Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzata TARTALOMJEGYZÉK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzata TARTALOMJEGYZÉK"

Átírás

1

2 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 Bevezető... 5 A SZMSZ felépítése... 6 I.) ÁLTALÁNOS RÉSZ... 6 I.1.A Társaság alapítása... 6 I.2.A Társaság adatai... 7 I.3.A Társaság jogállása... 8 I.4. A Társaság irányítása, felügyelete, ellenőrzése A Társaság irányítására, felügyeletére és ellenőrzésére jogosultak Alapító... 9 I Az Igazgatóság I A Felügyelőbizottság I A könyvvizsgáló I Belső ellenőrzés II.) SZERVEZETI SZABÁLYZAT II.1. A Társaság szervezeti felépítése II.2. A Társaság munkaszervezete II.2.1. A Társaság vezető munkatársai, általános feladataik és felelősségük II.2.2. A Vezérigazgató II.2.3. A Vezérigazgató közvetlen irányítása alatt álló munkavállalók II A tanácsadói kör II.3. A Társaság divízionális felépítése II.3.1. A Központi Igazgatási Divízió II Titkársági Osztály II Jogi és Beszerzési Osztály II Beszerzési Csoport II Humánpolitikai Osztály II Személyügyi Csoport II Munkaügyi Csoport II Közfoglalkoztatás-szervezési Csoport II Varrodai Csoport II Informatikai Osztály

3 II Stratégiai és Projektmenedzsment Osztály II Vállakozás-fejlesztési Csoport II Ügyfélszolgálati Osztály II.3.2. A Pénzügyi és Gazdálkodási Divízió II Pénzügyi Osztály II Pénztári Csoport II Kontrolling Osztály II Készletgazdálkodási Osztály II Számviteli Osztály II.3.3. Műszaki és Városüzemeltetési Divízió II Divízió titkárság II Magasépítési Osztály II Mélyépítési Osztály II Közterületi Kertészeti Osztály II Kommunális Csoport II Játszótéri Karbantartó Osztály II Logisztikai Osztály II Gépjármű-karbantartási Osztály II.3.4. Vagyongazdálkodási Divízió II Divízió Titkárság II Lakáskezelési és Helyiséggazdálkodási Osztály Összefogja a kezelt és haszonbérbe vett ingatlanok hasznosítási folyamatát, a kezelt ingatlanok esetében az Önkormányzat előírásainak figyelembe vételével II Lakáskezelési Csoport II Helyiséggazdálkodási Csoport II Műszaki Ügyintéző Osztály II Társasház-kezelési Csoport II.3.5. Intézmény-üzemeltetési Divízió II Divízió Titkárság II Szolgáltatási Osztály II Biztonsági Csoport II Takarító Csoport II Kertészeti Csoport II Üzemeltetési Osztály II Gyorsszolgálati Csoport

4 II.3.6. Sport, Rendezvény és Média Divízió II Divízió Titkárság II Média Osztály II TV18 Csoport II Városkép Csoport II Uszoda és Sportszervezési Osztály II Rendezvényszervezési Osztály II Rendezvény-előkészítő Csoport II Bókay-kert Rendezvénycsoport II Pestszentimrei Sportkastély Rendezvénycsoport II Lőrinci Sportcentrum Rendezvénycsoport III.) MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT III.1.Munkáltatói jogkör gyakorlása III.2. Vezérigazgató hatáskörébe tartozó feladatok delegálása III.2.1. A helyettesítési jogkör III.2.2. Az utasítási jogkör III.2.3. Az irányítási és ellenőrzési jogkör III.2.4. A munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás III.2.5. Szabadság engedélyezése III.2.6. Rendkívüli munkaidő, ügyelet és készenlét elrendelése III.2.7. A Társaság képviselete és cégjegyzése III.2.8. Az utalványozási jogkör III.2.9. Társasági szabályzatok III.3. A vezetői utasítások III.4. Az üzleti titok megőrzése III.5. A tömegkommunikációs szervekkel való kapcsolat, a tájékoztatás rendje III.6. Összeférhetetlenség III.7. Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség IV.) ZÁRADÉK

5 Bevezető A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc- Pestszentimre Önkormányzatának 100%-os tulajdonában álló, közszolgáltatásokat nyújtó gazdasági társasága. Tevékenysége felöleli az önkormányzati ingatlanvagyon kezelését, műszaki karbantartását, a közterületek gondozását, valamint számos kerületi sport- és kulturális intézmény, továbbá a helyi média működtetését. Emellett a Társaság szervezi a kerületi közfoglalkoztatást, leánycégei révén pedig társasházkezeléssel és fejlesztési projektek menedzselésével is foglalkozik. Legfontosabb céljai az egyes működési területeken: Vagyonkezelőként a rábízott önkormányzati vagyon értékének és állagának megőrzése, javítása és hatékony hasznosítása. A kerületi intézmények (óvodák, iskolák, szociális intézmények) műszaki karbantartójaként a működés alapvető fizikai feltételeinek biztosítása. A Társaság által működtetett sport- és kulturális intézmények révén színvonalas sportolási lehetőségek kínálása és értékes kulturális programok szervezése a kerületben élők és az idelátogatók számára. Városüzemeltetőként a kerületi közterületek tisztán tartása, az önkormányzat fenntartásában álló közutak és járdák állagának megóvása és fejlesztése, a terek és a parkok növényeinek gondozása, felszereléseinek és játszóeszközeinek karbantartása. A közfoglalkoztatás helyi szervezőjeként a kerületi munkanélküliség enyhítése. Az önkormányzati lap, televízió és honlap működtetőjeként a kerületi polgárok színvonalas tájékoztatása. A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. legfontosabb célja az, hogy a rábízott közfeladatokat a kerületben élők megelégedésére, a 21. században elvárható színvonalon lássa el úgy, hogy eközben érvényesítse a tisztesség, a költséghatékonyság és az átláthatóság szempontjait, amelyek alapkövetelmények a közpénzekkel gazdálkodó társaságokkal szemben. Fontos célunk továbbá a fenntarthatóság, nemcsak a pénzügyi, hanem a környezeti és az emberi erőforrásokkal való gazdálkodásban is. Ennek keretében előnyben részesítjük a környezetbarát, energiatakarékos megoldásokat, s olyan vállalati kultúra kialakítására törekszünk, amelynek révén a cég valamennyi munkatársa számára többet jelent egy egyszerű munkahelynél. Egy olyan közösséget, ahol mindenki azért dolgozik, hogy a kerület polgárai érezzék: nálunk jó kezekben vannak a közjavak és a közszolgáltatások! A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. (a továbbiakban Társaság) Szervezeti és Működési Szabályzatának (a továbbiakban SZMSZ) célja, hogy a gazdasági társaságokról szóló törvény, valamint az Alapszabály rendelkezései alapján a Társaság legalapvetőbb belső szabályzataként meghatározza a Társaság feladatainak végrehajtásához szükséges legmegfelelőbb szervezetet és az annak működésére vonatkozó legfontosabb szabályokat. Az SZMSZ-t, és annak módosításait az Alapszabály alapján a Társaság Igazgatósága fogadja el. Az SZMSZ-t kiegészítik a Társaság belső utasításai és szakterületi szabályzatai. A Vezérigazgató jogosult a Társaság működőképességének biztosítása érdekében, indokolt 5

6 esetben, időlegesen eltérni az SZMSZ előírásaitól, az Igazgatóság egyidejű tájékoztatása mellett. A szabályzatok kiadása vagy módosítása, illetve visszavonása a Társaság Vezérigazgatójának határozata alapján történik, a kihirdetésről a Vezérigazgató gondoskodik. A Társaság működését meghatározó utasítások kiadása, módosítása vagy visszavonása Vezérigazgatói Utasítással történik, amely nem lehet ellentétes az Alapszabályban és az SZMSZ-ben foglaltakkal. A SZMSZ felépítése Az SZMSZ az Alapszabályra épülve, az általános részen túlmenően, egymással szerves egységben lévő három részből áll, a külön fejezetbe foglalt szervezeti szabályzatból és a működési szabályzatból, továbbá az ezeket bevezető általános részből. Az általános rész tartalmazza a Társaság alapítási körülményeit, alapadatait, jogállását. A Szervezeti Szabályzat rögzíti a Társaság részletes szervezeti felépítését, a szervezeti egységek és azok vezetőinek hatáskörét, feladatait, felelősségi körét és együttműködési kötelezettségeit. A Működési Szabályzat tartalmazza a Társaság irányításának és működésének főbb irányelveit, a működtetéssel felmerülő általános kérdéseket. Az SZMSZ a társasági tevékenység egyes speciális területeit érintő a szakmai területek vezetőivel egyeztetett utasításokkal és egyéb szabályzatokkal, munkakörökre lebontott munkaköri leírásgyűjteménnyel egészül ki, amelyek az SZMSZ-szel ellentétes vagy attól eltérő rendelkezéseket nem tartalmazhatnak. Az SZMSZ legújabb módosításait az egységes szerkezet félkövér, dőlt írásmóddal tartalmazza. I.) ÁLTALÁNOS RÉSZ I.1. A Társaság alapítása A Társaságot (korábbi nevén Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Vagyonkezelő Részvénytársaság) a Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc- Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban Alapító) január 1- jével, a volt Bp. XVIII. ker. Önkormányzat Lakáskezelő Vállalatának átalakításával alapította. Az átalakulás a gazdasági társaságokról szóló évi CXLIV. törvénynek (a továbbiakban régi Gt.) megfelelően az évi LIV. törvényben és az évi LV. törvényben foglaltak alapján történt. Az Alapító döntésének megfelelően augusztus 23-ával a Dél-Pesti Regionális Fejlesztési zártkörűen működő Részvénytársaság beolvadt a társaságba. A Társaság december 16. napjától nonprofit gazdasági társaságként működik. Az Alapító 148/2011. (III.31.) sz. határozatának megfelelően a Társaság beolvadással egyesült a Budapest XVIII. kerület Városüzemeltető Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal, melynek általános jogutódja. A beolvadás napja augusztus 31., mely időponttól a Társaság új cégelnevezése: Városgazda XVIII. kerület Nonprofit zártkörűen működő Részvénytársaság. 6

