Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája"

Átírás

1 Nemzetgazdasági Minisztérium Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája Államháztartási szakterület

2 A tematika összeállítói Hajdics Antónia Amália (1. Fejezet) Dr. Kézdi Árpád (2. Fejezet) Kiadja a Nemzetgazdasági Minisztérium Budapest,

3 1. Aktuális számviteli kérdések (10X45 perc) 1.1. A számviteli jogszabályok változásai A számvitelről szóló évi C. törvény módosításai (1X45 perc) A módosításokat a évi CXLVII. törvény, a évi CLXXVIII. törvény és a évi CCVIII törvény tartalmazza Az államháztartás szervezetei által az Szt évi változásaiból alkalmazott előírások értelmező rendelkezések = államháztartás szervezeteinél változás = jelentős összegű hiba fogalma módosul = megszűnt a megbízható és valós képet lényeges befolyásoló hiba fogalma beszámolási kötelezettség = az államháztartásra vonatkozó eltérő szabályok megállapításának kiterjesztése az egész törvényre vonatkozóan mérlegsorok pontosításai = szellemi termékek = készletek (bemutató termi áruk) eszközök bekerülési (beszerzési és előállítási) értéke = a közmű számlákban szereplő díjak és tételek figyelembe vétele számviteli bizonylatok = elektronikus dokumentum általánosabb körülírása számviteli szolgáltatás =több szakterületen regisztrációval rendelkezőknél a szakterületek közüli törlés feltételei (saját maga kéri, vagy továbbképzési kötelezettség nem teljesítése miatti törlés) A módosítások hatályba lépése 2012-ben már alkalmazható új előírások január 1-től, de a évi beszámolónál alkalmazható január 1-től alkalmazható előírások 3

4 A könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének átalakítása sajátosság az államháztartási szektorban január 1-jéig az államháztartás szervezeteinél könyvviteli szolgáltatást végzőknek a 93/2002. (V. 5.) Korm. rendelet alapján kell teljesíteniük a továbbképzési kötelezettségüket azzal, hogy legalább 12 kreditpontot az államháztartási szakterületre minősített speciális továbbképzéseken kell megszerezniük (függetlenül attól, hogy milyen szakterületen szerepelnek a könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásában) - ÁVR-ben került szabályzásra, és számukra központi tematika kerül előírásra 4

5 Az államháztartási számviteli kormányrendelet módosítása (2X45 perc) Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII.24.) Korm. rendelet, valamint a kincstári elszámolások beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 240/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet módosítása a 74/2013. (III. 11.) Korm. rendelettel. Célja az államháztartás információs igényének megfelelő adatszolgáltatás biztosítása az államháztartás szervezeteire is vonatkozó különböző jogszabályi előírások változásaihoz igazodó számviteli előírások megjelenítése Az Áhsz. hatály alá tartozók előírásainak változása a helyi önkormányzatok társulásainál és azok költségvetési szerveinél fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveinél A számviteli törvény rendelkezéseinek alkalmazásával kapcsolatos változások alkalmazandó előírások az eltéréssel alkalmazandó előírások a nem alkalmazandó előírások körének módosítása Az Áhsz. szöveg pontosításai Értelmező rendelkezések támogatásértékű bevétel új fogalmi meghatározása támogatásértékű kiadás új fogalmi meghatározása repó-, fordított repóügylet, fedezeti ügylet, cash-flow fedezeti ügylet fogalmának bevezetése 2013-tól jelentős összegű hiba értékhatárának csökkenése 1 millió forintra megbízható és valós képet lényegesen befolyásoló hiba fogalmának törlése Beszámolási kötelezettség változása az önállóan működős és gazdálkodó költségvetési szerv és a hozzárendelt költségvetési szerv/ek elkülönített beszámolási kötelezettségének pontosítása 5

6 az önkormányzati alrendszerben = az adósságrendezési eljárás alá vont önkormányzatok egyszerűsített éves költségvetési beszámoló készítési kötelezettsége, az összevont beszámoló helyett a helyi önkormányzatok összevont beszámolójának tartalma = az önkormányzati sajátos gazdálkodáshoz kapcsolódó táblázatok módosítása Az államháztartás szervezetének számviteli politikája a jelentős összegű hiba értékhatárának megállapítása a számviteli politikában az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv és a hozzárendelt költségvetési szerv/ek könyvvezetési kötelezettségének szabályozásának és elvégzésének pontosítása, = követelések értékelése tartósan adott visszatérítendő támogatások, kölcsönök önköltségszámítási kötelezettség = humán egészségügyi ellátás körébe tartozó államháztartási szervezet önköltség számításra vonatkozó mentesség eltörlés pénzkezelési szabályzat = napi készpénz záró állomány maximális mértéke meghatározásának eltörlése = önkormányzati alrendszerben likvidhitelhez kapcsolódó előírások változása miatt Elemi költségvetési beszámolóra vonatkozó általános szabályok a könyvvizsgálat megszűnése miatt a helyi önkormányzatra és az országos nemzetiségi önkormányzatra vonatkozó közzétételi előírások megszűnése összevont önkormányzati költségvetési beszámoló előírásainak pontosítása féléves elemi költségvetési beszámoló kiegészül a bevételek tevékenységenkénti és kiadások tevékenységenkénti bemutatásával (kikerült az elemi költségvetésből-régi űrlap-éves beszámoló részét is képezi!) a települési önkormányzatok tárgy évi június 30-ai iparűzési adóerőképességének bemutatása új a megyei közgyűlés elnöke bekerül a beszámolót aláíró személyek közzé A mérlegtételek tartalmának változása befektetett pénzügyi eszközök = tartós részesedések 6

7 társulás részesedés pontosítása (9. melléklet 1/h. pontjában) = tartósan adott kölcsönök tartalma bővült a tartósan adott visszatérítendő támogatásokkal (9. melléklet 1/j. pontjában) készletek bemutató termi áruk követelések = rövid lejáratú adott kölcsönök mérlegben szereplő tartalmának változása tartalma bővült a rövid lejáratú visszatérítendő támogatásokkal (9. melléklet 2/b pontjában) pénzeszközök = idegen pénzeszközök között óvadéki repó-ügyletek és fedezeti ügyletek kötelezettségek = hosszú lejáratú kötelezettségek pénzügyi lízing miatti kötelezettségek hosszú lejáratra kapott kölcsönök tartalma bővült a hosszú lejáratra kapott visszatérítendő támogatásokkal (9. melléklet 4/c. pontjában) = rövid lejáratú kötelezettségek rövid lejáratú kapott kölcsön o tartalma bővült a rövid lejáratú kapott visszatérítendő támogatásokkal (9. melléklet 4/e. pontjában) rövid lejáratú tartozások kötvénykibocsátásból- külön mérlegsoron szerepel egyéb rövid lejáratú kötelezettségek o tartalma szűkült-pénzügyi lízing a hosszú lejáratú kötelezettségek között passzív pénzügyi elszámolások tartalma változik o továbbadási célú bevételek elkülönítése megszűnik (átfutó bevételek) 7

8 o óvadéki repó-ügyletek és fedezeti ügyletek Könyvvezetési szabályok változása pénzeszközökhöz kapcsolódó elszámolási szabályok változása a finanszírozási műveletek elszámolása (Áht. 73. szerinti ügyletekre) irányító szervi támogatások számlakeret változás megszűnő számlák új számlák számlák elnevezésének változása számlacsoportok tagolásának változása A költségvetési beszámoló egyes részeinek változása könyvviteli mérleg = tagolásának változása pénzforgalmi jelentés = a tájékoztató adatok körének módosítása, kibővítése,vállalkozási maradványkimutatás kiegészítő melléklet = számszaki rész módosítása, bővülése Számviteli szolgáltatás gazdasági vezető képesítési követelménye átkerült az Ávr.-be. Könyvvizsgálat az Államháztartási kör könyvvizsgálati feladatainak változása = könyvvizsgálatra csak az egészségügyi szolgáltató kötelezett = kötelező könyvvizsgálat megszűnése az önkormányzati alrendszerben 2013 évi számviteli és beszámolási feladatok társulások átalakulása önkormányzati közös hivatalok megalakulása szociális intézmények állami átvétele köznevelés változása vízi közmű vagyon átvétele Konzultáció 8

9 Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013 (I.11.) Korm. rendelet (7X45 perc) Célja egységes számviteli szabályok az államháztartás egészére, a bevételek és kiadások azonos módon történő elszámolása, a vagyonváltozás és vagyonértékelés azonos módon történő elszámolása, a költségvetési és a vagyon tételek konszolidálhatósága, egységes kimutatások elkészítése az államháztartás valamennyi bevételére, kiadására, a nemzeti vagyonra, egyes tevékenységek teljesítményének, eredményességének, önköltségének mérésére szolgáló eszközök biztosítása, középtávú szempontok érvényesítése a követelések és kötelezettségek mérésével, ezáltal felkészülés 2011/85/EU irányelv bevezetésére Megvalósítás az államháztartásban mindenkire kiterjedő hatályú rendelet költségvetési és pénzügyi számvitel megkülönböztetése, ezen belül azonban o egységes számlakeret, o egységes rovatrend, követelések, kötelezettségvállalások, bevételek és kiadások közgazdasági és funkcionális mérése a költségvetési számvitellel, a vagyon és a tevékenységek teljesítménye, eredményessége, önköltsége mérése a pénzügyi számvitellel, konszolidáció módszertanának pontos meghatározása, egységes gyakorlat kialakulását segítő eszközök (eltérési lehetőségek minimálisak, kötelező kontírozási rendelet). Hatálya: az államháztartás egészére költségvetési szervek központi kezelésű előirányzatok, fejezeti kezelésű előirányzatok, az elkülönített állami pénzalapok és a tb. alapok kezelő szervei (saját vagyonuktól, költségvetésétől elkülönített könyvvezetés vezetése)

10 tulajdonosi joggyakorló szervezetek helyi, nemzetiségi önkormányzat, önkormányzati társulás, térségi fejlesztési tanács a Magyar Államkincstár a rendelet 1. mellékletében meghatározott központi kezelésű előirányzatokra vonatkozóan (a rendelet 2. mellékletben nevesített szervek által meghatározott gyakorisággal szolgáltatott adatok alapján analitikus nyilvántartó helyek) Értelmező rendelkezések - a rendelet alkalmazásában fontosabb fogalmi meghatározások - a rendeletben használt egyéb fogalmakat az Szt, az Áht., a Gst, és az Ávr. által használt fogalmak szerint kell érteni Számviteli alapelvek Szt-ben meghatározott alapelvek a kormányrendeletben meghatározott sajátosságokkal Szt. szerint alkalmazott elvek: valódiság, világosság, következetesség, folytonosság, bruttó elszámolás, tartalom elsődlegessége a formával szemben, lényegesség elve, Eltéréssel alkalmazott elvek: vállalkozás folytatásának, teljesség, óvatosság, összemérés, egyedi értékelés, időbeli elhatárolás, költség-haszon összevetésének elve Szt. rendelkezéseit csak akkor lehet alkalmazni, ha azt a rendelet kifejezetten elrendeli Államháztartás számviteli rendszere Költségvetési számvitel Pénzügyi számvitel Beszámolási kötelezettség Éves költségvetési beszámolási kötelezettség Éves költségvetési beszámoló részei 1. Költségvetési számvitellel biztosítható o költségvetési jelentés o maradvány-kimutatás (rendelet 3. melléklete) o adatszolgáltatás a személyi juttatások és foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről [az Áht 107. (2) bekezdése alapján a Kincstár által kiadott űrlapon] o adatszolgáltatás a társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból folyósított egye ellátások és támogatások előirányzatáról és teljesítéséről (rendelet 4. melléklete) 10

11 o önkormányzati alrendszer gazdálkodásához kapcsolódó elszámolások [az Áht 107. (2) bekezdése alapján a Kincstár által kiadott űrlapon] 2. Pénzügyi számvitellel biztosítható o mérleg (rendelet 5. melléklete) o eredmény-kimutatás (rendelet 6. melléklet) o költségekről és megtérült költségekről szóló kimutatás (rendelet 7. melléklete) o kiegészítő melléklet (rendelet melléklete) Elkészítése, jóváhagyása, megküldése o elkészítéséért a szerv vezetője, a gazdálkodó képviseletére jogosult személye (nem költségvetési szervi formában működő kezelő szerv) felelős o aláírások: szerv vezetője, gazdasági vezető, (figyelemmel az Ávr.12. -ra) o jóváhagyás Átalakuláskor, jogutód nélküli megszűnéskor a beszámolási kötelezettség Elfogadás, megküldés az Állami Számvevőszéknek Költségvetési számvitel Célja a költségvetési tervezés, az évközi folyamatok központi mérése, a helyben meghozandó döntések és a zárszámadások alátámasztása, az előirányzatok, a követelések, kötelezettségvállalások és ezek teljesítését folyamatosan méri, alátámasztja a zárszámadást. Könyvvezetés egységes rovatrend alapján (ettől eltérni nem lehet, saját hatáskörben további részletező tételekre alábonthatók) az egyes rovatok tartalmi leírását külön melléklet ismerteti (15. melléklet) évente kiadandó útmutató helyett, az elszámolás a 0-ás számlaosztályban (00 és számlacsoportban) valósul meg kettős könyvvitellel, valamennyi rovat egy számlát képez, amely tovább tagolódik (05 és 09. számlacsoport) o előirányzatok nyilvántartására szolgáló nyilvántartási számlára (1- es végű) o a követelések, kötelezettségek, más fizetési kötelezettségek nyilvántartására szolgáló állományi számlára, (2-es végű) 11

12 o teljesítés forgalmi számlára,(3-es végű) a kettős könyvvitel ellenszámlák használatával történik, amelyek információt adnak o követelés, kötelezettségvállalás esetén annak esedékességéről, időbeliségéről (költségvetési évben vagy azon túl esedékes), o teljesítés esetén annak tevékenység és funkcionális osztályozás szerinti besorolásáról, o függő és biztos(jövőbeni) követelések, függő kötelezettségekről kötelező egyezőségek biztosítása a követelések és a végleges kötelezettségvállalások, pénzeszközök esetén a pénzügyi számvitellel (17. melléklet) részletező nyilvántartások kötelező tartalma (rendelet 14. melléklet) kapcsolat a beszámolóval o költségvetési jelentés: űrlapok szerkezete azonos a rovatrend szerkezetével (sor = rovat, oszlopok = előirányzat, állományi, forgalmi adatok) o maradvány-kimutatás: bevételi és kiadási teljesítési forgalmi számlák adatai, o adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről létszám és kifizetett illetmények, munkabérek (K1101 és K121 rovatok) o tb. alapból folyósított egyes ellátások és támogatások előirányzata és teljesítése (K41 rovat) o önkormányzati alrendszer sajátos gazdálkodásához kapcsolódó elszámolások (K506 és B11 rovatok) Számviteli elszámolások bevételi és kiadási előirányzatok nyilvántartása: nyilvántartási számlákon 001 ellenszámlával szemben (eredeti, módosítás, átcsoportosítás, zárolás, törlés) o K512 Tartalékok rovathoz csak nyilvántartási számla tartozik ( Tartalékok előirányzata) követelések nyilvántartása: nyilvántartási számlákon 004 ellenszámlával szemben (növekedés, csökkenés teljesítés kivételével)- kivétel az Szt. szerinti biztos (jövőbeni) követelés o költségvetési évben esedékes követelések nyilvántartása o költségvetési évet követően esedékes követelések nyilvántartása o behajthatatlan követelések o követelések értékesítése, átadása, elengedése, árfolyamváltozások 12

13 o elszámolt értékvesztés o külföldi pénzértékre szóló követelések nyilvántartásba vétele [Szt. 60. (5) bekezdése alkalmazható] kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek nyilvántartása: nyilvántartási számlákon 002 ellenszámlával szemben (növekedés, csökkenés teljesítés kivételével)- függetlenül attól, hogy végleges vagy nem végleges [biztos (jövőbeni) kötelezettségeket is] o költségvetési évben esedékes kötelezettségvállalások nyilvántartása o költségvetési évet követően esedékes kötelezettségvállalások nyilvántartása o kötelezettségvállalások átvállalása, elengedése, árfolyamváltozások o végleges kötelezettségvállalások átvezetés 0022 ellenszámlára kivételek K504, K508, K82, K86 rovatok o határozatlan idejű vagy költségvetési évet követő június 30-át követően is fennálló kötelezettségvállalások megosztása o kötelezettségvállalással terhelt maradványt alkotó kötelezettségvállalásokat tárgy évi esedékességűeknek kell tekinteni o kötelezettségvállaláshoz nem kapcsolódó teljesítés nyilvántartásba vételéhez kötelező a kötelezettségvállalás elszámolása is (teljesítéssel egyidejűleg) K915, K916, B11, B15, B21, B24, B25, B813, B814, B817 rovatokhoz kapcsolódó elszámolásokat kizárólag így kell elszámolni o külföldi pénzértékre szóló kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek nyilvántartásba vétele [Szt. 60. (5) bekezdése alkalmazható] teljesítések nyilvántartásba vétele o kiadások teljesítése 003 ellenszámlával szemben o bevételek teljesítése 005 ellenszámlával szemben o nyilvántartási számlák megoszlása alap és vállalkozási tevékenység, ezen belül kormányzati funkciók szerint o teljesítésként számolandó el a nettó finanszírozás során levont és megfizetett közterhek 13

14 a banki, európai uniós szállítói finanszírozás előző évi maradvány elszámolása (nyitó rendező tételként) vásárolt, kapott utalványok, bérletek kiadása a foglalkoztatottak, ellátottak részére o külföldi pénzértékre szóló teljesítések nyilvántartása kapott, fizetett összeg nagyobb, mint a könyv szerinti forintérték a különbséget K354 vagy B409 rovatokhoz tartozó nyilvántartási számlákon kell nyilvántartásba kapott, fizetett összeg kisebb, mint a könyv szerinti forintérték, a követelés, kötelezettség, más fizetési kötelezettség összegét csökkenteni kell o központosított illetményszámfejtéshez kapcsolódó teljesítések elszámolása a Kincstári értesítők alapján (negyedévenkénti egyeztetési kötelezettségek a szervezetek és a Kincstár között) Pénzügyi számvitel Célja vagyon és annak összetétele a tevékenység eredménye valóságnak megfelelő, folyamatos, zárt rendszerű, áttekinthető nyilvántartása a beszámoló megbízható és valós összképet mutató elkészítésének biztosítása. Könyvvezetés egységes számlakeret alkalmazása elszámolás az 1-9-es számlaosztályban o adatszolgáltatási kötelezettségek alátámasztására könyvviteli számlák további tagolásával, vagy o könyvviteli számlákhoz kapcsolódó résztelező nyilvántartással (minimum tartalom a rendelet 14. mellékletében) kettős könyvvitel szabályai szerint a vállalkozások számviteléhez hasonló felépítés o 1-4. számlaosztály: nemzeti vagyonhoz igazodó mérlegszámlák, o 5-9. számlaosztály: eredményszámlák o 0 számlaosztály: mérleg szerinti eredményt és saját tőkét nem befolyásoló tételek (01 és 02 számlacsoportok) 14

15 = 01. számlacsoport: értékkel rendelkező befektetett eszköznek minősülő eszközök nyilvántartása (bérbe vett, letébe, bizományba, üzemeltetésre átvett, PPP konstrukció alapján használt befektetett eszközök) vagyonkezelésbe adott eszközök = 02. számlacsoport: értékkel rendelkező forgóeszközök (bérbe vett, letétbe és bizományba átvett készletek) költségek elszámolása elsődlegesen- költség nemek szerint (5. számlaosztály) megtérült költségek elszámolása másodlagosan - tevékenységek szerint (7. számlaosztály) nem lesz kötelező minden szervezetnek- szakfeladatok szerint tovább kell tagolni ahol kötelező lesz szakfeladathoz közvetlenül nem hozzárendelhető költségek elszámolása közvetett költségek (6. számlaosztály) sajátos elszámolások (nettó módon) 36. számlacsoportban o mérlegben az alábbi jogcímek nem szerepeltethetők = pénzeszközök közzé átvezetendő 1. pénzeszközök átvezetései 2. központosított bevételek beszedésének elszámolásai = megfelelő könyvviteli számlákra átvezetni 3. azonosítás alatt álló tételek 4. áfa elszámolás (követelés vagy kötelezettség) o mérlegben a követelések között szerepeltethetők 5. adott előlegek o mérlegben a kötelezettségek között szerepeltethetők 6. kapott előlegek o mérlegben ezen az elnevezéssel kell szerepeltetni 7. egyéb sajátos eszközoldali elszámolások = decemberben megelőlegezett a következő költségvetési évet terhelő decemberi illetmények = utalványok, bérletek, más készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök beszerzése = folyósított, megelőlegezett tb. és családtámogatási ellátások 8. egyéb sajátos forrásoldali elszámolások 15

16 = önkormányzati alrendszernek a költségvetési évet követő évre szóló központi támogatások terhére decemberben előre leutalt támogatás összeg = tb alapoknál nem a tb.alapok forrásaiból finanszírozott ellátások kifizetése, megtérülése, és az ezzel kapcsolatos megelőlegezések = a munkáltató által a Nyugdíjbiztosítási Alapnak megfizetett hozzájárulás a nyugdíj-folyósítás évéig. 9. idegen pénzeszközök (idegen pénzeszközök forgalma) = belföldi és nemzetközi támogatási programok pénzeszközei = fedezetkezelői számlák, letétek, biztosítékok, idegen betétkönyvek = készpénzben kezelt idegen pénzeszközök pénzforgalma = az Európai Unió költségvetéséből közvetlenül kapott támogatások összegét a felhasználás időpontjáig [Áht. 20. (1)] = a Kincstár által vezetett lebonyolítási, fejezet elszámolási, technikai számlákhoz kapcsolódó végleges mozgásokat (kivéve a pénzeszköz átvezetéseket) Beszámolási kötelezettség A) Mérleg (5. melléklet) Eszközök (1-3 számlaosztály) o nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök és forgóeszközök bontás = jan.1-után a nemzeti vagyon részévé vált kulturális javak és régészeti leletek is értékkel kerülnek be a mérlegbe = államháztartáson belüli szervezettel létesített vagyonkezelői jog esetén az eszköz nem mutatható ki a mérlegben o nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök- tagolás és tartalom változás = immateriális javak = tárgyi eszközök = befektetett pénzügyi eszközök = koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök o nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök- tagolás és tartalom változás = készletek = értékpapírok 16

17 o pénzeszközök tagolás és tartalom változás = hosszú lejáratú betétek = pénztárak, csekkek, betétkönyvek = forintszámlák = devizaszámlák = idegen pénzeszközök o követelések új tagolás és új tartalom- költségvetési számvitelben az egységes rovatrend szerinti rovatokhoz kapcsolódóan vezetett nyilvántartási számlákon nyilvántartott követelések = besorolás nem a Szt-hez, hanem a költségvetési gazdálkodáshoz igazodik (új tagolás és tartalom) = költségvetési évben és költségvetési évet követően esedékes bontás követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről követelések közhatalmi bevételekre követelések működési bevételekre követelések felhalmozási bevételekre követelések működési célú átvett pénzeszközökre követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről követelések finanszírozási bevételekre o adott előleg új sor o egyéb sajátos eszközoldali elszámolások-új sor és új tartalom o aktív időbeli elhatárolások-új sor és új tartalom = eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása = költségek, ráfordítások időbeli elhatárolása = halasztott ráfordítások [(Szt. 33 (1)] véglegesen átvállalt és pénzügyileg nem rendezett kötelezettségek szerződés szerinti összege 17

18 Eszközök bekerülési értéke o bekerülési érték meghatározásának korlátozása (jelentős összeg) o bekerülési érték részét képező tételek időpontjára általánosan a Szt. 47. (9) bekezdését kell alkalmazni o immateriális javak bekerülési értéke saját előállításnál-közvetlen önköltség (Szt a) o vásárolt és saját előállítású tárgyi eszközök bekerülés értékét aktiválásig a beruházások között kell elszámolni o bekerülési érték és az egységes rovatrend kapcsolata (nyilvántartási számlákon végleges kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként nyilvántartott összegek) Eszközök értékcsökkenése, értékvesztés, értékhelyesbítés lehetősége kötelező értékcsökkenési kulcsok (hasonlóan a jelenlegi rendszerhez) kisértékű immateriális javak, kisértékű tárgyi eszközök (200 ezer forintot meg nem haladó egyedi bekerülési érték) terv szerinti értékcsökkenésének elszámolása maradványérték meghatározása (ingatlanok és 25 millió forint bekerülési érték fölötti gépek, berendezések, felszerelések, járművek esetében) terven felüli értékcsökkenés és annak visszaírása értékvesztés elszámolása általánosan az Szt ai alapján nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök és források között kimutatott részesedések, értékpapírok és készletek értékvesztésének elszámolása közhatalmi bevételek értékvesztése (egyszerűsített értékelési eljárás) értékvesztés és a rovatrend kapcsolata o értékhelyesbítés általánosan az Szt. 57. (3) és 58. (1) és (5)-(9) alapján eltérések Források (4. számlaosztály) o saját tőke -új tagolás és új tartalom = nemzeti vagyon induláskori értéke 18

19 = nemzeti vagyon változásai = egyéb eszközök induláskori értéke = felhalmozott eredmény lehet negatív is = eszközök értékhelyesbítésének forrása = mérleg szerinti eredmény - eredmény-kimutatás mérleg szerinti eredmény sorával megegyezően o kötelezettségek új tagolás és tartalom költségvetési számvitelben az egységes rovatrend szerinti rovatokhoz kapcsolódóan vezetett nyilvántartási számlákon nyilvántartott végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek azok pénzügyi rendezésig o besorolás nem a Szt-hez, hanem a költségvetési gazdálkodáshoz igazodik (új tagolás és tartalom) o költségvetési évben és költségvetési évet követően esedékes bontás kötelezettségek személyi juttatásokra kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra kötelezettségek dologi kiadásokra kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre kötelezettségek beruházásokra kötelezettségek felújításokra kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra kötelezettségek finanszírozási kiadásokra o kapott előlegek-új sor o egyéb sajátos forrásoldali elszámolások új sor új tartalom o kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások új sor új tartalom kizárólag a Kincstár mutathatja ki! o passzív időbeli elhatárolások-új sor új tartalom = eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása B16 és B63 rovatokon nyilvántartott bevételek [Szt. 44. (2)] = költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása = halasztott eredményszemléletű bevételek 19

20 fejlesztési célú támogatások eredményszemléletű bevételei elengedett, harmadik személy által átvállalt kötelezettség összege (eszközhöz kapcsolodó) térítés nélküli átvett eszközök, ajándékként, hagyatékként kapott, többletként fellelt eszközök piaci értéke Eszközök és források értékelése o általánosan az Szt át kell alkalmazni o értékelési szabadság korlátozása devizás tételeknél o értékhelyesbítések egyezősége eszköz és forrásoldalon o eszköz oldali értékhelyesbítések elkülönített bemutatása o mérleg fordulónapi értékelések és az értékelési devizaárfolyamok Mérleg alátámasztása leltárral o leltározás végrehajtása általánosan az Szt a szerint o koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök leltára o használt, de a mérlegben értékkel nem szereplő eszközök leltára B) Eredmény-kimutatás (6. melléklet) célja a mérleg szerinti eredmény megállapítása a vállalkozások számviteléhez hasonló felépítésű Mérleg szerinti eredmény Szokásos eredmény Rendkívüli eredmény 1. Tevékenység eredménye + Rendkívüli eredményszemléletű bevételek + Nettó eredményszemléletű bevételek Rendkívüli eredményszemléletű kiadások + Aktivált saját teljesítmények értéke +Egyéb eredményszemléletű bevételek Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások 2. Pénzügyi műveletek eredménye + Pénzügyi műveletek eredményszeméletű bevételei Pénzügyi műveletek ráfordításai 20

21 eredmény-kimutatás sorainak tartalma (Szt. és rovatrend kapcsolatában) eredmény meghatározásánál időbeli elhatárolás elvének alkalmazása C) A költségekről és megtérült költségekről szóló kimutatás (7.melléklet) szakfeladatonkénti bontásban készül D) Kiegészítő melléklet (8-10. mellékletek) beszámoló űrlapok számának jelentős csökkenése részletező nyilvántartások kötelező tartalmának meghatározása = immateriális javak, tárgyi eszközök, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulása (8. melléklet) = az eszközök értékvesztésének alakulása (9. melléklet) = kiegészítő tájékoztató adatok (10. melléklet Önkormányzati vagyonkimutatás tartalma tagolása mérleg tagolását követi ingatlanvagyon számviteli nyilvántartási bruttó értékének kötelező egyezősége az ingatlan vagyonkataszteri nyilvántartásban szereplő ingatlanvagyon bruttó értékével Konszolidálás Kincstár feladata, kivéve a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló évi XXV. törvény 13. (2) bekezdés b) pontjában előírt beszámoló esetén, összevont (konszolidált) beszámoló készítése = helyi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat, társulás és az általa irányított szervek beszámolóiból = az önkormányzati alrendszert alkotó államháztartási szervek beszámolóiból = államháztartási központi alrendszert alkotó államháztartási szervek beszámolóiból = államháztartás egészére valamennyi beszámolóból részei = konszolidált mérleg = konszolidált költségvetési jelentés = konszolidált eredmény-kimutatás 21

22 egyes részek tartalma konszolidálást követően államadósságról szóló kimutatás (13. melléklet) Számviteli politika Szt. 14. (5) szerinti szabályzatok felelősök eszközök és források értékelésének szabályzata önköltségszámítás rendje napi készpénz záró állomány (eltérés az Szt.-től) Számviteli bizonylatok [Szt (1), (2), és (4) valamint szerint] Könyvviteli zárlat célja: a költségvetési könyvviteli számlák lezárása, főkönyvi kivonat elkészítése havi, negyedéves és éves zárlati munkák egyes könyvviteli zárlati munkák tartalma a költségvetési számvitelből történő feladás költségvetési számvitellel egyezőségek biztosítása a követelések és a kötelezettségek (végleges kötelezettségvállalások) tekintetében, Nyitó rendező tételek 1-4 számlaosztály nyitása a nyitó mérleg számlával szemben mérleg szerinti eredmény átvezetése a felhalmozott eredményre időbeli elhatárolások visszavezetése a költségvetési évben esedékes és költségvetési évet követően esedékes követelések, kötelezettségek közötti átvezetések Záró rendelkezések hatályba lépés: január 1-én átmeneti szabályok hatályon kívül helyező rendelkezések Konzultáció 22

23 2. Számvitelt érintő egyéb jogszabályi környezet változásai (2X45 perc) 2.1. Az államháztartáshoz kapcsolódó jogi szabályozás változása Az államháztartási tervezéssel, gazdálkodással kapcsolatos változások Az államháztartásról szóló törvény évi CXCV. törvény és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló Korm. rendelet 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (Ávr.) változásai alapján Költségvetési kiadási és bevételi előirányzatok, finanszírozási kiadások és bevételek költségvetési előirányzatok változásai = kiadási előirányzatok = bevételi előirányzatok Finanszírozási kiadások változásai = maradvány felhasználása = egyéb változások Költségvetési szervek jogállásával kapcsolatos változások költségvetési szerv szervezete, működése = gazdasági szervezettel kapcsolatos szabályozások = gazdasági vezetőre vonatkozó képesítési követelmények, átmeneti szabályok Központi alrendszer tervezési szabályait érintő változások kincstári költségvetés készítési kötelezettség = határidők fejezeti kezelésű előirányzatokról kiadott miniszteri rendelet = tartalmára vonatkozó szabályok = a rendelet időbeli hatálya 23

ÁLLAMHÁZTARTÁSI SZÁMVITEL

ÁLLAMHÁZTARTÁSI SZÁMVITEL ÁLLAMHÁZTARTÁSI SZÁMVITEL 2014 ÚJ JOGI SZABÁLYOZÁS!! Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. Rendelet Új Áhsz. 2 ÚJ ÁHSZ Hatályát veszti a) az államháztartás szervezetei beszámolási

Részletesebben

1s-S~. szárnú előterjesztés

1s-S~. szárnú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Jegyző je 1s-S~. szárnú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére az államháztartási számviteit érintő 2014. évi változásokról I. Tartalmi

Részletesebben

Az államháztartási számvitel 2014. évi változásához kapcsolódó belső ellenőrzési feladatok

Az államháztartási számvitel 2014. évi változásához kapcsolódó belső ellenőrzési feladatok Az államháztartási számvitel 2014. évi változásához kapcsolódó belső ellenőrzési feladatok Budapest, 2014. február 24. Készítette: Mérészné Szántó Irén M P G E K E K ö l t s é g v e t é s i S z e r v e

Részletesebben

Az államháztartás új számviteli rendszerének bevezetése. 1. Az államháztartási számvitel megújításának szükségessége

Az államháztartás új számviteli rendszerének bevezetése. 1. Az államháztartási számvitel megújításának szükségessége Az államháztartás új számviteli rendszerének bevezetése (előadás anyag) Az előadás anyagának alapja a: Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (MK. 6. szám) és annak módosítását

Részletesebben

AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS ÚJ SZÁMVITELI RENDSZERÉNEK SZABÁLYAI

AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS ÚJ SZÁMVITELI RENDSZERÉNEK SZABÁLYAI A könyvvitel csak akkor éri meg a ráfordított munkát, és a könyvviteli rendszer csak akkor érdemli meg a tudományos tekintélyt, ha alkalmas a gazdálkodás eredményeinek kimutatására. (Magyary Zoltán) AZ

Részletesebben

Budapest, 2013. február 28. Ára: 5200 Ft 2. szám TARTALOMJEGYZÉK I. PÉNZÜGY 410 514 II. GAZDASÁG 515 576 III. FOGLALKOZTATÁSPOLITIKA, MUNKAÜGY 577 602

Budapest, 2013. február 28. Ára: 5200 Ft 2. szám TARTALOMJEGYZÉK I. PÉNZÜGY 410 514 II. GAZDASÁG 515 576 III. FOGLALKOZTATÁSPOLITIKA, MUNKAÜGY 577 602 Budapest, 2013. február 28. Ára: 5200 Ft 2. szám TARTALOMJEGYZÉK I. PÉNZÜGY 410 514 II. GAZDASÁG 515 576 III. FOGLALKOZTATÁSPOLITIKA, MUNKAÜGY 577 602 410 NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY 2. szám I. PÉNZÜGY JOGSZABÁLYOK

Részletesebben

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei SZÁMVITELI POLITIKA

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei SZÁMVITELI POLITIKA Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei SZÁMVITELI POLITIKA Jóváhagyta: Pelle József igazgató Hatályos: az aláírás napjától Érvényes visszavonásig Tartalomjegyzék I. Általános rész... 3

Részletesebben

ÁLLAMHÁZTARTÁSI SZÁMVITEL

ÁLLAMHÁZTARTÁSI SZÁMVITEL ÁLLAMHÁZARÁSI SZÁMVIEL ÚJ ÁHSZ Az államháztartás számvitele a költségvetési számvitelből és a pénzügyi számvitelből áll. Új Áhsz. 3. 2 MINDEN A 0. SZÁMLA- OSZÁLYBAN ELLENSZÁMLÁVAL SZEMBEN ERÜL ELSZÁMOLÁSRA!

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SZÁMVITELI POLITIKA

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SZÁMVITELI POLITIKA NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SZÁMVITELI POLITIKA SOPRON 2014 1. Bevezető A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, valamint a törvény felhatalmazása alapján az államháztartás számviteléről szóló 4/2013.

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Értelmező rendelkezések

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Értelmező rendelkezések 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet az államháztartás számviteléről a hivatkozott jogszabályhelyek szövegével egységes szerkezetben [a normál betűs szedés a 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (Áhsz.), a bekeretezett

Részletesebben

249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet. az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól. A rendelet hatálya

249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet. az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól. A rendelet hatálya 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól A Kormány az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

Pécs MJ Város Önkormányzatának Számviteli politikája 2015. Iktatószám: 05-5/238/2015. PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SZÁMVITELI POLITIKA

Pécs MJ Város Önkormányzatának Számviteli politikája 2015. Iktatószám: 05-5/238/2015. PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SZÁMVITELI POLITIKA Pécs MJ Város Önkormányzatának Számviteli politikája 2015. Iktatószám: 05-5/238/2015. PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SZÁMVITELI POLITIKA SZÁMVITELI POLITIKA Készült a számvitelről szóló 2000. évi

Részletesebben

EGYSÉGES SZÁMVITELI POLITIKA

EGYSÉGES SZÁMVITELI POLITIKA FÜZESGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R I H I VATA LA 5525 Füzesgyarmat, Szabadság-tér l. sz. Adószáma: 15344681-2-04 EGYSÉGES SZÁMVITELI POLITIKA Hatályos: 2014. január 1-től. Jóváhagyta:

Részletesebben

V. Szakmai Konferencia Az államháztartási számvitel és a belső ellenőrzés kapcsolata Budapest, 2014. december 9.

V. Szakmai Konferencia Az államháztartási számvitel és a belső ellenőrzés kapcsolata Budapest, 2014. december 9. Belső Ellenőrök Társasága V. Szakmai Konferencia Az államháztartási számvitel és a belső ellenőrzés kapcsolata Budapest, 2014. december 9. Ma, amikor az üzleti kimutatások korát éljük, elengedhetetlen

Részletesebben

Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája

Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája Nemzetgazdasági Minisztérium Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája Államháztartási szakterület 2012. A tematika összeállítói Dömötörfy Józsefné [2.1.2-2.1.4. fejezetpont] Dr. Laki

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 158. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 158. szám MAGYAR KÖZLÖNY 158. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. november 20., csütörtök Tartalomjegyzék 284/2014. (XI. 20.) Korm. rendelet Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet

Részletesebben

Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája. Államháztartási szakterület

Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája. Államháztartási szakterület Nemzetgazdasági Minisztérium Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája terület 2012. A tematika összeállítói Dömötörfy Józsefné [2.1.2-2.1.4. fejezetpont] Dr. Laki Gábor [2.2.1.-2.2.3.

