SEGÉDLET A FEJEZETI KEZELÉSŰ ELŐIRÁNYZATOK ELEMI BESZÁMOLÓJA PÉNZÜGYI (SZABÁLYSZERŰSÉGI) ELLENŐRZÉSÉNEK MÓDSZERTANÁHOZ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SEGÉDLET A FEJEZETI KEZELÉSŰ ELŐIRÁNYZATOK ELEMI BESZÁMOLÓJA PÉNZÜGYI (SZABÁLYSZERŰSÉGI) ELLENŐRZÉSÉNEK MÓDSZERTANÁHOZ. 2009."

Átírás

1 SEGÉDLET A FEJEZETI KEZELÉSŰ ELŐIRÁNYZATOK ELEMI BESZÁMOLÓJA PÉNZÜGYI (SZABÁLYSZERŰSÉGI) ELLENŐRZÉSÉNEK MÓDSZERTANÁHOZ december

2 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.2. Szabályszerűségi Ellenőrzési Főcsoport Intézményi Beszámolókat Ellenőrző Osztály Központi Igazgatási Fejezeti Kezelésű Előirányzatokat Ellenőrző Osztály Gazdasági, Védelmi és Infrastrukturális célú Fejezeti Kezelésű Előirányzatokat Ellenőrző Osztály Humánerőforrás Fejlesztést Szolgáló Fejezeti Kezelésű Előirányzatokat Ellenőrző Osztály Belső Kontrollokat Ellenőrző Osztály Központi Költségvetés Zárszámadását Ellenőrző Osztály A módszertani munkát felügyelte: Dr. Becker Pál főigazgató A végrehajtásért felelős: Horváth Sándor főigazgató-helyettes A módszertani munkát vezette: Hámoriné Maróti Györgyi főcsoportfőnök-helyettes Összeállították: Holé Sándorné dr. igazgatóhelyettes Morvay András osztályvezető főtanácsos Szabóné Farkas Katalin osztályvezető főtanácsos Szarka Péterné igazgatóhelyettes Tolnai Lászlóné osztályvezető főtanácsos A kiadásért felel: Dr. Csapodi Pál főtitkár az ÁSZ Módszertani Kiadványok sorozat szerkesztője, a Módszertani Bizottság elnöke Kézirat lezárva: december 16.

3 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS 8 I. A FEJEZETI KEZELÉSŰ ELŐIRÁNYZATOK ELLENŐRZÉSE 9 1. A fejezeti kezelésű előirányzatok feladatrendszere, a kezelő szervezet tevékenységének megismerése A külső környezet megismerése Speciális fejezeti kezelésű előirányzatok megismerése A számviteli és belső irányítási, szabályozási rendszer megismerése A gazdálkodás szabályozottsága A fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának eljárási rendje A fejezeti kezelésű előirányzatok megismerése Az ellenőrzés megtervezése Az eredendő kockázat megállapítása A belső kontroll kockázat megállapítása A fejezeti kezelésű előirányzatok kockázat minősítésének előzetes tesztelése Ellenőrzési feladatterv készítése A fejezeti kezelésű előirányzatokkal való gazdálkodás szabályozottságának vizsgálata A fejezeti kezelésű előirányzatok, azok teljesítése A fejezeti kezelésű előirányzatok előirányzatonkénti bemutatása és az eljárási rend értékelése Kockázatok becslése Az ellenőrzési eljárások megtervezése A költségvetési beszámoló ellenőrzése A feladatterv elkészítésének dokumentumai A feladatterv jóváhagyása Helyszíni ellenőrzés A könyvviteli mérleg ellenőrzése A pénzforgalmi jelentés ellenőrzése A kiegészítő melléklet ellenőrzése Az előirányzat módosítások ellenőrzése A tárgyévi maradvány ellenőrzése A tárgyévi maradvány levezetésének ellenőrzése A kötelezettségvállalással terhelt maradvány ellenőrzése 49 3

4 A 0. számlaosztály ellenőrzése Nemzetközi támogatási programok A Kiegészítő melléklet szöveges indoklása Jelentésírás A számvevői jelentéssel szemben támasztott követelmények: Formai követelmények: Tartalmi követelmények: Az ellenőrzési megállapítások értékelése, véleményalkotás Elfogadó (hitelesítő) vélemény Korlátozott vélemény Elutasító vélemény Vélemény megadásának elutasítása Vezetői felülvizsgálat és egyeztetés az ellenőrzött intézménnyel 54 II. AZ EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ FEJEZETI KEZELÉSŰ ELŐIRÁNYZATOK ELLENŐRZÉSE Az EU támogatások ellenőrzésének sajátosságai 55 MELLÉKLETEK 63 4

5 Mellékletek jegyzéke 1/a. sz. melléklet 1/b. sz. melléklet 2/a. sz. melléklet 2/b. sz. melléklet 2/c. sz. melléklet 2/d. sz. melléklet 2/e. sz. melléklet 2/f. sz. melléklet 2/g. sz. melléklet 2/h. sz. melléklet A jogszabályi keretek megismerése Speciális fejezeti kezelésű előirányzatok megismerése Számviteli politika Eszközök és források értékelési szabályzata Számlarend Bizonylati rend Leltározási és leltárkészítési szabályzat Pénzkezelési szabályzat Ügyrend A fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásáról szóló eljárási rend 3. sz. melléklet Összesítő kimutatás a évi fejezeti kezelésű előirányzatokról 4. sz. melléklet Dokumentum jegyzék a fejezeti kezelésű előirányzatok évi pénzügyi (szabályszerűségi) ellenőrzéséhez 5. sz. melléklet Munkalap az eredendő kockázat megállapításához (... év) 6/a. sz. melléklet 6/b. sz. melléklet Fejezeti kezelésű előirányzatokat kezelő szervezetek belső kontroll rendszerének előzetes kockázat értékelése (1-8 munkalap) Kitöltési útmutató a fejezeti kezelésű előirányzatokat kezelő szervezetek belső kontroll rendszerének előzetes kockázat értékelése táblázataihoz 7. sz. melléklet Munkalap a évi fejezeti kezelésű előirányzatoknál a belső kontroll működésének előzetes teszteléséhez 8. sz. melléklet Munkalap a... ÁHT számú fejezeti kezelésű előirányzat pénzforgalmi tételeinek ellenőrzéséhez (2009. év) 9. sz. melléklet Munkalap a homogén csoport pénzforgalmi tételeinek ellenőrzéséhez (2009. év) 5

6 10. sz. melléklet Munkalap az előirányzat-módosítások ellenőrzéséhez év 11. sz. melléklet Munkalap az előirányzat-maradvány levezetéséhez (törvényi soronként) év 12. sz. melléklet Munkalap a tárgyévi előirányzat-maradvány mintatételeinek ellenőrzéséhez (2009. év) 13. sz. melléklet Általános munkalap a fejezeti kezelésű előirányzat ellenőrzéséhez (2009. év) 14. sz. melléklet Nyilatkozat az elektronikus úton átadott dokumentumokról 15. sz. melléklet Teljességi nyilatkozat 16/a. sz. melléklet 16/b. sz. melléklet 17/a. sz. melléklet 17/b. sz. melléklet 18/a/1. sz. melléklet 18/a/2. sz. melléklet 18/a/3. sz. melléklet 18/a/4. sz. melléklet 18/b/1. sz. melléklet Emlékeztető Nyomon követési tábla a XIX. Uniós Fejlesztések 2-es cím (Fejezeti kezelésű előirányzatok) vizsgálatához (2009. év) Munkalapok az Uniós Fejlesztések fejezetnél megvalósuló fejkez. ei-ok elszámolását végző pü-i szervezetek belső kontroll rendszerének előzetes kockázatértékeléséhez Kitöltési Útmutató az Uniós Fejlesztések fejezetnél az EU támogatásával megvalósuló fejezeti kezelésű előirányzatok elszámolását végző pénzügyi szervezetek belső kontroll rendszerének előzetes kockázatértékeléséhez 7/a. sz. MUNKALAPOK a Közreműködő Szervezetek tevékenységének megismeréséhez és kockázatelemzéséhez (2009. év) MUNKALAP a Közreműködő Szervezetek tevékenységének megismeréséhez és kockázatelemzéséhez MUNKALAP a KSZ által 2009-ben teljesített, az Operatív Program évi kiadási főösszegének 2%-át meghaladó összegű egyedi kifizetésekről MUNKALAP a KSZ által 2009-ben a kedvezményezetteknél elvégzett helyszíni ellenőrzésekről az OP prioritásai szerint 7/b. sz. MUNKALAPOK az Irányító Hatóságok tevékenységének megismeréséhez és kockázatelemzéséhez (2009. év) 6

7 18/b/2. sz. melléklet 18/b/3. sz. melléklet MUNKALAP az Irányító Hatóságok tevékenységének megismeréséhez MUNKALAP az IH által 2009-ben teljesített, az Operatív Program évi kiadási főösszegének 2%-át meghaladó összegű egyedi kifizetésekről a Technikai Segítségnyújtás prioritásnál 19. sz. melléklet Munkalap az EU fejezeti kezelésű előirányzatok pénzforgalmi tételeinek ellenőrzéséhez (2009. év) 20. sz. melléklet JEGYZŐKÖNYV 21. sz. melléklet Dokumentum nyilvántartási naplója (és kitöltési útmutató) 22. sz. melléklet A helyszíni ellenőrzés során alkalmazott vizsgálati eljárások, módszerek 23. sz. melléklet Dokumentálás követelményei 24. sz. melléklet Ellenőrzési lista a fejezeti kezelésű előirányzatok elemi beszámolója pénzügyi (szabályszerűségi) ellenőrzéséhez készített feladatterv vezetői felülvizsgálatához 25. sz. melléklet Ellenőrzési lista a fejezeti kezelésű előirányzatok elemi beszámolója pénzügyi (szabályszerűségi) ellenőrzéséhez készített számvevői jelentés vezetői felülvizsgálatához 7

