SEGÉDLET A FEJEZETI KEZELÉSŰ ELŐIRÁNYZATOK ELEMI BESZÁMOLÓJA PÉNZÜGYI (SZABÁLYSZERŰSÉGI) ELLENŐRZÉSÉNEK MÓDSZERTANÁHOZ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SEGÉDLET A FEJEZETI KEZELÉSŰ ELŐIRÁNYZATOK ELEMI BESZÁMOLÓJA PÉNZÜGYI (SZABÁLYSZERŰSÉGI) ELLENŐRZÉSÉNEK MÓDSZERTANÁHOZ. 2009."

Átírás

1 SEGÉDLET A FEJEZETI KEZELÉSŰ ELŐIRÁNYZATOK ELEMI BESZÁMOLÓJA PÉNZÜGYI (SZABÁLYSZERŰSÉGI) ELLENŐRZÉSÉNEK MÓDSZERTANÁHOZ december

2 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.2. Szabályszerűségi Ellenőrzési Főcsoport Intézményi Beszámolókat Ellenőrző Osztály Központi Igazgatási Fejezeti Kezelésű Előirányzatokat Ellenőrző Osztály Gazdasági, Védelmi és Infrastrukturális célú Fejezeti Kezelésű Előirányzatokat Ellenőrző Osztály Humánerőforrás Fejlesztést Szolgáló Fejezeti Kezelésű Előirányzatokat Ellenőrző Osztály Belső Kontrollokat Ellenőrző Osztály Központi Költségvetés Zárszámadását Ellenőrző Osztály A módszertani munkát felügyelte: Dr. Becker Pál főigazgató A végrehajtásért felelős: Horváth Sándor főigazgató-helyettes A módszertani munkát vezette: Hámoriné Maróti Györgyi főcsoportfőnök-helyettes Összeállították: Holé Sándorné dr. igazgatóhelyettes Morvay András osztályvezető főtanácsos Szabóné Farkas Katalin osztályvezető főtanácsos Szarka Péterné igazgatóhelyettes Tolnai Lászlóné osztályvezető főtanácsos A kiadásért felel: Dr. Csapodi Pál főtitkár az ÁSZ Módszertani Kiadványok sorozat szerkesztője, a Módszertani Bizottság elnöke Kézirat lezárva: december 16.

3 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS 8 I. A FEJEZETI KEZELÉSŰ ELŐIRÁNYZATOK ELLENŐRZÉSE 9 1. A fejezeti kezelésű előirányzatok feladatrendszere, a kezelő szervezet tevékenységének megismerése A külső környezet megismerése Speciális fejezeti kezelésű előirányzatok megismerése A számviteli és belső irányítási, szabályozási rendszer megismerése A gazdálkodás szabályozottsága A fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának eljárási rendje A fejezeti kezelésű előirányzatok megismerése Az ellenőrzés megtervezése Az eredendő kockázat megállapítása A belső kontroll kockázat megállapítása A fejezeti kezelésű előirányzatok kockázat minősítésének előzetes tesztelése Ellenőrzési feladatterv készítése A fejezeti kezelésű előirányzatokkal való gazdálkodás szabályozottságának vizsgálata A fejezeti kezelésű előirányzatok, azok teljesítése A fejezeti kezelésű előirányzatok előirányzatonkénti bemutatása és az eljárási rend értékelése Kockázatok becslése Az ellenőrzési eljárások megtervezése A költségvetési beszámoló ellenőrzése A feladatterv elkészítésének dokumentumai A feladatterv jóváhagyása Helyszíni ellenőrzés A könyvviteli mérleg ellenőrzése A pénzforgalmi jelentés ellenőrzése A kiegészítő melléklet ellenőrzése Az előirányzat módosítások ellenőrzése A tárgyévi maradvány ellenőrzése A tárgyévi maradvány levezetésének ellenőrzése A kötelezettségvállalással terhelt maradvány ellenőrzése 49 3

4 A 0. számlaosztály ellenőrzése Nemzetközi támogatási programok A Kiegészítő melléklet szöveges indoklása Jelentésírás A számvevői jelentéssel szemben támasztott követelmények: Formai követelmények: Tartalmi követelmények: Az ellenőrzési megállapítások értékelése, véleményalkotás Elfogadó (hitelesítő) vélemény Korlátozott vélemény Elutasító vélemény Vélemény megadásának elutasítása Vezetői felülvizsgálat és egyeztetés az ellenőrzött intézménnyel 54 II. AZ EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ FEJEZETI KEZELÉSŰ ELŐIRÁNYZATOK ELLENŐRZÉSE Az EU támogatások ellenőrzésének sajátosságai 55 MELLÉKLETEK 63 4

5 Mellékletek jegyzéke 1/a. sz. melléklet 1/b. sz. melléklet 2/a. sz. melléklet 2/b. sz. melléklet 2/c. sz. melléklet 2/d. sz. melléklet 2/e. sz. melléklet 2/f. sz. melléklet 2/g. sz. melléklet 2/h. sz. melléklet A jogszabályi keretek megismerése Speciális fejezeti kezelésű előirányzatok megismerése Számviteli politika Eszközök és források értékelési szabályzata Számlarend Bizonylati rend Leltározási és leltárkészítési szabályzat Pénzkezelési szabályzat Ügyrend A fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásáról szóló eljárási rend 3. sz. melléklet Összesítő kimutatás a évi fejezeti kezelésű előirányzatokról 4. sz. melléklet Dokumentum jegyzék a fejezeti kezelésű előirányzatok évi pénzügyi (szabályszerűségi) ellenőrzéséhez 5. sz. melléklet Munkalap az eredendő kockázat megállapításához (... év) 6/a. sz. melléklet 6/b. sz. melléklet Fejezeti kezelésű előirányzatokat kezelő szervezetek belső kontroll rendszerének előzetes kockázat értékelése (1-8 munkalap) Kitöltési útmutató a fejezeti kezelésű előirányzatokat kezelő szervezetek belső kontroll rendszerének előzetes kockázat értékelése táblázataihoz 7. sz. melléklet Munkalap a évi fejezeti kezelésű előirányzatoknál a belső kontroll működésének előzetes teszteléséhez 8. sz. melléklet Munkalap a... ÁHT számú fejezeti kezelésű előirányzat pénzforgalmi tételeinek ellenőrzéséhez (2009. év) 9. sz. melléklet Munkalap a homogén csoport pénzforgalmi tételeinek ellenőrzéséhez (2009. év) 5

6 10. sz. melléklet Munkalap az előirányzat-módosítások ellenőrzéséhez év 11. sz. melléklet Munkalap az előirányzat-maradvány levezetéséhez (törvényi soronként) év 12. sz. melléklet Munkalap a tárgyévi előirányzat-maradvány mintatételeinek ellenőrzéséhez (2009. év) 13. sz. melléklet Általános munkalap a fejezeti kezelésű előirányzat ellenőrzéséhez (2009. év) 14. sz. melléklet Nyilatkozat az elektronikus úton átadott dokumentumokról 15. sz. melléklet Teljességi nyilatkozat 16/a. sz. melléklet 16/b. sz. melléklet 17/a. sz. melléklet 17/b. sz. melléklet 18/a/1. sz. melléklet 18/a/2. sz. melléklet 18/a/3. sz. melléklet 18/a/4. sz. melléklet 18/b/1. sz. melléklet Emlékeztető Nyomon követési tábla a XIX. Uniós Fejlesztések 2-es cím (Fejezeti kezelésű előirányzatok) vizsgálatához (2009. év) Munkalapok az Uniós Fejlesztések fejezetnél megvalósuló fejkez. ei-ok elszámolását végző pü-i szervezetek belső kontroll rendszerének előzetes kockázatértékeléséhez Kitöltési Útmutató az Uniós Fejlesztések fejezetnél az EU támogatásával megvalósuló fejezeti kezelésű előirányzatok elszámolását végző pénzügyi szervezetek belső kontroll rendszerének előzetes kockázatértékeléséhez 7/a. sz. MUNKALAPOK a Közreműködő Szervezetek tevékenységének megismeréséhez és kockázatelemzéséhez (2009. év) MUNKALAP a Közreműködő Szervezetek tevékenységének megismeréséhez és kockázatelemzéséhez MUNKALAP a KSZ által 2009-ben teljesített, az Operatív Program évi kiadási főösszegének 2%-át meghaladó összegű egyedi kifizetésekről MUNKALAP a KSZ által 2009-ben a kedvezményezetteknél elvégzett helyszíni ellenőrzésekről az OP prioritásai szerint 7/b. sz. MUNKALAPOK az Irányító Hatóságok tevékenységének megismeréséhez és kockázatelemzéséhez (2009. év) 6

7 18/b/2. sz. melléklet 18/b/3. sz. melléklet MUNKALAP az Irányító Hatóságok tevékenységének megismeréséhez MUNKALAP az IH által 2009-ben teljesített, az Operatív Program évi kiadási főösszegének 2%-át meghaladó összegű egyedi kifizetésekről a Technikai Segítségnyújtás prioritásnál 19. sz. melléklet Munkalap az EU fejezeti kezelésű előirányzatok pénzforgalmi tételeinek ellenőrzéséhez (2009. év) 20. sz. melléklet JEGYZŐKÖNYV 21. sz. melléklet Dokumentum nyilvántartási naplója (és kitöltési útmutató) 22. sz. melléklet A helyszíni ellenőrzés során alkalmazott vizsgálati eljárások, módszerek 23. sz. melléklet Dokumentálás követelményei 24. sz. melléklet Ellenőrzési lista a fejezeti kezelésű előirányzatok elemi beszámolója pénzügyi (szabályszerűségi) ellenőrzéséhez készített feladatterv vezetői felülvizsgálatához 25. sz. melléklet Ellenőrzési lista a fejezeti kezelésű előirányzatok elemi beszámolója pénzügyi (szabályszerűségi) ellenőrzéséhez készített számvevői jelentés vezetői felülvizsgálatához 7

