J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének február 11-én megtartott nyílt ülésén.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 11-én megtartott nyílt ülésén."

Átírás

1 3/2014. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének február 11-én megtartott nyílt ülésén. Az ülés helye: Csanádapáca Község Önkormányzat Házasságkötő terme 5662 Csanádapáca, Szent Gellért út 31. Jelen vannak: Oláh Kálmán Bohus Ferenc Oláh Lajos Sándorné Szikora Pál Ferenc Kesjár Jánosné Csikós Gábor Képviselő-testület tagjai Igazoltan van távol: Göcző Gyula Andrásné képviselő Tanácskozási joggal meghívottként van jelen: dr. Lipták Péter jegyző Megyeriné Lepsényi Alíz aljegyző További meghívottként jelen lévő: Tervezett napirend: Pepó Jánosné Gyöngyfüzér Szoc. Otthon intézményvezető 1./ A Gyöngyfüzér Szociális Szolgáltató Központ beszámolója a 2013-as évről Előadó: Pepó Jánosné intézményvezető 2./ Csanádapácai Közös Önkormányzati Hivatal előirányzatainak módosítása Előadó: dr. Lipták Péter jegyző és Megyeriné Lepsényi Aliz aljegyző 3./ Csanádapáca község évi költségvetéséről szóló 1/2013. (II.1.) sz. önkormányzati rendelet módosítása Előadó: Oláh Kálmán polgármester és Megyeriné Lepsényi Aliz aljegyző 4./ A Csanádapácai Közös Önkormányzati Hivatal évi költségvetésének megtárgyalása Előadó: dr. Lipták Péter jegyző és Megyeriné Lepsényi Aliz aljegyző 5./ Az Önkormányzat évi költségvetési rendeletének megalkotása Előadó: Oláh Kálmán polgármester és Megyeriné Lepsényi Aliz aljegyző

2 6./ A tótkomlósi állati hulladékgyűjtő és átmeneti tároló telep működtetésének ügye Előadó: Oláh Kálmán polgármester 7./ Alapító okirat módosítások Előadó: Oláh Kálmán polgármester és dr. Lipták Péter jegyző 8./ Rendeletmódosítások Előadó: dr. Lipták Péter jegyző 9./ Csanádapáca Község Önkormányzatának évi rendezvényterve Előadó: Oláh Kálmán polgármester 10./ Közmeghallgatás időpontjának meghatározása Előadó: Oláh Kálmán polgármester 11./ Szavazatszámláló bizottságok tagjainak és póttagjainak megválasztása Előadó: dr. Lipták Péter jegyző 12./ Csanádapácai Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői évi teljesítménykövetelményeinek alapját képező kiemelt célok meghatározása Előadó: dr. Lipták Péter jegyző 13./ Csanádapácai Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása Előadó: dr. Lipták Péter jegyző 14./ Közalkalmazotti álláshelyekre kiírt pályázatok elbírálása Előadó: Oláh Kálmán polgármester 15./ Az Orosházi Kistérség Többcélú Társulás Társulási Megállapodásának módosítása Előadó: Oláh Kálmán polgármester 16./ Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2014. ( ) önkormányzati rendelete a kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteiről Előadó: Oláh Kálmán polgármester és dr. Lipták Péter jegyző 17./ A 4/2014.(I.31.) BM. rendelet szerinti pályázat benyújtása óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés célterületre Előadó: Oláh Kálmán polgármester 18./ Egyebek (bejelentések) - Csanádapácai Vízmű Kft. végelszámolásával kapcsolatos további döntések meghozatala Előadó: Oláh Kálmán polgármester

3 Oláh Kálmán polgármester: Köszönti a Képviselő-testület tagjait, dr. Lipták Péter jegyző urat és Megyeriné Lepsényi Alíz aljegyző asszonyt és Pepó Jánosné Intézményvezető asszonyt, valamint Csanádapáca Község lakosságát. Igazoltan van távol 1 fő képviselő Göcző Gyula Andrásné. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes. A meghívót és az előterjesztéseket mindenki megkapta. A továbbiakban ismerteti a napirendet és kéri, hogy aki azzal egyetért, kézfeltartással jelezze. A Képviselő-testület 6 igen szavazattal elfogadta a napirendet. Bohus Ferenc képviselő: Mielőtt elkezdődne az ülés, szeretnék szót kérni. Simonka György Országgyűlési Képviselő Úr a Csanádapácai Új Szó nevű önkormányzati újságban hirdetett, mi az, hogy neki megadjuk a jogot erre? Oláh Kálmán polgármester: Erre a kérdésre az egyebek napirendi pontban majd visszatérünk. Bohus Ferenc képviselő: Akkor a vezércikk utolsó részét vondd vissza polgármester úr! Oláh Kálmán polgármester: Már 2010-ben is voltak, akik totális összeomlást jósoltak, úgy látom, azért ott mégsem tartunk. Bohus Ferenc képviselő: Polgármester úr! Felméretted a fő utcát úgy, hogy nem kérdezted meg a testületet erről. Oláh Kálmán polgármester: Az egy pályázat miatt volt szükséges. Bohus Ferenc képviselő: Te ármánykodtad szét a falut. Hány ember van még itt az önkormányzatnál? Oláh Kálmán polgármester: Hány embert küldtem el? Bohus Ferenc képviselő: Elég az, ha csak olyan helyzetet teremtettetek, hogy menniük kellett. Mi csak a volt jegyzőnket védtük. Csikós Gábor képviselő: Amikor ti voltatok többségben, akkor nem volt kampány? Engedd meg, hogy felolvassak pár sort az előző polgármester 2010-es nyilatkozatából. Oláh Kálmán polgármester: Akkor is került bele olyan téma, ami nem odavaló. Én nem vittem politikát bele és nem is kívánok a továbbiakban sem. Azt nagyon sajnálom, hogy nekem nincsenek meg az újság 2010-es számai, de abban biztos vagyok képviselő úr, hogy megtalálod saját magadat is benne. Most pedig szeretnék rátérni az első napirendi pontunkra.