7 I.2. A Társaság adatai A Társaság neve: Városgazda XVIII. kerület Nonprofit zártkörűen működő Részvénytársaság A Társaság rövidített neve: Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. A Társaság székhelye: 1181 Budapest XVIII., Üllői út 423. II. emelet 1. A központi ügyintézés helye: 1181 Budapest, Üllői út 423. II. em. 1. A társaság postacíme: 1675 Budapest Pestlőrinc 1. Pf. 97. A Társaság központi telefon ; fax: elérhetősége: A társaság cégbejegyzés-száma: A Társaság címe: A Társaság honlapjának címe: A tulajdonosi jogok gyakorlója: Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselőtestülete A működés időtartama: a Társaság határozatlan időre alakult A társaság alaptőkéje: Ft, azaz Háromszázmillió forint A társaság statisztikai számjele: A társaság adóigazgatási jelzőszáma: A társaság tb-törzsszáma: A Társaság főtevékenység szerinti szakágazati besorolása (TEÁOR): Ingatlankezelés (Közhasznú tevékenység a Ksztv c. 11. pontja szerint.) A Társaság törvényességi felügyelete: A Társaság tevékenységeinek felsorolását az Alapszabály tartalmazza. Fővárosi Törvényszék Cégbírósága A Társaság a Lakáskezelő Vállalat és a Dél-Pesti regionális Fejlesztési zártkörűen működő Részvénytársaság és a Budapest XVIII. kerület Városüzemeltető Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság általános jogutódja. A Társaság határozatlan időtartamra alakult. Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete a Társaság Alapító Okiratát 1273/1996. (XII.19.) számú határozatával fogadta el. 7

8 I.3. A Társaság jogállása A Társaság önálló jogi személy, így működése során jogokat szerezhet, és kötelezettségeket vállalhat. A Társaság vagyonával és az alkalmazásában lévő munkaerővel a jogszabályok, illetve az Alapszabály keretei között önállóan gazdálkodik. A Társaság önálló bankszámlával rendelkezik. A Társaság alapvetően közpénzből gazdálkodva, számos közfeladatot ellátva, tevékenységeinek jelentős hányadában közhasznú társaságként működik. A Társaság önállóan készített üzletpolitikai terv alapján dolgozik. A Társaság maga korlátlanul felel teljes vagyonával a hitelezőknek. A Társaság és a hitelezők közötti felelősségi szabályok megegyeznek a társaság általános felelősségi szabályaival. A Társaságot működése körében minden jog megilleti, amelyet tőle jogszabály és a tulajdonosi jogokat gyakorló Alapító kifejezetten nem vonnak el. A Társaság saját cégneve alatt tulajdont szerezhet, szerződést köthet, pert indíthat és perelhető. A Részvénytársaság ellen a társaságot terhelő kötelezettségek alapján érvényesíthető követelések a társaság megszűnésétől számított öt (5) év alatt évülnek el, ha jogszabály valamely követelésre rövidebb elévülési időt nem állapít meg. Azok, akik olyan határozatot hoztak, amiről tudták, vagy tőlük elvárható gondosság mellett tudhatták, hogy a Társaság jelentős érdekeit nyilvánvalóan sérti, korlátlanul és egyetemlegesen felelnek az ebből eredő kárért. A Társaság zártkörű alapítású, egyszemélyes Részvénytársaság. A Társaságban az Alapító Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc- Pestszentimre Önkormányzata az egyedüli részvényes. I.4. A Társaság irányítása, felügyelete, ellenőrzése Az Alapító a Társaság működése és gazdálkodása során érdekeinek érvényesítéséről Ptk. alapján közvetlen határozatai útján, az érdekérvényesítés ellenőrzéséről a Felügyelőbizottságon keresztül gondoskodik A Társaság irányítására, felügyeletére és ellenőrzésére jogosultak Alapító Igazgatóság Felügyelőbizottság Könyvvizsgáló Belső ellenőr 8

9 Alapító Közgyűlés az Alapszabály VII. fejezete szerint a társaságnál nem működik, a közgyűlés jogait az alapító közvetlenül gyakorolja. Az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik az Alapszabály megállapítása és módosítása, döntés a Társaság működési formájának megváltoztatásáról, a Társaság átalakulásának és jogutód nélküli megszűnésének elhatározása, az Igazgatóság Elnökének és tagjainak, továbbá a Felügyelő Bizottság tagjainak és a könyvvizsgálónak a megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása, a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása, ide értve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntést is, valamint a közhasznúsági melléklet elfogadását is, döntés az osztalékelőleg kifizetéséről, döntés a részvények típusának átalakításáról, döntés a nyomdai úton előállított részvény dematerializált részvénnyé történő átalakításáról, az egyes részvénysorozatokhoz fűződő jogok megváltoztatása, illetve az egyes részvényfajták, osztályok átalakítása, döntés átváltoztatható vagy jegyzési jogot biztosító kötvény kibocsátásáról, döntés - ha a Ptk. másként nem rendelkezik - a saját részvény megszerzéséről, az olyan jogügylet előzetes jóváhagyása, amelynek értéke a bruttó Ft-ot, azaz a Százmillió forintot meghaladja, a Felügyelőbizottság ügyrendjének jóváhagyása, döntés minden olyan kérdésben, amit a törvény, vagy az Alapszabály a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal, így döntés- ha a Ptk. másként nem rendelkezik- az alaptőke felemeléséről; döntés- ha a Ptk. másként nem rendelkezik- az alaptőke leszállításáról; a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló évi CXXII. törvény 5. (3) bekezdése alapján a Társaság vezető tisztségviselői, felügyelő bizottsági tagjai, és az Mt ának bekezdése hatálya alá eső munkavállalók javadalmazására, valamint a jogviszony megszűnése esetére biztosított juttatások módjának, mértékének elveiről, rendszeréről szóló szabályzat elfogadása, és annak az elfogadásától számított 30 napon belül a cégbíróságon történő letétbe helyezése; döntés vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség teljesítéséről, elmulasztásáról, illetve ezzel kapcsolatban a vagyonnyilatkozat tételre kötelezett személy visszahívásáról; döntés gazdálkodó szervezet alapításáról vagy megszüntetéséről, valamint gazdálkodó szervezetben részesedés megszerzéséről vagy átruházásáról. Az Alapító az Igazgatóság hatáskörét nem vonhatja el. Nem minősül az Igazgatóság hatásköre elvonásának, ha az Alapító az Alapszabály módosítása során az Igazgatóság hatáskörét a Ptk. mindenkor hatályos előírásaival összhangban módosítja. 9

10 Az Alapító megválasztással és kinevezéssel kapcsolatos ügyek kivételével a személyi kérdésekkel kapcsolatos döntéseket kivéve a hatáskörébe tartozó döntés meghozatalát megelőzően köteles a Társaság vezető tisztségviselőinek, valamint a Felügyelő Bizottságának a véleményét megismerni. Az Igazgatóság véleményét írásban közli az Alapítóval. Amennyiben az ülés határozatképes, az arról készült jegyzőkönyvet a Társaság a jegyzőkönyv elkészültét követően haladéktalanul megküldi az Alapítónak, hogy a döntés meghozatalát megelőzően kellő ideje legyen a határozat tartalmának megismerésére. Az Alapító határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója, élettársa a határozat alapján - kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy - bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a társadalmi szervezet által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás. I Az Igazgatóság Az Igazgatóság képviseli a Társaságot harmadik személyekkel szemben, bíróság és más hatóságok előtt. Az Igazgatóság tagjait az Alapító választja meg a jogszabály keretei közötti időtartamra. Az Igazgatóság Elnökét közvetlenül az Alapító választja meg. Az Igazgatóság a Társaság ügyvezető szerve: Képviseli a Társaságot harmadik személyekkel szemben, bíróságok, hatóságok előtt. Kialakítja és irányítja a Társaság munkaszervezetét, gyakorolja a munkáltatói jogokat. Meghatározza, vezeti és ellenőrzi a társaság gazdálkodását, gondoskodik a társaság eredményes működéséről. Gyakorolja a Társaság tulajdonában álló gazdasági társaságnál a tulajdonosi jogokat. Az Igazgatóság ülései nyilvánosak. Az Igazgatóság ügyrendjét maga állapítja meg. Az Igazgatóság szükség szerint, de legalább évente hat alkalommal ülésezik. Az Igazgatóság határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója, élettársa a határozat alapján - kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy - bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a társadalmi szervezet által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás. 10

11 Az Igazgatóság hatásköre: Az Igazgatóság dönt mindazon kérdésben, amelyeket törvény, vagy az Alapszabály nem utal az alapító kizárólagos hatáskörébe. Az Igazgatóság feladata különösen: a) ellátja a Társaság ügyvezetését, b) meghatározza a Társaság üzletpolitikáját, c) megalkotja a Társaság törvényes működéséhez szükséges szabályzatokat, gondoskodik azok betartásáról és betartatásáról, a jogszabályváltozásokra figyelemmel azok aktualizálásáról, d) gondoskodik a Társaság üzleti könyveinek és a részvénykönyvnek a vezetéséről, e) elkészíti a számviteli törvény szerinti beszámolót, az adózott eredmény felosztására vonatkozó javaslatot és azokat az Alapító elé terjeszti, f) gyakorolja a munkáltatói jogokat az ügyrendjében meghatározott megosztás szerint, g) az ügyvezetésről, a Társaság vagyoni helyzetéről, üzletpolitikájáról az Alapító részére legalább évente egyszer, a Felügyelő Bizottság részére három havonta jelentést készít, h) a tudomására jutástól számított nyolc napon belül köteles a Felügyelő Bizottság egyidejű értesítése mellett az Alapítónak jelentést készíteni, ha a Társaság saját tőkéje veszteség következtében az alaptőke kétharmadára csökkent, a Társaság saját tőkéje Ft alá csökkent, a Társaság fizetéseit megszüntette és vagyona a tartozásokat nem fedezi. i) A Felügyelő Bizottság egyetértésével az Alapítónak javaslatot tesz a könyvvizsgáló szervezetre, illetve a könyvvizsgáló személyére. j) Belső szabályzat megalkotása, mely rendelkezik olyan nyilvántartás vezetéséről, amelyből a vezető szerv döntésének tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya (ha lehetséges személye) megállapítható, a vezető szerv döntéseinek az érintettekkel való közlési, illetve nyilvánosságra hozatali módjáról, a közhasznú szervezet működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba való betekintés rendjéről, valamint a közhasznú szervezet működésének, szolgáltatási igénybevétele módjának, beszámolói közlésének nyilvánosságáról. Az Igazgatóság tagjai kötelesek a Polgári Törvénykönyv 2:47. (1) bekezdésében meghatározott üzleti titkot megőrizni. Nem lehet a Társaságnál vezető tisztségviselő, akivel szemben a Ptk.-ban meghatározott kizáró okok állnak fenn. 11

12 A Társaság megszűntét követő két évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be - annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig - vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki. A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt. A nonprofit társaság az Igazgatóság tagjait a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások, illetve a társadalmi szervezet által tagjának a tagsági viszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő juttatások kivételével cél szerinti juttatásban nem részesítheti. I A Felügyelőbizottság A Felügyelőbizottság a társaság ügyvezetésének ellenőrző szerve. A Felügyelőbizottság 3-6 tagból áll, akiket az alapító jelöl ki. A társaság ügyvezetésének ellenőrzése keretében az Igazgatóság tagjaitól, vezető állású munkavállalóitól felvilágosítást vagy jelentést kérhet, irányítja a társaság belső ellenőrzését. A Társaság könyveit és iratait megvizsgálhatja, vagy a társaság költségére szakértővel megvizsgáltathatja. A Felügyelőbizottság az Alapító elé terjesztett valamennyi fontosabb jelentést, továbbá a mérleget, a vagyonkimutatást és az éves tervet köteles megvizsgálni. A vizsgálat eredményéről a Felügyelőbizottság elnöke számol be, a mérleg és az éves terv esetében írásos beszámolót készít. A mérlegről és a nyereség felosztásáról, továbbá az éves tervről az alapító a Felügyelőbizottság beszámolójának ismeretében határozhat. A Felügyelőbizottság köteles az intézkedésre jogosult vezető szervet tájékoztatni és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy a) a szervezet működése során olyan jogszabálysértés vagy a szervezet érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult vezető szerv döntését teszi szükségessé; b) a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel. Az intézkedésre jogosult vezető szervet a Felügyelőbizottság indítványára - annak megtételétől számított harminc napon belül - össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén a vezető szerv összehívására a felügyelő szerv is jogosult. Ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a Felügyelőbizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet. Intézkedésre jogosult vezető szervnek minősül hatáskörtől függően az Alapító és az Igazgatóság. A Felügyelőbizottság a Ptk., az Alapszabály, az Alapító határozatai, az SZMSZ és a Felügyelőbizottság ügyrendje alapján végzi feladatait, gyakorolja hatáskörét és viseli annak felelősségét. 12

13 Nem lehet a Felügyelőbizottság elnöke vagy tagja az a személy, aki a) a vezető szerv elnöke vagy tagja, b) a közhasznú szervezettel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik, c) a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a társadalmi szervezet által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatást-, illetve d) az a)-c) pontban meghatározott személyek hozzátartozója. I A könyvvizsgáló A társaság könyvvizsgálóját az alapító jelöli ki az alapítástól számított három évre, majd öt évre. Ezt követően a könyvvizsgáló megbízatásának meghosszabbításáról, vagy megszüntetéséről és új könyvvizsgáló kijelöléséről az alapító határoz. A könyvvizsgáló tevékenységének célja a tulajdonosi érdekek törvényes védelme, a számviteli és bizonylati rend érvényes jogszabályokkal való összehangolása, a kimutatott vagyon valódiságának vizsgálata. A társaság és a könyvvizsgáló kapcsolatát kétoldalú szerződés szabályozza, amelyben nyilatkoznia kell arról, hogy összeférhetetlenség vagy más kizáró körülmény nem akadályozza a szerződés megkötését. A könyvvizsgáló feladatának teljesítése érdekében betekinthet a társaság könyveibe és irataiba, az Igazgatóság tagjaitól, munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a társaság pénztárát, bankszámláit, ügyfélszámláit, könyvvezetését, szerződéseit megvizsgálhatja. Ellenőrizheti az esetleges értékpapír-állományt és az árukészletet. A könyvvizsgáló részt vehet a Felügyelőbizottság ülésein. A könyvvizsgáló megvizsgál minden, az alapító elé terjesztett jelentést abból a szempontból, hogy azok megfelelnek-e a jogszabályok előírásainak, a pénzügyi és számviteli normáknak, valós adatokat tartalmaznak-e. Különös fontossággal vizsgálja a számviteli törvény szerinti beszámolót, az adózott eredmény felhasználására tett javaslatot és az éves üzleti tervet. A könyvvizsgáló megállapításait a mérleg és az éves terv tekintetében írásban is közli. Az alapító csak ezen írásos jelentés ismeretében határozhat ezekben a kérdésekben. Ha a könyvvizsgáló megállapítja, illetve egyébként tudomást szerez arról, hogy a társaság vagyonának jelentős csökkenése várható, illetve olyan tényt észlel, amely a vezető tisztségviselők vagy a Felügyelőbizottság tagjainak e törvényben meghatározott felelősségét vonja maga után, köteles az alapítót tájékoztatni. Ha az alapító a jogszabályok által megkívánt döntéseket nem hozza meg, a könyvvizsgáló erről a társaság törvényességi felügyeletét ellátó cégbíróságot értesíti. A könyvvizsgáló köteles a társaság ügyeivel kapcsolatos üzleti titkot megőrizni. A könyvvizsgáló feladatait, hatáskörét és felelősségét a Ptk., a számviteli törvény, a könyvvizsgálókra és a könyvvizsgálatra vonatkozó jogszabályok, az alapító okirat, az Alapító határozatai, az SZMSZ, valamint a könyvvizsgálóval kötött szerződés együttesen rögzítik. Nem lehet a Társaság könyvvizsgálója az a személy, aki 13

14 a) az vezető szerv elnöke vagy tagja, b) a közhasznú szervezettel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik, c) a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a társadalmi szervezet által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatást-, illetve d) az a)-c) pontban meghatározott személyek hozzátartozója. I Belső ellenőrzés A belső ellenőr felett a munkáltatói jogokat a Vezérigazgató gyakorolja. A belső ellenőr feladata, hogy ellenőrzéseivel, tanácsadásával segítse a Társaság vezetését a gazdálkodásban, a döntések és intézkedések előkészítésében; feladata a törvényesség, szabályozások betartásának ellenőrzése, vizsgálata a Belső Ellenőrzési Kézikönyv alapján. A belső ellenőr köteles együttműködni a vezetőkkel, valamint az általa ellenőrzött területen dolgozó munkatársakkal és a megbízó által felhatalmazott, megbízott külső szakértővel az ellenőrzés eredményes lefolytatása érdekében. 14

15 II.) SZERVEZETI SZABÁLYZAT II.1. A Társaság szervezeti felépítése Vezérigazgató Központi Igazgatási Divízió Pénzügyi és Gazdálkodási Divízió Műszaki és Városüzemeltetési Divízió Vagyongazdálkodási Divízió Intézmény-üzemeltetési Divízió Sport, Rendezvény és Média Divízió II.2. A Társaság munkaszervezete A Társaság munkaszervezete a Vezérigazgató közvetlen irányítása alá tartozó szervezeti egységekből és munkatársakból, továbbá önálló szervezeti egységekből áll, melyeknek a felügyeletét divízióvezetők, illetve az azzal azonos vezetési szinten lévő igazgatók látják el. A Társaság munkaszervezete a hatékony gazdálkodás és az üzleti terv eredményes teljesítése érdekében a szervezeti egységek elnevezésével azonos önelszámoló egységekre (divíziókra) tagozódik. A divíziók élén divízióvezetők, illetőleg az azzal azonos vezetési szinten lévő igazgatók állnak. Az egyes divíziók további működési egységekre tagozódnak, melyek elhelyezkedése hierarchikus a szervezetben: divízió o osztály csoport II.2.1. A Társaság vezető munkatársai, általános feladataik és felelősségük A szervezet vezető munkavállalóinak munkaviszonyára, az Mt. hatályos és vonatkozó rendelkezései, továbbá a vezetői munkaszerződések az irányadók. A szervezeti felépítéssel összhangban a Társaság szervezetében a következő vezetői beosztások helyezkednek el (Továbbiakban vezető munkatársak): Első vezetői szint: Vezérigazgató: a Társaság irányítását és felügyeletét ellátó első számú vezető, aki egyben a közvetlen irányítása és felügyelete alá tartozó divíziók, vezetője is. Jogállására az Mt (1) bekezdése az irányadó. Második vezetői szint: Divízióvezető: a felügyelete alá tartozó divízió vezetője. 15

16 Divízióvezető-helyettes: a felügyelete alá tartozó divízió vezető-helyettese. Harmadik vezetői szint Osztályvezető: divízión belül funkcionális szervezeti egység vezetője, közvetlenül a divízióvezető vagy az igazgató irányítása alatt áll. Osztályvezető-helyettes: divízión belül funkcionális szervezeti egység vezetőjének helyettese, közvetlenül az osztályvezető irányítása alatt áll. Negyedik vezetői szint Csoportvezető: az egyes divíziókon, osztályokon belüli kisebb szervezeti egység vezetője, közvetlenül a divízióvezető vagy osztályvezető irányítása alatt áll. Csoportvezető-helyettes: az egyes divíziókon, osztályokon belüli kisebb szervezeti egység vezetőjének helyettese, közvetlenül a csoportvezető irányítása alatt áll. Az alkalmi vagy állandó munkavezetői megbízás nem minősül vezetői munkakörnek Az egyes vezető munkatársak feladatai Gondoskodik az Alapító és az Igazgatóság határozatainak, a Vezérigazgatói Utasítások végrehajtásáról, a Társaság és az adott szervezeti egység működését meghatározó jogszabályok előírásainak érvényesítéséről, azt folyamatosan ellenőrzi. Az általa vezetett szervezeti egységet képviseli. Közreműködik az éves üzleti terv előkészítésében. Biztosítja az éves üzleti tervben meghatározott gazdasági célok teljesítését. Szervezi, koordinálja és kialakítja a szervezeti egységen belül a gazdasági cél teljesítéséhez szükséges legoptimálisabb erőforrásokat, azokkal gazdálkodik. Az Igazgatóság határozatai és a Vezérigazgatói Utasítások, valamint a jelen szabályzat keretei között kialakítja és működteti a szervezeti egység információs rendszerét. Ellenőrzi a gazdasági célok teljesülését. Gondoskodik a munkarend és a munkafegyelem betartásáról és betartatásáról, illetve ellenőrzi azt. Közreműködik a gazdálkodás hiányosságainak feltárásában, javaslatot dolgoz ki a hatékonyság növelésére. Értékeli és minősíti a beosztott munkatársak munkáját és teljesítményét. Folyamatosan fejleszti szakmai és vezetői képességeit. Elvégzett munkájáról a vezetője által előírt tartalommal és gyakorisággal beszámolót készít. Negyedévente határidőre történő adatszolgáltatás, a beszámolási rendszerrel összefüggésben. 16

17 Az egyes vezető munkatársak általános felelőssége A szervezeti egységre vonatkozó éves szakmai és gazdasági cél teljesítése. A szervezeti egység feladatainak és a rá vonatkozó előírások maradéktalan betartása és betartatása. A szervezeti egység tevékenységét meghatározó jogszabályok előírásainak betartása és betartatása. A szervezeti egység feladataira és beszámolására vonatkozó határidők betartása és betartatása. A Társaság szabályzataiban foglaltak betartása és betartatása. Az üzleti és a szolgálati titkok megőrzése és megőriztetése. A szervezeti egységek együttműködésének biztosítása. A tűz- és munkavédelmi előírások betartása és betartatása. A beosztott munkatársakra vonatkozó munkavédelmi-, és védőeszköz, valamint a munkaruhára vonatkozó viselési és alkalmazási szabályok ellenőrzése és betartatása. II.2.2. A Vezérigazgató A Vezérigazgató munkaviszonyban áll a Társasággal, melynek részleteit az Mt (1) bekezdésének alapulvételével megkötött vezetői munkaszerződése tartalmazza. A Vezérigazgató a Társaság munkaszervezetének vezetője, aki jogait és kötelezettségeit az Alapszabály előírásai alapján gyakorolja, illetve teljesíti. A Vezérigazgató a vonatkozó jogszabályok, az Alapító és az Igazgatóság határozatai, valamint a Vezérigazgatói Utasítások és a jelen SZMSZ keretei között önállóan és egyéni felelősség mellett dönt a Társaság ügyeiben. Felelőssége kiterjed a Társaság egész működésére, a Társaság gazdasági tevékenységére és gazdasági kapcsolatainak alakítására. A Vezérigazgató a Társaságot közvetlenül és/vagy a vezető munkatársak közreműködésével irányítja, gondoskodik a Társaság feladatainak ellátására hivatott legmegfelelőbb szervezet és irányítási hatáskörök, valamint az elszámolási és ösztönzési rendszer kialakításáról. A Vezérigazgató feladatainak végrehajtása során a Társaságnál foglalkoztatott munkavállalók közösségére is támaszkodik. A Vezérigazgató főbb feladatai különösen: Az Alapító által elfogadásra kerülő gazdasági stratégia kidolgozása, az Igazgatóság döntése alapján a gazdasági stratégia előterjesztése alapítói döntésre, az elfogadott stratégia megvalósítása. A társaság éves üzleti tervének következetes végrehajtása. A társaság közhasznú és vállalkozási tevékenységének működtetése. A társaság hatékony gazdálkodásának biztosítása. Az Alapító és az Igazgatóság határozatait végrehajtja, a Vezérigazgatói Utasításokat betartatja, illetve gondoskodik azok végrehajtásáról. 17

18 A társaság éves beszámolójának, közhasznú jelentésének évenkénti elkészíttetése a gazdasági igazgató bevonásával és annak elfogadásra való előterjesztése. Munkáltatói jogok gyakorlása a Társaság munkavállalói felett. Rendszeres beszámoltatás és ellenőrzés biztosítása. Az Igazgatóság véleményének kikérésével kialakítja a Társaság rövid és középtávú stratégiáját. A Vezérigazgató felelőssége A Vezérigazgató felelős a Társaság tevékenységi körébe utalt feladatok eredményes megvalósításáért, az ehhez rendelkezésre bocsátott anyagi eszközök, munkaerő gazdaságos felhasználásáért. Felelős a Társaságot érintő jogszabályok, rendeletek, utasítások, előírásának betartásáért. Felelős a szervezeti egységek és vezetők összehangolt, a társasági feladatok eredményes végrehajtását biztosító együttműködéséért. A Vezérigazgatónak felelősséget kell vállalnia az Igazgatóság előtt a munkáltatói jogok gyakorlásának jogszerűségéért. A Vezérigazgató együttműködési kötelezettsége A Vezérigazgató állandó kapcsolatot tart fenn az Alapító megbízott képviselőivel, a Felügyelőbizottság elnökével, a könyvvizsgálóval, szervezeti egységekkel, illetve azok vezetőivel, a munkavállalók képviselőivel és a Társaság tulajdonában álló cégek vezetőivel. Gondoskodik arról, hogy a Társaság megadja a szükséges tájékoztatást az Alapító számára, továbbá a bíróságok és más hatóságok megkeresésére. II.2.3. A Vezérigazgató közvetlen irányítása alatt álló munkavállalók A Vezérigazgató közvetlen irányítása alatt áll belső ellenőr divízióvezetők a Titkársági Osztály munkatársai a tanácsadók 18

19 II A tanácsadói kör A Tanácsadók a Társaság működésével és feladataival összefüggésben, kötött vagy általános feladatkörrel, a szervezeti integrációtól függetlenül működnek, a Vezérigazgató közvetlen alárendeltségében. Munkakörüket és ellátott feladataikat önállóan, a Vezérigazgató által történt elrendelés szerint végzik, beszámolási kötelezettségük is csak a Vezérigazgató által meghatározottak irányában áll fenn. A Tanácsadó lehet főállású munkavállaló, de ez a feladatkör ellátható szerződéssel is. II.3. A Társaság divízionális felépítése II.3.1. A Központi Igazgatási Divízió A Központi Igazgatási Divízió a Társaság operatív irányításának legfőbb szervezete. Feladata az Igazgatóság, a Felügyelő Bizottság és a Vezérigazgató információkkal történő ellátásának koordinálása, a munkaügyi és jogi feladatok ellátása. Elvégzi az ügyfélszolgálati feladatokat, stratégiai előkészítést végez a projektekkel összefüggésben és üzemelteti a vállalati informatikát. A divízióvezető A Központi Igazgatási Divízió vezetését a Divízióvezető látja el. A Divízióvezető feladata a Társaság központi operatív szervezeteinek irányítása, a törvényesség felügyelete, a beszerzési rendszer koordinálása, az ügyfélkapcsolatok felügyelete. II Titkársági Osztály Feladata a Vezérigazgató munkájának a segítése, a vállalatvezetőség munkájának támogatása, a titkársági munka megszervezése, reprezentációs feladatok ellátása. A Központi Igazgatási Divízió szervezetén belül működik, közvetlen irányítását a Titkársági osztályvezető látja el, míg a közvetett irányítását a Vezérigazgató és a Divízióvezető végzi. Feladata továbbá a Felügyelőbizottsági és Igazgatósági dokumentumok kezelése, nyilvántartása, illetőleg az üléseken való jegyzőkönyvvezetés. A szervezeten belüli jóléti és kulturális juttatásokért a titkárság vezetője a felelős. Hatáskörébe tartozik a vállalati rendezvények megszervezése és koordinálása. Jóléti és kulturális juttatásokkal kapcsolatos döntések előkészítéséért felel. A Titkársági osztályvezető helyettes feladata a vezérigazgató munkájának a segítése, a vállalatvezetőség munkájának és a titkársági osztályvezető munkájának támogatása, a titkársági munka megszervezése, reprezentációs feladatok ellátása. Feladata továbbá a reklámfelületek értékesítésének koordinálása, a belső kommunikáció megszervezése és felügyelete illetve az iktatás szakmai irányítása. A területen az alábbi beosztottak dolgoznak: A kommunikációs munkatárs segíti a divízióvezető napi szintű munkáját, részt vesz a Divízió adminisztratív feladatainak ellátásában. Koordinálja a TV18 és a Városkép című médiákban a Társaságot érintő hírek szerkesztő munkatársainak munkáját, továbbá az arculati elemeket. Ellátja a Társaság és leánycégeinek belső PR 19

20 tevékenységének szervezését, elkészíti a havi rendszerességgel megjelenő Hírlevelet és szerkeszti a Társaság honlapját. A titkársági asszisztens ellátja a Társasághoz érkező postai küldeményeknek/kimenő levelek elektronikus iktatási rendszerbe történő felvételét, digitalizálását. Feladata az elektronikus iktatást követően a beérkező/kimenő dokumentumok dátumbélyegzővel és iktatószámmal történő ellátása, a Társasághoz beérkező postának az - iktatást követően - címzettekhez történő eljuttatása. A postai küldemények átvétele/feladása. A Pénzügyi és Gazdálkodási Divízió által szolgáltatott adatok alapján a Társaság 3 napot meghaladó lejárt követelése esetén, az adósok telefonon történő értesítése. A Társaság központjában található telefonközpontba érkező hívások fogadása, kapcsolása. A kézbesítő feladata a Társaságon belüli küldemények kézbesítése. II Jogi és Beszerzési Osztály A jog eszközével elősegíti a Társaság működésének eredményességét, közreműködik a törvényesség érvényre juttatásában, segítséget nyújt a jogok érvényesítéséhez, valamint a kötelezettségek teljesítéséhez. A Központi Igazgatási Divízió szervezetén belül működik, közvetlen irányítását a Jogi és Beszerzési Osztály vezetője látja el. A Jogi és Beszerzési Osztály vezetője részt vesz a gazdasági és egyéb döntések jogi szempontból történő előkészítésében és végrehajtásában; koordinálja a szerződések előkészítését, véleményezését, megkötését; részt vesz a belső szabályzatok, utasítások kidolgozásában; a feladatok ellátásával összefüggésben felmerülő külső jogvitákban (bírósági ügyekben, hatósági eljárásokban) biztosítja a Társaság jogi képviseletét. A Jogi és Beszerzési Osztály vezető helyettese közreműködik a gazdasági és egyéb döntések jogi szempontból történő előkészítésében és végrehajtásában; irányítja a szerződések előkészítését, véleményezését, megkötését; részt vesz a belső szabályzatok, utasítások kidolgozásában; a feladatok ellátásával összefüggésben felmerülő külső jogvitákban /bírósági ügyekben, hatósági eljárásokban/ biztosítja a Társaság jogi képviseleté, helyettesíti az osztályvezetőt. A területen az alábbi beosztottak dolgoznak: A jogász jogi tanácsot és információt nyújt a Társaságot érintő jogi kérdésekben, állásfoglalást ad a Társaság gazdasági és jogi döntéseihez, részt vesz a Társaság belső szabályzatainak elkészítésében, módosításában. Részt vesz a Társaság szerződéseinek előkészítésében, véleményezésében, megkötésében, ellenjegyzésében. A szakterületek képviselőivel egyeztetve kidolgozza a Társaságnál állandó jelleggel alkalmazandó szerződések mintáit, rendszeresen tájékoztatja a Társaság vezetőit a jogszabályok változásairól, továbbá döntéselőkészítő anyagokat készít. A Társaság kintlévőségeinek (követeléskezelés) kezelése a 2. szintű fizetés felszólítás eredménytelensége esetén. Az ügyvéd gondoskodik a Társaság jogi képviseletének ellátásáról bíróságok és más hatóságok előtt, döntéselőkészítő anyagokat készít, állásfoglalást ad a Társaság gazdasági és jogi döntéseihez. Jogi tanácsot és információt nyújt a Társaságot érintő jogi kérdésekben, részt vesz a Társaság kintlévőségeinek jogi úton történő behajtásában, továbbá ellátja a munkáltatói képviseletet munkajogi viták elintézése során. Megbízással is ellátható feladatkör. Az asszisztens feladata a társaság szerződéseinek nyilvántartása, mind elektronikusan, mind papír alapon, valamint a Jogi Osztály napi munkájának támogatása. Szerződések iktatásának koordinálása, továbbítása az érintettek felé, valamint a szerződések postázása, és státuszuk nyomon követése. 20

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1 1997. évi CLVI. törvény a közhasznú szervezetekről1 Az Országgyűlés a nem kormányzati és nem haszonelvű szervezetek hazai hagyományainak megőrzése, társadalmi szerepük növelése, közhasznú működésük és

Részletesebben

ÜGYREND. Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány. Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12.

ÜGYREND. Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány. Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12. ÜGYREND Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12. Tartalomjegyzék 1. A Felügyelő Bizottság működése...3 1.1.

Részletesebben

Társasági szerződés módosítása

Társasági szerződés módosítása Társasági szerződés módosítása A kiemelten közhasznú Bárka Józsefvárosi Színházi- és Kulturális Nonprofit Gazdasági Társaság (1082 Budapest, Üllői út 82.), a taggyűlés.. sz. határozata értelmében, a gazdasági

Részletesebben

Egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT. 2012. október 11.

Egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT. 2012. október 11. Egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT 2012. október 11. 1 Alulírott alapító a Ptk. 74/A-G -ai alapján a következők szerint rögzíti egységes szerkezetben 2012. október 11. a Sárospataki Theologiai

Részletesebben

ALBENSIS Fejér Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. ALAPÍTÓ OKIRATA

ALBENSIS Fejér Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. ALAPÍTÓ OKIRATA ALBENSIS Fejér Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. ALAPÍTÓ OKIRATA ~ 1 ~ ALAPÍTÓ OKIRAT A Fejér Megyei Önkormányzat alapító a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.)

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet az iskolába járó tanulók nevelésének, oktatásának segítése érdekében

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet az iskolába járó tanulók nevelésének, oktatásának segítése érdekében A Közhasznú Alapítvány alapítója a Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet általános jogutódjaként az Ajkai Szakképző Iskola és Kollégium a közhasznú jogállás megszerzése érdekében

Részletesebben

7622 Pécs, Széchenyi tér 1.

7622 Pécs, Széchenyi tér 1. A Tüke Busz Közösségi Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Alapító Okirata 1 I. Cégnév, székhely, telephely, időtartam, elérhetőség 1.1. Cégnév: A Társaság cégneve: Tüke Busz Közösségi Közlekedési

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT a módosításokkal egységes szerkezetben

ALAPÍTÓ OKIRAT a módosításokkal egységes szerkezetben ALAPÍTÓ OKIRAT a módosításokkal egységes szerkezetben A Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma, mint alapító az 1989. október 4- én a Magyar Népköztársaság Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya

Részletesebben

Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Szervezeti felépítés

Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Szervezeti felépítés Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Szervezeti felépítés 1.1. Kuratórium 1.1.1. Elnöke Dr. Haraszti György 1.1.2. Tagjai Prof. Dr. Haraszti György Tallai Gábor Dr. Róna Tamás Frisch György

Részletesebben

J A V A S L A T. az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének jóváhagyására

J A V A S L A T. az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének jóváhagyására J A V A S L A T az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének jóváhagyására Ózd, 2015. október 29. Előterjesztő: Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft ügyvezetője Ózd Város

Részletesebben

Szervezeti és működési kérdések - civil szervezetek, közhasznúság és változásbejegyzés -

Szervezeti és működési kérdések - civil szervezetek, közhasznúság és változásbejegyzés - Szervezeti és működési kérdések - civil szervezetek, közhasznúság és változásbejegyzés - NOSZA Egyesület 2014. február 28. Új jogszabályi környezet 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú

Részletesebben

Alkalmazott Tudományért Kutatási és Fejlesztési Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata

Alkalmazott Tudományért Kutatási és Fejlesztési Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata 1 Alkalmazott Tudományért Kutatási és Fejlesztési Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata Kelt: Budapest, 2006.november 16. 2 Az Alapítvány adatai: Az Alapítvány cégneve: Alkalmazott Tudományért

Részletesebben

/í/(7. . számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

/í/(7. . számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere ~l:~). számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének jóváhagyásáról

Részletesebben

Lakcíme: Ausztria, AT-2500, Baden, Johannesgasse 25. Stg. 1/5.

Lakcíme: Ausztria, AT-2500, Baden, Johannesgasse 25. Stg. 1/5. Tisztelt Ügyfeleink! Az SPB Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1051 Budapest, Vörösmarty tér 7-8. III. em., cégjegyzékszám: 01-10-044420, képviseli: Parádi-Varga Tamás és Ladányiné

Részletesebben

A MAGYAR TELEKOM TáVKÖZLÉSI NYILVáNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTáRSASáG AUDIT BIZOTTSáGáNAK ÜGYRENDJE

A MAGYAR TELEKOM TáVKÖZLÉSI NYILVáNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTáRSASáG AUDIT BIZOTTSáGáNAK ÜGYRENDJE A MAGYAR TELEKOM TáVKÖZLÉSI NYILVáNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTáRSASáG AUDIT BIZOTTSáGáNAK ÜGYRENDJE 1. STÁTUSZ, CÉL ÉS SZEREP 1.1. A Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (a Társaság

Részletesebben

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KANCELLÁRIA GAZDASÁGI ÉS MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KANCELLÁRIA GAZDASÁGI ÉS MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 9/A. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KANCELLÁRIA GAZDASÁGI ÉS

Részletesebben

A MOTOROS KÖNNYŰREPÜLŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA

A MOTOROS KÖNNYŰREPÜLŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA A MOTOROS KÖNNYŰREPÜLŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA Jóváhagyta: a 2005. április 8-i közgyűlés Egységes szerkezetbe foglalt alapszabály I. Általános rendelkezések: A Szövetség neve: Motoros Könnyűrepülő Szövetség

Részletesebben

9. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez AZ EGYSZEMÉLYES ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA.

9. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez AZ EGYSZEMÉLYES ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. 9. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez AZ EGYSZEMÉLYES ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Alapító okirat Alulírott alapító (részvényes), a gazdasági társaságokról szóló 2006.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Amely abból a célból készült, hogy az alábbiakban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyv

ALAPÍTÓ OKIRAT. Amely abból a célból készült, hogy az alábbiakban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyv ALAPÍTÓ OKIRAT Amely abból a célból készült, hogy az alábbiakban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyv 74/A-74/F. -ai, valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1997. Évi CLVI. Tv. alapján tartós közérdekű

Részletesebben

A Soproni Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A Soproni Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A /2009.( ) Kgy.sz.határozat melléklete A Soproni Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Soproni Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság Szervezeti és

Részletesebben

FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI ÜGYREND

FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI ÜGYREND FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI ÜGYREND TrophyResort Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 2038 Sóskút, Petőfi Sándor utca 39., cégjegyzékszám: 13-10-041236) ("Társaság") 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1 A

Részletesebben

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Ü G Y R E N D J E. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Ü G Y R E N D J E. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Hatályos: 2010. október 26. napjától AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ

Részletesebben

SZ-06 Belső ellenőrzési szabályzat

SZ-06 Belső ellenőrzési szabályzat SZ-06 Belső ellenőrzési Név és beosztás: Aláírás: Jóváhagyta kiadja: és Horváth Tibor elnök igazgató Aláírás: Készítette: Epress Róbert Belső ellenőr Ellenőrizte: Berei Katalin főkönyvelő Ellenőrizte:

Részletesebben

Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje

Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje I. A Számvizsgáló Bizottság és tagjai 1. Az IPA Magyar Szekció (a továbbiakban: Magyar Szekció) Számvizsgáló Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság)

Részletesebben

BÉKÉSCSABA VAGYONKEZELŐ ZRT. IGAZGATÓSÁGA BÉKÉSCSABA, IRÁNYI U. 4-6.

BÉKÉSCSABA VAGYONKEZELŐ ZRT. IGAZGATÓSÁGA BÉKÉSCSABA, IRÁNYI U. 4-6. BÉKÉSCSABA VAGYONKEZELŐ ZRT. IGAZGATÓSÁGA BÉKÉSCSABA, IRÁNYI U. 4-6. Ikt. sz.: 23/2014. NYIL V ANOS ÜLÉS napirendje A döntéshozatal minősített többséget igényel! Tárgy: ALAPÍTÓI DÖNTÉS A Békéscsaba Vagyonkezelő

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. október 24- i ülésére Tárgy: A Zirci Erzsébet Kórház Alapítvány alapító okiratának módosítása Előterjesztés tartalma: határozati

Részletesebben

ÓBUDAI VAGYONKEZELŐ Zrt.

ÓBUDAI VAGYONKEZELŐ Zrt. ÓBUDAI VAGYONKEZELŐ Zrt. SZERVEZETI- és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tartalomjegyzék ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 6 1. A szabályzat alkalmazási köre 6 2. A Társaság főbb adatai 6 3. A Társaság jogállása 7 4. Az SzMSz

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009. 1 1. Általános rendelkezések: A Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban: Szabályzat) rendelkezéseit a tervező-és

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2010. december 16-án tartandó ülésére Tárgy: Javaslat a Gödöllői Távhőszolgáltató Kft. Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadására

Részletesebben

A Felügyelő Bizottság feladatai

A Felügyelő Bizottság feladatai I. A Felügyelő Bizottság feladatai A Felügyelő Bizottság feladata a Társaság ügyvezetésének ellenőrzése, munkájának szakmai támogatása, a tulajdonos érdekeinek védelme. Ennek érdekében ellenőrzi a társaság

Részletesebben

dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor ügyvéd ingatlanforgalmi szakjogász AZ EGYSZEMÉLYES ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA Alapszabály

dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor ügyvéd ingatlanforgalmi szakjogász AZ EGYSZEMÉLYES ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA Alapszabály Tisztelt érdeklődő! Ezt a dokumentumot tájékoztatásul tesszük közzé. Célja, hogy Ön előzetesen átlássa a társaság alapításával járó egyes adminisztratív kötelezettségeit. Magyarázó szövegeket az egyes

Részletesebben

b) változásokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát: 1.1. A társaság cégneve:... Zártkörűen Működő Részvénytársaság

b) változásokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát: 1.1. A társaság cégneve:... Zártkörűen Működő Részvénytársaság Alapító okirat Alulírott alapító (részvényes), a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, szerződésminta alkalmazásával a következők szerint állapítja meg

Részletesebben

Alapszabály. 1. A társaság neve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

Alapszabály. 1. A társaság neve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) Alapszabály Alulírott alapítók (részvényesek), a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006. évi V. törvény (Ctv.) mellékletét képező szerződésminta

Részletesebben

A Magyar Szakképzési Társaság működésének ÜGYRENDJE. Az MSZT elnöksége a 2011. 02. 21-i ülésén megtárgyalta. Jóváhagyta: Szenes György elnök

A Magyar Szakképzési Társaság működésének ÜGYRENDJE. Az MSZT elnöksége a 2011. 02. 21-i ülésén megtárgyalta. Jóváhagyta: Szenes György elnök A Magyar Szakképzési Társaság működésének ÜGYRENDJE Az MSZT elnöksége a 2011. 02. 21-i ülésén megtárgyalta. Jóváhagyta: Szenes György elnök I. Az ügyrend célja Az ügyrend célja, hogy meghatározza az alapszabályban

Részletesebben

AZ EGYSZEMÉLYES ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

AZ EGYSZEMÉLYES ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) AZ EGYSZEMÉLYES ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA Alapszabály Alulírott részvényes, szerződésminta 1 alkalmazásával, a következők szerint állapítja meg az alábbi egyszemélyes zártkörűen

Részletesebben

AZ IGAZGATÁSI ÉS HUMÁNPOLITIKAI KÖZPONT ÜGYRENDJE

AZ IGAZGATÁSI ÉS HUMÁNPOLITIKAI KÖZPONT ÜGYRENDJE NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA AZ IGAZGATÁSI ÉS HUMÁNPOLITIKAI KÖZPONT ÜGYRENDJE Elfogadva: 2015. február 27., hatályba lép: 2015. március 2-án Az Igazgatási és Humánpolitikai Központ ügyrendjét (a továbbiakban:

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere. Javaslat

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere. Javaslat Szám: 50.362/2010. Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Javaslat a Létesítmény és Sport Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezető igazgatójának megválasztására Tisztelt Közgyűlés! Salgótarján

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 28-i ülésére Tárgy: A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői teljesítmény-követelmények alapját képező 2011. évi célok

Részletesebben

Javadalmazási Szabályzat. a... Társaság (székhely:... cégjegyzékszám:...)

Javadalmazási Szabályzat. a... Társaság (székhely:... cégjegyzékszám:...) Javadalmazási Szabályzat a... Társaság (székhely:... cégjegyzékszám:...) vezető tisztségviselője (ügyvezetője), felügyelő bizottsági tagjai javadalmazása, valamint a jogviszony megszűnése esetére biztosított

Részletesebben

8. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez A ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA. Alapszabály

8. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez A ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA. Alapszabály 8. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez A ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA Alapszabály Alulírott alapítók (részvényesek), a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény

Részletesebben

VÁNDOR SÁNDOR ÉS RÉVÉSZ LÁSZLÓ EMLÉKE ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK ÜGYRENDJE

VÁNDOR SÁNDOR ÉS RÉVÉSZ LÁSZLÓ EMLÉKE ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK ÜGYRENDJE VÁNDOR SÁNDOR ÉS RÉVÉSZ LÁSZLÓ EMLÉKE ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK ÜGYRENDJE 2009. I. Általános rendelkezések A kuratórium az alapítvány vagyonának kezelője, általános ügydöntő, ügyvivő szerve. Kezeli az

Részletesebben

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Sportegyesület jogállása Az Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület alakuló közgyűlése

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A GAZDASÁGI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT GAZDASÁGI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A GAZDASÁGI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT GAZDASÁGI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A GAZDASÁGI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT GAZDASÁGI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE Elfogadva: 2015. február 27., hatályba lép: 2015. március 2-án 1 I. AZ IRODA JOGÁLLÁSA A szervezeti egység

Részletesebben

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. közgyűlési határozatai

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. közgyűlési határozatai Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság közgyűlési határozatai A Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1097 Budapest, Ecseri út 14-16.)

Részletesebben

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E HATÁLYOS 2010. SZEPTEMBER 14. NAPJÁTÓL AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

Részletesebben

3. Az Alapítvány tevékenysége és célja: szociális tevékenység, családsegítés

3. Az Alapítvány tevékenysége és célja: szociális tevékenység, családsegítés Alapító Okirat 1. címe: Az alapító neve, címe dr. Herczeg Sándorné dr. Xantus László 2. Az alapítvány neve: Békésy Alapítvány 3. Az Alapítvány tevékenysége és célja: szociális tevékenység, családsegítés

Részletesebben

Civil törvény változásai. Péteri Község Önkormányzata

Civil törvény változásai. Péteri Község Önkormányzata Civil törvény változásai Péteri Község Önkormányzata Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. Törvény A civil szervezetek

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. Felügyelő bizottsága Ügyrendjének jóváhagyásáról

Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. Felügyelő bizottsága Ügyrendjének jóváhagyásáról Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere 461. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. Felügyelő bizottsága Ügyrendjének

Részletesebben

MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK ÜGYRENDJE 2015. március 24. A MOL Magyar Olaj- és

Részletesebben

POLGÁRMESTER. JAVASLAT a CSEVAK Csepeli Vagyonkezelő Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításának elfogadására.

POLGÁRMESTER. JAVASLAT a CSEVAK Csepeli Vagyonkezelő Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításának elfogadására. BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER JAVASLAT a CSEVAK Csepeli Vagyonkezelő Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításának elfogadására. Készítette: Előterjesztő: Szenteczky

Részletesebben

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés: május 21. Author. Author Deleted: október

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés: május 21. Author. Author Deleted: október HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hatályba lépés: 2015. május 21. Deleted: 3 Deleted: október Deleted: 0 TARTALOMJEGYZÉK I. A HTE működése. 3 1. A HTE képviselete.

Részletesebben

Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2001. június 21.

Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2001. június 21. Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2001. június 21. 2 TARTALOMJEGYZÉK I./ Szervezeti felépítés 1./ Közgyűlés 2./ Elnökség 3./ Munkaszervezet:

Részletesebben

Tárnoki Polgármesteri Hivatal. Szervezeti és Mű ködési Szabályzata

Tárnoki Polgármesteri Hivatal. Szervezeti és Mű ködési Szabályzata 181/2014.(XII.11.) sz. önk. határozat melléklete Tárnoki Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Mű ködési Szabályzata Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő -testülete (a továbbiakban: alapító) Magyarország

Részletesebben

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hatályba lépés: 2007. április 12. TARTALOMJEGYZÉK I. A HTE működése...3 1. A HTE képviselete...3 2. Titkárság...3 3. Ügyvezető

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat I. Általános rész 1.1. A Közalapítvány alapítása: A Közalapítványt Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése alapította a Polgári Törvénykönyv 74/A-74/F alapján, a 19/2001.

Részletesebben

36/2010. (IV. 29.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Gazdasági Szervezete Ügyrendjének módosítása

36/2010. (IV. 29.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Gazdasági Szervezete Ügyrendjének módosítása 36/2010. (IV. 29.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Gazdasági Szervezete Ügyrendjének módosítása A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Hivatal Gazdasági Szervezete Ügyrendjének

Részletesebben

Az alapító Pásztó Városi Önkormányzat a tulajdonában lévő Pásztói Városgazdálkodási 1

Az alapító Pásztó Városi Önkormányzat a tulajdonában lévő Pásztói Városgazdálkodási 1 Pásztó Város Polgármestere 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 Fax: (06-32) 460-918 forum@paszto.hu Szám: 1-67/2015. A javaslat elfogadása minősített szavazattöbbséget igényel!

Részletesebben

MAGYAR NEMZETI BANK ALAPÍTÓ OKIRATA

MAGYAR NEMZETI BANK ALAPÍTÓ OKIRATA A MAGYAR NEMZETI BANK ALAPÍTÓ OKIRATA 1. Fejezet: A TÁRSASÁG ADATAI 1.1 A társaság cégneve: (a továbbiakban: MNB) Magyar Nemzeti Bank Az MNB cégnevét a cégjegyzékbe a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2001.

Részletesebben

A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK. egységes szerkezetbe foglalt ÜGYRENDJE

A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK. egységes szerkezetbe foglalt ÜGYRENDJE A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK egységes szerkezetbe foglalt ÜGYRENDJE A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Felügyelő

Részletesebben

MAGYAR SZAK- ÉS SZÉPIRODALMI SZERZŐK ÉS KIADÓK REPROGRÁFIAI EGYESÜLETE /MASZRE/ Szervezeti és Működési Szabályzat

MAGYAR SZAK- ÉS SZÉPIRODALMI SZERZŐK ÉS KIADÓK REPROGRÁFIAI EGYESÜLETE /MASZRE/ Szervezeti és Működési Szabályzat MAGYAR SZAK- ÉS SZÉPIRODALMI SZERZŐK ÉS KIADÓK REPROGRÁFIAI EGYESÜLETE /MASZRE/ Szervezeti és Működési Szabályzat A MASZRE megalakulása A MASZRE az 1989. évi II. törvény alapján jött létre azzal a céllal,

Részletesebben

"HARMATCSEPP" SZOCIÁLIS KÖZALAPÍTVÁNY MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA

HARMATCSEPP SZOCIÁLIS KÖZALAPÍTVÁNY MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA "HARMATCSEPP" SZOCIÁLIS KÖZALAPÍTVÁNY MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés (továbbiakban: alapító) a szociális gondoskodás színvonalának emelésére

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT Alapító ( - Fővárosi Bíróságon 60468/96 nyilvántartási szám alatt bejegyzett) Budafoki Nyolcévfolyamos Oktatásért Alapítvány (Alapítvány) Alapító Okiratát -

Részletesebben

2013/31. SZÁM TARTALOM

2013/31. SZÁM TARTALOM 2013/31. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 40/2013. (XI. 07. MÁV-START Ért. 31.) sz. i utasítás a MÁV-START Zrt. munkáltatói jogkörgyakorlásának szabályozásáról (egységes szerkezetben)... 2 Utasítások ÉRTESÍTŐ

Részletesebben

Magyar Elektrotechnikai Egyesület TITKÁRSÁGI ÜGYREND

Magyar Elektrotechnikai Egyesület TITKÁRSÁGI ÜGYREND Magyar Elektrotechnikai Egyesület TITKÁRSÁGI ÜGYREND Budapest, 2013. december 17. Összeállította: Ellenjegyezte: Günthner Attila Irodavezető Ángyánné Kiss Zsuzsanna Ellenőrző Bizottság elnök Kovács András

Részletesebben

Nyugat-Magyarországi Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 15. sz. melléklete Nyugat-Magyarországi Egyetem Egyetemi Informatikai Központ

Nyugat-Magyarországi Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 15. sz. melléklete Nyugat-Magyarországi Egyetem Egyetemi Informatikai Központ Nyugat-Magyarországi Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 15. sz. melléklete Nyugat-Magyarországi Egyetem Egyetemi Informatikai Központ Szervezeti és Működési Szabályzata SOPRON 2003 1. Az Egyetemi

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT ALAPÍTVÁNY LÉTREHOZÁSÁRA a módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan.

ALAPÍTÓ OKIRAT ALAPÍTVÁNY LÉTREHOZÁSÁRA a módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan. ALAPÍTÓ OKIRAT ALAPÍTVÁNY LÉTREHOZÁSÁRA a módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan. Kovács Gábor Személyi szám: 1 591020 1141 Lakcím: 2854 Dad, Badacsonyi utca 14. Fülöp Pál Személyi szám: 1 610920

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. Egységes szerkezetbe foglalása. Az Egyesület címere:

ALAPSZABÁLY. Egységes szerkezetbe foglalása. Az Egyesület címere: Nytsz.: 1/2014 1 EGED FUTÓ KLUB ALAPSZABÁLY Egységes szerkezetbe foglalása Az Eged Futó Klub a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint

Részletesebben

Vodova János (nem veszi igénybe)

Vodova János (nem veszi igénybe) Vodova János (nem veszi igénybe) MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS Amelyet kötöttek az alább megjelölt szerződő felek, az alulírott helyen, időpontban, a következők szerint: 1. Szerződő felek 1.1. Gyomaendrőd Város

Részletesebben

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés: 2013..

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés: 2013.. HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hatályba lépés: 2013.. TARTALOMJEGYZÉK I. A HTE működése... 3 1. A HTE képviselete... 3 2. Titkárság... 3 3. Ügyvezető

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2016. május 25.-ei ülésére Nyílt ülésen

Részletesebben

SPORTÁGAK ÉS VILÁGVERSENYEK DEBRECENBEN

SPORTÁGAK ÉS VILÁGVERSENYEK DEBRECENBEN SPORTÁGAK ÉS VILÁGVERSENYEK DEBRECENBEN 1. Atlétika 2. Torna 3. Sportaerobic 4. Jégkorong 5. Kézilabda 6. Duatlon 7. Cselgáncs 8. Úszás 9. Kosárlabda 10. Vívás 11. RG 12. Kendó 13. Öttusa Sportágak Esemény

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T 203/2011. ( IX.9.) számú Ökt. határozat melléklete A L A P Í T Ó O K I R A T Az Alapító 194/1996. (VII.05.) sz. Ökt., a 7/1998. (I.30.) sz. Ökt., a 147/1998. (VI.19.) sz., a 103/1999. (V.21.) sz., a 36/2001.

Részletesebben

KI DERGARTE ALAPÍTVÁ Y MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA. Budapest, 2008-06-27.

KI DERGARTE ALAPÍTVÁ Y MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA. Budapest, 2008-06-27. A KI DERGARTE ALAPÍTVÁ Y MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA Budapest, 2008-06-27. KI DERGARTE ALAPÍTVÁ Y ALAPÍTÓ OKIRAT amely módosításokkal egységes szerkezetben tartalmazza a

Részletesebben

2013/36. SZÁM TARTALOM

2013/36. SZÁM TARTALOM 2013/36. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 46/2013. (XII. 20. MÁV-START Ért. 36.) sz. i utasítás a MÁV-START Zrt. munkáltatói jogkörgyakorlásának szabályozásáról (egységes szerkezetben)... 2 Egyéb közlemények

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A L A P Í T Ó O K I R A T ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A L A P Í T Ó O K I R A T I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Az alapítók abból a célból, hogy Oroszlány város távfűtött lakásaiban a távhő-fogyasztás mérhetővé váljék, továbbá a fogyasztással arányos teherviselés

Részletesebben

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2001. május 03.

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2001. május 03. Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2001. május 03. 1 A szervezeti és működési szabályzat összefoglalóan tartalmazza

Részletesebben

6. Az alapítványi vagyon működtetése és felhasználása

6. Az alapítványi vagyon működtetése és felhasználása Az alapítói vagyont az alapító jelen okirat aláírásától számított tizenöt (15) napon belül nyitandó bankszámlán helyezi el és bocsátja az Alapítvány rendelkezésére egyösszegben, készpénzben. b. I Az Alapítvány

Részletesebben

K Á V A Kulturális Műhely. Alapszabályának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege.

K Á V A Kulturális Műhely. Alapszabályának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege. A K Á V A Kulturális Műhely Alapszabályának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyeseület neve: KÁVA Kulturális Műhely 2. Az egyesület székhelye: 1022

Részletesebben

MUNKASZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA (1. számú)

MUNKASZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA (1. számú) 6/2014. (I. 16.) határozat 1. sz. melléklete MUNKASZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA (1. számú) Melyet megkötöttek egyrészről: a BARCIKA ART Kft. (székhely: 3700 Kazincbarcika, Fő tér 5., képviseletében: Kazincbarcika

Részletesebben

Jegyzőkönyv, A közgyűlés egyhangú határozattal levezető elnöknek Lovász Lászlót választja meg.

Jegyzőkönyv, A közgyűlés egyhangú határozattal levezető elnöknek Lovász Lászlót választja meg. Jegyzőkönyv, amely a Budai Polgárok Társasága 2010. március 30. napján 17 órakor tartott közgyűléséről készült. Jelen vannak a mellékelt jelenléti ív szerint 13 fő: A közgyűlés egyhangú határozattal levezető

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MŰVÉSZETI KÖZALAPÍTVÁNY MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MŰVÉSZETI KÖZALAPÍTVÁNY MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MŰVÉSZETI KÖZALAPÍTVÁNY MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Művészeti Közalapítványt,"

Részletesebben

2/4 S.Cont. Vagyonkezelő és Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság. (1055 Budapest, Falk Miksa utca 5. I. em. 2.) Adószám: 11275006

2/4 S.Cont. Vagyonkezelő és Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság. (1055 Budapest, Falk Miksa utca 5. I. em. 2.) Adószám: 11275006 S.Cont. Vagyonkezelő és Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1055 Budapest, Falk Miksa utca 5. I. em. 2.) Adószám: 11275006 Cégkivonat 2011.10.27. -i hatállyal 1 Általános adatok Cégjegyzékszám:

Részletesebben

J A V A S L A T. az ÓZDINVEST Kft. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének jóváhagyására

J A V A S L A T. az ÓZDINVEST Kft. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének jóváhagyására J A V A S L A T az ÓZDINVEST Kft. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének jóváhagyására Ózd, 2015. október 29. Előterjesztő: ÓZDINVEST Kft ügyvezetője Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. július

Részletesebben

A Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről 1

A Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről 1 A Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről 1 6. számú melléklet Az önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. tv. 38.. (1) bekezdése értelmében: "A képviselőtestület egységes hivatalt hoz létre - polgármesteri

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. (2014. május 9-i módosított változat, módosítások kiemelt formátumban)

ALAPÍTÓ OKIRAT. (2014. május 9-i módosított változat, módosítások kiemelt formátumban) ALAPÍTÓ OKIRAT (2014. május 9-i módosított változat, módosítások kiemelt formátumban) Alulírott, Borka Gyula (8000 Székesfehérvár, Gyár u. 4.) számítva természetes és jogi személyek csatlakozására Székesfehérvár

Részletesebben

A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Közgyűlésének 1/2017. számú határozata

A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Közgyűlésének 1/2017. számú határozata Közgyűlésének 1/2017. számú határozata A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Közgyűlése elfogadta, hogy a Közgyűlés nyilvánosan kerüljön megtartásra. Közgyűlésének 2/2017. számú határozata

Részletesebben

BÁTONYTERENYEI POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRAT

BÁTONYTERENYEI POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRAT BÁTONYTERENYEI POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetbe foglalva) Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról 8. (5) bekezdésében

Részletesebben

MISKOLCI EGYETEM HUMÁNERŐFORRÁS OSZTÁLY ÜGYRENDJE

MISKOLCI EGYETEM HUMÁNERŐFORRÁS OSZTÁLY ÜGYRENDJE MISKOLCI EGYETEM HUMÁNERŐFORRÁS OSZTÁLY ÜGYRENDJE Miskolc, 2016 8.9. számú Egyetemi Szabályzat MISKOLCI EGYETEM HUMÁNERŐFORRÁS OSZTÁLY ÜGYRENDJE Készült 8 példányban 1. sorszámú, változás átvezetésére

Részletesebben

Wartha Vince Kerámiaművészeti Alapítvány. Szervezeti és Működési Szabályzat. Jelen szabályzat az 2014.05.29-től érvényes

Wartha Vince Kerámiaművészeti Alapítvány. Szervezeti és Működési Szabályzat. Jelen szabályzat az 2014.05.29-től érvényes Wartha Vince Kerámiaművészeti Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzat Jelen szabályzat az 2014.05.29-től érvényes I. rész Szervezet neve: Wartha Vince Kerámiaművészeti Alapítvány Székhelye: 1061 Budapest,

Részletesebben

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDMŰVELÉSÜGYI IGAZGATÓSÁG ÜGYREND

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDMŰVELÉSÜGYI IGAZGATÓSÁG ÜGYREND SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDMŰVELÉSÜGYI IGAZGATÓSÁG ÜGYREND A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának (a továbbiakban: SzMSz) 12. c) pontjában

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétől

Sárospatak Város Polgármesterétől Sárospatak Város Polgármesterétől 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu JAVASLAT - a Képviselő-testületnek - a Sárospatak Város Önkormányzata

Részletesebben

ZALAHALÁPÉRT KÖZALAPÍTVÁNY

ZALAHALÁPÉRT KÖZALAPÍTVÁNY ZALAHALÁPÉRT KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSA Az alapító Zalahaláp Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.évi V. törvény és az egyesülési jogról, a közhasznú

Részletesebben

Pálmonostora Község Önkormányzat. Polgármesteri Hivatalának. Szervezeti és Működési Szabályzata

Pálmonostora Község Önkormányzat. Polgármesteri Hivatalának. Szervezeti és Működési Szabályzata Pálmonostora Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata 1 Az államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 217/1998. (XII. 30.) Korm. rend. 10.. (4)

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Nonprofit Kft. A társaság székhelye: 3600 Ózd, Bolyki főút 4. 93.11 Sportlétesítmény működtetése főtevékenység

ALAPÍTÓ OKIRAT. Nonprofit Kft. A társaság székhelye: 3600 Ózd, Bolyki főút 4. 93.11 Sportlétesítmény működtetése főtevékenység 1. melléklet a.../2015. (III.26.) határozathoz ALAPÍTÓ OKIRAT Amely abból a célból készült, hogy az alapító Ózd Város Önkormányzata a sport és szabadidős szolgáltatások átlátható, színvonalas ellátása

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kar Műegyetemi Tudományos Műhelyek és Tehetséggondozás Iroda (MTMT) Szervezeti és Működési Szabályzat Elfogadta a BME VIK

Részletesebben

A NEMZETI ESZKÖZKEZELŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRATA

A NEMZETI ESZKÖZKEZELŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRATA A NEMZETI ESZKÖZKEZELŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRATA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN, A MÓDOSÍTÁS SZÖVEGE DŐLT BETŰVEL, ALÁHÚZÁSSAL KIEMELVE PREAMBULUM A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (3. sz. módosítással egységes szerkezetben, a 3. sz. módosítás dőlt betűvel szedve Hatályos: 2014. április 1-től)

ALAPÍTÓ OKIRAT (3. sz. módosítással egységes szerkezetben, a 3. sz. módosítás dőlt betűvel szedve Hatályos: 2014. április 1-től) ALAPÍTÓ OKIRAT (3. sz. módosítással egységes szerkezetben, a 3. sz. módosítás dőlt betűvel szedve Hatályos: 2014. április 1-től) Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestülete (cím: Kerekegyháza, Fő

Részletesebben

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság 23. szám 127. évfolyam 2012. október 5. ÉRTESÍTŐ magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság Utasítás TARTALOM Oldal Egyéb közlemény: Oldal 53/2012. (X. 05. MÁV Ért. 23.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói

Részletesebben

Alapító Okirat Módosítása

Alapító Okirat Módosítása Alapító Okirat Módosítása A Közalapítvány Alapító Okiratának egységes szerkezetbe hozott szövege az alábbi: (A dőlt betűs rész a módosításokat jelöli) Balatonszőlősi Faluházért Közalapítvány Alapító Okirata

Részletesebben

A MAGYAR SZABADALMI HIVATAL ALAPTEVÉKENYSÉGÉBE TARTOZÓ MUNKAKÖRÖK JEGYZÉKE

A MAGYAR SZABADALMI HIVATAL ALAPTEVÉKENYSÉGÉBE TARTOZÓ MUNKAKÖRÖK JEGYZÉKE 3. melléklet A MAGYAR SZABADALMI HIVATAL ALAPTEVÉKENYSÉGÉBE TARTOZÓ MUNKAKÖRÖK JEGYZÉKE A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 7. -ának (6) bekezdése alapján szabadalmi elbíráló

Részletesebben