8 BEVEZETÉS A Segédlet segíti a számvevőt abban, hogy: a fejezeti kezelésű előirányzatok feladatrendszere, a kezelő szervezet(ek) tevékenységének megismerése alapján, valamint a kontroll mechanizmusok erős, illetve gyenge pontjainak értékelésével feltárja az eredendő és a belső kontroll kockázatokat, ezek alapján megalapozottan dolgozza ki a pénzügyi (szabályszerűségi) ellenőrzés stratégiáját, biztosítva ezzel azt, hogy az ÁSZ által meghatározott 2%-os általános lényegességi küszöb mellett 95%-os bizonyossággal minősíteni tudja a fejezeti kezelésű előirányzatokat és az előirányzatokról összeállított éves költségvetési beszámoló megbízhatóságát; egységes elvek alapján gyűjtse össze és dokumentálja az ellenőrzött költségvetési beszámoló minősítéséhez szükséges összes információt, hogy a megállapításokat alátámasztó bizonyíték elegendő és megfelelő legyen. A Segédlet munkalapjainak feldolgozása (a hozzá tartozó kitöltési utasítás) segítséget nyújt a fejezeti kezelésű előirányzatok eredendő és a belső kontroll kockázatainak megállapításához, és ennek alapján a feltárási bizonyosság meghatározásához. Az egyes munkalapokon lévő kérdések nem minden fejezeti kezelésű előirányzatnál értelmezhetők, mert a munkalapok a fejezeti kezelésű előirányzatok specialitásait nem tartalmazzák, ezért a számvevőnek kell eldöntenie, hogy a munkalapok kérdésein kívül milyen kiemelt kérdésekre kell figyelmet fordítania, melyet a dokumentációban szerepeltetni kell. Abban az esetben, amikor a Segédlet a számvevő által végzett eljárás dokumentálásához megfelelő munkalapot nem tartalmaz, a 13. sz. mellékletként csatolt Általános munkalap a fejezeti kezelésű előirányzatok ellenőrzéséhez (2009) alkalmazása ajánlott. A munkalapnak egyértelmű hivatkozást kell tartalmaznia az érintett fejezeti kezelésű előirányzatra, valamint az ellenőrzési területre. Az ellenőrzés során feltárt, számszerűsíthető hiba esetén a Munkalap alkalmazása kötelező. A Segédlet II. része tartalmazza az EU támogatások ellenőrzésének sajátosságait. Budapest, január Dr. Becker Pál főigazgató 8

9 I. A FEJEZETI KEZELÉSŰ ELŐIRÁNYZATOK ELLENŐRZÉSE I. A FEJEZETI KEZELÉSŰ ELŐIRÁNYZATOK ELLENŐRZÉSE 1. A FEJEZETI KEZELÉSŰ ELŐIRÁNYZATOK FELADATRENDSZERE, A KEZELŐ SZERVEZET TEVÉKENYSÉGÉNEK MEGISMERÉSE A pénzügyi (szabályszerűségi) ellenőrzés első szakaszában meg kell ismerni a fejezeti kezelésű előirányzatok körét, tartalmát, célját, felhasználásukkal kapcsolatos eljárási rendet, a vonatkozó jogszabályokat, az állami irányítás egyéb jogi eszközeit, a külső környezetet, valamint az előirányzatot kezelő pénzügyi, szakmai szervezet feladatait, működését, szabályozottságát. A fejezeti kezelésű előirányzatokat kezelő szervezet tevékenységének megismeréséhez szükséges információk a kezelő szervezet által készített dokumentumokból, jelentésekből, az előző időszak beszámolóiból, belső szabályzatokból (Szervezeti és Működési Szabályzat (SzMSz), számviteli politika, az előirányzatokat kezelő szervezet ügyviteli rendje, munkaköri leírások, előirányzat-felhasználási javaslat/ismertető stb.), valamint szóbeli információkból, az ellenőrzött szervezeti egység vezetőivel, munkatársaival készített interjúkból szerezhetők be. A fejezeti kezelésű előirányzatok esetében a szakmai kezelés, a megvalósítás és a pénzügyi bonyolítás sok esetben elválik egymástól. A belső kontroll kockázatot (6/a. sz. melléklet) a fejezet egészére (1-7. munkalap), az eredendő kockázatot (5. sz. melléklet) fejezeti kezelésű előirányzatonként kell becsülni. Egyes fejezeti kezelésű előirányzatok nyilvántartását, főkönyvi könyvelését, a beszámoló készítést nem a fejezet, hanem külső vállalkozás (Kht., Kft. stb.) végzi. Az elsődleges elszámolást végző szervezet beszámolója összevonásra kerül a fejezeti beszámolóban. Ezekre a szervezetekre a belső kontroll kockázatot (6/a. sz. melléklet) csak a 8. sz. Munkalap kitöltésével kell minősíteni. 9

10 I. A FEJEZETI KEZELÉSŰ ELŐIRÁNYZATOK ELLENŐRZÉSE A szervezet megismerésének egyes lépései: A megismerés kulcselemei A megszerzendő információk Az információkat szolgáltató dokumentumok 1. A külső környezet megismerése A jogszabályi keretek Egyéb külső tényezők A fejezet egészének feladatkörét meghatározó törvények, rendeletek, határozatok és egyéb szabályozások. Az általános gazdasági helyzet, infláció, költségvetési politika, a fejezeten belül a fejezeti kezelésű előirányzat súlya stb. Hatályos jogszabályok és az állami irányítás egyéb jogi eszközei Költségvetési törvények, költségvetési stratégiák, előrejelzések stb. 2. A fejezeti kezelésű előirányzatokat kezelő szervezet(ek) megismerése A fejezeti kezelésű előirányzatokat kezelő szervezet tevékenysége A kezelő szervezet felépítése, a fejezeti kezelésű előirányzatokkal való gazdálkodás irányítása A fejezeti kezelésű előirányzatokkal való gazdálkodó, kezelő szervezet(ek) szabályozottsága Jellemző adatok a pénzügyi bonyolítás rendjéről, döntési jogkörökről, a felhasználás irányultsága államháztartáson belüli, államháztartáson kívüli, külső források, támogatások igénybevétele stb. A feladatok ellátásának összhangja a szervezeti struktúrával, a pénzügyigazdasági tevékenység megszervezésének módja. A feladat és felelősségi körök meghatározása, belső szabályzatok megléte, megfelelés a jogszabályoknak. A döntési jogosultságokat a megfelelő helyre telepítették-e? A döntésre jogosult vezetőknek a megalapozott döntéshozatalhoz rendelkezésre állt-e megfelelő információ? A vizsgált időszakban, illetve az azt megelőző évben változott-e a gazdasági vezetés? Ez érintette-e a fejezeti kezelésű előirányzatokkal való gazdálkodást? A fejezetnél kialakított gazdálkodási szabályzat, éves beszámolók, vonatkozó jogszabályok, a fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendje SzMSz, ügyrendek vonatkozó részei, egyéb belső szabályzatok SzMSz, ügyrendek, munkaköri leírások 10

11 I. A FEJEZETI KEZELÉSŰ ELŐIRÁNYZATOK ELLENŐRZÉSE A megismerés kulcselemei A szervezet információs rendszere és a fejezeti kezelésű előirányzatok közötti kapcsolat minősítése. A megszerzendő információk Az általános és a vezetői információs rendszer jellemzői, az információs rendszer számítógépes támogatottsága. Az információkat szolgáltató dokumentumok A költségvetési szerv (fejezet) szervezeti felépítéséről a hatályos SzMSz nyújt képet. A szabályzatnak ki kell térnie az egyes szervezeti egységekre, azok főbb feladataira, hatás-, valamint jogkörére, ezek megfelelő szétválasztására. Az SzMSz megmutatja a belső ellenőrzés helyét a szervezetben. A számvevőnek a szerzett tapasztalatok alapján meg kell ítélnie, hogy a felépítés megfelelő-e a fejezeti kezelésű előirányzatokkal kapcsolatos, szakmai, pénzügyi-gazdasági tevékenység ellátásához. A számvevőnek e kérdés vizsgálata során át kell tekinteni, hogy a kialakított munkamegosztás alkalmas-e a tevékenység elvégzéséhez, minden kötelezően előírt feladat ellátása megoldott-e, az egyes tevékenységek közötti munkamegosztásnál figyelembe vették-e az összeférhetetlen munkakörök szétválasztását (analitika - főkönyv, bank stb.), kialakították-e a folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzést stb. Szükséges áttekinteni, hogy a döntésre jogosult vezetők megfelelő időben, minden, a döntéshez szükséges információt megkaptak-e a megalapozott döntés meghozásához (pl. a jogosult döntéshozó rendelkezésére áll-e az előirányzatra vállalt kötelezettség összege). A kérdés vizsgálata során ki kell térni arra is, hogy a vezetői informatikai rendszer megfelelő-e, alkalmas-e a vezetők eseti információs igényének kielégítésére. Célszerű megvizsgálni a számítástechnikai rendszer zártságát, megbízhatóságát is. Ez utóbbi vizsgálat probléma észlelése esetén számítástechnikai szakértő igénybevételével oldható meg. Fel kell mérni, hogy a felsorolt a helyi sajátosságok alapján kiegészített munkakörök, beosztások esetében a foglalkoztatott munkatárs rendelkezik-e megfelelő iskolai végzettséggel, szakmai tapasztalattal, helyismerettel A külső környezet megismerése A számvevőnek a kezelő szervezet tevékenységére, továbbá a gazdálkodására vonatkozó jogszabályokat át kell tekintenie. Kiemelt figyelmet szükséges fordítani a jogszabályok teljes körűségére, főleg olyan ellenőrzési területeken, ahol a szervezet tevékenységének jellegéből következően az általánostól eltérő szabályozás érvényesül. A fejezeti kezelésű előirányzatokat kezelő szervezet tevékenységére vonatkozó, az általánostól eltérő szabályokat fel kell sorolni, amelyek ismerete elengedhe- 11