4 1. Napirendi pont: A Gyöngyfüzér Szociális Szolgáltató Központ beszámolója a 2013-as évről Előadó: Pepó Jánosné intézményvezető Oláh Kálmán polgármester: Én nem kívánok különösebbet hozzáfűzni a beszámolóhoz, mindenki megkapta. Megkérem Pepó Jánosné intézményvezető asszonyt, hogy ismertesse a beszámolót. Pepó Jánosné intézményvezető: Köszöntök mindenkit. Először is szeretném megkérdezni, hogy az elkészített beszámoló mindenkinek megfelelő-e? A segítő, építő ötleteket szívesen vesszük. A rendezvényekről nem írtam. A feladatokat mutattam be, hogy hogyan végezzük el. Amennyiben valakinek kérdése van, arra készséggel válaszoltok. Bohus Ferenc képviselő: Mi van a napkollektoros pályázattal? Ha nem tud a pályázatíró olyat csinálni, akkor csináltassuk meg saját pénzből. Pepó Jánosné intézményvezető: A pénzügyi osztály is mindig mondja, hogy sok a fűtési költségünk. A kazánjaink évesek lehetnek, ezért tény, hogy sok a fűtésünk. Azt gondolom én is, hogy a napkollektor sokat tudna segíteni. Tudomásom szerint figyelik a pályázatokat és remélem lesz lehetőség erre pályázni. Oláh Kálmán polgármester: Valóban volt egy ilyen kiírás, de nem nyert a pályázatunk. Fizetni nem fizetünk semmiért. A tervezőkkel jártunk a szociális otthonban, ahol átnéztük a felújításra váró dolgokat. Lenne még egy kérdésem nekem is az intézményvezető asszonyhoz, mégpedig az, hogy a csökkent munkaképességűekre több pénzt kaptunk most 37 millió Ft-ot, létszámmal hogy tudjátok megoldani? Pepó Jánosné intézményvezető: Behívtuk a 10 éves bevizsgálással rendelkező embereket és szerződtünk velük. Szegedről szakembert hívtunk és megvizsgáltattuk az új jelentkezőket, ezeknek várjuk a határozatait. Néhány embert még be tudunk vonni, úgy látom, de sajnos nem mindenki orvosi papírja megfelelő. Szeretnék köszönetet mondani az önkormányzatnak és a képviselő testületnek az új kerítésért. A kerítés nekünk biztonságot ad, nagyon jó, hogy elkészült. Panasz nem érkezett hozzám ezzel kapcsolatban. Oláh Kálmán polgármester: Köszönöm a tájékoztatást, hozzám sem érkezett panasz a kerítéssel kapcsolatban. Kérdése, hozzászólása van-e valakinek? Aki egyetért a fentiekkel, kérem, kézfeltartással jelezze. az alábbi határozatot hozta:

5 12/2014.(II.11.) sz. kt. határozat: Csanádapáca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Gyöngyfüzér Szociális Szolgáltató Központ évi tevékenységéről szóló átfogó beszámolót elfogadja. Határidő: azonnal Határozatról értesül: Pepó Jánosné intézményvezető 2. Napirendi pont: Csanádapácai Közös Önkormányzati Hivatal előirányzatainak módosítása Előadó: dr. Lipták Péter jegyző és Megyeriné Lepsényi Aliz aljegyző Oláh Kálmán polgármester: Az előterjesztést mindenki megkapta, nem kívánok különösebbet hozzáfűzni. Megkérem aljegyző asszonyt, hogy ismertesse. Megyeriné Lepsényi Alíz aljegyző: Az előterjesztés 1. számú melléklete tartalmazza a Közös Hivatal évi bevételi és kiadási előirányzatainak szakfeladatonkénti részletezését. Az előirányzatokat a tényleges teljesítési adatokhoz igazítottuk, az el nem költött előirányzatokat tartalékba helyeztük. Összességégben E Ft-tal emelkedik meg az előirányzatok főösszege. Mindezeket figyelembe véve a Közös Hivatal évi bevételi és kiadási előirányzatainak főösszegét E Ft összegben javasoljuk megállapítani. Oláh Kálmán polgármester: A Pénzügyi Ellenőrző Bizottság is tárgyalta, megkérem Oláh Lajos Sándorné elnököt, hogy ismertesse a bizottság álláspontját. Oláh Lajos Sándorné elnök: A Pénzügyi Ellenőrző Bizottság megtárgyalta a Csanádapácai Közös Önkormányzati Hivatal előirányzatainak módosítását és elfogadásra javasolja az előterjesztésnek megfelelően a Képviselő-testület felé. Oláh Kálmán polgármester: Köszönöm a tájékoztatást. Kérdése, hozzászólása ezzel kapcsolatban van-e valakinek? Aki a fentiekkel egyetért, kézfeltartással jelezze. A Képviselő-testület 5 igen, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 13/2014.(02.11.) sz. kt. határozat: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testülete: 1. Megtárgyalta és az előterjesztés 1. számú mellékletének megfelelő tartalommal, E Ft költségvetési főösszeggel elfogadja a Csanádapácai Közös Önkormányzati Hivatal évi módosított költségvetési előirányzatait.

