Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája"

Átírás

1 Nemzetgazdasági Minisztérium Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája Államháztartási szakterület

2 A tematika összeállítói Hajdics Antónia Amália (1. Fejezet) Dr. Kézdi Árpád (2. Fejezet) Kiadja a Nemzetgazdasági Minisztérium Budapest,

3 1. Aktuális számviteli kérdések (10X45 perc) 1.1. A számviteli jogszabályok változásai A számvitelről szóló évi C. törvény módosításai (1X45 perc) A módosításokat a évi CXLVII. törvény, a évi CLXXVIII. törvény és a évi CCVIII törvény tartalmazza Az államháztartás szervezetei által az Szt évi változásaiból alkalmazott előírások értelmező rendelkezések = államháztartás szervezeteinél változás = jelentős összegű hiba fogalma módosul = megszűnt a megbízható és valós képet lényeges befolyásoló hiba fogalma beszámolási kötelezettség = az államháztartásra vonatkozó eltérő szabályok megállapításának kiterjesztése az egész törvényre vonatkozóan mérlegsorok pontosításai = szellemi termékek = készletek (bemutató termi áruk) eszközök bekerülési (beszerzési és előállítási) értéke = a közmű számlákban szereplő díjak és tételek figyelembe vétele számviteli bizonylatok = elektronikus dokumentum általánosabb körülírása számviteli szolgáltatás =több szakterületen regisztrációval rendelkezőknél a szakterületek közüli törlés feltételei (saját maga kéri, vagy továbbképzési kötelezettség nem teljesítése miatti törlés) A módosítások hatályba lépése 2012-ben már alkalmazható új előírások január 1-től, de a évi beszámolónál alkalmazható január 1-től alkalmazható előírások 3

4 A könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének átalakítása sajátosság az államháztartási szektorban január 1-jéig az államháztartás szervezeteinél könyvviteli szolgáltatást végzőknek a 93/2002. (V. 5.) Korm. rendelet alapján kell teljesíteniük a továbbképzési kötelezettségüket azzal, hogy legalább 12 kreditpontot az államháztartási szakterületre minősített speciális továbbképzéseken kell megszerezniük (függetlenül attól, hogy milyen szakterületen szerepelnek a könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásában) - ÁVR-ben került szabályzásra, és számukra központi tematika kerül előírásra 4

5 Az államháztartási számviteli kormányrendelet módosítása (2X45 perc) Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII.24.) Korm. rendelet, valamint a kincstári elszámolások beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 240/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet módosítása a 74/2013. (III. 11.) Korm. rendelettel. Célja az államháztartás információs igényének megfelelő adatszolgáltatás biztosítása az államháztartás szervezeteire is vonatkozó különböző jogszabályi előírások változásaihoz igazodó számviteli előírások megjelenítése Az Áhsz. hatály alá tartozók előírásainak változása a helyi önkormányzatok társulásainál és azok költségvetési szerveinél fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveinél A számviteli törvény rendelkezéseinek alkalmazásával kapcsolatos változások alkalmazandó előírások az eltéréssel alkalmazandó előírások a nem alkalmazandó előírások körének módosítása Az Áhsz. szöveg pontosításai Értelmező rendelkezések támogatásértékű bevétel új fogalmi meghatározása támogatásértékű kiadás új fogalmi meghatározása repó-, fordított repóügylet, fedezeti ügylet, cash-flow fedezeti ügylet fogalmának bevezetése 2013-tól jelentős összegű hiba értékhatárának csökkenése 1 millió forintra megbízható és valós képet lényegesen befolyásoló hiba fogalmának törlése Beszámolási kötelezettség változása az önállóan működős és gazdálkodó költségvetési szerv és a hozzárendelt költségvetési szerv/ek elkülönített beszámolási kötelezettségének pontosítása 5

6 az önkormányzati alrendszerben = az adósságrendezési eljárás alá vont önkormányzatok egyszerűsített éves költségvetési beszámoló készítési kötelezettsége, az összevont beszámoló helyett a helyi önkormányzatok összevont beszámolójának tartalma = az önkormányzati sajátos gazdálkodáshoz kapcsolódó táblázatok módosítása Az államháztartás szervezetének számviteli politikája a jelentős összegű hiba értékhatárának megállapítása a számviteli politikában az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv és a hozzárendelt költségvetési szerv/ek könyvvezetési kötelezettségének szabályozásának és elvégzésének pontosítása, = követelések értékelése tartósan adott visszatérítendő támogatások, kölcsönök önköltségszámítási kötelezettség = humán egészségügyi ellátás körébe tartozó államháztartási szervezet önköltség számításra vonatkozó mentesség eltörlés pénzkezelési szabályzat = napi készpénz záró állomány maximális mértéke meghatározásának eltörlése = önkormányzati alrendszerben likvidhitelhez kapcsolódó előírások változása miatt Elemi költségvetési beszámolóra vonatkozó általános szabályok a könyvvizsgálat megszűnése miatt a helyi önkormányzatra és az országos nemzetiségi önkormányzatra vonatkozó közzétételi előírások megszűnése összevont önkormányzati költségvetési beszámoló előírásainak pontosítása féléves elemi költségvetési beszámoló kiegészül a bevételek tevékenységenkénti és kiadások tevékenységenkénti bemutatásával (kikerült az elemi költségvetésből-régi űrlap-éves beszámoló részét is képezi!) a települési önkormányzatok tárgy évi június 30-ai iparűzési adóerőképességének bemutatása új a megyei közgyűlés elnöke bekerül a beszámolót aláíró személyek közzé A mérlegtételek tartalmának változása befektetett pénzügyi eszközök = tartós részesedések 6

7 társulás részesedés pontosítása (9. melléklet 1/h. pontjában) = tartósan adott kölcsönök tartalma bővült a tartósan adott visszatérítendő támogatásokkal (9. melléklet 1/j. pontjában) készletek bemutató termi áruk követelések = rövid lejáratú adott kölcsönök mérlegben szereplő tartalmának változása tartalma bővült a rövid lejáratú visszatérítendő támogatásokkal (9. melléklet 2/b pontjában) pénzeszközök = idegen pénzeszközök között óvadéki repó-ügyletek és fedezeti ügyletek kötelezettségek = hosszú lejáratú kötelezettségek pénzügyi lízing miatti kötelezettségek hosszú lejáratra kapott kölcsönök tartalma bővült a hosszú lejáratra kapott visszatérítendő támogatásokkal (9. melléklet 4/c. pontjában) = rövid lejáratú kötelezettségek rövid lejáratú kapott kölcsön o tartalma bővült a rövid lejáratú kapott visszatérítendő támogatásokkal (9. melléklet 4/e. pontjában) rövid lejáratú tartozások kötvénykibocsátásból- külön mérlegsoron szerepel egyéb rövid lejáratú kötelezettségek o tartalma szűkült-pénzügyi lízing a hosszú lejáratú kötelezettségek között passzív pénzügyi elszámolások tartalma változik o továbbadási célú bevételek elkülönítése megszűnik (átfutó bevételek) 7

8 o óvadéki repó-ügyletek és fedezeti ügyletek Könyvvezetési szabályok változása pénzeszközökhöz kapcsolódó elszámolási szabályok változása a finanszírozási műveletek elszámolása (Áht. 73. szerinti ügyletekre) irányító szervi támogatások számlakeret változás megszűnő számlák új számlák számlák elnevezésének változása számlacsoportok tagolásának változása A költségvetési beszámoló egyes részeinek változása könyvviteli mérleg = tagolásának változása pénzforgalmi jelentés = a tájékoztató adatok körének módosítása, kibővítése,vállalkozási maradványkimutatás kiegészítő melléklet = számszaki rész módosítása, bővülése Számviteli szolgáltatás gazdasági vezető képesítési követelménye átkerült az Ávr.-be. Könyvvizsgálat az Államháztartási kör könyvvizsgálati feladatainak változása = könyvvizsgálatra csak az egészségügyi szolgáltató kötelezett = kötelező könyvvizsgálat megszűnése az önkormányzati alrendszerben 2013 évi számviteli és beszámolási feladatok társulások átalakulása önkormányzati közös hivatalok megalakulása szociális intézmények állami átvétele köznevelés változása vízi közmű vagyon átvétele Konzultáció 8