8 BEVEZETÉS A Segédlet segíti a számvevőt abban, hogy: a fejezeti kezelésű előirányzatok feladatrendszere, a kezelő szervezet(ek) tevékenységének megismerése alapján, valamint a kontroll mechanizmusok erős, illetve gyenge pontjainak értékelésével feltárja az eredendő és a belső kontroll kockázatokat, ezek alapján megalapozottan dolgozza ki a pénzügyi (szabályszerűségi) ellenőrzés stratégiáját, biztosítva ezzel azt, hogy az ÁSZ által meghatározott 2%-os általános lényegességi küszöb mellett 95%-os bizonyossággal minősíteni tudja a fejezeti kezelésű előirányzatokat és az előirányzatokról összeállított éves költségvetési beszámoló megbízhatóságát; egységes elvek alapján gyűjtse össze és dokumentálja az ellenőrzött költségvetési beszámoló minősítéséhez szükséges összes információt, hogy a megállapításokat alátámasztó bizonyíték elegendő és megfelelő legyen. A Segédlet munkalapjainak feldolgozása (a hozzá tartozó kitöltési utasítás) segítséget nyújt a fejezeti kezelésű előirányzatok eredendő és a belső kontroll kockázatainak megállapításához, és ennek alapján a feltárási bizonyosság meghatározásához. Az egyes munkalapokon lévő kérdések nem minden fejezeti kezelésű előirányzatnál értelmezhetők, mert a munkalapok a fejezeti kezelésű előirányzatok specialitásait nem tartalmazzák, ezért a számvevőnek kell eldöntenie, hogy a munkalapok kérdésein kívül milyen kiemelt kérdésekre kell figyelmet fordítania, melyet a dokumentációban szerepeltetni kell. Abban az esetben, amikor a Segédlet a számvevő által végzett eljárás dokumentálásához megfelelő munkalapot nem tartalmaz, a 13. sz. mellékletként csatolt Általános munkalap a fejezeti kezelésű előirányzatok ellenőrzéséhez (2009) alkalmazása ajánlott. A munkalapnak egyértelmű hivatkozást kell tartalmaznia az érintett fejezeti kezelésű előirányzatra, valamint az ellenőrzési területre. Az ellenőrzés során feltárt, számszerűsíthető hiba esetén a Munkalap alkalmazása kötelező. A Segédlet II. része tartalmazza az EU támogatások ellenőrzésének sajátosságait. Budapest, január Dr. Becker Pál főigazgató 8

9 I. A FEJEZETI KEZELÉSŰ ELŐIRÁNYZATOK ELLENŐRZÉSE I. A FEJEZETI KEZELÉSŰ ELŐIRÁNYZATOK ELLENŐRZÉSE 1. A FEJEZETI KEZELÉSŰ ELŐIRÁNYZATOK FELADATRENDSZERE, A KEZELŐ SZERVEZET TEVÉKENYSÉGÉNEK MEGISMERÉSE A pénzügyi (szabályszerűségi) ellenőrzés első szakaszában meg kell ismerni a fejezeti kezelésű előirányzatok körét, tartalmát, célját, felhasználásukkal kapcsolatos eljárási rendet, a vonatkozó jogszabályokat, az állami irányítás egyéb jogi eszközeit, a külső környezetet, valamint az előirányzatot kezelő pénzügyi, szakmai szervezet feladatait, működését, szabályozottságát. A fejezeti kezelésű előirányzatokat kezelő szervezet tevékenységének megismeréséhez szükséges információk a kezelő szervezet által készített dokumentumokból, jelentésekből, az előző időszak beszámolóiból, belső szabályzatokból (Szervezeti és Működési Szabályzat (SzMSz), számviteli politika, az előirányzatokat kezelő szervezet ügyviteli rendje, munkaköri leírások, előirányzat-felhasználási javaslat/ismertető stb.), valamint szóbeli információkból, az ellenőrzött szervezeti egység vezetőivel, munkatársaival készített interjúkból szerezhetők be. A fejezeti kezelésű előirányzatok esetében a szakmai kezelés, a megvalósítás és a pénzügyi bonyolítás sok esetben elválik egymástól. A belső kontroll kockázatot (6/a. sz. melléklet) a fejezet egészére (1-7. munkalap), az eredendő kockázatot (5. sz. melléklet) fejezeti kezelésű előirányzatonként kell becsülni. Egyes fejezeti kezelésű előirányzatok nyilvántartását, főkönyvi könyvelését, a beszámoló készítést nem a fejezet, hanem külső vállalkozás (Kht., Kft. stb.) végzi. Az elsődleges elszámolást végző szervezet beszámolója összevonásra kerül a fejezeti beszámolóban. Ezekre a szervezetekre a belső kontroll kockázatot (6/a. sz. melléklet) csak a 8. sz. Munkalap kitöltésével kell minősíteni. 9

10 I. A FEJEZETI KEZELÉSŰ ELŐIRÁNYZATOK ELLENŐRZÉSE A szervezet megismerésének egyes lépései: A megismerés kulcselemei A megszerzendő információk Az információkat szolgáltató dokumentumok 1. A külső környezet megismerése A jogszabályi keretek Egyéb külső tényezők A fejezet egészének feladatkörét meghatározó törvények, rendeletek, határozatok és egyéb szabályozások. Az általános gazdasági helyzet, infláció, költségvetési politika, a fejezeten belül a fejezeti kezelésű előirányzat súlya stb. Hatályos jogszabályok és az állami irányítás egyéb jogi eszközei Költségvetési törvények, költségvetési stratégiák, előrejelzések stb. 2. A fejezeti kezelésű előirányzatokat kezelő szervezet(ek) megismerése A fejezeti kezelésű előirányzatokat kezelő szervezet tevékenysége A kezelő szervezet felépítése, a fejezeti kezelésű előirányzatokkal való gazdálkodás irányítása A fejezeti kezelésű előirányzatokkal való gazdálkodó, kezelő szervezet(ek) szabályozottsága Jellemző adatok a pénzügyi bonyolítás rendjéről, döntési jogkörökről, a felhasználás irányultsága államháztartáson belüli, államháztartáson kívüli, külső források, támogatások igénybevétele stb. A feladatok ellátásának összhangja a szervezeti struktúrával, a pénzügyigazdasági tevékenység megszervezésének módja. A feladat és felelősségi körök meghatározása, belső szabályzatok megléte, megfelelés a jogszabályoknak. A döntési jogosultságokat a megfelelő helyre telepítették-e? A döntésre jogosult vezetőknek a megalapozott döntéshozatalhoz rendelkezésre állt-e megfelelő információ? A vizsgált időszakban, illetve az azt megelőző évben változott-e a gazdasági vezetés? Ez érintette-e a fejezeti kezelésű előirányzatokkal való gazdálkodást? A fejezetnél kialakított gazdálkodási szabályzat, éves beszámolók, vonatkozó jogszabályok, a fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendje SzMSz, ügyrendek vonatkozó részei, egyéb belső szabályzatok SzMSz, ügyrendek, munkaköri leírások 10

11 I. A FEJEZETI KEZELÉSŰ ELŐIRÁNYZATOK ELLENŐRZÉSE A megismerés kulcselemei A szervezet információs rendszere és a fejezeti kezelésű előirányzatok közötti kapcsolat minősítése. A megszerzendő információk Az általános és a vezetői információs rendszer jellemzői, az információs rendszer számítógépes támogatottsága. Az információkat szolgáltató dokumentumok A költségvetési szerv (fejezet) szervezeti felépítéséről a hatályos SzMSz nyújt képet. A szabályzatnak ki kell térnie az egyes szervezeti egységekre, azok főbb feladataira, hatás-, valamint jogkörére, ezek megfelelő szétválasztására. Az SzMSz megmutatja a belső ellenőrzés helyét a szervezetben. A számvevőnek a szerzett tapasztalatok alapján meg kell ítélnie, hogy a felépítés megfelelő-e a fejezeti kezelésű előirányzatokkal kapcsolatos, szakmai, pénzügyi-gazdasági tevékenység ellátásához. A számvevőnek e kérdés vizsgálata során át kell tekinteni, hogy a kialakított munkamegosztás alkalmas-e a tevékenység elvégzéséhez, minden kötelezően előírt feladat ellátása megoldott-e, az egyes tevékenységek közötti munkamegosztásnál figyelembe vették-e az összeférhetetlen munkakörök szétválasztását (analitika - főkönyv, bank stb.), kialakították-e a folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzést stb. Szükséges áttekinteni, hogy a döntésre jogosult vezetők megfelelő időben, minden, a döntéshez szükséges információt megkaptak-e a megalapozott döntés meghozásához (pl. a jogosult döntéshozó rendelkezésére áll-e az előirányzatra vállalt kötelezettség összege). A kérdés vizsgálata során ki kell térni arra is, hogy a vezetői informatikai rendszer megfelelő-e, alkalmas-e a vezetők eseti információs igényének kielégítésére. Célszerű megvizsgálni a számítástechnikai rendszer zártságát, megbízhatóságát is. Ez utóbbi vizsgálat probléma észlelése esetén számítástechnikai szakértő igénybevételével oldható meg. Fel kell mérni, hogy a felsorolt a helyi sajátosságok alapján kiegészített munkakörök, beosztások esetében a foglalkoztatott munkatárs rendelkezik-e megfelelő iskolai végzettséggel, szakmai tapasztalattal, helyismerettel A külső környezet megismerése A számvevőnek a kezelő szervezet tevékenységére, továbbá a gazdálkodására vonatkozó jogszabályokat át kell tekintenie. Kiemelt figyelmet szükséges fordítani a jogszabályok teljes körűségére, főleg olyan ellenőrzési területeken, ahol a szervezet tevékenységének jellegéből következően az általánostól eltérő szabályozás érvényesül. A fejezeti kezelésű előirányzatokat kezelő szervezet tevékenységére vonatkozó, az általánostól eltérő szabályokat fel kell sorolni, amelyek ismerete elengedhe- 11