6 2. Felkéri a jegyzőt a Közös Hivatal költségvetésének Csanádapáca Község Önkormányzat évi költségvetési rendeletébe történő beépítésére. Felelős: dr. Lipták Péter jegyző Határidő: február Napirendi pont: Csanádapáca község évi költségvetéséről szóló 1/2013. (II.1.) sz. önkormányzati rendelet módosítása Előadó: Oláh Kálmán polgármester és Megyeriné Lepsényi Aliz aljegyző Oláh Kálmán polgármester: Nem kívánok ehhez sem különösebbet hozzáfűzni, mindenki megkapta az anyagot. Megkérem aljegyző asszonyt, hogy ismertesse. Megyeriné Lepsényi Alíz aljegyző: Az 1/2013.(II.01.) sz. rendeletben a bevételi és a kiadási előirányzatok főösszege E Ft-ban került jóváhagyásra (intézményfinanszírozás nélkül), mely a korábbi módosítások alkalmával E Ft-ra változott. Javaslom E Ft-tal történő emelésére (intézményfinanszírozás nélkül), így a költségvetési főösszeg E Ft-ra módosulna. A közfoglalkoztatottak létszámának emelkedése miatt a közfoglalkoztatottak létszám előirányzatát 11 fővel szükséges megemelni. Amennyiben kérdése van ezzel kapcsolatban bárkinek, arra készséggel válaszolok. Oláh Kálmán polgármester: A Pénzügyi Ellenőrző Bizottság tárgyalta, megkérem Oláh Lajos Sándorné elnök asszonyt, hogy ismertesse a bizottság álláspontját. Oláh Lajos Sándorné elnök: A Pénzügyi Ellenőrző Bizottság megtárgyalta a módosítási javaslatokat, azokat elfogadásra javasolja. A beterjesztett költségvetési rendelettervezet elfogadását javasolja a Képviselő-testület felé. Oláh Kálmán polgármester: Kérdés, hozzászólás ezzel kapcsolatban van-e? Amennyiben nincs, aki a fentiekkel egyetért, kézfeltartással jelezze. alkotta meg az alábbi rendeletet: 1/2014.(II.21.) sz. önkormányzati rendelete Csanádapáca Község évi költségvetéséről szóló 1/2013.(II.1.) sz. önkormányzati rendeletének módosításáról A rendelet a jegyzőkönyv 1. sz. melléklete.

7 4. Napirendi pont: A Csanádapácai Közös Önkormányzati Hivatal évi költségvetésének megtárgyalása Előadó: dr. Lipták Péter jegyző és Megyeriné Lepsényi Aliz aljegyző Oláh Kálmán polgármester: Az előterjesztést mindenki megkapta. Nem kívánom kiegészíteni. Megkérem Megyeriné Lepsényi Alíz aljegyző asszonyt, hogy ismertesse. Megyeriné Lepsényi Alíz aljegyző: A költségvetés tervezésénél az elsődleges cél volt a Hivatal működőképességének megőrzése, a feladatellátás feltételeinek biztosítása. A Hivatal kiadási és bevételi főösszege E Ftban került meghatározásra. A köztisztviselői törvény jétől előírja a cafeteria rendszer kialakítását. A köztisztviselőt megillető cafetéria juttatás összege évben Ft/fő. A fentieken túl közlekedési -, bankszámla, és szemüveg költségtérítéssel számoltunk. Figyelembe vettük a évben kifizetendő jubileumi jutalmakat. A beruházások esetében kis értékű tárgyi eszközök beszerzését tervezzük, melynek nettó értékhatára január 1-jétől Ft-ra emelkedett, azonban nem dologi kiadásként, hanem beruházásként kell elszámolni (bútorok, informatikai, ügyviteli eszközök). A tervezett bevételek és kiadások kormányzati funkciónkénti részletezését az 1. melléklet tartalmazza. A létszám adatokat a 2. melléklet tartalmazza. Amennyiben kérdése van valakinek, arra készséggel válaszolok. Oláh Kálmán polgármester: Köszönöm szépen. Kérdése, hozzászólása van-e valakinek? Amennyiben nincs kérdés ezzel kapcsolatban, aki egyetért kézfeltartással jelezze. A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 14/2014. (II.11.) sz. kt. határozat: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testülete: 1. Megtárgyalta és az előterjesztés 1. mellékletének megfelelő tartalommal elfogadja a Csanádapácai Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Közös Hivatal) évi költségvetését. 2. Az előterjesztés 2. mellékletének megfelelően elfogadja 19 főben a Közös Hivatal létszámát. 3. Felkéri a jegyzőt a Közös Hivatal költségvetésének Csanádapáca Község Önkormányzat évi költségvetési rendeletébe történő beépítésére. Felelős: dr. Lipták Péter jegyző Határidő: február 5.