12 I. A FEJEZETI KEZELÉSŰ ELŐIRÁNYZATOK ELLENŐRZÉSE tetlen a szervezet működésének megismeréséhez, a kontroll mechanizmusainak értékeléséhez és minősítéséhez. A fejezeti kezelésű előirányzatokat kezelő szerv tevékenységére, gazdálkodására vonatkozó jogszabályoknak az ellenőrzött időszakban bekövetkezett változása esetén fel kell mérni, és ismertetni kell azt, hogy a változások milyen hatással voltak a működésre, a gazdálkodásra. A fejezeti kezelésű előirányzatok működésével kapcsolatos jogszabályi hivatkozásokat a dokumentációnak tartalmazni kell (1/a. sz. melléklet A jogszabályi keretek megismerése című munkalap). A számvevő a külső tényezők megismeréséhez szükséges információkat a költségvetésre vonatkozó jogszabályokból, előrejelzésekből, utólagos kimutatásokból, statisztikai jelentésekből stb. szerezheti meg. A fejezeti kezelésű előirányzatok általános helyzetének vizsgálatakor a számvevőnek fel kell mérnie, hogy az előző év (évek) helyzetéhez képest történt-e lényeges változás. Módosult-e a kitűzött célok, faladatok köre. Ha változást tapasztal a számvevő, akkor az azt jellemző adatokat, illetve tényeket írásban rögzíteni kell a 13. sz. számú melléklet alkalmazásával. Előfordul, hogy a fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetési címrendben elfoglalt helye megváltozik, pl. más fejezethez kerül, korábban egy címsoron megjelenő fejezeti kezelésű előirányzat többfelé, illetve korábban több címsoron megjelenő fejezeti kezelésű előirányzat egyetlen címen kerül megtervezésre. Ezekben az esetekben vizsgálni kell, hogy ezek a változások megfelelő módon (szerződés szerinti átadás, átvétel, leltár stb.) jelentek-e meg. Ki kell térni arra is, hogy vannak-e determinációk, amelyek a fejezeti kezelésű előirányzatokkal való gazdálkodást befolyásolják (már megkezdett beruházás vagy fejlesztés folytatásának kötelezettsége, esetleg jelentős tartozásállomány, likviditási problémák stb.). A számvevőnek a külső környezet megismerésének keretében, az eredendő és belső kontroll kockázatok megalapozott értékeléséhez fel kell mérnie, hogy van-e közvetlen kormányzati, egyéb politikai vagy médiaérdeklődés a fejezeti kezelésű előirányzatok valamelyike iránt. Amennyiben igen, akkor meg kell vizsgálni, hogy ez milyen hatást gyakorolhat az előirányzattal való gazdálkodásra. Kormányzati döntések, kötelezettségvállalások, viszontgaranciák közvetlen hatást gyakorolhatnak az egyes előirányzatokra, a gazdálkodás feltételeire. A média kiemelt figyelme bizonyos kérdések iránt szintén befolyást jelenthet az ellenőrzött fejezeti kezelésű előirányzatra. A felügyeleti szervvel való kapcsolat ellenőrzésének elsősorban arra kell kiterjednie, hogy mennyire érvényesülnek a felülvizsgálati, illetve monitoring tevékenységek. A Kincstárral való kapcsolat vizsgálata során fel kell tárni, hogy a kezelő szervezet milyen jogosítványokkal rendelkezik a Kincstárnál (hol és milyen számlát vezet), érvényesül-e a fejezeti kezelésű előirányzatok esetében a Kincstár ellenőrző szerepe. Fel kell tüntetni minden olyan egyéb, a számvevő tudomására jutott információt, adatot, tényt, ami az ellenőrzött évben, vagy azt követően befolyásolhatja az ellenőrzött kezelő szervezet helyzetét, gazdálkodását, beszámolójelentését (pl. peres eljárások, panaszok, bejelentések a szervezet ellen, jelentős tartozás állomány, egyéb speciális hatások stb.). A számvevő, a rendelkezésére álló információk alapján a következő ellenőrzés számára rögzíti, hogy a közeljövőben (következő tervciklus) várható- 12

13 I. A FEJEZETI KEZELÉSŰ ELŐIRÁNYZATOK ELLENŐRZÉSE e jogszabályi és egyéb változás (például: a finanszírozás formája, egyéb jellegű átszervezés, új jogszabályok stb.), amelyek hatást gyakorolhatnak a fejezeti kezelésű előirányzatokkal való gazdálkodásra, a kezelő szervezetre Speciális fejezeti kezelésű előirányzatok megismerése A számvevőnek fel kell mérni azt, hogy a fejezeti kezelésű előirányzatok között van-e speciális fejezeti kezelésű előirányzat. A felmérés eredményét a Speciális fejezeti kezelésű előirányzatok megismerése című táblázat (1/b sz. melléklet) kitöltésével kell dokumentálni (nemleges válasz esetén is). 13

14 I. A FEJEZETI KEZELÉSŰ ELŐIRÁNYZATOK ELLENŐRZÉSE 2. A SZÁMVITELI ÉS BELSŐ IRÁNYÍTÁSI, SZABÁLYOZÁSI RENDSZER MEGISMERÉSE 2.1. A gazdálkodás szabályozottsága A szabályozottság ellenőrzése során arról kell meggyőződni, hogy a fejezeti kezelésű előirányzatot kezelő szervezet rendelkezik-e a vonatkozó törvényekben és azok végrehajtási utasításaiban előirt szabályzatokkal, azok tartalma megfelel-e az előírásoknak. Az ellenőrzést a számvitelről szóló évi C. törvény (továbbiakban: Szt.), valamint az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet (továbbiakban: Áhsz.) hatályos előírásait figyelembe véve kell elvégezni. A Szt. és az Áhsz. keret szabályok, mivel azoknak a fejezeti kezelésű előirányzatok gazdálkodásában való érvényre jutását a fejezet határozza meg. Ebből következően a munkalap kérdéseire adott válaszok nem lehetnek általánosak, a szabályozottságról kialakítandó véleményt, a helyi sajátosságokat figyelembe véve kell megfogalmazni. A számviteli politikában kell rögzíteni mindazokat a részszabályokat, amelyre vonatkozóan a törvény nem tartalmaz részletes előírásokat. A számviteli politika elkészítése lehetőséget teremt arra, hogy a fejezet a jogszabályi előírások végrehajtása érdekében az adottságoknak, körülményeknek, nagyságrendnek leginkább megfelelő eljárásokat és módszereket alkalmazza. Az eszközök és források értékelési szabályzatban azokat a mérlegtételeket, illetve gazdasági eseményeket kell megjeleníteni, amelyeknél a Szt. és az Áhsz. az értékelés során választási lehetőséget ad. Bizonylati rend vizsgálatánál a jogszabályok előírásain túl célszerű a bizonylatok készítésének, útjának és feldolgozásának belső szabályozásban való megjelenését ellenőrizni (a bizonylat feldolgozásának útját, a kiállítástól a feldolgozáson keresztül az irattározásig). Ezekkel kapcsolatban fontos, hogy a bizonylati rendben intézkedjenek, hogy mely bizonylatot, milyen adatokat, milyen rendeltetésű feldolgozással készítenek el. Meg kell jelölni azokat a munkaköröket, amelyekben az egyes bizonylatokat el kell készíteni. Ki kell jelölni azokat a szervezeti egységeket, munkaköröket, amelyek a bizonylat alaki és tartalmi valamint a számviteli nyilvántartásokban való rögzítésének ellenőrzési feladatait elvégzik. Több példányos bizonylatok esetén ezt külön - külön meg kell határozni. Ahol számítógép segítségével történik a bizonylat előállítása, illetve további feldolgozása, a bizonylati rend szabályozottságának megítélése számítástechnikai ismereteket is igényelhet, amely számítástechnikai szakértő igénybevételével oldható meg. A számvevőnek a fejezeti kezelésű előirányzatokkal történő gazdálkodásának szabályozottságát a belső eljárásrendje alapján hatályba léptetett szabályzatok vizsgálata alapján a 2/a 2/g. sz. mellékletekben szereplő munkalapok kitöltése alapján kell értékelni. A munkalapok jogszabályi hivatkozásokat tartalmaznak, rövidítésekkel: Szt.: a számvitelről szóló évi C. törvény; 14

15 I. A FEJEZETI KEZELÉSŰ ELŐIRÁNYZATOK ELLENŐRZÉSE Áht.: az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény; Ámr.: az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet; Áhsz.: az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet; Kbt.: a közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. törvény. A munkalapok tartalmaznak olyan kérdéseket is, amelyeknél nincs ugyan jogszabályi hivatkozás feltüntetve, de a gazdálkodási rend biztosítása érdekében követelményként előírható ezen kérdéskörök rögzítése a szabályzatokban. A munkalapok kitöltésénél az I (igen), N (nem), R (részben), illetve a Na (nem alkalmazza) rövidítések egyikét kell alkalmazni: I (igen) válasz esetén a Megjegyzés (sajátosság) oszlopba az adott kérdés szabályzaton belüli előfordulási helyét (pont, alpont vagy oldal száma) kell feltüntetni. N (nem) választ akkor kell adni, ha a kérdéskört nem szabályozták, illetve egyetlen más szabályzatban sem tértek ki rá, azonban szabályozni kellett volna. R (részben) válasz esetén a Megjegyzés (Sajátosság) rovatban szövegesen ki kell fejteni, hogy konkrétan mely (rész)területek szabályozása nem történt meg. Jelölni kell továbbá a szabályozott témakör szabályzaton belüli vagy más gazdálkodási szabályzatban lévő előfordulási helyét. Na (nem alkalmazza) válasz abban az esetben adható, ha az adott kérdés az ellenőrzött esetében nem értelmezhető (nem fordul elő, ezért szabályozása nem szükséges). Ebben az esetben meg kell jelölni azt a jogszabályi helyet, amely alapján a szervezet mentesül a szabályozási kötelezettség alól. A munkalapok értékelésekor a számvevő a helyszínen megismert tények, valamint az alkalmazott gyakorlat és a munkalapok feldolgozása során nyert tapasztalatok figyelembevételével állapítja meg az ellenőrzött szabályzat minősítését. Az értékelésnél figyelembe kell venni a vonatkozó jogszabályok változása esetén a végrehajtott aktualizálást. Megfelelőnek kell minősíteni egy adott kérdés szabályozását abban az esetben is, ha azt nem a 2/a 2/f sz. mellékletekben meghatározott helyen szabályozták, de a jogszabályi előírásoknak megfelel A fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának eljárási rendje A fejezetet irányító szerv vezetőjének az Áht. 24. (9)-(10) bekezdéseiben, valamint a 49. (5) p) pontjában adott felhatalmazás alapján a fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjét szabályoznia kell. Az Ámr. 3. (5) bekezdése a fejezeti kezelésű előirányzatokat a fejezetet irányító szervek szabályozási hatáskörébe utalja. A fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásáról szóló eljárási rend/szabályzat (továbbiakban: eljárási rend) kötelező formai és tartalmi követelményeit az Áht. írja elő. A fejezetet 15

