SEGÉDLET A FEJEZETI KEZELÉSŰ ELŐIRÁNYZATOK ELEMI BESZÁMOLÓJA PÉNZÜGYI (SZABÁLYSZERŰSÉGI) ELLENŐRZÉSÉNEK MÓDSZERTANÁHOZ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SEGÉDLET A FEJEZETI KEZELÉSŰ ELŐIRÁNYZATOK ELEMI BESZÁMOLÓJA PÉNZÜGYI (SZABÁLYSZERŰSÉGI) ELLENŐRZÉSÉNEK MÓDSZERTANÁHOZ. 2009."

Átírás

1 SEGÉDLET A FEJEZETI KEZELÉSŰ ELŐIRÁNYZATOK ELEMI BESZÁMOLÓJA PÉNZÜGYI (SZABÁLYSZERŰSÉGI) ELLENŐRZÉSÉNEK MÓDSZERTANÁHOZ december

2 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.2. Szabályszerűségi Ellenőrzési Főcsoport Intézményi Beszámolókat Ellenőrző Osztály Központi Igazgatási Fejezeti Kezelésű Előirányzatokat Ellenőrző Osztály Gazdasági, Védelmi és Infrastrukturális célú Fejezeti Kezelésű Előirányzatokat Ellenőrző Osztály Humánerőforrás Fejlesztést Szolgáló Fejezeti Kezelésű Előirányzatokat Ellenőrző Osztály Belső Kontrollokat Ellenőrző Osztály Központi Költségvetés Zárszámadását Ellenőrző Osztály A módszertani munkát felügyelte: Dr. Becker Pál főigazgató A végrehajtásért felelős: Horváth Sándor főigazgató-helyettes A módszertani munkát vezette: Hámoriné Maróti Györgyi főcsoportfőnök-helyettes Összeállították: Holé Sándorné dr. igazgatóhelyettes Morvay András osztályvezető főtanácsos Szabóné Farkas Katalin osztályvezető főtanácsos Szarka Péterné igazgatóhelyettes Tolnai Lászlóné osztályvezető főtanácsos A kiadásért felel: Dr. Csapodi Pál főtitkár az ÁSZ Módszertani Kiadványok sorozat szerkesztője, a Módszertani Bizottság elnöke Kézirat lezárva: december 16.

3 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS 8 I. A FEJEZETI KEZELÉSŰ ELŐIRÁNYZATOK ELLENŐRZÉSE 9 1. A fejezeti kezelésű előirányzatok feladatrendszere, a kezelő szervezet tevékenységének megismerése A külső környezet megismerése Speciális fejezeti kezelésű előirányzatok megismerése A számviteli és belső irányítási, szabályozási rendszer megismerése A gazdálkodás szabályozottsága A fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának eljárási rendje A fejezeti kezelésű előirányzatok megismerése Az ellenőrzés megtervezése Az eredendő kockázat megállapítása A belső kontroll kockázat megállapítása A fejezeti kezelésű előirányzatok kockázat minősítésének előzetes tesztelése Ellenőrzési feladatterv készítése A fejezeti kezelésű előirányzatokkal való gazdálkodás szabályozottságának vizsgálata A fejezeti kezelésű előirányzatok, azok teljesítése A fejezeti kezelésű előirányzatok előirányzatonkénti bemutatása és az eljárási rend értékelése Kockázatok becslése Az ellenőrzési eljárások megtervezése A költségvetési beszámoló ellenőrzése A feladatterv elkészítésének dokumentumai A feladatterv jóváhagyása Helyszíni ellenőrzés A könyvviteli mérleg ellenőrzése A pénzforgalmi jelentés ellenőrzése A kiegészítő melléklet ellenőrzése Az előirányzat módosítások ellenőrzése A tárgyévi maradvány ellenőrzése A tárgyévi maradvány levezetésének ellenőrzése A kötelezettségvállalással terhelt maradvány ellenőrzése 49 3

4 A 0. számlaosztály ellenőrzése Nemzetközi támogatási programok A Kiegészítő melléklet szöveges indoklása Jelentésírás A számvevői jelentéssel szemben támasztott követelmények: Formai követelmények: Tartalmi követelmények: Az ellenőrzési megállapítások értékelése, véleményalkotás Elfogadó (hitelesítő) vélemény Korlátozott vélemény Elutasító vélemény Vélemény megadásának elutasítása Vezetői felülvizsgálat és egyeztetés az ellenőrzött intézménnyel 54 II. AZ EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ FEJEZETI KEZELÉSŰ ELŐIRÁNYZATOK ELLENŐRZÉSE Az EU támogatások ellenőrzésének sajátosságai 55 MELLÉKLETEK 63 4

5 Mellékletek jegyzéke 1/a. sz. melléklet 1/b. sz. melléklet 2/a. sz. melléklet 2/b. sz. melléklet 2/c. sz. melléklet 2/d. sz. melléklet 2/e. sz. melléklet 2/f. sz. melléklet 2/g. sz. melléklet 2/h. sz. melléklet A jogszabályi keretek megismerése Speciális fejezeti kezelésű előirányzatok megismerése Számviteli politika Eszközök és források értékelési szabályzata Számlarend Bizonylati rend Leltározási és leltárkészítési szabályzat Pénzkezelési szabályzat Ügyrend A fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásáról szóló eljárási rend 3. sz. melléklet Összesítő kimutatás a évi fejezeti kezelésű előirányzatokról 4. sz. melléklet Dokumentum jegyzék a fejezeti kezelésű előirányzatok évi pénzügyi (szabályszerűségi) ellenőrzéséhez 5. sz. melléklet Munkalap az eredendő kockázat megállapításához (... év) 6/a. sz. melléklet 6/b. sz. melléklet Fejezeti kezelésű előirányzatokat kezelő szervezetek belső kontroll rendszerének előzetes kockázat értékelése (1-8 munkalap) Kitöltési útmutató a fejezeti kezelésű előirányzatokat kezelő szervezetek belső kontroll rendszerének előzetes kockázat értékelése táblázataihoz 7. sz. melléklet Munkalap a évi fejezeti kezelésű előirányzatoknál a belső kontroll működésének előzetes teszteléséhez 8. sz. melléklet Munkalap a... ÁHT számú fejezeti kezelésű előirányzat pénzforgalmi tételeinek ellenőrzéséhez (2009. év) 9. sz. melléklet Munkalap a homogén csoport pénzforgalmi tételeinek ellenőrzéséhez (2009. év) 5