8 5. Napirendi pont: Az önkormányzati saját bevételek és adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek középtávú tervezése. Az Önkormányzat évi költségvetési rendeletének megalkotása Előadó: Oláh Kálmán polgármester és Megyeriné Lepsényi Aliz aljegyző Oláh Kálmán polgármester: Az előterjesztést mindenki megkapta, én nem kívánok hozzáfűzni egyebet, ismét megkérem aljegyző asszonyt, hogy ismertesse. Megyeriné Lepsényi Alíz aljegyző: A stabilitási törvény miatt szükséges meghatározni az adósságot keletkeztető ügyleteit. A tárgyévben várható fejlesztési célú, kormányzati hozzájáruláshoz kötött ügyletekről az önkormányzat költségvetési rendeletének, határozatának elfogadását követően, március 15-éig, adatot kell szolgáltatni az államkincstár részére. A Képviselő-testület a évben és az azt követő években nem tervezi olyan 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötését a felhalmozási célú hiány finanszírozása érdekében, melyhez a Kormány hozzájárulása szükséges. Oláh Kálmán polgármester: Kérdés, hozzászólás van-e ezzel kapcsolatban, amennyiben nincs, aki a fentiekkel egyetért, kézfeltartással jelezze. az alábbi határozatot hozta: 15/2014. (II.11.) sz. kt. határozat: Csanádapáca Község Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 29. (3) bekezdése alapján a következő határozatot hozza: 1.) Csanádapáca Község Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011.(XII.30.) Korm. rendelet 2. (1) bekezdése szerint meghatározott saját bevételének összege: a) évben E Ft, b) évben E Ft, c) évben E Ft. 2.) A Képviselő-testület években nem tervezi olyan fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötését a felhalmozási célú hiány finanszírozása érdekében, melyhez a Kormány hozzájárulása szükséges. 3.) Az Önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügyletekből jelenleg nincs fennálló kötelezettsége. Határidő: február 12. dr. Lipták Péter jegyző

9 Oláh Kálmán polgármester: Most pedig következik a költségvetési rendelet megalkotása. Megkérem ismét aljegyző asszonyt, hogy tájékoztassa a Képviselő-testületet. Megyeriné Lepsényi Alíz aljegyző: A helyi önkormányzat költségvetése tartalmazza a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámát, valamint költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban. Mindenki megkapta az Önkormányzat évi költségvetési rendelet-tervezetét és javasoljuk E Ft Költségvetési bevétellel E Ft Költségvetési kiadással 0 E Ft 0 E Ft 0 E Ft Költségvetési hiánnyal -ebből működési felhalmozási elfogadni a költségvetést. Amennyiben kérdés merül fel, arra készséggel válaszolok. Oláh Kálmán polgármester: A Pénzügyi Ellenőrző Bizottság is tárgyalta, megkérem Oláh Lajos Sándorné elnök asszonyt, hogy ismertesse a bizottság álláspontját. Oláh Lajos Sándorné elnök: A Pénzügyi Ellenőrző Bizottság megismerte és megtárgyalta az önkormányzat évi költségvetési rendeletét és elfogadásra javasolja az előterjesztésnek megfelelő tartalommal a Képviselőtestület felé. Oláh Kálmán polgármester: Kérdése, hozzászólása ezzel kapcsolatban vane valakinek? Kesjár Jánosné képviselő: Az iskola és az óvoda 2012 szeptemberétől egyházi fenntartásba került. Az ingatlan azonban az önkormányzat tulajdona. Kérdezni szeretném, hogy vannak a tulajdon védelmére irányuló munkák? Ezeket nem látom a költségvetésbe betervezve. Megyeriné Lepsényi Alíz aljegyző: Azok nincsenek betervezve. Kérném, hogy azokat az iskola számszerűsítse, majd úgy kerülne a Képviselő-testület elé és a fejlesztési tartalékba, vagy a pályázatoknál betudjuk. Oláh Kálmán polgármester: Van 5 millió forint a vis majornál betervezve tartalékként. Tudunk mihez nyúlni. Kérdés, hozzászólás van-e, amennyiben nincs, aki a fentiekkel egyetért, kézfeltartással jelezze.