16 I. A FEJEZETI KEZELÉSŰ ELŐIRÁNYZATOK ELLENŐRZÉSE irányító szervek az eljárási rendjük kialakítása során azonban a kötelező elemeken túlmenően, a feladat- hatásköri sajátosságaikat figyelembe véve eltérő szabályokat alakíthatnak ki. A fejezeteknél a fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásával kapcsolatos eljárási rendnek rendelet vagy jogszabály kiadását nem igénylő rendelkezések belső norma formájában kell megjelennie. Amennyiben a fejezeti kezelésű előirányzat felhasználására vonatkozó előírásokat más jogszabály (utasítás) tartalmazza, a fejezetet irányító szerv vezetője által kiadott eljárási rend rendelkezéseit csak az abban nem szabályozott kérdésekben kell alkalmazni. Az eljárási rend kötelező formai és tartalmi követelményeit a 2/h. sz. melléklet alkalmazásával kell értékelni. Az eljárási rend kiterjedhet továbbá az alábbiakra: értelmező rendelkezésekre, amelyek az eljárási rend alkalmazásakor figyelembe veendők; a fejezeti kezelésű előirányzatok felsorolására, bevételei és kiadásai részletezésére és ismertetésére; azon fejezeti kezelésű előirányzatok ismertetésére, amelyek esetén az előirányzat átadásra kerül a fejezeten belüli költségvetési címek részére pénzügyi- és szakmai lebonyolítás céljából; a támogatás felhasználásának módjára (pályázati út, egyedi döntés); a támogatások folyósításának módjára (közvetlen fejezeti kifizetés, előirányzat átadás, pénzeszköz átadás); az adott előirányzatból vissza nem térítendő támogatások szabályaira; előirányzatonként a kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés, érvényesítés rendjére; az előirányzat céljával összhangban álló beszerzések eljárási szabályaira (központi beszerzés, közbeszerzés); az előirányzatok felett szakmai felügyeletet gyakorló szervezeti egységek vezetőinek az éves beszámoló, illetve zárszámadás keretében történő szöveges beszámolási és elszámolási kötelezettségére; az előirányzatok felhasználásával összefüggő pénzügyi, ügyviteli, könyvvezetési, stb. feladatok bonyolításával (amennyiben az előirányzat nagyságrendje, összetettsége indokolja) megbízott külső szervezetek ismertetésére; a fejezeti kezelésű előirányzatok szabályszerű felhasználását és az eljárási rendben foglaltak betartásának ellenőrzését végző szervezet megnevezésére. 16

17 I. A FEJEZETI KEZELÉSŰ ELŐIRÁNYZATOK ELLENŐRZÉSE Az eljárási rend év közben történő aktualizálása Az eljárási rend kiegészítése, módosítása, aktualizálása szükségessé válhat az év közben történő változások miatt, melyek a teljesség igénye nélkül az alábbiak lehetnek: a költségvetési törvényben jóváhagyott előirányzatok fejezetek között történő átadása-átvétele esetén, mely év közben feladat- és hatásköri változás miatt (jogszabályi rendelkezés, vagy a fejezetek közötti Megállapodások alapján) következett be; az évközben megnyitott (technikai jellegű) előirányzatok; a fejezet szervezeti keretein belül történő változások, társszervezetek között évközben történő feladat átcsoportosítások. 3. A FEJEZETI KEZELÉSŰ ELŐIRÁNYZATOK MEGISMERÉSE A fejezeti kezelésű előirányzatokról ki kell tölteni az Összesítő kimutatást (3. sz. melléklet), amely tartalmazza azok számszerűsített adatait. A 4. sz. melléklet tartalmazza mindazon szabályzatok, dokumentációk stb. listáját, amelyek egyrészt a fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésének, nyilvántartásának megismerésénél, másrészt a beszámoló ellenőrzésénél hasznosíthatók. (Az ÁSZ-nak elektronikus úton megküldött szabályzatok hitelesítéséhez a 14. sz. melléklet szerinti Nyilatkozatot kell alkalmazni.) Az összeállítás az ellenőrzött szervezet sajátosságainak figyelembevételével szűkíthető, illetve bővíthető. 4. AZ ELLENŐRZÉS MEGTERVEZÉSE Az ellenőrzésnek ebben a szakaszában a számvevőnek a fejezeti kezelésű előirányzatok működéséről megszerzett ismeretek, valamint az ÁSZ A fejezeti kezelésű előirányzatok elemi beszámolója pénzügyi (szabályszerűségi) ellenőrzésének módszertana előírásainak felhasználásával meg kell állapítania fejezeti kezelésű előirányzatonként, vagy homogén csoportonként az eredendő kockázat mértékét. Homogén csoportképzésnél a 13. sz. melléklet szerinti munkalap alkalmazásával meg kell indokolni a fejezeti kezelésű előirányzatok csoportba sorolásának szempontjait. A belső kontroll kockázat és az eredendő kockázatok ismeretében meg kell határozni a lényegességi küszöböket, meg kell tervezni az ellenőrzési célokat és azok elérését leghatékonyabban biztosító ellenőrzési megközelítési módot, a megvalósítandó ellenőrzési eljárásokat, valamint el kell készíteni az ellenőrzés feladattervét Az eredendő kockázat megállapítása Az eredendő kockázat megállapítására szolgáló munkalapot (5. sz. melléklet Munkalap az eredendő kockázat megállapításához) a számvevő tölti ki számítógépen az ellenőrzés előkészítő szakaszában szerzett tapasztalatai alapján (válasz oszlopban I/N jelölésével). 17

18 I. A FEJEZETI KEZELÉSŰ ELŐIRÁNYZATOK ELLENŐRZÉSE Az IGEN vagy NEM válaszokat a lenyíló ablakokból lehet kiválasztani, az eredmény azonnal megjelenik a tábla alján. (Az Excel fájlban 64 üres, az eredendő kockázatot kiszámító munkalap van, amit a munkalapok másolásával tetszőleges számúra lehet kibővíteni. A munkalapokat a Ctrl billentyű nyomva tartása mellett, a munkalap nevének az egér bal gombjával történő húzásával lehet másolni.) A munkalap belső használatra készül, így azt csak a számvevőnek kell aláírnia, azt a kezelő szervezettel egyeztetni nem kell. A munkalapon tájékoztató adatként a fejezeti kezelésű előirányzat célját, rövid leírását és a felhasználás rendjét meghatározó jogszabályi hátteret kell részletezni. A tájékoztató adatot nem kell feltüntetni, amennyiben fejezeti kezelésű előirányzatonként (törvényi soronként) ezeket az adatokat a fejezeti kezelésű előirányzatok eljárási rendje tartalmazza. (Homogén csoportképzésnél arról a fejezeti kezelésű előirányzatról kell az adatokat kitölteni 13. sz. melléklet alkalmazásával amelyről a kért információt az eljárási rend nem tartalmazza.) Az azonos szakmai kezelőhöz és azonos eljárási rend alá tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok eredendő kockázata az azokból képzett homogén csoportokra összevontan is megállapítható (pl. kormányzati beruházás, feladat finanszírozás körébe vont előirányzatok, normatív finanszírozás körébe tartozó előirányzatok, alapítványok, társadalmi szervezetek támogatása stb.). Azoknál a fejezeti kezelésű előirányzatoknál, amelyeknél a kiadás teljesítés kizárólag az előző évi előirányzat-maradvány terhére történt, az eredendő kockázatot nem kell újra megállapítani (megismételni). A munkalap kitöltésénél az alábbi szempontokat kell figyelembe venni: A politikai nyomásgyakorlás feltételezésének alapjául szolgálhatnak a szakmai közvéleményben, a médiában szereplő információk, a fejezeti kezelésű előirányzatot kezelő (szakmai) szervezet dolgozóival folytatott interjúk során elhangzott valószínűleg nem szándékolt megjegyzések. Az eredendő kockázatot növeli, ha a fejezeti kezelésű előirányzatot kezelő szervezetnél a vezetők személyében változás történt, vagy nem rendelkeznek a szükséges közigazgatási, szakmai gyakorlattal, helyismerettel. Magasabb szintű kockázattal kell számolni a kormányváltás évében, amikor a minisztériumok felső szintű vezetése többnyire jelentős mértékben kicserélődik. Jelentős kockázati elem, ha a vezetők nem rendelkeznek a szükséges felsőfokú végzettséggel, vagy ha nincs közigazgatásban szerzett gyakorlatuk (SzMSz, humánpolitikai nyilvántartás alapján). Jelentős változásnak kell tekinteni a beosztotti állomány negyedének cserélődését. A fejezeti kezelésű előirányzatokkal való gazdálkodás szétválasztása (szakmai kezelés és a pénzügyi megvalósítás) alapesetben nem növeli a kockázatot, de az adott eset ettől eltérő megítélést eredményezhet. A 18

19 I. A FEJEZETI KEZELÉSŰ ELŐIRÁNYZATOK ELLENŐRZÉSE fejezeti kezelésű előirányzatból államháztartáson kívülre történő kifizetések kockázatnövelő szerepe a többszereplős folyamat miatt feltételezhető. Az előirányzat rendeltetésszerű felhasználásánál kockázatnövelő hatást jelent a társadalmi szervezet, közalapítvány, közhasznú társaság, köztestület, gazdasági társaság támogatása. Növelheti a kockázatot, ha a fejezeti kezelésű előirányzatból egyedi döntéssel is történik felhasználás, de jogszabályban vagy belső szabályzatban nem rögzítették ennek maximális mértékét (arányát). Növelheti a kockázatot a számítógépes program cseréje, pl. a kötelezettségvállalással terhelt maradványok vagy a visszterhes támogatások átvezetésénél. Különösnek tekintendő tranzakciók év végén, pl. a pályázati-, közbeszerzési eljárás kiírása, előirányzat átadás-átvétel, előlegfolyósítás pályázaton kívül stb. Igen válasz esetén rövid leírást kell adni a Feladattervben (a fejezeti kezelésű előirányzatok bemutatásának részeként a 13. sz. melléklet alkalmazásával). Nem kell a fejezeten belül új előirányzatnak tekinteni azt a fejezeti kezelésű előirányzatot, amely a kormányváltás miatt került a fejezethez, ha a szakmai kezelés/lebonyolítás az átadó fejezet azonos eljárásrendje alapján történik. Nemzetközi segélyekből, támogatásokból megvalósított feladatok finanszírozása is kockázati tényezőt növelő hatású lehet, annak sokrétűsége és bonyolultsága miatt. Természetesen ez nem törvényszerű, az előirányzatot a számvevő alacsony kockázatúnak is minősítheti, ha a helyszíni tapasztalatai ezt indokolják. Az eredendő bizonyosság számszerűsítése Eredendő kockázat mértéke Eredendő bizonyosság értékhatárai Eredendő bizonyosság mértéke Ha alacsony 0,8-1,0 Ha közepes 0,5-0,7 Ha magas 0,0-0,4 Létezik-e speciális kockázat? Előfordulhat, hogy a szakmai szervezet magas szintű hajlandóságot mutat a fejezeti kezelésű előirányzatoknak a deklarált céltól eltérő és/vagy szabálytalan felhasználására. Amennyiben e kérdésben komoly kételyek merülnek fel, akkor a speciális kockázat létét kell feltételeznünk, így az eredendő bizonyosság mértéke nulla. 19

20 I. A FEJEZETI KEZELÉSŰ ELŐIRÁNYZATOK ELLENŐRZÉSE 4.2. A belső kontroll kockázat megállapítása A fejezet belső kontroll kockázatának felmérésére a 6/a. sz. melléklet alábbi munkalapjai szolgálnak: 1. Tevékenység és szabályozottság 2. A Kincstár munkafolyamatba épített ellenőrző funkciójáról 3. A számviteli rendszer évre vonatkozó szabályozottságáról 4. A számviteli tevékenység informatikai támogatottsága 5. Az informatikai környezet szabályozottsága és működése 6. A fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának ellenőrzéséről 7. A fejezeti kezelésű előirányzatok folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés kialakításáról A 8. sz. munkalapot (Az elsődleges elszámolást végző szervezet szabályozottsága) kell alkalmazni, a fejezet megbízásából az egyes fejezeti kezelésű előirányzatok elsődleges elszámolását végző szervezet belső kontroll kockázatának felmérésére. Az 1-8. munkalapokhoz részletes kitöltési útmutató (6/b. sz. melléklet) készült. A belső kontroll kockázat munkalapjai, valamint a Segédletnek a gazdálkodás szabályozottságát minősítő munkalapjai kitöltésénél biztosítani kell a megállapítások összhangját (az azonos tartalmú kérdésekre minden esetben azonos választ kell adni). 20

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG. DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU E l ő t e r j e s z t é s a Képviselő-testület 2008. március 28-i ülésére

Részletesebben

1. A vállalkozási tevékenység

1. A vállalkozási tevékenység SZMSZ 3 A vállalkozási feladatok és közhasznú, vagy gazdasági társaságban részvételnek a részletes felsorolása, a feladatok forrásai 1. A vállalkozási tevékenység 1.1. A szerv vállalkozási tevékenységet

Részletesebben

A Magyar Államkincstár ellenőrzési feladata és a könyvvizsgálattal történő együttműködés lehetőségei

A Magyar Államkincstár ellenőrzési feladata és a könyvvizsgálattal történő együttműködés lehetőségei könyvvizsgálattal történő együttműködés lehetőségei Sebestyén Gabriella osztályvezető, Államháztartási Összefoglaló és Adatszolgáltatási Főosztály 2015. szeptember 3. A Magyar Államkincstár ellenőrzési

Részletesebben

Jászivány Község Önkormányzata évi belső ellenőrzési terve

Jászivány Község Önkormányzata évi belső ellenőrzési terve Jászivány Község Önkormányzata 2016. évi belső ellenőrzési terve Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 61. -a szerint az államháztartási kontrollok célja az államháztartás

Részletesebben

Az intézmény analitikus nyilvántartási rendszerének sajátosságai

Az intézmény analitikus nyilvántartási rendszerének sajátosságai A kötelezettségvállalásokról év közben analitikus nyilvántartást kell vezetni. A gazdasági műveletek, illetve események hatását a kötelezettségvállalások folyamatosan vezetett analitikus nyilvántartásból

Részletesebben

ELLENŐRZÉSI NYOMVONALAK. A tervezésre vonatkozó ellenőrzési pontok és feladatok ellenőrzési nyomvonala

ELLENŐRZÉSI NYOMVONALAK. A tervezésre vonatkozó ellenőrzési pontok és feladatok ellenőrzési nyomvonala 4. sz. melléklet ELLENŐRZÉSI NYOMVONALAK A tervezésre ellenőrzési pontok és feladatok ellenőrzési Az előirányzat felhasználásra ellenőrzési pontok és feladatok ellenőrzési A beszámolásra ellenőrzési pontok

Részletesebben

Almáskert Napköziotthonos Óvoda

Almáskert Napköziotthonos Óvoda Almáskert Napköziotthonos Óvoda A FOLYAMATBA ÉPÍTETT, ELŐZETES ÉS UTÓLAGOS VEZETŐI ELLENŐRZÉS (FEUVE) SZABÁLYZATA Hatályba lépés időpontja: 2006. május 1. Készítette: Kiss Róbertné óvodavezető I. Bevezetés

Részletesebben

VII. Fejezet. Könyvviteli zárlat. 1. A könyvviteli zárási feladatok

VII. Fejezet. Könyvviteli zárlat. 1. A könyvviteli zárási feladatok VII. Fejezet Könyvviteli zárlat Az Intézménynél a könyvviteli zárlat meghatározott időszakonként, illetve a költségvetési év végén a folyamatos könyvelés teljessé tétele érdekében végzett: - kiegészítő,

Részletesebben

ELLENŐRZÉSI JELENTÉS

ELLENŐRZÉSI JELENTÉS Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás Szeghalom, Szabadság tér 4-8. sz. Ügyszám: 16-19/2009/1. ELLENŐRZÉSI JELENTÉS Az ellenőrzésre a Társulás 2009. évi ellenőrzési munkaterve alapján került sor. Az ellenőrzés

Részletesebben

Községi Önkormányzat Balatonberény

Községi Önkormányzat Balatonberény Községi Önkormányzat Balatonberény A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Tv. 92/A.. (3) bekezdése szerinti 2011. évi önkormányzati közzététele ESZKÖZÖK költségveté si 21. melléklet a 10./2012.(05.03

Részletesebben

Könyvviteli zárlat és a nyitás, valamint a hibák javítása

Könyvviteli zárlat és a nyitás, valamint a hibák javítása VII. Fejezet Könyvviteli zárlat és a nyitás, valamint a hibák javítása 1. A könyvviteli zárási feladatok A Intézménynél a könyvviteli zárlat meghatározott időszakonként, illetve a költségvetési év végén

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzatának

Monostorpályi Község Önkormányzatának Monostorpályi Község Önkormányzatának KÖLTSÉGVETÉS TERVEZÉSI ÉS BESZÁMOLÁSI SZABÁLYZATA 2012.-től I. A költségvetési terv készítésére és a beszámoló összeállítására vonatkozó általános és speciális szabályok

Részletesebben

Belső és külső ellenőrzés, kockázatkezelés a közszektorban

Belső és külső ellenőrzés, kockázatkezelés a közszektorban Belső és külső ellenőrzés, kockázatkezelés a közszektorban 2013. 04. 11. 1 Az előadás részei: Bevezetés 1. Összefoglalás a költségvetési gazdálkodásról 2. Összefoglalás az államháztartás külső ellenőrzésének

Részletesebben

VII. Fejezet. Könyvviteli zárlat. 1. A könyvviteli zárási feladatok. A zárlati és egyeztetési feladatokról általában

VII. Fejezet. Könyvviteli zárlat. 1. A könyvviteli zárási feladatok. A zárlati és egyeztetési feladatokról általában VII. Fejezet Könyvviteli zárlat A könyvviteli zárlat meghatározott időszakonként, illetve a költségvetési év végén a folyamatos könyvelés teljessé tétele érdekében végzett: - kiegészítő, - helyesbítő,

Részletesebben

ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL ELNÖKE

ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL ELNÖKE ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL ELNÖKE Az Országos Bírósági Hivatal elnöke 6/2013. (VI. 25.) OBH utasítása a 2013. évi fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználási rendjéről szóló szabályzatról Az államháztartásról

Részletesebben

8/2011. sz. Szabályzat FOLYAMATBA ÉPÍTETT ELŐZETES ÉS UTÓLAGOS VEZETŐI ELLENŐRZÉS RENDSZERE

8/2011. sz. Szabályzat FOLYAMATBA ÉPÍTETT ELŐZETES ÉS UTÓLAGOS VEZETŐI ELLENŐRZÉS RENDSZERE 8/2011. sz. Szabályzat FOLYAMATBA ÉPÍTETT ELŐZETES ÉS UTÓLAGOS VEZETŐI ELLENŐRZÉS RENDSZERE A Csákvár Nagyközség Polgármesteri Hivatala Folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés rendszerét

Részletesebben

Előterjesztés a képviselő-testület számára. Intézkedési terv az

Előterjesztés a képviselő-testület számára. Intézkedési terv az Polgármester Előterjesztés a képviselő-testület számára önkormányzat rendszerének 2008. ellenőrzéséről szóló számvevőszéki jelentés alapján Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Intézkedési terv az gazdálkodási

Részletesebben

Kunfehértó Község Polgármesteri Hivatal Címzetes Főjegyzőjétől. a 2016. évi ellenőrzési munkaterv elfogadása tárgyában

Kunfehértó Község Polgármesteri Hivatal Címzetes Főjegyzőjétől. a 2016. évi ellenőrzési munkaterv elfogadása tárgyában Kunfehértó Község Polgármesteri Hivatal Címzetes Főjegyzőjétől E l ő t e r j e s z t é s a 2016. évi ellenőrzési munkaterv elfogadása tárgyában (Képviselő-testület 2015.október 21-i ülésére) A 2016. évre

Részletesebben

JAVASLAT A 2010. ÉVBEN ELVÉGZENDŐ BELSŐ ELLENŐRZÉSI VIZSGÁLATOKRA

JAVASLAT A 2010. ÉVBEN ELVÉGZENDŐ BELSŐ ELLENŐRZÉSI VIZSGÁLATOKRA BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA JEGYZŐ JAVASLAT A 2010. ÉVBEN ELVÉGZENDŐ BELSŐ ELLENŐRZÉSI VIZSGÁLATOKRA Készítette: Benkó Péter Laborczné Simon Ildikó Budai Gyula belső ellenőrök Előterjesztő:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2012. november 27-i ülésére. 5. napirendhez. Tóth Antal Pénzügyi biz.

ELŐTERJESZTÉS. Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2012. november 27-i ülésére. 5. napirendhez. Tóth Antal Pénzügyi biz. ELŐTERJESZTÉS Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. november 27-i ülésére 5. napirendhez Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Szavazás módja: 2013. évi belső ellenőrzés i terv jóváhagyása

Részletesebben

Az Igazoló Hatóság tevékenysége. Filep Nándor, főosztályvezető Magyar Államkincstár, EU Támogatások Szabályossági Főosztály 2015. június 3.

Az Igazoló Hatóság tevékenysége. Filep Nándor, főosztályvezető Magyar Államkincstár, EU Támogatások Szabályossági Főosztály 2015. június 3. Az Igazoló Hatóság tevékenysége Filep Nándor, főosztályvezető Magyar Államkincstár, EU Támogatások Szabályossági Főosztály 2015. június 3., Budapest TARTALOM Jogszabályi háttér, szervezet Költségigazolás

Részletesebben

É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK 2008. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL I. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Biatorbágy Város Önkormányzata évi belső ellenőrzési tervéről

ELŐTERJESZTÉS. Biatorbágy Város Önkormányzata évi belső ellenőrzési tervéről ELŐTERJESZTÉS Biatorbágy Város Önkormányzata 2010. évi belső ellenőrzési tervéről Az Önkormányzat éves ellenőrzési terv készítési kötelezettségét több jogszabály is előírja: - a költségvetési szervek belső

Részletesebben

É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK 2009. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK 2009. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK 2009. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása 1.

Részletesebben

a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS

a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma

Részletesebben

SAJÓ-BÓDVA VÖLGYE ÉS KÖRNYÉKE Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás

SAJÓ-BÓDVA VÖLGYE ÉS KÖRNYÉKE Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás SAJÓ-BÓDVA VÖLGYE ÉS KÖRNYÉKE Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 2014-2018. ÉVEK IDŐSZAKÁRA SZÓLÓ BELSŐ ELLENŐRZÉSI STRATÉGIAI TERVÉHEZ SZÜKSÉGES KOCKÁZATELEMZÉS A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 2010. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 2010. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium évi belső i terve a költségvetési szervek belső éről szóló 193/2003. (XI. 26.) Kormányrendelet

Részletesebben

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Dr. Cseke László kamarai tag könyvvizsgáló, engedély szám: 001430. 7400 Kaposvár, Kazinczy F. u. 36. tel/fax:82-427-456, 06-30-288-54-23, e-mail:kondit@t-online.hu FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS SZEKSZÁRD

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2005. december 19-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat 2006. évi belső ellenőrzési tervének kockázatelemzése Előterjesztés tartalma:

Részletesebben

Év zárás év nyitás tapasztalatok. Istvánovszki Krisztina mb.gazdasági főigazgató-helyettes

Év zárás év nyitás tapasztalatok. Istvánovszki Krisztina mb.gazdasági főigazgató-helyettes Év zárás év nyitás tapasztalatok Istvánovszki Krisztina mb.gazdasági főigazgató-helyettes Év zárás év nyitás tapasztalatok 2014. évről az először elkészült beszámoló jóváhagyása: 2015. 03.25. 2014. évről

Részletesebben

Leltározási és leltárkészítési szabályzatát, Eszközök és források értékelési szabályzatát, Selejtezési és hasznosítási szabályzatát, Házipénztár és pénzkezelési szabályzatát, Bizonylati szabályzatát, Önköltségszámítási

Részletesebben

Dr. Imre László főjegyző

Dr. Imre László főjegyző 67/2012. (XI. 22.) MÖK határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Veszprém Megyei Önkormányzat 2013. évi belső ellenőrzési tervét a határozat melléklete szerint jóváhagyja. Határidő: Felelős:

Részletesebben

Rudabánya Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala A FOLYAMATBA ÉPÍTETT, ELŐZETES, UTÓLAGOS ÉS VEZETŐI ELLENŐRZÉS (FEUVE) SZABÁLYZATA

Rudabánya Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala A FOLYAMATBA ÉPÍTETT, ELŐZETES, UTÓLAGOS ÉS VEZETŐI ELLENŐRZÉS (FEUVE) SZABÁLYZATA Rudabánya Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala A FOLYAMATBA ÉPÍTETT, ELŐZETES, UTÓLAGOS ÉS VEZETŐI ELLENŐRZÉS (FEUVE) SZABÁLYZATA I. Bevezetés Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht),

Részletesebben

Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. szám E l ő t e r j e s z t é s számvevői jelentéshez készült intézkedési tervről Az Állami Számvevőszék 2009. június 2-től megszakításokkal

Részletesebben

Államháztartási mérlegképes könyvelő Azonosítószám: 54 344 02 0001 54 01

Államháztartási mérlegképes könyvelő Azonosítószám: 54 344 02 0001 54 01 Államháztartási mérlegképes könyvelő Azonosítószám: 54 344 02 0001 54 01 2153-06 Számviteli, elemzési, ellenőrzési ismeretek alkalmazása az államháztartásban Az államháztartás szervezetei beszámolási és

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A BELSŐ ELLENŐRZÉSI IRODA ÜGYRENDJE. Elfogadva: március 22. Módosítva: január 22., hatályba lép: 2013.

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A BELSŐ ELLENŐRZÉSI IRODA ÜGYRENDJE. Elfogadva: március 22. Módosítva: január 22., hatályba lép: 2013. NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A BELSŐ ELLENŐRZÉSI IRODA ÜGYRENDJE Elfogadva: 2011. március 22. Módosítva: 2013. január 22., hatályba lép: 2013. január 24-én A Belső Ellenőrzési Iroda ügyrendjét (a továbbiakban:

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat és költségvetési szerveinél évben lefolytatott ellenőrzések bemutatása

Csabdi Község Önkormányzat és költségvetési szerveinél évben lefolytatott ellenőrzések bemutatása 1. függelék Csabdi Község Önkormányzat és költségvetési szerveinél 2015. évben lefolytatott ellenőrzések bemutatása Tárgy Cél Módszer Megállapítás / Intézkedési terv készítésére köteles javaslat annak

Részletesebben

PRECÍZ Információs füzetek

PRECÍZ Információs füzetek PREÍZ Információs füzetek Információk, Módszerek, Ötletek és Megoldások a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszerhez 1. Zárás, Egyeztetés, Ellenőrzés 1999 május (mod. 2009.07.) Egyeztetés a PREÍZ

Részletesebben

A rendelet 1. (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A rendelet 1. (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Doboz Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9/2014. (V.30.) önkormányzati rendelete Doboz Nagyközség Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2013. (II.15.), 14/2009

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL 3525 MISKOLC, Városház tér 1. Telefon: (46) 517-700*, (46) 517-750, (46) 323-600 Telefax: (46) 320-601 http://www.baz.hu elnok@hivatal.baz.hu Iktatószám:

Részletesebben

I. Az Önkormányzat 2010. évi könyvviteli mérlege leltárral való alátámasztásának ellen rzése

I. Az Önkormányzat 2010. évi könyvviteli mérlege leltárral való alátámasztásának ellen rzése EL TERJESZTÉS Tárgya: ellen rzési jelentés Készítette: dr. Szabó Tímea, körjegyz Tisztelt Képvisel -testület! A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92. (10) bekezdése alapján a polgármester

Részletesebben

Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére

Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére Ikt.sz: 13-14/2015/221 Heves Megyei Közgyűlés Helyben Tisztelt Közgyűlés! Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére A Heves Megyei Közgyűlés 2015. évi munkatervének

Részletesebben

Határozat: 216/2010.(V.27.) Kt.hat.