6 10. sz. melléklet Munkalap az előirányzat-módosítások ellenőrzéséhez év 11. sz. melléklet Munkalap az előirányzat-maradvány levezetéséhez (törvényi soronként) év 12. sz. melléklet Munkalap a tárgyévi előirányzat-maradvány mintatételeinek ellenőrzéséhez (2009. év) 13. sz. melléklet Általános munkalap a fejezeti kezelésű előirányzat ellenőrzéséhez (2009. év) 14. sz. melléklet Nyilatkozat az elektronikus úton átadott dokumentumokról 15. sz. melléklet Teljességi nyilatkozat 16/a. sz. melléklet 16/b. sz. melléklet 17/a. sz. melléklet 17/b. sz. melléklet 18/a/1. sz. melléklet 18/a/2. sz. melléklet 18/a/3. sz. melléklet 18/a/4. sz. melléklet 18/b/1. sz. melléklet Emlékeztető Nyomon követési tábla a XIX. Uniós Fejlesztések 2-es cím (Fejezeti kezelésű előirányzatok) vizsgálatához (2009. év) Munkalapok az Uniós Fejlesztések fejezetnél megvalósuló fejkez. ei-ok elszámolását végző pü-i szervezetek belső kontroll rendszerének előzetes kockázatértékeléséhez Kitöltési Útmutató az Uniós Fejlesztések fejezetnél az EU támogatásával megvalósuló fejezeti kezelésű előirányzatok elszámolását végző pénzügyi szervezetek belső kontroll rendszerének előzetes kockázatértékeléséhez 7/a. sz. MUNKALAPOK a Közreműködő Szervezetek tevékenységének megismeréséhez és kockázatelemzéséhez (2009. év) MUNKALAP a Közreműködő Szervezetek tevékenységének megismeréséhez és kockázatelemzéséhez MUNKALAP a KSZ által 2009-ben teljesített, az Operatív Program évi kiadási főösszegének 2%-át meghaladó összegű egyedi kifizetésekről MUNKALAP a KSZ által 2009-ben a kedvezményezetteknél elvégzett helyszíni ellenőrzésekről az OP prioritásai szerint 7/b. sz. MUNKALAPOK az Irányító Hatóságok tevékenységének megismeréséhez és kockázatelemzéséhez (2009. év) 6

7 18/b/2. sz. melléklet 18/b/3. sz. melléklet MUNKALAP az Irányító Hatóságok tevékenységének megismeréséhez MUNKALAP az IH által 2009-ben teljesített, az Operatív Program évi kiadási főösszegének 2%-át meghaladó összegű egyedi kifizetésekről a Technikai Segítségnyújtás prioritásnál 19. sz. melléklet Munkalap az EU fejezeti kezelésű előirányzatok pénzforgalmi tételeinek ellenőrzéséhez (2009. év) 20. sz. melléklet JEGYZŐKÖNYV 21. sz. melléklet Dokumentum nyilvántartási naplója (és kitöltési útmutató) 22. sz. melléklet A helyszíni ellenőrzés során alkalmazott vizsgálati eljárások, módszerek 23. sz. melléklet Dokumentálás követelményei 24. sz. melléklet Ellenőrzési lista a fejezeti kezelésű előirányzatok elemi beszámolója pénzügyi (szabályszerűségi) ellenőrzéséhez készített feladatterv vezetői felülvizsgálatához 25. sz. melléklet Ellenőrzési lista a fejezeti kezelésű előirányzatok elemi beszámolója pénzügyi (szabályszerűségi) ellenőrzéséhez készített számvevői jelentés vezetői felülvizsgálatához 7

8 BEVEZETÉS A Segédlet segíti a számvevőt abban, hogy: a fejezeti kezelésű előirányzatok feladatrendszere, a kezelő szervezet(ek) tevékenységének megismerése alapján, valamint a kontroll mechanizmusok erős, illetve gyenge pontjainak értékelésével feltárja az eredendő és a belső kontroll kockázatokat, ezek alapján megalapozottan dolgozza ki a pénzügyi (szabályszerűségi) ellenőrzés stratégiáját, biztosítva ezzel azt, hogy az ÁSZ által meghatározott 2%-os általános lényegességi küszöb mellett 95%-os bizonyossággal minősíteni tudja a fejezeti kezelésű előirányzatokat és az előirányzatokról összeállított éves költségvetési beszámoló megbízhatóságát; egységes elvek alapján gyűjtse össze és dokumentálja az ellenőrzött költségvetési beszámoló minősítéséhez szükséges összes információt, hogy a megállapításokat alátámasztó bizonyíték elegendő és megfelelő legyen. A Segédlet munkalapjainak feldolgozása (a hozzá tartozó kitöltési utasítás) segítséget nyújt a fejezeti kezelésű előirányzatok eredendő és a belső kontroll kockázatainak megállapításához, és ennek alapján a feltárási bizonyosság meghatározásához. Az egyes munkalapokon lévő kérdések nem minden fejezeti kezelésű előirányzatnál értelmezhetők, mert a munkalapok a fejezeti kezelésű előirányzatok specialitásait nem tartalmazzák, ezért a számvevőnek kell eldöntenie, hogy a munkalapok kérdésein kívül milyen kiemelt kérdésekre kell figyelmet fordítania, melyet a dokumentációban szerepeltetni kell. Abban az esetben, amikor a Segédlet a számvevő által végzett eljárás dokumentálásához megfelelő munkalapot nem tartalmaz, a 13. sz. mellékletként csatolt Általános munkalap a fejezeti kezelésű előirányzatok ellenőrzéséhez (2009) alkalmazása ajánlott. A munkalapnak egyértelmű hivatkozást kell tartalmaznia az érintett fejezeti kezelésű előirányzatra, valamint az ellenőrzési területre. Az ellenőrzés során feltárt, számszerűsíthető hiba esetén a Munkalap alkalmazása kötelező. A Segédlet II. része tartalmazza az EU támogatások ellenőrzésének sajátosságait. Budapest, január Dr. Becker Pál főigazgató 8

9 I. A FEJEZETI KEZELÉSŰ ELŐIRÁNYZATOK ELLENŐRZÉSE I. A FEJEZETI KEZELÉSŰ ELŐIRÁNYZATOK ELLENŐRZÉSE 1. A FEJEZETI KEZELÉSŰ ELŐIRÁNYZATOK FELADATRENDSZERE, A KEZELŐ SZERVEZET TEVÉKENYSÉGÉNEK MEGISMERÉSE A pénzügyi (szabályszerűségi) ellenőrzés első szakaszában meg kell ismerni a fejezeti kezelésű előirányzatok körét, tartalmát, célját, felhasználásukkal kapcsolatos eljárási rendet, a vonatkozó jogszabályokat, az állami irányítás egyéb jogi eszközeit, a külső környezetet, valamint az előirányzatot kezelő pénzügyi, szakmai szervezet feladatait, működését, szabályozottságát. A fejezeti kezelésű előirányzatokat kezelő szervezet tevékenységének megismeréséhez szükséges információk a kezelő szervezet által készített dokumentumokból, jelentésekből, az előző időszak beszámolóiból, belső szabályzatokból (Szervezeti és Működési Szabályzat (SzMSz), számviteli politika, az előirányzatokat kezelő szervezet ügyviteli rendje, munkaköri leírások, előirányzat-felhasználási javaslat/ismertető stb.), valamint szóbeli információkból, az ellenőrzött szervezeti egység vezetőivel, munkatársaival készített interjúkból szerezhetők be. A fejezeti kezelésű előirányzatok esetében a szakmai kezelés, a megvalósítás és a pénzügyi bonyolítás sok esetben elválik egymástól. A belső kontroll kockázatot (6/a. sz. melléklet) a fejezet egészére (1-7. munkalap), az eredendő kockázatot (5. sz. melléklet) fejezeti kezelésű előirányzatonként kell becsülni. Egyes fejezeti kezelésű előirányzatok nyilvántartását, főkönyvi könyvelését, a beszámoló készítést nem a fejezet, hanem külső vállalkozás (Kht., Kft. stb.) végzi. Az elsődleges elszámolást végző szervezet beszámolója összevonásra kerül a fejezeti beszámolóban. Ezekre a szervezetekre a belső kontroll kockázatot (6/a. sz. melléklet) csak a 8. sz. Munkalap kitöltésével kell minősíteni. 9