10 A képviselő- testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül fogadta el az alábbi rendeletet: 2/2014. (II.21.) sz. önkormányzati rendelet Csanádapáca Község Önkormányzatának évi Költségvetéséről A rendelet a jegyzőkönyv 2. sz. melléklete. 6. Napirendi pont: A tótkomlósi állati hulladékgyűjtő és átmeneti tároló telep működtetésének ügye Előadó: Oláh Kálmán polgármester Oláh Kálmán polgármester: A közgyűlés kinyilvánította, hogy től nem kívánja működtetni a Tótkomlósi állati hulladékgyűjtő telepet. Lejárt az 5 éves fenntartási költség fizetésének határideje is. Változtak a gazdasági körülmények, a telep gazdaságtalanul működött. Orosháza kilépett a társulásból, ezért az a költség is a többi településre hárult volna. Körülbelül ,- Ft lett volna, amit ki kellett volna fizetnünk. A tulajdonközösség úgy döntött, hogy nem kívánja működtetni. Itt több határozatot, 4 db-ot szükséges hozni. Ezeket felolvasnám egyenként. Aki az elsővel egyetért, kézfeltartással jelezze. az alábbi határozatot hozta: 16/2014. (II.11.) sz. kt. határozat: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Tótkomlós és térsége Állati-hulladékkezelési Önkormányzati Tulajdonközösség (továbbiakban: tulajdonközösség) Közgyűlésének 1/2014. (I. 10.) sz. határozatában foglaltakat elfogadja, tudomásul veszi, hogy a tulajdonközösség a Tótkomlós és térsége Állati hulladékkezelési Önkormányzati Társulás keretében megvalósult állati hulladékkezelési rendszert február 01-től nem működteti. A tulajdonközösségben fellelhető, osztatlan közös tulajdont képező ingó és ingatlan vagyonból az önkormányzatot megillető tulajdoni hányadot a Képviselő-testület elsősorban bérlet útján kívánja hasznosítani. Határidő: azonnal

11 Oláh Kálmán polgármester: Aki a következő határozati javaslattal egyetért, kézfeltartással jelezze: az alábbi határozatot hozta: 17/2014. (II.11.) sz. kt. határozat: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Tótkomlós és térsége Állati-hulladékkezelési Önkormányzati Tulajdonközösség (továbbiakban: tulajdonközösség) Közgyűlésének 1/2014. (I. 10.) sz. határozatában foglaltak alapján a Tótkomlós és térsége Állati hulladékkezelési Önkormányzati Társulás keretében megvalósult állati hulladékkezelési rendszer részét képező ingó és ingatlan vagyon használatára vonatkozóan Tótkomlós Város Önkormányzata forgalmi értékbecslést szerezzen be. Határidő: azonnal Oláh Kálmán polgármester: Most a harmadik határozati javaslattal élnék, aki azzal egyetért, kézfeltartással jelezze. az alábbi határozatot hozta: 18/2014. (II. 11.) sz. kt. határozat: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy Tótkomlós és térsége Állati-hulladékkezelési Önkormányzati Tulajdonközösség (továbbiakban: tulajdonközösség) Közgyűlésének 1/2014. (I. 10.) sz. határozatában foglaltak alapján a Tótkomlós és térsége Állati hulladékkezelési Önkormányzati Társulás keretében megvalósult állati hulladékkezelési rendszer és a közös tulajdont képező ingóságok hasznosítására Tótkomlós Város Önkormányzata bérleti díj meghatározása nélkül pályázati felhívást állítson össze, és tegyen közzé azzal, hogy eredménytelen pályázati eljárás esetén a szükséges újabb pályázati felhívás közzétételéről is gondoskodjon. A pályázatok benyújtására minden esetben 45 napot kell biztosítani. Határidő: azonnal Oláh Kálmán polgármester: A negyedik határozati javaslatot olvasnám és kérem, aki azzal egyetért, kézfeltartással jelezze. az alábbi határozatot hozta:

12 19/2014. (II.11.) sz. kt. határozat: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Tótkomlós és térsége Állati hulladékkezelési Önkormányzati Társulás keretében megvalósult állati hulladékkezelési rendszert február 1-től annak bérbeadásáig Tótkomlós Város Önkormányzata bérleti díj fizetési kötelezettség nélkül a telep fenntartási költségeinek (éves költség ,- Ft) átvállalása mellett használja. Határidő: azonnal 7. Napirendi pont: Alapító okirat módosítások Előadó: Oláh Kálmán polgármester és dr. Lipták Péter jegyző Oláh Kálmán polgármester: Az anyagot mindenki megkapta. Ezt sem kívánom kiegészíteni. Megkérem dr. Lipták Péter jegyző urat, hogy ismertesse. dr. Lipták Péter jegyző: január 1. naptól a korábbi szakfeladat számokat a kormányzati funkciók váltják. Ezeket a technikai módosításokat kell átvezetni a Gyöngyfüzér Szociális Szolgáltató Központ és a Csanádapácai Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratán. Amennyiben kérdés van ezzel kapcsolatban, arra készséggel válaszolok. Oláh Kálmán polgármester: Két határozat meghozatala szükséges a 2 intézmény miatt. Javaslom elsőnek a Csanádapácai Közös Önkormányzati Hivatal alapító okirat módosítását elfogadni. Kérdése ezzel kapcsolatban van-e valakinek? Amennyiben nincs, aki egyetért a fentiekkel, kézfeltartással jelezze. A Képviselő-testület 5 igen szavazattal 1 ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 20/2014.(II.11.) sz. kt. határozat: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1. a Csanádapácai Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratát az előterjesztésnek megfelelően visszamenőleges hatállyal naptól módosítja, 2. az előterjesztés mellékletét képező, Alapító Okirat módosítást, az egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot jóváhagyja. Határidő: 8 munkanap