12 I. A FEJEZETI KEZELÉSŰ ELŐIRÁNYZATOK ELLENŐRZÉSE tetlen a szervezet működésének megismeréséhez, a kontroll mechanizmusainak értékeléséhez és minősítéséhez. A fejezeti kezelésű előirányzatokat kezelő szerv tevékenységére, gazdálkodására vonatkozó jogszabályoknak az ellenőrzött időszakban bekövetkezett változása esetén fel kell mérni, és ismertetni kell azt, hogy a változások milyen hatással voltak a működésre, a gazdálkodásra. A fejezeti kezelésű előirányzatok működésével kapcsolatos jogszabályi hivatkozásokat a dokumentációnak tartalmazni kell (1/a. sz. melléklet A jogszabályi keretek megismerése című munkalap). A számvevő a külső tényezők megismeréséhez szükséges információkat a költségvetésre vonatkozó jogszabályokból, előrejelzésekből, utólagos kimutatásokból, statisztikai jelentésekből stb. szerezheti meg. A fejezeti kezelésű előirányzatok általános helyzetének vizsgálatakor a számvevőnek fel kell mérnie, hogy az előző év (évek) helyzetéhez képest történt-e lényeges változás. Módosult-e a kitűzött célok, faladatok köre. Ha változást tapasztal a számvevő, akkor az azt jellemző adatokat, illetve tényeket írásban rögzíteni kell a 13. sz. számú melléklet alkalmazásával. Előfordul, hogy a fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetési címrendben elfoglalt helye megváltozik, pl. más fejezethez kerül, korábban egy címsoron megjelenő fejezeti kezelésű előirányzat többfelé, illetve korábban több címsoron megjelenő fejezeti kezelésű előirányzat egyetlen címen kerül megtervezésre. Ezekben az esetekben vizsgálni kell, hogy ezek a változások megfelelő módon (szerződés szerinti átadás, átvétel, leltár stb.) jelentek-e meg. Ki kell térni arra is, hogy vannak-e determinációk, amelyek a fejezeti kezelésű előirányzatokkal való gazdálkodást befolyásolják (már megkezdett beruházás vagy fejlesztés folytatásának kötelezettsége, esetleg jelentős tartozásállomány, likviditási problémák stb.). A számvevőnek a külső környezet megismerésének keretében, az eredendő és belső kontroll kockázatok megalapozott értékeléséhez fel kell mérnie, hogy van-e közvetlen kormányzati, egyéb politikai vagy médiaérdeklődés a fejezeti kezelésű előirányzatok valamelyike iránt. Amennyiben igen, akkor meg kell vizsgálni, hogy ez milyen hatást gyakorolhat az előirányzattal való gazdálkodásra. Kormányzati döntések, kötelezettségvállalások, viszontgaranciák közvetlen hatást gyakorolhatnak az egyes előirányzatokra, a gazdálkodás feltételeire. A média kiemelt figyelme bizonyos kérdések iránt szintén befolyást jelenthet az ellenőrzött fejezeti kezelésű előirányzatra. A felügyeleti szervvel való kapcsolat ellenőrzésének elsősorban arra kell kiterjednie, hogy mennyire érvényesülnek a felülvizsgálati, illetve monitoring tevékenységek. A Kincstárral való kapcsolat vizsgálata során fel kell tárni, hogy a kezelő szervezet milyen jogosítványokkal rendelkezik a Kincstárnál (hol és milyen számlát vezet), érvényesül-e a fejezeti kezelésű előirányzatok esetében a Kincstár ellenőrző szerepe. Fel kell tüntetni minden olyan egyéb, a számvevő tudomására jutott információt, adatot, tényt, ami az ellenőrzött évben, vagy azt követően befolyásolhatja az ellenőrzött kezelő szervezet helyzetét, gazdálkodását, beszámolójelentését (pl. peres eljárások, panaszok, bejelentések a szervezet ellen, jelentős tartozás állomány, egyéb speciális hatások stb.). A számvevő, a rendelkezésére álló információk alapján a következő ellenőrzés számára rögzíti, hogy a közeljövőben (következő tervciklus) várható- 12

13 I. A FEJEZETI KEZELÉSŰ ELŐIRÁNYZATOK ELLENŐRZÉSE e jogszabályi és egyéb változás (például: a finanszírozás formája, egyéb jellegű átszervezés, új jogszabályok stb.), amelyek hatást gyakorolhatnak a fejezeti kezelésű előirányzatokkal való gazdálkodásra, a kezelő szervezetre Speciális fejezeti kezelésű előirányzatok megismerése A számvevőnek fel kell mérni azt, hogy a fejezeti kezelésű előirányzatok között van-e speciális fejezeti kezelésű előirányzat. A felmérés eredményét a Speciális fejezeti kezelésű előirányzatok megismerése című táblázat (1/b sz. melléklet) kitöltésével kell dokumentálni (nemleges válasz esetén is). 13

14 I. A FEJEZETI KEZELÉSŰ ELŐIRÁNYZATOK ELLENŐRZÉSE 2. A SZÁMVITELI ÉS BELSŐ IRÁNYÍTÁSI, SZABÁLYOZÁSI RENDSZER MEGISMERÉSE 2.1. A gazdálkodás szabályozottsága A szabályozottság ellenőrzése során arról kell meggyőződni, hogy a fejezeti kezelésű előirányzatot kezelő szervezet rendelkezik-e a vonatkozó törvényekben és azok végrehajtási utasításaiban előirt szabályzatokkal, azok tartalma megfelel-e az előírásoknak. Az ellenőrzést a számvitelről szóló évi C. törvény (továbbiakban: Szt.), valamint az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet (továbbiakban: Áhsz.) hatályos előírásait figyelembe véve kell elvégezni. A Szt. és az Áhsz. keret szabályok, mivel azoknak a fejezeti kezelésű előirányzatok gazdálkodásában való érvényre jutását a fejezet határozza meg. Ebből következően a munkalap kérdéseire adott válaszok nem lehetnek általánosak, a szabályozottságról kialakítandó véleményt, a helyi sajátosságokat figyelembe véve kell megfogalmazni. A számviteli politikában kell rögzíteni mindazokat a részszabályokat, amelyre vonatkozóan a törvény nem tartalmaz részletes előírásokat. A számviteli politika elkészítése lehetőséget teremt arra, hogy a fejezet a jogszabályi előírások végrehajtása érdekében az adottságoknak, körülményeknek, nagyságrendnek leginkább megfelelő eljárásokat és módszereket alkalmazza. Az eszközök és források értékelési szabályzatban azokat a mérlegtételeket, illetve gazdasági eseményeket kell megjeleníteni, amelyeknél a Szt. és az Áhsz. az értékelés során választási lehetőséget ad. Bizonylati rend vizsgálatánál a jogszabályok előírásain túl célszerű a bizonylatok készítésének, útjának és feldolgozásának belső szabályozásban való megjelenését ellenőrizni (a bizonylat feldolgozásának útját, a kiállítástól a feldolgozáson keresztül az irattározásig). Ezekkel kapcsolatban fontos, hogy a bizonylati rendben intézkedjenek, hogy mely bizonylatot, milyen adatokat, milyen rendeltetésű feldolgozással készítenek el. Meg kell jelölni azokat a munkaköröket, amelyekben az egyes bizonylatokat el kell készíteni. Ki kell jelölni azokat a szervezeti egységeket, munkaköröket, amelyek a bizonylat alaki és tartalmi valamint a számviteli nyilvántartásokban való rögzítésének ellenőrzési feladatait elvégzik. Több példányos bizonylatok esetén ezt külön - külön meg kell határozni. Ahol számítógép segítségével történik a bizonylat előállítása, illetve további feldolgozása, a bizonylati rend szabályozottságának megítélése számítástechnikai ismereteket is igényelhet, amely számítástechnikai szakértő igénybevételével oldható meg. A számvevőnek a fejezeti kezelésű előirányzatokkal történő gazdálkodásának szabályozottságát a belső eljárásrendje alapján hatályba léptetett szabályzatok vizsgálata alapján a 2/a 2/g. sz. mellékletekben szereplő munkalapok kitöltése alapján kell értékelni. A munkalapok jogszabályi hivatkozásokat tartalmaznak, rövidítésekkel: Szt.: a számvitelről szóló évi C. törvény; 14