9 Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013 (I.11.) Korm. rendelet (7X45 perc) Célja egységes számviteli szabályok az államháztartás egészére, a bevételek és kiadások azonos módon történő elszámolása, a vagyonváltozás és vagyonértékelés azonos módon történő elszámolása, a költségvetési és a vagyon tételek konszolidálhatósága, egységes kimutatások elkészítése az államháztartás valamennyi bevételére, kiadására, a nemzeti vagyonra, egyes tevékenységek teljesítményének, eredményességének, önköltségének mérésére szolgáló eszközök biztosítása, középtávú szempontok érvényesítése a követelések és kötelezettségek mérésével, ezáltal felkészülés 2011/85/EU irányelv bevezetésére Megvalósítás az államháztartásban mindenkire kiterjedő hatályú rendelet költségvetési és pénzügyi számvitel megkülönböztetése, ezen belül azonban o egységes számlakeret, o egységes rovatrend, követelések, kötelezettségvállalások, bevételek és kiadások közgazdasági és funkcionális mérése a költségvetési számvitellel, a vagyon és a tevékenységek teljesítménye, eredményessége, önköltsége mérése a pénzügyi számvitellel, konszolidáció módszertanának pontos meghatározása, egységes gyakorlat kialakulását segítő eszközök (eltérési lehetőségek minimálisak, kötelező kontírozási rendelet). Hatálya: az államháztartás egészére költségvetési szervek központi kezelésű előirányzatok, fejezeti kezelésű előirányzatok, az elkülönített állami pénzalapok és a tb. alapok kezelő szervei (saját vagyonuktól, költségvetésétől elkülönített könyvvezetés vezetése)

10 tulajdonosi joggyakorló szervezetek helyi, nemzetiségi önkormányzat, önkormányzati társulás, térségi fejlesztési tanács a Magyar Államkincstár a rendelet 1. mellékletében meghatározott központi kezelésű előirányzatokra vonatkozóan (a rendelet 2. mellékletben nevesített szervek által meghatározott gyakorisággal szolgáltatott adatok alapján analitikus nyilvántartó helyek) Értelmező rendelkezések - a rendelet alkalmazásában fontosabb fogalmi meghatározások - a rendeletben használt egyéb fogalmakat az Szt, az Áht., a Gst, és az Ávr. által használt fogalmak szerint kell érteni Számviteli alapelvek Szt-ben meghatározott alapelvek a kormányrendeletben meghatározott sajátosságokkal Szt. szerint alkalmazott elvek: valódiság, világosság, következetesség, folytonosság, bruttó elszámolás, tartalom elsődlegessége a formával szemben, lényegesség elve, Eltéréssel alkalmazott elvek: vállalkozás folytatásának, teljesség, óvatosság, összemérés, egyedi értékelés, időbeli elhatárolás, költség-haszon összevetésének elve Szt. rendelkezéseit csak akkor lehet alkalmazni, ha azt a rendelet kifejezetten elrendeli Államháztartás számviteli rendszere Költségvetési számvitel Pénzügyi számvitel Beszámolási kötelezettség Éves költségvetési beszámolási kötelezettség Éves költségvetési beszámoló részei 1. Költségvetési számvitellel biztosítható o költségvetési jelentés o maradvány-kimutatás (rendelet 3. melléklete) o adatszolgáltatás a személyi juttatások és foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről [az Áht 107. (2) bekezdése alapján a Kincstár által kiadott űrlapon] o adatszolgáltatás a társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból folyósított egye ellátások és támogatások előirányzatáról és teljesítéséről (rendelet 4. melléklete) 10

11 o önkormányzati alrendszer gazdálkodásához kapcsolódó elszámolások [az Áht 107. (2) bekezdése alapján a Kincstár által kiadott űrlapon] 2. Pénzügyi számvitellel biztosítható o mérleg (rendelet 5. melléklete) o eredmény-kimutatás (rendelet 6. melléklet) o költségekről és megtérült költségekről szóló kimutatás (rendelet 7. melléklete) o kiegészítő melléklet (rendelet melléklete) Elkészítése, jóváhagyása, megküldése o elkészítéséért a szerv vezetője, a gazdálkodó képviseletére jogosult személye (nem költségvetési szervi formában működő kezelő szerv) felelős o aláírások: szerv vezetője, gazdasági vezető, (figyelemmel az Ávr.12. -ra) o jóváhagyás Átalakuláskor, jogutód nélküli megszűnéskor a beszámolási kötelezettség Elfogadás, megküldés az Állami Számvevőszéknek Költségvetési számvitel Célja a költségvetési tervezés, az évközi folyamatok központi mérése, a helyben meghozandó döntések és a zárszámadások alátámasztása, az előirányzatok, a követelések, kötelezettségvállalások és ezek teljesítését folyamatosan méri, alátámasztja a zárszámadást. Könyvvezetés egységes rovatrend alapján (ettől eltérni nem lehet, saját hatáskörben további részletező tételekre alábonthatók) az egyes rovatok tartalmi leírását külön melléklet ismerteti (15. melléklet) évente kiadandó útmutató helyett, az elszámolás a 0-ás számlaosztályban (00 és számlacsoportban) valósul meg kettős könyvvitellel, valamennyi rovat egy számlát képez, amely tovább tagolódik (05 és 09. számlacsoport) o előirányzatok nyilvántartására szolgáló nyilvántartási számlára (1- es végű) o a követelések, kötelezettségek, más fizetési kötelezettségek nyilvántartására szolgáló állományi számlára, (2-es végű) 11

12 o teljesítés forgalmi számlára,(3-es végű) a kettős könyvvitel ellenszámlák használatával történik, amelyek információt adnak o követelés, kötelezettségvállalás esetén annak esedékességéről, időbeliségéről (költségvetési évben vagy azon túl esedékes), o teljesítés esetén annak tevékenység és funkcionális osztályozás szerinti besorolásáról, o függő és biztos(jövőbeni) követelések, függő kötelezettségekről kötelező egyezőségek biztosítása a követelések és a végleges kötelezettségvállalások, pénzeszközök esetén a pénzügyi számvitellel (17. melléklet) részletező nyilvántartások kötelező tartalma (rendelet 14. melléklet) kapcsolat a beszámolóval o költségvetési jelentés: űrlapok szerkezete azonos a rovatrend szerkezetével (sor = rovat, oszlopok = előirányzat, állományi, forgalmi adatok) o maradvány-kimutatás: bevételi és kiadási teljesítési forgalmi számlák adatai, o adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről létszám és kifizetett illetmények, munkabérek (K1101 és K121 rovatok) o tb. alapból folyósított egyes ellátások és támogatások előirányzata és teljesítése (K41 rovat) o önkormányzati alrendszer sajátos gazdálkodásához kapcsolódó elszámolások (K506 és B11 rovatok) Számviteli elszámolások bevételi és kiadási előirányzatok nyilvántartása: nyilvántartási számlákon 001 ellenszámlával szemben (eredeti, módosítás, átcsoportosítás, zárolás, törlés) o K512 Tartalékok rovathoz csak nyilvántartási számla tartozik ( Tartalékok előirányzata) követelések nyilvántartása: nyilvántartási számlákon 004 ellenszámlával szemben (növekedés, csökkenés teljesítés kivételével)- kivétel az Szt. szerinti biztos (jövőbeni) követelés o költségvetési évben esedékes követelések nyilvántartása o költségvetési évet követően esedékes követelések nyilvántartása o behajthatatlan követelések o követelések értékesítése, átadása, elengedése, árfolyamváltozások 12