13 Oláh Kálmán polgármester: Aki egyetért a Gyöngyfüzér Szociális Szolgáltató Központ alapító okiratának módosításával, kézfeltartással jelezze. az alábbi határozatot hozta: 21/2014. (II.11.) sz. kt. határozat: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1. a Gyöngyfüzér Szociális Szolgáltató Központ Alapító Okiratát az előterjesztésnek megfelelően visszamenőleges hatállyal naptól módosítja, 2. az előterjesztés mellékletét képező, Alapító Okirat módosítást, az egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot jóváhagyja. Határidő: 8 munkanap 8. Napirendi pont: Rendeletmódosítások Előadó: dr. Lipták Péter jegyző Oláh Kálmán polgármester: Az előterjesztéseket mindenki megkapta, én nem kívánok különösebbet hozzáfűzni, megkérem dr. Lipták Péter jegyző urat, hogy ismertesse. dr. Lipták Péter jegyző: Az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 15/2013. (XI.11.) számú önkormányzati rendelet módosítása is szükségessé vált, mert a rendelet nem célvizsgálat keretében került áttekintésre. A szükséges korrekciók lettek elvégezve a rendelet tekintetében. Nem kívánom ezeket felolvasni, mindenki előtt ott van. Kérdés, ha van ezzel kapcsolatban, arra készséggel válaszolok. Oláh Kálmán polgármester: Ha nincs kérdés, aki a rendeletmódosítással egyetért, kézfeltartással jelezze. az alábbi rendeletet alkotta: 3/2014.(II.24.) sz. önkormányzati rendelet Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 15/2013.(IX.11.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról. A rendelet a jegyzőkönyv 3. sz. melléklete.

14 dr. Lipták Péter jegyző: A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló 20/2013.(XII.20.) számú önkormányzati rendelet is módosításra került, mivel a Békés Megyei Kormányhivatal célvizsgálat keretében ellenőrizte a vízgazdálkodásról szóló és a hulladékról szóló helyi rendeleteket. Így minimális módosításokat kellett végezni. Ezt sem kívánom felolvasni, mindenki megkapta. Ha kérdése van valakinek, készséggel válaszolok. Oláh Kálmán polgármester: Amennyiben nincs kérdés, aki egyetért a fenti rendeletmódosítással, kérem, kézfeltartással jelezze. az alábbi rendeletet alkotta: 4/2014. (II.24.) sz. önkormányzati rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló 20/2013.(XII.20.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról A rendelet a jegyzőkönyv 4. sz. melléklete. dr. Lipták Péter jegyző: Következő módosítás a települési szilárd hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról 19/2013.(XII.20.) számú önkormányzati rendeletnél volt szükséges. A Békés Megyei Kormányhivatal célvizsgálat keretében ellenőrizte még a hulladékról szóló évi CLXXXV. törvény szerint jogharmonizáció végrehajtását is. Megállapításra került az önkormányzati rendelet kiegészítésre és korrekcióra is szorul. Ezt is mindenki megkapta, nem kívánom felolvasni, azonban ha kérdése van valakinek, arra készséggel válaszolok. Oláh Kálmán polgármester: Mivel nincs kérdés, aki egyetért a fenti rendeletmódosítással, kérem, kézfeltartással jelezze. A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta: 5/2014. (II.24.). sz. önkormányzati rendelet a települési szilárd hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról A rendelet a jegyzőkönyv 5. sz. melléklete.

15 9. Napirendi pont: Csanádapáca Község Önkormányzatának évi rendezvényterve Előadó: Oláh Kálmán polgármester Oláh Kálmán polgármester: Az előterjesztést mindenki megkapta. Nem kívánom felolvasni, kérdése ezzel kapcsolatban van-e valakinek? Oláh Lajos Sándorné képviselő: Nekem az lenne a kérdésem, hogy miután a Trianoni emlékhelyet tönkretették, a mostani megemlékezésre meglesz még a kopjafa? Oláh Kálmán polgármester: Jelenleg még megvan. További kérdés, ezzel kapcsolatban? Kesjár Jánosné képviselő: Az én kérdésem az, hogy a Kakasfesztivál helyszíne az iskola lesz? Mivel a műfüves pályázat miatt ott munkálatok fognak folyni, a terület le lesz zárva. Ezért megkérdezem, hogy biztos, hogy az iskolaudvaron lesz a Kakasfesztivál megtartva? Oláh Kálmán polgármester: Ezt akkor tudjuk meg, ha a pályázat pozitív elbírálásban részesül. Kesjár Jánosné képviselő: Addig én a helyszínt kérdésessé tenném. Oláh Kálmán polgármester: Erre a kérdésre visszatérünk, ha aktuális lesz és átgondoljuk. Kérdés ezzel kapcsolatban van-e még? Csikós Gábor képviselő: Ez nem is kérdés, csak szeretném megjegyezni, hogy ha már a Kakasfesztiválról beszélünk, hogy nem lehetne időben gondoskodni, hogy valami nagyobb együttest ide tudjunk hívni? Az a véleményem, hogy a fellépőket ne az utolsó pillanatban keressük meg. Oláh Kálmán polgármester: Sajnos a évi költségvetésbe sincs a Kakasfesztivál betervezve. A LEADER csoport tájékoztatott arról, hogy pályázatot nyújtanak be ezzel kapcsolatban. Utána jártunk, nekünk szponzorokat kell keresni, mert a kulturális műsorokra nincs pénzügyi fedezet. Azok a fellépők, akik már szerződtek, már biztos nem jönnek ide. Erről ennyit tudok mondani. Kérdése van-e még valakinek ezzel kapcsolatban? Amennyiben nincs, aki egyetért a fentiekkel, kérem kézfeltartással jelezze. az alábbi határozatot hozta: 22/2014. (II.11.) sz. kt. határozat: Csanádapáca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Csanádapáca község évi rendezvényterve elnevezésű előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: A Képviselő-testület a évi községi rendezvénytervet a határozathoz csatolt melléklettel együtt támogatja és jóváhagyja.