10 I. A FEJEZETI KEZELÉSŰ ELŐIRÁNYZATOK ELLENŐRZÉSE A szervezet megismerésének egyes lépései: A megismerés kulcselemei A megszerzendő információk Az információkat szolgáltató dokumentumok 1. A külső környezet megismerése A jogszabályi keretek Egyéb külső tényezők A fejezet egészének feladatkörét meghatározó törvények, rendeletek, határozatok és egyéb szabályozások. Az általános gazdasági helyzet, infláció, költségvetési politika, a fejezeten belül a fejezeti kezelésű előirányzat súlya stb. Hatályos jogszabályok és az állami irányítás egyéb jogi eszközei Költségvetési törvények, költségvetési stratégiák, előrejelzések stb. 2. A fejezeti kezelésű előirányzatokat kezelő szervezet(ek) megismerése A fejezeti kezelésű előirányzatokat kezelő szervezet tevékenysége A kezelő szervezet felépítése, a fejezeti kezelésű előirányzatokkal való gazdálkodás irányítása A fejezeti kezelésű előirányzatokkal való gazdálkodó, kezelő szervezet(ek) szabályozottsága Jellemző adatok a pénzügyi bonyolítás rendjéről, döntési jogkörökről, a felhasználás irányultsága államháztartáson belüli, államháztartáson kívüli, külső források, támogatások igénybevétele stb. A feladatok ellátásának összhangja a szervezeti struktúrával, a pénzügyigazdasági tevékenység megszervezésének módja. A feladat és felelősségi körök meghatározása, belső szabályzatok megléte, megfelelés a jogszabályoknak. A döntési jogosultságokat a megfelelő helyre telepítették-e? A döntésre jogosult vezetőknek a megalapozott döntéshozatalhoz rendelkezésre állt-e megfelelő információ? A vizsgált időszakban, illetve az azt megelőző évben változott-e a gazdasági vezetés? Ez érintette-e a fejezeti kezelésű előirányzatokkal való gazdálkodást? A fejezetnél kialakított gazdálkodási szabályzat, éves beszámolók, vonatkozó jogszabályok, a fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendje SzMSz, ügyrendek vonatkozó részei, egyéb belső szabályzatok SzMSz, ügyrendek, munkaköri leírások 10

11 I. A FEJEZETI KEZELÉSŰ ELŐIRÁNYZATOK ELLENŐRZÉSE A megismerés kulcselemei A szervezet információs rendszere és a fejezeti kezelésű előirányzatok közötti kapcsolat minősítése. A megszerzendő információk Az általános és a vezetői információs rendszer jellemzői, az információs rendszer számítógépes támogatottsága. Az információkat szolgáltató dokumentumok A költségvetési szerv (fejezet) szervezeti felépítéséről a hatályos SzMSz nyújt képet. A szabályzatnak ki kell térnie az egyes szervezeti egységekre, azok főbb feladataira, hatás-, valamint jogkörére, ezek megfelelő szétválasztására. Az SzMSz megmutatja a belső ellenőrzés helyét a szervezetben. A számvevőnek a szerzett tapasztalatok alapján meg kell ítélnie, hogy a felépítés megfelelő-e a fejezeti kezelésű előirányzatokkal kapcsolatos, szakmai, pénzügyi-gazdasági tevékenység ellátásához. A számvevőnek e kérdés vizsgálata során át kell tekinteni, hogy a kialakított munkamegosztás alkalmas-e a tevékenység elvégzéséhez, minden kötelezően előírt feladat ellátása megoldott-e, az egyes tevékenységek közötti munkamegosztásnál figyelembe vették-e az összeférhetetlen munkakörök szétválasztását (analitika - főkönyv, bank stb.), kialakították-e a folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzést stb. Szükséges áttekinteni, hogy a döntésre jogosult vezetők megfelelő időben, minden, a döntéshez szükséges információt megkaptak-e a megalapozott döntés meghozásához (pl. a jogosult döntéshozó rendelkezésére áll-e az előirányzatra vállalt kötelezettség összege). A kérdés vizsgálata során ki kell térni arra is, hogy a vezetői informatikai rendszer megfelelő-e, alkalmas-e a vezetők eseti információs igényének kielégítésére. Célszerű megvizsgálni a számítástechnikai rendszer zártságát, megbízhatóságát is. Ez utóbbi vizsgálat probléma észlelése esetén számítástechnikai szakértő igénybevételével oldható meg. Fel kell mérni, hogy a felsorolt a helyi sajátosságok alapján kiegészített munkakörök, beosztások esetében a foglalkoztatott munkatárs rendelkezik-e megfelelő iskolai végzettséggel, szakmai tapasztalattal, helyismerettel A külső környezet megismerése A számvevőnek a kezelő szervezet tevékenységére, továbbá a gazdálkodására vonatkozó jogszabályokat át kell tekintenie. Kiemelt figyelmet szükséges fordítani a jogszabályok teljes körűségére, főleg olyan ellenőrzési területeken, ahol a szervezet tevékenységének jellegéből következően az általánostól eltérő szabályozás érvényesül. A fejezeti kezelésű előirányzatokat kezelő szervezet tevékenységére vonatkozó, az általánostól eltérő szabályokat fel kell sorolni, amelyek ismerete elengedhe- 11