Határozat: 216/2010.(V.27.) Kt.hat. Határozat: 216/2010.(V.27.) Kt.hat. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat gazdálkodási rendszerének 2009. évi átfogó ellenőrzéséről készült jelentésben megfogalmazott hiányosságok

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK SZÁMVITELI POLITIKÁJA, SZÁMLARENDJE

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK SZÁMVITELI POLITIKÁJA, SZÁMLARENDJE Számviteli kézikönyvek KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK SZÁMVITELI POLITIKÁJA, SZÁMLARENDJE 2011 Budapest, 2011 Szerző: Szamkó Józsefné Lektor: Lilliné Fecz Ildikó ISBN 978 963 638 389 3 ISSN 1787 7342 Kiadja a SALDO

Részletesebben

Bodorkós Ferenc polgármester évi belső ellenőrzési terv

Bodorkós Ferenc polgármester évi belső ellenőrzési terv Gencsapáti Község Önkormányzata 2017. évi belső ellenőrzési terve Bodorkós Ferenc polgármester Kőszegfalviné Pajor Klára belső ellenőrzési vezető Dr. Görög István jegyző 2017. évi belső ellenőrzési terv

Részletesebben

5/2012. (III. 22.) OBH

5/2012. (III. 22.) OBH Az Országos Bírósági Hivatal elnöke 5/2012. (III. 22.) OBH utasítása a 2012. évi fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználási rendjéről szóló szabályzatról Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény

Részletesebben

2015-2018. Község Önkormányzata

2015-2018. Község Önkormányzata Ikt.szám:../2015 BELSŐ ELLENŐRZÉSI STRATÉGIAI TERV 2015-2018. Község Önkormányzata A belső ellenőrzési feladat végrehajtására különböző szintű előírások vonatkoznak. Törvényi szinten az Államháztartási

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal évi belső ellenőrzéséről

ELŐTERJESZTÉS a Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal évi belső ellenőrzéséről SOMOGY MEGYE JEGYZŐJE 7400 KAPOSVÁR, Vármegyeháza, Fő utca 10. tel.: 82/898-246 e-mail: jegyzo@som-onkorm.hu Ügyiratszám: SMÖ/288-1/2016. ELŐTERJESZTÉS a Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal 2015. évi belső

Részletesebben

MAKÓ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL FROM THE NOTARY OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL FROM THE NOTARY OF MAKÓ MAKÓ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL FROM THE NOTARY OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/81/2013/I Üi.: Kalmár Endre Makó Város Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: 2013.i Belső Ellenőrzési Terv módosítása Melléklet: 1 db módosított

Részletesebben

KIS ÉS KÖZEPES HITELINTÉZETEK KÖNYVVIZSGÁLATA

KIS ÉS KÖZEPES HITELINTÉZETEK KÖNYVVIZSGÁLATA A KIS ÉS KÖZEPES HITELINTÉZETEK KÖNYVVIZSGÁLÓI SZÁMÁRA KÉSZÍTETT MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ GYAKORLATI ALKALMAZÁSA KIS ÉS KÖZEPES HITELINTÉZETEK KÖNYVVIZSGÁLATA 2010.12.09. Héder Anna 1 A könyvvizsgálói munka

Részletesebben

4. 249/2000 (XII. 24.) Korm. rendelet az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól

4. 249/2000 (XII. 24.) Korm. rendelet az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól A Szervezetfejlesztési célok megvalósítása, controlling rendszer bevezetése Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatánál projekt tárgyára vonatkozó jogszabályok az alábbiak: 1. 1990. évi LXV. törvény a helyi

Részletesebben

Ellenőrzési tervjavaslat évi belső ellenőrzési terv

Ellenőrzési tervjavaslat évi belső ellenőrzési terv Makói Kistérség Többcélú Társulása Ellenőrzési tervet megalapozó elemzés címe, időpontja Ellenőrzési tervjavaslat 2014. évi belső ellenőrzési terv Ellenőrzési tervet megalapozó kockázat elemzés címe, időpontja:

Részletesebben

A főkönyvi könyvelés és az analitikus nyilvántartás kapcsolata

A főkönyvi könyvelés és az analitikus nyilvántartás kapcsolata VI. Fejezet A főkönyvi könyvelés és az analitikus nyilvántartás kapcsolata Az Intézmény vonatkozásában a főkönyvi könyvelés melletti analitikus nyilvántartás szükségességének indoklása a korábbiakban már

Részletesebben

Kockázatok a költségvetési szervek gazdálkodási és számviteli elszámolásaiban

Kockázatok a költségvetési szervek gazdálkodási és számviteli elszámolásaiban SZAMKÓ SZÁMVITELI BT 2462 Martonvásár Jókai u. 16. Kockázatok a költségvetési szervek gazdálkodási és számviteli elszámolásaiban Mit érdemes a belső ellenőrzésnek vizsgálnia 2016. október 17. " A törvényt

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S PÁPA VÁROS CÍMZETES FŐJEGYZŐJE 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-025 Fax: 89/313-989 E-mail: jegyzo@papa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S A KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. DECEMBER 18-I ÜLÉSÉRE Tárgy: Előadó: 2015.

Részletesebben

A jó fejezeti struktúra kialakítása, a feladatfelosztás hatékonyságának növelése

A jó fejezeti struktúra kialakítása, a feladatfelosztás hatékonyságának növelése A jó fejezeti struktúra kialakítása, a feladatfelosztás hatékonyságának növelése Bartók Péter főosztályvezető helyettes BM Pénzügyi Erőforrás gazdálkodási Főosztály A BM fejezeti kezelésű előirányzatainak

Részletesebben

1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről TÁT VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében

Részletesebben

A BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓ. 76/2012. számú INTÉZKEDÉSE. a fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásáról. Budapest, július 6.

A BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓ. 76/2012. számú INTÉZKEDÉSE. a fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásáról. Budapest, július 6. BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG A BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓ 76/2012. számú INTÉZKEDÉSE a fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásáról Budapest, 2012. július 6. A fejezeti

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzat 2014. évi Ellenőrzési Programja

Csanytelek Község Önkormányzat 2014. évi Ellenőrzési Programja Csanytelek Község Önkormányzat 2014. évi Ellenőrzési Programja A 370/2012. (XII. 31.) Korm. rendelet - a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről - 31. (1) bekezdésében

Részletesebben

Folyamatba épített ELŐZETES, UTÓLAGOS ÉS VEZETŐI ELLENŐRZÉS RENDSZERE

Folyamatba épített ELŐZETES, UTÓLAGOS ÉS VEZETŐI ELLENŐRZÉS RENDSZERE Folyamatba épített ELŐZETES, UTÓLAGOS ÉS VEZETŐI ELLENŐRZÉS RENDSZERE Kerekegyháza Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés rendszerét (a továbbiakban

Részletesebben

Ü G Y R E N D SZÁMVITELI OSZTÁLY

Ü G Y R E N D SZÁMVITELI OSZTÁLY BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZET 1139. Budapest, XIII., Hajdú utca 29. Ü G Y R E N D 2011.év SZÁMVITELI OSZTÁLY A Budapest Főváros XIII. kerületi Önkormányzat GESZ

Részletesebben

Betekintés a Könyvvizsgálati munkába. Könyvvizsgálói munka szakaszai, Könyvvizsgálói jelentés változás

Betekintés a Könyvvizsgálati munkába. Könyvvizsgálói munka szakaszai, Könyvvizsgálói jelentés változás Betekintés a Könyvvizsgálati munkába Könyvvizsgálói munka szakaszai, Könyvvizsgálói jelentés változás Könyvvizsgálati munka szakaszai: - megbízás elfogadása, - tervezés, - vizsgálat, - áttekintés, értékelés

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 15-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 15-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 15-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 131/2014. (XII.15.) KT.

Részletesebben

Számviteli szabályozás

Számviteli szabályozás Dr. Pál Tibor 2010.11.29. Társasági Számviteli szabályozás 7. ELŐADÁS Szabályok és elvek a könyvvizsgálat során Egyéb standardok KÖNYVVIZSGÁLAT Számviteli Könyvvizsgáló választása Ki lehet könyvvizsgáló?

Részletesebben

... Intézmény Leltározási és leltárkészítési szabályzata

... Intézmény Leltározási és leltárkészítési szabályzata ... Intézmény Leltározási és leltárkészítési szabályzata 1. A Szabályzat 3. számú melléklete következő 3. számú mellékletre változik: "3. számú melléklet Leltározási ütemterv a 2016. évre 1. A leltározás

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK DECEMBER 10-I ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK DECEMBER 10-I ÜLÉSÉRE ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL 3571 Alsózsolca, Kossuth L. út 138. Tel: 46/520-020 ; Fax: 46/520-021 polgarmester@alsozsolca.hu www.alsozsolca.hu ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK

Részletesebben

PRECÍZ Információs füzetek

PRECÍZ Információs füzetek PREÍZ Információs füzetek Információk, Módszerek, Ötletek és Megoldások a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszerhez T12. Egyeztetés a PREÍZ Integrált ügyviteli rendszerben 2006. március (mod.090827)

Részletesebben

STRATÉGIAI ELLENŐRZÉSI TERVE

STRATÉGIAI ELLENŐRZÉSI TERVE Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Intézményi Kistérségi Társulás Belső Ellenőrzés 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4., E-mail: vinati2@t-online.hu Tel. szám: 514-772, 20-823-98-47, 823-98-02 Iktatószám:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. december 16-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat 2015. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyása Előadó: Sümegi Attila

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 13-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a 2017. évi belső i terv jóváhagyására ELŐTERJESZTŐ NEVE:

Részletesebben

A Nyugat-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal ellenőrzési nyomvonala

A Nyugat-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal ellenőrzési nyomvonala SZMSZ 6. sz. melléklete (Nyt.sz.: 1/6/2009.) Nyugat-dunántuli Regionális Államigazgatási Hivatal A Nyugat-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal ellenőrzési nyomvonala Az államháztartás működési

Részletesebben

HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL [g] 3300 Eger, Kossuth L. u. 9.

HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL [g] 3300 Eger, Kossuth L. u. 9. HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL [g] 3300 Eger, Kossuth L. u. 9. Ikt szám: 12-8/2016/23 1. Kivonat A Heves Megyei Közgyűlés 2016. december 6-i ülésénekjegyzőkön yvé ből 83/2016. (XII. 6.) közgyűlési

Részletesebben

Szűcs és Társa Könyvvizsgáló, Gazdasági Tanács-ADÓ Kft Szolnok Csokonai út 16. I. 3. Kamarai nyilvántartási szám: adószám:

Szűcs és Társa Könyvvizsgáló, Gazdasági Tanács-ADÓ Kft Szolnok Csokonai út 16. I. 3. Kamarai nyilvántartási szám: adószám: Szűcs és Társa Könyvvizsgáló, Gazdasági Tanács-ADÓ Kft. 5000 Szolnok Csokonai út 16. I. 3. Kamarai nyilvántartási szám: 000974 adószám: 11279770-3-16 Könyvvizsgálói értékelés Szajol Község Önkormányzata

Részletesebben

Számviteli szabályozás

Számviteli szabályozás Dr. Pál Tibor 2012.09.10. Számviteli szabályozás 2. ELŐADÁS SZÁMVITELI ALAPELVEK SZÁMVITELI POLITIKA Számviteli alapelvek Az alapelvek szükségessége A megbízható és valós összkép igénye Számviteli Számvitel

Részletesebben

A folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés (FEUVE) szabályzata

A folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés (FEUVE) szabályzata A folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés (FEUVE) szabályzata Tartalom Bevezetés I. Folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzésre vonatkozó általános szabályok II. A

Részletesebben

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Városi Művelődési Központ Veszprém Hatályba lép 2014. január 7-től. A Városi Művelődési Központ eszközeinek és forrásainak értékelési szabályzatát a számvitelről szóló 2000. évi C.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. március 29-i ülésére Tárgy: Intézkedési terv az Állami Számvevőszék 2009. évben lefolytatott átfogó ellenőrzésének megállapításaira

Részletesebben

Bevezető 11. A rész Az általános könyvvizsgálati és bankszámviteli előírások összefoglalása 13

Bevezető 11. A rész Az általános könyvvizsgálati és bankszámviteli előírások összefoglalása 13 Bevezető 11 A rész Az általános könyvvizsgálati és bankszámviteli előírások összefoglalása 13 I. rész Rövid összefoglaló az általános könyvvizsgálati előírásokról 15 1. A könyvvizsgálati környezet 17 1.1.

Részletesebben

BELSŐ ELLENŐRZÉSI J E L E N T É S CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT PÉNZKEZELÉSÉNEK ELLENŐRZÉSÉRŐL

BELSŐ ELLENŐRZÉSI J E L E N T É S CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT PÉNZKEZELÉSÉNEK ELLENŐRZÉSÉRŐL JUHÁSZ LEJLA OKLEVELES PÉNZÜGYI REVIZOR H-6763 SZATYMAZ, KOSSUTH U.79/B. BELSŐ ELLENŐRZÉSI J E L E N T É S CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT PÉNZKEZELÉSÉNEK ELLENŐRZÉSÉRŐL Ellenőrzött szerv : Csanytelek Községi

Részletesebben

KISKANIZSA KULTURÁLIS EGYESÜLET NAGYKANIZSA, HAJGATÓ S. u. 1. A Számviteli Törvénynek a C. számú törvénnyel módosított változata

KISKANIZSA KULTURÁLIS EGYESÜLET NAGYKANIZSA, HAJGATÓ S. u. 1. A Számviteli Törvénynek a C. számú törvénnyel módosított változata KISKANIZSA KULTURÁLIS EGYESÜLET 8800 NAGYKANIZSA, HAJGATÓ S. u. 1. A Számviteli Törvénynek a 2000. C. számú törvénnyel módosított változata 2001. január 01-től hatályos, ennek megfelelően az Egyesület

Részletesebben

TÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK..../2013. (...) számú rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről. 1. A rendelet hatálya

TÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK..../2013. (...) számú rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről. 1. A rendelet hatálya TÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK.../2013. (...) számú rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23 (1) bekezdésében

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Képviselő-testület! A képviselő testület a 183/2013. (XI.28.) Kt. határozatával hagyta jóvá a 2014. évi belső ellenőrzési tervet. Az ellenőrzési terv elfogadásakor az előterjesztésben jeleztük,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Dunavecse Önkormányzat 2009. október 28-i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2010. évi ellenőrzési terve Az Önkormányzat éves ellenőrzési terv készítési kötelezettségét több jogszabály

Részletesebben

Város Jegyzője. Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata évi belső ellenőrzési tervéről

Város Jegyzője. Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata évi belső ellenőrzési tervéről Város Jegyzője 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112,113 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: jegyzo@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata

Részletesebben

A Makói Kistérségi Többcélú Társulása

A Makói Kistérségi Többcélú Társulása Iktatószám: 1/1212-1/2015/I Makói Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanács 6900 Makó, Széchenyi tér 22. Tel: 62/511-800, Fax: 62/511-801 Tárgy: Belső ellenőrzés tervezése, 2016. évi belső ellenőrzési

Részletesebben

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

1 Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2010. (III.08.) Ök.sz. rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről

1 Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2010. (III.08.) Ök.sz. rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről 1 Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2010. (III.08.) Ök.sz. rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Államháztartásról

Részletesebben

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 43/2009.(III. 19.) Kt. számú határozata

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 43/2009.(III. 19.) Kt. számú határozata TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 43/2009.(III. 19.) Kt. számú határozata a Tiszavasvári Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2008. évi ellenőrzéséről című számvevői jelentésről,

Részletesebben

GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT

GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT FEUVE SZABÁLYZAT SOPRON 2013 TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés... 3 II. Ellenőrzési nyomvonal... 3 III. A kockázatkezelés rendszerének kialakítása... 4 IV.

Részletesebben

Költségvetési szervek ellenőrzése. II. Előadás. Ellenőrzések a közigazgatásban

Költségvetési szervek ellenőrzése. II. Előadás. Ellenőrzések a közigazgatásban Költségvetési szervek ellenőrzése II. Előadás Ellenőrzések a közigazgatásban Ellenőrzések a közigazgatásban 1. Államháztartási kontrollok 2. Az Állami Számvevőszék 3. Könyvvizsgálók a közszférában 4. Hatósági,

Részletesebben

Békés Város Képviselő-testülete október 20-i ülésére

Békés Város Képviselő-testülete október 20-i ülésére Tárgy: Békés Város Önkormányzata évi ellenőrzési terve Előkészítette: Juhos Józsefné belső ellenőrzési vezető Békési Kistérségi Iroda Véleményező Pénzügyi Bizottság bizottság: Sorszám: III/4. Döntéshozatal

Részletesebben

INTÉZKEDÉSI TERV. Az ellenőrzés intézkedést igénylő megállapításai és javaslatai a polgármesternek:

INTÉZKEDÉSI TERV. Az ellenőrzés intézkedést igénylő megállapításai és javaslatai a polgármesternek: INTÉZKEDÉSI TERV az Állami Számvevőszék által készített 14207 számú, az önkormányzatok vagyongazdálkodása szabályszerűségének ellenőrzése Budapest Főváros IV. kerület Újpest című jelentéshez. Az ellenőrzés

Részletesebben

inközponti Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZÁMVITELI POLITIKA Jóváhagyva: 2003. április 17.

inközponti Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZÁMVITELI POLITIKA Jóváhagyva: 2003. április 17. inközponti Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZÁMVITELI POLITIKA Jóváhagyva: 2003. április 17. A Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület számviteli politikáját a számvitelről

Részletesebben

A főkönyvi könyvelés és az analitikus nyilvántartás kapcsolata

A főkönyvi könyvelés és az analitikus nyilvántartás kapcsolata VI. Fejezet A főkönyvi könyvelés és az analitikus nyilvántartás kapcsolata Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Kormányrendelet (továbbiakban Kormányrendelet) több helyen is hivatkozik

Részletesebben

Éves összefoglaló ellenőrzési jelentés, Tiszalök Város Önkormányzatának évi belső ellenőrzési tevékenységéről

Éves összefoglaló ellenőrzési jelentés, Tiszalök Város Önkormányzatának évi belső ellenőrzési tevékenységéről Önkormányzatának Belső ellenőre 4465 Rakamaz, Kossuth út 68. Száma:../2014. Éves összefoglaló i jelentés, Önkormányzatának 2013. évi belső i tevékenységéről A jelentésben használt jogszabályi hivatkozások:

Részletesebben

1. számú melléklet INTÉZKEDÉSI TERV

1. számú melléklet INTÉZKEDÉSI TERV Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 17-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 17-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 17-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. évre vonatkozó ellenőrzési

Részletesebben

JEGYZŐ JAVASLAT A 2011. ÉVBEN ELVÉGZENDŐ BELSŐ ELLENŐRZÉSI VIZSGÁLATOKRA

JEGYZŐ JAVASLAT A 2011. ÉVBEN ELVÉGZENDŐ BELSŐ ELLENŐRZÉSI VIZSGÁLATOKRA Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata JEGYZŐ JAVASLAT A 2011. ÉVBEN ELVÉGZENDŐ BELSŐ ELLENŐRZÉSI VIZSGÁLATOKRA Készítette: Benkó Péter Laborczné Simon Ildikó Budai Gyula belső ellenőrök Előterjesztő:

Részletesebben

kiadott Leltározási Leltározási szabályzat/, a leltárak megfelelő

kiadott Leltározási Leltározási szabályzat/, a leltárak megfelelő Makói Kistérség Többcélú Társulása Ellenőrzési tervjavaslat i belső i terv Ellenőrzési tervet megalapozó elemzés címe, időpontja sor szá m 1. Település Ellenőrzött szerv Ellenőrizendő folyamatok Ambrózfalva

Részletesebben

10. sz. melléklet. A jegyzőnek címzett megállapítások a következők; /. Megállapítás:

10. sz. melléklet. A jegyzőnek címzett megállapítások a következők; /. Megállapítás: 10. sz. melléklet INTÉZKEDÉSI TERV az Állami Számvevőszék által készített a helyi nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodásának ellenőrzéséről XVI. Kerületi örmény önkormányzat" című jelentéshez A jegyzőnek

Részletesebben