16 10. Napirendi pont: 1. A Képviselő-testület a évi községi rendezvényterv megvalósításához szükséges önkormányzati támogatást az Önkormányzat évi költségvetésének dologi kiadások előirányzatai részében biztosítja. 2. A Képviselő-testület az előre nem látható, de indokolt - változtatást csak a Képviselő-testülettel történő egyeztetés és jóváhagyás után eszközölhet. Határidő: évben értelemszerűen Bozóki Ágnes rendezvényszervező Közmeghallgatás időpontjának meghatározása Előadó: Oláh Kálmán polgármester Oláh Kálmán polgármester: Javasolnám, hogy a Képviselő-testület évi közmeghallgatását november hónapba tartsa, hogy az újonnan megválasztott polgármester és képviselő-testület tudjon a település elé állni és elképzeléseit megosztani. Kérdése, hozzászólása van ezzel kapcsolatban valakinek? Bohus Ferenc képviselő: Legyen decemberben vagy januárban, mert a lakosság szeretne többet tudni a mezőőri díjakról. Az idősek pedig a szemétszállítási díjakról szeretnének többet tudni. Oláh Kálmán polgármester: Ezekhez nem kell közmeghallgatás, ezt lakossági fórumon is meg tudjuk válaszolni. Lakossági fórumot bármikor tarthatunk. dr. Lipták Péter jegyző: Ezeket megjelentettük a helyi sajtóban is, de ha kérés van, akkor válaszolunk szóban és írásban is. Oláh Kálmán polgármester: Kérdés, hozzászólás ezzel kapcsolatban van-e, amennyiben nincs, aki a fentiekkel egyetért, kézfeltartással jelezze. A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 23/2014. (II.11.) sz. kt. határozat: Csanádapáca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 54. -ában foglaltakra figyelemmel november 12-én (szerda) 17 órai kezdettel közmeghallgatást tart az Arany János Művelődési nagytermében. Napirendi javaslat:

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2014. február 27. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2014. február 27. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről. Halmaj Község Képviselő-testülete EGYÜTTES NYÍLT Szám: 7-3/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: 2014. február 27. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 26-án megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 26-án megtartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 26-án megtartott üléséről Határozat Tárgya: száma: 117/2014./XI.26.) Az Önkormányzat 2015 évi belső ellenőrzési terve

Részletesebben

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK. 2015. május 27-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK. 2015. május 27-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK 2015. május 27-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Tartalom: Határozatok: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 55/2015.(V.27.) számú határozata

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szeghalmi Polgármesteri Hivatal 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. Tel.: 66/371-611, Fax: 66/371-623

JEGYZŐKÖNYV. Szeghalmi Polgármesteri Hivatal 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. Tel.: 66/371-611, Fax: 66/371-623 Szeghalmi Polgármesteri Hivatal 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. Tel.: 66/371-611, Fax: 66/371-623 Iktatószám: 384-2/2014. JEGYZŐKÖNYV Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő - testületének 2014. február

Részletesebben

2./ Javaslat az önkormányzat és intézményei 2015. évi költségvetésére Előterjesztő: Tóth József polgármester

2./ Javaslat az önkormányzat és intézményei 2015. évi költségvetésére Előterjesztő: Tóth József polgármester Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testülete Ikt. sz.: 3176/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V, mely készült 2015. február 26-án 14.00 órai kezdettel Polgáron, a Polgármesteri Hivatal Kovács Istvánné termében

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2010. február 22-én 17,00 órai kezdettel. tartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2010. február 22-én 17,00 órai kezdettel. tartott üléséről 5 / 2010. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 22-én 17,00 órai kezdettel tartott üléséről A képviselő-testületi ülés helyszíne: Városháza nagyterme

Részletesebben

32 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. március 7-én 17 órakor megtartott üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Határozat 14/2013. (III. 7.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 18-án megtartott soros ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 18-án megtartott soros ülésén. 5/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 18-án megtartott soros ülésén. Az ülés helye: Csanádapáca Község Önkormányzat Házasságkötő terme

Részletesebben

Jegyzőkönyv 2/2013. 3.) Ágasegyháza Község Önkormányzat 2012.évi költségvetéséről szóló módosított

Jegyzőkönyv 2/2013. 3.) Ágasegyháza Község Önkormányzat 2012.évi költségvetéséről szóló módosított Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu Tel.:76/388-211 Fax: 76/388-387 E-mail: pmstrh@t-online.hu 2/2013. Jegyzőkönyv Készült:

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 04-én a Városháza Dísztermében megtartott soron következő nyílt ülésének:

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 04-én a Városháza Dísztermében megtartott soron következő nyílt ülésének: 257 Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 04-én a Városháza Dísztermében megtartott soron következő nyílt ülésének: a.) tárgysorozata, b.) jegyzőkönyve, c.) határozata: 59-70-ig.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A képviselő testület a napirendi javaslatot 4 fő igen szavazatával elfogad az alábbiak szerint: NAPIREND

