J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének február 11-én megtartott nyílt ülésén.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 11-én megtartott nyílt ülésén."

Átírás

1 3/2014. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének február 11-én megtartott nyílt ülésén. Az ülés helye: Csanádapáca Község Önkormányzat Házasságkötő terme 5662 Csanádapáca, Szent Gellért út 31. Jelen vannak: Oláh Kálmán Bohus Ferenc Oláh Lajos Sándorné Szikora Pál Ferenc Kesjár Jánosné Csikós Gábor Képviselő-testület tagjai Igazoltan van távol: Göcző Gyula Andrásné képviselő Tanácskozási joggal meghívottként van jelen: dr. Lipták Péter jegyző Megyeriné Lepsényi Alíz aljegyző További meghívottként jelen lévő: Tervezett napirend: Pepó Jánosné Gyöngyfüzér Szoc. Otthon intézményvezető 1./ A Gyöngyfüzér Szociális Szolgáltató Központ beszámolója a 2013-as évről Előadó: Pepó Jánosné intézményvezető 2./ Csanádapácai Közös Önkormányzati Hivatal előirányzatainak módosítása Előadó: dr. Lipták Péter jegyző és Megyeriné Lepsényi Aliz aljegyző 3./ Csanádapáca község évi költségvetéséről szóló 1/2013. (II.1.) sz. önkormányzati rendelet módosítása Előadó: Oláh Kálmán polgármester és Megyeriné Lepsényi Aliz aljegyző 4./ A Csanádapácai Közös Önkormányzati Hivatal évi költségvetésének megtárgyalása Előadó: dr. Lipták Péter jegyző és Megyeriné Lepsényi Aliz aljegyző 5./ Az Önkormányzat évi költségvetési rendeletének megalkotása Előadó: Oláh Kálmán polgármester és Megyeriné Lepsényi Aliz aljegyző

2 6./ A tótkomlósi állati hulladékgyűjtő és átmeneti tároló telep működtetésének ügye Előadó: Oláh Kálmán polgármester 7./ Alapító okirat módosítások Előadó: Oláh Kálmán polgármester és dr. Lipták Péter jegyző 8./ Rendeletmódosítások Előadó: dr. Lipták Péter jegyző 9./ Csanádapáca Község Önkormányzatának évi rendezvényterve Előadó: Oláh Kálmán polgármester 10./ Közmeghallgatás időpontjának meghatározása Előadó: Oláh Kálmán polgármester 11./ Szavazatszámláló bizottságok tagjainak és póttagjainak megválasztása Előadó: dr. Lipták Péter jegyző 12./ Csanádapácai Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői évi teljesítménykövetelményeinek alapját képező kiemelt célok meghatározása Előadó: dr. Lipták Péter jegyző 13./ Csanádapácai Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása Előadó: dr. Lipták Péter jegyző 14./ Közalkalmazotti álláshelyekre kiírt pályázatok elbírálása Előadó: Oláh Kálmán polgármester 15./ Az Orosházi Kistérség Többcélú Társulás Társulási Megállapodásának módosítása Előadó: Oláh Kálmán polgármester 16./ Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2014. ( ) önkormányzati rendelete a kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteiről Előadó: Oláh Kálmán polgármester és dr. Lipták Péter jegyző 17./ A 4/2014.(I.31.) BM. rendelet szerinti pályázat benyújtása óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés célterületre Előadó: Oláh Kálmán polgármester 18./ Egyebek (bejelentések) - Csanádapácai Vízmű Kft. végelszámolásával kapcsolatos további döntések meghozatala Előadó: Oláh Kálmán polgármester

3 Oláh Kálmán polgármester: Köszönti a Képviselő-testület tagjait, dr. Lipták Péter jegyző urat és Megyeriné Lepsényi Alíz aljegyző asszonyt és Pepó Jánosné Intézményvezető asszonyt, valamint Csanádapáca Község lakosságát. Igazoltan van távol 1 fő képviselő Göcző Gyula Andrásné. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes. A meghívót és az előterjesztéseket mindenki megkapta. A továbbiakban ismerteti a napirendet és kéri, hogy aki azzal egyetért, kézfeltartással jelezze. A Képviselő-testület 6 igen szavazattal elfogadta a napirendet. Bohus Ferenc képviselő: Mielőtt elkezdődne az ülés, szeretnék szót kérni. Simonka György Országgyűlési Képviselő Úr a Csanádapácai Új Szó nevű önkormányzati újságban hirdetett, mi az, hogy neki megadjuk a jogot erre? Oláh Kálmán polgármester: Erre a kérdésre az egyebek napirendi pontban majd visszatérünk. Bohus Ferenc képviselő: Akkor a vezércikk utolsó részét vondd vissza polgármester úr! Oláh Kálmán polgármester: Már 2010-ben is voltak, akik totális összeomlást jósoltak, úgy látom, azért ott mégsem tartunk. Bohus Ferenc képviselő: Polgármester úr! Felméretted a fő utcát úgy, hogy nem kérdezted meg a testületet erről. Oláh Kálmán polgármester: Az egy pályázat miatt volt szükséges. Bohus Ferenc képviselő: Te ármánykodtad szét a falut. Hány ember van még itt az önkormányzatnál? Oláh Kálmán polgármester: Hány embert küldtem el? Bohus Ferenc képviselő: Elég az, ha csak olyan helyzetet teremtettetek, hogy menniük kellett. Mi csak a volt jegyzőnket védtük. Csikós Gábor képviselő: Amikor ti voltatok többségben, akkor nem volt kampány? Engedd meg, hogy felolvassak pár sort az előző polgármester 2010-es nyilatkozatából. Oláh Kálmán polgármester: Akkor is került bele olyan téma, ami nem odavaló. Én nem vittem politikát bele és nem is kívánok a továbbiakban sem. Azt nagyon sajnálom, hogy nekem nincsenek meg az újság 2010-es számai, de abban biztos vagyok képviselő úr, hogy megtalálod saját magadat is benne. Most pedig szeretnék rátérni az első napirendi pontunkra.

4 1. Napirendi pont: A Gyöngyfüzér Szociális Szolgáltató Központ beszámolója a 2013-as évről Előadó: Pepó Jánosné intézményvezető Oláh Kálmán polgármester: Én nem kívánok különösebbet hozzáfűzni a beszámolóhoz, mindenki megkapta. Megkérem Pepó Jánosné intézményvezető asszonyt, hogy ismertesse a beszámolót. Pepó Jánosné intézményvezető: Köszöntök mindenkit. Először is szeretném megkérdezni, hogy az elkészített beszámoló mindenkinek megfelelő-e? A segítő, építő ötleteket szívesen vesszük. A rendezvényekről nem írtam. A feladatokat mutattam be, hogy hogyan végezzük el. Amennyiben valakinek kérdése van, arra készséggel válaszoltok. Bohus Ferenc képviselő: Mi van a napkollektoros pályázattal? Ha nem tud a pályázatíró olyat csinálni, akkor csináltassuk meg saját pénzből. Pepó Jánosné intézményvezető: A pénzügyi osztály is mindig mondja, hogy sok a fűtési költségünk. A kazánjaink évesek lehetnek, ezért tény, hogy sok a fűtésünk. Azt gondolom én is, hogy a napkollektor sokat tudna segíteni. Tudomásom szerint figyelik a pályázatokat és remélem lesz lehetőség erre pályázni. Oláh Kálmán polgármester: Valóban volt egy ilyen kiírás, de nem nyert a pályázatunk. Fizetni nem fizetünk semmiért. A tervezőkkel jártunk a szociális otthonban, ahol átnéztük a felújításra váró dolgokat. Lenne még egy kérdésem nekem is az intézményvezető asszonyhoz, mégpedig az, hogy a csökkent munkaképességűekre több pénzt kaptunk most 37 millió Ft-ot, létszámmal hogy tudjátok megoldani? Pepó Jánosné intézményvezető: Behívtuk a 10 éves bevizsgálással rendelkező embereket és szerződtünk velük. Szegedről szakembert hívtunk és megvizsgáltattuk az új jelentkezőket, ezeknek várjuk a határozatait. Néhány embert még be tudunk vonni, úgy látom, de sajnos nem mindenki orvosi papírja megfelelő. Szeretnék köszönetet mondani az önkormányzatnak és a képviselő testületnek az új kerítésért. A kerítés nekünk biztonságot ad, nagyon jó, hogy elkészült. Panasz nem érkezett hozzám ezzel kapcsolatban. Oláh Kálmán polgármester: Köszönöm a tájékoztatást, hozzám sem érkezett panasz a kerítéssel kapcsolatban. Kérdése, hozzászólása van-e valakinek? Aki egyetért a fentiekkel, kérem, kézfeltartással jelezze. az alábbi határozatot hozta:

5 12/2014.(II.11.) sz. kt. határozat: Csanádapáca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Gyöngyfüzér Szociális Szolgáltató Központ évi tevékenységéről szóló átfogó beszámolót elfogadja. Határidő: azonnal Határozatról értesül: Pepó Jánosné intézményvezető 2. Napirendi pont: Csanádapácai Közös Önkormányzati Hivatal előirányzatainak módosítása Előadó: dr. Lipták Péter jegyző és Megyeriné Lepsényi Aliz aljegyző Oláh Kálmán polgármester: Az előterjesztést mindenki megkapta, nem kívánok különösebbet hozzáfűzni. Megkérem aljegyző asszonyt, hogy ismertesse. Megyeriné Lepsényi Alíz aljegyző: Az előterjesztés 1. számú melléklete tartalmazza a Közös Hivatal évi bevételi és kiadási előirányzatainak szakfeladatonkénti részletezését. Az előirányzatokat a tényleges teljesítési adatokhoz igazítottuk, az el nem költött előirányzatokat tartalékba helyeztük. Összességégben E Ft-tal emelkedik meg az előirányzatok főösszege. Mindezeket figyelembe véve a Közös Hivatal évi bevételi és kiadási előirányzatainak főösszegét E Ft összegben javasoljuk megállapítani. Oláh Kálmán polgármester: A Pénzügyi Ellenőrző Bizottság is tárgyalta, megkérem Oláh Lajos Sándorné elnököt, hogy ismertesse a bizottság álláspontját. Oláh Lajos Sándorné elnök: A Pénzügyi Ellenőrző Bizottság megtárgyalta a Csanádapácai Közös Önkormányzati Hivatal előirányzatainak módosítását és elfogadásra javasolja az előterjesztésnek megfelelően a Képviselő-testület felé. Oláh Kálmán polgármester: Köszönöm a tájékoztatást. Kérdése, hozzászólása ezzel kapcsolatban van-e valakinek? Aki a fentiekkel egyetért, kézfeltartással jelezze. A Képviselő-testület 5 igen, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 13/2014.(02.11.) sz. kt. határozat: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testülete: 1. Megtárgyalta és az előterjesztés 1. számú mellékletének megfelelő tartalommal, E Ft költségvetési főösszeggel elfogadja a Csanádapácai Közös Önkormányzati Hivatal évi módosított költségvetési előirányzatait.

6 2. Felkéri a jegyzőt a Közös Hivatal költségvetésének Csanádapáca Község Önkormányzat évi költségvetési rendeletébe történő beépítésére. Felelős: dr. Lipták Péter jegyző Határidő: február Napirendi pont: Csanádapáca község évi költségvetéséről szóló 1/2013. (II.1.) sz. önkormányzati rendelet módosítása Előadó: Oláh Kálmán polgármester és Megyeriné Lepsényi Aliz aljegyző Oláh Kálmán polgármester: Nem kívánok ehhez sem különösebbet hozzáfűzni, mindenki megkapta az anyagot. Megkérem aljegyző asszonyt, hogy ismertesse. Megyeriné Lepsényi Alíz aljegyző: Az 1/2013.(II.01.) sz. rendeletben a bevételi és a kiadási előirányzatok főösszege E Ft-ban került jóváhagyásra (intézményfinanszírozás nélkül), mely a korábbi módosítások alkalmával E Ft-ra változott. Javaslom E Ft-tal történő emelésére (intézményfinanszírozás nélkül), így a költségvetési főösszeg E Ft-ra módosulna. A közfoglalkoztatottak létszámának emelkedése miatt a közfoglalkoztatottak létszám előirányzatát 11 fővel szükséges megemelni. Amennyiben kérdése van ezzel kapcsolatban bárkinek, arra készséggel válaszolok. Oláh Kálmán polgármester: A Pénzügyi Ellenőrző Bizottság tárgyalta, megkérem Oláh Lajos Sándorné elnök asszonyt, hogy ismertesse a bizottság álláspontját. Oláh Lajos Sándorné elnök: A Pénzügyi Ellenőrző Bizottság megtárgyalta a módosítási javaslatokat, azokat elfogadásra javasolja. A beterjesztett költségvetési rendelettervezet elfogadását javasolja a Képviselő-testület felé. Oláh Kálmán polgármester: Kérdés, hozzászólás ezzel kapcsolatban van-e? Amennyiben nincs, aki a fentiekkel egyetért, kézfeltartással jelezze. alkotta meg az alábbi rendeletet: 1/2014.(II.21.) sz. önkormányzati rendelete Csanádapáca Község évi költségvetéséről szóló 1/2013.(II.1.) sz. önkormányzati rendeletének módosításáról A rendelet a jegyzőkönyv 1. sz. melléklete.

7 4. Napirendi pont: A Csanádapácai Közös Önkormányzati Hivatal évi költségvetésének megtárgyalása Előadó: dr. Lipták Péter jegyző és Megyeriné Lepsényi Aliz aljegyző Oláh Kálmán polgármester: Az előterjesztést mindenki megkapta. Nem kívánom kiegészíteni. Megkérem Megyeriné Lepsényi Alíz aljegyző asszonyt, hogy ismertesse. Megyeriné Lepsényi Alíz aljegyző: A költségvetés tervezésénél az elsődleges cél volt a Hivatal működőképességének megőrzése, a feladatellátás feltételeinek biztosítása. A Hivatal kiadási és bevételi főösszege E Ftban került meghatározásra. A köztisztviselői törvény jétől előírja a cafeteria rendszer kialakítását. A köztisztviselőt megillető cafetéria juttatás összege évben Ft/fő. A fentieken túl közlekedési -, bankszámla, és szemüveg költségtérítéssel számoltunk. Figyelembe vettük a évben kifizetendő jubileumi jutalmakat. A beruházások esetében kis értékű tárgyi eszközök beszerzését tervezzük, melynek nettó értékhatára január 1-jétől Ft-ra emelkedett, azonban nem dologi kiadásként, hanem beruházásként kell elszámolni (bútorok, informatikai, ügyviteli eszközök). A tervezett bevételek és kiadások kormányzati funkciónkénti részletezését az 1. melléklet tartalmazza. A létszám adatokat a 2. melléklet tartalmazza. Amennyiben kérdése van valakinek, arra készséggel válaszolok. Oláh Kálmán polgármester: Köszönöm szépen. Kérdése, hozzászólása van-e valakinek? Amennyiben nincs kérdés ezzel kapcsolatban, aki egyetért kézfeltartással jelezze. A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 14/2014. (II.11.) sz. kt. határozat: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testülete: 1. Megtárgyalta és az előterjesztés 1. mellékletének megfelelő tartalommal elfogadja a Csanádapácai Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Közös Hivatal) évi költségvetését. 2. Az előterjesztés 2. mellékletének megfelelően elfogadja 19 főben a Közös Hivatal létszámát. 3. Felkéri a jegyzőt a Közös Hivatal költségvetésének Csanádapáca Község Önkormányzat évi költségvetési rendeletébe történő beépítésére. Felelős: dr. Lipták Péter jegyző Határidő: február 5.