13 o elszámolt értékvesztés o külföldi pénzértékre szóló követelések nyilvántartásba vétele [Szt. 60. (5) bekezdése alkalmazható] kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek nyilvántartása: nyilvántartási számlákon 002 ellenszámlával szemben (növekedés, csökkenés teljesítés kivételével)- függetlenül attól, hogy végleges vagy nem végleges [biztos (jövőbeni) kötelezettségeket is] o költségvetési évben esedékes kötelezettségvállalások nyilvántartása o költségvetési évet követően esedékes kötelezettségvállalások nyilvántartása o kötelezettségvállalások átvállalása, elengedése, árfolyamváltozások o végleges kötelezettségvállalások átvezetés 0022 ellenszámlára kivételek K504, K508, K82, K86 rovatok o határozatlan idejű vagy költségvetési évet követő június 30-át követően is fennálló kötelezettségvállalások megosztása o kötelezettségvállalással terhelt maradványt alkotó kötelezettségvállalásokat tárgy évi esedékességűeknek kell tekinteni o kötelezettségvállaláshoz nem kapcsolódó teljesítés nyilvántartásba vételéhez kötelező a kötelezettségvállalás elszámolása is (teljesítéssel egyidejűleg) K915, K916, B11, B15, B21, B24, B25, B813, B814, B817 rovatokhoz kapcsolódó elszámolásokat kizárólag így kell elszámolni o külföldi pénzértékre szóló kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek nyilvántartásba vétele [Szt. 60. (5) bekezdése alkalmazható] teljesítések nyilvántartásba vétele o kiadások teljesítése 003 ellenszámlával szemben o bevételek teljesítése 005 ellenszámlával szemben o nyilvántartási számlák megoszlása alap és vállalkozási tevékenység, ezen belül kormányzati funkciók szerint o teljesítésként számolandó el a nettó finanszírozás során levont és megfizetett közterhek 13

14 a banki, európai uniós szállítói finanszírozás előző évi maradvány elszámolása (nyitó rendező tételként) vásárolt, kapott utalványok, bérletek kiadása a foglalkoztatottak, ellátottak részére o külföldi pénzértékre szóló teljesítések nyilvántartása kapott, fizetett összeg nagyobb, mint a könyv szerinti forintérték a különbséget K354 vagy B409 rovatokhoz tartozó nyilvántartási számlákon kell nyilvántartásba kapott, fizetett összeg kisebb, mint a könyv szerinti forintérték, a követelés, kötelezettség, más fizetési kötelezettség összegét csökkenteni kell o központosított illetményszámfejtéshez kapcsolódó teljesítések elszámolása a Kincstári értesítők alapján (negyedévenkénti egyeztetési kötelezettségek a szervezetek és a Kincstár között) Pénzügyi számvitel Célja vagyon és annak összetétele a tevékenység eredménye valóságnak megfelelő, folyamatos, zárt rendszerű, áttekinthető nyilvántartása a beszámoló megbízható és valós összképet mutató elkészítésének biztosítása. Könyvvezetés egységes számlakeret alkalmazása elszámolás az 1-9-es számlaosztályban o adatszolgáltatási kötelezettségek alátámasztására könyvviteli számlák további tagolásával, vagy o könyvviteli számlákhoz kapcsolódó résztelező nyilvántartással (minimum tartalom a rendelet 14. mellékletében) kettős könyvvitel szabályai szerint a vállalkozások számviteléhez hasonló felépítés o 1-4. számlaosztály: nemzeti vagyonhoz igazodó mérlegszámlák, o 5-9. számlaosztály: eredményszámlák o 0 számlaosztály: mérleg szerinti eredményt és saját tőkét nem befolyásoló tételek (01 és 02 számlacsoportok) 14

15 = 01. számlacsoport: értékkel rendelkező befektetett eszköznek minősülő eszközök nyilvántartása (bérbe vett, letébe, bizományba, üzemeltetésre átvett, PPP konstrukció alapján használt befektetett eszközök) vagyonkezelésbe adott eszközök = 02. számlacsoport: értékkel rendelkező forgóeszközök (bérbe vett, letétbe és bizományba átvett készletek) költségek elszámolása elsődlegesen- költség nemek szerint (5. számlaosztály) megtérült költségek elszámolása másodlagosan - tevékenységek szerint (7. számlaosztály) nem lesz kötelező minden szervezetnek- szakfeladatok szerint tovább kell tagolni ahol kötelező lesz szakfeladathoz közvetlenül nem hozzárendelhető költségek elszámolása közvetett költségek (6. számlaosztály) sajátos elszámolások (nettó módon) 36. számlacsoportban o mérlegben az alábbi jogcímek nem szerepeltethetők = pénzeszközök közzé átvezetendő 1. pénzeszközök átvezetései 2. központosított bevételek beszedésének elszámolásai = megfelelő könyvviteli számlákra átvezetni 3. azonosítás alatt álló tételek 4. áfa elszámolás (követelés vagy kötelezettség) o mérlegben a követelések között szerepeltethetők 5. adott előlegek o mérlegben a kötelezettségek között szerepeltethetők 6. kapott előlegek o mérlegben ezen az elnevezéssel kell szerepeltetni 7. egyéb sajátos eszközoldali elszámolások = decemberben megelőlegezett a következő költségvetési évet terhelő decemberi illetmények = utalványok, bérletek, más készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök beszerzése = folyósított, megelőlegezett tb. és családtámogatási ellátások 8. egyéb sajátos forrásoldali elszámolások 15

16 = önkormányzati alrendszernek a költségvetési évet követő évre szóló központi támogatások terhére decemberben előre leutalt támogatás összeg = tb alapoknál nem a tb.alapok forrásaiból finanszírozott ellátások kifizetése, megtérülése, és az ezzel kapcsolatos megelőlegezések = a munkáltató által a Nyugdíjbiztosítási Alapnak megfizetett hozzájárulás a nyugdíj-folyósítás évéig. 9. idegen pénzeszközök (idegen pénzeszközök forgalma) = belföldi és nemzetközi támogatási programok pénzeszközei = fedezetkezelői számlák, letétek, biztosítékok, idegen betétkönyvek = készpénzben kezelt idegen pénzeszközök pénzforgalma = az Európai Unió költségvetéséből közvetlenül kapott támogatások összegét a felhasználás időpontjáig [Áht. 20. (1)] = a Kincstár által vezetett lebonyolítási, fejezet elszámolási, technikai számlákhoz kapcsolódó végleges mozgásokat (kivéve a pénzeszköz átvezetéseket) Beszámolási kötelezettség A) Mérleg (5. melléklet) Eszközök (1-3 számlaosztály) o nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök és forgóeszközök bontás = jan.1-után a nemzeti vagyon részévé vált kulturális javak és régészeti leletek is értékkel kerülnek be a mérlegbe = államháztartáson belüli szervezettel létesített vagyonkezelői jog esetén az eszköz nem mutatható ki a mérlegben o nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök- tagolás és tartalom változás = immateriális javak = tárgyi eszközök = befektetett pénzügyi eszközök = koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök o nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök- tagolás és tartalom változás = készletek = értékpapírok 16

17 o pénzeszközök tagolás és tartalom változás = hosszú lejáratú betétek = pénztárak, csekkek, betétkönyvek = forintszámlák = devizaszámlák = idegen pénzeszközök o követelések új tagolás és új tartalom- költségvetési számvitelben az egységes rovatrend szerinti rovatokhoz kapcsolódóan vezetett nyilvántartási számlákon nyilvántartott követelések = besorolás nem a Szt-hez, hanem a költségvetési gazdálkodáshoz igazodik (új tagolás és tartalom) = költségvetési évben és költségvetési évet követően esedékes bontás követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről követelések közhatalmi bevételekre követelések működési bevételekre követelések felhalmozási bevételekre követelések működési célú átvett pénzeszközökre követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről követelések finanszírozási bevételekre o adott előleg új sor o egyéb sajátos eszközoldali elszámolások-új sor és új tartalom o aktív időbeli elhatárolások-új sor és új tartalom = eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása = költségek, ráfordítások időbeli elhatárolása = halasztott ráfordítások [(Szt. 33 (1)] véglegesen átvállalt és pénzügyileg nem rendezett kötelezettségek szerződés szerinti összege 17

18 Eszközök bekerülési értéke o bekerülési érték meghatározásának korlátozása (jelentős összeg) o bekerülési érték részét képező tételek időpontjára általánosan a Szt. 47. (9) bekezdését kell alkalmazni o immateriális javak bekerülési értéke saját előállításnál-közvetlen önköltség (Szt a) o vásárolt és saját előállítású tárgyi eszközök bekerülés értékét aktiválásig a beruházások között kell elszámolni o bekerülési érték és az egységes rovatrend kapcsolata (nyilvántartási számlákon végleges kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként nyilvántartott összegek) Eszközök értékcsökkenése, értékvesztés, értékhelyesbítés lehetősége kötelező értékcsökkenési kulcsok (hasonlóan a jelenlegi rendszerhez) kisértékű immateriális javak, kisértékű tárgyi eszközök (200 ezer forintot meg nem haladó egyedi bekerülési érték) terv szerinti értékcsökkenésének elszámolása maradványérték meghatározása (ingatlanok és 25 millió forint bekerülési érték fölötti gépek, berendezések, felszerelések, járművek esetében) terven felüli értékcsökkenés és annak visszaírása értékvesztés elszámolása általánosan az Szt ai alapján nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök és források között kimutatott részesedések, értékpapírok és készletek értékvesztésének elszámolása közhatalmi bevételek értékvesztése (egyszerűsített értékelési eljárás) értékvesztés és a rovatrend kapcsolata o értékhelyesbítés általánosan az Szt. 57. (3) és 58. (1) és (5)-(9) alapján eltérések Források (4. számlaosztály) o saját tőke -új tagolás és új tartalom = nemzeti vagyon induláskori értéke 18