JEGYZŐKÖNYV. A képviselő testület a napirendi javaslatot 4 fő igen szavazatával elfogad az alábbiak szerint: NAPIREND JEGYZŐKÖNYV Száma: - 2./2012 Készült: Tard Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. március 6.-án 17 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Házasságkötő termében megtartott nyílt üléséről. Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ikt.sz.: 570-31/2014. Készült: Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 27-én du. 15 00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 25-én megtartott üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 25-én megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 25-én megtartott üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2013. április 25.-i

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T

T Á R G Y S O R O Z A T Nagydobos Község Önkormányzat Képviselő - Testület 2015. február 11-én megtartott ülésének a.) jegyzőkönyve: 1 b.) tárgysorozata: 1-4. c.) határozatai: 9-12. d.) rendelete: -. /2015. T Á R G Y S O R O

Részletesebben

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu Tel.:76/388-211 Fax: 76/388-387 E-mail: pmstrh@t-online.hu 10/2010. Jegyzőkönyv Készült:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csanádapáca Község Önkormányzatának Képviselő Testülete 5662 Csanádapáca, Szent Gellért út 31../2011. ikt. Sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő testületének 2011.

Részletesebben

KARDOSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. ÁPRILIS 27. NAPJÁN TARTOTT RENDES, NYÍLT KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

KARDOSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. ÁPRILIS 27. NAPJÁN TARTOTT RENDES, NYÍLT KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE KARDOSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. ÁPRILIS 27. NAPJÁN TARTOTT RENDES, NYÍLT KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V 9/2015. ÖKÜ Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 10-én de. 11 00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

Gárgyán István jegyző

Gárgyán István jegyző 7/2013.(IX.17.) ÖKT. Zákányszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. szeptember hó 17. napján megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve. Napirend: 1./ Beszámoló az önkormányzat I. féléves

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc II-576-4/2007. J e g y z ő k ö n y v Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2007. április 26-án megtartott üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 2013. február 13. napján megtartott nyilvános testületi ülésről. Készült: 2 eredeti példányban

Jegyzőkönyv. 2013. február 13. napján megtartott nyilvános testületi ülésről. Készült: 2 eredeti példányban Sarród Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2013. Jegyzőkönyv a 2013. február 13. napján megtartott nyilvános testületi ülésről Készült: 2 eredeti példányban 2 Jegyzőkönyv Készült: Sarród Község

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Csanádapáca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2011. március 29. napján tartott ülésén.

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Csanádapáca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2011. március 29. napján tartott ülésén. Csanádapáca Képviselő-testülete 7/2011. sz. jkv. J e g y z ő k ö n y v Készült a Csanádapáca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2011. március 29. napján tartott ülésén. Az ülés helye: Csanádapáca

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 21-én megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 21-én megtartott üléséről. TÉT VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 9100 Tét, Fő u. 88. 175-68/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 21-én megtartott üléséről. 2 TÉT VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Részletesebben

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Képviselő-testületi ülésről 2013. 01. 30. Jegyzőkönyvet készítette: Marosi Magdolna jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 684-5/2013. Jegyzőkönyv Inárcs Községi Önkormányzat

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. április 30-án tartott ülésének jegyzőkönyve Az ülésen hozott rendelet száma Tárgya 6/2013. (V. 01.) 2012. évi költségvetési rendelet módosítása

Részletesebben

Iktatószám: 6-10 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Iktatószám: 6-10 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sáránd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4272 Sáránd, Nagy u. 44. Tel: 52/374-104 Tel/Fax: 52/567-209 e-mail: sarandph@t-online.hu, sarandph@gmail.com Iktatószám: 6-10 /2014. J E G Y Z Ő K Ö

Részletesebben

2. sz. JEGYZŐKÖNYV ... 3/2014. (II.13.) számú rendelet Tiszagyenda Községi Önkormányzat 2014.évi költségvetéséről HATÁROZATOK MUTATÓJA

2. sz. JEGYZŐKÖNYV ... 3/2014. (II.13.) számú rendelet Tiszagyenda Községi Önkormányzat 2014.évi költségvetéséről HATÁROZATOK MUTATÓJA 2. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 13. napján megtartott soros testületi ülésének jegyzőkönyvéből... RENDELETEK MUTATÓJA 3/2014. (II.13.)

Részletesebben

Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 25.

Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 25. Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 25. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pult Név Voks Frakció 1. Bajusz Istvánné polgármester 1-2. Buczi Zoltán képviselő 1-3. Kissné Pusztai Ibolya

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bornemisza János polgármester: Tisztelettel köszönti az ülésen megjelent Intézményvezetőket, Vendégeket és a Képviselő-testület tagjait.

JEGYZŐKÖNYV. Bornemisza János polgármester: Tisztelettel köszönti az ülésen megjelent Intézményvezetőket, Vendégeket és a Képviselő-testület tagjait. 322 JEGYZŐKÖNYV Készült: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 28-án (szerdán) megtartott nyílt üléséről. Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme, Poroszló Jelen lévők: Meghívott,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 30-án 18,00 órakor megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 30-án 18,00 órakor megtartott üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 152-37/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben