA Eszközök és források értékelési szabályzata Eszközök és

Részletesebben

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT 2013

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT 2013 ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT 2013 Magyarországi Görögök Kulturális Egyesülete Csongrád Megyei Helyi Csoport 6721 Szeged, Osztrovszky utca 6. 18455405-1-06 Képviseletre jogosult személy neve: Purosz Alexandrosz

Részletesebben

Számvitel röviden példákkal együtt. (számpéldák aktualizálása folyamatban)

Számvitel röviden példákkal együtt. (számpéldák aktualizálása folyamatban) 1 Számvitel röviden példákkal együtt (számpéldák aktualizálása folyamatban) 2 Tartalom 1. A KÖNYVVITEL FOGALMA, FELADATAI... 3 2. BESZÁMOLÓ... 5 3. A VÁLLALKOZÁS VAGYONA... 5 4. VAGYONRÉSZEK ÉRTÉKELÉSE...

Részletesebben

SZÁMVITELI POLITIKA Érvényes: 2013. 01. 01-től

SZÁMVITELI POLITIKA Érvényes: 2013. 01. 01-től Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat SZÁMVITELI POLITIKA Érvényes: 2013. 01. 01-től A Budapest Főváros XVII. kerületi Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat (a továbbiakban: Nemzetiségi

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Kiegészítő Melléklet TARTALOMJEGYZÉK I/A. A TÁRSASÁG ÉS A SZÁMVITELI POLITIKA BEMUTATÁSA...3 1. A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA... 3 2. A SZÁMVITELI POLITIKA BEMUTATÁSA... 5 I/B. A TÁRSASÁG

Részletesebben

NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2014. évi. Éves beszámoló

NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2014. évi. Éves beszámoló Statisztikai számjel: 12143890-6420-114-01 Cégjegyzékszám: 01-10-043104 NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 1147 Budapest, Telepes u. 53. 2014. évi Éves beszámoló Budapest, 2015. március

Részletesebben

SZÁMVITELI POLITIKÁJÁRÓL

SZÁMVITELI POLITIKÁJÁRÓL 1 Számviteli szabályzat az Ister-Granum Korlátolt Felelısségő Európai Területi Együttmőködési Csoportosulás SZÁMVITELI POLITIKÁJÁRÓL Készítette: Lesenszkyné Juhász Rózsa 2 I. A Csoportosulás azonosító

Részletesebben

Éves beszámoló mérlege - "A"

Éves beszámoló mérlege - A Adószám: 18161777-2-42 Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Bejegyző határozat száma: 01 PK 60138 /2001/ Nyilvántartási szám: 01/01/19 Magyar Kézilabda Szövetség 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. Éves

Részletesebben

Növényvédőszer-Gyártók és Importőrök. Szövetsége Egyesület. Egyszerűsített éves beszámoló kiegészítő melléklete 2014. 12. 31.

Növényvédőszer-Gyártók és Importőrök. Szövetsége Egyesület. Egyszerűsített éves beszámoló kiegészítő melléklete 2014. 12. 31. Növényvédőszer-Gyártók és Importőrök Szövetsége Egyesület Egyszerűsített éves beszámoló kiegészítő melléklete 2014. 12. 31. - 1-1./ Az Egyesület főbb adatai Az egyesület teljes magyar neve: Növényvédőszer

Részletesebben

TÁRSASÁG A SZABADSÁGJOGOKÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET SZÁMLAREND ÉS BIZONYLATOLÁSI ELJÁRÁSOK SZABÁLYZATA. Budapest, 2013. 11. 04.

TÁRSASÁG A SZABADSÁGJOGOKÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET SZÁMLAREND ÉS BIZONYLATOLÁSI ELJÁRÁSOK SZABÁLYZATA. Budapest, 2013. 11. 04. TÁRSASÁG A SZABADSÁGJOGOKÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET SZÁMLAREND ÉS BIZONYLATOLÁSI ELJÁRÁSOK SZABÁLYZATA Budapest, 2013. 11. 04. A SZÁMLAREND TARTALMAZZA: - Minden alkalmazásra kijelölt számla számlajelét (

Részletesebben

HSSC Szolgáltató Központ Korlátolt Felelősségű Társaság

HSSC Szolgáltató Központ Korlátolt Felelősségű Társaság Statisztikai számjel: 10418491-6820-113-01 Cégjegyzék száma: 01-09-070350 Cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága HSSC Szolgáltató Központ Korlátolt Felelősségű Társaság Budapest, Fehérvári út 70.

Részletesebben

Magyar Könyvvizsgálói Kamara Oktatási Központ Kft. Kötelező továbbképzés 2013. Támogatások 2.

Magyar Könyvvizsgálói Kamara Oktatási Központ Kft. Kötelező továbbképzés 2013. Támogatások 2. Magyar Könyvvizsgálói Kamara Oktatási Központ Kft. Kötelező továbbképzés 2013. Támogatások 2. TÁMOGATÁSOK ÉS EGYÉB BERUHÁZÁSÖSZTÖNZŐ, BERUHÁZÁS FINANSZÍROZÓ GAZDASÁGI TÉTELEK SZÁMVITELI ELSZÁMOLÁSA ELŐADÓ:

Részletesebben

Vígszínház Nonprofit Kft 1137 Budapest, Szent István krt.14. Kiegészítő melléklet 2012.

Vígszínház Nonprofit Kft 1137 Budapest, Szent István krt.14. Kiegészítő melléklet 2012. Adószám: 23395819-2-41 Cégbíróság: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság Cégjegyzék szám: 01-09-963645 Vígszínház Nonprofit Kft 1137 Budapest, Szent István krt.14 Kiegészítő melléklet 2012. Fordulónap: 2012.

Részletesebben