19 = nemzeti vagyon változásai = egyéb eszközök induláskori értéke = felhalmozott eredmény lehet negatív is = eszközök értékhelyesbítésének forrása = mérleg szerinti eredmény - eredmény-kimutatás mérleg szerinti eredmény sorával megegyezően o kötelezettségek új tagolás és tartalom költségvetési számvitelben az egységes rovatrend szerinti rovatokhoz kapcsolódóan vezetett nyilvántartási számlákon nyilvántartott végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek azok pénzügyi rendezésig o besorolás nem a Szt-hez, hanem a költségvetési gazdálkodáshoz igazodik (új tagolás és tartalom) o költségvetési évben és költségvetési évet követően esedékes bontás kötelezettségek személyi juttatásokra kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra kötelezettségek dologi kiadásokra kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre kötelezettségek beruházásokra kötelezettségek felújításokra kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra kötelezettségek finanszírozási kiadásokra o kapott előlegek-új sor o egyéb sajátos forrásoldali elszámolások új sor új tartalom o kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások új sor új tartalom kizárólag a Kincstár mutathatja ki! o passzív időbeli elhatárolások-új sor új tartalom = eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása B16 és B63 rovatokon nyilvántartott bevételek [Szt. 44. (2)] = költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása = halasztott eredményszemléletű bevételek 19

20 fejlesztési célú támogatások eredményszemléletű bevételei elengedett, harmadik személy által átvállalt kötelezettség összege (eszközhöz kapcsolodó) térítés nélküli átvett eszközök, ajándékként, hagyatékként kapott, többletként fellelt eszközök piaci értéke Eszközök és források értékelése o általánosan az Szt át kell alkalmazni o értékelési szabadság korlátozása devizás tételeknél o értékhelyesbítések egyezősége eszköz és forrásoldalon o eszköz oldali értékhelyesbítések elkülönített bemutatása o mérleg fordulónapi értékelések és az értékelési devizaárfolyamok Mérleg alátámasztása leltárral o leltározás végrehajtása általánosan az Szt a szerint o koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök leltára o használt, de a mérlegben értékkel nem szereplő eszközök leltára B) Eredmény-kimutatás (6. melléklet) célja a mérleg szerinti eredmény megállapítása a vállalkozások számviteléhez hasonló felépítésű Mérleg szerinti eredmény Szokásos eredmény Rendkívüli eredmény 1. Tevékenység eredménye + Rendkívüli eredményszemléletű bevételek + Nettó eredményszemléletű bevételek Rendkívüli eredményszemléletű kiadások + Aktivált saját teljesítmények értéke +Egyéb eredményszemléletű bevételek Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások 2. Pénzügyi műveletek eredménye + Pénzügyi műveletek eredményszeméletű bevételei Pénzügyi műveletek ráfordításai 20

21 eredmény-kimutatás sorainak tartalma (Szt. és rovatrend kapcsolatában) eredmény meghatározásánál időbeli elhatárolás elvének alkalmazása C) A költségekről és megtérült költségekről szóló kimutatás (7.melléklet) szakfeladatonkénti bontásban készül D) Kiegészítő melléklet (8-10. mellékletek) beszámoló űrlapok számának jelentős csökkenése részletező nyilvántartások kötelező tartalmának meghatározása = immateriális javak, tárgyi eszközök, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulása (8. melléklet) = az eszközök értékvesztésének alakulása (9. melléklet) = kiegészítő tájékoztató adatok (10. melléklet Önkormányzati vagyonkimutatás tartalma tagolása mérleg tagolását követi ingatlanvagyon számviteli nyilvántartási bruttó értékének kötelező egyezősége az ingatlan vagyonkataszteri nyilvántartásban szereplő ingatlanvagyon bruttó értékével Konszolidálás Kincstár feladata, kivéve a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló évi XXV. törvény 13. (2) bekezdés b) pontjában előírt beszámoló esetén, összevont (konszolidált) beszámoló készítése = helyi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat, társulás és az általa irányított szervek beszámolóiból = az önkormányzati alrendszert alkotó államháztartási szervek beszámolóiból = államháztartási központi alrendszert alkotó államháztartási szervek beszámolóiból = államháztartás egészére valamennyi beszámolóból részei = konszolidált mérleg = konszolidált költségvetési jelentés = konszolidált eredmény-kimutatás 21

22 egyes részek tartalma konszolidálást követően államadósságról szóló kimutatás (13. melléklet) Számviteli politika Szt. 14. (5) szerinti szabályzatok felelősök eszközök és források értékelésének szabályzata önköltségszámítás rendje napi készpénz záró állomány (eltérés az Szt.-től) Számviteli bizonylatok [Szt (1), (2), és (4) valamint szerint] Könyvviteli zárlat célja: a költségvetési könyvviteli számlák lezárása, főkönyvi kivonat elkészítése havi, negyedéves és éves zárlati munkák egyes könyvviteli zárlati munkák tartalma a költségvetési számvitelből történő feladás költségvetési számvitellel egyezőségek biztosítása a követelések és a kötelezettségek (végleges kötelezettségvállalások) tekintetében, Nyitó rendező tételek 1-4 számlaosztály nyitása a nyitó mérleg számlával szemben mérleg szerinti eredmény átvezetése a felhalmozott eredményre időbeli elhatárolások visszavezetése a költségvetési évben esedékes és költségvetési évet követően esedékes követelések, kötelezettségek közötti átvezetések Záró rendelkezések hatályba lépés: január 1-én átmeneti szabályok hatályon kívül helyező rendelkezések Konzultáció 22

23 2. Számvitelt érintő egyéb jogszabályi környezet változásai (2X45 perc) 2.1. Az államháztartáshoz kapcsolódó jogi szabályozás változása Az államháztartási tervezéssel, gazdálkodással kapcsolatos változások Az államháztartásról szóló törvény évi CXCV. törvény és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló Korm. rendelet 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (Ávr.) változásai alapján Költségvetési kiadási és bevételi előirányzatok, finanszírozási kiadások és bevételek költségvetési előirányzatok változásai = kiadási előirányzatok = bevételi előirányzatok Finanszírozási kiadások változásai = maradvány felhasználása = egyéb változások Költségvetési szervek jogállásával kapcsolatos változások költségvetési szerv szervezete, működése = gazdasági szervezettel kapcsolatos szabályozások = gazdasági vezetőre vonatkozó képesítési követelmények, átmeneti szabályok Központi alrendszer tervezési szabályait érintő változások kincstári költségvetés készítési kötelezettség = határidők fejezeti kezelésű előirányzatokról kiadott miniszteri rendelet = tartalmára vonatkozó szabályok = a rendelet időbeli hatálya 23

Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája

Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája Nemzetgazdasági Minisztérium Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája Államháztartási szakterület Nem költségvetési szervnél foglalkoztatott mérlegképes könyvelők számára 2013. 1 A

Részletesebben

Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája

Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája Nemzetgazdasági Minisztérium Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája (nem költségvetési szervnél dolgozó mérlegképes könyvelők részére) Államháztartási szakterület 2014. (4X45 perc)

Részletesebben

Az államháztartás új számviteli rendszeréről néhány gondolat. Az államháztartás új számvitele 2

Az államháztartás új számviteli rendszeréről néhány gondolat. Az államháztartás új számvitele 2 Az államháztartás új számviteli rendszeréről néhány gondolat Az államháztartás új számvitele 2 Jogszabályi háttere: A 307/2013. (VIII.14.) Kormányrendelettel módosított 4/2013. (I.11.) Kormányrendelet.

Részletesebben

2462 Martonvásár Jókai u. 16. 2015.

2462 Martonvásár Jókai u. 16. 2015. SZAMKÓ SZÁMVITELI BT 2462 Martonvásár Jókai u. 16. 2015. Jogszabályi alap: 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (Áhsz.) 284/2014. (XI. 20.) Korm. rendelet (Áhsz. módosítása) 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet

Részletesebben

Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája

Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája Nemzetgazdasági Minisztérium Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája Államháztartási szakterület 2017. A tematika összeállítói Hajdics Antónia Amália (1. Fejezet) dr. Kokas Barbara,

Részletesebben

A TÁRSULÁS ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI. A MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE Ezer Ft-ban BEVÉTELBŐL

A TÁRSULÁS ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI. A MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE Ezer Ft-ban BEVÉTELBŐL Cím / szám 1.számú melléklete A MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE Cím megnevezése BEVÉTEL Ezer Ft-ban BEVÉTELBŐL KIADÁSBÓL KIADÁS Működési Felhalmozási Működési Felhalmozási 1 Kistérségi

Részletesebben

Pénzügyi előirányzatok mérlege

Pénzügyi előirányzatok mérlege Remeteszőlős Község Önkormányzat 1.1. melléklet a.../2015. (...) önkormányzati rendelethez Pénzügyi előirányzatok mérlege 1. sz. táblázat Bevételek Ezer forintban Bevételi jogcím Eredeti előirányzat Módosított

Részletesebben

A Somogy Megyei Közgyűlés. 6/2015.(V.8.) önkormányzati rendelete. a Somogy Megyei Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról

A Somogy Megyei Közgyűlés. 6/2015.(V.8.) önkormányzati rendelete. a Somogy Megyei Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról A Somogy Megyei Közgyűlés 6/2015.(V.8.) önkormányzati rendelete a Somogy Megyei Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról A Somogy Megyei Közgyűlés az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti

Részletesebben

Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája

Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája Nemzetgazdasági Minisztérium Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája Államháztartási szakterület 2015. A tematika összeállítói Hajdics Antónia Amália (1. Fejezet) Dr. Vedres Attila

Részletesebben

Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája

Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája Nemzetgazdasági Minisztérium Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája Államháztartási szakterület 2014. A tematika összeállítói Dr. Boros Richárd (2. Fejezet) Hajdics Antónia Amália

Részletesebben

Készült: 2014.09.10 09:09. Számjel. Fejezet MERLEG_R. 2014 Rendező mérleg ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)...

Készült: 2014.09.10 09:09. Számjel. Fejezet MERLEG_R. 2014 Rendező mérleg ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 597584 1051 01 02/00 246356 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1067 Budapest

Részletesebben

VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről 2014. Öttevény Község Önkormányzata

VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről 2014. Öttevény Község Önkormányzata 15.1.1 számú mellkelet a /2015. ( ) önkormányzati határozathoz VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről 2014. ESZKÖZÖK A B C D E I. Immateriális javak 01. 14 661 260 II. Tárgyi

Részletesebben

Egységes számlatükre

Egységes számlatükre Galamb József Mezőgazdasági Szakképző Iskola Egységes számlatükre Készült a 4/2013.(I.11.) Korm. rendelet 16. melléklet alapján Érvényes: 2016. január 01-től 1 1. Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök

Részletesebben

Költségvetési számvitel, könyvvezetés szabályai

Költségvetési számvitel, könyvvezetés szabályai Költségvetési számvitel, könyvvezetés szabályai 1 JOGSZABÁLYI HÁTTÉR A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet (módosította: az államháztartás

Részletesebben

VII. Fejezet. Könyvviteli zárlat. 1. A könyvviteli zárási feladatok

VII. Fejezet. Könyvviteli zárlat. 1. A könyvviteli zárási feladatok VII. Fejezet Könyvviteli zárlat Az Intézménynél a könyvviteli zárlat meghatározott időszakonként, illetve a költségvetési év végén a folyamatos könyvelés teljessé tétele érdekében végzett: - kiegészítő,

Részletesebben

A 2014. évi számviteli változásokkal kapcsolatos ellenırzési feladatok. Ivacs Balázs 2013. december 11.

A 2014. évi számviteli változásokkal kapcsolatos ellenırzési feladatok. Ivacs Balázs 2013. december 11. A 2014. évi számviteli változásokkal kapcsolatos ellenırzési feladatok Ivacs Balázs 2013. december 11. 1 1 Jogszabályi elıírások Az államháztartás számvitelérıl szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet új

Részletesebben

Év végi zárás és beszámoló készítési feladatok

Év végi zárás és beszámoló készítési feladatok Év végi zárás és beszámoló készítési feladatok 2016. december SZAMKÓ SZÁMVITELI BT 2462 Martonvásár Jókai u. 16. Tanulni annyi, mint ár ellen evezni; mihelyt abbahagyja az ember, visszacsúszik. /Johannes

Részletesebben

Mérleg adatok: ezer forintban

Mérleg adatok: ezer forintban 7. számú melléklet a 2/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelethez Mérleg adatok: ezer forintban Eszközök A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök Források I. Immateriális javak 335 1384 I. Nemzeti

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. A rendelet hatálya kiterjed a Baranya Megyei Önkormányzatra, a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatalra. 2. Címrend és létszám

1. A rendelet hatálya. A rendelet hatálya kiterjed a Baranya Megyei Önkormányzatra, a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatalra. 2. Címrend és létszám A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 6/2015. (V. 18.) önkormányzati rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetésének teljesítéséről A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése az

Részletesebben

Aktuális gazdasági események

Aktuális gazdasági események Magyar Könyvvizsgáló Kamara Budapesti tagozata Nincs szükség arra, hogy az ember egy személyben tudjon mindent, de ismernie kell, hol és hogyan tudja bármelyik kérdésre megtalálni a választ. (Adam J. Jackson)

Részletesebben

Készült: :36

Készült: :36 Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 02 Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről 04 B8. Finanszírozási bevételek 05/A Teljesített kiadások

Részletesebben

Csatka Község Önkormányzatának évi pénzmaradványának elszámolása

Csatka Község Önkormányzatának évi pénzmaradványának elszámolása 10. melléklet az 5/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelethez Csatka Község Önkormányzatának 2014. évi pénzmaradványának elszámolása Ezer Ft-ban A B C MEGNEVEZÉS 2013. év 2014. év 1 Költségvetési bankszámlák

Részletesebben

Magyar Államkincstár Heves Megyei Igazgatóság Szakmai nap 2014. január 29. Az államháztartás új számviteli rendszerének szabályai

Magyar Államkincstár Heves Megyei Igazgatóság Szakmai nap 2014. január 29. Az államháztartás új számviteli rendszerének szabályai Magyar Államkincstár Heves Megyei Igazgatóság Szakmai nap 2014. január 29. Az államháztartás új számviteli rendszerének szabályai 2 Jogszabályi háttér Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.

Részletesebben

A SZÁMVITELI TÖRVÉNY ÁLLAMHÁZTARTÁSI VONATKOZÁSAI. Kézdi Árpád

A SZÁMVITELI TÖRVÉNY ÁLLAMHÁZTARTÁSI VONATKOZÁSAI. Kézdi Árpád A SZÁMVITELI TÖRVÉNY ÁLLAMHÁZTARTÁSI VONATKOZÁSAI Kézdi Árpád Államháztartási Szabályozási Főosztály Államháztartási Számviteli Osztály Nemzetgazdasági Minisztérium Számviteli törvény 5. Az államháztartás

Részletesebben

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név) A fejezet megnevezése, székhelye: Irányító szerv: Számjel 300081 1051 17 05/00 038764 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1145 Budapest Columbus utca

Részletesebben

Könyvviteli zárlat és a nyitás, valamint a hibák javítása

Könyvviteli zárlat és a nyitás, valamint a hibák javítása VII. Fejezet Könyvviteli zárlat és a nyitás, valamint a hibák javítása 1. A könyvviteli zárási feladatok A Intézménynél a könyvviteli zárlat meghatározott időszakonként, illetve a költségvetési év végén

Részletesebben

/1/ A évi zárszámadásáról szóló 11/2016. (V.30.) rendelet 15. sz. és 16. sz. mellékletei helyébe jelen rendelet sz. mellékletei lépnek.