8 5. Napirendi pont: Az önkormányzati saját bevételek és adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek középtávú tervezése. Az Önkormányzat évi költségvetési rendeletének megalkotása Előadó: Oláh Kálmán polgármester és Megyeriné Lepsényi Aliz aljegyző Oláh Kálmán polgármester: Az előterjesztést mindenki megkapta, én nem kívánok hozzáfűzni egyebet, ismét megkérem aljegyző asszonyt, hogy ismertesse. Megyeriné Lepsényi Alíz aljegyző: A stabilitási törvény miatt szükséges meghatározni az adósságot keletkeztető ügyleteit. A tárgyévben várható fejlesztési célú, kormányzati hozzájáruláshoz kötött ügyletekről az önkormányzat költségvetési rendeletének, határozatának elfogadását követően, március 15-éig, adatot kell szolgáltatni az államkincstár részére. A Képviselő-testület a évben és az azt követő években nem tervezi olyan 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötését a felhalmozási célú hiány finanszírozása érdekében, melyhez a Kormány hozzájárulása szükséges. Oláh Kálmán polgármester: Kérdés, hozzászólás van-e ezzel kapcsolatban, amennyiben nincs, aki a fentiekkel egyetért, kézfeltartással jelezze. az alábbi határozatot hozta: 15/2014. (II.11.) sz. kt. határozat: Csanádapáca Község Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 29. (3) bekezdése alapján a következő határozatot hozza: 1.) Csanádapáca Község Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011.(XII.30.) Korm. rendelet 2. (1) bekezdése szerint meghatározott saját bevételének összege: a) évben E Ft, b) évben E Ft, c) évben E Ft. 2.) A Képviselő-testület években nem tervezi olyan fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötését a felhalmozási célú hiány finanszírozása érdekében, melyhez a Kormány hozzájárulása szükséges. 3.) Az Önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügyletekből jelenleg nincs fennálló kötelezettsége. Határidő: február 12. dr. Lipták Péter jegyző

9 Oláh Kálmán polgármester: Most pedig következik a költségvetési rendelet megalkotása. Megkérem ismét aljegyző asszonyt, hogy tájékoztassa a Képviselő-testületet. Megyeriné Lepsényi Alíz aljegyző: A helyi önkormányzat költségvetése tartalmazza a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámát, valamint költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban. Mindenki megkapta az Önkormányzat évi költségvetési rendelet-tervezetét és javasoljuk E Ft Költségvetési bevétellel E Ft Költségvetési kiadással 0 E Ft 0 E Ft 0 E Ft Költségvetési hiánnyal -ebből működési felhalmozási elfogadni a költségvetést. Amennyiben kérdés merül fel, arra készséggel válaszolok. Oláh Kálmán polgármester: A Pénzügyi Ellenőrző Bizottság is tárgyalta, megkérem Oláh Lajos Sándorné elnök asszonyt, hogy ismertesse a bizottság álláspontját. Oláh Lajos Sándorné elnök: A Pénzügyi Ellenőrző Bizottság megismerte és megtárgyalta az önkormányzat évi költségvetési rendeletét és elfogadásra javasolja az előterjesztésnek megfelelő tartalommal a Képviselőtestület felé. Oláh Kálmán polgármester: Kérdése, hozzászólása ezzel kapcsolatban vane valakinek? Kesjár Jánosné képviselő: Az iskola és az óvoda 2012 szeptemberétől egyházi fenntartásba került. Az ingatlan azonban az önkormányzat tulajdona. Kérdezni szeretném, hogy vannak a tulajdon védelmére irányuló munkák? Ezeket nem látom a költségvetésbe betervezve. Megyeriné Lepsényi Alíz aljegyző: Azok nincsenek betervezve. Kérném, hogy azokat az iskola számszerűsítse, majd úgy kerülne a Képviselő-testület elé és a fejlesztési tartalékba, vagy a pályázatoknál betudjuk. Oláh Kálmán polgármester: Van 5 millió forint a vis majornál betervezve tartalékként. Tudunk mihez nyúlni. Kérdés, hozzászólás van-e, amennyiben nincs, aki a fentiekkel egyetért, kézfeltartással jelezze.

10 A képviselő- testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül fogadta el az alábbi rendeletet: 2/2014. (II.21.) sz. önkormányzati rendelet Csanádapáca Község Önkormányzatának évi Költségvetéséről A rendelet a jegyzőkönyv 2. sz. melléklete. 6. Napirendi pont: A tótkomlósi állati hulladékgyűjtő és átmeneti tároló telep működtetésének ügye Előadó: Oláh Kálmán polgármester Oláh Kálmán polgármester: A közgyűlés kinyilvánította, hogy től nem kívánja működtetni a Tótkomlósi állati hulladékgyűjtő telepet. Lejárt az 5 éves fenntartási költség fizetésének határideje is. Változtak a gazdasági körülmények, a telep gazdaságtalanul működött. Orosháza kilépett a társulásból, ezért az a költség is a többi településre hárult volna. Körülbelül ,- Ft lett volna, amit ki kellett volna fizetnünk. A tulajdonközösség úgy döntött, hogy nem kívánja működtetni. Itt több határozatot, 4 db-ot szükséges hozni. Ezeket felolvasnám egyenként. Aki az elsővel egyetért, kézfeltartással jelezze. az alábbi határozatot hozta: 16/2014. (II.11.) sz. kt. határozat: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Tótkomlós és térsége Állati-hulladékkezelési Önkormányzati Tulajdonközösség (továbbiakban: tulajdonközösség) Közgyűlésének 1/2014. (I. 10.) sz. határozatában foglaltakat elfogadja, tudomásul veszi, hogy a tulajdonközösség a Tótkomlós és térsége Állati hulladékkezelési Önkormányzati Társulás keretében megvalósult állati hulladékkezelési rendszert február 01-től nem működteti. A tulajdonközösségben fellelhető, osztatlan közös tulajdont képező ingó és ingatlan vagyonból az önkormányzatot megillető tulajdoni hányadot a Képviselő-testület elsősorban bérlet útján kívánja hasznosítani. Határidő: azonnal

11 Oláh Kálmán polgármester: Aki a következő határozati javaslattal egyetért, kézfeltartással jelezze: az alábbi határozatot hozta: 17/2014. (II.11.) sz. kt. határozat: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Tótkomlós és térsége Állati-hulladékkezelési Önkormányzati Tulajdonközösség (továbbiakban: tulajdonközösség) Közgyűlésének 1/2014. (I. 10.) sz. határozatában foglaltak alapján a Tótkomlós és térsége Állati hulladékkezelési Önkormányzati Társulás keretében megvalósult állati hulladékkezelési rendszer részét képező ingó és ingatlan vagyon használatára vonatkozóan Tótkomlós Város Önkormányzata forgalmi értékbecslést szerezzen be. Határidő: azonnal Oláh Kálmán polgármester: Most a harmadik határozati javaslattal élnék, aki azzal egyetért, kézfeltartással jelezze. az alábbi határozatot hozta: 18/2014. (II. 11.) sz. kt. határozat: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy Tótkomlós és térsége Állati-hulladékkezelési Önkormányzati Tulajdonközösség (továbbiakban: tulajdonközösség) Közgyűlésének 1/2014. (I. 10.) sz. határozatában foglaltak alapján a Tótkomlós és térsége Állati hulladékkezelési Önkormányzati Társulás keretében megvalósult állati hulladékkezelési rendszer és a közös tulajdont képező ingóságok hasznosítására Tótkomlós Város Önkormányzata bérleti díj meghatározása nélkül pályázati felhívást állítson össze, és tegyen közzé azzal, hogy eredménytelen pályázati eljárás esetén a szükséges újabb pályázati felhívás közzétételéről is gondoskodjon. A pályázatok benyújtására minden esetben 45 napot kell biztosítani. Határidő: azonnal Oláh Kálmán polgármester: A negyedik határozati javaslatot olvasnám és kérem, aki azzal egyetért, kézfeltartással jelezze. az alábbi határozatot hozta:

12 19/2014. (II.11.) sz. kt. határozat: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Tótkomlós és térsége Állati hulladékkezelési Önkormányzati Társulás keretében megvalósult állati hulladékkezelési rendszert február 1-től annak bérbeadásáig Tótkomlós Város Önkormányzata bérleti díj fizetési kötelezettség nélkül a telep fenntartási költségeinek (éves költség ,- Ft) átvállalása mellett használja. Határidő: azonnal 7. Napirendi pont: Alapító okirat módosítások Előadó: Oláh Kálmán polgármester és dr. Lipták Péter jegyző Oláh Kálmán polgármester: Az anyagot mindenki megkapta. Ezt sem kívánom kiegészíteni. Megkérem dr. Lipták Péter jegyző urat, hogy ismertesse. dr. Lipták Péter jegyző: január 1. naptól a korábbi szakfeladat számokat a kormányzati funkciók váltják. Ezeket a technikai módosításokat kell átvezetni a Gyöngyfüzér Szociális Szolgáltató Központ és a Csanádapácai Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratán. Amennyiben kérdés van ezzel kapcsolatban, arra készséggel válaszolok. Oláh Kálmán polgármester: Két határozat meghozatala szükséges a 2 intézmény miatt. Javaslom elsőnek a Csanádapácai Közös Önkormányzati Hivatal alapító okirat módosítását elfogadni. Kérdése ezzel kapcsolatban van-e valakinek? Amennyiben nincs, aki egyetért a fentiekkel, kézfeltartással jelezze. A Képviselő-testület 5 igen szavazattal 1 ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 20/2014.(II.11.) sz. kt. határozat: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1. a Csanádapácai Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratát az előterjesztésnek megfelelően visszamenőleges hatállyal naptól módosítja, 2. az előterjesztés mellékletét képező, Alapító Okirat módosítást, az egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot jóváhagyja. Határidő: 8 munkanap

13 Oláh Kálmán polgármester: Aki egyetért a Gyöngyfüzér Szociális Szolgáltató Központ alapító okiratának módosításával, kézfeltartással jelezze. az alábbi határozatot hozta: 21/2014. (II.11.) sz. kt. határozat: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1. a Gyöngyfüzér Szociális Szolgáltató Központ Alapító Okiratát az előterjesztésnek megfelelően visszamenőleges hatállyal naptól módosítja, 2. az előterjesztés mellékletét képező, Alapító Okirat módosítást, az egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot jóváhagyja. Határidő: 8 munkanap 8. Napirendi pont: Rendeletmódosítások Előadó: dr. Lipták Péter jegyző Oláh Kálmán polgármester: Az előterjesztéseket mindenki megkapta, én nem kívánok különösebbet hozzáfűzni, megkérem dr. Lipták Péter jegyző urat, hogy ismertesse. dr. Lipták Péter jegyző: Az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 15/2013. (XI.11.) számú önkormányzati rendelet módosítása is szükségessé vált, mert a rendelet nem célvizsgálat keretében került áttekintésre. A szükséges korrekciók lettek elvégezve a rendelet tekintetében. Nem kívánom ezeket felolvasni, mindenki előtt ott van. Kérdés, ha van ezzel kapcsolatban, arra készséggel válaszolok. Oláh Kálmán polgármester: Ha nincs kérdés, aki a rendeletmódosítással egyetért, kézfeltartással jelezze. az alábbi rendeletet alkotta: 3/2014.(II.24.) sz. önkormányzati rendelet Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 15/2013.(IX.11.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról. A rendelet a jegyzőkönyv 3. sz. melléklete.

14 dr. Lipták Péter jegyző: A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló 20/2013.(XII.20.) számú önkormányzati rendelet is módosításra került, mivel a Békés Megyei Kormányhivatal célvizsgálat keretében ellenőrizte a vízgazdálkodásról szóló és a hulladékról szóló helyi rendeleteket. Így minimális módosításokat kellett végezni. Ezt sem kívánom felolvasni, mindenki megkapta. Ha kérdése van valakinek, készséggel válaszolok. Oláh Kálmán polgármester: Amennyiben nincs kérdés, aki egyetért a fenti rendeletmódosítással, kérem, kézfeltartással jelezze. az alábbi rendeletet alkotta: 4/2014. (II.24.) sz. önkormányzati rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló 20/2013.(XII.20.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról A rendelet a jegyzőkönyv 4. sz. melléklete. dr. Lipták Péter jegyző: Következő módosítás a települési szilárd hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról 19/2013.(XII.20.) számú önkormányzati rendeletnél volt szükséges. A Békés Megyei Kormányhivatal célvizsgálat keretében ellenőrizte még a hulladékról szóló évi CLXXXV. törvény szerint jogharmonizáció végrehajtását is. Megállapításra került az önkormányzati rendelet kiegészítésre és korrekcióra is szorul. Ezt is mindenki megkapta, nem kívánom felolvasni, azonban ha kérdése van valakinek, arra készséggel válaszolok. Oláh Kálmán polgármester: Mivel nincs kérdés, aki egyetért a fenti rendeletmódosítással, kérem, kézfeltartással jelezze. A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta: 5/2014. (II.24.). sz. önkormányzati rendelet a települési szilárd hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról A rendelet a jegyzőkönyv 5. sz. melléklete.

15 9. Napirendi pont: Csanádapáca Község Önkormányzatának évi rendezvényterve Előadó: Oláh Kálmán polgármester Oláh Kálmán polgármester: Az előterjesztést mindenki megkapta. Nem kívánom felolvasni, kérdése ezzel kapcsolatban van-e valakinek? Oláh Lajos Sándorné képviselő: Nekem az lenne a kérdésem, hogy miután a Trianoni emlékhelyet tönkretették, a mostani megemlékezésre meglesz még a kopjafa? Oláh Kálmán polgármester: Jelenleg még megvan. További kérdés, ezzel kapcsolatban? Kesjár Jánosné képviselő: Az én kérdésem az, hogy a Kakasfesztivál helyszíne az iskola lesz? Mivel a műfüves pályázat miatt ott munkálatok fognak folyni, a terület le lesz zárva. Ezért megkérdezem, hogy biztos, hogy az iskolaudvaron lesz a Kakasfesztivál megtartva? Oláh Kálmán polgármester: Ezt akkor tudjuk meg, ha a pályázat pozitív elbírálásban részesül. Kesjár Jánosné képviselő: Addig én a helyszínt kérdésessé tenném. Oláh Kálmán polgármester: Erre a kérdésre visszatérünk, ha aktuális lesz és átgondoljuk. Kérdés ezzel kapcsolatban van-e még? Csikós Gábor képviselő: Ez nem is kérdés, csak szeretném megjegyezni, hogy ha már a Kakasfesztiválról beszélünk, hogy nem lehetne időben gondoskodni, hogy valami nagyobb együttest ide tudjunk hívni? Az a véleményem, hogy a fellépőket ne az utolsó pillanatban keressük meg. Oláh Kálmán polgármester: Sajnos a évi költségvetésbe sincs a Kakasfesztivál betervezve. A LEADER csoport tájékoztatott arról, hogy pályázatot nyújtanak be ezzel kapcsolatban. Utána jártunk, nekünk szponzorokat kell keresni, mert a kulturális műsorokra nincs pénzügyi fedezet. Azok a fellépők, akik már szerződtek, már biztos nem jönnek ide. Erről ennyit tudok mondani. Kérdése van-e még valakinek ezzel kapcsolatban? Amennyiben nincs, aki egyetért a fentiekkel, kérem kézfeltartással jelezze. az alábbi határozatot hozta: 22/2014. (II.11.) sz. kt. határozat: Csanádapáca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Csanádapáca község évi rendezvényterve elnevezésű előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: A Képviselő-testület a évi községi rendezvénytervet a határozathoz csatolt melléklettel együtt támogatja és jóváhagyja.

16 10. Napirendi pont: 1. A Képviselő-testület a évi községi rendezvényterv megvalósításához szükséges önkormányzati támogatást az Önkormányzat évi költségvetésének dologi kiadások előirányzatai részében biztosítja. 2. A Képviselő-testület az előre nem látható, de indokolt - változtatást csak a Képviselő-testülettel történő egyeztetés és jóváhagyás után eszközölhet. Határidő: évben értelemszerűen Bozóki Ágnes rendezvényszervező Közmeghallgatás időpontjának meghatározása Előadó: Oláh Kálmán polgármester Oláh Kálmán polgármester: Javasolnám, hogy a Képviselő-testület évi közmeghallgatását november hónapba tartsa, hogy az újonnan megválasztott polgármester és képviselő-testület tudjon a település elé állni és elképzeléseit megosztani. Kérdése, hozzászólása van ezzel kapcsolatban valakinek? Bohus Ferenc képviselő: Legyen decemberben vagy januárban, mert a lakosság szeretne többet tudni a mezőőri díjakról. Az idősek pedig a szemétszállítási díjakról szeretnének többet tudni. Oláh Kálmán polgármester: Ezekhez nem kell közmeghallgatás, ezt lakossági fórumon is meg tudjuk válaszolni. Lakossági fórumot bármikor tarthatunk. dr. Lipták Péter jegyző: Ezeket megjelentettük a helyi sajtóban is, de ha kérés van, akkor válaszolunk szóban és írásban is. Oláh Kálmán polgármester: Kérdés, hozzászólás ezzel kapcsolatban van-e, amennyiben nincs, aki a fentiekkel egyetért, kézfeltartással jelezze. A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 23/2014. (II.11.) sz. kt. határozat: Csanádapáca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 54. -ában foglaltakra figyelemmel november 12-én (szerda) 17 órai kezdettel közmeghallgatást tart az Arany János Művelődési nagytermében. Napirendi javaslat:

17 1. Beszámoló a évi helyhatósági választások eredményeiről Előadó: Csanádapáca község polgármestere 2. Tájékoztató az újonnan megválasztott képviselő-testület éves ciklusprogramjáról Előadó: Csanádapáca község polgármestere 3. Lakossági észrevételek, felvetések A képviselő-testület felkéri a község polgármesterét, hogy a közmeghallgatás időpontját a helyben szokásos módon, a portálon és a kábeltelevízióban tegye közzé, október 10-től a közmeghallgatás napjáig. Határidő: október 10. (a közmeghallgatás meghirdetéséért) Oláh Kálmán polgármester: 5 perc szünetet rendelek el. 5 perc szünet Oláh Kálmán polgármester: Szünet után folytatnánk az ülést. Megállapítom, hogy a megjelent Képviselők továbbra is jelen vannak, az ülés határozatképes. Rátérnék a 11. napirendi pontunkra. 11. Napirendi pont: Szavazatszámláló bizottságok tagjainak és póttagjainak megválasztása Előadó: dr. Lipták Péter jegyző Oláh Kálmán polgármester: Megkérem dr. Lipták Péter jegyző urat, hogy ismertesse a következő napirendet. dr. Lipták Péter jegyző: A Magyar Köztársaság elnöke az országgyűlési képviselők évi általános választásának időpontját április 6. napjára tűzte ki, ezért Csanádapáca községben a korábbi 3 szavazókör helyett, április 6. naptól, 2 szavazókör fog működni. Számítva a korábbi tagok munkájára is, a határozati javaslatban szereplő személyek megválasztására teszek indítványt. Oláh Kálmán polgármester: Kérdése van ezzel kapcsolatban bárkinek? Ha nincs, kérem, aki az előterjesztésben szereplő személyekkel egyetért, kézfeltartással jelezze. az alábbi határozatot hozta:

18 24/2014. (II.11.) sz. kt. határozat: Csanádapáca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló évi XXXVI. törvény 24. (1) bekezdése alapján a szavazatszámláló bizottságok tagjainak az alábbi választójoggal rendelkező személyeket választja meg: 001. sz. szavazókör: Behán József (5662 Csanádapáca, Rákóczi utca 31. szám) Ökrös Béláné (5662 Csanádapáca, Bartók Béla utca 5. szám) Szemenyei Istvánné (5662 Csanádapáca, Szent Gellért út 19. szám) 002. sz. szavazókör: Ancsinné R. Ida (5662 Csanádapáca, Batthyány utca 15. szám) Erzsiák Ferencné (5662 Csanádapáca, Szent Gellért út 30/A. szám) Horváth Arnold (5662 Csanádapáca, Szent Gellért út 107. szám) Póttagok: 1. Harangozóné Monos Krisztina (5662 Csanádapáca, Deák utca 1. szám) 2. Pacsika Antal (5662 Csanádapáca, Deák utca 12. szám) 3. Zsíkai Rajmund Péterné (5662 Csanádapáca, Gorkij utca 17. szám) 4. Volencsikné Róka Irén Hajnalka (5662 Csanádapáca, Rózsa utca 15. szán) A Szavazatszámláló Bizottság választott tagjainak, póttagjainak megbízatása a következő általános választásra létrehozott bizottság alakuló üléséig tart. Felelős: dr. Lipták Péter jegyző Határidő: március 17. A határozatról értesítést kap: 1./ Szavazatszámláló bizottsági tagok 2./ Szavazatszámláló bizottsági póttagok 3./ Helyi Választási Iroda 12. Napirendi pont: Csanádapácai Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői évi teljesítménykövetelményeinek alapját képező kiemelt célok meghatározása Előadó: dr. Lipták Péter jegyző Oláh Kálmán polgármester: Ehhez sem kívánok különösebbet hozzáfűzni, megkérem dr. Lipták Péter jegyző urat, hogy ismertesse. dr. Lipták Péter jegyző: A köztisztviselők teljesítményértékelése a tavalyira alapult, kettő teljesítményértékelés eredménye adja a kormánytisztviselő minősítését. Az értékelést elvégeztem, mindenki megkapta. Negatív eltérítésre nem volt szükség. A teljesítményértékelés kötelező és ajánlott elemeinek meghatározására vonatkozó előírásokat a jogszabály tartalmazza.

19 Amennyiben kérdés merül fel ezzel kapcsolatban, készséggel állok rendelkezésre. Oláh Kálmán polgármester: Kérdése, hozzászólása ezzel kapcsolatban vane valakinek? Amennyiben nincs, aki a fentiekkel egyetért, kérem, kézfeltartással jelezze. A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 25/2014. (II.11.) sz. kt. határozat: Csanádapáca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1. a Csanádapácai Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői évi teljesítménykövetelményeinek alapját képező kiemelt célokat a következők szerint határozza meg: a./ A Képviselő-testület(ek) által alkotott rendeletek betartása és betartatása, a hozott határozatok maradéktalan végrehajtása. b./ A jogszabályok módosításának figyelemmel kísérése, az új rendelkezések elsajátítása és azok jogszerű alkalmazása. c./ A jogszabályoknak való megfelelés biztosítása a Képviselő-testület és bizottságai döntéseinek előkészítése és végrehajtása során, a döntési alternatívák feltárása és a legjobb döntések ajánlása. d./ Ügyfélbarát ügyintézés, a szolgáltató jellegű közigazgatás megvalósítása. e./ Az önkormányzati bevételek növelése, különös tekintettel a hátralékok csökkentésére, a kintlévőségek behajtására és az ellenőrzési tevékenység fokozására. f./ Költségtakarékos gazdálkodás, költségkímélő működés megvalósítása a Hivatal és az intézmények vonatkozásában évben is. g./ Folyamatos önképzés, a központilag, vagy munkáltató által elrendelt kötelező továbbképzéseken való részvétel. h./ Az Önkormányzat és intézményei, gazdálkodó szervezetei részére a legkedvezőbb, leggazdaságosabb, értékteremtő közfoglalkoztatás megszervezése. i./ Hatékony együttműködés biztosítása az Orosházi Járási Hivatallal és annak kirendelt ügysegédjével. j./a Csanádapácai Közös Önkormányzati Hivatal székhelye és kirendeltségei közötti munkaszervezési feladatok hatékony és rugalmas végrehajtása.

20 k./ A évi országgyűlési, Európa parlamenti és helyhatósági választások szakszerű lebonyolításának elősegítése. 2. felkéri dr. Lipták Péter jegyzőt, hogy a Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői évi egyéni teljesítménykövetelményeinek meghatározása érdekében intézkedjen. 3. felkéri Oláh Kálmán polgármestert, hogy a jegyző évi teljesítménykövetelményeit 1./ pontban jóváhagyott kiemelt célkitűzések alapján állapítsa meg. Határidő: értelem szerint 13. Napirendi pont: Csanádapácai Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása Előadó: dr. Lipták Péter jegyző Oláh Kálmán polgármester: Az előterjesztést megkapta mindenki, nem kívánom kiegészíteni. Megkérem dr. Lipták Péter jegyző urat, hogy ismertesse. dr. Lipták Péter jegyző: A Közös Hivatal létrehozása miatt egy pénzügyi szervezeti Egység létrehozása szükséges, mert a 3 település együttes lélekszáma meghaladja az 5000 főt. Ezért kellett a Szervezeti és Működési Szabályzatot felülvizsgálni, ami 4 melléklettel egészül ki. Oláh Kálmán polgármester: Ezzel kapcsolatban kérdése, hozzászólása vane valakinek? Amennyiben nincs, aki a fentiekkel egyetért, kézfeltartással jelezze. A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta 26/2014.(II.11.) sz. kt. határozat: 1) Csanádapáca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete - az előterjesztés mellékletét képező Csanádapácai Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását jóváhagyólag elfogadja. 2) A Képviselő-testület felhatalmazza Oláh Kálmán polgármestert és dr. Lipták Péter jegyzőt a módosító Szervezeti és Működési Szabályzat aláírására. és dr. Lipták Péter jegyző Határidő: február 15.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 30-án megtartott soron kívüli ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 30-án megtartott soron kívüli ülésén. 7/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 30-án megtartott soron kívüli ülésén. Az ülés helye: Csanádapáca Község Önkormányzat Házasságkötő

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-ülésének február 17-én tartott soron kívüli ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-ülésének február 17-én tartott soron kívüli ülésén. 3/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-ülésének 2016. február 17-én tartott soron kívüli ülésén. Az ülés helye: Csanádapáca Község Önkormányzat Házasságkötő terme

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 18-án megtartott soron kívüli ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 18-án megtartott soron kívüli ülésén. 8/2014. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 18-án megtartott soron kívüli ülésén. Az ülés helye: Csanádapáca Község Önkormányzat Házasságkötő

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. július 8-án megtartott soros ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. július 8-án megtartott soros ülésén. 14/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. július 8-án megtartott soros ülésén. Az ülés helye: Csanádapáca Község Önkormányzat Házasságkötő terme

Részletesebben

2014. február 11-én tartandó ülésére. Bejelentések

2014. február 11-én tartandó ülésére. Bejelentések Medgyesbodzás Község Önkormányzat Polgármestere Medgyesbodzás, Széchenyi u 38. Előterjesztés Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 2014. február 11-én tartandó ülésére Bejelentések

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30 - án megtartott ülésről.

Jegyzőkönyv. Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30 - án megtartott ülésről. 173/1/2014. Zala Megye Pördefölde Jegyzőkönyv Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30 - án megtartott ülésről. Rendelet: 1/2014.(I. 30.) önkormányzati rendelet a települési

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének április 20-án tartott soron kívüli nyílt ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének április 20-án tartott soron kívüli nyílt ülésén. 9/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. április 20-án tartott soron kívüli nyílt ülésén. Az ülés helye: Csanádapáca Község Önkormányzat házasságkötő

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 11-én megtartott soron kívüli ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 11-én megtartott soron kívüli ülésén. 17/2014 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 11-én megtartott soron kívüli ülésén. Az ülés helye: Csanádapáca Község Önkormányzat Házasságkötő

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5662 Csanádapáca, Szent Gellért út 31. 16/2013 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június 26-án

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 29-én megtartott soron kívüli ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 29-én megtartott soron kívüli ülésén. Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5662 Csanádapáca, Szent Gellért út 31. 12/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 29-én

Részletesebben

K I V O N A T. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 12-én megtartott ülése jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 12-én megtartott ülése jegyzőkönyvéből 2014. február 12-én megtartott ülése könyvéből 17/2014. (II. 12.) sz. NORMATÍV Kth. 2014. február 12-én megtartott képviselő-testületi ülés napirendje Normatív Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő Testülete 5662 Csanádapáca, Szent Gellért út 31. 7/2013 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat képviselő-testületének 2013. február 21-én,

Részletesebben

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete február 5- i nyílt ülésének jegyzőkönyve

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete február 5- i nyílt ülésének jegyzőkönyve 1/2014. Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. február 5- i nyílt ülésének jegyzőkönyve Tartalmazza: 1/2014. (II.10.) önkormányzati rendeletet az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Részletesebben

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. ikt.szám:../2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagyacsád község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 29.-én 19 óra

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének június 23-án tartott soron kívüli nyílt ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének június 23-án tartott soron kívüli nyílt ülésén. 19/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. június 23-án tartott soron kívüli nyílt ülésén. Az ülés helye: Csanádapáca Község Önkormányzat Házasságkötő

Részletesebben

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014.

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014. Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. február 5-én 19 órakor kezdődő Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő Testülete 5662 Csanádapáca, Szent Gellért u. 31 13/2012 sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Csanádapáca Önkormányzat képviselő testületének 2012. május 10.-én

Részletesebben

Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének április 6. napi tartott soron kívüli nyílt ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének április 6. napi tartott soron kívüli nyílt ülésén. 8/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. április 6. napi tartott soron kívüli nyílt ülésén. Az ülés helye: Csanádapáca Község Önkormányzat házasságkötő

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5662 Csanádapáca, Szent Gellért út 31. 5/2013 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 4-én (hétfő)

Részletesebben

Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről (a 9/2015. (VIII. 13.) önkormányzati rendelettel egységes szerkezetben)

Részletesebben

Készült: Domony Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének június 30.-án megtartott testületi ülésén.

Készült: Domony Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének június 30.-án megtartott testületi ülésén. J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Domony Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 30.-án megtartott testületi ülésén. Helye: Polgármesteri Hivatal Domony, Fő út 98. Jelen vannak:

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2013. (III.01.) önkormányzati rendelete a évi költségvetési előirányzatokról

Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2013. (III.01.) önkormányzati rendelete a évi költségvetési előirányzatokról Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2013. (III.01.) önkormányzati rendelete a 2013. évi költségvetési előirányzatokról I. fejezet Általános rendelkezések Jánoshalma Város Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő Testülete 5662 Csanádapáca, Szent Gellért út 31. 10/2012. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Csanádapácai Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2012. március

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Pusztaföldvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 11-én megtartott soros nyílt ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Pusztaföldvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 11-én megtartott soros nyílt ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Pusztaföldvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 11-én megtartott soros nyílt ülésén. Az ülés helye: Pusztaföldvár Község Önkormányzat Pusztaföldvár,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. A jelenléti ív a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. A jelenléti ív a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének a 2012. március 21- én tartott rendkívüli nyílt ülésén. JELEN VANNAK: A jelenléti ív a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. március 30.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2014. március 30-án 15.00 órakor megtartott

Részletesebben

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. SZEPTEMBER 15-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. SZEPTEMBER 15-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. SZEPTEMBER 15-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendelet: 10/2014. (IX.16.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Részletesebben

a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről

a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről 2. Napirend: a)tájékoztató az I. félévben engedélyezett előirányzatokról és az igényelt támogatásokról b) A 2012. évi költségvetési

Részletesebben

FERTŐSZENTMIKLÓS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 3/2016. (III.1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

FERTŐSZENTMIKLÓS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 3/2016. (III.1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről FERTŐSZENTMIKLÓS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 3/2016. (III.1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Fertőszentmiklós Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Medgyesbodzás Község Román Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének ülésén április 29-én 9.00 órakor.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Medgyesbodzás Község Román Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének ülésén április 29-én 9.00 órakor. Medgyesbodzás Község Román Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 5663 Medgyesbodzás Széchenyi u. 38 Telefon: 68/425-000, Fax: 68/526-331 2/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: Medgyesbodzás Község

Részletesebben

KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1.

KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1. KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1.. napirendi pont KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK JÓVÁHAGYÁSA Tisztelt

Részletesebben

A Társulás évi összesített bevételeinek előirányzatai megtalálhatók az 1. számú melléklet 1. számú táblázatában.

A Társulás évi összesített bevételeinek előirányzatai megtalálhatók az 1. számú melléklet 1. számú táblázatában. KAPUVÁR-BELEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KAPUVÁR, FŐ TÉR 1.. napirendi pont KAPUVÁR-BELEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK JÓVÁHAGYÁSA A 2014. évi költségvetés összeállításánál

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Pluhár László (elnök-elek polgármester) A meghívóban feltüntetett napirendeket tárgyalnánk meg, melyeket ismertetnék:

JEGYZŐKÖNYV. Pluhár László (elnök-elek polgármester) A meghívóban feltüntetett napirendeket tárgyalnánk meg, melyeket ismertetnék: JEGYZŐKÖNYV Készült: Kistérségi Iroda (5700.Gyula, Damjanich. u.6. sz.) 2010. június. 25-én 10.00 órakor kezdődő a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa Rendkívüli ülésén. Jelen

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A meghívottakból jelen van: Tóthné Titz Éva aljegyző, Biró Istvánné pénzügyi főmunkatárs Vókóné Bognár Ibolya vezető óvónő

Jegyzőkönyv. A meghívottakból jelen van: Tóthné Titz Éva aljegyző, Biró Istvánné pénzügyi főmunkatárs Vókóné Bognár Ibolya vezető óvónő Jegyzőkönyv Készült: Révfülöp és Térsége Óvodai Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa 2015. február 10-én 8.30 órai kezdettel tartott üléséről. Az ülés helye: Községháza Szontagh Tamás terme Jelen

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 3. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 3.) Határozatok: 17/ /2012. Kt. hat.

NYÍLT ÜLÉSE. 3. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 3.) Határozatok: 17/ /2012. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 3. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 3.) Határozatok: 17/2012. - 19/2012. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről. Községi Képviselő-testület Csögle Szám: 229-4/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Csögle

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Zalacséb, Zalaháshágy és Salomvár Községek Önkormányzati Képviselő-testületeinek

JEGYZŐKÖNYV Zalacséb, Zalaháshágy és Salomvár Községek Önkormányzati Képviselő-testületeinek Szám: 178/2013. JEGYZŐKÖNYV Zalacséb, Zalaháshágy és Salomvár Községek Önkormányzati Képviselő-testületeinek 2013. február 7-én megtartott együttes üléséről Zalacséb határozatok: Sorszáma Kódja 2/2013.

Részletesebben

Told Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2/2014. (II. 20.) önkormányzati rendelete Told Község Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről

Told Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2/2014. (II. 20.) önkormányzati rendelete Told Község Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről Told Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II. 20.) önkormányzati rendelete Told Község Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén

Jegyzőkönyv. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén Jegyzőkönyv Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén Helyszín: Polgármesteri Hivatal 2135 Csörög, Kisfaludy u. 40. Jelen

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület 10 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület 10 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat Jegyzőkönyv Készült: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. július 14-én Szegvár Nagyközség Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében tartott rendkívüli nyílt üléséről Jelen voltak:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9. /2015. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 24-én (hétfő) 17: 00 órakor tartott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az Ádándi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének március 16-ai üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Az Ádándi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének március 16-ai üléséről JEGYZŐKÖNYV 1 Az Ádándi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 16-ai üléséről 2 JEGYZŐKÖNYV Készült: Ádándi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015.március

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2014. augusztus 15. ) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2014. augusztus 15- én 16.00 órakor

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 21-én megtartott soron kívüli ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 21-én megtartott soron kívüli ülésén. 15/2014 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 21-én megtartott soron kívüli ülésén. Az ülés helye: Csanádapáca Község Önkormányzat Házasságkötő

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges Béke tér 14. 11-A/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 19-én megtartott üléséről. 2

Részletesebben

Jásd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2013. (II.28.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat évi költségvetéséről

Jásd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2013. (II.28.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat évi költségvetéséről Jásd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2013. (II.28.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Jásd Község Önkormányzata képviselő-testülete az Államháztartásról szóló

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 3741.Izsófalva,Izsó Miklós út 64 sz. Szám: 145/4/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 20-án délután

Részletesebben

2014. évi. 3. szám. Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselő-testületének február 5-én megtartott rendkívüli üléséről készült

2014. évi. 3. szám. Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselő-testületének február 5-én megtartott rendkívüli üléséről készült 2014. évi 3. szám Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 5-én megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V T Á R G Y M U TATÓ Határozat/Rendelet száma

Részletesebben

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, József Attila u. 19. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2014. február 10.-i ülésének J E G Y Z Ő

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Porva Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2013. május 13-án 17.30 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Porva Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2013. május 13-án 17.30 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült: Porva Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2013. május 13-án 17.30 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésén. Az ülés helye: Porva Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 1. Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal évi költségvetésének módosítása (Írásbeli előterjesztés)

Jegyzőkönyv. 1. Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal évi költségvetésének módosítása (Írásbeli előterjesztés) Jegyzőkönyv Készült: Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 23-án 10 00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: Zöldág János alpolgármester Borsik Imre képviselő

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A képviselő-testület ezt a javaslatot egyhangú, 4 igen szavazattal elfogadta.

JEGYZŐKÖNYV. A képviselő-testület ezt a javaslatot egyhangú, 4 igen szavazattal elfogadta. JEGYZŐKÖNYV Készült Jákó Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. január 30-án az önkormányzat tanácskozó termében megtartott testületi üléséről. Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív alapján Kovács

Részletesebben

Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2/2015. (II.12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2/2015. (II.12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

o k t ó b e r á n. m e g t a r t o t t r e n d k í v ü l i n y i l v á n o s ü l é s é r ő l

o k t ó b e r á n. m e g t a r t o t t r e n d k í v ü l i n y i l v á n o s ü l é s é r ő l Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 7044 Nagydorog Kossuth L. u. 81. Tel.: 75/ 532-019, Fax: 332-047 e-mail: nagydorogonk@axelero.net J E G Y Z Ő K Ö N Y V N A G Y D O R O G N A G

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 206. december 3-án megtartott nyilvános, rendkívüli testületi üléséről. Az ülés helye: Községháza (Bakonykúti, Szabadság

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2013. október 31.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2013. október 31-én 15.00 órakor megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V NAGYDOROG NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGÁNAK

J E G Y Z Ő K Ö N Y V NAGYDOROG NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGÁNAK Nagydorog Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 7044 Nagydorog Kossuth L. u. 81. Tel.: 75/ 532-019, Fax: 332-047 e-mail: nagydorogonk@axelero.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V NAGYDOROG

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 3/2013. (együttes, nyilvános) J e g y z ő k ö n y v Készült: Gara Község Önkormányzat Képviselő-testületének és Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30-án tartott együttes, nyilvános üléséről.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT 2016. május 30. napján 19 óra 00 perckor tartott ülésének könyvéből. az alábbi napirendeket fogadta el: 56/2016. (05.30.) számú határozat (Napirendek elfogadása) 1) Beszámoló a Kistérségi Családsegítő

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6. /2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 24-én (szerdán) 16: 00 órakor tartott

Részletesebben

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE január 05-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE január 05-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. január 05-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez 1/2015.(I.05.) Kt. Hat. A napirendi pontokra tett javaslatról 2/2015.(I.05.)

Részletesebben

A rendelet hatálya kiterjed Tápiószentmárton Nagyközség Onkormányzatára és költségvetési szerveire. 2. ~ Az Önkormányzat költségvetési szervei:

A rendelet hatálya kiterjed Tápiószentmárton Nagyközség Onkormányzatára és költségvetési szerveire. 2. ~ Az Önkormányzat költségvetési szervei: Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (11.27. ) önkormányzati rendelete Tápiószentmárton Nagyközség Onkormányzata 2015. évi költségvetéséről Tápiószentmárton Nagyközség

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. április 29.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2015. április 29-én 13.00 órakor megtartott

Részletesebben

1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről TÁT VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend:

Jegyzőkönyv. Napirend: Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 05-én 16 órakor megtartott üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt alpolgármester, Csernik

Részletesebben

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. február 3-án megtartott soron következő üléséről. Az ülés helye: Mártírok u.

Részletesebben

NYÚL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT. /2016. (II. 24.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről

NYÚL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT. /2016. (II. 24.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről NYÚL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT /2016. (II. 24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Nyúl Községi Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlójenő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 8478 Somlójenő, Petőfi u. 99. Szám: Svh/61-1/2015. Készült: J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlójenő Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 2015. február

Részletesebben

Tanácskozási joggal meghívottként jelen van: Aggné Kovács Ildikó körjegyzői feladatokkal megbízott igazgatási ügyintéző.

Tanácskozási joggal meghívottként jelen van: Aggné Kovács Ildikó körjegyzői feladatokkal megbízott igazgatási ügyintéző. Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa 29-6/2012. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2012. április 23-án (hétfőn) 18 órakor a Polgármesteri

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 16-án megtartott üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 16-án megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 16-án megtartott üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Besenyszög község oktatási intézményeinek

Részletesebben

Készült: Jászszentlászló Móricgát Községi Önkormányzatok Társulása 2013. november 25- én 14 30 órai kezdettel megtartott üléséről.

Készült: Jászszentlászló Móricgát Községi Önkormányzatok Társulása 2013. november 25- én 14 30 órai kezdettel megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászszentlászló Móricgát Községi Önkormányzatok Társulása 2013. november 25- én 14 30 órai kezdettel megtartott üléséről. Ülés helye: Jászszentlászló Községháza tanácskozó

Részletesebben

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. JANUÁR 21-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. JANUÁR 21-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. JANUÁR 21-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok 1/2014. (I. 21.) BVKt határozat 2/2014. (I. 21.) BVKt határozat A Városi Művelődési

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-án megtartott rendkívüli üléséről. Tárgya:

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-án megtartott rendkívüli üléséről. Tárgya: JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-án megtartott rendkívüli üléséről Határozat száma: 1/2013.(I.30.) Rendelet száma: 1/2013.(I.30.) Tárgya: A 139/2012.(XI.28.)

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 13-án megtartott nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 13-án megtartott nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 13-án megtartott nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 88-92/2013. (IX. 13.) számú határozat. d. rendeletek:

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének október 21-én tartott nyilvános alakuló üléséről.

Készült: Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének október 21-én tartott nyilvános alakuló üléséről. Maglóca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2-7/2014 J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. október 21-én tartott nyilvános alakuló üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 16 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

1. napirendi pont: Döntés Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő testületének 3/2013. (III.25.)

1. napirendi pont: Döntés Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő testületének 3/2013. (III.25.) JEGYZŐKÖNYV Készült Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 17-én, 9.00 órakor kezdődő rendkívüli, nyílt ülésén, a Polgármesteri Hivatal 2230 Gyömrő, Szabadság út 1. sz. alatt, az

Részletesebben

Képviselő-testületének 1/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről

Képviselő-testületének 1/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről LÖVŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének 1/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Tiszasziget község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. június 24. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Tiszasziget község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. június 24. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének Tiszasziget község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 24. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének JEGYZŐKÖNYVE 68/2013. (VI 24.) Öt. határozat Testületi ülés napirendjének elfogadása

Részletesebben

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 06-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 06-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 06-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 11/2015. (VIII.07.) önkormányzati rendelete 12/2015. (VIII.07.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Szám: Svh/62-1/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

1. Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak főösszege, a hiány mértéke

1. Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak főösszege, a hiány mértéke Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének /2016. (II.16.) önkormányzati rendelete Decs Nagyközség Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az

Részletesebben

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 8/2015. (VIII.13.) önkormányzati rendelete 9/2015. (VIII.13.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

BAKONYSZÜCS. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 18. napján 16 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve

BAKONYSZÜCS. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 18. napján 16 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Szám: 137-3/2015. BAKONYSZÜCS Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 18. napján 16 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve 2 Önkormányzat Képviselő-testület 8572 Bakonyszücs,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Bakonyság Község Önkormányzata 8557 Bakonyság, Béke u. 14. Szám: 268-9/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonyság Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2014. november 20-án 10,00 órai kezdettel

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. április 30-án 14 órakor tartott rendes, nyílt üléséről. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak: Pádár

Részletesebben

J E G Y ZŐKÖNYV. HVB. elnök Alapszolgáltatási Központ vezetője. Jászszentlászló polgármestere

J E G Y ZŐKÖNYV. HVB. elnök Alapszolgáltatási Központ vezetője. Jászszentlászló polgármestere J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének, 2014. október 21-én 14 30 órai kezdettel megtartott a l a k u l ó képviselő-testületi üléséről. Ülés helye: Móricgát Faluház

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (5 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (5 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 11/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Győrladamér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 4-én 16.00 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 350/4/2014. szám. J e g y z ő k ö n y v Készült Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 4. napján 19:00 órai kezdettel Harka Község Önkormányzatának Tanácskozójában (Harka, Nyéki

Részletesebben

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről. Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-3/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

BERZENCE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2014.(II.11.) önkormányzati rendelete

BERZENCE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2014.(II.11.) önkormányzati rendelete 1 BERZENCE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2014.(II.11.) önkormányzati rendelete (Tervezet) Berzence Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 120-27/2011. Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/352-201 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. április 5-én 18,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5662 Csanádapáca, Szent Gellért út 31. 20/2013. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testület 2013. szeptember

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének március 3. napján megtartott képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének március 3. napján megtartott képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. március 3. napján megtartott -testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 12/2016.(III.03.) Önkormányzati határozat 13/2016.(III.03.)

Részletesebben

SZUHA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2015.( ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET TERVEZETE

SZUHA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2015.( ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET TERVEZETE SZUHA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2015.( ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET TERVEZETE az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól Szuha Község Önkormányzata

Részletesebben

1/2006. ÖKÜ. JEGYZŐKÖNYV

1/2006. ÖKÜ. JEGYZŐKÖNYV 1/2006. ÖKÜ. JEGYZŐKÖNYV Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2006. február 2-án 14 órai kezdettel megtartott soron kívüli testületi üléséről. Jelen vannak: Ramasz Imre polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2009.december 15-én du.i kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. Jelen vannak: Morvai István polgármester, Meggyes Attiláné alpolgármester,barna Zoltán, Gál Tiborné,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 28-án 18 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén. Szlottáné Turi Edina

Jegyzőkönyv. Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 28-án 18 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén. Szlottáné Turi Edina Szám: D-57-10 /2013. Jegyzőkönyv Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 28-án 18 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén. Az ülés helye: Képviselő-testület hivatala Doba, Kossuth

Részletesebben

PALOZNAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PALOZNAK

PALOZNAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PALOZNAK PALOZNAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PALOZNAK Szám: 2/189-3/2013. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: ÜLÉS HELYE: JELEN VANNAK: BEJELENTÉSSEL TÁVOL: TANÁCSKOZÁSI JOGGAL MEGHÍVOTT: Paloznak Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V KORONCÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE 9113 KORONCÓ, RÁKÓCZI U. 48. 1-1/2016 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Koroncó Község Önkormányzat Képviselő-testületének a Polgármesteri Hivatal nagytermében

Részletesebben