15 I. A FEJEZETI KEZELÉSŰ ELŐIRÁNYZATOK ELLENŐRZÉSE Áht.: az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény; Ámr.: az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet; Áhsz.: az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet; Kbt.: a közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. törvény. A munkalapok tartalmaznak olyan kérdéseket is, amelyeknél nincs ugyan jogszabályi hivatkozás feltüntetve, de a gazdálkodási rend biztosítása érdekében követelményként előírható ezen kérdéskörök rögzítése a szabályzatokban. A munkalapok kitöltésénél az I (igen), N (nem), R (részben), illetve a Na (nem alkalmazza) rövidítések egyikét kell alkalmazni: I (igen) válasz esetén a Megjegyzés (sajátosság) oszlopba az adott kérdés szabályzaton belüli előfordulási helyét (pont, alpont vagy oldal száma) kell feltüntetni. N (nem) választ akkor kell adni, ha a kérdéskört nem szabályozták, illetve egyetlen más szabályzatban sem tértek ki rá, azonban szabályozni kellett volna. R (részben) válasz esetén a Megjegyzés (Sajátosság) rovatban szövegesen ki kell fejteni, hogy konkrétan mely (rész)területek szabályozása nem történt meg. Jelölni kell továbbá a szabályozott témakör szabályzaton belüli vagy más gazdálkodási szabályzatban lévő előfordulási helyét. Na (nem alkalmazza) válasz abban az esetben adható, ha az adott kérdés az ellenőrzött esetében nem értelmezhető (nem fordul elő, ezért szabályozása nem szükséges). Ebben az esetben meg kell jelölni azt a jogszabályi helyet, amely alapján a szervezet mentesül a szabályozási kötelezettség alól. A munkalapok értékelésekor a számvevő a helyszínen megismert tények, valamint az alkalmazott gyakorlat és a munkalapok feldolgozása során nyert tapasztalatok figyelembevételével állapítja meg az ellenőrzött szabályzat minősítését. Az értékelésnél figyelembe kell venni a vonatkozó jogszabályok változása esetén a végrehajtott aktualizálást. Megfelelőnek kell minősíteni egy adott kérdés szabályozását abban az esetben is, ha azt nem a 2/a 2/f sz. mellékletekben meghatározott helyen szabályozták, de a jogszabályi előírásoknak megfelel A fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának eljárási rendje A fejezetet irányító szerv vezetőjének az Áht. 24. (9)-(10) bekezdéseiben, valamint a 49. (5) p) pontjában adott felhatalmazás alapján a fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjét szabályoznia kell. Az Ámr. 3. (5) bekezdése a fejezeti kezelésű előirányzatokat a fejezetet irányító szervek szabályozási hatáskörébe utalja. A fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásáról szóló eljárási rend/szabályzat (továbbiakban: eljárási rend) kötelező formai és tartalmi követelményeit az Áht. írja elő. A fejezetet 15

16 I. A FEJEZETI KEZELÉSŰ ELŐIRÁNYZATOK ELLENŐRZÉSE irányító szervek az eljárási rendjük kialakítása során azonban a kötelező elemeken túlmenően, a feladat- hatásköri sajátosságaikat figyelembe véve eltérő szabályokat alakíthatnak ki. A fejezeteknél a fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásával kapcsolatos eljárási rendnek rendelet vagy jogszabály kiadását nem igénylő rendelkezések belső norma formájában kell megjelennie. Amennyiben a fejezeti kezelésű előirányzat felhasználására vonatkozó előírásokat más jogszabály (utasítás) tartalmazza, a fejezetet irányító szerv vezetője által kiadott eljárási rend rendelkezéseit csak az abban nem szabályozott kérdésekben kell alkalmazni. Az eljárási rend kötelező formai és tartalmi követelményeit a 2/h. sz. melléklet alkalmazásával kell értékelni. Az eljárási rend kiterjedhet továbbá az alábbiakra: értelmező rendelkezésekre, amelyek az eljárási rend alkalmazásakor figyelembe veendők; a fejezeti kezelésű előirányzatok felsorolására, bevételei és kiadásai részletezésére és ismertetésére; azon fejezeti kezelésű előirányzatok ismertetésére, amelyek esetén az előirányzat átadásra kerül a fejezeten belüli költségvetési címek részére pénzügyi- és szakmai lebonyolítás céljából; a támogatás felhasználásának módjára (pályázati út, egyedi döntés); a támogatások folyósításának módjára (közvetlen fejezeti kifizetés, előirányzat átadás, pénzeszköz átadás); az adott előirányzatból vissza nem térítendő támogatások szabályaira; előirányzatonként a kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés, érvényesítés rendjére; az előirányzat céljával összhangban álló beszerzések eljárási szabályaira (központi beszerzés, közbeszerzés); az előirányzatok felett szakmai felügyeletet gyakorló szervezeti egységek vezetőinek az éves beszámoló, illetve zárszámadás keretében történő szöveges beszámolási és elszámolási kötelezettségére; az előirányzatok felhasználásával összefüggő pénzügyi, ügyviteli, könyvvezetési, stb. feladatok bonyolításával (amennyiben az előirányzat nagyságrendje, összetettsége indokolja) megbízott külső szervezetek ismertetésére; a fejezeti kezelésű előirányzatok szabályszerű felhasználását és az eljárási rendben foglaltak betartásának ellenőrzését végző szervezet megnevezésére. 16

17 I. A FEJEZETI KEZELÉSŰ ELŐIRÁNYZATOK ELLENŐRZÉSE Az eljárási rend év közben történő aktualizálása Az eljárási rend kiegészítése, módosítása, aktualizálása szükségessé válhat az év közben történő változások miatt, melyek a teljesség igénye nélkül az alábbiak lehetnek: a költségvetési törvényben jóváhagyott előirányzatok fejezetek között történő átadása-átvétele esetén, mely év közben feladat- és hatásköri változás miatt (jogszabályi rendelkezés, vagy a fejezetek közötti Megállapodások alapján) következett be; az évközben megnyitott (technikai jellegű) előirányzatok; a fejezet szervezeti keretein belül történő változások, társszervezetek között évközben történő feladat átcsoportosítások. 3. A FEJEZETI KEZELÉSŰ ELŐIRÁNYZATOK MEGISMERÉSE A fejezeti kezelésű előirányzatokról ki kell tölteni az Összesítő kimutatást (3. sz. melléklet), amely tartalmazza azok számszerűsített adatait. A 4. sz. melléklet tartalmazza mindazon szabályzatok, dokumentációk stb. listáját, amelyek egyrészt a fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésének, nyilvántartásának megismerésénél, másrészt a beszámoló ellenőrzésénél hasznosíthatók. (Az ÁSZ-nak elektronikus úton megküldött szabályzatok hitelesítéséhez a 14. sz. melléklet szerinti Nyilatkozatot kell alkalmazni.) Az összeállítás az ellenőrzött szervezet sajátosságainak figyelembevételével szűkíthető, illetve bővíthető. 4. AZ ELLENŐRZÉS MEGTERVEZÉSE Az ellenőrzésnek ebben a szakaszában a számvevőnek a fejezeti kezelésű előirányzatok működéséről megszerzett ismeretek, valamint az ÁSZ A fejezeti kezelésű előirányzatok elemi beszámolója pénzügyi (szabályszerűségi) ellenőrzésének módszertana előírásainak felhasználásával meg kell állapítania fejezeti kezelésű előirányzatonként, vagy homogén csoportonként az eredendő kockázat mértékét. Homogén csoportképzésnél a 13. sz. melléklet szerinti munkalap alkalmazásával meg kell indokolni a fejezeti kezelésű előirányzatok csoportba sorolásának szempontjait. A belső kontroll kockázat és az eredendő kockázatok ismeretében meg kell határozni a lényegességi küszöböket, meg kell tervezni az ellenőrzési célokat és azok elérését leghatékonyabban biztosító ellenőrzési megközelítési módot, a megvalósítandó ellenőrzési eljárásokat, valamint el kell készíteni az ellenőrzés feladattervét Az eredendő kockázat megállapítása Az eredendő kockázat megállapítására szolgáló munkalapot (5. sz. melléklet Munkalap az eredendő kockázat megállapításához) a számvevő tölti ki számítógépen az ellenőrzés előkészítő szakaszában szerzett tapasztalatai alapján (válasz oszlopban I/N jelölésével). 17

18 I. A FEJEZETI KEZELÉSŰ ELŐIRÁNYZATOK ELLENŐRZÉSE Az IGEN vagy NEM válaszokat a lenyíló ablakokból lehet kiválasztani, az eredmény azonnal megjelenik a tábla alján. (Az Excel fájlban 64 üres, az eredendő kockázatot kiszámító munkalap van, amit a munkalapok másolásával tetszőleges számúra lehet kibővíteni. A munkalapokat a Ctrl billentyű nyomva tartása mellett, a munkalap nevének az egér bal gombjával történő húzásával lehet másolni.) A munkalap belső használatra készül, így azt csak a számvevőnek kell aláírnia, azt a kezelő szervezettel egyeztetni nem kell. A munkalapon tájékoztató adatként a fejezeti kezelésű előirányzat célját, rövid leírását és a felhasználás rendjét meghatározó jogszabályi hátteret kell részletezni. A tájékoztató adatot nem kell feltüntetni, amennyiben fejezeti kezelésű előirányzatonként (törvényi soronként) ezeket az adatokat a fejezeti kezelésű előirányzatok eljárási rendje tartalmazza. (Homogén csoportképzésnél arról a fejezeti kezelésű előirányzatról kell az adatokat kitölteni 13. sz. melléklet alkalmazásával amelyről a kért információt az eljárási rend nem tartalmazza.) Az azonos szakmai kezelőhöz és azonos eljárási rend alá tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok eredendő kockázata az azokból képzett homogén csoportokra összevontan is megállapítható (pl. kormányzati beruházás, feladat finanszírozás körébe vont előirányzatok, normatív finanszírozás körébe tartozó előirányzatok, alapítványok, társadalmi szervezetek támogatása stb.). Azoknál a fejezeti kezelésű előirányzatoknál, amelyeknél a kiadás teljesítés kizárólag az előző évi előirányzat-maradvány terhére történt, az eredendő kockázatot nem kell újra megállapítani (megismételni). A munkalap kitöltésénél az alábbi szempontokat kell figyelembe venni: A politikai nyomásgyakorlás feltételezésének alapjául szolgálhatnak a szakmai közvéleményben, a médiában szereplő információk, a fejezeti kezelésű előirányzatot kezelő (szakmai) szervezet dolgozóival folytatott interjúk során elhangzott valószínűleg nem szándékolt megjegyzések. Az eredendő kockázatot növeli, ha a fejezeti kezelésű előirányzatot kezelő szervezetnél a vezetők személyében változás történt, vagy nem rendelkeznek a szükséges közigazgatási, szakmai gyakorlattal, helyismerettel. Magasabb szintű kockázattal kell számolni a kormányváltás évében, amikor a minisztériumok felső szintű vezetése többnyire jelentős mértékben kicserélődik. Jelentős kockázati elem, ha a vezetők nem rendelkeznek a szükséges felsőfokú végzettséggel, vagy ha nincs közigazgatásban szerzett gyakorlatuk (SzMSz, humánpolitikai nyilvántartás alapján). Jelentős változásnak kell tekinteni a beosztotti állomány negyedének cserélődését. A fejezeti kezelésű előirányzatokkal való gazdálkodás szétválasztása (szakmai kezelés és a pénzügyi megvalósítás) alapesetben nem növeli a kockázatot, de az adott eset ettől eltérő megítélést eredményezhet. A 18