/1/ A évi zárszámadásáról szóló 11/2016. (V.30.) rendelet 15. sz. és 16. sz. mellékletei helyébe jelen rendelet sz. mellékletei lépnek. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 16/216. (VI. 28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 215. évi zárszámadásáról szóló 11/216. (V.3.) önkormányzati rendeletének módosításáról Szeged Megyei Jogú

Részletesebben

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 20 0500 ${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye..................

Részletesebben

V. Szakmai Konferencia Az államháztartási számvitel és a belső ellenőrzés kapcsolata Budapest, 2014. december 9.

V. Szakmai Konferencia Az államháztartási számvitel és a belső ellenőrzés kapcsolata Budapest, 2014. december 9. Belső Ellenőrök Társasága V. Szakmai Konferencia Az államháztartási számvitel és a belső ellenőrzés kapcsolata Budapest, 2014. december 9. Ma, amikor az üzleti kimutatások korát éljük, elengedhetetlen

Részletesebben

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név) A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 324809 1091 03 01/00 033495 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1015 Budapest

Részletesebben

Regisztrált mérlegképes továbbképzés államháztartási szakon a Saldo Zrt. szervezésében.

Regisztrált mérlegképes továbbképzés államháztartási szakon a Saldo Zrt. szervezésében. Regisztrált mérlegképes továbbképzés államháztartási szakon a Saldo Zrt. szervezésében. Keresse időpontjainkat a saldokurzus.hu oldalon, vagy kérje intézményéhez kihelyezett egyedi ajánlatunkat! A következő

Részletesebben

Az Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ SZÁMLARENDJE 2015.

Az Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ SZÁMLARENDJE 2015. Az Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ SZÁMLARENDJE 2015. Jóváhagyta : Bak Tibor intézményvezető Készült az államháztartás számviteléről szóló többször módosított 4/2013.(I.11.) Kormányrendelet

Részletesebben

Költségvetési szervek 2014. évi bevételei és kiadásai

Költségvetési szervek 2014. évi bevételei és kiadásai 1. melléklet Költségvetési szervek 2014. évi bevételei és kiadásai (ezer forintban) Erdőtarcsa Község Önkormányzata Bevételek Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Működési célú bevételek

Részletesebben

Számviteli változások és zárási feladatok az államháztartás szervezeteinél

Számviteli változások és zárási feladatok az államháztartás szervezeteinél Magyar Könyvvizsgálói Kamara Költségvetési Tagozata A természet mindig sikerültebb törvényeket szerkeszt, mint az emberek (Michel de Montaigne) Számviteli változások és zárási feladatok az államháztartás

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat évi zárszámadása. A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (E Ft)

Csabdi Község Önkormányzat évi zárszámadása. A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (E Ft) A zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul az előterjesztlésben kell bemutatni-nem a rendelet része Csabdi Község Önkormányzat zárszámadása A helyi önkormányzat

Részletesebben

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név) A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 329343 1051 20 10/02 059899 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1088 Budapest

Részletesebben

Új államháztartási számvitel Hajdics Antónia Államháztartási Szabályozási Főosztály Számviteli Osztály Nemzetgazdasági Minisztérium

Új államháztartási számvitel Hajdics Antónia Államháztartási Szabályozási Főosztály Számviteli Osztály Nemzetgazdasági Minisztérium Új államháztartási számvitel Hajdics Antónia Államháztartási Szabályozási Főosztály Számviteli Osztály Nemzetgazdasági Minisztérium Hajdics Antónia-NGM 1 1 Támogatások és ellátások számviteli elszámolása

Részletesebben

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e az önkormányzat költségvetéséhez és a zárszámadáshoz csatolandó mérlegek, kimutatások tartalmi követelményeinek meghatározásáról

Részletesebben

Az új államháztartási számvitelre történő áttérés szabályozása 1.2

Az új államháztartási számvitelre történő áttérés szabályozása 1.2 Az új államháztartási számvitelre történő áttérés szabályozása 1.2 Összeállította: Horváth Józsefné hrveva@gmail.com Általános rendelkezések A rendező mérleg mérlegfordulónapja 2013. december 31-e, amely

Részletesebben

Sorokpolány Önkormányzat évi zárszámadása

Sorokpolány Önkormányzat évi zárszámadása Sorokpolány Önkormányzat 214. évi zárszámadása Sorokpolány 1. melléklet a 6/215.(V.29.) önkormányzati rendelethez Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek

Részletesebben

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 20 1600 ${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye..................

Részletesebben

249/2000. (XII.24.) KORM. RENDELETET MÓDOSÍTÓ 369/2011. (XII.31.) KORM. RENDELET

249/2000. (XII.24.) KORM. RENDELETET MÓDOSÍTÓ 369/2011. (XII.31.) KORM. RENDELET 249/2000. (XII.24.) KORM. RENDELETET MÓDOSÍTÓ 369/2011. (XII.31.) KORM. RENDELET 2012. február 15. Pécs ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK Megnevezések pontosítása nemzetiségek miatt 1, 7 nemzeti vagyon 24 (1) Elemi

Részletesebben

VII. Fejezet. Könyvviteli zárlat. 1. A könyvviteli zárási feladatok. A zárlati és egyeztetési feladatokról általában

VII. Fejezet. Könyvviteli zárlat. 1. A könyvviteli zárási feladatok. A zárlati és egyeztetési feladatokról általában VII. Fejezet Könyvviteli zárlat A könyvviteli zárlat meghatározott időszakonként, illetve a költségvetési év végén a folyamatos könyvelés teljessé tétele érdekében végzett: - kiegészítő, - helyesbítő,

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYMŰKÖDTETŐ ÉS FENNTARTÓ KÖZPONT 1139 Budapest, XIII., Béke tér 1. SZÁMLAREND

BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYMŰKÖDTETŐ ÉS FENNTARTÓ KÖZPONT 1139 Budapest, XIII., Béke tér 1. SZÁMLAREND BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYMŰKÖDTETŐ ÉS FENNTARTÓ KÖZPONT 1139 Budapest, XIII., Béke tér 1. SZÁMLAREND HATÁLYBA LÉPÉSE: 2015.03.31. KÉSZÍTETTE: JÓVÁHAGYTA: Fülöpné Nagy Andrea

Részletesebben

9. Év végén leltározás alapján kell a követelések állományát megállapítani, majd értékelni.

9. Év végén leltározás alapján kell a követelések állományát megállapítani, majd értékelni. 5. Amennyiben a szerv nem rendelkezik olyan nyilvántartási rendszerrel, melynek használatával egyegy gazdasági esemény hatása egyszerre jelenhet meg mind a főkönyvi, mind az analitikus nyilvántartásban,

Részletesebben

MÁK program Készült: 2010.03.03 08 óra 27 perc Központi költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. időszak) Intézményszintü kiiratás

MÁK program Készült: 2010.03.03 08 óra 27 perc Központi költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. időszak) Intézményszintü kiiratás 1.Lap 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft állományi érték előző év tárgyév ESZKÖZÖK 1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121) 0 0 2. 2.Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122) 0 0 3. 3.Vagyoni

Részletesebben

J U H Á S Z L E J L A O K L E V E L E S P É N Z Ü G Y I R E V I Z O R BELSŐ ELLENŐRZÉSI J E L E N T É S

J U H Á S Z L E J L A O K L E V E L E S P É N Z Ü G Y I R E V I Z O R BELSŐ ELLENŐRZÉSI J E L E N T É S J U H Á S Z L E J L A O K L E V E L E S P É N Z Ü G Y I R E V I Z O R BELSŐ ELLENŐRZÉSI J E L E N T É S CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ ELLENŐRZÉSÉRŐL Ellenőrzött szerv

Részletesebben

2015 PMINFO - II. negyedév

2015 PMINFO - II. negyedév A megye megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 417930 1254 17 0415 841105 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 7136 Fácánkert

Részletesebben

Bevezető, információk a segédlet használatához

Bevezető, információk a segédlet használatához Bevezető, információk a segédlet használatához A segédlet az államháztartásban felmerülő egyes gyakoribb gazdasági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet XIII. fejezete

Részletesebben

1 / 6 oldal Költségvetési főkönyvi számlák Nyitó Forgalom Egyenleg Főkönyvi szám Megnevezés Tartozik Követel Tartozik Követel Tartozik Követel 001 Előirányzat nyilvántartási ellenszámla 0 0 26 369 000

Részletesebben

Bevezető, információk a segédlet használatához

Bevezető, információk a segédlet használatához Bevezető, információk a segédlet használatához A segédlet az államháztartásban felmerülő egyes gyakoribb gazdasági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet XV. fejezete

Részletesebben

Előterjesztés Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének május 11 i ülésére

Előterjesztés Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének május 11 i ülésére Előterjesztés Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. május 11 i ülésére Tisztelt Képviselők! Az Vaszar Község Önkormányzat 2015. évi zárszámadásának elfogadásának megelőzően szükséges

Részletesebben

ÁLLAMHÁZTARTÁSI SZÁMVITEL

ÁLLAMHÁZTARTÁSI SZÁMVITEL ÁLLAMHÁZTARTÁSI SZÁMVITEL ÚJ ÁHSZ Az államháztartás számvitele a költségvetési számvitelből és a pénzügyi számvitelből áll. Új Áhsz. 3. 2 MINDEN A 0. SZÁMLA- OSZTÁLYBAN ELLENSZÁMLÁVAL SZEMBEN KERÜL ELSZÁMOLÁSRA!

Részletesebben

. NAPIREND Ügyiratszám: 5/68/2016. E L Ő T E R J E S Z T É S

. NAPIREND Ügyiratszám: 5/68/2016. E L Ő T E R J E S Z T É S . NAPIREND Ügyiratszám: 5/68/2016. E L Ő T E R J E S Z T É S Tapolca Város Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testülete 2016. április 27-i nyilvános ülésére. Tárgy: Tapolca Város Német Nemzetiségi

Részletesebben

Az intézmény analitikus nyilvántartási rendszerének sajátosságai

Az intézmény analitikus nyilvántartási rendszerének sajátosságai A kötelezettségvállalásokról év közben analitikus nyilvántartást kell vezetni. A gazdasági műveletek, illetve események hatását a kötelezettségvállalások folyamatosan vezetett analitikus nyilvántartásból

Részletesebben

Szécsény Város Önkormányzata 3170 Szécsény, Rákóczi út 84.

Szécsény Város Önkormányzata 3170 Szécsény, Rákóczi út 84. 3170 Szécsény, Rákóczi út 84. Képviselı-testületének 11/2015.(V.29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetésének teljesítésérıl szóló 9/2015.(IV.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

A könyvvitel csak akkor éri meg a ráfordított munkát, és a könyvviteli rendszer csak akkor érdemli meg a tudományos tekintélyt, ha alkalmas a gazdálkodás eredményeinek kimutatására. (Magyary Zoltán) AZ

Részletesebben

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2015. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3.

Részletesebben

Számlarend. Alkalmazási kör: Füzesgyarmat Város Önkormányzata valamennyi költségvetési szerve

Számlarend. Alkalmazási kör: Füzesgyarmat Város Önkormányzata valamennyi költségvetési szerve Számlarend Alkalmazási kör: Füzesgyarmat Város Önkormányzata valamennyi költségvetési szerve Számlarend Tartalomjegyzék I. Általános rész... 1 1. A Számlarend célja... 1 2. A Számlarenddel szembeni követelmények...

Részletesebben

Államháztartási mérlegképes könyvelő Azonosítószám: 54 344 02 0001 54 01

Államháztartási mérlegképes könyvelő Azonosítószám: 54 344 02 0001 54 01 Államháztartási mérlegképes könyvelő Azonosítószám: 54 344 02 0001 54 01 2153-06 Számviteli, elemzési, ellenőrzési ismeretek alkalmazása az államháztartásban Az államháztartás szervezetei beszámolási és

Részletesebben

ÁLLAMHÁZTARTÁSI SZÁMVITEL A GYAKORLATBAN 9.

ÁLLAMHÁZTARTÁSI SZÁMVITEL A GYAKORLATBAN 9. ÁLLAMHÁZTARTÁSI SZÁMVITEL A GYAKORLATBAN 9. 1 2015. Január 8. TÉMAKÖRÖK: 1. Számviteli változások 2014. évre - Áhsz. Módosítások - 38/2013. NGM rendeletet érint módosítások 2. Az egyes rlapok egyez ségei

Részletesebben

Teljesítés Telj.% ssz. 01 B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása ,00%

Teljesítés Telj.% ssz. 01 B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása ,00% Önkormányzat összevont bevételei és kiadásai ezer Ft-ban BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE Eredeti Módosított előirányzat lőirányzat Teljesítés Telj.% ssz. 01 B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

Részletesebben

Repeticio est mater studionum Ismétlés a tudás anyja! Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája Államháztartási szakterület 2014. 1. Aktuális számviteli kérdések 1.1. Az államháztartás

Részletesebben

[SZÁMVITELI POLITIKA]

[SZÁMVITELI POLITIKA] 2015. Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete Pusztainé Nádházi bolya [SZÁMVITELI POLITIKA] A Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv

Részletesebben

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév II. évfolyam Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014 II. félév 1. feladat (lekötött tartalék meghatározása, osztalékkal kapcsolatos számítások, saját tőke mérlegrészlet

Részletesebben

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 13 ${pukorzet} 1200 fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet 76 településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat

Részletesebben

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 01 0003 28 fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye..................

Részletesebben

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 01 0003 28 fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye..................

Részletesebben

Táblatípus : 20 2007.2 éves beszámoló Készült : 2008.05.28

Táblatípus : 20 2007.2 éves beszámoló Készült : 2008.05.28 Intézmény neve: Magyar Bányászati Hivatal Év: 27 Típus: Beszámolók Táblatípus : 2 27.2 éves beszámoló Készült : 28.5.28 Fejezet: 15 Szektor: 151 Törzsz: 381 Cím,alcím: 11 Magyar Bányászati és Földtani

Részletesebben

A főkönyvi könyvelés és az analitikus nyilvántartás kapcsolata

A főkönyvi könyvelés és az analitikus nyilvántartás kapcsolata VI. Fejezet A főkönyvi könyvelés és az analitikus nyilvántartás kapcsolata Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Kormányrendelet (továbbiakban Kormányrendelet) több helyen is hivatkozik

Részletesebben

Az Államháztartás számviteli rendszerének 2014. évi változása

Az Államháztartás számviteli rendszerének 2014. évi változása Az Államháztartás számviteli rendszerének 2014. évi változása Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. Rendelet = Új Áhsz. 13-12-06 2 Hatályát veszti a) az államháztartás szervezetei

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. 01-R űrlap-garnitúra: IDŐKÖZI MÉRLEGJELENTÉS 2014.

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. 01-R űrlap-garnitúra: IDŐKÖZI MÉRLEGJELENTÉS 2014. KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ 01-R űrlap-garnitúra: IDŐKÖZI MÉRLEGJELENTÉS 2014. 01-R-A űrlap: Mérleg-jelentés: Az eszközök és a források alakulása 01-R-B űrlap: A részesedések és a részesedések utáni osztalékok

Részletesebben

Előterjesztés Gecse Község Önkormányzata Képviselő-testületének március 26-i ülésére

Előterjesztés Gecse Község Önkormányzata Képviselő-testületének március 26-i ülésére Előterjesztés Gecse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 26-i ülésére Tisztelt Képviselők! Az önkormányzat 2014. évi zárszámadásának elfogadását megelőzően szükséges a Vaszari Közös

Részletesebben

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 12EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló letétbe helyezésének és közzétételének

Részletesebben

2014 Mérleg - IV. negyedév

2014 Mérleg - IV. negyedév A megye megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 460947 1251 09 0200 900100 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 4024 Debrecen

Részletesebben

Önkormányzat bevételei és kiadásai

Önkormányzat bevételei és kiadásai Önkormányzat bevételei és kiadásai ezer Ft-ban 2015. évi 2015. évi BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE eredeti módosított ssz. előirányzat előirányzat 01 B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 98

Részletesebben

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Városi Művelődési Központ Veszprém Hatályba lép 2014. január 7-től. A Városi Művelődési Központ eszközeinek és forrásainak értékelési szabályzatát a számvitelről szóló 2000. évi C.

Részletesebben

2014 Mérleg - III. negyedév

2014 Mérleg - III. negyedév A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 722854 1051 14 12/00 230858 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 6721 Szeged

Részletesebben

ÁLLAMHÁZTARTÁSI SZÁMVITEL

ÁLLAMHÁZTARTÁSI SZÁMVITEL ÁLLAMHÁZTARTÁSI SZÁMVITEL 2014 ÚJ JOGI SZABÁLYOZÁS!! Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. Rendelet Új Áhsz. 2 ÚJ ÁHSZ Hatályát veszti a) az államháztartás szervezetei beszámolási

Részletesebben

Menedzser Praxis Szakkiadó és Gazdasági Tanácsadó Kft. Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tananyaga (államháztartási szakterület)

Menedzser Praxis Szakkiadó és Gazdasági Tanácsadó Kft. Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tananyaga (államháztartási szakterület) Menedzser Praxis Szakkiadó és Gazdasági Tanácsadó Kft. Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tananyaga (államháztartási szakterület) Készült: a Nemzetgazdasági Minisztérium által kiadott tematika

Részletesebben

Önkormányzat összevont bevételei és kiadásai évi évi eredeti módosított BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE előirányzat előirányzat

Önkormányzat összevont bevételei és kiadásai évi évi eredeti módosított BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE előirányzat előirányzat Önkormányzat összevont bevételei és kiadásai ezer Ft-ban 2015. évi 2015. évi eredeti módosított BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE ssz. 01 B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 98 433 98 433 02

Részletesebben

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN Köröstarcsa Község Önkormányzata 2013. évi összevont könyvviteli mérlege (adatok ezer Ft-ban) ESZKÖZÖK 01 1. Alapítás-átszervezés aktivált e (111-ből,112-ből) 02 2. Kísérleti fejlesztés aktivált e (111-ből,112-ből)

Részletesebben

A BESZÁMOLÓ FELÉPÍTÉSE,

A BESZÁMOLÓ FELÉPÍTÉSE, A BESZÁMOLÓ FELÉPÍTÉSE, RÉSZEI, A BESZÁMOLÓ ELKÉSZÍTÉSÉT MEGELŐZŐ FELADATOK: LELTÁROZÁS, ÉRTÉKELÉS Horváthné Adácsi Judit Államháztartási Szabályozási Főosztály Államháztartási Számviteli Osztály Nemzetgazdasági

Részletesebben

2015 Mérleg - I. negyedév

2015 Mérleg - I. negyedév A fejezet megnevezése, székhelye: Irányító szerv: számjel 329530 1051 20 1600 211639 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1097 Budapest Albert Flórián

Részletesebben

2015 Éves beszámoló - MEGSZŰNTEKNEK

2015 Éves beszámoló - MEGSZŰNTEKNEK A fejezet megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 598778 1051 20 1600 276334 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1096 Budapest

Részletesebben

Számviteli szabályozás

Számviteli szabályozás Dr. Pál Tibor 2012.09.10. Számviteli szabályozás 2. ELŐADÁS SZÁMVITELI ALAPELVEK SZÁMVITELI POLITIKA Számviteli alapelvek Az alapelvek szükségessége A megbízható és valós összkép igénye Számviteli Számvitel

Részletesebben

... számjel. Szektor Fejezet Címrend ÁHT. Éves beszámoló Éves beszámoló

... számjel. Szektor Fejezet Címrend ÁHT. Éves beszámoló Éves beszámoló A fejezet megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 799799 1051 20 1002 335184 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1032 Budapest

Részletesebben

Teljesítés Telj.% ssz. 01 B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása ,00%

Teljesítés Telj.% ssz. 01 B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása ,00% 1. számú melléklet az.../2016.(...) önkormányzati rendelethez Önkormányzat összevont bevételei és kiadásai ezer Ft-ban BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE Eredeti Módosított előirányzat lőirányzat Teljesítés Telj.%

Részletesebben

SZÁMLA ÖSSZEFÜGGÉSEK

SZÁMLA ÖSSZEFÜGGÉSEK SZÁMVITELI POLITIKA 3. SZ. MELLÉKLETE BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYMŰKÖDTETŐ ÉS FENNTATÓ KÖZPONT 1139 Budapest, XIII., Hajdú utca 29. SZÁMLA ÖSSZEFÜGGÉSEK HATÁLYBA LÉPÉSE: 2013.01.01.

Részletesebben

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 14 0500 ${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye..................

Részletesebben

ESETTANULMÁNY KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERV 2014. 01. 01. FORDULÓNAPI RENDEZŐ MÉRLEGÉNEK ÖSSZEÁLLÍTÁSÁHOZ

ESETTANULMÁNY KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERV 2014. 01. 01. FORDULÓNAPI RENDEZŐ MÉRLEGÉNEK ÖSSZEÁLLÍTÁSÁHOZ ESETTANULMÁNY KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERV 2014. 01. 01. FORDULÓNAPI RENDEZŐ MÉRLEGÉNEK ÖSSZEÁLLÍTÁSÁHOZ I. A 2013. évi éves költségvetési beszámoló összeállítása előtti feladatok Egy központi költségvetési

Részletesebben

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük.

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. ESZKÖZÖK (aktívák) Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 79 260 72 655 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 10

Részletesebben

2015 PMINFO - III. negyedév

2015 PMINFO - III. negyedév A megye megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 733315 1254 17 0403 841105 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 7132 Bogyiszló

Részletesebben

1. melléklet a évi CI. törvényhez 1. számú melléklet a évi C. törvényhez A mérleg előírt tagolása A változat

1. melléklet a évi CI. törvényhez 1. számú melléklet a évi C. törvényhez A mérleg előírt tagolása A változat 1. melléklet a 2015. évi CI. törvényhez 1. számú melléklet a 2000. évi C. törvényhez A mérleg előírt tagolása A változat Eszközök (aktívák) A. Befektetett eszközök I. Immateriális javak 1. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

A BUDAPESTI GAZDASÁGI EGYETEM SZÁMVITELI POLITIKÁJA

A BUDAPESTI GAZDASÁGI EGYETEM SZÁMVITELI POLITIKÁJA A BUDAPESTI GAZDASÁGI EGYETEM SZÁMVITELI POLITIKÁJA BUDAPEST 2015 (2016. június 25. napjától hatályos változat) H-1149 Budapest, Buzogány utca 29-31. www.uni-bge.hu Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 I. fejezet...

Részletesebben

2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek előirányzatának teljesítése

2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek előirányzatának teljesítése 2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek ának teljesítése Megnevezés eredeti Ellend Községi Önkormányzat módosított összege 2 3 4 5 8 01 Helyi önkormányzatok működésének

Részletesebben

Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása Lejárat és eszközök szerinti bontásban (e/ft-ban)

Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása Lejárat és eszközök szerinti bontásban (e/ft-ban) ... évi költségvetéséről Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása Lejárat és eszközök szerinti bontásban (e/ft-ban) 5. sz. melléklet Sorszám Felvétel Lejárat Hitel állomány december 31-én

Részletesebben

MÉRLEG-SZÁMLA ÖSSZEFÜGGÉSEK

MÉRLEG-SZÁMLA ÖSSZEFÜGGÉSEK SZÁMVITELI POLTIKIKA 3. SZÁMÚ MELLÉKLETE BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZET 1139. Budapest, XIII., Hajdú utca 29. MÉRLEG-SZÁMLA ÖSSZEFÜGGÉSEK TARTALOMJEGYZÉK 1. NYITÓ,

Részletesebben

2015 Mérleg - II. negyedév

2015 Mérleg - II. negyedév A fejezet megnevezése, székhelye: Irányító szerv: számjel 722854 1051 14 1200 230858 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 6721 Szeged Berlini körút 16-18

Részletesebben

MÁK PF.II. program Készült: 2014.09.09 11 óra 30 perc 1.Lap Központi költségvetési szervek 2004. évi beszámolója (2004.2. idıszak)

MÁK PF.II. program Készült: 2014.09.09 11 óra 30 perc 1.Lap Központi költségvetési szervek 2004. évi beszámolója (2004.2. idıszak) MÁK PF.II. program Készült: 2014.09.09 11 óra 30 perc 1.Lap Szükített lista elölapja 2014.09.09-án 11:29:57-kor készített szőkítés szempontjai Őrlap 01, 38, 98 MÁK PF.II. program Készült: 2014.09.09 11

Részletesebben