Részletesebben

SZÁMVITELI POLITIKA Érvényes: 2013. 01. 01-től

SZÁMVITELI POLITIKA Érvényes: 2013. 01. 01-től Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat SZÁMVITELI POLITIKA Érvényes: 2013. 01. 01-től A Budapest Főváros XVII. kerületi Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat (a továbbiakban: Nemzetiségi

Részletesebben

A könyvvitel csak akkor éri meg a ráfordított munkát, és a könyvviteli rendszer csak akkor érdemli meg a tudományos tekintélyt, ha alkalmas a gazdálkodás eredményeinek kimutatására. (Magyary Zoltán) AZ

Részletesebben

Tartalomjegyzék 1. Bevezető... 4 2. Könyvvezetési kötelezettség és számviteli politika... 5 3. Általános rész... 6 3.1. A számviteli politika

Tartalomjegyzék 1. Bevezető... 4 2. Könyvvezetési kötelezettség és számviteli politika... 5 3. Általános rész... 6 3.1. A számviteli politika Tartalomjegyzék 1. Bevezető... 4 2. Könyvvezetési kötelezettség és számviteli politika... 5 3. Általános rész... 6 3.1. A számviteli politika fogalma... 6 3.2. Értelmező rendelkezések és fogalmak... 7

Részletesebben

A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZÁMLARENDJE. BUDAPEST 2014 (2014. január 1-jétől hatályos változat)

A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZÁMLARENDJE. BUDAPEST 2014 (2014. január 1-jétől hatályos változat) A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZÁMLARENDJE BUDAPEST 2014 (2014. január 1-jétől hatályos változat) Bevezetés... 4 A főkönyvi nyilvántartás... 4 A számlaosztályok tartalma... 4 Eszközök és források... 4

Részletesebben

ELSZÁMOLÓH. Számviteli politika. Hatályos: 2014. április 1.

ELSZÁMOLÓH. Számviteli politika. Hatályos: 2014. április 1. ELSZÁMOLÓH Z Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet Számviteli politika Hatályos: 2014. április 1. 1 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A Számviteli politika célja A számviteli politika kialakításának

Részletesebben

Regisztrált mérlegképes továbbképzés államháztartási szakon a Saldo Zrt. szervezésében.

Regisztrált mérlegképes továbbképzés államháztartási szakon a Saldo Zrt. szervezésében. Regisztrált mérlegképes továbbképzés államháztartási szakon a Saldo Zrt. szervezésében. Keresse időpontjainkat a saldokurzus.hu oldalon, vagy kérje intézményéhez kihelyezett egyedi ajánlatunkat! A következő

Részletesebben

Számlarend. Önállóan működő és gazdálkodó. Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ SZÁMLAREND. Érvényes: 2013.

Számlarend. Önállóan működő és gazdálkodó. Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ SZÁMLAREND. Érvényes: 2013. Önállóan működő és gazdálkodó SZÁMLAREND Érvényes: 2013. január 01-től 1 TARTALOMJEGYZÉK Számlarend ELŐSZÓ... 4 I. SZÁMLAREND célja, tartalma, KÖVETELMÉNYRENDSZERE... 4 1. A Számlarend célja... 4 2. A

Részletesebben

NYÁRLŐRINC. 2009. évre

NYÁRLŐRINC. 2009. évre NYÁRLŐRINC község önkormányzatának SZÁMVITELI POLITIKÁJA a pénzügyi-gazdálkodási szabályzatokkal 2009. évre Nyárlőrinc Községi Önkormányzat POLGÁRMESTERI HIVATALA MINT KÖLTSÉGVETÉSI SZERV A számvitelről

Részletesebben

ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSÉNEK SZABÁLYZATA

ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSÉNEK SZABÁLYZATA NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSÉNEK SZABÁLYZATA SOPRON 2015 HATÁLYOS: 2015. VI. 17-TŐL Az értékelési szabályzat elkészítésének célja, hogy a számvitelről szóló, többször módosított

Részletesebben

SZÁMVITELI POLITIKA. Polgármesteri Hivatal MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 2462 Martonvásár, Budai út 13. sz. Hatályos: 2010. január 1.

SZÁMVITELI POLITIKA. Polgármesteri Hivatal MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 2462 Martonvásár, Budai út 13. sz. Hatályos: 2010. január 1. MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Polgármesteri Hivatal 2462 Martonvásár, Budai út 13. sz. SZÁMVITELI POLITIKA Hatályos: 2010. január 1. napjától Módosítva: 2011. 01.01-től 2 SZÁMVITELI POLITIKA I. A SZÁMVITELI

Részletesebben

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS A PAKS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. ÉVI ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁNAK KÖNYVVIZSGÁLATÁRÓL

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS A PAKS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. ÉVI ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁNAK KÖNYVVIZSGÁLATÁRÓL W Kamarai nyi(vántartási száma: 000956 ZsinRj 7100 Lajos SzeíLszár k.gmarai ~Bróőy tag i jinyvvizsgáló kjiz 34~ Te1~fon: 06-20/924-6559 FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS A PAKS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014.

Részletesebben

A Semmelweis Egyetem Kancellárjának. K/5/2015 (VIII.17.) számú határozata a Számlarend elfogadásáról

A Semmelweis Egyetem Kancellárjának. K/5/2015 (VIII.17.) számú határozata a Számlarend elfogadásáról A Semmelweis Egyetem Kancellárjának K/5/2015 (VIII.17.) számú határozata a Számlarend elfogadásáról 1. A Semmelweis Egyetem Kancellárja elfogadta a Számlarendről szóló szabályzatot. 2. Jelen határozat

Részletesebben

INTÉZMÉNYI SZABÁLYZATOK SZÁMVITELI POLITIKA. Hatályba lépés napja: 2013. szeptember 2.

INTÉZMÉNYI SZABÁLYZATOK SZÁMVITELI POLITIKA. Hatályba lépés napja: 2013. szeptember 2. Oldal: 1/38 A VAY ÁDÁM GIMNÁZIUM, MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM INTÉZMÉNYBEN BAKTALÓRÁNTHÁZA NAMÉNYI ÚT 7. Hatályba lépés napja: 2013. szeptember 2. Oldal: 2/38 TARTALOM I. A CÉLJA, TARTALMA-----------------------------------------

Részletesebben