12 I. A FEJEZETI KEZELÉSŰ ELŐIRÁNYZATOK ELLENŐRZÉSE tetlen a szervezet működésének megismeréséhez, a kontroll mechanizmusainak értékeléséhez és minősítéséhez. A fejezeti kezelésű előirányzatokat kezelő szerv tevékenységére, gazdálkodására vonatkozó jogszabályoknak az ellenőrzött időszakban bekövetkezett változása esetén fel kell mérni, és ismertetni kell azt, hogy a változások milyen hatással voltak a működésre, a gazdálkodásra. A fejezeti kezelésű előirányzatok működésével kapcsolatos jogszabályi hivatkozásokat a dokumentációnak tartalmazni kell (1/a. sz. melléklet A jogszabályi keretek megismerése című munkalap). A számvevő a külső tényezők megismeréséhez szükséges információkat a költségvetésre vonatkozó jogszabályokból, előrejelzésekből, utólagos kimutatásokból, statisztikai jelentésekből stb. szerezheti meg. A fejezeti kezelésű előirányzatok általános helyzetének vizsgálatakor a számvevőnek fel kell mérnie, hogy az előző év (évek) helyzetéhez képest történt-e lényeges változás. Módosult-e a kitűzött célok, faladatok köre. Ha változást tapasztal a számvevő, akkor az azt jellemző adatokat, illetve tényeket írásban rögzíteni kell a 13. sz. számú melléklet alkalmazásával. Előfordul, hogy a fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetési címrendben elfoglalt helye megváltozik, pl. más fejezethez kerül, korábban egy címsoron megjelenő fejezeti kezelésű előirányzat többfelé, illetve korábban több címsoron megjelenő fejezeti kezelésű előirányzat egyetlen címen kerül megtervezésre. Ezekben az esetekben vizsgálni kell, hogy ezek a változások megfelelő módon (szerződés szerinti átadás, átvétel, leltár stb.) jelentek-e meg. Ki kell térni arra is, hogy vannak-e determinációk, amelyek a fejezeti kezelésű előirányzatokkal való gazdálkodást befolyásolják (már megkezdett beruházás vagy fejlesztés folytatásának kötelezettsége, esetleg jelentős tartozásállomány, likviditási problémák stb.). A számvevőnek a külső környezet megismerésének keretében, az eredendő és belső kontroll kockázatok megalapozott értékeléséhez fel kell mérnie, hogy van-e közvetlen kormányzati, egyéb politikai vagy médiaérdeklődés a fejezeti kezelésű előirányzatok valamelyike iránt. Amennyiben igen, akkor meg kell vizsgálni, hogy ez milyen hatást gyakorolhat az előirányzattal való gazdálkodásra. Kormányzati döntések, kötelezettségvállalások, viszontgaranciák közvetlen hatást gyakorolhatnak az egyes előirányzatokra, a gazdálkodás feltételeire. A média kiemelt figyelme bizonyos kérdések iránt szintén befolyást jelenthet az ellenőrzött fejezeti kezelésű előirányzatra. A felügyeleti szervvel való kapcsolat ellenőrzésének elsősorban arra kell kiterjednie, hogy mennyire érvényesülnek a felülvizsgálati, illetve monitoring tevékenységek. A Kincstárral való kapcsolat vizsgálata során fel kell tárni, hogy a kezelő szervezet milyen jogosítványokkal rendelkezik a Kincstárnál (hol és milyen számlát vezet), érvényesül-e a fejezeti kezelésű előirányzatok esetében a Kincstár ellenőrző szerepe. Fel kell tüntetni minden olyan egyéb, a számvevő tudomására jutott információt, adatot, tényt, ami az ellenőrzött évben, vagy azt követően befolyásolhatja az ellenőrzött kezelő szervezet helyzetét, gazdálkodását, beszámolójelentését (pl. peres eljárások, panaszok, bejelentések a szervezet ellen, jelentős tartozás állomány, egyéb speciális hatások stb.). A számvevő, a rendelkezésére álló információk alapján a következő ellenőrzés számára rögzíti, hogy a közeljövőben (következő tervciklus) várható- 12

13 I. A FEJEZETI KEZELÉSŰ ELŐIRÁNYZATOK ELLENŐRZÉSE e jogszabályi és egyéb változás (például: a finanszírozás formája, egyéb jellegű átszervezés, új jogszabályok stb.), amelyek hatást gyakorolhatnak a fejezeti kezelésű előirányzatokkal való gazdálkodásra, a kezelő szervezetre Speciális fejezeti kezelésű előirányzatok megismerése A számvevőnek fel kell mérni azt, hogy a fejezeti kezelésű előirányzatok között van-e speciális fejezeti kezelésű előirányzat. A felmérés eredményét a Speciális fejezeti kezelésű előirányzatok megismerése című táblázat (1/b sz. melléklet) kitöltésével kell dokumentálni (nemleges válasz esetén is). 13

14 I. A FEJEZETI KEZELÉSŰ ELŐIRÁNYZATOK ELLENŐRZÉSE 2. A SZÁMVITELI ÉS BELSŐ IRÁNYÍTÁSI, SZABÁLYOZÁSI RENDSZER MEGISMERÉSE 2.1. A gazdálkodás szabályozottsága A szabályozottság ellenőrzése során arról kell meggyőződni, hogy a fejezeti kezelésű előirányzatot kezelő szervezet rendelkezik-e a vonatkozó törvényekben és azok végrehajtási utasításaiban előirt szabályzatokkal, azok tartalma megfelel-e az előírásoknak. Az ellenőrzést a számvitelről szóló évi C. törvény (továbbiakban: Szt.), valamint az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet (továbbiakban: Áhsz.) hatályos előírásait figyelembe véve kell elvégezni. A Szt. és az Áhsz. keret szabályok, mivel azoknak a fejezeti kezelésű előirányzatok gazdálkodásában való érvényre jutását a fejezet határozza meg. Ebből következően a munkalap kérdéseire adott válaszok nem lehetnek általánosak, a szabályozottságról kialakítandó véleményt, a helyi sajátosságokat figyelembe véve kell megfogalmazni. A számviteli politikában kell rögzíteni mindazokat a részszabályokat, amelyre vonatkozóan a törvény nem tartalmaz részletes előírásokat. A számviteli politika elkészítése lehetőséget teremt arra, hogy a fejezet a jogszabályi előírások végrehajtása érdekében az adottságoknak, körülményeknek, nagyságrendnek leginkább megfelelő eljárásokat és módszereket alkalmazza. Az eszközök és források értékelési szabályzatban azokat a mérlegtételeket, illetve gazdasági eseményeket kell megjeleníteni, amelyeknél a Szt. és az Áhsz. az értékelés során választási lehetőséget ad. Bizonylati rend vizsgálatánál a jogszabályok előírásain túl célszerű a bizonylatok készítésének, útjának és feldolgozásának belső szabályozásban való megjelenését ellenőrizni (a bizonylat feldolgozásának útját, a kiállítástól a feldolgozáson keresztül az irattározásig). Ezekkel kapcsolatban fontos, hogy a bizonylati rendben intézkedjenek, hogy mely bizonylatot, milyen adatokat, milyen rendeltetésű feldolgozással készítenek el. Meg kell jelölni azokat a munkaköröket, amelyekben az egyes bizonylatokat el kell készíteni. Ki kell jelölni azokat a szervezeti egységeket, munkaköröket, amelyek a bizonylat alaki és tartalmi valamint a számviteli nyilvántartásokban való rögzítésének ellenőrzési feladatait elvégzik. Több példányos bizonylatok esetén ezt külön - külön meg kell határozni. Ahol számítógép segítségével történik a bizonylat előállítása, illetve további feldolgozása, a bizonylati rend szabályozottságának megítélése számítástechnikai ismereteket is igényelhet, amely számítástechnikai szakértő igénybevételével oldható meg. A számvevőnek a fejezeti kezelésű előirányzatokkal történő gazdálkodásának szabályozottságát a belső eljárásrendje alapján hatályba léptetett szabályzatok vizsgálata alapján a 2/a 2/g. sz. mellékletekben szereplő munkalapok kitöltése alapján kell értékelni. A munkalapok jogszabályi hivatkozásokat tartalmaznak, rövidítésekkel: Szt.: a számvitelről szóló évi C. törvény; 14

15 I. A FEJEZETI KEZELÉSŰ ELŐIRÁNYZATOK ELLENŐRZÉSE Áht.: az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény; Ámr.: az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet; Áhsz.: az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet; Kbt.: a közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. törvény. A munkalapok tartalmaznak olyan kérdéseket is, amelyeknél nincs ugyan jogszabályi hivatkozás feltüntetve, de a gazdálkodási rend biztosítása érdekében követelményként előírható ezen kérdéskörök rögzítése a szabályzatokban. A munkalapok kitöltésénél az I (igen), N (nem), R (részben), illetve a Na (nem alkalmazza) rövidítések egyikét kell alkalmazni: I (igen) válasz esetén a Megjegyzés (sajátosság) oszlopba az adott kérdés szabályzaton belüli előfordulási helyét (pont, alpont vagy oldal száma) kell feltüntetni. N (nem) választ akkor kell adni, ha a kérdéskört nem szabályozták, illetve egyetlen más szabályzatban sem tértek ki rá, azonban szabályozni kellett volna. R (részben) válasz esetén a Megjegyzés (Sajátosság) rovatban szövegesen ki kell fejteni, hogy konkrétan mely (rész)területek szabályozása nem történt meg. Jelölni kell továbbá a szabályozott témakör szabályzaton belüli vagy más gazdálkodási szabályzatban lévő előfordulási helyét. Na (nem alkalmazza) válasz abban az esetben adható, ha az adott kérdés az ellenőrzött esetében nem értelmezhető (nem fordul elő, ezért szabályozása nem szükséges). Ebben az esetben meg kell jelölni azt a jogszabályi helyet, amely alapján a szervezet mentesül a szabályozási kötelezettség alól. A munkalapok értékelésekor a számvevő a helyszínen megismert tények, valamint az alkalmazott gyakorlat és a munkalapok feldolgozása során nyert tapasztalatok figyelembevételével állapítja meg az ellenőrzött szabályzat minősítését. Az értékelésnél figyelembe kell venni a vonatkozó jogszabályok változása esetén a végrehajtott aktualizálást. Megfelelőnek kell minősíteni egy adott kérdés szabályozását abban az esetben is, ha azt nem a 2/a 2/f sz. mellékletekben meghatározott helyen szabályozták, de a jogszabályi előírásoknak megfelel A fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának eljárási rendje A fejezetet irányító szerv vezetőjének az Áht. 24. (9)-(10) bekezdéseiben, valamint a 49. (5) p) pontjában adott felhatalmazás alapján a fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjét szabályoznia kell. Az Ámr. 3. (5) bekezdése a fejezeti kezelésű előirányzatokat a fejezetet irányító szervek szabályozási hatáskörébe utalja. A fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásáról szóló eljárási rend/szabályzat (továbbiakban: eljárási rend) kötelező formai és tartalmi követelményeit az Áht. írja elő. A fejezetet 15

16 I. A FEJEZETI KEZELÉSŰ ELŐIRÁNYZATOK ELLENŐRZÉSE irányító szervek az eljárási rendjük kialakítása során azonban a kötelező elemeken túlmenően, a feladat- hatásköri sajátosságaikat figyelembe véve eltérő szabályokat alakíthatnak ki. A fejezeteknél a fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásával kapcsolatos eljárási rendnek rendelet vagy jogszabály kiadását nem igénylő rendelkezések belső norma formájában kell megjelennie. Amennyiben a fejezeti kezelésű előirányzat felhasználására vonatkozó előírásokat más jogszabály (utasítás) tartalmazza, a fejezetet irányító szerv vezetője által kiadott eljárási rend rendelkezéseit csak az abban nem szabályozott kérdésekben kell alkalmazni. Az eljárási rend kötelező formai és tartalmi követelményeit a 2/h. sz. melléklet alkalmazásával kell értékelni. Az eljárási rend kiterjedhet továbbá az alábbiakra: értelmező rendelkezésekre, amelyek az eljárási rend alkalmazásakor figyelembe veendők; a fejezeti kezelésű előirányzatok felsorolására, bevételei és kiadásai részletezésére és ismertetésére; azon fejezeti kezelésű előirányzatok ismertetésére, amelyek esetén az előirányzat átadásra kerül a fejezeten belüli költségvetési címek részére pénzügyi- és szakmai lebonyolítás céljából; a támogatás felhasználásának módjára (pályázati út, egyedi döntés); a támogatások folyósításának módjára (közvetlen fejezeti kifizetés, előirányzat átadás, pénzeszköz átadás); az adott előirányzatból vissza nem térítendő támogatások szabályaira; előirányzatonként a kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés, érvényesítés rendjére; az előirányzat céljával összhangban álló beszerzések eljárási szabályaira (központi beszerzés, közbeszerzés); az előirányzatok felett szakmai felügyeletet gyakorló szervezeti egységek vezetőinek az éves beszámoló, illetve zárszámadás keretében történő szöveges beszámolási és elszámolási kötelezettségére; az előirányzatok felhasználásával összefüggő pénzügyi, ügyviteli, könyvvezetési, stb. feladatok bonyolításával (amennyiben az előirányzat nagyságrendje, összetettsége indokolja) megbízott külső szervezetek ismertetésére; a fejezeti kezelésű előirányzatok szabályszerű felhasználását és az eljárási rendben foglaltak betartásának ellenőrzését végző szervezet megnevezésére. 16

17 I. A FEJEZETI KEZELÉSŰ ELŐIRÁNYZATOK ELLENŐRZÉSE Az eljárási rend év közben történő aktualizálása Az eljárási rend kiegészítése, módosítása, aktualizálása szükségessé válhat az év közben történő változások miatt, melyek a teljesség igénye nélkül az alábbiak lehetnek: a költségvetési törvényben jóváhagyott előirányzatok fejezetek között történő átadása-átvétele esetén, mely év közben feladat- és hatásköri változás miatt (jogszabályi rendelkezés, vagy a fejezetek közötti Megállapodások alapján) következett be; az évközben megnyitott (technikai jellegű) előirányzatok; a fejezet szervezeti keretein belül történő változások, társszervezetek között évközben történő feladat átcsoportosítások. 3. A FEJEZETI KEZELÉSŰ ELŐIRÁNYZATOK MEGISMERÉSE A fejezeti kezelésű előirányzatokról ki kell tölteni az Összesítő kimutatást (3. sz. melléklet), amely tartalmazza azok számszerűsített adatait. A 4. sz. melléklet tartalmazza mindazon szabályzatok, dokumentációk stb. listáját, amelyek egyrészt a fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésének, nyilvántartásának megismerésénél, másrészt a beszámoló ellenőrzésénél hasznosíthatók. (Az ÁSZ-nak elektronikus úton megküldött szabályzatok hitelesítéséhez a 14. sz. melléklet szerinti Nyilatkozatot kell alkalmazni.) Az összeállítás az ellenőrzött szervezet sajátosságainak figyelembevételével szűkíthető, illetve bővíthető. 4. AZ ELLENŐRZÉS MEGTERVEZÉSE Az ellenőrzésnek ebben a szakaszában a számvevőnek a fejezeti kezelésű előirányzatok működéséről megszerzett ismeretek, valamint az ÁSZ A fejezeti kezelésű előirányzatok elemi beszámolója pénzügyi (szabályszerűségi) ellenőrzésének módszertana előírásainak felhasználásával meg kell állapítania fejezeti kezelésű előirányzatonként, vagy homogén csoportonként az eredendő kockázat mértékét. Homogén csoportképzésnél a 13. sz. melléklet szerinti munkalap alkalmazásával meg kell indokolni a fejezeti kezelésű előirányzatok csoportba sorolásának szempontjait. A belső kontroll kockázat és az eredendő kockázatok ismeretében meg kell határozni a lényegességi küszöböket, meg kell tervezni az ellenőrzési célokat és azok elérését leghatékonyabban biztosító ellenőrzési megközelítési módot, a megvalósítandó ellenőrzési eljárásokat, valamint el kell készíteni az ellenőrzés feladattervét Az eredendő kockázat megállapítása Az eredendő kockázat megállapítására szolgáló munkalapot (5. sz. melléklet Munkalap az eredendő kockázat megállapításához) a számvevő tölti ki számítógépen az ellenőrzés előkészítő szakaszában szerzett tapasztalatai alapján (válasz oszlopban I/N jelölésével). 17

18 I. A FEJEZETI KEZELÉSŰ ELŐIRÁNYZATOK ELLENŐRZÉSE Az IGEN vagy NEM válaszokat a lenyíló ablakokból lehet kiválasztani, az eredmény azonnal megjelenik a tábla alján. (Az Excel fájlban 64 üres, az eredendő kockázatot kiszámító munkalap van, amit a munkalapok másolásával tetszőleges számúra lehet kibővíteni. A munkalapokat a Ctrl billentyű nyomva tartása mellett, a munkalap nevének az egér bal gombjával történő húzásával lehet másolni.) A munkalap belső használatra készül, így azt csak a számvevőnek kell aláírnia, azt a kezelő szervezettel egyeztetni nem kell. A munkalapon tájékoztató adatként a fejezeti kezelésű előirányzat célját, rövid leírását és a felhasználás rendjét meghatározó jogszabályi hátteret kell részletezni. A tájékoztató adatot nem kell feltüntetni, amennyiben fejezeti kezelésű előirányzatonként (törvényi soronként) ezeket az adatokat a fejezeti kezelésű előirányzatok eljárási rendje tartalmazza. (Homogén csoportképzésnél arról a fejezeti kezelésű előirányzatról kell az adatokat kitölteni 13. sz. melléklet alkalmazásával amelyről a kért információt az eljárási rend nem tartalmazza.) Az azonos szakmai kezelőhöz és azonos eljárási rend alá tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok eredendő kockázata az azokból képzett homogén csoportokra összevontan is megállapítható (pl. kormányzati beruházás, feladat finanszírozás körébe vont előirányzatok, normatív finanszírozás körébe tartozó előirányzatok, alapítványok, társadalmi szervezetek támogatása stb.). Azoknál a fejezeti kezelésű előirányzatoknál, amelyeknél a kiadás teljesítés kizárólag az előző évi előirányzat-maradvány terhére történt, az eredendő kockázatot nem kell újra megállapítani (megismételni). A munkalap kitöltésénél az alábbi szempontokat kell figyelembe venni: A politikai nyomásgyakorlás feltételezésének alapjául szolgálhatnak a szakmai közvéleményben, a médiában szereplő információk, a fejezeti kezelésű előirányzatot kezelő (szakmai) szervezet dolgozóival folytatott interjúk során elhangzott valószínűleg nem szándékolt megjegyzések. Az eredendő kockázatot növeli, ha a fejezeti kezelésű előirányzatot kezelő szervezetnél a vezetők személyében változás történt, vagy nem rendelkeznek a szükséges közigazgatási, szakmai gyakorlattal, helyismerettel. Magasabb szintű kockázattal kell számolni a kormányváltás évében, amikor a minisztériumok felső szintű vezetése többnyire jelentős mértékben kicserélődik. Jelentős kockázati elem, ha a vezetők nem rendelkeznek a szükséges felsőfokú végzettséggel, vagy ha nincs közigazgatásban szerzett gyakorlatuk (SzMSz, humánpolitikai nyilvántartás alapján). Jelentős változásnak kell tekinteni a beosztotti állomány negyedének cserélődését. A fejezeti kezelésű előirányzatokkal való gazdálkodás szétválasztása (szakmai kezelés és a pénzügyi megvalósítás) alapesetben nem növeli a kockázatot, de az adott eset ettől eltérő megítélést eredményezhet. A 18

19 I. A FEJEZETI KEZELÉSŰ ELŐIRÁNYZATOK ELLENŐRZÉSE fejezeti kezelésű előirányzatból államháztartáson kívülre történő kifizetések kockázatnövelő szerepe a többszereplős folyamat miatt feltételezhető. Az előirányzat rendeltetésszerű felhasználásánál kockázatnövelő hatást jelent a társadalmi szervezet, közalapítvány, közhasznú társaság, köztestület, gazdasági társaság támogatása. Növelheti a kockázatot, ha a fejezeti kezelésű előirányzatból egyedi döntéssel is történik felhasználás, de jogszabályban vagy belső szabályzatban nem rögzítették ennek maximális mértékét (arányát). Növelheti a kockázatot a számítógépes program cseréje, pl. a kötelezettségvállalással terhelt maradványok vagy a visszterhes támogatások átvezetésénél. Különösnek tekintendő tranzakciók év végén, pl. a pályázati-, közbeszerzési eljárás kiírása, előirányzat átadás-átvétel, előlegfolyósítás pályázaton kívül stb. Igen válasz esetén rövid leírást kell adni a Feladattervben (a fejezeti kezelésű előirányzatok bemutatásának részeként a 13. sz. melléklet alkalmazásával). Nem kell a fejezeten belül új előirányzatnak tekinteni azt a fejezeti kezelésű előirányzatot, amely a kormányváltás miatt került a fejezethez, ha a szakmai kezelés/lebonyolítás az átadó fejezet azonos eljárásrendje alapján történik. Nemzetközi segélyekből, támogatásokból megvalósított feladatok finanszírozása is kockázati tényezőt növelő hatású lehet, annak sokrétűsége és bonyolultsága miatt. Természetesen ez nem törvényszerű, az előirányzatot a számvevő alacsony kockázatúnak is minősítheti, ha a helyszíni tapasztalatai ezt indokolják. Az eredendő bizonyosság számszerűsítése Eredendő kockázat mértéke Eredendő bizonyosság értékhatárai Eredendő bizonyosság mértéke Ha alacsony 0,8-1,0 Ha közepes 0,5-0,7 Ha magas 0,0-0,4 Létezik-e speciális kockázat? Előfordulhat, hogy a szakmai szervezet magas szintű hajlandóságot mutat a fejezeti kezelésű előirányzatoknak a deklarált céltól eltérő és/vagy szabálytalan felhasználására. Amennyiben e kérdésben komoly kételyek merülnek fel, akkor a speciális kockázat létét kell feltételeznünk, így az eredendő bizonyosság mértéke nulla. 19

20 I. A FEJEZETI KEZELÉSŰ ELŐIRÁNYZATOK ELLENŐRZÉSE 4.2. A belső kontroll kockázat megállapítása A fejezet belső kontroll kockázatának felmérésére a 6/a. sz. melléklet alábbi munkalapjai szolgálnak: 1. Tevékenység és szabályozottság 2. A Kincstár munkafolyamatba épített ellenőrző funkciójáról 3. A számviteli rendszer évre vonatkozó szabályozottságáról 4. A számviteli tevékenység informatikai támogatottsága 5. Az informatikai környezet szabályozottsága és működése 6. A fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának ellenőrzéséről 7. A fejezeti kezelésű előirányzatok folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés kialakításáról A 8. sz. munkalapot (Az elsődleges elszámolást végző szervezet szabályozottsága) kell alkalmazni, a fejezet megbízásából az egyes fejezeti kezelésű előirányzatok elsődleges elszámolását végző szervezet belső kontroll kockázatának felmérésére. Az 1-8. munkalapokhoz részletes kitöltési útmutató (6/b. sz. melléklet) készült. A belső kontroll kockázat munkalapjai, valamint a Segédletnek a gazdálkodás szabályozottságát minősítő munkalapjai kitöltésénél biztosítani kell a megállapítások összhangját (az azonos tartalmú kérdésekre minden esetben azonos választ kell adni). 20

SEGÉDLET A PÁRTOK MŰKÖDÉSÉT SEGÍTŐ ALAPÍTVÁNYOK GAZDÁLKODÁSA TÖRVÉNYESSÉGÉNEK ELLENŐRZÉSÉHEZ

SEGÉDLET A PÁRTOK MŰKÖDÉSÉT SEGÍTŐ ALAPÍTVÁNYOK GAZDÁLKODÁSA TÖRVÉNYESSÉGÉNEK ELLENŐRZÉSÉHEZ SEGÉDLET A PÁRTOK MŰKÖDÉSÉT SEGÍTŐ ALAPÍTVÁNYOK GAZDÁLKODÁSA TÖRVÉNYESSÉGÉNEK ELLENŐRZÉSÉHEZ 2009. 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.1. Szabályszerűségi Ellenőrzési Főcsoport 1312.

Részletesebben

ZALAEGERSZEGI POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ KONTROLLRENDSZERE ÁLTALÁNOS RÉSZ

ZALAEGERSZEGI POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ KONTROLLRENDSZERE ÁLTALÁNOS RÉSZ 4. számú melléklet 1 ZALAEGERSZEGI POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ KONTROLLRENDSZERE A Zalaegerszegi Polgármesteri Hivatal belső kontrollrendszerét az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, (a továbbiakban

Részletesebben

SZÁMVITELI POLITIKA Érvényes: 2013. 01. 01-től

SZÁMVITELI POLITIKA Érvényes: 2013. 01. 01-től Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat SZÁMVITELI POLITIKA Érvényes: 2013. 01. 01-től A Budapest Főváros XVII. kerületi Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat (a továbbiakban: Nemzetiségi

Részletesebben

A könyvvizsgálat fogalmi köre

A könyvvizsgálat fogalmi köre MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Intézeti Tanszék KÖNYVVIZSGÁLAT A könyvvizsgálat fogalmi köre Dr. Pál Tibor I. Fogalmi kör A piacgazdaság

Részletesebben

Ü G Y R E N D. A Győri Többcélú Kistérségi Társulás gazdasági szervezetének gazdálkodással összefüggő feladataira. Érvényes: 2009.

Ü G Y R E N D. A Győri Többcélú Kistérségi Társulás gazdasági szervezetének gazdálkodással összefüggő feladataira. Érvényes: 2009. Ü G Y R E N D A Győri Többcélú Kistérségi Társulás gazdasági szervezetének gazdálkodással összefüggő feladataira Érvényes: 2009. március 1-től TARTALOMJEGYZÉK 1. Az ügyrend célja, tartalma, a gazdasági

Részletesebben

SEMMELWEIS EGYETEM BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV 2013. Iktatószám: KS/ELL/69/2013.

SEMMELWEIS EGYETEM BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV 2013. Iktatószám: KS/ELL/69/2013. SEMMELWEIS EGYETEM BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV 2013. Iktatószám: KS/ELL/69/2013. Tartalomjegyzék I. Bevezetés... 5 II. A belső ellenőrzés hatókörét, feladatait és céljait meghatározó belső ellenőrzési

Részletesebben

SZ-NK-20 SZABÁLYZAT A KANIZSAI DOROTTYA KÓRHÁZ FOLYAMATBA ÉPÍTETT ELŐZETES ÉS UTÓLAGOS VEZETŐI ELLENŐRZÉS RENDSZERÉNEK SZABÁLYZATA

SZ-NK-20 SZABÁLYZAT A KANIZSAI DOROTTYA KÓRHÁZ FOLYAMATBA ÉPÍTETT ELŐZETES ÉS UTÓLAGOS VEZETŐI ELLENŐRZÉS RENDSZERÉNEK SZABÁLYZATA Kanizsai Dorottya Kórház 8800 Nagykanizsa, Szekeres J. u. 2-8. Tel.: 06-93/502-000, T.fax: 06-93/502-064 SZ-NK-20 SZABÁLYZAT A KANIZSAI DOROTTYA KÓRHÁZ FOLYAMATBA ÉPÍTETT ELŐZETES ÉS UTÓLAGOS VEZETŐI ELLENŐRZÉS

Részletesebben

Tartalomjegyzék 1. Bevezető... 4 2. Könyvvezetési kötelezettség és számviteli politika... 5 3. Általános rész... 6 3.1. A számviteli politika

Tartalomjegyzék 1. Bevezető... 4 2. Könyvvezetési kötelezettség és számviteli politika... 5 3. Általános rész... 6 3.1. A számviteli politika Tartalomjegyzék 1. Bevezető... 4 2. Könyvvezetési kötelezettség és számviteli politika... 5 3. Általános rész... 6 3.1. A számviteli politika fogalma... 6 3.2. Értelmező rendelkezések és fogalmak... 7

Részletesebben

193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet. a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről. I. Fejezet. A rendelet hatálya

193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet. a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről. I. Fejezet. A rendelet hatálya 193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről A Kormány az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 124. -a (2) bekezdésének u) pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

Pénzügyi és gazdálkodási felelősségvállalás szabályozottságának javítása

Pénzügyi és gazdálkodási felelősségvállalás szabályozottságának javítása Ercsi polgármesteri hivatal szervezetfejlesztése című ÁROP 1.A.2/A-2008-0116. számon regisztrált európai uniós projekt szervezetfejlesztési feladatok ellátása keretében Pénzügyi és gazdálkodási felelősségvállalás

Részletesebben

JELENTÉS a Zala Megyei Önkormányzat gazdálkodási rendszerének átfogó ellenőrzéséről

JELENTÉS a Zala Megyei Önkormányzat gazdálkodási rendszerének átfogó ellenőrzéséről JELENTÉS a Zala Megyei Önkormányzat gazdálkodási rendszerének átfogó ellenőrzéséről 0546 2005. szeptember 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.3. Átfogó Ellenőrzések Főcsoport Iktatószám:

Részletesebben

Ifj.dr.Sallay József Ügyvédi Iroda 1055 Budapest Kossuth tér 18. fszt. Tel: 237-06-24; Fax: 237-06-23 e-mail: sb.ui@chello.hu

Ifj.dr.Sallay József Ügyvédi Iroda 1055 Budapest Kossuth tér 18. fszt. Tel: 237-06-24; Fax: 237-06-23 e-mail: sb.ui@chello.hu Ifj.dr.Sallay József Ügyvédi Iroda 1055 Budapest Kossuth tér 18. fszt. Tel: 237-06-24; Fax: 237-06-23 e-mail: sb.ui@chello.hu JELENTÉS BUDAÖRS KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS KISTÉRSÉGI IRODA JOGI ÉS SZABÁLYSZERŰSÉGI

Részletesebben

JELENTÉS Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodásának átfogó ellenőrzéséről

JELENTÉS Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodásának átfogó ellenőrzéséről JELENTÉS Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodásának átfogó ellenőrzéséről 0355 2003. december 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.3 Átfogó Ellenőrzések Főcsoport Iktatószám:

Részletesebben

ELSZÁMOLÓH. Számviteli politika. Hatályos: 2014. április 1.

ELSZÁMOLÓH. Számviteli politika. Hatályos: 2014. április 1. ELSZÁMOLÓH Z Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet Számviteli politika Hatályos: 2014. április 1. 1 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A Számviteli politika célja A számviteli politika kialakításának

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SZÁMVITELI POLITIKA

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SZÁMVITELI POLITIKA NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SZÁMVITELI POLITIKA SOPRON 2014 1. Bevezető A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, valamint a törvény felhatalmazása alapján az államháztartás számviteléről szóló 4/2013.

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat 1. sz. melléklet. Folyamatba épített előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés rendszere: I.

Szervezeti és Működési Szabályzat 1. sz. melléklet. Folyamatba épített előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés rendszere: I. Szervezeti és Működési Szabályzat 1. sz. melléklet Folyamatba épített előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés rendszere: I. FEUVE szabályzat II. ellenőrzési nyomvonal III. kockázatkezelési szabályzat

Részletesebben

NYÁRLŐRINC. 2009. évre

NYÁRLŐRINC. 2009. évre NYÁRLŐRINC község önkormányzatának SZÁMVITELI POLITIKÁJA a pénzügyi-gazdálkodási szabályzatokkal 2009. évre Nyárlőrinc Községi Önkormányzat POLGÁRMESTERI HIVATALA MINT KÖLTSÉGVETÉSI SZERV A számvitelről

Részletesebben

BELSŐ KONTROLLRENDSZER

BELSŐ KONTROLLRENDSZER BELSŐ KONTROLLRENDSZER 4.számú függelék A Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Belső kontrollrendszerét az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.), az államháztartásról

Részletesebben

JELENTÉS. 1298 2012. szeptember

JELENTÉS. 1298 2012. szeptember JELENTÉS a belső kontrollrendszer és a belső ellenőrzés szabályszerűségének a zárszámadási ellenőrzésbe bevont központi költségvetési intézményeknél lefolytatott ellenőrzéséről 1298 2012. szeptember Állami

Részletesebben

BELSŐ KONTROLLRENDSZER

BELSŐ KONTROLLRENDSZER BELSŐ KONTROLLRENDSZER E L Ő S Z Ó Az államháztartási belső pénzügyi ellenőrzési (ÁBPE) rendszer EU-konform átalakítása az elmúlt években megtörtént. Új jogszabályok születtek, illetve meglévők módosultak.

Részletesebben

BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV MINTA

BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV MINTA BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV MINTA 2013. február Tartalom Bevezető a Belső Ellenőrzési Kézikönyv Mintához... 5 I. Bevezetés... 9 II. A belső ellenőrzés hatáskörét, feladatait és céljait meghatározó belső

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának folyamatba épített előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzési szabályzata

Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának folyamatba épített előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzési szabályzata Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának folyamatba épített előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzési szabályzata Tartalomjegyzék: I. A szabálytalanságok kezelésének eljárási rendje 3. oldal

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV SOPRON 2013 A Nyugat-magyarországi Egyetemen (a továbbiakban: Egyetem) a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről

Részletesebben

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI ELLENŐRZÉSI IRODA NYÍREGYHÁZA SZÁMVEVŐI JELENTÉS

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI ELLENŐRZÉSI IRODA NYÍREGYHÁZA SZÁMVEVŐI JELENTÉS SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI ELLENŐRZÉSI IRODA NYÍREGYHÁZA SZÁMVEVŐI JELENTÉS Tiszalök Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2009. évi ellenőrzéséről 2009. október BEVEZETÉS SZÁMVEVŐI JELENTÉS

Részletesebben

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖNYVTÁR ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT 1051 Budapest Arany János utca 1. GAZDASÁGI ÜGYREND

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖNYVTÁR ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT 1051 Budapest Arany János utca 1. GAZDASÁGI ÜGYREND MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖNYVTÁR ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT 1051 Budapest Arany János utca 1. GAZDASÁGI ÜGYREND Érvényes: 2013.január 1.napjától Jóváhagyta: dr. Monok István főigazgató ph. 2 A Magyar Tudományos

Részletesebben

Ü G Y R E N D Újfehértó Polgármesteri Hivatal gazdasági egységének gazdálkodással összefüggő feladatairól

Ü G Y R E N D Újfehértó Polgármesteri Hivatal gazdasági egységének gazdálkodással összefüggő feladatairól Újfehértó Város Önkormányzat Képviselő Testületének Polgármesteri Hivatala 6653-11/2009 13/2009. (XI.05.) számú JEGYZŐI UTASÍTÁS Ü G Y R E N D Újfehértó Polgármesteri Hivatal gazdasági egységének gazdálkodással

Részletesebben

BELSŐ KONTROLLRENDSZER

BELSŐ KONTROLLRENDSZER BELSŐ KONTROLLRENDSZER Tura Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala BELSŐ KONTROLLRENDSZER Érvényes: 2010. augusztus 5 -től Jóváhagyta:... jegyző 3 BELSŐ KONTROLLRENDSZER Tura Város Önkormányzat

Részletesebben

Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása

Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása SZÁMVITELI POLITIKA A 2006. július 01.-i számviteli politika módosítása Érvényes: 2006. december 20. Jóváhagyta: Mihaleczné Kovács Mária Kistérségi irodavezető

Részletesebben

17. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. február 13., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 855, Ft. Oldal

17. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. február 13., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 855, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. február 13., péntek 17. szám Ára: 855, Ft TARTALOMJEGYZÉK 27/2009. (II. 13.) Korm. rendelet A hallgatói hitelrendszerrõl és a Diákhitel Központról szóló

Részletesebben

JELENTÉS a Békés Megyei Önkormányzat gazdálkodási rendszerének átfogó ellenőrzéséről

JELENTÉS a Békés Megyei Önkormányzat gazdálkodási rendszerének átfogó ellenőrzéséről JELENTÉS a Békés Megyei Önkormányzat gazdálkodási rendszerének átfogó ellenőrzéséről 0565 2005. december 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.3. Átfogó Ellenőrzések Főcsoport Iktatószám:

Részletesebben