19 I. A FEJEZETI KEZELÉSŰ ELŐIRÁNYZATOK ELLENŐRZÉSE fejezeti kezelésű előirányzatból államháztartáson kívülre történő kifizetések kockázatnövelő szerepe a többszereplős folyamat miatt feltételezhető. Az előirányzat rendeltetésszerű felhasználásánál kockázatnövelő hatást jelent a társadalmi szervezet, közalapítvány, közhasznú társaság, köztestület, gazdasági társaság támogatása. Növelheti a kockázatot, ha a fejezeti kezelésű előirányzatból egyedi döntéssel is történik felhasználás, de jogszabályban vagy belső szabályzatban nem rögzítették ennek maximális mértékét (arányát). Növelheti a kockázatot a számítógépes program cseréje, pl. a kötelezettségvállalással terhelt maradványok vagy a visszterhes támogatások átvezetésénél. Különösnek tekintendő tranzakciók év végén, pl. a pályázati-, közbeszerzési eljárás kiírása, előirányzat átadás-átvétel, előlegfolyósítás pályázaton kívül stb. Igen válasz esetén rövid leírást kell adni a Feladattervben (a fejezeti kezelésű előirányzatok bemutatásának részeként a 13. sz. melléklet alkalmazásával). Nem kell a fejezeten belül új előirányzatnak tekinteni azt a fejezeti kezelésű előirányzatot, amely a kormányváltás miatt került a fejezethez, ha a szakmai kezelés/lebonyolítás az átadó fejezet azonos eljárásrendje alapján történik. Nemzetközi segélyekből, támogatásokból megvalósított feladatok finanszírozása is kockázati tényezőt növelő hatású lehet, annak sokrétűsége és bonyolultsága miatt. Természetesen ez nem törvényszerű, az előirányzatot a számvevő alacsony kockázatúnak is minősítheti, ha a helyszíni tapasztalatai ezt indokolják. Az eredendő bizonyosság számszerűsítése Eredendő kockázat mértéke Eredendő bizonyosság értékhatárai Eredendő bizonyosság mértéke Ha alacsony 0,8-1,0 Ha közepes 0,5-0,7 Ha magas 0,0-0,4 Létezik-e speciális kockázat? Előfordulhat, hogy a szakmai szervezet magas szintű hajlandóságot mutat a fejezeti kezelésű előirányzatoknak a deklarált céltól eltérő és/vagy szabálytalan felhasználására. Amennyiben e kérdésben komoly kételyek merülnek fel, akkor a speciális kockázat létét kell feltételeznünk, így az eredendő bizonyosság mértéke nulla. 19

20 I. A FEJEZETI KEZELÉSŰ ELŐIRÁNYZATOK ELLENŐRZÉSE 4.2. A belső kontroll kockázat megállapítása A fejezet belső kontroll kockázatának felmérésére a 6/a. sz. melléklet alábbi munkalapjai szolgálnak: 1. Tevékenység és szabályozottság 2. A Kincstár munkafolyamatba épített ellenőrző funkciójáról 3. A számviteli rendszer évre vonatkozó szabályozottságáról 4. A számviteli tevékenység informatikai támogatottsága 5. Az informatikai környezet szabályozottsága és működése 6. A fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának ellenőrzéséről 7. A fejezeti kezelésű előirányzatok folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés kialakításáról A 8. sz. munkalapot (Az elsődleges elszámolást végző szervezet szabályozottsága) kell alkalmazni, a fejezet megbízásából az egyes fejezeti kezelésű előirányzatok elsődleges elszámolását végző szervezet belső kontroll kockázatának felmérésére. Az 1-8. munkalapokhoz részletes kitöltési útmutató (6/b. sz. melléklet) készült. A belső kontroll kockázat munkalapjai, valamint a Segédletnek a gazdálkodás szabályozottságát minősítő munkalapjai kitöltésénél biztosítani kell a megállapítások összhangját (az azonos tartalmú kérdésekre minden esetben azonos választ kell adni). 20

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG. DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU E l ő t e r j e s z t é s a Képviselő-testület 2008. március 28-i ülésére

Részletesebben

ELLENŐRZÉSI NYOMVONALAK. A tervezésre vonatkozó ellenőrzési pontok és feladatok ellenőrzési nyomvonala

ELLENŐRZÉSI NYOMVONALAK. A tervezésre vonatkozó ellenőrzési pontok és feladatok ellenőrzési nyomvonala 4. sz. melléklet ELLENŐRZÉSI NYOMVONALAK A tervezésre ellenőrzési pontok és feladatok ellenőrzési Az előirányzat felhasználásra ellenőrzési pontok és feladatok ellenőrzési A beszámolásra ellenőrzési pontok

Részletesebben

1. A vállalkozási tevékenység

1. A vállalkozási tevékenység SZMSZ 3 A vállalkozási feladatok és közhasznú, vagy gazdasági társaságban részvételnek a részletes felsorolása, a feladatok forrásai 1. A vállalkozási tevékenység 1.1. A szerv vállalkozási tevékenységet

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzatának

Monostorpályi Község Önkormányzatának Monostorpályi Község Önkormányzatának KÖLTSÉGVETÉS TERVEZÉSI ÉS BESZÁMOLÁSI SZABÁLYZATA 2012.-től I. A költségvetési terv készítésére és a beszámoló összeállítására vonatkozó általános és speciális szabályok

Részletesebben

A Magyar Államkincstár ellenőrzési feladata és a könyvvizsgálattal történő együttműködés lehetőségei

A Magyar Államkincstár ellenőrzési feladata és a könyvvizsgálattal történő együttműködés lehetőségei könyvvizsgálattal történő együttműködés lehetőségei Sebestyén Gabriella osztályvezető, Államháztartási Összefoglaló és Adatszolgáltatási Főosztály 2015. szeptember 3. A Magyar Államkincstár ellenőrzési

Részletesebben

Községi Önkormányzat Balatonberény

Községi Önkormányzat Balatonberény Községi Önkormányzat Balatonberény A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Tv. 92/A.. (3) bekezdése szerinti 2011. évi önkormányzati közzététele ESZKÖZÖK költségveté si 21. melléklet a 10./2012.(05.03

Részletesebben

Az intézmény analitikus nyilvántartási rendszerének sajátosságai

Az intézmény analitikus nyilvántartási rendszerének sajátosságai A kötelezettségvállalásokról év közben analitikus nyilvántartást kell vezetni. A gazdasági műveletek, illetve események hatását a kötelezettségvállalások folyamatosan vezetett analitikus nyilvántartásból

Részletesebben

Kunfehértó Község Polgármesteri Hivatal Címzetes Főjegyzőjétől. a 2016. évi ellenőrzési munkaterv elfogadása tárgyában

Kunfehértó Község Polgármesteri Hivatal Címzetes Főjegyzőjétől. a 2016. évi ellenőrzési munkaterv elfogadása tárgyában Kunfehértó Község Polgármesteri Hivatal Címzetes Főjegyzőjétől E l ő t e r j e s z t é s a 2016. évi ellenőrzési munkaterv elfogadása tárgyában (Képviselő-testület 2015.október 21-i ülésére) A 2016. évre

Részletesebben

Belső és külső ellenőrzés, kockázatkezelés a közszektorban

Belső és külső ellenőrzés, kockázatkezelés a közszektorban Belső és külső ellenőrzés, kockázatkezelés a közszektorban 2013. 04. 11. 1 Az előadás részei: Bevezetés 1. Összefoglalás a költségvetési gazdálkodásról 2. Összefoglalás az államháztartás külső ellenőrzésének

Részletesebben

É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK 2009. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK 2009. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK 2009. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása 1.

Részletesebben

SAJÓ-BÓDVA VÖLGYE ÉS KÖRNYÉKE Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás

SAJÓ-BÓDVA VÖLGYE ÉS KÖRNYÉKE Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás SAJÓ-BÓDVA VÖLGYE ÉS KÖRNYÉKE Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 2014-2018. ÉVEK IDŐSZAKÁRA SZÓLÓ BELSŐ ELLENŐRZÉSI STRATÉGIAI TERVÉHEZ SZÜKSÉGES KOCKÁZATELEMZÉS A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről

Részletesebben

Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére

Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére Ikt.sz: 13-14/2015/221 Heves Megyei Közgyűlés Helyben Tisztelt Közgyűlés! Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére A Heves Megyei Közgyűlés 2015. évi munkatervének

Részletesebben

8/2011. sz. Szabályzat FOLYAMATBA ÉPÍTETT ELŐZETES ÉS UTÓLAGOS VEZETŐI ELLENŐRZÉS RENDSZERE

8/2011. sz. Szabályzat FOLYAMATBA ÉPÍTETT ELŐZETES ÉS UTÓLAGOS VEZETŐI ELLENŐRZÉS RENDSZERE 8/2011. sz. Szabályzat FOLYAMATBA ÉPÍTETT ELŐZETES ÉS UTÓLAGOS VEZETŐI ELLENŐRZÉS RENDSZERE A Csákvár Nagyközség Polgármesteri Hivatala Folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés rendszerét

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 2010. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 2010. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium évi belső i terve a költségvetési szervek belső éről szóló 193/2003. (XI. 26.) Kormányrendelet

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2012. november 27-i ülésére. 5. napirendhez. Tóth Antal Pénzügyi biz.

ELŐTERJESZTÉS. Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2012. november 27-i ülésére. 5. napirendhez. Tóth Antal Pénzügyi biz. ELŐTERJESZTÉS Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. november 27-i ülésére 5. napirendhez Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Szavazás módja: 2013. évi belső ellenőrzés i terv jóváhagyása

Részletesebben

Az Igazoló Hatóság tevékenysége. Filep Nándor, főosztályvezető Magyar Államkincstár, EU Támogatások Szabályossági Főosztály 2015. június 3.

Az Igazoló Hatóság tevékenysége. Filep Nándor, főosztályvezető Magyar Államkincstár, EU Támogatások Szabályossági Főosztály 2015. június 3. Az Igazoló Hatóság tevékenysége Filep Nándor, főosztályvezető Magyar Államkincstár, EU Támogatások Szabályossági Főosztály 2015. június 3., Budapest TARTALOM Jogszabályi háttér, szervezet Költségigazolás

Részletesebben

Államháztartási mérlegképes könyvelő Azonosítószám: 54 344 02 0001 54 01

Államháztartási mérlegképes könyvelő Azonosítószám: 54 344 02 0001 54 01 Államháztartási mérlegképes könyvelő Azonosítószám: 54 344 02 0001 54 01 2153-06 Számviteli, elemzési, ellenőrzési ismeretek alkalmazása az államháztartásban Az államháztartás szervezetei beszámolási és

Részletesebben

I. Az Önkormányzat 2010. évi könyvviteli mérlege leltárral való alátámasztásának ellen rzése

I. Az Önkormányzat 2010. évi könyvviteli mérlege leltárral való alátámasztásának ellen rzése EL TERJESZTÉS Tárgya: ellen rzési jelentés Készítette: dr. Szabó Tímea, körjegyz Tisztelt Képvisel -testület! A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92. (10) bekezdése alapján a polgármester

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK SZÁMVITELI POLITIKÁJA, SZÁMLARENDJE

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK SZÁMVITELI POLITIKÁJA, SZÁMLARENDJE Számviteli kézikönyvek KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK SZÁMVITELI POLITIKÁJA, SZÁMLARENDJE 2011 Budapest, 2011 Szerző: Szamkó Józsefné Lektor: Lilliné Fecz Ildikó ISBN 978 963 638 389 3 ISSN 1787 7342 Kiadja a SALDO

Részletesebben

A rendelet 1. (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A rendelet 1. (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Doboz Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9/2014. (V.30.) önkormányzati rendelete Doboz Nagyközség Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2013. (II.15.), 14/2009

Részletesebben

PRECÍZ Információs füzetek

PRECÍZ Információs füzetek PREÍZ Információs füzetek Információk, Módszerek, Ötletek és Megoldások a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszerhez 1. Zárás, Egyeztetés, Ellenőrzés 1999 május (mod. 2009.07.) Egyeztetés a PREÍZ

Részletesebben

JAVASLAT A 2010. ÉVBEN ELVÉGZENDŐ BELSŐ ELLENŐRZÉSI VIZSGÁLATOKRA

JAVASLAT A 2010. ÉVBEN ELVÉGZENDŐ BELSŐ ELLENŐRZÉSI VIZSGÁLATOKRA BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA JEGYZŐ JAVASLAT A 2010. ÉVBEN ELVÉGZENDŐ BELSŐ ELLENŐRZÉSI VIZSGÁLATOKRA Készítette: Benkó Péter Laborczné Simon Ildikó Budai Gyula belső ellenőrök Előterjesztő:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2005. december 19-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat 2006. évi belső ellenőrzési tervének kockázatelemzése Előterjesztés tartalma:

Részletesebben

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Dr. Cseke László kamarai tag könyvvizsgáló, engedély szám: 001430. 7400 Kaposvár, Kazinczy F. u. 36. tel/fax:82-427-456, 06-30-288-54-23, e-mail:kondit@t-online.hu FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS SZEKSZÁRD

Részletesebben

a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS

a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma

Részletesebben

1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről TÁT VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK DECEMBER 10-I ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK DECEMBER 10-I ÜLÉSÉRE ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL 3571 Alsózsolca, Kossuth L. út 138. Tel: 46/520-020 ; Fax: 46/520-021 polgarmester@alsozsolca.hu www.alsozsolca.hu ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Képviselő-testület! A képviselő testület a 183/2013. (XI.28.) Kt. határozatával hagyta jóvá a 2014. évi belső ellenőrzési tervet. Az ellenőrzési terv elfogadásakor az előterjesztésben jeleztük,

Részletesebben

A jó fejezeti struktúra kialakítása, a feladatfelosztás hatékonyságának növelése

A jó fejezeti struktúra kialakítása, a feladatfelosztás hatékonyságának növelése A jó fejezeti struktúra kialakítása, a feladatfelosztás hatékonyságának növelése Bartók Péter főosztályvezető helyettes BM Pénzügyi Erőforrás gazdálkodási Főosztály A BM fejezeti kezelésű előirányzatainak

Részletesebben

2015-2018. Község Önkormányzata

2015-2018. Község Önkormányzata Ikt.szám:../2015 BELSŐ ELLENŐRZÉSI STRATÉGIAI TERV 2015-2018. Község Önkormányzata A belső ellenőrzési feladat végrehajtására különböző szintű előírások vonatkoznak. Törvényi szinten az Államháztartási

Részletesebben

Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. szám E l ő t e r j e s z t é s számvevői jelentéshez készült intézkedési tervről Az Állami Számvevőszék 2009. június 2-től megszakításokkal

Részletesebben

INTÉZKEDÉSI TERV. Az ellenőrzés intézkedést igénylő megállapításai és javaslatai a polgármesternek:

INTÉZKEDÉSI TERV. Az ellenőrzés intézkedést igénylő megállapításai és javaslatai a polgármesternek: INTÉZKEDÉSI TERV az Állami Számvevőszék által készített 14207 számú, az önkormányzatok vagyongazdálkodása szabályszerűségének ellenőrzése Budapest Főváros IV. kerület Újpest című jelentéshez. Az ellenőrzés

Részletesebben

5/2012. (III. 22.) OBH

5/2012. (III. 22.) OBH Az Országos Bírósági Hivatal elnöke 5/2012. (III. 22.) OBH utasítása a 2012. évi fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználási rendjéről szóló szabályzatról Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL 3525 MISKOLC, Városház tér 1. Telefon: (46) 517-700*, (46) 517-750, (46) 323-600 Telefax: (46) 320-601 http://www.baz.hu elnok@hivatal.baz.hu Iktatószám:

Részletesebben

PRECÍZ Információs füzetek

PRECÍZ Információs füzetek PREÍZ Információs füzetek Információk, Módszerek, Ötletek és Megoldások a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszerhez T12. Egyeztetés a PREÍZ Integrált ügyviteli rendszerben 2006. március (mod.090827)

Részletesebben

4. 249/2000 (XII. 24.) Korm. rendelet az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól

4. 249/2000 (XII. 24.) Korm. rendelet az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól A Szervezetfejlesztési célok megvalósítása, controlling rendszer bevezetése Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatánál projekt tárgyára vonatkozó jogszabályok az alábbiak: 1. 1990. évi LXV. törvény a helyi

Részletesebben

MAKÓ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL FROM THE NOTARY OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL FROM THE NOTARY OF MAKÓ MAKÓ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL FROM THE NOTARY OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/81/2013/I Üi.: Kalmár Endre Makó Város Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: 2013.i Belső Ellenőrzési Terv módosítása Melléklet: 1 db módosított

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzat 2014. évi Ellenőrzési Programja

Csanytelek Község Önkormányzat 2014. évi Ellenőrzési Programja Csanytelek Község Önkormányzat 2014. évi Ellenőrzési Programja A 370/2012. (XII. 31.) Korm. rendelet - a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről - 31. (1) bekezdésében

Részletesebben

10. sz. melléklet. A jegyzőnek címzett megállapítások a következők; /. Megállapítás:

10. sz. melléklet. A jegyzőnek címzett megállapítások a következők; /. Megállapítás: 10. sz. melléklet INTÉZKEDÉSI TERV az Állami Számvevőszék által készített a helyi nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodásának ellenőrzéséről XVI. Kerületi örmény önkormányzat" című jelentéshez A jegyzőnek

Részletesebben

KIS ÉS KÖZEPES HITELINTÉZETEK KÖNYVVIZSGÁLATA

KIS ÉS KÖZEPES HITELINTÉZETEK KÖNYVVIZSGÁLATA A KIS ÉS KÖZEPES HITELINTÉZETEK KÖNYVVIZSGÁLÓI SZÁMÁRA KÉSZÍTETT MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ GYAKORLATI ALKALMAZÁSA KIS ÉS KÖZEPES HITELINTÉZETEK KÖNYVVIZSGÁLATA 2010.12.09. Héder Anna 1 A könyvvizsgálói munka

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 15-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 15-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 15-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 131/2014. (XII.15.) KT.

Részletesebben

Bevezető 11. A rész Az általános könyvvizsgálati és bankszámviteli előírások összefoglalása 13

Bevezető 11. A rész Az általános könyvvizsgálati és bankszámviteli előírások összefoglalása 13 Bevezető 11 A rész Az általános könyvvizsgálati és bankszámviteli előírások összefoglalása 13 I. rész Rövid összefoglaló az általános könyvvizsgálati előírásokról 15 1. A könyvvizsgálati környezet 17 1.1.

Részletesebben

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. május 28.-án tartandó ülésére.

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. május 28.-án tartandó ülésére. 16.sz. melléklet az /2015.(V.28.) önkormányzati rendelethez. Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Polgármesterétől 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. szám (66) 491-058, 491-956, Fax: 491-361 E-mail: polgarmester@fuzesgyarmat.hu

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. március 29-i ülésére Tárgy: Intézkedési terv az Állami Számvevőszék 2009. évben lefolytatott átfogó ellenőrzésének megállapításaira

Részletesebben

STRATÉGIAI ELLENŐRZÉSI TERVE

STRATÉGIAI ELLENŐRZÉSI TERVE Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Intézményi Kistérségi Társulás Belső Ellenőrzés 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4., E-mail: vinati2@t-online.hu Tel. szám: 514-772, 20-823-98-47, 823-98-02 Iktatószám:

Részletesebben

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Számviteli szabályozás

Számviteli szabályozás Dr. Pál Tibor 2012.09.10. Számviteli szabályozás 2. ELŐADÁS SZÁMVITELI ALAPELVEK SZÁMVITELI POLITIKA Számviteli alapelvek Az alapelvek szükségessége A megbízható és valós összkép igénye Számviteli Számvitel

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Formázott: Portugál (brazíliai) Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2008. október 27-i ülésére Formázott: Portugál (brazíliai) Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat 2009. évi

Részletesebben

Szociális Intézmények Országos Szövetsége BIZONYLATI REND

Szociális Intézmények Országos Szövetsége BIZONYLATI REND Szociális Intézmények Országos Szövetsége BIZONYLATI REND 1. A könyvvezetés módja A Szövetség egyszeres könyvvitelre kötelezett. Az egyszeres könyvvitelt keretében a Szövetség a kezelésében, a használatában,

Részletesebben

Szekszárd és Szálka Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának 2014. január 29.-i ülésére

Szekszárd és Szálka Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának 2014. január 29.-i ülésére AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: MELLÉKLET: Szekszárd és Szálka Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának 2014. január 29.-i ülésére Tárgy: Javaslat a Szekszárd és Szálka Óvodafenntartó Társulás 2014. évi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. december 17-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. december 17-i ülésére 6. E L Ő T E R J E S Z T É S Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. december 17-i ülésére Tárgy: Az önkormányzat 2016. évi belső i tervének jóváhagyása Az előterjesztést készítette:

Részletesebben

TÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK..../2013. (...) számú rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről. 1. A rendelet hatálya

TÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK..../2013. (...) számú rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről. 1. A rendelet hatálya TÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK.../2013. (...) számú rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23 (1) bekezdésében

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 213.2.7-213.12.31 egyszerűsített éves beszámolójához 213. március 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A

Részletesebben

inközponti Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZÁMVITELI POLITIKA Jóváhagyva: 2003. április 17.

inközponti Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZÁMVITELI POLITIKA Jóváhagyva: 2003. április 17. inközponti Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZÁMVITELI POLITIKA Jóváhagyva: 2003. április 17. A Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület számviteli politikáját a számvitelről

Részletesebben

kiadott Leltározási Leltározási szabályzat/, a leltárak megfelelő

kiadott Leltározási Leltározási szabályzat/, a leltárak megfelelő Makói Kistérség Többcélú Társulása Ellenőrzési tervjavaslat i belső i terv Ellenőrzési tervet megalapozó elemzés címe, időpontja sor szá m 1. Település Ellenőrzött szerv Ellenőrizendő folyamatok Ambrózfalva

Részletesebben

A folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés (FEUVE) szabályzata

A folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés (FEUVE) szabályzata A folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés (FEUVE) szabályzata Tartalom Bevezetés I. Folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzésre vonatkozó általános szabályok II. A

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. 2014 egyszerűsített éves beszámolójához 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég teljes neve: Alapítás időpontja:

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL. Iktatószám: III-1580-7/2014.

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL. Iktatószám: III-1580-7/2014. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL 3525 MISKOLC, Városház tér 1. Telefon: (46) 517-700*, (46) 517-750, (46) 323-600 Telefax: (46) 320-601 http://www.baz.hu elnok@hivatal.baz.hu Iktatószám:

Részletesebben

- a nyilvántartás mellett el kell helyezni a kölcsönszerződés másolatát is,

- a nyilvántartás mellett el kell helyezni a kölcsönszerződés másolatát is, - a nyilvántartás mellett el kell helyezni a kölcsönszerződés másolatát is, - a kölcsön törlesztésekre vonatkozóan alkalmazni kell a Bevételek analitikus nyilvántartási füzetét, mely segítségével nyomon

Részletesebben

Határozati javaslat melléklete

Határozati javaslat melléklete Határozati javaslat melléklete I. Számviteli beszámoló Általános rész A MUNKÁCSY-TRILÓGIÁÉRT KÖZALAPÍTVÁNY tevékenységét 2001-ben kezdte meg. A közalapítvány célja kulturális tevékenység, a kulturális

Részletesebben

2013 ÉV Hajdúhadház Város Önkormányzata, Polgármesteri Hivatala és Intézményei Ellenőrzési tervet megalapozó elemzés címe, időpontja

2013 ÉV Hajdúhadház Város Önkormányzata, Polgármesteri Hivatala és Intézményei Ellenőrzési tervet megalapozó elemzés címe, időpontja ÉVES BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERV A 370/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 29.- 32. -ai szerint előírt éves i tervet a költségvetési szervnek az alábbi, egységes tartalommal javasolt elkészíteni Az éves i terv

Részletesebben

Napsugár Otthon Lakóiért Alapítvány. Kiegészítő melléklet. A Számviteli törvény szerint egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolójához. 2013.

Napsugár Otthon Lakóiért Alapítvány. Kiegészítő melléklet. A Számviteli törvény szerint egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. Bírósági bejegyzés: PK.60.144/2003/4. Napsugár Otthon Lakóiért Alapítvány Kiegészítő melléklet A Számviteli törvény szerint egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolójához 2013. év Kistelek, 2014.március

Részletesebben

IV. Alapvető Jogok Biztosának Hivatala

IV. Alapvető Jogok Biztosának Hivatala IV. Alapvető Jogok Biztosának Hivatala A IV. Alapvető Jogok Biztosának Hivatala fejezet az alapvető jogok biztosa és két helyettese, valamint a Hivatal tevékenységét és gazdálkodását foglalja össze. A

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A GAZDASÁGI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT GAZDASÁGI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A GAZDASÁGI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT GAZDASÁGI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A GAZDASÁGI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT GAZDASÁGI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE Elfogadva: 2015. február 27., hatályba lép: 2015. március 2-án 1 I. AZ IRODA JOGÁLLÁSA A szervezeti egység

Részletesebben

1. számú melléklet INTÉZKEDÉSI TERV

1. számú melléklet INTÉZKEDÉSI TERV Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

8. sz. melléklet. A jegyzőnek címzett megállapítások a következők: /. Megállapítás;

8. sz. melléklet. A jegyzőnek címzett megállapítások a következők: /. Megállapítás; 8. sz. melléklet INTÉZKEDÉSI TERV az Állami Számvevőszék által készített a helyi nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodásának ellenőrzéséről Budapest Főváros XVI, Kerületi Német Nemzetiségi önkormányzat"

Részletesebben

BELSŐ ELLENŐRZÉSI J E L E N T É S CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT PÉNZKEZELÉSÉNEK ELLENŐRZÉSÉRŐL

BELSŐ ELLENŐRZÉSI J E L E N T É S CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT PÉNZKEZELÉSÉNEK ELLENŐRZÉSÉRŐL JUHÁSZ LEJLA OKLEVELES PÉNZÜGYI REVIZOR H-6763 SZATYMAZ, KOSSUTH U.79/B. BELSŐ ELLENŐRZÉSI J E L E N T É S CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT PÉNZKEZELÉSÉNEK ELLENŐRZÉSÉRŐL Ellenőrzött szerv : Csanytelek Községi

Részletesebben

Bérleti díjból megvalósuló beszerzések beruházási szabályzata. A bérleti díjból megvalósuló beruházások az Önkormányzat tulajdonába kerülnek.

Bérleti díjból megvalósuló beszerzések beruházási szabályzata. A bérleti díjból megvalósuló beruházások az Önkormányzat tulajdonába kerülnek. Bérleti díjból megvalósuló beszerzések beruházási szabályzata 2. sz. melléklet A szabályzat az Önkormányzattal a fürdővagyon használatba adására és annak működtetésére kötött szerződés 13. pontjában kapott

Részletesebben

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 17-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 17-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 17-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. évre vonatkozó ellenőrzési

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere JAVASLAT

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere JAVASLAT Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Szám:39253/2012. JAVASLAT Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2013. évi belső ellenőrzési tervére és a 2012. évi belső ellenőrzési terv módosítására

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Dunavecse Önkormányzat 2009. október 28-i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2010. évi ellenőrzési terve Az Önkormányzat éves ellenőrzési terv készítési kötelezettségét több jogszabály

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A Balatonfőkajár Község Önkormányzat és a Balatonfőkajár Roma Nemzetiségi Önkormányzat között

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A Balatonfőkajár Község Önkormányzat és a Balatonfőkajár Roma Nemzetiségi Önkormányzat között 1 EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A Balatonfőkajár Község Önkormányzat és a Balatonfőkajár Roma Nemzetiségi Önkormányzat között Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv., valamint a nemzetiségi jogokról

Részletesebben

K I E G É S Z Í TŐ MELLÉKLET

K I E G É S Z Í TŐ MELLÉKLET K I E G É S Z Í TŐ MELLÉKLET A TAIKO Hungary Japándob Egyesület 2012. évi egyszerűsített beszámolójához Megyei nyilvántartási szám: 14784 / 2012 Országos nyilvántartásbeli azonosító: 879 / 2012 Budapest,

Részletesebben

Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Hejőkürt Község Önkormányzata mint ajánlatkérő közbeszerzési eljárásai előkészítésének, lefolytatásának belső felelősségi rendjét, a nevében eljáró, illetőleg az eljárásba bevont

Részletesebben

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. december 11-ei ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. december 11-ei ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. december 11-ei ülésének jegyzőkönyvéből: 192/2014.(XII.11.) sz. önkormányzati határozat: Fegyvernek Város Önkormányzata és a Fegyverneki Nemzetiségi

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Javaslat az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár és a Városgondnokság Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

Részletesebben

Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel. Uniós projektek könyvvizsgálói ellenőrzése

Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel. Uniós projektek könyvvizsgálói ellenőrzése Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel Uniós projektek könyvvizsgálói ellenőrzése A vizsgálat elsősorban nem a tulajdonos és a hitelezők, hanem a forrást biztosító támogató érdekében történik.

Részletesebben

I. Fejezet Az Önkormányzat költségvetése

I. Fejezet Az Önkormányzat költségvetése Szentgotthárd Város Önkormányzata képviselő - testületének 6/2007.(III.01.) sz. rendelete Szentgotthárd Város Önkormányzata költségvetési és zárszámadási rendeleteinek tartalmi követelményeiről Módosítva

Részletesebben

Mindezek figyelembevételével Tengelic Község Önkormányzatának 2015. évi belsı ellenırzési terve a következıket tartalmazza.

Mindezek figyelembevételével Tengelic Község Önkormányzatának 2015. évi belsı ellenırzési terve a következıket tartalmazza. Melléklet a. /2014. (XII. 16.) kt. határozathoz Tengelic Község Önkormányzatának 2015. évi belsı ellenırzési terve A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény, az államháztartásról

Részletesebben

Határidő: azonnal Felelős: polgármester

Határidő: azonnal Felelős: polgármester ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

A MAGYAR SZABADALMI HIVATAL ALAPTEVÉKENYSÉGÉBE TARTOZÓ MUNKAKÖRÖK JEGYZÉKE

A MAGYAR SZABADALMI HIVATAL ALAPTEVÉKENYSÉGÉBE TARTOZÓ MUNKAKÖRÖK JEGYZÉKE 3. melléklet A MAGYAR SZABADALMI HIVATAL ALAPTEVÉKENYSÉGÉBE TARTOZÓ MUNKAKÖRÖK JEGYZÉKE A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 7. -ának (6) bekezdése alapján szabadalmi elbíráló

Részletesebben

A Makói Kistérségi Többcélú Társulása

A Makói Kistérségi Többcélú Társulása Iktatószám: 1/1212-1/2015/I Makói Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanács 6900 Makó, Széchenyi tér 22. Tel: 62/511-800, Fax: 62/511-801 Tárgy: Belső ellenőrzés tervezése, 2016. évi belső ellenőrzési

Részletesebben

A Felsőoktatási Regisztrációs Központ 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES INDOKLÁSA

A Felsőoktatási Regisztrációs Központ 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES INDOKLÁSA A Felsőoktatási Regisztrációs Központ 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES INDOKLÁSA 1. Feladatkör, tevékenység 1.1. Az intézmény adatai Név: Felsőoktatási Regisztrációs Központ Törzskönyvi

Részletesebben

dr. Mészáros Miklós jegyző

dr. Mészáros Miklós jegyző PK.: 10.052/2007. Mellékletek: 1.sz. Ellenőrzési kapacitás bemutatása 2.sz. 2008. évi belső ellenőrzési terv-javaslat J a v a s l a t a 2008. évi belső ellenőrzési terv megállapítására Összeállította:

Részletesebben

III. 3. Egységes módszertani mérés az integritás helyzetéről (integritás menedzsment értékelő lap)

III. 3. Egységes módszertani mérés az integritás helyzetéről (integritás menedzsment értékelő lap) A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság 0. évi integritásjelentése III.. Egységes módszertani mérés az integritás helyzetéről (integritás menedzsment értékelő lap) Az integritás menedzsment táblázat

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30-i fordulónapra elkészített, a tevékenységet lezáró egyszerűsített éves beszámolóhoz

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30-i fordulónapra elkészített, a tevékenységet lezáró egyszerűsített éves beszámolóhoz Balassagyarmat Foglalkoztatási Nonprofit Közhasznú Kft 2660 Balassagyarmat Cégjegyzékszám: 1209006301 Óváros tér 15. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30i fordulónapra elkészített,

Részletesebben

JEGYZŐ JAVASLAT A 2011. ÉVBEN ELVÉGZENDŐ BELSŐ ELLENŐRZÉSI VIZSGÁLATOKRA

JEGYZŐ JAVASLAT A 2011. ÉVBEN ELVÉGZENDŐ BELSŐ ELLENŐRZÉSI VIZSGÁLATOKRA Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata JEGYZŐ JAVASLAT A 2011. ÉVBEN ELVÉGZENDŐ BELSŐ ELLENŐRZÉSI VIZSGÁLATOKRA Készítette: Benkó Péter Laborczné Simon Ildikó Budai Gyula belső ellenőrök Előterjesztő:

Részletesebben

Kommunikációs célú beszerzések általános eljárási folyamata. Ssz. Eljárásrendi lépés Dokumentum Felelős 1. Igény megfogalmazása

Kommunikációs célú beszerzések általános eljárási folyamata. Ssz. Eljárásrendi lépés Dokumentum Felelős 1. Igény megfogalmazása Kommunikációs célú keretszerződések terhére történő beszerzések (rendezvényszervezés, nyomda-grafika, médiavásárlás, PR-kreatív) lebonyolításának eljárásrendje A kommunikációs célú keretszerződések terhére

Részletesebben

Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről (a 9/2015. (VIII. 13.) önkormányzati rendelettel egységes szerkezetben)

Részletesebben

KIEGÉSZÍT MELLÉKLET. Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 2014.01.01-2014.12.31. egyszer sített éves beszámolójához. 2015. május 18.

KIEGÉSZÍT MELLÉKLET. Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 2014.01.01-2014.12.31. egyszer sített éves beszámolójához. 2015. május 18. KIEGÉSZÍT MELLÉKLET a Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 214.1.1-214.12.31 egyszer sített éves beszámolójához 215. május 18. a vállalkozás vezet je (képvisel je) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég

Részletesebben

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2/2015. (III.3.) számú önkormányzati rendelete

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2/2015. (III.3.) számú önkormányzati rendelete A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2/2015. (III.3.) számú önkormányzati rendelete a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés az Alaptörvény

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. (Segédanyag) PEST MEGYEI KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZET 1052 BUDAPEST, VÁROSHÁZ U. 7. TEL./FAX: 06 1 318-6806, 317-6436

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. (Segédanyag) PEST MEGYEI KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZET 1052 BUDAPEST, VÁROSHÁZ U. 7. TEL./FAX: 06 1 318-6806, 317-6436 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (Segédanyag) 1052 BUDAPEST, VÁROSHÁZ U. 7. TEL./FAX: 06 1 318-6806, 317-6436 A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. tv. hatályba lépésével

Részletesebben

A közgyűlés felkéri a megyei főjegyzőt, hogy a megállapodások kiegészítéséről, aláírásáról gondoskodjon. M E G Á L L A P O D Á S

A közgyűlés felkéri a megyei főjegyzőt, hogy a megállapodások kiegészítéséről, aláírásáról gondoskodjon. M E G Á L L A P O D Á S 183/2007. (XI. 8.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja a Veszprémi Petőfi Színház és a Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala közötti a munkamegosztás és felelősségvállalás

Részletesebben

Ellenőrzés típusa Költségvetési szerv típusa Ellenőrzött folyamat. Szerv

Ellenőrzés típusa Költségvetési szerv típusa Ellenőrzött folyamat. Szerv Céljelleggel nyújtott támogatások szabályszerűsége, pénzügyi elszámolása az önkormányzat által államháztartáson kívülre - költségvetéséből kedvezményezett szervezeteknek - juttatott pénzeszközök rendeltetésszerű

Részletesebben

2462 Martonvásár Jókai u. 16. 2015.

2462 Martonvásár Jókai u. 16. 2015. SZAMKÓ SZÁMVITELI BT 2462 Martonvásár Jókai u. 16. 2015. Jogszabályi alap: 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (Áhsz.) 284/2014. (XI. 20.) Korm. rendelet (Áhsz. módosítása) 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet

Részletesebben

Független könyvvizsgálói jelentés a

Független könyvvizsgálói jelentés a Független könyvvizsgálói jelentés a Magyar Elektrotechnikai Egyesület 2007. évi beszámolójának felülvizsgálatáról Budapest, 2008. április 1 Megállapítások A Magyar Elektrotechnikai Egyesület 2007. XII.31-i

Részletesebben

mely készült Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014 december 18-ai ülésére

mely készült Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014 december 18-ai ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S mely készült Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014 december 18-ai ülésére Tárgy: A 2015-2019. évekre vonatkozó stratégiai ellenőrzési terv elfogadása Tisztelt

Részletesebben

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 15. MELLÉKLET: 2 db TÁRGY: A Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.2.)

Részletesebben

PÁLYÁZATI PROGRAM MEGVALÓSULÁSA TECHNIKAI INFORMÁCIÓK A PROJEKT ZÁRÁSÁHOZ

PÁLYÁZATI PROGRAM MEGVALÓSULÁSA TECHNIKAI INFORMÁCIÓK A PROJEKT ZÁRÁSÁHOZ PÁLYÁZATI PROGRAM MEGVALÓSULÁSA TECHNIKAI INFORMÁCIÓK A PROJEKT ZÁRÁSÁHOZ Tartalom Határidők a projekt megvalósításában Záró elszámolási csomag benyújtása Záró elszámolási csomag ellenőrzése Kötelező tevékenységek

Részletesebben